Kausiveroilmoituksen tietuekuvaus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kausiveroilmoituksen tietuekuvaus"

Transkriptio

1 Kausiveroilmoituksen tietuekuvaus

2 VEROHALLINTO KAUSIVEROILMOITUS 2(11) TIETUEKUVAUS V MUUTOSHISTORIA VERSIO PÄIVÄYS MUUTOS V * Ensimmäinen versio V Liite1: Muun oma-aloitteisen veron tiedot: vero 69 = Lähdevero koroista ja rojalteista, koska puun myyntitulosta ei enää vuonna 2010 peritä lähdeveroa. V Liite2: Lisätty ajallisen kohdistamisen tarkistukset Päivitetty toimimattomuuskausien tarkistuksia Lisätty kappale 6 V Liite1: Kaikkiin tietuekuvauksiin on lisätty 042 Yhteyshenkilön puhelin numero. Lisätty kappale 4.5. Yhteyshenkilön puhelinnumero. Tiedon voi välittää Verohallintoon alkaen. Arvonlisäveron tietuekuvauksen on lisätty uudet tiedot: 318 Vero rakentamispalvelun ostoista, 319 Rakentamispalvelun myynnit, 320 Rakentamispalvelun ostot. Näitä tietoja voi välittää kohdekausille, jotka alkavat tai sen jälkeen. Arvonlisäveron tiedoista poistuu alkaen tieto 310 Muu arvonlisäveroton liikevaihto. Tietoa voi välittää edelleen vuoden 2010 kohdekausille. Työnantajasuoritusten tietuekuvauksesta poistuvat alkaen tiedot: 603 Ennakonpidätyksestä vähennettävä matalapalkkatuki, 604 Maksettava ennakonpidätys, 607 Lähdeverosta vähennettävä matalapalkkatuki ja 608Maksettava lähdevero. Tietoa voi välittää edelleen tätä aikaisemmille kohdekausille. Liite 2: Ajalliseen kohdistukseen liittyviin tarkistuksiin on lisätty edellä mainittujen tietojen tarkistuksia. V Liite 1 Arvonlisäveron tiedot Arvonlisäveron verokannat nousevat alkaen 24, 14 ja 10 prosenttiin. V TeliaSonera Tyvi-palveluntarjoajana päättyi V Tarkennettu kappaleita 5 TARKENNUS ENNAKONPIDÄTYKSEN, SOSIAALITURVAMAKSUN JA LÄHDEVERON ILMOITTAMISEEN ja

3 VEROHALLINTO KAUSIVEROILMOITUS 3(11) TIETUEKUVAUS V MILLOIN KAUSIVEROILMOITUS ON ANNETTU V Verolaji 92 on muuttunut: Ennakonpidätys osingoista ja osuuskunnan ylijäämistä Kausiveroilmoituksen tarkistussääntöjä on tarkennettu. SISÄLTÖ 1. JOHDANTO Yleistä kausiveroilmoitustietojen antamisesta Sähköinen ilmoittaminen 4 2. SÄHKÖISEN ILMOITUKSEN TESTAUS 5 3. KAUSIVEROILMOITUSTIEDOSTO 5 4. TARKENNUSTA TIETUEKUVAUKSEEN Otsikkotiedot (000, 100, 105, 107, 010, 011, 080, 050, 052, 053, 999) Kohdekauden tiedot (050, 052, 053) Verokohtaiset tiedot ( , , 060, 061) Toimimattomuuskausien tiedot (054, 055, 056, 057) 9 5. TARKENNUS ENNAKKONPIDÄTYKSEN, SOSIAALITURVAMAKSUN JA LÄHDEVERON ILMOITTAMISEEN 6. MILLOIN KAUSIVEROILMOITUS ON ANNETTU 7. KAUSIVEROILMOITUSTIETOJEN TARKISTUSSÄÄNNÖT 12 LIITTEET Liite 1 Liite 2 Kausiveroilmoituksen tietuekuvaus Kausiveroilmoituksen tietojen tarkistussäännöt

4 VEROHALLINTO KAUSIVEROILMOITUS 4(11) TIETUEKUVAUS V JOHDANTO 1.1. Yleistä kausiveroilmoitustietojen antamisesta Vuoden 2010 alusta alkaen arvonlisäverovelvolliset, säännöllisesti palkkoja maksavat työnantajat ja vakuutusmaksuverovelvolliset ilmoittavat oma-aloitteisesti maksettavat verot kausiveroilmoituksella. Myös satunnaiset työnantajat antavat kausiveroilmoituksen silloin, kun he ovat maksaneet palkkoja. Muita oma-aloitteisia veroja maksavat verovelvolliset antavat ilmoituksen, kun on toimitettu ennakonpidätystä tai peritty lähdeveroa. Arpajaisten toimeenpanijat antavat ilmoituksen, kun ovat järjestäneet arpajaisia. Sähköinen kausiveroilmoitus annetaan ilmoitusjakson pituudesta riippuen kuukausittain, jolloin eräpäivä on kohdekautta seuraavan kuukauden 12. päivä (työnantajasuoritukset, muut ennakonpidätykset ja lähdeverot sekä vakuutusmaksuvero) tai kohdekautta seuraavan toisen kuukauden 12. päivä (arvonlisävero, arpajaisvero, merityötulon työnantajasuoritukset) vuosineljänneksittäin, jolloin eräpäivä on kohdekautta seuraavan toisen kuukauden 12. päivä (ei arpajaisvero ja vakuutusmaksuvero) vuosittain, jolloin eräpäivä on (vain arvonlisävero) Kausiveroilmoituksen täyttöoppaassa on kuvattuna tarkemmin mm. eräpäivät, veron määrän muodostaminen ja tietojen korjaaminen (lisäävä ilmoitusmenettely) Sähköinen ilmoittaminen Sähköinen kausiveroilmoitus annetaan käyttäen Verohallinnon hyväksymää tiedonkeruupalvelua, joko Verohallinnon tarjoamia epalveluja tai palveluntarjoajien Tyvipalveluja. Ilmoituskanavat Verotili-palvelu, Palkka.fi-palvelu, Tyvi-palveluntarjoajia ovat Aditro, Ilmoitin.fi, Itella, Kustannusosakeyhtiö Koivuniemi, tyvi.koivuniemi.com Logica, TeliaSonera, https://tyvisonera.sonera.fi/ Poistunut käytöstä

5 VEROHALLINTO KAUSIVEROILMOITUS 5(11) TIETUEKUVAUS V SÄHKÖISEN ILMOITUKSEN TESTAUS Ilmoituksia tuottavasta ohjelmistosta vastaavan tahon tulee huolehtia, että ilmoitukset ovat tietuekuvausten mukaisia. Tiedonkeruupalvelut tarkistavat ilmoitusten muodollisen oikeellisuuden. Virheelliset ilmoitukset eivät välity Verohallintoon. Ennen kuin sähköisiä kausiveroilmoituksia tuottava ohjelmisto otetaan tuotantokäyttöön, sen muodostamien ilmoitusten oikeellisuus on testattava käyttäen Ilmoitin.fi palvelua, Testaus on tehtävä myös silloin, kun tietosisältö muuttuu. Käyttöönotosta tulee ilmoittaa Verohallinnolle sähköpostilla osoitteeseen tiedonsiirto(at)vero.fi. Tästä osoitteesta saa myös tukea testaamiseen ja tietuekuvauksen tulkintaan. 3. KAUSIVEROILMOITUSTIEDOSTO Kausiveroilmoitustiedosto koostuu kolmesta eri tietovirrasta: 1. Arvonlisäveron tiedot, jossa tietovirran nimi on VSRALVKV 2. Työnantajasuoritusten tiedot, jossa tietovirran nimi on VSRTASKV 3. Muun oma-aloitteisen veron tiedot, jossa tietovirran nimi on VSRMUUKV Kausiveroilmoituslomakkeella olevia tietojen tunnuksia käytetään myös sähköisen ilmoituksen tietoalkioiden tunnuksina. Yksi ilmoitus sisältää joko VSRALVKV:n, VSRTASKV:n tai VSRMUUKV:n tiedot. Yhdessä kausiveroilmoitustiedostossa voi olla usean eri yrityksen erilaisia ilmoituksia. Ilmoitukset voivat olla myös usealta eri kohdekaudelta. Annettu ilmoitus on aina lisäävä (+/-) ilmoitus, joka lisää tai vähentää saman yrityksen aikaisemmin samalle kohdekaudelle antaman ilmoituksen tietoja. 4. TARKENNUSTA TIETUEKUVAUKSEEN Tietoalkiot sijoitetaan kukin omalle rivilleen. Yksittäinen ilmoitus alkaa aina tietoalkiolla 000 (tietovirran nimi) ja päättyy tietoalkioon 999 (lopputunnus). Tietovirran VSRMUUKV:n toistuvien osatietoryhmien (tunnukset 001, 060, 050, 052, 053, 061, 009) tiedot on ilmoitettava verolajeittain.

6 VEROHALLINTO KAUSIVEROILMOITUS 6(11) TIETUEKUVAUS V Tunnus ja tieto erotetaan toisistaan kaksoispisteellä. Merkkijonon alussa ja lopussa ei saa olla välilyöntejä tai tabulaattorimerkkejä. Tietuekuvaus on liitteessä 1. Tietuekuvauksessa merkinnällä Vastaanottava palvelu täyttää varustetut kohdat ovat tarkoitettu vain tiedonkeruupalveluiden käyttöön. Ilmoittajan ohjelmisto ei tuota näihin kohtiin mitään tietoja Otsikkotiedot (000, 100, 105, 107, 010, 011, 080, 050, 052, 053, 999) Tunnus 000 Tietovirran nimi Joko VSRALVKV (arvonlisäverotiedot), VSRTASKV (työnantajasuoritusten tiedot) tai VSRMUUKV (muun oma-aloitteisen veron tiedot). Esimerkiksi 000:VSRTASKV. Tunnus 100 Saapumispäivä (vastaanottava palvelu täyttää) Päivä, jona tiedonkeruupalvelu vastaanotti ilmoituksen. Esitystapa on ppkkvvvv. Esimerkiksi 100: Tunnus 051 Saapumistapahtuman kellonaika saapumispäivänä (vastaanottava palvelu täyttää) Kellonaika jolloin tiedonkeruupalvelu vastaanotti ilmoitukset. Esitystapa hh:mm:ss:dd, aika sadasosasekunnin tarkkuudella. Tunnus 105 Vastaanottavan palvelun tunnus (vastaanottava palvelu täyttää) Vastaanottavan palvelun tunnus, joka sovitaan palvelukohtaisesti ja esitetään kolmella merkillä. Ensimmäinen merkki kertoo vastaanottavan palvelun seuraavasti: E Itella S TeliaSonera Poistunut käytöstä U Aditro N Logica M Palkka.fi K Koivuniemi V Ilmoitin Esimerkiksi 105:EW1, Itellan Web -lomakkeella annettu tietue.

7 VEROHALLINTO KAUSIVEROILMOITUS 7(11) TIETUEKUVAUS V Tunnus 107 Sanomatunniste (vastaanottava palvelu täyttää) Tunniste, jonka tiedonkeruupalvelu muodostaa yksilöimään ilmoituksen. Sovitaan palvelukohtaisesti. Esitetään enintään 9 merkillä. Esimerkiksi 107:001234AA1. Tunnus 010 Henkilö-, Y- tai tilityspistetunnus Verovelvollisen henkilö- tai Y-tunnus. Työnantajasuoritusten tiedoissa myös tilityspistetunnus hyväksytään. Arvonlisäveron tiedoissa ei hyväksytä kuin Y-tunnus. Tunnus esitetään editoituna eli välimerkit ovat mukana. Esimerkiksi 010: ,Y-tunnus 010: , tilityspistetunnus Tunnus 011 Ilmoitustunnus Kausiveroilmoitustunnus, vain työnantajasuoritusten (VSRTASKV) tietueella. Ilmoittajan on ilmoitusta antaessaan kerrottava, ilmoittaako hän työnantajasuoritusten tietoja työnantajana tai merityönantajana. Esimerkiksi 011:5 Esimerkiksi 011:6, työnantaja, merityönantaja Tunnus 080 Tilinhoitajayhteisön tunnus Aina Y-tunnus, vain muun oma-aloitteisen veron (VSRMUUKV) tietueella. Tilinhoitajayhteisöjä ovat esim. pankit, jotka antavat pörssiyhtiön osingonmaksuun liittyviä kausiveroilmoituksia Verohallintoon. Sallittu vain verolajeilla 68, 92, 39, 69 ja 84. Tunnus 999 Tietueen lopputunnus Lopputunnus, tietueen juokseva numero. Esimerkiksi kolmen ilmoituksen tiedostossa: 000:VSRALVKV 010: jne 999:1 000:VSRALVKV 010: jne

8 VEROHALLINTO KAUSIVEROILMOITUS 8(11) TIETUEKUVAUS V :2 000:VSRTASKV 010: jne 999: Kohdekauden tiedot (050, 052, 053) Tiedot ilmoitetaan työnantajasuoritusten (VSRTASKV) ja arvonlisäveron (VSRALVKV) tietueella otsikkotasolla. Muun oma-aloitteisen veron (VSRMUUKV) tietueella tiedot ovat toistuvan osatietoryhmän tietoja. Tunnus 050 Ilmoitusjakso Kohdeyksikkötieto, ohjaa tietoa 052 Kohdekausi K = kuukausi Q = vuosineljännes V = kalenterivuosi tai poronhoitovuosi Tunnus 052 Kohdekausi Ilmoitusjakson mukainen kausi. Pakollinen tieto kuukausi- ja vuosineljännesilmoituksilla. Ilmoitusjaksolla K kuukausi on 1 12 ja ilmoitusjaksolla Q vuosineljännes on 1 4. Ilmoitusjaksolla kohdekausi V jätetään ilmoittamatta. Ilmoitetaan ilman etunollia. Tunnus 053 Kohdevuosi Annetaan muodossa vvvv, pienin sallittu arvo on Verokohtaiset tiedot ( , , 060, 061) Tietoalkioiden järjestyksellä ei ole merkitystä. Tietoalkiot ja eivät saa toistua, esimerkiksi yksi rahamääräinen tieto saa esiintyä vain kerran otsikkotietoja kohden. Tietoalkiot 060 ja 061 voivat toistua tietueen VSRMUUKV toistuvassa osatietoryhmässä. Tunnukset ja tiedot erotetaan kaksoispisteellä. Tietoja saa välittää vain sallituilla tunnuksilla. Jos verovelvollinen on ilmoittanut rahamäärätietona nollan, nolla välitetään eteenpäin. Puuttuvan tiedon voi välittää tai olla välittämättä. Jos puuttuva tieto välitetään, esitetään se tyhjänä (tunnus, kaksoispiste ja rivinvaihto). Euromääräiset tiedot välitetään aina sentteineen ilman desimaalipilkkua. Rahamäärät saavat olla positiivisia tai negatiivisia.

9 VEROHALLINTO KAUSIVEROILMOITUS 9(11) TIETUEKUVAUS V Vuositiedot esitetään aina neljällä numerolla. Tunnus 060 Veron tunnus Veron tunnus, muun oma-aloitteisen veron (VSRMUUKV) tietueella. Toistuvan osatietoryhmän tieto. 10 = Arpajaisvero 16 = Vakuutusmaksuvero 24 = Ennakonpidätys puun myyntitulosta 25 = Ennakonpidätys osakeyhtiöiltä, osuuskunnalta tai muulta yhteisöltä 68 = Ennakonpidätys koroista ja osuuksista 92 = Ennakonpidätys osingoista ja osuuskunnan ylijäämistä 39 = Lähdevero osingoista 69 = Lähdevero koroista ja rojalteista 84 = Lähdevero korkotulosta Tunnus ( , , 061) Rahamäärätiedot Rahamäärätiedot välitetään aina euromääräisinä sentteineen ilman desimaalipilkkua Esimerkiksi 301:10062 = 100,62 euro 306: 100 = 1,00 euro 307: 9962 = 99,62 euro 4.4. Toimimattomuuskausien tiedot (054, 055, 056, 057) Arvonlisäveron (VSRALVKV) tietueella ei alv-toimintaa jakso, työnantajasuoritusten (VSRTASKV) tietueella ei palkanmaksua -jakso ja vakuutusmaksuveron (VSRMUUKV,muun oma-aloitteisen veron tiedot) tietueella ei vakuutusmaksuverollista toimintaa -jakso. Tunnus 054 Toimimattomuuskauden kohdekausi-alku Ilmoitusjakson mukainen kausi, jolloin toimimattomuuskausi alkaa. Ilmoitusjaksolla K kuukausi 1 12 ja ilmoitusjaksolla Q vuosineljännes 1 4. Ilmoitusjaksolla V jätetään tieto ilmoittamatta. Tieto ilmoitetaan ilman etunollaa. Tunnus 055 Toimimattomuuskauden kohdevuosi-alku Annetaan muodossa vvvv. Jos ilmoitusjakso on vuosi, arvonlisäveron ei alv-toimintaa jakson voi ilmoittaa korkeintaan kuluvalle vuodelle.

10 VEROHALLINTO KAUSIVEROILMOITUS 10(11) TIETUEKUVAUS V Tunnus 056 Toimimattomuuskauden kohdekausi-loppu Ilmoitusjakson mukainen kausi, jolloin toimimattomuuskausi loppuu. Ilmoitusjaksolla K kuukausi 1 12 ja ilmoitusjaksolla Q vuosineljännes 1 4. Ilmoitusjaksolla V jätetään ilmoittamatta. Tieto ilmoitetaan ilman etunollaa. Tunnus 057 Toimimattomuuskauden kohdevuosi-loppu Annetaan muodossa vvvv. Jos ilmoitusjakso on vuosi, arvonlisäveron ei alv-toimintaa jakson voi ilmoittaa korkeintaan kuluvalle vuodelle Yhteyshenkilön puhelinnumero (042) Arvonlisäveron (VSRALVKV) tietueella, työnantajasuoritusten (VSRTASKV) tietueella JA (VSRMUUKV) muun oma-aloitteisen veron tiedot tietueella kausiveroilmoitustietuekohtainen yhteyshenkilön puhelinnumero, johon Verohallinnossa voidaan tarvittaessa soittaa ko. kausiveroilmoitustietoja selvitettäessä. 5. TARKENNUS ENNAKONPIDÄTYKSEN, SOSIAALITURVAMAKSUN JA LÄHDEVERON ILMOITTAMISEEN Jos on ilmoitettu palkkoja ja ennakonpidätystä tai nollia kohdissa 601 ja/tai 602, pitää st-maksua koskevissa kohdissa 609 ja/tai 610 ilmoittaa nollat, jos ei ole ollut stmaksun alaisia palkkoja, muutoin st-maksun tiedoista lähetetään asiakkaalle arvioesitys. Lähdeverosta 0-määräinen ilmoitus tarvitsee antaa vain, jos työnantaja on ilmoittanut säännöllisesti lähdeveron alaisia palkkoja. Jos on ilmoitettu lähdeveron alaisia palkkoja ja muita suorituksia tai nollia kohdissa 605 ja/tai 606, pitää st-maksua koskevissa kohdissa 609 ja/tai 610 ilmoittaa nollat, jos ei ole ollut st-maksun alaisia palkkoja ja pitää ennakonpidätystä koskevissa kohdissa 601 ja/tai 602 ilmoittaa nollat, jos ei ole ollut ennakonpidätyksen alaisia palkkoja. Näin asiakkaalle ei lähetetä arvioesitystä. Vuodelle 2010 voi ilmoittaa myös ennakonpidätyksestä ja lähdeverosta vähennettävää matalapalkkatukea. Tällöin ohjelmien tulee toimia vuoden 2010 kohdekausilla niin, ettei asiakas itse tallenna tietoa Maksettava ennakonpidätys tai Maksettava lähdevero, vaan ohjelma muodostaa ne kaavoilla. Maksettava ennakonpidätys (604)= Toimitettu ennakonpidätys (602)- Ennakonpidätyksestä vähennettävä matalapalkkatuki(603) Maksettava lähdevero (608)= Lähdevero palkoista (606) - Lähdeverosta vähennettävä matalapalkkatuki (607). Esimerkiksi 602/ / /608

11 VEROHALLINTO KAUSIVEROILMOITUS 11(11) TIETUEKUVAUS V (-200) = (-200) = (-200) = (-1000) = 0 Esimerkissä tyhjänä olevat tiedot voivat olla myös nollia (0). Matalapalkkatuki poistui vuoden 2011 alussa. 6. MILLOIN KAUSIVEROILMOITUS ON ANNETTU Jos asiakas on merkitty Verohallinnossa säännöllisten työnantajien rekisteriin, hänen tulee antaa työnantajasuorituksista kausiveroilmoitus jokaiselta kohdekaudelta. Jos palkanmaksua ei ole ollut, tieto ilmoitetaan kohdassa Ei palkanmaksua. Jos asiakas on merkitty Verohallinnossa arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, hänen tulee antaa arvonlisäveron kausiveroilmoitus jokaiselta kohdekaudelta. Jos arvonlisäverollista toimintaa ei ole ollut, tieto ilmoitetaan kohdassa Ei alv-toimintaa. Arvonlisäverovelvollinen on antanut kausiveroilmoituksen, kun tunnuksilla 000, 105, 010, 050, 052 (jos 050 = K tai Q), 053 ja 999 on tietoa ja lisäksi on ilmoitettu rahatietoa tai on ilmoitettu Ei-alv-toimintaa. Työnantaja on antanut kausiveroilmoituksen, kun tunnuksilla 000, 105, 010, 011, 050, 052, 053 ja 999 on tietoa ja on lisäksi on ilmoitettu rahatietoa tai on ilmoitettu Ei palkanmaksua. Muun oma-aloitteisen veron maksaja on antanut kausiveroilmoituksen, kun tunnuksilla 000, 105, 010, 001, 060, 050, 052, 053, 009 ja 999 on tietoa ja on ilmoitettu rahatietoa tai vakuutusmaksuverovelvollinen on ilmoittanut rahatietoa tai Ei-vakuutusmaksuverollista toimintaa. (Tyhjä on ilmoittamaton tieto, nolla (0) on ilmoitettu tieto.) Verohallinnon kannalta on myös arvonlisäveron 0-määräisellä ilmoituksella arvonlisäverovelvollisen ilmoittamisvelvollisuus täytetty ja myös ennakonpidätyksen ja sosiaaliturvamaksun 0-määräisellä ilmoituksella on työnantajan ilmoittamisvelvollisuus täytetty. Jos työnantaja on ilmoittanut säännöllisesti lähdeveron alaisia palkkoja, on myös lähdeverosta tarvittaessa annettava 0-määräinen ilmoitus. Tyhjä on ilmoittamaton tieto, joka aiheuttaa sen, että asiakasta kehotetaan antamaan ko. verolajin kausiveroilmoitus. Verohallinnon vastaanottava ohjelmisto päättelee ilmoitusvelvollisuuden täyttymisen.

12 VEROHALLINTO KAUSIVEROILMOITUS 12(11) TIETUEKUVAUS V KAUSIVEROILMOITUSTIETOJEN TARKISTUSSÄÄNNÖT Jotta kausiverotiedot saadaan verovelvolliselta verohallintoon mahdollisimman oikeassa muodossa, vastaanottava palvelu tarkistaa tietojen muodollisen oikeellisuuden tietoja vastaanottaessaan Verohallinnon TaMo-tarkistusmoduulia käyttäen. Tarkemmat tarkistussäännöt ovat liitteessä 2.

13 VEROHALLINTO KAUSIVEROILMOITUS TIETUEKUVAUS LIITE 1 ARVONLISÄVERON TIEDOT TUN TIETO P/V MUOTO 000 VSRALVKV P A8 100 Saapumispäivä ppkkvvvv P N8 Ilmoituksen arvopäivä eli päivä, jona vastaanottava palvelu vastaanotti tiedot. 051 Kellonaika hh:mm:ss:dd P AN11 Ilmoituksen arvopäivän kellonaika, jona vastaanottava palvelu vastaanotti tiedot. 105 Vastaanottavan palvelun tunnus, joka P AN3 sovitaan palvelukohtaisesti. 107 Vastaanottavan palvelun muodostama sanomatunniste, joka yksilöi sanoman P AN9 010 Asiakkaan Y-tunnus P AN13 - tilityspistetunnus ei ole sallittu 050 Ilmoitusjakso P AN1 - Kohdeyksikkötieto, ohjaa tietoa 052 Kohdekausi K = kuukausi Q = vuosineljännes V = kalenterivuosi tai poronhoitovuosi 052 Kohdekausi P/V N2 Ilmoitusjakson mukainen kausi Pakollinen tieto kuukausi- ja vuosineljännesilmoituksilla. - Ilmoitusjaksolla K kuukausi Ilmoitusjaksolla Q vuosineljännes Ilmoitusjaksolla V jätetään ilmoittamatta 053 Kohdevuosi vvvv P N4

14 VEROHALLINTO KAUSIVEROILMOITUS TIETUEKUVAUS LIITE Suoritettava 24 %:n vero kotimaan myynnistä V N13 Suoritettava 23 %:n vero kotimaan myynnistä asti. Suoritettava 22 %:n vero kotimaan myynnistä asti. Ilmoitusjaksolla V kohdevuoden ollessa 2010 voi sisältää sekä 22 %:n että 23 %:n veroa 302 Suoritettava 14 %:n vero kotimaan myynnistä V N13 Suoritettava 13 %:n vero kotimaan myynnistä asti. Suoritettava 12 %:n vero kotimaan myynnistä asti Ilmoitusjaksolla V kohdevuoden ollessa 2010 voi sisältää sekä 12 %.n että 13 %.n veroa 303 Suoritettava 10 %:n vero kotimaan myynnistä V N13 Suoritettava 9 %:n vero kotimaan myynnistä asti. Suoritettava 8 %:n vero kotimaan myynnistä asti Ilmoitusjaksolla V kohdevuoden ollessa 2010 voi sisältää sekä 8 %:n että 9 %:n veroa. 305 Vero tavaraostoista muista EU-maista V N Vero palveluostoista muista EU-maista V N Vero rakentamispalvelun ostoista V N alkaen 307 Kohdekauden vähennettävä vero V N Maksettava vero / Palautukseen oikeuttava vero (-) V N verokannan alainen liikevaihto V N Muu arvonlisäveroton liikevaihto V N asti 311 Tavaran myynti muihin EU-maihin V N Palveluiden myynti muihin EU-maihin V N Tavaraostot muista EU-maista V N13

15 VEROHALLINTO KAUSIVEROILMOITUS TIETUEKUVAUS LIITE Palveluostot muista EU-maista V N Rakentamispalvelun myynnit V N alkaen 320 Rakentamispalvelun ostot V N alkaen 315 Alarajahuojennukseen oikeuttava liikevaihto V N Alarajahuojennukseen oikeuttava vero V N Alarajahuojennuksen määrä V N Ei alv-toimintaa kohdekausi-alku V N2 Ilmoitusjakson mukainen kausi, jolloin ei alv-toimintaa alkaa. - Ilmoitusjaksolla K kuukausi Ilmoitusjaksolla Q vuosineljännes Ilmoitusjaksolla V jätetään ilmoittamatta 055 Ei alv-toimintaa kohdevuosi-alku vvvv V N4 056 Ei alv-toimintaa kohdekausi-loppu V N2 Ilmoitusjakson mukainen kausi, jolloin ei alv-toimintaa loppuu. - Ilmoitusjaksolla K kuukausi Ilmoitusjaksolla Q vuosineljännes Ilmoitusjaksolla V jätetään ilmoittamatta 057 Ei alv-toimintaa kohdevuosi-loppu vvvv V N4 042 Yhteyshenkilön puhelinnumero V AN alkaen 999 Lopputunnus P N8 Tietueen juokseva numero

16 VEROHALLINTO KAUSIVEROILMOITUS TIETUEKUVAUS LIITE 1 TYÖNANTAJASUORITUSTEN TIEDOT TUN TIETO P/V MUOTO 000 VSRTASKV P A8 100 Saapumispäivä ppkkvvvv P N8 Ilmoituksen arvopäivä eli päivä, jona vastaanottava palvelu vastaanotti tiedot 051 Kellonaika hh:mm:ss:dd P AN11 Ilmoituksen arvopäivän kellonaika, jona vastaanottava palvelu vastaanotti tiedot. 105 Vastaanottavan palvelun tunnus, joka P AN3 sovitaan palvelukohtaisesti. 107 Vastaanottavan palvelun muodostama sanomatunniste, joka yksilöi sanoman. P AN9 010 Asiakkaan henkilö-, Y- tai tilityspistetunnus P AN Ilmoitustunnus P N1 5 Työnantaja 6 Merityönantaja 050 Ilmoitusjakso P AN1 Kohdeyksikkötieto, ohjaa tietoa 052 Kohdekausi K = kuukausi Q = vuosineljännes 052 Kohdekausi P N2 Ilmoitusjakson mukainen kausi - Ilmoitusjaksolla K kuukausi Ilmoitusjaksolla Q vuosineljännes Kohdevuosi vvvv P N4 601 Ennakonpidätyksen alaiset palkat ja muut suoritukset V N Toimitettu ennakonpidätys V N Ennakonpidätyksestä vähennettävä matalapalkkatuki V N asti

17 VEROHALLINTO KAUSIVEROILMOITUS TIETUEKUVAUS LIITE Maksettava ennakonpidätys V N asti 605 Lähdeveronalaiset palkat ja muut suoritukset V N Lähdevero palkoista, yms. V N Lähdeverosta vähennettävä matalapalkkatuki V N asti 608 Maksettava lähdevero V N asti 609 Sosiaaliturvamaksun alaiset palkat V N Maksettava työnantajan sosiaaliturvamaksu V N Ei palkanmaksua kohdekausi-alku V N2 Ilmoitusjakson mukainen kausi, jolloin ei palkanmaksua alkaa. - Ilmoitusjaksolla K kuukausi Ilmoitusjaksolla Q vuosineljännes Ei palkanmaksua kohdevuosi-alku vvvv V N4 056 Ei palkanmaksua kohdekausi-loppu V N2 Ilmoitusjakson mukainen kausi, jolloin ei palkanmaksua loppuu. - Ilmoitusjaksolla K kuukausi Ilmoitusjaksolla Q vuosineljännes Ei palkanmaksua kohdevuosi-loppu vvvv V N4 042 Yhteyshenkilön puhelinnumero V AN alkaen 999 Lopputunnus P N8 Tietueen juokseva numerointi.

18 VEROHALLINTO KAUSIVEROILMOITUS TIETUEKUVAUS LIITE 1 MUUN OMA-ALOITTEISEN VERON TIEDOT TUN TIETO P/V MUOTO 000 VSRMUUKV P A8 100 Saapumispäivä ppkkvvvv P N8 Ilmoituksen arvopäivä eli päivä, jona vastaanottava palvelu vastaanotti tiedot 051 Kellonaika hh:mm:ss:dd P AN11 Ilmoituksen arvopäivän kellonaika, jona vastaanottava palvelu vastaanotti tiedot. 105 Vastaanottavan palvelun tunnus, joka P AN3 sovitaan palvelukohtaisesti. 107 Vastaanottavan palvelun muodostama sanomatunniste, joka yksilöi sanoman. P AN9 010 Asiakkaan henkilö- tai Y-tunnus P AN13 - tilityspistetunnus ei ole sallittu 080 Tilinhoitajayhteisön tunnus V AN13 - Y-tunnus - sallittu vain verolajeilla 68, 92, 39, 69 ja Toistuvien osatietoryhmien lukumäärä P N8 060 Veron tunnus P N2 10 = Arpajaisvero 16 = Vakuutusmaksuvero 24 = Ennakonpidätys puun myyntitulosta 25 = Ennakonpidätys osakeyhtiöiltä, osuuskunnalta tai muulta yhteisöltä 68 = Ennakonpidätys koroista ja osuuksista 92 = Ennakonpidätys osingoista ja osuuskunnan ylijäämistä 39 = Lähdevero osingoista 69 = Lähdevero koroista ja rojalteista 84 = Lähdevero korkotulosta 050 Ilmoitusjakso P AN1 Kohdeyksikkötieto, ohjaa tietoa 052 Kohdekausi K = kuukausi Q = vuosineljännes

19 VEROHALLINTO KAUSIVEROILMOITUS TIETUEKUVAUS LIITE Kohdekausi P N2 Ilmoitusjakson mukainen kausi - Ilmoitusjaksolla K kuukausi Ilmoitusjaksolla Q vuosineljännes Kohdevuosi vvvv P N4 061 Maksettava vero V N Toistuvien osatietoryhmien välimerkki: juokseva P N8 numero kertoo, kuinka monta verolajikohtaista tietoa ilmoitus sisältää 054 Ei vakuutusmaksuverollista -toimintaa V N2 kohdekausi-alku Ilmoitusjakson mukainen kausi, jolloin ei toimintaa alkaa. - Ilmoitusjaksolla K kuukausi Ei vakuutusmaksuverollista -toimintaa V N4 kohdevuosi-alku vvvv 056 Ei vakuutusmaksuverollista -toimintaa V N2 kohdekausi-loppu Ilmoitusjakson mukainen kausi, jolloin ei toimintaa loppuu. - Ilmoitusjaksolla K kuukausi Ei vakuutusmaksuverollista -toimintaa V N4 kohdevuosi-loppu vvvv 042 Yhteyshenkilön puhelinnumero V AN alkaen 999 Lopputunnus P N8 Tietueen juokseva numerointi

20 VEROHALLINTO KAUSIVEROILMOITUS TARKISTUSSÄÄNNÖT LIITE 2 KAUSIVEROILMOITUKSEN TARKISTUSSÄÄNNÖT Jotta kausiverotiedot saadaan verovelvolliselta verohallintoon mahdollisimman oikeassa muodossa, on tietojen toimittajan varmistettava tietojen muodollinen oikeellisuus. Tarkistuksia on tarkennettu joulukuussa Tietojen numeerisuus Numeeriseen kenttään ei saa syöttää ei-numeerista tietoa. Euromääräiset tiedot annetaan sentteineen, ilman desimaalipilkkua. Rahamäärät saavat olla positiivisia tai negatiivisia. Asiakastunnuksen tarkistus Asiakastunnuksen oikeellisuus tarkistetaan tarkistusmerkin perusteella. Henkilötunnuksen syntymäpäivä ja tunnus jaetaan 31:llä, jakojäännös määrää tarkistusmerkin. Y-tunnuksen tarkistusmerkin arvo tarkistetaan. Tilityspistetunnus on Y- tunnus, jonka lopussa on, väliviivalla erotettuna, kolmenumeroinen tilityspisteen juokseva numero. Juoksevaa numeroa ei käytetä tarkistuksissa. Ajallisen kohdistamisen tarkistukset Ilmoitettava kohdekausi ei saa olla liikaa menneisyydessä. Ilmoituksen korjaaminen ole enää mahdollista eikä ilmoitusta oteta enää vastaan. Ilmoitettava kohdekausi ei saa olla aiempi kuin kuluva vuosi + 4 sitä edeltänyttä vuotta (ALV ja VAK). Esimerkiksi 2015 ilmoituksen voi antaa vielä vuoden 2011 kohdekausilta. Ilmoitettava kohdekausi ei saa olla aiempi kuin kuluva vuosi + 6 sitä edeltänyttä vuotta (TA ja MUU pl. VAK). Esimerkiksi 2015 ilmoituksen voisi antaa vielä vuoden 2009 kohdekausilta, mutta koska kyseessä on kausiveroilmoitus, voi ilmoituksen antaa kohdevuodelle 2010 (pienin sallittu kohdevuosi). Jos ilmoitus annetaan verkkolomakkeella, voi asiakkaalle antaa ilmoituksen Kohdekausi on liikaa menneisyydessä. Ilmoituksen korjaaminen ei ole enää mahdollista.

21 VEROHALLINTO KAUSIVEROILMOITUS TARKISTUSSÄÄNNÖT LIITE 2 Työnantajasuoritusten luvullisen, veroa tms. sisältävän, kausiveroilmoituksen voi antaa ennakkoon kuluvaa kohdekautta seuraavalle kohdekaudelle. Esimerkiksi jos työnantajasuoritusten ilmoitusjakso on kuukausi (K), voidaan 2/2010 (eräpäivä ) ilmoitus antaa aikaisintaan jos työnantajasuoritusten ilmoitusjakso on neljännesvuosi (Q), voidaan 2/2015 (eräpäivä ) ilmoitus antaa aikaisintaan Muiden verojen kuin työnantajasuoritusten luvullisen, veroa tms. sisältävän kausiveroilmoituksen voi antaa aikaisintaan kohdekauden aikana. Esimerkiksi jos arvonlisäveron ilmoitusjakso on kuukausi (K), voidaan 2/2015 (eräpäivä ) ilmoitus antaa aikaisintaan jos arvonlisäveron ilmoitusjakso on neljännesvuosi (Q), voidaan 2/2015 (eräpäivä ) ilmoitus antaa aikaisintaan jos arvonlisäveron ilmoitusjakso on vuosi (V), voidaan 2015 (eräpäivä ) ilmoitus antaa aikaisintaan (Arvonlisäveron tietoa 310 Muu arvonlisäveroton liikevaihto saa ilmoittaa vain vuoden 2010 kohdekausille. Tiedon arvo ei saa olla myöskään 0.) Arvonlisäveron tietoja 318 Vero rakentamispalvelun ostoista, 319 Rakentamispalvelun myynnit ja 320 Rakentamispalvelun ostot saa ilmoittaa kohdekausille, jotka alkavat tai sen jälkeen ja jos ilmoitusjakso on vuosi, vuodesta 2011 alkaen. Työnantajasuoritusten tietoja 603 Ennakonpidätyksestä vähennettävä matalapalkkatuki, 604 Maksettava ennakonpidätys, 607 Lähdeverosta vähennettävä matalapalkkatuki ja 608 Maksettava lähdevero saa ilmoittaa vain vuoden 2010 kohdekausille. Tiedon arvo ei saa olla myöskään 0. Toimimattomuuskausien tarkistukset Alku- ja loppukohdekausille tehdään normaalit kohdekausitarkistukset. Jakson alku ei saa olla jakson loppua suurempi. Toimimattomuus pitää ilmoittaa katkeamattomana jaksona. Samalle kohdeajalle ei voi ilmoittaa verotietoja ja kyseistä veroa koskevaa toimimattomuusjaksoa. Pienin sallittu kohdevuosi on Pisin sallittu toimittamattomuusjakso on 6 kuukautta, jos asiakkaan ilmoitusjakso on kuukausi tai neljännesvuosi. Jos asiakkaan ilmoitusjakso on vuosi, voi asiakas antaa ei toimintaa -ilmoituksen koko vuodelta. Tyhjää kausiveroilmoitusta, jonka kohdekausi ei sisälly toimimattomuusjaksoon, ei tarvitse sallia, sillä se viedään passiivisena Oivan tietovarastoon. Esimerkiksi

22 VEROHALLINTO KAUSIVEROILMOITUS TARKISTUSSÄÄNNÖT LIITE 2 jos 050 = K, 052 = 10, 053 =2015 ja (K lokakuu/2015) 054 =11, 055=2014 sekä 056 =11, 057 =2015 (ei toimintaa marraskuu/2014) Vain ei toimintaa jakso (marraskuu) tulee välittää Tarkistukset, jotka lauetessaan estävät ilmoituksen vastaanoton Tunnus 308 Maksettava vero / Palautukseen oikeuttava vero (-) Maksettava vero / Palautukseen oikeuttava vero (-) pitää toteuttaa yhtälön 308 = Jos ilmoitus annetaan verkkolomakkeella, voi asiakkaalle antaa ilmoituksen Tunnuksen 308 Maksettava vero / Palautukseen oikeuttava vero (-) arvo tulee olla yhtä suuri kuin seuraavan laskutoimituksen lopputulos: verokentät (301, 302, 303, 305, 306, 318) yhteensä vähennettynä vähennettävällä verolla (307) ja alarajahuojennuksella (317). Tunnus 060 Veron tunnus Jos ilmoitus on annettu henkilötunnuksella (tunnus 010 = henkilötunnus), ei asiakas voi ilmoittaa osinkojen verolajeja 92 ja 39. Jos ilmoitus annetaan verkkolomakkeella, voi asiakkaalle antaa ilmoituksen Luonnollinen henkilö ei voi ilmoittaa ennakonpidätyksiä tai lähdeveroja osingoista (verolajit 92 ja 39). Vain osakeyhtiö voi jakaa osinkoja ja jakaja pidättää ennakonpidätyksen tai lähdeveron osingosta. Tarkistukset, joista lauetessaan tulee antaa asiakkaalle huomautus Jos ilmoitusjakso on kalenterivuosi (tunnus 050=V), ja asiakas on ilmoittanut joillakin alv-tunnuksilla (301, 302, 303, 305, 306, 307, 309, 311, 312, 313, 314, 317, 318, 319, 320) negatiivisen arvon, annetaan asiakkaalle huomautus: Negatiivisia arvoja tulee ilmoittaa vain silloin, jos korjaa aiemmin samalle kohdevuodelle annettua tietoa. Jos tunnuksilla 601 ja/tai 602 on tyhjästä poikkeava arvo, pitää myös tunnuksilla 609 ja 610 olla tyhjästä poikkeava arvo. Asiakkaalle tulee antaa huomautus: Ilmoita myös sosiaaliturvamaksun alaiset palkat ja maksettava sosiaaliturvamaksu. Jos sosiaaliturvamaksun alaisia palkkoja ei maksettu kohdekaudella, merkitse kenttiin arvoksi nolla. Jos an-

23 VEROHALLINTO KAUSIVEROILMOITUS TARKISTUSSÄÄNNÖT LIITE 2 nat lisäilmoitusta, ilmoita arvo vain kentissä, johon teet lisäyksen/vähennyksen. Jos tunnuksilla 609 ja/tai 610 on tyhjästä poikkeava arvo, pitää myös tunnuksilla 601 ja 602 olla tyhjästä poikkeava arvo. Asiakkaalle tulee antaa huomautus: Ilmoita myös ennakonpidätyksen alaiset palkat ja toimitettu ennakonpidätys. Jos ennakonpidätyksen alaisia palkkoja ei maksettu kohdekaudella, merkitse kenttiin arvoksi nolla. Jos annat lisäilmoitusta, ilmoita arvo vain kentissä, johon teet lisäyksen/vähennyksen. Jos tunnuksilla 605 ja/tai 606 on tyhjästä poikkeava arvo, pitää myös tunnuksilla 601, 602, 609 ja 610 olla tyhjästä poikkeava arvo. Asiakkaalle tulee antaa huomautus: Ilmoita myös ennakonpidätyksen ja sosiaaliturvamaksun alaiset palkat, toimitettu ennakonpidätys ja maksettava sosiaaliturvamaksu. Jos ennakonpidätyksen tai sosiaaliturvamaksun alaisia palkkoja ei maksettu kohdekaudella, merkitse kenttiin arvoksi nolla. Jos annat lisäilmoitusta, ilmoita arvo vain kentissä, johon teet lisäyksen/vähennyksen.

TIETUEKUVAUS 2.12.2014 V3.3H ARVONLISÄVERON YHTEENVETOILMOITUS TIETUEKUVAUS

TIETUEKUVAUS 2.12.2014 V3.3H ARVONLISÄVERON YHTEENVETOILMOITUS TIETUEKUVAUS VEROHALLINTO YHTEENVETOILMOITUS TIETUEKUVAUS 2.12.2014 V3.3H ARVONLISÄVERON YHTEENVETOILMOITUS TIETUEKUVAUS MUUTOSHISTORIA VERSIO PÄIVÄYS MUUTOS V3.0H 15.10.2009 Päivitetty vuoden 2010 alussa voimaan tulevat

Lisätiedot

TIETUEKUVAUS 23.10.2009 V3.0H ARVONLISÄVERON YHTEENVETOILMOITUS TIETUEKUVAUS

TIETUEKUVAUS 23.10.2009 V3.0H ARVONLISÄVERON YHTEENVETOILMOITUS TIETUEKUVAUS VEROHALLINTO YHTEENVETOILMOITUS TIETUEKUVAUS 23.10.2009 V3.0H ARVONLISÄVERON YHTEENVETOILMOITUS TIETUEKUVAUS MUUTOSHISTORIA VERSIO PÄIVÄYS MUUTOS V3.0H 15.10.2009 Päivitetty vuoden 2010 alussa voimaan

Lisätiedot

KAUSIVEROILMOITUKSEN

KAUSIVEROILMOITUKSEN KAUSIVEROILMOITUKSEN täyttöopas verovuosi 2016 Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet vero.fi/lomakkeet/kausiveroilmoitus SISÄLTÖ KAUSIVEROILMOITUS JA VEROTILI 3 KAUSIVEROILMOITUKSEN ANTAMINEN

Lisätiedot

Rakentamisen tiedonantomenettely / Työntekijätiedot

Rakentamisen tiedonantomenettely / Työntekijätiedot EROHALLINTO 3.10.2014 A76/200/2013 versio 1.2H Rakentamisen tiedonantomenettely / Työntekijätiedot TIETUEKUAUS SRAKYHT ja STYONTE EROHALLINTO TIETUEKUAUS 2 (18) SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 3 1.1 Yleistä tietojen

Lisätiedot

TIETOA VUODEN 2016 VUOSI-ILMOITUKSISTA SISÄLLYSLUETTELO

TIETOA VUODEN 2016 VUOSI-ILMOITUKSISTA SISÄLLYSLUETTELO TIETOA VUODEN 2016 VUOSI-ILMOITUKSISTA SISÄLLYSLUETTELO 1 Vuosi-ilmoitusten julkaisu aikataulu ja palautuspäivät... 2 2 Tietovälineellä vastaanotettavat vuosi-ilmoitukset... 2 3 Muutos yleiseen tiedonantovelvollisuuteen...

Lisätiedot

Vuoden 2016 vuosi-ilmoitukset ja niiden korjaaminen. Ohjeita paperi- ja verkkolomakeilmoittajille Ohjeita tiedostona ilmoittajille

Vuoden 2016 vuosi-ilmoitukset ja niiden korjaaminen. Ohjeita paperi- ja verkkolomakeilmoittajille Ohjeita tiedostona ilmoittajille Vuoden 2016 vuosi-ilmoitukset ja niiden korjaaminen Ohjeita paperi- ja verkkolomakeilmoittajille Ohjeita tiedostona ilmoittajille Mitkä ilmoitukset? Työnantajan tai suorituksen maksajan vuosiilmoitus Rajoitetusti

Lisätiedot

VEROHALLINTO 1.1.2015 A148/200/2014 versio 2.9 VUOSI-ILMOITUS ELÄKKEISTÄ JA ETUUKSISTA

VEROHALLINTO 1.1.2015 A148/200/2014 versio 2.9 VUOSI-ILMOITUS ELÄKKEISTÄ JA ETUUKSISTA VEROHALLINTO 1.1.2015 A148/200/2014 versio 2.9 VUOSI-ILMOITUS ELÄKKEISTÄ JA ETUUKSISTA TIETUEKUVAUS vuodelta 2015 2 SISÄLTÖ 1 MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN... 3 2 YLEISTÄ... 4 3 TIETUEMALLIT... 5 3.1 Kiinteämittainen

Lisätiedot

ERITTELY OSINKOTULOISTA JA MUISTA VOITONJAON LUONTEISISTA ERISTÄ (73)

ERITTELY OSINKOTULOISTA JA MUISTA VOITONJAON LUONTEISISTA ERISTÄ (73) ERITTELY OSINKOTULOISTA JA MUISTA VOITONJAON LUONTEISISTA ERISTÄ (73) TIETUEKUVAUS 2015 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 VOIMASSAOLO... 2 3 MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN... 2 4 TUNNUS-TIETO LUETTELO... 2 5

Lisätiedot

Muutokset osinkojen kausi- ja vuosi-ilmoittamismenettelyyn vuoden 2014 alusta. Eteran palkkahallintopäivä

Muutokset osinkojen kausi- ja vuosi-ilmoittamismenettelyyn vuoden 2014 alusta. Eteran palkkahallintopäivä Muutokset osinkojen kausi- ja vuosi-ilmoittamismenettelyyn vuoden 2014 alusta Eteran palkkahallintopäivä Verohallinto Sisältö: Osinkoverouudistus Vuosi-ilmoituksen täyttämisen ongelmakohdat Mitä löydän

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS ELÄKKEISTÄ JA ETUUKSISTA (VSELERIE)

VUOSI-ILMOITUS ELÄKKEISTÄ JA ETUUKSISTA (VSELERIE) VEROHALLINTO 1.1.2016 A127/200/2015 1.1. VUOSI-ILMOITUS ELÄKKEISTÄ JA ETUUKSISTA (VSELERIE) TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN KORJAAMINEN...

Lisätiedot

Verotili ja alkutuotannon harjoittajat. Verohallinto Syksy 2010

Verotili ja alkutuotannon harjoittajat. Verohallinto Syksy 2010 Verotili ja alkutuotannon harjoittajat Verohallinto Syksy 2010 Mikä Verotili on? Verohallinnon ylläpitämä veronmaksajakohtainen tili, jolle kootaan veronmaksajan veroja ja maksuja koskevia tietoja Verotilin

Lisätiedot

KUUKAUSI-ILMOITUSTEKNIIKAN TIETUEKUVAUS

KUUKAUSI-ILMOITUSTEKNIIKAN TIETUEKUVAUS KUUKAUSI-ILMOITUSTEKNIIKAN TIETUEKUVAUS Ohje sähköisen kuukausi-ilmoituksen tekemiseen Versio 2.0-1.1.2012 (päivitetty 2015) Porkkalankatu 1, 00018 Ilmarinen Puh. 010 195 000 www.ilmarinen.fi TAUSTAA Tämä

Lisätiedot

PALKKAHALLINTO VEROTILI KAUSIVEROILMOITUS 2010. kausivero_palkat.doc

PALKKAHALLINTO VEROTILI KAUSIVEROILMOITUS 2010. kausivero_palkat.doc PALKKAHALLINTO VEROTILI KAUSIVEROILMOITUS 2010 Sisällysluettelo 1 SONET PALKANLASKENTA JA KAUSIVEROILMOITUS...1 1.1 Yleistä...1 1.2 Muutokset sovelluksessa...1 1.3 Kausiveroilmoitus sovelluksessa pääpiirteittäin...2

Lisätiedot

MAATALOUDEN VEROILMOITUS (2)

MAATALOUDEN VEROILMOITUS (2) MAATALOUDEN VEROILMOITUS (2) TIETUEKUVAUS 2015 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 VOIMASSAOLO... 2 3 MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN... 2 4 TUNNUS-TIETO LUETTELO... 3 5 TARKISTUKSET... 8 6 HUOMAUTUKSET... 12 Muutoshistoria

Lisätiedot

Kaikki oma-aloitteiset verot paitsi varainsiirtovero

Kaikki oma-aloitteiset verot paitsi varainsiirtovero Verotili Oma-aloitteisten verojen ilmoittaminen ja maksaminen Sanna Koivisto Pirkanmaan verotoimisto Mikä Verotili on? Verohallinnon ylläpitämä veronmaksajakohtainen tili, jolle kootaan veronmaksajan veroja

Lisätiedot

SÄHKÖISEN TULOVEROILMOITUKSEN SÄHKÖISET LIITTEET - OHJELMISTOKEHITTÄJÄT

SÄHKÖISEN TULOVEROILMOITUKSEN SÄHKÖISET LIITTEET - OHJELMISTOKEHITTÄJÄT SÄHKÖISEN TULOVEROILMOITUKSEN SÄHKÖISET LIITTEET - OHJELMISTOKEHITTÄJÄT Liitetiedostojen nimeäminen 2 (8) SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ DOKUMENTISTA... 3 2 LIITTEIDEN LÄHETTÄMINEN SÄHKÖISESTI... 3 3 LIITETIEDOSTOJEN

Lisätiedot

PALKAN ENNAKONPIDÄTYSTIETOJEN SUORASIIRTO

PALKAN ENNAKONPIDÄTYSTIETOJEN SUORASIIRTO VEROHALLINTO 12.9.201 Henkilöverotuksen ohjausja kehittämisyksikkö A104/200/201 versio 1.0 PALKAN ENNAKONPIDÄTYSTIETOJEN SUORASIIRTO TEKNINEN OHJE Ennakkoperintävuosi 2014 2(10) SISÄLTÖ 1 MUUTOKSET EDELLISEEN

Lisätiedot

SOPIMUSTYÖNANTAJAN TYEL-VUOSI-ILMOITUKSET TIEDOSTONA

SOPIMUSTYÖNANTAJAN TYEL-VUOSI-ILMOITUKSET TIEDOSTONA 1 (7) SOPIMUSTYÖNANTAJAN TYEL-VUOSI-ILMOITUKSET TIEDOSTONA Eteran sopimustyönantaja voi tehdä TyEL-työsuhde- ja vuosi-ilmoituksen tiedostomuodossa. Kuvauksen mukaisen tiedoston voi lähettää Eteran vakuutuspalvelussa

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS RAJOITETUSTI VEROVELVOLLISILLE MAKSETUT SUORITUKSET (VSRAERIE)

VUOSI-ILMOITUS RAJOITETUSTI VEROVELVOLLISILLE MAKSETUT SUORITUKSET (VSRAERIE) VEROHALLINTO 1.1.2016 A47/200/2016 1.2 VUOSI-ILMOITUS RAJOITETUSTI VEROVELVOLLISILLE MAKSETUT SUORITUKSET (VSRAERIE) TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 KO. TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA

Lisätiedot

Calculare Oy Aamiaisseminaari 26.10.2009 Nina Heikkinen

Calculare Oy Aamiaisseminaari 26.10.2009 Nina Heikkinen Calculare Oy Aamiaisseminaari 26.10.2009 Nina Heikkinen otetaan käyttöön 1.1.2010 verohallinnon ylläpitämä veronmaksajakohtainen tili ensi vaiheessa koskee oma-aloitteisia veroja, joista yleisimmät ovat

Lisätiedot

Uuden yrittäjän veroinfo

Uuden yrittäjän veroinfo Uuden yrittäjän veroinfo Yritystoiminnan aloittaminen Verohallinnolle Patentti- ja rekisterihallitukselle (kaupparekisteri) Y-tunnus Perustamisilmoitus Y1, osakeyhtiö, osuuskunta ja muu yhteisö Y2, avoin

Lisätiedot

PALVELUKAUPAN ALV JA VEROTILI 2010

PALVELUKAUPAN ALV JA VEROTILI 2010 PALVELUKAUPAN ALV JA VEROTILI 2010 Leena Juusela Palvelujen arvonlisäverotuksen muutokset Elinkeinonharjoittajille myytävien palvelujen yleissääntö päinvastainen nykyiseen verrattuna: Palvelut l verotetaan

Lisätiedot

Vuosi-ilmoitusten 2016 ilmoittamismenettely muuttuu - verkkoseminaari 18.5.

Vuosi-ilmoitusten 2016 ilmoittamismenettely muuttuu - verkkoseminaari 18.5. Vuosi-ilmoitusten 2016 ilmoittamismenettely muuttuu - verkkoseminaari 18.5. Chat-kysymykset ja vastaukset 1) Miten samasta järjestelmästä tulevat osinkojen ja palkkojen vuosi-ilmoitukset samalle henkilölle

Lisätiedot

Erilaisia kirjeitä asiakkaille

Erilaisia kirjeitä asiakkaille Erilaisia kirjeitä asiakkaille Selvityspyyntökirje Kyseessä on ilmoitettujen yritysten ja työntekijöiden tunnuksiin liittyviä tilanteita Työntekijätiedoista ja urakkatiedoista lähtee omat selvityspyyntökirjeet

Lisätiedot

TyEL-ansiotietojen sähköinen ilmoittaminen

TyEL-ansiotietojen sähköinen ilmoittaminen OHJE 1 (5) TyEL-ansiotietojen sähköinen ilmoittaminen Kuukausi-ilmoitustekniikka 1.1.2012 OHJE 2 (5) 1 TAUSTAA Tämä kuvaus määrittelee säännöt, joiden mukaan Eläke-Fennian asiakkaat voivat tehdä ansioilmoitukset

Lisätiedot

Verotili käyttöön 01.01.2010

Verotili käyttöön 01.01.2010 Verotili käyttöön 01.01.2010 Oma-aloitteisten verojen ilmoittaminen ja maksaminen muuttuu Verotilin tausta Selvitys verotilistä ja pientyöantajien maksupalvelujärjestelmästä 2001 Suomen Yrittäjät ry teki

Lisätiedot

Porotalousyrittämisen erilaiset oppimisympäristöt -hanke

Porotalousyrittämisen erilaiset oppimisympäristöt -hanke Porotalousyrittämisen erilaiset oppimisympäristöt -hanke www.poroverkko.wikispaces.com Maija-Liisa Huhtaniemi: Verotili ja sähköinen asiointi koulutus 3.2.2010 Lapin ammattiopisto Verotili - mitä muuttuu

Lisätiedot

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Viranomaisen merkintöjä / MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Lomakkeella voit ilmoittaa muutoksen tai lopettamisen kaupparekisteriin, säätiörekisteriin,

Lisätiedot

Liite 2: Verotukseen liittyvien tehtävien lainsäädännöllinen peruste

Liite 2: Verotukseen liittyvien tehtävien lainsäädännöllinen peruste Liite 2: Verotukseen liittyvien tehtävien lainsäädännöllinen peruste 1a,1b,1d Alv-ilmoituksen laatiminen... ALVL 162 1c Työnantajasuoritusten valvontailmoituksen laatiminen... EnnakkoPL 32 1e Alv- ja työnantajasuoritusten

Lisätiedot

SÄHKÖISEN TULOVEROILMOITUKSEN SÄHKÖISET LIITTEET

SÄHKÖISEN TULOVEROILMOITUKSEN SÄHKÖISET LIITTEET SÄHKÖISEN TULOVEROILMOITUKSEN SÄHKÖISET LIITTEET Liitetiedostojen nimeäminen 2 (8) SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ OHJEESTA... 3 2 LIITTEIDEN LÄHETTÄMINEN SÄHKÖISESTI... 3 2.1 Liitetiedoston lähettäminen... 4 2.2 Tuloveroilmoituksen

Lisätiedot

Vuodenvaihteen veromuutokset Helsingin Yrittäjien aamukahvitilaisuus 19.1.2010 Satu Grekin, Suomen Yrittäjien veroasiantuntija

Vuodenvaihteen veromuutokset Helsingin Yrittäjien aamukahvitilaisuus 19.1.2010 Satu Grekin, Suomen Yrittäjien veroasiantuntija Vuodenvaihteen veromuutokset Helsingin Yrittäjien aamukahvitilaisuus 19.1.2010 Satu Grekin, Suomen Yrittäjien veroasiantuntija 28.1.2010 1 Muutoksia Verotili, ja siihen tarvittavat tunnukset ALV: verokantojen

Lisätiedot

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Viranomaisen merkintöjä / Y4 MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Lomakkeella voit ilmoittaa muutoksen tai lopettamisen kaupparekisteriin,

Lisätiedot

VEROTILI 2010 Veroasiantuntija Leena Juusela UUSI VEROTILIMENETTELY

VEROTILI 2010 Veroasiantuntija Leena Juusela UUSI VEROTILIMENETTELY VEROTILI 2010 Veroasiantuntija Leena Juusela UUSI VEROTILIMENETTELY VEROTILI, MIKÄ SE ON? tarkoitus ja voimaantulo mitä veroja? UUSI KAUSIVEROILMOITUS antamisajankohta sisältö ANNATTUJEN TIETOJEN KORJAAMINEN

Lisätiedot

MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2014

MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2014 1 (7) MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2014 Sisällysluettelo ELÄKKEIDEN PERINTÄTIEDOSTON TIETUEKUVAUS JA TÄYTTÖOHJE... 2 YLEISTÄ...

Lisätiedot

PALKKA.FI-PALVELUUN MUUTOKSIA 18.11.2008

PALKKA.FI-PALVELUUN MUUTOKSIA 18.11.2008 18.11.2008 PALKKA.FI-PALVELUUN MUUTOKSIA 18.11.2008 Työntekijän kielivalinta Työntekijän sekä työ- ja tekijänoikeuskorvauksen saajan tietoihin on lisätty kielitieto. Palkkalaskelma ja korvauksensaajan

Lisätiedot

JULKISYHTEISÖ YHTEISETUUS

JULKISYHTEISÖ YHTEISETUUS Veroilmoituksen täyttöopas 6 JULKISYHTEISÖ YHTEISETUUS verovuosi 2016 Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet vero.fi/lomakkeet/6 SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA 3 VEROILMOITUKSEN ANTAMINEN 3 MUUTOKSET YHTEISÖN

Lisätiedot

TyEL-työsuhde- ja vuosi-ilmoitustietojen sähköinen ilmoittaminen

TyEL-työsuhde- ja vuosi-ilmoitustietojen sähköinen ilmoittaminen Ohje 1 (8) TyEL-työsuhde- ja vuosi-ilmoitustietojen sähköinen ilmoittaminen Vuosi-ilmoitustekniikka 1.1.2012 Ohje 2 (8) 1 TAUSTAA 1.1 Ilmoitusten aikataulu 1.2 Lisätietoja Tämä kuvaus määrittelee säännöt,

Lisätiedot

TYVI-ilmoitusten antaminen Eximistä saatavilla tiedoilla 28.09.04

TYVI-ilmoitusten antaminen Eximistä saatavilla tiedoilla 28.09.04 TYVI-ilmoitusten antaminen Eximistä saatavilla tiedoilla 28.09.04 Mikä on TYVI? TYVI-operaattorit TYVI on lyhenne joka tulee sanoista Tiedot Yritykseltä VIranomaisille. Järjestelmä otetaan käyttöön 1.1.2005

Lisätiedot

Kausiveroilmoitus 2014. Jussi Linnala

Kausiveroilmoitus 2014. Jussi Linnala Kausiveroilmoitus 2014 Jussi Linnala Arvonlisäverotus Metsänomistaja alkutuottajana vuosimenettelyssä 8.500 euron vuotuinen raja -> pakollinen Ilmoittautuminen tai myös vapaaehtoisesti hakeutuminen. ALV

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUSTEKNIIKAN TIETUEKUVAUS Ohje sähköisen työsuhde- ja vuosi-ilmoituksen tekemiseen

VUOSI-ILMOITUSTEKNIIKAN TIETUEKUVAUS Ohje sähköisen työsuhde- ja vuosi-ilmoituksen tekemiseen VUOSI-ILMOITUSTEKNIIKAN TIETUEKUVAUS Ohje sähköisen työsuhde- ja vuosi-ilmoituksen tekemiseen Versio 3.0-1.1.2012 (päivitetty 2015) Porkkalankatu 1, 00018 Ilmarinen Puh. 010 195 000 www.ilmarinen.fi TAUSTAA

Lisätiedot

Suurten asiakasriskien ilmoittamiseen liittyvät konekielisen tietojenvälityksen ohjeet

Suurten asiakasriskien ilmoittamiseen liittyvät konekielisen tietojenvälityksen ohjeet 1(6) Suurten asiakasriskien ilmoittamiseen liittyvät konekielisen tietojenvälityksen ohjeet 1 Tietojen esitystapa ja tietoväline Toimitettavat tiedostot koostuvat vaihtuvanmittaisista tietueista. Tietueiden

Lisätiedot

Rakentamisen uudet velvoitteet

Rakentamisen uudet velvoitteet Rakentamisen uudet velvoitteet Käsiteltävät aiheet Urakka- ja työntekijätietojen ilmoittamisen perusteet mistä tiedot annetaan kenen vastuulla on tietojen antaminen mitä tietoja ilmoitetaan ilmoittamisen

Lisätiedot

Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet www.vero.fi/lomakkeet/6

Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet www.vero.fi/lomakkeet/6 Veroilmoituksen täyttöopas 6 YHTEISETUUS verovuosi 2013 Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet www.vero.fi/lomakkeet/6 SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA 3 VEROILMOITUKSEN ANTAMINEN 3 MUUTOKSET YHTEISÖN TIEDOISSA

Lisätiedot

ARVONLISÄVEROJEN KÄSITTELY SOVELLUKSESSA, KUN OSTAJA ON HANKINNASTA ARVONLISÄVEROVELVOLLINEN

ARVONLISÄVEROJEN KÄSITTELY SOVELLUKSESSA, KUN OSTAJA ON HANKINNASTA ARVONLISÄVEROVELVOLLINEN ARVONLISÄVEROJEN KÄSITTELY SOVELLUKSESSA, KUN OSTAJA ON HANKINNASTA ARVONLISÄVEROVELVOLLINEN Sisällysluettelo: 1 Yleistä... 2 2 Verokannat... 2 2.1 Eu-tavaraoston verokannat... 2 2.2 Eu-palvelujen ostojen

Lisätiedot

2.1.2013. Tietuekuvaus 2013. Palvelustietojen ilmoittaminen valtion palvelusrekisteriin (PSR) tiedostomuodossa

2.1.2013. Tietuekuvaus 2013. Palvelustietojen ilmoittaminen valtion palvelusrekisteriin (PSR) tiedostomuodossa 1 (10) Tietuekuvaus 2013 Palvelustietojen ilmoittaminen valtion palvelusrekisteriin (PSR) tiedostomuodossa Valtiotyönantajat, yliopistotyönantajat, kunta- ja kuntayhtymätyönantajat sekä seuraavat erityisryhmät:

Lisätiedot

TYÖNANTAJAT VEROHALLINNON REKISTERISSÄ JA SOSIAALIVAKUUTTAMISESSA

TYÖNANTAJAT VEROHALLINNON REKISTERISSÄ JA SOSIAALIVAKUUTTAMISESSA TYÖNANTAJAT VEROHALLINNON REKISTERISSÄ JA SOSIAALIVAKUUTTAMISESSA HTSY Verohallinto 4.11.2014 2 (6) TYÖNANTAJAT VEROHALLINNON REKISTERISSÄ JA SOSIAALIVAKUUTTAMISESSA Harmaan talouden selvitysyksikkö on

Lisätiedot

Kausiveroilmoituksen täyttöopas. Oma-aloitteisten verojen. ilmoittaminen SISÄLTÖ 2010

Kausiveroilmoituksen täyttöopas. Oma-aloitteisten verojen. ilmoittaminen SISÄLTÖ 2010 SISÄLTÖ 2010 KAUSIVEROILMOITUS... 2 Kenen on annettava kausiveroilmoitus?... 2 Milloin kausiveroilmoitus annetaan?... 2 Kuinka verojen maksettava määrä lasketaan ja maksetaan?... 3 Miten kausiveroilmoitustietoja

Lisätiedot

MAATALOUDENHARJOITTAJA

MAATALOUDENHARJOITTAJA 2 Veroilmoituksen täyttöopas MAATALOUDENHARJOITTAJA verovuosi 2015 Liitä mukaan vain Verohallinnon liitelomakkeita Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet: vero.fi/veroilmoitus/2 SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA

Lisätiedot

Tulli Suomen sisäkaupan ascii-muotoinen tilastoilmoitus Sivu 1(6) Tilastointi 1.12.2014

Tulli Suomen sisäkaupan ascii-muotoinen tilastoilmoitus Sivu 1(6) Tilastointi 1.12.2014 Tulli Suomen sisäkaupan ascii-muotoinen tilastoilmoitus Sivu 1(6) SISÄKAUPAN TILASTOILMOITUKSEN (INTRASTAT) TIETUEKUVAUS TUONTI/VIENTI 1. Johdanto Sisäkaupan tilastointiohjeet julkaistaan vuosittain ilmoitusvelvollisille

Lisätiedot

Verohallinto 3 (6) Harmaan talouden selvitysyksikkö. Pääurakoitsijat ilmoittavat ja tilittävät veron urakkaketjussa

Verohallinto 3 (6) Harmaan talouden selvitysyksikkö. Pääurakoitsijat ilmoittavat ja tilittävät veron urakkaketjussa Rakentamispalvelujen käännetyn verovelvollisuuden vaikutukset HTSY Verohallinto 27.11.2012 Verohallinto 2 (6) KÄÄNNETTY ARVONLISÄVEROVELVOLLISUUS LAIN VAIKUTUKSET Rakennusalan käännetty arvonlisäverovelvollisuus

Lisätiedot

Valinnaiset ja vakiolauseet asiakaskirjeissä. Mia Leinonen Verohallinto 7.6.2013

Valinnaiset ja vakiolauseet asiakaskirjeissä. Mia Leinonen Verohallinto 7.6.2013 Valinnaiset ja vakiolauseet asiakaskirjeissä Mia Leinonen Verohallinto 7.6.2013 Taustaa Asiakasrekisteröintisovellus (ASI) merkitään uudet asiakkaat Verohallinnon rekistereihin arvonlisäverovelvollisten

Lisätiedot

Työttömyyskassat, Vakuutuslaitokset ja näiden ATK palvelukeskukset sekä Kansaneläkelaitos Diaarinumero A36/7101/2014

Työttömyyskassat, Vakuutuslaitokset ja näiden ATK palvelukeskukset sekä Kansaneläkelaitos Diaarinumero A36/7101/2014 VEROHALLINTO Ennakonpidätystiedot v. 2015 Oikeusyksikkö/Tietopalvelu 00052 VERO 8.8.2014 Työttömyyskassat, Vakuutuslaitokset ja näiden ATK palvelukeskukset sekä Kansaneläkelaitos Diaarinumero A36/7101/2014

Lisätiedot

Työnantajien sähköinen asiointi

Työnantajien sähköinen asiointi Terveysosasto Työnantajien sähköinen asiointi Eteran palkkahallintopäivät 2011 Sisältö Mitä tietoja löydät Kela.fi:stä Työnantajien sähköinen asiointi esata-palvelun esittely esara-palvelun esittely esaran

Lisätiedot

TALOUDEN OHJAUS VEROTILI KAUSIVEROILMOITUS 2010. Logica

TALOUDEN OHJAUS VEROTILI KAUSIVEROILMOITUS 2010. Logica TALOUDEN OHJAUS VEROTILI KAUSIVEROILMOITUS 2010 Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ...1 1.1 Verotili - yleistä...1 1.1.1 Mikä muuttuu 1.1.2010?...1 1.1.2 Yksi maksu...2 1.1.3 Arvonlisäveron muutokset...2 1.2 Muutokset

Lisätiedot

Ajankohtaista ennakkoperinnässä vuodelle 2015. Eteran palkkahallintopäivä

Ajankohtaista ennakkoperinnässä vuodelle 2015. Eteran palkkahallintopäivä Ajankohtaista ennakkoperinnässä vuodelle 2015 Eteran palkkahallintopäivä Sisältö: Verolait keskeisimmät lainsäädäntömuutokset Verokortit 2015 verokorttien voimaantulo ja ulkoasu suorasiirrot Vuosi-ilmoitukset

Lisätiedot

Nr FINANSSIVALVONTA Ohje/Liite 101.9 1 (5) PL 103, 00101 Helsinki Dnro 6/179/96

Nr FINANSSIVALVONTA Ohje/Liite 101.9 1 (5) PL 103, 00101 Helsinki Dnro 6/179/96 FINANSSIVALVONTA Ohje/Liite 101.9 1 (5) HALLINTO- JA JOHTOHENKILÖITÄ KOSKEVIEN TIETOJEN ILMOITTAMISEEN LIITTYVÄT KONEKIELISEN TIETOJENVÄLITYKSEN OHJEET 1 Tietoväline, toimitettavat tiedostot ja tietojen

Lisätiedot

Verotuksen ajankohtaista vuodelle 2014

Verotuksen ajankohtaista vuodelle 2014 Verotuksen ajankohtaista vuodelle 2014 Eteran palkkahallintopäivä Verohallinto Sisältö: Verolait - keskeisimmät lainsäädäntömuutokset Verokortit 2014 - muutokset verokorteissa ja työnantajamenettelyssä

Lisätiedot

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Yksityinen elinkeinonharjoittaja

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Yksityinen elinkeinonharjoittaja Viranomaisen merkintöjä / MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Yksityinen elinkeinonharjoittaja Y6 Lomakkeella voit ilmoittaa muutoksen tai lopettamisen kaupparekisteriin, arvonlisäverovelvollisten rekisteriin,

Lisätiedot

102-LOMAKE UUDISTUVA MENETTELY

102-LOMAKE UUDISTUVA MENETTELY 102-LOMAKE UUDISTUVA MENETTELY Sisällysluettelo: Uudistamisen taustaa Uudistamisen päämäärät Uudistuva menettely / vuosi 2015 Uudistuva menettely 2016 Tietojen ilmoittaminen verkkolomakkeella Ilmoittamisvelvollisuus

Lisätiedot

Päivityspalvelu. Tietuekuvaus. Tietuekuvaus 1 (5) Päivityspalvelu. Julkinen - Public

Päivityspalvelu. Tietuekuvaus. Tietuekuvaus 1 (5) Päivityspalvelu. Julkinen - Public Tietuekuvaus 1 (5) Tietuekuvaus Tietuekuvaus 2 (5) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 2 2 Yleiset vaatimukset... 2 3 Huollettavat tiedot (yritys => Posti)... 2 4 Huolletut tiedot (Posti => yritys)... 3 1 Johdanto

Lisätiedot

Uutta ja ajankohtaista yritysverotuksessa Tuloverotus ja ennakkoperintä. Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille Joulukuu 2013

Uutta ja ajankohtaista yritysverotuksessa Tuloverotus ja ennakkoperintä. Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille Joulukuu 2013 Uutta ja ajankohtaista yritysverotuksessa Tuloverotus ja ennakkoperintä Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille Joulukuu 2013 Sisältö Vuoden 2013 veroilmoituksesta Lakimuutokset vuodelle 2014 esim. osinkojen

Lisätiedot

PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö

PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Viranomaisen merkintöjä / Y1 PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Lomakkeella voi ilmoittautua tai hakeutua kaupparekisteriin, säätiörekisteriin, arvonlisäverovelvollisten

Lisätiedot

Tiedonkeruun tekninen toteutus

Tiedonkeruun tekninen toteutus Tiedonkeruun tekninen toteutus Petri Salminen 23.4.2008 1 Yleistä Korvaa nykyisen SV-kyselyn arvopaperit -osion. Tiedot välitetään DCS-operaattorin (Itella) kautta. On oma kyselynsä omine tunnuksineen.

Lisätiedot

Asteri Kirjanpito Dos

Asteri Kirjanpito Dos Asteri Kirjanpito Dos Kausiveroilmoitus ja verotili Vuosipäivitys 24.11.2009 Atsoft Oy Mäkinen www.atsoft.fi Puh. (09) 350 75 30 Päivystys: atsoft@atsoft.fi Fax (09) 350 75 321 0400 316 088 2/20 Asteri

Lisätiedot

Suomen verotus selkeästi

Suomen verotus selkeästi Suomen verotus selkeästi Avainsanat Vero: pakollinen maksu, jonka valtio kerää yhteiskunnan palveluita varten Veroprosentti: osuus, jonka työnantaja ottaa palkasta ja välittää Verohallinnolle Verohallinto:

Lisätiedot

Ajankohtaista Kelasta

Ajankohtaista Kelasta Ajankohtaista Kelasta Verohallinnon ja ohjelmistotalojen yhteistyöpäivä 13.5.2016 Kela Päivi Hyvärinen etunimi.sukunimi@kela.fi Aiheita esara XML-skeemamuutokset xx.xx.2016 lukien Asiointipalvelun selainsovelluksen

Lisätiedot

Maatilan verotus 2015

Maatilan verotus 2015 Maatilan verotus 2015 04.02.2015 Elina Heliander Otsikko tähän Muistiinpanot Muistiinpanovelvollisuus, joka perustuu tositteisiin ja muihin muistiinpanoihin. Muistiinpanot ja tositteet on säilytettävä

Lisätiedot

Rakentamiseen liittyvä kuukausittainen tiedonantomenettely

Rakentamiseen liittyvä kuukausittainen tiedonantomenettely Rakentamiseen liittyvä kuukausittainen tiedonantomenettely Verohallinto Kuka, mitä, miten ja milloin? Ketä menettely koskee? Asunto-osakeyhtiöitä, kuntia, yhdistyksiä, valtiota sekä kaikkia yrityksiä toimialasta

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

Suomen verotus selkokielellä

Suomen verotus selkokielellä Suomen verotus selkokielellä Mitä sanat tarkoittavat? Vero: pakollinen maksu, jonka valtio kerää yhteiskunnan palveluita varten Veroprosentti: osuus, jonka työnantaja ottaa palkasta ja välittää Verohallinnolle

Lisätiedot

Ylläpitopalvelu. Tietuekuvaus. Tietuekuvaus 1 (8) Ylläpitopalvelu. Julkinen - Public

Ylläpitopalvelu. Tietuekuvaus. Tietuekuvaus 1 (8) Ylläpitopalvelu. Julkinen - Public Tietuekuvaus 1 (8) Tietuekuvaus Tietuekuvaus 2 (8) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 2 2 Yleiset vaatimukset... 2 3 Uusien henkilöiden lisäys kohderyhmään... 2 3.1 Huollettavat tiedot (yritys => Posti)...

Lisätiedot

Verotiliopas. www.vero.fi/verotili VEROTILI VERKOSSA

Verotiliopas. www.vero.fi/verotili VEROTILI VERKOSSA VEROTILI VERKOSSA www.vero.fi/verotili Verotili Verotili Verotiliverojen ilmoittaminen Verotiliverojen maksaminen Verotilin toiminta Verotilin positiivinen saldo Verotilin negatiivinen saldo Verotilin

Lisätiedot

Lieksan kaupunki KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA 3/2007 ===================================================================== 1 (7)

Lieksan kaupunki KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA 3/2007 ===================================================================== 1 (7) Lieksan kaupunki KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA 3/2007 ===================================================================== 1 (7) LIEKSAN KAUPUNGIN LASKUTUS- JA PERINTÄOHJEET Kaupunginhallitus hyväksynyt

Lisätiedot

SYYSTERVEISET TILITYÖ OLARISTA, ja valoisaa mieltä syksyn pimeyteen! Verotilijärjestelmä tulee voimaan 1.1.2010

SYYSTERVEISET TILITYÖ OLARISTA, ja valoisaa mieltä syksyn pimeyteen! Verotilijärjestelmä tulee voimaan 1.1.2010 Asiakastiedote 3/2009 5.11.2009 1/2 SYYSTERVEISET TILITYÖ OLARISTA, ja valoisaa mieltä syksyn pimeyteen! Verotilijärjestelmä tulee voimaan 1.1.2010 Vuodenvaihteessa voimaanastuva verotiliuudistus tuo mukanaan

Lisätiedot

Ajankohtaista Verohallinnosta. UKK-instituutti 13.11.2013 Suvi Niittyoja veroasiantuntija

Ajankohtaista Verohallinnosta. UKK-instituutti 13.11.2013 Suvi Niittyoja veroasiantuntija Ajankohtaista Verohallinnosta UKK-instituutti 13.11.2013 Suvi Niittyoja veroasiantuntija Maa- ja metsäverotus Suuria muutoksia ei ole tulossa Puun myynnin verohuojennukset ovat loppuneet Kaikki metsätalouden

Lisätiedot

Rakentamisen uudet velvoitteet. Rakennuttajapäivät 2015 Ylitarkastaja Pirkko Vuori

Rakentamisen uudet velvoitteet. Rakennuttajapäivät 2015 Ylitarkastaja Pirkko Vuori Rakentamisen uudet velvoitteet Rakennuttajapäivät 2015 Ylitarkastaja Pirkko Vuori Käsiteltävät aiheet 1. Taustaa 2. Rakentamista koskeva tiedonantovelvollisuus Tilaajan velvollisuudet / urakkatiedot Päätoteuttajan

Lisätiedot

nveropaja Saate \,. ~ <. _._.~.~~:_.'?-----_\ ') VEROPAJA saate + X sivua puh 0503223644 Tiina.helmi nen@veropajaji

nveropaja Saate \,. ~ <. _._.~.~~:_.'?-----_\ ') VEROPAJA saate + X sivua puh 0503223644 Tiina.helmi nen@veropajaji Saate. Lähettäjä: Tiina Helminen. Veropaja Oy Bulevardi 10 A 00120 Helsinki, Vastaanottaja: PRH Kaupparekisteri Päivämäärä:5.11.2013 Sivuja: saate + X sivua Aihe: : UV-Technologies Oy (2187443-6) Toimitamme

Lisätiedot

Täyttöohje ja tietuekuvaus vuodelle 2015: TyEL-MEL-vakuutuskantatiedot

Täyttöohje ja tietuekuvaus vuodelle 2015: TyEL-MEL-vakuutuskantatiedot Eläketurvakeskus 8.10.2015 1 (11) Täyttöohje ja tietuekuvaus vuodelle 2015: TyEL-MEL-vakuutuskantatiedot Sisällysluettelo 1 Täyttöohje... 2 1.1 Yleistä... 2 1.2 Muutokset vuodelle 2015... 2 1.3 Aikataulut...

Lisätiedot

IBAN-tilinumeroiden laskenta ja tarkistus. Palvelukuvaus

IBAN-tilinumeroiden laskenta ja tarkistus. Palvelukuvaus IBAN-tilinumeroiden laskenta ja tarkistus Palvelukuvaus Sisällys 1 Palvelun toiminta... 3 2 IBAN tilinumeroiden laskenta ja tarkistus Suomen tileillä... 3 IBAN-tilinueroiden laskenta ja tarkistusta tarjotaan

Lisätiedot

SISÄLLYS. Esipuhe 5. Lyhenteet 15

SISÄLLYS. Esipuhe 5. Lyhenteet 15 SISÄLLYS Esipuhe 5 1 Ennakkoperintä 2 Ennakonpidätyksen Lyhenteet 15 osana verojärjestelmää 17 1.1 Ennakkoperinnän tarkoitus............................ 17 1.2 Yleisiä periaatteita....................................

Lisätiedot

Lakisääteisen TyEL-eläkevakuutuksen hakemus

Lakisääteisen TyEL-eläkevakuutuksen hakemus Lakisäätsen TyEL-eläkevakuutuksen hakemus Työnantaja Vakuutusnumero 56- Työnantajan nimi Tämä hakemus koskee 1.1.2007 voimaan tulleen työntekijän eläkelain mukaista lain vähimmäisehdot täyttävää eläkevakuutusta.

Lisätiedot

www.työmaakorttiheti.com Palvelu rakentajille helposti ja heti Työmaan työmaakortit ja ilmoitusvelvollisuuden toteuttaminen

www.työmaakorttiheti.com Palvelu rakentajille helposti ja heti Työmaan työmaakortit ja ilmoitusvelvollisuuden toteuttaminen www.työmaakorttiheti.com Palvelu rakentajille helposti ja heti Työmaan työmaakortit ja ilmoitusvelvollisuuden toteuttaminen Yleistä Rakentamista koskeva tiedonantovelvollisuus voimaan 1.7.2014. Tavoitteena

Lisätiedot

PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö

PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Viranomaisen merkintöjä / Y1 PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Lomakkeella voi ilmoittautua tai hakeutua kaupparekisteriin, säätiörekisteriin, arvonlisäverovelvollisten

Lisätiedot

OPUSCAPITA TYVI PALVELUKUVAUS. Versio 1.2. OpusCapita Group Oy Keilaranta 13 02150 Espoo FINLAND. Tel. +358 20 452 3000 Fax +358 20 452 9271

OPUSCAPITA TYVI PALVELUKUVAUS. Versio 1.2. OpusCapita Group Oy Keilaranta 13 02150 Espoo FINLAND. Tel. +358 20 452 3000 Fax +358 20 452 9271 Versio 1.2 OPUSCAPITA TYVI PALVELUKUVAUS OpusCapita Group Oy Keilaranta 13 02150 Espoo FINLAND Tel. +358 20 452 3000 Fax +358 20 452 9271 VAT FI14655702 www.opuscapita.com Sisältö 1 OpusCapita TYVI palvelu...

Lisätiedot

Palkka.fi maksuton palkanlaskentaohjelma pienyrityksille ja kotitalouksille. Kuopio 4.1.2012

Palkka.fi maksuton palkanlaskentaohjelma pienyrityksille ja kotitalouksille. Kuopio 4.1.2012 Palkka.fi maksuton palkanlaskentaohjelma pienyrityksille ja kotitalouksille Kuopio 4.1.2012 1 Palkka.fi Laskee työntekijän palkan sivukuluineen Muodostaa maksut: nettopalkka, ennakonpidätys- ja sosiaaliturvamaksu,

Lisätiedot

Nettipassitus, tunnistetun käyttäjän toiminnot

Nettipassitus, tunnistetun käyttäjän toiminnot Tullihallitus Ulkomaankauppaosasto 17.8.2007 OHJE 1(7) Nettipassitus, tunnistetun käyttäjän toiminnot Tullin nettipassitus-ohjelmasta otetaan elokuun lopussa 2007 käyttöön uusi versio, jossa aiempia ilmoituksia

Lisätiedot

Tieto Määritelmä ALV-laki 2004 Huomautus

Tieto Määritelmä ALV-laki 2004 Huomautus Tieto ääritelmä ALV-laki 2004 Huomautus P=Pakollinen, =uositellaan käytettäväksi, =ahdollinen, välittyy kaikissa määrityksissä EPI-tiedot Laskuerän / operaattorin tiedot P Erän lähettäjän tunnus Lähettävän

Lisätiedot

XML ja esara-tiedostot Verohallinnon ja ohjelmistotalojen yhteistyöpäivä 28.11.2014. Kela Terveysosasto Päivi Hyvärinen

XML ja esara-tiedostot Verohallinnon ja ohjelmistotalojen yhteistyöpäivä 28.11.2014. Kela Terveysosasto Päivi Hyvärinen XML ja esara-tiedostot Verohallinnon ja ohjelmistotalojen yhteistyöpäivä 28.11.2014 Kela Terveysosasto Päivi Hyvärinen Peräkkäistiedostoista XML:ään Työnantaja voi lähettää hakemukset ja ilmoitukset esara-tiedostoina

Lisätiedot

PERUSTAMISILMOITUS Yksityinen elinkeinonharjoittaja

PERUSTAMISILMOITUS Yksityinen elinkeinonharjoittaja Viranomaisen merkintöjä / PERUSTAMISILMOITUS Yksityinen elinkeinonharjoittaja Lomakkeella voit ilmoittautua tai hakeutua kaupparekisteriin, arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, ennakkoperintärekisteriin,

Lisätiedot

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Yksityinen elinkeinonharjoittaja

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Yksityinen elinkeinonharjoittaja Viranomaisen merkintöjä / MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Yksityinen elinkeinonharjoittaja Lomakkeella voit ilmoittaa muutoksen tai lopettamisen kaupparekisteriin, arvonlisäverovelvollisten rekisteriin,

Lisätiedot

VEROASTE 2009 2011, KANSAINVÄLINEN VERTAILU

VEROASTE 2009 2011, KANSAINVÄLINEN VERTAILU Taskutilasto 2013 VEROTUS SUOMESSA Suomen verotuksesta päätetään eduskunnassa, Euroopan unionissa ja kunnissa. Verotusta säätelevät verolait, jotka valmistellaan valtiovarainministeriössä ja hyväksytään

Lisätiedot

Asteri Palkanmaksun uudistuksia 2006

Asteri Palkanmaksun uudistuksia 2006 Atsoft Oy Mäkinen Malminkaari 21 B 00700 HELSINKI Asteri Palkanmaksun uudistuksia 2006 Sairausvakuutuksen päivärahamaksu 2 Matalapalkkatuki 6 Rajoitetusti verovelvollisen lievennetty lähdevero vuonna 2006

Lisätiedot

Näissä esimerkessä kuvataan PS-kyselyssä esiintulevia tilanteita. Esimerkeillä on tarkoitus havainnollistaa raportointivaatimuksia.

Näissä esimerkessä kuvataan PS-kyselyssä esiintulevia tilanteita. Esimerkeillä on tarkoitus havainnollistaa raportointivaatimuksia. äissä esimerkessä kuvataan P-kyselyssä esiintulevia tilanteita. Esimerkeillä on tarkoitus havainnollistaa raportointivaatimuksia. Raportointi aloitetaan aina erätietueella ja lisäksi raportoidaan sisältötietueet

Lisätiedot

Aloittavan yrittäjän kysymyksiä arvonlisäverosta

Aloittavan yrittäjän kysymyksiä arvonlisäverosta Aloittavan yrittäjän kysymyksiä arvonlisäverosta www.vero.fi /7 Yrittäjäksi aikovan tai juuri toimintansa aloittaneen yrittäjän mielessä liikkuu paljon kysymyksiä arvonlisäverotuksesta. Tähän koottujen

Lisätiedot

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja verotusyhtymä

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja verotusyhtymä Viranomaisen merkintöjä / MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja verotusyhtymä Lomakkeella voi ilmoittaa muutoksen tai lopettamisen kaupparekisteriin, arvonlisäverovelvollisten

Lisätiedot

1. Pääomatuloverojen rajat kiristyvät edelleen - pääomatulovero 30 % 30 000 :n saakka, ylimenevältä osalta 34 %

1. Pääomatuloverojen rajat kiristyvät edelleen - pääomatulovero 30 % 30 000 :n saakka, ylimenevältä osalta 34 % TIEDOTE 2016 Mitä muuttuu yrittäjän elämässä vuoden 2016 alusta 1. Pääomatuloverojen rajat kiristyvät edelleen - pääomatulovero 30 % 30 000 :n saakka, ylimenevältä osalta 34 % 2. Osinkojen verotus - julkisesti

Lisätiedot

ProCountorin version 4.1 uudet ominaisuudet

ProCountorin version 4.1 uudet ominaisuudet Sivu 1(6) ProCountorin version 4.1 uudet ominaisuudet Tiivistelmä Verotilimenettely muuttaa oma-aloitteisten verojen ilmoittamista ja maksamista vuoden 2010 alusta lähtien. ProCountorissa voi nyt tehdä

Lisätiedot

Työmaarekisteri ja työmaaavain. Visma Työmaarekisteri ja työmaa-avain Visma L7:ssa Vanajanlinna 8.5.2014

Työmaarekisteri ja työmaaavain. Visma Työmaarekisteri ja työmaa-avain Visma L7:ssa Vanajanlinna 8.5.2014 Työmaarekisteri ja työmaaavain Visma Työmaarekisteri ja työmaa-avain Visma L7:ssa Vanajanlinna 8.5.2014 Yleistä Rakentamista koskeva tiedonantovelvollisuus voimaan 1.7.2014. Tavoitteena on tehostaa verotulojen

Lisätiedot

PERUSTAMISILMOITUKSEN. Osakeyhtiö Osuuskunta Säästöpankki Säätiö Yhdistys ja muu yhteisö

PERUSTAMISILMOITUKSEN. Osakeyhtiö Osuuskunta Säästöpankki Säätiö Yhdistys ja muu yhteisö Y1 PERUSTAMISILMOITUKSEN Y1 täyttöohje P e r u s t a m i s i l m o i t u s Osakeyhtiö Osuuskunta Säästöpankki Säätiö Yhdistys ja muu yhteisö 2 0 1 3 1 SISÄLLYSLUETTELO Uudelle yrittäjälle 3 Täyttöohje:

Lisätiedot

Rakentamisen uudet velvoitteet. Ylitarkastaja Pirkko Vuori Helsinki 15.5.2015

Rakentamisen uudet velvoitteet. Ylitarkastaja Pirkko Vuori Helsinki 15.5.2015 Rakentamisen uudet velvoitteet Ylitarkastaja Pirkko Vuori Helsinki 15.5.2015 Taustaa Rakentamista koskeva tiedonantovelvollisuus Harmaan talouden torjuntaan liittyvä lakipaketti 2 hyväksyttiin eduskunnassa

Lisätiedot