URAOHJAUS: Laadullinen tutkimus. Yhteenveto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "URAOHJAUS: Laadullinen tutkimus. Yhteenveto"

Transkriptio

1 URAOHJAUS: Laadullinen tutkimus Yhteenveto

2 URAOHJAUS Laadullinen tutkimus Uraohjaus-hankkeessa suoritettiin laadullinen tutkimus siitä, kuinka toisen asteen opiskelijat kokevat siirtymävaiheen ja ammattikorkeakoulun aloittamisen Haastattelujen tarkoituksena tukea ja antaa syvyyttä siirtymävaiheen kyselytutkimukselle Haastattelut syksyllä 2011 Haastateltu syksyllä 2010 MAMK:issa opintonsa aloittaneita opiskelijoita 22 mies- ja 16 naisopiskelijaa Nuorten suomenkielisistä koulutusohjelmista viideltä eri alalta kuudesta eri koulutusohjelmasta

3 URAOHJAUS Laadullinen tutkimus Kysymykset jaettiin kuuteen eri teemaan: 1. Toisen asteen ohjauksen korreloituvuus siirtymävaiheen kestoon 2. Toisella asteella urasuunnitelman tekemisen korreloituvuus oikean alan valintaan 3. Ammattikorkeakoulussa säännöllisen tai riittävän opinto-ohjauksen korreloituvuus opintojen edistymiseen 4. Parhaat keinot saada tietoa MAMK:ista 5. Laadukkaan opetuksen täsmentäminen 6. Ammatinvalinnanohjauksen kehittäminen

4 URAOHJAUS Laadullinen tutkimus Kysymykset oli aseteltu siten, että opiskelijat saivat omin sanoin antaa vastauksen kuhunkin kysymykseen Valmiita vastausvaihtoehtoja ei annettu Haastateltavien toisen asteen koulutustausta ja välivuodet selvitettiin Taulukko 1. Haastateltavien toisen asteen koulutustausta ja välivuodet Koulutustausta Haastateltavat Ei välivuosia 1 välivuosi 2 välivuotta 3 välivuotta 4 tai yli välivuotta Lukio Ammattiopisto Kaksoistutkinto 2 1 1

5 1) TOISEN ASTEEN OHJAUKSEN KORRELOITUVUUS SIIRTYMÄVAIHEEN KESTOON

6 Millaista oli ohjauksesi toiselta asteelta ammattikorkeakouluun? Mikä ohjauksessa oli hyvää ja mikä huonoa? 14 opiskelijaa (37 % vastaajista) kertoi, että eivät saaneet ohjausta Ei ollut lainkaan ohjausta ammattikorkeakouluun (useat nais- ja miesopiskelijat) Mitä ihmeen ohjausta? (n) 14 opiskelijaa (37 % vastaajista) sanoi saaneensa ohjausta, mutta kuvaili sitä puutteelliseksi tai huonoksi Ainakaan amk-opinnoista ei kerrottu juuri mitään. Painotettiin yliopistoja tai tiettyjä alueita (useat nais- ja miesopiskelijat) Ohjaus ei ollut henkilökohtaista ja se oli tosi nopeaa (useat nais- ja miesopiskelijat) Aika huonoa. Lukiossamme ei juuri kiinnitetty huomiota poislähtevien jatkosuunnitelmiin (m)

7 Millaista oli ohjauksesi toiselta asteelta ammattikorkeakouluun? Mikä ohjauksessa oli hyvää ja mikä huonoa? 10 opiskelijaa (26 % vastaajista) oli saanut hyvää ohjausta Hyvää. Opo löysi minulle tämän koulutusohjelman ja olen onnellinen! (n) Koulussamme oli hyvä opo, joka kertoi monipuolisesti erilaisista vaihtoehdoista (n) Kannustettiin hakemaan ja hyvää oli, että vastuuopettaja teki sen (m)

8 Mitkä olisivat mielestäsi parhaat keinot ohjata opiskelija toiselta asteelta ammattikorkeakouluun? Kukin opiskelija vastasi antaen ainakin yhden tai useamman keinon Parhaat ohjaamisen keinot toiselta asteelta ammattikorkeakouluun Amk-opiskelijoiden/opettajien vierailut toisella asteella 12 (32 %) Tutstumiskäynnit korkeakouluihin 9 (24 %) Asiantuntevat oppilaanohjaajat Yksilöllinen ohjaus Selkeä tiedottaminen 6 (16 %) 6 (16 %) 6 (16 %) Työnantajien vierailut toisella asteella Työpaikoilla vierailut 4 (11 %) 4 (11 %) Messut Erilaiset ammatinvalinnan testit 1 (3 %) 1 (3 %)

9 Uskotko, että siirtymävaiheen kesto toiselta asteelta ammattikorkeakouluun on yhteydessä toisen asteen ohjaukseen? Jos omalla kohdallasi ohjaus toisella asteella olisi ollut erilaista, luuletko, että siirtymäaikasi olisi ollut eri pituinen? 21 opiskelijan (55 %) mielestä ohjauksella on vaikutusta tai olisi saattanut olla vaikutusta siirtymävaiheen kestoon Uskon. Jos olisin saanut ohjausta enemmän ja tietoa eri vaihtoehdoista, olisin varmasti löytänyt nykyiseen kouluuni aikaisemmin (useat nais- ja miesopiskelijat) Jos toisen asteen ohjaus olisi ollut kohdallani huonoa, uskon, että siirtymävaiheeni olisi ollut kohdallani pitkäkestoisempi (useat nais- ja miesopiskelijat) Kyllä uskon. Jos kukaan ei olisi kannustanut hakemaan, niin en ehkä olisi hakenut opiskelemaan (m)

10 Uskotko, että siirtymävaiheen kesto toiselta asteelta ammattikorkeakouluun on yhteydessä toisen asteen ohjaukseen? Jos omalla kohdallasi ohjaus toisella asteella olisi ollut erilaista, luuletko, että siirtymäaikasi olisi ollut eri pituinen? 34 opiskelijaa (89 %) on sitä mieltä, että ohjauksella on vaikutusta, olisi saattanut olla vaikutusta tai ei osaa sanoa, onko ohjauksella vaikutusta, siirtymäajan kestoon 13 opiskelijaa (34 %) ei osannut ottaa kantaa kysymykseen 4 opiskelijan (11 %) mielestä ohjauksella ei ole vaikutusta siirtymävaiheen kestoon Miespuolisista opiskelijoista 38 % mainitsi siirtymäajan pituuteen vaikuttavan armeijan käynti Omaan siirtymäaikaani vaikutti asepalvelus (m)

11 Uskotko, että siirtymävaiheen kesto toiselta asteelta ammattikorkeakouluun on yhteydessä toisen asteen ohjaukseen? Jos omalla kohdallasi ohjaus toisella asteella olisi ollut erilaista, luuletko, että siirtymäaikasi olisi ollut eri pituinen? 28 opiskelijaa (74 %) koki, että eivät saaneet lainkaan ohjausta toiselta asteelta ammattikorkeakouluun, tai että saivat ohjausta, mutta se oli puutteellista tai huonoa Samasta opiskelijaryhmästä 30 opiskelijaa (79 %) oli pitänyt yhden tai useamman välivuoden Samasta opiskelijaryhmästä lähes joka toinen (45 %) oli pitänyt kaksi tai useamman välivuotta Ohjauksen puutteella lienee yhteys välivuosiin

12 2) TOISELLA ASTEELLA URASUUNNITELMAN TEKEMISEN KORRELOITUVUUS OIKEAN ALAN VALINTAAN

13 Tehtiinkö sinulle urasuunnitelmaa toisella asteella? Jos tehtiin, kuka sen teki? 35 opiskelijalle (92 %) ei tehty urasuunnitelmaa toisella asteella 3 opiskelijalle (8 %) tehtiin urasuunnitelma toisella asteella Kaikille kolmelle opiskelijalle urasuunnitelman teki oppilaanohjaaja

14 Jos sinulle tehtiin urasuunnitelma toisella asteella, onko se ohjannut sinut oikealle alalle omasta mielestäsi? 3 opiskelijalle (8 %) tehtiin urasuunnitelma toisella asteella Kaikille kolmelle opiskelijalle urasuunnitelman teki oppilaanohjaaja Kahden opiskelijan (67 %) kohdalla urasuunnitelma ei ohjannut oikealle alalle Yhden opiskelijan (33 %) kohdalla urasuunnitelma ohjasi oikealle alalle

15 Jos sinulle ei tehty urasuunnitelmaa toisella asteella, uskotko, että urasuunnitelman tekeminen toisella asteella olisi ohjannut sinut oikealle alalle? 35 opiskelijalle (92 %) ei tehty urasuunnitelmaa toisella asteella 19 opiskelijaa (55 %) oli sitä mieltä, että urasuunnitelmasta olisi saattanut olla apua tai suuri apu Se olisi helpottanut merkittävästi (n) Ainakin se olisi selkiyttänyt mieltä (n) Kyllä urasuunnitelma olisi auttanut (m) 5 opiskelijaa (14 %) oli sitä mieltä, että urasuunnitelmalla ei olisi ollut merkitystä 1 opiskelija (3 %) oli sitä mieltä, että urasuunnitelmasta olisi saattanut olla haittaa olisin orjallisesti alkanut noudattaa suunnitelmaa, enkä olisi uskaltanut kokeilla muita aloja (n) 5 opiskelijaa (14 %) kertoi ohjautuneensa itse omalle alalleen 7 opiskelijaa (20 %) ei osannut ottaa asiaan kantaa

16 3) AMMATTIKORKEAKOULUSSA SÄÄNNÖLLISEN TAI RIITTÄVÄN OPINTO-OHJAUKSEN KORRELOITUVUUS OPINTOJEN EDISTYMISEEN

17 Oletko saanut omasta mielestäsi säännöllistä opintoohjausta ammattikorkeakoulussa? Haastateltavat olivat opiskelleet noin puolitoista vuotta 29 opiskelijaa (76 %) sanoi saaneensa säännöllistä ohjausta ammattikorkeakoulussa Kyllä! Meillä voi milloin vain mennä kyselemään ja juttelemaan (n) Kyllä olen. Ja opiskelutoveritkin ovat auttaneet (m) 3 opiskelijaa (8 %) oli mielestään saanut säännöllistä ohjausta, mutta toivoi sitä lisää Säännöllistä ohjausta kyllä. Voisi tosin olla enemmänkin (m) 5 opiskelijaa (13 %) sanoi, että ei ole saanut säännöllistä opinto-ohjausta 1 opiskelija (3 %) sanoi, että ei ole saanut ohjausta lainkaan

18 Jos et ole saanut säännöllistä opinto-ohjausta ammattikorkeakoulussa ja jos opinto-ohjauksesi olisi ollut säännöllistä, uskotko, että opintosi olisivat edistyneet nopeammin? 26 opiskelijaa (68 %) ei osannut arvioida, onko ohjaus vaikuttanut opintojen edistymiseen. Kaikki näistä olivat kuitenkin saaneet ohjausta. Kolme opiskelijaa (8 %) arvioi opintonsa edistyneen ohjauksen avulla Kolme opiskelijaa (8 %) uskoi, että jos ohjaus olisi ollut säännöllistä, opinnot olisivat edistyneet nopeammin Joka toinen opiskelija niistä, jotka kokivat, etteivät ole saaneet säännöllistä ohjausta, tai ei ohjausta lainkaan, uskoivat, että opinnot olisivat edistyneet nopeammin Kuusi opiskelijaa (16 %), jotka kokivat, että ohjausta ei ollut lainkaan tai että sitä ei ollut tarpeeksi, katsoivat, että sillä ei ollut vaikutusta opintojen edistymiseen

19 Oletko saanut omasta mielestäsi riittävästi opintoohjausta ammattikorkeakoulussa? Haastateltavat olivat opiskelleet noin puolitoista vuotta 32 opiskelijaa (84 %) katsoivat saaneensa riittävästi opintoohjausta HOPS-keskustelut 1-4 kertaa vuodessa Aina ohjausta pyydettäessä Paljon ammatillisen kasvun tunteja Ryhmäohjaajan tunnit Kuusi opiskelijaa (16 %) katsoi, etteivät saaneet riittävästi opinto-ohjausta

20 Jos et ole saanut riittävästi opinto-ohjausta ammattikorkeakoulussa ja jos olisit saanut riittävästi opinto-ohjausta, uskotko, että opintosi olisivat edistyneet nopeammin? Kolme opiskelijaa (8 %) katsoivat, että jos olisivat saaneet riittävästi opinto-ohjausta ammattikorkeakoulussa, uskovat, että opinnot olisivat edenneet nopeammin Joka toinen opiskelija niistä, jotka kokivat, etteivät saaneet riittävästi opinto-ohjausta, uskoi, että opinnot olisivat edistyneet nopeammin, jos olisivat saaneet riittävästi opinto-ohjausta Samoin kolme opiskelijaa (8 %) katsoivat, että jos olisivat saaneet riittävästi opinto-ohjausta ammattikorkeakoulussa, uskoivat, että opinnot eivät silti olisi edenneet nopeammin Opiskelijat eivät osanneet kuitenkaan perustella asiaa tarkemmin

21 Kuinka monta opintopistettä olet suorittanut opiskellessasi ammattikorkeakoulussa? Haastateltujen opiskelijoiden opintopistemäärä alle 40 op op op op 90 op 130 op

22 Mitkä ovat mielestäsi parhaat keinot opiskelijan saada opinto-ohjausta? 37 opiskelijaa (97 %) mainitsivat yhden tai useamman seuraavista tavoista parhaina tapoina opiskelijan saada opinto-ohjausta: HOPS-keskustelut Aina ohjausta pyydettäessä Ammatillisen kasvun tunnit Ryhmäohjaajan tunnit

23 Mitkä ovat mielestäsi parhaat keinot opiskelijan saada opinto-ohjausta? 30 opiskelijaa (79 %) pitivät matalan kynnyksen tapoja hyvinä Koulutusohjelman tutoropettaja tai muita opettajia voi lähestyä milloin vain ja tarvittaessa että voi mennä open luo silloin kun haluaa (useat nais- ja miesopiskelijat) Hops-keskustelut on hyviä ja muutenkin se, että voi vaan aina keskustella opettajien kanssa, kun alkaa ahdistaa, on hyvä (n)

24 4) PARHAAT KEINOT SAADA TIETOA MAMK:ISTA

25 Mitkä olisivat mielestäsi parhaat keinot saada tietoa MAMK:ista? Kukin opiskelija vastasi antaen ainakin yhden tai useamman keinon Parhaat keinot saada tietoa MAMK:ista Nettisivut 33 (87 %) Paperiset oppaat/esitteet/lehdet 8 (21 %) AMK-opiskelijoiden/opettajien vierailu toisella asteella 7 (18 %) Kaverit 6 (16 %) Vierailut ammattikorkeakouluihin 6 (16 %) Opiskelijamessut 5 (13 %) Radio/TV 3 (8 %) Oppilaanohjaaja 2 (5 %)

26 5) LAADUKKAAN OPETUKSEN TÄSMENTÄMINEN

27 Mikä tai mitä sinun mielestäsi on laadukas opetus? Kukin opiskelija vastasi antaen ainakin yhden tai useamman vastauksen Opiskelijoiden näkemyksiä laadukkaasta opetuksesta Teoriaa ja käytäntöä (harjoitteluja ja työelämälähtöisyyttä) sopivassa suhteessa 20 (53 %) Ammattitaitoiset opettajat 18 (47 %) Kukin opiskelija otetaan huomioon 10 (26 %) Vuorovaikutteinen ja dialoginen opetus 7 (18 %) Mielenkiitoista tai innostavaa 4 (11 %) Itsenäistä opiskelua riittävästi 3 (8 %)

28 Onko mielestäsi opetus laadukasta MAMK:issa? 29 opiskelijan (76 %) mielestä opetus on laadukasta tai erittäin laadukasta MAMK:issa Erittäin laadukasta. Kaikki oman alamme opettajat ovat hyvin asiantuntevia ja samaan aikaan loistavia persoonia ja helposti lähestyttäviä (n) 9 opiskelijan (24 %) mielestä opetus on laadukasta MAMK:issa, mutta samanaikaisesti myös puutteita on On se suurimmaksi osaksi (m) Kyllä ja ei. Osa on ja osa ei. (n)

29 Miten kehittäisit MAMK:in opetusta, jotta se olisi laadukasta? Kukin opiskelija vastasi antaen ainakin yhden tai useamman kehityskohteen 16 opiskelijaa (42 %), joiden mielestä opetus MAMK:issa oli laadukasta tai erittäin laadukasta, ei osannut sanoa kehitettäviä kohteita

30 Miten kehittäisit MAMK:in opetusta, jotta se olisi laadukasta? MAMK:in opetuksen laadun kehittämiskohteita opiskelijoiden näkökulmasta Ammatillisesti tai pedagogisesti pätevämpiä opettajia 7 (18 %) Enemmän työelämälähtöisyyttä 6 (16 %) Innoastavampia opettajia 3 (8 %) Parempi tai päivitetty opiskelumateriaali 2 (5 %) Enemmän vierailevia asiantuntijoita/luennoitsijoita 2 (5 %) Enemmän hankkeita ja projekteja 2 (5 %) Valinnaisuutta enemmän 1 (3 %) Opettajien välinen yhteistyö paremmaksi 1 (3 %) Pääsisi itse tekemään 1 (3 %)

31 Oletko saanut toisella asteella ammatinvalinnanohjausta ammatinvalinnan ohjaajalta (ammatinvalintapsykologilta)? Jos olet, niin kuinka usein ja missä tilanteessa? 36 opiskelijaa (95 %) eivät olleet saaneet toisella asteella ohjausta varsinaiselta ammatinvalinnan ohjaajalta eikä ammatinvalintapsykologilta Mikä se on? En ole ikinä kuullutkaan sellaisesta (Useat nais- ja miesopiskelijat) 2 opiskelijaa (5 %) olivat käyneet kerran ammatinvalintapsykologilla

32 Miten kehittäisit ammatinvalinnanohjausta, jotta se olisi opiskelijanäkökulmasta sopiva ja helppo keino uravalinnan kannalta? Kukin opiskelija vastasi antaen ainakin yhden tai useamman vastauksen Ammatinvalinnanohjauksen kehittäminen opiskelijanäkökulmasta Ammatinvalinnanohjausta pitäisi ylipäänsä olla 24 (63 %) Ammatinvalintapsykologin vierailut toisella asteella ja tapaaminen 10 (26 %) Ohjaus pitäisi olla helposti saatavilla Enemmän tietoa Ihmisläheisyys Ammattitaitoisemmat ohjaajat Ohjelmia ja testejä, keskustelua vahvuuksista ja heikkouksista Konkreettisia esimerkkejä kultakin koulutusalalta Erilaisten ammattien kokeilu (tutustumispäivä) 6 (16 %) 4 (11 %) 2 (5 %) 2 (5 %) 2 (5 %) 1 (3 %) 1 (3 %)

33 HAVAINTOJA JA JOHTOPÄÄTÖKSIÄ

34 Toisen asteen ohjaus ja siirtymävaihe Haastattelujen perusteella voidaan sanoa, että ohjaus toiselta asteelta jatko-opintoihin on vajavaista Ylipäänsä ohjausta toisella asteella jatko-opintoihin nähdään olevan liian vähän Ohjauksessa painottuvat tietyt alueet ja tietyt korkeakoulut, mutta eivät ammattikorkeakoulut Toisen asteen ohjauksesta puuttuu henkilökohtaisuus ja aikaa yksittäiselle ohjaukselle ei ole Ohjaus on liian nopeaa Jos toisen asteen ohjaus oli ollut hyvää, sen usein teki oppilaanohjaaja, ja siihen oli aikaa

35 Toisen asteen ohjaus ja siirtymävaihe Kahtena parhaana ohjauksen keinoina nähtiin vierailut korkeakouluissa ja amk-opiskelijoiden tai opettajien vierailut toisella-asteella Vahvasti tuli esille uskomus, että siirtymävaiheen kestoon toiselta asteelta ammattikorkeakouluun saattaa vaikuttaa ohjaus Hyvän ohjauksen olisi uskottu ja uskottiin sekä lyhentävän siirtymävaihetta että kannustavan jatko-opiskelemaan

36 Toisen asteen ohjaus ja siirtymävaihe Myös tilastojen valossa näyttäisi, että ohjauksen puutteella lienee yhteys välivuosiin: 28 opiskelijaa (74 %) koki, että eivät saaneet lainkaan ohjausta toiselta asteelta ammattikorkeakouluun, tai että saivat ohjausta, mutta se oli puutteellista tai huonoa kun samaan aikaan 30 opiskelijaa (79 %) oli pitänyt yhden tai useamman välivuoden Lähes joka toinen (45 %) oli pitänyt kaksi tai useamman välivuotta

37 Urasuunnitelma ja oikean alan valinta Urasuunnitelma tehdään hyvin harvoin toisella asteella Niistä hyvin moni, joille urasuunnitelmaa ei tehty, uskoivat kuitenkin, että urasuunnitelma olisi auttanut oikean alan valinnassa Vain harva uskoi, että urasuunnitelmalla ei olisi ollut merkitystä Urasuunnitelma saattaisi olla hyvä konkreettinen ohjauksen työkalu toiselta asteelta ammattikorkeakouluun sekä siirtymävaiheen keston vähentämiseksi että oikean alan valitsemisen työkaluksi

38 Ohjaus amk:ssa ja opintojen edistyminen Moni opiskelija saa amk:ssa mielestään sekä säännöllistä että riittävää ohjausta Vähemmistö, ja näistä lähes joka toinen, joille ohjaus ei ollut säännöllistä tai riittävää, olisi uskonut opintonsa edistyneen nopeammin, jos ohjaus olisi ollut säännöllistä tai riittävää Parhaina ohjauksen keinoina amk:ssa koettiin HOPS-keskustelut, ammatillisen kasvun ja ryhmäohjaajan tunnit sekä aina ohjausta kun haluaa

39 Parhaat keinot saada tietoa MAMK:ista Haastattelujen perusteella nettisivut on täysin ylivoimaisesti paras keino saada tietoa MAMK:ista Kaverit nähdään myös hyvänä tapana saada tietoa yhtä hyvänä kuin vierailut amk:ssa ja parempana kuin messut, radio, tv tai oppilaanohjaaja

40 Opetuksen laatu Opiskelijoiden mielestä laadukas opetus on yhtä kuin teoriaa ja käytäntöä (harjoittelu ja työelämälähtöisyys) sopivassa suhteessa sekä ammattitaitoiset opettajat Laadukkaaksi opetukseksi koettiin myös kunkin oppilaan huomioon ottaminen Haastattelujen perusteella opetuksen voidaan sanoa olevan laadukasta MAMK:issa MAMK tasolla ilmeni kaksi pääkehityskohdetta ylitse muiden, jotka ovat ammatillisesti tai pedagogisesti pätevämmät opettajat ja enemmän työelämälähtöisyyttä Molemmat kaksi opiskelijoiden mielestä MAMK:in laadukkaan opetuksen pääkehityskohdetta ovat samaan aikaan rinnastettavia opiskelijoiden mielestä laadukkaan opetuksen kahden päätekijän kanssa

41 Ammatinvalinnan ohjaus Valtaosa haastatelluista ei ollut saanut toisella asteella ammatinvalinnan ohjausta ammatinvalintapsykologilta tai ylipäänsä kuullut sellaisen olemassaolosta Ammatinvalinnanohjausta haluttiin pääasiassa kehitettävän siten, että sitä ylipäänsä olisi saatavilla ja että ammatinvalintapsykologi vierailisi ja tapaisi opiskelijoita toisella asteella

42 Lisätietoa: Sami Lehto, Mikkelin ammattikorkeakoulu Tel

Jännän äärellä. Selvitys abiturienttien jatko-opintoihin ohjauksesta

Jännän äärellä. Selvitys abiturienttien jatko-opintoihin ohjauksesta Jännän äärellä Selvitys abiturienttien jatko-opintoihin ohjauksesta Minea Wilo ja Suomen Lukiolaisten Liitto ry Jännän äärellä Selvitys abiturienttien jatko-opintoihin ohjauksesta 2012 Sisältö Alkusanat....

Lisätiedot

Selvitys opintojen keskeyttämisestä. Vantaan ammattiopisto Varia Anu Arponen-Aaltonen Joulukuu 2012

Selvitys opintojen keskeyttämisestä. Vantaan ammattiopisto Varia Anu Arponen-Aaltonen Joulukuu 2012 Selvitys opintojen keskeyttämisestä Vantaan ammattiopisto Varia Anu Arponen-Aaltonen Joulukuu 2012 1. Taustaa: - Kohderyhmänä laskentapäivästä toisen jakson loppuun mennessä opintonsa keskeyttäneet opiskelijat

Lisätiedot

Yksilöllisen oppimisen malli Martinlaakson lukiossa

Yksilöllisen oppimisen malli Martinlaakson lukiossa KÄYTTÄTYMISTIETEELLINEN TIEDEKUNTA OPETTAJANKOULUTUSLAITOS SEMINAARITUTKIELMA Yksilöllisen oppimisen malli Martinlaakson lukiossa Jouni Koponen Ainekohtainen Seminaari 2014 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...

Lisätiedot

Tampereen teknillinen yliopisto. Yliopistopalvelut. Raportti 6 Tampere University of Technology. University Services. Report 6

Tampereen teknillinen yliopisto. Yliopistopalvelut. Raportti 6 Tampere University of Technology. University Services. Report 6 Tampereen teknillinen yliopisto. Yliopistopalvelut. Raportti 6 Tampere University of Technology. University Services. Report 6 Eila Pajarre, Piia Asunmaa & Heli Lukkari Ei kysyvä teekkari opintopolulta

Lisätiedot

Viivästynyt? Minäkö? Opiskelijoiden näkemyksiä opintojen viivästymisestä, työelämästä sekä opiskelusta korkea-asteella

Viivästynyt? Minäkö? Opiskelijoiden näkemyksiä opintojen viivästymisestä, työelämästä sekä opiskelusta korkea-asteella Viivästynyt? Minäkö? Opiskelijoiden näkemyksiä opintojen viivästymisestä, työelämästä sekä opiskelusta korkea-asteella Selvityksen tekijät: Jaana O. Liimatainen, Jenni Kaisto, Kaisa Karhu, Susanna Martikkala,

Lisätiedot

Mitä minusta tulee isona?

Mitä minusta tulee isona? Mitä minusta tulee isona? 2 Helsingissä 2014 Taloudellinen tiedotustoimisto TAT Graafinen suunnittelu ja taitto: Matti Ahlgren Kuvat: Matti Ahlgren, Dora Cheffi, Ilmari Huhtala Tekstit: Essi Vesterinen,

Lisätiedot

Korkeakouluopiskelijoiden. opinnäytetyö- ja uraryhmään osallistuminen

Korkeakouluopiskelijoiden. opinnäytetyö- ja uraryhmään osallistuminen Korkeakouluopiskelijoiden opinnäytetyö- ja uraryhmään osallistuminen Opiskelijoiden näkemyksiä ryhmästä ja omasta osaamisesta Jenni Kaisto, Oulun yliopisto, Ohjaus- ja työelämäpalvelut 1 Sisältö 1 Johdanto...

Lisätiedot

KANDIPALAUTTEEN TULOKSET TIEDEKUNNITTAIN

KANDIPALAUTTEEN TULOKSET TIEDEKUNNITTAIN HELSIGI YLIOPISTO HELSIGFORS UIVERSITET UIVERSITY OF HELSIKI KADIPALAUTTEE TULOKSET TIEDEKUITTAI 2013 VALMISTUEET KADIPALAUTTEE TULOKSET TIEDEKUITTAI 2013 VALMISTUEET OPITOASIOIDE YKSIKKÖ Helsingin yliopiston

Lisätiedot

Sähköisellä arviointijärjestelmällä ryhtiä harjoittelun ohjaukseen

Sähköisellä arviointijärjestelmällä ryhtiä harjoittelun ohjaukseen Sari Mettiäinen Sähköisellä arviointijärjestelmällä ryhtiä harjoittelun ohjaukseen Kokemuksia etaitava -ohjelman käytöstä hoitotyön opiskelijoiden ohjauksessa Sähköisellä arviointijärjestelmällä ryhtiä

Lisätiedot

MATEMAATTISTEN OPPIMISVAIKEUKSIEN TUNNIS- TAMINEN MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMISTAVASSA KOULU- TUKSESSA

MATEMAATTISTEN OPPIMISVAIKEUKSIEN TUNNIS- TAMINEN MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMISTAVASSA KOULU- TUKSESSA MATEMAATTISTEN OPPIMISVAIKEUKSIEN TUNNIS- TAMINEN MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMISTAVASSA KOULU- TUKSESSA Kehittämishanke Ammatillinen erityisopettajankoulutus 2013 Hanna Peltonen

Lisätiedot

CASE Korkeakoulutuksen harjoittelun työelämälähtöiset hyvät käytännöt ja kehittämishaasteet. Tampereen ammattikorkeakoulu 2009

CASE Korkeakoulutuksen harjoittelun työelämälähtöiset hyvät käytännöt ja kehittämishaasteet. Tampereen ammattikorkeakoulu 2009 CASE Korkeakoulutuksen harjoittelun työelämälähtöiset hyvät käytännöt ja kehittämishaasteet Tampereen ammattikorkeakoulu 2009 CASE Korkeakoulutuksen harjoittelun työelämälähtöiset hyvät käytännöt ja kehittämishaasteet

Lisätiedot

Kristiina Härkäpää Kokemuksia ja näkemyksiä maahanmuuttajien suomen kielen taidon huomioon ottamisesta kuntoutus- ja työllistymispalveluissa

Kristiina Härkäpää Kokemuksia ja näkemyksiä maahanmuuttajien suomen kielen taidon huomioon ottamisesta kuntoutus- ja työllistymispalveluissa Työpapereita 67/2014 Kristiina Härkäpää Kokemuksia ja näkemyksiä maahanmuuttajien suomen kielen taidon huomioon ottamisesta kuntoutus- ja työllistymispalveluissa KELAN TUTKIMUSOSASTO Kirjoittaja Kristiina

Lisätiedot

Lääketieteen opiskelijoiden opiskeluun käyttämä aika ja opiskelutavat

Lääketieteen opiskelijoiden opiskeluun käyttämä aika ja opiskelutavat Lääketieteen opiskelijoiden opiskeluun käyttämä aika ja opiskelutavat Anne Jokilammi Vuokko Loimaranta TIIVISTELMÄ TURUN YLIOPISTO Avoin yliopisto JOKILAMMI, ANNE JA LOIMARANTA, VUOKKO: Lääketieteen opiskelijoiden

Lisätiedot

Opinto-ohjaus, muutos ja epävarmuus

Opinto-ohjaus, muutos ja epävarmuus Opinto-ohjaus, muutos ja epävarmuus Opinto-ohjaus, muutos ja epävarmuus Turun yläasteiden ja lukioiden opinto-ohjaajien näkemyksiä ohjauksesta ja oman työnsä lähtökohdista Sakari Ahola & Juha Mikkola

Lisätiedot

Harjoittelubarometri 2012

Harjoittelubarometri 2012 Harjoittelubarometri 2012 2 3 4 Harjoittelubarometri 2012 1 Taustaa... 5 2.1 Korkeakouluopiskelijoiden demografiset tekijät...6 2.2 Korkeakouluopiskelijoiden tulokset...11 3.1 Korkeakoulujen henkilöstön

Lisätiedot

Vuosi työelämässä. Sijoittumisseuranta Lahden ammattikorkeakoulusta vuonna 2012 valmistuneille

Vuosi työelämässä. Sijoittumisseuranta Lahden ammattikorkeakoulusta vuonna 2012 valmistuneille Vuosi työelämässä Sijoittumisseuranta Lahden ammattikorkeakoulusta vuonna 212 valmistuneille Lahden ammattikorkeakoulu TKI-, KV- ja aluekehityspalvelut 1.7.214 1 Sisällys Mikä on sijoittumisseuranta?...

Lisätiedot

Selvitys Omnian ammattiopistosta vuosina 2009 ja 2010 valmistuneiden tilanteista

Selvitys Omnian ammattiopistosta vuosina 2009 ja 2010 valmistuneiden tilanteista Selvitys Omnian ammattiopistosta vuosina 2009 ja 2010 valmistuneiden tilanteista Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia Kehittämispalvelut, Nitoja-hanke Syyskuu 2010 SISÄLLYS 1. Seurannan tarkoitus ja

Lisätiedot

Tätä mieltä olen steinerlukiosta!

Tätä mieltä olen steinerlukiosta! KYSELY Pia Pale Tätä mieltä olen steinerlukiosta! 18 Rentous, taiteet, itse tekeminen, erikoiskurssit, hyvä tunnelma, opettajien kiinnostus oppilaita kohtaan, koulun sopiva koko ja luokkayhteisö. Siinä

Lisätiedot

KYSELYTUTKIMUS VENÄJÄN KIELEN OPISKELUSTA KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULUSSA

KYSELYTUTKIMUS VENÄJÄN KIELEN OPISKELUSTA KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULUSSA KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalous / kansainvälinen kauppa Anne Aarnio Mikko Saari KYSELYTUTKIMUS VENÄJÄN KIELEN OPISKELUSTA KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULUSSA Seminaarityö 2013 SISÄLLYS 1 JOHDANTO

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskysely ikäihmisten asumispalvelujen asiakkaille 2013 Viola koti, Taatala ja Keinupuisto

Asiakastyytyväisyyskysely ikäihmisten asumispalvelujen asiakkaille 2013 Viola koti, Taatala ja Keinupuisto Asiakastyytyväisyyskysely ikäihmisten asumispalvelujen asiakkaille 2013 Viola koti, Taatala ja Keinupuisto Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Selvityksen taustaa... 4 2.1 Aineistonkeruu... 5 3 Asukaskyselyn tulokset...

Lisätiedot

Näkökulmia musiikinopetuksen arkeen

Näkökulmia musiikinopetuksen arkeen Musiikkialan toimintaympäristöt ja osaamistarve Toive Osaraportti 11 Ulla Pohjannoro Näkökulmia musiikinopetuksen arkeen Nuorten musiikkikasvattajien kokemuksia ja tulevaisuusnäkymiä Ulla Pohjannoro Näkökulmia

Lisätiedot

Ei vain tätä päivää varten. OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi

Ei vain tätä päivää varten. OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi Ei vain tätä päivää varten OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi Sisällysluettelo 1. Tiivistelmä 3 2. Johdanto, tausta ja asetelma 4 3. Toteutus,

Lisätiedot

Yrittäjyysasenteet ja näkemykset yrittäjyyskoulutuksesta. Pirkanmaalaisten toisen asteen opiskelijoiden keskuudessa. Simopekka Katajala (toim.

Yrittäjyysasenteet ja näkemykset yrittäjyyskoulutuksesta. Pirkanmaalaisten toisen asteen opiskelijoiden keskuudessa. Simopekka Katajala (toim. Yrittäjyysasenteet ja näkemykset yrittäjyyskoulutuksesta Pirkanmaalaisten toisen asteen opiskelijoiden keskuudessa Simopekka Katajala (toim.) Tampereen ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja B. Raportteja

Lisätiedot

LUONNONTIETEIDEN JA MATEMATIIKAN OPETUKSEN KYTKEMINEN MUIHIN AMMATTIOPINTOIHIN

LUONNONTIETEIDEN JA MATEMATIIKAN OPETUKSEN KYTKEMINEN MUIHIN AMMATTIOPINTOIHIN LUONNONTIETEIDEN JA MATEMATIIKAN OPETUKSEN KYTKEMINEN MUIHIN AMMATTIOPINTOIHIN MARKO KORTETMÄKI (TuAMK) TEIJO LAHTINEN (LAMK) REIJO MANNINEN (TAMK) EINO SARKOLA (MAMK) TAUSTA Tutkimus perustuu INSSI 2-hankkeessa

Lisätiedot

Harjoittelijoiden, taidemuseoiden ja korkeakoulujen näkemyksiä vuosina 2000 2009 suoritettujen korkeakouluharjoitteluiden käytännöistä ja niiden

Harjoittelijoiden, taidemuseoiden ja korkeakoulujen näkemyksiä vuosina 2000 2009 suoritettujen korkeakouluharjoitteluiden käytännöistä ja niiden KORKEAKOULUHARJOITTELIJAT TAIDEMUSEOISSA Harjoittelijoiden, taidemuseoiden ja korkeakoulujen näkemyksiä vuosina 2000 2009 suoritettujen korkeakouluharjoitteluiden käytännöistä ja niiden kehittämisestä

Lisätiedot

MAASEUTU-PISA - Maaseudun piensaha- ja puutuoteteollisuuden kokonaisvaltaisen liiketoimintaosaamisen koulutushanke (5774)

MAASEUTU-PISA - Maaseudun piensaha- ja puutuoteteollisuuden kokonaisvaltaisen liiketoimintaosaamisen koulutushanke (5774) MAASEUTU-PISA Loppuraportti 1. Hankkeen toteuttajan nimi Työtehoseura ry tuensiirronsaajina: Kainuun ammattiopisto Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Lapin ammattiopisto Mikkelin ammattikorkeakoulu Sahayrittäjät

Lisätiedot

VALTAKUNNALLINEN TYÖNJOHTOKOULUTUSKOKEILU 2009-2012

VALTAKUNNALLINEN TYÖNJOHTOKOULUTUSKOKEILU 2009-2012 VALTAKUNNALLINEN TYÖNJOHTOKOULUTUSKOKEILU 29-212 Valmistuneiden kyselyn yhteenvetoraportti 212 Tampereen seudun ammattiopisto Tredu Riku Kumpu Sisällysluettelo Koulutusalojen yhteiset tiedot... 3 Taustatiedot...

Lisätiedot

EURACADEMY OBSERVATORY. Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntävän elinikäisen oppimisen havaintoasema maaseudun mikro- ja pienyrityksille

EURACADEMY OBSERVATORY. Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntävän elinikäisen oppimisen havaintoasema maaseudun mikro- ja pienyrityksille EURACADEMY OBSERVATORY Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntävän elinikäisen oppimisen havaintoasema maaseudun mikro- ja pienyrityksille Tarve ICT- tuettuun koulutukseen Kysely koulutukseen osallistuneille

Lisätiedot

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Tutortoiminta hyvinvoivan oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Kirjoittaja Susanna Ågren menetelmäkehittäjä Suomen ammatillisen

Lisätiedot