URAOHJAUS: Laadullinen tutkimus. Yhteenveto

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "URAOHJAUS: Laadullinen tutkimus. Yhteenveto"

Transkriptio

1 URAOHJAUS: Laadullinen tutkimus Yhteenveto

2 URAOHJAUS Laadullinen tutkimus Uraohjaus-hankkeessa suoritettiin laadullinen tutkimus siitä, kuinka toisen asteen opiskelijat kokevat siirtymävaiheen ja ammattikorkeakoulun aloittamisen Haastattelujen tarkoituksena tukea ja antaa syvyyttä siirtymävaiheen kyselytutkimukselle Haastattelut syksyllä 2011 Haastateltu syksyllä 2010 MAMK:issa opintonsa aloittaneita opiskelijoita 22 mies- ja 16 naisopiskelijaa Nuorten suomenkielisistä koulutusohjelmista viideltä eri alalta kuudesta eri koulutusohjelmasta

3 URAOHJAUS Laadullinen tutkimus Kysymykset jaettiin kuuteen eri teemaan: 1. Toisen asteen ohjauksen korreloituvuus siirtymävaiheen kestoon 2. Toisella asteella urasuunnitelman tekemisen korreloituvuus oikean alan valintaan 3. Ammattikorkeakoulussa säännöllisen tai riittävän opinto-ohjauksen korreloituvuus opintojen edistymiseen 4. Parhaat keinot saada tietoa MAMK:ista 5. Laadukkaan opetuksen täsmentäminen 6. Ammatinvalinnanohjauksen kehittäminen

4 URAOHJAUS Laadullinen tutkimus Kysymykset oli aseteltu siten, että opiskelijat saivat omin sanoin antaa vastauksen kuhunkin kysymykseen Valmiita vastausvaihtoehtoja ei annettu Haastateltavien toisen asteen koulutustausta ja välivuodet selvitettiin Taulukko 1. Haastateltavien toisen asteen koulutustausta ja välivuodet Koulutustausta Haastateltavat Ei välivuosia 1 välivuosi 2 välivuotta 3 välivuotta 4 tai yli välivuotta Lukio Ammattiopisto Kaksoistutkinto 2 1 1

5 1) TOISEN ASTEEN OHJAUKSEN KORRELOITUVUUS SIIRTYMÄVAIHEEN KESTOON

6 Millaista oli ohjauksesi toiselta asteelta ammattikorkeakouluun? Mikä ohjauksessa oli hyvää ja mikä huonoa? 14 opiskelijaa (37 % vastaajista) kertoi, että eivät saaneet ohjausta Ei ollut lainkaan ohjausta ammattikorkeakouluun (useat nais- ja miesopiskelijat) Mitä ihmeen ohjausta? (n) 14 opiskelijaa (37 % vastaajista) sanoi saaneensa ohjausta, mutta kuvaili sitä puutteelliseksi tai huonoksi Ainakaan amk-opinnoista ei kerrottu juuri mitään. Painotettiin yliopistoja tai tiettyjä alueita (useat nais- ja miesopiskelijat) Ohjaus ei ollut henkilökohtaista ja se oli tosi nopeaa (useat nais- ja miesopiskelijat) Aika huonoa. Lukiossamme ei juuri kiinnitetty huomiota poislähtevien jatkosuunnitelmiin (m)

7 Millaista oli ohjauksesi toiselta asteelta ammattikorkeakouluun? Mikä ohjauksessa oli hyvää ja mikä huonoa? 10 opiskelijaa (26 % vastaajista) oli saanut hyvää ohjausta Hyvää. Opo löysi minulle tämän koulutusohjelman ja olen onnellinen! (n) Koulussamme oli hyvä opo, joka kertoi monipuolisesti erilaisista vaihtoehdoista (n) Kannustettiin hakemaan ja hyvää oli, että vastuuopettaja teki sen (m)

8 Mitkä olisivat mielestäsi parhaat keinot ohjata opiskelija toiselta asteelta ammattikorkeakouluun? Kukin opiskelija vastasi antaen ainakin yhden tai useamman keinon Parhaat ohjaamisen keinot toiselta asteelta ammattikorkeakouluun Amk-opiskelijoiden/opettajien vierailut toisella asteella 12 (32 %) Tutstumiskäynnit korkeakouluihin 9 (24 %) Asiantuntevat oppilaanohjaajat Yksilöllinen ohjaus Selkeä tiedottaminen 6 (16 %) 6 (16 %) 6 (16 %) Työnantajien vierailut toisella asteella Työpaikoilla vierailut 4 (11 %) 4 (11 %) Messut Erilaiset ammatinvalinnan testit 1 (3 %) 1 (3 %)

9 Uskotko, että siirtymävaiheen kesto toiselta asteelta ammattikorkeakouluun on yhteydessä toisen asteen ohjaukseen? Jos omalla kohdallasi ohjaus toisella asteella olisi ollut erilaista, luuletko, että siirtymäaikasi olisi ollut eri pituinen? 21 opiskelijan (55 %) mielestä ohjauksella on vaikutusta tai olisi saattanut olla vaikutusta siirtymävaiheen kestoon Uskon. Jos olisin saanut ohjausta enemmän ja tietoa eri vaihtoehdoista, olisin varmasti löytänyt nykyiseen kouluuni aikaisemmin (useat nais- ja miesopiskelijat) Jos toisen asteen ohjaus olisi ollut kohdallani huonoa, uskon, että siirtymävaiheeni olisi ollut kohdallani pitkäkestoisempi (useat nais- ja miesopiskelijat) Kyllä uskon. Jos kukaan ei olisi kannustanut hakemaan, niin en ehkä olisi hakenut opiskelemaan (m)

10 Uskotko, että siirtymävaiheen kesto toiselta asteelta ammattikorkeakouluun on yhteydessä toisen asteen ohjaukseen? Jos omalla kohdallasi ohjaus toisella asteella olisi ollut erilaista, luuletko, että siirtymäaikasi olisi ollut eri pituinen? 34 opiskelijaa (89 %) on sitä mieltä, että ohjauksella on vaikutusta, olisi saattanut olla vaikutusta tai ei osaa sanoa, onko ohjauksella vaikutusta, siirtymäajan kestoon 13 opiskelijaa (34 %) ei osannut ottaa kantaa kysymykseen 4 opiskelijan (11 %) mielestä ohjauksella ei ole vaikutusta siirtymävaiheen kestoon Miespuolisista opiskelijoista 38 % mainitsi siirtymäajan pituuteen vaikuttavan armeijan käynti Omaan siirtymäaikaani vaikutti asepalvelus (m)

11 Uskotko, että siirtymävaiheen kesto toiselta asteelta ammattikorkeakouluun on yhteydessä toisen asteen ohjaukseen? Jos omalla kohdallasi ohjaus toisella asteella olisi ollut erilaista, luuletko, että siirtymäaikasi olisi ollut eri pituinen? 28 opiskelijaa (74 %) koki, että eivät saaneet lainkaan ohjausta toiselta asteelta ammattikorkeakouluun, tai että saivat ohjausta, mutta se oli puutteellista tai huonoa Samasta opiskelijaryhmästä 30 opiskelijaa (79 %) oli pitänyt yhden tai useamman välivuoden Samasta opiskelijaryhmästä lähes joka toinen (45 %) oli pitänyt kaksi tai useamman välivuotta Ohjauksen puutteella lienee yhteys välivuosiin

12 2) TOISELLA ASTEELLA URASUUNNITELMAN TEKEMISEN KORRELOITUVUUS OIKEAN ALAN VALINTAAN

13 Tehtiinkö sinulle urasuunnitelmaa toisella asteella? Jos tehtiin, kuka sen teki? 35 opiskelijalle (92 %) ei tehty urasuunnitelmaa toisella asteella 3 opiskelijalle (8 %) tehtiin urasuunnitelma toisella asteella Kaikille kolmelle opiskelijalle urasuunnitelman teki oppilaanohjaaja

14 Jos sinulle tehtiin urasuunnitelma toisella asteella, onko se ohjannut sinut oikealle alalle omasta mielestäsi? 3 opiskelijalle (8 %) tehtiin urasuunnitelma toisella asteella Kaikille kolmelle opiskelijalle urasuunnitelman teki oppilaanohjaaja Kahden opiskelijan (67 %) kohdalla urasuunnitelma ei ohjannut oikealle alalle Yhden opiskelijan (33 %) kohdalla urasuunnitelma ohjasi oikealle alalle

15 Jos sinulle ei tehty urasuunnitelmaa toisella asteella, uskotko, että urasuunnitelman tekeminen toisella asteella olisi ohjannut sinut oikealle alalle? 35 opiskelijalle (92 %) ei tehty urasuunnitelmaa toisella asteella 19 opiskelijaa (55 %) oli sitä mieltä, että urasuunnitelmasta olisi saattanut olla apua tai suuri apu Se olisi helpottanut merkittävästi (n) Ainakin se olisi selkiyttänyt mieltä (n) Kyllä urasuunnitelma olisi auttanut (m) 5 opiskelijaa (14 %) oli sitä mieltä, että urasuunnitelmalla ei olisi ollut merkitystä 1 opiskelija (3 %) oli sitä mieltä, että urasuunnitelmasta olisi saattanut olla haittaa olisin orjallisesti alkanut noudattaa suunnitelmaa, enkä olisi uskaltanut kokeilla muita aloja (n) 5 opiskelijaa (14 %) kertoi ohjautuneensa itse omalle alalleen 7 opiskelijaa (20 %) ei osannut ottaa asiaan kantaa

16 3) AMMATTIKORKEAKOULUSSA SÄÄNNÖLLISEN TAI RIITTÄVÄN OPINTO-OHJAUKSEN KORRELOITUVUUS OPINTOJEN EDISTYMISEEN

17 Oletko saanut omasta mielestäsi säännöllistä opintoohjausta ammattikorkeakoulussa? Haastateltavat olivat opiskelleet noin puolitoista vuotta 29 opiskelijaa (76 %) sanoi saaneensa säännöllistä ohjausta ammattikorkeakoulussa Kyllä! Meillä voi milloin vain mennä kyselemään ja juttelemaan (n) Kyllä olen. Ja opiskelutoveritkin ovat auttaneet (m) 3 opiskelijaa (8 %) oli mielestään saanut säännöllistä ohjausta, mutta toivoi sitä lisää Säännöllistä ohjausta kyllä. Voisi tosin olla enemmänkin (m) 5 opiskelijaa (13 %) sanoi, että ei ole saanut säännöllistä opinto-ohjausta 1 opiskelija (3 %) sanoi, että ei ole saanut ohjausta lainkaan

18 Jos et ole saanut säännöllistä opinto-ohjausta ammattikorkeakoulussa ja jos opinto-ohjauksesi olisi ollut säännöllistä, uskotko, että opintosi olisivat edistyneet nopeammin? 26 opiskelijaa (68 %) ei osannut arvioida, onko ohjaus vaikuttanut opintojen edistymiseen. Kaikki näistä olivat kuitenkin saaneet ohjausta. Kolme opiskelijaa (8 %) arvioi opintonsa edistyneen ohjauksen avulla Kolme opiskelijaa (8 %) uskoi, että jos ohjaus olisi ollut säännöllistä, opinnot olisivat edistyneet nopeammin Joka toinen opiskelija niistä, jotka kokivat, etteivät ole saaneet säännöllistä ohjausta, tai ei ohjausta lainkaan, uskoivat, että opinnot olisivat edistyneet nopeammin Kuusi opiskelijaa (16 %), jotka kokivat, että ohjausta ei ollut lainkaan tai että sitä ei ollut tarpeeksi, katsoivat, että sillä ei ollut vaikutusta opintojen edistymiseen

19 Oletko saanut omasta mielestäsi riittävästi opintoohjausta ammattikorkeakoulussa? Haastateltavat olivat opiskelleet noin puolitoista vuotta 32 opiskelijaa (84 %) katsoivat saaneensa riittävästi opintoohjausta HOPS-keskustelut 1-4 kertaa vuodessa Aina ohjausta pyydettäessä Paljon ammatillisen kasvun tunteja Ryhmäohjaajan tunnit Kuusi opiskelijaa (16 %) katsoi, etteivät saaneet riittävästi opinto-ohjausta

20 Jos et ole saanut riittävästi opinto-ohjausta ammattikorkeakoulussa ja jos olisit saanut riittävästi opinto-ohjausta, uskotko, että opintosi olisivat edistyneet nopeammin? Kolme opiskelijaa (8 %) katsoivat, että jos olisivat saaneet riittävästi opinto-ohjausta ammattikorkeakoulussa, uskovat, että opinnot olisivat edenneet nopeammin Joka toinen opiskelija niistä, jotka kokivat, etteivät saaneet riittävästi opinto-ohjausta, uskoi, että opinnot olisivat edistyneet nopeammin, jos olisivat saaneet riittävästi opinto-ohjausta Samoin kolme opiskelijaa (8 %) katsoivat, että jos olisivat saaneet riittävästi opinto-ohjausta ammattikorkeakoulussa, uskoivat, että opinnot eivät silti olisi edenneet nopeammin Opiskelijat eivät osanneet kuitenkaan perustella asiaa tarkemmin

21 Kuinka monta opintopistettä olet suorittanut opiskellessasi ammattikorkeakoulussa? Haastateltujen opiskelijoiden opintopistemäärä alle 40 op op op op 90 op 130 op

22 Mitkä ovat mielestäsi parhaat keinot opiskelijan saada opinto-ohjausta? 37 opiskelijaa (97 %) mainitsivat yhden tai useamman seuraavista tavoista parhaina tapoina opiskelijan saada opinto-ohjausta: HOPS-keskustelut Aina ohjausta pyydettäessä Ammatillisen kasvun tunnit Ryhmäohjaajan tunnit

23 Mitkä ovat mielestäsi parhaat keinot opiskelijan saada opinto-ohjausta? 30 opiskelijaa (79 %) pitivät matalan kynnyksen tapoja hyvinä Koulutusohjelman tutoropettaja tai muita opettajia voi lähestyä milloin vain ja tarvittaessa että voi mennä open luo silloin kun haluaa (useat nais- ja miesopiskelijat) Hops-keskustelut on hyviä ja muutenkin se, että voi vaan aina keskustella opettajien kanssa, kun alkaa ahdistaa, on hyvä (n)

24 4) PARHAAT KEINOT SAADA TIETOA MAMK:ISTA

25 Mitkä olisivat mielestäsi parhaat keinot saada tietoa MAMK:ista? Kukin opiskelija vastasi antaen ainakin yhden tai useamman keinon Parhaat keinot saada tietoa MAMK:ista Nettisivut 33 (87 %) Paperiset oppaat/esitteet/lehdet 8 (21 %) AMK-opiskelijoiden/opettajien vierailu toisella asteella 7 (18 %) Kaverit 6 (16 %) Vierailut ammattikorkeakouluihin 6 (16 %) Opiskelijamessut 5 (13 %) Radio/TV 3 (8 %) Oppilaanohjaaja 2 (5 %)

26 5) LAADUKKAAN OPETUKSEN TÄSMENTÄMINEN

27 Mikä tai mitä sinun mielestäsi on laadukas opetus? Kukin opiskelija vastasi antaen ainakin yhden tai useamman vastauksen Opiskelijoiden näkemyksiä laadukkaasta opetuksesta Teoriaa ja käytäntöä (harjoitteluja ja työelämälähtöisyyttä) sopivassa suhteessa 20 (53 %) Ammattitaitoiset opettajat 18 (47 %) Kukin opiskelija otetaan huomioon 10 (26 %) Vuorovaikutteinen ja dialoginen opetus 7 (18 %) Mielenkiitoista tai innostavaa 4 (11 %) Itsenäistä opiskelua riittävästi 3 (8 %)

28 Onko mielestäsi opetus laadukasta MAMK:issa? 29 opiskelijan (76 %) mielestä opetus on laadukasta tai erittäin laadukasta MAMK:issa Erittäin laadukasta. Kaikki oman alamme opettajat ovat hyvin asiantuntevia ja samaan aikaan loistavia persoonia ja helposti lähestyttäviä (n) 9 opiskelijan (24 %) mielestä opetus on laadukasta MAMK:issa, mutta samanaikaisesti myös puutteita on On se suurimmaksi osaksi (m) Kyllä ja ei. Osa on ja osa ei. (n)

29 Miten kehittäisit MAMK:in opetusta, jotta se olisi laadukasta? Kukin opiskelija vastasi antaen ainakin yhden tai useamman kehityskohteen 16 opiskelijaa (42 %), joiden mielestä opetus MAMK:issa oli laadukasta tai erittäin laadukasta, ei osannut sanoa kehitettäviä kohteita

30 Miten kehittäisit MAMK:in opetusta, jotta se olisi laadukasta? MAMK:in opetuksen laadun kehittämiskohteita opiskelijoiden näkökulmasta Ammatillisesti tai pedagogisesti pätevämpiä opettajia 7 (18 %) Enemmän työelämälähtöisyyttä 6 (16 %) Innoastavampia opettajia 3 (8 %) Parempi tai päivitetty opiskelumateriaali 2 (5 %) Enemmän vierailevia asiantuntijoita/luennoitsijoita 2 (5 %) Enemmän hankkeita ja projekteja 2 (5 %) Valinnaisuutta enemmän 1 (3 %) Opettajien välinen yhteistyö paremmaksi 1 (3 %) Pääsisi itse tekemään 1 (3 %)

31 Oletko saanut toisella asteella ammatinvalinnanohjausta ammatinvalinnan ohjaajalta (ammatinvalintapsykologilta)? Jos olet, niin kuinka usein ja missä tilanteessa? 36 opiskelijaa (95 %) eivät olleet saaneet toisella asteella ohjausta varsinaiselta ammatinvalinnan ohjaajalta eikä ammatinvalintapsykologilta Mikä se on? En ole ikinä kuullutkaan sellaisesta (Useat nais- ja miesopiskelijat) 2 opiskelijaa (5 %) olivat käyneet kerran ammatinvalintapsykologilla

32 Miten kehittäisit ammatinvalinnanohjausta, jotta se olisi opiskelijanäkökulmasta sopiva ja helppo keino uravalinnan kannalta? Kukin opiskelija vastasi antaen ainakin yhden tai useamman vastauksen Ammatinvalinnanohjauksen kehittäminen opiskelijanäkökulmasta Ammatinvalinnanohjausta pitäisi ylipäänsä olla 24 (63 %) Ammatinvalintapsykologin vierailut toisella asteella ja tapaaminen 10 (26 %) Ohjaus pitäisi olla helposti saatavilla Enemmän tietoa Ihmisläheisyys Ammattitaitoisemmat ohjaajat Ohjelmia ja testejä, keskustelua vahvuuksista ja heikkouksista Konkreettisia esimerkkejä kultakin koulutusalalta Erilaisten ammattien kokeilu (tutustumispäivä) 6 (16 %) 4 (11 %) 2 (5 %) 2 (5 %) 2 (5 %) 1 (3 %) 1 (3 %)

33 HAVAINTOJA JA JOHTOPÄÄTÖKSIÄ

34 Toisen asteen ohjaus ja siirtymävaihe Haastattelujen perusteella voidaan sanoa, että ohjaus toiselta asteelta jatko-opintoihin on vajavaista Ylipäänsä ohjausta toisella asteella jatko-opintoihin nähdään olevan liian vähän Ohjauksessa painottuvat tietyt alueet ja tietyt korkeakoulut, mutta eivät ammattikorkeakoulut Toisen asteen ohjauksesta puuttuu henkilökohtaisuus ja aikaa yksittäiselle ohjaukselle ei ole Ohjaus on liian nopeaa Jos toisen asteen ohjaus oli ollut hyvää, sen usein teki oppilaanohjaaja, ja siihen oli aikaa

35 Toisen asteen ohjaus ja siirtymävaihe Kahtena parhaana ohjauksen keinoina nähtiin vierailut korkeakouluissa ja amk-opiskelijoiden tai opettajien vierailut toisella-asteella Vahvasti tuli esille uskomus, että siirtymävaiheen kestoon toiselta asteelta ammattikorkeakouluun saattaa vaikuttaa ohjaus Hyvän ohjauksen olisi uskottu ja uskottiin sekä lyhentävän siirtymävaihetta että kannustavan jatko-opiskelemaan

36 Toisen asteen ohjaus ja siirtymävaihe Myös tilastojen valossa näyttäisi, että ohjauksen puutteella lienee yhteys välivuosiin: 28 opiskelijaa (74 %) koki, että eivät saaneet lainkaan ohjausta toiselta asteelta ammattikorkeakouluun, tai että saivat ohjausta, mutta se oli puutteellista tai huonoa kun samaan aikaan 30 opiskelijaa (79 %) oli pitänyt yhden tai useamman välivuoden Lähes joka toinen (45 %) oli pitänyt kaksi tai useamman välivuotta

37 Urasuunnitelma ja oikean alan valinta Urasuunnitelma tehdään hyvin harvoin toisella asteella Niistä hyvin moni, joille urasuunnitelmaa ei tehty, uskoivat kuitenkin, että urasuunnitelma olisi auttanut oikean alan valinnassa Vain harva uskoi, että urasuunnitelmalla ei olisi ollut merkitystä Urasuunnitelma saattaisi olla hyvä konkreettinen ohjauksen työkalu toiselta asteelta ammattikorkeakouluun sekä siirtymävaiheen keston vähentämiseksi että oikean alan valitsemisen työkaluksi

38 Ohjaus amk:ssa ja opintojen edistyminen Moni opiskelija saa amk:ssa mielestään sekä säännöllistä että riittävää ohjausta Vähemmistö, ja näistä lähes joka toinen, joille ohjaus ei ollut säännöllistä tai riittävää, olisi uskonut opintonsa edistyneen nopeammin, jos ohjaus olisi ollut säännöllistä tai riittävää Parhaina ohjauksen keinoina amk:ssa koettiin HOPS-keskustelut, ammatillisen kasvun ja ryhmäohjaajan tunnit sekä aina ohjausta kun haluaa

39 Parhaat keinot saada tietoa MAMK:ista Haastattelujen perusteella nettisivut on täysin ylivoimaisesti paras keino saada tietoa MAMK:ista Kaverit nähdään myös hyvänä tapana saada tietoa yhtä hyvänä kuin vierailut amk:ssa ja parempana kuin messut, radio, tv tai oppilaanohjaaja

40 Opetuksen laatu Opiskelijoiden mielestä laadukas opetus on yhtä kuin teoriaa ja käytäntöä (harjoittelu ja työelämälähtöisyys) sopivassa suhteessa sekä ammattitaitoiset opettajat Laadukkaaksi opetukseksi koettiin myös kunkin oppilaan huomioon ottaminen Haastattelujen perusteella opetuksen voidaan sanoa olevan laadukasta MAMK:issa MAMK tasolla ilmeni kaksi pääkehityskohdetta ylitse muiden, jotka ovat ammatillisesti tai pedagogisesti pätevämmät opettajat ja enemmän työelämälähtöisyyttä Molemmat kaksi opiskelijoiden mielestä MAMK:in laadukkaan opetuksen pääkehityskohdetta ovat samaan aikaan rinnastettavia opiskelijoiden mielestä laadukkaan opetuksen kahden päätekijän kanssa

41 Ammatinvalinnan ohjaus Valtaosa haastatelluista ei ollut saanut toisella asteella ammatinvalinnan ohjausta ammatinvalintapsykologilta tai ylipäänsä kuullut sellaisen olemassaolosta Ammatinvalinnanohjausta haluttiin pääasiassa kehitettävän siten, että sitä ylipäänsä olisi saatavilla ja että ammatinvalintapsykologi vierailisi ja tapaisi opiskelijoita toisella asteella

42 Lisätietoa: Sami Lehto, Mikkelin ammattikorkeakoulu Tel

Uraohjaus joustavasti toiselta asteelta ammattikorkeakouluun projekti

Uraohjaus joustavasti toiselta asteelta ammattikorkeakouluun projekti Uraohjaus joustavasti toiselta asteelta ammattikorkeakouluun projekti 1.1.2011 31.12.2012 Tavoite Kehittää toiselta asteelta ammattikorkeakouluun tapahtuvan siirtymävaiheen sujuvuutta Ohjaus Ura ja jatko

Lisätiedot

URAOHJAUS: Seurantajärjestelmä. Yhteenveto

URAOHJAUS: Seurantajärjestelmä. Yhteenveto URAOHJAUS: Seurantajärjestelmä Yhteenveto URAOHJAUS Seurantajärjestelmä Uraohjaus-hankkeessa suunniteltiin ja toteutettiin seurantajärjestelmä opiskelijoiden amk-opintojen etenemisestä 1. Tehtiin tutkimus

Lisätiedot

Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016

Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016 Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016 1. Mistä sait tietoa Helsingin Konservatorion ammatillisesta koulutuksesta? 2. Miksi hait Helsingin Konservatorion ammatilliseen koulutukseen? (tärkeimmät syyt) Vastaajien

Lisätiedot

URAOHJAUS: Kyselytutkimus. Yhteenveto

URAOHJAUS: Kyselytutkimus. Yhteenveto URAOHJAUS: Kyselytutkimus Yhteenveto URAOHJAUS Kyselytutkimus Uraohjaus-hankkeessa tutkimusosion yhtenä tavoitteena selvittää ja tehdä tutkimus, kuinka toisen asteen opiskelijat kokevat siirtymävaiheen

Lisätiedot

Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä

Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä Ammatillisen koulutuksen mielikuvatutkimus 20..2007 Opetusministeriö Kohderyhmä: TYÖELÄMÄ Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä Ammatillinen koulutus kiinnostaa yhä useampaa nuorta. Ammatilliseen

Lisätiedot

AMMATTISTARTIN ALOITTAVAT. Syksyn 2010 valtakunnallinen kysely. Yhteenvetoraportti, N=742, Julkaistu: 9.9.2010. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat

AMMATTISTARTIN ALOITTAVAT. Syksyn 2010 valtakunnallinen kysely. Yhteenvetoraportti, N=742, Julkaistu: 9.9.2010. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat AMMATTISTARTIN ALOITTAVAT. Syksyn 2010 valtakunnallinen kysely. Yhteenvetoraportti, N=742, Julkaistu: 9.9.2010 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Oletko? Nainen 431 58,09% Mies 311 41,91% 742 100% Ikäsi?

Lisätiedot

Puheenjohtaja Teppo Säkkinen Suomen Lukiolaisten Liitto. Elinikäisen ohjauksen työseminaari, OKM 12.11.

Puheenjohtaja Teppo Säkkinen Suomen Lukiolaisten Liitto. Elinikäisen ohjauksen työseminaari, OKM 12.11. Puheenjohtaja Teppo Säkkinen Suomen Lukiolaisten Liitto Elinikäisen ohjauksen työseminaari, OKM 12.11. Taustaa: lukiolaisten siirtyminen jatkoopintoihin Tutkimustietoa opintojen ohjauksesta Opinto-ohjauksen

Lisätiedot

VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTE 2014 TULOSESITTELY AALTO/ENG 3.12.2015 Pirre Hyötynen, TEK

VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTE 2014 TULOSESITTELY AALTO/ENG 3.12.2015 Pirre Hyötynen, TEK VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTE 204 TULOSESITTELY AALTO/ENG 3.2.205 Pirre Hyötynen, TEK TEKNIIKAN ALAN PALAUTEKYSELY VASTAVALMISTUNEILLE 3.2.205 2 3.2.205 204 ENG:LTÄ VALMISTUNEET, YHTEENVETO /4 Sivunumerot

Lisätiedot

Ammattistartti osa valmistavien koulutusten palapeliä ohjauksen merkitys opinpolun siirtymissä 12.4.2010

Ammattistartti osa valmistavien koulutusten palapeliä ohjauksen merkitys opinpolun siirtymissä 12.4.2010 Ammattistartti osa valmistavien koulutusten palapeliä ohjauksen merkitys opinpolun siirtymissä 12.4.2010 Ammattistarttikokeilun päätösseminaari 12.-13.4.2010 Jyväskylä Kirsti Kupiainen Säädökset ja määräykset

Lisätiedot

Uraohjaus joustavasti toiselta asteelta ammattikorkeakouluun -projekti 1.1.2011 31.12.2012

Uraohjaus joustavasti toiselta asteelta ammattikorkeakouluun -projekti 1.1.2011 31.12.2012 Uraohjaus joustavasti toiselta asteelta ammattikorkeakouluun -projekti 1.1.2011 31.12.2012 Tavoite Kehittää toiselta asteelta ammattikorkeakouluun tapahtuvan siirtymävaiheen sujuvuutta Ohjaus Ura- ja jatko-opintosuunnittelu

Lisätiedot

OPINTOKYSELY 2014. Tämä on Inkubion vuoden 2014 opintokysely

OPINTOKYSELY 2014. Tämä on Inkubion vuoden 2014 opintokysely OPINTOKYSELY 2014 Tämä on Inkubion vuoden 2014 opintokysely Inkubio on saanut ensimmäiset uuden kandidaattiohjelman mukaiset opiskelijat fuksien myötä ja korkeakoulun päässä sorvataan paraikaa maisteriuudistusta.

Lisätiedot

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 1 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus 3 2. Lisäopetuksen

Lisätiedot

Liite 2: Opiskelijakysely

Liite 2: Opiskelijakysely Liite 2: Opiskelijakysely Sukupuoli ( ) Nainen ( ) Mies Ikä ( ) 18-24 ( ) 25-30 ( ) 31-44 ( ) 45-59 ( ) yli 60 Mistä maasta olet kotoisin? (pudotusvalikko, maat) Mikä on äidinkielesi? (pudotusvalikko,

Lisätiedot

LÄÄKÄRI 2013. Kyselytutkimus lääkäreille

LÄÄKÄRI 2013. Kyselytutkimus lääkäreille LÄÄKÄRI 2013 Kyselytutkimus lääkäreille Tutkimusryhmän jäsenet Teppo Heikkilä LL, tutkijalääkäri Kuopion yliopistollinen sairaala Jukka Vänskä VTM, tutkimuspäällikkö Suomen Lääkäriliitto Hannu Halila LKT,

Lisätiedot

Kehityskeskustelulomake

Kehityskeskustelulomake Kehityskeskustelulomake Täytetty: PERUSTIEDOT Henkilötiedot Nimi: Syntymäaika: Osoite: Puhelin: E-mail: Huoltajan yhteystiedot: Opiskelu Ryhmänohjaajan/luokanvalvojan nimi: Mitkä asiat ovat hyvin elämässäsi

Lisätiedot

Jatkoväylä sujuvasti ammatillisesta koulutuksesta ammattikorkeakouluun Aluekokeilu Pohjois-Karjala.

Jatkoväylä sujuvasti ammatillisesta koulutuksesta ammattikorkeakouluun Aluekokeilu Pohjois-Karjala. Jatkoväylä sujuvasti ammatillisesta koulutuksesta ammattikorkeakouluun Aluekokeilu Pohjois-Karjala www.xamk.fi/jatkovayla Väyläopintojen tausta Taustalla projektit: - Sujuva väylä ammatillisesta koulutuksesta

Lisätiedot

Tutkimus nuorten tulevaisuuden suunnitelmista TIIVISTELMÄ PÄÄRAPORTISTA

Tutkimus nuorten tulevaisuuden suunnitelmista TIIVISTELMÄ PÄÄRAPORTISTA 2014 Tutkimus nuorten tulevaisuuden suunnitelmista TIIVISTELMÄ PÄÄRAPORTISTA Kun koulu loppuu -tutkimuksen toteutus Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää yläkoululaisten ja lukiolaisten tulevaisuuden suunnitelmia,

Lisätiedot

Arviointikysely 2015 Ammattilukio - Arviointiraportti - Julkaisuversio

Arviointikysely 2015 Ammattilukio - Arviointiraportti - Julkaisuversio Arviointikysely 2015 Ammattilukio - Arviointiraportti - Julkaisuversio 1. Opetus ja oppiminen 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Etenen ja menestyn opinnoissani suunnitelmieni mukaisesti 13 28 11 7 2

Lisätiedot

Ympärivuotisen opiskelun nykytila korkeakoulujen vastausten perusteella

Ympärivuotisen opiskelun nykytila korkeakoulujen vastausten perusteella Ympärivuotisen opiskelun nykytila korkeakoulujen vastausten perusteella Maija Innola Keskustelutilaisuus ympärivuotisen opiskelun edistämisestä 17.3.2014 Lukukausien parempi hyödyntäminen Lukukaudet tai

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT 2015. Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja.

JUPINAVIIKOT 2015. Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja. JUPINAVIIKOT 2015 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja Jenni Sanisalo Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYS Johdanto... 3 Palautteiden tiivistelmä...

Lisätiedot

Kotimainen kirjallisuus

Kotimainen kirjallisuus Kotimainen kirjallisuus Kysely lähetettiin 80 kotimaisen kirjallisuuden alumnille, joista 27 vastasi. Vastausprosentti oli 34 %. Vastaajista 89 % on naisia. Vastaajien keski-ikä on 35 vuotta. Opintojen

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT 2015. Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Sosiaali- ja terveysala. Julkinen raportti. Niina Lampi & Juha Salmi. Opiskelijakunta JAMKO

JUPINAVIIKOT 2015. Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Sosiaali- ja terveysala. Julkinen raportti. Niina Lampi & Juha Salmi. Opiskelijakunta JAMKO JUPINAVIIKOT 2015 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Sosiaali- ja terveysala Julkinen raportti Niina Lampi & Juha Salmi Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO 10TUSISÄLLYSLUETTELOU10T... 2 10TUJohdantoU10T...

Lisätiedot

Aalto-yliopiston taideteollisen korkeakoulun uusien opiskelijoiden (syksyllä 2011 aloittaneet) tulokysely

Aalto-yliopiston taideteollisen korkeakoulun uusien opiskelijoiden (syksyllä 2011 aloittaneet) tulokysely Aalto-yliopiston taideteollisen korkeakoulun uusien opiskelijoiden (syksyllä 2011 aloittaneet) tulokysely Tutkimusraportin tiivistelmä Sara Rönkkönen Opinto- ja opiskelijapalvelut (OOP) Aalto-yliopiston

Lisätiedot

INSSI hanke Oppimisprosessiryhmä Opinto ohjauksen työryhmä

INSSI hanke Oppimisprosessiryhmä Opinto ohjauksen työryhmä INSSI hanke Oppimisprosessiryhmä Opinto ohjauksen työryhmä Opiskelijan ohjauksen nykytila insinöörikoulutuksessa 23.10.2012 Jari Kurtelius /KAMK & Lassi Salminen/KyAMK 1 Tutkimuksen tavoitteena oli: selvittää

Lisätiedot

Paja 2. Opinnäytetöiden kehittäminen Tila: huone 247, 2. kerros

Paja 2. Opinnäytetöiden kehittäminen Tila: huone 247, 2. kerros Paja 2. Opinnäytetöiden kehittäminen Tila: huone 247, 2. kerros Työpajassa esitellään opinnäytetöiden kehittämishankkeen nykyvaihetta ja keskustellaan kriittisistä kohdista opinnäytetyöskentelyn aloitusvaiheessa,

Lisätiedot

Ohjaus ja opintojen eteneminen: ajankäyttö, opintoihin kiinnittyminen ja

Ohjaus ja opintojen eteneminen: ajankäyttö, opintoihin kiinnittyminen ja Ohjaus ja opintojen eteneminen: ajankäyttö, opintoihin kiinnittyminen ja tulevaisuusorientaatio Kuvallinen aloitussivu, tavoitteellisella kuvan koko 230 x 68 mm opintopolulla Penttinen, Kosonen, Annala

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT SYKSY 2014

JUPINAVIIKOT SYKSY 2014 JUPINAVIIKOT SYKSY 2014 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Sosiaali- ja terveysala Julkinen Iina Mustalampi Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 3 Palautteiden tiivistelmä... 4 5. Mitä

Lisätiedot

SUKUPUOLI % Nainen 50 Mies 50

SUKUPUOLI % Nainen 50 Mies 50 SUKUPUOLI % Nainen 50 Mies 50 IKÄ % 18 24 9 25-34 35-44 26 45-54 30 55-60 13 Yli 60 7 ASEMA % Työntekijä 23 Alempi toimihenkilö 13 Ylempi toimihenkilö 31 Johtava asema 6 Opiskelija 9 Perhe-/opinto-/vuorotteluvapaalla

Lisätiedot

Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Loviisa. TRENDIT, N=68, vastausprosentti keskimäärin 62, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8.

Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Loviisa. TRENDIT, N=68, vastausprosentti keskimäärin 62, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8. Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Loviisa TRENDIT, N=68, vastausprosentti keskimäärin 62, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8.2014 10:31:45 2014 TULOKSET N=18, vastausprosentti keskimäärin 60,

Lisätiedot

Opiskelijatutkimus 2014. Yhteenveto Lääkäriliiton opiskelijakyselyn tuloksista Tiedot on kerätty lokakuussa 2014

Opiskelijatutkimus 2014. Yhteenveto Lääkäriliiton opiskelijakyselyn tuloksista Tiedot on kerätty lokakuussa 2014 Opiskelijatutkimus 2014 Yhteenveto Lääkäriliiton opiskelijakyselyn tuloksista Tiedot on kerätty lokakuussa 2014 Opiskelijatutkimuksen taustatiedot Tutkimuksen aihealueet: lääketieteen perusopetuksen laatu

Lisätiedot

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kaupunginosakyselyn vastaukset: Kyselyjä lähetettiin 74 kpl ja vastauksia saatiin 44 kpl. Kyselyn vastausprosentiksi muodostui 59%. Kyselyt lähetettiin Tampereen asukas- ja omakotiyhdistysten puheenjohtajille.

Lisätiedot

Ennen kaikki oli paremmin?

Ennen kaikki oli paremmin? Ennen kaikki oli paremmin? tekniikan koulutus opiskelijanäkökulmasta ja TUPA-opiskelijakyselyn tulokset 2007 Ennen kaikki oli paremmin - miehet olivat rautaa - laivat puuta - presidentit olivat Kekkosia

Lisätiedot

Opiskelijan ohjaus valmentavassa ja kuntouttavassa opetuksessa ja ohjauksessa. Opetushallitus Kirsti Kupiainen

Opiskelijan ohjaus valmentavassa ja kuntouttavassa opetuksessa ja ohjauksessa. Opetushallitus Kirsti Kupiainen Opiskelijan ohjaus valmentavassa ja kuntouttavassa opetuksessa ja ohjauksessa Opetushallitus 4.12.2009 Kirsti Kupiainen Sisältö Säädökset ja määräykset Ohjaus käsitteenä ja toimintana Ohjausyhteistyö Ryhmänohjaus

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti ICT-ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja. Tero Björkman. Opiskelijakunta JAMKO

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti ICT-ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja. Tero Björkman. Opiskelijakunta JAMKO JUPINAVIIKOT 2017 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti ICT-ala Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja Tero Björkman Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 Johdanto... 3 Palautteiden

Lisätiedot

21_Arviointikysely 2016 Päivälukio

21_Arviointikysely 2016 Päivälukio 21_Arviointikysely 2016 Päivälukio 1. Vuosiluokka Taustatiedot Vuosiluokka 152 141 70 1. vsk 2. vsk 3.-4. vsk 2. Sukupuoli Sukupuoli 208 155 Nainen Mies 3. Opetus ja oppiminen 400 Etenen ja menestyn opinnoissani

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014

JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014 JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti ICT-ala Julkinen Iina Mustalampi Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 3 Palautteiden tiivistelmä... 4 5. Mitä mieltä olet saamastasi

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU AIKUISKOULUTUS

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU AIKUISKOULUTUS AIKUISKOULUTUS OPISKELIJAPALAUTEKYSELYIDEN TULOKSET 2009 Tyytyväisyysindeksi on saatu laskemalla täysin ja osittain vastausten prosenttiosuudet yhteen. Jos tyytyväisyysindeksi on alle 50 %, se on merkitty

Lisätiedot

Avoimesti ammattiin joustavasti työelämään

Avoimesti ammattiin joustavasti työelämään Avoimesti ammattiin joustavasti työelämään 10-11.4.2014 TOTEUTTAJAT: RAHOITTAJA: Etelä-Savon ammattiopisto ja Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto Etelä-Savon ELY-keskus KOKONAISBUDJETTI: 981 761 euroa

Lisätiedot

Aloituskysely 2016 tulokset

Aloituskysely 2016 tulokset Perustutkintokoulutus VALMA-koulutus Vastaajia 474, vastausprosentti 80 % Aloituskyselyn toteutus syksyllä 2016 Aloituskysely toteutettiin Luovissa syyskuussa. Kyselyyn kohderyhmänä olivat syksyllä 2016

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT 2015. Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Matkailu- ja ravitsemisala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja

JUPINAVIIKOT 2015. Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Matkailu- ja ravitsemisala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja JUPINAVIIKOT 2015 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Matkailu- ja ravitsemisala Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja Ilona Palonen Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Contents

Lisätiedot

AmAk Opettajakysely - Perusraportti

AmAk Opettajakysely - Perusraportti AmAk Opettajakysely - Perusraportti 1. Yksikkö? 2. Osaamisala? 3. Kuinka monta Ammattiakatemian opiskelijaa on ollut ryhmässäsi? 4. Montako opiskelijaa on ryhmässäsi kokonaisuudessaan? (numeerinen vastaus)

Lisätiedot

Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Askola + TRENDI N=218, vastausprosentti keskimäärin 72, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8.

Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Askola + TRENDI N=218, vastausprosentti keskimäärin 72, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8. Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Askola + TRENDI N=218, vastausprosentti keskimäärin 72, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8.2014 10:39:29 2014 Kaikki koulutusalat, N=40, vastausprosentti keskimäärin

Lisätiedot

Yrittäjien ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö ja alueellinen vaikuttavuus Yrittäjien näkemyksiä

Yrittäjien ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö ja alueellinen vaikuttavuus Yrittäjien näkemyksiä Yrittäjien ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö ja alueellinen vaikuttavuus Yrittäjien näkemyksiä http://www.yrittajat.fi/fi-fi/suomenyrittajat/tutkimustoiminta/ Koulutusasioiden päällikkö Veli-Matti Lamppu

Lisätiedot

OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat. Raportti 1.6.

OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat. Raportti 1.6. OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat Raportti 1.6.2010 Mittarityöryhmä Jorma Honkanen Heikki Likitalo Tuula Peura TeWa LiKu TeKu

Lisätiedot

Valtti - Valmis tutkinto työelämävalttina

Valtti - Valmis tutkinto työelämävalttina Valtti - Valmis tutkinto työelämävalttina Toteutusaika 1.10.2008 31.12.2011 Valtakunnallinen kehittämisohjelma TL 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

Lisätiedot

OPETUS- JA TUTKIMUSKLINIKAN ARVIOINTI KYSELYN NÄKÖKULMASTA

OPETUS- JA TUTKIMUSKLINIKAN ARVIOINTI KYSELYN NÄKÖKULMASTA OPETUS- JA TUTKIMUSKLINIKAN ARVIOINTI KYSELYN NÄKÖKULMASTA Emmi Hakala 2014 Kokkolan yliopistokeskus Chydenius (JY) SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 3 2 KÄYTÄNNÖNOPETTAJA-KOULUTUS... 4 3 PRAKSIS-TOIMINTA... 7 4 YHTEISTYÖ...

Lisätiedot

Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijoiden ohjauskokemukset

Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijoiden ohjauskokemukset Lumen 1/2017 ARTIKKELI Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijoiden ohjauskokemukset Mervi Lätti, KL, erikoissuunnittelija, avoin AMK, Karelia-ammattikorkeakoulu Jonna Löf, KM, suunnittelija/projektipäällikkö,

Lisätiedot

Yliopistojen kandipalaute

Yliopistojen kandipalaute Yliopistojen kandipalaute Helena Rasku-Puttonen Korkeakoulujen KOTA-seminaari 17.9.2014 Taustaa Opiskelijoiden aloitteesta v. 2008; useita työryhmiä Palautekyselyiden kartoitus: Opiskelijoiden osallistaminen

Lisätiedot

Ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijakyselyt 2013 alkaen

Ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijakyselyt 2013 alkaen mod. 1 Ohjaus ja neuvonta 1 (5) Taustakysymykset: Kysymyksien arviontiasteikko, ellei kysymyksessä ole toisin esitetty ja vastauksen painoarvo oppilaitos Täysin samaa mieltä. 5 sukupuoli Jokseenkin samaa

Lisätiedot

AMMATILLISELLA KOULUTUKSELLA

AMMATILLISELLA KOULUTUKSELLA AMMATILLISELLA KOULUTUKSELLA OPISKELUPAIKAN VALINTA ON ISO PÄÄTÖS, MUTTA LOPPUELÄMÄÄSI SE EI LUKITSE. UNELMA-AMMATIIN VOI PÄÄTYÄ MONTAA ERI REITTIÄ JA MINKÄ IKÄISENÄ TAHANSA. KATSO ARMANIN TARINA TÄSTÄ

Lisätiedot

Lukion laatukysely 2014

Lukion laatukysely 2014 Lukion laatukysely 2014 Kyselyyn vastanneita oli 176, joista 123 teki kyselyn loppuun asti. (vuonna 2011: 160 ja 105) Vuositasoittain kyselyn teki loppuun asti: 1. vuositaso 46 (45) 2. vuositaso 58 (38)

Lisätiedot

Ammatillisesta koulutuksesta sujuvasti ammattikorkeakouluun

Ammatillisesta koulutuksesta sujuvasti ammattikorkeakouluun Ammatillisesta koulutuksesta sujuvasti ammattikorkeakouluun Tilannekartoitus ammatillisen toisen asteen koulutuksen ja AMK:n välisen siirtymävaiheen opintojen ja ohjauksen toteuttamisesta Sanna Lappalainen,

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT SYKSY 2014

JUPINAVIIKOT SYKSY 2014 JUPINAVIIKOT SYKSY 2014 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Matkailu- ja ravitsemisala Julkinen Paavo Nisula Opiskelijakunta JAMKO 2 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 3 Palautteiden tiivistelmä... 4 5. Mitä

Lisätiedot

VOIMAA HOIVAAN II 2011-2013 MIESNÄKÖKULMAA SOTE-ALALLE

VOIMAA HOIVAAN II 2011-2013 MIESNÄKÖKULMAA SOTE-ALALLE VOIMAA HOIVAAN II 2011-2013 MIESNÄKÖKULMAA SOTE-ALALLE VOIMAA HOIVAAN II Voimaa Hoivaan II on osa Valtava -kehittämisohjelmaa, jota Työ-ja elinkeinoministeriö koordinoi Helsingin Diakoniaopisto(Hdo) toteuttajana

Lisätiedot

Jatko-opiskelu. Kolme pääasiallista jatko-opiskelusuuntaa lukion jälkeen ovat. yliopisto ammattikorkeakoulu ammatillinen koulutus

Jatko-opiskelu. Kolme pääasiallista jatko-opiskelusuuntaa lukion jälkeen ovat. yliopisto ammattikorkeakoulu ammatillinen koulutus Jatko-opiskelu Jatko-opiskelu Kolme pääasiallista jatko-opiskelusuuntaa lukion jälkeen ovat yliopisto ammattikorkeakoulu ammatillinen koulutus 18.4.2017 Rauman Lyseon lukio 2 Yliopistot suoritetaan ensin

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto NUORTEN KOULUTUKSEN VALMISTUVIEN OPISKELIJOIDEN PALAUTE 2015 Vastausprosentti: 80,1 % Työ, työnhaku ja työllistyminen 1. Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa parhaiten

Lisätiedot

Mitä lukion jälkeen? Hakuinfo abeille 14.1.2014

Mitä lukion jälkeen? Hakuinfo abeille 14.1.2014 Mitä lukion jälkeen? Hakuinfo abeille 14.1.2014 Ajankohtaista abivuonna Jatko-opinto-ohjauskeskustelut Yo-kokeisiin keskittyminen Jatko-opintoihin hakeutuminen 30.10.2013 Tikkurilan lukio, Minna Kattelus

Lisätiedot

OPINTO-OHJAUS OPINTO-OHJAUS JA OPISKELIJATUUTOROINTI - KASVOT JA KANSSAKULKIJAT

OPINTO-OHJAUS OPINTO-OHJAUS JA OPISKELIJATUUTOROINTI - KASVOT JA KANSSAKULKIJAT OPINTO-OHJAUS OPINTO-OHJAUS JA OPISKELIJATUUTOROINTI - KASVOT JA KANSSAKULKIJAT ESITYKSEN SISÄLTÖ Tässä esityksessä keskitytään kuvaamaan opiskelijatuutoritoimintaa opinto-ohjauksen osana. TAMKin OPINTO-OHJAUS

Lisätiedot

JATKO-OPINNOT Viherlaakson lukio Vanhempainilta 30.8.

JATKO-OPINNOT Viherlaakson lukio Vanhempainilta 30.8. JATKO-OPINNOT Viherlaakson lukio Vanhempainilta 30.8. Jakoissa 1. - 3. ABI-VUOSI opiskelu koostuu jäljellä olevista pakollisista kursseista sekä yo-kokeisiin treenaavista syventävistä ja soveltavista kursseista

Lisätiedot

Oppilaanohjauksen tilan arviointi 2004 ja 2008

Oppilaanohjauksen tilan arviointi 2004 ja 2008 2004 ja 2008 Toplake mikko.siippainen@koulut.tampere.fi Tampereen kaupunki 2004 ja 2008 2004 Opetushallituksen arviointipohja 9. luokkalaiset Opot Rehtorit 2008 muokattu Opetushallituksen pohjalta 9-luokkalaiset

Lisätiedot

Kansainvälisen opinnäytetyöryhmän ohjaus kokemuksia ja havaintoja. Outi Kivirinta Rovaniemen ammattikorkeakoulu

Kansainvälisen opinnäytetyöryhmän ohjaus kokemuksia ja havaintoja. Outi Kivirinta Rovaniemen ammattikorkeakoulu Kansainvälisen opinnäytetyöryhmän ohjaus kokemuksia ja havaintoja Outi Kivirinta Rovaniemen ammattikorkeakoulu Thesis Support Group for RAMK s EDP students Taustaa: Opinnäytetyö oli havaittu tulpaksi valmistumiselle

Lisätiedot

Nuorten tulevaisuusraportti

Nuorten tulevaisuusraportti Nuorten tulevaisuusraportti Vuosittain toteutettava laaja kyselytutkimus luotaa yläkoululaisten ja lukiolaisten tulevaisuudensuunnitelmat Selvittää yliopistojen ja korkeakoulujen tunnettuuden ja suosituimmuuden

Lisätiedot

Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus Ammattistartti 20-40

Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus Ammattistartti 20-40 Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus Ammattistartti 20-40 Ammattistartti on valtakunnallisesti ja paikallisesti suunnattu ratkaisemaan ongelmia, jotka syntyvät nuoren uravalinnan

Lisätiedot

Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK

Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK Korkeakoulutusta vuodesta 1840 Juuret syvällä Mustialan mullassa V HAMKilla on vuonna 2020 innostavin korkeakoulutus ja työelämälähtöisin tutkimus. Keskeisimmät tunnusluvut

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

ABIEN VANHEMPAINILTA 20.1.2016. Jatko-opinnot Opinto-ohjaajat Terhi Kurri ja Noora Ranta

ABIEN VANHEMPAINILTA 20.1.2016. Jatko-opinnot Opinto-ohjaajat Terhi Kurri ja Noora Ranta ABIEN VANHEMPAINILTA 20.1.2016 Jatko-opinnot Opinto-ohjaajat Terhi Kurri ja Noora Ranta Ajankohtaista abien ohjauksessa OP1-kurssin abivuoden opotunnit ovat olleet 1. ja 3. jaksossa. Hakuinfo järjestetään

Lisätiedot

Tuutorointi- ja Tampereella. Ryhmätyöskentelyn tuotokset

Tuutorointi- ja Tampereella. Ryhmätyöskentelyn tuotokset Tuutorointi- ja Vertaistuutorointityörenkaiden yhteistapaaminen 6.4.2006 Tampereella Ryhmätyöskentelyn tuotokset VERTAIS- JA OPETTAJATUUTOREIDEN KESKINÄISET ODOTUKSET JA ROOLIT (1) Työtiimi opiskelija-

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Tekniikan ja liikenteen ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Tekniikan ja liikenteen ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja JUPINAVIIKOT 2017 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Tekniikan ja liikenteen ala Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja Mari Pynssi Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO...

Lisätiedot

Inkubion opintokysely 2015 * Required

Inkubion opintokysely 2015 * Required Inkubion opintokysely 2015 * Required 1. Sukupuoli * Mies Nainen 2. Vuosikurssi * 1 After the last question in this section, skip to question 5. 2 After the last question in this section, skip to question

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti SoTe-ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- ja tunnistetietoja.

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti SoTe-ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- ja tunnistetietoja. JUPINAVIIKOT 2016 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti SoTe-ala Julkinen Raportti ei sisällä nimi- ja tunnistetietoja Sami Jussinmäki Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Sisällys SISÄLLYSLUETTELO...

Lisätiedot

Asiantuntijana työmarkkinoille

Asiantuntijana työmarkkinoille Asiantuntijana työmarkkinoille Vuosina 2006 ja 2007 tohtorin tutkinnon suorittaneiden työllistyminen ja heidän mielipiteitään tohtorikoulutuksesta 23.8.2010, Helsinki Juha Sainio, Turun yliopisto Aineisto

Lisätiedot

Ohjaus ja opiskelija. Oped-Exon päätösseminaari 7.12.2006. Arto Hiltunen Oped-Exon päätösseminaari 7-8.12.2006 Hämeenlinna

Ohjaus ja opiskelija. Oped-Exon päätösseminaari 7.12.2006. Arto Hiltunen Oped-Exon päätösseminaari 7-8.12.2006 Hämeenlinna Ohjaus ja opiskelija Oped-Exon päätösseminaari 7.12.2006 Kuinka paljon olet saanut ohjausta opintoihisi? 0,70 % 7,70 % 29,20 % 44,70 % 17,70 % Erittäin vähän Vähän Sopivasti Riittävästi Erittäin paljon

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT SYKSY 2014

JUPINAVIIKOT SYKSY 2014 JUPINAVIIKOT SYKSY 2014 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala Julkinen Janne Parri Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYS 10TUJohdantoU10T... 3 10TUPalautteiden tiivistelmäu10t... 4 10TU5. Mitä

Lisätiedot

OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA

OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA Mikkelin ammattikorkeakoulun pedagogisen strategian mukaan ohjauksen tavoitteena on edistää opiskelijoiden sitoutumista opiskeluunsa, tukea

Lisätiedot

KYSELY TYÖHÖN SIJOITTUMISESTA JA JATKO-OPINNOISTA

KYSELY TYÖHÖN SIJOITTUMISESTA JA JATKO-OPINNOISTA Jorma Tukeva 17.1.2012 KYSELY TYÖHÖN SIJOITTUMISESTA JA JATKO-OPINNOISTA 1. TAUSTATIETOJA Sijoittumiskyselyn kohderyhmänä olivat nuorisoasteen opiskelijat, jotka ovat suorittaneet metsäalan perustutkinnon

Lisätiedot

Uusi ohjausosaaminen ja oma ohjaustyö osana kokonaisuutta - HOPS ja kehityskeskustelut

Uusi ohjausosaaminen ja oma ohjaustyö osana kokonaisuutta - HOPS ja kehityskeskustelut Uusi ohjausosaaminen ja oma ohjaustyö osana kokonaisuutta - HOPS ja kehityskeskustelut TÄNÄÄN 2.10. Henna/Irma Yhteisestä prosessista Missä kehyksessä opetuutori ohjaa? Mikä merkitys HOPS/kehityskeskusteluilla

Lisätiedot

HYVÄ KÄYTÄNTÖ PIENRYHMÄOHJAUS OPETTAJATUUTORIN TYÖSSÄ. Helena Rautiainen

HYVÄ KÄYTÄNTÖ PIENRYHMÄOHJAUS OPETTAJATUUTORIN TYÖSSÄ. Helena Rautiainen HYVÄ KÄYTÄNTÖ PIENRYHMÄOHJAUS OPETTAJATUUTORIN TYÖSSÄ Helena Rautiainen 26.8.2014 1 OPETTAJATUUTORITOIMINTA Opettajatuutorit ovat ammattikorkeakoulun opintojen ohjauksessa erittäin keskeisiä toimijoita.

Lisätiedot

Kyvyt ja kiinnostus sukupuolen edelle

Kyvyt ja kiinnostus sukupuolen edelle Kirsi Ikonen Fysiikan ja matematiikan laitos Kyvyt ja kiinnostus sukupuolen edelle Koulutus- ja työurien sukupuolen mukaisen eriytymisen taustatekijät - esiselvityshanke Työ- ja koulutusurien sukupuolen

Lisätiedot

Virtuaalinen opiskelijaliikkuvuus suomalaisissa ammattikorkeakouluissa. - kulma Copyright VirtuaaliAMK 1

Virtuaalinen opiskelijaliikkuvuus suomalaisissa ammattikorkeakouluissa. - kulma Copyright VirtuaaliAMK 1 Virtuaalinen opiskelijaliikkuvuus suomalaisissa ammattikorkeakouluissa - opiskelijan näkökulman kulma 6.11.2006 Copyright VirtuaaliAMK 1 Virtuaalinen opiskelijaliikkuvuus suomalaisissa ammattikorkeakouluissa

Lisätiedot

Amisten ajatuksia opintojen ohjauksesta ja henkilökohtaistamisesta

Amisten ajatuksia opintojen ohjauksesta ja henkilökohtaistamisesta Amisten ajatuksia opintojen ohjauksesta ja henkilökohtaistamisesta 14.11.2017 Juuso Luomala Pääsihteeri Suomen Opiskelija-Allianssi OSKU ry OSKU ry Valtakunnallinen amisten opiskelijajärjestö OSKU

Lisätiedot

Luma-aineiden rooli insinöörikoulutuksessa

Luma-aineiden rooli insinöörikoulutuksessa Marko Kortetmäki 18.11.2011 Luma-aineiden rooli insinöörikoulutuksessa Tosiasioita Maailmassa valmistuu noin miljoona insinööriä vuosittain Mikä erottaa suomen noin 8000 valmistuvaa insinööriä Kiinan ja

Lisätiedot

Työhön iloisella mielellä ja suomen kielellä! Õnne Kankainen 23.5.2013

Työhön iloisella mielellä ja suomen kielellä! Õnne Kankainen 23.5.2013 Työhön iloisella mielellä ja suomen kielellä! Õnne Kankainen 23.5.2013 Tee tööd ja näe vaeva, siis tuleb ka armastus! Anton Hansen Tammsaare Onnenkieli Oy Õnne, õnn, õnne onni Onnellinen kieli! Olen onnellinen,

Lisätiedot

Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi?

Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi? Kansalliskielistrategia-hanke Valtioneuvoston kanslia Projektisihteeri Karin Hautamäki VNK009:00/2011 Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi? Kansalliskielistrategia-hanke

Lisätiedot

NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013

NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013 NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013 1. Y1 OPPILAITOS -Toimiala / yksikkö 2. Y2. Ikä 3. S0 Valmistutko tänä kevään? 4. S 1a Millaisen arvioit elämäntilanteesi olevan 4 kuukauden kuluttua valmistumisesi

Lisätiedot

Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun

Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun Tasa-arvosuunnitelma Ammattikorkeakoulun hallitus hyväksynyt 1.2. 7a Tavoitteena tasa-arvoinen Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu Tasa-arvolaki velvoittaa oppilaitoksia tekemään

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 136

Espoon kaupunki Pöytäkirja 136 14.05.2013 Sivu 1 / 1 2320/12.01.00/2013 136 Koulukohtaisen budjetin vaikutus oppimisen ja koulunkäynnin tuen muotojen antamisen mahdollisuuksiin sekä kieli- ja kulttuuriryhmien kohdennetun resursoinnin

Lisätiedot

Aamu -ja iltapäivätoiminnan lasten kyselyn tuloksia lv. 2011-2012

Aamu -ja iltapäivätoiminnan lasten kyselyn tuloksia lv. 2011-2012 Aamu -ja iltapäivätoiminnan lasten kyselyn tuloksia lv. 11-12 Lasten kyselyn saivat huoltajien kyselyn yhteydessä 4 lasta, joista palautui 25. Vastausprosentti muodostui siten 62,5%. Lasten kysely muodostui

Lisätiedot

Sinustako tulevaisuuden opettaja?

Sinustako tulevaisuuden opettaja? Sinustako tulevaisuuden opettaja? Esityksen sisältö Sinustako tulevaisuuden opettaja? Aineenopettajaksi Kielten aineenopettajaksi Opettajankoulutuksessa Sinulla on mahdollisuus vaikuttaa siihen, millaisessa

Lisätiedot

Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012

Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012 Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -kyselyn kohderyhmänä olivat Savon ammattija aikuisopistossa sekä Savonia ammattikorkeakoulussa opiskelevat

Lisätiedot

ROKK-seminaari. Arviointikäytänteet Suullinen arviointi Mirja Järvinen, Metropoliaamk. Ritva Saira, Mikkelin amk Taija Votkin, Aalto-yliopisto

ROKK-seminaari. Arviointikäytänteet Suullinen arviointi Mirja Järvinen, Metropoliaamk. Ritva Saira, Mikkelin amk Taija Votkin, Aalto-yliopisto ROKK-seminaari Arviointikäytänteet Suullinen arviointi Mirja Järvinen, Metropoliaamk Ritva Saira, Mikkelin amk Taija Votkin, Aalto-yliopisto Osaprojektin tavoitteet - Löytää uusia tapoja suullisen arvioinnin

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014

JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014 JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala Julkinen Janne Parri Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYS Johdanto... 5 Palautteiden tiivistelmä... 6 5. Mitä mieltä olet saamastasi

Lisätiedot

OPS-KYSELY. Syksy Vetelin lukio

OPS-KYSELY. Syksy Vetelin lukio OPS-KYSELY Syksy 2015 Vetelin lukio KYSYMYKSET Mikä lukiossa on tärkeää? Millainen on unelmalukio? Missä ja miten opitaan parhaiten? VASTAAJAT 58 opiskelijaa 4 huoltajaa 7 opettajaa OPISKELIJAT Viihtyisät

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun lukioiden palvelukyky 2012-2013. Vantaan tulokset 26.3.2013 Heikki Miettinen

Pääkaupunkiseudun lukioiden palvelukyky 2012-2013. Vantaan tulokset 26.3.2013 Heikki Miettinen Pääkaupunkiseudun lukioiden palvelukyky 0-0 n tulokset..0 Heikki Miettinen Lukion. vuosikurssin palvelukykykysely 0-0 Vastaukset Opiskelijat Vastaukset Vastaus% Espoo 0 0 % Helsinki, kaupungin lukiot %

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014

JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014 JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Sosiaali- ja terveysala Julkinen Paavo Nisula Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYS Johdanto... 3 Palautteiden tiivistelmä... 4 5. Mitä mieltä olet

Lisätiedot

Yksilölliset erilaiset oppimispolkut URPO EPPA TOPI. LapinAMK RKK/LAO RKK (LAMO) RKK/LAO LAPPIA PTO YHTEISET YHTEISTYÖKUMPPANIT

Yksilölliset erilaiset oppimispolkut URPO EPPA TOPI. LapinAMK RKK/LAO RKK (LAMO) RKK/LAO LAPPIA PTO YHTEISET YHTEISTYÖKUMPPANIT Ura- ja opintoohjaus LAY Yksilölliset erilaiset oppimispolkut URPO EPPA TOPI YHTEISET YHTEISTYÖKUMPPANIT Oppiminen ja osaamisen hankkiminen työelämässä LapinAMK RKK/LAO RKK (LAMO) RKK/LAO LAPPIA PTO LAY

Lisätiedot

Erilaiset urapolut perusopetuksen jälkeen. Keuda Elinikäinen ohjaus Raija Tikkanen

Erilaiset urapolut perusopetuksen jälkeen. Keuda Elinikäinen ohjaus Raija Tikkanen Erilaiset urapolut perusopetuksen jälkeen Keuda Elinikäinen ohjaus 13.10.2011 Raija Tikkanen Jyrki Kataisen hallituksen ohjelma Vahvistetaan opinto-ohjausta kaikilla koulutusasteilla. Laaditaan hyvän opinto-ohjauksen

Lisätiedot

VIRVATULIKYSELY 12-13-VUOTIAILLE, kevät 2013

VIRVATULIKYSELY 12-13-VUOTIAILLE, kevät 2013 VIRVATULIKYSELY 12-13-VUOTIAILLE, kevät 2013 1. Perustiedot a) Ikä 12 vuotta 67 % 6 13 vuotta 33 % 3 b) Kuinka monetta vuotta olet oppilaana kuvataidekoulussa? 1. vuotta 22 % 2 3. vuotta 11 % 1 4. vuotta

Lisätiedot

LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9

LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9 LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9 Normaalikoulun paikallinen sisältö 1 SISÄLLYSLUETTELO: LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9 15.3 Vuosiluokkien 7-9 opetus Rauman normaalikoulussa... 3 15.3.1 Siirtyminen kuudennelta luokalta

Lisätiedot

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille Kysely Europassin käyttäjille Kyselyn tuloksia Kyselyllä haluttiin tietoa Europass-fi nettisivustolla kävijöistä: siitä, miten vastaajat käyttävät Europassia, mitä mieltä he ovat Europassista ja Europassin

Lisätiedot

Aloituskysely 2017 tulokset

Aloituskysely 2017 tulokset Perustutkintokoulutus VALMA-koulutus Vastaajia 396, vastausprosentti 76 % Aloituskyselyn toteutus syksyllä 2017 Aloituskysely toteutettiin Luovissa syyskuussa. Kyselyyn vastasivat syksyllä 2017 opintonsa

Lisätiedot