uudistuvat Anna-Mari Jaanu Hankepäällikkö Aulanko

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "uudistuvat Anna-Mari Jaanu Hankepäällikkö Aulanko 20.9.2012"

Transkriptio

1 PK-yritysten t osaamisen kehittämispalvelut i l t uudistuvat Anna-Mari Jaanu Hankepäällikkö Aulanko

2 Esityksen sisältö Nykyiset palvelut Perusteluja uudistamistyölle Palvelutarjooma l 2014 ja pk-yrityksen k palveluprosessi, mitä uudistus käytännössä tarkoittaa? Miten uudistus etenee?: Työryhmät Uusi laki (JTYPL) Tulevasta rakennerahastokaudesta

3 Nykyiset palvelut

4 Osaamisen kehittämispalvelut TEM viitekehyksessä Henkilöstön koulutus ja kehittäminen, i rekrytointi Liiketoiminnan kehittäminen Neuvonta Rahoitus Koulutus Keinot: Yhteishankintakoulutus (TäsmäKoulutus, RekryKoulutus) Avainhenkilövalmennukset Muita mahdollisuuksia: Tekes: Tyke-rahoitus, LIideri Oppisopimus, muu aikuiskoulutus Tuotteistetut asiantuntijapalvelut Räätälöity y konsultointi Kehittämishankkeet (vara-rahoitus, kehittämisavustus)

5 Tuotteistetut palvelut sekä valmennukset Tuotteistetut asiantuntijapalvelut Vuodesta 1995 lähtien, ESR-rahoitus Tällä hetkellä 11 teemaa 9/2013 loppuun 5208 tuotteistettua v Avainhenkilövalmennukset markkinointi ja myynti, kv, kasvu, johtaminen, taloushallinto v loppuun (ESR-rahoitus) 331 valtakunnallista ohjelmaa v Muita tilastoja Palveluja käyttäneitä pk-yrityksiä noin 6200 Henkilöitä palvelujen piirissä Henkilötyöpäiviä

6 Ympäristöasiat ja ekotehokkuus Tietotekniikka t iikk liiketoiminnassa Liiketoiminnan terveys tarkastus Myynti ja markkinointi Kansainvälistyminen Sukupolvenvaihdos Tuotannollisten yritysten tuottavuus TuoteStart Talous ja rahoitus Liiketoimintasuunnitelma TuoteStart Innovaatiot ja tuotekehitystoiminta Yritysideat Yrityksen ikä Liiketoiminnan vakiintumisen vaihe Sukupolvenvaihdos

7 Perusteluja uudistamistyölle

8 Perusteluja uudistamistyölle TEM yritysasiakkuusstrategia, asiakkaiden segmentointi: kenelle, mitä ja miten? TE-toimiston e-ulottuvuus Kantavana ideana mikro- ja pk-yritysten kokonaisvaltainen kehittäminen ja kasvu koulutus- ja konsultointitoimenpitein: Yksittäisestä toimenpiteestä kokonaisvaltaisiin ratkaisuihin työelämän laatunäkökulma mukaan: johtaminen, osaamisen kehittäminen, tuottavuus ja työhyvinvointi liiketoiminnan kehittämisen ja henkilöstön kehittämisen linkittäminen toisiinsa palveluohjaus, palvelujen vaikuttavuus, asiakkuudenhallinta Verkostojen merkitys asiakaspalaute, palveluohjausta kiitetään

9 Perusteluja uudistamistyölle Nykyiset palvelut (tuotteistetut asiantuntijapalvelut) Konsepti vuodesta 1995 Määrämuotoisuus Konsultoinnin tapa ja raportointi perinteistä Asiakkaiden ja palvelujen tarjoajien palaute: Fountain Park, vaikuttavuusselvitykset Uudet konsultoinnin tavat Sparraus, mentotointi, coaching Yhdeltä luukulta, yhdellä hakemuksella ja helposti Räätälöinti ja joustavuus Tärkeitä teemoja mm: Myynti ja markkinointi, talous, kansainvälistyminen, verkostoituminen, tuotekehitys

10 Palvelutarjooma vuonna 2014 ja palveluprosessi mitä uudistus tarkoittaa käytännössä?

11 Toimivan yrityksen palvelutarjooma 2014? PERUSANALYYSI KONSULTOINTI KOULUTUS Liiketoiminnan perusanalyysi + kehittämissuunnitelm a Kesto 1 ( +1)päivä ä Kilpailutetun asiantuntijan kanssa Tarpeen mukaan 1-15 päivää 3 vuoden aikana Teemat -enintään 9 liiketoiminnan kehittämiseen liittyvää teemaa - minimikesto 2 päivää/asiakas Valtakunnalliset koulutusohjelmat markkinointi ja myynti kv kasvu johtaminen taloushallinto TäsmäKoulutus Oppisopimus, muu aikuiskoulutus ja lyhytkurssit alueella täydentävät yo. tarjontaa MUU KEHITTÄMIS- RAHOITUS Valmistelurahoitus (v.2013) Kehittämis- avustus Tekes/Liideri MMM Muu projektirahoit us

12 Kehittämis- Vaihtoehto 2 PK-yrityksen palveluprosessi Tavoitteena kasvu ja kehittyminen Tilanteen tarkistus + palaute Kehittämis- Vaihtoehtoo 1 Vaihtoehto 1: Ohjaus oikean palvelun pariin Vaihtoehto 2 Liiketoiminnan perusanalyysi + keh.suunnitelma asiantuntijan kanssa Palvelun/kehittämistarpeen läpikäyminen Tunnustelutyökalu palvelutarpeelle Yritys

13 Mitä uudistus käytännössä tarkoittaa? Enemmän painoarvoa tarpeen tunnistamiselle ja palveluohjaukselle Pitkäkestoinen kehittämiskumppanuus (vrt. yksittäinen toimenpide) Kenelle, mitä, miksi ja miten? Yksi määrämuotoinen perusanalyysi + kehittämissuunnitelma huomion kiinnittäminen ittä i jatkotoimenpiteisiin t it i ii Massaräätälöidyt palvelut (vs. määrämuotoinen palvelu) Ei toimialakohtaisia painopisteitä (pl. verkostojen kehittämisen mahdollisuus) Teemat, kesto vaihtelee yrityksen tarpeen mukaan

14 Miten uudistamistyö käytännössä etenee? TYÖRYHMÄT

15 Työryhmät ELY-keskusten, TEMin, Tekesin ja TE-toimistojen henkilöstöä Kuusi työryhmää nimetty 1. Tunnustelupalvelu (osaamistarvekartoitus) 2. Toimivan pk-yrityksen analyysi 3. Asiantuntijapalveluiden teemat 4. Kilpailutustyöryhmä 5. Hallinto- ja prosessityöryhmä 6. Koordinaatioryhmä valmista vuoden 2013 lopussa (pilotointi, kilpailutus ym.) testaus tällä rakennerahastokaudella (v. 2014) Varsinainen käyttöönotto uudella kaudella 2014

16 Työryhmä 1: Tunnustelutyökalu (kehittämis- ja osaamistarvekartoitus) Palvelulupaus yritys saa tilannekartoituksen (raportti) ja ehdotuksen jatkotyöskentelystä (palveluohjaus) Tavoite: Toimiville pk-yrityksille suunnattu kehittämistarpeiden kartoittamistyökalu Yritys-Suomen (?) sivuille sekä yrityskäynneille Osa-alueet: Liiketoiminnan ja henkilöstön osaamisen kehittäminen, työvoiman saatavuus, työelämän laatu. Sisältää nykytilan, tarpeiden ja tulevaisuuden kartoituksen Kehittämisen painopiste työkalun sisällössä, tekninen toteutus kartoitetaan. t Huomioidaan että työkalu ei ole ennakointikysely eikä liiketoimintaanalyysi, vaan nopea ja välitön pk-yrityksen tarpeiden tunnistamisen ja palveluohjauksen l työkalu

17 Työryhmä 2: Toimivan pk-yrityksen analyysi 1(2) KENELLE, MIKSI, sekä ASIAKASHYÖTY ja ASENNE sekä SITOUTUMINEN KENELLE Ohjelma kehityshaluisille ja kykyisille yy yrityksille y MIKSI Yrityksen suunnitelmien kiteyttäminen sekä priorisointi ASIAKASHYÖTY Ulkopuolisen asiantuntija avulla laadittu kokonaisvaltainen näkemys yrityksen tilasta sekä tämän perusteella laadittu konkreettinen yrityksen kehittämissuunnitelma Yrityksen ASENNE ja SITOUTUMINEN Yrityksen tahtotila, sekä resurssit LIITYNNÄT Tunnustelutyökaluun Teemoihin

18 Ohjelman sisältöjen (hahmotelmat) 2(2) Talous & Rahoitus Analyysit (numeraaliset sekä subjektiiviset) Työorganisaatio Johto ja johtoryhmä omistajat (mm. sitoutuminen ja omistajanvaihdos) Yrityksen strategiat Henkilöstö (mm. resurssit, henkilöstön hyvinvointi, osaamisen kehittäminen) Tuotanto ja palvelut Tuotteet ja palvelut, Kehittämistoiminta, asiakaslähtöisyys Yhteistyö & Verkostoituminen i Asiakkaat, kilpailijat, alihankkijat tavarantoimittajat Kansainvälistyminen Kv toimintaympäristö ja mahdollinen toiminnan muoto Yrityksen osaamisen ja kehittymisen taso Laaditaan SWOT, josta => Kehittämissuunnitelma i

19 Työryhmä 3: Asiantuntijapalveluiden teemat Toiminta-ajatus/asiakaslupaus: Luotettavaa kehittämiskumppanuutta sitoutuneille, kehittymishaluisille ja kykyisille yrityksille laadukkaita asiantuntijapalveluita hyödyntämällä 3 koria eri kehittämisvaiheisiin (kasvu, murrosvaihe, tehokkuus) tavoitteellinen lähestymistapa / TEM-segmentit Integrointi ti YS-palvelujärjestelmään l j l ää Toimintatapana ELY yritys asiantuntija kolmio; kehittämiskumppanuus Palvelua pyritään laajentamaan sähköisillä työkaluilla + yrittäjän oma työ Teemojen konkretisointi ja valinta, myös kilpailutettavaan ja viestittävään muotoon Alustavia teema-aihioita; 6-10 teemaa Uudet konsultoinnin tavat ja keinot? 19

20 Työryhmä 4: Kilpailutustyöryhmä Uudet hankintamenettelyt (dynaaminen hankintamenettely)? Palveluseteli (eurooppalaiset mallit)? Työryhmä 5: Hallinto ja prosessi Yksinkertaistaminen asiakkaan, viranomaisen, palvelun tuottajan näkökulmasta vaivaton, käyttäjäystävällinen, interaktiivinen sähköinen kanava Työryhmä 6: Koordinaatioryhmä

21 Laki julkisista työvoima- ja yrityspalveluista

22 Uusi JTYP-laki TEM valmistelee hallituksen esitystä laiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Valmistelun eteneminen: Kesäkuu 2012: Luonnos hallituksen esitykseksi kuulemiskierrokselle kesäkuun loppuun mennessä (kuulemisaikaa n. 6-8 viikkoa) Syyskuu 2012: Hallituksen esitys annetaan eduskunnalle Alkuvuosi 2013: Laki julkisista työvoima- ja yrityspalveluista voimaan TYO asettanut toimeenpanoryhmän varmistamaan lain toimeenpanoa (valtion talousarvio, ohjeet, esitteet, lomakkeet, mol.fi sivut, sähköiset asiointipalvelut, tilastot jne)

23 Uusi JTYP-laki Laki uudistaa työ- ja elinkeinoviranomaisen järjestämisvastuulla olevia palveluja ja niihin liittyviä tukia ja korvauksia koskevan lainsäädännön kokonaisuudessaan Lakiin kootaan säännökset seuraavista nykyisistä laeista, jotka kumotaan: Laki julkisesta työvoimapalvelusta Laki pienten ja keskisuurten yritysten osaamisen kehittämispalveluista Laki työhallinnon asiakaspalvelun tietojärjestelmästä Tavoitteena selkeyttää ja yksinkertaistaa julkisia työvoima- ja yrityspalveluja koskeva lainsäädäntö Lain keskeinen sisältö muodostuu palvelujen sisällön määrittelystä palveluvalikoima uudistetaan osin sisällöllisesti

24 Ehdotus uudistetuksi palveluvalikoimaksi Palvelut : Työnvälitys Tieto- ja neuvontapalvelut Osaamisen kehittämispalvelut i l t (henkilöasiakkaalle) i kk ll Ammatinvalinta- ja uraohjaus Valmennus Kokeilu Koulutus Ammatillinen koulutus Kotoutumiskoulutus Palkkatuki Yritystoiminnan käynnistämis- ja kehittämispalvelut Starttiraha Maksulliset yritystoiminnan kehittämispalvelut Asiantuntija-arvioinnit arvioinnit Osaamis- ja ammattitaitokartoitus Työkyvyn tutkimus ja arviointi Arvio yrittäjävalmiuksista ja yritystoiminnan edellytyksistä Palveluihin ja asiantuntija-arviointeihin arviointeihin liittyvät harkinnanvaraiset taloudelliset etuudet

25 Työ- ja elinkeinotoimistojen yrityspalvelua vahvistetaan Yrityksille ja muille työnantajille tarjottavia työvoima- ja yrityspalveluja olisivat: Työnvälitys Tieto-ja neuvontapalvelut Erityisesti työvoiman saatavuus ja hankinta sekä yritystoiminnan kehittämismahdollisuudet Palkkatuki Työhönvalmentajan palvelut Yhteishankintakoulutus h k Maksulliset yritystoiminnan kehittämispalvelut

26 Alkavaa yrittäjyyttä tuetaan Yrittäjyyttä uravaihtoehtona harkitsevalle ja yrittäjäksi aikovalle tarjolla olevat julkiset työvoima- ja yrityspalvelut: Tieto- ja neuvontapalvelut Yritystoiminnan käynnistäminen Uravalmennus Yrittäjäkoulutus Alkavan yritystoiminnan tukeminen starttirahalla

27 Uusi JTYPL, Yritystoiminnan käynnistämis- ja kehittämispalvelut (8.luku 5 ) Työ- ja elinkeinoviranomainen voi tuottaa tai hankkia pienille ja keskisuurille yrityksille y (pk-yrityksille) y yritystoiminnan y kehittämispalveluina koulutuspalveluja sekä asiantuntijapalveluja pk-yritysten kehittämistarpeiden arvioimiseksi, kehittämissuunnitelman laatimiseksi, suunnitelman toteuttamisen tukemiseksi ja pk-yritysten verkostoitumisen tukemiseksi. Yritystoiminnan kehittämispalvelut ovat yrityksille maksullisia. Työ- ja elinkeinoviranomaisen rahoittama osuus kehittämispalveluista on de minimis-tukea. Tuen tasosta ja asiantuntijapalvelun enimmäiskestosta säädetään valtioneuvoston asetuksella. Asetus: Asiantuntijapalvelua voidaan myöntää pk-yrityksille kolmen vuoden aikana enintään 15 päivää

28 Uudesta rakennerahastokaudesta Uudesta rakennerahastokaudesta

29 RR-kausi (luonnos) TYÖLLISYYS JA TYÖVOIMAN LIIKKUVUUS ESR TL 5 (valmisteluvastuu TEM/TYO) 5.1. NOPEA TYÖLLISTYMINEN JA TYÖVOIMAN TÄYSKÄYTTÖ ESR NUORISOTAKUU HEIKOSSA ASEMASSA OLEVIEN TYÖLLISTYMISEN EDISTÄMINEN MUUALTA EUROOPASTA SUOMEEN JA SUOMESTA MUUALLE EUROOPPAAN 5.2. KOTONA SUOMESSA 5.3. TYÖELÄMÄN JA YRITYSTEN TOIMINTATAPOJEN KEHITTÄMINEN TYÖVOIMA- ja YRITYSPALVELUT ESR TL 8 Työvoimapoliittiset toimenpiteet, kehittämispalvelut (tekninen) 29

30 RR-kausi (luonnos) 5.3. TYÖELÄMÄN JA YRITYSTEN TOIMINTATAPOJEN KEHITTÄMINEN Valtakunnallisella kehittämisohjelmalla toteutetaan seuraavia kehittämiskokonaisuuksia ja -toimia: I pk-yritysten t kilpailukyvyn k ja työllistämisedellytysten tä i t t parantaminen sekä henkilöstön ja avainhenkilöiden osaamistason nostaminen; työelämän kysynnän ja tarjonnan kohtaannon edistäminen; erityisesti i ti mikro- ja pk yritysten t ja niitä tukevien rakenteiden kehittäminen; työstä työhön toimintamallit, verkostomallit, pkyritysten osaamisen kehittämisen mallit, naisten yrittäjyyden edistäminen, luova osaaminen ja luovat menetelmät, sukupuolten tasa-arvon edistäminen ml. segregaation purkaminen ja samanpalkkaisuus; ekologisesti kestävän työn mallit;

31 RR-kausi (luonnos) II syrjäytymisvaarassa olevien ryhmien sopeutumista tukevien ratkaisumallien kehittäminen työpaikkojen sisäisesti sekä yritysverkostoissa (ml. maahanmuuttajat, osatyökykyiset, vammaiset; esim. vammaisten yrittäjyyden tukeminen ja liiketoimintamahdollisuuksien edistäminen vammaisille ja osatyökyisille) sekä työelämän monimuotoisuuden edistäminen; työn ja perhe-elämän yhteensovittamista tukevat mallit; sekä III työvoiman ikääntymisestä ja työhyvinvointia edistävien toiminta- ja palvelumallien kehittäminen (ml. terveyttä, työ- ja toimintakykyä ja hyvinvointia tukevat toimet esim. liikunnan ja kulttuuritoiminnan avulla ).

32 Kiitos! Yhteystietoja: Neuvotteleva virkamies Anna-Liisa Heikkinen Hankepäällikkö Anna-Mari Jaanu Hankeasiantuntija Mirke Turunen

YRITYSTOIMINNAN KEHITTÄMISPALVELUT 2014. 2.4.2014 Anna-Liisa Heikkinen

YRITYSTOIMINNAN KEHITTÄMISPALVELUT 2014. 2.4.2014 Anna-Liisa Heikkinen YRITYSTOIMINNAN KEHITTÄMISPALVELUT 2014 SOTE yritysten kasvu ja kansainvälistyminen SOTE-yritysten kasvu ja kansainvälistyminen 2.4.2014 Anna-Liisa Heikkinen Esityksen sisältö Yritystoiminnan kehittämispalvelut

Lisätiedot

MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMAN VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISOHJELMAT

MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMAN VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISOHJELMAT MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMAN VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISOHJELMAT 15.3.2013 Manner-Suomen ESR-ohjelmassa toteutetaan ohjelmakaudella 2007 2014 yhteensä 23 kehittämisohjelmaa työ- ja elinkeinoministeriön,

Lisätiedot

Luonnos 21.6.2012. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Luonnos 21.6.2012. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Luonnos 21.6.2012 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Yritysrahoituksen iltapäivä. 21.1.2015 Leppävirta Jari Vitikainen

Yritysrahoituksen iltapäivä. 21.1.2015 Leppävirta Jari Vitikainen Yritysrahoituksen iltapäivä 21.1.2015 Leppävirta Jari Vitikainen Esityksen sisältö 1. Yrityksen kehittämisavustus (ELY-keskus) 2. Tekesin rahoitus 3. Yrityksen kehittämispalvelut Avustuksia pk-yritysten

Lisätiedot

Hoito- ja hoivapalveluyritykset kasvuun ja kansainvälistymiseen. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan julkiset yrityspalvelut

Hoito- ja hoivapalveluyritykset kasvuun ja kansainvälistymiseen. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan julkiset yrityspalvelut Hoito- ja hoivapalveluyritykset kasvuun ja kansainvälistymiseen Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan julkiset yrityspalvelut Sisällys 1. ELY-keskus 7 Yritysten kehittämispalvelut asiantuntijapalveluita

Lisätiedot

UUSI PALVELUKOKONAISUUS ANTAA PK-YRITYKSILLE HYVÄT EVÄÄT ETEENPÄIN. TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Anna-Liisa Heikkinen

UUSI PALVELUKOKONAISUUS ANTAA PK-YRITYKSILLE HYVÄT EVÄÄT ETEENPÄIN. TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Anna-Liisa Heikkinen UUSI PALVELUKOKONAISUUS ANTAA PK-YRITYKSILLE HYVÄT EVÄÄT ETEENPÄIN. TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Anna-Liisa Heikkinen 1 Yritysten kehittämispalvelut ovat ELY-keskuksen tarjoamia konsultointi- ja koulutuspalveluja,

Lisätiedot

Pk-yritysten osaamisen kehittämispalvelut ja Apake-hanke TEM:n hallinnonalan itse toteuttamien rakennerahastohankkeiden hallinnointi koulutus 31.

Pk-yritysten osaamisen kehittämispalvelut ja Apake-hanke TEM:n hallinnonalan itse toteuttamien rakennerahastohankkeiden hallinnointi koulutus 31. Pk-yritysten osaamisen kehittämispalvelut ja Apake-hanke TEM:n hallinnonalan itse toteuttamien rakennerahastohankkeiden hallinnointi koulutus 31.8 1.9.2010 Finlandia-talo Neuvotteleva virkamies Anna-Liisa

Lisätiedot

YRITYS-SUOMI-PALVELUJÄRJESTELMÄN UUDISTAMISEN RAPORTTI AJANJAKSOLLA 18.5.2006 31.12.2008

YRITYS-SUOMI-PALVELUJÄRJESTELMÄN UUDISTAMISEN RAPORTTI AJANJAKSOLLA 18.5.2006 31.12.2008 YRITYS-SUOMI-PALVELUJÄRJESTELMÄN UUDISTAMISEN RAPORTTI AJANJAKSOLLA 18.5.2006 31.12.2008 2 Sisällys 1 JOHDANTO 1.1. Yritys-Suomi- palvelu-uudistuksen lähtötilanne 1.2 Organisoituminen; työryhmät ja tehtävät

Lisätiedot

Työpoliittisen periaatepäätöksen sekä hallituksen puoliväliarvion työpoliittisten uudistusten toimeenpanon varmistaminen loppuhallituskaudella

Työpoliittisen periaatepäätöksen sekä hallituksen puoliväliarvion työpoliittisten uudistusten toimeenpanon varmistaminen loppuhallituskaudella RAPORTTI 9.7.2013 TEM036:00/2011 TEM/2305/00.04.03/2011 Rakennemuutos ja työmarkkinoiden toimivuus (RTT) strateginen ohjelma Työpoliittisen periaatepäätöksen sekä hallituksen puoliväliarvion työpoliittisten

Lisätiedot

TE-PALVELUJEN ASIAKKUUSLINJAUKSET

TE-PALVELUJEN ASIAKKUUSLINJAUKSET Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset Kirje Työ- ja elinkeinotoimistot 10.12.2013 TEM/2551/00.03.05.02/2013 TE-PALVELUJEN ASIAKKUUSLINJAUKSET TE-palvelujen asiakkuuslinjaukset korvaavat työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

UUSI PALVELUKOKONAISUUS ANTAA PK-YRITYKSILLE HYVÄT EVÄÄT ETEENPÄIN.

UUSI PALVELUKOKONAISUUS ANTAA PK-YRITYKSILLE HYVÄT EVÄÄT ETEENPÄIN. UUSI PALVELUKOKONAISUUS ANTAA PK-YRITYKSILLE HYVÄT EVÄÄT ETEENPÄIN. 1 Yritysten kehittämispalvelut ovat ELY-keskuksen tarjoamia konsultointi- ja koulutuspalveluja, joiden avulla tuetaan pk-yritysten kasvua,

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016

Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä 29.9.2014 Etelä-Savon maakunnan vuosien 2015 ja 2016 rahoitussuunnitelman

Lisätiedot

HOITO- JA HOIVAYRITTÄJYYDEN TUKENA. julkiset yrityspalvelut

HOITO- JA HOIVAYRITTÄJYYDEN TUKENA. julkiset yrityspalvelut HOITO- JA HOIVAYRITTÄJYYDEN TUKENA julkiset yrityspalvelut 2 Osaavat yritysneuvojat palveluksessanne Sosiaali- ja terveyspalvelualan (SOTE) yrityksessä tarvitaan monenlaista tietoa ja osaamista. Yritys

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUODELLE 2014

Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUODELLE 2014 Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUODELLE 2014 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä 28.3.2014 Etelä-Savon maakunnan vuoden 2014 rahoitussuunnitelman allekirjoittaminen

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan TE-keskuksen yritysrahoitus ja sen linjauksia

Pohjois-Karjalan TE-keskuksen yritysrahoitus ja sen linjauksia Pohjois-Karjalan TE-keskuksen yritysrahoitus ja sen linjauksia Linjauksen tavoitteena on pyrkiä parantamaan yritysten kehittämisrahoituksen vaikuttavuutta ja eri rahoituslähteiden sovitusta. Tavoitteena

Lisätiedot

TE-TOIMISTON PALVELUT HENKILÖASIAKKAALLE (laki työvoima- ja yrityspalveluista (916/2012)

TE-TOIMISTON PALVELUT HENKILÖASIAKKAALLE (laki työvoima- ja yrityspalveluista (916/2012) TE-TOIMISTON PALVELUT HENKILÖASIAKKAALLE (laki työvoima- ja yrityspalveluista (916/2012) 1. Työnvälitys 2. Tieto- ja neuvontapalvelut 3. Asiantuntija-arvioinnit osaamis- ja ammattitaitokartoitus työkyvyn

Lisätiedot

KASVUINNO Projektisuunnitelma 31.5.2013 KASVUINNO. Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden, kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen kehittäminen

KASVUINNO Projektisuunnitelma 31.5.2013 KASVUINNO. Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden, kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen kehittäminen KASVUINNO Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden, kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen kehittäminen 1 PROJEKTIN PERUSTIEDOT Projektin nimi: KASVUINNO Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden,

Lisätiedot

Tuottavuutta henkilöstöä, osaamista ja työhyvinvointia kehittämällä - Työelämä 2020 aamukahvitilaisuus pk-yrityksille

Tuottavuutta henkilöstöä, osaamista ja työhyvinvointia kehittämällä - Työelämä 2020 aamukahvitilaisuus pk-yrityksille Tuottavuutta henkilöstöä, osaamista ja työhyvinvointia kehittämällä - Työelämä 2020 aamukahvitilaisuus pk-yrityksille 27.5.2015, Tampere Technopolis, Häggman-Sali, Kalevantie 2, 33100 Tampere Regina Saari

Lisätiedot

Kohti avoimia työmarkkinoita. Pohjois-Savon pitkittyneen työttömyyden alentamisen toimeenpanosuunnitelma

Kohti avoimia työmarkkinoita. Pohjois-Savon pitkittyneen työttömyyden alentamisen toimeenpanosuunnitelma Kohti avoimia työmarkkinoita Pohjois-Savon pitkittyneen työttömyyden alentamisen toimeenpanosuunnitelma 2015 2017 Rohkeutta, osallisuutta ja yhteistyötä työllisyyden edistämiseen Pohjois-Savon elinkeino-,

Lisätiedot

Kasvun avauksia Ylä-Pirkanmaalle! Rakennemuutosohjelma 2011-2012 Liite 1

Kasvun avauksia Ylä-Pirkanmaalle! Rakennemuutosohjelma 2011-2012 Liite 1 Yrityskehittäminen * Pirkanmaan ELY-keskus Investointituki (Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma) Maatiloille ja mikroyrityksille voidaan myöntää avustusta yritystoiminnan aloittamisessa tai laajentamisessa

Lisätiedot

yhteystiedot Seinäjoen Seudun Kehittämisyhdistys Liiveri ry Asematie 5, 60800 Ilmajoki t (06) 424 4005 t www.liiveri.net t toimisto@liiveri.

yhteystiedot Seinäjoen Seudun Kehittämisyhdistys Liiveri ry Asematie 5, 60800 Ilmajoki t (06) 424 4005 t www.liiveri.net t toimisto@liiveri. yhteystiedot Seinäjoen Seudun Kehittämisyhdistys Liiveri ry Asematie 5, 60800 Ilmajoki t (06) 424 4005 t www.liiveri.net t toimisto@liiveri.net Mitkä Leader-ryhmät? Leader-ryhmät ovat yhdistyksiä ja itsenäisiä

Lisätiedot

T&E palvelut. Asiakas etusijalla. Osaamisen ja yritystoiminnan kehittäminen. työpaikkoja. vauhtia kehittämiseen 1/09. Pk-sektorilta toivotaan lisää

T&E palvelut. Asiakas etusijalla. Osaamisen ja yritystoiminnan kehittäminen. työpaikkoja. vauhtia kehittämiseen 1/09. Pk-sektorilta toivotaan lisää Hämeen työ- ja elinkeinokeskuksen asiakaslehti T&E palvelut 1/09 Pk-sektorilta toivotaan lisää työpaikkoja Asiakas etusijalla Rahoituksella vauhtia kehittämiseen 1 Osaamisen ja yritystoiminnan kehittäminen

Lisätiedot

Matkailuinnovaatiot ja julkisen rahoituksen haku

Matkailuinnovaatiot ja julkisen rahoituksen haku Matkailuinnovaatiot ja julkisen rahoituksen haku Oivalluksen portaat 10.11.2011 Pauli Santala Kysymyksiä Mikä ihmeen matkailuinnovaatio, mihin niitä tarvitaan? Missä niitä matkailuinnovaatioita oikein

Lisätiedot

SATAKUNNANMAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA 2011-2012

SATAKUNNANMAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA 2011-2012 SATAKUNNANMAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA 2011-2012 SISÄLLYS 1. MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJAN TARKOITUS...2 1.1. Maakunnan yhteistyöasiakirja...2 1.2. Maakunnan yhteistyöasiakirjan sisältö ja laatimisaikataulu...2

Lisätiedot

Suomalaiset yrityspalvelujärjestelmät asiakasnäkökulmasta tarkasteltuna

Suomalaiset yrityspalvelujärjestelmät asiakasnäkökulmasta tarkasteltuna Suomalaiset yrityspalvelujärjestelmät asiakasnäkökulmasta tarkasteltuna KTM Julkaisuja 5/2004 Elinkeino-osasto Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite Postiosoite KTM Julkaisuja Aleksanterinkatu 4

Lisätiedot

KOHTI UUTTA KINNOA - Kouvola Innovation Oy:n toiminnan kehittäminen LOPPURAPORTTI 14.11.2014

KOHTI UUTTA KINNOA - Kouvola Innovation Oy:n toiminnan kehittäminen LOPPURAPORTTI 14.11.2014 KOHTI UUTTA KINNOA - Kouvola Innovation Oy:n toiminnan kehittäminen LOPPURAPORTTI 14.11.2014 Timo Ojala ja Seppo Määttä Broad Scope Management Consulting Oy Sisältö Yhteenveto uudistamisehdotuksista 3

Lisätiedot

MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMA 2007 2013

MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMA 2007 2013 MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMA 2007 2013 15.11.2010 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 3 TOIMINTALINJA 1: TYÖORGANISAATIOIDEN, TYÖSSÄOLEVAN TYÖVOIMAN JA YRITYSTEN KEHITTÄMINEN SEKÄ YRITTÄJYYDEN LISÄÄMINEN... 9 1.1

Lisätiedot

Mitä Pohjois-Pohjanmaan TEkeskus tarjoaa yrityksille?

Mitä Pohjois-Pohjanmaan TEkeskus tarjoaa yrityksille? Mitä Pohjois-Pohjanmaan TEkeskus tarjoaa yrityksille? Neuvonta ja koulutus Tuotteistetut asiantuntijapalvelut, yritysosasto Yrityksen kehittämisavustus, yritysosasto Maaseudun yritystoiminnan tuki, maaseutuosasto

Lisätiedot

Osaamispalvelujen lähtökohdat...4 Arvot...4 Oppiminen ja osaaminen...6. Osaamispalvelujen suunnittelu...7 Suunnittelujärjestelmä...7 Rahoitus...

Osaamispalvelujen lähtökohdat...4 Arvot...4 Oppiminen ja osaaminen...6. Osaamispalvelujen suunnittelu...7 Suunnittelujärjestelmä...7 Rahoitus... Osaamispalvelujen strateginen suunnitelma 2010 2011 Johdanto osaamispalvelujen strategiseen suunnitelmaan Osaamispalveluilla tarkoitetaan kaikkia Edupolin palveluja, jotka liittyvät henkilön tai työorganisaation

Lisätiedot

PROJEKTITOIMINNAN SUUNNITELMA

PROJEKTITOIMINNAN SUUNNITELMA 2014-2020 PROJEKTITOIMINNAN SUUNNITELMA Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä hallitus 11.12.2014 johtoryhmä 9.12.2014 projektitiimi 4.11.2014 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 2 1. Projektitoiminnan toteutuminen ohjelmakaudella

Lisätiedot