Osaamisella ja työelämän laadun kehittämisellä parempaan muutoksenhallintaan PROTEK-kehittämisohjelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Osaamisella ja työelämän laadun kehittämisellä parempaan muutoksenhallintaan PROTEK-kehittämisohjelma"

Transkriptio

1 Osaamisella ja työelämän laadun kehittämisellä parempaan muutoksenhallintaan PROTEK-kehittämisohjelma Verkostot kuljetusalalla seminaari Kemi Anna-Mari Jaanu Puh Hankepäällikkö TEM

2 Esityksen rakenne Lyhyesti ajankohtaista TEMissä PK-ketjun toiminnot työelämän osaaminen ja laatu-ryhmässä Protek-kehittämisohjelma Hanke-esimerkkejä Tulevaisuuden haasteita kehittämisohjelmassa Pk-yritysten osaamisen kehittämispalvelut tulevaisuudessa - uudistustyö

3 TEM valtakunnallinen PROTEK-koordinaatiohanke Kokonaisvastuu neuvotteleva virkamies Anna-Liisa Heikkinen Hankehenkilöstö Hankepäällikkö Anna-Mari Jaanu alkaen (80%) Hankeasiantuntija Mirke Turunen alkaen (20%) Hankesihteeri Marja Savilepo alkaen (40%) Anna-Mari Jaanu, p Mirke Turunen, p Marja Savilepo, p Sähköposti

4 Protek koordinaatiohankkeen tehtävät Kehittämisohjelman koordinointi Tulosten ja hyvein käytäntöjen ja esimerkkien esille nostaminen Viestintä Tiedotteet Tulosten ja hyvien käytäntöjen levittäminen Julkaisut Internetsivut, Hankkeiden tukeminen Työkokoukset Koulutukset (tuotteistaminen, yrityksen kehittäjä koulutus) Arviointi ja selvitykset Itsearviointimalli Ulkoinen arviointi/tk-eval Selvitys yhteishankintakoulutuksesta

5 PROTEK kehittämisohjelma Kohderyhmät Pk- ja mikroyritykset Työvoimapoliittiset kohderyhmät yrityksissä Tavoite Varmistaa osaavan työvoiman saatavuutta tukemalla työyhteisöjen muutoksen hallintaa, työssä pysymistä ja työhyvinvointia Kehittäminen osana liiketoimintaa Erityisesti kasvu- ja rakennemuutostilanteet Tavoitellaan parempaa työn organisointia ja toimivuutta Keinot pk-yrityksille sopivat henkilöstön kehittämisen ja johtamisen mallit Yrityslähtöinen toimintatapa työvoimakoulutukseen (yhteishankinta, Täsmä) Muut rahoitus- ja koulutusvaihtoehdot Verkostot (toimialat, klusterit, alueet)

6 Valtakunnallinen hankerakenne Valtakunnallinen tukihanke Alueelliset koordinaatiohankkeet: - tukee toimintamallien kehittämisessä - kehittää yhteistyötä ELY-keskuksen ja hankkeiden välillä - seuraa tavoitteiden toteutumista ELY-keskusten itsetoteuttamat hankkeet Ulkopuolisten toteuttamat hankkeet

7 PROTEK kehittämisohjelma, hanketyyppejä Teemapohjaiset hankkeet Liiketoimintaosaamisen kehittäminen Yhteishankintakoulutuksen hankinta yrityksille (ELY-keskukset) Toimialakohtaiset ja verkostohankkeet Rakennus, metalli, palveluala, teknologiateollisuus, logistiikka, graafinen ala, sosiaali- ja terveysala, puuala, informaatioteknologia, ympäristöteknologia, meriteollisuus, palveluala Verkostomanagerointi, verkostoliiketoiminnan kehittäminen Seudulliset hankkeet Kunnalliset ja seudulliset kehittämisyhtiöt, kauppakamarit Pk- ja mikroyritykset ja niiden henkilöstö Yritysten koulutus- ja kehittämistarpeiden kartoittaminen, koulutussuunnittelu ja palveluohjaus Yhteishankintakoulutus ja lyhytkestoinen koulutus Alueellinen verkostoyhteistyö (koulutusorganisaatiot, TE-toimistot, yrittäjäjärjestöt )

8 PROTEK hankkeiden määrä TEM 1 hanke Pirkanmaan ELY 1 hanke (+ 6 päättynyt) Pohjois-Pohjanmaan ELY 4 hanketta (+ 1 päättynyt) Satakunnan ELY 1 hanke Uudenmaan ELY 6 hanketta (+ 7 päättynyt) Varsinais-Suomen ELY 5 hanketta Etelä-Pohjanmaan ELY 7 hanketta Hämeen ELY 3 hanketta (+ 2 päättynyt) Kaakkois-Suomen ELY 1 hanke (+ 1 päättynyt) Keski-Suomen ELY 2 hanketta (+ 3 päättynyt) Lapin ELY 2 hanketta Pohjois-Karjala 1 hanke (+ 2 päättynyt) Pohjois-Savo 2 hanketta Etelä-Savo 1 hanke Kainuu 2 hanketta Pohjanmaa 2 hanketta Yhteensä 41 hanketta (22 päättynyt) Sis. ELY-keskusten ja alueohjelmien PROTEK-tyyppiset hankkeet Käynnissä 9/2011 ELY-keskusten itse toteuttamaa ia 16 ja 25 ulkopuolisten toteuttamaa hanketta

9 Tilasto- ja rahatietoja EU+valtion rahoitusta yhteensä 37,6 miljoonaa euroa Valtakunnallinen osio 21,93 miljoonaa Alueosiot 15,67 miljoonaa PROTEK-hankkeet Protek projektia Aloittaneet henkilöt yhteensä joista naisia Työttömä nä yhteensä Lyhytkest oisissa toimenpit eissä aloittanee t Lyhytkest oisiin toimenpit eisiin käytetty aika (päivinä) Tiedotustil aisuuksiin osallistun eet Projektin päättänee t yhteensä Koulutusja henkilötyö päivät yhteensä Uusien työpaikk ojen määrä Uusien yritysten määrä Mukaan tulleet yritykset: alle 5 henkilöä henkilöä henkilöä henkilöä henkilöä henkilöä henkilöä 500 henkilöä tai yli yritykset yhteensä muut organisaat iot

10 Esimerkkejä, logistiikka-ala Aalto yliopisto, TULO tulevaisuuden logistiikka kehittää logistiikka- tai kuljetusalalla toimivien pk-yritysten liiketoimintaosaamista ja kykyä Liiketoimintakyvyn mittausohjelma: Onway Oy, Juha Keskitalo TäsmäKoulutuksena myös liiketoiminnan kehittämistä kuljetusalan verkostolle Uudenmaan ELY-keskuksen tuella TäsmäKoulutuksena Tuotannon logistiikan koulutusohjelma Verkottaa yrityksiä mm. työpajojen avulla Työpajojen tavoite on etsiä eri osapuolten näkemyksiä yhdistämällä ratkaisuja verkostomaiseen liiketoimintaan, vastuullisuuteen ja uusiin palvelukonsepteihin toimialan yrittäjien avuksi Valmennus ja coaching Tutkimus Verkostoituminen pienissä ja keskisuurissa kuljetusyrityksissä Raportti tulevaisuuden logistiikka kuljetusyrittämisestä palveluliiketoimintaan: konkretisoi sitä, mitä ovat palveluliiketoiminnan edellytykset alalla

11 Esimerkkejä seudullinen hanke Yritysten Taitava Keski-Suomi, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Toiminta-aika Laaja verkostohanke, jossa mukana yrittäjät, kauppakamari, koulutuksen järjestäjät Tavoitteena osaamisen yrityslähtöinen kehittäminen ja toimintatapojen luominen yritysverkostojen sekä kehittäjä- ja koulutusorganisaatioiden välille. Oppiminen osaksi yritysten liiketoimintaa Kartoitetaan yritysten kehittämistarpeet Autetaan yrityksiä löytämään ratkaisu kehittämistarpeeseen (rahoitus, koulutus jne) Broker ohjelmat: yritysten kehittäjien valmennusohjelma: kontaktipäivät, sparraus ja työkalut, verkostotoituminen Tavoitettu jo 600 alueen yritystä 9 osaamispäällikköä

12 Esimerkkejä teemapohjainen hanke: PROTEK Osaavana pidempään työelämässä, Satakunnan ELY-keskus Kehittää ensisijaisesti pk-yritysten henkilöstön osaamista (yhteishankintakoulutus) ja pidentää henkilöstön työuria Täsmä- ja RekryKoulutuksia yrityksille Hiljaisen tiedon siirto -ohjelma Verkostomanagerointi (Prizztech Oy) vastaa yritysverkostojen perustamisesta ja kehittämisestä liiketoimintalähtöisesti selvittää verkostojen yritysten ja toimialojen osaamis- ja kehittämistarpeet tavoitteena 3 yritysverkostoa, 20 yhteishankintakoulutusta, 80 yrityskäyntiä rekrytointiverkosto, puuala, sähköala, kehittymässä viestintä-alan verkosto ja kuljetusalan verkosto

13 Esimerkkejä hankkeissa kehitetyistä hyvistä käytännöistä TäsmäKoulutusprosessi ja yhteishankintakoulutukseen liittyvät prosessit TäsmäKoulutus yritysverkostolle, yksinyrittäjille, toimialalle mallit Hiljaisen tiedon siirtomalli -koulutus Muuta koulutusaineistoa, koulutusohjelmia Asiantuntijapalvelu liiketoiminnan ja henkilöstön osaamisen kehittämiseen Hyvä työnantaja kyselypalvelutyökalu Osaamisen itsearviointityökalu, yrityksen osaamis- ja kehittämistarvekartoitusprosessit Yrityksen kokonaisvaltainen palvelumalli Asiakkuuden hoitamisen prosessi eri toimijoiden kesken alueella ja seudulla Seudullinen kehittämistiimi, seudullinen palvelukartta yrityksen kehittämisessä Konsultoiva koulutussuunnittelumalli Osaamispäällikön toimintamalli Verkostomanagerointimalli toimialakohtainen kehittämisprosessi/verkosto/malli Teemaseminaarimalli toimialalle

14 Jatkossa huomioitavia/kiinnostavia teemoja Protekkehittämisohjelmassa TäsmäKoulutuksen mallit ja prosessit: käytännön caset Yritysverkosto- toimiala- tai teemakohtaiset ohjelmat? Liiketoimintanäkökulma? Laatu? Tuottavuus? Työhyvinvointi? työelämän laatuasiat Uusitut prosessit ELY-keskuksessa Lyhytkestoinen koulutus, konsultointi: käytännön caset Millaisia ohjelmia ja sisältöjä? Miten huomioitu liiketoiminnan ja henkilöstön kehittämisen yhdistäminen? Millaisia teemoja/malleja liiketoiminnan kehittämisessä? Millaisia muita pk- ja mikroyrityksille soveltuvia malleja on saatu aikaan? Onko hankkeiden toiminnassa huomioitu maahanmuuttajat, ikääntyvät, alhaisen koulutustason omaavat? sisältöjä esimerkiksi koulutusohjelmissa?

15 Jatkossa huomioitavia ja kiinnostavia teemoja Protekkehittämisohjelmassa Jääkö verkostoja elämään hankkeiden jälkeen? hyvät caset Millaista tukea tarvitaan verkostoille? Kuka ottaa kopin verkoston edelleen kehittämisestä? Pk-yritysten palveluohjaus osaamisen kehittämisen kytkeminen muihin yrityksille suunnattuihin julkisiin kehittämispalveluihin (mm. ELYkeskuksen tuotteistetut asiantuntijapalvelut, Tekesin TYKErahoitus, oppisopimus) Hyvät caset? Käytännön näkökulmia ja tarinoita esille Protek-kehittämisohjelman hankkeissa kehitettyjen mallien hyödyntäminen pk-yritysten osaamisen kehittämispalvelujen uudistamistyössä

16 Yhteenveto palvelutarjoomasta pk-yrityksille 2013? ASIAKAS- SEGMENTTI PERUSNALYYSI/ TARVEKARTOITUS KONSULTOINTI KOULUTUS MUU KEHITTÄMIS- RAHOITUS Alkavat yritykset vuotta Yritysidean arviointityökalu + kehittämisohjelma Kesto 1 päivä Tarpeen mukaan 1-10 tai 1-15 päivää 3 vuoden aikana Teemapäivät ja infot Yrittäjäkoulutus TäsmäKoulutus (Yrittäjän at OPH) Toimivat yritykset Yli 3 vuotta Kasvavat ja kv-yritykset Analyysityökalu + Kehittämisohjelma Kesto 1 päivä Teemat - enintään 9 liiketoiminnan kehittämiseen liittyvää teemaa Valtakunnalliset koulutusohjelmat markkinointi ja myynti kv kasvu johtaminen taloushallinto Valmistelurahoitus Kehittämisavustus Tekes/TYKE TäsmäKoulutus

MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMAN VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISOHJELMAT

MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMAN VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISOHJELMAT MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMAN VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISOHJELMAT 15.3.2013 Manner-Suomen ESR-ohjelmassa toteutetaan ohjelmakaudella 2007 2014 yhteensä 23 kehittämisohjelmaa työ- ja elinkeinoministeriön,

Lisätiedot

uudistuvat Anna-Mari Jaanu Hankepäällikkö Aulanko 20.9.2012

uudistuvat Anna-Mari Jaanu Hankepäällikkö Aulanko 20.9.2012 PK-yritysten t osaamisen kehittämispalvelut i l t uudistuvat Anna-Mari Jaanu Hankepäällikkö Aulanko 20.9.2012 Esityksen sisältö Nykyiset palvelut Perusteluja uudistamistyölle Palvelutarjooma l 2014 ja

Lisätiedot

VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISOHJELMAT

VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISOHJELMAT Merkitse päivämäärät muistiin! Manner-Suomen ESR-ohjelma 2007-2013 VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISOHJELMAT Raportti 30.4.2011 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO...3 TOIMINTALINJA 1:...5 TYÖORGANISAATIOIDEN, TYÖSSÄOLEVAN

Lisätiedot

Pk-yritysten osaamisen kehittämispalvelut ja Apake-hanke TEM:n hallinnonalan itse toteuttamien rakennerahastohankkeiden hallinnointi koulutus 31.

Pk-yritysten osaamisen kehittämispalvelut ja Apake-hanke TEM:n hallinnonalan itse toteuttamien rakennerahastohankkeiden hallinnointi koulutus 31. Pk-yritysten osaamisen kehittämispalvelut ja Apake-hanke TEM:n hallinnonalan itse toteuttamien rakennerahastohankkeiden hallinnointi koulutus 31.8 1.9.2010 Finlandia-talo Neuvotteleva virkamies Anna-Liisa

Lisätiedot

YRITYSTOIMINNAN KEHITTÄMISPALVELUT 2014. 2.4.2014 Anna-Liisa Heikkinen

YRITYSTOIMINNAN KEHITTÄMISPALVELUT 2014. 2.4.2014 Anna-Liisa Heikkinen YRITYSTOIMINNAN KEHITTÄMISPALVELUT 2014 SOTE yritysten kasvu ja kansainvälistyminen SOTE-yritysten kasvu ja kansainvälistyminen 2.4.2014 Anna-Liisa Heikkinen Esityksen sisältö Yritystoiminnan kehittämispalvelut

Lisätiedot

MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMA 2007 2013

MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMA 2007 2013 MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMA 2007 2013 15.11.2010 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 3 TOIMINTALINJA 1: TYÖORGANISAATIOIDEN, TYÖSSÄOLEVAN TYÖVOIMAN JA YRITYSTEN KEHITTÄMINEN SEKÄ YRITTÄJYYDEN LISÄÄMINEN... 9 1.1

Lisätiedot

HOITO- JA HOIVAYRITTÄJYYDEN TUKENA. julkiset yrityspalvelut

HOITO- JA HOIVAYRITTÄJYYDEN TUKENA. julkiset yrityspalvelut HOITO- JA HOIVAYRITTÄJYYDEN TUKENA julkiset yrityspalvelut 2 Osaavat yritysneuvojat palveluksessanne Sosiaali- ja terveyspalvelualan (SOTE) yrityksessä tarvitaan monenlaista tietoa ja osaamista. Yritys

Lisätiedot

Hoito- ja hoivapalveluyritykset kasvuun ja kansainvälistymiseen. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan julkiset yrityspalvelut

Hoito- ja hoivapalveluyritykset kasvuun ja kansainvälistymiseen. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan julkiset yrityspalvelut Hoito- ja hoivapalveluyritykset kasvuun ja kansainvälistymiseen Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan julkiset yrityspalvelut Sisällys 1. ELY-keskus 7 Yritysten kehittämispalvelut asiantuntijapalveluita

Lisätiedot

Yritysrahoituksen iltapäivä. 21.1.2015 Leppävirta Jari Vitikainen

Yritysrahoituksen iltapäivä. 21.1.2015 Leppävirta Jari Vitikainen Yritysrahoituksen iltapäivä 21.1.2015 Leppävirta Jari Vitikainen Esityksen sisältö 1. Yrityksen kehittämisavustus (ELY-keskus) 2. Tekesin rahoitus 3. Yrityksen kehittämispalvelut Avustuksia pk-yritysten

Lisätiedot

KASVUINNO Projektisuunnitelma 31.5.2013 KASVUINNO. Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden, kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen kehittäminen

KASVUINNO Projektisuunnitelma 31.5.2013 KASVUINNO. Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden, kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen kehittäminen KASVUINNO Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden, kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen kehittäminen 1 PROJEKTIN PERUSTIEDOT Projektin nimi: KASVUINNO Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden,

Lisätiedot

Alueelliset. teknologiastrategiat. Toimittanut Martti Kivioja

Alueelliset. teknologiastrategiat. Toimittanut Martti Kivioja Alueelliset teknologiastrategiat Toimittanut Martti Kivioja Julkaisija Tekniikan Akateemisten Liitto TEK Ratavartijankatu 2, 00520 Helsinki Kannen kuva Comma Finland/Delany Brendan Taitto Riitta Kärki

Lisätiedot

1. VERKOSTOSTA VOIMAA -PROJEKTIN TAUSTA

1. VERKOSTOSTA VOIMAA -PROJEKTIN TAUSTA 1 1. VERKOSTOSTA VOIMAA -PROJEKTIN TAUSTA Itä-Hämeen seudun kehittämisstrategian 2020 Osaamisen ja työvoiman saannin turvaaminen - päämäärässä todetaan mm. seuraavaa: Tulevaisuudessa alueidenkin menestymisen

Lisätiedot

Terveisiä Satakunnasta! Asiakkuuspäällikkö ja Satakunnan verkostovastaava Anne Jortikka

Terveisiä Satakunnasta! Asiakkuuspäällikkö ja Satakunnan verkostovastaava Anne Jortikka Terveisiä Satakunnasta! Asiakkuuspäällikkö ja Satakunnan verkostovastaava Anne Jortikka Tervetuloo Porii! Ol niingon gotonas! 1 ESITYKSEN RAKENNE 1. Työelämä 2020 hanke ja verkostot kansallisella tasolla

Lisätiedot

Proaktiivinen työelämän kehittäminen kokemuksia kehittämistoiminnasta

Proaktiivinen työelämän kehittäminen kokemuksia kehittämistoiminnasta 11/2012 Proaktiivinen työelämän kehittäminen kokemuksia kehittämistoiminnasta keskisuomi Lisätietoja antaa Projektipäällikkö Susanne Forsberg susanne.forsberg@jao.fi +358 40 341 5146 www.yritystentaitava.fi

Lisätiedot

Tuottavuutta henkilöstöä, osaamista ja työhyvinvointia kehittämällä - Työelämä 2020 aamukahvitilaisuus pk-yrityksille

Tuottavuutta henkilöstöä, osaamista ja työhyvinvointia kehittämällä - Työelämä 2020 aamukahvitilaisuus pk-yrityksille Tuottavuutta henkilöstöä, osaamista ja työhyvinvointia kehittämällä - Työelämä 2020 aamukahvitilaisuus pk-yrityksille 27.5.2015, Tampere Technopolis, Häggman-Sali, Kalevantie 2, 33100 Tampere Regina Saari

Lisätiedot

Nuorisotakuu ja elinikäinen ohjaus Pirkanmaalla. Jukka Peltokoski, Pirkanmaan ELY-keskus

Nuorisotakuu ja elinikäinen ohjaus Pirkanmaalla. Jukka Peltokoski, Pirkanmaan ELY-keskus Nuorisotakuu ja elinikäinen ohjaus Pirkanmaalla Jukka Peltokoski, Pirkanmaan ELY-keskus 28.11.2013 28.11.2013 Jukka Peltokoski, Pirkanmaan ELY-keskus Työttömien alle 25-vuotiaiden nuorten virta yli 3kk

Lisätiedot

Lyhyt johdatus hanketoimintaan

Lyhyt johdatus hanketoimintaan Hanketietoisku Vaasassa 24.3.2010 Lyhyt johdatus hanketoimintaan www.rakennerahastot.fi Yksi tukee yrityksiä kasvamaan ja työllistämään, toinen työllistää maahanmuuttajia, kolmas parantaa tulevaisuuden

Lisätiedot

PROJEKTITOIMINNAN SUUNNITELMA

PROJEKTITOIMINNAN SUUNNITELMA 2014-2020 PROJEKTITOIMINNAN SUUNNITELMA Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä hallitus 11.12.2014 johtoryhmä 9.12.2014 projektitiimi 4.11.2014 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 2 1. Projektitoiminnan toteutuminen ohjelmakaudella

Lisätiedot

RR-HAKUINFO Varsinais-Suomi

RR-HAKUINFO Varsinais-Suomi RR-HAKUINFO Varsinais-Suomi ESR-sisällöt Pekka Stenfors Keski-Suomen ELY-keskus/ Turku 13.6.2014 Hallinnon muutokset ESR-rakennerahastohallinto Varsinais-Suomen osalta 1.1.2014 alkaen Keski-Suomen ELY-keskuksessa

Lisätiedot

Elinvoimaa ESR-hankkeista. Itä-Suomen tavoite 1 ohjelman hankkeita Pohjois-Karjalassa 2000 2006

Elinvoimaa ESR-hankkeista. Itä-Suomen tavoite 1 ohjelman hankkeita Pohjois-Karjalassa 2000 2006 Elinvoimaa ESR-hankkeista Itä-Suomen tavoite 1 ohjelman hankkeita Pohjois-Karjalassa 2000 2006 1 Sisällys: Hannele Jokiniemi: Euroopan sosiaalirahasto vahvistaa osaamista ja parantaa työvoiman valmiuksia...

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan liitto Kokouspvm Sivu Toimielin 1 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND

Keski-Pohjanmaan liitto Kokouspvm Sivu Toimielin 1 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND 1 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND Sihteeristö 2/2015 PÖYTÄKIRJA Kokousaika: Perjantai 13.2.2015 klo 9.30-11.25 Kokouspaikka: Keski-Pohjanmaan liitto, Rantakatu 14, Kokkola Käsitellyt

Lisätiedot

Työkaarityökalun resepti työurien pidentämiseen

Työkaarityökalun resepti työurien pidentämiseen Yhteinen lopetus Työkaarityökalun resepti työurien pidentämiseen Kokonaisvaltainen toimintatapojen arviointi, yhteinen tulkinta arvioista ja suunnitelmallinen kehittäminen Priorisointi Yhdessä uudistumisen

Lisätiedot

UUSI PALVELUKOKONAISUUS ANTAA PK-YRITYKSILLE HYVÄT EVÄÄT ETEENPÄIN. TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Anna-Liisa Heikkinen

UUSI PALVELUKOKONAISUUS ANTAA PK-YRITYKSILLE HYVÄT EVÄÄT ETEENPÄIN. TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Anna-Liisa Heikkinen UUSI PALVELUKOKONAISUUS ANTAA PK-YRITYKSILLE HYVÄT EVÄÄT ETEENPÄIN. TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Anna-Liisa Heikkinen 1 Yritysten kehittämispalvelut ovat ELY-keskuksen tarjoamia konsultointi- ja koulutuspalveluja,

Lisätiedot

Ei ylhäältä annettuna, vaan yhdessä tavoitteellisesti toimien. ESR-välityömarkkinahankkeiden toimintamallien siirrettävyyttä koskeva tutkimus

Ei ylhäältä annettuna, vaan yhdessä tavoitteellisesti toimien. ESR-välityömarkkinahankkeiden toimintamallien siirrettävyyttä koskeva tutkimus Ei ylhäältä annettuna, vaan yhdessä tavoitteellisesti toimien ESR-välityömarkkinahankkeiden toimintamallien siirrettävyyttä koskeva tutkimus Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 17/2012

Lisätiedot

Nuorisotakuu 2013. Työministeri Lauri Ihalainen

Nuorisotakuu 2013. Työministeri Lauri Ihalainen Nuorisotakuu 2013 Työministeri Lauri Ihalainen Nuorisotakuu 2013 -määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, harjoittelu-, opiskelu-, työpaja-

Lisätiedot

Sisä-Savon seutuyhtymä Toimintakertomus 2009 1 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS... 2 2 SEUTUYHTYMÄN TEHTÄVÄT JA TOIMINNAN PAINOPISTEET...

Sisä-Savon seutuyhtymä Toimintakertomus 2009 1 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS... 2 2 SEUTUYHTYMÄN TEHTÄVÄT JA TOIMINNAN PAINOPISTEET... SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS... 2 2 SEUTUYHTYMÄN TEHTÄVÄT JA TOIMINNAN PAINOPISTEET... 3 3 SUUNNITTELU, EU-KOORDINOINTI JA EDUNVALVONTA... 3 4 ELINKEINOPALVELUT... 4 4.1 Henkilöstön asiakaskontaktit...

Lisätiedot

Hallinnonalojen välinen yhteistyö työelämän kehittämisessä 3.11.2010

Hallinnonalojen välinen yhteistyö työelämän kehittämisessä 3.11.2010 Hallinnonalojen välinen yhteistyö työelämän kehittämisessä 3.11.2010 TEM, Työmarkkinaneuvos Teija Felt Tulevaisuuskatsaus, TEM 2010 Kohotetaan työvoiman osaamista seuraavilla toimilla: Sisällytetään elinikäisen

Lisätiedot

Omistajanvaihdosten valtakunnallinen. koordinointi. Omistajanvaihdospalvelujen. valtakunnallinen. evaluointi MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMA 2007-2013

Omistajanvaihdosten valtakunnallinen. koordinointi. Omistajanvaihdospalvelujen. valtakunnallinen. evaluointi MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMA 2007-2013 MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMA 2007-2013 Omistajanvaihdosten valtakunnallinen koordinointi Omistajanvaihdospalvelujen valtakunnallinen Omistajanvaihdosten valtakunnallinen koordinointi evaluointi Omistajanvaihdospalvelujen

Lisätiedot

Toimintakertomus 2010

Toimintakertomus 2010 Toimintakertomus 2010 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS... 3 2 SEUTUYHTYMÄN TEHTÄVÄT JA TOIMINNAN PAINOPISTEET... 4 3 SUUNNITTELU, EU-KOORDINOINTI JA EDUNVALVONTA... 4 4 ELINKEINOPALVELUT...

Lisätiedot

Lyhyt johdatus hanketoimintaan

Lyhyt johdatus hanketoimintaan Hanketietoisku Jyväskylässä 10.3.2010 Lyhyt johdatus hanketoimintaan www.rakennerahastot.fi Yksi tukee yrityksiä kasvamaan ja työllistämään, toinen työllistää maahanmuuttajia, kolmas parantaa tulevaisuuden

Lisätiedot