Invalidiliiton Lahden kuntoutuskeskus Kuntoutusta ilolla ja asiantuntemuksella. Invalidiliiton kuntoutuspalvelut

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Invalidiliiton Lahden kuntoutuskeskus Kuntoutusta ilolla ja asiantuntemuksella. Invalidiliiton kuntoutuspalvelut"

Transkriptio

1 Invalidiliiton Lahden kuntoutuskeskus Kuntoutusta ilolla ja asiantuntemuksella Invalidiliiton kuntoutuspalvelut

2 Hyvä ja monipuolinen kuntoutus lisää toimintakykyä ja auttaa selviytymään niin arkisista askareista kuin elämän suurista haasteista. Kuntoutuksen ammattilaiset tarjoavat mahdollisuuksia elämän edellytysten parantamiseen. Me Lahden kuntoutuskeskuksessa toteutamme kuntoutusta, joka vastaa kuntoutujan tarpeisiin, lisää hyvinvointia ja mahdollistaa voimaantumisen. Lähtökohtanamme ihmisen kokema kuntoutumistarve. Noudatamme Hyvää kuntoutuskäytäntöä Invalidiliiton toiminta perustuu vankkaan kokemukseen vammaisuudesta ja vertaistuesta sekä laajaan ammatilliseen asiantuntemukseen. Pitkä historia ja nykyaikainen osaaminen luovat ainutlaatuisen pohjan kuntoutuspalveluille. Hyvä kuntoutuskäytäntö on Invalidiliiton laatulupaus, joka takaa jatkuvan kuntoutuspalvelujen parantamisen ja toiminnan kehittämisen. Lähtökohtana on kuntoutujan näkökulma. Hyvää kuntoutuskäytäntöä noudatetaan kaikissa Invalidiliiton kuntoutusyksiköissä. Kuntoutuksen tavoite on toimiva arki. Sen mahdollistavat kuntoutuksen oikea-aikaisuus, kokonaisvaltaisuus ja asiakkaan kuuleminen. Ne voidaan taata yksilöllisesti joustavilla palveluilla. Kuntoutujan hyödyn varmistamiseksi on tärkeää, että kaikki ymmärtävät arjen samalla tavalla. Oleellista on pohtia, mitä ihminen arkeensa tarvitsee ja millaiset palvelut sekä toimenpiteet helpottavat arjen ongelmien ratkaisemisessa. Kuntoutujalla pitää olla mahdollisuus osallistua tasavertaisena kuntoutuksen suunnitteluun ja käytännön toteutukseen. Kuntoutuspalvelumme perustuvat tutkittuun tietoon toimivat kuntoutujan hyväksi ovat tuloksellisia ja vaikuttavat toimintakykyyn. Kuntoutuja voi itse vaikuttaa kuntoutuksen sisältöihin.

3 Toteutamme kuntoutusta erilaisissa tilanteissa Palveluvalikoimastamme löytyy jokaiselle jotakin Palveluvalikoimamme sisältää kymmeniä erilaisia kursseja. Toteutamme ainutlaatuista ja alati kehittyvää vammaisten henkilöiden kuntoutusta. Monet tarvitsevat kuntoutusta. Kuntoutuksen tarpeeseen vaikuttavat toimintakyvyn muutokset, ikä, tapahtumat, ihmissuhteet, asuinpaikka sekä taito ja mahdollisuudet osallistua oman iän ja sosiaalisen aseman mukaiseen elämään. Lahden kuntoutuskeskus tarjoaa erilaisia kuntoutuspalveluja erilaisille ihmisille. Kuntoutukseen yhdistetään myös ympäristö ja kuntoutujan lähiyhteisö. Usein on hyödyllistä ja jopa välttämätöntä, että läheisetkin osallistuvat kuntoutukseen. Sopeutumisvalmennus- ja kuntoutuskursseja järjestetään eri sairausryhmille diagnoosin perusteella ja elämäntilanteen tai -tapahtuman, iän, vamman tai sairauden aiheuttaman toimintarajoitteen tai jonkin kuntoutumiseen liittyvän teeman mukaan. Lahden kuntoutuskeskukseen voi tulla myös yksilölliseen kuntoutukseen, jossa lähtökohtana on kuntoutujan yksilöllinen tilanne. Kuntoutuja osallistuu aktiivisesti sekä jaksonsa suunnitteluun että suunnitelman toteuttamiseen yksilö- ja ryhmätoiminnoissa. Hän saa monialaisen tilannearvion toimintakyvystään ja apua arjessa selviytymiseen. Päiväkuntoutus on monelle vaikeavammaiselle oiva kuntoutusmuoto. Päiväkuntoutus sisältää erilaisia terapioita, taitojen harjoittelua, keskusteluryhmiä sekä liikunta- ja rentoutusryhmiä tavoitteiden mukaisesti. Päiväkuntoutus voidaan toteuttaa sekä yksilö-, että ryhmämuotoisena. Se voidaan räätälöidä myös yksilöllisesti. Avokuntoutuksessa käydään kotoa käsin. Sopeutumisvalmennuskurssit perhekurssit nuorten kurssit aikuisten kurssit ikääntyvien kurssit erikoiskurssit Kuntoutuskurssit perhekurssit parikurssit nuorten kurssit aikuisten kurssit eri teemoilla ja eri sairaus- ja vammaryhmille Yhteistyökurssit Järjestämme kursseja yhdessä eri vammaisjärjestöjen tai muiden vastaavien tahojen kanssa. Yksilöllinen kuntoutus Kelan järjestämä yksilöllinen kuntoutus lapsille, nuorille ja aikuisille muiden tilaajien järjestämä yksilöllinen kuntoutus yksilöllinen ja ryhmämuotoinen päiväkuntoutus rintamaveteraanien päiväkuntoutus Avokuntoutus Päiväkuntoutus ryhmämuotoinen päiväkuntoutus ja sopeutumisvalmennus yksilöllinen päiväkuntoutus Fysioterapia lasten yksilöterapia aikuisten yksilö- ja ryhmäterapia erityismuotoina lymfa- ja allasterapia Toimintaterapia Puheterapia Neuropsykologinen kuntoutus Psykoterapian lajeina perheterapia ja ryhmäpsykoterapia Puhevammaisten tulkkipalvelut Hyvinvointia tukevat palvelut tilapäishoito vaativiin tarpeisiin lomatoiminta Asiantuntijapalvelut opiskelijoiden ohjaus ja näyttöjen vastaanotto asiantuntijaluennot Invalidiliiton Harvinaiset-yksikkö Harvinaisille tuki- ja liikuntaelinvammaryhmille suunnattu valtakunnallinen yksikkö, joka toimii harvinaisten tuki- ja liikuntaelinvammaryhmien ohjaus-, neuvonta- ja tukikeskuksena.

4 Kuntoutamme kokonaisvaltaisesti KYMMENEN HYVÄÄ Kuntoutuksemme vaikuttaa itsensä hyväksymiseen ja ymmärrykseen itseä kohtaan oman terveyden ja kunnon vaalimiseen Tarjoamme kuntoutuspalveluja toimintakyvyn eri osa-alueilla. Viitekehyksenä on toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden ICF-luokitus, joka on kansainvälinen standardi väestön toimintaedellytysten kuvaamiseen. Kuntoutuksemme sisältää aktiivista osallistumista ja yhdessä tekemistä tilaisuuksia kokeilla erilaisia asioita ja löytää niistä uusia mahdollisuuksia ICF-luokituksen avulla selvitetään kuinka ihminen pärjää kotona, päivähoidossa, koulussa, palveluissa tai yhteiskunnassa. Tämä arkipäivässä pärjäämisestä huolehtiminen ja toimet sen edistämiseksi perustuvat tutkittuun tietoon. Kuntoutuksessa käytämme menetelmiä, jotka kohentavat ja ylläpitävät fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä ja estävät niiden heikkenemistä. Kuntoutuksemme vaikutukset perustuvat osaamiseemme, kokemukseemme ja muuntautumiskykyymme. Käytäntömme ovat toimivia, turvallisia ja hyvää tuottavia. Kuntoutuksen periaatteita ovat kuntoutujan valtaistuminen, voimavarat, täysivaltaisuus, osallisuus ja vastuullisuus sekä näköalojen avaaminen omaan elämään. Tavoitteenamme on parantaa kuntoutujan elämänlaatua ja auttaa häntä selviytymään omaehtoisesti. onnistumisen ja oppimisen kokemuksia omatoimisen liikkumisen tukemista tarvittavia fyysisen tai sosiaalisen ympäristön muutoksia menetelmiä ja ohjeita omien asioiden hoitamiseen uusia toimintatapaehdotuksia arjen haasteisiin tietoa ja sen myötä vaihtoehtojen lisääntymistä käyttökelpoisia suosituksia monialaisen toimintakykyarvion samanlaisten elämäntilanteiden ja samankaltaisten kokemuksien yhteisiä kertomuksia toimintaa yhdessä muiden kanssa ja muiden tukemana vinkkejä harrastuksiin itsenäiseen ja omatoimiseen liikkumiseen arjen sujumiseen elämän hallinnan kehittymiseen itsestä huolehtimisen kehittymiseen Haluamme tehdä oikeita asioita oikeaan aikaan, jotta kuntoutuksemme vaikutus on pitkäkestoista. leikkiä ikätason ja toiveiden mukaan tukea toimivaan vanhemmuuteen keskusteluapua parisuhteen kysymyksissä kommunikoinnin sujuvuuteen luottamukseen omiin kykyihin ja vahvuuksiin rohkeuteen olla vuorovaikutuksessa ja osallistua kansalaisena elämän voiman ja ilon löytymiseen

5 Vankkaa erityisosaamista Erityisosaamistamme on sopeutumisvalmennus ja vaikeasti vammaisten ihmisten, harvinaisiin vamma- ja sairausryhmiin kuuluvien sekä perheiden kokonaisvaltainen kuntoutus. Ainutlaatuista kuntoutuksessamme on, että perhe ja lähiyhteisö osallistuvat vahvasti kuntoutukseen joko paikan päällä tai kuntoutujan kertomuksissa. Keskeistä on vertaisuuden hyödyntäminen ja yhteisöllisyyden tukeminen. Yhteisöllisyyden kokemuksen kautta on mahdollista liittää tärkeät asiat ja kokemukset osaksi omaa elämänkaarta. Toisten samankaltaiset kokemukset luovat tunteen yhteenkuuluvuudesta. Ammattitaitoinen ja innostunut henkilöstö Asiantuntevaa ja kuntoutujien tarpeita vastaavaa kuntoutusta tuottavat monialaiset kuntoutustiimimme. Käytettävissä on usean ammattiryhmän osaaminen. Monipuoliset tilat ja laitteet käytössämme Kuntoutustyötä tekevään henkilöstöön kuuluvat lääkärit, neuropsykologi, puheterapeutti, fysioterapeutteja, toimintaterapeutteja, sosiaalityöntekijöitä, psykologi, psykoterapeutteja, sosionomi, puhevammaisten tulkkeja, sairaanhoitajia, lähihoitajia, kuntohoitajia, seksuaalineuvojia ja nuoriso- ja vapaa-ajanohjaajia. Lisäksi hankimme kursseille erityisasiantuntijoiden palveluita tarpeen mukaan. majoitus 50 asiakkaalle liikunta-, kuulo- ja näkövammaisille suunnitellut esteettömät tilat toimiva liikuntasali kuntosali jossa vammaisille henkilöille soveltuvat laitteet fysio-,toiminta- ja muut terapiatilat ryhmätyötilat terapia-allas ja saunat kuntoutumista tukevat muut tilat ja laitteet, kuten aistihuone: fysioakustinen hoitotuoli, kirkasvalohoito kävelyvaljaat aurinkokeinu ratsastussimulaattori harjoitusasunto lasten toimintatilat internet-yhteys ja tietokoneet asiakkaille apuvälineiden käytön harjoittelun mahdollistava kaunis piha virikkeellinen lähiympäristö

6 Invalidiliitto on fyysisesti vammaisten ihmisten valtakunnallinen vaikuttamisen ja palvelutoiminnan moni alajärjestö. Me Invalidiliitossa haluamme tehdä maailmasta kaikille oikeudenmukaisemman ja yhdenvertaisemman paikan elää. kuvat: Timo Porthan, Vesa Nopanen ja Merja Monto Kuntoutuksen mahdollistavat Kansaneläkelaitos, sosiaali- ja terveydenhuolto, vakuutusyhtiöt, Valtiokonttori ja Raha-automaattiyhdistys Kuntoutukseen ohjaavat ja suosittelevat Julkinen ja yksityinen terveydenhuolto, sosiaalitoimen palvelualueet, Kansaneläkelaitos, erityishuoltopiirit, perheneuvolat, työvoimahallinto Kumppaneitamme ovat Neuvolat, päiväkodit, koulut, asumispalveluyksiköt, potilas- ja vammaisjärjestöt, kuntoutujaverkostot, Vakuutuskuntoutus, erityisasiantuntijat, seurakunnat jne. Meihin voit luottaa, sillä toimimme vastuullisesti. Suhtaudumme elämään avoimesti ja suuntaamme rohkeasti eteenpäin. Kuntoutuksemme pysyy elinvoimaisena ja on lähellä ihmistä, kun annamme tilaa arkikokemusten jakamiseen ja saman kokeneiden kohtaamiseen.

7 Launeenkatu Hollola Vesijärvi JKL Vääksy 24 HEINOLA TAMPERE HÄMEENLINNA Hämeenlinnantie Lahdenkatu Hirsimetsäntie 12 Vesijärvenkatu Savontie 140 JKL MIKKELI 4 Mannerheimintie KOUVOLA Hennalankatu Tapparakatu Saksalankatu Ala-Okeroistentie 140 Helsingintie Launeenkatu Uudenmaankatu 4 E75 LAHTI HELSINKI HELSINKI 2012/3000/16215 Invalidiliiton kuntoutuspalveluiden tavoite on vammaisen ihmisen toimiva arki, joka mahdollistaa itsenäisen ja hyvän elämän. INVALIDILIITON LAHDEN KUNTOUTUSKESKUS Launeenkatu 10, Lahti p , faksi Painotuote

Kuntoudu kaupungissa Validia Kuntoutus Lahti Kuntoutuspalvelut 2015

Kuntoudu kaupungissa Validia Kuntoutus Lahti Kuntoutuspalvelut 2015 Kuntoudu kaupungissa Validia Kuntoutus Lahti Kuntoutuspalvelut 2015 Sisällysluettelo Tervetuloa kuntoutumaan Lahteen!... 3 Kuntoutuspalvelumme 2015... 4 Sairausryhmät, joille Kela järjestää kuntoutusta

Lisätiedot

AVOKUNTOUTUSTA Päijät-Hämeessä. Invalidiliiton Lahden kuntoutuskeskus

AVOKUNTOUTUSTA Päijät-Hämeessä. Invalidiliiton Lahden kuntoutuskeskus AVOKUNTOUTUSTA Päijät-Hämeessä Invalidiliiton Lahden kuntoutuskeskus AVOKUNTOUTUSTA ERI-IKÄISILLE PÄIJÄT-HÄMEESSÄ Avokuntoutuksemme sisältää palveluja, jotka on suunnattu lähiympäristössämme asuville eri-ikäisille

Lisätiedot

KUNTOUDU KAUPUNGISSA 2009. Invalidiliiton Lahden Kuntoutuskeskus

KUNTOUDU KAUPUNGISSA 2009. Invalidiliiton Lahden Kuntoutuskeskus KUNTOUDU KAUPUNGISSA 2009 Invalidiliiton Lahden Kuntoutuskeskus 20 vuottako siitä jo on? Invalidiliiton Lahden kuntoutuskeskus perustettiin vuonna 1989. Silloin sen nimi oli Invalidiliiton sopeutumisvalmennuskeskus.

Lisätiedot

Hyvä kuntoutumiskäytäntö

Hyvä kuntoutumiskäytäntö Hyvä kuntoutumiskäytäntö Invalidiliiton kuntoutuspalvelut 1. Johdanto 5 2. Käsitteet 6 2.1 Toimintakyky 6 2.2 Kuntoutumistarve 6 2.3 Kuntoutusjärjestelmä 7 2.4 Kuntoutuminen 7 3. Asiakkaan näkökulma hyvässä

Lisätiedot

Invalidiliiton Hyvä. kuntoutuskäytäntö. Invalidiliitto

Invalidiliiton Hyvä. kuntoutuskäytäntö. Invalidiliitto Invalidiliiton Hyvä kuntoutuskäytäntö Invalidiliitto Invalidiliiton hyvä kuntoutuskäytäntö Invalidiliiton julkaisuja M.9., 2009 ISBN 978-952-5548-28-0 ISSN 1457-8298 Kuvat: Timo Porthan Ulkoasu ja taitto:

Lisätiedot

MS-LIITON KUNTOUTUSPALVELUT

MS-LIITON KUNTOUTUSPALVELUT & Kuntoudu virkisty! 1 / 2013 Kevään kuntoutus- ja avokuntoutuskurssit Tutustu myös yksilölliseen kuntoutukseen ja avoterapioihin. MS-LIITON KUNTOUTUSPALVELUT Sisältö Lukijalle 4 Valtakunnalliset kurssit

Lisätiedot

Pekka Hyysalo. toipui lasketteluturmasta. Allasterapia on tehokasta kuntoutusta Avustajakoirat samalle viivalle opaskoirien kanssa

Pekka Hyysalo. toipui lasketteluturmasta. Allasterapia on tehokasta kuntoutusta Avustajakoirat samalle viivalle opaskoirien kanssa Invalidiliiton kuntoutus Allasterapia on tehokasta kuntoutusta Avustajakoirat samalle viivalle opaskoirien kanssa Pekka Hyysalo toipui lasketteluturmasta INVALIDILIITON KUNTOUTUKSEN SIDOSRYHMÄLEHTI 1 2012

Lisätiedot

MS-LIITON KUNTOUTUSPALVELUT

MS-LIITON KUNTOUTUSPALVELUT & Kuntoudu virkisty! 1 / 2013 Kevään kuntoutus- ja avokuntoutuskurssit Tutustu myös yksilölliseen kuntoutukseen ja avoterapioihin. MS-LIITON KUNTOUTUSPALVELUT Sisältö Lukijalle 4 Valtakunnalliset kurssit

Lisätiedot

KURSSI- JA LOMATOIMINTAA AIVOVAMMAUTUNEILLE KUNTOUTUJILLE 2015

KURSSI- JA LOMATOIMINTAA AIVOVAMMAUTUNEILLE KUNTOUTUJILLE 2015 KURSSI- JA LOMATOIMINTAA AIVOVAMMAUTUNEILLE KUNTOUTUJILLE 2015 - SOPEUTUMIS- VALMENNUSKURSSIT - KUNTOUTUSKURSSIT - TUETUT LOMAT Tietoa sosiaali-, terveys- ja kuntoutusalan ammattilaisille sekä kuntoutujille

Lisätiedot

Kuntoutuskalenteri 2010

Kuntoutuskalenteri 2010 Kuntoutuskalenteri Etusivulle Kuntoutuskalenteri 2010 Kuntoutuskalenteri ilmestyy verkossa ja tulostettavassa PDF-muodossa. Pienet muutokset ovat mahdollisia. Verkkoversiossa on aina viimeisin tieto. Kuntoutuskalenterin

Lisätiedot

Kuntoutusja tukipalvelut

Kuntoutusja tukipalvelut Kuntoutusja tukipalvelut LUKIJALLE Pitkäaikaissairaus, kuten Parkinsonin tauti, muuttaa usein arjen käytäntöjä. Myös oman toimintakyvyn heikkenemiseen liittyvät epävarmuuden tunteet ovat tavallisia. Muuttuviin

Lisätiedot

Hyvä kuntoutuskäytäntö

Hyvä kuntoutuskäytäntö Hyvä kuntoutuskäytäntö Invalidiliiton sitoumus erityisesti vaikeasti vammaisten asiakkaiden kuntoutuspalvelujen laadun jatkuvaksi parantamiseksi Invalidiliitto ry Invalidiliiton julkaisuja, 1998 ISBN 952-9615-41-8

Lisätiedot

Elämää muistisairauden kanssa - kuntoutusopas muistisairaille ihmisille ja heidän läheisilleen

Elämää muistisairauden kanssa - kuntoutusopas muistisairaille ihmisille ja heidän läheisilleen Elämää muistisairauden kanssa - kuntoutusopas muistisairaille ihmisille ja heidän läheisilleen Kerro läheisillesi ja ystävillesi muistisairaudesta ja siihen liittyvistä tunteista. Myös ystävät tarvitsevat

Lisätiedot

Palvelutuotteet 2015. Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä. Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä

Palvelutuotteet 2015. Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä. Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Palvelutuotteet 2015 Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Hallitus 19.12.2014 Sisällys 1. Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä ja palveluihin ohjautuminen... 1 1.1.

Lisätiedot

Hankkeen tavoitteena on ollut kehittää suomalaista toimistokulttuuria siten, että rakennetut tilat tukevat

Hankkeen tavoitteena on ollut kehittää suomalaista toimistokulttuuria siten, että rakennetut tilat tukevat Invalidiliitto SISÄLTÖ Alkusanat 3 Järjestö- ja vaikuttamistoiminta 6 Palvelutoiminta 10 Viestintä 16 Varainhankinta 16 IT-lehti 16 Asumispalvelut 17 Inva-apuväline 17 Yhteystiedot 18 Invalidiliitto on

Lisätiedot

Kartoitus lääkinnällisen kuntoutuksen resursseista Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän alueella

Kartoitus lääkinnällisen kuntoutuksen resursseista Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän alueella Liite 3 Tammikuu 2012 Kartoitus lääkinnällisen kuntoutuksen resursseista Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän alueella Maritta Lantto kuntoutussuunnittelija, YTM PKSSK SISÄLLYS

Lisätiedot

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI KANSANELÄKELAITOS Terveysosasto Kuntoutusryhmä KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI VAIKEAVAMMAISTEN YKSILÖLLISEN KUNTOUTUSJAKSON PALVELULINJA Lapsen ja nuoren tules- ja reumalinja Voimassa

Lisätiedot

Kurikan vammaispoliittinen ohjelma

Kurikan vammaispoliittinen ohjelma Sari Niemi Kurikan vammaispoliittinen ohjelma Tie yhdenvertaiseen elämään OPINNÄYTETYÖ Syksy 2005 Sosiaali- ja terveysalan yksikkö, Seinäjoki Sosiaalialan koulutusohjelma SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU SISÄLLYS

Lisätiedot

Oulunkaaren kuntayhtymän lasten kuntoutuksen toimintamalli

Oulunkaaren kuntayhtymän lasten kuntoutuksen toimintamalli LIITE 7 Pirjo Lappalainen Oulunkaaren kuntayhtymän lasten kuntoutuksen toimintamalli SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 OSA I 2 LASTEN HYVÄN KUNTOUTUKSEN VISIO OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄSSÄ... 6 3 OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄN

Lisätiedot

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI KANSANELÄKELAITOS Terveysosasto Kuntoutusryhmä KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖITÄ SAIRASTAVIEN NUORTEN JA AIKUISTEN KUNTOUTUSKURSSIEN PALVELULINJA Nuorten kuntoutuskurssit,

Lisätiedot

SUOMUSSALMEN KUNNAN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

SUOMUSSALMEN KUNNAN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA SUOMUSSALMEN KUNNAN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA SUOMUSSALMEN KUNNAN VARHAISKASVASTUSSUUNNITELMA 1. VARHAISKASVATUS SUOMUSSALMELLA.. 1 Johdanto Suomussalmen kunta Varhaiskasvatuksen toiminnan kuvaus; Kunnallinen

Lisätiedot

KURSSI- JA LOMATOIMINTAA AIVOVAMMAUTUNEILLE 2013

KURSSI- JA LOMATOIMINTAA AIVOVAMMAUTUNEILLE 2013 KURSSI- JA LOMATOIMINTAA AIVOVAMMAUTUNEILLE 2013 - SOPEUTUMISVALMENNUSKURSSIT - KUNTOUTUSKURSSIT - TUETUT LOMAT Yhteistyössä: Aivovammaliitto ry Invalidiliitto ry MLL:n Huvitus Tatu ry Tietoa sosiaali-,

Lisätiedot

Suomen CP-liitto ry. CP-Opas

Suomen CP-liitto ry. CP-Opas Suomen CP-liitto ry CP-Opas Suomen CP-liitto ry Malmin kauppatie 26 00700 Helsinki Puh.: 09 5407 540 Faksi: 09 5407 5460 E-mail: toimisto@cp-liitto.fi www.cp-liitto.fi Kuva: Mari Soininen Sisällys Lukijalle...5

Lisätiedot

Vapaa-ajanohjaus. Käsikirja erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten harrastustoiminnan edistämiseksi. Noora Mikkonen ja Johanna Rouvinen

Vapaa-ajanohjaus. Käsikirja erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten harrastustoiminnan edistämiseksi. Noora Mikkonen ja Johanna Rouvinen Vapaa-ajanohjaus Käsikirja erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten harrastustoiminnan edistämiseksi Noora Mikkonen ja Johanna Rouvinen SISÄLTÖ JOHDANTO 3 1 LASTEN JA NUORTEN ERITYISPIIRTEITÄ 4 1.1

Lisätiedot

12.9.2015. Taustaa. Yhteistyö- keskustelu. Lapsen ja nuoren kehityksen tukemisen ja kuntoutumisen yleisiä periaatteita LAPSEN JA NUOREN HYVÄ KUNTOUTUS

12.9.2015. Taustaa. Yhteistyö- keskustelu. Lapsen ja nuoren kehityksen tukemisen ja kuntoutumisen yleisiä periaatteita LAPSEN JA NUOREN HYVÄ KUNTOUTUS Taustaa LAPSEN JA NUOREN HYVÄ KUNTOUTUS Kuntootus kohalleen Kuopio 11.9.2015 Helena Mäenpää, Lastenneurologi, LT, Kuntoutuksen erityispätevyys * Lasten ja nuorten kuntoutussuosituksissa ja käytännöissä

Lisätiedot

KUNTOUTUSKOMPASSI VARHAISKUNTOUTUSPALVELUT YLÖJÄRVELLÄ. www.ylojarvi.fi

KUNTOUTUSKOMPASSI VARHAISKUNTOUTUSPALVELUT YLÖJÄRVELLÄ. www.ylojarvi.fi KUNTOUTUSKOMPASSI VARHAISKUNTOUTUSPALVELUT YLÖJÄRVELLÄ www.ylojarvi.fi Kuntoutuskompassin tarkoituksena on antaa tietoa päivähoitoikäisten lasten vanhemmille sekä kaupungin henkilöstölle varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Rinnekoti-Säätiö lyhyesti. Rinnekodin palvelutoiminta lukuina. Palvelujen laadun kehittäminen

Rinnekoti-Säätiö lyhyesti. Rinnekodin palvelutoiminta lukuina. Palvelujen laadun kehittäminen VUOSIKERTOMUS 2012 Rinnekoti-Säätiö lyhyesti Rinnekoti-Säätiö tuottaa sosiaali- ja terveydenhuollon sekä opetustoimen palveluja päätoimintanaan kehitysvammaisten palvelut. Rinnekodin toiminta käynnistyi

Lisätiedot

Seksuaaliterapia osana kuntoutusprosessia

Seksuaaliterapia osana kuntoutusprosessia Lopputyö Seksuaaliterapiakoulutus Kevät 2014 Sexpo-säätiö Seksuaaliterapia osana kuntoutusprosessia Tiina Suro 2 Kehittämistyö (Sexpo) Tiivistelmä Sexpo-säätiö Seksuaaliterapeuttikoulutus 26.5.2014 63

Lisätiedot

Toteuta hyvän työn haaveesi! Kevään 2011 koulutusohjelmiin on haku NYT!

Toteuta hyvän työn haaveesi! Kevään 2011 koulutusohjelmiin on haku NYT! SOSIAALI- JA KUNTATALOUS 1 Sisällä: s. 2-12 Mielenterveys s. 13-17 Päihdehuolto Etelä-Suomen lääni Marraskuu 7/2010 Osoitteellinen jakelu s. 18-19 Lastensuojelu Toteuta hyvän työn haaveesi! Kevään 2011

Lisätiedot

Tiedosta, tunnista, tunnusta. Invalidiliiton Harvinaiset-ohjelma. Invalidiliitto

Tiedosta, tunnista, tunnusta. Invalidiliiton Harvinaiset-ohjelma. Invalidiliitto Tiedosta, tunnista, tunnusta Invalidiliiton Harvinaiset-ohjelma Invalidiliitto Ei ole suurempaa eriarvoisuutta kuin kohdella erilaisissa tilanteissa olevia ihmisiä samalla tavalla. Euroopan harvinaisten

Lisätiedot