Paikkatietotarkastelu Oulun seudun väestöstä ja sosiaali- ja terveyspalveluista

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Paikkatietotarkastelu Oulun seudun väestöstä ja sosiaali- ja terveyspalveluista"

Transkriptio

1 Paikkatietotarkastelu Oulun seudun väestöstä ja sosiaali- ja terveyspalveluista

2 2 Sisällysluettelo 1. Alkusanat Oulun seudun väkiluvun kehitys ja väestöennuste Väestörakenne ja sen ennustetut muutokset Oulun seudulla Vanhusten määrän ennustettu kehitys Päiväkoti-ikäisten ja koululaisten määrän ennustettu kehitys Oulun seudun demografinen huoltosuhde Väestön sijoittuminen Oulun seudulla Oulun seudun sosiaali- ja terveyspalvelut Oulun seudun kuntien terveyspalvelut Oulun seudun sosiaalipalvelut Vanhuspalvelut Terveysasemien ja keskusten sekä neuvoloiden saavutettavuus Lisämateriaalia palveluverkkosuunnitteluun Työpaikat vuonna Linja-autopysäkkien saavutettavuus Suunnittelutarveratkaisut ja poikkeusluvat Autioitumisuhanalla olevat alueet Yhteenveto LIITE 1 Oulun seudun väestörakenne kunnittain LIITE 2 Oulun seudun vanhusten ennustetut määrät vuoteen 2030 saakka LIITE 3 Oulun seudun väestö ja sen muutokset vuosina

3 3 1. Alkusanat Tämän työntarkoituksena on ollut tuottaa taustatietoa suunnittelun tueksi Oulun seudun kuntien ja Yli-Iin sosiaali- ja terveyspalveluista tilastotiedon ja paikkatiedon avulla. Yli-Ii yhdistyy uuteen Ouluun vuoden 2013 alusta, ja on tämän takia otettu mukaan tarkasteluun. Työssä alueesta käytetään nimitystä Oulun seutu. Työssä on pyritty hyödyntämään tuoreimpia käytössä olevia aineistoja. Aineistona on hyödynnetty vuonna 2011 kerättyjä tietoja seudun kunnilta, Tilastokeskukselta sekä ruutupohjaista Ympäristökeskuksen ylläpitämää Yhdyskuntarakenteen seurantajärjestelmää (YKR-aineisto). Käytetyt väestötilastot ovat Tilastokeskuksen tilastoja kunkin vuoden tilanteen mukaan. Väestöennuste on laadittu vuonna Kartoissa on käytetty väestöaineistoa Suomen ympäristökeskuksen ylläpitämästä yhdyskuntarakenteen seurantajärjestelmästä (YKR-aineisto). YKR-aineiston väkiluvut ja Tilastokeskuksen väestötilastot eroavat hieman toisistaan ruutuaineiston luonteen vuoksi. Paikkatieto tarkastelut on tehty MapInfo Professionalilla ja saavutettavuustarkastelut GRouterilla. Tämä raportti on laadittu Oulun seudulle ja työtä on ohjannut Oulun seudun hyve-tiimi. Työn on tehnyt Anna Keskitalo.

4 4 2. Oulun seudun väkiluvun kehitys ja väestöennuste Oulun seudun väkiluvun kehitys on ollut tasaista ja positiivista vuosina (kuva 1). Viimeisimmän kymmenen vuoden aikana väestö on lisääntynyt suhteessa eniten Limingassa (57,6 %) ja toiseksi eniten Kempeleessä (26,4 %). Ainoastaan Yli-Iissä väestö on vähentynyt (-7,3 %) (taulukko 1 ja kuva 2). Kaiken kaikkiaan seudun väliluku lisääntyi asukkaalla (17,5 %) ja vuoden 2010 lopussa seudulla asukkaita oli yhteensä Oulun seutu onkin ollut yksi niistä harvoista seutukunnista Suomessa, joissa väestö on huomattavasti lisääntynyt. Tämä on luonut hyvän pohjan Oulun seudun kehittymiselle. Kuva 1. Oulun seudun väkiluvun kehitys vuosina ja ennuste vuoteen 2030 (Tilastokeskus). Kuva 2. Oulun seudun kuntien väkiluku vuosina 2000 ja 2010 (Tilastokeskus).

5 5 Taulukko 1. Oulun seudun kuntien väkiluku ja sen muutos vuosina 2000 ja 2010 (Tilastokeskus). Kunta Väestö 2000 Väestö 2010 Muutos Muutos % Hailuoto ,9 Haukipudas ,6 Kempele ,4 Kiiminki ,2 Liminka ,6 Lumijoki ,3 Muhos ,6 Oulu ,2 Oulunsalo ,1 Tyrnävä ,4 Yli-Ii ,3 Yht ,5 Oulun seudulla luonnollinen väestönlisäys on ollut positiivista pitkään, ja syntyneiden määrä onkin huomattavasti suurempi kuin kuolleiden määrä (kuva 3). Luonnollinen väestönlisäys pysytteli vuosituhannen vaihteeseen asti lähes samana, henkilössä, mutta siitä eteenpäin syntyvyys on noussut lähes 3 800:aan. Samaan aikaan kuolleisuus lisääntyi vain hiukan. Kokonaisnettomuutto oli koko tarkastelujakson ajan positiivista. Huippuvuosi oli vuosi 2000, jolloin Oulun seudulle muutti lähes 3000 uutta asukasta (kuva 4). Syntyvyyden ja muuton seurauksena väestömäärä on lisääntynyt Oulun seudulla huomattavasti myös verrattuna koko Suomeen. Yleiset taloudelliset suhdanteet näyttävät ohjaavan muuttoa jonkin verran, sillä vuonna 1993, jolloin lama oli ankarimmillaan, nettomuutto oli alhaisimmillaan. Vuosituhannen vaihteessa, jolloin IT-buumi oli Oulun seudulla korkeimmillaan, oli myös kokonaisnettomuutto suurimmillaan. Oulun seudun positiivista muuttovirtaa pitää yllä Oulun seudun ja erityisesti Oulun kaupungin asema Pohjois-Suomen talous-, työ- ja koulutuskeskuksena. Kuva 3. Syntyneet, kuolleet ja syntyneiden enemmyys Oulun seudulla (Tilastokeskus).

6 6 Kuva 4. Oulun seudun väestömuutostekijät vuosina (Tilastokeskus). Oulun seudun alueen väestökasvun ennustetaan jatkuvan tulevaisuudessakin postiiivisena (taulukko 2). Vuonna 2009 laaditun Tilastokeskuksen ennusteen mukaan alueella olisi vuonna 2030 yhteensä 20 % enemmän asukkaita kuin vuonna 2010 oli, mikä tekee asukasta. Väestöennuste perustuu viime vuosien väestökehitykseen oletuksena, että kehitys jatkuu samanlaisena myös tulevaisuudessa. Väestökasvun ennustetaan olevan jatkossakin voimakkainta Limingassa, ja Yli-Iissä väestömäärän ennustetaan edelleen pienenevän. Taulukko 2. Oulun seudun kuntien väkiluku vuonna 2010 ja ennustettu väestömuutos vuosina 2015, 2020, 2025 ja 2030 (Tilastokeskus) Kunta % Hailuoto ,6 Haukipudas ,2 Kempele ,5 Kiiminki ,3 Liminka ,8 Lumijoki ,5 Muhos ,4 Oulu ,4 Oulunsalo ,2 Tyrnävä ,6 Yli-Ii ,6 yht ,0 Väestön muutokseen vaikuttavien tekijöistä syntyneiden määrän ennustetaan pysyvän ajanjaksolla nykyisellä tasolla vajaassa neljässä tuhannessa (kuva 5). Sen sijaan kuolleiden määrän odotetaan lisääntyvän noin 1500:sta noin 1900:aan. Näin ollen luonnollinen väestönlisäys ei ole enää niin voimakasta kuin tällä hetkellä. Vuoteen 2030 mennessä luonnollinen väestönlisäys on Oulun seudulla noin 500 henkeä vähemmän kuin vuonna Ennusteen mukaan sekä luonnollinen väestönlisäys että kokonaisnettomuutto tulevat pienenemään ja näin ollen kokonaismuutos

7 7 on edelleen positiivista, mutta kasvu pienempää kuin nykyään (kuva 6). Kokonaisnettomuuton arvioidaan kääntyvän laskuun seuraavan vuosikymmenen alussa. Tähän vaikuttaa se, että väestö vähenee Pohjois-Suomessa, ja potentiaalisten muuttajien määrä vähenee. Kuva 5. Syntyneiden, kuolleiden ja luonnollisen väestönlisäyksen ennustettu kehitys (Tilastokeskus). Kuva 6. Oulun seudun väestön muutostekijöiden ennustettu kehitys vuosille

8 8 3. Väestörakenne ja sen ennustetut muutokset Oulun seudulla Oulun seudun väestö on nuorta verrattuna koko Suomen väestöön. Suomessa 0-6 vuotiaita oli vuoden 2010 lopussa keskimäärin 7,8 % väestöstä ja Oulun seudulla vastaava luku oli 10,8 % (taulukko 3 ja kuva 5). Yli 75 vuotiaita oli Suomessa 8,1 % väestöstä ja Oulun seudulla 5,3 %. Tulevaisuudessa Tilastokeskuksen mukaan väestön ennustetaan lisääntyvän kaikissa ikäryhmissä kaikkina vuosina lukuun ottamatta 0-6 vuotiaita vuonna Ylivoimaisesti suurin suhteellinen kasvu tulee olemaan yli 75 vuotiaiden ikäryhmässä (139 %). Oulun seudulla on muuhun Suomeen verrattuna paljon opiskeluikäisiä, mikä kertoo Oulun erinomaisista koulutusmahdollisuuksista. Sen sijaan muissa Oulun kunnissa on vähän opiskeluikäisiä, koska niissä opiskelumahdollisuudet ovat rajatut varsinkin toisen asteen koulutuksen jälkeen. Kuntakohtaiset väestörakenteet ja ennustetut muutokset ovat liitteessä 1. Vuoteen 2030 mennessä alle kouluikäisten lasten määrä tulee suhteellisesti vähenemään 10,8 %:sta 9,4 %:iin, mutta absoluuttisen määrän ennustetaan lisääntyvän lapsella. Lasten suhteellinen osuus koko väestöstä tulee vähenemään kaikissa kunnissa lukuun ottamatta Yli-Iitä (liite 1). Vertailtaessa Oulun seudun kuntia keskenään voidaan havaita, että voimakkainta alle kouluikäisten lasten kasvu on Limingassa (28,1 %). Yli-Iissä alle kouluikäisten määrä tulee laskemaan ennusteen mukaan lähes kymmenen prosenttia. Kouluikäisten määrä tulee Tilastokeskuksen ennusteen mukaan lisääntymään vuoteen 2030 mennessä 25,4 %:lla, eli vuotiaita ennustetaan olevan lähes seitsemän tuhatta enemmän kuin vuonna Ikäryhmä kasvaa kaikissa kunnissa Yli-Iitä lukuun ottamatta. Samalla kouluikäisten suhteellinen osuus väestöstä nousee hiukan. Limingassa kouluikäisten määrän ennakoidaan lisääntyvän 72,4 %, mikä on eniten Oulun seudulla. Absoluuttinen määrä nousee eniten Oulussa, noin kouluikäisellä. Työikäisten määrän ennustetaan lisääntyvän vajaalla seitsemällä prosentilla, eli noin kymmenellätuhannella vuotiaalla. Toisaalta ikäryhmän suhteellinen osuus koko väestöstä tulee pienenemään. Kuntia vertailtaessa havaitaan, että työikäisten suhteellinen osuus vaihtelee kunnittain, eli esimerkiksi Limingassa, Lumijoella ja Yli-Iissä on pienempi osuus työikäisiä kuin Oulussa ja Kiimingissä. Eniten työikäisten määrän ennustetaan kasvavan Limingassa, missä heidän määrä olisi vuonna 2030 noin 56 % suurempi kuin vuonna Ikäihmisten ja erityisesti yli 75 vuotiaiden määrät ja suhteelliset osuudet koko väestöstä tulevat lisääntymään eniten kaikista ikäryhmistä (määrä 139 % ja osuus kokoväestöstä n. 5 % -yksikköä) vuoteen 2030 mennessä. Absoluuttisesti vuotiaiden ja yli 75-vuotiaiden määrä ennustetaan lisääntyvän lähes yhdellätoistatuhannella. Muhos, Yli-Ii, Tyrnävä ja Lumijoki erottuvat muista kunnista sillä, että vanhusten määrä kasvaa nykyisestä vähemmän kuin muissa kunnissa. Näissä kunnissa myöskään suhteelliset osuudet väestöstä eivät kasva niin paljon kuin muissa kunnissa. Kempeleessä ja Oulunsalossa yli 75-vuotiaden määrän ennustetaan kasvavan jopa 272 % nykyisestä. Toisaalta Oulunsalossa vuotiaiden osuus ei kasva niin paljon kuin muissa kunnissa.

9 9 Kuva 7. Oulun seudun väkiluku vuonna 2010 ja ennuste vuosille 2015, 2020, 2025 ja 2030 (Tilastokeskus). Taulukko 3. Ikäryhmittäinen ennustettu väestömäärän kehitys Oulun seudulla vuosina (Tilastokeskus). Ikäryhmä 2010 % 2015 % 2020 % 2025 % 2030 % 2010 % , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,0 Yht

10 10 4. Vanhusten määrän ennustettu kehitys Kaikista ikäryhmistä erityisesti yli 64 vuotiaiden määrä tulee lisääntymään seuraavan kahdenkymmenen vuoden aikana (taulukko 4). Kaiken kaikkiaan 65 -vuotiaita ja sitä vanhempia arvioidaan olevan Oulun seudulla enemmän kuin vuonna 2010 oli, 75+ -vuotiaita arvioidaan olevan lähes enemmän ja 85+-vuotiaita lähes Keskimäärin 65 +-vuotiaiden määrä lisääntyy ennusteen mukaan vuosittain ihmisellä, eniten tarkastelujakson alussa, jonka jälkeen kasvu pienenee. 75-vuotiaissa ja sitä vanhemmissa tämän vuosikymmenen aikana kasvu pysyttelee vielä alle tuhannessa henkilössä, mutta vuosikymmenen alussa noustaan yli tuhanteen henkilöön. Keskimäärin kasvu on 842 henkilöä vuodessa. sen sijaan 85 vuotiaissa ja sitä vanhemmissa kasvu on keskimäärin 238 henkeä vuodessa. Kasvu on tasaista tämän vuosikymmenen ajan, kunnes 2020-luvulla päästään jopa lähemmäs kuuttasataa henkeä vuotta kohden. Liitteessä 2 on kuntakohtaiset ennusteet yli 64 -vuotiaiden määristä vuoteen 2030 saakka. Taulukko 4. Oulun seudun yli 64-vuotiaiden ennustettu määrä vuoteen 2030 (Tilastokeskus). Vuosi muutos v./vuosi muutos v./vuosi Muutos v./vuosi 65 +v./vuosi kumuloituva muutos 75 +v./vuosi kumuloituva muutos 85 +v./vuosi kumuloituva muutos

11 11 5. Päiväkoti-ikäisten ja koululaisten määrän ennustettu kehitys Tilastokeskuksen ennusteen mukaan päiväkoti-ikäisiä lapsia tulee olemaan kaiken kaikkiaan noin 1200 enemmän vuonna 2030 kuin oli vuonna 2010 (taulukko 5). Korkeimmillaan lasten määrän ennustetaan olevan vuonna 2020, jolloin seudulla odotetaan olevan kaiken kaikkiaan alle kouluikäistä lasta. Henkilömäärä kasvaa vuoteen 2020 saakka, mutta siitä eteenpäin vähenee. Voimakkainta kasvu on heti tarkastelujakson alussa. Taulukko 5. Oulun seudun päiväkoti-ikäisten määrä vuonna 2010 ja ennustettu määrä vuosille (Tilastokeskus). Vuosi 0-v v 0-6 v. muutos/vuosi Kumulatiivinen muutos 0-6 v Nykyisten väestötrendien jatkuessa nykyisellään on Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2030 kouluikäisiä yhteensä lähes seitsemän tuhatta enemmän kuin vuonna 2010 (taulukot 6 ja 7). Alakouluikäisen määrän ennustetaan lisääntyvän erityisesti lähimpien vuosien aikana ja kääntyvän jopa laskuun tarkastelujakson lopussa. Vuonna 2030 alakouluikäisiä on noin , mikä on enemmän kuin vuonna Yläkouluikäisissä suurimman kasvun ennustetaan tapahtuvan tämän vuosikymmenen lopussa, jolloin vuotiaita on , mikä on noin enemmän kuin vuonna 2030.

12 12 Taulukko 6. Oulun seudun koululaisten ennustettu määrä vuonna 2010 ja ennustetut määrät vuoteen 2030 saakka (Tilastokeskus). Vuosi Esikoulu 1. lk 2. lk 3. lk 4. lk 5. lk 6. lk 7. lk 8. lk 9. lk Taulukko 7. Oulun seudun kouluikäisten määrä 2010 ja ennustettu kehitys ja muutos vuosittain (Tilastokeskus). Vuosi 1-6 lk lk lk 1-6 muutos/vuosi lk 1-6 kumuloituva muutos lk 7-9 muutos/vuosi lk 7-9 kumuloituva muutos

13 13 6. Oulun seudun demografinen huoltosuhde Demografinen huoltosuhde kuvaa kuinka monta alle 15-vuotiaista ja yli 64 vuotiaista on yhtä työikäistä kohden. Keskiarvo Suomessa vuonna 2010 oli 0,52 ja Oulun seudulla 0,49. Oulun seudun kuntakohtaiset demografiset huoltosuhteet ovat pääosin korkeammat kuin keskiarvot Suomessa ja Oulun seudulla (kuva 8 ja taulukko 8). Tämä johtuu alle 15-vuotiaiden suuresta määrästä verrattuna työikäisiin, kuten Limingassa, mutta myös vanhusten suuresta määrässä kuten Hailuodossa. Alhaisin huoltosuhde on Oulussassa ja heikoin Yli-Iissä. Tulevaisuudessa demografinen huoltosuhde tulee nousemaan kaikissa kunnissa, kun vanhusten osuus työikäisiin verrattuna tulee nousemaan, mutta myös lasten osuus pysyy vielä varsin korkealla. Kuva 8. Oulun seudun kuntien demografien huoltosuhde (Tilastokeskus). Taulukko 8. Oulun seudun kuntien demografiset huoltosuhteet vuonna 2010 ja ennusteet vuosille 2015, 2020, 2025 ja 2030 (Tilastokeskus) Hailuoto 0,68 0,81 0,88 0,93 0,98 Haukipudas 0,59 0,65 0,70 0,73 0,75 Kempele 0,56 0,63 0,68 0,73 0,77 Kiiminki 0,60 0,66 0,70 0,72 0,74 Liminka 0,74 0,79 0,79 0,77 0,76 Lumijoki 0,73 0,82 0,89 0,93 0,95 Muhos 0,65 0,73 0,77 0,80 0,82 Oulu 0,43 0,49 0,54 0,58 0,61 Oulunsalo 0,59 0,67 0,77 0,80 0,82 Tyrnävä 0,73 0,78 0,81 0,82 0,83 Yli-Ii 0,77 0,81 0,93 1,04 1,09 Oulun seutu 0,49 0,56 0,61 0,65 0,67

14 14 7. Väestön sijoittuminen Oulun seudulla Oulun seudun väestö on sijoittunut pääasiassa kuntakeskuksiin sekä sormimaisesti pääteiden varsille (kuva 9). Asutuksen sijoittumisesta voi hyvin havaita myös meren, jokien ja järvien vaikutuksen asuinalueiden sijoittumiseen. Suurin väestökeskittymä on Oulun länsiosissa. Laajimmat asumattomat alueet sijaitsevat Yli-Iissä, Yli-Iin ja Kiimingin välissä, Limingan eteläosissa sekä Ylikiimingissä ja Muhoksella. Mitä kauemmas Oulun keskusta mennään, sitä harvempaa on asutusta. Kaiken kaikkiaan YKR-aineiston mukaan Oulun seudulla asui vuoden 2010 lopussa henkilöä. Liitteenä kartat myös 0-6-vuotiaiden, 7-14-vuotiaiden ja yli 75-vuotiaiden määrästä (liite 3). Kuvassa 10 on tarkasteltu väestön muutosta vuosien 2000 ja 2010 välillä. Oulun seudulla on yhteensä 815 ruutua, joissa asukasmäärä on kasvanut ja 676 ruutua, joissa asukasmäärä on vähentynyt. Kaiken kaikkiaan väestö on lisääntynyt ajanjakson aikana :lla. Jokaisessa kunnassa sijaitsee ruutuja, joissa väestö on lisääntynyt, ja toisaalta ruutuja, joissa väestö on vähentynyt. Kunnissa, joissa on enemmän asukkaita erottuvat myös voimakkaammilla muutoksilla. Suurimmat positiiviset muutokset ovat tapahtuneet niillä asuinalueilla, jotka on rakennettu viimeisen kymmenen vuoden aikana, kuten Oulussa Kaakkurin suuralue, Ritaharju ja Talvikangas. Toisaalta Oulusta erottuvat myös alueet keskustan läheisyydessä, joille on tehty täydennysrakentamista, kuten Limingantulli, Alppila ja Värttö. Muista kunnista erottuvat Kempeleessä Linnakangas, Limingassa Tupos, Tyrnävällä Tupos, Kiimingissä Jääli, ja Haukiputaalla keskustan eteläpuoli. Suurimmat negatiiviset muutokset ovat tapahtuneet Oulussa ja erityisesti asuinalueilla, jotka on rakennettu ja 1980 luvuilla, kuten Maikkula, Myllyoja ja Koskela. Muutokset ovat sitä pienempiä mitä kauemmas kuntakeskuksista mennään. Liitteenä kartat myös 0-6 vuotiaiden, 7-14 vuotiaiden ja yli 75 vuotiaiden määrän muutoksesta.

15 Kuva 9. Oulun seudun väestön sijoittuminen vuonna 2010 (Tilastokeskus, SYKE, YKR-aineisto). 15

16 Kuva 10. Oulun seudun väestön muutos vuosien 2000 ja 2010 välillä (Tilastokeskus, SYKE, YKR-aineisto). 16

17 17 8. Oulun seudun sosiaali- ja terveyspalvelut 8.1. Oulun seudun kuntien terveyspalvelut Oulun seudulla jokaisessa kunnassa on terveyspalveluista vähintään lääkärin vastaanotto, hammashoitola ja neuvola (kuva 11). Hailuodossa, Lumijoella ja Yli-Iissä, joissa on vähiten Oulun seudun kunnista asukkaita, myös terveyspalveluita on tarjolla vähiten. Terveyspalvelut sijaitsevat pääosin kuntien keskustoissa. Monipuolisimmat palvelut ovat Oulussa, mihin on keskittynyt myös erikoissairaanhoito ja mielenterveyspalvelut. Haukiputaalla, Kiimingissä, ja Limingassa on kaksi neuvolaa ja Oulussa peräti yksitoista neuvolaa. Hammashoitoloita on kaksi kappaletta Haukiputaalla, Kempeleessä, Kiimingissä, Limingassa ja Tyrnävällä. Oulussa hammashoitoloita on kaiken kaikkiaan kolmetoista.

18 Kuva 11. Oulun seudun terveyspalvelut. 18

19 Oulun seudun sosiaalipalvelut Sosiaalipalveluihin luetaan tässä tarkastelussa sosiaalitoimistot, lastensuojelupalvelut, päihdepalvelut ja vammaispalvelut. Jokaisessa kunnassa on vähintään lakisääteiset kunnan järjestämät lakisääteiset sosiaalipalvelut, kuten Hailuodossa ja Lumijoella (kuva 12). Muissa kunnissa on myös yksityisiä palveluita. Sosiaalipalvelut sijaitsevat lähinnä kuntien keskustoissa. Niiden ulkopuolella olevat ovat lpääasiassa yksityisiä asumis- ja kuntoutuspalveluita samoin kuin perhekoteja.

20 Kuva 12. Oulun seudun sosiaalipalvelut. 20

21 Vanhuspalvelut Oulun seudulla on vanhusten palveluita saatavilla jokaisessa seudun kunnassa (kuva 13). Hailuodossa on kunnallinen vanhuspalvelu (Palvelukoti Saarenkartano). Muissa kunnissa on kunnallisten palveluiden lisäksi myös yksityisiä vanhusten palveluita. Oulun seudulla on enemmän yksityisiä palveluita kuin kunnallisia. Palvelut sijaitsevat pääasiassa kuntien keskustoissa, mutta yksittäisiä palveluita on myös suurimmissa asutuskeskustoissa ja näin ollen ne ovat varsin hyvin saavutettavissa.

22 Kuva 13. Oulun seudun kunnalliset ja yksityiset vanhuspalvelut. 22

23 23 9. Terveysasemien ja keskusten sekä neuvoloiden saavutettavuus Oulun seudulla on yhteensä 20 terveyskeskusta tai terveysasemaa (kuva 14). Niistä kolmen kilometrin säteellä asui vuonna 2010 kaikista asukkaista yhteensä 53,9 % ( asukasta) ja kymmenen kilometrin säteellä asui jo 95,6 % (taulukko 9). Alle kouluikäisten saavutettavuus sen sijaan oli huonompi, sillä kolmen kilometrin säteellä asui vain 42,1 % asukkaista. Tätä selittää se, että uusille asuinalueille, jotka yleensä sijaitsevat kauempana kuntakeskuksista, muuttaa pääasiassa lapsiperheitä. Kymmenen kilometrin etäisyydellä koko väestö ja 0-6-vuotiaat ovat jo lähes yhtä hyvin tavoitettavissa. Sen sijaan yli 75-vuotiaiden etäisyys terveyskeskuksesta on parempi kuin väestöllä keskimäärin. Kolmen kilometrin etäisyydellä terveyskeskuksesta asuu 73,5 % asukkaista. Tätä selittää se, että yli 75 vuotiaita asuu suhteessa paljon keskustoissa. Yli viidentoista kilometrin päässä terveyskeskuksesta asuu reilut asukasta. Näistä 0-6 vuotiaita on noin tuhat ja yli 75 vuotiaita kolmesataa. Väestörikkaimmat alueet, jotka jäävät 15 kilometrin saavutettavuuden ulkopuolelle ovat Temmes Tyrnävällä, Oulun ja Muhoksen väli, Kylmälänkylä Muhoksella ja Ylikiimingin reuna-alueet. Taulukko 9. Terveyskeskusten ja terveysasemien saavutettavuus Oulun seudulla. Etäisyys terveyskeskuksesta Väestö yhteensä % väestöstä 0-6 -vuotiaat % vuotiaista Yli 75- vuotiaat % yli 75- vuotiaista 0-3 km , , ,5 0-5 km , , , km , , , km , , ,2 Neuvoloiden saavutettavuus on parempi kuin terveyskeskusten tai terveysasemien (taulukot 9 ja 10). Tämä johtuu siitä, että Haikuputaalla, Kiimingissä ja Limingassa on kaksi neuvolaa (kuva 15). Neuvolasta 3 kilometrin etäisyydellä asui vuonna 2010 yhteensä 53 % Oulun seudun 0-6 vuotiaista. Viidentoista kilometrin etäisyydellä asuu lähes 100 % alle kouluikäisistä. Ainoastaan kolmesataa 0-6 vuotiaista asuu kauempana kuin viidentoista kilometrin etäisyydellä. Näistä Tyrnävän Temmes on suurin asuttualue. Taulukko 10. Neuvoloiden saavutettavuus Oulun seudulla. Etäisyys neuvolasta 0-6 vuotiaat % vuotiaista 0-3 km ,0 0-5 km , km , km ,8

24 Kuva 14. Oulun seudun terveyskeskusten ja asemien saavutettavuus vuonna 2010 (Tilastokeskus, SYKE, YKR-aineisto). 24

25 Kuva 15. Oulun seudun neuvoloiden saavutettavuus vuonna 2010 (Tilastokeskus, SYKE, YKR-aineisto). 25

26 Lisämateriaalia palveluverkkosuunnitteluun Työpaikat vuonna 2007 Palveluverkkosuunnittelussa on hyödyllistä myös tietää missä sijaitsevat työpaikkakeskittymät. Oulun seudun työpaikat ovatkin keskittyneet enemmän kuin väestö (kuva 16). Kaikissa kunnissa kuntien keskustat erottuvat selvästi ympäröivistä alueista. Keskustojen lisäksi esiin nousevat Oulussa Kontinkankaan sairaala-alue, Limingantulli, Linnanmaan alue sekä suurten IT-yritysten toimipaikat Oulussa, Kempeleessä ja Oulunsalossa.

27 Kuva 16. Oulun seudun työpaikat neliökilometriruuduissa vuonna 2007 (Tilastokeskus, Syke, YKRaineisto). 27

28 Linja-autopysäkkien saavutettavuus Joukkoliikenteellä on suuri merkitys palveluiden saavutettavuudessa. Oulun seudulla Oulun keskusta ja lähiöt ovat parhaiten joukkoliikenteen piirissä (kuva 17). Muissa kunnissa lähinnä päätiet ja keskustat ovat saavutettavissa joukkoliikenteellä. Kilometrin etäisyydellä linja-autopysäkistä asui vuonna 2010 Oulun seudulla kaiken kaikkiaan 87,4 % väestöstä (taulukko 11). Parhaiten tarkastelluista ikäryhmistä joukkoliikenteellä on saavutettavissa yli 75 vuotiaat ja huonointen 0-6 vuotiaat. Taulukko 11. Oulun seudun linja-autopysäkkien saavutettavuus yhden kilometrin säteellä (Tilastokeskus, Syke, YKR-aineisto). % Ikäryhmä Väestö väestöstä 0-6 v , v ,4 yli 75 v ,1 Väestö yht ,4

29 Kuva 17. Linja-autopysäkkien saavutettavuus Oulun seudulla vuonna 2010 (Tilastokeskus, Syke, YKRaineisto). 29

30 Suunnittelutarveratkaisut ja poikkeusluvat Suunnittelutarveratkaisuja haetaan, jos rakennetaan haja-asutusalueelle eli asemakaavan ulkopuolelle. Suunnittelutarveratkaisu tarvitaan ennen rakennusluvan hakemista. Edellytykset suunnittelutarveratkaisun myöntämiselle on asetettu maankäyttö- ja rakennuslaissa (MRL 137 ). Poikkeuslupa tarvitaan, mikäli rakennetaan muulla tavalla kuin kaavassa on osoitettu. Hajaasutusalueelle rakentaminen vaikuttaa palveluiden suunnitteluun ja toteuttamiseen sekä infrastruktuurin rakentamiseen. Suunnittelutarveratkaisujen ja poikkeuslupien määrä kertoo asutuksen hajanaisuudesta. Palveluverkkosuunnittelussa haja-asutusta on hyvä tarkastella, sillä mitä hajanaisempaa asutus on, sitä vaikeampi palveluverkkoa on suunnitella. Oulun seudulla hajarakentaminen on aika yleistä, mistä kertoo ympärivuotisille asuinrakennuksille myönnettyjen suunnittelutarveratkaisujen ja poikkeuslupien määrä. Ajanjaksolla lupia myönnettiin yhteensä kappaletta (taulukko 12 ja kuva 18). Eniten lupia myönnettiin Kiimingissä ja Haukiputaalla, vähiten Lumijoella ja Yli-Iissä. Taulukko 12. Oulun seudulla myönnetyt suunnittelutarveratkaisut ja poikkeusluvat. Vuosi Hailuoto Haukipudas Kempele Kiiminki Liminka Lumijoki Muhos Oulu Oulunsalo Tyrnävä Yli-Ii Yhteensä

31 Kuva 18. Oulun seudulla myönnetyt suunnittelutarveratkaisut ja poikkeusluvat. 31

32 Autioitumisuhanalla olevat alueet Taulukko 13. Oulun seudun autioitumisuhanalla olevien ruutujen määrät kunnittain. Hailuoto Haukipudas Kempele Kiiminki Liminka Lumijoki Muhos Oulu Oulunsalo Tyrnävä Oulun seudulla oli vuonna 2010 yhteensä 216 asuttua 1 km x 1 km ruutua, jossa nuorin asukas on täyttänyt 50 vuotta. Kun nuorin asukas ruudussa on vähintään 50 vuotta tai enemmän katsotaan ruudun olevan autioitumisuhanalla. Kaikissa kunnissa Kempelettä lukuun ottamatta on näitä ruutuja (taulukko 13 ja kuva 19). Eniten autioitumisuhan alla olevia ruutuja on Oulussa ja siellä erityisesti Ylikiimingin alueella, missä ruudut sijaitsevat hajanaisesti siellä täällä ja pääosin hajaasutusalueilla. Yli- Ii

33 Kuva 19. Oulun seudun autioitumisuhanalla olevat 1 km x 1 km ruudut vuonna 2010 (Tilastokeskus, Syke, YKR-aineisto). 33

34 Yhteenveto Paikkatiedon käyttäminen palveluverkkosuunnittelussa voi avata uusia näkökulmia suunnitteluun ja päätöksentekoon. Paikkatiedon avulla voidaan tehdä useita ilmiöitä näkyväksi, jotka tähän asti ovat olleet vain mutu-tietoa. Oulun seudulla riittää haasteita palveluverkon suunnittelussa seuraavien vuosikymmenten aikana. Väestömäärä kasvaa vielä ennusteiden mukaan, mutta kasvu tulee hidastumaan. Samaan aikaan väestö vanhenee ennen näkemätöntä vauhtia. Kuntien talous kiristyy ja palvelurakenteita joudutaan mahdollisesti muuttamaan nykyisestä. Lisähaastetta tuo rakennusten vanheneminen. Oulun seudun kuntien väestömäärät vaihtelevat Hailuodon noin tuhannesta Oulun :een. Tämän takia koko seudun tarkasteluissa ei pystytä kovin hyvin keskittymään paikallisiin erityispiirteisiin. Oulun seudun kunnat eroavat toisistaan väestömääriltään, fyysiseltä kooltaan, luonteeltaan, hallinnoiltaan ja palveluiltaan. Tämän takia olisikin hyvä takia tarkastella kuntia myös erikseen. Raporttia lukiessa on myös hyvä muistaa, että väestöennusteet ovat Tilastokeskuksen laatimia ja perustuvat aiempien vuosienkehitykseen. Näin ollen kuntien omat ennusteet voivat olla tarkempia ja niissä on mahdollisuus ottaa huomioon kuntien suunnitelmia rakentamisesta. Tähän asti Oulun seudulla tehtyjä paikkatietoselvityksiä on käytetty lähinnä yleiseen palveluverkkotarkasteluun. Olisikin tärkeää saada paikkatietoanalyysit laajemmin mukaan kuntien palveluverkkosuunnitteluun. Uuden Oulun palveluverkkosuunnitteluun onkin otettu mukaan paikkatieto uudella laajuudella.

35 LIITE 1/1 35 Liite 1. Oulun seudun kuntien väestörakenne ja sen ennustettu muutos vuoteen 2030 (Tilastokeskus). Ikäryhmä 2000 % 2010 % 2015 % 2020 % 2025 % 2030 % % Hailuoto ,2 61 6,1 64 5,7 65 5,5 66 5,3 65 5,1 4 6, ,5 76 7, , , , , , , , , , , ,4 38 6, , , , , , , , , , , , , , ,8 Yht Haukipudas , , , , , ,5 93 3, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,0 Yht Kempele , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,4 Yht Kiiminki , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,1 Yht Liminka , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,3 Yht

36 LIITE 36 1/2 Ikäryhmä 2000 % 2010 % 2015 % 2020 % 2025 % 2030 % % Lumijoki , , , , , ,9-2 -0, , , , , , , , , , , , , ,3 58 5, , , , , , , , , , , , , , ,3 Yht Muhos , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,5 Yht Oulu , , , , , ,8 13 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,5 Yht Oulunsalo , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,4 Yht Tyrnävä , , , , , ,7 74 7, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,9 Yht Yli-Ii , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,8 Yht

37 LIITE 2/1 37 Liite 2. Oulun seudun vanhusten ennustettumuutos kunnittain (Tilastokeskus). 65+ Hailuoto Haukipudas Kempele Kiiminki Liminka Lumijoki Muhos Oulu Oulunsalo Tyrnävä Yli-Ii

38 LIITE 2/ Hailuoto Haukipudas Kempele Kiiminki Liminka Lumijoki Muhos Oulu Oulunsalo Tyrnävä Yli-Ii

39 LIITE 2/ Hailuoto Haukipudas Kempele Kiiminki Liminka Lumijoki Muhos Oulu Oulunsalo Tyrnävä Yli-Ii

40 LIITE 3/1 40 Liite 3. Oulun seudun 0-6 vuotiaiden, 7-14 vuotiaiden ja yli 75 vuotiaiden sijoittuminen vuonna 2010 ja määrän muutos (YKR-aineisto, Tilastokeskus, Syke)

41 41 LIITE 3/2

42 42 LIITE 3/3

43 LIITE 3/4 43

44 LIITE 44 3/5

45 LIITE 3/645

Lakeuden sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminta-alueen väestönkehitys, palvelut ja terveyskeskusten liikenteellinen saavutettavuus

Lakeuden sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminta-alueen väestönkehitys, palvelut ja terveyskeskusten liikenteellinen saavutettavuus Lakeuden sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminta-alueen väestönkehitys, palvelut ja terveyskeskusten liikenteellinen saavutettavuus Anna Keskitalo Oulun seutu 2011 2 Sisältö 1. Alkusanat... 3 2. Lakeuden

Lisätiedot

Väestönmuutokset 2011

Väestönmuutokset 2011 Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 17.6.2012 Väestönmuutokset 2011 Suomen kahdeksanneksi suurimman kaupungin Lahden väkiluku oli vuoden 2011 lopussa 102 308. Vuodessa väestömäärä lisääntyi

Lisätiedot

Oulun seudun kouluverkon tarkastelu paikkatiedon avulla Syksy 2011

Oulun seudun kouluverkon tarkastelu paikkatiedon avulla Syksy 2011 Oulun seudun kouluverkon tarkastelu paikkatiedon avulla Syksy 2011 2 Sisältö 1. Alkusanat... 3 2. Peruskoulut ja koululaiset... 3 2.1. Oulun seudun peruskoulujen oppilasmäärien kehitys 1999 2010... 3 2.2.

Lisätiedot

Paikkatiedon hyödyntäminen palveluverkkosuunnittelussa Oulun kaupungissa

Paikkatiedon hyödyntäminen palveluverkkosuunnittelussa Oulun kaupungissa Paikkatiedon hyödyntäminen palveluverkkosuunnittelussa Oulun kaupungissa Anna Keskitalo, HSY:n paikkatietoseminaari 14.3.2013 Esityksen sisältö Uusi Oulu Oulun palvelumalli 2020 Muita esimerkkejä Haasteet

Lisätiedot

15 Pohjois-Pohjanmaa. 15.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti

15 Pohjois-Pohjanmaa. 15.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Kulttuuria kartalla 15 Pohjois-Pohjanmaa 15.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Taulukko 15.1. POHJOIS-POHJANMAA Kuntien lukumäärä Kaupunkimaiset: 6 kpl Taajaan asutut: 9 kpl Maaseutumaiset:

Lisätiedot

MUUTOKSEN SUUNNAT PORISSA

MUUTOKSEN SUUNNAT PORISSA Kuva: Antero Saari Kuva: Toni Mailanen Kuva: Toni Mailanen MUUTOKSEN SUUNNAT PORISSA IV neljännes (loka-marraskuu) 2014 Kuva: Marianne Ståhl 23.2.2015 KONSERNIHALLINTO Timo Aro ja Timo Widbom Kuva: Toni

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 25.5.2010/Liite LÄÄKINNÄLLISEN KUNTOUTUKSEN APUVÄLINEET. *varastoon/lainaamoon hankitut välineet

Perusturvalautakunta 25.5.2010/Liite LÄÄKINNÄLLISEN KUNTOUTUKSEN APUVÄLINEET. *varastoon/lainaamoon hankitut välineet Perusturvalautakunta 25.5.2010/Liite LÄÄKINNÄLLISEN KUNTOUTUKSEN APUVÄLINEET HAILUOTO ka -08 ja -09 12 510 -Sisältää eri tileiltä kootut määrärahat 8 266 1 168 11 440 2 658 Esh palvelut - 535-793 Henkilöstökuluosuus

Lisätiedot

MATO luonnoksen esittely

MATO luonnoksen esittely Maankäytön toteuttamisohjelma MATO 2014-2018 MATO luonnoksen esittely 24.4.2013 MATO seminaari, Jouni Kurttila MAAPOLIITTINEN OHJELMA (MAPO) Maapoliittiset linjaukset sisältävä maapoliittinen ohjelma

Lisätiedot

Palveluiden saavutettavuuden tutkimusmenetelmät

Palveluiden saavutettavuuden tutkimusmenetelmät Palveluiden saavutettavuuden tutkimusmenetelmät Mikko Tervo Oulun yliopisto Maantieteen laitos Kerttu Saalasti Säätiö TAUSTAA Kaupunki/aluesuunnittelussa toimintojen sijainti avainasemassa (esim. laki

Lisätiedot

Johdanto. Aineistojen analysoiminen perustuu paikkatietomenetelmiin.

Johdanto. Aineistojen analysoiminen perustuu paikkatietomenetelmiin. Johdanto Pirkanmaan 1. maakuntakaava on hyväksytty maakuntavaltuustossa 9.3.2005 ja se on vahvistettu valtioneuvostossa 29.3.2007. Maakuntakaavan seuranta perustuu maankäyttö ja rakennuslakiin (MRL). Lain

Lisätiedot

Katsaus Pohjois-Karjalan yhdyskuntarakenteeseen

Katsaus Pohjois-Karjalan yhdyskuntarakenteeseen 10.11.201 5 Katsaus Pohjois-Karjalan yhdyskuntarakenteeseen Timo Korkalainen JOHDANTO ELY-keskus on laatinut vuoden 2015 aikana kuntakohtaiset yhdyskuntarakennekatsaukset Pohjois-Karjalan kunnista. Katsaukset

Lisätiedot

Kumpulankaari 14, 90650 OULU hailuoto@rhy.riista.fi 0400-803858 RHY-numero 253 PetoyhdyshenkilöJani RantasuoOULU jani.rantasuo@elisanet.

Kumpulankaari 14, 90650 OULU hailuoto@rhy.riista.fi 0400-803858 RHY-numero 253 PetoyhdyshenkilöJani RantasuoOULU jani.rantasuo@elisanet. Hailuodon riistanhoitoyhdistys Kumpulankaari 14, 90650 OULU hailuoto@rhy.riista.fi 0400-803858 RHY-numero 253 PetoyhdyshenkilöJani RantasuoOULU jani.rantasuo@elisanet.fi 0400-803858 Haukiputaan riistanhoitoyhdistys

Lisätiedot

Oulun seudun kaupallinen palveluverkko 2030

Oulun seudun kaupallinen palveluverkko 2030 Oulun seudun kaupallinen palveluverkko 2030 Haukipudas Kiiminki Anne Leskinen, 27.1.2011 Hailuoto Oulunsalo Oulu Kempele Lumijoki Liminka Tyrnävä Muhos Kaupalliset selvitykset seudun yleiskaavan taustalla

Lisätiedot

LIITE 1. OULUN SEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN PALVELUTASO- JA LINJASTOSUUNNITELMAN 2. VAIHE

LIITE 1. OULUN SEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN PALVELUTASO- JA LINJASTOSUUNNITELMAN 2. VAIHE RUNKOLINJAT 1-3 R1: Iinatti - Herukka R2: Pesätie - Kaijonharju R3: Hiukkavaara- Keskusta HEILURILINJAT 1-14 H1: Lentoasema - Heikinharju H2: Lentoasema - Teknologiakylä H3: Heikinharju - Jylkynkangas

Lisätiedot

OULUN SEUTU - YHDYSKUNTARAKENTEEN TIIVISTÄMINEN HYVÄLLÄ YHTEISTYÖLLÄ POHJOISKALOTIN YKKÖSEKSI

OULUN SEUTU - YHDYSKUNTARAKENTEEN TIIVISTÄMINEN HYVÄLLÄ YHTEISTYÖLLÄ POHJOISKALOTIN YKKÖSEKSI - YHDYSKUNTARAKENTEEN TIIVISTÄMINEN HYVÄLLÄ YHTEISTYÖLLÄ POHJOISKALOTIN YKKÖSEKSI 30.3.2010 SUOMEN SUURIN VÄESTÖNKASVU Virallinen ennuste 275.000 asukasta vuoteen 2025 mennessä 295.000 asukasta vuoteen

Lisätiedot

DEMOGRAFINEN ELI VÄESTÖLLINEN HUOLTOSUHDE

DEMOGRAFINEN ELI VÄESTÖLLINEN HUOLTOSUHDE /Jaana Halonen 29.8.2012 DEMOGRAFINEN ELI VÄESTÖLLINEN HUOLTOSUHDE Demografinen huoltosuhde on suhdeluku, joka kertoo kuinka monta ei-työikäistä eli huollettavaa on yhtä työikäistä kohden. Vuoden 2011

Lisätiedot

Väestönkehitys ja ennuste MATOn mukaisella rakentamisella

Väestönkehitys ja ennuste MATOn mukaisella rakentamisella SUURALUE 1 KESKUSTA Väestönkehitys 1999-29 ja ennuste 214-219 25 16 12 2 14 12 1 15 1 8 8 6 1 6 4 5 4 2 2 1999 24 29 214 219-6 7-12 13-24 25-64 65-1999 24 29 214 219 3 % 25 % 15 % 1 % 5 % % 1999 24 29

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto 8.12.2011. Talousarvio 2012. Tuomas Lohi Kunnanjohtaja

Kunnanvaltuusto 8.12.2011. Talousarvio 2012. Tuomas Lohi Kunnanjohtaja Kunnanvaltuusto 8.12.2011 Talousarvio 2012 Tuomas Lohi Kunnanjohtaja YLEISET TALOUSNÄKYMÄT 2012 Kasvunäkymiä varjostavat erityisesti Euroopan velkakriisi ja epävarmat kansainväliset talouden näkymät Kuntatalouden

Lisätiedot

Muutokset suhteutettiin väestökehitykseen ja ikärakenteeseen. Uusien digitaalisten palveluiden ja logistiikan mahdollisuudet otettiin huomioon

Muutokset suhteutettiin väestökehitykseen ja ikärakenteeseen. Uusien digitaalisten palveluiden ja logistiikan mahdollisuudet otettiin huomioon Palveluverkko 2025 -selvityksessä arvioitiin sote-palveluiden perus- ja erikoispalveluiden maantieteellistä saavutettavuutta sekä palveluverkon alueellisia muutostarpeita vuoteen 2025 mennessä Muutokset

Lisätiedot

Miten väestöennuste toteutettiin?

Miten väestöennuste toteutettiin? Miten väestöennuste toteutettiin? Väestöennusteen laatiminen perustui kolmeen eri väestökehityksen osatekijään: 1) luonnollinen väestönlisäykseen (syntyvyys ja kuolleisuus, 2) kuntien väliseen nettomuuttoon

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi. Ii Tuomas Jalava

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi. Ii Tuomas Jalava Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi 9.4.2014 Tuomas Jalava Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen käyttötiedot

Lisätiedot

Oulun seudulla kiertävien nopeusnäyttötaulujen mittaukset ajalla 8/2014-7/2015. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen maantieverkon kohteet

Oulun seudulla kiertävien nopeusnäyttötaulujen mittaukset ajalla 8/2014-7/2015. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen maantieverkon kohteet Oulun seudulla kiertävien nopeusnäyttötaulujen mittaukset ajalla 8/2014-7/2015 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen maantieverkon kohteet Mittauspisteet MittausID Suuralue tai kunta Sijainti Tietoja 108 Haukipudas

Lisätiedot

TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2012

TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2012 Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY) Lähde: TEM, työnvälitystilasto TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2012 Alavieska 11,4 10,2 9,8 8,9 7,0 7,6 9,2 Haapajärvi

Lisätiedot

Väestön muutos oli 228 henkeä (ennakkotieto)

Väestön muutos oli 228 henkeä (ennakkotieto) YLEINEN JA OMAN ALUEEN TALOUDELLINEN KEHITYS Väestönmuutokset Vuoden 2016 lopussa kempeleläisiä oli ennakkotietojen mukaani 17 294. Asukasmäärä kasvoi edellisvuodesta 228 henkilöä eli 1,3 %. Muuttoliike

Lisätiedot

EKOLIITU - HÄMEENLINNAN SEUDUN KESTÄVÄN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA VÄESTÖ JA YHDYSKUNTARAKENNE

EKOLIITU - HÄMEENLINNAN SEUDUN KESTÄVÄN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA VÄESTÖ JA YHDYSKUNTARAKENNE EKOLIITU - HÄMEENLINNAN SEUDUN KESTÄVÄN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA VÄESTÖ JA YHDYSKUNTARAKENNE Sisältö Väestökehitys ja -ennuste Väestön ikärakenteen muutoksia Asutuksen sijoittuminen Asukasmäärän

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi. Tyrnävä Tuomas Jalava

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi. Tyrnävä Tuomas Jalava Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi 9.4.2014 Tuomas Jalava Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen käyttötiedot

Lisätiedot

OULUN SEUDUN ILMASTOSTRATEGIA

OULUN SEUDUN ILMASTOSTRATEGIA OULUN SEUDUN ILMASTOSTRATEGIA Marketta Karhu, Oulun seudun ympäristövirasto Kestävä yhdyskunta seminaari 3.12.2008 Oulu OULU, KEMPELE, KIIMINKI, OULUNSALO,MUHOS, LIMINKA, TYRNÄVÄ, YLIKIIMINKI, LUMIJOKI,

Lisätiedot

Oulun seudun kuntien maankäytön toteuttamisohjelma luonnos

Oulun seudun kuntien maankäytön toteuttamisohjelma luonnos Oulun seudun kuntien maankäytön toteuttamisohjelma luonnos 1.11.2012 Haukipudas Kiiminki seutusuunnittelija Anne Leskinen 14.11.2012 Hailuoto Oulunsalo Oulu Kempele Lumijoki Liminka Tyrnävä Muhos 2 Oulun

Lisätiedot

VÄESTÖNMUUTOKSET 2010

VÄESTÖNMUUTOKSET 2010 TILASTOKATSAUS 4 / 2011 Lahden kaupunki Tekninen ja ympäristötoimiala Irja Henriksson 27.6.2011 VÄESTÖNMUUTOKSET 2010 Väkiluku kasvoi 0,7 % Suomen kahdeksanneksi suurimman kaupungin Lahden väkiluku oli

Lisätiedot

Elinvoima ja kilpailukyky kaupunkiseudulla

Elinvoima ja kilpailukyky kaupunkiseudulla Elinvoima ja kilpailukyky kaupunkiseudulla Jyväskylän kaupunkiseudun erityisen kuntajakoselvitys Kuntajakoselvittäjät Jarmo Asikainen, Paavo Kaitokari ja Jouko Luukkonen Sähköposti: etunimi.sukunimi@vm.fi

Lisätiedot

ESIMERKKEJÄ HAJARAKENTAMISEN HALLINNASTA MUUALTA SUOMESTA

ESIMERKKEJÄ HAJARAKENTAMISEN HALLINNASTA MUUALTA SUOMESTA ESIMERKKEJÄ HAJARAKENTAMISEN HALLINNASTA MUUALTA SUOMESTA HELJÄ AARNIKKO / JUHANA RAUTIAINEN 12.4.2012 2 HAJARAKENTAMISEN TYÖPAJA Yhdyskuntarakenteen seuranta (YKR) Taajama YKR-Taajama on vähintään 200

Lisätiedot

Liikenteenharjoittajan toteuttama lippujärjestelmä perustuu kilometritaksaan.

Liikenteenharjoittajan toteuttama lippujärjestelmä perustuu kilometritaksaan. 5. Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus 5.1. Liikenteenharjoittajan toteuttama lippu- ja maksujärjestelmä Lippu- ja maksujärjestelmän toteuttaa liikenteenharjoittaja tai tämän valtuuttama taho. Järjestelmä

Lisätiedot

Maankäytön ja liikenteen suunnittelun integrointi Oulun seudulla

Maankäytön ja liikenteen suunnittelun integrointi Oulun seudulla Maankäytön ja liikenteen suunnittelun integrointi Oulun seudulla Haukipudas Kiiminki Hailuoto Oulunsalo Oulu seutusuunnittelija Anne Leskinen, 8.12.2010 Kempele Lumijoki Muhos Liminka Tyrnävä Uusi Oulu

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi. Oulun selvitysalue Tuomas Jalava

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi. Oulun selvitysalue Tuomas Jalava Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi 9.4.2014 Tuomas Jalava Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen käyttötiedot

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi. Hailuoto Tuomas Jalava

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi. Hailuoto Tuomas Jalava Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi 9.4.2014 Tuomas Jalava Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen käyttötiedot

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi. Oulu Tuomas Jalava

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi. Oulu Tuomas Jalava Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi 9.4.2014 Tuomas Jalava Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen käyttötiedot

Lisätiedot

Etelä-Savon kuntarakenneuudistuksen tausta-aineistoa

Etelä-Savon kuntarakenneuudistuksen tausta-aineistoa Etelä-Savon kuntarakenneuudistuksen tausta-aineistoa Kuntarakenneuudistuksen perustietoa: Työssäkäynti, asiointi, asuminen, väestö, liikenne 17.11.2011 1 Kuntauudistuksen tarkastelunäkökulmat Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi. Muhos Tuomas Jalava

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi. Muhos Tuomas Jalava Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi 9.4.2014 Tuomas Jalava Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen käyttötiedot

Lisätiedot

Muuttuva vähittäiskauppa yhdyskuntarakenteessa. Antti Rehunen Urban Zone 2 -loppuseminaari 13.6.2014

Muuttuva vähittäiskauppa yhdyskuntarakenteessa. Antti Rehunen Urban Zone 2 -loppuseminaari 13.6.2014 Muuttuva vähittäiskauppa yhdyskuntarakenteessa Antti Rehunen Urban Zone 2 -loppuseminaari 13.6.2014 Näkökulmia vähittäiskauppaan ja yhdyskuntarakenteen vyöhykkeisiin 1 Vähittäiskaupan toimipaikkojen sijoittuminen

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi. Liminka Tuomas Jalava

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi. Liminka Tuomas Jalava Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi 9.4.2014 Tuomas Jalava Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen käyttötiedot

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto OULUN SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄKOKOUSEDUSTAJIEN VALITSEMINEN

Kunnanhallitus Valtuusto OULUN SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄKOKOUSEDUSTAJIEN VALITSEMINEN Kunnanhallitus 213 05.06.2017 Valtuusto 68 12.06.2017 OULUN SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄKOKOUSEDUSTAJIEN VALITSEMINEN KHALL 213 Valmistelija: hallinnon sihteeri Marja Harjunen, 050-4636 280 Oulun

Lisätiedot

Pohjois-Savon väestöennuste

Pohjois-Savon väestöennuste Pohjois-Savon väestöennuste 260000 MDI:n ennuste MDI:n ennusteen mukaan Pohjois-Savon maakunnan asukasluku vähenee vuosien 2017-2040 aikana: -17 159 asukkaalla -7 prosentilla 250000 240000 MDI:n ennusteen

Lisätiedot

Maa-ainesluvat kuntien näkökulmasta

Maa-ainesluvat kuntien näkökulmasta Maa-ainesluvat kuntien näkökulmasta Maarit Kaakinen Oulun seudun ympäristötoimi POSKI- hankkeen loppuseminaari 28.4.2015 Maa-ainesluvat Oulun seudulla Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen johtokunta

Lisätiedot

Väestö- ja muuttoliiketietoja Etelä-Savosta ja alueen kunnista. Tietopaketti kuntavaaliehdokkaille

Väestö- ja muuttoliiketietoja Etelä-Savosta ja alueen kunnista. Tietopaketti kuntavaaliehdokkaille Väestö- ja muuttoliiketietoja Etelä-Savosta ja alueen kunnista Tietopaketti kuntavaaliehdokkaille Sisältö Väkiluvun kehitys (maakunta, kunnat) Väestöennuste 2015-2040 (maakunta, kunnat) Ikärakenne ja ennuste

Lisätiedot

Paikkatiedon mahdollisuudet

Paikkatiedon mahdollisuudet Paikkatiedon mahdollisuudet Taustatietoryhmä 26.2.2016 Laatija: Mari Väänänen Paikkatieto / GIS 2 LÄHDE: http://www.itewiki.fi/opas/paikkatieto-gis-ja-karttapalvelut/ Esimerkkejä paikkatietoanalyyseistä

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi. Kempele Tuomas Jalava

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi. Kempele Tuomas Jalava Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi 9.4.2014 Tuomas Jalava Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen käyttötiedot

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi. Lumijoki Tuomas Jalava

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi. Lumijoki Tuomas Jalava Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi 9.4.2014 Tuomas Jalava Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen käyttötiedot

Lisätiedot

VÄESTÖENNUSTE 2015-2040

VÄESTÖENNUSTE 2015-2040 VÄESTÖENNUSTE 2015-2040 KEHITTÄMIS- JA TALOUSOSASTO/ Kehittämispalvelut 1 / 2016 Alkusanat Tilastokeskus on julkaissut väestöennusteen joka kolmas vuosi. Tilastokeskuksen väestöennusteet perustuvat havaintoihin

Lisätiedot

Tilastokatsaus 12:2010

Tilastokatsaus 12:2010 Tilastokatsaus 12:2010 15.11.2010 Tietopalvelu B15:2010 Pendelöinti Vantaalle ja Vantaalta vuosina 2001-2008 Vantaalaisten työssäkäyntikunta Vantaalaisista työskenteli vuonna 2008 kotikunnassaan 44,9 prosenttia.

Lisätiedot

Väestönmuutokset ja ikärakenne vuonna 2017

Väestönmuutokset ja ikärakenne vuonna 2017 Katja Karevaara 13.12.2018 Väestönmuutokset ja ikärakenne vuonna 2017 Lahden väkiluku oli vuoden 2017 lopussa 119 573. Vuoden aikana kaupungin väestö kasvoi 121 henkilöllä. Syntyneitä oli vähemmän kuin

Lisätiedot

KUUMA-johtokunta / Liite 13l. KUUMA kuntien. väestöennuste

KUUMA-johtokunta / Liite 13l. KUUMA kuntien. väestöennuste KUUMA kuntien väestöennuste 2018-2040 KUUMA-johtokunta 23.5.2019 13 / Liite 13l Väestönlisäystä saaneet kaupunkiseudut (19/70) vuosina 2010-2017 + 141 361 + 31 949 + 23 591 + 7 090 + 4 305 + 19 087 + 12

Lisätiedot

Oulun seudun yleiskaava 2020 Muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivitetty 21.10.2004

Oulun seudun yleiskaava 2020 Muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivitetty 21.10.2004 0 Oulun seudun yleiskaava 2020 Muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivitetty 21.10.2004 Mitä suunnitellaan? Oulun seudun yleiskaavaa laajennetaan Lumijoen, Limingan ja Tyrnävän kuntien

Lisätiedot

Asuinalueiden matkatuotoskortit

Asuinalueiden matkatuotoskortit Asuinalueiden matkatuotoskortit OHJE: 1. Klikkaa asuntoalueen nimeä siirtyäksesi kohteen matkatuotoskortin ensimmäiselle sivulle. 2. Matkatuotoskortista voi palata alkuun klikkaamalla linkkiä kohteen nimessä.

Lisätiedot

Liikenteen käytännön hoitamiseen liittyviä taustatietoja

Liikenteen käytännön hoitamiseen liittyviä taustatietoja 1(24) Liikenteen käytännön hoitamiseen liittyviä taustatietoja Mahdolliset WC-tilat päätepysäkeille Kuljettajavaihtojen ja taukojen suunnittelu sekä WC-tilojen järjestäminen kuuluu liikennöitsijälle. Paikkatoiveet

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) Joensuu. 16.5.2013 Heikki Miettinen

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) Joensuu. 16.5.2013 Heikki Miettinen Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) 16.5.2013 Heikki Miettinen Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen

Lisätiedot

Yritystukien alueellinen kohdentuminen Pohjois- Pohjanmaalla 2007-2013

Yritystukien alueellinen kohdentuminen Pohjois- Pohjanmaalla 2007-2013 Yritystukien alueellinen kohdentuminen Pohjois- Pohjanmaalla 2007-2013 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue 18.11.2014 Pohjois-Pohjanmaan yritystuet 2007-2013 Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

Oulun seudulla kiertävien nopeusnäyttötaulujen mittaukset ajalla 8/2015-7/2016. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen maantieverkon kohteet

Oulun seudulla kiertävien nopeusnäyttötaulujen mittaukset ajalla 8/2015-7/2016. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen maantieverkon kohteet Oulun seudulla kiertävien nopeusnäyttötaulujen mittaukset ajalla 8/2015-7/2016 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen maantieverkon kohteet Mittauspisteet MittausID Suuralue tai kunta Sijainti Tietoja 186 Ii

Lisätiedot

KAUPUNKI KASVAA mistä tilaa kaikille? miten ja minne asukkaat liikkuvat tulevaisuudessa?

KAUPUNKI KASVAA mistä tilaa kaikille? miten ja minne asukkaat liikkuvat tulevaisuudessa? KAUPUNKI KASVAA mistä tilaa kaikille? miten ja minne asukkaat liikkuvat tulevaisuudessa? Timo Aro @timoaro Huhtikuu 2019 Alue- ja väestönkehityksen muutostrendit vaikuttavat kaikkien alueiden kehitykseen

Lisätiedot

ALUE- JA VÄESTÖRAKENTEEN ISOT MUUTOSTRENDIT. VTT Timo

ALUE- JA VÄESTÖRAKENTEEN ISOT MUUTOSTRENDIT. VTT Timo ALUE- JA VÄESTÖRAKENTEEN ISOT MUUTOSTRENDIT VTT Timo Aro @timoaro 26.7.2017 Jokaisen alueen menestyminen tai menestymättömyys perustuu vain ja ainoastaan kasvuun! Alue- ja väestörakenteen ISOT muutostrendit

Lisätiedot

Väestöarvion laadinta ja väestötietojen hyödyntäminen Jyväskylässä

Väestöarvion laadinta ja väestötietojen hyödyntäminen Jyväskylässä Väestöarvion laadinta ja väestötietojen hyödyntäminen Jyväskylässä Kymppi Moni työpaja 22.3.2012 Leena Rossi ja Anna Isopoussu Jyväskylän väestöarvio Koko kaupungin väestöarvio Käsitteistö: väestöennuste,

Lisätiedot

Oulun seudun hajarakentamisselvitys OULUN SEUTU RAKENNUSVALVONTATYÖRYHMÄ

Oulun seudun hajarakentamisselvitys OULUN SEUTU RAKENNUSVALVONTATYÖRYHMÄ Oulun seudun hajarakentamisselvitys Lähtökohta Oulun seudulla on runsaasti hajarakentamista ei riittävästi tontteja asemakaava-alueilla tai niitä ei luovuteta kysyntää vastaavasti hajarakentaminen on ongelmallista

Lisätiedot

Paikkatiedon hyödyntäminen Korvensuoran hankesuunnitelmassa. Tammikuu 2012

Paikkatiedon hyödyntäminen Korvensuoran hankesuunnitelmassa. Tammikuu 2012 Paikkatiedon hyödyntäminen Korvensuoran hankesuunnitelmassa Tammikuu 2012 Korvensuoran kouluverkkotarkastelu 18.1.2012 2 Tekijät: Sini Piipponen, Oulun kaupunki Yleiskaavoitus Anna Keskitalo, Oulun seutu

Lisätiedot

Muuttuva väestörakenne ja tulevaisuuden kuluttajaryhmät Suomessa - esimerkkinä Lappeenrannan seutu. Alpo Kassinen 1.10.2008

Muuttuva väestörakenne ja tulevaisuuden kuluttajaryhmät Suomessa - esimerkkinä Lappeenrannan seutu. Alpo Kassinen 1.10.2008 Muuttuva väestörakenne ja tulevaisuuden kuluttajaryhmät Suomessa - esimerkkinä Lappeenrannan seutu Tarkan kokonaiskuvan perusta Muut rekisterit Väestötietojärjestelmä (VRK) Eläkerekisterit Työsuhderekisterit

Lisätiedot

Lapset ja lapsiperheet

Lapset ja lapsiperheet 1 Johdanto 2 Länsi- ja Keski-Uudenmaan kuntien välinen vertailu 3 Länsi- ja Keski-Uusimaa elinympäristönä 4 Keski-Uusimaa 5 Karviainen 6 Kirkkonummi 7 LOST 8 Hanko ja Raasepori 9 Tiivistelmät väestöryhmiä

Lisätiedot

Väestöennusteen vaikutukset alueelliseen kehitykseen

Väestöennusteen vaikutukset alueelliseen kehitykseen Väestöennusteen vaikutukset alueelliseen kehitykseen Tilastokeskuspäivä 4.11.2008 Yliaktuaari Markus Rapo, Tilastokeskus Esityksessäni! Hieman historiaa! Miksi ennusteita laaditaan! Tilastokeskuksen väestöennusteen

Lisätiedot

tilaa, valoa ja pohjoista voimaa H A U K I P U D A S, K I I M I N K I, O U L U, O U L U N S A L O, Y L I - II

tilaa, valoa ja pohjoista voimaa H A U K I P U D A S, K I I M I N K I, O U L U, O U L U N S A L O, Y L I - II tilaa, valoa ja pohjoista voimaa H A U K I P U D A S, K I I M I N K I, O U L U, O U L U N S A L O, Y L I - II Pohjois- Pohjanmaan maakuntakaava - tarkistaminen aloitettu 2011 Uuden Oulun yleiskaava - laatiminen

Lisätiedot

OULUN YLEISKAAVAN 2020 SEURANTA. Oulun kaupunki Keskushallinto Talous ja strategia A 191 ISSN 0357-8194. www.ouka.fi/yleiskaavoitus.

OULUN YLEISKAAVAN 2020 SEURANTA. Oulun kaupunki Keskushallinto Talous ja strategia A 191 ISSN 0357-8194. www.ouka.fi/yleiskaavoitus. Oulun kaupunki Keskushallinto Talous ja strategia A 191 ISSN 0357-8194 www.ouka.fi/yleiskaavoitus Kevät 2009 OULUN YLEISKAAVAN 2020 SEURANTA Alkusanat Hyvä elinympäristö on asukkaiden hyvinvoinnin perusta,

Lisätiedot

Kommenttipuheenvuoro. Projektipäällikkö. Ari Näpänkangas. Pohjois-Pohjanmaan liitto

Kommenttipuheenvuoro. Projektipäällikkö. Ari Näpänkangas. Pohjois-Pohjanmaan liitto Kommenttipuheenvuoro Ari Näpänkangas Projektipäällikkö Pohjois-Pohjanmaan liitto POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO 34 kunnan muodostama kuntayhtymä Lakisääteisiä tehtäviä Alueiden kehittäminen (maakuntasuunnitelma

Lisätiedot

Väestönmuutokset Etelä-Karjalan taajamissa, kylissä, pienkylissä ja hajaasutusalueilla

Väestönmuutokset Etelä-Karjalan taajamissa, kylissä, pienkylissä ja hajaasutusalueilla Väestönmuutokset Etelä-Karjalan taajamissa, kylissä, pienkylissä ja hajaasutusalueilla ikäryhmittäin v. 2000 2014 YKR-taajamalla tarkoitetaan vähintään 200 asukkaan taajaan rakennettua aluetta. Rajaus

Lisätiedot

Väestönmuutokset 2013 Tammi-lokakuu

Väestönmuutokset 2013 Tammi-lokakuu muutokset 2013 Tammi-lokakuu Tampere Tampereen kaupunkiseutu Suurimmat kaupungit Suurimmat seutukunnat Tampereella lähes 220 200 asukasta Tampereen väkiluku lokakuun 2013 lopussa oli 220 194 asukasta.

Lisätiedot

1. VÄESTÖN KEHITYS JA MUUTOKSET ALUERAKENTEESSA 1990-LUVUN LAPISSA

1. VÄESTÖN KEHITYS JA MUUTOKSET ALUERAKENTEESSA 1990-LUVUN LAPISSA 1. VÄESTÖN KEHITYS JA MUUTOKSET ALUERAKENTEESSA 1990-LUVUN LAPISSA Jarmo Rusanen ja Toivo Muilu Oulun yliopiston maantieteen laitos 1.1 Johdanto Suomessa, kuten myös Ruotsissa ja Norjassa, perifeerisiä

Lisätiedot

Suomen kasvukäytävän ELINVOIMAKARTASTO

Suomen kasvukäytävän ELINVOIMAKARTASTO Suomen kasvukäytävän ELINVOIMAKARTASTO Elinvoiman indikaattoreita kasvukäytäväalueella / 2014 Osa 1 muuttoliike, asuminen, rakenne Työ- ja elinkeinoministeriö Suomen kasvukäytävä -verkosto Konsultit: Suomen

Lisätiedot

Jyrääkö väestörakenteen muutos ITÄ-SUOMEN?

Jyrääkö väestörakenteen muutos ITÄ-SUOMEN? Jyrääkö väestörakenteen muutos ITÄ-SUOMEN? Syyskuu 2018 @timoaro ALUSTUKSEN YDINTEESIT 1.Suomen alue- ja väestörakenne on eriytynyt pitkään, jonka seuraukset nousevat yhä enemmän pinnalle 2.Demografisen

Lisätiedot

Oulun seudun kaupallinen palveluverkko 2030

Oulun seudun kaupallinen palveluverkko 2030 Oulun seudun kaupallinen palveluverkko 2030 Osa 1: Nykytila, kehitysnäkymät, vaihtoehdot ja vaikutusten arviointi Osa 2: Esitys kaupan toimintojen sijoittamisesta Oulun seutu, seutuhallitus 20.8.2010 Oulun

Lisätiedot

VIHDIN SISÄINEN VÄESTÖN- KEHITYS VUOSINA

VIHDIN SISÄINEN VÄESTÖN- KEHITYS VUOSINA VIHTI VIHDIN SISÄINEN VÄESTÖN- KEHITYS VUOSINA 2005-2016 Kartan jokaiseen kennoon on paikkatiedon avulla muodostettu 10 neliökilometrin alue, johon on summattu jokaisen Vihdin alueen sisällä asuva väestö

Lisätiedot

VÄESTÖENNUSTE

VÄESTÖENNUSTE VÄESTÖENNUSTE 2012-2040 KEHITTÄMIS- JA RAHOITUSOSASTO/ Kaupunki- ja taloussuunnittelu 10 / 2012 Alkusanat Tilastokeskus on julkaissut väestöennusteen joka kolmas vuosi. Tilastokeskuksen väestöennusteet

Lisätiedot

ALAVINSOAN OUNTA OVavuoVikatVauV tammi-lokakuu 31.10.2012

ALAVINSOAN OUNTA OVavuoVikatVauV tammi-lokakuu 31.10.2012 ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus tammi-lokakuu 31.10.2012 Q{ttgtngrroz{y 76.78.8678 7

Lisätiedot

Suomen aluerakenteen viimeaikainen ja tuleva kehitys

Suomen aluerakenteen viimeaikainen ja tuleva kehitys Nordia Tiedonantoja Numero 1/2010 Suomen aluerakenteen viimeaikainen ja tuleva kehitys Nordia Tiedonantoja Pohjois-Suomen maantieteellisen seuran ja Oulun yliopiston maantieteen laitoksen julkaisuja Osoite:

Lisätiedot

Väestömäärän kehitys, ikärakenne ja kielijakauma 31.12.2014 Hyvinkään kaupunki Talousosasto 12.1.2015

Väestömäärän kehitys, ikärakenne ja kielijakauma 31.12.2014 Hyvinkään kaupunki Talousosasto 12.1.2015 Väestömäärän kehitys, ikärakenne ja kielijakauma 31.12.2014 Hyvinkään kaupunki Talousosasto 12.1.2015 Väestörakenne 2014 Väestötilastojen avulla seurataan Hyvinkään väestömäärän kehitystä ja väestörakennetta.

Lisätiedot

Pohjoiset suurkaupungit

Pohjoiset suurkaupungit Helsingin yliopisto / geotieteiden ja maantieteen laitos Suomen ympäristökeskus / rakennetun ympäristön yksikkö Pohjoiset suurkaupungit Yhdyskunta- ja kaupunkirakenteen kehitys Helsingin ja Tukholman metropolialueilla

Lisätiedot

Metropoli Oulun horisontista

Metropoli Oulun horisontista Metropoli Oulun horisontista Helsinki Etelä-Suomessa > maailman metropolien verkosto Oulu Pohjois-Suomessa > Pohjoisen Euroopan metropoli Oulu Oulu Oulu Oulu Oulu Oulu Oulu Pohjoisen omat jutut: Pohjoinen

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) Muurame 16.8.2013 Tuomas Jalava

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) Muurame 16.8.2013 Tuomas Jalava Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) 16.8.2013 Tuomas Jalava Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen

Lisätiedot

TUKEVA 2 Oulun seudun osahanke

TUKEVA 2 Oulun seudun osahanke TUKEVA 2 Oulun seudun osahanke Irja Lampinen projektipäällikkö 6.5.2011 Rahoittaja STM (75 %) ja Oulun seudun kunnat (25%) Hallinnoija Oulun seutu Osahankealueet: * Oulun seutu * Oulunkaari * Kainuu *

Lisätiedot

Raahe Hannu Kallunki kuntayhtymän johtaja

Raahe Hannu Kallunki kuntayhtymän johtaja Sote-uudistus ja palveluverkko palvelujen saatavuus Pohjois-Pohjanmaan neljän seutukunnan alueella, mahdolliset vaikutukset elinkeinoelämään haasteet ja mahdollisuudet Raahe 31.5.2017 Hannu Kallunki kuntayhtymän

Lisätiedot

Työttömyysasteen kehitys (12 kk liukuva keskiarvo) suurimmissa maakunnissa ajalla 2007 2013 (heinä)

Työttömyysasteen kehitys (12 kk liukuva keskiarvo) suurimmissa maakunnissa ajalla 2007 2013 (heinä) Maakunnan tila 1 Työttömyysasteen kehitys (12 kk liukuva keskiarvo) suurimmissa maakunnissa ajalla 27 213 (heinä) 14,5 14, 13,5 13, 12,5 12, 11,5 11, 1,5 1, 9,5 9, 8,5 8, 7,5 7, 6,5 6, 5,5 5, Luku alueen

Lisätiedot

Liite Maakuntajohtaja Pertti Rajalan vastaus kuntarakennetyöryhmän kysymyksiin

Liite Maakuntajohtaja Pertti Rajalan vastaus kuntarakennetyöryhmän kysymyksiin Liite Maakuntajohtaja Pertti Rajalan vastaus kuntarakennetyöryhmän kysymyksiin 1. Satakunnan kuntaliitokset 2007 2011 ja meneillään olevat selvitykset Liitokset 2007-2011 Eura

Lisätiedot

Väestönmuutokset ja ikärakenne 2013

Väestönmuutokset ja ikärakenne 2013 henkilöä Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 4.6.2014 Väestönmuutokset ja ikärakenne 2013 on Suomen yhdeksänneksi suurin kaupunki, jonka väkiluku oli vuoden 2013 lopussa 103 364. Vuodessa väestömäärä

Lisätiedot

LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA 2014

LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA 2014 LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA 2014 Ajoneuvoliikenteen liikennemääräraportti TAMPEREEN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN Ajoneuvoliikenteen liikennemääräraportti 2014 2 7.8.2015 Sisällysluettelo

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 4:2015

TILASTOKATSAUS 4:2015 Tilastokatsaus 6:212 TILASTOKATSAUS 4:2 1 12.8.2 TIETOJA TYÖVOIMASTA JA TYÖTTÖMYYDESTÄ Työvoiman määrä kasvoi 1 3:lla (,9 %) vuoden 213 aikana Vantaalla työvoimaan kuuluvien joukko on suurentunut vuodesta

Lisätiedot

SISÄLLYS 1. Väestö ja väestöennusteet... 3 1.1 Hämeenlinnan väestötiheys vuoden 2014 lopussa... 3 1.2 Väestö ja peruspalveluiden sijainti... 4 1.4.

SISÄLLYS 1. Väestö ja väestöennusteet... 3 1.1 Hämeenlinnan väestötiheys vuoden 2014 lopussa... 3 1.2 Väestö ja peruspalveluiden sijainti... 4 1.4. SISÄLLYS 1. Väestö ja väestöennusteet... 3 1.1 Hämeenlinnan väestötiheys vuoden 2014 lopussa... 3 1.2 Väestö ja peruspalveluiden sijainti... 4 1.4.1 Väestön ikärakenne Hämeenlinna 2014 ja koko maa 2013

Lisätiedot

Yleistä tietoa Pohjois-Pohjanmaan maakunnasta. Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuolto osana tulevaisuuden maakuntaa -hanke (PoPSTer)

Yleistä tietoa Pohjois-Pohjanmaan maakunnasta. Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuolto osana tulevaisuuden maakuntaa -hanke (PoPSTer) Yleistä tietoa Pohjois-Pohjanmaan maakunnasta Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuolto osana tulevaisuuden maakuntaa -hanke (PoPSTer) Sisältö Väkiluvut 2016 ja väestöennusteet vuosille 2020, 2030

Lisätiedot

Iisalmi tilastoina. Aineisto koottu Pohjois-Savon liitossa 24.6.2015

Iisalmi tilastoina. Aineisto koottu Pohjois-Savon liitossa 24.6.2015 Iisalmi tilastoina Aineisto koottu Pohjois-Savon liitossa 24.6.2015 Yleistä Iisalmesta Väkiluku 22 115 henkilöä (31.12.2014) Pinta-ala yhteensä 872,18 km 2, josta maata 762,97 km 2 ja makeaa vettä 109,21

Lisätiedot

Metropolitutkimusseminaari 7.12.2011 Teemoina kaupunkitalous ja segregaatio

Metropolitutkimusseminaari 7.12.2011 Teemoina kaupunkitalous ja segregaatio Metropolitutkimusseminaari 7.12.2011 Teemoina kaupunkitalous ja segregaatio Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä 1 Vahva peruskunta muodostuu luonnollisesta työssäkäyntialueesta Yhteenveto: metropolialueella

Lisätiedot

Kuntatalouden trendi. Oulun selvitysalue Heikki Miettinen

Kuntatalouden trendi. Oulun selvitysalue Heikki Miettinen Kuntatalouden trendi Oulun selvitysalue 7.5.2014 Heikki Miettinen Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen

Lisätiedot

Yhdyskunta ja ympäristöpalvelut

Yhdyskunta ja ympäristöpalvelut Toiminnalliset tavoitteet Yhdyskunta ja ympäristöpalvelut Tontinluovutusmäärät investoinnit Joukkoliikennepalvelutaso rahoitus Ympäristötavoitteet Prosessien käytännön yhteistyö hyvinvointi 1 Tulot 43

Lisätiedot

Esityslistan liitteenä on Oulun kaupunginhallituksen päätös 15.12.2009.

Esityslistan liitteenä on Oulun kaupunginhallituksen päätös 15.12.2009. Yhtymähallitus 64 21.04.2010 Yhtymähallitus 110 28.06.2010 Puhelinkilpailutus/Puhelinvaihde YhtHall 64 21.4.2010 Valmistelijat kuntayhtymän johtaja Kirsti Ylitalo (puh. 040-7400 978) ja hankintapäällikkö

Lisätiedot

Maakunnan väestö-, elinkeino- ja työllisyyskehitys sekä asumisen kehittämisen näkymät

Maakunnan väestö-, elinkeino- ja työllisyyskehitys sekä asumisen kehittämisen näkymät Maakunnan väestö-, elinkeino- ja työllisyyskehitys sekä asumisen kehittämisen näkymät 23.10.2013 Kimmo Niiranen Maakunta-asiamies Tilastokatsaus mm. seuraaviin asioihin: Väestökehitys Pohjois-Karjalassa

Lisätiedot

Kuntakohtaisia tulosjakaumia 2015 sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelutyytyväisyydestä ja saatavuudesta ja saavutettavuudesta

Kuntakohtaisia tulosjakaumia 2015 sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelutyytyväisyydestä ja saatavuudesta ja saavutettavuudesta Kuntakohtaisia tulosjakaumia 2015 sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelutyytyväisyydestä ja saatavuudesta ja saavutettavuudesta ARTTU2-tutkimusohjelman Kuntalaistutkimus 2015 Terveyspalvelujen summamuuttuja

Lisätiedot

Osatuloksia ARTTU2-tutkimusohjelman kuntalaiskyselystä 2015

Osatuloksia ARTTU2-tutkimusohjelman kuntalaiskyselystä 2015 Liite Kuntaliiton tiedotteeseen 19.11.2015 Osatuloksia ARTTU2-tutkimusohjelman kuntalaiskyselystä 2015 Postikyselyn toteutusajankohta: maalis-toukokuu 2015. Kyselyn kohdekunnat: 40 (+2) kuntaa. Kyselyn

Lisätiedot

Poikkeusliikenteen vaikutus linjoittain

Poikkeusliikenteen vaikutus linjoittain Poikkeusliikenteen vaikutus linjoittain Linja 1: Metelinkankaalta lähtevät vuorot klo 11.30 15.50 ja joiden lähtöaika Toripakka P:ltä on klo 12.00 16.20. Reitti keskustassa: Rautasaari P Uusikatu Kuvernööri

Lisätiedot