Palkkavaikutteinen kehityskeskustelu uusi johtamisen ja kehittymisen väline OP-Pohjola-ryhmässä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Palkkavaikutteinen kehityskeskustelu uusi johtamisen ja kehittymisen väline OP-Pohjola-ryhmässä"

Transkriptio

1 Palkkavaikutteinen kehityskeskustelu uusi johtamisen ja kehittymisen väline OP-Pohjola-ryhmässä TKK:n palkitsemisen tutkimusohjelman palkitsemisseminaari Miikka Uurto Turun Seudun Osuuspankki

2 2 Palkkakeskustelut 2008 Esityksen sisältö: OP-Pohjola-ryhmä lyhyesti Uusi palkkausjärjestelmä mikä se on? Palkkakeskustelu > Palkkavaikutteiset kehityskeskustelut Palkkakeskustelujen toteutus Palkkakeskustelujen lopputulos Palautteet/kokemukset

3 3 OP-Pohjola-ryhmä on johtava finanssiryhmä Suomessa Yli 4,1 miljoonaa asiakasta Suomessa pankkiasiakkaita noin 3,3 miljoonaa Pohjolan vakuutusasiakkaita noin 1,8 miljoonaa pankki- ja vakuutustoiminnan yhteisten asiakkaiden määrä kasvussa nyt yli miljoona Baltiassa noin asiakasta 1,3 miljoonaa omistajajäsentä pankki- ja vakuutusalan ammattilaista maan kattavin palveluverkosto

4 OP-Pohjola-ryhmän rakenne 4 Omistajajäsenet 221 jäsenosuuspankkia OP-KESKUS OSK OP-Rahastoyhtiö Oy OP-Henkivakuutus Oy POHJOLA PANKKI OYJ Ryhmän ulkopuolisia osakkeenomistajia Helsingin OP Pankki Oyj Muut tytäryhtiöt Pankkitoiminta Varainhoito Vahinkovakuutus OP-KESKUS OSK:N TYTÄRYHTIÖT

5 5 Vehmaa Länsi-Turunmaa

6 6 Palkitsemisen käsitteestä Palkitseminen on johtamisen väline, joka tukee organisaation strategiaa ja tavoitteiden saavuttamista Palkitseminen välittää viestin halutusta toiminnasta ja viestin tulkinta vaikuttaa organisaation jäsenten toimitaan OP-Pohjola-ryhmän toiminta ja menestyminen perustuu asiantuntijoidemme osaamiseen ja hyviin suorituksiin asiakaspalveluumme. Haluamme palkita hyvistä suorituksista ja korostaa niiden merkityksellisyyttä organisaation menestyksekkään toiminnan kannalta Palkitseminen on organisaation ja sen jäsenten välinen kaksisuuntainen prosessi, josta molemmat osapuolet hyötyvät

7 Palkitsemisen kokonaisuus 7 Koulutus ja kehittyminen (mahdollisuus kehittymiseen ja oppimiseen Henkilökohtainen palkka Urapolut (vastuiden kehittyminen, urasuunnittelu, haasteet) Pitkän aikavälin tulosperusteiset palkkiot (henkilöstörahasto ja johdon järjestelmä) Osallistumisjärjestelmät (mahdollisuus palautteeseen ja merkityksellisyyteen organisaatiossa) Lyhyen aikavälin tulosperusteiset palkkiot (tulospalkkiot) Työsuhde (pysyvyys, työaika, joustot, lomat ym) Muut henkilökuntaedut (pankkipalvelut, vapaa-ajan toiminta, työterveys, merkkipäivä, ym) Kertaluonteiset erikoispalkkiot

8 8 Tulospalkkiojärjestelmän rakenne Henkilöstörahasto Pitkän tähtäimen palkitseminen (kaikki saavat) 50 % Yksikkökohtainen palkitseminen Henkilökohtainen palkitseminen Huomiointi Lyhyen tähtäimen palkitseminen (tulospalkkioita parhaille tekijöille) Ei rahallista palkitsemista (onnistumisista) 50 %

9 9 Uudistuva palkkavaikutteinen kehityskeskustelu Mistä on kyse - mitkä ovat tavoitteet Rahoitusalalla otetaan käyttöön uusi palkkausjärjestelmä ja sen myötä ns. palkkakeskustelu-malli Keskeinen periaate uudistuksessa on siirtyä palkankorotuksissa asteittain ns yleiskorotus-periaatteesta kohti henkilökohtaisen suoriutumisen arvioinnin käytäntöä Tietty osa korotusvarasta maksetaan jatkossakin ns yleiskorotuksena kaikille Vuosittain sovitaan kuitenkin myös se osa korotusvarasta joka kohdennetaan lisäkorotuksina erinomaista työtä tekeville Uudella järjestelmällä pyritään luomaan entistä parempi yhteys työn tekemisen ja siitä maksettavan palkan välille Tavoitteena on luoda entistä kannustavampi ja oikeudenmukaisempi palkkajärjestelmä, jossa jokainen voi itse omilla toimenpiteillä vaikuttaa omaan palkkakehitykseensä entistä enemmän

10 Palkan osat - palkkaperiaatteet 10 Mitä saadaan aikaan Yksilöllinen palkkaus 2. Pätevyys ja suoriutuminen 1. Työn vaativuus Tulososa yrityskohtainen järjestelmä, josta yritys päättää ei säädelty työehtosopimuksella Henkilökohtainen osa osaaminen, vuorovaikutus ja yhteistyö, itsenäisyys ja harkinta, työn laatu, tuloksellisuus ja tavoitteellisuus, johtaminen, muu sovittu peruste Työn vaativuusosa palkan tärkein ja suurin osa vaativuudeltaan samasta ja samanarvoisesta työstä maksetaan samaa palkkaa vaativuusluokittelun avulla määritellään tehtäväkohtaisen palkan osuus - vähimmäispalkka Palkkapolitiikkaa 3. Tulos Miten tehdään Mitä tehdään Hanki ammattitaitoa! Käytä ammattitaitoa! Pyri vaativiin tehtäviin!

11 Uusittu vaativuusluokittelu 11

12 Rahoitusalan työehtosopimus (nelivuotinen sopimus mallia 2 + 2) 12 Neuvottelut: tekstit + korotukset -07 ja -08 Tupo- tai muut yleiset tekstit Neuvottelut: tekstit + korotus -09 ja irtisanomismahdollisuus Palkkakeskusteluun perustuvat korotukset kunakin vuonna ( ). Vuonna 2007 kesäkuussa yleiskorotus ja lokakuussa yrityskohtainen erä. Kahden ensimmäisen vuoden korotuksen taso sovitaan keväällä 2007 kiinteästi. Keväällä 2009 neuvottelulauseke + valtakunnansovittelija sekä irtisanomismahdollisuus päättymään Keväällä 2009 sovitaan ja korotuksesta, jos sopimusta ei ole irtisanottu.

13 13 Uudistuvat kehityskeskustelut 12/xx-1/xy Vuodenvaihteen kehityskeskustelut -tulokset -tavoitteet -osaaminen Kesän/syksyn kehityskeskustelut -suoritus /palkka -välitulokset 6-8/xx -osaamisen päivitys -työhyvinvointi

14 14 Palkkakeskustelun yhteys muihin johtamisjärjestelmiin Kehityskeskustelut palkkakeskustelu on palkkavaikutteinen kehityskeskustelu, joka käydään kesällä/syksyllä osaamispainotteinen kehityskeskustelu käydään vuodenvaihteessa Myyntikeskustelut/valmennuskeskustelut toimivat työn arvioinnin ja suunnittelun välineenä mhs-kauden aikana niissä kertynyttä tietoa ja aineistoa voidaan hyödyntää palkkakeskusteluissa Palkkakeskustelussa voidaan käyttää hyväksi kehitys- ja myyntikeskusteluiden rakenteita ja välineitä.

15 15 Kompastuskohtia? Ylisuuret odotukset voivat pilata hyvän järjestelmän ja toteutuksen Hätiköinti riittämätön valmistautuminen Puutteellinen keskustelukulttuuri Esimiesten taidot ja mahdollisuudet laadukkaaseen keskusteluun Henkilöstön vastuuttomuus omasta kehittymisestä

16 16 Onnistuneen palkkakeskustelun edellytyksiä Koko prosessi hyvin suunniteltu Varmistetaan, että kaikki tuntevat järjestelmän hyvin Keskustelu arviointikriteereistä edistää yhdenmukaista soveltamista Esimiehellä riittävä tieto työntekijän tehtävästä ja työsuorituksesta Keskustelu perustuu vuorovaikutukseen MITÄ sanotaan, MITEN sanotaan Kaikkien johdonmukainen kohtelu Kaikki tehdyt päätökset perustellaan riittävästi Arviointi mahdollista ottaa käsittelyyn, mikäli se ei tunnu oikeudenmukaiselta (selvästi määritelty oikaisuprosessi) Huolehditaan keskustelussa sovittujen asioiden toteutumisesta Lähde: Kiisa Hulkko, TKK

17 17 Palkkakeskustelut - käyttöönottosuunnitelma INFOT esimiesinfo yleisinfo yleisinfo yleisinfo keskusteluinfo VALMISTELU palkkapolitiikka, roolikuvaukset, kehityskeskustelut, hyvä suoritus, muu tarvittava ohjeistus KOULUTUKSET tes-perusteet yksikkökierrokset henkilöstöpalv. / luottamusmies VALMENNUKSET keskusteluvalmennukset OHJEISTUS PÄÄTÖKSET lokakuu-07 korotus palkkapolitiikka arviointiharjoitus lopullinen ohjeistus, tilastot ym. palkkakeskustelut esimiehet - henkilöstö lokakuu-08 korotus palkkapolitiikka 7-9/ / / / / /2008

18 Palkkapolitiikka, mitä se on? 18 Palkkapolitiikalla tarkoitetaan periaatteita, joihin palkkaus yrityksessä perustuu. Se kertoo miten työntekijä itseään ja omaa toimintaansa kehittämällä voi vaikuttaa palkkakehitykseensä, ohjaa esimieskuntaa palkkaukseen liittyvissä ratkaisuissa ja määrittelee palkkauksen hoitoon liittyvät vastuut. Palkkapolitiikan määrittelee yrityksen johto. Onnistuneella palkkapolitiikalla ja hyvin suunnitellulla palkitsemisen kokonaisuudella kannustetaan henkilöstöä keskeisten tavoitteiden saavuttamiseen, ohjataan muutosta ja saadaan aikaan tyytyväisyyttä. Palkkauksen suunta Suomessa (2007) julkaisu - Elinkeinoelämän keskusliitto.

19 19 Palkkapolitiikka OP-Pohjola-ryhmässä OP-Pohjola-ryhmässä henkilökohtaisen palkkauksen ja palkkakehityksen perusteena tulee olla: ammattitaidon laajentaminen ja syventäminen sekä osaamisen jakaminen aktiivisuus ja vastuunkanto tuloksellisuus asetettujen yhteisten tavoitteiden toteuttaminen ja yhteistyö johtamisen ja esimiestyön kehittäminen

20 20 Palkkakeskustelujen kulku - yleiskuvaus palkkapolitiikka tilastot Esimiesten palkkakeskustelut Toimihenkilöiden palkkakeskustelut Arviointien yhteensovitus Jatkokes- kus- te- lut lokakuu-08 korotus 5/2008 6/2008 7/2008 8/2008 9/ /2008

21 21 Palkkakeskustelu ja sen tarkoitus Esimiehellä on velvollisuus ja toimihenkilöllä oikeus palkkakeskusteluun vähintään kerran vuodessa (TOP:ssa heinä-elokuussa). Palkkakeskustelussa kuvaillaan toimihenkilön nykyiset työtehtävät ja saavutetut tulokset esimiehen ja toimihenkilön välisessä vuoropuhelussa. keskustellaan toimihenkilön pätevyydestä ja suoriutumisesta työtehtävissään. keskustellaan palkasta ottaen huomion toimihenkilön nykyiset ja mahdollisesti tulevat työtehtävät sekä vastuualueet. pyritään yksimielisyyteen toimihenkilön palkankorotuksesta. Henkilökohtainen palkkakeskustelu on tärkeä osa toimihenkilön palkan määräytymistä. Uusi palkkausjärjestelmä eli palkkakeskustelu on johtamisväline. Tavoitteena on luoda selkeä kytkentä työn tekemisen ja palkkauksen välille.

22 Palkkakeskustelujen käyttöönoton täsmennetty aikataulutus: 22 Valmistautuminen palkkakeskustelumallin yleisinformaatio Opinetissa 12/07 palkkapolitiikan yrityskohtainen määrittely johtoryhmässä 1/08 TES:n linjausten esittely esimiehille ja luottamushenkilöille 1/08 (31.1.) henkilöstöpalveluiden yksikkökierrokset 2-4/08 henkilöstön koulutus palkkakeskustelun verkko-opiskeluohjelman opiskelu koko henkilökunnalle 2/08 arviointimenettelyn simulointiharjoitus esimiehillä 2-3/08 palkkakeskustelukoulutus; arviointiharjoituksen kokemukset 3/08 (25.3.) esimiesten palkkakeskusteluvalmennukset 4/08 (17 ja 22.4.) palkkakeskustelukoulutus; tiedotus ja oheistus 5/08 (28.5.) Toteutus esimiesten palkkakeskustelut 6-7/08 henkilöstön palkkakeskustelut 7-8/08 palkkakeskusteluarviointien kokoaminen ja yhteensovitus 9/08 TES-korotukset 10/08 Seuranta palautteen kerääminen TKK 11/08 kk-infot esimies/luottamusmiestilaisuus

23 23

24 24 Palkkakeskustelun yhteenveto Todetaan tehtävissä mahdollisesti tapahtuneet muutokset / vaativuusluokka? havainnot pätevyydestä ja suoriutumisesta - pisteytys mahdolliset toimet pätevyyden kehittämiseksi mahdollinen uusi palkka (=esimiehen ehdotus/esitys) yhteisymmärrys / erimielisyys palkasta mahdollisen erimielisyyden perusteet Yksilön suoja jokaisella on oikeus saada asiansa uudelleen arvioitavaksi oikeus myös kieltää asian vieminen palkkatoimikuntaan

25 25 Uudistuva palkkavaikutteinen kehityskeskustelu Palautteen antamisesta ja vastaanottamisesta kaiken takana on positiivinen tarkoitus. Ongelma on usein siinä, että ihminen näkee vain yhden vaihtoehdon jokainen toimii niillä resursseilla, jotka kulloinkin on olemassa jokaisella on oma ainutlaatuinen käsityksensä todellisuudesta. Tämän käsityksen mukaan me reagoimme erilaisiin tilanteisiin. Todellisuus ei rajoita ihmistä, vaan sen tulkinta. jokaisen piirtämä kuva todellisuudesta on yhtä hyvä ulkoinen ja sisäinen informaatio käsitellään viiden aistin avulla näkö, kuulo, tunne, haju ja maku (visuaalisuus, kinesteettisyys, auditiivisuus) vuorovaikutuksessa on aina kaksi tasoa tietoinen ja tiedostamaton. Oman tiedostamattoman osansa kanssa toimeen tuleminen on tärkeää, jotta tuntisi omat aidot pyrkimyksensä viestin merkitys on sen herättämä reaktio ihmisillä on olemassa kaikki ne resurssit, joita he tarvitsevat haluamiinsa muutoksiin

26 26 Uudistuva palkkavaikutteinen kehityskeskustelu Palautteen antamisesta ja vastaanottamisesta Palautteen antaminen on aina helpompaa kun taustalla on yhteisesti sovitut tavoitteet palaute pyrkii syvimmillään muuttamaan ihmistä ei ainoastaan käyttäytymisestä palautteen tuloksena voi olla motivaatio, innostuneisuus, fyysinen ja psyykkinen hyvinvointi, huumori, tms. korjaavan palautteen pohja rakennetaan myönteisellä palautteella myönteinen palaute kohdistuu henkilön: kykyihin, ominaisuuksiin, luonteeseen, tekemiseen korjaava palaute kohdistuu henkilön: tekemiseen, ani harvoin persoonaan, ei koskaan ulkonäköön palautekulttuurissa ryhmä turvallisuus on oleellista; avun tarpeen ilmaisu, omien tunteiden rakentava ilmaisu, myönteisten asioiden ilmaisu empatia on oleellinen tekijä myönteisen ja korjaavan palautteen antamisessa yhteys omiin tunteisiin ja erityisesti omaan aggressioon tärkeää korjaavan palautteen antamisessa

27 27 Henkilökohtaisen kehittymisen keinoja Opintokäynnit Sijaisuudet Toiminen Arvostus ja osal- sisäisenä listumismahdol- lisuudet kouluttajana/ opastajana Itseohjautuvuus ja aktiivisuus Laajennetut työtehtävät Motivoivat työtehtävät Henkilökohtainen kehittyminen Asioiden valmistelut ja esittelyt Johtaminen ja luottamus Itsenäiset tehtävät Kehityskeskustelut Osallistuminen esim. budjetointiin Erilaiset koulutusmuodot Verkkooppiminen Ammattikirjallisuus Vastuulliset tehtävät Työryhmätyöskentely Yhteishenki Yhteiset neuvottelut Työnkierto Ryhmäkeskustelut Projektit

28 28 TKK tutkimus henkilökohtaisen palkanosan toimivuudesta Selvitettiin: mistä palkitsemisjärjestelmä palkitsee palkkausjärjestelmän keskeisimmät haasteet ja kehitysideat Selvityksen menetelmät: haastattelut, kyselyt ja palkkatiedot Vastaajat kyselyyn 63 % haastatteluihin 41 hlöä eri henkilöstöryhmistä

29 29 TKK tutkimus henkilökohtaisen palkanosan toimivuudesta Haasteet ja kehittämisideat Työsuoritusta ja pätevyyttä kuvaavat kriteerit, 35 % Esimies arvioijana, 33 % Palkkausjärjestelmän rakenne 17,5 % Palkkaukseen liittyvä päätöksenteko, 10,8 % Arvioinnin kielteiset vaikutukset henkilöstön asenteisiin, 3 %

30 30 TKK tutkimus henkilökohtaisen palkanosan toimivuudesta Myönteisenä pidetyt asiat Lisääntynyt keskustelu palkkauksesta ja palkan perusteista jokaisella on mahdollisuus keskustella omasta palkastaan kerran vuodessa, 46 % Esimiesten mahdollisuus palkita / Toimihenkilöiden mahdollisuus vaikuttaa suoriutumisen kautta palkkakehitykseensä, 41 % Systemaattisuuden kehittyminen palkkausasioissa, 8 % Valmistautuminen toteutettiin hyvin, 5 %

31 31 TOP - Palkkakeskustelut 2008 Uusi palkkakeskustelumalli on hyvä osa keskustelukokonaisuuttamme Tavoitteena on entisestään parantaa keskustelukulttuuria ja avoimuutta sekä organisaation yhteistyökykyä > tuloksellisuutta Kehitettäviä asioita erityisesti arviointikriteerien tarkentaminen palautteen antamisen ja perustelun laadun parantaminen it-järjestelmän sujuvuuden kehittäminen Opimme joka kerta paremmin keskustelemaan, tuntemaan ja ymmärtämään toisiamme kasvamaan ihmisinä / organisaationa!

32 32 Palkkakeskustelut 2008 Kohti uusia seikkailuja - keskustelut 2009!

Kunnasta houkutteleva työpaikka?

Kunnasta houkutteleva työpaikka? Kunnasta houkutteleva työpaikka? Anu Hakonen Kiisa Hulkko-Nyman Kunnasta houkutteleva työpaikka? K A K S K U N N A L L I S A L A N K E H I T T Ä M I S S Ä Ä T I Ö KUNNASTA HOUKUTTELEVA TYÖPAIKKA? Kunnallisalan

Lisätiedot

YHTEISET TAVOITTEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA

YHTEISET TAVOITTEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA YHTEISET VOIEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA Teknologiateollisuus ry Metallityöväen Liitto ry Puh. (09) 19 231 Puh. 020 77 4001 www.teknologiateollisuus.fi www.metalliliitto.fi ISBN

Lisätiedot

Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN

Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN Opinnäytetyö CENTRIA AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto Teknologiaosaamisen johtamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

OPAS TULOSPALKKIOIDEN RAKENTAMISEEN HYVÄÄ TYÖTÄ HYVÄÄ MIELTÄ

OPAS TULOSPALKKIOIDEN RAKENTAMISEEN HYVÄÄ TYÖTÄ HYVÄÄ MIELTÄ OPAS TULOSPALKKIOIDEN RAKENTAMISEEN HYVÄÄ TYÖTÄ HYVÄÄ MIELTÄ EK-STTK TUOTTAVUUSTYÖRYHMÄ YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY Copyright EK-STTK Tuottavuustyöryhmä, Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry ja Palkkataito Oy

Lisätiedot

TULOSPALKKAUSTYÖRYHMÄN RAPORTTI

TULOSPALKKAUSTYÖRYHMÄN RAPORTTI 1 TULOSPALKKAUSTYÖRYHMÄN RAPORTTI Tulopoliittisessa sopimuksessa vuosille 2001-2002 työmarkkinoiden keskusjärjestöjen asettaman tulospalkkaustyöryhmän raportti Toimeksianto ja raportin tarkoitus Tulospoliittisen

Lisätiedot

Toimiva palkkaus on kaikkien etu

Toimiva palkkaus on kaikkien etu Toimiva palkkaus on kaikkien etu KVTES-palkkausjärjestelmäopas Toimiva palkkaus on kaikkien etu KVTES-palkkausjärjestelmäopas KT Kuntatyönantajat Helsinki 2013 Julkaisun kirjoittajat: 2 KT Kuntatyönantajat

Lisätiedot

Kelan palkkausjärjestelmäopas 2015

Kelan palkkausjärjestelmäopas 2015 Kelan palkkausjärjestelmäopas 2015 KANSANELÄKELAITOS Lukijalle Työn arvioinnin kytkeminen palkkaukseen on lähtöisin pyrkimyksestä naisten ja miesten tasa-arvoon ja oikeudenmukaiseen palkkaukseen. Työn

Lisätiedot

Arvot ja arvojohtaminen esimiestyössä Case ISS Palvelut Oy. Pirita Tossavainen

Arvot ja arvojohtaminen esimiestyössä Case ISS Palvelut Oy. Pirita Tossavainen Arvot ja arvojohtaminen esimiestyössä Case ISS Palvelut Oy Pirita Tossavainen Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2013 Tiivistelmä Liiketalouden koulutusohjelma 7.11.2013 Tekijä Pirita Tossavainen

Lisätiedot

Tekesin henkilöstötilinpäätös 2010

Tekesin henkilöstötilinpäätös 2010 in henkilöstötilinpäätös 2010 Henkilöstöpalvelut in yt-johtoryhmä 14.2.2011 in hallitus 4.3.2011 DM 760945 2011 2 Sisällysluettelo 1 Henkilöstötilinpäätöksen tarkoitus... 4 2 Henkilöstöjohtaminen... 4

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

Suorituksen arviointi osana strategista henkilöstöjohtamista

Suorituksen arviointi osana strategista henkilöstöjohtamista Suorituksen arviointi osana strategista henkilöstöjohtamista TKK 22.11.2007 Ritva Parhamaa, Tekes #294389 Mikä on Tekes? DM #294389 125799 08-2006 Tekesin strategia pähkinänkuoressa Toiminnan perusta Toiminta-ajatus

Lisätiedot

Tammelan kunta Henkilöstöstrategia 2010-2015

Tammelan kunta Henkilöstöstrategia 2010-2015 1 Tammelan kunta Henkilöstöstrategia 2010-2015 Kunnanvaltuusto 14.6.2010 39 2 ESIPUHE Tammela on luonnostaan kiinnostava lähes 600 vuoden ikäinen maalaispitäjä Kanta-Hämeessä. Tammelassa on moni-ilmeinen

Lisätiedot

1 JOHDANTO... 2 2 HENKILÖSTÖTIEDOLLA JOHTAMINEN... 3 3 HENKILÖSTÖÄ KEHITETÄÄN ENNAKOIDEN JA PERUSTEELLISESTI PEREHDYTTÄEN... 5 3.

1 JOHDANTO... 2 2 HENKILÖSTÖTIEDOLLA JOHTAMINEN... 3 3 HENKILÖSTÖÄ KEHITETÄÄN ENNAKOIDEN JA PERUSTEELLISESTI PEREHDYTTÄEN... 5 3. 1 JOHDANTO... 2 2 HENKILÖSTÖTIEDOLLA JOHTAMINEN... 3 3 HENKILÖSTÖÄ KEHITETÄÄN ENNAKOIDEN JA PERUSTEELLISESTI PEREHDYTTÄEN... 5 3.1 Osaamisen johtamista suunnitelmallisesti... 6 3.2 Perehdyttämisen kautta

Lisätiedot

ESIMIESTEN KOKEMUKSIA KEHITYSKESKUSTELUISTA JA TULOSKESKUSTELUISTA

ESIMIESTEN KOKEMUKSIA KEHITYSKESKUSTELUISTA JA TULOSKESKUSTELUISTA Itä-Suomen yliopisto Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Kauppatieteiden laitos ESIMIESTEN KOKEMUKSIA KEHITYSKESKUSTELUISTA JA TULOSKESKUSTELUISTA Gradututkielma Maija Karppinen Ohjaaja

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2010 2014 HESTRA

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2010 2014 HESTRA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2010 2014 HESTRA 15.1.2010 2 (16) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA KÄYTETYT TERMIT JA LYHENTEET 3 JOHDANTO 5 1. HENKILÖSTÖSTRATEGIAN

Lisätiedot

Tehtävien ja työnjaon muutokset. Opas terveydenhuollon ja työelämän kehittämiseen

Tehtävien ja työnjaon muutokset. Opas terveydenhuollon ja työelämän kehittämiseen Tehtävien ja työnjaon muutokset Opas terveydenhuollon ja työelämän kehittämiseen Tehtävien ja työnjaon muutokset Opas terveydenhuollon ja työelämän kehittämiseen KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS Helsinki

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2012-2016 HESTRA

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2012-2016 HESTRA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2012-2016 HESTRA Viimeksi päivitetty 5.4.2012 2 (16) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA KÄYTETYT TERMIT JA LYHENTEET 3 JOHDANTO

Lisätiedot

UUDEN PALKKAUSJÄRJESTELMÄN MAHDOLLISUUDET JA HAASTEET TEKNILLISESSÄ KORKEAKOULUSSA

UUDEN PALKKAUSJÄRJESTELMÄN MAHDOLLISUUDET JA HAASTEET TEKNILLISESSÄ KORKEAKOULUSSA Helsinki University of Technology Laboratory of Work Psychology and Leadership Report 2006/1 Espoo 2006 UUDEN PALKKAUSJÄRJESTELMÄN MAHDOLLISUUDET JA HAASTEET TEKNILLISESSÄ KORKEAKOULUSSA Henkilöstön kokemuksia

Lisätiedot

UUDEN PALKKAUSJÄRJESTELMÄN MAHDOLLISUUDET JA HAASTEET TEKNILLISESSÄ KORKEAKOULUSSA

UUDEN PALKKAUSJÄRJESTELMÄN MAHDOLLISUUDET JA HAASTEET TEKNILLISESSÄ KORKEAKOULUSSA Helsinki University of Technology Laboratory of Work Psychology and Leadership Report 2006/1 Espoo 2006 UUDEN PALKKAUSJÄRJESTELMÄN MAHDOLLISUUDET JA HAASTEET TEKNILLISESSÄ KORKEAKOULUSSA Henkilöstön kokemuksia

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstösuunnitelma MHS 6/2014 As nro 84 Henkilöstösuunnitelma Uudenmaan liitto 2014 1 Valokuva(t): Tuula Palaste-Eerola Uudenmaan liitto // Nylands förbund Uusimaa Regional Council // Helsinki-Uusimaa Region Esterinportti

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla

Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla 2013 Yhteinen arviointimalli The Common Assessment Framework (CAF) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla CAF 2013 Sisällysluettelo Mallin keskeinen

Lisätiedot

Rahoitusalan työehtosopimus

Rahoitusalan työehtosopimus Rahoitusalan työehtosopimus 14.10.2010 30.9.2014 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund FK Finanssialan Keskusliitto

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea 2013 SISP/Hallintopalvelut Julkaisija Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea Postiosoite: PL

Lisätiedot

Rahoitusalan työehtosopimus

Rahoitusalan työehtosopimus FINANSSIALAN KESKUSLIITTO RY AMMATTILIITTO PRO RY AMMATTILIITTO NOUSU RY YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY Rahoitusalan työehtosopimus 1.12.2013 30.11.2016 1 Sisällysluettelo 1. SOVELTAMISALA... 4 1 Sopimuksen

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

Muutosjohtaminen, osaamisen johtaminen ja esimiestyö yhteys- ja palvelukeskusalalla

Muutosjohtaminen, osaamisen johtaminen ja esimiestyö yhteys- ja palvelukeskusalalla Pilvi Purmonen & Riitta Makkonen (toim.) Muutosjohtaminen, osaamisen johtaminen ja esimiestyö yhteys- ja palvelukeskusalalla Osaamisen kehittäminen sähköisessä liiketoiminnassa -hanke 1 Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

FINANSSIALAN KESKUSLIITTO RY AMMATTILIITTO PRO RY NORDEA UNIONI SUOMI RY YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY. Rahoitusalan työehtosopimus

FINANSSIALAN KESKUSLIITTO RY AMMATTILIITTO PRO RY NORDEA UNIONI SUOMI RY YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY. Rahoitusalan työehtosopimus FINANSSIALAN KESKUSLIITTO RY AMMATTILIITTO PRO RY NORDEA UNIONI SUOMI RY YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY Rahoitusalan työehtosopimus 1.11.2011 30.11.2013 2 Sisällysluettelo 1. SOVELTAMISALA... 4 1 Sopimuksen

Lisätiedot

Palkitsemisen tila ja muutos Suomessa 2001

Palkitsemisen tila ja muutos Suomessa 2001 Teknillinen korkeakoulu 13. 12. 2001 Työpsykologian ja johtamisen laboratorio Palkitsemisen tutkimusohjelma Niilo Hakonen, Anu Hakonen, Tanja Kuronen, Kiisa Hulkko ja Anna Palva 1 Palkitsemisen tila ja

Lisätiedot