Finvoice 1.3 standardin toimialakohtainen soveltamisohje vakuutusyhtiöiden ja autoalan laskutuksessa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Finvoice 1.3 standardin toimialakohtainen soveltamisohje vakuutusyhtiöiden ja autoalan laskutuksessa"

Transkriptio

1 PALVELUKUVAUS 1 (25) Finvoice 1.3 standardin toimialakohtainen soveltamisohje vakuutusyhtiöiden ja autoalan laskutuksessa versio 1.03 Muutospvä Muuttaja Muutos/asia: Hyväksyntä Huom! Reijo Heikkinen - dokumentti perustettu RH - Korjattu Ilola (FK) ja Oksman (TE) kommenttien perusteella ohjetta RH - Poistettu DefinitionDetails tiedoista rekisterinumero ja työmääräys. Rivikohtainen osapuolitieto välitetään RowDefinitionDetails elementtissä RH - Lisätty SellerSiteCode - korjaamotunniste RH - Muutettu muutama kpl pv Sami Leppiö - Lisätty tekstiä s SL - Versio 1.0 HJ - Versio 1.03 Laskun tyypin rakenne, pää- ja alisoveltamisohje, DMS-järjestelmätoimittaja ym. -

2 PALVELUKUVAUS 2 (25) Sisällysluettelo: 1. JOHDANTO AUTO- JA VAKUUTUSALAN SOVELTAMISOHJEEN KÄYTTÖTARKOITUS TOIMIALAKOHTAISEN SOVELTAMISOHJEEN SISÄLTÖ FINVOICE-STANDARDIIN LISÄTTÄVÄT TOIMIALAKOHTAISET MÄÄRITYKSET TIETOELEMENTTIEN KÄYTTÖ AUTO- JA VAKUUTUSALAN AUTOKORJAUSLASKUISSA SEURAAVAT TIEDOT ON HUOMIOITAVA AUTOKORJAUSLASKUISSA SELLERSITECODE KORJAAMOTUNNISTE (P) INVOICEDETAILSIN ALLA MAINITTAVAT AUTOKORJAUSLASKUN TIEDOT LASKUN TYYPPI - INVOICETYPECOD LASKUTEKSTI - INVOICETYPETEXT LASKUN VERSIO - ORIGINCODE LASKUN NUMERO - INVOICENUMBER LASKUN PÄIVÄYS - INVOICEDATE TYÖMÄÄRÄYS ORDERIDENTIFIER VAHINKOTUNNUS NOTIFICATIONIDENTIFIER (P) VAHINKOPÄIVÄ NOTIFICATIONDATE (P) REKISTERINUMERO REGISTRATIONNUMBERIDENTIFIER (P) TARKASTAJAN TUNNUS CONTROLLERIDENTIFIER TARKASTAJAN NIMI CONTROLLERNAME TARKASTUSPÄIVÄ CONTROLDATE INVOICEDETAILS- DEFINITIONDETAILS ELEMENTISSÄ ILMOITETTAVAT VAHINKOTIEDOT MERKKI - DEFINITIONDETAILS MALLI - DEFINITIONDETAILS VUOSIMALLI - DEFINITIONDETAILS ENSIREKISTERÖINTIPÄIVÄ - DEFINITIONDETAILS VALMISTENUMERO - DEFINITIONDETAILS MITTARILUKEMA - DEFINITIONDETAILS AJONEUVOLAJI - DEFINITIONDETAILS KÄYTTÖ DEFINITIONDETAILS MAALAUSMENETELMÄ DEFINITIONDETAILS SEISONTAPÄIVÄT ALKAA - DEFINITIONDETAILS SEISONTAPÄIVÄT LOPPUU - DEFINITIONDETAILS SEISONTAPÄIVÄT PÄIVÄÄ - DEFINITIONDETAILS SEISONTAPÄIVÄKORVAUS /PV - DEFINITIONDETAILS SEISONTAPÄIVÄKORVAUS YHTEENSÄ - DEFINITIONDETAILS LASKUTUSLUVAN PÄIVÄMÄÄRÄ - DEFINITIONDETAILS LASKUTUSLUVAN ANTAJA - DEFINITIONDETAILS KORJAAMOLLE SAAPUMISPÄIVÄ - DEFINITIONDETAILS KORJAUKSEN ALOITUSPÄIVÄ DEFINITIONDETAILS KORJAUKSEN VALMISPÄIVÄ - DEFINITIONDETAILS VARAOSIEN ODOTUSAIKAVÄLI - DEFINITIONDETAILS ASIAKKAAN TILAAMIEN TÖIDEN AIKAVÄLI DEFINITIONDETAILS MAALAAMOLLE SAAPUMISPÄIVÄ - DEFINITIONDETAILS MAALAUKSEN ALOITUSPÄIVÄ - DEFINITIONDETAILS MAALAUKSEN VALMISPÄIVÄ - DEFINITIONDETAILS MAALAAMOLLA ASIAKKAAN TÖIDEN AIKAVÄLI DEFINITIONDETAILS MUOVIKORJAAMON SAAPUMISPÄIVÄ - DEFINITIONDETAILS MUOVIKORJAUKSEN ALOITUSPÄIVÄ - DEFINITIONDETAILS MUOVIKORJAUKSEN VALMISPÄIVÄ - DEFINITIONDETAILS MUOVIKORJAAMOLLA ASIAKKAAN TÖIDEN AIKAVÄLI DEFINITIONDETAILS ALIHANKINTAKORJAAMOON SAAPUMISPÄIVÄ - DEFINITIONDETAILS ALIHANKINTATÖIDEN ALOITUSPÄIVÄ - DEFINITIONDETAILS ALIHANKINTATÖIDEN VALMISPÄIVÄ - DEFINITIONDETAILS ALIHANKINTATÖIDEN ASIAKKAAN TÖIDEN AIKAVÄLI DEFINITIONDETAILS... 15

3 PALVELUKUVAUS 3 (25) RUOSTE-ESTO LIIKKEESEEN SAAPUMISPÄIVÄ - DEFINITIONDETAILS RUOSTE-ESTON ALOITUSPÄIVÄ - DEFINITIONDETAILS RUOSTE-ESTON VALMISPÄIVÄ - DEFINITIONDETAILS RUOSTE-ESTON ASIAKKAAN TÖIDEN AIKAVÄLI DEFINITIONDETAILS HINAUKSEN TILAUSPÄIVÄ - DEFINITIONDETAILS HINAUKSEN TILAUSAIKA - DEFINITIONDETAILS HINAUSPÄIVÄ - DEFINITIONDETAILS HINAUSAIKA DEFINITIONDETAILS HINAUSREITTI MISTÄ - DEFINITIONDETAILS HINAUSREITTI MINNE - DEFINITIONDETAILS HINAUKSEN PITUUS - DEFINITIONDETAILS HINAUKSEN SYY DEFINITIONDETAILS HINAUKSEN TILAAJA - DEFINITIONDETAILS VUOKRA-AIKA ALKAA - DEFINITIONDETAILS VUOKRA-AIKA LOPPUU - DEFINITIONDETAILS VUOKRA-AIKA PÄIVIÄ PV - DEFINITIONDETAILS VUOKRA-AUTO PÄIVÄVUOKRA - DEFINITIONDETAILS VUOKRA-AUTO AJETUT KM - DEFINITIONDETAILS VUOKRA-AUTON AUTORYHMÄ (VELOITETTU) DEFINITIONDETAILS VUOKRA-AUTON REKISTERINUMERO - DEFINITIONDETAILS FINANSSIALAN KESKUSLIITON JÄSEN DEFINITIONDETAILS VAHINKOKUVAUS DEFINITIONDETAILS VAHINKOLAJI - DEFINITIONDETAILS LIIKENNEKELPOISUUS DEFINITIONDETAILS VASTAPUOLEN REKISTERINUMERO - DEFINITIONDETAILS LASKUN TYYPIN TARKENNE DEFINITIONDETAILS PÄÄSOVELTAMISOHJE DEFINITIONDETAILS ALISOVELTAMISOHJE DEFINITIONDETAILS DMS JÄRJESTELMÄTOIMITTAJA DEFINITIONDETAILS OMAVASTUU - DEFINITIONDETAILS ANYPARTYDETAILS OSAPUOLITIEDOT INVOICEROW JA SUBINVOICEROW LASKURIVIN AUTOKORJAUSLASKUN TOIMIALAKOHTAISET TARKENNUKSET LASKURIVIN OSAPUOLIKOODI ROWDEFINITIONDETAILS JA SUBROWDEFINITIONDETAILS LASKURIVIN VELOITUSTIEDOT ROWACTIONCODE JA SUBROWACTIONCODE LASKURIVIN VELOITUSTIEDOT SUBROWACTIONCODE SUBINVOICEROW LASKURIVIEN YHTEENVETORIVIT MALLIT LASKUMALLIT MALLILASKUISSA ON KUVATTU... 24

4 PALVELUKUVAUS 4 (25) 1. Johdanto Tässä dokumentissa kuvataan Finvoice-verkkolaskuformaattiin vakuutus- ja autoalan käytettäväksi tarkoitettavat soveltamisohjeet, jolla mahdollistetaan automaattinen laskujen hyväksyntä ja käsittely. 2. Auto- ja vakuutusalan soveltamisohjeen käyttötarkoitus Kyseessä on sähköisen automaattisen laskutuksen ja laskujen tarkastuksen yhteinen formaatti, joka toteutetaan Finanssialan keskusliiton (FK) Finvoice-standardin 1.3 version ominaisuuksia sekä tarvittavia toimialakohtaisia erityismäärityksiä hyödyntämällä. Finvoice 1.3 standardin käyttäjiä ovat niin liikennevakuutusten korvauskäsittely kuin autoalan korjaus- ja korjaamotoiminnot sekä soveltuvin osin leasing-, hinaus ja muut korvaustoimintaan läheisesti liittyvät autoalan toiminnot. 3. Toimialakohtaisen soveltamisohjeen sisältö Pohjana on Finanssialan Keskusliiton Finvoice-standardi, joka on kuvattu erikseen omana kuvauksenaan (Finanssialan keskusliiton ylläpitämä yleinen Finvoicestandardin kuvaus Tähän soveltamisohjeeseen on kuvattu erityisesti vakuutusyhtiöiden ja autoalan tarvitsemia lisätarpeita. Liikennevakuutuskeskus ylläpitää tätä soveltamisohjetta. Soveltamisohjetta koskevat täydennys- ja muutostoiveet tulee osoittaa osoitteella 4. Finvoice-standardiin lisättävät toimialakohtaiset määritykset Finvoice-standardin 1.3 versiota täydennetään auto- ja vakuutusalan laskuissa Liikennevakuutuskeskuksen ylläpitämällä toimialakohtaisella soveltamisohjeella. Toimialakohtaisessa soveltamisohjeessa määritellään auto- ja vakuutusalan välisessä laskutuksessa käytettävät koodit, pakolliset kentät ja muut laskun tarkastusta varten välitettävät tiedot. Tiedot, joita ei ole tässä toimialakohtaisessa soveltamisohjeessa erikseen nimetty ja määritetty, käyttävät yleistä Finvoice 1.3 version soveltamisohjetta. Valuutat, päivämäärät ja desimaalit merkitään aina Finanssialan keskusliiton ylläpitämän Finvoice 1.3 standardin mukaisen soveltamisohjeen mukaisessa muodossa. Kaikissa alv:n ja muiden lakisääteisten tietojen osalta noudatetaan Finanssialan Keskusliiton ylläpitämää Finvoice 1.3 standardin soveltamisohjetta. 5. Tietoelementtien käyttö auto- ja vakuutusalan autokorjauslaskuissa 5.1. Seuraavat tiedot on huomioitava autokorjauslaskuissa Kunkin tietokentän kohdan osalla on määritelty välitettävä tieto ja tiedon pakollisuus. Jos pakolliseksi määritettyä tietoa ei ole välitetty, on laskun vastaanottajalla oikeus hylätä lasku. Mikäli välitettävälle tiedolle on määritelty toimialakohtainen tarkentava koodi, tulee se olla myös Finvoice laskulla mukana

5 PALVELUKUVAUS 5 (25) 5.2. SellerSiteCode Korjaamotunniste (P) Korjaamon toimipaikkakohtainen tunniste merkitään SellerSiteCode elementtiin. Vakuutusyhtiö ilmoittaa korjaamolle tämän tunnisteen, jolla vakuutusyhtiö voi määrittää tarkan korjaamon toimipaikan. Tämä tieto on pakollinen. <SellerSiteCode> K123</SellerSiteCode> 5.3. InvoiceDetailsin alla mainittavat autokorjauslaskun tiedot Laskun tyyppi - InvoiceTypeCod Laskun tyyppi. <InvoiceTypeCode>INV01</InvoiceTypeCode> Laskuteksti - InvoiceTypeText Laskun tekstityyppi. <InvoiceTypeText>LASKU</InvoiceTypeText> Laskun versio - OriginCode Laskun versio. <OriginCode>Original</OriginCode> Laskun numero - InvoiceNumber Laskun numero. <InvoiceNumber>1001</InvoiceNumber> Laskun päiväys - InvoiceDate Laskun päiväys (CCYYMMDD). <InvoiceDate Format="CCYYMMDD"> </InvoiceDate> Työmääräys OrderIdentifier Työmääräyksen numero. <OrderIdentifier>TYÖ905</OrderIdentifier>

6 PALVELUKUVAUS 6 (25) Vahinkotunnus NotificationIdentifier (P) Vakuutusyhtiön ilmoittama vahinkotunnus. Tämä tieto on pakollinen. <NotificationIdentifier>A </NotificationIdentifier> Vahinkopäivä NotificationDate (P) Tarkastettavan ajoneuvon vahinkopäivä (CCYYMMDD). Tämä tieto on pakollinen. <NotificationDate Format="CCYYMMDD"> </NotificationDate> Rekisterinumero RegistrationNumberIdentifier (P) Tarkastettavan ajoneuvon rekisterinumero. Tämä tieto on pakollinen. <RegistrationNumberIdentifier>KKL-69</RegistrationNumberIdentifier> Tarkastajan tunnus ControllerIdentifier Vahinkotarkastajan tunnus. Tarkastajatunnus on vakuutusyhtiön ilmoittama vahinkotarkastajan tunnus. <ControllerIdentifier>L-12001</ControllerIdentifier> Tarkastajan nimi ControllerName Vahinkotarkastajan nimi. <ControllerName>Pekka Tarkastaja</ControllerName> Tarkastuspäivä ControlDate Vahinkotarkastuksen suorituspäivä (CCYYMMDD). <ControlDate Format="CCYYMMDD"> </ControlDate>

7 PALVELUKUVAUS 7 (25) 5.4. InvoiceDetails- DefinitionDetails elementissä ilmoitettavat vahinkotiedot InvoiceDetailsin DefinitionDetails elementissä ilmoitetaan autokorjauslaskuissa vahinkoon liittyviä tietoja. Otsikko ja otsikkoa vastaava koodi esitettävälle tiedolle annetaan Definitionissä. Otsikkoa vastaava tieto ja sen koodi annetaan DefinitionText-elementissä. Lisäksi ko. tiedolle voidaan antaa arvo elementissä ja kohtaan merkitään erillisestä kooditaulukosta vastaava koodiarvo Merkki - DefinitionDetails Ajoneuvon merkki. DefinitionCode saa arvon , Definition arvonksi tulee Merkki, arvoksi merkitään ajoneuvon merkki ja ei saa arvoa. DefinitionCode Definition Merkki Citroen <InvoiceDetails> <DefinitionDetails> <Definition DefinitionCode=" ">Merkki</Definition> <>Citroen</> </DefinitionDetails> </InvoiceDetails> Malli - DefinitionDetails Ajoneuvon malli. DefinitionDetails elementin arvot on merkitty taulukkoon ja kohdassa on esimerkki. DefinitionCode Definition Malli C3 1.4i SX 5d

8 PALVELUKUVAUS 8 (25) Vuosimalli - DefinitionDetails Ajoneuvon ensimmäinen käyttöönottovuosi. DefinitionCode Definition Vuosimalli Ensirekisteröintipäivä - DefinitionDetails QuantityUnit Code Ensirekisteröintipäivä Valmistenumero - DefinitionDetails Valmistenumero 9A CJ Mittarilukema - DefinitionDetails Mittarilukema 26775

9 PALVELUKUVAUS 9 (25) Ajoneuvolaji - DefinitionDetails Ajoneuvolaji tarkennetaan arvolla. DefinitionCode Definition- (sallitut arvot) Ajoneuvolaji Henkilöauto Pakettiauto Kuorma-auto Pick-up Linja-auto Maastoajoneuvo / Mönkijä Moottorityökone Perävaunu Kevyt perävaunu Asuntovaunu Matkailuauto Mopoauto / Kevyt nelipyörä Traktori Moottoripyörä Mopo Moottorikelkka Vene Muut </DefinitionDetails><DefinitionDetails> <Definition DefinitionCode=" ">Ajoneuvolaji</Definition> < =" "> Henkilöauto </> </DefinitionDetails>

10 PALVELUKUVAUS 10 (25) Käyttö DefinitionDetails Käyttö kohtaan valitaan yksi arvo listan luettelosta. Samoin toimitaan myös maalausmenetelmän, vahinkolajin ja liikennekelpoisuuden kohdalla. DefinitionC ode Definition- (sallitut arvot) Käyttö Yksityinen Luvanvarainen Yks. Rahoitusleasing Yks. Huoltoleasing Amm. Rahoitusleasing Amm. Huoltoleasing Autoliike Vuokra-auto Sairasauto Hautausauto Kouluauto Poliisi Maalausmenetelmä DefinitionDetails (sallitut arvot) QuantityUnitCo de Maalausmenetel mä 2-kerros 3-kerros 2-kerros (p-auto) 3-kerros (p-auto) Muu Seisontapäivät alkaa - DefinitionDetails Seisontapäivät alkaa

11 PALVELUKUVAUS 11 (25) Seisontapäivät loppuu - DefinitionDetails Seisontapäivät loppuu Seisontapäivät päivää - DefinitionDetails Seisontapäivät 8 pv Seisontapäiväkorvaus /pv - DefinitionDetails Seisontapäivä korvaus 9,88 EUR/pv Seisontapäiväkorvaus yhteensä - DefinitionDetails Seisontapäivä korvaus yhteensä 79,04 EUR Laskutusluvan päivämäärä - DefinitionDetails Laskutuslupa päivä Laskutusluvan antaja - DefinitionDetails Laskutusluvan antaja Pekka Koskinen

12 PALVELUKUVAUS 12 (25) Korjaamolle saapumispäivä - DefinitionDetails Korjaamolle saapumispäivä Korjauksen aloituspäivä DefinitionDetails Korjauksen aloituspäivä Korjauksen valmispäivä - DefinitionDetails Korjauksen valmispäivä Varaosien odotusaikaväli - DefinitionDetails Varaosien odotusaika Asiakkaan tilaamien töiden aikaväli DefinitionDetails Asiakkaan tilaamien lisätöiden aikaväli Asiakkaan tilaamien töiden aikaväli

13 PALVELUKUVAUS 13 (25) Maalaamolle saapumispäivä - DefinitionDetails Maalaamolle saapumispäivä Maalauksen aloituspäivä - DefinitionDetails Maalauksen aloituspäivä Maalauksen valmispäivä - DefinitionDetails Maalauksen valmispäivä Maalaamolla asiakkaan töiden aikaväli DefinitionDetails Asiakkaan tilaamien lisätöiden aikaväli Maalaamolla asiakkaan töiden aikaväli Muovikorjaamon saapumispäivä - DefinitionDetails Muovikorjaam oon saapumispäivä

14 PALVELUKUVAUS 14 (25) Muovikorjauksen aloituspäivä - DefinitionDetails Muovikorjauks en aloituspäivä Muovikorjauksen valmispäivä - DefinitionDetails Muovikorjauks en valmispäivä Muovikorjaamolla asiakkaan töiden aikaväli DefinitionDetails Asiakkaan tilaamien lisätöiden aikaväli Muovikorjaam olla asiakkaan töiden aikaväli Alihankintakorjaamoon saapumispäivä - DefinitionDetails Alihantakorjaa moon saapumispäivä Alihankintatöiden aloituspäivä - DefinitionDetails Alihankintatöid en aloituspäivä

15 PALVELUKUVAUS 15 (25) Alihankintatöiden valmispäivä - DefinitionDetails Alihankintatöi den valmispäivä Alihankintatöiden asiakkaan töiden aikaväli DefinitionDetails Asiakkaan tilaamien lisätöiden aikaväli Alihankintatöi den asiakkaan töiden aikaväli Ruoste-esto liikkeeseen saapumispäivä - DefinitionDetails Ruosteestoliikkeesee n saapumispäivä Ruoste-eston aloituspäivä - DefinitionDetails Ruoste-eston aloituspäivä Ruoste-eston valmispäivä - DefinitionDetails Ruoste-eston valmispäivä

16 PALVELUKUVAUS 16 (25) Ruoste-eston asiakkaan töiden aikaväli DefinitionDetails Asiakkaan tilaamien lisätöiden aikaväli Ruoste-eston asiakkaan töiden aikaväli Hinauksen tilauspäivä - DefinitionDetails Hinauksen tilauspäivä Hinauksen tilausaika - DefinitionDetails Hinauksen tilausaika 13: Hinauspäivä - DefinitionDetails Hinauspäivä Hinausaika DefinitionDetails Hinauksen aloitusaika Hinausaika 18: Hinausreitti mistä - DefinitionDetails Hinausreitti - lähtöpaikka Bulevardi 28 Helsinki

17 PALVELUKUVAUS 17 (25) Hinausreitti minne - DefinitionDetails Hinausreitti - kohde Pieni teollisuuskatu 7 Espoo Hinauksen pituus - DefinitionDetails Hinauksen pituus 50 km Hinauksen syy DefinitionDetails Muu syy tapauksen selitys voidaan kirjata vapaaseen tekstiin. DefinitionCode Definition- (sallitut arvot) Hinauksen syy Kolari Tekninen vika Muu syy Hinauksen tilaaja - DefinitionDetails Hinauksen tilaaja Matti Koskinen Vuokra-aika alkaa - DefinitionDetails Vuokra-aika alkaa

18 PALVELUKUVAUS 18 (25) Vuokra-aika loppuu - DefinitionDetails Vuokra-aika loppuu Vuokra-aika päiviä pv - DefinitionDetails Vuokra-aika päiviä 16 pv Vuokra-auto päivävuokra - DefinitionDetails Vuokra-auto päivävuokra 75,00 EUR/pv Vuokra-auto ajetut km - DefinitionDetails Vuokra-auto ajetut kilometrit 475 km Vuokra-auton autoryhmä (veloitettu) DefinitionDetails Autovuokraamon käyttämä autoryhmän koodi, joka on veloitettu vakuutusyhtiöltä Vuokra-auton autoryhmä CMDR Vuokra-auton rekisterinumero - DefinitionDetails

19 PALVELUKUVAUS 19 (25) Vuokra-auton rekisterinumer o AST Finanssialan keskusliiton jäsen DefinitionDetails Merkitään tieto, jos leasing ajoneuvon omistava rahoitusyhtiö on FK:n rahoitusyhtiötoimintaa harjoittava jäsen (eli aikaisemmin ns. rahoitusyhtiöiden yhdistyksen jäsen). Tämä tieto vaikuttaa laskujen käsittelyyn ja kierrätykseen rahoitusyhtiön kautta. Huomioitava erityisesti alv:n käsittely, laskun jakaminen osiin (alv, omavastuu ym). DefinitionCode Definition Finanssialan keskusliiton jäsen Kyllä Vahinkokuvaus DefinitionDetails Vahinkokuvaus voidaan jakaa enintään kahdelle riville. DefinitionCode Definition Vahinkokuva us Vasen etukulma Vahinkolaji - DefinitionDetails Vahinkolaji Törmäys Varkaus Palo Liikenne Lasi Ilkivalta Hirvi Poro Vastuu Kuljetus Muut Eläin Pysäköinti

20 PALVELUKUVAUS 20 (25) Luonnonilmiö Rikkoutuminen Murto Kasko Liikennekelpoisuus DefinitionDetails Liikennekelpoi suus Liikennekelpoinen Liikennekelvoton Väliaikainen korjaus Hinaus Lavakuljetus Vastapuolen rekisterinumero - DefinitionDetails Vastapuolen rekisterinumer o VGH Laskun tyypin tarkenne DefinitionDetails Laskun tyypille voidaan antaa tarkenne, joka ohjaa sen käsittelyä vakuutusyhtiössä. DefinitionCode Definition Laskun tarkenne Hinaus Autonvuokra Tuulilasin korjaus Tuulilasin vaihto Pääsoveltamisohje DefinitionDetails Kerrotaan minkä Finvoice 1.3 soveltamisohjeen mukaan verkkolasku on toteutettu DefinitionCode Definition- DefinitionValu e Pääsoveltamisohje Auto- ja vakuutusala Alisoveltamisohje DefinitionDetails Laskulle voidaan antaa tarkenne, joka ohjaa sen käsittelyä vakuutusyhtiössä.

21 PALVELUKUVAUS 21 (25) DefinitionCode Definition Alisoveltamisohje Kolarikorjaus Hinaus Autonvuokra Lasi DMS järjestelmätoimittaja DefinitionDetails Kertoo kenen DMS-toimittajan sovelluksella lasku on tehty. Ohjaa käsittelyä vakuutusyhtiössä Järjestelmätoimittaja ADP Soltec Prestia Futursoft Muu Omavastuu - DefinitionDetails Omavastuu 150,00 EUR 5.5. AnyPartyDetails Osapuolitiedot AnyPartyDetails elementissä annetaan autokorjauslaskuissa eri osapuolien tietoja. Elementissä voidaan ilmoittaa sellainen osapuoli, jolle Finvoicesta ei löydy omaa elementtiä. AnyPartyText-elementissä annetaan otsikko ja otsikkoa vastaava koodi osapuolelle. Koodi tulostetaan laskun ulkoasussa. AnyPartyosapuoli voidaan ilmoittaa lasku- ja rivitasoilla. AnyParty-aggregaatti voi olla toistuva. AnyPartyDetails elementtiin merkitään osapuolet alla olevan taulukon mukaisesti. AnyPartySiteCode elementtiin merkitään korjaamon toimipaikkakohtainen korjaamotunniste. AnyPartyCode AnyPartyText Korjaamo Maalaamo Muovikorjaamo Ruoste-estoliike Lasiliike Alihankkija Rahoitusyhtiö Hinausliike Autovuokraamo

22 Omistaja Haltija Vastapuoli Vakuutusyhtiö (tarkastettavan auton) vastapuolen vakuutusyhtiö Vahinkotarkastaja Korjaamon työnjohtaja PALVELUKUVAUS 22 (25) <AnyPartyDetails> <AnyPartyText AnyPartyCode=" ">Hinausliike</AnyPartyText> <AnyPartyIdentifier> </AnyPartyIdentifier> <AnyPartyOrganisationName>LVK-hinaus Oy</AnyPartyOrganisationName> <AnyPartyOrganisationDepartment></AnyPartyOrganisationDepartment> <AnyPartyOrganisationTaxCode> </AnyPartyOrganisationTaxCode> <AnyPartyPostalAddressDetails> <AnyPartyStreetName>Bulevardi 28</AnyPartyStreetName> <AnyPartyTownName>Helsinki</AnyPartyTownName> <AnyPartyPostCodeIdentifier>00120</AnyPartyPostCodeIdentifier> <CountryCode>FI</CountryCode> <CountryName>Finland</CountryName> <AnyPartyPostOfficeBoxIdentifier>PL 000</AnyPartyPostOfficeBoxIdentifier> </AnyPartyPostalAddressDetails> <AnyPartyOrganisationUnitNumber>00001</AnyPartyOrganisationUnitNumber> <AnyPartySiteCode>X XX</AnyPartySiteCode> </AnyPartyDetails> 5.6. InvoiceRow ja SubInvoiceRow laskurivin autokorjauslaskun toimialakohtaiset tarkennukset Laskurivin osapuolikoodi RowDefinitionDetails ja SubRowDefinitionDetails Laskun rivikohtaisiin tietoihin voidaan lisätä laskurivikohtainen osapuolitieto. RowDefinitionDetails elementillä voidaan määrittää esimerkiksi laskurivin kuuluvan korjaamolle, maalaamolle tai muovikorjaamolle. RowDefinitionDetailsin DefinitionCode saadaan auto- ja vakuutusalan toimialakohtaisesta kooditaulukosta yhdessä RowDefinition kanssa. Row elementille merkitään arvoksi Osapuoli. DefinitionCode RowDefinition Korjaamo Maalaamo Muovikorjaamo Ruoste-estoliike Lasiliike Alihankkija <InvoiceRow> RowDefinitionDetails> <RowDefinition DefinitionCode=" ">Maalaamo</RowDefinition> <Row ="">Osapuoli</Row>

23 PALVELUKUVAUS 23 (25) </RowDefinitionDetails> Laskurivin veloitustiedot RowActionCode ja SubRowActionCode Laskurivikohtaiset veloitustyypit merkitään RowActionCode ja SubRowActionCode elementteihin. Näiden tietojen avulla tullaan vertaamaan laskun tietoja vauriolaskelman tietoihin. RowActionCode Veloitustyyppi SubRowActionCode Varaosat Varaosat (purkuosa) Varaosat (tarvikeosa) Irrotus, asennus, vaihto Oikaisu Vetotyö Lasityö Lisätyö Mekaaninen työ Maalaustyö Maalausmateriaalit Muovikorjaustyö Muovikorjausmateriaalit Ruoste-estotyö Ruoste-esto materiaalit Alihankintatyö Alihankintamateriaalit Kuljetus Pientarvikelisä Vuokra-auto Hinaus alv (alv verollinen) normaali yksityisasiakas alv (alv vähennetään koko laskusta) Taksi tai muu vähennyskelpoinen käyttö alv (ensin vähennetään omavastuu ja jäännöksestä alv) Omavastuu, asiakasosuus (miinusmerkkinen) Muut vähennykset (miinusmerkkinen) Laskurivin veloitustiedot SubRowActionCode Laskurivikohtaiset veloitustyypit merkitään SubRowActionCode elementteihin. Näiden tietojen avulla tullaan vertaamaan laskun tietoja vauriolaskelman tietoihin.

24 PALVELUKUVAUS 24 (25) SubRowActionCode Veloitustyyppi Varaosat yhteensä Työt yhteensä Maalaus yhteensä Muovikorjaus yhteensä Ruoste-esto yhteensä Alihankinta yhteensä 6. Mallit 5.7. SubInvoiceRow Laskurivien yhteenvetorivit SubInvoiceRow elementtiin kootaan laskun yhteenvetorivit, joita tullaan vertaamaan vastaaviin tietoihin vauriolaskelmassa laskujen tarkastuksen yhteydessä. SubInvoiceRow:n tiedot tulee täyttää, kuten InvoiceRow kohdassa on määritelty Laskumallit Auto- ja vakuutusalan mallilaskut on tehty Finvoice 1.3 versiosta. Mallilaskuja ei välttämättä päivitetä ALV:n muuttuessa. Malliksi tehdyissä korjaus- ja maalauslaskuissa tulee noudattaa voimassa olevia verottajan antamia ALV määräyksiä ja ohjeita. Yleinen arvonlisävero nousee 24% Mallilaskut ovat tulevaisuudessa avattavissa ja kopioitavissa vakuutuskeskuksen extranetissä sähköisen laskutuksen sivuilla Mallilaskuissa on kuvattu Vakuutusyhtiölle lähetettävä korjaus- ja maalauslasku omavastuulla vähennettynä. (1001) Kuluttajan maksama omavastuulasku. (1002) Vakuutusyhtiölle menevä lasku, josta ALV ja omavastuu on jo laskutettu yritykseltä. (2001) Yrityksen maksama omavastuulasku ja ALV korjaus- ja maalauslaskusta. (2002) Vakuutusyhtiölle menevä lasku, josta omavastuu on laskutettu haltijalta ja ALV auton omistavalta rahoitusyhtiötä. (3001) Rahoitusyhtiölle menevä ALV-lasku joka laskutetaan auton omistavalta rahoitusyhtiöltä. (3002) Omavastuulasku, joka laskutetaan rahoitusyhtiön auton haltijalta. (3003) Vakuutusyhtiölle lähetettävä korjaus- ja maalauslasku omavastuulla vähennettynä siten, että lasku sisältää voittomarginaalijärjestelmä-käytetty tavara osuuksia. (4001)

25 PALVELUKUVAUS 25 (25) Yrityksen maksama omavastuulasku ja ALV korjauslaskusta, joka sisältää voittomarginaalijärjestelmä-käytetty tavara osuuksia. (4002) Kuluttajan maksama lasilasku. (6001) Vakuutusyhtiölle menevä lasilasku, omavastuulla vähennettynä. (6002)

Finvoice 2.01 standardin toimialakohtainen soveltamisohje vakuutusyhtiöiden ja autoalan laskutuksessa

Finvoice 2.01 standardin toimialakohtainen soveltamisohje vakuutusyhtiöiden ja autoalan laskutuksessa PALVELUKUVAUS 1 (25) Finvoice 2.01 standardin toimialakohtainen soveltamisohje vakuutusyhtiöiden ja autoalan laskutuksessa 12.9.2016 Muutospvä Muuttaja Muutos/asia: Hyväksyntä Huom! 14.11.2016 HJ Koodi

Lisätiedot

Verkkolaskujen lähettäminen

Verkkolaskujen lähettäminen 1 Verkkolaskujen lähettäminen Laskujen lähettämistä varten laskun lähettäjällä on oltava sopimus oman pankkinsa tai muun verkkolaskuoperaattorin kanssa laskujen lähettämisestä Pohjolan ja A-vakuutuksen

Lisätiedot

Release Notes 5.6 CABAS. Asiakkaan yhteenveto

Release Notes 5.6 CABAS. Asiakkaan yhteenveto Release Notes 5.6 CABAS Asiakkaan yhteenveto Uusi erittely auton omistajalle CABAS sisältää nyt uuden erittelyn nimeltään Asiakkaan yhteenveto. Yhteenvetotiedoissa näkyvät mm. korjaamo-, vakuutusyhtiö-,

Lisätiedot

Verkkolaskujen lähettäminen Henkilövahingot

Verkkolaskujen lähettäminen Henkilövahingot Verkkolaskujen lähettäminen 1 Laskujen lähettämistä varten laskun lähettäjällä on oltava sopimus oman pankkinsa tai muun verkkolaskuoperaattorin kanssa laskujen lähettämisestä Pohjolan ja A-vakuutuksen

Lisätiedot

LIIKENNEVAKUUTETTAVIEN AJONEUVOJEN SEISONTA-AJAN KORVAUKSET

LIIKENNEVAKUUTETTAVIEN AJONEUVOJEN SEISONTA-AJAN KORVAUKSET LIIKENNEVAKUUTETTAVIEN AJONEUVOJEN SEISONTA-AJAN KORVAUKSET 1.1.2016 KORVAUKSEN MAKSAMINEN JA TAULUKON KÄYTTÖ KORVATTAVA VAHINKO Moottoriajoneuvon liikenteeseen käyttämisestä aiheutuneen liikennevahingon

Lisätiedot

SANOMAKUVAUS: KUOPION KAUPUNGILLE LÄHETETTÄVÄ SÄHKÖINEN LASKU

SANOMAKUVAUS: KUOPION KAUPUNGILLE LÄHETETTÄVÄ SÄHKÖINEN LASKU () SANOMAKUVAUS: KUOPION KAUPUNGILLE LÄHETETTÄVÄ SÄHKÖINEN LASKU Päiväys: 2.5.2005 Versio.7 mukailee FINVOICE ver... Ylläpitovastuu: Kuopion kaupunki / atk-keskus, Pirjo Keinänen (pirjo.keinanen@kuopio.fi)

Lisätiedot

Seisonta-ajan korvaukset ja linja-autojen siirtokustannukset 2015

Seisonta-ajan korvaukset ja linja-autojen siirtokustannukset 2015 Seisonta-ajan korvaukset ja linja-autojen siirtokustannukset 2015 Tämän normin mukaisia normikorvauksia käytetään 1.1.2015 ja sen jälkeen alkaneen seisonta-ajan korvauksia maksettaessa. Jos seisonta aika

Lisätiedot

Yksittäishyväksyntä ja komponenttiluettelo

Yksittäishyväksyntä ja komponenttiluettelo Yksittäishyväksyntä ja komponenttiluettelo Komponenttiluettelo ikkuna yleistä Täytetään KATSAssa yksittäishyväksynnän yhteydessä Ikkunalle pääsee siirtymään Navigointi-, Perustiedot - ja Katsastustapahtuma

Lisätiedot

Sivu 2 (7) TARIFFI- MAKSU- ALUE AJONEUVO LUOKKA LUOKKA HENKILÖAUTOT, YKSITYISKÄYTTÖ

Sivu 2 (7) TARIFFI- MAKSU- ALUE AJONEUVO LUOKKA LUOKKA HENKILÖAUTOT, YKSITYISKÄYTTÖ Sivu 2 (7) LIIKENNEVAKUUTUSLAIN 16 :N MUKAISTA VAKUUTTAMATTOMAN AJONEUVON OMISTAJALTA TAI HALTIJALTA PERITTÄVÄÄ HYVIKETTÄ MÄÄRÄTTÄESSÄ SOVELLETTAVIA KESKIMÄÄRÄISIÄ VAKUUTUSMAKSUJA LASKETTAESSA KÄYTETTÄVÄ

Lisätiedot

KORTTIOSTON KUITTITIETOJEN VÄLITYS FINVOICE-VERKKOLASKUNA

KORTTIOSTON KUITTITIETOJEN VÄLITYS FINVOICE-VERKKOLASKUNA KORTTIOSTON KUITTITIETOJEN VÄLITYS FINVOICE- V. 07 09.05.2016 1 Sisällysluettelo... 2 1 Johdanto... 2 2 Soveltamisohjeen käyttötarkoitus... 2 3 Toimialakohtaisen soveltamisohjeen sisältö... 2 4 Finvoice-standardiin

Lisätiedot

Moottoriajoneuvokanta 2015

Moottoriajoneuvokanta 2015 Liikenne ja matkailu 2016 Moottoriajoneuvokanta 2015 Ajoneuvokanta kasvoi vuonna 2015 Ajoneuvorekisterissä oli vuoden 2015 päättyessä 6 152 680 ajoneuvoa, joista liikennekäytössä oli 5 066 119 ajoneuvoa.

Lisätiedot

Release Notes 6.0 CABAS. Päivämäärät pakolliseksi

Release Notes 6.0 CABAS. Päivämäärät pakolliseksi Release Notes 6.0 Release Notesit näytetään suoraan ja automaattisesti tässä ikkunassa. Kun olette lukeneet seuraavat Release Notesit, ruksittakaa alhaalta valintaruutu Olen lukenut ja ymmärrän. Linkit

Lisätiedot

VEROILMOITUS OMA-ALOITTEISISTA VEROISTA, TYÖNANTAJASUORITUSTEN TIEDOT (VSRTASKV)

VEROILMOITUS OMA-ALOITTEISISTA VEROISTA, TYÖNANTAJASUORITUSTEN TIEDOT (VSRTASKV) VEROHALLINTO 1.1.2017 A88/200/2016 1.1 VEROILMOITUS OMA-ALOITTEISISTA VEROISTA, TYÖNANTAJASUORITUSTEN TIEDOT (VSRTASKV) TIETUEKUVAUS SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA...

Lisätiedot

ENSIREKISTERÖINNIT Tammi-joulukuu Taulu 1. Kuukausittain. Ensirekisteröinnit. Autot. Kuukausi. yhteensä. yhteensä

ENSIREKISTERÖINNIT Tammi-joulukuu Taulu 1. Kuukausittain. Ensirekisteröinnit. Autot. Kuukausi. yhteensä. yhteensä Taulu 1. Kuukausittain Kuukausi Nelipyörät Mopot Moottorikelkat Traktorit Moottorityökoneeperävaunuperävaunut Matkailu- Puoli- Muut L7/L7e perävaunut Helmikuu 70 89 578 481 662 519 373 373 170 172 46 52

Lisätiedot

VEROHALLINTO ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA TIETUEKUVAUS 2016

VEROHALLINTO ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA TIETUEKUVAUS 2016 VEROHALLINTO 15.02.2017 1.0 ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA... 2 4 TIETOJEN

Lisätiedot

Sisäinen laskutus ja sisäiset lähetteet Käyttöohje. Sisällys. Päivitetty YLEISTÄ... 2

Sisäinen laskutus ja sisäiset lähetteet Käyttöohje. Sisällys. Päivitetty YLEISTÄ... 2 Sisäinen laskutus ja sisäiset lähetteet Käyttöohje Päivitetty 20.9.2012 Sisällys YLEISTÄ... 2 KÄYTTÖ MYYMÄLÖIDEN VÄLISTEN TAVARANSIIRTOJEN YHTEYDESSÄ... 2 PÄÄLLE LAITETTAVAT ASETUKSET... 2 ASIAKKAALLE

Lisätiedot

LIIKENNEVAKUUTUKSEN KORVAUKSET AJONEUVO- RYHMITTÄIN VAKUUTUSVUOTTA KOHTI VUOSINA KESKIMÄÄRIN vs. HENKILÖAUTOT, YKS.

LIIKENNEVAKUUTUKSEN KORVAUKSET AJONEUVO- RYHMITTÄIN VAKUUTUSVUOTTA KOHTI VUOSINA KESKIMÄÄRIN vs. HENKILÖAUTOT, YKS. Aktuaarijaosto 6.8.213 LIIKENNEVAKUUTUKSEN RISKITUTKIMUS VUODELLE 214 LIIKENNEVAKUUTUKSEN KORVAUKSET AJONEUVO- RYHMITTÄIN VAKUUTUSVUOTTA KOHTI VUOSINA 28-212 KESKIMÄÄRIN vs. HENKILÖAUTOT, YKS.KÄYTTÖ KORVAUKSET

Lisätiedot

Meta Trak palvelujärjestelmän sopimusnumero: Saapunut One-Pro:lle pvm: Käsittelijä:

Meta Trak palvelujärjestelmän sopimusnumero: Saapunut One-Pro:lle pvm: Käsittelijä: ONE-PRO täyttää ONE-PRO täyttää ONE-PRO täyttää Meta Trak palvelujärjestelmän sopimusnumero: Saapunut One-Pro:lle pvm: Käsittelijä: LASKUTUSTIEDOT: Asiakas (yrityksen tai henkilön nimi): Henkilötunnus:

Lisätiedot

Mark Summary. Taitaja 2012. Skill Number 102 Skill Autokorinkorjaus. Competitor Name

Mark Summary. Taitaja 2012. Skill Number 102 Skill Autokorinkorjaus. Competitor Name Summary Skill Number 102 Skill Autokorinkorjaus ing Scheme Lock 03-04-2012 14:50:28 Final Lock 26-04-2012 11:42:14 Criterion Criterion Description s Day 1 Day 2 Day 3 Day 4 Total Award A B C D E F G H

Lisätiedot

VEROILMOITUS OMA-ALOITTEISISTA VEROISTA, MUUN OMA-ALOITTEISEN VERON TIEDOT (VSRMUUKV)

VEROILMOITUS OMA-ALOITTEISISTA VEROISTA, MUUN OMA-ALOITTEISEN VERON TIEDOT (VSRMUUKV) VEROHALLINTO 1.1.2017 A89/200/2016 1.1 VEROILMOITUS OMA-ALOITTEISISTA VEROISTA, MUUN OMA-ALOITTEISEN VERON TIEDOT (VSRMUUKV) TIETUEKUVAUS SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS PUUN OSTAJAN VUOSI-ILMOITUSTIEDOT (VSPUERIE)

VUOSI-ILMOITUS PUUN OSTAJAN VUOSI-ILMOITUSTIEDOT (VSPUERIE) VEROHALLINTO 1.1.2016 A140/200/2015 versio 1.1. VUOSI-ILMOITUS PUUN OSTAJAN VUOSI-ILMOITUSTIEDOT (VSPUERIE) TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA...

Lisätiedot

Anja Ahola (EK), Kari Nissinen, Jaana Lustig 23.3.2006 1( 5)

Anja Ahola (EK), Kari Nissinen, Jaana Lustig 23.3.2006 1( 5) Anja Ahola (EK), Kari Nissinen, Jaana Lustig 23.3.2006 1( 5) TIETOJEN SIIRTO ESIJÄRJESTELMISTÄ COMMUNITYYN SISÄLTÖ 1 Yleistä 2 Tiedoston rakenne 2.1 Yhteenvetotietue 2.2 Laskun otsikkotietue 2.3 Laskutustapahtuman

Lisätiedot

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta.

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) KÄYTETYN KAPPALETAVARAKUORMA-AUTON HANKINTA Pyydämme tarjoustanne käytetystä kappaletavarakuorma-autosta. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. Hankintamenettely Avoin.

Lisätiedot

Seuraava katsastus 14 päivän kuluessa. Auto on yksittäin maahantuotu. Tuontimaa: Iso-Britannia. Matkamittarilukema on suuri auton ikään nähden.

Seuraava katsastus 14 päivän kuluessa. Auto on yksittäin maahantuotu. Tuontimaa: Iso-Britannia. Matkamittarilukema on suuri auton ikään nähden. Dirica.fi Hae auton tiedot AUDI A6, 2008 DIR-1 Ajoneuvovero erääntynyt Seuraava katsastus 14 päivän kuluessa. Auto on yksittäin maahantuotu. Tuontimaa: Iso-Britannia. Matkamittarilukema on suuri auton

Lisätiedot

Lunastuspoistajat AJONEUVOJEN REKISTERÖINTI

Lunastuspoistajat AJONEUVOJEN REKISTERÖINTI Lunastuspoistajat AJONEUVOJEN REKISTERÖINTI Kirjautuminen REKI järjestelmään...2 ATJ Aloitussivu...3 Rekisteröinnin päävalikko...4 Liikennekäytöstäpoisto...5 Rekisteritietojen haku...5 Omistajuuden perustiedot...6

Lisätiedot

T2V2 Vaaratilanneilmoitussanomakuvaus

T2V2 Vaaratilanneilmoitussanomakuvaus Versio: 0.3 Muokattu: 23.6.2008 2(10) SISÄLLYS 1 Tarkoitus...3 1.1 Rajaus...3 1.2 Dokumentaatio...3 2 Tietojen esitystavat...3 2.1 Numeerinen tieto...3 2.2 Päivämäärät ja kellonajat...3 2.3 Totuusarvot...4

Lisätiedot

Autoalan jälkimarkkinakatsaus Autoalan vuosimarkkinat 2016 Tekninen johtaja Jouko Sohlberg

Autoalan jälkimarkkinakatsaus Autoalan vuosimarkkinat 2016 Tekninen johtaja Jouko Sohlberg 29.9.2015 Autoalan jälkimarkkinakatsaus Autoalan vuosimarkkinat 2016 Tekninen johtaja Esityksen sisältö Jälkimarkkinoiden tilanne Jälkimarkkinoiden kannattavuus Merkki- ja merkistä riippumattomien korjaamoiden

Lisätiedot

ERITTELY YHTEISÖN HENKILÖKOHTAISEN TULOLÄHTEEN TULOKSESTA (7A)

ERITTELY YHTEISÖN HENKILÖKOHTAISEN TULOLÄHTEEN TULOKSESTA (7A) VEROHALLINTO 17.1.2017 1.1 ERITTELY YHTEISÖN HENKILÖKOHTAISEN TULOLÄHTEEN TULOKSESTA (7A) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN KORJAAMINEN...

Lisätiedot

Eri osapuolten rooli romutuspalkkiokokeilussa

Eri osapuolten rooli romutuspalkkiokokeilussa Romutuspalkkiokokeilun käytännön toimet maahantuojan ja jälleenmyyjän näkökulmasta Koulutus- ja kehittämispäällikkö Jari Ketola Autoalan Keskusliitto ry Eri osapuolten rooli romutuspalkkiokokeilussa Kuluttaja

Lisätiedot

VEROILMOITUS; YHTEISETUUS, VALTION LAITOS, KUNTA, SEURAKUNTA, ULKOMAINEN KUOLINPESÄ YMS. (6)

VEROILMOITUS; YHTEISETUUS, VALTION LAITOS, KUNTA, SEURAKUNTA, ULKOMAINEN KUOLINPESÄ YMS. (6) VEROILMOITUS; YHTEISETUUS, VALTION LAITOS, KUNTA, SEURAKUNTA, ULKOMAINEN KUOLINPESÄ YMS. (6) TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 VOIMASSAOLO... 2 3 MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN... 2 4 TUNNUS-TIETO

Lisätiedot

ELINKEINOYHTYMÄN OSAKASSELVITYS (35)

ELINKEINOYHTYMÄN OSAKASSELVITYS (35) ELINKEINOYHTYMÄN OSAKASSELVITYS (35) TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 VOIMASSAOLO... 2 3 MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN... 2 4 TUNNUS-TIETO LUETTELO... 2 5 TARKISTUKSET... 4 6 HUOMAUTUKSET...

Lisätiedot

HE 40/1998 vp YLEISPERUSTELUT

HE 40/1998 vp YLEISPERUSTELUT HE 40/1998 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tieliikennelain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tieliikennelakia 26711981 siten, että turvavyön käyttöpakkoa

Lisätiedot

Verkkolaskun semanttinen malli

Verkkolaskun semanttinen malli Verkkolaskun semanttinen malli Verkkolaskun eurooppalainen kehitystyö CEN PC 434 Pirkko Vedenpää Integration Consultant Tieto, Value Networks pirkko.vedenpaa@tieto.com DIREKTIIVI 2014/55/EU sähköisestä

Lisätiedot

MOVE Sanomien koodistoluettelo. v.3.0/

MOVE Sanomien koodistoluettelo. v.3.0/ MOVE v.3.0/1.1.2017 MOVE 1 Sisällysluettelo Muutoshistoria... 2 1. Ahdinkoodisto... 3 2. Ahdinkoodisto... 3 3. Ajoneuvoluokkakoodisto... 3 4. Alennus- ja vapautusperustekoodisto... 4 5. Alityyppikoodisto...

Lisätiedot

Hyvityslasku. Sanomasuositus ja sen yleinen soveltamisohje FI1010, 2007-03-21

Hyvityslasku. Sanomasuositus ja sen yleinen soveltamisohje FI1010, 2007-03-21 Toteutettu yhteistyössä Elintarviketeollisuusliitto ry:n ja Päivittäistavarakauppa ry:n kanssa osana maa- ja metsätalousministeriön kansallista elintarviketalouden laatustrategiaa Sanomasuositus ja sen

Lisätiedot

VERONALAISET LUOVUTUSVOITOT JA VEROTUKSESSA VÄHENNYSKELPOISET LUOVUTUSTAPPIOT (71B)

VERONALAISET LUOVUTUSVOITOT JA VEROTUKSESSA VÄHENNYSKELPOISET LUOVUTUSTAPPIOT (71B) VEROHALLINTO 1.1.2017 1.0 VERONALAISET LUOVUTUSVOITOT JA VEROTUKSESSA VÄHENNYSKELPOISET LUOVUTUSTAPPIOT (71B) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA...

Lisätiedot

Kosken Tl kunta, Härkätie 5, 31500 Koski Tl Yhteyshenkilö: Sanna Salo, email: sanna.salo@koski.fi

Kosken Tl kunta, Härkätie 5, 31500 Koski Tl Yhteyshenkilö: Sanna Salo, email: sanna.salo@koski.fi OSTOLIIKENTEEN TARJOUSPYYNTÖ KOULULAISKULJETUS Ostaja Kosken Tl kunta, Härkätie 5, 31500 Koski Tl Yhteyshenkilö: Sanna Salo, email: sanna.salo@koski.fi Sopimuskausi lukuvuosi 2015-2016 alkaen 21.9.2015

Lisätiedot

Dirica.fi Autonostajan tietopalvelu AUDI A6, 2008 DIR-1

Dirica.fi Autonostajan tietopalvelu AUDI A6, 2008 DIR-1 Dirica.fi Autonostajan tietopalvelu AUDI A6, 2008 DIR-1 Ajoneuvovero erääntynyt Seuraava katsastus 14 päivän kuluessa. Auto on yksittäin maahantuotu. Tuontimaa: Iso-Britannia. Vetotapa: Etuveto

Lisätiedot

VEROILMOITUS; YHTEISETUUS, VALTION LAITOS, KUNTA, SEURAKUNTA, ULKOMAINEN KUOLINPESÄ YMS. (6)

VEROILMOITUS; YHTEISETUUS, VALTION LAITOS, KUNTA, SEURAKUNTA, ULKOMAINEN KUOLINPESÄ YMS. (6) VEROHALLINTO 1.1.2017 1.0 VEROILMOITUS; YHTEISETUUS, VALTION LAITOS, KUNTA, SEURAKUNTA, ULKOMAINEN KUOLINPESÄ YMS. (6) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA...

Lisätiedot

Valitse PARAS TURVA AJONEUVOLLESI

Valitse PARAS TURVA AJONEUVOLLESI Valitse PARAS TURVA AJONEUVOLLESI Vakuutusopas Moottorikelkan, mönkijän, mopon, mopoauton, traktorin, matkailuja kevytperävaunun vakuutukset voimassa 21.5.2016 alkaen VAKUUTUSASIAT OMILLA SIVUILLASI Kattavaa

Lisätiedot

Ajoneuvotietopalvelun käyttöohje Päivitetty 26.1.2010

Ajoneuvotietopalvelun käyttöohje Päivitetty 26.1.2010 Ajoneuvotietopalvelun käyttöohje Päivitetty 26.1.2010 Yleistä Ajoneuvotietopalvelulla voidaan hakea ajoneuvon tiedot reaaliajassa AKE:n ajoneuvorekisteristä ajoneuvokortille. Tämä ohje käsittelee 2010

Lisätiedot

Valitse PARAS TURVA AJONEUVOLLESI

Valitse PARAS TURVA AJONEUVOLLESI Valitse PARAS TURVA AJONEUVOLLESI Vakuutusopas Moottorikelkan, mönkijän, mopon, mopoauton, traktorin, matkailuja kevytperävaunun vakuutukset voimassa 1.1.2017 alkaen VAKUUTUSASIAT OMILLA SIVUILLASI osoitteessa

Lisätiedot

Voimassa: Toistaiseksi. Paperittoman ajoneuvon rekisteröintikatsastus ja rekisteröinti

Voimassa: Toistaiseksi. Paperittoman ajoneuvon rekisteröintikatsastus ja rekisteröinti 1 (7) Antopäivä: 28.12.2015 Voimaantulopäivä: 4.1.2016 Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta 2 Voimassa: Toistaiseksi Muutostiedot: TRAFI/49966/03.04.03.02/2015 Soveltamisala: Rekisteröintitehtävien

Lisätiedot

LIIKENTEEN SÄÄNTÖTUNTEMUS. Vihreä teksti on oikea vastaus.

LIIKENTEEN SÄÄNTÖTUNTEMUS. Vihreä teksti on oikea vastaus. 220103769 LIIKENTEEN SÄÄNTÖTUNTEMUS Vihreä teksti on oikea vastaus. 1. Määrääkö/sisältääkö yllä oleva liikennemerkki seuraavia asioita? (kyllä- ei -en tiedä) U-käännös on kielletty Edessä on satama-alue

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS KORKOTULON LÄHDEVERON ALAISET KOROT (VSKTVYSL)

VUOSI-ILMOITUS KORKOTULON LÄHDEVERON ALAISET KOROT (VSKTVYSL) VEROHALLINTO 1.1.2016 A98/200/2016 versio 1.1. VUOSI-ILMOITUS KORKOTULON LÄHDEVERON ALAISET KOROT (VSKTVYSL) TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA...

Lisätiedot

Murskaamot AJONEUVOJEN REKISTERÖINTI

Murskaamot AJONEUVOJEN REKISTERÖINTI Murskaamot AJONEUVOJEN REKISTERÖINTI Kirjautuminen REKI järjestelmään...2 ATJ Aloitussivu...3 Rekisteröinnin päävalikko...4 Liikennekäytöstä poisto...5 Rekisteritietojen haku...5 Omistajuuden perustiedot...6

Lisätiedot

OPAS VERKKOLASKUTUKSEEN

OPAS VERKKOLASKUTUKSEEN OPAS VERKKOLASKUTUKSEEN 1 Sisällysluettelo Sisällysluettelo. 2 1. Passeliin kirjautuminen. 3 2. Luo uusi asiakas asiakaskortistoon.. 3 3. Uuden laskun tekeminen.. 5 4. Laskun lähettäminen verkkolaskuna...

Lisätiedot

E-LASKUPÄIVITYS 6/2014

E-LASKUPÄIVITYS 6/2014 E-LASKUPÄIVITYS 6/2014 Uusi e-laskutuksen päivitysversio on valmistunut ja ladattavissa Domus intranetistä. Päivityksessä on mukana mm. kulutus- ja yleislaskujen e-laskutusominaisuudet sekä asumistuen

Lisätiedot

Toyota Liikennevakuutus Toyota Kaskovakuutus

Toyota Liikennevakuutus Toyota Kaskovakuutus Tuoteseloste Toyota Liikennevakuutus Toyota Kaskovakuutus Yksityiskäyttöiset henkilö- ja pakettiautot Voimassa 1.1.2010 alkaen Sisältö 1. Miksi ajoneuvo pitää vakuuttaa? 3 2. Toyota Liikennevakuutus 3

Lisätiedot

Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio EVIJÄRVI

Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio EVIJÄRVI Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio 3 62500 EVIJÄRVI 11.11.2015 TARJOUSPYYNTÖ KAIVINKONETÖISTÄ Evijärven kunnan tekninen lautakunta pyytää tarjouksia kaivinkonetöistä 1.1.2016 31.12.2017. Kohde

Lisätiedot

Toiminnalliset ja ei-toiminnalliset vaatimukset Tunnus (ID) Vaatimus Vaatimuksen

Toiminnalliset ja ei-toiminnalliset vaatimukset Tunnus (ID) Vaatimus Vaatimuksen Vaatimusluettelo versio 0.17 Toiminnalliset ja ei-toiminnalliset vaatimukset Tunnus (ID) Vaatimus Vaatimuksen Yleiset vaatimukset 1 Koodistopalvelujärjestelmä on selainkäyttöinen 2 Käyttöliittymän tulee

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun valtioneuvoston asetuksen (1257/1992)

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS OSINGOISTA YHTEENVETOTIEDOT (VSOSVYHT)

VUOSI-ILMOITUS OSINGOISTA YHTEENVETOTIEDOT (VSOSVYHT) VEROHALLINTO 1.1.2016 A47/200/2016 1.2 VUOSI-ILMOITUS OSINGOISTA YHTEENVETOTIEDOT (VSOSVYHT) TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 VOIMASSAOLO...

Lisätiedot

Sisällys. Käyttöohje. Kilometrien syöttö ja muokkaus, sekä palkanlaskentaan vietävän laskutuksen lisäys

Sisällys. Käyttöohje. Kilometrien syöttö ja muokkaus, sekä palkanlaskentaan vietävän laskutuksen lisäys Käyttöohje Kilometrien syöttö ja muokkaus, sekä palkanlaskentaan vietävän laskutuksen lisäys Sisällys 1 Kilometrien syöttö...2 1.1 Uusien kilometrien syöttö kun ajetaan Profiilin autoilla...2 1.1.1 Normaali

Lisätiedot

VARAINSIIRTOVEROILMOITUS (6012) Asunto-osakeyhtiön ja keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön

VARAINSIIRTOVEROILMOITUS (6012) Asunto-osakeyhtiön ja keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön VARAINSIIRTOVEROILMOITUS (6012) Asunto-osakeyhtiön ja keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön osakkeet TIETUEKUVAUS SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 1.1 Rajauksia... 2 2 VOIMASSAOLO... 3 3 TUNNUS-TIETO LUETTELO...

Lisätiedot

Palvelukuvaus Vaihtotilaus Versio: 1.0 9.4.2015

Palvelukuvaus Vaihtotilaus Versio: 1.0 9.4.2015 PALVELUKUVAUS 1 (8) Palvelukuvaus Vaihtotilaus Versio: 1.0 PALVELUKUVAUS 2 (8) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 2 Vaihtotilaus prosessin osapuolet... 3 3 Vaihtotilauksen tekeminen DNA:lle... 3 4 Vaihtotilauksen

Lisätiedot

14.12.2011 POLTTOAINEIDEN HANKINTA YLÄ-SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄLLE. Kyseessä on EU-kynnysarvon ylittävä hankinta.

14.12.2011 POLTTOAINEIDEN HANKINTA YLÄ-SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄLLE. Kyseessä on EU-kynnysarvon ylittävä hankinta. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) POLTTOAINEIDEN HANKINTA YLÄ-SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄLLE Pyydämme tarjoustanne tarjouspyynnössä olevan erittelyn mukaisista polttoaineista. Kyseessä on EU-kynnysarvon ylittävä hankinta.

Lisätiedot

Tullin ATJ-koulutus Prosessimuutoksista Siirtoluvan myöntäminen järjestelmässä

Tullin ATJ-koulutus Prosessimuutoksista Siirtoluvan myöntäminen järjestelmässä Tullin ATJ-koulutus Prosessimuutoksista Siirtoluvan myöntäminen järjestelmässä 20.9.2007 ja 21.9.2007 Sähköinen vakuutustietovarasto VATI Liikennevakuutuksen todistemerkistä luopuminen Vakuutustietovarasto

Lisätiedot

Kyselyjälleenmyyjäkumppanien koulutus Selvennykseksi

Kyselyjälleenmyyjäkumppanien koulutus Selvennykseksi Kyselyjälleenmyyjäkumppanien koulutus 6.9.2007 Tietosisällöstä ja muutokset LTJ-> ATJ Rekisteröintilainsäädönnön muutokset Marja Koskinen Selvennykseksi Ajoneuvoluokka = N3/Kuorma-auto, M1/Henkilöauto

Lisätiedot

Käyttöopas yksityisautolle Android, ios ABAX MOBIILI

Käyttöopas yksityisautolle Android, ios ABAX MOBIILI Käyttöopas yksityisautolle Android, ios ABAX MOBIILI 2 The difference is ABAX The difference is ABAX 3 SISÄÄNKIRJAUTUMINEN Avaa ABAX-sovellus, ja klikkaa «Kirjaudu». Syötä käyttäjätunnuksesi ja salasanasi

Lisätiedot

STUKin uudet päätökset ja ST ohjeet

STUKin uudet päätökset ja ST ohjeet STUKin uudet päätökset ja ST ohjeet Sädehoitofyysikoiden 33. neuvottelupäivät, Säätytalo 9. 10.6.2016 Tarkastaja Sampsa Kaijaluoto Uudet ST ohjeet ja päätökset Numero Aihe Julkaisupäivä ST 1.8 Säteilyn

Lisätiedot

Tiedostomuotoinen ennakkoilmoitus

Tiedostomuotoinen ennakkoilmoitus Sopimus ajoneuvojen ennakkoilmoittamisesta Liite 6 Tiedostomuotoinen ennakkoilmoitus Asiakas - välityspalvelu tiedostojen kuvaus Versio 2.0 Copyright Liikenteen turvallisuusvirasto MUUTOSHISTORIA Versio

Lisätiedot

VEROHALLINTO A42/200/ TVL:N SOVELTAMISALAAN KUULUVISTA

VEROHALLINTO A42/200/ TVL:N SOVELTAMISALAAN KUULUVISTA VEROHALLINTO 1.1.2017 A42/200/2016 1.0. VUOSI-ILMOITUS TVL:N SOVELTAMISALAAN KUULUVISTA KOROISTA JA JÄLKIMARKKINAHYVITYKSISTÄ, RAHASTO-OSUUKSISTA JA TUOTTO-OSUUKSILLE MAKSETUISTA VUOTUISISTA TUOTOISTA

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ RAUTJÄRVEN KUNNAN HARJAANTUMISOPETUKSEN KOULUKULJE- TUKSESTA LUKUVUODELLE 2014-15 (+OPTIO 2015-16)

TARJOUSPYYNTÖ RAUTJÄRVEN KUNNAN HARJAANTUMISOPETUKSEN KOULUKULJE- TUKSESTA LUKUVUODELLE 2014-15 (+OPTIO 2015-16) Rautjärven kunta 1 TARJOUSPYYNTÖ RAUTJÄRVEN KUNNAN HARJAANTUMISOPETUKSEN KOULUKULJE- TUKSESTA LUKUVUODELLE 2014-15 (+OPTIO 2015-16) Pyydämme tarjoustanne Rautjärven kunnan harjaantumisopetuksen koulukuljetuksesta

Lisätiedot

PALVELUHINNASTO 1.1.2016

PALVELUHINNASTO 1.1.2016 PALVELUHINNASTO 1.1.2016 Postiosoite puhelin sähköpostisoite Onnelantie 10 (08) 6155 2949 kajaaninvesi@kajaani.fi 87100 KAJAANI Kajaanin Vesi Online: www.kajaaninvesi.fi KAJAANIN VESI -liikelaitos PALVELUHINNASTO

Lisätiedot

VEROHALLINTO

VEROHALLINTO VEROHALLINTO 1.1.2017 1.0 ERITTELY VARAUKSISTA, ARVONMUUTOKSISTA JA KULUVAN KÄYTTÖOMAISUUDEN POISTOISTA (62) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA...

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS JULKISET ELINKEINOTUET (VSJTUETE) TIETUEKUVAUS 2017

VUOSI-ILMOITUS JULKISET ELINKEINOTUET (VSJTUETE) TIETUEKUVAUS 2017 VEROHALLINTO 1.1.2017 A156/200/2016 1.1 VUOSI-ILMOITUS JULKISET ELINKEINOTUET (VSJTUETE) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN KORJAAMINEN...

Lisätiedot

KIINTEISTÖVÄLITTÄJÄN ILMOITUS VARAINSIIRTOVEROSTA (6012)

KIINTEISTÖVÄLITTÄJÄN ILMOITUS VARAINSIIRTOVEROSTA (6012) KIINTEISTÖVÄLITTÄJÄN ILMOITUS VARAINSIIRTOVEROSTA (6012) TIETUEKUVAUS SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 VOIMASSAOLO... 2 3 MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN... 2 4 TUNNUS-TIETO LUETTELO... 2 5 TARKISTUKSET... 4

Lisätiedot

Hankinnan tarjousvastauksen liittymäaineistojen kuvaukset

Hankinnan tarjousvastauksen liittymäaineistojen kuvaukset 17.09.2007 Sivu 1(7) Hankinnan tarjousvastauksen liittymäaineistojen kuvaukset... 1 Tarjouspyyntöaineiston kuvaus... 1 Otsikkotiedot... 2 Otsikkotietojen tietuekuvaus... 2 Nimiketiedot... 3 Nimiketietojen

Lisätiedot

OPPILASKULJETUKSET 2013-2014

OPPILASKULJETUKSET 2013-2014 OPPILASKULJETUKSET 2013-2014 2 Kohde ja sopimuskausi Mäntsälän kunta / pyytää tarjouksia kunnan alueen perusopetuslain 32 :n mukaisista oppilaskuljetuksista liitteessä 1 kuvatuille reiteille. Kuljetukset

Lisätiedot

1.1.2013 Suomen Euromaster Oy pidättää oikeuden huoltotyöhinnaston hinnanmuutoksiin.

1.1.2013 Suomen Euromaster Oy pidättää oikeuden huoltotyöhinnaston hinnanmuutoksiin. HUOLTOTYÖ- HINNASTO Suomen Euromaster Oy pidättää oikeuden huoltotyöhinnaston hinnanmuutoksiin. HENKILÖAUTOT HUOLTOTÖIDEN YHDISTELMÄT (EUROMASTERIN VÄLITTÄMIIN TUOTTEISIIN) Normaalivanne Tuote- Nimike

Lisätiedot

Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä

Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä Asiakasohje tulli.fi 8.12.2016 Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä Sisällys 1 Käytettyjen

Lisätiedot

MOVE SANOMAOPAS v.3.0 /

MOVE SANOMAOPAS v.3.0 / MOVE SANOMAOPAS v.3.0 /2017 Sisällys OSA I... 1 SANOMALIIKENNE... 1 Lähettäjän ja Verohallinnon väliset sanomat (ilmoitussanomat)... 2 1 Autoveroilmoitussanoma... 2 2 Autoveroilmoitussanoman täydennys...

Lisätiedot

YHDISTYKSEN JA SÄÄTIÖN VEROILMOITUS (6C)

YHDISTYKSEN JA SÄÄTIÖN VEROILMOITUS (6C) VEROHALLINTO 3.1.2017 1.1 YHDISTYKSEN JA SÄÄTIÖN VEROILMOITUS (6C) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN KORJAAMINEN... 2 4 VOIMASSAOLO...

Lisätiedot

PITOPAIKAN REKISTERÖINTI- / MUUTOSILMOITUS (Turkiseläimet, hirvi- ja kamelieläimet)

PITOPAIKAN REKISTERÖINTI- / MUUTOSILMOITUS (Turkiseläimet, hirvi- ja kamelieläimet) 1 (8) Lue täyttöohjeet huolellisesti läpi ennen lomakkeen täyttämistä. Lomake palautetaan ilmoittajan maatilan talouskeskuksen sijaintikunnan tai ilmoittajan asuinkunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle.

Lisätiedot

HÄLYTYSTENVASTAANOTTOKESKUKSIEN VAATIMUKSET

HÄLYTYSTENVASTAANOTTOKESKUKSIEN VAATIMUKSET HÄLYTYSTENVASTAANOTTOKESKUKSIEN VAATIMUKSET 2017 1 Hälytystenvastaanottokeskuksien vaatimukset Sisällysluettelo 1 TARKOITUS... 2 2 MENETTELY... 2 3 MÄÄRITELMIÄ... 3 4 YLEISET VAATIMUKSET... 3 5 ARVIOINTIKRITEERIT...

Lisätiedot

HUOLTOPÄIVÄKIRJA N:0. Moottorin N:o. laatu ja merkki

HUOLTOPÄIVÄKIRJA N:0. Moottorin N:o. laatu ja merkki HUOLTOPÄIVÄKIRJA HUOLTOPÄIVÄKIRJA laatu ja merkki N:0 Moottorin N:o Öljy on vaihdettava: Moottoriin, jossa ei ole öljynpuhdistajaa, kesällä noin 1500 km:n ja talvella noin 1300 km:n ajon jälkeen. Moottoriin,

Lisätiedot

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintamalli

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintamalli Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintamalli 1.10.2015 Sisältö tausta avoimet toimittajakohtaiset rajapinnat (toimittajan hallitsemat rajapinnat) avoimet yhteiset rajapinnat (tilaajan hallitsemat rajapinnat)

Lisätiedot

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alittava pienhankinta.

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alittava pienhankinta. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) SIIRRETTÄVIEN PILARINOSTIMIEN HANKINTA Pyydämme tarjoustanne neljästä siirrettävästä pilarinostimista. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alittava pienhankinta. Hankintamenettely Avoin.

Lisätiedot

LASKUTTAJAILMOITUKSEN TEKO- OHJELMA V.2.0. Käyttöohje 2013

LASKUTTAJAILMOITUKSEN TEKO- OHJELMA V.2.0. Käyttöohje 2013 LASKUTTAJAILMOITUKSEN TEKO- OHJELMA V.2.0 Käyttöohje 2013 19.2.2013 1 Laskuttajailmoituksen teko-ohjelma v.2.0 Sisällysluettelo 1 Laskuttajailmoitusohjelma... 2 2 Laskuttajailmoituksen tekeminen... 2 3

Lisätiedot

KOULUKULJETUSTEN HANKINTA TARJOUSLOMAKE

KOULUKULJETUSTEN HANKINTA TARJOUSLOMAKE KOULUKULJETUSTEN HANKINTA TARJOUSLOMAKE 2 Tarjouskilpailuasiakirja nro 3a TARJOUS Ostoliikenteen tarjous tehdään tällä asiakirjalla. Kaikkia tarjottavia kohteita koskevat tiedot yrityksestä 1. Tarjoaja

Lisätiedot

PERINTÖ- JA LAHJAVEROLAIN 28 A :N TARKOITTAMIEN TIETOJEN ILMOITTAMINEN TIETUEKUVAUS

PERINTÖ- JA LAHJAVEROLAIN 28 A :N TARKOITTAMIEN TIETOJEN ILMOITTAMINEN TIETUEKUVAUS VEROHALLINTO 1.1.2016 A11/200/2016. versio 1.2 PERINTÖ- JA LAHJAVEROLAIN 28 A :N TARKOITTAMIEN TIETOJEN ILMOITTAMINEN TIETUEKUVAUS 2 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 2 KIINTEÄMITTAINEN TIETUE... 4 3 TIETUEKUVAUS...

Lisätiedot

TYÖNTEKIJÄN KÄYTTÖOHJEET - SOKU

TYÖNTEKIJÄN KÄYTTÖOHJEET - SOKU TYÖNTEKIJÄN KÄYTTÖOHJEET - SOKU ETUSIVU Kun tulet SOKU-järjestelmän (SOKU) etusivulle, näet listan avoimista työpaikoista. Yläpalkissa mustalla ympyröitynä on Kirjaudu-nappi Kun klikkaat sitä, pääset kirjautumissivulle.

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS APURAHAT (Apurahan maksajat) (VSAPURAE) TIETUEKUVAUS 2017

VUOSI-ILMOITUS APURAHAT (Apurahan maksajat) (VSAPURAE) TIETUEKUVAUS 2017 VEROHALLINTO 1.1.2017 A149/200/2016 1.0 VUOSI-ILMOITUS APURAHAT (Apurahan maksajat) (VSAPURAE) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN

Lisätiedot

PALVELUHINNASTO 1.5.2011 lähtien

PALVELUHINNASTO 1.5.2011 lähtien PALVELUHINNASTO 1.5.2011 lähtien Porin Vesi myöntää tekemilleen töille ja asentamilleen tarvikkeille kymmenen vuoden takuun. Takuu lasketaan alkavaksi työn luovutushetkestä. 1. TYÖPALKAT 1.1 Asentajat

Lisätiedot

TEM-MATKANHALLINTAJÄRJESTELMÄ PIKAOPAS

TEM-MATKANHALLINTAJÄRJESTELMÄ PIKAOPAS TEM-MATKANHALLINTAJÄRJESTELMÄ PIKAOPAS Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Ohjelmaan kirjautuminen... 3 Matkasuunnitelman/matkalaskun tekeminen... 3 Km-korvaukset... 6 Ateriakorvaus ja yömatkaraha...

Lisätiedot

Käyttöohje kansalaisopiston opettajille

Käyttöohje kansalaisopiston opettajille Populus matkojen hallinta Käyttöohje kansalaisopiston opettajille Päivitetty 8.2.2017 Sisältö: 1. Populukseen kirjautuminen ja käyttäjätunnukset 2. Useammat ajot samalle matkalaskulle 3. Yksittäisen matkalaskun

Lisätiedot

2. Liikennöitsijä saa omaan sähköpostiinsa käyttäjätunnuksen ja salasanan palveluun kirjautumista varten.

2. Liikennöitsijä saa omaan sähköpostiinsa käyttäjätunnuksen ja salasanan palveluun kirjautumista varten. LabkoNet 20.08.2013 LabkoNet järjestelmä Käyttöön tuleva järjestelmä pohjautuu vuodesta 2003 käytössä olleeseen LabkoNet palveluun Nykyistä LabkoNet sivustoa laajennetaan liikennöitsijöiden omalla sivustolla

Lisätiedot

Suomen Lions-liitto ry

Suomen Lions-liitto ry Suomen Lions liitto ry Suomen Lions-liitto ry Jäsentiedot MyLCI - Käyttäjäohje Versio 1.1 4.4.2016 Dokumenttien ja ohjeiden luovutus kolmannelle osapuolelle ilman lupaa, kopioimalla, sähköisesti tai muullakaan

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS ELÄKKEISTÄ JA ETUUKSISTA (VSELERIE)

VUOSI-ILMOITUS ELÄKKEISTÄ JA ETUUKSISTA (VSELERIE) VEROHALLINTO 1.1.2016 A127/200/2015 1.1. VUOSI-ILMOITUS ELÄKKEISTÄ JA ETUUKSISTA (VSELERIE) TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN KORJAAMINEN...

Lisätiedot

Salesforce-integraation asennus- ja käyttöohje

Salesforce-integraation asennus- ja käyttöohje Salesforce-integraation asennus- ja käyttöohje Sisällysluettelo emaileri-integraation edellyttämät objektimuutokset... 3 Jakelulista-objektin muutokset... 3 Jakelulista-objekti / Näytä emailerissa -valinnan

Lisätiedot

Orig. Est. Actual Hours Hours Worked Hours Left %Complete Gain Deadline:

Orig. Est. Actual Hours Hours Worked Hours Left %Complete Gain Deadline: KRYSP puutteet ja korjausehdotukset Bug 135 Rakennuspaikan luontihetki (rakval:rakennusvalvontaasiat/rakval:rakennusvalvontaasia /rakval:rakennuspaikka/yht:alkuhetki) ei voi olla pakollinen tieto. Tietoa

Lisätiedot

NLM 10 -ehtojen mukaisesta asennustoimituksesta 1 )

NLM 10 -ehtojen mukaisesta asennustoimituksesta 1 ) SOPIMUS NLM 10 -ehtojen mukaisesta asennustoimituksesta 1 ) 1 (10) TOIMITTAJA Nimi ja postiosoite TILAAJA Nimi ja postiosoite Puhelin Telefaksi Puhelin Telefaksi Sähköposti Sähköposti Toimittaja ja tilaaja

Lisätiedot

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta.

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) KÄYTETYN DUMPPERIN (TRD) HANKINTA Pyydämme tarjoustanne käytetystä Traktoridumpperista, TRD (dumpperista). Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. Hankintamenettely Avoin.

Lisätiedot

Suomen Lions-liitto ry

Suomen Lions-liitto ry Suomen Lions liitto ry Suomen Lions-liitto ry Klubisihteerin kuukausitehtävät MyLCI - Käyttäjäohje Versio 1.0 18.7.2015 Dokumenttien ja ohjeiden luovutus kolmannelle osapuolelle ilman lupaa, kopioimalla,

Lisätiedot

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014 Tietokanta Tietokanta on työkalu, jolla opettaja ja opiskelijat voivat julkaista tiedostoja, tekstejä, kuvia ja linkkejä alueella. Opettaja määrittelee lomakkeen muotoon kentät, joiden kautta opiskelijat

Lisätiedot

REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO

REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO POSELY/387/2016 22.3.2016 Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO 1. Sopijapuolet Tilaaja: Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lisätiedot

Suomen Lions-liitto ry

Suomen Lions-liitto ry Suomen Lions liitto ry 1 DOKUMENTIN YLEISTIEDOT Dokumentti sisältää lyhennetyn aktiviteettitapahtumien tallennusohjeen. Mahdolliset kysymykset voit lähettää osoitteeseen lionsraportointi (at) lions.fi.

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA, PALOTARKASTUKSET JA POIKKEUSTILANTEET

PELASTUSSUUNNITELMA, PALOTARKASTUKSET JA POIKKEUSTILANTEET PELASTUSSUUNNITELMA, PALOTARKASTUKSET JA POIKKEUSTILANTEET Lähteet: Maatilojen palontorjunta, FK Finanssialan Keskusliitto http://www.satapelastus.fi/onnettomuuksienehkaisy/valvontatoiminta.html Valvontapäällikkö

Lisätiedot