Finvoice 1.3 standardin toimialakohtainen soveltamisohje vakuutusyhtiöiden ja autoalan laskutuksessa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Finvoice 1.3 standardin toimialakohtainen soveltamisohje vakuutusyhtiöiden ja autoalan laskutuksessa"

Transkriptio

1 PALVELUKUVAUS 1 (25) Finvoice 1.3 standardin toimialakohtainen soveltamisohje vakuutusyhtiöiden ja autoalan laskutuksessa versio 1.03 Muutospvä Muuttaja Muutos/asia: Hyväksyntä Huom! Reijo Heikkinen - dokumentti perustettu RH - Korjattu Ilola (FK) ja Oksman (TE) kommenttien perusteella ohjetta RH - Poistettu DefinitionDetails tiedoista rekisterinumero ja työmääräys. Rivikohtainen osapuolitieto välitetään RowDefinitionDetails elementtissä RH - Lisätty SellerSiteCode - korjaamotunniste RH - Muutettu muutama kpl pv Sami Leppiö - Lisätty tekstiä s SL - Versio 1.0 HJ - Versio 1.03 Laskun tyypin rakenne, pää- ja alisoveltamisohje, DMS-järjestelmätoimittaja ym. -

2 PALVELUKUVAUS 2 (25) Sisällysluettelo: 1. JOHDANTO AUTO- JA VAKUUTUSALAN SOVELTAMISOHJEEN KÄYTTÖTARKOITUS TOIMIALAKOHTAISEN SOVELTAMISOHJEEN SISÄLTÖ FINVOICE-STANDARDIIN LISÄTTÄVÄT TOIMIALAKOHTAISET MÄÄRITYKSET TIETOELEMENTTIEN KÄYTTÖ AUTO- JA VAKUUTUSALAN AUTOKORJAUSLASKUISSA SEURAAVAT TIEDOT ON HUOMIOITAVA AUTOKORJAUSLASKUISSA SELLERSITECODE KORJAAMOTUNNISTE (P) INVOICEDETAILSIN ALLA MAINITTAVAT AUTOKORJAUSLASKUN TIEDOT LASKUN TYYPPI - INVOICETYPECOD LASKUTEKSTI - INVOICETYPETEXT LASKUN VERSIO - ORIGINCODE LASKUN NUMERO - INVOICENUMBER LASKUN PÄIVÄYS - INVOICEDATE TYÖMÄÄRÄYS ORDERIDENTIFIER VAHINKOTUNNUS NOTIFICATIONIDENTIFIER (P) VAHINKOPÄIVÄ NOTIFICATIONDATE (P) REKISTERINUMERO REGISTRATIONNUMBERIDENTIFIER (P) TARKASTAJAN TUNNUS CONTROLLERIDENTIFIER TARKASTAJAN NIMI CONTROLLERNAME TARKASTUSPÄIVÄ CONTROLDATE INVOICEDETAILS- DEFINITIONDETAILS ELEMENTISSÄ ILMOITETTAVAT VAHINKOTIEDOT MERKKI - DEFINITIONDETAILS MALLI - DEFINITIONDETAILS VUOSIMALLI - DEFINITIONDETAILS ENSIREKISTERÖINTIPÄIVÄ - DEFINITIONDETAILS VALMISTENUMERO - DEFINITIONDETAILS MITTARILUKEMA - DEFINITIONDETAILS AJONEUVOLAJI - DEFINITIONDETAILS KÄYTTÖ DEFINITIONDETAILS MAALAUSMENETELMÄ DEFINITIONDETAILS SEISONTAPÄIVÄT ALKAA - DEFINITIONDETAILS SEISONTAPÄIVÄT LOPPUU - DEFINITIONDETAILS SEISONTAPÄIVÄT PÄIVÄÄ - DEFINITIONDETAILS SEISONTAPÄIVÄKORVAUS /PV - DEFINITIONDETAILS SEISONTAPÄIVÄKORVAUS YHTEENSÄ - DEFINITIONDETAILS LASKUTUSLUVAN PÄIVÄMÄÄRÄ - DEFINITIONDETAILS LASKUTUSLUVAN ANTAJA - DEFINITIONDETAILS KORJAAMOLLE SAAPUMISPÄIVÄ - DEFINITIONDETAILS KORJAUKSEN ALOITUSPÄIVÄ DEFINITIONDETAILS KORJAUKSEN VALMISPÄIVÄ - DEFINITIONDETAILS VARAOSIEN ODOTUSAIKAVÄLI - DEFINITIONDETAILS ASIAKKAAN TILAAMIEN TÖIDEN AIKAVÄLI DEFINITIONDETAILS MAALAAMOLLE SAAPUMISPÄIVÄ - DEFINITIONDETAILS MAALAUKSEN ALOITUSPÄIVÄ - DEFINITIONDETAILS MAALAUKSEN VALMISPÄIVÄ - DEFINITIONDETAILS MAALAAMOLLA ASIAKKAAN TÖIDEN AIKAVÄLI DEFINITIONDETAILS MUOVIKORJAAMON SAAPUMISPÄIVÄ - DEFINITIONDETAILS MUOVIKORJAUKSEN ALOITUSPÄIVÄ - DEFINITIONDETAILS MUOVIKORJAUKSEN VALMISPÄIVÄ - DEFINITIONDETAILS MUOVIKORJAAMOLLA ASIAKKAAN TÖIDEN AIKAVÄLI DEFINITIONDETAILS ALIHANKINTAKORJAAMOON SAAPUMISPÄIVÄ - DEFINITIONDETAILS ALIHANKINTATÖIDEN ALOITUSPÄIVÄ - DEFINITIONDETAILS ALIHANKINTATÖIDEN VALMISPÄIVÄ - DEFINITIONDETAILS ALIHANKINTATÖIDEN ASIAKKAAN TÖIDEN AIKAVÄLI DEFINITIONDETAILS... 15

3 PALVELUKUVAUS 3 (25) RUOSTE-ESTO LIIKKEESEEN SAAPUMISPÄIVÄ - DEFINITIONDETAILS RUOSTE-ESTON ALOITUSPÄIVÄ - DEFINITIONDETAILS RUOSTE-ESTON VALMISPÄIVÄ - DEFINITIONDETAILS RUOSTE-ESTON ASIAKKAAN TÖIDEN AIKAVÄLI DEFINITIONDETAILS HINAUKSEN TILAUSPÄIVÄ - DEFINITIONDETAILS HINAUKSEN TILAUSAIKA - DEFINITIONDETAILS HINAUSPÄIVÄ - DEFINITIONDETAILS HINAUSAIKA DEFINITIONDETAILS HINAUSREITTI MISTÄ - DEFINITIONDETAILS HINAUSREITTI MINNE - DEFINITIONDETAILS HINAUKSEN PITUUS - DEFINITIONDETAILS HINAUKSEN SYY DEFINITIONDETAILS HINAUKSEN TILAAJA - DEFINITIONDETAILS VUOKRA-AIKA ALKAA - DEFINITIONDETAILS VUOKRA-AIKA LOPPUU - DEFINITIONDETAILS VUOKRA-AIKA PÄIVIÄ PV - DEFINITIONDETAILS VUOKRA-AUTO PÄIVÄVUOKRA - DEFINITIONDETAILS VUOKRA-AUTO AJETUT KM - DEFINITIONDETAILS VUOKRA-AUTON AUTORYHMÄ (VELOITETTU) DEFINITIONDETAILS VUOKRA-AUTON REKISTERINUMERO - DEFINITIONDETAILS FINANSSIALAN KESKUSLIITON JÄSEN DEFINITIONDETAILS VAHINKOKUVAUS DEFINITIONDETAILS VAHINKOLAJI - DEFINITIONDETAILS LIIKENNEKELPOISUUS DEFINITIONDETAILS VASTAPUOLEN REKISTERINUMERO - DEFINITIONDETAILS LASKUN TYYPIN TARKENNE DEFINITIONDETAILS PÄÄSOVELTAMISOHJE DEFINITIONDETAILS ALISOVELTAMISOHJE DEFINITIONDETAILS DMS JÄRJESTELMÄTOIMITTAJA DEFINITIONDETAILS OMAVASTUU - DEFINITIONDETAILS ANYPARTYDETAILS OSAPUOLITIEDOT INVOICEROW JA SUBINVOICEROW LASKURIVIN AUTOKORJAUSLASKUN TOIMIALAKOHTAISET TARKENNUKSET LASKURIVIN OSAPUOLIKOODI ROWDEFINITIONDETAILS JA SUBROWDEFINITIONDETAILS LASKURIVIN VELOITUSTIEDOT ROWACTIONCODE JA SUBROWACTIONCODE LASKURIVIN VELOITUSTIEDOT SUBROWACTIONCODE SUBINVOICEROW LASKURIVIEN YHTEENVETORIVIT MALLIT LASKUMALLIT MALLILASKUISSA ON KUVATTU... 24

4 PALVELUKUVAUS 4 (25) 1. Johdanto Tässä dokumentissa kuvataan Finvoice-verkkolaskuformaattiin vakuutus- ja autoalan käytettäväksi tarkoitettavat soveltamisohjeet, jolla mahdollistetaan automaattinen laskujen hyväksyntä ja käsittely. 2. Auto- ja vakuutusalan soveltamisohjeen käyttötarkoitus Kyseessä on sähköisen automaattisen laskutuksen ja laskujen tarkastuksen yhteinen formaatti, joka toteutetaan Finanssialan keskusliiton (FK) Finvoice-standardin 1.3 version ominaisuuksia sekä tarvittavia toimialakohtaisia erityismäärityksiä hyödyntämällä. Finvoice 1.3 standardin käyttäjiä ovat niin liikennevakuutusten korvauskäsittely kuin autoalan korjaus- ja korjaamotoiminnot sekä soveltuvin osin leasing-, hinaus ja muut korvaustoimintaan läheisesti liittyvät autoalan toiminnot. 3. Toimialakohtaisen soveltamisohjeen sisältö Pohjana on Finanssialan Keskusliiton Finvoice-standardi, joka on kuvattu erikseen omana kuvauksenaan (Finanssialan keskusliiton ylläpitämä yleinen Finvoicestandardin kuvaus Tähän soveltamisohjeeseen on kuvattu erityisesti vakuutusyhtiöiden ja autoalan tarvitsemia lisätarpeita. Liikennevakuutuskeskus ylläpitää tätä soveltamisohjetta. Soveltamisohjetta koskevat täydennys- ja muutostoiveet tulee osoittaa osoitteella 4. Finvoice-standardiin lisättävät toimialakohtaiset määritykset Finvoice-standardin 1.3 versiota täydennetään auto- ja vakuutusalan laskuissa Liikennevakuutuskeskuksen ylläpitämällä toimialakohtaisella soveltamisohjeella. Toimialakohtaisessa soveltamisohjeessa määritellään auto- ja vakuutusalan välisessä laskutuksessa käytettävät koodit, pakolliset kentät ja muut laskun tarkastusta varten välitettävät tiedot. Tiedot, joita ei ole tässä toimialakohtaisessa soveltamisohjeessa erikseen nimetty ja määritetty, käyttävät yleistä Finvoice 1.3 version soveltamisohjetta. Valuutat, päivämäärät ja desimaalit merkitään aina Finanssialan keskusliiton ylläpitämän Finvoice 1.3 standardin mukaisen soveltamisohjeen mukaisessa muodossa. Kaikissa alv:n ja muiden lakisääteisten tietojen osalta noudatetaan Finanssialan Keskusliiton ylläpitämää Finvoice 1.3 standardin soveltamisohjetta. 5. Tietoelementtien käyttö auto- ja vakuutusalan autokorjauslaskuissa 5.1. Seuraavat tiedot on huomioitava autokorjauslaskuissa Kunkin tietokentän kohdan osalla on määritelty välitettävä tieto ja tiedon pakollisuus. Jos pakolliseksi määritettyä tietoa ei ole välitetty, on laskun vastaanottajalla oikeus hylätä lasku. Mikäli välitettävälle tiedolle on määritelty toimialakohtainen tarkentava koodi, tulee se olla myös Finvoice laskulla mukana

5 PALVELUKUVAUS 5 (25) 5.2. SellerSiteCode Korjaamotunniste (P) Korjaamon toimipaikkakohtainen tunniste merkitään SellerSiteCode elementtiin. Vakuutusyhtiö ilmoittaa korjaamolle tämän tunnisteen, jolla vakuutusyhtiö voi määrittää tarkan korjaamon toimipaikan. Tämä tieto on pakollinen. <SellerSiteCode> K123</SellerSiteCode> 5.3. InvoiceDetailsin alla mainittavat autokorjauslaskun tiedot Laskun tyyppi - InvoiceTypeCod Laskun tyyppi. <InvoiceTypeCode>INV01</InvoiceTypeCode> Laskuteksti - InvoiceTypeText Laskun tekstityyppi. <InvoiceTypeText>LASKU</InvoiceTypeText> Laskun versio - OriginCode Laskun versio. <OriginCode>Original</OriginCode> Laskun numero - InvoiceNumber Laskun numero. <InvoiceNumber>1001</InvoiceNumber> Laskun päiväys - InvoiceDate Laskun päiväys (CCYYMMDD). <InvoiceDate Format="CCYYMMDD"> </InvoiceDate> Työmääräys OrderIdentifier Työmääräyksen numero. <OrderIdentifier>TYÖ905</OrderIdentifier>

6 PALVELUKUVAUS 6 (25) Vahinkotunnus NotificationIdentifier (P) Vakuutusyhtiön ilmoittama vahinkotunnus. Tämä tieto on pakollinen. <NotificationIdentifier>A </NotificationIdentifier> Vahinkopäivä NotificationDate (P) Tarkastettavan ajoneuvon vahinkopäivä (CCYYMMDD). Tämä tieto on pakollinen. <NotificationDate Format="CCYYMMDD"> </NotificationDate> Rekisterinumero RegistrationNumberIdentifier (P) Tarkastettavan ajoneuvon rekisterinumero. Tämä tieto on pakollinen. <RegistrationNumberIdentifier>KKL-69</RegistrationNumberIdentifier> Tarkastajan tunnus ControllerIdentifier Vahinkotarkastajan tunnus. Tarkastajatunnus on vakuutusyhtiön ilmoittama vahinkotarkastajan tunnus. <ControllerIdentifier>L-12001</ControllerIdentifier> Tarkastajan nimi ControllerName Vahinkotarkastajan nimi. <ControllerName>Pekka Tarkastaja</ControllerName> Tarkastuspäivä ControlDate Vahinkotarkastuksen suorituspäivä (CCYYMMDD). <ControlDate Format="CCYYMMDD"> </ControlDate>

7 PALVELUKUVAUS 7 (25) 5.4. InvoiceDetails- DefinitionDetails elementissä ilmoitettavat vahinkotiedot InvoiceDetailsin DefinitionDetails elementissä ilmoitetaan autokorjauslaskuissa vahinkoon liittyviä tietoja. Otsikko ja otsikkoa vastaava koodi esitettävälle tiedolle annetaan Definitionissä. Otsikkoa vastaava tieto ja sen koodi annetaan DefinitionText-elementissä. Lisäksi ko. tiedolle voidaan antaa arvo elementissä ja kohtaan merkitään erillisestä kooditaulukosta vastaava koodiarvo Merkki - DefinitionDetails Ajoneuvon merkki. DefinitionCode saa arvon , Definition arvonksi tulee Merkki, arvoksi merkitään ajoneuvon merkki ja ei saa arvoa. DefinitionCode Definition Merkki Citroen <InvoiceDetails> <DefinitionDetails> <Definition DefinitionCode=" ">Merkki</Definition> <>Citroen</> </DefinitionDetails> </InvoiceDetails> Malli - DefinitionDetails Ajoneuvon malli. DefinitionDetails elementin arvot on merkitty taulukkoon ja kohdassa on esimerkki. DefinitionCode Definition Malli C3 1.4i SX 5d

8 PALVELUKUVAUS 8 (25) Vuosimalli - DefinitionDetails Ajoneuvon ensimmäinen käyttöönottovuosi. DefinitionCode Definition Vuosimalli Ensirekisteröintipäivä - DefinitionDetails QuantityUnit Code Ensirekisteröintipäivä Valmistenumero - DefinitionDetails Valmistenumero 9A CJ Mittarilukema - DefinitionDetails Mittarilukema 26775

9 PALVELUKUVAUS 9 (25) Ajoneuvolaji - DefinitionDetails Ajoneuvolaji tarkennetaan arvolla. DefinitionCode Definition- (sallitut arvot) Ajoneuvolaji Henkilöauto Pakettiauto Kuorma-auto Pick-up Linja-auto Maastoajoneuvo / Mönkijä Moottorityökone Perävaunu Kevyt perävaunu Asuntovaunu Matkailuauto Mopoauto / Kevyt nelipyörä Traktori Moottoripyörä Mopo Moottorikelkka Vene Muut </DefinitionDetails><DefinitionDetails> <Definition DefinitionCode=" ">Ajoneuvolaji</Definition> < =" "> Henkilöauto </> </DefinitionDetails>

10 PALVELUKUVAUS 10 (25) Käyttö DefinitionDetails Käyttö kohtaan valitaan yksi arvo listan luettelosta. Samoin toimitaan myös maalausmenetelmän, vahinkolajin ja liikennekelpoisuuden kohdalla. DefinitionC ode Definition- (sallitut arvot) Käyttö Yksityinen Luvanvarainen Yks. Rahoitusleasing Yks. Huoltoleasing Amm. Rahoitusleasing Amm. Huoltoleasing Autoliike Vuokra-auto Sairasauto Hautausauto Kouluauto Poliisi Maalausmenetelmä DefinitionDetails (sallitut arvot) QuantityUnitCo de Maalausmenetel mä 2-kerros 3-kerros 2-kerros (p-auto) 3-kerros (p-auto) Muu Seisontapäivät alkaa - DefinitionDetails Seisontapäivät alkaa

11 PALVELUKUVAUS 11 (25) Seisontapäivät loppuu - DefinitionDetails Seisontapäivät loppuu Seisontapäivät päivää - DefinitionDetails Seisontapäivät 8 pv Seisontapäiväkorvaus /pv - DefinitionDetails Seisontapäivä korvaus 9,88 EUR/pv Seisontapäiväkorvaus yhteensä - DefinitionDetails Seisontapäivä korvaus yhteensä 79,04 EUR Laskutusluvan päivämäärä - DefinitionDetails Laskutuslupa päivä Laskutusluvan antaja - DefinitionDetails Laskutusluvan antaja Pekka Koskinen

12 PALVELUKUVAUS 12 (25) Korjaamolle saapumispäivä - DefinitionDetails Korjaamolle saapumispäivä Korjauksen aloituspäivä DefinitionDetails Korjauksen aloituspäivä Korjauksen valmispäivä - DefinitionDetails Korjauksen valmispäivä Varaosien odotusaikaväli - DefinitionDetails Varaosien odotusaika Asiakkaan tilaamien töiden aikaväli DefinitionDetails Asiakkaan tilaamien lisätöiden aikaväli Asiakkaan tilaamien töiden aikaväli

13 PALVELUKUVAUS 13 (25) Maalaamolle saapumispäivä - DefinitionDetails Maalaamolle saapumispäivä Maalauksen aloituspäivä - DefinitionDetails Maalauksen aloituspäivä Maalauksen valmispäivä - DefinitionDetails Maalauksen valmispäivä Maalaamolla asiakkaan töiden aikaväli DefinitionDetails Asiakkaan tilaamien lisätöiden aikaväli Maalaamolla asiakkaan töiden aikaväli Muovikorjaamon saapumispäivä - DefinitionDetails Muovikorjaam oon saapumispäivä

14 PALVELUKUVAUS 14 (25) Muovikorjauksen aloituspäivä - DefinitionDetails Muovikorjauks en aloituspäivä Muovikorjauksen valmispäivä - DefinitionDetails Muovikorjauks en valmispäivä Muovikorjaamolla asiakkaan töiden aikaväli DefinitionDetails Asiakkaan tilaamien lisätöiden aikaväli Muovikorjaam olla asiakkaan töiden aikaväli Alihankintakorjaamoon saapumispäivä - DefinitionDetails Alihantakorjaa moon saapumispäivä Alihankintatöiden aloituspäivä - DefinitionDetails Alihankintatöid en aloituspäivä

15 PALVELUKUVAUS 15 (25) Alihankintatöiden valmispäivä - DefinitionDetails Alihankintatöi den valmispäivä Alihankintatöiden asiakkaan töiden aikaväli DefinitionDetails Asiakkaan tilaamien lisätöiden aikaväli Alihankintatöi den asiakkaan töiden aikaväli Ruoste-esto liikkeeseen saapumispäivä - DefinitionDetails Ruosteestoliikkeesee n saapumispäivä Ruoste-eston aloituspäivä - DefinitionDetails Ruoste-eston aloituspäivä Ruoste-eston valmispäivä - DefinitionDetails Ruoste-eston valmispäivä

16 PALVELUKUVAUS 16 (25) Ruoste-eston asiakkaan töiden aikaväli DefinitionDetails Asiakkaan tilaamien lisätöiden aikaväli Ruoste-eston asiakkaan töiden aikaväli Hinauksen tilauspäivä - DefinitionDetails Hinauksen tilauspäivä Hinauksen tilausaika - DefinitionDetails Hinauksen tilausaika 13: Hinauspäivä - DefinitionDetails Hinauspäivä Hinausaika DefinitionDetails Hinauksen aloitusaika Hinausaika 18: Hinausreitti mistä - DefinitionDetails Hinausreitti - lähtöpaikka Bulevardi 28 Helsinki

17 PALVELUKUVAUS 17 (25) Hinausreitti minne - DefinitionDetails Hinausreitti - kohde Pieni teollisuuskatu 7 Espoo Hinauksen pituus - DefinitionDetails Hinauksen pituus 50 km Hinauksen syy DefinitionDetails Muu syy tapauksen selitys voidaan kirjata vapaaseen tekstiin. DefinitionCode Definition- (sallitut arvot) Hinauksen syy Kolari Tekninen vika Muu syy Hinauksen tilaaja - DefinitionDetails Hinauksen tilaaja Matti Koskinen Vuokra-aika alkaa - DefinitionDetails Vuokra-aika alkaa

18 PALVELUKUVAUS 18 (25) Vuokra-aika loppuu - DefinitionDetails Vuokra-aika loppuu Vuokra-aika päiviä pv - DefinitionDetails Vuokra-aika päiviä 16 pv Vuokra-auto päivävuokra - DefinitionDetails Vuokra-auto päivävuokra 75,00 EUR/pv Vuokra-auto ajetut km - DefinitionDetails Vuokra-auto ajetut kilometrit 475 km Vuokra-auton autoryhmä (veloitettu) DefinitionDetails Autovuokraamon käyttämä autoryhmän koodi, joka on veloitettu vakuutusyhtiöltä Vuokra-auton autoryhmä CMDR Vuokra-auton rekisterinumero - DefinitionDetails

19 PALVELUKUVAUS 19 (25) Vuokra-auton rekisterinumer o AST Finanssialan keskusliiton jäsen DefinitionDetails Merkitään tieto, jos leasing ajoneuvon omistava rahoitusyhtiö on FK:n rahoitusyhtiötoimintaa harjoittava jäsen (eli aikaisemmin ns. rahoitusyhtiöiden yhdistyksen jäsen). Tämä tieto vaikuttaa laskujen käsittelyyn ja kierrätykseen rahoitusyhtiön kautta. Huomioitava erityisesti alv:n käsittely, laskun jakaminen osiin (alv, omavastuu ym). DefinitionCode Definition Finanssialan keskusliiton jäsen Kyllä Vahinkokuvaus DefinitionDetails Vahinkokuvaus voidaan jakaa enintään kahdelle riville. DefinitionCode Definition Vahinkokuva us Vasen etukulma Vahinkolaji - DefinitionDetails Vahinkolaji Törmäys Varkaus Palo Liikenne Lasi Ilkivalta Hirvi Poro Vastuu Kuljetus Muut Eläin Pysäköinti

20 PALVELUKUVAUS 20 (25) Luonnonilmiö Rikkoutuminen Murto Kasko Liikennekelpoisuus DefinitionDetails Liikennekelpoi suus Liikennekelpoinen Liikennekelvoton Väliaikainen korjaus Hinaus Lavakuljetus Vastapuolen rekisterinumero - DefinitionDetails Vastapuolen rekisterinumer o VGH Laskun tyypin tarkenne DefinitionDetails Laskun tyypille voidaan antaa tarkenne, joka ohjaa sen käsittelyä vakuutusyhtiössä. DefinitionCode Definition Laskun tarkenne Hinaus Autonvuokra Tuulilasin korjaus Tuulilasin vaihto Pääsoveltamisohje DefinitionDetails Kerrotaan minkä Finvoice 1.3 soveltamisohjeen mukaan verkkolasku on toteutettu DefinitionCode Definition- DefinitionValu e Pääsoveltamisohje Auto- ja vakuutusala Alisoveltamisohje DefinitionDetails Laskulle voidaan antaa tarkenne, joka ohjaa sen käsittelyä vakuutusyhtiössä.

21 PALVELUKUVAUS 21 (25) DefinitionCode Definition Alisoveltamisohje Kolarikorjaus Hinaus Autonvuokra Lasi DMS järjestelmätoimittaja DefinitionDetails Kertoo kenen DMS-toimittajan sovelluksella lasku on tehty. Ohjaa käsittelyä vakuutusyhtiössä Järjestelmätoimittaja ADP Soltec Prestia Futursoft Muu Omavastuu - DefinitionDetails Omavastuu 150,00 EUR 5.5. AnyPartyDetails Osapuolitiedot AnyPartyDetails elementissä annetaan autokorjauslaskuissa eri osapuolien tietoja. Elementissä voidaan ilmoittaa sellainen osapuoli, jolle Finvoicesta ei löydy omaa elementtiä. AnyPartyText-elementissä annetaan otsikko ja otsikkoa vastaava koodi osapuolelle. Koodi tulostetaan laskun ulkoasussa. AnyPartyosapuoli voidaan ilmoittaa lasku- ja rivitasoilla. AnyParty-aggregaatti voi olla toistuva. AnyPartyDetails elementtiin merkitään osapuolet alla olevan taulukon mukaisesti. AnyPartySiteCode elementtiin merkitään korjaamon toimipaikkakohtainen korjaamotunniste. AnyPartyCode AnyPartyText Korjaamo Maalaamo Muovikorjaamo Ruoste-estoliike Lasiliike Alihankkija Rahoitusyhtiö Hinausliike Autovuokraamo

22 Omistaja Haltija Vastapuoli Vakuutusyhtiö (tarkastettavan auton) vastapuolen vakuutusyhtiö Vahinkotarkastaja Korjaamon työnjohtaja PALVELUKUVAUS 22 (25) <AnyPartyDetails> <AnyPartyText AnyPartyCode=" ">Hinausliike</AnyPartyText> <AnyPartyIdentifier> </AnyPartyIdentifier> <AnyPartyOrganisationName>LVK-hinaus Oy</AnyPartyOrganisationName> <AnyPartyOrganisationDepartment></AnyPartyOrganisationDepartment> <AnyPartyOrganisationTaxCode> </AnyPartyOrganisationTaxCode> <AnyPartyPostalAddressDetails> <AnyPartyStreetName>Bulevardi 28</AnyPartyStreetName> <AnyPartyTownName>Helsinki</AnyPartyTownName> <AnyPartyPostCodeIdentifier>00120</AnyPartyPostCodeIdentifier> <CountryCode>FI</CountryCode> <CountryName>Finland</CountryName> <AnyPartyPostOfficeBoxIdentifier>PL 000</AnyPartyPostOfficeBoxIdentifier> </AnyPartyPostalAddressDetails> <AnyPartyOrganisationUnitNumber>00001</AnyPartyOrganisationUnitNumber> <AnyPartySiteCode>X XX</AnyPartySiteCode> </AnyPartyDetails> 5.6. InvoiceRow ja SubInvoiceRow laskurivin autokorjauslaskun toimialakohtaiset tarkennukset Laskurivin osapuolikoodi RowDefinitionDetails ja SubRowDefinitionDetails Laskun rivikohtaisiin tietoihin voidaan lisätä laskurivikohtainen osapuolitieto. RowDefinitionDetails elementillä voidaan määrittää esimerkiksi laskurivin kuuluvan korjaamolle, maalaamolle tai muovikorjaamolle. RowDefinitionDetailsin DefinitionCode saadaan auto- ja vakuutusalan toimialakohtaisesta kooditaulukosta yhdessä RowDefinition kanssa. Row elementille merkitään arvoksi Osapuoli. DefinitionCode RowDefinition Korjaamo Maalaamo Muovikorjaamo Ruoste-estoliike Lasiliike Alihankkija <InvoiceRow> RowDefinitionDetails> <RowDefinition DefinitionCode=" ">Maalaamo</RowDefinition> <Row ="">Osapuoli</Row>

23 PALVELUKUVAUS 23 (25) </RowDefinitionDetails> Laskurivin veloitustiedot RowActionCode ja SubRowActionCode Laskurivikohtaiset veloitustyypit merkitään RowActionCode ja SubRowActionCode elementteihin. Näiden tietojen avulla tullaan vertaamaan laskun tietoja vauriolaskelman tietoihin. RowActionCode Veloitustyyppi SubRowActionCode Varaosat Varaosat (purkuosa) Varaosat (tarvikeosa) Irrotus, asennus, vaihto Oikaisu Vetotyö Lasityö Lisätyö Mekaaninen työ Maalaustyö Maalausmateriaalit Muovikorjaustyö Muovikorjausmateriaalit Ruoste-estotyö Ruoste-esto materiaalit Alihankintatyö Alihankintamateriaalit Kuljetus Pientarvikelisä Vuokra-auto Hinaus alv (alv verollinen) normaali yksityisasiakas alv (alv vähennetään koko laskusta) Taksi tai muu vähennyskelpoinen käyttö alv (ensin vähennetään omavastuu ja jäännöksestä alv) Omavastuu, asiakasosuus (miinusmerkkinen) Muut vähennykset (miinusmerkkinen) Laskurivin veloitustiedot SubRowActionCode Laskurivikohtaiset veloitustyypit merkitään SubRowActionCode elementteihin. Näiden tietojen avulla tullaan vertaamaan laskun tietoja vauriolaskelman tietoihin.

24 PALVELUKUVAUS 24 (25) SubRowActionCode Veloitustyyppi Varaosat yhteensä Työt yhteensä Maalaus yhteensä Muovikorjaus yhteensä Ruoste-esto yhteensä Alihankinta yhteensä 6. Mallit 5.7. SubInvoiceRow Laskurivien yhteenvetorivit SubInvoiceRow elementtiin kootaan laskun yhteenvetorivit, joita tullaan vertaamaan vastaaviin tietoihin vauriolaskelmassa laskujen tarkastuksen yhteydessä. SubInvoiceRow:n tiedot tulee täyttää, kuten InvoiceRow kohdassa on määritelty Laskumallit Auto- ja vakuutusalan mallilaskut on tehty Finvoice 1.3 versiosta. Mallilaskuja ei välttämättä päivitetä ALV:n muuttuessa. Malliksi tehdyissä korjaus- ja maalauslaskuissa tulee noudattaa voimassa olevia verottajan antamia ALV määräyksiä ja ohjeita. Yleinen arvonlisävero nousee 24% Mallilaskut ovat tulevaisuudessa avattavissa ja kopioitavissa vakuutuskeskuksen extranetissä sähköisen laskutuksen sivuilla Mallilaskuissa on kuvattu Vakuutusyhtiölle lähetettävä korjaus- ja maalauslasku omavastuulla vähennettynä. (1001) Kuluttajan maksama omavastuulasku. (1002) Vakuutusyhtiölle menevä lasku, josta ALV ja omavastuu on jo laskutettu yritykseltä. (2001) Yrityksen maksama omavastuulasku ja ALV korjaus- ja maalauslaskusta. (2002) Vakuutusyhtiölle menevä lasku, josta omavastuu on laskutettu haltijalta ja ALV auton omistavalta rahoitusyhtiötä. (3001) Rahoitusyhtiölle menevä ALV-lasku joka laskutetaan auton omistavalta rahoitusyhtiöltä. (3002) Omavastuulasku, joka laskutetaan rahoitusyhtiön auton haltijalta. (3003) Vakuutusyhtiölle lähetettävä korjaus- ja maalauslasku omavastuulla vähennettynä siten, että lasku sisältää voittomarginaalijärjestelmä-käytetty tavara osuuksia. (4001)

25 PALVELUKUVAUS 25 (25) Yrityksen maksama omavastuulasku ja ALV korjauslaskusta, joka sisältää voittomarginaalijärjestelmä-käytetty tavara osuuksia. (4002) Kuluttajan maksama lasilasku. (6001) Vakuutusyhtiölle menevä lasilasku, omavastuulla vähennettynä. (6002)

ENERGIATEOLLISUUS RY SOVELTAMISOHJE FINVOICE 1.3 KÄYTÖSTÄ SÄHKÖLASKUN VÄLITTÄMISEKSI V. 1.0 21.8.2009

ENERGIATEOLLISUUS RY SOVELTAMISOHJE FINVOICE 1.3 KÄYTÖSTÄ SÄHKÖLASKUN VÄLITTÄMISEKSI V. 1.0 21.8.2009 ENERGIATEOLLISUUS RY SOVELTAMISOHJE FINVOICE 1.3 KÄYTÖSTÄ SÄHKÖLASKUN VÄLITTÄMISEKSI V. 1.0 Energiateollisuus ry Fredrikinkatu 51 53 B, 00100 Helsinki PL 100, 00101 Helsinki Puhelin: (09) 530 520, faksi:

Lisätiedot

TYÖMAA-AVAIMEN VÄLITTÄMINEN FINVOICE-VERKKOLASKULLA

TYÖMAA-AVAIMEN VÄLITTÄMINEN FINVOICE-VERKKOLASKULLA - TYÖMAA-AVAIMEN VÄLITTÄMINEN FINVOICE-VERKKOLASKULLA http://www.rakennusteollisuus.fi/ 9.5.2014 1 Työmaa-avaimen välittäminen Finvoice-verkkolaskulla Sisällysluettelo 1 Yleistä... 2 2 Soveltamisohjeen

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 (2) 4.3.2011

Sisällysluettelo 1 (2) 4.3.2011 Finvoice soveltamisohje versio 1.3 päiv. 23.5.2011 1 (2) 4.3.2011 Sisällysluettelo 1 Mikä on Finvoice... 1 2 Yleiskuvaus Finvoice-välityspalvelusta... 1 3 Kuluttajan e-lasku... 2 4 Aineistonhoitajan käyttö

Lisätiedot

1 (5) 10.10.2013 FINVOICE SOVELTAMISOHJE VERSIO 2.01. päiv. 10.10.2013

1 (5) 10.10.2013 FINVOICE SOVELTAMISOHJE VERSIO 2.01. päiv. 10.10.2013 1 (5) FINVOICE SOVELTAMISOHJE VERSIO 2.01 päiv. 2 (5) Sisällysluettelo 1 Mikä on Finvoice... 0 2 Yleiskuvaus Finvoice-välityspalvelusta... 0 3 Kuluttajan e-lasku... 1 4 Suoramaksu... 2 5 Aineistonhoitajan

Lisätiedot

TYÖMAA-AVAIMEN VÄLITTÄMINEN FINVOICE-VERKKOLASKULLA

TYÖMAA-AVAIMEN VÄLITTÄMINEN FINVOICE-VERKKOLASKULLA TYÖMAA-AVAIMEN VÄLITTÄMINEN FINVOICE-VERKKOLASKULLA 12.12.2013 1 Työmaa-avaimen välittäminen Finvoice-verkkolaskulla Sisällysluettelo 1 Yleistä... 2 2 Soveltamisohjeen käyttötarkoitus... 2 3 Toimialakohtaisen

Lisätiedot

FINVOICE Soveltamisohje Versio 1.2/ 7.3.2008 25.7.2009 kansainvälisen viitteen

FINVOICE Soveltamisohje Versio 1.2/ 7.3.2008 25.7.2009 kansainvälisen viitteen FINVOICE Soveltamisohje Versio 1.2/ 7.3.2008 25.7.2009 kansainvälisen viitteen päivitys Kuvaus 1 (72) SISÄLLYSLUETTELO 1 Finanssialan Keskusliiton suosituksen mukaisen verkkolaskun yleisperiaatteet...

Lisätiedot

SUOMEN PANKKIYHDISTYS

SUOMEN PANKKIYHDISTYS Soveltamisohje Versio 1.2/ Soveltamisohje Versio 1.2 Muutoksia versioon 1.2 Lisätty uusia kenttiä (Uudet kentät merkitty punaisella erilliseen Excel-pohjaiseen tietoluetteloon, def12.xls) 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Päivitetty 04.05.2004

Päivitetty 04.05.2004 FINVOICE 1 Päivitetty 04.05.2004 FINVOICE Versio 1.1/ 19.12.2003 FINVOICE 2 Päivitykset: Finvoice-soveltamisohjetta on päivitetty julkaisun (12/2002) jälkeen saatujen kommenttien perusteella. Kaikki kuvaukseen

Lisätiedot

ILMOITTAMISPALVELUN SOVELTAMISOHJE

ILMOITTAMISPALVELUN SOVELTAMISOHJE ILMOITTAMISPALVELUN SOVELTAMISOHJE Versio 2 Helmikuu 2012, lisätty Vastaanottoehdotussanoma, sanomakuvaus muutokset, suoramaksu KÄYTÖSSÄ 18.1.2013 alkaen 1 (2) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 13 2 Ilmoittamispalveluun

Lisätiedot

Fivaldi käsikirja. Myynnin perustiedot. Tilaustenkäsittely, myyntireskontra ja sopimuslaskutus MYYNNIN PERUSTIEDOT

Fivaldi käsikirja. Myynnin perustiedot. Tilaustenkäsittely, myyntireskontra ja sopimuslaskutus MYYNNIN PERUSTIEDOT Tilaustenkäsittely, myyntireskontra ja sopimuslaskutus MYYNNIN PERUSTIEDOT 1 Sisällysluettelo sivu YLEISTÄ... 4 Laskutuksen käyttöönoton työjärjestys lyhyesti... 4 Mistä myynnin perustiedot avautuvat?...

Lisätiedot

AJONEUVOHALLINTOKESKUS. Rekisteröinnin koulutus. Vakuutusyhtiöt

AJONEUVOHALLINTOKESKUS. Rekisteröinnin koulutus. Vakuutusyhtiöt AJONEUVOHALLINTOKESKUS Rekisteröinnin koulutus Vakuutusyhtiöt Sisällysluettelo: 1. YLEISTÄ REKISTERÖINNISTÄ... 1 2. VAKUUTUSYHTIÖIDEN REKISTERÖINTIOIKEUDET... 1 2.1. Vakuutusyhtiöiden rekisteröinnissä

Lisätiedot

TUOTESELOSTE AJONEUVO

TUOTESELOSTE AJONEUVO TUOTESELOSTE AJONEUVO 1 Voimassa 1.4.2013 alkaen. 2 SISÄLLYSLUETTELO Ajoneuvovakuutus 5 Liikennevakuutus 6 Bonus alentaa vakuutusmaksua 7 Jos et käytä ajoneuvoasi 8 Liikennevakuutuksen korvaukset 8 Kasko

Lisätiedot

AJONEUVOVAKUUTUS Tuotetiedot

AJONEUVOVAKUUTUS Tuotetiedot AJONEUVOVAKUUTUS Tuotetiedot Voimassa 1.3.2013 alkaen Tuoteselosteesta saat tarvitsemasi tiedot voidaksesi valita tarpeitasi parhaiten vastaavan vakuutuksen. Vakuutusturva on selostettu oleellisimmilta

Lisätiedot

Pohjolan Autoturva. Liikenne- ja autovakuutukset yksityishenkilöille

Pohjolan Autoturva. Liikenne- ja autovakuutukset yksityishenkilöille Pohjolan Autoturva Liikenne- ja autovakuutukset yksityishenkilöille Autoturva Liikenne- ja autovakuutukset yksityishenkilöille Tuoteseloste on voimassa 1.3.2008 alkaen. Sisällysluettelo Monipuolinen ja

Lisätiedot

Ohjelmistomuutokset Muutokset versiosta 6.3.1. Toukokuu 2014 1 (46) Tikon versio 6.4.0. Ohjelmistomuutokset. Copyright Aditro. All rights reserved.

Ohjelmistomuutokset Muutokset versiosta 6.3.1. Toukokuu 2014 1 (46) Tikon versio 6.4.0. Ohjelmistomuutokset. Copyright Aditro. All rights reserved. Toukokuu 2014 1 (46) Tikon versio 6.4.0 Ohjelmistomuutokset Toukokuu 2014 2 (46) 1 Kirjanpito ja reskontra... 5 1.1 Tositteiden hyväksyntä ja arkistointi... 5 1.2 Ostolaskujen käsittelymerkintöjen arkistointi...

Lisätiedot

Pohjolan Autoturva. Liikenne- ja autovakuutukset henkilöasiakkaille

Pohjolan Autoturva. Liikenne- ja autovakuutukset henkilöasiakkaille Pohjolan Autoturva Liikenne- ja autovakuutukset henkilöasiakkaille 1 Autoturva Liikenne- ja autovakuutukset henkilöasiakkaille Tuoteseloste on voimassa 1.1.2010 alkaen. Sisällysluettelo LIIKENNE- JA AUTOVAKUUTUKSET

Lisätiedot

11 LASKUTUS. Yleinen laskutusjärjestelmä. Dafo Versio 10 LASKUTUS. Käyttöohje

11 LASKUTUS. Yleinen laskutusjärjestelmä. Dafo Versio 10 LASKUTUS. Käyttöohje 11 Laskutusjärjestelmällä voidaan muodostaa erilaisia laskuja asiakkaille. Laskujen erilaista käyttäytymistä järjestelmässä ohjaa perustiedoissa olevat laskutyypit. Laskutyypin perustiedoissa on kerrottu,

Lisätiedot

CABAS-järjestelmän käyttöönotto

CABAS-järjestelmän käyttöönotto Tuukka Pulkkinen 2013-11-22 1 of 15 CABAS-järjestelmän käyttöönotto Tuukka Pulkkinen 2013-11-22 2 of 15 1 Dokumentin tarkoitus... 3 2 Uusi CABAS... 3 2.1 CABAS-käyttäjät Suomessa... 3 2.2 Uusi CABAS-järjestelmäratkaisu...

Lisätiedot

Visma Econet Pro Factoring laskutus Finvoice muodossa

Visma Econet Pro Factoring laskutus Finvoice muodossa Visma Econet Pro Factoring laskutus Finvoice muodossa Oppaan päiväys: 27.4.2012. Asiakasneuvonta: Helpdesk: kirjautuminen Visma Econet infolinen tai osoitteen www.visma.fi kautta Visma Econet Pro: 0600-39-7261

Lisätiedot

Käyttöohje CSI LakiMies. Versio 2.7 Joulukuu 2012

Käyttöohje CSI LakiMies. Versio 2.7 Joulukuu 2012 Käyttöohje CSI LakiMies Versio 2.7 Joulukuu 2012 (1/118) Sisällysluettelo 1 Ohjelmiston yleiset toiminnot... 4 1.1 Ohjelmiston rakenne... 4 1.2 Perustoiminnot... 6 1.2.1 Listatoiminnot... 6 1.2.2 Ikkunatoiminnot...

Lisätiedot

Sonet. Alv-prosenttien muutokset 1.1.2013 Aikasidonnaiset arvonlisäverokantatiedot 5.11.2012 1 (47)

Sonet. Alv-prosenttien muutokset 1.1.2013 Aikasidonnaiset arvonlisäverokantatiedot 5.11.2012 1 (47) Sonet Alv-prosenttien muutokset 1.1.2013 Aikasidonnaiset arvonlisäverokantatiedot 5.11.2012 1 (47) 1 YLEISTÄ 4 1.1 _ Huomioitavaa... 5 2 PERUSTIEDOT 6 2.1 _ Uusien tietojen antaminen Alv-kantatunnukselle...

Lisätiedot

Finvoice verkkolaskutus

Finvoice verkkolaskutus AutoFutur ja KoneFutur Finvoice verkkolaskutus Käyttöohje Päivitetty 23.8.2011 Finvoice verkkolasku käyttöohje - 1 - SISÄLLYS YLEISTÄ... 3 KÄYTTÖÖNOTTO... 4 YLEISTÄ... 4 TOIMINNON REKISTERÖIMINEN KÄYTTÖÖN...

Lisätiedot

Toyota Liikennevakuutus Toyota Kaskovakuutus

Toyota Liikennevakuutus Toyota Kaskovakuutus Tuoteseloste Toyota Liikennevakuutus Toyota Kaskovakuutus Yksityiskäyttöiset henkilö- ja pakettiautot Voimassa 1.6.2012 alkaen O71.124_Toyota_vakuutuksen_tuoteseloste.indd 1 11.2.2013 12.04 Sisältö 1.

Lisätiedot

Ostolaskut ja ostoreskontra

Ostolaskut ja ostoreskontra Ostolaskut ja ostoreskontra Puh: 02-2767 171 Fax: 02-2767 170 www.ecom.fi asiakaspalvelu@ecom.fi 1. Ecom ostolaskut ja ostoreskontra...3 1.1 Ostoreskontran hyötyjä käyttäjälle...3 1.2 Ostolasku ja Ostoreskontraoletukset...4

Lisätiedot

Sosiaalihuollon asiakastietojen mallintamisopas

Sosiaalihuollon asiakastietojen mallintamisopas Sosiaalihuollonasiakastietojen mallintamisopas Tietokomponenttienjaasiakasasiakirjojen mallinnusohjeet 7.11.2011 KonstantinHyppönen MiikaAlonen MiikaHeikkinen VirpiHotti JaanaNevalainen PaulaLeinonen Versio

Lisätiedot

Tikon myyntilaskutus

Tikon myyntilaskutus Toukokuu 2013 1 (79) Käyttöohje 6.3.0 Copyright Aditro 2013 Toukokuu 2013 2 (79) Sisällysluettelo Johdanto... 4 1. Toiminnot... 4 1.1. Laskun tallennus... 4 1.1.1. Yleistä... 4 1.1.2. Laskun tallennusnäyttö...

Lisätiedot

Kuluttajan e-lasku, ohjeita suoraveloitusten muuntoon Laskuttajan palvelukuvauksen liite

Kuluttajan e-lasku, ohjeita suoraveloitusten muuntoon Laskuttajan palvelukuvauksen liite Kuluttajan e-lasku, ohjeita suoraveloitusten muuntoon Laskuttajan palvelukuvauksen liite Sisällys 1 Suoraveloitusten muunto... 3 1.1 Laskuttajailmoitus... 3 1.2 Vastaanottoehdotus... 4 1.3 Vastaanottoilmoitus...

Lisätiedot

Visma Approval 1.40 Käsikirja. Ohje

Visma Approval 1.40 Käsikirja. Ohje Visma Approval 1.40 Käsikirja Ohje Asiakaspalvelu: Helpdesk: www.visma.fi Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai muutoksiin tässä oppaassa ja/tai ohjelmassa ilman

Lisätiedot

Basware Business Transactions Sender E-mail

Basware Business Transactions Sender E-mail Käyttöopas Basware Business Transactions Sender E-mail Versio 1.5 Basware Corporation Copyright Basware Corporation All rights reserved Käyttöopas 2 (15) Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Palvelun käyttöönotto...

Lisätiedot

Liikenne- ja kaskovakuutusten hintavertailu

Liikenne- ja kaskovakuutusten hintavertailu Liikenne- ja kaskovakuutusten hintavertailu Tulvavahinkojen korvaaminen kotivakuutuksista - Vertailu kolmen eri vakuutusyhtiön korvauksista 24.6.2014 Saara Järvelä FINEn Vakuutus- ja rahoitusneuvonta Liikenne-

Lisätiedot