Finvoice 1.3 standardin toimialakohtainen soveltamisohje vakuutusyhtiöiden ja autoalan laskutuksessa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Finvoice 1.3 standardin toimialakohtainen soveltamisohje vakuutusyhtiöiden ja autoalan laskutuksessa"

Transkriptio

1 PALVELUKUVAUS 1 (25) Finvoice 1.3 standardin toimialakohtainen soveltamisohje vakuutusyhtiöiden ja autoalan laskutuksessa versio 1.03 Muutospvä Muuttaja Muutos/asia: Hyväksyntä Huom! Reijo Heikkinen - dokumentti perustettu RH - Korjattu Ilola (FK) ja Oksman (TE) kommenttien perusteella ohjetta RH - Poistettu DefinitionDetails tiedoista rekisterinumero ja työmääräys. Rivikohtainen osapuolitieto välitetään RowDefinitionDetails elementtissä RH - Lisätty SellerSiteCode - korjaamotunniste RH - Muutettu muutama kpl pv Sami Leppiö - Lisätty tekstiä s SL - Versio 1.0 HJ - Versio 1.03 Laskun tyypin rakenne, pää- ja alisoveltamisohje, DMS-järjestelmätoimittaja ym. -

2 PALVELUKUVAUS 2 (25) Sisällysluettelo: 1. JOHDANTO AUTO- JA VAKUUTUSALAN SOVELTAMISOHJEEN KÄYTTÖTARKOITUS TOIMIALAKOHTAISEN SOVELTAMISOHJEEN SISÄLTÖ FINVOICE-STANDARDIIN LISÄTTÄVÄT TOIMIALAKOHTAISET MÄÄRITYKSET TIETOELEMENTTIEN KÄYTTÖ AUTO- JA VAKUUTUSALAN AUTOKORJAUSLASKUISSA SEURAAVAT TIEDOT ON HUOMIOITAVA AUTOKORJAUSLASKUISSA SELLERSITECODE KORJAAMOTUNNISTE (P) INVOICEDETAILSIN ALLA MAINITTAVAT AUTOKORJAUSLASKUN TIEDOT LASKUN TYYPPI - INVOICETYPECOD LASKUTEKSTI - INVOICETYPETEXT LASKUN VERSIO - ORIGINCODE LASKUN NUMERO - INVOICENUMBER LASKUN PÄIVÄYS - INVOICEDATE TYÖMÄÄRÄYS ORDERIDENTIFIER VAHINKOTUNNUS NOTIFICATIONIDENTIFIER (P) VAHINKOPÄIVÄ NOTIFICATIONDATE (P) REKISTERINUMERO REGISTRATIONNUMBERIDENTIFIER (P) TARKASTAJAN TUNNUS CONTROLLERIDENTIFIER TARKASTAJAN NIMI CONTROLLERNAME TARKASTUSPÄIVÄ CONTROLDATE INVOICEDETAILS- DEFINITIONDETAILS ELEMENTISSÄ ILMOITETTAVAT VAHINKOTIEDOT MERKKI - DEFINITIONDETAILS MALLI - DEFINITIONDETAILS VUOSIMALLI - DEFINITIONDETAILS ENSIREKISTERÖINTIPÄIVÄ - DEFINITIONDETAILS VALMISTENUMERO - DEFINITIONDETAILS MITTARILUKEMA - DEFINITIONDETAILS AJONEUVOLAJI - DEFINITIONDETAILS KÄYTTÖ DEFINITIONDETAILS MAALAUSMENETELMÄ DEFINITIONDETAILS SEISONTAPÄIVÄT ALKAA - DEFINITIONDETAILS SEISONTAPÄIVÄT LOPPUU - DEFINITIONDETAILS SEISONTAPÄIVÄT PÄIVÄÄ - DEFINITIONDETAILS SEISONTAPÄIVÄKORVAUS /PV - DEFINITIONDETAILS SEISONTAPÄIVÄKORVAUS YHTEENSÄ - DEFINITIONDETAILS LASKUTUSLUVAN PÄIVÄMÄÄRÄ - DEFINITIONDETAILS LASKUTUSLUVAN ANTAJA - DEFINITIONDETAILS KORJAAMOLLE SAAPUMISPÄIVÄ - DEFINITIONDETAILS KORJAUKSEN ALOITUSPÄIVÄ DEFINITIONDETAILS KORJAUKSEN VALMISPÄIVÄ - DEFINITIONDETAILS VARAOSIEN ODOTUSAIKAVÄLI - DEFINITIONDETAILS ASIAKKAAN TILAAMIEN TÖIDEN AIKAVÄLI DEFINITIONDETAILS MAALAAMOLLE SAAPUMISPÄIVÄ - DEFINITIONDETAILS MAALAUKSEN ALOITUSPÄIVÄ - DEFINITIONDETAILS MAALAUKSEN VALMISPÄIVÄ - DEFINITIONDETAILS MAALAAMOLLA ASIAKKAAN TÖIDEN AIKAVÄLI DEFINITIONDETAILS MUOVIKORJAAMON SAAPUMISPÄIVÄ - DEFINITIONDETAILS MUOVIKORJAUKSEN ALOITUSPÄIVÄ - DEFINITIONDETAILS MUOVIKORJAUKSEN VALMISPÄIVÄ - DEFINITIONDETAILS MUOVIKORJAAMOLLA ASIAKKAAN TÖIDEN AIKAVÄLI DEFINITIONDETAILS ALIHANKINTAKORJAAMOON SAAPUMISPÄIVÄ - DEFINITIONDETAILS ALIHANKINTATÖIDEN ALOITUSPÄIVÄ - DEFINITIONDETAILS ALIHANKINTATÖIDEN VALMISPÄIVÄ - DEFINITIONDETAILS ALIHANKINTATÖIDEN ASIAKKAAN TÖIDEN AIKAVÄLI DEFINITIONDETAILS... 15

3 PALVELUKUVAUS 3 (25) RUOSTE-ESTO LIIKKEESEEN SAAPUMISPÄIVÄ - DEFINITIONDETAILS RUOSTE-ESTON ALOITUSPÄIVÄ - DEFINITIONDETAILS RUOSTE-ESTON VALMISPÄIVÄ - DEFINITIONDETAILS RUOSTE-ESTON ASIAKKAAN TÖIDEN AIKAVÄLI DEFINITIONDETAILS HINAUKSEN TILAUSPÄIVÄ - DEFINITIONDETAILS HINAUKSEN TILAUSAIKA - DEFINITIONDETAILS HINAUSPÄIVÄ - DEFINITIONDETAILS HINAUSAIKA DEFINITIONDETAILS HINAUSREITTI MISTÄ - DEFINITIONDETAILS HINAUSREITTI MINNE - DEFINITIONDETAILS HINAUKSEN PITUUS - DEFINITIONDETAILS HINAUKSEN SYY DEFINITIONDETAILS HINAUKSEN TILAAJA - DEFINITIONDETAILS VUOKRA-AIKA ALKAA - DEFINITIONDETAILS VUOKRA-AIKA LOPPUU - DEFINITIONDETAILS VUOKRA-AIKA PÄIVIÄ PV - DEFINITIONDETAILS VUOKRA-AUTO PÄIVÄVUOKRA - DEFINITIONDETAILS VUOKRA-AUTO AJETUT KM - DEFINITIONDETAILS VUOKRA-AUTON AUTORYHMÄ (VELOITETTU) DEFINITIONDETAILS VUOKRA-AUTON REKISTERINUMERO - DEFINITIONDETAILS FINANSSIALAN KESKUSLIITON JÄSEN DEFINITIONDETAILS VAHINKOKUVAUS DEFINITIONDETAILS VAHINKOLAJI - DEFINITIONDETAILS LIIKENNEKELPOISUUS DEFINITIONDETAILS VASTAPUOLEN REKISTERINUMERO - DEFINITIONDETAILS LASKUN TYYPIN TARKENNE DEFINITIONDETAILS PÄÄSOVELTAMISOHJE DEFINITIONDETAILS ALISOVELTAMISOHJE DEFINITIONDETAILS DMS JÄRJESTELMÄTOIMITTAJA DEFINITIONDETAILS OMAVASTUU - DEFINITIONDETAILS ANYPARTYDETAILS OSAPUOLITIEDOT INVOICEROW JA SUBINVOICEROW LASKURIVIN AUTOKORJAUSLASKUN TOIMIALAKOHTAISET TARKENNUKSET LASKURIVIN OSAPUOLIKOODI ROWDEFINITIONDETAILS JA SUBROWDEFINITIONDETAILS LASKURIVIN VELOITUSTIEDOT ROWACTIONCODE JA SUBROWACTIONCODE LASKURIVIN VELOITUSTIEDOT SUBROWACTIONCODE SUBINVOICEROW LASKURIVIEN YHTEENVETORIVIT MALLIT LASKUMALLIT MALLILASKUISSA ON KUVATTU... 24

4 PALVELUKUVAUS 4 (25) 1. Johdanto Tässä dokumentissa kuvataan Finvoice-verkkolaskuformaattiin vakuutus- ja autoalan käytettäväksi tarkoitettavat soveltamisohjeet, jolla mahdollistetaan automaattinen laskujen hyväksyntä ja käsittely. 2. Auto- ja vakuutusalan soveltamisohjeen käyttötarkoitus Kyseessä on sähköisen automaattisen laskutuksen ja laskujen tarkastuksen yhteinen formaatti, joka toteutetaan Finanssialan keskusliiton (FK) Finvoice-standardin 1.3 version ominaisuuksia sekä tarvittavia toimialakohtaisia erityismäärityksiä hyödyntämällä. Finvoice 1.3 standardin käyttäjiä ovat niin liikennevakuutusten korvauskäsittely kuin autoalan korjaus- ja korjaamotoiminnot sekä soveltuvin osin leasing-, hinaus ja muut korvaustoimintaan läheisesti liittyvät autoalan toiminnot. 3. Toimialakohtaisen soveltamisohjeen sisältö Pohjana on Finanssialan Keskusliiton Finvoice-standardi, joka on kuvattu erikseen omana kuvauksenaan (Finanssialan keskusliiton ylläpitämä yleinen Finvoicestandardin kuvaus Tähän soveltamisohjeeseen on kuvattu erityisesti vakuutusyhtiöiden ja autoalan tarvitsemia lisätarpeita. Liikennevakuutuskeskus ylläpitää tätä soveltamisohjetta. Soveltamisohjetta koskevat täydennys- ja muutostoiveet tulee osoittaa osoitteella 4. Finvoice-standardiin lisättävät toimialakohtaiset määritykset Finvoice-standardin 1.3 versiota täydennetään auto- ja vakuutusalan laskuissa Liikennevakuutuskeskuksen ylläpitämällä toimialakohtaisella soveltamisohjeella. Toimialakohtaisessa soveltamisohjeessa määritellään auto- ja vakuutusalan välisessä laskutuksessa käytettävät koodit, pakolliset kentät ja muut laskun tarkastusta varten välitettävät tiedot. Tiedot, joita ei ole tässä toimialakohtaisessa soveltamisohjeessa erikseen nimetty ja määritetty, käyttävät yleistä Finvoice 1.3 version soveltamisohjetta. Valuutat, päivämäärät ja desimaalit merkitään aina Finanssialan keskusliiton ylläpitämän Finvoice 1.3 standardin mukaisen soveltamisohjeen mukaisessa muodossa. Kaikissa alv:n ja muiden lakisääteisten tietojen osalta noudatetaan Finanssialan Keskusliiton ylläpitämää Finvoice 1.3 standardin soveltamisohjetta. 5. Tietoelementtien käyttö auto- ja vakuutusalan autokorjauslaskuissa 5.1. Seuraavat tiedot on huomioitava autokorjauslaskuissa Kunkin tietokentän kohdan osalla on määritelty välitettävä tieto ja tiedon pakollisuus. Jos pakolliseksi määritettyä tietoa ei ole välitetty, on laskun vastaanottajalla oikeus hylätä lasku. Mikäli välitettävälle tiedolle on määritelty toimialakohtainen tarkentava koodi, tulee se olla myös Finvoice laskulla mukana

5 PALVELUKUVAUS 5 (25) 5.2. SellerSiteCode Korjaamotunniste (P) Korjaamon toimipaikkakohtainen tunniste merkitään SellerSiteCode elementtiin. Vakuutusyhtiö ilmoittaa korjaamolle tämän tunnisteen, jolla vakuutusyhtiö voi määrittää tarkan korjaamon toimipaikan. Tämä tieto on pakollinen. <SellerSiteCode> K123</SellerSiteCode> 5.3. InvoiceDetailsin alla mainittavat autokorjauslaskun tiedot Laskun tyyppi - InvoiceTypeCod Laskun tyyppi. <InvoiceTypeCode>INV01</InvoiceTypeCode> Laskuteksti - InvoiceTypeText Laskun tekstityyppi. <InvoiceTypeText>LASKU</InvoiceTypeText> Laskun versio - OriginCode Laskun versio. <OriginCode>Original</OriginCode> Laskun numero - InvoiceNumber Laskun numero. <InvoiceNumber>1001</InvoiceNumber> Laskun päiväys - InvoiceDate Laskun päiväys (CCYYMMDD). <InvoiceDate Format="CCYYMMDD"> </InvoiceDate> Työmääräys OrderIdentifier Työmääräyksen numero. <OrderIdentifier>TYÖ905</OrderIdentifier>

6 PALVELUKUVAUS 6 (25) Vahinkotunnus NotificationIdentifier (P) Vakuutusyhtiön ilmoittama vahinkotunnus. Tämä tieto on pakollinen. <NotificationIdentifier>A </NotificationIdentifier> Vahinkopäivä NotificationDate (P) Tarkastettavan ajoneuvon vahinkopäivä (CCYYMMDD). Tämä tieto on pakollinen. <NotificationDate Format="CCYYMMDD"> </NotificationDate> Rekisterinumero RegistrationNumberIdentifier (P) Tarkastettavan ajoneuvon rekisterinumero. Tämä tieto on pakollinen. <RegistrationNumberIdentifier>KKL-69</RegistrationNumberIdentifier> Tarkastajan tunnus ControllerIdentifier Vahinkotarkastajan tunnus. Tarkastajatunnus on vakuutusyhtiön ilmoittama vahinkotarkastajan tunnus. <ControllerIdentifier>L-12001</ControllerIdentifier> Tarkastajan nimi ControllerName Vahinkotarkastajan nimi. <ControllerName>Pekka Tarkastaja</ControllerName> Tarkastuspäivä ControlDate Vahinkotarkastuksen suorituspäivä (CCYYMMDD). <ControlDate Format="CCYYMMDD"> </ControlDate>

7 PALVELUKUVAUS 7 (25) 5.4. InvoiceDetails- DefinitionDetails elementissä ilmoitettavat vahinkotiedot InvoiceDetailsin DefinitionDetails elementissä ilmoitetaan autokorjauslaskuissa vahinkoon liittyviä tietoja. Otsikko ja otsikkoa vastaava koodi esitettävälle tiedolle annetaan Definitionissä. Otsikkoa vastaava tieto ja sen koodi annetaan DefinitionText-elementissä. Lisäksi ko. tiedolle voidaan antaa arvo elementissä ja kohtaan merkitään erillisestä kooditaulukosta vastaava koodiarvo Merkki - DefinitionDetails Ajoneuvon merkki. DefinitionCode saa arvon , Definition arvonksi tulee Merkki, arvoksi merkitään ajoneuvon merkki ja ei saa arvoa. DefinitionCode Definition Merkki Citroen <InvoiceDetails> <DefinitionDetails> <Definition DefinitionCode=" ">Merkki</Definition> <>Citroen</> </DefinitionDetails> </InvoiceDetails> Malli - DefinitionDetails Ajoneuvon malli. DefinitionDetails elementin arvot on merkitty taulukkoon ja kohdassa on esimerkki. DefinitionCode Definition Malli C3 1.4i SX 5d

8 PALVELUKUVAUS 8 (25) Vuosimalli - DefinitionDetails Ajoneuvon ensimmäinen käyttöönottovuosi. DefinitionCode Definition Vuosimalli Ensirekisteröintipäivä - DefinitionDetails QuantityUnit Code Ensirekisteröintipäivä Valmistenumero - DefinitionDetails Valmistenumero 9A CJ Mittarilukema - DefinitionDetails Mittarilukema 26775

9 PALVELUKUVAUS 9 (25) Ajoneuvolaji - DefinitionDetails Ajoneuvolaji tarkennetaan arvolla. DefinitionCode Definition- (sallitut arvot) Ajoneuvolaji Henkilöauto Pakettiauto Kuorma-auto Pick-up Linja-auto Maastoajoneuvo / Mönkijä Moottorityökone Perävaunu Kevyt perävaunu Asuntovaunu Matkailuauto Mopoauto / Kevyt nelipyörä Traktori Moottoripyörä Mopo Moottorikelkka Vene Muut </DefinitionDetails><DefinitionDetails> <Definition DefinitionCode=" ">Ajoneuvolaji</Definition> < =" "> Henkilöauto </> </DefinitionDetails>

10 PALVELUKUVAUS 10 (25) Käyttö DefinitionDetails Käyttö kohtaan valitaan yksi arvo listan luettelosta. Samoin toimitaan myös maalausmenetelmän, vahinkolajin ja liikennekelpoisuuden kohdalla. DefinitionC ode Definition- (sallitut arvot) Käyttö Yksityinen Luvanvarainen Yks. Rahoitusleasing Yks. Huoltoleasing Amm. Rahoitusleasing Amm. Huoltoleasing Autoliike Vuokra-auto Sairasauto Hautausauto Kouluauto Poliisi Maalausmenetelmä DefinitionDetails (sallitut arvot) QuantityUnitCo de Maalausmenetel mä 2-kerros 3-kerros 2-kerros (p-auto) 3-kerros (p-auto) Muu Seisontapäivät alkaa - DefinitionDetails Seisontapäivät alkaa

11 PALVELUKUVAUS 11 (25) Seisontapäivät loppuu - DefinitionDetails Seisontapäivät loppuu Seisontapäivät päivää - DefinitionDetails Seisontapäivät 8 pv Seisontapäiväkorvaus /pv - DefinitionDetails Seisontapäivä korvaus 9,88 EUR/pv Seisontapäiväkorvaus yhteensä - DefinitionDetails Seisontapäivä korvaus yhteensä 79,04 EUR Laskutusluvan päivämäärä - DefinitionDetails Laskutuslupa päivä Laskutusluvan antaja - DefinitionDetails Laskutusluvan antaja Pekka Koskinen

12 PALVELUKUVAUS 12 (25) Korjaamolle saapumispäivä - DefinitionDetails Korjaamolle saapumispäivä Korjauksen aloituspäivä DefinitionDetails Korjauksen aloituspäivä Korjauksen valmispäivä - DefinitionDetails Korjauksen valmispäivä Varaosien odotusaikaväli - DefinitionDetails Varaosien odotusaika Asiakkaan tilaamien töiden aikaväli DefinitionDetails Asiakkaan tilaamien lisätöiden aikaväli Asiakkaan tilaamien töiden aikaväli

13 PALVELUKUVAUS 13 (25) Maalaamolle saapumispäivä - DefinitionDetails Maalaamolle saapumispäivä Maalauksen aloituspäivä - DefinitionDetails Maalauksen aloituspäivä Maalauksen valmispäivä - DefinitionDetails Maalauksen valmispäivä Maalaamolla asiakkaan töiden aikaväli DefinitionDetails Asiakkaan tilaamien lisätöiden aikaväli Maalaamolla asiakkaan töiden aikaväli Muovikorjaamon saapumispäivä - DefinitionDetails Muovikorjaam oon saapumispäivä

14 PALVELUKUVAUS 14 (25) Muovikorjauksen aloituspäivä - DefinitionDetails Muovikorjauks en aloituspäivä Muovikorjauksen valmispäivä - DefinitionDetails Muovikorjauks en valmispäivä Muovikorjaamolla asiakkaan töiden aikaväli DefinitionDetails Asiakkaan tilaamien lisätöiden aikaväli Muovikorjaam olla asiakkaan töiden aikaväli Alihankintakorjaamoon saapumispäivä - DefinitionDetails Alihantakorjaa moon saapumispäivä Alihankintatöiden aloituspäivä - DefinitionDetails Alihankintatöid en aloituspäivä

15 PALVELUKUVAUS 15 (25) Alihankintatöiden valmispäivä - DefinitionDetails Alihankintatöi den valmispäivä Alihankintatöiden asiakkaan töiden aikaväli DefinitionDetails Asiakkaan tilaamien lisätöiden aikaväli Alihankintatöi den asiakkaan töiden aikaväli Ruoste-esto liikkeeseen saapumispäivä - DefinitionDetails Ruosteestoliikkeesee n saapumispäivä Ruoste-eston aloituspäivä - DefinitionDetails Ruoste-eston aloituspäivä Ruoste-eston valmispäivä - DefinitionDetails Ruoste-eston valmispäivä

16 PALVELUKUVAUS 16 (25) Ruoste-eston asiakkaan töiden aikaväli DefinitionDetails Asiakkaan tilaamien lisätöiden aikaväli Ruoste-eston asiakkaan töiden aikaväli Hinauksen tilauspäivä - DefinitionDetails Hinauksen tilauspäivä Hinauksen tilausaika - DefinitionDetails Hinauksen tilausaika 13: Hinauspäivä - DefinitionDetails Hinauspäivä Hinausaika DefinitionDetails Hinauksen aloitusaika Hinausaika 18: Hinausreitti mistä - DefinitionDetails Hinausreitti - lähtöpaikka Bulevardi 28 Helsinki

17 PALVELUKUVAUS 17 (25) Hinausreitti minne - DefinitionDetails Hinausreitti - kohde Pieni teollisuuskatu 7 Espoo Hinauksen pituus - DefinitionDetails Hinauksen pituus 50 km Hinauksen syy DefinitionDetails Muu syy tapauksen selitys voidaan kirjata vapaaseen tekstiin. DefinitionCode Definition- (sallitut arvot) Hinauksen syy Kolari Tekninen vika Muu syy Hinauksen tilaaja - DefinitionDetails Hinauksen tilaaja Matti Koskinen Vuokra-aika alkaa - DefinitionDetails Vuokra-aika alkaa

18 PALVELUKUVAUS 18 (25) Vuokra-aika loppuu - DefinitionDetails Vuokra-aika loppuu Vuokra-aika päiviä pv - DefinitionDetails Vuokra-aika päiviä 16 pv Vuokra-auto päivävuokra - DefinitionDetails Vuokra-auto päivävuokra 75,00 EUR/pv Vuokra-auto ajetut km - DefinitionDetails Vuokra-auto ajetut kilometrit 475 km Vuokra-auton autoryhmä (veloitettu) DefinitionDetails Autovuokraamon käyttämä autoryhmän koodi, joka on veloitettu vakuutusyhtiöltä Vuokra-auton autoryhmä CMDR Vuokra-auton rekisterinumero - DefinitionDetails

19 PALVELUKUVAUS 19 (25) Vuokra-auton rekisterinumer o AST Finanssialan keskusliiton jäsen DefinitionDetails Merkitään tieto, jos leasing ajoneuvon omistava rahoitusyhtiö on FK:n rahoitusyhtiötoimintaa harjoittava jäsen (eli aikaisemmin ns. rahoitusyhtiöiden yhdistyksen jäsen). Tämä tieto vaikuttaa laskujen käsittelyyn ja kierrätykseen rahoitusyhtiön kautta. Huomioitava erityisesti alv:n käsittely, laskun jakaminen osiin (alv, omavastuu ym). DefinitionCode Definition Finanssialan keskusliiton jäsen Kyllä Vahinkokuvaus DefinitionDetails Vahinkokuvaus voidaan jakaa enintään kahdelle riville. DefinitionCode Definition Vahinkokuva us Vasen etukulma Vahinkolaji - DefinitionDetails Vahinkolaji Törmäys Varkaus Palo Liikenne Lasi Ilkivalta Hirvi Poro Vastuu Kuljetus Muut Eläin Pysäköinti

20 PALVELUKUVAUS 20 (25) Luonnonilmiö Rikkoutuminen Murto Kasko Liikennekelpoisuus DefinitionDetails Liikennekelpoi suus Liikennekelpoinen Liikennekelvoton Väliaikainen korjaus Hinaus Lavakuljetus Vastapuolen rekisterinumero - DefinitionDetails Vastapuolen rekisterinumer o VGH Laskun tyypin tarkenne DefinitionDetails Laskun tyypille voidaan antaa tarkenne, joka ohjaa sen käsittelyä vakuutusyhtiössä. DefinitionCode Definition Laskun tarkenne Hinaus Autonvuokra Tuulilasin korjaus Tuulilasin vaihto Pääsoveltamisohje DefinitionDetails Kerrotaan minkä Finvoice 1.3 soveltamisohjeen mukaan verkkolasku on toteutettu DefinitionCode Definition- DefinitionValu e Pääsoveltamisohje Auto- ja vakuutusala Alisoveltamisohje DefinitionDetails Laskulle voidaan antaa tarkenne, joka ohjaa sen käsittelyä vakuutusyhtiössä.

21 PALVELUKUVAUS 21 (25) DefinitionCode Definition Alisoveltamisohje Kolarikorjaus Hinaus Autonvuokra Lasi DMS järjestelmätoimittaja DefinitionDetails Kertoo kenen DMS-toimittajan sovelluksella lasku on tehty. Ohjaa käsittelyä vakuutusyhtiössä Järjestelmätoimittaja ADP Soltec Prestia Futursoft Muu Omavastuu - DefinitionDetails Omavastuu 150,00 EUR 5.5. AnyPartyDetails Osapuolitiedot AnyPartyDetails elementissä annetaan autokorjauslaskuissa eri osapuolien tietoja. Elementissä voidaan ilmoittaa sellainen osapuoli, jolle Finvoicesta ei löydy omaa elementtiä. AnyPartyText-elementissä annetaan otsikko ja otsikkoa vastaava koodi osapuolelle. Koodi tulostetaan laskun ulkoasussa. AnyPartyosapuoli voidaan ilmoittaa lasku- ja rivitasoilla. AnyParty-aggregaatti voi olla toistuva. AnyPartyDetails elementtiin merkitään osapuolet alla olevan taulukon mukaisesti. AnyPartySiteCode elementtiin merkitään korjaamon toimipaikkakohtainen korjaamotunniste. AnyPartyCode AnyPartyText Korjaamo Maalaamo Muovikorjaamo Ruoste-estoliike Lasiliike Alihankkija Rahoitusyhtiö Hinausliike Autovuokraamo

22 Omistaja Haltija Vastapuoli Vakuutusyhtiö (tarkastettavan auton) vastapuolen vakuutusyhtiö Vahinkotarkastaja Korjaamon työnjohtaja PALVELUKUVAUS 22 (25) <AnyPartyDetails> <AnyPartyText AnyPartyCode=" ">Hinausliike</AnyPartyText> <AnyPartyIdentifier> </AnyPartyIdentifier> <AnyPartyOrganisationName>LVK-hinaus Oy</AnyPartyOrganisationName> <AnyPartyOrganisationDepartment></AnyPartyOrganisationDepartment> <AnyPartyOrganisationTaxCode> </AnyPartyOrganisationTaxCode> <AnyPartyPostalAddressDetails> <AnyPartyStreetName>Bulevardi 28</AnyPartyStreetName> <AnyPartyTownName>Helsinki</AnyPartyTownName> <AnyPartyPostCodeIdentifier>00120</AnyPartyPostCodeIdentifier> <CountryCode>FI</CountryCode> <CountryName>Finland</CountryName> <AnyPartyPostOfficeBoxIdentifier>PL 000</AnyPartyPostOfficeBoxIdentifier> </AnyPartyPostalAddressDetails> <AnyPartyOrganisationUnitNumber>00001</AnyPartyOrganisationUnitNumber> <AnyPartySiteCode>X XX</AnyPartySiteCode> </AnyPartyDetails> 5.6. InvoiceRow ja SubInvoiceRow laskurivin autokorjauslaskun toimialakohtaiset tarkennukset Laskurivin osapuolikoodi RowDefinitionDetails ja SubRowDefinitionDetails Laskun rivikohtaisiin tietoihin voidaan lisätä laskurivikohtainen osapuolitieto. RowDefinitionDetails elementillä voidaan määrittää esimerkiksi laskurivin kuuluvan korjaamolle, maalaamolle tai muovikorjaamolle. RowDefinitionDetailsin DefinitionCode saadaan auto- ja vakuutusalan toimialakohtaisesta kooditaulukosta yhdessä RowDefinition kanssa. Row elementille merkitään arvoksi Osapuoli. DefinitionCode RowDefinition Korjaamo Maalaamo Muovikorjaamo Ruoste-estoliike Lasiliike Alihankkija <InvoiceRow> RowDefinitionDetails> <RowDefinition DefinitionCode=" ">Maalaamo</RowDefinition> <Row ="">Osapuoli</Row>

23 PALVELUKUVAUS 23 (25) </RowDefinitionDetails> Laskurivin veloitustiedot RowActionCode ja SubRowActionCode Laskurivikohtaiset veloitustyypit merkitään RowActionCode ja SubRowActionCode elementteihin. Näiden tietojen avulla tullaan vertaamaan laskun tietoja vauriolaskelman tietoihin. RowActionCode Veloitustyyppi SubRowActionCode Varaosat Varaosat (purkuosa) Varaosat (tarvikeosa) Irrotus, asennus, vaihto Oikaisu Vetotyö Lasityö Lisätyö Mekaaninen työ Maalaustyö Maalausmateriaalit Muovikorjaustyö Muovikorjausmateriaalit Ruoste-estotyö Ruoste-esto materiaalit Alihankintatyö Alihankintamateriaalit Kuljetus Pientarvikelisä Vuokra-auto Hinaus alv (alv verollinen) normaali yksityisasiakas alv (alv vähennetään koko laskusta) Taksi tai muu vähennyskelpoinen käyttö alv (ensin vähennetään omavastuu ja jäännöksestä alv) Omavastuu, asiakasosuus (miinusmerkkinen) Muut vähennykset (miinusmerkkinen) Laskurivin veloitustiedot SubRowActionCode Laskurivikohtaiset veloitustyypit merkitään SubRowActionCode elementteihin. Näiden tietojen avulla tullaan vertaamaan laskun tietoja vauriolaskelman tietoihin.

24 PALVELUKUVAUS 24 (25) SubRowActionCode Veloitustyyppi Varaosat yhteensä Työt yhteensä Maalaus yhteensä Muovikorjaus yhteensä Ruoste-esto yhteensä Alihankinta yhteensä 6. Mallit 5.7. SubInvoiceRow Laskurivien yhteenvetorivit SubInvoiceRow elementtiin kootaan laskun yhteenvetorivit, joita tullaan vertaamaan vastaaviin tietoihin vauriolaskelmassa laskujen tarkastuksen yhteydessä. SubInvoiceRow:n tiedot tulee täyttää, kuten InvoiceRow kohdassa on määritelty Laskumallit Auto- ja vakuutusalan mallilaskut on tehty Finvoice 1.3 versiosta. Mallilaskuja ei välttämättä päivitetä ALV:n muuttuessa. Malliksi tehdyissä korjaus- ja maalauslaskuissa tulee noudattaa voimassa olevia verottajan antamia ALV määräyksiä ja ohjeita. Yleinen arvonlisävero nousee 24% Mallilaskut ovat tulevaisuudessa avattavissa ja kopioitavissa vakuutuskeskuksen extranetissä sähköisen laskutuksen sivuilla Mallilaskuissa on kuvattu Vakuutusyhtiölle lähetettävä korjaus- ja maalauslasku omavastuulla vähennettynä. (1001) Kuluttajan maksama omavastuulasku. (1002) Vakuutusyhtiölle menevä lasku, josta ALV ja omavastuu on jo laskutettu yritykseltä. (2001) Yrityksen maksama omavastuulasku ja ALV korjaus- ja maalauslaskusta. (2002) Vakuutusyhtiölle menevä lasku, josta omavastuu on laskutettu haltijalta ja ALV auton omistavalta rahoitusyhtiötä. (3001) Rahoitusyhtiölle menevä ALV-lasku joka laskutetaan auton omistavalta rahoitusyhtiöltä. (3002) Omavastuulasku, joka laskutetaan rahoitusyhtiön auton haltijalta. (3003) Vakuutusyhtiölle lähetettävä korjaus- ja maalauslasku omavastuulla vähennettynä siten, että lasku sisältää voittomarginaalijärjestelmä-käytetty tavara osuuksia. (4001)

25 PALVELUKUVAUS 25 (25) Yrityksen maksama omavastuulasku ja ALV korjauslaskusta, joka sisältää voittomarginaalijärjestelmä-käytetty tavara osuuksia. (4002) Kuluttajan maksama lasilasku. (6001) Vakuutusyhtiölle menevä lasilasku, omavastuulla vähennettynä. (6002)

Finvoice 2.01 standardin toimialakohtainen soveltamisohje vakuutusyhtiöiden ja autoalan laskutuksessa

Finvoice 2.01 standardin toimialakohtainen soveltamisohje vakuutusyhtiöiden ja autoalan laskutuksessa PALVELUKUVAUS 1 (25) Finvoice 2.01 standardin toimialakohtainen soveltamisohje vakuutusyhtiöiden ja autoalan laskutuksessa 12.9.2016 Muutospvä Muuttaja Muutos/asia: Hyväksyntä Huom! 14.11.2016 HJ Koodi

Lisätiedot

Finvoice 1.3 standardin toimialakohtainen soveltamisohje. asiakkaille lähetettävistä laskuista

Finvoice 1.3 standardin toimialakohtainen soveltamisohje. asiakkaille lähetettävistä laskuista Finvoice 1.3 standardin toimialakohtainen soveltamisohje LVIS-alan asiakkaille lähetettävistä laskuista versio 1.0 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Soveltamisohjeen käyttötarkoitus... 1 3 Toimialakohtaisen

Lisätiedot

TYÖMAATUNNISTEEN VÄLITTÄMINEN FINVOICE-VERKKOLASKULLA

TYÖMAATUNNISTEEN VÄLITTÄMINEN FINVOICE-VERKKOLASKULLA TYÖMAATUNNISTEEN VÄLITTÄMINEN FINVOICE-VERKKOLASKULLA 26.6.2014 1 Työmaatunnisteen välittäminen Finvoice-verkkolaskulla Sisällysluettelo 1 Yleistä... 2 2 Soveltamisohjeen käyttötarkoitus... 2 3 Toimialakohtaisen

Lisätiedot

ENERGIATEOLLISUUS RY SOVELTAMISOHJE FINVOICE 1.3 KÄYTÖSTÄ SÄHKÖLASKUN VÄLITTÄMISEKSI V. 1.0 21.8.2009

ENERGIATEOLLISUUS RY SOVELTAMISOHJE FINVOICE 1.3 KÄYTÖSTÄ SÄHKÖLASKUN VÄLITTÄMISEKSI V. 1.0 21.8.2009 ENERGIATEOLLISUUS RY SOVELTAMISOHJE FINVOICE 1.3 KÄYTÖSTÄ SÄHKÖLASKUN VÄLITTÄMISEKSI V. 1.0 Energiateollisuus ry Fredrikinkatu 51 53 B, 00100 Helsinki PL 100, 00101 Helsinki Puhelin: (09) 530 520, faksi:

Lisätiedot

TYÖMAA-AVAIMEN VÄLITTÄMINEN FINVOICE VERKKOLASKULLA

TYÖMAA-AVAIMEN VÄLITTÄMINEN FINVOICE VERKKOLASKULLA TYÖMAA-AVAIMEN VÄLITTÄMINEN FINVOICE VERKKOLASKULLA Päivitys soveltamisohjeeseen Tieto Corporation Harri Korhonen Product Manager Tieto, Value Networks harri.korhonen@tieto.com Yleistä Soveltamisohjeessa

Lisätiedot

Verkkolaskujen lähettäminen

Verkkolaskujen lähettäminen 1 Verkkolaskujen lähettäminen Laskujen lähettämistä varten laskun lähettäjällä on oltava sopimus oman pankkinsa tai muun verkkolaskuoperaattorin kanssa laskujen lähettämisestä Pohjolan ja A-vakuutuksen

Lisätiedot

CABAS. Perusominaisuuksien käyttö

CABAS. Perusominaisuuksien käyttö CABAS Perusominaisuuksien käyttö Aloitussivu s.3-4 Laskelman luominen s.5-6 Omistajan/Ajoneuvon tiedot s.7-8 Vahinkotiedot s.9 Veloitukset s.10 Korjauskohteet s.11 Toimenpiteet/korjauskohteet s.12-14 Pintaoikaisu

Lisätiedot

Release Notes 5.6 CABAS. Asiakkaan yhteenveto

Release Notes 5.6 CABAS. Asiakkaan yhteenveto Release Notes 5.6 CABAS Asiakkaan yhteenveto Uusi erittely auton omistajalle CABAS sisältää nyt uuden erittelyn nimeltään Asiakkaan yhteenveto. Yhteenvetotiedoissa näkyvät mm. korjaamo-, vakuutusyhtiö-,

Lisätiedot

Verkkolaskujen lähettäminen Henkilövahingot

Verkkolaskujen lähettäminen Henkilövahingot Verkkolaskujen lähettäminen 1 Laskujen lähettämistä varten laskun lähettäjällä on oltava sopimus oman pankkinsa tai muun verkkolaskuoperaattorin kanssa laskujen lähettämisestä Pohjolan ja A-vakuutuksen

Lisätiedot

SANOMAKUVAUS: KUOPION KAUPUNGILLE LÄHETETTÄVÄ SÄHKÖINEN LASKU

SANOMAKUVAUS: KUOPION KAUPUNGILLE LÄHETETTÄVÄ SÄHKÖINEN LASKU () SANOMAKUVAUS: KUOPION KAUPUNGILLE LÄHETETTÄVÄ SÄHKÖINEN LASKU Päiväys: 2.5.2005 Versio.7 mukailee FINVOICE ver... Ylläpitovastuu: Kuopion kaupunki / atk-keskus, Pirjo Keinänen (pirjo.keinanen@kuopio.fi)

Lisätiedot

KORTTIOSTON KUITTITIETOJEN VÄLITYS FINVOICE-VERKKOLASKUNA

KORTTIOSTON KUITTITIETOJEN VÄLITYS FINVOICE-VERKKOLASKUNA KORTTIOSTON KUITTITIETOJEN VÄLITYS FINVOICE- V. 07 09.05.2016 1 Sisällysluettelo... 2 1 Johdanto... 2 2 Soveltamisohjeen käyttötarkoitus... 2 3 Toimialakohtaisen soveltamisohjeen sisältö... 2 4 Finvoice-standardiin

Lisätiedot

TYÖMAA-AVAIMEN VÄLITTÄMINEN FINVOICE VERKKOLASKULLA Päivitys soveltamisohjeeseen 13.5.2014 Finanssialan Keskusliitto

TYÖMAA-AVAIMEN VÄLITTÄMINEN FINVOICE VERKKOLASKULLA Päivitys soveltamisohjeeseen 13.5.2014 Finanssialan Keskusliitto TYÖMAA-AVAIMEN VÄLITTÄMINEN FINVOICE VERKKOLASKULLA Päivitys soveltamisohjeeseen 13.5.2014 Finanssialan Keskusliitto Tieto Corporation Harri Korhonen Product Manager Tieto, Value Networks harri.korhonen@tieto.com

Lisätiedot

Seisonta-ajan korvaukset ja linja-autojen siirtokustannukset 2015

Seisonta-ajan korvaukset ja linja-autojen siirtokustannukset 2015 Seisonta-ajan korvaukset ja linja-autojen siirtokustannukset 2015 Tämän normin mukaisia normikorvauksia käytetään 1.1.2015 ja sen jälkeen alkaneen seisonta-ajan korvauksia maksettaessa. Jos seisonta aika

Lisätiedot

1 (4) 28.11.08. Maksujärjestelmät. Sisällysluettelo

1 (4) 28.11.08. Maksujärjestelmät. Sisällysluettelo Finvoice. Palvelukuvaus 28..2008 (4) 28..08 Sisällysluettelo Finanssialan keskusliiton suosituksen mukaisen Fincoice-sanoman yleisperiaatteet... Taustaa... 2 Mikä on Finvoice... Kuluttajan e-lasku... 2

Lisätiedot

TYÖMAA-AVAIMEN VÄLITTÄMINEN FINVOICE-VERKKOLASKULLA

TYÖMAA-AVAIMEN VÄLITTÄMINEN FINVOICE-VERKKOLASKULLA TYÖMAA-AVAIMEN VÄLITTÄMINEN FINVOICE-VERKKOLASKULLA 22.4.2014 1 Työmaa-avaimen välittäminen Finvoice-verkkolaskulla Sisällysluettelo 1 Yleistä... 2 2 Soveltamisohjeen käyttötarkoitus... 2 3 Toimialakohtaisen

Lisätiedot

CABAS. Release Notes 5.4. Uusi kuvien ja dokumenttien käsittely

CABAS. Release Notes 5.4. Uusi kuvien ja dokumenttien käsittely Release Notes 5.4 CABAS Uusi kuvien ja dokumenttien käsittely Olemme päivittäneet ja nykyaikaistaneet CABASin kuvien ja dokumenttien käsittelyn. Nyt kuvia voi vetää hiiren osoittimella ja pudottaa ne kuvaluetteloon.

Lisätiedot

Nykyaikainen kolarikorjaus. Ajoneuvojen korjaus ja lunastus Vakuutusyhtiön näkökulma

Nykyaikainen kolarikorjaus. Ajoneuvojen korjaus ja lunastus Vakuutusyhtiön näkökulma Nykyaikainen kolarikorjaus Ajoneuvojen korjaus ja lunastus Vakuutusyhtiön näkökulma SVT Tunnuslukuja yrityksestä: - toiminta aloitettu v.1992-100 henkilöä - toimeksiantajana 4 vakuutusyhtiötä - 17 toimipaikkaa

Lisätiedot

Mark Summary. Taitaja 2013. Skill Number 102 Skill Autokorinkorjaus. Competitor Name

Mark Summary. Taitaja 2013. Skill Number 102 Skill Autokorinkorjaus. Competitor Name Summary Skill Number 102 Skill Autokorinkorjaus ing Scheme Lock 29-04-2013 15:41:17 Final Lock 16-05-2013 12:52:14 Criterion Criterion Description s Day 1 Day 2 Day 3 Day 4 Total Award A B C D E F Asiakaspalvelu/korjauskustannuslaskelma

Lisätiedot

Rekisteröinnin tapahtumatilasto (RERA 057) Käyttäjän ohje

Rekisteröinnin tapahtumatilasto (RERA 057) Käyttäjän ohje Rekisteröinnin tapahtumatilasto (RERA 057) Käyttäjän ohje 1(6) 1. Rekisteröinnin tapahtumatilasto käyttäjän ohje Rekisteröinnin tapahtumatilasto ajetaan ajastetusti kerran kuukaudessa. Tilasto on Excel-muodossa

Lisätiedot

TYÖMAA-AVAIMEN VÄLITTÄMINEN FINVOICE-VERKKOLASKULLA

TYÖMAA-AVAIMEN VÄLITTÄMINEN FINVOICE-VERKKOLASKULLA - TYÖMAA-AVAIMEN VÄLITTÄMINEN FINVOICE-VERKKOLASKULLA http://www.rakennusteollisuus.fi/ 9.5.2014 1 Työmaa-avaimen välittäminen Finvoice-verkkolaskulla Sisällysluettelo 1 Yleistä... 2 2 Soveltamisohjeen

Lisätiedot

Orig. Est. Actual Hours Hours Worked Hours Left %Complete Gain 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 Deadline:

Orig. Est. Actual Hours Hours Worked Hours Left %Complete Gain 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 Deadline: KRYSP puutteet ja korjausehdotukset Bug 141 Rakennuksen asuinhuoneistolla (rakval:asuinhuoneistot) ei voi olla seuraavat tiedot pakollisia jesse 2010-11-23 13:57:05 EET Rakennuksen asuinhuoneistolla (rakval:asuinhuoneistot)

Lisätiedot

tapauksiin lisätty muutama ohje Poistettu näpyttelyohje, omistajien/haltijoiden lukumäärä ja 2.3. Muut omistajat ja haltijat

tapauksiin lisätty muutama ohje Poistettu näpyttelyohje, omistajien/haltijoiden lukumäärä ja 2.3. Muut omistajat ja haltijat KTP-OHJEKANSION ATJ-OHJEET Muuttunut tieto Rekisteröinnin ohjekansio 1. 2.1. Rekisteriin merkittävistä yrityksistä ja yhteisöistä Uusi ohje (yhdistetty kaksi ohjetta) 2.2. Omistajan ja haltijan ikä- ja

Lisätiedot

Liikennekäytöstäpoisto ja poiston aikaiset muutokset

Liikennekäytöstäpoisto ja poiston aikaiset muutokset Päiväys/Datum/Date 17.2.2010 Ohje / Auto-, rahoitus- ja vakuutusalan rekisteröintitehtävien suorittajat Dnro/Dnr/Ind.no. Viite/Referens/Ref TRAFI/3034/03.04.03.01/2010 Sisältöalue: Ajoneuvojen rekisteröinti

Lisätiedot

Sivu 2 (7) TARIFFI- MAKSU- ALUE AJONEUVO LUOKKA LUOKKA HENKILÖAUTOT, YKSITYISKÄYTTÖ

Sivu 2 (7) TARIFFI- MAKSU- ALUE AJONEUVO LUOKKA LUOKKA HENKILÖAUTOT, YKSITYISKÄYTTÖ Sivu 2 (7) LIIKENNEVAKUUTUSLAIN 16 :N MUKAISTA VAKUUTTAMATTOMAN AJONEUVON OMISTAJALTA TAI HALTIJALTA PERITTÄVÄÄ HYVIKETTÄ MÄÄRÄTTÄESSÄ SOVELLETTAVIA KESKIMÄÄRÄISIÄ VAKUUTUSMAKSUJA LASKETTAESSA KÄYTETTÄVÄ

Lisätiedot

Kuluttajaverkkolaskutus ja esilläpitopalvelu Suomessa

Kuluttajaverkkolaskutus ja esilläpitopalvelu Suomessa Kuluttajaverkkolaskutus ja esilläpitopalvelu Suomessa Palvelun kuvaus sivu 1/7 Tiedon asiakirjat: tekijänoikeudet Tämän asiakirjan sisältöä tai mitään sen osaa ei saa jäljentää yrityksenne ulkopuolella

Lisätiedot

RAPORTTI. Hylätty huomautuksin. Vaihe 1: Esiehdot [Kriittinen] Vaihe 2: Perusvaatimukset [Kriittinen] Vaihe 3: DTD rakennekuvaus [Pakollinen]

RAPORTTI. Hylätty huomautuksin. Vaihe 1: Esiehdot [Kriittinen] Vaihe 2: Perusvaatimukset [Kriittinen] Vaihe 3: DTD rakennekuvaus [Pakollinen] RAPORTTI Profiili: Finvoice 1.2 FI (2012-03-16) Instanssi: finvoice_example.xml Käyttäjä: Juha Ikävalko Aika: 2012-03-20T12:14:16 Hylätty huomautuksin Instanssi ei läpäissyt 7 testivaihetta. 1C 2C 3M 4R

Lisätiedot

SUORAVELOITUSTEN PÄÄTTYMINEN - VAIKUTUKSET TALOYHTIÖISSÄ JA TARVITTAVAT TOIMENPITEET. Pirjo Ilola, Finanssialan Keskusliitto

SUORAVELOITUSTEN PÄÄTTYMINEN - VAIKUTUKSET TALOYHTIÖISSÄ JA TARVITTAVAT TOIMENPITEET. Pirjo Ilola, Finanssialan Keskusliitto SUORAVELOITUSTEN PÄÄTTYMINEN - VAIKUTUKSET TALOYHTIÖISSÄ JA TARVITTAVAT TOIMENPITEET Pirjo Ilola, Finanssialan Keskusliitto 1 - MAKSULIIKENNE TILASTOINA - SEPA END-DATE ASETUS - KUINKA SIIRTÄÄ SUORAVELOITUS-ASIAKKAAT

Lisätiedot

Tieto Määritelmä ALV-laki 2004 Huomautus

Tieto Määritelmä ALV-laki 2004 Huomautus Tieto ääritelmä ALV-laki 2004 Huomautus P=Pakollinen, =uositellaan käytettäväksi, =ahdollinen, välittyy kaikissa määrityksissä EPI-tiedot Laskuerän / operaattorin tiedot P Erän lähettäjän tunnus Lähettävän

Lisätiedot

Moottoriajoneuvokanta 2014

Moottoriajoneuvokanta 2014 Liikenne ja matkailu 2015 Moottoriajoneuvokanta 2014 Ajoneuvokanta kasvoi vuonna 2014 Ajoneuvorekisterissä oli vuoden 2014 päättyessä 6 014 610 ajoneuvoa, joista liikennekäytössä oli 5 043 523 ajoneuvoa.

Lisätiedot

Moottoriajoneuvokanta 2013

Moottoriajoneuvokanta 2013 Liikenne ja matkailu 2014 Moottoriajoneuvokanta 2013 Ajoneuvokanta kasvoi vuonna 2013 Ajoneuvorekisterissä oli vuoden 2013 päättyessä 5 862 216 ajoneuvoa, joista liikennekäytössä oli 4 993 740 ajoneuvoa.

Lisätiedot

TYÖMAA-AVAIMEN VÄLITTÄMINEN FINVOICE-VERKKOLASKULLA

TYÖMAA-AVAIMEN VÄLITTÄMINEN FINVOICE-VERKKOLASKULLA TYÖMAA-AVAIMEN VÄLITTÄMINEN FINVOICE-VERKKOLASKULLA 12.12.2013 1 Työmaa-avaimen välittäminen Finvoice-verkkolaskulla Sisällysluettelo 1 Yleistä... 2 2 Soveltamisohjeen käyttötarkoitus... 2 3 Toimialakohtaisen

Lisätiedot

Vakuutustiedot REKIssä

Vakuutustiedot REKIssä Vakuutustiedot REKIssä Vakuutusalan prosessi-info 29.3.2006 Hanna Hakanen Vakuutus REKIssä Voimassaoleva liikennevakuutus todennetaan rekisteröinnin yhteydessä kolmella vaihtoehtoisella tavalla automaattinen

Lisätiedot

MÄÄRÄYS 31.12.2001. Valtuutussäännös Liikennevakuutuslain 16 22/002/2001. Voimassaoloaika 1.1.2002 toistaiseksi

MÄÄRÄYS 31.12.2001. Valtuutussäännös Liikennevakuutuslain 16 22/002/2001. Voimassaoloaika 1.1.2002 toistaiseksi 1 (2) MÄÄRÄYS 31.12.2001 Valtuutussäännös Dnro Liikennevakuutuslain 16 22/002/2001 Voimassaoloaika 1.1.2002 toistaiseksi Kumoaa Sosiaali- ja terveysministeriön määräys 181/411/95 Asia Liikennevakuutuksen

Lisätiedot

TEKNINEN MÄÄRITTELY. Matkahuollon osoitekorttihaun rajapinta. Ismo Koskinen

TEKNINEN MÄÄRITTELY. Matkahuollon osoitekorttihaun rajapinta. Ismo Koskinen TEKNINEN MÄÄRITTELY Matkahuollon osoitekorttihaun rajapinta Ismo Koskinen Versio 2.2 Päiväys 12.05.2014 Tekijä Ismo Koskinen MUUTOSHISTORIA Versio ja pvm Laatija Muutoksen kuvaus 1.0 / 07.07.2009 Ismo

Lisätiedot

Asteri lähete/laskutus Liittymäkuvaus Finvoice verkkolaskuun 11.10.2004

Asteri lähete/laskutus Liittymäkuvaus Finvoice verkkolaskuun 11.10.2004 Asteri lähete/laskutus Liittymäkuvaus Finvoice verkkolaskuun 11.10.2004 Atsoft Oy Mäkinen puh (09) 350 7530 0400-316 088 www.atsoft.fi Malminkaari 21 B fax (09) 351 5532 0500-703 730 atsoft@atsoft.fi 00700

Lisätiedot

LIIKENNEVAKUUTUKSEN KORVAUKSET AJONEUVO- RYHMITTÄIN VAKUUTUSVUOTTA KOHTI VUOSINA 2009-2013 KESKIMÄÄRIN vs. HENKILÖAUTOT, YKS.

LIIKENNEVAKUUTUKSEN KORVAUKSET AJONEUVO- RYHMITTÄIN VAKUUTUSVUOTTA KOHTI VUOSINA 2009-2013 KESKIMÄÄRIN vs. HENKILÖAUTOT, YKS. Aktuaarijaosto 2.7.2014 LIIKENNEVAKUUTUKSEN RISKITUTKIMUS VUODELLE 2015 LIIKENNEVAKUUTUKSEN KORVAUKSET AJONEUVO- RYHMITTÄIN VAKUUTUSVUOTTA KOHTI VUOSINA 2009-2013 KESKIMÄÄRIN vs. HENKILÖAUTOT, YKS.KÄYTTÖ

Lisätiedot

Kansallinen suoraveloitus poistuu tilalle yhtä helppokäyttöinen e-lasku ja suoramaksu. BASWARE E-INVOICING FORUM 29.3.2012 Inkeri Tolvanen

Kansallinen suoraveloitus poistuu tilalle yhtä helppokäyttöinen e-lasku ja suoramaksu. BASWARE E-INVOICING FORUM 29.3.2012 Inkeri Tolvanen Kansallinen suoraveloitus poistuu tilalle yhtä helppokäyttöinen e-lasku ja suoramaksu BASWARE E-INVOICING FORUM 29.3.2012 Inkeri Tolvanen Sisältö SEPA end-date asetus tilastotietoa suoraveloituksen tilalle

Lisätiedot

Mark Summary. Taitaja 2012. Skill Number 102 Skill Autokorinkorjaus. Competitor Name

Mark Summary. Taitaja 2012. Skill Number 102 Skill Autokorinkorjaus. Competitor Name Summary Skill Number 102 Skill Autokorinkorjaus ing Scheme Lock 03-04-2012 14:50:28 Final Lock 26-04-2012 11:42:14 Criterion Criterion Description s Day 1 Day 2 Day 3 Day 4 Total Award A B C D E F G H

Lisätiedot

Nelipyörä L7e / Maastoajoneuvo / Traktori T 3 Mitä juridisia eroja samankaltaisilla ajoneuvoilla?

Nelipyörä L7e / Maastoajoneuvo / Traktori T 3 Mitä juridisia eroja samankaltaisilla ajoneuvoilla? Nelipyörä L7e / Maastoajoneuvo / Traktori T 3 Mitä juridisia eroja samankaltaisilla ajoneuvoilla? Yhteistä ajoneuvolaissa luokitelluille em. ajoneuvoille on kansan suussa kulkeva nimitys mönkijä. Kauppiaat

Lisätiedot

CABAS - Muovikorjaus

CABAS - Muovikorjaus CABAS - Muovikorjaus Muovikorjaus Uudet muovikorjausajat Uudet menetelmät ja materiaalit Muutettu rajapinta muovikorjaamon ja maalaamon välillä Maalattavaksi tarkoitettu vauriopinta-ala on hiottu epäkeskokoneella

Lisätiedot

Hyvityslasku. Sanomasuositus ja sen yleinen soveltamisohje FI1010, 2007-03-21

Hyvityslasku. Sanomasuositus ja sen yleinen soveltamisohje FI1010, 2007-03-21 Toteutettu yhteistyössä Elintarviketeollisuusliitto ry:n ja Päivittäistavarakauppa ry:n kanssa osana maa- ja metsätalousministeriön kansallista elintarviketalouden laatustrategiaa Sanomasuositus ja sen

Lisätiedot

Meta Trak palvelujärjestelmän sopimusnumero: Saapunut One-Pro:lle pvm: Käsittelijä:

Meta Trak palvelujärjestelmän sopimusnumero: Saapunut One-Pro:lle pvm: Käsittelijä: ONE-PRO täyttää ONE-PRO täyttää ONE-PRO täyttää Meta Trak palvelujärjestelmän sopimusnumero: Saapunut One-Pro:lle pvm: Käsittelijä: LASKUTUSTIEDOT: Asiakas (yrityksen tai henkilön nimi): Henkilötunnus:

Lisätiedot

Netvisor laskutusliittymä

Netvisor laskutusliittymä Päiväys: 9.4.2015 Laatinut: Riitta Kemppainen Sisällysluettelo 1 ValueFrameen tehtävät määritykset... 3 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2 Laskujen lähetys... 6 2.1 2.2 2.3 3 Yleiset ValueFrame-määritykset... 3 Operaattoritunnukset...

Lisätiedot

MUTKU-PÄIVÄT 2009. ÖLJYSÄILIÖVAHINGOT - vakuutusalan näkökulma

MUTKU-PÄIVÄT 2009. ÖLJYSÄILIÖVAHINGOT - vakuutusalan näkökulma MUTKU-PÄIVÄT 2009 ÖLJYSÄILIÖVAHINGOT - vakuutusalan näkökulma Seppo Pekurinen Finanssialan Keskusliitto Vakuutuslainsäädäntö ja turvallisuus Vahingontorjunta 332 luottolaitosta ja 86 vakuutuslaitosta Palo-,

Lisätiedot

ENSIREKISTERÖINNIT Tammi-joulukuu Taulu 1. Kuukausittain. Ensirekisteröinnit. Autot. Kuukausi. yhteensä. yhteensä

ENSIREKISTERÖINNIT Tammi-joulukuu Taulu 1. Kuukausittain. Ensirekisteröinnit. Autot. Kuukausi. yhteensä. yhteensä Taulu 1. Kuukausittain Kuukausi Nelipyörät Mopot Moottorikelkat Traktorit Moottorityökoneeperävaunuperävaunut Matkailu- Puoli- Muut L7/L7e perävaunut Helmikuu 70 89 578 481 662 519 373 373 170 172 46 52

Lisätiedot

Kuluttajan e-lasku, ohjeita suoraveloitusten muuntoon Laskuttajan palvelukuvauksen liite

Kuluttajan e-lasku, ohjeita suoraveloitusten muuntoon Laskuttajan palvelukuvauksen liite Kuluttajan e-lasku, ohjeita suoraveloitusten muuntoon Laskuttajan palvelukuvauksen liite Sisällys 1 Suoraveloitusten muunto... 3 1.1 Laskuttajailmoitus... 3 1.2 Vastaanottoehdotus... 4 1.3 Vastaanottoilmoitus...

Lisätiedot

Sonyn suomenkielisen Web-portaalin käyttöohjeet

Sonyn suomenkielisen Web-portaalin käyttöohjeet Sonyn suomenkielisen Web-portaalin käyttöohjeet Sonyn Web-portaalin käyttöohjeet Seuraavilla sivuilla esiteltävien käyttöohjeiden yhteenveto: Sisäänkirjautuminen Uuden tai vaihtosalasanan hankkiminen.

Lisätiedot

Visma Econet Pro Factoring laskutus Finvoice muodossa

Visma Econet Pro Factoring laskutus Finvoice muodossa Visma Econet Pro Factoring laskutus Finvoice muodossa Oppaan päiväys: 27.4.2012. Asiakasneuvonta: Helpdesk: kirjautuminen Visma Econet infolinen tai osoitteen www.visma.fi kautta Visma Econet Pro: 0600-39-7261

Lisätiedot

LIIKENNEVAKUUTUS JA VAKUUTUSTIETOVARASTO

LIIKENNEVAKUUTUS JA VAKUUTUSTIETOVARASTO Ohje 1 (6) Antopäivä: 25.5.2012 Voimaantulopäivä: 26.5.2012 Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta 2 Voimassa: 26.5.2012-25.5.2017 Muutostiedot: Kumoaa ohjeet AKE 11/2008 ja TRAFI/4625/2012

Lisätiedot

Anja Ahola (EK), Kari Nissinen, Jaana Lustig 23.3.2006 1( 5)

Anja Ahola (EK), Kari Nissinen, Jaana Lustig 23.3.2006 1( 5) Anja Ahola (EK), Kari Nissinen, Jaana Lustig 23.3.2006 1( 5) TIETOJEN SIIRTO ESIJÄRJESTELMISTÄ COMMUNITYYN SISÄLTÖ 1 Yleistä 2 Tiedoston rakenne 2.1 Yhteenvetotietue 2.2 Laskun otsikkotietue 2.3 Laskutustapahtuman

Lisätiedot

SMS -viestien lähettämisen ohjeet CAB Planohjelmassa

SMS -viestien lähettämisen ohjeet CAB Planohjelmassa SMS -viestien lähettämisen ohjeet CAB Planohjelmassa Asetukset perustiedoissa: SMS -palvelun aktivointi tehdään kohdassa Perustiedot/Yrityksen asetukset/sms Asetukset (ks. kuva yllä) SMS -palvelun aktivointi:

Lisätiedot

Moottoriajoneuvojen ja niiden osien KORJAUSEHDOT 1.1.2007 AUTOALAN KULUTTAJANEUVOTTELUKUNTA (AUNE)

Moottoriajoneuvojen ja niiden osien KORJAUSEHDOT 1.1.2007 AUTOALAN KULUTTAJANEUVOTTELUKUNTA (AUNE) Moottoriajoneuvojen ja niiden osien KORJAUSEHDOT 1.1.2007 AUTOALAN KULUTTAJANEUVOTTELUKUNTA (AUNE) MOOTTORIAJONEUVOJEN JA NIIDEN OSIEN KORJAUSEHDOT Autoalan Keskusliitto ry:n ja Autotuojat ry:n jäsenliikkeiden

Lisätiedot

Netvisor laskutusliittymä

Netvisor laskutusliittymä Päiväys: 9.4.2015 Laatinut: Riitta Kemppainen Sisällysluettelo 1 ValueFrameen tehtävät määritykset... 3 1.1 Yleiset ValueFrame-määritykset... 3 1.2 Operaattoritunnukset... 3 1.3 ALV koodit... 3 1.4 Asiakkaiden

Lisätiedot

Valitse PARAS TURVA AJONEUVOLLESI

Valitse PARAS TURVA AJONEUVOLLESI Valitse PARAS TURVA AJONEUVOLLESI Vakuutusopas Moottorikelkan, mönkijän, mopon, mopoauton, traktorin, matkailuja kevytperävaunun vakuutukset voimassa 21.5.2016 alkaen VAKUUTUSASIAT OMILLA SIVUILLASI Kattavaa

Lisätiedot

Liikenne- ja kaskovakuutusten hintavertailu

Liikenne- ja kaskovakuutusten hintavertailu Liikenne- ja kaskovakuutusten hintavertailu Tulvavahinkojen korvaaminen kotivakuutuksista - Vertailu kolmen eri vakuutusyhtiön korvauksista 24.6.2014 Saara Järvelä FINEn Vakuutus- ja rahoitusneuvonta Liikenne-

Lisätiedot

Moottoriajoneuvokanta 2011

Moottoriajoneuvokanta 2011 Liikenne ja matkailu 2012 Moottoriajoneuvokanta 2011 Ajoneuvokanta kasvoi 3,9 prosenttia vuonna 2011 Ajoneuvorekisterissä oli vuoden 2011 päättyessä 5 539 322 ajoneuvoa, joista autoja oli 3 494 357. Autojen

Lisätiedot

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta.

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) KÄYTETYN KAPPALETAVARAKUORMA-AUTON HANKINTA Pyydämme tarjoustanne käytetystä kappaletavarakuorma-autosta. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. Hankintamenettely Avoin.

Lisätiedot

Moottoriajoneuvokanta 2009

Moottoriajoneuvokanta 2009 Liikenne ja matkailu 2010 Moottoriajoneuvokanta 2009 Ajoneuvokanta kasvoi 3,6 prosenttia vuonna 2009 Ajoneuvorekisterissä oli vuoden 2009 päättyessä 5 128 067 ajoneuvoa, joista autoja oli 3 246 414. Autojen

Lisätiedot

T2V2 Turvallisuushavaintoilmoitussanomakuvaus

T2V2 Turvallisuushavaintoilmoitussanomakuvaus Versio: 0.5 Muokattu: 23.6.2008 2(10) SISÄLLYS 1 Tarkoitus...3 1.1 Rajaus...3 1.2 Dokumentaatio...3 2 Tietojen esitystavat...3 2.1 Numeerinen tieto...3 2.2 Päivämäärät ja kellonajat...3 2.3 Totuusarvot...4

Lisätiedot

MYSBY5 vetotyönormisto

MYSBY5 vetotyönormisto MYSBY5 vetotyönormisto Sovellutusohje MYSBY5 vetotyö- ja penkkiaikojen käytöstä. Autoalan keskusliitto ry (AKL) ja Liikennevakuutuskeskus (LVK) ovat sopineet alla olevan vetotyönormiston ohjeistuksesta

Lisätiedot

VISMA L7 KOULUTUSPÄIVÄT VANAJANLINNA 16.5. 17.5.2013

VISMA L7 KOULUTUSPÄIVÄT VANAJANLINNA 16.5. 17.5.2013 VISMA L7 KOULUTUSPÄIVÄT VANAJANLINNA 16.5. 17.5.2013 Vuokrien sähköinen laskuttaminen (yrityksille) Sopimus operaattorin kanssa lähtevistä laskuista (Maventa) Maventa on hyvä vaihtoehto (kuluttajan verkkolaskutus

Lisätiedot

Myyntitilaus -tiedoston kuvaus

Myyntitilaus -tiedoston kuvaus Myyntitilaus -tiedoston kuvaus Konekielinen myyntitilaustiedosto sisältää omina tietueinaan myyntitilausotsikon, toimituserän ja tilausrivin tiedot Yksi myyntitilaus voi sisältää useita toimituseriä ja

Lisätiedot

Valitse PARAS TURVA AJONEUVOLLESI

Valitse PARAS TURVA AJONEUVOLLESI Valitse PARAS TURVA AJONEUVOLLESI Vakuutusopas Moottorikelkan, mönkijän, mopon, mopoauton, traktorin, matkailuja kevytperävaunun vakuutukset voimassa 1.1.2017 alkaen VAKUUTUSASIAT OMILLA SIVUILLASI osoitteessa

Lisätiedot

Volvo Selekt on Volvo -liikkeiden standardi Volvo -vaihtoautoille.

Volvo Selekt on Volvo -liikkeiden standardi Volvo -vaihtoautoille. Volvo Selekt on Volvo -liikkeiden standardi Volvo -vaihtoautoille. Volvo Selekt -vaihtoautoiksi kelpuutetaan kaikkein parhaimmat, hinta-laatusuhteeltaan täydelliset ja luotettavat laatuyksilöt. Volvo Selekt

Lisätiedot

JHS laskumallin tiedot

JHS laskumallin tiedot 1(5) LUONNOS Liite 3: Laskun kuvamallit JHS laskumallin tiedot Laskunäytölle tai siitä tehdylle paperitulostukselle ei merkitä valinnaisia tietorivejä lainkaan, mikäli tiedolla ei ole sisältöä. Näin saadaan

Lisätiedot

Verkkolaskun semanttinen malli

Verkkolaskun semanttinen malli Verkkolaskun semanttinen malli Verkkolaskun eurooppalainen kehitystyö CEN PC 434 Pirkko Vedenpää Integration Consultant Tieto, Value Networks pirkko.vedenpaa@tieto.com DIREKTIIVI 2014/55/EU sähköisestä

Lisätiedot

Lunastuspoistajat AJONEUVOJEN REKISTERÖINTI

Lunastuspoistajat AJONEUVOJEN REKISTERÖINTI Lunastuspoistajat AJONEUVOJEN REKISTERÖINTI Kirjautuminen REKI järjestelmään...2 ATJ Aloitussivu...3 Rekisteröinnin päävalikko...4 Liikennekäytöstäpoisto...5 Rekisteritietojen haku...5 Omistajuuden perustiedot...6

Lisätiedot

MTK:n esitteet ja materiaalit verkkokaupassa

MTK:n esitteet ja materiaalit verkkokaupassa MTK:n esitteet ja materiaalit verkkokaupassa http://mtkmateriaalit.valmiskauppa.fi Ohjeiden versio 23.9.2014 MTK:n esitteiden ja materiaalien tilaus siirtyy syyskuussa 2014 verkkokauppaan. MTK:n liitot

Lisätiedot

Maksuliiketilasto 2014, raportoitavat tiedot

Maksuliiketilasto 2014, raportoitavat tiedot Maksuliiketilasto 2014, raportoitavat tiedot Tämän taulukon tiedot raportoidaan Suomen Pankille ensimmäisen kerran helmikuussa 2015 (vuoden 2014 tiedot). Taulukko on luettelo raportoitavista tiedoista,

Lisätiedot

Autodata-ohjelmiston käyttö FuturSoft- ohjelmien kanssa

Autodata-ohjelmiston käyttö FuturSoft- ohjelmien kanssa Autodata-ohjelmiston käyttö FuturSoft- ohjelmien kanssa Päivitetty 19.1.2006 Autodata-ohjelmiston käyttö - 1 - Sisällys YLEISTÄ... 3 AUTODATA-KUVAKKEEN KÄYTTÖ... 3 OSIEN HAKU AUTODATASTA (EI AUTODATA KOODIA)...

Lisätiedot

CABAS - Maalausnäytöt

CABAS - Maalausnäytöt CABAS - Maalausnäytöt Maalausvalinta Ulkopinnan maalaus Sisäpinnan maalaus Ruostesuoja ja kiveniskusuoja Järjestelmä antaa maalausehdotuksen Uusi varaosan vaihdon yhteydessä, jos kyseessä on ruuvikiinnitteinen

Lisätiedot

Autoalan perustutkinnon perusteiden muutokset ja osaamisperusteisuuden vahvistaminen 1.8.2015. Yli-insinööri Timo Repo

Autoalan perustutkinnon perusteiden muutokset ja osaamisperusteisuuden vahvistaminen 1.8.2015. Yli-insinööri Timo Repo Autoalan perustutkinnon perusteiden muutokset ja osaamisperusteisuuden vahvistaminen 1.8.2015 Yli-insinööri Timo Repo Osaamisperusteisuuden vahvistaminen opetuskeskeisestä ajattelusta oppimiskeskeiseen

Lisätiedot

Maksuliiketilasto 2014, raportoitavat tiedot

Maksuliiketilasto 2014, raportoitavat tiedot Maksuliiketilasto 2014, raportoitavat tiedot Tämän taulukon tiedot raportoidaan Suomen Pankille vuoden 2014 osalta alkuvuodesta 2015. Taulukko on luettelo raportoitavista tiedoista, ja se on tehty auttamaan

Lisätiedot

Ostolaskujen haku Netvisorista

Ostolaskujen haku Netvisorista Ostolaskujen haku Netvisorista Päiväys: 9.4.2015 Laatinut: Riitta Kemppainen Sisällysluettelo 1 ValueFrameen tehtävät määritykset... 3 1.1 1.2 1.3 1.4 2 Yleiset ValueFrame-määritykset... 3 Osaprojektien

Lisätiedot

AJONEUVOVAKUUTUS Tuotetiedot

AJONEUVOVAKUUTUS Tuotetiedot AJONEUVOVAKUUTUS Tuotetiedot Voimassa 1.3.2013 alkaen Tuoteselosteesta saat tarvitsemasi tiedot voidaksesi valita tarpeitasi parhaiten vastaavan vakuutuksen. Vakuutusturva on selostettu oleellisimmilta

Lisätiedot

Ajoneuvovakuutus Tuotetiedot

Ajoneuvovakuutus Tuotetiedot Ajoneuvovakuutus Tuotetiedot Voimassa 1.3.2013 alkaen Tuoteselosteesta saat tarvitsemasi tiedot voidaksesi valita tarpeitasi parhaiten vastaavan vakuutuksen. Vakuutusturva on selostettu oleellisimmilta

Lisätiedot

Parannettu vertailuikkuna yhteenvedossa näkyvät laskelman kaikki rivit

Parannettu vertailuikkuna yhteenvedossa näkyvät laskelman kaikki rivit Release Notes 5.3 CSP Push-ilmoitukset Versiossa 5.2 esiteltiin uusi ilmoitustoiminto, jonka avulla voimme lähettää ilmoituksia kaikille käyttäjille. Jos push-palvelu ei saavuta asiakasta, oikeassa yläkulmassa

Lisätiedot

HENKILÖAUTOT 1.1.2015 HUOLTOTÖIDEN YHDISTELMÄT (EUROMASTERIN VÄLITTÄMIIN TUOTTEISIIN)

HENKILÖAUTOT 1.1.2015 HUOLTOTÖIDEN YHDISTELMÄT (EUROMASTERIN VÄLITTÄMIIN TUOTTEISIIN) HENKILÖAUTOT HUOLTOTÖIDEN YHDISTELMÄT (EUROMASTERIN VÄLITTÄMIIN TUOTTEISIIN) Teräsvanne Nimike Tuotenro alv 0% alv 24% HA ½ vannetyö + tasapainotus 16112 8,50 10,54 HA vannetyö + tasapainotus 16110 13,00

Lisätiedot

Elementtien lkm (pelk. omassa kategoriassa) 60 30 42 Tieto. 1 2 3 Määritelmä ALV-laki 2004 Huomautus

Elementtien lkm (pelk. omassa kategoriassa) 60 30 42 Tieto. 1 2 3 Määritelmä ALV-laki 2004 Huomautus Verkkolaskun minimitietosisältösuositus ohjelmistotaloille ja muille alan toimijoille versio 3.0 (päivitetty 7.2.2012) Verkkolaskun minimitietosisältövaatimuksiin kuuluvat kaikki kategoriaan 1 kuuluvat

Lisätiedot

Tiedostomuotoinen ennakkoilmoitus

Tiedostomuotoinen ennakkoilmoitus Tiedostomuotoinen ennakkoilmoitus Versio 1.0 Copyright Liikenteen turvallisuusvirasto TALLENNUSPAIKKA: MUUTOSHISTORIA Versio Päiväys Laatija Muutoksen kuvaus / hyväksyjä 1.0 Essi Laakso Lisätty ohjeeseen

Lisätiedot

Tk-Pesu Arvonlisäveron muutos ja SEPA

Tk-Pesu Arvonlisäveron muutos ja SEPA Tk-Pesu Arvonlisäveron muutos ja SEPA Luku T Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Arvonlisäveron muutos 1.7.2010 2 Veromuutoksen vaikutus Tk-Pesussa 2 Välilaskutuksen rajaukset 3 Arvonlisäveroprosentin

Lisätiedot

Toyota Liikennevakuutus Toyota Kaskovakuutus

Toyota Liikennevakuutus Toyota Kaskovakuutus Tuoteseloste Toyota Liikennevakuutus Toyota Kaskovakuutus Yksityiskäyttöiset henkilö- ja pakettiautot Voimassa 1.1.2010 alkaen Sisältö 1. Miksi ajoneuvo pitää vakuuttaa? 3 2. Toyota Liikennevakuutus 3

Lisätiedot

ELINKEINOYHTYMÄN OSAKASSELVITYS (35)

ELINKEINOYHTYMÄN OSAKASSELVITYS (35) ELINKEINOYHTYMÄN OSAKASSELVITYS (35) TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 VOIMASSAOLO... 2 3 MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN... 2 4 TUNNUS-TIETO LUETTELO... 2 5 TARKISTUKSET... 4 6 HUOMAUTUKSET...

Lisätiedot

Myyntitilausrivin kuvaus

Myyntitilausrivin kuvaus Myyntitilausrivin kuvaus Konekielinen myyntitilaustiedosto sisältää omina tietueinaan myyntitilausotsikon, toimituserän ja tilausrivin tiedot. Yksi myyntitilaus voi sisältää useita toimituseriä ja toimituserä

Lisätiedot

UUTTA. Hintaluokat. Hintaluokilla määritellään laituripaikkojen hinnat keskitetysti. Paikan hinta näkyy kaikkialla aina paikkatiedon ohessa.

UUTTA. Hintaluokat. Hintaluokilla määritellään laituripaikkojen hinnat keskitetysti. Paikan hinta näkyy kaikkialla aina paikkatiedon ohessa. UUTTA (23.5.2015) Hintaluokat Aikaisemmin Muutoksia Veneen tiedot lomakkeella - osa 2 Lisää tietoa laituripaikoista Muutoksia Käyttäjätiedot lomakkeella Muutoksia Veneen tiedot lomakkeella Maksulliset

Lisätiedot

Omalla autolla ulkomaille. - hyvä tietää vahingon varalta

Omalla autolla ulkomaille. - hyvä tietää vahingon varalta Omalla autolla ulkomaille - hyvä tietää vahingon varalta Missä vakuutukset ovat voimassa? Liikennevakuutus Suomalainen liikennevakuutus on voimassa pääsääntöisesti kaikissa Euroopan maissa. Lisäksi se

Lisätiedot

Suoraveloituksesta uusiin palveluihin

Suoraveloituksesta uusiin palveluihin Suoraveloituksesta uusiin palveluihin Henna Sopanen 31/10/2012 Kotimainen suoraveloitus loppuu Kotimaiset euromääräiset suoraveloitukset päättyvät 31.1.2014 EU lainsäädäntö Suomessa suoraveloitusta käyttäville

Lisätiedot

OHJEISTUS VERKKOLASKUTUKSESSA TARVITTAVIEN TIETOJEN KÄYTTÖÖN:

OHJEISTUS VERKKOLASKUTUKSESSA TARVITTAVIEN TIETOJEN KÄYTTÖÖN: KÄYTTÖOHJE Sivu 1/5 OHJEISTUS VERKKOLASKUTUKSESSA TARVITTAVIEN TIETOJEN KÄYTTÖÖN: Verkkolaskujen lähetys Tämä ohjeistus on tarkoitettu sekä laskuttajalle (tietojen käyttö) että sovellustoimittajalle (xml-mallit).

Lisätiedot

SUORAVELOITUKSET PÄÄTTYVÄT MITÄ TOIMENPITEITÄ VAATII ASUNTOYHTIÖIDEN TALOUSHALLINNOLTA? Taloyhtiö 2013

SUORAVELOITUKSET PÄÄTTYVÄT MITÄ TOIMENPITEITÄ VAATII ASUNTOYHTIÖIDEN TALOUSHALLINNOLTA? Taloyhtiö 2013 SUORAVELOITUKSET PÄÄTTYVÄT MITÄ TOIMENPITEITÄ VAATII ASUNTOYHTIÖIDEN TALOUSHALLINNOLTA? Taloyhtiö 2013 1 2 KONEKIELISET TILISIIRROT VUONNA 2011 3 KULUTTAJIEN TAVALLISIMMAT LASKUNMAKSUTAVAT Mikä on tavallisin

Lisätiedot

Eri osapuolten rooli romutuspalkkiokokeilussa

Eri osapuolten rooli romutuspalkkiokokeilussa Romutuspalkkiokokeilun käytännön toimet maahantuojan ja jälleenmyyjän näkökulmasta Koulutus- ja kehittämispäällikkö Jari Ketola Autoalan Keskusliitto ry Eri osapuolten rooli romutuspalkkiokokeilussa Kuluttaja

Lisätiedot

Veronumero.fi Tarkastaja rajapinta

Veronumero.fi Tarkastaja rajapinta Suomen Tilaajavastuu Oy Veronumero.fi Tarkastaja rajapinta Rajapintakuvaus veronumeroiden tarkastamiseen ja henkilötietojen noutamiseen Suomen Tilaajavastuu Oy Muutoshistoria Päivämäärä Tekijä Muutos 11.2.2013

Lisätiedot

Koneturva tuotteet 2013

Koneturva tuotteet 2013 Koneturva tuotteet 2013 jkjk Kun rahoitat moottorityökonehankinnan Sampo Rahoituksen kautta, voit kätevästi liittää siihen kattavan Koneturva-vakuutuksen. vakuutus maksetaan kätevästi kuukausittain rahoituserien

Lisätiedot

Myyntitilauserän kuvaus

Myyntitilauserän kuvaus Myyntitilauserän kuvaus Konekielinen myyntitilaustiedosto sisältää omina tietueinaan myyntitilausotsikon, toimituserän ja tilausrivin tiedot. Yksi myyntitilaus voi sisältää useita toimituseriä ja toimituserä

Lisätiedot

KANSALLINEN SUORAVELOITUS POISTUU TILALLE YHTÄ HELPPO E-LASKU JA SUORAMAKSU

KANSALLINEN SUORAVELOITUS POISTUU TILALLE YHTÄ HELPPO E-LASKU JA SUORAMAKSU KANSALLINEN SUORAVELOITUS POISTUU TILALLE YHTÄ HELPPO E-LASKU JA SUORAMAKSU BASWARE EXPERIENCE 2012 Inkeri Tolvanen Finanssialan Keskusliitto 1 SISÄLTÖ Tilastotietoa maksamisesta ja verkkolaskusta SEPA

Lisätiedot

Ajoneuvotietopalvelun käyttöohje Päivitetty 26.1.2010

Ajoneuvotietopalvelun käyttöohje Päivitetty 26.1.2010 Ajoneuvotietopalvelun käyttöohje Päivitetty 26.1.2010 Yleistä Ajoneuvotietopalvelulla voidaan hakea ajoneuvon tiedot reaaliajassa AKE:n ajoneuvorekisteristä ajoneuvokortille. Tämä ohje käsittelee 2010

Lisätiedot

E-LASKUPÄIVITYS 6/2014

E-LASKUPÄIVITYS 6/2014 E-LASKUPÄIVITYS 6/2014 Uusi e-laskutuksen päivitysversio on valmistunut ja ladattavissa Domus intranetistä. Päivityksessä on mukana mm. kulutus- ja yleislaskujen e-laskutusominaisuudet sekä asumistuen

Lisätiedot

Procountor laskutusliittymä

Procountor laskutusliittymä Päiväys: 25.3.2015 Laatinut: Riitta Kemppainen Tarkastanut: Matti Immonen Sisällysluettelo 1 Liittymän käyttötarkoitus... 3 1.1 Liittymän käyttötarkoitus... 3 1.2 Liittymän toimintaperiaate... 3 2 Liittymän

Lisätiedot

Sisällysluettelo... 1 Muutokset ohjelman toimintoihin... 2

Sisällysluettelo... 1 Muutokset ohjelman toimintoihin... 2 Versiosaate 1.58 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 1 Muutokset ohjelman toimintoihin... 2 Rivikohtainen hyväksyntä Visma.net Financials laskuilla...2 Ohjattu hyväksyntäasetusten valinta...2 Laajennettu

Lisätiedot

1 YLEISTÄ... 3 3 KÄYTTÖOHJEEN HYVÄKSYTTÄMINEN... 4 4 KÄYTTÖOHJEEN JAKELU... 4 5 KÄYTTÖOHJEEN ARKISTOIMINEN... 5

1 YLEISTÄ... 3 3 KÄYTTÖOHJEEN HYVÄKSYTTÄMINEN... 4 4 KÄYTTÖOHJEEN JAKELU... 4 5 KÄYTTÖOHJEEN ARKISTOIMINEN... 5 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (6) Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 3 2 UUDEN KÄYTTÖOHJEEN LUOMINEN TAI VANHAN PÄIVITTÄMINEN... 3 2.1 Vaikutus muihin käyttöohjeisiin... 3 2.1.1 Vanhojen dokumenttien poistaminen...

Lisätiedot

AJONEUVOHALLINTOKESKUS. Ennakkotehtävä

AJONEUVOHALLINTOKESKUS. Ennakkotehtävä AJONEUVOHALLINTOKESKUS Ennakkotehtävä 1 AJONEUVOJEN REKISTERÖINTI Kirjautuminen REKI järjestelmään...3 ATJ Aloitussivu...4 Rekisteröinnin päävalikko...5 Ensirekisteröinti...6 Rekisteritietojen haku...6

Lisätiedot