KALATALOUS - IKIVANHAA JA INTERNETISSÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KALATALOUS - IKIVANHAA JA INTERNETISSÄ"

Transkriptio

1 100 vuotta maaseudun puolesta KALATALOUS - IKIVANHAA JA INTERNETISSÄ Pekka Vuorinen Tulin Pirkanmaan kalatalouskeskuksen toiminnanjohtajaksi nuorena kalatalousteknikkona vuonna Edeltäjiäni olivat olleet kalatalousneuvojat Heikki Häyrynen, Toivo Hakola ja Ilmari Vuorinen. Häyrynen aloitti vuonna 1912, Hakola 1924 ja Vuorinen Työtä maanviljelystäkin vanhemman ravinnonhankintatavan ja elinkeinon hyväksi on tehty pitkäjänteisesti, vaikka organisaatiomallit ovat välillä muuttuneet. Yksi hyvä pirkanmaalainen idea on Tampereen Kalamarkkinat, mallia on otettu muihinkin sisämaan kaupunkeihin. Kuva on Farmari-näyttelystä 2005, johon toimme täytetyn monnin. Se on pyydystetty 1864 Janakkalassa; pian laji kuoli sukupuuttoon, ilmeisesti ilmaston kylmenemisen vuoksi. Nykyään kalavesiä hoidetaan kestävästi. HISTORIAA KALATALOUSKESKUKSEN TOIMINNASTA Kalastus oli kiinteän asutuksen omavaraistalouden kulmakivi. Sen rytmi niveltyi muiden maaseudun töiden vuotuisrytmiin. Kalastus voimistui 1800-luvun lopusta järvialueilla. Kalan myyntitulot auttoivat osaltaan siirtymistä rahatalouteen. Isojaossa kylien vesialueet jätettiin lähes aina jakamatta eli vesialue jäi kylän tilojen yhteiseksi. Pääosa sisävesiemme omistuksesta on yhteistä yksityistä omaisuutta. Kiinteistöllä voi olla osuus yhteiseen alueeseen, kuten termi kuuluu. Osakaskiinteistöjen omistajat ovat siis alueen omistajia. Tuhansien hehtaarien vesialueet edustavat arvokkainta osaa näistä alueista. JÄRJESTÖJÄ ON KEHITETTÄVÄ Ensimmäiset kalastuskunnat perustettiin I maailmansodan aikoihin lähinnä ryöstökalastuksen estämiseksi. Läänin maaherrakin osaltaan kiirehti perustamistoimia. Kalastuskunnat perustettiin Pirkanmaalle pääasiassa 1950-luvulla. Ongelmaksi muodostui aikaa myöden kalavesien pirs- 193

2 ProAgria Pirkanmaa ry toutuminen. Kalastuskuntien yhteistyöorganisaatioiksi perustettiin lakisääteiset kalastusalueet. Päästiin suunnitelmalliseen kalavesien hoitotyöhön. Tätä työtä on edelleen kehitettävä. Yhdistämällä osakaskuntia (entinen kalastuskunta) saadaan toimiva perusorganisaatiotaso. Kalastusaluetoiminnan kannattavuutta voidaan parantaa yhdistämällä niitä taloudellisesti kannattaviksi yksiköiksi. KALA- JA RAPUISTUKKAITA KALAVESIIN Maanviljelysseura perusti vuonna 1915 Ylöjärven Siivikkalaan Myllypuron kalanviljelylaitoksen. Laitoksen rahoittajina ja osakkaina olivat vesistöjä kuormittavat teollisuuslaitokset. Laitos tuotti siian-, taimenen-, muikun- sekä kuhanpoikasia istutuksiin. Veden laadun heikennyttyä laitos siirrettiin Ruoveden Jäminkipohjaan. Siellä laitos on toiminnassa edelleen. Kuhan istutukset aloitettiin 1920-luvulla. Kuha kotiutettiin Längelmävedelle, Roineelle ja Vesijärveen luvulle saakka maakunnassamme oli pulaa kalaistukkaista. Kalastuskunnilta jäi käyttämättä kalavesien hoitoon tarkoitettuja varoja. Käynnistettiin projekti, jonka tavoitteena oli tuottaa Kalatalouskeskuksen hallitus syksyllä Edestä vasemmalta myötäpäivään Matti Kauppila, Eeva Huitu, Eila Rönni, puheenjohtaja Hannu Wirola, Pekka Vuorinen, Tapio Ruohomäki ja Hannu Hakala. kalanpoikasia maakunnan tarpeisiin. Tämä tapahtui perustamalla kalankasvatuslammikoita Pirkanmaalle. Lammikkopinta-alaa oli kasvatuksessa enimmillään yli 100 ha. Luonnonravintolammikoissa kasvatetaan nykyisin siika- ja kuhaistukkaita. Kokemäenjoen vesistö oli Suomen jokirapupyynnin keskus 1900-luvun taitteessa. Pääosa jopa 20 miljoonaan rapuun nousseesta vuotuissaaliista meni vientiin. Rapurutto romahdutti rapukannan parissa vuosikymmenessä eikä tilanne ole sen jälkeen palautunut. Kalatalouskeskus käynnisti 1990-luvun alussa ruttoa paremmin kestävien täplärapujen istutukset. Työ on tuottanut hedelmää täplärapukannat ovat maakunnassamme 194

3 100 vuotta maaseudun puolesta hyvät pääreittivesillä. Ravustuksesta on tullut ammattikalastajille merkittävä ansionlisä. KALAMARKKINAT SYNTYIVÄT TAMPEREELLA Rannikkokaupungeissa pidetyt silakkamarkkinat ovat säilyttäneet asemansa kautta vuosikymmenten. Pirkanmaan kalatalouskeskuksessa heräsi kiinnostus samantyyppisen tapahtuman järjestämiseen. Suomen ensimmäiset kalamarkkinat pidettiin Tampereella vuonna 1991 Laukontorilla. Tapahtuman suunnittelussa tietoisesti valittiin nimeksi Kalamarkkinat. Silakkamarkkinoilla on oma historiansa eikä idean suora kopioiminen toimi. Kalamarkkinoilla tuodaan esille kaikenlaista kalaa, silakka on yksi laji muiden joukossa. Tapahtumasta on tullut tärkeä suoramyyntitapahtuma ammattikalastajille eri puolilta Suomea. Se järjestetään kaksi kertaa vuodessa; keväällä viikkoa ennen vappua, syksyllä Tampereen päivän yhteydessä. Markkinat saivat heti jakamattoman suosion. Keväällä ja syksyllä tapahtumassa on käynyt noin asiakasta eli vuodessa noin Tampereen kalamarkkinoista on otettu mallia eri puolille valtakuntaa. AMMATTIKALASTUS PYSYY PIRKANMAALLA Ammattikalastuksen kannattavuuden ehdot kiristyivät ja ammattikalastajien määrä vähentyi 1950-luvulta alkaen. Ammattikalastajat joutuivat erikoistumaan sekä tehostamaan pyyntiään. Kalatalouskeskus toi maakunnan kalastajille uusia kalastusmuotoja. Ammattikalastajille esiteltiin luvuilla uusia talvinuottasekä rysäpyynnin menetelmiä. Hankittiin pyyntikalustoa, jota kalastajat saivat vuokrata pyyntikaudeksi. Vuonna 2009 läpiviedyn ammattikalastuksen kehittämisprojektin tuloksia ovat olleet mm. kalastajien verkostoituminen, kalastajien suorittamat hygieniapassit sekä uusien kalastajien mukaantulo. Samalla on todettu täplärapujen tuoma ansionlisä. PIRKANMAAN KALATALOUS- KESKUS ON KALATALOUDEN ISÄNNÖINTITOIMISTO Olemme kehittäneet toimintaa asiakaslähtöiseksi isännöintitoimistoksi ja muistaen, että myös yleisneuvonnan tarve on kasvanut. Tiedotusta on parannettu perustamalla omat kotisivut, osoitteesta löytyvät kalatalouskeskuksen tarjoamat palvelut, osakaskuntien luvanmyyntipaikat, Kalapassin kalastusluvat, keskeistä tietoa ravustuksesta, Tampereen kalamarkkinoista ym. Kalatalouskeskuksen kotisivujen kokonaiskävijämäärä oli vuonna Useana vuonna olemme julkaisseet nelivärisen tabloidikokoisen Kalatalo.fi - lehden. Aamulehden liitteenä sitä on levitetty kpl ja lisäksi lehteä on jaettu kalamarkkinoilla. Aiheina ovat olleet mm. maakunnan ammattikalastus, osakaskuntien yhdistäminen, kalastuslain muutos ja kalastuslupajärjestelmä. Tampereen kalamarkkinoista on julkaistu kartta, ohjelma ja myyjäluettelo, sekä esitelty kalatalouden nettilinkkejä. Kalatalouskeskuksesta saa kalatalouden järjestöjen tarvitsemia palveluita mm. kalavesien suunnitteluun, kalastuksen valvontaan, kala- ja rapuistutuksiin ja kokouksen järjestämisestä aina osakaskunnan yhdistämispalveluihin sekä edunvalvontakysymyksiin. Jäsenistölle on postitettu Kalatalo uutiset kolme neljä kertaa vuodessa. Kalatalouskeskus on tehnyt uraa uurtavaa työtä maamme matkailukalastuksen kehittäjänä. Virkistyskalastajien kalastusmahdollisuuksia on parannettu luomalla kalastusalueiden kanssa yhtenäisiä lupa-alueita. Kalatalouskeskuksel- 195

4 ProAgria Pirkanmaa ry la on keskitetty luvanmyyntijärjestelmä, Kalapassin kalastusluvat. Vuonna 2009 myytiin 2611 kalastuslupaa. Kalatalouskeskuksessa hoidettiin viranomaistehtäviä aina 1980-luvulle saakka, jolloin valtionhallinnolle perustettiin oman organisaatio, nykyinen ELY-keskuksen kalatalousryhmä. Edeltäjäni työskentelivät neuvontajärjestön ainoina ympärivuotisina kalataloustoimihenkilöinä, 1980-luvulla vakansseja saatiin lisää. Piirikonsulentti Juha Lehtonen palkattiin 1985 ja kalastusbiologi Eija Kirjavainen Vuonna 2010 Pirkanmaan Kalatalouskeskuksen toimihenkilöihin kuuluvat toiminnanjohtajan lisäksi suunnittelija FM Päivi Pyyvaara ja projektipäällikkö iktyonomi Ismo Kolari. Ote Hämeen-Satakunnan maanviljelysseuran 50-vuotishistoriikista: Runsasta mielenkiintoa kuuluu herättäneen Kalan käytön mainostuspäivät, jotka järjestettiin yhdessä Suomen Kalatalousyhdistyksen ja Tampereen Marttayhdistyksen kanssa lokakuun lopulla Osasto oli sijoitettu Tampereen Teatteritalon terassille ja oli näytteillä pääasiassa suolattua, maustettua, savustettua ja tuoretta meren ja Laatokan kalaa. N henkilön kerrotaan tutustuneen näyttelyyn. Tampereen kalamarkkinoilla 2008 esiteltiin yleisölle ravunsyönnin saloja. Kuvassa vasemmalta suunnittelija Päivi Pyyvaara, Pekka Vuorinen ja Hannu Wirola. 196

5 100 vuotta maaseudun puolesta KALASTUSMATKAILUSTA ELINKEINOTOIMINTAA Ismo Kolari Aloitin vuonna 1989 Pirkanmaan kalatalouspiirin kalatalouskonsulenttina. Aiempi työkokemus oli kertynyt kalanviljelylaitoksilla eri puolella Suomea. Hoitelin monipuolisia kalatalousneuvojan tehtäviä vuoteen 1998 saakka. Kala- ja rapuistutukset, järjestö- ja yleisneuvonta ja erilaiset istutusten tuloksellisuusselvitykset ja tutkimukset olivat keskeisiä töitä luvun lopulta lähtien pääosa työajasta kului kalastusmatkailuhankkeiden parissa. Maakunnallisten Kuhamaa-hankkeiden ohella kalastusmatkailun kehittämisen valtakunnallisen toimenpideohjelman laadinta ja kansallisen kalastusmatkailuportaalin toteuttaminen ovat olleet työuran merkkipaaluja. Nykyaikainen kalastusmatkailu kehittyi maassamme luvuilla. Kalatalousalan perinteisten elinkeinojen harjoittajien määrän laskiessa kalastusmatkailusta tuli alan kasvava osa-alue. Pirkanmaan kalatalouskeskus on ollut kalastusmatkailun uranuurtajia Suomessa. Pirkanmaalla on hyvät luontaiset edellytykset kalastusmatkailulle. Alueella on paljon vesistöjä, monipuoliset kalakannat, toimivat lupajärjestelmät, hyvät yhteydet ja runsaasti muuta matkailutarjontaa. Varsinainen kalastusmatkailuun liittyvä yritystoiminta oli kuitenkin vähäistä 1990-luvulle tultaessa, vaikka monet maaseudun majoitustiloja vuokraavat ja ravitsemuspalveluja tarjoavat yrittäjät saivat enemmän tai vähemmän säännöllistä tuloa kalastuksen harrastajilta. LÄHTÖLAUKAUS PIONEERIHANKKEILLA Kalatalouskeskus toteutti vuosina muutaman lyhytkestoisen pioneeriprojektin. Kalastusopaskurssi, yritysten toimintaedellytysten parantaminen ja kala- ja matkailualan verkostoituminen kuuluivat hankkeiden ohjelmaan. Lisäksi yrittäjiä avustettiin tuotekehityksessä ja markkinoinnissa ja tuotettiin opasmateriaalia. Kalastusbiologi Eija Kirjavainen ja projektipäällikkö Markku Savola toimivat vetäjinä ensimmäisissä hankkeissa. Suomen liityttyä Euroopan Unionin jäseneksi maaseudun kehittämisvarat mahdollistivat laajemman hankerahoituksen. Vuonna 1998 käynnistyi Kalastusmatkailun kehittämishanke Pirkanmaalla, joka sai työnimekseen Kuhamaa. KUHAMAA-BRANDIA RAKENTAMAAN Kuhamaa koulutti ja avusti majoitus- ja ohjelmapalveluyrittäjiä palvelujen kehittämisessä, toteutti KalaMökki-kartoituksia ja julkaisi maakunnallisen kalastusmatkailuesitteen ja internetsivut. Sisäinen 197

6 ProAgria Pirkanmaa ry Lupaavien tulosten ansiosta hanketoiminta sai jatkoa luvun aikana toteutettiin vielä kaksi TE-keskuksen rahoittamaa laajempaa Kuhamaa-hanketta ja Zanderland-hanke kansallisin varoin. Viimeisin projekti, vuonna 2008 käynnistynyt Kansainvälisesti kalavesillä on meneillään tätä kirjoitettaessa. Kuhamaa toimi Pirkanmaan kalastusmatkailun markkinointinimikkeenä niin kotimaassa kuin ulkomailla. Maakunnalle rakennettiin määrätietoisesti Kuhamaaeli Zanderland-brandia. Venäjällä maakuntaa tehtiin tunnetuksi nimellä Krai Cydaka (Kuhan maa). UUDEN LUOMISEN TUSKAA Saksalaisen Fisch & Fang -lehden tutustumisretken kohokohtia elokuussa 2009 olivat isojen kalojen väsyttelyt. Markus Heinen nelisivuisen jutun viimeisen kuvan teksti kuului: Kruunaava loppu: Ismo sai pienellä kumikalalla tämän viisikiloisen hauen vähän ennen auringonlaskua. Hektisimmät hetket koettiin kuitenkin Kyrösjärvellä, kun kalastusopas Kalle Paavolan jigiin nappasi pikkukuha. Kuhaan iski heti perään noin kymppikiloinen hauki. Schade totesi Markus, kun se meni menojaan teutaroituaan aikansa veneen vieressä. Hienot tunnelmat ja kesäinen järviluonto taltioituivat lehden liitteenä jaetulle DVD:lle. Kuva: Christian Hoch. markkinointi ja maakunnan toimijoiden herättely kalastusmatkailun mahdollisuuksien oivaltamiseksi kuuluivat alkuaikojen keskeisiin toimiin. Pirkanmaan kalavesiä ja yrityksiä tehtiin tunnetuksi kotimaisilla erä- ja matkamessuilla ja ERÄ-lehden toimittajavierailuilla. Kalastusmatkailutuotekansiot toimitettiin myyntiorganisaatioille ja yrityksille sihteeri- ja assistenttimessuilla. Yrittäjien, asiakkaiden ja myytävien tuotteiden vähäisyys, harrastelijamaisuus ja näkemyksen kapea-alaisuus olivat leimaa antavia piirteitä alkuaikoina. Ei oikein tiedetty, miten ja kenelle kalastusmatkailutuotteita pitäisi rakentaa ja markkinoida. Yrittäjien kalusto oli alkuvaiheessa melko puutteellista. Asiakkaille ei ollut välttämättä tarjolla edes kumisaappaita. Majoitusyrittäjien kiinnostus kalastusmatkailun kehittämiseen oli vaihtelevaa. Muutama yritys panosti tosissaan kalastusteemaan, iso joukko oli mukana 198

7 100 vuotta maaseudun puolesta joissakin toimenpiteissä. Vuosittain noin parikymmentä majoitusyritystä osallistui hankkeiden toimenpiteisiin. KALASTUSOPPAAT SUUNNAN NÄYTTÄJINÄ Kalastusmatkailupalvelujen aktiivisimpina kehittäjinä olivat ohjelmapalveluja tarjoavat kalastusopasyritykset. Tyypillinen kalastusopasyritys on sivutoiminen yhden kahden henkilön pyörittämä yritys, jonka toiminta keskittyy avovesikaudelle. Kalastusoppaiden pääasiakaskunnaksi muodostuivat yritysasiakkaat ja ulkomaiset lomamatkailijat. Ulkomaalaisten osuus korostui myös yritysasiakkaissa moni oppaan veneeseen kapuava asiakas oli kansainvälistä kaupankäyntiä harjoittavan suomalaisen firman ulkomainen yhteistyökumppani tai työntekijä. Useita opasyrityksiä syntyi ja kuoli lukujen aikana. Riittävän asiakaskunnan löytäminen oli ongelmallista ja kaikki liikeideat eivät toimineet luvun loppupuolella maakunnassamme oli kymmenkunta toimivaa kalaopasyritystä. Kalastusmatkailuyritysten toiminta keskittyi maaseudun isoille järville. Yritysten osaaminen, aktiivisuus, verkostoitumiskyky ja sijainti olivat keskeisiä tekijöitä niiden menestyksen kannalta. VIENTITULOJA KANSAINVÄLISILTÄ MARKKINOILTA Suomalaisissa vapaa-ajan matkailijoissa ei ollut nähtävissä suurta kasvupotentiaalia ja painopistettä alettiin siirtää ennen 2000-luvun puoliväliä ulkomaan markkinoiden suuntaan. Venäjällä on arvioitu olevan miljoonaa ja muualla Euroopassa 25 miljoonaa kalastuksen harrastajaa. Markkinointia tehtiin Venäjälle, Saksaan, Baltian maihin, Ukrainaan, Puolaan, Itävaltaan, Sveitsiin, Iso-Britanniaan, Ranskaan, Italiaan, Hollantiin, Espanjaan ja Irlantiin. Tärkeimpiä ulkomaan toimenpiteitä olivat media- ja matkanjärjestäjävierailut ja -yhteistyö, kalastusmatkailuesitteiden ja internetsivujen kieliversiot, messuesiintymiset ja ilmoitukset matkailujulkaisuissa. Mediavierailujen tuloksena ulkomaisissa kalastus-, aikakaus- ja sanomalehdissä julkaistiin useita artikkeleita Pirkanmaasta. Muun muassa Venäjän ja Saksan merkittävimmät kalastuslehdet tekivät näyttäviä juttuja. Näkyvyyttä saatiin myös useilla ulkomaisilla TV-kanavilla. Koulutus ja neuvonta, yrittäjien mukanaolo messumatkoilla, kanssakäyminen myyjätahojen kanssa ja ulkomaalaisten kalastusmatkailuasiakkaiden kohtaaminen lisäsivät yrittäjien tietämystä kansainvälisistä markkinoista. Kielitaidon parantamiseksi järjestettiin täsmäkoulutusta ja laadittiin kalastusmatkailun palvelusanastoja. VENÄJÄ TÄRKEIN MARKKINA Venäjän toimenpiteet aloitettiin vuonna Venäjänkielistä markkinointimateriaalia tuotettiin runsaimmin ja sen jakelua hoidettiin erityisesti Pietarissa. Maakunnan kohteisiin järjestettiin tutustumismatkoja kymmenille matkanjärjestäjille ja median edustajille. Vuosina kalastusmatkailuhankkeissa toteutettiin kaikkiaan 13 ulkomaista messuesiintymistä, joista yhdeksän oli Pietarissa ja Moskovassa. Lisäksi tavattiin venäläisiä matkanjärjestäjiä workshopeissa. Kansainvälisen markkinoinnin tulokset alkoivat näkyä kunnolla muutaman vuoden kuluttua markkinoinnin aloittamisesta. Vuosikymmenen loppupuolella kalastavia asiakkaita alkoi saapua maakuntaan kiihtyvällä tahdilla monista eri maista. 199

8 ProAgria Pirkanmaa ry VALKOLIHAISIA LAJEJA VAPAVÄLINEILLÄ Kalastusmatkailijat kalastavat pääasiassa vapavälineillä ja varsinkin ulkomaiset asiakkaat suosivat aktiivista heittokalastusta. Luontaisesti lisääntyvät valkolihaiset petokalat hauki, kuha ja ahven ovat tärkeimmät saalislajit. Majoitusyrittäjillä kalastusmatkailun päätuotteena on omatoiminen kalastusloma mökillä, opasyrityksillä muutaman tunnin ohjattu kalastusretki. Pirkanmaan kalastusmatkailun tulevaisuuden keskeisiä haasteita ovat talvikalastusmatkailun kehittäminen, majoituskohteiden venekaluston ja yrittäjien osaamisen parantaminen ja markkinoinnin jatkaminen. Molemminpuolinen yhteistyö naapureiden kanssa tiivistyi ja johti hyviin tuloksiin. Venäjän merkittävimmät kalastusmatkanjärjestäjät Geo ja Rostravel sekä kalastuslehti Rybolov Elite saapuivat kuhakalaan Sastamalan Rautavedelle kesäkuussa Seuraavana vuonna venäläisiltä tuli vastavuoroinen kutsu lehdistömatkalle Volgan suistoon monnia pyytämään. Volgalla emme kuitenkaan päässeet parhaille kalapaikoille, koska presidentti Putin oli tulossa kalaan samoille apajille. Kuva: Ismo Kolari. PITKÄJÄNTEISYYS TOI TULOSTA Pitkäjänteisyys hanketoiminnassa ja laaja verkostoituminen kalastus- ja matkailualan kanssa olivat avaintekijöitä kalastusmatkailun kehittymisessä. Yhteistyötä tehtiin maa- ja valtakunnallisten matkailuorganisaatioiden (GoTampere, MEK), kalastusmatkailu- ja matkailuhankkeiden, incoming-toimistojen ja eri sidosryhmien kanssa. Kalastusalueet olivat vahvasti mukana tukemassa hankkeita. 200

Kalastuksen historiaa

Kalastuksen historiaa Kalastuksen historiaa Esihistoriallisessa Suomessa kalastus oli pääelinkeino. Eräkauden jälkeen kalastuksesta tuli kiinteän asutuksen omavaraistalouden kulmakivi. Sen rytmi niveltyi muiden maaseudun töiden

Lisätiedot

2003-2006 LOPPURAPORTTI

2003-2006 LOPPURAPORTTI KUHAMAA 2003-2006 LOPPURAPORTTI KUHAMAA 1.8.2003-31.3.2006 LOPPURAPORTTI Projektipäällikkö Ismo Kolari ProAgria Pirkanmaan Maaseutukeskus ry:n Pirkanmaan kalatalouskeskus 2006 2 Гиды здесь, карты есть,

Lisätiedot

Kalastusmatkailun kehittämisprojekti Pirkanmaalla (Kuhamaa) 9.11.1998-31.5.2000. Loppuraportti

Kalastusmatkailun kehittämisprojekti Pirkanmaalla (Kuhamaa) 9.11.1998-31.5.2000. Loppuraportti Kalastusmatkailun kehittämisprojekti Pirkanmaalla (Kuhamaa) 9.11.1998-31.5.2000 Loppuraportti Pirkanmaan kalatalouskeskus 2000 KUHAMAA Kalastusmatkailun kehittämisprojekti Pirkanmaalla Pirkanmaan maaseutukeskus

Lisätiedot

Kalastusmatkailun kehittämisen valtakunnallinen toimenpideohjelma 2008 2013

Kalastusmatkailun kehittämisen valtakunnallinen toimenpideohjelma 2008 2013 Kalastusmatkailun kehittämisen valtakunnallinen toimenpideohjelma 20082013 2 2008 Kalastusmatkailun kehittämisen valtakunnallinen toimenpideohjelma 20082013 Maa- ja metsätalousministeriö 2/2008 Julkaisun

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodelta 2005

Toimintakertomus vuodelta 2005 Toimintakertomus vuodelta 2005 1. Yleistä Usean vuoden omistajakorvaukset ovat olleet valitusten takia jakamatta. Tilanne heikensi asiakkaittemme ostokykyä. Loppuvuonna rahavarat purkautuvat ja järjestöt

Lisätiedot

Kalatalouden tulevaisuus Keitä olemme ja mitä meille kuuluu?

Kalatalouden tulevaisuus Keitä olemme ja mitä meille kuuluu? KALA- JA RIISTARAPORTTEJA nro 331 Jukka Laitinen Asmo Honkanen Jyrki Kettunen Juha Koskela Tarja Meristö Kalatalouden tulevaisuus Keitä olemme ja mitä meille kuuluu? Helsinki 2004 Julkaisija Riista- ja

Lisätiedot

MAASEUTU. Matka lu. Syksy 2007. Matkailun teemaryhmän tiedotuslehti

MAASEUTU. Matka lu. Syksy 2007. Matkailun teemaryhmän tiedotuslehti Matkailun teemaryhmän tiedotuslehti Maaseutu Matkailu -lehti 12. vuosikerta Sisältö Julkaisija Matkailun teemaryhmä Päätoimittaja Nina Vesterinen Matkailun teemaryhmä c/o MEK, PL 625 00101 Helsinki puh.

Lisätiedot

Kalasta elinvoimaa Kehittämisstrategia 2014-2020

Kalasta elinvoimaa Kehittämisstrategia 2014-2020 Kalasta elinvoimaa Kehittämisstrategia 2014-2020 1. Tiivistelmä Kainuun ja Koillismaan Kalaleader strategiaa toteutetaan 12 kunnan alueella Kainuussa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Lapissa. Strategian hallinnoijana

Lisätiedot

VENÄLÄISTEN JA BALTTIEN MIELTYMYKSET JA TARPEET SUOMEN KALASTUSMATKAILUPALVELUILTA

VENÄLÄISTEN JA BALTTIEN MIELTYMYKSET JA TARPEET SUOMEN KALASTUSMATKAILUPALVELUILTA VENÄLÄISTEN JA BALTTIEN MIELTYMYKSET JA TARPEET SUOMEN KALASTUSMATKAILUPALVELUILTA Sisältö Tiivistelmä... 1 Summary... 3 Johdanto... 4 1. Taustaa... 5 1.1. Matkustus Suomeen... 5 1.2. Suomen kalastusmatkailun

Lisätiedot

Ihmisen luontosuhteen muutos ja kalastusmatkailun kehittyminen Suomessa

Ihmisen luontosuhteen muutos ja kalastusmatkailun kehittyminen Suomessa Ihmisen luontosuhteen muutos ja kalastusmatkailun kehittyminen Suomessa Riitta Puhakka Joensuun yliopisto, maantieteen laitos Ville Salonen Joensuun yliopisto, maantieteen laitos Yhteiskunnan rakennemuutoksen

Lisätiedot

Rajupusu Leader ry. Kiehtovat kalavedet. Itä-Suomen kalatalousryhmän kehittämisstrategia 2014 2020

Rajupusu Leader ry. Kiehtovat kalavedet. Itä-Suomen kalatalousryhmän kehittämisstrategia 2014 2020 PP Rajupusu Leader ry Kiehtovat kalavedet Itä-Suomen kalatalousryhmän kehittämisstrategia 2014 2020 2 Kalatalouden kehittäminen, kalastusmatkailun edistäminen ja vesistöjen käytön monipuolistaminen Itä-Suomen

Lisätiedot

Peräseinäjoen kylämatkailuhanke 2. Loppuraportti

Peräseinäjoen kylämatkailuhanke 2. Loppuraportti Peräseinäjoen kylämatkailuhanke 2 Hankenumero 11445 Loppuraportti Seinäjoen Matkailuyrittäjät ry Sanna Jyllilä www.seinajokimatkailu.com 1 YHTEENVETO HANKKEESTA Peräseinäjoen kylämatkailuhanke 2 on jatkoa

Lisätiedot

Venäjän laadukkain kalastuslehti Rybolov Elite Vilppulassa 15.6.2005

Venäjän laadukkain kalastuslehti Rybolov Elite Vilppulassa 15.6.2005 Kalastusmatkailun kehittäminen Suomessa / Case Tampere Region Projektipäällikkö Ismo Kolari, Kansainvälisesti kalavesillä ProAgria Pirkanmaa, ismo.kolari@proagria.fi Murmansk, 14.-15.10.2008 Venäjän laadukkain

Lisätiedot

ETELÄ - KARJALAN KALATALOUSKESKUS RY TOIMINTAKERTOMUS 2011 ETELÄ - KARJALAN KALATALOUSKESKUS RY

ETELÄ - KARJALAN KALATALOUSKESKUS RY TOIMINTAKERTOMUS 2011 ETELÄ - KARJALAN KALATALOUSKESKUS RY ETELÄ - KARJALAN KALATALOUSKESKUS RY TOIMINTAKERTOMUS 2011 ETELÄ - KARJALAN KALATALOUSKESKUS RY Kansikuva: Urpalanjokialue lohijoeksi ry:n ja osakaskuntien talkootyöväki katsovat miten kaivurikoneyrittäjä

Lisätiedot

APAJA. Yrittäjä menestyy erikoistumalla. Tutkimusohjelmat käyntiin. Virusinfektiot haahkojen harmina

APAJA. Yrittäjä menestyy erikoistumalla. Tutkimusohjelmat käyntiin. Virusinfektiot haahkojen harmina APAJA Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen asiakaslehti 1/2006 Yrittäjä menestyy erikoistumalla Tutkimusohjelmat käyntiin Virusinfektiot haahkojen harmina Koulutuksen ja tutkimuslaitoksen yhteistyö

Lisätiedot

KALASTA KAHISEVAA Sisä-Suomen kalatalousryhmän strategia 2014-2020 15.01.2014 Lausuntokierrosta varten. 15.1.2015 Sisä-Suomen kalatalousryhmä

KALASTA KAHISEVAA Sisä-Suomen kalatalousryhmän strategia 2014-2020 15.01.2014 Lausuntokierrosta varten. 15.1.2015 Sisä-Suomen kalatalousryhmä KALASTA KAHISEVAA Sisä-Suomen kalatalousryhmän strategia 2014-2020 15.01.2014 Lausuntokierrosta varten 15.1.2015 Sisä-Suomen kalatalousryhmä SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 1 1. KALATALOUSRYHMÄN TAUSTAA

Lisätiedot

Etelä-Suomen Kalatalousohjelma ESKOn rahoittamat hankkeet kaudella 2009 2013

Etelä-Suomen Kalatalousohjelma ESKOn rahoittamat hankkeet kaudella 2009 2013 Etelä-Suomen Kalatalousohjelma ESKOn rahoittamat hankkeet kaudella 2009 2013 Virolahti Hanko Etelä-Suomen Kalatalousryhmä ESKO Etukannen kartan lähde: MMM Kala- ja riistaosasto Kuva: Jukka Hakala Etelä-Suomen

Lisätiedot

Uusia tutkimuksia ja kokemuksia kansainvälisistä asiakkaista ja kalastusmatkailumarkkinoista

Uusia tutkimuksia ja kokemuksia kansainvälisistä asiakkaista ja kalastusmatkailumarkkinoista Uusia tutkimuksia ja kokemuksia kansainvälisistä asiakkaista ja kalastusmatkailumarkkinoista Seitsemäs Taivas Tampere 6.4.2011, Projektipäällikkö Ismo Kolari ProAgria Pirkanmaa / Kansainvälisesti kalavesillä

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2014 ETELÄ - KARJALAN KALATALOUSKESKUS RY

TOIMINTAKERTOMUS 2014 ETELÄ - KARJALAN KALATALOUSKESKUS RY TOIMINTAKERTOMUS 2014 ETELÄ - KARJALAN KALATALOUSKESKUS RY ETELÄ - KARJALAN KALATALOUSKESKUS RY Kansikuva: Kaukolan-Tyrjän osakaskunnan ja Kaakon Jokitalkkarin järjestäytynyt Joensuunjoen kunnostustalkoot,

Lisätiedot

Suomukalojen kauppa ja markkinat seminaari

Suomukalojen kauppa ja markkinat seminaari KALA- JA RIISTARAPORTTEJA nro 343 Jari Setälä Kaija Saarni Asmo Honkanen Jarno Virtanen Suomukalojen kauppa ja markkinat seminaari Helsinki 2005 Jari Setälä, Kaija Saarni, Asmo Honkanen ja Jarno Virtanen

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN KALASTUSPUISTON KEHITTÄMISSTRATEGIA 2008-2011

VAKKA-SUOMEN KALASTUSPUISTON KEHITTÄMISSTRATEGIA 2008-2011 VAKKA-SUOMEN KALASTUSPUISTON KEHITTÄMISSTRATEGIA 2008-2011 VAKKA-SUOMEN KALASTUSPUISTON VISIO Vakka-Suomen rannikkoalue muodostaa taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävään kalatalouteen

Lisätiedot

Kalastusmatkailuelinkeinoa koskevan tiedontuotannon edellytykset Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa

Kalastusmatkailuelinkeinoa koskevan tiedontuotannon edellytykset Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa KALA- JA RSTARAPORTTEJA nro 400 Keijo Juntunen Anna-Liisa Toivonen Päivi Eskelinen Kalastusmatkailuelinkeinoa koskevan tiedontuotannon edellytykset Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa Helsinki 2006 Julkaisija

Lisätiedot

NÄKYVÄ SAARISTO. Selvitystyön loppuraportti

NÄKYVÄ SAARISTO. Selvitystyön loppuraportti NÄKYVÄ SAARISTO Selvitystyön loppuraportti Maaliskuu 2013 1 Tausta, menetelmät ja prosessi 1.1 Projektin tausta Turun saaristo on kiinnostava ja vetovoimainen matkailualue ja Saariston rengastien avulla

Lisätiedot

INTERNATIONAL SOUTHERN TAMPERE REGION Etelä-Pirkanmaan kansainvälistymisselvitys

INTERNATIONAL SOUTHERN TAMPERE REGION Etelä-Pirkanmaan kansainvälistymisselvitys INTERNATIONAL SOUTHERN TAMPERE REGION Etelä-Pirkanmaan kansainvälistymisselvitys 1.8.2008 31.12.2009 Pirkan Helmi ry SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 4 1.1 Perustietoa Etelä-Pirkanmaan seutukunnasta... 4 1.2 Kansainvälistymisselvityksen

Lisätiedot

Hyvät kummit, kummiyritykset ja yhteistyökumppanit. n Vuosi 2013 on lähtenyt vauhdikkaasti käyntiin. Nyt kuluva TOIMINNAN- JOHTAJAN PALSTA

Hyvät kummit, kummiyritykset ja yhteistyökumppanit. n Vuosi 2013 on lähtenyt vauhdikkaasti käyntiin. Nyt kuluva TOIMINNAN- JOHTAJAN PALSTA Julku on Pirkanmaan Yrityskummit ry:n tiedotuslehti Lehden nimi viittaa tamperelaisen kirjailijan Lauri Viidan tekstiin: Meidät on reivattu ristiin ja rastiin, kytketty, kätketty julkujen kastiin... Julkuja

Lisätiedot

Ulkomaalaisen kalastusmatkailuasiakkaan odotukset

Ulkomaalaisen kalastusmatkailuasiakkaan odotukset Ulkomaalaisen kalastusmatkailuasiakkaan odotukset Lapin kalatalouspäivät, Rovaniemi 13.11.2014 Kalatalousneuvoja, projektipäällikkö Ismo Kolari Pirkanmaan kalatalouskeskus ry ismo.kolari@ahven.net 050-5929

Lisätiedot

Yhdessä. Strategia 2014 2020. Päijänne-Leader ry

Yhdessä. Strategia 2014 2020. Päijänne-Leader ry Yhdessä Strategia 2014 2020 Päijänne-Leader ry Päijänne-Leader ry Yhdessä 2 Sisältö Tiivistelmä 3 Kohdealue ja väestömäärä 4 Analyysi alueen kehittämistarpeista ja -mahdollisuuksista 6 Strategian kuvaus,

Lisätiedot

Juhlajulkaisu marraskuu 2009

Juhlajulkaisu marraskuu 2009 20 vuotta Juhlajulkaisu marraskuu 2009 HAI on Huolenpitoa, Ammattimaisuutta sekä Iloa ja Innostusta HAI on tässä matkalla Vilnaan. Kuva Heikki Kylliäinen Helsingin Ammatti-Isännöitsijät HAI ry:n toimintaa

Lisätiedot

maaseutu& Teemana matkailun kehittäminen Luontomatkailu tukee muitakin elinkeinoja Saunassa on vetovoimaa Mitä ovat Green Care -palvelut?

maaseutu& Teemana matkailun kehittäminen Luontomatkailu tukee muitakin elinkeinoja Saunassa on vetovoimaa Mitä ovat Green Care -palvelut? maaseutu& Matkailun teemaryhmän tiedotuslehti Kevät 2010 Teemana Maaseutumatkailuseminaari tulee taas matkailun kehittäminen Luontomatkailu tukee muitakin elinkeinoja Saunassa on vetovoimaa Mitä ovat Green

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN MATKAILUN KANSAINVÄLISTYMISEN YLEISSUUNNITELMA 2015-2017

PÄIJÄT-HÄMEEN MATKAILUN KANSAINVÄLISTYMISEN YLEISSUUNNITELMA 2015-2017 PÄIJÄT-HÄMEEN MATKAILUN KANSAINVÄLISTYMISEN YLEISSUUNNITELMA 2015-2017 ASIKKALA HARTOLA HEINOLA HOLLOLA HÄMEENKOSKI KÄRKÖLÄ LAHTI NASTOLA ORIMATTILA PADASJOKI SYSMÄ Hartola Sysmä Padasjoki Alankomaat Venäjä

Lisätiedot