BL20A0500 Sähkönjakelutekniikka

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "BL20A0500 Sähkönjakelutekniikka"

Transkriptio

1

2 BL0A0500 Sähkönjakelutekniikka Jakeluverkkojen tekninen laskenta

3 Sähköjohdot - sähkönjakelujohtojen ominaisarvoja Johto r [ohm/km] x [ohm/km] Jännite [kv] Oikosulkukestoisuus Kuormitettavuus [A] Jäähtymisaikavakio Amka 3x16+5,0 0,11 0, ka Amka 3x ,5 0,10 0, , ka Swan (4/6) 1,5 0,4 0,4 155,0 ka Sparrow (34/6) 0,85 0, ,7 ka 4 min Raven (54/9) 0,54 0, ,8 ka 6 min Al13 0, 0, ,6 ka 10 min Duck 0,05 0, ,5 ka AHXAMK-W 3x10 0,6 0, ,3 ka 47 min 3

4 Sähköjohdot Sähkönjakelujohdon häviöt kuormitushäviöt Ph 3 I R P U R Q U R tyhjäkäyntihäviöt v P0 3GU GU v Q0 3 BU BU (G 0 jakeluverkoissa) (merkitys vähäinen) 4

5 Sähköjohdot ja muuntajat Muuntajan häviöt kuormitushäviöt P h S S tyhjäkäyntihäviöt P n U P kn 0 P0n U n 5

6 Sähköjohdot ja muuntajat Häviöt 1-vaihejohdoissa Vertaillaan 3-vaihe- ja 1-vaihejohtoa, joilla on sama poikkipinta 3-vaihejohto P h3 3 I R 1-vaihejohto P h1 (3I ) R 6 P h3 6

7 Jännitteenalenema jakelujohdoissa Jännitteen itseisarvo kiinnostaa! U h IR cos IX sin (itseisarvojen erotus vaihejännitetasolla) Myös muuntajissa syntyy vastaavalla tavalla jännitteenalenemaa 7

8 Säteittäisen sähkönjakelujohdon jännitteenaleneman laskeminen R, X U1 U=? P, cos Energia W ensin tehoksi P ja tehokertoimeksi cos. Teho sitten virraksi I P 3 U cos Jännitteenalenema U h IR cos IX sin (tulos vaihejännitetasolla) Ongelma: Jännitettä U ei tiedetä virtaa laskettaessa. Ratkaisu: Oletetaan jännitteeksi alkupään jännite U 1 ja lasketaan virta sitä käyttäen. Virhe jännitteenaleneman laskennassa on pieni. Tarvittaessa iteroidaan ts. lasketaan uudestaan edellä saatua jännitettä käyttäen. 8

9 Muuntajan jännitteenalenema Muuntajan kilpiarvot ovat 0000/400 V, S n = 100 kva, P o = 00 W, P k = 1750 W, Z k = 4,0 %. Muuntajan kuorma on 100 kva, cos = 0,9. Mikä on muuntajan toisiojännite, kun ensiöjännite on V? 9

10 Muuntajan jännitteenalenema Muuntajan käämin suhteellinen oikosulkuresistanssi r k S P k n 1,75% Suhteellinen oikosulkureaktanssi x k z k r k 3,60% Muuntajan resistanssi toisiosta katsottuna Muuntajan reaktanssi toisiosta katsottuna R X k k U rk 0, 08 Sn U xk 0, 058 S n Muuntajan kuormitusvirta Muuntajassa syntyvä jännitteenalenema I S 3 U 144A Toisiojännite U h (1440,9 0, ,4360,058) V 400 U 0300 V - 3 7,V 393,5V 0000 (3,6 3,6) V 7,V 10

11 Jännitejäykkyys Jännitteen muutos kuormituksen muuttuessa. Jännitejousto (%/MW) pätötehon suhteen Jännitejousto (%/MVar) loistehon suhteen R U 100 X U 100 R ja X ovat syöttöreitin kokonaisresistanssi ja reaktanssi Esim. 0 km pitkä Al13-johto (r = 0,19 /km, x = 0,35 /km) U p = 1.1 %/MW U q = 1.8 %/MVar 11

12 Sähköjohdot ja muuntajat Häviöteho ja häviöenergia Häviöteho johdolle P h 3 I R Muuntajan häviöteho Häviöenergia t h = häviöiden huipunkäyttöaika P h W P 0 S S n P kn t hph tdtphth 0 tk 0,17tk 0, t k = kuormituksen huipunkäyttöaika = W/P max Häviökustannukset tehohäviöt tai energiahäviöt Kh P P h Kh W W h ( /a) ( /a) Tyypillisiä th arvoja: pj-verkko h kj-verkko 000 h sähköasema 3000 h muuntajan tyhjäkäyntihäviöt 8760 h 1

13 Jännite- ja häviölaskennan virhelähteet Epävarma tieto kuormituksesta suuruus tehokerroin ajallinen käyttäytyminen (häviölaskelmat) Virheet johtojen sähköteknisessä arvoissa lähes merkityksettömiä. 13

14 Käyttövarmuus ja luotettavuus Verkon käyttövarmuutta voidaan kuvata kokonaiskeskeytysaika/asiakas,a keskimääräinen keskeytysaika/vika,a vikojen lukumäärä/asiakas,a toimittamatta jääneen energian arvo/asiakas,a - keskeytyskustannus Kustannuslaskennassa voidaan keskeytyskustannukset ottaa huomioon yhtenä kustannuskomponenttina. Keskeytyskustannukset lasketaan asiakkaan näkökulmasta (>10 /kwh). Verkkoyhtiölle keskeytyskustannukset muotoutuvat todelliseksi rahaksi taloudellisen valvonnan kautta. Jokainen keskeytys vaikuttaa yhtiölle sallittavaan voittoon ja yhtiön tehokkuuslukuun. 14

15 Käyttövarmuuden tunnuslukuja Vikojen keskimääräinen määrä/asiakas,a (SAIFI, System Average Interruption Frequency Index) Vikojen keskimääräinen kesto/asiakas/vika (CAIDI, Customer Average Interruption Duration Index) Vikojen kokonaiskestoaika/asiakas,a (SAIDI, System Average Interruption Duration Index) SAIDI = SAIFI * CAIDI Jälleenkytkentöjen keskimääräinen määrä/asiakas,a (MAIFI, Momentary Average Interruption Frequency Index) 15

16 Käyttövarmuus ja luotettavuus Käyttövarmuus(luotettavuus)laskennan kohteita: kauko-ohjattujen erotinasemien paikat vianilmaisimien paikat uuden sähköaseman vaikutukset käyttövarmuuteen uuden kj-lähdön vaikutukset käyttövarmuuteen 16

17 Luotettavuuslaskenta VERKON KÄYTTÖVARMUUDEN MÄÄRITTÄMINEN Tarvittavia lähtötietoja: verkkotiedot komponenttien vikataajuudet komponenttien korjausajat toimittamatta jääneen sähkön arvo Tuloksia: sähkönkäyttäjien keskimääräiset vikataajuudet kpl/a vikojen kestoajat h/vika, h/a toimittamatta jäänyt energia ja sen arvo 17

18 Säteittäisen jakeluverkon luotettavuusindeksien laskenta f ii f i keskeytystaajuus U = ii f i * t ij vuotuinen keskeytysaika t = U f keskeytyksen keskipituus E f * t * P toimittamatta jäänyt energia C ii f i a j b j ( t ij ) t ij P 18

19 Vikapaikan vaikutus keskeytysaikaan Kuinka pitkä keskeytys M1:lle aiheutuu eri komponenttien vioista? K E3 E6 E15 (kauko-ohjaus) T1 E1 K1 E K3 M4 E4 E7 E10 M1 E1 E11 E13 E14 M3 M K4 E9 (kauko-ohjaus) E5 E8 Korjausaika: T1, E1, K1, E, E3, E4, E5, Z1, E10,E11,E10-E11,M1 Kytkentäaika (nopea): K3,E9,E1,E13,E14,E15,E14-E9,E1-E15,E13-M3,M,M3 Kytkentäaika (hidas): E7,E7-E10, M4 Kauko-ohjaus 19

20 KAH-hinnat keskeytyskustannusten laskennassa Vikakeskeytys Työkeskeytys PJK AJK Asiakasryhmä /kw /kwh /kw /kwh /kw /kw Kotitalous 0,36 4,9 0,19,1 0,11 0,48 Maatalous 0,45 9,38 0,3 4,8 0, 0,6 Julkinen 1,89 15,08 1,33 7,35 1,49,34 Palvelu,65 9,89 0,,8 1,31,44 Teollisuus 3,5 4,45 1,38 11,47,19,87 Painotettu keskiarvo 1,1 11 0,5 6,8 0,55 1,1 Esimerkki: 1 tunnin vika keskijännitejohdolla, jossa 500 asiakasta, teho 1500 kw keskeytyskustannus 1,1* *1500 = , josta 50 % vaikuttaa verkkoyhtiölle sallittuun voittoon 0

21 KAH-hinnat keskeytyskustannusten laskennassa Asiakasmäärä Energia [MWh] Ryhmän keskiteho [kw] Keskiteho [kw/as] Kotitalous 5,9 1,43 Maatalous 5 5,9,97 Teollisuus ,1 9,13 Julkinen ,3 1,6 Palvelu ,6 1,60 Keskeytykset/asiakas, a Kustannus Asiakasmäärä Keskiteho Keskeytysaika KAH Keskeytyskustannukset: TAI Kustannus Asiakasryhmän keskiteho Keskeytysaika KAH kpl h kpl h kpl kpl Yht Kotitalous 5,1 4,9 0,5 6,3 3,1, % Maatalous 13,4 194,9 1,4 8,5 11,9 7, % Teollisuus 160,7 781,5 1,6 104,7 00,0 5, % Julkinen 11,9 66,3 1,7 9, 18,7 5, % Palvelu 1, 167, 0,4 36,5 0,9 7, % /a 11 % 63 % 1 % 9 % 13 % 4 % Keskeytysaika, vika 3,5h Keskeytysaika, suunniteltu 1h Keskeytysmäärä, vika 5 kpl Keskeytysmäärä, suunniteltu 1 kpl PJK 10 kpl AJK kpl KAH-arvot Vika Työ PJK AJK /kw /kwh /kw /kwh /kw /kw Kotitalous 0,36 4,9 0,19,1 0,11 0,48 Maatalous 0,45 9,38 0,3 4,8 0, 0,6 Teollisuus 3,5 4,45 1,38 11,47,19,87 Julkinen 1,89 15,08 1,33 7,35 1,49,34 Palvelu,65 9,89 0,,8 1,31,44 1

22 Käyttövarmuuden parantaminen Vikojen ehkäisy (SAIFI) rakenteiden ja laitteiden valinta johtojen sijoittelu johtokatujen leveys huollot ja tarkastustoiminta sähköteknisen tilan seuranta mekaanisen kunnon seuranta suojausjärjestelyt (sammutuksen käyttö)

23 Käyttövarmuuden parantaminen Vikojen vähentäminen/asiakas (SAIFI) verkoston kehittäminen (vikataajuus/katkaisija) uudet sähköasemat uudet lähdöt välikytkinasemat Vikojen vaikutusten vähentäminen (keskeytysaika,caidi) kauko-ohjatut erotinasemat vianilmaisimet vian laskennallinen paikantaminen organisaation 'viritys' 3

JUHANI LEPISTÖ VERKON LUOTETTAVUUSMALLIN KEHITTÄMINEN KUNNOSSA- PITO-OHJELMAN TUEKSI

JUHANI LEPISTÖ VERKON LUOTETTAVUUSMALLIN KEHITTÄMINEN KUNNOSSA- PITO-OHJELMAN TUEKSI JUHANI LEPISTÖ VERKON LUOTETTAVUUSMALLIN KEHITTÄMINEN KUNNOSSA- PITO-OHJELMAN TUEKSI Diplomityö Tarkastaja: professori Pekka Verho Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

BL20A0500 Sähkönjakelutekniikka. Suunnitteluperusteet Jarmo Partanen

BL20A0500 Sähkönjakelutekniikka. Suunnitteluperusteet Jarmo Partanen BL20A0500 Sähkönjakelutekniikka Suunnitteluperusteet Jarmo Partanen Suunnittelun tavoite Tavoitteena kustannusten minimointi pitkällä aikavälillä. T 0 T K inv( t) Kk äy( t) Kkesk( t) Kkun ( t) t1 K inv

Lisätiedot

BL20A0400 Sähkömarkkinat. Sähköverkkoliiketoiminnan valvonta Jarmo Partanen

BL20A0400 Sähkömarkkinat. Sähköverkkoliiketoiminnan valvonta Jarmo Partanen BL20A0400 Sähkömarkkinat Sähköverkkoliiketoiminnan valvonta Jarmo Partanen Sähköverkkoliiketoiminnan valvonta Sähköverkkoliiketoiminta on monopolitoimintaa, jossa omistajilla on voittoodotuksia. Sähkönkäyttäjillä

Lisätiedot

Merkitys ja tavoitteet

Merkitys ja tavoitteet Sähkönjakelutekniikka Sähkönjakeluverkkojen käyttö Merkitys ja tavoitteet Asiakkaat: Alhaiset hinnat noin 50 % sähköenergian verottomasta loppuhinnasta tulee jakeluprosessista Hyvä käyttövarmuus ja jännitteen

Lisätiedot

Sähkönjakeluverkon häviösäästöjen laskennan ja raportoinnin kehittäminen ja yhdenmukaistaminen

Sähkönjakeluverkon häviösäästöjen laskennan ja raportoinnin kehittäminen ja yhdenmukaistaminen Sähkönjakeluverkon häviösäästöjen laskennan ja raportoinnin kehittäminen Anssi Seppälä Petri Trygg Enease Oy Tietäjäntie 2 02130 Espoo www.enease.fi (09) 454 00550 2011 1/32 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

TUUKKA HEIKKILÄ SÄHKÖVERKON TOIMITUSVARMUUTEEN LIITTYVIEN VALVON- TAMENETELMIEN KEHITTÄMINEN

TUUKKA HEIKKILÄ SÄHKÖVERKON TOIMITUSVARMUUTEEN LIITTYVIEN VALVON- TAMENETELMIEN KEHITTÄMINEN TUUKKA HEIKKILÄ SÄHKÖVERKON TOIMITUSVARMUUTEEN LIITTYVIEN VALVON- TAMENETELMIEN KEHITTÄMINEN Diplomityö Tarkastaja: professori Pertti Järventausta Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan

Lisätiedot

8.1. Pientalot... 18 8.2. Vapaa-ajan asunnot... 19 8.3. Kerrostalot ja suuret rivitalot... 19 8.4. Maatalous ja teollisuus... 19

8.1. Pientalot... 18 8.2. Vapaa-ajan asunnot... 19 8.3. Kerrostalot ja suuret rivitalot... 19 8.4. Maatalous ja teollisuus... 19 112849 2 8.1. Pientalot... 18 8.2. Vapaa-ajan asunnot... 19 8.3. Kerrostalot ja suuret rivitalot... 19 8.4. Maatalous ja teollisuus... 19 1. Tarkoitus 2. Soveltamisala 3. Vastuut 4. Turvaluokitus 5. Lähtöarvot

Lisätiedot

Välkyntä ja sen aiheuttajia sähköverkossa

Välkyntä ja sen aiheuttajia sähköverkossa Välkyntä ja sen aiheuttajia sähköverkossa Kymenlaakson Sähköverkko Oy Seppo Suurinkeroinen Kymenlaakson Sähkön tietoisku urakoitsijoille 13.3.2012 Kouvola upseerikerho Sähkönlaadun valvonta verkkoyhtiössä

Lisätiedot

19. SÄHKÖJOHTOJEN MITOITTAMINEN

19. SÄHKÖJOHTOJEN MITOITTAMINEN 19. SÄHKÖJOHTOJEN MITOITTAMINEN 19.1. Kaapelit ja avojohdot Luku19: Sähköjohtojen mitoittaminen 19.1.1. Yleistä Johto on valittava siten, että hankintahetkellä arvioituna kaikkien johdon toiminta-aikana

Lisätiedot

Välkyntä ja sen aiheuttajia sähköverkossa. Kymenlaakson Sähköverkko Oy Seppo Suurinkeroinen

Välkyntä ja sen aiheuttajia sähköverkossa. Kymenlaakson Sähköverkko Oy Seppo Suurinkeroinen Välkyntä ja sen aiheuttajia sähköverkossa Kymenlaakson Sähköverkko Oy Seppo Suurinkeroinen Sähkönlaadun valvonta verkkoyhtiössä Sähköasemamittaukset Valituksesta mittaus liittymispisteessä Mittaukset asiakkaan

Lisätiedot

MUUTA SÄHKÖVERKKOTOIMINTAA KUIN JAKELUVERKKOTOIMINTAA KOSKEVAT TUNNUSLUVUT, NIIDEN LASKENTAKAAVAT JA -OHJEET

MUUTA SÄHKÖVERKKOTOIMINTAA KUIN JAKELUVERKKOTOIMINTAA KOSKEVAT TUNNUSLUVUT, NIIDEN LASKENTAKAAVAT JA -OHJEET 590 Liite 2 MUUTA SÄHKÖVERKKOTOIMINTAA KUIN JAKELUVERKKOTOIMINTAA KOSKEVAT TUNNUSLUVUT, NIIDEN LASKENTAKAAVAT JA -OHJEET Muun sähköverkkotoiminnan laajuus ja luonne (1) Siirrettynä luovutettu sähköenergia

Lisätiedot

VESA HYTÖNEN VOIMALAITOSTEN SUURITEHOISTEN NOPEUSSÄÄDETTYJEN SÄHKÖKÄYTTÖJEN INVESTOINTIKUSTANNUSTEN OPTIMOINTI. Diplomityö

VESA HYTÖNEN VOIMALAITOSTEN SUURITEHOISTEN NOPEUSSÄÄDETTYJEN SÄHKÖKÄYTTÖJEN INVESTOINTIKUSTANNUSTEN OPTIMOINTI. Diplomityö VESA HYTÖNEN VOIMALAITOSTEN SUURITEHOISTEN NOPEUSSÄÄDETTYJEN SÄHKÖKÄYTTÖJEN INVESTOINTIKUSTANNUSTEN OPTIMOINTI Diplomityö Tarkastaja: professori Heikki Tuusa Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan

Lisätiedot

ALUEELLISEN SÄHKÖKUORMAN ENNUSTAMISEN KEHITTÄMINEN

ALUEELLISEN SÄHKÖKUORMAN ENNUSTAMISEN KEHITTÄMINEN Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta Sähkötekniikan laitos Timo Kaartio ALUEELLISEN SÄHKÖKUORMAN ENNUSTAMISEN KEHITTÄMINEN Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi

Lisätiedot

VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2361. Verkkovisio 2030. Jakelu- ja alueverkkojen teknologiavisio

VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2361. Verkkovisio 2030. Jakelu- ja alueverkkojen teknologiavisio ESPOO 2006 VTT TIEDOTTEITA 2361 Verkkovisio 2030 Haja asutusalue KJ verkon runkojohto pääosin 20 kv:n maakaapelia tienvarressa (mikäli mahdollista) (laatuluokka A) Jakeluverkon hallintajärjestelmä Energiamarkkinat

Lisätiedot

Informaatiotekniikka sähkönjakelussa

Informaatiotekniikka sähkönjakelussa Informaatiotekniikka sähkönjakelussa TESLA-teknologiaohjelma 1998 2002 Teknologiaohjelmaraportti 11/2002 Loppuraportti Informaatiotekniikka sähkönjakelussa TESLA-teknologiaohjelma 1998 2002 Loppuraportti

Lisätiedot

ROVANIEMEN VERKKO OY:N SÄHKÖASEMIEN KUORMITUSENNUSTE VUOSILLE 2011-2030

ROVANIEMEN VERKKO OY:N SÄHKÖASEMIEN KUORMITUSENNUSTE VUOSILLE 2011-2030 ROVANIEMEN VERKKO OY:N SÄHKÖASEMIEN KUORMITUSENNUSTE VUOSILLE 2011-2030 Pasi Moilanen Opinnäytetyö Huhtikuu 2011 Sähkötekniikan koulutusohjelma Sähkövoimatekniikan suuntautumisvaihtoehto Tampereen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Sähköverkko- ja sähkökauppaliiketoiminnan nykytila ja kehitysnäkymiä

Sähköverkko- ja sähkökauppaliiketoiminnan nykytila ja kehitysnäkymiä Raportti 15.6.2015 Sähköverkko- ja sähkökauppaliiketoiminnan nykytila ja kehitysnäkymiä Lappeenrannan teknillinen yliopisto 2015 Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology

Lisätiedot

VUOSI 2011 KÄYTETYT LYHENTEET

VUOSI 2011 KÄYTETYT LYHENTEET VUOSIKERTOMUS 2011 Haukiputaan Sähköosuuskunta 2011 VUOSI 2011 KÄYTETYT LYHENTEET lyhenne yksikkö esimerkki ENERGIA kwh kilowattitunti 6 kwh, sähkökiukaan tunnin käyttö MWh megawattitunti 20 MWh, keskiverto

Lisätiedot

Energiansäästölamppujen verkostovaikutukset ja elektronisten kuormien ja mittariluentajärjestelmien välinen yhteensopivuus - Vaihe 2

Energiansäästölamppujen verkostovaikutukset ja elektronisten kuormien ja mittariluentajärjestelmien välinen yhteensopivuus - Vaihe 2 Sähkötekniikka Energiansäästölamppujen verkostovaikutukset ja elektronisten kuormien ja mittariluentajärjestelmien välinen yhteensopivuus - Vaihe 2 Loppuraportti Pertti Pakonen Marko Pikkarainen Bashir

Lisätiedot

RAKENNUKSEN SÄHKÖVERKON JA LIITTYMÄN MITOITTAMINEN

RAKENNUKSEN SÄHKÖVERKON JA LIITTYMÄN MITOITTAMINEN Julkaisija: Sähkötieto ry. Kustantaja: Sähköinfo Oy Harakantie 18, PL 55, 02601 Espoo Puhelin (09) 547 610 Copyright: Sähkötieto ry. Kopioiminen sallittu omaan käyttöön. ST RAKENNUKSEN SÄHKÖ- VERKON JA

Lisätiedot

ÄLYKKÄÄT SÄHKÖVERKOT JA ENERGIA- MARKKINAT

ÄLYKKÄÄT SÄHKÖVERKOT JA ENERGIA- MARKKINAT ÄLYKKÄÄT SÄHKÖVERKOT JA ENERGIA- MARKKINAT SISÄLLYS 4 Älyverkkotutkimus luo perustaa tulevaisuuden energiajärjestelmälle 6 Ohjelman vaikuttavuus 7 Osallistujan puheenvuoro 8 Älykäs sähköverkko 10 Tulevaisuuden

Lisätiedot

TEKNINEN LIITE 2 OHJEESEEN SÄHKÖNTUOTANTOLAITOKSEN LIITTÄMINEN JAKELUVERKKOON - NIMELLISTEHOLTAAN YLI 50 kva LAITOKSEN LIITTÄMINEN

TEKNINEN LIITE 2 OHJEESEEN SÄHKÖNTUOTANTOLAITOKSEN LIITTÄMINEN JAKELUVERKKOON - NIMELLISTEHOLTAAN YLI 50 kva LAITOKSEN LIITTÄMINEN 1 TEKNINEN LIITE 2 OHJEESEEN SÄHKÖNTUOTANTOLAITOKSEN LIITTÄMINEN JAKELUVERKKOON - NIMELLISTEHOLTAAN YLI 50 kva LAITOKSEN LIITTÄMINEN Tähän liitteeseen on kerätty teknistä tietoa nimellisteholtaan yli 50

Lisätiedot

Tekninen opas nro 7. Tekninen opas nro 7. Sähkökäytön mitoitus

Tekninen opas nro 7. Tekninen opas nro 7. Sähkökäytön mitoitus Tekninen opas nro 7 Tekninen opas nro 7 Sähkökäytön mitoitus 2 Tekninen opas nro 7 - Sähkökäytön mitoitus Sisällysluettelo 1. Johdanto... 5 2. Sähkökäyttö... 6 3. Mitoituksen yleiskuvaus... 7 4. Oikosulkumoottori

Lisätiedot

Sähkömarkkinat - opetusmoniste

Sähkömarkkinat - opetusmoniste LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO LUT ENERGIA SÄHKÖTEKNIIKKA Sähkömarkkinat - opetusmoniste LUT 2014 Jarmo Partanen, Satu Viljainen, Jukka Lassila, Samuli Honkapuro, Kaisa Salovaara, Salla Annala, Mari

Lisätiedot

Tyyppikäyrämenettelyn laskentaohje

Tyyppikäyrämenettelyn laskentaohje 20.12.2007 Anssi Seppälä Tyyppikäyrämenettelyn laskentaohje Vuosikäyttöarvion ja tase-energiaennusteen laskenta 1 JOHDANTO Tyyppikäyrämenettelyn laskutoimituksista löytyy lyhyt maininta asetuksissa. Tyyppikäyrälaskentaa

Lisätiedot

17. MOOTTORIT JA GENERAATTORIT

17. MOOTTORIT JA GENERAATTORIT 17. MOOTTORIT JA GENERAATTORIT 17.1. IEC: n mitoitus Luku 17: Moottorit ja generaattorit IEC-tunnus IEC ( International Electrotechnical Commission ) on kehittänyt kansainväliset standardisarjat sähkökoneiden

Lisätiedot

VUOSI 2013 KÄYTETYT LYHENTEET

VUOSI 2013 KÄYTETYT LYHENTEET VUOSIKERTOMUS 2013 Haukiputaan Sähköosuuskunta 2013 VUOSI 2013 KÄYTETYT LYHENTEET lyhenne yksikkö esimerkki ENERGIA kwh kilowattitunti 6 kwh, sähkökiukaan tunnin käyttö MWh megawattitunti 20 MWh, keskiverto

Lisätiedot

BL20A0500 Sähkönjakelutekniikka. Johdanto Jarmo Partanen

BL20A0500 Sähkönjakelutekniikka. Johdanto Jarmo Partanen BL20A0500 Sähkönjakelutekniikka Johdanto Jarmo Partanen BL20A0500 Sähkönjakelutekniikka, 8.0 op Luennot: Prof. Jarmo Partanen, vko 44-49 ja 9-8, ma 10-12 ja ti 16-18, sali 6323 Harjoitukset: TkT Jukka

Lisätiedot

SENTRON. Verkkoanalysaattori SENTRON PAC3200. Esittely 1. Turvallisuusohjeet 2. Tuotteen esittely 3. Asennustapa 4. Asennus 5.

SENTRON. Verkkoanalysaattori SENTRON PAC3200. Esittely 1. Turvallisuusohjeet 2. Tuotteen esittely 3. Asennustapa 4. Asennus 5. Esittely 1 Turvallisuusohjeet 2 Tuotteen esittely 3 Asennustapa 4 SENTRON Verkkoanalysaattori Asennus 5 Kytkentä 6 Käyttöönotto 7 Operointi 8 Parametrointi 9 Laitekäsikirja Ylläpito ja huolto 10 Tekniset

Lisätiedot

RIKU PASONEN ENERGIAN VARASTOINTITEKNOLOGIOIDEN TEKNINEN JA TALOUDELLINEN VERTAILU

RIKU PASONEN ENERGIAN VARASTOINTITEKNOLOGIOIDEN TEKNINEN JA TALOUDELLINEN VERTAILU RIKU PASONEN ENERGIAN VARASTOINTITEKNOLOGIOIDEN TEKNINEN JA TALOUDELLINEN VERTAILU Kandidaatintyö Tarkastaja: Lehtori Risto Mikkonen II TIIVISTELMÄ TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Sähkötekniikan koulutusohjelma

Lisätiedot