KESKEYTYSTILASTO 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KESKEYTYSTILASTO 2016"

Transkriptio

1 KESKEYTYSTILASTO 216 (i)

2 ALKUSANAT Keskeytystilastointia uudistettiin perusteellisesti vuoden 21 alusta. Tietojen keruu muuttui käyttöpaikkakohtaiseksi ja aluejako toimitusvarmuusjaon mukaisesti asemakaava-alueeseen ja asemakaavan ulkopuoliseen alueeseen. Aikaisempaan tilastoon verrattuna muutokset ovat vaatineet sähköyhtiöiltä paljon tietojärjestelmien kehitystä tietojen keräämisessä, raportoinnissa ja keskeytystilaston kokoamisessa. Tilastoon kootaan tietoja jakeluverkoista sekä keskeytyskohtaisesti että käyttöpaikkakohtaisesti. Keskeytystiedot kootaan verkon käytön ja kunnossapidon tapahtumista, joista keskeytyskohtaisesti ilmoitetaan mm. keskeytyksen aiheuttaja, paikka, vikatyyppi, ajankohta ja laajuus. Käyttöpaikkakohtaisesti ilmoitetaan keskeytyksiä kokeneiden käyttöpaikkojen vuotuinen keskeytysaika- ja määrä eriteltynä mm. vika- ja suunniteltuihin keskeytyksiin. Keskeytys- ja käyttöpaikkatiedot eivät ole tässä vaiheessa täysin yhdenmukaisia, mikä aiheuttaa tilaston lukuihin eroja riippuen siitä kummasta lähteestä tieto on poimittu. Tietojen yhdenmukaisuutta tullaan jatkossa parantamaan. Vuoden 216 keskeytystilasto perustuu 6 jakeluverkonhaltijan keskeytystietoihin. Tilasto kattaa 98,3 % Suomen jakeluverkkojen johtopituudesta. Uusi tilastointi on näin saavuttanut saman kattavuuden kuin aikaisemmat tilastot. Keskeytystilaston on laatinut Enease Oy. Energiateollisuus ry:n puolesta julkaisun laatimisesta on vastannut Esa Niemelä. Julkaisija Energiateollisuus ry ET, Helsinki (Versio: :44:3.441) (ii)

3 SISÄLLYSLUETTELO 1. PERUSTIEDOT TILASTON SÄHKÖVERKOISTA JA SÄHKÖVERKKOYHTIÖISTÄ Keskijänniteverkon tiedot, 1-4 kv Keskijänniteverkon johtopituudet Keskijänniteverkon käyttöpaikka- ja energiatiedot Muut keskijänniteverkon tiedot Keskijännitejohtopituudet koko Suomessa Kyselyyn vastanneet verkonhaltijat 2 2. KESKIJÄNNITEVERKON KESKEYTYKSIÄ KOSKEVAT TUNNUSLUVUT KÄYTTÖPAIKKOJEN (ASIAKKAIDEN) MÄÄRILLÄ PAINOTETUT TUNNUSLUVUT Keskeytysaika asiakkaalla vuodessa Keskeytysten lukumäärä asiakkaalla vuodessa Asiakkaan keskeytysten keskipituus Keskeytyksiä kokonaisjohtopituutta kohti 2.2 ENERGIALLA PAINOTETUT TUNNUSLUVUT Keskeytysaika asiakkaalla vuodessa Keskeytysten lukumäärä asiakkaalla vuodessa 7 3. VUOTUISEN KESKEYTYSAJAN JAKAUMA KESKEYTYSAJAN JAKAUMA VUOTUISEN KESKEYTYSAJAN MUKAAN ASIAKASJAKAUMA VUOTUISEN KESKEYTYSAJAN MUKAAN KESKEYTYSTEN JAKAUMA KESKEYTYSAJAN MUKAAN KESKEYTYSTEN JAKAUMA KESKIMÄÄRÄISEN KESKEYTYPITUUDEN MUKAAN KESKEYTYSTUNNUSLUKUJEN JAKAUMA VERKONHALTIJOITTAIN Keskeytysaika asiakkaalla vuodessa Keskeytysten lukumäärä asiakkaalla vuodessa Vikakeskeytysmäärät vuoden aikana 12. KESKEYTYSMÄÄRIEN JA -AIKOJEN VUOSITTAINEN VAIHTELU 13.1 Keskijänniteverkon keskeytystaajuudet Vikakeskeytystaajuudet Aikajälleenkytkennät Suunnitellut keskeytykset 13.2 Asiakkaan keskimääräinen keskeytysaika Vikakeskeytysaika Suunniteltu keskeytysaika KESKEYTYSTEN JAKAUTUMINEN VERKON ERI OSIIN SEKÄ KESKEYTYSTEN SYYT Keskeytysten aiheuttajat verkon eri osissa Erityyppiset verkot Muut verkon osat Asiakkaan keskeytykset Asiakkaan keskeytysaika Asiakkaan keskeytysmäärä JÄLLEENKYTKENTÖJEN SELVITTÄMÄT VIAT Pika- ja aikajälleenkytkentöjen selvittämät viat kaikista vikakeskeytyksistä Jälleenkytkentöjen määrät asiakkaalla Energialla painotetut jälleenkytkentöjen määrät PIENJÄNNITEVERKON KESKEYTYKSET 19 LIITTEET LIITE 1 KESKEYTYKSIÄ KOSKEVAT TUNNUSLUVUT (iii)

4 1. PERUSTIEDOT TILASTON SÄHKÖVERKOISTA JA SÄHKÖVERKKOYHTIÖISTÄ 1.1 Keskijänniteverkon tiedot, 1-4 kv Keskijänniteverkon johtopituudet 1-4 kv verkko Avojohto PAS Ilmakaapelit Kaapelit Yhteensä Kaikki yhteensä Keskijänniteverkon käyttöpaikka- ja energiatiedot 1-4 kv verkko Käyttöpaikat/kpl Energiat/MWh Asemakaava-alue Asemakaavan ulkop. Kaikki yhteensä Muut keskijänniteverkon tiedot Komponentti kpl Jakelumuuntopiirit Syöttävät sähköasemat Johtolähdöt Keskijännitejohtopituudet koko Suomessa Johtoverkko 1-7 kv Yhteensä *) Avojohto Ilmakaapeli Maakaapeli Vesistökaap. Yhteensä *) Lähde: Energiavirasto ennakkotieto 1

5 1.3 Kyselyyn vastanneet verkonhaltijat Caruna Espoo Oy Elenia Oy Esse Elektro-Kraft Ab Herrfors Nät-Verkko Oy Ab JE-Siirto Oy Järvi-Suomen Energia Oy Keminmaan Energia Oy Koillis-Lapin Sähkö Oy Kronoby Elverk Ab Kuopion Sähköverkko Oy Kymenlaakson Sähköverkko Oy Lappeenrannan Energiaverkot Oy Leppäkosken Sähkö Oy Muonion Sähköosuuskunta Nurmijärven Sähköverkko Oy Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy Parikkalan valo Oy Pori Energia Sähköverkot Oy Raahen Energia Oy Rauman Energia Sähköverkko Oy Rovaniemen Verkko Oy Savon Voima Verkko Oy Tampereen Sähköverkko Oy Tornion Energia Oy Tunturiverkko Oy Vaasan Sähköverkko Oy Vantaan Energia Sähköverkot Oy Verkko Korpela Oy Äänekosken Energia Oy Caruna Oy ESE-Verkko Oy Helen Sähköverkko Oy Imatran Seudun Sähkönsiirto Oy Jylhän Sähköosuuskunta Kemin Energia Oy Keuruun Sähkö oy Koillis-Satakunnan Sähkö OY KSS Verkko Oy Kuoreveden Sähkö Oy Lammaisten Energia Oy LE-Sähköverkko Oy Loiste Sähköverkko Oy Nivos Energia Oy Nykarleby Kraftverk Ab Oulun Seudun Sähkö Verkkopalvelut Oy PKS Sähkönsiirto Oy Porvoon Sähköverkko Oy Rantakairan Sähkö Oy Rovakaira Oy Sallila Sähkönsiirto Oy SeiVerkot Oy Tenergia Oy Tornionlaakson Sähkö Oy Turku Energia Sähköverkot Oy Valkeakosken Energia Oy Vatajankosken Sähkö Oy Vetelin Sähkölaitos Oy Ålands Elandelslag 2

6 2. KESKIJÄNNITEVERKON KESKEYTYKSIÄ KOSKEVAT TUNNUSLUVUT 2.1 KÄYTTÖPAIKKOJEN (ASIAKKAIDEN) MÄÄRILLÄ PAINOTETUT TUNNUSLUVUT Keskeytysaika asiakkaalla vuodessa Keskimääräinen keskeytysaika asiakkaalla vuodessa h/a (kph/kp) SAIDI (keskeytysten käyttöpaikkatunnit jaettuna ko verkon kaikilla käyttöpaikkamäärillä) Keskeytysajan aiheuttajat (keskeytystiedoista, jälleenkytkennät ei mukana) tuntia Asemakaava-alue Asemakaavan ulkop. Yhteensä Muut syyt yhteensä Tekniset syyt Luonnon ilmiöt 6% 1% 1% 3% Keskeytysajan aiheuttajat (kaikki verkot, jälleenkytkennät ei mukana) 9% % % 1% Tuuli ja myrsky 4.97% Lumi- ja jääkuorma 4.87% Ukkonen 3.49% Muu sää.61% Eläimet.84% Rakenne- ja käyttövirhe 6.68% Tuntematon 8.94% Ulkopuoliset.8% Suunnitellut 14.% % Oman jakeluverkon vikakeskeytykset Muun verkon aih. keskeytykset Vikakeskeytykset yhteensä Suunnitellut keskeytykset Kaikki keskeytykset Asemakaava-alue Asemakaavan ulkop. Yhteensä

7 2.1.2 Keskeytysten lukumäärä asiakkaalla vuodessa Keskeytysten keskimääräinen lukumäärä asiakkaalla vuodessa kpl/a (kpk/kp) SAIFI (keskeytysten käyttöpaikkamäärät jaettuna ko verkon käyttöpaikkamäärillä) kpl Keskeytysmäärän aiheuttajat (keskeytystiedoista, jälleenkytkennät ei mukana) Asemakaava-alue Asemakaavan ulkop. Yhteensä Muut syyt yhteensä Tekniset syyt Luonnon ilmiöt Keskeytysmäärien osuudet aiheuttajittain (jälleenkytkennät ei mukana) 16% 13% 9% 3% 2% 8% 8% Tuuli ja myrsky 34.74% Lumi- ja jääkuorma 6.37% Ukkonen 8.9% Muu sää 1.6% Eläimet 2.79% Rakenne- ja käyttövirhe 13.7% Tuntematon 16.1% Ulkopuoliset 8.21% Suunnitellut 8.44% 6% 3% Keskeytysmäärän jakauma 41% 1% PJK:n selvittämät viat 44.39% AJK:n selvittämät viat 14.3% Pitkät keskeytykset 41.8% 44% Oman jakeluverkon vikakeskeytykset Muun verkon aih. keskeytykset Pitkät vikakeskeytykset yhteensä AJK:t PJK:t Vikakeskeytykset yhteensä Suunnitellut keskeytykset Kaikki ilman jälleenkytkentöjä Kaikki keskeytykset Asemakaava-alue Asemakaavan ulkop. Kaikki yhteensä

8 2.1.3 Asiakkaan keskeytysten keskipituus Asiakkaan keskeytysten keskipituus h (kph/kpk) Oman jakeluverkon vikakeskeytykset Muun verkon aih. keskeytykset Vikakeskeytykset yhteensä Suunnitellut keskeytykset Kaikki keskeytykset Asemakaava-alue Asemakaavan ulkop. Kaikki yhteensä Keskeytyksiä kokonaisjohtopituutta kohti (vikojen ja suunniteltujen keskeytysten kpl-määrä / 1km) Keskeytykseen johtaneiden vikojen aiheuttajat 2% 18% 62% 8% Tuuli ja myrsky 8.47% Lumi- ja jääkuorma 1.87% Ukkonen 2.28% Muu sää.38% Eläimet.78% Rakenne- ja käyttövirhe 4.8% Tuntematon 62.7% Ulkopuoliset 1.1% Suunnitellut 18.7% 2% 3% 1% % 4% Oman jakeluverkon vikakeskeytykset Muun verkon aih. keskeytykset Pitkät vikakeskeytykset yhteensä AJK:t PJK:t Vikakeskeytykset yhteensä Suunnitellut keskeytykset Kaikki ilman jälleenkytkentöjä Kaikki keskeytykset Kaikki yhteensä

9 2.2 ENERGIALLA PAINOTETUT TUNNUSLUVUT Keskeytysaika asiakkaalla vuodessa Energialla painotettu keskeytysaika asiakkaalla vuodessa h/a (käyttöpaikkojen vuosienergia kertaa keskeytysaika jaettuna ko verkon vuosienergialla) Keskeytysajan aiheuttajat (jälleenkytkennät ei mukana) tuntia Asemakaava-alue Asemakaavan ulkop. Yhteensä Oman verkon vikakeskeytykset Muun verkon vikak. Suunnitellut keskeytykset Oman jakeluverkon vikakeskeytykset Muun verkon aih. keskeytykset Vikakeskeytykset yhteensä Suunnitellut keskeytykset Kaikki keskeytykset Asemakaava-alue Asemakaavan ulkop. Kaikki yhteensä

10 2.2.2 Keskeytysten lukumäärä asiakkaalla vuodessa Energialla painotettu keskeytysten lukumäärä asiakkaalla vuodessa kpl/a (käyttöpaikkojen vuosienergia kertaa keskeytysmäärä jaettuna ko verkon vuosienergialla) Keskeytysmäärän aiheuttajat (jälleenkytkennät ei mukana) kpl Asemakaava-alue Asemakaavan ulkop. Yhteensä Oman verkon vikakeskeytykset Muun verkon vikak. Suunnitellut keskeytykset Oman jakeluverkon vikakeskeytykset Muun verkon aih. keskeytykset Pitkät vikakeskeytykset yhteensä AJK:t PJK:t Vikakeskeytykset yhteensä Suunnitellut keskeytykset Kaikki ilman jälleenkytkentöjä Kaikki keskeytykset Asemakaava-alue Asemakaavan ulkop. Kaikki yhteensä

11 3. VUOTUISEN KESKEYTYSAJAN JAKAUMA 3.1 KESKEYTYSAJAN JAKAUMA VUOTUISEN KESKEYTYSAJAN MUKAAN Kokonaiskeskeytysajan suhteellinen jakaantuminen käyttöpaikkojen vuotuisen keskeytyspituuden mukaan. Keskeytysajan jakauma vuodessa % (ei jälleenkytkentöjä) % Asemakaava-alue Asemakaavan ulkop. Yhteensä.-3 h 3-6 h 6-12 h h 1-3 vrk 3- vrk -8 vrk 8-12 vrk yli 12 vrk ASEMAKAAVA-ALUE Oman jv:n kesk. yht. Vikakesk. yht. Suunn. kesk. yht. KAIKKI YHTEENSÄ -3 h 3-6 h 6-12 h h 1-3 vrk 3- vrk -8 vrk 8-12 vrk yli 12 vrk 41.43% 16.7% 11.% 7.1% 3.%.%.%.%.% 1.7% 1.26%.%.%.%.%.%.%.% 42.29% 17.13% 12.43% 7.2% 3.%.%.%.%.% 1.2% 6.38%.82%.1%.%.%.%.%.% 47.26% 24.28% 16.22% 8.7% 3.99%.%.%.%.% ASEMAKAAVAN ULKOPUOLINEN ALUE Oman jv:n kesk. yht. Vikakesk. yht. Suunn. kesk. yht. KAIKKI YHTEENSÄ -3 h 3-6 h 6-12 h h 1-3 vrk 3- vrk -8 vrk 8-12 vrk yli 12 vrk 8.37% 1.66% 16.8% 24.6% 27.%.39%.%.2%.%.2%.12%.%.%.%.%.%.%.% 8.43% 1.73% 16.2% 24.8% 27.%.39%.%.2%.% 4.94% 3.79% 2.62% 1.2%.17%.%.%.%.% 8.47% 12.7% 2.1% 27.6% 3.74%.39%.%.3%.% YHTEENSÄ Oman jv:n kesk. yht. Vikakesk. yht. Suunn. kesk. yht. KAIKKI YHTEENSÄ -3 h 3-6 h 6-12 h h 1-3 vrk 3- vrk -8 vrk 8-12 vrk yli 12 vrk 13.73% 11.62% 1.33% 21.3% 23.66%.32%.%.2%.%.34%.3%.%.%.%.%.%.%.% 13.92% 11.76% 1.63% 21.31% 23.66%.32%.%.2%.%.76% 4.21% 2.33%.88%.14%.%.%.%.% 14.7% 14.8% 19.4% 24.48% 26.41%.32%.%.2%.% 8

12 3.2 ASIAKASJAKAUMA VUOTUISEN KESKEYTYSAJAN MUKAAN Käyttöpaikkojen suhteellinen jakauma vuotuisen keskeytysajan mukaan Asiakasjakauma eri keskeytysajoilla vuodessa % (ei jälleenkytkentöjä) % Asemakaava-alue Asemakaavan ulkop. Yhteensä.-3 h 3-6 h 6-12 h h 1-3 vrk 3- vrk -8 vrk 8-12 vrk yli 12 vrk ASEMAKAAVA-ALUE Oman jv:n kesk. yht. Vikakesk. yht. Suunn. kesk. yht. KAIKKI YHTEENSÄ -3 h 3-6 h 6-12 h h 1-3 vrk 3- vrk -8 vrk 8-12 vrk yli 12 vrk 26.7% 1.79%.67%.2%.6%.%.%.%.%.92%.12%.%.%.%.%.%.%.% 27.3% 1.84%.72%.2%.6%.%.%.%.% 3.72%.74%.%.%.%.%.%.%.% 28.2% 2.64%.9%.24%.7%.%.%.%.% ASEMAKAAVAN ULKOPUOLINEN ALUE Oman jv:n kesk. yht. Vikakesk. yht. Suunn. kesk. yht. KAIKKI YHTEENSÄ -3 h 3-6 h 6-12 h h 1-3 vrk 3- vrk -8 vrk 8-12 vrk yli 12 vrk 4.42% 17.2% 13.37% 9.6% 6.13%.3%.%.%.% 4.12%.19%.%.%.%.%.%.%.% 4.84% 17.6% 13.2% 9.61% 6.13%.3%.%.%.% 2.27% 6.4% 2.28%.46%.3%.%.%.%.%.1% 2.64% 16.73% 11.22% 6.72%.3%.%.%.% YHTEENSÄ Oman jv:n kesk. yht. Vikakesk. yht. Suunn. kesk. yht. KAIKKI YHTEENSÄ -3 h 3-6 h 6-12 h h 1-3 vrk 3- vrk -8 vrk 8-12 vrk yli 12 vrk 3.97%.32% 3.9% 2.39% 1.47%.1%.%.%.% 1.9%.13%.%.%.%.%.%.%.% 31.47%.39% 3.66% 2.39% 1.47%.1%.%.%.% 8.4% 2.%.7%.11%.1%.%.%.%.% 31.8% 6.63% 4.6% 2.79% 1.62%.1%.%.%.% 9

13 3.3 KESKEYTYSTEN JAKAUMA KESKEYTYSAJAN MUKAAN Keskeytysten suhteellinen pituusjakauma Keskeytysten jakauma eri keskeytysajoilla vuodessa % (ei jälleenkytkentöjä) % Yhteensä -3 min 3-6 min 1-4 h 4-8 h 8-12 h h 1-3 vrk 3- vrk yli vrk YHTEENSÄ Oman jv:n kesk. yht. Vikakesk. yht. Suunn. kesk. yht. KAIKKI YHTEENSÄ -3 h 3-6 h 6-12 h h 1-3 vrk 3- vrk -8 vrk 8-12 vrk yli 12 vrk.77% 17.9% 19.61%.8% 1.26% 1.2% 1.47%.1%.%.14%.11%.6%.1%.%.%.%.%.%.91% 17.2% 19.67%.9% 1.26% 1.3% 1.47%.1%.%.8% 1.63% 28.93% 1.36%.8%.3%.4%.%.1% 6.7% 32.82% 48.61% 6.9% 1.33% 1.6% 1.%.2%.1% 1

14 3.4 KESKEYTYSTEN JAKAUMA KESKIMÄÄRÄISEN KESKEYTYPITUUDEN MUKAAN Keskeytysten suhteellinen jakauma keskipituuden mukaan Keskeytysten jakauma keskipituuden (kph/kpk) mukaan (ei jälleenkytkentöjä) % Asemakaava-alue Asemakaavan ulkop. Yhteensä -3 min 3-6 min 1-4 h 4-8 h 8-12 h h 1-3 vrk 3- vrk yli vrk ASEMAKAAVA-ALUE Oman jv:n kesk. yht. Vikakesk. yht. Suunn. kesk. yht. KAIKKI YHTEENSÄ -3 h 3-6 h 6-12 h h 1-3 vrk 3- vrk -8 vrk 8-12 vrk yli 12 vrk 3.7% 12.22% 3.7%.32%.11%.12%.3%.%.%.14%.9%.2%.%.%.%.%.%.% 3.88% 12.31% 3.9%.32%.11%.12%.3%.%.%.36% 3.64% 4.99%.17%.2%.%.%.%.% 4.2% 1.96% 8.9%.%.13%.12%.3%.%.% ASEMAKAAVAN ULKOPUOLINEN ALUE Oman jv:n kesk. yht. Vikakesk. yht. Suunn. kesk. yht. KAIKKI YHTEENSÄ -3 h 3-6 h 6-12 h h 1-3 vrk 3- vrk -8 vrk 8-12 vrk yli 12 vrk.69% 3.77% 1.97% 1.6%.%.48%.6%.%.%.12%.12%.2%.%.%.%.%.%.%.8% 3.89% 1.99% 1.6%.%.48%.6%.%.%.2% 14.7% 2.98%.91%.3%.%.%.%.% 6.33% 4.9% 36.97% 2.47%.3%.49%.7%.%.% YHTEENSÄ Oman jv:n kesk. yht. Vikakesk. yht. Suunn. kesk. yht. KAIKKI YHTEENSÄ -3 h 3-6 h 6-12 h h 1-3 vrk 3- vrk -8 vrk 8-12 vrk yli 12 vrk 6.61% 31.99% 11.18% 1.2%.47%.47%.6%.%.%.1%.1%.3%.%.%.%.%.%.% 6.76% 32.14% 11.21% 1.2%.47%.47%.6%.%.% 1.2% 16.3% 28.32% 1.%.%.%.%.%.% 7.78% 48.66% 39.4% 2.2%.2%.48%.7%.%.% 11

15 4. KESKEYTYSTUNNUSLUKUJEN JAKAUMA VERKONHALTIJOITTAIN 4.1 Keskeytysaika asiakkaalla vuodessa Keskeytysaika asiakkaalla verkonhaltijoittain h/a (ei jälleenkytkentöjä) sisältäen vikakeskeytykset ja suunnitellut keskeytykset 1 yhtiön kokonaiskaapelointiaste keskeytysaika h/a 4.2 Keskeytysten lukumäärä asiakkaalla vuodessa Keskeytysmäärä asiakkaalla verkonhaltijoittain kpl/a (ei jälleenkytkentöjä) sisältäen vikakeskeytykset ja suunnitellut keskeytykset 1 yhtiön kokonaiskaapelointiaste keskeytysmäärä kpl/a 4.3 Vikakeskeytysmäärät vuoden aikana Vikakeskeytysmäärien jakautuminen vuoden aikana kpl/1km.8.6 kpl/1 km

16 . KESKEYTYSMÄÄRIEN JA -AIKOJEN VUOSITTAINEN VAIHTELU Tilastointitapa on muuttunut tilastohistorian alun 1973 jälkeen vuosina 2 ja 21, joten aikasarjoja vertailtaessa on otettava huomioon mm. tilastoinnin tarkkuuden parantuminen..1 Keskijänniteverkon keskeytystaajuudet.1.1 Vikakeskeytystaajuudet Keskijänniteverkon vikakeskeytystaajuudet kpl/1km vuosina , ei jälleenkytkentöjä kpl/1 km Kaikki 21- Maaseutu Taajama City Maaseutu Taajama vuosi.1.2 Aikajälleenkytkennät Keskijänniteverkon jälleenkytkennät kpl/1km vuosina kpl/1 km Kaikki 21- Maaseutu Taajama City Maaseutu Taajama vuosi.1.3 Suunnitellut keskeytykset Keskijänniteverkon suunniteltujen keskeytysten taajuudet kpl/1km vuosina Kaikki 21- Maaseutu Taajama City kpl/1 km vuosi 13

17 .2 Asiakkaan keskimääräinen keskeytysaika.2.1 Vikakeskeytysaika Asiakkaan keskimääräinen vikakeskeytysaika h/a vuosina , ei jälleenkytkentöjä h/a Asemakaavan ulkop. 21- Asemakaava-alue 21- Maaseutu Taajama City Maaseutu Taajama vuosi.2.2 Suunniteltu keskeytysaika Asiakkaan keskeytysaika suunnitelluista keskeytyksistä johtuen h/a vuosina h/a Asemakaavan ulkop. 21- Asemakaava-alue 21- Maaseutu Taajama City vuosi 14

18 6. KESKEYTYSTEN JAKAUTUMINEN VERKON ERI OSIIN SEKÄ KESKEYTYSTEN SYYT Seuraavassa on tarkasteltu ainoastaan verkonhaltijoiden oman verkon keskeytyksiä. Luvut eivät sisällä jälleenkytkentöjä. 6.1 Keskeytysten aiheuttajat verkon eri osissa Erityyppiset verkot Keskeytysten aiheuttajat erityyppisissä verkoissa, vikataajuus kpl/1km 9% 8% Avojohto 43% 4% PAS 9% 26% 22% 43% Ilmakaapeli 47% 21% 17% 1% Maakaapeli 66% 17% 2% 1% Luonnonilmiöt Tekniset syyt Muut syyt Suunnitellut keskeytykset AIHEUTTAJA Luonnonilmiöt yhteensä Tekniset syyt yhteensä Muut syyt yhteensä Oman verkon vikakeskeytykset Oman verkon suunnitellut keskeytykset YHTEENSÄ Avojohto PAS Ilmakaapeli Maakaapeli Muut verkon osat Keskeytysten aiheuttajat muissa verkon osissa, vikataajuus AIHEUTTAJA Luonnonilmiöt yhteensä Tekniset syyt yhteensä Muut syyt yhteensä Oman verkon vikakeskeytykset Oman verkon suunnitellut keskeytykset YHTEENSÄ Sähköasema kpl/asema Muuntamo kpl/1mp Sähköasema Muuntamo 2% 13% 26% 9% 68% 4% 1% 13% Luonnonilmiöt Tekniset syyt Muut syyt Suunnitellut keskeytykset 1

19 6.2 Asiakkaan keskeytykset Asiakkaan keskeytysaika Asiakkaan keskeytysajan h/a jakauma sijainnin ja keskeytyssyyn suhteen (kph/kp) VIKA Luonnonilmiöt yhteensä Tekniset syyt yhteensä Muut syyt yhteensä Oman verkon vikakesk. Oman verkon suunn. kesk. YHTEENSÄ Avojohto PAS Ilmakaapeli Maakaapeli Sähköasema Muuntamo pj-verkko as.verkko Keskeytysajan jakauma vian sijainnin perusteella 1%% % 3% 1% 16% % Avojohto 64% PAS 1% Ilmakaapeli % Maakaapeli % Sähköasema 3% Muuntamo 1% Pj-verkko 16% Asiakasverkko % 6% Eri verkon osien keskeytyksien aiheuttajat keskeytysajan suhteen Avojohto PAS Ilmakaapeli Maakaapeli 4% 4% 11% 2% 2% % % 8% 17% % 81% % 2% Luonnonilmiöt Tekniset syyt Ulkopuoliset syyt Suunnitellut keskeytykset Sähköasema Muuntamo Pj-verkko Asiakasverkko 43% 14% 29% 14% 43% 32% 11% 14% 6% 12% 11% 12% % 16

20 6.2.2 Asiakkaan keskeytysmäärä Asiakkaan keskeytysmäärän kpl/a jakauma sijainnin ja keskeytyssyyn suhteen (kpk/kp) VIKA Luonnonilmiöt yhteensä Tekniset syyt yhteensä Muut syyt yhteensä Oman verkon vikakesk. Oman verkon suunn. kesk. YHTEENSÄ Avojohto PAS Ilmakaapeli Maakaapeli Sähköasema Muuntamo pj-verkko as.verkko Keskeytysmäärän jakauma vian sijainnin perusteella 2% % 8% 1% 8% 7% % Avojohto 64% PAS 2% Ilmakaapeli % Maakaapeli 8% Sähköasema 1% Muuntamo 8% Pj-verkko 7% Asiakasverkko % 6% Eri verkon osien keskeytyksien aiheuttajat keskeytysmäärän suhteen Avojohto PAS Ilmakaapeli Maakaapeli 69% 9% 14% 8% 2% 6% 2% % 1% % 9% 6% 6% 29% Luonnonilmiöt Tekniset syyt Ulkopuoliset syyt Suunnitellut keskeytykset Sähköasema Muuntamo Pj-verkko Asiakasverkko 4% 21% 4% 21% 2% 1% 2% 3% 6% 19% 6% 19% % 17

21 7. JÄLLEENKYTKENTÖJEN SELVITTÄMÄT VIAT 7.1 Pika- ja aikajälleenkytkentöjen selvittämät viat kaikista vikakeskeytyksistä PJK:n selvittämät viat AJK:n selvittämät viat Pitkät keskeytykset KJ_verkko.11% 18.4% 26.8% 18% 27% PJK:n selvittämät viat AJK:n selvittämät viat Pitkät keskeytykset % 7.2 Jälleenkytkentöjen määrät asiakkaalla Jälleenkytkentöjen keskimääräiset määrät asiakkaalla vuodessa kpl/a (kpk/kp) (jälleenkytkentöjen käyttöpaikkamäärät jaettuna ko verkon käyttöpaikkamäärillä) AJK:t PJK:t Asemakaava Asemakaavan ulkop Energialla painotetut jälleenkytkentöjen määrät Energialla painotetut jälleenkytkentöjen määrät asiakkaalla vuodessa kpl/a (E(mp)k/E(tot)) (keskeytyksien muuntopiirienergiat jaettuna ko verkon vuosienergialla) AJK:t PJK:t Asemakaava Asemakaavan ulkop

22 8. PIENJÄNNITEVERKON KESKEYTYKSET Pienjänniteverkon keskeytysten lukumäärä asiakkaalla vuodessa kpl/a (kpl/kp) Yhtiökohtaisen pienjänniteverkon toimitusvarmuuden mukaan jaoteltuna Vikakeskeytykset Suunnitellut keskeytykset Yhteensä Asemakaava Asemakaavan ulkop. Yhteensä

23 LIITE 1 KESKEYTYKSIÄ KOSKEVAT TUNNUSLUVUT 1. KÄYTTÖPAIKKOJEN (ASIAKKAIDEN) MÄÄRILLÄ PAINOTETUT LUVUT Keskeytystiedoista 1.1 Keskimääräinen keskeytysaika asiakkaalla vuodessa h/a (kph/kp) SAIDI Luonnonilmiöt yhteensä Tuuli ja myrsky Lumi- ja jääkuorma Ukkonen Muu sää Eläimet Tekniset syyt yhteensä Rakenneviat Verkonhaltijan toiminta Muut syyt yhteensä Ulkopuolinen Tuntematon Force Majour OMAN JAKELUVERKON VIKAKESK. YHT. Oma syöttävä verkko Vieras syöttävä verkko Asiakkaan verkko PITKÄT VIKAKESKEYTYKSET YHT. AJK:t VIKAKESKEYTYKSET YHT. Oman verkon työkeskeytys Syöttävän verkon työkeskeytys Asiakkaan verkon työkeskeytys SUUNNITELLUT KESKEYTYKSET YHT. KAIKKI ILMAN JÄLLEENKYT. KAIKKI KESKEYTYKSET Asemakaava-alue Asemakaavan ulkop. Kaikki yhteensä

24 1.2 Keskeytysten lukumäärä asiakkaalla vuodessa kpl/a (kpk/kp) SAIFI Luonnonilmiöt yhteensä Tuuli ja myrsky Lumi- ja jääkuorma Ukkonen Muu sää Eläimet Tekniset syyt yhteensä Rakenneviat Verkonhaltijan toiminta Muut syyt yhteensä Ulkopuolinen Tuntematon Force Majour OMAN JAKELUVERKON VIKAKESK. YHT. Oma syöttävä verkko Vieras syöttävä verkko Asiakkaan verkko PITKÄT VIKAKESKEYTYKSET YHT. AJK:t PJK:t VIKAKESKEYTYKSET YHT. Oman verkon työkeskeytys Syöttävän verkon työkeskeytys Asiakkaan verkon työkeskeytys SUUNNITELLUT KESKEYTYKSET YHT. KAIKKI ILMAN JÄLLEENKYT. KAIKKI KESKEYTYKSET Asemakaava-alue Asemakaavan ulkop. Kaikki yhteensä

25 1.3 Asiakkaan keskeytysten keskipituus h (kph/kpk) Luonnonilmiöt yhteensä Tuuli ja myrsky Lumi- ja jääkuorma Ukkonen Muu sää Eläimet Tekniset syyt yhteensä Rakenneviat Verkonhaltijan toiminta Muut syyt yhteensä Ulkopuolinen Tuntematon Force Majour OMAN JAKELUVERKON VIKAKESK. YHT. Oma syöttävä verkko Vieras syöttävä verkko Asiakkaan verkko VIKAKESKEYTYKSET YHT. Oman verkon työkeskeytys Syöttävän verkon työkeskeytys Asiakkaan verkon työkeskeytys SUUNNITELLUT KESKEYTYKSET YHT. KAIKKI KESKEYTYKSET Asemakaava-alue Asemakaavan ulkop. Kaikki yhteensä

26 1.4 Keskeytyksiä kokonaisjohtopituutta kohti kpl/1km Luonnonilmiöt yhteensä Tuuli ja myrsky Lumi- ja jääkuorma Ukkonen Muu sää Eläimet Tekniset syyt yhteensä Rakenneviat Verkonhaltijan toiminta Muut syyt yhteensä Ulkopuolinen Tuntematon Force Majour OMAN JAKELUVERKON VIKAKESK. YHT. Oma syöttävä verkko Vieras syöttävä verkko Asiakkaan verkko PITKÄT VIKAKESKEYTYKSET YHT. AJK:t PJK:t VIKAKESKEYTYKSET YHT. Oman verkon työkeskeytys Syöttävän verkon työkeskeytys Asiakkaan verkon työkeskeytys SUUNNITELLUT KESKEYTYKSET YHT. KAIKKI ILMAN JÄLLEENKYT. KAIKKI KESKEYTYKSET Kaikki yhteensä

KESKEYTYSTILASTO 2015

KESKEYTYSTILASTO 2015 KESKEYTYSTILASTO 215 (i) ALKUSANAT Keskeytystilastointia uudistettiin perusteellisesti vuoden 215 alusta. Tietojen keruu muuttui käyttöpaikkakohtaiseksi ja aluejako toimitusvarmuusjaon mukaisesti asemakaava-alueeseen

Lisätiedot

KESKEYTYSTILASTO 2014

KESKEYTYSTILASTO 2014 KESKEYTYSTILASTO 2014 (i) ALKUSANAT Vuoden 2014 keskeytystilasto perustuu 69 jakeluverkonhaltijan keskeytystietoihin. Tilasto kattaa 96,7 % Suomen jakeluverkkotoiminnan volyymistä. Tiedot tähän tilastoon

Lisätiedot

KESKEYTYSTILASTO 2011

KESKEYTYSTILASTO 2011 KESKEYTYSTILASTO 2011 (i) ALKUSANAT Vuoden 2011 keskeytystilasto perustuu 74 jakeluverkonhaltijan keskeytystietoihin. Tilasto kattaa 98,6 % Suomen jakeluverkkotoiminnan volyymistä. Tiedot tähän tilastoon

Lisätiedot

KESKEYTYSTILASTO 2013

KESKEYTYSTILASTO 2013 KESKEYTYSTILASTO 2013 (i) ALKUSANAT Vuoden 2013 keskeytystilasto perustuu 69 jakeluverkonhaltijan keskeytystietoihin. Tilasto kattaa 97,6 % Suomen jakeluverkkotoiminnan volyymistä. Tiedot tähän tilastoon

Lisätiedot

KESKEYTYSTILASTO 2012

KESKEYTYSTILASTO 2012 KESKEYTYSTILASTO 2012 (i) ALKUSANAT Vuoden 2012 keskeytystilasto perustuu 71 jakeluverkonhaltijan keskeytystietoihin. Tilasto kattaa 96,7 % Suomen jakeluverkkotoiminnan volyymistä. Tiedot tähän tilastoon

Lisätiedot

Mediatapaaminen. Veli-Pekka Saajo Verkot

Mediatapaaminen. Veli-Pekka Saajo Verkot Mediatapaaminen Veli-Pekka Saajo 16.2.2017 Verkot Energiaviraston toimivalta ja siirtohinnoittelun kohtuullisuus Riippumaton kansallinen sääntelyviranomainen Toimivalta määritelty sähkömarkkinalainsäädännössä

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖ LUONNOKSISTA SÄHKÖVERKONHALTIJOIDEN VALVONTAMENETELMIEN SUUNTAVIIVOIKSI VUOSILLE 2012-2015

LAUSUNTOPYYNTÖ LUONNOKSISTA SÄHKÖVERKONHALTIJOIDEN VALVONTAMENETELMIEN SUUNTAVIIVOIKSI VUOSILLE 2012-2015 dnro 945/430/2010 837/430/2010 14.1.2011 LAUSUNTOPYYNTÖ LUONNOKSISTA SÄHKÖVERKONHALTIJOIDEN VALVONTAMENETELMIEN SUUNTAVIIVOIKSI VUOSILLE 2012-2015 Energiamarkkinavirasto on laatinut luonnokset sähköverkonhaltijoiden

Lisätiedot

Kaukolämmön keskeytystilasto 2016

Kaukolämmön keskeytystilasto 2016 Kaukolämmön keskeytystilasto 6 Kaukolämpö Kaukolämmön keskeytystilasto 6 Energiateollisuus ry 7 Energiateollisuus ry Kaukolämpö Kaukolämmön keskeytystilasto 6 Sisältö Teksti Yleistä Kerättävät tiedot

Lisätiedot

Kaukolämmön keskeytystilasto 2015

Kaukolämmön keskeytystilasto 2015 Kaukolämmön keskeytystilasto 5 Kaukolämpö Kaukolämmön keskeytystilasto 5 Energiateollisuus ry 6 Energiateollisuus ry Kaukolämpö Kaukolämmön keskeytystilasto 5 Sisältö Teksti Yleistä Kerättävät tiedot

Lisätiedot

Rovaniemen Energia konserni. Kaupunginvaltuusto

Rovaniemen Energia konserni. Kaupunginvaltuusto Rovaniemen Energia konserni - matalat tariffit Asiakkaille, osingot ja korot Omistajalle, uusiutuvan energian käytön lisääminen, henkilöstöresurssien kehittäminen ja investointien valmistelu Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Paikallisvoima ry:n lausunto datahub-projektin prosessi- ja tietomallikokonaisuuden määrittelydokumentaatiosta sekä teknisestä dokumentaatiosta

Paikallisvoima ry:n lausunto datahub-projektin prosessi- ja tietomallikokonaisuuden määrittelydokumentaatiosta sekä teknisestä dokumentaatiosta Fingrid Oyj Datahub datahub@fingrid.fi LAUSUNTO 19.2.2016 Viite: Kommentointipyyntönne 21.12.2015 ja 29.1.2016 Paikallisvoima ry:n lausunto datahub-projektin prosessi- ja tietomallikokonaisuuden määrittelydokumentaatiosta

Lisätiedot

Määräysluonnos sähköverkkotoiminnan tunnusluvuista ja niiden julkaisemisesta

Määräysluonnos sähköverkkotoiminnan tunnusluvuista ja niiden julkaisemisesta Määräysluonnos 1 (17) Määräysluonnos sähköverkkotoiminnan tunnusluvuista ja niiden julkaisemisesta Luonnos, Helsingissä Energiavirasto on määrännyt sähkömarkkinalain (588/2013) 27 :n 3 momentin nojalla:

Lisätiedot

Säävarma sähkönjakeluverkko Prof. Jarmo Partanen 040-5066564, jarmo.partanen@lut.fi

Säävarma sähkönjakeluverkko Prof. Jarmo Partanen 040-5066564, jarmo.partanen@lut.fi Säävarma sähkönjakeluverkko Prof. Jarmo Partanen 040-5066564, jarmo.partanen@lut.fi Säävarma sähkönjakeluverkko Säävarmassa sähkönjakeluverkossa sääilmiöt eivät aiheuta useita samanaikaisia vikoja Maakaapeli

Lisätiedot

Säävarma sähkönjakeluverkko Verkostomessut 30.1.2013,Tampere Prof. Jarmo Partanen 040-5066564, jarmo.partanen@lut.fi

Säävarma sähkönjakeluverkko Verkostomessut 30.1.2013,Tampere Prof. Jarmo Partanen 040-5066564, jarmo.partanen@lut.fi Säävarma sähkönjakeluverkko Verkostomessut 30.1.2013,Tampere Prof. Jarmo Partanen 040-5066564, jarmo.partanen@lut.fi Säävarma sähkönjakeluverkko Säävarmassa sähkönjakeluverkossa sääilmiöt eivät aiheuta

Lisätiedot

Pohjoismaisen sähköjärjestelmän käyttövarmuus

Pohjoismaisen sähköjärjestelmän käyttövarmuus Pohjoismaisen sähköjärjestelmän käyttövarmuus 26.11.2003 Professori Jarmo Partanen Lappeenrannan teknillinen yliopisto 1 Skandinaavinen sähkömarkkina-alue Pohjoismaat on yksi yhteiskäyttöalue: energian

Lisätiedot

Sähköverkkoyhtiöiden valokuituinvestoinnit Ruotsissa. Loppuraportti 10.12.2015

Sähköverkkoyhtiöiden valokuituinvestoinnit Ruotsissa. Loppuraportti 10.12.2015 Sähköverkkyhtiöiden valkuituinvestinnit Rutsissa Lppuraprtti 10.12.2015 Selvityksen tteuttaminen Selvitystyön rutsin suudesta n erillinen englanninkielinen kalvsarja Electrical and fiber netwrks fr husehld

Lisätiedot

Fennovoiman kaksi suoraa osakasta

Fennovoiman kaksi suoraa osakasta Lapin liiton valtuustoseminaari 20.5.2010 Maira Kettunen Fennovoima Oy Fennovoiman kaksi suoraa osakasta Suomalainen enemmistöomistus turvattu osakassopimuksin 48 paikallista energiayhtiötä 15 teollisuuden

Lisätiedot

Määräys sähköverkkotoiminnan tunnusluvuista ja niiden julkaisemisesta

Määräys sähköverkkotoiminnan tunnusluvuista ja niiden julkaisemisesta Määräys 1 (17) Määräys sähköverkkotoiminnan tunnusluvuista ja niiden julkaisemisesta Helsingissä 20.1.2017 Energiavirasto on määrännyt sähkömarkkinalain (588/2013) 27 :n 3 momentin nojalla: Tätä määräystä

Lisätiedot

Uutta ydinvoimaa Pohjois-Suomeen

Uutta ydinvoimaa Pohjois-Suomeen Uutta ydinvoimaa Pohjois-Suomeen ATS:n seminaari, Helsinki Pekka Ottavainen Toimitusjohtaja Voimaosakeyhtiö SF Fennovoima teollisuuden tukijalkana Kaksi vaihtoehtoa paikkakunnaksi Hankkeen aikataulu 2

Lisätiedot

Paikallisvoima ry:n lausunto: Selvitys vähittäismarkkinoiden tulevaisuuden tiedonvaihtoratkaisuista

Paikallisvoima ry:n lausunto: Selvitys vähittäismarkkinoiden tulevaisuuden tiedonvaihtoratkaisuista Työ- ja elinkeinoministeriö kirjaamo@tem.fi LAUSUNTO 6.2.2015 Viite: TEM/2557/00.06.02/2014 Paikallisvoima ry:n lausunto: Selvitys vähittäismarkkinoiden tulevaisuuden tiedonvaihtoratkaisuista Paikallisvoima

Lisätiedot

BL20A0500 Sähkönjakelutekniikka

BL20A0500 Sähkönjakelutekniikka BL0A0500 Sähkönjakelutekniikka Jakeluverkkojen tekninen laskenta Sähköjohdot - sähkönjakelujohtojen ominaisarvoja Johto r [ohm/km] x [ohm/km] Jännite [kv] Oikosulkukestoisuus Kuormitettavuus [A] Jäähtymisaikavakio

Lisätiedot

Tokaluokkalaisten energiansäästöviikon opetuspakettien tukijayhtiöt ja yhteyshenkilöt 2014

Tokaluokkalaisten energiansäästöviikon opetuspakettien tukijayhtiöt ja yhteyshenkilöt 2014 Tokaluokkalaisten energiansäästöviikon opetuspakettien tukijayhtiöt ja yhteyshenkilöt 2014 Alajärven Sähkö Oy, Kauppakatu 1, 62900 Alajärvi Raimo Koskela, p. 06-557 7470, raimo.koskela@alajarvensahko.fi

Lisätiedot

Kehittämissuunnitelmista toteutukseen

Kehittämissuunnitelmista toteutukseen Kehittämissuunnitelmista toteutukseen Verkostomessut, Tampere Miljardi-investoinnit sähköverkkoon -seminaari Johtaja Simo Nurmi, Energiavirasto 28.1.2015 Yleistä sähkönjakeluverkon kehittämisestä Sähkön

Lisätiedot

BL20A0700 Sähköverkkotekniikan peruskurssi

BL20A0700 Sähköverkkotekniikan peruskurssi BL20A0700 Sähköverkkotekniikan peruskurssi Sähkönlaatu Sähkön toimituksen laatu Sähkön laatu Sähkön toimittamiseen liittyvien palvelujen laatu, informaatio asiakkaille Jännitteen laatu Verkon käyttövarmuus,

Lisätiedot

Sähköä koko Suomelle. Fennovoima on mahdollisuus suomalaiselle ydinvoimaosaamiselle. Antti Vilkuna

Sähköä koko Suomelle. Fennovoima on mahdollisuus suomalaiselle ydinvoimaosaamiselle. Antti Vilkuna Sähköä koko Suomelle Fennovoima on mahdollisuus suomalaiselle ydinvoimaosaamiselle Antti Vilkuna Hankkeessa yhdistyvät suomalaisen yhteiskunnan, elinkeinoelämän ja kotitalouksien tarpeet Fennovoima Mikä?

Lisätiedot

Lausunto Energiamarkkinaviraston luonnoksesta sähköverkkotoiminnan tunnuslukuja koskevaksi määräykseksi

Lausunto Energiamarkkinaviraston luonnoksesta sähköverkkotoiminnan tunnuslukuja koskevaksi määräykseksi SÄHKÖVERKKO LAUSUNTO 1(5) Tuomas Maasalo 14.12.2011 Energiamarkkinavirasto virasto@emvi.fi Viite: Lausuntopyyntö 25.11.2011 dnro 963/002/2011 Lausunto Energiamarkkinaviraston luonnoksesta sähköverkkotoiminnan

Lisätiedot

Määräys sähköverkkotoiminnan tunnusluvuista ja niiden julkaisemisesta

Määräys sähköverkkotoiminnan tunnusluvuista ja niiden julkaisemisesta Määräys 1 (16) Määräys sähköverkkotoiminnan tunnusluvuista ja niiden julkaisemisesta Helsingissä 30.11.2015 Energiavirasto on määrännyt sähkömarkkinalain (588/2013) 27 :n 3 momentin nojalla: Tätä määräystä

Lisätiedot

Sähkön siirron hinnoittelu

Sähkön siirron hinnoittelu Sähkön siirron hinnoittelu Kenneth Hänninen Energiateollisuus ry kenneth.hanninen@energia.fi www.energia.fi Puh. 09 5305 2501 GSM 050 3202439 Suomessa toimii 80 verkkoyhtiötä hyvin erilaisissa olosuhteissa

Lisätiedot

Paikallisvoima ry:n kanta uusiutuvalla energialla tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain muuttamisesta

Paikallisvoima ry:n kanta uusiutuvalla energialla tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain muuttamisesta Työ- ja elinkeinoministeriö LAUSUNTO Energiaosasto PL 32 00023 Valtioneuvosto 13.6.2011 Viite: TEM/2932/03.01.01/2011 Paikallisvoima ry:n kanta uusiutuvalla energialla tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun

Lisätiedot

Janne Lehtosaari SÄHKÖNJAKELUVERKON KEHITTÄMISSUUNNITELMAN SUUNNITTELUKRITEERIEN TARKENTAMINEN

Janne Lehtosaari SÄHKÖNJAKELUVERKON KEHITTÄMISSUUNNITELMAN SUUNNITTELUKRITEERIEN TARKENTAMINEN Janne Lehtosaari SÄHKÖNJAKELUVERKON KEHITTÄMISSUUNNITELMAN SUUNNITTELUKRITEERIEN TARKENTAMINEN SÄHKÖNJAKELUVERKON KEHITTÄMISSUUNNITELMAN SUUNNITTELUKRITEERIEN TARKENTAMINEN Janne Lehtosaari Opinnäytetyö

Lisätiedot

MUUTA SÄHKÖVERKKOTOIMINTAA KUIN JAKELUVERKKOTOIMINTAA KOSKEVAT TUNNUSLUVUT, NIIDEN LASKENTAKAAVAT JA -OHJEET

MUUTA SÄHKÖVERKKOTOIMINTAA KUIN JAKELUVERKKOTOIMINTAA KOSKEVAT TUNNUSLUVUT, NIIDEN LASKENTAKAAVAT JA -OHJEET 590 Liite 2 MUUTA SÄHKÖVERKKOTOIMINTAA KUIN JAKELUVERKKOTOIMINTAA KOSKEVAT TUNNUSLUVUT, NIIDEN LASKENTAKAAVAT JA -OHJEET Muun sähköverkkotoiminnan laajuus ja luonne (1) Siirrettynä luovutettu sähköenergia

Lisätiedot

Energiayhtiöiden yhteystietoluettelo 2012

Energiayhtiöiden yhteystietoluettelo 2012 Energiayhtiöiden yhteystietoluettelo 2012 Alajärven Sähkö Oy Raimo Koskela Kauppakatu 1, 62900 Alajärvi p. 06 557 7470 raimo.koskela@alajarvensahko.fi Haminan Energia Tiiti Saarelainen Reutsinkatu 12,

Lisätiedot

KÄYTTÖTOIMINNAN RAPOR- TOINNIN KEHITTÄMINEN

KÄYTTÖTOIMINNAN RAPOR- TOINNIN KEHITTÄMINEN KÄYTTÖTOIMINNAN RAPOR- TOINNIN KEHITTÄMINEN Mikaela Levo Opinnäytetyö Maaliskuu 2015 Sähkötekniikka Sähkövoimatekniikka TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Sähkötekniikan koulutusohjelma Sähkövoimatekniikka

Lisätiedot

4 Suomen sähköjärjestelmä

4 Suomen sähköjärjestelmä 4 Suomen sähköjärjestelmä Suomen sähköjärjestelmä koostuu voimalaitoksista, siirto- ja jakeluverkoista sekä sähkön kulutuslaitteista. Suomen sähköjärjestelmä on osa yhteispohjoismaista Nordel-järjestelmää,

Lisätiedot

Sähkökatkot tuleeko yllätyksenä?

Sähkökatkot tuleeko yllätyksenä? Sähkökatkot tuleeko yllätyksenä? y 11.11.2010 Paula Ala-Nojonen, E.ON Kainuun Sähköverkko Oy Esityksen sisältö Taustaa verkkoyhtiöstämme sekä sähköverkkotoimialasta Suomessa Sähkön merkitys yhteiskunnalle

Lisätiedot

Tele-sähköprojekti - case

Tele-sähköprojekti - case Tele-sähköprojekti - case 7.11.2007 Paula Ala-Nojonen Kainuun Sähköverkko Oy Esityksen sisältö Lyhyesti yhtiöstämme Muutamia tietoja verkostamme ja toimintaympäristöstämme Miten olemme lähteneet purkamaan

Lisätiedot

Sähköenergiatekniikka

Sähköenergiatekniikka Sähköenergiatekniikka Luento 13 Sähkön laatu Matti Lehtonen Jännitteen laatu (EN 50160 Standardi) taajuus jännitetason vaihtelut nopeat jännitemuutokset harmoniset yliaaltojännitteet epäsymmetria signaalijännitteet

Lisätiedot

Uuden ydinvoimalan rakentaminen Pohjois-Suomeen

Uuden ydinvoimalan rakentaminen Pohjois-Suomeen Uuden ydinvoimalan rakentaminen Pohjois-Suomeen Maarakennuspäivä 2011 6.10.2011, Finlandia-talo Juha Matikainen Suunnittelupäällikkö Sähköä koko Suomelle Sijoituspaikan valinta Toteutus ja suomalainen

Lisätiedot

Energiayhtiöiden yhteystietoluettelo 2013

Energiayhtiöiden yhteystietoluettelo 2013 Energiayhtiöiden yhteystietoluettelo 2013 Alajärven Sähkö Oy Raimo Koskela Kauppakatu 1, 62900 Alajärvi p. 06-557 7470 raimo.koskela@alajarvensahko.fi Energiapolar Oy Päivi Alaoja, Susanne Martin PL 8013

Lisätiedot

Kiinteistö- ja mittaustoimi v. 2011. 1.3 Tontin lohkomistoimituk sen kesto keskimäärin (vrk)

Kiinteistö- ja mittaustoimi v. 2011. 1.3 Tontin lohkomistoimituk sen kesto keskimäärin (vrk) 1. KIINTEISTÖNMUODOSTUSTOIMINTA 1.1 Tontinlohkomisia suoritettu 1.1.1 Näissä tontteja yhteensä 1.2 Tontin lohkomisen yhteydessä tehtyjä kiinnitysten käsittelypäätöksiä 1.3 Tontin lohkomistoimituk sen kesto

Lisätiedot

Indeksitalon kiinteistöverot ja maksut 2015 / yli 30000 asukkaan kaupungit

Indeksitalon kiinteistöverot ja maksut 2015 / yli 30000 asukkaan kaupungit Kaupunki/kunta Indeksitalon kiinteistöverot ja maksut 2015 / yli 30000 asukkaan kaupungit Tontin kiint.vero euroa/m²/kk Rakenn. kiint.vero Kaukol. Vesi/jätev. Jätehuolto Yhteensä Lappeenranta 0.21 0.27

Lisätiedot

Lausunto tuottavuuskehityksen huomioivasta alan yleisestä tehostamistavoitteesta. Mikko Syrjänen Gaia Consulting Oy

Lausunto tuottavuuskehityksen huomioivasta alan yleisestä tehostamistavoitteesta. Mikko Syrjänen Gaia Consulting Oy Lausunto tuottavuuskehityksen huomioivasta alan yleisestä tehostamistavoitteesta Mikko Syrjänen Gaia Consulting Oy 9.2.2007 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 3 2 KÄYTETYT TUOTTAVUUDEN ARVIOINNIN MENETELMÄT...

Lisätiedot

Liite 2 - YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISTAVOITTEEN MÄÄRITTELY 1 YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISPOTENTIAALIN MITTAAMINEN

Liite 2 - YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISTAVOITTEEN MÄÄRITTELY 1 YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISPOTENTIAALIN MITTAAMINEN Liite 2 - YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISTAVOITTEEN MÄÄRITTELY Asianosainen: Imatran Seudun Sähkönsiirto Oy Liittyy päätökseen dnro: 945/430/2010 Energiamarkkinavirasto on määrittänyt 1.1.2012 alkavalla ja

Lisätiedot

SÄHKÖÄ TUOTANTOPISTEILTÄ ASIAKKAILLE. Otaniemessä 13.4.2015

SÄHKÖÄ TUOTANTOPISTEILTÄ ASIAKKAILLE. Otaniemessä 13.4.2015 SÄHKÖÄ TUOTANTOPISTEILTÄ ASIAKKAILLE Otaniemessä 13.4.2015 Sisältö Yritystietoa Helen Oy Helen Sähköverkko Oy Sähkö tuotteena Sähkön siirto Sähkön myynti Sähkönjakelujärjestelmän perusrakenteita Sähkövoimajärjestelmät

Lisätiedot

Muuta sähköverkkotoimintaa koskevien tunnuslukujen ohjeet

Muuta sähköverkkotoimintaa koskevien tunnuslukujen ohjeet Muuta sähköverkkotoimintaa koskevien tunnuslukujen ohjeet Muun sähköverkkotoiminnan laajuus ja luonne (1) Verkkoon vastaanotetun sähköenergian määrä, GWh Maan sisäiset liityntäpisteet, GWh vuoden aikana

Lisätiedot

Määräys. sähköverkkotoiminnan tunnusluvuista ja niiden julkaisemisesta. Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2011

Määräys. sähköverkkotoiminnan tunnusluvuista ja niiden julkaisemisesta. Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2011 dnro 963/002/2011 Määräys sähköverkkotoiminnan tunnusluvuista ja niiden julkaisemisesta Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2011 Energiamarkkinavirasto on määrännyt 17 päivänä maaliskuuta 1995 annetun

Lisätiedot

Hanhikivi 1 - Energiaa Pohjois-Suomeen

Hanhikivi 1 - Energiaa Pohjois-Suomeen Hanhikivi 1 - Energiaa Pohjois-Suomeen Enterprise Forum 1/2012 Oulun Yliopisto Minttu Hietamäki Ydintekniikka-asiantuntija Fennovoima teollisuuden tukijalkana Ydinvoima meillä ja maailmalla Ydinvoimala

Lisätiedot

Liite 2 - YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISTAVOITTEEN MÄÄRITTELY 1 YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISPOTENTIAALIN MITTAAMINEN

Liite 2 - YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISTAVOITTEEN MÄÄRITTELY 1 YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISPOTENTIAALIN MITTAAMINEN Liite 2 - YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISTAVOITTEEN MÄÄRITTELY Asianosainen: PKS Sähkönsiirto Oy Liittyy päätökseen dnro: 945/430/2010 Energiamarkkinavirasto on määrittänyt 1.1.2012 alkavalla ja 31.12.2015

Lisätiedot

OSAKKAIDEN INVESTOINTIPÄÄTÖS. Tiivistelmämuistio MUISTIO 1 (2) 2013-09-09

OSAKKAIDEN INVESTOINTIPÄÄTÖS. Tiivistelmämuistio MUISTIO 1 (2) 2013-09-09 MUISTIO 1 (2) 2013-09-09 OSAKKAIDEN INVESTOINTIPÄÄTÖS Tiivistelmämuistio Fennovoima Oy:n johdon esitykseen perustuen yhtiön hallitus on päättänyt aloittaa prosessin, joka tähtää investointipäätökseen Hanhikivi

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2014. 1012/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2014. 1012/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2014 1012/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

Energiayhtiöiden yhteystietoluettelo 2011

Energiayhtiöiden yhteystietoluettelo 2011 Energiayhtiöiden yhteystietoluettelo 2011 Alajärven Sähkö Oy Raimo Koskela Kauppakatu 1, 62900 Alajärvi p. 06-557 7470 raimo.koskela@alajarvensahko.fi Energiapolar Oy Päivi Alaoja, Susanne Martin PL 8013

Lisätiedot

Liite 2 - YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISTAVOITTEEN MÄÄRITTELY 1 YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISPOTENTIAALIN MITTAAMINEN

Liite 2 - YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISTAVOITTEEN MÄÄRITTELY 1 YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISPOTENTIAALIN MITTAAMINEN Liite 2 - YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISTAVOITTEEN MÄÄRITTELY Asianosainen: Valkeakosken Energia Oy Liittyy päätökseen dnro: 945/430/2010 Energiamarkkinavirasto on määrittänyt 1.1.2012 alkavalla ja 31.12.2015

Lisätiedot

EQL sähkön laadun hallinta sähkönjakeluverkoille

EQL sähkön laadun hallinta sähkönjakeluverkoille EQL sähkön laadun hallinta sähkönjakeluverkoille Seppo Vehviläinen Tekninen johtaja, MX Electrix Oy seppo.vehvilainen@electrix.fi puh. +358 3 5784847 gsm, +358 405 797844 www.electrix.fi Anssi Seppälä

Lisätiedot

Energiayhtiöiden yhteystietoluettelo 2011

Energiayhtiöiden yhteystietoluettelo 2011 Energiayhtiöiden yhteystietoluettelo 2011 Alajärven Sähkö Oy Raimo Koskela Kauppakatu 1, 62900 Alajärvi p. 06 557 7470 raimo.koskela@alajarvensahko.fi Energiapolar Oy Päivi Alaoja, Susanne Martin PL 8013

Lisätiedot

Liite 2 - YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISTAVOITTEEN MÄÄRITTELY 1 YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISPOTENTIAALIN MITTAAMINEN

Liite 2 - YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISTAVOITTEEN MÄÄRITTELY 1 YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISPOTENTIAALIN MITTAAMINEN Liite 2 - YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISTAVOITTEEN MÄÄRITTELY Asianosainen: Järvi-Suomen Energia Oy Liittyy päätökseen dnro: 945/430/2010 Energiamarkkinavirasto on määrittänyt 1.1.2012 alkavalla ja 31.12.2015

Lisätiedot

TTY Sähkövoimatekniikka

TTY Sähkövoimatekniikka Käyttöohje InterruptionManager ohjelmaan 29.9.2006 Versio 3.0.0 Kimmo Kivikko Sisällys Sisällys...2 1 Yleistä...3 2 Sovelluksen asennus...3 3 Sovelluksen käyttöönotto...4 4 Sovelluksen käyttö...8 4.1 Uuden

Lisätiedot

Eduskunnan talousvaliokunta / HE 50/2017. PKS Sähkönsiirto Oy Arto Gylén

Eduskunnan talousvaliokunta / HE 50/2017. PKS Sähkönsiirto Oy Arto Gylén Eduskunnan talousvaliokunta 13.6.2017 / HE 50/2017 PKS Sähkönsiirto Oy Arto Gylén 1 PKS Sähkönsiirto Oy vuonna 2016 Liikevaihto (siirtomaksut) 49 milj. Investoinnit 28 milj. Asiakkaita 88 500 Verkostopituus

Lisätiedot

Liite 2 - YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISTAVOITTEEN MÄÄRITTELY 1 YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISPOTENTIAALIN MITTAAMINEN

Liite 2 - YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISTAVOITTEEN MÄÄRITTELY 1 YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISPOTENTIAALIN MITTAAMINEN Liite 2 - YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISTAVOITTEEN MÄÄRITTELY Asianosainen: Rantakairan Sähkö Oy Liittyy päätökseen dnro: 945/430/2010 Energiamarkkinavirasto on määrittänyt 1.1.2012 alkavalla ja 31.12.2015

Lisätiedot

Liite 2 - YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISTAVOITTEEN MÄÄRITTELY 1 YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISPOTENTIAALIN MITTAAMINEN

Liite 2 - YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISTAVOITTEEN MÄÄRITTELY 1 YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISPOTENTIAALIN MITTAAMINEN Liite 2 - YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISTAVOITTEEN MÄÄRITTELY Asianosainen: Koillis-Lapin Sähkö Oy Liittyy päätökseen dnro: 945/430/2010 Energiamarkkinavirasto on määrittänyt 1.1.2012 alkavalla ja 31.12.2015

Lisätiedot

SÄHKÖN KANTAVERKKOTOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 2013

SÄHKÖN KANTAVERKKOTOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 2013 SÄHKÖN KANTAVERKKOTOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 2013 viite: EMV määräys sähköverkkotoiminnan tunnusluvuista ja niiden julkaisemisesta 21.12.2011. Yhtiön nimi Fingrid Oyj Sähkön kantaverkkotoiminnan laajuus

Lisätiedot

JAKELUVERKKOTOIMINTAA KOSKEVAT TUNNUSLUVUT, NIIDEN LASKENTAKAAVAT JA -OHJEET

JAKELUVERKKOTOIMINTAA KOSKEVAT TUNNUSLUVUT, NIIDEN LASKENTAKAAVAT JA -OHJEET 585 Liite 1 JAKELUVERKKOTOIMINTAA KOSKEVAT TUNNUSLUVUT, NIIDEN LASKENTAKAAVAT JA -OHJEET Jakeluverkkotoiminnan laajuus ja luonne (1) Siirretty sähköenergia kyseisen verkon alueella, GWh 0,4 kv:n verkko,

Lisätiedot

Ydinvoimahankkeen tulevat vaiheet

Ydinvoimahankkeen tulevat vaiheet Ydinvoimahankkeen tulevat vaiheet Kemi Minna Palosaari Fennovoima teollisuuden tukijalkana Hankkeen eteneminen Työmarkkinakäytännöt ja yhteistyö viranomaisten kanssa Rekrytointi, koulutus ja kehittäminen

Lisätiedot

Määräys. sähkönjakeluverkon kehittämissuunnitelmasta. Annettu Helsingissä 13 päivänä tammikuuta 2014

Määräys. sähkönjakeluverkon kehittämissuunnitelmasta. Annettu Helsingissä 13 päivänä tammikuuta 2014 1/3 dnro 823/002/2013 Määräys sähkönjakeluverkon kehittämissuunnitelmasta Annettu Helsingissä 13 päivänä tammikuuta 2014 Energiavirasto on määrännyt 9 päivänä elokuuta 2013 annetun sähkömarkkinalain (588/2013)

Lisätiedot

Suomen Kaukolämpö ry 2002 ISSN 1237-8879. Sky-kansio 7/7

Suomen Kaukolämpö ry 2002 ISSN 1237-8879. Sky-kansio 7/7 Kaukolämpöennuste vuodelle 2003 Suomen Kaukolämpö ry 2002 ISSN 1237-8879 Sky-kansio 7/7 KAUKOLÄMPÖENNUSTE VUODELLE 2003 SISÄLTÖ: 1. TEKSTIOSA 1.1 Yleistä... 1 1.2 Kaukolämpöjohdot... 1 1.3 Asiakkaat...

Lisätiedot

SÄHKÖÄ TUOTANTOPISTEILTÄ ASIAKKAILLE. Otaniemessä

SÄHKÖÄ TUOTANTOPISTEILTÄ ASIAKKAILLE. Otaniemessä SÄHKÖÄ TUOTANTOPISTEILTÄ ASIAKKAILLE Otaniemessä 11.4.2016 Sisältö Yritystietoa Helen Oy Helen Sähköverkko Oy Sähkö tuotteena Sähkön siirto Sähkön myynti Sähkönjakelujärjestelmän perusrakenteita Sähkövoimajärjestelmät

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta /2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta /2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2011 433/2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

SÄHKÖNJAKELUN TOIMITUSVARMUUDEN KRITEERISTÖ JA TAVOITETASOT

SÄHKÖNJAKELUN TOIMITUSVARMUUDEN KRITEERISTÖ JA TAVOITETASOT LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Energiatutkimus SER Tutkimusraportti 13.4.2010 SÄHKÖNJAKELUN TOIMITUSVARMUUDEN KRITEERISTÖ JA TAVOITETASOT Lappeenrannan teknillinen yliopisto Tampereen teknillinen

Lisätiedot

Kotien aurinkosähkö nyt kovassa kasvussa Uudellamaalla jo yli 260 voimalaa

Kotien aurinkosähkö nyt kovassa kasvussa Uudellamaalla jo yli 260 voimalaa Kotien aurinkosähkö nyt kovassa kasvussa Uudellamaalla jo yli 260 voimalaa Julkaistu 03.11.2015 08:37. Aurinkosähköjärjestelmiä on kytketty sähköverkkoon eniten Uudellamaalla ja Varsinais Suomessa. Tuotanto

Lisätiedot

Toiveena alueellistaminen käytäntönä keskittyminen

Toiveena alueellistaminen käytäntönä keskittyminen Siirtolaisuusinstituutti Migrationsinstitutet Institute of Migration Toiveena alueellistaminen käytäntönä keskittyminen Muuttoliikesymposium 2010 Tutkija Heli Sjöblom-Immala TUTKIMUSHANKE MAAHANMUUTTAJIEN

Lisätiedot

Myrskyistä saatu ja myös otettu oppia

Myrskyistä saatu ja myös otettu oppia Myrskyistä saatu ja myös otettu oppia Mäntsälän Sähkö Oy Esa Muukka, ET:n Työmarkkinaseminaari 20. 21.9.2012 Julkinen keskustelu mediassa: Asetelmasta Makaamme monopolin suojassa emmekä tee mitään. Fakta:

Lisätiedot

Liite 2 - YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISTAVOITTEEN MÄÄRITTELY 1 YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISPOTENTIAALIN MITTAAMINEN

Liite 2 - YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISTAVOITTEEN MÄÄRITTELY 1 YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISPOTENTIAALIN MITTAAMINEN Liite 2 - YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISTAVOITTEEN MÄÄRITTELY Asianosainen: Alajärven Sähkö Oy Liittyy päätökseen dnro: 945/430/2010 Energiamarkkinavirasto on määrittänyt 1.1.2012 alkavalla ja 31.12.2015 päättyvällä

Lisätiedot

NYKYTILANTEEN KARTOITUS TOIMITUSVARMUUSKRITEERIS- TÖN NÄKÖKULMASTA: KYMENLAAKSON SÄHKÖVERKKO OY

NYKYTILANTEEN KARTOITUS TOIMITUSVARMUUSKRITEERIS- TÖN NÄKÖKULMASTA: KYMENLAAKSON SÄHKÖVERKKO OY NYKYTILANTEEN KARTOITUS TOIMITUSVARMUUSKRITEERIS- TÖN NÄKÖKULMASTA: KYMENLAAKSON SÄHKÖVERKKO OY Survey of current situation from standpoint of distribution security criteria: Kymenlaakson Sähköverkko Ltd

Lisätiedot

Määräys. sähköverkkotoiminnan tunnuslukujen julkaisemisesta. Annettu Helsingissä 2 päivänä joulukuuta 2005

Määräys. sähköverkkotoiminnan tunnuslukujen julkaisemisesta. Annettu Helsingissä 2 päivänä joulukuuta 2005 Dro 1345/01/2005 Määräys sähköverkkotoimia tuuslukuje julkaisemisesta Aettu Helsigissä 2 päivää joulukuuta 2005 Eergiamarkkiavirasto o määräyt 17 päivää maaliskuuta 1995 aetu sähkömarkkialai (386/1995)

Lisätiedot

Aamuseminaari 25.5.2012. Toimitusvarmuuden parantaminen

Aamuseminaari 25.5.2012. Toimitusvarmuuden parantaminen Aamuseminaari 25.5.2012 Toimitusvarmuuden parantaminen Arto Gylén PKS Sähkönsiirto Oy Arto Jukka Gylén Ahonen 18.5.2012 1.4.2012 1/10 1/14 PKS Sähkönsiirto Oy Liikevaihto 44 milj. Investoinnit 17 milj.

Lisätiedot

Lapin maahanmuuttotilastoja Anne-Mari Suopajärvi Lapin ELY-keskus

Lapin maahanmuuttotilastoja Anne-Mari Suopajärvi Lapin ELY-keskus Lapin maahanmuuttotilastoja Anne-Mari Suopajärvi Lapin ELY-keskus Lappi kodiksi maahanmuutto- ja kotouttamistyön ajankohtaisseminaari Rovaniemi 5.10.2016 Ulkomaan kansalaisten osuus väestöstä 31.12.2015

Lisätiedot

KAUKO-OHJATTAVIEN EROTTIMIEN JA VERKKOKATKAISIJOIDEN HYÖ- DYNTÄMINEN HIIRIKOSKEN ENER- GIA OY:N VERKOSSA

KAUKO-OHJATTAVIEN EROTTIMIEN JA VERKKOKATKAISIJOIDEN HYÖ- DYNTÄMINEN HIIRIKOSKEN ENER- GIA OY:N VERKOSSA Timo Antero Erkkilä KAUKO-OHJATTAVIEN EROTTIMIEN JA VERKKOKATKAISIJOIDEN HYÖ- DYNTÄMINEN HIIRIKOSKEN ENER- GIA OY:N VERKOSSA Tekniikka ja liikenne 2011 ALKUSANAT 2 Tämä opinnäytetyö on tehty Hiirikosken

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Sähkötekniikan osasto Sähkömarkkinoiden opintosuunta

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Sähkötekniikan osasto Sähkömarkkinoiden opintosuunta LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Sähkötekniikan osasto Sähkömarkkinoiden opintosuunta http://www.lut.fi/fi/technology/electrical_engineering/ DIPLOMITYÖ SÄHKÖNJAKELUVERKON KÄYTTÖVARMUUDEN KEHITTÄMINEN

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta /2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta /2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta 2014 517/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen

Lisätiedot

Asiakasverkkojen loistehon kompensointi Verkkotoimikunta Jussi Antikainen

Asiakasverkkojen loistehon kompensointi Verkkotoimikunta Jussi Antikainen Asiakasverkkojen loistehon kompensointi 2.12.1015 Verkkotoimikunta Jussi Antikainen Savon Voima Verkko Oy Sähköverkko 110 kv -verkko 503 km 45 kv -verkko 126,9 km 110/20 kv -sähköasema 37 kpl 45/20 kv

Lisätiedot

MENETELMÄT SÄHKÖNKÄYTTÖPAIKKOJEN LIITTÄMISESTÄ PERITTÄVIIN MAKSUIHIN

MENETELMÄT SÄHKÖNKÄYTTÖPAIKKOJEN LIITTÄMISESTÄ PERITTÄVIIN MAKSUIHIN SISÄLLYS: MENETELMÄT SÄHKÖNKÄYTTÖPAIKKOJEN LIITTÄMISESTÄ PERITTÄVIIN MAKSUIHIN 1. YLEISTÄ... 2 2. LIITTYMIEN HINNOITTELUPERIAATTEET... 2 2.1. Liittymismaksuperiaatteet pienjänniteverkossa (0,4 kv)... 2

Lisätiedot

Lausunto Energiamarkkinaviraston luonnoksesta sähköverkkotoiminnan tunnuslukuja koskevaksi määräykseksi

Lausunto Energiamarkkinaviraston luonnoksesta sähköverkkotoiminnan tunnuslukuja koskevaksi määräykseksi SÄHKÖVERKKO LAUSUNTO 1(10) Tuomas Maasalo 18.11.2011 Energiamarkkinavirasto virasto@emvi.fi Viite: Lausuntopyyntö 4.11.2011 dnro 963/002/2011 Lausunto Energiamarkkinaviraston luonnoksesta sähköverkkotoiminnan

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä päivänä kuuta 2012 Liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

PKS-konserni lukuina 2013

PKS-konserni lukuina 2013 VESIHUOLLON RISKIT JA NIIDEN HALLINTA VESIOSUUSKUNNISSA Joensuu 20.3.2014 Nurmes 21.3.2014 Juha Sirviö, Mikko Leinonen PKS-konserni lukuina 2013 Liikevaihto 119 milj. Investoinnit 36,5 milj. Sähkön siirto

Lisätiedot

SÄHKÖVERKON VIOISTA ALKANEET MAASTO- JA METSÄPALOT

SÄHKÖVERKON VIOISTA ALKANEET MAASTO- JA METSÄPALOT SÄHKÖVERKON VIOISTA ALKANEET MAASTO- JA METSÄPALOT Lääninvalmiusjohtaja, tekn. tri Veli-Pekka Nurmi Länsi-Suomen lääninhallitus PL 22, 20801 TURKU Ylitarkastaja, ins. (AMK) Antti Nenonen Turvatekniikan

Lisätiedot

ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain

ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain Asiakaspalvelukeskus löytää asiantuntijamme Asiakaspalvelukeskus on ABB:n yhteydenottokanava, jonka kautta välitämme asiasi oikean henkilön

Lisätiedot

TARVO SIUKOLA SÄHKÖMARKKINALAIN MUKAINEN KEHITTÄMISVELVOLLISUUS SÄHKÖVERKKOTOIMINNAN VIRANOMAISVALVONNASSA

TARVO SIUKOLA SÄHKÖMARKKINALAIN MUKAINEN KEHITTÄMISVELVOLLISUUS SÄHKÖVERKKOTOIMINNAN VIRANOMAISVALVONNASSA TARVO SIUKOLA SÄHKÖMARKKINALAIN MUKAINEN KEHITTÄMISVELVOLLISUUS SÄHKÖVERKKOTOIMINNAN VIRANOMAISVALVONNASSA Diplomityö Tarkastaja: professori Pertti Järventausta Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta /2014 Maa- ja metsätalousministeriön asetus. kiinteistötietojärjestelmän tulojen jakamisesta

Julkaistu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta /2014 Maa- ja metsätalousministeriön asetus. kiinteistötietojärjestelmän tulojen jakamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2014 1140/2014 Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötietojärjestelmän tulojen jakamisesta Annettu Helsingissä 10 päivänä joulukuuta

Lisätiedot

Hyvän omaisuuden hallinnan vaikutus siirtovarmuuteen. Marcus Stenstrand kunnonhallintapäällikkö

Hyvän omaisuuden hallinnan vaikutus siirtovarmuuteen. Marcus Stenstrand kunnonhallintapäällikkö Hyvän omaisuuden hallinnan vaikutus siirtovarmuuteen Marcus Stenstrand kunnonhallintapäällikkö Sisältö Onko häiriöiden/vikojen määrä hyväksyttävällä tasolla? Mitä tilastot kertovat Paremmat tulokset "tuunatulla"

Lisätiedot

Viite: TEM/1105/ /2016 TEM038:00/2016

Viite: TEM/1105/ /2016 TEM038:00/2016 kirjaamo@tem.fi Viite: TEM/1105/03.01.02/2016 TEM038:00/2016 Pohjois- ja Itä-Suomen harvaan asutulla alueella toimivien jakeluverkonhaltijoiden lausunto hallituksen esitykseen siirto- ja jakelumaksujen

Lisätiedot

Espoo IKÄVAKIOIDUT. Yhteensä 0,0. Ikäluokittain. IKÄVAKIOIMATTOMAT Yhteensä -100-50 0 50 100 1,8 0,6 8,3 2,9

Espoo IKÄVAKIOIDUT. Yhteensä 0,0. Ikäluokittain. IKÄVAKIOIMATTOMAT Yhteensä -100-50 0 50 100 1,8 0,6 8,3 2,9 Espoo % -00-0 0 0 00 0 -, -,, 0,,,,0, -, -, -0, -, -, -,, - v. -, -0,,,, -, Espoo -00-0 -0-0 - 0 Miljoonaa euroa 0 -, -, -, -,0 -, -,0 -, -,, 0,, 0,,, 0, - v. -, -0,,, 0, -, Helsinki % -00-0 0 0 00 0,

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2013. 614/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus. radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta

Julkaistu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2013. 614/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus. radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2013 614/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta Annettu Helsingissä 15 päivänä elokuuta 2013

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2012. 279/2012 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2012. 279/2012 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2012 279/2012 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen

Lisätiedot

EPV Alueverkko Oy. Toimitusjohtaja Jukka Rajala EPV Alueverkko Oy

EPV Alueverkko Oy. Toimitusjohtaja Jukka Rajala EPV Alueverkko Oy EPV Alueverkko Oy Toimitusjohtaja Jukka Rajala 15.2.2017 EPV Alueverkko Oy 10.2.2017 1 EPV Energia Oy (aik. Etelä-Pohjanmaan Voima Oy), eriytti verkkoliiketoiminnan perustamalla tytäryhtiön Etelä-Pohjanmaan

Lisätiedot

Ydinvoimahankkeen tulevat vaiheet. Timo Kallio Rakentamisjohtaja

Ydinvoimahankkeen tulevat vaiheet. Timo Kallio Rakentamisjohtaja Ydinvoimahankkeen tulevat vaiheet Timo Kallio Rakentamisjohtaja Fennovoima teollisuuden tukijalkana Ydinvoima meillä ja maailmalla Hankkeen eteneminen Hankkeen vaikutukset Suomelle tärkeä osakaskunta Yhteensä

Lisätiedot

ULOSOTTOPIIRIEN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2005 (numeeriset)

ULOSOTTOPIIRIEN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2005 (numeeriset) ULOSOTTOPIIRIEN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2005 (numeeriset) 15.2.2005/MK Lääni, Saapuneet asiat, kpl Käsitellyt asiat,kpl Käsitellyt tiedoksiantoasiat, kpl Avoinna ulosottoasioita kpl Henkilökunta,

Lisätiedot

1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Paikkakunta Kanavanippu ERP

1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Paikkakunta Kanavanippu ERP N:o 453 3591 TAAJUUSALUEIDEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Liite 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta Paikkakunta Kanavanippu ERP A B C D E Vaasa (kw) Akaa 42 13 Enontekiö 53 58

Lisätiedot

Sähköverkkotoimiala myrskyn silmässä - seminaari Miten tästä selvitään. Toimitusjohtaja Raimo Härmä Kymenlaakson Sähköverkko Oy

Sähköverkkotoimiala myrskyn silmässä - seminaari Miten tästä selvitään. Toimitusjohtaja Raimo Härmä Kymenlaakson Sähköverkko Oy Sähköverkkotoimiala myrskyn silmässä - seminaari Miten tästä selvitään. Toimitusjohtaja Raimo Härmä Kymenlaakson Sähköverkko Oy Kymenlaakson Sähkö Perustettu 1918 13 kaupungin ja kunnan omistama sähköyhtiö

Lisätiedot

Sähkönjakelutekniikka osa 1. Pekka Rantala

Sähkönjakelutekniikka osa 1. Pekka Rantala Sähkönjakelutekniikka osa 1 Pekka Rantala 27.8.2015 Opintojakson sisältö 1. Johdanto Suomen sähkönjakelun rakenne Kantaverkko, suurjännite Jakeluverkot, keskijännite Pienjänniteverkot Suurjänniteverkon

Lisätiedot

Avustuksen saaja / Kansalaisopisto Ylläpitäjä Myönnetty avustus euroa

Avustuksen saaja / Kansalaisopisto Ylläpitäjä Myönnetty avustus euroa Avustuksen saaja / Kansalaisopisto Ylläpitäjä Myönnetty avustus euroa Ahjolan kansalaisopisto Ahjolan kannatusyhdistys ry 10 000 Auralan kansalaisopisto Auralan Setlementti 7 000 Autere-opisto Mänttä-Vilppulan

Lisätiedot

Lapin maahanmuuttotilastoja

Lapin maahanmuuttotilastoja Lapin maahanmuuttotilastoja Meri-Lapin MAKO-verkosto Tornio 16.5.2017 Anne-Mari Suopajärvi/Lapin ELY-keskus kansalaisten osuus väestöstä 31.12.2016 alueittain sekä kunnat, joissa yli 1 000 ulkomaan kansalaista

Lisätiedot