Muuta sähköverkkotoimintaa koskevien tunnuslukujen ohjeet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Muuta sähköverkkotoimintaa koskevien tunnuslukujen ohjeet"

Transkriptio

1 Muuta sähköverkkotoimintaa koskevien tunnuslukujen ohjeet Muun sähköverkkotoiminnan laajuus ja luonne (1) Verkkoon vastaanotetun sähköenergian määrä, GWh Maan sisäiset liityntäpisteet, GWh vuoden aikana maan sisäisten liityntäpisteiden kautta verkonhaltijan verkkoon vastaanotetun sähköenergian määrää. Luku ilmoitetaan gigawattitunteina [GWh], kahden desimaalin Ulkomaanyhteydet, GWh vuoden aikana ulkomaanyhteyksien kautta verkonhaltijan verkkoon vastaanotetun sähköenergian määrää. Luku ilmoitetaan gigawattitunteina [GWh], kahden desimaalin a) Norja, GWh vuoden aikana Norjan kautta verkonhaltijan verkkoon vastaanotetun sähköenergian määrää. Luku ilmoitetaan gigawattitunteina [GWh], kahden desimaalin b) Ruotsi, GWh vuoden aikana Ruotsin kautta verkonhaltijan verkkoon vastaanotetun sähköenergian määrää. Luku ilmoitetaan gigawattitunteina [GWh], kahden desimaalin

2 c) Venäjä, GWh vuoden aikana Venäjän kautta verkonhaltijan verkkoon vastaanotetun sähköenergian määrää. Luku ilmoitetaan gigawattitunteina [GWh], kahden desimaalin d) Viro, GWh vuoden aikana Viron kautta verkonhaltijan verkkoon vastaanotetun sähköenergian määrää. Luku ilmoitetaan gigawattitunteina [GWh], kahden desimaalin (2) Verkosta luovutetun sähköenergian määrä, GWh Maan sisäiset liityntäpisteet, GWh vuoden aikana maan sisäisten liityntäpisteiden kautta verkonhaltijan verkosta luovutetun sähköenergian määrää. Luku ilmoitetaan gigawattitunteina [GWh], kahden desimaalin Ulkomaanyhteydet, GWh vuoden aikana ulkomaanyhteyksien kautta verkonhaltijan verkosta luovutetun sähköenergian määrää. Luku ilmoitetaan gigawattitunteina [GWh], kahden desimaalin a) Norja, GWh vuoden aikana verkonhaltijan verkosta Norjaan luovutetun sähköenergian määrää. Luku ilmoitetaan gigawattitunteina [GWh], kahden desimaalin

3 b) Ruotsi, GWh vuoden aikana verkonhaltijan verkosta Ruotsiin luovutetun sähköenergian määrää. Luku ilmoitetaan gigawattitunteina [GWh], kahden desimaalin c) Venäjä, GWh vuoden aikana verkonhaltijan verkosta Venäjälle luovutetun sähköenergian määrää. Luku ilmoitetaan gigawattitunteina [GWh], kahden desimaalin d) Viro, GWh vuoden aikana verkonhaltijan verkosta Viroon luovutetun sähköenergian määrää. Luku ilmoitetaan gigawattitunteina [GWh], kahden desimaalin (3) Häviöiden osuus verkossa siirretystä energiasta a) Verkkoon vastaanotettu sähköenergia, GWh vuoden aikana verkonhaltijan verkkoon vastaanotetun sähköenergian määrää. Luku saadaan yhteenlaskemalla verkkoon vastaanotettujen sähköenergioiden määrät. Luku ilmoitetaan gigawattitunteina [GWh], kahden desimaalin b) Häviöenergia, GWh

4 vuoden aikana verkkoon vastaanotetun ja verkosta luovutetun sähköenergian erotusta. Mukaan luetaan sekä maan sisäiset että ulkomaanyhteydet. Luku ilmoitetaan gigawattitunteina [GWh], kahden desimaalin C) Häviöiden osuus verkossa siirretystä energiasta, % vuoden aikana verkonhaltijan verkossa tapahtuneen sähköenergian siirron siirtohäviöiden osuutta siirretystä sähköenergian määrästä. Luku ilmoitetaan prosentteina [%], kahden desimaalin luku voidaan laskea kaavalla: (4) Suurin verkosta luovutettu tuntikeskiteho, MW suurinta täyden tunnin aikana verkosta luovutettua tuntikeskitehoa vuoden sisällä. Täydet tunnit ovat 00:00 01:00, 01:00 02:00 jne. Luku ilmoitetaan megawatteina [MW], kahden desimaalin (5) Verkkopituus jännitetasoittain jaoteltuna, km verkonhaltijan sähköverkon kokonaispituuksia virtapiireittäin jännitetasoittain jaoteltuna vuoden viimeisenä päivänä. Luku ilmoitetaan kilometreinä [km], yhden desimaalin a) 110 kv, avojohdot, km

5 rakenteeltaan 110 kv nimellisjännitteelle rakennetun avojohtoverkon yhteenlaskettua kokonaispituutta virtapiireittäin vuoden viimeisenä päivänä. Luku ilmoitetaan kilometreinä [km], yhden desimaalin b) 110 kv, kaapelit, km 110 kv kaapeliverkon yhteenlaskettua kokonaispituutta virtapiireittäin vuoden viimeisenä päivänä. Luku ilmoitetaan kilometreinä [km], yhden desimaalin c) 220 kv, km rakenteeltaan 220 kv nimellisjännitteelle rakennetun verkon kokonaispituutta virtapiireittäin laskettuna vuoden viimeisenä päivänä. Luku ilmoitetaan kilometreinä [km], yhden desimaalin d) 400 kv, km rakenteeltaan 400 kv nimellisjännitteelle rakennetun verkon kokonaispituutta virtapiireittäin laskettuna vuoden viimeisenä päivänä. Luku ilmoitetaan kilometreinä [km], yhden desimaalin e) muu verkko, km rakenteeltaan muille kuin 110, 220 ja 400 kv nimellisjännitteille rakennettujen verkkojen kokonaispituutta virtapiireittäin laskettuna vuoden viimeisenä päivänä. Luku ilmoitetaan kilometreinä [km], yhden desimaalin

6 (6) Liityntäpisteiden lukumäärät jännitetasoittain, kpl kaikkien verkon sähköliittymien lukumäärää eri jännitetasoittain vuoden viimeisenä päivänä. Lukuihin sisältyvät niin kulutuksen kuin tuotannon liittymät. Alueverkonhaltijan liityntäpisteiden lukumäärään ei kuitenkaan ilmoiteta liityntöjä kantaverkkoon, koska kantaverkonhaltija ilmoittaa nämä liityntäpisteikseen. Riippumatta siitä, että yksittäistä liittymistarkoitusta varten on yhteen sähköasemaan tai kytkinlaitokseen kytketty useampia johtoja, lasketaan tällainen liittymä yhdeksi liityntäpisteeksi. a) 110 kv, kpl 110 kv verkon sähköliittymien lukumäärää vuoden viimeisenä päivänä. Lukuun sisältyvät niin kulutuksen kuin tuotannon liittymät. Alueverkonhaltijan liityntäpisteiden lukumäärään ei kuitenkaan ilmoiteta liityntöjä kantaverkkoon, koska kantaverkonhaltija ilmoittaa nämä liityntäpisteikseen. Riippumatta siitä, että yksittäistä liittymistarkoitusta varten on yhteen sähköasemaan tai kytkinlaitokseen kytketty useampia johtoja, lasketaan tällainen liittymä yhdeksi liityntäpisteeksi. b) 220 kv, kpl 220 kv verkon sähköliittymien lukumäärää vuoden viimeisenä päivänä. Lukuun sisältyvät niin kulutuksen kuin tuotannon liittymät. Alueverkonhaltijan liityntäpisteiden lukumäärään ei kuitenkaan ilmoiteta liityntöjä kantaverkkoon, koska kantaverkonhaltija ilmoittaa nämä liityntäpisteikseen. Riippumatta siitä, että yksittäistä liittymistarkoitusta varten on yhteen sähköasemaan tai kytkinlaitokseen kytketty useampia johtoja, lasketaan tällainen liittymä yhdeksi liityntäpisteeksi.

7 c) 400 kv, kpl 400 kv verkon sähköliittymien lukumäärää vuoden viimeisenä päivänä. Lukuun sisältyvät niin kulutuksen kuin tuotannon liittymät. Alueverkonhaltijan liityntäpisteiden lukumäärään ei kuitenkaan ilmoiteta liityntöjä kantaverkkoon, koska kantaverkonhaltija ilmoittaa nämä liityntäpisteikseen. Riippumatta siitä, että yksittäistä liittymistarkoitusta varten on yhteen sähköasemaan tai kytkinlaitokseen kytketty useampia johtoja, lasketaan tällainen liittymä yhdeksi liityntäpisteeksi. (7) Sähköasemien ja muuntajien määrä ja yhteiskapasiteetti jänniteportaittain, kpl ja MVA a) Sähköasemat alle 110 kv, kpl nimellisjännitteeltään alle 110 kv katkaisijallisten kytkinlaitoksien lukumäärää verkossa. b) Sähköasemat 110 kv tai suurempi jännitteiset, kpl nimellisjännitteeltään 110 kv tai suurempi jännitteisten katkaisijallisten kytkinlaitoksien lukumäärää verkossa. c) Muuntajat alle 110 kv, kpl nimellisjännitteeltään alle 110 kv muuntajien lukumäärää.

8 d) Muuntajat 110 kv tai suurempijännitteiset, kpl nimellisjännitteeltään 110 kv tai suurempi jännitteisten muuntajien lukumäärää verkossa. e) Alle 110 kv muuntajien kapasiteetti, MVA nimellisjännitteeltään alle 110 kv muuntajien yhteenlaskettua kapasiteettia megavolttiampeereina [MVA], yhden desimaalin f) 110 kv tai suurempijännitteisten muuntajien kapasiteetti, MVA nimellisjännitteeltään 110 kv tai suurempi jännitteisten muuntajien yhteenlaskettua kapasiteettia megavolttiampeereina [MVA], yhden desimaalin (8) Valtakunnan rajat ylittävä suurin saatavilla ollut vienti- ja tuontikapasiteetti yhteyksittäin, MW a) Norja, MW suurinta Norjan ja Suomen välisten yhteyksien vienti- ja tuontikapasiteettia megawatteina [MW]. Luku ilmoitetaan yhden desimaalin b) Ruotsi AC, MW suurinta Ruotsin ja Suomen välisten vaihtojänniteyhteyksien vienti- ja tuontikapasiteettia megawatteina [MW]. Luku ilmoitetaan yhden desimaalin c) Ruotsi DC, MW

9 suurinta Ruotsin ja Suomen välisten tasajänniteyhteyksien vienti- ja tuontikapasiteettia megawatteina [MW]. Luku ilmoitetaan yhden desimaalin d) Venäjä, MW suurinta Venäjän ja Suomen välisten yhteyksien vienti- ja tuontikapasiteettia megawatteina [MW]. Luku ilmoitetaan yhden desimaalin e) Viro DC, MW suurinta Viron ja Suomen välisten tasajänniteyhteyksien vienti- ja tuontikapasiteettia megawatteina [MW]. Luku ilmoitetaan yhden desimaalin (9) Oman henkilökunnan määrä sähköverkkotoiminnassa, kpl Kuluneen vuoden aikana jakeluverkkoyhtiön omassa palveluksessa olevan henkilökunnan lukumäärää henkilötyövuosina laskettuna. Verkkotoiminnan henkilökunnaksi ilmoitetaan esimerkiksi sähköverkoston suunnittelu-, käyttö-, kunnossapito-, valvomo-, sähköasema ja rakentamishenkilöstö sekä varasto- ja kuljetushenkilöstö siltä osin, kun he palvelevat sähkön siirtoon liittyviä tehtäviä. Lisäksi ilmoitetaan omassa palveluksessa oleva asiakaspalvelu-, hallinto- ja taloushenkilökunta siltä osin, kun he palvelevat sähkön siirtoon liittyviä tehtäviä. Verkkotoimintaan sidotun oman henkilökunnan määrä esitetään siten, että esimerkiksi osapäivätoimisten henkilöiden lukumäärä ilmoitetaan henkilötyövuosina kyseisenä vuonna. Samoin niiden henkilöiden osalta, jotka ovat yhteisiä verkkotoiminnalle ja yrityksen jollekin

10 muulle eriytettävälle toiminnalle, esitetään verkkotoimintaan liittyvä työpanos henkilötyövuosina kyseisenä vuonna. Muun sähköverkkotoiminnan laatu (17) Häiriöiden lukumäärä jännitetasoittain, kpl vuoden aikana tapahtuneiden kaikkien sähköverkon jakelukeskeytysten lukumääriä jaoteltuna eri jännitetasoille 110 kv ja alle, 220 kv ja 400 kv. yhdeksi keskeytykseksi. a) Niiden häiriöiden lukumäärä, joiden alkusyy omassa verkossa, kpl vuoden aikana tapahtuneiden omasta sähköverkosta johtuvien jakelukeskeytysten lukumääriä jaoteltuna eri jännitetasoille 110 kv ja alle, 220 kv ja 400 kv. yhdeksi keskeytykseksi. b) Muista syistä aiheutuneiden häiriökeskeytysten lukumäärä, kpl vuoden aikana tapahtuneiden muiden kuin omasta sähköverkosta johtuvien jakelukeskeytysten lukumääriä jaoteltuna eri jännitetasoille 110 kv ja alle, 220 kv ja 400 kv. Luvuissa huomioidaan vain muiden verkoista aiheutuneet häiriökeskeytykset, joiden alkusyy ei ole omassa verkossa. yhdeksi keskeytykseksi.

11 (18) Häiriökeskeytysten lukumäärä liityntäpistettä kohden jännitetasoittain, kpl vuoden aikana keskimääräisiä liityntäpistettä kohden tapahtuneita sähköverkon häiriökeskeytysten lukumääriä jaoteltuna eri jännitetasoille 110 kv ja alle, 220 kv ja 400 kv. Liityntäpisteinä huomioidaan niin kulutuksen kuin tuotannon liityntäpisteet Luvut lasketaan siten, että ko. jännitetason kaikkien häiriökeskeytysten lukumäärä jaetaan ko. jännitetason kulutuksen- ja tuotannon yhteenlasketuilla liityntäpisteiden lukumäärällä. Luvut ilmoitetaan kahden desimaalin yhdeksi keskeytykseksi. a) Niiden häiriökeskeytysten lukumäärä, joiden alkusyy omassa verkossa, kpl vuoden aikana keskimääräisiä liityntäpistettä kohden tapahtuneita oman sähköverkon häiriökeskeytysten lukumääriä jaoteltuna eri jännitetasoille 110 kv ja alle, 220 kv ja 400 kv. Liityntäpisteinä huomioidaan niin kulutuksen kuin tuotannon liityntäpisteet. Luvut lasketaan siten, että ko. jännitetason omien sähköverkkojen häiriökeskeytysten lukumäärä jaetaan ko. jännitetason kulutuksen- ja tuotannon yhteenlasketuilla liityntäpisteiden lukumäärällä. Luku ilmoitetaan kahden desimaalin yhdeksi keskeytykseksi. b) Muista syistä aiheutuneiden häiriökeskeytysten lukumäärä, kpl vuoden aikana keskimääräisiä liityntäpistettä kohden tapahtuneita muiden sähköverkoista johtuneiden häiriökeskeytysten lukumääriä jaoteltuna eri jännitetasoille 110 kv ja alle, 220 kv ja 400 kv. Lukuun huomioidaan niiden häiriökeskeytysten lukumäärä, joiden alkusyy ei ole omassa verkossa. Liityntäpisteinä huomioidaan niin kulutuksen kuin tuotannon liityntäpisteet. Luvut lasketaan siten, että ko. jännitetason muiden sähköverkkojen aiheuttamien häiriökeskeytysten lukumäärä jaetaan ko. jännitetason kulutuksen- ja tuotannon

12 yhteenlasketuilla liityntäpisteiden lukumäärällä. Luvut ilmoitetaan kahden desimaalin yhdeksi keskeytykseksi. (19) Häiriökeskeytysaika liityntäpistettä kohden jännitetasoittain, min vuoden aikana keskimääräisiä liityntäpistettä kohden tapahtuneita sähköverkon häiriökeskeytysten kestoaikoja jaoteltuna eri jännitetasoille 110 kv ja alle, 220 kv ja 400 kv. Liityntäpisteinä huomioidaan niin kulutuksen kuin tuotannon liityntäpisteet. Luvut lasketaan siten, että ko. jännitetason kaikkien häiriökeskeytysten piirissä olleiden liityntäpisteiden yhteenlaskettu kestoaika jaetaan ko. jännitetason kulutuksen- ja tuotannon yhteenlasketuilla liityntäpisteiden lukumäärällä. Luvut ilmoitetaan kolmen desimaalin yhdeksi keskeytykseksi, jonka keskeytysaika on ko. tapahtumien aikaisten keskeytysaikojen summa. a) Niiden häiriökeskeytysten aika, joiden alkusyy omassa verkossa, min/piste vuoden aikana keskimääräisiä liityntäpistettä kohden tapahtuneita oman sähköverkon häiriökeskeytysten kestoaikoja jaoteltuna eri jännitetasoille 110 kv ja alle, 220 kv ja 400 kv. Liityntäpisteinä huomioidaan niin kulutuksen kuin tuotannon liityntäpisteet. Luvut lasketaan siten, että ko. jännitetason oman sähköverkon häiriökeskeytysten piirissä olleiden liityntäpisteiden keskeytysten yhteenlaskettu kestoaika jaetaan ko. jännitetason kulutuksen- ja tuotannon yhteenlasketuilla liityntäpisteiden lukumäärällä. Luvut ilmoitetaan kolmen desimaalin yhdeksi keskeytykseksi, jonka keskeytysaika on ko. tapahtumien aikaisten keskeytysaikojen summa. b) Muista syistä aiheutuneiden häiriökeskeytysten aika, min/piste

13 vuoden aikana keskimääräisiä liityntäpistettä kohden tapahtuneita muiden sähköverkkojen aiheuttamien häiriökeskeytysten kestoaikoja omaan verkkoon jaoteltuna eri jännitetasoille 110 kv ja alle, 220 kv ja 400 kv. Lukuun huomioidaan niiden häiriökeskeytysten kestoajat, joiden alkusyy ei ole omassa verkossa. Liityntäpisteinä huomioidaan niin kulutuksen kuin tuotannon liityntäpisteet. Luvut lasketaan siten, että ko. jännitetason muiden sähköverkkojen omaan sähköverkkoon aiheuttamien häiriökeskeytysten piirissä olleiden liityntäpisteiden keskeytysten yhteenlaskettu kestoaika jaetaan ko. jännitetason kulutuksen- ja tuotannon yhteenlasketulla liityntäpisteiden lukumäärällä. Luvut ilmoitetaan kolmen desimaalin yhdeksi keskeytykseksi, jonka keskeytysaika on ko. tapahtumien aikaisten keskeytysaikojen summa. (20) Suunniteltujen keskeytysten keskeytysaika liityntäpistettä kohden jännitetasoittain, min/piste vuoden aikana keskimääräisiä liityntäpistettä kohden tapahtuneita sähköverkon suunniteltujen keskeytysten kestoaikoja jaoteltuna eri jännitetasoille 110 kv ja alle, 220 kv ja 400 kv. Liityntäpisteinä huomioidaan niin kulutuksen kuin tuotannon liityntäpisteet Luvut lasketaan siten, että ko. jännitetason kaikkien suunniteltujen keskeytysten piirissä olleiden liityntäpisteiden yhteenlaskettu keskeytysten kestoaika jaetaan ko. jännitetason kulutuksen- ja tuotannon yhteenlasketulla liityntäpisteiden lukumäärällä. Luvut ilmoitetaan kolmen desimaalin Keskeytysaikoihin ei ilmoiteta keskeytysaikaa tilanteessa, missä keskeytys aiheuttaisi verkonhaltijan verkkoon liittyneelle toiselle verkonhaltijalle keskeytyksen ja näin ollen tämän toisen verkonhaltijan verkon liittyjät kokisivat keskeytyksen, mutta tämä toinen verkonhaltija on kytkentäjärjestelyin pystynyt järjestämään sen, ettei keskeytyksiä aiheudu verkkoon liittyneille. Tässä tilanteessa, verkonhaltija joka aiheutti kytkentäjärjestelytarpeen toiselle verkonhaltijalle, ilmoittaa kuitenkin tunnuslukujen keskeytysten lukumäärään yhden keskeytyksen. a) 110 kv ja alle, min/piste

14 vuoden aikana keskimäärin liityntäpistettä kohden tapahtuneiden sähköverkon suunniteltujen keskeytysten yhteenlaskettua kestoaikaa jännitteeltään 110 kv ja alle olevissa verkoissa. Liityntäpisteinä huomioidaan niin kulutuksen kuin tuotannon liityntäpisteet. Luku lasketaan siten, että ko. jännitetason kaikkien suunniteltujen keskeytysten piirissä olleiden liityntäpisteiden yhteenlaskettu keskeytysten kestoaika jaetaan ko. jännitetason kulutuksen- ja tuotannon yhteenlasketulla liityntäpisteiden lukumäärällä. Luku ilmoitetaan kolmen desimaalin b) 220 kv, min/piste vuoden aikana keskimäärin liityntäpistettä kohden tapahtuneiden sähköverkon suunniteltujen keskeytysten yhteenlaskettua kestoaikaa jännitteeltään 220 kv verkossa. Liityntäpisteinä huomioidaan niin kulutuksen kuin tuotannon liityntäpisteet. Luku lasketaan siten, että ko. jännitetason kaikkien suunniteltujen keskeytysten piirissä olleiden liityntäpisteiden yhteenlaskettu keskeytysten kestoaika jaetaan ko. jännitetason kulutuksen- ja tuotannon yhteenlasketulla liityntäpisteiden lukumäärällä. Luku ilmoitetaan kolmen desimaalin c) 400 kv, min/piste vuoden aikana keskimäärin liityntäpistettä kohden tapahtuneiden sähköverkon suunniteltujen keskeytysten yhteenlaskettua kestoaikaa jännitteeltään 400 kv verkossa. Liityntäpisteinä huomioidaan niin kulutuksen kuin tuotannon liityntäpisteet Luku lasketaan siten, että ko. jännitetason kaikkien suunniteltujen keskeytysten piirissä olleiden liityntäpisteiden yhteenlaskettu keskeytysten kestoaika jaetaan ko. jännitetason kulutuksen- ja tuotannon yhteenlasketulla liityntäpisteiden lukumäärällä. Luku ilmoitetaan kolmen desimaalin (21) Suunniteltujen keskeytysten lukumäärä liityntäpistettä kohden jännitetasoittain, kpl

15 vuoden aikana keskimääräisiä liityntäpistettä kohden tapahtuneita sähköverkon suunniteltujen keskeytysten lukumääriä jaoteltuna eri jännitetasoille 110 kv ja alle, 220 kv ja 400 kv. Liityntäpisteinä huomioidaan niin kulutuksen kuin tuotannon liityntäpisteet. Luvut lasketaan siten, että ko. jännitetason kaikkien suunniteltujen keskeytysten piirissä olleiden liityntäpisteiden yhteenlaskettu lukumäärä jaetaan ko. jännitetason kulutuksen- ja tuotannon yhteenlasketulla liityntäpisteiden lukumäärällä. Luvut ilmoitetaan kolmen desimaalin Keskeytysten lukumäärään ilmoitetaan yksi keskeytys tilanteessa, missä suunniteltu keskeytys aiheuttaisi verkonhaltijan verkkoon liittyneelle toiselle verkonhaltijalle keskeytyksen ja näin ollen tämän toisen verkonhaltijan verkon liittyjät kokisivat keskeytyksen, mutta tämä toinen verkonhaltija on kytkentäjärjestelyin pystynyt järjestämään sen, ettei keskeytyksiä aiheudu verkkoon liittyneille. Tässä tilanteessa verkonhaltija, joka aiheutti kytkentäjärjestelytarpeen toiselle verkonhaltijalle, ei ilmoita tunnuslukuihin keskeytysaikaa. a) 110 kv ja alle, kpl vuoden aikana keskimäärin liityntäpistettä kohden tapahtuneita sähköverkon suunniteltujen keskeytysten lukumäärää jännitetasoltaan 110 kv ja alle olevassa verkossa. Liityntäpisteinä huomioidaan niin kulutuksen kuin tuotannon liityntäpisteet. Luku lasketaan siten, että ko. jännitetason kaikkien suunniteltujen keskeytysten piirissä olleiden liityntäpisteiden yhteenlaskettu lukumäärä jaetaan ko. jännitetason kulutuksen- ja tuotannon yhteenlasketulla liityntäpisteiden lukumäärällä. Luku ilmoitetaan kolmen desimaalin b) 220 kv, kpl vuoden aikana keskimäärin liityntäpistettä kohden tapahtuneita sähköverkon suunniteltujen keskeytysten lukumäärää 220 kv verkossa. Liityntäpisteinä huomioidaan niin kulutuksen kuin tuotannon liityntäpisteet. Luku lasketaan siten, että ko. jännitetason kaikkien suunniteltujen keskeytysten piirissä olleiden liityntäpisteiden yhteenlaskettu lukumäärä jaetaan ko. jännitetason kulutuksen- ja tuotannon yhteenlasketulla liityntäpisteiden lukumäärällä. Luku ilmoitetaan kolmen desimaalin c) 400 kv, kpl

16 vuoden aikana keskimäärin liityntäpistettä kohden tapahtuneita sähköverkon suunniteltujen keskeytysten lukumäärää 400 kv verkossa. Liityntäpisteinä huomioidaan niin kulutuksen kuin tuotannon liityntäpisteet. Luku lasketaan siten, että ko. jännitetason kaikkien suunniteltujen keskeytysten piirissä olleiden liityntäpisteiden yhteenlaskettu lukumäärä jaetaan ko. jännitetason kulutuksen- ja tuotannon yhteenlasketulla liityntäpisteiden lukumäärällä. Luku ilmoitetaan kolmen desimaalin (22) Siirtämättä jäänyt energia, GWh kaikkien keskeytysten takia siirtämättä jääneiden energioiden yhteenlaskettua määrää. Luku ilmoitetaan kahden desimaalin Mikäli häiriön alkuhetkellä verkkoon vastaanotetun energian määrä ja/tai verkosta luovutetun energian määrä eivät ole käytettävissä, käytetään tällöin siirtämättä jääneen energian laskennassa päivän keskitehoa.

SÄHKÖN KANTAVERKKOTOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 2013

SÄHKÖN KANTAVERKKOTOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 2013 SÄHKÖN KANTAVERKKOTOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 2013 viite: EMV määräys sähköverkkotoiminnan tunnusluvuista ja niiden julkaisemisesta 21.12.2011. Yhtiön nimi Fingrid Oyj Sähkön kantaverkkotoiminnan laajuus

Lisätiedot

Määräys. sähköverkkotoiminnan tunnusluvuista ja niiden julkaisemisesta. Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2011

Määräys. sähköverkkotoiminnan tunnusluvuista ja niiden julkaisemisesta. Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2011 dnro 963/002/2011 Määräys sähköverkkotoiminnan tunnusluvuista ja niiden julkaisemisesta Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2011 Energiamarkkinavirasto on määrännyt 17 päivänä maaliskuuta 1995 annetun

Lisätiedot

Määräysluonnos sähköverkkotoiminnan tunnusluvuista ja niiden julkaisemisesta

Määräysluonnos sähköverkkotoiminnan tunnusluvuista ja niiden julkaisemisesta Määräysluonnos 1 (17) Määräysluonnos sähköverkkotoiminnan tunnusluvuista ja niiden julkaisemisesta Luonnos, Helsingissä Energiavirasto on määrännyt sähkömarkkinalain (588/2013) 27 :n 3 momentin nojalla:

Lisätiedot

MUUTA SÄHKÖVERKKOTOIMINTAA KUIN JAKELUVERKKOTOIMINTAA KOSKEVAT TUNNUSLUVUT, NIIDEN LASKENTAKAAVAT JA -OHJEET

MUUTA SÄHKÖVERKKOTOIMINTAA KUIN JAKELUVERKKOTOIMINTAA KOSKEVAT TUNNUSLUVUT, NIIDEN LASKENTAKAAVAT JA -OHJEET 590 Liite 2 MUUTA SÄHKÖVERKKOTOIMINTAA KUIN JAKELUVERKKOTOIMINTAA KOSKEVAT TUNNUSLUVUT, NIIDEN LASKENTAKAAVAT JA -OHJEET Muun sähköverkkotoiminnan laajuus ja luonne (1) Siirrettynä luovutettu sähköenergia

Lisätiedot

Määräys. sähköverkkotoiminnan tunnuslukujen julkaisemisesta. Annettu Helsingissä 2 päivänä joulukuuta 2005

Määräys. sähköverkkotoiminnan tunnuslukujen julkaisemisesta. Annettu Helsingissä 2 päivänä joulukuuta 2005 Dro 1345/01/2005 Määräys sähköverkkotoimia tuuslukuje julkaisemisesta Aettu Helsigissä 2 päivää joulukuuta 2005 Eergiamarkkiavirasto o määräyt 17 päivää maaliskuuta 1995 aetu sähkömarkkialai (386/1995)

Lisätiedot

Määräys sähköverkkotoiminnan tunnusluvuista ja niiden julkaisemisesta

Määräys sähköverkkotoiminnan tunnusluvuista ja niiden julkaisemisesta Määräys 1 (17) Määräys sähköverkkotoiminnan tunnusluvuista ja niiden julkaisemisesta Helsingissä 20.1.2017 Energiavirasto on määrännyt sähkömarkkinalain (588/2013) 27 :n 3 momentin nojalla: Tätä määräystä

Lisätiedot

Määräys sähköverkkotoiminnan tunnusluvuista ja niiden julkaisemisesta

Määräys sähköverkkotoiminnan tunnusluvuista ja niiden julkaisemisesta Määräys 1 (16) Määräys sähköverkkotoiminnan tunnusluvuista ja niiden julkaisemisesta Helsingissä 30.11.2015 Energiavirasto on määrännyt sähkömarkkinalain (588/2013) 27 :n 3 momentin nojalla: Tätä määräystä

Lisätiedot

JAKELUVERKKOTOIMINTAA KOSKEVAT TUNNUSLUVUT, NIIDEN LASKENTAKAAVAT JA -OHJEET

JAKELUVERKKOTOIMINTAA KOSKEVAT TUNNUSLUVUT, NIIDEN LASKENTAKAAVAT JA -OHJEET 585 Liite 1 JAKELUVERKKOTOIMINTAA KOSKEVAT TUNNUSLUVUT, NIIDEN LASKENTAKAAVAT JA -OHJEET Jakeluverkkotoiminnan laajuus ja luonne (1) Siirretty sähköenergia kyseisen verkon alueella, GWh 0,4 kv:n verkko,

Lisätiedot

Liite 2 - YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISTAVOITTEEN MÄÄRITTELY 1 YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISPOTENTIAALIN MITTAAMINEN

Liite 2 - YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISTAVOITTEEN MÄÄRITTELY 1 YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISPOTENTIAALIN MITTAAMINEN Liite 2 - YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISTAVOITTEEN MÄÄRITTELY Asianosainen: Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy Liittyy päätökseen dnro: 945/430/2010 Energiamarkkinavirasto on määrittänyt 1.1.2012 alkavalla

Lisätiedot

Siirtojen hallinta 2015

Siirtojen hallinta 2015 Raportti 1 (6) Siirtojen hallinta 2015 1 Yleistä siirto- ja markkinatilanteesta Siirtojen hallinta -raportti on yhteenveto Suomen kantaverkon ja rajajohtoyhteyksien tapahtumista ja toteumista vuodelta

Lisätiedot

Liite 2 - YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISTAVOITTEEN MÄÄRITTELY 1 YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISPOTENTIAALIN MITTAAMINEN

Liite 2 - YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISTAVOITTEEN MÄÄRITTELY 1 YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISPOTENTIAALIN MITTAAMINEN Liite 2 - YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISTAVOITTEEN MÄÄRITTELY Asianosainen: Järvi-Suomen Energia Oy Liittyy päätökseen dnro: 945/430/2010 Energiamarkkinavirasto on määrittänyt 1.1.2012 alkavalla ja 31.12.2015

Lisätiedot

Liite 2 - YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISTAVOITTEEN MÄÄRITTELY 1 YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISPOTENTIAALIN MITTAAMINEN

Liite 2 - YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISTAVOITTEEN MÄÄRITTELY 1 YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISPOTENTIAALIN MITTAAMINEN Liite 2 - YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISTAVOITTEEN MÄÄRITTELY Asianosainen: Valkeakosken Energia Oy Liittyy päätökseen dnro: 945/430/2010 Energiamarkkinavirasto on määrittänyt 1.1.2012 alkavalla ja 31.12.2015

Lisätiedot

Liite 2 - YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISTAVOITTEEN MÄÄRITTELY 1 YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISPOTENTIAALIN MITTAAMINEN

Liite 2 - YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISTAVOITTEEN MÄÄRITTELY 1 YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISPOTENTIAALIN MITTAAMINEN Liite 2 - YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISTAVOITTEEN MÄÄRITTELY Asianosainen: Savon Voima Verkko Oy Liittyy päätökseen dnro: 945/430/2010 Energiamarkkinavirasto on määrittänyt 1.1.2012 alkavalla ja 31.12.2015

Lisätiedot

Liite 2 - YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISTAVOITTEEN MÄÄRITTELY 1 YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISPOTENTIAALIN MITTAAMINEN

Liite 2 - YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISTAVOITTEEN MÄÄRITTELY 1 YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISPOTENTIAALIN MITTAAMINEN Liite 2 - YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISTAVOITTEEN MÄÄRITTELY Asianosainen: Koillis-Lapin Sähkö Oy Liittyy päätökseen dnro: 945/430/2010 Energiamarkkinavirasto on määrittänyt 1.1.2012 alkavalla ja 31.12.2015

Lisätiedot

Liite 2 - YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISTAVOITTEEN MÄÄRITTELY 1 YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISPOTENTIAALIN MITTAAMINEN

Liite 2 - YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISTAVOITTEEN MÄÄRITTELY 1 YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISPOTENTIAALIN MITTAAMINEN Liite 2 - YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISTAVOITTEEN MÄÄRITTELY Asianosainen: Nurmijärven Sähköverkko Oy Liittyy päätökseen dnro: 945/430/2010 Energiamarkkinavirasto on määrittänyt 1.1.2012 alkavalla ja 31.12.2015

Lisätiedot

Liite 2 - YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISTAVOITTEEN MÄÄRITTELY 1 YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISPOTENTIAALIN MITTAAMINEN

Liite 2 - YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISTAVOITTEEN MÄÄRITTELY 1 YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISPOTENTIAALIN MITTAAMINEN Liite 2 - YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISTAVOITTEEN MÄÄRITTELY Asianosainen: Alajärven Sähkö Oy Liittyy päätökseen dnro: 945/430/2010 Energiamarkkinavirasto on määrittänyt 1.1.2012 alkavalla ja 31.12.2015 päättyvällä

Lisätiedot

Liite 2 - YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISTAVOITTEEN MÄÄRITTELY 1 YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISPOTENTIAALIN MITTAAMINEN

Liite 2 - YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISTAVOITTEEN MÄÄRITTELY 1 YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISPOTENTIAALIN MITTAAMINEN Liite 2 - YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISTAVOITTEEN MÄÄRITTELY Asianosainen: Vimpelin Voima Oy Liittyy päätökseen dnro: 945/430/2010 Energiamarkkinavirasto on määrittänyt 1.1.2012 alkavalla ja 31.12.2015 päättyvällä

Lisätiedot

Liite 2 - YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISTAVOITTEEN MÄÄRITTELY 1 YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISPOTENTIAALIN MITTAAMINEN

Liite 2 - YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISTAVOITTEEN MÄÄRITTELY 1 YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISPOTENTIAALIN MITTAAMINEN Liite 2 - YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISTAVOITTEEN MÄÄRITTELY Asianosainen: Rovakaira Oy Liittyy päätökseen dnro: 945/430/2010 Energiamarkkinavirasto on määrittänyt 1.1.2012 alkavalla ja 31.12.2015 päättyvällä

Lisätiedot

Liite 2 - YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISTAVOITTEEN MÄÄRITTELY 1 YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISPOTENTIAALIN MITTAAMINEN

Liite 2 - YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISTAVOITTEEN MÄÄRITTELY 1 YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISPOTENTIAALIN MITTAAMINEN Liite 2 - YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISTAVOITTEEN MÄÄRITTELY Asianosainen: Rantakairan Sähkö Oy Liittyy päätökseen dnro: 945/430/2010 Energiamarkkinavirasto on määrittänyt 1.1.2012 alkavalla ja 31.12.2015

Lisätiedot

Liite 2 - YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISTAVOITTEEN MÄÄRITTELY 1 YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISPOTENTIAALIN MITTAAMINEN

Liite 2 - YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISTAVOITTEEN MÄÄRITTELY 1 YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISPOTENTIAALIN MITTAAMINEN Liite 2 - YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISTAVOITTEEN MÄÄRITTELY Asianosainen: Forssan Verkkopalvelut Oy Liittyy päätökseen dnro: 945/430/2010 Energiamarkkinavirasto on määrittänyt 1.1.2012 alkavalla ja 31.12.2015

Lisätiedot

Liite 2 - YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISTAVOITTEEN MÄÄRITTELY 1 YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISPOTENTIAALIN MITTAAMINEN

Liite 2 - YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISTAVOITTEEN MÄÄRITTELY 1 YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISPOTENTIAALIN MITTAAMINEN Liite 2 - YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISTAVOITTEEN MÄÄRITTELY Asianosainen: PKS Sähkönsiirto Oy Liittyy päätökseen dnro: 945/430/2010 Energiamarkkinavirasto on määrittänyt 1.1.2012 alkavalla ja 31.12.2015

Lisätiedot

Liite 2 - YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISTAVOITTEEN MÄÄRITTELY 1 YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISPOTENTIAALIN MITTAAMINEN

Liite 2 - YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISTAVOITTEEN MÄÄRITTELY 1 YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISPOTENTIAALIN MITTAAMINEN Liite 2 - YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISTAVOITTEEN MÄÄRITTELY Asianosainen: Tunturiverkko Oy Liittyy päätökseen dnro: 945/430/2010 Energiamarkkinavirasto on määrittänyt 1.1.2012 alkavalla ja 31.12.2015 päättyvällä

Lisätiedot

Liite 2 - YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISTAVOITTEEN MÄÄRITTELY 1 YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISPOTENTIAALIN MITTAAMINEN

Liite 2 - YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISTAVOITTEEN MÄÄRITTELY 1 YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISPOTENTIAALIN MITTAAMINEN Liite 2 - YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISTAVOITTEEN MÄÄRITTELY Asianosainen: Imatran Seudun Sähkönsiirto Oy Liittyy päätökseen dnro: 945/430/2010 Energiamarkkinavirasto on määrittänyt 1.1.2012 alkavalla ja

Lisätiedot

Lausunto Energiamarkkinaviraston luonnoksesta sähköverkkotoiminnan tunnuslukuja koskevaksi määräykseksi

Lausunto Energiamarkkinaviraston luonnoksesta sähköverkkotoiminnan tunnuslukuja koskevaksi määräykseksi SÄHKÖVERKKO LAUSUNTO 1(5) Tuomas Maasalo 14.12.2011 Energiamarkkinavirasto virasto@emvi.fi Viite: Lausuntopyyntö 25.11.2011 dnro 963/002/2011 Lausunto Energiamarkkinaviraston luonnoksesta sähköverkkotoiminnan

Lisätiedot

Verkkopalveluhinnasto

Verkkopalveluhinnasto Verkkopalveluhinnasto 20.5.2019 Sulakepohjaiset siirtotuotteet Perusmaksut Pääsulakkeen koko, A Yleissiirto /kk Kausi- ja kaksiaikasiirto /kk 1-vaiheiset * 3 x 25 3 x 35 3 x 50 3 x 63 3 x 80 3 x 100 3

Lisätiedot

Pohjoismaisen sähköjärjestelmän käyttövarmuus

Pohjoismaisen sähköjärjestelmän käyttövarmuus Pohjoismaisen sähköjärjestelmän käyttövarmuus 26.11.2003 Professori Jarmo Partanen Lappeenrannan teknillinen yliopisto 1 Skandinaavinen sähkömarkkina-alue Pohjoismaat on yksi yhteiskäyttöalue: energian

Lisätiedot

Siirtokapasiteetin riittävyys ja häiriöt 2014. Tasevastaavailtapäivä 20.11.2014 Helsinki Timo Kaukonen

Siirtokapasiteetin riittävyys ja häiriöt 2014. Tasevastaavailtapäivä 20.11.2014 Helsinki Timo Kaukonen Siirtokapasiteetin riittävyys ja häiriöt 2014 Tasevastaavailtapäivä 20.11.2014 Helsinki Timo Kaukonen Siirrot ja kapasiteetit Pohjois-Ruotsiin 2014 1 400,00 Råbacken- Stornorrfors keskeytys Petäjäskoski-

Lisätiedot

Määräys maakaasuverkkotoiminnan tunnusluvuista ja niiden julkaisemisesta

Määräys maakaasuverkkotoiminnan tunnusluvuista ja niiden julkaisemisesta Määräys 1 (9) Määräys maakaasuverkkotoiminnan tunnusluvuista ja niiden julkaisemisesta Helsingissä 30.11.2015 Energiavirasto on määrännyt maakaasumarkkinalain (508/2000) 7 :n 2 momentin nojalla: Tätä määräystä

Lisätiedot

Liite 2 - YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISTAVOITTEEN MÄÄRITTELY 1 YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISPOTENTIAALIN MITTAAMINEN

Liite 2 - YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISTAVOITTEEN MÄÄRITTELY 1 YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISPOTENTIAALIN MITTAAMINEN Liite 2 - YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISTAVOITTEEN MÄÄRITTELY Asianosainen: Köyliön-Säkylän Sähkö Oy Liittyy päätökseen dnro: 945/430/2010 Energiamarkkinavirasto on määrittänyt 1.1.2012 alkavalla ja 31.12.2015

Lisätiedot

Liite 2 - YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISTAVOITTEEN MÄÄRITTELY 1 YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISPOTENTIAALIN MITTAAMINEN

Liite 2 - YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISTAVOITTEEN MÄÄRITTELY 1 YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISPOTENTIAALIN MITTAAMINEN Liite 2 - YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISTAVOITTEEN MÄÄRITTELY Asianosainen: Oulun Seudun Sähkö Verkkopalvelut Oy Liittyy päätökseen dnro: 945/430/2010 Energiamarkkinavirasto on määrittänyt 1.1.2012 alkavalla

Lisätiedot

Ajankohtaista. Reima Päivinen. Käyttötoimikunta 25.3.2014

Ajankohtaista. Reima Päivinen. Käyttötoimikunta 25.3.2014 Ajankohtaista Reima Päivinen Käyttötoimikunta 25.3.2014 2 Asiakkaiden ja yhteiskunnan hyväksi Varma sähkö Kantaverkon häiriöistä aiheutuneet keskeytykset 10 8 6 4 2 0 min / vuosi / liityntäpiste 2006 2007

Lisätiedot

Siirtojen hallinta 2014

Siirtojen hallinta 2014 Raportti 1 (9) Siirtojen hallinta 2014 1 Yleistä siirto- ja markkinatilanteesta Siirtojen hallinta -raportti on yhteenveto Suomen kantaverkon ja rajajohtoyhteyksien tapahtumista ja toteumista vuodelta

Lisätiedot

Siirtokeskeytyksiä markkinoiden ehdoilla. Jyrki Uusitalo, kehityspäällikkö Sähkömarkkinapäivä 8.4.2013

Siirtokeskeytyksiä markkinoiden ehdoilla. Jyrki Uusitalo, kehityspäällikkö Sähkömarkkinapäivä 8.4.2013 Siirtokeskeytyksiä markkinoiden ehdoilla, kehityspäällikkö Sähkömarkkinapäivä 2 Keskeytykset pienensivät käytettävissä olevaa siirtokapasiteettia 2012 3 000 2 500 Elspot kapasiteettien keskiarvot, MW Fenno-Skan

Lisätiedot

SIIRTOJEN HALLINTAPOLITIIKKA

SIIRTOJEN HALLINTAPOLITIIKKA 1 (7) SIIRTOJEN HALLINTAPOLITIIKKA Sisällysluettelo 1 Yleistä... 2 2 Siirtojen hallinnan periaatteet... 2 3 Siirtojen hallinta Suomen kantaverkossa... 3 3.1 Normaalitilanne... 3 3.2 Suunnitellut keskeytykset...

Lisätiedot

Sähköjärjestelmän toiminta viikon 5/2012 huippukulutustilanteessa

Sähköjärjestelmän toiminta viikon 5/2012 huippukulutustilanteessa Raportti 1 (5) Sähköjärjestelmän toiminta viikon 5/2012 huippukulutustilanteessa 1 Yhteenveto Talven 2011-2012 kulutushuippu saavutettiin 3.2.2012 tunnilla 18-19 jolloin sähkön kulutus oli 14 304 (talven

Lisätiedot

Fingridin ajankohtaiset

Fingridin ajankohtaiset Kari Kuusela Verkkotoimikunta 15.2.2017 Fingridin ajankohtaiset Sähköjärjestelmän murros laittaa Pohjois- ja Etelä-Suomen väliset siirtoyhteydet lujille! Suomeen 2 100 MW lisää tuulivoimaa vuoteen 2025

Lisätiedot

Määräysluonnos maakaasuverkkotoiminnan tunnusluvuista ja niiden julkaisemisesta

Määräysluonnos maakaasuverkkotoiminnan tunnusluvuista ja niiden julkaisemisesta Määräysluonnos 1 (8) Määräysluonnos maakaasuverkkotoiminnan tunnusluvuista ja niiden julkaisemisesta Luonnos, Helsingissä Energiavirasto on määrännyt maakaasumarkkinalain (508/2000) 7 :n 2 momentin nojalla:

Lisätiedot

Sähköjärjestelmän toiminta talven 2012-2013 huippukulutustilanteessa

Sähköjärjestelmän toiminta talven 2012-2013 huippukulutustilanteessa Raportti 1 (5) Sähköjärjestelmän toiminta talven 2012-2013 huippukulutustilanteessa 1 Yhteenveto Talven 2012-2013 kulutushuippu saavutettiin 18.1.2013 tunnilla 9-10, jolloin sähkön kulutus oli 14 043 MWh/h

Lisätiedot

Jännitestabiiliushäiriö Suomessa 1992. Liisa Haarla

Jännitestabiiliushäiriö Suomessa 1992. Liisa Haarla Jännitestabiiliushäiriö Suomessa 1992 Liisa Haarla Pohjoismainen voimajärjestelmä 1992 Siirtoverkko: Siirtoyhteydet pitkiä, kulutus enimmäkseen etelässä, vesivoimaa pohjoisessa (Suomessa ja Ruotsissa),

Lisätiedot

Siirtokapasiteetin määrittäminen

Siirtokapasiteetin määrittäminen 1 (5) Siirtokapasiteetin määrittäminen 1 Suomen sähköjärjestelmän siirtokapasiteetit Fingrid antaa sähkömarkkinoiden käyttöön kaiken sen siirtokapasiteetin, joka on mahdollinen sähköjärjestelmän käyttövarmuuden

Lisätiedot

Siirtojen hallintapolitiikkaluonnos keskeiset asiat markkinanäkökulmasta. Markkinatoimikunta Jyrki Uusitalo

Siirtojen hallintapolitiikkaluonnos keskeiset asiat markkinanäkökulmasta. Markkinatoimikunta Jyrki Uusitalo Siirtojen hallintapolitiikkaluonnos keskeiset asiat markkinanäkökulmasta Markkinatoimikunta 2.2.2012 Jyrki Uusitalo 2 Yleiset periaatteet Markkinoilla Suomi yhtenä tarjousalueena Asiakkaille ja markkinoille

Lisätiedot

Siirtokapasiteetin riittävyys ja häiriöt 2015. Tasevastaava iltapäivä 23.11.2015 Timo Kaukonen Suunnittelupäällikkö

Siirtokapasiteetin riittävyys ja häiriöt 2015. Tasevastaava iltapäivä 23.11.2015 Timo Kaukonen Suunnittelupäällikkö Siirtokapasiteetin riittävyys ja häiriöt 2015 Tasevastaava iltapäivä 23.11.2015 Timo Kaukonen Suunnittelupäällikkö Siirrot ja kapasiteetit Pohjois-Ruotsiin 2015 (1.1-10.11.2015) 1 400,00 Råbacken- Stornorrfors

Lisätiedot

SÄHKÖÄ TUOTANTOPISTEILTÄ ASIAKKAILLE. Otaniemessä 13.4.2015

SÄHKÖÄ TUOTANTOPISTEILTÄ ASIAKKAILLE. Otaniemessä 13.4.2015 SÄHKÖÄ TUOTANTOPISTEILTÄ ASIAKKAILLE Otaniemessä 13.4.2015 Sisältö Yritystietoa Helen Oy Helen Sähköverkko Oy Sähkö tuotteena Sähkön siirto Sähkön myynti Sähkönjakelujärjestelmän perusrakenteita Sähkövoimajärjestelmät

Lisätiedot

Laajamittainen tuulivoima - haasteita kantaverkkoyhtiön näkökulmasta. Kaija Niskala Säteilevät naiset seminaari Säätytalo 17.3.

Laajamittainen tuulivoima - haasteita kantaverkkoyhtiön näkökulmasta. Kaija Niskala Säteilevät naiset seminaari Säätytalo 17.3. Laajamittainen tuulivoima - haasteita kantaverkkoyhtiön näkökulmasta Kaija Niskala Säteilevät naiset seminaari Säätytalo 17.3.2009 2 Kantaverkkoyhtiölle tulevia haasteita tuulivoimalaitoksen liityntä tehotasapainon

Lisätiedot

Määräys. maakaasuverkkotoiminnan tunnuslukujen julkaisemisesta. Annettu Helsingissä 2. päivänä joulukuuta 2005

Määräys. maakaasuverkkotoiminnan tunnuslukujen julkaisemisesta. Annettu Helsingissä 2. päivänä joulukuuta 2005 Dnro 1346/01/2005 Määräys maakaasuverkkotoiminnan tunnuslukujen julkaisemisesta Annettu Helsingissä 2. päivänä joulukuuta 2005 Energiamarkkinavirasto on määrännyt 31 päivänä toukokuuta 2000 annetun maakaasumarkkinalain

Lisätiedot

Ajankohtaista. Käyttötoimikunta Reima Päivinen

Ajankohtaista. Käyttötoimikunta Reima Päivinen Ajankohtaista Käyttötoimikunta 17.6.2013 Reima Päivinen Tärkeimmät ajankohtaiset tapahtumat Sähkömarkkinalain käsittely jatkuu eduskunnassa Fenno-Skan 1 siirtokapasiteettia rajoitettu 400 MW tasolle varotoimenpiteenä,

Lisätiedot

Siirtojen hallinta 2018

Siirtojen hallinta 2018 Raportti 1 (6) Siirtojen hallinta 2018 1 Yleistä siirto- ja markkinatilanteesta Siirtojen hallinta raportti on yhteenveto Suomen kantaverkon ja rajajohtoyhteyksien tapahtumista ja toteumista vuodelta 2018.

Lisätiedot

Kaukolämmön keskeytystilasto 2017

Kaukolämmön keskeytystilasto 2017 Kaukolämmön keskeytystilasto 7 Kaukolämpö Kaukolämmön keskeytystilasto 7 Energiateollisuus ry 8 Energiateollisuus ry Kaukolämpö Kaukolämmön keskeytystilasto 7 Sisältö Teksti Yleistä Kerättävät tiedot

Lisätiedot

Käyttörintaman kuulumiset vuoden varrelta. kehityspäällikkö Jyrki Uusitalo Käyttövarmuuspäivä 3.12.2012

Käyttörintaman kuulumiset vuoden varrelta. kehityspäällikkö Jyrki Uusitalo Käyttövarmuuspäivä 3.12.2012 Käyttörintaman kuulumiset vuoden varrelta kehityspäällikkö Jyrki Uusitalo Käyttövarmuuspäivä 3.12.2012 Uudenlainen siirtotilanne Runsaasti vesivoimaa tarjolla Pohjoismaista Venäjän tuonti vähentynyt merkittävästi

Lisätiedot

Kaukolämmön keskeytystilasto 2015

Kaukolämmön keskeytystilasto 2015 Kaukolämmön keskeytystilasto 5 Kaukolämpö Kaukolämmön keskeytystilasto 5 Energiateollisuus ry 6 Energiateollisuus ry Kaukolämpö Kaukolämmön keskeytystilasto 5 Sisältö Teksti Yleistä Kerättävät tiedot

Lisätiedot

Kaukolämmön keskeytystilasto 2014

Kaukolämmön keskeytystilasto 2014 Kaukolämmön keskeytystilasto 4 Kaukolämpö Kaukolämmön keskeytystilasto 4 Energiateollisuus ry 5 Energiateollisuus ry Kaukolämpö Kaukolämmön keskeytystilasto 4 Sisältö Teksti Yleistä Kerättävät tiedot

Lisätiedot

Tuulivoiman vaikutukset voimajärjestelmään

Tuulivoiman vaikutukset voimajärjestelmään 1 Tuulivoiman vaikutukset voimajärjestelmään case 2000 MW Jussi Matilainen Verkkopäivä 9.9.2008 2 Esityksen sisältö Tuulivoima maailmalla ja Suomessa Käsitteitä Tuulivoima ja voimajärjestelmän käyttövarmuus

Lisätiedot

Markkinoiden toimintaa edesauttavat siirtojohtoinvestoinnit. Markkinatoimikunta Maarit Uusitalo

Markkinoiden toimintaa edesauttavat siirtojohtoinvestoinnit. Markkinatoimikunta Maarit Uusitalo Markkinoiden toimintaa edesauttavat siirtojohtoinvestoinnit Markkinatoimikunta 4.2.2014 Maarit Uusitalo 2 Verkon kehittämissuunnitelmat eri tasoilla 1. Eurooppalainen taso ENTSO-E julkaisee joka toinen

Lisätiedot

Siirtojen hallinta 2016

Siirtojen hallinta 2016 Raportti 1 (6) Siirtojen hallinta 2016 1 Yleistä siirto- ja markkinatilanteesta Siirtojen hallinta -raportti on yhteenveto Suomen kantaverkon ja rajajohtoyhteyksien tapahtumista ja toteumista vuodelta

Lisätiedot

Kaukolämmön keskeytystilasto 2016

Kaukolämmön keskeytystilasto 2016 Kaukolämmön keskeytystilasto 6 Kaukolämpö Kaukolämmön keskeytystilasto 6 Energiateollisuus ry 7 Energiateollisuus ry Kaukolämpö Kaukolämmön keskeytystilasto 6 Sisältö Teksti Yleistä Kerättävät tiedot

Lisätiedot

ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS Dnro 789/430/2011 ENERGIMARKNADSVERKET

ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS Dnro 789/430/2011 ENERGIMARKNADSVERKET ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS Dnro 789/430/2011 23.11.2011 ASIA ASIANOSAINEN Verkonhaltijan verkkotoiminnan tuoton ja siirtopalveluista perittävien maksujen määrittämistä koskevien menetelmien vahvistaminen

Lisätiedot

BL20A0500 Sähkönjakelutekniikka

BL20A0500 Sähkönjakelutekniikka BL0A0500 Sähkönjakelutekniikka Oikosulkusuojaus Jarmo Partanen Oikosulkuvirran luonne Epäsymmetriaa, vaimeneva tasavirtakomponentti ja vaimeneva vaihtovirtakomponentti. 3 Oikosulun eri vaiheet ja niiden

Lisätiedot

Sähkön siirron hinnoittelu

Sähkön siirron hinnoittelu Sähkön siirron hinnoittelu Kenneth Hänninen Energiateollisuus ry kenneth.hanninen@energia.fi www.energia.fi Puh. 09 5305 2501 GSM 050 3202439 Suomessa toimii 80 verkkoyhtiötä hyvin erilaisissa olosuhteissa

Lisätiedot

mihin olemme menossa?

mihin olemme menossa? Asta Sihvonen-Punkka Johtaja, markkinat, Fingrid Oyj @AstaS_P Energiamurros, EUintegraatio ja sähkömarkkinat mihin olemme menossa? ET:n kevätseminaari 16.5.2019 Sibeliustalo, Lahti Sähkö on osa ratkaisua!

Lisätiedot

4 Suomen sähköjärjestelmä

4 Suomen sähköjärjestelmä 4 Suomen sähköjärjestelmä Suomen sähköjärjestelmä koostuu voimalaitoksista, siirto- ja jakeluverkoista sekä sähkön kulutuslaitteista. Suomen sähköjärjestelmä on osa yhteispohjoismaista Nordel-järjestelmää,

Lisätiedot

SMG-4500 Tuulivoima. Kuudennen luennon aihepiirit. Tuulivoimalan energiantuotanto-odotukset AIHEESEEN LIITTYVÄ TERMISTÖ (1/2)

SMG-4500 Tuulivoima. Kuudennen luennon aihepiirit. Tuulivoimalan energiantuotanto-odotukset AIHEESEEN LIITTYVÄ TERMISTÖ (1/2) SMG-4500 Tuulivoima Kuudennen luennon aihepiirit Tuulivoimalan energiantuotanto-odotukset Aiheeseen liittyvä termistö Pinta-alamenetelmä Tehokäyrämenetelmä Suomen tuulivoimatuotanto 1 AIHEESEEN LIITTYVÄ

Lisätiedot

SÄHKÖN TOIMITUSVARMUUS

SÄHKÖN TOIMITUSVARMUUS SUOMEN ATOMITEKNILLISEN SEURAN VUOSIKOKOUS 21.2.2007 Eero Kokkonen Johtava asiantuntija Fingrid Oyj 1 14.2.2007/EKN Tavallisen kuluttajan kannalta: sähkön toimitusvarmuus = sähköä saa pistorasiasta aina

Lisätiedot

Käyttötoimikunta Antti-Juhani Nikkilä Loistehon merkitys kantaverkon jännitteiden hallinnassa

Käyttötoimikunta Antti-Juhani Nikkilä Loistehon merkitys kantaverkon jännitteiden hallinnassa Käyttötoimikunta Loistehon merkitys kantaverkon jännitteiden hallinnassa Sisältö Kantaverkon kompensoinnin ja jännitteensäädön periaatteet Fingridin uudet loissähköperiaatteet Miten lisääntynyt loisteho

Lisätiedot

Tuulivoimarakentamisen merkitys ja vaikutukset

Tuulivoimarakentamisen merkitys ja vaikutukset Tuulivoimarakentamisen merkitys ja vaikutukset Suomessa tällä hetkellä 192 tuulivoimalaitosta kokonaisteho 366 MW Tuulivoimalaitoksia Teho Vuosituotanto Suomi Ruotsi Tanska Viro 192 kpl 2 754 kpl 5 126

Lisätiedot

Suomen ilmasto- ja energiastrategia Fingridin näkökulmasta. Toimitusjohtaja Jukka Ruusunen, Fingrid Oyj

Suomen ilmasto- ja energiastrategia Fingridin näkökulmasta. Toimitusjohtaja Jukka Ruusunen, Fingrid Oyj Suomen ilmasto- ja energiastrategia Fingridin näkökulmasta Toimitusjohtaja Jukka Ruusunen, Fingrid Oyj Käyttövarmuuspäivä Finlandia-talo 26.11.2008 2 Kantaverkkoyhtiön tehtävät Voimansiirtojärjestelmän

Lisätiedot

Kokemuksia tuulivoimaliitynnöistä. Caruna Oy / Henrik Suomi

Kokemuksia tuulivoimaliitynnöistä. Caruna Oy / Henrik Suomi Kokemuksia tuulivoimaliitynnöistä Caruna Oy / Henrik Suomi Tuulivoimaliitynnät Carunan verkkoalueella 2012 3,5 MVA Mika Manni, Peräseinäjoki 1.5 MVA Koskenkorvan Tuulivoima 2,0 MVA 2013 3,7 MVA Halikon

Lisätiedot

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 12,999,976 km 9,136,765 km 1,276,765 km 499,892 km 245,066 km 112,907 km 36,765 km 24,159 km 7899 km 2408 km 76 km 12 14 16 1 12 7 3 1 6 2 5 4 3 11 9 10 8 18 20 21 22 23 24 25 26

Lisätiedot

Siirtojen hallinta 2017

Siirtojen hallinta 2017 Raportti 1 (6) Siirtojen hallinta 2017 1 Yleistä siirto- ja markkinatilanteesta Siirtojen hallinta -raportti on yhteenveto Suomen kantaverkon ja rajajohtoyhteyksien tapahtumista ja toteumista vuodelta

Lisätiedot

Hiilitieto ry:n seminaari / Jonne Jäppinen Fingrid Oyj. Talvikauden tehotilanne

Hiilitieto ry:n seminaari / Jonne Jäppinen Fingrid Oyj. Talvikauden tehotilanne Hiilitieto ry:n seminaari 16.3.2017 / Jonne Jäppinen Fingrid Oyj Talvikauden tehotilanne Sähkömarkkinat 2016 SYS 26,9 NO4 25,0 Sähkön kulutus Suomessa vuonna 2016 oli 85,1 TWh. Kulutus kasvoi noin 3 prosenttia

Lisätiedot

Kantaverkon häiriöt eri vuosikymmeninä

Kantaverkon häiriöt eri vuosikymmeninä Kantaverkon häiriöt eri vuosikymmeninä 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 198 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 199 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2 21 22 23 24 25 26

Lisätiedot

BL20A0400 Sähkömarkkinat. Valtakunnallinen sähkötaseiden hallinta ja selvitys Jarmo Partanen

BL20A0400 Sähkömarkkinat. Valtakunnallinen sähkötaseiden hallinta ja selvitys Jarmo Partanen BL20A0400 Sähkömarkkinat Valtakunnallinen sähkötaseiden hallinta ja selvitys Jarmo Partanen Valtakunnalliset sähkötaseet Kaikille sähkökaupan osapuolille on tärkeää sähköjärjestelmän varma ja taloudellisesti

Lisätiedot

Suurhäiriö on aina mahdollinen kuinka siihen voidaan varautua? Käyttövarmuuspäivä 26.11.2009 Suunnittelupäällikkö Timo Kaukonen, Fingrid Oyj

Suurhäiriö on aina mahdollinen kuinka siihen voidaan varautua? Käyttövarmuuspäivä 26.11.2009 Suunnittelupäällikkö Timo Kaukonen, Fingrid Oyj Suurhäiriö on aina mahdollinen kuinka siihen voidaan varautua? Käyttövarmuuspäivä 26.11.2009 Suunnittelupäällikkö Timo Kaukonen, Fingrid Oyj 2 Suurhäiriöön varautuminen Häiriöt maailmalla Häiriöt Suomessa

Lisätiedot

Käyttörintamalta paljon uutta

Käyttörintamalta paljon uutta Käyttörintamalta paljon uutta Johtaja Reima Päivinen Käyttövarmuuspäivä 24.11.2011 24.11.2011 Käyttövarmuuspäivä 24.11.2011 Kylmän talven kulutushuippu 18.2.2011 Kulutushuippu 18.2.2011 klo 9 10 Suomen

Lisätiedot

SÄHKÖVERKON LIITTYMISMAKSUPERUSTEET JA HINNAT

SÄHKÖVERKON LIITTYMISMAKSUPERUSTEET JA HINNAT 1/6 SÄHKÖVERKON LIITTYMISMAKSUPERUSTEET JA HINNAT 1.4.2018 Lammaisten Energia Oy noudattaa liittymismaksuissa vyöhykehinnoittelua, jonka periaatteet Energiamarkkinavirasto on valtakunnallisesti vahvistanut.

Lisätiedot

Offshore puistojen sähkönsiirto

Offshore puistojen sähkönsiirto Offshore puistojen sähkönsiirto Johdanto Puistojen rakentamiseen merelle useita syitä: Parempi tuotannon odotus Poissa näkyvistä Rannikolla hyviä sijoituspaikkoja ei välttämättä saatavilla Tästä seuraa

Lisätiedot

Verkkotoimikunnan kokous Torstai 25.2.2016

Verkkotoimikunnan kokous Torstai 25.2.2016 Verkkotoimikunnan kokous Torstai 25.2.2016 09.00-09.10 Verkkotoimikunnan säännöt ja sääntöihin sitoutuminen / Kari Kuusela + kaikki 09.10-09.40 Fingrid ajankohtaiset / Kari Kuusela 09.40-10.00 Asiakastoiminnan

Lisätiedot

Kantaverkkoon liittymisen hinnoittelu Kantaverkon rajaus Suurjännitteinen jakeluverkko Verkkotoimikunta 3_2011,

Kantaverkkoon liittymisen hinnoittelu Kantaverkon rajaus Suurjännitteinen jakeluverkko Verkkotoimikunta 3_2011, Kantaverkkoon liittymisen hinnoittelu Kantaverkon rajaus Suurjännitteinen jakeluverkko Verkkotoimikunta 3_2011, 6.9.2011 2 Kantaverkkoon liittymisen hinnoittelu Liittymismaksu 3 Miksi liittymismaksu? Tavoite

Lisätiedot

LIITTYMISPISTE 1 / 110 kv

LIITTYMISPISTE 1 / 110 kv Sivu 1 / 5 LIITTYMISPISTE 1 / 110 kv JÄRVI AE07, JVI FI_JVI_P_E07_S FI_JVI_P_E07_U SALMI AE06, SMI FI_SMI_P_E06_S FI_SMI_P_E06_U NIEMI AE02, NMI FI_NMI_P_E02_S FI_NMI_P_E02_U AE06, NMI FI_NMI_P_E06_S FI_NMI_P_E06_U

Lisätiedot

LIITTYMISPISTE 1 / 110 kv

LIITTYMISPISTE 1 / 110 kv Sivu 1 / 5 LIITTYMISPISTE 1 / 110 kv JÄRVI AE07, JVI FI_JVI_P_E07_S FI_JVI_P_E07_U SALMI AE06, SMI FI_SMI_P_E06_S FI_SMI_P_E06_U NIEMI AE02, NMI FI_NMI_P_E02_S FI_NMI_P_E02_U AE06, NMI FI_NMI_P_E06_S FI_NMI_P_E06_U

Lisätiedot

HVDC-yhteyksien luotettavuuden parantaminen. Käyttötoimikunnan kokous Tuomas Rauhala

HVDC-yhteyksien luotettavuuden parantaminen. Käyttötoimikunnan kokous Tuomas Rauhala HVDC-yhteyksien luotettavuuden parantaminen Käyttötoimikunnan kokous 05--0 Tuomas Rauhala Rajasiirtoyhteyksien luotettavuuden parantaminen strateginen hanke Aluehinnat < 30 /MWh 30-35 /MWh 35-0 /MWh 0-5

Lisätiedot

Tuotannon liittäminen verkkoon Riku Kettu Verkkoinsinööri Energiamarkkinavirasto

Tuotannon liittäminen verkkoon Riku Kettu Verkkoinsinööri Energiamarkkinavirasto Tuotannon liittäminen verkkoon 3.12.2013 Riku Kettu Verkkoinsinööri Energiamarkkinavirasto Liittymismaksuperiaatteet jakeluverkoissa ja suurjännitteisissä jakeluverkoissa Energiamarkkinaviraston tammikuussa

Lisätiedot

Fingridin verkkoskenaariot x 4. Kantaverkkopäivä 2.9.2013 Jussi Jyrinsalo Johtaja

Fingridin verkkoskenaariot x 4. Kantaverkkopäivä 2.9.2013 Jussi Jyrinsalo Johtaja Fingridin verkkoskenaariot x 4 Kantaverkkopäivä 2.9.2013 Jussi Jyrinsalo Johtaja 2 Sisällysluettelo Kantaverkon kymmenvuotinen kehittämissuunnitelma Esimerkki siitä, miksi suunnitelma on vain suunnitelma:

Lisätiedot

Kapasiteetin riittävyys ja tuonti/vienti näkökulma

Kapasiteetin riittävyys ja tuonti/vienti näkökulma 1 Kapasiteetin riittävyys ja tuonti/vienti näkökulma Kapasiteettiseminaari/Diana-auditorio 14.2.2008 2 TEHOTASE 2007/2008 Kylmä talvipäivä kerran kymmenessä vuodessa Kuluvan talven suurin tuntiteho: 13

Lisätiedot

RIKKIHEKSAFLUORIDIN (SF6) KÄYTTÖ SÄHKÖNJAKELULAITTEISSA yhteenveto verkonhaltijoille tehdystä kyselystä, tilastovuosi 2009

RIKKIHEKSAFLUORIDIN (SF6) KÄYTTÖ SÄHKÖNJAKELULAITTEISSA yhteenveto verkonhaltijoille tehdystä kyselystä, tilastovuosi 2009 RIKKIHEKSAFLUORIDIN (SF6) KÄYTTÖ SÄHKÖNJAKELULAITTEISSA yhteenveto verkonhaltijoille tehdystä kyselystä, tilastovuosi 2009 Sähköverkonhaltijoille (jakelu-, alue- ja kantaverkko) lähetettiin keväällä 2010

Lisätiedot

BL20A0500 Sähkönjakelutekniikka

BL20A0500 Sähkönjakelutekniikka BL0A0500 Sähkönjakelutekniikka Jakeluverkkojen tekninen laskenta Sähköjohdot - sähkönjakelujohtojen ominaisarvoja Johto r [ohm/km] x [ohm/km] Jännite [kv] Oikosulkukestoisuus Kuormitettavuus [A] Jäähtymisaikavakio

Lisätiedot

KESKEYTYSTILASTO 2015

KESKEYTYSTILASTO 2015 KESKEYTYSTILASTO 215 (i) ALKUSANAT Keskeytystilastointia uudistettiin perusteellisesti vuoden 215 alusta. Tietojen keruu muuttui käyttöpaikkakohtaiseksi ja aluejako toimitusvarmuusjaon mukaisesti asemakaava-alueeseen

Lisätiedot

BL20A0700 Sähköverkkotekniikan peruskurssi

BL20A0700 Sähköverkkotekniikan peruskurssi BL20A0700 Sähköverkkotekniikan peruskurssi Sähkönlaatu Sähkön toimituksen laatu Sähkön laatu Sähkön toimittamiseen liittyvien palvelujen laatu, informaatio asiakkaille Jännitteen laatu Verkon käyttövarmuus,

Lisätiedot

Sähköjärjestelmän toiminta joulukuun 2009 ja tammikuun 2010 huippukulutustilanteissa

Sähköjärjestelmän toiminta joulukuun 2009 ja tammikuun 2010 huippukulutustilanteissa Raportti 1 (1) Sähköjärjestelmän toiminta joulukuun 29 ja tammikuun 21 huippukulutustilanteissa 1 Yhteenveto Vuoden 29 kulutushuippu saavutettiin vuoden lopussa 17.12.29 klo 8-9, jolloin sähkön kulutus

Lisätiedot

Verkkotoimikunta Petri Parviainen. Ajankohtaista Sähkönsiirto-asiakkaille Joulukuu 2017

Verkkotoimikunta Petri Parviainen. Ajankohtaista Sähkönsiirto-asiakkaille Joulukuu 2017 Verkkotoimikunta 29.12.2017 Petri Parviainen Ajankohtaista Sähkönsiirto-asiakkaille Joulukuu 2017 Ajankohtaista sähkönsiirto -asiakkaille 12_2017 Kantaverkon kehittämissuunnitelma 2017 on valmistunut.

Lisätiedot

Kantaverkkoon liittymisen periaatteet. Jarno Sederlund ja Petri Parviainen

Kantaverkkoon liittymisen periaatteet. Jarno Sederlund ja Petri Parviainen 1 Kantaverkkoon liittymisen periaatteet Jarno Sederlund ja Petri Parviainen 2 Kantaverkkoon liittymisen periaatteet Sisällys 1. Kantaverkko mikä se on? 2. Liittyminen kantaverkkoon 3. Liityntähanke 4.

Lisätiedot

Siirtyisikö sähkö vielä luotettavammin maan alla? Käyttövarmuuspäivä 2.12.2010 Johtaja Jussi Jyrinsalo Fingrid Oyj

Siirtyisikö sähkö vielä luotettavammin maan alla? Käyttövarmuuspäivä 2.12.2010 Johtaja Jussi Jyrinsalo Fingrid Oyj Siirtyisikö sähkö vielä luotettavammin maan alla? Käyttövarmuuspäivä Johtaja Fingrid Oyj 2 Taustaa myrskyjen haitat synnyttäneet vaateita kaapeloimisesta kantaverkossa kaapeleita ei käytetä poikkeuksena

Lisätiedot

Ajankohtaista Suomen kantaverkkoyhtiöstä

Ajankohtaista Suomen kantaverkkoyhtiöstä Ajankohtaista Suomen kantaverkkoyhtiöstä Juha Hiekkala Markkinakehitys Voimaseniorit, Tekniska Salarna, Helsinki 11.2.204 2 Asiakkaiden ja yhteiskunnan hyväksi Varma sähkö Kantaverkon häiriöistä aiheutuneet

Lisätiedot

MAAKAASUVERKKOTOIMINNAN TUNNUSLUKUJEN JULKAISEMISESTA

MAAKAASUVERKKOTOIMINNAN TUNNUSLUKUJEN JULKAISEMISESTA ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS Dnro 352/01/2001 ENERGIMARKNADSVERKET 14.11.2001 MAAKAASUVERKKOTOIMINNAN TUNNUSLUKUJEN JULKAISEMISESTA Energiamarkkinavirasto on tänään päättänyt maakaasumarkkinalain (508/2000)

Lisätiedot

Neuvottelukunnan kokous Ajankohtaiskatsaus

Neuvottelukunnan kokous Ajankohtaiskatsaus Neuvottelukunnan kokous Ajankohtaiskatsaus Energia- ja ilmastostrategian linjaukset ovat samansuuntaisia Fingridin näkemysten kanssa Nykyisenkaltaisesta tuulivoiman syöttötariffijärjestelmästä luovutaan

Lisätiedot

Sähkön hinta ja toimitusvarmuus

Sähkön hinta ja toimitusvarmuus Sähkön hinta ja toimitusvarmuus Energiaviraston tiedotustilaisuus 21.1.2016 Ylijohtaja Simo Nurmi, Energiavirasto 1 Sähkön tukkumarkkinat Miksi pörssisähkön hinta eroaa Suomen ja Ruotsin välillä? 2 Suomen

Lisätiedot

20 kv Keskijänniteavojohdon kapasiteetti määräytyy pitkien etäisyyksien takia tavallisimmin jännitteenaleneman mukaan:

20 kv Keskijänniteavojohdon kapasiteetti määräytyy pitkien etäisyyksien takia tavallisimmin jännitteenaleneman mukaan: SÄHKÖENERGIATEKNIIKKA Harjoitus - Luento 2 H1 Kolmivaiheteho Kuinka suuri teho voidaan siirtää kolmivaihejärjestelmässä eri jännitetasoilla, kun tehokerroin on 0,9 ja virta 100 A. Tarkasteltavat jännitetasot

Lisätiedot

Fingrid välittää. Varmasti.

Fingrid välittää. Varmasti. Fingrid välittää. Varmasti. Fingrid Oyj:n voimansiirtoverkko 1.1.2015 400 kv kantaverkko 220 kv kantaverkko 110 kv kantaverkko tasavirtayhteys muiden verkko Fingrid lyhyesti Sähkö on välttämätön osa kaikkien

Lisätiedot

KESKEYTYSTILASTO 2012

KESKEYTYSTILASTO 2012 KESKEYTYSTILASTO 2012 (i) ALKUSANAT Vuoden 2012 keskeytystilasto perustuu 71 jakeluverkonhaltijan keskeytystietoihin. Tilasto kattaa 96,7 % Suomen jakeluverkkotoiminnan volyymistä. Tiedot tähän tilastoon

Lisätiedot

Petri Parviainen Fingidin verkkotoimikunta Ajankohtaista kantaverkkopalveluista

Petri Parviainen Fingidin verkkotoimikunta Ajankohtaista kantaverkkopalveluista Fingidin verkkotoimikunta Ajankohtaista kantaverkkopalveluista Sisältö Kantaverkon laajuuden päivittäminen Kantaverkon virtapiiri asiakkaan sähköasemalla; muutostilanteet Liittymismaksujen yhdenmukaistaminen

Lisätiedot