KESKEYTYSTILASTO 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KESKEYTYSTILASTO 2012"

Transkriptio

1 KESKEYTYSTILASTO 2012 (i)

2 ALKUSANAT Vuoden 2012 keskeytystilasto perustuu 71 jakeluverkonhaltijan keskeytystietoihin. Tilasto kattaa 96,7 % Suomen jakeluverkkotoiminnan volyymistä. Tiedot tähän tilastoon on kerätty verkkoyhtiöiden yksityiskohtaisista keskeytysraporteista, eli tilasto ottaa tarkasti keskeytysten osa-alueet ja eri vaiheissa jakelun piiriin palautetut asiakkaat. Tilaston aineistona toimivat siis keskeytyksen kokeneiden asiakkaiden todelliset määrät ja energiat. Tilaston valmistelun yhteydessä lähetetään vastaajille palautteena Energiamarkkinaviraston(EMV) sähkön laadun tunnuslukuja vastaavat luvut. Keskeisin ero tämän tilaston ja EMV:n lukujen välillä syntyy siitä, että tämän tilaston tunnusluvut lasketaan käyttöpaikkatasolla kun EMV:n tunnusluvut lasketaan muuntopiiritasolla. Keskeytystilaston on laatinut Enease Oy. Energiateollisuus ry:n puolesta julkaisun laatimisesta on vastannut Kenneth Hänninen. LUKUOHJE Tilaston luvut on esitetty taulukoina ja erilaisina kuvaajina kuten piirakoina, trendiviivoina ja pylväskuvioina. Keskeytystunnuslukuja koskevissa taulukoissa on kiinnitettävä huomiota siihen, että kaikki kentät on laskettu vastaajien antamista tunnusluvuista. Seuraava taulukko esittää asiaa. Keskeytyslaji Vikakeskeytykset yhteensä Suunnitellut keskeytykset Kaikki keskeytykset Maaseutu Taajama City Kaikki yhteensä ? Keskeytystietojen jakaminen verkkotyyppeihin "Maaseutu", "Taajama" ja "City" perustuu vikatapauksien yhteydessä annettuun johtolähdön kaapelointiasteeseen. Tämä tieto puuttui osalta vastaajista, jolloin keskeytykset tilastoidaan verkon keskimääräisen kaapelointiasteen mukaan. Samoin osalta vastaajista puuttui eritellyt verkkotiedot. Näistä syistä "yhteensä"-sarakkeisiin ("Kaikki yhteensä" ja "Kaikki keskeytykset") on saattanut tulla joko tarkempia tai vähemmän tarkkoja vastauksia kuin muihin kenttiin, "yhteensä"-sarakkeiden summa ei vastaa yksittäisiä näkyviä lukuja. Kun yhtiöiden vastaukset tarkentuvat tulevissa tilastoissa, tällaisista epäjohdonmukaisuuksista päästään.?-merkki numeron yhteydessä tarkoittaa, että tieto perustuu alle viiteen vastaukseen. Tämä tilasto poikkeaa vuotta 2004 aikaisemmista tilastoista myös verkkotyyppien jaottelussa. Jakeluverkot on jaettu kaapelointiasteen perusteella kolmeen koko maan kattavaan verkkotyyppiin: maaseutuun, jossa kaapelointiaste on enintään 30 %, taajamaan, jossa kaapelointiaste on vähintään 30 %, mutta enintään 75 %, sekä cityyn, jossa kaapelointiaste on vähintään 75 %. Saman verkonhaltijan verkkoa voi olla kaikissa ryhmissä. Tämä ei vastaa aikaisempien tilastojen verkkotyyppien jakoa, joten vertailua aikaisempaan ei voi tehdä muutoin kuin kaikkien verkkotyyppien yhteisistä luvuista. Keskeytystilastosta tuotetaan tilauksesta eri verkonosille, yksittäisille yhtiöille tai yhtiöryhmille samanmuotoisia raportteja ja vertailuraportteja. Julkaisija Energiateollisuus ry ET, Helsinki (Versio: :03:08.924) (ii)

3 SISÄLLYSLUETTELO 1. PERUSTIEDOT TILASTON SÄHKÖVERKOISTA JA SÄHKÖVERKKOYHTIÖISTÄ Keskijänniteverkon tiedot, 1-45 kv Keskijänniteverkon johtopituudet Keskijänniteverkon maadoitustavat Keskijänniteverkon käyttöpaikka- ja energiatiedot Muut keskijänniteverkon tiedot Pienjänniteverkon johtopituudet Keskijännitejohtopituudet koko Suomessa Kyselyyn vastanneet verkonhaltijat 2 2. KESKIJÄNNITEVERKON KESKEYTYKSIÄ KOSKEVAT TUNNUSLUVUT KÄYTTÖPAIKKOJEN (ASIAKKAIDEN) MÄÄRILLÄ PAINOTETUT TUNNUSLUVUT Keskeytysaika asiakkaalla vuodessa Keskeytysten lukumäärä asiakkaalla vuodessa Asiakkaan keskeytysten keskipituus Keskeytyksiä kokonaisjohtopituutta kohti ENERGIALLA PAINOTETUT TUNNUSLUVUT Keskeytysaika asiakkaalla vuodessa Keskeytysten lukumäärä asiakkaalla vuodessa 7 3. KESKEYTYSMÄÄRÄN AIKAJAKAUMA ASIAKKAALLA VUODESSA 8 4. KESKEYTYSTUNNUSLUKUJEN JAKAUMA VERKONHALTIJOITTAIN Keskeytysaika asiakkaalla vuodessa Keskeytysten lukumäärä asiakkaalla vuodessa Vikakeskeytysmäärät vuoden aikana 9 5. KESKEYTYSMÄÄRIEN JA -AIKOJEN VUOSITTAINEN VAIHTELU Keskijänniteverkon keskeytystaajuudet Vikakeskeytystaajuudet Aikajälleenkytkennät Suunnitellut keskeytykset Asiakkaan keskimääräinen keskeytysaika Vikakeskeytysaika Suunniteltu keskeytysaika KESKEYTYSTEN JAKAUTUMINEN VERKON ERI OSIIN SEKÄ KESKEYTYSTEN SYYT Keskeytysten aiheuttajat verkon eri osissa Erityyppiset verkot Muut verkon osat Asiakkaan keskeytykset Asiakkaan keskeytysaika Asiakkaan keskeytysmäärä JÄLLEENKYTKENTÖJEN SELVITTÄMÄT VIAT Pika- ja aikajälleenkytkentöjen selvittämät viat kaikista vikakeskeytyksistä Jälleenkytkentöjen määrät asiakkaalla Energialla painotetut jälleenkytkentöjen määrät Jälleenkytkentöjen määrät eri tavoin maadoitetuissa verkoissa kpl/100 km PIENJÄNNITEVERKON KESKEYTYKSET 16 LIITTEET LIITE 1 KESKEYTYKSIÄ KOSKEVAT TUNNUSLUVUT LIITE 2 KESKEYTYSMÄÄRÄN AIKAJAKAUMA ASIAKKAALLA VUODESSA LIITE 3 KESKEYTYSTEN VUOSIVAIHTELUT MUUNTOPIIRITUNTEIHIN PERUSTUEN LIITE 4 KESKEYTYSTEN JAKAUTUMINEN VERKON ERI OSIIN SEKÄ KESKEYTYSTEN SYYT (iii)

4 1. PERUSTIEDOT TILASTON SÄHKÖVERKOISTA JA SÄHKÖVERKKOYHTIÖISTÄ 1.1 Keskijänniteverkon tiedot, 1-45 kv Kaikkien verkonhaltijoiden verkot on jaettu johtolähdöittäin kaapelointiasteen mukaan Maaseutu-, Taajama- ja City-verkkoihin. Saman verkonhaltijan verkkoja voi olla kaikissa ryhmissä Keskijänniteverkon johtopituudet (jaoteltuna johtolähtöjen kaapelointiasteen mukaan) 1-45 kv verkko Johtopituus yhteensä km* Avojohto PAS Ilmakaapelit Kaapelit )* josta PJK ja /tai AJK suojattua Avojohdoista metsässä (%) Maaseutu Taajama City Kaikki yhteensä 0-30% 30-75% % Keskijänniteverkon maadoitustavat 1-45 kv verkko Johtopituus yhteensä km* Avojohto PAS Ilmakaapelit Kaapelit )* josta PJK ja /tai AJK suojattua Maasta erotettu Osittain sammutettu Sammutettu Keskijänniteverkon käyttöpaikka- ja energiatiedot 1-45 kv verkko Käyttöpaikat/kpl Energiat/MWh Maaseutu Taajama City Kaikki yhteensä 0-30% 30-75% % Muut keskijänniteverkon tiedot Komponentti kpl Jakelumuuntopiirit Syöttävät sähköasemat Johtolähdöt Pienjänniteverkon johtopituudet 400 V verkko Johtopituus yhteensä km Avojohto Ilmakaapeli Maakaapeli km Keskijännitejohtopituudet koko Suomessa Johtoverkko 1-70 kv Yhteensä *) Avojohto Ilmakaapeli Maakaapeli Vesistökaap. Yhteensä *) Lähde: Energiamarkkinavirasto ennakkotieto 1

5 1.4 Kyselyyn vastanneet verkonhaltijat Alajärven Sähkö Oy Asikkalan Voima Oy Elenia Verkko Oy E.ON Kainuun Sähköverkko Oy ESE-Verkko Oy Etelä-Suomen Energia Oy Fortum Espoo Distribution Oy Fortum Sähkönsiirto Oy Haminan Energia Oy Helen Sähköverkko Oy Herrfors Nät-Verkko Oy Ab Hiirikosken Energia Oy Imatran Seudun Sähkönsiirto Oy Jakobstads Energiverk JE-Siirto Oy Joroisten Energialaitos Jylhän Sähköosuuskunta Järvi-Suomen Energia Oy Kemin Energia Oy Keminmaan Energia Oy KENET Oy Keravan Energia Oy Keuruun Sähkö Oy Koillis-Lapin Sähkö Oy Koillis-Satakunnan Sähkö Oy Kokemäen Sähkö Oy Kronoby Elverk KSS Verkko Oy Kuopion Energia Kuoreveden Sähkö Oy Kymenlaakson Sähköverkko Oy Lammaisten Energia Oy Lappeenrannan Energiaverkot Oy LE Sähköverkko Oy Leppäkosken Sähkö Oy Muonion Sähköosuuskunta Mäntsälän Sähkö Oy Naantalin Energia Oy Nurmijärven Sähkö Oy Nykarleby Kraftverk Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy Oulun Seudun Sähkö Verkkopalvelut Oy Outokummun Energia Oy Paneliakosken Voima Oy Parikkalan Valo Oy Pellon Sähkö Oy PKS Sähkönsiirto Oy Pori Energia Sähköverkot Oy Porvoon Sähköverkko Oy Rantakairan Sähkö Oy Rauman Energia Oy Rovakaira Oy Rovaniemen Verkko Oy Sallila Sähkönsiirto Oy Savon Voima Verkko Oy Seiverkot Oy Tampereen Sähköverkko Oy Tornion Energia Oy Tornionlaakson Sähkö Oy Tunturiverkko Oy Turku Energia Sähköverkot Oy Vaasan Sähköverkko Oy Vakka-Suomen Voima Oy Valkeakosken Energia Oy Vantaan Aviaenergia Oy Vantaan Energia Sähköverkot Oy Vatajankosken Sähkö Oy Verkko Korpela Oy Vetelin Sähkölaitos Oy Vimpelin Voima Oy Ääneseudun Energia Oy 2

6 2. KESKIJÄNNITEVERKON KESKEYTYKSIÄ KOSKEVAT TUNNUSLUVUT Tarkemmat luvut liitteessä KÄYTTÖPAIKKOJEN (ASIAKKAIDEN) MÄÄRILLÄ PAINOTETUT TUNNUSLUVUT Keskeytysaika asiakkaalla vuodessa Keskimääräinen keskeytysaika asiakkaalla vuodessa h/a (kph/kp) SAIDI (keskeytysten käyttöpaikkatunnit jaettuna ko verkon kaikilla käyttöpaikkamäärillä) Keskeytysajan aiheuttajat (jälleenkytkennät ei mukana) tuntia Maaseutu Taajama City Yhteensä Tekniset syyt Luonnon ilmiöt 8% Keskeytysajan aiheuttajat (kaikki verkot, jälleenkytkennät ei mukana) 15% 4% 1% 2% 3% 11% Tuuli ja myrsky 25% Lumi- ja jääkuorma 31% Ukkonen 4% Muu sää 1% Eläimet 2% Rakenne- ja käyttövirhe 8% Tuntematon 15% Ulkopuoliset 3% Suunnitellut 11% 31% 25% Keskeytyslaji Oman jakeluverkon vikakeskeytykset Muun verkon aih. keskeytykset Pitkät vikakeskeytykset yhteensä AJK:t Vikakeskeytykset yhteensä Suunnitellut keskeytykset Kaikki ilman jälleenkytkentöjä Kaikki keskeytykset Maaseutu Taajama City Kaikki yhteensä

7 2.1.2 Keskeytysten lukumäärä asiakkaalla vuodessa Keskeytysten keskimääräinen lukumäärä asiakkaalla vuodessa kpl/a (kpk/kp) SAIFI (keskeytysten käyttöpaikkamäärät jaettuna ko verkon käyttöpaikkamäärillä) Keskeytysmäärän aiheuttajat (jälleenkytkennät ei mukana) kpl Maaseutu Taajama City Yhteensä Tekniset syyt Luonnon ilmiöt Keskeytysmäärien osuudet aiheuttajittain (jälleenkytkennät ei mukana) 20% 11% 5% 1% 7% 3% 7% Tuuli ja myrsky 22% Lumi- ja jääkuorma 24% Ukkonen 7% Muu sää 1% Eläimet 3% Rakenne- ja käyttövirhe 11% Tuntematon 20% Ulkopuoliset 5% Suunnitellut 7% 22% 24% 17% 28% Keskeytysmäärän jakauma PJK:n selvittämät viat 56% AJK:n selvittämät viat 17% Pitkät keskeytykset 28% 55% Keskeytyslaji Oman jakeluverkon vikakeskeytykset Muun verkon aih. keskeytykset Pitkät vikakeskeytykset yhteensä AJK:t PJK:t Vikakeskeytykset yhteensä Suunnitellut keskeytykset Kaikki ilman jälleenkytkentöjä Kaikki keskeytykset Maaseutu Taajama City Kaikki yhteensä

8 2.1.3 Asiakkaan keskeytysten keskipituus Asiakkaan keskeytysten keskipituus h (kph/kpk) Keskeytyslaji Oman jakeluverkon vikakeskeytykset Muun verkon aih. keskeytykset Vikakeskeytykset yhteensä Suunnitellut keskeytykset Kaikki keskeytykset Maaseutu Taajama City Kaikki yhteensä Keskeytyksiä kokonaisjohtopituutta kohti (vikojen ja suunniteltujen keskeytysten kpl-määrä / 100km) Keskeytykseen johtaneiden vikojen aiheuttajat 3% 33% 20% 8% 15% Tuuli ja myrsky 15% Lumi- ja jääkuorma 15% Ukkonen 3% Muu sää 1% Eläimet 2% Rakenne- ja käyttövirhe 8% Tuntematon 20% Ulkopuoliset 3% Suunnitellut 33% 2% 1% 3% 15% Keskeytyslaji Oman jakeluverkon vikakeskeytykset Muun verkon aih. keskeytykset Pitkät vikakeskeytykset yhteensä AJK:t PJK:t Vikakeskeytykset yhteensä Suunnitellut keskeytykset Kaikki ilman jälleenkytkentöjä Kaikki keskeytykset Maaseutu Taajama City Kaikki yhteensä

9 2.2 ENERGIALLA PAINOTETUT TUNNUSLUVUT Keskeytysaika asiakkaalla vuodessa Energialla painotettu keskeytysaika asiakkaalla vuodessa h/a (E(mp)h/E(tot)) (keskeytyksen alueella olevien mp vuosienergia kertaa aika jaettuna ko verkon vuosienergialla) tuntia Keskeytysajan aiheuttajat (jälleenkytkennät ei mukana) Maaseutu Taajama City Yhteensä Tekniset syyt Luonnon ilmiöt Keskeytyslaji Oman jakeluverkon vikakeskeytykset Muun verkon aih. keskeytykset Pitkät vikakeskeytykset yhteensä AJK:t Vikakeskeytykset yhteensä Suunnitellut keskeytykset Kaikki ilman jälleenkytkentöjä Kaikki keskeytykset Maaseutu Taajama City Kaikki yhteensä

10 2.2.2 Keskeytysten lukumäärä asiakkaalla vuodessa Energialla painotettu keskeytysten lukumäärä asiakkaalla vuodessa kpl/a (E(mp)k/E(tot)) (keskeytyksien mp energiat jaettuna ko verkon vuosienergialla) kpl Keskeytysmäärän aiheuttajat (jälleenkytkennät ei mukana) Maaseutu Taajama City Yhteensä Tekniset syyt Luonnon ilmiöt Keskeytyslaji Oman jakeluverkon vikakeskeytykset Muun verkon aih. keskeytykset Pitkät vikakeskeytykset yhteensä AJK:t PJK:t Vikakeskeytykset yhteensä Suunnitellut keskeytykset Kaikki ilman jälleenkytkentöjä Kaikki keskeytykset Maaseutu Taajama City Kaikki yhteensä

11 3. KESKEYTYSMÄÄRÄN AIKAJAKAUMA ASIAKKAALLA VUODESSA Keskeytykseen osallistuneiden käyttöpaikkojen lukumäärä jaettuna ko verkon (maaseutu, taajama, city) käyttöpaikkamäärällä (kpk/kp). Luvut eivät sisällä jälleenkytkentöjä. Tarkemmat tiedot liitteessä 2 Keskeytysmäärän aikajakauma asiakkaalla vuodessa kpl/a (ei jälleenkytkentöjä) Maaseutu Taajama City kpl/a min 3-60 min 1-4 h 4-8 h 8-12 h h 1-3 vrk 3-5 vrk yli 5 vrk MAASEUTU VIKA Oman jv:n kesk. yht. Muut verkot Vikakesk. yht. Suunn. kesk. yht. KAIKKI YHTEENSÄ 0-3 min 3-60 min 1-4 h 4-8 h 8-12 h h 1-3 vrk 3-5 vrk yli 5 vrk TAAJAMA VIKA Oman jv:n kesk. yht. Muut verkot Vikakesk. yht. Suunn. kesk. yht. KAIKKI YHTEENSÄ 0-3 min 3-60 min 1-4 h 4-8 h 8-12 h h 1-3 vrk 3-5 vrk yli 5 vrk CITY VIKA Oman jv:n kesk. yht. Muut verkot Vikakesk. yht. Suunn. kesk. yht. KAIKKI YHTEENSÄ 0-3 min 3-60 min 1-4 h 4-8 h 8-12 h h 1-3 vrk 3-5 vrk yli 5 vrk YHTEENSÄ VIKA Oman jv:n kesk. yht. Muut verkot Vikakesk. yht. Suunn. kesk. yht. KAIKKI YHTEENSÄ 0-3 min 3-60 min 1-4 h 4-8 h 8-12 h h 1-3 vrk 3-5 vrk yli 5 vrk

12 4. KESKEYTYSTUNNUSLUKUJEN JAKAUMA VERKONHALTIJOITTAIN 4.1 Keskeytysaika asiakkaalla vuodessa Keskeytysaika asiakkaalla verkonhaltijoittain h/a (ei jälleenkytkentöjä) sisältäen vikakeskeytykset ja suunnitellut keskeytykset 100 yhtiön kokonaiskaapelointiaste keskeytysaika h/a 4.2 Keskeytysten lukumäärä asiakkaalla vuodessa Keskeytysmäärä asiakkaalla verkonhaltijoittain kpl/a (ei jälleenkytkentöjä) sisältäen vikakeskeytykset ja suunnitellut keskeytykset 100 yhtiön kokonaiskaapelointiaste keskeytysmäärä kpl/a 4.3 Vikakeskeytysmäärät vuoden aikana Vikakeskeytysmäärien jakautuminen vuoden aikana kpl/100km kpl/100 km

13 5. KESKEYTYSMÄÄRIEN JA -AIKOJEN VUOSITTAINEN VAIHTELU Liitteessä 3 on esitetty muuntopiiriluvuista (aikaisempien keskeytystilastojen menetelmällä) lasketut vuosivaihtelut. 5.1 Keskijänniteverkon keskeytystaajuudet Vikakeskeytystaajuudet Keskijänniteverkon vikakeskeytystaajuudet kpl/100km vuosina , ei jälleenkytkentöjä kpl/100 km Maaseutu Taajama City Maaseutu Taajama vuosi Aikajälleenkytkennät Keskijänniteverkon jälleenkytkennät kpl/100km vuosina kpl/100 km Maaseutu Taajama City Maaseutu Taajama vuosi Suunnitellut keskeytykset Keskijänniteverkon suunniteltujen keskeytysten taajuudet kpl/100km vuosina kpl/100 km Maaseutu Taajama City vuosi 10

14 5.2 Asiakkaan keskimääräinen keskeytysaika Vikakeskeytysaika Asiakkaan keskimääräinen vikakeskeytysaika h/a vuosina , ei jälleenkytkentöjä h/a Maaseutu Taajama City Maaseutu Taajama vuosi Suunniteltu keskeytysaika Asiakkaan keskeytysaika suunnitelluista keskeytyksistä johtuen h/a vuosina h/a Maaseutu Taajama City vuosi Kuvaajien laskentatapa on muuttunut ja tulee täydentymään tulevien vuosien tilastoissa. 11

15 6. KESKEYTYSTEN JAKAUTUMINEN VERKON ERI OSIIN SEKÄ KESKEYTYSTEN SYYT Liitteessä 3 on esitetty muuntopiiriluvuista lasketut vuosivaihtelut. Seuraavassa on tarkasteltu ainoastaan verkonhaltijoiden oman verkon keskeytyksiä. Luvut eivät sisällä jälleenkytkentöjä. Tarkemmat luvut liitteessä Keskeytysten aiheuttajat verkon eri osissa Erityyppiset verkot Keskeytysten aiheuttajat erityyppisissä verkoissa, vikataajuus kpl/100km 9% 8% Avojohto 46% 37% 9% 16% PAS 50% 25% Ilmakaapeli 32% 18% 7% 43% Maakaapeli 44% 2% 31% 23% Luonnonilmiöt Tekniset syyt Ulkopuoliset syyt Suunnitellut keskeytykset VIKA Tekniset syyt yhteensä Oman verkon vikakeskeytykset Oman verkon suunnitellut keskeytykset YHTEENSÄ Avojohto PAS Ilmakaapeli Maakaapeli ? Muut verkon osat Keskeytysten aiheuttajat muissa verkon osissa, vikataajuus VIKA Tekniset syyt yhteensä Oman verkon vikakeskeytykset Oman verkon suunnitellut keskeytykset YHTEENSÄ Sähköasema kpl/asema Muuntamo kpl/100mp Sähköasema Muuntamo 47% 47% 15% 27% 11% 8% 22% 23% Luonnonilmiöt Tekniset syyt Ulkopuoliset syyt Suunnitellut keskeytykset 12

16 6.2 Asiakkaan keskeytykset Asiakkaan keskeytysaika Asiakkaan keskeytysajan h/a jakauma sijainnin ja keskeytyssyyn suhteen (kph/kp) VIKA Tekniset syyt yhteensä Oman verkon vikakesk. Oman verkon suunn. kesk. YHTEENSÄ Avojohto PAS Ilmakaapeli Maakaapeli Sähköasema Muuntamo pj-verkko as.verkko ? 0.00? ? ? ? ? Keskeytysajan jakauma vian sijainnin perusteella 1% 0% 1% 3% 90% 5% 0% Avojohto 90% PAS 1% Ilmakaapeli 0% Maakaapeli 1% Sähköasema 3% Muuntamo 5% Pj-verkko 0% Asiakasverkko 0% Eri verkon osien keskeytyksien aiheuttajat keskeytysajan suhteen Avojohto PAS Ilmakaapeli Maakaapeli 5% 6% 13% 17% 16% 17% 50% 0% 33% 17% 0% 76% 50% 25% 25% 50% Luonnonilmiöt Tekniset syyt Ulkopuoliset syyt Suunnitellut keskeytykset Sähköasema Muuntamo Pj-verkko Asiakasverkko 30% 30% 20% 20% 32% 6% 31% 31% 0% 0% 13

17 6.2.2 Asiakkaan keskeytysmäärä Asiakkaan keskeytysmäärän kpl/a jakauma sijainnin ja keskeytyssyyn suhteen (kpk/kp) VIKA Tekniset syyt yhteensä Oman verkon vikakesk. Oman verkon suunn. kesk. YHTEENSÄ Avojohto PAS Ilmakaapeli Maakaapeli Sähköasema Muuntamo pj-verkko as.verkko ? 0.00? ? ? ? ? Keskeytysmäärän jakauma vian sijainnin perusteella 1% 0% 1% 4% 89% 5% 0% Avojohto 88% PAS 1% Ilmakaapeli 0% Maakaapeli 1% Sähköasema 4% Muuntamo 5% Pj-verkko 0% Asiakasverkko 0% Eri verkon osien keskeytyksien aiheuttajat keskeytysmäärän suhteen Avojohto PAS Ilmakaapeli Maakaapeli 73% 7% 14% 6% 25% 50% 13% 12% 50% 0% 50% 50% 12% 0% 38% Luonnonilmiöt Tekniset syyt Ulkopuoliset syyt Suunnitellut keskeytykset Sähköasema Muuntamo Pj-verkko Asiakasverkko 31% 37% 19% 13% 33% 11% 17% 39% 0% 100% 0% 14

18 7. JÄLLEENKYTKENTÖJEN SELVITTÄMÄT VIAT 7.1 Pika- ja aikajälleenkytkentöjen selvittämät viat kaikista vikakeskeytyksistä PJK:n selvittämät viat AJK:n selvittämät viat Pitkät keskeytykset Maaseutu Taajama City 53% 39% 15% 19% 20% 12% 28% 41% 72% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% Pitkät keskeytykset AJK:n selvittämät viat PJK:n selvittämät viat 30% 20% 10% 0% Maaseutu Taajama City 7.2 Jälleenkytkentöjen määrät asiakkaalla Jälleenkytkentöjen keskimääräiset määrät asiakkaalla vuodessa kpl/a (kpk/kp) (jälleenkytkentöjen käyttöpaikkamäärät jaettuna ko verkon käyttöpaikkamäärillä) AJK:t PJK:t Maaseutu Taajama City Energialla painotetut jälleenkytkentöjen määrät Energialla painotetut jälleenkytkentöjen määrät asiakkaalla vuodessa kpl/a (E(mp)k/E(tot)) (keskeytyksien muuntopiirienergiat jaettuna ko verkon vuosienergialla) AJK:t PJK:t Maaseutu Taajama City Jälleenkytkentöjen määrät eri tavoin maadoitetuissa verkoissa kpl/100 km AJK:t PJK:t Maasta Osittain Sammutettu yhteensä erotettu sammutettu _

19 8. PIENJÄNNITEVERKON KESKEYTYKSET Pienjänniteverkon keskeytysten lukumäärä asiakkaalla vuodessa kpl/a (kpl/kp) Yhtiökohtaisen pienjänniteverkon maakaapelointiasteen mukaan jaoteltuna Vikakeskeytykset Suunnitellut keskeytykset Yhteensä alle 20 % yli 20 % Yhteensä

20 LIITE 1 KESKEYTYKSIÄ KOSKEVAT TUNNUSLUVUT 1. KÄYTTÖPAIKKOJEN (ASIAKKAIDEN) MÄÄRILLÄ PAINOTETUT LUVUT 1.1 Keskimääräinen keskeytysaika asiakkaalla vuodessa h/a (kph/kp) SAIDI Keskeytyslaji Tuuli ja myrsky Lumi- ja jääkuorma Ukkonen Muu sää Eläimet Tekniset syyt yhteensä Rakenneviat Verkonhaltijan toiminta Ulkopuolinen Tuntematon Force Majour OMAN JAKELUVERKON VIKAKESK. YHT. Muut verkot Oma syöttävä verkko Vieras syöttävä verkko Asiakkaan verkko PITKÄT VIKAKESKEYTYKSET YHT. AJK:t VIKAKESKEYTYKSET YHT. Oman verkon työkeskeytys Syöttävän verkon työkeskeytys Asiakkaan verkon työkeskeytys SUUNNITELLUT KESKEYTYKSET YHT. KAIKKI ILMAN JÄLLEENKYT. KAIKKI KESKEYTYKSET Maaseutu Taajama City Kaikki yhteensä ? 0.01? ? 0.00? 0.01? 0.00? ? 0.01? ? 0.01? ? ? 0.00? ? 0.00? 0.00? 0.00?

21 1.2 Keskeytysten lukumäärä asiakkaalla vuodessa kpl/a (kpk/kp) Keskeytyslaji Tuuli ja myrsky Lumi- ja jääkuorma Ukkonen Muu sää Eläimet Tekniset syyt yhteensä Rakenneviat Verkonhaltijan toiminta Ulkopuolinen Tuntematon Force Majour OMAN JAKELUVERKON VIKAKESK. YHT. Muut verkot Oma syöttävä verkko Vieras syöttävä verkko Asiakkaan verkko PITKÄT VIKAKESKEYTYKSET YHT. AJK:t PJK:t VIKAKESKEYTYKSET YHT. Oman verkon työkeskeytys Syöttävän verkon työkeskeytys Asiakkaan verkon työkeskeytys SUUNNITELLUT KESKEYTYKSET YHT. KAIKKI ILMAN JÄLLEENKYT. KAIKKI KESKEYTYKSET Maaseutu Taajama City Kaikki yhteensä ? 0.00? ? 0.00? 0.00? 0.00? ? 0.06? ? 0.05? ? ? 0.00? ? 0.00? 0.00? 0.00?

22 1.3 Asiakkaan keskeytysten keskipituus h (kph/kpk) Keskeytyslaji Tuuli ja myrsky Lumi- ja jääkuorma Ukkonen Muu sää Eläimet Tekniset syyt yhteensä Rakenneviat Verkonhaltijan toiminta Ulkopuolinen Tuntematon Force Majour OMAN JAKELUVERKON VIKAKESK. YHT. Muut verkot Oma syöttävä verkko Vieras syöttävä verkko Asiakkaan verkko VIKAKESKEYTYKSET YHT. Oman verkon työkeskeytys Syöttävän verkon työkeskeytys Asiakkaan verkon työkeskeytys SUUNNITELLUT KESKEYTYKSET YHT. KAIKKI KESKEYTYKSET Maaseutu Taajama City Kaikki yhteensä ? _? _ ? 0.00? 5.08? 0.23? ? 0.27? ? 0.13? ? ? 0.18? ? 0.00? 0.00? 0.00?

23 1.4 Keskeytyksiä kokonaisjohtopituutta kohti kpl/100km Keskeytyslaji Tuuli ja myrsky Lumi- ja jääkuorma Ukkonen Muu sää Eläimet Tekniset syyt yhteensä Rakenneviat Verkonhaltijan toiminta Ulkopuolinen Tuntematon Force Majour OMAN JAKELUVERKON VIKAKESK. YHT. Muut verkot Oma syöttävä verkko Vieras syöttävä verkko Asiakkaan verkko PITKÄT VIKAKESKEYTYKSET YHT. AJK:t PJK:t VIKAKESKEYTYKSET YHT. Oman verkon työkeskeytys Syöttävän verkon työkeskeytys Asiakkaan verkon työkeskeytys SUUNNITELLUT KESKEYTYKSET YHT. KAIKKI ILMAN JÄLLEENKYT. KAIKKI KESKEYTYKSET Maaseutu Taajama City Kaikki yhteensä ? 0.12? ? 0.00? 0.28? 0.03? ? 0.27? ? 0.51? ? ? 0.41? ? 0.00? 0.00? 0.00?

24 2. ENERGIALLA PAINOTETUT LUVUT 2.1 Energialla painotettu keskeytysaika asiakkaalla vuodessa h/a (E(mp)h/E(tot)) Keskeytyslaji Tuuli ja myrsky Lumi- ja jääkuorma Ukkonen Muu sää Eläimet Tekniset syyt yhteensä Rakenneviat Verkonhaltijan toiminta Ulkopuolinen Tuntematon Force Majour OMAN JAKELUVERKON VIKAKESK. YHT. Muut verkot Oma syöttävä verkko Vieras syöttävä verkko Asiakkaan verkko PITKÄT VIKAKESKEYTYKSET YHT. AJK:t VIKAKESKEYTYKSET YHT. Oman verkon työkeskeytys Syöttävän verkon työkeskeytys Asiakkaan verkon työkeskeytys SUUNNITELLUT KESKEYTYKSET YHT. KAIKKI ILMAN JÄLLEENKYT. KAIKKI KESKEYTYKSET Maaseutu Taajama City Kaikki yhteensä ? 0.00? ? 0.00? 0.02? 0.00? ? 0.01? ? 0.00? ? ? ? 0.00? ? 0.00? 0.00? 0.00?

25 2.2 Energialla painotettu keskeytysten lukumäärä asiakkaalla vuodessa kpl/a (E(mp)k/E(tot)) Keskeytyslaji Tuuli ja myrsky Lumi- ja jääkuorma Ukkonen Muu sää Eläimet Tekniset syyt yhteensä Rakenneviat Verkonhaltijan toiminta Ulkopuolinen Tuntematon Force Majour OMAN JAKELUVERKON VIKAKESK. YHT. Muut verkot Oma syöttävä verkko Vieras syöttävä verkko Asiakkaan verkko PITKÄT VIKAKESKEYTYKSET YHT. AJK:t PJK:t VIKAKESKEYTYKSET YHT. Oman verkon työkeskeytys Syöttävän verkon työkeskeytys Asiakkaan verkon työkeskeytys SUUNNITELLUT KESKEYTYKSET YHT. KAIKKI ILMAN JÄLLEENKYT. KAIKKI KESKEYTYKSET Maaseutu Taajama City Kaikki yhteensä ? 0.00? ? 0.00? 0.03? 0.01? ? 0.04? ? 0.04? ? ? 0.00? ? 0.00? 0.00? 0.00?

26 LIITE 2 KESKEYTYSMÄÄRÄN AIKAJAKAUMA ASIAKKAALLA VUODESSA Luvut eivät sisällä jälleenkytkentöjä. 1. Maaseutujohtolähtöjen keskeytykset VIKA Tuuli ja myrsky Lumi- ja jääkuorma Ukkonen Muu sää Eläimet Tekniset syyt yht. Rakenneviat Verkonhalt. toiminta Ulkopuolinen Tuntematon Force Majour OMAN JV VIKAK. YHT. Muut verkot Oma syöttävä verkko Vieras syöttävä verkko Asiakkaan verkko VIKAKESK. YHT. Oman verk. työkesk. Syöttävän verk. työk. Asiakkaan verk. työk. SUUNN. KESK. YHT. KAIKKI KESKEYTYKSET 0-3 min 3-60 min 1-4 h 4-8 h 8-12 h h 1-3 vrk 3-5 vrk yli 5 vrk ? 0.00? 0.00? 0.00? 0.00? 0.00? 0.00? 0.00? 0.00? ? 0.00? 0.00? 0.00? 0.00? 0.00? 0.00? 0.00? 0.00? Taajamajohtolähtöjen keskeytykset VIKA Tuuli ja myrsky Lumi- ja jääkuorma Ukkonen Muu sää Eläimet Tekniset syyt yht. Rakenneviat Verkonhalt. toiminta Ulkopuolinen Tuntematon Force Majour OMAN JV VIKAK. YHT. Muut verkot Oma syöttävä verkko Vieras syöttävä verkko Asiakkaan verkko VIKAKESK. YHT. Oman verk. työkesk. Syöttävän verk. työk. Asiakkaan verk. työk. SUUNN. KESK. YHT. KAIKKI KESKEYTYKSET 0-3 min 3-60 min 1-4 h 4-8 h 8-12 h h 1-3 vrk 3-5 vrk yli 5 vrk ? 0.01? 0.00? 0.00? 0.00? 0.00? 0.00? 0.00? 0.00? ? 0.00? 0.00? 0.00? 0.00? 0.00? 0.00? 0.00? 0.00? ? 0.11? 0.06? 0.00? 0.00? 0.00? 0.00? 0.00? 0.00? 0.10? 0.03? 0.00? 0.00? 0.00? 0.00? 0.00? 0.00? 0.00? 0.02? 0.02? 0.00? 0.00? 0.00? 0.00? 0.00? 0.00? 0.00? ? 0.00? 0.00? 0.00? 0.00? 0.00? 0.00? 0.00? 0.00? 0.00? 0.00? 0.00? 0.00? 0.00? 0.00? 0.00? 0.00? 0.00?

27 3. Cityjohtolähtöjen keskeytykset VIKA Tuuli ja myrsky Lumi- ja jääkuorma Ukkonen Muu sää Eläimet Tekniset syyt yht. Rakenneviat Verkonhalt. toiminta Ulkopuolinen Tuntematon Force Majour OMAN JV VIKAK. YHT. Muut verkot Oma syöttävä verkko Vieras syöttävä verkko Asiakkaan verkko VIKAKESK. YHT. Oman verk. työkesk. Syöttävän verk. työk. Asiakkaan verk. työk. SUUNN. KESK. YHT. KAIKKI KESKEYTYKSET 0-3 min 3-60 min 1-4 h 4-8 h 8-12 h h 1-3 vrk 3-5 vrk yli 5 vrk ? 0.00? 0.00? 0.00? 0.00? 0.00? 0.00? 0.00? 0.00? ? 0.00? 0.00? 0.00? 0.00? 0.00? 0.00? 0.00? 0.00? ? 0.06? 0.00? 0.00? 0.00? 0.00? 0.00? 0.00? 0.00? 0.01? 0.04? 0.00? 0.00? 0.00? 0.00? 0.00? 0.00? 0.00? ? 0.00? 0.00? 0.00? 0.00? 0.00? 0.00? 0.00? 0.00? 0.00? 0.00? 0.00? 0.00? 0.00? 0.00? 0.00? 0.00? 0.00?

28 LIITE 3 KESKEYTYSTEN VUOSIVAIHTELUT MUUNTOPIIRITUNTEIHIN PERUSTUEN Tilastointimenetelmä on muuttunut vuonna 2005, mistä lähtien mm. olosuhdejaottelu perustuu johtolähdön kaapelointiasteeseen. Tätä ennen olosuhdetarkastelu tapahtui verkonhaltijakohtaisesti. 1. Keskimääräinen häiriökeskeytysaika h/a Luvut perustuvat keskimääräisiin muuntopiiritunteihin. Asiakkaiden keskimääräinen häiriökeskeytysaika (h/a) vuosina h/a Maaseutu vuosi Taajamat 2. Keskimääräinen kokonaiskeskeytysaika h/a sisältäen suunnitellut keskeytykset Luvut perustuvat keskimääräisiin muuntopiiritunteihin. Keskeytyksistä asiakkaille aiheutunut sähkötön aika (h/a) vuosina h/a Maaseutu vuosi Taajamat 25

29 LIITE 4 KESKEYTYSTEN JAKAUTUMINEN VERKON ERI OSIIN SEKÄ KESKEYTYSTEN SYYT Luvut eivät sisällä jälleenkytkentöjä. 1. Keskeytysten aiheuttajat verkon eri osissa Luvut eivät sisällä jälleenkytkentöjä. 1.1 Keskeytysten aiheuttajat erityyppisissä verkoissa, vikataajuus kpl/100km VIKA Tuuli ja myrsky Lumi- ja jääkuorma Ukkonen Muu sää Eläimet Tekniset syyt yht. Rakenneviat Verkonhalt. toiminta Ulkopuolinen Tuntematon Force Major OMAN JV VIKAK. YHT. OMAN JV SUUNN. YHT. YHTEENSÄ Avojohto PAS Ilmakaapeli Maakaapeli ? ? 0.01? ? ? 0.06? ? 0.00? 0.01? ? ? ? ? ? 0.00? 0.00? 0.00? Keskeytysten aiheuttajat muissa verkon osissa, vikataajuus VIKA Tuuli ja myrsky Lumi- ja jääkuorma Ukkonen Muu sää Eläimet Tekniset syyt yht. Rakenneviat Verkonhalt. toiminta Ulkopuolinen Tuntematon Force Major OMAN JV VIKAK. YHT. OMAN JV SUUNN. YHT. YHTEENSÄ Sähköasema kpl/asema Muuntamo kpl/100mp ? ? ? ? ? ? 0.10?

30 2. Asiakkaiden keskeytyksien jakautuminen vian tai suunnitellun keskeytyksen sijainnin sekä keskeytyssyyn suhteen 2.1 Asiakkaan keskeytysajan h/a jakauma sijainnin ja keskeytyssyyn suhteen (kph/kp) VIKA Tuuli ja myrsky Lumi- ja jääkuorma Ukkonen Muu sää Eläimet Tekniset syyt yht. Rakenneviat Verkonhalt. toiminta Ulkopuolinen Tuntematon Force Major OMAN JV VIKAK. YHT. OMAN JV SUUNN. YHT. YHTEENSÄ Avojohto PAS Ilmakaapeli Maakaapeli Sähköasema Muuntamo pj-verkko ? ? 0.01? ? ? 0.01? 0.00? ? ? ? ? 0.00? 0.00? ? ? 0.00? 0.00? 0.01? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0.00? 0.00? 0.00? 0.00? 0.00? 0.02? 0.00? Asiakkaan keskeytysmäärän kpl/a jakauma sijainnin ja keskeytyssyyn suhteen (kpk/kp) VIKA Tuuli ja myrsky Lumi- ja jääkuorma Ukkonen Muu sää Eläimet Tekniset syyt yht. Rakenneviat Verkonhalt. toiminta Ulkopuolinen Tuntematon Force Major OMAN JV VIKAK. YHT. OMAN JV SUUNN. YHT. YHTEENSÄ Avojohto PAS Ilmakaapeli Maakaapeli Sähköasema Muuntamo pj-verkko ? ? 0.01? ? ? 0.01? 0.00? ? ? ? ? 0.00? 0.00? ? ? 0.00? 0.00? 0.02? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0.00? 0.00? 0.00? 0.00? 0.00? 0.01? 0.00?

KESKEYTYSTILASTO 2013

KESKEYTYSTILASTO 2013 KESKEYTYSTILASTO 2013 (i) ALKUSANAT Vuoden 2013 keskeytystilasto perustuu 69 jakeluverkonhaltijan keskeytystietoihin. Tilasto kattaa 97,6 % Suomen jakeluverkkotoiminnan volyymistä. Tiedot tähän tilastoon

Lisätiedot

KESKEYTYSTILASTO 2011

KESKEYTYSTILASTO 2011 KESKEYTYSTILASTO 2011 (i) ALKUSANAT Vuoden 2011 keskeytystilasto perustuu 74 jakeluverkonhaltijan keskeytystietoihin. Tilasto kattaa 98,6 % Suomen jakeluverkkotoiminnan volyymistä. Tiedot tähän tilastoon

Lisätiedot

KESKEYTYSTILASTO 2014

KESKEYTYSTILASTO 2014 KESKEYTYSTILASTO 2014 (i) ALKUSANAT Vuoden 2014 keskeytystilasto perustuu 69 jakeluverkonhaltijan keskeytystietoihin. Tilasto kattaa 96,7 % Suomen jakeluverkkotoiminnan volyymistä. Tiedot tähän tilastoon

Lisätiedot

KESKEYTYSTILASTO 2015

KESKEYTYSTILASTO 2015 KESKEYTYSTILASTO 215 (i) ALKUSANAT Keskeytystilastointia uudistettiin perusteellisesti vuoden 215 alusta. Tietojen keruu muuttui käyttöpaikkakohtaiseksi ja aluejako toimitusvarmuusjaon mukaisesti asemakaava-alueeseen

Lisätiedot

KESKEYTYSTILASTO 2016

KESKEYTYSTILASTO 2016 KESKEYTYSTILASTO 216 (i) ALKUSANAT Keskeytystilastointia uudistettiin perusteellisesti vuoden 21 alusta. Tietojen keruu muuttui käyttöpaikkakohtaiseksi ja aluejako toimitusvarmuusjaon mukaisesti asemakaava-alueeseen

Lisätiedot

Mediatapaaminen. Veli-Pekka Saajo Verkot

Mediatapaaminen. Veli-Pekka Saajo Verkot Mediatapaaminen Veli-Pekka Saajo 16.2.2017 Verkot Energiaviraston toimivalta ja siirtohinnoittelun kohtuullisuus Riippumaton kansallinen sääntelyviranomainen Toimivalta määritelty sähkömarkkinalainsäädännössä

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖ LUONNOKSISTA SÄHKÖVERKONHALTIJOIDEN VALVONTAMENETELMIEN SUUNTAVIIVOIKSI VUOSILLE 2012-2015

LAUSUNTOPYYNTÖ LUONNOKSISTA SÄHKÖVERKONHALTIJOIDEN VALVONTAMENETELMIEN SUUNTAVIIVOIKSI VUOSILLE 2012-2015 dnro 945/430/2010 837/430/2010 14.1.2011 LAUSUNTOPYYNTÖ LUONNOKSISTA SÄHKÖVERKONHALTIJOIDEN VALVONTAMENETELMIEN SUUNTAVIIVOIKSI VUOSILLE 2012-2015 Energiamarkkinavirasto on laatinut luonnokset sähköverkonhaltijoiden

Lisätiedot

Rovaniemen Energia konserni. Kaupunginvaltuusto

Rovaniemen Energia konserni. Kaupunginvaltuusto Rovaniemen Energia konserni - matalat tariffit Asiakkaille, osingot ja korot Omistajalle, uusiutuvan energian käytön lisääminen, henkilöstöresurssien kehittäminen ja investointien valmistelu Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Säävarma sähkönjakeluverkko Prof. Jarmo Partanen 040-5066564, jarmo.partanen@lut.fi

Säävarma sähkönjakeluverkko Prof. Jarmo Partanen 040-5066564, jarmo.partanen@lut.fi Säävarma sähkönjakeluverkko Prof. Jarmo Partanen 040-5066564, jarmo.partanen@lut.fi Säävarma sähkönjakeluverkko Säävarmassa sähkönjakeluverkossa sääilmiöt eivät aiheuta useita samanaikaisia vikoja Maakaapeli

Lisätiedot

Säävarma sähkönjakeluverkko Verkostomessut 30.1.2013,Tampere Prof. Jarmo Partanen 040-5066564, jarmo.partanen@lut.fi

Säävarma sähkönjakeluverkko Verkostomessut 30.1.2013,Tampere Prof. Jarmo Partanen 040-5066564, jarmo.partanen@lut.fi Säävarma sähkönjakeluverkko Verkostomessut 30.1.2013,Tampere Prof. Jarmo Partanen 040-5066564, jarmo.partanen@lut.fi Säävarma sähkönjakeluverkko Säävarmassa sähkönjakeluverkossa sääilmiöt eivät aiheuta

Lisätiedot

Fennovoiman kaksi suoraa osakasta

Fennovoiman kaksi suoraa osakasta Lapin liiton valtuustoseminaari 20.5.2010 Maira Kettunen Fennovoima Oy Fennovoiman kaksi suoraa osakasta Suomalainen enemmistöomistus turvattu osakassopimuksin 48 paikallista energiayhtiötä 15 teollisuuden

Lisätiedot

Sähköä koko Suomelle. Fennovoima on mahdollisuus suomalaiselle ydinvoimaosaamiselle. Antti Vilkuna

Sähköä koko Suomelle. Fennovoima on mahdollisuus suomalaiselle ydinvoimaosaamiselle. Antti Vilkuna Sähköä koko Suomelle Fennovoima on mahdollisuus suomalaiselle ydinvoimaosaamiselle Antti Vilkuna Hankkeessa yhdistyvät suomalaisen yhteiskunnan, elinkeinoelämän ja kotitalouksien tarpeet Fennovoima Mikä?

Lisätiedot

Uutta ydinvoimaa Pohjois-Suomeen

Uutta ydinvoimaa Pohjois-Suomeen Uutta ydinvoimaa Pohjois-Suomeen ATS:n seminaari, Helsinki Pekka Ottavainen Toimitusjohtaja Voimaosakeyhtiö SF Fennovoima teollisuuden tukijalkana Kaksi vaihtoehtoa paikkakunnaksi Hankkeen aikataulu 2

Lisätiedot

Lausunto Energiamarkkinaviraston luonnoksesta sähköverkkotoiminnan tunnuslukuja koskevaksi määräykseksi

Lausunto Energiamarkkinaviraston luonnoksesta sähköverkkotoiminnan tunnuslukuja koskevaksi määräykseksi SÄHKÖVERKKO LAUSUNTO 1(5) Tuomas Maasalo 14.12.2011 Energiamarkkinavirasto virasto@emvi.fi Viite: Lausuntopyyntö 25.11.2011 dnro 963/002/2011 Lausunto Energiamarkkinaviraston luonnoksesta sähköverkkotoiminnan

Lisätiedot

Pohjoismaisen sähköjärjestelmän käyttövarmuus

Pohjoismaisen sähköjärjestelmän käyttövarmuus Pohjoismaisen sähköjärjestelmän käyttövarmuus 26.11.2003 Professori Jarmo Partanen Lappeenrannan teknillinen yliopisto 1 Skandinaavinen sähkömarkkina-alue Pohjoismaat on yksi yhteiskäyttöalue: energian

Lisätiedot

Paikallisvoima ry:n lausunto datahub-projektin prosessi- ja tietomallikokonaisuuden määrittelydokumentaatiosta sekä teknisestä dokumentaatiosta

Paikallisvoima ry:n lausunto datahub-projektin prosessi- ja tietomallikokonaisuuden määrittelydokumentaatiosta sekä teknisestä dokumentaatiosta Fingrid Oyj Datahub datahub@fingrid.fi LAUSUNTO 19.2.2016 Viite: Kommentointipyyntönne 21.12.2015 ja 29.1.2016 Paikallisvoima ry:n lausunto datahub-projektin prosessi- ja tietomallikokonaisuuden määrittelydokumentaatiosta

Lisätiedot

Energiayhtiöiden yhteystietoluettelo 2012

Energiayhtiöiden yhteystietoluettelo 2012 Energiayhtiöiden yhteystietoluettelo 2012 Alajärven Sähkö Oy Raimo Koskela Kauppakatu 1, 62900 Alajärvi p. 06 557 7470 raimo.koskela@alajarvensahko.fi Haminan Energia Tiiti Saarelainen Reutsinkatu 12,

Lisätiedot

Sähköverkkoyhtiöiden valokuituinvestoinnit Ruotsissa. Loppuraportti 10.12.2015

Sähköverkkoyhtiöiden valokuituinvestoinnit Ruotsissa. Loppuraportti 10.12.2015 Sähköverkkyhtiöiden valkuituinvestinnit Rutsissa Lppuraprtti 10.12.2015 Selvityksen tteuttaminen Selvitystyön rutsin suudesta n erillinen englanninkielinen kalvsarja Electrical and fiber netwrks fr husehld

Lisätiedot

Energiayhtiöiden yhteystietoluettelo 2013

Energiayhtiöiden yhteystietoluettelo 2013 Energiayhtiöiden yhteystietoluettelo 2013 Alajärven Sähkö Oy Raimo Koskela Kauppakatu 1, 62900 Alajärvi p. 06-557 7470 raimo.koskela@alajarvensahko.fi Energiapolar Oy Päivi Alaoja, Susanne Martin PL 8013

Lisätiedot

Paikallisvoima ry:n lausunto: Selvitys vähittäismarkkinoiden tulevaisuuden tiedonvaihtoratkaisuista

Paikallisvoima ry:n lausunto: Selvitys vähittäismarkkinoiden tulevaisuuden tiedonvaihtoratkaisuista Työ- ja elinkeinoministeriö kirjaamo@tem.fi LAUSUNTO 6.2.2015 Viite: TEM/2557/00.06.02/2014 Paikallisvoima ry:n lausunto: Selvitys vähittäismarkkinoiden tulevaisuuden tiedonvaihtoratkaisuista Paikallisvoima

Lisätiedot

Paikallisvoima ry:n kanta uusiutuvalla energialla tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain muuttamisesta

Paikallisvoima ry:n kanta uusiutuvalla energialla tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain muuttamisesta Työ- ja elinkeinoministeriö LAUSUNTO Energiaosasto PL 32 00023 Valtioneuvosto 13.6.2011 Viite: TEM/2932/03.01.01/2011 Paikallisvoima ry:n kanta uusiutuvalla energialla tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun

Lisätiedot

Kehittämissuunnitelmista toteutukseen

Kehittämissuunnitelmista toteutukseen Kehittämissuunnitelmista toteutukseen Verkostomessut, Tampere Miljardi-investoinnit sähköverkkoon -seminaari Johtaja Simo Nurmi, Energiavirasto 28.1.2015 Yleistä sähkönjakeluverkon kehittämisestä Sähkön

Lisätiedot

Energiayhtiöiden yhteystietoluettelo 2011

Energiayhtiöiden yhteystietoluettelo 2011 Energiayhtiöiden yhteystietoluettelo 2011 Alajärven Sähkö Oy Raimo Koskela Kauppakatu 1, 62900 Alajärvi p. 06 557 7470 raimo.koskela@alajarvensahko.fi Energiapolar Oy Päivi Alaoja, Susanne Martin PL 8013

Lisätiedot

Tokaluokkalaisten energiansäästöviikon opetuspakettien tukijayhtiöt ja yhteyshenkilöt 2014

Tokaluokkalaisten energiansäästöviikon opetuspakettien tukijayhtiöt ja yhteyshenkilöt 2014 Tokaluokkalaisten energiansäästöviikon opetuspakettien tukijayhtiöt ja yhteyshenkilöt 2014 Alajärven Sähkö Oy, Kauppakatu 1, 62900 Alajärvi Raimo Koskela, p. 06-557 7470, raimo.koskela@alajarvensahko.fi

Lisätiedot

Energiayhtiöiden yhteystietoluettelo 2011

Energiayhtiöiden yhteystietoluettelo 2011 Energiayhtiöiden yhteystietoluettelo 2011 Alajärven Sähkö Oy Raimo Koskela Kauppakatu 1, 62900 Alajärvi p. 06-557 7470 raimo.koskela@alajarvensahko.fi Energiapolar Oy Päivi Alaoja, Susanne Martin PL 8013

Lisätiedot

BL20A0700 Sähköverkkotekniikan peruskurssi

BL20A0700 Sähköverkkotekniikan peruskurssi BL20A0700 Sähköverkkotekniikan peruskurssi Sähkönlaatu Sähkön toimituksen laatu Sähkön laatu Sähkön toimittamiseen liittyvien palvelujen laatu, informaatio asiakkaille Jännitteen laatu Verkon käyttövarmuus,

Lisätiedot

Uuden ydinvoimalan rakentaminen Pohjois-Suomeen

Uuden ydinvoimalan rakentaminen Pohjois-Suomeen Uuden ydinvoimalan rakentaminen Pohjois-Suomeen Maarakennuspäivä 2011 6.10.2011, Finlandia-talo Juha Matikainen Suunnittelupäällikkö Sähköä koko Suomelle Sijoituspaikan valinta Toteutus ja suomalainen

Lisätiedot

Määräysluonnos sähköverkkotoiminnan tunnusluvuista ja niiden julkaisemisesta

Määräysluonnos sähköverkkotoiminnan tunnusluvuista ja niiden julkaisemisesta Määräysluonnos 1 (17) Määräysluonnos sähköverkkotoiminnan tunnusluvuista ja niiden julkaisemisesta Luonnos, Helsingissä Energiavirasto on määrännyt sähkömarkkinalain (588/2013) 27 :n 3 momentin nojalla:

Lisätiedot

OSAKKAIDEN INVESTOINTIPÄÄTÖS. Tiivistelmämuistio MUISTIO 1 (2) 2013-09-09

OSAKKAIDEN INVESTOINTIPÄÄTÖS. Tiivistelmämuistio MUISTIO 1 (2) 2013-09-09 MUISTIO 1 (2) 2013-09-09 OSAKKAIDEN INVESTOINTIPÄÄTÖS Tiivistelmämuistio Fennovoima Oy:n johdon esitykseen perustuen yhtiön hallitus on päättänyt aloittaa prosessin, joka tähtää investointipäätökseen Hanhikivi

Lisätiedot

TTY Sähkövoimatekniikka

TTY Sähkövoimatekniikka Käyttöohje InterruptionManager ohjelmaan 29.9.2006 Versio 3.0.0 Kimmo Kivikko Sisällys Sisällys...2 1 Yleistä...3 2 Sovelluksen asennus...3 3 Sovelluksen käyttöönotto...4 4 Sovelluksen käyttö...8 4.1 Uuden

Lisätiedot

Lausunto tuottavuuskehityksen huomioivasta alan yleisestä tehostamistavoitteesta. Mikko Syrjänen Gaia Consulting Oy

Lausunto tuottavuuskehityksen huomioivasta alan yleisestä tehostamistavoitteesta. Mikko Syrjänen Gaia Consulting Oy Lausunto tuottavuuskehityksen huomioivasta alan yleisestä tehostamistavoitteesta Mikko Syrjänen Gaia Consulting Oy 9.2.2007 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 3 2 KÄYTETYT TUOTTAVUUDEN ARVIOINNIN MENETELMÄT...

Lisätiedot

EQL sähkön laadun hallinta sähkönjakeluverkoille

EQL sähkön laadun hallinta sähkönjakeluverkoille EQL sähkön laadun hallinta sähkönjakeluverkoille Seppo Vehviläinen Tekninen johtaja, MX Electrix Oy seppo.vehvilainen@electrix.fi puh. +358 3 5784847 gsm, +358 405 797844 www.electrix.fi Anssi Seppälä

Lisätiedot

Liite 2 - YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISTAVOITTEEN MÄÄRITTELY 1 YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISPOTENTIAALIN MITTAAMINEN

Liite 2 - YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISTAVOITTEEN MÄÄRITTELY 1 YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISPOTENTIAALIN MITTAAMINEN Liite 2 - YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISTAVOITTEEN MÄÄRITTELY Asianosainen: Imatran Seudun Sähkönsiirto Oy Liittyy päätökseen dnro: 945/430/2010 Energiamarkkinavirasto on määrittänyt 1.1.2012 alkavalla ja

Lisätiedot

Hanhikivi 1 - Energiaa Pohjois-Suomeen

Hanhikivi 1 - Energiaa Pohjois-Suomeen Hanhikivi 1 - Energiaa Pohjois-Suomeen Enterprise Forum 1/2012 Oulun Yliopisto Minttu Hietamäki Ydintekniikka-asiantuntija Fennovoima teollisuuden tukijalkana Ydinvoima meillä ja maailmalla Ydinvoimala

Lisätiedot

Liite 2 - YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISTAVOITTEEN MÄÄRITTELY 1 YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISPOTENTIAALIN MITTAAMINEN

Liite 2 - YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISTAVOITTEEN MÄÄRITTELY 1 YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISPOTENTIAALIN MITTAAMINEN Liite 2 - YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISTAVOITTEEN MÄÄRITTELY Asianosainen: PKS Sähkönsiirto Oy Liittyy päätökseen dnro: 945/430/2010 Energiamarkkinavirasto on määrittänyt 1.1.2012 alkavalla ja 31.12.2015

Lisätiedot

Määräys. sähköverkkotoiminnan tunnusluvuista ja niiden julkaisemisesta. Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2011

Määräys. sähköverkkotoiminnan tunnusluvuista ja niiden julkaisemisesta. Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2011 dnro 963/002/2011 Määräys sähköverkkotoiminnan tunnusluvuista ja niiden julkaisemisesta Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2011 Energiamarkkinavirasto on määrännyt 17 päivänä maaliskuuta 1995 annetun

Lisätiedot

Liite 2 - YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISTAVOITTEEN MÄÄRITTELY 1 YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISPOTENTIAALIN MITTAAMINEN

Liite 2 - YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISTAVOITTEEN MÄÄRITTELY 1 YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISPOTENTIAALIN MITTAAMINEN Liite 2 - YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISTAVOITTEEN MÄÄRITTELY Asianosainen: Valkeakosken Energia Oy Liittyy päätökseen dnro: 945/430/2010 Energiamarkkinavirasto on määrittänyt 1.1.2012 alkavalla ja 31.12.2015

Lisätiedot

BL20A0500 Sähkönjakelutekniikka

BL20A0500 Sähkönjakelutekniikka BL0A0500 Sähkönjakelutekniikka Jakeluverkkojen tekninen laskenta Sähköjohdot - sähkönjakelujohtojen ominaisarvoja Johto r [ohm/km] x [ohm/km] Jännite [kv] Oikosulkukestoisuus Kuormitettavuus [A] Jäähtymisaikavakio

Lisätiedot

Liite 2 - YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISTAVOITTEEN MÄÄRITTELY 1 YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISPOTENTIAALIN MITTAAMINEN

Liite 2 - YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISTAVOITTEEN MÄÄRITTELY 1 YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISPOTENTIAALIN MITTAAMINEN Liite 2 - YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISTAVOITTEEN MÄÄRITTELY Asianosainen: Rantakairan Sähkö Oy Liittyy päätökseen dnro: 945/430/2010 Energiamarkkinavirasto on määrittänyt 1.1.2012 alkavalla ja 31.12.2015

Lisätiedot

Ydinvoimahankkeen tulevat vaiheet

Ydinvoimahankkeen tulevat vaiheet Ydinvoimahankkeen tulevat vaiheet Kemi Minna Palosaari Fennovoima teollisuuden tukijalkana Hankkeen eteneminen Työmarkkinakäytännöt ja yhteistyö viranomaisten kanssa Rekrytointi, koulutus ja kehittäminen

Lisätiedot

Määräys sähköverkkotoiminnan tunnusluvuista ja niiden julkaisemisesta

Määräys sähköverkkotoiminnan tunnusluvuista ja niiden julkaisemisesta Määräys 1 (17) Määräys sähköverkkotoiminnan tunnusluvuista ja niiden julkaisemisesta Helsingissä 20.1.2017 Energiavirasto on määrännyt sähkömarkkinalain (588/2013) 27 :n 3 momentin nojalla: Tätä määräystä

Lisätiedot

Sähkön siirron hinnoittelu

Sähkön siirron hinnoittelu Sähkön siirron hinnoittelu Kenneth Hänninen Energiateollisuus ry kenneth.hanninen@energia.fi www.energia.fi Puh. 09 5305 2501 GSM 050 3202439 Suomessa toimii 80 verkkoyhtiötä hyvin erilaisissa olosuhteissa

Lisätiedot

Liite 2 - YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISTAVOITTEEN MÄÄRITTELY 1 YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISPOTENTIAALIN MITTAAMINEN

Liite 2 - YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISTAVOITTEEN MÄÄRITTELY 1 YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISPOTENTIAALIN MITTAAMINEN Liite 2 - YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISTAVOITTEEN MÄÄRITTELY Asianosainen: Alajärven Sähkö Oy Liittyy päätökseen dnro: 945/430/2010 Energiamarkkinavirasto on määrittänyt 1.1.2012 alkavalla ja 31.12.2015 päättyvällä

Lisätiedot

Liite 2 - YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISTAVOITTEEN MÄÄRITTELY 1 YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISPOTENTIAALIN MITTAAMINEN

Liite 2 - YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISTAVOITTEEN MÄÄRITTELY 1 YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISPOTENTIAALIN MITTAAMINEN Liite 2 - YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISTAVOITTEEN MÄÄRITTELY Asianosainen: Järvi-Suomen Energia Oy Liittyy päätökseen dnro: 945/430/2010 Energiamarkkinavirasto on määrittänyt 1.1.2012 alkavalla ja 31.12.2015

Lisätiedot

Kaukolämmön keskeytystilasto 2016

Kaukolämmön keskeytystilasto 2016 Kaukolämmön keskeytystilasto 6 Kaukolämpö Kaukolämmön keskeytystilasto 6 Energiateollisuus ry 7 Energiateollisuus ry Kaukolämpö Kaukolämmön keskeytystilasto 6 Sisältö Teksti Yleistä Kerättävät tiedot

Lisätiedot

Sähkökatkot tuleeko yllätyksenä?

Sähkökatkot tuleeko yllätyksenä? Sähkökatkot tuleeko yllätyksenä? y 11.11.2010 Paula Ala-Nojonen, E.ON Kainuun Sähköverkko Oy Esityksen sisältö Taustaa verkkoyhtiöstämme sekä sähköverkkotoimialasta Suomessa Sähkön merkitys yhteiskunnalle

Lisätiedot

Määräys sähköverkkotoiminnan tunnusluvuista ja niiden julkaisemisesta

Määräys sähköverkkotoiminnan tunnusluvuista ja niiden julkaisemisesta Määräys 1 (16) Määräys sähköverkkotoiminnan tunnusluvuista ja niiden julkaisemisesta Helsingissä 30.11.2015 Energiavirasto on määrännyt sähkömarkkinalain (588/2013) 27 :n 3 momentin nojalla: Tätä määräystä

Lisätiedot

Liite 2 - YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISTAVOITTEEN MÄÄRITTELY 1 YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISPOTENTIAALIN MITTAAMINEN

Liite 2 - YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISTAVOITTEEN MÄÄRITTELY 1 YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISPOTENTIAALIN MITTAAMINEN Liite 2 - YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISTAVOITTEEN MÄÄRITTELY Asianosainen: Koillis-Lapin Sähkö Oy Liittyy päätökseen dnro: 945/430/2010 Energiamarkkinavirasto on määrittänyt 1.1.2012 alkavalla ja 31.12.2015

Lisätiedot

Kaukolämmön keskeytystilasto 2015

Kaukolämmön keskeytystilasto 2015 Kaukolämmön keskeytystilasto 5 Kaukolämpö Kaukolämmön keskeytystilasto 5 Energiateollisuus ry 6 Energiateollisuus ry Kaukolämpö Kaukolämmön keskeytystilasto 5 Sisältö Teksti Yleistä Kerättävät tiedot

Lisätiedot

MUUTA SÄHKÖVERKKOTOIMINTAA KUIN JAKELUVERKKOTOIMINTAA KOSKEVAT TUNNUSLUVUT, NIIDEN LASKENTAKAAVAT JA -OHJEET

MUUTA SÄHKÖVERKKOTOIMINTAA KUIN JAKELUVERKKOTOIMINTAA KOSKEVAT TUNNUSLUVUT, NIIDEN LASKENTAKAAVAT JA -OHJEET 590 Liite 2 MUUTA SÄHKÖVERKKOTOIMINTAA KUIN JAKELUVERKKOTOIMINTAA KOSKEVAT TUNNUSLUVUT, NIIDEN LASKENTAKAAVAT JA -OHJEET Muun sähköverkkotoiminnan laajuus ja luonne (1) Siirrettynä luovutettu sähköenergia

Lisätiedot

Hankkeen tilannekatsaus ja ydinvoimala mahdollisuutena alueelle

Hankkeen tilannekatsaus ja ydinvoimala mahdollisuutena alueelle Hankkeen tilannekatsaus ja ydinvoimala mahdollisuutena alueelle 4.3.2011 Heli Haikola Aluekoordinaattori Suomelle tärkeä osakaskunta Yhteensä 70 osakasta, käyttävät 30 % Suomen sähköstä AGA Alajärven Sähkö

Lisätiedot

Muuta sähköverkkotoimintaa koskevien tunnuslukujen ohjeet

Muuta sähköverkkotoimintaa koskevien tunnuslukujen ohjeet Muuta sähköverkkotoimintaa koskevien tunnuslukujen ohjeet Muun sähköverkkotoiminnan laajuus ja luonne (1) Verkkoon vastaanotetun sähköenergian määrä, GWh Maan sisäiset liityntäpisteet, GWh vuoden aikana

Lisätiedot

SÄHKÖN KANTAVERKKOTOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 2013

SÄHKÖN KANTAVERKKOTOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 2013 SÄHKÖN KANTAVERKKOTOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 2013 viite: EMV määräys sähköverkkotoiminnan tunnusluvuista ja niiden julkaisemisesta 21.12.2011. Yhtiön nimi Fingrid Oyj Sähkön kantaverkkotoiminnan laajuus

Lisätiedot

Ydinvoimahankkeen tulevat vaiheet. Timo Kallio Rakentamisjohtaja

Ydinvoimahankkeen tulevat vaiheet. Timo Kallio Rakentamisjohtaja Ydinvoimahankkeen tulevat vaiheet Timo Kallio Rakentamisjohtaja Fennovoima teollisuuden tukijalkana Ydinvoima meillä ja maailmalla Hankkeen eteneminen Hankkeen vaikutukset Suomelle tärkeä osakaskunta Yhteensä

Lisätiedot

Määräys. sähkönjakeluverkon kehittämissuunnitelmasta. Annettu Helsingissä 13 päivänä tammikuuta 2014

Määräys. sähkönjakeluverkon kehittämissuunnitelmasta. Annettu Helsingissä 13 päivänä tammikuuta 2014 1/3 dnro 823/002/2013 Määräys sähkönjakeluverkon kehittämissuunnitelmasta Annettu Helsingissä 13 päivänä tammikuuta 2014 Energiavirasto on määrännyt 9 päivänä elokuuta 2013 annetun sähkömarkkinalain (588/2013)

Lisätiedot

Määräys sähkön jakeluverkon kehittämissuunnitelmista

Määräys sähkön jakeluverkon kehittämissuunnitelmista Määräys sähkön jakeluverkon kehittämissuunnitelmista EMV keskustelupäivät 18.11.2013 Tarvo Siukola Sähkömarkkinalaki 52 Jakeluverkon kehittämissuunnitelmat Kehittämissuunnitelmat tulee ilmoittaa kahden

Lisätiedot

Tele-sähköprojekti - case

Tele-sähköprojekti - case Tele-sähköprojekti - case 7.11.2007 Paula Ala-Nojonen Kainuun Sähköverkko Oy Esityksen sisältö Lyhyesti yhtiöstämme Muutamia tietoja verkostamme ja toimintaympäristöstämme Miten olemme lähteneet purkamaan

Lisätiedot

KAUKO-OHJATTAVIEN EROTTIMIEN JA VERKKOKATKAISIJOIDEN HYÖ- DYNTÄMINEN HIIRIKOSKEN ENER- GIA OY:N VERKOSSA

KAUKO-OHJATTAVIEN EROTTIMIEN JA VERKKOKATKAISIJOIDEN HYÖ- DYNTÄMINEN HIIRIKOSKEN ENER- GIA OY:N VERKOSSA Timo Antero Erkkilä KAUKO-OHJATTAVIEN EROTTIMIEN JA VERKKOKATKAISIJOIDEN HYÖ- DYNTÄMINEN HIIRIKOSKEN ENER- GIA OY:N VERKOSSA Tekniikka ja liikenne 2011 ALKUSANAT 2 Tämä opinnäytetyö on tehty Hiirikosken

Lisätiedot

Valoisaa kevään odotusta! SIIRTOHINNAT halvimpien JOUKOSSA! UUDET LIITTYMISMAKSUT. Minkä väristä SÄHKÖ ON? Näin täytät MITTARI- LUKEMAN ILMOITUSKORTIN

Valoisaa kevään odotusta! SIIRTOHINNAT halvimpien JOUKOSSA! UUDET LIITTYMISMAKSUT. Minkä väristä SÄHKÖ ON? Näin täytät MITTARI- LUKEMAN ILMOITUSKORTIN 1-2007 KORPELAN VOIMA KUNTAYHTYMÄKONSERNIN ASIAKASLEHTI Valoisaa kevään odotusta! SIIRTOHINNAT halvimpien JOUKOSSA! Minkä väristä SÄHKÖ ON? UUDET LIITTYMISMAKSUT Näin täytät MITTARI- LUKEMAN ILMOITUSKORTIN

Lisätiedot

JENNY TOLONEN VAIHTOEHTOJA SÄHKÖN TOIMITUSVARMUUSKRITEERIS- TÖN TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI MAASEUTUMAI- SESSA JAKELUVERKKOYHTIÖSSÄ

JENNY TOLONEN VAIHTOEHTOJA SÄHKÖN TOIMITUSVARMUUSKRITEERIS- TÖN TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI MAASEUTUMAI- SESSA JAKELUVERKKOYHTIÖSSÄ JENNY TOLONEN VAIHTOEHTOJA SÄHKÖN TOIMITUSVARMUUSKRITEERIS- TÖN TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI MAASEUTUMAI- SESSA JAKELUVERKKOYHTIÖSSÄ Diplomityö Tarkastaja: professori Pekka Verho Tarkastaja ja aihe hyväksytty

Lisätiedot

Sähköenergiatekniikka

Sähköenergiatekniikka Sähköenergiatekniikka Luento 13 Sähkön laatu Matti Lehtonen Jännitteen laatu (EN 50160 Standardi) taajuus jännitetason vaihtelut nopeat jännitemuutokset harmoniset yliaaltojännitteet epäsymmetria signaalijännitteet

Lisätiedot

Tehostamiskannustimeen tehdyt muutokset

Tehostamiskannustimeen tehdyt muutokset Tehostamiskannustimeen tehdyt muutokset Sähköverkkotoiminnan Keskustelupäivä Kalastajatorppa Helsinki 18.11.2013 Matti Ilonen Esityksen sisältö KAH kustannusten rajaaminen tehostamiskannustimessa ja vahvistuspäätösten

Lisätiedot

SÄHKÖÄ TUOTANTOPISTEILTÄ ASIAKKAILLE. Otaniemessä 13.4.2015

SÄHKÖÄ TUOTANTOPISTEILTÄ ASIAKKAILLE. Otaniemessä 13.4.2015 SÄHKÖÄ TUOTANTOPISTEILTÄ ASIAKKAILLE Otaniemessä 13.4.2015 Sisältö Yritystietoa Helen Oy Helen Sähköverkko Oy Sähkö tuotteena Sähkön siirto Sähkön myynti Sähkönjakelujärjestelmän perusrakenteita Sähkövoimajärjestelmät

Lisätiedot

4 Suomen sähköjärjestelmä

4 Suomen sähköjärjestelmä 4 Suomen sähköjärjestelmä Suomen sähköjärjestelmä koostuu voimalaitoksista, siirto- ja jakeluverkoista sekä sähkön kulutuslaitteista. Suomen sähköjärjestelmä on osa yhteispohjoismaista Nordel-järjestelmää,

Lisätiedot

Imatra -100-50 0 50 100

Imatra -100-50 0 50 100 Asukasta kohti laskettujen ikävakioitujen kustannusten prosentuaalinen ero keskisuurten kaupunkien keskiarvoon vuonna 00 Imatra -0-0 0 0 0 % -,0 + -0, -, -, -, -, -,0-0, -,0 -, -, PERUS -, -, -,, 0 -,0

Lisätiedot

Indeksitalon kiinteistöverot ja maksut 2015 / yli 30000 asukkaan kaupungit

Indeksitalon kiinteistöverot ja maksut 2015 / yli 30000 asukkaan kaupungit Kaupunki/kunta Indeksitalon kiinteistöverot ja maksut 2015 / yli 30000 asukkaan kaupungit Tontin kiint.vero euroa/m²/kk Rakenn. kiint.vero Kaukol. Vesi/jätev. Jätehuolto Yhteensä Lappeenranta 0.21 0.27

Lisätiedot

Sähkönjakelun toimitusvarmuuden parantamiseen sekä sähkökatkojen vaikutusten lieventämiseen tähtäävien toimenpiteiden vaikutusten arviointi

Sähkönjakelun toimitusvarmuuden parantamiseen sekä sähkökatkojen vaikutusten lieventämiseen tähtäävien toimenpiteiden vaikutusten arviointi TUTKIMUSRAPORTTI 28.6.2012 Sähkönjakelun toimitusvarmuuden parantamiseen sekä sähkökatkojen vaikutusten lieventämiseen tähtäävien toimenpiteiden vaikutusten arviointi Vaikutusarvioselvitys TEM:n muistiossa

Lisätiedot

Juankosken kaupunki 27 700,00 Juuan kunta 18 000,00 Juvan kunta 27 700,00 Jyväskyläm kristillisen koulun yhdistys ry 17 000,00 Jyväskylän kaupunki 1

Juankosken kaupunki 27 700,00 Juuan kunta 18 000,00 Juvan kunta 27 700,00 Jyväskyläm kristillisen koulun yhdistys ry 17 000,00 Jyväskylän kaupunki 1 Saajat 2013 Akaan kaupunki 253 300,00 Alajärven kaupunki 72 000,00 Alavieskan kunta 55 100,00 Alavuden kaupunki 17 000,00 Asikkalan kunta 51 000,00 Auran kunta 54 700,00 Aurinkorannikon suomalaisen koulun

Lisätiedot

Avustuksen saaja / Kansalaisopisto Ylläpitäjä Myönnetty avustus euroa

Avustuksen saaja / Kansalaisopisto Ylläpitäjä Myönnetty avustus euroa Avustuksen saaja / Kansalaisopisto Ylläpitäjä Myönnetty avustus euroa Ahjolan kansalaisopisto Ahjolan kannatusyhdistys ry 10 000 Auralan kansalaisopisto Auralan Setlementti 7 000 Autere-opisto Mänttä-Vilppulan

Lisätiedot

JAKELUVERKKOTOIMINTAA KOSKEVAT TUNNUSLUVUT, NIIDEN LASKENTAKAAVAT JA -OHJEET

JAKELUVERKKOTOIMINTAA KOSKEVAT TUNNUSLUVUT, NIIDEN LASKENTAKAAVAT JA -OHJEET 585 Liite 1 JAKELUVERKKOTOIMINTAA KOSKEVAT TUNNUSLUVUT, NIIDEN LASKENTAKAAVAT JA -OHJEET Jakeluverkkotoiminnan laajuus ja luonne (1) Siirretty sähköenergia kyseisen verkon alueella, GWh 0,4 kv:n verkko,

Lisätiedot

Relion. Suojaus- ja automaatioreferenssi Verkostoautomaatiolla parempaa sähkönjakeluverkon toimitusvarmuutta

Relion. Suojaus- ja automaatioreferenssi Verkostoautomaatiolla parempaa sähkönjakeluverkon toimitusvarmuutta Relion Suojaus- ja automaatioreferenssi Verkostoautomaatiolla parempaa sähkönjakeluverkon toimitusvarmuutta Verkosto-automaatiolla parempaa sähkönjakeluverkon toimitusvarmuutta Savon Voima Verkko Oy ottaa

Lisätiedot

SÄHKÖNJAKELUN TOIMITUSVARMUUDEN KRITEERISTÖ JA TAVOITETASOT

SÄHKÖNJAKELUN TOIMITUSVARMUUDEN KRITEERISTÖ JA TAVOITETASOT LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Energiatutkimus SER Tutkimusraportti 13.4.2010 SÄHKÖNJAKELUN TOIMITUSVARMUUDEN KRITEERISTÖ JA TAVOITETASOT Lappeenrannan teknillinen yliopisto Tampereen teknillinen

Lisätiedot

HYRIA KOULUTUS OY. - Enemmän osaamista - Yhdistyimme 1.8.2009 Hyria koulutus Oy:ksi: Hyvinkään ammattioppilaitos. Hyvinkään kauppaoppilaitos

HYRIA KOULUTUS OY. - Enemmän osaamista - Yhdistyimme 1.8.2009 Hyria koulutus Oy:ksi: Hyvinkään ammattioppilaitos. Hyvinkään kauppaoppilaitos HYRIA KOULUTUS OY HYRIA KOULUTUS OY - Enemmän osaamista - Yhdistyimme 1.8.2009 Hyria koulutus Oy:ksi: Hyvinkään ammattioppilaitos Hyvinkään kauppaoppilaitos Hyvinkään taidekoulu Hyvinkään terveydenhuolto-oppilaitos

Lisätiedot

Määräys. maakaasuverkkotoiminnan tunnuslukujen julkaisemisesta. Annettu Helsingissä 2. päivänä joulukuuta 2005

Määräys. maakaasuverkkotoiminnan tunnuslukujen julkaisemisesta. Annettu Helsingissä 2. päivänä joulukuuta 2005 Dnro 1346/01/2005 Määräys maakaasuverkkotoiminnan tunnuslukujen julkaisemisesta Annettu Helsingissä 2. päivänä joulukuuta 2005 Energiamarkkinavirasto on määrännyt 31 päivänä toukokuuta 2000 annetun maakaasumarkkinalain

Lisätiedot

Energiatehokkuudella hoitovastikkeet kuriin

Energiatehokkuudella hoitovastikkeet kuriin Energiatehokkuudella hoitovastikkeet kuriin Selvitys kaukolämmön hintakehityksestä ja saavutettuja asiakastuloksia Lohjan alueen taloyhtiöissä. Lohja Kiinteistöjen kustannukset, palkat ja hinnat 2010-2014

Lisätiedot

Suomen Kaukolämpö ry 2002 ISSN 0786-4787. Sky-kansio 7/2

Suomen Kaukolämpö ry 2002 ISSN 0786-4787. Sky-kansio 7/2 Kaukoläpöjohtotilasto 2001 Suoen Kaukoläpö ry 2002 ISSN 0786-4787 Sky-kansio 7/2 Kaukoläpöjohtotilasto 2001 SISÄLTÖ Sivu 1. YHTEENVETO KAUKOLÄMPÖJOHTOJEN KEHITYKSESTÄ...1 1.1 Johtorakenne...2 1.2 Johtojen

Lisätiedot

Lapin maahanmuuttotilastoja Anne-Mari Suopajärvi Lapin ELY-keskus

Lapin maahanmuuttotilastoja Anne-Mari Suopajärvi Lapin ELY-keskus Lapin maahanmuuttotilastoja Anne-Mari Suopajärvi Lapin ELY-keskus Lappi kodiksi maahanmuutto- ja kotouttamistyön ajankohtaisseminaari Rovaniemi 5.10.2016 Ulkomaan kansalaisten osuus väestöstä 31.12.2015

Lisätiedot

Kiinteistö- ja mittaustoimi v. 2011. 1.3 Tontin lohkomistoimituk sen kesto keskimäärin (vrk)

Kiinteistö- ja mittaustoimi v. 2011. 1.3 Tontin lohkomistoimituk sen kesto keskimäärin (vrk) 1. KIINTEISTÖNMUODOSTUSTOIMINTA 1.1 Tontinlohkomisia suoritettu 1.1.1 Näissä tontteja yhteensä 1.2 Tontin lohkomisen yhteydessä tehtyjä kiinnitysten käsittelypäätöksiä 1.3 Tontin lohkomistoimituk sen kesto

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Sähkötekniikan osasto Sähkömarkkinoiden opintosuunta http://www.lut.fi/teknillinen-tiedekunta/lut-energia/sahkotekniikka/ DIPLOMITYÖ VERKOSTOINVESTOINTIEN OPTIMOINTI

Lisätiedot

Vapaa sivistystyön opintoseteliavustukset, kansalaisopistot 2016

Vapaa sivistystyön opintoseteliavustukset, kansalaisopistot 2016 Vapaa sivistystyön opintoseteliavustukset, kansalaisopistot 2016 Opintosetelita voidaan vuonna 2016 myöntää kansalaisopistoille, kansanopistoille sekä opintokeskuksille. Kaikkiaan avusta haettiin 8,3 miljoonan

Lisätiedot

Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 lukien 14.6.2013 1

Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 lukien 14.6.2013 1 Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 lukien 14.6.2013 1 11 poliisilaitosaluetta Lapin poliisilaitos Oulun poliisilaitos Pohjanmaan poliisilaitos Sisä Suomen poliisilaitos Itä Suomen poliisilaitos

Lisätiedot

Keskijännitteisten ilmajohtojen toimintavarmuuden parantaminen

Keskijännitteisten ilmajohtojen toimintavarmuuden parantaminen Projektin ympäristö 1(5) Keskijännitteisten ilmajohtojen toimintavarmuuden parantaminen 31.7.2013 Projektin tausta, tarkoitus ja tavoitteet Projektin ympäristö 2(5) Sisällys Projektin tausta 3 Keskijännitteinen

Lisätiedot

Ajankohtaista energiatoimialalta ja Savon Voimasta. Kuopion Autoteknillisen Yhdistyksen vierailu 13.3.2012 Timo Pylvänen

Ajankohtaista energiatoimialalta ja Savon Voimasta. Kuopion Autoteknillisen Yhdistyksen vierailu 13.3.2012 Timo Pylvänen Ajankohtaista energiatoimialalta ja Savon Voimasta Kuopion Autoteknillisen Yhdistyksen vierailu 13.3.2012 Timo Pylvänen 1 Toimintaympäristön muutosnäkymiä Sähkön tukkumarkkinoiden integroituminen EU-alueella?

Lisätiedot

SÄHKÖÄ TUOTANTOPISTEILTÄ ASIAKKAILLE. Otaniemessä

SÄHKÖÄ TUOTANTOPISTEILTÄ ASIAKKAILLE. Otaniemessä SÄHKÖÄ TUOTANTOPISTEILTÄ ASIAKKAILLE Otaniemessä 11.4.2016 Sisältö Yritystietoa Helen Oy Helen Sähköverkko Oy Sähkö tuotteena Sähkön siirto Sähkön myynti Sähkönjakelujärjestelmän perusrakenteita Sähkövoimajärjestelmät

Lisätiedot

Professori Matti Lehtonen

Professori Matti Lehtonen TEKNILLINEN KORKEAKOULU Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto Riku Kananen Kannattavuusselvitys eri vaihtoehdoista vähentää lyhyitä sähkökatkoksia Kainuun Energian sähköverkkotoiminnassa Diplomityö,

Lisätiedot

Tuulivoimalaitos ja sähköverkko

Tuulivoimalaitos ja sähköverkko Tuulivoimalaitos ja sähköverkko Mikko Tegel 25.5.20 Tarvasjoki Voimantuotannon sähköverkkoon liittymistä koskevat säännökset ja ohjeet 2 / Tuulivoimalatyypit 3 / Suosituksia Tekniset vaatimukset Tuulivoimalan

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä päivänä kuuta 2012 Liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

Tilaustutkimusraportti 26.10.2006

Tilaustutkimusraportti 26.10.2006 LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tilaustutkimusraportti 26.10.2006 SÄHKÖNJAKELUVERKKOON SOVELTUVAT TOIMITUSVARMUUSKRITEERIT JA NIIDEN RAJA-ARVOT SEKÄ SÄHKÖNJAKELUN TOIMITUSVARMUUDELLE ASETETTAVIEN TOIMINNALLISTEN

Lisätiedot

OTTELUT KENTITTÄIN 17.12.2015. Impivaara 1. Impivaara 2. Ottelu Päiväys Klo Kotijoukkue. 13 27.1.2016 09:00 Tampere Espoo

OTTELUT KENTITTÄIN 17.12.2015. Impivaara 1. Impivaara 2. Ottelu Päiväys Klo Kotijoukkue. 13 27.1.2016 09:00 Tampere Espoo OTTELUT KENTITTÄIN 17.12.2015 Lohko Kenttä Pelattu Impivaara 1 13 27.1.2016 09:00 Tampere Espoo 14 27.1.2016 10:00 PieKok Pori 17 27.1.2016 11:00 Tampere Pori 18 27.1.2016 12:00 Espoo PieKok 16 27.1.2016

Lisätiedot

BL20A0500 Sähkönjakelutekniikka

BL20A0500 Sähkönjakelutekniikka BL20A0500 Sähkönjakelutekniikka Maasulkusuojaus Jarmo Partanen Maasulku Keskijänniteverkko on Suomessa joko maasta erotettu tai sammutuskuristimen kautta maadoitettu. pieni virta Oikosulku, suuri virta

Lisätiedot

ULOSOTTOPIIRIEN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2005 (numeeriset)

ULOSOTTOPIIRIEN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2005 (numeeriset) ULOSOTTOPIIRIEN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2005 (numeeriset) 15.2.2005/MK Lääni, Saapuneet asiat, kpl Käsitellyt asiat,kpl Käsitellyt tiedoksiantoasiat, kpl Avoinna ulosottoasioita kpl Henkilökunta,

Lisätiedot

Sähköverkkotoimiala myrskyn silmässä - seminaari Miten tästä selvitään. Toimitusjohtaja Raimo Härmä Kymenlaakson Sähköverkko Oy

Sähköverkkotoimiala myrskyn silmässä - seminaari Miten tästä selvitään. Toimitusjohtaja Raimo Härmä Kymenlaakson Sähköverkko Oy Sähköverkkotoimiala myrskyn silmässä - seminaari Miten tästä selvitään. Toimitusjohtaja Raimo Härmä Kymenlaakson Sähköverkko Oy Kymenlaakson Sähkö Perustettu 1918 13 kaupungin ja kunnan omistama sähköyhtiö

Lisätiedot

ERITYISAVUSTUS KOULUTUKSELLISTA TASA-ARVOA EDISTÄVIIN TOIMENPITEISIIN

ERITYISAVUSTUS KOULUTUKSELLISTA TASA-ARVOA EDISTÄVIIN TOIMENPITEISIIN Liitteessä mainitut PÄÄTÖS 17.12.2014 Dnro 842/520/2014 ERITYISAVUSTUS KOULUTUKSELLISTA TASA-ARVOA EDISTÄVIIN TOIMENPITEISIIN Opetus- ja kulttuuriministeriö on päättänyt myöntää valtion erityisavustusta

Lisätiedot

NYKYTILANTEEN KARTOITUS TOIMITUSVARMUUSKRITEERIS- TÖN NÄKÖKULMASTA: KYMENLAAKSON SÄHKÖVERKKO OY

NYKYTILANTEEN KARTOITUS TOIMITUSVARMUUSKRITEERIS- TÖN NÄKÖKULMASTA: KYMENLAAKSON SÄHKÖVERKKO OY NYKYTILANTEEN KARTOITUS TOIMITUSVARMUUSKRITEERIS- TÖN NÄKÖKULMASTA: KYMENLAAKSON SÄHKÖVERKKO OY Survey of current situation from standpoint of distribution security criteria: Kymenlaakson Sähköverkko Ltd

Lisätiedot

Suomen Kaukolämpö ry 2002 ISSN 1237-8879. Sky-kansio 7/7

Suomen Kaukolämpö ry 2002 ISSN 1237-8879. Sky-kansio 7/7 Kaukolämpöennuste vuodelle 2003 Suomen Kaukolämpö ry 2002 ISSN 1237-8879 Sky-kansio 7/7 KAUKOLÄMPÖENNUSTE VUODELLE 2003 SISÄLTÖ: 1. TEKSTIOSA 1.1 Yleistä... 1 1.2 Kaukolämpöjohdot... 1 1.3 Asiakkaat...

Lisätiedot

Yhdistysluettelo 2017

Yhdistysluettelo 2017 Yhdistysluettelo 2017 Jäsen- ja äänimäärät Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n jäsenyhdistykset Jäsenmäärä 1.1.2017 liiton rekisterin mukaan Äänimäärä ALAJÄRVI-VIMPELIN KVT RY 41 1 ALAVIESKAN KVT RY 41 1

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2012. 279/2012 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2012. 279/2012 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2012 279/2012 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2013. 614/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus. radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta

Julkaistu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2013. 614/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus. radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2013 614/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta Annettu Helsingissä 15 päivänä elokuuta 2013

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2014. 1012/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2014. 1012/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2014 1012/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

Asiakasverkkojen loistehon kompensointi Verkkotoimikunta Jussi Antikainen

Asiakasverkkojen loistehon kompensointi Verkkotoimikunta Jussi Antikainen Asiakasverkkojen loistehon kompensointi 2.12.1015 Verkkotoimikunta Jussi Antikainen Savon Voima Verkko Oy Sähköverkko 110 kv -verkko 503 km 45 kv -verkko 126,9 km 110/20 kv -sähköasema 37 kpl 45/20 kv

Lisätiedot