Onko aikahajauttamisesta hyötyä?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Onko aikahajauttamisesta hyötyä?"

Transkriptio

1 LTT-Tutkimus Oy, Rahoitusinstituutti Artikkelit ja kommentit -sarja KTM, VTM Jan Antell Svenska handelshögskolan Rahoituksen laitos ja KTT Mika Vaihekoski LTT-Tutkimus Oy Rahoitusinstituutti Onko aikahajauttamisesta hyötyä? Nro LT TIIVISTELMÄ: Sijoitusten hajauttaminen useisiin eri kohteisiin kannattaa. Tämä on jo miltei kaikkien tiedossa. Usein kuitenkin puhutaan myös hajauttamisesta ajan suhteen. Tässä artikkelissa tarkastelemme kannattaako aikahajauttaminen. Esimerkkinä meillä on Nokian osake, jonka tuottoja analysoimalla paljastuu paljon muutakin mielenkiintoista erilaisten sijoitusstrategioiden kannattavuudesta. AVAINSANAT: hajauttaminen, aika-hajauttaminen, Nokia, sijoitusstrategiat, simulaatio All rights reserved. No part of this research report may be reproduced in any form or by any means without permission LTT-Tutkimus Oy * LTT Research Ltd. Pohjoinen Rautatiekatu 21 B FIN Helsinki, Finland Tel Fax

2 LTT-Tutkimus Oy, Rahoitusinstituutti 2 Onko aikahajauttamisesta hyötyä? Aikahajauttamisesta Aikahajauttamisella tarkoitetaan sitä, että ostetaan (tai myydään) valittua kohdetta useassa erässä eri ajankohtina, jolloin kauppoihin osuu hyviä kauppoja, jos kohta epäedullisiakin. Lopputuloksena aikahajauttaminen pienentää kokonaisriskiä vähentämättä tuottoa samassa suhteessa aivan kuten hajauttaminen useaan sijoituskohteeseenkin. Aikahajauttamiseen liittyy kuitenkin joitain sille tyypillisiä kysymyksiä. Tärkein kysymys on: Kuinka pitkälle aikavälille kaupankäynnit pitäisi sovittaa? Kuinka monta kauppaa kannattaa tehdä? Tarkkaa vastausta on asiaa tutkimatta vaikea antaa. Kauppojen ajoitukseen ja määrään vaikuttaa se kuinka paljon kaupankäyntikustannukset nousevat ja toisaalta miten riski pienenee aikahajautuksen johdosta. Lähtökohta Tässä tarkastelemme aikahajauttamisen hyötyä yksinkertaistetussa tilanteessa. Oletamme, että sijoittaja harkitsee sijoitusta Nokian osakkeeseen. Toisena vaihtoehtona hänellä on täysin riskitön sijoitustodistus, joka tarjoaa yhden kuukauden Euribor-korkoa. Varat ovat aina sijoitettuna jompaan kumpaan vaihtoehdoista tai molempiin. Käyttämämme aineisto perustuu molempien vaihtoehtojen kuukausituottoihin, mikä tarkoittaa sitä, että sijoittajalla on aina kerran kuukaudessa mahdollisuus harkita sijoitustaan uusiksi. Tämä on huomattavasti useammin kuin mitä tutkimuksissa on havaittu keskiverron suomalaisen osakeomistajan tekevän, mutta aktiivisten osakesijoittajien keskuudessa ei mitenkään tavatonta. Tuotoissa on huomioitu osingot, splitit ja mahdolliset osakeannit. Tarkasteluhorisonttina on vuoden 1988 huhtikuusta aina tämän vuoden toukokuuhun asti eli reilut kymmenen vuotta. Verotuksen vaikutusta emme ota analyysissä huomioon. On vaikea sanoa mikä on sen vaikutus sijoittajan päätöksiin, koska tuotot molemmista sijoituskohteista ovat pääomaveron alaisia. Suurin ero syntyy ehkä siinä, että verojen maksut ajoittuvat eri aikoihin sekä osakesijoitus voi poikia pääomavoittoja vastaan vähennyskelpoisia tappioitakin. Uskomme kuitenkin verotuksen vaikutuksen olevan tuloksiemme suhteen marginaalinen. Täydelliset strategiat Aluksi tarkastelemme puhtaasti mielenkiinnon vuoksi muutamia sijoitusstrategioita, joista osa on ollut mahdotonta toteuttaa ainakin, jos ei ole omistanut kristallipalloa. Tässä tarkastelussa kaupankäyntikustannuksia ei oteta huomioon, koska mielenkiintomme on suunnattu vain strategioiden yleiseen tulokseen, ei niinkään niiden vertailuun. Ensimmäinen tarkastelun kohta on puhtaat sijoitukset joko Nokiaan tai riskittömään sijoitustodistukseen. Kuvio 1 näyttää molempien vaihtoehtojen arvon kehityksen. Nokian tuotto on ollut niin murskaava, että sijoitustodistuksen tuotto hädin tuskin näkyy kuviossa. Todellisuudessa sijoitustodistus on tarjonnut varmaa tuottoa, joka on 2,6-kertaistanut sijoitetun pääoman reilussa kymmenessä vuodessa (veroja huomioimatta). Tuotto kuitenkin kalpenee Nokian rinnalla. Viime aikojen laskusta huolimatta Nokia olisi yli 167-kertaistanut 1988 tehdyn

3 LTT-Tutkimus Oy, Rahoitusinstituutti 3 sijoituksen arvon! Vuositasolla vaihtoehdot tuottivat 51,39 ja 7,49 prosenttia. Strategioiden volatiliteetti (keskihajonta, riski) oli 49,4 ja 1,3 prosenttia. Kuvio % Nokia vs. Riskitön sijoitus % Nokia Helibor/Euribor Kumulatiivinen tuotto % % % % 5000 % 0 % Seuraavaksi etsimme huonoimman ja parhaimman hetken sijoittaa Nokiaan eli siis ne kuukaudet, jolloin sijoittamalla kaikki rahansa Nokiaan olisi saanut parhaan tai huonoimman tuoton. Sijoitushetkeen asti oletamme että rahat pidetään sijoitustodistuksissa, joten paras hetki ei välttämättä ole se kuukausi, jolloin Nokian kurssi oli alimmillaan. Tulokset osoittavat, että huonoin hetki sijoittaa Nokiaan oli kesäkuussa Tuotto tarkasteluperiodimme loppuun olisi tällöin vain 4,07 prosenttia ja volatiliteetti 16 prosenttia. Vastaavasti paras tuotto saatiin sijoittamalla varat Nokiaan tammikuussa Tuotto oli tällöin 60,41 prosenttia ja volatiliteetti 45,5 prosenttia. Käytännössä tämä merkitsee sitä, että Nokiaan sijoitetut varat olisivat yli 659-kertaistuneet. Kymmenenkin tuhannen sijoituksella sijoittajalle olisi kertynyt 6,59 mmk. Tätä strategiaa oli tietenkin mahdoton käytännössä toteuttaa muutoin kuin vahingossa kukapa meistä tiesi tarkasti milloin on oikea hetki siirtää varat Nokiaan (paitsi näin jälkikäteen aina löytyy useitakin tietäjiä). Lopuksi laskemme vielä täydellisen ennustuskyvyn (ns. perfect foresight) omaavan sijoittajan saaman tuoton. Jos sijoittaja olisi joka kuukausi pystynyt ennustamaan nouseeko Nokia enemmän kuin sijoitustodistuksen arvo vai laskeeko, olisi hän vastaavasti siirtänyt kaikki rahansa tulevaksi kuukaudeksi Nokiaan tai riskittömään sijoitustodistukseen. Tämä strategia edustaa tavallaan maksimituottoa, mitä Nokian osakkeeseen sijoittamalla olisi voinut tehdä tarkasteluperiodilla, ilman lyhyeksimyyntiä tai lainan ottamista. Tämän strategian tuotto ja volatiliteetti on 97,28 ja 35,39. Käytännössä miljoona markkaa on muuttunut osakemarkkinoita täydellisesti ennustaneen käsissä miltei 109-tuhatkertaiseksi eli yli sadaksi miljardiksi markaksi. Sillä jo maksaisi neljänneksen valtion velasta pois. Tosin pitää muistaa, että tämä strategia on lähinnä vain teoreettinen kuriositeetti, se ei ole todellisuudessa mahdollinen.

4 LTT-Tutkimus Oy, Rahoitusinstituutti 4 Laskimme samalla myös täydellisen strategian vastakohdan eli kaikki pieleen strategian. Tällöin sijoittajalla arvaa aina väärin Nokian kehityksen. Tämä edustaa huonointa mahdollista tuottoa, jonka on voinut tarkasteluperiodillamme tehdä. Tämän strategian tuotto ja volatiliteetti ovat -38,40 ja 22,38 prosenttia. Sijoittajan käsissä miljoona markkaa olisi todella sulanut. Jäljelle olisi vain 4000 markkaa. Taulukko 1 vetää yhteen kaikkien edellä mainittujen vaihtoehtojen tulokset. Volatiliteetti mittaa sijoituksen arvon vaihtelevuutta. Mitä korkeampi volatiliteetti on, sitä korkeampi on arvon vaihtelu. Verrattaessa eri vaihtoehtoja toisiinsa, keskeinen termi on ns. Sharpen mittari. Siinä riskittömän koron yli menevä tuotto jaettu volatiliteetillä. Mitä korkeampi luku saadaan, sitä enemmän tuottoa per otettu riski saadaan. Mitään oikeaa, tyydyttävää tasoa ei voida yleisellä tasolla todeta, vertailtaessa korkeampi luku on parempi. Taulukko 1 Sijoitustapa Tuotto Volatiliteetti Loppuarvo kertaa 100 % Nokia 51,388 % 49,427 % 0, , % riskitön 7,489 % 1,257 % 0,000.2,650 Paras kuukausi sijoittaa 60,414 % 45,514 % 1, ,250 Huonoin kuukausi sijoittaa 4,068 % 15,949 % 0,214 1,390 Täydellinen ennustekyky 97,278 % 35,392 % 2, ,840 Kaikki pieleen strategia 38,400 % 22,381 % 2,050 0,004 Perusstrategioiden analyysi Laskimme myös muutaman perussijoitusstrategian tuoton vertailun vuoksi. Ensimmäinen on ns. kiinteiden suhteiden strategia. Siinä sovitaan tietty osuus rahoista pidettäväksi koko ajan esimerkiksi osakesijoituksissa. Jos osakesijoitusten arvo nousee, on niitä myytävä, jotta suhde ei kasva rajaa suuremmaksi. Vastaavasti jos osakesijoitusten arvo laskee, on osakkeita ostettava lisää. Tämä strategia voisi olla käytössä esimerkiksi rahastolla, jonka säännöt sanelevat sijoitusten suhteellisen jakauman eri sijoitusinstrumentteihin. Seuraavat strategiat ovat ns. momentum ja reversal -strategiat. Käytämme niistä suomennoksia myötä- ja vastavirtaan sijoittaminen. Edellinen perustuu siihen, että sijoitetaan osakkeisiin, jotka ovat nousseet aiemmin pörssissä ja luotetaan, että yhtiöiden nousu jatkuu. Jälkimmäinen on tämän vastakohta. Se perustuu ajatukseen, että osakkeiden hinnat usein ylireagoivat huonoisiin uutisiin ja valitsemalla huonosti menestyneitä yrityksiä, voi löytää alihinnoiteltuja osakkeita. Molemmat sijoitusstragiat on akateemisissa tutkimuksissa havaittu tuottavan ylisuuria voittoja USA:n markkinoilla. Em. strategioiden pohjalta voidaan laatia useita erilaisia sijoitustapoja, mutta yksinkertaisuuden vuoksi analyysissämme sijoitukset perustuvat vain edellisen kuukauden kehitykseen. Jos Nokia laski edellisenä kuukautena, vastavirtasijoittaja sijoittaa Nokiaan, myötävirtasijoittaja riskittömään sijoitustodistukseen. Ja päinvastoin, jos Nokia kurssi nousi. Kiinteiden suhteiden strategiassa oletamme, että varat on aina jaettu puoliksi Nokiaan ja riskittömään vaihtoehtoon. Tuotto oli tällöin 29,438 prosenttia. kertoo

5 LTT-Tutkimus Oy, Rahoitusinstituutti 5 sijoitusstrategian olleen parempi tuotto-riski-mielessä kuin esimerkiksi kaikki Nokiaan - strategia 0,891:n arvolla. Myötävirtasijoittajan keskimääräinen tuotto oli tällöin 43,530 prosenttia ja Sharpen mittari osoittaa sen vieläkin paremmaksi vaihtoehdoksi kuin esimerkiksi kiinteiden suhteiden strategia. Joltisenlaiseksi yllätykseksi havaitaan vastavirtasijoittajan tuoton olevan vain 5,279 prosenttia. Sijoitetusta miljoonasta olisi jäljellä vain markkaa lopussa. Huomaa, miten keskimääräinen tuotto voi olla positiivinen, mutta loppuarvo voi laskea. Tähän on syynä normaalin prosenttilaskun ongelma: jos 50 prosentin laskua seuraa 50 nousu, olemme vasta 75 prosentista siitä, mistä lähdimme, vaikka keskimäärin tuotto on ollut nolla! Taulukko 2 Sijoitusten frekvenssi Tuotto Volatiliteetti Kiinteät suhteet 29,438 % 24,636 % 0,891 30,94 Momentum Nokia 43,530 % 36,503 % 0, ,83 Contrarian Nokia 5,279 % 33,517 % 0,066 0,97 Loppuarvo kertaa alkuarvo Aikahajauttaminen Tavallisen sijoittajan näkökulmasta suurin mielenkiinto on kysymys oikeasta aikahajauttamisen tasosta. Kaikki kerralla vai jakaa summa tasaisesti joka kuukaudelle tai jotain siitä väliltä? Seuraavaksi etsimmekin optiomitasoa aikahajauttamisen suhteen. Analysoimme tilannetta suhteellisen varakkaan sijoittajan näkökulmasta ja oletamme että hänen käytössään on miljoona markkaa tarkasteluperiodin alussa. Osakkeen kaupankäyntikustannukset ovat kiinteä 50 markkaa ja yksi prosentti kauppasummasta ostettaessa ja myytäessä. Sijoitustodistuksen sijoitettaessa ei ole transaktiokuluja. Veroja ei analyysissä huomioida. Tarkastelemme vaihtoehtoja, jossa sijoitettava miljoona markkaa jaetaan eri määrälle kuukausia. Yksinkertaisuuden vuoksi jaamme sen ensin tasan kaikille kuukausille, sitten joka toiselle, kolmannelle, neljännelle ja kuudennelle jaoteltua sijoitusta. Lopulta sijoitukset tehdään kerran vuodessa 12 kuukauden välein. Eri vaihtoehtojen tulokset käyvät ilmi taulukko 3:sta. Täysin selkeää kuviota ei valitettavasti voida löytää. Tuotto ja riski vaihtelevat hyvin pienellä alueella. Vertailtaessa a, havaitaan että paras tulos näyttäisi olevan sijoittaa joka kuudes kuukausi eli kaksi kertaa vuodessa. Tällä aikahajauttamisen määrällä olisi tehnyt noin puoli miljoonaa markkaa enemmän kuin joka toinen kuukausi sijoittanut, mikä oli toiseksi paras vaihtoehto. Taulukko 3 Sijoitusten frekvenssi Tuotto Volatiliteetti Sijoitus (mk) Loppuarvo (mmk) Joka kuukausi 42,234 % 33,898 % 1, ,43 111,30 Joka toinen kuukausi 42,331 % 33,943 % 1, ,23 112,47 Joka kolmas kuukausi 42,266 % 33,921 % 1, ,92 111,66 Joka neljäs kuukausi 41,962 % 33,802 % 1, ,00 107,94 Joka kuudes kuukausi 42,383 % 33,986 % 1, ,04 113,03 Kerran vuodessa 41,306 % 33,580 % 1, ,57 100,22

6 LTT-Tutkimus Oy, Rahoitusinstituutti 6 Edellä siis tarkastelimme sijoittajaa, joka heti periodin alussa päättää sijoittaa Nokiaan. Kysymys on vain siitä jakaako hän käytettävissä olevat varat yhteen vai useampaan osaan. Toisaalta hänellä on mahdollisuus odottaa sijoituksensa kanssa ja löytää ehkä parempi hetki sijoitukselle. Siksi tutkimme tätäkin vaihtoehtoa simulaatiolla. Annamme sijoitushetkien olla täysin satunnaisia eli sijoittaja voi satunnaisesti päättää minä kuukausina hän rahansa sijoittaa. Tämä vastaa tyypillisen sijoittajan tilannetta parhaiten. Kukapa meistä osaisi täydellisesti sanoa, milloin on oikea aika sijoittaa Nokiaan (tai ylipäätään mihinkään). Jos siis täysin sattumanvaraisesti valitsemme sijoitushetkemme, kysymys kuuluu, mikä on oikea määrä tehdä sijoituksia? Simuloimme tuhat satunnaista sijoitushetkeä, jokaiselle seuraavista vaihtoehdoista: kaikki rahat kerralla, rahat kahdessa erässä jne. kunnes sijoitamme rahat yhtäsuurissa erissä joka kuukausi. Viimeinen vastaa lähinnä kuukausisäästäjän tilannetta. Sijoitukset ovat aina yhtä suuria eli esimerkiksi kymmenen sijoitusta tekevä sijoittaa kerrallaan aina 1 mmk jaettuna kymmenellä eli markkaa. Kuviosta 2 käy ilmi jokaisessa sijoitusmäärässä tuhannen simulaation antamat lopputulemat. Sijoittamalla kaikki kerralla tulos voi osoittautua hyvinkin tuottoisaksi, mutta tulos voi osoittautua todella huonoksikin kuten kuvion laaja lopputuleman hajonta näyttää. Mitä useammin me sijoitamme, sitä pienemmäksi käy riski siitä, että sijoituksen loppuarvo poikkeaa keskiarvosta (kuviossa paksu musta viiva). Tämä on lohdullista sille, joka kiireiden vuoksi on estynyt seuraaman markkinoita tai joka ei muiden syiden vuoksi ole valmis ottamaan riskiä oikean sijoitushetken valinnasta. Kuvio 2 Miljoonaa markkaa Sijoitusten lukumäärä Kuviosta ei kuitenkaan voida sanoa mikä on oikea optimitaso aikahajautusten suhteen. Kuviossa 3 näkyy edellä olleiden simulaatioiden Sharpen mittari keskiarvo eri aikahajauttamisen määrille. Tulos on hyvin samanlainen kuin yleistä kohdehajauttamista koskevat tulokset. Suurin hyöty aikahajauttamisesta saadaan sijoittamalla summa noin kymmenessä eri erässä.

7 LTT-Tutkimus Oy, Rahoitusinstituutti 7 Kuvio 3 1,05 1,00 0,95 0,90 0,85 0,80 0,75 0,70 0,65 0, Sijoitusten lukumäärä Loppupäätelmiä Olemme tässä kirjoituksessa analysoineet lähinnä Nokiaa ja riskitöntä arvopaperia, mikä tietenkin antaa liian suppean kuvan sijoitusvaihtoehdoista. Nokia tulee kuitenkin jäämään Suomen sijoitushistoriaan yhtenä tuottoisimmista ja mielenkiintoisimmista osakkeista. Nokiaan keskittyminen ei muuta tuloksia aikahajauttamisen suhteen, sillä uskomme tulosten olevan yleistettävissä kaikkiin osakkeisiin. Tutkimuksessa emme ottaneet kantaa siihen, voiko yksittäinen sijoittaja pystyä valitsemaan oikeat sijoitusajankohdat. Tämä voi olla mahdollista, mutta viimeaikaisen kurssikehityksen valossa tulokset osoittavat, että pitkäaikainen riittävän useaan periodiin jaettu sijoitusstrategia osoittautui parhaaksi Helsingissä 7.8. KTM ja VTM Jan Antell, Svenska handelshögskolan, Rahoituksen laitos KTT Mika Vaihekoski, Rahoitusinstituutin johtaja, LTT-Tutkimus Oy, Rahoitusinstituutti Lisätietoja tutkimuksesta antaa Mika Vaihekoski, (09) ,

TEKNISEN ANALYYSIN TOIMIVUUS SUOMEN OSAKEMARKKINOILLA TECHNICAL ANALYSIS AND ITS SUITABILITY FOR FINNISH STOCK MARKET

TEKNISEN ANALYYSIN TOIMIVUUS SUOMEN OSAKEMARKKINOILLA TECHNICAL ANALYSIS AND ITS SUITABILITY FOR FINNISH STOCK MARKET Kauppatieteellinen tiedekunta Talouden ja yritysjuridiikan laitos Rahoitus TEKNISEN ANALYYSIN TOIMIVUUS SUOMEN OSAKEMARKKINOILLA TECHNICAL ANALYSIS AND ITS SUITABILITY FOR FINNISH STOCK MARKET Kandidaatintutkielma

Lisätiedot

Oma vai vuokrattu? Jan Antell Mika Vaihekoski

Oma vai vuokrattu? Jan Antell Mika Vaihekoski Oma vai vuokrattu? Jan Antell Mika Vaihekoski Yksi meitä kaikkia askarruttavista ikuisuuskysymyksistä on valinta vuokra- ja omistusasunnon välillä. Kuten kaikki tiedämme useimmat suomalaiset ovat päätyneet

Lisätiedot

OSAKEMARKKINOIDEN TEHOKKUUS TESTAUS TEKNISEN ANALYYSIN AVULLA

OSAKEMARKKINOIDEN TEHOKKUUS TESTAUS TEKNISEN ANALYYSIN AVULLA TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu / yrityksen taloustiede, laskentatoimi OSAKEMARKKINOIDEN TEHOKKUUS TESTAUS TEKNISEN ANALYYSIN AVULLA Johtamiskorkeakoulu Yrityksen taloustiede, laskentatoimi Pro

Lisätiedot

ARVO-OSAKKEET VS. KASVUOSAKKEET SUOMEN OSAKEMARKKINOILLA

ARVO-OSAKKEET VS. KASVUOSAKKEET SUOMEN OSAKEMARKKINOILLA ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Kauppatieteiden laitos ARVO-OSAKKEET VS. KASVUOSAKKEET SUOMEN OSAKEMARKKINOILLA Pro gradu tutkielma Taloushallinto ja rahoitus Janne

Lisätiedot

Osakkeiden takaisinostot ja takaisinoston ajoitus

Osakkeiden takaisinostot ja takaisinoston ajoitus TAMPEREEN YLIOPISTO Taloustieteiden laitos Osakkeiden takaisinostot ja takaisinoston ajoitus Kansantaloustiede Pro gradu -tutkielma Taloustieteiden laitos Tampereen yliopisto Huhtikuu 2008 Ville Urpalainen

Lisätiedot

www.porssisaatio.fi Sijoitusrahasto- opas Opas kaikille sijoitusrahastoista kiinnostuneille

www.porssisaatio.fi Sijoitusrahasto- opas Opas kaikille sijoitusrahastoista kiinnostuneille www.porssisaatio.fi Sijoitusrahasto- opas Opas kaikille sijoitusrahastoista kiinnostuneille Sisällys Sijoitusrahasto lyhyesti 4 Säästö- ja sijoituskohteet 5 Mikä sijoitusrahasto on? 7 Mihin rahaston valinnassa

Lisätiedot

SUOMI-RAHASTOT SIJOITUSKOHTEENA

SUOMI-RAHASTOT SIJOITUSKOHTEENA Saimaan ammattikorkeakoulu Liiketalous Lappeenranta Liiketalouden koulutusohjelma Laskentatoimi Anu Rinkinen SUOMI-RAHASTOT SIJOITUSKOHTEENA Opinnäytetyö 2010 ABSTRACT Anu Rinkinen Finnish Funds as Investments,

Lisätiedot

Lukijalle. Helsingissä 15.6.2013 Suomen Pörssisäätiö Sari Lounasmeri

Lukijalle. Helsingissä 15.6.2013 Suomen Pörssisäätiö Sari Lounasmeri Sijoittajan korko-opas 2013 Sisällys Lukijalle...3 Korot osana taloutta...4 Korkosijoitukset muun varallisuuden osana...7 Suorat korkosijoitukset...9 Korkorahastot...20 Säästö- ja eläkevakuutukset...22

Lisätiedot

Sijoittajan korko-opas

Sijoittajan korko-opas Sijoittajan korko-opas Sisällys Lukijalle...3 Korot osana taloutta...4 Korkosijoitukset muun varallisuuden osana...7 Suorat korkosijoitukset...9 Korkorahastot...20 Säästö- ja eläkevakuutukset...22 Korkojohdannaiset...24

Lisätiedot

Sijoitus rahasto-opas

Sijoitus rahasto-opas Sijoitus rahasto-opas Sisällys Lukijalle...3 Sijoitusrahasto lyhyesti...4 Mikä sijoitusrahasto on?...5 Millaisia sijoitusrahastoja on?...8 Millaisia riskejä sijoitusrahastoissa on?...12 Mitä kuluja sijoitusrahastoissa

Lisätiedot

ALOITTAVAN OSAKESIJOITTAJAN OPAS. Tie osakesäästämisen maailmaan

ALOITTAVAN OSAKESIJOITTAJAN OPAS. Tie osakesäästämisen maailmaan ALOITTAVAN OSAKESIJOITTAJAN OPAS Tie osakesäästämisen maailmaan Ville Aho Opinnäytetyö Toukokuu 2011 Liiketalouden koulutusohjelma Tampereen ammattikorkeakoulu TIIVISTELMÄ 2 Tampereen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Osakeopas. OSAKKEENOMISTAJAKSI 4 Omat lähtökohdat 4

Osakeopas. OSAKKEENOMISTAJAKSI 4 Omat lähtökohdat 4 Osakeopas Tax Guide for 2013 Investors 2013 Osakeopas OSAKKEENOMISTAJAKSI 4 Omat lähtökohdat 4 OSAKE SIJOITUSKOHTEENA 5 Osake, osakas 5 Tuotto 5 Paras pitkällä aikavälillä 5 Likviditeetti, helppohoitoisuus

Lisätiedot

STRUKTUROIDUT LAINAT SIJOITUSKOHTEENA. Mika Vaihekoski 1

STRUKTUROIDUT LAINAT SIJOITUSKOHTEENA. Mika Vaihekoski 1 STRUKTUROIDUT LAINAT SIJOITUSKOHTEENA Mika Vaihekoski 1 Viime vuosina pankit ovat alkaneet tarjota yhä enemmän sijoittajille ns. strukturoituja lainoja. Yleisölle lainat ovat ehkä tutumpia pääomasuojattuina

Lisätiedot

Pörssiyhtiöiden nykyarvoperusteinen arvonmääritys. Ville Vatanen

Pörssiyhtiöiden nykyarvoperusteinen arvonmääritys. Ville Vatanen Pörssiyhtiöiden nykyarvoperusteinen arvonmääritys Ville Vatanen Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2015 Tiivistelmä Tekijä Ville Vatanen Koulutusohjelma Liiketalouden koulutusohjelma Opinnäytetyön

Lisätiedot

[markkinointiesite, maaliskuu 2015]

[markkinointiesite, maaliskuu 2015] SELIGSON & CO RAHASTOYHTIÖ RAHASTOSIJOITTAJAN OPAS [markkinointiesite, maaliskuu 2015] Yksinkertainen on tehokasta! www.seligson.fi 1 SELIGSON & CO RAHASTOYHTIÖ SISÄLLYS OPPAAN ESITTELY 2 MIKSI SIJOITAMME?

Lisätiedot

ASUNTOSIJOITTAMISEN KILPAILUKYKYISYYS ELÄKESÄÄSTÄMISMUOTONA

ASUNTOSIJOITTAMISEN KILPAILUKYKYISYYS ELÄKESÄÄSTÄMISMUOTONA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Talouden ja yritysjuridiikan laitos Rahoitus ASUNTOSIJOITTAMISEN KILPAILUKYKYISYYS ELÄKESÄÄSTÄMISMUOTONA Työn ohjaaja/tarkastaja: Professori

Lisätiedot

SUOMALAISTEN OSAKE- JA KORKOSIJOITUS- TEN TUOTTOVERTAILU VIIMEISEN 10 VUO- DEN AIKANA

SUOMALAISTEN OSAKE- JA KORKOSIJOITUS- TEN TUOTTOVERTAILU VIIMEISEN 10 VUO- DEN AIKANA SUOMALAISTEN OSAKE- JA KORKOSIJOITUS- TEN TUOTTOVERTAILU VIIMEISEN 10 VUO- DEN AIKANA Eero Hirvonen Opinnäytetyö Huhtikuu 2013 Liiketalous Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala OPINNÄYTETYÖN

Lisätiedot

Lukijalle. Helsingissä 5.7.2012 Suomen Pörssisäätiö Sari Lounasmeri

Lukijalle. Helsingissä 5.7.2012 Suomen Pörssisäätiö Sari Lounasmeri Sijoittajan korko-opas 2012 1 Sisällys Korot osana taloutta...4 Korkosijoitukset muun varallisuuden osana...7 Suorat korkosijoitukset...9 Korkorahastot...20 Säästö- ja eläkevakuutukset...22 Korkojohdannaiset...24

Lisätiedot

Sijoittajan korko-opas 2011. www.porssisaatio.fi

Sijoittajan korko-opas 2011. www.porssisaatio.fi Sijoittajan korko-opas 2011 www.porssisaatio.fi Korot osana taloutta... 4 Korkosijoitukset muun varallisuuden osana... 7 Suorat korkosijoitukset... 9 Korkorahastot...19 Säästö- ja eläkevakuutukset... 21

Lisätiedot

Lukijalle. Helsingissä 15.6.2012. Sari Lounasmeri Toimitusjohtaja Suomen Pörssisäätiö

Lukijalle. Helsingissä 15.6.2012. Sari Lounasmeri Toimitusjohtaja Suomen Pörssisäätiö Sijoitusrahasto-opas 2012 59 Sisällys Mikä sijoitusrahasto on?... 5 Mihin rahaston valinnassa kannattaa kiinnittää huomiota?... 7 Millaisia sijoitusrahastoja on?... 9 Millaisia riskejä sijoitusrahastoissa

Lisätiedot

Innovaatio investointina

Innovaatio investointina Innovaatio investointina Osa 1 Rahoitusteoreettinen näkökulma Tekesin vaikuttavuuteen Mika Vaihekoski, Seppo Leminen, Joonas Pekkanen ja Jussi Tiilikka Teknologiakatsaus 142/2003 Innovaatio investointina

Lisätiedot

ARVOSIJOITTAMINEN - STRATEGIAN IMPLEMENTOINTI JA TOIMI- VUUS HELSINGIN PÖRSSISSÄ 1.1.1998 31.12.2008

ARVOSIJOITTAMINEN - STRATEGIAN IMPLEMENTOINTI JA TOIMI- VUUS HELSINGIN PÖRSSISSÄ 1.1.1998 31.12.2008 ARVOSIJOITTAMINEN - STRATEGIAN IMPLEMENTOINTI JA TOIMI- VUUS HELSINGIN PÖRSSISSÄ 1.1.1998 31.12.2008 ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta / Laskentatoimi Toukokuu 2010

Lisätiedot

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Valmisteluraportit. Kehysriihessä ehdotettujen osinkoveromuutosten arviointia

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Valmisteluraportit. Kehysriihessä ehdotettujen osinkoveromuutosten arviointia Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Valmisteluraportit 18 Kehysriihessä ehdotettujen osinkoveromuutosten arviointia Sami Grönberg Seppo Kari Olli Ropponen Valmisteluraportit 18 elokuu 2013 VATT VALMISTELURAPORTIT

Lisätiedot

Aktiivisten ja passiivisten osakerahastojen suoriutuminen Suomen rahastomarkkinoilla

Aktiivisten ja passiivisten osakerahastojen suoriutuminen Suomen rahastomarkkinoilla Kauppatieteellinen tiedekunta Kandidaatintutkielma A250A5000 Talousjohtaminen Rahoitus Aktiivisten ja passiivisten osakerahastojen suoriutuminen Suomen rahastomarkkinoilla Active vs. passive fund management

Lisätiedot

Rahastosijoittaminen ajallisen hajauttamisen vaikutus sijoituksen tuottoon. Rosa Saastamoinen

Rahastosijoittaminen ajallisen hajauttamisen vaikutus sijoituksen tuottoon. Rosa Saastamoinen Rahastosijoittaminen ajallisen hajauttamisen vaikutus sijoituksen tuottoon Rosa Saastamoinen Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2013 Tiivistelmä Liiketalous 2013 Tekijä Rosa Saastamoinen Raportin

Lisätiedot

PANKIN SIJOITUSTUOTTEIDEN RISKI JA TUOTTO Case: Pankin X sijoitustuotteet

PANKIN SIJOITUSTUOTTEIDEN RISKI JA TUOTTO Case: Pankin X sijoitustuotteet Tuomas Paananen PANKIN SIJOITUSTUOTTEIDEN RISKI JA TUOTTO Case: Pankin X sijoitustuotteet Opinnäytetyö Liiketalous Marraskuu 2010 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 26.11.2010 Tekijä(t) Tuomas Paananen

Lisätiedot

Finanssikriisin vaikutus rahasto-osuuksien arvonmuutoksiin

Finanssikriisin vaikutus rahasto-osuuksien arvonmuutoksiin Heidi Ikonen Finanssikriisin vaikutus rahasto-osuuksien arvonmuutoksiin Metropolia Ammattikorkeakoulu Tradenomi Liiketalous Opinnäytetyö Toukokuu 2013 Tiivistelmä Tekijä Otsikko Sivumäärä Aika Tutkinto

Lisätiedot

Mini Futuuri & Mini Futuuri BEST. Tuotetietoa

Mini Futuuri & Mini Futuuri BEST. Tuotetietoa Mini Futuuri & Mini Futuuri BEST Tuotetietoa Sisältö I 3 Sisältö Mini Futuuri 04 Mistä vipuvaikutus muodostuu? Päivittäinen rahoituskustannus Stop loss -taso ja jäännösarvon laskeminen Esimerkki Mini

Lisätiedot

SELIGSON & CO RAHASTOT NELJÄNNESVUOSIKATSAUS 3 / 2006

SELIGSON & CO RAHASTOT NELJÄNNESVUOSIKATSAUS 3 / 2006 Raaka-ainemarkkinoilla toimii takaperoisuus väärinpäin (s. 4) SELIGSON & CO RAHASTOT NELJÄNNESVUOSIKATSAUS 3 / 2006 Ilmainen kuukausi Phoebuksen osuudenomistajille (s. 15) Edullisin maksaakin eniten (s.

Lisätiedot

Sijoittaminen opas uteliaille

Sijoittaminen opas uteliaille Sijoittaminen opas uteliaille SIJOITTAMINEN OPAS UTELIAILLE Lukijalle... 3 Minäkö sijoittaja?... 4 Ostatko osakkeita vai menetkö metsään?... 7 Osake on osuus yhtiöstä... 12 Osakesijoittajan tuotonlähteet...

Lisätiedot