SUOMEN SHAKKI SUOMEN SHAKKILIITON, TYOVÄEN SHAKKILIITON JA SUOMEN TEHTÄVÄNIEKKOJEN ÄÄNENKANNATTAJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SUOMEN SHAKKI SUOMEN SHAKKILIITON, TYOVÄEN SHAKKILIITON JA SUOMEN TEHTÄVÄNIEKKOJEN ÄÄNENKANNATTAJA"

Transkriptio

1 SUOMEN SHAKKI SUOMEN SHAKKILIITON, TYOVÄEN SHAKKILIITON JA SUOMEN TEHTÄVÄNIEKKOJEN ÄÄNENKANNATTAJA Timitus ja knttri: Jyväskylä, Lunnetjärvi. Puhelin: Jyväskylä Salila. Tilaushinta: / vsk. 80: -, / vsk. 5: -, /. vsk. 5: -. Ulkmaille: / vsk. 50: - Maihin, jihin psti menee ktimaan maksuin, sama kuin Sumessa. Irtnumer 0:- N: Huhtikuu / Armeijassa pelataan shakkia! (jatkuu n:sta /)»JOKAMIEHEN SHAKKIOP AS». Kenttälehtien shakkipalstan timittamiseen liittyvä shakillinen pastusja neuvnta timinta ei lisi riittänyt,tyydyttämään esiintyvää suurta pintarvetta, jnka vuksi alik. O. Kai a e annettiin tehtäväksi kirjittaa shakkipas. Alunperin tämä li tarkitettu aivan alittelijille, kädestä pitäen neuvmaan heille pelisäännöt ja muut alkeet, mutta nneksi suunnitelmaa muutettiin, ja tulksena li vuden kesän alussa ilmestynyt»j 0 k a m i e h en S h a k k i 0 P a S», jka sittemmin levisi myös julkimyyntiin. Kirjan arvstelu n julkaistuna Sumen Shakin julukuun numerssa, mutta kuten sen alkuperäinen nimikin,»asemiehen shakkipas», san, kirja n syntynyt eräänä renkaana armeijan shakkitiminnan ketjussa. KILPAILUTOIMINTA. Vuden syksystä lähtien n armeijan shakkikilpailutiminta nusemistaan nussut. Suurimmista turnauksista vat TK-miehet saattaneet julkisuuteen sekä tulksia että näkemyksiä, mutta täydellisyyden vuksi sallittaneen seuraava yhteenvet, jka sekin jättää runsaasti aukkja etenkin alempien prtaiden runsaslukuisten kilpailujen ja ttelujen khdalle. Suurista kilpailuyksiköistä Merivimat ennättivät ensiksi ratkaista mestarikysymyksensä pelattiin Helsingissä Merivimien mestaruusturnaus, jhn sallistui 0 pelaajaa yhtä mnesta pienemmästä kilpailuyksiköstä. Edustettuina livat näin llen suunnat Phjanlahdelta Laatkkaan asti. Kilpailussa nudatettiin Mnradin järjestelmää, jnka mitteettmalla avulla selviydyttiin 7:llä kierrksella nrmaalin :n sijasta. Kilpailua kävi seuraamassa kenraali VaI v e. - Tulkset: ) kapt. M. La i saa r i 6 (7:stä), ) vänr. H. VaI van n e 5 /, ) vänr. H. W a r d /, -5) -Iuutn. F r. R. Si n i n e n ja kers. K. K i v i /, 6-8) luutn. H. e ari s s 0 n, luutn. A. Hän n i n e n ja alik. H. Li n d r 0 0 S, ) vänr. E. B r 0 the r u s, 0) alik. V. H e s t r ö m / pist

2 8 SUOMEN SHAKKI SUOMEN SHAKKI 8 Osviitaksi - tai harhaanjhtami ~cksi! - esitämme pelatun jatkn: 8. - h5. KM g6 0. Kb5 Kf8. Ka6 f5. e5 g5. hxg5 h. d5 h 5. gxh f 6. Kb7 f 7. d6 f 8. d7 fld. d8dt Kg7 50. Df6t musta luvutti. Vastaukset n lähetettävä pelisastn timittajalle (R. K r 0 g i u s, P.Hesperiank. C, H:ki) mennessä. Perusteluanalyysien ei tarvitse lla mitään maratnsellaisia. Runsasta santta tivtaan! Merivimien mestaruutta ratkaistaan. Lähinnä peli alikers. V. Hell. ström-vänr. E. Brtherus, tisena vasemmalla luutn. Fr. Sininen. Tak;ana keskellä' istuu turnausjhtaja maj. A. Rautavaara, hä'nestä' ikealle alik. O. Kaila Mestarin»työnäytteenä» lkn seuraava asema peli, jssa mustan stilaanuhraus. siirrssa sittautuu niin nnistuneeksi, että valkean»li tettava erikisrypyt käytäntööm>, kuten Laisaari pelin jälkeen sattuvasti sani.,. Kuningasintialainen pulustus. Kap!. M. Laisaari. Luu!n. A. Hänninen.. d Rf6. c g6. Re Lg7. e Le d6 6. f Rbd7 (6. - e5!) 7. Dd e5 8. d5 Re Re8 0. M f5. h5 f. LXc5 dxc5. hxg6 hxg6. Df Dg5!? 5. DXc5 Tf7 6. Rh LXh 7. TXhLf8 8. Dgl RfS. Kbl Rh5 0. Ld b6. Dh, Le5. Tfl a6. Re Le. Th Kg'7 5. Tg DM 6. Thl Th8 7. DM Tf6 8. Tg5! Rg (8. - Te8?. DXh5) DXh6t TXh6 0. TXh6 KXh6. TXe5 RXe (Hum. eriväriset lähetit.). LXe Tf7. c5! - (Tekee valkean a-stilaan valtiksi.). LXc5. LXa6 Te7 (Viimeinen, jskin riittämätön, yritys tasapelin hyväksi.) 5. TXe7 LXe7 6. Kc Kg5 7. Kd Kf6 (Tai 7. - KM 8. e5!) 8. Kc Ke5. b Kd6 0. Lb7 Lf6. LeS. Keskeytysasemq, jssa musta ktianalyysien jälkeen luvutti. - Humautukset O. Kailan. Unkarilaisessa pelissä vänr. H. W a r d-kers. K. K i v i syntyi sangen mielenkiintinen stilaslppupeli, jnka tutkimisen jätämme lukijillemme jälleen pienen kilpailun mudssa, jhn P u 0 l u s t u s vi m a i n Vii h d y t y s t 0 iim i s t 0 n lahjittanut 00 mk palkinniksi. Mustan siirt. Miten asema n arvsteltava(val~ kean vitt, tasa~ peli vai mustan vitt)? Analyysikilpailu Aunuksen mestaruuden ratkaiseminen vaati paljn esitimia ja lujia karsintja. Sellainenkin ihme sattui, että j suhteellisen alhaisessa prtaassa kaksi shakkimestaria, luutn. E, C a n d li n ja stm. K. BI m b e r g, jutui kilpailemaan vitsta. Tulksena li jaettu l.-. palk pisteellä. Prrasta ylempänä»kant» sittautui ylivimaiseksi vittaen turnauksen / pisteellä luutn. Y. Sal h.e i m 0 n k i n (/) sijittuessa ennen stm. Blmbergia (). Sitten seurasiv~t: ) vänr. V. Li g n e 0 /, 5) vänr. Y. R e p 0, 6) kers, 0 k san e n 8 /, 7) kers. Ke k k 0 n en 7 /, 8) kers. R ä s ä n en 6 /, ) vänr. K a u k 0 v a t a 5 /, 0) luutn. Le h m u s. 5 jne. Osanttajia li kaikkiaan 5. - Pelinäytteenä mestarien välinen miniatyyri. 0. Kuningasgambiitti. Pelattu... Slm. K. Blmberg. Luul. E. Candlin. J.. ')., e-e '-f llgl-n: cxd!) Rbl-c Lfl~e d-d e7--e5 e5xf d7-d5 Rg8-f6 Lc8--g Rf6Xd5 Rb8-c6 RcXd5? Oikein lisi llut Kuningasgambiitin valinta parempikuntista vastus:tajaa vastaan epännistuu tällä kertaa suuresti. 8. Dd8Xd5. LclXf 0. c-c. Dd-d? Dd5-e! Vrt. edelliseen humautukseen. Peräytyminen lähetillä n surkea pakk. Näin paljn vi jnkin vaivaisen tempn häviäminen (=mitittu R-vaiht) saada aikaan Td8Xd!! Aita»Kanta», mutta, kuten kapt. E. Böök n humauttanut, ennen pariinkin tteeseen pelattu uhraus.. RfXd Rc6Xd. cxd Lf8-b! Sittenkin! Valkea menettää D:n ja halun jatkamiseen LMXd 5. LeXgt antautuen samalla. Humautukset O. Kailan Kenttälehtien shakkipalstasta.

3 8 SUOMEN SHAKKI SUOMEN SHAKKI 85 Lpputurnaus suritettiin Äänislinnassa 6 miehen vimalla. TulslueHel: -} luutn. E. C a n d li n ja stm. K. BI m b e r g, ) kers. A. A h s ted t, } krpr. K. E. La g e r s t a m 0/, 5-6} luutn. Y. Salheim ja vänr. V. Lignell 0, 7} alik Karppinen, 8) stm. VaI t 0 n e n 7 /, } luutn.,h e i k k i ne n 6/, 0} st.virk. S ii m e s 6, } stm. En g s t r ö m 5 /, } stm. San d s t r öm 5, ) kers. H a i kai a /, } maj. N h r s t r ö m, 5} luutn. Tae, 6) alik. K a i 0 n i em i pist - Samalla suritettiin jukkuekilpailu, jnka vitti vakuuttavasti»v eka n» jukkue (Candlin, Blmberg, Salheim, Lignell) 6 pist., sitten»a ura» /,»S u k u» 5 ja»k 0 n t ula» / p. Uusintattelu mestaruudesta suritettiin sellaisin ehdin että vittajaksi julistetaan se, jka saavuttaa kahden pisteen etumatkan: Ensimmäisen pelin vitti luutn. Candlin, mutta tisessa stm. Blmberg tasitti. Kun vielä klmas ja neljäskin peli päättyivät turkulaisen vittn, kruunattiin Aunuksen ensimmäiseksi shakkimestariksi stm. K e i j 0 Blm ber g. Kesäkuussa t<eltiin Rukajärven suunnan mestaruudesta, jnka vänr. B. B red s t r ö m musertavan ylivimaisesti tti nimiinsä saavuttamalla maksi~itulksen 8 pist Muut tulkset: ) kapt. V. M i e t t i n en 5 /, ) vanr. P. Li e s k a 5, ) luutn. E. Li n d b ä c k 5, 5) vänr. R. Hu k k a n en /, 6) luutn. K. SalI av " 7) vänr. H. P et te r s s 0 n, 8) vääp. A. K i v e I'ä /, ) vänr. J. S yr j ä n en (jutui keskeyttämään 5. kierrksen jälkeen) piste. Seuraava peli esittää erinmaisen nnistuneen pelinlpun.. Ranskalainen peli. Vänr. B. Bredström. Vänr. P. Lieska.. e e6. d d5. Rc LM. e5 c5 5. Ld Rc6 (5. - Re7!) 6. Rb5 LXdt 7. DXd RXd 8. Rd6t! Kf Re7 0. g Rg6. f Rc6 (. - f6!). Rh f6. Ld fxe5. fxe5 RXe5 5. Dft! (Vitsinä 5. - Df6 6. DXc5 vittisin uhkauksin.) 5. - Ke7 6. Rb5 Db6 7. Rc DM (7. - Ld7!) 8. Rf Kd7. RcXd5! Dd (Js. - exd5, niin 0. RXd5 valtavin hyökkäysmahdllisuuksin.) 0. DM Ke8. J.Jb5 De. De7=!:. Yllättävä ja prblemaattisesti puhdas mattiasema ansaitsee man kuvin: Humautukset O. Kailan. Stm. T. Saln vittaman Kannaksen mestaruusturnauksen selstus ja kauneuspalkintpeli livat julkaistuina Sumen Shakin maaliskuun numerssa. Siispä tällä kertaa vain eräs harvinaisen krrekti tasapeli ja sekin pitemmittä puheitta.. Bg-intialainen pulustus. Kannaksen mestaruusturnaus,. kierrs d Rf6. e e6. Rf Lbt. Ld De7 5. g Rc6 6. Lg LXdt 7. DXd Re 8. Dc DMt. Rc f5 0. Db Rd6. Tel DXb. axb Tb8. d5 Ra5. Rd b6 5. dxe6 dxe6 6. M! RaXc 7. RXe RXc 8. Rb5 Rd6!. RXa7 Lb LXg. KXg Tb7. Re6 b5. Tfdl 0-0 <IJ. Re5 Ta8 5. Tc6 Kf8 6. Tdel Taa7 7. Rd7t Ke7 8. Rc5 Tb6. TXb6 exb6 0. Rd Re. f Te7. Kf Td7. Te Ta7. b Rd6 5. Re5 Ret 6. Kg Kf6 7. Tc8 Rd6 8. Tc6 Re. TXb6 Ta 0. Tb7 Rd6. Td7 TXet. Kf Td. Ke Td5. Ta7 h6 5. Rd7t Kf6 6. Rf8t tasapeli. Vanhassa shakkikeskuksessa Viipurissa ei sdankaim aikana le unhdettu Ca'issan palvntaa. Karsintakilpailujen päätteeksi pelattiin j nin vusi sitten turnaus Viipurin varuskunnan mestaruudesta parhaiden tulsten llessa: ) alik. A. D u n der 7 /, ) lääk.maj. H. R e n k 0 ne n (ent. Streng) 7, ) krpr. T u u h a 6 /, -5) luutn. He p 0 r a u t a ja ylik. H 0 m e r u s 5 pist jne. Sittemmin n Viipurin siviilishakkitimintakin herännyt henkiin (vrt. SSh. / S. 6). Keltaisen rykmentin ensimmäinen mestaruusturnaus keväällä herätti suurta humita, sillä :n santtajan karsittua 5 pelaajaa lpputurnaukseen alik. H. Li n d r 00 s päätyi tässä tasatulkseen stm. T. Saln kanssa (mlemmilla / pist.). Kahden pelin uusintattelukin päättyi tasan, mutta seuraavan: ratkaisevan pelin alik. Lindrs hyvan pelin jälkeen vitti. Lpputurnauksen muut pistemäärät: ) stm. H. VaI t 0 n e n, -5) luutn. E. Li n dr 0 0 s ja alik. T. Li n t e r v 0 /...,.. Tämänvutisen mestaruusturnauksen suhteen viittaamme SSh:iin / S. 7. Eräs shakillisesti valveutuneimpia yksiköitä n varmaan 50, jssa tavallisten turnausten hella n pelattu kerta kuussa mielenkiintisia neljän parakin välisiä 5-miehisten jukkueiden tteluja yksikön lahjaksi saamasta»j y v ä s k ylä n M a j a s ta». Mieskhtaisesti parhaita n llut vänr. P. K a r vn en. Ottelu Meriv.E-Tur.LA pelattiin ensi kerralla Turussa. Jukkueet livat 5-miehiset, ja jkainen pelasi jkaista vastaan. Meriv.E vitti vakuuttavasti numerin 5 /-. - Henkilökhtaisen kilpailun parhaat livat kers. K. K i v i 7 / (:stä), st.virk. C i a n der 7 /, krpr. HI 0 p a i ne n 7 (kaikki Meriv.E:stä), luutn. Si n i n e n 6 ja pursimies V u 0 r e n pää 5 / (mlemmat Tur.LA:sta). Tur.LA:n mestaruuden vitti luutn. F r. R. Si n i n e n maksimitulksella; vitti vastaavan kilpailun krpr. K. N i e m elä. Ottelu

4 86 SUOMEN SHAKKl ratkaisee tämän vuden mestaruuden. Samanaikaisissa jukkuetteluissa edellämainittujen edustama jukkue n mlemmilla kerrilla vakuuttavasti vittanut. Vänr. H. W a r d n saanut palveluspaikissaan RT:ssä shakkitiminnan hyvin vilkkaaseen käyntiin: turnauksia, simultaaneja ja tteluja, jpa kerran puhelimitse 0-miehisten jukkueiden välillä! Rykmenttinsä mestaruuden vänr. Ward syksyllä vitti maksimitulkseua 5 pist Muut: ) alik. K. Mun k b ei' g, ) tkm. E. S j ö hi m, ) luutn. P. Le i. v 0 /, 5) luutn. L. Len g eri, 6) kers. A. B a eki u n d 0 pist It.-miesten shakinharrastus n etenkin Helsingissä ja Ktkassa 'llut vimakasta. Huippukhtina vat lleet lo-miehisten jukkueiden vimainmittelyt tulksina.. Ktkassa Helsingin 6- vitt ja julukuussa Helsingissä, jssa pelattuun klmistteluun myös Viipurin jukkue sallistui, samin Helsingin vitt Ktkan llessa tinen ja Viipurin pitäessä perää. Primi inter pares vat lleet Helsingissä luutn. Y. P 'e n tt i n e n ja stm. P. K a taj a m ä k i, Ktkassa luutn. S. SaI m i O. - Tässä yhteydessä spii mainita.5. suritetusta ystävyysttelusta, jssa Ballistisen timistn vahva jukkue (vänr. P imi ä, kers. A n del i n, alik. P en t i k ä i n e n, st.virk. Kaj a maa, krpi'. Ne van Iin n a, vänr. SaI m i 0, st.virk. A i r 0 l a ja luutn. K u r e n n i e m i) vitti Helsingin it:n edustaj8.t,,~knaista 6-. Päätämme tähän pakstakin epätyhjentävän luettelmme. Illla tdettakn, että Sumen Shakki n uudelleenilmestymisensä alusta alkaen kiinnittänyt suurta humita armeijan shakinharrastukseen, ja sen palstilta n, kuten pari edellällutta viittaustakin n sittanut, jatkuvasti seurattavissa armeijan nykyinen shakkitiminta. Lpuksi humautettakn siitä pikkuseikasta, että stilasarvjen suhteen n edellä seurattu tapahtumien aikja, ja siitä suuresta asiasta, että kilpailujen järjestäjät entistä tehkkaammin timittaisivat tulksia, uutisia, pelejä ja muuta materiaalia Kenttälehtien shakkipalstalle, site S h a kk i p a s t a, 7. K p kj 0, jta kautta ne saatetaan julkisuuteen. Stamme aika ei le ainastaan histriallisesti, vaan myös shakkihistriallisesti, antisaa aikaa, sillä armeijassa tdella pelataan paljn shakkia. Alik. 0 s m 0 Kai a. Rin t a ma s hakinh'ar r,a st aj i en pulesta Sumen Shakki kiittää seuraavia lahjittajia rintamalle ja stasairaalihin lähetetyistä lehden numerista: Helsingistä: Jhn Nurminen Oy., K. F. Pur miehen Kirjapain Oy., Bre Westerlund; Srtavalasta: Karjalan Kell- ja Kultatavarainliike; Vaasasta: Emil Krkeamäki; Sieltä jstakin: alik. H. Lindrs. SUOMENSHAKKl 87 PELI- JA SOMMITELMAOSASTO T imiffaa RAGNAR KROG/US, Helsinki, P. Hesperiankafu C aw Analyysikilpailu Ahlstedt - Lagerstam Sumen Shakin julukuun numerssa julistimme pelin n: (A. Ahlstedt-K. E. Lagerstam) yhteydessä seuraavan aseman analyysikilpailun: Häviääkö siirlvurssa leva musta vai ei? Vastaus n epäilemättä, että musta ei häviä. Yksinkertaisin tasapelijatk n A. G. 0 j ase n esittämä 6. - DXgt 7. hxg (Js 7. KXg, niin 7. - TXdt.) h5!! (Eikä 7. - h6? 8. Te7! TXd. TXc7 a5 0. b b6. Tc6 ja valkea vittaa.) 8. d5! (Tai 8. gxh5 TXd jne. taikka 8. Te7. Espanjalainen neliratsupeli Wasa Schackklubb'in julu- ja uudenvuden turnaus -, 5. kierrs. O. Kinnmark. B. Ekenberg.. e e5. Rf Rc6. Rc Rf6. Lb5 Lb 5. Rd5 La5 (Vahvempi jatk lisi 5. - RXd5 6. exd5 e!) 6. TXd. TXc7 TXgt jne.) e6!. dxc6 bxe6 0. Te7 (Vaihteht: 0. Te6 TXb. TXc6 TXa sekä. - Tc jne. tasapelein.) TXb. TXa Tb ja tasapeli. Tämä saa palkintsatasen. Myös 6. - Dd8! jhtaa tasapeliin, jsta vakuudeksi pari muunnelmaa: a) 7. e5! h6! (Ei esim TXb? 8. Te7! Df8. Df5! Dg8 0. De5 ja valkea vittaa.) 8. Dg6 Dg5t. DXg5 hxg5 0. Te7 Tdt! helpin tasapelein; b) 7. Te5! Tdt! (Eikä esim g6 8. De Df6. Te8t Kg7 0. De7t! Df7!. De5t Kh6. Det g5. Te6t Kh5. Te5 jne.) 8. Kg Tdt. Khl g6! 0. De Df6! ja tasapeli valkean kuninkaan nnettman aseman takia. Paljn asemaan kätkeytyvää mielenkiintista samin kuin siirtvaihdt n jätettävä käsittelemättä, mutta susittelemme tilannetta vie~ läkin tarkastettavaksi d h6 8. h d6. Re Re7 0. g - (Hyökkäyspelaajalle tyypillinen siirt. Hän haluaa sijittaa ratsun f5:een ja ratsun lyömisen jälkeen avata g-linjan kuningashyökkäystä varten.) 0. - e6. La Le7. Rf5 d5. De Kh7. Khl Rfg8 5. Tgl g6 (Hulellisten valmistelujensa jälkeen musta tiv vihdinkin vpivansa karkit-

5 88 SUOMEN SHAKKI taa kiusallisen ratsun. Seuraava smmitelma tulee varmasti yllätyksenä mustalle. 6. LcXh6! Js 6. - RXh6, sekä 8. RXh6. 7. g<xf5 8. Rf-g5t. De-h5 0. Rg5-e6! g6xf5 niin 7. Rg5t Rg8Xh6 Kh7-h8 Re7-g8 Jälleen kaunis käänne. Siirt 0. - fxe6 ei käy, kska seuraisi. TXg8t \KXg8. Dg6t Kh8. DXh6t ~g8. Tgt Kf7 5. Tg7t Ke8 6. Dg6t ja matti seuraavassa siirrssa. 0.. Re6Xf8. exf5. Tg-g5 Dd8-f6 Lc8Xf5! Ta8Xf8 Lc7-d8 Musta näyttää välttyvän pahimmalta myrskyltä pelaamalla. - Re7, esim.. Tag Tg8 5. Tg6 TXg6 6. fxg6 Kg7 7. gxf7t Kf8 jne.. Ta-g Kh8-h7 5; c-c Ld8-b6 6. Tg-g e5-e 7. dxe d5xe 8. La-b! e-e. Tg5-g7t Kh7-h8 Trnin lyömistä seuraisi Dg5t ja f5-f6 mustan häviöksi. 0. Tg-g6! Df6Xg6.~ Eikä fxg6. TXg8t jne.. Tg7Xg8tl Tf8Xg8? Tässä mustalla li seuraava mahdllisuus tasapeliin:. - DXg8.. DXh6t Dh7. DXf8t Dg8. Dh6t Dh7 5. DXh7t KXh7 ja eriväriset lähetit takaavat ik.ein pelaten tasapelin valkean kahden stilaan ylivimasta hulimatta. Mutta musta. li kvassa aikapulassa eikä ehtinyt arviida mainittua lppupeliä. (Hum.: kysymysmerkkiä ei alkutekstissä le.). fxg6 TXg6. fxe Kg7 (. LXe kumutuu siirtn. De5t ). Lc Te6 5. Dg5t Kf8 6. Le Rg8 7. Df Rf6 8. Lf LXe. Db8t Kg7 0. DXb7 Lf. DXa7 Tel +. Kg Tb. LXc6 TXbt. Kf Lb8 5. Dglt Kh7 6. Dg5 musta ylitti miettimisaikansa. Hänen asemansa li muuten j, kestämätön. Tämä kmea peli sai ensimmäisen kauneuspalkinnn. Arvstelulautakunta ei le katsnut sen vähentäneen valkean surituksen arva, että mustan paras pulustustapa lisi jhtanut remissiin. Vaikka vastaavissa tapauksissa säännönmukaisesti n pidettävä heikkutena sitä että uhraussmmitelma s~ttautu~ ainastaan tasapeliin vieväksi, n tällä kertaa palkittu kauniisti harkittu hyökkäys, jnka uhrauskäänteet tapahtuivat enemmän vaistn kuin tarkan laskennan perusteella lisihan kaikkien seuraamuksien laskeminen llut ylivimaista jkseenkin jkaiselle mestarille. Ilman rhkeutta ja yritteliäisyyttä shakkikirjallisuudestamme puuttuisi useita kauneuspelejä! Humautukset Tidskrift för Schackista. SUOMEN SHAK:KI 8 S 0 M M I TEL M I A ~_----! A. Järvinen V. Säilä H. Söderström (siirr.) 6 HYS:n 0-vutisjuhlaturnauksessa.. H. Söderström yllätti A. Järvisen, katselijat ja itsensäkin smmitelmalla, jnka visi tsikida vaikka»mrphyn henki elää vielä». Peli jatkui: 5. Tc-c7!! Kf8-e8! (Muunnelmia: 5. - LXgt 6. DXg RXg 7. TfXf7t Ke8 8. Tce7:f; 5. - Td7 6. TXd7! jne.; 5. - f6 6. TXb7! fxg5 7. Dh5 Td7 8. TXd7 DXd7. DXg5 vittaen taikka 6. - RXe 7. RXe6t Ke8 Lg6:f.) 6. Rg5Xe6!! RfXe6 (Hum. käänne 6.-fXe6 7. Dh5t!!) 7. Tc7Xb7 Td8-d7! (7. - Ta7 saa vastaukseksi 8. TbXf7! TXf7. Lg6 Tdd7 0. Dh5 Rd8. LXf7t! RXf7. e6 ja valkea vittaa.) 8. Tb7Xd7 DdXd7. Lh7-g8! Re6-d8 0. De-h5 Dd7-e7. Dh5-h8 De7-f8. e5-e6! f7-f6 (Tai. - RXe6. LXf7t Ke7. Dh! jne.). Dh8-h5t Ke8-e7. Dh5-c5t Ke7-e8 5. Lg8-f7t! musta antautui, sillä kun 5. - RXf7, niin 6. Dc6t ja 7. Dd7:f. 7 P. de Lange. pöydän ttelupelissä A. Visa (Pasilan Knepaja)-V. Säilä (Valtin Lentknetehdas) 5.. Tampereella mustan. siirt li llut Lh7-e, jka häviää upseerin: 5. Rd5-b6! Ta8-e8(5. Dh ei auta, sillä seuraa 6. f! LXf 7. Lf! jne.) 6. TdlXd6! De6Xd6 7. Rb6-c sekä 8. RcXe5. Musta pitkitti peliä. siirtn asti. 8 Eräässä hllantilaisessa v. pelatussa turnauksessa syntyi pelissä P. de Lange-C. H. van Ginkel kaunis lppu: 8. - Rd7-e5!. Lf-e (Tai. dxe5 Td ja DXf.) Tg8Xgt! 0. KgXg Td8-g8t. Kg-hl Df5-et. f-f (. Lf RXf. De Dg ei muuta asiaa.) DeXe. Tfl-gl Tg8-g t <. valkea antautui, sillä siirtjen. TXg RXf jälkeen h-piste ei le sujattavissa.

6 0 S U"O M E N S H A K K KIRJEPELIOSASTO T imiftaa luutn. FRITZ R. SOININEN, 0. Kpk./8656. Ohjeita kirjepelaajillemme Sumen Shakkiliitn alitettujen mestari- ja II lukan kirjepeliturmiuksien tärkeimmät käytännölliset seikat vat tarkin määritellyt Sumen Shakin julukuun numerssa julkaistujen kilpailusääntöjen 5.-. khdissa. Ajanln kukin pelaaja varmaan keksisi valvntajärjestelmän m<ln ja vastapelaajan käyttämän miettimisajan sekä pelin muistiinmerkitsemiseksi. Turnauksenjhtajana (II lk.) haluan auttaa pelaajia seuraavin hjein. Tivttavasti jkainen pelaaja kats velvllisuudeks.een heti ilmittaa vastapelaajalleen, kun laskelmien mukaisesti tämän pelissä n ajanylitys dtettavissa. Näin välttyy harhaluul, että vastustaja ei valv pelin ajankulkua, ja peli pysytetään sääntöjen 5. ja. khtien puitteissa. Pelaajan n ilmitettava, millin n saanut vastapelaajansa siirrn ja millin n siihen vastannut sekä päivinä käyttämänsä miettimi~aika. Pelaajan n hyvä liittää pelistä pitämäänsä pöytäkirjaan humautuksia. Js hävinneellä n pelipöytäkirjassaan terialle arvkkaita havaintja tai muuten mielenkiintiset analyysit, hänenkin n syytä lähettää pelipöytäkirjansa viipymättä pelin päätyttyä turnauksenjhtajalle. Pelissä syntynyt kirjeenvaiht (kirjekurineen) n säilytettävä mahdllisten erimielisyyksien selvittämiseksi. Pelaajan, jka tarvitsee lmaa, n pyydettävä sitä turnauksenj htaj alta. Hyväksytyn lman saatuaan pelaajan n viipymättä ilmitettava siitä vastapelaajilleen. Myönnetystä lmasta mainitsee turnauksenjhtaja Sumen Shakin kirjepelisastssa.. Kirjepelaajalle välttämätön kirjanpit käy yksinkertaisesti ja vähällä vaivalla seuraavan malliesimerkin mukaan, vaikka muitakin käyttökelpisia järjestelmiä n: Valkea: (kirjanpitäjä itse) - Peli n:. Englantilainen peli. Musta: jht V. Hakanen, Kerttulink., Turku RgS-f6[6.. I I Hakasella lmaa Rbl-c e7-e aikana '. I [ g-g d7- d5....,.. cxd5 6.. I 6.' i SUOMEN SHAKKI Sarakkeiden selstus: ) siirtjen järjestysnumert, ) valkean siirrt, ) mustan siirrt, ) lähettämieni siirtjen päiväykset (pstileima), 5) siirtjeni vastapelaajalle saapumispäivät, 6) käyttämäni miettimisajat (=aika edellisen rivin 8. sarakkeesta a. rivin. sarakkeeseen päivinä), 7) vastapelaajani siirtjen päiväyks.et (pstileima), 8) vastapelaajani siirtjen minulle saapumispäivät, ") vastapelaajan miettimisajat (=aika a. rivin 5. sarakkeesta saman rivin 7. sarakkeeseen päivinä), 0) humautussarake. Esimerkistä humaa, että pelaajat asuvat hyvin lähellä tisiaan, sillä psti heidän välillään kulkee yhdessä tai kahdessa päivässä riippuen kirjeen (krtin) pstiinpanajasta. Humautussarakkeeseen merkitään lmien lisäksi ajanylitysilmitus, kskipa se vaikka em ennakkvaritusta, vurkauden siirrndtusilmitus, mahdttman siirrn ikaisupäivämäärä, peliä kskevat tereettiset humautuksiet jne. Siirrn dtusta kskeva valvnta tapahtuu varmimmin ja vaivattmimmin.. siten, että jkaiselle vasta pelaajalle laaditaan nimikrtii, esim. Luutn. H. Ward vieressä levan mallin mukaisesti. Krttiin merkitään aina se päivämäärä, jna vurkauden dtusaika menee umpeen. Siirrn, jhn krttiin merkit yltä pelaajalta dtan vastausta viimeistään.., len lähettänyt hänelle 7.. ja laskenut pstin", kulkuun päivää. Näin päivätyt krtit pidetään aikajärjestyksessä, jten tarkkailukäsittely sujuu helpsti ja npeasti. Vastauksen tultua säännölliseen aikaan vedetään viiva vanhan päiväyksen yli. Ja seuraavan man siirrn lähettämisen jälkeen tehdään uusi päiväysmerkintä jälleen dtettavaa vastausta varten. Tivttavasti edellälevat hjeet vat hyödyksi kaikille kirjepelaajille niin käynnissä levissa turnauksissamme kuin muissakin kirjepeleissä. Luutn. F r i t z R. Si n i n e n. Kirjeturnaajien humin. Mestarilukka: V. Hakasella n llut lmaa aikana vrk., - H. Wardin arv n nykyisin luu t n a n tt i. II lukka: R y h m ä : N: n kap tee n i P. Hnkanen,. K P k./57. - Ryhmä 6: L. Karinpään uusi site n K a taj a nkankatu 7 B 8, Helsinki. -Ryhmä 7: N: n ylik.. U. Sum ala i n e n,. Kpk./ R y h m ä 8: N: n krpr. U. SaI m i7 n e n,. Kpk./86.

7 SUOMEN SHAKKl UUTISOSAsr Timittaa ALTTI SALOlLA, Jyväskylä, Lunnet;ärvi Helsingin Shakkiliift Helsingin Shakkiliitn vusikkuksessa.. valittiin uuteen hallitukseen puheenjhtajaksi A. Hinds, varapuheenjhtajaksi V. Lamminah, sihteeriksi P. O. L u n d s t r ö m, rahastnhitajaksi A. G. 0 jan e n ja jäseneksi A. G u s t a f s s 0 n, varalle R. N i e m i ja K. M a r t t i n e-rl. Liitn timintahjelmaan kuuluu m.m. Helsingin mestaruusturnauksen järjestäminen ensi syksynä. '( } i SUOMEN SHAKKI kerännyt 8 santtajaa. Parhaat: ) J. Kanerv 6, ) E. Syrjälä /, ) V. Virtanen, )"h Karsikkniemi pist Tiedittajamme Jussi Kanerv kert, että Lapuan Shakkiseuralla lisi tulssa tavattmasti nuria pelaajia, mutta j usean vud n esiintynyt h";'neistpula n suuresti haitannut seuran timintaa. Turun Työväen Shakkikerh Turkulaisista shakkikerhista viime aikina timeliaimmin timineen Turun Työväen Shakkikerhn kevät-lukkaturnausten tulkset tunnttain päättyneessä ttelussa livat: -. lukka: ) F. Se e n i u s 8 (0), ) O. A h 0 8, ) V. K a Iln en 7 /, -5) V. Ki v i s t 0 ja U" R u u s kanen 7 pist.;. lukka: -) H. Lindrs ja E. Salmi 6 (7) ja ) V. Ra m e 5 / pist Seuran mestaruuden vitti Selenius, jka samalla kritettiin. lukkaan. Muita krituksia: O. Alh. lukkaan, H. Lindrs, E. Salmi ja V. Halme. lukkaan. Seura n timinut säännöllisesti, 'vaikka sen jäsenistöstä n. 80 Ol n siellä jssakin. Näille menevät terveiset yllälevan uutisen välityksellä. Srtavala-Mafkaselkä Srtavalan ja Matkaselän välinen ystävyysttelu pelattiin Srtavalassa.. Srtavalan Shakkikerhn timiessa isäntänä. Ottelu li -kierrksinen päättyen ensimmäinen kierrs srtavalalaisten vittn tulksella 0 /- / pist sekä tinen samin tulksin -. Lpputuls li siis Srtavalan Shakkikerh / - Matkaselkä 5. Uusintattelussa Matkaselässä.. Srtavala vitti ensimmäisen kierrksen luvuin 8-7 ja tisen - eli kk ttelun -. Lapualla n furnattu Julun edellä alkanut Lapuan mestaruusturnaus, jhn sallistui pelaajaa, päättyi parhaiden khdalta seuraavasti: ) A. K a r s i k k n i e m ilo, ) Y. H 0 n kai a 0,. ) E. S y r jäi ä 0 (uusinta ratkaisi), ) J. K a n e r v 0, 5) V. Vi r t a n e n 8 pist Välittömästi sen jälkeen alitettu Paav Vltin muistturnaus VI li Ottelu Äänislinna-Karhumäki täydessä käynnissä. Lähinnä Aunuksen mestari stm. K. Blmberg (valkeilla) ja Työ'väen Shakkiliitn mestari krpr. M. Rantanen. Blmbergin vieressä vänr. V. Lignell Äänislinna-Karhumäki Pitemmän ajan suunnitteilla llut seurattelu Aänislinnan ja Karhumäen shakkikerhjen välillä pelattiin Aänislinnassa... Hyvin tasaväkisen kamppailun vittajaksi selviytyi Aänislinnan jukkue, tulksien llessa 6 /-5 /, Henkilökhtaiset tulkset (pöytäjärjestyksessä): K. Blmberg./Z -/ M. Rantanen, V. Lignell 0- A. Fred, Hellevaara -0 T. Ylital, Haik /_/ E. Heinnen (prblemisti!), Välilä 0- Hnkanen, Kalli -0 Lehtne~, V. Heikkinen /, Vurtama, Teeriah 0- Erikssn, Aminff -0 Pentikäinen, Laine -0 Lindhlm, Salminen 0- Vurinen, Karjalainen -0 Lehtinen. Alik. A. Dunder rykmenttinsä mestari Alik. A. D u n der n vittanut rykmenttinsä mestaruuden maksimitulksella pist Muiden pistemäärät: ) luutn. Hei n 0 n e n /, ) ylik.

8 SUOMEN SHAKKI H 0 me r u s 7, ) ylik. J u t s i 6 /z, 5-7) luutn.l av n en, luutn. Ju vn en ja krpr. P a ala n n e 6, 8-) luutn..;l i ukk 0 n e n ja stm. Kskinen, 0-) vänr. Nuranen ja stm. Hakkarainen, ) ylik. I n k 0 v a a r a O. Klmen Kannaksen Kukkaajien shakkimestaruus K.K.K:n shakkimestaruus ratkaistiin Eri yksiköissä käytyjen karsintjen perusteella li kilpailuun valittu 0 pelaajaa. Kilpailusta mudstui erittäin tiukka ja jännittävä ttelu. Vielä viimeisen kierrksen alkaessa li neljällä pelaajalla mahdllisuus mestaruuden saavuttamiseen. Tunnettu viipurilainen lukkapelaaja, maj. H. K a ta s selviytyi vittajaksi. Tulkset: ) maj. H. Katas 7/, ) stm. V. T ii i kai n e n 7, ) kers. Erikssn 6/, ') stm. Gylden 6, 5) st.alivirk. M'iesknen 5, 6) stm, Ny g å r d /, 7) kapt. T r ä s km a n /, 8-) luutn. Te r h 0 ja stm. F r i u n d, 0) luutn. A h t 0 a / pist ~ Rutsin kuulumisia Rutsissa n shakkielämä rauhanmaisen vilkasta. Lujia turnauksia ja suurtteluja n talven mittaan pelattu useita. Tsin Rutsissakin valmiuspalvelus sillin tällöin n estänyt jtakuta huippupelaajaa sallistumasta jhnkin kilpailuun, mutta enimmäkseen v.at silmäntekevät lleet yllättävän halukkaasti mukana. "Upsala Nya Tidning»-niminen lehti n lahjittanut upean kiertpalkinnn, jnka viisi kiinnitystä saanut s'aa makseen, U p sai a ali mä n na se hae k s ä s k a p'in ja tukhlmalaisen Wa sas c hae k k u b b'in, mm. E. Lundinin ja G. Stltzin seuran, välisiin jukkuetteluihin. Ensimmäinen yhteentt Upsalassa.. päättyi isäntien ylivimaiseen -7-vittn pääasiassa jukkueen tasaisuuden takia. W a sas c hae k k u b b'in tavanmukaiseksi tullut julu- ja uudenvudenturnaus pelattiin Tukhlmassa seuraavin tulksin: ) F. E k s t r ö m 7 /, ) S. L u n d h 0 m 7, ) O. K i n: n m a r k 6, ) G. S ti t z 5 /, 5-6) B. E ken b e r g ja K. S k ö d /, 7-8 S. Li n d q ui s t ja Z. N i ss 0 n, ) A. B e r g q v i s t /, 0) L. Li n d b er g pist - Vutta aikaisemmin Ekström ja Lundhlm jakivat.-. palkinnn, nyt äärimmäisen tereettisesti ja tieteellisesti pelaava Ekström selviytyi häviöittä yksin vittajaksi. Tri Lundhlmin pelitapa n sen sijaan hyvin yritteliästä ja reipasta, mutta hän säännöstelee erittäin hunsti miettimisaikansa käytön. Gööteprin Kinnmark n tunnettu smmitelmistaan, mutta tällä kertaa hän pelasi myös varmasti. Stltzin ja Rutsin tsin harjittelemattman mestarin Ekenbergin sijitukset tdistavat kilpailun kvuuden. Vielä mainittakn, että turnauksen kauneimman pelin (kts. peli n: ) palkint li 75 kr. vittajalle, 5 kr. hävinneelle, ja että kierrksilla.,., 6. ja. li ma kauneuspalkintnsa. Tämänvutinen T u k hi m a n mestaruusturnaus pelattiin maalishuhtikuussa. Mestaruuden vitti nuri ja lupaava E. A r n i n d 7 / pist SUOMEN SHAKKI 5 LOPPUTEHTAVAOSASTO --. Timittaa VISA KIVI, Helsinki, Lauttasaari. Ofavanfie 5-7 B I 6 Krpr. U. Laih,. Kpk. Ensipains Valkea vittaa 7 Allan Hurtig, Rutsi Ensipains Valkea vittaa Tämän numern lpputehtävien ratkaisut n lähetettävä sastn timittajalle mennessä. Ratkaisut lpputehtäviin n:l 7 ~ 8 Tapani Sarva, t -0. p. S.Sh.liitt, Valkea vittaa N: 7 (K i vi):. Rd8 Rc5t. Kb h. KXc5 hld. Rc6t Ka8 5. LXa6= tai 5. Kb6 Dgt 6. KXa6 Db 7. Ka5=. N: 8 (A h s ted t):. Rct Ke5. ft Ke6. Rb5 Dd8 (DXc. Tet; Db6. Ta6). Ta8 De7 5. Te8 +. N: (K u j ala):. Re8 Kd5. Lf6 e5. Rc7i" Kc5. Ke d5t 5. K Xe5 aldt 6. Ke6 Delt 7. Le5+. Sr:. Rh5. Seuraavassa numerssa ennakktietja käynnissälevasta ratkaisukilpailusta:.~ ~ (6 vitta ja tasapeliä), seuraavina tunnetut tekijät S. Li n d q v i s t ja N. B e r g q vi s t sekä tulkas. Jan s s 0 n. Osittain samanaikaisesti edellisen kanssa pelattiin V ä s t e r m a m s se hae k k u b b'in juhlaturnaus, jka nnistui erinmaisesti. Lpputulkset: -) G. Dan i e s s 0 n ja E. L u n d i n 7 /, ) S. Li n d q v i st 6/, ) E. A r n i n d /, 5-7) A. S j ö s t a m, K S k ö d ja G. S ti t z /, 8-) A. B e r g q vi s t ja A. W eri e, 0) S. Ny m a n / pist - Muita vähemmän viime aikina pelanneet Lundin ja Danielssn vastasivat täysin mainettaan. Lundin selviytyi häviöittä, mutta Danielssn sai tyytyä nllaan vastaleivttua Tukhlman mestaria Arnlindia vastaan. Muista herättää jälleen humita Stltzin vaatimatn sijitus. Liekö syynä llut ruumiillinen alakuntisuus vai pysyväisempi laskukausi?

9 6 SUOMEN SHAKKl TEHTAVJ\OSASTO i : Timittaa LEO V ALVE, Helsinki, Agriclank. B 7 Shakkifehlävien kauneusarvisfa Kirjittanut maisteri A. R a u t a n en. Shakkitehtävien kauneusarvja arvstel"' lessani menen heti»in medias res», s. jaan ne eri ryhmiinsä sen enempää käsittelemättä ~ tehtävien yleisiä kauneusvaatimuksia, kska \ ne vat kaikille pääpiirteissään tunnetut. Klmisiirtiset: Tässä ryhmässä lienee palkinttumarien maku kaikkein mninaisin. Jkaisella prblemistilla n varmaan useitakin esimerkkejä siitä, kuinka eri tavalla samaa tehtävää eri palkinttumarit vat käsitelleet. Räikein esimerkki allekirjittaneella n eräs mallimattitehtävä, jta Berlinin Olympialaisissa ei katsttu julkaisemisen arviseksi edes 60 parhaan jukssa, mutta A. Rautanen jka sai 5. palkinnn tisessa suunnilleen yhtä arvkkaassa wieniläisessä turnauksessa S~~nä tähän lienee llut se, että saksalaiset kiinnittivät suurkilpailussaa~ ~aah~min tehtävän uussaksalaisiin kauneusarvihin eli tehtävän idean Ja ~lheen.:.nahd~.llisimman suureen erikisluntisuuteen. Muut tyylit ja ansiot syrjaytettlln armtta. Tällainen arvstelutapa n tietenkin ikeutettua, js se etukäteen ilmitetaan. Mutta ellei näin tehdä n lunnllista että arvstelun llakseen bjektiivinen täytyy perustua ~auneusmment~ teja mittaavaan matemaattiseen pistelaskutapaan. Ja tällöinkin saadaan usein pulustautua tunnetulla iauseella:»de gustibus nn est disputandum». Jtkut prblemistit vat arvstelun kirjavuuden takia kknaan jättäneet tehtäväkilpailut. Sellainen jhtpäätös n kuitenkin hunsti perusteltu, kska se yleisemmin tteutettuna aiheuttaisi suura hallaa kk pr bleemi tai teelle. Klmisiirtiset vat tyypillisiä ratkaisu tehtäviä. Siirtjen lukumäärä tekee ne riittävän vaikeiksi, eikä mikään kaksisiirtisissa usein tavattava temaattinen hiljaisel le klmisiirtisissa millään tavalla asiallisesti perusteltu, jskaan ei kiellettykään. Eräs päävaatimuksia klmisiirtisissa nkin ~e, että siinä täytyy lla vähintään yksi hyvä ja kunnllinen hukutus, jta ll~~n.. s~. ei.. le mikään taidetehtävä. Jhan nimikin, prbleemi, edellyttää, etta suna taytyy lla jtain prblemaattista. Kaksisiirtisissa se ei le niin ehdttman välttämätöntä siirtjen vähälukuisuuden takia. SUOMEN SHAKKl 7 Til!-en ehdtn vaatimus kskee alku siirta, jnka tulee lla vähintään mitteetn. Liian vimakas tai muuten hun alkusiirt asettaa tehtävän taidearvn surastaan Hamlet-kysymyksen,»llak vai ei lla», eteen. Js nämä kaksi kardinaaliedellytystä puuttuvat, ei klmisiirtista vida pelastaa kri tiikil tä. Idean syvällisyys n lunnllisesti asetettava mutkauneuden edelle. Ideassa n mielestäni aina kiinnitettävä päähumi paitsi alkuperäisyyteen myös persnalliseen lumistahtn. Yksi nerkas pängilöytö ei tätä lumisvimaa vielä sita, sillä tällainen vaikuttava yllätysmmentti tekee hienudestaan hulimatta neutraalin vaikutuksen, ellei tehtävässä le muuta kaunista, eikä sellaista pängia pitäisi yliarviida, niinkuin kilpailuissa hyvin usein sattuu. Hetken hurmi väsyttää pian. Mutkauniisiin mallimatteihin suhtaudutaan eri tavalla, ja kieltämätöntä n, että niihin ajan mittaan jnkin verran kyllästyy. Uusböömiläisyys kettaa pistaa tämän kyllästymisen, ~utta silläkin n 'varjpulena ennenkaikkea se, että tämä suunta usein khtalkkaalla tavalla jutuu kahlitsemaan mielikuvitusta ja ajatuksen syvähenkisyyttä. Mut ja idea vat hunnlainen parivaljakk. Kaksisiirtisissa herättää niiden temaattisuus lunnllisesti suurinta mielenkiinta, ja myönnettäköön kernaasti, että vaikka syvällisyyden puute haittaakin niissä, niin vimakkaasti tteutetut teemat tarjavat kaunsielulle sitä runsaammin taidenautinta. Kun suurta teknillisyyttä vaativ<jt kaksisiirtiset vat kvin mudissa, niin sittaa se, että ajan hengessä filsfiset pyrkimykset vat jääneet enemmän taka-alalle. Suuren kaksisiirtistulvan takia täytynee valitehtävältä j ruveta vaatimaan kahden teeman Yhdist~ttYä tteuttamista. Teemattmilla eli vapailla tehtävillä tuskin n enää suuriakaan mahdllisuuksia päästä tähän kaksisiirtisten taidegalleriaan. Teknillisiin puutteellisuuksiin nähden n vain santtava, että niitä khdellaan humattavasti lempeämmin kuin esim. klmisiirtisissa. Lpputehtävät: On usein ihmetelty, mistä syystä lpputehtävät eivät le saavuttaneet suurempaa susita prblemistien keskuudessa. Osaksi tämä jhtunee - kuten j sanin - filsfisuuden puutteesta ajan hengessä, sillä lpputehtävät vat muunnelmaköyhiä, kankeammin käsiteltäviä ja usein myös liian epämääräisiä taiteelliseen rajitukseen nähden. Kettaa pönkittää lpputehtäviä sillä teksyyllä, että ne paremmin kuin mattitehtävät edesauuavat pelishakkia, n turhaa puuhaa, sillä ensinnäkin kk väite - primitiivisiä lpputehtäviä lukuunttamatta - n pelkkää tiveajattelua ja tiseksi ei le mitään asiallista syytä sekittaa taideshakkia pelishakkiin. Mitä enemmän lpputehtävät lähentyvät mauitehtäviä varsinkin taiteelliseen rajitukseen nähden, sitä enemmän ne varmaan myös saavat kannatusta. Lpputehtävien n vapauduttava lppupelien pitkäveteisestä ja vaikeasti tdistettavasta kalkylinnista ja lähennyttävä»00- gillisten» tehtävien selvempiä linjja. Sellaiset kiinnstavat aina kauneuden palvjaa.

10 8 SUOMEN SHAKKI Esimerkki.tehtävät: n: 6 n hyvä näyte siirtjen kauneudesta; n: 70 sisältää erinmaisen alku~iirrn; n: 7 n selvä ja lgillinen. Kaikki klme n tettu ST:n matrikkelista. 6 Jhn L. W. Lillja Kunn.main. Mr_ genztg. 70 Le Valve Prblema 7 Visa Kivi. kunn.main. Revista Rmana de Sah 8 7 A. G. Ojanen Helsinki SUOMEN SHAKKI Sumen Shakin ensi painksia 7 Knemest. Y. Laine. Kpk. 7 Luutn. V. Tamminen 0. Kpk. Klmen siirrn matti. Td7-f7! d. Td5! jne. Klmen siirrn matti. Lc5-d!! Valkea vittaa. Rc8-e7t Kb7!. La6t!! Ka8. Rc6 c. Lb7t!! KXb7 5. Ra5t jne. Ratkaisut Ruutulaudan tehtäviin n:t7-56 Kahden siirrn matti 75 Sven Ekström Rutsi Kahden siirrn matti 76 Pauli Hannula Lahti Kahden siirrn matti 77 Le Valve Helsinki 7 (W i r t a n en). a7-a8d. Sivur.. Kb8-c7. 8 (R a u ta n en). Kf8-f7 uhkaa. Tb8t.. - Rd. Kg6.. - Rf. Tb8t.. - Kh7. KXe6t. (L i ja) Painvirhe jätti pis valkean lähetin g8:sta. Ratkaisu:. Td-d5 uhkaa. Tg5.. - exd5. RXd5t.. - LXd5. Dbt.. - e5. fxe5t.. - Rf5. TXf5t. 50 (Oj anen). Ld5 e5. e.. - e6. LXe6. 5 (af Häll s t r ö m). Le g5. Thl g. Lg.. - gxf5. Lg5 f. TXf. 5 (K a r h i a). Le uhkaa. LXf ja. Det. Duaali. - f:n jälkeen T8a tai De. 5 (H e i n 0 n e n) Vaihdelma:. Rd-e5 Rc7-e8. Re5-f7:j:. Ratkaisu:. Rf5-g7 Rc-e5. Rg7-e8 Re5-f7:j:. 5 (L a a k s 0 n en). Df7-d7. 55 (a f H ä s t r ö m). Lh6 Kb8. Tfe Ka7. Ke Kb8. Lft. 56 (L a a k s 0 n e n). e7-e8r. A. G.. Kahden siirrn matti 78 E. A. Wirtanen Helsinki Klmen siirrn matti 7 A. Rautanen Helsinki Klmen siirrn matti 80 Herbert Hultberg Rutsi Tämän numern ensipainsfen (7-7) ratkaisut lähetettävä mennessä. - Ratkaisukilpailumme ulkpulelle jäävän n: 80:n vaatimus lienee useimmille ratkaisijillemme vieras. Tehtävä luk,eutuu lunnllisesti satushakin piiriin, ja siinä' pääpain khdistuu valkean peruutettuun siirtn. Vihjaisemme 'vielä, että mustan linnittumisella n tärkeä suus asiassa. Klmen siirrn matti Neljän siirrn itsematti Valkea peruuttaa vii_ meisen siirtnsaja tekee senjälkeen kahden siir, rn matin

11 <0 SUOMEN SHAKKI SUOMEN SHAKKI 0 Ensipainstehtävien ratkaisuja (6-) 6. (K e r e s). Re6-d uhkaa. Td7:j:. Sr:. DXh8. ( p.) - Virlaisella suurmestarilla n kansainvälinen maine myös laadinnan alalla. Pelaajan velvllisuudet vat ymmärrettävästi pakttaneet hänet jättämään laadinnan vähemmälle, mutta - kuten tehtävämmekin sittaa - vanha tait n säilynyt. Tehtävässämme tekijä n esittänyt mintakeisen teemayhdistelmän: samat mustat upseerit surittavat mlemminpulisen katkn (f6:ssa) ja Nwtnyn (d:ssä). Tehtävän taludellisuus erittäin hyvä. Tehtävään pujahtanut sivuratkaisu pistetaan lisäämällä ms a:een. 7. (H ann eli u s). De-e uhkaa. Dg:j:. ( p.) - Hyvä, pakruudun antava alkusiirt sekä kaksi teemamuunnelmaa kiintisin kiinnityksin.»erinmainen» (AL). 8. (H ei n 0). e5xd6 uhkaa. De5:j:. Sr:. Lb6. ( p.) - Kevytasui~en, muunnelmarikas tehtävä. Sivuratkaisu vidaan pistaa esim.lisäämällä md a:een.. (L a a,k s 0 n en). DaXd5 uhkaa. Re:j:. ( p.) - Klmella mattihukutusasuisella päästöllä n ma mielenkiintnsa. Aseman ahtaus häiritsee hiukan. 0.(T a k ala). Le-h. Sr:. Tde7t ja. Let. ( p.) - Paha»käry» kävi.. (W i r t a n e n). Re-e5 uhkaa. et.. - e (dxe5, f5). Df5t (Rb6, Dg8t). ( p.) - Muutama merkityksetön muunnelma pulikiinnitysasemassa.. (T a m m i n en). La-d uhkaa. La7. Ld.. -' Le f Le' d5. Ld. Ketelma:. Le? (uhaten. LXa5. Tb:j:) d5!. Ld L-.? ( p.) - Sisältää hyvin kätketyn Seeberger-muunnelman. Tekijän taipumukset»!gillisten» alalle vat ilmeiset. Ihmetyttää, että vain neljä ratkaisijaa n keksinyt päämuunnelman - ja saanut täydet pisteet.. (Riihimaa). Rf-g5 DXg5. Lgt DXg. RdDXd (TXd). TXat (d8dt).. - LXg5. d8dt LXd8. Ldt Re. LXet. ( p.) - Kaksinkertainen Plaehutta päämuunnelmassa, ensin g5:ssä, sitten d:ssä. Sisältää kaikki hyväll-e tehtävälle asetettavat vaatimukset. Jatkn sisältyvät hyvät hukutukset vat harhauttaneet useat ratkaisijat.»hyvä, hyvä! Diagnaalista vertikaaliin, viistjanasta pystyjanaan kuin leikkien. Mutta 'kmpninti' ei varmaankaan le llut leikkiä» (YK).»Kaunis tehtävä yllättävine uhrauksineen ja kauniine mattikuvineen» (VN-n).. (M a r k ki a). Tg6Xg7 Ke (Ke6, Ke, Ke6). Re7 (e, Tg5, e) h:j:. ( p.) - Kaunista K-tähden tuiketta. Alkusiirt tu vaihdelma-ase ITIaan kaksi lisämattia. SUOMEN SHAKKI n: 5 ilmestyy tukkuun jälkipulisklla ja sisältää m.m. mielenkiintisen katsauksen Virn shakkielämään. Maksimi R. Teene T. Pukki D. Seisler V. Utu B. Jhanssn V. Helkiö Y. Hiltunen Y. Kntuniemi J. Latrasse L. Vallasvu K. Käyhkö R. Ljungman O. Väinsalu A. Laaksnen U. Laih T. Lindberg T. Salkangas K. Tanhuanpää M. Kurim A. Fred Y. Jrmalainen V. Smeds Y. Karjalainen V. Nurmi T. Sarvela H. Lindrs V. Nennen J. Nyrkiö S. H. K. R. Sallav O. Vutilainen O. Pal J. Paukku O. Pitknen E. Susi A. Takala A. Ranta J. Haapanen E. Nisnen V. Oravainen O. Nevank V. Kallnen K. Siren V. Kskineva Ratkaisijataulukk / Ratkaisukilpailu, Jatkuva kilpailumme sai innstuneen vastaantn. Lähes p~lisata~. r~tk aisijaa.. t ja syntyi." ryhtyi ensimmäisen kierrksen»leikkiin». MuutamIen tehtavien vaikeus ja virheellisyys aiheutti sen, että humattavia pls ~-er',. ksimitulkseen ei päässyt yksikään ratkaisija, mutta, pisteen. matk~.n M a t T ä ( Kp)' Jka slls päähän kaksi. Arpanni susi pp. Rb e r e e ne.., vitti kuukauden palkinnn.

12 0 SUOMEN SHAKKI Shakinystävän kirjapalsta Shakinharrastaja n melkein pikkeuksetta myös harras kirjallisuuden ystävä. Siksi lemme suneet palstillamme tilaa myös heiselle kirjapalstalle. Siinä esittelemme kustantajiemme humattavinta uutiskirjallisuutta, jita samalla vimme susitella esim. shakkikilpailujen palkinniksi. Otava: Su m ala i s i asu u r r 0 m a a ne ja-sarjassa, jka lo-saisena valmistuu kesään mennessä, n j tähän mennessä ilmestynyt useita humattavia teksia. Esittelemme näistä muutamia. Unt Seppänen: Markku ja hänen sukunsa. 60 sivua. Hinta 80 mk, sid mk. Pietari, naapurimaan suuri pääkaupunki, n j ennen nykyisiä stiamme,näytellyt humattavaa suutta Karjalan Kannaksen- asukkaiden elämässä. Mahtavassa teksessa tutustumme Markun ja hänen sukunsa khtalita seuratessamme Kannaksen kansaan, sen viimeisten vusikymmenien lihin ja tapahtumiin, vieläpä niin elävällä tavalla, että vain Kannaksen lissa itse elänyt n vinut aiheensa näin elävöittää. Ilmari Kiant: Ryysyrannan Jseppi. 60 sivua. Hinta 80 mk, sid mk. Krpikirjailijamme päätes, jka tutustuttaa lukijan nälkämaan ukkihin ja akkihin ikiriemastuttavan Jseppi Kenkkusen mnikirjavan, puutteita ja mnia klauksia täynnä levan, mutta sittenkin niin herkullista huumria pulppuilevan elämän tarinan varrella. Saanut ilmestyessään valtin palkinnn. Lempi Jääskeläinen: Weckrthin perhe. 58 sivua. Hinta mk, sid 0 mk. Lempi Jääskeläinen, vanhan Viipurin tunnettu ja tunnustettu kuvaaja, n tässä arvkkaassa histriallisessa suurrmaanissaan kuvannut viipurilaisen prvarissuvun khtalita 700-luvulta. Yhdistetty neljästä aikaisemmin ilmes laits tyneestä rmaanista. Kaarle Hirvnen: Kapina KannakselIa. Esikistes, jka ei kuulu yllämainittuun sarjaan, vie lukijan Karjalan Kannaksen lahjitusmaaaikaiseen maailmaan runsaan sata vutta sitten. Rmanttinen, mielenkiintinen ja paikitellen jännittäväkin sisältö tarjaa jkaiselle mieluista luettavaa. Söderström: Rein Rauanheim: Hangas. sivua. Hinta 0 mk, sid 0:-. Mahtava työn rmaani. Siinä kuvataan alkukantaisesta lunnntilasta kulttuuriyhteiskunnaksi kehittyvän paikkakunnan' vaiheita ja henkilöitä, jtka eri yhteiskuntapireissä työskennellen ahertavat työnsä ympärillä. Ksti Vehanen: Rapsdia elämästä. Kuvitettu. 5 sivua. Hinta 80 mk, sid 00:-. Ristiin rastiin Eurpan, mlempien Amerikkjen ja aina Havaijiin saakka matkannut taiteilijamme kert muistelmateksessaan näkemlaan ja kuulemiaan suur,"sta maailmasta. _ Karen BUxen: Talvisia tarinita. 7 sivua. Hinta 80 mk, sid 00:-. Tanskalaisen parnittaren suuren susin saavuttanut tes. Ilmestyi ktimaassaan juluksi. Useimmat tarinista vievät lukijan 800- luvulle, jllin mystiikalla ja :'0- mantiikalla vielä li tilaa ihmisten mielissä. Tiv T. Kaila: Markn Kauhun lähettipika, 8 sivua. Hinta 50 mk, sid 70 mk. Nuren inkeriläisen khtalt tuvat nähtäväksemme kappaleen neimmme histriaa. Näissä muistelmissa kuvataan m.m. talvisdan ja välirauhan aikuista Pietaria lähiympäristöineen, jilla 'p~ikka.k::.nnilla kertjamme, nun mkenlmspika sillin leskeli. i l','. i II'.' ' ' " -, YHTYNEET P U K U T E H T A A T 0 Y. TAMPERE

13 RUHALAN KARTANO RUOVESI MUSIIKKIKESKUS SOITINKAUPPA RADIOHUOLTO P i eta r saa r i, Kauppakuj\]. Puh. 77 HOTELLI PIEUSHOVI JOENSUU Puh. sarja 70 SUOMEN ALIUPSEERI Sumen Aliupseeriliilt ry:n äänenkannattaja Ensilukan htelli Jensuussa IMATRAN SEUDUN SÄHKO OY. IMATRA - Puh. 0 TAINIONKOSKI - Puh. 06 Helsinki, Pursimiehenk.. Puh. 00 Pirleänä ja sisällöltään vaihtelevana saanut sekä ktiseudulta että rintamalta tyytyväisen lukijakuntansa. Jka numerssa mm. -6 sivuinen sh.akkisasf Ilmestyy jka kuukausi Valaisee ktinne. ja krjaa radinne I Tilaushinnat: 60: - / vsk.; 5:- / vsk.; 0: - /. vsk. OY. Hl\NGON TEOLLISUUS AB. HANKO

SUOMEN SHAKKI SUOMEN SHAKKILIITO~, TYÖVÄEN SHAKKILIITON JA SUOMEN TEHTÄVÄNIEKKOJE::.\! ÄÄNENKANNATTAJA. PÄÄTOIMITTAJA ALTTI SALOlLA

SUOMEN SHAKKI SUOMEN SHAKKILIITO~, TYÖVÄEN SHAKKILIITON JA SUOMEN TEHTÄVÄNIEKKOJE::.\! ÄÄNENKANNATTAJA. PÄÄTOIMITTAJA ALTTI SALOlLA -- SUOMEN SHAKKI SUOMEN SHAKKILIITO~, TYÖVÄEN SHAKKILIITON JA SUOMEN TEHTÄVÄNIEKKOJE::.\! ÄÄNENKANNATTAJA. Tnimitus ja knttri: lyv ÄSKYLÄ. Lunnefj,i rvi. Til;lUshinfa: ft vsk. 300 mk, /2 vsk. 80 mk.- Ulkmaitie

Lisätiedot

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy?

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? Ongelma : Mistä jihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Miten vidaan pelata algritmisesti? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Onk mahdllista pelata ptimaalisesti? 0-0 Lasse

Lisätiedot

SUOMEN SHAKKI SUOMEN SHAKKILIITON, TYOVÄEN SHAKKILIITON JA SUOMEN TEHTÄVÄN I E K KOJEN ÄÄN E N KANNATTAJA

SUOMEN SHAKKI SUOMEN SHAKKILIITON, TYOVÄEN SHAKKILIITON JA SUOMEN TEHTÄVÄN I E K KOJEN ÄÄN E N KANNATTAJA SUOMEN SHAKK SUOMEN SHAKKLTON, TYOVÄEN SHAKKLTON JA SUOMEN TEHTÄVÄN E K KOJEN ÄÄN E N KANNATTAJA :;r Timitus ja knttri: Jyväskylä, Lunnetjärvi. Puhenn: Jyväskylä 070 - Sal a. Tilaushinta : '/, vsk. 80:

Lisätiedot

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy?

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? Ongelma : Mistä jihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Miten vidaan pelata algritmisesti? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Onk mahdllista pelata ptimaalisesti? 0-0 Lasse

Lisätiedot

LUOTETTAVIA S HAKKI KE LLOJA YHDY PANKKI. Kartuttakaa Osmo Kailan shakkirahastoa tili n:o 5344/PYP LauttasaariBKeskusta

LUOTETTAVIA S HAKKI KE LLOJA YHDY PANKKI. Kartuttakaa Osmo Kailan shakkirahastoa tili n:o 5344/PYP LauttasaariBKeskusta SU(Jmfln ---- ~.I: "',,"~ ----..., ( N: 3 HEI N Ä KUU I 9 6 8 J SHAKKI LUOTETTAVIA S HAKKI KE LLOJA Meiltä vitte tilata edullisen ja käytlövarman shakkikelln. Pstitse muille paikkakunnille. Ovh. vain 33:-

Lisätiedot

() <) 0 ::.' c c. ()OO<.JCOOO. o ;) (., i) 0 () n. o (: o n 0 0 '" 0. \0 Q 2as..>o:._,..:, };50~;'O 0000'..>0{'00:..JDwo " () C C

() <) 0 ::.' c c. ()OO<.JCOOO. o ;) (., i) 0 () n. o (: o n 0 0 ' 0. \0 Q 2as..>o:._,..:, };50~;'O 0000'..>0{'00:..JDwo  () C C OCOOOSOOt;8COOG f'c000q-;,ooc';:;,oaog OC0~I,}OGa0'00oo;,OC O 90nQDC00"OCOOOGOC o Q '" P '.J 0 (").;) (' (;0 ~.J.:, Q 0 ("> 0;c,c:or, (:;COUO:::;Q,") :; 0 0 o n 0 0 " () C C '" 0 \0 Q 2as..>o:._,..:, };50~;'O

Lisätiedot

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096.

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096. Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 s\\ PÄÄTOIMITTAJA Esko NuutiLainen, PL 61, 04401 Järvenpää, puh 90-2919319

Lisätiedot

~uom(2n. Helsingin Shakkiolympialaisten. postimerkki (kuva suurennettuna vieressä). Merkin väri on sininen. Piirtänyt. alkaa 10. 3.

~uom(2n. Helsingin Shakkiolympialaisten. postimerkki (kuva suurennettuna vieressä). Merkin väri on sininen. Piirtänyt. alkaa 10. 3. ~um(2n :~, '~--=7 ',~';' 'l.~--~ T 0 U K 0 KUU 952) Helsingin Shakkilympialaisten jhdsta tulee ilmestymaan pstimerkki (kuva suurennettuna vieressä). Merkin väri n sininen. Piirtänyt Signe Hammarsten-Janssn.

Lisätiedot

Avausteorian ytimessä: Botvinnik-slaavilainen osa 2/3 Jussi Tella (Suomen Shakki 3/2000)

Avausteorian ytimessä: Botvinnik-slaavilainen osa 2/3 Jussi Tella (Suomen Shakki 3/2000) Avausteorian ytimessä: Botvinnik-slaavilainen osa 2/3 Jussi Tella (Suomen Shakki 3/2000) Sarjan toisessa osassa tutustumme erääseen Botvinnik-slaavilaisen sivumuunnelmaan, siirrolla 7. a4 alkavaan asemallisena

Lisätiedot

Toimitsijaohjeet. Kilpailusäännöt 34 Toimitsijat. Kilpailusäännöt 35 Pelaajaluettelo. Kilpailusäännöt 36 Ottelupöytäkirja

Toimitsijaohjeet. Kilpailusäännöt 34 Toimitsijat. Kilpailusäännöt 35 Pelaajaluettelo. Kilpailusäännöt 36 Ottelupöytäkirja Timitsijahjeet Kilpailusäännöt 34 Timitsijat Vastuujukkueen n nimettävä kuhunkin tteluun pätevät, 15 vutta täyttäneet timitsijat, jista vähintään yksi n käynyt liitn timitsijakulutuksen. Liitn timitsijakulutuksen

Lisätiedot

SUOMEN SHAKKI SUOMEN S:HAKKILlITON, TYOVÄEN SHAKKILIITON JA SUOMEN TEHTÄVÄNIEKKOJEN ÄÄNENKANNATTAJ :A

SUOMEN SHAKKI SUOMEN S:HAKKILlITON, TYOVÄEN SHAKKILIITON JA SUOMEN TEHTÄVÄNIEKKOJEN ÄÄNENKANNATTAJ :A SUOMEN SHAKKI SUOMEN S:HAKKILlITON, TYOVÄEN SHAKKILIITON JA SUOMEN TEHTÄVÄNIEKKOJEN ÄÄNENKANNATTAJ :A T oimilus ja konffori: Jyväskylä, Luonnetjärvi. Puhelin: Jyväskylä 27 - Salo ClI Tilaushinfa: ';' vsk.

Lisätiedot

SHAKKIKIRJAlLlSUUTT A. AKATEEMiNEN KIRJAKAUPPA. Keskuskatu 1 00100 Helsinki 10 puh. 625901/218. SHAKKIPElEJÄ. nappulat, 3 kokoa. 42,35, 30,50 ja 23,80

SHAKKIKIRJAlLlSUUTT A. AKATEEMiNEN KIRJAKAUPPA. Keskuskatu 1 00100 Helsinki 10 puh. 625901/218. SHAKKIPElEJÄ. nappulat, 3 kokoa. 42,35, 30,50 ja 23,80 SHAKKIKIRJAlLlSUUTT A AKATEEMiNEN KIRJAKAUPPA Keskuskatu 1 00100 Helsinki 10 puh. 625901/218 SHAKKIPElEJÄ Puunappulat 26,35 STAUNTON KING n:o 80 nappulat woodyren-muovia 38,90 pelilaudat pahvia: pieni

Lisätiedot

SUOMEN SNAI I. Musta aloitti todellisen Pyörityksen. Miten? (sivu 246) N:o 7

SUOMEN SNAI I. Musta aloitti todellisen Pyörityksen. Miten? (sivu 246) N:o 7 SUOMEN SNAI I Musta aloitti todellisen Pyörityksen. Miten? (sivu 246) 1977 N:o 7 HANKI ILMOITUKSIA SUOMEN SHAKKIIN! ITSELLESI TULEVA HANKINTAPALKKIO ON 20%. Lehtemme toivoo, että kaikki ne, joilla vähänkin

Lisätiedot

Avausteorian ytimessä: Botvinnik-slaavilainen osa 3/3 Jussi Tella (Suomen Shakki 4/2000)

Avausteorian ytimessä: Botvinnik-slaavilainen osa 3/3 Jussi Tella (Suomen Shakki 4/2000) Avausteorian ytimessä: Botvinnik-slaavilainen osa 3/3 Jussi Tella (Suomen Shakki 4/2000) Artikkelin viimeissä osassa tutustumme erääseen terävään varianttiin, joka joutui 1990-luvun loppupuolella valtavan

Lisätiedot

Suomen mestarit Johanna Paasikangas ja Joose Norri

Suomen mestarit Johanna Paasikangas ja Joose Norri Sumen mestarit Jhanna Paasikangas ja Jse Nrri LINARES NUORTEN SHAKKIA 4 994 SISÄLLYS 4/994 PÄÄTOIMITTAJA 35 SM-turnaukset 44 Seurajukkueiden SM 52 Linares 62 Nurten shakkia 66 Tebtäväshakkia 70 Kirjesbakkia

Lisätiedot

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakki/iitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakki/iitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakki/iitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat KAKSOISMESTARI Tässä numerossa mm: 307 Suomen mestaruusturnaus 320 Nuorten Suomen mestaruudet

Lisätiedot

SUOMEN SHAKKI. I N:o " r SISÄLLYS: "\ ~ ~ KESÄKUU 1948

SUOMEN SHAKKI. I N:o  r SISÄLLYS: \ ~ ~ KESÄKUU 1948 SUOMEN SHAKKI I N:o " KESÄKUU 1948 :\:IAAILlVIAN!\'IESTARUUSOTTEL"UK P xx TYTTY"~ Osanottajat vasernmalta oikealle: P. Kerr:;s, V. Smyslov, S. Resheysky, :\1. Emve ja maailmanmestari :\1. B 0 tv i 11 11

Lisätiedot

C-N-:-O-I--T A M'M; K U U--l-S5-S-) I H A I( I( I

C-N-:-O-I--T A M'M; K U U--l-S5-S-) I H A I( I( I ~umfn ~_ C-N-:-O---T A M'M; K U U--l-S-S-) H A ( ( Rauhallisella ja miellyttävällä ympäristöllä n shakinpelaajan kilpailusurituksiin tärkeä merkityksensä. Harvin näemme näin fäydellisiä «tiveympäris!öå«kuin

Lisätiedot

Joose Norri puolusti menestyksellä Suomen mestaruuttaan SELO- JA ELO LISTAT ANAND-KAMSKY. 5'1-TCR::\AUKSET KOTl\IAISIA TULOKSIA 6-7 1995

Joose Norri puolusti menestyksellä Suomen mestaruuttaan SELO- JA ELO LISTAT ANAND-KAMSKY. 5'1-TCR::\AUKSET KOTl\IAISIA TULOKSIA 6-7 1995 Joose Norri puolusti menestyksellä Suomen mestaruuttaan 5'1-TCR::\AUKSET KOTl\IAISIA TULOKSIA 6-7 1995 SELO- JA ELO LISTAT ANAND-KAMSKY SISÄLLYS 6-711995 PÄÄTOIMITTAJA 191 SM-turnaukset 199 Anand-Kamsky

Lisätiedot

JÄLLEEN MAAILMANMESTARUUS

JÄLLEEN MAAILMANMESTARUUS Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 055-8096 JÄLLEEN MAAILMANMESTARUUS Suomi voitti jälleen pikaratkaisemisen joukkuemaai

Lisätiedot

KANSAINVÄLINEN HS-TURNAUS HELSINGISSÄ 16.-29.3.1981

KANSAINVÄLINEN HS-TURNAUS HELSINGISSÄ 16.-29.3.1981 Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakki/iitto Suomen Tehtäväniekat KANSAINVÄLINEN HS-TURNAUS HELSINGISSÄ 16.-29.3.1981 Yleisnäkymä Jugend-salin avarista pelitiloista.

Lisätiedot

... ... ... ... ... ... ... ... ~ ... ... ...,... ... ... ... ... ... ... ... ... .:.:.:.: ... Co... &.. 0... EI et... ... e C S.

... ... ... ... ... ... ... ... ~ ... ... ...,... ... ... ... ... ... ... ... ... .:.:.:.: ... Co... &.. 0... EI et... ... e C S. ..........................,........ Co....... &.. 0... EI et........... "......................................... }{,... ~ '.....:.:.:.:........ e............... " f,.................... C S 4t E o N:o

Lisätiedot

Fy06 Koe 20.5.2014 Kuopion Lyseon lukio (KK) 1/6

Fy06 Koe 20.5.2014 Kuopion Lyseon lukio (KK) 1/6 Fy06 Ke 0.5.04 Kupin Lysen luki (KK) /6 6p/tehtävä.. Kaksi varattua palla rikkuu lankjen varassa lähellä tisiaan. Pallt vetävät tisiaan puleensa 0,66 N vimalla. Pienemmän palln varaus n kaksinkertainen

Lisätiedot

SUOMEN SHAKKILIITON, TYOVÄEN SHAKKILIITON JA SUOMEN TEHTÄVÄNIEKKOJEN ÄÄNENKANNATTAJA

SUOMEN SHAKKILIITON, TYOVÄEN SHAKKILIITON JA SUOMEN TEHTÄVÄNIEKKOJEN ÄÄNENKANNATTAJA SUOMEN SHAKKI SUOMEN SHAKKILIITON, TYOVÄEN SHAKKILIITON JA SUOMEN TEHTÄVÄNIEKKOJEN ÄÄNENKANNATTAJA Toimitus jo konttori: Jyväskylä, Luonnetjärvi. Puhelin: Jyväskylä 2070 - Salo.ila. Tilaushinta: '/, vsk.

Lisätiedot

Rikospoliisien Shakkikerho ry 1 008

Rikospoliisien Shakkikerho ry 1 008 Rikospoliisien Shakkikerho ry 1 008 RIKOSPOLIISIEN SHAKKIKERHO 1958 1 Rikospoliisien Shakkikerhon jäseniä Tampereen seudulla tervehtivät: Lempääläntie 21 Tampere, Puh. 03-251 8411 WWW.PIRAMK.FI Pirkanmaan

Lisätiedot

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN Sumen Keskusshakkiliitt Sumen Shakkiliitt Työväen Shakkiliitt Sumen Kirjeshakkiliitt Sumen Tehtäväniekat ISSN 055-809 U U D E T K Ä R K N M E T ELO - L S T A L L A..984 MaaiLman kärki:. arri Kasparv (SU)

Lisätiedot

SHAKIN SM-TURNAUS HELSINGISSÄ 8.-22.6.1983

SHAKIN SM-TURNAUS HELSINGISSÄ 8.-22.6.1983 Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitta Työväen Shakkiliitta Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 055-8096 SHAKIN SM-TURNAUS HELSINGISSÄ 8.-.6.198 HEIKKI WESTERINEN KAARLE OJANEN HeLsingissä

Lisätiedot

Kirjeshakin nykypäivää ja mitä iloa siitä on lähishakinpelaajalle? Ensimmäinen kirjeshakkiturnaukseni vanhana lähipelaajana

Kirjeshakin nykypäivää ja mitä iloa siitä on lähishakinpelaajalle? Ensimmäinen kirjeshakkiturnaukseni vanhana lähipelaajana Kirjeshakin nykypäivää ja mitä iloa siitä on lähishakinpelaajalle? Tämä tarina on kirjeshakista ja sen nykytilasta koneiden ja internetin aikakaudella. Tämä on omakohtainen kertomus siitä, miten itse löysin

Lisätiedot

::::::::::::oshåkkileh-ti

::::::::::::oshåkkileh-ti """",,q....,ee.ooo OO(J&Ql6oo;}&C>oB(;G00t>a.& 0QO 0!l;l"QQOOöl')

Lisätiedot

r--& *' 1_--..\ Kouvolan Shakkikerhon 25-vuotisjuhlakilpailusta

r--& *' 1_--..\ Kouvolan Shakkikerhon 25-vuotisjuhlakilpailusta "':;;uomen r--& *' 1_--..\ l N:o 2 HU H T 1 KUU 1955) S H A I~ I~ I Kouvolan Shakkikerhon 25-vuotisjuhlakilpailusta ajalla 2. 1.-9. 1. 1955. Kuvassa näkymä I. luokan turnauksen viimeiseltä kierrokseha

Lisätiedot

Rikospoliisien Shakkikerho ry 2 2004

Rikospoliisien Shakkikerho ry 2 2004 Rikospoliisien Shakkikerho ry 2 2004 Palmberg ilmo 28touko.indd 1 28.5.2004 13:26:37 2 RIKOSPOLIISIEN SHAKKIKERHO R.Y. www.riksha.fi Hallitus: Jari Lehvonen, puheenjohtaja puh (09) 189 5587 email: jari.lehvonen@helsinki.poliisi.fi

Lisätiedot

SHAKKI SUOMEN SHAKKILIITON, TYOVÄEN SHAKKILIITON JA SUOMEN TEHT.ÄVÄNIEKKOJEN ÄÄNENKANNATTAJA

SHAKKI SUOMEN SHAKKILIITON, TYOVÄEN SHAKKILIITON JA SUOMEN TEHT.ÄVÄNIEKKOJEN ÄÄNENKANNATTAJA SHAKKI SUOMEN SHAKKILIITON, TYOVÄEN SHAKKILIITON JA SUOMEN TEHT.ÄVÄNIEKKOJEN ÄÄNENKANNATTAJA Toimitus ia konffori: Jyväskylä, Luonnetjärvi. Puhelin: Jyväskylä 2070 - saloila'l Tilaushinfa: '/ 1 vsk. 80:

Lisätiedot

----- ~~I ~ ------., \" N:o 3 KESÄKUU 1959J

----- ~~I ~ ------., \ N:o 3 KESÄKUU 1959J SuOmlln 35 'Vuotta ----- ~~I ~ ------., ( \" N:o 3 KESÄKUU 1959J 8HAKKI S 1 S Ä L T Ä Ä mm. Maa 0 t tel u Suo m i-n e u v 0 s t 0 - E e s t i, Katsaus Neuvostoliiton mestaruusturnauksen 1959 ava u k s

Lisätiedot

SUOMEN SHIKKI. Musta pelasi tässä 1.- Tg4? ja hävisi. Mikä olisi ollut voittojatko? N:o 6

SUOMEN SHIKKI. Musta pelasi tässä 1.- Tg4? ja hävisi. Mikä olisi ollut voittojatko? N:o 6 SUOMEN SHIKKI Musta pelasi tässä 1.- Tg4? ja hävisi. Mikä olisi ollut voittojatko? (sivu 205) 1977 N:o 6 KAKSOISVOITTO GAUSDALISSA - YRJÖ RANTANEN KV, MESTARIKSI! Gausdalin turnauksessa 14-21.8 saavuttivat

Lisätiedot

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 Naisten maailmanmestari Maija Tshiburdanidze keskustelemassa Suomessakin

Lisätiedot

!)!!#!!2!!'&!322 2!)!-,,!32!!!2!!!!!!!1!!31+!31 1!-+!!31!31!'A@!*((!!$"

!)!!#!!2!!'&!322 2!)!-,,!32!!!2!!!!!!!1!!31+!31 1!-+!!31!31!'A@!*((!!$ 21. tunti: Hyvät ja huonot lä- hetit Vaikka huonon lähetin voisi keskipelissä kompensoida muiden nappuloiden aktiivisuudella, niin loppupelissä tälläinen lähetti on usein syynä häviöön. I. esimerkki. Averbah

Lisätiedot

AKATEEMINEN KIRJAKAUPPA

AKATEEMINEN KIRJAKAUPPA UUSINTA SHAKKIKIRJAlUSUUTTA: B. M. Kazie: International Championship Chess 360 s. 53,75 Kevin J. OConnell-Jimmy Adams: The Games of Anatoly Karpov 352 s. 58,75 Anthony Saidy-Norman Lessing: The World of

Lisätiedot

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 PIKASHAKIN SUOMEN MESTARIT THOMAS RISTOJA Kuva: Jörn Elfving NIINA KOSKELA

Lisätiedot

Fur Anfänger und Fortgeschrittene 1975 288 s. 46,80 KATEEMINEN KIRJ K Keskuskatu i, 00100 Helsinki 10, puh. 90-651 122/157

Fur Anfänger und Fortgeschrittene 1975 288 s. 46,80 KATEEMINEN KIRJ K Keskuskatu i, 00100 Helsinki 10, puh. 90-651 122/157 W. lombardy: SNATCHED OPPORTUNITIES ON THE CHESSBOARD Quick Victories In 200 Reeent Master Games 1973 340 s. 43,'lO H. Kasparjan: ZAUBER DES ENDSPIElS SOdwestschach-Reihe, Bd. 15 1974 135 s. 41,- W. Unzicker:

Lisätiedot

SHAKKI. :.:... LUOTETTAVIA :.:.: SHAKKIKELlOJA - YHDY PANKKI. Kartuttakaa Osmo" Kailan shakkirahastoa tili n:o 5344/PYP Lauttasaari-Keskusta

SHAKKI. :.:... LUOTETTAVIA :.:.: SHAKKIKELlOJA - YHDY PANKKI. Kartuttakaa Osmo Kailan shakkirahastoa tili n:o 5344/PYP Lauttasaari-Keskusta SuomlZ.n &mw.r ~l ~~~ ~ ( N:o 5 L 0 K AKU U I 9 6 7 J SHAKKI :.:... LUOTETTAVIA :.:.: SHAKKIKELlOJA - Erittäin edullisesti suoraan maahantuojalta. Ohjevähittäishinta 40:-. Alan liikkeille myös tukuttain.

Lisätiedot

KOTIMAI~IA KilPAilUJA

KOTIMAI~IA KilPAilUJA SUOMEN SHAKKI 2/992 SUOMEN SHAKKI 63 63 SM-turnaus H ~~AlTO 76 Esk-Matti Hakulinen 78 Jhanna Paasi kangas 80 Helsingin mestaruus 82 Seurajukkueiden SM-turnaus 84 Kilpailukutsuja 87 Liittjen tiedtuksia

Lisätiedot

PAULI PERKONOJALLE JA SUOMELLE HOPEAA!

PAULI PERKONOJALLE JA SUOMELLE HOPEAA! Suomen Keskusshakki/iitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 055-8096 PAULI PERKONOJALLE JA SUOMELLE HOPEAA! Shakkitehtävien ratkaisemisen maailmanmestaruuskilpailuissa

Lisätiedot

Koululaisten PM Oslossa 18.-20.2.2005 (ilm. Suomen Shakissa) TAPANI SAMMALVUO tapani.sammalvuo@shakkitori.com

Koululaisten PM Oslossa 18.-20.2.2005 (ilm. Suomen Shakissa) TAPANI SAMMALVUO tapani.sammalvuo@shakkitori.com Koululaisten PM Oslossa 18.-20.2.2005 (ilm. Suomen Shakissa) TAPANI SAMMALVUO tapani.sammalvuo@shakkitori.com Koululaisten PM pelattiin tänä vuonna Oslossa 18.-20.2.2005. SKSL:n ja Velhojen valmennussopimuksen

Lisätiedot

~c::_'::"} ".,,,,"~t~:--';';i, ~.(, ;;~ Oi!>;)C<...,[''',:-6'''0{)&~;D. .D >'-' '-'.:; V.:) <'> :;, c. 0 1) ;::, ouoc;::;oooooco('c()o

~c::_'::} .,,,,~t~:--';';i, ~.(, ;;~ Oi!>;)C<...,[''',:-6'''0{)&~;D. .D >'-' '-'.:; V.:) <'> :;, c. 0 1) ;::, ouoc;::;oooooco('c()o 00';'0 '" c-,;;cj l>"uv",0";:; y"o"~()u&"'/';:'gg>g:'::':)0 &O~.u0e.()...,,,gO"'QO '~0,",,,,&v,,,uV{:j

Lisätiedot

Avausteorian ytimessä: Botvinnik-slaavilainen osa 1/3 Jussi Tella (Suomen Shakki 2/2000)

Avausteorian ytimessä: Botvinnik-slaavilainen osa 1/3 Jussi Tella (Suomen Shakki 2/2000) Avausteorian ytimessä: Botvinnik-slaavilainen osa 1/3 Jussi Tella (Suomen Shakki 2/2000) Tässä kolmiosaisessa artikkelissa yhdistän shakin kauneuden yhä syvenevään avausteorian tutkimiseen esittelemällä

Lisätiedot

Suomen K.eskusshakki/iitto Suomen Shakkifiitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096. Tässä numerossa mm:

Suomen K.eskusshakki/iitto Suomen Shakkifiitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096. Tässä numerossa mm: Suomen K.eskusshakki/iitto Suomen Shakkifiitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 MARKO MANNINEN - KAKSOISVOITTAJA Kuva: Mikko Markkula Tässä numerossa mm:

Lisätiedot

r---------- ~ --------~J LN:o 8 LOKAKUU 1958 PORTOROZIN SUURTURNAUKSEN OSANOTTAJAT

r---------- ~ --------~J LN:o 8 LOKAKUU 1958 PORTOROZIN SUURTURNAUKSEN OSANOTTAJAT Suomen ~~I r---------- ~ --------~J LN:o 8 LOKAKUU 958 SHAKKI PORTOROZIN SUURTURNAUKSEN OSANOTTAJAT Turnauksen voitti suurmestari M. TaI i (0). toisen palkinnon vei suurmestari S. Gligori6.!II-IV P. Benkö

Lisätiedot

fihakki LUOTETTAVIA SHAKKIKElLOJA Suom(2ll ,------ ------, luottamuspankki Ilmoittajat tukevat meitä - tukekaa ilmoittajiamme

fihakki LUOTETTAVIA SHAKKIKElLOJA Suom(2ll ,------ ------, luottamuspankki Ilmoittajat tukevat meitä - tukekaa ilmoittajiamme Suom(2ll ~~~ "Ail\,------ %~i ~ l ------, N:04KESÄKUU1972 j fihakk LUOTETTAVA SHAKKKElLOJA Erittäin edullisesti suoraan maahantuojalta. Alan liikkeille myös tukuttain. Maahantuoja: Helsinki 25, Topeliuksenkatu

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Eri upseerit vastaan sotilas...2. Kuningatar vastaan sotilas... 2 Torni vastaan sotilas... 3 Kevytupseeri vastaan sotilas...

Sisällysluettelo. Eri upseerit vastaan sotilas...2. Kuningatar vastaan sotilas... 2 Torni vastaan sotilas... 3 Kevytupseeri vastaan sotilas... Sisällysluettelo Eri upseerit vastaan sotilas... Kuningatar vastaan sotilas... Torni vastaan sotilas... Kevytupseeri vastaan sotilas... Kevytupseeri ja sotilas vastaan kuningas... Ratsu ja sotilas vastaan

Lisätiedot

SUOMEN "SHIKKI. Mikä valkean D-shakki päätti pelin heti? Larsen-Portisch, 3. ottelupeli (sivu 88) N:o 3

SUOMEN SHIKKI. Mikä valkean D-shakki päätti pelin heti? Larsen-Portisch, 3. ottelupeli (sivu 88) N:o 3 SUOMEN "SHIKKI Mikä valkean D-shakki päätti pelin heti? Larsen-Portisch, 3. ottelupeli (sivu 88) 1977 N:o 3 Suomen BPOy HANKI ILMOITUKSIA SUOMEN SHAKKIIN! ITSELLESI TULEVA HANKINTAPALKKIO ON 20%. Lehtemme

Lisätiedot

UOMEN SISÄLLYS: Shakin luaaibna!nnestareita ja heidän edeltäjiääll, StrUITll -sta:ri ~l\~ KD=

UOMEN SISÄLLYS: Shakin luaaibna!nnestareita ja heidän edeltäjiääll, StrUITll -sta:ri ~l\~ KD= UOMEN H KJ Suomen kesän ihauullb (H, jälleen suonut,oi maa ja nautintoa myös ;,hakinharnwiajille! SISÄLLYS: Shakin luaaibna!nnestareita ja heidän edeltäjiääll, StrUITll -sta:ri ~l\~ KD= tovin esittely

Lisätiedot

SUO"EN SHAKKI I.KANKO - T.BINHAM. SSL:n mestaruus 1978 Kanko sommitteli näyttävästi 117). N:03

SUOEN SHAKKI I.KANKO - T.BINHAM. SSL:n mestaruus 1978 Kanko sommitteli näyttävästi 117). N:03 SUO"EN SHAKKI I.KANKO - T.BINHAM SSL:n mestaruus 1978 Kanko sommitteli näyttävästi (sivut 91 ja 117). 1978 N:03 86 SUO M E N S H A K K 1 ERKKI TURUNEN Kuva: Jörn Elfving Helsingin mestari diplomi-insinööri

Lisätiedot

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakki/iitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakki/iitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakki/iitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 ANATO~I KARPOV KUKISTI EHDOKASOTTELUJEN NELJÄNNESVÄLIERISSÄ HELPOSTI JOHANN

Lisätiedot

SHAKKI. Sllom~n ~=I. ,TAPAtlTUI v. 1958 (~---JOUL~~UU---~

SHAKKI. Sllom~n ~=I. ,TAPAtlTUI v. 1958 (~---JOUL~~UU---~ Sllom~n ~=I (~---JOUL~~UU---~ SHAKKI,TAPAtlTUI v. 1958 Tammikuussa: Yhdysvaltain alueturnauksen voitti ylivoimaisesti Bobby Fischer. Helsingin mestariksi leivottiin A. Fred. Shakinpäivä,kokosi jälleen

Lisätiedot

----------. suotjten I-tAKKI. S)Doää C30uiua JOULUKUU. ,N:o 8. ~nne{{ista Uutta cmuotta

----------. suotjten I-tAKKI. S)Doää C30uiua JOULUKUU. ,N:o 8. ~nne{{ista Uutta cmuotta _... ~ suotjten I-tAKKI,N:o 8 JOULUKUU 1950 ITÄ.SUOMEN SHAKKILIITON PERUSTAVASTA KOKOUKSE TA. Istumassa (vasemmalta) P. Laine (Varkaus), V. Tirkkonen (Pieksämäki), E. Heilimo (Iisalmi) ja M. Ryynänen (Kuopio).

Lisätiedot

( N:o 4 K E S Ä KUU 1953 )

( N:o 4 K E S Ä KUU 1953 ) ~ 1----. ( N:o 4 K E S Ä KUU 1953 ) S H A I( I( I.Helsingin Shakkiklubissa 11. 5. 1953 pelatun H. Karjalaisen pikapelipokaalin ouelunäkymä: E. A. Björklund pelaamassa, Yrjö Kivimies (keskellä) ja H. Hindström.

Lisätiedot

SHAKKIKERHO FISCHER JOHTAA SM-LIIGAA

SHAKKIKERHO FISCHER JOHTAA SM-LIIGAA Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitta Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 SHAKKIKERHO FISCHER JOHTAA SM-LIIGAA SarjatauLukot pääsarjoissa kolmen kierroksen

Lisätiedot

KTJkii-aineistoluovutuksen tietosisältö

KTJkii-aineistoluovutuksen tietosisältö KTJkii-aineistluvutuksen tietsisältö 2008-02-12 Versi 1.05 2009-02-10 Versi 1.06 2010-02-16 Versi 1.07 2011-02-14 Versi 1.08 2012-02-13 Versi 1.09 2013-02-25 Versi 1.10 2014-02-10 Versi 1.11 Yleistä Ominaisuustietjen

Lisätiedot

r---- l N:o 2 MAALISKUU 1952)

r---- l N:o 2 MAALISKUU 1952) r---- l N:o 2 MAALISKUU \ 1952) 1 Shakkiliittojen palsta Suomen Keskusshakkiliitto Kansain Shakkikisai ovat toteutumassa, sillä pitkällisten neuvottelujen jälkeen valtiovalta on myöntänyt avustuksen jonka

Lisätiedot

SUO " EN" E S T ARI T

SUO  EN E S T ARI T Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat SSN 055-8096 SUO " EN" E S T AR T KAARLE OJANEN LEENA LATNEN Kaarle Ojanen (64) saavutti.

Lisätiedot

shåkkilehl'i " c""", " ~,,~,,~ (', ~ r, "' "l " A, ~ 0-- N:o 8

shåkkilehl'i  c,  ~,,~,,~ (', ~ r, ' l  A, ~ 0-- N:o 8 N:o 8 shåkkilehl'i, ~' c: c E 0-- ~ UI " c""", " ~,,~,,,,~ (', ~ r, "' "l " A, ~ 1961 SHAKINPELAAJAT! VENÄLÄISIÄ SHAKKIKELLOJA saapunut pieni erä. Hinta 5950:-~ Shakkiseurat ja shakinharrastajat! SUOMEN

Lisätiedot

SNAIII SUOMEN. N:o 1 SM WESTERINEN - SM SIGURJONSSON NEW YORK 1977

SNAIII SUOMEN. N:o 1 SM WESTERINEN - SM SIGURJONSSON NEW YORK 1977 SUOMEN SNAIII SM WESTERINEN - SM SIGURJONSSON NEW YORK 1977 Musta uhkaa mattia, mutta valkealla on siirtovuoro. Heikki pisti myllyn pyörimään! (5. 11) 1978 N:o 1 STS:ssa eletaan nyt reaaliaikaa. 1 uotji

Lisätiedot

:\1aailmanmestarijoukkue: Paavilainen, Perkonoja ja Hurme

:\1aailmanmestarijoukkue: Paavilainen, Perkonoja ja Hurme :\1aailmanmestarijoukkue: Paavilainen, Perkonoja ja Hurme HEART OF FINLAND KOTBIAISIA TULOKSIA 8 1995 JOUKKUEPIKASHAKIN SM SYNTYMÄPÄlVIÄ SISÄLLYS 8/1995 PÄÄTOIMITTAJA 239 Heart of Finland 252 Tehtäväshakkia

Lisätiedot

ile . ~'. ...'" ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ee::::::::: .:.:.:.:.:.:. e' e' e' Tammi-helmikuu N:o 1 .'...'.' ,10,' 10.'. '". .. ee.e e '.

ile . ~'. ...' ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ee::::::::: .:.:.:.:.:.:. e' e' e' Tammi-helmikuu N:o 1 .'...'.' ,10,' 10.'. '. .. ee.e e '. ........................ 0&......'",10,' 10.'.................. ee.e e '.. ~'. ':/. '"...'...'.'.:.:.:.:.:.:. e' e' e'................... '". /;II,,.e ee::::::::: a ile N:o 1 Tammi-helmikuu 1963 KUTSU

Lisätiedot

8HAKKI. S ilo men (N:O 6 LOKAKUU 1959J. 4. Ehdokasturnauksen kärkimiehet. 35 vuotta ~ml_-... Toisen vaiheen jälkeen

8HAKKI. S ilo men (N:O 6 LOKAKUU 1959J. 4. Ehdokasturnauksen kärkimiehet. 35 vuotta ~ml_-... Toisen vaiheen jälkeen 35 vuotta ~ml_-... S ilo men (N:O 6 LOKAKUU 1959J 8HAKKI 4. Ehdokasturnauksen kärkimiehet Toisen vaiheen jälkeen Paul Keres. joka johti turnausta toisen vaiheen jälkeen. Pystyykö hän torjumaan loistavatyylisen

Lisätiedot

10 Suoran vektorimuotoinen yhtälö

10 Suoran vektorimuotoinen yhtälö 10 Suran vektrimutinen htälö J aluki tarkatellaan -tan kuuluvaa, rign kautta kulkevaa uraa, niin ura n täin määrätt, mikäli tunnetaan en uunta. Tavallieti tämä annetaan uuntakulman tangentin = kulmakertimen

Lisätiedot

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1. Hallituksen tehtävien ja timinnan perusta Hallituksen tehtävät ja timintaperiaatteet perustuvat Sumen lainsäädäntöön, erityisesti sakeyhtiölakiin ja arvpaperimarkkinalakiin

Lisätiedot

,SjU\O,M;E~1 SRI. KANKO - OJANEN, Helsinki 1979 Musta on juuri pelannut Db6-b4. Miten valkea osoitti sen virheeksi? Sommitelmaosasto.

,SjU\O,M;E~1 SRI. KANKO - OJANEN, Helsinki 1979 Musta on juuri pelannut Db6-b4. Miten valkea osoitti sen virheeksi? Sommitelmaosasto. ,SjU\O,M;E~1 SRI KANKO - OJANEN, Helsinki 1979 Musta on juuri pelannut Db6-b4. Miten valkea osoitti sen virheeksi? Sommitelmaosasto. KILPAILU- JA TAPAHTUMA KALENTERI joulukuu 1979 - syyskuu 1980 Tähdellä

Lisätiedot

Rikospoliisien Shakkikerho ry 4 2004

Rikospoliisien Shakkikerho ry 4 2004 Rikospoliisien Shakkikerho ry 4 2004 1 2 RIKOSPOLIISIEN SHAKKIKERHO R.Y. www.riksha.fi Hallitus: Jari Lehvonen, puheenjohtaja puh (09) 189 5587 email työ: jari.lehvonen@helsinki.poliisi.fi email koti:

Lisätiedot

SUOMEN SHAKKI. Sznapik-Gaprindashvili Miten musta jatkoi? S N:o 4

SUOMEN SHAKKI. Sznapik-Gaprindashvili Miten musta jatkoi? S N:o 4 SUOMEN SHAKKI Sznapik-Gaprindashvili Miten musta jatkoi? S. 134 1977 - N:o 4 I AVOIN SUOMEN SM-TURNAUS, HELSINKI 4.-19.6.1977 1. Antti Pyhälä, G 10i/13 2. Yrjö Rantanen, TaSY 10~ 3. Timothy Binham, HSK

Lisätiedot

Tuomio: Itsematit / Informal tournament selfmates Suomen Tehtäväniekat 2010 Tehtäväniekka 2011

Tuomio: Itsematit / Informal tournament selfmates Suomen Tehtäväniekat 2010 Tehtäväniekka 2011 Tuomio: Itsematit / Informal tournament selfmates Suomen Tehtäväniekat 2010 Tehtäväniekka 2011 Kahden vuoden aikana lehdessä julkaistiin 37 itsemattiensipainosta 21 laatijalta seuraavista maista: Bulgaria,

Lisätiedot

r--i!& 1, ~uom(2n l N:o 4 HEI N Ä KUU 1955 J S HA I~ I~ I

r--i!& 1, ~uom(2n l N:o 4 HEI N Ä KUU 1955 J S HA I~ I~ I ~um(2n r--i!&, l N: 4 HEI N Ä KUU 955 J S HA I~ I~ I "ELÄVÄÄ" SHAKKIPELIÄ Stainv8JHidien VeljesliJiJtn 5-vubsj uhlahijsuuks]in ukeutuv'a'ssa ' y e- söjuhlassa Helsingissä Pellkentälllä järjestetthn lauanta,ina,

Lisätiedot

Aleksander Shneider uusi voittonsa Heart of Finlandissa

Aleksander Shneider uusi voittonsa Heart of Finlandissa Aleksander Shneider uusi voittonsa Heart of Finlandissa 8:\1 -TCR~A UKSET HEART OF FINLAND 8 1993 SOKKOSHAKIN SM NUORTEN SHAKKIA: LOPPUPELITAITOA SISÄLLYS 8/1993 231 Pääkirjoitus 232 Suomen mestaruusturnaukset

Lisätiedot

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 1(5) HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 YLEISTÄ Liikunnallisen iltapäivätiminnan kehittämishankkeiden tukemiseen liittyviä valtinavustuksia jaettaessa

Lisätiedot

SUOMEN SHAKKI HARRI HURME - EERO RAASTE. Valkea päätti pelin voimasiirrolla. N:06

SUOMEN SHAKKI HARRI HURME - EERO RAASTE. Valkea päätti pelin voimasiirrolla. N:06 SUOMEN SHAKKI HARRI HURME - EERO RAASTE Valkea päätti pelin voimasiirrolla. Sivu 214. 1978 N:06 210 SUO M E N NUORTEN KILPAILUJA Tanskan avoin mestaruus, Ribe 24.6-3.7: Mukana oli 34 pelaajaa kymmenestä

Lisätiedot

Toimitsijatehtävät ja pöytäkirjan täyttöohjeet

Toimitsijatehtävät ja pöytäkirjan täyttöohjeet Timitsijatehtävät ja pöytäkirjan täyttöhjeet Yleisiä hjeita Kaikkien ttelutimitsijiden tulee muistaa, että he vat pulueettmia henkilöitä, jiden ei tule näyttää tunteitaan muille, esim. ravistelemalla päätä,

Lisätiedot

illllpi SU()MEN Shakki KvM-tuloksen tehnyt Petri Kekki kohtaa voittosijaa jakaneen Mihail Rytshagovin ESPOON KV. TURNAUS KOTIMAISIA TULOKSIA

illllpi SU()MEN Shakki KvM-tuloksen tehnyt Petri Kekki kohtaa voittosijaa jakaneen Mihail Rytshagovin ESPOON KV. TURNAUS KOTIMAISIA TULOKSIA illllpi SU()MEN Shakki KvM-tuloksen tehnyt Petri Kekki kohtaa voittosijaa jakaneen Mihail Rytshagovin ESPOON KV. TURNAUS KOTIMAISIA TULOKSIA 9 1995 NUORTEN PALSTA SEURAJOUKKUEIDEN SM SISÄLLYS 911995 PÄÄTOIMITTAJA

Lisätiedot

TARVITSEMASI PALVELUT PAIKASTA RIIPPUMATTA

TARVITSEMASI PALVELUT PAIKASTA RIIPPUMATTA TARVITSEMASI PALVELUT PAIKASTA RIIPPUMATTA Palveludirektiivin tarkituksena n tuda kuluttajille enemmän valinnanvaraa, enemmän vastinetta rahille ja paremmat mahdllisuudet käyttää palveluja eri pulilta

Lisätiedot

-.. SUOMEN. Shakki NUORTEN PALSTA SEURAJOUKKUEIDEN SM TEHTI VIKONGRESSI JA MM

-.. SUOMEN. Shakki NUORTEN PALSTA SEURAJOUKKUEIDEN SM TEHTI VIKONGRESSI JA MM -.. SUOMEN Shakki Garn ~asparoy kukisti Viswanathan Anandin PCA:n MM-ottelussa selvin numeroin PCA:~ '1M-OTTELU TEHTI VIKONGRESSI JA MM 10 1995 NUORTEN PALSTA SEURAJOUKKUEIDEN SM SISÄLLYS 1011995 PÄÄTOIMITTAJA

Lisätiedot

HELSINGIN SHAKKIKLUBI JOHTAA TASAISTA MESTARUUSSARJAA

HELSINGIN SHAKKIKLUBI JOHTAA TASAISTA MESTARUUSSARJAA Suomen Keskusshakki!iitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakki/iitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 055-8096 HELSINGIN SHAKKIKLUBI JOHTAA TASAISTA MESTARUUSSARJAA Seurajoukkueiden SM-kiLpaiLussa

Lisätiedot

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 ELO - L U V U T 1.7.1987 MAAILMAN KÄRKI 1. Garri Kasparov (SU) 2740 (+ 5)

Lisätiedot

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat HELSINGIN MESTARI SHAKIN OSCAR Kansainvälinen shakkitoimittajien liitto AIPE järjesti jo

Lisätiedot

SHAKKI. Suomen ALUETURNAUKSIEN VOITTA-JIA. M. Filip. L. Szabo: Dublinissa pelatun voitti ylivoimaisesti Pachman. alueturnauksen suurmestari L.

SHAKKI. Suomen ALUETURNAUKSIEN VOITTA-JIA. M. Filip. L. Szabo: Dublinissa pelatun voitti ylivoimaisesti Pachman. alueturnauksen suurmestari L. Suomen SHAKKI ALUETURNAUKSIEN VOITTA-JIA L. Pachmcm L. Szabo: M. Filip Dublinissa pelatun voitti ylivoimaisesti Pachman. alueturnauksen suurmestari L. Sofian turnauksen voitti suurmestari M. Filip, oman

Lisätiedot

... ... . " ... ... ... ' ... ... ~:~:~:: ... ""4O. ileh_i. s:sha. ~ Maalis-huhtikuu. N:o 2

... ... .  ... ... ... ' ... ... ~:~:~:: ... 4O. ileh_i. s:sha. ~ Maalis-huhtikuu. N:o 2 tt. ".......................... tl... '..... ""4O...... ~:~:~:: N:o 2, E s:sha 0 ileh_i ~ Maalis-huhtikuu UI 1963 SHAKINHARRAST AJATI Suomen Shakblehden kustantamana ilmestyy syys'kuussa bulletiini. joka

Lisätiedot

AVOIMEN SUOMEN MESTARUUSTURNAUKSEN TASAVOITTAJAT

AVOIMEN SUOMEN MESTARUUSTURNAUKSEN TASAVOITTAJAT Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 AVOIMEN SUOMEN MESTARUUSTURNAUKSEN TASAVOITTAJAT ERKKI TURUNEN (HSK) PAAVO

Lisätiedot

Meikäläiset. Me Itse ry. Me Itse ry:n jäsentiedote 2. 2015. Me vaikutamme yhdessä, sillä se kannattaa! Liike itsenäisen elämän puolesta

Meikäläiset. Me Itse ry. Me Itse ry:n jäsentiedote 2. 2015. Me vaikutamme yhdessä, sillä se kannattaa! Liike itsenäisen elämän puolesta Meikäläiset Me Itse ry:n jäsentiedte 2. 2015 Kuvaaja Laura Vesa Me vaikutamme yhdessä, sillä se kannattaa! Me Itse ry Liike itsenäisen elämän pulesta Raha-autmaattiyhdistys tukee timintaamme Sisältö Vaikuttaminen

Lisätiedot

Näkymä rca:n ehdokasottelujen pelipaikalta SELOLISTA KOTIMAAN TULOKSIA PCA:~ EHDOKASOTTELUT KÄRKILISTAT 7-8 1994

Näkymä rca:n ehdokasottelujen pelipaikalta SELOLISTA KOTIMAAN TULOKSIA PCA:~ EHDOKASOTTELUT KÄRKILISTAT 7-8 1994 Näkymä rca:n ehdokasottelujen pelipaikalta PCA:~ EHDOKASOTTELUT KÄRKILISTAT 7-8 1994 SELOLISTA KOTIMAAN TULOKSIA SISÄLLYS 7-8/1994 251 Pääkirjoitus 252 PCA:n ehdokasottelut 264 Madridin turnaus 266 Konsala:

Lisätiedot

Kelan järjestelmä muodostaa erän apteekin yhden vuorokauden aikana lähettämistä ostoista.

Kelan järjestelmä muodostaa erän apteekin yhden vuorokauden aikana lähettämistä ostoista. 11 Tilitysmenettely Kelalta tai työpaikkakassalta tilitettävä kustannus syntyy sillin, kun lääkkeet luvutetaan asiakkaalle sairausvakuutuslain mukaisella krvauksella vähennettyyn hintaan. Kun lääkkeet

Lisätiedot

UUSINTA SHA~{lKilK!RJAlUSUUTTA:

UUSINTA SHA~{lKilK!RJAlUSUUTTA: UUSINTA SHA~{lKilK!RJAlUSUUTTA: Kaarle Ojanen - Veikko Salonen: OJASEN OIVALLUKSIA 1975 199 s. 33,- Theo Schuster: Uf\lVERGESSENE SCHACHPARTIEN 1 Von fvlorphy bis Tarrasch 1974 72 s. 15,40 UNVERGESSENE

Lisätiedot

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 Artur Jusupov ja Anatoli Karpov valmistautuvat ehdokasottelupeliinsä Lontoossa

Lisätiedot

Aineistoa hankitaan laajasti ja monipuolisesti asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin. Suosituksena on hankkia 300-400 kirjaa/1000 asukasta.

Aineistoa hankitaan laajasti ja monipuolisesti asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin. Suosituksena on hankkia 300-400 kirjaa/1000 asukasta. Liite 1: Rvaniemen kaupunginkirjastn kkelmahjeet Kkelmahjeet Kirjast n lemassa asiakkaita varten ja sen aineistn tulee heijastaa heidän tarpeitaan ja tiveitaan. Kirjastlla n myös vanhat sivistykselliset

Lisätiedot

Suomen Keskusshakki/iitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakki/iitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096

Suomen Keskusshakki/iitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakki/iitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 Suomen Keskusshakki/iitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakki/iitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 055-8096 KOLMOISVOITTO ESPOON KANSAINVÄLISESSÄ TURNAUKSESSA! KIMMO VÄLKESALMI EERO

Lisätiedot

,.,.,...,.~ Le4/Ld4/Lc4/LRt3/Lb4. ään oikeita valintoja. 1. Volvo! ja tehokkaita ratkaisuja. Thle

,.,.,...,.~ Le4/Ld4/Lc4/LRt3/Lb4. ään oikeita valintoja. 1. Volvo! ja tehokkaita ratkaisuja. Thle Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 Le4/Ld4/Lc4/LRt3/Lb4 1. Volvo! Thle ään oikeita valintoja ja tehokkaita ratkaisuja.

Lisätiedot

Y~'jöiä - Vuoden shakilllpelaaja. Haastattelu sisäsivuiua. MESTARUUS 1-1= SELO- JA ELOLISTAT EN JA HORGENIN TURNAUKSET SEURAJOUKKUEIDEN SM

Y~'jöiä - Vuoden shakilllpelaaja. Haastattelu sisäsivuiua. MESTARUUS 1-1= SELO- JA ELOLISTAT EN JA HORGENIN TURNAUKSET SEURAJOUKKUEIDEN SM Y~'jöiä - Vuoden shakilllpelaaja. Haastattelu sisäsivuiua. 1-1= MESTARUUS EN JA HORGENIN TURNAUKSET 1 996 SELO- JA ELOLISTAT SEURAJOUKKUEIDEN SM ------------ SISÄLLYS 1/1996 PÄÄ TOIMITT AJA 3 Pääkirjoitus

Lisätiedot

SHAKKIKERHO FISCHER SEURAJOUKKUEIDEN SM-KILPAILUN KÄRJESSÄ

SHAKKIKERHO FISCHER SEURAJOUKKUEIDEN SM-KILPAILUN KÄRJESSÄ Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 SHAKKIKERHO FISCHER SEURAJOUKKUEIDEN SM-KILPAILUN KÄRJESSÄ Seurajoukkueiden

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus, Peltotuki 2016.1

Ajankohtaiskatsaus, Peltotuki 2016.1 Ajankhtaiskatsaus, Pelttuki 2016.1 Sftsal Oy huhtikuu 2016 Seuraa Pelttuen alkuruudun Tiedtteet-timinta ja sivustn www.sftsal.fi ajankhtaistiedtteita! Lyhyesti Muista palauttaa 5 vuden viljelysuunnitelma

Lisätiedot

Ohjeita linja- ja aikatuomareille

Ohjeita linja- ja aikatuomareille Päivitetty Ohjeita linja- ja aikatumareille Yleistä Linja- ja aikatumarit timivat SM-kilpailuissa, FinGym-kilpailuissa, katsastuskilpailuissa ja kansainvälisissä kilpailuissa. Mikäli vimistelija n kkeiluajan

Lisätiedot

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA 1 (6) Vivi 1110/230/2013 DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA [Liikesalaisuudet merkitty hakasulkein]

Lisätiedot

ELO-LUVUT 1.7.1982. Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakki/iitto Suomen Kkjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096

ELO-LUVUT 1.7.1982. Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakki/iitto Suomen Kkjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakki/iitto Suomen Kkjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 ~1aa il man kärk i : 1. Ana to 1 i Karpov (SU) 2. Garri Kasparov (SU) 3. Viktor

Lisätiedot