SUOMEN SHAKKI SUOMEN SHAKKILIITON, TYOVÄEN SHAKKILIITON JA SUOMEN TEHTÄVÄNIEKKOJEN ÄÄNENKANNATTAJA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SUOMEN SHAKKI SUOMEN SHAKKILIITON, TYOVÄEN SHAKKILIITON JA SUOMEN TEHTÄVÄNIEKKOJEN ÄÄNENKANNATTAJA"

Transkriptio

1 SUOMEN SHAKKI SUOMEN SHAKKILIITON, TYOVÄEN SHAKKILIITON JA SUOMEN TEHTÄVÄNIEKKOJEN ÄÄNENKANNATTAJA Timitus ja knttri: Jyväskylä, Lunnetjärvi. Puhelin: Jyväskylä Salila. Tilaushinta: / vsk. 80: -, / vsk. 5: -, /. vsk. 5: -. Ulkmaille: / vsk. 50: - Maihin, jihin psti menee ktimaan maksuin, sama kuin Sumessa. Irtnumer 0:- N: Huhtikuu / Armeijassa pelataan shakkia! (jatkuu n:sta /)»JOKAMIEHEN SHAKKIOP AS». Kenttälehtien shakkipalstan timittamiseen liittyvä shakillinen pastusja neuvnta timinta ei lisi riittänyt,tyydyttämään esiintyvää suurta pintarvetta, jnka vuksi alik. O. Kai a e annettiin tehtäväksi kirjittaa shakkipas. Alunperin tämä li tarkitettu aivan alittelijille, kädestä pitäen neuvmaan heille pelisäännöt ja muut alkeet, mutta nneksi suunnitelmaa muutettiin, ja tulksena li vuden kesän alussa ilmestynyt»j 0 k a m i e h en S h a k k i 0 P a S», jka sittemmin levisi myös julkimyyntiin. Kirjan arvstelu n julkaistuna Sumen Shakin julukuun numerssa, mutta kuten sen alkuperäinen nimikin,»asemiehen shakkipas», san, kirja n syntynyt eräänä renkaana armeijan shakkitiminnan ketjussa. KILPAILUTOIMINTA. Vuden syksystä lähtien n armeijan shakkikilpailutiminta nusemistaan nussut. Suurimmista turnauksista vat TK-miehet saattaneet julkisuuteen sekä tulksia että näkemyksiä, mutta täydellisyyden vuksi sallittaneen seuraava yhteenvet, jka sekin jättää runsaasti aukkja etenkin alempien prtaiden runsaslukuisten kilpailujen ja ttelujen khdalle. Suurista kilpailuyksiköistä Merivimat ennättivät ensiksi ratkaista mestarikysymyksensä pelattiin Helsingissä Merivimien mestaruusturnaus, jhn sallistui 0 pelaajaa yhtä mnesta pienemmästä kilpailuyksiköstä. Edustettuina livat näin llen suunnat Phjanlahdelta Laatkkaan asti. Kilpailussa nudatettiin Mnradin järjestelmää, jnka mitteettmalla avulla selviydyttiin 7:llä kierrksella nrmaalin :n sijasta. Kilpailua kävi seuraamassa kenraali VaI v e. - Tulkset: ) kapt. M. La i saa r i 6 (7:stä), ) vänr. H. VaI van n e 5 /, ) vänr. H. W a r d /, -5) -Iuutn. F r. R. Si n i n e n ja kers. K. K i v i /, 6-8) luutn. H. e ari s s 0 n, luutn. A. Hän n i n e n ja alik. H. Li n d r 0 0 S, ) vänr. E. B r 0 the r u s, 0) alik. V. H e s t r ö m / pist

2 8 SUOMEN SHAKKI SUOMEN SHAKKI 8 Osviitaksi - tai harhaanjhtami ~cksi! - esitämme pelatun jatkn: 8. - h5. KM g6 0. Kb5 Kf8. Ka6 f5. e5 g5. hxg5 h. d5 h 5. gxh f 6. Kb7 f 7. d6 f 8. d7 fld. d8dt Kg7 50. Df6t musta luvutti. Vastaukset n lähetettävä pelisastn timittajalle (R. K r 0 g i u s, P.Hesperiank. C, H:ki) mennessä. Perusteluanalyysien ei tarvitse lla mitään maratnsellaisia. Runsasta santta tivtaan! Merivimien mestaruutta ratkaistaan. Lähinnä peli alikers. V. Hell. ström-vänr. E. Brtherus, tisena vasemmalla luutn. Fr. Sininen. Tak;ana keskellä' istuu turnausjhtaja maj. A. Rautavaara, hä'nestä' ikealle alik. O. Kaila Mestarin»työnäytteenä» lkn seuraava asema peli, jssa mustan stilaanuhraus. siirrssa sittautuu niin nnistuneeksi, että valkean»li tettava erikisrypyt käytäntööm>, kuten Laisaari pelin jälkeen sattuvasti sani.,. Kuningasintialainen pulustus. Kap!. M. Laisaari. Luu!n. A. Hänninen.. d Rf6. c g6. Re Lg7. e Le d6 6. f Rbd7 (6. - e5!) 7. Dd e5 8. d5 Re Re8 0. M f5. h5 f. LXc5 dxc5. hxg6 hxg6. Df Dg5!? 5. DXc5 Tf7 6. Rh LXh 7. TXhLf8 8. Dgl RfS. Kbl Rh5 0. Ld b6. Dh, Le5. Tfl a6. Re Le. Th Kg'7 5. Tg DM 6. Thl Th8 7. DM Tf6 8. Tg5! Rg (8. - Te8?. DXh5) DXh6t TXh6 0. TXh6 KXh6. TXe5 RXe (Hum. eriväriset lähetit.). LXe Tf7. c5! - (Tekee valkean a-stilaan valtiksi.). LXc5. LXa6 Te7 (Viimeinen, jskin riittämätön, yritys tasapelin hyväksi.) 5. TXe7 LXe7 6. Kc Kg5 7. Kd Kf6 (Tai 7. - KM 8. e5!) 8. Kc Ke5. b Kd6 0. Lb7 Lf6. LeS. Keskeytysasemq, jssa musta ktianalyysien jälkeen luvutti. - Humautukset O. Kailan. Unkarilaisessa pelissä vänr. H. W a r d-kers. K. K i v i syntyi sangen mielenkiintinen stilaslppupeli, jnka tutkimisen jätämme lukijillemme jälleen pienen kilpailun mudssa, jhn P u 0 l u s t u s vi m a i n Vii h d y t y s t 0 iim i s t 0 n lahjittanut 00 mk palkinniksi. Mustan siirt. Miten asema n arvsteltava(val~ kean vitt, tasa~ peli vai mustan vitt)? Analyysikilpailu Aunuksen mestaruuden ratkaiseminen vaati paljn esitimia ja lujia karsintja. Sellainenkin ihme sattui, että j suhteellisen alhaisessa prtaassa kaksi shakkimestaria, luutn. E, C a n d li n ja stm. K. BI m b e r g, jutui kilpailemaan vitsta. Tulksena li jaettu l.-. palk pisteellä. Prrasta ylempänä»kant» sittautui ylivimaiseksi vittaen turnauksen / pisteellä luutn. Y. Sal h.e i m 0 n k i n (/) sijittuessa ennen stm. Blmbergia (). Sitten seurasiv~t: ) vänr. V. Li g n e 0 /, 5) vänr. Y. R e p 0, 6) kers, 0 k san e n 8 /, 7) kers. Ke k k 0 n en 7 /, 8) kers. R ä s ä n en 6 /, ) vänr. K a u k 0 v a t a 5 /, 0) luutn. Le h m u s. 5 jne. Osanttajia li kaikkiaan 5. - Pelinäytteenä mestarien välinen miniatyyri. 0. Kuningasgambiitti. Pelattu... Slm. K. Blmberg. Luul. E. Candlin. J.. ')., e-e '-f llgl-n: cxd!) Rbl-c Lfl~e d-d e7--e5 e5xf d7-d5 Rg8-f6 Lc8--g Rf6Xd5 Rb8-c6 RcXd5? Oikein lisi llut Kuningasgambiitin valinta parempikuntista vastus:tajaa vastaan epännistuu tällä kertaa suuresti. 8. Dd8Xd5. LclXf 0. c-c. Dd-d? Dd5-e! Vrt. edelliseen humautukseen. Peräytyminen lähetillä n surkea pakk. Näin paljn vi jnkin vaivaisen tempn häviäminen (=mitittu R-vaiht) saada aikaan Td8Xd!! Aita»Kanta», mutta, kuten kapt. E. Böök n humauttanut, ennen pariinkin tteeseen pelattu uhraus.. RfXd Rc6Xd. cxd Lf8-b! Sittenkin! Valkea menettää D:n ja halun jatkamiseen LMXd 5. LeXgt antautuen samalla. Humautukset O. Kailan Kenttälehtien shakkipalstasta.

3 8 SUOMEN SHAKKI SUOMEN SHAKKI 85 Lpputurnaus suritettiin Äänislinnassa 6 miehen vimalla. TulslueHel: -} luutn. E. C a n d li n ja stm. K. BI m b e r g, ) kers. A. A h s ted t, } krpr. K. E. La g e r s t a m 0/, 5-6} luutn. Y. Salheim ja vänr. V. Lignell 0, 7} alik Karppinen, 8) stm. VaI t 0 n e n 7 /, } luutn.,h e i k k i ne n 6/, 0} st.virk. S ii m e s 6, } stm. En g s t r ö m 5 /, } stm. San d s t r öm 5, ) kers. H a i kai a /, } maj. N h r s t r ö m, 5} luutn. Tae, 6) alik. K a i 0 n i em i pist - Samalla suritettiin jukkuekilpailu, jnka vitti vakuuttavasti»v eka n» jukkue (Candlin, Blmberg, Salheim, Lignell) 6 pist., sitten»a ura» /,»S u k u» 5 ja»k 0 n t ula» / p. Uusintattelu mestaruudesta suritettiin sellaisin ehdin että vittajaksi julistetaan se, jka saavuttaa kahden pisteen etumatkan: Ensimmäisen pelin vitti luutn. Candlin, mutta tisessa stm. Blmberg tasitti. Kun vielä klmas ja neljäskin peli päättyivät turkulaisen vittn, kruunattiin Aunuksen ensimmäiseksi shakkimestariksi stm. K e i j 0 Blm ber g. Kesäkuussa t<eltiin Rukajärven suunnan mestaruudesta, jnka vänr. B. B red s t r ö m musertavan ylivimaisesti tti nimiinsä saavuttamalla maksi~itulksen 8 pist Muut tulkset: ) kapt. V. M i e t t i n en 5 /, ) vanr. P. Li e s k a 5, ) luutn. E. Li n d b ä c k 5, 5) vänr. R. Hu k k a n en /, 6) luutn. K. SalI av " 7) vänr. H. P et te r s s 0 n, 8) vääp. A. K i v e I'ä /, ) vänr. J. S yr j ä n en (jutui keskeyttämään 5. kierrksen jälkeen) piste. Seuraava peli esittää erinmaisen nnistuneen pelinlpun.. Ranskalainen peli. Vänr. B. Bredström. Vänr. P. Lieska.. e e6. d d5. Rc LM. e5 c5 5. Ld Rc6 (5. - Re7!) 6. Rb5 LXdt 7. DXd RXd 8. Rd6t! Kf Re7 0. g Rg6. f Rc6 (. - f6!). Rh f6. Ld fxe5. fxe5 RXe5 5. Dft! (Vitsinä 5. - Df6 6. DXc5 vittisin uhkauksin.) 5. - Ke7 6. Rb5 Db6 7. Rc DM (7. - Ld7!) 8. Rf Kd7. RcXd5! Dd (Js. - exd5, niin 0. RXd5 valtavin hyökkäysmahdllisuuksin.) 0. DM Ke8. J.Jb5 De. De7=!:. Yllättävä ja prblemaattisesti puhdas mattiasema ansaitsee man kuvin: Humautukset O. Kailan. Stm. T. Saln vittaman Kannaksen mestaruusturnauksen selstus ja kauneuspalkintpeli livat julkaistuina Sumen Shakin maaliskuun numerssa. Siispä tällä kertaa vain eräs harvinaisen krrekti tasapeli ja sekin pitemmittä puheitta.. Bg-intialainen pulustus. Kannaksen mestaruusturnaus,. kierrs d Rf6. e e6. Rf Lbt. Ld De7 5. g Rc6 6. Lg LXdt 7. DXd Re 8. Dc DMt. Rc f5 0. Db Rd6. Tel DXb. axb Tb8. d5 Ra5. Rd b6 5. dxe6 dxe6 6. M! RaXc 7. RXe RXc 8. Rb5 Rd6!. RXa7 Lb LXg. KXg Tb7. Re6 b5. Tfdl 0-0 <IJ. Re5 Ta8 5. Tc6 Kf8 6. Tdel Taa7 7. Rd7t Ke7 8. Rc5 Tb6. TXb6 exb6 0. Rd Re. f Te7. Kf Td7. Te Ta7. b Rd6 5. Re5 Ret 6. Kg Kf6 7. Tc8 Rd6 8. Tc6 Re. TXb6 Ta 0. Tb7 Rd6. Td7 TXet. Kf Td. Ke Td5. Ta7 h6 5. Rd7t Kf6 6. Rf8t tasapeli. Vanhassa shakkikeskuksessa Viipurissa ei sdankaim aikana le unhdettu Ca'issan palvntaa. Karsintakilpailujen päätteeksi pelattiin j nin vusi sitten turnaus Viipurin varuskunnan mestaruudesta parhaiden tulsten llessa: ) alik. A. D u n der 7 /, ) lääk.maj. H. R e n k 0 ne n (ent. Streng) 7, ) krpr. T u u h a 6 /, -5) luutn. He p 0 r a u t a ja ylik. H 0 m e r u s 5 pist jne. Sittemmin n Viipurin siviilishakkitimintakin herännyt henkiin (vrt. SSh. / S. 6). Keltaisen rykmentin ensimmäinen mestaruusturnaus keväällä herätti suurta humita, sillä :n santtajan karsittua 5 pelaajaa lpputurnaukseen alik. H. Li n d r 00 s päätyi tässä tasatulkseen stm. T. Saln kanssa (mlemmilla / pist.). Kahden pelin uusintattelukin päättyi tasan, mutta seuraavan: ratkaisevan pelin alik. Lindrs hyvan pelin jälkeen vitti. Lpputurnauksen muut pistemäärät: ) stm. H. VaI t 0 n e n, -5) luutn. E. Li n dr 0 0 s ja alik. T. Li n t e r v 0 /...,.. Tämänvutisen mestaruusturnauksen suhteen viittaamme SSh:iin / S. 7. Eräs shakillisesti valveutuneimpia yksiköitä n varmaan 50, jssa tavallisten turnausten hella n pelattu kerta kuussa mielenkiintisia neljän parakin välisiä 5-miehisten jukkueiden tteluja yksikön lahjaksi saamasta»j y v ä s k ylä n M a j a s ta». Mieskhtaisesti parhaita n llut vänr. P. K a r vn en. Ottelu Meriv.E-Tur.LA pelattiin ensi kerralla Turussa. Jukkueet livat 5-miehiset, ja jkainen pelasi jkaista vastaan. Meriv.E vitti vakuuttavasti numerin 5 /-. - Henkilökhtaisen kilpailun parhaat livat kers. K. K i v i 7 / (:stä), st.virk. C i a n der 7 /, krpr. HI 0 p a i ne n 7 (kaikki Meriv.E:stä), luutn. Si n i n e n 6 ja pursimies V u 0 r e n pää 5 / (mlemmat Tur.LA:sta). Tur.LA:n mestaruuden vitti luutn. F r. R. Si n i n e n maksimitulksella; vitti vastaavan kilpailun krpr. K. N i e m elä. Ottelu

4 86 SUOMEN SHAKKl ratkaisee tämän vuden mestaruuden. Samanaikaisissa jukkuetteluissa edellämainittujen edustama jukkue n mlemmilla kerrilla vakuuttavasti vittanut. Vänr. H. W a r d n saanut palveluspaikissaan RT:ssä shakkitiminnan hyvin vilkkaaseen käyntiin: turnauksia, simultaaneja ja tteluja, jpa kerran puhelimitse 0-miehisten jukkueiden välillä! Rykmenttinsä mestaruuden vänr. Ward syksyllä vitti maksimitulkseua 5 pist Muut: ) alik. K. Mun k b ei' g, ) tkm. E. S j ö hi m, ) luutn. P. Le i. v 0 /, 5) luutn. L. Len g eri, 6) kers. A. B a eki u n d 0 pist It.-miesten shakinharrastus n etenkin Helsingissä ja Ktkassa 'llut vimakasta. Huippukhtina vat lleet lo-miehisten jukkueiden vimainmittelyt tulksina.. Ktkassa Helsingin 6- vitt ja julukuussa Helsingissä, jssa pelattuun klmistteluun myös Viipurin jukkue sallistui, samin Helsingin vitt Ktkan llessa tinen ja Viipurin pitäessä perää. Primi inter pares vat lleet Helsingissä luutn. Y. P 'e n tt i n e n ja stm. P. K a taj a m ä k i, Ktkassa luutn. S. SaI m i O. - Tässä yhteydessä spii mainita.5. suritetusta ystävyysttelusta, jssa Ballistisen timistn vahva jukkue (vänr. P imi ä, kers. A n del i n, alik. P en t i k ä i n e n, st.virk. Kaj a maa, krpi'. Ne van Iin n a, vänr. SaI m i 0, st.virk. A i r 0 l a ja luutn. K u r e n n i e m i) vitti Helsingin it:n edustaj8.t,,~knaista 6-. Päätämme tähän pakstakin epätyhjentävän luettelmme. Illla tdettakn, että Sumen Shakki n uudelleenilmestymisensä alusta alkaen kiinnittänyt suurta humita armeijan shakinharrastukseen, ja sen palstilta n, kuten pari edellällutta viittaustakin n sittanut, jatkuvasti seurattavissa armeijan nykyinen shakkitiminta. Lpuksi humautettakn siitä pikkuseikasta, että stilasarvjen suhteen n edellä seurattu tapahtumien aikja, ja siitä suuresta asiasta, että kilpailujen järjestäjät entistä tehkkaammin timittaisivat tulksia, uutisia, pelejä ja muuta materiaalia Kenttälehtien shakkipalstalle, site S h a kk i p a s t a, 7. K p kj 0, jta kautta ne saatetaan julkisuuteen. Stamme aika ei le ainastaan histriallisesti, vaan myös shakkihistriallisesti, antisaa aikaa, sillä armeijassa tdella pelataan paljn shakkia. Alik. 0 s m 0 Kai a. Rin t a ma s hakinh'ar r,a st aj i en pulesta Sumen Shakki kiittää seuraavia lahjittajia rintamalle ja stasairaalihin lähetetyistä lehden numerista: Helsingistä: Jhn Nurminen Oy., K. F. Pur miehen Kirjapain Oy., Bre Westerlund; Srtavalasta: Karjalan Kell- ja Kultatavarainliike; Vaasasta: Emil Krkeamäki; Sieltä jstakin: alik. H. Lindrs. SUOMENSHAKKl 87 PELI- JA SOMMITELMAOSASTO T imiffaa RAGNAR KROG/US, Helsinki, P. Hesperiankafu C aw Analyysikilpailu Ahlstedt - Lagerstam Sumen Shakin julukuun numerssa julistimme pelin n: (A. Ahlstedt-K. E. Lagerstam) yhteydessä seuraavan aseman analyysikilpailun: Häviääkö siirlvurssa leva musta vai ei? Vastaus n epäilemättä, että musta ei häviä. Yksinkertaisin tasapelijatk n A. G. 0 j ase n esittämä 6. - DXgt 7. hxg (Js 7. KXg, niin 7. - TXdt.) h5!! (Eikä 7. - h6? 8. Te7! TXd. TXc7 a5 0. b b6. Tc6 ja valkea vittaa.) 8. d5! (Tai 8. gxh5 TXd jne. taikka 8. Te7. Espanjalainen neliratsupeli Wasa Schackklubb'in julu- ja uudenvuden turnaus -, 5. kierrs. O. Kinnmark. B. Ekenberg.. e e5. Rf Rc6. Rc Rf6. Lb5 Lb 5. Rd5 La5 (Vahvempi jatk lisi 5. - RXd5 6. exd5 e!) 6. TXd. TXc7 TXgt jne.) e6!. dxc6 bxe6 0. Te7 (Vaihteht: 0. Te6 TXb. TXc6 TXa sekä. - Tc jne. tasapelein.) TXb. TXa Tb ja tasapeli. Tämä saa palkintsatasen. Myös 6. - Dd8! jhtaa tasapeliin, jsta vakuudeksi pari muunnelmaa: a) 7. e5! h6! (Ei esim TXb? 8. Te7! Df8. Df5! Dg8 0. De5 ja valkea vittaa.) 8. Dg6 Dg5t. DXg5 hxg5 0. Te7 Tdt! helpin tasapelein; b) 7. Te5! Tdt! (Eikä esim g6 8. De Df6. Te8t Kg7 0. De7t! Df7!. De5t Kh6. Det g5. Te6t Kh5. Te5 jne.) 8. Kg Tdt. Khl g6! 0. De Df6! ja tasapeli valkean kuninkaan nnettman aseman takia. Paljn asemaan kätkeytyvää mielenkiintista samin kuin siirtvaihdt n jätettävä käsittelemättä, mutta susittelemme tilannetta vie~ läkin tarkastettavaksi d h6 8. h d6. Re Re7 0. g - (Hyökkäyspelaajalle tyypillinen siirt. Hän haluaa sijittaa ratsun f5:een ja ratsun lyömisen jälkeen avata g-linjan kuningashyökkäystä varten.) 0. - e6. La Le7. Rf5 d5. De Kh7. Khl Rfg8 5. Tgl g6 (Hulellisten valmistelujensa jälkeen musta tiv vihdinkin vpivansa karkit-

5 88 SUOMEN SHAKKI taa kiusallisen ratsun. Seuraava smmitelma tulee varmasti yllätyksenä mustalle. 6. LcXh6! Js 6. - RXh6, sekä 8. RXh6. 7. g<xf5 8. Rf-g5t. De-h5 0. Rg5-e6! g6xf5 niin 7. Rg5t Rg8Xh6 Kh7-h8 Re7-g8 Jälleen kaunis käänne. Siirt 0. - fxe6 ei käy, kska seuraisi. TXg8t \KXg8. Dg6t Kh8. DXh6t ~g8. Tgt Kf7 5. Tg7t Ke8 6. Dg6t ja matti seuraavassa siirrssa. 0.. Re6Xf8. exf5. Tg-g5 Dd8-f6 Lc8Xf5! Ta8Xf8 Lc7-d8 Musta näyttää välttyvän pahimmalta myrskyltä pelaamalla. - Re7, esim.. Tag Tg8 5. Tg6 TXg6 6. fxg6 Kg7 7. gxf7t Kf8 jne.. Ta-g Kh8-h7 5; c-c Ld8-b6 6. Tg-g e5-e 7. dxe d5xe 8. La-b! e-e. Tg5-g7t Kh7-h8 Trnin lyömistä seuraisi Dg5t ja f5-f6 mustan häviöksi. 0. Tg-g6! Df6Xg6.~ Eikä fxg6. TXg8t jne.. Tg7Xg8tl Tf8Xg8? Tässä mustalla li seuraava mahdllisuus tasapeliin:. - DXg8.. DXh6t Dh7. DXf8t Dg8. Dh6t Dh7 5. DXh7t KXh7 ja eriväriset lähetit takaavat ik.ein pelaten tasapelin valkean kahden stilaan ylivimasta hulimatta. Mutta musta. li kvassa aikapulassa eikä ehtinyt arviida mainittua lppupeliä. (Hum.: kysymysmerkkiä ei alkutekstissä le.). fxg6 TXg6. fxe Kg7 (. LXe kumutuu siirtn. De5t ). Lc Te6 5. Dg5t Kf8 6. Le Rg8 7. Df Rf6 8. Lf LXe. Db8t Kg7 0. DXb7 Lf. DXa7 Tel +. Kg Tb. LXc6 TXbt. Kf Lb8 5. Dglt Kh7 6. Dg5 musta ylitti miettimisaikansa. Hänen asemansa li muuten j, kestämätön. Tämä kmea peli sai ensimmäisen kauneuspalkinnn. Arvstelulautakunta ei le katsnut sen vähentäneen valkean surituksen arva, että mustan paras pulustustapa lisi jhtanut remissiin. Vaikka vastaavissa tapauksissa säännönmukaisesti n pidettävä heikkutena sitä että uhraussmmitelma s~ttautu~ ainastaan tasapeliin vieväksi, n tällä kertaa palkittu kauniisti harkittu hyökkäys, jnka uhrauskäänteet tapahtuivat enemmän vaistn kuin tarkan laskennan perusteella lisihan kaikkien seuraamuksien laskeminen llut ylivimaista jkseenkin jkaiselle mestarille. Ilman rhkeutta ja yritteliäisyyttä shakkikirjallisuudestamme puuttuisi useita kauneuspelejä! Humautukset Tidskrift för Schackista. SUOMEN SHAK:KI 8 S 0 M M I TEL M I A ~_----! A. Järvinen V. Säilä H. Söderström (siirr.) 6 HYS:n 0-vutisjuhlaturnauksessa.. H. Söderström yllätti A. Järvisen, katselijat ja itsensäkin smmitelmalla, jnka visi tsikida vaikka»mrphyn henki elää vielä». Peli jatkui: 5. Tc-c7!! Kf8-e8! (Muunnelmia: 5. - LXgt 6. DXg RXg 7. TfXf7t Ke8 8. Tce7:f; 5. - Td7 6. TXd7! jne.; 5. - f6 6. TXb7! fxg5 7. Dh5 Td7 8. TXd7 DXd7. DXg5 vittaen taikka 6. - RXe 7. RXe6t Ke8 Lg6:f.) 6. Rg5Xe6!! RfXe6 (Hum. käänne 6.-fXe6 7. Dh5t!!) 7. Tc7Xb7 Td8-d7! (7. - Ta7 saa vastaukseksi 8. TbXf7! TXf7. Lg6 Tdd7 0. Dh5 Rd8. LXf7t! RXf7. e6 ja valkea vittaa.) 8. Tb7Xd7 DdXd7. Lh7-g8! Re6-d8 0. De-h5 Dd7-e7. Dh5-h8 De7-f8. e5-e6! f7-f6 (Tai. - RXe6. LXf7t Ke7. Dh! jne.). Dh8-h5t Ke8-e7. Dh5-c5t Ke7-e8 5. Lg8-f7t! musta antautui, sillä kun 5. - RXf7, niin 6. Dc6t ja 7. Dd7:f. 7 P. de Lange. pöydän ttelupelissä A. Visa (Pasilan Knepaja)-V. Säilä (Valtin Lentknetehdas) 5.. Tampereella mustan. siirt li llut Lh7-e, jka häviää upseerin: 5. Rd5-b6! Ta8-e8(5. Dh ei auta, sillä seuraa 6. f! LXf 7. Lf! jne.) 6. TdlXd6! De6Xd6 7. Rb6-c sekä 8. RcXe5. Musta pitkitti peliä. siirtn asti. 8 Eräässä hllantilaisessa v. pelatussa turnauksessa syntyi pelissä P. de Lange-C. H. van Ginkel kaunis lppu: 8. - Rd7-e5!. Lf-e (Tai. dxe5 Td ja DXf.) Tg8Xgt! 0. KgXg Td8-g8t. Kg-hl Df5-et. f-f (. Lf RXf. De Dg ei muuta asiaa.) DeXe. Tfl-gl Tg8-g t <. valkea antautui, sillä siirtjen. TXg RXf jälkeen h-piste ei le sujattavissa.

6 0 S U"O M E N S H A K K KIRJEPELIOSASTO T imiftaa luutn. FRITZ R. SOININEN, 0. Kpk./8656. Ohjeita kirjepelaajillemme Sumen Shakkiliitn alitettujen mestari- ja II lukan kirjepeliturmiuksien tärkeimmät käytännölliset seikat vat tarkin määritellyt Sumen Shakin julukuun numerssa julkaistujen kilpailusääntöjen 5.-. khdissa. Ajanln kukin pelaaja varmaan keksisi valvntajärjestelmän m<ln ja vastapelaajan käyttämän miettimisajan sekä pelin muistiinmerkitsemiseksi. Turnauksenjhtajana (II lk.) haluan auttaa pelaajia seuraavin hjein. Tivttavasti jkainen pelaaja kats velvllisuudeks.een heti ilmittaa vastapelaajalleen, kun laskelmien mukaisesti tämän pelissä n ajanylitys dtettavissa. Näin välttyy harhaluul, että vastustaja ei valv pelin ajankulkua, ja peli pysytetään sääntöjen 5. ja. khtien puitteissa. Pelaajan n ilmitettava, millin n saanut vastapelaajansa siirrn ja millin n siihen vastannut sekä päivinä käyttämänsä miettimi~aika. Pelaajan n hyvä liittää pelistä pitämäänsä pöytäkirjaan humautuksia. Js hävinneellä n pelipöytäkirjassaan terialle arvkkaita havaintja tai muuten mielenkiintiset analyysit, hänenkin n syytä lähettää pelipöytäkirjansa viipymättä pelin päätyttyä turnauksenjhtajalle. Pelissä syntynyt kirjeenvaiht (kirjekurineen) n säilytettävä mahdllisten erimielisyyksien selvittämiseksi. Pelaajan, jka tarvitsee lmaa, n pyydettävä sitä turnauksenj htaj alta. Hyväksytyn lman saatuaan pelaajan n viipymättä ilmitettava siitä vastapelaajilleen. Myönnetystä lmasta mainitsee turnauksenjhtaja Sumen Shakin kirjepelisastssa.. Kirjepelaajalle välttämätön kirjanpit käy yksinkertaisesti ja vähällä vaivalla seuraavan malliesimerkin mukaan, vaikka muitakin käyttökelpisia järjestelmiä n: Valkea: (kirjanpitäjä itse) - Peli n:. Englantilainen peli. Musta: jht V. Hakanen, Kerttulink., Turku RgS-f6[6.. I I Hakasella lmaa Rbl-c e7-e aikana '. I [ g-g d7- d5....,.. cxd5 6.. I 6.' i SUOMEN SHAKKI Sarakkeiden selstus: ) siirtjen järjestysnumert, ) valkean siirrt, ) mustan siirrt, ) lähettämieni siirtjen päiväykset (pstileima), 5) siirtjeni vastapelaajalle saapumispäivät, 6) käyttämäni miettimisajat (=aika edellisen rivin 8. sarakkeesta a. rivin. sarakkeeseen päivinä), 7) vastapelaajani siirtjen päiväyks.et (pstileima), 8) vastapelaajani siirtjen minulle saapumispäivät, ") vastapelaajan miettimisajat (=aika a. rivin 5. sarakkeesta saman rivin 7. sarakkeeseen päivinä), 0) humautussarake. Esimerkistä humaa, että pelaajat asuvat hyvin lähellä tisiaan, sillä psti heidän välillään kulkee yhdessä tai kahdessa päivässä riippuen kirjeen (krtin) pstiinpanajasta. Humautussarakkeeseen merkitään lmien lisäksi ajanylitysilmitus, kskipa se vaikka em ennakkvaritusta, vurkauden siirrndtusilmitus, mahdttman siirrn ikaisupäivämäärä, peliä kskevat tereettiset humautuksiet jne. Siirrn dtusta kskeva valvnta tapahtuu varmimmin ja vaivattmimmin.. siten, että jkaiselle vasta pelaajalle laaditaan nimikrtii, esim. Luutn. H. Ward vieressä levan mallin mukaisesti. Krttiin merkitään aina se päivämäärä, jna vurkauden dtusaika menee umpeen. Siirrn, jhn krttiin merkit yltä pelaajalta dtan vastausta viimeistään.., len lähettänyt hänelle 7.. ja laskenut pstin", kulkuun päivää. Näin päivätyt krtit pidetään aikajärjestyksessä, jten tarkkailukäsittely sujuu helpsti ja npeasti. Vastauksen tultua säännölliseen aikaan vedetään viiva vanhan päiväyksen yli. Ja seuraavan man siirrn lähettämisen jälkeen tehdään uusi päiväysmerkintä jälleen dtettavaa vastausta varten. Tivttavasti edellälevat hjeet vat hyödyksi kaikille kirjepelaajille niin käynnissä levissa turnauksissamme kuin muissakin kirjepeleissä. Luutn. F r i t z R. Si n i n e n. Kirjeturnaajien humin. Mestarilukka: V. Hakasella n llut lmaa aikana vrk., - H. Wardin arv n nykyisin luu t n a n tt i. II lukka: R y h m ä : N: n kap tee n i P. Hnkanen,. K P k./57. - Ryhmä 6: L. Karinpään uusi site n K a taj a nkankatu 7 B 8, Helsinki. -Ryhmä 7: N: n ylik.. U. Sum ala i n e n,. Kpk./ R y h m ä 8: N: n krpr. U. SaI m i7 n e n,. Kpk./86.

7 SUOMEN SHAKKl UUTISOSAsr Timittaa ALTTI SALOlLA, Jyväskylä, Lunnet;ärvi Helsingin Shakkiliift Helsingin Shakkiliitn vusikkuksessa.. valittiin uuteen hallitukseen puheenjhtajaksi A. Hinds, varapuheenjhtajaksi V. Lamminah, sihteeriksi P. O. L u n d s t r ö m, rahastnhitajaksi A. G. 0 jan e n ja jäseneksi A. G u s t a f s s 0 n, varalle R. N i e m i ja K. M a r t t i n e-rl. Liitn timintahjelmaan kuuluu m.m. Helsingin mestaruusturnauksen järjestäminen ensi syksynä. '( } i SUOMEN SHAKKI kerännyt 8 santtajaa. Parhaat: ) J. Kanerv 6, ) E. Syrjälä /, ) V. Virtanen, )"h Karsikkniemi pist Tiedittajamme Jussi Kanerv kert, että Lapuan Shakkiseuralla lisi tulssa tavattmasti nuria pelaajia, mutta j usean vud n esiintynyt h";'neistpula n suuresti haitannut seuran timintaa. Turun Työväen Shakkikerh Turkulaisista shakkikerhista viime aikina timeliaimmin timineen Turun Työväen Shakkikerhn kevät-lukkaturnausten tulkset tunnttain päättyneessä ttelussa livat: -. lukka: ) F. Se e n i u s 8 (0), ) O. A h 0 8, ) V. K a Iln en 7 /, -5) V. Ki v i s t 0 ja U" R u u s kanen 7 pist.;. lukka: -) H. Lindrs ja E. Salmi 6 (7) ja ) V. Ra m e 5 / pist Seuran mestaruuden vitti Selenius, jka samalla kritettiin. lukkaan. Muita krituksia: O. Alh. lukkaan, H. Lindrs, E. Salmi ja V. Halme. lukkaan. Seura n timinut säännöllisesti, 'vaikka sen jäsenistöstä n. 80 Ol n siellä jssakin. Näille menevät terveiset yllälevan uutisen välityksellä. Srtavala-Mafkaselkä Srtavalan ja Matkaselän välinen ystävyysttelu pelattiin Srtavalassa.. Srtavalan Shakkikerhn timiessa isäntänä. Ottelu li -kierrksinen päättyen ensimmäinen kierrs srtavalalaisten vittn tulksella 0 /- / pist sekä tinen samin tulksin -. Lpputuls li siis Srtavalan Shakkikerh / - Matkaselkä 5. Uusintattelussa Matkaselässä.. Srtavala vitti ensimmäisen kierrksen luvuin 8-7 ja tisen - eli kk ttelun -. Lapualla n furnattu Julun edellä alkanut Lapuan mestaruusturnaus, jhn sallistui pelaajaa, päättyi parhaiden khdalta seuraavasti: ) A. K a r s i k k n i e m ilo, ) Y. H 0 n kai a 0,. ) E. S y r jäi ä 0 (uusinta ratkaisi), ) J. K a n e r v 0, 5) V. Vi r t a n e n 8 pist Välittömästi sen jälkeen alitettu Paav Vltin muistturnaus VI li Ottelu Äänislinna-Karhumäki täydessä käynnissä. Lähinnä Aunuksen mestari stm. K. Blmberg (valkeilla) ja Työ'väen Shakkiliitn mestari krpr. M. Rantanen. Blmbergin vieressä vänr. V. Lignell Äänislinna-Karhumäki Pitemmän ajan suunnitteilla llut seurattelu Aänislinnan ja Karhumäen shakkikerhjen välillä pelattiin Aänislinnassa... Hyvin tasaväkisen kamppailun vittajaksi selviytyi Aänislinnan jukkue, tulksien llessa 6 /-5 /, Henkilökhtaiset tulkset (pöytäjärjestyksessä): K. Blmberg./Z -/ M. Rantanen, V. Lignell 0- A. Fred, Hellevaara -0 T. Ylital, Haik /_/ E. Heinnen (prblemisti!), Välilä 0- Hnkanen, Kalli -0 Lehtne~, V. Heikkinen /, Vurtama, Teeriah 0- Erikssn, Aminff -0 Pentikäinen, Laine -0 Lindhlm, Salminen 0- Vurinen, Karjalainen -0 Lehtinen. Alik. A. Dunder rykmenttinsä mestari Alik. A. D u n der n vittanut rykmenttinsä mestaruuden maksimitulksella pist Muiden pistemäärät: ) luutn. Hei n 0 n e n /, ) ylik.

8 SUOMEN SHAKKI H 0 me r u s 7, ) ylik. J u t s i 6 /z, 5-7) luutn.l av n en, luutn. Ju vn en ja krpr. P a ala n n e 6, 8-) luutn..;l i ukk 0 n e n ja stm. Kskinen, 0-) vänr. Nuranen ja stm. Hakkarainen, ) ylik. I n k 0 v a a r a O. Klmen Kannaksen Kukkaajien shakkimestaruus K.K.K:n shakkimestaruus ratkaistiin Eri yksiköissä käytyjen karsintjen perusteella li kilpailuun valittu 0 pelaajaa. Kilpailusta mudstui erittäin tiukka ja jännittävä ttelu. Vielä viimeisen kierrksen alkaessa li neljällä pelaajalla mahdllisuus mestaruuden saavuttamiseen. Tunnettu viipurilainen lukkapelaaja, maj. H. K a ta s selviytyi vittajaksi. Tulkset: ) maj. H. Katas 7/, ) stm. V. T ii i kai n e n 7, ) kers. Erikssn 6/, ') stm. Gylden 6, 5) st.alivirk. M'iesknen 5, 6) stm, Ny g å r d /, 7) kapt. T r ä s km a n /, 8-) luutn. Te r h 0 ja stm. F r i u n d, 0) luutn. A h t 0 a / pist ~ Rutsin kuulumisia Rutsissa n shakkielämä rauhanmaisen vilkasta. Lujia turnauksia ja suurtteluja n talven mittaan pelattu useita. Tsin Rutsissakin valmiuspalvelus sillin tällöin n estänyt jtakuta huippupelaajaa sallistumasta jhnkin kilpailuun, mutta enimmäkseen v.at silmäntekevät lleet yllättävän halukkaasti mukana. "Upsala Nya Tidning»-niminen lehti n lahjittanut upean kiertpalkinnn, jnka viisi kiinnitystä saanut s'aa makseen, U p sai a ali mä n na se hae k s ä s k a p'in ja tukhlmalaisen Wa sas c hae k k u b b'in, mm. E. Lundinin ja G. Stltzin seuran, välisiin jukkuetteluihin. Ensimmäinen yhteentt Upsalassa.. päättyi isäntien ylivimaiseen -7-vittn pääasiassa jukkueen tasaisuuden takia. W a sas c hae k k u b b'in tavanmukaiseksi tullut julu- ja uudenvudenturnaus pelattiin Tukhlmassa seuraavin tulksin: ) F. E k s t r ö m 7 /, ) S. L u n d h 0 m 7, ) O. K i n: n m a r k 6, ) G. S ti t z 5 /, 5-6) B. E ken b e r g ja K. S k ö d /, 7-8 S. Li n d q ui s t ja Z. N i ss 0 n, ) A. B e r g q v i s t /, 0) L. Li n d b er g pist - Vutta aikaisemmin Ekström ja Lundhlm jakivat.-. palkinnn, nyt äärimmäisen tereettisesti ja tieteellisesti pelaava Ekström selviytyi häviöittä yksin vittajaksi. Tri Lundhlmin pelitapa n sen sijaan hyvin yritteliästä ja reipasta, mutta hän säännöstelee erittäin hunsti miettimisaikansa käytön. Gööteprin Kinnmark n tunnettu smmitelmistaan, mutta tällä kertaa hän pelasi myös varmasti. Stltzin ja Rutsin tsin harjittelemattman mestarin Ekenbergin sijitukset tdistavat kilpailun kvuuden. Vielä mainittakn, että turnauksen kauneimman pelin (kts. peli n: ) palkint li 75 kr. vittajalle, 5 kr. hävinneelle, ja että kierrksilla.,., 6. ja. li ma kauneuspalkintnsa. Tämänvutinen T u k hi m a n mestaruusturnaus pelattiin maalishuhtikuussa. Mestaruuden vitti nuri ja lupaava E. A r n i n d 7 / pist SUOMEN SHAKKI 5 LOPPUTEHTAVAOSASTO --. Timittaa VISA KIVI, Helsinki, Lauttasaari. Ofavanfie 5-7 B I 6 Krpr. U. Laih,. Kpk. Ensipains Valkea vittaa 7 Allan Hurtig, Rutsi Ensipains Valkea vittaa Tämän numern lpputehtävien ratkaisut n lähetettävä sastn timittajalle mennessä. Ratkaisut lpputehtäviin n:l 7 ~ 8 Tapani Sarva, t -0. p. S.Sh.liitt, Valkea vittaa N: 7 (K i vi):. Rd8 Rc5t. Kb h. KXc5 hld. Rc6t Ka8 5. LXa6= tai 5. Kb6 Dgt 6. KXa6 Db 7. Ka5=. N: 8 (A h s ted t):. Rct Ke5. ft Ke6. Rb5 Dd8 (DXc. Tet; Db6. Ta6). Ta8 De7 5. Te8 +. N: (K u j ala):. Re8 Kd5. Lf6 e5. Rc7i" Kc5. Ke d5t 5. K Xe5 aldt 6. Ke6 Delt 7. Le5+. Sr:. Rh5. Seuraavassa numerssa ennakktietja käynnissälevasta ratkaisukilpailusta:.~ ~ (6 vitta ja tasapeliä), seuraavina tunnetut tekijät S. Li n d q v i s t ja N. B e r g q vi s t sekä tulkas. Jan s s 0 n. Osittain samanaikaisesti edellisen kanssa pelattiin V ä s t e r m a m s se hae k k u b b'in juhlaturnaus, jka nnistui erinmaisesti. Lpputulkset: -) G. Dan i e s s 0 n ja E. L u n d i n 7 /, ) S. Li n d q v i st 6/, ) E. A r n i n d /, 5-7) A. S j ö s t a m, K S k ö d ja G. S ti t z /, 8-) A. B e r g q vi s t ja A. W eri e, 0) S. Ny m a n / pist - Muita vähemmän viime aikina pelanneet Lundin ja Danielssn vastasivat täysin mainettaan. Lundin selviytyi häviöittä, mutta Danielssn sai tyytyä nllaan vastaleivttua Tukhlman mestaria Arnlindia vastaan. Muista herättää jälleen humita Stltzin vaatimatn sijitus. Liekö syynä llut ruumiillinen alakuntisuus vai pysyväisempi laskukausi?

9 6 SUOMEN SHAKKl TEHTAVJ\OSASTO i : Timittaa LEO V ALVE, Helsinki, Agriclank. B 7 Shakkifehlävien kauneusarvisfa Kirjittanut maisteri A. R a u t a n en. Shakkitehtävien kauneusarvja arvstel"' lessani menen heti»in medias res», s. jaan ne eri ryhmiinsä sen enempää käsittelemättä ~ tehtävien yleisiä kauneusvaatimuksia, kska \ ne vat kaikille pääpiirteissään tunnetut. Klmisiirtiset: Tässä ryhmässä lienee palkinttumarien maku kaikkein mninaisin. Jkaisella prblemistilla n varmaan useitakin esimerkkejä siitä, kuinka eri tavalla samaa tehtävää eri palkinttumarit vat käsitelleet. Räikein esimerkki allekirjittaneella n eräs mallimattitehtävä, jta Berlinin Olympialaisissa ei katsttu julkaisemisen arviseksi edes 60 parhaan jukssa, mutta A. Rautanen jka sai 5. palkinnn tisessa suunnilleen yhtä arvkkaassa wieniläisessä turnauksessa S~~nä tähän lienee llut se, että saksalaiset kiinnittivät suurkilpailussaa~ ~aah~min tehtävän uussaksalaisiin kauneusarvihin eli tehtävän idean Ja ~lheen.:.nahd~.llisimman suureen erikisluntisuuteen. Muut tyylit ja ansiot syrjaytettlln armtta. Tällainen arvstelutapa n tietenkin ikeutettua, js se etukäteen ilmitetaan. Mutta ellei näin tehdä n lunnllista että arvstelun llakseen bjektiivinen täytyy perustua ~auneusmment~ teja mittaavaan matemaattiseen pistelaskutapaan. Ja tällöinkin saadaan usein pulustautua tunnetulla iauseella:»de gustibus nn est disputandum». Jtkut prblemistit vat arvstelun kirjavuuden takia kknaan jättäneet tehtäväkilpailut. Sellainen jhtpäätös n kuitenkin hunsti perusteltu, kska se yleisemmin tteutettuna aiheuttaisi suura hallaa kk pr bleemi tai teelle. Klmisiirtiset vat tyypillisiä ratkaisu tehtäviä. Siirtjen lukumäärä tekee ne riittävän vaikeiksi, eikä mikään kaksisiirtisissa usein tavattava temaattinen hiljaisel le klmisiirtisissa millään tavalla asiallisesti perusteltu, jskaan ei kiellettykään. Eräs päävaatimuksia klmisiirtisissa nkin ~e, että siinä täytyy lla vähintään yksi hyvä ja kunnllinen hukutus, jta ll~~n.. s~. ei.. le mikään taidetehtävä. Jhan nimikin, prbleemi, edellyttää, etta suna taytyy lla jtain prblemaattista. Kaksisiirtisissa se ei le niin ehdttman välttämätöntä siirtjen vähälukuisuuden takia. SUOMEN SHAKKl 7 Til!-en ehdtn vaatimus kskee alku siirta, jnka tulee lla vähintään mitteetn. Liian vimakas tai muuten hun alkusiirt asettaa tehtävän taidearvn surastaan Hamlet-kysymyksen,»llak vai ei lla», eteen. Js nämä kaksi kardinaaliedellytystä puuttuvat, ei klmisiirtista vida pelastaa kri tiikil tä. Idean syvällisyys n lunnllisesti asetettava mutkauneuden edelle. Ideassa n mielestäni aina kiinnitettävä päähumi paitsi alkuperäisyyteen myös persnalliseen lumistahtn. Yksi nerkas pängilöytö ei tätä lumisvimaa vielä sita, sillä tällainen vaikuttava yllätysmmentti tekee hienudestaan hulimatta neutraalin vaikutuksen, ellei tehtävässä le muuta kaunista, eikä sellaista pängia pitäisi yliarviida, niinkuin kilpailuissa hyvin usein sattuu. Hetken hurmi väsyttää pian. Mutkauniisiin mallimatteihin suhtaudutaan eri tavalla, ja kieltämätöntä n, että niihin ajan mittaan jnkin verran kyllästyy. Uusböömiläisyys kettaa pistaa tämän kyllästymisen, ~utta silläkin n 'varjpulena ennenkaikkea se, että tämä suunta usein khtalkkaalla tavalla jutuu kahlitsemaan mielikuvitusta ja ajatuksen syvähenkisyyttä. Mut ja idea vat hunnlainen parivaljakk. Kaksisiirtisissa herättää niiden temaattisuus lunnllisesti suurinta mielenkiinta, ja myönnettäköön kernaasti, että vaikka syvällisyyden puute haittaakin niissä, niin vimakkaasti tteutetut teemat tarjavat kaunsielulle sitä runsaammin taidenautinta. Kun suurta teknillisyyttä vaativ<jt kaksisiirtiset vat kvin mudissa, niin sittaa se, että ajan hengessä filsfiset pyrkimykset vat jääneet enemmän taka-alalle. Suuren kaksisiirtistulvan takia täytynee valitehtävältä j ruveta vaatimaan kahden teeman Yhdist~ttYä tteuttamista. Teemattmilla eli vapailla tehtävillä tuskin n enää suuriakaan mahdllisuuksia päästä tähän kaksisiirtisten taidegalleriaan. Teknillisiin puutteellisuuksiin nähden n vain santtava, että niitä khdellaan humattavasti lempeämmin kuin esim. klmisiirtisissa. Lpputehtävät: On usein ihmetelty, mistä syystä lpputehtävät eivät le saavuttaneet suurempaa susita prblemistien keskuudessa. Osaksi tämä jhtunee - kuten j sanin - filsfisuuden puutteesta ajan hengessä, sillä lpputehtävät vat muunnelmaköyhiä, kankeammin käsiteltäviä ja usein myös liian epämääräisiä taiteelliseen rajitukseen nähden. Kettaa pönkittää lpputehtäviä sillä teksyyllä, että ne paremmin kuin mattitehtävät edesauuavat pelishakkia, n turhaa puuhaa, sillä ensinnäkin kk väite - primitiivisiä lpputehtäviä lukuunttamatta - n pelkkää tiveajattelua ja tiseksi ei le mitään asiallista syytä sekittaa taideshakkia pelishakkiin. Mitä enemmän lpputehtävät lähentyvät mauitehtäviä varsinkin taiteelliseen rajitukseen nähden, sitä enemmän ne varmaan myös saavat kannatusta. Lpputehtävien n vapauduttava lppupelien pitkäveteisestä ja vaikeasti tdistettavasta kalkylinnista ja lähennyttävä»00- gillisten» tehtävien selvempiä linjja. Sellaiset kiinnstavat aina kauneuden palvjaa.

10 8 SUOMEN SHAKKI Esimerkki.tehtävät: n: 6 n hyvä näyte siirtjen kauneudesta; n: 70 sisältää erinmaisen alku~iirrn; n: 7 n selvä ja lgillinen. Kaikki klme n tettu ST:n matrikkelista. 6 Jhn L. W. Lillja Kunn.main. Mr_ genztg. 70 Le Valve Prblema 7 Visa Kivi. kunn.main. Revista Rmana de Sah 8 7 A. G. Ojanen Helsinki SUOMEN SHAKKI Sumen Shakin ensi painksia 7 Knemest. Y. Laine. Kpk. 7 Luutn. V. Tamminen 0. Kpk. Klmen siirrn matti. Td7-f7! d. Td5! jne. Klmen siirrn matti. Lc5-d!! Valkea vittaa. Rc8-e7t Kb7!. La6t!! Ka8. Rc6 c. Lb7t!! KXb7 5. Ra5t jne. Ratkaisut Ruutulaudan tehtäviin n:t7-56 Kahden siirrn matti 75 Sven Ekström Rutsi Kahden siirrn matti 76 Pauli Hannula Lahti Kahden siirrn matti 77 Le Valve Helsinki 7 (W i r t a n en). a7-a8d. Sivur.. Kb8-c7. 8 (R a u ta n en). Kf8-f7 uhkaa. Tb8t.. - Rd. Kg6.. - Rf. Tb8t.. - Kh7. KXe6t. (L i ja) Painvirhe jätti pis valkean lähetin g8:sta. Ratkaisu:. Td-d5 uhkaa. Tg5.. - exd5. RXd5t.. - LXd5. Dbt.. - e5. fxe5t.. - Rf5. TXf5t. 50 (Oj anen). Ld5 e5. e.. - e6. LXe6. 5 (af Häll s t r ö m). Le g5. Thl g. Lg.. - gxf5. Lg5 f. TXf. 5 (K a r h i a). Le uhkaa. LXf ja. Det. Duaali. - f:n jälkeen T8a tai De. 5 (H e i n 0 n e n) Vaihdelma:. Rd-e5 Rc7-e8. Re5-f7:j:. Ratkaisu:. Rf5-g7 Rc-e5. Rg7-e8 Re5-f7:j:. 5 (L a a k s 0 n en). Df7-d7. 55 (a f H ä s t r ö m). Lh6 Kb8. Tfe Ka7. Ke Kb8. Lft. 56 (L a a k s 0 n e n). e7-e8r. A. G.. Kahden siirrn matti 78 E. A. Wirtanen Helsinki Klmen siirrn matti 7 A. Rautanen Helsinki Klmen siirrn matti 80 Herbert Hultberg Rutsi Tämän numern ensipainsfen (7-7) ratkaisut lähetettävä mennessä. - Ratkaisukilpailumme ulkpulelle jäävän n: 80:n vaatimus lienee useimmille ratkaisijillemme vieras. Tehtävä luk,eutuu lunnllisesti satushakin piiriin, ja siinä' pääpain khdistuu valkean peruutettuun siirtn. Vihjaisemme 'vielä, että mustan linnittumisella n tärkeä suus asiassa. Klmen siirrn matti Neljän siirrn itsematti Valkea peruuttaa vii_ meisen siirtnsaja tekee senjälkeen kahden siir, rn matin

11 <0 SUOMEN SHAKKI SUOMEN SHAKKI 0 Ensipainstehtävien ratkaisuja (6-) 6. (K e r e s). Re6-d uhkaa. Td7:j:. Sr:. DXh8. ( p.) - Virlaisella suurmestarilla n kansainvälinen maine myös laadinnan alalla. Pelaajan velvllisuudet vat ymmärrettävästi pakttaneet hänet jättämään laadinnan vähemmälle, mutta - kuten tehtävämmekin sittaa - vanha tait n säilynyt. Tehtävässämme tekijä n esittänyt mintakeisen teemayhdistelmän: samat mustat upseerit surittavat mlemminpulisen katkn (f6:ssa) ja Nwtnyn (d:ssä). Tehtävän taludellisuus erittäin hyvä. Tehtävään pujahtanut sivuratkaisu pistetaan lisäämällä ms a:een. 7. (H ann eli u s). De-e uhkaa. Dg:j:. ( p.) - Hyvä, pakruudun antava alkusiirt sekä kaksi teemamuunnelmaa kiintisin kiinnityksin.»erinmainen» (AL). 8. (H ei n 0). e5xd6 uhkaa. De5:j:. Sr:. Lb6. ( p.) - Kevytasui~en, muunnelmarikas tehtävä. Sivuratkaisu vidaan pistaa esim.lisäämällä md a:een.. (L a a,k s 0 n en). DaXd5 uhkaa. Re:j:. ( p.) - Klmella mattihukutusasuisella päästöllä n ma mielenkiintnsa. Aseman ahtaus häiritsee hiukan. 0.(T a k ala). Le-h. Sr:. Tde7t ja. Let. ( p.) - Paha»käry» kävi.. (W i r t a n e n). Re-e5 uhkaa. et.. - e (dxe5, f5). Df5t (Rb6, Dg8t). ( p.) - Muutama merkityksetön muunnelma pulikiinnitysasemassa.. (T a m m i n en). La-d uhkaa. La7. Ld.. -' Le f Le' d5. Ld. Ketelma:. Le? (uhaten. LXa5. Tb:j:) d5!. Ld L-.? ( p.) - Sisältää hyvin kätketyn Seeberger-muunnelman. Tekijän taipumukset»!gillisten» alalle vat ilmeiset. Ihmetyttää, että vain neljä ratkaisijaa n keksinyt päämuunnelman - ja saanut täydet pisteet.. (Riihimaa). Rf-g5 DXg5. Lgt DXg. RdDXd (TXd). TXat (d8dt).. - LXg5. d8dt LXd8. Ldt Re. LXet. ( p.) - Kaksinkertainen Plaehutta päämuunnelmassa, ensin g5:ssä, sitten d:ssä. Sisältää kaikki hyväll-e tehtävälle asetettavat vaatimukset. Jatkn sisältyvät hyvät hukutukset vat harhauttaneet useat ratkaisijat.»hyvä, hyvä! Diagnaalista vertikaaliin, viistjanasta pystyjanaan kuin leikkien. Mutta 'kmpninti' ei varmaankaan le llut leikkiä» (YK).»Kaunis tehtävä yllättävine uhrauksineen ja kauniine mattikuvineen» (VN-n).. (M a r k ki a). Tg6Xg7 Ke (Ke6, Ke, Ke6). Re7 (e, Tg5, e) h:j:. ( p.) - Kaunista K-tähden tuiketta. Alkusiirt tu vaihdelma-ase ITIaan kaksi lisämattia. SUOMEN SHAKKI n: 5 ilmestyy tukkuun jälkipulisklla ja sisältää m.m. mielenkiintisen katsauksen Virn shakkielämään. Maksimi R. Teene T. Pukki D. Seisler V. Utu B. Jhanssn V. Helkiö Y. Hiltunen Y. Kntuniemi J. Latrasse L. Vallasvu K. Käyhkö R. Ljungman O. Väinsalu A. Laaksnen U. Laih T. Lindberg T. Salkangas K. Tanhuanpää M. Kurim A. Fred Y. Jrmalainen V. Smeds Y. Karjalainen V. Nurmi T. Sarvela H. Lindrs V. Nennen J. Nyrkiö S. H. K. R. Sallav O. Vutilainen O. Pal J. Paukku O. Pitknen E. Susi A. Takala A. Ranta J. Haapanen E. Nisnen V. Oravainen O. Nevank V. Kallnen K. Siren V. Kskineva Ratkaisijataulukk / Ratkaisukilpailu, Jatkuva kilpailumme sai innstuneen vastaantn. Lähes p~lisata~. r~tk aisijaa.. t ja syntyi." ryhtyi ensimmäisen kierrksen»leikkiin». MuutamIen tehtavien vaikeus ja virheellisyys aiheutti sen, että humattavia pls ~-er',. ksimitulkseen ei päässyt yksikään ratkaisija, mutta, pisteen. matk~.n M a t T ä ( Kp)' Jka slls päähän kaksi. Arpanni susi pp. Rb e r e e ne.., vitti kuukauden palkinnn.

12 0 SUOMEN SHAKKI Shakinystävän kirjapalsta Shakinharrastaja n melkein pikkeuksetta myös harras kirjallisuuden ystävä. Siksi lemme suneet palstillamme tilaa myös heiselle kirjapalstalle. Siinä esittelemme kustantajiemme humattavinta uutiskirjallisuutta, jita samalla vimme susitella esim. shakkikilpailujen palkinniksi. Otava: Su m ala i s i asu u r r 0 m a a ne ja-sarjassa, jka lo-saisena valmistuu kesään mennessä, n j tähän mennessä ilmestynyt useita humattavia teksia. Esittelemme näistä muutamia. Unt Seppänen: Markku ja hänen sukunsa. 60 sivua. Hinta 80 mk, sid mk. Pietari, naapurimaan suuri pääkaupunki, n j ennen nykyisiä stiamme,näytellyt humattavaa suutta Karjalan Kannaksen- asukkaiden elämässä. Mahtavassa teksessa tutustumme Markun ja hänen sukunsa khtalita seuratessamme Kannaksen kansaan, sen viimeisten vusikymmenien lihin ja tapahtumiin, vieläpä niin elävällä tavalla, että vain Kannaksen lissa itse elänyt n vinut aiheensa näin elävöittää. Ilmari Kiant: Ryysyrannan Jseppi. 60 sivua. Hinta 80 mk, sid mk. Krpikirjailijamme päätes, jka tutustuttaa lukijan nälkämaan ukkihin ja akkihin ikiriemastuttavan Jseppi Kenkkusen mnikirjavan, puutteita ja mnia klauksia täynnä levan, mutta sittenkin niin herkullista huumria pulppuilevan elämän tarinan varrella. Saanut ilmestyessään valtin palkinnn. Lempi Jääskeläinen: Weckrthin perhe. 58 sivua. Hinta mk, sid 0 mk. Lempi Jääskeläinen, vanhan Viipurin tunnettu ja tunnustettu kuvaaja, n tässä arvkkaassa histriallisessa suurrmaanissaan kuvannut viipurilaisen prvarissuvun khtalita 700-luvulta. Yhdistetty neljästä aikaisemmin ilmes laits tyneestä rmaanista. Kaarle Hirvnen: Kapina KannakselIa. Esikistes, jka ei kuulu yllämainittuun sarjaan, vie lukijan Karjalan Kannaksen lahjitusmaaaikaiseen maailmaan runsaan sata vutta sitten. Rmanttinen, mielenkiintinen ja paikitellen jännittäväkin sisältö tarjaa jkaiselle mieluista luettavaa. Söderström: Rein Rauanheim: Hangas. sivua. Hinta 0 mk, sid 0:-. Mahtava työn rmaani. Siinä kuvataan alkukantaisesta lunnntilasta kulttuuriyhteiskunnaksi kehittyvän paikkakunnan' vaiheita ja henkilöitä, jtka eri yhteiskuntapireissä työskennellen ahertavat työnsä ympärillä. Ksti Vehanen: Rapsdia elämästä. Kuvitettu. 5 sivua. Hinta 80 mk, sid 00:-. Ristiin rastiin Eurpan, mlempien Amerikkjen ja aina Havaijiin saakka matkannut taiteilijamme kert muistelmateksessaan näkemlaan ja kuulemiaan suur,"sta maailmasta. _ Karen BUxen: Talvisia tarinita. 7 sivua. Hinta 80 mk, sid 00:-. Tanskalaisen parnittaren suuren susin saavuttanut tes. Ilmestyi ktimaassaan juluksi. Useimmat tarinista vievät lukijan 800- luvulle, jllin mystiikalla ja :'0- mantiikalla vielä li tilaa ihmisten mielissä. Tiv T. Kaila: Markn Kauhun lähettipika, 8 sivua. Hinta 50 mk, sid 70 mk. Nuren inkeriläisen khtalt tuvat nähtäväksemme kappaleen neimmme histriaa. Näissä muistelmissa kuvataan m.m. talvisdan ja välirauhan aikuista Pietaria lähiympäristöineen, jilla 'p~ikka.k::.nnilla kertjamme, nun mkenlmspika sillin leskeli. i l','. i II'.' ' ' " -, YHTYNEET P U K U T E H T A A T 0 Y. TAMPERE

13 RUHALAN KARTANO RUOVESI MUSIIKKIKESKUS SOITINKAUPPA RADIOHUOLTO P i eta r saa r i, Kauppakuj\]. Puh. 77 HOTELLI PIEUSHOVI JOENSUU Puh. sarja 70 SUOMEN ALIUPSEERI Sumen Aliupseeriliilt ry:n äänenkannattaja Ensilukan htelli Jensuussa IMATRAN SEUDUN SÄHKO OY. IMATRA - Puh. 0 TAINIONKOSKI - Puh. 06 Helsinki, Pursimiehenk.. Puh. 00 Pirleänä ja sisällöltään vaihtelevana saanut sekä ktiseudulta että rintamalta tyytyväisen lukijakuntansa. Jka numerssa mm. -6 sivuinen sh.akkisasf Ilmestyy jka kuukausi Valaisee ktinne. ja krjaa radinne I Tilaushinnat: 60: - / vsk.; 5:- / vsk.; 0: - /. vsk. OY. Hl\NGON TEOLLISUUS AB. HANKO

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy?

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? Ongelma : Mistä jihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Miten vidaan pelata algritmisesti? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Onk mahdllista pelata ptimaalisesti? 0-0 Lasse

Lisätiedot

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy?

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? Ongelma : Mistä jihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Miten vidaan pelata algritmisesti? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Onk mahdllista pelata ptimaalisesti? 0-0 Lasse

Lisätiedot

LUOTETTAVIA S HAKKI KE LLOJA YHDY PANKKI. Kartuttakaa Osmo Kailan shakkirahastoa tili n:o 5344/PYP LauttasaariBKeskusta

LUOTETTAVIA S HAKKI KE LLOJA YHDY PANKKI. Kartuttakaa Osmo Kailan shakkirahastoa tili n:o 5344/PYP LauttasaariBKeskusta SU(Jmfln ---- ~.I: "',,"~ ----..., ( N: 3 HEI N Ä KUU I 9 6 8 J SHAKKI LUOTETTAVIA S HAKKI KE LLOJA Meiltä vitte tilata edullisen ja käytlövarman shakkikelln. Pstitse muille paikkakunnille. Ovh. vain 33:-

Lisätiedot

Avausteorian ytimessä: Botvinnik-slaavilainen osa 2/3 Jussi Tella (Suomen Shakki 3/2000)

Avausteorian ytimessä: Botvinnik-slaavilainen osa 2/3 Jussi Tella (Suomen Shakki 3/2000) Avausteorian ytimessä: Botvinnik-slaavilainen osa 2/3 Jussi Tella (Suomen Shakki 3/2000) Sarjan toisessa osassa tutustumme erääseen Botvinnik-slaavilaisen sivumuunnelmaan, siirrolla 7. a4 alkavaan asemallisena

Lisätiedot

SUOMEN SHAKKI SUOMEN S:HAKKILlITON, TYOVÄEN SHAKKILIITON JA SUOMEN TEHTÄVÄNIEKKOJEN ÄÄNENKANNATTAJ :A

SUOMEN SHAKKI SUOMEN S:HAKKILlITON, TYOVÄEN SHAKKILIITON JA SUOMEN TEHTÄVÄNIEKKOJEN ÄÄNENKANNATTAJ :A SUOMEN SHAKKI SUOMEN S:HAKKILlITON, TYOVÄEN SHAKKILIITON JA SUOMEN TEHTÄVÄNIEKKOJEN ÄÄNENKANNATTAJ :A T oimilus ja konffori: Jyväskylä, Luonnetjärvi. Puhelin: Jyväskylä 27 - Salo ClI Tilaushinfa: ';' vsk.

Lisätiedot

Fy06 Koe 20.5.2014 Kuopion Lyseon lukio (KK) 1/6

Fy06 Koe 20.5.2014 Kuopion Lyseon lukio (KK) 1/6 Fy06 Ke 0.5.04 Kupin Lysen luki (KK) /6 6p/tehtävä.. Kaksi varattua palla rikkuu lankjen varassa lähellä tisiaan. Pallt vetävät tisiaan puleensa 0,66 N vimalla. Pienemmän palln varaus n kaksinkertainen

Lisätiedot

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakki/iitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakki/iitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakki/iitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat KAKSOISMESTARI Tässä numerossa mm: 307 Suomen mestaruusturnaus 320 Nuorten Suomen mestaruudet

Lisätiedot

Joose Norri puolusti menestyksellä Suomen mestaruuttaan SELO- JA ELO LISTAT ANAND-KAMSKY. 5'1-TCR::\AUKSET KOTl\IAISIA TULOKSIA 6-7 1995

Joose Norri puolusti menestyksellä Suomen mestaruuttaan SELO- JA ELO LISTAT ANAND-KAMSKY. 5'1-TCR::\AUKSET KOTl\IAISIA TULOKSIA 6-7 1995 Joose Norri puolusti menestyksellä Suomen mestaruuttaan 5'1-TCR::\AUKSET KOTl\IAISIA TULOKSIA 6-7 1995 SELO- JA ELO LISTAT ANAND-KAMSKY SISÄLLYS 6-711995 PÄÄTOIMITTAJA 191 SM-turnaukset 199 Anand-Kamsky

Lisätiedot

JÄLLEEN MAAILMANMESTARUUS

JÄLLEEN MAAILMANMESTARUUS Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 055-8096 JÄLLEEN MAAILMANMESTARUUS Suomi voitti jälleen pikaratkaisemisen joukkuemaai

Lisätiedot

C-N-:-O-I--T A M'M; K U U--l-S5-S-) I H A I( I( I

C-N-:-O-I--T A M'M; K U U--l-S5-S-) I H A I( I( I ~umfn ~_ C-N-:-O---T A M'M; K U U--l-S-S-) H A ( ( Rauhallisella ja miellyttävällä ympäristöllä n shakinpelaajan kilpailusurituksiin tärkeä merkityksensä. Harvin näemme näin fäydellisiä «tiveympäris!öå«kuin

Lisätiedot

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1. Hallituksen tehtävien ja timinnan perusta Hallituksen tehtävät ja timintaperiaatteet perustuvat Sumen lainsäädäntöön, erityisesti sakeyhtiölakiin ja arvpaperimarkkinalakiin

Lisätiedot

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 1(5) HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 YLEISTÄ Liikunnallisen iltapäivätiminnan kehittämishankkeiden tukemiseen liittyviä valtinavustuksia jaettaessa

Lisätiedot

Fysiikan labra Powerlandissa

Fysiikan labra Powerlandissa Fysiikan labra Pwerlandissa Bumper Cars Bumper Cars n suuri autrata jka spii niin vanhille kuin nurillekin kuljettajille. Autt vat varustetut turvavöin ja autja vi ajaa yksin tai pareittain. Lievemmät

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Eri upseerit vastaan sotilas...2. Kuningatar vastaan sotilas... 2 Torni vastaan sotilas... 3 Kevytupseeri vastaan sotilas...

Sisällysluettelo. Eri upseerit vastaan sotilas...2. Kuningatar vastaan sotilas... 2 Torni vastaan sotilas... 3 Kevytupseeri vastaan sotilas... Sisällysluettelo Eri upseerit vastaan sotilas... Kuningatar vastaan sotilas... Torni vastaan sotilas... Kevytupseeri vastaan sotilas... Kevytupseeri ja sotilas vastaan kuningas... Ratsu ja sotilas vastaan

Lisätiedot

SUOMEN SHAKKILIITON, TYOVÄEN SHAKKILIITON JA SUOMEN TEHTÄVÄNIEKKOJEN ÄÄNENKANNATTAJA

SUOMEN SHAKKILIITON, TYOVÄEN SHAKKILIITON JA SUOMEN TEHTÄVÄNIEKKOJEN ÄÄNENKANNATTAJA SUOMEN SHAKKI SUOMEN SHAKKILIITON, TYOVÄEN SHAKKILIITON JA SUOMEN TEHTÄVÄNIEKKOJEN ÄÄNENKANNATTAJA Toimitus jo konttori: Jyväskylä, Luonnetjärvi. Puhelin: Jyväskylä 2070 - Salo.ila. Tilaushinta: '/, vsk.

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus, Peltotuki 2016.1

Ajankohtaiskatsaus, Peltotuki 2016.1 Ajankhtaiskatsaus, Pelttuki 2016.1 Sftsal Oy huhtikuu 2016 Seuraa Pelttuen alkuruudun Tiedtteet-timinta ja sivustn www.sftsal.fi ajankhtaistiedtteita! Lyhyesti Muista palauttaa 5 vuden viljelysuunnitelma

Lisätiedot

::::::::::::oshåkkileh-ti

::::::::::::oshåkkileh-ti """",,q....,ee.ooo OO(J&Ql6oo;}&C>oB(;G00t>a.& 0QO 0!l;l"QQOOöl')

Lisätiedot

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN Sumen Keskusshakkiliitt Sumen Shakkiliitt Työväen Shakkiliitt Sumen Kirjeshakkiliitt Sumen Tehtäväniekat ISSN 055-809 U U D E T K Ä R K N M E T ELO - L S T A L L A..984 MaaiLman kärki:. arri Kasparv (SU)

Lisätiedot

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA 1 (6) Vivi 1110/230/2013 DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA [Liikesalaisuudet merkitty hakasulkein]

Lisätiedot

Aineistoa hankitaan laajasti ja monipuolisesti asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin. Suosituksena on hankkia 300-400 kirjaa/1000 asukasta.

Aineistoa hankitaan laajasti ja monipuolisesti asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin. Suosituksena on hankkia 300-400 kirjaa/1000 asukasta. Liite 1: Rvaniemen kaupunginkirjastn kkelmahjeet Kkelmahjeet Kirjast n lemassa asiakkaita varten ja sen aineistn tulee heijastaa heidän tarpeitaan ja tiveitaan. Kirjastlla n myös vanhat sivistykselliset

Lisätiedot

PAULI PERKONOJALLE JA SUOMELLE HOPEAA!

PAULI PERKONOJALLE JA SUOMELLE HOPEAA! Suomen Keskusshakki/iitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 055-8096 PAULI PERKONOJALLE JA SUOMELLE HOPEAA! Shakkitehtävien ratkaisemisen maailmanmestaruuskilpailuissa

Lisätiedot

Suomen K.eskusshakki/iitto Suomen Shakkifiitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096. Tässä numerossa mm:

Suomen K.eskusshakki/iitto Suomen Shakkifiitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096. Tässä numerossa mm: Suomen K.eskusshakki/iitto Suomen Shakkifiitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 MARKO MANNINEN - KAKSOISVOITTAJA Kuva: Mikko Markkula Tässä numerossa mm:

Lisätiedot

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakki/iitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakki/iitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakki/iitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 ANATO~I KARPOV KUKISTI EHDOKASOTTELUJEN NELJÄNNESVÄLIERISSÄ HELPOSTI JOHANN

Lisätiedot

Meikäläiset. Me Itse ry. Me Itse ry:n jäsentiedote 2. 2015. Me vaikutamme yhdessä, sillä se kannattaa! Liike itsenäisen elämän puolesta

Meikäläiset. Me Itse ry. Me Itse ry:n jäsentiedote 2. 2015. Me vaikutamme yhdessä, sillä se kannattaa! Liike itsenäisen elämän puolesta Meikäläiset Me Itse ry:n jäsentiedte 2. 2015 Kuvaaja Laura Vesa Me vaikutamme yhdessä, sillä se kannattaa! Me Itse ry Liike itsenäisen elämän pulesta Raha-autmaattiyhdistys tukee timintaamme Sisältö Vaikuttaminen

Lisätiedot

Avausteorian ytimessä: Botvinnik-slaavilainen osa 1/3 Jussi Tella (Suomen Shakki 2/2000)

Avausteorian ytimessä: Botvinnik-slaavilainen osa 1/3 Jussi Tella (Suomen Shakki 2/2000) Avausteorian ytimessä: Botvinnik-slaavilainen osa 1/3 Jussi Tella (Suomen Shakki 2/2000) Tässä kolmiosaisessa artikkelissa yhdistän shakin kauneuden yhä syvenevään avausteorian tutkimiseen esittelemällä

Lisätiedot

SUO"EN SHAKKI I.KANKO - T.BINHAM. SSL:n mestaruus 1978 Kanko sommitteli näyttävästi 117). N:03

SUOEN SHAKKI I.KANKO - T.BINHAM. SSL:n mestaruus 1978 Kanko sommitteli näyttävästi 117). N:03 SUO"EN SHAKKI I.KANKO - T.BINHAM SSL:n mestaruus 1978 Kanko sommitteli näyttävästi (sivut 91 ja 117). 1978 N:03 86 SUO M E N S H A K K 1 ERKKI TURUNEN Kuva: Jörn Elfving Helsingin mestari diplomi-insinööri

Lisätiedot

SUOMEN SHAKKI. Sznapik-Gaprindashvili Miten musta jatkoi? S N:o 4

SUOMEN SHAKKI. Sznapik-Gaprindashvili Miten musta jatkoi? S N:o 4 SUOMEN SHAKKI Sznapik-Gaprindashvili Miten musta jatkoi? S. 134 1977 - N:o 4 I AVOIN SUOMEN SM-TURNAUS, HELSINKI 4.-19.6.1977 1. Antti Pyhälä, G 10i/13 2. Yrjö Rantanen, TaSY 10~ 3. Timothy Binham, HSK

Lisätiedot

pienempää, joten vektoreiden välinen kulma voidaan aina rajoittaa välille o. Erikoisesti on

pienempää, joten vektoreiden välinen kulma voidaan aina rajoittaa välille o. Erikoisesti on 5 Pistetul ja sen svellutuksia Kun kahdella vektrilla, a ja b n hteinen alkupiste, niiden määräämät pulisurat jakavat tasn kahteen saan, kahteen kulmaan, jtka vat tistensa eksplementtikulmia, siis kulmia,

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa Rekisterinpitäjän muutkset 1(7) REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Timintamalli muutstilanteessa Ptilasasiakirjan rekisterinpitäjä: alkutilanne Tiet ptilaan hidssa syntyvien asiakirjjen rekisterinpitäjästä tallennetaan

Lisätiedot

Kelan järjestelmä muodostaa erän apteekin yhden vuorokauden aikana lähettämistä ostoista.

Kelan järjestelmä muodostaa erän apteekin yhden vuorokauden aikana lähettämistä ostoista. 11 Tilitysmenettely Kelalta tai työpaikkakassalta tilitettävä kustannus syntyy sillin, kun lääkkeet luvutetaan asiakkaalle sairausvakuutuslain mukaisella krvauksella vähennettyyn hintaan. Kun lääkkeet

Lisätiedot

shåkkilehl'i " c""", " ~,,~,,~ (', ~ r, "' "l " A, ~ 0-- N:o 8

shåkkilehl'i  c,  ~,,~,,~ (', ~ r, ' l  A, ~ 0-- N:o 8 N:o 8 shåkkilehl'i, ~' c: c E 0-- ~ UI " c""", " ~,,~,,,,~ (', ~ r, "' "l " A, ~ 1961 SHAKINPELAAJAT! VENÄLÄISIÄ SHAKKIKELLOJA saapunut pieni erä. Hinta 5950:-~ Shakkiseurat ja shakinharrastajat! SUOMEN

Lisätiedot

Etelä-Savon alueen arvio kulttuurin ja luovan talouden toimintaedellytyksistä 2013: kolmas sektori Etelä-Savossa vuosina 2009-2013

Etelä-Savon alueen arvio kulttuurin ja luovan talouden toimintaedellytyksistä 2013: kolmas sektori Etelä-Savossa vuosina 2009-2013 7.2.2014 Opetus- ja kulttuuriministeriö Kirsi Kaunisharju Sähköp. kirsi.kaunisharju@minedu.fi Arvi kulttuurin ja luvan taluden timintaedellytyksistä 2013, hjeistus 7.11.2013 Etelä-Savn alueen arvi kulttuurin

Lisätiedot

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa.

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa. FINLAND_Decisin_Making_March_3_4cuntry_study(1) Tämä kysely n sa neljän maan vertailututkimusta, jssa tutkitaan päätöksenteka lastensujelussa Nrjassa, Sumessa, Englannissa ja Yhdysvallissa. Samat kysymykset

Lisätiedot

KITI - kilpailu anomuksesta ajoon. Ohjeistus kilpailujen anomisesta ja muokkaamisesta KITIssä.

KITI - kilpailu anomuksesta ajoon. Ohjeistus kilpailujen anomisesta ja muokkaamisesta KITIssä. KITI - kilpailu anmuksesta ajn Ohjeistus kilpailujen anmisesta ja mukkaamisesta KITIssä. Kilpailun anminen kalenteriin KITIssä Kilpailun vi ana kalenteriin KITIssä henkilö, jlla n jäsenrekisterin ylläpitäjän

Lisätiedot

-::::::::::::~:; t{ A I ::: c: ...,- '"0 ... z - ~ Z. :;:0... > ["T'l ~ ...,c :;:0. Suomen Aliopseeriliiton vuoden 1931 tulo- ja menoarvio.

-::::::::::::~:; t{ A I ::: c: ...,- '0 ... z - ~ Z. :;:0... > [T'l ~ ...,c :;:0. Suomen Aliopseeriliiton vuoden 1931 tulo- ja menoarvio. Liite N: 3. Sumen Alipseeriliitn vuden 1931 tul- ja menarvi. T u j a: 1) Jäsenmaksut 2,3 jäsentä a 1:- 2) Urheilutult. 3) Laatikkkeräys. 4) Alasastjen liitn vusipäivänä liitn hyväksi pitämistä juhlista

Lisätiedot

Aktia-konsernin palkka- ja palkkioselvitys

Aktia-konsernin palkka- ja palkkioselvitys Aktia-knsernin palkka- ja palkkiselvitys Tämä selvitys nudattaa hallinnintikdin (1.10.2010) susitusta 47, jnka mukaan Aktian tulee selvittää Aktia Pankki Oyj:n (Aktia) timitusjhtajalle, muulle knserninjhdlle,

Lisätiedot

-.. SUOMEN. Shakki NUORTEN PALSTA SEURAJOUKKUEIDEN SM TEHTI VIKONGRESSI JA MM

-.. SUOMEN. Shakki NUORTEN PALSTA SEURAJOUKKUEIDEN SM TEHTI VIKONGRESSI JA MM -.. SUOMEN Shakki Garn ~asparoy kukisti Viswanathan Anandin PCA:n MM-ottelussa selvin numeroin PCA:~ '1M-OTTELU TEHTI VIKONGRESSI JA MM 10 1995 NUORTEN PALSTA SEURAJOUKKUEIDEN SM SISÄLLYS 1011995 PÄÄTOIMITTAJA

Lisätiedot

Johtokunta esittää etelän lohkon valintakokeiden järjestämistä erillisinä kokeina ja piirimestaruuskokeiden siirtämistä tammi helmikuulle.

Johtokunta esittää etelän lohkon valintakokeiden järjestämistä erillisinä kokeina ja piirimestaruuskokeiden siirtämistä tammi helmikuulle. Lunais-Sumen Ajkirayhdistys ry 1 VUOSIKOKOUSKUTSU Lunais- Sumen Ajkirayhdistyksen sääntömääräinen vusikkus pidetään keskiviikkna 12.3.2014 kl 18.00 Pöytyällä, Riihiksken mets.yhdistyksen Riistatuvalla

Lisätiedot

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat HELSINGIN MESTARI SHAKIN OSCAR Kansainvälinen shakkitoimittajien liitto AIPE järjesti jo

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUJEN LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALAN VALINTAKOE

AMMATTIKORKEAKOULUJEN LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALAN VALINTAKOE AMMATTIKORKEAKOULUJEN LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALAN VALINTAKOE Matematiikan ke 5.6.014 Nimi: Henkilötunnus: VASTAUSOHJEET: 1. Keaika n tuntia (kl 1:00 14:00). Kkeesta saa pistua aikaisintaan kl 1:30..

Lisätiedot

SUC)MEN Suomen Kesknsshakkiliiton Suomen Shakkiliiton Työväen Shakkiliiton ja Suomen Tehtäväniekkojen äänenltanna.ttaja

SUC)MEN Suomen Kesknsshakkiliiton Suomen Shakkiliiton Työväen Shakkiliiton ja Suomen Tehtäväniekkojen äänenltanna.ttaja ~uomen MM ottelun pääuäjäistilaisuuden kohokohta: maailmanmestari Mihail B 0 tv i n n iki n seppelöinti on suorifej:tu. Oikealla ex-maailmanmes±ari M. Euwen tyiär, neiti E uwe, vasemmalla FIDE:n varapresidentti

Lisätiedot

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 ELO - L U V U T 1.7.1987 MAAILMAN KÄRKI 1. Garri Kasparov (SU) 2740 (+ 5)

Lisätiedot

7. KRIISIT JA SELVIYTYMINEN URHEILIJAN ELÄMÄSSÄ

7. KRIISIT JA SELVIYTYMINEN URHEILIJAN ELÄMÄSSÄ 39 7. KRIISIT JA SELVIYTYMINEN URHEILIJAN ELÄMÄSSÄ Elämässä tulee vastaan yllättäviä tilanteita ja tapahtumia, tisinaan aivan yllättäenkin ja arvaamattmasti ja ne vievät elämän hetkeksi hämmennyksen ja

Lisätiedot

Hävitä kaikki käyttämättömät säiliöt, joita tämä markkinoilta poistaminen koskee.

Hävitä kaikki käyttämättömät säiliöt, joita tämä markkinoilta poistaminen koskee. 5.7.2013 Medtrnic-viite: FA586 Hyvä Paradigm-insuliinipumpun käyttäjä Tällä kirjeellä ilmitamme, että Medtrnic MiniMed pistaa vapaaehtisesti markkinilta Paradigminsuliinipumpuissamme käytettävien MMT-326A-mallin

Lisätiedot

AVOIMEN SUOMEN MESTARUUSTURNAUKSEN TASAVOITTAJAT

AVOIMEN SUOMEN MESTARUUSTURNAUKSEN TASAVOITTAJAT Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 AVOIMEN SUOMEN MESTARUUSTURNAUKSEN TASAVOITTAJAT ERKKI TURUNEN (HSK) PAAVO

Lisätiedot

Suomen KeskusshakkiJiitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 TÄSSÄ NUMEROSSA:

Suomen KeskusshakkiJiitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 TÄSSÄ NUMEROSSA: Suomen KeskusshakkiJiitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 UUSI MAAILMANMESTARI TÄSSÄ NUMEROSSA: 471 Ehdokasottelu Short-Gelfand 478

Lisätiedot

Y~'jöiä - Vuoden shakilllpelaaja. Haastattelu sisäsivuiua. MESTARUUS 1-1= SELO- JA ELOLISTAT EN JA HORGENIN TURNAUKSET SEURAJOUKKUEIDEN SM

Y~'jöiä - Vuoden shakilllpelaaja. Haastattelu sisäsivuiua. MESTARUUS 1-1= SELO- JA ELOLISTAT EN JA HORGENIN TURNAUKSET SEURAJOUKKUEIDEN SM Y~'jöiä - Vuoden shakilllpelaaja. Haastattelu sisäsivuiua. 1-1= MESTARUUS EN JA HORGENIN TURNAUKSET 1 996 SELO- JA ELOLISTAT SEURAJOUKKUEIDEN SM ------------ SISÄLLYS 1/1996 PÄÄ TOIMITT AJA 3 Pääkirjoitus

Lisätiedot

LASTEN NÄÄSHALLI CUP 2009

LASTEN NÄÄSHALLI CUP 2009 järjestää LASTEN NÄÄSHALLI CUP 2009 Sunnuntaina 24.5.2009 KILPAILUPAIKKA KILPAILUUN ILMOITTAUTUMINEN KILPAILUMAKSU Nääshalli, bud 4 (Näsijärvenkatu 8, Tampere). Viimeinen ilmittautumispäivä n perjantaina

Lisätiedot

SHAKKI YHDY PANKKI LUOTETTAVIA SHAKKIKELLOJA. Uudistak-aa tilauksenne vuodelle 1971! SI1(Jm(!.n. 'luottamuspankki

SHAKKI YHDY PANKKI LUOTETTAVIA SHAKKIKELLOJA. Uudistak-aa tilauksenne vuodelle 1971! SI1(Jm(!.n. 'luottamuspankki SI1(Jm(!.n ~l~~j~ ~-~ ( N:o 6 LOKAKUU 1970 J SHAKKI LUOTETTAVIA SHAKKIKELLOJA Erittäin edullisesti suoraan maahantuojalta. Alan liikkeille myös tukuttain. Maahantuoja: Helsinki 25, Topeliuksenkatu 13 Puh.

Lisätiedot

Läsnä Seppänen Hannes puheenjohtaja Matero Riina-Maria talouspäällikkö, sihteeri. Juntunen Johanna varajäsen Kinnunen Pirjo-Riitta jäsen Köngäs Martti

Läsnä Seppänen Hannes puheenjohtaja Matero Riina-Maria talouspäällikkö, sihteeri. Juntunen Johanna varajäsen Kinnunen Pirjo-Riitta jäsen Köngäs Martti 1(5) Aika Keskiviikkna 30.3.2016 kl 17 Paikka Seurakuntasali, Pulanka Läsnä Seppänen Hannes puheenjhtaja Mater Riina-Maria taluspäällikkö, sihteeri Milanen Erkki varapuheenjhtaja Herukka Terttu Juntunen

Lisätiedot

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje Esittelijä Nurttila Annika Sivu/sivut 1 / 6 Maahantujat: mavalvntasuunnitelman ja sen tteutumisen tarkastuslmakkeen käyttöhje Tarkastuksen tavitteena n selvittää, nk maahantujalla mavalvntasuunnitelmassaan

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016 Kupin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) 7 Asianr 201/10.00.02.01/2016 Puijnlaaksn etelärinteen tnttien luvutusehdt Kiinteistöjhtaja Jari Kyllönen Maamaisuuden hallintapalvelujen tukipalvelut Tekninen lautakunta

Lisätiedot

Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia Mediatalon neuvotteluhuone, Urheilukatu 6, Tornio

Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia Mediatalon neuvotteluhuone, Urheilukatu 6, Tornio POHJOISEN KULTTUURI-INSTITUUTTI Jhtryhmä 5/2013 PÖYTÄKIRJA Aika 16.10.2013 kl 10.00 12.33 Paikka Kemi-Trninlaaksn kulutuskuntayhtymä Lappia Mediataln neuvtteluhune, Urheilukatu 6, Trni Osallistujat VARSINAINEN

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI Tampellan esplanadi 6, 33100 Tampere, puh. 010 841 1880, fax 010 841 1888, www.pallliitt.fi/tampere Jaettu vastuu auttaa yhteisöä kehittymään Ihmisyhteisöt rakentuvat

Lisätiedot

Suomflll. r--~ 1- l N:o 3 TOUKOKUU 1956 ) SHAKKI

Suomflll. r--~ 1- l N:o 3 TOUKOKUU 1956 ) SHAKKI Suomflll r--~ 1- l N:o 3 TOUKOKUU 1956 ) SHAKKI Maailmanmestaruuden ylioppilaiden MM-kilpailussa Uppsalassa voittanut Neuvostoliiton joukkue vieraili paluumatkallaan maassamme Akateemisen Shakkiliiton

Lisätiedot

KUULEMINEN KURINPITOMENETTELYSSÄ

KUULEMINEN KURINPITOMENETTELYSSÄ www.ylikraka.fi KUULEMINEN KURINPITOMENETTELYSSÄ Urheilujuridiikan päivä 5.11.2015 asianajaja Antti Linna Esityksen aiheet Vastapulen kuulemisen periaate Sääntely Oikea ja riittävä kuuleminen Case H vs.

Lisätiedot

...--N-:O-2- H U ~ T-;K -;U-lS-5S--)

...--N-:O-2- H U ~ T-;K -;U-lS-5S--) Suomen ~_I...--N-:O-2- H U ~ T-;K -;U-lS-5S--) C fihakki 15. 1. IS56 alkaneen radiopeiin M. J u d 0 v i t s h-ii:. 0 i a ne n arvontatilaisuus Yleisradiossa, jossa olivat paikalla Neuvostoliiton Helsingin

Lisätiedot

Valtuutettu Antero Aulakosken valtuustoaloite Fennovoiman hankkeeseen valmistautumisesta

Valtuutettu Antero Aulakosken valtuustoaloite Fennovoiman hankkeeseen valmistautumisesta Valtuutettu Anter Aulaksken valtuustalite Fennviman hankkeeseen valmistautumisesta Valtuustalite Valtuutettu Anter Aulaksken valtuustkysymys 31.8.2015/Selntek Fennviman hankkeesta ja siihen valmistautumisesta:

Lisätiedot

Leena Suurpää, Nuorisotutkimusverkosto (Nuorisotutkimusseura ry.), puheenjohtaja Katariina Soanjärvi, Humanistinen ammattikorkeakoulu, sihteeri

Leena Suurpää, Nuorisotutkimusverkosto (Nuorisotutkimusseura ry.), puheenjohtaja Katariina Soanjärvi, Humanistinen ammattikorkeakoulu, sihteeri 1 Nuristyön kehittämisverkst MUISTIO 4/2010 Kkus: Krdinaatiryhmän kkus Aika: ti 30.11.2010 kl 13.00 15.55 Paikka: Läsnä: DIAK (etelä), Järvenpää Päivi Harinen, Itä-Sumen ylipist (YUNET) Elna Hirvnen, Tampereen

Lisätiedot

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011.

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011. SUOJAVAATEPALVELUHANKINTA Peruspalvelukeskus Oiva liikelaits kuuluu Hlllan kunnan rganisaatin ja tuttaa ssiaali- ja perusterveydenhullnpalvelut yhteistiminta-alueen kuntien (Asikkala, Hllla, Hämeenkski,

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Livensa 300 mikrogrammaa/24 tuntia depotlaastari Testosteroni

PAKKAUSSELOSTE. Livensa 300 mikrogrammaa/24 tuntia depotlaastari Testosteroni PAKKAUSSELOSTE Livensa 300 mikrgrammaa/24 tuntia deptlaastari Teststerni Lue tämä pakkausselste hulellisesti, ennen kuin alitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausselste. Vit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

LH9-1 Eräässä prosessissa kaasu laajenee tilavuudesta V1 = 3,00 m 3 tilavuuteen V2 = 4,00 m3. Sen paine riippuu tilavuudesta yhtälön.

LH9-1 Eräässä prosessissa kaasu laajenee tilavuudesta V1 = 3,00 m 3 tilavuuteen V2 = 4,00 m3. Sen paine riippuu tilavuudesta yhtälön. LH9- Eräässä rsessissa kaasu laajenee tilavuudesta = 3, m 3 tilavuuteen = 4, m3. Sen aine riiuu tilavuudesta yhtälön 0 0e mukaan. akiilla n arvt = 6, 0 Pa, α = 0, m -3 ja v =, m 3. Laske kaasun tekemä

Lisätiedot

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 055-8096 KESKELLÄ MAAILMANMESTARI GARRI KASPAROV VASEMMALLA PUOLELLAAN NEUVOSTOLIITON

Lisätiedot

SMG-1100 Piirianalyysi I, kesäkurssi, harjoitus 2(3) Tehtävien ratkaisuehdotukset

SMG-1100 Piirianalyysi I, kesäkurssi, harjoitus 2(3) Tehtävien ratkaisuehdotukset SMG- Piirianalyysi, kesäkurssi, harjitus (3) Tehtävien ratkaisuehdtukset 6 Tarkitus n laskea V ja eveninin ekvivalentin avulla Tämä tarkittaa sitä, että mudstetaan kytkennälle eveninin ekvivalentti vastuksen

Lisätiedot

IHAI~I~I. ~uoml2n. r 'l ~ ~~~ 1954 )

IHAI~I~I. ~uoml2n. r 'l ~ ~~~ 1954 ) ~uml2n _'//,O!;l~ ~~~ r------ 'l ~ l N: 5 ELO KUU \ 954 ) IHAI~I~I 3-vutta sitten Sumen sillir:en mestari A. T s che p u r n f f sallistui (E. M a m b e r gin kanssa) Pariisin shakkilympialaisiin 2.-2.

Lisätiedot

MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013

MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013 1 (25) MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013 Sisällysluettel OSA I: ELÄKEMENOTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE... 3 YLEISTÄ...

Lisätiedot

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

Olavi Riihimaa, Turku Omistettu Osmo Kailalle, 70. Kolmen siirron apumatti Kuinka monta ratkaisua?

Olavi Riihimaa, Turku Omistettu Osmo Kailalle, 70. Kolmen siirron apumatti Kuinka monta ratkaisua? Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 o M 1 S T U S T E H T Ä V Ä Olavi Riihimaa, Turku Omistettu Osmo Kailalle,

Lisätiedot

Pöytäkirja. Toimialue 1/HO/sk 6.5.2015 1 (6) Finn-Medi 2, 7.krs, Kauppi-kabinetti, Biokatu 8, Tampere

Pöytäkirja. Toimialue 1/HO/sk 6.5.2015 1 (6) Finn-Medi 2, 7.krs, Kauppi-kabinetti, Biokatu 8, Tampere Timialue 1/HO/sk 6.5.2015 1 (6) HOITOEETTISEN NEUVOTTELUKUNNAN KOKOUS Aika 5.5.2015 kl 9.07 12.00 Paikka Finn-Medi 2, 7.krs, Kauppi-kabinetti, Bikatu 8, Tampere Osallistujat Piispa Juha Pihkala puheenjhtaja

Lisätiedot

VIRTAPIIRILASKUT II Tarkastellaan sinimuotoista vaihtojännitettä ja vaihtovirtaa;

VIRTAPIIRILASKUT II Tarkastellaan sinimuotoista vaihtojännitettä ja vaihtovirtaa; VITAPIIIASKUT II Tarkastellaan sinimutista vaihtjännitettä ja vaihtvirtaa; u sin π ft ja i sin π ft sekä vaihtvirtapiiriä, jssa n sarjaan kytkettyinä vastus, käämi ja kndensaattri (-piiri) ulkisen vastuksen

Lisätiedot

Lahden seudun joukkoliikenteen rekisteriseloste

Lahden seudun joukkoliikenteen rekisteriseloste Lahden seudun jukkliikenteen rekisteriselste 22.9.2015 Lahden seudun jukkliikenneviranmainen Rekisteriselste, laatimispäivä 30.7.2014 Henkilötietlaki (523/1999) 10 1. Rekisterinpitäjä Yhteystiedt Lahden

Lisätiedot

1. Johdanto. Jorma Koskinen Puheenjohtaja

1. Johdanto. Jorma Koskinen Puheenjohtaja 1. Jhdant Tämä n Lautamaan kyläyhdistyksen ensimmäinen kylän kehittämissuunnitelma, jnka tarkituksena n timia kaupunkisuunnitelun apuna sana yhdyskuntasuunnitelua. Lähtökhtana kyläsuunnittelussa vat lleet

Lisätiedot

SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA

SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY 2 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 Sisällysluettel TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016... 4 1. HALLINTO JA TALOUS,

Lisätiedot

--------------------~.

--------------------~. qj~.. n ("" / %,0 ~--~ ln:o. 1 HELMKUU 195 ~J --------------------~. Kiittäen joulutervehdyksisiä ja hyvän uuden vuoden toivotuksista, joilla Suomen Shakin lukuisat ystävät ovat jälleen ilahduttaneet meitä,

Lisätiedot

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT FI_Annex III_mnbeneficiary_valmis.dc I. JOHDANTO LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT Tämä liite täydentää spimuksessa määriteltyjä ehtja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululukissa. Nämä tarkennukset

Lisätiedot

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU PÖYTÄKIRJA VIESTINNÄN KESKUSLIITTO SUOMEN JOURNALISTILIITTO KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU Aika 3.6.2016 Paikka Eteläranta 10, Helsinki Läsnä Elina Nissi edustaen VKL:a Ltta

Lisätiedot

PubMed pikaopas. 1. Yksinkertainen haku, haku vapain sanoin

PubMed pikaopas. 1. Yksinkertainen haku, haku vapain sanoin PubMed pikapas 1. Yksinkertainen haku 2. Rajaukset 3. Advanced Search 4. Haku MeSH-termein 5. Hakutulksen käsittely, tulstus ja lajittelu 6. Tietyn viitteen etsiminen 1. Yksinkertainen haku, haku vapain

Lisätiedot

JOKELAINEN - MIKKOLA, SSL:n mestaruus Molemmilla on ratsu vihollisen nurkassa,

JOKELAINEN - MIKKOLA, SSL:n mestaruus Molemmilla on ratsu vihollisen nurkassa, SUOMEI SNI JOKELAINEN - MIKKOLA, SSL:n mestaruus 1979 Molemmilla on ratsu vihollisen nurkassa, mutta va 1 kea 11 a on parempi nurkka! Miten matinteko sujui? (sommitelmaosasto, s. 183) 1979 N:o 4 KOTIMAINEN

Lisätiedot

SUOMEN SHAKKILIITTO 60 VUOTTA 10.6.1982

SUOMEN SHAKKILIITTO 60 VUOTTA 10.6.1982 Suomen Keskusshakki/iitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 SUOMEN SHAKKILIITTO 60 VUOTTA 10.6.1982 Suomen Shakkiliitto on 60-vuotisjuhlansa

Lisätiedot

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 055-8096 TILANNE SEURAJOUKKUEIDEN SM-KILPAILUSSA 4. HESTARUUSSARJA 4 1. Porin Shakinystävät

Lisätiedot

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti KR-Tukefin 2011-2012 Krjausrakentamiseen uusia timintamalleja ARA ja TEKES Lppuraprtti Sisältö Tiivistelmä sivu 1. KR-Tukefin tuttavuushanke 3 1.1. KR-Tukefin- hanke ja sen tavitteet 3 1.2. Hankkeen eteneminen

Lisätiedot

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkflntto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkflntto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkflntto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 NUO R T E N MM - K 1 L P A 1 L U T K 1 L J A V A L L A 2.-18.8.1984 YLeisnäkymä

Lisätiedot

Suomen Keskusshakki/iitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN

Suomen Keskusshakki/iitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN Suomen Keskusshakki/iitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 MM-OTTELUN AVAJAISIIN OSALLISTUI MYÖS ENGLANNIN PÄÄMINISTERI MARGARET THATCHER,

Lisätiedot

J. H. Marwitz Schakend Nederland 1984 (6. ISC-ratkaisukilpailun tehtävä 4)

J. H. Marwitz Schakend Nederland 1984 (6. ISC-ratkaisukilpailun tehtävä 4) N:o 1 / 2010 10.2.2010 64. vuosikerta ISSN 0789-2861 J. H. Marwitz Schakend Nederland 1984 (6. ISC-ratkaisukilpailun tehtävä 4) Voitto 4+5 Julkaisija / Publisher: Suomen tehtäväniekat ry Suomen tehtäväniekat

Lisätiedot

Mamma mia, mitkä Maccarat!

Mamma mia, mitkä Maccarat! 1/2016 On helppa kehittää tutteita jihin ihmiset rakastuvat, kun itse rakastaa sitä, mitä tekee. Mamma mia, mitkä Maccarat! UUTUUS UUTUUS KaritsaSalsiccia Yksikköpain 260g 85% Nautanakki karitsan Yksikköpain

Lisätiedot

Antti P',;hä!ä aloitti Heart of Fhdandin voitolla nousun kohti selolistan kärkeä. Voitto Kari EHDOKASOTTELUT ELO- SELOLISTAT FIDE:N KONGRESSI

Antti P',;hä!ä aloitti Heart of Fhdandin voitolla nousun kohti selolistan kärkeä. Voitto Kari EHDOKASOTTELUT ELO- SELOLISTAT FIDE:N KONGRESSI Antti P',;hä!ä aloitti Heart of Fhdandin voitolla nousun kohti selolistan kärkeä. Voitto Kari TiJ.:kasesra 6, ldenoksena oli ratkaiseva. (H.Heino) EHDOKASOTTELUT ELO- SELOLISTAT 1 1995 FIDE:N KONGRESSI

Lisätiedot

Koulutustilaisuudessa tehtiin kolme ryhmätyötä. Seuraavassa on koonti ryhmätöiden tuloksista.

Koulutustilaisuudessa tehtiin kolme ryhmätyötä. Seuraavassa on koonti ryhmätöiden tuloksista. EKOTUKIKITOIMINNAN PERUSKOULUTUS OSA II MAANANTAI 13.2.2012 Kulutustilaisuudessa tehtiin klme ryhmätyötä. Seuraavassa n knti ryhmätöiden tulksista. Alussa phdittiin mitä tulee mieleen kestävästä kuluttamisesta.

Lisätiedot

- Lähettää kasvulohkotiedot sähköiseen tukihakuun tai tulostaa paperille. - Lähettää kylvöalailmoituksen tiedot sähköiseen tukihakuun

- Lähettää kasvulohkotiedot sähköiseen tukihakuun tai tulostaa paperille. - Lähettää kylvöalailmoituksen tiedot sähköiseen tukihakuun 1 Sähköinen tukihaku Pelttuki-hjelmalla 8.4.2014, hjelmaversi 2014.11 Yleiskuvaus Pelttuki-hjelmasta n lemassa kaksi eri laajuista versita, maksullinen Pelttuki Pr ja ilmaiseksi käyttöön saatava Pelttuki

Lisätiedot

22.8.2014 Dnro OUKA/7126/02.08.00/2014. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä lakia täydentävää asetusta (614/2007).

22.8.2014 Dnro OUKA/7126/02.08.00/2014. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä lakia täydentävää asetusta (614/2007). TARJOUSPYYNTÖ 1(7) 22.8.2014 Dnr OUKA/7126/02.08.00/2014 OULUNSALON KIRJASTON PALAUTUSAUTOMAATTI Hankinnan tausta ja tarkitus Oulun kaupunginkirjast-maakuntakirjast (hankintayksikkö/tilaaja) pyytää tarjustanne

Lisätiedot

TÄSSÄ NUMEROSSA MM. :

TÄSSÄ NUMEROSSA MM. : Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakki/iitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 TÄSSÄ NUMEROSSA MM. : UUSI SELO-LISTA JÄRVENPÄÄN KV. TURNAUS SSL:N KV. NUORTEN

Lisätiedot

Domperidonin hyväksytyt käyttöaiheet, jotka on lueteltu alkuperäisvalmisteen CDS-asiakirjassa, ovat seuraavat:

Domperidonin hyväksytyt käyttöaiheet, jotka on lueteltu alkuperäisvalmisteen CDS-asiakirjassa, ovat seuraavat: Liite II Tieteelliset jhtpäätökset ja perusteet myyntilupien peruuttamiselle tai myyntilupien ehtjen muuttamiselle sveltuvin sin sekä yksityiskhtainen selvitys lääketurvallisuuden riskinarviintikmitean

Lisätiedot

su=.n Keskusshakki/iitto

su=.n Keskusshakki/iitto su=.n Keskusshakki/iitto Suo n Shakki/iitto Työvä Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 PERUSLIITTOJEN MESTARIT JOUNI YRJöLÄ, SSL TIMO PIRTTIMÄKI, TShL PÄÄTOIMITTAJA

Lisätiedot

IZAR RECEIVER DISPLAY LANGATON NÄYTTÖLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOPAS

IZAR RECEIVER DISPLAY LANGATON NÄYTTÖLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOPAS IZAR RECEIVER DISPLAY LANGATON NÄYTTÖLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOPAS Saint-Gbain Pipe Systems Oy Merstlantie 16 29200 Harjavalta Finland Tel. +358 (0) 207 424 600 Fax +358 (0) 207 424 601 www.sgps.fi Nuijamiestentie

Lisätiedot

Suomen Keskusshakki/iitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096

Suomen Keskusshakki/iitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 Suomen Keskusshakki/iitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 SHAKIN OSKARIT XXII Shakin Oskar-äänestys järjestettiin tavanomaiseen tapaan

Lisätiedot

KAKSIKÄYTTÖTUOTTEIDEN VIENTIVALVONTA ASIOINTIPALVELUN AVULLA

KAKSIKÄYTTÖTUOTTEIDEN VIENTIVALVONTA ASIOINTIPALVELUN AVULLA ULKOASIAINMINISTERIÖ 10.1.2014 1(5) OHJE KAKSIKÄYTTÖTUOTTEIDEN VIENTIVALVONTA ASIOINTIPALVELUN AVULLA Kaksikäyttötutteiden vientivalvntaan liittyvät ilmitukset ja hakemukset jätetään sähköisiä lmakkeita

Lisätiedot

1 PÖYDÄT JA PALLOT 1. Kilpailuissa tulee käyttää Suomen Biljardiliiton hyväksymiä pöytiä ja palloja.

1 PÖYDÄT JA PALLOT 1. Kilpailuissa tulee käyttää Suomen Biljardiliiton hyväksymiä pöytiä ja palloja. KARAMBOLEN SÄÄNNÖT Kolmen vallin kara Yhden vallin kara Suora kara - Cadre YHTEISET SÄÄNNÖT KAIKILLE PELIMUODOILLE 1 PÖYDÄT JA PALLOT 1. Kilpailuissa tulee käyttää Suomen Biljardiliiton hyväksymiä pöytiä

Lisätiedot

SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA

SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY 2 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 Sisällysluettel 1. HALLINTO JA TALOUS, LIITON KOKOUKSET... 4 1.1. Hallint...

Lisätiedot