SUOMEN SHAKKI SUOMEN SHAKKILIITON, TYOVÄEN SHAKKILIITON JA SUOMEN TEHTÄVÄNIEKKOJEN ÄÄNENKANNATTAJA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SUOMEN SHAKKI SUOMEN SHAKKILIITON, TYOVÄEN SHAKKILIITON JA SUOMEN TEHTÄVÄNIEKKOJEN ÄÄNENKANNATTAJA"

Transkriptio

1 SUOMEN SHAKKI SUOMEN SHAKKILIITON, TYOVÄEN SHAKKILIITON JA SUOMEN TEHTÄVÄNIEKKOJEN ÄÄNENKANNATTAJA Timitus ja knttri: Jyväskylä, Lunnetjärvi. Puhelin: Jyväskylä Salila. Tilaushinta: / vsk. 80: -, / vsk. 5: -, /. vsk. 5: -. Ulkmaille: / vsk. 50: - Maihin, jihin psti menee ktimaan maksuin, sama kuin Sumessa. Irtnumer 0:- N: Huhtikuu / Armeijassa pelataan shakkia! (jatkuu n:sta /)»JOKAMIEHEN SHAKKIOP AS». Kenttälehtien shakkipalstan timittamiseen liittyvä shakillinen pastusja neuvnta timinta ei lisi riittänyt,tyydyttämään esiintyvää suurta pintarvetta, jnka vuksi alik. O. Kai a e annettiin tehtäväksi kirjittaa shakkipas. Alunperin tämä li tarkitettu aivan alittelijille, kädestä pitäen neuvmaan heille pelisäännöt ja muut alkeet, mutta nneksi suunnitelmaa muutettiin, ja tulksena li vuden kesän alussa ilmestynyt»j 0 k a m i e h en S h a k k i 0 P a S», jka sittemmin levisi myös julkimyyntiin. Kirjan arvstelu n julkaistuna Sumen Shakin julukuun numerssa, mutta kuten sen alkuperäinen nimikin,»asemiehen shakkipas», san, kirja n syntynyt eräänä renkaana armeijan shakkitiminnan ketjussa. KILPAILUTOIMINTA. Vuden syksystä lähtien n armeijan shakkikilpailutiminta nusemistaan nussut. Suurimmista turnauksista vat TK-miehet saattaneet julkisuuteen sekä tulksia että näkemyksiä, mutta täydellisyyden vuksi sallittaneen seuraava yhteenvet, jka sekin jättää runsaasti aukkja etenkin alempien prtaiden runsaslukuisten kilpailujen ja ttelujen khdalle. Suurista kilpailuyksiköistä Merivimat ennättivät ensiksi ratkaista mestarikysymyksensä pelattiin Helsingissä Merivimien mestaruusturnaus, jhn sallistui 0 pelaajaa yhtä mnesta pienemmästä kilpailuyksiköstä. Edustettuina livat näin llen suunnat Phjanlahdelta Laatkkaan asti. Kilpailussa nudatettiin Mnradin järjestelmää, jnka mitteettmalla avulla selviydyttiin 7:llä kierrksella nrmaalin :n sijasta. Kilpailua kävi seuraamassa kenraali VaI v e. - Tulkset: ) kapt. M. La i saa r i 6 (7:stä), ) vänr. H. VaI van n e 5 /, ) vänr. H. W a r d /, -5) -Iuutn. F r. R. Si n i n e n ja kers. K. K i v i /, 6-8) luutn. H. e ari s s 0 n, luutn. A. Hän n i n e n ja alik. H. Li n d r 0 0 S, ) vänr. E. B r 0 the r u s, 0) alik. V. H e s t r ö m / pist

2 8 SUOMEN SHAKKI SUOMEN SHAKKI 8 Osviitaksi - tai harhaanjhtami ~cksi! - esitämme pelatun jatkn: 8. - h5. KM g6 0. Kb5 Kf8. Ka6 f5. e5 g5. hxg5 h. d5 h 5. gxh f 6. Kb7 f 7. d6 f 8. d7 fld. d8dt Kg7 50. Df6t musta luvutti. Vastaukset n lähetettävä pelisastn timittajalle (R. K r 0 g i u s, P.Hesperiank. C, H:ki) mennessä. Perusteluanalyysien ei tarvitse lla mitään maratnsellaisia. Runsasta santta tivtaan! Merivimien mestaruutta ratkaistaan. Lähinnä peli alikers. V. Hell. ström-vänr. E. Brtherus, tisena vasemmalla luutn. Fr. Sininen. Tak;ana keskellä' istuu turnausjhtaja maj. A. Rautavaara, hä'nestä' ikealle alik. O. Kaila Mestarin»työnäytteenä» lkn seuraava asema peli, jssa mustan stilaanuhraus. siirrssa sittautuu niin nnistuneeksi, että valkean»li tettava erikisrypyt käytäntööm>, kuten Laisaari pelin jälkeen sattuvasti sani.,. Kuningasintialainen pulustus. Kap!. M. Laisaari. Luu!n. A. Hänninen.. d Rf6. c g6. Re Lg7. e Le d6 6. f Rbd7 (6. - e5!) 7. Dd e5 8. d5 Re Re8 0. M f5. h5 f. LXc5 dxc5. hxg6 hxg6. Df Dg5!? 5. DXc5 Tf7 6. Rh LXh 7. TXhLf8 8. Dgl RfS. Kbl Rh5 0. Ld b6. Dh, Le5. Tfl a6. Re Le. Th Kg'7 5. Tg DM 6. Thl Th8 7. DM Tf6 8. Tg5! Rg (8. - Te8?. DXh5) DXh6t TXh6 0. TXh6 KXh6. TXe5 RXe (Hum. eriväriset lähetit.). LXe Tf7. c5! - (Tekee valkean a-stilaan valtiksi.). LXc5. LXa6 Te7 (Viimeinen, jskin riittämätön, yritys tasapelin hyväksi.) 5. TXe7 LXe7 6. Kc Kg5 7. Kd Kf6 (Tai 7. - KM 8. e5!) 8. Kc Ke5. b Kd6 0. Lb7 Lf6. LeS. Keskeytysasemq, jssa musta ktianalyysien jälkeen luvutti. - Humautukset O. Kailan. Unkarilaisessa pelissä vänr. H. W a r d-kers. K. K i v i syntyi sangen mielenkiintinen stilaslppupeli, jnka tutkimisen jätämme lukijillemme jälleen pienen kilpailun mudssa, jhn P u 0 l u s t u s vi m a i n Vii h d y t y s t 0 iim i s t 0 n lahjittanut 00 mk palkinniksi. Mustan siirt. Miten asema n arvsteltava(val~ kean vitt, tasa~ peli vai mustan vitt)? Analyysikilpailu Aunuksen mestaruuden ratkaiseminen vaati paljn esitimia ja lujia karsintja. Sellainenkin ihme sattui, että j suhteellisen alhaisessa prtaassa kaksi shakkimestaria, luutn. E, C a n d li n ja stm. K. BI m b e r g, jutui kilpailemaan vitsta. Tulksena li jaettu l.-. palk pisteellä. Prrasta ylempänä»kant» sittautui ylivimaiseksi vittaen turnauksen / pisteellä luutn. Y. Sal h.e i m 0 n k i n (/) sijittuessa ennen stm. Blmbergia (). Sitten seurasiv~t: ) vänr. V. Li g n e 0 /, 5) vänr. Y. R e p 0, 6) kers, 0 k san e n 8 /, 7) kers. Ke k k 0 n en 7 /, 8) kers. R ä s ä n en 6 /, ) vänr. K a u k 0 v a t a 5 /, 0) luutn. Le h m u s. 5 jne. Osanttajia li kaikkiaan 5. - Pelinäytteenä mestarien välinen miniatyyri. 0. Kuningasgambiitti. Pelattu... Slm. K. Blmberg. Luul. E. Candlin. J.. ')., e-e '-f llgl-n: cxd!) Rbl-c Lfl~e d-d e7--e5 e5xf d7-d5 Rg8-f6 Lc8--g Rf6Xd5 Rb8-c6 RcXd5? Oikein lisi llut Kuningasgambiitin valinta parempikuntista vastus:tajaa vastaan epännistuu tällä kertaa suuresti. 8. Dd8Xd5. LclXf 0. c-c. Dd-d? Dd5-e! Vrt. edelliseen humautukseen. Peräytyminen lähetillä n surkea pakk. Näin paljn vi jnkin vaivaisen tempn häviäminen (=mitittu R-vaiht) saada aikaan Td8Xd!! Aita»Kanta», mutta, kuten kapt. E. Böök n humauttanut, ennen pariinkin tteeseen pelattu uhraus.. RfXd Rc6Xd. cxd Lf8-b! Sittenkin! Valkea menettää D:n ja halun jatkamiseen LMXd 5. LeXgt antautuen samalla. Humautukset O. Kailan Kenttälehtien shakkipalstasta.

3 8 SUOMEN SHAKKI SUOMEN SHAKKI 85 Lpputurnaus suritettiin Äänislinnassa 6 miehen vimalla. TulslueHel: -} luutn. E. C a n d li n ja stm. K. BI m b e r g, ) kers. A. A h s ted t, } krpr. K. E. La g e r s t a m 0/, 5-6} luutn. Y. Salheim ja vänr. V. Lignell 0, 7} alik Karppinen, 8) stm. VaI t 0 n e n 7 /, } luutn.,h e i k k i ne n 6/, 0} st.virk. S ii m e s 6, } stm. En g s t r ö m 5 /, } stm. San d s t r öm 5, ) kers. H a i kai a /, } maj. N h r s t r ö m, 5} luutn. Tae, 6) alik. K a i 0 n i em i pist - Samalla suritettiin jukkuekilpailu, jnka vitti vakuuttavasti»v eka n» jukkue (Candlin, Blmberg, Salheim, Lignell) 6 pist., sitten»a ura» /,»S u k u» 5 ja»k 0 n t ula» / p. Uusintattelu mestaruudesta suritettiin sellaisin ehdin että vittajaksi julistetaan se, jka saavuttaa kahden pisteen etumatkan: Ensimmäisen pelin vitti luutn. Candlin, mutta tisessa stm. Blmberg tasitti. Kun vielä klmas ja neljäskin peli päättyivät turkulaisen vittn, kruunattiin Aunuksen ensimmäiseksi shakkimestariksi stm. K e i j 0 Blm ber g. Kesäkuussa t<eltiin Rukajärven suunnan mestaruudesta, jnka vänr. B. B red s t r ö m musertavan ylivimaisesti tti nimiinsä saavuttamalla maksi~itulksen 8 pist Muut tulkset: ) kapt. V. M i e t t i n en 5 /, ) vanr. P. Li e s k a 5, ) luutn. E. Li n d b ä c k 5, 5) vänr. R. Hu k k a n en /, 6) luutn. K. SalI av " 7) vänr. H. P et te r s s 0 n, 8) vääp. A. K i v e I'ä /, ) vänr. J. S yr j ä n en (jutui keskeyttämään 5. kierrksen jälkeen) piste. Seuraava peli esittää erinmaisen nnistuneen pelinlpun.. Ranskalainen peli. Vänr. B. Bredström. Vänr. P. Lieska.. e e6. d d5. Rc LM. e5 c5 5. Ld Rc6 (5. - Re7!) 6. Rb5 LXdt 7. DXd RXd 8. Rd6t! Kf Re7 0. g Rg6. f Rc6 (. - f6!). Rh f6. Ld fxe5. fxe5 RXe5 5. Dft! (Vitsinä 5. - Df6 6. DXc5 vittisin uhkauksin.) 5. - Ke7 6. Rb5 Db6 7. Rc DM (7. - Ld7!) 8. Rf Kd7. RcXd5! Dd (Js. - exd5, niin 0. RXd5 valtavin hyökkäysmahdllisuuksin.) 0. DM Ke8. J.Jb5 De. De7=!:. Yllättävä ja prblemaattisesti puhdas mattiasema ansaitsee man kuvin: Humautukset O. Kailan. Stm. T. Saln vittaman Kannaksen mestaruusturnauksen selstus ja kauneuspalkintpeli livat julkaistuina Sumen Shakin maaliskuun numerssa. Siispä tällä kertaa vain eräs harvinaisen krrekti tasapeli ja sekin pitemmittä puheitta.. Bg-intialainen pulustus. Kannaksen mestaruusturnaus,. kierrs d Rf6. e e6. Rf Lbt. Ld De7 5. g Rc6 6. Lg LXdt 7. DXd Re 8. Dc DMt. Rc f5 0. Db Rd6. Tel DXb. axb Tb8. d5 Ra5. Rd b6 5. dxe6 dxe6 6. M! RaXc 7. RXe RXc 8. Rb5 Rd6!. RXa7 Lb LXg. KXg Tb7. Re6 b5. Tfdl 0-0 <IJ. Re5 Ta8 5. Tc6 Kf8 6. Tdel Taa7 7. Rd7t Ke7 8. Rc5 Tb6. TXb6 exb6 0. Rd Re. f Te7. Kf Td7. Te Ta7. b Rd6 5. Re5 Ret 6. Kg Kf6 7. Tc8 Rd6 8. Tc6 Re. TXb6 Ta 0. Tb7 Rd6. Td7 TXet. Kf Td. Ke Td5. Ta7 h6 5. Rd7t Kf6 6. Rf8t tasapeli. Vanhassa shakkikeskuksessa Viipurissa ei sdankaim aikana le unhdettu Ca'issan palvntaa. Karsintakilpailujen päätteeksi pelattiin j nin vusi sitten turnaus Viipurin varuskunnan mestaruudesta parhaiden tulsten llessa: ) alik. A. D u n der 7 /, ) lääk.maj. H. R e n k 0 ne n (ent. Streng) 7, ) krpr. T u u h a 6 /, -5) luutn. He p 0 r a u t a ja ylik. H 0 m e r u s 5 pist jne. Sittemmin n Viipurin siviilishakkitimintakin herännyt henkiin (vrt. SSh. / S. 6). Keltaisen rykmentin ensimmäinen mestaruusturnaus keväällä herätti suurta humita, sillä :n santtajan karsittua 5 pelaajaa lpputurnaukseen alik. H. Li n d r 00 s päätyi tässä tasatulkseen stm. T. Saln kanssa (mlemmilla / pist.). Kahden pelin uusintattelukin päättyi tasan, mutta seuraavan: ratkaisevan pelin alik. Lindrs hyvan pelin jälkeen vitti. Lpputurnauksen muut pistemäärät: ) stm. H. VaI t 0 n e n, -5) luutn. E. Li n dr 0 0 s ja alik. T. Li n t e r v 0 /...,.. Tämänvutisen mestaruusturnauksen suhteen viittaamme SSh:iin / S. 7. Eräs shakillisesti valveutuneimpia yksiköitä n varmaan 50, jssa tavallisten turnausten hella n pelattu kerta kuussa mielenkiintisia neljän parakin välisiä 5-miehisten jukkueiden tteluja yksikön lahjaksi saamasta»j y v ä s k ylä n M a j a s ta». Mieskhtaisesti parhaita n llut vänr. P. K a r vn en. Ottelu Meriv.E-Tur.LA pelattiin ensi kerralla Turussa. Jukkueet livat 5-miehiset, ja jkainen pelasi jkaista vastaan. Meriv.E vitti vakuuttavasti numerin 5 /-. - Henkilökhtaisen kilpailun parhaat livat kers. K. K i v i 7 / (:stä), st.virk. C i a n der 7 /, krpr. HI 0 p a i ne n 7 (kaikki Meriv.E:stä), luutn. Si n i n e n 6 ja pursimies V u 0 r e n pää 5 / (mlemmat Tur.LA:sta). Tur.LA:n mestaruuden vitti luutn. F r. R. Si n i n e n maksimitulksella; vitti vastaavan kilpailun krpr. K. N i e m elä. Ottelu

4 86 SUOMEN SHAKKl ratkaisee tämän vuden mestaruuden. Samanaikaisissa jukkuetteluissa edellämainittujen edustama jukkue n mlemmilla kerrilla vakuuttavasti vittanut. Vänr. H. W a r d n saanut palveluspaikissaan RT:ssä shakkitiminnan hyvin vilkkaaseen käyntiin: turnauksia, simultaaneja ja tteluja, jpa kerran puhelimitse 0-miehisten jukkueiden välillä! Rykmenttinsä mestaruuden vänr. Ward syksyllä vitti maksimitulkseua 5 pist Muut: ) alik. K. Mun k b ei' g, ) tkm. E. S j ö hi m, ) luutn. P. Le i. v 0 /, 5) luutn. L. Len g eri, 6) kers. A. B a eki u n d 0 pist It.-miesten shakinharrastus n etenkin Helsingissä ja Ktkassa 'llut vimakasta. Huippukhtina vat lleet lo-miehisten jukkueiden vimainmittelyt tulksina.. Ktkassa Helsingin 6- vitt ja julukuussa Helsingissä, jssa pelattuun klmistteluun myös Viipurin jukkue sallistui, samin Helsingin vitt Ktkan llessa tinen ja Viipurin pitäessä perää. Primi inter pares vat lleet Helsingissä luutn. Y. P 'e n tt i n e n ja stm. P. K a taj a m ä k i, Ktkassa luutn. S. SaI m i O. - Tässä yhteydessä spii mainita.5. suritetusta ystävyysttelusta, jssa Ballistisen timistn vahva jukkue (vänr. P imi ä, kers. A n del i n, alik. P en t i k ä i n e n, st.virk. Kaj a maa, krpi'. Ne van Iin n a, vänr. SaI m i 0, st.virk. A i r 0 l a ja luutn. K u r e n n i e m i) vitti Helsingin it:n edustaj8.t,,~knaista 6-. Päätämme tähän pakstakin epätyhjentävän luettelmme. Illla tdettakn, että Sumen Shakki n uudelleenilmestymisensä alusta alkaen kiinnittänyt suurta humita armeijan shakinharrastukseen, ja sen palstilta n, kuten pari edellällutta viittaustakin n sittanut, jatkuvasti seurattavissa armeijan nykyinen shakkitiminta. Lpuksi humautettakn siitä pikkuseikasta, että stilasarvjen suhteen n edellä seurattu tapahtumien aikja, ja siitä suuresta asiasta, että kilpailujen järjestäjät entistä tehkkaammin timittaisivat tulksia, uutisia, pelejä ja muuta materiaalia Kenttälehtien shakkipalstalle, site S h a kk i p a s t a, 7. K p kj 0, jta kautta ne saatetaan julkisuuteen. Stamme aika ei le ainastaan histriallisesti, vaan myös shakkihistriallisesti, antisaa aikaa, sillä armeijassa tdella pelataan paljn shakkia. Alik. 0 s m 0 Kai a. Rin t a ma s hakinh'ar r,a st aj i en pulesta Sumen Shakki kiittää seuraavia lahjittajia rintamalle ja stasairaalihin lähetetyistä lehden numerista: Helsingistä: Jhn Nurminen Oy., K. F. Pur miehen Kirjapain Oy., Bre Westerlund; Srtavalasta: Karjalan Kell- ja Kultatavarainliike; Vaasasta: Emil Krkeamäki; Sieltä jstakin: alik. H. Lindrs. SUOMENSHAKKl 87 PELI- JA SOMMITELMAOSASTO T imiffaa RAGNAR KROG/US, Helsinki, P. Hesperiankafu C aw Analyysikilpailu Ahlstedt - Lagerstam Sumen Shakin julukuun numerssa julistimme pelin n: (A. Ahlstedt-K. E. Lagerstam) yhteydessä seuraavan aseman analyysikilpailun: Häviääkö siirlvurssa leva musta vai ei? Vastaus n epäilemättä, että musta ei häviä. Yksinkertaisin tasapelijatk n A. G. 0 j ase n esittämä 6. - DXgt 7. hxg (Js 7. KXg, niin 7. - TXdt.) h5!! (Eikä 7. - h6? 8. Te7! TXd. TXc7 a5 0. b b6. Tc6 ja valkea vittaa.) 8. d5! (Tai 8. gxh5 TXd jne. taikka 8. Te7. Espanjalainen neliratsupeli Wasa Schackklubb'in julu- ja uudenvuden turnaus -, 5. kierrs. O. Kinnmark. B. Ekenberg.. e e5. Rf Rc6. Rc Rf6. Lb5 Lb 5. Rd5 La5 (Vahvempi jatk lisi 5. - RXd5 6. exd5 e!) 6. TXd. TXc7 TXgt jne.) e6!. dxc6 bxe6 0. Te7 (Vaihteht: 0. Te6 TXb. TXc6 TXa sekä. - Tc jne. tasapelein.) TXb. TXa Tb ja tasapeli. Tämä saa palkintsatasen. Myös 6. - Dd8! jhtaa tasapeliin, jsta vakuudeksi pari muunnelmaa: a) 7. e5! h6! (Ei esim TXb? 8. Te7! Df8. Df5! Dg8 0. De5 ja valkea vittaa.) 8. Dg6 Dg5t. DXg5 hxg5 0. Te7 Tdt! helpin tasapelein; b) 7. Te5! Tdt! (Eikä esim g6 8. De Df6. Te8t Kg7 0. De7t! Df7!. De5t Kh6. Det g5. Te6t Kh5. Te5 jne.) 8. Kg Tdt. Khl g6! 0. De Df6! ja tasapeli valkean kuninkaan nnettman aseman takia. Paljn asemaan kätkeytyvää mielenkiintista samin kuin siirtvaihdt n jätettävä käsittelemättä, mutta susittelemme tilannetta vie~ läkin tarkastettavaksi d h6 8. h d6. Re Re7 0. g - (Hyökkäyspelaajalle tyypillinen siirt. Hän haluaa sijittaa ratsun f5:een ja ratsun lyömisen jälkeen avata g-linjan kuningashyökkäystä varten.) 0. - e6. La Le7. Rf5 d5. De Kh7. Khl Rfg8 5. Tgl g6 (Hulellisten valmistelujensa jälkeen musta tiv vihdinkin vpivansa karkit-

5 88 SUOMEN SHAKKI taa kiusallisen ratsun. Seuraava smmitelma tulee varmasti yllätyksenä mustalle. 6. LcXh6! Js 6. - RXh6, sekä 8. RXh6. 7. g<xf5 8. Rf-g5t. De-h5 0. Rg5-e6! g6xf5 niin 7. Rg5t Rg8Xh6 Kh7-h8 Re7-g8 Jälleen kaunis käänne. Siirt 0. - fxe6 ei käy, kska seuraisi. TXg8t \KXg8. Dg6t Kh8. DXh6t ~g8. Tgt Kf7 5. Tg7t Ke8 6. Dg6t ja matti seuraavassa siirrssa. 0.. Re6Xf8. exf5. Tg-g5 Dd8-f6 Lc8Xf5! Ta8Xf8 Lc7-d8 Musta näyttää välttyvän pahimmalta myrskyltä pelaamalla. - Re7, esim.. Tag Tg8 5. Tg6 TXg6 6. fxg6 Kg7 7. gxf7t Kf8 jne.. Ta-g Kh8-h7 5; c-c Ld8-b6 6. Tg-g e5-e 7. dxe d5xe 8. La-b! e-e. Tg5-g7t Kh7-h8 Trnin lyömistä seuraisi Dg5t ja f5-f6 mustan häviöksi. 0. Tg-g6! Df6Xg6.~ Eikä fxg6. TXg8t jne.. Tg7Xg8tl Tf8Xg8? Tässä mustalla li seuraava mahdllisuus tasapeliin:. - DXg8.. DXh6t Dh7. DXf8t Dg8. Dh6t Dh7 5. DXh7t KXh7 ja eriväriset lähetit takaavat ik.ein pelaten tasapelin valkean kahden stilaan ylivimasta hulimatta. Mutta musta. li kvassa aikapulassa eikä ehtinyt arviida mainittua lppupeliä. (Hum.: kysymysmerkkiä ei alkutekstissä le.). fxg6 TXg6. fxe Kg7 (. LXe kumutuu siirtn. De5t ). Lc Te6 5. Dg5t Kf8 6. Le Rg8 7. Df Rf6 8. Lf LXe. Db8t Kg7 0. DXb7 Lf. DXa7 Tel +. Kg Tb. LXc6 TXbt. Kf Lb8 5. Dglt Kh7 6. Dg5 musta ylitti miettimisaikansa. Hänen asemansa li muuten j, kestämätön. Tämä kmea peli sai ensimmäisen kauneuspalkinnn. Arvstelulautakunta ei le katsnut sen vähentäneen valkean surituksen arva, että mustan paras pulustustapa lisi jhtanut remissiin. Vaikka vastaavissa tapauksissa säännönmukaisesti n pidettävä heikkutena sitä että uhraussmmitelma s~ttautu~ ainastaan tasapeliin vieväksi, n tällä kertaa palkittu kauniisti harkittu hyökkäys, jnka uhrauskäänteet tapahtuivat enemmän vaistn kuin tarkan laskennan perusteella lisihan kaikkien seuraamuksien laskeminen llut ylivimaista jkseenkin jkaiselle mestarille. Ilman rhkeutta ja yritteliäisyyttä shakkikirjallisuudestamme puuttuisi useita kauneuspelejä! Humautukset Tidskrift för Schackista. SUOMEN SHAK:KI 8 S 0 M M I TEL M I A ~_----! A. Järvinen V. Säilä H. Söderström (siirr.) 6 HYS:n 0-vutisjuhlaturnauksessa.. H. Söderström yllätti A. Järvisen, katselijat ja itsensäkin smmitelmalla, jnka visi tsikida vaikka»mrphyn henki elää vielä». Peli jatkui: 5. Tc-c7!! Kf8-e8! (Muunnelmia: 5. - LXgt 6. DXg RXg 7. TfXf7t Ke8 8. Tce7:f; 5. - Td7 6. TXd7! jne.; 5. - f6 6. TXb7! fxg5 7. Dh5 Td7 8. TXd7 DXd7. DXg5 vittaen taikka 6. - RXe 7. RXe6t Ke8 Lg6:f.) 6. Rg5Xe6!! RfXe6 (Hum. käänne 6.-fXe6 7. Dh5t!!) 7. Tc7Xb7 Td8-d7! (7. - Ta7 saa vastaukseksi 8. TbXf7! TXf7. Lg6 Tdd7 0. Dh5 Rd8. LXf7t! RXf7. e6 ja valkea vittaa.) 8. Tb7Xd7 DdXd7. Lh7-g8! Re6-d8 0. De-h5 Dd7-e7. Dh5-h8 De7-f8. e5-e6! f7-f6 (Tai. - RXe6. LXf7t Ke7. Dh! jne.). Dh8-h5t Ke8-e7. Dh5-c5t Ke7-e8 5. Lg8-f7t! musta antautui, sillä kun 5. - RXf7, niin 6. Dc6t ja 7. Dd7:f. 7 P. de Lange. pöydän ttelupelissä A. Visa (Pasilan Knepaja)-V. Säilä (Valtin Lentknetehdas) 5.. Tampereella mustan. siirt li llut Lh7-e, jka häviää upseerin: 5. Rd5-b6! Ta8-e8(5. Dh ei auta, sillä seuraa 6. f! LXf 7. Lf! jne.) 6. TdlXd6! De6Xd6 7. Rb6-c sekä 8. RcXe5. Musta pitkitti peliä. siirtn asti. 8 Eräässä hllantilaisessa v. pelatussa turnauksessa syntyi pelissä P. de Lange-C. H. van Ginkel kaunis lppu: 8. - Rd7-e5!. Lf-e (Tai. dxe5 Td ja DXf.) Tg8Xgt! 0. KgXg Td8-g8t. Kg-hl Df5-et. f-f (. Lf RXf. De Dg ei muuta asiaa.) DeXe. Tfl-gl Tg8-g t <. valkea antautui, sillä siirtjen. TXg RXf jälkeen h-piste ei le sujattavissa.

6 0 S U"O M E N S H A K K KIRJEPELIOSASTO T imiftaa luutn. FRITZ R. SOININEN, 0. Kpk./8656. Ohjeita kirjepelaajillemme Sumen Shakkiliitn alitettujen mestari- ja II lukan kirjepeliturmiuksien tärkeimmät käytännölliset seikat vat tarkin määritellyt Sumen Shakin julukuun numerssa julkaistujen kilpailusääntöjen 5.-. khdissa. Ajanln kukin pelaaja varmaan keksisi valvntajärjestelmän m<ln ja vastapelaajan käyttämän miettimisajan sekä pelin muistiinmerkitsemiseksi. Turnauksenjhtajana (II lk.) haluan auttaa pelaajia seuraavin hjein. Tivttavasti jkainen pelaaja kats velvllisuudeks.een heti ilmittaa vastapelaajalleen, kun laskelmien mukaisesti tämän pelissä n ajanylitys dtettavissa. Näin välttyy harhaluul, että vastustaja ei valv pelin ajankulkua, ja peli pysytetään sääntöjen 5. ja. khtien puitteissa. Pelaajan n ilmitettava, millin n saanut vastapelaajansa siirrn ja millin n siihen vastannut sekä päivinä käyttämänsä miettimi~aika. Pelaajan n hyvä liittää pelistä pitämäänsä pöytäkirjaan humautuksia. Js hävinneellä n pelipöytäkirjassaan terialle arvkkaita havaintja tai muuten mielenkiintiset analyysit, hänenkin n syytä lähettää pelipöytäkirjansa viipymättä pelin päätyttyä turnauksenjhtajalle. Pelissä syntynyt kirjeenvaiht (kirjekurineen) n säilytettävä mahdllisten erimielisyyksien selvittämiseksi. Pelaajan, jka tarvitsee lmaa, n pyydettävä sitä turnauksenj htaj alta. Hyväksytyn lman saatuaan pelaajan n viipymättä ilmitettava siitä vastapelaajilleen. Myönnetystä lmasta mainitsee turnauksenjhtaja Sumen Shakin kirjepelisastssa.. Kirjepelaajalle välttämätön kirjanpit käy yksinkertaisesti ja vähällä vaivalla seuraavan malliesimerkin mukaan, vaikka muitakin käyttökelpisia järjestelmiä n: Valkea: (kirjanpitäjä itse) - Peli n:. Englantilainen peli. Musta: jht V. Hakanen, Kerttulink., Turku RgS-f6[6.. I I Hakasella lmaa Rbl-c e7-e aikana '. I [ g-g d7- d5....,.. cxd5 6.. I 6.' i SUOMEN SHAKKI Sarakkeiden selstus: ) siirtjen järjestysnumert, ) valkean siirrt, ) mustan siirrt, ) lähettämieni siirtjen päiväykset (pstileima), 5) siirtjeni vastapelaajalle saapumispäivät, 6) käyttämäni miettimisajat (=aika edellisen rivin 8. sarakkeesta a. rivin. sarakkeeseen päivinä), 7) vastapelaajani siirtjen päiväyks.et (pstileima), 8) vastapelaajani siirtjen minulle saapumispäivät, ") vastapelaajan miettimisajat (=aika a. rivin 5. sarakkeesta saman rivin 7. sarakkeeseen päivinä), 0) humautussarake. Esimerkistä humaa, että pelaajat asuvat hyvin lähellä tisiaan, sillä psti heidän välillään kulkee yhdessä tai kahdessa päivässä riippuen kirjeen (krtin) pstiinpanajasta. Humautussarakkeeseen merkitään lmien lisäksi ajanylitysilmitus, kskipa se vaikka em ennakkvaritusta, vurkauden siirrndtusilmitus, mahdttman siirrn ikaisupäivämäärä, peliä kskevat tereettiset humautuksiet jne. Siirrn dtusta kskeva valvnta tapahtuu varmimmin ja vaivattmimmin.. siten, että jkaiselle vasta pelaajalle laaditaan nimikrtii, esim. Luutn. H. Ward vieressä levan mallin mukaisesti. Krttiin merkitään aina se päivämäärä, jna vurkauden dtusaika menee umpeen. Siirrn, jhn krttiin merkit yltä pelaajalta dtan vastausta viimeistään.., len lähettänyt hänelle 7.. ja laskenut pstin", kulkuun päivää. Näin päivätyt krtit pidetään aikajärjestyksessä, jten tarkkailukäsittely sujuu helpsti ja npeasti. Vastauksen tultua säännölliseen aikaan vedetään viiva vanhan päiväyksen yli. Ja seuraavan man siirrn lähettämisen jälkeen tehdään uusi päiväysmerkintä jälleen dtettavaa vastausta varten. Tivttavasti edellälevat hjeet vat hyödyksi kaikille kirjepelaajille niin käynnissä levissa turnauksissamme kuin muissakin kirjepeleissä. Luutn. F r i t z R. Si n i n e n. Kirjeturnaajien humin. Mestarilukka: V. Hakasella n llut lmaa aikana vrk., - H. Wardin arv n nykyisin luu t n a n tt i. II lukka: R y h m ä : N: n kap tee n i P. Hnkanen,. K P k./57. - Ryhmä 6: L. Karinpään uusi site n K a taj a nkankatu 7 B 8, Helsinki. -Ryhmä 7: N: n ylik.. U. Sum ala i n e n,. Kpk./ R y h m ä 8: N: n krpr. U. SaI m i7 n e n,. Kpk./86.

7 SUOMEN SHAKKl UUTISOSAsr Timittaa ALTTI SALOlLA, Jyväskylä, Lunnet;ärvi Helsingin Shakkiliift Helsingin Shakkiliitn vusikkuksessa.. valittiin uuteen hallitukseen puheenjhtajaksi A. Hinds, varapuheenjhtajaksi V. Lamminah, sihteeriksi P. O. L u n d s t r ö m, rahastnhitajaksi A. G. 0 jan e n ja jäseneksi A. G u s t a f s s 0 n, varalle R. N i e m i ja K. M a r t t i n e-rl. Liitn timintahjelmaan kuuluu m.m. Helsingin mestaruusturnauksen järjestäminen ensi syksynä. '( } i SUOMEN SHAKKI kerännyt 8 santtajaa. Parhaat: ) J. Kanerv 6, ) E. Syrjälä /, ) V. Virtanen, )"h Karsikkniemi pist Tiedittajamme Jussi Kanerv kert, että Lapuan Shakkiseuralla lisi tulssa tavattmasti nuria pelaajia, mutta j usean vud n esiintynyt h";'neistpula n suuresti haitannut seuran timintaa. Turun Työväen Shakkikerh Turkulaisista shakkikerhista viime aikina timeliaimmin timineen Turun Työväen Shakkikerhn kevät-lukkaturnausten tulkset tunnttain päättyneessä ttelussa livat: -. lukka: ) F. Se e n i u s 8 (0), ) O. A h 0 8, ) V. K a Iln en 7 /, -5) V. Ki v i s t 0 ja U" R u u s kanen 7 pist.;. lukka: -) H. Lindrs ja E. Salmi 6 (7) ja ) V. Ra m e 5 / pist Seuran mestaruuden vitti Selenius, jka samalla kritettiin. lukkaan. Muita krituksia: O. Alh. lukkaan, H. Lindrs, E. Salmi ja V. Halme. lukkaan. Seura n timinut säännöllisesti, 'vaikka sen jäsenistöstä n. 80 Ol n siellä jssakin. Näille menevät terveiset yllälevan uutisen välityksellä. Srtavala-Mafkaselkä Srtavalan ja Matkaselän välinen ystävyysttelu pelattiin Srtavalassa.. Srtavalan Shakkikerhn timiessa isäntänä. Ottelu li -kierrksinen päättyen ensimmäinen kierrs srtavalalaisten vittn tulksella 0 /- / pist sekä tinen samin tulksin -. Lpputuls li siis Srtavalan Shakkikerh / - Matkaselkä 5. Uusintattelussa Matkaselässä.. Srtavala vitti ensimmäisen kierrksen luvuin 8-7 ja tisen - eli kk ttelun -. Lapualla n furnattu Julun edellä alkanut Lapuan mestaruusturnaus, jhn sallistui pelaajaa, päättyi parhaiden khdalta seuraavasti: ) A. K a r s i k k n i e m ilo, ) Y. H 0 n kai a 0,. ) E. S y r jäi ä 0 (uusinta ratkaisi), ) J. K a n e r v 0, 5) V. Vi r t a n e n 8 pist Välittömästi sen jälkeen alitettu Paav Vltin muistturnaus VI li Ottelu Äänislinna-Karhumäki täydessä käynnissä. Lähinnä Aunuksen mestari stm. K. Blmberg (valkeilla) ja Työ'väen Shakkiliitn mestari krpr. M. Rantanen. Blmbergin vieressä vänr. V. Lignell Äänislinna-Karhumäki Pitemmän ajan suunnitteilla llut seurattelu Aänislinnan ja Karhumäen shakkikerhjen välillä pelattiin Aänislinnassa... Hyvin tasaväkisen kamppailun vittajaksi selviytyi Aänislinnan jukkue, tulksien llessa 6 /-5 /, Henkilökhtaiset tulkset (pöytäjärjestyksessä): K. Blmberg./Z -/ M. Rantanen, V. Lignell 0- A. Fred, Hellevaara -0 T. Ylital, Haik /_/ E. Heinnen (prblemisti!), Välilä 0- Hnkanen, Kalli -0 Lehtne~, V. Heikkinen /, Vurtama, Teeriah 0- Erikssn, Aminff -0 Pentikäinen, Laine -0 Lindhlm, Salminen 0- Vurinen, Karjalainen -0 Lehtinen. Alik. A. Dunder rykmenttinsä mestari Alik. A. D u n der n vittanut rykmenttinsä mestaruuden maksimitulksella pist Muiden pistemäärät: ) luutn. Hei n 0 n e n /, ) ylik.

8 SUOMEN SHAKKI H 0 me r u s 7, ) ylik. J u t s i 6 /z, 5-7) luutn.l av n en, luutn. Ju vn en ja krpr. P a ala n n e 6, 8-) luutn..;l i ukk 0 n e n ja stm. Kskinen, 0-) vänr. Nuranen ja stm. Hakkarainen, ) ylik. I n k 0 v a a r a O. Klmen Kannaksen Kukkaajien shakkimestaruus K.K.K:n shakkimestaruus ratkaistiin Eri yksiköissä käytyjen karsintjen perusteella li kilpailuun valittu 0 pelaajaa. Kilpailusta mudstui erittäin tiukka ja jännittävä ttelu. Vielä viimeisen kierrksen alkaessa li neljällä pelaajalla mahdllisuus mestaruuden saavuttamiseen. Tunnettu viipurilainen lukkapelaaja, maj. H. K a ta s selviytyi vittajaksi. Tulkset: ) maj. H. Katas 7/, ) stm. V. T ii i kai n e n 7, ) kers. Erikssn 6/, ') stm. Gylden 6, 5) st.alivirk. M'iesknen 5, 6) stm, Ny g å r d /, 7) kapt. T r ä s km a n /, 8-) luutn. Te r h 0 ja stm. F r i u n d, 0) luutn. A h t 0 a / pist ~ Rutsin kuulumisia Rutsissa n shakkielämä rauhanmaisen vilkasta. Lujia turnauksia ja suurtteluja n talven mittaan pelattu useita. Tsin Rutsissakin valmiuspalvelus sillin tällöin n estänyt jtakuta huippupelaajaa sallistumasta jhnkin kilpailuun, mutta enimmäkseen v.at silmäntekevät lleet yllättävän halukkaasti mukana. "Upsala Nya Tidning»-niminen lehti n lahjittanut upean kiertpalkinnn, jnka viisi kiinnitystä saanut s'aa makseen, U p sai a ali mä n na se hae k s ä s k a p'in ja tukhlmalaisen Wa sas c hae k k u b b'in, mm. E. Lundinin ja G. Stltzin seuran, välisiin jukkuetteluihin. Ensimmäinen yhteentt Upsalassa.. päättyi isäntien ylivimaiseen -7-vittn pääasiassa jukkueen tasaisuuden takia. W a sas c hae k k u b b'in tavanmukaiseksi tullut julu- ja uudenvudenturnaus pelattiin Tukhlmassa seuraavin tulksin: ) F. E k s t r ö m 7 /, ) S. L u n d h 0 m 7, ) O. K i n: n m a r k 6, ) G. S ti t z 5 /, 5-6) B. E ken b e r g ja K. S k ö d /, 7-8 S. Li n d q ui s t ja Z. N i ss 0 n, ) A. B e r g q v i s t /, 0) L. Li n d b er g pist - Vutta aikaisemmin Ekström ja Lundhlm jakivat.-. palkinnn, nyt äärimmäisen tereettisesti ja tieteellisesti pelaava Ekström selviytyi häviöittä yksin vittajaksi. Tri Lundhlmin pelitapa n sen sijaan hyvin yritteliästä ja reipasta, mutta hän säännöstelee erittäin hunsti miettimisaikansa käytön. Gööteprin Kinnmark n tunnettu smmitelmistaan, mutta tällä kertaa hän pelasi myös varmasti. Stltzin ja Rutsin tsin harjittelemattman mestarin Ekenbergin sijitukset tdistavat kilpailun kvuuden. Vielä mainittakn, että turnauksen kauneimman pelin (kts. peli n: ) palkint li 75 kr. vittajalle, 5 kr. hävinneelle, ja että kierrksilla.,., 6. ja. li ma kauneuspalkintnsa. Tämänvutinen T u k hi m a n mestaruusturnaus pelattiin maalishuhtikuussa. Mestaruuden vitti nuri ja lupaava E. A r n i n d 7 / pist SUOMEN SHAKKI 5 LOPPUTEHTAVAOSASTO --. Timittaa VISA KIVI, Helsinki, Lauttasaari. Ofavanfie 5-7 B I 6 Krpr. U. Laih,. Kpk. Ensipains Valkea vittaa 7 Allan Hurtig, Rutsi Ensipains Valkea vittaa Tämän numern lpputehtävien ratkaisut n lähetettävä sastn timittajalle mennessä. Ratkaisut lpputehtäviin n:l 7 ~ 8 Tapani Sarva, t -0. p. S.Sh.liitt, Valkea vittaa N: 7 (K i vi):. Rd8 Rc5t. Kb h. KXc5 hld. Rc6t Ka8 5. LXa6= tai 5. Kb6 Dgt 6. KXa6 Db 7. Ka5=. N: 8 (A h s ted t):. Rct Ke5. ft Ke6. Rb5 Dd8 (DXc. Tet; Db6. Ta6). Ta8 De7 5. Te8 +. N: (K u j ala):. Re8 Kd5. Lf6 e5. Rc7i" Kc5. Ke d5t 5. K Xe5 aldt 6. Ke6 Delt 7. Le5+. Sr:. Rh5. Seuraavassa numerssa ennakktietja käynnissälevasta ratkaisukilpailusta:.~ ~ (6 vitta ja tasapeliä), seuraavina tunnetut tekijät S. Li n d q v i s t ja N. B e r g q vi s t sekä tulkas. Jan s s 0 n. Osittain samanaikaisesti edellisen kanssa pelattiin V ä s t e r m a m s se hae k k u b b'in juhlaturnaus, jka nnistui erinmaisesti. Lpputulkset: -) G. Dan i e s s 0 n ja E. L u n d i n 7 /, ) S. Li n d q v i st 6/, ) E. A r n i n d /, 5-7) A. S j ö s t a m, K S k ö d ja G. S ti t z /, 8-) A. B e r g q vi s t ja A. W eri e, 0) S. Ny m a n / pist - Muita vähemmän viime aikina pelanneet Lundin ja Danielssn vastasivat täysin mainettaan. Lundin selviytyi häviöittä, mutta Danielssn sai tyytyä nllaan vastaleivttua Tukhlman mestaria Arnlindia vastaan. Muista herättää jälleen humita Stltzin vaatimatn sijitus. Liekö syynä llut ruumiillinen alakuntisuus vai pysyväisempi laskukausi?

9 6 SUOMEN SHAKKl TEHTAVJ\OSASTO i : Timittaa LEO V ALVE, Helsinki, Agriclank. B 7 Shakkifehlävien kauneusarvisfa Kirjittanut maisteri A. R a u t a n en. Shakkitehtävien kauneusarvja arvstel"' lessani menen heti»in medias res», s. jaan ne eri ryhmiinsä sen enempää käsittelemättä ~ tehtävien yleisiä kauneusvaatimuksia, kska \ ne vat kaikille pääpiirteissään tunnetut. Klmisiirtiset: Tässä ryhmässä lienee palkinttumarien maku kaikkein mninaisin. Jkaisella prblemistilla n varmaan useitakin esimerkkejä siitä, kuinka eri tavalla samaa tehtävää eri palkinttumarit vat käsitelleet. Räikein esimerkki allekirjittaneella n eräs mallimattitehtävä, jta Berlinin Olympialaisissa ei katsttu julkaisemisen arviseksi edes 60 parhaan jukssa, mutta A. Rautanen jka sai 5. palkinnn tisessa suunnilleen yhtä arvkkaassa wieniläisessä turnauksessa S~~nä tähän lienee llut se, että saksalaiset kiinnittivät suurkilpailussaa~ ~aah~min tehtävän uussaksalaisiin kauneusarvihin eli tehtävän idean Ja ~lheen.:.nahd~.llisimman suureen erikisluntisuuteen. Muut tyylit ja ansiot syrjaytettlln armtta. Tällainen arvstelutapa n tietenkin ikeutettua, js se etukäteen ilmitetaan. Mutta ellei näin tehdä n lunnllista että arvstelun llakseen bjektiivinen täytyy perustua ~auneusmment~ teja mittaavaan matemaattiseen pistelaskutapaan. Ja tällöinkin saadaan usein pulustautua tunnetulla iauseella:»de gustibus nn est disputandum». Jtkut prblemistit vat arvstelun kirjavuuden takia kknaan jättäneet tehtäväkilpailut. Sellainen jhtpäätös n kuitenkin hunsti perusteltu, kska se yleisemmin tteutettuna aiheuttaisi suura hallaa kk pr bleemi tai teelle. Klmisiirtiset vat tyypillisiä ratkaisu tehtäviä. Siirtjen lukumäärä tekee ne riittävän vaikeiksi, eikä mikään kaksisiirtisissa usein tavattava temaattinen hiljaisel le klmisiirtisissa millään tavalla asiallisesti perusteltu, jskaan ei kiellettykään. Eräs päävaatimuksia klmisiirtisissa nkin ~e, että siinä täytyy lla vähintään yksi hyvä ja kunnllinen hukutus, jta ll~~n.. s~. ei.. le mikään taidetehtävä. Jhan nimikin, prbleemi, edellyttää, etta suna taytyy lla jtain prblemaattista. Kaksisiirtisissa se ei le niin ehdttman välttämätöntä siirtjen vähälukuisuuden takia. SUOMEN SHAKKl 7 Til!-en ehdtn vaatimus kskee alku siirta, jnka tulee lla vähintään mitteetn. Liian vimakas tai muuten hun alkusiirt asettaa tehtävän taidearvn surastaan Hamlet-kysymyksen,»llak vai ei lla», eteen. Js nämä kaksi kardinaaliedellytystä puuttuvat, ei klmisiirtista vida pelastaa kri tiikil tä. Idean syvällisyys n lunnllisesti asetettava mutkauneuden edelle. Ideassa n mielestäni aina kiinnitettävä päähumi paitsi alkuperäisyyteen myös persnalliseen lumistahtn. Yksi nerkas pängilöytö ei tätä lumisvimaa vielä sita, sillä tällainen vaikuttava yllätysmmentti tekee hienudestaan hulimatta neutraalin vaikutuksen, ellei tehtävässä le muuta kaunista, eikä sellaista pängia pitäisi yliarviida, niinkuin kilpailuissa hyvin usein sattuu. Hetken hurmi väsyttää pian. Mutkauniisiin mallimatteihin suhtaudutaan eri tavalla, ja kieltämätöntä n, että niihin ajan mittaan jnkin verran kyllästyy. Uusböömiläisyys kettaa pistaa tämän kyllästymisen, ~utta silläkin n 'varjpulena ennenkaikkea se, että tämä suunta usein khtalkkaalla tavalla jutuu kahlitsemaan mielikuvitusta ja ajatuksen syvähenkisyyttä. Mut ja idea vat hunnlainen parivaljakk. Kaksisiirtisissa herättää niiden temaattisuus lunnllisesti suurinta mielenkiinta, ja myönnettäköön kernaasti, että vaikka syvällisyyden puute haittaakin niissä, niin vimakkaasti tteutetut teemat tarjavat kaunsielulle sitä runsaammin taidenautinta. Kun suurta teknillisyyttä vaativ<jt kaksisiirtiset vat kvin mudissa, niin sittaa se, että ajan hengessä filsfiset pyrkimykset vat jääneet enemmän taka-alalle. Suuren kaksisiirtistulvan takia täytynee valitehtävältä j ruveta vaatimaan kahden teeman Yhdist~ttYä tteuttamista. Teemattmilla eli vapailla tehtävillä tuskin n enää suuriakaan mahdllisuuksia päästä tähän kaksisiirtisten taidegalleriaan. Teknillisiin puutteellisuuksiin nähden n vain santtava, että niitä khdellaan humattavasti lempeämmin kuin esim. klmisiirtisissa. Lpputehtävät: On usein ihmetelty, mistä syystä lpputehtävät eivät le saavuttaneet suurempaa susita prblemistien keskuudessa. Osaksi tämä jhtunee - kuten j sanin - filsfisuuden puutteesta ajan hengessä, sillä lpputehtävät vat muunnelmaköyhiä, kankeammin käsiteltäviä ja usein myös liian epämääräisiä taiteelliseen rajitukseen nähden. Kettaa pönkittää lpputehtäviä sillä teksyyllä, että ne paremmin kuin mattitehtävät edesauuavat pelishakkia, n turhaa puuhaa, sillä ensinnäkin kk väite - primitiivisiä lpputehtäviä lukuunttamatta - n pelkkää tiveajattelua ja tiseksi ei le mitään asiallista syytä sekittaa taideshakkia pelishakkiin. Mitä enemmän lpputehtävät lähentyvät mauitehtäviä varsinkin taiteelliseen rajitukseen nähden, sitä enemmän ne varmaan myös saavat kannatusta. Lpputehtävien n vapauduttava lppupelien pitkäveteisestä ja vaikeasti tdistettavasta kalkylinnista ja lähennyttävä»00- gillisten» tehtävien selvempiä linjja. Sellaiset kiinnstavat aina kauneuden palvjaa.

SUOMEN SHAKKI SUOMEN SHAKKILIITO~, TYÖVÄEN SHAKKILIITON JA SUOMEN TEHTÄVÄNIEKKOJE::.\! ÄÄNENKANNATTAJA. PÄÄTOIMITTAJA ALTTI SALOlLA

SUOMEN SHAKKI SUOMEN SHAKKILIITO~, TYÖVÄEN SHAKKILIITON JA SUOMEN TEHTÄVÄNIEKKOJE::.\! ÄÄNENKANNATTAJA. PÄÄTOIMITTAJA ALTTI SALOlLA -- SUOMEN SHAKKI SUOMEN SHAKKILIITO~, TYÖVÄEN SHAKKILIITON JA SUOMEN TEHTÄVÄNIEKKOJE::.\! ÄÄNENKANNATTAJA. Tnimitus ja knttri: lyv ÄSKYLÄ. Lunnefj,i rvi. Til;lUshinfa: ft vsk. 300 mk, /2 vsk. 80 mk.- Ulkmaitie

Lisätiedot

UOMEN SISÄLLYS: Shakin luaaibna!nnestareita ja heidän edeltäjiääll, StrUITll -sta:ri ~l\~ KD=

UOMEN SISÄLLYS: Shakin luaaibna!nnestareita ja heidän edeltäjiääll, StrUITll -sta:ri ~l\~ KD= UOMEN H KJ Suomen kesän ihauullb (H, jälleen suonut,oi maa ja nautintoa myös ;,hakinharnwiajille! SISÄLLYS: Shakin luaaibna!nnestareita ja heidän edeltäjiääll, StrUITll -sta:ri ~l\~ KD= tovin esittely

Lisätiedot

r--- 3'A\~ '%_--;;; -----." l N:o 2 MAA L 1 S KUU 1953)

r--- 3'A\~ '%_--;;; -----. l N:o 2 MAA L 1 S KUU 1953) äwl r--- 3'A\~ '%_--;;; -----." l N:o 2 MAA L 1 S KUU 1953) I H A I( I( I Suomen mestari K a ari e 0 jan e n osallistuu 15. 3. 1953 alkaneeseen kansainväliseen Mar del Plaian suurturnaukseen. Ojanen matkusti

Lisätiedot

8HAKKI. S ilo men (N:O 6 LOKAKUU 1959J. 4. Ehdokasturnauksen kärkimiehet. 35 vuotta ~ml_-... Toisen vaiheen jälkeen

8HAKKI. S ilo men (N:O 6 LOKAKUU 1959J. 4. Ehdokasturnauksen kärkimiehet. 35 vuotta ~ml_-... Toisen vaiheen jälkeen 35 vuotta ~ml_-... S ilo men (N:O 6 LOKAKUU 1959J 8HAKKI 4. Ehdokasturnauksen kärkimiehet Toisen vaiheen jälkeen Paul Keres. joka johti turnausta toisen vaiheen jälkeen. Pystyykö hän torjumaan loistavatyylisen

Lisätiedot

l N:o 2 HUHTIKUU ~) SHAKKI TAL ALOITTI VOITOLLA

l N:o 2 HUHTIKUU ~) SHAKKI TAL ALOITTI VOITOLLA Suomen 36 vuotta r--~' _~I_~ l N:o 2 HUHTIKUU ~) SHAKKI TAL ALOITTI VOITOLLA maailmanmestaruus kamppailun. Bo tv i n n i k epäonnistui pahasti keskipelissä, eikä nuorella haastajalla ollut vaikeuksia pelin

Lisätiedot

SHAKKI. Suoml!.n. ...- i!l II 1. ( N:o 5-6 LOKAKUU 1956)

SHAKKI. Suoml!.n. ...- i!l II 1. ( N:o 5-6 LOKAKUU 1956) Suml!.n...- i!l II ( N: 5-6 LOKAKUU 956) SHAKKI XII shakkilympialaisten jhta jukkueiden kapteenien kkuksessa Mskvassa 30. B. 956. Henkilöt (vasemmalta): M. Berman, Rchlin, F. Rgard, tri H. Björk (vain

Lisätiedot

,,----- I L ~ -----~-"\ I. 2, Argentiina 3, Jugoslavia I. 17. Itävalta 18. Italia 19. 20. 1. 22. 23, I 24. 15. Kuuba 16. Englanti. 2!

,,----- I L ~ -----~-\ I. 2, Argentiina 3, Jugoslavia I. 17. Itävalta 18. Italia 19. 20. 1. 22. 23, I 24. 15. Kuuba 16. Englanti. 2! _.~="~~----->~~..,\ 1952 ~ -----~-"\ I I L 2, Argentiina 3, Jugoslavia I 4, Tshekkoslovakia I 5, 6, 7, 8, Länsi"Saksa 9, 10, Israel 15. Kuuba 16. Englanti 17. Itävalta 18. Italia 19. 20. 1. 22. 23, I 24.

Lisätiedot

Cr--N-:O-2-J-O UL U KUU 1 966 ) fihakki. Massat yö... 27. Avausteoriaa... 28. Havannan lopputulokset... 30. Helsingin kansainväl. turnaus...

Cr--N-:O-2-J-O UL U KUU 1 966 ) fihakki. Massat yö... 27. Avausteoriaa... 28. Havannan lopputulokset... 30. Helsingin kansainväl. turnaus... Suomfln ~_w.r ~1~~1~ Cr--N-:O-2-J-O UL U KUU 1 966 ) fihakki I SISÄLLYS: Massat yö... 27 Avausteoriaa.............................. 28 Havannan lopputulokset... 30 Helsingin kansainväl. turnaus... 31 Peliosasto................................

Lisätiedot

SUOMEN SHAKKI. SUOMEN SHAKKILIITON, TYOVÄEN SHAKKILIITON JA SUOMEN TEHTÄVÄNLEKKOJffiN ÄÄNENKANNATTAJA.

SUOMEN SHAKKI. SUOMEN SHAKKILIITON, TYOVÄEN SHAKKILIITON JA SUOMEN TEHTÄVÄNLEKKOJffiN ÄÄNENKANNATTAJA. SUOMEN SHAKKI SUOMEN SHAKKILIITON, TYOVÄEN SHAKKILIITON JA SUOMEN TEHTÄVÄNLEKKOJffiN ÄÄNENKANNATTAJA. Toimitus ja konttori: JYVÄSKYLÄ, Luonnetjärvi. Tilaushinta: ;' vsk. 50 mk, /2 vsk. 85 mk.- Ulkomaille

Lisätiedot

LUOTETTAVIA SHAKKIKELLOJA. tukuttain. SHAKKIMME SYYSSAAVUTUKSIA 1971

LUOTETTAVIA SHAKKIKELLOJA. tukuttain. SHAKKIMME SYYSSAAVUTUKSIA 1971 Saomen SHAKKI LUOTETTAVIA SHAKKIKELLOJA I ;J:~1::~IJ:'J~:f ~ Erittäin edullisesti suoraan maahantuojalta. Alan liikkeille myös tukuttain. Maahantuoja: Helsinki 25, Topeliuksenkatu 13 Puh. 44628 SHAKKIMME

Lisätiedot

PELAAJALISENSSI. Suomen Keskusshakki/iitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakki/iitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096

PELAAJALISENSSI. Suomen Keskusshakki/iitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakki/iitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 Suomen Keskusshakki/iitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakki/iitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat SSN 0355-8096 L1.. neell koekevla ohjeita L... Mln katoaml... 'uu.. ml... Pelaajan 88Ura

Lisätiedot

PERUSLIITTOJEN MESTARIT

PERUSLIITTOJEN MESTARIT Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakki/iitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat /SSN 0355-8096 PERUSLIITTOJEN MESTARIT TIMO PIRTTIMÄKI, TShL MICHAEL NYKOPP, SSL PÄÄTOIMITTAJA

Lisätiedot

MM-PRONSSI KAURASELLE

MM-PRONSSI KAURASELLE Suomen Keskusshakki/iitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 MM-PRONSSI KAURASELLE Risto Kauranen on saavuttanut pronssimitalin kirjeshakin

Lisätiedot

~1~AlTO SUOMIN H SHAHHI UUTISIA TILAA SUOMEN SHAKKI SUOMEN SHAKKI 367

~1~AlTO SUOMIN H SHAHHI UUTISIA TILAA SUOMEN SHAKKI SUOMEN SHAKKI 367 SUOMEN SHAKK:I., '9/1992 SUOMEN SHAKKI 367 367 TIlausasiaa H ~1~AlTO 368 Shakkiolympialaiset 379 Brysselin plkashakklkllpallu 383 Kv. tuloksia 385 Nuorten MM-kilpailut 387 Lenk 390 Espoon kv. kilpailu

Lisätiedot

Avausteorian ytimessä: Botvinnik-slaavilainen osa 3/3 Jussi Tella (Suomen Shakki 4/2000)

Avausteorian ytimessä: Botvinnik-slaavilainen osa 3/3 Jussi Tella (Suomen Shakki 4/2000) Avausteorian ytimessä: Botvinnik-slaavilainen osa 3/3 Jussi Tella (Suomen Shakki 4/2000) Artikkelin viimeissä osassa tutustumme erääseen terävään varianttiin, joka joutui 1990-luvun loppupuolella valtavan

Lisätiedot

Koululaisten PM Oslossa 18.-20.2.2005 (ilm. Suomen Shakissa) TAPANI SAMMALVUO tapani.sammalvuo@shakkitori.com

Koululaisten PM Oslossa 18.-20.2.2005 (ilm. Suomen Shakissa) TAPANI SAMMALVUO tapani.sammalvuo@shakkitori.com Koululaisten PM Oslossa 18.-20.2.2005 (ilm. Suomen Shakissa) TAPANI SAMMALVUO tapani.sammalvuo@shakkitori.com Koululaisten PM pelattiin tänä vuonna Oslossa 18.-20.2.2005. SKSL:n ja Velhojen valmennussopimuksen

Lisätiedot

Rikospoliisien Shakkikerho ry 2 2004

Rikospoliisien Shakkikerho ry 2 2004 Rikospoliisien Shakkikerho ry 2 2004 Palmberg ilmo 28touko.indd 1 28.5.2004 13:26:37 2 RIKOSPOLIISIEN SHAKKIKERHO R.Y. www.riksha.fi Hallitus: Jari Lehvonen, puheenjohtaja puh (09) 189 5587 email: jari.lehvonen@helsinki.poliisi.fi

Lisätiedot

TUTORIN OPAS Opiskelijakunta Lamko 2014

TUTORIN OPAS Opiskelijakunta Lamko 2014 TUTORIN OPAS Opiskelijakunta Lamk 2014 SISÄLTÖ Tutrin ABC... 3 Tutrin tehtävät... 5 Tutrin tiedt ja taidt... 6 Ryhmänhjaus ja ryhmäyttäminen... 8 Tutrinnin vusikell... 11 Opiskelijakunta LAMKO... 19 Järjestelmät...

Lisätiedot

,-_~*I, guom(2n. L N:o 7-8 JO U L U KUU 1955) I( I( I. Akateeminen Shakkiliitfo 20 vuotias Puheenjohta>iia eri vuosilta (kts. siv.

,-_~*I, guom(2n. L N:o 7-8 JO U L U KUU 1955) I( I( I. Akateeminen Shakkiliitfo 20 vuotias Puheenjohta>iia eri vuosilta (kts. siv. guom(2n,-_~*i, L N:o 7-8 JO U L U KUU 1955) I( I( I Akateeminen Shakkiliitfo 20 vuotias Puheenjohta>iia eri vuosilta (kts. siv. 46) (---~---_. HÄMEENLINNA Kultaseppä Hj. Salo Raatihuoneenkartu 13 JYVÄSKYLÄ

Lisätiedot

~uom(2n. r--llj g--- U-illkommen! \...-J. l N:o 5 ELOKUU 1952) Tervetuloa! Ule[[come! ~-- Argentiina Brasilia Egypti 1 Englanti

~uom(2n. r--llj g--- U-illkommen! \...-J. l N:o 5 ELOKUU 1952) Tervetuloa! Ule[[come! ~-- Argentiina Brasilia Egypti 1 Englanti ~uom(2n r--llj g--- l N:o 5 ELOKUU 1952) I Tervetuloa! Ule[[come! U-illkommen! ~-- Argentiina Brasilia Egypti 1 Englanti Hollanti Islanti Israel Italia Itä-Saksa Itävalta Jugoslavia Kuuba Kreikka Luxemburg

Lisätiedot

XVIII SHAKIN OSKAR. Suomen Keskusshakki/iitto Suomen Shakkiliitta Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096

XVIII SHAKIN OSKAR. Suomen Keskusshakki/iitto Suomen Shakkiliitta Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 Suomen Keskusshakki/iitto Suomen Shakkiliitta Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 XVIII SHAKIN OSKAR Shakin Oskar-äänestys suoritettiin nyt 18. kerran. Äänioikeutta

Lisätiedot

Ilkka Kanko 11.. kertainen Helsingin mestari

Ilkka Kanko 11.. kertainen Helsingin mestari Ilkka Kanko 11.. kertainen Helsingin mestari H ~1~AlTO 3 Ehdokasottelu Timman - Kortshnoi 7 Seniorien MM Bad Wörishofenissa 10 Kotimaisia viikonlopputurnauksia 16 Kotimaisia kilpailukutsuja 19 Suomen Shakkiliiton

Lisätiedot

Kiltahuone on killan yleisin käytössä oleva palvelu, joka koetaan varsin helposti lähestyttäväksi.

Kiltahuone on killan yleisin käytössä oleva palvelu, joka koetaan varsin helposti lähestyttäväksi. Kneinsinöörikillan hallitus tteutti keväällä perinteisen kiltakyselyn, jnka kautta saatiin paljn hyviä kmmentteja, tiveita ja hulenaiheita killasta. Saatu palaute li pääsin hyvää ja Killan timinta kettiin

Lisätiedot

Yläluokka Alkuperäinen ilmaus/lausuma Pelkistetty ilmaus Alaluokka Perustietoja lähiliikuntahankkeesta. o o

Yläluokka Alkuperäinen ilmaus/lausuma Pelkistetty ilmaus Alaluokka Perustietoja lähiliikuntahankkeesta. o o Ylälukka Alkuperäinen ilmaus/lausuma Pelkistetty ilmaus Alalukka Perustietja Ensimmäinen lähtökhta li kulun remntin alitus Tinen näkemys li Yhteiskulun saneerausremntti lähiliikuntahankkeesta se, miten

Lisätiedot

Nro 2 2004. Tässä numerossa: 43. vsk PÄÄTOIMITTAJA HEIKKI ARPPI. Suomen Kirjeshakkiliitto ry Finlands Korrespondesschackförbund ry. (ICCF:n jäsen) - -

Nro 2 2004. Tässä numerossa: 43. vsk PÄÄTOIMITTAJA HEIKKI ARPPI. Suomen Kirjeshakkiliitto ry Finlands Korrespondesschackförbund ry. (ICCF:n jäsen) - - - - Nro 2 2004 43. vsk PÄÄTOIMITTAJA HEIKKI ARPPI Tässä numerossa: 35 Toiminta ja tilit 2003 38 Kuukauden kynä 39 Teron taiturointia 40 Asko Linna MM-finaalissa 44 Heikki Pigg 60 vuotta 46 Loppupelin merkitystä

Lisätiedot

PORIN SHAKINYSTÄVÄT SEURAJOUKKUEIDEN SUOMEN MESTARIKSI

PORIN SHAKINYSTÄVÄT SEURAJOUKKUEIDEN SUOMEN MESTARIKSI Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakki/iitto Työväen Shakki/iitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 055-8096 PORIN SHAKINYSTÄVÄT SEURAJOUKKUEIDEN SUOMEN MESTARIKSI Porin Shakinystävät

Lisätiedot

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN KASVU. (toim. Sinikka Mynttinen)

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN KASVU. (toim. Sinikka Mynttinen) LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN KASVU (tim. Sinikka Mynttinen) 2 SISÄLTÖ 1 Liiketimintasuunnitelma 1.1 Liiketimintasuunnitelman määritelmä 1.2 Liiketimintasuunnitelman merkitys 1.3 Mitä välttää liiketimintasuunnitelmassa?

Lisätiedot

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 SEURAJOUKKUEIDEN SM-KI~PAI~UT Mestaruussarja 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Lisätiedot

Nro 1 2004. Tässä numerossa: 43. vsk PÄÄTOIMITTAJA HEIKKI ARPPI

Nro 1 2004. Tässä numerossa: 43. vsk PÄÄTOIMITTAJA HEIKKI ARPPI - - Nro 1 2004 43. vsk PÄÄTOIMITTAJA HEIKKI ARPPI Tässä numerossa: 3 Vuosikokouskutsu 4 Kuukauden kynä 5 Pertti Lehikoinen tavoittelee maailmanmestaruutta 17 Sommitelmat 19 Kotimainen kilpailutoiminta

Lisätiedot

ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS

ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS OPINNÄYTETYÖ - AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALA ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS Case: Kauppakeskus Klmisppi T E K I J Ä T: Jhanna Pekkarinen Miia Riepp SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot