Raportti ulkomaan työssä oppimisjaksosta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Raportti ulkomaan työssä oppimisjaksosta"

Transkriptio

1 Pro Europass Apprentice Across the Border MALLI Raportti ulkomaan työssä oppimisjaksosta Miksi? Opiskelijan suorituksien arviointi ulkomaan työssä oppimisjakson aikana on olennainen osa korkeatasoista ulkomaanjaksoa ja Europass-todistuksen käyttöä. Arvioinnin tarkoituksena on tukea oppimista, kehittää opiskelijan itsearviointikykyä, antaa opiskelijalle ja lähettävälle organisaatiolle palautetta opiskelijan taidoista ja antaa vaihdon vastuuhenkilöille kaikissa organisaatioissa palautetta ulkomaanjaksosta. Ketkä? Oppisopimusopiskelija ja vastaanottavan yrityksen työpaikkakouluttaja arvioivat yhdessä opiskelijan työsuorituksia ja oppimistuloksia. Kuinka? Oppisopimusopiskelija ja vastaanottavan yrityksen työpaikkakouluttaja keskustelevat säännöllisesti (esim. viikoittain / joka toinen viikko) opiskelijan työtehtävistä ja arvioivat yhdessä hänen suorituksiaan. He kirjaavat jokaisen keskustelun pääasiat raportin ensimmäiseen osaan. (I Ammattitaidot). Ulkomaan työssä oppimisjakson päätteeksi opiskelija ja kouluttaja keskustelevat ja täyttävät raportin toisen osan (II Kielitaito ja henkilökohtaiset työtaidot). Jakson päätyttyä opiskelija täyttää raportin kolmannen osan (III Avoimia kysymyksiä opiskelijalle). Jakson päätyttyä yksi kopio raportista jää kouluttajalle sekä yksi kopio opiskelijalle. Opiskelija toimittaa lisäksi kopiot raportista myös omalle työpaikkakouluttajalleen kotimaassaan ja koulutuksen järjestäjälle. Tiedot Oppisopimusopiskelijan nimi Syntymäaika Kansallisuus Tutkinto, johon oppisopimuskoulutus johtaa Oppisopimuksen kesto Lähettävä organisaatio Vastaanottava organisaatio/yritys Osasto, jolla työssä oppiminen tapahtuu Työpaikkakouluttajan nimi Ulkomaan työssä oppimisjakson kesto (ppkkvv-ppkkvv) I AMMATTITAIDOT: Perehdytys vastaanottavassa organisaatiossa / yrityksessä Kuinka perehdytys järjestettiin? (Saapuminen yritykseen, yrityksen esittely, turvallisuussäännöt yms.) Kuka perehdytti oppilaan hänen työtehtäviinsä? 1(4)

2 Työssä oppiminen Millä alalla/aloilla opiskelija työskentelee? Mitkä ovat hänen työtehtäviään? Opiskelijan arvio omasta suoriutumisestaan työssään (liittyen vasemmassa sarakkeessa lueteltuihin tehtäviin) -> Mikä sujui hyvin, mitkä asiat osoittautuivat ongelmallisiksi, mitä saatoin oppia? -> Mitä eroavaisuuksia havaitsin työskentelyssä vastaanottavassa ja kotimaisessa yrityksessä? Kouluttajan arvio oppilaan suoriutumisesta työssään (liittyen vasemassa sarakkeessa lueteltuihin tehtäviin) -> Mikä sujui hyvin, mitkä asiat osoittautuivat ongelmallisiksi, mitä opiskelija saattoi oppia? Tätä sivua voi kopioida tarpeen mukaan.. 2(4)

3 II KIELITAITO JA HENKILÖKOHTAISET TYÖTAIDOT Kielitaito Mikä on yleinen työskentelykieli? Kuinka opiskelija tulee toimeen tällä kielellä? Onko kielitaito parantunut työssä oppimisjakson aikana? Henkilökohtaiset työtaidot Opiskelija ja hänen kouluttajansa molemmat arvioivat opiskelijan taitoja Merkinnät: Opiskelijan oma arvio O, kouluttajan arvio X Asenne koulutukseen / työhön, motivaatio Vastuullisuus, luotettavuus ja sääntöjen noudattaminen Ryhmätyöskentely, yhteistyökyky Ongelmanratkaisukyky Täsmällisyys, huolellisuus Aloitekyky työssä Analyyttiset ja diagnostiset kyvyt Työn laatutaso Tyydyttävä Hyvä Erinomainen Lisähuomautuksia/selityksiä henkilökohtaisista työtaidoista: Vahvistus Paikka ja aika: Oppisopimusopiskelija Työpaikkakouluttaja 3(4)

4 III AVOIMIA KYSYMYKSIÄ OPISKELIJALLE: Mitä tämä ulkomaan työssä oppimisjakso antoi sinulle ammatillisesti ja henkilökohtaisesti? Opitko ymmärtämään vierasta kulttuuria ja kohdemaassasi asuvia ihmisiä paremmin? Millaisia kulttuurisia vaikutteita sait? Kohtasitko ongelmia työpaikallasi tai vapaa-aikanasi? Mitä? Kuinka ratkaisit ongelmat? Miten arvioit vaihtoa varten tehtyjä valmisteluja ja järjestelyjä (kieli- ja kulttuurivalmistelut, matkat, vastaanotto, majoitus)? Kiitos vastauksistasi! 4(4)

5 Pro Europass Apprentice Across the Border MALLI SOPIMUS ULKOMAAN TYÖSSÄ OPPIMISJAKSOSTA OPPISOPIMUSOPISKELIJA Nimi Sopimusosapuolet Syntymäaika Osoite Sähköpostiosoite Tutkinto, johon oppisopimuskoulutus johtaa Oppisopimuskoulutuksen kesto (ppkkvv-ppkkvv) Ammatillinen oppilaitos Vastuukouluttajan nimi Sähköpostiosoite TYÖNANTAJA KOTIMAASSA Organisaation / yrityksen nimi Osoite Yhteyshenkilön nimi Sähköpostiosoite Faksi KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄ KOTIMAASSA Organisaation nimi Osoite Yhteyshenkilön nimi Sähköposti Faksi VASTAANOTTAVA ORGANISAATIO/YRITYS Organisaation / yrityksen nimi Osasto(t), jo(i)lla työssä oppiminen tapahtuu Osoite Työpaikkakouluttajan / yhteyshenkilön nimi Sähköpostiosoite Faksi ULKOMAAN TYÖSSÄ OPPIMISJAKSON KESTO Ajanjakso (ppkkvv-ppkkvv) Työaika / viikko Työaika / päivä 1(3)

6 TYÖSSÄ OPPIMISJAKSON SISÄLTÖ JA TAVOITTEET Tämän tyyppiseen koulutukseen liittyvästä työssä oppimisjaksosta opetussuunnitelma määrää seuraavaa: - työssä oppimista varten valitun työpaikan tulee ohjata oppisopimusopiskelijaa työtehtävissä, jotka ovat keskeisiä hänen ammatillisille tavoitteilleen - tehtävien määrän ja laadun tulee vastata opiskelijan pätevyystasoa ja koulutusohjelman tavoitteita - perusteet työssä oppimisen tulosten arviointia varten esitetään opetussuunnitelmassa Oppimissuunnitelma: Oppisopimusopiskelijan tutkintoon ja koulutusohjelmaan perustuvat tavoitteet Työtehtävät OHJAUS Vastaanottava työnantaja nimeää työpaikkakouluttajan, joka vastaa työssä oppimisen suunnittelusta, järjestelyistä ja koulutuksen ohjauksesta työpaikalla. Vastaanottava työnantaja antaa kaiken tarvittavan tiedon työn ja työympäristön olosuhteista ja välineistä. Vastaanottavan yrityksen työpaikkakouluttaja valvoo lähettävien tahojen puolesta oppimistavoitteiden täyttymistä. Oppisopimusopiskelija työskentelee työnantajan ohjauksen ja vastuun alaisena annettujen työaikojen puitteissa. Opiskelija sitoutuu noudattamaan työpaikan sääntöjä ja työaikoja sekä huomioimaan voimassaolevat säännöt ja lainalaiset säännökset ammatillisesta luottamuksellisuudesta. ARVIOINTI Vastaanottava työnantaja osoittaa työpaikkakouluttajan, joka on vastuussa opiskelijan ulkomaan työssä oppimisjakson arvioinnista. Työssä oppimisjakson aikana ja sen jälkeen työpaikkakouluttaja ja opiskelija arvioivat yhdessä työtehtävistä suoriutumista ja oppimistuloksen käyttämällä Raporttia ulkomaan työssä 2(3)

7 oppimisjaksosta. Työssä oppimisjakson päätyttyä yksi kopio raportista jää työpaikkakouluttajalle ja yksi kopio opiskelijalle. Opiskelija toimittaa kopiot raportista myös työantajalleen ja koulutuksen järjestäjälle kotimaassa. Ulkomaan työssä oppimisjakson jälkeen työpaikkakouluttaja täydentää opiskelijan Europasstodistusasiakirjan. TYÖTURVALLISUUS Oppisopimusopiskelijalle annetuissa työtehtävissä noudatetaan asianmukaisia ja voimassaolevia työturvallisuuslakeja, määräyksiä ja päätöksiä (sekä yleisiä että työpaikkakohtaisia). Vastaanottava yritys järjestää vaadittavat työvaatteet ja suojavälineet (esim. suojalasit), ellei alla toisin sovita. Lisävaatimuksista, kuten turvajalkineista tai muista henkilökohtaisista vaatteista sovitaan seuraavaa: Esimerkki: Työssä oppiminen Suomessa noudattaa Lakia ammatillisesta koulutuksesta (630/1998). Lain 19. pykälä määrää, että työnantaja vastaa työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettävässä koulutuksessa opiskelijan työturvallisuudesta siten kuin siitä työntekijöiden osalta säädetään ja määrätään myös silloin kun opiskelija ei ole työsopimussuhteessa työnantajaan. VAKUUTUKSET Oppisopimusopiskelija hankkii itselleen eurooppalaisen sairausvakuutuskortin ulkomailla oleskelun ajaksi. Tapaturmavakuutuksen työpaikalla ja työmatkoilla kattaa työnantaja kotimaassa vastaanottava organisaatio/työnantaja koulutuksen järjestäjä Vakuutuksen antaja on (nimi ja osoite): Yleisen vastuuvakuutuksen suhteen, oppisopimusopiskelijan asema on sama kuin vastaanottavan yrityksen työntekijöiden. Oppisopimusopiskelija järjestää itselleen lisäksi matkavakuutuksen vapaa-aikaa varten, jos yllä mainittu vakuutus ei kata vapaa-aikaa. PALKKAUS Ulkomaan työssä oppimisjakson aikana oppisopimusopiskelija saa palkkaa työnantajalta kotimaassa saa palkkaa vastaanottavalta organisaatiolta/yritykseltä (tarvitaan erillinen työsopimus) saa muuta avustusta, joka korvaa palkan (ei Leonardo-avustus): RUOKAILUJÄRJESTELYT Työpaikka tarjoaa opiskelijalle mahdollisuuden käyttää tavallista työpaikka lounas/ruokailupalvelua. Muut ruokailujärjestelyt: VAHVISTUS Oppisopimusopiskelija, työnantajan edustaja, koulutuksen järjestäjän edustaja ja vastaanottavan organisaation/yrityksen edustaja tuntevat tämän sopimuksen sisällön ja hyväksyvät sen sisältämät ehdot. Tätä sopimusta on tehty (4) samansisältöistä kappaletta, yksi jokaiselle sopimuksen osapuolelle. 3(3)

8 Paikka ja aika Allekirjoitus: Oppisopimusopiskelija Nimen selvennys Allekirjoitus: Kotimaan työnantajan edustaja Nimen selvennys Tehtävä organisaatiossa Allekirjoitus: Koulutuksen järjestäjän edustaja Nimen selvennys Tehtävä organisaatiossa Allekirjoitus: Vastaanottavan organisaation/työnantajan edustaja Nimen selvennys Tehtävä organisaatiossa 4(4)

Gard Tekrø. Opas opiskelijoille. Oppisopimuskoulutusta yli rajojen. Liikkuvuuden hallinta. The International Service Office of Oppland, Norja

Gard Tekrø. Opas opiskelijoille. Oppisopimuskoulutusta yli rajojen. Liikkuvuuden hallinta. The International Service Office of Oppland, Norja Gard Tekrø Opas opiskelijoille Oppisopimuskoulutusta yli rajojen Liikkuvuuden hallinta The International Service Office of Oppland, Norja 1 Sisällysluettelo Opassarjan esittely Esipuhe 1. Miksi lähteä

Lisätiedot

Työssäoppimisen yleisopas

Työssäoppimisen yleisopas Työssäoppimisen yleisopas SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 2 2 TIETOA ETELÄ-SAVON AMMATTIOPISTOSTA... 2 3 MITÄ TYÖSSÄOPPIMINEN ON?... 2 4 OPISKELIJAN TAVOITTEELLINEN OHJAAMINEN... 2 5 KIRJALLINEN SOPIMUS

Lisätiedot

DUUNIVALMENTAJA OPPISOPIMUS AUTTAA TAIDOLLA TYÖHÖN

DUUNIVALMENTAJA OPPISOPIMUS AUTTAA TAIDOLLA TYÖHÖN DUUNIVALMENTAJA OPPISOPIMUS AUTTAA TAIDOLLA TYÖHÖN SISÄLLYS OPPISOPIMUSKOULUTUS 5 Mitä on oppisopimuskoulutus? 5 OPPISOPIMUS 7 Kirjallinen työsopimus 7 Opiskelun/työsuhteen päätoimisuus 7 Koeaika 7 Oppisopimus

Lisätiedot

5. Työn johtaminen 15 Kuka johtaa työn tekemistä? 15 Jos työhön kuuluu matkustamista, kuka päättää matkalle lähdöstä? 15

5. Työn johtaminen 15 Kuka johtaa työn tekemistä? 15 Jos työhön kuuluu matkustamista, kuka päättää matkalle lähdöstä? 15 OpasVuokratyöopas Sisältö 1. Johdanto 4 2. Yleistä vuokratyöstä 5 Mitä vuokratyö tarkoittaa? 5 Miten vuokratyö poikkeaa muista työsuhteista? 5 Milloin vuokratyötä voi käyttää? 6 Saako vuokratyöntekijältä

Lisätiedot

Oppisopimusopas OPPISOPIMUS

Oppisopimusopas OPPISOPIMUS Oppisopimusopas OPPISOPIMUS Mitä oppisopimus on? Oppisopimuskoulutus on työelämälähtöisin koulutusmuoto, koska suurin osa opiskelusta ja oppimisesta tapahtuu työpaikalla työtä tehden. Työtehtävien on oltava

Lisätiedot

Tietoa oppisopimusmatkan varrelle. Valmiina lähtöön! Oppimismatka voi alkaa. Onnea matkaan!

Tietoa oppisopimusmatkan varrelle. Valmiina lähtöön! Oppimismatka voi alkaa. Onnea matkaan! Valmiina lähtöön! Tietoa oppisopimusmatkan varrelle Oppimismatka voi alkaa. Onnea matkaan! w Alkumetrit Matkalla Loppusuora Huoltamo Oppisopimuksen alkaessa Ammattitaito kasvussa Maali häämöttää Edut ja

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU, KUOPION MUOTOILUAKATEMIA MUOTOILUN KOULUTUSOHJELMA

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU, KUOPION MUOTOILUAKATEMIA MUOTOILUN KOULUTUSOHJELMA SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU, KUOPION MUOTOILUAKATEMIA MUOTOILUN KOULUTUSOHJELMA Tutkintoon kuuluva harjoittelu 2011 2012 TIEDOTE OPISKELIJOILLE 6.10.2011/PV Sisältö DHAR HARJOITTELU 30 op / YYTY HARJOITTELU

Lisätiedot

Työpaikkakouluttajan opas

Työpaikkakouluttajan opas Työpaikkakouluttajan opas Hyvä työpaikkakouluttaja! Sinulle on tarjoutunut antoisa ja haastava tehtävä. Työpaikkakouluttajana olet mukana niin koulutuksen suunnittelussa kuin opiskelijan ohjauksessa ja

Lisätiedot

TYÖSSä OPPIMINEN JA SEN ArvIOINTI

TYÖSSä OPPIMINEN JA SEN ArvIOINTI TYÖSSä OPPIMINEN JA SEN ArvIOINTI T yössä tapahtuva oppiminen on aina ollut erityisesti käsillä työtä tekevien ammattien luonnollinen oppimismuoto. Oppipoika kisälli mestari -järjestelmä muuntui oppisopimuskoulutukseksi

Lisätiedot

OPISKELIJAN OPAS OPISKELIJAN OPAS

OPISKELIJAN OPAS OPISKELIJAN OPAS L402002.18 OPISKELIJAN OPAS Päivitetty / Päivittäjä 25.1.2011 Pirkko Kuhmonen, Pekka Sillanpää Laatupäällikkö Pekka Sillanpää OPISKELIJAN OPAS 1. HYVÄ OPISKELIJA... 3 2. TURUN AKK... 3 2.1 KOULUTUSALAT

Lisätiedot

TYÖPAIKKA- KOULUTTAJAN OPAS

TYÖPAIKKA- KOULUTTAJAN OPAS TYÖPAIKKA- KOULUTTAJAN OPAS Kerro minulle ja unohdan, näytä minulle ja muistan, tee kanssani ja ymmärrän. Hyvä työpaikkakouluttaja! Sinulle on tarjoutunut antoisa ja haastava tehtävä. Työpaikkakouluttajana

Lisätiedot

HARJOITTELUOHJE (2007 tai myöhemmin aloittaneet) HARJOITTELUOHJE

HARJOITTELUOHJE (2007 tai myöhemmin aloittaneet) HARJOITTELUOHJE HARJOITTELUOHJE Harjoittelu on osa ammattikorkeakouluopintoja. Tradenomin tutkintoon kuuluu Opetusministeriön päätöksen mukaan 30 opintopisteen laajuinen harjoittelu koulutusalaan liittyvässä työympäristössä,

Lisätiedot

SISÄLLYS. Oppisopimuskoulutus Työpaikka oppimisympäristönä. Opiskelijalle. Oppilaitoksen rooli oppisopimuksessa

SISÄLLYS. Oppisopimuskoulutus Työpaikka oppimisympäristönä. Opiskelijalle. Oppilaitoksen rooli oppisopimuksessa SISÄLLYS 4 10 Oppisopimuskoulutus Työpaikka oppimisympäristönä 16 Opiskelijalle 20 Oppilaitoksen rooli oppisopimuksessa 4 Oppisopimuskoulutus 5 1. Oppisopimuskoulutus Oppisopimuskoulutus on koulutusmuoto,

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Liite 3: Opiskelijan arvioinnin toteuttamissuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus

Opetussuunnitelma. Liite 3: Opiskelijan arvioinnin toteuttamissuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelma 4.0/19.6.2013 1 (35) Opetussuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 4.0/19.6.2013 2 (35) Sisällysluettelo 1 Opiskelijan arvioinnin...

Lisätiedot

MALLI VUOKRATYÖN TYÖTURVALLISUUDEN JA HYVINVOINNIN VARMISTAMISEEN

MALLI VUOKRATYÖN TYÖTURVALLISUUDEN JA HYVINVOINNIN VARMISTAMISEEN MALLI VUOKRATYÖN TYÖTURVALLISUUDEN JA HYVINVOINNIN VARMISTAMISEEN 2011 Sisällysluettelo OSA I: MALLI JA SEN KÄYTTÄMINEN... i Mallin tausta... ii Mallin tarkoitus ja käyttäminen... ii Malli vuokratyön työturvallisuuden

Lisätiedot

Harjoittelun käsikirja

Harjoittelun käsikirja Harjoittelun käsikirja Ohjeita opiskelijalle, harjoittelun ohjaajalle ja ohjaavalle opettajalle Humakin amk-perustutkinot Hyväksytty joulukuussa 2013 Opintoprosessiryhmä Sisällys 1 Humak lyhyesti... 3

Lisätiedot

OPPISOPIMUS. Työpaikkakouluttajan. opas

OPPISOPIMUS. Työpaikkakouluttajan. opas OPPISOPIMUS Työpaikkakouluttajan opas Hyvä työpaikkakouluttaja! Sinulle on tarjoutunut antoisa ja haastava tehtävä. Työpaikkakouluttajana olet mukana niin koulutuksen suunnittelussa kuin opiskelijan ohjauksessa

Lisätiedot

Ammattilaiseksi. Oppisopimuksella. Opas opiskelijalle ja työnantajalle

Ammattilaiseksi. Oppisopimuksella. Opas opiskelijalle ja työnantajalle Ammattilaiseksi Oppisopimuksella Opas opiskelijalle ja työnantajalle Sisällys TERVETULOA OPPISOPIMUSYHTEISTYÖHÖN!... 3 OPPISOPIMUS KOULUTUSMUOTONA... 4 SUOMEN TUTKINTOJÄRJESTELMÄ... 4 TUTKINTOTAVOITTEINEN

Lisätiedot

TYÖPAIKKAOHJAAJAN KÄSIKIRJA

TYÖPAIKKAOHJAAJAN KÄSIKIRJA TYÖPAIKKAOHJAAJAN KÄSIKIRJA Sisällys Työpaikkaohjaajalle... 3 Työssäoppiminen ja näyttö... 4 Työssäoppimisen käynnistyminen... 5 Työssäoppiminen ja näyttö meidän työpaikallamme... 6 Työssäoppijan perehdyttäminen...

Lisätiedot

TO-opas; Stadin Ammattiopisto, Palvelu ja viestintä, Muotoilijakadun toimipaikka AV-viestinnän osasto TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUSPAKETTI OPISKELIJALLE

TO-opas; Stadin Ammattiopisto, Palvelu ja viestintä, Muotoilijakadun toimipaikka AV-viestinnän osasto TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUSPAKETTI OPISKELIJALLE TO-opas; Stadin Ammattiopisto, Palvelu ja viestintä, Muotoilijakadun toimipaikka AV-viestinnän osasto TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUSPAKETTI OPISKELIJALLE Stadin Ammattiopisto, Palvelu ja viestintä, Muotoilijakadun

Lisätiedot

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 6 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 6 2.1 Arvot... 6 2.2 Missio... 7 2.3 Visio... 7

Lisätiedot

Opas työpaikkaohjaajille. Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla

Opas työpaikkaohjaajille. Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla Opas työpaikkaohjaajille Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla SISÄLTÖ Lukijalle... 3 1. Työssäoppiminen yrityksen näkökulmasta... 4 Työssäoppimisella yritys varmistaa tulevaisuuden osaamisen Työssäoppimisesta

Lisätiedot

Ensi askeleet työnantajana -opas

Ensi askeleet työnantajana -opas 2013 OIVA Ensi askeleet työnantajana -opas Vähän mutta välttämättä -projekti Asumispalvelusäätiö ASPA ja Päijät-Hämeen henkilökohtaisen avun keskus Apuri Sisällysluettelo Milloin henkilökohtainen avustaja

Lisätiedot

AUTOALAN PERUSTUTKINTO

AUTOALAN PERUSTUTKINTO AUTOALAN PERUSTUTKINTO 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 4 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 4 2.1 Arvot... 4 2.2 Missio... 5 2.3 Visio... 5 3. KOULUTUKSELLE ASETETUT TEHTÄVÄT, TAVOITTEET

Lisätiedot

Miten ohjaat työssäoppijoita

Miten ohjaat työssäoppijoita Miten ohjaat työssäoppijoita Miten ohjaat työssäoppijoita Terttu-projekteissa kehitetty koulutusmateriaali työpaikkojen ja yritysten työpaikkaohjaajille Pirjo Lehtoranta Harri Leivo Seija Haapasalo Miten

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 1 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 1 2.1 Arvot... 1 2.2 Missio... 2 2.3 Visio... 2 3. KOULUTUKSELLE ASETETUT

Lisätiedot

SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA, SÄHKÖASENTAJA, AUTOMAATIOASENTAJA

SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA, SÄHKÖASENTAJA, AUTOMAATIOASENTAJA SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA, SÄHKÖASENTAJA, AUTOMAATIOASENTAJA 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 1 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 1 2.1 Arvot... 1 2.2 Missio...

Lisätiedot

Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2013

Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2013 Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2013 Työsuojeluhallinto Tampere 2013 ISSN 1456-257X ISBN 978-952-479-109-0 Multiprint Oy, Tampere 2013 24. painos 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä

Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä Työsuojeluoppaita- ja ohjeita 5 Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä Työsuojeluhallinto Tampere 2006 SSN 1456-257X ISBN 952-479-034-3 Kirjapaino Hermes, Tampere 2006 18. uusittu painos Sisällysluettelo

Lisätiedot

OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN OPAS. Opiskelijalle, työpaikkakouluttajalle ja työnantajalle

OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN OPAS. Opiskelijalle, työpaikkakouluttajalle ja työnantajalle OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN OPAS Opiskelijalle, työpaikkakouluttajalle ja työnantajalle Tämä opas on tarkoitettu oppisopimusopiskelijalle, työpaikkakouluttajalle ja työnantajalle. Oppaaseen on koottu oppisopimukseen

Lisätiedot