0 ElfaLogic:in käsikirjasta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "0 ElfaLogic:in käsikirjasta"

Transkriptio

1 ElfaLogic käsikirja - sivu 1-9/12/ ElfaLogic:in käsikirjasta Arvoisa asiakas, Kiitämme ja onnittelemme Teitä viisaasta päätöksestä hankkia ElfaLogic. ElfaLogic logiikkayksikkö on ISO 9001:n korkeiden laatuvaatimusten mukainen. ElfaLogic on yleiskäyttöinen. Monitoimisuutensa ja siitä huolimatta yksinkertaisen käyttönsä ansiosta ElfaLogic on erittäin taloudellinen lähes kaikilla soveltamisalueilla. Dokumentointi Tässä ElfaLogic käsikirjassa selostetaan ElfaLogic peruskojeiden ElfaLogic laajennusyksikköjen asennus, ohjelmointi ja käyttö. Paitsi ElfaLogic käsikirjasta, johdotustietoja löytyy myös ElfaLogic:n tuoteselosteesta, joka toimitetaan jokaisen kojeen mukana. Lisätietoja ElfaLogic:n ohjelmointiin PC:llä on ElfaLogic Programming Tools:in Online Helpissä. ElfaLogic Programming Tools on ohjelmointiohjelma PC:lle. Se toimii Windows, Linux, ja Mac OS X käyttöjärjestelmissä ja auttaa ElfaLogic:on tutustumisessa, ohjelmien kirjoittamisessa, testaamisessa ja tulostamisessa sekä arkistoinnissa ElfaLogic:n ulkopuolella. Käsikirjasta Olemme jakaneet tämän käsikirjan yhdeksään erilliseen osaan: ElfaLogic tutustuminen ElfaLogic asennus ja johdotus ElfaLogic ohjelmointi ElfaLogic ohjelmatoiminnot ElfaLogic parametrointi ElfaLogic ohjelmamodulit ElfaLogic ohjelmointiohjelma Sovelluksia Liitteet Turvallisuusteknisiä ohjeita Tässä käsikirjassa on ohjeita, joita oman turvallisuuden nimissä ja aineellisten vahinkojen välttämiseksi on noudatettava. Ohjeita on korostettu varoituskolmiolla ja esitetty vaara-asteen mukaan seuraavasti: Vaara Tarkoittaa, että tuloksena on kuolema, vaikeita vahingoittumisia tai suuria aineellisia vahinkoja mikäli ei noudateta asiaankuuluvia varotoimenpiteitä. Varoitus Tarkoittaa, että tuloksena voi olla kuolema, vaikeita vahingoittumisia tai suuria aineellisia vahinkoja mikäli ei noudateta asiaankuuluvia varotoimenpiteitä. Varo Tarkoittaa, että tuloksena voi olla lieviä vahingoittumisia tai aineellisia vahinkoja mikäli ei noudateta asiaankuuluvia varotoimenpiteitä. Vihje on tärkeää tietoa, johon on kiinnitettävä erityistä huomiota tuotteen käsittelyssä tai osoittaa dokumentoinnissa kohdan, johon on kiinnitettävä erityistä huomiota. Varoitus Laitteen käyttöönotto tai käyttö on sallittua vain pätevyyden omaavalle henkilökunnalle. Heitä ovat tämän käsikirjan turvallisuusteknisissä viittauksissa henkilöt, joilla on pätevyys ottaa käyttöön, maadoittaa ja merkitä turvallisuusteknisten standardien mukaisesti laitteita, järjestelmiä ja virtapiirejä. Varoitus Laitetta saa käyttää vain luettelossa ja teknisissä tiedoissa mainittuihin tarkoituksiin ja vain General Electricin suosittelemien ja hyväksymien vieraiden laitteiden tai komponenttien kanssa. Tuotteen moitteeton toimiminen edellyttää asianmukaista, kuljetusta, varastointia, sijoitusta ja asennusta, käyttöä ja kunnossapitoa. Vastuurajoitukset Olemme huolellisesti tarkastaneet tämän käsikirjan kojeita ja laitteita sekä ohjelmia koskevan sisällön. Silti ei voi sulkea pois mahdollisuutta poikkeamiin. Emme ota vastuuta sisällön täydellisestä virheettömyydestä. Tämän julkaisun tiedot tarkistetaan säännöllisesti ja tarpeelliset korjaukset tehdään seuraaviin painoksiin. Otamme kiitollisina vastaan parannusehdotuksia.

2 ElfaLogic käsikirja - sivu 2-9/12/ Sisällysluettelo 0 ElfaLogic:in käsikirjasta 1 1 Sisällysluettelo 2 2 Perusteet ElfaLogic:sta Tältä ElfaLogic näyttää Näin tunnistat ElfaLogic:in 5 3 ElfaLogic asennus ja johdotus Modulaarisen ElfaLogic:n rakenne Maksimikokoonpano Nopea/optimaalinen tiedonsiirto Kokoonpano eri jänniteluokissa ElfaLogic asennus/poistaminen Asennus asennuskiskoon Poistaminen Asennus seinään ElfaLogic johdotus Verkkoliitäntä Tulojen liittäminen Lähtöjen liittäminen ElfaLogic päällekytkentä/verkkovirran paluu 16 4 ElfaLogic ohjelmointi Liittimet Blokit ja blokkinumerot Piirikaaviosta ElfaLogic:in ElfaLogic:n käytön neljä kultaista sääntöä Yleiskatsaus ElfaLogic:n valikoihin Ohjelmointivalikko Ohjelman syöttö ja käynnistys Vaihto ohjelmointitilaan Ensimmäinen ohjelma Ohjelman syöttö Ohjelmanimen syöttö Salasana ElfaLogic:n kytkentä RUN-tilaan Toinen ohjelma Blokin poisto Usean toisiinsa liittyvän blokin poisto Ohjelmointivirheen korjaaminen Näytöllä kysymysmerkki Ohjelman poistaminen Kesä-/talviajan vaihto Muistitila ja kytkennän koko 33 5 ElfaLogic toiminnot Vakiot ja liittimet - Co Perustoiminnot GF AND (JA) AND syklisellä reunatoiminnolla (nouseva reuna) NAND (INVERTOITU JA ) NAND syklisellä reunatoiminnolla (laskeva reuna) OR (TAI) NOR (TAI ei) XOR (ehdoton TAI) NOT (ei, invertointi) Perustietoja erikoistoiminnoista Tulojen nimitykset Ajan käyttäytyminen Kellon puskurointi Remanenssi (säilytys) Suojausaste Taso ja offsetlaskenta analogia-arvoilla 41

3 ElfaLogic käsikirja - sivu 3-9/12/ Erikoistoiminnot SF Vetohidastus Veto- / päästöhidastus Pulssiohjattu vetohidastus Pitorele Sysäysrele Impulssirele Nousevareunaliipaiseva päästöhidastus Viikkokello Vuosikello Ylös./alaslaskuri Käyttötuntilaskuri Tahtirele Työ-/taukorele Satunnainen veto-/päästöhidastus Taajuuden ylä-/alarajakytkin Analogia-arvon ylä-/alarajakytkin Analogiavertailija Porrasvaloautomaatti Porrasvaloautomaatti/siivouskytkin Teksti-ilmoitukset Softkey 62 6 ElfaLogic:n parametrointi Vaihto parametrointitilaan Parametrit Parametrien valinta Parametrin muuttaminen Kellonajan asetus (ElfaLogic... C) 67 7 ElfaLogic muistiyksiköt Muistiyksikön poisto ja asennus Ohjelman kopioiminen ElfaLogic:sta muistiyksikölle Ohjelman kopiointi muistiyksiköltä ElfaLogic:in 71 8 ElfaLogic ohjelma ElfaLogic:n yhdistäminen tietokoneeseen 73 9 Sovelluksia Porraskäytävä- tai käytävävalaistus Automaattinen ovi Ilmanvaihtolaitteisto Teollisuusportti Useiden teollisuusporttien keskitetty ohjaus ja valvonta Valaisinrivit Käyttövesipumppu Lisää käyttömahdollisuuksia Tekniset tiedot Yleiset tekniset tiedot Tekniset tiedot: ElfaLogic EL U Kiertoajan määrittely ElfaLogic ilman näyttöä ElfaLogic Valikkorakenne Tilausnumerot Lyhenteet 103

4 ElfaLogic käsikirja - sivu 4-9/12/ Perusteet ElfaLogic:sta Mikä on ElfaLogic? ElfaLogic on yleiskäyttöinen logiikkayksikkö General Electriciltä. ElfaLogic:ssa on mukana: Ohjaustoiminnot Ohjelmointipainikkeet ja näyttö Verkkoliitäntä Liityntä laajennusyksikölle Liityntä muistiyksikölle ja PC-kaapelille Valmiit, käytännölliset perustoiminnot esim. hidastetut kytkennät ja sysäysrele sekä Softkey Kellokytkin Markerit (binäärivälimuistit) Lisäksi kojetyypin mukaiset tulot ja lähdöt Mitä ElfaLogic:lla voi tehdä ElfaLogic:lla voi toteuttaa rakentamisessa ja asennustöissä (esim. porrasvalaistuksen, ulkovalojen, markiisien, rullakaihtimien, näyteikkunavalaistuksen jne.) sekä kone- ja laiterakennuksessa (esim. portinohjauksen, ilmastoinnin, käyttövesipumput jne.) esiintyviä vaatimuksia. ElfaLogic:ia voi käyttää myös erilaisissa valvontajärjestelmissä säilytystiloissa tai kasvihuoneissa, ohjaussignaalien esikäsittelyssä ja ASi-versiolla hajautettuun, koneiden ja prosessien paikan päällä tapahtuvaan ohjaukseen. Sarjakäyttöön pienkoneissa ja laitteistojen valmistuksessa, asennukseen kytkinkaappeihin ja suuria laitekokonaisuuksia varten on olemassa erityisesti niitä varten suunnitelut versiot. Eri ElfaLogic kojetyypit ElfaLogic:ia on kolme jänniteluokkaa Vac tai dc Vac tai dc tai 12 Vdc Näistä varastotuotteina ac mallit. Keskusyksiköt ovat neljän vakiomodulin levyisiä. Kaikkia on saatavana niin näytöllisinä versioina kuin ilman näyttöä olevana versiona. Jokaisessa on laajennusliityntä ja käytettävissä on 30 valmista perus- ja erikoistoimintoa ohjelmien tekoa varten. Mitä laajennusmoduuleja on saatavana? ElfaLogic digitaalimoduuleja saa Vdc, 24Vac/dc ja 230 Vac/dc, joissa 4 tuloa ja 4 lähtöä. ElfaLogic analogiamoduuleja on Vdc 2:lla tulolla. ElfaLogic tiedonsiirtoyksiköt. Digitaali- ja analogiayksiköt ovat kahden modulin levyisiä, lisäksi niissä on liityntä seuraavallekin laajennusyksikölle. Valinta on vapaa! Monet keskusyksikön versiot ja laajennusyksiköt mahdollistavat erittäin joustavan ja tarkan sovituksen jokaiseen yksittäiseen tehtävään. ElfaLogic:a voi käyttää kaikkialla, alkaen pienistä asuntosovelluksista keskisuurten automatisointitehtävien kautta suuriin järjestelmäsovelluksiin asti väyläjärjestelmässä. (esim. tiedonsiirtoyksikkö AS-I). Vihje Jokaisen ElfaLogic-keskusyksikön voi laajentaa vain saman jänniteluokan laajennusyksiköllä. Mekaanisella koodauksella (piikit kotelossa) estetään, että eri jänniteluokkaa olevia kojeita voisi liittää toisiinsa. HUOM: Analogiayksikön tai kommunikointiyksikön vasen liityntä on erotettu potentiaalista. Sen ansiosta nämä laajennusyksiköt voi yhdistää eri jänniteluokkaa oleviin kojeisiin. Katso myös kappale Modulaarisen ElfaLogic:nn rakenne. Riippumatta ElfaLogic:in liitettyjen yksikköjen lukumäärästä, käytettävissä ovat seuraavat tulot, lähdöt ja merkkerit: I1. I24, A I1. AI8, Q1. Q16 ja M1. M8.

5 ElfaLogic käsikirja - sivu 5-9/12/ Tältä ElfaLogic näyttää 2.2 Näin tunnistat ElfaLogic:in ElfaLogic:in tunnistusnimi sisältää tietoa eri ominaisuuksista: ElfaLogic = EL modulityyppi DI AI DO AO OT käyttöjännite C = keskusyksikkö digitalitulojen määrä 230U D = keskusyksikkö näytöllä analogiatulojen määrä 024U E = laajennusyksikkö digitaalilähtöjen määrä 024D B = väyläliityntäyksikkö analogialähtöjen määrä S = Ohjelmointi työkalut R= rele M = Muistimoduli T= transistori Todistukset ja hyväksynnät ElfaLogic on sertifioitu UL, CSA ja FM mukaan.. UL luettelointimerkki Underwriters Laboratories (UL) UL 508 standardille, tiedosto no CSA- CSA sertifiointimerkki Canadian Standard Association (CSA) Standardi C22.2 No. 142, tiedosto no. LR FM hyväksyntä

6 ElfaLogic käsikirja - sivu 6-9/12/2003! Factory Mutual (FM) hyväksyntä Standard Class Number 3611, - Class I, Division 2, Group A, B, C, D - Class I, Zone 2, Group IIC Varoitus On mahdollisuus materiaalivahinkoihin tai henkilöiden loukkaantumiseen. Räjähdysalttiilla alueilla voi tapahtua henkilövahinkoja, jos liitäntöjä irroitetaan järjestelmän ollessa käynnissä. Räjähdysherkillä alueilla on aina ennen ElfaLogic-liitäntöjen irroittamista varmistuttava siitä, että järjestelmästä on katkaistu sähkö. ElfaLogic:lla on CE-merkki, se täyttää normit VDE 0631 ja IEC1131 ja radiohäiriöt ovat EN (rajaarvoluokka B) mukaiset. Laivahyväksynnät on olemassa ABS - American Bureau of Shipping BV - Bureau Veritas DNV - Det Norske Veritas GL - Germanischer Lloyd LRS - Lloyds Register of Shipping PRS - Polski Rejestr Statków ElfaLogic:ia voi käyttää sekä teollisuudessa että kotona.

7 ElfaLogic käsikirja - sivu 7-9/12/ ElfaLogic asennus ja johdotus Yleisiä ohjeita ElfaLogic:n asennuksessa ja johdotuksessa on otettava huomioon seuraavat toimintaohjeet: Varmistutaan siitä, että ElfaLogic:ia johdotettaessa huomioidaan kaikki voimassaolevat, sitovat määräykset ja normit. Asennuksessa ja laitteiden käytössä otetaan huomioon kaikki vastaavat kansalliset ja paikalliset määräykset. Paikalliselta viranomaiselta voi ottaa selvää kutakin erikoistapausta koskevat normit ja määräykset, joita on noudatettava. Kulloisellekin virran voimakkuudelle käytetään sille sopivaa johdonpaksuutta. ElfaLogic voidaan varustaa johdoilla, joiden poikkipinta-ala on välillä 1,5 mm2 ja 2,5 mm2. Liittimiä ei pidä kiristää liikaa. Suurin vääntömomentti on: 0,5 Nm. Johdot pidetään aina niin lyhyinä kuin mahdollista. Jos tarvitaan pitkiä johdotuksia, on käytettävä suojattua johtoa. Johdot vedetään aina pareittain, yksi neutraali- tai nollajohto yhdessä vaihe- tai signaalijohdon kanssa. Erotetaan toisistaan: - vaihtovirtajohdot - tiheäkytkentäiset, suurijännitteiset tasavirtajohdot - pienjännitteiset signaalijohdot. Varmistutaan siitä, että johdoilla on tarpeellinen vedonpoisto. Salamaniskuille alttiit johdot varustetaan sopivalla ylijännitesuojauksella. Ulkoista virtalähdettä ei saa liittää rinnan DC-lähtöön lähtökuorman kanssa. Muussa tapauksessa voi lähdössä esiintyä paluuvirtoja mikäli yhdistelmään ei liitetä diodia tai vastaavaa estintä. Huom. ElfaLogic:n saa asentaa ja johdottaa vain teknisesti koulutettu henkilö, joka tuntee yleisesti käytössä olevat koneasennussäännöt ja määräykset sekä standardit, jotka koskevat erityisalueita. 3.1 Modulaarisen ElfaLogic:n rakenne Maksimikokoonpano ElfaLogic:n maksimikokoonpano kun keskusyksikkö analogiatuloilla ElfaLogi c Digit. laajennus Digit. laajennus Digit. laajennus Digit. laajennus Anal. laajennus Anal. laajennus Anal. laajennus Vihje Jos tuloja I7 / AI1 ja I8 / AI2 käytetään analogiatuloina, s.o. AI1 ja AI2 silloin niitä ei pitäisi käyttää myös digitaalituloina I7/I8. ElfaLogic:n maksimikokoonpano kun keskusyksikkö ilman analogiatuloja ElfaLogi c Digit. laajennus Digit. laajennus Digit. laajennus Digit. laajennus Anal. laajennus Anal. laajennus Anal. laajennus Anal. laajennus Nopea/optimaalinen tiedonsiirto Jos ElfaLogic keskusyksikön ja eri yksikköjen välillä tarvitaan nopea ja optimaalinen tiedonsiirto, suositellaan kokoonpanoa, ensin digitaaliyksiköt, sitten analogiayksiköt (esimerkit ylhäällä).

8 ElfaLogic käsikirja - sivu 8-9/12/ Kokoonpano eri jänniteluokissa Koska analogiayksikön (AM2, 12/24 V DC) vasen liityntä on erotettu potentiaaliltaan oikeasta, on olemassa mahdollisuus liittää se kaikkiin ElfaLogic keskusyksikkö versioihin. aajennusyksiköt, jotka on liitetty oikealle analogiayksiköstä, ovat siten potentiaalierotettuja ElfaLogic keskusyksiköistä. On siis mahdollista, liittää analogiayksiköstä oikealle laajennusyksikkö, jolla on eri jänniteluokka kuin ElfaLogic keskusyksiköillä. 3.2 ElfaLogic asennus/poistaminen Mitat ElfaLogic on tehty mittoihin, jotka DIN vaatii. ElfaLogic on kiinnitettävä pikakiinnityksellä DIN EN mukaiseen 35 mm leveään asennuskiskoon. ElfaLogicin leveys on 72 mm, mikä vastaa 4 modulimittaa. ElfaLogic laajennusyksiköt ovat 36 mm leveitä, joka vastaa kahta modulimittaa. Huom. Asennuksen ja kojeen poisoton esitämme ElfaLogic 230Vac:tä esittävän piirroksen avulla. Nämä toimenpiteet sopivat myös kaikille muille ElfaLogic-versioille. Varoitus! Laajennusyksikköjen.vetäminen ja pistäminen. saa tapahtua vain jännitteettömässä tilassa.

9 ElfaLogic käsikirja - sivu 9-9/12/ Asennus asennuskiskoon Asennus Näin ElfaLogic keskusyksikkö ja digitaaliyksikkö asennetaan asennuskiskoon: ElfaLogic keskusyksikkö: 1. ElfaLogic sijoitetaan asennuskiskolle ja 2. ElfaLogic painetaan asennuskiskoon. Pikakiinnittimen ElfaLogicin takaosassa on napsahdettava kiinni. ElfaLogic laajennusyksikkö: 3. Poistetaan ElfaLogic keskusyksikkön oikealta sivulta liitospistokkeen kansi. 4. Laajennusyksikkö asetetaan oikealle ElfaLogic keskusyksikköistä 5. Laajennusyksikköä työnnetään vasemmalle ElfaLogic keskusyksikköön asti 6. Ruuvimeisselillä painetaan työnnintä ja sitä työnnetään vasemmalle. Päätyasennossa työnnin lukittuu ElfaLogic keskusyksikköön. Muiden laajennusyksikköjen asentamiseksi toistetaan kohdat 3 6 (erotuksella että keskusyksikköä vastaan aiemmin asennettu laajennusyksikkö. Vihje Viimeisen laajennusyksikön laajennusliittymän päällä on oltava kansi.

10 ElfaLogic käsikirja - sivu 10-9/12/ Poistaminen Näin ElfaLogic poistetaan paikaltaan: silloin, kun on asennettu vain yksi ElfaLogic keskusyksikkö: 1. ruuvimeisseli työnnetään kuvan osoittamaan koloon kiinnittimen alaosassa ja kiinnitintä vedetään alaspäin. 2. ElfaLogic käännetään irti asennuskiskosta. silloin, kun vähintään yksi laajennusyksikkö on liitetty ElfaLogic keskusyksikköön: 1. ruuvimeisselillä painetaan työnnintä ja sitä työnnetään oikealle 2. Laajennusyksikköä työnnetään oikealle ja 3. Työnnetään ruuvimeisseli koloon asennuskiinnittimen alapäässä ja sitä liikutetaan alaspäin 4. Laajennusyksikkö käännetään pois asennuskiskosta. Jokaiselle laajennusyksikölle toistetaan kohdat 1-4. Ohje Silloin, kun laajennusmoduuleja on useita, poistaminen aloitetaan viimeisestä yksiköstä oikealla sivulla. On pidettävä huolta siitä, että poistettavan/asennettavan yksikön työnnin ei kosketa seuraavaa yksikköä.

11 ElfaLogic käsikirja - sivu 11-9/12/ Asennus seinään Seinäänasennuksessa asennuskiinnittimet kojeiden takaosassa työnnetään joko sisään tai ulospäin. Ylempi asennuskiinnitin (mukana kokoonpanoryhmässä) työnnetään sisään ja alempaa työnnetään ulospäin. Näiden kummankin asennuskiinnittimen avulla ElfaLogic voidaan asentaa seinään kahdella ruuvilla O 4mm (kiristysmomentti 0,8-1,2 Nm). Reijät seinään asennuksessa Ennen ElfaLogic:n asentamista seinään, on seinään tehtävä reijät seuraavan kaavan mukaisesti. Ruuvinreikä 4 mm Kiristysmomentti 0,8-1,2 Nm

12 ElfaLogic käsikirja - sivu 12-9/12/ ElfaLogic johdotus ElfaLogic:n johdotuksessa käytetään 3mm ruuvimeisseliä. Liittimiin ei tarvitse tehdä muutoksia. niissä voi käyttää seuraavan paksuisia johtoja: 1 x 2,5 mm2 2 x 1,5 mm2 joka toiseen liitäntään Kiristysmomentti: Nm tai LBin Huom. ElfaLogic asennetaan keskuskaappiin ja varmistutaan siitä, että liitännät on peitetty. Jos liitäntöjä ei peitetä, on olemassa vaara virtaa johtavien osien koskettamisesta Verkkoliitäntä ElfaLogic 230 versiot soveltuvat nimellisarvoltaan 115 V AC/DC ja 230 V AC/DC verkkojännitteille ja ElfaLogic 24-versiot ja 12-versiot soveltuvat 24 V DC, 24 V AC tai 12 V DC syöttöjännitteille. On otettava huomioon liitäntäohjeet kojeen mukana toimitetuissa tuotetiedoissa sekä liitteen A sallittuja jännitetoleransseja, verkkotaajuuksia ja virrankulutusta koskevat tekniset tiedot. Ohje: Jos sekä ElfaLogic:a, että sen tuloja syötetään samasta virtalähteestä, voi jännitekatkoksen jälkeinen jännitteenpaluu aikaansaada väärän arvon remanessoiduille toiminnoille. Esim. reunalaukaistujen erikoistoimintojen kohdalla tämä voi tehdä ylimääräisen reunan. Liittäminen Näin ElfaLogic liitetään verkkoon: DC- virransyöttö AC-virransyöttö Suojaus tarvittaessa Jännitepiikkejä vastaan, varistori Sulakkeella (suositus) : (MOV) min. 20% suurempi työ- 12/24: 0,8 A jännite kuin nimellisjännite Ohje ElfaLogic on suojaeristetty kytkinkoje. Suojajohtoa ei voi liittää. Suojakytkentä vaihtovirralla Kun verkkojännitteessä on jännitepiikkejä, suojana voi käyttää metallioksidivaristoria (MOV). On otettava huomioon, että varistorin työjännite on vähintään 20% suurempi kuin nimelisjännite (esim. S10K275)

13 ElfaLogic käsikirja - sivu 13-9/12/ Tulojen liittäminen Edellytykset Tunnistimet liitetään tuloihin. Tunnistimia voivat olla: painikkeet, kytkimet, valokennot, hämäräkytkimet jne. Tekniset tiedot ElfaLogic:n tuloille ElfaLogic keskus- tai laajennusyksikkö 12/24V dc I1-I6 I7-I8 Kytkentätila 0 Jännite < 5 V DC < 5 V DC Tulovirta < 1,0 ma < 0,05 ma Kytkentätila 1 Jännite > 8 V DC > 8 V DC Tulovirta > 1,5 ma > 0,1 ma ElfaLogic keskus- tai laajennusyksikkö 24 tai 230 Vac 24Vac 230Vac Kytkentätila 0 Jännite < 5 V AC < 40 V AC Tulovirta < 1,0 ma < 0,03 ma Kytkentätila 1 Jännite > 12 V AC > 79 V AC Tulovirta > 2,5 ma > 0,08 ma Huom. ElfaLogic keskusyksikön 230 Vac:n digitaalitulot on jaettu kahteen ryhmään, joissa kummassakin on 4 tuloa. Yhden ryhmän sisällä kaikkia tuloja on käytettävä samassa vaiheessa. Eri vaiheet ovat mahdollisia vai ryhmien välillä. Esimerkki: I1 - I4 vaiheessa L1, I5 - I8 vaiheessa L2. ElfaLogic laajennusyksikön 230Vac tulopiirissä ei saa yhdistää eri vaiheita. Tuloliitännät Hohtolampun, 2-johdin lähestymiskytkimen liittäminen ElfaLogic EL x xxxxx 230U L1 Rajoituksia - Kytkentätilan vaihto 0 1 / 1 0 Vaihdettaessa kytkentätilasta 0 kytkentätilaan 1 täytyy kytkentätilan 1 ja päin-vastoin, vaihdettaessa 1 0 täytyy kytkentätilan 0 olla vähintään 50 ms niin, että ElfaLogic ehtii tunnistaa uuden kytkentätilan. Ohjelmasuorituksen kiertoaika on riippuvainen ohjelman koosta. Liitteessä on kuvaus lyhyestä testiohjelmasta, jonka avulla saa selvitettyä ohjelman tarvitseman kiertoajan. ElfaLogic asennus ja johdotus Erityistä ElfaLogic EL x nnnnx nnnd malleissa. Nopeat tulot: I5 ja I6 Näissä versioissa on myös tulot taajuustoiminnolle. Näitä nopeita tuloja eivät nämä rajoitukset koske.. Analogiatulot: I7 ja I8 ElfaLogic 12/24RC/RCo ja ElfaLogic 24 versioissa tuloja I7 ja I8 voi käyttää sekä normaaleina digitaalituloina että myös analogiatuloina. Tällöin, käyttötarkoituksesta riippuen, ElfaLogic.kytkentäohjelmassa päätetään miten tuloa käytetään. I7 / I8:ssa voi hyödyntää tulon digitaalisuutta, samalla kun merkinnöillä AI1 ja AI2 käytetään analogiaominaisuuksia.

14 ElfaLogic käsikirja - sivu 14-9/12/2003 Ohje Laajennusyksikkö ElfaLogic on olemassa lisätuloja varten. Analogiaviesteille käytetään aina kierteitettyjä johtoja ja ne vedetään niin lyhyinä kuin mahdollista. Tunnistinliitännät Tällä tavalla tunnistimet liitetään ElfaLogic:iin: ElfaLogic EL x nnnnx 024D ElfaLogic EL x nnnnx 230U! Varoitus: Voimassaolevien turvamääräysten (VDE ja IEC 1131 sekä UL ja CSA) vuoksi ei yhteen AC version tai digitaaliyksikön tuloryhmään (I1.I4 tai I5.I8) saa liittää eri vaiheita. Näiden kojeiden tulot ovat potentiaaliriippuvaisia ja siksi ne tarvitsevat saman peruspotentiaalin (maa) kuin jännitesyöttö. Analogiaviestin saa myös syöttöjännitteen ja maan välistä. Näiden kojeiden tulot on järjestetty kahteen ryhmään, joissa kummassakin on 4 tuloa. Eri vaiheiden käyttö on sallittua vain blokkien välillä, ei niiden sisällä. ElfaLogic analogialaajennusyksiköt

15 ElfaLogic käsikirja - sivu 15-9/12/ Lähtöjen liittäminen ElfaLogic relelähdöt EL x nnnnr nnnx ElfaLogic -R-:n lähdöt ovat releitä. Relekoskettimet ovat potentiaalivapaat verkkoliitännästä ja tuloista. Edellytykset relelähdöille Lähtöihin voi liittää erilaisia kuormia, esim. lamppuja, loistevalaisimia, moottoreita, kontaktoreita jne. ElfaLogic -R-:n liitetyillä kuormilla on oltava seuraavia ominaisuuksia: suurin kytkentävirta on riippuvainen kuormituksesta ja tarvittavien kytkentöjen lukumäärästä. (tarkempia tietoja on teknisissä tiedoissa). päällekytketyssä tilassa (Q = 1) ohmisella kuormituksella saa virrata korkeintaan 10 Ampeerin virta (8 A 230 V AC) induktiivisella kuormalla korkeintaan 3 A (2 A 12/24 V AC/DC). ElfaLogic DM8...R:llä on samat ominaisuudet kuinelfalogic keskusyksikkö...r:n kuormitus ohmisella kuormalla saa olla korkeintaan 5A: kaikkien neljän releen summakytkentäkyky on maksimissaan 20 A. Liittäminen Näin liitetään kuorma ElfaLogic EL x nnnnr 230U -versioihin: ElfaLogic transistorilähdöillä EL x nnnnt nnnx ElfaLogic versiot transistorilähdöillä tunnistaa siitä, että Tyyppimerkinnästä on kirjain R korvattu kirjaimella T. Lähdöt ovat oikosulun ja ylivirran kestäviä. Kuormitusjännitteen erillistä syöttöä ei tarvita, sillä ElfaLogic huolehtii kuorman virransyötöstä. Edellytykset transistorilähdöille ElfaLogic 024Dän yhdistetyllä kuormalla on oltava seuraavat ominaisuudet:. suurin kytkentävirta lähtöä kohden on 0,3 A. Liittäminen Näin kytketään kuorma transistorilähdöillä varustettuihin ElfaLogicihin:

16 ElfaLogic käsikirja - sivu 16-9/12/ ElfaLogic päällekytkentä/verkkovirran paluu ElfaLogic:ssa ei ole verkkokytkintä. Kuinka ElfaLogic virran kytkeytyessä päälle käynnistyy, riippuu, onko ElfaLogic:in tallennettu ohjelma, onko muistiyksikkö sijoitettu paikoilleen, onko kyseessä ElfaLogic versio ilman näyttöä (ElfaLogic...RCo), missä tilassa ElfaLogic oli ennen verkkovirran katkeamista, onko PC-kaapeli yhdistetty ElfaLogic:in. Seuraavassa nähdään ElfaLogic:n reagointi edellämainittuihin tilanteisiin: Kannattaa ottaa huomioon myös seuraavat neljä yksinkertaista ElfaLogic:n käynnistyssääntöä: 1. Jos ElfaLogic:ssa tai siihen pistetyssä muistiyksikössä ei ole ohjelmaa, ElfaLogic (näytöllinen) ilmoittaa: No Program Press ESC.. 2. Jos muistiyksikössä on ohjelma, se kopioituu ElfaLogic:lle automaattisesti. ElfaLogic:lla oleva ohjelma korvautuu muistiyksikön ohjelmalla. 3. Jos ElfaLogic:ssa tai muistiyksiköllä on ohjelma, ElfaLogic menee käyttötilaan, joka sillä oli ennen virtakatkosta. Jos kyseessä on versio ilman näyttöä (ElfaLogic...RCo), seuraa automaattinen siirtyminen STOP-tilasta RUN-tilaan (LED vaihtuu punaisesta vihreään). 4. Jos ElfaLogic:ssa vähintään yksi toiminto on kytketty remanoiduksi siten, että toiminnon remanenssi on asetettu päälle, voimassaoleva arvo säilyy virran katketessa.

17 ElfaLogic käsikirja - sivu 17-9/12/2003 Vihje Jos ohjelmasyötön aikana ElfaLogic:in tulee virtakatkos, ohjelma on poissa virran palatessa. Siksi on hyvä tallentaa ohjelma muistiyksikölle (card) tai PC:lle (ElfaLogicSoftComfort) ennen muutosten tekoa. ElfaLogic keskusyksikkö käyttötilat ElfaLogic keskusyksikkö tuntee kaksi käyttötilaa: STOP ja RUN STOP kun näytössä on: No Program. (ei ElfaLogic...RCo) tai ElfaLogic kytketään käyttötavalle ohjelmointi (ei ElfaLogic...RCo) LED palaa punaisena (vain ElfaLogic...RCo) RUN kun näytössä on tarkkailuvalikko jossa ovat tulot ja lähdöt (STARTin jälkeen päävalikossa) (ei ElfaLogic...RCo) ElfaLogic laskee ohjelmalla lähtöjen tilat (ei ElfaLogic...RCo) LED palaa vihreänä (vain ElfaLogic...RCo) ElfaLogic:n toiminta: tuloja ei lueta sisään ohjelmaa ei työstetä relekoskettimet ovat aina auki tai transistorilähdöt ovat poissa päältä ElfaLogic:n toiminta: ElfaLogic lukee tulojen tilat ElfaLogic laskee ohjelmalla lähtöjen tilat ElfaLogic kytkee rele/transistorilähdöt päälle tai pois päältä ElfaLogic laajennusyksikköjen käyttötilat ElfaLogic laajennusyksiköt tuntevat 3 käyttötilaa. LED:n väri Vihreä (RUN) Laajennusyksikkö kommunikoi vasemman kojeen kanssa Punainen (STOP) Laajennusyksikkö ei kommunikoi vasemman kojeen kanssa Oranssi Laajennusyksikön tunnistautumisvaihe

18 ElfaLogic käsikirja - sivu 18-9/12/ ElfaLogic ohjelmointi Ensimmäiset toimenpiteet ElfaLogic:lla Ohjelmoinnilla tarkoitamme kytkennän syöttämistä. ElfaLogic-ohjelma ei periaatteessa ole muuta kuin piirikaavio, joka on esitetty toisella tavalla. Me olemme sovittaneet esityksen ElfaLogic:n näytölle. Tässä kappaleessa selvitämme, kuinka ElfaLogic sovellukset muutetaan ElfaLogic ohjelmiksi. Huom. ElfaLogic versioilla ilman näyttöä - ElfaLogic EL C nnnnx nnnx ei ole käyttöyksikköä. Ne on tarkoitettu pääasiallisesti sarjasovelluksiin pienissä koneissa ja laitteistoissa ElfaLogic EL C- versioita ei ohjelmoida itse kojeella. ElfaLogic ohjelmiston tai muiden ElfaLogic laitteiden muistiyksikköjen ohjelmat siirretään kojeeseen. Kappaleen ensimmäisessä osassa opitaan pienen esimerkin muodossa työskentelyä ElfaLogic:lla. ensin selvitämme kaksi peruskäsitettä liitin ja blokki toiseksi näytämme miten tavallisesta kytkennästä kehitetään ohjelma kolmanneksi opitaan siirtämään kytkentä (ohjelma) ElfaLogic:in Muutaman tämän käsikirjan sivun jälkeen ensimmäinen ohjelma on jo toimintavalmiina ElfaLogic:ssa. Sopivilla käyttölaitteilla (kytkimet...) voi jo tehdä ensimmäiset testit. 4.1 Liittimet ElfaLogic:ssa on tuloja ja lähtöjä: Esimerkki usean yksikön yhdistelmästä: Tulot olemme merkinneet kirjaimella I (kuten Input) ja sen jälkeisellä luvulla. Kun ElfaLogic:a katsotaan edestä, tuloliittimet ovat ylhäällä.. Vain analogiayksikössä ElfaLogic AM2 tulot ovat alhaalla. Lähdöt olemme merkinneet Q:lla ja luvulla. Lähtöjen liittimet ovat ElfaLogic:ssa alhaalla.

19 ElfaLogic käsikirja - sivu 19-9/12/2003 Ohje ElfaLogic kykenee tunnistamaan ja kytkemään yksittäisten laajennusyksikköjen tulot ja lähdöt niiden tyypistä riippumattomasti. Tulot ja lähdöt esitetään samassa järjestyksessä kuin yksiköt on liitetty yhteen. Ohjelmointiin on käytettävissä seuraavat tulot, lähdöt ja merkkerit: I1 - I24, AI1 - AI18, Q1 - Q16 ja M1 - M8. ElfaLogic 12/24:ssä I7:lle ja I8:lle pätee seuraava: Jos ohjelmassa käytetään Ix:ää, liittimessä oleva signaali tulkitaan digitaaliseksi; jos käytetään AIx:ää, signaali tulkitaan analogiasignaaliksi. Tulona AIx voi olla vain liitin, joka on analogiakelpoinen. ElfaLogic:n liittimet Liittimiksi nimitämme kaikkia ElfaLogic:ssa käytettyjä liitäntöjä ja tiloja. Tuloilla ja lähdöillä voi olla tila -0- tai tila -1-. Tila -0- tarkoittaa, että tulossa ei ole jännitettä, tila -1- tarkoittaa, että jännite on olemassa. ElfaLogic:ssa on seuraavat liittimet: Liittimet ElfaLogic keskusyksikkö Ditalinen laajennus Analoginen laajennus Tulot ElfaLogic EL x nnnnx nnnu I1 I4 I9 I24 AI1(AI3) AI8 I5 I8 ElfaLogic EL x nnnnx nnnd I1 I8 I7(AI1),I8(AI2) Lähdöt Q1 Q4 Q5 Q16 ei lo Signaalitaso -0- (Off) (Irti) hi Signaalitaso -1- (On) (Kytkertty) x ei käytössä 4.2 Blokit ja blokkinumerot Tässä kappaleessa esittelemme, miten ElfaLogic:n elementeillä voi tehdä laajojakin kytkentöjä ja miten blokit yhdistellään sekä keskenään että tulojen ja lähtöjen kanssa. Blokit Blokki ElfaLogic:ssa on toiminto, joka muuttaa tulotiedon lähtötiedoksi. Aikaisemmin yksittäiset elementit oli keskus- tai kytkinkaapissa johdotettava. Ohjelmoitaessa yhdistetään liittimiä blokkeihin. Tarkoitusta varten valitaan valikosta Co haluttu liitäntä. Valikon Co olemme nimittäneen englantilaisen sanan Connector (liitin) alkukirjaimien mukaan. Loogiset yhdistämiset Yksinkertaisimmat blokit ovat loogisia yhdistämisiä: kuten AND, OR jne Huomattavasti tehokkaampia ovat erikoistoiminnot: sysäysrele, laskuri, vetohidastus jne Tässä on liitetty tulot I1 ja I2 OR -blokkiin. Blokin viimeistä tuloa ei käytetä ja on siksi merkitty x:llä. Blokin esitys ElfaLogic:n näytössä Kuvassa on tyypillinen ElfaLogic:n näyttö. Siinä on siis kerralla näkyvissa vain yksi blokki. Tästä syystä olemme ottaneet käyttöön blokkien numeroinnin, joka helpottaa kytkentäyhteyksien valvontaa. ElfaLogic:n näyttö ElfaLogic antaa blokkinumeron Tähän on liitetty toinen blokki Tulo Liitäntää ei tarvita Blokki Lähtö

20 ElfaLogic käsikirja - sivu 20-9/12/2003 Blokkinumeron määrääminen blokille Aina, kun ohjelmaan lisätään blokki, ElfaLogic numeroi sen. Blokkinumeroiden avulla ElfaLogic näyttää blokkien väliset yhteydet. Aluksi blokkinumeroiden tarkoitus on ainoastaan selvyyden lisääminen ohjelmaa tarkasteltaessa. Yleiskuvassa näkyvät ElfaLogic:n kaikki kolme näyttökuvaa, jotka yhdessä muodostavat ohjelman. Käyttäjälle näkyy blokkien yhdistyminen blokkinumeroiden avulla. Blokkinumeroiden edut Blokkinumeroilla on vielä toinenkin, käyttökelpoinen etu: lähes jokainen blokki on liitettävissä juuri käsiteltävänä olevan blokin johonkin tuloon. Näin loogisten yhdistämisten tai muiden operaatioiden välitulokset voidaan käyttää useaan kertaan. Tällä säästetään myös syöttötoimenpiteitä sekä muistitilaa ja kytkentä on selvempi. Silloin on tietenkin oltava selvillä siitä, miten eri blokit on nimetty. Ohje Työn tehostamiseksi suosittelemme yleiskuvan tekemistä ohjelmasta. Sen avulla ohjelman syöttäminen helpottuu. Yleiskuvaan merkitään ElfaLogic:n antamat blokkinumerot. Jos käytetään ElfaLogic Programming Tools -ohjelmaa ElfaLogic:n ohjelmoimiseen, silloin kytkentäohjelma voidaan tuoda näyttöön ja tulostaa. Toiminnoista voi tehdä blokkikaavion suoraan käyttämällä ElfaLogic Programming Tools ohjelmaa

Käsikirja versiosta 0BA6

Käsikirja versiosta 0BA6 Käsikirja versiosta 0BA6 Johdanto Arvoisa asiakas, Kiitämme ja onnittelemme Teitä viisaasta päätöksestänne hankkia LOGO!. LOGO! -logiikkamoduuli on ISO 9001:n korkeiden laatusäännösten mukainen. LOGO!

Lisätiedot

LOGO! Käsikirja versioista 0BA6 ja 0BA7. www.siemens.fi/logo. Industry Sector

LOGO! Käsikirja versioista 0BA6 ja 0BA7. www.siemens.fi/logo. Industry Sector s LOGO! Käsikirja versioista 0BA6 ja 0BA7 www.siemens.fi/logo Industry Sector Johdanto Arvoisa asiakas, Kiitämme ja onnittelemme Teitä viisaasta päätöksestänne hankkia LOGO!. LOGO! -logiikkamoduuli on

Lisätiedot

SIMATIC. Automaatiojärjestelmä S7-400 CPU:n tiedot. Esipuhe, sisällysluettelo. CPU 41x:n rakenne. Muistirakenne ja käynnistyslajit

SIMATIC. Automaatiojärjestelmä S7-400 CPU:n tiedot. Esipuhe, sisällysluettelo. CPU 41x:n rakenne. Muistirakenne ja käynnistyslajit SIMATIC Automaatiojärjestelmä S7-400 CPU:n tiedot Referenssikäsikirja Esipuhe, sisällysluettelo CPU 41x:n rakenne Muistirakenne ja käynnistyslajit S7-400:n sykli- ja reaktioajat Tekniset arvot 1 2 3 4

Lisätiedot

TeleControl. - valvoo ja ohjaa OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJE 4.8. Lue tämä ohje huolellisesti ja säilytä se laitteen yhteydessä.

TeleControl. - valvoo ja ohjaa OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJE 4.8. Lue tämä ohje huolellisesti ja säilytä se laitteen yhteydessä. TeleControl - valvoo ja ohjaa OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJE 4.8 Lue tämä ohje huolellisesti ja säilytä se laitteen yhteydessä. Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...3 1.1 LAITTEEN KÄYTTÖLIITTYMÄT...3 1.2 KÄYTTÖOHJEEN

Lisätiedot

1.4 Lukituksen ohjaus 9 1.5 Puhelininfo 9 1.6 Datakatkos 10. 2. Rekisteröinti 11

1.4 Lukituksen ohjaus 9 1.5 Puhelininfo 9 1.6 Datakatkos 10. 2. Rekisteröinti 11 HedSam 1 1. HedSam - kulunvalvonta- / työajanseurantajärjestelmä 5 1.1 Yleistä 5 1.2 Ohjelmisto 5 1.3 Kortinlukijat 6 1.3.1 Kortti- ja lukupäätyypit 6 1.3.2 Kulunvalvontalukija 7 1.3.3 Koodilukija 7 1.3.4

Lisätiedot

- valvoo ja ohjaa OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJE TC543. Lue tämä ohje huolellisesti ja säilytä se laitteen yhteydessä. E9109013-2

- valvoo ja ohjaa OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJE TC543. Lue tämä ohje huolellisesti ja säilytä se laitteen yhteydessä. E9109013-2 - valvoo ja ohjaa OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJE TC543 Lue tämä ohje huolellisesti ja säilytä se laitteen yhteydessä. E9109013-2 2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...4 1.1 LAITTEEN KÄYTTÖLIITTYMÄT...5 1.2 KÄYTTÖOHJEEN

Lisätiedot

NEUROTHERM RADIOTAAJUUS LEESIO GENERAATTORI MALLI NT1000 KÄSIKIRJA SISÄLLYSLUETTELO

NEUROTHERM RADIOTAAJUUS LEESIO GENERAATTORI MALLI NT1000 KÄSIKIRJA SISÄLLYSLUETTELO NEUROTHERM RADIOTAAJUUS LEESIO GENERAATTORI SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...1-1 1.1 Huomioitavaa...1-1 2 VAROITUKSET JA VAARAT...2-1 2.1 Varoitukset...2-1 2.2 Vaarat...2-3 3 TEKNISET TIEDOT...3-1 3.1 Erittelyt...3-1

Lisätiedot

INDOOR CLIMATE UPONOR CONTROL SYSTEM. Uponor Control Systemin Asennus- ja käyttöopas

INDOOR CLIMATE UPONOR CONTROL SYSTEM. Uponor Control Systemin Asennus- ja käyttöopas INDOOR CLIMATE UPONOR CONTROL SYSTEM Uponor Control Systemin Asennus- ja käyttöopas 0 2009 Asennus- Ja Käyttöoppaassa Pikaopas...3 Johdanto...6 Tekijänoikeudet ja vastuuvapauslauseke...7 Uponor Control

Lisätiedot

Käyttöohje EUROLIGHT LC2412. Professional 24-Channel DMX Lighting Console

Käyttöohje EUROLIGHT LC2412. Professional 24-Channel DMX Lighting Console Käyttöohje EUROLIGHT LC2412 Professional 24-Channel DMX Lighting Console 2 EUROLIGHT LC2412 Käyttöohje Sisällysluettelo Kiittää te... 2 Tärkeitä turvallisuusohjeita... 3 1. Johdatus... 4 2. Käyttöelementit...

Lisätiedot

Versio 1.00. INTEGRA Ohjelma. Hälytyskeskus ASENNUSOHJE GDAŃSK. integra_i_fi 04/06

Versio 1.00. INTEGRA Ohjelma. Hälytyskeskus ASENNUSOHJE GDAŃSK. integra_i_fi 04/06 Hälytyskeskus INTEGRA Ohjelma Versio 1.00 ASENNUSOHJE GDAŃSK integra_i_fi 04/06 INTEGRA Asennusohje 1 VAROITUKSET Hälytysjärjestelmän asennuksen tulisi suorittaa vain asiantunteva henkilö. Lue huolellisesti

Lisätiedot

Käyttöohjekirja NAVIGON 2100 2110. Suomi

Käyttöohjekirja NAVIGON 2100 2110. Suomi Käyttöohjekirja NAVIGON 2100 2110 Suomi Elokuu 2007 Jäteastia, jonka päälle on merkitty rasti, tarkoittaa, että Euroopan unionin alueella tuote on toimitettava erilliseen keräyspisteeseen, kun tuote on

Lisätiedot

> Lue asennus- ja käyttöohjeet huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa. > Säilytä ohjeet tuotteen käyttöiän ajan.

> Lue asennus- ja käyttöohjeet huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa. > Säilytä ohjeet tuotteen käyttöiän ajan. Laitteisto Comfort Nämä asennus- ja käyttöohjeet ovat osa tuotetta. > Lue asennus- ja käyttöohjeet huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa. > Säilytä ohjeet tuotteen käyttöiän ajan. Tämä on käännös

Lisätiedot

Säätöjärjestelmä EnergyLogic Touchline Wave

Säätöjärjestelmä EnergyLogic Touchline Wave Säätöjärjestelmä EnergyLogic Touchline Wave KÄYTTÖOPAS EKOENERGIA- JA SANITEETTIJÄRJESTELMIÄ Roth Nordic Oy Kauppiaakatu 11 10300 Karjaa Puhelin: +358 400-344572 Faksi : +358 (0)19 233 193 Sähköposti:

Lisätiedot

FirstOffice Johdanto ja asennus

FirstOffice Johdanto ja asennus Johdanto ja asennus Kappale 1: Johdanto ja asennus FirstOffice on integroitu taloushallinto-ohjelma pienyrityksille Windows, Macintosh ja Linux käyttöympäristöihin. Se sisältää laskutuksen, osto- ja myyntireskontran,

Lisätiedot

AB-ajokortti 2 Yhteiskäyttö

AB-ajokortti 2 Yhteiskäyttö AB-ajokortti 2 Yhteiskäyttö SISÄLLYS Sisällys... 2 Kurssiaineiston sisältö... 4 Käyttöjärjestelmän mukauttaminen... 4 Tiedostohallinnan asetukset ja pikakuvakkeet... 4 Ikkunoiden hallinta... 4 Tiedoston

Lisätiedot

VAROITUS Ilmoittaa mahdollisesti vaarallisesta tilanteesta, joka saattaisi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen, ellei sitä vältetä.

VAROITUS Ilmoittaa mahdollisesti vaarallisesta tilanteesta, joka saattaisi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen, ellei sitä vältetä. Turvallisuus Turvallisuus VAROITUS SUURJÄNNITE! Taajuusmuuttajissa esiintyy suuria jännitteitä, kun ne ovat kytkettyinä verkon vaihtovirran syöttötehoon. Asennus, käynnistys ja huolto tulee antaa ainoastaan

Lisätiedot

Universal SINUMERIK. SINUMERIK 840D sl Universal. Esipuhe. Johdanto. Koneen asetukset 2. Työskentely käsikäytössä 3. Työkappaleen työstö

Universal SINUMERIK. SINUMERIK 840D sl Universal. Esipuhe. Johdanto. Koneen asetukset 2. Työskentely käsikäytössä 3. Työkappaleen työstö Esipuhe Johdanto 1 SINUMERIK SINUMERIK 840D sl Käyttöopas Koneen asetukset 2 Työskentely käsikäytössä 3 Työkappaleen työstö 4 Työstön simulointi 5 Monikanavanäkymä 6 Käyttäjän muuttujat 7 Ohjelman teach-toiminto

Lisätiedot

Motomit IT / PC. Hakkuukoneen apteeraus- ja ohjausjärjestelmän käyttöohje

Motomit IT / PC. Hakkuukoneen apteeraus- ja ohjausjärjestelmän käyttöohje Motomit IT / PC Hakkuukoneen apteeraus- ja ohjausjärjestelmän käyttöohje SISÄLLYSLUETTELO: Motomit IT apteeraus- ja ohjausjärjestelmä 1 JOHDANTO... 5 2 JÄRJESTELMÄN PERUSTOIMINNOT JA TEKNINEN RAKENNE...

Lisätiedot

Käyttöohjekirja. MobileNavigator 6 PNA

Käyttöohjekirja. MobileNavigator 6 PNA Käyttöohjekirja MobileNavigator 6 PNA Päivitetty: Joulukuu 2006 Julkaisijan tiedot NAVIGON AG Schottmüllerstraße 20A D-20251 Hamburg Tässä kirjoituksessa sisältyvät tiedot ja ilmoitukset voidaan ilman

Lisätiedot

Käyttöohjekirja. NAVIGON 63xx. Suomi

Käyttöohjekirja. NAVIGON 63xx. Suomi Käyttöohjekirja NAVIGON 63xx Suomi Syyskuu 2009 Kuvake yliviivatusta roskatynnyristä pyörillä, tarkoittaa että tuote Euroopan yhteisössä täytyy hävittää erillisessä jätehuoltopisteessä. Se tarkoittaa itse

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. Pakatut ilmajäähdytteiset vedenjäähdyttimet ja pakatut vaihtosuuntaiset ilmasta veteen siirtävät lämpöpumput

KÄYTTÖOPAS. Pakatut ilmajäähdytteiset vedenjäähdyttimet ja pakatut vaihtosuuntaiset ilmasta veteen siirtävät lämpöpumput KÄYTTÖOPAS Pakatut ilmajäähdytteiset vedenjäähdyttimet ja pakatut vaihtosuuntaiset ilmasta veteen siirtävät lämpöpumput EWAQ009ACV3 EWAQ010ACV3 EWAQ011ACV3 EWYQ009ACV3 EWYQ010ACV3 EWYQ011ACV3 EWAQ009ACW1

Lisätiedot

Käyttöohjekirja. MobileNavigator 6

Käyttöohjekirja. MobileNavigator 6 Käyttöohjekirja MobileNavigator 6 Päivitetty: Kesäkuu 2006 Impressum 8NAVIGON AG Berliner Platz 11 D-97080 Würzburg Tässä kirjoituksessa sisältyvät tiedot ja ilmoitukset voidaan ilman ennakkoilmoitusta

Lisätiedot

TEKNISET OHJEET JA VARMUUSKOPIOINTI

TEKNISET OHJEET JA VARMUUSKOPIOINTI TEKNISET OHJEET JA VARMUUSKOPIOINTI Sisällys YHDEN KONEEN VERSION ASENNUS... 4 PERUSVAIHEET... 4 OHJELMAN REKISTERÖINTI YRITYKSELLE... 4 VERKKOVERSION ASENTAMINEN... 6 YLEISTÄ... 6 PALVELIMEN NIMEN ASETTAMINEN...

Lisätiedot

Topfield TF5400 PVR Käyttäjän opas

Topfield TF5400 PVR Käyttäjän opas 1 Topfield TF5400 PVR Käyttäjän opas Tallentava digisovitin satelliitti ja antenniverkkoon CONAX i Luku 1 3 1. Esittely 3 1.1 Toiminnot 3 1.2 Esittely 3 1.2.1 Etupaneeli 4 1.2.2 Kaukosäädin 5 1.3 Mikä

Lisätiedot

Synco 700 Ohjaus- ja valvontalaite RMS705. Perusdokumentaatio. sis. laajennusmoduulit RMZ785 and RMZ787. Building Technologies HVAC Products

Synco 700 Ohjaus- ja valvontalaite RMS705. Perusdokumentaatio. sis. laajennusmoduulit RMZ785 and RMZ787. Building Technologies HVAC Products Synco 700 Ohjaus- ja valvontalaite RMS705 sis. laajennusmouulit RMZ785 an RMZ787 Perusokumentaatio Eitio 1.1 CE1P3123fi 11.1.2006 uiling Technologies HVC Proucts Siemens Osakeyhtiö uiling Technologies

Lisätiedot

Pienjännitekojeet. Kenttäväyläsovitin FBP Moottorin suojaus- ja ohjausyksikkö UMC UMC22 ENTER. Tekninen kuvaus UMC 80 FI 04-06 1SCC011019D1801 READY

Pienjännitekojeet. Kenttäväyläsovitin FBP Moottorin suojaus- ja ohjausyksikkö UMC UMC22 ENTER. Tekninen kuvaus UMC 80 FI 04-06 1SCC011019D1801 READY Kenttäväyläsovitin FBP Moottorin suojaus- ja ohjausyksikkö UMC UMC 8 FI 4-6 SCC9D8 2 3 4 SWITCH 5 6 7 8 9 UMC22 READY MOT.ON FAULT INT. EXT. 5 C 6 C 7 8 9 2 MENU LOC REM EXT. 24 V V 24 V 2 3 4 2 5 3 6

Lisätiedot

Taulukon käyttö...14 Kaavat...14 Kaavan kopiointi...15 Alueen kopiointi...15

Taulukon käyttö...14 Kaavat...14 Kaavan kopiointi...15 Alueen kopiointi...15 AB-ajokortti 2 Excel 97 Sisällys Taulukkolaskenta...4 Excel...5 Alueiden valinta...5 Automaattinen laskenta...6 Excelin käytön perusperiaatteita...6 Täyttökahva, aikasarjat, muut sarjat...7 Solun sisällön

Lisätiedot

ACS350. Käyttäjän opas ACS350-taajuusmuuttajat (0,37 22 kw)

ACS350. Käyttäjän opas ACS350-taajuusmuuttajat (0,37 22 kw) ACS350 Käyttäjän opas ACS350-taajuusmuuttajat (0,37 22 kw) ACS350-taajuusmuuttajien käyttöoppaat LISÄVARUSTEOPPAAT (toimitetaan lisävarusteen mukana) FCAN-01 CANopen Adapter Module User s Manual 3AFE68615500

Lisätiedot

Taseri 5.0 Käyttöohje. Taseri 5.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 1

Taseri 5.0 Käyttöohje. Taseri 5.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 1 1 Taseri 5.0 Käyttöohje Taseri 5.0 Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 1 T A S E R I Y H D I S T Y K S E N K I R J A N P I TO- O H J E L M A Käyttöohje Web-Media Ulvilantie 27f

Lisätiedot

HINNASTOJEN PÄIVITYKSET JA HINNASTOJEN TEKO

HINNASTOJEN PÄIVITYKSET JA HINNASTOJEN TEKO HINNASTOJEN PÄIVITYKSET JA HINNASTOJEN TEKO Hinnastojen käsittely Sisällys i Sisällys HINNASTOJEN PÄIVITTÄMISESTÄ YLEISESTI... 1 YLEISTÄ... 1 HINNASTOJEN MUOTO... 1 OSTOHINNAT HINNASTOSSA TULEVILLE TUOTTEILLE...

Lisätiedot