0 ElfaLogic:in käsikirjasta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "0 ElfaLogic:in käsikirjasta"

Transkriptio

1 ElfaLogic käsikirja - sivu 1-9/12/ ElfaLogic:in käsikirjasta Arvoisa asiakas, Kiitämme ja onnittelemme Teitä viisaasta päätöksestä hankkia ElfaLogic. ElfaLogic logiikkayksikkö on ISO 9001:n korkeiden laatuvaatimusten mukainen. ElfaLogic on yleiskäyttöinen. Monitoimisuutensa ja siitä huolimatta yksinkertaisen käyttönsä ansiosta ElfaLogic on erittäin taloudellinen lähes kaikilla soveltamisalueilla. Dokumentointi Tässä ElfaLogic käsikirjassa selostetaan ElfaLogic peruskojeiden ElfaLogic laajennusyksikköjen asennus, ohjelmointi ja käyttö. Paitsi ElfaLogic käsikirjasta, johdotustietoja löytyy myös ElfaLogic:n tuoteselosteesta, joka toimitetaan jokaisen kojeen mukana. Lisätietoja ElfaLogic:n ohjelmointiin PC:llä on ElfaLogic Programming Tools:in Online Helpissä. ElfaLogic Programming Tools on ohjelmointiohjelma PC:lle. Se toimii Windows, Linux, ja Mac OS X käyttöjärjestelmissä ja auttaa ElfaLogic:on tutustumisessa, ohjelmien kirjoittamisessa, testaamisessa ja tulostamisessa sekä arkistoinnissa ElfaLogic:n ulkopuolella. Käsikirjasta Olemme jakaneet tämän käsikirjan yhdeksään erilliseen osaan: ElfaLogic tutustuminen ElfaLogic asennus ja johdotus ElfaLogic ohjelmointi ElfaLogic ohjelmatoiminnot ElfaLogic parametrointi ElfaLogic ohjelmamodulit ElfaLogic ohjelmointiohjelma Sovelluksia Liitteet Turvallisuusteknisiä ohjeita Tässä käsikirjassa on ohjeita, joita oman turvallisuuden nimissä ja aineellisten vahinkojen välttämiseksi on noudatettava. Ohjeita on korostettu varoituskolmiolla ja esitetty vaara-asteen mukaan seuraavasti: Vaara Tarkoittaa, että tuloksena on kuolema, vaikeita vahingoittumisia tai suuria aineellisia vahinkoja mikäli ei noudateta asiaankuuluvia varotoimenpiteitä. Varoitus Tarkoittaa, että tuloksena voi olla kuolema, vaikeita vahingoittumisia tai suuria aineellisia vahinkoja mikäli ei noudateta asiaankuuluvia varotoimenpiteitä. Varo Tarkoittaa, että tuloksena voi olla lieviä vahingoittumisia tai aineellisia vahinkoja mikäli ei noudateta asiaankuuluvia varotoimenpiteitä. Vihje on tärkeää tietoa, johon on kiinnitettävä erityistä huomiota tuotteen käsittelyssä tai osoittaa dokumentoinnissa kohdan, johon on kiinnitettävä erityistä huomiota. Varoitus Laitteen käyttöönotto tai käyttö on sallittua vain pätevyyden omaavalle henkilökunnalle. Heitä ovat tämän käsikirjan turvallisuusteknisissä viittauksissa henkilöt, joilla on pätevyys ottaa käyttöön, maadoittaa ja merkitä turvallisuusteknisten standardien mukaisesti laitteita, järjestelmiä ja virtapiirejä. Varoitus Laitetta saa käyttää vain luettelossa ja teknisissä tiedoissa mainittuihin tarkoituksiin ja vain General Electricin suosittelemien ja hyväksymien vieraiden laitteiden tai komponenttien kanssa. Tuotteen moitteeton toimiminen edellyttää asianmukaista, kuljetusta, varastointia, sijoitusta ja asennusta, käyttöä ja kunnossapitoa. Vastuurajoitukset Olemme huolellisesti tarkastaneet tämän käsikirjan kojeita ja laitteita sekä ohjelmia koskevan sisällön. Silti ei voi sulkea pois mahdollisuutta poikkeamiin. Emme ota vastuuta sisällön täydellisestä virheettömyydestä. Tämän julkaisun tiedot tarkistetaan säännöllisesti ja tarpeelliset korjaukset tehdään seuraaviin painoksiin. Otamme kiitollisina vastaan parannusehdotuksia.

2 ElfaLogic käsikirja - sivu 2-9/12/ Sisällysluettelo 0 ElfaLogic:in käsikirjasta 1 1 Sisällysluettelo 2 2 Perusteet ElfaLogic:sta Tältä ElfaLogic näyttää Näin tunnistat ElfaLogic:in 5 3 ElfaLogic asennus ja johdotus Modulaarisen ElfaLogic:n rakenne Maksimikokoonpano Nopea/optimaalinen tiedonsiirto Kokoonpano eri jänniteluokissa ElfaLogic asennus/poistaminen Asennus asennuskiskoon Poistaminen Asennus seinään ElfaLogic johdotus Verkkoliitäntä Tulojen liittäminen Lähtöjen liittäminen ElfaLogic päällekytkentä/verkkovirran paluu 16 4 ElfaLogic ohjelmointi Liittimet Blokit ja blokkinumerot Piirikaaviosta ElfaLogic:in ElfaLogic:n käytön neljä kultaista sääntöä Yleiskatsaus ElfaLogic:n valikoihin Ohjelmointivalikko Ohjelman syöttö ja käynnistys Vaihto ohjelmointitilaan Ensimmäinen ohjelma Ohjelman syöttö Ohjelmanimen syöttö Salasana ElfaLogic:n kytkentä RUN-tilaan Toinen ohjelma Blokin poisto Usean toisiinsa liittyvän blokin poisto Ohjelmointivirheen korjaaminen Näytöllä kysymysmerkki Ohjelman poistaminen Kesä-/talviajan vaihto Muistitila ja kytkennän koko 33 5 ElfaLogic toiminnot Vakiot ja liittimet - Co Perustoiminnot GF AND (JA) AND syklisellä reunatoiminnolla (nouseva reuna) NAND (INVERTOITU JA ) NAND syklisellä reunatoiminnolla (laskeva reuna) OR (TAI) NOR (TAI ei) XOR (ehdoton TAI) NOT (ei, invertointi) Perustietoja erikoistoiminnoista Tulojen nimitykset Ajan käyttäytyminen Kellon puskurointi Remanenssi (säilytys) Suojausaste Taso ja offsetlaskenta analogia-arvoilla 41

3 ElfaLogic käsikirja - sivu 3-9/12/ Erikoistoiminnot SF Vetohidastus Veto- / päästöhidastus Pulssiohjattu vetohidastus Pitorele Sysäysrele Impulssirele Nousevareunaliipaiseva päästöhidastus Viikkokello Vuosikello Ylös./alaslaskuri Käyttötuntilaskuri Tahtirele Työ-/taukorele Satunnainen veto-/päästöhidastus Taajuuden ylä-/alarajakytkin Analogia-arvon ylä-/alarajakytkin Analogiavertailija Porrasvaloautomaatti Porrasvaloautomaatti/siivouskytkin Teksti-ilmoitukset Softkey 62 6 ElfaLogic:n parametrointi Vaihto parametrointitilaan Parametrit Parametrien valinta Parametrin muuttaminen Kellonajan asetus (ElfaLogic... C) 67 7 ElfaLogic muistiyksiköt Muistiyksikön poisto ja asennus Ohjelman kopioiminen ElfaLogic:sta muistiyksikölle Ohjelman kopiointi muistiyksiköltä ElfaLogic:in 71 8 ElfaLogic ohjelma ElfaLogic:n yhdistäminen tietokoneeseen 73 9 Sovelluksia Porraskäytävä- tai käytävävalaistus Automaattinen ovi Ilmanvaihtolaitteisto Teollisuusportti Useiden teollisuusporttien keskitetty ohjaus ja valvonta Valaisinrivit Käyttövesipumppu Lisää käyttömahdollisuuksia Tekniset tiedot Yleiset tekniset tiedot Tekniset tiedot: ElfaLogic EL U Kiertoajan määrittely ElfaLogic ilman näyttöä ElfaLogic Valikkorakenne Tilausnumerot Lyhenteet 103

4 ElfaLogic käsikirja - sivu 4-9/12/ Perusteet ElfaLogic:sta Mikä on ElfaLogic? ElfaLogic on yleiskäyttöinen logiikkayksikkö General Electriciltä. ElfaLogic:ssa on mukana: Ohjaustoiminnot Ohjelmointipainikkeet ja näyttö Verkkoliitäntä Liityntä laajennusyksikölle Liityntä muistiyksikölle ja PC-kaapelille Valmiit, käytännölliset perustoiminnot esim. hidastetut kytkennät ja sysäysrele sekä Softkey Kellokytkin Markerit (binäärivälimuistit) Lisäksi kojetyypin mukaiset tulot ja lähdöt Mitä ElfaLogic:lla voi tehdä ElfaLogic:lla voi toteuttaa rakentamisessa ja asennustöissä (esim. porrasvalaistuksen, ulkovalojen, markiisien, rullakaihtimien, näyteikkunavalaistuksen jne.) sekä kone- ja laiterakennuksessa (esim. portinohjauksen, ilmastoinnin, käyttövesipumput jne.) esiintyviä vaatimuksia. ElfaLogic:ia voi käyttää myös erilaisissa valvontajärjestelmissä säilytystiloissa tai kasvihuoneissa, ohjaussignaalien esikäsittelyssä ja ASi-versiolla hajautettuun, koneiden ja prosessien paikan päällä tapahtuvaan ohjaukseen. Sarjakäyttöön pienkoneissa ja laitteistojen valmistuksessa, asennukseen kytkinkaappeihin ja suuria laitekokonaisuuksia varten on olemassa erityisesti niitä varten suunnitelut versiot. Eri ElfaLogic kojetyypit ElfaLogic:ia on kolme jänniteluokkaa Vac tai dc Vac tai dc tai 12 Vdc Näistä varastotuotteina ac mallit. Keskusyksiköt ovat neljän vakiomodulin levyisiä. Kaikkia on saatavana niin näytöllisinä versioina kuin ilman näyttöä olevana versiona. Jokaisessa on laajennusliityntä ja käytettävissä on 30 valmista perus- ja erikoistoimintoa ohjelmien tekoa varten. Mitä laajennusmoduuleja on saatavana? ElfaLogic digitaalimoduuleja saa Vdc, 24Vac/dc ja 230 Vac/dc, joissa 4 tuloa ja 4 lähtöä. ElfaLogic analogiamoduuleja on Vdc 2:lla tulolla. ElfaLogic tiedonsiirtoyksiköt. Digitaali- ja analogiayksiköt ovat kahden modulin levyisiä, lisäksi niissä on liityntä seuraavallekin laajennusyksikölle. Valinta on vapaa! Monet keskusyksikön versiot ja laajennusyksiköt mahdollistavat erittäin joustavan ja tarkan sovituksen jokaiseen yksittäiseen tehtävään. ElfaLogic:a voi käyttää kaikkialla, alkaen pienistä asuntosovelluksista keskisuurten automatisointitehtävien kautta suuriin järjestelmäsovelluksiin asti väyläjärjestelmässä. (esim. tiedonsiirtoyksikkö AS-I). Vihje Jokaisen ElfaLogic-keskusyksikön voi laajentaa vain saman jänniteluokan laajennusyksiköllä. Mekaanisella koodauksella (piikit kotelossa) estetään, että eri jänniteluokkaa olevia kojeita voisi liittää toisiinsa. HUOM: Analogiayksikön tai kommunikointiyksikön vasen liityntä on erotettu potentiaalista. Sen ansiosta nämä laajennusyksiköt voi yhdistää eri jänniteluokkaa oleviin kojeisiin. Katso myös kappale Modulaarisen ElfaLogic:nn rakenne. Riippumatta ElfaLogic:in liitettyjen yksikköjen lukumäärästä, käytettävissä ovat seuraavat tulot, lähdöt ja merkkerit: I1. I24, A I1. AI8, Q1. Q16 ja M1. M8.

5 ElfaLogic käsikirja - sivu 5-9/12/ Tältä ElfaLogic näyttää 2.2 Näin tunnistat ElfaLogic:in ElfaLogic:in tunnistusnimi sisältää tietoa eri ominaisuuksista: ElfaLogic = EL modulityyppi DI AI DO AO OT käyttöjännite C = keskusyksikkö digitalitulojen määrä 230U D = keskusyksikkö näytöllä analogiatulojen määrä 024U E = laajennusyksikkö digitaalilähtöjen määrä 024D B = väyläliityntäyksikkö analogialähtöjen määrä S = Ohjelmointi työkalut R= rele M = Muistimoduli T= transistori Todistukset ja hyväksynnät ElfaLogic on sertifioitu UL, CSA ja FM mukaan.. UL luettelointimerkki Underwriters Laboratories (UL) UL 508 standardille, tiedosto no CSA- CSA sertifiointimerkki Canadian Standard Association (CSA) Standardi C22.2 No. 142, tiedosto no. LR FM hyväksyntä

6 ElfaLogic käsikirja - sivu 6-9/12/2003! Factory Mutual (FM) hyväksyntä Standard Class Number 3611, - Class I, Division 2, Group A, B, C, D - Class I, Zone 2, Group IIC Varoitus On mahdollisuus materiaalivahinkoihin tai henkilöiden loukkaantumiseen. Räjähdysalttiilla alueilla voi tapahtua henkilövahinkoja, jos liitäntöjä irroitetaan järjestelmän ollessa käynnissä. Räjähdysherkillä alueilla on aina ennen ElfaLogic-liitäntöjen irroittamista varmistuttava siitä, että järjestelmästä on katkaistu sähkö. ElfaLogic:lla on CE-merkki, se täyttää normit VDE 0631 ja IEC1131 ja radiohäiriöt ovat EN (rajaarvoluokka B) mukaiset. Laivahyväksynnät on olemassa ABS - American Bureau of Shipping BV - Bureau Veritas DNV - Det Norske Veritas GL - Germanischer Lloyd LRS - Lloyds Register of Shipping PRS - Polski Rejestr Statków ElfaLogic:ia voi käyttää sekä teollisuudessa että kotona.

7 ElfaLogic käsikirja - sivu 7-9/12/ ElfaLogic asennus ja johdotus Yleisiä ohjeita ElfaLogic:n asennuksessa ja johdotuksessa on otettava huomioon seuraavat toimintaohjeet: Varmistutaan siitä, että ElfaLogic:ia johdotettaessa huomioidaan kaikki voimassaolevat, sitovat määräykset ja normit. Asennuksessa ja laitteiden käytössä otetaan huomioon kaikki vastaavat kansalliset ja paikalliset määräykset. Paikalliselta viranomaiselta voi ottaa selvää kutakin erikoistapausta koskevat normit ja määräykset, joita on noudatettava. Kulloisellekin virran voimakkuudelle käytetään sille sopivaa johdonpaksuutta. ElfaLogic voidaan varustaa johdoilla, joiden poikkipinta-ala on välillä 1,5 mm2 ja 2,5 mm2. Liittimiä ei pidä kiristää liikaa. Suurin vääntömomentti on: 0,5 Nm. Johdot pidetään aina niin lyhyinä kuin mahdollista. Jos tarvitaan pitkiä johdotuksia, on käytettävä suojattua johtoa. Johdot vedetään aina pareittain, yksi neutraali- tai nollajohto yhdessä vaihe- tai signaalijohdon kanssa. Erotetaan toisistaan: - vaihtovirtajohdot - tiheäkytkentäiset, suurijännitteiset tasavirtajohdot - pienjännitteiset signaalijohdot. Varmistutaan siitä, että johdoilla on tarpeellinen vedonpoisto. Salamaniskuille alttiit johdot varustetaan sopivalla ylijännitesuojauksella. Ulkoista virtalähdettä ei saa liittää rinnan DC-lähtöön lähtökuorman kanssa. Muussa tapauksessa voi lähdössä esiintyä paluuvirtoja mikäli yhdistelmään ei liitetä diodia tai vastaavaa estintä. Huom. ElfaLogic:n saa asentaa ja johdottaa vain teknisesti koulutettu henkilö, joka tuntee yleisesti käytössä olevat koneasennussäännöt ja määräykset sekä standardit, jotka koskevat erityisalueita. 3.1 Modulaarisen ElfaLogic:n rakenne Maksimikokoonpano ElfaLogic:n maksimikokoonpano kun keskusyksikkö analogiatuloilla ElfaLogi c Digit. laajennus Digit. laajennus Digit. laajennus Digit. laajennus Anal. laajennus Anal. laajennus Anal. laajennus Vihje Jos tuloja I7 / AI1 ja I8 / AI2 käytetään analogiatuloina, s.o. AI1 ja AI2 silloin niitä ei pitäisi käyttää myös digitaalituloina I7/I8. ElfaLogic:n maksimikokoonpano kun keskusyksikkö ilman analogiatuloja ElfaLogi c Digit. laajennus Digit. laajennus Digit. laajennus Digit. laajennus Anal. laajennus Anal. laajennus Anal. laajennus Anal. laajennus Nopea/optimaalinen tiedonsiirto Jos ElfaLogic keskusyksikön ja eri yksikköjen välillä tarvitaan nopea ja optimaalinen tiedonsiirto, suositellaan kokoonpanoa, ensin digitaaliyksiköt, sitten analogiayksiköt (esimerkit ylhäällä).

8 ElfaLogic käsikirja - sivu 8-9/12/ Kokoonpano eri jänniteluokissa Koska analogiayksikön (AM2, 12/24 V DC) vasen liityntä on erotettu potentiaaliltaan oikeasta, on olemassa mahdollisuus liittää se kaikkiin ElfaLogic keskusyksikkö versioihin. aajennusyksiköt, jotka on liitetty oikealle analogiayksiköstä, ovat siten potentiaalierotettuja ElfaLogic keskusyksiköistä. On siis mahdollista, liittää analogiayksiköstä oikealle laajennusyksikkö, jolla on eri jänniteluokka kuin ElfaLogic keskusyksiköillä. 3.2 ElfaLogic asennus/poistaminen Mitat ElfaLogic on tehty mittoihin, jotka DIN vaatii. ElfaLogic on kiinnitettävä pikakiinnityksellä DIN EN mukaiseen 35 mm leveään asennuskiskoon. ElfaLogicin leveys on 72 mm, mikä vastaa 4 modulimittaa. ElfaLogic laajennusyksiköt ovat 36 mm leveitä, joka vastaa kahta modulimittaa. Huom. Asennuksen ja kojeen poisoton esitämme ElfaLogic 230Vac:tä esittävän piirroksen avulla. Nämä toimenpiteet sopivat myös kaikille muille ElfaLogic-versioille. Varoitus! Laajennusyksikköjen.vetäminen ja pistäminen. saa tapahtua vain jännitteettömässä tilassa.

9 ElfaLogic käsikirja - sivu 9-9/12/ Asennus asennuskiskoon Asennus Näin ElfaLogic keskusyksikkö ja digitaaliyksikkö asennetaan asennuskiskoon: ElfaLogic keskusyksikkö: 1. ElfaLogic sijoitetaan asennuskiskolle ja 2. ElfaLogic painetaan asennuskiskoon. Pikakiinnittimen ElfaLogicin takaosassa on napsahdettava kiinni. ElfaLogic laajennusyksikkö: 3. Poistetaan ElfaLogic keskusyksikkön oikealta sivulta liitospistokkeen kansi. 4. Laajennusyksikkö asetetaan oikealle ElfaLogic keskusyksikköistä 5. Laajennusyksikköä työnnetään vasemmalle ElfaLogic keskusyksikköön asti 6. Ruuvimeisselillä painetaan työnnintä ja sitä työnnetään vasemmalle. Päätyasennossa työnnin lukittuu ElfaLogic keskusyksikköön. Muiden laajennusyksikköjen asentamiseksi toistetaan kohdat 3 6 (erotuksella että keskusyksikköä vastaan aiemmin asennettu laajennusyksikkö. Vihje Viimeisen laajennusyksikön laajennusliittymän päällä on oltava kansi.

10 ElfaLogic käsikirja - sivu 10-9/12/ Poistaminen Näin ElfaLogic poistetaan paikaltaan: silloin, kun on asennettu vain yksi ElfaLogic keskusyksikkö: 1. ruuvimeisseli työnnetään kuvan osoittamaan koloon kiinnittimen alaosassa ja kiinnitintä vedetään alaspäin. 2. ElfaLogic käännetään irti asennuskiskosta. silloin, kun vähintään yksi laajennusyksikkö on liitetty ElfaLogic keskusyksikköön: 1. ruuvimeisselillä painetaan työnnintä ja sitä työnnetään oikealle 2. Laajennusyksikköä työnnetään oikealle ja 3. Työnnetään ruuvimeisseli koloon asennuskiinnittimen alapäässä ja sitä liikutetaan alaspäin 4. Laajennusyksikkö käännetään pois asennuskiskosta. Jokaiselle laajennusyksikölle toistetaan kohdat 1-4. Ohje Silloin, kun laajennusmoduuleja on useita, poistaminen aloitetaan viimeisestä yksiköstä oikealla sivulla. On pidettävä huolta siitä, että poistettavan/asennettavan yksikön työnnin ei kosketa seuraavaa yksikköä.

11 ElfaLogic käsikirja - sivu 11-9/12/ Asennus seinään Seinäänasennuksessa asennuskiinnittimet kojeiden takaosassa työnnetään joko sisään tai ulospäin. Ylempi asennuskiinnitin (mukana kokoonpanoryhmässä) työnnetään sisään ja alempaa työnnetään ulospäin. Näiden kummankin asennuskiinnittimen avulla ElfaLogic voidaan asentaa seinään kahdella ruuvilla O 4mm (kiristysmomentti 0,8-1,2 Nm). Reijät seinään asennuksessa Ennen ElfaLogic:n asentamista seinään, on seinään tehtävä reijät seuraavan kaavan mukaisesti. Ruuvinreikä 4 mm Kiristysmomentti 0,8-1,2 Nm

12 ElfaLogic käsikirja - sivu 12-9/12/ ElfaLogic johdotus ElfaLogic:n johdotuksessa käytetään 3mm ruuvimeisseliä. Liittimiin ei tarvitse tehdä muutoksia. niissä voi käyttää seuraavan paksuisia johtoja: 1 x 2,5 mm2 2 x 1,5 mm2 joka toiseen liitäntään Kiristysmomentti: Nm tai LBin Huom. ElfaLogic asennetaan keskuskaappiin ja varmistutaan siitä, että liitännät on peitetty. Jos liitäntöjä ei peitetä, on olemassa vaara virtaa johtavien osien koskettamisesta Verkkoliitäntä ElfaLogic 230 versiot soveltuvat nimellisarvoltaan 115 V AC/DC ja 230 V AC/DC verkkojännitteille ja ElfaLogic 24-versiot ja 12-versiot soveltuvat 24 V DC, 24 V AC tai 12 V DC syöttöjännitteille. On otettava huomioon liitäntäohjeet kojeen mukana toimitetuissa tuotetiedoissa sekä liitteen A sallittuja jännitetoleransseja, verkkotaajuuksia ja virrankulutusta koskevat tekniset tiedot. Ohje: Jos sekä ElfaLogic:a, että sen tuloja syötetään samasta virtalähteestä, voi jännitekatkoksen jälkeinen jännitteenpaluu aikaansaada väärän arvon remanessoiduille toiminnoille. Esim. reunalaukaistujen erikoistoimintojen kohdalla tämä voi tehdä ylimääräisen reunan. Liittäminen Näin ElfaLogic liitetään verkkoon: DC- virransyöttö AC-virransyöttö Suojaus tarvittaessa Jännitepiikkejä vastaan, varistori Sulakkeella (suositus) : (MOV) min. 20% suurempi työ- 12/24: 0,8 A jännite kuin nimellisjännite Ohje ElfaLogic on suojaeristetty kytkinkoje. Suojajohtoa ei voi liittää. Suojakytkentä vaihtovirralla Kun verkkojännitteessä on jännitepiikkejä, suojana voi käyttää metallioksidivaristoria (MOV). On otettava huomioon, että varistorin työjännite on vähintään 20% suurempi kuin nimelisjännite (esim. S10K275)

13 ElfaLogic käsikirja - sivu 13-9/12/ Tulojen liittäminen Edellytykset Tunnistimet liitetään tuloihin. Tunnistimia voivat olla: painikkeet, kytkimet, valokennot, hämäräkytkimet jne. Tekniset tiedot ElfaLogic:n tuloille ElfaLogic keskus- tai laajennusyksikkö 12/24V dc I1-I6 I7-I8 Kytkentätila 0 Jännite < 5 V DC < 5 V DC Tulovirta < 1,0 ma < 0,05 ma Kytkentätila 1 Jännite > 8 V DC > 8 V DC Tulovirta > 1,5 ma > 0,1 ma ElfaLogic keskus- tai laajennusyksikkö 24 tai 230 Vac 24Vac 230Vac Kytkentätila 0 Jännite < 5 V AC < 40 V AC Tulovirta < 1,0 ma < 0,03 ma Kytkentätila 1 Jännite > 12 V AC > 79 V AC Tulovirta > 2,5 ma > 0,08 ma Huom. ElfaLogic keskusyksikön 230 Vac:n digitaalitulot on jaettu kahteen ryhmään, joissa kummassakin on 4 tuloa. Yhden ryhmän sisällä kaikkia tuloja on käytettävä samassa vaiheessa. Eri vaiheet ovat mahdollisia vai ryhmien välillä. Esimerkki: I1 - I4 vaiheessa L1, I5 - I8 vaiheessa L2. ElfaLogic laajennusyksikön 230Vac tulopiirissä ei saa yhdistää eri vaiheita. Tuloliitännät Hohtolampun, 2-johdin lähestymiskytkimen liittäminen ElfaLogic EL x xxxxx 230U L1 Rajoituksia - Kytkentätilan vaihto 0 1 / 1 0 Vaihdettaessa kytkentätilasta 0 kytkentätilaan 1 täytyy kytkentätilan 1 ja päin-vastoin, vaihdettaessa 1 0 täytyy kytkentätilan 0 olla vähintään 50 ms niin, että ElfaLogic ehtii tunnistaa uuden kytkentätilan. Ohjelmasuorituksen kiertoaika on riippuvainen ohjelman koosta. Liitteessä on kuvaus lyhyestä testiohjelmasta, jonka avulla saa selvitettyä ohjelman tarvitseman kiertoajan. ElfaLogic asennus ja johdotus Erityistä ElfaLogic EL x nnnnx nnnd malleissa. Nopeat tulot: I5 ja I6 Näissä versioissa on myös tulot taajuustoiminnolle. Näitä nopeita tuloja eivät nämä rajoitukset koske.. Analogiatulot: I7 ja I8 ElfaLogic 12/24RC/RCo ja ElfaLogic 24 versioissa tuloja I7 ja I8 voi käyttää sekä normaaleina digitaalituloina että myös analogiatuloina. Tällöin, käyttötarkoituksesta riippuen, ElfaLogic.kytkentäohjelmassa päätetään miten tuloa käytetään. I7 / I8:ssa voi hyödyntää tulon digitaalisuutta, samalla kun merkinnöillä AI1 ja AI2 käytetään analogiaominaisuuksia.

14 ElfaLogic käsikirja - sivu 14-9/12/2003 Ohje Laajennusyksikkö ElfaLogic on olemassa lisätuloja varten. Analogiaviesteille käytetään aina kierteitettyjä johtoja ja ne vedetään niin lyhyinä kuin mahdollista. Tunnistinliitännät Tällä tavalla tunnistimet liitetään ElfaLogic:iin: ElfaLogic EL x nnnnx 024D ElfaLogic EL x nnnnx 230U! Varoitus: Voimassaolevien turvamääräysten (VDE ja IEC 1131 sekä UL ja CSA) vuoksi ei yhteen AC version tai digitaaliyksikön tuloryhmään (I1.I4 tai I5.I8) saa liittää eri vaiheita. Näiden kojeiden tulot ovat potentiaaliriippuvaisia ja siksi ne tarvitsevat saman peruspotentiaalin (maa) kuin jännitesyöttö. Analogiaviestin saa myös syöttöjännitteen ja maan välistä. Näiden kojeiden tulot on järjestetty kahteen ryhmään, joissa kummassakin on 4 tuloa. Eri vaiheiden käyttö on sallittua vain blokkien välillä, ei niiden sisällä. ElfaLogic analogialaajennusyksiköt

15 ElfaLogic käsikirja - sivu 15-9/12/ Lähtöjen liittäminen ElfaLogic relelähdöt EL x nnnnr nnnx ElfaLogic -R-:n lähdöt ovat releitä. Relekoskettimet ovat potentiaalivapaat verkkoliitännästä ja tuloista. Edellytykset relelähdöille Lähtöihin voi liittää erilaisia kuormia, esim. lamppuja, loistevalaisimia, moottoreita, kontaktoreita jne. ElfaLogic -R-:n liitetyillä kuormilla on oltava seuraavia ominaisuuksia: suurin kytkentävirta on riippuvainen kuormituksesta ja tarvittavien kytkentöjen lukumäärästä. (tarkempia tietoja on teknisissä tiedoissa). päällekytketyssä tilassa (Q = 1) ohmisella kuormituksella saa virrata korkeintaan 10 Ampeerin virta (8 A 230 V AC) induktiivisella kuormalla korkeintaan 3 A (2 A 12/24 V AC/DC). ElfaLogic DM8...R:llä on samat ominaisuudet kuinelfalogic keskusyksikkö...r:n kuormitus ohmisella kuormalla saa olla korkeintaan 5A: kaikkien neljän releen summakytkentäkyky on maksimissaan 20 A. Liittäminen Näin liitetään kuorma ElfaLogic EL x nnnnr 230U -versioihin: ElfaLogic transistorilähdöillä EL x nnnnt nnnx ElfaLogic versiot transistorilähdöillä tunnistaa siitä, että Tyyppimerkinnästä on kirjain R korvattu kirjaimella T. Lähdöt ovat oikosulun ja ylivirran kestäviä. Kuormitusjännitteen erillistä syöttöä ei tarvita, sillä ElfaLogic huolehtii kuorman virransyötöstä. Edellytykset transistorilähdöille ElfaLogic 024Dän yhdistetyllä kuormalla on oltava seuraavat ominaisuudet:. suurin kytkentävirta lähtöä kohden on 0,3 A. Liittäminen Näin kytketään kuorma transistorilähdöillä varustettuihin ElfaLogicihin:

16 ElfaLogic käsikirja - sivu 16-9/12/ ElfaLogic päällekytkentä/verkkovirran paluu ElfaLogic:ssa ei ole verkkokytkintä. Kuinka ElfaLogic virran kytkeytyessä päälle käynnistyy, riippuu, onko ElfaLogic:in tallennettu ohjelma, onko muistiyksikkö sijoitettu paikoilleen, onko kyseessä ElfaLogic versio ilman näyttöä (ElfaLogic...RCo), missä tilassa ElfaLogic oli ennen verkkovirran katkeamista, onko PC-kaapeli yhdistetty ElfaLogic:in. Seuraavassa nähdään ElfaLogic:n reagointi edellämainittuihin tilanteisiin: Kannattaa ottaa huomioon myös seuraavat neljä yksinkertaista ElfaLogic:n käynnistyssääntöä: 1. Jos ElfaLogic:ssa tai siihen pistetyssä muistiyksikössä ei ole ohjelmaa, ElfaLogic (näytöllinen) ilmoittaa: No Program Press ESC.. 2. Jos muistiyksikössä on ohjelma, se kopioituu ElfaLogic:lle automaattisesti. ElfaLogic:lla oleva ohjelma korvautuu muistiyksikön ohjelmalla. 3. Jos ElfaLogic:ssa tai muistiyksiköllä on ohjelma, ElfaLogic menee käyttötilaan, joka sillä oli ennen virtakatkosta. Jos kyseessä on versio ilman näyttöä (ElfaLogic...RCo), seuraa automaattinen siirtyminen STOP-tilasta RUN-tilaan (LED vaihtuu punaisesta vihreään). 4. Jos ElfaLogic:ssa vähintään yksi toiminto on kytketty remanoiduksi siten, että toiminnon remanenssi on asetettu päälle, voimassaoleva arvo säilyy virran katketessa.

17 ElfaLogic käsikirja - sivu 17-9/12/2003 Vihje Jos ohjelmasyötön aikana ElfaLogic:in tulee virtakatkos, ohjelma on poissa virran palatessa. Siksi on hyvä tallentaa ohjelma muistiyksikölle (card) tai PC:lle (ElfaLogicSoftComfort) ennen muutosten tekoa. ElfaLogic keskusyksikkö käyttötilat ElfaLogic keskusyksikkö tuntee kaksi käyttötilaa: STOP ja RUN STOP kun näytössä on: No Program. (ei ElfaLogic...RCo) tai ElfaLogic kytketään käyttötavalle ohjelmointi (ei ElfaLogic...RCo) LED palaa punaisena (vain ElfaLogic...RCo) RUN kun näytössä on tarkkailuvalikko jossa ovat tulot ja lähdöt (STARTin jälkeen päävalikossa) (ei ElfaLogic...RCo) ElfaLogic laskee ohjelmalla lähtöjen tilat (ei ElfaLogic...RCo) LED palaa vihreänä (vain ElfaLogic...RCo) ElfaLogic:n toiminta: tuloja ei lueta sisään ohjelmaa ei työstetä relekoskettimet ovat aina auki tai transistorilähdöt ovat poissa päältä ElfaLogic:n toiminta: ElfaLogic lukee tulojen tilat ElfaLogic laskee ohjelmalla lähtöjen tilat ElfaLogic kytkee rele/transistorilähdöt päälle tai pois päältä ElfaLogic laajennusyksikköjen käyttötilat ElfaLogic laajennusyksiköt tuntevat 3 käyttötilaa. LED:n väri Vihreä (RUN) Laajennusyksikkö kommunikoi vasemman kojeen kanssa Punainen (STOP) Laajennusyksikkö ei kommunikoi vasemman kojeen kanssa Oranssi Laajennusyksikön tunnistautumisvaihe

18 ElfaLogic käsikirja - sivu 18-9/12/ ElfaLogic ohjelmointi Ensimmäiset toimenpiteet ElfaLogic:lla Ohjelmoinnilla tarkoitamme kytkennän syöttämistä. ElfaLogic-ohjelma ei periaatteessa ole muuta kuin piirikaavio, joka on esitetty toisella tavalla. Me olemme sovittaneet esityksen ElfaLogic:n näytölle. Tässä kappaleessa selvitämme, kuinka ElfaLogic sovellukset muutetaan ElfaLogic ohjelmiksi. Huom. ElfaLogic versioilla ilman näyttöä - ElfaLogic EL C nnnnx nnnx ei ole käyttöyksikköä. Ne on tarkoitettu pääasiallisesti sarjasovelluksiin pienissä koneissa ja laitteistoissa ElfaLogic EL C- versioita ei ohjelmoida itse kojeella. ElfaLogic ohjelmiston tai muiden ElfaLogic laitteiden muistiyksikköjen ohjelmat siirretään kojeeseen. Kappaleen ensimmäisessä osassa opitaan pienen esimerkin muodossa työskentelyä ElfaLogic:lla. ensin selvitämme kaksi peruskäsitettä liitin ja blokki toiseksi näytämme miten tavallisesta kytkennästä kehitetään ohjelma kolmanneksi opitaan siirtämään kytkentä (ohjelma) ElfaLogic:in Muutaman tämän käsikirjan sivun jälkeen ensimmäinen ohjelma on jo toimintavalmiina ElfaLogic:ssa. Sopivilla käyttölaitteilla (kytkimet...) voi jo tehdä ensimmäiset testit. 4.1 Liittimet ElfaLogic:ssa on tuloja ja lähtöjä: Esimerkki usean yksikön yhdistelmästä: Tulot olemme merkinneet kirjaimella I (kuten Input) ja sen jälkeisellä luvulla. Kun ElfaLogic:a katsotaan edestä, tuloliittimet ovat ylhäällä.. Vain analogiayksikössä ElfaLogic AM2 tulot ovat alhaalla. Lähdöt olemme merkinneet Q:lla ja luvulla. Lähtöjen liittimet ovat ElfaLogic:ssa alhaalla.

19 ElfaLogic käsikirja - sivu 19-9/12/2003 Ohje ElfaLogic kykenee tunnistamaan ja kytkemään yksittäisten laajennusyksikköjen tulot ja lähdöt niiden tyypistä riippumattomasti. Tulot ja lähdöt esitetään samassa järjestyksessä kuin yksiköt on liitetty yhteen. Ohjelmointiin on käytettävissä seuraavat tulot, lähdöt ja merkkerit: I1 - I24, AI1 - AI18, Q1 - Q16 ja M1 - M8. ElfaLogic 12/24:ssä I7:lle ja I8:lle pätee seuraava: Jos ohjelmassa käytetään Ix:ää, liittimessä oleva signaali tulkitaan digitaaliseksi; jos käytetään AIx:ää, signaali tulkitaan analogiasignaaliksi. Tulona AIx voi olla vain liitin, joka on analogiakelpoinen. ElfaLogic:n liittimet Liittimiksi nimitämme kaikkia ElfaLogic:ssa käytettyjä liitäntöjä ja tiloja. Tuloilla ja lähdöillä voi olla tila -0- tai tila -1-. Tila -0- tarkoittaa, että tulossa ei ole jännitettä, tila -1- tarkoittaa, että jännite on olemassa. ElfaLogic:ssa on seuraavat liittimet: Liittimet ElfaLogic keskusyksikkö Ditalinen laajennus Analoginen laajennus Tulot ElfaLogic EL x nnnnx nnnu I1 I4 I9 I24 AI1(AI3) AI8 I5 I8 ElfaLogic EL x nnnnx nnnd I1 I8 I7(AI1),I8(AI2) Lähdöt Q1 Q4 Q5 Q16 ei lo Signaalitaso -0- (Off) (Irti) hi Signaalitaso -1- (On) (Kytkertty) x ei käytössä 4.2 Blokit ja blokkinumerot Tässä kappaleessa esittelemme, miten ElfaLogic:n elementeillä voi tehdä laajojakin kytkentöjä ja miten blokit yhdistellään sekä keskenään että tulojen ja lähtöjen kanssa. Blokit Blokki ElfaLogic:ssa on toiminto, joka muuttaa tulotiedon lähtötiedoksi. Aikaisemmin yksittäiset elementit oli keskus- tai kytkinkaapissa johdotettava. Ohjelmoitaessa yhdistetään liittimiä blokkeihin. Tarkoitusta varten valitaan valikosta Co haluttu liitäntä. Valikon Co olemme nimittäneen englantilaisen sanan Connector (liitin) alkukirjaimien mukaan. Loogiset yhdistämiset Yksinkertaisimmat blokit ovat loogisia yhdistämisiä: kuten AND, OR jne Huomattavasti tehokkaampia ovat erikoistoiminnot: sysäysrele, laskuri, vetohidastus jne Tässä on liitetty tulot I1 ja I2 OR -blokkiin. Blokin viimeistä tuloa ei käytetä ja on siksi merkitty x:llä. Blokin esitys ElfaLogic:n näytössä Kuvassa on tyypillinen ElfaLogic:n näyttö. Siinä on siis kerralla näkyvissa vain yksi blokki. Tästä syystä olemme ottaneet käyttöön blokkien numeroinnin, joka helpottaa kytkentäyhteyksien valvontaa. ElfaLogic:n näyttö ElfaLogic antaa blokkinumeron Tähän on liitetty toinen blokki Tulo Liitäntää ei tarvita Blokki Lähtö

20 ElfaLogic käsikirja - sivu 20-9/12/2003 Blokkinumeron määrääminen blokille Aina, kun ohjelmaan lisätään blokki, ElfaLogic numeroi sen. Blokkinumeroiden avulla ElfaLogic näyttää blokkien väliset yhteydet. Aluksi blokkinumeroiden tarkoitus on ainoastaan selvyyden lisääminen ohjelmaa tarkasteltaessa. Yleiskuvassa näkyvät ElfaLogic:n kaikki kolme näyttökuvaa, jotka yhdessä muodostavat ohjelman. Käyttäjälle näkyy blokkien yhdistyminen blokkinumeroiden avulla. Blokkinumeroiden edut Blokkinumeroilla on vielä toinenkin, käyttökelpoinen etu: lähes jokainen blokki on liitettävissä juuri käsiteltävänä olevan blokin johonkin tuloon. Näin loogisten yhdistämisten tai muiden operaatioiden välitulokset voidaan käyttää useaan kertaan. Tällä säästetään myös syöttötoimenpiteitä sekä muistitilaa ja kytkentä on selvempi. Silloin on tietenkin oltava selvillä siitä, miten eri blokit on nimetty. Ohje Työn tehostamiseksi suosittelemme yleiskuvan tekemistä ohjelmasta. Sen avulla ohjelman syöttäminen helpottuu. Yleiskuvaan merkitään ElfaLogic:n antamat blokkinumerot. Jos käytetään ElfaLogic Programming Tools -ohjelmaa ElfaLogic:n ohjelmoimiseen, silloin kytkentäohjelma voidaan tuoda näyttöön ja tulostaa. Toiminnoista voi tehdä blokkikaavion suoraan käyttämällä ElfaLogic Programming Tools ohjelmaa

Käsikirja versio 0BA5

Käsikirja versio 0BA5 Käsikirja versio 0BA5 Johdanto Arvoisa asiakas, Kiitämme ja onnittelemme teitä viisaasta päätöksestänne hankkia LOGO!. LOGO! logiikkamoduuli on ISO 9001:n korkeiden laatusäännösten mukainen. LOGO! on yleiskäyttöinen.

Lisätiedot

PEM1123/ 410993A. Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello. ABB i-bus KNX. SW/S2.5 Viikkokello

PEM1123/ 410993A. Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello. ABB i-bus KNX. SW/S2.5 Viikkokello PEM1123/ 410993A Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello ABB i-bus KNX SW/S2.5 Viikkokello Sisällysluettelo 1.0 Kuvaus 1.1 Laitteen käyttö...3 1.2 Ominaisuudet...3 1.3 Näppäimet ja osat...4 1.4 Tekniset

Lisätiedot

1. Sisällysluettelo 2

1. Sisällysluettelo 2 1. Sisällysluettelo 2 1. Sisällysluettelo 2 2. Asennus, käyttöönotto, liittäminen 3 3. Painikkeet 4 4. Näyttö 4 5. Tehdasasetukset 5 6. Perustoiminnot 6 7. Viikonpäivien yhdisteleminen ohjelmoinnissa 7

Lisätiedot

IDH 125-250-E1. Asennusohje IDH 125-250-E1 / PUHZ Ulkoyksiköt IDH 125-250

IDH 125-250-E1. Asennusohje IDH 125-250-E1 / PUHZ Ulkoyksiköt IDH 125-250 -E1 Asennusohje -E1 / PUHZ Ulkoyksiköt Tämä asennusohje on täydennys ulkoyksiköiden PUHZ ja lämpöpumppukonvektoreiden -yhdistelmille. Järjestelmän kuvaus Ulkoyksikkö: PUHZ-ZRP125 PUHZ-SHW112 PUHZ-RP200

Lisätiedot

JOHNSON CONTROLS. Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE

JOHNSON CONTROLS. Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE JOHNSON CONTROLS Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE Ohjekirjassa perehdytään tarkemmin maalämpökoneen toimintaan ja asetuksiin. Noudattamalla ohjekirjan ohjeita saatte parhaimman hyödyn laitteestanne, sekä varmistatte

Lisätiedot

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt G5996.3 Fi Asennusohjeet Valvonta- ja liikuttelujärjestelmä 1 Kytkentäohje 1.1 Yleistä Ohjausyksikkö sisältää elektronisia komponentteja, jotka voivat vahingoittua, jos niitä käsitellään väärin. Kaikkien

Lisätiedot

S-108.3020 Elektroniikan häiriökysymykset. Laboratoriotyö, kevät 2010

S-108.3020 Elektroniikan häiriökysymykset. Laboratoriotyö, kevät 2010 1/7 S-108.3020 Elektroniikan häiriökysymykset Laboratoriotyö, kevät 2010 Häiriöiden kytkeytyminen yhteisen impedanssin kautta lämpötilasäätimessä Viimeksi päivitetty 25.2.2010 / MO 2/7 Johdanto Sähköisiä

Lisätiedot

Telemerkki Oy. TM-EIAC Ohjauskoje. Käyttöohje. Versio 1.00 [2009-09-15

Telemerkki Oy. TM-EIAC Ohjauskoje. Käyttöohje. Versio 1.00 [2009-09-15 Telemerkki Oy TM-EIAC Ohjauskoje Versio 1.00 [ ii Copyright Notice Tavaramerkit Vastuurajoitus Yhteystiedot TM-EIAC käyttöohje Copyright 2007 Telemerkki Oy. Kaikki oikeudet pidätetään. Kopiointi ilman

Lisätiedot

Energian hallinta Energiamittari Tyyppi EM110

Energian hallinta Energiamittari Tyyppi EM110 Energian hallinta Energiamittari Tyyppi EM110 Yksivaihe energiamittari Luokka 1 (kwh) EN62053-21 mukaan Luokka B (kwh) EN50470-3 mukaan Sähkömekaaninen näyttö Energialukema näytössä: 6+1 numeroa Mittaukset

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje. AquaPro-lähetin. Käyttö- ja asennusohje. Copyright 2015 Labkotec Oy

Asennus- ja käyttöohje. AquaPro-lähetin. Käyttö- ja asennusohje. Copyright 2015 Labkotec Oy AquaPro-lähetin Käyttö- ja asennusohje Sisällys 1. Laitteiston kuvaus... 2 2. Tekniset tiedot... 2 3. Asennus... 3 4. Kytkentä... 4 5. Asetukset... 5 6. Huolto ja ongelmatilanteet... 0 1. Laitteiston kuvaus

Lisätiedot

KOMPONENTIT JA ERIKOISKAAPELIT 9

KOMPONENTIT JA ERIKOISKAAPELIT 9 HÄLYTYS- LAITTEET KOMPONENTIT JA ERIKOISKAAPELIT 9 SKS-automaatio Oy Martinkyläntie 50, PL 122, 01721 Vantaa, sähköposti: automaatio@sks.fi, faksi 852 6820, puh. *852 661 Etelä-Suomi Martinkyläntie 50

Lisätiedot

UNICARD ACR-201 UNICARD 1. JOHDANTO

UNICARD ACR-201 UNICARD 1. JOHDANTO 1. JOHDANTO UNICARD ACR-201 Unicard:issa on kaksi vaihtokoskettimella varustettua relettä. Yksikössä on liitokset kahdelle painonapille, magneettikosketin ja aikaohjaus korteille, ryhmäkoodille ja rekisteröinnille.

Lisätiedot

DK S FIN N PL. Ohjelmoitujen kytkentäaikojen. osoitus 5 = perjantai. Kanavien kytkentätilat Päällä = ON Poissa päältä = OFF

DK S FIN N PL. Ohjelmoitujen kytkentäaikojen. osoitus 5 = perjantai. Kanavien kytkentätilat Päällä = ON Poissa päältä = OFF DK S FIN N PL 310 784 03 TR 610 top TERMINA 1-kanavainen viikkokellokytkin Riippuu versiosta esiohjelmoituina kuluva kellonaika ja kesä-/talviajan vaihtosääntö Turvalli- suusohjeita Sähkölaitteita saa

Lisätiedot

Pikaopas. Powerline lisäpistorasia Malli PLP1200

Pikaopas. Powerline lisäpistorasia Malli PLP1200 Pikaopas Powerline 1200 + lisäpistorasia Malli PLP1200 Pakkauksen sisältö Joillain alueilla ohje-cd-levy toimitetaan tuotteen mukana. 2 Aloittaminen Powerline-sovittimet ovat vaihtoehtoinen tapa laajentaa

Lisätiedot

Synco TM 700 säätimen peruskäyttöohjeet

Synco TM 700 säätimen peruskäyttöohjeet Synco TM 700 säätimen peruskäyttöohjeet Nämä ohjeet on tarkoitettu säätimen loppukäyttäjälle ja ne toimivat sellaisenaan säätimen mallista riippumatta. Säätimessä on kolme eri käyttäjätasoa, joista jokaisessa

Lisätiedot

TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ

TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ aaro.leikari@hotmail.com TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ 25.01.2016 SISÄLLYS 1. Käyttöjärjestelmän asentaminen... 1 1.1 Windowsin asettamia laitteistovaatimuksia... 1 1.2 Windowsin asentaminen...

Lisätiedot

Asennus, IQnomic plus moduuli TBIQ-2-1-aa GOLD/COMPACT

Asennus, IQnomic plus moduuli TBIQ-2-1-aa GOLD/COMPACT FI.TBIQ2480.130225 Asennus, IQnomic plus moduuli TBIQ-2-1-aa GOLD/COMPACT 1. Yleistä IQnomic plus -moduulia käytetään lisätoimintoihin, joiden tulot ja lähdöt eivät sisälly vakiona koneen ohjausyksikköön.

Lisätiedot

Nämä ohjeet sisältävät tietoja laitteen käytöstä ja ne on säilytettävä laitteen yhteydessä. Elektrodikattilat

Nämä ohjeet sisältävät tietoja laitteen käytöstä ja ne on säilytettävä laitteen yhteydessä. Elektrodikattilat Nämä ohjeet sisältävät tietoja laitteen käytöstä ja ne on säilytettävä laitteen yhteydessä. Elektrodikatt Aakkosnumeerinen näyttömoduuli Käyttöopas 2. painos Asennukset maissa, joita EY-direktiivit koskevat:

Lisätiedot

LADDOMAT MR 50. Asennusohje. Toimitussisältö. Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Elektroninen varausäädin

LADDOMAT MR 50. Asennusohje. Toimitussisältö. Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Elektroninen varausäädin LADDOMAT MR 50 Asennusohje Toimitussisältö Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Patentoitu kaksitoiminen takaiskuventtiili, osanro 469 854 2 pumppua, Laddomat LM6A-130. 2 sulkuventtiiliä, vivulla varustettu

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä luvussa on tietoja käyttöpaneelista, tulostinasetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoista. Useimmat tulostinasetukset voidaan muuttaa sovellusohjelmalla tai tulostinajurilla. Sovellusohjelmalla

Lisätiedot

IRMPX asettelu ja asennusohje

IRMPX asettelu ja asennusohje IRMPX asettelu ja asennusohje 3.7.3 Läkkisepäntie 2A 62 HELSINKI MPX asetteluohje Termostaatin asettelulämpötilan muuttaminen 1. Paina SEL painiketta 2. Muuta haluttu lämpötila näyttöön nuolinäppäimillä

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Kuvaus AME 85QM -toimimoottoria käytetään AB-QM DN 200- ja DN 250 -automaattiisissa virtauksenrajoitin ja säätöventtiileissä. Ominaisuudet: asennon ilmaisu automaattinen

Lisätiedot

Tekninen tuote-esite. Tekniset tiedot. Turvallisuusohjeet

Tekninen tuote-esite. Tekniset tiedot. Turvallisuusohjeet ekninen tuote-esite NRQ4A oimilaite ja 3 tie säätöpalloventtiileille Vääntömomentti: 8 Nm Nimellisjännite AC/DC: 4 V Ohjaus: auki-kiinni oiminta-aika 9 s ekniset tiedot urvallisuusohjeet Sähköiset tiedot

Lisätiedot

10. Kytkentäohje huonetermostaateille

10. Kytkentäohje huonetermostaateille . Kytkentäohje huonetermostaateille TERMOSTAATTIE JA TOIMILAITTEIDE KYTKETÄ JA KYT KE TÄ KO TE LOI HI 2 1 2 2 1 WehoFloor-termostaatti 3222 soveltuvaa kaapelia 3 1, mm 2. joh timet keskusyk sikköön käsikirjassa

Lisätiedot

SET-100 Rajakytkinyksikkö Käyttö- ja asennusohje

SET-100 Rajakytkinyksikkö Käyttö- ja asennusohje Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Vaihde: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 7.5.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/9 SET-100 Rajakytkinyksikkö Copyright 2015 Labkotec Oy Varaamme oikeuden muutoksiin

Lisätiedot

ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet

ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet Käännös valmistajan alkuperäisestä ohjeesta Rev 4.2 (201505) 4246074, 4246075, 4246084, 4246152, 4246153, 4246154 Säätöohjeet METOS WD-6 6. Säätöohjeet Tämä kuvio laitteen

Lisätiedot

Quha Zono. Käyttöohje

Quha Zono. Käyttöohje Quha Zono Käyttöohje 2 Virtakytkin/ merkkivalo USB-portti Kiinnitysura Tervetuloa käyttämään Quha Zono -hiiriohjainta! Tämä käyttöohje kertoo tuotteen ominaisuuksista ja opastaa laitteen käyttöön. Lue

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä.

Ulkoiset laitteet. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä. Ulkoiset laitteet Asiakirjan osanumero: 419462-351 Tammikuu 2007 Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä. Sisällysluettelo 1 USB-laitteen käyttäminen USB-laitteen

Lisätiedot

MODULIPOHJAINEN OHJAUSKOTELO HUONETILOIHIN

MODULIPOHJAINEN OHJAUSKOTELO HUONETILOIHIN MODULIPOHJAINEN OHJAUSKOTELO HUONETILOIHIN Busch-Installationsbus EIB Ensto Busch-Jaeger Oy 2 Modernia taloautomaatiota Busch-Installationsbus EIB-väylätekniikalla EIB European Installation Bus on väyläpohjainen

Lisätiedot

GSM PUHEVIESTI & SMS HÄLYTYKSENSIIRTOLAITE

GSM PUHEVIESTI & SMS HÄLYTYKSENSIIRTOLAITE ZEUS4-VD GSM PUHEVIESTI & SMS HÄLYTYKSENSIIRTOLAITE V 1.2 ASENNUS, TOIMINTA JA OHJELMOINTI MAAHANTUOJA: FIN- ALERT ELECTRONICS OY WWW.FINALERT.FI PERUSTIEDOT ZEUS4 - VD on GSM hälytyksensiirtolaite joka

Lisätiedot

Asetusten avulla voit säätää tietokoneen suojaustasoja. Suojaustila ilmoittaa tietokoneen senhetkisen tietoturvan ja suojauksen tason.

Asetusten avulla voit säätää tietokoneen suojaustasoja. Suojaustila ilmoittaa tietokoneen senhetkisen tietoturvan ja suojauksen tason. Pikaopas ESET Cybersecurity suojaa tietokonetta haitalliselta koodilta huippuluokan ominaisuuksilla. Palkitussa NOD32-virustentorjuntajärjestelmässä ensimmäisen kerran esiteltyyn ThreatSense -tarkistusohjelmaan

Lisätiedot

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Sisäänkirjautuminen... 1 3. Palvelussa navigointi... 2 4. Laitteet... 2 5. Sisällönhallinta... 4 6. Soittolistat... 7 7. Aikataulut...

Lisätiedot

määrä Turvapiirien määrä Turvapiirien määrä Turvapiirien määrä Turvapiirien määrä Turvapiirien määrä

määrä Turvapiirien määrä Turvapiirien määrä Turvapiirien määrä Turvapiirien määrä Turvapiirien määrä UTUSAFE tuotteet: Riese hätä-seis- ja turvareleet www.utupowel.fi UTU Powel Oy Komponentit puh. (09) 274 6411 fax. (09) 274641 Hätä-seisrele, turvaluokka 4 3565201 SAFE 4 24 V AC/DC 3 av. 1 s. 3565202

Lisätiedot

TALOMAT Easy. asennus- ja käyttöohje T91

TALOMAT Easy. asennus- ja käyttöohje T91 TALOMAT Easy asennus- ja käyttöohje T91 Talomat Easy -järjestelmä sisältää seuraavat komponentit: ohjausyksikkö 4-os talomat-painike x 2 2-os kytkinten asennuskehys kytkinten yhdyskaapeli kosteusteippianturi

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz G-12-015, G-12-030, G-12-060 G-24-015, G-24-030, G-24-060 1. Laitteen kuvaus Virta päällä merkkivalo Virhe-merkkivalo (ylikuormitus, alhainen/korkea akun

Lisätiedot

KAUKO-OHJATTAVA OHJAUSKESKUS

KAUKO-OHJATTAVA OHJAUSKESKUS KAUKO-OHJATTAVA OHJAUSKESKUS 1101--119 PINTA-ASENNUS 1 SYLA 6 SYLA PU RAKENNE 1 1) Ryhmävarokkeet kiukaan kahdelle tehoryhmälle (molemmilla on oma kontaktori). ) Merkkivalo, keltainen. Palaa kiukaan ollessa

Lisätiedot

AUTOMAATTIVÄLITTÄJÄ EAR 1000 / 2000 KÄYTTÖOHJE. Copyright Duratech Oy, Espoo EAR / ADRA KÄYTTÖOHJE V.3/2005.2

AUTOMAATTIVÄLITTÄJÄ EAR 1000 / 2000 KÄYTTÖOHJE. Copyright Duratech Oy, Espoo EAR / ADRA KÄYTTÖOHJE V.3/2005.2 AUTOMAATTIVÄLITTÄJÄ EAR 1000 / 2000 KÄYTTÖOHJE Copyright Duratech Oy, Espoo EAR / ADRA KÄYTTÖOHJE V.3/2005.2 1. JOHDANTO SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO EAR 2000 on pieni itsenäinen automaattivälittäjälaite.

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

838E Hands Free Varashälytin

838E Hands Free Varashälytin 838E Hands Free Varashälytin Huom! - Järjestelmän saa asentaa vain ammattilainen. - Älä anna laitteen tai vastaanottimen kastua. - Lue käyttöohje kokonaan ennen laitteen asennusta. - Tämän laitteen tarkoitus

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä jaksossa on tietoja käyttöpaneelin käytöstä, tulostimen asetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoiden sisällöstä. 1 Useimpia tulostimen asetuksia voi muuttaa sovellusohjelmasta tai tulostinajurista.

Lisätiedot

PALOVAROITINKESKUS ICAS. Käyttö- ja asennusohje ICAS. Zone 1. Zone 2. Relay/Siren. Mains. BL-Palontorjunta Oy. Snro: 71 231 40.

PALOVAROITINKESKUS ICAS. Käyttö- ja asennusohje ICAS. Zone 1. Zone 2. Relay/Siren. Mains. BL-Palontorjunta Oy. Snro: 71 231 40. ver.1/9.11.2001/ms PALOVAROITINKESKUS IMC-M Käyttö- ja asennusohje Snro: 71 231 40 BL-Palontorjunta Oy PALOVAROITINKESKUS IMC-M ovi ovi YLEISTÄ IMC-M palovaroitinkeskus on kaksisilmukkainen palovaroitinkeskus

Lisätiedot

KYTKENTÄOHJEET. MicroMax370

KYTKENTÄOHJEET. MicroMax370 KYTKENTÄOHJEET ROTAATIOLÄMMÖNVAIHTIMEN OHJAUSYKSIKKÖ MicroMax370 Tarkistettu 04-12-13 1.1 F21037902FI Valmistajan seloste Valmistajan vakuutus siitä, että tuote on EMC-DIREKTIIVIN 89/336/EEG ja sen lisäysten

Lisätiedot

1 Tekniset tiedot: 2 Asennus: Asennus. Liitännät

1 Tekniset tiedot: 2 Asennus: Asennus. Liitännät Viitteet 000067 - Fi ASENNUS ohje inteo Soliris Sensor RTS Soliris Sensor RTS on aurinko- & tuulianturi aurinko- & tuuliautomatiikalla varustettuihin Somfy Altus RTS- ja Orea RTS -moottoreihin. Moottorit

Lisätiedot

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R Järjestelmävalaisin Turvallisuus fin EN 1 Turvallisuus Valaisin on suunniteltu viimeisintä tekniikkaa hyväksi käyttäen Valmistettu ja testattu erittäin

Lisätiedot

Tällä ohjelmoitavalla laitteella saat hälytyksen, mikäli lämpötila nousee liian korkeaksi.

Tällä ohjelmoitavalla laitteella saat hälytyksen, mikäli lämpötila nousee liian korkeaksi. Lämpötilahälytin Tällä ohjelmoitavalla laitteella saat hälytyksen, mikäli lämpötila nousee liian korkeaksi. Laite koostuu Arduinokortista ja koekytkentälevystä. Hälyttimen toiminnat ohjelmoidaan Arduinolle.

Lisätiedot

54e ph Lyhennetty käyttöohje

54e ph Lyhennetty käyttöohje Revisio 1.0 Käyttöohjekirja 20.02.2001 54e ph Lyhennetty käyttöohje Fisher-Rosemount Oy Pakkalankuja 6 Postitorvenkatu 16; PL 180 Kipparinkatu 5-7 01510 VANTAA 33101 TAMPERE 53100 LAPPEENRANTA Puh. 020

Lisätiedot

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje EI NÄIN ESIM NÄIN Aurinko-R10 Aurinkopaneelin asennus ja kytkentä Asenna aurinkopaneeli avoimelle paikalle kohti etelää (välillä itä länsi) ja kallista kohti keskipäivän aurinkoa. Tuoton kannalta 25..

Lisätiedot

GSRELE ohjeet. Yleistä

GSRELE ohjeet. Yleistä GSRELE ohjeet Yleistä GSM rele ohjaa Nokia 3310 puhelimen avulla releitä, mittaa lämpötilaa, tekee etähälytyksiä GSM-verkon avulla. Kauko-ohjauspuhelin voi olla mikä malli tahansa tai tavallinen lankapuhelin.

Lisätiedot

Roth Touchline + -sovellus

Roth Touchline + -sovellus Roth Touchline + -sovellus Käyttöohje Living full of energy 1/7 Onnittelut uudelle Roth Touchline+ -sovelluksen käyttäjälle Android- ja ios-käyttöjärjestelmille tarkoitetun Roth Touchline+sovelluksen avulla

Lisätiedot

575F, 1000F, 1100F, 1800F-2081

575F, 1000F, 1100F, 1800F-2081 Nokeval No 000 Käyttöohje Mallit F, 000F, 00F, 00F-0 Gray-, BCD- ja Binäärituloille Valmistaja: Nokeval Oy Yrittäjäkatu 00 NOKIA Finland Puh. + (0) 00 Fax. + (0) 0 Suuret kenttänäytöt BCD-, Grayja Binäärituloille

Lisätiedot

Elco elektroninen termostaatti ELTH

Elco elektroninen termostaatti ELTH Keskus Lämpötilasäätimet ja -anturit Elco elektroninen termostaatti ELTH Elektroninen termostaatti DIN-kiskoon On-off säätö digitaalinäytöllä NTC-anturi, säätöalue -35 C...+99 C Yksi tai kaksi relelähtöä

Lisätiedot

FIN. Valitse seuraavaksi +/ - painikkeilla alue tai. (ks. käyttäjän ohjelman tallentaminen)

FIN. Valitse seuraavaksi +/ - painikkeilla alue tai. (ks. käyttäjän ohjelman tallentaminen) KÄYTTÄJÄN OPAS FIN Ohjelmointivalikko: RF-AJASTIN JA RF-KYTKENTÄYKSIKKÖ Paina +/- painikkeita: aluenumero alkaa vilkkua. Valitse seuraavaksi +/ - painikkeilla alue tai käyttäjän ohjelma (ks. käyttäjän

Lisätiedot

Digitaalinen eropainekytkin DPS Käyttöohje

Digitaalinen eropainekytkin DPS Käyttöohje MECAIR Digitaalinen eropainekytkin DPS Käyttöohje HUOMIO: Ennen tuotteen käyttöä sinun on luettava on tämä käyttöopas huolellisesti, jotta saat riittävää tietoa tuotteesta Tekniset tiedot Virransyöttö

Lisätiedot

Luxomat PD4-M-TRIO-2DALI-1C-AP tai FP asennus ja säätöohje

Luxomat PD4-M-TRIO-2DALI-1C-AP tai FP asennus ja säätöohje Luxomat PD4-M-TRIO-2DALI-1C-AP tai FP asennus ja säätöohje Niclas Nylund 13.4.2016 PD4-M-TRIO-2DALI/DSI-1C tunnistin Tunnistin on erityisesti koululuokkiin suunniteltu läsnäolotunnistin tunnistin. Tunnistin

Lisätiedot

Altus RTS. 1 Tekniset tiedot: 2 Lähetin: Telis 1 Telis 4 Centralis RTS

Altus RTS. 1 Tekniset tiedot: 2 Lähetin: Telis 1 Telis 4 Centralis RTS Viitteet 000071 - Fi ASENNUS ohje Altus RTS Elektronisesti ohjattu putkimoottori, jossa RTSradiovastaanotin, aurinko- & tuuliautomatiikka SOMFY Altus RTS on putkimoottori, jonka rakenteeseen kuuluvat RTS-radiovastaanotin,

Lisätiedot

Käyttöohje Lämmityksen säädin Landis & Staefa RVL472

Käyttöohje Lämmityksen säädin Landis & Staefa RVL472 Käyttöohje Lämmityksen säädin Landis & Staefa RVL472 Laitteen yleiskatsaus, näyttö, symbolit... 2 Informaatiopainike... 5 Käyttötavat... 6 Lämmityksen päällekytkentä... 7 Käyttöveden valmistus... 8 Huonelämpötila

Lisätiedot

Suojaus sähköiskulta Pekka Rantala

Suojaus sähköiskulta Pekka Rantala Suojaus sähköiskulta 15.9.2016 Pekka Rantala Lähtökohtana jännitteellinen johto Miten tilanne tehdään turvalliseksi, kun 1. Sähkölaite (asennus) on täysin ehjä tarvitaan perussuojaus 2. Kun sähkölaitteeseen

Lisätiedot

Öljysäiliöiden palosammutusjärjestelmien webpohjainen

Öljysäiliöiden palosammutusjärjestelmien webpohjainen Öljysäiliöiden palosammutusjärjestelmien webpohjainen tilavalvonta PHOENIX CONTACT OY Niittytie 11 FI-01300 Vantaa Contact Center: +358 (0)9 3509 0290 Tekninen asiakaspalvelu: +358 (0)9 3509 0260 26.10.2016

Lisätiedot

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Visma Nova Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Oppaan päiväys: 2.2.2012. Helpdesk: http://www.visma.fi/asiakassivut/helpdesk/ Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai

Lisätiedot

MINI 240 Pinnakorkeusmittari Käyttö- ja asennusohje

MINI 240 Pinnakorkeusmittari Käyttö- ja asennusohje Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Vaihde: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 22.7.2014 Internet: www.labkotec.fi 1/9 MINI 240 Pinnakorkeusmittari Copyright 2014 Labkotec Oy Varaamme oikeuden muutoksiin

Lisätiedot

Ohjeisto Trimble Pro 6H yhdistämisestä Juno 5:een

Ohjeisto Trimble Pro 6H yhdistämisestä Juno 5:een Liite 4 1(19) KEMIN ENERGIA Ohjeisto Trimble Pro 6H yhdistämisestä Juno 5:een Janne Pirttimaa 12.2.2013 Liite 4 2(19) SISÄLLYSLUETTELO 1 Yhdistäminen bluetoothilla... 3 2. Ongelmatilanteet ja ratkaisut...

Lisätiedot

PIKAOHJE MODEM OPTIONS for Nokia 7650

PIKAOHJE MODEM OPTIONS for Nokia 7650 PIKAOHJE MODEM OPTIONS for Nokia 7650 Copyright 2002 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään 9354501 Issue 2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650:N ASENTAMINEN...1 3. PUHELIMEN VALITSEMINEN

Lisätiedot

Liikennevalot. Arduino toimii laitteen aivoina. Arduinokortti on kuin pieni tietokone, johon voit ohjelmoida toimintoja.

Liikennevalot. Arduino toimii laitteen aivoina. Arduinokortti on kuin pieni tietokone, johon voit ohjelmoida toimintoja. Liikennevalot Laite koostuu Arduinokortista ja koekytkentälevystä. Liikennevalon toiminnat ohjelmoidaan Arduinolle. Ledit ja muut komponentit asetetaan koekytkentälevylle. Arduino toimii laitteen aivoina.

Lisätiedot

Säätökeskus RVA36.531

Säätökeskus RVA36.531 Säätökeskus Asennusohje 1. Johdanto Tämä ohje koskee säätökeskusta joka on tarkoitettu lämmönsäätöön pientaloissa jossa on vesikiertoinen lämmitysjärjestelmä.ohje tulee säilyttää lähellä säädintä.. Säätökeskus

Lisätiedot

AXCARD AXCARD PR-336 1. JOHDANTO 2. LUKIJAN KÄYNNISTYS

AXCARD AXCARD PR-336 1. JOHDANTO 2. LUKIJAN KÄYNNISTYS . JOHDANTO AXCARD PR-336 PR-336 koostuu PR-543 lukupäätteestä sekä RC-436 kontrolleri yksiköstä. Kontrollerissa on yksi potentiali vapaa vaihtokytkin. Kontrollerissa on sisääntulot avauspainikkeelle, ovikoskettimelle

Lisätiedot

Aloita uusi kartoitus -painikkeesta käynnistyy uuden kartoituksen tekeminen

Aloita uusi kartoitus -painikkeesta käynnistyy uuden kartoituksen tekeminen it-arvi Ohjeet sovelluksen käyttöön KÄYNNISTYS: - Sovellus käynnistetään tuplanapauttamalla kuvaketta Esteettomyysarviointi.exe. ETUSIVU: Aloita uusi kartoitus -painikkeesta käynnistyy uuden kartoituksen

Lisätiedot

Ontech Teleswitch 9001A Ontech Teleswitch 9003

Ontech Teleswitch 9001A Ontech Teleswitch 9003 Ontech Teleswitch 9001A Ontech Teleswitch 9003 Käyttöohjeet Tervetuloa! Onnittelut laitteen Ontech Teleswitch 9001A valinnasta. Toivomme, että sinulle on tästä tuotteesta paljon iloa ja hyötyä, että sen

Lisätiedot

LADDOMAT MR. Asennus- ja käyttöohje

LADDOMAT MR. Asennus- ja käyttöohje LADDOMAT MR Asennus- ja käyttöohje Laddomat MR on erillisellä liitäntäkeskuksella (LK) varustettu säätölaite. Siinä on 3 relettä ja 4 lämpötilatunnistintuloa. Käytettävissä on useita erilaisia ohjausvaihtoehtoja.

Lisätiedot

Energian hallinta. Energiamittari. Malli EM23 DIN. Tuotekuvaus. Tilausohje EM23 DIN AV9 3 X O1 PF. Mallit. Tarkkuus ±0.5 RDG (virta/jännite)

Energian hallinta. Energiamittari. Malli EM23 DIN. Tuotekuvaus. Tilausohje EM23 DIN AV9 3 X O1 PF. Mallit. Tarkkuus ±0.5 RDG (virta/jännite) Energian hallinta Energiamittari Malli EM23 DIN Tuotekuvaus Tarkkuus ±0.5 RDG (virta/jännite) Energiamittari Hetkellissuureiden näyttö: 3 numeroa Energiamittaukset: 7 numeroa 3-vaihesuureet: W, var, vaihejärjestys

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 2.3.2009 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 2.3.2009 1 / 28 Puhelinluettelo, koodi def lue_puhelinnumerot(): print "Anna lisattavat nimet ja numerot." print

Lisätiedot

Tuplaturvan tilaus ja asennusohje

Tuplaturvan tilaus ja asennusohje Tuplaturvan tilaus ja asennusohje 1. Kirjaudu lähiverkkokauppaan omilla tunnuksillasi tai luo itsellesi käyttäjätunnus rekisteröitymällä Lähiverkkokaupan käyttäjäksi. a. Käyttäjätunnus on aina sähköpostiosoitteesi.

Lisätiedot

Käyttöopas. Sangean PR-D4

Käyttöopas. Sangean PR-D4 Käyttöopas Sangean PR-D4 TURVAOHJEET Lue tuotteen ohjeet tuotteen turvallisen käytön takaamiseksi ja säilytä nämä ohjeet tulevaisuuden varalle. 1. Älä käytä tuotetta veden lähellä. 2. Puhdista laite kuivalla

Lisätiedot

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU011 Sweex 1-portin rinnakkainen PCI Express -kortti

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU011 Sweex 1-portin rinnakkainen PCI Express -kortti PU011 Sweex 1-portin rinnakkainen PCI Express -kortti Johdanto Älä altista PU011-korttia äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä. Älä käytä PU011-korttia

Lisätiedot

Mark Summary Form. Tulospalvelu. Competitor No Competitor Name Member

Mark Summary Form. Tulospalvelu. Competitor No Competitor Name Member Summary Form Skill Number 406 Skill Sähköasennus Criterion Criterion Description s Day 1 Day 2 Day 3 Day 4 Total Award A B C D E F Työ- ja sähkötyöturvallisuus Käyttöönotto, testaus ja toiminta Mitat ja

Lisätiedot

Käyttöohjeet DVC-P. sisäänrakennetulla paineanturilla- Art-Nr.: 30588

Käyttöohjeet DVC-P. sisäänrakennetulla paineanturilla- Art-Nr.: 30588 Käyttöohjeet DVC-P sisäänrakennetulla paineanturilla- Art-Nr.: 30588 Systemair Oy Nietostie 2 FI-01390 VANTAA Phu: +358 (0)20 7920 520 Fax: +358 (0)20 7920 530 mailbox@systemair.fi www.systemair.de Sisältö

Lisätiedot

Asennus Windows 2000 ja XP -käyttöjärjestelmiin

Asennus Windows 2000 ja XP -käyttöjärjestelmiin PU006V2 Sweex 2-porttinen PCI-sarjakortti Johdanto Älä altista PU006V2-korttia äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä. Älä käytä PU006V2-korttia erittäin

Lisätiedot

ASENNUS GOLDen GATE Lonworks FTT-10,

ASENNUS GOLDen GATE Lonworks FTT-10, ASENNUS GOLDen GATE Lonworks FTT-10, TBLZ-3-1-1-41 ja TBLZ-1-2-1-41 1. Yleistä Tiedonsiirtoyksiköstä GOLDen GATE Lonworks on saatavana sarjoja eri GOLD ja COMPACT-koneversioiden liittämistä varten. Sarjoihin

Lisätiedot

DNA Prepaid WLAN Mokkula

DNA Prepaid WLAN Mokkula DNA Prepaid WLAN Mokkula Mokkula käyttää normaalikokoista / suurempaa SIM-korttia. Irrota SIM-kortti kokonaisena ja laita se Mokkulaan alla olevan kuvan mukaisesti. Jos irrotat vahingossa pienemmän SIM-kortin,

Lisätiedot

Sähkökeskus. Sähkökeskus. Sähkökeskus on sijoitettu matkustajan puolelle kojetaulussa säilytyslokeron alle. Avaa se seuraavasti:

Sähkökeskus. Sähkökeskus. Sähkökeskus on sijoitettu matkustajan puolelle kojetaulussa säilytyslokeron alle. Avaa se seuraavasti: on sijoitettu matkustajan puolelle kojetaulussa säilytyslokeron alle. Avaa se seuraavasti: 1. Avaa kojetaulussa oleva säilytyslokeron luukku. Luukku on sijoitettu matkustajan istuimen eteen. 2. Irrota

Lisätiedot

Stratomaster Smart Single TC-1

Stratomaster Smart Single TC-1 Stratomaster Smart Single TC-1 Yhdestä neljään kanavainen lämpöpari lämpömittari Käyttöohjekirja & asennusopas Tämä ohje on käännetty 2002-12 luodusta tehtaan tekemästä ohjeesta. Epäselvissä kohdissa katso

Lisätiedot

Powerline 600 Mb/s, läpimeno, 4 porttia, XAVB6504, asennusopas

Powerline 600 Mb/s, läpimeno, 4 porttia, XAVB6504, asennusopas Powerline 600 Mb/s, läpimeno, 4 porttia, XAVB6504, asennusopas Sisällysluettelo Pakkauksen sisältö..................................... 3 Laitteiston ominaisuudet................................. 4 Merkkivalojen

Lisätiedot

RT-M2117 ZoneControl. Verkkodatalehti

RT-M2117 ZoneControl. Verkkodatalehti RT-M2117 ZoneControl Verkkodatalehti A B C D E F Esimerkkikuva Tilaustiedot Tyyppi Tuotenumero RT-M2117 1063197 muita laiteversioita ja varusteita www.sick.com/zonecontrol H I J K L M N O P Q R S T Yksityiskohtaiset

Lisätiedot

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min.

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min. OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useita tuuletintyyppejä. On mahdollista, että tekstissä on yksityiskohtia, jotka eivät koske valitsemaasi tuuletinta. ASENNUS Valmistaja ei vastaa virheellisestä

Lisätiedot

TigerStop Standard Digitaalinen Syöttölaite / Stoppari

TigerStop Standard Digitaalinen Syöttölaite / Stoppari Perkkoonkatu 5 Puh. 010 420 72 72 www.keyway.fi 33850 Tampere Fax. 010 420 72 77 palvelu@keyway.fi TigerStop Standard Digitaalinen Syöttölaite / Stoppari Malli Työpituus Kokonaispituus Standardi mm mm

Lisätiedot

Lukon asettelu Kotihälytin järjestelmään

Lukon asettelu Kotihälytin järjestelmään Lukon asettelu Kotihälytin järjestelmään Lukkojen EH-LP-808A, 908, 905 asettelu osaksi Kotihälytin järjestelmää Ennen asettelujen aloittamista: 1. Sormenjälkilukon (EH-LP-808A) tai koodilukon (EH-LP-908

Lisätiedot

Trust PhotoCam LCD 2300 PHOTOCAM LCD Pika-asennusohje. Versio 1.0

Trust PhotoCam LCD 2300 PHOTOCAM LCD Pika-asennusohje. Versio 1.0 PHOTOCAM LCD 2300 Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust PhotoCam LCD 2300 -tuotteen käyttäjille. Jos kaipaat lisäapua, voit ottaa yhteyttä yhteen Trustin asiakaspalvelukeskuksista.

Lisätiedot

Bomgar etähuoltoohjelmisto

Bomgar etähuoltoohjelmisto Bomgar etähuoltoohjelmisto Asiakasohje Tämän dokumentin tarkoituksena on kertoa Microksen asiakkaille, mitä asiakkaan tulee tehdä liittyäkseen Microksen asiakastuen lähettämään etähuoltoistuntokutsuun

Lisätiedot

w4g Kotimokkula käyttöopas

w4g Kotimokkula käyttöopas w4g Kotimokkula käyttöopas 4G Kotimokkula on huippunopea reititin, jonka avulla voit liittää laitteita internetiin WLAN-verkkoa tai. Mukavin tapa käyttää Kotimokkulaa on liittää tietokone, matkapuhelin

Lisätiedot

PALOILMOITINKESKUS MC 805 KÄYTTÖ- JA HOITO- OHJEET

PALOILMOITINKESKUS MC 805 KÄYTTÖ- JA HOITO- OHJEET PALOILMOITINKESKUS MC 805 KÄYTTÖ- JA HOITO- OHJEET KUNNOSSAPITO-OHJELMA KESKUKSEN NUMERO : Palo Vika HÄTÄKESKUS : Puh LISMAR OY Telinetie 3 33880 LEMPÄÄLÄ p 03 31249110 f 03 3672116 http//www.lismar.fi

Lisätiedot

ASENNUSOHJE AK-CC 350

ASENNUSOHJE AK-CC 350 ASENNUSOHJE AK-CC 350 t amb = 0 - +55 C 230 V a.c. 50/60 Hz 2.5 VA 10 V < U < 256 V IEC 60730 10 (6) A & (5 FLA, 30 LRA) 1) DO1 * 16 (8) A & (10 FLA, 60 LRA) 2) 6 (3) A & (3 FLA, 18 LRA) 1) DO2 * 10 (6)

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET. Kauko-ohjain BRC1D528

KÄYTTÖOHJEET. Kauko-ohjain BRC1D528 KÄYTTÖOHJEET 1 3 6 23 7 8 9 2 1 4 12 14 17 10 11 22 25 16 13 15 18 19 20 21 5 24 29 33 26 35 27 36 37 28 30 31 32 34 1 2 Start 5s 5s 5s 5s + 5s End 2 VAROITUS - Älä koskaan anna kauko-ohjaimen kastua,

Lisätiedot

KAUKOVALVONTAOHJELMA CARELAY CONTROL WPREMOTE

KAUKOVALVONTAOHJELMA CARELAY CONTROL WPREMOTE KAUKOVALVONTAOHJELMA CARELAY CONTROL WPREMOTE Tämä kuvaus on tarkoitettu Carelay - tuotteen Waterpumps WP:n ja Power Factor::n sovelluskohteisiin. Yleistä Carelay Control Wpremote on kaukovalvontaohjelma,

Lisätiedot

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP-sähkölämmitin Takuutodistus Arvoisa asiakkaamme, Ostamasi tuote täyttää korkeat esteettiset ja käytännön vaatimukset. Olemme ottaneet tuotteen suunnittelussa

Lisätiedot

ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak

ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak 5040XXXXXX ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak SARJA SISÄLTÄÄ FI TVM110 KESKUSYKSIKKÖ JOHTOSARJA IRROTA AJONEUVON AKKU GPS ANTENNI GSM ANTENNI KIIHTYVYYSANTURI TARVIKEPUSSI TEKNISET TIEDOT Mitat...104 x 75 x 27

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

OODI OPTIMA TIEDONSIIRTO- OHJE OPETTAJILLE

OODI OPTIMA TIEDONSIIRTO- OHJE OPETTAJILLE OODI OPTIMA TIEDONSIIRTO- OHJE OPETTAJILLE 29.2.2012 Tiedonsiirto mahdollistaa opiskelijaryhmän siirtämisen oodista optimaan. Optimaan siirtyy opiskelijaryhmä, joka liitetään Optimassa työtilaan. Tiedonsiirtotoiminnallisuus

Lisätiedot

NOOX xperio herätyskello valvontakamera

NOOX xperio herätyskello valvontakamera NOOX xperio herätyskello valvontakamera Käyttöohje Ajan asetus Kun kellonaika on näytössä paina SET, ruudulla lukee nyt "2010" Aseta oikea aika UP ja DOWN näppäimillä ja paina SET uudelleen vahvistaakseni

Lisätiedot

KEMI-TORNIONLAAKSON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ LAPPIA LANGATON VIERAILIJAVERKKO 2(7) VERKKOYHTEYDEN MÄÄRITTELY WINDOWS XP:LLE (WINDOWS XP SP3)

KEMI-TORNIONLAAKSON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ LAPPIA LANGATON VIERAILIJAVERKKO 2(7) VERKKOYHTEYDEN MÄÄRITTELY WINDOWS XP:LLE (WINDOWS XP SP3) LANGATON VIERAILIJAVERKKO 1(7) LANGATTOMAN VIERAILIJAVERKON KÄYTTÖ Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia tarjoaa vierailijoiden, opiskelijoiden ja henkilökunnan käyttöön suojatun langattoman verkon

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE EC-VOIMALASÄÄTIMET. FinnPropOy Puhelin: 040-773 4499 Y-tunnus: 2238817-3

KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE EC-VOIMALASÄÄTIMET. FinnPropOy Puhelin: 040-773 4499 Y-tunnus: 2238817-3 KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE EC-VOIMALASÄÄTIMET KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE Sivu 2/7 JOHDANTO Hyvä asiakas! Kiitos, että olette valinneet laadukkaan suomalaisen FinnProp pientuulivoimalasäätimen. Tästä käyttö- ja

Lisätiedot