Tuotteita käytettäessä on edellä esitetyn lisäksi otettava huomioon seuraavat seikat:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tuotteita käytettäessä on edellä esitetyn lisäksi otettava huomioon seuraavat seikat:"

Transkriptio

1 1(10) VARMENNETTU KÄYTTÖSELOSTE TRY Korvaa varmennetun käyttöselosteen TRY Teräslajit: Ruukki Laser 355 MC, Ruukki Laser 420 MC, Optim 500 ML, Optim 500 MC, Optim 650 MC, Optim 700 MC ja Optim 700 Plus Valmistaja Ruukki Metals Oy Raahen tehdas Rautaruukintie 155, PL RAAHE Varmennetun käyttöselosteen haltija Rautaruukki Oyj Suolakivenkatu 1 PL HELSINKI Puh Fax Yhteyshenkilö: Johtaja Raimo Pärkkä Teräsrakenneyhdistys ry:n päätös Teräsrakenneyhdistys ry on käsitellyt käyttöselosteen ja on käytettävissä olleiden asiakirjojen perusteella varmentanut sen ohjeiden B6 ja B7 sekä NA SFS- EN 1993 mukaiseksi varmennetuksi käyttöselosteeksi Tuotteita käytettäessä on edellä esitetyn lisäksi otettava huomioon seuraavat seikat: a) Tuotteen käyttökohteessa (esim. rakennustyömaa, teräsrakennetehdas) tulee olla käytettävissä tämä käyttöseloste b) Jos käy ilmi, että tuote ei täytä tässä käyttöselosteessa esitettyjä vaatimuksia, tulee tästä tehdä erillinen selvitys Teräsrakenneyhdistys ry:lle. c) Mikäli tuotantoprosessissa tapahtuu tuotteen ominaisuuksiin oleellisesti vaikuttavia muutoksia, tulee siitä kuten myös valmistuspaikoissa tai yhteystiedoissa tapahtuvista muutoksista viipymättä ilmoittaa Teräsrakenneyhdistys ry:lle. d) Laadunvarmistuksen hyväksyntöihin ja valvontasopimuksiin liittyvistä muutoksista ilmoitetaan viipymättä Teräsrakenneyhdistys ry:lle.

2 2(10) Tämä varmennettu käyttöseloste voidaan peruuttaa Teräsrakenneyhdistys ry:n harkinnan perusteella esim. seuraavista syistä: varmennettua käyttöselostetta haettaessa annetut tiedot osoittautuvat virheellisiksi tai harhaanjohtaviksi tuotteessa havaitaan yksittäinen kohtuuton laadunalitus tai toistuva vähäinen laadunalitus varmennetun käyttöselosteen haltija ei noudata laadunvarmistukselle annettuja ohjeita. Varmennetun käyttöselosteen haltijalla on myös oikeus irtisanoa tämä varmennettu käyttöseloste. Teräsrakenneyhdistys ry:n Normitoimikunta on käsitellyt ja hyväksynyt tämän varmennetun käyttöselosteen. Tämä varmennettu käyttöseloste tulee voimaan osan B7 ja B6 osalta ja on voimassa myöntöpäivänä voimassaolevan Suomen rakentamismääräyskokoel.- man osan B7 ja osan B6 voimassaoloaikana toistaiseksi kuitenkin enintään saakka. Tämä varmennettu käyttöseloste tulee voimaan kansallisen liitteen NA SFS-EN 1993 osalta ja on voimassa myöntöpäivänä voimassaolevan edellä mainitun kansallisen liitteen voimassaoloaikana toistaiseksi kuitenkin enintään saakka. Varmennetun käyttöselosteen uusiminen tai sisällön muuttaminen voimassaoloaikana edellyttää Teräsrakenneyhdistys ry:lle osoitettua uutta hakemusta. Varmennettua käyttöselostetta on tehty kaksi alkuperäiskappaletta, joista toinen säilytetään Teräsrakenneyhdistys ry:n toimistossa. Helsingissä joulukuun 19. päivänä 2011 TERÄSRAKENNEYHDISTYS ry Raimo Kotola hallituksen puheenjohtaja Markku Leino toimitusjohtaja

3 3(10) 1 Tuotteet 1.1 Teräslajit Tämä varmennettu käyttöseloste koskee seuraavia Rautaruukki Oyj:n valmistamia teräslajeja: Varmennettuun käyttöselosteeseen TRY sisältyvät teräslajit, tuotehyväksyntämenettely, tuotemuodot, standardivastaavuudet ja soveltuva mitoitusohje Rautaruukki Oyj:n käyttämä kaupallinen nimike teräslajille Nauhalevy Tuotehyväksyntämenettely Kvarttolevy Teräksen standardivastaavuus Ruukki Laser 355 MC VKS X S355MC EN X X X Ruukki Laser 420 MC VKS X S420MC EN X X X Optim 500 ML VKS X 1) X Optim 500 MC VKS X S500 MC EN X Optim 650 MC VKS X S650 MC EN X Optim 700 MC VKS X S700 MC EN X Optim 700 Plus VKS X S700 MC EN X 1) Teräslajilla Optim 500 ML ei ole standardivastaavuutta. Esikuvastandardi on EN , jonka lujin teräslaji on S460ML. EN 1993 B7 B6 Teräslajit, joiden tuotehyväksyntä osoitetaan CE-merkinnällä Rautaruukki Oyj:n käyttämä kaupallinen nimike teräslajille Nauhalevy Tuotehyväksyntämenettely Kvarttolevy Teräksen standardivastaavuus (ks kohta 4.1) EN 1993 Ruukki Laser 250 C CE X S235J2C EN X X X Multisteel CE X X S355K2 EN X X X Multisteel CE X X S355J2 EN X X X Multisteel CE X X S355J0 EN X X X Multisteel N CE X X S355N EN X X X Multisteel N CE X X S355K2+N EN X X X COR-TEN B-D CE X X S355J2W EN ) X X X Optim 700 QL CE X S690QL EN X 1) Likimääräinen standardivastaavuus B7 B6 Taulukoissa mainittujen teräslajien ominaisuudet ja mitat on esitetty Ruukin verkkosivuilla: Tuotteet ja ratkaisut, Terästuotteet, Kuumavalssatut teräkset. Edelleen Rakenneteräkset. Edelleen kyseinen teräslaji Ruukki Laser 355 MC (S355MC) ja Ruukki Laser 420 MC (S420MC) Nauhatuotteina valmistettujen Ruukki Laser MC -terästen ominaisuudet täyttävät standardissa SFS-EN esitettyjen vastaavien lujuusluokkien teräslajien ominaisuudet. Sulkeissa oleva nimike on standardin EN mukainen. Ruukki Laser-tuotteiden mekaaniset ominaisuudet, hitsattavuus, muovattavuus ja muut käyttöön liittyvät tiedot on esitetty Ruukin verkkosivuilla. Verkkosivuilta otettu ohjelehti Ruukki Laser Version on tämän varmennetun käyttöselosteen liitteenä 1.

4 4(10) Optim 500 ML sekä Optim 500 MC (S500MC), Optim 650 MC (S650MC), Optim 700 MC (S700MC) ja Optim 700 Plus (S700MC) Kvarttolevytuotteina valmistettavan Optim 500 ML -teräksen esikuvastandardi on SFS-EN , mutta ko. standardissa ei ole myötölujuusluokkaa 500 MPa. Nauhatuotteina valmistettujen Optim MC -terästen ominaisuudet täyttävät standardissa SFS-EN esitettyjen vastaavien lujuusluokkien teräslajien ominaisuudet. Sulkeissa oleva nimike on standardin EN mukainen. Optim-tuotteiden mekaaniset ominaisuudet, hitsattavuus, muovattavuus ja muut käyttöön liittyvät tiedot on esitetty Ruukin verkkosivuilla. Verkkosivuilta otetut ohjelehdet Optim 500 ML Version ja Optim MC Version ovat tämän varmennetun käyttöselosteen liitteinä 2 ja 3. Mitoitusta koskevat lisäohjeet, ks. Kohta Merkinnät kvarttolevy- ja nauhatuotteissa Kvarttolevy- ja nauhatuotteisiin tehtävistä merkinnöistä on sovittava tarkasti tilauksen yhteydessä. Erityisesti on sovittava merkintöjen tekemisestä stanssaamalla. Tyypillisiä merkintöjä on esitetty kohdissa ja Teräsrakenteisiin stanssaamalla tehtävistä merkinnöistä: Standardi EN sallii kovalla leimasimella ("hard stamping = teräväpäiset stanssit) tehdyt stanssausmerkinnät, kun teräksen myötölujuusluokka on 355 MPa. Tätä lujemmille käytetään pehmeitä leimoja ("soft stamping = pyöreäpäiset stanssit). Tilaajan on ilmoitettava tilauksen yhteydessä, mikäli merkkaustapa ei saa olla "hard stamping" tai "soft stamping" Merkinnät kvarttolevyissä Kvarttolevyt merkitään maalaamalla tai/ja stanssaamalla ( soft stamping ) tilaajan valinnan mukaisesti. Tyypillisiä maalausmerkintöjä ovat: - sulatus-, levy- ja osalevynumero - Rautaruukki Oyj:n Ruukki-liikemerkki - teräslajin nimike - tilausvahvistus ja positionumero - levyn paksuus, leveys ja pituus (mm) - asiakkaan merkki - levyn laskettu paino (kg). Kvarttolevyn yläpintaan, poikittain valssauslinjaan nähden, stanssattavia tyypillisiä merkintöjä ovat: - sulatusnumero - Rautaruukki Oyj:n Ruukki-liikemerkki - levynumero - teräslajin nimike. Kun levy toimitetaan ainestodistuksella SFS-EN , kvarttolevyn yläpintaan stanssataan edellä mainittujen merkintöjen lisäksi: - koetuseränumero, esimerkiksi SP023, jossa SP on Sample Plate ja 023 on testilevyn numero - tehtaan tarkastusleima, M-leima ja työvuoronumero, esimerkiksi M1.

5 5(10) Merkinnät nauhatuotteissa Nauhatuotteet - kelat, rainakelat ja nauhalevyt - merkitään musteella tai/ja stanssaamalla ( hard stamping ) tilaajan valinnan mukaisesti. Tyypillisiä mustemerkintöjä ovat: - sulatus- ja aihionumero - Rautaruukki Oyj:n Ruukki-liikemerkki - teräslajin nimike - asiakkaan merkki. Stanssattavia merkintöjä ovat: - sulatusnumero - Rautaruukki Oyj:n Ruukki-liikemerkki - aihionumero - teräslajin nimike. Kun nauhatuotteet toimitetaan ainestodistuksella SFS-EN , nauhatuotteisiin stanssataan edellä mainittujen merkintöjen lisäksi: - koetuseränumero, esimerkiksi SP023, jossa SP on Sample Plate ja 023 on testilevyn numero - tehtaan tarkastusleima, M-leima ja työvuoronumero, esimerkiksi M1. Nauhalevynippuihin ja nauhakeloihin kiinnitetään lisäksi viivakoodituotetarrat. 1.3 Toimitustila 1.4 Pinnanlaatu 2 Mitoitus Ruukki Laser MC -nauhatuotteiden toimitustila on termomekaanisesti valssattu. Optim MC -nauhatuotteiden samoin kuin Optim 500 ML -kvarttolevytuotteiden toimitustila on termomekaanisesti valssattu. Tilaajan on ilmoitettava tilauksen yhteydessä, mikäli pinnanlaatu ei saa olla EN Luokka A Ohjeiden B6 ja B7 mukainen mitoitus Lisäohjeet lujuusluokille S S460 Tämän varmennetun käyttöselosteen mukaiset teräslajit lujuusluokissa S S460 voidaan mitoittaa ohjeiden B6 ja B7 mukaan, kun otetaan huomioon seuraavat lisäohjeet: - teräksen materiaaliominaisuudet ja muodonmuutoskyky : Standardin SFS-EN mukaan tämän varmennetun käyttöselosteen lujuusluokkien S S460 teräslajit täyttävät vaadittavat materiaaliominaisuudet ja riittävän muodonmuutoskyvyn, jotta mitoitus voidaan suorittaa hyödyntäen myös teräksen plastisia ominaisuuksia ohjeiden B6 ja B7 mukaisessa mitoituksessa (plastisuusteorian käyttö).

6 6(10) - ruuviliitokset : Ruuviliitosten palamurtumiskestävyys tarkistetaan käyttäen aineosavarmuuslukuna arvoa M0 = 1,1. Huomautus: Palamurtuminen ei ole mikään erityinen lujiin teräksiin tai tämän varmennetun käyttöselosteen mukaisiin teräksiin liittyvä murtumistapa, vaan se voi sopivilla mittasuhteilla esiintyä kaikilla teräksillä. Ohjeet ko. murtumistavan tarkistamiselle puuttuvat ohjeista B6 ja B7. Palamurtumiskestävyyden mitoitusarvo Kiinnittimien ryhmän reikien palamurtuminen palkin uuman päässä tai korvakelevyssä (ks. kuva) tulee estää käyttämällä sopivaa reikien sijoitusta. Tämä murtumistyyppi aiheutuu yleensä vetomurtumisesta kiinnittimien reikien muodostamaa linjaa pitkin reikäryhmän vedetyllä sivulla yhdistettynä bruttopoikkileikkauksen myötäämiseen leikkautumalla kiinnittimien reikien muodostamaa linjaa pitkin reikäryhmän leikkautumissivulla, ks. kuva. Tehollisen palamurtumiskestävyyden mitoitusarvo V eff.rd lasketaan kaavasta: V eff.rd = (f y / 3)A v.eff / M0 missä A v.eff on tehollinen leikkautumispinta-ala M0 = 1,1 Tehollinen leikkautumispinta-ala lasketaan seuraavasti: A v.eff = tl v.eff missä L v.eff = L v + L 1 + L 2, mutta L v.eff L 3 missä L 1 = a 1, mutta L 1 5d L 2 = (a 2 - kd 0.t )(f u /f y ) ja L 3 =L v + a 1 + a 3, mutta L 3 (L v + a 1 + a 3 - nd 0.v )(f u /f y ) missä a 1, a 2, a 3 ja L v on esitetty kuvassa. d d 0.t d 0.v n t k on kiinnittimen nimellinen halkaisija on vedetyllä pinnalla olevan reiän halkaisija, yleensä reiän halkaisija, mutta vaakasuunnassa soikealle reiälle käytetään soikeuden pituutta on leikkauspinnalla olevan reiän halkaisija, yleensä reiän halkaisija, mutta pystysuunnassa soikeille rei ille käytetään soikeuden pituutta on kiinnittimen reikien lukumäärä leikkauspinnalla on uuman tai korvakelevyn paksuus ja on kerroin, jolla on seuraavat arvot: -ruuvit ovat yhdessä rivissä: k = 0,5 -ruuvit ovat kahdessa rivissä: k =2,5

7 7(10) Kuva. Palamurtuminen, tehollinen leikkauspinta-ala - hitsausliitokset : Lujuusluokan S420 ja S460 teräslajeilla hitsausliitosten mitoitus suoritetaan ohjeen B7 viitestandardin SFS 2373 mukaisesti, jolloin SFS 2373 kohdan 5.2 kaavassa (4) laskentalujuus f d saa olla korkeintaan σ mit = f d f u 1,25 m Lujuusluokkien S S460 teräslajeilla hitsausliitosten mitoituksessa käytetään arvoa β = 1,0. Lisäohjeet lujuusluokille S S700 Lujuusluokkien S S700 teräksiä ei käytetä ohjeiden B6 ja B7 mukaisessa mitoituksessa.

8 8(10) 2.2 Standardin SFS-EN 1993 mukainen mitoitus Lisäohjeet lujuusluokille S S460 Tämän varmennetun käyttöselosteen mukaiset teräslajit lujuusluokissa S S460 voidaan mitoittaa standardin SFS-EN 1993 ja sen kansallisen liitteen (Suomi) mukaisesti. Lisäohjeet lujuusluokille S S700 Tämän varmennetun käyttöselosteen mukaiset teräslajit lujuusluokissa S S700 voidaan mitoittaa standardin SFS-EN 1993 ja sen kansallisen liitteen (Suomi) mukaisesti, kun otetaan huomioon standardissa SFS-EN ja sen kansallisessa liitteessä (Suomi) esitetyt lisäohjeet ja rajoitukset. Teräsrakenteiden toteutuksen osalta noudatetaan standardia SFS-EN ja kokoonpanojen CE-merkinnän osalta standardia SFS-EN Käyttökohteet Tämän varmennetun käyttöselosteen mukaisia teräslajeja voidaan käyttää RakMK-ohjeiden B6 ja B7 sekä EN-Eurocoden (SFS-EN 1993) sovellusalaan kuuluvissa rakenteissa ottaen huomioon tässä varmennetussa käyttöselosteessa ja sen liitteissä annetut ohjeet sekä EN-Eurocodea käytettäessä Suomen kansallisissa liitteissä annetut lisäohjeet. 4 Ruukki Metals Oy, Raahen tehdas, laadunvarmistus 4.1 CE-merkintä Ruukki Metals Oy, Raahen terästehtaan ISO 9001 mukaisella laatujärjestelmällä on Det Norske Veritas:n myöntämä sertifikaatti. Tarvittaessa Teräsrakenneyhdistys ry voi pyytää tuotteelle tehtyjen laadunvalvontakokeiden tulokset tai edellyttää tällaisten kokeiden tekemistä Suomessa valmiina oleville tuotteille. Rautaruukki Oyj:n valtuutus käyttää CE-merkintää koskee rakenneteräksiksi kuumavalssattuja kvarttolevy- ja nauhatuotteita, lujuudeltaan S235 - S460 standardien EN ,-3,-4,-5:2004 mukaisesti sekä teräslajia S690 QL standardin EN :2009 mukaisesti. Sertifikaatti No CPD , on voimassa saakka. CE-merkinnästä on aina maininta näille teräksille Ruukin antamassa, standardin EN 10204:2004 mukaisessa, ainestodistuksessa. 5 Liitteet LIITE 1. Tuotetiedot Ruukki Laser Version LIITE 2 Tuotetiedot Optim 500 ML Version LIITE 3 Tuotetiedot Optim MC Version Liitteet 1, 2 ja 3 on esitetty päivitettyinä osoitteesta

9 9(10) 6 Viitteet /1/ SFS-EN :2004 Kuumavalssatut rakenneteräkset. Osa 1: Yleiset tekniset toimitusehdot. /2/ SFS-EN :2004 Kuumavalssatut rakenneteräkset. Osa 2: Seostamattomat rakenneteräkset. Tekniset toimitusehdot. /3/ SFS-EN :2004 Kuumavalssatut rakenneteräkset. Osa 3: Normalisoidut ja normalisointivalssatut hitsattavat hienoraerakenneteräkset. Tekniset toimitusehdot. /4/ SFS-EN :2005 Kuumavalssatut rakenneteräkset. Osa 4: Termomekaanisesti valssatut hitsattavat hienoraerakenneteräkset. Tekniset toimitusehdot. /5/ SFS-EN :2005 Kuumavalssatut rakenneteräkset. Osa 5: Ilmastokorroosiota kestävät teräkset. Tekniset toimitusehdot. /6/ SFS-EN 10204:2004 Metallituotteiden ainestodistukset. /7/ SFS-EN :1996 Kuumavalssatut lujat kylmämuovattavat teräslevytuotteet. Osa 2: Termomekaanisesti valssattujen terästen toimitusehdot. Suomen Standardisoimisliitto SFS ry /8/ SFS-EN 10029: 2010 Kuumavalssatut teräslevyt. Paksuus 3mm. Mitta-, muoto- ja painotoleranssit. (Kvarttovalssauslinjan tuotteet) /9/ SFS-EN 10051: 2010 Kuumavalssattu pinnoittamaton nauhalevy ja nauha seostamattomasta tai seosteräksestä. Mitta- ja muototoleranssit. (Nauhavalssauslinjan tuotteet) /10/ Teräsohutlevyrakenteet, Suomen rakentamismääräyskokoelma, ohjeet B6. Ympäristöministeriö /11/ Teräsrakenteet, Suomen rakentamismääräyskokoelma, ohjeet B7. Ympäristöministeriö /12/ SFS 2373:1980 Hitsaus. Staattisesti kuormitettujen teräsrakenteiden hitsausliitosten mitoitus ja lujuuslaskenta. Huom: Kumottu, mutta on edelleen RakMK ohjeet B7:n viitestandardi. /13/ SFS-EN :2010 Teräs- ja alumiinirakenteiden toteutus. Osa 1: Vaatimukset rakenteellisten kokoonpanojen vaatimustenmukaisuuden arviointiin.

10 10(10) /14/ SFS-EN :2008 Teräs- ja alumiinirakenteiden toteutus. Osa 2: Teräsrakenteita koskevat tekniset vaatimukset. /15/ SFS-EN :2005+AC:2006. Eurocode 3: Teräsrakenteiden suunnittelu. Osa 1-1: Yleiset säännöt ja rakennuksia koskevat säännöt. Sisältää myös korjaukset AC:2006. /16/ Suomen kansallinen liite standardiin SFS-EN sekä korjaus Ympäristöministeriö. /17/ SFS-EN :2007+AC:2009. Eurokoodi 3. Teräsrakenteiden suunnittelu. Osa 1-12: EN 1993 laajennus teräslajeihin S700 asti. Sisältää myös korjaukset AC:2009. /18/ Suomen kansallinen liite standardiin SFS-EN Ympäristöministeriö.

Tämän käyttöselosteen mukaiset palosuojamaalit varastoidaan Tikkurila Oyj:n varastossa Vantaalla.

Tämän käyttöselosteen mukaiset palosuojamaalit varastoidaan Tikkurila Oyj:n varastossa Vantaalla. ARMENNETTU KÄYTTÖSELOSTE TRY-95-2010 korvaa armennetun käyttöselosteen TRY-95-2005 -palosuojamaali almistaja Rütgers Organics GmbH Postfach 310372 D-68263 Mannheim SAKSA armennetun käyttöselosteen haltija

Lisätiedot

Tuoteohjelma 2011 Kuumavalssatut teräkset Raahen tehtaalta

Tuoteohjelma 2011 Kuumavalssatut teräkset Raahen tehtaalta Tuoteohjelma 2011 1 (29) Tuoteohjelma 2011 Kuumavalssatut teräkset Raahen tehtaalta Ruukin kuumavalssatut erikoisteräkset Optim, Raex, Ramor ja Ruukki Laser tarjoavat käyttäjälleen teknisiä ja taloudellisia

Lisätiedot

Teräskokoonpanojen CE-merkintä

Teräskokoonpanojen CE-merkintä Teräskokoonpanojen CE-merkintä Tämän teoksen osittainenkin kopiointi ja saattaminen yleisön saataviin on tekijänoikeuslain (404/61, siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen) mukaisesti kielletty ilman nimenomaista

Lisätiedot

KUUMAVALSSATUT TERÄSLEVYT JA -KELAT Standarditeräkset, vertailu, nimikkeet ja tunnukset

KUUMAVALSSATUT TERÄSLEVYT JA -KELAT Standarditeräkset, vertailu, nimikkeet ja tunnukset KUUMAVALSSATUT TERÄSLEVYT JA -KELAT Standarditeräkset, vertailu, nimikkeet ja tunnukset www.ruukki.fi Raahen tehdas valmistaa eurooppalaisten EN-standardien ja muiden kansainvälisten standardien mukaisia

Lisätiedot

MITTA- JA MUOTO- TOLERANSSIT

MITTA- JA MUOTO- TOLERANSSIT www.ruukki.fi MITTA- JA MUOTO- TOLERANSSIT KUUMAVALSSATUT TERÄSLEVYT JA -KELAT Soveltamisala Teräksen mitta- ja muototoleranssit määräytyvät materiaalistandardin tai teräslajin ohjelehden vaatimuksista.

Lisätiedot

Eurokoodien koulutus. Teräs-, liitto- ja puusillat 29.-30.3.2010 SFS-EN 1090-2

Eurokoodien koulutus. Teräs-, liitto- ja puusillat 29.-30.3.2010 SFS-EN 1090-2 Eurokoodien koulutus Teräs-, liitto- ja puusillat 29.-30.3.2010 1 SFS-EN 1090-2. 2 1 EN 1090-2 ja infraryl 42040 Eurooppalainen standardi EN 1090-2 (Teräs ja alumiinirakenteiden toteuttaminen, Osa 2: Teräsrakenteita

Lisätiedot

Suomen Betoniyhdistys ry Varmennustodistuksen arviointiperusteet AP 17

Suomen Betoniyhdistys ry Varmennustodistuksen arviointiperusteet AP 17 Suomen Betoniyhdistys ry Varmennustodistuksen arviointiperusteet Asetuksen 555/2013 tuoteryhmä 17 Kantavat muurauskappaleista ja laastista tai AP 17 25.02.2014 1 Yleistä 3 1.1 Ohjeiden soveltamisala 3

Lisätiedot

www.ruukki.fi AINES- TODISTUKSET KUUMAVALSSATUT TERÄSLEVYT JA -KELAT

www.ruukki.fi AINES- TODISTUKSET KUUMAVALSSATUT TERÄSLEVYT JA -KELAT www.ruukki.fi AINES- TODISTUKSET KUUMAVALSSATUT TERÄSLEVYT JA -KELAT Ohjelehdessä esitellään eurooppalaisen standardin EN 10204:2004 mukaiset ainestodistukset sekä lisäksi ns. Analyysitodistus ja laivanrakennusteräksille

Lisätiedot

Standardin SFS-EN 1090-2 soveltamisohje Teräsrakenteiden toteutus NCCI T

Standardin SFS-EN 1090-2 soveltamisohje Teräsrakenteiden toteutus NCCI T 28 2014 LIIKENNEVIRASTON ohjeita Teräsrakenteiden toteutus NCCI T Standardin SFS-EN 1090-2 soveltamisohje Teräsrakenteiden toteutus NCCI T Liikenneviraston ohjeita 28/2014 Liikennevirasto Helsinki 2014

Lisätiedot

Betonituotteiden CE- merkintään liittyviä kysymyksiä ja vastauksia

Betonituotteiden CE- merkintään liittyviä kysymyksiä ja vastauksia RTT/ Betoniteollisuus ry 22.4.2013/as Betonituotteiden CE- merkintään liittyviä kysymyksiä ja vastauksia 1. Miten harkot CE- merkitään? Kaikki harkot CE- merkitään standardien SFS-EN 771-3 (muurattavat

Lisätiedot

SFS-EN 1090 JA CE-MERKKI. Heikki Salkinoja LEKA-hanke

SFS-EN 1090 JA CE-MERKKI. Heikki Salkinoja LEKA-hanke SFS-EN 1090 JA CE-MERKKI Heikki Salkinoja LEKA-hanke Standardin osat SFS-EN 1090-1+A1: Teräs- ja alumiinirakenteiden toteutus Osa 1: Vaatimukset rakenteellisten kokoonpanojen vaatimustenmukaisuuden arviointiin

Lisätiedot

KUUMAVALSSATUT TERÄSLEVYT JA -KELAT Terminen leikkaus ja kuumilla oikominen

KUUMAVALSSATUT TERÄSLEVYT JA -KELAT Terminen leikkaus ja kuumilla oikominen KUUMAVALSSATUT TERÄSLEVYT JA -KELAT Terminen leikkaus ja kuumilla oikominen www.ruukki.fi Kokosimme tähän ohjelehteen kuumavalssattujen terästen termiseen leikkaukseen ja kuumilla oikomiseen liittyvää

Lisätiedot

Käsikirja - Ruostumattomien terästen käyttö kantavissa rakenteissa

Käsikirja - Ruostumattomien terästen käyttö kantavissa rakenteissa Käsikirja - Ruostumattomien terästen käyttö kantavissa rakenteissa (Kolmas painos Euro Inox:n käsikirjasta: Design Manual for Structural Stainless Steel) Lisätietoja: VTT PL 1000 0044 VTT Puh: 00 7 111

Lisätiedot

TRY edistää ja kehittää teräksen ja muiden metallien käyttöä rakennusteollisuudessa. Teräsrakenneyhdistys ry

TRY edistää ja kehittää teräksen ja muiden metallien käyttöä rakennusteollisuudessa. Teräsrakenneyhdistys ry TRY edistää ja kehittää teräksen ja muiden metallien käyttöä rakennusteollisuudessa 1 Toteutusstandardien käyttöönotto Kantavat teräsrakenteet Standardi SFS EN 1090 osat 1 ja 2 2 SFS EN 1090-1+AC1: (harmonisoitu

Lisätiedot

Menettelytapaohje käytettäessä. rakenneosia Suomen rakennusprojekteissa

Menettelytapaohje käytettäessä. rakenneosia Suomen rakennusprojekteissa Menettelytapaohje käytettäessä maahantuotuja CE-merkittyjä kantavia rakenneosia Suomen rakennusprojekteissa 1 CE-merkintä perustuu direktiiviin ja asetukseen Rakennustuotteiden CE-merkintä perustuu v.

Lisätiedot

SSAB:n teräspaalut SUUNNITTELU- JA ASENNUSOHJEET

SSAB:n teräspaalut SUUNNITTELU- JA ASENNUSOHJEET SSAB:n teräspaalut SUUNNITTELU- JA ASENNUSOHJEET Ohje käsittelee SSAB:n valmistamia lyömällä ja puristamalla asennettavia RR- ja RRs-paaluja, injektoituja lyömällä asennettavia RR-CSG-paaluja sekä poraamalla

Lisätiedot

Puurakenteiden suunnittelu Lyhennetty suunnitteluohje

Puurakenteiden suunnittelu Lyhennetty suunnitteluohje Puurakenteiden suunnittelu Lyhennetty suunnitteluohje Kolmas painos Eurokoodi 5 Lähde: RIL 205-1-2009 liite B Puurakenteiden suunnitteluohje - Lyhennetty suunnitteluohje Puurakenteiden suunnittelu Lyhennetty

Lisätiedot

Oulun seudun ammattikorkeakoulu

Oulun seudun ammattikorkeakoulu SUOMEN STANDARDISOIMISLIITTO FINNISH STANDARDS ASSOCIATION Oulun seudun ammattikorkeakoulu Ohessa käyttöönne sähköinen SFS- standardi copyright SFS Tätä julkaisua ei saa kopioida tai levittää missään muodossa

Lisätiedot

RT 85-11132 KH 90-00537 VESIKATON TURVAVARUSTEET SISÄLLYSLUETTELO

RT 85-11132 KH 90-00537 VESIKATON TURVAVARUSTEET SISÄLLYSLUETTELO RT 85-11132 KH 90-00537 VESIKATON TURVAVARUSTEET OHJEET lokakuu 2013 1 (28) korvaa RT 85-10708 KH 90-00274 Tässä ohjeessa esitetään ohjeita talotikkaista, lapetikkaista, kattosilloista, loivan katon kulkusilloista,

Lisätiedot

Ympäristöministeriön asetus Eurocode-standardien soveltamisesta talonrakentamisessa annetun asetuksen muuttamisesta

Ympäristöministeriön asetus Eurocode-standardien soveltamisesta talonrakentamisessa annetun asetuksen muuttamisesta Ympäristöministeriön asetus Eurocode-standardien soveltamisesta talonrakentamisessa annetun asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä syyskuuta 2009 Ympäristöministeriön päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-11/0018 European Technical Approval (käännös)

Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-11/0018 European Technical Approval (käännös) VTT EXPERT SERVICES OY PL 1001 02044 VTT Tel. + 358 20 722 111 www.vttexpertservices.fi Rakennusalan tuotteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun neuvoston

Lisätiedot

Turengin teräspalvelukeskus VARASTOLUETTELO

Turengin teräspalvelukeskus VARASTOLUETTELO Turengin teräspalvelukeskus VARASTOLUETTELO Sivu 2 Sivu 3 Sisällys Ovakon myyntikanavat...4 Ovako tankomyynti Suomeen...5 Lastuttavuus...6 Halkaisijan valinta...7 Sahaussolusta...8 Sahauspalvelu...9 Nuorrutusteräkset...10

Lisätiedot

Standardin EN 14015:2004 sisältö

Standardin EN 14015:2004 sisältö Sivu 1 / 54 Standardin EN 14015:2004 sisältö Nesteiden varastointiin vähintään ympäristön lämpötilassa käytettävän säiliön mitoitus ja rakentaminen. Paikalla rakennettava, suoraseinäinen, ympyrä- ja tasapohjainen,

Lisätiedot

Eurooppalainen tekninen hyväksyntä

Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ÖSTERREICHISCHES I N S T I T U T F Ü R B A U T E C H N I K A-1010 Vienna, Schenkenstrasse 4 Puh. + 4 3 ( 0 ) 1-5 3 3 6 5 5 0 Fax: + 4 3 ( 0 ) 1-5 3 3 6 4 2 3 E - m a i l : m a i l @ o i b. o r. a t Neuvoston

Lisätiedot

Osa 2: Betonirakenteiden suunnitteluperusteet

Osa 2: Betonirakenteiden suunnitteluperusteet 1(9) Betonirakenteiden suunnittelu eurokoodien mukaan Johdanto Eurokoodien käyttöönotto kantavien rakenteiden suunnittelussa on merkittävin suunnitteluohjeita koskeva muutos kautta aikojen. Koko Eurooppa

Lisätiedot

Raex kulutusterästen hitsaus ja terminen leikkaus

Raex kulutusterästen hitsaus ja terminen leikkaus www.ruukki.fi Raex kulutusterästen hitsaus ja terminen leikkaus KUUMAVALSSATUT TERÄSLEVYT JA -KELAT Sisältö 0 Johdanto 1 Kulumista hyvin kestävät Raex-teräkset 2 Kulutusterästen hitsattavuus 2.1 Kylmähalkeilualttius

Lisätiedot

Hakuohje Hitsauskoordinoijat

Hakuohje Hitsauskoordinoijat 1 (6) HAKUOHJE TERÄS- JA ALUMIINIRAKENTEIDEN HITSAUSKOORDINOIJAN SERTIFIOINTIA HAKEVILLE 1. YLEISTÄ Hitsauskoordinoijien sertifioinnin tarkoituksena on mahdollistaa vapaaehtoinen ulkopuolisen sertifiointielimen

Lisätiedot

KUUMAVALSSATUT TERÄSLEVYT JA -KELAT Mekaaninen leikkaus

KUUMAVALSSATUT TERÄSLEVYT JA -KELAT Mekaaninen leikkaus KUUMAVALSSATUT TERÄSLEVYT JA -KELAT Mekaaninen leikkaus www.ruukki.fi Lujien terästen leikkaamiseen suositellaan suorateräistä leikkaamista, joka yleensä on saksimainen leikkausmenetelmä. Erityisesti teräslajien

Lisätiedot

Eurooppalainen Tekninen Hyväksyntä ETA-09/0247 (Käännös)

Eurooppalainen Tekninen Hyväksyntä ETA-09/0247 (Käännös) ETA-Danmark A/S Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund Tel. +45 72 24 59 00 Fax +45 72 24 59 04 Internet www.etadanmark.dk Valtuutettu ja ilmoitettu 21.12.1988 annetun, jäsenvaltioiden rakennustuotteisiin

Lisätiedot

SERTIFIKAATTI Nro 201/04 Myöntämispäivä 20.12.2004 Päivitetty 27.10.2010 TUOTTEEN NIMI

SERTIFIKAATTI Nro 201/04 Myöntämispäivä 20.12.2004 Päivitetty 27.10.2010 TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATTI Nro 201/04 Myöntämispäivä 20.12.2004 Päivitetty 27.10.2010 TUOTTEEN NIMI Flexpol bitumikatteet VALMISTAJA NORD BITUMI S.P.A. VIA CAMPAGNOLA, 8 37060 SONA-VR-ITALIA MAAHANTUOJA ERISTYSLIIKE

Lisätiedot