SFS-EN 1090 JA CE-MERKKI. Heikki Salkinoja LEKA-hanke

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SFS-EN 1090 JA CE-MERKKI. Heikki Salkinoja LEKA-hanke"

Transkriptio

1 SFS-EN 1090 JA CE-MERKKI Heikki Salkinoja LEKA-hanke

2 Standardin osat SFS-EN A1: Teräs- ja alumiinirakenteiden toteutus Osa 1: Vaatimukset rakenteellisten kokoonpanojen vaatimustenmukaisuuden arviointiin SFS-EN A1: Teräs- ja alumiinirakenteiden toteutus Osa 2: Teräsrakenteita koskevat tekniset vaatimukset SFS-EN : Teräs- ja alumiinirakenteiden toteutus Osa 3: Alumiinirakenteita koskevat tekniset vaatimukset

3 Soveltaminen Standardi sisältää teräs- ja alumiinikokoonpanojen toiminnallisten ominaisuuksien arviointia koskevat vaatimukset. Sisältää myös teräksen ja betonin muodostamien liittorakenteiden teräskokoonpanojen vaatimustenmukaisuuden arvioinnin. CE-merkinnän kiinnittämisoikeus edellyttää kolmannen osapuolen valvontaa.

4 Miksi CE-merkintä Tuotteen ominaisuudet tarvitsee osoittaa vain kerran, sen jälkeen laatu on pidettävä yllä. Merkki varmentaa merkinnässä ja sen liitteissä ilmoitetut ominaisuudet. Viranomaiset hyväksyvät asianosaisten tuotteiden käyttämisen EU- ja ETA-maissa, mikäli tuotteen ominaisuudet ovat riittäviä ko. käyttöön. Kelpoisuus suunniteltuun käyttöön on tarvittaessa selvitettävä erikseen.

5 Voimaantulo CPR II-vaihe Rakennustuotteiden CEmerkintä pakolliseksi SFS-EN 1090 Teräsrakenteiden CEmerkintä pakolliseksi Merkinnän voi halutessaan tai asiakkaan niin vaatiessa kiinnittää jo nyt standardin SFS-EN A1 perusteella. Prosessin läpivienti vie yritykseltä arviolta 1...1,5 vuotta. 5

6 Määritelmiä Teräsrakenne: esimerkiksi työmaalla asennettu teräksinen rakennuksen runko. Teräskokoonpano: Teräsrakenteen osa, joka voi koostua useista pienemmistä osakokoonpanoista (rungon pilarit, ristikot jne.) 6

7 CE-merkinnän vaatimukset teräsrakenteen valmistajalle Valmistajalla on oltava ilmoitetun laitoksen (NB) hyväksymä ja valvoma laatujärjestelmä (FPC), millä varmistetaan tuotteiden olevan koko ajan vaatimusten mukaisia. Tuotteet oltava alkutestattuja! Valmistus toteutettava suunnittelijan tekemän toteutuseritelmän mukaisesti. Valmistuksessa on noudatettava harmonisoidun eli yhtenäistetyn standardin SFS-EN (teräs) vaatimuksia sekä sen viitestandardeja (176 kpl).

8 CE-merkintä CE-merkinnällä vastuunkantaja ilmoittaa tuotteen ominaisuudet yhdenmukaisiksi standardin SFS-EN tavalla. CE-merkinnästä vastaa valmistaja tai maahantuoja maahan tuotavien tuotteiden osalta. CE-merkintään liittyvät asiakirjat: valmistajan laatima vaatimustenmukaisuusvakuutus sekä kolmannen osapuolen valvonnasta annettu ilmoitetun laitoksen todistus. CE-merkinnän kohteen sisältäessä siihen kohdistuvaa suunnittelua, tulee varmistaa, että kantavuuden mitoituksessa on käytetty Suomen kansallisia parametreja. CE-merkintä edellyttää, että kokoonpano valmistetaan standardien SFS-EN tai SFS-EN mukaisesti.

9 Ce merkintä voi olla: Itse tuotteessa Tuotteen pakkauksessa tai jos tämä ei onnistu: Tuotteen mukana seuraavissa liiteasiakirjoissa

10 Toteutuseritelmä Suunnittelija laatii toteutusta koskevat vaatimukset sisältävän toteutuseritelmän, josta ilmenee: Kohteen ja toteuttajien tiedot. Projektissa laadittavat asiakirjat. Suunnittelunormit, vastuuhenkilöiden pätevyysvaatimukset, laatutasovaatimukset, tarkastukset. Toteutusluokka (EXC): EXC1, EXC2, EXC3, EXC4. Pintakäsittelyt ja esikäsittelyaste: P1, P2, P3. Toleranssiluokat (olennaiset toleranssit, toiminnalliset toleranssit, luokka 1, luokka 2). Paloluokitus ja materiaalivalinnat. Liitteen A1 mukaiset projektikohtaiset lisävaatimukset (50 kohtaa). Valinnat liitteen A2 mukaisiin tapauksiin, joissa on mahdollisuus esittää vaihtoehtoisia vaatimuksia (93 kohtaa). Toteutusluokkiin liittyvät vaatimukset (31 kohtaa). Rakennustyön turvallisuuteen liittyvät tekniset vaatimukset. 10

11 SFS-EN : Teräsrakenteita koskevat tekniset vaatimukset Vaatimukset ilmaistaan usein toteutusluokkien (execution class ) avulla. Standardissa esitetään neljä (4) toteutusluokkaa EXC1, EXC2, EXC3 ja EXC4. Vaatimukset kasvavat, kun siirrytään luokasta EXC1 luokkaan EXC4. Toteutusluokka voi koskea koko rakennetta, yksittäistä kokoonpanoa, kokoonpanon osaa tai tiettyjä yksityiskohtia. Jos mitään toteutusluokkaa ei ole esitetty, tulee noudattaa luokkaa EXC2. Toteutusluokkaan vaikuttavat EN liite B mukaisesti: Seuraamusluokka CC Käyttöluokka SC (kuormitus: staattinen, väsyttävä, maanjäristys) Tuotantoluokka PC 11

12 TOTEUTUSLUOKAN MÄÄRITTÄMINEN: EN

13 Seuraamusluokan määrittäminen Eurocode

14 Käyttöluokkien valinta EN

15 Tuotantoluokan valinta HUOM: S355 lujuusluokka! 15

16 Eurocode 3 luotettavuusluokka Eurocode 3:ssa omat luotettavuusluokkien RC ja seuraamusluokkien CC perusteella asetetut määräytymisperusteet. RC luokat RC 1, RC 2 ja RC 3, joissa RC 3 vaativin CC luokat CC 1, CC 2 ja CC 3 yhdessä RC-luokan kanssa määrittävät EXC-tason ja vain RC 1 / CC 1 sallii EXC 1:n ja silti on osille rakennetta rajoituksia (S355, asennus hitsaamalla työmaalla, leikatut ristikkojen profiilien päät, kuumamuovatut osat, joita lämpökäsitelty tuotannon aikana...) 16

17 TOTEUTUSLUOKAN VAIKUTUS valmistuksessa EXC1: ISO , hitsiluokka D, ei hitsausohjevaatimusta, ei vaatimusta koordinoijan pätevyydelle, ei laatuasiakirjavaatimusta, ei jäljitettävyysvaatimusta, ei polttoleikkausvaatimuksia, ei aukkojen pyöristysvaatimuksia, ainoastaan silmämääräinen tarkastus. EXC2: ISO , hitsiluokka C, hyväksytyt hitsausohjeet, koordinoijan pätevyysvaatimus, laatuasiakirjat oltava (kuvattava tehtävät ja vastuut, menettelytavat, menetelmät työohjeet, tarkastussuunnitelma, muutosten ja poikkeamien käsittelyohjeet), jäljitettävyysvaatimus, polttoleikkaus ISO 9013, aukkojen pyöristyssäde yli 5 mm, siltahitseille WPS:t, ndt- vaaditaan. EXC3 ja 4: ISO , hitsiluokka B tai B+, paljon muuta... 17

18 SFS-EN : Asiat, jotka helpottavat tarkoituksenmukaisen standardin ISO , -3 tai -4 valintaa: 18

19 19

20 Hitsauskoordinoijan pätevyysvaatimukset: ISO 14731

21 CE-merkinnän hakeminen: Rakennustuotteen valmistajan on luotava rakennustuotteelle ko. tuotteen harmonisoidun standardin mukainen laadunhallinta ja varmennusmenettelyt. Valmistaja ottaa yhteyttä EU:n hyväksymään ilmoitettuun laitokseen (eli käytännössä VTT tai Inspecta), jolla on lupa varmentaa, testata ja tarkastaa tuote ja tehtaan sisäinen laadunvalvonta ja pyytää tarkastusta. Ilmoitettu laitos varmentaa, tarkastaa ja testaa tuotteen ja tehtaan laadunhallinnan. Kun ilmoitettu laitos on varmentanut, tarkastanut ja testannut, laatii valmistaja tuotteestaan harmonisoidun tuotestandardin mukaisten testitulosten perusteella suoritusilmoituksen ja kiinnittää tuotteeseen CE-merkinnän. 21

22 SFS-EN vaatimuksia laatujärjestelmälle ja valmistajalle 1. Tuotteiden alkutestaus. 2. Laatujärjestelmän on oltava sertifioitu: Perustana on hyvä olla ISO vaatimukset täyttävä FPC Laatujärjestelmän ei välttämättä tarvitse olla ISO mukainen! (SFS-EN A1, kohta 6.3.1) Lisävaatimukset EN ja EN Hitsauksen lisävaatimukset toteutusluokan mukaan määräytyvän EN 3834 soveltuvan osan mukaan. Valmistajalla oltava oma tai vuokrattu hitsauskoordinoija. Käytettävät profiilit, ruuvikokoonpanot, hitsausaineet sekä muut aineet ja tarvikkeet on oltava CE-merkittyjä. Alihankkijoista on pidettävä listaa. Mikäli pitkäaikaisella alihankkijalla ei ole sertifioitua laadunvalvontajärjestelmää, alihankkijan työn tulee olla sisällytettynä valmistajan sertifioituun järjestelmään. 3. Tuotannosta otettujen näytteiden testaus.

23 SFS-EN A1 oleellisin konepajatyössä huomioon otettava: Luku 2: Viitestandardit n. 200 kpl Luku 4: Käytettävät ja laadittavat eritelmät ja asiakirjat. Suunnittelija: toteutuseritelmä ja kokoonpanoeritelmä eli tekniset tiedot ja piirustukset. Toteuttaja: Laatuasiakirjat (ja mahd. laatusuunnitelma), asennusturvallisuuteen liittyvät tekniset vaatimukset, toteutuksen asiakirjat. Luku 5: Käytettävät tuotteet (aineet ja tarvikkeet). Luku 6: Vaatimukset kokoonpanon esivalmistukselle ja kokoamiselle (valmistuksen menetelmät). Luku 7: Hitsaustoimintojen vaatimukset ja hyväksymiskriteerit. Luku 8 ja 9: Mekaaniseen kiinnittämiseen sekä asentamiseen liittyvä ohjeistus. Luku 10: Korroosioneston pintakäsittelyn vaatimukset. Luku 11 ja liite D: Valmistus- ja asennustoleranssit eri tyyppisille rakenteille. Olennaiset- ja toiminnalliset toleranssit. Luku 12: Tarkastajien pätevyysvaatimukset.

24 24

25 Yrityksen halutessa CE-merkintää, se voi edetä esimerkiksi näin: Tunnistetaan ja selvitetään ja hankitaan tarvittavat yritystä koskevat harmonisoidut eli yhtenäistetyt standardit. Listataan vaatimukset ja arvioidaan tilanne. (Sisäinen esiauditointi, missä mennään...) Suunnitellaan laatujärjestelmän parannukset ja valitaan kokonaistarpeen kannalta paras toteutusalusta/ohjelmisto (huom: miten jatkokehitys, asiakkaat, päähankkijat ja muut sidosryhmät, mikä alusta sopii parhaiten?) Selvitetään ja kuvataan kirjallisesti ne yrityksen toiminnot ja prosessit, joihin tehtaan sisäinen laadunvalvonta vaikuttaa tai mihin se aiheuttaa muutoksia. Tehdään tai päivitetään menettely- ja työohjeet (mm. WPS:t) laatujärjestelmän vaatimusten tasalle. Suunnitellaan lopullinen laatujärjestelmä kyseisten prosessikuvausten ja ohjeistuksen avulla. Suunnitellaan dokumentoinnin hallinta. (Tärkeää!) Tehdään varsinainen sisäinen auditointi ja johdon katselmus uudelle laatujärjestelmälle. Koulutetaan henkilöstö ja alihankkijat syteemin käyttöön. Mahdollinen ostetun asiantuntijan suorittama esiauditointi aina sopivissa kohtaa, viimeistään nyt. Teetetään tuotteiden tarvittavat alkutestaukset ja systeemin auditoinnit akkreditoidun tahon toimesta ja kun kaikki on kunnossa... CE-merkintä. Ylläpidetään saavutettu taso ynnä kehitetään sitä. (huom: laatujärjestelmä on työkalu!) 25

26 Pääasialliset lähteet: SFS-EN , -2 ja -3,SFS-EN 14731,SFS-EN , -2 ja -3,Eurocode 3 Petri Toikka, LUT/KOKE Teräsrakenneyhdistys: teräsrakenteiden toteuttaminen, Ohjeita toteutuseritelmän laatimiseksi SFS-EN liite A (Konsultointia mm. LUT, Pky-Laatu, Savonian LEKA-hanke ym.ym...) 26

27

28

Teräskokoonpanojen CE-merkintä

Teräskokoonpanojen CE-merkintä Teräskokoonpanojen CE-merkintä Tämän teoksen osittainenkin kopiointi ja saattaminen yleisön saataviin on tekijänoikeuslain (404/61, siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen) mukaisesti kielletty ilman nimenomaista

Lisätiedot

ANSSI TAPIOLA TERÄSRAKENTEIDEN TOTEUTTAMISEN VAATIMUKSET STANDARDIN EN 1090 MUKAAN. Diplomityö

ANSSI TAPIOLA TERÄSRAKENTEIDEN TOTEUTTAMISEN VAATIMUKSET STANDARDIN EN 1090 MUKAAN. Diplomityö ANSSI TAPIOLA TERÄSRAKENTEIDEN TOTEUTTAMISEN VAATIMUKSET STANDARDIN EN 1090 MUKAAN Diplomityö Tarkastajat: professori Markku Heinisuo ja professori Reijo Kouhia Tarkastajat ja aihe hyväksytty Teknisten

Lisätiedot

CE-merkintäkäytäntö ja sen merkitys suunnittelutyössä

CE-merkintäkäytäntö ja sen merkitys suunnittelutyössä CE-merkintäkäytäntö ja sen merkitys suunnittelutyössä Pääsuunnittelijakoulutus PS Pro Tutkielma Maaria Turunen Helsinki 19.09.2014 Aalto University Professional Development Aalto PRO 1 Tiivistelmä Tutkielmani

Lisätiedot

Carl-Gustaf Lindewald (toim.) Hitsauksen laadun ja tehokkuuden parantaminen hyödyntäen standardia SFS EN ISO 3834

Carl-Gustaf Lindewald (toim.) Hitsauksen laadun ja tehokkuuden parantaminen hyödyntäen standardia SFS EN ISO 3834 Carl-Gustaf Lindewald (toim.) Hitsauksen laadun ja tehokkuuden parantaminen hyödyntäen standardia SFS EN ISO 3834 Tämän teoksen osittainenkin kopiointi ja saattaminen yleisön saataviin ovat tekijänoikeuslain

Lisätiedot

CE-merkintä ja EN 1090-1:n soveltaminen

CE-merkintä ja EN 1090-1:n soveltaminen 21.5.2014 1 (6) CE-merkintä ja EN 1090-1:n soveltaminen EU:n rakennustuoteasetuksen mukainen CE-merkintä tulee pakolliseksi kantaville teräsrakenteille 1.7.2014. Yhdenmukaistetun standardin EN 1090-1 soveltamiseen

Lisätiedot

TUKES OPAS TURVA-AUTOMAATIO PROSESSITEOLLISUUDESSA TURVATEKNIIKAN KESKUS TURVATEKNIIKAN KESKUS. Turva-automaatio prosessiteollisuudessa

TUKES OPAS TURVA-AUTOMAATIO PROSESSITEOLLISUUDESSA TURVATEKNIIKAN KESKUS TURVATEKNIIKAN KESKUS. Turva-automaatio prosessiteollisuudessa TUKES OPAS TURVA-AUTOMAATIO PROSESSITEOLLISUUDESSA Turva-automaatio prosessiteollisuudessa Turva-automaatio prosessiteollisuudessa Turva-automaatio prosessiteollisuudessa Prosessilaitosten ja prosessien

Lisätiedot

Työsuojelujulkaisuja 57. Koneturvallisuus. Säädökset ja soveltaminen. Työsuojeluhallinto

Työsuojelujulkaisuja 57. Koneturvallisuus. Säädökset ja soveltaminen. Työsuojeluhallinto Työsuojelujulkaisuja 57 Koneturvallisuus Säädökset ja soveltaminen Työsuojeluhallinto Tampere 2007 ISSN 1455-4011 ISBN 978-952-479-059-8 Multiprint Oy, Tampere 2007 SISÄLLYSLUETTELO 1. KONEISIIN SOVELLETTAVAT

Lisätiedot

Lelujen turvallisuus ei ole leikin asia. Euroopan komissio Yritystoiminta ja teollisuus

Lelujen turvallisuus ei ole leikin asia. Euroopan komissio Yritystoiminta ja teollisuus LELUJEN TURVALLISUUS Lelujen turvallisuus ei ole leikin asia. Euroopan komissio Yritystoiminta ja teollisuus Fotolia Orange Tuesday Euroopan unionissa asuu noin 80 miljoonaa alle 14-vuotiasta lasta ja

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/30/EU,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/30/EU, 29.3.2014 Euroopan unionin virallinen lehti L 96/79 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/30/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevan jäsenvaltioiden

Lisätiedot

ISO 9000 -sarjan. www.sfs.fi. Valinta ja käyttö

ISO 9000 -sarjan. www.sfs.fi. Valinta ja käyttö ISO 9000 -sarjan standardit www.sfs.fi Valinta ja käyttö ISO 9000 -sarjan standardien valinta ja käyttö Laadunhallintaa käsittelevien kansainvälisten standardien ja ohjeiden ISO 9000 -sarja on saavuttanut

Lisätiedot

Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia

Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia Työsuojelujulkaisuja 91 Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia Työsuojeluhallinto Tampere 2009 ISBN 978-952-479-093-2 ISSN 1455-4011 Multiprint Oy, Tampere 2009 ESIPUHE Valtioneuvoston asetus työvälineiden

Lisätiedot

KATAKRI. Kansallinen turvallisuusauditointikriteeristö. versio II, 2011

KATAKRI. Kansallinen turvallisuusauditointikriteeristö. versio II, 2011 KATAKRI Kansallinen turvallisuusauditointikriteeristö versio II, 2011 Sisällysluettelo Puolustusministeriön kansliapäällikön saate KATAKRI:n ensimmäiseen versioon... 2 Kansallisen turvallisuusviranomeisen

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 2 päivänä heinäkuuta 2012. 400/2012 Valtioneuvoston asetus. ei-automaattisista vaaoista

Julkaistu Helsingissä 2 päivänä heinäkuuta 2012. 400/2012 Valtioneuvoston asetus. ei-automaattisista vaaoista SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 2 päivänä heinäkuuta 2012 400/2012 Valtioneuvoston asetus ei-automaattisista vaaoista Annettu Helsingissä 28 päivänä kesäkuuta 2012 Valtioneuvoston päätöksen

Lisätiedot

VIEMÄRIKAIVANNON POIKKILEIKKAUKSEN TUOTTEET KÄYTÄ OIKEAA TUOTETTA; VARMISTA SE STANDARDEILLA!

VIEMÄRIKAIVANNON POIKKILEIKKAUKSEN TUOTTEET KÄYTÄ OIKEAA TUOTETTA; VARMISTA SE STANDARDEILLA! VIEMÄRIKAIVANNON POIKKILEIKKAUKSEN TUOTTEET KÄYTÄ OIKEAA TUOTETTA; VARMISTA SE STANDARDEILLA! MIKA TULIMAA, TkL TUOTERYHMÄJOHTAJA, RUDUS OY Vesihuolto 2015/Hulevesi ja muut Mika Tulimaa TkL (rakennusmateriaalitekniikka)

Lisätiedot

European Pellet Council

European Pellet Council European Pellet Council Lämmitykseen käytettävien puupellettien sertifiointijärjestelmän käsikirja Perustuu SFS-EN 14961-2 -standardiin versio 2.0, huhtikuu 2013 ii Lämmitykseen käytettävien puupellettien

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa järjestössä

Hyvä hallintotapa järjestössä Hyvä hallintotapa järjestössä JULKAISIJA Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry Iso Roobertinkatu 1 A 16 00120 Helsinki KIRJOITTAJAT Anneli Pahta Olli Hakkarainen GRAAFINEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

Ohje hyvän kliinisen tutkimustavan noudattamisesta

Ohje hyvän kliinisen tutkimustavan noudattamisesta ICH E 6 OHJE HYVÄN KLIINISEN TUTKIMUSTAVAN NOUDATTAMISESTA Step 4, konsolidoitu ohje 1.5.96 Ohje hyvän kliinisen tutkimustavan noudattamisesta (CPMP/ICH/135/95) Siirto CPMP:lle heinäkuussa 1996 CPMP:n

Lisätiedot

KASVUA. standardeilla. Tuulen ja tuiskunkin se kestää SIVUT 4-5

KASVUA. standardeilla. Tuulen ja tuiskunkin se kestää SIVUT 4-5 Kuva: Öljyalan Keskusliitto Kuva: Sievin Jalkine Suomen Standardisoimisliitto SFS ry:n julkaisu Talouselämässä 18.10.2013 KASVUA standardeilla Tuulen ja tuiskunkin se kestää Standardit ovat keskeisessä

Lisätiedot

Ympäristöministeriön asetus Eurocode-standardien soveltamisesta talonrakentamisessa annetun asetuksen muuttamisesta

Ympäristöministeriön asetus Eurocode-standardien soveltamisesta talonrakentamisessa annetun asetuksen muuttamisesta Ympäristöministeriön asetus Eurocode-standardien soveltamisesta talonrakentamisessa annetun asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä syyskuuta 2009 Ympäristöministeriön päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

ISO 9001 Laatukäsikirja

ISO 9001 Laatukäsikirja 1 (14) SISÄLLYSLUETTELO 1 ALKUSANAT 2 1. PERUSTIEDOT 1.1 Laatupolitiikka ja tavoitteet 3 1.2 Laatuvastuut 4 1.3 Laadunhallintajärjestelmän rakenne 5 2. YLLÄPITO 2.1 Palaute 6 2.2 Laadun varmistus ja laatuarvioinnit

Lisätiedot

Korkeakoulujen laatujärjestelmien auditointikäsikirja vuosiksi 2011 2017. Korkeakoulujen arviointineuvoston

Korkeakoulujen laatujärjestelmien auditointikäsikirja vuosiksi 2011 2017. Korkeakoulujen arviointineuvoston Korkeakoulujen laatujärjestelmien auditointikäsikirja vuosiksi 2011 2017 Korkeakoulujen arviointineuvoston julkaisuja 14:2012 Korkeakoulujen arviointineuvosto finheec@minedu.fi, +358 2953 30072 PL 133

Lisätiedot

Päätelaitteiden. tietoturvaohje SUOJAKOODI: 5/2013 ***** 1 2 3 4 5 6 7 8 # 0 VAHTI. Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä

Päätelaitteiden. tietoturvaohje SUOJAKOODI: 5/2013 ***** 1 2 3 4 5 6 7 8 # 0 VAHTI. Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä Päätelaitteiden tietoturvaohje SUOJAKOODI: ***** 1 2 3 4 5 6 7 8 # 0 Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 5/2013 VAHTI Päätelaitteiden tietoturvaohje Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä

Lisätiedot

Rakennustyömaan hyvä turvallisuusjohtaminen

Rakennustyömaan hyvä turvallisuusjohtaminen Työsuojelujulkaisuja 88 Jorma Lappalainen Simo Sauni Päivi Piispanen Eeva Rantanen Tarja Mäkelä Työterveyslaitos VTT Rakennustyömaan hyvä turvallisuusjohtaminen Toimintaopas Työsuojeluhallinto Tampere

Lisätiedot

Terveydenhuollon yksikön oma laitevalmistus: uudet velvoitteet ja menettelytavat. Kimmo Linnavuori. Ylilääkäri

Terveydenhuollon yksikön oma laitevalmistus: uudet velvoitteet ja menettelytavat. Kimmo Linnavuori. Ylilääkäri Terveydenhuollon yksikön oma laitevalmistus: uudet velvoitteet ja menettelytavat Ylilääkäri Lain 629/2010 2 Soveltamisala Tätä lakia sovelletaan terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden ja niiden lisälaitteiden

Lisätiedot

Terveydenhuollossa käytettävät muut kuin itsetoimivat vaa at

Terveydenhuollossa käytettävät muut kuin itsetoimivat vaa at TLT-info 1/2004 Terveydenhuollossa käytettävät muut kuin itsetoimivat vaa at vaatimukset ja vaatimustenmukaisuuden osoittaminen Terveydenhuollossa käytettävät muut kuin itsetoimivat vaa at vaatimukset

Lisätiedot

Konedirektiivin 2006/42/EY

Konedirektiivin 2006/42/EY EUROOPAN KOMISSIO YRITYS- JA TEOLLISUUSTOIMINTA Konedirektiivin 2006/42/EY soveltamisopas Toinen painos Kesäkuu 2010 Toisen painoksen johdanto Direktiivillä 2006/42/EY on tarkistettu konedirektiiviä,

Lisätiedot

Kunnan valmiussuunnitelman yleisen osan malli ja ohje sen käyttöön. Jussi Korhonen & Markku Ström

Kunnan valmiussuunnitelman yleisen osan malli ja ohje sen käyttöön. Jussi Korhonen & Markku Ström Kunnan valmiussuunnitelman yleisen osan malli ja ohje sen käyttöön Jussi Korhonen & Markku Ström Pelastusopiston julkaisu D-sarja: Muut 2/2012 ISBN 978-952-5905-23-6 ISBN 978-952-5905-24-3 (PDF) ISSN 1795-9187

Lisätiedot

Julkisen hankinnan keskeiset menettelyt miten toimin tarjoajana julkisessa tarjouskilpailussa

Julkisen hankinnan keskeiset menettelyt miten toimin tarjoajana julkisessa tarjouskilpailussa Julkisen hankinnan keskeiset menettelyt miten toimin tarjoajana julkisessa tarjouskilpailussa Timo Martelius hankintajohtaja, Kuntien Tiera Oy hankintajohtaja, Espoon kaupunki vv. Tavoitteet ja sisältö

Lisätiedot

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI KANSANELÄKELAITOS Terveysosasto Kuntoutusryhmä KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI YLEINEN OSA Voimassa 1.1.2015 alkaen Päivitetty 31.10.2013 päivitykset ovat voimassa 1.1.2015 alkaen

Lisätiedot