Tämän käyttöselosteen mukaiset palosuojamaalit varastoidaan Tikkurila Oyj:n varastossa Vantaalla.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tämän käyttöselosteen mukaiset palosuojamaalit varastoidaan Tikkurila Oyj:n varastossa Vantaalla."

Transkriptio

1 ARMENNETTU KÄYTTÖSELOSTE TRY korvaa armennetun käyttöselosteen TRY palosuojamaali almistaja Rütgers Organics GmbH Postfach D Mannheim SAKSA armennetun käyttöselosteen haltija Tuotteiden varastointi Tikkurila Oyj Kuninkaalantie ANTAA puh. (09) fax (09) Yhteyshenkilöt: Tiina Killström, Juha Kilpinen Tämän käyttöselosteen mukaiset palosuojamaalit varastoidaan Tikkurila Oyj:n varastossa antaalla. Teräsrakenneyhdistys ry:n päätös Teräsrakenneyhdistys on käsitellyt käyttöselosteen ja on käytettävissä olleiden asiakirjojen perusteella varmentanut sen ohjeiden B7 mukaiseksi varmennetuksi käyttöselosteeksi. Palosuojamaalausta käytettäessä on otettava huomioon seuraavat seikat: a) Tuotteen käyttökohteessa (esim. rakennustyömaa, teräsrakennetehdas) tulee olla käytettävissä tämä käyttöseloste b) Jos käy ilmi, että tuote ei täytä tässä käyttöselosteessa esitettyjä vaatimuksia, tulee tästä tehdä erillinen selvitys Teräsrakenneyhdistys ry:lle. c) Mikäli tuotantoprosessissa tapahtuu tuotteen ominaisuuksiin oleellisesti vaikuttavia muutoksia, tulee siitä kuten myös valmistuspaikoissa tai yhteystiedoissa tapahtuvista muutoksista viipymättä ilmoittaa Teräsrakenneyhdistys ry:lle. d) Laadunvarmistuksen hyväksyntöihin ja valvontasopimuksiin liittyvistä muutoksista ilmoitetaan viipymättä Teräsrakenneyhdistys ry:lle. TRY Teräsrakenneyhdistys ry Unioninkatu 14, 4.krs. Puh.: (09) HELSINKI Fax: (09)

2

3 1. Järjestelmä 3 Tämä varmennettu käyttöseloste koskee Rütger Organics GmbH:n valmistamaan palosuojamaaliin perustuvien palosuojamaalausjärjestelmien käyttöä teräsrakenteiden palosuojauksena. Tämän käyttöselosteen mukaiseen palosuojamaalausjärjestelmään sisältyy teräsrakenteen esikäsittely, pohjamaalaus, palosuojamaalaus ja pintamaalaus. Käyttöselosteen haltija pitää hyväksytyistä pohja- ja pintamaaleista luetteloa (liite 1), joka toimitetaan Teräsrakenneyhdistykseen. Käyttöselosteen haltija varmistaa ja hyväksyy pohja- ja pintamaalityyppien yhteensopivuuden Teräsnormikorttien N:o 4/1996 /1/ ja 16/2004 /2/ mukaisesti. Palosuojamaalin kuivakalvon paksuus mitoitetaan kohdan 3 mukaan. Pohja- ja pintamaalien kuivakalvon paksuudet valitaan ko. maalien tuoteselosteiden mukaan. 2. Käyttöalue Tämän käyttöselosteen mukaista palosuojamaalausjärjestelmää voidaan käyttää palosuojauksena ilmastorasitusluokassa C1 /3/. Tämän käyttöselosteen mukaisella maalausjärjestelmällä voidaan suojata putkiprofiileja, I-profiileja ja WQ-palkin alalaippaa palonkestoaikaluokkiin R15...R60, kun palovaikutus otaksutaan ns. standardipalon mukaiseksi. Palosuojamaalin kuivakalvon paksuuden tulee olla putkiprofiileilla 0 µm, I-profiileilla μm ja WQ-palkin alalaipassa μm. Teräsrakenteen poikkileikkaustekijä F i / tulee putkiprofiileilla olla välillä [1/m], I-profiileilla välillä [1/m] ja WQ-palkin alalaipassa (merkintänä käytetään A p /) välillä [1/m]. Tämän käyttöselosteen mukaisella palosuojamaalausjärjestelmällä voidaan suojata symmetrinen (kuva 1a) tai epäsymmetrinen (kuva 1b) WQ-palkin alalaippa, kun ontelolaatta tai paikalla valettu betonilaatta tukeutuvat suoraan WQ-palkin alalaippaan. Palosuojamaalattavan WQ-palkin alalaipan poikkileikkaustekijä lasketaan kaavan 1 avulla. a) symmetrinen WQ-palkki b) epäsymmetrinen WQ-palkki Kuva 1. WQ-palkin alalaipan poikkileikkaustekijä A p / määritetään kaavasta (1), kun alalaipan poikkileikkaus palkin pituussuunnassa pysyy muuttumattomana.

4 A p b + 2t = ( 1 ) bt 4 jossa b = WQ -palkin alalaipan leveys [m] t = WQ -palkin alalaipan paksuus [m]. Ellei tarkempia menetelmiä käytetä, WQ-palkin uumasta otetaan palomitoituksessa huomioon toimivana poikkileikkauksena pienennetty osa, jolla oletetaan olevan sama myötöraja kuin WQ-palkin ylälaipalla huonelämpötilassa (+20 C). Standardipaloa vastaava WQ-palkin uuman korkeuden vähennys saadaan taulukosta 1. WQ-palkin alalaippaan tukeutuvat vaakarakenteet mitoitetaan lämpötilan nousun aiheuttamille vaikutuksille. Taulukko 1. Betonin sisässä olevan WQ-palkin uuman poikkileikkauksesta vähennettävän osan korkeus standardipalossa /4/. äliarvot interpoloidaan lineaarisesti. WQ-palkin alalaipan lämpötila Palonkestoaika [min] > C 45 mm 90 mm C 30 mm 45 mm C 23 mm 30 mm C 15 mm 23 mm C 8 mm 15 mm 200 C 0 8 mm 3. Palosuojauksen mitoitus 15, 30, 45 ja 60 minuutin standardipaloa vastaavat teräsrakenteen lämpötilat voidaan määrittää kuvien 2-5 mukaan, kun suojattava rakenne on putkiprofiili, kuvien 6-9 mukaan, kun suojattava rakenne on I-profiili ja kuvien mukaan, kun suojattava rakenne on WQ-palkin alalaippa. Putki- ja I-profiilien mitoituskäyrästöt on määritetty Teräsnormikortin N:o 4/1996 mukaan ja WQpalkin mitoituskäyrästöt Teräsnormikortin N:o 16/2004 mukaan. Putkiprofiileille määritettyjä mitoituskäyrästöjä ja laskentamenetelmiä voidaan käyttää myös muille poikkileikkauksille, jolloin saadaan varmalla puolella olevia tuloksia.

5 5 R 15 putkiprofiileille Poikkileikkaustekijä Fi/ [1/m] µm µm µm 800 µm Kuva 2. -palosuojamaalin mitoituskäyrät 15 min standardipalolle, kun palosuojamaalin kuivakalvon paksuus on μm ja suojattu rakenne on putkiprofiili. Kuva Poikkileikkaustekijä Fi/ [1/m] µm R 30 putkiprofiileille -palosuojamaalin mitoituskäyrät 30 min standardipalolle, kun palosuojamaalin kuivakalvon paksuus on μm ja suojattu rakenne on putkiprofiili. µm µm µm 800 µm 1000 µm 1200 µm 1 µm 1 µm 2000 µm

6 6 µm 800 µm 1000 µm Poikkileikkaustekijä Fi/ [1/m] R 45 putkiprofiileille 1200 µm 1 µm 1 µm 2000 µm 2 µm 0 µm Kuva 4. -palosuojamaalin mitoituskäyrät 45 min standardipalolle, kun palosuojamaalin kuivakalvon paksuus on - 0 μm ja suojattu rakenne on putkiprofiili µm 1200 µm 1 µm 1 µm Poikkileikkaustekijä Fi/ [1/m] 2000 µm R 60 putkiprofiileille 2 µm 0 µm Kuva 5. -palosuojamaalin mitoituskäyrät 60 min standardipalolle, kun palosuojamaalin kuivakalvon paksuus on μm ja suojattu rakenne on putkiprofiili.

7 7 R 15 I-profiileille Poikkileikkaustekijä Fi/ [1/m] 200 µm µm µm µm µm Kuva 6. -palosuojamaalin mitoituskäyrät 15 min standardipalolle, kun palosuojamaalin kuivakalvon paksuus on 200 μm ja suojattu rakenne on I-profiili. 200 µm Poikkileikkaustekijä Fi/ [1/m] µm R 30 I-profiileille µm µm µm 800 µm 1000 µm 1200 µm Kuva 7. -palosuojamaalin mitoituskäyrät 30 min standardipalolle, kun palosuojamaalin kuivakalvon paksuus on μm ja suojattu rakenne on I-profiili.

8 8 µm µm µm Poikkileikkaustekijä Fi/ [1/m] R 45 I-profiileille 800 µm 1000 µm 1 µm 1 µm 2000 µm 2 µm 0 µm Kuva 8. -palosuojamaalin mitoituskäyrät 45 min standardipalolle, kun palosuojamaalin kuivakalvon paksuus on - 0 μm ja suojattu rakenne on I-profiili. µm 800 µm 1000 µm 1 µm Poikkileikkaustekijä Fi/ [1/m] R 60 I-profiileille 1 µm 1 µm 2000 µm 2 µm 0 µm Kuva 9. -palosuojamaalin mitoituskäyrät 60 min standardipalolle, kun palosuojamaalin kuivakalvon paksuus on - 0 μm ja suojattu rakenne on I-profiili.

9 9 R 15 WQ-palkin WQ-palkeille alalaippa 200 µm µm Kuva 10. Poikkileikkaustekijä F i / [1/m] -palosuojamaalin mitoituskäyrät 15 min standardipalolle, kun palosuojamaalin kuivakalvon paksuus on μm ja suojattu rakenne on WQ-palkin alalaippa. Kuva 11. R 30 WQ-palkin WQ-palkeille alalaippa Poikkileikkaustekijä F i / [1/m] -palosuojamaalin mitoituskäyrät 30 min standardipalolle, kun palosuojamaalin kuivakalvon paksuus on μm ja suojattu rakenne on WQ-palkin alalaippa. 200 µm µm µm µm µm µm

10 10 µm µm µm µm µm 800 µm 1000 µm 1 µm R 45 WQ-palkin WQ-palkeille alalaippa Kuva 12. Poikkileikkaustekijä F i / [1/m] -palosuojamaalin mitoituskäyrät 45 min standardipalolle, kun palosuojamaalin kuivakalvon paksuus on - 1 μm ja suojattu rakenne on WQ-palkin alalaippa. Kuva µm µm Poikkileikkaustekijä F i / [1/m] µm R 60 WQ-palkin WQ-palkeille alalaippa -palosuojamaalin mitoituskäyrät 60 min standardipalolle, kun palosuojamaalin kuivakalvon paksuus on μm ja suojattu rakenne on WQ-palkin alalaippa. µm µm µm 800 µm 1000 µm 1 µm

11 Suunniteltaessa putkiprofiilia palonkestoaikaluokkiin R15 R60 voidaan palosuojatun teräsprofiilin lämpötilan nousu standardipalossa laskea ohjeiden B7 mukaisesti kaavasta 2 käyttämällä palosuojauksen laskennalliselle lämmönjohtavuudelle taulukon 2 mukaisia arvoja sekä palosuojamaalin kalvonpaksuudelle (kaava 3) ja teräsprofiilin poikkileikkaustekijälle (kaava 4) jäljempänä esitettäviä muunnettuja laskenta-arvoja. Teräksen ominaislämpökapasiteetille käytetään vakioarvoa c s = J/kg K. B7:n portaittaista teräsrakenteen lämpötilan nousua kuvaava kaava putkiprofiileille on: 11 λd Fi Δ T s = (T Ts ) Δt d c ρ s s ( 2 ) jossa ΔT s on teräsosan lämpötilan muutus λ d on palosuojamaalin muunnettu lämmönjohtavuus [W/m C], saadaan putkiprofiileille taulukosta 2 c s on teräksen ominaislämpö, J/kgK ρ s on teräksen tiheys, 7850 kg/m 3 T on palotilan lämpötila, [ C] T s on teräksen lämpötila [ C] Δt on laskenta-aikaväli 1-30 [s]. d = 260,7 d d i i + 0,635 ( 3 ) jossa d i d i on muunnettu palosuojamaalin paksuus [m] on palosuojamaalin kuivakalvon paksuus [m]. Fi = Fi 1,237 1, Fi ( 4 ) jossa F i on muunnettu teräsprofiilin poikkileikkaustekijä [1/m] F i on alkuperäinen teräsprofiilin poikkileikkaustekijä [1/m].

12 12 Taulukko 2. Teräsnormikortin N:o 4/1996 mukaan määritetyt -palosuojamaalin λ d -arvot suojattaessa putkiprofiileja palonkestoaikaluokkiin R15 R60. Ko. arvoja käytettäessä muunnettu kalvopaksuus d lasketaan kaavasta (3) ja muunnettu poikkileikkaustekijä (F i / ) kaavasta (4). äliarvot interpoloidaan lineaarisesti. Palosuojamaalin keskimääräinen lämpötila [ C] Palosuojamaalin muunnettu lämmönjohtavuus λ d [W/m C] 0,0410 0,0410 0,0323 0,0249 0,0180 0,0134 0,0112 0,0108 0,0110 0,0117 0,0127 0,0143 0,0157 0,0174 0,0201 0,0235 0,0267 0,0 0,0340 0,0423 0,0309 0,0305 Suunniteltaessa I-profiilia palonkestoaikaluokkiin R15 R60 voidaan palosuojatun teräsprofiilin lämpötilan nousu standardipalossa laskea ohjeiden B7 mukaisesti kaavasta 2 käyttämällä palosuojauksen laskennalliselle lämmönjohtavuudelle taulukon 3 mukaisia arvoja sekä palosuojamaalin kalvonpaksuudelle (kaava 5) ja teräsprofiilin poikkileikkaustekijälle (kaava 6) jäljempänä esitettäviä muunnettuja laskenta-arvoja. Teräksen ominaislämpökapasiteetille käytetään vakioarvoa c s = J/kg K. d d i = ( 5 ) 178,8 d + 0,607 i jossa d i d i on muunnettu palosuojamaalin paksuus [m] on palosuojamaalin kuivakalvon paksuus [m] F i = F i 1,313 1, Fi ( 6 ) jossa F i on muunnettu teräsprofiilin poikkileikkaustekijä [1/m] F i on alkuperäinen teräsprofiilin poikkileikkaustekijä [1/m].

13 13 Taulukko 3. Teräsnormikortin N:o 4/1996 mukaan määritetyt -palosuojamaalin λ d -arvot suojattaessa I-profiileja palonkestoaikaluokkiin R15 - R60. Ko. arvoja käytettäessä muunnettu kalvopaksuus d lasketaan kaavasta (5) ja muunnettu poikkileikkaustekijä (F i / ) kaavasta (6). äliarvot interpoloidaan lineaarisesti. Palosuojamaalin keskimääräinen lämpötila [ C] Palosuojamaalin muunnettu lämmönjohtavuus λ d [W/m C] 0,0333 0,0333 0,0273 0,0230 0,0199 0,0170 0,0143 0,0119 0,0100 0, , , ,0104 0,0115 0,0136 0,0157 0,0172 0,0194 0,0215 0,0236 0,0 0,0271

14 Suunniteltaessa WQ-palkin alalaippaa palonkestoaikaluokkiin R15 R60 voidaan palosuojatun teräsprofiilin lämpötilan nousu standardipalossa laskea ohjeiden B7 mukaisesti kaavasta 7 käyttämällä palosuojauksen laskennalliselle lämmönjohtavuudelle taulukon 4 mukaisia arvoja sekä palosuojamaalin kalvonpaksuudelle (kaava 8) ja teräsprofiilin poikkileikkaustekijälle (kaava 9) jäljempänä esitettäviä muunnettuja laskenta-arvoja. Teräksen ominaislämmölle käytetään vakioarvoa c s = J/kg K. Teräsnormikortin 16/2004 portaittaista teräsrakenteen lämpötilan nousua kuvaava kaava WQ palkin alalaipalle on: 14 λ p Ap Δ θ a,t = ( θ g, t θ a t ) Δt, d c p a ρα ( 7 ) missä, λ p on palosuojamaalin muunnettu lämmönjohtavuus, saadaan taulukosta 3 [W/m o C] d p on palosuojamaalin muunnettu kuivakalvon paksuus [m] d p = ( 8 ) 741,9 d + 0,5974 p d p on palosuojamaali kuivakalvon paksuus [m] ρ α on teräksen tiheys, 7850 kg/m 3 c a on teräksen ominaislämpö, vakioarvo J/kg o C θ g,t on palotilan lämpötila [ o C] θ a,t on teräsosan lämpötila [ o C] Δθ a,t on teräsosan lämpötilan muutos [ o C] Δt on laskenta-aikaväli [s]. Palosuojamaalin muunnettu poikkileikkaustekijä WQ-profiileille: A p = A p 1,370 5, A p (9) jossa A p A p on muunnettu teräsprofiilin poikkileikkaustekijä [1/m] on alkuperäinen teräsprofiilin poikkileikkaustekijä [1/m]. Palosuojamaalin keskimääräisen lämpötilan voidaan otaksua olevan palotilan ja WQ-palkin alalaipan lämpötilan välinen keskiarvo.

15 15 Taulukko 4. Teräsnormikortin N:o 14/2001 mukaan määritetyt -palosuojamaalin λ d -arvot suojattaessa WQ-palkin alalaippaa palonkestoaikaluokkiin R15 R60. Ko. arvoja käytettäessä muunnettu kalvopaksuus d p lasketaan kaavasta (8) ja muunnettu poikkileikkaustekijä (A p / ) kaavasta (9). äliarvot interpoloidaan lineaarisesti. Palosuojamaalin keskimääräinen lämpötila [ C] Palosuojamaalin muunnettu lämmönjohtavuus λ d [W/m C] 0,0202 0,0202 0,0204 0,0197 0,0186 0,0171 0,0159 0,0147 0,0139 0,0133 0,0133 0,0140 0,0141 0,0143 0,0155 0,0169 0,0179 0,0178 0,0161 0,0142 0,0118 0, Maalien varastointi ja kuljetus 5. Maalaus Maalien varastoinnissa ja kuljetuksessa noudatetaan ohjetta Teräsrakenteiden palosuojamaalaus (viite 9). Maalien alhaisin kuljetus- ja varastointilämpötila on +5 C. Palosuojamaalaus tehdään viitteen 9 kohdan 2 mukaisesti. 6. Palosuojamaalatun rakenteen kuljetus, varastointi ja asennus Palosuojamaalatun rakenteen kuljetus, varastointi ja asennus tehdään viitteen 9 kohdan 2 mukaisesti.

16 16 7. Palosuojamaalatun rakenteen merkintä Palosuojamaalattu rakenne merkitään kiinnittämällä valmiiseen rakenteeseen tarkoituksen mukaisiin kohtiin palo-osastoittain riittävä määrä liitteen 2 mukaisia palosuojamaalauksesta kertovia merkintöjä. 8. Pintamaalauksen uusiminen ja palosuojamaalin korjaaminen Pintamaalausta uusittaessa saa käyttää vain tämän käyttöselosteen mukaista pintamaalia. Pintamaalaus voidaan uusia enintään neljä kertaa ja pintamaalikerrosten yhteenlaskettu kuivakalvon paksuus saa olla enintään μm. Pintamaalauksen uusimista koskevat tiedot lisätään rakenteita koskeviin asiakirjoihin ja palosuojamaalauksesta kertovaan valmiin rakenteen merkintään. Palosuojamaalaukseen syntyneet vauriot korjataan paikkamaalaamalla viitteen 9 kohdan 2.8 mukaan. 9. Suunnitteluasiakirjat Palosuojamaalauksesta laaditaan rakennusosittain palosuojamaalaussuunnitelma, johon merkitään: vaadittu palonkestoaika palosuojamaalausjärjestelmä yksilöityine kalvonpaksuuksineen varmennetun käyttöselosteen numero ohjeet pitkäaikaissäilyvyyden toteamiseen (Tällä tarkoitetaan käyttöönoton jälkeen suoritettavia palosuojamaalauksen kunnon ja merkintöjen asianmukaisuuden tarkastamista varten tarkoitettuja ohjeita.) Palosuojamaalauksesta laaditaan viitteen 9 kohdan 4 mukainen vastaanottopöytäkirja, johon merkitään tiedot maalausolosuhteista, maalausväliajoista, maalien kulutuksesta ja kalvonpaksuusmittauksista. astaanottopöytäkirjaan, palosuojamaalausta käsittelevään huomautukset - kohtaan, merkitään käytetyn palosuojamaalin valmistuseränumero. Kuivakalvon paksuusmittaukset suoritetaan viitteen 9 kohdan 3 mukaisesti. Palosuojamaalaussuunnitelma ja vastaanottopöytäkirja liitetään rakennuksen huolto- ja käyttöohjeeseen sekä projektin laadunvarmistusaineistoon. 10. Laadunvarmistus Tuotteen valmistajalla on DIN EN ISO 9001:2000 mukainen laatujärjestelmä, jonka DGU on sertifioinut. Tämä varmennettu käyttöseloste edellyttää Teräsrakenneyhdistys ry:n päteviksi toteamien maalarien käyttöä maalaustyössä. Lista pätevistä palosuojamaalareista on Teräsrakenneyhdistys ry:n kotisivuilla.

17 Tarvittaessa Teräsrakenneyhdistys ry voi pyytää tuotteelle tehtyjen laadunvalvontakokeiden tulokset tai edellyttää tällaisten kokeiden tekemistä Suomessa valmiina oleville tuotteille Liitteet Luettelo tutkimusraporteista /6-8/, joihin tämän käyttöselosteen mitoituskäyrästöt perustuvat on saatavilla Teräsrakenneyhdistyksestä. 1. Hyväksyttyjen pohja- ja pintamaalien luettelo Palosuojamaalatun rakenteen merkintä 12. iitteet /1/ Teräsnormikortti N:o 4/1996. Palosuojamaalien lämmönjohtavuusarvojen määrittäminen. Teräsrakenneyhdistys ry /2/ Teräsnormikortti N:o 14/2001. Palosuojamaalien lämmönjohtavuusarvojen määrittäminen, kun suojattava teräsosa on WQ-palkin alalaippa. Teräsrakenneyhdistys ry 2001 /3/ SFS-EN ISO Maalit ja lakat. Teräsrakenteiden korroosionesto suojamaaliyhdistelmillä. Osa 2: Ympäristöolosuhteiden luokittelu. Suomen Standardisoimisliitto SFS /4/ Liittorakenteiden sovellusohjeet Teräsrakenneyhdistys ry ja Suomen Betoniyhdistys ry 1991 /5/ Teräsrakenteet. Suomen Rakentamismääräyskokoelma. Ohjeet B7. Ympäristöministeriö /6/ Lausunto 483/97, Tampereen teknillinen korkeakoulu (nykyinen Tampereen teknillinen yliopisto), Rakennustekniikan osasto, Talonrakennustekniikka, 10 s + 6 liitesivua. (EI JULKINEN). /7/ Lausunto 404/2001/245, Tampereen teknillinen korkeakoulu (nykyinen Tampereen teknillinen yliopisto), Palolaboratorio, 12 s (EI JULKINEN). /8/ Lausunto 404/2004/348, Tampereen teknillinen yliopisto, Palolaboratorio, 26 s. (EI JULKINEN). /9/ Teräsrakenteiden palosuojamaalaus 2007, Teräsrakenneyhdistys ry, Helsinki 2007, 20 s. (www.terasrakenneyhdistys.fi) /10/ palosuojamaali. Tuoteseloste (INFORMATIIINEN)

18 18 TRY LIITE 1 NONFIRE S104:lle soveltuvia pohja- ja pintamaaleja Pohjamaalit Fontecryl 10 Temaprime EE Temaprime EUR Temacoat GPL-S Primer Temacoat SPA Primer Pintamaalit Fontecryl 50 Temacryl AR 50 Temalac AB 70 Luja Temathane PC 80 Temadur 50 Temalac FD 50

19 TRY LIITE 2 19 Palosuojamaalatun rakenteen merkintä Merkintäkyltti Palosuojamaalin nimi: palosuojamaali Palosuojamaalin asennuksen (maalauksen) suorittaneen yrityksen nimi: armennettu käyttöseloste TRY Palosuojamaalin asennusvuosi: Korjaus /Uusintamaalukset: lpalonkestoaikaluokka R15 R30 R45 R60 Merkintäkyltin koko: min. 75 mm x 45 mm

Suomen Betoniyhdistys ry Varmennustodistuksen arviointiperusteet AP 17

Suomen Betoniyhdistys ry Varmennustodistuksen arviointiperusteet AP 17 Suomen Betoniyhdistys ry Varmennustodistuksen arviointiperusteet Asetuksen 555/2013 tuoteryhmä 17 Kantavat muurauskappaleista ja laastista tai AP 17 25.02.2014 1 Yleistä 3 1.1 Ohjeiden soveltamisala 3

Lisätiedot

teollinen pintakäsittely nopeutta, joustavuutta ja tasaista laatua

teollinen pintakäsittely nopeutta, joustavuutta ja tasaista laatua teollinen pintakäsittely nopeutta, joustavuutta ja tasaista laatua Näyttävää väriä, tyyliä ja hohtoa pintoihin teollinen pintakäsittely suunnittelutyössä sisällysluettelo Tämän esitteen tarkoitus on opastaa

Lisätiedot

Ympäristöministeriön asetus Eurocode-standardien soveltamisesta talonrakentamisessa annetun asetuksen muuttamisesta

Ympäristöministeriön asetus Eurocode-standardien soveltamisesta talonrakentamisessa annetun asetuksen muuttamisesta Ympäristöministeriön asetus Eurocode-standardien soveltamisesta talonrakentamisessa annetun asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä syyskuuta 2009 Ympäristöministeriön päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

Osa 5. Pilarit. Betoniteollisuus 1(17) Betonirakenteiden suunnittelu eurokoodien. Suunnittelu eurokoodin EN 1992 mukaisesti.

Osa 5. Pilarit. Betoniteollisuus 1(17) Betonirakenteiden suunnittelu eurokoodien. Suunnittelu eurokoodin EN 1992 mukaisesti. 1(17) Betonirakenteiden suunnittelu eurokoodien mukaan Johdanto Eurokoodien käyttöönotto kantavien rakenteiden suunnittelussa on merkittävin suunnitteluohjeita koskeva muutos kautta aikojen. Koko Eurooppa

Lisätiedot

BETONIELEMENTTIEN NOSTOLENKIT JA -ANKKURIT

BETONIELEMENTTIEN NOSTOLENKIT JA -ANKKURIT BETONIELEMENTTIEN NOSTOLENKIT JA -ANKKURIT 2 Julkaisija: Betoniteollisuus ry Kustantaja: Suomen Rakennusmedia Oy Copyright: Betoniteollisuus ry Suomen Rakennusmedia Oy ISBN: 978-952-5785-75-3 ISBN (pdf):

Lisätiedot

Käsikirja - Ruostumattomien terästen käyttö kantavissa rakenteissa

Käsikirja - Ruostumattomien terästen käyttö kantavissa rakenteissa Käsikirja - Ruostumattomien terästen käyttö kantavissa rakenteissa (Kolmas painos Euro Inox:n käsikirjasta: Design Manual for Structural Stainless Steel) Lisätietoja: VTT PL 1000 0044 VTT Puh: 00 7 111

Lisätiedot

TUKES OPAS PAINELAITTEET TURVATEKNIIKAN KESKUS TURVATEKNIIKAN KESKUS. Painelaitteet

TUKES OPAS PAINELAITTEET TURVATEKNIIKAN KESKUS TURVATEKNIIKAN KESKUS. Painelaitteet TUKES OPAS PAINELAITTEET Painelaitteet 1 2 Painelaitteet 1. Johdanto 1. Johdanto 2. Painelaitteiden tarkastuslaitokset 2.1 Yleistä 2.2 Ilmoitettu laitos 2.3 Pätevöintilaitos 2.4 Käyttäjien tarkastuslaitos

Lisätiedot

Teräskokoonpanojen CE-merkintä

Teräskokoonpanojen CE-merkintä Teräskokoonpanojen CE-merkintä Tämän teoksen osittainenkin kopiointi ja saattaminen yleisön saataviin on tekijänoikeuslain (404/61, siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen) mukaisesti kielletty ilman nimenomaista

Lisätiedot

INERTTIKAASUSAMMUTUSLAITTEISTOT SUUNNITTELU JA ASENTAMINEN. FK CEA 4008: 2015 04 (fi)

INERTTIKAASUSAMMUTUSLAITTEISTOT SUUNNITTELU JA ASENTAMINEN. FK CEA 4008: 2015 04 (fi) INERTTIKAASUSAMMUTUSLAITTEISTOT SUUNNITTELU JA ASENTAMINEN FK CEA 4008: 2015 04 (fi) Huhtikuu 2015 1 Inerttikaasusammutuslaitteistot suunnittelu ja asentaminen Sisällysluettelo ESIPUHE... 4 1 YLEISTÄ...

Lisätiedot

KANSALLINEN LIITE STANDARDIIN SFS-EN 1990 EUROKOODI. RAKENTEIDEN SUUNNITTELUPERUSTEET

KANSALLINEN LIITE STANDARDIIN SFS-EN 1990 EUROKOODI. RAKENTEIDEN SUUNNITTELUPERUSTEET 1 LIITE 1 KANSALLINEN LIITE STANDARDIIN SFS-EN 1990 EUROKOODI. RAKENTEIDEN SUUNNITTELUPERUSTEET Esipuhe Tätä kansallista liitettä käytetään yhdessä standardin SFS-EN 1990:2002 kanssa. Tässä kansallisessa

Lisätiedot

SFS-EN 1090 JA CE-MERKKI. Heikki Salkinoja LEKA-hanke

SFS-EN 1090 JA CE-MERKKI. Heikki Salkinoja LEKA-hanke SFS-EN 1090 JA CE-MERKKI Heikki Salkinoja LEKA-hanke Standardin osat SFS-EN 1090-1+A1: Teräs- ja alumiinirakenteiden toteutus Osa 1: Vaatimukset rakenteellisten kokoonpanojen vaatimustenmukaisuuden arviointiin

Lisätiedot

Uponor-komposiittijärjestelmän suunnittelu ja asennus 5 I 2010 9001

Uponor-komposiittijärjestelmän suunnittelu ja asennus 5 I 2010 9001 KO M P O S I I T T I JÄ R J E S T E L M Ä K Ä S I K I R J A Uponor-komposiittijärjestelmän suunnittelu ja asennus 5 I 2010 9001 2 U P O N O R - KO M P O S I I T T I JÄ R J E S T E L M Ä - K Ä S I K I R

Lisätiedot

LVI-eristäjän käsikirja

LVI-eristäjän käsikirja LVI-eristäjän käsikirja Syyskuu 2010 2 Oikea eristys on kannattava sijoitus tulevaisuuteen Tehokkaaseen lämmöneristämiseen sijoitetut eurot palautuvat pienentyneinä lämmityskuluina muutamassa vuodessa;

Lisätiedot

Kaukolämpöjohtojen suunnittelu- ja rakentamisohjeet. Suositus L11/2013. Kaukolämpö

Kaukolämpöjohtojen suunnittelu- ja rakentamisohjeet. Suositus L11/2013. Kaukolämpö Kaukolämpöjohtojen suunnittelu- ja rakentamisohjeet Suositus L11/2013 Kaukolämpö Kaukolämpöjohtojen suunnittelu- ja rakentamisohjeet Energiateollisuus ry 2013 ET-Kaukolämpökansio 2/6 Energiateollisuus

Lisätiedot

JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI

JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI Talonrakennustekniikka JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI KORJAUSTAPAKUVAUKSET Betonijulkisivut Pinnoitus- ja paikkauskorjaukset - yleiskuvaus päivitetty 9/2005 DI Matti Haukijärvi

Lisätiedot

SSAB:n teräspaalut SUUNNITTELU- JA ASENNUSOHJEET

SSAB:n teräspaalut SUUNNITTELU- JA ASENNUSOHJEET SSAB:n teräspaalut SUUNNITTELU- JA ASENNUSOHJEET Ohje käsittelee SSAB:n valmistamia lyömällä ja puristamalla asennettavia RR- ja RRs-paaluja, injektoituja lyömällä asennettavia RR-CSG-paaluja sekä poraamalla

Lisätiedot

Carl-Gustaf Lindewald (toim.) Hitsauksen laadun ja tehokkuuden parantaminen hyödyntäen standardia SFS EN ISO 3834

Carl-Gustaf Lindewald (toim.) Hitsauksen laadun ja tehokkuuden parantaminen hyödyntäen standardia SFS EN ISO 3834 Carl-Gustaf Lindewald (toim.) Hitsauksen laadun ja tehokkuuden parantaminen hyödyntäen standardia SFS EN ISO 3834 Tämän teoksen osittainenkin kopiointi ja saattaminen yleisön saataviin ovat tekijänoikeuslain

Lisätiedot

Lattialämmityksen suunnittelu

Lattialämmityksen suunnittelu MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Käsikirja www.heating.danfoss.com Suunnittelukriteerit Kuluneiden vuosikymmenten aikana rakennusmenetelmien muutokset ovat aiheuttaneet sen, että asuntojen lämmitykseen kohdistuu

Lisätiedot

Betonirakenteiden suunnittelu

Betonirakenteiden suunnittelu Eero Saarinen, iplomi-insinööri Rakennusinsinööritoimisto Eero Saarinen Oy Tässä artikkelissa annetaan ohjeita betonirakenteien suunnittelusta henkilöille, jotka vain tilapäisesti suorittavat rakennesuunnittelua.

Lisätiedot

TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATIN HALTIJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. REDAir FLEXSYSTEM. Myöntämispäivä 10.3.2014.

TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATIN HALTIJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. REDAir FLEXSYSTEM. Myöntämispäivä 10.3.2014. TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATTI Myöntämispäivä 10.3.2014 Nro VTT-C-10917-14. REDAir FLEXSYSTEM SERTIFIKAATIN HALTIJA ROCKWOOL, ROCKWOOL Finland Oy PL 29, Piispanportti 10 FI-02201 Espoo TUOTEKUVAUS REDAir

Lisätiedot

Peräläntien kiviholvisilta /Laihia Suunnitelman numero R15/1094/S3. Sillan laatuvaatimukset

Peräläntien kiviholvisilta /Laihia Suunnitelman numero R15/1094/S3. Sillan laatuvaatimukset Sivu 1 (14) Peräläntien kiviholvisilta /Laihia Suunnitelman numero R15/1094/S3 Kivinen holvisilta (Kh) Jännemitta (m) Hyödyllinen leveys (m) 5,00... 7,13 Vapaa-aukko (m) 6,68+6,85 Vinous (gon) 0 Kokonaispituus

Lisätiedot

Sairaalakaasujärjestelmien

Sairaalakaasujärjestelmien Sairaalakaasujärjestelmien suunnittelu-, asennus- ja huolto-ohje Suomen Sairaalatekniikan yhdistys ry Sairaalakaasujärjestelmien suunnittelu-, asennus- ja huolto-ohje 2014 SSTY Suomen Sairaalatekniikan

Lisätiedot

CE-merkintäkäytäntö ja sen merkitys suunnittelutyössä

CE-merkintäkäytäntö ja sen merkitys suunnittelutyössä CE-merkintäkäytäntö ja sen merkitys suunnittelutyössä Pääsuunnittelijakoulutus PS Pro Tutkielma Maaria Turunen Helsinki 19.09.2014 Aalto University Professional Development Aalto PRO 1 Tiivistelmä Tutkielmani

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 16. Koneturvallisuus. Koneiden tekniset vaatimukset ja vaatimustenmukaisuus TYÖSUOJELUHALLINTO

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 16. Koneturvallisuus. Koneiden tekniset vaatimukset ja vaatimustenmukaisuus TYÖSUOJELUHALLINTO Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 16 Koneturvallisuus Koneiden tekniset vaatimukset ja vaatimustenmukaisuus TYÖSUOJELUHALLINTO Tampere 2008 ISBN 978-952-479-084-0 ISSN 1456-257X Multiprint 2008 Lukijalle Euroopan

Lisätiedot

Puurakenteiden suunnittelu Lyhennetty suunnitteluohje

Puurakenteiden suunnittelu Lyhennetty suunnitteluohje Puurakenteiden suunnittelu Lyhennetty suunnitteluohje Kolmas painos Eurokoodi 5 Lähde: RIL 205-1-2009 liite B Puurakenteiden suunnitteluohje - Lyhennetty suunnitteluohje Puurakenteiden suunnittelu Lyhennetty

Lisätiedot

NORMIKORTTI N:o 18. Palkkeihin tuetun ontelolaataston suunnittelu SISÄLLYSLUETTELO

NORMIKORTTI N:o 18. Palkkeihin tuetun ontelolaataston suunnittelu SISÄLLYSLUETTELO 1 NORMIKORTTI N:o 18 Palkkeihin tuetun ontelolaataston suunnittelu SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO. SOVELTAMISALA 3. MURTORAJATILA 4. KÄYTTÖRAJATILA 5. SUUNNITTELUN YLEISOHJEET JA RAKENTEELLISET OHJEET 6.

Lisätiedot

European Pellet Council

European Pellet Council European Pellet Council Lämmitykseen käytettävien puupellettien sertifiointijärjestelmän käsikirja Perustuu SFS-EN 14961-2 -standardiin versio 2.0, huhtikuu 2013 ii Lämmitykseen käytettävien puupellettien

Lisätiedot

Työsuojelujulkaisuja 57. Koneturvallisuus. Säädökset ja soveltaminen. Työsuojeluhallinto

Työsuojelujulkaisuja 57. Koneturvallisuus. Säädökset ja soveltaminen. Työsuojeluhallinto Työsuojelujulkaisuja 57 Koneturvallisuus Säädökset ja soveltaminen Työsuojeluhallinto Tampere 2007 ISSN 1455-4011 ISBN 978-952-479-059-8 Multiprint Oy, Tampere 2007 SISÄLLYSLUETTELO 1. KONEISIIN SOVELLETTAVAT

Lisätiedot

3/11 Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta

3/11 Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta E1 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Rakennusten paloturvallisuus Määräykset ja ohjeet 2011 3/11 Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta Annettu Helsingissä 6 päivänä huhtikuuta 2011

Lisätiedot

SERTIFIKAATTI VTT-C-9474-13 Myönnetty 19.4.2013 TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY

SERTIFIKAATTI VTT-C-9474-13 Myönnetty 19.4.2013 TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY SERTIFIKAATTI VTT-C-9474-13 Myönnetty 19.4.2013 TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA Siporex-palkki Siporex-tasoelementti Siporex-vaakaseinäelementti H+H Finland Oy Teikankaantie 256 39500 Ikaalinen TUOTEKUVAUS Siporex-palkki

Lisätiedot