KUUMAVALSSATUT TERÄSLEVYT JA -KELAT Mekaaninen leikkaus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUUMAVALSSATUT TERÄSLEVYT JA -KELAT Mekaaninen leikkaus"

Transkriptio

1 KUUMAVALSSATUT TERÄSLEVYT JA -KELAT Mekaaninen leikkaus

2 Lujien terästen leikkaamiseen suositellaan suorateräistä leikkaamista, joka yleensä on saksimainen leikkausmenetelmä. Erityisesti teräslajien Optim 700 MC, Optim 700 QL, Optim 900 QC, Optim 960 QC, Raex 400, Raex 450 ja Raex 500 mekaanisessa leikkauksessa pitää leikkauskoneet ja -arvot valita huolellisesti. Tärkeimpiä tekijöitä ovat leikkausväli ja leikkauskulma. Myös leikkausterän kovuudella on suuri merkitys leikkaustapahtumaan, varsinkin karkaistujen Raex-terästen leikkauksessa. Karkaistua Raex 400 -terästä voi leikata järeillä, tukevilla leikkureilla, joissa on oikeat terien leikkausvälit. Leikkurin terän kovuuden pitää olla >53 HRC. Raex 500 -teräksen mekaanista leikkaamista suositellaan vain alle 10 mm paksuille levyille. Leikkausväli vaikuttaa leikkurin terien kestoon ja kustannuksiin. Sopivasti valittu leikkausväli vähentää leikkurin runkoon kohdistuvia rasituksia. Näin leikkurin käyttöikä pitenee, ja sillä voi leikata paksumpia levyjä. Toisaalta leikkausvälin säätö on myös nopea, mitattavissa ja valvottavissa oleva toimenpide. Lujia teräksiä leikattaessa leikkausväliä joudutaan suurentamaan. Erityisen sitkeillä teräksillä leikkausväliä täytyy pienentää voimakkaasti, jotta levy ei taitu eikä jää kiinni terien väliin. Lisäksi on huomattava, että onnistunut teräslevyjen mekaaninen leikkaus perustuu myös tallennettuun konepajakohtaiseen kokemustietoon. Leikattavan teräslevyn lämpötila Teräksen lujuudesta tai kovuudesta riippumatta on onnistuneen mekaanisen leikkauksen perusedellytys, että ennen työn aloitusta, kylmässä olleen teräslevyn annetaan lämmetä läpikotaisin huoneenlämpötilaan +20 C. Kuvassa 1 on esitetty lämpenemiseen kuluva aika, kun teräslevy tuodaan pakkasesta sisälle hallitilaan. Kuvan mittaukset on tehty kolmella eri paksuudella. Kuva 1. Kylmien (-20 C) teräslevyjen lämpenemisaika hallissa, jonka lämpötila on +20 C C. Koe on suoritettu Rautaruukilla Raahessa helmikuussa Levykoot ovat 12 x 1000 x 2000, 21 x 1000 x 1600 ja 40 x 1000 x 2000 mm Lämpotila, C Hallin lämpötila t 1 = 12 mm t 2 = 21 mm t 3 = 40 mm Aika, tuntia Kuvan 1 koe antoi seuraavat levyn lämpenemistulokset -20 C:sta +17 C:een: - noin 8 tuntia 12 mm paksu levy - noin 12 tuntia 21 mm paksu levy - noin 17 tuntia 40 mm paksu levy. Levyn pinta ja keskiosa lämpenevät näin hitaassa muutoksessa yhtä nopeasti. On korostettava, että päällekkäin pinotut isot paksut levyt lämpenevät vielä kuvan esimerkkiä hitaammin. Nyrkkisääntönä voi päätellä, että pakkasessa olleen kylmän levyn (leveys 2 m, pituus 6 m) lämpeneminen hallissa huoneenlämpötilaan kestää noin vuorokauden. 3

3 Leikkaamisen geometria Levyleikkureissa leikkaukseen vaikuttavia tekijöitä tarkastellaan pääleikkaustasossa ja sen normaalitasossa, kuva 2. Leikkaukseen vaikuttavat tällöin leikkausväli (u), leikkauskulma (), viistokulma (γ) ja kallistuskulma (β). Jos leikkauskulma () on nolla, puhutaan kokosärmäisestä leikkauksesta. Tällöin ylä- ja alaterä ovat yhdensuuntaiset, ja leikattaessa terä painuu levyyn samanaikaisesti koko pituudeltaan. Leikkauskulman ollessa nollasta poikkeava, puhutaan saksimaisesta leikkauksesta. Tämä leikkaustapa on yleisin ja tärkein suorateräisillä levyleikkureilla. Pyöröleikkaus muistuttaa paljon saksimaista leikkausta. Leikkausgeometriaa tarkasteltaessa se rinnastetaan usein saksimaiseen leikkaukseen. Leikkausväli (u) on ylä- ja alaterän välinen ilmarako. Leikkausväliä voi leikkureissa yleensä säätää tietyissä rajoissa. Suorateräisissä leikkureissa säädetään ainoastaan ylä- ja alaterän vaakaetäisyyttä. Pyöröleikkureissa on vaakavälin lisäksi mahdollisuus säätää myös pystyväliä (h). Pystyvälin säädöllä voi vaikuttaa leikatun levysuikaleen irtoamiseen. Kallistuskulman (β) ja viistokulman (γ) arvoilla voi myös vaikuttaa leikkaustulokseen. Kapeita liuskoja leikattaessa kallistuskulman avulla voi vähentää leikkausvirheitä ja samalla hieman pienentää terien kulumista. Asettamalla leikkurin terään 1 2 asteen viistokulman saa leikkausjäljestä suorakulmaisen. Tällöin leikkausväli ei pysy vakiona, vaan kasvaa leikkauksen edetessä. Kuva 2. Mekaaniset leikkausmenetelmät Suorateräinen leikkaus Pyöröleikkaus Pääleikkaustaso Pääleikkasutason normaalitaso γ u u β +β u = leikkausväli γ = viistokulma = leikkauskulma β = kallistuskulma h = pystyväli h Leikkauksen vaiheet Ensimmäisessä vaiheessa tapahtuu leikattavan teräksen kimmoinen myötäminen. Myötölujuuden ylittämisen jälkeen alkaa plastinen muodonmuutos. Leikkauksen edistyessä ylitetään tietyssä vaiheessa teräksen muodonmuutoskyky, ja levy murtuu. Lopullinen leikkaantuminen tapahtuu kun ylä- ja alaterän kohdilta lähteneet murtohalkeamat kohtaavat. Leikatun levyn leikkauspinnasta voi tunnistaa eri vaiheissa syntyneet leikkauspinnan osat, kuva 3. Leikkauksen alussa syntyy leikattavan levyn reunaan pyöristys, ns. vajaasärmä. Sen yläterä muodostaa levyn yläpintaan ja alaterä irtileikkautuvan levyosan alapintaan. Leikkauksen edistyessä terä tunkeutuu levyyn tietyn matkan, jolloin syntyy leikkausjäljen kiillottunut vyöhyke. Jäyste muodostuu, sillä suurimmat puristusjännitykset suuntautuvat yläterästä vinosti kohti alaterän leikkaavaa särmää. Tämä aiheuttaa leikkausvyöhykkeessä venyvään materiaaliin poikittaisjännityksen, mikä parantaa sen muodonmuutoskykyä. Levy ei repeä aivan leikkaavan särmän kohdalla, vaan sen vieressä, jossa muokkauslujittuminen on vähäisempää. Levy murtuu vasta liu uttuaan leikkaavan särmän ohi. Murtuneeseen leikkauskohtaan, levyn pintaan, muodostuu terävä kohouma eli jäyste. 4

4 Kuva 3. Leikkauspinnan muutokset Vajaasärmä Kiillottunut vyöhyke Murtunut vyöhyke Jäyste Tuloksen arviointi ja mahdolliset virhetyypit Leikkaustuloksen arviointiperusteita ovat: leikatun levyn muoto- ja mittatarkkuus, leikkauspinnan ulkonäkö ja jäysteen korkeus. Tulokseen vaikuttavat leikkuri ja leikattava teräs. Teräksen osalta vaikuttavin tekijä on murtolujuus. Myös teräksen sitkeys, etenkin sen muodonmuutoskyky, näkyy leikkaustuloksessa. Leikkureissa leikkausvirheitä aiheuttavat tekijät ovat: suuri leikkauskulma, tylsät terät, väärin säädetty leikkausväli sekä leikkauskoneen akseleiden ja rungon joustot. Leikatussa terässuikaleessa voi erottaa kolme eri virhelajia, jotka leikkauspinnan suorakulmaisuuden ja tasomaisuuden kanssa määräävät leikkaustuloksen. Virhetyypit ovat, kuva 4: kiertymien (twist), tasokaareutuminen (camber) ja taipuminen (bow). Kuva 4. Leikatun terässuikaleen virhetyypit Taipuminen (bow) Kiertyminen (twist) Tasokaareutuminen (camber) Yläterä Levyn pinta Alaterä Taipuma-alue Tasokaareutumisen syitä: - sisäiset jännitykset, - suuri leikkauskulma, - leikkurin teräpalkin taipuminen ja - pieni leikkausväli. Taipumisen ja kiertymisen syitä: - suuri leikkauskulma, - levyn sisäiset jännitykset, - pieni leikkausnopeus, - paksu levy, - pehmeä materiaali, - kapea leikkausliuska sekä - leikattava kappale pitkä. 5

5 Leikkausvälin vaikutus leikkaukseen Terästä leikattaessa ainoastaan osa materiaalista leikkautuu. Loppuosa katkeaa murtumalla. Murtumiskulma pysyy samana leikattaessa samaa terästä. Tämän vuoksi terien leikkausväli asetetaan levyn paksuuden ja murtolujuuden mukaan. Kuvan 5 kohdassa 5a terien leikkausväli (u) on liian suuri. Murtuma ei osu suoraan terän särmiin, vaan muodostuu epäjatkuvuuskohta. Tuloksena on jäystettä ja terän tavanomaista suurempi kuluminen. Lisäksi levy taipuu ennen katkeamista. Tästä aiheutuu leikkauspinta, jossa on vahvasti ulkonevia särmiä. Kohdassa 5b terien leikkausväli (u) on liian pieni. Murtuman päätepisteet osuvat terien keskikohdalle. Tällöin terät joutuvat itse asiassa leikkaamaan levyn kahteen kertaan. Tästä aiheutuu leikkurille ylimääräistä rasitusta ja terille lohkeamisvaara. Kun leikkausväli on liian pieni, niin kiillottuneen vyöhykkeen osuus leikkausjäljestä on suuri ja murtuneen vyöhykkeen osuus pieni. Leikkausvälin kasvatettaessa pienenee kiillottunut osuus ja murtunut osuus kasvaa. Kun leikkausväli on liian pieni, leikkauspintaan tulee taikinamaisia kohoumia. Niitä tulee sitä herkemmin mitä pienempi on leikattavan teräksen lujuus. Kohdassa 5c terien leikkausväli (u) on asetettu oikein. Murtohalkeama osuu suoraan terien leikkaaviin särmiin. Tällöin levy leikkautuu suoraan eikä sen leikkaamiseen tarvita ylimääräistä energiaa. Leikkausjälki jää levyn murtumiskulman verran vinoksi. Kun leikkausväli on oikea, leikkauspinta on silmämääräisesti tarkasteltuna tasomainen ja kiillottuneen vyöhykkeen osuus on n. 20 % leikkauspinnasta. Kuva 5. Leikkausvälin (u) vaikutus leikkaukseen 5a 5b 5c Leikkausväli Leikkausväli Leikkausväli Jäyste Suikale Pyöröleikkauksessa pystyväli (h) säädetään liikuttamalla akseleita, joille terät on asennettu. Pystyväli vaikuttaa eniten siihen, miten leikatut suikaleet irtoavat toisistaan. Pystyväli kannattaa pitää mahdollisimman suurena; koska tällöin terien kuluminen on vähäisintä. Mikäli pystyväli on liian pieni, se aiheuttaa ulkonevan särmän nostamalla levyn kulkemaan alaterien päälle. Leikkausvälin muutokset leikattaessa Pyöröleikkurin terissä on usein jonkinlaista sivuttaispoikkeamaa leikkaamisen aikana. Joskus terät saattavat liikkua akselilla siten, ettei alun perin asetettu leikkausväli säily. Suurimmillaan leikkausvälin muutos on millimetrin luokkaa. Leikkausvälin muuttuminen kesken levyn leikkaamisen aiheuttaa laatuvaihtelua leikatuissa pinnoissa, koska leikkausväli voi saman levyn aikana olla sekä liian pieni että liian suuri. Syynä poikkeamiin on yleensä leikkurin terien puutteellinen kiristäminen, tai epäpuhtaudet terien asettelussa käytettävien holkkien pinnoilla. Myös leikkurissa ilmenevät mekaaniset viat aiheuttavat poikkeavuutta. Leikkausväli saksimaisessa- ja pyöröleikkauksessa Leikkauskokeiden perusteella voi saksimaisen leikkauksen leikkausvälille suosittaa taulukon 1 mukaisia arvoja. On kuitenkin otettava huomioon leikkurikohtainen teräpalkin ja rungon jousto, levynpidätysvoima, leikkaavien terien kunto sekä käytetyt leikkausja viistokulmat, jotka vaikuttavat leikkauspinnan ulkonäköön leikkausvälin ohella. Levyn paksuudella on myös merkitystä leikkausvälin suuruutta valittaessa. Tämä näkyy erityisesti myötölujuusluokan 355 MPa leikkausvälin arvoissa. Tällöin 6 mm levyille 8 10 prosentin leikkausväli on riittävä, kun taas 10 mm levyä leikattaessa on käytettävä prosentin leikkausväliä. Taulukossa annetut arvot soveltuvat 6 10 mm levypaksuuksille. 6

6 Taulukko 1. Saksimainen leikkaus. Leikkausvälin suositusarvo Standardi Leikkausväli % levyn paksuudesta S235J0 EN Ruukki Laser 250 C Ruukki 5 8 Ruukki Laser 355 MC Ruukki 5 8 S355J2 EN Multisteel Ruukki 8 15 S355NL EN Optim 650 MC Ruukki noin 10 Pyöröleikkureissa käytetään hieman suurempia leikkausvälejä kuin saksimaisissa leikkureissa. Taulukon 2 leikkausvälit soveltuvat levynpaksuuksille 2 20 mm. Pyöröleikkurin leikkausväleissä on otettava huomioon, että pystyvälin säädöllä voidaan jonkin verran vaikuttaa myös vaakavälykseen. Taulukko 2. Pyöröleikkaus. Leikkausvälin suositusarvo Standardi Leikkausväli % levyn paksuudesta S235J0 EN Ruukki Laser 250 C Ruukki Ruukki Laser 355 MC Ruukki Multisteel Ruukki Optim 650 MC Ruukki Pyöröleikkurille annetut leikkausvälit (u ja h) ovat leikkauksen aikaiset todelliset leikkausvälit. Leikkurin mahdolliset joustot tulee vähentää näistä arvoista. Pystyvälin voi parhaiten määrittää leikkurikohtaisesti siten, että suurennetaan pystyväliä niin kauan kuin leikkuri kykenee irrottamaan leikattavat kappaleet toisistaan. Kuvassa 6 on esitetty pystyvälin suositusarvoja. Kuva 6. Pyöröleikkaus. Pystyvälin (h) suositusarvot Pystyväli mm -2,6-2, ,0-1,8-1,6-1,4-1,2-1,0-0,8-0,6-0,4-0,2 0 +0,2 +0,4 +0,6 -h +h Levyn paksuus mm 7

7 Ruukki on metalliosaaja, johon voit tukeutua alusta loppuun, kun tarvitset metalleihin pohjautuvia materiaaleja, komponentteja, järjestelmiä ja ratkaisukokonaisuuksia. Kehitämme jatkuvasti toimintaamme ja tuotevalikoimaamme vastaamaan tarpeitasi. MFI.001FI/ /AN Rautaruukki Oyj U Suolakivenkatu 1, Helsinki S w Copyright 2011 Rautaruukki Oyj. Kaikki oikeudet pidätetään. Ruukki, Rautaruukki, More With Metals ja Ruukin tuotenimet ovat Rautaruukki Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

ESIKÄSITTELYT, TARKKUUS- LEIKATUT NAUHALEVYT SEKÄ TARKKUUS- LEIKATUT JA VIISTEYTETYT LEVYT

ESIKÄSITTELYT, TARKKUUS- LEIKATUT NAUHALEVYT SEKÄ TARKKUUS- LEIKATUT JA VIISTEYTETYT LEVYT www.ruukki.fi ESIKÄSITTELYT, TARKKUUS- LEIKATUT NAUHALEVYT SEKÄ TARKKUUS- LEIKATUT JA VIISTEYTETYT LEVYT KUUMAVALSSATUT TERÄSLEVYT JA -KELAT Tarkkuusleikatut ja viisteytetyt levyt ovat komponentteja valmiina

Lisätiedot

Optim erikoisluja teräs. Nostureiden uusi sukupolvi - teoriasta käytäntöön. www.ruukki.fi

Optim erikoisluja teräs. Nostureiden uusi sukupolvi - teoriasta käytäntöön. www.ruukki.fi Optim erikoisluja teräs Nostureiden uusi sukupolvi - teoriasta käytäntöön www.ruukki.fi Paremmin, korkeammalle Nosturivalmistuksessa suunnittelupöydän ja edistyksellisen lopputuotteen välinen kuilu kapenee

Lisätiedot

Ruukki Finnera - Asennusohjeet. Ruukki Finnera - Asennusohjeet

Ruukki Finnera - Asennusohjeet. Ruukki Finnera - Asennusohjeet Ruukki Finnera - Asennusohjeet Ruukki Finnera - Asennusohjeet Uusi, innovatiivinen kattojärjestelmä. Finnera-moduulikattojärjestelmän innovatiivinen rakenne tekee teräskatostasi kauniin ja kestävän. Ainutlaatuisen

Lisätiedot

Käsittely- ja asennusohje Dryrex Monitoimikaapelit AHXAMK-WM 10-20 kv

Käsittely- ja asennusohje Dryrex Monitoimikaapelit AHXAMK-WM 10-20 kv Käsittely- ja asennusohje Dryrex Monitoimikaapelit AHXAMK-WM 10-20 kv KÄSITTELY- JA ASENNUSOHJE 1 (62) KÄSITTELY- JA ASENNUSOHJE DRYREX Monitoimikaapelit AHXAMK-WM 10 20 kv Sisällys Soveltamisala... 2

Lisätiedot

Tuoteohjelma 2011 Kuumavalssatut teräkset Raahen tehtaalta

Tuoteohjelma 2011 Kuumavalssatut teräkset Raahen tehtaalta Tuoteohjelma 2011 1 (29) Tuoteohjelma 2011 Kuumavalssatut teräkset Raahen tehtaalta Ruukin kuumavalssatut erikoisteräkset Optim, Raex, Ramor ja Ruukki Laser tarjoavat käyttäjälleen teknisiä ja taloudellisia

Lisätiedot

Energiapaaluilla energiatehokkaita rakennuksia

Energiapaaluilla energiatehokkaita rakennuksia WHITE PAPER Energiapaaluilla energiatehokkaita rakennuksia www.ruukki.fi Ruukin energiapaalut yhdistävät rakennuksen perustamisen ja maalämmön keräämisen. Energiapaalut soveltuvat erityisesti toimistoihin,

Lisätiedot

Paikallisen alilujuuden (mis-match) vaikutus muokkaamalla lujitettujen austeniittisten ruostumattomien terästen hitsausliitosten ominaisuuksiin

Paikallisen alilujuuden (mis-match) vaikutus muokkaamalla lujitettujen austeniittisten ruostumattomien terästen hitsausliitosten ominaisuuksiin TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-06034-09 Paikallisen alilujuuden (mis-match) vaikutus muokkaamalla lujitettujen austeniittisten ruostumattomien terästen hitsausliitosten ominaisuuksiin Kirjoittajat: Luottamuksellisuus:

Lisätiedot

RUUKKI CLASSIC SOLAR -LÄMPÖKATTO

RUUKKI CLASSIC SOLAR -LÄMPÖKATTO www.ruukkikatot.fi RUUKKI CLASSIC SOLAR -LÄMPÖKATTO KÄYTTÄJÄN OPAS Ruukki Classic solar -lämpökatto Käyttöohje Integroitu aurinkolämpökeräin Classic -katoille Ruukin aurinkolämpökatto on kokonaisuus, joka

Lisätiedot

1 Johdanto (1) missä 0 on. interferenssi. mittauksen tarkkuudeksi Δ

1 Johdanto (1) missä 0 on. interferenssi. mittauksen tarkkuudeksi Δ 25B INTERFEROMETRI 1 Johdanto 1.1 Michelsonin interferometri Kuva 1. Michelsonin interferometrin periaate. Michelsoninn interferometrin periaate on esitetty kuvassa 1. Laitteisto koostuu laserista, puoliläpäisevästää

Lisätiedot

Tuotteiden digitaalinen suorakuviointi

Tuotteiden digitaalinen suorakuviointi TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-00255-12 Tuotteiden digitaalinen suorakuviointi Kirjoittajat: Luottamuksellisuus: Pasi Puukko, Anu Ilmonen, Jorma Koskinen, Ilari Marstio, Timo Salmi, Tiia-Maria Tenhunen Julkinen

Lisätiedot

PATTERIVERKOSTON SÄÄTÄMINEN. Patteriverkoston säätäminen

PATTERIVERKOSTON SÄÄTÄMINEN. Patteriverkoston säätäminen Patteriverkoston säätäminen 2 Sisältö Miksi säätää?... 5 1. Patteriverkoston säätäminen... 9 1.1 Liian suuri virtaama aiheuttaa liian pienen virtaaman...9 1.2 Liian suuri virtaama jakeluverkossa... 11

Lisätiedot

Naudat eivät aseta mitään erityistä

Naudat eivät aseta mitään erityistä Eläinten hyvinvointiin pitää satsata jo navetoiden suunnitteluvaiheessa. ProAgria Suomen Talousseuran (Finska Hushållningssällskapet) kotieläinagronomi Maj-Hild Holmström kirjoittaa, miten käytännössä

Lisätiedot

AURINKOA, JOPAS! JOHDATUS, OPASTUS JA PEREHDYTYS AURINKOENERGIAN SALOIHIN

AURINKOA, JOPAS! JOHDATUS, OPASTUS JA PEREHDYTYS AURINKOENERGIAN SALOIHIN 1 AURINKOA, JOPAS! JOHDATUS, OPASTUS JA PEREHDYTYS AURINKOENERGIAN SALOIHIN Tämän oppaan tarkoituksena on selittää, miten aurinkoenergiaa voi hyödyntää erilaisin menetelmin erilaisissa tapauksissa, sekä

Lisätiedot

Ovakon terästen hitsaus

Ovakon terästen hitsaus Ovakon terästen hitsaus SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...3 2. HITSAUSLIITOKSEN VYÖHYKKEET...4 3. MUUTOSVYÖHYKE...5 3.1 Jäähtymisnopeus...5 3.2 Aineenpaksuus ja liitosmuoto...6 3.3 Hitsausenergia ja lämmöntuonti...6

Lisätiedot

AMMUNTATEKNIIKKA YLEISTÄ

AMMUNTATEKNIIKKA YLEISTÄ TALJAJOUSI Tämän taljajousiosion on tarkoitus tulla osaksi SJAL:n valmentajakoulutusmateriaalia täydentämään sitä taljajousen osalta. Materiaalin kirjoittamiseen ovat osallistuneet mm. Jouni Väre, Anne

Lisätiedot

Standardin EN 14015:2004 sisältö

Standardin EN 14015:2004 sisältö Sivu 1 / 54 Standardin EN 14015:2004 sisältö Nesteiden varastointiin vähintään ympäristön lämpötilassa käytettävän säiliön mitoitus ja rakentaminen. Paikalla rakennettava, suoraseinäinen, ympyrä- ja tasapohjainen,

Lisätiedot

Toimivat Katot 2 0 0 1

Toimivat Katot 2 0 0 1 Toimivat Katot 2001 2 SISÄLLYSLUETTELO Toimivat katot Toimiva katto tärkein julkisivu 4 Vesikatto on tärkeä asia 5 Kattosertifikaatti 5 Suunnittelu Loiva katto 6 Yläpohjarakenteet 7 Ilmansulku 7 Höyrynsulku

Lisätiedot

Käyttöohje. Robert Bosch Oy / Bosch Termotekniikka. Äyritie 8 E 01510 VANTAA. Puhelin: 010 480 80. boschmyynti@fi.bosch.com. www.bosch-climate.

Käyttöohje. Robert Bosch Oy / Bosch Termotekniikka. Äyritie 8 E 01510 VANTAA. Puhelin: 010 480 80. boschmyynti@fi.bosch.com. www.bosch-climate. Käyttöohje Robert Bosch Oy / Bosch Termotekniikka Äyritie 8 E 01510 VANTAA Puhelin: 010 480 80 boschmyynti@fi.bosch.com www.bosch-climate.fi 1 VPW2100-ohjelman käyttöopas Tässä käyttöoppaassa kuvataan,

Lisätiedot

Käytännön ohjeita MIG/MAG-hitsaukseen.

Käytännön ohjeita MIG/MAG-hitsaukseen. Käytännön ohjeita MIG/MAG-hitsaukseen. Käytännön ohjeita MIG/MAG-hitsaukseen. 02 Sisällysluettelo Sisällysluettelo. 1 MIG/MAG-hitsaus 4 1.1 Prosessikuvaus 4 1.2 MIG/MAG-hitsauksen sähköinen toimintaperiaate

Lisätiedot

Eurokoodien koulutus. Teräs-, liitto- ja puusillat 29.-30.3.2010 SFS-EN 1090-2

Eurokoodien koulutus. Teräs-, liitto- ja puusillat 29.-30.3.2010 SFS-EN 1090-2 Eurokoodien koulutus Teräs-, liitto- ja puusillat 29.-30.3.2010 1 SFS-EN 1090-2. 2 1 EN 1090-2 ja infraryl 42040 Eurooppalainen standardi EN 1090-2 (Teräs ja alumiinirakenteiden toteuttaminen, Osa 2: Teräsrakenteita

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 12. Nostoapuvälineet. Turvallisuus. Työsuojeluhallinto

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 12. Nostoapuvälineet. Turvallisuus. Työsuojeluhallinto Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 12 Nostoapuvälineet Turvallisuus Työsuojeluhallinto Tampere 2010 ISBN 978-952-479-101-4 SSN 1456-257X Multiprint Oy, Tampere 2010 Sisällysluettelo JOHDANTO... 7 NOSTOAPUVÄLINEIDEN

Lisätiedot

Kattolämmityksen opas

Kattolämmityksen opas TUOTTAVA SISÄILMASTO Kattolämmityksen opas Kattolämmitystä koskevia kysymyksiä ja vastauksiasekä syventymisjakso ja mitoitusavain. Sisällysluettelo Johdanto Kysymyksiä ja vastauksia Sivu Viittaus syven

Lisätiedot

Petri Hiljanen HALLIN ULKOSEINIEN VERTAILU. Satakunnan ammattikorkeakoulu Tekniikka Pori Rakennustekniikan koulutusohjelma 2010

Petri Hiljanen HALLIN ULKOSEINIEN VERTAILU. Satakunnan ammattikorkeakoulu Tekniikka Pori Rakennustekniikan koulutusohjelma 2010 Petri Hiljanen HALLIN ULKOSEINIEN VERTAILU Satakunnan ammattikorkeakoulu Tekniikka Pori Rakennustekniikan koulutusohjelma 2010 HALLIN ULKOSEINIEN VERTAILU Hiljanen, Petri Satakunnan ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

LELY LOTUS Pöyhimet. Paras pöyhintä ainutlaatuisten koukkupiikkien ansiosta. www.lely.com. innovators in agriculture

LELY LOTUS Pöyhimet. Paras pöyhintä ainutlaatuisten koukkupiikkien ansiosta. www.lely.com. innovators in agriculture LELY LOTUS Pöyhimet Paras pöyhintä ainutlaatuisten koukkupiikkien ansiosta www.lely.com innovators in agriculture Hyvä ote sadosta Enemmän kuin pelkkä suojus Kaikki suojukset on yhdistetty toisiinsa kestävästi

Lisätiedot

2.0 ------- 2008. Maahantuoja: Assisting Automation Services Finland Oy, www.aas.fi Tuotteen kotisivut: www.ambrogio.fi

2.0 ------- 2008. Maahantuoja: Assisting Automation Services Finland Oy, www.aas.fi Tuotteen kotisivut: www.ambrogio.fi 1 Käyttäjän opas 2.0 ------- 2008 L300 Basic Ruohonleikkuurobotti 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ... 4 Käyttöohjeen tarkoitus... 4 Valmistajan ja laitteen tiedot... 4 Laitteen huolto... 4 Yleistä laitteesta...

Lisätiedot

Polyuretaanista (PUR/PIR) valmistetut lämmöneristeet

Polyuretaanista (PUR/PIR) valmistetut lämmöneristeet Polyuretaanista (PUR/PIR) valmistetut lämmöneristeet Sisältö Johdanto...4 1 Mitä polyuretaani (PUR/PIR) on?...5 Polyuretaanista (PUR/PIR) valmistetut lämmöneristeet Ominaisuudet valmistus Polyuretaani

Lisätiedot

Käyttöohjeet Paperiopas

Käyttöohjeet Paperiopas Laitteen turvallisen ja oikean käytön varmistamiseksi lue oppaan "Lue tämä ensin" Turvallisuustiedot ennen laitteen käyttämistä. Käyttöohjeet Paperiopas SISÄLLYSLUETTELO Johdanto...3 1. Paperin ominaisuudet

Lisätiedot

Pentti Harju. Ilmastointitekniikan oppikirja 2

Pentti Harju. Ilmastointitekniikan oppikirja 2 Pentti Harju Ilmastointitekniikan oppikirja 2 Työturvallisuus 2.2. Henkilönsuojaimet Työpuku on suojavaatetus (suojain) silloin, kun se suojaa käyttäjäänsä eikä vain asun alla olevaa vaatetusta likaantumiselta.

Lisätiedot

Leica RM2235. Rotaatiomikrotomi

Leica RM2235. Rotaatiomikrotomi Leica RM2235 Rotaatiomikrotomi Käyttöohje Leica RM2235 V1.3 suomi - 12/2008 Säilytä aina laitteen läheisyydessä. Lue huolellisesti ennen käyttöönottoa. HUOM Tässä käyttöohjeessa mainitut tiedot, luvut,

Lisätiedot

SANDWICH-PANEELIT EUROOPPALAISET SANDWICH-PANEELIT TUOTTEIDEN JA LISÄTARVIKKEIDEN KÄYTÄNNÖN OHJEKIRJA

SANDWICH-PANEELIT EUROOPPALAISET SANDWICH-PANEELIT TUOTTEIDEN JA LISÄTARVIKKEIDEN KÄYTÄNNÖN OHJEKIRJA www.termopanels.fi SANDWICH-PANEELIT EUROOPPALAISET SANDWICH-PANEELIT TUOTTEIDEN JA LISÄTARVIKKEIDEN KÄYTÄNNÖN OHJEKIRJA Sisällysluettelo Johdanto 3 Seinäelementit PUR/PIR PolTherma DS PolTherma PS PolTherma

Lisätiedot