AINES- TODISTUKSET KUUMAVALSSATUT TERÄSLEVYT JA -KELAT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "www.ruukki.fi AINES- TODISTUKSET KUUMAVALSSATUT TERÄSLEVYT JA -KELAT"

Transkriptio

1 AINES- TODISTUKSET KUUMAVALSSATUT TERÄSLEVYT JA -KELAT

2 Ohjelehdessä esitellään eurooppalaisen standardin EN 10204:2004 mukaiset ainestodistukset sekä lisäksi ns. Analyysitodistus ja laivanrakennusteräksille annettava Luokitusseuran todistus. Näiden perustietojen ohella selvitetään Ruukin ainestodistuskäytäntöjä ja ainestodistusten toimittamista asiakkaalle. Ainestodistuslajit Laatuvakuutus EN 10204:2004 Koetustodistus EN 10204:2004 Vastaanottotodistus EN 10204:2004 Vastaanottotodistus EN 10204:2004 Terästoimituksiin liittyvät eurooppalaiset ainestodistukset on määritelty standardissa EN 10204:2004: Metallituotteiden Ainestodistukset. Edellinen standardiversio oli julkaistu vuonna Ainestodistuslajien lisäksi uusi standardi määrittelee ainestodistuksen antajan eli allekirjoittajan sekä aineenkoetustulosten alkuperän eli sen, esitetäänkö aineenkoetustulokset teräksen valmistusmenetelmäkohtaisina vai toimituseräkohtaisina. Terästen aineenkoetuksen laajuus perustuu koetuseriin. Yhdessä koetuserässä voi olla vain yhtä sulatusta. Kutakin koetuserää esimerkiksi yhden sulatuksen jokaista 40 valssattua terästonnia kohti tehdään mekaanisten ominaisuuksien testaus. Koetuserän koko voi vaihdella teräslajeittain ja tilauksittain. Pienimmillään koetuserä on yksi kvarttolevy tai yksi kela. Tässä Ohjelehdessä esitellään standardin mukaiset eurooppalaiset ainestodistukset sekä lyhyesti myös ns. Analyysitodistus ja laivanrakennusteräksille annettava Luokitusseuran todistus. Lisäksi selvitetään Ruukin ainestodistuskäytäntöjä ja ainestodistusten toimittamista asiakkaalle. Ainestodistuslajit Standardi EN 10204:2004 jakaa ainestodistukset kahteen pääluokkaan. Terästen valmistusmenetelmäkohtaiseen tarkastukseen (non-specific inspection) perustuvia ainestodistuksia ovat Laatuvakuutus 2.1 ja Koetustodistus 2.2. Terästen toimituseräkohtaiseen tarkastukseen (specific inspection) perustuvia ainestodistuksia ovat puolestaan Vastaanottotodistus 3.1 ja Vastaanottotodistus 3.2. Nämä kaksi eri vastaanottotodistusta eroavat toisistaan siinä, kuka vakuuttaa tuotteiden tilauksenmukaisuuden ja kuka allekirjoittaa ainestodistuksen. Laatuvakuutus EN 10204:2004 Tyypin 2.1 Laatuvakuutuksessa terästehdas vakuuttaa toimitettujen tuotteiden olevan tilauksen mukaisia. Siinä ilmoitetaan toimitukseen sisältyvien tuotteiden sulatus-numerot, mutta aineenkoetustuloksia tai kemiallista koostumusta ei esitetä. Esimerkki tästä ainestodistuksesta on esitetty kuvassa 1. Koetustodistus EN 10204:2004 Tyypin 2.2 Koetustodistuksessa terästehdas vakuuttaa toimitettujen tuotteiden olevan tilauksen mukaisia. Koetustodistuksella esitetään valmistusmenetelmäkohtaiseen laadunvalvontaan perustuvat aineenkoetustulokset materiaalistandardin yleisten vaatimusten mukaisesti. Aineenkoetustulokset eivät välttämättä ole asiakkaalle toimitettavasta erästä. Testaustaajuus voi tässä tapauksessa olla vähimmillään 1 testi/sulatus. Ruukin asiakkaalleen lähettämä Koetustodistus 2.2 sisältää myös kemiallisen koostumuksen. Esimerkki ainestodistuksesta on esitetty kuvassa 2. Vastaanottotodistus EN 10204:2004 Tyypin 3.1 Vastaanottotodistus korvaa edellisen standardiversion Vastaanottotodistuksen 3.1.B, ks. taulukko 1. Vastaanottotodistuksessa 3.1 terästehdas vakuuttaa toimitettujen tuotteiden olevan tilauksen mukaisia. Ainestodistuksella esitetään aineenkoetustulokset sekä kemiallinen koostumus tarkoituksenmukaisessa laajuudessa. Koetuseräja testausvaatimukset on määritelty materiaalispesifikaatiossa, virallisissa määräyksissä ja vastaavissa säännöksissä ja/ tai tilauksessa. Kustakin toimituksesta vähintään yksi levy tai kela on testattu. Painelaiteterästen testaus on yleensä muiden terästen testausta tiukempaa. Aikaisemmin jokainen raakalevy testattiin kummastakin päästä. Nykyään suurimmalle osalle painelaiteteräksiä riittää raakalevyn toisen pään testaus. Ruukin Raahen tehtaalla painelaiteterästen koetuserä on korkeintaan noin 11 tonnia eli yhden toimitettavan levyn enimmäispaino tai noin 30 tonnia eli yhden toimitettavan kelan enimmäispaino. Vastaanottotodistuksen 3.1 vahvistaa terästehtaan tuotannosta riippumaton vastuuhenkilö. Esimerkki tästä ainestodistuksesta on esitetty kuvassa 3. Raahen terästehtaan laatujärjestelmä on sertifioitu painelaitedirektiivin ((PED eli Pressure Equipment Directive) vaatimusten mukaisesti. Sen perusteella Ruukki antaa EN-painelaiteteräksille PED:n mukaisen vastaanottotodistuksen, kun siitä on sovittu tilauksen yhteydessä. Ainestodistuksen merkintä on tällöin EN 10204: /PED 97/23/EC, kuva 4. 2 Ainestodistukset

3 Vastaanottotodistus EN 10204:2004 Tyypin 3.2 Vastaanottotodistus korvaa edellisen standardiversion ainestodistukset 3.1.A ja 3.1.C sekä Vastaanottopöytäkirjan 3.2, vrt. taulukko 1. Tyypin 3.2 Vastaanottotodistuksessa sekä Ruukki että joko ostajan valtuuttama tai viranomaismääräyksissä määrätty tarkastaja vakuuttavat tuotteiden olevan tilauksen mukaisia. Ruukkia edustaa tuotannosta riippumaton vastuuhenkilö. Tällä ainestodistuksella esitetään aineenkoetustulokset. Koetuserä- ja testaus-vaatimukset on esitetty materiaalispesifikaatiossa, virallisissa määräyksissä ja vastaavissa säännöksissä ja/tai tilauksessa. Ruukin antama Vastaanottotodistus 3.2 sisältää aineenkoetustulosten ohella kemiallisen koostumuksen tarkoituksenmukaisessa laajuudessa. Analyysitodistus Standardinmukaisten ainestodistusten sijasta toimittaa Ruukki pyydettäessä ns. Analyysitodistuksen, jossa ilmoitetaan toimituksen sulatusten kemiallinen koostumus tilaajan toivomassa laajuudessa. Luokitusseuran todistus Mill Sheet and Test Certificate Laivaluokitusseurojen sääntöjen mukaisesti toimitetaan laivanrakennusteräksille ns. Luokitusseuran todistus (Mill Sheet and Test Certificate). Siinä ilmoitetaan aineenkoetustulokset ja kemiallinen koostumus. Tämän ainestodistuksen lähin vastine standardissa EN 10204:2004 on Vastaanottotodistus 3.2. Ainestodistuslajin valinta ja hinnoittelu Ainestodistuslajista on aina sovittava tilauksen yhteydessä. Ruukki toimittaa kuitenkin ilman erillistä sopimusta painelaiteteräksille Vastaanottotodistuksen 3.1 ja laivanrakennusteräksille ko. laivaluokitusseuran määräysten mukaisen Luokitusseuran todistuksen. Ainestodistuksen lähettäminen ja arkistointi Ruukki toimittaa standardin EN 10204:2004 mukaiset ainestodistukset asiakkaalle tietokonetulosteena. Ainestodistukset arkistoidaan asiasta annettujen lakien ja arkistointimääräysten mukaisesti. Ainestodistukset tulostetaan tietojärjestelmästä asiakkaan tilauksen mukaisella kielellä, jonka vaihtoehtoja ovat suomi, englanti, ranska ja saksa. Tilauksen yhteydessä on sovittava ainestodistuskopioiden määrästä ja postitusosoitteesta. Ainestodistukset sähköisessä muodossa Standardin EN 10204:2004 mukaisten ainestodistustyyppien 2.1, 2.2 ja 3.1 ainestodistuskopiot on mahdollista siirtää sähköiseen eruukki-järjestelmään, mikäli siitä tilauksen yhteydessä erikseen sovitaan. Näiden ainestodistusten kieli on joko suomi tai englanti. Alkuperäiset, täydelliset ainestodistukset ovat tällöinkin tietokonetulosteita, joiden lähettämisestä asiakkaalle on sovittava erikseen. eruukissa asiakas voi asioida omalla käyttäjätunnuksellaan. Jälleenmyyjän toimittamat ainestodistukset Toimittaessaan tilauksen varastostaan vastaa jälleenmyyjä tai teräspalvelukeskus siitä, että tilaajalle lähetettävät ainestodistukset liittyvät toimitettaviin tuotteisiin ja että ne ovat jäljitettävissä ja että standardia EN 10204:2004 noudatetaan. Jälleenmyyjän on annettava ostajalle teräksen valmistajan toimittama ainestodistus tai sen kopio tekemättä siihen mitään muutoksia. Terästuotteen ja ainestodistuksen välisen jäljitettävyyden varmistamiseksi valmistajan ainestodistuksen tulee sisältää tuotteeseen liittyvä tunniste. Alkuperäisen ainestodistuksen kopiointi on sallittua, kun sen jäljitettävyys on varmistettu ja kun alkuperäinen ainestodistus on saatavissa pyydettäessä. Jos jälleenmyyjä on muuttanut tuotteen tilaa tai mittoja, tämän on lisäksi toimitettava kyseistä uutta tilaa tai mittoja koskeva lisäasiakirja. Tämä koskee myös kaikkia tilauksessa esitettyjä erikoisvaatimuksia, joita ei ole määritelty teräksen valmistajan ainestodistuksessa. Ainestodistusten yhteenveto ja vastaavuus Standardin EN 10204:2004 mukaisten eurooppalaisten ainestodistusten yhteenveto on esitetty taulukossa 1. Siitä selviää myös kunkin ainestodistuslajin likimääräinen vastaavuus edellisen standardiversion EN 10204:1991 määrittelemiin, ja nyt siis kumottuihin, ainestodistuksiin. Ainestodistusten nimet sekä niiden sisältö ja vahvistaja Ko. asiat on esitetty taulukossa 2. 3 Ainestodistukset

4 Esimerkkikuvia ainestodistuksista Kuva 1. Laatuvakuutus 2.1 (sivut 5 ja 6). Kuva 2. Koetustodistus 2.2 (sivut 7, 8 ja 9). Kuva 3. Vastaanottotodistus EN 10204:2004 (sivut 10, 11 ja 12). Kuva 4. Painelaitedirektiivin mukainen Vastaanottotodistus EN 10204: /PED 97/23/EC painelaiteteräkselle (sivut 13, 14 ja 15). Kuva 5. Vastaanottotodistus EN 10204:2004 ja siinä oleva CE-merkinnän osoittava lisälehti (sivu 16). Painelaitteissa käytettävien terästuotteiden ainestodistukset On huomattava, että Painelaitedirektiivissä 97/23/EC käytetty termi tuotekohtainen tarkastustodistus ja standardissa EN 10204:2004 käytetty termi toimitus-eräkohtaiseen tarkastukseen perustuva ainestodistus tarkoittavat yksiselitteisesti samaa. Varoitus Standardin EN 10204:2004 soveltamisalaan kuuluvia painelaiteteräksiä saattavat koskea myös muut vaatimukset tai muut EU:n direktiivit kuin PED. CE-merkintä Ruukin Raahen tehtaalla on valtuutus antaa eurooppalainen CE-merkintä standardien EN , -3, -4 ja -5:2004 mukaisille rakenneteräksille sekä standardin EN :2009 mukaiselle rakenneteräkselle S690QL. CE-merkinnästä ilmoitetaan vastaanottotodistuksen 3.1 lisälehdellä (kuva 5). Taulukko 1. Standardin EN 10204:2004 mukaiset ainestodistukset ja niiden likimääräinen vastaavuus korvautuneisiin, edellisiin ainestodistuksiin EN 10204:2004 Ainestodistuksen tyyppimerkintä Tyyppi 2.1 Type 2.1 Tyyppi 2.2 Type 2.2 Tyyppi 3.1 Type 3.1 Tyyppi 3.2 Type 3.2 EN 10204:2004 Ainestodistuksen nimike Laatuvakuutus Declaration of compliance with the order Koetustodistus Test report Vastaanottotodistus 3.1 Inspection certificate 3.1 Vastaanottotodistus 3.2 Inspection certificate 3.2 EN 10204:1991 mukaiset, korvatut ainestodistukset Laatuvakuutus 2.1 Certificate of compliance with the order 2.1 Koetustodistus 2.2 Test report 2.2 Vastaanottotodistus 3.1.B Inspection certificate 3.1.B Vastaanottotodistus 3.1.A Vastaanottotodistus 3.1.C Vastaanottopöytäkirja 3.2 Inspection report 3.2 Taulukko 2. Standardin EN 10204:2004 mukaisten ainestodistusten nimet neljällä kielellä sekä ainestodistusten sisältö ja vahvistaja Ainestodistusten nimike Ainestodistuksen sisältö Ainestodistuksen vahvistaja suomi englanti saksa ruotsi Laatuvakuutus 2.1 1) Koetustodistus 2.2 1) Vastaanottotodistus 3.1 2) Vastaanottotodistus 3.2 2) Declaration of compliance with the order 2.1 1) Werksbescheinigung 2.1 1) Identitetsintyg Lausuma tilauksen 2.1 1) vaatimuksenmukaisuudesta Test report 2.2 1) Werkszeugnis 2.2 1) Kvalitetsintyg 2.2 1) Lausuma tilauksen vaatimuksenmukaisuudesta sekä valmistusmenetelmäkohtaisen tarkastuksen tulokset Inspection certificate 3.1 2) Inspection certificate 3.2 2) Abnahmeprüfzeugnis 3.1 2) Abnahmeprüfzeugnis 3.2 2) Provningsintyg Lausuma tilauksen 3.1 2) vaatimuksenmukaisuudesta sekä toimituseräkohtaisen tarkastuksen tulokset Provningsintyg Lausuma tilauksen 3.2 2) vaatimuksenmukaisuudesta sekä toimituseräkohtaisen tarkastuksen tulokset Terästuotteen valmistaja (valmistaja) Terästuotteen valmistaja (valmistaja) Valmistajan valtuuttama tuotantoosastosta riippumaton tarkastaja Sekä valmistajan valtuuttama tuotanto-osastosta riippumaton edustaja että ostajan valtuuttama edustaja tai viranomaismääräyksissä määrätty tarkastaja 1) Terästuotteen tarkastustapa valmistusmenetelmäkohtainen (yleensä ei- toimituseräkohtainen) 2) Terästuotteen tarkastustapa toimituseräkohtainen 4 Ainestodistukset

5 Kuva 1. Laatuvakuutus EN (sivu 1/2). 5 Ainestodistukset

6 Kuva 1. Laatuvakuutus EN (sivu 2/2). 6 Ainestodistukset

7 Kuva 2. Koetustodistus EN (sivu 1/3). 7 Ainestodistukset

8 Kuva 2. Koetustodistus EN (sivu 2/3). 8 Ainestodistukset

9 Kuva 2. Koetustodistus EN (sivu 3/3). 9 Ainestodistukset

10 Kuva 3. Vastaanottotodistus EN 10204:2004 (sivu 1/3). 10 Ainestodistukset

11 Kuva 3. Vastaanottotodistus EN 10204:2004 (sivu 2/3). 11 Ainestodistukset

12 Kuva 3. Vastaanottotodistus EN 10204:2004 (sivu 3/3). 12 Ainestodistukset

13 Kuva 4. Painelaitedirektiivin mukainen Vastaanottotodistus EN 10204: /PED 97/23/EC painelaiteteräkselle (sivu 1/3). 13 Ainestodistukset

14 Kuva 4. Painelaitedirektiivin mukainen Vastaanottotodistus EN 10204: /PED 97/23/EC painelaiteteräkselle (sivu 2/3). 14 Ainestodistukset

15 Kuva 4. Painelaitedirektiivin mukainen Vastaanottotodistus EN 10204: /PED 97/23/EC painelaiteteräkselle (sivu 3/3). 15 Ainestodistukset

16 Kuva 5. Vastaanottotodistus EN 10204:2004 ja siinä oleva CE-merkinnän osoittava lisälehti. Teräslevyyn merkataan lisäksi teräslajien nimiketiedot. 16 Ainestodistukset

17 Ruukki toimittaa asiakkailleen energiatehokkaita teräsratkaisuja: paremmin rakennettuja ympäristöjä asumiseen, työhön ja liikkumiseen. MFI.002FI/ /AN Tämä julkaisu on tarkistettu mahdollisimman huolellisesti. Emme kuitenkaan vastaa mahdollisista virheistä tai tietojen väärästä soveltamisesta aiheutuneista välittömistä tai välillisistä vahingoista. Oikeudet muutoksiin pidätetään. Tarkassa vertailussa on aina käytettävä alkuperäisiä standardeja. Ruukki Metals Oy, Suolakivenkatu 1, Helsinki, , Copyright 2013 Rautaruukki Oyj. Kaikki oikeudet pidätetään. Ruukki, Rautaruukki, Living. Working. Moving. ja Ruukin tuotenimet ovat Rautaruukki Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Cor-Ten on USX Corporationin rekisteröity tavaramerkki.

KUUMAVALSSATUT TERÄSLEVYT JA -KELAT Standarditeräkset, vertailu, nimikkeet ja tunnukset

KUUMAVALSSATUT TERÄSLEVYT JA -KELAT Standarditeräkset, vertailu, nimikkeet ja tunnukset KUUMAVALSSATUT TERÄSLEVYT JA -KELAT Standarditeräkset, vertailu, nimikkeet ja tunnukset www.ruukki.fi Raahen tehdas valmistaa eurooppalaisten EN-standardien ja muiden kansainvälisten standardien mukaisia

Lisätiedot

MITTA- JA MUOTO- TOLERANSSIT

MITTA- JA MUOTO- TOLERANSSIT www.ruukki.fi MITTA- JA MUOTO- TOLERANSSIT KUUMAVALSSATUT TERÄSLEVYT JA -KELAT Soveltamisala Teräksen mitta- ja muototoleranssit määräytyvät materiaalistandardin tai teräslajin ohjelehden vaatimuksista.

Lisätiedot

Turengin teräspalvelukeskus VARASTOLUETTELO

Turengin teräspalvelukeskus VARASTOLUETTELO Turengin teräspalvelukeskus VARASTOLUETTELO Sivu 2 Sivu 3 Sisällys Ovakon myyntikanavat...4 Ovako tankomyynti Suomeen...5 Lastuttavuus...6 Halkaisijan valinta...7 Sahaussolusta...8 Sahauspalvelu...9 Nuorrutusteräkset...10

Lisätiedot

ESIKÄSITTELYT, TARKKUUS- LEIKATUT NAUHALEVYT SEKÄ TARKKUUS- LEIKATUT JA VIISTEYTETYT LEVYT

ESIKÄSITTELYT, TARKKUUS- LEIKATUT NAUHALEVYT SEKÄ TARKKUUS- LEIKATUT JA VIISTEYTETYT LEVYT www.ruukki.fi ESIKÄSITTELYT, TARKKUUS- LEIKATUT NAUHALEVYT SEKÄ TARKKUUS- LEIKATUT JA VIISTEYTETYT LEVYT KUUMAVALSSATUT TERÄSLEVYT JA -KELAT Tarkkuusleikatut ja viisteytetyt levyt ovat komponentteja valmiina

Lisätiedot

Valukappaleen hankinta

Valukappaleen hankinta Valukappaleen hankinta Juhani Orkas, Teknillinen korkeakoulu Tuula Höök, Valimoinstituutti Valukappaleiden hankinta tapahtuu periaatteessa samanlaisella menettelyllä kuin muukin teollisuustuotteiden hankinta.

Lisätiedot

Tuoteohjelma 2011 Kuumavalssatut teräkset Raahen tehtaalta

Tuoteohjelma 2011 Kuumavalssatut teräkset Raahen tehtaalta Tuoteohjelma 2011 1 (29) Tuoteohjelma 2011 Kuumavalssatut teräkset Raahen tehtaalta Ruukin kuumavalssatut erikoisteräkset Optim, Raex, Ramor ja Ruukki Laser tarjoavat käyttäjälleen teknisiä ja taloudellisia

Lisätiedot

Lelujen turvallisuus ei ole leikin asia. Euroopan komissio Yritystoiminta ja teollisuus

Lelujen turvallisuus ei ole leikin asia. Euroopan komissio Yritystoiminta ja teollisuus LELUJEN TURVALLISUUS Lelujen turvallisuus ei ole leikin asia. Euroopan komissio Yritystoiminta ja teollisuus Fotolia Orange Tuesday Euroopan unionissa asuu noin 80 miljoonaa alle 14-vuotiasta lasta ja

Lisätiedot

CE-merkintäkäytäntö ja sen merkitys suunnittelutyössä

CE-merkintäkäytäntö ja sen merkitys suunnittelutyössä CE-merkintäkäytäntö ja sen merkitys suunnittelutyössä Pääsuunnittelijakoulutus PS Pro Tutkielma Maaria Turunen Helsinki 19.09.2014 Aalto University Professional Development Aalto PRO 1 Tiivistelmä Tutkielmani

Lisätiedot

Pohjoismaisen ympäristömerkinnän säännöt 22.6.2011

Pohjoismaisen ympäristömerkinnän säännöt 22.6.2011 Pohjoismaisen ympäristömerkinnän säännöt 22.6.2011 1 Johdanto... 2 2 Hakemus... 2 2.1 Ympäristömerkinnän käyttöoikeuden hakemus... 2 2.2 Salassapito ja luottamukselliset tiedot... 4 2.3 Käyttöoikeuden/rekisteröinnin

Lisätiedot

IBM:n yleiset sopimusehdot

IBM:n yleiset sopimusehdot IBM:n yleiset sopimusehdot Näitä IBM:n yleisiä sopimusehtoja sovelletaan toimituksiin, joilla Asiakas ostaa koneita, lisensoi ICA-ohjelmia, hankkii ohjelmien lisenssejä ja palveluja (mukaan luettuna asiakaskohtaisen

Lisätiedot

Rakennustuotteiden -merkintä

Rakennustuotteiden -merkintä Rakennustuotteiden -merkintä Eurooppalainen käytäntö rakennustuotteiden kelpoisuuden osoittamiseen Rakennustuotteiden CE-merkintä perustuu rakennustuotedirektiiviin Euroopan komission rakennustuotedirektiivin

Lisätiedot

Luonnonkivituotannon laadunvalvonta CE-merkintää varten

Luonnonkivituotannon laadunvalvonta CE-merkintää varten Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Termit ja määritelmät... 4 3 Tuotannon laadunvalvontajärjestelmä... 6 3.1 Laatu/toimintajärjestelmän rakenne... 6 3.2 Organisaatio, vastuu ja valtuudet... 7 3.2 Raaka-aine ja

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/35/EU,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/35/EU, 29.3.2014 Euroopan unionin virallinen lehti L 96/357 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/35/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, tietyllä jännitealueella toimivien sähkölaitteiden asettamista

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedotteiden laatimista koskevat ohjeet

Käyttöturvallisuustiedotteiden laatimista koskevat ohjeet T O I M I N T A O H J E E T Käyttöturvallisuustiedotteiden laatimista koskevat ohjeet Versio 2.2 Joulukuu 2014 2 Käyttöturvallisuustiedotteiden laatimista koskevat ohjeet Versio 2.2 - Joulukuu 2014 Versio

Lisätiedot

Raex kulutusterästen hitsaus ja terminen leikkaus

Raex kulutusterästen hitsaus ja terminen leikkaus www.ruukki.fi Raex kulutusterästen hitsaus ja terminen leikkaus KUUMAVALSSATUT TERÄSLEVYT JA -KELAT Sisältö 0 Johdanto 1 Kulumista hyvin kestävät Raex-teräkset 2 Kulutusterästen hitsattavuus 2.1 Kylmähalkeilualttius

Lisätiedot

Sopimus -ja käyttöoikeusehdot ALLDATA Europe GmbH:n (myöhemmin ALLDATA) tuotteille

Sopimus -ja käyttöoikeusehdot ALLDATA Europe GmbH:n (myöhemmin ALLDATA) tuotteille Sopimus -ja käyttöoikeusehdot ALLDATA Europe GmbH:n (myöhemmin ALLDATA) tuotteille Varoitus: tämän tekijänoikeudella suojatun materiaalin luvaton kopiointi tai jakelu on laitonta. 1. Sopimus -ja käyttöoikeusehtojen

Lisätiedot

Standardin SFS-EN 1090-2 soveltamisohje Teräsrakenteiden toteutus NCCI T

Standardin SFS-EN 1090-2 soveltamisohje Teräsrakenteiden toteutus NCCI T 28 2014 LIIKENNEVIRASTON ohjeita Teräsrakenteiden toteutus NCCI T Standardin SFS-EN 1090-2 soveltamisohje Teräsrakenteiden toteutus NCCI T Liikenneviraston ohjeita 28/2014 Liikennevirasto Helsinki 2014

Lisätiedot

www.ruukki.fi HUOLTO-OHJE MAALIPINNOITETUT OHUTLEVYTERÄKSET

www.ruukki.fi HUOLTO-OHJE MAALIPINNOITETUT OHUTLEVYTERÄKSET www.ruukki.fi HUOLTO-OHJE MAALIPINNOITETUT OHUTLEVYTERÄKSET Ruukin maalipinnoitetuista ohutlevyteräksistä valmistettujen rakennusosien pinnoitetta koskevat kunnossapito- ja huolto-ohjeet. johdanto kuntotarkastus

Lisätiedot

Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää.

Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää. Kysymys 1. Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää. Vastaus: Tarvitaan 4 referenssiä. On oltava kaksi referenssiä, joille on tuotettu kuvattua

Lisätiedot

Betonituotteiden CE- merkintään liittyviä kysymyksiä ja vastauksia

Betonituotteiden CE- merkintään liittyviä kysymyksiä ja vastauksia RTT/ Betoniteollisuus ry 22.4.2013/as Betonituotteiden CE- merkintään liittyviä kysymyksiä ja vastauksia 1. Miten harkot CE- merkitään? Kaikki harkot CE- merkitään standardien SFS-EN 771-3 (muurattavat

Lisätiedot

PATENTTIMÄÄRÄYKSET. Annettu Helsingissä 1. päivänä joulukuuta 2014

PATENTTIMÄÄRÄYKSET. Annettu Helsingissä 1. päivänä joulukuuta 2014 PRH/2286/01/2014 PATENTTIMÄÄRÄYKSET Annettu Helsingissä 1. päivänä joulukuuta 2014 Patentti- ja rekisterihallitus on antanut patenttilain 74 :n 4 momentin (101/2013) nojalla seuraavat patenttimääräykset:

Lisätiedot

Eviran ohje 16024/1. Naudanlihan merkitseminen ja jäljitettävyys

Eviran ohje 16024/1. Naudanlihan merkitseminen ja jäljitettävyys Eviran ohje 16024/1 Naudanlihan merkitseminen ja jäljitettävyys Vastuuhenkilö Carmela Hellsten Sivu/sivut 1 / 17 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 2 2 MÄÄRITELMÄT... 2 3 LAINSÄÄDÄNTÖ... 3 4 NAUDANLIHAN MERKITSEMINEN

Lisätiedot

Yleiset ehdot Yritysten verkkopankki Business Online

Yleiset ehdot Yritysten verkkopankki Business Online Yleiset ehdot Yritysten verkkopankki Business Online Voimassa 14.03.2014 Esittely Business Online on Pankin tarjoama Internet-pohjainen verkkopalvelu, jonka kautta Asiakas ja palvelun käyttäjä voivat saada

Lisätiedot

PAINELAITEDIREKTIIVIN SOVELTAMISOHJEET

PAINELAITEDIREKTIIVIN SOVELTAMISOHJEET TUKES-julkaisu 3/2009 PAINELAITEDIREKTIIVIN SOVELTAMISOHJEET TURVATEKNIIKAN KESKUS Helsinki 2009 Turvatekniikan keskus Julkaisija Turvatekniikan keskus Julkaisuaika 6/2009 Tekijä(t) Julkaisun nimi Tiivistelmä

Lisätiedot

Sonera CA. Varmennepolitiikka Sonera Class 2 -varmenne. Voimassa 30.5.2005 lähtien Versio 2.2

Sonera CA. Varmennepolitiikka Sonera Class 2 -varmenne. Voimassa 30.5.2005 lähtien Versio 2.2 1 (42) 30.5.2005 Sonera CA Varmennepolitiikka Sonera Class 2 -varmenne Voimassa 30.5.2005 lähtien Versio 2.2 Varmennepolitiikan OID-tunnus: 1.3.6.1.4.1.271.2.3.1.1.2 Ohjelmistovarmenteet yksityinen avain

Lisätiedot

ActivEngagen käyttöoikeus- ja tukipalvelusopimus

ActivEngagen käyttöoikeus- ja tukipalvelusopimus ActivEngagen käyttöoikeus- ja tukipalvelusopimus Tämän ActivEngagen käyttöoikeus- ja tukipalvelusopimuksen (tämä sopimus ) osapuolia ovat ActivEngagen ohjelmiston käyttäjä ( asiakas ) ja asiakkaan asuinpaikan

Lisätiedot

www.ruukkikatot.fi ASENNUSOHJEET RUUKIN SADEVESIJÄRJESTELMÄ

www.ruukkikatot.fi ASENNUSOHJEET RUUKIN SADEVESIJÄRJESTELMÄ www.ruukkikatot.fi RUUKIN SADEVESIJÄRJESTELMÄ ASENNUSOHJEET RUUKIN SADEVESIJÄRJESTELMÄ Ruukin vesikourut ja rännit - suunniteltu helpottamaan elämää. Onnittelut, olet juuri hankkinut laadukkaan Ruukin

Lisätiedot

Leluturvallisuusdirektiivi 2009/48/EY

Leluturvallisuusdirektiivi 2009/48/EY EUROOPAN KOMISSIO YRITYS- JA TEOLLISUUSTOIMINNAN PÄÄOSASTO Tavaroiden sisämarkkinat Sisämarkkinat ja niiden kansainvälinen ulottuvuus Leluturvallisuusdirektiivi 2009/48/EY Soveltamisopas Rev 1.7 Päiväys:

Lisätiedot

Yritys jäljempänä Toimittaja. Porvoon kaupunki jäljempänä Asiakas. Osoite PL 23 06101 Porvoo Y-tunnus 1061512-1. Asiakkaan yhteyshenkilö

Yritys jäljempänä Toimittaja. Porvoon kaupunki jäljempänä Asiakas. Osoite PL 23 06101 Porvoo Y-tunnus 1061512-1. Asiakkaan yhteyshenkilö Sopimusluonnos 1 (6) Porvoon kaupungin strategiatyön konsultointi Sopijaosapuolet Yritys jäljempänä Toimittaja Osoite Y-tunnus Sopimuksen yhteyshenkilöt Porvoon kaupunki jäljempänä Asiakas Osoite PL 23

Lisätiedot

.eu-verkkotunnuksen rekisteröintiä koskevat rekisteröintiehdot

.eu-verkkotunnuksen rekisteröintiä koskevat rekisteröintiehdot .eu-verkkotunnuksen rekisteröintiä koskevat rekisteröintiehdot 1/18 SISÄLTÖ Sisältö... 2 Määritelmät... 3 Tavoite ja soveltamisala... 6 1 kohta. Kelpoisuusvaatimukset... 6 2 kohta. Saapumisjärjestyksessä

Lisätiedot