Tuoteohjelma 2011 Kuumavalssatut teräkset Raahen tehtaalta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tuoteohjelma 2011 Kuumavalssatut teräkset Raahen tehtaalta"

Transkriptio

1 Tuoteohjelma (29) Tuoteohjelma 2011 Kuumavalssatut teräkset Raahen tehtaalta Ruukin kuumavalssatut erikoisteräkset Optim, Raex, Ramor ja Ruukki Laser tarjoavat käyttäjälleen teknisiä ja taloudellisia etuja oman kilpailukyvyn parantamiseen. Ruukin asiakkaat toimivat kuljetusväline, konepaja ja rakennusteollisuudessa. Asiakkaamme ovat omien alojensa menestyjiä. Asiakkaamme suunnittelevat, muotoilevat ja valmistavat entistä suorituskykyisempiä terästuotteita ja rakenteita innovatiivisesti ja kustannustehokkaasti. Yhteistyössä heidän kanssaan kehitämme teräksiämme yhä monipuolisemmiksi suunnitella ja yhä miellyttävämmiksi käyttää. Monipuolisen tuotekehittelyn ansiosta muotoutuu teräksinen maailma kevyeksi, kauniiksi ja ympäristöystävälliseksi. Tässä tuoteohjelmassa esittelemme Ruukin erikoisteräkset ja tärkeimmät standarditeräkset. Standarditeräksistä mukana ovat rakenneteräkset, painelaiteteräkset sekä laivanrakennusteräkset ja offshoreteräkset. Terästemme myydyimmät tuotemuodot ovat kvarttolevyt ja nauhalevyt. Tuoteohjelman lopussa käsittelemme terästen särmäystä, hitsausta ja kuumilla oikomista. Ruukin teräksiä on helppo käyttää, käsitellä ja työstää. Teräksemme käyttäytyvät suunnitellusti konepajatyön kaikissa vaiheissa. Ruukin teräkset ovat kestäviä ja ympäristöystävällisiä koko elinkaarensa ajan. Kehitämme teräksiämme jatkuvasti asiakkaidemme näkemyksiä herkästi kuunnellen. Lainmukainen tiedotus: Tämä Tuoteohjelma on laadittu huolellisesti. Tuoteohjelman tiedot ja merkinnät on tarkistettu. Toimitus ei kuitenkaan vastaa mahdollisista virheistä tai tietojen väärästä soveltamisesta mahdollisesti aiheutuneista vahingoista. Oikeudet muutoksiin pidätetään.

2 Tuoteohjelma (29) Kuumavalssatut teräkset Raahen tehtaalta Sisältö s. 2 Terästen tuotemuodot s. 3. Ruukin teräkset asiakkaan kilpailukyvyn vankka perusta s. 3. Terästen toimitustilat s. 4. Rakenneteräkset s. 5. Multisteel monikäyttöinen rakenneteräs s. 5. Optim erikoislujat ja ultralujat teräkset s. 6 Ruukki Laser teräkset automatisoituun tuotevalmistukseen s. 7. Lujat kylmämuovattavat standarditeräkset s. 8. Standardinmukaiset rakenneteräkset sekä Optim 960 QCW ja COR TEN s. 8. Seostamattomat rakenneteräkset Normalisoidut ja normalisointivalssatut rakenneteräkset Termomekaanisesti valssatut rakenneteräkset Säänkestävät rakenneteräkset sekä Optim 960 QCW ja COR TEN Nuorrutetut rakenneteräkset Painelaiteteräkset s. 12. Teräkset yksinkertaisiin painesäiliöihin s. 13. EN ja ASME/ASTM mukaiset Painelaiteteräkset s. 13. Kuumalujat seostamattomat ja seostetut painelaiteteräkset Normalisoidut painelaiteteräkset Nikkeliseosteiset painelaiteteräkset mataliin käyttölämpötiloihin Termomekaanisesti valssatut painelaiteteräkset Yleiset putkiteräkset s.16. Kulumiskestävät teräkset ja suojausteräkset s. 16. Raex 400, Raex 450 ja Raex 500 teräkset kulumista vastaan s. 16. Ramor 400 ja Ramor 500 teräkset ballistiseen suojaukseen s. 18. Karkaistavat booriteräkset huippuominaisuuksia lämpökäsittelyillä s. 18. Laivanrakennusteräkset ja teräkset offshore rakenteisiin s. 19. Laivanrakennusteräkset s. 19. Teräkset offshore rakenteisiin s. 20. Terästuotteiden mitta-alueet s. 21 Kvarttolevyt s. 21. Kuumavalssatut, normalisointivalssatut ja normalisoidut teräkset Termomekaanisesti valssatut teräkset Konepajapohjamaalatut levyt s. 22. Nauhalevyt, rainat ja kelat s. 22. Kohokuviolevyt s. 22 Terästen käsittely konepajaprosesseissa s. 23 Särmäys, taivutus, muovaus s. 23. Hitsaus, hiiliekvivalentit ja työlämpötilasuositukset s. 24. Kuumilla oikominen ja suositukset enimmäislämpötilaksi s. 26. Teräksen fysikaaliset ominaisuudet s. 27 Teräksen murtolujuus vs. kovuus s. 28

3 Terästen tuotemuodot Kvarttolevytuotteet Tuoteohjelma (29) Kvarttolevyt Konepajapohjamaalatut levyt Esikäsitellyt levytuotteet Nauhatuotteet Kelat Nauhalevyt Rainat Peitatut kelat Peitatut nauhalevyt Peitatut rainat Kohokuviolevyt. Ostetuimmat tuotemuodot ovat kvarttolevyt ja nauhalevyt. Tuoteohjelman teräkset esitellään pääosin lujuusluokittain kvarttolevyjen ja nauhalevyjen valmistuspaksuuksina. Ruukin teräkset asiakkaan kilpailukyvyn vankka perusta Ruukin erikoisteräksiä ovat Laser, Optim, Raex ja Ramor. Ne tarjoavat asiakkailleen erinomaisia teknisiä ominaisuuksia ja taloudellisia etuja. Terästen perustana on kunkin käyttöalueen standardivaatimustenmukaisuus. Tämän lisäksi, Ruukin terästen monet ominaisuudet on kehitetty standardivaatimuksia paremmiksi. Niinpä terästen käsittely konepajassa ja asennustyömaalla on helppoa. Tuloksena on korkealuokkainen ja kestävä asiakastuote. Lukuisat käyttökohdereferenssit osoittavat, että Ruukin asiakkaat ovat markkinoiden menestyjiä. Tarkat tekniset tiedot Ruukin teräksistä on esitetty omilla erillisillä ohjelehdillä, sivustoilla. Kuva 1. Ruukin rakenneterästen, Ruukki Laser ja Optim, myötölujuusvalikoima teräslajeittain sekä Ruukin kulutusta kestävien Raex terästen kovuus. (Lujuusyksiköt 1 MPa = 1 N/mm 2 ).

4 Tuoteohjelma (29) Terästen toimitustilat Teräksen toimitustila tuo esille terästehtaan käyttämän valmistusprosessin, erityisesti valssaus ja lämpökäsittelytavan. Teräksen seostaminen ja tiivistystapa suunnitellaan usein toimitustilakohtaisesti optimaalisten tuoteominaisuuksien saavuttamiseksi. Niinpä teräksen valitsijan on hyvä tuntea kunkin toimitustilan luonne ja vaikutus teräksen ominaisuuksiin. Toimitustilat on koottu taulukkoon 1. Taulukko 1. Kuumavalssatut kvarttolevyt ja nauhalevyt. Toimitustilat, Raahen tehdas. Toimitustila Toimitustilan tunnus Tunnusmerkinnän alkuperä Tunnusmerkinnän sisältö Kuumavalssattu AR 1) As Rolled Kuumavalssaustilainen Normalisointivalssattu N 2) Normalized Rolled 2) Normalisointia vastaava tila Normalisoitu N Normalized Uunissa normalisoitu Termomekaanisesti valssattu M 3) Termomechanical Rolled Termomekaanisesti valssattu Nuorrutettu Q 4) (tai QT) Quenched and Tempered Sammutettu ja päästetty Karkaistu Q 4) Quenched Sammutettu (Karkaistu) 1) Lyhenne HR (Hot Rolled = kuumavalssattu) on myös käytössä. 2) Lyhenne NR on myös käytössä; esimerkiksi ainestodistuksella toimitustilan merkintänä. 3) Lyhenteitä TM ja TMCP (Thermomechanically Controlled Processing) käytetään myös yleisesti. 4) Tunnus Q on käytössä sekä nuorrutukselle (Quenching+Tempering) että karkaisulle (Quenching). Kuumavalssatun, normalisointivalssatun ja normalisoidun teräksen lujuus perustuu seostukseen. Termomekaanisen teräksen peruslujuus tulee seostuksesta, kun taas lisälujuus saadaan valssauksesta ja jäähdytyksestä. TMCP tuottaa suuremman lujuuden kuin perinteiset valmistustavat, samoja seosainemääriä käytettäessä. Pienentynyt seosainetarve ja alempi hiiliekvivalenttiarvo ovat TM terästen erinomaisten ominaisuuksien perusta. TM nauhateräs tunnetaan korkeasta lujuudestaan ja helposta käsiteltävyydestään konepajaprosesseissa. TM levyteräksen edut tuloutuvat asiakkaille parhaiten paksuilla levyillä, kun esikuumennus vältetään ja hitsaus tehostuu. Kuvan 2 mukaisesti, esimerkiksi CEV arvolla 0,38, on TM teräksen lujuus yli 100 MPa yksikköä korkeampi kuin normalisoidun teräksen. Myötölujuuden ja murtolujuuden suhde (R e /R m ) on TM teräksillä suurempi kuin perinteisillä teräksillä. TM teräksillä myötölujuusarvot ovat siis lähempänä murtolujuusarvoja, ja R e /R m -suhde lähenee ykköstä. Tämä trendi korostuu lujuusluokan kasvaessa. Lujuusyksikköinä käytetään MPa ja N/mm 2 (1 N/mm 2 = 1 MPa). Nuorrutettuja, lujia levyteräksiä käytetään koneenrakennuksessa, painelaitteissa ja rakentamisessa. Ruukki valmistaa nuorrutusterästä Optim 700 QL. Karkaistut, lujat teräkset on kehitetty käyttökohteisiin, jotka tarjoavat hyvää kulumiskestoa ja vahvaa suojausta. Ruukki myy niitä sekä nauhalevynä että kvarttolevynä.

5 Tuoteohjelma (29) Rakenneteräkset Rakenneterästen ryhmässä esitellään Multisteel, Laser ja Optim sekä eurooppalaiset standarditeräkset. Soveltuvin osin kerrotaan niiden keskinäinen vastaavuus. Multisteel monikäyttöinen rakenneteräs Multisteel on kehitetty konepajatuotteiden ja teräsrakenteiden monipuoliseksi rakenneaineeksi. Se täyttää usean eri standarditeräksen vaatimukset. Teräksen saatavuus sekä palvelukeskuksista että terästehtaalta on erinomainen. Laaja standardikattavuus tuo asiakkaalle säästöä varastoinnissa ja materiaalihallinnossa. Multisteel on saatavana kahtena teräslajina, joista sovitaan tilauksen yhteydessä: Multisteel sisältyy standardin EN mukainen rakenneteräs Multisteel N sisältyvät rakenneteräs EN ja normalisoitu hienoraerakenneteräs EN Ruukin Raahen tehtaalla on valtuus antaa eurooppalainen CE merkintä standardien EN ja EN mukaisille rakenneteräksille. Valtuutuksen mukaisesti, Multisteel-levyyn merkataan kyseisten teräslajien nimiketiedot. CE merkinnästä ilmoitetaan ainestodistuksen lisälehdellä. Taulukko 2. Multisteel ja Multisteel N sekä näiden teräslajien sisältämät standardin EN mukaiset rakenneteräkset. Huom: 1 MPa = 1 N/mm 2. Myötölujuus- EN luokka 1) Teräslaji, Paksuus mm Paksuus mm, 2004, Ruukki Nauhalevy Kvarttolevy R eh MPa vastaavuus EN , vastaavuus 355 Multisteel S355J0+N Ei vastinetta 355 Multisteel S355J2+N Ei vastinetta 355 Multisteel S355K2+N Ei vastinetta 355 Multisteel N Vain kvarttona S355K2+N S355N 1) Multisteel-teräslajien myötölujuus alenee portaittain paksuuden ylittäessä 16 mm, standardin EN 10025, Osien 2 ja 3 arvojen, mukaisesti. Kaikkien Multisteel-teräslajien murtolujuus (R m ) on MPa paksuusalueella mm. Kaikille Multisteel-teräslajeille standardin EN mukainen särmättävyystakuu (kirjain C) on voimassa 30 mm:iin saakka. Särmättävyystakuu vahvistetaan ainestodistuksen lisähuomautuksella. Multisteel täyttää taulukossa 2 mainittujen, kolmen standarditeräksen, lisäksi standardin EN mukaisten teräslajien S355JR, S355J2 ja S355K2 vaatimukset. Teräslevyyn stanssataan teräslajien nimikkeet seuraavasti: Kvarttolevyt Nauhalevyt Multisteel S355K2 N, S355J2 N, S355J0 N Multisteel N S355N, S355K2 N Multisteel S355K2 N. Stanssausmerkinnöissä poiketaan standardimerkinnöistä siten, ettei särmättävyystakuuta osoittavaa kirjainta C eikä merkkiä + stanssata. Multisteelin ainestodistuksella näkyy merkki + muttei kirjain C. Stanssausmerkintöjen lisäksi maalataan jokaiseen kvarttolevyyn ja nauhalevyyn MULTISTEEL.

6 Tuoteohjelma (29) Optim erikoislujat ja ultralujat teräkset Optim teräkset mahdollistavat innovatiivisen tuotekehittelyn, jolla ajoneuvojen, nostolaitteiden ja kuljetusvälineiden suorituskykyä, kestävyyttä ja turvallisuutta voi parantaa. Korkean lujuuden ansiosta teräsosien omaa painoa voi pienentää ja hitsaustyön määrää vähentää. Lujien terästen käsittelyissä on noudatettava turvallisen työn ohjeita. Uusimpana huipputeräksenä on vuonna 2010 lanseerattu Optim 700 MC Plus. Optim QC ultralujat nauhalevyt oikaisuvalssattuna Ultralujia rakenneteräksiä myydään karkaistuina nauhalevyinä, jotka Ruukki valmistaa suorasammutustekniikalla. Valmistustavan ansiosta teräksen konepajaominaisuudet on optimoitu korkean lujuuden ja hyvän kulumiskestävyyden rinnalla. Nauhalevyille tehtaalla tehdyn Dead Flat -käsittelyn ansiosta niiden sisäinen jännitystaso on matala ja tasomaisuus erinomainen. Teräksillä ei ole standardivastaavuutta. Säänkestävä ultraluja teräs Optim 960 QCW esitellään säänkestävien terästen yhteydessä. Optim MC lujat muovattavat nauhalevyt Termomekaanisesti valssatut Optim MC teräkset täyttävät ja ylittävät referenssistandardinsa (EN ) vaatimukset. Erityisesti muovattavuus sekä mittojen ja muotojen tarkkuus ovat niitä ominaisuuksia, joissa Optim MC päihittää standardivaatimukset. Teräksiä on helppo leikata, hitsata ja taivuttaa. Optim 700 QL luja nuorrutusteräs kvarttolevynä Ruukki Raahen tehdas valmistaa nuorrutusteräksiä uudella suorasammutusmenetelmällä. Optim 500 ML luja konepajaystävällinen kvarttolevyteräs TM kvarttolevyteräksen konepajaystävällisyys on ainutlaatuista lujuusluokassaan. Erityiskiitokset tulevat hitsattavuudesta ja särmättävyydestä. Teräksellä ei ole standardivastinetta. Lähin referenssistandardi on EN , jonka korkein myötölujuusluokka on 460 MPa. Taulukko 3. Optim 500 ML, Optim MC, Optim QC ja Optim 700 QL sekä standardivastaavuus. R eh tai R p0,2 MPa Murtolujuus, Ruukki Paksuus mm Nauhalevy Paksuus mm Kvarttolevy EN ) ) Optim 500 ML 1) Vain kvarttona 8 60 Ei vastinetta Optim 500 MC 2) 2,0 12,5 Vain nauhana S500MC 4) Optim 550 MC 2) 2,2 10,4 Vain nauhana S550MC 4) Optim 600 MC 2) 2,2 10,0 Vain nauhana S600MC 4) Optim 650 MC 2)6) 2,5 10,0 Vain nauhana S650MC 4) Optim 700 MC 2)6) 3,0 10,0 Vain nauhana S700MC 4) ) Optim 900 QC 2) 2,5 8,0 Vain nauhana Ei vastinetta ) Optim 960 QC 2) 2,5 8,0 Vain nauhana Ei vastinetta ) Optim 1100 QC 3) 2,5 6,4 Vain nauhana Ei vastinetta Optim 700 QL 1) Vain kvarttona 6 20 S690 QL 7) MC = termomekaanisesti valssattu (M) ja kylmämuovattava (C=Cold formable). ML = termomekaanisesti valssattu (M) ja kylmäsitkeä teräs (L=Low temperature = 50 o C). QC = karkaistu (Q=Quenched) ja kylmämuovattava (C). QL = nuorrutettu (Q=Quenched and Tempered) ja kylmäsitkeä teräs (L=Low temperature = 40 o C). 1) Kvarttovalssatun teräksen lujuus testataan poikittain valssaussuuntaan nähden. 2) Nauhaterästen lujuus testataan pitkittäin, mutta taataan sekä pitkittäin että poikittain valssaussuuntaan nähden. 3) Teräksen Optim 1100 QC lujuus testataan poikittain valssaussuuntaan nähden. 4) Standarditerästen lujuus testataan pitkittäin valssaussuuntaan nähden. 5) Murtolujuusarvo vähintään Optim QC teräksille. 6) Yli 8 mm paksuuksilla vähimmäismyötölujuus voi olla 20 MPa alempi. 7) Standardin EN mukainen teräs. 8) Myötölujuus alenee paksuuden mukana. Paksuuksilla yli 40 mm on murtolujuus MPa. Huom: Tarkassa vertailussa on käytettävä voimassa olevia standardeja ja ohjelehtiä.

7 Tuoteohjelma (29) Uutuus! Optim 700 MC Plus maailman modernein luja muovattava nauhalevyteräs Teräslajiin Optim 700 MC Plus on yhdistetty huippuluokan materiaaliominaisuudet ja markkinoiden parhaat konepajaominaisuudet. Erinomaisesta muovattavuudesta kertoo lujuusluokkansa tiukin taivutussäde. Uutta terästä on myös helppo leikata, lävistää ja hitsata. Poikkeuksellisen hyvän iskusitkeytensä ansiosta tästä teräksestä valmistetut tuotteet kestävät rankkaa kuormitusta myös ääriolosuhteissa. Ainutlaatuisilla ominaisuuksillaan teräs antaa suunnittelijalle uusia mahdollisuuksia. Teräksestä voi valmistaa koneita, laitteita ja rakenteita kaikkein vaativimpiin kohteisiin. Nauhalevyt toimitetaan Ruukin Dead Flat -takuulla, minkä ansiosta nauhalevyjen sisäiset jännitykset ovat matalat ja tasomaisuus on erinomainen. Teräs täyttää ja ylittää standardin S700MC EN vaatimukset. Mitta-alueet on esitetty taulukossa 4, mekaaniset ominaisuudet taulukossa 5 ja taivutussäteet taulukossa 6. Taulukko 4. Optim 700 MC Plus. Mitta-alueet. Ruukin Dead Flat Takuu Nauhalevyt. Paksuus, mm Leveys, mm Pituus, m Taulukko 5. Optim 700 MC Plus. Mekaaniset ominaisuudet, testaus pitkittäin valssaussuuntaan. Paksuus, mm Myötölujuus R eh tai R p0,2 MPa Murtolujuus Venymä A % vähintään Iskusitkeys lämpötila C Charpy V J vähintään vähintään ) J 1) Paksuuksilla (8) 12 mm voi myötölujuus olla 20 MPa alempi. Iskusitkeys taataan sekä pitkittäin että poikittain. Taulukko 6. Pienimmät sallitut taivutussäteet, taivutuskulma 90. Paksuus=t. Paksuus Pienin taivutussäde x t (10) 12 1,5 x t Ruukki Laser teräkset automatisoituun tuotevalmistukseen Ruukki Laser soveltuu kaikkiin konepajatuotteisiin ja teräsrakenteisiin, joissa ei vaadita erityislujuutta. Se toimii erinomaisesti automatisoiduissa tuotantoyksiköissä, jotka edellyttävät teräkseltä täsmällistä käyttäytymistä. Tätä terästä on ilo leikata, hitsata ja taivuttaa. Terästä myydään sekä kvarttolevynä että nauhalevynä. Taulukko 7. Ruukki Laser teräkset ja niiden standardivastaavuus. Paksuus, Paksuus, Murtolujuus, Ruukki mm mm R eh MPa Nauhalevy Kvarttolevy EN EN Laser 250 C 2 15 ks. alla S235J2C 1) Ei vastinetta Laser 250 C ks. yllä S235JRC 2) Ei vastinetta Laser 355 MC Ei vastinetta S355MC 3) ) Laser 420 MC Ei vastinetta S420MC 3) 1) Iskusitkeyden testauslämpötila on 20 ο C. 2) Iskusitkeyden testauslämpötila on +20 ο C. 3) Nauhalevyn lujuustestaus tehdään standardin mukaisesti pitkittäin, mutta kvarttolevyn standardista poiketen poikittain, valssaussuuntaan nähden. 4) Kvarttolevyn murtolujuusalue on MPa.

8 Tuoteohjelma (29) Ruukki Laser 250 C toimitetaan kuumavalssattuna, kun taas Ruukki Laser 355/420 MC termomekaanisesti valssattuna. Termomekaaniset Ruukki Laser teräkset tarjoavat hieman alemman murtolujuuden kuin perinteinen, kuumavalssattu tai normalisoitu, saman myötölujuusluokan teräs. Esimerkiksi 355 myötölujuusluokan Multisteel on murtolujuudeltaan MPa. Murtolujuusero johtuu pääosin termomekaanisen teräksen pienemmästä hiilipitoisuudesta ja vähäisemmästä kokonaisseostuksesta. Lujat kylmämuovattavat EN standarditeräkset Standardi EN Kuumavalssatut lujat kylmämuovattavat teräslevytuotteet on lujien kylmämuovattavien rakenneterästen määrittelyperusta. Se sisältää sekä nauhalevyt että kvarttolevyt. Termomekaanisesti valssattujen terästen lujuusluokittelussa ja tarkassa vertailussa on huomattava lujuustestauksen suunta. Taulukko 8. EN Lujat kylmämuovattavat standarditeräkset. Vastaavuus Ruukin erikoisteräksiin ja vertailu vanhoihin saksalaisiin teräksiin. R eh tai R p0,2 MPa EN Paksuus mm ) Nauhalevy Paksuus mm Kvarttolevy Ruukki SEW 092 2) Saksa Ei voimassa 315 S315MC 2,0 15,0 Vain nauhana Ei vastinetta QStE 340 TM 355 S355MC 2,0 15, Laser 355 MC 3) QStE 380 TM 420 S420MC 2,0 13,0 Vain nauhana Laser 420 MC 3) QStE 460 TM 460 S460MC 2,0 13,0 Vain nauhana Ei vastinetta QStE 500 TM 500 S500MC 2,0 12,5 Vain nauhana Optim 500 MC QStE 550 TM 550 S550MC 2,2 10,4 Vain nauhana Optim 550 MC (QStE 600 TM) 4) 600 S600MC 2,2 10,0 Vain nauhana Optim 600 MC (QStE 650 TM) 4) 650 S650MC 2,5 10,0 Vain nauhana Optim 650 MC (QStE 690 TM) 4)) 700 S700MC 3,0 10,0 Vain nauhana Optim 700 MC (QStE 740 TM) 4) S = rakenneteräs (Structural steel). MC = termomekaanisesti valssattu (M) ja kylmämuovattava (C=Cold Formable). 1) Lujuus testataan pitkittäin valssaussuuntaan nähden. 2) Lujuus testataan poikittain valssaussuuntaan nähden. Huom: TM terästen lujuus on pitkittäin pienempi kuin poikittain. 3) Standardivaatimuksista poiketen, Laser MC kvarttolevyjen lujuus testataan poikittain valssaussuuntaan nähden. Laser MC kvarttolevyteräksille ei ilmoiteta mitään standardivastaavuutta; EN on niille esikuvastandardi. 4) Sulkeissa olevat lujuusluokat eivät ole standardissa, ja terästen merkinnät ovat kuvitteellisia. Huom: Tarkassa vertailussa on käytettävä voimassa olevia standardeja ja ohjelehtiä. Standardin EN teräslajit S315/355/420/460/500/550MC ovat standardin EN 10020:2000 "Teräslajien määritelmät ja luokittelu" esittämän luokittelujärjestelmän mukaan seostettuja laatuteräksiä, kun taas teräslajit S600/650/700MC ovat seostettuja erikoisteräksiä. Standardinmukaiset rakenneteräkset sekä Optim 960 QCW ja COR TEN Rakenneterästen eurooppalainen standardi, EN 10025, on alun perin julkaistu vuonna Tämän standardin Osien 2, 3, 4, ja 5 mukaisille rakenneteräksille sekä Osan 6 teräslajille S690QL on Ruukki valtuutettu käyttämään CE merkintää. CE merkinnästä ilmoitetaan ainestodistuksen lisälehdellä. EN : Kuumavalssatut rakenneteräkset. Osa 1: Yleiset tekniset toimitusehdot EN : Osa 2: Seostamattomat rakenneteräkset EN : Osa 3: Normalisoidut ja normalisointivalssatut hitsattavat hienoraerakenneteräkset EN : Osa 4: Termomekaanisesti valssatut hitsattavat hienoraerakenneteräkset EN : Osa 5: Ilmastokorroosiota kestävät rakenneteräkset EN A1:2009: Osa 6: Lujat nuorrutetut rakenneteräkset.

9 Tuoteohjelma (29) Taulukko 9. EN Seostamattomat rakenneteräkset. Teräsnimikkeiden vertailu aikaisempien standardien nimikkeisiin. mm, mm, Paksuus, Paksuus, Murtolujuus, EN R R eh MPa m MPa 2004 Nauhalevy Kvarttolevy Vanhat standardit EN 10025:1990, EN 10025:1990+A1: S235JR+AR S235JRG S235J0+N S235J S235J2+N S235J2G S235J2+N S235J2G S275JR+N S275JR S275J0+N S275J S275J2+N S275J2G S275J2+N S275J2G S355JR+N S355JR S355J0+N S355J S355J2+N S355J2G S355J2+N S355J2G S355K2+N S355K2G S355K2+N S355K2G4 Taulukko 10. EN mukaisille seostamattomille rakenneteräksille samoin kuin EN säänkestäville rakenneteräksille käytössä olevat iskusitkeysluokat standardin EN mukaan. Iskusitkeysluokat, EN :2005 Iskusitkeysenergia vähintään Iskusitkeys, Testauslämpötila Iskusitkeyden tunnus ja sitä vastaava JR = 27 J Ei käytössä + 20 o C iskuenergia ja testauslämpötila J0 = 27 J Ei käytössä ± 0 o C J2 = 27 J K2 = 40 J 20 o C Standardin EN teräkset ovat standardin EN 10020:2000 "Teräslajien määritelmät ja luokittelu" esittämän luokittelujärjestelmän mukaan seostamattomia laatuteräksiä. Merkintäesimerkit ja ns. Z-takuu EN :2004 rakenneterästen standardinmukaisessa merkinnässä on mukana toimitustila, siis joko tunnus +N tai +AR. Standardinmukainen, oikeaoppinen merkintä on esimerkiksi: EN S355J2+N. Teräksen särmättävyystakuu merkitään standardissa lisätunnuksella C, ja se ilmoittaa teräksen soveltuvan kylmämuovaukseen (C=Cold Forming). Merkintäesimerkki: EN S355J0C+AR. Standardinmukaiset merkinnät näkyvät ainestodistuksella ja levyn merkkauksessa lukuun ottamatta merkkiä + levyn pinnalla. Teräksen voi tilata myös paksuussuuntaisella murtokuroumatakuulla eli Z takuulla. Tälle ns. Z levylle on kolme vaihtoehtoista murtokuroumatakuuta: 35 %, 25 % tai 15 % paremmuusjärjestyksessä esitettynä. Murtokuroumatakuulla tilattavan levyn merkintäesimerkki on: EN S355J2+N + EN Z25. Z takuu on tarkoitettu estämään ns. lamellimurtuma, joka erittäin harvinaisena voi esiintyä jäykissä ja lujissa teräsrakenteissa. Z takuulla voimme myydä kaikkia Ruukin teräksiä ja standarditeräksiä, kvarttolevyinä, paksuuksina mm. Ohuempien kvarttolevyjen Z takuusta on sovittava erikseen. Z levyjen tekniset tiedot ja ominaisuudet on tarkemmin esitetty erillisellä ohjelehdellä.

10 Tuoteohjelma (29) Taulukko 11. EN Normalisoidut ja normalisointivalssatut rakenneteräkset. Teräsnimikkeiden vertailu aikaisemman standardin nimikkeisiin. R eh MPa Murtolujuus, EN Paksuus, mm Nauhalevy Paksuus, mm Kvarttolevy Vanha standardi EN : S275N 1) S275N S275NL 2) S275NL S355N S355N S355NL S355NL S420N Vain kvarttona 6 40 S420N S420NL Vain kvarttona 6 40 S420NL 1) Tunnus N tarkoittaa toimitustilamerkityksen lisäksi, että iskuenergian vähimmäisarvot on määritelty alimmillaan lämpötilassa 20 ο C. 2) Tunnus NL tarkoittaa toimitustilamerkityksen lisäksi, että iskuenergian vähimmäisarvot on määritelty alimmillaan lämpötilassa 50 ο C. Standardissa EN määritellyt teräslajit S275 ja S355 ovat standardin EN mukaisesti seostamattomia laatuteräksiä, kun taas teräslaji S420 on seostettu erikoisteräs. Taulukko 12. EN Termomekaanisesti valssatut rakenneteräkset. Teräsnimikkeiden vertailu aikaisemman standardin nimikkeisiin. R eh MPa Murtolujuus, EN Paksuus mm Nauhalevy Paksuus mm Kvarttolevy Vanha standardi EN : S355M 1) Vain kvarttona 5 63 S355M S355ML 2) S355ML S420M Vain kvarttona 8 60 S420M S420ML Vain kvarttona 8 60 S420ML S460M S460M S460ML Vain kvarttona 8 60 S460ML 1) Tunnus M tarkoittaa toimitustilamerkityksen lisäksi, että iskuenergian vähimmäisarvot on määritelty alimmillaan lämpötilassa 20 ο C. 2) Tunnus ML tarkoittaa toimitustilamerkityksen lisäksi, että iskuenergian vähimmäisarvot on määritelty alimmillaan lämpötilassa 50 ο C. Levypaksuudesta riippuen termomekaanisesti valssattu tarkoittaa joko pelkästään TM valssattua tai TM valssattua ja nopeutetusti jäähdytettyä kvarttolevyä. Tämän standardin määrittelemät teräslajit ovat standardin EN mukaan seostettuja erikoisteräksiä.

11 Tuoteohjelma (29) Säänkestävät rakenneteräkset sekä Optim 960 QCW ja COR TEN Säänkestävä teräs suojaa ulkoilmassa itse itsensä, kun pintaan muodostuva patinakerros hidastaa rakenteen syöpymistä. Kustannuksia säästyy, koska erillistä korroosiosuojausta ei tarvita. Patinakerroksen muodostuminen edellyttää kuivien ja kosteiden sääolojen peräkkäistä vaihtelua. Säänkestävä teräs on näyttävä materiaali julkisivuihin ja ulkoilmarakenteisiin. Keinotekoisesti voi patinan kaltaisen pinnan aikaansaada Rust Brown menetelmällä, mikä laajentaa säänkestävän teräksen käytön sisätilarakenteisiin. Savukaasuoloissa säänkestävä teräs pidentää savupiippujen ja savukaasukanavien käyttöikää. Säänkestävä teräs on tyylikäs julkisivumateriaali. Kauniin ruskea patinapinta perustuu erikoisseostukseen (Cu, Cr, Ni, P). Säänkestävä ultraluja rakenneteräs Optim 960 QCW Hyvä säänkestävyys, erityisen korkea lujuus ja kohtuullinen kulumiskestävyys kaikkea tätä ja paljon muuta hyödyllistä tuo käyttöösi säänkestävä ultraluja rakenneteräs. Nauhalevyjen hyvän tasomaisuuden varmistaa ns. Dead Flat -käsittely, jolla levystä on poistettu sisäiset jännitykset. Hyvä ilmastokorroosionkestävyys tarkoittaa parempaa tai vähintään yhtä hyvää ilmastokorroosionkestävyyttä kuin mitä teräslaji COR-TEN B edustaa. Tätä terästä käyttämällä voi maalauksen ja muun pintakäsittelyn jättää tarpeettomana pois. Lisäksi, suuren lujuuden ansiosta, teräsrakenteita voi keventää ja kuormankantokykyä parantaa. Taulukko 13. Säänkestävä ultraluja teräslaji Optim 960 QCW. Myötölujuus 1), R p0,2 MPa vähintään Murtolujuus 1), vähintään Ruukki Paksuus, mm Nauhalevy Paksuus, mm Kvarttolevy Standardivastaavuus Optim 960 QCW 2) 2,5 6,4 Vain nauhana Ei vastinetta QCW = karkaistu (Q = Quenched), kylmämuovattava (C) ja säänkestävä (W = Weather-resistant). 1) Nauhavalssattujen terästen lujuus testataan pitkittäin, mutta taataan sekä pitkittäin että poikittain valssaussuuntaan nähden. TM terästen myötölujuus on pitkittäin pienempi kuin poikittain. Säänkestävät COR TEN teräkset ja EN säänkestävät rakenneteräkset Ruukki lisenssivalmistaa säänkestäviä teräksiä nimellä COR-TEN, joka on yhdysvaltalaisen USX Corporationin rekisteröimä tuotemerkki, taulukko 14. Kolmannen säänkestävien terästen ryhmän määrittelee standardi EN Ilmastokorroosiota kestävät rakenneteräkset, taulukko 15. Taulukko 14. Säänkestävät COR-TEN teräkset ja niiden likimääräinen vastaavuus standardin EN mukaisiin säänkestäviin rakenneteräksiin. R el MPa vähintään Murtolujuus, R m, MPa vähintään Ruukki Paksuus mm Kvarttolevy Paksuus mm Nauhalevy EN COR TEN A S355J0WP COR TEN B S355J0W COR TEN B 6 40 Vain kvarttona S355J2W Huom: Tarkassa vertailussa on käytettävä voimassa olevia standardeja ja ohjelehtiä.

12 Tuoteohjelma (29) Taulukko 15. Standardin EN mukaiset säänkestävät teräkset sekä niiden likimääräinen vastaavuus vanhoihin standarditeräksiin ja COR TEN lajeihin. R eh juus, 2004 mm mm vastaavuus Murtolu- EN Paksuus, Paksuus, Likimääräinen Vanha EN MPa Kvarttolevy Nauhalevy 1993 vähintään ) S355J0WP S355J2WP COR TEN A ) S355J2WP 6 12 Vain kvartto S355J0W Ei vastinetta ) S355J0W S355J2G2W COR TEN B S355J2W 6 40 Vain kvartto S355K2G2W COR TEN B S355K2W 6 40 Vain kvartto S355K2G2W Ei vastinetta 1) Koskee paksuuksia 3 40 mm. Pienemmillä paksuuksilla murtolujuus on MPa. W = säänkestävä teräs (Weather-resistant, Weathering tai Weatherproof steel). P = fosforiseosteinen teräs (Phosphorus alloyed steel). Iskusitkeysluokan tunnus (J0, J2 tai K2) on sama kuin teräksillä EN Huom: Tarkassa vertailussa on käytettävä alkuperäisiä standardeja ja ohjelehtiä. Teräslajit COR TEN A sekä S355J0WP ja S355J2WP ovat fosforiseosteisia säänkestäviä teräksiä. Ne soveltuvat erityisesti savukaasuolosuhteisiin. Kantaviin rakenteisiin niitä ei suositella. EN luokittelujärjestelmän mukaan ovat EN säänkestävät rakenneteräkset seostettuja erikoisteräksiä. Säänkestävillä teräksillä kvarttolevyn toimitustila on joko normalisointivalssattu (N) tai normalisoitu (N). Normalisointivalssatun toimitustilan lisäksi voi nauhatuote olla termomekaanisesti valssattu (M). Terästen standardinmukaisessa merkinnässä toimitustilan tunnus on mukana teräsnimikkeessä. Oikea merkintä on esimerkiksi: EN S355J0W+N. Nuorrutusteräkset Standardin EN : A1:2009 mukaisista nuorrutusteräksistä valmistamme teräslajia S690QL. Taulukko 16. S690QL EN Lujat nuorrutetut rakenneteräkset. Teräsnimikkeiden vertailu aikaisemman standardin nimikkeisiin. R eh MPa Murtolujuus, EN Paksuus mm Nauhalevy Paksuus, mm Kvarttolevy Vanha standardi EN S690QL 1) 2) 3) Vain kvarttona 6 20 S690QL 1) Teräslajin S690QL merkinnässä tunnus S tarkoittaa rakenneterästä (structural steel). 2) Tunnus Q tarkoittaa toimitustilaa, tässä tapauksessa nuorrutettua (quenched + tempered). 3) Tunnus L tarkoittaa, että iskuenergian keskimääräinen vähimmäisarvo 30 J on määritelty 40 ο C:ssa. Tämän standardin määrittelemät teräslajit ovat standardin EN mukaan seostettuja erikoisteräksiä. Painelaiteteräkset Ruukin Raahen tehtaan laatujärjestelmä on sertifioitu sekä painelaitedirektiivin (PED) että Saksan kansallisten teknisten vaatimusten (TÜV) mukaisesti. Euroopassa käytetään painelaitteiden valmistukseen pääosin EN standarditeräksiä. Näiden lisäksi valmistamme useiden kansallisten ja kansainvälisten standardien, kuten amerikkalaisen ASME SA / ASTM A järjestelmän, mukaisia painelaiteteräksiä. EN painelaiteteräksille Ruukki antaa PEDin mukaisen ainestodistuksen, jossa on merkintä: EN 10204: /PED 97/23/EY.

13 Tuoteohjelma (29) Teräkset yksinkertaisiin painesäiliöihin Taulukko 17. Teräkset yksinkertaisiin painesäiliöihin standardin EN mukaisesti. Murtolujuus, Iskusitkeys, EN Paksuus, mm Paksuus, mm R eh MPa Testauslämpötila 2005 Nauhalevy Kvarttolevy ο C P235S 2,0 5, ο C P265S 2,0 10, ο C P275SL Vain kvarttona 5 60 P = Painelaiteteräs (Pressure Equipment Steel). S = Yksinkertainen paineastia (Simple pressure vessel), nimenomaan standardissa EN L = alhainen käyttölämpötila (Low ambient temperature). Standardin EN luokittelujärjestelmän mukaan teräslajit P235S ja P265S ovat seostamattomia laatuteräksiä, kun taas teräslaji P275SL on seostamaton erikoisteräs. EN Painelaiteteräkset ja ASME/ASTM Painelaiteteräkset Painelaitteiden teräsmateriaaleja määrittelevä standardi EN on uusittu vuonna Standardi sisältää Osat 1-7. Standardissa esitetään painelaiteteräkset erikseen huoneenlämpötilaan ja korotettuihin käyttölämpötiloihin (lajit NH ja GH) sekä erityisen kylmiin oloihin (lajit NL1 ja NL2 sekä ML1 ja ML2). Lajeille NH ja GH annetaan laskentalujuus korotetuissa käyttölämpötiloissa +400 C:een saakka. Varsinaisille kuumalujille teräksille (16Mo3 ja 13CrMo4-5) laskentalujuus ilmoitetaan korkeimmillaan +500 C:ssa. Osan 2 seostamattomille ja seostetuille painelaiteteräksille esitetään myös lähinnä vastaavat amerikkalaiset ASME/ASTM teräkset. EN : Painelaiteteräkset. Levytuotteet. Osa 1: Yleiset vaatimukset EN : Osa 2: Kuumalujat seostamattomat ja seostetut teräkset EN : Osa 3: Normalisoidut hitsattavat hienoraeteräkset EN : Osa 4: Nikkeliseostetut teräkset mataliin käyttölämpötiloihin EN : Osa 5: Termomekaanisesti valssatut hitsattavat hienoraeteräkset. Kuumalujat seostamattomat ja seostetut painelaiteteräkset Taulukko 18. EN Kuumalujat seostamattomat ja seostetut painelaiteteräkset. R eh MPa Murtolujuus, EN Paksuus, mm Nauhalevy Paksuus, mm Kvarttolevy P235GH P265GH P295GH P355GH Vain kvarttona Mo CrMo4-5 1) Vain kvarttona ) Toimitustila +NT = Normalisoitu (N) ja päästetty (T=Tempered). Valmistetaan erikseen sovittaessa. G = seostamaton teräs H = korkea käyttölämpötila (High Temperature). Standardin EN luokittelujärjestelmän mukaan teräslajit P235GH, P265GH, P295GH ja P355GH ovat seostamattomia laatuteräksiä, kun taas muut teräslajit ovat seostettuja erikoisteräksiä. Standardin EN mukaiset eurooppalaiset painelaiteteräkset eivät ole suoraan vertailukelpoisia amerikkalaisten ASME/ASTM painelaiteterästen kanssa. Eroja on mm. lujuusarvoissa sekä myötölujuuden ja murtolujuuden keskinäisessä suhteessa. Taulukko 19 esittelee eurooppalaisia teräksiä lähinnä olevat amerikkalaiset painelaiteteräkset. Niiden myötölujuus määritetään venymisrajana R p0,2 amerikkalaisen painelaiteterästen testauskäytännön mukaisesti.

14 Tuoteohjelma (29) Taulukko 19. Amerikkalaisten ASME/ASTM standardien mukaiset kuumalujat seostamattomat ja seostetut painelaiteteräkset. Myötölujuus 1) MPa Murtolujuus, ASME SA / ASTM A Paksuus mm Kvarttolevy Nauhalevy A 285GR C 5 50 Vain kvarttona A 516GR Vain kvarttona A 516GR Vain kvarttona A 516GR Vain kvarttona A 516GR Vain kvarttona A 387GR 11 Cl Vain kvarttona A 537CL Vain kvarttona A 387GR 12 Cl Vain kvarttona 1) Myötölujuus määritetään venymisrajana R p0,2. Normalisoidut painelaiteteräkset Standardin EN teräslajit luokitellaan iskusitkeyden testauslämpötilan perusteella neljään luokkaan: a) huoneenlämpötilateräslaji (P N), iskusitkeystestaus alimmillaan lämpötilassa 20 ο C b) korkealämpötilateräslaji (P NH), iskusitkeystestaus alimmillaan lämpötilassa 20 ο C c) matalalämpötilateräslaji (P NL1), iskusitkeystestaus alimmillaan lämpötilassa 40 ο C d) erikoismatalalämpötilateräslaji (P NL2), iskusitkeystestaus alimmillaan lämpötilassa 50 ο C. Taulukko 20. EN Normalisoidut painelaiteteräkset. R eh MPa Murtolujuus, EN Paksuus mm Nauhalevy 1) Paksuus mm Kvarttolevy 2) P275NH P275NL1 Vain kvarttona P275NL P355N P355NH P355NL P355NL ) Nauhalevyt toimitetaan normalisointivalssattuna. 2) Kvarttolevyjen toimitustila on yleensä uunissa normalisoitu, mutta standardi sallii tietyin edellytyksin myös normalisointivalssauksen. Standardin EN mukaan teräslajit P275NH, P275NL1, P355N, P355NH ja P355NL1 ovat seostamattomia laatuteräksiä, teräslajit P275NL2 ja P355NL2 seostamattomia erikoisteräksiä ja teräslajit P460NH, P460NL1 ja P460NL2 seostettuja erikoisteräksiä. Standardi EN sanoo laskentalujuudesta korotetuissa käyttölämpötiloissa seuraavasti: Mikäli kyselyn ja/tai tilauksen yhteydessä sovitaan, voidaan laatuluokille P...NH standardissa esitettyjä korotettujen lämpötilojen venymisrajan R p0,2 arvoja soveltaa laatuluokille P...NL1 ja P...NL2.

15 Tuoteohjelma (29) Taulukko 21. Normalisoidut painelaiteteräkset EN sekä niiden likimääräinen vertailu vanhan saksalaisen standardin teräksiin. R eh MPa EN Ei vastinetta Ei vastinetta P275N P275NH P275NL1 P275NL2 Ei vastinetta Ei vastinetta Ei vastinetta P355N P355NH P355NL1 P355NL2 Ei vastinetta Ei vastinetta Ei vastinetta Huom: Tarkassa vertailussa on käytettävä alkuperäisiä standardeja ja ohjelehtiä. Esimerkiksi, saman myötölujuusluokan teräksillä voi olla erilainen murtolujuusvaatimus. DIN 17102:1983, Saksa, Vanha TStE 255 EStE 255 StE 285 WStE 285 TStE 285 EStE 285 TStE 315 EStE 315 Ei vastinetta StE 355 WStE 355 TStE 355 EStE 355 Ei vastinetta StE 420 TStE 420 Nikkeliseostetut painelaiteteräkset mataliin käyttölämpötiloihin Standardin EN osan 4 teräkset on erityisesti tarkoitettu matalissa käyttölämpötiloissa toimiviin painelaitteisiin. Näistä teräksistä Ruukki markkinoi nikkeliseosteista lajia 13MnNi6 3. Sen iskusitkeyden testauslämpötila on 60 ο C. Taulukko 22. Standardin EN mukainen Nikkeliseostettu painelaiteteräs mataliin käyttölämpötiloihin. R eh MPa Murtolujuus, Paksuus mm Kvarttolevy EN Nauhalevy Toimitustila 1) MnNi mm Vain kvarttona +NT tai +N 1) Joko NT = normalisointi (N) ja sen jälkeen päästö (T=Tempering) tai pelkkä normalisointi N. Teräksen iskusitkeyden testauslämpötila on 60 ο C. Standardin EN luokittelujärjestelmän mukaan on teräslaji 13MnNi6 3 seostettu erikoisteräs. Termomekaanisesti valssatut painelaiteteräkset Standardin EN mukaiset termomekaanisesti valssatut painelaiteteräkset luokitellaan iskusitkeyden testauslämpötilan perusteella kolmeen luokkaan: a) perusteräslaji (P M), iskusitkeystestaus alimmillaan lämpötilassa 20 ο C b) matalan lämpötilan teräslaji (P ML1), iskusitkeystestaus alimmillaan lämpötilassa 40 ο C c) erikoismatalan lämpötilan teräslaji (P ML2), iskusitkeystestaus alimmillaan lämpötilassa 50 ο C. Termomekaanisten painelaiteterästen murtolujuus on hieman alempi kuin vastaavan myötölujuusluokan normalisoitujen painelaiteterästen (EN ) murtolujuus. Tässä suhteessa painelaiteterästen EN murtolujuusluokittelu poikkeaa rakenneterässtandardin EN vastaavasta luokittelusta, termomekaaninen vs. normalisoitu teräs.

16 Tuoteohjelma (29) Taulukko 23. EN Termomekaanisesti valssatut painelaiteteräkset. R eh MPa Murtolujuus, EN :2009 Paksuus 1) mm Kvarttolevy Nauhalevy P355M 6 40 Vain kvarttona P355ML Vain kvarttona P355ML Vain kvarttona P420M 8 40 Vain kvarttona P420ML Vain kvarttona P420ML Vain kvarttona P460M 8 40 Vain kvarttona P460ML Vain kvarttona P460ML Vain kvarttona 1) Yli 40 mm paksujen levyjen toimittamisesta on sovittava erikseen. Levypaksuudesta riippuen termomekaanisesti valssattu tarkoittaa joko pelkästään TM valssattua tai TM valssattua ja nopeutetusti jäähdytettyä kvarttolevyä. Standardin EN mukaan kaikki standardin EN teräkset ovat seostettuja erikoisteräksiä. Termomekaanisesti valssatuille painelaiteteräksille on olemassa käyttöpotentiaalia esim. kuljetettavissa kaasusäiliöissä, joissa säiliön oman painon pienentäminen parantaa suorituskykyä ja säästää kustannuksia. Yleiset putkiteräkset Nesteitä ja kaasuja kuljettavien putkistojen rakenneaineiksi on saatavana standardinmukaisia putkiteräksiä, jotka toimitetaan nauhatuotteina. Näiden terästen eurooppalainen standardi EN on vuodelta 2009: Steel pipes for pipelines for combustible fluids Technical delivery conditions Part 2: Pipes of requirement class B. Standardin EN mukaan ovat EN teräkset seostettuja erikoisteräksiä. Taulukko 24. EN ) mukaiset yleiset putkiteräkset ja niiden likimääräinen vastaavuus muiden standardien teräksiin. Taulukon lujuusominaisuudet taataan putkituotteille. 2) 3) Putken perusaine EN : ) Nauhan paksuus mm R t0,5 MPa Murtolujuus R m vähintään MPa DIN Saksa API 5L L415MB 4) StE TM X 60 L450MB 4) StE TM X 65 L485MB 4) StE TM X 70 1) SFS-EN :2009(E) on Suomessa vahvistettu englanninkielisenä. 2) Terästen toimitustila on termomekaanisesti valssattu (tunnus M ). 3) Vetokokeen testaussuunta riippuu putkityypistä ja putkikoosta. 4) Terästen merkinnöissä L =Steels for line pipe eli putkiteräs ja B =Gas bottles eli kaasupullojen teräs. Huom: Tarkassa vertailussa on käytettävä alkuperäisiä standardeja ja ohjelehtiä. Kulumiskestävyyttä ja suojausturvaa tarjoavat teräkset Kulumiskestävyyttä ja suojausturvaa tarjoavat teräkset on kehitetty pidentämään liikkuvan kaluston, teollisuuslaitteiden ja muiden rakenteiden käyttöikää. Nämä teräkset mahdollistavat innovatiivisen ja ympäristöystävällisen tuotekehittelyn. Teräkset parantavat käyttökohteensa kestävyyttä, toimivuutta ja turvallisuutta. Keventyneet rakenteet ja pidempi elinkaari merkitsevät kustannussäästöjä. Terästen toimitustila on karkaistu. Teräksille ei ole olemassa vastinetta standarditeräksissä. Karkaistujen terästen konepajakäsittelyssä etenkin taivutuksessa on noudatettava turvallisia työtapoja ja erityistä varovaisuutta. Raex 300, Raex 400, Raex 450 ja Raex 500 kulumiskestävät teräkset Raex on saatavana sekä nauhalevynä että kvarttolevynä. Valmistusmenetelmänä on ajanmukainen suorasammutustekniikka. Valmistustavan ansiosta teräksen konepajaominaisuudet on optimoitu korkean lujuuden ja hyvän kulumiskestävyyden rinnalla. Nauhalevyjen Dead Flat -käsittelyn ansiosta niiden sisäinen jännitystaso on matala ja tasomaisuus erinomainen. Korkean lujuutensa ansiosta Raex:sta voi suunnitella keveitä ja tyylikkäitä tuotteita.

17 Tuoteohjelma (29) Taulukko 25. Raex-kulutusteräkset. Tyypillinen kovuus. Paksuusalueet tuotemuodoittain. Teräslaji Kovuus HBW Nauhalevy mm Kvarttolevy mm Raex 300 noin 300 2,5 8 Vain nauhalevynä Raex 400 noin 400 2,5 6, Raex 450 noin , Raex 500 noin Taulukko 26. Raex-kulutusteräkset. Tyypilliset mekaaniset ominaisuudet. Teräslaji Myötölujuus R p0,2 MPa Murtolujuus Murtovenymä A % Iskusitkeys Charpy V, 20 J Raex o C Raex o C Raex o C Raex o C Taulukon arvot ovat tyypillisiä mekaanisia ominaisuuksia huoneenlämpötilassa testattuna levypaksuudella 20 mm. Teräslajin Raex 300 osalta arvot ovat tyypillisiä mekaanisia ominaisuuksia paksuudella 8 mm. Taulukko 27. Raex. Nauhalevyt. Mitat. (Tammikuu 2011, muutokset mahdollisia) Teräslaji Paksuus (mm) Leveys (mm) Pituus (m) Raex Raex Raex Raex Raex Raex Raex Raex Raex Raex Raex Raex Raex Raex Taulukko 28. Raex. Kvarttolevyt. Mitat. (Tammikuu 2011, muutokset mahdollisia) Teräslaji Paksuus (mm) Leveys (mm) Pituus (m) Raex Raex Raex Raex Raex Raex Raex Raex Raex

18 Tuoteohjelma (29) Raex levytuote voidaan toimittaa asiakasvaatimusten mukaisesti esikäsiteltynä, kuten muotoleikattuna, rei itettynä ja kierteytettynä. Karkaistu Raex on tasaisen kovaa reunasta reunaan, sillä karkaisu tehdään viimeisenä työvaiheena. Ramor 400 ja Ramor 500 teräkset ballistiseen suojaukseen Ramor on kehitetty siviilikohteiden ballistiseen suojaukseen ja turvatason parantamiseen. Luja ja kova Ramor kestää suurta pintapainetta. Teräs sellaisenaan tarjoaa hyvän suojauksen, mutta yhä enemmän hyödynnetään teräksen suojausominaisuuksia osana turvajärjestelmää. Levyjen hyvän paksuustarkkuuden ansiosta teräs soveltuu sellaisiin kantaviin rakenteisiin, jotka toimivat samalla ballistisena suojana. Terästen tekniset tiedot, kuten suositeltava levypaksuus eri suojausluokille, on esitetty englanninkielisellä ohjelehdellä. Suojausluokituksessa käytetään mm. standardia EN Terästä on saatavana seuraavina paksuuksina: Nauhalevy: Kvarttolevy: 2,5 6,5 mm 6 30 mm. Taulukko 29. Ramor. Mekaaniset ominaisuudet, tyypilliset arvot. Teräslaji Myötölujuus Murtolujuus Murtovenymä Kovuus Iskusitkeys, Pitkittäin R p0,2 MPa A % HBW t o C Charpy V J Ramor Ramor Ramor terästen toimitustila on karkaistu, Q (Q = Quenched). Karkaistavat booriteräkset huippuominaisuuksia lämpökäsittelyillä Karkaistavat booriteräkset toimitetaan asiakkaalle kuumavalssatussa tilassa. Konepajakäsittelyt kannattaa tehdä kuumavalssatussa tilassa, koska ennen karkaisua teräksen lujuus ja kovuus ovat tavanomaisen rakenneteräksen tasoa, taulukko 30. Booriterästen huippuominaisuuksiin päästään lämpökäsittelyillä. Asiakkaan tavoittelema suuri kovuus, korkea lujuus ja erinomainen kulumiskestävyys saavutetaan teräksen karkaisussa, jonka tekee lämpökäsittelyn ammattilainen. Seosaineista boori (keskimäärin 0,002 %) ja hiili vastaavat pääasiallisesti terästen hyvästä karkenevuudesta ja lämpökäsiteltävyydestä. Taulukko 30. Karkaistavat booriteräkset. Tyypilliset mekaaniset ominaisuudet toimitustilassa. Paksuusalueet tuotemuodoittain. Teräslaji Myötö Murto Kovuus 2) Murtovenymä Paksuus mm Paksuus mm lujuus 2) lujuus 2) HBW Nauhalevy Kvarttolevy R eh MPa A % B 13S 1) noin 450 noin 570 noin , B 24 1) noin 400 noin 600 noin , B 27 1) noin 420 noin 620 noin , ) Booriterästen merkinnöissä numeroarvot 13, 24 ja 27 viittaavat terästen keskimääräiseen hiilipitoisuuteen sadasosaprosentteina. 2) kovuus ja murtovenymä ovat tyypillisiä arvoja kuumavalssaustilassa. Lämpökäsittelijän tekemä karkaisu öljyyn tai veteen kaksinkertaistaa tai jopa kolminkertaistaa lujuuden ja kovuuden. Karkaistuna booriteräs kestää parhaiten hankaavaa kulutusta ja kovaa pintapainetta. Karkaistun teräksen sitkeysominaisuuksia voi parantaa päästöhehkutuksella. Lämpökäsiteltyinä booriteräksiä käytetään sekä kulumiskestävyyttä että erikoislujuutta vaativissa.

19 Tuoteohjelma (29) kaikki paitsi cruisailu on Laivanrakennusteräkset ja offshoreteräkset Laivanrakennusteräkset Laivanrakennukseen myymme Laivaluokitusseurojen sääntöjen mukaisia teräksiä kahdeksana lujuusluokkana. Normaalilujat ja lujat laivanrakennusteräkset valmistetaan kuumavalssattuna, normalisointivalssattuna tai normalisoituna, taulukko 31. Termomekaanisesti valssattuna toimitamme lujia ja erikoislujia laivanrakennusteräksiä, taulukko 32. Terästen laatuluokan tunnus ilmoitetaan kirjaimella A, B, D, E tai F. Taulukko 31. Normaalilujat ja lujat laivanrakennusteräkset. Kvarttolevyt ja nauhalevyt. R eh MPa vähintään Iskusitkeys, Testauslämpötila Lloyd s Register of Shipping Det Norske Veritas Germanischer Lloyd Maritime Register of Shipping American Bureau of Shipping Bureau Veritas Registro Italiano Navale Normaalilujat laivanrakennusteräkset + 20 o C LR A NV A GL-A PC A AB A BV A RINA A ± 0 o C LR B NV B GL_B PC B AB B BV B RINA B o C LR D NV D GL-D PC D AB D BV D RINA D -40 o C LR E NV E GL-E PC E AB E BV E RINA E Lujat laivanrakennusteräkset ± 0 o C LR AH 27S NV A27S o C LR DH 27S NV D27S -40 o C LR EH 27S NV E27S ± 0 o C LR AH 32 NV A32 GL-A 32 PC A32 AB AH32 BV AH 32 RINA AH32-20 o C LR DH 32 NV D32 GL-D 32 PC D32 AB DH32 BV DH32 RINA DH o C LR EH 32 NV E32 GL-E 32 PC E32 AB EH32 BV EH32 RINA EH32-60 o C LR FH 32 ± 0 o C LR AH 36 NV A36 GL-A 36 PC A36 AB AH36 BV AH36 RINA AH36-20 o C LR DH 36 NV D36 GL-D 36 PC D36 AB DH36 BN DH36 RINA DH o C LR EH 36 NV E36 GL-E 36 PC E36 AB EH36 BV EH36 RINA EH36-60 o C LR FH 36 ± 0 o C LR AH 40 NV A40 GL-A 40 PC A40 AB AH o C LR DH 40 NV D40 GL-D 40 PC D40 AB DH40-40 o C LR EH 40 NV E40 GL-E 40 PC E40 AB EH40 Laatuluokan tunnuskirjain tarkoittaa ikusitkeyden testauslämpötilaa seuraavasti: F = 60 o C, E = 40 o C, D = 20 o C, B = ± 0 o C ja A = ± 0 o C (Lujat laivanrakennusteräkset) tai A = + 20 o C (Normaalilujat laivanrakennusteräkset). Mitta alueet lujuusluokittain on esitetty kohdassa Terästuotteiden mitta alueet. Huom: Tarkassa vertailussa on käytettävä alkuperäisiä standardeja ja ohjelehtiä.

20 Tuoteohjelma (29) Taulukko 32. Lujat ja erikoislujat, termomekaanisesti valssatut laivanrakennusteräkset. 1) R eh MPa vähintään Iskusikeys, Testauslämpötila ± 0 o C -20 o C -40 o C -60 o C ± 0 o C -20 o C -40 o C -60 o C ± 0 o C -20 o C -40 o C ± 0 o C -20 o C -40 o C -60 o C ± 0 o C -20 o C -40 o C -60 o C ± 0 o C -20 o C -40 o C Lloyd s Register of Shipping LR AH 32 LR DH 32 LR EH 32 LR AH 36 LR DH 36 LR EH 36 LR AH 40 LR DH 40 LR EH 40 LR DH 42 LR EH 42 Det Norske Veritas NV A32 NV D 32 NV E32 NV F32 NV A36 NV D36 NV E36 NV F36 NV A40 NV D40 NV E40 NV D420 NV E420 NV F420 NV D460 NV E460 NV F460 NV D500 NV E500 Germanischer Lloyd GL-A 32 GL-D 32 GL-E 32 GL-A 36 GL-D 36 GL-E 36 GL-A 40 GL-D 40 GL-E 40 GL-A 420 GL-D 420 GL-E 420 GL-A 460 GL-D 460 GL-E 460 GL-A 500 GL-D 500 GL-E 500 American Bureau of Shipping AB AH32 AB DH32 AB EH32 AB AH36 AB DH36 AB EH36 AB AH40 AB DH40 AB EH40 AB AQ43 AB DQ43 AB EQ43 AB AQ47 AB DQ47 AB EQ47 AB AQ51 AB DQ41 AB EQ51 Bureau Veritas BV AH32 BV DH32 BV EH32 BV AH36 BV DH36 BV EH36 BV A 420 BV D 420 BV E 420 BV A 460 BV D 460 BV E 460 BV A 500 BV D 500 BV E 500 Maritime Register of Shipping PC A32 TM PC D32 TM PC E32 TM PC A36 TM PC D36 TM PC E36 TM PC F36 TM PC D420 TM PC E420 TM PC D460 TM PC E460 TM PC D500 TM PC E500 TM Laatuluokan tunnuskirjain tarkoittaa ikusitkeyden testauslämpötilaa seuraavasti: F = 60 o C, E = 40 o C, D = 20 o C ja A = ± 0 o C. Huom: Terästen tarkassa keskinäisessä vertailussa on käytettävä alkuperäisiä standardeja tai ohjelehtiä. Mitta alueet lujuusluokittain on esitetty kohdassa Terästuotteiden mitta alueet. 1) Saatavana kvarttolevynä ja nauhalevynä lujuusluokissa 315 MPa ja 355 MPa; sekä kvarttolevynä muissa lujuusluokissa. Teräkset offshore rakenteisiin Ruukki markkinoi taulukossa 33 esitettyjä offshorestandardien ja projektikohtaisten erityisvaatimusten mukaisia rakenneteräksiä. Teräkset toimitetaan kvarttolevyinä, joiden toimitustila on joko normalisoitu tai termomekaanisesti valssattu. Levypaksuudesta riippuen termomekaanisesti valssattu tarkoittaa joko TM valssattua tai TM valssattua ja nopeutetusti jäähdytettyä kvarttolevyä. Taulukko 33. Offshore rakenneteräkset ja luokitusseurojen sääntöjen mukaiset offshoreteräkset. Iskusitkeys, Myötölujuus- Murtolujuus, Teräslaji R luokka, MPa eh vähintään Charpy V R MPa m MPa Testauslämpötila Toimitustila 1) EN ) S355G10N C o N API 2 H GR vähintään C o N EN S355G10M C o TM API 2 W GR 50T 345 vähintään C o TM AB AH 36-AB EH , 20, 40 C o TM NVA 36-NV EH , 20, 40, 60 C o TM PC A36-PC E , 20, 40 C o TM EN S420G2M C o TM API 2 W GR vähintään C o TM AB AQ 43 TM-AB EQ 43 TM , 20, 40 C o TM NVA 420-NVF , 20, 40, 60 C o TM PC D420 TM-PC E420 TM , 40 C o TM EN S460G2M C o TM AB AQ 47 TM-AB EQ 47 TM , 20, 40, 60 C o TM NVA 460-NVF , 40 C o TM PC D460 TM-PC E460 TM , 40 C o TM AB AQ51-AB EQ , 20, 40 C o TM NVD 500, NVE , 40 C o TM 500 PC D500-PC E , 40 C o TM 1) N = Normalisoitu ja TM = Termomekaanisesti valssattu. 2) SFS EN 10225:2002 Hitsattavat rakenneteräkset offshore rakenteisiin. Tekniset toimitusehdot. Standardin EN mukaiset teräkset voidaan tarvittaessa toimittaa Norsok vaatimuksilla. Mitta alueet lujuusluokittain on esitetty kohdassa Terästuotteiden mitta alueet, Kvarttolevytuotteet.

21 Tuoteohjelma (29) Terästuotteiden mitta alueet Kvarttolevyt Kvarttolevyjä valmistetaan paksuuksina 4,7 150 mm. Levyn enimmäispituus on normaalisti 15 metriä ja enimmäisleveys 3300 mm. Yhden levyn enimmäispaino on noin kaksitoista (12) tonnia, mikä viime kädessä määrittää tietynpaksuiselle levylle valittavissa olevan leveyden ja pituuden. Mitta alue valikoimaan vaikuttaa myös teräslaji, etenkin sen lujuusluokka ja iskusitkeysvaatimus. Pienin tilattava levyerä tehdastoimituksena koostuu yhdestä teräslajista ja samoista mitoista. Pienimmillään se voi olla yksi levy, jonka vähimmäispaino on kg levypaksuudesta riippuen. Kvarttolevyjen mittatiedot on tiivistetysti koottu taulukoihin 34 ja 35 Näistä poikkeavien mittojen toimittamisesta on sovittava erikseen. Kuumavalssatut, normalisoidut ja normalisointivalssatut kvarttolevyt Korkein myötölujuusluokka on R eh 420 MPa - levyn normaali vähimmäisleveys on 1901 mm tai 2000 mm; tätä kapeammista leveyksistä mm ja mm on sovittava erikseen. - yhden levyn ehdoton vähimmäiskoko leikattuna on 1000 x 2000 mm, erikseen sovittaessa. - yksittäisen levyn pituuden tai useamman samanmittaisen levyn yhteispituuden on tehdastoimituksessa oltava vähintään 4200 mm. Taulukko 34. Kvarttolevyjen yleismitat, enimmäispituus metreinä paksuus- ja leveysalueittain. Kuumavalssatut, normalisoidut ja normalisointivalssatut teräkset, R eh 420 MPa Paksuus mm Leveysalueet, mm 1901 (2000) (2500) ) ) ) ) ) ) Ei valmisteta ) Ei valmisteta Ei valmisteta Ei valmisteta Ei valmisteta Ei valmisteta ) Ei valmisteta 1) erikseen sovittaessa voidaan valmistaa yli 15 metrisiä, mutta korkeintaan 22 metrisiä levyjä enimmäispainon (noin 12 tonnia) rajoissa 2) enimmäisleveys on 2150 mm, joka riippuu paksuudesta ja pituudesta. Termomekaanisesti valssatut kvarttolevyt Korkein myötölujuusluokka on R eh 500 MPa Levypaksuudesta riippuen termomekaanisesti valssattu tarkoittaa joko TM valssattua tai TM valssattua ja nopeutetusti jäähdytettyä kvarttolevyä. - levyn normaali paksuusalue on 8 60 mm. - levyn normaali vähimmäisleveys on 1901 mm tai 2000 mm; tätä kapeammista leveyksistä mm ja mm voidaan sopia erikseen. - yhden levyn ehdoton vähimmäiskoko leikattuna on 1000 x 2000 mm, erikseen sovittaessa. - yli 40 mm paksujen TM levyjen yhteispituuden on oltava vähintään 5500 mm. Taulukko 35. Kvarttolevyjen yleismitat, enimmäispituus metreinä paksuus- ja leveysalueittain. Termomekaanisesti valssatut teräkset, R eh 500 MPa 1) Paksuus mm Leveysalueet mm 1901 (2000) (2500) ) ) ) Ei valmisteta ) ) ) Ei valmisteta ) Toimitus erikseen sovittaessa 1) TM teräkset R eh 355 MPa ja R m 450 MPa, alle 8 mm, toimitetaan taulukon 33 mukaisesti. 2) Erikseen sovittaessa pituudeltaan (15) 22 m levyjä enimmäispainon (noin 12 tonnia) rajoissa. Kvarttolevyjen mitta ja muototoleranssit ovat standardin EN mukaisia. Ruukin erikoisterästen mitta ja muototoleranssit ovat monilta osin standardiarvoja tiukemmat eli paremmat asiakkaalle. Toleranssit on esitetty erillisellä ohjelehdellä tai asianomaisen teräksen ohjelehdellä.

22 Tuoteohjelma (29) Konepajapohjamaalatut levyt Konepajapohjamaalaus suojaa levyn tilapäisesti korroosiolta kuljetuksen, varastoinnin ja konepajakäsittelyn ajan. Ennen konepajapohjamaalausta levyt on suihkupuhdistettu. Punainen sinkkisilikaatti ja punainen rautaoksidiepoksi ovat kaksi käytetyintä konepajapohjamaalityyppiä. Näillä konepajapohjamaaleilla käsiteltyjen levyjen leikkaus ja hitsaus onnistuvat hyvin. Hitsausroiskeita tarttuu vähemmän. Koneet ja laitteet pysyvät puhtaina ja työympäristö siistinä. Taulukko 36. Konepajapohjamaalatut levyt, yleismitat 1). Levyn mittasuure Mitta-alueet mm Paksuus Leveys Pituus ) Yleismittojen puitteissa teräslajikohtaiset enimmäis ja vähimmäismitat ovat määrääviä. Nauhalevyt, rainat ja kelat Nauhalevyt, rainat ja kelat toimitetaan joko valssauspintaisena (mustana) tai peitattuna. Nauhalevy on valtaosalle asiakkaistamme käytetyin nauhatuote. Nauhalevyjen ja kelojen enimmäisleveys valssausreunaisena on 1860 mm. Vähimmäisleveys on 1000 mm. Nauhalevyjen pituuden voi tehdastoimituksissa valita väliltä 2 12 metriä. Rainoja valmistetaan leveyksinä mm. Nauhalevyt ja kelat toimitetaan normaalisti valssausreunaisina, kun taas rainat aina leikatuin reunoin. Matalan lujuuden teräslajeilla paksuusvalikoima on laajin ja enimmäisleveys suurin. Lujuusluokan kasvaessa teräksen paksuus ja leveysvalikoima pienenee. Nauhavalssauksen alkuperäistuote, yksittäinen kela, painaa tonnia. Kelakohtainen paino riippuu teräslajista, mitoista ja tilauksesta. Pienin tilaus tehdastoimituksena on yksi kela tai yksi kelallinen saman levyisiä nauhalevyjä tai rainoja. Suurempien tilausten on oltava tämän vähimmäismäärän monikertoja. Nauhalevyt toimitetaan asiakkaalle nipuissa, joiden suositeltava ostomäärä on enimmäispaino ja sen monikerrat. Kunkin nipun nauhalevyt ovat aina yhtä teräslajia, yhtä paksuutta, yhtä leveyttä ja yhtä pituutta. Kelan ja nauhalevyiksi tai rainoiksi leikatun kelan toimituspainotarkkuus tehdastoimituksena on ±10 %; kuitenkin vähintään 2 tonnia tai enintään +3 tonnia. Rainojen suositeltava leveyspainoalue on kg / leveysmillimetri, ja peitattujen rainojen vastaavasti kg / leveysmillimetri. Pienemmät leveyspainot ovat mahdollisia erikseen sovittaessa. Nauhalevyjen, rainojen ja kelojen toleranssit määräytyvät standardin EN mukaan. Ruukin terästen mitta ja muototoleranssit ovat monilta osin standardiarvoja tiukemmat eli paremmat asiakkaalle. Toleranssit on tarkemmin esitetty erillisellä ohjelehdellä tai asianomaisen teräslajin ohjelehdellä. Kohokuviolevyt Kohokuviolevyt soveltuvat kulkuteihin ja lattiatasoihin eli kohteisiin, joissa alustalta vaaditaan hyvää pitoa. Kohokuviolevyjä valmistetaan nauhalevyinä ja keloina. Kuviointityyppi on rihlakuvio, kyynelkuvio 1 tai kyynelkuvio 2, kuva 3. Kuiviin tiloihin suositellaan hyvän kulumiskestävyyden ansiosta rihlalevyä. Kohteisiin, joissa pinta saattaa jäätyä, soveltuu parhaiten kyynellevy. Sen pinta päästää veden virtaamaan helposti pois, joten puhtaanapito on vaivatonta. Kyynelkuvio 2 on kehitetty kohteisiin, joiden valmistus edellyttää teräkseltä muovattavuutta. Kohokuviolevyjä on saatavana lujuusluokkina R eh 250 MPa ja 355 MPa. Kuva 3. Kohokuviolevyt. Yleisimmät kuviotyypit. Kohokuviolevyjen tekniset tiedot sekä valinta ja käyttöohjeet on esitetty ohjelehdellä. Kohokuviolevyjen standardeja ja normeja ovat DIN 59220, SEL 014E:1979, SFS 5500 ja ASTM A 786.

23 Tuoteohjelma (29) Ruukin teräkset on kehitetty asiakkaan näkemyksiä herkästi kuunnellen. Teräksiä on helppo leikata, taivuttaa ja hitsata. Konepajatyön kaikissa vaiheissa teräkset toimivat suunnitellusti. Terästen käsittely konepajaprosesseissa Konepajatyössä teräslevy joutuu kovaan käsittelyyn. Siinä mitataan terästen paremmuus. Ruukin teräkset täyttävät asiakkaiden ja standardien asettamat vaatimukset myös kovien konepajakäsittelyjen jälkeen. Seuraavassa annetaan ohjeita terästen särmäykseen, hitsaukseen ja kuumilla oikomiseen. Särmäys, taivutus, muovaus Terästen kehittelyssä on kylmämuovattavuudella keskeinen merkitys. Taulukossa 37 on esitetty eri teräslajien pienin sallittu taivutussäde. Särmättävyyden huimaa kehitystä kuvaavat erikoislujan Optim 700 MC Plus teräksen pienet taivutussäteet. Esimerkiksi nauhalevyn paksuudella 8 mm on tämän teräksen taivutussäde niin pieni kuin 1,0 x paksuus eli 8 mm. Ja kyseessä on myötölujuusluokan 700 MPa teräs! Taulukko 37. Eri terästen taivutettavuus, pienin taivutussäde, kaikissa taivutussuunnissa. Teräslaji Pienin sallittu sisäpuolinen taivutussäde paksuusalueittain, mm. >2,0 2,5 >2,5 3,0 >3 4 >4 5 >5 6 >6 7 >7 8 >8 10 >10 12 >12 14 >14 16 >16 18 >18 20 >20 25 >25 30 S235JRC 2, S355J2C Multisteel Laser 250 C 1,5 1,5 2 2, ,5 7 8, ,5 Laser 355 MC 0,5 0,7 1 1,5 2 3, Laser 420 MC 1,2 1,5 2 2,5 3 5,5 6,5 8 9,5 11 Laser 250 C Laser 355 MC 9,5 11, ,5 16 Laser 420 MC Optim 500 ML 9, , , Optim 500 MC 2 2, , Optim 550 MC 2 2,5 3,5 4,5 5, Optim 600 MC 2,5 2,5 3, Optim 650 MC 2, Optim 700 MC 3, Optim 700 MC Plus Optim 900 QC Optim 960 QC 1) 10,5 10, , Optim 1100 QC Optim 700 QL Vihreät alueet Vihreällä merkityt paksuusalueet ovat saatavana sekä kvarttolevynä että nauhalevynä. Keltaiset alueet Keltaisella merkityt paksuusalueet ovat saatavana nauhalevynä. Ruskeat alueet Ruskealla merkityt alueet ovat saatavana kvarttolevynä. Valkoiset alueet Valkoisella merkittyjä paksuusalueita ei valmisteta. 1) Pienimmän taivutussäteen arvot pätevät myös säänkestävälle ultralujalle teräslajille Optim 960 QCW.

24 Tuoteohjelma (29) Teräksen hyvä särmättävyys yhdistyneenä korkeaan lujuuteen tuo rakennesuunnitteluun ja tuotemuotoiluun uusia mahdollisuuksia. Konepajavalmistuksessa hitsaustyön osuutta voi vähentää ja railotilavuutta pienentää. Rakenteet voi suunnitella keveämmiksi ja sirommiksi. Näin hyötykuorma kasvaa ja energian käyttö tehostuu. Lujista, muovattavista teräksistä voi ottaa irti yhä enemmän ominaisuuksia, ja hyödyntää ne teräksisten lopputuotteiden parempana suorituskykynä. Runsasseosteisten terästen ja/tai paksujen levyjen muovaus onnistuu varmimmin, kun muovauksen työlämpötilaa korotetaan. Jo noin +100 ο C:n esikuumennus on monissa vaativissa muovaustapauksissa todettu edulliseksi. Hitsaus, hiiliekvivalentit ja työlämpötilasuositukset Teräksen hitsattavuuden yleisin mitta on hiiliekvivalentti, joka määräytyy teräksen seosainepitoisuuden perusteella. Hiiliekvivalenttikaavoja on useita, ja kukin niistä ottaa laskentakaavassaan huomioon valikoituja seosaineita. Kaavan laskenta arvo kuvaa teräksen karkenevuutta hitsausliitoksen jäähtyessä varsinaisen hitsauksen jälkeen. Karkenevuus ilmenee hitsausliitoksen mikrorakenteessa ja sen kovuudessa. Taulukko 38 esittää eri teräslajien hiiliekvivalenttiarvot määritettynä yleisesti käytössä olevalla CEV kaavalla. Taulukko 38. Eri terästen hiiliekvivalenttiarvot, CEV =C+Mn/6+(Cr+Mo+V)/5+(Ni+Cu)/15. Hitsausliitoksen mikrorakenteeseen vaikuttaa teräksen karkenevuuden ohella liitoksen jäähtymisnopeus. Nopea jäähtyminen eli suuri jäähtymisnopeus lisää karkenemista ja liitoksen kovuutta. Liitoksen jäähtymisnopeutta voi hillitä nostamalla hitsauksen työlämpötilaa. Eri teräksille suositeltuja työlämpötiloja on koottu taulukoihin 39a ja 39b. Liitoksen jäähtymisnopeuteen vaikuttaa liitosmuoto, jonka vaikutus otetaan huomioon ns. yhdistetyllä levypaksuudella, kuva 4. Paksujen levyjen ja monimutkaisten rakenteiden hitsaus onnistuu monesti parhaiten käyttämällä korotettua työlämpötilaa, vaikkei hiiliekvivalenttiarvo sitä edellyttäisikään. Kokemus on osoittanut, että jo +100 ο C:n esikuumennus tuo myönteisen vaikutuksen.

25 Tuoteohjelma (29) Taulukko 39a. Hitsaus. Terästen työlämpötilasuositukset, hiiliekvivalenttiarvon mukaisesti. Hiiliekvivalentti, CEV=C+Mn/6+(Cr+Mo+V)/5+(Ni+Cu)/15. Perustuu standardiin EN Taulukko 39b. Hitsaus. Terästen työlämpötilasuositukset, hiiliekvivalenttiarvon mukaisesti. Hiiliekvivalentti, CEV=C+Mn/6+(Cr+Mo+V)/5+(Ni+Cu)/15.

26 Tuoteohjelma (29) Kuva 4. Hitsaus. Yhdistetty levypaksuus ja sen laskeminen eri hitsausliitosvaihtoehdoille. Hitsausliitoksen pienin sallittu jäähtymisnopeus eli hitain mahdollinen jäähtyminen riippuu liitokselle asetetuista iskusitkeysvaatimuksista. Liitoksen jäähtyminen hidastuu, kun hitsausenergiaa (lämmöntuontia) lisätään. Vastaavasti teräksen raekoko kasvaa, ja iskusitkeys heikkenee. Tämän takia, vaativien rakenteiden hitsauksessa on enimmäislämmöntuontia rajoitettava. Lämmöntuonnin sallittu enimmäisarvo on sitä pienempi mitä alempaan käyttölämpötilaan teräsrakenne on suunniteltu ja mitä alemmassa lämpötilassa iskusitkeys testataan. Kuumilla oikominen Teräksen toimitustilan huomioon ottaminen oikaisulämpötilan valinnassa Kuumilla oikomalla voi teräskappaleen muotoilla haluamakseen. Kuumilla oikomista käytetään myös jo työstetyn teräskappaleen alkuperäisen muodon palauttamiseen, kun teräskappale poikkeaa tavoitteen mukaisesta muodosta konepajakäsittelyjen jäljiltä. Kuumilla oikomisessa kuumennus on joko pinnallinen tai se tunkeutuu pintaa syvemmälle, syvimmillään koko paksuusalueelle. Kuumennussyvyys on valittava aiotun oikenemisvaikutuksen voimakkuuden perusteella. Oikaisuliekin on oltava terävä, paikallinen ja lyhytkestoinen. Oikaisuteho lisääntyy liekin terävyyden ohella sen tarkalla kohdistamisella. Tarpeettoman kuuman liekin käyttöä on varottava. Teräksen pinta ylikuumenee ja tyssäytyy eikä oikaisuteho parane. Liian kuuma oikaisu heikentää teräksen ominaisuuksia. Eurooppalaiset rakenneteräkset määritellään standardissa EN 10025, osat 2, 3, 4, 5 ja 6. Lujat kylmämuovattavat teräkset esitellään puolestaan standardissa EN osat 2 ja 3. Kaikkia näitä standarditeräksiä voi oikoa kuumilla, tietyin edellytyksin. Kuumilla oikomisen huippulämpötilan on pysyttävä taulukon 40 esittämien enimmäislämpötilojen mukaisena. Tällä varmistetaan teräkseltä vaadittujen ominaisuuksien saavuttaminen myös kuumilla oikaisun jälkeen. Taulukko 40. Kuumilla oikominen. Teräksille suositellut enimmäislämpötilat toimitustiloittain. Lähde: CEN/TR 10347:2006 (E) * ). Teräksen toimitustila Toimitus- Kuumilla oikomiseen suositellut enimmäislämpötilat tilan tunnuslyhenne Lyhytkestoinen, pinnallinen kuumennus Lyhytkestoinen, koko paksuusalueen kuumennus Pitempikestoinen, koko paksuusalueen kuumennus Normalisoitu. (N) 900 ο C 700 ο C 650 ο C Normalisointivalssattu. Termomekaanisesti valssattu, lujuusluokkaan S460 saakka. (N) (TM) 900 ο C 700 ο C 650 ο C (TM) 900 ο C 600 ο C 550 ο C Termomekaanisesti valssattu S500 S700. Nuorrutettu. (Q tai QT) Nuorrutusteräksen valmistuksessa käytetty päästölämpötila vähennettynä 20 ο C:lla. Enimmäislämpötila yleensä 550 ο C. * ) CEN/TR 10347:2006 (E) "Guidance for forming of structural steels in processing."

KUUMAVALSSATUT TERÄSLEVYT JA -KELAT Standarditeräkset, vertailu, nimikkeet ja tunnukset

KUUMAVALSSATUT TERÄSLEVYT JA -KELAT Standarditeräkset, vertailu, nimikkeet ja tunnukset KUUMAVALSSATUT TERÄSLEVYT JA -KELAT Standarditeräkset, vertailu, nimikkeet ja tunnukset www.ruukki.fi Raahen tehdas valmistaa eurooppalaisten EN-standardien ja muiden kansainvälisten standardien mukaisia

Lisätiedot

MITTA- JA MUOTO- TOLERANSSIT

MITTA- JA MUOTO- TOLERANSSIT www.ruukki.fi MITTA- JA MUOTO- TOLERANSSIT KUUMAVALSSATUT TERÄSLEVYT JA -KELAT Soveltamisala Teräksen mitta- ja muototoleranssit määräytyvät materiaalistandardin tai teräslajin ohjelehden vaatimuksista.

Lisätiedot

Turengin teräspalvelukeskus VARASTOLUETTELO

Turengin teräspalvelukeskus VARASTOLUETTELO Turengin teräspalvelukeskus VARASTOLUETTELO Sivu 2 Sivu 3 Sisällys Ovakon myyntikanavat...4 Ovako tankomyynti Suomeen...5 Lastuttavuus...6 Halkaisijan valinta...7 Sahaussolusta...8 Sahauspalvelu...9 Nuorrutusteräkset...10

Lisätiedot

Käsikirja - Ruostumattomien terästen käyttö kantavissa rakenteissa

Käsikirja - Ruostumattomien terästen käyttö kantavissa rakenteissa Käsikirja - Ruostumattomien terästen käyttö kantavissa rakenteissa (Kolmas painos Euro Inox:n käsikirjasta: Design Manual for Structural Stainless Steel) Lisätietoja: VTT PL 1000 0044 VTT Puh: 00 7 111

Lisätiedot

Ovakon terästen hitsaus

Ovakon terästen hitsaus Ovakon terästen hitsaus SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...3 2. HITSAUSLIITOKSEN VYÖHYKKEET...4 3. MUUTOSVYÖHYKE...5 3.1 Jäähtymisnopeus...5 3.2 Aineenpaksuus ja liitosmuoto...6 3.3 Hitsausenergia ja lämmöntuonti...6

Lisätiedot

ESIKÄSITTELYT, TARKKUUS- LEIKATUT NAUHALEVYT SEKÄ TARKKUUS- LEIKATUT JA VIISTEYTETYT LEVYT

ESIKÄSITTELYT, TARKKUUS- LEIKATUT NAUHALEVYT SEKÄ TARKKUUS- LEIKATUT JA VIISTEYTETYT LEVYT www.ruukki.fi ESIKÄSITTELYT, TARKKUUS- LEIKATUT NAUHALEVYT SEKÄ TARKKUUS- LEIKATUT JA VIISTEYTETYT LEVYT KUUMAVALSSATUT TERÄSLEVYT JA -KELAT Tarkkuusleikatut ja viisteytetyt levyt ovat komponentteja valmiina

Lisätiedot

LISÄMODULI. PAL Alumiinit ja niiden hitsaus

LISÄMODULI. PAL Alumiinit ja niiden hitsaus LISÄMODULI PAL Alumiinit ja niiden hitsaus PAL 1: Alumiinit ja niiden ominaisuudet PAL 1.1: Alumiinin yleiset ominaisuudet PAL 1.2: Lujittaminen PAL 1.3: Pinnan oksidikalvo PAL 1.4: Seosten ryhmittely

Lisätiedot

Suojakaasukäsikirja.

Suojakaasukäsikirja. Suojakaasukäsikirja. MISON, RAPID PROCESSING ja ODOROX, CORGON, CRONIGON ja VARIGON ovat Linde AG:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Suojakaasun tehtävät...sivu 4 MISON suojakaasuohjelma...sivu 8 Työympäristö...Sivu

Lisätiedot

BETONIELEMENTTIEN NOSTOLENKIT JA -ANKKURIT

BETONIELEMENTTIEN NOSTOLENKIT JA -ANKKURIT BETONIELEMENTTIEN NOSTOLENKIT JA -ANKKURIT 2 Julkaisija: Betoniteollisuus ry Kustantaja: Suomen Rakennusmedia Oy Copyright: Betoniteollisuus ry Suomen Rakennusmedia Oy ISBN: 978-952-5785-75-3 ISBN (pdf):

Lisätiedot

FORUM. Jokaisen laakerin pitäisi saada rinnalleen hyvä tiiviste sivu 2. Kunnonvalvonta lisää turvallisuutta Hojumin voimalaitoksessa sivu 4

FORUM. Jokaisen laakerin pitäisi saada rinnalleen hyvä tiiviste sivu 2. Kunnonvalvonta lisää turvallisuutta Hojumin voimalaitoksessa sivu 4 FORUM SKF:n asiakaslehti No 30 Jokaisen laakerin pitäisi saada rinnalleen hyvä tiiviste sivu 2 Kunnonvalvonta lisää turvallisuutta Hojumin voimalaitoksessa sivu 4 Hyviä uutisia elintarviketeollisuudelle

Lisätiedot

ANSSI TAPIOLA TERÄSRAKENTEIDEN TOTEUTTAMISEN VAATIMUKSET STANDARDIN EN 1090 MUKAAN. Diplomityö

ANSSI TAPIOLA TERÄSRAKENTEIDEN TOTEUTTAMISEN VAATIMUKSET STANDARDIN EN 1090 MUKAAN. Diplomityö ANSSI TAPIOLA TERÄSRAKENTEIDEN TOTEUTTAMISEN VAATIMUKSET STANDARDIN EN 1090 MUKAAN Diplomityö Tarkastajat: professori Markku Heinisuo ja professori Reijo Kouhia Tarkastajat ja aihe hyväksytty Teknisten

Lisätiedot

15.1 Keulavisiirin suunnitteluperusteet ja suunnitteluvaatimukset. 15.1.1 Bureau Veritas n vaatimukset visiirin kiinnikkeille

15.1 Keulavisiirin suunnitteluperusteet ja suunnitteluvaatimukset. 15.1.1 Bureau Veritas n vaatimukset visiirin kiinnikkeille LUKU 15 Visiirin ja rampin kiinnikkeiden lujuudet 151 Keulavisiirin suunnitteluperusteet ja suunnitteluvaatimukset 1511 Bureau Veritas n vaatimukset visiirin kiinnikkeille Visiirin rakenteet suunniteltiin

Lisätiedot

Jousi on nerokas keksintö

Jousi on nerokas keksintö Jousi on nerokas keksintö Se on valmistettu yhdestä ainoasta taivutetusta teräslangasta. Mikään komponentti tuskin voisi olla tätä yksinkertaisempi, halvempi valmistaa ja samalla toimivampi, keskeisempi

Lisätiedot

Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia

Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia Työsuojelujulkaisuja 91 Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia Työsuojeluhallinto Tampere 2009 ISBN 978-952-479-093-2 ISSN 1455-4011 Multiprint Oy, Tampere 2009 ESIPUHE Valtioneuvoston asetus työvälineiden

Lisätiedot

OPAS RÄJÄHDYSSUOJAUSASIAKIRJAN LAATIMISEKSI OFFSETPAINOLLE

OPAS RÄJÄHDYSSUOJAUSASIAKIRJAN LAATIMISEKSI OFFSETPAINOLLE OPAS RÄJÄHDYSSUOJAUSASIAKIRJAN LAATIMISEKSI OFFSETPAINOLLE Graafinen Teollisuus ry 2 Esipuhe Ajatus alakohtaisen räjähdyssuojausasiakirjaoppaan laatimisesta syntyi keväällä 2005 Graafinen Teollisuus ry:n

Lisätiedot

Ruostumattoman teräksen peittaus ja passivointi

Ruostumattoman teräksen peittaus ja passivointi Ruostumattoman teräksen peittaus ja passivointi Materiaalit ja niiden käyttösovellukset - sarja, Julkaisu 4 Euro Inox Julkaisu Euro Inox on eurooppalainen ruostumattoman teräksen markkinointia edistävä

Lisätiedot

www.actsafe.se 1 Copyright ActSafe Systems AB Jakelija:

www.actsafe.se 1 Copyright ActSafe Systems AB Jakelija: Jakelija: Copyright ActSafe Systems AB Act Safe Systems AB Sagbäcksvägen 13 SE-437 31 Lindome Ruotsi Puhelin +46 31 65 56 60 Faksi + +46 31 65 56 69 info@ actsafe.se www.actsafe.se www.actsafe.se 1 Copyright

Lisätiedot

Lukijalle... 6. Lyhenteet ja sanasto... 7. 1 Bensiinimoottorin merkitys... 8. 2 Bensiinin laatuvaatimukset... 10. 3 Bensiinilaadut...

Lukijalle... 6. Lyhenteet ja sanasto... 7. 1 Bensiinimoottorin merkitys... 8. 2 Bensiinin laatuvaatimukset... 10. 3 Bensiinilaadut... Bensiiniopas Sisällysluettelo Lukijalle... 6 Lyhenteet ja sanasto... 7 1 Bensiinimoottorin merkitys... 8 1.1 Bensiinimoottoreiden kehitys... 8 1.2 Bensiinin suoraruiskutus... 8 1.3 Bensiiniautojen osuus

Lisätiedot

SANDWICH-PANEELIT EUROOPPALAISET SANDWICH-PANEELIT TUOTTEIDEN JA LISÄTARVIKKEIDEN KÄYTÄNNÖN OHJEKIRJA

SANDWICH-PANEELIT EUROOPPALAISET SANDWICH-PANEELIT TUOTTEIDEN JA LISÄTARVIKKEIDEN KÄYTÄNNÖN OHJEKIRJA www.termopanels.fi SANDWICH-PANEELIT EUROOPPALAISET SANDWICH-PANEELIT TUOTTEIDEN JA LISÄTARVIKKEIDEN KÄYTÄNNÖN OHJEKIRJA Sisällysluettelo Johdanto 3 Seinäelementit PUR/PIR PolTherma DS PolTherma PS PolTherma

Lisätiedot

Hyvinvoiva, turvallinen ja ympäristöystävällinen talli - opas vastuulliseen tallitoimintaan. Pesonen, I., Virtanen, H. & Jansson, H. (toim.

Hyvinvoiva, turvallinen ja ympäristöystävällinen talli - opas vastuulliseen tallitoimintaan. Pesonen, I., Virtanen, H. & Jansson, H. (toim. Hyvinvoiva, turvallinen ja ympäristöystävällinen talli - opas vastuulliseen tallitoimintaan Pesonen, I., Virtanen, H. & Jansson, H. (toim.) Hyvinvoiva, turvallinen ja ympäristöystävällinen talli - opas

Lisätiedot

I F S R I S K M A N A G E M E N T J O U R N A L 2 / 2 0 0 7. Vakuuttaminen ja riskienhallinta Baltian maissa

I F S R I S K M A N A G E M E N T J O U R N A L 2 / 2 0 0 7. Vakuuttaminen ja riskienhallinta Baltian maissa Risk Consulting I F S R I S K M A N A G E M E N T J O U R N A L 2 / 2 0 0 7 Vakuuttaminen ja riskienhallinta Baltian maissa Sopimusriskien hallinta: ei vain juristien asia! Sisältö Pääkirjoitus Tallinnan

Lisätiedot

Carl-Gustaf Lindewald (toim.) Hitsauksen laadun ja tehokkuuden parantaminen hyödyntäen standardia SFS EN ISO 3834

Carl-Gustaf Lindewald (toim.) Hitsauksen laadun ja tehokkuuden parantaminen hyödyntäen standardia SFS EN ISO 3834 Carl-Gustaf Lindewald (toim.) Hitsauksen laadun ja tehokkuuden parantaminen hyödyntäen standardia SFS EN ISO 3834 Tämän teoksen osittainenkin kopiointi ja saattaminen yleisön saataviin ovat tekijänoikeuslain

Lisätiedot

Kreikkalainen historioitsija Herodotos kertoo, että Niilin tulvien hävittämät peltojen rajat loivat maanmittareiden

Kreikkalainen historioitsija Herodotos kertoo, että Niilin tulvien hävittämät peltojen rajat loivat maanmittareiden MAB2: Geometrian lähtökohdat 2 Aluksi Aloitetaan lyhyellä katsauksella geometrian historiaan. Jatketaan sen jälkeen kuvailemalla geometrian atomeja, jotka ovat piste ja kulma. Johdetaan näistä lähtien

Lisätiedot

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihtokeskus - Georg Strien Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihdolla on pitkä perinne, vanhimmat viitteet löytyvät vuodesta 1694 Ranskasta.

Lisätiedot

Maalämpöpumpun ja maalämmön valinta

Maalämpöpumpun ja maalämmön valinta Maalämpöpumpun ja maalämmön valinta Jari Lehtinen Lämpövinkki Oy 19.12.2013 Sisältö Miksi lukisit tämän oppaan?... 2 Maalämmön toimintaperiaate... 2 Miten maalämpöpumppu toimii?... 3 Lämpöpumpun tehon

Lisätiedot

LAATUA JOKA KOSKETTAA FI 14

LAATUA JOKA KOSKETTAA FI 14 LAATUA JOKA KOSKETTAA FI 14 QUALITY IN WOOD SINCE 1857 Kährs sijaitsee Nybrossa, Etelä-Ruotsin metsien sydämessä, siellä missä kaikki alkoi yli 150 vuotta sitten. Vuonna 1857 Johan Kähr perusti pienen

Lisätiedot

Puupolttoaineiden laatuohje

Puupolttoaineiden laatuohje Puupolttoaineiden laatuohje VTT-M-07608-13 Bioenergia ry Kaisaniemenkatu 4 A 00100 Helsinki www.bioenergia.fi Energiateollisuus ry Fredrikinkatu 51-53 B 00101 Helsinki www.energia.fi Metsäteollisuus ry

Lisätiedot

Risk Consulting. Työturvallisuusriskien hallinta on kilpailutekijä. Mahdottomasta mahdollinen

Risk Consulting. Työturvallisuusriskien hallinta on kilpailutekijä. Mahdottomasta mahdollinen Risk Consulting I F S R I S K M A N A G E M E N T J O U R N A L 1 / 2 0 0 5 Työturvallisuusriskien hallinta on kilpailutekijä Mahdottomasta mahdollinen Sisältö Gudrun-myrsky ja sen vaikutukset 7 ASKELMA

Lisätiedot

Sisältö. Lukijalle 3. Energiaa säästävä talo on hyvä talo 4. Yhteistyökumppanit. Toiveesta taloksi 6. Mitä hyvän talon tekeminen vaatii?

Sisältö. Lukijalle 3. Energiaa säästävä talo on hyvä talo 4. Yhteistyökumppanit. Toiveesta taloksi 6. Mitä hyvän talon tekeminen vaatii? Sisältö Lukijalle 3 Energiaa säästävä talo on hyvä talo 4 Energiatehokkaan kodin rakentamisen ei tarvitse maksaa enempää kuin tavallisen talon rakentamisen. Kysymys on viisaiden ja pitkäjänteisten valintojen

Lisätiedot

Sisällys LOIVAT KATOT 7. Toimivat Katot... 5 Vesikatto on tärkeä asia... 6

Sisällys LOIVAT KATOT 7. Toimivat Katot... 5 Vesikatto on tärkeä asia... 6 Toimivat katot 2013 Toimivat katot 2013 Kattoliitto ry ISBN 978-952-269-091-3 ISBN 978-952-269-092-0 (pdf) Taiton suunnittelu ja taitto: Tmi Airos Paino: Vammalan Kirjapaino Oy, Sastamala 2013 Sisällys

Lisätiedot