Tuoteohjelma 2011 Kuumavalssatut teräkset Raahen tehtaalta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tuoteohjelma 2011 Kuumavalssatut teräkset Raahen tehtaalta"

Transkriptio

1 Tuoteohjelma (29) Tuoteohjelma 2011 Kuumavalssatut teräkset Raahen tehtaalta Ruukin kuumavalssatut erikoisteräkset Optim, Raex, Ramor ja Ruukki Laser tarjoavat käyttäjälleen teknisiä ja taloudellisia etuja oman kilpailukyvyn parantamiseen. Ruukin asiakkaat toimivat kuljetusväline, konepaja ja rakennusteollisuudessa. Asiakkaamme ovat omien alojensa menestyjiä. Asiakkaamme suunnittelevat, muotoilevat ja valmistavat entistä suorituskykyisempiä terästuotteita ja rakenteita innovatiivisesti ja kustannustehokkaasti. Yhteistyössä heidän kanssaan kehitämme teräksiämme yhä monipuolisemmiksi suunnitella ja yhä miellyttävämmiksi käyttää. Monipuolisen tuotekehittelyn ansiosta muotoutuu teräksinen maailma kevyeksi, kauniiksi ja ympäristöystävälliseksi. Tässä tuoteohjelmassa esittelemme Ruukin erikoisteräkset ja tärkeimmät standarditeräkset. Standarditeräksistä mukana ovat rakenneteräkset, painelaiteteräkset sekä laivanrakennusteräkset ja offshoreteräkset. Terästemme myydyimmät tuotemuodot ovat kvarttolevyt ja nauhalevyt. Tuoteohjelman lopussa käsittelemme terästen särmäystä, hitsausta ja kuumilla oikomista. Ruukin teräksiä on helppo käyttää, käsitellä ja työstää. Teräksemme käyttäytyvät suunnitellusti konepajatyön kaikissa vaiheissa. Ruukin teräkset ovat kestäviä ja ympäristöystävällisiä koko elinkaarensa ajan. Kehitämme teräksiämme jatkuvasti asiakkaidemme näkemyksiä herkästi kuunnellen. Lainmukainen tiedotus: Tämä Tuoteohjelma on laadittu huolellisesti. Tuoteohjelman tiedot ja merkinnät on tarkistettu. Toimitus ei kuitenkaan vastaa mahdollisista virheistä tai tietojen väärästä soveltamisesta mahdollisesti aiheutuneista vahingoista. Oikeudet muutoksiin pidätetään.

2 Tuoteohjelma (29) Kuumavalssatut teräkset Raahen tehtaalta Sisältö s. 2 Terästen tuotemuodot s. 3. Ruukin teräkset asiakkaan kilpailukyvyn vankka perusta s. 3. Terästen toimitustilat s. 4. Rakenneteräkset s. 5. Multisteel monikäyttöinen rakenneteräs s. 5. Optim erikoislujat ja ultralujat teräkset s. 6 Ruukki Laser teräkset automatisoituun tuotevalmistukseen s. 7. Lujat kylmämuovattavat standarditeräkset s. 8. Standardinmukaiset rakenneteräkset sekä Optim 960 QCW ja COR TEN s. 8. Seostamattomat rakenneteräkset Normalisoidut ja normalisointivalssatut rakenneteräkset Termomekaanisesti valssatut rakenneteräkset Säänkestävät rakenneteräkset sekä Optim 960 QCW ja COR TEN Nuorrutetut rakenneteräkset Painelaiteteräkset s. 12. Teräkset yksinkertaisiin painesäiliöihin s. 13. EN ja ASME/ASTM mukaiset Painelaiteteräkset s. 13. Kuumalujat seostamattomat ja seostetut painelaiteteräkset Normalisoidut painelaiteteräkset Nikkeliseosteiset painelaiteteräkset mataliin käyttölämpötiloihin Termomekaanisesti valssatut painelaiteteräkset Yleiset putkiteräkset s.16. Kulumiskestävät teräkset ja suojausteräkset s. 16. Raex 400, Raex 450 ja Raex 500 teräkset kulumista vastaan s. 16. Ramor 400 ja Ramor 500 teräkset ballistiseen suojaukseen s. 18. Karkaistavat booriteräkset huippuominaisuuksia lämpökäsittelyillä s. 18. Laivanrakennusteräkset ja teräkset offshore rakenteisiin s. 19. Laivanrakennusteräkset s. 19. Teräkset offshore rakenteisiin s. 20. Terästuotteiden mitta-alueet s. 21 Kvarttolevyt s. 21. Kuumavalssatut, normalisointivalssatut ja normalisoidut teräkset Termomekaanisesti valssatut teräkset Konepajapohjamaalatut levyt s. 22. Nauhalevyt, rainat ja kelat s. 22. Kohokuviolevyt s. 22 Terästen käsittely konepajaprosesseissa s. 23 Särmäys, taivutus, muovaus s. 23. Hitsaus, hiiliekvivalentit ja työlämpötilasuositukset s. 24. Kuumilla oikominen ja suositukset enimmäislämpötilaksi s. 26. Teräksen fysikaaliset ominaisuudet s. 27 Teräksen murtolujuus vs. kovuus s. 28

3 Terästen tuotemuodot Kvarttolevytuotteet Tuoteohjelma (29) Kvarttolevyt Konepajapohjamaalatut levyt Esikäsitellyt levytuotteet Nauhatuotteet Kelat Nauhalevyt Rainat Peitatut kelat Peitatut nauhalevyt Peitatut rainat Kohokuviolevyt. Ostetuimmat tuotemuodot ovat kvarttolevyt ja nauhalevyt. Tuoteohjelman teräkset esitellään pääosin lujuusluokittain kvarttolevyjen ja nauhalevyjen valmistuspaksuuksina. Ruukin teräkset asiakkaan kilpailukyvyn vankka perusta Ruukin erikoisteräksiä ovat Laser, Optim, Raex ja Ramor. Ne tarjoavat asiakkailleen erinomaisia teknisiä ominaisuuksia ja taloudellisia etuja. Terästen perustana on kunkin käyttöalueen standardivaatimustenmukaisuus. Tämän lisäksi, Ruukin terästen monet ominaisuudet on kehitetty standardivaatimuksia paremmiksi. Niinpä terästen käsittely konepajassa ja asennustyömaalla on helppoa. Tuloksena on korkealuokkainen ja kestävä asiakastuote. Lukuisat käyttökohdereferenssit osoittavat, että Ruukin asiakkaat ovat markkinoiden menestyjiä. Tarkat tekniset tiedot Ruukin teräksistä on esitetty omilla erillisillä ohjelehdillä, sivustoilla. Kuva 1. Ruukin rakenneterästen, Ruukki Laser ja Optim, myötölujuusvalikoima teräslajeittain sekä Ruukin kulutusta kestävien Raex terästen kovuus. (Lujuusyksiköt 1 MPa = 1 N/mm 2 ).

4 Tuoteohjelma (29) Terästen toimitustilat Teräksen toimitustila tuo esille terästehtaan käyttämän valmistusprosessin, erityisesti valssaus ja lämpökäsittelytavan. Teräksen seostaminen ja tiivistystapa suunnitellaan usein toimitustilakohtaisesti optimaalisten tuoteominaisuuksien saavuttamiseksi. Niinpä teräksen valitsijan on hyvä tuntea kunkin toimitustilan luonne ja vaikutus teräksen ominaisuuksiin. Toimitustilat on koottu taulukkoon 1. Taulukko 1. Kuumavalssatut kvarttolevyt ja nauhalevyt. Toimitustilat, Raahen tehdas. Toimitustila Toimitustilan tunnus Tunnusmerkinnän alkuperä Tunnusmerkinnän sisältö Kuumavalssattu AR 1) As Rolled Kuumavalssaustilainen Normalisointivalssattu N 2) Normalized Rolled 2) Normalisointia vastaava tila Normalisoitu N Normalized Uunissa normalisoitu Termomekaanisesti valssattu M 3) Termomechanical Rolled Termomekaanisesti valssattu Nuorrutettu Q 4) (tai QT) Quenched and Tempered Sammutettu ja päästetty Karkaistu Q 4) Quenched Sammutettu (Karkaistu) 1) Lyhenne HR (Hot Rolled = kuumavalssattu) on myös käytössä. 2) Lyhenne NR on myös käytössä; esimerkiksi ainestodistuksella toimitustilan merkintänä. 3) Lyhenteitä TM ja TMCP (Thermomechanically Controlled Processing) käytetään myös yleisesti. 4) Tunnus Q on käytössä sekä nuorrutukselle (Quenching+Tempering) että karkaisulle (Quenching). Kuumavalssatun, normalisointivalssatun ja normalisoidun teräksen lujuus perustuu seostukseen. Termomekaanisen teräksen peruslujuus tulee seostuksesta, kun taas lisälujuus saadaan valssauksesta ja jäähdytyksestä. TMCP tuottaa suuremman lujuuden kuin perinteiset valmistustavat, samoja seosainemääriä käytettäessä. Pienentynyt seosainetarve ja alempi hiiliekvivalenttiarvo ovat TM terästen erinomaisten ominaisuuksien perusta. TM nauhateräs tunnetaan korkeasta lujuudestaan ja helposta käsiteltävyydestään konepajaprosesseissa. TM levyteräksen edut tuloutuvat asiakkaille parhaiten paksuilla levyillä, kun esikuumennus vältetään ja hitsaus tehostuu. Kuvan 2 mukaisesti, esimerkiksi CEV arvolla 0,38, on TM teräksen lujuus yli 100 MPa yksikköä korkeampi kuin normalisoidun teräksen. Myötölujuuden ja murtolujuuden suhde (R e /R m ) on TM teräksillä suurempi kuin perinteisillä teräksillä. TM teräksillä myötölujuusarvot ovat siis lähempänä murtolujuusarvoja, ja R e /R m -suhde lähenee ykköstä. Tämä trendi korostuu lujuusluokan kasvaessa. Lujuusyksikköinä käytetään MPa ja N/mm 2 (1 N/mm 2 = 1 MPa). Nuorrutettuja, lujia levyteräksiä käytetään koneenrakennuksessa, painelaitteissa ja rakentamisessa. Ruukki valmistaa nuorrutusterästä Optim 700 QL. Karkaistut, lujat teräkset on kehitetty käyttökohteisiin, jotka tarjoavat hyvää kulumiskestoa ja vahvaa suojausta. Ruukki myy niitä sekä nauhalevynä että kvarttolevynä.

5 Tuoteohjelma (29) Rakenneteräkset Rakenneterästen ryhmässä esitellään Multisteel, Laser ja Optim sekä eurooppalaiset standarditeräkset. Soveltuvin osin kerrotaan niiden keskinäinen vastaavuus. Multisteel monikäyttöinen rakenneteräs Multisteel on kehitetty konepajatuotteiden ja teräsrakenteiden monipuoliseksi rakenneaineeksi. Se täyttää usean eri standarditeräksen vaatimukset. Teräksen saatavuus sekä palvelukeskuksista että terästehtaalta on erinomainen. Laaja standardikattavuus tuo asiakkaalle säästöä varastoinnissa ja materiaalihallinnossa. Multisteel on saatavana kahtena teräslajina, joista sovitaan tilauksen yhteydessä: Multisteel sisältyy standardin EN mukainen rakenneteräs Multisteel N sisältyvät rakenneteräs EN ja normalisoitu hienoraerakenneteräs EN Ruukin Raahen tehtaalla on valtuus antaa eurooppalainen CE merkintä standardien EN ja EN mukaisille rakenneteräksille. Valtuutuksen mukaisesti, Multisteel-levyyn merkataan kyseisten teräslajien nimiketiedot. CE merkinnästä ilmoitetaan ainestodistuksen lisälehdellä. Taulukko 2. Multisteel ja Multisteel N sekä näiden teräslajien sisältämät standardin EN mukaiset rakenneteräkset. Huom: 1 MPa = 1 N/mm 2. Myötölujuus- EN luokka 1) Teräslaji, Paksuus mm Paksuus mm, 2004, Ruukki Nauhalevy Kvarttolevy R eh MPa vastaavuus EN , vastaavuus 355 Multisteel S355J0+N Ei vastinetta 355 Multisteel S355J2+N Ei vastinetta 355 Multisteel S355K2+N Ei vastinetta 355 Multisteel N Vain kvarttona S355K2+N S355N 1) Multisteel-teräslajien myötölujuus alenee portaittain paksuuden ylittäessä 16 mm, standardin EN 10025, Osien 2 ja 3 arvojen, mukaisesti. Kaikkien Multisteel-teräslajien murtolujuus (R m ) on MPa paksuusalueella mm. Kaikille Multisteel-teräslajeille standardin EN mukainen särmättävyystakuu (kirjain C) on voimassa 30 mm:iin saakka. Särmättävyystakuu vahvistetaan ainestodistuksen lisähuomautuksella. Multisteel täyttää taulukossa 2 mainittujen, kolmen standarditeräksen, lisäksi standardin EN mukaisten teräslajien S355JR, S355J2 ja S355K2 vaatimukset. Teräslevyyn stanssataan teräslajien nimikkeet seuraavasti: Kvarttolevyt Nauhalevyt Multisteel S355K2 N, S355J2 N, S355J0 N Multisteel N S355N, S355K2 N Multisteel S355K2 N. Stanssausmerkinnöissä poiketaan standardimerkinnöistä siten, ettei särmättävyystakuuta osoittavaa kirjainta C eikä merkkiä + stanssata. Multisteelin ainestodistuksella näkyy merkki + muttei kirjain C. Stanssausmerkintöjen lisäksi maalataan jokaiseen kvarttolevyyn ja nauhalevyyn MULTISTEEL.

6 Tuoteohjelma (29) Optim erikoislujat ja ultralujat teräkset Optim teräkset mahdollistavat innovatiivisen tuotekehittelyn, jolla ajoneuvojen, nostolaitteiden ja kuljetusvälineiden suorituskykyä, kestävyyttä ja turvallisuutta voi parantaa. Korkean lujuuden ansiosta teräsosien omaa painoa voi pienentää ja hitsaustyön määrää vähentää. Lujien terästen käsittelyissä on noudatettava turvallisen työn ohjeita. Uusimpana huipputeräksenä on vuonna 2010 lanseerattu Optim 700 MC Plus. Optim QC ultralujat nauhalevyt oikaisuvalssattuna Ultralujia rakenneteräksiä myydään karkaistuina nauhalevyinä, jotka Ruukki valmistaa suorasammutustekniikalla. Valmistustavan ansiosta teräksen konepajaominaisuudet on optimoitu korkean lujuuden ja hyvän kulumiskestävyyden rinnalla. Nauhalevyille tehtaalla tehdyn Dead Flat -käsittelyn ansiosta niiden sisäinen jännitystaso on matala ja tasomaisuus erinomainen. Teräksillä ei ole standardivastaavuutta. Säänkestävä ultraluja teräs Optim 960 QCW esitellään säänkestävien terästen yhteydessä. Optim MC lujat muovattavat nauhalevyt Termomekaanisesti valssatut Optim MC teräkset täyttävät ja ylittävät referenssistandardinsa (EN ) vaatimukset. Erityisesti muovattavuus sekä mittojen ja muotojen tarkkuus ovat niitä ominaisuuksia, joissa Optim MC päihittää standardivaatimukset. Teräksiä on helppo leikata, hitsata ja taivuttaa. Optim 700 QL luja nuorrutusteräs kvarttolevynä Ruukki Raahen tehdas valmistaa nuorrutusteräksiä uudella suorasammutusmenetelmällä. Optim 500 ML luja konepajaystävällinen kvarttolevyteräs TM kvarttolevyteräksen konepajaystävällisyys on ainutlaatuista lujuusluokassaan. Erityiskiitokset tulevat hitsattavuudesta ja särmättävyydestä. Teräksellä ei ole standardivastinetta. Lähin referenssistandardi on EN , jonka korkein myötölujuusluokka on 460 MPa. Taulukko 3. Optim 500 ML, Optim MC, Optim QC ja Optim 700 QL sekä standardivastaavuus. R eh tai R p0,2 MPa Murtolujuus, Ruukki Paksuus mm Nauhalevy Paksuus mm Kvarttolevy EN ) ) Optim 500 ML 1) Vain kvarttona 8 60 Ei vastinetta Optim 500 MC 2) 2,0 12,5 Vain nauhana S500MC 4) Optim 550 MC 2) 2,2 10,4 Vain nauhana S550MC 4) Optim 600 MC 2) 2,2 10,0 Vain nauhana S600MC 4) Optim 650 MC 2)6) 2,5 10,0 Vain nauhana S650MC 4) Optim 700 MC 2)6) 3,0 10,0 Vain nauhana S700MC 4) ) Optim 900 QC 2) 2,5 8,0 Vain nauhana Ei vastinetta ) Optim 960 QC 2) 2,5 8,0 Vain nauhana Ei vastinetta ) Optim 1100 QC 3) 2,5 6,4 Vain nauhana Ei vastinetta Optim 700 QL 1) Vain kvarttona 6 20 S690 QL 7) MC = termomekaanisesti valssattu (M) ja kylmämuovattava (C=Cold formable). ML = termomekaanisesti valssattu (M) ja kylmäsitkeä teräs (L=Low temperature = 50 o C). QC = karkaistu (Q=Quenched) ja kylmämuovattava (C). QL = nuorrutettu (Q=Quenched and Tempered) ja kylmäsitkeä teräs (L=Low temperature = 40 o C). 1) Kvarttovalssatun teräksen lujuus testataan poikittain valssaussuuntaan nähden. 2) Nauhaterästen lujuus testataan pitkittäin, mutta taataan sekä pitkittäin että poikittain valssaussuuntaan nähden. 3) Teräksen Optim 1100 QC lujuus testataan poikittain valssaussuuntaan nähden. 4) Standarditerästen lujuus testataan pitkittäin valssaussuuntaan nähden. 5) Murtolujuusarvo vähintään Optim QC teräksille. 6) Yli 8 mm paksuuksilla vähimmäismyötölujuus voi olla 20 MPa alempi. 7) Standardin EN mukainen teräs. 8) Myötölujuus alenee paksuuden mukana. Paksuuksilla yli 40 mm on murtolujuus MPa. Huom: Tarkassa vertailussa on käytettävä voimassa olevia standardeja ja ohjelehtiä.

7 Tuoteohjelma (29) Uutuus! Optim 700 MC Plus maailman modernein luja muovattava nauhalevyteräs Teräslajiin Optim 700 MC Plus on yhdistetty huippuluokan materiaaliominaisuudet ja markkinoiden parhaat konepajaominaisuudet. Erinomaisesta muovattavuudesta kertoo lujuusluokkansa tiukin taivutussäde. Uutta terästä on myös helppo leikata, lävistää ja hitsata. Poikkeuksellisen hyvän iskusitkeytensä ansiosta tästä teräksestä valmistetut tuotteet kestävät rankkaa kuormitusta myös ääriolosuhteissa. Ainutlaatuisilla ominaisuuksillaan teräs antaa suunnittelijalle uusia mahdollisuuksia. Teräksestä voi valmistaa koneita, laitteita ja rakenteita kaikkein vaativimpiin kohteisiin. Nauhalevyt toimitetaan Ruukin Dead Flat -takuulla, minkä ansiosta nauhalevyjen sisäiset jännitykset ovat matalat ja tasomaisuus on erinomainen. Teräs täyttää ja ylittää standardin S700MC EN vaatimukset. Mitta-alueet on esitetty taulukossa 4, mekaaniset ominaisuudet taulukossa 5 ja taivutussäteet taulukossa 6. Taulukko 4. Optim 700 MC Plus. Mitta-alueet. Ruukin Dead Flat Takuu Nauhalevyt. Paksuus, mm Leveys, mm Pituus, m Taulukko 5. Optim 700 MC Plus. Mekaaniset ominaisuudet, testaus pitkittäin valssaussuuntaan. Paksuus, mm Myötölujuus R eh tai R p0,2 MPa Murtolujuus Venymä A % vähintään Iskusitkeys lämpötila C Charpy V J vähintään vähintään ) J 1) Paksuuksilla (8) 12 mm voi myötölujuus olla 20 MPa alempi. Iskusitkeys taataan sekä pitkittäin että poikittain. Taulukko 6. Pienimmät sallitut taivutussäteet, taivutuskulma 90. Paksuus=t. Paksuus Pienin taivutussäde x t (10) 12 1,5 x t Ruukki Laser teräkset automatisoituun tuotevalmistukseen Ruukki Laser soveltuu kaikkiin konepajatuotteisiin ja teräsrakenteisiin, joissa ei vaadita erityislujuutta. Se toimii erinomaisesti automatisoiduissa tuotantoyksiköissä, jotka edellyttävät teräkseltä täsmällistä käyttäytymistä. Tätä terästä on ilo leikata, hitsata ja taivuttaa. Terästä myydään sekä kvarttolevynä että nauhalevynä. Taulukko 7. Ruukki Laser teräkset ja niiden standardivastaavuus. Paksuus, Paksuus, Murtolujuus, Ruukki mm mm R eh MPa Nauhalevy Kvarttolevy EN EN Laser 250 C 2 15 ks. alla S235J2C 1) Ei vastinetta Laser 250 C ks. yllä S235JRC 2) Ei vastinetta Laser 355 MC Ei vastinetta S355MC 3) ) Laser 420 MC Ei vastinetta S420MC 3) 1) Iskusitkeyden testauslämpötila on 20 ο C. 2) Iskusitkeyden testauslämpötila on +20 ο C. 3) Nauhalevyn lujuustestaus tehdään standardin mukaisesti pitkittäin, mutta kvarttolevyn standardista poiketen poikittain, valssaussuuntaan nähden. 4) Kvarttolevyn murtolujuusalue on MPa.

8 Tuoteohjelma (29) Ruukki Laser 250 C toimitetaan kuumavalssattuna, kun taas Ruukki Laser 355/420 MC termomekaanisesti valssattuna. Termomekaaniset Ruukki Laser teräkset tarjoavat hieman alemman murtolujuuden kuin perinteinen, kuumavalssattu tai normalisoitu, saman myötölujuusluokan teräs. Esimerkiksi 355 myötölujuusluokan Multisteel on murtolujuudeltaan MPa. Murtolujuusero johtuu pääosin termomekaanisen teräksen pienemmästä hiilipitoisuudesta ja vähäisemmästä kokonaisseostuksesta. Lujat kylmämuovattavat EN standarditeräkset Standardi EN Kuumavalssatut lujat kylmämuovattavat teräslevytuotteet on lujien kylmämuovattavien rakenneterästen määrittelyperusta. Se sisältää sekä nauhalevyt että kvarttolevyt. Termomekaanisesti valssattujen terästen lujuusluokittelussa ja tarkassa vertailussa on huomattava lujuustestauksen suunta. Taulukko 8. EN Lujat kylmämuovattavat standarditeräkset. Vastaavuus Ruukin erikoisteräksiin ja vertailu vanhoihin saksalaisiin teräksiin. R eh tai R p0,2 MPa EN Paksuus mm ) Nauhalevy Paksuus mm Kvarttolevy Ruukki SEW 092 2) Saksa Ei voimassa 315 S315MC 2,0 15,0 Vain nauhana Ei vastinetta QStE 340 TM 355 S355MC 2,0 15, Laser 355 MC 3) QStE 380 TM 420 S420MC 2,0 13,0 Vain nauhana Laser 420 MC 3) QStE 460 TM 460 S460MC 2,0 13,0 Vain nauhana Ei vastinetta QStE 500 TM 500 S500MC 2,0 12,5 Vain nauhana Optim 500 MC QStE 550 TM 550 S550MC 2,2 10,4 Vain nauhana Optim 550 MC (QStE 600 TM) 4) 600 S600MC 2,2 10,0 Vain nauhana Optim 600 MC (QStE 650 TM) 4) 650 S650MC 2,5 10,0 Vain nauhana Optim 650 MC (QStE 690 TM) 4)) 700 S700MC 3,0 10,0 Vain nauhana Optim 700 MC (QStE 740 TM) 4) S = rakenneteräs (Structural steel). MC = termomekaanisesti valssattu (M) ja kylmämuovattava (C=Cold Formable). 1) Lujuus testataan pitkittäin valssaussuuntaan nähden. 2) Lujuus testataan poikittain valssaussuuntaan nähden. Huom: TM terästen lujuus on pitkittäin pienempi kuin poikittain. 3) Standardivaatimuksista poiketen, Laser MC kvarttolevyjen lujuus testataan poikittain valssaussuuntaan nähden. Laser MC kvarttolevyteräksille ei ilmoiteta mitään standardivastaavuutta; EN on niille esikuvastandardi. 4) Sulkeissa olevat lujuusluokat eivät ole standardissa, ja terästen merkinnät ovat kuvitteellisia. Huom: Tarkassa vertailussa on käytettävä voimassa olevia standardeja ja ohjelehtiä. Standardin EN teräslajit S315/355/420/460/500/550MC ovat standardin EN 10020:2000 "Teräslajien määritelmät ja luokittelu" esittämän luokittelujärjestelmän mukaan seostettuja laatuteräksiä, kun taas teräslajit S600/650/700MC ovat seostettuja erikoisteräksiä. Standardinmukaiset rakenneteräkset sekä Optim 960 QCW ja COR TEN Rakenneterästen eurooppalainen standardi, EN 10025, on alun perin julkaistu vuonna Tämän standardin Osien 2, 3, 4, ja 5 mukaisille rakenneteräksille sekä Osan 6 teräslajille S690QL on Ruukki valtuutettu käyttämään CE merkintää. CE merkinnästä ilmoitetaan ainestodistuksen lisälehdellä. EN : Kuumavalssatut rakenneteräkset. Osa 1: Yleiset tekniset toimitusehdot EN : Osa 2: Seostamattomat rakenneteräkset EN : Osa 3: Normalisoidut ja normalisointivalssatut hitsattavat hienoraerakenneteräkset EN : Osa 4: Termomekaanisesti valssatut hitsattavat hienoraerakenneteräkset EN : Osa 5: Ilmastokorroosiota kestävät rakenneteräkset EN A1:2009: Osa 6: Lujat nuorrutetut rakenneteräkset.

9 Tuoteohjelma (29) Taulukko 9. EN Seostamattomat rakenneteräkset. Teräsnimikkeiden vertailu aikaisempien standardien nimikkeisiin. mm, mm, Paksuus, Paksuus, Murtolujuus, EN R R eh MPa m MPa 2004 Nauhalevy Kvarttolevy Vanhat standardit EN 10025:1990, EN 10025:1990+A1: S235JR+AR S235JRG S235J0+N S235J S235J2+N S235J2G S235J2+N S235J2G S275JR+N S275JR S275J0+N S275J S275J2+N S275J2G S275J2+N S275J2G S355JR+N S355JR S355J0+N S355J S355J2+N S355J2G S355J2+N S355J2G S355K2+N S355K2G S355K2+N S355K2G4 Taulukko 10. EN mukaisille seostamattomille rakenneteräksille samoin kuin EN säänkestäville rakenneteräksille käytössä olevat iskusitkeysluokat standardin EN mukaan. Iskusitkeysluokat, EN :2005 Iskusitkeysenergia vähintään Iskusitkeys, Testauslämpötila Iskusitkeyden tunnus ja sitä vastaava JR = 27 J Ei käytössä + 20 o C iskuenergia ja testauslämpötila J0 = 27 J Ei käytössä ± 0 o C J2 = 27 J K2 = 40 J 20 o C Standardin EN teräkset ovat standardin EN 10020:2000 "Teräslajien määritelmät ja luokittelu" esittämän luokittelujärjestelmän mukaan seostamattomia laatuteräksiä. Merkintäesimerkit ja ns. Z-takuu EN :2004 rakenneterästen standardinmukaisessa merkinnässä on mukana toimitustila, siis joko tunnus +N tai +AR. Standardinmukainen, oikeaoppinen merkintä on esimerkiksi: EN S355J2+N. Teräksen särmättävyystakuu merkitään standardissa lisätunnuksella C, ja se ilmoittaa teräksen soveltuvan kylmämuovaukseen (C=Cold Forming). Merkintäesimerkki: EN S355J0C+AR. Standardinmukaiset merkinnät näkyvät ainestodistuksella ja levyn merkkauksessa lukuun ottamatta merkkiä + levyn pinnalla. Teräksen voi tilata myös paksuussuuntaisella murtokuroumatakuulla eli Z takuulla. Tälle ns. Z levylle on kolme vaihtoehtoista murtokuroumatakuuta: 35 %, 25 % tai 15 % paremmuusjärjestyksessä esitettynä. Murtokuroumatakuulla tilattavan levyn merkintäesimerkki on: EN S355J2+N + EN Z25. Z takuu on tarkoitettu estämään ns. lamellimurtuma, joka erittäin harvinaisena voi esiintyä jäykissä ja lujissa teräsrakenteissa. Z takuulla voimme myydä kaikkia Ruukin teräksiä ja standarditeräksiä, kvarttolevyinä, paksuuksina mm. Ohuempien kvarttolevyjen Z takuusta on sovittava erikseen. Z levyjen tekniset tiedot ja ominaisuudet on tarkemmin esitetty erillisellä ohjelehdellä.

10 Tuoteohjelma (29) Taulukko 11. EN Normalisoidut ja normalisointivalssatut rakenneteräkset. Teräsnimikkeiden vertailu aikaisemman standardin nimikkeisiin. R eh MPa Murtolujuus, EN Paksuus, mm Nauhalevy Paksuus, mm Kvarttolevy Vanha standardi EN : S275N 1) S275N S275NL 2) S275NL S355N S355N S355NL S355NL S420N Vain kvarttona 6 40 S420N S420NL Vain kvarttona 6 40 S420NL 1) Tunnus N tarkoittaa toimitustilamerkityksen lisäksi, että iskuenergian vähimmäisarvot on määritelty alimmillaan lämpötilassa 20 ο C. 2) Tunnus NL tarkoittaa toimitustilamerkityksen lisäksi, että iskuenergian vähimmäisarvot on määritelty alimmillaan lämpötilassa 50 ο C. Standardissa EN määritellyt teräslajit S275 ja S355 ovat standardin EN mukaisesti seostamattomia laatuteräksiä, kun taas teräslaji S420 on seostettu erikoisteräs. Taulukko 12. EN Termomekaanisesti valssatut rakenneteräkset. Teräsnimikkeiden vertailu aikaisemman standardin nimikkeisiin. R eh MPa Murtolujuus, EN Paksuus mm Nauhalevy Paksuus mm Kvarttolevy Vanha standardi EN : S355M 1) Vain kvarttona 5 63 S355M S355ML 2) S355ML S420M Vain kvarttona 8 60 S420M S420ML Vain kvarttona 8 60 S420ML S460M S460M S460ML Vain kvarttona 8 60 S460ML 1) Tunnus M tarkoittaa toimitustilamerkityksen lisäksi, että iskuenergian vähimmäisarvot on määritelty alimmillaan lämpötilassa 20 ο C. 2) Tunnus ML tarkoittaa toimitustilamerkityksen lisäksi, että iskuenergian vähimmäisarvot on määritelty alimmillaan lämpötilassa 50 ο C. Levypaksuudesta riippuen termomekaanisesti valssattu tarkoittaa joko pelkästään TM valssattua tai TM valssattua ja nopeutetusti jäähdytettyä kvarttolevyä. Tämän standardin määrittelemät teräslajit ovat standardin EN mukaan seostettuja erikoisteräksiä.

11 Tuoteohjelma (29) Säänkestävät rakenneteräkset sekä Optim 960 QCW ja COR TEN Säänkestävä teräs suojaa ulkoilmassa itse itsensä, kun pintaan muodostuva patinakerros hidastaa rakenteen syöpymistä. Kustannuksia säästyy, koska erillistä korroosiosuojausta ei tarvita. Patinakerroksen muodostuminen edellyttää kuivien ja kosteiden sääolojen peräkkäistä vaihtelua. Säänkestävä teräs on näyttävä materiaali julkisivuihin ja ulkoilmarakenteisiin. Keinotekoisesti voi patinan kaltaisen pinnan aikaansaada Rust Brown menetelmällä, mikä laajentaa säänkestävän teräksen käytön sisätilarakenteisiin. Savukaasuoloissa säänkestävä teräs pidentää savupiippujen ja savukaasukanavien käyttöikää. Säänkestävä teräs on tyylikäs julkisivumateriaali. Kauniin ruskea patinapinta perustuu erikoisseostukseen (Cu, Cr, Ni, P). Säänkestävä ultraluja rakenneteräs Optim 960 QCW Hyvä säänkestävyys, erityisen korkea lujuus ja kohtuullinen kulumiskestävyys kaikkea tätä ja paljon muuta hyödyllistä tuo käyttöösi säänkestävä ultraluja rakenneteräs. Nauhalevyjen hyvän tasomaisuuden varmistaa ns. Dead Flat -käsittely, jolla levystä on poistettu sisäiset jännitykset. Hyvä ilmastokorroosionkestävyys tarkoittaa parempaa tai vähintään yhtä hyvää ilmastokorroosionkestävyyttä kuin mitä teräslaji COR-TEN B edustaa. Tätä terästä käyttämällä voi maalauksen ja muun pintakäsittelyn jättää tarpeettomana pois. Lisäksi, suuren lujuuden ansiosta, teräsrakenteita voi keventää ja kuormankantokykyä parantaa. Taulukko 13. Säänkestävä ultraluja teräslaji Optim 960 QCW. Myötölujuus 1), R p0,2 MPa vähintään Murtolujuus 1), vähintään Ruukki Paksuus, mm Nauhalevy Paksuus, mm Kvarttolevy Standardivastaavuus Optim 960 QCW 2) 2,5 6,4 Vain nauhana Ei vastinetta QCW = karkaistu (Q = Quenched), kylmämuovattava (C) ja säänkestävä (W = Weather-resistant). 1) Nauhavalssattujen terästen lujuus testataan pitkittäin, mutta taataan sekä pitkittäin että poikittain valssaussuuntaan nähden. TM terästen myötölujuus on pitkittäin pienempi kuin poikittain. Säänkestävät COR TEN teräkset ja EN säänkestävät rakenneteräkset Ruukki lisenssivalmistaa säänkestäviä teräksiä nimellä COR-TEN, joka on yhdysvaltalaisen USX Corporationin rekisteröimä tuotemerkki, taulukko 14. Kolmannen säänkestävien terästen ryhmän määrittelee standardi EN Ilmastokorroosiota kestävät rakenneteräkset, taulukko 15. Taulukko 14. Säänkestävät COR-TEN teräkset ja niiden likimääräinen vastaavuus standardin EN mukaisiin säänkestäviin rakenneteräksiin. R el MPa vähintään Murtolujuus, R m, MPa vähintään Ruukki Paksuus mm Kvarttolevy Paksuus mm Nauhalevy EN COR TEN A S355J0WP COR TEN B S355J0W COR TEN B 6 40 Vain kvarttona S355J2W Huom: Tarkassa vertailussa on käytettävä voimassa olevia standardeja ja ohjelehtiä.

12 Tuoteohjelma (29) Taulukko 15. Standardin EN mukaiset säänkestävät teräkset sekä niiden likimääräinen vastaavuus vanhoihin standarditeräksiin ja COR TEN lajeihin. R eh juus, 2004 mm mm vastaavuus Murtolu- EN Paksuus, Paksuus, Likimääräinen Vanha EN MPa Kvarttolevy Nauhalevy 1993 vähintään ) S355J0WP S355J2WP COR TEN A ) S355J2WP 6 12 Vain kvartto S355J0W Ei vastinetta ) S355J0W S355J2G2W COR TEN B S355J2W 6 40 Vain kvartto S355K2G2W COR TEN B S355K2W 6 40 Vain kvartto S355K2G2W Ei vastinetta 1) Koskee paksuuksia 3 40 mm. Pienemmillä paksuuksilla murtolujuus on MPa. W = säänkestävä teräs (Weather-resistant, Weathering tai Weatherproof steel). P = fosforiseosteinen teräs (Phosphorus alloyed steel). Iskusitkeysluokan tunnus (J0, J2 tai K2) on sama kuin teräksillä EN Huom: Tarkassa vertailussa on käytettävä alkuperäisiä standardeja ja ohjelehtiä. Teräslajit COR TEN A sekä S355J0WP ja S355J2WP ovat fosforiseosteisia säänkestäviä teräksiä. Ne soveltuvat erityisesti savukaasuolosuhteisiin. Kantaviin rakenteisiin niitä ei suositella. EN luokittelujärjestelmän mukaan ovat EN säänkestävät rakenneteräkset seostettuja erikoisteräksiä. Säänkestävillä teräksillä kvarttolevyn toimitustila on joko normalisointivalssattu (N) tai normalisoitu (N). Normalisointivalssatun toimitustilan lisäksi voi nauhatuote olla termomekaanisesti valssattu (M). Terästen standardinmukaisessa merkinnässä toimitustilan tunnus on mukana teräsnimikkeessä. Oikea merkintä on esimerkiksi: EN S355J0W+N. Nuorrutusteräkset Standardin EN : A1:2009 mukaisista nuorrutusteräksistä valmistamme teräslajia S690QL. Taulukko 16. S690QL EN Lujat nuorrutetut rakenneteräkset. Teräsnimikkeiden vertailu aikaisemman standardin nimikkeisiin. R eh MPa Murtolujuus, EN Paksuus mm Nauhalevy Paksuus, mm Kvarttolevy Vanha standardi EN S690QL 1) 2) 3) Vain kvarttona 6 20 S690QL 1) Teräslajin S690QL merkinnässä tunnus S tarkoittaa rakenneterästä (structural steel). 2) Tunnus Q tarkoittaa toimitustilaa, tässä tapauksessa nuorrutettua (quenched + tempered). 3) Tunnus L tarkoittaa, että iskuenergian keskimääräinen vähimmäisarvo 30 J on määritelty 40 ο C:ssa. Tämän standardin määrittelemät teräslajit ovat standardin EN mukaan seostettuja erikoisteräksiä. Painelaiteteräkset Ruukin Raahen tehtaan laatujärjestelmä on sertifioitu sekä painelaitedirektiivin (PED) että Saksan kansallisten teknisten vaatimusten (TÜV) mukaisesti. Euroopassa käytetään painelaitteiden valmistukseen pääosin EN standarditeräksiä. Näiden lisäksi valmistamme useiden kansallisten ja kansainvälisten standardien, kuten amerikkalaisen ASME SA / ASTM A järjestelmän, mukaisia painelaiteteräksiä. EN painelaiteteräksille Ruukki antaa PEDin mukaisen ainestodistuksen, jossa on merkintä: EN 10204: /PED 97/23/EY.

13 Tuoteohjelma (29) Teräkset yksinkertaisiin painesäiliöihin Taulukko 17. Teräkset yksinkertaisiin painesäiliöihin standardin EN mukaisesti. Murtolujuus, Iskusitkeys, EN Paksuus, mm Paksuus, mm R eh MPa Testauslämpötila 2005 Nauhalevy Kvarttolevy ο C P235S 2,0 5, ο C P265S 2,0 10, ο C P275SL Vain kvarttona 5 60 P = Painelaiteteräs (Pressure Equipment Steel). S = Yksinkertainen paineastia (Simple pressure vessel), nimenomaan standardissa EN L = alhainen käyttölämpötila (Low ambient temperature). Standardin EN luokittelujärjestelmän mukaan teräslajit P235S ja P265S ovat seostamattomia laatuteräksiä, kun taas teräslaji P275SL on seostamaton erikoisteräs. EN Painelaiteteräkset ja ASME/ASTM Painelaiteteräkset Painelaitteiden teräsmateriaaleja määrittelevä standardi EN on uusittu vuonna Standardi sisältää Osat 1-7. Standardissa esitetään painelaiteteräkset erikseen huoneenlämpötilaan ja korotettuihin käyttölämpötiloihin (lajit NH ja GH) sekä erityisen kylmiin oloihin (lajit NL1 ja NL2 sekä ML1 ja ML2). Lajeille NH ja GH annetaan laskentalujuus korotetuissa käyttölämpötiloissa +400 C:een saakka. Varsinaisille kuumalujille teräksille (16Mo3 ja 13CrMo4-5) laskentalujuus ilmoitetaan korkeimmillaan +500 C:ssa. Osan 2 seostamattomille ja seostetuille painelaiteteräksille esitetään myös lähinnä vastaavat amerikkalaiset ASME/ASTM teräkset. EN : Painelaiteteräkset. Levytuotteet. Osa 1: Yleiset vaatimukset EN : Osa 2: Kuumalujat seostamattomat ja seostetut teräkset EN : Osa 3: Normalisoidut hitsattavat hienoraeteräkset EN : Osa 4: Nikkeliseostetut teräkset mataliin käyttölämpötiloihin EN : Osa 5: Termomekaanisesti valssatut hitsattavat hienoraeteräkset. Kuumalujat seostamattomat ja seostetut painelaiteteräkset Taulukko 18. EN Kuumalujat seostamattomat ja seostetut painelaiteteräkset. R eh MPa Murtolujuus, EN Paksuus, mm Nauhalevy Paksuus, mm Kvarttolevy P235GH P265GH P295GH P355GH Vain kvarttona Mo CrMo4-5 1) Vain kvarttona ) Toimitustila +NT = Normalisoitu (N) ja päästetty (T=Tempered). Valmistetaan erikseen sovittaessa. G = seostamaton teräs H = korkea käyttölämpötila (High Temperature). Standardin EN luokittelujärjestelmän mukaan teräslajit P235GH, P265GH, P295GH ja P355GH ovat seostamattomia laatuteräksiä, kun taas muut teräslajit ovat seostettuja erikoisteräksiä. Standardin EN mukaiset eurooppalaiset painelaiteteräkset eivät ole suoraan vertailukelpoisia amerikkalaisten ASME/ASTM painelaiteterästen kanssa. Eroja on mm. lujuusarvoissa sekä myötölujuuden ja murtolujuuden keskinäisessä suhteessa. Taulukko 19 esittelee eurooppalaisia teräksiä lähinnä olevat amerikkalaiset painelaiteteräkset. Niiden myötölujuus määritetään venymisrajana R p0,2 amerikkalaisen painelaiteterästen testauskäytännön mukaisesti.

14 Tuoteohjelma (29) Taulukko 19. Amerikkalaisten ASME/ASTM standardien mukaiset kuumalujat seostamattomat ja seostetut painelaiteteräkset. Myötölujuus 1) MPa Murtolujuus, ASME SA / ASTM A Paksuus mm Kvarttolevy Nauhalevy A 285GR C 5 50 Vain kvarttona A 516GR Vain kvarttona A 516GR Vain kvarttona A 516GR Vain kvarttona A 516GR Vain kvarttona A 387GR 11 Cl Vain kvarttona A 537CL Vain kvarttona A 387GR 12 Cl Vain kvarttona 1) Myötölujuus määritetään venymisrajana R p0,2. Normalisoidut painelaiteteräkset Standardin EN teräslajit luokitellaan iskusitkeyden testauslämpötilan perusteella neljään luokkaan: a) huoneenlämpötilateräslaji (P N), iskusitkeystestaus alimmillaan lämpötilassa 20 ο C b) korkealämpötilateräslaji (P NH), iskusitkeystestaus alimmillaan lämpötilassa 20 ο C c) matalalämpötilateräslaji (P NL1), iskusitkeystestaus alimmillaan lämpötilassa 40 ο C d) erikoismatalalämpötilateräslaji (P NL2), iskusitkeystestaus alimmillaan lämpötilassa 50 ο C. Taulukko 20. EN Normalisoidut painelaiteteräkset. R eh MPa Murtolujuus, EN Paksuus mm Nauhalevy 1) Paksuus mm Kvarttolevy 2) P275NH P275NL1 Vain kvarttona P275NL P355N P355NH P355NL P355NL ) Nauhalevyt toimitetaan normalisointivalssattuna. 2) Kvarttolevyjen toimitustila on yleensä uunissa normalisoitu, mutta standardi sallii tietyin edellytyksin myös normalisointivalssauksen. Standardin EN mukaan teräslajit P275NH, P275NL1, P355N, P355NH ja P355NL1 ovat seostamattomia laatuteräksiä, teräslajit P275NL2 ja P355NL2 seostamattomia erikoisteräksiä ja teräslajit P460NH, P460NL1 ja P460NL2 seostettuja erikoisteräksiä. Standardi EN sanoo laskentalujuudesta korotetuissa käyttölämpötiloissa seuraavasti: Mikäli kyselyn ja/tai tilauksen yhteydessä sovitaan, voidaan laatuluokille P...NH standardissa esitettyjä korotettujen lämpötilojen venymisrajan R p0,2 arvoja soveltaa laatuluokille P...NL1 ja P...NL2.

15 Tuoteohjelma (29) Taulukko 21. Normalisoidut painelaiteteräkset EN sekä niiden likimääräinen vertailu vanhan saksalaisen standardin teräksiin. R eh MPa EN Ei vastinetta Ei vastinetta P275N P275NH P275NL1 P275NL2 Ei vastinetta Ei vastinetta Ei vastinetta P355N P355NH P355NL1 P355NL2 Ei vastinetta Ei vastinetta Ei vastinetta Huom: Tarkassa vertailussa on käytettävä alkuperäisiä standardeja ja ohjelehtiä. Esimerkiksi, saman myötölujuusluokan teräksillä voi olla erilainen murtolujuusvaatimus. DIN 17102:1983, Saksa, Vanha TStE 255 EStE 255 StE 285 WStE 285 TStE 285 EStE 285 TStE 315 EStE 315 Ei vastinetta StE 355 WStE 355 TStE 355 EStE 355 Ei vastinetta StE 420 TStE 420 Nikkeliseostetut painelaiteteräkset mataliin käyttölämpötiloihin Standardin EN osan 4 teräkset on erityisesti tarkoitettu matalissa käyttölämpötiloissa toimiviin painelaitteisiin. Näistä teräksistä Ruukki markkinoi nikkeliseosteista lajia 13MnNi6 3. Sen iskusitkeyden testauslämpötila on 60 ο C. Taulukko 22. Standardin EN mukainen Nikkeliseostettu painelaiteteräs mataliin käyttölämpötiloihin. R eh MPa Murtolujuus, Paksuus mm Kvarttolevy EN Nauhalevy Toimitustila 1) MnNi mm Vain kvarttona +NT tai +N 1) Joko NT = normalisointi (N) ja sen jälkeen päästö (T=Tempering) tai pelkkä normalisointi N. Teräksen iskusitkeyden testauslämpötila on 60 ο C. Standardin EN luokittelujärjestelmän mukaan on teräslaji 13MnNi6 3 seostettu erikoisteräs. Termomekaanisesti valssatut painelaiteteräkset Standardin EN mukaiset termomekaanisesti valssatut painelaiteteräkset luokitellaan iskusitkeyden testauslämpötilan perusteella kolmeen luokkaan: a) perusteräslaji (P M), iskusitkeystestaus alimmillaan lämpötilassa 20 ο C b) matalan lämpötilan teräslaji (P ML1), iskusitkeystestaus alimmillaan lämpötilassa 40 ο C c) erikoismatalan lämpötilan teräslaji (P ML2), iskusitkeystestaus alimmillaan lämpötilassa 50 ο C. Termomekaanisten painelaiteterästen murtolujuus on hieman alempi kuin vastaavan myötölujuusluokan normalisoitujen painelaiteterästen (EN ) murtolujuus. Tässä suhteessa painelaiteterästen EN murtolujuusluokittelu poikkeaa rakenneterässtandardin EN vastaavasta luokittelusta, termomekaaninen vs. normalisoitu teräs.

16 Tuoteohjelma (29) Taulukko 23. EN Termomekaanisesti valssatut painelaiteteräkset. R eh MPa Murtolujuus, EN :2009 Paksuus 1) mm Kvarttolevy Nauhalevy P355M 6 40 Vain kvarttona P355ML Vain kvarttona P355ML Vain kvarttona P420M 8 40 Vain kvarttona P420ML Vain kvarttona P420ML Vain kvarttona P460M 8 40 Vain kvarttona P460ML Vain kvarttona P460ML Vain kvarttona 1) Yli 40 mm paksujen levyjen toimittamisesta on sovittava erikseen. Levypaksuudesta riippuen termomekaanisesti valssattu tarkoittaa joko pelkästään TM valssattua tai TM valssattua ja nopeutetusti jäähdytettyä kvarttolevyä. Standardin EN mukaan kaikki standardin EN teräkset ovat seostettuja erikoisteräksiä. Termomekaanisesti valssatuille painelaiteteräksille on olemassa käyttöpotentiaalia esim. kuljetettavissa kaasusäiliöissä, joissa säiliön oman painon pienentäminen parantaa suorituskykyä ja säästää kustannuksia. Yleiset putkiteräkset Nesteitä ja kaasuja kuljettavien putkistojen rakenneaineiksi on saatavana standardinmukaisia putkiteräksiä, jotka toimitetaan nauhatuotteina. Näiden terästen eurooppalainen standardi EN on vuodelta 2009: Steel pipes for pipelines for combustible fluids Technical delivery conditions Part 2: Pipes of requirement class B. Standardin EN mukaan ovat EN teräkset seostettuja erikoisteräksiä. Taulukko 24. EN ) mukaiset yleiset putkiteräkset ja niiden likimääräinen vastaavuus muiden standardien teräksiin. Taulukon lujuusominaisuudet taataan putkituotteille. 2) 3) Putken perusaine EN : ) Nauhan paksuus mm R t0,5 MPa Murtolujuus R m vähintään MPa DIN Saksa API 5L L415MB 4) StE TM X 60 L450MB 4) StE TM X 65 L485MB 4) StE TM X 70 1) SFS-EN :2009(E) on Suomessa vahvistettu englanninkielisenä. 2) Terästen toimitustila on termomekaanisesti valssattu (tunnus M ). 3) Vetokokeen testaussuunta riippuu putkityypistä ja putkikoosta. 4) Terästen merkinnöissä L =Steels for line pipe eli putkiteräs ja B =Gas bottles eli kaasupullojen teräs. Huom: Tarkassa vertailussa on käytettävä alkuperäisiä standardeja ja ohjelehtiä. Kulumiskestävyyttä ja suojausturvaa tarjoavat teräkset Kulumiskestävyyttä ja suojausturvaa tarjoavat teräkset on kehitetty pidentämään liikkuvan kaluston, teollisuuslaitteiden ja muiden rakenteiden käyttöikää. Nämä teräkset mahdollistavat innovatiivisen ja ympäristöystävällisen tuotekehittelyn. Teräkset parantavat käyttökohteensa kestävyyttä, toimivuutta ja turvallisuutta. Keventyneet rakenteet ja pidempi elinkaari merkitsevät kustannussäästöjä. Terästen toimitustila on karkaistu. Teräksille ei ole olemassa vastinetta standarditeräksissä. Karkaistujen terästen konepajakäsittelyssä etenkin taivutuksessa on noudatettava turvallisia työtapoja ja erityistä varovaisuutta. Raex 300, Raex 400, Raex 450 ja Raex 500 kulumiskestävät teräkset Raex on saatavana sekä nauhalevynä että kvarttolevynä. Valmistusmenetelmänä on ajanmukainen suorasammutustekniikka. Valmistustavan ansiosta teräksen konepajaominaisuudet on optimoitu korkean lujuuden ja hyvän kulumiskestävyyden rinnalla. Nauhalevyjen Dead Flat -käsittelyn ansiosta niiden sisäinen jännitystaso on matala ja tasomaisuus erinomainen. Korkean lujuutensa ansiosta Raex:sta voi suunnitella keveitä ja tyylikkäitä tuotteita.

17 Tuoteohjelma (29) Taulukko 25. Raex-kulutusteräkset. Tyypillinen kovuus. Paksuusalueet tuotemuodoittain. Teräslaji Kovuus HBW Nauhalevy mm Kvarttolevy mm Raex 300 noin 300 2,5 8 Vain nauhalevynä Raex 400 noin 400 2,5 6, Raex 450 noin , Raex 500 noin Taulukko 26. Raex-kulutusteräkset. Tyypilliset mekaaniset ominaisuudet. Teräslaji Myötölujuus R p0,2 MPa Murtolujuus Murtovenymä A % Iskusitkeys Charpy V, 20 J Raex o C Raex o C Raex o C Raex o C Taulukon arvot ovat tyypillisiä mekaanisia ominaisuuksia huoneenlämpötilassa testattuna levypaksuudella 20 mm. Teräslajin Raex 300 osalta arvot ovat tyypillisiä mekaanisia ominaisuuksia paksuudella 8 mm. Taulukko 27. Raex. Nauhalevyt. Mitat. (Tammikuu 2011, muutokset mahdollisia) Teräslaji Paksuus (mm) Leveys (mm) Pituus (m) Raex Raex Raex Raex Raex Raex Raex Raex Raex Raex Raex Raex Raex Raex Taulukko 28. Raex. Kvarttolevyt. Mitat. (Tammikuu 2011, muutokset mahdollisia) Teräslaji Paksuus (mm) Leveys (mm) Pituus (m) Raex Raex Raex Raex Raex Raex Raex Raex Raex

18 Tuoteohjelma (29) Raex levytuote voidaan toimittaa asiakasvaatimusten mukaisesti esikäsiteltynä, kuten muotoleikattuna, rei itettynä ja kierteytettynä. Karkaistu Raex on tasaisen kovaa reunasta reunaan, sillä karkaisu tehdään viimeisenä työvaiheena. Ramor 400 ja Ramor 500 teräkset ballistiseen suojaukseen Ramor on kehitetty siviilikohteiden ballistiseen suojaukseen ja turvatason parantamiseen. Luja ja kova Ramor kestää suurta pintapainetta. Teräs sellaisenaan tarjoaa hyvän suojauksen, mutta yhä enemmän hyödynnetään teräksen suojausominaisuuksia osana turvajärjestelmää. Levyjen hyvän paksuustarkkuuden ansiosta teräs soveltuu sellaisiin kantaviin rakenteisiin, jotka toimivat samalla ballistisena suojana. Terästen tekniset tiedot, kuten suositeltava levypaksuus eri suojausluokille, on esitetty englanninkielisellä ohjelehdellä. Suojausluokituksessa käytetään mm. standardia EN Terästä on saatavana seuraavina paksuuksina: Nauhalevy: Kvarttolevy: 2,5 6,5 mm 6 30 mm. Taulukko 29. Ramor. Mekaaniset ominaisuudet, tyypilliset arvot. Teräslaji Myötölujuus Murtolujuus Murtovenymä Kovuus Iskusitkeys, Pitkittäin R p0,2 MPa A % HBW t o C Charpy V J Ramor Ramor Ramor terästen toimitustila on karkaistu, Q (Q = Quenched). Karkaistavat booriteräkset huippuominaisuuksia lämpökäsittelyillä Karkaistavat booriteräkset toimitetaan asiakkaalle kuumavalssatussa tilassa. Konepajakäsittelyt kannattaa tehdä kuumavalssatussa tilassa, koska ennen karkaisua teräksen lujuus ja kovuus ovat tavanomaisen rakenneteräksen tasoa, taulukko 30. Booriterästen huippuominaisuuksiin päästään lämpökäsittelyillä. Asiakkaan tavoittelema suuri kovuus, korkea lujuus ja erinomainen kulumiskestävyys saavutetaan teräksen karkaisussa, jonka tekee lämpökäsittelyn ammattilainen. Seosaineista boori (keskimäärin 0,002 %) ja hiili vastaavat pääasiallisesti terästen hyvästä karkenevuudesta ja lämpökäsiteltävyydestä. Taulukko 30. Karkaistavat booriteräkset. Tyypilliset mekaaniset ominaisuudet toimitustilassa. Paksuusalueet tuotemuodoittain. Teräslaji Myötö Murto Kovuus 2) Murtovenymä Paksuus mm Paksuus mm lujuus 2) lujuus 2) HBW Nauhalevy Kvarttolevy R eh MPa A % B 13S 1) noin 450 noin 570 noin , B 24 1) noin 400 noin 600 noin , B 27 1) noin 420 noin 620 noin , ) Booriterästen merkinnöissä numeroarvot 13, 24 ja 27 viittaavat terästen keskimääräiseen hiilipitoisuuteen sadasosaprosentteina. 2) kovuus ja murtovenymä ovat tyypillisiä arvoja kuumavalssaustilassa. Lämpökäsittelijän tekemä karkaisu öljyyn tai veteen kaksinkertaistaa tai jopa kolminkertaistaa lujuuden ja kovuuden. Karkaistuna booriteräs kestää parhaiten hankaavaa kulutusta ja kovaa pintapainetta. Karkaistun teräksen sitkeysominaisuuksia voi parantaa päästöhehkutuksella. Lämpökäsiteltyinä booriteräksiä käytetään sekä kulumiskestävyyttä että erikoislujuutta vaativissa.

19 Tuoteohjelma (29) kaikki paitsi cruisailu on Laivanrakennusteräkset ja offshoreteräkset Laivanrakennusteräkset Laivanrakennukseen myymme Laivaluokitusseurojen sääntöjen mukaisia teräksiä kahdeksana lujuusluokkana. Normaalilujat ja lujat laivanrakennusteräkset valmistetaan kuumavalssattuna, normalisointivalssattuna tai normalisoituna, taulukko 31. Termomekaanisesti valssattuna toimitamme lujia ja erikoislujia laivanrakennusteräksiä, taulukko 32. Terästen laatuluokan tunnus ilmoitetaan kirjaimella A, B, D, E tai F. Taulukko 31. Normaalilujat ja lujat laivanrakennusteräkset. Kvarttolevyt ja nauhalevyt. R eh MPa vähintään Iskusitkeys, Testauslämpötila Lloyd s Register of Shipping Det Norske Veritas Germanischer Lloyd Maritime Register of Shipping American Bureau of Shipping Bureau Veritas Registro Italiano Navale Normaalilujat laivanrakennusteräkset + 20 o C LR A NV A GL-A PC A AB A BV A RINA A ± 0 o C LR B NV B GL_B PC B AB B BV B RINA B o C LR D NV D GL-D PC D AB D BV D RINA D -40 o C LR E NV E GL-E PC E AB E BV E RINA E Lujat laivanrakennusteräkset ± 0 o C LR AH 27S NV A27S o C LR DH 27S NV D27S -40 o C LR EH 27S NV E27S ± 0 o C LR AH 32 NV A32 GL-A 32 PC A32 AB AH32 BV AH 32 RINA AH32-20 o C LR DH 32 NV D32 GL-D 32 PC D32 AB DH32 BV DH32 RINA DH o C LR EH 32 NV E32 GL-E 32 PC E32 AB EH32 BV EH32 RINA EH32-60 o C LR FH 32 ± 0 o C LR AH 36 NV A36 GL-A 36 PC A36 AB AH36 BV AH36 RINA AH36-20 o C LR DH 36 NV D36 GL-D 36 PC D36 AB DH36 BN DH36 RINA DH o C LR EH 36 NV E36 GL-E 36 PC E36 AB EH36 BV EH36 RINA EH36-60 o C LR FH 36 ± 0 o C LR AH 40 NV A40 GL-A 40 PC A40 AB AH o C LR DH 40 NV D40 GL-D 40 PC D40 AB DH40-40 o C LR EH 40 NV E40 GL-E 40 PC E40 AB EH40 Laatuluokan tunnuskirjain tarkoittaa ikusitkeyden testauslämpötilaa seuraavasti: F = 60 o C, E = 40 o C, D = 20 o C, B = ± 0 o C ja A = ± 0 o C (Lujat laivanrakennusteräkset) tai A = + 20 o C (Normaalilujat laivanrakennusteräkset). Mitta alueet lujuusluokittain on esitetty kohdassa Terästuotteiden mitta alueet. Huom: Tarkassa vertailussa on käytettävä alkuperäisiä standardeja ja ohjelehtiä.

20 Tuoteohjelma (29) Taulukko 32. Lujat ja erikoislujat, termomekaanisesti valssatut laivanrakennusteräkset. 1) R eh MPa vähintään Iskusikeys, Testauslämpötila ± 0 o C -20 o C -40 o C -60 o C ± 0 o C -20 o C -40 o C -60 o C ± 0 o C -20 o C -40 o C ± 0 o C -20 o C -40 o C -60 o C ± 0 o C -20 o C -40 o C -60 o C ± 0 o C -20 o C -40 o C Lloyd s Register of Shipping LR AH 32 LR DH 32 LR EH 32 LR AH 36 LR DH 36 LR EH 36 LR AH 40 LR DH 40 LR EH 40 LR DH 42 LR EH 42 Det Norske Veritas NV A32 NV D 32 NV E32 NV F32 NV A36 NV D36 NV E36 NV F36 NV A40 NV D40 NV E40 NV D420 NV E420 NV F420 NV D460 NV E460 NV F460 NV D500 NV E500 Germanischer Lloyd GL-A 32 GL-D 32 GL-E 32 GL-A 36 GL-D 36 GL-E 36 GL-A 40 GL-D 40 GL-E 40 GL-A 420 GL-D 420 GL-E 420 GL-A 460 GL-D 460 GL-E 460 GL-A 500 GL-D 500 GL-E 500 American Bureau of Shipping AB AH32 AB DH32 AB EH32 AB AH36 AB DH36 AB EH36 AB AH40 AB DH40 AB EH40 AB AQ43 AB DQ43 AB EQ43 AB AQ47 AB DQ47 AB EQ47 AB AQ51 AB DQ41 AB EQ51 Bureau Veritas BV AH32 BV DH32 BV EH32 BV AH36 BV DH36 BV EH36 BV A 420 BV D 420 BV E 420 BV A 460 BV D 460 BV E 460 BV A 500 BV D 500 BV E 500 Maritime Register of Shipping PC A32 TM PC D32 TM PC E32 TM PC A36 TM PC D36 TM PC E36 TM PC F36 TM PC D420 TM PC E420 TM PC D460 TM PC E460 TM PC D500 TM PC E500 TM Laatuluokan tunnuskirjain tarkoittaa ikusitkeyden testauslämpötilaa seuraavasti: F = 60 o C, E = 40 o C, D = 20 o C ja A = ± 0 o C. Huom: Terästen tarkassa keskinäisessä vertailussa on käytettävä alkuperäisiä standardeja tai ohjelehtiä. Mitta alueet lujuusluokittain on esitetty kohdassa Terästuotteiden mitta alueet. 1) Saatavana kvarttolevynä ja nauhalevynä lujuusluokissa 315 MPa ja 355 MPa; sekä kvarttolevynä muissa lujuusluokissa. Teräkset offshore rakenteisiin Ruukki markkinoi taulukossa 33 esitettyjä offshorestandardien ja projektikohtaisten erityisvaatimusten mukaisia rakenneteräksiä. Teräkset toimitetaan kvarttolevyinä, joiden toimitustila on joko normalisoitu tai termomekaanisesti valssattu. Levypaksuudesta riippuen termomekaanisesti valssattu tarkoittaa joko TM valssattua tai TM valssattua ja nopeutetusti jäähdytettyä kvarttolevyä. Taulukko 33. Offshore rakenneteräkset ja luokitusseurojen sääntöjen mukaiset offshoreteräkset. Iskusitkeys, Myötölujuus- Murtolujuus, Teräslaji R luokka, MPa eh vähintään Charpy V R MPa m MPa Testauslämpötila Toimitustila 1) EN ) S355G10N C o N API 2 H GR vähintään C o N EN S355G10M C o TM API 2 W GR 50T 345 vähintään C o TM AB AH 36-AB EH , 20, 40 C o TM NVA 36-NV EH , 20, 40, 60 C o TM PC A36-PC E , 20, 40 C o TM EN S420G2M C o TM API 2 W GR vähintään C o TM AB AQ 43 TM-AB EQ 43 TM , 20, 40 C o TM NVA 420-NVF , 20, 40, 60 C o TM PC D420 TM-PC E420 TM , 40 C o TM EN S460G2M C o TM AB AQ 47 TM-AB EQ 47 TM , 20, 40, 60 C o TM NVA 460-NVF , 40 C o TM PC D460 TM-PC E460 TM , 40 C o TM AB AQ51-AB EQ , 20, 40 C o TM NVD 500, NVE , 40 C o TM 500 PC D500-PC E , 40 C o TM 1) N = Normalisoitu ja TM = Termomekaanisesti valssattu. 2) SFS EN 10225:2002 Hitsattavat rakenneteräkset offshore rakenteisiin. Tekniset toimitusehdot. Standardin EN mukaiset teräkset voidaan tarvittaessa toimittaa Norsok vaatimuksilla. Mitta alueet lujuusluokittain on esitetty kohdassa Terästuotteiden mitta alueet, Kvarttolevytuotteet.

21 Tuoteohjelma (29) Terästuotteiden mitta alueet Kvarttolevyt Kvarttolevyjä valmistetaan paksuuksina 4,7 150 mm. Levyn enimmäispituus on normaalisti 15 metriä ja enimmäisleveys 3300 mm. Yhden levyn enimmäispaino on noin kaksitoista (12) tonnia, mikä viime kädessä määrittää tietynpaksuiselle levylle valittavissa olevan leveyden ja pituuden. Mitta alue valikoimaan vaikuttaa myös teräslaji, etenkin sen lujuusluokka ja iskusitkeysvaatimus. Pienin tilattava levyerä tehdastoimituksena koostuu yhdestä teräslajista ja samoista mitoista. Pienimmillään se voi olla yksi levy, jonka vähimmäispaino on kg levypaksuudesta riippuen. Kvarttolevyjen mittatiedot on tiivistetysti koottu taulukoihin 34 ja 35 Näistä poikkeavien mittojen toimittamisesta on sovittava erikseen. Kuumavalssatut, normalisoidut ja normalisointivalssatut kvarttolevyt Korkein myötölujuusluokka on R eh 420 MPa - levyn normaali vähimmäisleveys on 1901 mm tai 2000 mm; tätä kapeammista leveyksistä mm ja mm on sovittava erikseen. - yhden levyn ehdoton vähimmäiskoko leikattuna on 1000 x 2000 mm, erikseen sovittaessa. - yksittäisen levyn pituuden tai useamman samanmittaisen levyn yhteispituuden on tehdastoimituksessa oltava vähintään 4200 mm. Taulukko 34. Kvarttolevyjen yleismitat, enimmäispituus metreinä paksuus- ja leveysalueittain. Kuumavalssatut, normalisoidut ja normalisointivalssatut teräkset, R eh 420 MPa Paksuus mm Leveysalueet, mm 1901 (2000) (2500) ) ) ) ) ) ) Ei valmisteta ) Ei valmisteta Ei valmisteta Ei valmisteta Ei valmisteta Ei valmisteta ) Ei valmisteta 1) erikseen sovittaessa voidaan valmistaa yli 15 metrisiä, mutta korkeintaan 22 metrisiä levyjä enimmäispainon (noin 12 tonnia) rajoissa 2) enimmäisleveys on 2150 mm, joka riippuu paksuudesta ja pituudesta. Termomekaanisesti valssatut kvarttolevyt Korkein myötölujuusluokka on R eh 500 MPa Levypaksuudesta riippuen termomekaanisesti valssattu tarkoittaa joko TM valssattua tai TM valssattua ja nopeutetusti jäähdytettyä kvarttolevyä. - levyn normaali paksuusalue on 8 60 mm. - levyn normaali vähimmäisleveys on 1901 mm tai 2000 mm; tätä kapeammista leveyksistä mm ja mm voidaan sopia erikseen. - yhden levyn ehdoton vähimmäiskoko leikattuna on 1000 x 2000 mm, erikseen sovittaessa. - yli 40 mm paksujen TM levyjen yhteispituuden on oltava vähintään 5500 mm. Taulukko 35. Kvarttolevyjen yleismitat, enimmäispituus metreinä paksuus- ja leveysalueittain. Termomekaanisesti valssatut teräkset, R eh 500 MPa 1) Paksuus mm Leveysalueet mm 1901 (2000) (2500) ) ) ) Ei valmisteta ) ) ) Ei valmisteta ) Toimitus erikseen sovittaessa 1) TM teräkset R eh 355 MPa ja R m 450 MPa, alle 8 mm, toimitetaan taulukon 33 mukaisesti. 2) Erikseen sovittaessa pituudeltaan (15) 22 m levyjä enimmäispainon (noin 12 tonnia) rajoissa. Kvarttolevyjen mitta ja muototoleranssit ovat standardin EN mukaisia. Ruukin erikoisterästen mitta ja muototoleranssit ovat monilta osin standardiarvoja tiukemmat eli paremmat asiakkaalle. Toleranssit on esitetty erillisellä ohjelehdellä tai asianomaisen teräksen ohjelehdellä.

22 Tuoteohjelma (29) Konepajapohjamaalatut levyt Konepajapohjamaalaus suojaa levyn tilapäisesti korroosiolta kuljetuksen, varastoinnin ja konepajakäsittelyn ajan. Ennen konepajapohjamaalausta levyt on suihkupuhdistettu. Punainen sinkkisilikaatti ja punainen rautaoksidiepoksi ovat kaksi käytetyintä konepajapohjamaalityyppiä. Näillä konepajapohjamaaleilla käsiteltyjen levyjen leikkaus ja hitsaus onnistuvat hyvin. Hitsausroiskeita tarttuu vähemmän. Koneet ja laitteet pysyvät puhtaina ja työympäristö siistinä. Taulukko 36. Konepajapohjamaalatut levyt, yleismitat 1). Levyn mittasuure Mitta-alueet mm Paksuus Leveys Pituus ) Yleismittojen puitteissa teräslajikohtaiset enimmäis ja vähimmäismitat ovat määrääviä. Nauhalevyt, rainat ja kelat Nauhalevyt, rainat ja kelat toimitetaan joko valssauspintaisena (mustana) tai peitattuna. Nauhalevy on valtaosalle asiakkaistamme käytetyin nauhatuote. Nauhalevyjen ja kelojen enimmäisleveys valssausreunaisena on 1860 mm. Vähimmäisleveys on 1000 mm. Nauhalevyjen pituuden voi tehdastoimituksissa valita väliltä 2 12 metriä. Rainoja valmistetaan leveyksinä mm. Nauhalevyt ja kelat toimitetaan normaalisti valssausreunaisina, kun taas rainat aina leikatuin reunoin. Matalan lujuuden teräslajeilla paksuusvalikoima on laajin ja enimmäisleveys suurin. Lujuusluokan kasvaessa teräksen paksuus ja leveysvalikoima pienenee. Nauhavalssauksen alkuperäistuote, yksittäinen kela, painaa tonnia. Kelakohtainen paino riippuu teräslajista, mitoista ja tilauksesta. Pienin tilaus tehdastoimituksena on yksi kela tai yksi kelallinen saman levyisiä nauhalevyjä tai rainoja. Suurempien tilausten on oltava tämän vähimmäismäärän monikertoja. Nauhalevyt toimitetaan asiakkaalle nipuissa, joiden suositeltava ostomäärä on enimmäispaino ja sen monikerrat. Kunkin nipun nauhalevyt ovat aina yhtä teräslajia, yhtä paksuutta, yhtä leveyttä ja yhtä pituutta. Kelan ja nauhalevyiksi tai rainoiksi leikatun kelan toimituspainotarkkuus tehdastoimituksena on ±10 %; kuitenkin vähintään 2 tonnia tai enintään +3 tonnia. Rainojen suositeltava leveyspainoalue on kg / leveysmillimetri, ja peitattujen rainojen vastaavasti kg / leveysmillimetri. Pienemmät leveyspainot ovat mahdollisia erikseen sovittaessa. Nauhalevyjen, rainojen ja kelojen toleranssit määräytyvät standardin EN mukaan. Ruukin terästen mitta ja muototoleranssit ovat monilta osin standardiarvoja tiukemmat eli paremmat asiakkaalle. Toleranssit on tarkemmin esitetty erillisellä ohjelehdellä tai asianomaisen teräslajin ohjelehdellä. Kohokuviolevyt Kohokuviolevyt soveltuvat kulkuteihin ja lattiatasoihin eli kohteisiin, joissa alustalta vaaditaan hyvää pitoa. Kohokuviolevyjä valmistetaan nauhalevyinä ja keloina. Kuviointityyppi on rihlakuvio, kyynelkuvio 1 tai kyynelkuvio 2, kuva 3. Kuiviin tiloihin suositellaan hyvän kulumiskestävyyden ansiosta rihlalevyä. Kohteisiin, joissa pinta saattaa jäätyä, soveltuu parhaiten kyynellevy. Sen pinta päästää veden virtaamaan helposti pois, joten puhtaanapito on vaivatonta. Kyynelkuvio 2 on kehitetty kohteisiin, joiden valmistus edellyttää teräkseltä muovattavuutta. Kohokuviolevyjä on saatavana lujuusluokkina R eh 250 MPa ja 355 MPa. Kuva 3. Kohokuviolevyt. Yleisimmät kuviotyypit. Kohokuviolevyjen tekniset tiedot sekä valinta ja käyttöohjeet on esitetty ohjelehdellä. Kohokuviolevyjen standardeja ja normeja ovat DIN 59220, SEL 014E:1979, SFS 5500 ja ASTM A 786.

23 Tuoteohjelma (29) Ruukin teräkset on kehitetty asiakkaan näkemyksiä herkästi kuunnellen. Teräksiä on helppo leikata, taivuttaa ja hitsata. Konepajatyön kaikissa vaiheissa teräkset toimivat suunnitellusti. Terästen käsittely konepajaprosesseissa Konepajatyössä teräslevy joutuu kovaan käsittelyyn. Siinä mitataan terästen paremmuus. Ruukin teräkset täyttävät asiakkaiden ja standardien asettamat vaatimukset myös kovien konepajakäsittelyjen jälkeen. Seuraavassa annetaan ohjeita terästen särmäykseen, hitsaukseen ja kuumilla oikomiseen. Särmäys, taivutus, muovaus Terästen kehittelyssä on kylmämuovattavuudella keskeinen merkitys. Taulukossa 37 on esitetty eri teräslajien pienin sallittu taivutussäde. Särmättävyyden huimaa kehitystä kuvaavat erikoislujan Optim 700 MC Plus teräksen pienet taivutussäteet. Esimerkiksi nauhalevyn paksuudella 8 mm on tämän teräksen taivutussäde niin pieni kuin 1,0 x paksuus eli 8 mm. Ja kyseessä on myötölujuusluokan 700 MPa teräs! Taulukko 37. Eri terästen taivutettavuus, pienin taivutussäde, kaikissa taivutussuunnissa. Teräslaji Pienin sallittu sisäpuolinen taivutussäde paksuusalueittain, mm. >2,0 2,5 >2,5 3,0 >3 4 >4 5 >5 6 >6 7 >7 8 >8 10 >10 12 >12 14 >14 16 >16 18 >18 20 >20 25 >25 30 S235JRC 2, S355J2C Multisteel Laser 250 C 1,5 1,5 2 2, ,5 7 8, ,5 Laser 355 MC 0,5 0,7 1 1,5 2 3, Laser 420 MC 1,2 1,5 2 2,5 3 5,5 6,5 8 9,5 11 Laser 250 C Laser 355 MC 9,5 11, ,5 16 Laser 420 MC Optim 500 ML 9, , , Optim 500 MC 2 2, , Optim 550 MC 2 2,5 3,5 4,5 5, Optim 600 MC 2,5 2,5 3, Optim 650 MC 2, Optim 700 MC 3, Optim 700 MC Plus Optim 900 QC Optim 960 QC 1) 10,5 10, , Optim 1100 QC Optim 700 QL Vihreät alueet Vihreällä merkityt paksuusalueet ovat saatavana sekä kvarttolevynä että nauhalevynä. Keltaiset alueet Keltaisella merkityt paksuusalueet ovat saatavana nauhalevynä. Ruskeat alueet Ruskealla merkityt alueet ovat saatavana kvarttolevynä. Valkoiset alueet Valkoisella merkittyjä paksuusalueita ei valmisteta. 1) Pienimmän taivutussäteen arvot pätevät myös säänkestävälle ultralujalle teräslajille Optim 960 QCW.

24 Tuoteohjelma (29) Teräksen hyvä särmättävyys yhdistyneenä korkeaan lujuuteen tuo rakennesuunnitteluun ja tuotemuotoiluun uusia mahdollisuuksia. Konepajavalmistuksessa hitsaustyön osuutta voi vähentää ja railotilavuutta pienentää. Rakenteet voi suunnitella keveämmiksi ja sirommiksi. Näin hyötykuorma kasvaa ja energian käyttö tehostuu. Lujista, muovattavista teräksistä voi ottaa irti yhä enemmän ominaisuuksia, ja hyödyntää ne teräksisten lopputuotteiden parempana suorituskykynä. Runsasseosteisten terästen ja/tai paksujen levyjen muovaus onnistuu varmimmin, kun muovauksen työlämpötilaa korotetaan. Jo noin +100 ο C:n esikuumennus on monissa vaativissa muovaustapauksissa todettu edulliseksi. Hitsaus, hiiliekvivalentit ja työlämpötilasuositukset Teräksen hitsattavuuden yleisin mitta on hiiliekvivalentti, joka määräytyy teräksen seosainepitoisuuden perusteella. Hiiliekvivalenttikaavoja on useita, ja kukin niistä ottaa laskentakaavassaan huomioon valikoituja seosaineita. Kaavan laskenta arvo kuvaa teräksen karkenevuutta hitsausliitoksen jäähtyessä varsinaisen hitsauksen jälkeen. Karkenevuus ilmenee hitsausliitoksen mikrorakenteessa ja sen kovuudessa. Taulukko 38 esittää eri teräslajien hiiliekvivalenttiarvot määritettynä yleisesti käytössä olevalla CEV kaavalla. Taulukko 38. Eri terästen hiiliekvivalenttiarvot, CEV =C+Mn/6+(Cr+Mo+V)/5+(Ni+Cu)/15. Hitsausliitoksen mikrorakenteeseen vaikuttaa teräksen karkenevuuden ohella liitoksen jäähtymisnopeus. Nopea jäähtyminen eli suuri jäähtymisnopeus lisää karkenemista ja liitoksen kovuutta. Liitoksen jäähtymisnopeutta voi hillitä nostamalla hitsauksen työlämpötilaa. Eri teräksille suositeltuja työlämpötiloja on koottu taulukoihin 39a ja 39b. Liitoksen jäähtymisnopeuteen vaikuttaa liitosmuoto, jonka vaikutus otetaan huomioon ns. yhdistetyllä levypaksuudella, kuva 4. Paksujen levyjen ja monimutkaisten rakenteiden hitsaus onnistuu monesti parhaiten käyttämällä korotettua työlämpötilaa, vaikkei hiiliekvivalenttiarvo sitä edellyttäisikään. Kokemus on osoittanut, että jo +100 ο C:n esikuumennus tuo myönteisen vaikutuksen.

25 Tuoteohjelma (29) Taulukko 39a. Hitsaus. Terästen työlämpötilasuositukset, hiiliekvivalenttiarvon mukaisesti. Hiiliekvivalentti, CEV=C+Mn/6+(Cr+Mo+V)/5+(Ni+Cu)/15. Perustuu standardiin EN Taulukko 39b. Hitsaus. Terästen työlämpötilasuositukset, hiiliekvivalenttiarvon mukaisesti. Hiiliekvivalentti, CEV=C+Mn/6+(Cr+Mo+V)/5+(Ni+Cu)/15.

26 Tuoteohjelma (29) Kuva 4. Hitsaus. Yhdistetty levypaksuus ja sen laskeminen eri hitsausliitosvaihtoehdoille. Hitsausliitoksen pienin sallittu jäähtymisnopeus eli hitain mahdollinen jäähtyminen riippuu liitokselle asetetuista iskusitkeysvaatimuksista. Liitoksen jäähtyminen hidastuu, kun hitsausenergiaa (lämmöntuontia) lisätään. Vastaavasti teräksen raekoko kasvaa, ja iskusitkeys heikkenee. Tämän takia, vaativien rakenteiden hitsauksessa on enimmäislämmöntuontia rajoitettava. Lämmöntuonnin sallittu enimmäisarvo on sitä pienempi mitä alempaan käyttölämpötilaan teräsrakenne on suunniteltu ja mitä alemmassa lämpötilassa iskusitkeys testataan. Kuumilla oikominen Teräksen toimitustilan huomioon ottaminen oikaisulämpötilan valinnassa Kuumilla oikomalla voi teräskappaleen muotoilla haluamakseen. Kuumilla oikomista käytetään myös jo työstetyn teräskappaleen alkuperäisen muodon palauttamiseen, kun teräskappale poikkeaa tavoitteen mukaisesta muodosta konepajakäsittelyjen jäljiltä. Kuumilla oikomisessa kuumennus on joko pinnallinen tai se tunkeutuu pintaa syvemmälle, syvimmillään koko paksuusalueelle. Kuumennussyvyys on valittava aiotun oikenemisvaikutuksen voimakkuuden perusteella. Oikaisuliekin on oltava terävä, paikallinen ja lyhytkestoinen. Oikaisuteho lisääntyy liekin terävyyden ohella sen tarkalla kohdistamisella. Tarpeettoman kuuman liekin käyttöä on varottava. Teräksen pinta ylikuumenee ja tyssäytyy eikä oikaisuteho parane. Liian kuuma oikaisu heikentää teräksen ominaisuuksia. Eurooppalaiset rakenneteräkset määritellään standardissa EN 10025, osat 2, 3, 4, 5 ja 6. Lujat kylmämuovattavat teräkset esitellään puolestaan standardissa EN osat 2 ja 3. Kaikkia näitä standarditeräksiä voi oikoa kuumilla, tietyin edellytyksin. Kuumilla oikomisen huippulämpötilan on pysyttävä taulukon 40 esittämien enimmäislämpötilojen mukaisena. Tällä varmistetaan teräkseltä vaadittujen ominaisuuksien saavuttaminen myös kuumilla oikaisun jälkeen. Taulukko 40. Kuumilla oikominen. Teräksille suositellut enimmäislämpötilat toimitustiloittain. Lähde: CEN/TR 10347:2006 (E) * ). Teräksen toimitustila Toimitus- Kuumilla oikomiseen suositellut enimmäislämpötilat tilan tunnuslyhenne Lyhytkestoinen, pinnallinen kuumennus Lyhytkestoinen, koko paksuusalueen kuumennus Pitempikestoinen, koko paksuusalueen kuumennus Normalisoitu. (N) 900 ο C 700 ο C 650 ο C Normalisointivalssattu. Termomekaanisesti valssattu, lujuusluokkaan S460 saakka. (N) (TM) 900 ο C 700 ο C 650 ο C (TM) 900 ο C 600 ο C 550 ο C Termomekaanisesti valssattu S500 S700. Nuorrutettu. (Q tai QT) Nuorrutusteräksen valmistuksessa käytetty päästölämpötila vähennettynä 20 ο C:lla. Enimmäislämpötila yleensä 550 ο C. * ) CEN/TR 10347:2006 (E) "Guidance for forming of structural steels in processing."

Tuoteohjelma 2011 Kuumavalssatut teräkset Raahen tehtaalta

Tuoteohjelma 2011 Kuumavalssatut teräkset Raahen tehtaalta Tuoteohjelma 2011 1 (27) Tuoteohjelma 2011 Kuumavalssatut teräkset Raahen tehtaalta Ruukin kuumavalssatut erikoisteräkset Optim, Raex, Ramor ja Ruukki Laser tarjoavat käyttäjälleen teknisiä ja taloudellisia

Lisätiedot

Lujat termomekaanisesti valssatut teräkset

Lujat termomekaanisesti valssatut teräkset Lujat termomekaanisesti valssatut teräkset Sakari Tihinen Tuotekehitysinsinööri, IWE Ruukki Metals Oy, Raahen terästehdas 1 Miten teräslevyn ominaisuuksiin voidaan vaikuttaa terästehtaassa? Seostus (CEV,

Lisätiedot

BUDERUS EDELSTAHL. Buderus Edelstahl GmbH l P.O. 1449 l D- 35576 Wetzlar

BUDERUS EDELSTAHL. Buderus Edelstahl GmbH l P.O. 1449 l D- 35576 Wetzlar PYÖRÖTERÄKSET BUDERUS EDELSTAHL Saksalainen Buderus Edelstahl GmbH on Euroopan johtavia korkealaatuisten vaihde- ja erikoisterästen valmistajia. Buderuksen kokemus erikoisterästen valmistuksesta ja jalostuksesta

Lisätiedot

Vapaataontapuristimien puristusvoima on 80/100, 55 ja 20 meganewtonia. Niillä voidaan takoa jopa 160 tonnin painoisia kappaleita.

Vapaataontapuristimien puristusvoima on 80/100, 55 ja 20 meganewtonia. Niillä voidaan takoa jopa 160 tonnin painoisia kappaleita. www.polarputki.fi 2 Saksalainen Buderus Edelstahl GmbH on Euroopan johtavia korkealaatuisten vaihde- ja erikoisterästen valmistajia. Buderuksen kokemus erikoisterästen valmistuksesta ja jalostuksesta tekee

Lisätiedot

POIJUKETTINGIT JA SAKKELIT LAATUVAATIMUKSET

POIJUKETTINGIT JA SAKKELIT LAATUVAATIMUKSET POIJUKETTINGIT JA SAKKELIT LAATUVAATIMUKSET Oulu 01.02.1993 Muutettu 30.11.2011 Insinööritoimisto Ponvia Oy Taka-Lyötyn katu 4, 90140 OULU Puh. 0207419900, fax 0207419909 Poijukettingit ja sakkelit, Laatuvaatimukset

Lisätiedot

UDDEHOLM VANADIS 4 EXTRA. Työkaluteräksen kriittiset ominaisuudet. Käyttökohteet. Ominaisuudet. Yleistä. Työkalun suorituskyvyn kannalta

UDDEHOLM VANADIS 4 EXTRA. Työkaluteräksen kriittiset ominaisuudet. Käyttökohteet. Ominaisuudet. Yleistä. Työkalun suorituskyvyn kannalta 1 (6) Työkaluteräksen kriittiset ominaisuudet Ohjeanalyysi % Toimitustila C 1,4 Si 0,4 Mn 0,4 Cr 4,7 Mo 3,5 pehmeäksihehkutettu noin 230 HB V 3,7 Työkalun suorituskyvyn kannalta käyttökohteeseen soveltuva

Lisätiedot

2. RAKENNETERÄKSET 2.2 RAKENNETERÄSTUOTTEET

2. RAKENNETERÄKSET 2.2 RAKENNETERÄSTUOTTEET 2. RAKENNETERÄKSET Luja, homogeeninen ja melkein isotrooppinen aine Hoikat ja ohuet rakenteet Epästabiiliusilmiöt Sitkeyden puute valssausta vastaan kohtisuorassa suunnassa Muut materiaaliominaisuudet

Lisätiedot

LUJIEN TERMOMEKAANISTEN TERÄSTEN HITSAUS JA HITSATTAVUUS

LUJIEN TERMOMEKAANISTEN TERÄSTEN HITSAUS JA HITSATTAVUUS LUJIEN TERMOMEKAANISTEN TERÄSTEN HITSAUS JA HITSATTAVUUS Kari Lahti Dillinger Nordic AB HITSAUSTEKNIIKKAPÄIVÄT 14.4.2016, Lahti History of the Dillinger Hütte 1685 Founded by Marquis de Lenoncourt, under

Lisätiedot

Kon Harjoitus 4: standardit ja terästunnukset. Timo Kiesi Koneenrakennuksen materiaalitekniikka Aalto-yliopisto

Kon Harjoitus 4: standardit ja terästunnukset. Timo Kiesi Koneenrakennuksen materiaalitekniikka Aalto-yliopisto Kon-67.3110 Harjoitus 4: standardit ja terästunnukset Timo Kiesi Koneenrakennuksen materiaalitekniikka Aalto-yliopisto Harjoitus 4 Tällä kerralla tutustutaan erilaisiin terästen nimikejärjestelmiin ja

Lisätiedot

Keskinopea jäähtyminen: A => Bainiitti

Keskinopea jäähtyminen: A => Bainiitti Keskinopea jäähtyminen: A => Bainiitti Fe 3 C F = Bainiitti (B) C ehtii diffundoitua lyhyitä matkoja. A A A A Lämpötila laskee è Austeniitti Ferriitti Austeniitti => ferriitti muutos : atomit siirtyvät

Lisätiedot

B.3 Terästen hitsattavuus

B.3 Terästen hitsattavuus 1 B. Terästen hitsattavuus B..1 Hitsattavuus käsite International Institute of Welding (IIW) määrittelee hitsattavuuden näin: Hitsattavuus ominaisuutena metallisessa materiaalissa, joka annetun hitsausprosessin

Lisätiedot

Nuorrutetut hienoraeteräkset

Nuorrutetut hienoraeteräkset Nuorrutetut hienoraeteräkset aldur Q aldur 500 Q, QL, QL1 aldur 700 Q, QL, QL1 Muutokset mahdollisia ilman eri ilmoitusta. Alkuperäinen englanninkielinen versio osoitteessa www.voestalpine.com/grobblech

Lisätiedot

SSAB RRs-paalut RR-PAALUTUSOHJE, MITOITUSTAULUKOT

SSAB RRs-paalut RR-PAALUTUSOHJE, MITOITUSTAULUKOT SSAB RRs-paalut RR-PAALUTUSOHJE, MITOITUSTAULUKOT Tämä ohje täydentää vanhaa Ruukin RR-paalutusohjetta. Ohjeessa esitetään lujien teräslajista S550J2H valmistettujen RRs-paalujen materiaali- ja poikkileikkausominaisuudet

Lisätiedot

Luento 5 Hiiliteräkset

Luento 5 Hiiliteräkset Luento 5 Hiiliteräkset Hiiliteräkset Rauta (

Lisätiedot

MODIX Raudoitusjatkokset

MODIX Raudoitusjatkokset MODIX Raudoitusjatkokset Betoniyhdistyksen käyttöseloste nro 23 2/2009 MODIX -raudoitusjatkos Peikko MODIX raudoitusjatkosten etuja: kaikki tangot voidaan jatkaa samassa poikkileikkauksessa mahdollistaa

Lisätiedot

SSAB suojakaiteet. Turvalliset kotimaiset kaideratkaisut. www.ssab.fi/infra

SSAB suojakaiteet. Turvalliset kotimaiset kaideratkaisut. www.ssab.fi/infra SSAB suojakaiteet Turvalliset kotimaiset kaideratkaisut www.ssab.fi/infra SSAB:N SUOJAKAITEET Käyttökohteet Maantiet Sillat Pysäköintialueet ja -talot Satamat Teollisuushallit ja -varastot Testatusti turvallinen

Lisätiedot

1. Lujitusvalssaus 2. Materiaalin ominaisuudet 3. Sovellukset 4. Standardit 5. Outokumpu Tornio Worksin lujitetut tuotteet

1. Lujitusvalssaus 2. Materiaalin ominaisuudet 3. Sovellukset 4. Standardit 5. Outokumpu Tornio Worksin lujitetut tuotteet Lujat ruostumattomat teräkset, ominaisuudet ja käyttösovelluksia October 25, 2012 (Nordic Welding Expo 2012 - Tampere) Hannu-Pekka Heikkinen, tutkimusinsinööri, IWE Outokumpu Stainless Oy www.outokumpu.com

Lisätiedot

NORI 500. Korkeapaineistukkaventtiili PN 250-500 DN 10-65. Vaihtoehdot. Materiaalit. Lisätietoja. Rakenne. Tilaustiedot

NORI 500. Korkeapaineistukkaventtiili PN 250-500 DN 10-65. Vaihtoehdot. Materiaalit. Lisätietoja. Rakenne. Tilaustiedot Esite 7641.1/3-57 NORI 500 Korkeapaineistukkaventtiili karantiivisteellä ja säätökeilalla hitsauspäin tai -muhvein PN 250-500 DN 10-65 Käyttöalueet Teollisuudessa, voimalaitoksissa, prosessitekniikassa

Lisätiedot

Ultralujien terästen konepajakäytettävyys

Ultralujien terästen konepajakäytettävyys Särmättävyyden ja lastuttavuuden tutkiminen Oulun yliopisto Tutkimuksen sisältö tutkii ja kehittää yhteistyössä teräksenvalmistajien kanssa lujia kuumavalssattuja teräksiä keskittyen niiden särmättävyyteen,

Lisätiedot

UDDEHOLM MIRRAX ESR 1 (5) Yleistä. Ominaisuudet. Käyttökohteet. Fysikaaliset ominaisuudet. Vetolujuus huoneenlämpötilassa.

UDDEHOLM MIRRAX ESR 1 (5) Yleistä. Ominaisuudet. Käyttökohteet. Fysikaaliset ominaisuudet. Vetolujuus huoneenlämpötilassa. 1 (5) Yleistä Muovimuotteihin kohdistuu yhä suurempia vaati muksia. Niinpä muotteihin käytettyjen terästen on samanaikaisesti oltava sitkeitä, korroosionkestäviä ja suureltakin poikkileikkaukselta tasaisesti

Lisätiedot

Luento 11 Lujien terästen kehitystrendit

Luento 11 Lujien terästen kehitystrendit Luento 11 Lujien terästen kehitystrendit Lujat teräkset standardeissa - Nuorrutusteräkset: seostamattomat teräkset (SFS-EN 10083-2: C60, R e min. 580 MPa ja R m 850 1000 MPa) - Nuorrutusteräkset: seostetut

Lisätiedot

Tehokkaammin lujilla teräksillä

Tehokkaammin lujilla teräksillä Tehokkaammin lujilla teräksillä SHY Oulu 50v juhlaseminaari Marko Lehtinen welding specialist Knowledge Service Center SSAB Olemme Maailmanlaajuinen, vahvasti erikoistunut teräsyhtiö 2 Visiomme on 3 Näin

Lisätiedot

Kaivosteollisuuden C-Mn terästen hitsaus. Marko Lehtinen sr. welding specialist Knowledge Service Center

Kaivosteollisuuden C-Mn terästen hitsaus. Marko Lehtinen sr. welding specialist Knowledge Service Center Kaivosteollisuuden C-Mn terästen hitsaus Rikasta Pohjoista 2016, 14.4.2016 Kemi Marko Lehtinen sr. welding specialist Knowledge Service Center SSAB Olemme Maailmanlaajuinen, vahvasti erikoistunut teräsyhtiö

Lisätiedot

SSAB RD-paaluseinä. Tukiseinäratkaisu kaikkiin olosuhteisiin.

SSAB RD-paaluseinä. Tukiseinäratkaisu kaikkiin olosuhteisiin. SSAB RD-paaluseinä Tukiseinäratkaisu kaikkiin olosuhteisiin www.ssab.fi/infra 2 TOIMINNASSAMME YHDISTYVÄT TERÄS- JA POHJARAKENTAMISEN OSAAMINEN SSAB on yksi Euroopan merkittävimpiä teräksisten pohjarakenteiden

Lisätiedot

Rakennustuotteiden CE-merkintä

Rakennustuotteiden CE-merkintä Rakennustuotteiden CE-merkintä Euroopan parlamentti ja Euroopan komissio hyväksyivät viime vuonna rakennustuoteasetuksen (305/2011/EC), joka astuu voimaan kaikissa EU:n jäsenmaissa viimeistään 1.7.2013ilman

Lisätiedot

Teräkset, ruostumattomat teräkset, alumiinit ja muut metallit Steels, stainless steels, aluminiums and other metals

Teräkset, ruostumattomat teräkset, alumiinit ja muut metallit Steels, stainless steels, aluminiums and other metals Varastotuotteet ja esikäsittelypalvelut 03.2012 Stock products and processing services Mar 2012 Teräkset, ruostumattomat teräkset, alumiinit ja muut metallit Steels, stainless steels, aluminiums and other

Lisätiedot

Ultralujien terästen särmäys

Ultralujien terästen särmäys Ultralujien terästen särmäys Työväline- ja muoviteollisuuden neuvottelupäivät 26-27.1.2017, Vierumäki, Suomi Anna-Maija Arola, tohtorikoulutettava Anna-Maija.Arola@oulu.fi Oulun yliopisto, Materiaali-

Lisätiedot

UP - Plate kovaa kulutusta kestävä, päällehitsattu panssarilevy

UP - Plate kovaa kulutusta kestävä, päällehitsattu panssarilevy UP - Plate kovaa kulutusta kestävä, päällehitsattu panssarilevy Suomen Elektrodi Oy PL 3, Vattuniemenkatu 19 00210 Helsinki puh. 09 477 8050 fax 09 477 80510 weldexpert@suomenelektrodi.fi ISO 9001: 2000

Lisätiedot

Erstantie 2, 15540 Villähde 2 Puh. (03) 872 200, Fax (03) 872 2020 www.anstar.fi anstar@anstar.fi Käyttöohje

Erstantie 2, 15540 Villähde 2 Puh. (03) 872 200, Fax (03) 872 2020 www.anstar.fi anstar@anstar.fi Käyttöohje Erstantie 2, 15540 Villähde 2 Erstantie 2, 15540 Villähde 3 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1 TOIMINTATAPA... 4 2 MATERIAALIT JA RAKENNE... 5 2.1 MATERIAALIT... 5 2.2 RAKENNEMITAT... 5 3 VALMISTUS... 6 3.1 VALMISTUSTAPA...

Lisätiedot

www.ruukki.fi/infra kotimaiset RUUKIN SUOJAKAITEET

www.ruukki.fi/infra kotimaiset RUUKIN SUOJAKAITEET www.ruukki.fi/infra Turvalliset kotimaiset kaideratkaisut RUUKIN SUOJAKAITEET Ruukin suojakaiteet Käyttökohteet Maantiet Sillat Pysäköintialueet ja -talot Satamat Teollisuushallit ja -varastot Testatusti

Lisätiedot

ULTRALIFT TP. Ultralift TP ohutlevynostomagneetin käyttö- ja huolto-ohje alkuperäisestä suomennettu 12/2012

ULTRALIFT TP. Ultralift TP ohutlevynostomagneetin käyttö- ja huolto-ohje alkuperäisestä suomennettu 12/2012 ULTRALIFT TP Ultralift TP ohutlevynostomagneetin käyttö- ja huolto-ohje alkuperäisestä suomennettu 12/2012 Valmistaja: Maahantuoja: Eclipse Magnetics Ltd. Units 1-4 Vulcan Rd Sheffield S9 1EW England OY

Lisätiedot

Tuotelehdet löytyvät myös varsinaiselta sivustoltamme kyseisten teräslajien muiden tuotetietojen yhteydestä.

Tuotelehdet löytyvät myös varsinaiselta sivustoltamme kyseisten teräslajien muiden tuotetietojen yhteydestä. Täydentävää tietoa Uddeholmin terästen mekaanisista ominaisuuksista koneenrakentajille Uddeholmin työvälinemateriaaleja on käytetty erilaisissa koneenrakennuskohteissa hyvällä menestyksellä jo vuosia.

Lisätiedot

Ultralujien terästen käyttö ja konepajaprosessit

Ultralujien terästen käyttö ja konepajaprosessit Tiina Rissanen Ultralujien terästen käyttö ja konepajaprosessit Tekninen raportti Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja B. Raportit ja selvitykset 6/2011 Ultralujien terästen käyttö ja konepajaprosessit

Lisätiedot

KUNINGASPALKKI LIIMAPUU

KUNINGASPALKKI LIIMAPUU KUNINGASPALKKI LIIMAPUU Yksilölliset puuratkaisut KUNINGASPALKKI LIIMAPUU YKSILÖLLISET PUURATKAISUT Kuningaspalkki liimapuu valmistetaan lujuuslajitellusta kuusi- ja mäntysahatavarasta. Lamellit sahataan

Lisätiedot

Teräkset Kon-67.3110 kurssi Tekn. tri Kari Blomster LÄMPÖKÄSITTELY KARKAISUT 10.3.2015. Karkaisu ja päästö

Teräkset Kon-67.3110 kurssi Tekn. tri Kari Blomster LÄMPÖKÄSITTELY KARKAISUT 10.3.2015. Karkaisu ja päästö 1 Teräkset Kon-67.3110 kurssi Tekn. tri Kari Blomster LÄMPÖKÄSITTELY KARKAISUT 10.3.2015 Karkaisu ja päästö Teräs kuumennetaan austeniittialueelleen (A), josta se jäähdytetään nopeasti (sammutetaan) nesteeseen,

Lisätiedot

KANSALLINEN LIITE STANDARDIIN. SFS-EN EUROKOODI 3: TERÄSRAKENTEIDEN SUUNNITTELU. Osa 1-1: Yleiset säännöt ja rakennuksia koskevat säännöt

KANSALLINEN LIITE STANDARDIIN. SFS-EN EUROKOODI 3: TERÄSRAKENTEIDEN SUUNNITTELU. Osa 1-1: Yleiset säännöt ja rakennuksia koskevat säännöt LIITE 9 1 KANSALLINEN LIITE STANDARDIIN SFS-EN 1993-1-1 EUROKOODI 3: TERÄSRAKENTEIDEN SUUNNITTELU. Osa 1-1: Yleiset säännöt ja rakennuksia koskevat säännöt Esipuhe Tätä kansallista liitettä käytetään yhdessä

Lisätiedot

Täytelangan oikea valinta

Täytelangan oikea valinta Täytelangan oikea valinta - HITSAUSKONEET - Lincoln Electric Nordic - LISÄAINEET - Mestarintie 4 - VARUSTEET- PL 60 Eura Puh: 0105223500, fax 0105223510 email :jallonen@lincolnelectric.eu Prosessikuvaus

Lisätiedot

RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt

RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt Eurokoodien mukainen suunnittelu RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt 1 TOIMINTATAPA... 2 2 MITAT JA MATERIAALIT... 3 2.1 RKL- ja R2KL-kiinnityslevyjen mitat... 3 2.2 R3KL-kiinnityslevyjen

Lisätiedot

SSAB:n uusilla tuotteilla ja palveluilla tehoa teräsrakentamiseen. Teräsrakennepäivä 2016 Jussi Minkkinen

SSAB:n uusilla tuotteilla ja palveluilla tehoa teräsrakentamiseen. Teräsrakennepäivä 2016 Jussi Minkkinen SSAB:n uusilla tuotteilla ja palveluilla tehoa teräsrakentamiseen Teräsrakennepäivä 2016 Jussi Minkkinen Sisällys Taustaa SSAB:n putkituotteet teräsrakentamiseen SSAB Domex Tube Rakenneputket -käsikirja

Lisätiedot

Lujien terästen konepajateknisten ominaisuuksien tutkimus Oulun yliopistossa

Lujien terästen konepajateknisten ominaisuuksien tutkimus Oulun yliopistossa Lujien terästen konepajateknisten ominaisuuksien tutkimus Oulun yliopistossa Jussi A. Karjalainen Lujat teräkset -seminaari 17.9.2009 ULLE lujien ja ultralujien levymateriaalien käyttö -hanke Pääpaino

Lisätiedot

MYYJÄN APU TUOTETIETOA:

MYYJÄN APU TUOTETIETOA: MYYJÄN APU TUOTETIETOA: Vasaranauloista Pintos konenauloista Raudoitusverkoista Väliketuki-tuotteista Harjatangoista Pintos vasaranaulat OIKEA NAULA OIKEAAN PAIKKAAN Pintos Vasaranaulat Kuumasinkityt Sähkösinkityt

Lisätiedot

Terästen lämpökäsittelyn perusteita

Terästen lämpökäsittelyn perusteita Terästen lämpökäsittelyn perusteita Austeniitin nopea jäähtyminen Tasapainopiirroksen mukaiset faasimuutokset edellyttävät hiilen diffuusiota Austeniitin hajaantuminen nopeasti = ei tasapainon mukaisesti

Lisätiedot

JIP -haaroitusventtiilit

JIP -haaroitusventtiilit Kuvaus Danfossin on suunniteltu kaukolämpö- ja muiden suljettuihin kiertovesijärjestelmien laajennuksiin, joissa virtausaine on käsitelty sisäosien korroosiovaurioiden ehkäisemiseksi. Venttiilit täyttävät

Lisätiedot

Pirkka Mellanen Lahden Tasopalvelu Oy

Pirkka Mellanen Lahden Tasopalvelu Oy Pirkka Mellanen Lahtelainen, vuonna 1998 toimintansa aloittanut, teräsrakenteisiin erikoistunut metallialan yritys. Henkilökuntaa n. 40hlö Asiakkaita pääasiassa rakennusliikkeet. Sertifionti SFS-EN 1090-2

Lisätiedot

TERADOWEL- ja ULTRADOWELkuormansiirtojärjestelmä

TERADOWEL- ja ULTRADOWELkuormansiirtojärjestelmä TERADOWEL- ja ULTRADOWELkuormansiirtojärjestelmä Vaarnalevyt lattioiden liikuntasaumoihin Versio: FI 6/2014 Tekninen käyttöohje TERADOWEL- ja ULTRADOWELkuormansiirtojärjestelmät Vaarnalevyt lattioiden

Lisätiedot

Uponor-paineputkijärjestelmä PVC juomaveden johtamiseen 04 I 2009 51016

Uponor-paineputkijärjestelmä PVC juomaveden johtamiseen 04 I 2009 51016 U P O N O R Y H D Y S K U N TA - J A Y M P Ä R I S T Ö T E K N I I K K A U p o n o r - P a i n e p u t k i - j ä r j e s t e l m ä P V C Uponor-paineputkijärjestelmä PVC juomaveden johtamiseen 04 I 2009

Lisätiedot

Fe - Nb - C ja hienoraeteräkset

Fe - Nb - C ja hienoraeteräkset Fe - Nb - C ja hienoraeteräkset 0.10 %Nb 0.08 NbC:n liukoisuus austeniitissa γ + NbC 1200 C 0.06 0.04 1100 C 0.02 0 γ 0 0.05 0.1 0.15 0.2 %C Tyypillinen C - Nb -yhdistelmä NbC alkaa erkautua noin 1000

Lisätiedot

Metallin pintakäsittelyä ja kokoonpanoa. Hionnat Harjaukset Kiillotukset Designkuvioinnit

Metallin pintakäsittelyä ja kokoonpanoa. Hionnat Harjaukset Kiillotukset Designkuvioinnit Metallin pintakäsittelyä ja kokoonpanoa Hionnat Harjaukset Kiillotukset Designkuvioinnit Pintakäsittelyteknologian osaaja Laadukkaat hionnat, harjaukset ja kiillotukset Hiomapojat on erikoistunut metallin

Lisätiedot

Optinen venymämittaus ultralujien terästen särmäys- ja vetokokeessa sekä taivutusvoimien laskenta

Optinen venymämittaus ultralujien terästen särmäys- ja vetokokeessa sekä taivutusvoimien laskenta Raimo Ruoppa Vili Kesti Optinen venymämittaus ultralujien terästen särmäys- ja vetokokeessa sekä taivutusvoimien laskenta SURO2-projektin särmäys-ja vetokokeet Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja

Lisätiedot

Teräsputket Rakenneputket Rakenneputket EN10219

Teräsputket Rakenneputket Rakenneputket EN10219 Teräsputket Rakenneputket Rakenneputket EN10219 Rakenneputket soveltuvat käytettäväksi monipuolisesti teräsrakenteissa niin talonrakentamisen kuin laiterakentamisen sovellutuksissa. Rakenneputkien yksinkertainen

Lisätiedot

Kuumalujien putkien taivutus Veikko Syrjäniemi

Kuumalujien putkien taivutus Veikko Syrjäniemi Kuumalujien putkien taivutus 03.11.2016 Veikko Syrjäniemi Liikevaihto 12 2,4 maata, pääkonttori Helsingissä ~280 mrd. euroa vuonna 2015 VAHVA markkina-asema kaikissa keskeisissä toimintamaissa toimipistettä

Lisätiedot

5.8 Elokuu Gyptone. Reuna E/A Näkyvä itsekantava kannatinjärjestelmä T-15. Alakatot

5.8 Elokuu Gyptone. Reuna E/A Näkyvä itsekantava kannatinjärjestelmä T-15. Alakatot 5.8 Elokuu 001 Gyptone Reuna E/A Näkyvä itsekantava kannatinjärjestelmä T-15 Alakatot Käytäväkattojen näkyvä ja itsekantava kannatinjärjestelmä Gyptone Plank levyt, joissa pitkät sivut on uraviistetty,

Lisätiedot

a) ruiskuvalamalla kierre suoraan kappaleeseen kierremeistin avulla b) asettamalla kappaleeseen kierteistetty metalli insertti c) lastuamalla

a) ruiskuvalamalla kierre suoraan kappaleeseen kierremeistin avulla b) asettamalla kappaleeseen kierteistetty metalli insertti c) lastuamalla Kierteet Technical University of Gabrovo Yordanka Atanasova Käännös: Sanna Nykänen, Tampereen teknillinen yliopisto Muovituotteeseen voidaan valmistaa kierteitä kolmella tavalla: a) ruiskuvalamalla kierre

Lisätiedot

Ultralujien terästen särmättävyyden tutkimus Arctic Steel and Mining (ASM) tutkimusryhmässä

Ultralujien terästen särmättävyyden tutkimus Arctic Steel and Mining (ASM) tutkimusryhmässä Lumen 1/2016 TEEMA-ARTIKKELI Ultralujien terästen särmättävyyden tutkimus Arctic Steel and Mining (ASM) tutkimusryhmässä Raimo Ruoppa, DI, erityisasiantuntija, Teollisuus ja luonnonvarat, Arctic Steel

Lisätiedot

FINN-suorat portaat 7.0. 7.1-7.2 Rakenne Sivupalkit Askelmat Poistumistasot/lepotasot Kaiteet Teräslaadut Pintakäsittely 7.

FINN-suorat portaat 7.0. 7.1-7.2 Rakenne Sivupalkit Askelmat Poistumistasot/lepotasot Kaiteet Teräslaadut Pintakäsittely 7. FINN-suorat portaat 7.0 7.1-7.2 Rakenne Sivupalkit Askelmat Poistumistasot/lepotasot Kaiteet Teräslaadut Pintakäsittely 7.3 Tilausohjeet FINN-SUORAT PORTAAT RAKENNE SIVUPALKIT B 7.1 Sivupalkit valmistetaan

Lisätiedot

LUMILINKO TR-270. Käyttö- ja huolto-ohjekirja. J. VARILA STEEL OY puh 050 359 7074 / 0500 863 127. 69950 PERHO www. varilasteel.

LUMILINKO TR-270. Käyttö- ja huolto-ohjekirja. J. VARILA STEEL OY puh 050 359 7074 / 0500 863 127. 69950 PERHO www. varilasteel. LUMILINKO TR-270 Käyttö- ja huolto-ohjekirja J. VARILA STEEL OY puh 050 359 7074 / 0500 863 127 Koivukoskentie 2 varilasteel@pp.nic.fi 69950 PERHO www. varilasteel.com 1 Sisällysluettelo 1. Käyttötarkoitus

Lisätiedot

WQ-palkkijärjestelmä

WQ-palkkijärjestelmä WQ-palkkijärjestelmä Sisällys 1. Toimintatapa 2 2. Valmistus 2 2.1. Materiaali 2 2.2. Pintakäsittely 2 2.3. Laadunvalvonta 3 3. Palkin käyttö rakenteissa 3 4. Suunnittelu 3 4.1. Palkin rakenne 3 4.2. Palkin

Lisätiedot

WiseThin+, Tuottavaa levyhitsausta ja asentohitsausta. WiseThin+ TUOTTAVAA LEVYHITSAUSTA JA ASENTOHITSAUSTA (6)

WiseThin+, Tuottavaa levyhitsausta ja asentohitsausta. WiseThin+ TUOTTAVAA LEVYHITSAUSTA JA ASENTOHITSAUSTA (6) WiseThin+ TUOTTAVAA LEVYHITSAUSTA JA ASENTOHITSAUSTA 1(6) NOPEUTA HITSAUSTA JA PARANNA LAATUA WiseThin+ on kehitetty nopeaan ja tuottavaan ohutlevyjen käsinhitsaukseen terästä sisältäville tai sisältämättömille

Lisätiedot

Fleetweld 5P. Luokittelu. Yleiskuvaus. Kemiallinen analyysi (paino%), tyypillinen, puhdas hitsiaine. Pakaukset, saatavissa olevat koot ja tunnistus

Fleetweld 5P. Luokittelu. Yleiskuvaus. Kemiallinen analyysi (paino%), tyypillinen, puhdas hitsiaine. Pakaukset, saatavissa olevat koot ja tunnistus Fleetweld 5P Luokittelu AWS A5.1-91 : E 6010 EN 499-94 : E 42 2 C 25 Yleiskuvaus Selluloosapäällysteinen puikko putkihitsaukseen ja yleishitsaukseen Tuottaa hyvin sitkeän pohjapalon Hyvin syvä tunkeuma

Lisätiedot

MESSINGIT SISÄLLYSLUETTELO

MESSINGIT SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO Levyt 74 Nauhat 75 Tangot 75-77 Ainesputket 77 Harkot 77 Kuusiotangot 78 Lattatangot 79 Profiilit 80 81 Putket 81-82 Langat 82 Tekniset tiedot 83 87 Tuotantopalvelut 86 Värikoodit 87 73

Lisätiedot

Kohti toimialan parasta kannattavuutta. Martin Lindqvist, toimitusjohtaja

Kohti toimialan parasta kannattavuutta. Martin Lindqvist, toimitusjohtaja Kohti toimialan parasta kannattavuutta Martin Lindqvist, toimitusjohtaja Turvallisuus etusijalla tavoitteena nolla tapaturmaa SSAB:n tavoitteena on olla yksi maailman turvallisimmista teräsyhtiöistä Joissakin

Lisätiedot

465102A Konetekniikan materiaalit, 5op

465102A Konetekniikan materiaalit, 5op 465102A Konetekniikan materiaalit, 5op Luento n:o 1 Timo Kauppi Esittäytyminen Timo Kauppi, TkL, s. 1963 OY 1993, materiaalitekniikka, fysikaalinen ja prosessimetallurgia Outokumpu Polarit Oy 1993 1999

Lisätiedot

Ruukin suojakaiteet. Tiekaiteet Siltakaiteet

Ruukin suojakaiteet. Tiekaiteet Siltakaiteet Ruukin suojakaiteet Tiekaiteet Siltakaiteet Ruukin suojakaidejärjestelmät tarjoavat räätälöidyn ratkaisun liikenneturvallisuuden parantamiseen. Suojakaiteet estävät ajoneuvon suistumisen tieltä, ohjaavat

Lisätiedot

WiseRoot+ ERITTÄIN TEHOKASTA POHJAPALON HITSAUSTA

WiseRoot+ ERITTÄIN TEHOKASTA POHJAPALON HITSAUSTA WiseRoot+ ERITTÄIN TEHOKASTA POHJAPALON HITSAUSTA "WiseRoot+ on uskomattoman käyttäjäystävällinen ja tekee sen, minkä lupaa. Sillä on helppo korjata monenlaiset sovitepoikkeamat, kuten kohdistusvirheet

Lisätiedot

500-MYÖTÖLUJUUSLUOKAN LAIVATERÄSTEN HITSAUS WELDING OF 500-YIELD STRENGTH SHIPBUILDING STEELS

500-MYÖTÖLUJUUSLUOKAN LAIVATERÄSTEN HITSAUS WELDING OF 500-YIELD STRENGTH SHIPBUILDING STEELS LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta LUT Kone BK10A0401 Kandidaatintyö ja seminaari 500-MYÖTÖLUJUUSLUOKAN LAIVATERÄSTEN HITSAUS WELDING OF 500-YIELD STRENGTH SHIPBUILDING STEELS Lappeenrannassa

Lisätiedot

Teräsputkipaalujen kalliokärkien suunnittelu, lisäohjeita FEMlaskentaa

Teräsputkipaalujen kalliokärkien suunnittelu, lisäohjeita FEMlaskentaa 1 (1) Teräsputkipaalujen kalliokärkien suunnittelijoilla Teräsputkipaalujen kalliokärkien suunnittelu, lisäohjeita FEMlaskentaa varten. Teräsputkipaalujen kalliokärkien suunnittelu on tehtävä Liikenneviraston

Lisätiedot

SUURLUJUUSTERÄSTEN SUUREN LUJUUDEN JA PIENEN MURTOVENYMÄN TUOMAT ERITYISPIIRTEET TERÄSRAKENTEEN SUUNNITTELIJALLE

SUURLUJUUSTERÄSTEN SUUREN LUJUUDEN JA PIENEN MURTOVENYMÄN TUOMAT ERITYISPIIRTEET TERÄSRAKENTEEN SUUNNITTELIJALLE Lappeenrannan teknillinen yliopisto Teknillinen tiedekunta Konetekniikan koulutusohjelma BK10A0400 Kandidaatintyö ja seminaari SUURLUJUUSTERÄSTEN SUUREN LUJUUDEN JA PIENEN MURTOVENYMÄN TUOMAT ERITYISPIIRTEET

Lisätiedot

Palloventtiili haponkestävä teräs ja teräs Mecafrance

Palloventtiili haponkestävä teräs ja teräs Mecafrance Mecafrance AT 3502, 3522, 3542, 3547, Nimelliskoot PN Lämpötila-alue Materiaali DN 8-250 10/100-20 - 200 ºC Teräs Haponkestävä teräs AT 3502, 3522, 3542, 3547, Käyttökohteet Sulkuventtiili esimerkiksi

Lisätiedot

Eurokoodien mukainen suunnittelu

Eurokoodien mukainen suunnittelu RTR-vAkioterÄsosat Eurokoodien mukainen suunnittelu RTR-vAkioterÄsosAt 1 TOIMINTATAPA...3 2 MATERIAALIT...4 3 VALMISTUS...5 3.1 Valmistustapa...5 3.2 Valmistustoleranssit...5 3.3 Valmistusmerkinnät...5

Lisätiedot

LÄPPÄVENTTIILI WAFER tyyppi hiiliterästä 311 ( ) sarjat PN40

LÄPPÄVENTTIILI WAFER tyyppi hiiliterästä 311 ( ) sarjat PN40 Operation WAFER tyyppi hiiliterästä 311 (310-312) sarjat PN40 C ont R o L Käyttö ja rakenne Versio 23-07-2015 Wafer tyyppi 311 (310-312) läppäventtiiliä käytetään teollisuusputkistoissa vaativiin sulku-

Lisätiedot

Hitsausmessut TAMPEREEN MESSUKESKUS

Hitsausmessut TAMPEREEN MESSUKESKUS Hitsausmessut 2014 5.11.2014 TAMPEREEN MESSUKESKUS Mukana myös SFS-EN ISO 14732 Rauma 12.9.2014 Tuomo Orava WinNova 2 5.11.2014 HITSAAJIEN PÄTEVÖINTI -Käsihitsaajat Teräkset SFS EN 287-1: 2011 (PED kokeet

Lisätiedot

KL-KIINNITYSLEVYT EuroKoodIEN mukainen SuuNNITTELu

KL-KIINNITYSLEVYT EuroKoodIEN mukainen SuuNNITTELu KL-KIINNITYSLEVYT Eurokoodien mukainen suunnittelu KL-KIINNITYSLEVYT 1 TOIMINTATAPA...2 2 KL-KIINNITYSLEVYJEN MITAT JA MATERIAALIT...3 2.1 KL-kiinnityslevyjen mitat...3 2.2 KL-kiinnityslevyjen tilaustunnukset...4

Lisätiedot

Hitsaustekniikkaa suunnittelijoille koulutuspäivä Hitsattujen rakenteiden lujuustarkastelu Tatu Westerholm

Hitsaustekniikkaa suunnittelijoille koulutuspäivä Hitsattujen rakenteiden lujuustarkastelu Tatu Westerholm Hitsaustekniikkaa suunnittelijoille koulutuspäivä 27.9.2005 Hitsattujen rakenteiden lujuustarkastelu Tatu Westerholm HITSAUKSEN KÄYTTÖALOJA Kehärakenteet: Ristikot, Säiliöt, Paineastiat, Koneenrungot,

Lisätiedot

TYÖPAJA: Pohjois-Pohjanmaa talouden ja viennin kasvumaakuntana

TYÖPAJA: Pohjois-Pohjanmaa talouden ja viennin kasvumaakuntana TYÖPAJA: Pohjois-Pohjanmaa talouden ja viennin kasvumaakuntana Erikoisteräksestäkö maakunnan vientivaltti? 11.12.2013 klo 12 16 Technopolis Reykjavik -kabinetti Sepänkatu 20, 90100 Oulu 1 www.ruukki.com

Lisätiedot

Betonirakentamisen talvituotteet

Betonirakentamisen talvituotteet VARAUDU TALVEEN Meiltä saat tarvittavat betonirakentamisen talvituotteet Betonirakentamisen talvituotteet - Pakkassuojamatot - Roudansulatusmatot - Led työvalot - Betoninkovetuskaapelit - Betonilämpömittarit

Lisätiedot

People. Passion. Performance. Hydrauliset RX-iskuvasarat kovaan käyttöön

People. Passion. Performance. Hydrauliset RX-iskuvasarat kovaan käyttöön People. Passion. Performance. Hydrauliset RX-iskuvasarat kovaan käyttöön KULJETUSAJONEUVOON KIINNITETTÄVÄT VANKKATEKOISET HYDRAULISET LUOTETTAVAT Chicago Pneumatic -ISKUVASARAT ON RAKENNETTU KESTÄMÄÄN.

Lisätiedot

Kerto-Tyyppihyväksynnät. Toukokuu 2001

Kerto-Tyyppihyväksynnät. Toukokuu 2001 Kerto-Tyyppihyväksynnät Toukokuu 2001 Kerto-S Tuoteseloste 1. Kerto-S, standardikertopuun kuvaus Kerto-S valmistetaan sorvatuista havupuuviiluista liimaamallla siten, että kaikkien viilujen syysuunta on

Lisätiedot

OMAX VESILEIKKUUMATERIAALIT

OMAX VESILEIKKUUMATERIAALIT OMAX VESILEIKKUUMATERIAALIT OMAX vesileikkuujärjestelmät voivat leikata laajalti erilaisia materiaaleja. Hioma-aineella varustetut vesileikkurit voivat käytännössä leikata kaikkia materiaaleja, sisältäen

Lisätiedot

KLINGERsil. Tiivistemateriaalit C-4430 C-4500 C-4509 C-8200

KLINGERsil. Tiivistemateriaalit C-4430 C-4500 C-4509 C-8200 KLINGERsil Tiivistemateriaalit C-4430 C-4500 C-4509 C-8200 KLINGERramikro leikkaamopalvelu Leikkaamopalvelumme laaja ohjelma kattaa standarditiivisteiden ohella myös vaativat muototiivisteet asiakkaan

Lisätiedot

HW 1800 (350) - voimapesä pikkuveljeksi HW 3600:lle

HW 1800 (350) - voimapesä pikkuveljeksi HW 3600:lle HW 1800 HW 1800 HW 1800 (350) - voimapesä pikkuveljeksi HW 3600:lle Liikkuva lämmöntuottaja - 100 0 C Tällä liikkuvalla lämmöntuottajalla voit toimittaa 100 0 C lämpöistä vettä. Kuljetuksen, kokoamisen,

Lisätiedot

SYVÄVETO TUOTESUUNNITTELUSSA VINKKEJÄ JA KÄYTTÖKOHTEITA

SYVÄVETO TUOTESUUNNITTELUSSA VINKKEJÄ JA KÄYTTÖKOHTEITA SYVÄVETOMENETELMÄ Syväveto on levynmuovausmenetelmä ohutlevyosille ja erityisen tehokas sarjatuotannon valmistusmenetelmä. Syväveto mahdollistaa vaativienkin muotojen toteuttamisen. Tuotemuotoilua hyödyntämällä

Lisätiedot

Ympäristöministeriön asetus Eurocode standardien soveltamisesta talonrakentamisessa annetun asetuksen muuttamisesta

Ympäristöministeriön asetus Eurocode standardien soveltamisesta talonrakentamisessa annetun asetuksen muuttamisesta Ympäristöministeriön asetus Eurocode standardien soveltamisesta talonrakentamisessa annetun asetuksen muuttamisesta Ann ettu Helsin gissä 30 päivän ä maaliskuuta 2009 Ympäristöministeriön päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

WiseRoot+ ERITTÄIN TEHOKASTA POHJAPALON HITSAUSTA

WiseRoot+ ERITTÄIN TEHOKASTA POHJAPALON HITSAUSTA WiseRoot+ ERITTÄIN TEHOKASTA POHJAPALON HITSAUSTA "WiseRoot+ on uskomattoman käyttäjäystävällinen ja tekee sen, minkä lupaa. Sillä on helppo korjata monenlaiset sovitepoikkeamat, kuten kohdistusvirheet

Lisätiedot

CEMENTMOOD. Cembrit Flint Cembrit Granit Cembrit Grafi t Cembrit Sand Cembrit Perle

CEMENTMOOD. Cembrit Flint Cembrit Granit Cembrit Grafi t Cembrit Sand Cembrit Perle CEMENTMOOD Läpivärjätyt kuitusementtilevyt luonnonläheiseen julkisivusuunnitteluun Cembrit Flint Cembrit Granit Cembrit Grafi t Cembrit Sand Cembrit Perle www.cembrit.fi JULKISIVULEVYT LUONNONLÄHEISEEN

Lisätiedot

Kuva: Copyright Ensinger GmbH. ERIKOISMUOVIT 8/2012

Kuva: Copyright Ensinger GmbH. ERIKOISMUOVIT 8/2012 Kuva: opyright Ensinger GmbH. ERIKOISMUOVIT 8/2012 ERIKOISMUOVIT 8/2012 Sisällysluettelo Sivu Kuinka luet taulukoita 3 PSU, polysulfoni 4 PPSU, polyfenoolisulfoni 5 PEEK, polyeetteriketoni 6 PEI, polyeetteri-imidi

Lisätiedot

Hilti HIT-RE 500 + HIS-(R)N

Hilti HIT-RE 500 + HIS-(R)N HIS-(R)N Hilti HIT-RE 500 + Injektointijärjestelmä Hyödyt Hilti HIT-RE 500 330 ml pakkaus (saatavana myös 500 ml 500 ml ja 1400 ml pakkaus) Sekoituskärki BSt 500 S - soveltuu halkeilemattomaan betoniin

Lisätiedot

Rakenteiden lujuus ja vakaus määräykset ja ohjeet. EUROKOODI2014SEMINAARI, Hanasaaren kulttuurikeskus Yli-insinööri Jukka Bergman

Rakenteiden lujuus ja vakaus määräykset ja ohjeet. EUROKOODI2014SEMINAARI, Hanasaaren kulttuurikeskus Yli-insinööri Jukka Bergman Rakenteiden lujuus ja vakaus määräykset ja ohjeet EUROKOODI2014SEMINAARI, Hanasaaren kulttuurikeskus 9.12.2014 Yli-insinööri Jukka Bergman Asetus kantavista rakenteista ja asetus pohjarakenteista Esittäjän

Lisätiedot

MISON suojakaasu. Annatko otsonin vaarantaa terveytesi?

MISON suojakaasu. Annatko otsonin vaarantaa terveytesi? MISON suojakaasu Annatko otsonin vaarantaa terveytesi? 2 MISON suojakaasu Vältä haitallista otsonia käytä hitsaamiseen aina MISON suojakaasua. Hitsaamisen yhteydessä syntyy aina haitallista otsonia. Hyvin

Lisätiedot

RUBBER. Elastinen pinnoite Helppo irrottaa!

RUBBER. Elastinen pinnoite Helppo irrottaa! RUBBER comp Elastinen pinnoite Helppo irrottaa! RUBBERcomp KUMIMAALISPRAY RUBBERcomp kumimaalispray on helposti levitettävä, monikäyttöinen, ilmakuivuva erikoiskumipinnoite. Se suojaa käsiteltävän pinnan

Lisätiedot

Seppo Saarela

Seppo Saarela Seppo Saarela 040 500 7721 seppo.saarela@dekra.com Tampere 23.10.-25.10.2012 Hitsauksen laadunhallinta Hitsaus on erikoisprosessi Tuloksia ei voida täysin todentaa valmiin tuotteen tarkastuksella Laadun

Lisätiedot

Barofor. Aitajärjestelmät BETAFLDR00Q_ENG.indd :16:03

Barofor. Aitajärjestelmät BETAFLDR00Q_ENG.indd :16:03 Barofor Aitajärjestelmät 60905BETAFLDR00Q_ENG.indd 2 04-04-2006 13:16:03 Monipuolisia aitajärjestelmiä moneen käyttöön Barofor Deco Barofor Round Barofor Square 3 60905BETAFLDR00Q_ENG.indd 3 04-04-2006

Lisätiedot

2 Porapaalujen kärkiosien tekniset vaatimukset 2 KÄYTETTÄVÄT STANDARDIT JA OHJEET... 4

2 Porapaalujen kärkiosien tekniset vaatimukset 2 KÄYTETTÄVÄT STANDARDIT JA OHJEET... 4 2 Porapaalujen kärkiosien tekniset vaatimukset Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Porapaalujen kärkiosat... 3 1.2 Vaatimusten rajaus... 3 2 KÄYTETTÄVÄT STANDARDIT JA OHJEET... 4 3 PORAPAALUJEN KÄRKIOSIEN

Lisätiedot

Hitsaaja, Inhan tehtaat

Hitsaaja, Inhan tehtaat WiseFusion USKOMATTOMAN NOPEAA MIG-HITSAUSTA "WiseFusionilla on mahdollista hitsata hitsisulan päällä 10 mm:n ilmaraolla." Hitsaaja, Inhan tehtaat 07.07.2016 1(5) OPTIMOITU HITSAUSTOIMINTO PARANTAA LAATUA,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖSELOSTE Kuumavalssatut teräslevyt, -ohutlevyt ja -kelat

YMPÄRISTÖSELOSTE Kuumavalssatut teräslevyt, -ohutlevyt ja -kelat YMPÄRISTÖSELOSTE Kuumavalssatut teräslevyt, -ohutlevyt ja -kelat www.ruukki.fi Tuotekuvaus Ruukki on erikoistunut vaativien käyttökohteiden materiaaleihin, joilta edellytetään lujuutta, kestävyyttä ja

Lisätiedot

...ei enää likaisia töitä

...ei enää likaisia töitä ...ei enää likaisia töitä ...ei enää stressaavia töitä 1. Soudabond Easy: Käyttökohteet 1. Applications 1. Sisustus: Kipsilevyt, aluslattia-ja seinälevyt MDF paneelit, OSB paneelit,... 2. Remontointi

Lisätiedot

PLIOTEX-V plus johdinmerkit

PLIOTEX-V plus johdinmerkit johdinmerkit esikatkaistut Materiaali: Käyttölämpötila: Kovuus Shore A: 80 ± Murtolujuus (veto): pehmeä PVC -15... +90 C 20 MPa Suurin venymä: 00 % Tiheys: 1260 kg/m Paloluokitus: V0 UL94 Sovelluskohteet:

Lisätiedot

Standardin EN 1090 revisiosuunnitelmat, aikataulu ja uudet osat keskeisimmät kehityksen alla olevat asiat. Standardoinnin koordinointi & työryhmät

Standardin EN 1090 revisiosuunnitelmat, aikataulu ja uudet osat keskeisimmät kehityksen alla olevat asiat. Standardoinnin koordinointi & työryhmät Standardin EN 1090 revisiosuunnitelmat, aikataulu ja uudet osat keskeisimmät kehityksen alla olevat asiat Standardin EN 1090 suunnitteilla olevat uudet osat Standardin EN 1090 revision aikataulu Oleellisimmat

Lisätiedot

DAFA AirStop System kun tiivis tarkoittaa tiivistä

DAFA AirStop System kun tiivis tarkoittaa tiivistä TM DAFA AirStop System kun tiivis tarkoittaa tiivistä Yhteistyössä vakuutusratkaisut DAFAn toimivuus- ja tuotetakuu kestävään rakentamiseen DAFAn toimivuus- ja tuotetakuu tuo suurempaa turvaa DAFA tarjoaa

Lisätiedot

Levykoko: 600 x 1200 mm Paksuus: 30 mm Pontti: ympäritäyspontattu Pinnoite: diffuusiotiivis alumiinilaminaatti levyn molemmin puolin

Levykoko: 600 x 1200 mm Paksuus: 30 mm Pontti: ympäritäyspontattu Pinnoite: diffuusiotiivis alumiinilaminaatti levyn molemmin puolin Levykoko: 600 x 1200 mm Paksuus: 30 mm Pontti: ympäritäyspontattu Pinnoite: diffuusiotiivis alumiinilaminaatti levyn molemmin puolin SPU Sauna-Satu soveltuu saunan seinien ja kattojen sekä kosteiden tilojen

Lisätiedot

KANSALLINEN LIITE STANDARDIIN. SFS-EN EUROKOODI 2: BETONIRAKENTEIDEN SUUNNITTELU Osa 1-2: Yleiset säännöt. Rakenteiden palomitoitus

KANSALLINEN LIITE STANDARDIIN. SFS-EN EUROKOODI 2: BETONIRAKENTEIDEN SUUNNITTELU Osa 1-2: Yleiset säännöt. Rakenteiden palomitoitus LIITE 8 KANSALLINEN LIITE STANDARDIIN SFS-EN 1992-1-2 EUROKOODI 2: BETONIRAKENTEIDEN SUUNNITTELU Osa 1-2: Yleiset säännöt. Rakenteiden palomitoitus Esipuhe Tätä kansallista liitettä käytetään yhdessä standardin

Lisätiedot