MITTA- JA MUOTO- TOLERANSSIT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MITTA- JA MUOTO- TOLERANSSIT"

Transkriptio

1 MITTA- JA MUOTO- TOLERANSSIT KUUMAVALSSATUT TERÄSLEVYT JA -KELAT

2 Soveltamisala Teräksen mitta- ja muototoleranssit määräytyvät materiaalistandardin tai teräslajin ohjelehden vaatimuksista. Tässä teknisessä esitteessä on esitetty Ruukin terästen mittojen ja muotojen yleiset toleranssit tuotemuodoittain. Esite koskee Ruukin valmistamia teräksiä, joiden toimitustila on kuumavalssattu, normalisointivalssattu, uunissa normalisoitu, termomekaanisesti valssattu, karkaistu tai nuorrutettu. Ruukin erikoisterästen toleranssit ovat valikoiduin osin standardiarvoja tiukeat. Erikoisterästee tasomaisuus ja muut toleranssit on esitetty niiden tuotetiedoissa Ruukin verkkosivuilla. Standardit ja normit Terästen mitta- ja muototoleranssit tuotemuodoittain perustuvat seuraaviin standardeihin tai normeihin: Kvarttolevyt (levyt): EN 129 Nauhalevyt, rainat ja kelat: EN 151 2) Kohokuviolevyt: DIN ), SEL 14E:1979 4) SFS 55 5) tai ASTM A786 6) Mikäli tilaaja/ostaja ei yksilöi toleranssivaatimusta tilauksen yhteydessä, soveltaa Ruukki asianomaisen materiaalistandardin tai tämän esitteen toleransseja. EN 129:21 Kuumavalssatut teräslevyt, paksuus 3 tai yli. Mitta-, muoto- ja painotoleranssit Hot-rolled steel plates 3 thick or above. Tolerances on dimensions and shape 2) EN 151:21 Kuumavalssattu nauha ja leveästä nauhasta leikattu nauhalevy seostamattomasta tai seosteräksestä. Mitta- ja muototoleranssit. Continuously hot-rolled strip and plate/sheet cut from wide strip of non-alloy and alloy steels. Tolerances on dimensions and shape. Standardissa EN 151 paksuustoleranssit on määritetty lujuusluokittain. Näitä lujuusluokkia, samoin kuin niitä vastaavia mittatoleranssiluokkia, on neljä. Paksuustoleranssit ovat tiukiat matalialle lujuusluokalle ja väljiät vastaavasti korkeialle lujuusluokalle. Mittatoleranssiluokka A, R eh 3MPa Mittatoleranssiluokka B, 3 MPa < R eh 36 MPa Mittatoleranssiluokka C, 36 MPa < R eh 42 MPa Mittatoleranssiluokka D, 42 MPa < R eh 9 MPa. Standardin EN 151 mukaan teräslajit, joilla ei ole myötölujuusvaatimusta, kuuluvat mittatoleranssiluokkaan D. Ruukki soveltaa kaikille myymilleen nauhalevyille, keloille ja rainoille mittatoleranssiluokka A:n mukaisia paksuustoleranssien standardiarvoja. Ne ovat asiakkaalle edullisia, koska ne ovat standardiarvoista tiukeat paksuustoleranssit. 3) DIN 5922:2. Flacherzeugnisse aus Stahl - Warmgewalztes Blech mit Mustern - Masse, Gewichte, Grenzabmasse, Formtoleranzen und Grenzabweichungen der Masse. Flat products of steel - Hot rolled patterned plate -Dimensions, mass, tolerances on dimensions, shape and mass. 4) SEL 14E:1979 (Stahl- Eisen-Lieferbedingungen) Warmbreitband mit Mustern. Masse, Gewichte, zulässige Abweichungen. 5) SFS 55:25 Kuumavalssatut kohokuvioteräslevyt. Mitat ja toleranssit. Hot rolled patterned plates. Dimensions and tolerances. 6) ASTM A786:29 Standard Specification for Hot-Rolled Carbon, Low-Alloy, High-Strength Low-Alloy, and Alloy Steel Floor Plates. EN 1111:28 Continuously hot rolled low carbon steel sheet and strip for cold forming. Technical delivery conditions. Tämä eurooppalainen standardi EN 1111:28 on vahvistettu suomalaiseksi kansalliseksi standardiksi, englanninkielisenä. Sisältää teräslajit DD11, DD12, DD13 ja DD14. Myötölujuusalue on R eh = MPa. 2

3 Kvarttolevyt Kvarttolevyjen mitta- ja muototoleranssit on esitetty taulukossa 1. Toleranssit noudattavat standardia EN 129, mutta tasomaisuustoleranssit ovat Ruukin levyissä tiukeat kuin standardin vaatimukset. Rakenneteräksille sovelletaan luokan A ja painelaiteteräksille luokan B paksuustoleransseja, ellei toisin ole sovittu. Taulukko 1. Mitta- ja muototoleranssit. Kvarttolevyt Paksuustoleranssit Nimellispaksuus Sallittu poikkeama nimellispaksuudesta Luokka A Luokka B Luokka C Luokka D Ala Ylä Ala Ylä Ala Ylä Ala Ylä 4,7 (5) -,3 +,7 -,3 +,7 +1, -,5 +,5 5 (8) -,4 +,8 -,3 +,9 +1,2 -,6 +,6 8 (15) -,5 +,9 -,3 +1,1 +1,4 -,7 +,7 15 (25) -,6 +1, -,3 +1,3 +1,6 -,8 +,8 25 (4) -,7 +1,3 -,3 +1,7 +2, -1, +1, 4 (8) -,9 +1,7 -,3 +2,3 +2,6-1,3 +1,3 8 (15) -1,1 +2,1 -,3 +2,9 +3,2-1,6 +1,6 Paksuustoleranssiluokat ja niiden määrittely standardin EN 129 mukaan. - Luokka A: Toleranssit riippuvat levypaksuudesta. - Luokka B: Alatoleranssi on vakio = -,3, kun taas ylätoleranssi riippuu paksuudesta. - Luokka C: Alatoleranssi on vakio =,, mutta ylätoleranssi riippuu paksuudesta. - Luokka D: Toleranssit ovat syetriset ts. alatoleranssi ja ylätoleranssi ovat yhtä suuret. Leveystoleranssit Nimellispaksuus Sallittu poikkeama nimellisleveydestä Alaeromitta Yläeromitta < (15) Pituustoleranssit Nimellispituus Sallittu poikkeama nimellispituudesta Alaeromitta Yläeromitta < (6) +3 6 (8) +4 8 ( +5 1 (15) Suoruus ja suorakulmaisuus Tasomaisuus Toimitetun levyn on oltava sellainen, että siihen on mahdollista piirtää tilatun levyn kokoinen suorakulmio. Levyn normaali tasomaisuustoleranssi on 6 /m (levypaksuus alle 4 ) ja 5 /m (levypaksuus 4 ja yli). Erikseen sovittaessa levyt voidaan toimittaa tiukennetuin tasomaisuustoleranssein (erityinen tasomaisuustoleranssi, luokka S EN 129). 3

4 Kelat ja rainat Kelojen ja rainojen mitta- ja muototoleranssit on esitetty taulukoissa 2 ja 3. Toleranssit noudattavat standardia EN 151. Leveystoleranssit ovat Ruukin keloissa ja rainoissa tiukeat kuin standardissa. Kun kela tilataan leikatuin reunoin, on leveysmitan yh-teyteen merkittävä kirjaimet GK. Rainat toimitetaan aina leikatuin reunoin. Taulukko 2. Mitta- ja muototoleranssit. Standardin EN 1111 mukaiset kylmämuovattavat pehmeät teräkset, R eh = MPa. Kelat ja rainat Paksuustoleranssit Sallittu poikkeama nimellispaksuudesta Nimellispaksuus Leveys 12 EN 151 > EN 151 > EN 151 > 18 EN 151 2, ±,13 ±,14 ±,16 (2,) 2,5 ±,14 ±,16 ±,17 ±,19 (2,5) 3, ±,15 ±,17 ±,18 ±,2 (3,) 4, ±,17 ±,18 ±,2 ±,2 (4,) 5, ±,18 ±,2 ±,21 ±,22 (5,) 6, ±,2 ±,21 ±,22 ±,23 (6,) 8, ±,22 ±,23 ±,23 ±,26 (8,) 11, ±,24 ±,25 ±,25 ±,28 Leveystoleranssit Sallittu poikkeama nimellisleveydestä Ruukki EN 151 Valssausreunoin Leikatuin reunoin GK Valssausreunoin Leikatuin reunoin GK Nimellisleveys Ala Ylä Nimellispaksuus Ala Ylä Nimellisleveys Ala Ylä Ala Ylä 12 > ,99 5, +1, +1, 12 > > Taulukkoarvot eivät paksuus- ja leveystoleranssien osalta ole voimassa päiden pituudella L, joka lasketaan kaavalla L (m) = 9 / levyn nimellispaksuus (); molempien päiden yhteenlaskettu pituus, ei kuitenkaan yli 2 m. Toleranssit leikatuin reunoin ovat voimassa nimellispaksuuksille 1. Ylätoleranssi on sovittava nimellispaksuuksille > 1 tilauksen yhteydessä. Ruukki Valssausreunoin Leikatuin reunoin GK Tasomaisuus Suoruus Reunan suurin sallittu poikkeama suorasta linjasta Tasomaisuutta koskevista vaatimuksista voidaan sopia tilauksen yhteydessä. 1 /6 m 1 /6 m Tasomaisuutta koskevista vaatimuksista voidaan sopia tilauksen yhteydessä. Mittaus Paksuuden mittaus > 4 reunasta > 25 reunasta Kelan teleskooppimaisuus 6 6 Leveyden mittaus Leveys mitataan suorassa kulmassa pituussuuntaisiin sivuihin nähden leveys leveys 4

5 Taulukko 3. Mitta- ja muototoleranssit. Kaikki teräslajit (paitsi EN 111 ja kaikki lujuusluokat R eh 9 MPa saakka. Kelat ja rainat. Paksuustoleranssit Sallittu poikkeama nimellispaksuudesta Nimellispaksuus Leveys 12 > > > 18 Ruukki EN 151 Ruukki EN 151 Ruukki EN 151 Ruukki EN 151 2, ±,13 ±,17 ±,14 ±,19 ±,16 ±,21 (2,) 2,5 ±,14 ±,18 ±,16 ±,21 ±,17 ±,23 ±,19 ±,25 (2,5) 3, ±,15 ±,2 ±,16 ±,22 ±,18 ±,24 ±,2 ±,26 (3,) 4, ±,16 ±,22 ±,18 ±,24 ±,2 ±,26 ±,2 ±,27 (4,) 5, ±,18 ±,24 ±,2 ±,26 ±,21 ±,28 ±,22 ±,29 (5,) 6, ±,2 ±,26 ±,21 ±,28 ±,22 ±,29 ±,23 ±,31 (6,) 8, ±,22 ±,29 ±,22 ±,3 ±,23 ±,31 ±,26 ±,35 (8,) 1, ±,24 ±,32 ±,24 ±,33 ±,25 ±,34 ±,3 ±,4 (1,) 12,5 ±,26 ±,35 ±,27 ±,36 ±,28 ±,37 ±,31 ±,43 (12,5) 15, ±,28 ±,37 ±,28 ±,38 ±,3 ±,4 ±,34 ±,46 (15,) 25, ±,3 ±,4 ±,31 ±,42 ±,34 ±,45 ±,37 ±,5 Paksuustoleranssien standardiarvot ovat EN 151 mittatoleranssiluokka A:n mukaiset (myötölujuus R eh 3 MPa standardissa). Leveystoleranssit Sallittu poikkeama nimellisleveydestä Ruukki EN 151 Valssausreunoin Leikatuin reunoin GK Valssausreunoin Leikatuin reunoin GK Nimellisleveys Ala Ylä Nimellispaksuus Ala Ylä Nimellisleveys Ala Ylä Ala Ylä 12 > ,99 5, +1, +1, 12 > > Taulukkoarvot eivät paksuus- ja leveystoleranssien osalta ole voimassa päiden pituudella L, joka lasketaan kaavalla L (m) = 9 / levyn nimellispaksuus (); molempien päiden yhteenlaskettu pituus, ei kuitenkaan yli 2 m. Toleranssit leikatuin reunoin ovat voimassa nimellispaksuuksille 1. Ylätoleranssi on sovittava nimellispaksuuksille > 1 tilauksen yhteydessä. Ruukki Valssausreunoin Leikatuin reunoin GK Tasomaisuus Suoruus Reunan suurin sallittu poikkeama suorasta linjasta Tasomaisuutta koskevista vaatimuksista voidaan sopia tilauksen yhteydessä. 1 /6 m 1 /6 m Tasomaisuutta koskevista vaatimuksista voidaan sopia tilauksen yhteydessä. Mittaus Paksuuden mittaus > 4 reunasta > 25 reunasta Kelan teleskooppimaisuus 6 6 Leveyden mittaus Leveys mitataan suorassa kulmassa pituussuuntaisiin sivuihin nähden leveys leveys 5

6 Nauhalevyt Nauhalevyjen mitta- ja muototoleranssit on esitetty taulukoissa 4 ja 5. Toleranssit noudattavat standardia EN 151. Erikseen sovittaessa nauhalevyt toimitetaan Ruukki-toleransseilla, jotka ovat standardia tiukeat. Kun nauhalevy tilataan leikatuin reunoin, on leveysmitan yhteyteen merkittävä kirjaimet GK. Nauhalevyjen pituustoleranssiksi on mahdollista valita myös tarkkuusleikkaustoleranssi. Taulukko 4. Mitta- ja muototoleranssit. Standardin EN 1111 mukaiset kylmämuovattavat pehmeät teräkset, R eh = MPa. Nauhalevyt Paksuustoleranssit. Sallittu poikkeama nimellispaksuudesta, Nimellispaksuus Leveys 12 (12) 15 (15) 18 (18) EN 151 EN 151 EN 151 EN 151 2, ±,13 ±,14 ±,16 (2,) 2,5 ±,14 ±,16 ±,17 ±,19 (2,5) 3, ±,15 ±,17 ±,18 ±,2 (3,) 4, ±,17 ±,18 ±,2 ±,2 (4,) 5, ±,18 ±,2 ±,21 ±,22 (5,) 6, ±,2 ±,21 ±,22 ±,23 (6,) 8, ±,22 ±,23 ±,23 ±,26 (8,) 1, ±,24 ±,25 ±,25 ±,28 Leveystoleranssit. Sallittu poikkeama nimellisleveydestä, Ruukki EN 151 Nimellisleveys Valssausreunoin Leikatuin reunoin GK Nimellisleveys Valssausreunoin Leikatuin reunoin GK Ala Ylä Ala Ylä Ala Ylä Ala Ylä > > > Toleranssit leikatuin reunoin ovat voimassa nimellispaksuuksille 1. Ylätoleranssi on sovittava nimellispaksuuksille > 1 tilauksen yhteydessä. Pituustoleranssit. Sallittu poikkeama nimellispituudesta, Ruukki EN 151 Nimellispituus Normaali Tarkkuusleikattu Nimellispituus Ala Ylä Ala Ylä Ala Ylä < 2 +1 > < 8 +,5 x nimellispituus Ruukki Valssausreunoin Leikatuin reunoin Tarkkuusleikattu Tasomaisuus Suurin sallittu tasomaisuuspoikkeama 6 /m 6 /m 6 /m Suoruus Reunan suurin sallittu poikkeama suorasta linjasta,5 % nimellispituudesta,2 % nimellispituudesta,2 % nimellispituudesta Suorakulmaisuus Poikkeama suorakulmaisuudesta saa olla 1 % nimellisleveydestä 1 % nimellisleveydestä Mittaus Paksuuden mittaus 4 reunasta 25 reunasta 25 reunasta Leveyden mittaus Leveys mitataan suorassa kulmassa pituussuuntaisiin sivuihin nähden leveys leveys leveys 6

7 Taulukko 5. Mitta- ja muototoleranssit. Kaikki teräslajit (paitsi EN 111 ja kaikki lujuusluokat R eh 9 MPa saakka. Nauhalevyt. Paksuustoleranssit. Sallittu poikkeama nimellispaksuudesta, Nimellispaksuus Leveys 12 > > > 18 Ruukki EN 151 Ruukki EN 151 Ruukki EN 151 Ruukki EN 151 2, ±,13 ±,17 ±,14 ±,19 ±,16 ±,21 (2,) 2,5 ±,14 ±,18 ±,16 ±,21 ±,17 ±,23 ±,19 ±,25 (2,5) 3, ±,15 ±,2 ±,16 ±,22 ±,18 ±,24 ±,2 ±,26 (3,) 4, ±,16 ±,22 ±,18 ±,24 ±,2 ±,26 ±,2 ±,27 (4,) 5, ±,18 ±,24 ±,2 ±,26 ±,21 ±,28 ±,22 ±,29 (5,) 6, ±,2 ±,26 ±,21 ±,28 ±,22 ±,29 ±,23 ±,31 (6,) 8, ±,22 ±,29 ±,22 ±,3 ±,23 ±,31 ±,26 ±,35 (8,) 1, ±,24 ±,32 ±,24 ±,33 ±,25 ±,34 ±,3 ±,4 (1,) 12,5 ±,26 ±,35 ±,27 ±,36 ±,28 ±,37 ±,31 ±,43 (12,5) 15, ±,28 ±,37 ±,28 ±,38 ±,3 ±,4 ±,34 ±,46 (15,) 25, ±,3 ±,4 ±,31 ±,42 ±,34 ±,45 ±,37 ±,5 Paksuustoleranssien standardiarvot ovat EN 151 mittatoleranssiluokka A:n mukaiset (myötölujuus R eh 3 MPa standardissa). Leveystoleranssit. Sallittu poikkeama nimellisleveydestä, Ruukki EN 151 Nimellisleveys Valssausreunoin Leikatuin reunoin GK Nimellisleveys Valssausreunoin Leikatuin reunoin GK Ala Ylä Ala Ylä Ala Ylä Ala Ylä > > > Toleranssit leikatuin reunoin ovat voimassa nimellispaksuuksille 1. Ylätoleranssi on sovittava nimellispaksuuksille > 1 tilauksen yhteydessä. Pituustoleranssit. Sallittu poikkeama nimellispituudesta, Ruukki EN 151 Nimellispituus Normaali Tarkkuusleikattu Nimellispituus Ala Ylä Ala Ylä Ala Ylä < 2 +1 > < 8 +,5 x nimellispituus Ruukki Valssausreunoin Leikatuin reunoin Tarkkuusleikattu Tasomaisuus Suurin sallittu tasomaisuuspoikkeama 6 /m 6 /m 6 /m Suoruus Reunan suurin sallittu poikkeama suorasta linjasta,5 % nimellispituudesta,2 % nimellispituudesta,2 % nimellispituudesta Suorakulmaisuus Ristimitta Mittaus Poikkeama suorakulmaisuudesta saa olla 2) Levystä on voitava leikata tilatun mittainen levy pituuteen 5 m saakka. 1 % nimellisleveydestleveydestä 1 % nimellis- 2) 2) 4 Paksuuden mittaus 4 reunasta 25 reunasta 25 reunasta Leveyden mittaus Leveys mitataan suorassa kulmassa pituussuuntaisiin sivuihin nähden leveys leveys leveys 7

8 Kohokuviolevyt Kohokuviolevyjen mitta- ja muototoleranssit on esitetty taulukossa 6. Referenssistandardeja ovat DIN 5922, SEL 14E:1979, SFS 55 ja ASTM A 786. Ainestodistukselle tulostuu DIN 5922:/SEL 14E:79 (3-1 )/SFS 55. Taulukko 6. Mitta- ja muototoleranssit. Kohokuviolevyt Paksuustoleranssit Paksuus Ylä- ja alatoleranssit leveyksittäin ylä ala ylä ala ylä ala ylä ala 2,5 3,99 +,38 -,38 +,4 -,4 +,42 -,4 +,46 -,4 4, 4,99 +,4 -,4 +,44 -,4 +,46 -,4 +,48 -,4 5, 5,99 +,44 -,4 +,46 -,4 +,48 -,4 +,5 -,4 6, 7,99 +,46 -,4 +,48 -,4 +,5 -,4 +,52 -,4 8, 13, +,52 -,5 +,54 -,5 +,56 -,5 +,58 -,5 Paksuus mitataan vähintään 25 :n päästä reunoista peruslevystä. Leveystoleranssit Alatoleranssi Ylätoleranssi Ylätoleranssi ± +2, kohokuviolevyt leikatuin reunoin. +2, kohokuviolevyt valssausreunoin. Pituustoleranssit Pituus Ylätoleranssi Alatoleranssi = ±, kohokuviolevyt sekä leikatuin reunoin että valssausreunoin. Tasomaisuustoleranssit Paksuus, Toleranssi,, eri mittapituuksilla Mittapituus 1 m Mittapituus 2 m 2,5 3, , 4, , 5, , 7, , 9, , 13, 7 11 Mittapituudella,3-1, m sallitaan tasomaisuuspoikkeama 1 % mittapituudesta. Tasomaisuus mitataan levyn keskialueelta, jonka ulkopuolelle jätetään vähintään 25 kohokuviolevyn reunasta ja 2 päistä. Suoruus ja suorakulmaisuus Kohokuviolevystä on voitava leikata tilatun mittainen suorakaiteen muotoinen levy. Tilauksen yhteydessä voi erikseen sopia, että reuna saa poiketa suorasta linjasta enintään,2 % levyn pituudesta ja että levynpään vinous saa olla enintään 1 % levyn leveydestä. Lisätietoja Aiheeseen liittyvät seuraavat tekniset esitteet: Levytuotteet valmistusohjelma, Nauhatuotteet valmistusohjelma, Kohokuviolevyt, Tarkkuusleikatut nauhalevyt sekä Tarkkuusleikatut ja viisteytetyt levyt. 8

9 Ruukki toimittaa asiakkailleen energiatehokkaita teräsratkaisuja: parein rakennettuja ympäristöjä asumiseen, työhön ja liikkumiseen. MFI.2FI/5.214/AN Tämä julkaisu on tarkistettu mahdollisian huolellisesti. Ee kuitenkaan vastaa mahdollisista virheistä tai tietojen väärästä soveltamisesta aiheutuneista välittömistä tai välillisistä vahingoista. Oikeudet muutoksiin pidätetään. Ruukki Metals Oy, Suolakivenkatu 1, 81 Helsinki, , Copyright 214 Rautaruukki Oyj. Kaikki oikeudet pidätetään. Ruukki, Rautaruukki, Living. Working. Moving. ja Ruukin tuotenimet ovat Rautaruukki Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

ESIKÄSITTELYT, TARKKUUS- LEIKATUT NAUHALEVYT SEKÄ TARKKUUS- LEIKATUT JA VIISTEYTETYT LEVYT

ESIKÄSITTELYT, TARKKUUS- LEIKATUT NAUHALEVYT SEKÄ TARKKUUS- LEIKATUT JA VIISTEYTETYT LEVYT www.ruukki.fi ESIKÄSITTELYT, TARKKUUS- LEIKATUT NAUHALEVYT SEKÄ TARKKUUS- LEIKATUT JA VIISTEYTETYT LEVYT KUUMAVALSSATUT TERÄSLEVYT JA -KELAT Tarkkuusleikatut ja viisteytetyt levyt ovat komponentteja valmiina

Lisätiedot

KUUMAVALSSATUT TERÄSLEVYT JA -KELAT Standarditeräkset, vertailu, nimikkeet ja tunnukset

KUUMAVALSSATUT TERÄSLEVYT JA -KELAT Standarditeräkset, vertailu, nimikkeet ja tunnukset KUUMAVALSSATUT TERÄSLEVYT JA -KELAT Standarditeräkset, vertailu, nimikkeet ja tunnukset www.ruukki.fi Raahen tehdas valmistaa eurooppalaisten EN-standardien ja muiden kansainvälisten standardien mukaisia

Lisätiedot

Tuoteohjelma 2011 Kuumavalssatut teräkset Raahen tehtaalta

Tuoteohjelma 2011 Kuumavalssatut teräkset Raahen tehtaalta Tuoteohjelma 2011 1 (29) Tuoteohjelma 2011 Kuumavalssatut teräkset Raahen tehtaalta Ruukin kuumavalssatut erikoisteräkset Optim, Raex, Ramor ja Ruukki Laser tarjoavat käyttäjälleen teknisiä ja taloudellisia

Lisätiedot

Turengin teräspalvelukeskus VARASTOLUETTELO

Turengin teräspalvelukeskus VARASTOLUETTELO Turengin teräspalvelukeskus VARASTOLUETTELO Sivu 2 Sivu 3 Sisällys Ovakon myyntikanavat...4 Ovako tankomyynti Suomeen...5 Lastuttavuus...6 Halkaisijan valinta...7 Sahaussolusta...8 Sahauspalvelu...9 Nuorrutusteräkset...10

Lisätiedot

Käsikirja - Ruostumattomien terästen käyttö kantavissa rakenteissa

Käsikirja - Ruostumattomien terästen käyttö kantavissa rakenteissa Käsikirja - Ruostumattomien terästen käyttö kantavissa rakenteissa (Kolmas painos Euro Inox:n käsikirjasta: Design Manual for Structural Stainless Steel) Lisätietoja: VTT PL 1000 0044 VTT Puh: 00 7 111

Lisätiedot

Ympäristöministeriön asetus Eurocode-standardien soveltamisesta talonrakentamisessa annetun asetuksen muuttamisesta

Ympäristöministeriön asetus Eurocode-standardien soveltamisesta talonrakentamisessa annetun asetuksen muuttamisesta Ympäristöministeriön asetus Eurocode-standardien soveltamisesta talonrakentamisessa annetun asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä syyskuuta 2009 Ympäristöministeriön päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

SERTIFIKAATTI VTT-C-9474-13 Myönnetty 19.4.2013 TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY

SERTIFIKAATTI VTT-C-9474-13 Myönnetty 19.4.2013 TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY SERTIFIKAATTI VTT-C-9474-13 Myönnetty 19.4.2013 TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA Siporex-palkki Siporex-tasoelementti Siporex-vaakaseinäelementti H+H Finland Oy Teikankaantie 256 39500 Ikaalinen TUOTEKUVAUS Siporex-palkki

Lisätiedot

BETONIELEMENTTIEN NOSTOLENKIT JA -ANKKURIT

BETONIELEMENTTIEN NOSTOLENKIT JA -ANKKURIT BETONIELEMENTTIEN NOSTOLENKIT JA -ANKKURIT 2 Julkaisija: Betoniteollisuus ry Kustantaja: Suomen Rakennusmedia Oy Copyright: Betoniteollisuus ry Suomen Rakennusmedia Oy ISBN: 978-952-5785-75-3 ISBN (pdf):

Lisätiedot

ALSO Toimitusehdot. Voimassa 1.7.2012 alkaen

ALSO Toimitusehdot. Voimassa 1.7.2012 alkaen ALSO Toimitusehdot Voimassa 1.7.2012 alkaen 1 Soveltamisala Näitä toimitusehtoja sovelletaan ALSO Finland Oy:n (myöh. ALSO) ja asiakkaan (myöh. ostaja) väliseen tuotteiden sekä palvelujen (myöh. tavara)

Lisätiedot

F-Solutions Oy Yleiset sopimusehdot 1 (5) PL 7 90571 OULU p. 044 0860 030 11.11.2014

F-Solutions Oy Yleiset sopimusehdot 1 (5) PL 7 90571 OULU p. 044 0860 030 11.11.2014 F-Solutions Oy Yleiset sopimusehdot 1 (5) PL 7 90571 OULU p. 044 0860 030 11.11.2014 Yleiset sopimusehdot 1 Määritelmät ja soveltamisala 2 Sopimuksen tekeminen 2.1 Sopimuksen tekemättä jättäminen Tässä

Lisätiedot

Hinnasto 2014 / Palvelut ALV 0%

Hinnasto 2014 / Palvelut ALV 0% ALV 0% Sisällysluettelo Toimitus- ja asennusmaksut... 2 Toimitusmaksu... 2 Asennusmaksu... 3 Ylläpito- ja muuttopalvelut... 4 Suunnittelu... 4 Jatkohuolenpito... 5 Toteutus... 6 Page I Martela Oyj:n yleiset

Lisätiedot

SANDWICH-PANEELIT EUROOPPALAISET SANDWICH-PANEELIT TUOTTEIDEN JA LISÄTARVIKKEIDEN KÄYTÄNNÖN OHJEKIRJA

SANDWICH-PANEELIT EUROOPPALAISET SANDWICH-PANEELIT TUOTTEIDEN JA LISÄTARVIKKEIDEN KÄYTÄNNÖN OHJEKIRJA www.termopanels.fi SANDWICH-PANEELIT EUROOPPALAISET SANDWICH-PANEELIT TUOTTEIDEN JA LISÄTARVIKKEIDEN KÄYTÄNNÖN OHJEKIRJA Sisällysluettelo Johdanto 3 Seinäelementit PUR/PIR PolTherma DS PolTherma PS PolTherma

Lisätiedot

Leikkipaikan turvallisuuden varmistaminen

Leikkipaikan turvallisuuden varmistaminen 3 Leikkipaikan turvallisuuden varmistaminen Lappset Group Oy hyväksyttää tuotteensa TÜV:llä (Technischer Überwachnungsverein) Saksassa ja noudattaa EN 1176 stardardeja. Leikkipaikan turvallisuuden varmistaminen

Lisätiedot

KANSALLINEN LIITE STANDARDIIN SFS-EN 1990 EUROKOODI. RAKENTEIDEN SUUNNITTELUPERUSTEET

KANSALLINEN LIITE STANDARDIIN SFS-EN 1990 EUROKOODI. RAKENTEIDEN SUUNNITTELUPERUSTEET 1 LIITE 1 KANSALLINEN LIITE STANDARDIIN SFS-EN 1990 EUROKOODI. RAKENTEIDEN SUUNNITTELUPERUSTEET Esipuhe Tätä kansallista liitettä käytetään yhdessä standardin SFS-EN 1990:2002 kanssa. Tässä kansallisessa

Lisätiedot

LIITE VERKKOPALVELUEHTOIHIN KOSKIEN SÄHKÖNTUOTANNON VERKKOPALVELUA

LIITE VERKKOPALVELUEHTOIHIN KOSKIEN SÄHKÖNTUOTANNON VERKKOPALVELUA 1 (3) Energiateollisuus ry:n suosittelema LIITE VERKKOPALVELUEHTOIHIN KOSKIEN SÄHKÖNTUOTANNON VERKKOPALVELUA TVPE 11 A Yleistä, verkkosopimuksen tekeminen, palvelun edellytykset ja aloittaminen 1. Soveltamisala

Lisätiedot

AVOIN MATEMATIIKKA 9 lk. Osio 2: Trigonometriaa ja geometrian tietojen syventämistä

AVOIN MATEMATIIKKA 9 lk. Osio 2: Trigonometriaa ja geometrian tietojen syventämistä Marika Toivola ja Tiina Härkönen AVOIN MATEMATIIKKA 9 lk. Osio : Trigonometriaa ja geometrian tietojen syventämistä Sisältö on lisensoitu avoimella CC BY.0 -lisenssillä. 1 Osio : Trigonometriaa ja geometrian

Lisätiedot

Jousi on nerokas keksintö

Jousi on nerokas keksintö Jousi on nerokas keksintö Se on valmistettu yhdestä ainoasta taivutetusta teräslangasta. Mikään komponentti tuskin voisi olla tätä yksinkertaisempi, halvempi valmistaa ja samalla toimivampi, keskeisempi

Lisätiedot

PATENTTIMÄÄRÄYKSET. Annettu Helsingissä 1. päivänä joulukuuta 2014

PATENTTIMÄÄRÄYKSET. Annettu Helsingissä 1. päivänä joulukuuta 2014 PRH/2286/01/2014 PATENTTIMÄÄRÄYKSET Annettu Helsingissä 1. päivänä joulukuuta 2014 Patentti- ja rekisterihallitus on antanut patenttilain 74 :n 4 momentin (101/2013) nojalla seuraavat patenttimääräykset:

Lisätiedot

KURKKUJEN kaupan pitämistä koskevat LAATUVAATIMUKSET FFV-15 VERSIO 2010

KURKKUJEN kaupan pitämistä koskevat LAATUVAATIMUKSET FFV-15 VERSIO 2010 KURKKUJEN kaupan pitämistä koskevat LAATUVAATIMUKSET FFV-15 VERSIO 2010 YHDISTYNEET KANSAKUNNAT New York ja Geneve, 2010 H UOM AU T U S Pilaantumisalttiiden tuotteiden laatuvaatimuksia käsittelevä työryhmä

Lisätiedot

Yleiset Livonia Printin toimitusehdot

Yleiset Livonia Printin toimitusehdot Yleiset Livonia Printin toimitusehdot 1. Tarjoukset o Kaikki tarjoukset perustuvat kustantajan kirjalliseen tarjouspyyntöön. Kustantajaa pyydetään tarkistamaan yksityiskohdat huolellisesti ennen o o o

Lisätiedot

KANSALLINEN LIITE STANDARDIIN SFS-EN 1990 EUROKOODI. RAKENTEIDEN SUUNNITTELUPERUSTEET

KANSALLINEN LIITE STANDARDIIN SFS-EN 1990 EUROKOODI. RAKENTEIDEN SUUNNITTELUPERUSTEET 1 LIITE 1 KANSALLINEN LIITE STANDARDIIN SFS-EN 1990 EUROKOODI. RAKENTEIDEN SUUNNITTELUPERUSTEET Esipuhe Tätä kansallista liitettä käytetään yhdessä standardin SFS-EN 1990:2002 kanssa. Tässä kansallisessa

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE MB3195-FI-B

KÄYTTÖOHJE MB3195-FI-B KÄYTTÖOHJE FI -B Johdanto Onnittelut uuden pyörätuolin johdosta Laatu ja toimivuus ovat kaikkien Handicare-pyörätuolien perusominaisuuksia. Exigo 10 -pyörätuoli on Handicare: n valmistama. Oman turvallisuutesi

Lisätiedot

Carl-Gustaf Lindewald (toim.) Hitsauksen laadun ja tehokkuuden parantaminen hyödyntäen standardia SFS EN ISO 3834

Carl-Gustaf Lindewald (toim.) Hitsauksen laadun ja tehokkuuden parantaminen hyödyntäen standardia SFS EN ISO 3834 Carl-Gustaf Lindewald (toim.) Hitsauksen laadun ja tehokkuuden parantaminen hyödyntäen standardia SFS EN ISO 3834 Tämän teoksen osittainenkin kopiointi ja saattaminen yleisön saataviin ovat tekijänoikeuslain

Lisätiedot

OSAKEANNIN EHDOT. Yleiskuvaus

OSAKEANNIN EHDOT. Yleiskuvaus OSAKEANNIN EHDOT Yleiskuvaus Cleantech Invest Oyj ( Cleantech Invest tai Yhtiö ) tarjoaa enintään 15.386.000 Yhtiön uutta A-sarjan osaketta ( Antiosakkeet ) yksityishenkilöiden ja yhteisöjen ( Yleisösijoittaja

Lisätiedot

Taustatietoja yleisistä sopimusehdoista NLM 10

Taustatietoja yleisistä sopimusehdoista NLM 10 Taustatietoja yleisistä sopimusehdoista NLM 10 NLM 10 ovat yleiset sopimusehdot, jotka on tarkoitettu käytettäviksi koneiden sekä mekaanisten, sähköisten ja elektronisten laitteiden asennustoimituksissa

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE MB3196-FI-D

KÄYTTÖOHJE MB3196-FI-D KÄYTTÖOHJE FI -D Johdanto Onnittelut uuden pyörätuolin johdosta! Laatu ja toimivuus ovat kaikkien Handicare-sarjan pyörätuolien perusominaisuuksia. Exigo 20 -pyörätuoli on Handicare:n valmistama. Oman

Lisätiedot

VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA

VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA Tässä ohjeessa käydään läpi virhevastuuta ja takuuta koskevat periaatteet. Virhevastuuta koskevat säännökset on määritelty kuluttajansuojalain 5 luvussa ja

Lisätiedot

METROMINI 4. Käyttöohje Sähkökäyttöinen läpivirtausvedenlämmitin

METROMINI 4. Käyttöohje Sähkökäyttöinen läpivirtausvedenlämmitin METROMINI 4 Käyttöohje Sähkökäyttöinen läpivirtausvedenlämmitin 2 METROMINI 4 LVI-numero: 5273252 Sisällysluettelo Kuljettaminen 4 Kaaviokuva 4 Sijoittaminen 5 LVI-asennus 5 Sähköasennus 10 Käyttöohje

Lisätiedot

BoWex. KTR-N Lehti: Painos: 40110 FI 1/20 12. BoWex Käyttö-/asennusohje

BoWex. KTR-N Lehti: Painos: 40110 FI 1/20 12. BoWex Käyttö-/asennusohje 1/20 Kaarihammaskytkimet, rakenteet Aksiaalisesti asennettava junior-kytkin, junior M-kytkin M ja M...C I sekä näiden yhdistelmät Rakenne aksiaalisesti asennettava junior-kytkin (2-osainen) direktiivin

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE MB3197-FI-B

KÄYTTÖOHJE MB3197-FI-B KÄYTTÖOHJE FI -B Johdanto Onnittelut uuden pyörätuolin johdosta! Laatu ja toimivuus ovat kaikkien Handicare-sarjan pyörätuolien perusominaisuuksia. Oman turvallisuutesi vuoksi ja jotta saisit kaiken hyödyn

Lisätiedot