Tämän käyttöselosteen mukaiset palosuojamaalit varastoidaan Rudolf Hensel GMBH:n valtuuttamien jälleenmyyjien varastoissa.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tämän käyttöselosteen mukaiset palosuojamaalit varastoidaan Rudolf Hensel GMBH:n valtuuttamien jälleenmyyjien varastoissa."

Transkriptio

1 ARMENNETTU KÄYTTÖSELOSTE TRY palosuojamaali almistaja ja varmennetun käyttöselosteen haltija Rudolf Hensel GMBH Lauenburger Landstraße Börnsen SAKSA puh fax Yhteyshenkilö: Jochen Rehder Tuotteiden varastointi Tämän käyttöselosteen mukaiset palosuojamaalit varastoidaan Rudolf Hensel GMBH:n valtuuttamien jälleenmyyjien varastoissa. Teräsrakenneyhdistys ry:n päätös Teräsrakenneyhdistys on käsitellyt käyttöselosteen ja on käytettävissä olleiden asiakirjojen perusteella varmentanut sen ohjeiden B7 mukaiseksi varmennetuksi käyttöselosteeksi. Palosuojamaalausta käytettäessä on otettava huomioon seuraavat seikat: a) Tuotteen käyttökohteessa (esim. rakennustyömaa, teräsrakennetehdas) tulee olla käytettävissä tämä käyttöseloste b) Jos käy ilmi, että tuote ei täytä tässä käyttöselosteessa esitettyjä vaatimuksia, tulee tästä tehdä erillinen selvitys Teräsrakenneyhdistys ry:lle. c) Mikäli tuotantoprosessissa tapahtuu tuotteen ominaisuuksiin oleellisesti vaikuttavia muutoksia, tulee siitä kuten myös valmistuspaikoissa tai yhteystiedoissa tapahtuvista muutoksista viipymättä ilmoittaa Teräsrakenneyhdistys ry:lle. d) Laadunvarmistuksen hyväksyntöihin ja valvontasopimuksiin liittyvistä muutoksista ilmoitetaan viipymättä Teräsrakenneyhdistys ry:lle. TRY Teräsrakenneyhdistys ry Unioninkatu 14, 4.krs. Puh.: (09) HELSINKI Fax: (09)

2 2 Tämä varmennettu käyttöseloste voidaan peruuttaa Teräsrakenneyhdistys ry:n harkinnan perusteella esim. seuraavista syistä: varmennettua käyttöselostetta haettaessa annetut tiedot osoittautuvat virheellisiksi tai harhaanjohtaviksi tuotteessa havaitaan yksittäinen kohtuuton laadunalitus tai toistuva vähäinen laadunalitus varmennetun käyttöselosteen haltija ei noudata laadunvarmistukselle annettuja ohjeita. armennetun käyttöselosteen haltijalla on myös oikeus irtisanoa tämä varmennettu käyttöseloste. Teräsrakenneyhdistyksen Normitoimikunta on käsitellyt ja hyväksynyt tämän varmennetun käyttöselosteen. Tämä varmennettu käyttöseloste tulee voimaan ja on voimassa myöntöpäivänä voimassaolevan Suomen Rakentamismääräyskokoelman osan B7 voimassaoloaikana toistaiseksi kuitenkin enintään saakka. armennetun käyttöselosteen uusiminen tämän jälkeen tai sisällön muuttaminen tällä välillä edellyttää Teräsrakenneyhdistys ry:lle osoitettua uutta hakemusta. armennettua käyttöselostetta on tehty kaksi alkuperäiskappaletta, joista toinen säilytetään Teräsrakenneyhdistyksen toimistossa. Helsingissä syyskuun 1. päivänä 2009 TERÄSRAKENNEYHDISTYS ry

3 1. Järjestelmä 3 Tämä varmennettu käyttöseloste koskee Rudolf Hensel GMBH:n valmistamaan palosuojamaaliin perustuvien palosuojamaalausjärjestelmien käyttöä teräsrakenteiden palosuojauksena. Tämän käyttöselosteen mukaiseen palosuojamaalausjärjestelmään sisältyy teräsrakenteen esikäsittely, pohjamaalaus, palosuojamaalaus ja pintamaalaus. Käyttöselosteen haltija pitää hyväksytyistä pohja- ja pintamaaleista luetteloa (liite 3), joka toimitetaan Teräsrakenneyhdistykseen. Käyttöselosteen haltija varmistaa ja hyväksyy pohja- ja pintamaalityyppien yhteensopivuuden Teräsnormikorttien N:o 4/2007 /1/ ja 16/2004 /2/ mukaisesti. Palosuojamaalin kuivakalvon paksuus mitoitetaan kohdan 3 mukaan. Pohja- ja pintamaalien kuivakalvon paksuudet valitaan ko. maalien tuoteselosteiden mukaan. 2. Käyttöalue Tämän käyttöselosteen mukaista palosuojamaalausjärjestelmää voidaan käyttää palosuojauksena ilmastorasitusluokassa C1 /3/. Tämän käyttöselosteen mukaisella maalausjärjestelmällä voidaan suojata rakenneputki- ja I-profiileja palonkestoaikaluokkiin R15...R120, kun palovaikutus otaksutaan ns. standardipalon mukaiseksi. Palosuojamaalin kuivakalvon paksuuden tulee olla rakenneputkiprofiileilla 0 μm ja I-profiileilla μm. Teräsrakenteen poikkileikkaustekijä F i / tulee olla rakenneputkiprofiileilla välillä [1/m] ja I-profiileilla välillä [1/m]. 3. Palosuojauksen mitoitus 15, 30, 45, 60, 90 ja 120 minuutin standardipaloa vastaavat teräsrakenteen lämpötilat voidaan määrittää kuvien 1-6 mukaan, kun suojattava rakenne on rakenneputkiprofiili ja kuvien 7-12 mukaan, kun suojattava rakenne on I-profiili. Rakenneputki- ja I-profiilien mitoituskäyrästöt on määritetty Teräsnormikortin N:o 4/2007 mukaan. Rakenneputkiprofiileille määritettyjä mitoituskäyrästöjä ja laskentamenetelmiä voidaan käyttää myös muille poikkileikkauksille, jolloin saadaan varmalla puolella olevia tuloksia.

4 4 Kuva 1. R 15 putkiprofiileille μm μm μm μm -palosuojamaalin mitoituskäyrät 15 min standardipalolle, kun palosuojamaalin kuivakalvon paksuus on - m ja suojattu rakenne on rakenneputkiprofiili. Kuva 2. R 30 putkiprofiileille μm μm μm μm 800 μm 900 μm 1000 μm 1200 μm 1 μm 1 μm -palosuojamaalin mitoituskäyrät 30 min standardipalolle, kun palosuojamaalin kuivakalvon paksuus on - 1 m ja suojattu rakenne on rakenneputkiprofiili.

5 5 Kuva 3. μm μm μm R 45 putkiprofiileille μm 800 μm 900 μm 1000 μm 1200 μm 1 μm 1 μm 1800 μm 2000 μm 2 μm 2 μm 2 μm 0 μm -palosuojamaalin mitoituskäyrät 45 min standardipalolle, kun palosuojamaalin kuivakalvon paksuus on - 0 m ja suojattu rakenne on rakenneputkiprofiili. Kuva 4. μm μm 1000 μm R 60 putkiprofiileille 1200 μm 1 μm 1 μm 1800 μm 2000 μm 2 μm 2 μm 2 μm 0 μm -palosuojamaalin mitoituskäyrät 60 min standardipalolle, kun palosuojamaalin kuivakalvon paksuus on - 0 m ja suojattu rakenne on rakenneputkiprofiili.

6 μm 1 μm μm R 90 putkiprofiileille Kuva 5. -palosuojamaalin mitoituskäyrät 90 min standardipalolle, kun palosuojamaalin kuivakalvon paksuus on m ja suojattu rakenne on rakenneputkiprofiili. 2 μm 0 μm R 120 putkiprofiileille Kuva 6. -palosuojamaalin mitoituskäyrät 120 min standardipalolle, kun palosuojamaalin kuivakalvon paksuus on 2-0 m ja suojattu rakenne on rakenneputkiprofiili.

7 7 Kuva 7. R 15 I-profiileille μm μm μm μm μm μm -palosuojamaalin mitoituskäyrät 15 min standardipalolle, kun palosuojamaalin kuivakalvon paksuus on 200 m ja suojattu rakenne on I-profiili. Kuva μm R 30 I-profiileille μm μm μm μm μm 800 μm 900 μm 1000 μm 1200 μm 1 μm 1 μm 1800 μm palosuojamaalin mitoituskäyrät 30 min standardipalolle, kun palosuojamaalin kuivakalvon paksuus on m ja suojattu rakenne on I-profiili.

8 8 Kuva 9. μm μm μm μm R 45 I-profiileille μm 800 μm 900 μm 1000 μm 1200 μm 1 μm 1 μm 1800 μm 2000 μm 2 μm 0 μm -palosuojamaalin mitoituskäyrät 45 min standardipalolle, kun palosuojamaalin kuivakalvon paksuus on - 0 m ja suojattu rakenne on I-profiili. Kuva 10. μm μm R 60 I-profiileille 1200 μm 1 μm 1 μm 1800 μm 2000 μm 2 μm 2 μm 2 μm 0 μm -palosuojamaalin mitoituskäyrät 60 min standardipalolle, kun palosuojamaalin kuivakalvon paksuus on - 0 m ja suojattu rakenne on I-profiili.

9 μm 2 μm R 90 I-profiileille 0 μm Kuva 11. -palosuojamaalin mitoituskäyrät 90 min standardipalolle, kun palosuojamaalin kuivakalvon paksuus on m ja suojattu rakenne on I-profiili μm 0 μm R 120 I-profiileille Kuva 12. -palosuojamaalin mitoituskäyrät 120 min standardipalolle, kun palosuojamaalin kuivakalvon paksuus on 1-0 m ja suojattu rakenne on I-profiili.

10 10 Suunniteltaessa rakenneputkiprofiilia palonkestoaikaluokkiin R15 R120 voidaan palosuojatun teräsprofiilin lämpötilan nousu standardipalossa laskea ohjeiden B7 /5/ mukaisesti kaavasta 2 käyttämällä palosuojauksen laskennalliselle lämmönjohtavuudelle taulukon 2 mukaisia arvoja sekä palosuojamaalin kalvonpaksuudelle (kaava 3) ja teräsprofiilin poikkileikkaustekijälle (kaava 4) jäljempänä esitettäviä muunnettuja laskenta-arvoja. Teräksen ominaislämpökapasiteetille käytetään vakioarvoa c s = J/kg K. Palosuojamaalin keskimääräisen lämpötilan voidaan otaksua laskennassa olevan palotilan ja teräsrakenteen lämpötilan välinen keskiarvo. T s = d ' d Fi c s ' s ' (T T ) t s ( 2 ) jossa T s on teräsosan lämpötilan muutos d on palosuojamaalin muunnettu lämmönjohtavuus [W/m C], saadaan rakenneputkiprofiileille taulukosta 2 d on palosuojamaalin muunnettu kuivakalvon paksuus [m] c s on teräksen ominaislämpökapasiteetti, J/kgK s on teräksen tiheys, 7850 kg/m 3 ' F i on teräsprofiilin muunnettu poikkileikkaustekijä [1/m] T on palotilan lämpötila, [ C] T s on teräksen lämpötila [ C] t on laskenta-aikaväli 1-30 s. d = 242,7 d d i i 0,5294 ( 3 ) jossa d i on muunnettu palosuojamaalin paksuus [m] d i on palosuojamaalin kuivakalvon paksuus [m] F ' i 3 Fi 1,241 2, Fi ( 4 ) jossa F ' i F i on muunnettu teräsprofiilin poikkileikkaustekijä [1/m] on alkuperäinen teräsprofiilin poikkileikkaustekijä [1/m].

11 11 Taulukko 2. Teräsnormikortin N:o 4/2007 mukaan määritetyt - palosuojamaalin d -arvot suojattaessa rakenneputkiprofiileja palonkestoaikaluokkiin R15 R120. Arvoja käytettäessä muunnettu kalvopaksuus d lasketaan kaavasta (3) ja muunnettu poikkileikkaustekijä (F i / ) kaavasta (4). äliarvot interpoloidaan lineaarisesti. Palosuojamaalin keskimääräinen lämpötila [ o C] Palosuojamaalin lämmönjohtavuus λ d' [W/m o C] 0,0459 0,0459 0,0404 0,0346 0,0279 0,0215 0,0170 0,0151 0,0139 0,0131 0,0121 0,0119 0,0136 0,0170 0,0198 0,0217 0,0225 0,0231 0,0238 0,0242 0,0244 0,0242 0,0249 0,0277 Suunniteltaessa I-profiilia palonkestoaikaluokkiin R15 R120 voidaan palosuojatun teräsprofiilin lämpötilan nousu standardipalossa laskea ohjeiden B7 /5/ mukaisesti kaavasta 2 käyttämällä palosuojauksen laskennalliselle lämmönjohtavuudelle taulukon 3 mukaisia arvoja sekä palosuojamaalin kalvonpaksuudelle (kaava 5) ja teräsprofiilin poikkileikkaustekijälle (kaava 6) jäljempänä esitettäviä muunnettuja laskenta-arvoja. Teräksen ominaislämpökapasiteetille käytetään vakioarvoa c s = J/kg K. d = 157,7 d d i i 0,7444 ( 5 ) jossa d i on muunnettu palosuojamaalin paksuus [m] d i on palosuojamaalin kuivakalvon paksuus [m] F ' i 3 Fi 1,266 1, Fi ( 6 ) jossa Fi ' on muunnettu teräsprofiilin poikkileikkaustekijä [1/m]

12 F i on alkuperäinen teräsprofiilin poikkileikkaustekijä [1/m]. Taulukko 3. Teräsnormikortin N:o 4/2007 mukaan määritetyt -palosuojamaalin d -arvot suojattaessa I-profiileja palonkestoaikaluokkiin R15 R120. Arvoja käytettäessä muunnettu kalvopaksuus d lasketaan kaavasta (5) ja muunnettu poikkileikkaustekijä (F i / ) kaavasta (6). äliarvot interpoloidaan lineaarisesti. 12 Palosuojamaalin keskimääräinen lämpötila [ o C] Palosuojamaalin lämmönjohtavuuden muunnetut ominaisarvot λ d [W/m o C] 0,0397 0,0397 0,0367 0,0330 0,0281 0,0230 0,0180 0,0147 0,0126 0,0108 0, , , , , ,0109 0,0120 0,0128 0,0137 0,0144 0,0153 0,0157 0,0158 0,0181

13 4. Maalien varastointi ja kuljetus 13 Maalien varastoinnissa ja kuljetuksessa noudatetaan tuoteselostetta (liite 2). Maalien alhaisin kuljetus- ja varastointilämpötila on +5C. 5. Maalaus Palosuojamaalaus tehdään liitteen 1 kohdan 2 mukaisesti. 6. Palosuojamaalatun rakenteen kuljetus, varastointi ja asennus Palosuojamaalatun rakenteen kuljetus, varastointi ja asennus tehdään liitteen 1 kohdan 2 mukaisesti. 7. Palosuojamaalatun rakenteen merkintä Palosuojamaalattu rakenne merkitään kiinnittämällä valmiiseen rakenteeseen tarkoituksen mukaisiin kohtiin palo-osastoittain riittävä määrä liitteen 4 mukaisia palosuojamaalauksesta kertovia merkintöjä. 8. Pintamaalauksen uusiminen ja palosuojamaalin korjaaminen Pintamaalausta uusittaessa saa käyttää vain tämän käyttöselosteen mukaista pintamaalia. Pintamaalaus voidaan uusia enintään neljä kertaa ja pintamaalikerrosten yhteenlaskettu kuivakalvon paksuus saa olla enintään m. Pintamaalauksen uusimista koskevat tiedot lisätään rakenteita koskeviin asiakirjoihin ja palosuojamaalauksesta kertovaan valmiin rakenteen merkintään. Palosuojamaalaukseen syntyneet vauriot korjataan paikkamaalaamalla liitteen 1 kohdan 2.8 mukaan. 9. Suunnitteluasiakirjat Palosuojamaalauksesta laaditaan rakennusosittain palosuojamaalaussuunnitelma, johon merkitään: vaadittu palonkestoaika palosuojamaalausjärjestelmä yksilöityine kalvonpaksuuksineen varmennetun käyttöselosteen numero ohjeet pitkäaikaissäilyvyyden toteamiseen (Tällä tarkoitetaan käyttöönoton jälkeen suoritettavia palosuojamaalauksen kunnon ja merkintöjen asianmukaisuuden tarkastamista varten tarkoitettuja ohjeita.) Palosuojamaalauksesta laaditaan liitteen 1 kohdan 4 mukainen vastaanottopöytäkirja, johon merkitään tiedot maalausolosuhteista, maalausväliajoista, maalien kulutuksesta ja kalvonpaksuusmittauksista.

14 astaanottopöytäkirjaan, palosuojamaalausta käsittelevään huomautukset - kohtaan, merkitään käytetyn palosuojamaalin valmistuseränumero. Kuivakalvon paksuusmittaukset suoritetaan liitteen 1 kohdan 3 mukaisesti. 14 Palosuojamaalaussuunnitelma ja vastaanottopöytäkirja liitetään rakennuksen huolto- ja käyttöohjeeseen sekä projektin laadunvarmistusaineistoon. 10. Laadunvarmistus Palosuojamaalin valmistajalla on EN-ISO 9001:2000 mukainen laatujärjestelmä, jonka Lloyd s Register Quality Assurance LRQA on sertifioinut (n:o KLN ). almistaja toimittaa Teräsrakenneyhdistys ry:lle tiedot laatujärjestelmään liittyvistä muutoksista. 11. Liitteet Palosuojamaalauksen saa suorittaa vain Rudolf Hensel GMBH:n hyväksymä maalausliike. Teräsrakenneyhdistyksen nimeämällä taholla on oikeus tarkistaa Rudolf Hensel GMBH:n hyväksymien maalausliikkeiden palosuojamaalauksessa tarvittava ammattitaito. Tämä varmennettu käyttöseloste edellyttää Teräsrakenneyhdistys ry:n päteviksi toteamien maalarien käyttöä maalaustyössä. Lista pätevistä palosuojamaalareista on Teräsrakennusyhdistys ry:n kotisivuilla. Tarvittaessa Teräsrakenneyhdistys ry voi pyytää tuotteelle tehtyjen laadunvalvontakokeiden tulokset tai edellyttää tällaisten kokeiden tekemistä Suomessa valmiina oleville tuotteille. Tämä varmennettu käyttöseloste perustuu lähteisiin 6 ja Teräsrakenteiden palosuojamaalaus 2007, Teräsrakenneyhdistys ry, Helsinki (www.terasrakenneyhdistys.fi) 2. -palosuojamaali. Tuoteseloste joulukuu (INFORMATIIINEN) 3. Hyväksyttyjen pohja- ja pintamaalien luettelo 4. Palosuojamaalatun rakenteen merkintä 5. Hyväksytyt palosuojamaalausurakoitsijat

15 12. iitteet 15 /1/ Teräsnormikortti N:o 4/2007. Palosuojamaalien lämmönjohtavuusarvojen määrittäminen. Teräsrakenneyhdistys ry /2/ Teräsnormikortti N:o 16/2004. Palosuojamaalien lämmönjohtavuusarvojen määrittäminen, kun suojattava teräsosa on WQpalkin alalaippa. Teräsrakenneyhdistys ry 2004 /3/ SFS-EN ISO Maalit ja lakat. Teräsrakenteiden korroosionesto suojamaaliyhdistelmillä. Osa 2: Ympäristöolosuhteiden luokittelu. Suomen Standardisoimisliitto SFS /4/ Liittorakenteiden sovellusohjeet Teräsrakenneyhdistys ry ja Suomen Betoniyhdistys ry 1991 /5/ Teräsrakenteet. Suomen Rakentamismääräyskokoelma. Ohjeet B7. Ympäristöministeriö /6/ Lausunto PALO/1772/2009, palosuojamaali teräsprofiilien palosuojana, kun suojattavana profiilina on I- profiili, , Tampereen teknillinen yliopisto, Palolaboratorio, (EI JULKINEN). /7/ Lausunto PALO/1771/2009, palosuojamaali teräsputkiprofiilien palosuojana, , Tampereen teknillinen yliopisto, Palolaboratorio, (EI JULKINEN).

16 HENSOTHERM LIITE 2 Tuotelehti HENSOTHERM 3KS Liuotinpohjainen teräsrakenteiden palosuojamaali I-, putki- ja WQ -profiileille sisäkäyttöön kansallisten säädösten ja hyväksyntien mukaisesti. Paloluokat Hyväksynnät Käyttöalueet Ominaisuudet Pinnan esikäsittely Pinnoitusohje R15 - R120 A, B, CH, CZ, DK, EST, FIN, H, L, LT, L, N, NL, RUS, S, UKR Kantaville teräsrakenteille kuivissa sisätiloissa, kuten I- ja putkiprofiileista valmistetut pilarit, palkit ja ristikot. Kaikkialle sisätiloihin poisluettuna rakenteet joiden pinnalle sataa tai lammikoituu vettä, tai muutoin altistuvat syövyttäville kaasuille. HENSOTHERM 3KS indoor palosuojamaalia käytetään maalausyhdistelmänä HENSOGRUND poh jamaalin ja HEMNSOTOP pintamaalin kanssa. Lisää järjestelmään sopivia maaleja löytyy varmennetusta käyttöselosteesta. Galvanoidun teräksen palosuojamaalauksesta on otettava yhteys maalin valmistajaan. HENSOTHERM 3KS on liuotinpohjainen lämmön vaikutuksesta paisuva pinnoite. Paisuessaan tuote muodostaa kuivakalvoon verrattuna moninkertaisen hiiltyneen eristävän kerroksen, hidastaen siten teräksen lämpenemistä. Pinta on suihkupuhdistettava luokkaan SA2,5 EN ISO tai korjausmaalauksessa esim. teräsharjaamalla luokkaan St3. Pohjamaalaus HENSOGRUND 1966 E: μm kuivakalvopaksuuteen ( g/m2) Pohjamaalatuissa rakenteissa tulee tarkastaa pohjamaalin soveltuvuus varmennetun käyttöselosteen liitteestä HENSOTHERM 3KS palosuojamaalin alle. Kaikki pohjamaalin vauriot tulee korjata huolellisesti esim. HENSOGRUND 1699E tai muulla sopivalla pohjamaalilla. Galvanoidun teräksen pohjamaalauksesta on otettava yhteys maalin valmistajaan. o HENSOTHERM 3KS palosuojamaalia ei saa levittää alle +5 C lämpötilassa. Suhteellisen kosteuden tulee olla alle 80 %. Kosteissa olosuhteissa onnistuneen pinnoituksen edellytyksenä on hyvä ilmanvaihto. o Pinnan lämpötilan tulee olla +0 C yläpuolella ja aina vähintään +3 o C kastepistelämpötilan yläpuolella. Pinnoituksen kuivumisen kuin myös kuljetuksen aikana tulee pinnoitettu rakenne suojata säärasituksia vastaan. Suosittelemme pinnoitusolosuhteiden taltiointia EN ISO /-8 mukaisesti HENSOTHERM 3KS palosuojamaalia saa levittää vain siihen koulutuksen saanut henkilö. Ohentamista ei yleensä tarvita, mutta tarvittaessa enintään 5 % ohennetta HENSOTHERM 45. Tuote on sekoitettava huolellisesti ennen käyttöä. Puutteellisesti kuivunutta paksua maalikalvoa pinnoitettaessa uudella kerroksella saattaa kuivuessa ilmetä maalipinnan halkeilua. sivu 1

17 HENSOTHERM LIITE 2 Laitteisto Pinnoitus Kuivuminen Pintamaali Kuljetus ja varastointi Pakkaus Ympäristö, terveys ja turvallisuus Huomioitavaa Korkeapaineruiskutus painesuhde >45:1. Liuottimia kestävän letkun halkaisija vähintään 10 mm (3/8 ). Suutinkoko 0,46-0,66 mm (19 27 thou ). iuhkakulma pinnoitettavan rakenteen mukaan. Pinnoitus tehdään tarvittaessa useampana kerroksena vaadittuun kuivakalvonpaksuuteen. Korkeapaineruiskumaalaus 1. kerros (pohjamaalin päälle) märkäkalvo - μm (kuivakalvo μm). 2.- kerrokset märkäkalvo μm (kuivakalvo n μm/kerros). Sively tai telamaalaus Sively tai telaaminen aina g asti yhdellä kerralla. Huomioi että tällä menetelmällä pinnoituskertoja vaaditaan enemmän kuin ruiskupinnoituksessa. o 20 C / 65 % suht. kost. vähintään 2-3 vuorokautta ennen seuraavaa palosuojamaali kerrosta alemmissa lämpötiloissa ja suuremmassa kosteudessa ja huonossa ilmanvaihdossa kuivumisaika pitenee. Pintamaali voidaan levittää kun HENSOTHERM 3KS on täysin kuivunut, kuitenkin aikaisintaan 3 vrk:n kuluttua. Kuivissa sisätiloissa HENSOTHERM 3KS voidaan jättää pintamaalaamatta. Muussa tapauksesa pintamaalaus suoritetaan HENSOTOP84 tai muulla hyväksytyllä maalilla. Saatavissa RAL tai NCS sävyissä. Muita sävyjä voi tiedustella. Riittoisuus g/m2 riippuen sävystä. Laitteet tulee puhdistaa välittömästi käytön jälkeen HENSOTHERM 45 ohenteella. Tuote on kuljetettava ja varastoitava lämpimässä. o arastointilämpötila vähintään +5 C ja enintään +30 o C arastointiaika on 12 kk avaamattomissa purkeissa. 25 kg netto Teräsastia Muita kokoja on saatavissa haluttaessa. Pyydä tarvittaessa käyttöturvallisuustiedote Käytä aina HENSOTHERM 3KS maalia kansallisten ohjeiden ja rajoitusten mukaisesti. Tässä tuotelehdessä annettu tieto ei ole tarkoitettu tyhjentäväksi, vaan ohjeelliseksi. Tieto perustuu huolellisiin tutkimuksiin sekä RudolfHensel GmbH:n tästä tuotteesta keräämään kokemukseen. Käyttäjä vastaa itse tuotteen käytöstä ilman kirjallista lupaa RudolfHensel GmbH:lta muuhun tarkoitukseen, kuin mihin sitä on tässä tuotelehdessä esitetty, eikä RudolfHensel GmbH ota huomioon korvausvaatimuksia tuotteen ominaisuuksista, tai väärästä käytöstä aiheutuneista va hingoista. Aikaisemmat tästä tuotteesta ilmestyneet tuotelehdet eivät ole enää voimassa. Tuotteen käyttäjällä on velvollisuus tarkastaa kulloinkin voimassaoleva tuotelehtiversio. RudolfHensel GmbH 01/08 sivu 2

18 TRY Liite HENSOTHERM 3KS - Palosuojamaali Hyväksyttyjen pohja- ja pintamaalien luettelo Pohjamaalit almistaja Hensogrund 1966/E Hensogrund 3150 Temacoat GPL-S Primer Temaprimer EUR Teknolac Primer 3 Teknolac Primer 5 Teknoplast Primer 5 Inerta Primer 3 Inerta Primer 5 Rudolf Hensel GmbH Rudolf Hensel GmbH Tikkurila Oy Tikkurila Oy Teknos Oy Teknos Oy Teknos Oy Teknos Oy Teknos Oy Pintamaalit Hensotop 84 Luja Temacryl AR50 Teknochlor 90 Temalac FD Tecnolac 50 Rudolf Hensel GmbH Tikkurila Oy Tikkurila Oy Teknos Oy Tikkurila Oy Teknos Oy Rudolf Hensel GmbH, Lauenburger Landstr. 11, Börnsen/Germany; Tel:

19 TRY LIITE 4 Palosuojamaalatun rakenteen merkintä Merkintäkyltti Palosuojamaalin nimi: -palosuojamaali Palosuojamaalin asennuksen (maalauksen) suorittaneen yrityksen nimi: armennettu käyttöseloste TRY Palosuojamaalin asennusvuosi: PalPalonkestoaikaluokka R15 R30 R45 R60 R90 R120 Merkintäkyltin koko: min. 75 mm x 45 mm TRY Teräsrakenneyhdistys ry Unioninkatu 14 Puh.: (09) HELSINKI Fax: (09)

20 TRY LIITE Hensel GmbH OY:n hyväksymät palosuojamaalausurakoitsijat: Pyromaster.Oy Nuijatie 21 A, 01 antaa puh./fax JMP-Huolto Oy aahterakaari 3, Martinkylä puh faksi Seinäjoen Pintakäsittely Oy Tehtaantie 19, Seinäjoki puh faksi Rudolf Hensel GmbH, Lauenburger Landstr. 11, Börnsen/Germany; Tel:

Tämän käyttöselosteen mukaiset palosuojamaalit varastoidaan Tikkurila Oyj:n varastossa Vantaalla.

Tämän käyttöselosteen mukaiset palosuojamaalit varastoidaan Tikkurila Oyj:n varastossa Vantaalla. ARMENNETTU KÄYTTÖSELOSTE TRY-95-2010 korvaa armennetun käyttöselosteen TRY-95-2005 -palosuojamaali almistaja Rütgers Organics GmbH Postfach 310372 D-68263 Mannheim SAKSA armennetun käyttöselosteen haltija

Lisätiedot

Tuotteita käytettäessä on edellä esitetyn lisäksi otettava huomioon seuraavat seikat:

Tuotteita käytettäessä on edellä esitetyn lisäksi otettava huomioon seuraavat seikat: 1(10) VARMENNETTU KÄYTTÖSELOSTE TRY-111-2011 Korvaa varmennetun käyttöselosteen TRY-111-2006 Teräslajit: Ruukki Laser 355 MC, Ruukki Laser 420 MC, Optim 500 ML, Optim 500 MC, Optim 650 MC, Optim 700 MC

Lisätiedot

SUOMEN BETONIYHDISTYS ry. Suomen Betoniyhdistys ry Varmennustodistukset Hakijan ohje

SUOMEN BETONIYHDISTYS ry. Suomen Betoniyhdistys ry Varmennustodistukset Hakijan ohje SUOMEN BETONIYHDISTYS ry Suomen Betoniyhdistys ry Varmennustodistukset Hakijan ohje 29.7.2014 SUOMEN BETONIYHDISTYS ry 2 / 13 Sisällysluettelo 1. Yleistä 3 2. Varmennustodistuksen hakemisen periaate 3

Lisätiedot

KATON MAALAUS. Kattopinnat ulkona

KATON MAALAUS. Kattopinnat ulkona OPAS GUIDE KATON MAALAUS Kattopinnat ulkona 1 Ideoi, innostu ja onnistu yhdessä Tikkurilan kanssa Tämä opas kertoo kattoihin kohdistuvista yleisistä rasituksista sekä eri katemateriaalien erityisominaisuuksista.

Lisätiedot

PUUTAVARAN TEOLLINEN MAALAUS VALMISTUS-JA LAADUNVALVONTAOHJEET

PUUTAVARAN TEOLLINEN MAALAUS VALMISTUS-JA LAADUNVALVONTAOHJEET PUUTAVARAN TEOLLINEN MAALAUS VALMISTUS-JA LAADUNVALVONTAOHJEET 1 JOHDANTO Teollisesti pohjamaalatulla puutavaralla tarkoitetaan sahattua tai höylättyä puuta, joka käsitellään ja maalataan Rakennustietosäätiön

Lisätiedot

Eurooppalainen tekninen hyväksyntä

Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ÖSTERREICHISCHES I N S T I T U T F Ü R B A U T E C H N I K A-1010 Vienna, Schenkenstrasse 4 Puh. + 4 3 ( 0 ) 1-5 3 3 6 5 5 0 Fax: + 4 3 ( 0 ) 1-5 3 3 6 4 2 3 E - m a i l : m a i l @ o i b. o r. a t Neuvoston

Lisätiedot

2.3.1 35 2.3.2 35 2.3.3 37 2.3.4 38 2.4 OL3

2.3.1 35 2.3.2 35 2.3.3 37 2.3.4 38 2.4 OL3 TBY PINTAKÄSITTELYN TEKNISET MÄÄRÄYKSET Painos: 2 Tämä asiakirja on laadittu yhteistyössä ruotsalaisten ydinvoimayhtiöiden Barsebäck Kraft AB, Forsmarks Kraftgrupp AB, OKG AB, Ringhals AB, Svensk Kärnbränslehantering

Lisätiedot

KATTOPINTOJEN KÄSITTELYOPAS

KATTOPINTOJEN KÄSITTELYOPAS KATTOPINTOJEN KÄSITTELYOPAS 2 Johdanto Tämä opas kertoo kattoalustoihin kohdistuvista yleisistä rasituksista ja eri katemateriaalien erityisominaisuuksista sekä antaa esikäsittely- ja maalausohjeet ulkokattojen

Lisätiedot

teollinen pintakäsittely nopeutta, joustavuutta ja tasaista laatua

teollinen pintakäsittely nopeutta, joustavuutta ja tasaista laatua teollinen pintakäsittely nopeutta, joustavuutta ja tasaista laatua Näyttävää väriä, tyyliä ja hohtoa pintoihin teollinen pintakäsittely suunnittelutyössä sisällysluettelo Tämän esitteen tarkoitus on opastaa

Lisätiedot

Suomen Betoniyhdistys ry Varmennustodistuksen arviointiperusteet AP 17

Suomen Betoniyhdistys ry Varmennustodistuksen arviointiperusteet AP 17 Suomen Betoniyhdistys ry Varmennustodistuksen arviointiperusteet Asetuksen 555/2013 tuoteryhmä 17 Kantavat muurauskappaleista ja laastista tai AP 17 25.02.2014 1 Yleistä 3 1.1 Ohjeiden soveltamisala 3

Lisätiedot

Standardin SFS-EN 1090-2 soveltamisohje Teräsrakenteiden toteutus NCCI T

Standardin SFS-EN 1090-2 soveltamisohje Teräsrakenteiden toteutus NCCI T 28 2014 LIIKENNEVIRASTON ohjeita Teräsrakenteiden toteutus NCCI T Standardin SFS-EN 1090-2 soveltamisohje Teräsrakenteiden toteutus NCCI T Liikenneviraston ohjeita 28/2014 Liikennevirasto Helsinki 2014

Lisätiedot

rappaus- ja betonipintojen maalaus

rappaus- ja betonipintojen maalaus rappaus- ja betonipintojen maalaus Rappauspinnat Rappauspintaiset julkisivut ovat yleisempiä ennen 1960- lukua rakennetuissa taloissa ja rakenteissa. Useimmiten rappauksen alta löytyy massiivitiilirunko.

Lisätiedot

OSASTOIVAT LÄPIVIENNIT JA -SAUMAUKSET

OSASTOIVAT LÄPIVIENNIT JA -SAUMAUKSET OSASTOIVAT LÄPIVIENNIT JA -SAUMAUKSET PALOKATKO-OPAS Tätä opasta suojaavat tekijänoikeuslait. Oppaan jäljentäminen tai käyttö kaupallisessa tarkoituksessa on kielletty ilman Suomen Palokatkoyhdistys ry:n

Lisätiedot

Eurooppalainen Tekninen Hyväksyntä ETA-09/0247 (Käännös)

Eurooppalainen Tekninen Hyväksyntä ETA-09/0247 (Käännös) ETA-Danmark A/S Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund Tel. +45 72 24 59 00 Fax +45 72 24 59 04 Internet www.etadanmark.dk Valtuutettu ja ilmoitettu 21.12.1988 annetun, jäsenvaltioiden rakennustuotteisiin

Lisätiedot

OSASTOIVAT LÄPIVIENNIT JA -SAUMAUKSET

OSASTOIVAT LÄPIVIENNIT JA -SAUMAUKSET OSASTOIVAT LÄPIVIENNIT JA -SAUMAUKSET PALOKATKO-OPAS Tätä opasta suojaavat tekijänoikeuslait. Oppaan jäljentäminen tai käyttö kaupallisessa tarkoituksessa on kielletty ilman Suomen Palokatkoyhdistys ry:n

Lisätiedot

Tämä asiakirja koskee kaikkia kohteessa toimivia urakoitsijoita.

Tämä asiakirja koskee kaikkia kohteessa toimivia urakoitsijoita. 26.02.2014 1/24 HANKE: Laukaan paloasema, uudisrakennus Jyväskyläntie 141 41340 LAUKAA TILAAJA: Laukaan kunta / tilapalvelu PL 6 41341 LAUKAA TERVE TALO OHJE JAETTU URAKKA, ALISTAMISEHDOIN Tämä asiakirja

Lisätiedot

OSASTOIVAT LÄPIVIENNIT JA -SAUMAUKSET

OSASTOIVAT LÄPIVIENNIT JA -SAUMAUKSET OSASTOIVAT LÄPIVIENNIT JA -SAUMAUKSET PALOKATKO-OPAS 2007 Tätä opasta suojaavat tekijänoikeuslait. Oppaan jäljentäminen tai käyttö kaupallisessa tarkoituksessa on kielletty ilman Suomen Palokatkoyhdistys

Lisätiedot

KORROOSIONESTOMAALAUKSEN PERUSTEET

KORROOSIONESTOMAALAUKSEN PERUSTEET KORROOSIONESTOMAALAUKSEN PERUSTEET Tikkurila Opisto 12.2.2014 Juha Kilpinen Tikkurila Oyj SISÄLTÖ Pintakäsittelyjärjestelmän valinta CE-merkinnän tuomat vaatimukset pintakäsittelylle Teräsrakenteiden esikäsittelyt

Lisätiedot

Joutsenmerkin kriteerit Tulisijat. Versio 3.1. 12. lokakuu 2010 31. lokakuu 2014. Pohjoismainen ympäristömerkintä

Joutsenmerkin kriteerit Tulisijat. Versio 3.1. 12. lokakuu 2010 31. lokakuu 2014. Pohjoismainen ympäristömerkintä Joutsenmerkin kriteerit Tulisijat Versio 3.1 12. lokakuu 2010 31. lokakuu 2014 Pohjoismainen ympäristömerkintä Pohjoismaiden ministerineuvosto perusti v. 1989 vapaaehtoisen ja positiivisen pohjoismaisen

Lisätiedot

Sandwich panel SPA. Asennus- ja huolto-ohje

Sandwich panel SPA. Asennus- ja huolto-ohje Sandwich panel SPA Asennus- ja huolto-ohje Ruukin tarjoaman paneelijärjestelmän näyttävään ulkonäköön yhdistyy hyvä lämmöneristävyys ja palonkestävyys. Paneelien keveys ja esivalmisteisuus tuovat nopeutta

Lisätiedot

Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-11/0018 European Technical Approval (käännös)

Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-11/0018 European Technical Approval (käännös) VTT EXPERT SERVICES OY PL 1001 02044 VTT Tel. + 358 20 722 111 www.vttexpertservices.fi Rakennusalan tuotteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun neuvoston

Lisätiedot

Maatilan kemikaaliturvallisuusopas

Maatilan kemikaaliturvallisuusopas Maatilan kemikaaliturvallisuusopas Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Pelastuslaitoksen suorittama kemikaalivalvonta maatiloilla... 3 3. Pelastussuunnitelman tarkoitus ja perusteet... 4 4. Ympäristönsuojeluviranomaiset...

Lisätiedot

Pohjoismaisen ympäristömerkinnän säännöt 22.6.2011

Pohjoismaisen ympäristömerkinnän säännöt 22.6.2011 Pohjoismaisen ympäristömerkinnän säännöt 22.6.2011 1 Johdanto... 2 2 Hakemus... 2 2.1 Ympäristömerkinnän käyttöoikeuden hakemus... 2 2.2 Salassapito ja luottamukselliset tiedot... 4 2.3 Käyttöoikeuden/rekisteröinnin

Lisätiedot

JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI

JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI Talonrakennustekniikka JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI KORJAUSTAPAKUVAUKSET Betonijulkisivut Pinnoitus- ja paikkauskorjaukset - yleiskuvaus päivitetty 9/2005 DI Matti Haukijärvi

Lisätiedot

Tekninen tietolehti StoPox 452 EP

Tekninen tietolehti StoPox 452 EP EP-pohjuste Ominaista Käyttö Ominaisuudet Ulkonäkö Erikoisominaisuuksia/ huomautuksia sisä- ja ulkokäyttöön lattiapinnoilla kapillaari- ja huokostäyttöön sementtiperustaisilla alustoilla pohjusteena kosteilla

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 12. Nostoapuvälineet. Turvallisuus. Työsuojeluhallinto

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 12. Nostoapuvälineet. Turvallisuus. Työsuojeluhallinto Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 12 Nostoapuvälineet Turvallisuus Työsuojeluhallinto Tampere 2010 ISBN 978-952-479-101-4 SSN 1456-257X Multiprint Oy, Tampere 2010 Sisällysluettelo JOHDANTO... 7 NOSTOAPUVÄLINEIDEN

Lisätiedot

LVI-SELOSTUS. Kauniaisten kaupunki Kasavuoren koulukeskuksen talotekniikan ja tilojen ajanmukaistaminen sekä laajentaminen

LVI-SELOSTUS. Kauniaisten kaupunki Kasavuoren koulukeskuksen talotekniikan ja tilojen ajanmukaistaminen sekä laajentaminen LVI-SELOSTUS Kauniaisten kaupunki Kasavuoren koulukeskuksen talotekniikan ja tilojen ajanmukaistaminen sekä laajentaminen 1510016966-0103 URAKKALASKENTAA VARTEN 26.06.2015 26.06.2015 Sisällysluettelo 1

Lisätiedot

Väliseinäkiven suunnittelu- ja työohjeet

Väliseinäkiven suunnittelu- ja työohjeet Väliseinäkiven suunnittelu- ja työohjeet 2 1 1 YLEISTÄ...3 2 VÄLISEINÄKIVET JA NIIDEN OMINAISUUDET...3 3 SUUNNITTELU...4 3.1 Mitoitus...4 3.2 Aukkojen ylitykset...5 3.3 Kantavat rakenteet...5 4 TYÖVAIHEET...6

Lisätiedot

PALOTURVALLISET TULISIJAN JA SAVUHORMIN YHDISTELMÄT Osa 2: Lisätietoa: laitteiden CE-merkintä, asentaminen, korjaus- ja muutostyöt, tarkastukset

PALOTURVALLISET TULISIJAN JA SAVUHORMIN YHDISTELMÄT Osa 2: Lisätietoa: laitteiden CE-merkintä, asentaminen, korjaus- ja muutostyöt, tarkastukset PALOTURVALLISET TULISIJAN JA SAVUHORMIN YHDISTELMÄT Osa 2: Lisätietoa: laitteiden CE-merkintä, asentaminen, korjaus- ja muutostyöt, tarkastukset 1 Paloturvalliset tulisijan ja savuhormin yhdistelmät Tässä

Lisätiedot