LEVY- JA NAUHATUOTTEET. MITAT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LEVY- JA NAUHATUOTTEET. MITAT"

Transkriptio

1 LEVY- JA NAUHATUOTTEET. MITAT KUUMAVALSSATUT TERÄSLEVYT JA -KELAT

2 Sisältö Terästen tuotemuodot...2 Teräslajit...2 Terästen toimitustilat ja myötölujuusluokat...3 Kvarttolevytuotteet Kvarttolevyt...4 Konepajapohjamaalatut levyt...5 Nauhatuotteet Kelat... 6 Nauhalevyt... 7 Kohokuvionauhalevyt ja kohokuviokelat... 8 Rainat eli rainakelat Kuumavalssattuja teräksiä on saatavana kvarttolevytuotteina ja nauhatuotteina. Tässä julkaisussa esitämme näiden tuotteiden mittatiedot, painovalikoiman ja muut yleistiedot. Paksuus, leveys ja pituus on taulukoitu myötölujuusluokittain. Mukana ovat levytuotteet myötölujuuteen 500 MPa ja nauhatuotteet myötölujuuteen 700 MPa saakka. Näitä lujempien erikoisterästen mitat ja tuotetiedot ovat luettavissa verkkosivuillamme www. ruukki.com. Terästen tuotemuodot Kvarttolevytuotteet valmistamme kvarttolevyvalssauslinjalla ja nauhatuotteet kuumanauhavalssauslinjalla Ruukki Metalsin Raahen tehtaalla. Terästen tuotemuodoista ostetuimpia ovat kvarttolevyt ja nauhalevyt. Kvarttolevytuotteet Kvarttolevyt Konepajapohjamaalatut levyt Kvarttolevyjä (usein lyhyesti levy ) on saatavana valssauspintaisena (käsittelemätön) tai konepajapohjamaalattuna. Kvarttolevyjä toimitamme myös monipuolisesti esikäsiteltyinä: levysuikaleina, muotoleikattuina, taivutettuina sekä varustettuina hitsausviistein. Nauhatuotteet Kelat Nauhalevyt Kohokuvionauhalevyt Kohokuviokelat Rainat Nauhalevyt, rainat ja kelat ovat saatavina valssauspintaisena (käsittelemätön, musta) tai peitattuna. Kohokuviolevyt (nauhalevyt ja kelat) toimitamme valssauspintaisina. Kohokuviolevyistä käytetään myös nimitystä kuviolevy tai lattialevy. Teräslajit Terästuotteen määrittelyyn kuuluu tuotemuodon ohella teräslaji. Teräslajeista valittavina ovat Ruukin merkkituotteet sekä eri standardien ja luokitusseurojen sääntöjen mukaiset teräkset. Käyttöaloittain teräkset voidaan jakaa monella tavalla, esimerkiksi: Terästen yleiset käyttöalueet Rakenneteräkset Painelaiteteräkset Laivanrakennusteräkset Offshoreteräkset Teräslajikohtaiset mitat ja muut tuotetiedot on esitetty julkaisussa Teräslajit sekä tuotesivuillamme 2 Levy- ja nauhatuotteet. Mitat

3 Terästen toimitustilat ja myötölujuusluokat Taulukossa 1 on esitetty Ruukki Metalsin Raahen tehtaalla valmistettavien terästen toimitustilat sekä saatavuus levy- ja nauhatuotteina. Taulukossa 2 on esitetty rakenneterästen yleinen myötölujuusluokittelu ja toimitustilavaihtoehdot sekä lujuusluokkia vastaavat teräsryhmät. Taulukko 1. Kuumavalssatut teräkset. Toimitustilat Toimitustila Toimitustilan tunnus Tuotemuoto, saatavuus Tunnusmerkinnän alkuperä Tunnusmerkinnän sisältö Kuumavalssattu AR 1) Kvartto ja nauha As Rolled Kuumavalssatussa tilassa Normalisointivalssattu NR 2) Kvartto ja nauha Normalized Rolled 2) Normalisointia vastaava tila Normalisoitu (uunissa) N 3) Kvartto Normalized 3) Uunissa normalisoitu 3) Termomekaanisesti valssattu M 4) Kvartto ja nauha Termomechanical Rolled Nuorrutettu Q 5) ja QT 5) Kvartto Quenched (and Tempered) Termomekaanisesti valssattu Karkaistu (ja päästetty) Karkaistu Q 5) Kvartto ja nauha Quenched Sammutettu (Karkaistu) 1) Lyhennettä HR (Hot Rolled = kuumavalssattu) käytetään myös. 2) Myös lyhenne N on käytössä normalisointivalssaukselle; ainestodistuksella on tämän toimitustilan merkintänä NR. 3) Uunissa normalisointia käytetään vain kvarttolevyille. 4) Standardien käyttämän M-lyhenteen ohella myös lyhennettä TM käytetään. 5) Tunnus Q on käytössä sekä nuorrutetulle että karkaistulle toimitustilalle. Nuorrutuksesta käytetään myös perinteistä tunnusta QT (Quenched+Tempered). Nuorrutettujen ja karkaistujen terästen mitat eivät sisälly tähän esitteeseen, vaan ne on esitetty kyseisten terästen tuotetiedoissa verkkosivuilla. Taulukko 2. Kuumavalssatut rakenneteräkset. Myötölujuusluokat (R e ) sekä niitä vastaavat toimitustilat tuotemuodoittain ja teräsryhmien nimet R e MPa Toimitustila, vaihtoehdot Teräsryhmä, yleisnimi Teräsryhmä, Nimi englanniksi Kvartto 1) Nauha 1) 170 AR Pehmeät muovattavat teräkset Mild formable steels 235 AR, NR, N AR, NR Normaalilujat teräkset Mild steels 275 AR, NR, N AR, NR Normaalilujat teräkset Mild steels 355 AR, NR, N, M AR, NR, M Lujat teräkset High strength steels 420 NR, N, M NR, M Lujat teräkset High strength steels 460 M M Lujat teräkset High strength steels 500 M M Erikoislujat teräkset Extra high strength steels 550 M Erikoislujat teräkset Extra high strength steels 600 M Erikoislujat teräkset Extra high strength steels 650 M Erikoislujat teräkset Extra high strength steels 700 QT 2) M Erikoislujat teräkset Extra high strength steels 900 Q 2) Ultralujat teräkset Ultra high strength steels 960 Q 2) Ultralujat teräkset Ultra high strength steels 1100 Q 2) Ultralujat teräkset Ultra high strength steels 1) Termomekaaniselle valssaukselle on käytössä myös lyhenne TM, joka tulostuu ainestodistukselle. 2) Nuorrutettujen ja karkaistujen terästen mitat on esitetty kyseisten terästen tuotetiedoissa verkkosivuilla. Levy- ja nauhatuotteet. Mitat 3

4 Kvarttolevytuotteet Kuumavalssattujen, normalisointivalssattujen ja uunissa normalisoitujen levyjen paksuusvalikoima on 4,7 150 mm. Termomekaanisesti valssattujen terästen normaali paksuusalue on 8 60 mm. Teräslajikohtaisesti, paksuus ja etenkin enimmäispaksuus rajautuvat mekaanisten ominaisuuksien tai tuotehyväksyntöjen perusteella. Tämän takia teräslajikohtaiset paksuusarvot on tarkistettava verkkosivuiltamme. Kvarttolevyt Yhden levyn enimmäispaino on noin 12 tonnia. Enimmäisleveys on 3300 mm. Vähimmäisleveys on paksuudesta riippuen 1901 mm tai 2000 mm. Leveyksistä mm ja mm on sovittava erikseen. Pituusvalikoima on normaalisti 2 15 m. Levyn ehdoton vähimmäislevykoko leikattuna on 1000 mm x 2000 mm, erikseen sovittaessa. Tilauspositio (positio) on yhdestä teräslajista ja samoista mitoista koostuva levyerä. Pienimmillään positio on yksi levy, jonka vähimmäispaino on levypaksuudesta riippuen 2000 kg. Positioon kuuluvien levyjen yhteispituuden on pääsääntöisesti oltava vähintään mm. Yli 40 mm paksujen termomekaanisesti valssattujen levyjen yhteispituuden on oltava vähintään mm. Kuumavalssatut, normalisointivalssatut ja normalisoidut kvarttolevyt Näiden terästen korkein myötölujuusluokka on R e 420 MPa. Kvarttolevyjen yleismitat on esitetty taulukossa 3. Näiden yleismittojen sisällä ovat teräslajikohtaiset vähimmäis- ja enimmäismitat määrääviä. Taulukko 3. Kuumavalssatut, normalisointivalssatut ja normalisoidut teräkset, R e 420 MPa. Kvarttolevyjen yleismitat, enimmäispituus metreinä paksuus- ja leveysalueittain Paksuus mm Leveysalueet mm (2500) ,70 20,00 15,0 1) 15,0 1) 15,0 1) 20,01 40,00 15,0 1) 13,5 15,0 1) 11,1 15,0 1) 40, ,5 15,0 1) 7,2 14,4 60,01 80,00 7,0 11,7 5,3 9,5 80,01 100,00 5,6 8,7 4,2 7,0 100,01 120,00 4,6 6,9 120,01 150,00 4,2 5,7 2) 1) Erikseen sovittaessa toimitamme levypituuksia (15) 22 metriä enimmäislevypainon (noin 12 tonnia) rajoissa. 2) Enimmäisleveys riippuu paksuudesta ja pituudesta. Ehdoton enimmäisleveys on 2150 mm. Termomekaanisesti valssatut kvarttolevyt Termomekaanisesti valssattujen terästen korkein myötölujuusluokka on R e 500 MPa. Kvarttolevyjen yleismitat on esitetty taulukossa 4. Yleismittojen sisällä ovat teräslajikohtaiset vähimmäis- ja enimmäismitat määrääviä. Taulukko 4. Termomekaanisesti valssatut teräkset, R e 500 MPa 1). Kvarttolevyjen yleismitat, enimmäispituus metreinä paksuus- ja leveysalueittain Paksuus mm Leveysalueet mm (2500) ,00 25,00 15,0 2) 15,0 2) 15,0 2) 25,01 40,00 14,6 15,0 2) 11,1 15,0 2) 40,01 60,00 9,5 15,0 2) 7,2 14,6 60,01 80,00 Toimitus erikseen sovittaessa 1) Termomekaanisesti valssattuja teräksiä R e 355 MPa ja R m 450 MPa toimitamme alle 8 mm paksuuksina taulukon 3 mukaisesti. 2) Erikseen sovittaessa toimitamme levypituuksia (15) 22 metriä enimmäislevypainon (noin 12 tonnia) rajoissa. 4 Levy- ja nauhatuotteet. Mitat

5 Konepajapohjamaalatut levyt Konepajapohjamaalattuina voimme toimittaa kaikkia teräslajeja. Suositeltavia konepajapohjamaalityyppejä ovat sinkkisilikaatti ja rautaoksidiepoksi. Sinkkisilikaattikonepajapohjamaalin kuivakalvonpaksuuden keskiarvotavoite on 16 μm ± 5 μm ja rautaoksidiepoksikonepajapohjamaalin 21 μm ± 5 μm. Konepajapohjamaalatut levyt valmistetaan kvarttolevyistä taulukon 5 mukaisina mittoina. Yksipuoleinen konepajapohjamaalaus ja suihkupuhdistus voidaan tehdä yli 7 mm paksulle levylle. Taulukko 5. Konepajapohjamaalatut levyt. Yleismitat1) Levyn mittasuure Paksuus Mitta-alueet mm Leveys Pituus Yleismittojen puitteissa teräslajikohtaiset enimmäis- ja vähimmäismitat ovat määrääviä. Taulukkoarvoista poikkeavien mitta-alueiden toimituksista on sovittava erikseen. 1) Levy- ja nauhatuotteet. Mitat 5

6 Nauhatuotteet Kuumavalssattuja nauhatuotteita ovat kelat, nauhalevyt ja rainat sekä kohokuviokelat ja kohokuvionauhalevyt. Kuumanauhavalssauksen perustuotteen eli yksittäisen kelan painovalikoima on tonnia. Nauhalevyjen pituusvalikoima on 2 13 metriä. Kelat ja nauhalevyt toimitetaan normaalisti valssausreunaisina, ja niiden enimmäisleveys on 1860 mm. Rainat toimitetaan aina leikatuin reunoin, ja niiden leveysvalikoima on mm. Tämän esitteen arvoista poikkeavien mittojen toimittamisesta on sovittava erikseen. Tässä esitteessä mukana olevien nauhatuotteiden toimitustiloja ovat kuumavalssattu, normalisointivalssattu ja termomekaanisesti valssattu, ja korkein mukana oleva myötölujuusluokka on 700 MPa. Ruukin lujimmat ja kovimmat nauhatuotteiden teräslajit ovat toimitustilaltaan karkaistuja, ja näiden mitat on esitetty teräslajikohtaisesti verkkosivuillamme. Kelat Taulukossa 6 on esitetty kelojen mitta-alueet yhdeksälle myötölujuusluokalle. Kelat toimitamme valssausreunoin ja erikseen sovittaessa leikatuin reunoin. Taulukko 6. Kelat valssausreunoin 1). Paksuus ja leveys lujuusluokittain. Pinnanlaatu valssauspinta Nauhan paksuusalue mm Nauhan pienin leveys mm Nauhan enimmäisleveys mm, myötölujuusluokittain, R e MPa ,00 2, ,20 2, ,50 2, ,00 3, ,50 3, ,00 4, ,50 4, ,75 4, ,00 5, ,51 5, ,00 6, ,10 6, ,51 6, ,00 7, ,50 8, ,01 8, ,50 10, ,01 11, ,01 12, ,01 13, ,01 15, ,01 16, ,01 20, Taulukkoarvoista poikkeavien mitta-alueiden toimituksista on sovittava erikseen. 1) Leikatuin reunoin toimitettavien kelojen suurin leveys on noin mm pienempi kuin valssausreunoin toimitettavien kelojen. 1) Leikatuin reunoin toimitettavien kelojen enimmäispaksuus voi joillakin teräslajeilla olla pienempi kuin valssausreunoin toimitettavien kelojen. Leikatuin reunoin toimitettavien kelojen ehdoton enimmäispaksuus on 13 mm. Peitattujen kelojen enimmäispaksuudet ovat pienemmät kuin valssauspintaisten (mustien) kelojen. Peitattujen kelojen ehdoton enimmäispaksuus on 12 mm. Peitattujen kelojen enimmäisleveydet voivat joillakin teräslajeilla olla pienemmät kuin valssauspintaisten (mustien) kelojen. 6 Levy- ja nauhatuotteet. Mitat

7 Kelojen leveyspainoalue Valssauspintaisten kelojen leveyspainoalue on kg kg / leveysmillimetri. Peitatut kelat, leveys 1250 mm; leveyspainoalue on kg kg/leveysmillimetri. Peitatut kelat, leveys > 1250 mm; leveyspainoalue on kg/leveysmillimetri. Pienempien leveyspainojen toimittamisesta on sovittava erikseen. Kelan sisähalkaisija Valssauspintaiset kelat valssausreunoin 760 mm ja leikatuin reunoin 610 mm. Peitatut kelat 610 mm tai erikseen sovittaessa 760 mm. Kelan sallittu painopoikkeama ±10 %, kuitenkin vähintään -2 tai +3 tonnia tilauspainoon verrattuna. Nauhalevyt Taulukossa 7 on esitetty nauhalevyjen mitat yhdeksälle myötölujuusluokalle. Nauhalevyt toimitamme valssausreunoin ja erikseen sovittaessa leikatuin reunoin. Taulukko 7. Nauhalevyt valssausreunoin 1). Nauhalevyn paksuus ja leveys lujuusluokittain. Pinnanlaatu valssauspinta Nauhan paksuusalue mm Nauhalevyn pienin leveys mm Nauhalevyn enimmäisleveys mm, myötölujuusluokittain, R e MPa ,00 2, ,20 2, ,50 2, ,00 3, ,50 3, ,00 4, ,50 4, ,75 4, ,00 5, ,51 5, ,00 6, ,10 6, ,51 6, ,00 7, ,50 8, ,01 8, ,50 10, ,01 11, ,01 12, ,01 13, ,01 15, Nauhalevyjen pituusvalikoima on 2 12 metriä. Enimmäispituudesta (12) 13 metriä on sovittava erikseen. Taulukkoarvoista poikkeavien mitta-alueiden toimituksista on sovittava erikseen. 1) Leikatuin reunoin toimitettavien nauhalevyjen suurin leveys on noin mm pienempi kuin valssausreunoin toimitettavien nauhalevyjen. 1) Leikatuin reunoin toimitettavien nauhalevyjen enimmäispaksuus voi joillakin teräslajeilla olla pienempi kuin valssausreunoin toimitettavien nauhalevyjen. Peitattujen nauhalevyjen enimmäispaksuudet ovat pienemmät kuin valssauspintaisten (mustien) nauhalevyjen. Peitattujen nauhalevyjen ehdoton enimmäispaksuus on 12 mm. Peitattujen nauhalevyjen enimmäisleveydet voivat joillakin teräslajeilla olla pienemmät kuin valssauspintaisten (mustien) nauhalevyjen. Levy- ja nauhatuotteet. Mitat 7

8 Nauhalevyjen leveyspainoalue Valssauspintaisten nauhalevyjen leveyspainoalue on kg kg / leveysmillimetri. Peitatut nauhalevyt, leveys 1250 mm; suositeltava leveyspainoalue on kg kg/leveysmillimetri. Peitatut nauhalevyt, leveys > 1250 mm; suositeltava leveyspainoalue on kg/leveysmillimetri. Pienempien leveyspainojen toimittamisesta on sovittava erikseen. Nauhalevyjen sallittu painopoikkeama ±10 %, kuitenkin vähintään -2 tai +3 tonnia tilauspainoon verrattuna. Nauhalevyjen erikoismitat Paksuusalueella 2 12 mm voimme toimittaa tarkkuusleikattuja nauhalevyjä eli ns. pienlevyjä, joiden enimmäispituus on 3000 mm ja enimmäisleveys 1800 mm. Leveyden ja pituuden on oltava vähintään 21 x levyn paksuus tai 75 mm. Kohokuvionauhalevyt ja kohokuviokelat Kohokuviolevyjä valmistamme nauhalevyinä ja keloina. Kohokuviolevyistä käytetään myös nimitystä kuviolevy tai lattialevy. Kuviolevyt parantavat kävelypintojen pitoa ja turvallisuutta. Levyillä on erinomainen kulumiskestävyys ja kantokyky, ja ne sopivat sekä sisä- että ulkokäyttöön. Saatavana on kolme erilaista kohokuviovaihtoehtoa: kaksi kyynelkuviota ja yksi rihlakuvio. Kuviolevyjen mitat on esitetty taulukossa 8. Kuviolevyt toimitamme valssausreunoin ja erikseen sovittaessa leikatuin reunoin. Taulukko 8. Kohokuviolevyt (nauhalevyt ja kelat) valssausreunoin ja valssauspintaisina. Paksuus ja leveys Myötölujuus R e = MPa Myötölujuus R e = 355 MPa Paksuus mm Leveys mm Paksuus mm Leveys mm 3,00 3, ,50 3, ,50 3, ,00 4, ,00 4, ,75 4, ,75 5, ,00 5, ,00 10, ,00 10, ,01 13, ,01 13, Kohokuviolevyjen pituusvalikoima on 2 12 metriä. Enimmäispituudesta (12) 13 metriä on sovittava erikseen. Leikatuin reunoin toimitettavien kohokuviolevyjen enimmäisleveys on noin 40 mm pienempi kuin valssausreunoin toimitettavien kohokuviolevyjen. Kohokuviokelan yleisin sisähalkaisija on 760 mm. Sisähalkaisijasta 610 mm on sovittava erikseen. Kohokuviolevyjen ja kohokuviokelojen tarkat tuotetiedot on esitetty verkkosivuillamme. Nauhalevyt ja kohokuvionauhalevyt. Nippukoot Nauhalevyt ja kohokuvionauhalevyt toimitetaan asiakkaalle nipuissa. Nippujen suositeltavat myyntimäärät ovat yhden nauhalevynipun enimmäispaino ja sen monikerrat, taulukot 9 ja 10. Kunkin nipun nauhalevyt ovat samaa paksuutta, leveyttä ja pituutta. Nauhalevyjen pienin tilaus on yksi kela tai yksi kelallinen saman levyisiä nauhalevyjä. 8 Levy- ja nauhatuotteet. Mitat

9 Taulukko 9. Valssauspintaiset nauhalevyt ja peitatut nauhalevyt. Suositeltavat nippukoot eli nippujen enimmäispainot, kg. Suositellut leveysalueet on tummennettu Nauhalevyn leveys mm Nauhalevyn paksuus mm Nauhalevyn pituus mm 2000 (2500) 2500 () (4500) 4500 () (6500) 6500 (7500) 7500 (8500) (1100) 2,00 3,49 5,50 15, (1200) 2,00 3,49 5,50 15, (1300) 2,00 3,49 5,50 15, (1400) 2,00 3,49 5,50 15, (1500) 2,00 3,49 5,50 15, (1600) 2,00 3,49 5,50 15, ,00 3, Taulukko 10. Kohokuvionauhalevyt. Suositeltavat nippukoot eli nippujen enimmäispainot, kg. Suositellut leveysalueet on tummennettu. Toimitus valssauspintaisina Nauhalevyn leveys mm Nauhalevyn paksuus mm Kohokuvionauhalevyn pituus mm 2000 (2500) 2500 () (4500) 4500 () (6500) 6500 (7500) 7500 (8500) (1100) 5,00 5, (1200) 4,75 5, (1300) 3,00 3, (1400) 3,00 3, (1500) 3,00 3, (1600) 3,00 3, ,00 3, Levy- ja nauhatuotteet. Mitat 9

10 Rainat eli rainakelat Taulukossa 11, 12 ja 13 on esitetty rainojen mitta-alueet viidelle eri myötölujuusluokalle. Rainat eli rainakelat toimitetaan aina leikatuin reunoin. Pinnan tila on joko valssauspintainen (musta) tai peitattu. Pienin tilaus on yksi kuumavalssattu kela rainoiksi leikattuna. Taulukko 11. Valssauspintaiset rainat eli rainakelat. Paksuus ja leveys. Myötölujuusluokat MPa ja 355 MPa Myötölujuus R e MPa Myötölujuus R e 355 MPa Paksuus mm Leveys mm Paksuus mm Leveys mm 2,00 2, ,00 2, ,20 2, ,20 2, ,50 2, ,50 2, ,00 3, ,00 3, ,50 3, ,50 3, ,00 4, ,00 4, ,75 5, ,50 4, ,00 6, ,75 4, , ,00 5, Taulukko 12. Valssauspintaiset rainat eli rainakelat. Paksuus ja leveys. Myötölujuusluokat 500 MPa, 650 MPa ja 700 MPa 6,00 6, , Myötölujuus R e 500 MPa Myötölujuus R e 650 MPa Myötölujuus R e 700 MPa 1) Paksuus mm Leveys mm Paksuus mm Leveys mm Leveys mm 2,00 2, ,50 2, ,20 2, ,00 3, ,50 3, ,50 3, ,50 3, ,00 4, ,00 4, ,60 4, ,75 5, ,75 4, ,00 6, ,00 6, ,10 6, ,10 7, ,00 10, ,50 8, ,01 11, ) Myötölujuudeltaan 700 MPa olevien rainojen paksuusalueet ovat samat kuin 650 MPa rainojen. Taulukko 13. Peitatut rainat. Enimmäispaksuus viiden myötölujuusluokan teräksille Enimmäispaksuus mm Myötölujuusluokka R e MPa MPa MPa MPa 6, MPa Peitattujen rainojen enimmäisleveys saattaa joillakin paksuuksilla olla pienempi kuin valssauspintaisten rainojen, kaikissa lujuusluokissa. 10 Levy- ja nauhatuotteet. Mitat

11 Rainojen leveyspainoalue Valssauspintaisten rainojen suositeltava leveyspainoalue on kg/leveysmillimetri, ja peitattujen rainojen vastaavasti kg/leveysmillimetri. Rainakelojen sisähalkaisija 610 mm. Rainojen lukumäärä/kela Myötölujuusluokka Re 590 MPa; rainoja enintään 16 kpl. Myötölujuusluokka Re >590 MPa; rainoja enintään 12 kpl. Sallittu painopoikkeama Rainoiksi leikatun kelan sallittu painopoikkeama on ±10 %, kuitenkin vähintään -2 tai +3 tonnia tilauspainoon verrattuna. Levy- ja nauhatuotteet. Mitat 11

12 Ruukki toimittaa asiakkailleen energiatehokkaita teräsratkaisuja: paremmin rakennettuja ympäristöjä asumiseen, työhön ja liikkumiseen. MFI.001FI/ /AN Tämä julkaisu on tarkistettu mahdollisimman huolellisesti. Emme kuitenkaan vastaa mahdollisista virheistä tai tietojen väärästä soveltamisesta aiheutuneista välittömistä tai välillisistä vahingoista. Oikeudet muutoksiin pidätetään. Tarkassa vertailussa on aina käytettävä alkuperäisiä standardeja. Ruukki Metals Oy, Suolakivenkatu 1, Helsinki, , Copyright 2012 Rautaruukki Oyj. Kaikki oikeudet pidätetään. Ruukki, Rautaruukki, Living. Working. Moving. ja Ruukin tuotenimet ovat Rautaruukki Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Lujat termomekaanisesti valssatut teräkset

Lujat termomekaanisesti valssatut teräkset Lujat termomekaanisesti valssatut teräkset Sakari Tihinen Tuotekehitysinsinööri, IWE Ruukki Metals Oy, Raahen terästehdas 1 Miten teräslevyn ominaisuuksiin voidaan vaikuttaa terästehtaassa? Seostus (CEV,

Lisätiedot

Tuoteohjelma 2011 Kuumavalssatut teräkset Raahen tehtaalta

Tuoteohjelma 2011 Kuumavalssatut teräkset Raahen tehtaalta Tuoteohjelma 2011 1 (27) Tuoteohjelma 2011 Kuumavalssatut teräkset Raahen tehtaalta Ruukin kuumavalssatut erikoisteräkset Optim, Raex, Ramor ja Ruukki Laser tarjoavat käyttäjälleen teknisiä ja taloudellisia

Lisätiedot

2. RAKENNETERÄKSET 2.2 RAKENNETERÄSTUOTTEET

2. RAKENNETERÄKSET 2.2 RAKENNETERÄSTUOTTEET 2. RAKENNETERÄKSET Luja, homogeeninen ja melkein isotrooppinen aine Hoikat ja ohuet rakenteet Epästabiiliusilmiöt Sitkeyden puute valssausta vastaan kohtisuorassa suunnassa Muut materiaaliominaisuudet

Lisätiedot

www.ruukki.fi/infra kotimaiset RUUKIN SUOJAKAITEET

www.ruukki.fi/infra kotimaiset RUUKIN SUOJAKAITEET www.ruukki.fi/infra Turvalliset kotimaiset kaideratkaisut RUUKIN SUOJAKAITEET Ruukin suojakaiteet Käyttökohteet Maantiet Sillat Pysäköintialueet ja -talot Satamat Teollisuushallit ja -varastot Testatusti

Lisätiedot

BUDERUS EDELSTAHL. Buderus Edelstahl GmbH l P.O. 1449 l D- 35576 Wetzlar

BUDERUS EDELSTAHL. Buderus Edelstahl GmbH l P.O. 1449 l D- 35576 Wetzlar PYÖRÖTERÄKSET BUDERUS EDELSTAHL Saksalainen Buderus Edelstahl GmbH on Euroopan johtavia korkealaatuisten vaihde- ja erikoisterästen valmistajia. Buderuksen kokemus erikoisterästen valmistuksesta ja jalostuksesta

Lisätiedot

SSAB suojakaiteet. Turvalliset kotimaiset kaideratkaisut. www.ssab.fi/infra

SSAB suojakaiteet. Turvalliset kotimaiset kaideratkaisut. www.ssab.fi/infra SSAB suojakaiteet Turvalliset kotimaiset kaideratkaisut www.ssab.fi/infra SSAB:N SUOJAKAITEET Käyttökohteet Maantiet Sillat Pysäköintialueet ja -talot Satamat Teollisuushallit ja -varastot Testatusti turvallinen

Lisätiedot

SSAB RRs-paalut RR-PAALUTUSOHJE, MITOITUSTAULUKOT

SSAB RRs-paalut RR-PAALUTUSOHJE, MITOITUSTAULUKOT SSAB RRs-paalut RR-PAALUTUSOHJE, MITOITUSTAULUKOT Tämä ohje täydentää vanhaa Ruukin RR-paalutusohjetta. Ohjeessa esitetään lujien teräslajista S550J2H valmistettujen RRs-paalujen materiaali- ja poikkileikkausominaisuudet

Lisätiedot

Vapaataontapuristimien puristusvoima on 80/100, 55 ja 20 meganewtonia. Niillä voidaan takoa jopa 160 tonnin painoisia kappaleita.

Vapaataontapuristimien puristusvoima on 80/100, 55 ja 20 meganewtonia. Niillä voidaan takoa jopa 160 tonnin painoisia kappaleita. www.polarputki.fi 2 Saksalainen Buderus Edelstahl GmbH on Euroopan johtavia korkealaatuisten vaihde- ja erikoisterästen valmistajia. Buderuksen kokemus erikoisterästen valmistuksesta ja jalostuksesta tekee

Lisätiedot

www.ruukki.fi Ruukin sandwichpaneelit energiatehokkaisiin rakennuksiin

www.ruukki.fi Ruukin sandwichpaneelit energiatehokkaisiin rakennuksiin www.ruukki.fi Ruukin sandwichpaneelit energiatehokkaisiin rakennuksiin TUOTELUETTELO 2013 Energiatehokkuutta innovaatiosta loppukäyttöön Säästä jopa 20 % energian kulutuksessa Ruukin ilmatiiviin seinärakenteen

Lisätiedot

Ruukin suojakaiteet. Tiekaiteet Siltakaiteet

Ruukin suojakaiteet. Tiekaiteet Siltakaiteet Ruukin suojakaiteet Tiekaiteet Siltakaiteet Ruukin suojakaidejärjestelmät tarjoavat räätälöidyn ratkaisun liikenneturvallisuuden parantamiseen. Suojakaiteet estävät ajoneuvon suistumisen tieltä, ohjaavat

Lisätiedot

Teräkset, ruostumattomat teräkset, alumiinit ja muut metallit Steels, stainless steels, aluminiums and other metals

Teräkset, ruostumattomat teräkset, alumiinit ja muut metallit Steels, stainless steels, aluminiums and other metals Varastotuotteet ja esikäsittelypalvelut 03.2012 Stock products and processing services Mar 2012 Teräkset, ruostumattomat teräkset, alumiinit ja muut metallit Steels, stainless steels, aluminiums and other

Lisätiedot

Tehokkaammin lujilla teräksillä

Tehokkaammin lujilla teräksillä Tehokkaammin lujilla teräksillä SHY Oulu 50v juhlaseminaari Marko Lehtinen welding specialist Knowledge Service Center SSAB Olemme Maailmanlaajuinen, vahvasti erikoistunut teräsyhtiö 2 Visiomme on 3 Näin

Lisätiedot

Kohti toimialan parasta kannattavuutta. Martin Lindqvist, toimitusjohtaja

Kohti toimialan parasta kannattavuutta. Martin Lindqvist, toimitusjohtaja Kohti toimialan parasta kannattavuutta Martin Lindqvist, toimitusjohtaja Turvallisuus etusijalla tavoitteena nolla tapaturmaa SSAB:n tavoitteena on olla yksi maailman turvallisimmista teräsyhtiöistä Joissakin

Lisätiedot

MESSINGIT SISÄLLYSLUETTELO

MESSINGIT SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO Levyt 74 Nauhat 75 Tangot 75-77 Ainesputket 77 Harkot 77 Kuusiotangot 78 Lattatangot 79 Profiilit 80 81 Putket 81-82 Langat 82 Tekniset tiedot 83 87 Tuotantopalvelut 86 Värikoodit 87 73

Lisätiedot

PROFILOIDUT LEVYT JA ORRET

PROFILOIDUT LEVYT JA ORRET www.ruukki.com PROFILOIDUT LEVYT JA ORRET TARVIKKEET Sisältö Kiinnikkeet kantaville poimulevyille... 3-7 Kiinnikkeet matalille profiileille, liittolevyille, orsille ja listoille... 8-10 Istukat ja poranterät...

Lisätiedot

UDDEHOLM VANADIS 4 EXTRA. Työkaluteräksen kriittiset ominaisuudet. Käyttökohteet. Ominaisuudet. Yleistä. Työkalun suorituskyvyn kannalta

UDDEHOLM VANADIS 4 EXTRA. Työkaluteräksen kriittiset ominaisuudet. Käyttökohteet. Ominaisuudet. Yleistä. Työkalun suorituskyvyn kannalta 1 (6) Työkaluteräksen kriittiset ominaisuudet Ohjeanalyysi % Toimitustila C 1,4 Si 0,4 Mn 0,4 Cr 4,7 Mo 3,5 pehmeäksihehkutettu noin 230 HB V 3,7 Työkalun suorituskyvyn kannalta käyttökohteeseen soveltuva

Lisätiedot

Tuotelehdet löytyvät myös varsinaiselta sivustoltamme kyseisten teräslajien muiden tuotetietojen yhteydestä.

Tuotelehdet löytyvät myös varsinaiselta sivustoltamme kyseisten teräslajien muiden tuotetietojen yhteydestä. Täydentävää tietoa Uddeholmin terästen mekaanisista ominaisuuksista koneenrakentajille Uddeholmin työvälinemateriaaleja on käytetty erilaisissa koneenrakennuskohteissa hyvällä menestyksellä jo vuosia.

Lisätiedot

YMPÄRISTÖSELOSTE Kylmävalssatut teräslevyt, -ohutlevyt ja -kelat

YMPÄRISTÖSELOSTE Kylmävalssatut teräslevyt, -ohutlevyt ja -kelat YMPÄRISTÖSELOSTE Kylmävalssatut teräslevyt, -ohutlevyt ja -kelat www.ruukki.fi Tuotekuvaus Ruukin laaja tuotevalikoima kylmävalssattuja teräslajeja sisältää muovattavia ja lujia muovattavia teräksiä, säänkestäviä

Lisätiedot

WQ-palkkijärjestelmä

WQ-palkkijärjestelmä WQ-palkkijärjestelmä Sisällys 1. Toimintatapa 2 2. Valmistus 2 2.1. Materiaali 2 2.2. Pintakäsittely 2 2.3. Laadunvalvonta 3 3. Palkin käyttö rakenteissa 3 4. Suunnittelu 3 4.1. Palkin rakenne 3 4.2. Palkin

Lisätiedot

Luento 11 Lujien terästen kehitystrendit

Luento 11 Lujien terästen kehitystrendit Luento 11 Lujien terästen kehitystrendit Lujat teräkset standardeissa - Nuorrutusteräkset: seostamattomat teräkset (SFS-EN 10083-2: C60, R e min. 580 MPa ja R m 850 1000 MPa) - Nuorrutusteräkset: seostetut

Lisätiedot

Piirustus nro Piirustuksen sisältö Päiväys Muutospäivä

Piirustus nro Piirustuksen sisältö Päiväys Muutospäivä Piirustuksen sisältö SPA50-FIRE-E-FI Elementtien välinen sauma 006203 SPA5-FIRE-E-FI Sisäkatto, keskialue 006203 008204 SPA52-FIRE-E-FI Sisäkatto, reuna-alue 006203 SPA52-FIRE-2E-FI Sisäkatto, reuna-alue

Lisätiedot

SSAB RD-paaluseinä. Tukiseinäratkaisu kaikkiin olosuhteisiin.

SSAB RD-paaluseinä. Tukiseinäratkaisu kaikkiin olosuhteisiin. SSAB RD-paaluseinä Tukiseinäratkaisu kaikkiin olosuhteisiin www.ssab.fi/infra 2 TOIMINNASSAMME YHDISTYVÄT TERÄS- JA POHJARAKENTAMISEN OSAAMINEN SSAB on yksi Euroopan merkittävimpiä teräksisten pohjarakenteiden

Lisätiedot

Ultralujien terästen käyttö dynaamisesti kuormitetuissa koneen rakenteissa

Ultralujien terästen käyttö dynaamisesti kuormitetuissa koneen rakenteissa Diplomityö Ultralujien terästen käyttö dynaamisesti kuormitetuissa koneen rakenteissa Johdanto Työn tarkoituksena perehtyä ultralujien S550-S700 -terästen mahdollisuuksiin ja selvittää keinot niiden hyväksikäyttämiseksi

Lisätiedot

Keskinopea jäähtyminen: A => Bainiitti

Keskinopea jäähtyminen: A => Bainiitti Keskinopea jäähtyminen: A => Bainiitti Fe 3 C F = Bainiitti (B) C ehtii diffundoitua lyhyitä matkoja. A A A A Lämpötila laskee è Austeniitti Ferriitti Austeniitti => ferriitti muutos : atomit siirtyvät

Lisätiedot

ULTRALIFT TP. Ultralift TP ohutlevynostomagneetin käyttö- ja huolto-ohje alkuperäisestä suomennettu 12/2012

ULTRALIFT TP. Ultralift TP ohutlevynostomagneetin käyttö- ja huolto-ohje alkuperäisestä suomennettu 12/2012 ULTRALIFT TP Ultralift TP ohutlevynostomagneetin käyttö- ja huolto-ohje alkuperäisestä suomennettu 12/2012 Valmistaja: Maahantuoja: Eclipse Magnetics Ltd. Units 1-4 Vulcan Rd Sheffield S9 1EW England OY

Lisätiedot

SSAB muuttuvassa maailmassa

SSAB muuttuvassa maailmassa SSAB muuttuvassa maailmassa Raahen Kauppakamari 15. joulukuuta 2015 Risto Pietola Sisältö SSAB lyhyesti turvallisuus tehtaat Terästeollisuus nyt markkinatilanne tuotantotilanne SSAB:n investoinneista viime

Lisätiedot

www.schilling-fn.de Suomi Tuotevalikoima Alumiini-pukkinosturit Muuta Lisätarvikkeet Erikoisvalmisteet

www.schilling-fn.de Suomi Tuotevalikoima Alumiini-pukkinosturit Muuta Lisätarvikkeet Erikoisvalmisteet Suomi Alumiini-pukkinosturit Muuta Lisätarvikkeet Erikoisvalmisteet Tuotevalikoima Alumiinipukkinosturit Muuta Lisätarvikkeet Erikoisvalmisteet 1 2 Pääkirjoitus Hyvää päivää!... ideasta valmiiseen tuotteeseen...

Lisätiedot

Ultralujien terästen särmäys

Ultralujien terästen särmäys Ultralujien terästen särmäys Työväline- ja muoviteollisuuden neuvottelupäivät 26-27.1.2017, Vierumäki, Suomi Anna-Maija Arola, tohtorikoulutettava Anna-Maija.Arola@oulu.fi Oulun yliopisto, Materiaali-

Lisätiedot

Vahvempi, kevyempi ja kestävämpi maailma. SSAB:n yritysesittely

Vahvempi, kevyempi ja kestävämpi maailma. SSAB:n yritysesittely Vahvempi, kevyempi ja kestävämpi maailma SSAB:n yritysesittely Sisältö SSAB maailmanlaajuinen, vahvasti erikoistunut teräsyhtiö Teräs on 100-prosenttisesti kierrätettävää Keskitymme asiakkaan liiketoimintaan

Lisätiedot

Tuotekortti: Rondo R2

Tuotekortti: Rondo R2 1 Tuotekortti: Rondo R2 2 TUOTETIEDOT Tuotekoodi Rondo R2-W-Fe RR40-1,0 (tyyppi, hyötyleveys=w, materiaali, väri, ainepaksuus) Pakkaus - Paino 0-2000kg - Levyt pakataan puulavalle muovilla peitettynä ja

Lisätiedot

ESIKÄSITELLYT LEVYTUOTTEET-OSASTON MATERIAALI- TASEIDEN HALLINTA

ESIKÄSITELLYT LEVYTUOTTEET-OSASTON MATERIAALI- TASEIDEN HALLINTA 1 Teuvo Lehtonen ESIKÄSITELLYT LEVYTUOTTEET-OSASTON MATERIAALI- TASEIDEN HALLINTA Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma Marraskuu 2007 2 Yksikkö Ylivieskan

Lisätiedot

Ruukki energiapaneeli

Ruukki energiapaneeli WHITE PAPER Ruukki energiapaneeli www.ruukki.fi 2 Kestävä kehitys nähdään Ruukissa liiketoimintamahdollisuutena rakennusalalle. Mahdollisuus muuttuu menestykseksi kun koko ala kehittää ratkaisuja yhdessä.

Lisätiedot

TUOTETIEDOT SAHATARVIKKEET. Text

TUOTETIEDOT SAHATARVIKKEET. Text TUOTETIEDOT Text SAHATARVIKKEET ProSelect on ainutlaatuinen valikoimamme metsäkoneiden varaosia, lisätarvikkeita ja kuluvia osia. Sarja on suunniteltu tarjoamaan metsäkoneen käyttäjälle mahdollisuus parantaa

Lisätiedot

Fe - Nb - C ja hienoraeteräkset

Fe - Nb - C ja hienoraeteräkset Fe - Nb - C ja hienoraeteräkset 0.10 %Nb 0.08 NbC:n liukoisuus austeniitissa γ + NbC 1200 C 0.06 0.04 1100 C 0.02 0 γ 0 0.05 0.1 0.15 0.2 %C Tyypillinen C - Nb -yhdistelmä NbC alkaa erkautua noin 1000

Lisätiedot

Tynnyrissä on mukavaa! 1

Tynnyrissä on mukavaa! 1 ÖSEL KÄYTTÖOHJE Copyright Ösel Tubs Tynnyrissä on mukavaa! 1 Sisällysluettelo ESITTELY 3 TURVALLISUUS 4 KYLPYTYNNYRIN ASENTAMINEN 5 KYLPYTYNNYRIN LÄMMITTÄMINEN 7 KYLPYTYNNYRIN HUOLTAMINEN 8 Tynnyrissä

Lisätiedot

07/2012 OTSOSON KYLPYHUONEEN ALTAAT

07/2012 OTSOSON KYLPYHUONEEN ALTAAT 07/2012 OTSOSON KYLPYHUONEEN ALTAAT OTSOSON KYLPYHUONEEN ALTAAT 2012 VALUMARMORIALTAAT CLEVER CLEVER ERIKOISMITTA MERI MERI ERIKOISMITTA MODICO SUSA CUBO MINICLEVER MINICLEVER ERIKOISMITTA MARILYN MARILYN

Lisätiedot

FINN-suorat portaat 7.0. 7.1-7.2 Rakenne Sivupalkit Askelmat Poistumistasot/lepotasot Kaiteet Teräslaadut Pintakäsittely 7.

FINN-suorat portaat 7.0. 7.1-7.2 Rakenne Sivupalkit Askelmat Poistumistasot/lepotasot Kaiteet Teräslaadut Pintakäsittely 7. FINN-suorat portaat 7.0 7.1-7.2 Rakenne Sivupalkit Askelmat Poistumistasot/lepotasot Kaiteet Teräslaadut Pintakäsittely 7.3 Tilausohjeet FINN-SUORAT PORTAAT RAKENNE SIVUPALKIT B 7.1 Sivupalkit valmistetaan

Lisätiedot

KOHTI TOIMIALAN PARASTA KANNATTAVUUTTA VUOSIKERTOMUS 2014

KOHTI TOIMIALAN PARASTA KANNATTAVUUTTA VUOSIKERTOMUS 2014 KOHTI TOIMIALAN PARASTA KANNATTAVUUTTA VUOSIKERTOMUS 2014 SSAB lyhyesti 60 Liikevaihto 60 mrd Ruotsin kruunua pro forma SSAB on pitkälle erikoistunut, maailmanlaajuisesti toimiva teräsyhtiö. Olemme maailmanmarkkinoiden

Lisätiedot

Vastaus: Riittää vastaus rikkoontuneen koneen korjaus. lisäksi voi toimittaa perus ylläpitohuolto listauksen, mikäli sellainen on olemassa.

Vastaus: Riittää vastaus rikkoontuneen koneen korjaus. lisäksi voi toimittaa perus ylläpitohuolto listauksen, mikäli sellainen on olemassa. Kysymykset 1(6) kysymykset ja vastaukset siivouskoneet Kysymys 1. Tarjouspyynnön kohdassa Huolto pyydetään ilmoittamaan huollon sisältö. Huollon yksityiskohtainen sisältö on aina tapauskohtainen, joten

Lisätiedot

Kasvuun mukautuva. Uudenlainen kallistus / Selkänojan kallistus. Turvallinen ja kätevä kuljetus. Painopiste

Kasvuun mukautuva. Uudenlainen kallistus / Selkänojan kallistus. Turvallinen ja kätevä kuljetus. Painopiste ISTUMINEN/KUDU kudutm Kudu on käytännöllinen sisä- ja ulkokäyttöön tarkoitettu pyörätuoli, jossa rakenne ja toimivuus yhdistyvät hyvän istuvuuden ja miellyttävän asentotuen aikaansaamiseksi. Se on saatavissa

Lisätiedot

SSAB keskikaide SUUNNITTELU- JA ASENNUSOHJE. Keskikaide SSAB 210x130/4

SSAB keskikaide SUUNNITTELU- JA ASENNUSOHJE. Keskikaide SSAB 210x130/4 SSAB keskikaide SUUNNITTELU- JA ASENNUSOHJE Keskikaide SSAB 210x130/4 Sisältö: Sovellusalue...2 Asennus...2 Kaiteiden käsittely...2 Kaiteen rakenne ja osat...3 Kaiteen aloitus ja lopetuskohdat...4 Kaiteen

Lisätiedot

TUOTELUETTELO SAUMATTOMAT PUTKET

TUOTELUETTELO SAUMATTOMAT PUTKET TUOTELUETTELO SAUMATTOMAT PUTKET 16 AINESPUTKET / HOLLOW BARS EN 10294-1:2005 mukainen laatu E470, kuumavalssattuna tai kylmävedettynä EN 10294-1:2005 grade E470, hot rolled or cold drawn Ohjeanalyysi:

Lisätiedot

Ultralujien terästen särmättävyyden tutkimus Arctic Steel and Mining (ASM) tutkimusryhmässä

Ultralujien terästen särmättävyyden tutkimus Arctic Steel and Mining (ASM) tutkimusryhmässä Lumen 1/2016 TEEMA-ARTIKKELI Ultralujien terästen särmättävyyden tutkimus Arctic Steel and Mining (ASM) tutkimusryhmässä Raimo Ruoppa, DI, erityisasiantuntija, Teollisuus ja luonnonvarat, Arctic Steel

Lisätiedot

Erstantie 2, 15540 Villähde 2 Puh. (03) 872 200, Fax (03) 872 2020 www.anstar.fi anstar@anstar.fi Käyttöohje

Erstantie 2, 15540 Villähde 2 Puh. (03) 872 200, Fax (03) 872 2020 www.anstar.fi anstar@anstar.fi Käyttöohje Erstantie 2, 15540 Villähde 2 Erstantie 2, 15540 Villähde 3 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1 TOIMINTATAPA... 4 2 MATERIAALIT JA RAKENNE... 5 2.1 MATERIAALIT... 5 2.2 RAKENNEMITAT... 5 3 VALMISTUS... 6 3.1 VALMISTUSTAPA...

Lisätiedot

Mortem-tuotteet VAINAJIEN SÄILYTYS- JA SIIRTOJÄRJESTELMÄT SAIRAALOIHIN JA SEURAKUNNILLE VALMISTUSOHJELMAAN KUULUVAT TUOTTEET

Mortem-tuotteet VAINAJIEN SÄILYTYS- JA SIIRTOJÄRJESTELMÄT SAIRAALOIHIN JA SEURAKUNNILLE VALMISTUSOHJELMAAN KUULUVAT TUOTTEET Mortem-tuotteet VAINAJIEN SÄILYTYS- JA SIIRTOJÄRJESTELMÄT SAIRAALOIHIN JA SEURAKUNNILLE VALMISTUSOHJELMAAN KUULUVAT TUOTTEET Vainajien säilytyskylmiöt Hydrauliset nosturit Vaakanosturit Kevytrakenteiset

Lisätiedot

Komposiitti- ja valumarmorialtaat

Komposiitti- ja valumarmorialtaat Komposiitti- ja valumarmorialtaat SISÄLLYS Komposiittialtaat sivut 3-9 Valumarmorialtaat sivut 10-17 Erikoismitta valumarmorialtaat sivut 18-19 komposiittialtaat Komposiittialtaat: kestää kylmää ja kuumaa

Lisätiedot

Romlab.com myy tuotteita myös alle 18-vuotiaille asiakkaille sillä ehdolla, että holhooja antaa suostumuksen ostosten tekemiseen.

Romlab.com myy tuotteita myös alle 18-vuotiaille asiakkaille sillä ehdolla, että holhooja antaa suostumuksen ostosten tekemiseen. Seuraavia ehtoja sovelletaan Romlab.com ja sen asiakkaiden välisessä suhteessa Internetin välityksellä tapahtuvassa kaupassa. Romlab.com myy tuotteita täysi-ikäisille yksityishenkilöille sekä yrityksille

Lisätiedot

KUNINGASPALKKI LIIMAPUU

KUNINGASPALKKI LIIMAPUU KUNINGASPALKKI LIIMAPUU Yksilölliset puuratkaisut KUNINGASPALKKI LIIMAPUU YKSILÖLLISET PUURATKAISUT Kuningaspalkki liimapuu valmistetaan lujuuslajitellusta kuusi- ja mäntysahatavarasta. Lamellit sahataan

Lisätiedot

Säätö- ja sulkupelti SPBA ja SPCA

Säätö- ja sulkupelti SPBA ja SPCA Säätö- ja sulkupelti SPBA ja SPCA Sälepeltiä käytetään ilmastointilaitoksissa ja -koneissa säätö-, sulku- ja sekoituspeltinä. Sälepellit liitetään suorakaidekanavistoon ja koneisiin työntölistaliitoksella

Lisätiedot

Uusia ratkaisuja rakentamisen ammattilaisille. Metsä Wood Director R&D, Jouni Hakkarainen

Uusia ratkaisuja rakentamisen ammattilaisille. Metsä Wood Director R&D, Jouni Hakkarainen Uusia ratkaisuja rakentamisen ammattilaisille Metsä Wood Director R&D, Jouni Hakkarainen Sisältö Kerrannaisliimatut Kerto -tuotteet Kerto-Q jäykiste-elementti Kerto LVL -tuotteen tuotevastuu rakentamisessa

Lisätiedot

RT 38564 Tuotetieto 1 Tuotetieto syyskuu 2014 voimassa 31.10.2016 asti korvaa RT X76/641-38274 1 (6)

RT 38564 Tuotetieto 1 Tuotetieto syyskuu 2014 voimassa 31.10.2016 asti korvaa RT X76/641-38274 1 (6) RT 38564 Tuotetieto 1 Tuotetieto syyskuu 2014 voimassa 31.10.2016 asti korvaa RT X76/641-38274 1 (6) RT 38564 533 Talo 2000 641 Talo 90 X76 SfB KIINTO- JA SIIRTOHYLLYT TOIMISTOLAATIKOSTOT JA -KAAPIT PIIRUSTUSLAATIKOSTOT

Lisätiedot

YMPÄRISTÖSELOSTE Kuumavalssatut teräslevyt, -ohutlevyt ja -kelat

YMPÄRISTÖSELOSTE Kuumavalssatut teräslevyt, -ohutlevyt ja -kelat YMPÄRISTÖSELOSTE Kuumavalssatut teräslevyt, -ohutlevyt ja -kelat www.ruukki.fi Tuotekuvaus Ruukki on erikoistunut vaativien käyttökohteiden materiaaleihin, joilta edellytetään lujuutta, kestävyyttä ja

Lisätiedot

IKKUNAN ASENNUS UUDIS- JA KORJAUSRAKENTAMISESSA

IKKUNAN ASENNUS UUDIS- JA KORJAUSRAKENTAMISESSA IKKUNAN ASENNUS UUDIS- JA KORJAUSRAKENTAMISESSA Täyttää seuraavien rakentamismääräysten mukaiset vaatimukset: RIL 107-2012 (Suomi) RAL DIN 4107 (Saksa) ÖNORM B 5320 (Itävalta) 1 Oikea ja turvallinen ikkunan

Lisätiedot

Terästen lämpökäsittelyt

Terästen lämpökäsittelyt Terästen lämpökäsittelyt Teräkseen halutaan käyttötarkoituksen mukaan erilaisia ominaisuuksia. Jossain tapauksessa teräksestä tehdyn kappaleen tulee olla kovaa ja kulutusta kestävää, joskus taas sitkeää

Lisätiedot

RANTARAKENTAMINEN, mitoituksen periaatteita

RANTARAKENTAMINEN, mitoituksen periaatteita KYMIJOEN POHJOISOSAN OSAYLEISKAAVA Y21 RANTARAKENTAMINEN, mitoituksen periaatteita Pöyry oy, 29.5.2007 1 NIEMET JA KANNAKSET Todellista rantaviivaa on suoristettu, jolloin siitä on poistunut alle 50m kapeat

Lisätiedot

7. Teräslevyaihioiden kuormaus ja kiinnittäminen

7. Teräslevyaihioiden kuormaus ja kiinnittäminen 7. Teräslevyaihioiden kuormaus ja kiinnittäminen 7.1. Paksuudeltaan 100-200 mm, pituudeltaan 1700 mm ja leveydeltään 600-700 mm levyaihiot kuormataan korkealaitavaunuihin neljään riviin ja useaan kerrokseen

Lisätiedot

Piirustus nro Piirustuksen sisältö Päiväys Muutospäivä

Piirustus nro Piirustuksen sisältö Päiväys Muutospäivä Piirustuksen sisältö päivä SPA50-FIRE-E-FI Elementtien välinen sauma 72202 SPA5-FIRE-E-FI Sisäkatto, keskialue 72202 605206 SPA52-FIRE-E-FI Sisäkatto, reuna-alue 72202 605206 SPA52-FIRE-2E-FI Sisäkatto,

Lisätiedot

Optinen venymämittaus ultralujien terästen särmäys- ja vetokokeessa sekä taivutusvoimien laskenta

Optinen venymämittaus ultralujien terästen särmäys- ja vetokokeessa sekä taivutusvoimien laskenta Raimo Ruoppa Vili Kesti Optinen venymämittaus ultralujien terästen särmäys- ja vetokokeessa sekä taivutusvoimien laskenta SURO2-projektin särmäys-ja vetokokeet Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja

Lisätiedot

Nuorrutetut hienoraeteräkset

Nuorrutetut hienoraeteräkset Nuorrutetut hienoraeteräkset aldur Q aldur 500 Q, QL, QL1 aldur 700 Q, QL, QL1 Muutokset mahdollisia ilman eri ilmoitusta. Alkuperäinen englanninkielinen versio osoitteessa www.voestalpine.com/grobblech

Lisätiedot

HYDRAULIIKKATUOTTEET

HYDRAULIIKKATUOTTEET HYDRAULIIKKATUOTTEET www.polarputki.fi 2 Uranien kuukausittainen tuotantokapasiteetti on 3500 tonnia kromattuja tankoja. 23000 m 2 :n tuotanto- ja varastotilat sijaitsevat Pariisin läheisyydessä Le Meux:ssa.

Lisätiedot

LUJIEN TERMOMEKAANISTEN TERÄSTEN HITSAUS JA HITSATTAVUUS

LUJIEN TERMOMEKAANISTEN TERÄSTEN HITSAUS JA HITSATTAVUUS LUJIEN TERMOMEKAANISTEN TERÄSTEN HITSAUS JA HITSATTAVUUS Kari Lahti Dillinger Nordic AB HITSAUSTEKNIIKKAPÄIVÄT 14.4.2016, Lahti History of the Dillinger Hütte 1685 Founded by Marquis de Lenoncourt, under

Lisätiedot

Tarjousten arviointi ja vertailu toteutetaan seuraavasti:

Tarjousten arviointi ja vertailu toteutetaan seuraavasti: Tarjouspyyntö 1(4) Kiinteistötraktorin hankinta pyytää tarjoustanne kahdesta uudesta kiinteistötraktorista tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Hankinta toteutetaan määrärahojen niin salliessa.

Lisätiedot

KONETEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA KORKEALUJUUSTERÄSTEN KÄYTTÖ RAKENTAMISESSA. Aleksi Lehtonen

KONETEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA KORKEALUJUUSTERÄSTEN KÄYTTÖ RAKENTAMISESSA. Aleksi Lehtonen KONETEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA KORKEALUJUUSTERÄSTEN KÄYTTÖ RAKENTAMISESSA Aleksi Lehtonen KANDIDAATINTYÖ 2016 Ohjaaja: Matti Kangaspuoskari TIIVISTELMÄ Korkealujuusterästen käyttö rakentamisessa Aleksi

Lisätiedot

Laatutuotteita. Liikeidea. Pohjoismaista kuusta. 2 Keitä olemme

Laatutuotteita. Liikeidea. Pohjoismaista kuusta. 2 Keitä olemme Liimapuu 2 Keitä olemme Palmako on Viron johtava liimapuun ja hirsisten piharakennusten valmistaja. Kuulumme Lemeks-ryhmään, joka on Viron suurin puunjalostaja. Vuonna 2014 Lemeks muutti upouuteen toimistorakennukseen,

Lisätiedot

Lujien terästen konepajateknisten ominaisuuksien tutkimus Oulun yliopistossa

Lujien terästen konepajateknisten ominaisuuksien tutkimus Oulun yliopistossa Lujien terästen konepajateknisten ominaisuuksien tutkimus Oulun yliopistossa Jussi A. Karjalainen Lujat teräkset -seminaari 17.9.2009 ULLE lujien ja ultralujien levymateriaalien käyttö -hanke Pääpaino

Lisätiedot

Ullakkoportaat 2012/2013. www.fakro.fi

Ullakkoportaat 2012/2013. www.fakro.fi Ullakkoportaat 2012/2013 1 PUISET KOKOONTAITETTAVAT ULLAKKOPORTAAT LWS Smart LWK Komfort 160 LWZ 3 vuoden takuu 2 W/m2K LWL Lux 160 160 UUSI LWS/LWK Komfort on kokoontaitettava 3- tai 4-osainen ullakkoporras

Lisätiedot

ehdot 12.1 Toimitus- Yhteystiedot: Gyproc myyntiryhmä: Tilaukset ja toimitukset Tekninen palvelu ORDER

ehdot 12.1 Toimitus- Yhteystiedot: Gyproc myyntiryhmä: Tilaukset ja toimitukset Tekninen palvelu ORDER Yhteystiedot: Gyproc myyntiryhmä: Gyproc-tuotteet Myyntijohtaja: Jan Rokama, puh: 0400 534 357 Myyntipäällikkö: Markku Itänen, puh: 040 754 2794 Aluemyyntipäälliköt: Etelä-Suomi: Marko Alho, puh: 044 735

Lisätiedot

Harjoitus 1. KJR-C2001 Kiinteän aineen mekaniikan perusteet, IV/2016. Tehtävä 1 Selitä käsitteet kohdissa [a), b)] ja laske c) kohdan tehtävä.

Harjoitus 1. KJR-C2001 Kiinteän aineen mekaniikan perusteet, IV/2016. Tehtävä 1 Selitä käsitteet kohdissa [a), b)] ja laske c) kohdan tehtävä. Kotitehtävät palautetaan viimeistään keskiviikkona 2.3. ennen luentojen alkua eli klo 14:00 mennessä puiseen kyyhkyslakkaan, jonka numero on 9. Arvostellut kotitehtäväpaperit palautetaan laskutuvassa.

Lisätiedot

Naulat Raudoitusverkot Harjatangot Muut verkot Väliketuet ja sidelangat Ansasraudoitteet Nostolenkit Kierrehaat Irtohaat Rengasraudoitteet

Naulat Raudoitusverkot Harjatangot Muut verkot Väliketuet ja sidelangat Ansasraudoitteet Nostolenkit Kierrehaat Irtohaat Rengasraudoitteet Naulat Raudoitusverkot Harjatangot Muut verkot Väliketuet ja sidelangat Ansasraudoitteet Nostolenkit Kierrehaat Irtohaat Rengasraudoitteet Erikoisraudoitteet RAUDOITUSVERKOT VARASTOTUOTTEET B500K, SFS

Lisätiedot

TERADOWEL- ja ULTRADOWELkuormansiirtojärjestelmä

TERADOWEL- ja ULTRADOWELkuormansiirtojärjestelmä TERADOWEL- ja ULTRADOWELkuormansiirtojärjestelmä Vaarnalevyt lattioiden liikuntasaumoihin Versio: FI 6/2014 Tekninen käyttöohje TERADOWEL- ja ULTRADOWELkuormansiirtojärjestelmät Vaarnalevyt lattioiden

Lisätiedot

a Strong Aura Aura SI PARHAAKSI KATTOSI PARHAAKSI pi betonikattotiili Ulkomitat: erikoispinnoitteella

a Strong Aura Aura SI PARHAAKSI KATTOSI PARHAAKSI pi betonikattotiili Ulkomitat: erikoispinnoitteella a Strong Aura Aura attotiili AURA-kattotiili perinteisenä betonikattotiilenä perinteisenä betonikattotiilenä sopii sopii ltaan suomalaisiin muotoilultaan rakennuksiin. suomalaisiin Kattotiilen rakennuksiin.

Lisätiedot

Mittapalat, tulkit ja kulmamitat

Mittapalat, tulkit ja kulmamitat Mittapalat, tulkit ja kulmamitat 66 67 68 69 70 71 72 73 74 Kulmamitat Graniitti mittausalustat Mittausalustat mittakelloille Kulmapalasarjat Alusparallellit Mittapalasarjat työntömittojen tarkastukseen

Lisätiedot

TUOTTEET: - vetopyyhepaperit - teollisuus pyyhepaperit - erikois teollisuus pyyhepaperit - teollisuus wc-paperit - pakkausteipit: pp / pvc / paperi -

TUOTTEET: - vetopyyhepaperit - teollisuus pyyhepaperit - erikois teollisuus pyyhepaperit - teollisuus wc-paperit - pakkausteipit: pp / pvc / paperi - TUOTTEET: - vetopyyhepaperit - teollisuus pyyhepaperit - erikois teollisuus pyyhepaperit - teollisuus wc-paperit - pakkausteipit: pp / pvc / paperi - rakennusteipit, varoitusteipit - kiristekalvot: normaali,

Lisätiedot

WENDA-30kW KAMIINAN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET

WENDA-30kW KAMIINAN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET Sivu 1/8 WENDA-30kW KAMIINAN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET Puh: 02-4870258, Web: www.wenda.fi, E-Mail: sales@wenda.fi Sivu 2/8 Kamiinan perustiedot: Kamiina on valmistettu merivettä kestävästä alumiinista,

Lisätiedot

VRT Finland Oy SAKKA-ALTAAN POHJATOPOGRAFIAN MÄÄRITTÄMINEN KAIKULUOTAAMALLA

VRT Finland Oy SAKKA-ALTAAN POHJATOPOGRAFIAN MÄÄRITTÄMINEN KAIKULUOTAAMALLA VRT Finland Oy SAKKA-ALTAAN POHJATOPOGRAFIAN MÄÄRITTÄMINEN KAIKULUOTAAMALLA TARKASTUSRAPORTTI 1 (7) Sisällys 1. Kohde... 2 1.1 Kohteen kuvaus... 2 1.2 Tarkastusajankohta... 2 1.3 Työn kuvaus... 2 2. Havainnot...

Lisätiedot

Teräsköysiraksit WWW.ERLATEK.FI

Teräsköysiraksit WWW.ERLATEK.FI Teräsköysiraksit 128 WWW.ERLATEK.FI Teräsköysiraksit ja -päätteet Tyträyhtiömme VM-Vaijeri Oy valmistaa teräsköysirakseja SFS-EN13414-1 mukaisesti, käyttäen teräsköysiin suunniteltua standardia SFS-EN13411-3

Lisätiedot

Uponor-paineputkijärjestelmä PVC juomaveden johtamiseen 04 I 2009 51016

Uponor-paineputkijärjestelmä PVC juomaveden johtamiseen 04 I 2009 51016 U P O N O R Y H D Y S K U N TA - J A Y M P Ä R I S T Ö T E K N I I K K A U p o n o r - P a i n e p u t k i - j ä r j e s t e l m ä P V C Uponor-paineputkijärjestelmä PVC juomaveden johtamiseen 04 I 2009

Lisätiedot

Suorakaidekanavajärjestelmä

Suorakaidekanavajärjestelmä Suorakaidekanavajärjestelmä Tuotetteista Yleistä Tämä tuoteesite sisältää meidän valmistettujen suorakaidekanavien ja kanvaosien tiedotusmateriaalia. Tuotteet ovat valmistettu EVS-EN 1505 standardin mukaan.

Lisätiedot

Metallin pintakäsittelyä ja kokoonpanoa. Hionnat Harjaukset Kiillotukset Designkuvioinnit

Metallin pintakäsittelyä ja kokoonpanoa. Hionnat Harjaukset Kiillotukset Designkuvioinnit Metallin pintakäsittelyä ja kokoonpanoa Hionnat Harjaukset Kiillotukset Designkuvioinnit Pintakäsittelyteknologian osaaja Laadukkaat hionnat, harjaukset ja kiillotukset Hiomapojat on erikoistunut metallin

Lisätiedot

Korkealujuusteräksen käyttö raskaasti kuormitetuissa kotelopilareissa

Korkealujuusteräksen käyttö raskaasti kuormitetuissa kotelopilareissa Rakenteiden Mekaniikka Vol. 43, Nro 1, 2010, s. 61 71 Korkealujuusteräksen käyttö raskaasti kuormitetuissa kotelopilareissa Juha Kukkonen Tiivistelmä. Tässä artikkelissa käsitellään korkealujuusteräksen

Lisätiedot

TOIMINTAVÄLINEIDEN TARJOUSPYYNNÖN TARJOUSKORTTI Pelaaminen Peli- ja palloilutuotteet POSITIO 8.1.1

TOIMINTAVÄLINEIDEN TARJOUSPYYNNÖN TARJOUSKORTTI Pelaaminen Peli- ja palloilutuotteet POSITIO 8.1.1 .1 Pelaaminen Peli- ja palloilutuotteet POSITIO.1.1 Palloseinä. Leveys 250. Perustussyvyys 65. Perustamisessa tarvitaan betonia. Päämateriaalit: mänty puu ja metalli. PALLOSEINÄ 175015 Yli 6-vuotiaille

Lisätiedot

TUOTTEEN NIMI EDUSTAJA/ VALMISTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. Myönnetty 1.10.2013. Alkuperäinen englanninkielinen

TUOTTEEN NIMI EDUSTAJA/ VALMISTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. Myönnetty 1.10.2013. Alkuperäinen englanninkielinen TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATTI VTT-C-10100-13 Myönnetty 1.10.2013 Alkuperäinen englanninkielinen Xella kattoelementit Xella lattiaelementit EDUSTAJA/ VALMISTAJA Xella Danmark A/S Helge Nielsen Allé 7 DK-8723

Lisätiedot

Holmberg Cases Sweden AB / Företagsvägen 1 / 953 33 Haparanda / Sweden / +46 922 14690 / info@hbc.se / www.hbc.se Holmberg Cases SYD / +46 8 54902140

Holmberg Cases Sweden AB / Företagsvägen 1 / 953 33 Haparanda / Sweden / +46 922 14690 / info@hbc.se / www.hbc.se Holmberg Cases SYD / +46 8 54902140 Pyrkimyksemme on koko ajan kehittää tuotteitamme sekä myöskin valmistusprosessiamme ja luoda uusia ratkaisuja jotka ovat monessa tapauksessa klassisia mutta tulevat täyttämään nykyaikaiset vaatimukset

Lisätiedot

INTEGROITU VALAISINRATKAISU X-reunamuodolla varustetut ROCKFONalakattolevyt

INTEGROITU VALAISINRATKAISU X-reunamuodolla varustetut ROCKFONalakattolevyt INTEGROITU VALAISINRATKAISU X-reunamuodolla varustetut ROCKFONalakattolevyt ja Fagerhult Notor REC LED Mukautettu ratkaisu Kun ROCKFONin tyylikäs X-reunamuoto yhdistetään Fagerhultin uppoasennettaviin

Lisätiedot

SEMTUN JVA+ MUURAUS- KANNAKKEET

SEMTUN JVA+ MUURAUS- KANNAKKEET SEMTUN JVA+ MUURAUS- KANNAKKEET KÄYTTÖ- JA SUUNNITTELUOHJE 19.5.2016 - 1 - SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... - 2-1.1 Yleiskuvaus... - 2-1.2 Toimintatapa... - 3-1 MITAT JA MATERIAALIT... - 4-2.1 Kannaketyypit...

Lisätiedot

WISA -Spruce Kuusivanerin pintalaadut

WISA -Spruce Kuusivanerin pintalaadut WISA -Spruce Kuusivanerin pintalaadut Kategoriat Helmioksat Kiinteät oksat Pintalaatuluokka: G maks. 50 mm Oksan sisällä säteensuuntaiset halkeamat sallittu. Oksan reiät Avoimet ei sallita maks. 40 mm

Lisätiedot

Quha Zono. Käyttöohje

Quha Zono. Käyttöohje Quha Zono Käyttöohje 2 Virtakytkin/ merkkivalo USB-portti Kiinnitysura Tervetuloa käyttämään Quha Zono -hiiriohjainta! Tämä käyttöohje kertoo tuotteen ominaisuuksista ja opastaa laitteen käyttöön. Lue

Lisätiedot

B.3 Terästen hitsattavuus

B.3 Terästen hitsattavuus 1 B. Terästen hitsattavuus B..1 Hitsattavuus käsite International Institute of Welding (IIW) määrittelee hitsattavuuden näin: Hitsattavuus ominaisuutena metallisessa materiaalissa, joka annetun hitsausprosessin

Lisätiedot

Kaivosteollisuuden C-Mn terästen hitsaus. Marko Lehtinen sr. welding specialist Knowledge Service Center

Kaivosteollisuuden C-Mn terästen hitsaus. Marko Lehtinen sr. welding specialist Knowledge Service Center Kaivosteollisuuden C-Mn terästen hitsaus Rikasta Pohjoista 2016, 14.4.2016 Kemi Marko Lehtinen sr. welding specialist Knowledge Service Center SSAB Olemme Maailmanlaajuinen, vahvasti erikoistunut teräsyhtiö

Lisätiedot

NORDdoor Puhdistusluukut

NORDdoor Puhdistusluukut NORDoor Puhistusluukut www.etsnor.fi 2 NORDoor Yleistä NLH NLMH NLHE NLMHE TL TPL TPLE TLPE TLN TL1 0 TLT 0 TLTE 1 TLTK 2 TLTU Sisällysluettelo Yleistä Terveellinen sisäilma ei ole sattuman tulosta, vaan

Lisätiedot

RUOSTUMATTOMAT TERÄKSET: tuoteominaisuudet ja materiaalinvalinta

RUOSTUMATTOMAT TERÄKSET: tuoteominaisuudet ja materiaalinvalinta RUOSTUMATTOMAT TERÄKSET: tuoteominaisuudet ja materiaalinvalinta RUOSTUMATTOMATON TERÄS, perusominaisuudet 27/09/16 2 Ruostumaton teräs = teräs, jossa vähintään 11 % kromia Kromi reagoi hapen kanssa o

Lisätiedot

Kon Harjoitus 4: standardit ja terästunnukset. Timo Kiesi Koneenrakennuksen materiaalitekniikka Aalto-yliopisto

Kon Harjoitus 4: standardit ja terästunnukset. Timo Kiesi Koneenrakennuksen materiaalitekniikka Aalto-yliopisto Kon-67.3110 Harjoitus 4: standardit ja terästunnukset Timo Kiesi Koneenrakennuksen materiaalitekniikka Aalto-yliopisto Harjoitus 4 Tällä kerralla tutustutaan erilaisiin terästen nimikejärjestelmiin ja

Lisätiedot

Sewatek-läpivientien hinnasto

Sewatek-läpivientien hinnasto Sewatek-läpivientien hinnasto OHJEVÄHITTÄISHINNAT voimassa 1.2.2015 alkaen 2 Ohjevähittäishinnasto Sisältö Seinäläpiviennit putkille ja kaapeleille (S-sarja)...3 Holviläpiviennit (H-Sarja)...4 Jälkiasennus-

Lisätiedot

06. Kaapelit Kumikaapeli H05RR-F 3x1,5 mm, 50 m

06. Kaapelit Kumikaapeli H05RR-F 3x1,5 mm, 50 m 06. Kaapelit Kumikaapeli H05RR-F 3x1,5 mm, 50 m 06.1 Kumikaapeli H05RR-F 3x1,5 mm, 50 m Käytetään pienkoneiden johdotukseen (esim. työkalut, kodinkoneet), missä ei tarvita kovaa mekaanista kestävyyttä.

Lisätiedot

SSAB:n uusilla tuotteilla ja palveluilla tehoa teräsrakentamiseen. Teräsrakennepäivä 2016 Jussi Minkkinen

SSAB:n uusilla tuotteilla ja palveluilla tehoa teräsrakentamiseen. Teräsrakennepäivä 2016 Jussi Minkkinen SSAB:n uusilla tuotteilla ja palveluilla tehoa teräsrakentamiseen Teräsrakennepäivä 2016 Jussi Minkkinen Sisällys Taustaa SSAB:n putkituotteet teräsrakentamiseen SSAB Domex Tube Rakenneputket -käsikirja

Lisätiedot

LIITE LIITE III. KOMISSION DELEGOITUUN ASETUKSEEN (EU) No /..

LIITE LIITE III. KOMISSION DELEGOITUUN ASETUKSEEN (EU) No /.. EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 1.10.2013 C(2013) 6280 final LIITE LIITE III [ ] KOMISSION DELEGOITUUN ASETUKSEEN (EU) No /.. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/30/EU täydentämisestä kotitalouksien

Lisätiedot

Peilikaapit ja peilit

Peilikaapit ja peilit Peilikaapit ja peilit VAKIOväriT Materiaalit ja toimitussisältö TOIMITUSSISÄTÖ Valkoinen * Peilikaappien ledilipat, alapohjat ja sivut sekä erilliset ledilipat ja ledilipat peilillä (lippaosa) ovat kosteudenkestävää

Lisätiedot

NORDdoor Puhdistusluukut

NORDdoor Puhdistusluukut NORDoor Puhistusluukut www.etsnor.fi NORDoor Yleistä NLH NLMH NLHE NLMHE TL TLC TPL TPLE TLPE TLN 0 TL TLF TLT TLTE TLTK ovi TLTU ovi Sisällysluettelo Yleistä Terveellinen sisäilma ei ole sattuman tulosta,

Lisätiedot

Ecophon Focus Ds. Äänenvaimennus: Testitulokset EN ISO 354 mukaan. Ääneneristys: D n,f,w

Ecophon Focus Ds. Äänenvaimennus: Testitulokset EN ISO 354 mukaan. Ääneneristys: D n,f,w Ecophon Focus Ds Käyttökohteisiin, joissa edellytetään alaslaskettua piilolistaasennusta ja kunkin levyn täytyy olla vaivatta avattavissa. Ecophon Focus Ds on reunoiltaan symmetrinen ja se asennetaan piilolista-järjestelmään.

Lisätiedot

Nokia minikaiuttimet MD /1

Nokia minikaiuttimet MD /1 Nokia minikaiuttimet MD-6 3 5 4 2 9205724/1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Johdanto Onnittelut ostoksesi johdosta.

Lisätiedot