LEVY- JA NAUHATUOTTEET. MITAT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LEVY- JA NAUHATUOTTEET. MITAT"

Transkriptio

1 LEVY- JA NAUHATUOTTEET. MITAT KUUMAVALSSATUT TERÄSLEVYT JA -KELAT

2 Sisältö Terästen tuotemuodot...2 Teräslajit...2 Terästen toimitustilat ja myötölujuusluokat...3 Kvarttolevytuotteet Kvarttolevyt...4 Konepajapohjamaalatut levyt...5 Nauhatuotteet Kelat... 6 Nauhalevyt... 7 Kohokuvionauhalevyt ja kohokuviokelat... 8 Rainat eli rainakelat Kuumavalssattuja teräksiä on saatavana kvarttolevytuotteina ja nauhatuotteina. Tässä julkaisussa esitämme näiden tuotteiden mittatiedot, painovalikoiman ja muut yleistiedot. Paksuus, leveys ja pituus on taulukoitu myötölujuusluokittain. Mukana ovat levytuotteet myötölujuuteen 500 MPa ja nauhatuotteet myötölujuuteen 700 MPa saakka. Näitä lujempien erikoisterästen mitat ja tuotetiedot ovat luettavissa verkkosivuillamme www. ruukki.com. Terästen tuotemuodot Kvarttolevytuotteet valmistamme kvarttolevyvalssauslinjalla ja nauhatuotteet kuumanauhavalssauslinjalla Ruukki Metalsin Raahen tehtaalla. Terästen tuotemuodoista ostetuimpia ovat kvarttolevyt ja nauhalevyt. Kvarttolevytuotteet Kvarttolevyt Konepajapohjamaalatut levyt Kvarttolevyjä (usein lyhyesti levy ) on saatavana valssauspintaisena (käsittelemätön) tai konepajapohjamaalattuna. Kvarttolevyjä toimitamme myös monipuolisesti esikäsiteltyinä: levysuikaleina, muotoleikattuina, taivutettuina sekä varustettuina hitsausviistein. Nauhatuotteet Kelat Nauhalevyt Kohokuvionauhalevyt Kohokuviokelat Rainat Nauhalevyt, rainat ja kelat ovat saatavina valssauspintaisena (käsittelemätön, musta) tai peitattuna. Kohokuviolevyt (nauhalevyt ja kelat) toimitamme valssauspintaisina. Kohokuviolevyistä käytetään myös nimitystä kuviolevy tai lattialevy. Teräslajit Terästuotteen määrittelyyn kuuluu tuotemuodon ohella teräslaji. Teräslajeista valittavina ovat Ruukin merkkituotteet sekä eri standardien ja luokitusseurojen sääntöjen mukaiset teräkset. Käyttöaloittain teräkset voidaan jakaa monella tavalla, esimerkiksi: Terästen yleiset käyttöalueet Rakenneteräkset Painelaiteteräkset Laivanrakennusteräkset Offshoreteräkset Teräslajikohtaiset mitat ja muut tuotetiedot on esitetty julkaisussa Teräslajit sekä tuotesivuillamme 2 Levy- ja nauhatuotteet. Mitat

3 Terästen toimitustilat ja myötölujuusluokat Taulukossa 1 on esitetty Ruukki Metalsin Raahen tehtaalla valmistettavien terästen toimitustilat sekä saatavuus levy- ja nauhatuotteina. Taulukossa 2 on esitetty rakenneterästen yleinen myötölujuusluokittelu ja toimitustilavaihtoehdot sekä lujuusluokkia vastaavat teräsryhmät. Taulukko 1. Kuumavalssatut teräkset. Toimitustilat Toimitustila Toimitustilan tunnus Tuotemuoto, saatavuus Tunnusmerkinnän alkuperä Tunnusmerkinnän sisältö Kuumavalssattu AR 1) Kvartto ja nauha As Rolled Kuumavalssatussa tilassa Normalisointivalssattu NR 2) Kvartto ja nauha Normalized Rolled 2) Normalisointia vastaava tila Normalisoitu (uunissa) N 3) Kvartto Normalized 3) Uunissa normalisoitu 3) Termomekaanisesti valssattu M 4) Kvartto ja nauha Termomechanical Rolled Nuorrutettu Q 5) ja QT 5) Kvartto Quenched (and Tempered) Termomekaanisesti valssattu Karkaistu (ja päästetty) Karkaistu Q 5) Kvartto ja nauha Quenched Sammutettu (Karkaistu) 1) Lyhennettä HR (Hot Rolled = kuumavalssattu) käytetään myös. 2) Myös lyhenne N on käytössä normalisointivalssaukselle; ainestodistuksella on tämän toimitustilan merkintänä NR. 3) Uunissa normalisointia käytetään vain kvarttolevyille. 4) Standardien käyttämän M-lyhenteen ohella myös lyhennettä TM käytetään. 5) Tunnus Q on käytössä sekä nuorrutetulle että karkaistulle toimitustilalle. Nuorrutuksesta käytetään myös perinteistä tunnusta QT (Quenched+Tempered). Nuorrutettujen ja karkaistujen terästen mitat eivät sisälly tähän esitteeseen, vaan ne on esitetty kyseisten terästen tuotetiedoissa verkkosivuilla. Taulukko 2. Kuumavalssatut rakenneteräkset. Myötölujuusluokat (R e ) sekä niitä vastaavat toimitustilat tuotemuodoittain ja teräsryhmien nimet R e MPa Toimitustila, vaihtoehdot Teräsryhmä, yleisnimi Teräsryhmä, Nimi englanniksi Kvartto 1) Nauha 1) 170 AR Pehmeät muovattavat teräkset Mild formable steels 235 AR, NR, N AR, NR Normaalilujat teräkset Mild steels 275 AR, NR, N AR, NR Normaalilujat teräkset Mild steels 355 AR, NR, N, M AR, NR, M Lujat teräkset High strength steels 420 NR, N, M NR, M Lujat teräkset High strength steels 460 M M Lujat teräkset High strength steels 500 M M Erikoislujat teräkset Extra high strength steels 550 M Erikoislujat teräkset Extra high strength steels 600 M Erikoislujat teräkset Extra high strength steels 650 M Erikoislujat teräkset Extra high strength steels 700 QT 2) M Erikoislujat teräkset Extra high strength steels 900 Q 2) Ultralujat teräkset Ultra high strength steels 960 Q 2) Ultralujat teräkset Ultra high strength steels 1100 Q 2) Ultralujat teräkset Ultra high strength steels 1) Termomekaaniselle valssaukselle on käytössä myös lyhenne TM, joka tulostuu ainestodistukselle. 2) Nuorrutettujen ja karkaistujen terästen mitat on esitetty kyseisten terästen tuotetiedoissa verkkosivuilla. Levy- ja nauhatuotteet. Mitat 3

4 Kvarttolevytuotteet Kuumavalssattujen, normalisointivalssattujen ja uunissa normalisoitujen levyjen paksuusvalikoima on 4,7 150 mm. Termomekaanisesti valssattujen terästen normaali paksuusalue on 8 60 mm. Teräslajikohtaisesti, paksuus ja etenkin enimmäispaksuus rajautuvat mekaanisten ominaisuuksien tai tuotehyväksyntöjen perusteella. Tämän takia teräslajikohtaiset paksuusarvot on tarkistettava verkkosivuiltamme. Kvarttolevyt Yhden levyn enimmäispaino on noin 12 tonnia. Enimmäisleveys on 3300 mm. Vähimmäisleveys on paksuudesta riippuen 1901 mm tai 2000 mm. Leveyksistä mm ja mm on sovittava erikseen. Pituusvalikoima on normaalisti 2 15 m. Levyn ehdoton vähimmäislevykoko leikattuna on 1000 mm x 2000 mm, erikseen sovittaessa. Tilauspositio (positio) on yhdestä teräslajista ja samoista mitoista koostuva levyerä. Pienimmillään positio on yksi levy, jonka vähimmäispaino on levypaksuudesta riippuen 2000 kg. Positioon kuuluvien levyjen yhteispituuden on pääsääntöisesti oltava vähintään mm. Yli 40 mm paksujen termomekaanisesti valssattujen levyjen yhteispituuden on oltava vähintään mm. Kuumavalssatut, normalisointivalssatut ja normalisoidut kvarttolevyt Näiden terästen korkein myötölujuusluokka on R e 420 MPa. Kvarttolevyjen yleismitat on esitetty taulukossa 3. Näiden yleismittojen sisällä ovat teräslajikohtaiset vähimmäis- ja enimmäismitat määrääviä. Taulukko 3. Kuumavalssatut, normalisointivalssatut ja normalisoidut teräkset, R e 420 MPa. Kvarttolevyjen yleismitat, enimmäispituus metreinä paksuus- ja leveysalueittain Paksuus mm Leveysalueet mm (2500) ,70 20,00 15,0 1) 15,0 1) 15,0 1) 20,01 40,00 15,0 1) 13,5 15,0 1) 11,1 15,0 1) 40, ,5 15,0 1) 7,2 14,4 60,01 80,00 7,0 11,7 5,3 9,5 80,01 100,00 5,6 8,7 4,2 7,0 100,01 120,00 4,6 6,9 120,01 150,00 4,2 5,7 2) 1) Erikseen sovittaessa toimitamme levypituuksia (15) 22 metriä enimmäislevypainon (noin 12 tonnia) rajoissa. 2) Enimmäisleveys riippuu paksuudesta ja pituudesta. Ehdoton enimmäisleveys on 2150 mm. Termomekaanisesti valssatut kvarttolevyt Termomekaanisesti valssattujen terästen korkein myötölujuusluokka on R e 500 MPa. Kvarttolevyjen yleismitat on esitetty taulukossa 4. Yleismittojen sisällä ovat teräslajikohtaiset vähimmäis- ja enimmäismitat määrääviä. Taulukko 4. Termomekaanisesti valssatut teräkset, R e 500 MPa 1). Kvarttolevyjen yleismitat, enimmäispituus metreinä paksuus- ja leveysalueittain Paksuus mm Leveysalueet mm (2500) ,00 25,00 15,0 2) 15,0 2) 15,0 2) 25,01 40,00 14,6 15,0 2) 11,1 15,0 2) 40,01 60,00 9,5 15,0 2) 7,2 14,6 60,01 80,00 Toimitus erikseen sovittaessa 1) Termomekaanisesti valssattuja teräksiä R e 355 MPa ja R m 450 MPa toimitamme alle 8 mm paksuuksina taulukon 3 mukaisesti. 2) Erikseen sovittaessa toimitamme levypituuksia (15) 22 metriä enimmäislevypainon (noin 12 tonnia) rajoissa. 4 Levy- ja nauhatuotteet. Mitat

5 Konepajapohjamaalatut levyt Konepajapohjamaalattuina voimme toimittaa kaikkia teräslajeja. Suositeltavia konepajapohjamaalityyppejä ovat sinkkisilikaatti ja rautaoksidiepoksi. Sinkkisilikaattikonepajapohjamaalin kuivakalvonpaksuuden keskiarvotavoite on 16 μm ± 5 μm ja rautaoksidiepoksikonepajapohjamaalin 21 μm ± 5 μm. Konepajapohjamaalatut levyt valmistetaan kvarttolevyistä taulukon 5 mukaisina mittoina. Yksipuoleinen konepajapohjamaalaus ja suihkupuhdistus voidaan tehdä yli 7 mm paksulle levylle. Taulukko 5. Konepajapohjamaalatut levyt. Yleismitat1) Levyn mittasuure Paksuus Mitta-alueet mm Leveys Pituus Yleismittojen puitteissa teräslajikohtaiset enimmäis- ja vähimmäismitat ovat määrääviä. Taulukkoarvoista poikkeavien mitta-alueiden toimituksista on sovittava erikseen. 1) Levy- ja nauhatuotteet. Mitat 5

6 Nauhatuotteet Kuumavalssattuja nauhatuotteita ovat kelat, nauhalevyt ja rainat sekä kohokuviokelat ja kohokuvionauhalevyt. Kuumanauhavalssauksen perustuotteen eli yksittäisen kelan painovalikoima on tonnia. Nauhalevyjen pituusvalikoima on 2 13 metriä. Kelat ja nauhalevyt toimitetaan normaalisti valssausreunaisina, ja niiden enimmäisleveys on 1860 mm. Rainat toimitetaan aina leikatuin reunoin, ja niiden leveysvalikoima on mm. Tämän esitteen arvoista poikkeavien mittojen toimittamisesta on sovittava erikseen. Tässä esitteessä mukana olevien nauhatuotteiden toimitustiloja ovat kuumavalssattu, normalisointivalssattu ja termomekaanisesti valssattu, ja korkein mukana oleva myötölujuusluokka on 700 MPa. Ruukin lujimmat ja kovimmat nauhatuotteiden teräslajit ovat toimitustilaltaan karkaistuja, ja näiden mitat on esitetty teräslajikohtaisesti verkkosivuillamme. Kelat Taulukossa 6 on esitetty kelojen mitta-alueet yhdeksälle myötölujuusluokalle. Kelat toimitamme valssausreunoin ja erikseen sovittaessa leikatuin reunoin. Taulukko 6. Kelat valssausreunoin 1). Paksuus ja leveys lujuusluokittain. Pinnanlaatu valssauspinta Nauhan paksuusalue mm Nauhan pienin leveys mm Nauhan enimmäisleveys mm, myötölujuusluokittain, R e MPa ,00 2, ,20 2, ,50 2, ,00 3, ,50 3, ,00 4, ,50 4, ,75 4, ,00 5, ,51 5, ,00 6, ,10 6, ,51 6, ,00 7, ,50 8, ,01 8, ,50 10, ,01 11, ,01 12, ,01 13, ,01 15, ,01 16, ,01 20, Taulukkoarvoista poikkeavien mitta-alueiden toimituksista on sovittava erikseen. 1) Leikatuin reunoin toimitettavien kelojen suurin leveys on noin mm pienempi kuin valssausreunoin toimitettavien kelojen. 1) Leikatuin reunoin toimitettavien kelojen enimmäispaksuus voi joillakin teräslajeilla olla pienempi kuin valssausreunoin toimitettavien kelojen. Leikatuin reunoin toimitettavien kelojen ehdoton enimmäispaksuus on 13 mm. Peitattujen kelojen enimmäispaksuudet ovat pienemmät kuin valssauspintaisten (mustien) kelojen. Peitattujen kelojen ehdoton enimmäispaksuus on 12 mm. Peitattujen kelojen enimmäisleveydet voivat joillakin teräslajeilla olla pienemmät kuin valssauspintaisten (mustien) kelojen. 6 Levy- ja nauhatuotteet. Mitat

7 Kelojen leveyspainoalue Valssauspintaisten kelojen leveyspainoalue on kg kg / leveysmillimetri. Peitatut kelat, leveys 1250 mm; leveyspainoalue on kg kg/leveysmillimetri. Peitatut kelat, leveys > 1250 mm; leveyspainoalue on kg/leveysmillimetri. Pienempien leveyspainojen toimittamisesta on sovittava erikseen. Kelan sisähalkaisija Valssauspintaiset kelat valssausreunoin 760 mm ja leikatuin reunoin 610 mm. Peitatut kelat 610 mm tai erikseen sovittaessa 760 mm. Kelan sallittu painopoikkeama ±10 %, kuitenkin vähintään -2 tai +3 tonnia tilauspainoon verrattuna. Nauhalevyt Taulukossa 7 on esitetty nauhalevyjen mitat yhdeksälle myötölujuusluokalle. Nauhalevyt toimitamme valssausreunoin ja erikseen sovittaessa leikatuin reunoin. Taulukko 7. Nauhalevyt valssausreunoin 1). Nauhalevyn paksuus ja leveys lujuusluokittain. Pinnanlaatu valssauspinta Nauhan paksuusalue mm Nauhalevyn pienin leveys mm Nauhalevyn enimmäisleveys mm, myötölujuusluokittain, R e MPa ,00 2, ,20 2, ,50 2, ,00 3, ,50 3, ,00 4, ,50 4, ,75 4, ,00 5, ,51 5, ,00 6, ,10 6, ,51 6, ,00 7, ,50 8, ,01 8, ,50 10, ,01 11, ,01 12, ,01 13, ,01 15, Nauhalevyjen pituusvalikoima on 2 12 metriä. Enimmäispituudesta (12) 13 metriä on sovittava erikseen. Taulukkoarvoista poikkeavien mitta-alueiden toimituksista on sovittava erikseen. 1) Leikatuin reunoin toimitettavien nauhalevyjen suurin leveys on noin mm pienempi kuin valssausreunoin toimitettavien nauhalevyjen. 1) Leikatuin reunoin toimitettavien nauhalevyjen enimmäispaksuus voi joillakin teräslajeilla olla pienempi kuin valssausreunoin toimitettavien nauhalevyjen. Peitattujen nauhalevyjen enimmäispaksuudet ovat pienemmät kuin valssauspintaisten (mustien) nauhalevyjen. Peitattujen nauhalevyjen ehdoton enimmäispaksuus on 12 mm. Peitattujen nauhalevyjen enimmäisleveydet voivat joillakin teräslajeilla olla pienemmät kuin valssauspintaisten (mustien) nauhalevyjen. Levy- ja nauhatuotteet. Mitat 7

8 Nauhalevyjen leveyspainoalue Valssauspintaisten nauhalevyjen leveyspainoalue on kg kg / leveysmillimetri. Peitatut nauhalevyt, leveys 1250 mm; suositeltava leveyspainoalue on kg kg/leveysmillimetri. Peitatut nauhalevyt, leveys > 1250 mm; suositeltava leveyspainoalue on kg/leveysmillimetri. Pienempien leveyspainojen toimittamisesta on sovittava erikseen. Nauhalevyjen sallittu painopoikkeama ±10 %, kuitenkin vähintään -2 tai +3 tonnia tilauspainoon verrattuna. Nauhalevyjen erikoismitat Paksuusalueella 2 12 mm voimme toimittaa tarkkuusleikattuja nauhalevyjä eli ns. pienlevyjä, joiden enimmäispituus on 3000 mm ja enimmäisleveys 1800 mm. Leveyden ja pituuden on oltava vähintään 21 x levyn paksuus tai 75 mm. Kohokuvionauhalevyt ja kohokuviokelat Kohokuviolevyjä valmistamme nauhalevyinä ja keloina. Kohokuviolevyistä käytetään myös nimitystä kuviolevy tai lattialevy. Kuviolevyt parantavat kävelypintojen pitoa ja turvallisuutta. Levyillä on erinomainen kulumiskestävyys ja kantokyky, ja ne sopivat sekä sisä- että ulkokäyttöön. Saatavana on kolme erilaista kohokuviovaihtoehtoa: kaksi kyynelkuviota ja yksi rihlakuvio. Kuviolevyjen mitat on esitetty taulukossa 8. Kuviolevyt toimitamme valssausreunoin ja erikseen sovittaessa leikatuin reunoin. Taulukko 8. Kohokuviolevyt (nauhalevyt ja kelat) valssausreunoin ja valssauspintaisina. Paksuus ja leveys Myötölujuus R e = MPa Myötölujuus R e = 355 MPa Paksuus mm Leveys mm Paksuus mm Leveys mm 3,00 3, ,50 3, ,50 3, ,00 4, ,00 4, ,75 4, ,75 5, ,00 5, ,00 10, ,00 10, ,01 13, ,01 13, Kohokuviolevyjen pituusvalikoima on 2 12 metriä. Enimmäispituudesta (12) 13 metriä on sovittava erikseen. Leikatuin reunoin toimitettavien kohokuviolevyjen enimmäisleveys on noin 40 mm pienempi kuin valssausreunoin toimitettavien kohokuviolevyjen. Kohokuviokelan yleisin sisähalkaisija on 760 mm. Sisähalkaisijasta 610 mm on sovittava erikseen. Kohokuviolevyjen ja kohokuviokelojen tarkat tuotetiedot on esitetty verkkosivuillamme. Nauhalevyt ja kohokuvionauhalevyt. Nippukoot Nauhalevyt ja kohokuvionauhalevyt toimitetaan asiakkaalle nipuissa. Nippujen suositeltavat myyntimäärät ovat yhden nauhalevynipun enimmäispaino ja sen monikerrat, taulukot 9 ja 10. Kunkin nipun nauhalevyt ovat samaa paksuutta, leveyttä ja pituutta. Nauhalevyjen pienin tilaus on yksi kela tai yksi kelallinen saman levyisiä nauhalevyjä. 8 Levy- ja nauhatuotteet. Mitat

9 Taulukko 9. Valssauspintaiset nauhalevyt ja peitatut nauhalevyt. Suositeltavat nippukoot eli nippujen enimmäispainot, kg. Suositellut leveysalueet on tummennettu Nauhalevyn leveys mm Nauhalevyn paksuus mm Nauhalevyn pituus mm 2000 (2500) 2500 () (4500) 4500 () (6500) 6500 (7500) 7500 (8500) (1100) 2,00 3,49 5,50 15, (1200) 2,00 3,49 5,50 15, (1300) 2,00 3,49 5,50 15, (1400) 2,00 3,49 5,50 15, (1500) 2,00 3,49 5,50 15, (1600) 2,00 3,49 5,50 15, ,00 3, Taulukko 10. Kohokuvionauhalevyt. Suositeltavat nippukoot eli nippujen enimmäispainot, kg. Suositellut leveysalueet on tummennettu. Toimitus valssauspintaisina Nauhalevyn leveys mm Nauhalevyn paksuus mm Kohokuvionauhalevyn pituus mm 2000 (2500) 2500 () (4500) 4500 () (6500) 6500 (7500) 7500 (8500) (1100) 5,00 5, (1200) 4,75 5, (1300) 3,00 3, (1400) 3,00 3, (1500) 3,00 3, (1600) 3,00 3, ,00 3, Levy- ja nauhatuotteet. Mitat 9

10 Rainat eli rainakelat Taulukossa 11, 12 ja 13 on esitetty rainojen mitta-alueet viidelle eri myötölujuusluokalle. Rainat eli rainakelat toimitetaan aina leikatuin reunoin. Pinnan tila on joko valssauspintainen (musta) tai peitattu. Pienin tilaus on yksi kuumavalssattu kela rainoiksi leikattuna. Taulukko 11. Valssauspintaiset rainat eli rainakelat. Paksuus ja leveys. Myötölujuusluokat MPa ja 355 MPa Myötölujuus R e MPa Myötölujuus R e 355 MPa Paksuus mm Leveys mm Paksuus mm Leveys mm 2,00 2, ,00 2, ,20 2, ,20 2, ,50 2, ,50 2, ,00 3, ,00 3, ,50 3, ,50 3, ,00 4, ,00 4, ,75 5, ,50 4, ,00 6, ,75 4, , ,00 5, Taulukko 12. Valssauspintaiset rainat eli rainakelat. Paksuus ja leveys. Myötölujuusluokat 500 MPa, 650 MPa ja 700 MPa 6,00 6, , Myötölujuus R e 500 MPa Myötölujuus R e 650 MPa Myötölujuus R e 700 MPa 1) Paksuus mm Leveys mm Paksuus mm Leveys mm Leveys mm 2,00 2, ,50 2, ,20 2, ,00 3, ,50 3, ,50 3, ,50 3, ,00 4, ,00 4, ,60 4, ,75 5, ,75 4, ,00 6, ,00 6, ,10 6, ,10 7, ,00 10, ,50 8, ,01 11, ) Myötölujuudeltaan 700 MPa olevien rainojen paksuusalueet ovat samat kuin 650 MPa rainojen. Taulukko 13. Peitatut rainat. Enimmäispaksuus viiden myötölujuusluokan teräksille Enimmäispaksuus mm Myötölujuusluokka R e MPa MPa MPa MPa 6, MPa Peitattujen rainojen enimmäisleveys saattaa joillakin paksuuksilla olla pienempi kuin valssauspintaisten rainojen, kaikissa lujuusluokissa. 10 Levy- ja nauhatuotteet. Mitat

11 Rainojen leveyspainoalue Valssauspintaisten rainojen suositeltava leveyspainoalue on kg/leveysmillimetri, ja peitattujen rainojen vastaavasti kg/leveysmillimetri. Rainakelojen sisähalkaisija 610 mm. Rainojen lukumäärä/kela Myötölujuusluokka Re 590 MPa; rainoja enintään 16 kpl. Myötölujuusluokka Re >590 MPa; rainoja enintään 12 kpl. Sallittu painopoikkeama Rainoiksi leikatun kelan sallittu painopoikkeama on ±10 %, kuitenkin vähintään -2 tai +3 tonnia tilauspainoon verrattuna. Levy- ja nauhatuotteet. Mitat 11

12 Ruukki toimittaa asiakkailleen energiatehokkaita teräsratkaisuja: paremmin rakennettuja ympäristöjä asumiseen, työhön ja liikkumiseen. MFI.001FI/ /AN Tämä julkaisu on tarkistettu mahdollisimman huolellisesti. Emme kuitenkaan vastaa mahdollisista virheistä tai tietojen väärästä soveltamisesta aiheutuneista välittömistä tai välillisistä vahingoista. Oikeudet muutoksiin pidätetään. Tarkassa vertailussa on aina käytettävä alkuperäisiä standardeja. Ruukki Metals Oy, Suolakivenkatu 1, Helsinki, , Copyright 2012 Rautaruukki Oyj. Kaikki oikeudet pidätetään. Ruukki, Rautaruukki, Living. Working. Moving. ja Ruukin tuotenimet ovat Rautaruukki Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Tuoteohjelma 2011 Kuumavalssatut teräkset Raahen tehtaalta

Tuoteohjelma 2011 Kuumavalssatut teräkset Raahen tehtaalta Tuoteohjelma 2011 1 (29) Tuoteohjelma 2011 Kuumavalssatut teräkset Raahen tehtaalta Ruukin kuumavalssatut erikoisteräkset Optim, Raex, Ramor ja Ruukki Laser tarjoavat käyttäjälleen teknisiä ja taloudellisia

Lisätiedot

MITTA- JA MUOTO- TOLERANSSIT

MITTA- JA MUOTO- TOLERANSSIT www.ruukki.fi MITTA- JA MUOTO- TOLERANSSIT KUUMAVALSSATUT TERÄSLEVYT JA -KELAT Soveltamisala Teräksen mitta- ja muototoleranssit määräytyvät materiaalistandardin tai teräslajin ohjelehden vaatimuksista.

Lisätiedot

ESIKÄSITTELYT, TARKKUUS- LEIKATUT NAUHALEVYT SEKÄ TARKKUUS- LEIKATUT JA VIISTEYTETYT LEVYT

ESIKÄSITTELYT, TARKKUUS- LEIKATUT NAUHALEVYT SEKÄ TARKKUUS- LEIKATUT JA VIISTEYTETYT LEVYT www.ruukki.fi ESIKÄSITTELYT, TARKKUUS- LEIKATUT NAUHALEVYT SEKÄ TARKKUUS- LEIKATUT JA VIISTEYTETYT LEVYT KUUMAVALSSATUT TERÄSLEVYT JA -KELAT Tarkkuusleikatut ja viisteytetyt levyt ovat komponentteja valmiina

Lisätiedot

www.ruukki.fi AINES- TODISTUKSET KUUMAVALSSATUT TERÄSLEVYT JA -KELAT

www.ruukki.fi AINES- TODISTUKSET KUUMAVALSSATUT TERÄSLEVYT JA -KELAT www.ruukki.fi AINES- TODISTUKSET KUUMAVALSSATUT TERÄSLEVYT JA -KELAT Ohjelehdessä esitellään eurooppalaisen standardin EN 10204:2004 mukaiset ainestodistukset sekä lisäksi ns. Analyysitodistus ja laivanrakennusteräksille

Lisätiedot

KUUMAVALSSATUT TERÄSLEVYT JA -KELAT Merkinnät ja pakkaus

KUUMAVALSSATUT TERÄSLEVYT JA -KELAT Merkinnät ja pakkaus KUUMAVALSSATUT TERÄSLEVYT JA -KELAT Merkinnät ja pakkaus www.ruukki.fi Tässä ohjelehdessä esitämme kuumavalssattujen terästuotteidemme pakkauksiin ja merkintöihin liittyvät asiat. Merkinnät Merkintöjen

Lisätiedot

KUUMAVALSSATUT TERÄSLEVYT JA -KELAT Standarditeräkset, vertailu, nimikkeet ja tunnukset

KUUMAVALSSATUT TERÄSLEVYT JA -KELAT Standarditeräkset, vertailu, nimikkeet ja tunnukset KUUMAVALSSATUT TERÄSLEVYT JA -KELAT Standarditeräkset, vertailu, nimikkeet ja tunnukset www.ruukki.fi Raahen tehdas valmistaa eurooppalaisten EN-standardien ja muiden kansainvälisten standardien mukaisia

Lisätiedot

KUUMAVALSSATUT TERÄSLEVYT JA -KELAT Terminen leikkaus ja kuumilla oikominen

KUUMAVALSSATUT TERÄSLEVYT JA -KELAT Terminen leikkaus ja kuumilla oikominen KUUMAVALSSATUT TERÄSLEVYT JA -KELAT Terminen leikkaus ja kuumilla oikominen www.ruukki.fi Kokosimme tähän ohjelehteen kuumavalssattujen terästen termiseen leikkaukseen ja kuumilla oikomiseen liittyvää

Lisätiedot

Tuotteita käytettäessä on edellä esitetyn lisäksi otettava huomioon seuraavat seikat:

Tuotteita käytettäessä on edellä esitetyn lisäksi otettava huomioon seuraavat seikat: 1(10) VARMENNETTU KÄYTTÖSELOSTE TRY-111-2011 Korvaa varmennetun käyttöselosteen TRY-111-2006 Teräslajit: Ruukki Laser 355 MC, Ruukki Laser 420 MC, Optim 500 ML, Optim 500 MC, Optim 650 MC, Optim 700 MC

Lisätiedot

Raex kulutusterästen hitsaus ja terminen leikkaus

Raex kulutusterästen hitsaus ja terminen leikkaus www.ruukki.fi Raex kulutusterästen hitsaus ja terminen leikkaus KUUMAVALSSATUT TERÄSLEVYT JA -KELAT Sisältö 0 Johdanto 1 Kulumista hyvin kestävät Raex-teräkset 2 Kulutusterästen hitsattavuus 2.1 Kylmähalkeilualttius

Lisätiedot

Optim erikoisluja teräs. Nostureiden uusi sukupolvi - teoriasta käytäntöön. www.ruukki.fi

Optim erikoisluja teräs. Nostureiden uusi sukupolvi - teoriasta käytäntöön. www.ruukki.fi Optim erikoisluja teräs Nostureiden uusi sukupolvi - teoriasta käytäntöön www.ruukki.fi Paremmin, korkeammalle Nosturivalmistuksessa suunnittelupöydän ja edistyksellisen lopputuotteen välinen kuilu kapenee

Lisätiedot

Reunakaide ja kaidetarvikkeet Turvallisen käsittelyn ja asennuksen suositukset työmaalle

Reunakaide ja kaidetarvikkeet Turvallisen käsittelyn ja asennuksen suositukset työmaalle Reunakaide ja kaidetarvikkeet Turvallisen käsittelyn ja asennuksen suositukset työmaalle Sisältö: 1. Yleistä 2. Toimituksen vastaanotto ja tarkastus 3. Kuorman purkaminen ja siirrot 4. Varastointi 5. Kaiteiden

Lisätiedot

www.ruukki.fi HUOLTO-OHJE MAALIPINNOITETUT OHUTLEVYTERÄKSET

www.ruukki.fi HUOLTO-OHJE MAALIPINNOITETUT OHUTLEVYTERÄKSET www.ruukki.fi HUOLTO-OHJE MAALIPINNOITETUT OHUTLEVYTERÄKSET Ruukin maalipinnoitetuista ohutlevyteräksistä valmistettujen rakennusosien pinnoitetta koskevat kunnossapito- ja huolto-ohjeet. johdanto kuntotarkastus

Lisätiedot

KUUMAVALSSATUT TERÄSLEVYT JA -KELAT Mekaaninen leikkaus

KUUMAVALSSATUT TERÄSLEVYT JA -KELAT Mekaaninen leikkaus KUUMAVALSSATUT TERÄSLEVYT JA -KELAT Mekaaninen leikkaus www.ruukki.fi Lujien terästen leikkaamiseen suositellaan suorateräistä leikkaamista, joka yleensä on saksimainen leikkausmenetelmä. Erityisesti teräslajien

Lisätiedot

TERÄKSET PITKÄT TERÄKSET TERÄKSET TERÄSKELAT JA -LEVYT VERKKOLEVYT

TERÄKSET PITKÄT TERÄKSET TERÄKSET TERÄSKELAT JA -LEVYT VERKKOLEVYT PITKÄT Kankiteräkset ja profiilit Erikylkiset kulmateräkset................................................. 86 Kirkkaat pyöröteräkset................................................... 82 Kylmävalssatut

Lisätiedot

Turengin teräspalvelukeskus VARASTOLUETTELO

Turengin teräspalvelukeskus VARASTOLUETTELO Turengin teräspalvelukeskus VARASTOLUETTELO Sivu 2 Sivu 3 Sisällys Ovakon myyntikanavat...4 Ovako tankomyynti Suomeen...5 Lastuttavuus...6 Halkaisijan valinta...7 Sahaussolusta...8 Sahauspalvelu...9 Nuorrutusteräkset...10

Lisätiedot

RUUKKI CLASSIC SOLAR -LÄMPÖKATTO

RUUKKI CLASSIC SOLAR -LÄMPÖKATTO www.ruukkikatot.fi RUUKKI CLASSIC SOLAR -LÄMPÖKATTO KÄYTTÄJÄN OPAS Ruukki Classic solar -lämpökatto Käyttöohje Integroitu aurinkolämpökeräin Classic -katoille Ruukin aurinkolämpökatto on kokonaisuus, joka

Lisätiedot

www.ruukkikatot.fi ASENNUSOHJEET RUUKIN SADEVESIJÄRJESTELMÄ

www.ruukkikatot.fi ASENNUSOHJEET RUUKIN SADEVESIJÄRJESTELMÄ www.ruukkikatot.fi RUUKIN SADEVESIJÄRJESTELMÄ ASENNUSOHJEET RUUKIN SADEVESIJÄRJESTELMÄ Ruukin vesikourut ja rännit - suunniteltu helpottamaan elämää. Onnittelut, olet juuri hankkinut laadukkaan Ruukin

Lisätiedot

KOHTI TOIMIALAN PARASTA KANNATTAVUUTTA VUOSIKERTOMUS 2014

KOHTI TOIMIALAN PARASTA KANNATTAVUUTTA VUOSIKERTOMUS 2014 KOHTI TOIMIALAN PARASTA KANNATTAVUUTTA VUOSIKERTOMUS 2014 SSAB lyhyesti 60 Liikevaihto 60 mrd Ruotsin kruunua pro forma SSAB on pitkälle erikoistunut, maailmanlaajuisesti toimiva teräsyhtiö. Olemme maailmanmarkkinoiden

Lisätiedot

www.ruukkikatot.fi Finnera Plus -asennusohje FINNERA plus Finnera plus

www.ruukkikatot.fi Finnera Plus -asennusohje FINNERA plus Finnera plus www.ruukkikatot.fi Finnera Plus -asennusohje FINNERA plus -Asennusohje Finnera plus Suunniteltu helpottamaan elämääsi Onnittelut! Olet juuri ostanut Ruukin teräskaton, joka onkin paras ratkaisu huolettomaan

Lisätiedot

Varastotuotteet ja esikäsittelypalvelut. Teräkset, ruostumattomat teräkset, alumiinit ja muut metallit. Stock products and prefabrication services.

Varastotuotteet ja esikäsittelypalvelut. Teräkset, ruostumattomat teräkset, alumiinit ja muut metallit. Stock products and prefabrication services. VARASTOLUETTELO 2015 Varastotuotteet ja esikäsittelypalvelut. Teräkset, ruostumattomat teräkset, alumiinit ja muut metallit. Stock products and prefarication services. Steels, stainless steels, aluminiums

Lisätiedot

RUUKKI AURINKO SÄHKÖ PAKETTI

RUUKKI AURINKO SÄHKÖ PAKETTI RUUKKI AURINKO SÄHKÖ PAKETTI TEKNINEN ESITE Tuota itse sähköä Ruukki aurinkosähköpaketilla Ruukki aurinkosähköpaketti on helppo ja kätevä ratkaisu sähkön omatuotantoon. Asennettu järjestelmä tuottaa käytännössä

Lisätiedot

RUUKKI CLASSIC SOLAR TEKNINEN ESITE

RUUKKI CLASSIC SOLAR TEKNINEN ESITE RUUKKI CLASSIC SOLAR TEKNINEN ESITE Kytkeydy ilmaiseen energianlähteeseen Ruukki Classic solar -lämpökaton avulla Ruukki Classic solar -lämpökatto on tyylikäs ja ainutlaatuinen ratkaisu lämpimän veden

Lisätiedot

YMPÄRISTÖSELOSTE Maalipinnoitetut rakennustuotteet

YMPÄRISTÖSELOSTE Maalipinnoitetut rakennustuotteet YMPÄRISTÖSELOSTE Maalipinnoitetut rakennustuotteet www.ruukki.fi Tuotekuvaus Maalipinnoitettuja rakennustuotteita käytetään katoissa, katteissa sekä ulko- ja sisäseinien verhouksessa. Tyypillisiä käyttökohteita

Lisätiedot

RUUKKI AURINKO- LÄMPÖ- PAKETTI

RUUKKI AURINKO- LÄMPÖ- PAKETTI RUUKKI AURINKO- LÄMPÖ- PAKETTI TEKNINEN ESITE Kytkeydy ilmaiseen energianlähteeseen Ruukki aurinkolämpöpaketin avulla Ruukki aurinkolämpöpaketti on helppo ja edullinen ratkaisu lämmitysenergian tuottamiseen.

Lisätiedot

RUUKKI AURINKO SÄHKÖ PAKETTI

RUUKKI AURINKO SÄHKÖ PAKETTI RUUKKI AURINKO SÄHKÖ PAKETTI ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET Johdanto Nämä ohjeet käsittelevät aurinkopaneelien asentamisen esivalmistelut, aurinkopaneelien kiinnittämisen katolla, kaapelien kytkennät

Lisätiedot

www.ruukki.fi/flex RUOSTUMATONTA TERÄSTÄ

www.ruukki.fi/flex RUOSTUMATONTA TERÄSTÄ www.ruukki.fi/flex RUOSTUMATONTA TERÄSTÄ JA ALUMIINIA TOIVEIDESI MUKAAN Ruukki FLEX Ruostumaton teräs ja alumiini juuri sinun mittojesi mukaan Ajattele ratkaisua, jossa saat yhden kontaktin palveluna juuri

Lisätiedot

RUUKKI HYBRID - AURINKOLÄMPÖ- PAKETTI

RUUKKI HYBRID - AURINKOLÄMPÖ- PAKETTI RUUKKI HYBRID - AURINKOLÄMPÖ- PAKETTI TEKNINEN ESITE Kytkeydy ilmaiseen energianlähteeseen monipuolisella Ruukki hybrid -aurinkolämpöpaketilla Ruukki hybrid aurinkolämpöpaketti on tehokas aurinkolämpöjärjestelmä,

Lisätiedot

Eurokoodien koulutus. Teräs-, liitto- ja puusillat 29.-30.3.2010 SFS-EN 1090-2

Eurokoodien koulutus. Teräs-, liitto- ja puusillat 29.-30.3.2010 SFS-EN 1090-2 Eurokoodien koulutus Teräs-, liitto- ja puusillat 29.-30.3.2010 1 SFS-EN 1090-2. 2 1 EN 1090-2 ja infraryl 42040 Eurooppalainen standardi EN 1090-2 (Teräs ja alumiinirakenteiden toteuttaminen, Osa 2: Teräsrakenteita

Lisätiedot

CLASSIC C JA CLASSIC D. Asennusohjeet

CLASSIC C JA CLASSIC D. Asennusohjeet www.ruukkikatot.fi ASENNUSOHJEET CLASSIC C JA CLASSIC D Vesikatot Asennusohjeet Mallit Classic C ja D CLASSIC C JA CLASSIC D Asennusohjeet Ruukin katto on kokonaisuus, joka sisältää paljon muutakin kuin

Lisätiedot

Standardin EN 14015:2004 sisältö

Standardin EN 14015:2004 sisältö Sivu 1 / 54 Standardin EN 14015:2004 sisältö Nesteiden varastointiin vähintään ympäristön lämpötilassa käytettävän säiliön mitoitus ja rakentaminen. Paikalla rakennettava, suoraseinäinen, ympyrä- ja tasapohjainen,

Lisätiedot