TRY edistää ja kehittää teräksen ja muiden metallien käyttöä rakennusteollisuudessa. Teräsrakenneyhdistys ry

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TRY edistää ja kehittää teräksen ja muiden metallien käyttöä rakennusteollisuudessa. Teräsrakenneyhdistys ry"

Transkriptio

1 TRY edistää ja kehittää teräksen ja muiden metallien käyttöä rakennusteollisuudessa 1

2 Toteutusstandardien käyttöönotto Kantavat teräsrakenteet Standardi SFS EN 1090 osat 1 ja 2 2

3 SFS EN AC1: (harmonisoitu tuotestandardi) Teräs- ja alumiinirakenteiden toteutus Osa 1: Vaatimukset rakenteellisten kokoonpanojen vaatimustenmukaisuuden arviointiin SFS EN A1:(86 muutosta) Teräs- ja alumiinirakenteiden toteutus Osa 2: Teräsrakenteita koskevat tekniset vaatimukset SFS EN Teräs- ja alumiinirakenteiden toteutus Osa 3: Alumiinirakenteita koskevat tekniset vaatimukset CEN TC 135 / puh. joht & siht. SN (Norja) Toimialayhteisö MetSta Tukiryhmä K103 puh. joht J. Kouhi TRY ry 3

4 SFS EN Standardi EN on laadittu mandaatin M120 2/4 perusteella: Teräksestä tai alumiinista valmistetut rakenteelliseen käyttöön tarkoitetut kokoonpanot Kokoonpanot voivat olla korroosiolta suojattuja tai suojaamattomia Kokoonpanot voivat olla hitsaamalla tai muulla tavoin valmistettuja esimerkkeinä ristikot, kannattimet, pilarit, palkit, portaat AC-luokaksi mandaatissa on määrätty 2+ 4

5 SFS EN AC1 Soveltamisesta Markkinoille toimitettavat tehdasvalmisteiset rakennustuotteet: teräs- ja alumiinikokoonpanot (component) tai tuotejärjestelmät (kit) betoni-teräs-liittorakenteissa toimivat teräskokoonpanot Kokoonpanon vaatimustenmukaisuuden arviointi kattaa: Käytettävien tuotteiden (aineiden ja tarvikkeiden) perusteella määräytyvät ominaisuudet valmistuksen ja mahdollisesti rakenteellisen suunnittelun perusteella määräytyvät ominaisuudet (=rakenteelliset ominaisuudet). Valmistaja ilmoittaa kokoonpanon toiminnallisten ominaisuuksien arvot CE-merkinnällä: Käytettyjen tuotteiden ominaisuudet Kokoonpanon valmistus on EN mukainen ja valmistettu tuote on kokoonpanoeritelmän ja vaaditun toteutusluokan EXCi mukainen sekä rakenteellisen suunnittelun Eurokoodien mukainen, mikäli suunnittelu sisältyy. 5

6 AC-luokat Helsinki 6

7 Vaatimustenmukaisuuden arviointi SFS-EN AC1 mukaisesti AoC-luokka 2+: Valmistaja vastaa tuotteen alkutestauksesta/ laskennallisesta alkuarvioinnista (ITT/ITC) Valmistajalla on laadittuna FPC (factory production control) Ilmoitettu laitos suorittaa alkutarkastuksen ja valmistajan tuotannon laadunvalvontajärjestelmän (FPC) varmentamisen Valmistajan tuotannon laadunvalvontajärjestelmä on ilmoitetun laitoksen jatkuvassa valvonnassa 7

8 Valmistajan alkutestauksella määrittämät ominaisuudet Mittojen ja muodon toleranssit (olennaiset toleranssit) Hitsattavuus Murtumissitkeys Kantavuus (valmistus ja tarvittaessa rakenteellinen mitoitus) Käyttörajatilan siirtymä (AC1:) Väsymislujuus (valmistus ja tarvittaessa rakenteellinen mitoitus) Palonkestävyys (valmistus ja tarvittaessa rakenteellinen mitoitus) Palokäyttäytyminen Kadmiumin päästöt Radioaktiivinen säteily Säilyvyys (terästyön käsittelyaste EN ) 8

9 Kohde Geometristen arvojen toleranssit Hitsattavuus: Murtumissitkeys: Palokäyttäytyminen: Kadmiumin päästöt: Radioaktiivinen säteily: Säilyvyys: Rakenteelliset ominaisuudet: Valmistus: Teräskattoristikko Berliinin Uusi Kirjasto (kohde ei välttämättä valmistajan tiedossa) EN Standardin EN mukainen teräs S235J0 27 J lämpötilassa 0 C Materiaali luokiteltu luokkaan A1 NPD NPD Pinnan esikäsittely standardin EN mukaisesti, esikäsittelyaste P2. Pinta on maalattu standardin EN ISO mukaisesti, ks. kokoonpanoeritelmästä yksityiskohdat Kokoonpanoeritelmän CS-0016/2006 ja standardin EN mukaan, toteutusluokka EXC2 9 Helsinki

10 Standardin EN AC1 Aikataulu käyttöönotto EN :2009 EN : EN :2009 Execution of steel structures and aluminium structures - Part 1: Requirements for conformity assessment of structural components Applicability date 01/01/ Coexistence period end date 01/07/2012? EN :2009/AC:2010 EN :2009/AC: EN :2009/AC:2010 Execution of steel structures and aluminium structures - Part 1: Requirements for conformity assessment of structural components 01/01/ 01/01/ 10

11 Standardi SFS-EN Teräs- ja alumiinirakenteiden toteutus Osa 2: Teräsrakenteita koskevat tekniset vaatimukset Vaatimukset teräsrakenteiden toteutukselle Sovelletaan konepajassa ja työmaalla tapahtuvaan toteutukseen Rakennustyö suoritetaan tarvittavalla ammattitaidolla riittävin varustein ja resurssein toteutuseritelmän ja tämän standardin mukaisesti 11

12 Soveltamisala Kantavat teräsrakennekokoonpanot: Käyttäen terästuotteita: Kuumavalssatut rakenneterästuotteet lujuusluokkaan S690 asti. Kylmävalssatut muotosauvat ja muotolevyt Kuuma- ja kylmämuovatuista austeniittisista, austeniittis-ferriittisistä ja ferriittisistä teräksistä valmistetut ruostumattomat terästuotteet Kuuma- ja kylmämuovatut rakenneputket mukaan lukien standardimittaiset ja tilaustyönä tehdyt muovatut ja hitsaamalla valmistetut rakenneputket Toteutus: Määritettyjen toteutusluokkien (ECXi) vaatimusten mukaisesti Suunnittelu: Suunniteltu standardin EN 1993 soveltuvan osan mukaan Teräksen ja betonin muodostamassa liittorakenteessa käytettäviä standardin EN 1994 mukaan suunniteltuja teräsosia. 12

13 SFS-EN Sisältö 0 Johdanto 1 Sovellusala 2 Viitestandardit 3 Termit ja määritelmät 4 Eritelmät ja asiakirjat 5 Käytettävät tuotteet 6 Esivalmistus ja kokoaminen 7 Hitsaus 8 Mekaaniset liitokset 9 Asennus 10 Pintakäsittelyt 11 Geometriset toleranssit 12 Tarkastus, testaus, korjaus 13

14 SFS-EN Sisältö Liite A (velvoittava) Lisätiedot, luettelo vaihtoehdoista ja toteutusluokkaan liittyvistä vaatimuksista Liite B (opastava) Ohje toteutusluokkien valintaan Liite C (opastava) Tarkistuslista laatusuunnitelman sisältöä varten Liite D (velvoittava) Geometriset toleranssit Liite E (opastava) Rakenneputkien hitsausliitokset Liite F (velvoittava) Korroosionesto Liite G (velvoittava) Koe kitkakertoimen määrittämiseen Liite H (velvoittava) Koe työmaaolosuhteissa käytettävän vääntömomentin määrittämiseen esijännitettäville ruuveille Liite J (velvoittava) Suoraan vedon ilmaisevien puristuvien aluslaattojen käyttö Liite K (opastava) Kuusioinjektioruuvit Liite L (opastava) Ohjeellinen lohkokaavio hitsausohjeen (WPS) laadintaa ja käyttöä varten Liite M (velvoittava) Peräkkäisnäytemenetelmä kiinnittimien tarkastamiseen 14

15 Toteutuseritelmä (luku 4) Toteutuseritelmässä esitetään teräsrakennetyön toteutusta koskevat vaatimukset ja tarvittavat tekniset tiedot Toteutuseritelmässä käsitellään tarpeen mukaan SFS EN liitteen A lisätiedot ja vaihtoehtoja koskevat valinnat Toteutusluokat Terästyön käsittelyaste EN mukaiset luokat (P1, P2 ja P3) Toleranssiluokat Rakennustöiden turvallisuutta koskevat vaatimukset 15

16 Esimerkki liite A, ote taulukko A.1 Taulukko A.1 Lisätiedot Kohta Vaadittavat lisätiedot Käytettävät tuotteet 5.1 Sellaisten tuotteiden ominaisuudet, joita viitestandardit eivät kata Terästuotteiden lajit, laadut ja jos tarpeen pinnoitteiden massat ja viimeistely Pintavirheisiin tai pintavirheiden hiomalla tapahtuvaa korjaamista koskeviin erityisrajoituksiin liittyvät lisävaatimukset standardin EN tai ruostumattomalla teräksellä standardin EN mukaisesti Vaatimukset muiden tuotteiden pinnan viimeistelylle Standardin EN mukainen laatuluokka S1 sisäiselle epäjatkuvuudelle toteutusluokissa EXC3 ja EXC Erityisominaisuuksia koskevat lisävaatimukset tarpeen mukaan Ruuvien ja muttereiden lujuusluokat ja pinnoitteet esijännitettäviin rakenteellisiin ruuvikokoonpanoihin Ilmastokorroosiota kestävien kokoonpanojen kemiallinen koostumus 16

17 Rakennuskohteelle määritettävä luokka, joka määrittää toteutuksen vaatimustason (EXC1 EXC4) Toteutusluokka voi koskea koko rakennetta, rakenteen osaa tai tiettyjä yksityiskohtia Toteutusluokan ei välttämättä tarvitse olla sama kaikille vaatimuksilla Suunnittelija määrittää kohteen toteutusluokat Jos mitään toteutusluokkaa ei ole valittu, käytetään toteutusluokka EXC2 Toteutusluokka EN Table X.1: Required execution class (EXC) Reliability Class (RC) or Consequences Class (CC) EHDOTUS 1.8. Quasi-static or seismic DCL a Type of loading Fatigue b or seismic DCM or DCH a RC3 or CC3 EXC3 c EXC3 c RC2 or CC2 EXC2 EXC3 RC1 or CC1 EXC1 EXC2 a Seismic ductility classes are defined in EN : Low = DCL; Medium = DCM; High = DCH. b See EN c EXC4 may be specified for structures with extreme consequences of structural failure. Toteutusluokalla on merkittävä vaikutus valmistuksen vaatimuksiin 17

18 Taulukko A.3 Kohta 4 Eritelmät ja asiakirjat EXC1 EXC2 EXC3 EXC4 Esimerkkejä toteutusluokkakohtaisista vaatimuksista 4.2 Toteuttajan asiakirjat Laatuasiakirjat Nr (Ei vaatimuksia) Kyllä Kyllä Kyllä 5 Käytettävät tuotteet 5.1 Tunnistaminen, ainestodistukset ja jäljitettävyys Ainestodistukset Ks. taulukko 1 Ks. taulukko 1 Ks. taulukko 1 Ks. taulukko 1 Jäljitettävyys Nr (Ei vaatimuksia) Kyllä (osittainen) Kyllä (täydellinen) Kyllä (täydellinen) Merkintä Nr Kyllä Kyllä Kyllä 5.3 Teräkset Paksuustoleranssit Luokka A Luokka A Luokka A Luokka B Pinnan laatuvaatimukset Levyt Luokka A2 Pitkät tuotteet Luokka C1 Levyt - Luokka A2 Pitkät tuotteet Luokka C1 Tiukempia vaatimuksia, jos erikseen vaaditaan Tiukempia vaatimuksia, jos erikseen vaaditaan Erityisominaisuudet Nr Nr Laatuluokka S1 sisäisille epäjatkuvuuksille hitsatuissa ristiliitoksissa Laatuluokka S1 sisäisille epäjatkuvuuksille hitsatuissa ristiliitoksissa 6 Esivalmistus ja kokoaminen 6.2 Tunnistaminen Nr Nr Valmiit kokonpanot / Ainestodistukset Valmiit kokonpanot / Ainestodistukset 18

19 Käytettävät tuotteet (Luku 5) Kokoonpanon valmistukseen käytettävät aineet ja tarvikkeet, jotka jäävät kokoonpanon osaksi Terästuotteet Teräsvalut Hitsausaineet Mekaaniset kiinnittimet Tapit ja leikkausliittimet Juotoslaastit Siltojen liikuntasaumat Korkealujuusköydet, tangot ja ankkurin päätteet Laakerit Viitestandardin mukaisilla käytettävillä tuotteilla tulee olla standardin EN taulukon 2 mukainen ainestodistus Käytettävien tuotteiden ominaisuudet todetaan ainestodistuksella, testausraporteilla ja vaatimustenmukaisuustodistuksella. 19

20 Esivalmistus ja kokoaminen (Luku 6) Tunnistettavuus, Käsittely ja varastointi Leikkaus (sahaaminen, mekaaninen-, laser-, vesisuihku-, polttoleikkaus) Polttoleikkausprosessin toimivuus tarkistetaan määrävälein ja arvioidaan leikatun pinnan laatu (leikatun reunan kohtisuoruus ja kaltevuus sekä pinnan profiilinsyvyys, vaatimukset toteutusluokittain) Vapaiden reunojen pintojen kovuuden suurimmat sallitut arvot ainesstandardikohtaisesti (EN10025, EN10210, EN10219, EN10149) Muotoilu (kuumamuovaus, kuumilla oikaisu, kylmämuovaus) Reiitys Nimellisvälykset (pyöreät reiät, pidennetyt reiät) ja toleranssit Reikien tekeminen (poraaminen, lävistys, laser, plasma, polttoleikkaus) Lävistys sallittu ilman avartamista, kun t 3 mm EXC3, EXC4 (A1:) Valmistusprosessi tarkistetaan määrävälein leikatun reunan kovuudelle, kartiokkuudelle (4 ), purseiden(d/10;1mm) ja halkaisijan toleranssin (± 0,5mm) Aukotus Sisäkulman vähimmäispyöristys: EXC2,EXC3 5 mm, EXC4 10mm Kokoaminen 20

21 Hitsaus (Luku 7) Hitsauksen laadunhallinnan vaatimukset toteutusluokan mukaisesti: EXC1 : EN ISO 3834 osan 4 (perus laatuvaatimukset) mukaisesti EXC2 : EN ISO 3834 osan 3 (vakio laatuvaatimukset) mukaisesti EXC3 ja EXC 4 : EN ISO 3834 osan 2 (kattavat laatuvaatimukset) mukaisesti Hitsaajat ja hitsausoperaattorit tulee olla pätevöitetty Hitsauksen koordinointi toteutusluokissa EXC2, EXC3 ja EXC4 Hitsausvirheiden hyväksymiskriteerit EXC 1 : EN ISO 5817, hitsiluokka D EXC 2 : EN ISO 5817, hitsiluokka C EXC 3 : EN ISO 5817, hitsiluokka B EXC 4 : EN ISO 5817, hitsiluokka B+ Hitsien NDT-tarkastuksen laajuus riippuvainen toteutusluokasta, liitoksen tyypistä sekä hyväksikäyttöasteesta (päittäisliitokset) 21

22 Pintakäsittelyt (Luku 10) Taulukko 22 EN A1: Korroosiosuojauksen odotettu kestoikä a > 15 vuotta 5-15 vuotta < 5 vuotta Rasitusluokka b C1 - C4 C5 Im a b Korroosiosuojauksen odotetun kestoiän ja rasitusluokan osalta viitataan standardeihin EN ISO ja EN ISO C1 C2 C3 yli C3 C1 - C3 Yli C3 Esikäsittelyaste c (Terästyön käsittelyaste) P1 P2 P2 tai P3 kuten määritetty P1 P2 P1 P2 22

23 Olennaiset toleranssit Toleranssit (Luku 11) Rakenteelliseen kestävyyteen ja stabiiliuteen liittyvien mitoitusolettamusten taustalla oleva geometrisen toleranssin arvo Toiminnalliset toleranssit Geometrinen toleranssi, jota käytetään muuhun tarkoitukseen, kuten yhteen sopiminen ja ulkonäkö Kaksi toleranssiluokkaa (luokka 1 ja luokka 2) Molemmat toleranssityypit ovat velvoittavia CE-merkinnällä ilmoitetaan olennaisen toleranssin vaatimusten täyttyminen 23

24 Esimerkkejä toleransseista Poikkeaman tyyppi Korkeus: Mittauskohde koko- Poikkileikkauksen naiskorkeus h h 900 mm 900 < h mm h > mm: Sallittu poikkeama Toiminnallinen toleranssi Olennainen toleranssi Luokka 1 Luokka 2 Taul. D.1.1(1) Valmistustoleranssi = - h /50 (positiivista arvoa ei anneta) Taul. D.2.1(1) Valmistustoleranssi = 3 mm = h /300 = 6 mm Valmistustoleranssi = 2 mm = h /450 = 4 mm Yksikerroksisen pilarin suoruus: Pilarin sijainti pohjan ja huipun sijaintipisteitä yhdistävän suoran suhteen: - yleensä - rakenneputkille Taul. D.1.11(4) Asennustoleranssi = h/750 = h/750 Asennustoleranssi ei määritelty Asennustoleranssi ei määritelty Jatkuvan pilarin suoruus viereisten kerrostasojen välillä: Pilarin sijainti peräkkäisissä kerrostasoissa olevien sijaintipisteiden kautta kulkevan suoran linjan suhteen Taul.D.1.12(3) asennustoleranssi = L/750 Taul.D.2.24(3) A1: asennustoleranssi = L/750 Asennustoleranssi = L/

25 Tarkastuksista (Luku 12) Taulukko 24 Muun kuin silmämääräisen NDT-tarkastuksen laajuus (EN A1:) Hitsin tyyppi Konepaja- ja työmaahitsit EXC2 EXC3 EXC4 Poikittaiset päittäishitsit ja osittain läpihitsatut päittäishitsit, joihin kohdistuu vetojännitys: U 0,5 U < 0,5 10 % 0 % 20 % 10 % 100 % 50 % Poikittaiset päittäishitsit ja osittain läpihitsatut hitsit: ristiliitoksissa T-liitoksissa 10 % 5 % 20 % 10 % 100 % 50 % Poikittaiset pienahitsit, joihin kohdistuu vetoa tai leikkausta: Kun a > 12 mm tai t > 20 mm Kun a 12 mm ja t 20 mm 5 % 0 % 10 % 5 % 20 % 10 % Pitkittäiset läpihitsatut hitsit ratapalkkien uuman ja ylälaipan kiinnityksessä 10 % 20 % 100 % Muut pitkittäiset hitsit ja jäykisteiden hitsit 0 % 5 % 10 % HUOMAUTUS 1 Kokoonpanon akselin suuntaiset hitsit katsotaan pitkittäisiksi. Kaikki muut katsotaan poikittaishitseiksi. HUOMAUTUS 2 U = hitsien hyväksikäyttöaste kvasistaattisluonteisille kuormille. U = E d /R d, missä E d on hitsin suurin kuormavaikutus ja R d on hitsin kestävyys murtorajatilassa. HUOMAUTUS 3 Suureet a ja t viittaavat pienahitsin a mittaan ja liitettävien materiaalien enimmäispaksuuteen. 25

26 Kiitoksia! TRY ry:n www-sivulla on avattu kysymyspalsta FAQ EN

Eurokoodien koulutus. Teräs-, liitto- ja puusillat 29.-30.3.2010 SFS-EN 1090-2

Eurokoodien koulutus. Teräs-, liitto- ja puusillat 29.-30.3.2010 SFS-EN 1090-2 Eurokoodien koulutus Teräs-, liitto- ja puusillat 29.-30.3.2010 1 SFS-EN 1090-2. 2 1 EN 1090-2 ja infraryl 42040 Eurooppalainen standardi EN 1090-2 (Teräs ja alumiinirakenteiden toteuttaminen, Osa 2: Teräsrakenteita

Lisätiedot

Teräskokoonpanojen CE-merkintä

Teräskokoonpanojen CE-merkintä Teräskokoonpanojen CE-merkintä Tämän teoksen osittainenkin kopiointi ja saattaminen yleisön saataviin on tekijänoikeuslain (404/61, siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen) mukaisesti kielletty ilman nimenomaista

Lisätiedot

Standardin SFS-EN 1090-2 soveltamisohje Teräsrakenteiden toteutus NCCI T

Standardin SFS-EN 1090-2 soveltamisohje Teräsrakenteiden toteutus NCCI T 28 2014 LIIKENNEVIRASTON ohjeita Teräsrakenteiden toteutus NCCI T Standardin SFS-EN 1090-2 soveltamisohje Teräsrakenteiden toteutus NCCI T Liikenneviraston ohjeita 28/2014 Liikennevirasto Helsinki 2014

Lisätiedot

SFS-EN 1090 JA CE-MERKKI. Heikki Salkinoja LEKA-hanke

SFS-EN 1090 JA CE-MERKKI. Heikki Salkinoja LEKA-hanke SFS-EN 1090 JA CE-MERKKI Heikki Salkinoja LEKA-hanke Standardin osat SFS-EN 1090-1+A1: Teräs- ja alumiinirakenteiden toteutus Osa 1: Vaatimukset rakenteellisten kokoonpanojen vaatimustenmukaisuuden arviointiin

Lisätiedot

ANSSI TAPIOLA TERÄSRAKENTEIDEN TOTEUTTAMISEN VAATIMUKSET STANDARDIN EN 1090 MUKAAN. Diplomityö

ANSSI TAPIOLA TERÄSRAKENTEIDEN TOTEUTTAMISEN VAATIMUKSET STANDARDIN EN 1090 MUKAAN. Diplomityö ANSSI TAPIOLA TERÄSRAKENTEIDEN TOTEUTTAMISEN VAATIMUKSET STANDARDIN EN 1090 MUKAAN Diplomityö Tarkastajat: professori Markku Heinisuo ja professori Reijo Kouhia Tarkastajat ja aihe hyväksytty Teknisten

Lisätiedot

Suomen Betoniyhdistys ry Varmennustodistuksen arviointiperusteet AP 17

Suomen Betoniyhdistys ry Varmennustodistuksen arviointiperusteet AP 17 Suomen Betoniyhdistys ry Varmennustodistuksen arviointiperusteet Asetuksen 555/2013 tuoteryhmä 17 Kantavat muurauskappaleista ja laastista tai AP 17 25.02.2014 1 Yleistä 3 1.1 Ohjeiden soveltamisala 3

Lisätiedot

Standardin EN 14015:2004 sisältö

Standardin EN 14015:2004 sisältö Sivu 1 / 54 Standardin EN 14015:2004 sisältö Nesteiden varastointiin vähintään ympäristön lämpötilassa käytettävän säiliön mitoitus ja rakentaminen. Paikalla rakennettava, suoraseinäinen, ympyrä- ja tasapohjainen,

Lisätiedot

Käsikirja - Ruostumattomien terästen käyttö kantavissa rakenteissa

Käsikirja - Ruostumattomien terästen käyttö kantavissa rakenteissa Käsikirja - Ruostumattomien terästen käyttö kantavissa rakenteissa (Kolmas painos Euro Inox:n käsikirjasta: Design Manual for Structural Stainless Steel) Lisätietoja: VTT PL 1000 0044 VTT Puh: 00 7 111

Lisätiedot

Betonituotteiden CE- merkintään liittyviä kysymyksiä ja vastauksia

Betonituotteiden CE- merkintään liittyviä kysymyksiä ja vastauksia RTT/ Betoniteollisuus ry 22.4.2013/as Betonituotteiden CE- merkintään liittyviä kysymyksiä ja vastauksia 1. Miten harkot CE- merkitään? Kaikki harkot CE- merkitään standardien SFS-EN 771-3 (muurattavat

Lisätiedot

CE-merkintä ja EN 1090-1:n soveltaminen

CE-merkintä ja EN 1090-1:n soveltaminen 21.5.2014 1 (6) CE-merkintä ja EN 1090-1:n soveltaminen EU:n rakennustuoteasetuksen mukainen CE-merkintä tulee pakolliseksi kantaville teräsrakenteille 1.7.2014. Yhdenmukaistetun standardin EN 1090-1 soveltamiseen

Lisätiedot

Carl-Gustaf Lindewald (toim.) Hitsauksen laadun ja tehokkuuden parantaminen hyödyntäen standardia SFS EN ISO 3834

Carl-Gustaf Lindewald (toim.) Hitsauksen laadun ja tehokkuuden parantaminen hyödyntäen standardia SFS EN ISO 3834 Carl-Gustaf Lindewald (toim.) Hitsauksen laadun ja tehokkuuden parantaminen hyödyntäen standardia SFS EN ISO 3834 Tämän teoksen osittainenkin kopiointi ja saattaminen yleisön saataviin ovat tekijänoikeuslain

Lisätiedot

CE-merkintäkäytäntö ja sen merkitys suunnittelutyössä

CE-merkintäkäytäntö ja sen merkitys suunnittelutyössä CE-merkintäkäytäntö ja sen merkitys suunnittelutyössä Pääsuunnittelijakoulutus PS Pro Tutkielma Maaria Turunen Helsinki 19.09.2014 Aalto University Professional Development Aalto PRO 1 Tiivistelmä Tutkielmani

Lisätiedot

Ympäristöministeriön asetus Eurocode-standardien soveltamisesta talonrakentamisessa annetun asetuksen muuttamisesta

Ympäristöministeriön asetus Eurocode-standardien soveltamisesta talonrakentamisessa annetun asetuksen muuttamisesta Ympäristöministeriön asetus Eurocode-standardien soveltamisesta talonrakentamisessa annetun asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä syyskuuta 2009 Ympäristöministeriön päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

PAINELAITEDIREKTIIVIN SOVELTAMISOHJEET

PAINELAITEDIREKTIIVIN SOVELTAMISOHJEET TUKES-julkaisu 3/2009 PAINELAITEDIREKTIIVIN SOVELTAMISOHJEET TURVATEKNIIKAN KESKUS Helsinki 2009 Turvatekniikan keskus Julkaisija Turvatekniikan keskus Julkaisuaika 6/2009 Tekijä(t) Julkaisun nimi Tiivistelmä

Lisätiedot

SSAB:n teräspaalut SUUNNITTELU- JA ASENNUSOHJEET

SSAB:n teräspaalut SUUNNITTELU- JA ASENNUSOHJEET SSAB:n teräspaalut SUUNNITTELU- JA ASENNUSOHJEET Ohje käsittelee SSAB:n valmistamia lyömällä ja puristamalla asennettavia RR- ja RRs-paaluja, injektoituja lyömällä asennettavia RR-CSG-paaluja sekä poraamalla

Lisätiedot

Valukappaleen hankinta

Valukappaleen hankinta Valukappaleen hankinta Juhani Orkas, Teknillinen korkeakoulu Tuula Höök, Valimoinstituutti Valukappaleiden hankinta tapahtuu periaatteessa samanlaisella menettelyllä kuin muukin teollisuustuotteiden hankinta.

Lisätiedot

Puurakenteiden suunnittelu Lyhennetty suunnitteluohje

Puurakenteiden suunnittelu Lyhennetty suunnitteluohje Puurakenteiden suunnittelu Lyhennetty suunnitteluohje Kolmas painos Eurokoodi 5 Lähde: RIL 205-1-2009 liite B Puurakenteiden suunnitteluohje - Lyhennetty suunnitteluohje Puurakenteiden suunnittelu Lyhennetty

Lisätiedot

Osa 2: Betonirakenteiden suunnitteluperusteet

Osa 2: Betonirakenteiden suunnitteluperusteet 1(9) Betonirakenteiden suunnittelu eurokoodien mukaan Johdanto Eurokoodien käyttöönotto kantavien rakenteiden suunnittelussa on merkittävin suunnitteluohjeita koskeva muutos kautta aikojen. Koko Eurooppa

Lisätiedot

PAINELAITE- STANDARDIT 2006

PAINELAITE- STANDARDIT 2006 PAINELAITE- STANDARDIT 2006 Painelaitedirektiivi on tarkoitettu helpottamaan painelaitteiden markkinoille saattamista ja yhdenmukaistamaan EU:n lainsäädäntöä. Painelaitedirektiivi 97/23 EY (Pressure Equipment

Lisätiedot

FPC+manuaali" XXXX"Oy" Tämä"FPC+manuaali"sisältää"kuvauksen"yrityksemme"standardin"SFS+EN"1090+ 1"mukaisesta"laadunhallintajärjestelmästä.

FPC+manuaali XXXXOy TämäFPC+manuaalisisältääkuvauksenyrityksemmestandardinSFS+EN1090+ 1mukaisestalaadunhallintajärjestelmästä. ! FPC+manuaali XXXXOy TämäFPC+manuaalisisältääkuvauksenyrityksemmestandardinSFS+EN1090+ 1mukaisestalaadunhallintajärjestelmästä. FPC-Manuaali SFS+EN1090+1+A1 FPCmanuaali! XXXXOy Tuotantolaitoksenosoite

Lisätiedot

Teräsrakenteiden mitoitus Eurocode 3:n (SFS-EN 1993) mukaan

Teräsrakenteiden mitoitus Eurocode 3:n (SFS-EN 1993) mukaan Teräsrakenteiden mitoitus Eurocode 3:n (SFS-EN 1993) mukaan Jouko Kouhi, Diplomi-insinööri jouko.kouhi@vtt.fi Johdanto Tässä artikkelissä käsitellään teräsrakenteiden mitoitusta valmistumassa olevan Eurocode

Lisätiedot

liikenneviraston OhjEiTA

liikenneviraston OhjEiTA 25 2012 LIIKENNEVIRASTON ohjeita Liikenneviraston ohjeita 25/2012 Liikennevirasto Helsinki 2012 Kannen kuva: Arvo Heikkinen Verkkojulkaisu pdf (www.liikennevirasto.fi) ISSN-L 1798-663X ISSN 1798-6648

Lisätiedot

JUHA HAKANEN KORKEAPAINELAMINAATTIPURISTINLINJAN VAATIMUSTENMUKAISUUSTARKASTELU CE-MERKINTÄÄ VARTEN. Diplomityö

JUHA HAKANEN KORKEAPAINELAMINAATTIPURISTINLINJAN VAATIMUSTENMUKAISUUSTARKASTELU CE-MERKINTÄÄ VARTEN. Diplomityö JUHA HAKANEN KORKEAPAINELAMINAATTIPURISTINLINJAN VAATIMUSTENMUKAISUUSTARKASTELU CE-MERKINTÄÄ VARTEN Diplomityö Tarkastajat: professori Seppo Valkealahti, professori Jouni Kivistö-Rahnasto Tarkastajat ja

Lisätiedot

PRIZZTECH. Vesijohtojen saneerauspinnoitus. Vesi-Instituutin raportteja 4. Vesi-Instituutti WANDER. Pelto-Huikko Aino ja Kaunisto Tuija

PRIZZTECH. Vesijohtojen saneerauspinnoitus. Vesi-Instituutin raportteja 4. Vesi-Instituutti WANDER. Pelto-Huikko Aino ja Kaunisto Tuija PRIZZTECH Pelto-Huikko Aino ja Kaunisto Tuija Vesijohtojen saneerauspinnoitus Vesi-Instituutin raportteja 4 Tekijät: Pelto-Huikko Aino ja Kaunisto Tuija Raportin nimi: Vesijohtojen saneerauspinnoitus Tiivistelmä:

Lisätiedot

TUKES OPAS PAINELAITTEET TURVATEKNIIKAN KESKUS TURVATEKNIIKAN KESKUS. Painelaitteet

TUKES OPAS PAINELAITTEET TURVATEKNIIKAN KESKUS TURVATEKNIIKAN KESKUS. Painelaitteet TUKES OPAS PAINELAITTEET Painelaitteet 1 2 Painelaitteet 1. Johdanto 1. Johdanto 2. Painelaitteiden tarkastuslaitokset 2.1 Yleistä 2.2 Ilmoitettu laitos 2.3 Pätevöintilaitos 2.4 Käyttäjien tarkastuslaitos

Lisätiedot

Toimivat Katot 2 0 0 7

Toimivat Katot 2 0 0 7 Toimivat Katot 2007 Sisällysluettelo Toimivat Katot Toimiva katto tärkein julkisivu 5 Vesikatto on tärkeä asia 6 Loivat katot Loivien kattojen suunnittelu Katon käyttöikä 7 Yläpohjarakenteet 7 Ilmasulku

Lisätiedot

Osa 5. Pilarit. Betoniteollisuus 1(17) Betonirakenteiden suunnittelu eurokoodien. Suunnittelu eurokoodin EN 1992 mukaisesti.

Osa 5. Pilarit. Betoniteollisuus 1(17) Betonirakenteiden suunnittelu eurokoodien. Suunnittelu eurokoodin EN 1992 mukaisesti. 1(17) Betonirakenteiden suunnittelu eurokoodien mukaan Johdanto Eurokoodien käyttöönotto kantavien rakenteiden suunnittelussa on merkittävin suunnitteluohjeita koskeva muutos kautta aikojen. Koko Eurooppa

Lisätiedot

Rakennusalan standardisointiselvitys 2011

Rakennusalan standardisointiselvitys 2011 Rakennusalan standardisointiselvitys 2011 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ MILJÖMINISTERIET MINISTRY OF THE ENVIRONMENT Rakennusalan standardisointiselvitys 2011 Kustantaja: Suomen Rakennusmedia Oy Taitto: Taittopalvelu

Lisätiedot

Petri Hiljanen HALLIN ULKOSEINIEN VERTAILU. Satakunnan ammattikorkeakoulu Tekniikka Pori Rakennustekniikan koulutusohjelma 2010

Petri Hiljanen HALLIN ULKOSEINIEN VERTAILU. Satakunnan ammattikorkeakoulu Tekniikka Pori Rakennustekniikan koulutusohjelma 2010 Petri Hiljanen HALLIN ULKOSEINIEN VERTAILU Satakunnan ammattikorkeakoulu Tekniikka Pori Rakennustekniikan koulutusohjelma 2010 HALLIN ULKOSEINIEN VERTAILU Hiljanen, Petri Satakunnan ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Ilmankäsittelykoneet Tyyppihyväksyntäohjeet 2008 Ympäristöministeriön asetus ilmankäsittelykoneiden tyyppihyväksynnästä Annettu Helsingissä 10 päivänä marraskuuta 2008

Lisätiedot