Viivästymisestä valmistumiseen opintojen etenemisen haasteet ja tukeminen Oulun yliopistossa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Viivästymisestä valmistumiseen opintojen etenemisen haasteet ja tukeminen Oulun yliopistossa"

Transkriptio

1 Viivästymisestä valmistumiseen opintojen etenemisen haasteet ja tukeminen Oulun yliopistossa Opiskeluterveyspäivät Opintopsykologi Päivi Räty Suunnittelija Anita Perttunen

2 Oulun yliopisto Perustettu tiedekuntaa opiskelijaa Perustutkintoja 1452 (2010) Tohtoritutkintoja 141 (2010) 2900 työntekijää Suomen suurimpia ja monitieteisimpiä yliopistoja

3 Koulutusalat opiskelijat humanistinen kasvatustieteellinen luonnontieteellinen lääketieteellinen hammaslääketieteellinen 312 terveystieteet 385 kauppatieteellinen teknillistieteellinen 3 902

4 Runkoa Haasteet Tuki

5 Yliopisto-opiskelun haasteet Nuori aikuisuus elämänvaiheena opintojen ulkopuoliset paineet Muutto kotoa Muuttuvat ihmissuhteet Itsenäistymisen haasteet (Ammatti)-identiteetin rakentuminen Akateemisen opiskelun haasteet Vapaus ja vastuu Rajattu opiskeluaika (3+2+2 vuotta) Itsenäisyys ja oman toiminnan organisointi Opintojen suunnittelun ja ajanhallinnan haasteet Opiskelutaitojen oppiminen/ laajat kokonaisuudet Lukiosta yliopistoon > opiskelun haasteet, uudet tavat opiskella Opiskelualan valinta? Opintojen valinnat HOPS-työskentely, ohjauksen haasteet tutkintokokonaisuuden rakentamisessa

6 TAITAMATTOMAT OPPIJAT Asettavat epämääräisiä, epärealistisia tavoitteita. En käytä kalenteria! Etsivät ja arvostavat mielihyvää. Laiska päivärytmi, työnteko tuntuu raskaalta. Välttämiskäyttäytyminen. Mielihyväorientoituneita Tavoitteet ovat näennäistavoitteita, paljon aikavarkaita oikean opiskelun sijaan. Yksipuoliset opiskelutekniikat. Syyt omaan tekemättömyyteen haetaan itsen ulkopuolelta. Tulkitsevat heikkojen tulosten johtuvan siitä, että ovat muita huonompia. Todellisuudessa eivät ponnistele tarpeeksi oppiakseen. Noidankehä: En pysty tekemään asialle mitään!

7 Seurantatietoa opintojen viivästymisestä Opintopolkukysely Toteutettu vuosina 2009, 2010 ja 2011 Kohderyhmä 1.,3. ja 5.vuosikurssin opiskelijat Kyselyyn vastasi vuonna opiskelijaa Valtti-hanke = Valmis tutkinto työelämävalttina ( ) Viivästynyt? Minäkö? Opiskelijoiden näkemyksiä opintojen viivästymisestä, työelämästä sekä opiskelusta korkeaasteella (valmistu.net)

8 Mikä on kun ei taidot riitä, mikä on kun ei onnistu viivästymisen syitä Työssä käynti Perhe-elämä / Ihmissuhteet Opintojen järjestämiseen ja laatuun liittyvät asiat Ei ole saanut tarpeeksi ohjausta Motivaation puute Gradujumi Ajankäytön suunnittelun vaikeus Laiskuus Psyykkinen hyvinvointi (jaksaminen) Uuden elämänvaiheen haasteet Opintojen vaativuus

9 Opintopsykologinen ohjaus: kesä kesä 2011 tulosyy / työskentely (%) Opintojen suunnittelu/ Opiskeluitsetunto Mielenterveyden ongelmat Muu ongelma Jaksaminen ja stressi Elämänkriisi Motivaatio-ongelmat Opiskelutekniset ongelmat Arjen hallinta Paluu opintoihin Esiintymisjännitys Oppimisvaikeudet 12,0 % 10,3 % 10,1 % 10,0 % 9,3 % 8,6 % 7,2 % 7,0 % 5,2 % 2,3 % 1,9 % 16,2 % 0% 5% 10% 15% 20%

10

11 Tuetusti kohti tutkintoa

12 Ois kiva jos joku joskus kysyis, miten sulla menee Erityisjärjestelyt Yksilöohjaus/ erityisohjaus Ryhmät Te tapäivät Alkuvaiheen ohjaus Omaopettajatoiminta

13 Opintojen alkuvaiheen ohjaus - omaopettaja ja pienryhmäohjaaja työparina Omaopettajatoimintaa kehittämishankkeina luvun alkupuolelta lähtien Opinnoissa tukeva opettaja omalta tieteenalalta Tutor = lempeä peräänkatsoja Syksystä 2010 lähtien kaikilla aloittavilla opiskelijoilla nimetty omaopettaja HOPS-työskentely Tavoitteena on, että opiskelun esteisiin puututaan ajoissa Tuetaan opiskelijaa ongelmatilanteissa ja haetaan ratkaisuja yhteistyössä Pienryhmäohjaajaperinne jo 1970-luvulta alkaen Jo pidemmälle opinnoissa edennyt opiskelija samalta koulutusalalta. Opastaa käytäntöihin opintojen alkuvaiheessa.

14 Omaopettaja, opettajatutor, kummiopettaja ETEENPÄIN OHJAAMINEN: * Koulutusohjelman sisällä *Ohjaus- ja työelämäpalvelut *Opintopsykologi *Ryhmät *YTHS *Opiskelukaverit *Yhteisöllisyyden lisääminen *Alkuvaiheen ohjaus TIETO/ TUNNIS- TAMINEN ETEENPÄIN OHJAAMI- NEN VAINU

15 Toimenpiteitä valmistumisen edistämiseksi/ strategiahankkeet (http://www.oulu.fi/koulutusneuvosto/koulutuksen_strategia hankkeet/index.html) Mm. seuraavia toimenpiteitä: Etsivä työ Opinnoissaan viivästyneiden etsiminen ja tuki opintojen jatkamiseksi Pullonkaulat Alkuvaiheen ohjaukseen panostaminen Joustavat koulutuspolut

16 Oulun yliopiston ensimmäisen opintovuoden sisäinen auditointi 2011 Auditointi toteutettiin koulutusohjelmajohtajien haastatteluilla, joiden tuloksia varmennettiin webropol-kyselyotoksella 1. vuoden opiskelijoista ja opettajista. Kohteena olivat opintojen organisointi, sujuvuus ja tukitoimet. Kyselyistä nousi esiin hyviä käytäntöjä ja kehittämiskohteita. Koulutusohjelmia myös arvioitiin tietyin kriteerein ja sen perusteella listattiin parhaat 15 koulutusohjelmaa, jotka palkittiin. Auditoinnin pohjalta tehtyyn kuuteen toimenpide-esitykseen on jo osin ryhdytty:

17 Auditoinnin perusteella tehdyt toimenpide-esitykset: 1) koulutusohjelmajohtajien vastuun ja vallan selkeyttäminen, 2) palautejärjestelmän kehittäminen, 3) opintoprosessin etenemistä kuvaavien tilastojen seuraaminen, 4) erityinen huomio 1. vuoden opiskelijoiden opintoihin opintosuunnitelmatyössä 5) erityinen huomio tieteenalan perusopintojaksojen läpäisyyn, 6) riittävät resurssit ohjaukseen ja omaopettajatoimintaan.

18 Ohjaus- ja työelämäpalveluiden ohjauspalvelut (www.oulu.fi/careerservices) Yksilö- ja ryhmäohjaus, info- ja teematapahtumat (mm. te tapäivät) Henkilökunnan tukeminen ohjaustyössä Työelämätiedon tuottaminen opiskelijoiden ja henkilökunnan käyttöön Teemoja: Opintojen eteneminen, valmistumisen tukeminen HOPS-työskentely (Henkilökohtainen opintosuunnitelma) Urasuunnittelu Työllistyminen Gradutyöskentelyn tuki Erityisohjaus

19 Te tapäivät (TIPIT) syksy 2011 Tuunaa työnhakusi Oivalla osaamisesi, hyödynnä HOPSisi Otetta opinnäytetyöhön - Se on vaan gradu Kuinka jaksaa ja kuinka jaksan TIPIT Ajankäyttö ja suunnitelmallin en opiskelu Kirjoittaminen prosessina Oppiminen on taitolaji! Luku- ja muistiinpanotekniikat/opiskel u-tekniikat Urasuunnittelu

20 OPINTOPSYKOLOGIA Opiskelutaidot Motivaation rakentamisen taidot Ajanhallinnan taidot Opiskelukunnon ylläpito Metakognitiiviset taidot Opiskelustrategiat Akateeminen luku- ja kirjoitustaito Kriittisen ajattelun taito Kiinnostuksen ylläpito Tavoitteiden asettaminen Innostuminen, onnistuminen Ajankäytön suunnittelu Ajankäytön arviointi Jaksaminen Rentoutuminen Tunteet opiskelussa Oman oppimisen suunnittelu, säätely ja arviointi

21 Ryhmätoimintaa Oulun yliopistossa Otetta opintoihin (6 kerran ryhmä opiskelijalle) Jännittäjäryhmä kelaa ja relaa (5 kerran ryhmä 8 opiskelijalle) Yksinäiset sudet (7 kerran ryhmä 6-8 opiskelijalle) Graduryhmät (monialaiset tsemppiryhmät sekä yksiköiden omat) Uraryhmät (8 kerran ryhmä 8-10 opiskelijalle)

22 Otetta opintoihin ryhmän teemoja opinnot osana hyvää arkea, suunnittelu, tavoitteet, ajankäyttö opintojen jäsentäminen aloittaminen, motivaation luonne, oma vaikutus siihen, motivaation rakentaminen ja vaihtelu, itsensä palkitseminen uskomukset, pelot, käsitykset itsestä oppijana / opiskelijana, omien ajatusten työstäminen: millaista todellisuutta luomme sisäinen puhe positiivisemmaksi prokarastinaatio ~ vetkuttelu, lykkääminen Lisätietoa julkaisusta: Liimatainen, J. O. ja Keskinarkaus, P Otetta opintoihin -ryhmämalli ja sen koulutus. Teoksessa Kaisto, J., & Liimatainen, J. O. (toim) Asiantuntijaksi kasvun tukeminen korkeakoulussa - ajatuksia urasta, asiantuntijuudesta ja opiskelun etenemisestä korkeakoulussa. Oulu: Oulun yliopisto.

23 Ajanhallinnan ja -seurannan väline (Carousel Oy)

24 Otetta opintoihin - palautetta Minulle oli alussa vähän outoa tulla, mutta ryhmästä on ollut suurenmoinen apu niin opiskelussa kuin muussa arjessa Vertaistuki oli tosi hyvä samat asiat vaivasi monesti muitakin Mahtava juttu ja ajoitus juuri sopiva omaan tilanteeseen. Tämä antoi eväitä eteenpäin ja tai uskoa tulevaisuuteen: Kyllä minä sittenkin taidan valmistua! Tätä pitäisi tarjota kaikille, joilla syystä tai toisesta opinnot uhkaavat venyä "Tämän avulla olen innostunut ottamaan otetta omista opinnoistani ja saanut aikaiseksi aloittaa opinnot jälleen uudella draivilla" "Tuki!"

25 OPISKELUN ERITYISJÄRJESTELYT Kun erityistä tarvetta on: esim. oppimisvaikeus tai terveydentilan sanelema juttu Opintopsykologi räätälöi erityisjärjestelyn yhdessä opiskelijan kanssa, tarvittaessa mukana on laitoksen henkilökuntaa Tyypillinen esimerkki: lisäaika tentissä, tentti omassa tilassa, lisäohjaus harjoitustöissä Lomake löytyy netistä, opintotoimistosta ja tiedekuntien palvelupisteistä emus.pdf

26 Kiitos! Elämä on ruma, kaunis ja rakas, rikas, rämä, mutta oma Ismo Alanko

Viivästynyt? Minäkö? Opiskelijoiden näkemyksiä opintojen viivästymisestä, työelämästä sekä opiskelusta korkea-asteella

Viivästynyt? Minäkö? Opiskelijoiden näkemyksiä opintojen viivästymisestä, työelämästä sekä opiskelusta korkea-asteella Viivästynyt? Minäkö? Opiskelijoiden näkemyksiä opintojen viivästymisestä, työelämästä sekä opiskelusta korkea-asteella Selvityksen tekijät: Jaana O. Liimatainen, Jenni Kaisto, Kaisa Karhu, Susanna Martikkala,

Lisätiedot

Saari Päivi. VALMISTUMISTA VAUHDITTAMASSA ryhmäohjauksesta tukea opiskelun etenemiseen Rovaniemen ammattikorkeakoulussa C 24

Saari Päivi. VALMISTUMISTA VAUHDITTAMASSA ryhmäohjauksesta tukea opiskelun etenemiseen Rovaniemen ammattikorkeakoulussa C 24 Saari Päivi VALMISTUMISTA VAUHDITTAMASSA ryhmäohjauksesta tukea opiskelun etenemiseen Rovaniemen ammattikorkeakoulussa C 24 Valmistumista vauhdittamassa - ryhmäohjauksesta tukea opiskelun etenemiseen Rovaniemen

Lisätiedot

Jotta valmistuisit. Havaintoja opintojen etenemisestä Hankkeen taustoitusta. Johdanto (1): tutkintosaannot (Olli Silvén)

Jotta valmistuisit. Havaintoja opintojen etenemisestä Hankkeen taustoitusta. Johdanto (1): tutkintosaannot (Olli Silvén) Jotta valmistuisit Havaintoja opintojen etenemisestä Hankkeen taustoitusta Sakari Jussi-Pekka Opiskelijapalvelun päällikkö Johdanto (1): tutkintosaannot (Olli Silvén) Suomen yliopistojen luonnontieteen

Lisätiedot

Vertaisuus voimavarana ohjauksessa

Vertaisuus voimavarana ohjauksessa Vertaisuus voimavarana ohjauksessa Leena Penttinen, Elina Plihtari, Terhi Skaniakos & LeenaValkonen (toim.) VERTAISUUS VOIMAVARANA OHJAUKSESSA 1 Toimittajat: Leena Penttinen, Elina Plihtari, Terhi Skaniakos

Lisätiedot

ESIPUHE. Johanna Kujala

ESIPUHE. Johanna Kujala ESIPUHE Johanna Kujala Opiskelukykyä ja yhteisöllisyyttä Opiskelukyvyn edistämisen suositukset yliopistoille Opiskelukykyä edistävä Kyky-hanke on Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL ry) koordinoima, opetusministeriön

Lisätiedot

Miksi gradu ahdistaa?

Miksi gradu ahdistaa? Miksi gradu ahdistaa? Tarinoita graduahdistuksesta ja graduprosesseista Tampereen yliopisto Kasvatustieteiden yksikkö Pro gradu -tutkielma Kasvatustiede Joulukuu 2012 Hannamari Heino Tampereen yliopisto

Lisätiedot

Viisasten kiveä etsimässä: Miksi tradenomiopiskelija jättää opintonsa kesken?

Viisasten kiveä etsimässä: Miksi tradenomiopiskelija jättää opintonsa kesken? Kirsi Rouhiainen Viisasten kiveä etsimässä: Miksi tradenomiopiskelija jättää opintonsa kesken? Kymenlaakson ammattikorkeakoulu University of Applied Sciences 2010 Nro: 56 ISSN: 1239-9094 Tutkimuksia ja

Lisätiedot

Mitä se oikeesti on? Raportti. - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla

Mitä se oikeesti on? Raportti. - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla Raportti Mitä se oikeesti on? - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla Anu Sipilä Bestis Nuorisotakaajat Porvoossa Sisällys Mistä aloittaa?... 1 Peruskoulu... 2

Lisätiedot

Oli syy tulla kouluun. Oppimisen ja kuntoutuksen yhteispeliä oppilaitoksen arjessa

Oli syy tulla kouluun. Oppimisen ja kuntoutuksen yhteispeliä oppilaitoksen arjessa Oli syy tulla kouluun Oppimisen ja kuntoutuksen yhteispeliä oppilaitoksen arjessa Oli syy tulla kouluun Oppimisen ja kuntoutuksen yhteispeliä oppilaitoksen arjessa Ulla Kauranen & Salla Sipilä (toim.)

Lisätiedot

Tampereen teknillinen yliopisto. Yliopistopalvelut. Raportti 6 Tampere University of Technology. University Services. Report 6

Tampereen teknillinen yliopisto. Yliopistopalvelut. Raportti 6 Tampere University of Technology. University Services. Report 6 Tampereen teknillinen yliopisto. Yliopistopalvelut. Raportti 6 Tampere University of Technology. University Services. Report 6 Eila Pajarre, Piia Asunmaa & Heli Lukkari Ei kysyvä teekkari opintopolulta

Lisätiedot

CDS-HANKKEEN KARTOITUKSET:

CDS-HANKKEEN KARTOITUKSET: CDS-HANKKEEN KARTOITUKSET: 1. AMMATTIKORKEAKOULUJEN OPISKELUHUOLTO- JA HYVINVOINTIRYHMÄT Kartoitus opiskelijahuoltoryhmien tai vastaavien toiminnasta ja kokoonpanoista CDS-projektiin osallistuneissa ammattikorkeakouluissa

Lisätiedot

1 OPINTO-OHJAUS JA ELINIKÄINEN OPPIMINEN... 1

1 OPINTO-OHJAUS JA ELINIKÄINEN OPPIMINEN... 1 OPINTO-OHJAUSSUUNNITELMA Lukuvuosi 2012-2013 Sisällys 1 OPINTO-OHJAUS JA ELINIKÄINEN OPPIMINEN... 1 2 OPINTO-OHJAUS KPEDUSSA... 2 2.1 Opinto-ohjauksen merkitys opiskelijalle... 2 2.2 Opinto-ohjauksen toteutus...

Lisätiedot

valitse monitieteinen

valitse monitieteinen valitse monitieteinen valitse hammaslääketieteellinen Alana hammaslääketiede ottaa paljon mutta antaa myös paljon. Miika Hyvönen, hammaslääketiede 2 Arvostettuja akateemisia ammattilaisia Oulun yliopiston

Lisätiedot

Tervetuloa Peda-forum-päiville 2012

Tervetuloa Peda-forum-päiville 2012 Tervetuloa Peda-forum-päiville 2012 Opetus on yliopiston tärkein tehtävä Yliopistolaitoksen tehtävä on tuottaa uutta tietoa, antaa tutkimukseen perustuvaa korkeinta opetusta ja huolehtia tiedon ja osaamisen

Lisätiedot

Viisi hyvää kysymystä viikossa

Viisi hyvää kysymystä viikossa T yöterveyshuollon erikoislääkäriksi opiskellaan suureksi osaksi käytännön työssä kokeneemman kollegan ohjauksessa. Kouluttajalääkärin tehtävänä on toimia kanssakulkijana ja kannustajana, kun erikoistuva

Lisätiedot

HOPS-OHJAUS. osaamista, yhteistyötä ja hyvinvointia

HOPS-OHJAUS. osaamista, yhteistyötä ja hyvinvointia HOPS-OHJAUS osaamista, yhteistyötä ja hyvinvointia Leena Penttinen Terhi Skaniakos Maarit Ansela Elina Plihtari (toim.) 83 HOPS-OHJAUS osaamista, yhteistyötä ja hyvinvointia Leena Penttinen Terhi Skaniakos

Lisätiedot

Ryhmäohjaajan käsikirja

Ryhmäohjaajan käsikirja Ryhmäohjaajan käsikirja 2014 Päivitetty 2014/ Antti Ahola, Riitta Aikkola, Kalevi Ylinen ja Hilkka Vuorensivu Hilkka Vuorensivu Vaasan ammattikorkeakoulu Ryhmäohjaajan käsikirja 2/46 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE...

Lisätiedot

Elina Arasola / Lahden ammattikorkeakoulu, Fellmanni-insituutti

Elina Arasola / Lahden ammattikorkeakoulu, Fellmanni-insituutti AMMATTIKORKEAKOULUOPISKELIJAN KÄSITYKSIÄ HYVÄSTÄ OHJAUKSESTA - lyhennelmä samannimisestä Helsingin yliopiston pro gradusta Elina Arasola / Lahden ammattikorkeakoulu, Fellmanni-insituutti SISÄLLYS 1. Johdanto

Lisätiedot

Askelia opintopolulla. Anna Buss, Nelli Karkkunen, Sini-Meri Lehtinen, Marika Nordlund ja Veli-Matti Taskila. sam k

Askelia opintopolulla. Anna Buss, Nelli Karkkunen, Sini-Meri Lehtinen, Marika Nordlund ja Veli-Matti Taskila. sam k Askelia opintopolulla Anna Buss, Nelli Karkkunen, Sini-Meri Lehtinen, Marika Nordlund ja Veli-Matti Taskila sam k JULKAISUT 2008 Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto - SAMOK ry 2008 Tekstit:

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LÄPÄISYN TEHOSTAMISOHJELMA

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LÄPÄISYN TEHOSTAMISOHJELMA Raportit ja selvitykset 2014:7 Jukka Vehviläinen AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LÄPÄISYN TEHOSTAMISOHJELMA Seurantatutkimuksen raportti 2013 Jukka Vehviläinen AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LÄPÄISYN TEHOSTAMISOHJELMA

Lisätiedot

Hannele Friman, Sami Määttä, Elisa Salmi TOIMIVIA TAPOJA. motivaation ylläpitoon. Opettajan vinkkikirja

Hannele Friman, Sami Määttä, Elisa Salmi TOIMIVIA TAPOJA. motivaation ylläpitoon. Opettajan vinkkikirja Hannele Friman, Sami Määttä, Elisa Salmi TOIMIVIA TAPOJA motivaation ylläpitoon Opettajan vinkkikirja TOIMIVIA TAPOJA motivaation ylläpitoon Opettajan vinkkikirja Sisältö JOHDANTO...4 1. KUINKA NIIN JA

Lisätiedot

MENETELMÄOPAS AMMATTIKORKEAKOULU- OPISKELIJAN URAOHJAUKSEEN

MENETELMÄOPAS AMMATTIKORKEAKOULU- OPISKELIJAN URAOHJAUKSEEN MENETELMÄOPAS AMMATTIKORKEAKOULU- OPISKELIJAN URAOHJAUKSEEN LUKIJALLE Käsissäsi on menetelmäopas ammattikorkeakouluopiskelijoiden uraohjaukseen. Opas on koottu opinnäytetyönä, jonka toimeksiantajana toimi

Lisätiedot

Erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan uraohjauksen hyviä käytänteitä

Erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan uraohjauksen hyviä käytänteitä Erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan uraohjauksen hyviä käytänteitä Aalto, Anne - Eskola, Seija - Ihalainen, Anna-Kaisa - Winqvist, Sinikka (toim.) nvalidiliiton Järvenpään koulutuskeskus on Invalidiliiton

Lisätiedot

LIIKKUMISEN ESTEISTÄ AJAN HALLINTAAN. Esteettömyyden hyvät käytännöt ja kovat kokemukset

LIIKKUMISEN ESTEISTÄ AJAN HALLINTAAN. Esteettömyyden hyvät käytännöt ja kovat kokemukset LIIKKUMISEN ESTEISTÄ AJAN HALLINTAAN Esteettömyyden hyvät käytännöt ja kovat kokemukset korkea-asteen oppilaitoksissa ESOK hanke Esteetön opiskelu korkea-asteen oppilaitoksissa 2006 2009 www.esok.fi Paula

Lisätiedot

Mikä opiskelijaa motivoi, mikä ei?

Mikä opiskelijaa motivoi, mikä ei? Tampereen yliopisto Vesa Korhonen ja Sampo Hietava Mikä opiskelijaa motivoi, mikä ei? Korkeakouluopintoihin sitoutuminen motivaationäkökulmasta tarkasteltuna Vesa Korhonen ja Sampo Hietava Mikä opiskelijaa

Lisätiedot

Lääketieteen opiskelijoiden opiskeluun käyttämä aika ja opiskelutavat

Lääketieteen opiskelijoiden opiskeluun käyttämä aika ja opiskelutavat Lääketieteen opiskelijoiden opiskeluun käyttämä aika ja opiskelutavat Anne Jokilammi Vuokko Loimaranta TIIVISTELMÄ TURUN YLIOPISTO Avoin yliopisto JOKILAMMI, ANNE JA LOIMARANTA, VUOKKO: Lääketieteen opiskelijoiden

Lisätiedot

KANDIPALAUTTEEN TULOKSET TIEDEKUNNITTAIN

KANDIPALAUTTEEN TULOKSET TIEDEKUNNITTAIN HELSIGI YLIOPISTO HELSIGFORS UIVERSITET UIVERSITY OF HELSIKI KADIPALAUTTEE TULOKSET TIEDEKUITTAI 2013 VALMISTUEET KADIPALAUTTEE TULOKSET TIEDEKUITTAI 2013 VALMISTUEET OPITOASIOIDE YKSIKKÖ Helsingin yliopiston

Lisätiedot

Opiskelukykykäytännöt

Opiskelukykykäytännöt Opiskelukykykäytännöt Tervetuloa opiskelukykykäytäntöihin! Täältä löydät yliopistojen opiskelukykyä edistäviä hyviä käytäntöjä, joita on kerätty kyselyillä eri yliopistoista. Käytännöt soveltuvat monille

Lisätiedot

OSALLISTAVA KORKEAKOULUTUS

OSALLISTAVA KORKEAKOULUTUS OSALLISTAVA KORKEAKOULUTUS Marita Mäkinen, Johanna Annala, Vesa Korhonen, Sanna Vehviläinen, Ann-Marie Norrgrann, Pekka Kalli ja Päivi Svärd (toim.) OSALLISTAVA KORKEAKOULUTUS Campus Conexus Korkeakouluopiskelijan

Lisätiedot