Pos.25. Käsittely "Raastupa ratkaisee, oikeus oikaisee" v Todistaja, verotarkastaja Kuortti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pos.25. Käsittely "Raastupa ratkaisee, oikeus oikaisee" v.2000 25.3.3 Todistaja, verotarkastaja Kuortti"

Transkriptio

1 Pos.25. Käsittely "Raastupa ratkaisee, oikeus oikaisee" v Todistaja, verotarkastaja Kuortti Helpottaakseni seuraamista olen kysymysten väliin lisännyt (osin) teeman/asiaa kuvaavan otsikon. Pos Hannu Kuortti: todistus Helsingin käräjäoikeudessa asiassa R 99/9108 (Nauha 7 a-1) Puheenjohtaja: seuraavaksi Kuortti, syyttäjä kysyy olkaa hyvä Syyttäjä: Oletteko ollut suorittamassa NTC International Ltd:n liikevaihtoverotarkastusta ajalta Heinäkuu kesäkuu Tästä on laadittu tarkastuskertomus numero HAL 0168/94 Kuortti: Joo kyllä olen ollut tarkastamassa, sanoitteko Heinäkuu, se on Helmikuu Syyskuu mutta joka tapauksessa kertomuksen numero Syyttäjä: Se koskee tätä syytteessä tarkoitettua aikaa. Mikä teidän roolinne tässä tarkastuksen laatimisessa oli sitten suhteessa Huoviseen Kuortti: Tämä on tehty yhteistyönä jos kertomuksesta puhutaan niin Huovinen on laatinut (Nauha 7.1 päättyy. kasetti vaihtuu 7. 2) Kuortti jatkuu: noi liitteenä olevat laskelmat tarkastanut ja teksti on kirjoitettu kumpikin on kirjoittanut sitä tekstiä, että siellä on molempien osuutta NTC määrätystä liikevaihtoverosta ja sen perusteita Syyttäjä: Mikä oli tämän tarkastuksen ja siinä saatujen havaintojen lopputulos eli minkälaista verotusta esititte? Kuortti: Tässä ehdotettiin liikevaihtoverotuksessa, että olleen NTC I Internationaalin ja Citylinkin väliset keskinäiset kaupat ovat verottomia tapahtumia jolloin nää liikevaihtovero vähennykset ja toisaalta tilitettävät liikevaihtoverot myynneistä poistettiin kummankin yhtiön osalta Syyttäjä: Kuortti: Mikä oli teidän käsityksenne mukaan vältetty vero Se on NTC osalta noin markkaa Mistä syystä ostot ja myynnit poistettiin liiketapahtumista Syyttäjä: Joo selvä. No ihan jos aluksi mennään näihin lopputuloksiin niin voitteko kertoa mistä syystä nämä ostot näiden yhtiöiden välillä poistettiin Kuortti: Ostot sekä myynnit. Se tuota, me katsottiin että tässä ei ole aito liikesuhde näiden yhtiöiden välillä vaan tämä CityLink Oy on ikään kuin NTC bulvaaniyhtiö jota on käytetty hyväksi tässä liikevaihtoverojärjestelyssä Syyttäjä: Koskeeko sama Etroniaa Kuortti: Kyllä Bulvaani teoria Syyttäjä: No kertokaa mitä te tarkoitatte sillä kun te sanotte, että joku on jonkun bulvaani Kuortti: No bulvaanihan on itse asiassa tuommoinen edustamisen muoto voidaan ajatella, että siinä on päämies ja sitten tämä bulvaani ja bulvaani toimii tämän päämiehen lukuun omissa nimissään ja tekee mahdolliset oikeustoimet vaikka se on sen päämiehen määräysvallassa oikeustoimen kohde luonnollisesti se on oikeustoimen tekijä tämä, tämä niin sanottu bulvaani sitten toisaalta mikä tässä nyt on jonkun oikeuden hankkinut ja toisaalta voidaan sitten toimia niinkin, että jotkut velvollisuudet ikään kuin tulevatkin tämmöiselle bulvaanille eikä sille päämiehelle ja tässä kyseisessä tapauksessa me on, me on meidän näkemys on ollut tarkastuksessa se, että liikevaihtoveron vähennysjärjestelmä on hyödynnetty juuri sillä lailla, että CityLink ei ottaen huomioon sen hinnoittelun ole pystynyt maksamaan sitä liikevaihtoveroa omista myynneistään Reinikaisen osuus

2 Syyttäjä: Mikä teidän käsitys on Reinikaisen asemasta Citylinkistä ja Etroniassa Kuortti: No tarkastuksen perusteella näkemyksemme on se, että hänellä on ollut määräysvalta näissä yhtiöissä Syyttäjä: Mikä teidän käsityksenne on havaintojen perusteella mistä syystä tällainen bulvaani järjestely tehtiin Kuortti: Niin kuin aikaisemmin kerroin tää liikevaihtoveron vähennysjärjestelmä ja sitten toisaalta tää kasettimaksun välttäminen Yhdistäminen ja tekninen inkvisitio Syyttäjä: Onko nyt niin että tässä lopputuloksessa eli vältetyssä verossa lähdettiin siitä, että ikään kuin nämä kolme yhtiötä olisivat yksi yhtiö Kuortti: Ei liikevaihtoverotuksen osalta lähdetty vaan ainoastaan nää keskinäiset tapahtumat poistettiin, keskinäiset ostot ja myynnit sekä NTC:n että Citylinkin että NTC:n ja Etronian välillä Syyttäjä: Onko tässä sitten otettu huomioon vähennyksiä joita Citylinkillä ja Etronialla olisi tässä liikevaihtoverotuksessa oikeus Kuortti: Ne on huomioitu niin että ~~~~ Puheenjohtaja: Nyt jäi vastaus epäselväksi Kuortti: Niin eli tuota kun tässä poistettiin nämä keskinäiset NTC:n ja Citylinkin ja NTC:n ja Etronian välisten tapahtumien ikään kuin verot kumpaankin suuntaan sekä ostojen että myyntien verot poistettiin niin sitä mitä ulkopuolisilta NTC: anteeksi, sitä mitä CityLink tai Etronia olivat ostaneet tai myyneet ne on verotettu näillä yhtiöillä Puheenjohtaja: Eli näitä kahta yhtiötä, tai siis NTC:tä ja Citylinkkiä kautta Etronia käsiteltiin vain keskinäisten kauppojensa osalta yhtenä yhtiönä, ja muuten verotuksessa erillisinä yhtiöinä? Kuortti: Kyllä CityLink ja Scandexa sekä NTC Syyttäjä: Sitten pyytäisin teitä kertomaan perusteita miten te olette päätyneet tähän johtopäätökseen että kyseessä olisi bulvaanijärjestelmä, jos lähdetään ihan toiminnan alkuvaiheista eli kun CityLink ja NTC ryhtyivät käymään tätä kasettikauppaa keskenään, liittykö tähän alkuvaiheisiin jotain seikkoja mikä tukee tätä teidän johtopäätöstänne Kuortti: Mielestäni liittyy, että Citylinkin toiminnan alkuhan liittyi hyvin ajallisesti läheisesti tämän Scandexa kautta Sukabun konkurssiin Syyttäjä: Joo Kuortti: Hiukan ennen, vajaa kaksi kuukautta ennen kuin tää yhtiö on asetettiin asetettu konkurssiin, niin siellä on tehty merkittäviä tavarasiirtoja itse asiassa kauppoja. Elikkä Scandexa kautta Sukabu laskuihin on myyjänä on toiminut Yrjö Reinikainen on muistini mukaan 28.3 ja siitä eteenpäin myynyt näitä siellä on kasettirunkoja tarroja kartonkikoteloita noin 1,3 miljoonan markan arvosta ja myös 28.3 on siellä tarkastuskertomuksen liitteenäkin muistaakseni numero 7 on sopimus Scandexa:n kautta Sukabun, en muista kumpi sen yhtiön nimi oli sillä hetkellä, Citylinkin välillä tämmöistä yhteistyöstä ja siinä on Citylinkin kannalta varsin edullisia sopimus ehtoja. Muun muassa sen tyyppinen ehto oli jos tämä Scandexa kautta Sukabu menisi konkurssiin niin CityLink olisi velvollinen maksamaan Scandexa kautta Sukabulta tekemistään ostoista ainoastaan 30 % siitä kauppasummasta bruttomäärästä: Toisaalta Scandexa kautta Sukabu sitoutui ostamaan Citylinkiltä kaikki ne tuotteet jotka CityLink on valmistanut Scandexa kautta Sukabulta ostamistaan raakaaineista ja sitte siinä oli vielä sen tyyppinen ehto, että CityLink saattoi palauttaa, siinä ei muistaakseni ollut mitään erityistä ehtoakaan missä tilanteessa se ei saa myytyä näitä valmistamiaan kasetteja, niin se voi palauttaa ne Scandexalle. Eli pidän sitä aika edullisena Citylinkin kanssa ja tietysti heräsi kiinnostus, että miksi näin edullinen sopimus on tehty ja sitten siinä oli se vaihtoomaisuus 1,3 milj. markan arvoinen vaihto-omaisuus niin on selvitysten mukaan ollut yrityskiinnitysten alaista omaisuutta. Eli mielestäni aika poikkeuksellisia toimenpiteitä ollut siinä toiminnan alkuvaiheessa. Elikkä tää Citylinkin toiminnan alkuun liittyy vielä se, että NTC oli vuokrannut noita latauskoneita Scandexalle/ Sukabulle se sopimus päättyi Huhtikuun lopussa 91 ja

3 toukokuun alussa tehtiin NTC:n ja Citylinkin kanssa näiden videokasettien latauskoneiden vuokrasta eli nähdäkseni siinä on hyvin pitkälle samoista laitteista Syyttäjä: Eli samat laitteet on se mikä osoittaa, että nämä liittyy toisiinsa Kuortti: Niin Bulvaanisuhteesta Syyttäjä: Oliko alkuvaiheessa muita seikkoja jotka osoittaisivat tätä bulvaanisuhdetta Kuortti: Joo tota äskeisestä? ~ liittyen vielä sellainen, että CityLink osti näitä Scandexa:n - Sukabun osakkeita hiukan ennen konkurssia Yrjö Reinikainen Ky:ltä hintaan markkaa, tää myyty yhtiöhän oli ollut hyvin vaikeissa taloudellisissa tilanteessa jo vuosia ja tietysti ainakin näin ulkopuolisena niin herättää kovasti kysymyksiä, että miksi tällaisen yhtiön osakkeita osakkeista kannatti maksaa markkaa Syyttäjä: Oliko se teidän mielestänne ylihinnoiteltu Kuortti: Kyllä se oli täysin ylihinnoiteltu koska tää on ollut konkurssikypsä yhtiö, sen omat pääomat on menetetty jo vuosia sitä ennen Syyttäjä: No sitten kun mennään Citylinkin toimintaan pyytäisin kertomaan seikkoja jotka osoittavat tätä bulvaanisuhdetta teidän mielestänne Kuortti: Mielestäni keskeisintä on tää hinnoittelu eli ladatusta kasetista eli myynti hinta on ollut niin alhainen eli tarkastuskertomuksessa laskelma jossa on otettu huomioon muuttuvat valmistuskustannukset mitä on Citylinkin tuotannossa ollut ostolaskuja tähän kasetinvalmistukseen liittyen ja kasettirunko, nauha sitten kartonkikotelo tarra sit tähän tuli tää kasettimaksu ja liikevaihtovero niin päädytty arvoon 16. markkaa 19 penniä tämmöisestä kolmen tunnin videokasetista joka on ollut tyypillinen Citylinkin myynti artikkeli mitä noin puolet kaikesta myynnistä on ollut tätä kolmen tunnin videonauhaa ja nyt tosiaan kun tässä on vaan muuttuvat kustannukset ollut, että ei mitään kiinteitä kustannuksia ei varsinaista katetta niin ja ottaen huomioon mihin hintaan CityLink on näitä kasetteja edelleen myynyt siitä on ihan tehty tarkatkin luvut Syyttäjä: Jos ihan lyhyesti kuullaan sitten toista todistajaa tarkemmin niin kerroitte tämän kolmen tunnin kasetin valmistuskustannuksista teidän laskujenne mukaan mikä se sisältää Kuortti: Se siis sisälsi tän kasettirungon, nauhan, kartonkikotelon, folion, ja tarran ja sitten tää valmistajalta perittävän kasettimaksu ja liikevaihtoveron, anteeksi joo 16,19 ei sisällä liikevaihtoveroa Syyttäjä: Mutta kasettimaksun sisältää Kuortti: Joo Syyttäjä: Miksi te valitsitte tämä kolmen tunnin kasetin vertailukohteeksi Kuortti: Ei niin kuin äsken kerroin niin noin puolet Citylinkin myynnistä sikäli kun se oli selvitettävissä, nythän on niin, että Citylinkin kirjanpitoa on ollut puutteellinen ja siltä osin kuin myyntilaskut oli erittely niistä niin, niin tästä pitäisi olla toinen tarkastaja Huovinen kertoo tarkemmin mutta, mutta niin hän on tehnyt laskelmat, että noin puolet, puolet myynnistä on ollut tätä kolmen tunnin kasettia joten mielestämme se kelpaa hyvin tämmöiseksi esimerkkilaskelmaksi. Syyttäjä: No millä hinnalla CityLink möi sitten tätä samaa kolmen tunnin kasettia Kuortti: Niin toi kuitenkin että mä pystyn sanomaan tarkkaan (paperien kahinaa) no kertomuksessa nehän on ollut, ollut NTC:n kanssa ollut esimerkkilaskuja jolloin hinta on ollut markkaa tää veroton hinta ja muut sen veroton valmistuskustannus ottaen huomioon ainoastaan nää muuttuvat kustannukset oli markkaa. Eli myyntihinta muille kuin NTC:lle ja Balstarille Oy:lle on keskimäärin ollut 18,04 markkaa. Sitten on myynnit ammattikäyttöön mikä tarkoittaa sitä ettei tarvitse sitä kasettimaksua periä siellä on keskiarvo ollut markkaa ja sitten NTC myyntihinta keskimäärin on ollut 14,30 markkaa ottaen näiden kaikkien 180 min (kolmen tunnin) huomioon ja Balstarille myynti hinta on ollut keskimäärin 12,47 markkaa Syyttäjä: Ja perustuuko nämä laskelmat tähän aineistoon mitä teillä on ollut käytössänne Kuortti: Joo ne perustuu siihen sekä Citylinkin kirjanpitoaineistoon, että osittain NTC kirjanpitoon josta on saatu ne NTC:n ostot Citylinkiltä kuin myös myynnit

4 Kannattavuudesta Syyttäjä: Täyttikö Citylinkin toiminta kaikki kaikkiaan liiketoiminnan tunnusmerkistön teidän mielestänne Kuortti: Niin se onkin hyvä kysymys, että onko tällainen toiminta sitten enää liiketoimintaa kun myydään ikään kuin alle kustannusten. Tosin nythän on niin, että CityLink ei tätä kasettimaksua maksanut käytännössä ja myös liikevaihtoverojen maksu oli hyvin vähäistä eli se miten nähdäksemme tää bulvaanisuhde on rakennettu niin perustui just näiden kummankin maksun välttämiseen, eli ja nimenomaan sitten se, että NTC sais sen hyödyn ostaessaan näitä kasetteja joiden kasettimaksu velvoite on, on tällä valmistajalla joka on CityLink ja Etronia, että kun on tehty tämmönen tuloslaskelma sen aineiston pohjalla mikä, mikä Citylinkin kirjanpidosta oli huomioiden sitten sen, että meidän laskelmien mukaan on ilmeistä, että sieltä puuttuu noin kappaleen myynti, niin päättyneen tilikauden tulos olisi noin puolitoista miljoonaa markkaa tappiollinen ja se nyt kertoo, että toiminta ei todellakaan ole ollut ainakaan kannattavaa Syyttäjä: Kun teitte näitä arviolaskelmia niin perustuuko se materiaaliin mitä teillä oli käytössä Kuortti: Kyllä, siis joo jos mennään tähän, joo näin tää puuttuva myynti nyt on semmonen, että siinä on käytetty sen tyyppistä, että on laskettu ne ostetut kasettirungot ja verrattu sitten sitä myyntilaskuista ja myyntireskontrasta ilmenevää myyntiä. Siellähän on ollut osa myyntilaskuista sellaisia joissa sitä tai sitten ei ollu myyntilaskua ollenkaan, on myyntireskontra tieto ollut, että on myyty kasettia, mutta ei oo sitä erittelyä ollut jolloin sitten on jouduttu tietysti käyttämään jonkin jotain keskiarvo hintaa määritettäessä paljonko nää semmoisissa laskuissa olisi, olisi kasettia myyty jossa sitä erittelyä ei oltu tehty, mut kokonaisuutena ottaen sen arvion osuus, mitä koko laskutuksesta, on varsin pieni. Syyttäjä: Entä sitten kun mennään seuraavaan tilikauteen onko siitä tehty arviolaskelma, mitä se tulos Kuortti: Siitä on tehty arviolaskelma myös jossa ei ole kuitenkaan näitä kasettilaskuja laskettu, mutta ilman niitäkin se on tappiollinen miinus markkaa eli se on tilikausi päättyy ja alkaa käytännössä se toiminta on tässä päättynyt jo elokuussa 92 elikkä sitä toimintaa ei olisi ollut kun neljä kuukautta ja sillä tää tappio on huomattavasti pienempi ja ottaen sitten tosiaan huomioon tässä laskelmassa seuraavat yhtiöt eivät ole niitä kasettimaksuja huomioitu Syyttäjä: Kerrotteko vielä näistä teidän arviolaskelmistanne mitkä oli myyntikatteet kummallakin tilikaudella Kuortti: Joo me sitä myyntikate on negatiivinen me ei sitä prosenttia ole laskettu mutta se on mutta se on jo yli miljoona markkaa negatiivinen tässä ensimmäisellä ottaen huomioon, että liikevaihto on ollut noin 5,1 miljoonaa niin siitähän tulis sitten miinus 21 %. Toisena tilikautena me sit arviolaskelma tehtiin jossa ei ole tätä kasettimaksua niin se on myös negatiivinen se myyntikate Syyttäjä: Kerrotteko ihan määrinä kun käydään tätä suullista prosessia tässä Kuortti: Laskettu eli tota noi miinus 7 % Bulvaanirakennelma Syyttäjä: Entä sitten, mitä muita seikkoja Citylinkin ja NTC:n välisessä liiketoiminnassa havaitsitte sellaista joka osoittais tätä bulvaanirakentelua Kuortti: Tää rahoitusjärjestely oli sen tyyppistä, että, että kuten mä tossa aikaisemmin kerrottu, että CityLink toiminta oli myyntikate oli negatiivinen ja se oli muutenkin tappiollista niin johtuen juuri siitä, että sen veloittama myyntihinta oli niistä kaseteista oli liian alhainen niin sillähän oli tämmöinen krooninen raha pula ilmeisesti ja se ilmenee suhteessa NTC:n sillä lailla, että NTC oli yleensä maksanut suorituksia Citylinkille samana päivänä tai muutamaa päivää aikaisemmin kun Citylinkin on pitänyt suorittaa sitten esimerkiksi Basfille kasettinauhoista omia suorituksiaan ja sitten toisaalta Yrjö Reinikainen on marraskuussa on henkilökohtaisesti luotottanut tätä yhtiötä sekin liittyy just Basf:n magneettinauha ostoksiin ja sitten se mikä on yksi mielestäni keskeinen tää bulvaanisuhteen osoittaminen tai viite siihen niin on se, että tästä meidän arvioidusta joka perustu siihen näiden Citylinkin kirjanpitoaineiston laskelmiin. Eli, eli sieltä puuttuu siinä on kasetin

5 myynti niin jos se olis myyty näinä kolmen tunnin kasetteina niin niin siitä olisi kertynyt noin miljoonasatasuhatta markkaa ja sen tyyppinen raha virta on kertynyt Yrjö Reinikaisen henkilökohtaiselle pankkitileille josta on pyydetty selvitystä ja Syyttäjä: Joo mennään siihen vähän myöhemmin ja mä kysyn tästä vielä kerroitte, että rahaa olis tiputeltu Citylinkille sen verran kun on välttämätöntä tässä on todisteaineistossa numero 9 anteeksi 10 on tiliotteita jotka on liitteenä verotarkastuskertomuksessa liite 24 on verotarkastuskertomuksessa. Löysittekö? Kuortti: Joo Syyttäjä: Onko tämä sellainen esimerkki tällaisista suorituksista jotka tapahtuivat vähän ennen kuin CityLink itse tarvitsi rahaa tavarantoimittajille Kuortti: Kyllä tää kaksikymmentä neljä yksi esimerkiksi siinähän näkyy 13.8 on pankkisiirto se nyt varmaan niissä kaikissa mä en tiedä kuinka, kuinka kopio näkyykö siinä tässä ei näy se maksaja mutta siinä on tää markan suoritus on tullut NTC:ltä ja se on sitten seuraavana päivänä sitä on lyhennetty Basf:n laskua Syyttäjä: Nämä merkinnät NTC ja Basf onko ne teidän tekemiänne Kuortti: Ne ovat tarkastaja Huovisen tekemiä Syyttäjä: Aivan, entä sitten muita esimerkkejä kuin tämä Kuortti: No seuraava lasku sivulla näkyy 23.8 on tullut NTC:ltä osasuoritus markkaa ja se on samana päivänä mennyt kokonaisuudessaan Basfille sitten edelleen 28.8 NTC:ltä tullut osasuoritus markkaa ja se on samana päivänä kasetti 6.2 Päättyy kasetissa 7.2 jatkuu: mennyt Basf:n laskun maksamiseen sitten siellä liite 24/3 on on lyhytaikainen luotto NTC:ltä Citylinkille markkaa ja maksettu heti samana päivänä takaisin markkaa mutta osa siitä on mennyt kuitenkin seuraavana päivänä maksettu Basfille markkaa Syyttäjä: Käydään vaan läpi näitä kun tässä ei sinällään ilmene, ilmene se että mistä on tullut ja kaikista ei ilmene myös myöhemmin että mistä muut on sellaisia eriä Kuortti: Ja tässä on seuraava liite 24/4, on tullut kaksikin suoritusta NTC:ltä ja sitten ja samana päivänä siitä on maksettu Basf:n lasku markkaa ja edelleen on maksettu N.Å Engströmille jolta ostettiin noita kasettirunkoja siis CityLink osti niin on maksettu samana päivänä markkaa sitten on NTC on maksanut osasuorituksena ja sitten se on mennyt kokonaisuudessaan samana päivänä maksettuun Basf:n laskuun markkaa sitten liite 24/ 5 siellä on tullut pankkisiirto NTC:ltä markkaa ja seuraavana päivänä siitä on se on mennyt tilisiirtona Basfille kokonaisuudessaan sitten NTC:ltä on tullut markan pano se on mennyt välittömästi samana päivänä Basf oy:lle Citylinkin kautta NTC:ltä on tullut markkaa myös markkaa ja samana päivänä mennyt N.Å Engströmille CityLink on maksanut markan suorituksen ja myös Basfille on maksettu markkaa kahdessa erässä NTC on maksanut kummallakin kerralla markkaa jotka on menneet kokonaisuudessaan Bafille laskun maksamiseen että jonka kokonaishyödyn tästä on markkaa ja vielä on sitten tullut on tullut NTC:ltä markkaa josta on samana päivänä maksettu AD Studiolle 3500 markkaa sitten N.Å Engströmille seuraavana päivänä markkaa tosin siihen on tullut muitakin maksusiirtoja ja se ei nyt sitten kannata esimerkkinä mutta sitten on tullut NTC:ltä pano markkaa ja se on liite 24/6 se on siis tullut kaksikin panoa ja markkaa ja ovat samana päivänä menneet kokonaisuudessaan Basf:n laskujen maksamiseen se on siis CityLink suorittanut markkaa ja markkaa ja on NTC:ltä tullut pano ja seuraavana päivänä on CityLink maksanut Basfille sen määrän kokonaisuudessaan NTC on maksanut pano Citylinkin tilille välittömästi samana päivänä on tapahtunut Citylinkin tilisiirto Basfille markkaa NTC:ltä pano markkaa samana päivänä osoitettu pankkisiirtona Basfille

6 markkaa Harju Käymmekö nämä kaikki läpi kerralla koska tähän menee hurjasti aikaa me osataan kaikki varmaan tätä lukea ensinnäkin, mä en nää tätä ihan tarkoituksenmukaisena Syyttäjä: No tästä ei ihan suoranaisesti ilmene tästä tiliotteesta onko kiistatonta, että nää on täällä on verotarkastajan merkintä, että mistä on raha tullut ja mihin mennyt ja jos Harju Ei me väitetä etteikö noi tuota suoritukset ole niin kuin lähtenyt en mä siitä halua väitellä Syyttäjä Joo mutta kun mä olen esittänyt tämän tositteen ja kun sitä ei suoranaisesti nää täältä kun tää perustuu verotarkastajan kertomukseen niin siitä syystä kuulen, mutta jos tää on selvää niin tää oli ihan loppusuoralla tällai mutta Harju Tämän kaiken merkityksen mutta eihän tällaisten yksittäisten lukujen kirjaaminen mutta siit ei ole mitään hyötyä, että niitä on Syyttäjä Selvä nää on sitten selviä, että nää on näin mennyt täältä tänne mutta tuota oliko nämä nyt sitten ainoita esimerkkejä joissa tuota NTC:n ja tavarantoimittajan laskut liittyivät toisiinsa vai onko tämän lisäksi muitakin Kuortti: On siellä muitakin esimerkkejä on eli siellä on liitteenä kuitenkin semmonen se oli helmikuulta muistaakseni 4 helmikuuta 92 Matti Paananen on maksanut Hämeenlinnasta NTC:n tililtä Citylinkin laskun ja sitä on tosin edeltänyt NTC:n käteissuoritus jostakin laskusta niin Citylinkille ja tuota kun Paananen on sitten mennyt kahden päivän päästä Turkuun käymään päivittämään reskontria niin oli ilmeistä, että hän on sitten vasta sen kuittauttanut sanonut, että Kuusisto ei ole ollut silloin Hämeenlinnassa kun tää lasku on suoritettu ja käteiskuittausta tästä Paanasen laskun maksusuorituksesta Basfille NTC:n tililtä on edeltänyt tällainen käteissuoritus NTC:ltä Citylinkille Maksutapa Syyttäjä: Maksoiko NTC laskunsa Citylinkille eräpäivään mennessä Kuortti: Ei maksanut, varmaan on joskus maksanut, kyllä se sillai paljonkin osasuorituksena ja sitten mikä keskeistä niin erittäin merkittävä osa näiden keskinäisistä saamisista kuitattiin eli kun Citylinkin ostot olivat NTC:ltä kaikkiaan noin 1,5 miljoonaa markkaa niin CityLink ei maksanut niistä tosin kysymys oli nyt oli toinen oliko NTC suorittanut ajallaan eli tota sanotaan siihen, että niitä on huomattavankin paljon jälkikäteen maksettu Syyttäjä: Huomattavan paljon Kuortti: Siis huomattavan paljon viivästyneenä voinut olla jotkut suoritukset Kuittaukset Syyttäjä: Puhuitte äsken tuosta kuittauskäytännöstä kuinka paljon sitä oli Kuortti: No se oli kyllä tavattoman laajaa, laajaa se oli poikkeuksellisen tai oli yksi syy mikä tämän intressiyhteys ilmenee mielestäni tämä tavattoman laaja tai jossain niin kuin olin äsken sitä kertomassa, kertomassa, että Citylinkin myyntihän oli NTC:lle huomattavasti suuremmat kuin sen ostot sieltä, eli ostoja oli noin 1.5 miljoonaa niin niistä ostoista CityLink ei konkreettisesti maksanut kuin vajaa markkaa rahassa, että kaikki muu kuitattiin vastasaatavia Syyttäjä: Onko se teidän mielestänne poikkeuksellista tämä kuittauskäytäntö Kuortti: Siis sinänsähän se noin juridisesti niissä ainakaan valtaosassa ei ollut mitään ongelmaa, mutta kyllä näin laaja kuittauskäytäntö on yleensä poikkeuksellista Syyttäjä: Jos mennään muihin näihin rahoitusjärjestelmiin, mitä tällaisia olisi jotka osoittaisivat bulvaanirakennelmaa. Mainitsitte jotain lainoista Kuortti: Joo elikkä tossa äskeisen tiliotteen läpikäynnissä selvisi, että mutta tää on kyllä hyvin lyhytaikainen NTC:n laina syyskuussa markkaa 90 penniä. Mutta sitten on Yrjö Reinikaisen on henkilökohtaisesti lainannut Marraskuussa 91 yhteensä markkaa ja se on tapahtunut neljässä erässä :-, :-, :- ja :- ja tässä on tausta se, että CityLink on maksanut basfille :- markkaa ja seuraavana päivänä N.Å Engströmille :- markan laskun ja edelleen Asp Oy:lle yhteensä :- markkaa tää laina on kyllä maksettu varsin nopeasti takaisin. Kuitenkin niin, että

7 se takaisinmaksu oli yhteensä markkaa vaikka velat oli otettu markkaa Syyttäjä: Eli enemmän maksettiin Reinikaiselle takaisin Kuortti: Kyllä Lainoista Syyttäjä: Oliko näiden lainotus järjestelyjen lisäksi jotain muita lainotuksia Kuortti: Lainotuksia Syyttäjä: Joo ihan silloin alkuvaiheessa CityLink aloitti toimintansa se tarvitsi sitten vuokra sehän toimi vuokratiloissa Turussa kuormakatu 2 niin vuokra, vuokratalletustakuu joka oli markkaa niin silloin on sekä NTC / Scandexa antaneet pienen? Ääni Nyt ei kuulu tänne mitään? Kuortti: Niin totesin vaan että tämän vuokratalletustakuun yhteydessä keväällä 91 niin Scandexa ja NTC ovat, ovat antaneet pienen, pienen luoton siinä yhteydessä, että CityLink on saanut tän talletuksen tehtyä Syyttäjä: Minkälainen summa oli kyseessä Kuortti: Sitä en pysty nyt sanomaan Syyttäjä: No sitten rahoitusjärjestelyjen lisäksi oliko muita seikkoja jotka osoittaisivat bulvaanirakennelmaa Kuortti: Niin se vaikuttaa tässä en tiedä bulvaaniudesta mutta kuitenkin videokasetin kotelossa oli, oli, oli tekstiä, että sen kasetin valmistaja on NTC, että se oli Dexan kasetti ja valmistus ja markkinointi NTC International Suomi. No sitten on sitten tällaisia pienempiä tekijöitä ne nyt on tietysti vaan osa kokonaisuutta mutta, mutta, mutta esimerkiksi tarkastuksen yhteydessä mähän kysyimme NTC NTC:ssä Reinikaiselta tästä yhtiöstä CityLink ja Kuusistosta ja hän aluksi kertoi hyvinkin niukasti, niukasti siitä ja kertoi ettei hän esimerkiksi tiedä missä on Vesa Kuusisto ja toisaalta missä on tää Citylinkin kirjanpito olisi mutta sitten kuitenkin ilmeni, että Takaraja Vesa Kuusisto Ky osoite oli Riekontie 13 mikä on sama kuin Yrjö Reinikaisen ainakin silloinen kotiosoite Hämeenlinnassa sen kirjanpidosta löytyi laskuja, että se olisi huolehtinut tän kirjanpitoaineiston järjestämisestä ja reskontrien päivityksestä ja seuraavalla tilikaudella tämä tapahtui 91 vuonna seuraavana vuonna vuonna 92 oli tästä vastaavasta työstä olisi huolehtinut Toimisto ja tilipalvelu Yrjö Reinikainen Ky ja viitaten näihin laskuihin mä sitten kysyin uudestaan sitä Reinikaiselta, että eikö hän todellakaan tiedä tästä Citylinkin kirjanpidosta tai sen sijainnista mitään ja sitten hän kyllä seuraavana päivänä kertoi että se on Turussa hoidettu, että Takaraja Vesa Kuusisto Ky Syyttäjä: Kerroitte, että takaraja Vesa Kuusisto olisi hoitanut näitä reskontran pitoa mikä teidän käsityksenne ollut kenen yritys se oli Kuortti: Senhän se oli tuota se oli se vastuunalaisen yhtiömiehen osuus Yrjö Reinikainen myi sen sen Vesa Kuusistolle Syyttäjä: Oliko se teidän mielestänne todellinen myynti eli yritys siirtyi Vesa Kuusistolle Kuortti: Niin kyllä siitä on kauppakirjat, kauppakirjat tehty ja se oli semmoinen mielenkiintoinen tai kuvio lisäksi tässä, että se se oli tää Yrjö Reinikainen Ky joka myi ne Scandexa/ Sukabu Oy:n osakkeet Citylinkille niin kun tää yhtiöosuus myytiin niin sen kauppakirjaan otettiin maininta, että se ei sisälly sitä se myyntihinta näistä Scandexa/ Sukabu Oy:n osakkeista ei sisälly siihen myyntihintaan, vaan Yrjö Reinikainen nostaa sen välittömästi yksityisnostona itselleen. Ottaen huomioon, että tää yhtiön toimiala oli kuitenkin tän kirjanpitopuolelle niin tietysti se nyt ei ehkä Vesa Kuusiston ammattikokemus huomioiden ollut, hänellä ei sen alan ammattitaitoa ole. Tietysti hän voi yrityksen omistaa mutta kyllä siinä on sitten eräitä merkkejä siitä, että Yrjö Reinikainen olisi toiminut siellä sen yhtiöosuuden luovuttamisen jälkeenkin mm: hän on Amerikasta tuonut tällaisen Ponttiak auton ja joka on kirjattu sen yhtiön kirjanpitoon Syyttäjä: Onko muita seikkoja jotka viittaisivat tällaiseen

8 Kuortti: Niin en mä sen Takarajan osalta oikeastaan osaa sanoa Syyttäjä: NO oliko kirjanpidossa NTC:n ja Citylinkin välillä jotain yhteyttä. Oliko kummankin kirjanpito aineisto omassa kirjanpidossa, vai löytyykö laskuja toisen yhtiön kirjanpidosta Kuortti: Joo muutama esimerkki on, että nää on mennyt sekaisin, että on NTC:n osoitettu lasku on ollut Citylinkin kirjanpidossa, tosin se on varsin pieni se oli semmonen lentorahti lasku Syyttäjä: Oliko se tämä se on tosite aineistossa nro 17 Finnairin lasku 363 markkaa Syyttäjä: Joo Kuortti: Kyllä mut sitten siellä oli siellä oli sellainen latauskoneen osto Otarilta joka Syyttäjä: Mikäs numero se on siellä teidän liite aineistossa Kuortti: Joo se on mun liitteenä 30 siinä on viisi Syyttäjä: Se on meillä 16. Eli missä kirjanpidossa Kuortti: Tai no oikeastaan tässä todetaan, että NTC on ilmeisesti tän tilauksen tehnyt, CityLink,-- mutta tässä todetaan, että NTC on maksanut Citylinkin puolesta ennakkomaksun tästä latauskoneesta, ja tota sitten siitä on tehty uusi lasku jossa CityLink myy tän koneen NTC:lle. Eli siitä niiden, liite 30/2 niin siihen on laitettu maksaja, että Citylinkin puolesta, että NTC on tän suorittanut Syyttäjä: Joo Kuortti: Herää vaan ajatus, että kuka tän tilauksen on oikein tehnyt Vesa Kuusiston roolista Syyttäjä: Mikä teidän käsityksenne oli sitten mikä Vesa Kuusiston asema Citylinkissä oli ja myös Etroniassa oliko hän osakkeiden omistaja ja hallituksen jäsen myös tosiasiassa Kuortti: Mielestämme näin ei tosiasiassa ollut, että hän oli, hän oli työntekijä työnjohtaja ehkä se olis luontevin rooli, hän on ollut Scandexassa oli, oli, siinä roolissa ja, ja sitten näiden Citylinkin - Etronian kuvioiden jälkeen on Balstarissa ollut edelleen töissä. Mä en nyt tiedä mikä hänen on ollut latausmestari vai mikä hänen työ nimikkeensä tai on siellä mutta Syyttäjä: Kenenkäs yritys tämä Balstar on Kuortti: Se on ainakin silloin, mä en tiedä tällä hetkellä kuka sen välttämättä omistaa mutta, mutta silloin kun tää on tarkastettu siinä on ollut Yrjö Reinikainen on siitä omistanut 10 % Kaarlo Honkaniemi 10 % sitten on ollut Tili- ja Toimistopalvelu Yrjö Reinikainen ky 40 % ja, ja siihen jää sitten vielä 40 % ja se oli tällainen kuin Mecrent Oy. Jonka osakkaita olivat ainakin silloin kun tää tarkastus on tehty Yrjö Reinikainen, Markku Roiha ja Mika Arpiainen elikkä samat henkilöt jotka olivat aikanaan Scandexa:n no joo Yrjö Reinikainen ei omistanut suoraan Scandexaa vaan tämän kommandiittiyhtiönsä kautta Syyttäjä: Oliko Kuusisto teidän mielestänne kykenevä yrittäjäksi Kuortti: Niin sitä on sellainen tilanne, että me ei ole Kuusistoa tavattu silloin kun tää kirjanpito on ikään kuin tarkastettu tai mikä on saatu tarkastettavaksi ja tuota tän asian selvittämiseksihän tässä on tietysti joutunut tekee erilaisia tarkistuksia ja, ja, ja selvityksiä ja mähän oon esimerkiksi soitellu tällaiselle henkilölle kuin Taina Artukka joka oli täällä Turussa kyllä NTC:n piirikonttorin palveluksessa ja, ja kyselin siitä Kuusiston toiminnasta ja ja siinä yhteydessä ilmeni, ilmeni, että hänellä olisi ollut tällaisia ehkä alkoholi ongelmia, että se ei ollut paras mahdollinen hänen työkykynsä aina, että ja sitten siellä oli joitain muitakin tällaisia tilapäisiä työntekijöitä ollut siellä Citylinkillä semmonen kuin Kimmo Ruhonen, Peter Jaller Puheenjohtaja Onko tämä ymmärrettävä niin, että todistaja ei ole tavannut Kuusistoa henkilökohtaisesti tuohon aikaan Kuortti: Silloin kun tää tarkastus on tehty niin en ole tavannut Puheenjohtaja Eli teillä ei ole suoraa havaintoa siitä onko hän ollut, mikä hänen tilansa on ollut, ja näin päin pois?

9 Kuortti: Joo ei ole ollut Puheenjohtaja: Täällä kuullaan varmaan todistajia siitä aiheesta jotka on todella Kuusistoa henkilökohtaisesti eli joten jatketaan tästä. Syyttäjä on hyvä etenee Syyttäjä: Joo, tuliko sitten muuten näin liiketaloudellisesti asiantuntemusta mitään selvyyttä tämän tarkastuksen aikana Kuortti: Niin no kun sanotaan nyt sitten välillistä, koska mä en ole häntä tavannut ja että mä olen kuullut siitä Haapalehtoa joka kirjanpidon hoitanut Puheenjohtaja: Eikö sitten kannata kysyä sitten niiltä jotka on tavannut suoraan Syyttäjä: Joo, No kun mennään sitten Citylinkin ja NTC:n väliseen myyntiin kuinka paljon myynnistä meni NTC:lle Citylinkiltä Kuortti: Jaa, se on noin 70 % se riippuu vähän mitä lukua käytetään sitten käytetäänkö kpl määriä kasettia vai markkamääräisesti, myynnin markka lukua mutta Syyttäjä: Jos kertoisitte nämä erilaiset laskutavat, Kuortti: Eli jos lähetään noista kasettien lukumäärästä niin NTC:lle on myyty kaikkiaan 314,597 kappaletta kasetteja joka on markkamääräisesti markkaa Harju : Mistä paperista nää lukemat tulevat Kuortti: Nää muodostuu näistä tarkastuskertomuksen Niin te luette sen suoraan ja mä haluan tietää mistä se tulee Niinimäki: Kunhan me saadaan vaan eteen se sama paperi Te luette jotain paperia suoraan eikö niin Puheenjohtaja Mistä nää luvut on Kuortti: Mä olen laskenut ne täältä Mikä toi on mistä te äsken katsoitte Kuortti: Niin se on mistä mä olen laskenut ne täältä Onko siinä sellainen paperi jota meillä ei ole Kuortti: Ei teillä varmaan tuota paperia ole tota. Mutta mä ymmärsin kyllä, että se Huovinen olis näistä määristä tullut todistamaan mutta kyllä mä näitä voin Niinimäki: Hra puheenjohtaja eikö jos todellakin työnjako on se että Huovinen todistaa niistä niin ei kannata todistajaa vaivata tässä asiassa Syyttäjä: Joo Puheenjohtaja: Kyllä mä uskoisin, että syyttäjä saa. ( nauha 7.b-2 päättyy Nauha 8.a-1 alkaa) Puheenjohtaja jatkaa:.. saa ne laskelmat näytetyksi yhdelläkin todistajalla jos ne on oikein tai ei siihen toista tarvita vahvistamaan. Kannattaa pysyä siinä mistä Kuortti tietää paremmin ja kysyä Huoviselta niistä asioista mitä hän tietää paremmin. Samoin jos todistaja huomaa, että asiasta mistä hän tietää, että Huovisella on tästä mutta Kuortti: Me ei oltu sovittu tätä työnjakoa sillä lailla Syyttäjä: Entä sitten hinnoittelu Etronian osalta kerrotteko te siitä vai olisiko paras kysyä siitä Huoviselta Kuortti: Ei kyllä mä voin kertoa tuota Etronian kirjanpitoa me ei niin kun saatu että sitä no tää nyt jäi tosin niin kirjanpito mutta sitä nyt ei ole kysytty mutta totean sen vaan tässä yhteydessä kun vastaus sopii tähän Etroniaankin että kun ei Citylinkillä ole posti saanut yhteyttä enkä tiennyt puhelinnumeroa enkä tiennyt sitten Kuusistonkaan yhteystietoja niin mä tein Hämeenlinnan poliisilaitokselle virka-apu pyynnön ja sitten mä pyysin toimittamaan tai he selvittäisivät, hankkisivat sekä Citylinkin, että Etronian kirjanpidon ja tässä yhteydessä ja tämän niin kuin johdosta Oriveden poliisi on kuulustellut Kuusistoa ja häneltä saadun tiedon mukaan Etroniasta ei ole pidetty kirjanpitoa lainkaan. Mutta, että NTC:n tarkastuksen yhteydessähän me saatiin kaikki tai se kohdistu sekä Citylinkiin ja Etroniaan niin nää reskontra listat ja myös NTC kirjanpidosta on kopioitu jonkin verran näitä Etronian NTC:lle osoittamia laskuja ja sieltä on ilmennyt, että E-180 myyntihinta on NTC:lle ollut jopa alle 10 markkaa, että siinä on 7 markkaa 80 penniä esimerkiksi

10 Syyttäjä: Oliko se halvin hinta Kuortti: Mielestäni kolmen tunnin kasetista löytyy kuusi markkaa kuusikymmentä penniä halvin ~ ~ mutta varsin paljon 7.80:- on sitten joitakin sen yläpuolella, tossa on 8.60:- mutta selvästi alhaisemmilla hinnoilla vielä mitä CityLink myi vastaavaa kasettia Syyttäjä: Kuinka paljon Etronian ostot olivat NTC:ltä onko sitä laskettu Kuortti: Joo se perustuu siihen NTC:n reskontra tietoon tuota se on hiukan yli miljoona markkaa ne Etronian myynnit NTC:lle Tarkastiko Huovinen nämäkin, reskontran Kuortti: Nii siis tota me saatiin reskontra listat, reskontra listat tota ja itse kopioin niitä laskuja että tota niistä ei ole mitään kummempia laskelmia sitten tehty, tehty että ~ ~ joo elikkä se NTC:n reskontralista mukaan niin NTC on ostanut sieltä ajanjaksolla yhteensä ostot on ollu markkaa ja NTC:n myynnit Etronialle on ollut samalla ajanjaksolla ollut markkaa Syyttäjä: Kun te sanotte, että tässä olis kuten bulvaanijärjestelyssä teidän mielestänne, ilmenikö että Reinikainen olis saanut tällaisesta hyötyä tai sitten Kuusisto Kuortti Joo siis tietysti se hyöty tulee eritahoille, että jos mä ajattelen kokonaisuudessa tässä tän kasettimaksun liikevaihtoverovähennystä niin se on tullut tälle yhtiölle NTC:lle sehän on saanut sen kilpailuedun, nyt toisaalta näiden Scandexa:n /Sukabu osakkeiden myynti :- sen arvonhan Yrjö Reinikainen on saanut Citylinkiltä minkä osakkeet on ollut kyllä arvo todella vähäinen myyntihetkellä ja sittenhän tässä tehtiin pankkitiedustelut jossa ilmeni että Yrjö Reinikaisen pankkitilillä on ollut mittava rahaliikenne Syyttäjä: Tuota sanoitte äsken ohimennen tuossa,että Citylinkin osalta arvio pimeästä myynnistä ois kappaletta Kuortti: Joo kyllä, Syyttäjä: Siitä nyt tullaan sitten kuulemaan tätä Huovista, mutta olisiko onko teillä tietoa siitä, että Reinikainen olisi saanut tuloa tällaisesta pimeästä myynnistä Kuortti: Joo me oon tehty erillinen tarkastuskertomus hänen henkilökohtaisesta ja siihenhän on olemassa lainvoimainen verotus ne on verotettu hänen tulonaan Kemppainen: Hetkinen siis tää kasettimyyntikö on verotettu Reinikaisen tulona Syyttäjä: Joo kyllä se kpl Kemppainen Täällä on Reinikainen sanonut muuta saanko sen verran Kuortti: Niin joo siinähän on tän kertomuksen perusteella tän NTC:n välittömän verotuksen tarkastuskertomuksen perusteella lähetetty tarkastuskirje on laajat selvitykset siitä, siitä mittavasta rahaliikenteestä ja, ja kun sitä ei sitä poissuljentaa saatu siellähän on ollut paljon suorituksia joissa ei ole mitään nimeä millä se sinne on omia panoja niin poispäin. Joka tapauksessa se on, se on määrällisesti ja ajallisesti sopii yhteen tän Citylinkin toiminnan kanssa Syyttäjä: Siis mistä määrästä häntä on verotettu Kuortti: No vuosi 91 on jälkiverotuksen perusteella lisätty markkaa 92 vuonna on verotettu henkilöverotuksessa markkaa ja 93 vuonna on verotettu markkaa jälkiverona ja 94 on verotettu markkaa enää tää ja näistä on tehty oikeusvaatimus ja oikeusvaatimus on hylätty ja niistä päätöksistä ei ole valitettu ja koskien vuosia niin se on lainvoimainen 94 on vielä valitusoikeutta jäljellä Syyttäjä: Onko ilmennyt, että tämä olisi juuri kasettimyyntiä Kuortti: Joo siellä oli Starlonin ja Niklas Treidin laskussa luki, että mitkä luki, että tuli Reinikaisen henkilökohtaiselle, että olis kyseessä kasettimyynti ja sitten Metsäpuro on puhelinkeskustelussa sanonut ostaneensa Reinikaiselta kasettia, että siinä on jäänyt sinänsä ei tän kaltaista on hyvin vaikea nyt sanoa, että mä en pysty sanomaan, että montako kasettia on myyty ja kelle se on myyty sehän on täysin mahdotonta näyttää Syyttäjä: Sopisko tämä sitten tollasen kappaleen myyntituloksi Kuortti: Kyllä se sopii Syyttäjä: Ei minulla sitten muuta

11 Puheenjohtaja: Asianvalvoja Pekka Kemppainen (nauha min 10 sek) Kemppainen: Kysyisin, että todistaja kommentoi verotarkastuskertomuksen liitteitä ne on kirjalliset todisteet 21, mitkä teidän tarkastushavainnot on näistä liitteistä Kuortti:: Joo liite 38 kertoo samaa mun kertomukseni todennäköisesti tässä on justiin tämä Scandexa:n osakkeiden myynti myyjä ollut Yrjö Reinikainen KY ja ostaja ollut CityLink siinä on liite 38 maksukuitti ja kauppakirja on liite 38:3 ja siellä kiinnittyy huomio, että siellä muissa ehdoissa todetaan, että ostaja tuntee yhtiön taloudellisen tilan. Tän mukaan Kuusisto on tiennyt missä kunnossa Scandexa on tuossa kohdassa ollut Kemppainen: Täällä on hieman epäselvyyttä ollut tuosta liitteestä 39 tästä Citylinkin luotosta miten teidän näkemyksenne mukaan nämä liitteet 39 ja 40 liittyvät tähän kauppaan Kuortti: Niin tässähän on CityLink on ottanut luoton markkaa luottoa ja sillä se on varmasti maksettu tää kauppahinta noista osakkeista Yrjö Reinikaiselle sitten 40 on siihen on mä oon itse sen pankista tiedustellut, että mikä on ollut sen Citylinkin ottaman luoton vakuutena ja siellä on ollut talletus ja sen talletuksen on tehnyt Yrjö Reinikainen KY se on ollut markkaa ja tää liite 40 osoittaa sen sitten että tää on nostettu puolen vuoden päästä 7 marraskuuta tää talletus pois, siihen on tullut ilmeisesti korkoja kun siinä on muuta rahaa että se on :- markkaa ollut se kokonaissumma Kemppainen: Tarkastuskertomuksen liitteenä ollut 34 kirjallinen todiste 26 tällainen Turun KTK ajopassi onko tohon laskuun tehty teidän lisäyksiä Kuortti: Se yläosa on siellä Kemppainen: Muistatteko tätä puhelinkeskustelua ja pystyttekö tarkemmin sisältöä selvittämään sitten Kuortti: Tää on välillistä keskustelua tää on puhelinkeskustelu Puheenjohtaja: Katsotaan nyt annetaan Kemppaisen kysyä ja katsotaan mihin se johtaa Kemppainen: Niin, että muistatteko tätä puhelinkeskustelua kun siihen on tuollaiset havainnot kirjoitettu Kuortti: Kyllä muistan Kemppainen: Muistatteko tarkemmin tässä lukee, että tavarat koneet siirretty Kuormakadulta Telekadulle Kuortti: Joo elikkä kun sehän oli tietty takavarikko siellä Citylinkin toimitiloissa ja sitten kun näissä tarkastuskertomukseen annetussa vastineessa oli siihen viitattu niin mä halusin selvittää, että missä, mihin ne tavarat sitten on mahdollisesti joutuneet ja kun tää tän tyyppinen tää on Citylinkin kirjanpidosta tää KTK:n ajolasku niin mä soitin sinne ja sain selville tän Kuuselan puhelinnumeron niin ja tosiaan soitin hänelle ja kysyin, että mitä tavaroita sieltä kuljetettiin, niin hänen mukaansa se koko tila tyhjennettiin ja vietiin tuonne Telekadulle joka on nyt sitten ollut tän Etronian toimiosoite Kemppainen: Te tossa äsken kerroitte havaintonanne, että pääsääntö, pääosin NTC ei maksanut näitä Citylinkin laskuja ajoissa havaitsitteko te, että NTC olisi hyvittänyt viivästyskorkoja Citylinkille näistä laskuista, viivästyneistä laskuista Kuortti: Joo en muista, mutta, mutta mä tarkennan että mä en pysty tässä sitä sanoitte pääsääntöisesti niin mä en nyt sano sitä että se oli pääsääntöisesti koska se edellyttää yli 50 % laskuista ja siitä en ole nyt niin varma että näin oli niin mutta ne korkoja ei mielestäni ole viivästyskorkoja ja tän tyyppisiä maksettu Kemppainen: Minä näytän todistajalle kirjallista todistetta 39 koska se ei kuulu tuohon verotarkastusaineistoon tässä sivu 292 ja sitten sivu 299 niin pyydän teitä selvittämään mikä on millä edellytyksillä laskusaatava voidaan kuitata Puheenjohtaja toteaa, että tässä talossa on sen verran asiantuntemusta, että tietää mitkä on kuittaamisen edellytykset. Joo jatkakaa vaan. Joo mä ymmärrän että on hyvä olla perusteellinen mutta tässä on äärimmäisen pitkä ja raskas prosessi ja meillä on täällä verotarkastaja kertomassa

12 verotarkastuksesta ja tekemistään havainnoista ja jos nyt kysyttäis niistä Kemppainen: Minä näytän täällä todistajalle kirjallista todistetta 57 ja jossa teemana on rahoituksellinen yhteys ja pyydän tästä aineistosta selittämään tämän auki jotta kaikille selvisi mitä tässä on pitäisi olla juoksevasti numeroitu ja todistaja voi sitten kertoa millä sivulla on menossa ja miten Kuortti: Joo tää ensimmäinen sivu mikä on niin kuin numeroitu kakkoseksi, kaksi kolme ja neljä niin nää on sieltä NTC:n saamat reskontra eli NTC osto reskontra kuten Etronialta ja mä olen itse tehnyt tän merkinnän millä tositteella nää on NTC:n kirjanpitoon viety ja siellä sivulla neljä näkyy nyt se yhteenveto näistä ostoista mistä pitäis kertyä toi markkaa mikä tossa jo aiemmin totesinkin myyntireskontraa tässä ei ole Harju Saanko kysyä mikä tän paperin ykkössivu on kun se on jostain syystä niin kuin pois. On 2, 3, ja 4, miksi ykkössivu on poissa tästä Kemppainen: Puheenjohtaja minä en muista se on minun numerointi tän joku sivu pois mutta on se numerointi lähtenyt noin sen olen numeroinut Puheenjohtaja: Reskontran tiliotteesta havaittavissa että tää alkaa sivulta yksi. Mä puhun tästä Kemppaisen kuulakärkikynällä tekemistä numeroinneista vaan tossa ylhäällä kun on päiväys kello aika ja Harju Mutta sen takia mä vaan olisin kysynyt miksi sitä numeroitu niin että ikään kuin joku sivu olisi otettu pois. Täähän on meille tuntematon asiakirja niin olis joskus kiinnostavaa tietää miksi näin on Puheenjohtaja Harju voisi varmaan vuorollaan kysyä sitten todistajalta, mutta annetaan nyt Kemppaisen kysyä Kuortti: Sittenhän täällä on näitä Etronian tiliote jäljennöksiä ja tuota siellä nyt sivulla 5 jos lähdetään käytetään tätä Kemppaisen numerointia. Ensimmäinen aika pientä pränttiä mutta tota 2.9. ensimmäinen viitteetön pano on maksaja NTC international LTD markkaa niin siitä näkyy, että tehtiin samana päivänä sitten se koko summa lähtee Etronian tililtä että 7.500:- tilisiirto siinä ei ole saajaa merkitty mutta tota se toinen on mennyt Balstarille :- elikkä tää koko summa :- on käytetty siihen sitten näkyy Puheenjohtaja Oliko tässä nyt samanlaisesta tapahtumasarjasta kysymys kuin aikaisemmin Kemppainen: Joo ilmeisesti on että varmaan kannattaa puhua käydään noin kursorisesti elikkä tässä nyt vaan että tää sama ilmiö mikä oli tuolla Citylinkin tiliotteilta havaittavissa että tota tää varat tulee NTC:ltä niin ne lähtee välittömästi täysi määräisenä näille tavarantoimittajille eli käydäänkö tätä nyt sitten läpi vai riittääkö Puheenjohtaja Eiköhän tää ole nyt luettavissa tässähän näkyy nää eikös tässä näy NTC ja milloin NTC on pannut ja näkyy tää Balstar ja eikö ajatus ole se, että kyllä se on tullut selväksi Kuortti: Ja sitten täällä on muitakin täältä saattaa löytyä vuokranantajat ja muut mitkä on mitkä Puheenjohtaja Ymmärsinkö oikein, että teidän havainto on se, että aina kun NTC laittoi rahaa niin se tuli rahapulaan ja meni välittömästi tavaran toimittajalle tai jollekin muulle sekä Citylinkin, että Etronian kohdalla ja se on näistä asiakirjoista havaittavissa Kuortti: Joo Kemppainen: Puheenjohtaja ei muuta kysyttävää (Nauha 8.a-1 26 min 10 sek ) Puheenjohtaja Pidetään ruoka tauko. ~ Jatketaan Kuorin kuulemista, Mäntylä (Teosto) olkaa hyvä Mäntylä: Olisi yksi tarkentava kysymys. Eli verotarkastuskertomuksessa liite numero 42 ja kirjallinen todiste numero 28, eli kirjallisessa todisteessa on lukuisia tositteita yhteensä 54 sivullista ja verotarkastuskertomuksen liite 42 sisältää myös sellaisen selvitys pyynnön olisin vain sellaisen tarkentavan kysymyksen esittänyt Kuortille että kun äsken kerroitte tästä Reinikaisen henkilökohtaisesta tai näistä henkilökohtaisen verotuksen jälkipäätöksistä vuosilta niin perustuivatko ne näihin tositteisiin

13 Kuortti: Kyllä ne joo nää on yksi osa sitä Kuulustelu Hannu Kuortti (nauha 8.a-1 päättyy ja jatkuu nauha 9 a-1) Kuortti: Kyllä ne joo, tää on yksi osa sitä, olisko tässä sitä vuotta -94 ollenkaan, joo kyllä se nimenomaan tähän se perustu Puheenjohtaja: Asianajaja Pekka Harju Oliko tällainen liikevaihtovero-oikeudellinen menettely jota te tässä tarkastuksessanne olette ehdottaneet niin oliko se tavallinen, puhumme tuosta ajasta jolloin se on tehty Kuortti: Niin, ei Vai olisko se suorastaan ennakkoratkaisu Kuortti: No näähän ei koskaan ole nää tapaukset ole yksi yhteen mutta sanotaan ei näitä nyt hirveen paljon oo Oliko silloin ollut Kuortti: Kyllä silloin ollut kertomuksessakin ollut esimerkkejä niistä Aika kaukaa oli kai kaikki loppujen lopuksi Kuortti: -89 vuonna Tarkoitin kaukaa yksi yhteen ajatellen Kuortti: Ei joo se. Joo korkeimmanhallinto-oikeuden ratkaisuja ei montaa ole Eli te ajoitte käytännössä prejudikaattia tässä Kuortti: Hain oikeata verotusta Te olette kuitenkin tarkastuskertomuksessanne käsittääkseni käsitelleet sitä niin, että tämä on prejudikaatti, eikö niin olenko sen ymmärtänyt oikein Kuortti: Ei siis tämä menee vähän niin kuin jänkkäämiseksi kun KHO:n myöntämää prejudikaattia pidetään prejudikaattina ja tuota siinä mielessä on olemassa joitakin tapauksia, ei tää, ei tää silleen ainutkertainen ollut, kuten sanottuna ei nää tapaukset ole identtisiä Saanko nojata lähinnä teidän tää numero 0168 tarkastuskertomuksessa sivulla 29 olevaan kappaleeseen jossa kuultu tästä prejudikaatista ja lausuttu muun muassa näin "mutta vastineessa esitetty kanta merkitsisi käytännössä prejudikaattien kehittymisen päättymistä verotuspäätös voitaisiin tehdä ainoastaan jo olemassa oleviin oikeustapauksiin hyvin tarkoin lukeutuu". Eikö tää tarkoita nyt sitä, että tässä oli prejudikaattiaineistoa Kuortti: Ei siinä otetaan lähemmin kantaa yleisemmällä tasolla, mutta, mutta on siinä totta toinen puoli, siinä mielessä kun sanoin niin, että niitä ei ole kovin paljon näitä järjestelyjä korkeimmassa hallinto-oikeudessa mistä olisi päätöksiä Oliko liikevaihtoverotuksesta Kuortti: On se vuoden 1989 päätös (mikä?) Sitten olette puhunut aihetodisteesta jotka joilla olette perustellut näitä kantaanne te kaiketi puhutte lähinnä verotuksellisista aihetodistuksista Kuortti: Se mitä oli, niin mä olen kertonut faktoja, ei kai mun tehtävä ole arvioida niitä sen enempää Siellä verotarkastuskertomuksessa on puhuttu näistä vuokrasopimuksista ja täällä on sivulla 33 voitte ehkä tarkistaa sellainen kummallinen lausuma tää on tää välillisen verotuksen kertomus siellä todetaan NTC on perinyt laitteista ja koneista vuokraa vain markkaa kuukaudessa todettakoon, että samoista koneista ja laitteista aikaisemmin vuonna 90 tehdyn vuokrasopimuksen mukaan vuokra oli markkaa kuukaudessa, oliko tuossa nyt joku käsitteellinen virhe Kuortti: Siinä on paino virhe siinä pitäisi olla markkaa kuukaudessa ja se on korjattu siihen välittömään tarkastuskertomukseen Te olette ilmoittanut, että saamatta jäänyt liikevaihtovero oli noin markkaa

14 Kuortti: NTC osalta kyllä Tuota osaatteko te sanoa siihen onko se teidän mielestänne todellinen rikos vai eikö ole Kuortti: Öö, onko mun asiani arvioida nyt tätä Kysyinkin osaatteko sanoa, te olette kaikkeen muuhunkin ottaneet huikeasti kantaa että tähänkin voisitte ottaa kantaa Kuortti: Mä en ota kantaa siihen Sitten kysyn suoraan. Pitäisikö Citylinkin vähennyskelpoiset ostot muualta kuin NTC:ltä ottaa, ottaa huomioon siitä vähennyksenä Kuortti: Ne on huomioitu Citylinkin verotuksessa Puhun siitä jos te sanoitte samaistatte ja vedätte yhteen NTC:n Citylinkin toiminnon niin kuin täällä kerrotaan, eikö niin ja te katsotte, että tota saamatta jäänyttä liikevaihtoveroa Kuortti: Joo tästä järjestelystä syntyy joo Niin katsotteko, että rikosvahinkoa arvioitaessa ei tuota tästä summasta tulisi vähentää niitä vähennyskelpoisia ostoja kun aloitetaan brutto summa myynnit pois Kuortti: Niin se on siinä mielessä ongelmallinen, että tota koska CityLink on ne vähentänyt omassa verotuksessaan Olihan NTC:n vähentänyt omassa verotuksessaan nämä ostot Kuortti: Niin ostot Citylinkiltä, kyllä, niin siinä pitäisi periaatteessa laatia uusi NTC:n tästä uusi lasku Kysynkin eikö pitäisi tehdä näin jos puhutaan todellisesta vahingosta mikä olisi syntynyt verottajalle, vai onko teillä joku peruste ettei näin olisi Kuortti: Niin se peruste on se kun ne on huomioitu Citylinkin verotuksessa "he he" (naurua) Niin, mutta sitten te periaatteessa puritte koko Citylinkin verotuksen eikö niin. Kertokaa nyt tosiasiallinen syy miksi niintä ei pitäisi huomioida jos puhutaan jos puhutaan todellisesta rikosvahingosta, siis siitä vahingosta joka on tuota verottajalle syntynyt väitetty vahinko tästä päämieheni väitetystä johtamasta Citylinkistä ja NTC yhteistyöstä Kuortti: Joo se on tosiaan tästä Citylinkin ja NTC:n välillä käynette kaupoista aiheutuneet vahinko on se mikä on tuossa se on sitten toinen asia voisiko NTC vaatia Citylinkiltä sitä osuutta En minä puhu siitä, minä kysyn teiltä rikosvahinko asiaa ja se on vähän toinen juttu, mä en puhu enää siitä verotuksesta vaan mä puhun siitä mikä on se todellinen vahinko verottajalle, kyllä teidän täytyy ymmärtää minun kysymykseni, ette te ihan niin ymmärtämätön voi olla Kuortti: Joo se on tässä tää järjestelyhän on ollut sen tyyppinen, että CityLink ei maksa, maksa, veroa ja tota NTC vähentää sen veron, mielestäni se pitää ilman muuta ottaa huomioon, että mä en tähän rikosvahingon määrään ota kantaa Tarkoittaako se että te ette ymmärrä mikä on rikosvahinko Kuortti: Tuota kun siis kun mä ymmärrän, että mä en ole tullut todistamaan tästä rikosoikeudellisesta vahingon määrästä tänne, vaan siitä tarkastuksen tekemisestä Mutta kun väitetään rikosvahingon määrän perustuva suoraan teidän lausuntoonne, se on osa sitä mä haluan tietää ymmärrättekö te mikä on rikosvahinko Kuortti: Joo siis kyllähän täällä menettelyllä, se, se kenelle tää lainvoimainen verotus on ratkaistu niin siinä se vahinko on markkaa Niin verotuksessa, mä kysyn koko ajan rikosvahinkoa, ottakaa nyt kantaa siihen mitä on kysytty Kuortti: Mä en ota kantaa siihen rikospuoleen Perustelkaa miksi ette ota kantaa siihen, ettekö ymmärrä sitä Kuortti: No mun tehtäväni ei ole arvioida sitä rikosoikeudellista puolta

15 Teitä on koko ajan pyydetty tähän tarkoitukseen minä pyydän, että hän vastaa siihen jos perustellusti siihen miksi ei Kuortti: Ei otettaisi huomioon Niin Kuortti: Koska CityLink on saanut ne hyväkseen ne vähennykset Te olette purkanut koko Citylinkin Kuortti: Ei se ole purettu, se on purettu vain NTC ja Citylinkin välillä, ja se kaikki, ne kaikki, nythän mentäisiin siihen, että se kaikki Citylinkin muu myynti pitäisi verottaa myös NTC:llä ja sehän lisäisi taas toisaalta puolta tätä vahinkoa, ei me oo sitäkään huomioitu edes verotuksessa siis sitä muille kuin NTC:lle tapahtunut myynti Citylinkin osalta Tuota teiltä kysyttiin tästä lainasta markkaa se meni vähän sivu suun se, että miten paljon se oikeastaan todellisuudessa oli noin parin päivän viiveellä Kuortti: Mähän sanoin kyllä mielestäni, että sehän maksettiin suurin osa pois Eli samana päivänä :- ja kaksi päivää myöhemmin :- eikö niin Kuortti: Joo, mikähän liite se nyt oli, ei se montaa päivää ollut se oli mä haen sitä samana päivänä pois ja pv päästä ja sitten se loppu osa on Sitten mennään siihen Reinikaisen itse lainattavaan asiaan jossa sanoitte, että siinä olisi :- heitto Reinikaisen hyväksi pitääkö se paikkaansa Kuortti: Siis näin tiliotteiden mukaan näin on Muistatteko mitä te olette vastannut tässä asiassa korkeimpaan hallinto-oikeuteen Kuortti: Joo kyllä mä muistan kun sinne on esitetty semmoinen joka olisi maksettu aikaisemmin tommonen markan suoritus ennen tätä lainan myöntämistä se ei ollut minusta oikein uskottava selvitys Eikö ne tilit mennyt tasan Kuortti: Ei ne ole tasan mennyt sillä suorituksella. Koska se ero oli vain :- Miten te sen sitten selitätte Kuortti: Se liittyy eri asiaan Mistä te tiedätte että se liittyy eri asiaan Kuortti: No siis täähän on lainan summa on olleet tasa summia , eli jos on maksettu 797 markkaa niin se Muistatteko te väärin sen summankin vielä. No puheenjohtaja luen nyt sitten hänen itsensä allekirjoittamaa koholle annettua vastinetta tältä osin sanotaan: "valituksen sivulla 17 kerrotaan Reinikaisen palauttaneen Citylinkille takaisin markkaa, jonka CityLink oli Reinikaiselle luoton takaisin maksun yhteydessä suorittanut. Valituksen liitteenä olleesta pankkisiirrosta tositteesta ilmenee maksu oli suoritettu CityLink suoritettua ylimääräistä :- mk joten se on loogisesti mahdotonta maksaa takaisin suoritusta jonka peruste on vasta syntynyt " Kuortti: Mä olen edelleen samaa mieltä Eikö tilit mene kuitenkin tasan Kuortti: Joo, mutta siis se ettei tää laina ei mene, nyt siis se ei selitä tätä lainaa, se ei elikkä tätä lainan takaisin maksua kun se peruste on syntynyt joulukuussa, niin miten se on voitu maksaa takaisin etukäteen olisi pitänyt tietää, että joulukuussa maksetaan Eikö se ole samantekevää jos Reinikainen on maksanut eli silloin kuin nää lainat on syntynyt markkaa jolta ei tässä laskelmassa ole huomioitu ja sitten siellä katsotaan taas vastaavasti, että sinne jäis :- hänen hyväkseen, eikö se tasaa sen tilin joka tapauksessa

16 Kuortti: Ei se ollut markkaa se suoritus silloin 15. päivä Tässä puhutaan tasan suorituksesta Kuortti: Onko siitä jäljennös siitä tositteesta Ei tästä ole jäljennöstä tässä lausunnossa, vaan te olette itse lausuneet tämän lausunnon - te itse olette allekirjoittaneet tämän lausunnon! Kuortti: Okei siinä on markkaa. Minusta on epäselvää kuitenkin, että se olisi 15. päivä maksettu, olisi maksettu takaisin kun peruste on syntynyt joulukuussa Ei se tartte - niin jos kysymys on siitä meneekö velka saldo tasan. Kai te nyt tarkastajana sen verran ymmärrätte, että se riittä - väite toteamaan, että tää on virheellinen tää hänen hyödykseen tullut summa jos hän on tämän lisäksi mitä tähän on listattu maksanut markkaa sen pitäisi olla tässä ja sitten tulla tasan plus miinus nolla eikö niin. Se on matematiikkaa Kuortti: Olen saanut Citylinkin kirjanpitomateriaalia jossa on Matti Paanasen laskelma siinäkin on todettu, että markkaa on jäänyt niin kuin maksamatta Joo mutta myöhemmässä selvityksessä on tämä eikö niin Kuortti: Joo Ja te olette itse sen todennut, että näin se on Kuortti: Niin mä olen ilmeisesti todennut, että se on maksettu 15. marraskuuta mutta (kröhimistä) Niin mä en nyt ymmärrä tätä teidän niin kuin vastaustanne että markan suoritus ei olekaan sitten mitään siis ei kuittaa tätä ollenkaan plus miinus nolla Puheenjohtaja Nyt lähetään siitä, että todistaja on täällä kertomassa faktoja, ja todistaja haluaa kertoa mielipiteitä, mutta niillä ei hirveesti merkitystä ole asiassa niin, että mennään eteenpäin Kuortti: Mun pitää pohtia, mitenkä tää nyt sitten tolla tasolla, toi lausuma ottaa sitten todisteeksi No sitten sanoitte, että Kuusistoa piditte itse asiassa vain työntekijänä. Kun hän oli ollut työntekijä Scandexassakin eikö se aika tavan omaista ole, että tällaiset asetelmat muuttuu ilman, että niissä on sinänsä mitään moitittavaa. Työntekijöistä tulee usein uusien yritysten omistajia tai vanhojenkin yritysten omistajia MBO kaupoissa eikö niin Kuortti: On, on toki mahdollista ei siinä mitään Niin, eli voisitteko sitten perustella mihin tällainen näkemys että tässä tapauksessa olisi yhtä äkkiä työntekijästä kysymys kun hän on hankkinut sen firman on sen osakkeenomistaja hallituksen jäsen. Hänellähän on hallitus vastuu eikö niin Kuortti: Niin, Joo siis se on tää koko, koko tää rakennelma, että tota ymmärtääkseni siinä vaiheessa kun CityLink on perustettu hän ei enää ole vähään aikaan ollut Scandexassa, ja nyt siis tullaan siihen, että kenen intressissä tää firman perustaminen on ollut ja nää alku järjestelyt ja koko tää toiminta. Te olette tehnyt siitä kolmen vuoden kuluttua päätelmiä jotka perustuvat erilaisiin väitteisiin, tässä kertomuksessa oleviin seikkoihin eikö niin Kuortti: Joo kyllä Nää päätelmät sinänsä ovat melko voimakkaita ja poikkeavia Kuortti: Niin mitä me nyt käytetään vertailupohjana niin ei se tietenkään ole joka tarkastuksessa tällainen lopputulos Miten teidän mielipiteenne on jos todetaan, että toi kappaleen niin sanottu pimeä myynnin kappalemäärä on plus miinus nolla Kuortti: Ei, mä haluaisin nähdä sen laskelman millä se osoitetaan, että näin on

17 Joo. Sitten te olette lausunut tästä aikanaan mielipiteenne siitä, että miten NTC:n kirjanpito olisi pitänyt pitää, eli olette todennut, eli olette todennut, että se on muodollisesti oikein siltä osin kun se on NTC:n kirjanpitona hoidettu. Väitättekö te että NTC olisi voinut tai sen olisi pitänyt sisällyttää Citylinkin kanssa käymänsä kauppa omaan kirjanpitoonsa Kuortti: Niin siis näinhän on, että jos tässä on kyseessä ollut myös saman yrityksen sisällä oleva valmistusosasto niin näin olisi tullut menetellä Itsenäisten yritysten keskeinen kauppa olisi tullut yhtäkkiä niin kun kirjanpidossa tehdä jotenkin toisella lailla. Onko tämä kirjanpito oppien mukaista Kuortti: Niin siis jos niin kun itsenäisiä ne yhtiöt, erillisiä toisistaan, niin, niin ei tietenkään silloin koska se on tota noin yksi kirjanpidon perustehtävä on pitää nää rahat ja varat erillään toisistaan Väitättekö te, että nämä yhtiöt eivät siviilioikeudellisesti olleet itsenäisiä Kuortti: En mä ole siviilioikeudellisesta itsenäisyydestä väittänyt mitään Niin te, ette väitä siitä Kuortti: En väitä siitä Entäs rikosoikeudellisesti yhtiöitä sinänsä ei sinänsä koske yhtiöitä siinä mielessä mutta, että ilmeisesti tää siviilioikeudellinen vastaus riittää siihen Kuortti: Mä en olenkaan siihen rikosoikeudelliseen arviointiin ota kantaa Olisitteko koskaan nähnyt, kertaakaan nähnyt sellaista kirjanpitoa jossa olisi tehty näin niin kuin te tässä verotarkastuskertomuksessanne sivulla 6 esitätte "että Citylinkin nimiin kirjoitettu osa NTC:n liiketoiminnasta on jätetty merkitsemättä NTC:n kirjanpitoon, siltä osin NTC:n kirjanpito on siis puutteellinen. Oletteko koskaan nähnyt kahden eri yhtiön välillä näin tehtävän? Kuortti: Tiedän oikeustapauksia, niitä on tän kohon lausunnon jonka on toimittanut tai jossain lausunnossa on esitellyt oikeustapauksia, missä on kerrottu kuinka nää verotukset on eristetty kun toisen yhtiön kirjanpito ei ole toimitettu Mä puhun nyt kirjanpidosta Kuortti: Mutta se perustuu se päätös siihen, että siellä on viety toisen yhtiön, tai tään kirjanpidon on todellisuudessa yhdistetty Mutta oletteko sellaista kirjanpitoa - te - nähnyt koskaan Kuortti: Siis minä en ole henkilökohtaisesti nähnyt Oletteko kuullut kenenkään muunkaan verotarkastajan nähneen sellaista Kuortti: Siis mä olen kertonut sellaisista tapauksista missä näin on menetelty (Ps. kirjoittaja huomauttaa: Kuotti valehtee kyseessä on mielikuvituksen luoma intuitio, asia selviää seuraavassa:.) Kysyin nimenomaan sitä, oletteko nähnyt sellaista missä olisi yhdistetty näitä kirjanpitoja? Kuortti: Vastasin etten ole nähnyt Mutta oletteko kuullut kenenkään muun nähneen, se on eri asia miten muotoillaan joku vero päätös, mutta puhun nyt kirjanpidon yhdistämisestä? (vastausta odotetaan) Niin olitteko? Kuortti: En ole Milloin te muuten saitte ne Etronian laskut jotka on niin kuin tää Etronia ostanut laskelman pohjalta Kuortti: Ne on saatu silloin tarkastuksen yhteydessä - se reskontra lista Ne tositteet jotka siinä oli Kuortti: Joo samalla lailla Sitten te kerroitte, että tää laite vuokraus olis teidän mielestänne osoitus

18 bulvaanisuhteesta, tiedättekö onko NTC vuokrannut koneita muillekin kuin vain Citylinkille ja Etronialle Kuortti: Kyllä on muillekin Onko nekin yhtiöt olleet NTC bulvaaneja Kuortti: Joo, en mä mielestäni ole sitä laite vuokrausta nyt sellaisenaan pitänyt, että se on muodostanut sen bulvaanisuhteen sehän on nähtynä vain yhtenä osana sitä kokonaisuutta, se kysymys on se, että CityLink ostaa raaka-aineen osittain ainakin NTC:ltä, lataa kasetit NTC:ltä vuokraamillaan koneilla ja myy lopputuotteesta noin 70 % NTC:lle se liittyy tähän kokonaisuuteen: Ei se yksittäisenä seikkana tietenkään muodosta mitään bulvaanisuutta Eikö se ole ihan normaali liiketoimintaa jos yhtiöllä on koneita joita se ei itse käytä, että se koittaa joko myydä tai vuokrata Kuortti: Kyllä Sitten tuosta maksuriippuvuudesta, oletteko te tarkastuskertomuksia tehdessänne havainnut monestikin, että osamaksut tapahtuvat usein sillä tavoin, että tämä yhtiö joka perii omia saataviaan niin joutuu maksamaan jotain hyvin lähipäivinä tai samana päivänäkin, ehkä se on aika tavanomaista Kuortti: Kyllä varsinkin jos on tiukka likviditeettiongelma että Kuinka tää loppujen lopuksi oli tää rahoituspuoli kumpi rahoitti kumpaa, lukuun ottamatta pieniä poikkeuksia Kuortti: Niin ei CityLink ole rahoittanut NTC:tä Ei sillä tavoin jos sillä on melko suuria saatavia joista se ei ole maksua saanut aikanaan niin eikö se ole yksi tapa rahoittaa Kuortti: Niin se on maksuajan myöntämistä Niin on mutta eikö se ole sama asia kuin rahoittaminen Kuortti: Niin siinä, voidaan se niinkin sanoa Niin sitten vielä näistä kuittauksista, sanoitte, että se oli poikkeuksellisen suurta tämä kuittaustoiminta väitättekö, että se on todella poikkeavan suurta silloin kun kysymyksessä on tavaran molemminpuolinen ja melko laajakin kaupan käynti keskenään, se on itse asiassa helpoin tapa hoitaa maksut pois ja järkevin tapa Kuortti: Niin se voi todella olla, mutta kun ajatellaan että Citylinkin ostolaskuista maksettiin vain vajaa mk rahana ja kaikki muu kuitattiin, pidän aika poikkeuksellisena sitä menettelyä, että näin valtaisa määrä on kuittaamalla Onko siinä jotain mahdollisesti laitonta Kuortti: Ei, täällä niin kuin todettiin, että siihen kuittauksen edellytykseen ei tarvitse mennä, että silloin kun ne on kunnossa niin tuota ei siinä mitään laitonta ole, mutta siinä tulee vaan toimitaanko kaikkien kanssa näin vai onko vain yksi asiakas jonka kanssa tätä harjoitetaan poikkeuksellisen paljon Mitä riesaa on siitä, että näin menetellään onko siitä jollekin jotain haittaa muulle kuin pankille joka hyötyisi siitä, että se laitetaan heidän tilin kautta Kuortti: Joo ei, ei siitä jos nämä edellytykset ovat olemassa, niin sen tekemisestä, mutta se vaan,että kysymys on siitä, että rahaa ei ole, no Periaatteessa tämmöisiin kohta kuraatti sopimuksiin usein liity se, että aika ajoin vain kuitataan, eli rahaa ei liiku juuri lainkaan, eikö se ole ihan tavallista Kuortti: Joo, ei niin kun todennut moneen kertaan, ettei se kuittausmenettely sinällään Olisiko tuossa teidän laskelmassanne siitä, että Citylinkin myynnistä NTC:lle oli tai Citylinkin myynistä NTC:n osuus oli 70 % olla 10 % heitto Kuortti: Tuntuu aika kovalta heitolta jos olisi (nauha 9.1 päättyy ja 8.2 alkaa) mutta niin kuin sanottu siinä on taas kysymys lasketaanko kappalemääriä, tai

19 tiettyä nauhan pituutta, vai markkamäärää yhteensä Joo tässä vielä sellainen ehkä, että havaitsitteko kuka käytännössä hoiti Citylinkin, vaan NTC puolelta nää maksusuoritusten niin kuin teknisen tekemisen Kuortti: Siellä oli Matti Paanasen ja Yrjö Reinikaisen nimet Puheenjohtaja: Sitten Asianajaja Harri Niinimäki (teema liikevaihtoverotus) Niinimäki: Varmistan, että kuulinko oikein ihan todistajan alkuvaiheessa totesitte, että Huovinen on tehnyt nää laskelmat mitkä täällä on liitteenä Kuortti Joo, hän on tehnyt ne laskelmat ja mä olen niin kuin tarkastanut ne. Me on pyritty ne käymään läpi Niinimäki Just selvä. Mutta sellainen jatkokysymys jotta voin päättää siitä kenelle teen sitten kysymyksiä on nämä virheluettelot tästä liikevaihtoverotuksesta, osaatteko sanoa kumpi teistä paremmin osaa sanoa te vai Huovinen Kuortti: No, tee esitä se kysymys mulle, jos en osaa vastaa niin sitten todistaa Niinimäki: No mentäisiin siihen kirjalliseen todisteeseen 59 siinähän on tämä virheluettelo Citylinkin osalta tämä kertomus HAL/0910/94 Kuortti: Mikähän kertomus liite, mulla ei oo näitä teidän numeroita Niinimäki: Tää on kertomus numero liite, numero 5, ja jotta mulle ei tulisi mitään väärinkäsitystä niin mä ensinnäkin käsittelisin tän rakenteen niin, että olenko ymmärtänyt tämän kertomuksen oikein, muutamalla kysymyksellä, eli ensimmäiset sivut 1-5 niin olenko ymmärtänyt oikein, että tässä on tarkasteltu CityLink Oy:n ostojen myyntien vaikutusta NTC:n niin kuin yhteenvedon omaisesti sivulla 5 sitten se pilkkoutuu näihin tässä sivulla 5 todettuihin eri laskuihin Kuortti: Joo, niin tää koskee, tää koskee Citylinkin verotusta Niinimäki: Kyllä. Nimenomaan Kuortti: Kyllä näin on Niinimäki: Eli tuota mennään sitten sinne liitteeseen sinne sivulle numero 5, eli sinne yhteenvetoon, eli olenko ymmärtänyt oikein, että tämän yhteenvedon mukaan Citylinkille tältä kaudelta siis NTC:n ostoissa, kontra myynneistä, olisi tullut maksaa takaisin liikevaihtoveroa ,40 markkaa oli näitten lisäys verotusarvoon ja vähennys verotusarvosta erotuksen Kuortti: Joo tai siis se verotusmäärä on se viimeinen sarake mk Niinimäki: Anteeksi nimenomaan sieltä Kuortti: Joo kyllä pitää paikkaansa Niinimäki: Ja sitten mennään sivulle 2, eli ilmeisesti niin, että tänne on kuukausille 1-5 niin 1-9 lisätty arvio lisätty arvioitua puuttuvaa myyntiä markkaa, eli laskelmieni mukaan kertyykö se sitten liikevaihtoveroa per kuukausi Kuortti: Joo se on se veron määrä, mistä te otitte sen veron määrän. Anteeksi joo pitää paikkaansa, joo, joo Niinimäki: Eli onko tää markkaa arvioitu puuttuvan myynnin sitten arvioitua niin kuin sanottua kpl Kuortti: Kyllä Niinimäki: Niin mä ajattelin, Justiin. No sitten seuraava sivu kattaa kauden nyt siinä ei sitten niitä sivunumeroita ainakaan mun kappaleissa mutta rakenteellisesti lienee samanlainen kuin edellinenkin, eli siellä jollakin sivulla tulee tämä yhteenveto otsikko jossa nämä lokakuun 91 viiva huhtikuun 92 ostot, kautta myynnit,on luetteloitu ja onko niin, että tämän laskelman mukaan Citylinkille olis tullut palauttaa veroa markkaa Kuortti: Kyllä Niinimäki: Se viimeinen kausi ymmärtääkseni on sitten tämä joka jälleen päättyy yhteenvetoon, eli tämän tositteen viimeinen sivu jonka mukaan siellä olis sitten kertynyt Citylinkille tilitettävää, eli valtiolle maksettavaa liikevaihtoveroa markkaa Kuortti: Pitää paikkaansa

20 Niinimäki: Olenko ymmärtänyt oikein kun olen laskenut yhteen nämä, näitten kausien liikevaihtoverot kautta vähennykset. Citylinkille tämän laskelman mukaan olisi tullut palauttaa liikevaihtoveroa :- markkaa Kuortti: Se varmaan täytyy tässä äkkiä niin kuulostaa noin, niin Niinimäki: Joo mä oon yhteenvedon Kuortti: Niin, jos sulla on vaan se :- jos sä sen 6000:- mukaan laskit, sen ensimmäisen niin Niinimäki: Mä olen laskenut sen mukaan ton ihan, että se kuuluu siihen plus sitten vähennetään toi Kuortti: Joo, kyllä, Niinimäki: Just, ja tähän jos sitten osoitetaan tai päätellään, että CityLink ei ole myynyt niin sanottua ohimyyntiä niin nämä ohimyyntiin perustuvat liikevaihtoverot kaiketi tulisi silloin myöskin vähentää eli käytännössä lisätä tähän palautettavaan määrään, eikö niin Kuortti: Kyllä jos näin pystytään osoittamaan Niinimäki: Juuri, eli laskentateknisesti. Ja mun ymmärtääkseni tältä ensimmäiseltä kaudelta sitä kertyy sitten viideltä kuukaudelta laskennallinen markkaa eli markkaa eikö niin, niinhän me äsken todettiin,että kuukaudessa kertyy tää markkaa Kuortti: Joo, en mä rupee laskemaan niitä Niinimäki: Ei tarvitse jos minä olen laskenut ne oikein, niin ollaan tästä laskenta tekniikasta samaa mieltä Kuortti: Joo, joo Niinimäki: Sitten mä olen tuon seuraavan jakson ottanut ihan sieltä teidän tarkastuksestanne jossa tää siinä onkin sitten laskettu verotarkastajien toimesta se arvioituun, vero arvioidusta puuttuvasta myynnistä se on , 26 markkaa siitä kertyy sitten tämä, mikä siitä kertyykään näille kuukausille kun se jaetaan ja sama on sitten ihan sama on tää arvioituun myyntiin perustuvat liikevaihtovero määrä sillä viimeisellä kaudella joka on 4 kuukautta eli eikö näin Kuortti: Joo, kyllä se se idea siis tietysti noin Niinimäki: Joo, silloin mä olin ymmärtänyt tämän oikein ja mulla ei ole todistajalta muuta kysyttävää Puheenjohtaja: Ei ole muuta kysyttävää Niinimäki: Mä haluan Huoviselta kysyä näistä nimenomaan, näistä laskelmista Teema: Bulvaanisuhteesta, liiketoiminnasta sekä Reinikaisen ja Kuusiston välisestä suunnitelmasta Puheenjohtaja: Jokunen tarkennus, kun puhuttiin tästä NTC:n ja Citylinkin välisestä rahaliikenteestä ja sitten myöhemmin NTC:n ja Etronian, niin olko teidän käsityksenne kuitenkin verotarkastuksessa tehtyjen havaintojen perusteella, että ne on todellisia laskuja jotka perustuu todelliseen myyntiin Kuortti: Niin siis sehän on meidän tietysti mahdoton jälkikäteen sitä 100 % varmoja olla mutta, mutta, kyllä meidän tarkastuksen perusteella saama käsitys on, että nää on aidoista laskutuksesta on kysymys Puheenjohtaja: Sitten tuosta verotarkastuksesta, verotarkastuskertomuksessa, niin tää on tämmönen kun te olette ottanut kantaa kohdassa 4 bulvaaniudella tavoiteltu hyöty, eli Oy NTC international Ltd:n tavoittelema hyöty CityLink Oy:n Etronia Oy:n bulvaaniudesta: Yrjö Reinikaisen tavoittelema hyöty Vesa Kuusiston bulvaaniudesta, mutta nyt jos ajatellaan tällaista bulvaanirakennelmaa niin kaiketi bulvaanillakin täytyy olla jotain hyötyä, mikä teidän käsitys on siitä mikä oli Kuusiston kautta CityLink Oy saama hyöty tästä rakennelmasta, eli miksi Kuusiston oli edullista lähteä tällaiseen järjestelmään, kun mitä te olette tässä verotarkastuskertomuksessa kuvannut Kuortti: Niin hän on ainakin saanut työpaikan, että tuota ja sitten siinä toiminnan alkuvaiheessahan tavara sieltä Sukabusta, Scandexasta, niistähän tehtiin liikevaihtoveropalautus se

27. Hovioikeuteen valmistumista 27.5. Kuullaan todistaja Hannu Kuortti

27. Hovioikeuteen valmistumista 27.5. Kuullaan todistaja Hannu Kuortti 27. Hovioikeuteen valmistumista 27.5. Kuullaan todistaja Hannu Kuortti Hannu Kuortti kuuleminen, Wav 13 Puheenjohtaja: Te olette Aarre Hannu Juhani Kuortti. Joo, käykää istumaan siihen pöydän ääreen. Te

Lisätiedot

Paananen: En, vaan Hämeenlinnassa. Puheenjohtaja: Hm Paananen: Toimistoapulaisena toimin siellä, kirjanpitäjänä. Syyttäjä: Olette sivulla 50 kertonut

Paananen: En, vaan Hämeenlinnassa. Puheenjohtaja: Hm Paananen: Toimistoapulaisena toimin siellä, kirjanpitäjänä. Syyttäjä: Olette sivulla 50 kertonut 27. Käsittely Helsingin Hovioikeudessa kesäkuu 2003 27.7. Kuullaan Todistaja (ALV tarkastaja) Matti Paananen Puheenjohtaja: No sitten voidaan kutsua Paananen, eikö niin? Todistaja Paananen saliin neljä.

Lisätiedot

29. Pos. 2. Hämeenlinnan käräjäoikeus/todistelu/päätös/syyttäjä ei valita

29. Pos. 2. Hämeenlinnan käräjäoikeus/todistelu/päätös/syyttäjä ei valita 29. Pos. 2. Hämeenlinnan käräjäoikeus/todistelu/päätös/syyttäjä ei valita Asia viranomaisten tiiviin yhteistyön ansiosta eteni oikeudenistuimen käsittelyyn. Oli uusi kesä ja kuten aiemmin oikeudenkäynti

Lisätiedot

Paananen: Minä kävin Kuusistoa auttamassa kerran kuussa, kaikki atk listat järjestykseen, aineisto aika järjestykseen kerran kuussa ja varsinaisen

Paananen: Minä kävin Kuusistoa auttamassa kerran kuussa, kaikki atk listat järjestykseen, aineisto aika järjestykseen kerran kuussa ja varsinaisen Pos.25. Käsittely "Raastupa ratkaisee, oikeus oikaisee" v.2000 Pos25.3.9 Todistaja Matti Paananen (NTC:n entinen kirjanpitäjä & Lääninveroviraston ALV tarkastaja) Teksti sisältää "muutaman varsinaisen

Lisätiedot

29. Pos. 3. Sisä-Suomen lääninverovirasto asianvalvoja Erja Ristola valittaa päätöksestä Turun Hovioikeuteen

29. Pos. 3. Sisä-Suomen lääninverovirasto asianvalvoja Erja Ristola valittaa päätöksestä Turun Hovioikeuteen 29. Pos. 3. Sisä-Suomen lääninverovirasto asianvalvoja Erja Ristola valittaa päätöksestä Turun Hovioikeuteen Sisä-Suomen veroviraston asianvalvoja Erja Ristola valitti päätöksestä. Hän vaati syyttäjältä

Lisätiedot

19. NTC:n Uusi tarkastuskertomus, synteesi laajenee. Y.R:n henkilökohtaiset veroseuraamukset, vastineita.

19. NTC:n Uusi tarkastuskertomus, synteesi laajenee. Y.R:n henkilökohtaiset veroseuraamukset, vastineita. 19. NTC:n Uusi tarkastuskertomus, synteesi laajenee. Y.R:n henkilökohtaiset veroseuraamukset, vastineita. Tarkastuskirje HAL96/00515/1. Olimme, ilmeisesti kyseisen tarkastuskertomuksen, (ks. pos. 16.2.

Lisätiedot

27. Käsittely Helsingin Hovioikeudessa kesäkuu 2003 27.11. Kuullaan Todistaja Martti Antero Paju Wav1D Puheenjohtaja: Martti Antero Paju, olette?

27. Käsittely Helsingin Hovioikeudessa kesäkuu 2003 27.11. Kuullaan Todistaja Martti Antero Paju Wav1D Puheenjohtaja: Martti Antero Paju, olette? 27. Käsittely Helsingin Hovioikeudessa kesäkuu 2003 27.11. Kuullaan Todistaja Martti Antero Paju Wav1D Puheenjohtaja: Martti Antero Paju, olette? (aineiston esille ottamista salissa) Tässä oli nyt kaikki,

Lisätiedot

Pos.25. Käsittely "Raastupa ratkaisee, oikeus oikaisee" v.2000 Pos.3.1 Yrjö Reinikainen Todistelutarkoituksessa

Pos.25. Käsittely Raastupa ratkaisee, oikeus oikaisee v.2000 Pos.3.1 Yrjö Reinikainen Todistelutarkoituksessa Pos.25. Käsittely "Raastupa ratkaisee, oikeus oikaisee" v.2000 Pos.3.1 Yrjö Reinikainen Todistelutarkoituksessa Yrjö Reinikaista kuullaan todistelutarkoituksessa ja ensimmäisenä kysyy Asianajaja Pekka

Lisätiedot

Pos.25. Käsittely "Raastupa ratkaisee, oikeus oikaisee" v.2000 25.3.5 Todistaja Heikki Metsäpuro

Pos.25. Käsittely Raastupa ratkaisee, oikeus oikaisee v.2000 25.3.5 Todistaja Heikki Metsäpuro Pos.25. Käsittely "Raastupa ratkaisee, oikeus oikaisee" v.2000 25.3.5 Todistaja Heikki Metsäpuro Heikki Metsäpuron todistukseen liittyy oleellisesti hänen kokemuksensa poliisikuulustelussa. Turun Hovioikeudessa

Lisätiedot

Moniasiakkuus ja osallisuus palveluissa -seminaari 4.10.2012 Moniammatillinen yhteistyö ja asiakaskokemukset

Moniasiakkuus ja osallisuus palveluissa -seminaari 4.10.2012 Moniammatillinen yhteistyö ja asiakaskokemukset Moniasiakkuus ja osallisuus palveluissa -seminaari 4.10.2012 Moniammatillinen yhteistyö ja asiakaskokemukset Riikka Niemi, projektipäällikkö ja Pauliina Hytönen, projektityöntekijä, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä.

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. 1 Lapsen nimi: Ikä: Haastattelija: PVM: ALKUNAUHOITUS Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. OSA

Lisätiedot

Pos.25. Käsittely "Raastupa ratkaisee, oikeus oikaisee" v.2000 Pos.3.2 Vesa Kuusisto todistelutarkoituksessa

Pos.25. Käsittely Raastupa ratkaisee, oikeus oikaisee v.2000 Pos.3.2 Vesa Kuusisto todistelutarkoituksessa Pos.25. Käsittely "Raastupa ratkaisee, oikeus oikaisee" v.2000 Pos.3.2 Vesa Kuusisto todistelutarkoituksessa Vesa Kuusistoa kuullaan todistelutarkoituksessa ja ensimmäisenä kysyy Asianajaja Harri Niinimäki.

Lisätiedot

Joka kaupungissa on oma presidentti

Joka kaupungissa on oma presidentti Kaupungissa on johtajia. Ne määrää. Johtaja soittaa ja kysyy, onko tarpeeksi hoitajia Presidentti päättää miten talot on rakennettu ja miten tää kaupunki on perustettu ja se määrää tätä kaupunkia, Niinkun

Lisätiedot

27. Hovioikeuteen valmistumista 27.4. Kuullaan todistaja Heikki Metsäpuro

27. Hovioikeuteen valmistumista 27.4. Kuullaan todistaja Heikki Metsäpuro 27. Hovioikeuteen valmistumista 27.4. Kuullaan todistaja Heikki Metsäpuro Wav12 Puheenjohtaja: Heikki Metsäpuro Syyttäjä:...videokasettialalla? Minä ajankohtana? Metsäpuro: 90- luvun alussa. Puheenjohtaja:

Lisätiedot

T: Joo, mutta Itella antoi ohjeet kimppulappuihin. SAA: Mistä te sen tiedätte? T: Olen istunut Itellan kanssa samassa pöydässä ja käynyt läpi

T: Joo, mutta Itella antoi ohjeet kimppulappuihin. SAA: Mistä te sen tiedätte? T: Olen istunut Itellan kanssa samassa pöydässä ja käynyt läpi Todistajana kuultuna Birgit Leiponen on muun ohella kertonut, että vuonna 2004 hän toimi Riihimäen kirjapainossa tuotannon esimiehenä ja myös myyntipäällikkönä ja tunsi Savenmaa Ky:n mainosjakelun. Todistaja

Lisätiedot

Yritystoiminta Pia Niuta KIRJANPITO

Yritystoiminta Pia Niuta KIRJANPITO KIRJANPITO Kirjanpito On tietojärjestelmä, jossa ylläpidetään tietoa yrityksen tai yhteisön taloudellisesta toiminnasta. On sitä, että kerätään ja järjestetään tositteet, rekisteröidään niiden tiedot tietyn

Lisätiedot

27. Käsittely Helsingin Hovioikeudessa kesäkuu 2003 27.14. Kuullaan todistaja Peter Jaller

27. Käsittely Helsingin Hovioikeudessa kesäkuu 2003 27.14. Kuullaan todistaja Peter Jaller Wav23 Jaller 27. Käsittely Helsingin Hovioikeudessa kesäkuu 2003 27.14. Kuullaan todistaja Peter Jaller Puheenjohtaja: Täällä ollaan muuten samalla tavalla kuin eilenkin, paitsi että Kuusisto on pois,

Lisätiedot

14.Pos.1 Alustava verotarkastuskertomus 02.02.85 ("toinen")

14.Pos.1 Alustava verotarkastuskertomus 02.02.85 (toinen) 14.Pos.1 Alustava verotarkastuskertomus 02.02.85 ("toinen") Pos.14.1. Alustava tarkastuskertomuksen. Lähete kirjelmä on päivätty 2.2.1995, ja siinä Nro: 1798/62/95. Lähettäjä on Hämeen lääninverovirasto,

Lisätiedot

21. Suomalaista hallintomenettelyä. - Hoviväkeä, Hallinto-oikeus (menettely 29.6.98) hallinto-oikeuden kokoonpano

21. Suomalaista hallintomenettelyä. - Hoviväkeä, Hallinto-oikeus (menettely 29.6.98) hallinto-oikeuden kokoonpano 21. Suomalaista hallintomenettelyä. - Hoviväkeä, Hallinto-oikeus (menettely 29.6.98) hallinto-oikeuden kokoonpano Pos.21.1 Valitus/suullisen käsittelyn määrääminen Olimme valittaneet Uudenmaan lääninoikeuden

Lisätiedot

Asiantuntija ostajan/jatkajan apuna yrityskaupan valmistelussa. Osmo Leppiniemi Visma Services Teemuaho Oy

Asiantuntija ostajan/jatkajan apuna yrityskaupan valmistelussa. Osmo Leppiniemi Visma Services Teemuaho Oy Asiantuntija ostajan/jatkajan apuna yrityskaupan valmistelussa Osmo Leppiniemi Visma Services Teemuaho Oy Asiantuntija ostajan/jatkajan apuna yrityskaupan valmistelussa Yrittäjät ovat parhaita asiantuntijoita

Lisätiedot

SAA: Eli noin 13 vuotta. Puhutaan vuodesta 2004, jos jotain muistatte siitä. Ehkä vuodesta 2005 myös. Mitä tehtäviä te silloin teitte siellä?

SAA: Eli noin 13 vuotta. Puhutaan vuodesta 2004, jos jotain muistatte siitä. Ehkä vuodesta 2005 myös. Mitä tehtäviä te silloin teitte siellä? Todistaja Arja Mäki SAA: Arja Mäki, mikä teidän koulutuksenne on? T: Merkonomi. SAA: Oletteko te tuolla Savenmaa Ky:ssä töissä? T: Olen joo, toimistotyöntekijä. SAA: Mistä vuodesta lähtien? T: Vuodesta

Lisätiedot

Ympärillämme olevat tilaisuudet ovat toiselta nimeltään ratkaisemattomia ongelmia

Ympärillämme olevat tilaisuudet ovat toiselta nimeltään ratkaisemattomia ongelmia VASTAVÄITTEET Tapio Joki Johdanto Ympärillämme olevat tilaisuudet ovat toiselta nimeltään ratkaisemattomia ongelmia K aupat syntyvät harvoin ilman vastaväitteitä. Myyjälle ratkaisevan tärkeää on ymmärtää,

Lisätiedot

3154 TaINPMTOSSUUNNITfELU Tent ti 4.10.2000 klo 16.15-19.15

3154 TaINPMTOSSUUNNITfELU Tent ti 4.10.2000 klo 16.15-19.15 LTKK/TUTA Lehtori Osmo Hauta-aho 1(3) + liitteet 1-2 3154 TaINPMTOSSUUNNITfELU Tent ti 4.10.2000 klo 16.15-19.15 (Tentissii ei saa olla mukana kirjallisuutta) Tehtava 1 Oheisena on annettu SyysTek Oy:n

Lisätiedot

Egentliga Finlands Lantbruk Finansiering AB ("EFF") on myöntänyt pääomalainan Super Rye Oy:lle tässä sopimuksessa esitetyin ehdoin.

Egentliga Finlands Lantbruk Finansiering AB (EFF) on myöntänyt pääomalainan Super Rye Oy:lle tässä sopimuksessa esitetyin ehdoin. PÄÄOMALAINASOPIMUS Velallinen Super Rye Oy Y-tunnus 1234567-0 Velan määrä 2.000.000,00 euroa Velan numero 1010700 Sopimuksen päivämäärä 1.8.2012 1 OSAPUOLET JA JOHDANTO Egentliga Finlands Lantbruk Finansiering

Lisätiedot

YRITYSKAUPPA. Selvitä ensimmäisenä mitä olet myymässä tai ostamassa?

YRITYSKAUPPA. Selvitä ensimmäisenä mitä olet myymässä tai ostamassa? YRITYSKAUPPA Selvitä ensimmäisenä mitä olet myymässä tai ostamassa? Kaksi päävaihtoehtoa ovat liiketoiminnan myynti ja Yrityksen eli ns. oikeushenkilön myynti. Yrityksen myynti Yrityksen myynti tarkoittaa

Lisätiedot

Toiminnantarkastuksen perusteiden alkeet

Toiminnantarkastuksen perusteiden alkeet Toiminnantarkastuksen perusteiden alkeet HYYN PUHEENJOHTAJASEMINAARI JARI RINTA-AHO, SUOMEN FYSIIKANOPISKELIJAT RY MATIAS NURMI, HYYN JÄRJESTÖVALIOKUNTA Sisältö 1. Toiminnantarkastaja: tehtävät ja vaatimukset

Lisätiedot

KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY:N OSAKKEIDEN KAUPPAA KOSKEVA KAUPPAKIRJA

KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY:N OSAKKEIDEN KAUPPAA KOSKEVA KAUPPAKIRJA KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY:N OSAKKEIDEN KAUPPAA KOSKEVA KAUPPAKIRJA 2 (5) 1 OSAPUOLET 1.1 Myyjä Kannuksen kaupunki (Y-tunnus: 0178455-6 ) 1.2 Ostaja Kokkolan kaupunki (Y-tunnus 0179377-8 ) 2 SOPIMUKSEN

Lisätiedot

HE 97/2017 vp. Valtiovarainvaliokunnan verojaosto

HE 97/2017 vp. Valtiovarainvaliokunnan verojaosto HE 97/2017 vp Valtiovarainvaliokunnan verojaosto 10.11.2017 Rikosilmoitusharkinta Verohallinnossa rikosilmoitusharkinnan suorittavat verorikoksiin perehtyneet asianvalvojat Verorikokset ovat rangaistavia

Lisätiedot

Yrittäjän oppikoulu. Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy

Yrittäjän oppikoulu. Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Yrittäjän oppikoulu Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015 Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Sisältö Mitä on yrityksen taloudellinen tila? Tunnuslukujen perusteet

Lisätiedot

Kuluttajien luottamusmaailma

Kuluttajien luottamusmaailma Kuluttajien luottamusmaailma Minna-Kristiina Paakki Tutkimusyliopettaja, T&K ICT ja Tietoturva Rovaniemen Ammattikorkeakoulu 12.12.06 minna.paakki@ramk.fi 1 Tausta eeste projekti, 2003 Alustava kehikko

Lisätiedot

7. Ajojahti, vai salaliitto. Verotarkastus 87

7. Ajojahti, vai salaliitto. Verotarkastus 87 7. Ajojahti, vai salaliitto. Verotarkastus 87 Olin Kuhmoisissa toimivan Finn-Mayrei oy:n ostajien kanssa edennyt lähelle tilannetta, jossa kaikkien juttujen päätökset oli saatu pois valitustuomioistuimista

Lisätiedot

SOPIMUSTEN MERKITYS OMISTAJANVAIHDOKSISSA

SOPIMUSTEN MERKITYS OMISTAJANVAIHDOKSISSA SOPIMUSTEN MERKITYS OMISTAJANVAIHDOKSISSA Sopimustyypit ja niiden valinta Kaksi päävaihtoehtoa ovat liiketoiminnan myynti (liiketoimintakauppa) ja yrityksen itsensä, eli ns. oikeushenkilön, myynti (osuus

Lisätiedot

LAUSUNTO OSUUSKUNTA PPO:N KOKOUKSELLE

LAUSUNTO OSUUSKUNTA PPO:N KOKOUKSELLE LAUSUNTO OSUUSKUNTA PPO:N KOKOUKSELLE Pohjois-Suomen aluehallintoviraston määräys 27.3.2014 1. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on päätöksellään 27.3.2014 määrännyt osuuskuntalain (1488/2001) 7 luvun

Lisätiedot

Oy Höntsy Ab, Tilinpäätös Oy Höntsy Ab

Oy Höntsy Ab, Tilinpäätös Oy Höntsy Ab Oy Höntsy Ab Tilinpäätös ajalta 1.7.2016-30.6.2017 1 OY HÖNTSY AB Pirkankatu 53 A 4 33230 Tampere Kotipaikka Tampere Y-tunnus 2352244-2 Sisällys Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Mikroyrityksen liitetiedot 6

Lisätiedot

Kouvolan hovioikeuden tuomio NREP Finland Log 2 Oy:n ja Lappeenrannan kaupungin sekä Lappeenranta Free Zone Oy Ltd:n välisessä riita-asiassa

Kouvolan hovioikeuden tuomio NREP Finland Log 2 Oy:n ja Lappeenrannan kaupungin sekä Lappeenranta Free Zone Oy Ltd:n välisessä riita-asiassa Kaupunginhallituksen konsernijaosto 28 09.08.2013 Kouvolan hovioikeuden tuomio NREP Finland Log 2 Oy:n ja Lappeenrannan kaupungin sekä Lappeenranta Free Zone Oy Ltd:n välisessä riita-asiassa 530/090/2012

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

(1999/C 372/04) TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN TARKASTUSKERTOMUS... 1 4 21

(1999/C 372/04) TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN TARKASTUSKERTOMUS... 1 4 21 C 372/20 FI Euroopan yhteisöjen virallinen lehti 22.12.1999 KERTOMUS Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen (Luxemburg) tilinpäätöksestä 31. joulukuuta 1998 päättyneeltä varainhoitovuodelta sekä keskuksen

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

Rakenteen lähtötilanne ja suunnitellut kaupat

Rakenteen lähtötilanne ja suunnitellut kaupat Mäntsälän kunnan rakennejärjestelyn suunniteltu toteutus ja verotus 11.08.2014 / Mäntsälä Risto Walden, Kauppat.lisensiaatti risto@bilanssi.fi / 050-585 3655 Rakenteen lähtötilanne ja suunnitellut kaupat

Lisätiedot

PUHUMISEN HARJOITUSTESTI. Tehtävä 1 KERTOMINEN

PUHUMISEN HARJOITUSTESTI. Tehtävä 1 KERTOMINEN PUHUMISEN HARJOITUSTESTI Tehtävä 1 KERTOMINEN Kerro, mitä teet, kun sinua jännittää. Sinulla on kaksi minuuttia aikaa miettiä, mitä sanot ja 1,5 minuuttia aikaa puhua. Aloita puhuminen, kun kuulet kehotuksen

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

Kokonaisvaltaista tilanpitoa - kannattavasti eteenpäin. Reijo Käki www.reijokaki.com

Kokonaisvaltaista tilanpitoa - kannattavasti eteenpäin. Reijo Käki www.reijokaki.com Kokonaisvaltaista tilanpitoa - kannattavasti eteenpäin Reijo Käki www.reijokaki.com 1. PÄIVÄ I Voitto ja arvopohjainen päätöksenteko? II Kassavirta ja katetuotto III Heikot lenkit IV Marginaalituottavuus

Lisätiedot

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet).

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet). Kirjoittaminen KESKITASO Lyhyet viestit: 1. Ystäväsi on lähtenyt lomamatkalle ja pyytänyt sinua kastelemaan hänen poissa ollessaan kukat. Kun olet ystäväsi asunnossa, rikot siellä vahingossa jonkin esineen.

Lisätiedot

Yritysmuodot. 1. Yksityinen toiminimi Avoin yhtiö Kommandiittiyhtiö Osakeyhtiö Osuuskunta. Lähde: Tomperi, Käytännön kirjanpito

Yritysmuodot. 1. Yksityinen toiminimi Avoin yhtiö Kommandiittiyhtiö Osakeyhtiö Osuuskunta. Lähde: Tomperi, Käytännön kirjanpito Yritysmuodot 1. Yksityinen toiminimi Avoin yhtiö Kommandiittiyhtiö Osakeyhtiö Osuuskunta Lähde: Tomperi, Käytännön kirjanpito Marjatta Kariniemi 7.2.2005 1 Erot eri yritysmuodoissa omistajien vastuu yrityksen

Lisätiedot

Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä

Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä Asiakasohje tulli.fi 8.12.2016 Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä Sisällys 1 Käytettyjen

Lisätiedot

Luento 7. Arvonlisävero: Ulkomaan rahanmääräiset erät: Veron yleispiirteet Alv kirjanpidossa. Kirjanpidossa Tilinpäätöksessä.

Luento 7. Arvonlisävero: Ulkomaan rahanmääräiset erät: Veron yleispiirteet Alv kirjanpidossa. Kirjanpidossa Tilinpäätöksessä. Luento 7 Arvonlisävero: Veron yleispiirteet Alv kirjanpidossa. Ulkomaan rahanmääräiset erät: Kirjanpidossa Tilinpäätöksessä. 1 KIRJANPITO 22C00100 Luento 7a: Arvonlisävero VEROTUKSEN RAKENNE Verotuksen

Lisätiedot

Lyhenteet IAA - Itellan asianajaja, SAA - Savenmaan asianajaja, T - todistaja

Lyhenteet IAA - Itellan asianajaja, SAA - Savenmaan asianajaja, T - todistaja Todistajana kuultuna Ari Hilli on kertonut toimineensa kanteessa tarkoitettuna aikana myyntineuvottelijana vastaajan yritysmyynnissä. Todistaja oli siirtynyt pois vastaajan palveluksesta kesällä 2005.

Lisätiedot

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Oppitunnin sisältö Tuloslaskelma Mikä on tuloslaskelma?

Lisätiedot

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA STOCK TRADERS TEAM FINLAND OY elo Esa Uusikartano Eurantie 198 23800 LAITILA Y-tunnus: 1860758-0 Kotipaikka: Laitila TASEKIRJA Tilikausi 01.01.2015-31.12.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 TASEKIRJA

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

16. Pos.3 NTC:n Valitus Uudenmaan lääninoikeuteen

16. Pos.3 NTC:n Valitus Uudenmaan lääninoikeuteen 16. Pos.3 NTC:n Valitus Uudenmaan lääninoikeuteen 1. Pos.3 Valituksenalaiset päätökset: Uudenmaan lääninveroviraston liikevaihtoveron maksuunpanopäätökset 30.6.1995 nrot 95J4249-95J4251 sekä 24.7.1995

Lisätiedot

TERVETULOA VOIMANPESÄÄN. Miian tarina

TERVETULOA VOIMANPESÄÄN. Miian tarina TERVETULOA VOIMANPESÄÄN Miian tarina Ajattelin, että tää on viimeinen ovi, jonka avaan. Oon hakenut apua jo niin monesta paikasta tuntuu, että kukaan ei osaa auttaa. Sossu sanoi, että mun kannattais mennä

Lisätiedot

HAKEMUS 16.1 0.2007. Tarvittaessa lisätietoja asiassa antaa Jouni Puhakka, gsm 040-50 6363 8 tai jouni.puhakka@lindstro~ninvest.fi.

HAKEMUS 16.1 0.2007. Tarvittaessa lisätietoja asiassa antaa Jouni Puhakka, gsm 040-50 6363 8 tai jouni.puhakka@lindstro~ninvest.fi. * Lindström v HAKEMUS C-?,!. "Q-$:j.,.c*,.g./ew- 16.1 0.2007 HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUKSELLE Lindström Oy suunnittelee Konalassa osoitteessa Ristipellontie 14, Helsinki sijaitsevan palvelukeskuskiinteistönsä

Lisätiedot

VYY:n järjestökoulukset. Kirjanpito ja taloushallinto

VYY:n järjestökoulukset. Kirjanpito ja taloushallinto VYY:n järjestökoulukset Kirjanpito ja taloushallinto SISÄLTÖ Lainsäädännön asettamat velvoitteet Kirjanpito Tilinpäätös ja toimintakertomus Toiminnantarkastus Materiaalin säilytys Vahingonkorvausvelvollisuus

Lisätiedot

Lupahakemuksen ja Turun hovioikeuden päätös Nro 3190, Dnro U/09/1250 valituksen kohde 22.12.2009

Lupahakemuksen ja Turun hovioikeuden päätös Nro 3190, Dnro U/09/1250 valituksen kohde 22.12.2009 1 Tapio Yli-Kovero Valituslupahakemus ja valitus Torikatu 27 13130 Hämeenlinna 050-61331 10.02.2010 KORKEIMMALLE OIKEUDELLE Lupahakemuksen ja Turun hovioikeuden päätös Nro 3190, Dnro U/09/1250 valituksen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Oikian Solutions Oy

TILINPÄÄTÖS Oikian Solutions Oy 1 / 11 TILINPÄÄTÖS Oikian Solutions Oy Y-tunnus: 01.01.2016-31.12.2016 Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2026 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2016-31.12.2016 Sisällysluettelo Tase... 3

Lisätiedot

Yrityskaupan toteuttaminen - ostajan ja myyjän ajatuksia

Yrityskaupan toteuttaminen - ostajan ja myyjän ajatuksia Yrityskaupan toteuttaminen - ostajan ja myyjän ajatuksia Nordea Tampere, 8.5.2014 Riku Salomaa Yrityskaupan kulku Strategian ja kohteen valinta Kaupan toteuttamisvaihtoehdot Arvonmääritys Esisopimus Kaupan

Lisätiedot

Ajankohtaista verotarkastuksesta. Veroinfot taloushallintoalan ammattilaisille Joulukuu 2013

Ajankohtaista verotarkastuksesta. Veroinfot taloushallintoalan ammattilaisille Joulukuu 2013 Ajankohtaista verotarkastuksesta Veroinfot taloushallintoalan ammattilaisille Joulukuu 2013 on syvällisin yksittäiseen verovelvolliseen kohdistuva verovalvonnan muoto 2 Säädeltyä viranomaistoimintaa Verotusmenettelylaissa

Lisätiedot

Tk-Pesu Arvonlisäveron muutos ja SEPA

Tk-Pesu Arvonlisäveron muutos ja SEPA Tk-Pesu Arvonlisäveron muutos ja SEPA Luku T Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Arvonlisäveron muutos 1.7.2010 2 Veromuutoksen vaikutus Tk-Pesussa 2 Välilaskutuksen rajaukset 3 Arvonlisäveroprosentin

Lisätiedot

Aloitamme yksinkertaisella leluesimerkillä. Tarkastelemme yhtä osaketta S. Oletamme että tänään, hetkellä t = 0, osakkeen hinta on S 0 = 100=C.

Aloitamme yksinkertaisella leluesimerkillä. Tarkastelemme yhtä osaketta S. Oletamme että tänään, hetkellä t = 0, osakkeen hinta on S 0 = 100=C. Luku 1 Johdatteleva esimerkki Herra K. tarjoaa osto-option Aloitamme yksinkertaisella leluesimerkillä. Tarkastelemme yhtä osaketta S. Oletamme että tänään, hetkellä t = 0, osakkeen hinta on S 0 = 100=C.

Lisätiedot

Aineopinnot ON, OTM

Aineopinnot ON, OTM Kysymyksiin 1, 2, 3 sekä 4 a ja 4 b on vastattava eri arkeille, joihin on merkittävä nimi, opiskelijanumero ja kysymyksen numero. Kysymyksiin 5 a-c on vastattava kysymyspaperissa annettuun vastaustilaan.

Lisätiedot

Prosentti- ja korkolaskut 1

Prosentti- ja korkolaskut 1 Prosentti- ja korkolaskut 1 Prosentti on sadasosa jostakin, kuten sentti eurosta ja senttimetri metristä. Yksi ruutu on 1 prosentti koko neliöstä, eli 1% Kuinka monta prosenttia on vihreitä ruutuja neliöstä?

Lisätiedot

Tiedote maalausaikaneuvotteluista

Tiedote maalausaikaneuvotteluista Tiedote maalausaikaneuvotteluista Cab on lähettänyt 17.1.2017 tiedotteen jossa he kertovat että maalausaika tulee muuttumaan 27.4.2017 Tämä 17.1.2017 lähetetty tiedote uusista ajoista on yksin ja ainoastaan

Lisätiedot

MIEHEN ROOLIEN MUUTOKSET JA PERHE SIIRTOLAISUUDESSA Palvelujärjestelmän kohtaaminen

MIEHEN ROOLIEN MUUTOKSET JA PERHE SIIRTOLAISUUDESSA Palvelujärjestelmän kohtaaminen Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus VASSO MIEHEN ROOLIEN MUUTOKSET JA PERHE SIIRTOLAISUUDESSA Palvelujärjestelmän kohtaaminen Mies Suomessa, Suomi miehessä-luentosarja Helsinki 26.11.2008 MERJA

Lisätiedot

Uskonto 10, matikka 4?

Uskonto 10, matikka 4? Uskonto 10, matikka 4? - Kimpan hyvä taloudenhoito, tilinavaus ja kirjanpito Johanna Heinonen Suomen Hevosenomistajien Keskusliitto ry Kimpan hyvä taloudenhallinta Kimpalle avataan tili, jonne osakkaat

Lisätiedot

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita.

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita. SALON RAUTA OY Salon Rauta Oy:n perustivat 1.9.1998 Antti ja Timo Salo. Antti Salo toimii yrityksessä toimitusjohtajana sekä talousjohtajana ja Timo Salo hallituksen puheenjohtajana sekä myyntijohtajana.

Lisätiedot

Prosenttiarvon laskeminen Esimerkki. Kuinka paljon pitsapala painaa, kun koko pitsa painaa 350 g?

Prosenttiarvon laskeminen Esimerkki. Kuinka paljon pitsapala painaa, kun koko pitsa painaa 350 g? PERUSPROSENTTILASKUT Prosenttiarvon laskeminen Esimerkki. Kuinka paljon pitsapala painaa, kun koko pitsa painaa 350 g? Kuinka paljon 12 % on 350 grammasta? 350 g 12 % % g 12 x 100 350 12 x 100 350 100

Lisätiedot

Yrityskaupan muistilista

Yrityskaupan muistilista Yrityskaupan muistilista Aloita ajoissa * Yleisemmin yrityksen myyntiprosessi kestää noin 10 kuukautta, mutta hyvin usein se venyy yli vuoden mittaiseksi. Valitettavasti kaikkein yleisintä on, että yrityskauppa

Lisätiedot

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 ESIMERKKI APTEEKIN TULOSLASKELMASTA APTEEKIN TULOSLASKELMA Liikevaihto 3 512 895 Kelan ostokertapalkkiot 34 563 Muut tuotot 27 156

Lisätiedot

(1) Katetuottolaskelma

(1) Katetuottolaskelma (1) Katetuottolaskelma Katetuottolaskelmalla tarkastellaan yrityksen kannattavuutta myyntituotto - muuttuvat kustannukset (mukut) = katetuotto katetuotto - kiinteät kustannukset (kikut) = tulos (voitto

Lisätiedot

Järjestötoimintaan sitoutumisen haasteet ja mahdollisuudet

Järjestötoimintaan sitoutumisen haasteet ja mahdollisuudet Järjestötoimintaan sitoutumisen haasteet ja mahdollisuudet Sanoista tekoihin tavoitteena turvalliset, elinvoimaiset ja hyvinvoivat alueet seminaari 16.-17.2.2011 Tutkimuksen puheenvuoro Arjen turvaa kylissä

Lisätiedot

Toimittajan laskusta maksun kirjaukseen

Toimittajan laskusta maksun kirjaukseen 1 Toimittajan laskusta maksun kirjaukseen Johdanto Maksujen kirjaaminen Odoo ssa on selväpiirteinen toimenpide, ja sen avulla voi myös seurata yrityksen tuloksen kehittymistä on-line. Erääntyneiden maksujen

Lisätiedot

OSAKEKAUPPAKIRJA. Lappeenrannan kaupungin. Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n. välillä. (jäljempänä Kauppakirja )

OSAKEKAUPPAKIRJA. Lappeenrannan kaupungin. Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n. välillä. (jäljempänä Kauppakirja ) OSAKEKAUPPAKIRJA Lappeenrannan kaupungin ja Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n välillä (jäljempänä Kauppakirja ) 1. Kaupan osapuolet 1.1 Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy (y-tunnus 0433221-3), Valtakatu 44,

Lisätiedot

Johdanto. Myyntilaskusta maksun kirjaukseen. Laskun luominen

Johdanto. Myyntilaskusta maksun kirjaukseen. Laskun luominen 1 Johdanto Odoo ssa on mahdollista tehdä laskujen teko ja kirjaus usealla eri tavalla, joten käyttäjä voi valita oman yritykset toimintaan parhaiten sopivan menetelmän. Myyntilaskusta maksun kirjaukseen

Lisätiedot

Objektiharjoituksia. Harjoitus 2 Tässä on lyhyitä dialogeja. Pane objektit oikeaan muotoon. 1) - Vien... TÄMÄ KIRJE postiin.

Objektiharjoituksia. Harjoitus 2 Tässä on lyhyitä dialogeja. Pane objektit oikeaan muotoon. 1) - Vien... TÄMÄ KIRJE postiin. Objektiharjoituksia Harjoitus 1 Pane objekti oikeaan muotoon. 1. Ensin te kirjoitatte... TÄMÄ TESTI ja sitten annatte... PAPERI minulle. 2. Haluan... KUPPI - KAHVI. 3. Ostan... TUO MUSTA KENKÄ (mon.).

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

Amway Partner Stores. Din online-mulighed fra Amway

Amway Partner Stores. Din online-mulighed fra Amway Amway Partner Stores Pyydämme sinua lukemaan nämä sivut, ennen kuin ostat tuotteita Amivon yhteistyöyritysten verkkokaupoista. Amivon yhteistyöyrityksiä koskeva ohjelma tarjoaa ostosmahdollisuuksia, jotka

Lisätiedot

ANNA JA ALEKSI SETELINVÄÄRENTÄJIEN JÄLJILLÄ

ANNA JA ALEKSI SETELINVÄÄRENTÄJIEN JÄLJILLÄ EURO RUN -PELI www.uudet-eurosetelit.eu ANNA JA ALEKSI SETELINVÄÄRENTÄJIEN JÄLJILLÄ - 2 - Anna ja Aleksi ovat samalla luokalla ja parhaat kaverit. Heillä on tapana joutua erilaisiin seikkailuihin. Taas

Lisätiedot

ANNA JA ALEKSI SETELINVÄÄRENTÄJIEN JÄLJILLÄ

ANNA JA ALEKSI SETELINVÄÄRENTÄJIEN JÄLJILLÄ EURO RUN -PELI www.uudet-eurosetelit.eu ANNA JA ALEKSI SETELINVÄÄRENTÄJIEN JÄLJILLÄ Anna ja Aleksi ovat samalla luokalla ja parhaat kaverit. Heillä on tapana joutua erilaisiin seikkailuihin. Taas alkaa

Lisätiedot

Toimitettaessa verotusta vuodelta 2004 voidaan todeta, että yhtiön kirjanpidon mukainen voitto on 250 000 i. Lisäksi todetaan seuraavaa:

Toimitettaessa verotusta vuodelta 2004 voidaan todeta, että yhtiön kirjanpidon mukainen voitto on 250 000 i. Lisäksi todetaan seuraavaa: OIKEUSTIETEELLINEN TIEDEKUNTA FINANSSIOIKEUS Julkisoikeuden laitos Aineopinnot OTK, ON täydennystentti 2.12.2004 Vastaukset kysymyksiin 1, 2, 3a ja 3b eri arkeille. Kysymykseen 4 vastataan erilliselle

Lisätiedot

HYLLYKALLION YRITYSKAUPPA - ERKIN VAIHTOEHDOT. 29 tammikuuta 2011

HYLLYKALLION YRITYSKAUPPA - ERKIN VAIHTOEHDOT. 29 tammikuuta 2011 HYLLYKALLION YRITYSKAUPPA - ERKIN VAIHTOEHDOT 29 tammikuuta 2011 1. Nykyinen suunnitelma 1. Wasaborg myy uusille osakkaille Hyllykallion liikkeen saaden 450,000 myyntituloa Tästä ei jouduta maksamaan myyntivoittoveroa,

Lisätiedot

OHJE JOUKKUEEN TALOUSASIOIDEN HOITAMISEEN

OHJE JOUKKUEEN TALOUSASIOIDEN HOITAMISEEN OHJE JOUKKUEEN TALOUSASIOIDEN HOITAMISEEN SISÄLLYSLUETTELO Yleistä 1 Kuka hoitaa joukkueen talousasioita 1 Pankkitili 1 Pelaajien maksut 2 Kannatustuotteet 2 Talkootulot 2 Mainostulot 2 Puffettitulot 2

Lisätiedot

Yhtiössä on erilaisia osakkeita seuraavasti:

Yhtiössä on erilaisia osakkeita seuraavasti: Y-tunnus: 0347890- Sivu JOENSUUN PYSAKOINTI OY:N YHTIOJARJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Joensuun Pysäköinti Oy ja kotipaikka on Joensuun kaupunki. 2 Yhtiön toimialana on maankäyttö- ja rakennuslain sekä

Lisätiedot

29. Pos. 9. Maksettavaksi määrätyt verot ja perusteiden kirjo

29. Pos. 9. Maksettavaksi määrätyt verot ja perusteiden kirjo 29. Pos. 9. Maksettavaksi määrätyt verot ja perusteiden kirjo 1. NTC International LtD Oy:lle määrätyt verot ja niiden perustelu: Olen edellä kertonut tavoista joilla viranomaiset ovat henkilökohtaisten

Lisätiedot

VEROPÄIVÄ15.11.2011. Pirkkahalli Sirpa Himanen

VEROPÄIVÄ15.11.2011. Pirkkahalli Sirpa Himanen VEROPÄIVÄ15.11.2011 Pirkkahalli Sirpa Himanen VÄLITILINPÄÄTÖS arvio kuluvan vuoden lopputuloksesta mutu-tuntuma voi johtaa harhaan, vaikka usein onkin oikea MYYNTIEN JA OSTOJEN AJOITUS käteis- eli maksu-

Lisätiedot

Yleinen velvoiteoikeus 26.10.2007

Yleinen velvoiteoikeus 26.10.2007 Vastaustilaa kysymyksissä nro 1-3 on yksi sivu, ellei kysymyksen kohdalla ole toisin sanottu. Kysymyksen nro. 4 vastaustila on rajoitettu kysymyspapereissa varattuun tilaan. Sivun oikeaan laitaan on jätettävä

Lisätiedot

OTK, ON täydennystentti 11.12.2006

OTK, ON täydennystentti 11.12.2006 OIKEUSTIETEELLINEN TIEDEKUNTA Julkisoikeuden laitos FINANSSIOIKEUS Aineopinnot OTK, ON täydennystentti 11.12.2006 Vastaukset kysymyksiin 1, 2, 3a ja 3b eri arkeille. Kysymykseen 4 vastataan erilliselle

Lisätiedot

Vastuuvapauden myöntäminen vuosien 2011-2012 aikana toimineelle kunnanhallitukselle ja kunnanjohtajalle sekä muille tilivelvollisille

Vastuuvapauden myöntäminen vuosien 2011-2012 aikana toimineelle kunnanhallitukselle ja kunnanjohtajalle sekä muille tilivelvollisille Kunnanvaltuusto 65 25.06.2013 Vastuuvapauden myöntäminen vuosien 2011-2012 aikana toimineelle kunnanhallitukselle ja kunnanjohtajalle sekä muille tilivelvollisille KVALT 65 Khsal 31 Tarkastuslautakunta

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

MYYJÄ Karungin Palvelukoti ry (Y-tunnus: 0216145-7) os. Satamakatu 12, 95400 Tornio.

MYYJÄ Karungin Palvelukoti ry (Y-tunnus: 0216145-7) os. Satamakatu 12, 95400 Tornio. KAUPPAKIRJA MYYJÄ Karungin Palvelukoti ry (Y-tunnus: 0216145-7) os. Satamakatu 12, 95400 Tornio. OSTAJA KAUPAN KOHDE Tornion kaupunki os. Suensaarenkatu 4, 95400 Tornio Vanhainkoti -nimisestä tilasta,

Lisätiedot

OMISTAJANVAIHDOSTEN ERITYISPIIRTEET HYVINVOINTIALALLA

OMISTAJANVAIHDOSTEN ERITYISPIIRTEET HYVINVOINTIALALLA OMISTAJANVAIHDOSTEN ERITYISPIIRTEET HYVINVOINTIALALLA OTM Juhani Saarinen Asianajotoimisto Ismo Saarinen Ky 5.9.2017 klo 10.35-11.00 Metropolia, Bulevardi 31, Helsinki juhani.saarinen@saarinenlaw.fi YRITYSKAUPPA

Lisätiedot

Luonnos 1(6) LUOVUTUSSOPIMUS. LUOVUTTAJA Imatran kaupunki, (jäljempänä Kaupunki ) Y-tunnus Virastokatu 2, Imatra

Luonnos 1(6) LUOVUTUSSOPIMUS. LUOVUTTAJA Imatran kaupunki, (jäljempänä Kaupunki ) Y-tunnus Virastokatu 2, Imatra Luonnos 1(6) LUOVUTUSSOPIMUS LUOVUTTAJA Imatran kaupunki, (jäljempänä Kaupunki ) Y-tunnus 0159216-7 Virastokatu 2, 55100 Imatra LUOVUTUKSENSAAJA Saimaan Tukipalvelut Oy, (jäljempänä Yhtiö ) Y-tunnus 0162017-2

Lisätiedot

MAAHANMUUTTOVIRASTON TURVAPAIKKAPUHUTTELU ERF

MAAHANMUUTTOVIRASTON TURVAPAIKKAPUHUTTELU ERF MAAHANMUUTTOVIRASTON TURVAPAIKKAPUHUTTELU ERF Tämä esite on Edustajana turvapaikkamenettelyssä -julkaisun kuvaliite. Pakolaisneuvonta ry Kuvat: Teemu Kuusimurto Taitto ja paino: AT-Julkaisutoimisto Oy,

Lisätiedot

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2012 30.6.2013 Q1 tulos niukasti tappiollinen

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2012 30.6.2013 Q1 tulos niukasti tappiollinen Yhtiötiedote SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2012 30.6.2013 Q1 tulos niukasti tappiollinen SAV Rahoitus Oyj:n toimitusjohtajan Janne Heusalan kommentit ensimmäisen kvartaalin tuloksesta: SAV-Rahoitus

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös Y-tunnus 2009335-5 Tilinpäätös Toimintakertomus TASEKIRJA 31.12.2009 VESIOSUUSKUNTA UHKOILA VESIOSUUSKUNTA UHKOILA TOIMINTAKERTOMUS Sisällysluettelo: Toimintakertomus 1-2 Vesiosuuskunta Uhkoilan perustamiskokous

Lisätiedot

1,085 64,5 12,00 = 839,79 (mk) Vastaus: 839,79 mk

1,085 64,5 12,00 = 839,79 (mk) Vastaus: 839,79 mk K00 1. Asunto-osakeyhtiö nosti asuntojen yhtiövastikkeita 8,5 %. Kuinka suureksi muodostui 64,5 neliömetrin suuruisen asunnon kuukauden yhtiövastike, kun neliömetriltä oli aiemmin maksettu 12,00 mk kuukaudessa?

Lisätiedot

Kaukolämpötoiminta Siikalatvan kunnassa sisältää seuraavaa:

Kaukolämpötoiminta Siikalatvan kunnassa sisältää seuraavaa: Kunnanhallitus 236 08.12.2014 Kunnanhallitus 253 22.12.2014 Kunnanhallitus 18 12.01.2015 Kunnanvaltuusto 10 26.01.2015 KUNNAN KAUKOLÄMPÖTOIMINNAN YHTIÖITTÄMINEN Kunnanhallitus 08.12.2014 236 Kuntalain

Lisätiedot

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo:

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo: 13. kappale (kolmastoista kappale) SAMI RI N KOULUVII KKO 13.1. Samir kertoo: Kävin eilen Mohamedin luona. Hän oli taas sairas. Hänellä oli flunssa. Minä kerroin Mohamedille, että myös minulla on pää kipeä.

Lisätiedot