27. Hovioikeuteen valmistumista Kuullaan todistaja Hannu Kuortti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "27. Hovioikeuteen valmistumista 27.5. Kuullaan todistaja Hannu Kuortti"

Transkriptio

1 27. Hovioikeuteen valmistumista Kuullaan todistaja Hannu Kuortti Hannu Kuortti kuuleminen, Wav 13 Puheenjohtaja: Te olette Aarre Hannu Juhani Kuortti. Joo, käykää istumaan siihen pöydän ääreen. Te olitte tässä asiassa todistajana Helsingin käräjäoikeudessa, eikö niin? (toteaa, että edelleen sama vala velvoittaa todistajaa) Ja syyttäjä, olkaa hyvä. Syyttäjä: Kertokaa työkokemuksestanne. Hannu Kuortti: Olen verohallinnon palveluksessa ollut vuodesta 1987 ja sitten päätoimisesti verotarkastustehtävässä 1991 alusta alkaen. Vuoteen 1996 asti Hämeen lääninverovirastossa ja sitten siitä eteenpäin verohallituksessa. Syyttäjä: Oletteko osallistunut NTC:n, Citylinkin ja Etronian verotarkastuksiin? Syyttäjä: Kuinka paljon olitte itse yhteydessä Reinikaiseen ja Kuusistoon tämän verotarkastuksen puitteissa? Kuortti: Olen ollut siellä Oy NTC Internationalin Ltd:n tarkastuksessa hyvinkin paljon, koska Reinikainen oli toimitusjohtaja ja useamman päivän aikana, lukuisien päivien aikana koska siellähän käytiin kahteen otteeseen. Mutta Kuusistoonhan ei saa mitään yhteyttä, minä en saanut häneen, että koska hänen olinpaikkansa oli tuntematon ja posti palautui sieltä ja sitten aikanaan sen kirjanpidon tarkastettavaksi saaminen yritettiin hoitaa poliisin kautta, mutta poliisi oli kuulustellut Kuusistoo, sitä aineistoo ei löytynyt. Mutta mä en hänen kanssaan henkilökohtaisesti ollut tarkastuksen aikana mutta tää tarkastaja kollega Huovinen oli. (ks. Huovisen yhteydenotto Huovinen soitti Kuusistolle/ ei tavannut.) Syyttäjä: Olittekste Reinikaisen kanssa itse henkilökohtaisesti? Syyttäjä: Mikä hänen tietämyksensä oli Citylinkin ja Etronian asioista? Kuortti: Esitettiin kysymyksiä tästä liikesuhteesta ja en nyt yksityiskohtaisesti muista, mitä hän nyt on vastannut silloin, mutta niitähän tehtiin hyvin monentyyppisiä kysymyksiä liittyen liikesuhteisiin ja toisaalta tähän Kuusistoon. NTC:n tarkastuksen aikana ilmeni tarpeelliseksi tää citylinkin tarkastaminen ja sen johdosta siitä kyseltiin. Että kovin paljon ei Reinikainen siitä kyllä kertonut. Syyttäjä: No kun te teitte siinä verotarkastuksessa tai verotarkastuksissa havaintoja, niin mikä teidän käsityksenne on, että olivatko nämä Citylink ja Etronia itsenäisiä yhtiöitä todellisuudessa? Kuortti: Sinänsähän ne on muodollisesti ollut itsenäisiä, ne on kaupparekisteriin merkittyjä ja tällain, mutta verotarkastuksessahan on päädytty siihen, että ne on lähinnä NTC:n valmistelu osastoja eli eivät ole itsenäisiä. Syyttäjä: Kertokaa perusteista: mistä syystä päädyttiin tällaiseen lopputulemaan? Jos lähdetään vaikka Citylinkin perustamisvaiheesta, oliko siinä jotain sellasia tekijöitä? Kuortti: Sehän nyt on hyvin laaja kokonaisuus tää kysymys, että se perustamisvaihe liittyy vielä tämmöseen Scandexa/Sukabu Oy:n toiminnan loppumiseen ja tuota, silloinhan siinä on Citylink tehnyt yhteistyösopimuksen maaliskuussa -91 tän Scandexan kanssa. Siinä oli poikkeuksellisia ehtoja ja sit toisaalta näitä raaka-aineostoja on tehty silloin maaliskuussa, maalishuhtikuussa päivättyjä laskuja 1,3 mmk:n edestä ja sillähän, Citylinkillähän ei ollut niinku rahotusta olemassa näiden vaihto-omaisuusostojen maksamiseksi. (katko) Sukabun puolesta, Scandexan puolesta Reinikainen - ja Citylinkin puolesta Kuusisto. Syyttäjä: Ovatko nämä Citylink ja Etronia maksaneet liiketoiminnan aikana liikevaihtoveroa? Kuortti: Citylink on maksanut mutta Etronia ei ole. Citylink on maksanut Puheenjohtaja: Voitteko tulla lähemmäs mikrofonia, te puhutte aika hiljaisella äänellä. Niin aloittakaa sitten uudestaan.

2 Kuortti: Niin, jos nyt halutaan sitten täsmällisiä lukuja, kun en mä millään näitä ulkoa muista Syyttäjä: Joo, voitte koko ajan käyttää muistiinpanoja. Puheenjohtaja: Niin mitä te äsken sanoitte kun mä keskeytin teidät. Kuortti: Mä sanoin näin, että tuota Etronia ei ole maksanut. Mutta Citylink on maksanut noin markkaa. Siis se ensimmäisen maksettava liikevaihtovero kerty toukokuussa -91, silloin se maksoi vapaaehtoisesti vaille mk ja sit se loppu siitä kokonaissummasta kerty sitten ulosoton kautta. Syyttäjä: Kuinka paljon kasettimyynnistä suuntautui NTC:lle näiden yhtiöiden osalta? Osaatteko sanoa prosentit? Kuortti: Se on sen Citylinkin myyntireskontran perusteella noin 70%. Syyttäjä: Entä sitten ostot NTC:ltä? Kuortti: Citylink on ostanut sitä magneettinauhaa ja sitten näitä kasettirunkoja. Syyttäjä: Kuinka paljon prosenteissa Citylinkin ostoista? Kuortti: Joo, no näähän on sit täällä nää kasettirungot löytyy taulukosta citylb2.xls. Syyttäjä: Joo-o. Kuortti: Siellähän ei o nyt sitten sillä lailla laskettu yhteen minkäkin osuutta, mutta kuten sieltä tarkastuskertomuksen liitteenä olevasta taulukosta selviää, niin niitä on hankittu NTC:ltä, Balstarilta, Basfilta ja N.O. Engströmiltä. Se ei nyt liity tähän, mutta mä olen laskenut ne kyllä ne luvut. Eli kun tän taulukon mukaiset kasettirunko-ostot on yhteensä kpl niin niistä on NTC:ltä ostettuja kpl, joka on 30,3% kaikista ostoista, kasettirunko-ostoista. Balstarilta on ostettu kpl, joka tekee 30,1 % kokonaisostoista, N O. Engströmiltä kpl, joka tekee yhteensä 22,9% kokonaismäärästä, Sukabulta kpl joka tekee 8,8% kokonaisostoista ja Basfilta kpl, joka tekee 7,9% kokonaismäärästä. Niinimäki: Anteeksi, viimeinen luku oli? Kuortti: kpl. Niinimäki: Ja prosentteina? Kuortti: 7,9. Tietysti mitä tulee magneettinauhaostoihin, niin siitä on noin puolet, 50,5% hankittu Basf Oy:ltä, NTC:ltä hankittiin 25,5%. Tää on nyt, tää perustuu tähän laskujen loppusumman suhteelliseen osuuteen kokonaisostojen loppusummasta. Syyttäjä: Millainen kuittauskäytäntö Citylinkin ja NTC:n välillä oli? Kuortti: No, se oli hyvin runsasta ja oikeestaanhan se oli yksi syy, miksi tää Citylink ylipäänsä niinku herätti huomiota täällä NTC:n tarkastuksessa. Se oli hyvin, NTC:n kirjanpidossa oli hyvin paksuja tositenippuja, joissa oli niitä keskinäisiä kuittauksia. Ja siitäkin oli x tehnyt laskelman, että Citylinkin ostoista NTC:ltä, näistä raaka-aineostoista, jotka oli yhteensä noin , niin niistä Citylink maksoi rahalla vain mk että kaikki muu osuus eli noin 85% kokonaisostoista kuitattiin sitten myyntisaatavia vastaan. Syyttäjä: Oliko kyseessä erääntyneet saatavat? Joita kuitattiin? Kuortti: Pääsääntöisesti kyllä, siellä muutama kuittaus on, joissa ei ollut erääntynyt saatava. Syyttäjä: Verotarkastuksen liitteenä oli Reinikaisen lainoja Citylinkille. Oliks tässä rahoituksessa jotain poikkeavaa, normaalista poikkeavaa tässä lainoituksessa? Kuortti: Niin, lainoille ei vaadittu vakuuksia. Se oli poikkeava menettely ja sehän yleensä liittyi tavarantoimittajien laskuihin. Ciytlinkiltä oli erääntynyt Basfin lasku, oka piti maksaa, niin silloin näitä tuli näitä suorituksia niinku lainan nimikkeellä. Ja sitten muuten NTC maksoi omia laskujaan. Mutta on myös muutamia lainoja, jotka on, joista näkyy selkeesti tää yhteys, että on Basfin, Reinikaisen henkilökohtaisesti marraskuussa antama mk:n luotto, että siitä näkyy tämmönen yhteys, että välittömästi kun luottoa on saatu niin se on käytetty Basfin laskun maksamiseen. Syyttäjä: Joo. Se on kirjallisena todisteena. Oletteko laskenut, oliko Citylinkin toiminta kannattavaa sen hinnoittelulla? Kuortti: Kyllä tarkastuskertomukseen on tehty tuloslaskelma josta ilmenee, että toiminta oli

3 raskaasti tappiollista etenkin jo kasettimaksuvelvoite huomioidaan. Syyttäjä: Oliko se alusta lähtien tappiollista? Kuortti: Mehän ollaan tehty ensimmäisen,,, tai siinä oli, ensimmäinen tilikausi päättyi 30.4., me ollaan tehty seuraavan tilikauden se tuloslaskelma, joka perustuu pääosin Citylinkin kirjanpitoaineistosta saatuihin lukuihin, niin sitä en osaa sanoa, onko se nyt joidenkin kuukausien osalta vaihdellut tää kannattavuus, laskelmaa ei ole tehty. Mut koko tilikausi oli raskaasti tappiollinen. Syyttäjä: Onks teillä se laskelma siinä käsillä, jos käytte vaikka, kun tässä suullisesti käydään läpi, niin pääpiirteittäin noi luvut läpi. Kuortti: Joo, siinä on tota tehty arviolaskelma Citylink Oy:n Kemppainen: Voitteko kertoa, miltä sivulta se löytyy, että kaikki pystyy sit seuraamaan. Tarkastuskertomuksen sivunumero? Kuortti: Joo, tää on sivu 59 tässä välittömän verotuksen tarkastuskertomuksessa ja sitten tässä välillisen verotuksen Harju: Voitasko nyt seurata yhtä tai samaa, ettei mee sit sekaisin? Kuortti: Voidaan hyvin, jos teillä on tää välittömän verotuksen tarkastuskertomus. Kemppainen: Se on todiste 46. Syyttäjä: Se on varmaan mulla on tässä välillisen se on varmaan sama Kuortti: Se on saman sisältöinen se tuloslaskelma, siinä ei ole Harju: Sivut eroaa sitten sen takia. Syyttäjä: Sivu on 36 siinä Kuortti: Joo, siinä on pääkirjan tuloslaskelma, koska nythän Citylinkin päiväkirja oli hoidettu loppuun asti, niin on lähdetty siitä luvusta liikkeelle, mikä on pääkirjan mukainen liikevaihto ollut. Se on ollut ,95 mk. Sen jälkeiseltä ajalta ei ole pääkirjanpitoa tehty, mutta että sitten on pystytty myyntilaskuluetteloista selvittämään tää myynnit ja ne vähennettynä liikevaihtoverolla tonne huhtikuun loppuun asti eli tammikuun alusta -92 huhtikuun loppuun asti ,15 mk. Ja sitten tähän on lisätty myyntiin arvioitu puuttuva myynti eli tässä tarkastuksessahan on tehtiin laskelma näistä äsken käsiteltyjen kasettirunkojen ostojen ja sitten myyntilaskujen ja muun kirjanpitoaineiston mukaisen kasettimyyntien välisestä erosta. Ja sen perusteella oli ilmeistä, että noin kasetin myyntitulot puuttuvat kirjanpidosta ja sitten tälle tilikaudelle kuuluva osuus on tässä sitten laskennallisesti lisätty - sen laskelman perusteethan sitten löytyy sieltä liitteestä 2, sivulta...tarkastuskertomuksen liite, virheluettelo nro 2, sivu1 niin se on lisätty tähän se suhteellinen osuus, näin on saatu tuo kokonaisliikevaihdoksi ,88 mk, josta on sitten vähennetty muuttuvat kulut, pääkirjan mukaiset aineet ja tarvikkeet ja sitten sen jälkeen näitä muuttuvia kuluja on näiden ostolaskuluetteloiden mukaan ollut tammikuusta -92 huhtikuun loppuun ,64 mk ja sitten on otettu varaston muutos huomioon ja palkkakuluja, Teosto-maksut ,33 mk ja muuttuvat kulut tekee yhteensä ,75 mk. Eli nää on nyt muuttuvia kuluja. Saadaan myyntikate: on miinusmerkkinen ,87 mk ja siihen lasketaan sitten kiinteät kulut tosta pääkirjan tuloslaskelmasta vuoden -91 osalta. Siinä on nyt painovirhe siinä sivulla 38 tai sitten sivulla 62 eli kiinteät kulut on ajalta eikä -92 eli se kirjanpito oli tosiaan hoidettu vaan vuoden -91 loppuun asti ja siitä pääkirjan tuloslaskelmasta on saatu tuo ,13 mk ja sit tätä lukua on käytetty arvioitaessa loppuosan tilikaudesta eli neljän kuukauden kiinteitä kuluja on samassa suhteessa lisätty kun on ollut tuon 8 kk:n ajalta. Näin kiinteiden kulujen yhteismääräksi on saatu ,20 mk ja toiminnan tulos on ollut tappiollinen ,06 mk. Tää on tää ensimmäinen tilikausi. Syyttäjä: Joo, sit onko tuo toinen tilikausi laskettu samalla tavoin? Kuortti: Se oli sitten jo huomattavasti hankalampi laskee, että silloin kun ei ollut muuta kuin nää myyntilaskuluettelot, mitään pääkirjanpitoohan ei ollut, sieltä on laskettu myynti ihan näiden myyntilaskuluetteloiden perusteella ja lisätty sitten siihen tuota, tää arvioitu puuttuvan myynnin suhteellinen osuus plus sitten on ostoreskontrasta vähennetty nuo ostot, mitä on ollut tiedossa ja ne palkkamenot, jotka on ollut tiedossa. Ja sitten nää kiinteät kulut on arvioitu tän edellisen tilikauden perusteella. Ja tähän laskelmaan, tässä ei ole lainkaan otettu näitä Teosto-maksuja. Mut siitä

4 huolimatta tää on tappiollinen tää toinenkin tilikausi, joka päätty Mutta saatujen tietojen mukaan toiminta on kyllä päättynyt jo elokuussa -92. Eli tää oli huomattavasti niinku lyhyemmältä ajalta. Tää ilman Teosto-maksuja on ollut tappiollinen ,52 mk. eli kun tähän vielä nää Teosto-maksut huomioidaan, niin tää on raskaasti tappiollinen tämäkin tilikausi. Syyttäjä: Minkälainen maksukäytäntö oli yhtiöiden välillä? Maksoiko NTC Citylinkille laskut eräpäivinä? Kuortti: Ei, ei aina maksanut ja tuo on tuo kuittauskäytäntöhän, tuossa oli jo äsken puhetta, että viitattiin, että vastasaatavia oli, mut aina ei ole maksettu, että sitä on tullut, tiettyjä suorituksia on tullut sitten reilusti eräpäivän jälkeen ja Syyttäjä: Onko siinä jotain loogisuutta, että milloin niitä maksuja on sitten tullut? Kuortti: Niin, siis se liittyi juuri näihin raaka-ainehankintoihin eli silloin kun Citylinkillä on ollut selkeästi tarve, et tavaran toimittajat on tota tavaransa ilmeisesti saanut niin on pitänyt olla käteismaksu niin tai mahdollisimman nopea...joka tapauksessa niin tavarantoimittajan laskuihin, sitä on yleensä edeltänyt sitten NTC:n suoritus omista niinku veloista liittyen näihin tavaratoimituksiin. Syyttäjä: Mikä oli Paanasen rooli kirjanpidossa? Miten hänen roolinsa näkyi sieltä aineistosta? Kuortti: Matti Paananen oli tän Takaraja Vesa Kuusisto Ky:n palveluksessa ja sittemmin Toimisto- & Tilipalvelu Yrjö Reinikainen Ky:n palveluksessa, jossa hän on, tai nää yhtiöt on laskuttaneet Citylink Oy:ltä ja myös Etronia Oy:ltä kirjanpitoaineiston järjestämisestä, reskontrien päivittämisestä. niitä on, laskuja löytyy sekä vuodelta -91, että vuodelta -92. Syyttäjä: Selvisikö teille verotarkastuksen yhteydessä, että mistä syystä Paananen teki näitä tehtäviä? Kuortti: Siitähän on, kertomukseen on kirjattu se, että mä olen Paanasta tästä asiasta tiedustellut, miks hän on näitä reskontria käynyt hoitamassa ja hän on silloin sanonut käyneensä, se on ollut Reinikaisen määräyksestä. Syyttäjä: Selvisikö tässä verotarkastuksessa mikä oli Kuusiston kyky yrittäjäksi? Oliko hänellä jotain ongelmia sen suhteen? Kuortti: Verotarkastushan on sitten, jos puhutaan ihan kirjanpitoaineistoon on ihan tietysti hyvin suppea aineisto, siitähän näkyy tietysti tää yrittäjän toimintaan liittyvä, mutta kuten tässä tuli aikaisemmin ilmi näitten liikevaihtoverojen osalta tää maksukäytäntö oli ja siinä oli sitten laiminlyöty ilmoituksia ja se on tietysti toinen asia mitä on olla yrittäjänä ja se ei oikeastaan tietysti ole varsinaisesti verotarkastajan tehtävä sitä arvioida. Syyttäjä: No, kun te olette päätynyt siihen lopputulemaan, että tässä olis tällainen bulvaanikuvio, niin mikä tällaisen hyöty olis? Ilmenikö Reinikaisen ja Kuusiston saamaa hyötyä? Puheenjohtaja: Semmonen nyt oli pääteltävissä, että siinä oli bulvaani? Puheenjohtaja: Se Reinikaisen saama hyöty siitä järjestelystä? Kuortti: Siis hyöty on ollu tän liikevaihtoveron vähennysjärjestelmän ikään kuin väärinkäyttö ja NTC on hyötynyt siitä kun tää Citylinkin hinnoittelu on ollut pielessä eli se on myynyt raskaasti tappiollisesti tuotteita, joita se, nyt vois päätellä, että kun liikevaihtoveroa on vain tuon verran maksettu, että se ei ole ollut, niinku sanottu mä joudun vaan päättelemään sen siitä maksukäyttäytymisestä, sen perusteella vaikuttais, että ei ole ollut tarkoituskaan maksaa, mutta ostojaan saa vähentää, eli tässä tapauksessa tää NTC ja sit tää kasettimaksuvelvoite on ollut Citylinkillä ja sehän on tuonut erittäin suuren kilpailuhyödyn. Sen ohella sitten tän arvioidun puuttuvan myynnin sitä vastaa kasetin myyntitulo, on arvioitu, että se olis mk, niin sitä vastaava rahamäärä, rahavirrat ovat tulleet Yrjö Reinikaisen henkilökohtaiselle pankkitileille. Syyttäjä: Löytyykö niille rahoille mitään muuta järkevää perustetta? Kuortti: Niin, niitä asioitahan on monessa yhteydessä selvitetty. Myös Yrjö Reinikaiseenhan kohdistettiin henkilökohtainen verotarkastus ja siellähän on tietysti esitetty väitteitä, että ne on, että kyse on ollut velan takaisinmaksusta ja jossakin onkin tällainen, pankkisiirtokuiteissa tällainen

5 maininta. Syyttäjä: Tuossa tuli esille tuo sana bulvaanikuvio ja olitte sitä mieltä, että tällaisesta olisi ollut kysymys, niin selostatteko vielä, että mitä te ymmärrätte tällä? Tällaisella kuviolla? Kuortti: Yleisesti ottaenhan bulvaanikuvio on tällainen edustamisen muoto, jossa bulvaani eli välikäsi toimii omissa nimissään mutta päämiehen lukuun. Niin sehän voi olla jokin oikeustoimi, että joku tekee jonkun toisen puolesta sen ja tähän voi olla moniakin syitä. Mutta sitten tähän myös liittyy toisentyyppiset järjestelyt eli pyritään tietynlaiset velvoitteet saattamaan tämmöisen välikäden eli bulvaanin maksettavaksi ja jos on kyseessä semmonen järjestely, että sillon tän hyödyn saa nimenomaan tää päämies, että hän välttää nää velvoitteet. Syyttäjä: Viittasiko hinnoittelu, kasettihinnoittelu Citylinkin puolesta tällaiseen? Kuortti: No, sehän oli yksi erittäin vahva indisio siihen, että koska tässähän on tää historia taustalla, eli Scandexa/Sukabussa Oy:ssähän oli ollut. Eli täähän liittyy tähän kasettimaksukuvioon, eli siellä oli ollut tän suhteen ongelmia ja sillä oli jätetty kasettimaksua maksamatta ja nähdäkseni oli aivan selvää, että sitten myöhemmässä vaiheessa kun Citylink hinnoitteli tuotteensa niin kuin hinnoitteli, niin ei ostaja voinut olla vilpittömässä mielessä sen suhteen, että kasettimaksu olisi sen suhteen näistä myydyistä kaseteista maksettu. Sillä pystyttäisiin se maksamaan, koska tuota Syyttäjä: Joo, mä käyn läpi tuota hinnoittelua tarkemmin sitten Huovisen kanssa, käydään nää listat läpi, mutta noin yleisesti ottaen, niin mites Etronian hinnoittelu Citylinkkiin verrattuna oli? Kuortti: Etronian osaltahan me ei saatu mitään kirjapitoo, kirjanpito oli totaalisesti laiminlyöty, mutta NTC:n reskontratietojen perusteella ja sieltä on sitten myös laskuja ollut, niin se on ollut, se on hinnoitellut vielä alhaisemmat myyntihinnat näille kaseteille kuin Citylink. Ainakin NTC:n osalta, josta meillä nyt on laskuja olemassa. Syyttäjä: Oikeestaan ei muuta kysyttävää. Puheenjohtaja: Pörsti jatkaa sitten tästä. Pörsti: Mulla ei ole kuin yksi kysymys, tää on ehkä enemmän sitten kuitenkin verottajan asiamiehen heiniä, mutta mä olisin kysynyt tästä todisteesta 18, onks teillä siitä, se on tämä 35/2, onks teillä itsellä, mä näytän tätä, niin.. Puheenjohtaja: Sanotteko vielä, mikä asiakirja se on? Pörsti: Se on tällanen vuokrasopimus 2.toukokuuta -91 NTC:n ja Citylinkin välillä, joka oli sitten Yrjö Reinikainen Vesa Kuusisto. Uskotteko, mistä tää asiakirja on tullut tähän teidän aineistoonne? Kuortti: Se on muistini mukaan NTC:n kirjanpidosta otettu valokopio. Kirjanpitoaineistosta joka tapauksessa. Pörsti: Muistatteko, milloin se on, milloin se valokopio on otettu? Milloin tätä tarkastusta on pidetty? Kuortti: Tarkastus alkoi helmikuussa, yrityksessä on oltu helmikuussa 1994 ja elokuussa 1994 jompana kumpana ajanjaksona. Pörsti: Anteeks, se oli helmikuussa? Kuortti: Helmikuussa Pörsti: Joo. Kuortti: Joo, siis ne tarkat päivät Pörsti: Kuortti: Pörsti: Se kuukausi riittää jos se on fakta. Tai sitten se on elokuu -94. Sitä mä en pysty muistaan. Joo, se kuukauden tarkkuus riittää, jos se on fakta. Joo. Ei ole kysyttävää muuta. Puheenjohtaja: Kemppainen, olkaa hyvä Kemppainen: Joo, muutamiin asioihin, tuossa Kuusisto kertoi, ettei Citylinkillä ollut mahdollisuutta pankkilainan järjestämiseen, niin tässä on kirjallisena todisteena 21 ja verotarkastuskertomuksen numerointina ja.2 nää kuuluu kaikki tähän kirjalliseen todisteeseen 21. Onks teillä siinä? Kuortti: Se on edessäni, kyllä. Kemppainen: Tää liittyy tähän kokonaisuutena tähän Scandexan osakkeiden, Yrjö Reinikainen

6 kommandiittiyhtiön ja Citylink osakeyhtiön väliseen Scandexa osakkeiden kauppaan, niin voisitteko te kertoo, että mitä nää liitteet nyt tarkoittavat, kun siellä on kuitenkin havaittavissa, että Citylink on nostanut pankista lainaa? Kuortti: Kyllä, tää on tää ensimmäinen mainitsemanne liite, sehän on tosite, pankin tosite, josta näkyy, että tästä on nostettu mk:n luotto. Toimitusmaksulla ja leimaveroilla ynnä muilla vähennettynä niin on konkreettisesti saatu mk. Kemppainen: Selviskö teille sen verotarkastuksen kuluessa, kun että mitä tämmösen luoton vakuutena sitten on ollut? Kun Kuusisto ilmoitti, että Citylinkillä ei ollut antaa vakuuksia? Kuortti: Joo. Mä olen tehnyt pankkitiedustelun tuonne Raision Yhdyspankin konttoriin ja saanut sieltä vastauksen, että tän luoton vakuutena on ollut Yrjö Reinikainen Ky:n tekemä talletus, määrältään markkaa. Kemppainen: Onks se siinä saman liitteen jälkimmäinen sivu sitten? Kemppainen: No, saitteks te sieltä pankista mitään muuta tietoo sitten siitä, että miten tää nyt sitten edelleen on edennyt ja erääntynyt sitten? Siis on nostettu lainaa, jonka vakuudeksi on annettu talletus? Se on maksettu sitten puolen vuoden, tasan puolen vuoden kuluttua pois, eli ja silloin on sitten, sitä on edeltänyt NTC:n maksama, Citylinkille maksama mk:n maksama suoritus veloista Citylinkille, joista mk ei ollut vielä erääntynyt siinä vaiheessa. Ja sittenhän tähän liittyi, ainakin tässä tarkastuskertomuksen liitteenä 40 oleva, itse asiassa Yrjö Reinikaisen tarkastuksen yhteydessä toimittama kuittijäljennös tän vakuuden, vakuutena olleen talletuksen nostamisesta eli se on nostettu silloin samana päivän, kuin tää luotto on maksettu pankille pois. Eli pankille takasin, tähän on korko tullut päälle, eli tää on ollut tää Reinikaisen nosto. Kemppainen: Joo, joo. Okei. Tuota, sitten toiseen asiaan, minkä haluan selvittää: todisteena 8 on Yrjö Reinikainen Ky:n yhtiömiesosuuden kauppahinta, se on tarkastuskertomuksen liite 22, niin sen todisteen alareunassa on tehty laskelma luovutusvoitosta. Onks tää teidän käsialaa? Kuortti: Ei ole, tää on tota verotoimiston, verovalmistajien. Kemppainen: Joo, selvä, sen halusin varmistaa. Tuota, kun te tarkastitte NTC Internationalin kirjanpitoa, niin minkälaisia havaintoja teillä sitten on, te äsken kerroitte Citylinkin toiminnon kannattavuudesta, niin onko teillä nyt sitten, minkälaisia havaintoja te teitte NTC:n toiminnon kannattavuudesta vastaavana ajankohtana? Kuortti: Miten sen myyntikate nousi merkittävästi tässä aikana kun tää liikesuhde oli Citylinkin ja Etroniaan, eli se oli, NTC:llä toi tilikausi hiukan vaihteli, eli -91 ensimmäinen tilikausi oli tammikuun alusta kesäkuun loppuun, jolloin myyntikate oli negatiivinen aavistuksen verran. On tarkatkin luvut, jos sitten ollaan, eiku anteeks! tilikausi , silloin oli negatiivinen myyntikate. Sitten tää myyntikate oli 15,7%. Kemppainen: Tuota, anteeksi keskeytän: ilmeneeks se jostain tarkastuskertomuksen aineistosta? Kuortti: Se ei nyt varsinaisesti ilmene suoraan. Se näkyy Citylinkin tuloslaskelmasta ja taseesta. Anteeks NTC:n tuloslaskelmasta ja taseesta. Kemppainen: No minä, tää täytyy nyt sitten kirjata ylös mutta jatkakaa vaan. Kuortti: Joo. Sitten tää ns. lyhyt tilikausi , silloin oli myyntikate 15,7%. Sit palattiin taas 12 kk:n tilikauteen eli myyntikate oli 18,3%. Ja sitä seuraavalla tilikaudella myyntikate oli 28,8%. Ja tän jälkeisellä tilikaudella myyntikate oli sitten pudonnut 11,8%:iin, eikun anteeksi 19,8%. Kemppainen: Joo. Täällä on tuota kirjallisena todisteena jätetty tuota, NTC.n tuloslaskelmaa ja siinä on ollut teemana se, että toiminta on ollut kannattamatonta. Minä näytän, tässä on todiste 84. Tää koskee tätä teidän tutkimaa ensimmäistä tilikautta. Te äskön sanoitte, että siinä myyntikate on ollut 15,7%, niin sen tilikauden tulos osoittaa kuitenkin tappiota, niin voisitteko kertoa niistä, että teittekö verotarkastuksessa havaintoja siitä, että mistä se tappiollisuus on sitten johtunut? Kuortti: Joo, sehän tulee pääosin täältä tuloslaskelman alaosasta, eli täällä on varausten muutos mk. Ja se tulee, siinä on varastovaraus ja sen jatkeena ollut siirtymävaraus, et

7 tehty tämmönen suuri varaus, eli NTC:llä on ollut nää Scandexalta ostetut, VHS-kasettien valmistuksessa käyttämät laitteet, ne on ollut vaihto-omaisuutena ja niiden osalta on kirjattu tää varasto/siirtymävaraus. Kemppainen: Tuota, jos sitten teette yhteenvedonomaisen johtopäätöksen siitä, että onko se NTC:n toiminta, liiketoiminta ollut kannattavaa vai ei riippumatta siitä, mitä se tilikauden tulos nyt sitten osoittaa. Itse se varsinainen liiketoiminta? Kuortti: Kyllähän tässä myyntikate on positiivinen, vielä käyttökatekin positiivinen. Tosin tää tilikausihan ei ollut tältä ajalta, kun äsken noita lukuja mainitsin, niin suinkaan se paras, taisi olla huonoimmasta päästä. Lukuun ottamatta sitä edeltävä tilikautta, joka päättyi , jolloin myyntikate oli negatiivinen. Kemppainen: Joo. No, tuota sitten, kysymys siitä että teidän verotarkastushavainto on bulvaanisuhde. Nyt on sitten esitetty, että kyseessä olisi hyväksikäyttösuhde. Niin selvitittekö te sitä, että mitä nyt on käyty läpi, että Reinikaisen tilillä on ollut tilillepanoja ja NTC:n myyntikate on kehittynyt. Citylinkin toiminta on ollut erittäin tappiollista, mutta onko Citylink tai Kuusisto saanut teidän mielestä jotain hyötyä tästä toiminnasta? Kuortti: Nyt, ilmeisesti Citylinkin käteiskassahan on, joka on tarkastuskertomuksessa sivulla 19 ja siitä on tehty sellanen laskelma, se on täällä toisessa kertomuksessa no, joka tapauksessa se käteiskassa on varsin suuri. Eli täähän päätyy arvoon ,65 mk ja kun tää Citylink, siis täähän on koko ajan vaihdellut välillä, pääsääntöisesti , , mk:n paikkeilla ja se nyt ei suinkaan ole normaalia tällanen, että yhtiöllä olis näin suuri käteiskassa ja varsinkaan, kun on osoittautunut, että Citylink oli jatkuvasti niin kun, sanoi että krooninen rahapula eli tältä osin on pidetty todennäköisenä, että tää käteiskassa on päätynyt Kuusistolle. Sittenhän hänellä on ollut työpaikka tässä ja sen jälkeenkin hän on sitten jatkanut, kun näiden yhtiöiden toiminta on loppunut, niin Balstar Oy:ssä, Orivedellä työntekijänä. Puheenjohtaja: Eli, että se kassa olis ollut laskennallinen ja että rahat on ollut Kuusistolla? Kuortti: Joo, tää on, pitänyt varsin todennäköisenä, tää aikasemmin kerrottu rahoitusjärjestelmä, että jos tää kassan saldo olis pitänyt paikkansa, niin ois nyt ollut aika luonnollista, että sieltä olis sitten maksettu näitä laskuja. Kemppainen: Tuota, miltä ajankohdalta tää sitten olikaan, kun se kirjanpito oli pidetty vain osittain, niin miltä ajalta tää käteiskassa oli tää ? Kuortti: Tää oli, siis itse asiassa tää perustuu tähän pääkirjanpitoon vuoden -91 loppuun asti. Eli silloin on saldo ollut ,40 mk ja sen jälkeen Matti Paananen on tehnyt sitten sellaisen käsilaskelman, se on kyllä tarkastuskertomuksenkin liitteenä, josta tää loppusumma sitten muodostuu. Hän on sitä seurannut. Niinimäki: Liittyen, miltä ajalta se käteiskassa muodostuu? Onko se Citylinkin koko toiminnan ajalta lopputulos? Kuortti: Kyllä se on tää viimenen saldo, sikäli kun sitä voidaan pitää luotettavana? Kemppainen: Sit siellä on havaintoja tästä Scandexalta ostetun vaihto-omaisuuden, ostetusta vaihto-omaisuudesta ja siihen liittyen liikevaihtoveron palautuksesta? Niin onks tää nyt sitten semmoinen rahaerä, joka on, kun tää on semmoinen rahaerä, joka on maksettu Citylinkille, niin ootteko te tästä tehneet johtopäätöksiä? Sitten miltään osin? Kuortti: Sitähän tuli silloin toukokuun lopussa -91 ja sitten se loppuosuus, kun noin mk tuli sitten joko lokakuussa tai marraskuussa -91 eli semmosia varmoja päätelmiä ei voi tehdä muuta kuin että kesäkuun alussa Citylink on lainannut Yrjö Reinikainen Ky:lle mk. elikkä sen Pontiac-auton maahantuonti. Vaikka yhtiön nimi oli nyt sitten Takaraja Vesa Kuusisto Ky. Kemppainen: Tuota, kun te verotarkastusta teitte, niin minkälaisia päätelmiä te teitte Kuusiston verotustiedoista ja Kuusiston varallisuudesta tuona aikana ? Kuortti: Kuusisto ei ollut antanut veroilmoituksia kyseisiltä vuosilta ja veroja oli siellä ja verovelkaa hänellä oli. Sitä en nyt muista, selvitettiinkö sitä perinnällistä tilaa, että onko Verohallinto niitä esimerkiksi yrittänyt periä. Niin käsitykseni mukaan Kuusistolla ei ollut mitään merkittävää varallisuutta ainakaan.

8 Kemppainen: Mulla ei ole tällä erää muuta kysyttävää. Puheenjohtaja: Kumpi, Harju vai Niinimäki haluaa aloittaa? Niinimäki: Joo, mä voin ihan muutaman kysymyksen tehdä: ihan aluksi kysyisin, että kun tässä on myöskin toinen verotarkastaja ollut töissä, niin voisitteko selostaa keskinäisen työnjakonne, millä tavalla työnjako on teidän osaltanne jaettu? Tarkoitan tuota todistaja Huovista. Huovista ja teidän välillä? Kuortti: No, pääsääntöisestihän meidän työnjako menee yleensä näin, että kun on kaksi tarkastajaa, että me otetaan tilikausittain eli toinen tarkastaja aloittaa vanhemmasta tilikaudesta ja toinen jatkaa siitä ja sitten saattaa olla joidenkin asioiden kanssa on mielekästä keskittää jotkin asiat kuten tässä asiassa on tehty. Nää kasettilaskelmat ne on Huovinen tehnyt ja mä olen ne tarkastanut. Niinimäki: Tätä juuri tarkoitan, etten tee teille sellasia kysymyksiä, joista sitten tarkastaja Huovinen on tarkastustoiminnasta vastannut. Ymmärränkö oikein, että kun täällä liitteen todisteena 1 Käräjäoikeuden numeroinnin mukaan taulukoita.xll:ää ja.xls:ää 4 kappaletta, niin onko ne niin kuin Huovisen fyysisesti tekemiä taulukoita? Kuortti: Kyllä ne on hänen fyysisesti tekemiä ja perusteiltaan olen ne hyväksynyt ja hyväksyn edelleenkin olen ne tarkastanut, mutta tää on ihan normaali työnjako Niinimäki: Ymmärrän. Kuortti: Että kumpikin tekee taulukon. Niinimäki: Ymmärrän aivan hyvin sen ja näinhän se pitää ollakin, mutta mieluummin kysyn siltä henkilöltä, joka on sitten aidosti nää pohjatyöt tehnyt. Nyt ihan konkretisoin, kun viimeksi tuo verottajan asiamies kysyi teiltä Vesa Kuusiston saamasta hyödystä, niin kerroitte tästä käteiskassasta. Kertoisitteko vielä, että onko se kassa laskettu tuonne elokuun -92 loppuun? Vai miksi on katsottu Citylinkin toiminnan päättymispäivä? Kuortti: Niin, se on nyt todella se Paanasen laskelma, mikä ulottuu sinne Niinimäki: Joo. Kuortti: Ja sen jälkeiseltä ajalta nyt ei ole sitä, mutta kuten nyt sanottu, nää kuukausivaihtelut, on mahdoton sanoa, mikä niistä pitää paikkansa. Niinimäki: Aivan. Onko tätä kassaa koskaan verotuspäätöksellä verotettu Kuusiston tulona? Kuortti: Ei ole. Niinimäki: Muistatteko mikä oli Vesa Kuusiston yrityksestä nostama palkka? Citylinkistä nostama palkka? Kuortti: Se oli nähdäkseni vuonna mk. Puheenjohtaja: Onks se vuoden palkka? Kuortti: Joo. Niinimäki: Selvä. Jotta saatais hieman, vielä pohjustava kysymys kun verottaja on esittänyt näitä liikevaihtoveroihin liittyviä korvausvaatimuksia, niin oletteko te tehneet niitä koskevia aika paksujakin laskelmia vai onko sekin etupäässä Huovisen käsialaa? Kuortti: Vahingonkorvaukseen liittyvät laskelmat? Joo, minä en ole missään tapauksessa enkä missään tapauksessa epäile, etteikö Huovinen olisi tehnyt, mutta Niinimäki: Sanotaanko, että pohjalaskelmia siihen liittyen on täällä vino pino, että ilmeisesti ne ovat Huovisen tekemiä? Siinä esim. vastinekirjelmässä hovioikeudelle nämä läjät 1-6, mitä täällä on. Kemppainen: Siinä se päällimmäinen pino on, siihen olen pyytänyt tietoja verotarkastaja Kuortilta, joka koskee tätä toissijaista vahingonkorvausvaatimusta mutta ne muut laskelmat ne liittyy Huovisen kuulemiseen. Niinimäki: Näin oletinkin. Niinimäki: Mutta jos olette tehneet näitä liikevaihtoverolaskelmia Citylinkistä, niin voitteko kertoa, että mikäli Citylinkin kirjanpito otetaan pohjaksi ja katsottaisiin, että Citylink olisi toiminut itsenäisenä yrityksenä, paljonko se olisi jättänyt tilittämättä liikevaihtoveroja tuolta ensimmäiseltä tilikaudeltaan? Onko teillä jotain sellaista aineistoa, josta voisitte tämän todeta? Kuortti: Joo, se, että mahtaako mulla olla tuota laskelmaa, joo, mulla on kyllä se. Eli

Pos.25. Käsittely "Raastupa ratkaisee, oikeus oikaisee" v.2000 25.3.3 Todistaja, verotarkastaja Kuortti

Pos.25. Käsittely Raastupa ratkaisee, oikeus oikaisee v.2000 25.3.3 Todistaja, verotarkastaja Kuortti Pos.25. Käsittely "Raastupa ratkaisee, oikeus oikaisee" v.2000 25.3.3 Todistaja, verotarkastaja Kuortti Helpottaakseni seuraamista olen kysymysten väliin lisännyt (osin) teeman/asiaa kuvaavan otsikon.

Lisätiedot

Paananen: En, vaan Hämeenlinnassa. Puheenjohtaja: Hm Paananen: Toimistoapulaisena toimin siellä, kirjanpitäjänä. Syyttäjä: Olette sivulla 50 kertonut

Paananen: En, vaan Hämeenlinnassa. Puheenjohtaja: Hm Paananen: Toimistoapulaisena toimin siellä, kirjanpitäjänä. Syyttäjä: Olette sivulla 50 kertonut 27. Käsittely Helsingin Hovioikeudessa kesäkuu 2003 27.7. Kuullaan Todistaja (ALV tarkastaja) Matti Paananen Puheenjohtaja: No sitten voidaan kutsua Paananen, eikö niin? Todistaja Paananen saliin neljä.

Lisätiedot

29. Pos. 2. Hämeenlinnan käräjäoikeus/todistelu/päätös/syyttäjä ei valita

29. Pos. 2. Hämeenlinnan käräjäoikeus/todistelu/päätös/syyttäjä ei valita 29. Pos. 2. Hämeenlinnan käräjäoikeus/todistelu/päätös/syyttäjä ei valita Asia viranomaisten tiiviin yhteistyön ansiosta eteni oikeudenistuimen käsittelyyn. Oli uusi kesä ja kuten aiemmin oikeudenkäynti

Lisätiedot

Pos.25. Käsittely "Raastupa ratkaisee, oikeus oikaisee" v.2000 Pos.3.1 Yrjö Reinikainen Todistelutarkoituksessa

Pos.25. Käsittely Raastupa ratkaisee, oikeus oikaisee v.2000 Pos.3.1 Yrjö Reinikainen Todistelutarkoituksessa Pos.25. Käsittely "Raastupa ratkaisee, oikeus oikaisee" v.2000 Pos.3.1 Yrjö Reinikainen Todistelutarkoituksessa Yrjö Reinikaista kuullaan todistelutarkoituksessa ja ensimmäisenä kysyy Asianajaja Pekka

Lisätiedot

Paananen: Minä kävin Kuusistoa auttamassa kerran kuussa, kaikki atk listat järjestykseen, aineisto aika järjestykseen kerran kuussa ja varsinaisen

Paananen: Minä kävin Kuusistoa auttamassa kerran kuussa, kaikki atk listat järjestykseen, aineisto aika järjestykseen kerran kuussa ja varsinaisen Pos.25. Käsittely "Raastupa ratkaisee, oikeus oikaisee" v.2000 Pos25.3.9 Todistaja Matti Paananen (NTC:n entinen kirjanpitäjä & Lääninveroviraston ALV tarkastaja) Teksti sisältää "muutaman varsinaisen

Lisätiedot

Pos.25. Käsittely "Raastupa ratkaisee, oikeus oikaisee" v.2000 Pos.3.2 Vesa Kuusisto todistelutarkoituksessa

Pos.25. Käsittely Raastupa ratkaisee, oikeus oikaisee v.2000 Pos.3.2 Vesa Kuusisto todistelutarkoituksessa Pos.25. Käsittely "Raastupa ratkaisee, oikeus oikaisee" v.2000 Pos.3.2 Vesa Kuusisto todistelutarkoituksessa Vesa Kuusistoa kuullaan todistelutarkoituksessa ja ensimmäisenä kysyy Asianajaja Harri Niinimäki.

Lisätiedot

Pos.25. Käsittely "Raastupa ratkaisee, oikeus oikaisee" v.2000 25.3.5 Todistaja Heikki Metsäpuro

Pos.25. Käsittely Raastupa ratkaisee, oikeus oikaisee v.2000 25.3.5 Todistaja Heikki Metsäpuro Pos.25. Käsittely "Raastupa ratkaisee, oikeus oikaisee" v.2000 25.3.5 Todistaja Heikki Metsäpuro Heikki Metsäpuron todistukseen liittyy oleellisesti hänen kokemuksensa poliisikuulustelussa. Turun Hovioikeudessa

Lisätiedot

14.Pos.1 Alustava verotarkastuskertomus 02.02.85 ("toinen")

14.Pos.1 Alustava verotarkastuskertomus 02.02.85 (toinen) 14.Pos.1 Alustava verotarkastuskertomus 02.02.85 ("toinen") Pos.14.1. Alustava tarkastuskertomuksen. Lähete kirjelmä on päivätty 2.2.1995, ja siinä Nro: 1798/62/95. Lähettäjä on Hämeen lääninverovirasto,

Lisätiedot

CityLink Oy:lle rotta ei koskaan käynyt CityLink Oy:n t iloissa eikä tavannut asiassa V. Kuusistoa

CityLink Oy:lle rotta ei koskaan käynyt CityLink Oy:n t iloissa eikä tavannut asiassa V. Kuusistoa 20. CityLink Oy:n "tarkastuskertomus- kertomukset" ja valitus. Turun lääninveroviraston jälkiveropäätökset. Uudenmaan lääninveroviraston päätökset. Havaintoja sisällöstä. Kausaaliset totuus - liikevaihtoverot

Lisätiedot

21. Suomalaista hallintomenettelyä. - Hoviväkeä, Hallinto-oikeus (menettely 29.6.98) hallinto-oikeuden kokoonpano

21. Suomalaista hallintomenettelyä. - Hoviväkeä, Hallinto-oikeus (menettely 29.6.98) hallinto-oikeuden kokoonpano 21. Suomalaista hallintomenettelyä. - Hoviväkeä, Hallinto-oikeus (menettely 29.6.98) hallinto-oikeuden kokoonpano Pos.21.1 Valitus/suullisen käsittelyn määrääminen Olimme valittaneet Uudenmaan lääninoikeuden

Lisätiedot

27. Käsittely Helsingin Hovioikeudessa kesäkuu 2003 27.11. Kuullaan Todistaja Martti Antero Paju Wav1D Puheenjohtaja: Martti Antero Paju, olette?

27. Käsittely Helsingin Hovioikeudessa kesäkuu 2003 27.11. Kuullaan Todistaja Martti Antero Paju Wav1D Puheenjohtaja: Martti Antero Paju, olette? 27. Käsittely Helsingin Hovioikeudessa kesäkuu 2003 27.11. Kuullaan Todistaja Martti Antero Paju Wav1D Puheenjohtaja: Martti Antero Paju, olette? (aineiston esille ottamista salissa) Tässä oli nyt kaikki,

Lisätiedot

27. Käsittely Helsingin Hovioikeudessa kesäkuu 2003 27.14. Kuullaan todistaja Peter Jaller

27. Käsittely Helsingin Hovioikeudessa kesäkuu 2003 27.14. Kuullaan todistaja Peter Jaller Wav23 Jaller 27. Käsittely Helsingin Hovioikeudessa kesäkuu 2003 27.14. Kuullaan todistaja Peter Jaller Puheenjohtaja: Täällä ollaan muuten samalla tavalla kuin eilenkin, paitsi että Kuusisto on pois,

Lisätiedot

16. Pos.3 NTC:n Valitus Uudenmaan lääninoikeuteen

16. Pos.3 NTC:n Valitus Uudenmaan lääninoikeuteen 16. Pos.3 NTC:n Valitus Uudenmaan lääninoikeuteen 1. Pos.3 Valituksenalaiset päätökset: Uudenmaan lääninveroviraston liikevaihtoveron maksuunpanopäätökset 30.6.1995 nrot 95J4249-95J4251 sekä 24.7.1995

Lisätiedot

Lyhenteet IAA - Itellan asianajaja, SAA - Savenmaan asianajaja, T - todistaja

Lyhenteet IAA - Itellan asianajaja, SAA - Savenmaan asianajaja, T - todistaja Todistajana kuultuna Ari Hilli on kertonut toimineensa kanteessa tarkoitettuna aikana myyntineuvottelijana vastaajan yritysmyynnissä. Todistaja oli siirtynyt pois vastaajan palveluksesta kesällä 2005.

Lisätiedot

Aila Postareff-Jurvelin

Aila Postareff-Jurvelin Aila Postareff-Jurvelin IAA: Näin niin kuin heti alkuun, kertoisitteko, mitkä teidän tehtävänne tuolla Postissa ovat? T: Mää oon -96 vuodesta asti vastannut - tai no silloin oon ollu asiakassuhdevastaava,

Lisätiedot

SAA: Vähän Hanski taustoja tuosta Savenmaasta, minkä ikänen sinä nyt ootkaan?

SAA: Vähän Hanski taustoja tuosta Savenmaasta, minkä ikänen sinä nyt ootkaan? Pihlajamaan kuuleminen SAA: Vähän Hanski taustoja tuosta Savenmaasta, minkä ikänen sinä nyt ootkaan? T: Täytän seuraavan kerran 68 vuotta. SAA: Kauanko sinä oot tehny tätä tämmöstä Savenmaan toimintaa?

Lisätiedot

TILA:N VALVONTA-ASIOIDEN RATKAISUJA 2010 JA VALA:N MUUTOKSENHAKURATKAISUT

TILA:N VALVONTA-ASIOIDEN RATKAISUJA 2010 JA VALA:N MUUTOKSENHAKURATKAISUT TILA:N VALVONTA-ASIOIDEN RATKAISUJA 2010 JA VALA:N MUUTOKSENHAKURATKAISUT SISÄLLYSLUETTELO Sivu Johdanto... 1 Tilintarkastajien toiminnan tutkinta... 1 Valvonnassa käytettävistä sanktioista... 1 Ratkaisuselostukset...

Lisätiedot

22-3 Toimisto- ja tilipalvelu Y. Reinikainen KY:n vuotta 1997 koskeva liikevaihtoverotarkastuskertomuksen sisältö

22-3 Toimisto- ja tilipalvelu Y. Reinikainen KY:n vuotta 1997 koskeva liikevaihtoverotarkastuskertomuksen sisältö 22-3 Toimisto- ja tilipalvelu Y. Reinikainen KY:n vuotta 1997 koskeva liikevaihtoverotarkastuskertomuksen sisältö Olen kertonut kappaleessa 9 ja sivulla 9.12 Ky:n/ henkilökotaisen verotukseen kohdistuneesta

Lisätiedot

Tiivistelmä kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään

Tiivistelmä kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään Tiivistelmä kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään Kirjoittaja: Joose Sauli Julkaisija: Varjovalmennus 2015 Alkusanat... iii Johdanto... 1 1 Kansainvälistyvä tilinpäätös... 9 2 Tilinpäätösanalyysi omistajan

Lisätiedot

Oikeusministeriö Yleisen edunvalvonnan kehittämistyöryhmä SISÄLLYS

Oikeusministeriö Yleisen edunvalvonnan kehittämistyöryhmä SISÄLLYS Oikeusministeriö Yleisen edunvalvonnan kehittämistyöryhmä 0 SISÄLLYS 1. Edunvalvontapalkkioon liittyviä kysymyksiä 1 2. Edunvalvonnan päättymiseen liittyviä kysymyksiä 6 3. Esteellisyys 10 4. Käyttövarat

Lisätiedot

Raija Leskinen - Olli Oja Starttirahaselvitys luovien alojen yrittäjistä

Raija Leskinen - Olli Oja Starttirahaselvitys luovien alojen yrittäjistä Raija Leskinen - Olli Oja Starttirahaselvitys luovien alojen yrittäjistä Starttiraha yksinyrittäjän arjessa toiminnan ja toimeentulon tukena 1 "Starttiraha oli ehdottoman tärkeä meille, et muodosti aika

Lisätiedot

Tahallisuus ja sen ajallinen ulottuvuus velallisen epärehellisyydessä maksukyvyttömyystunnusmerkin kannalta

Tahallisuus ja sen ajallinen ulottuvuus velallisen epärehellisyydessä maksukyvyttömyystunnusmerkin kannalta Marita Vilkko Tahallisuus ja sen ajallinen ulottuvuus velallisen epärehellisyydessä maksukyvyttömyystunnusmerkin kannalta 1. Tutkimuksen lähtökohdista Velallisen epärehellisyyden tunnusmerkistön kannalta

Lisätiedot

VALITUSLUVAN JA VALITUKSEN KOHDE Kouvolan hovioikeuden tuomio Nro 1101, Diaarinumero R 08/156 annettu 3.10.2008

VALITUSLUVAN JA VALITUKSEN KOHDE Kouvolan hovioikeuden tuomio Nro 1101, Diaarinumero R 08/156 annettu 3.10.2008 1 KORKEIMMALLE OIKEUDELLE VALITUSLUPA JA VALITUS VALITUSLUVAN JA VALITUKSEN KOHDE Kouvolan hovioikeuden tuomio Nro 1101, Diaarinumero R 08/156 annettu 3.10.2008 Asia Törkeä velallisen epärehellisyys ym.

Lisätiedot

J.Siikavuo Ky. Täyden palvelun tilitoimisto jo vuodesta 1984. www.siikavuo.com. Helsingissä 14.1.2012 Juha Siikavuo HTM, KTM.

J.Siikavuo Ky. Täyden palvelun tilitoimisto jo vuodesta 1984. www.siikavuo.com. Helsingissä 14.1.2012 Juha Siikavuo HTM, KTM. Juha Siikavuo J.Siikavuo Ky Täyden palvelun tilitoimisto jo vuodesta 1984. www.siikavuo.com Helsingissä 14.1.2012 Juha Siikavuo HTM, KTM 1 SISÄLLYSLUETTELO Alkusanat... 3 Firmani ja minä, tmi, ay, ky ja

Lisätiedot

Ikaroksen kirjoituksia eq Foorumilla 2005-06

Ikaroksen kirjoituksia eq Foorumilla 2005-06 Ikaroksen kirjoituksia eq Foorumilla 2005-06 1 Warranttien (ei turbojen) hinnoittelusta 1.1 Näin ainakin on (selvää tai ei) 1.2 Ei se vola tyhjän takia tipu 1.3 Useimmiten otm-warret ovat rajusti ylihintaisia

Lisätiedot

S: niin on, iso summahan se on jos tienaa 700 euroa (naurua.).

S: niin on, iso summahan se on jos tienaa 700 euroa (naurua.). OIKEUDENKÄYNTI 26.9.2006 1 T=Käräjätuomari S=Käräjäsihteeri 1. TAUKO hän yrittää että ei euroakaan kolme lasta hänelle, hän ei maksa mitään. laskukone.ei löydy..kuukaudessa sehän on 620.. niin on, iso

Lisätiedot

HZZ10100 Liiketoimintaosaamisen lähtökohdat: Kauppamatematiikka Versio 1.2 / 16.8.2009

HZZ10100 Liiketoimintaosaamisen lähtökohdat: Kauppamatematiikka Versio 1.2 / 16.8.2009 HZZ10100 Liiketoimintaosaamisen lähtökohdat: Kauppamatematiikka Versio 1.2 / 16.8.2009 Vesa Korhonen vesa.korhonen@jamk.fi 0400 451 752 Sisältö 0. Johdanto... 2 1. Prosenttilaskun soveltamista... 3 1.1

Lisätiedot

ALKAVAN YRITYKSEN TALOUDEN SUUNNITTELU

ALKAVAN YRITYKSEN TALOUDEN SUUNNITTELU Juha Siikavuo, HTM, KTM ALKAVAN YRITYKSEN TALOUDEN SUUNNITTELU Helsingissä 24.2.2013 J.Siikavuo Ky Täyden palvelun tilitoimisto jo vuodesta 1984. www.siikavuo.com Leivän voitelua mökillä, toiselle se on

Lisätiedot

Yrittäjän verotus 2015

Yrittäjän verotus 2015 Yrittäjän verotus 2015 Juha Siikavuo VÄLITÖN JA VÄLILLINEN VEROTUS VUONNA 2015 Yrittäminen on kivaa! Sitä olen puuhastellut koko ikäni. Olen teille koonnut kivan lukupaketin verotuksesta. Sillä verotuskin

Lisätiedot

Kouvolan hovioikeudelle osoitetun Riihimäen käräjäoikeuden tuomiota 07/815 asiassa R07/428 annettu 5.12.2007 koskevan valituksen perustelut.

Kouvolan hovioikeudelle osoitetun Riihimäen käräjäoikeuden tuomiota 07/815 asiassa R07/428 annettu 5.12.2007 koskevan valituksen perustelut. Kouvolan hovioikeudelle osoitetun Riihimäen käräjäoikeuden tuomiota 07/815 asiassa R07/428 annettu 5.12.2007 koskevan valituksen perustelut. YLEISET PERUSTELUT A. JOHDANTO Kyseessä Taka-Hattelmalan Hoitotarvike

Lisätiedot