27. Hovioikeuteen valmistumista Kuullaan todistaja Hannu Kuortti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "27. Hovioikeuteen valmistumista 27.5. Kuullaan todistaja Hannu Kuortti"

Transkriptio

1 27. Hovioikeuteen valmistumista Kuullaan todistaja Hannu Kuortti Hannu Kuortti kuuleminen, Wav 13 Puheenjohtaja: Te olette Aarre Hannu Juhani Kuortti. Joo, käykää istumaan siihen pöydän ääreen. Te olitte tässä asiassa todistajana Helsingin käräjäoikeudessa, eikö niin? (toteaa, että edelleen sama vala velvoittaa todistajaa) Ja syyttäjä, olkaa hyvä. Syyttäjä: Kertokaa työkokemuksestanne. Hannu Kuortti: Olen verohallinnon palveluksessa ollut vuodesta 1987 ja sitten päätoimisesti verotarkastustehtävässä 1991 alusta alkaen. Vuoteen 1996 asti Hämeen lääninverovirastossa ja sitten siitä eteenpäin verohallituksessa. Syyttäjä: Oletteko osallistunut NTC:n, Citylinkin ja Etronian verotarkastuksiin? Syyttäjä: Kuinka paljon olitte itse yhteydessä Reinikaiseen ja Kuusistoon tämän verotarkastuksen puitteissa? Kuortti: Olen ollut siellä Oy NTC Internationalin Ltd:n tarkastuksessa hyvinkin paljon, koska Reinikainen oli toimitusjohtaja ja useamman päivän aikana, lukuisien päivien aikana koska siellähän käytiin kahteen otteeseen. Mutta Kuusistoonhan ei saa mitään yhteyttä, minä en saanut häneen, että koska hänen olinpaikkansa oli tuntematon ja posti palautui sieltä ja sitten aikanaan sen kirjanpidon tarkastettavaksi saaminen yritettiin hoitaa poliisin kautta, mutta poliisi oli kuulustellut Kuusistoo, sitä aineistoo ei löytynyt. Mutta mä en hänen kanssaan henkilökohtaisesti ollut tarkastuksen aikana mutta tää tarkastaja kollega Huovinen oli. (ks. Huovisen yhteydenotto Huovinen soitti Kuusistolle/ ei tavannut.) Syyttäjä: Olittekste Reinikaisen kanssa itse henkilökohtaisesti? Syyttäjä: Mikä hänen tietämyksensä oli Citylinkin ja Etronian asioista? Kuortti: Esitettiin kysymyksiä tästä liikesuhteesta ja en nyt yksityiskohtaisesti muista, mitä hän nyt on vastannut silloin, mutta niitähän tehtiin hyvin monentyyppisiä kysymyksiä liittyen liikesuhteisiin ja toisaalta tähän Kuusistoon. NTC:n tarkastuksen aikana ilmeni tarpeelliseksi tää citylinkin tarkastaminen ja sen johdosta siitä kyseltiin. Että kovin paljon ei Reinikainen siitä kyllä kertonut. Syyttäjä: No kun te teitte siinä verotarkastuksessa tai verotarkastuksissa havaintoja, niin mikä teidän käsityksenne on, että olivatko nämä Citylink ja Etronia itsenäisiä yhtiöitä todellisuudessa? Kuortti: Sinänsähän ne on muodollisesti ollut itsenäisiä, ne on kaupparekisteriin merkittyjä ja tällain, mutta verotarkastuksessahan on päädytty siihen, että ne on lähinnä NTC:n valmistelu osastoja eli eivät ole itsenäisiä. Syyttäjä: Kertokaa perusteista: mistä syystä päädyttiin tällaiseen lopputulemaan? Jos lähdetään vaikka Citylinkin perustamisvaiheesta, oliko siinä jotain sellasia tekijöitä? Kuortti: Sehän nyt on hyvin laaja kokonaisuus tää kysymys, että se perustamisvaihe liittyy vielä tämmöseen Scandexa/Sukabu Oy:n toiminnan loppumiseen ja tuota, silloinhan siinä on Citylink tehnyt yhteistyösopimuksen maaliskuussa -91 tän Scandexan kanssa. Siinä oli poikkeuksellisia ehtoja ja sit toisaalta näitä raaka-aineostoja on tehty silloin maaliskuussa, maalishuhtikuussa päivättyjä laskuja 1,3 mmk:n edestä ja sillähän, Citylinkillähän ei ollut niinku rahotusta olemassa näiden vaihto-omaisuusostojen maksamiseksi. (katko) Sukabun puolesta, Scandexan puolesta Reinikainen - ja Citylinkin puolesta Kuusisto. Syyttäjä: Ovatko nämä Citylink ja Etronia maksaneet liiketoiminnan aikana liikevaihtoveroa? Kuortti: Citylink on maksanut mutta Etronia ei ole. Citylink on maksanut Puheenjohtaja: Voitteko tulla lähemmäs mikrofonia, te puhutte aika hiljaisella äänellä. Niin aloittakaa sitten uudestaan.

2 Kuortti: Niin, jos nyt halutaan sitten täsmällisiä lukuja, kun en mä millään näitä ulkoa muista Syyttäjä: Joo, voitte koko ajan käyttää muistiinpanoja. Puheenjohtaja: Niin mitä te äsken sanoitte kun mä keskeytin teidät. Kuortti: Mä sanoin näin, että tuota Etronia ei ole maksanut. Mutta Citylink on maksanut noin markkaa. Siis se ensimmäisen maksettava liikevaihtovero kerty toukokuussa -91, silloin se maksoi vapaaehtoisesti vaille mk ja sit se loppu siitä kokonaissummasta kerty sitten ulosoton kautta. Syyttäjä: Kuinka paljon kasettimyynnistä suuntautui NTC:lle näiden yhtiöiden osalta? Osaatteko sanoa prosentit? Kuortti: Se on sen Citylinkin myyntireskontran perusteella noin 70%. Syyttäjä: Entä sitten ostot NTC:ltä? Kuortti: Citylink on ostanut sitä magneettinauhaa ja sitten näitä kasettirunkoja. Syyttäjä: Kuinka paljon prosenteissa Citylinkin ostoista? Kuortti: Joo, no näähän on sit täällä nää kasettirungot löytyy taulukosta citylb2.xls. Syyttäjä: Joo-o. Kuortti: Siellähän ei o nyt sitten sillä lailla laskettu yhteen minkäkin osuutta, mutta kuten sieltä tarkastuskertomuksen liitteenä olevasta taulukosta selviää, niin niitä on hankittu NTC:ltä, Balstarilta, Basfilta ja N.O. Engströmiltä. Se ei nyt liity tähän, mutta mä olen laskenut ne kyllä ne luvut. Eli kun tän taulukon mukaiset kasettirunko-ostot on yhteensä kpl niin niistä on NTC:ltä ostettuja kpl, joka on 30,3% kaikista ostoista, kasettirunko-ostoista. Balstarilta on ostettu kpl, joka tekee 30,1 % kokonaisostoista, N O. Engströmiltä kpl, joka tekee yhteensä 22,9% kokonaismäärästä, Sukabulta kpl joka tekee 8,8% kokonaisostoista ja Basfilta kpl, joka tekee 7,9% kokonaismäärästä. Niinimäki: Anteeksi, viimeinen luku oli? Kuortti: kpl. Niinimäki: Ja prosentteina? Kuortti: 7,9. Tietysti mitä tulee magneettinauhaostoihin, niin siitä on noin puolet, 50,5% hankittu Basf Oy:ltä, NTC:ltä hankittiin 25,5%. Tää on nyt, tää perustuu tähän laskujen loppusumman suhteelliseen osuuteen kokonaisostojen loppusummasta. Syyttäjä: Millainen kuittauskäytäntö Citylinkin ja NTC:n välillä oli? Kuortti: No, se oli hyvin runsasta ja oikeestaanhan se oli yksi syy, miksi tää Citylink ylipäänsä niinku herätti huomiota täällä NTC:n tarkastuksessa. Se oli hyvin, NTC:n kirjanpidossa oli hyvin paksuja tositenippuja, joissa oli niitä keskinäisiä kuittauksia. Ja siitäkin oli x tehnyt laskelman, että Citylinkin ostoista NTC:ltä, näistä raaka-aineostoista, jotka oli yhteensä noin , niin niistä Citylink maksoi rahalla vain mk että kaikki muu osuus eli noin 85% kokonaisostoista kuitattiin sitten myyntisaatavia vastaan. Syyttäjä: Oliko kyseessä erääntyneet saatavat? Joita kuitattiin? Kuortti: Pääsääntöisesti kyllä, siellä muutama kuittaus on, joissa ei ollut erääntynyt saatava. Syyttäjä: Verotarkastuksen liitteenä oli Reinikaisen lainoja Citylinkille. Oliks tässä rahoituksessa jotain poikkeavaa, normaalista poikkeavaa tässä lainoituksessa? Kuortti: Niin, lainoille ei vaadittu vakuuksia. Se oli poikkeava menettely ja sehän yleensä liittyi tavarantoimittajien laskuihin. Ciytlinkiltä oli erääntynyt Basfin lasku, oka piti maksaa, niin silloin näitä tuli näitä suorituksia niinku lainan nimikkeellä. Ja sitten muuten NTC maksoi omia laskujaan. Mutta on myös muutamia lainoja, jotka on, joista näkyy selkeesti tää yhteys, että on Basfin, Reinikaisen henkilökohtaisesti marraskuussa antama mk:n luotto, että siitä näkyy tämmönen yhteys, että välittömästi kun luottoa on saatu niin se on käytetty Basfin laskun maksamiseen. Syyttäjä: Joo. Se on kirjallisena todisteena. Oletteko laskenut, oliko Citylinkin toiminta kannattavaa sen hinnoittelulla? Kuortti: Kyllä tarkastuskertomukseen on tehty tuloslaskelma josta ilmenee, että toiminta oli

3 raskaasti tappiollista etenkin jo kasettimaksuvelvoite huomioidaan. Syyttäjä: Oliko se alusta lähtien tappiollista? Kuortti: Mehän ollaan tehty ensimmäisen,,, tai siinä oli, ensimmäinen tilikausi päättyi 30.4., me ollaan tehty seuraavan tilikauden se tuloslaskelma, joka perustuu pääosin Citylinkin kirjanpitoaineistosta saatuihin lukuihin, niin sitä en osaa sanoa, onko se nyt joidenkin kuukausien osalta vaihdellut tää kannattavuus, laskelmaa ei ole tehty. Mut koko tilikausi oli raskaasti tappiollinen. Syyttäjä: Onks teillä se laskelma siinä käsillä, jos käytte vaikka, kun tässä suullisesti käydään läpi, niin pääpiirteittäin noi luvut läpi. Kuortti: Joo, siinä on tota tehty arviolaskelma Citylink Oy:n Kemppainen: Voitteko kertoa, miltä sivulta se löytyy, että kaikki pystyy sit seuraamaan. Tarkastuskertomuksen sivunumero? Kuortti: Joo, tää on sivu 59 tässä välittömän verotuksen tarkastuskertomuksessa ja sitten tässä välillisen verotuksen Harju: Voitasko nyt seurata yhtä tai samaa, ettei mee sit sekaisin? Kuortti: Voidaan hyvin, jos teillä on tää välittömän verotuksen tarkastuskertomus. Kemppainen: Se on todiste 46. Syyttäjä: Se on varmaan mulla on tässä välillisen se on varmaan sama Kuortti: Se on saman sisältöinen se tuloslaskelma, siinä ei ole Harju: Sivut eroaa sitten sen takia. Syyttäjä: Sivu on 36 siinä Kuortti: Joo, siinä on pääkirjan tuloslaskelma, koska nythän Citylinkin päiväkirja oli hoidettu loppuun asti, niin on lähdetty siitä luvusta liikkeelle, mikä on pääkirjan mukainen liikevaihto ollut. Se on ollut ,95 mk. Sen jälkeiseltä ajalta ei ole pääkirjanpitoa tehty, mutta että sitten on pystytty myyntilaskuluetteloista selvittämään tää myynnit ja ne vähennettynä liikevaihtoverolla tonne huhtikuun loppuun asti eli tammikuun alusta -92 huhtikuun loppuun asti ,15 mk. Ja sitten tähän on lisätty myyntiin arvioitu puuttuva myynti eli tässä tarkastuksessahan on tehtiin laskelma näistä äsken käsiteltyjen kasettirunkojen ostojen ja sitten myyntilaskujen ja muun kirjanpitoaineiston mukaisen kasettimyyntien välisestä erosta. Ja sen perusteella oli ilmeistä, että noin kasetin myyntitulot puuttuvat kirjanpidosta ja sitten tälle tilikaudelle kuuluva osuus on tässä sitten laskennallisesti lisätty - sen laskelman perusteethan sitten löytyy sieltä liitteestä 2, sivulta...tarkastuskertomuksen liite, virheluettelo nro 2, sivu1 niin se on lisätty tähän se suhteellinen osuus, näin on saatu tuo kokonaisliikevaihdoksi ,88 mk, josta on sitten vähennetty muuttuvat kulut, pääkirjan mukaiset aineet ja tarvikkeet ja sitten sen jälkeen näitä muuttuvia kuluja on näiden ostolaskuluetteloiden mukaan ollut tammikuusta -92 huhtikuun loppuun ,64 mk ja sitten on otettu varaston muutos huomioon ja palkkakuluja, Teosto-maksut ,33 mk ja muuttuvat kulut tekee yhteensä ,75 mk. Eli nää on nyt muuttuvia kuluja. Saadaan myyntikate: on miinusmerkkinen ,87 mk ja siihen lasketaan sitten kiinteät kulut tosta pääkirjan tuloslaskelmasta vuoden -91 osalta. Siinä on nyt painovirhe siinä sivulla 38 tai sitten sivulla 62 eli kiinteät kulut on ajalta eikä -92 eli se kirjanpito oli tosiaan hoidettu vaan vuoden -91 loppuun asti ja siitä pääkirjan tuloslaskelmasta on saatu tuo ,13 mk ja sit tätä lukua on käytetty arvioitaessa loppuosan tilikaudesta eli neljän kuukauden kiinteitä kuluja on samassa suhteessa lisätty kun on ollut tuon 8 kk:n ajalta. Näin kiinteiden kulujen yhteismääräksi on saatu ,20 mk ja toiminnan tulos on ollut tappiollinen ,06 mk. Tää on tää ensimmäinen tilikausi. Syyttäjä: Joo, sit onko tuo toinen tilikausi laskettu samalla tavoin? Kuortti: Se oli sitten jo huomattavasti hankalampi laskee, että silloin kun ei ollut muuta kuin nää myyntilaskuluettelot, mitään pääkirjanpitoohan ei ollut, sieltä on laskettu myynti ihan näiden myyntilaskuluetteloiden perusteella ja lisätty sitten siihen tuota, tää arvioitu puuttuvan myynnin suhteellinen osuus plus sitten on ostoreskontrasta vähennetty nuo ostot, mitä on ollut tiedossa ja ne palkkamenot, jotka on ollut tiedossa. Ja sitten nää kiinteät kulut on arvioitu tän edellisen tilikauden perusteella. Ja tähän laskelmaan, tässä ei ole lainkaan otettu näitä Teosto-maksuja. Mut siitä

4 huolimatta tää on tappiollinen tää toinenkin tilikausi, joka päätty Mutta saatujen tietojen mukaan toiminta on kyllä päättynyt jo elokuussa -92. Eli tää oli huomattavasti niinku lyhyemmältä ajalta. Tää ilman Teosto-maksuja on ollut tappiollinen ,52 mk. eli kun tähän vielä nää Teosto-maksut huomioidaan, niin tää on raskaasti tappiollinen tämäkin tilikausi. Syyttäjä: Minkälainen maksukäytäntö oli yhtiöiden välillä? Maksoiko NTC Citylinkille laskut eräpäivinä? Kuortti: Ei, ei aina maksanut ja tuo on tuo kuittauskäytäntöhän, tuossa oli jo äsken puhetta, että viitattiin, että vastasaatavia oli, mut aina ei ole maksettu, että sitä on tullut, tiettyjä suorituksia on tullut sitten reilusti eräpäivän jälkeen ja Syyttäjä: Onko siinä jotain loogisuutta, että milloin niitä maksuja on sitten tullut? Kuortti: Niin, siis se liittyi juuri näihin raaka-ainehankintoihin eli silloin kun Citylinkillä on ollut selkeästi tarve, et tavaran toimittajat on tota tavaransa ilmeisesti saanut niin on pitänyt olla käteismaksu niin tai mahdollisimman nopea...joka tapauksessa niin tavarantoimittajan laskuihin, sitä on yleensä edeltänyt sitten NTC:n suoritus omista niinku veloista liittyen näihin tavaratoimituksiin. Syyttäjä: Mikä oli Paanasen rooli kirjanpidossa? Miten hänen roolinsa näkyi sieltä aineistosta? Kuortti: Matti Paananen oli tän Takaraja Vesa Kuusisto Ky:n palveluksessa ja sittemmin Toimisto- & Tilipalvelu Yrjö Reinikainen Ky:n palveluksessa, jossa hän on, tai nää yhtiöt on laskuttaneet Citylink Oy:ltä ja myös Etronia Oy:ltä kirjanpitoaineiston järjestämisestä, reskontrien päivittämisestä. niitä on, laskuja löytyy sekä vuodelta -91, että vuodelta -92. Syyttäjä: Selvisikö teille verotarkastuksen yhteydessä, että mistä syystä Paananen teki näitä tehtäviä? Kuortti: Siitähän on, kertomukseen on kirjattu se, että mä olen Paanasta tästä asiasta tiedustellut, miks hän on näitä reskontria käynyt hoitamassa ja hän on silloin sanonut käyneensä, se on ollut Reinikaisen määräyksestä. Syyttäjä: Selvisikö tässä verotarkastuksessa mikä oli Kuusiston kyky yrittäjäksi? Oliko hänellä jotain ongelmia sen suhteen? Kuortti: Verotarkastushan on sitten, jos puhutaan ihan kirjanpitoaineistoon on ihan tietysti hyvin suppea aineisto, siitähän näkyy tietysti tää yrittäjän toimintaan liittyvä, mutta kuten tässä tuli aikaisemmin ilmi näitten liikevaihtoverojen osalta tää maksukäytäntö oli ja siinä oli sitten laiminlyöty ilmoituksia ja se on tietysti toinen asia mitä on olla yrittäjänä ja se ei oikeastaan tietysti ole varsinaisesti verotarkastajan tehtävä sitä arvioida. Syyttäjä: No, kun te olette päätynyt siihen lopputulemaan, että tässä olis tällainen bulvaanikuvio, niin mikä tällaisen hyöty olis? Ilmenikö Reinikaisen ja Kuusiston saamaa hyötyä? Puheenjohtaja: Semmonen nyt oli pääteltävissä, että siinä oli bulvaani? Puheenjohtaja: Se Reinikaisen saama hyöty siitä järjestelystä? Kuortti: Siis hyöty on ollu tän liikevaihtoveron vähennysjärjestelmän ikään kuin väärinkäyttö ja NTC on hyötynyt siitä kun tää Citylinkin hinnoittelu on ollut pielessä eli se on myynyt raskaasti tappiollisesti tuotteita, joita se, nyt vois päätellä, että kun liikevaihtoveroa on vain tuon verran maksettu, että se ei ole ollut, niinku sanottu mä joudun vaan päättelemään sen siitä maksukäyttäytymisestä, sen perusteella vaikuttais, että ei ole ollut tarkoituskaan maksaa, mutta ostojaan saa vähentää, eli tässä tapauksessa tää NTC ja sit tää kasettimaksuvelvoite on ollut Citylinkillä ja sehän on tuonut erittäin suuren kilpailuhyödyn. Sen ohella sitten tän arvioidun puuttuvan myynnin sitä vastaa kasetin myyntitulo, on arvioitu, että se olis mk, niin sitä vastaava rahamäärä, rahavirrat ovat tulleet Yrjö Reinikaisen henkilökohtaiselle pankkitileille. Syyttäjä: Löytyykö niille rahoille mitään muuta järkevää perustetta? Kuortti: Niin, niitä asioitahan on monessa yhteydessä selvitetty. Myös Yrjö Reinikaiseenhan kohdistettiin henkilökohtainen verotarkastus ja siellähän on tietysti esitetty väitteitä, että ne on, että kyse on ollut velan takaisinmaksusta ja jossakin onkin tällainen, pankkisiirtokuiteissa tällainen

5 maininta. Syyttäjä: Tuossa tuli esille tuo sana bulvaanikuvio ja olitte sitä mieltä, että tällaisesta olisi ollut kysymys, niin selostatteko vielä, että mitä te ymmärrätte tällä? Tällaisella kuviolla? Kuortti: Yleisesti ottaenhan bulvaanikuvio on tällainen edustamisen muoto, jossa bulvaani eli välikäsi toimii omissa nimissään mutta päämiehen lukuun. Niin sehän voi olla jokin oikeustoimi, että joku tekee jonkun toisen puolesta sen ja tähän voi olla moniakin syitä. Mutta sitten tähän myös liittyy toisentyyppiset järjestelyt eli pyritään tietynlaiset velvoitteet saattamaan tämmöisen välikäden eli bulvaanin maksettavaksi ja jos on kyseessä semmonen järjestely, että sillon tän hyödyn saa nimenomaan tää päämies, että hän välttää nää velvoitteet. Syyttäjä: Viittasiko hinnoittelu, kasettihinnoittelu Citylinkin puolesta tällaiseen? Kuortti: No, sehän oli yksi erittäin vahva indisio siihen, että koska tässähän on tää historia taustalla, eli Scandexa/Sukabussa Oy:ssähän oli ollut. Eli täähän liittyy tähän kasettimaksukuvioon, eli siellä oli ollut tän suhteen ongelmia ja sillä oli jätetty kasettimaksua maksamatta ja nähdäkseni oli aivan selvää, että sitten myöhemmässä vaiheessa kun Citylink hinnoitteli tuotteensa niin kuin hinnoitteli, niin ei ostaja voinut olla vilpittömässä mielessä sen suhteen, että kasettimaksu olisi sen suhteen näistä myydyistä kaseteista maksettu. Sillä pystyttäisiin se maksamaan, koska tuota Syyttäjä: Joo, mä käyn läpi tuota hinnoittelua tarkemmin sitten Huovisen kanssa, käydään nää listat läpi, mutta noin yleisesti ottaen, niin mites Etronian hinnoittelu Citylinkkiin verrattuna oli? Kuortti: Etronian osaltahan me ei saatu mitään kirjapitoo, kirjanpito oli totaalisesti laiminlyöty, mutta NTC:n reskontratietojen perusteella ja sieltä on sitten myös laskuja ollut, niin se on ollut, se on hinnoitellut vielä alhaisemmat myyntihinnat näille kaseteille kuin Citylink. Ainakin NTC:n osalta, josta meillä nyt on laskuja olemassa. Syyttäjä: Oikeestaan ei muuta kysyttävää. Puheenjohtaja: Pörsti jatkaa sitten tästä. Pörsti: Mulla ei ole kuin yksi kysymys, tää on ehkä enemmän sitten kuitenkin verottajan asiamiehen heiniä, mutta mä olisin kysynyt tästä todisteesta 18, onks teillä siitä, se on tämä 35/2, onks teillä itsellä, mä näytän tätä, niin.. Puheenjohtaja: Sanotteko vielä, mikä asiakirja se on? Pörsti: Se on tällanen vuokrasopimus 2.toukokuuta -91 NTC:n ja Citylinkin välillä, joka oli sitten Yrjö Reinikainen Vesa Kuusisto. Uskotteko, mistä tää asiakirja on tullut tähän teidän aineistoonne? Kuortti: Se on muistini mukaan NTC:n kirjanpidosta otettu valokopio. Kirjanpitoaineistosta joka tapauksessa. Pörsti: Muistatteko, milloin se on, milloin se valokopio on otettu? Milloin tätä tarkastusta on pidetty? Kuortti: Tarkastus alkoi helmikuussa, yrityksessä on oltu helmikuussa 1994 ja elokuussa 1994 jompana kumpana ajanjaksona. Pörsti: Anteeks, se oli helmikuussa? Kuortti: Helmikuussa Pörsti: Joo. Kuortti: Joo, siis ne tarkat päivät Pörsti: Kuortti: Pörsti: Se kuukausi riittää jos se on fakta. Tai sitten se on elokuu -94. Sitä mä en pysty muistaan. Joo, se kuukauden tarkkuus riittää, jos se on fakta. Joo. Ei ole kysyttävää muuta. Puheenjohtaja: Kemppainen, olkaa hyvä Kemppainen: Joo, muutamiin asioihin, tuossa Kuusisto kertoi, ettei Citylinkillä ollut mahdollisuutta pankkilainan järjestämiseen, niin tässä on kirjallisena todisteena 21 ja verotarkastuskertomuksen numerointina ja.2 nää kuuluu kaikki tähän kirjalliseen todisteeseen 21. Onks teillä siinä? Kuortti: Se on edessäni, kyllä. Kemppainen: Tää liittyy tähän kokonaisuutena tähän Scandexan osakkeiden, Yrjö Reinikainen

6 kommandiittiyhtiön ja Citylink osakeyhtiön väliseen Scandexa osakkeiden kauppaan, niin voisitteko te kertoo, että mitä nää liitteet nyt tarkoittavat, kun siellä on kuitenkin havaittavissa, että Citylink on nostanut pankista lainaa? Kuortti: Kyllä, tää on tää ensimmäinen mainitsemanne liite, sehän on tosite, pankin tosite, josta näkyy, että tästä on nostettu mk:n luotto. Toimitusmaksulla ja leimaveroilla ynnä muilla vähennettynä niin on konkreettisesti saatu mk. Kemppainen: Selviskö teille sen verotarkastuksen kuluessa, kun että mitä tämmösen luoton vakuutena sitten on ollut? Kun Kuusisto ilmoitti, että Citylinkillä ei ollut antaa vakuuksia? Kuortti: Joo. Mä olen tehnyt pankkitiedustelun tuonne Raision Yhdyspankin konttoriin ja saanut sieltä vastauksen, että tän luoton vakuutena on ollut Yrjö Reinikainen Ky:n tekemä talletus, määrältään markkaa. Kemppainen: Onks se siinä saman liitteen jälkimmäinen sivu sitten? Kemppainen: No, saitteks te sieltä pankista mitään muuta tietoo sitten siitä, että miten tää nyt sitten edelleen on edennyt ja erääntynyt sitten? Siis on nostettu lainaa, jonka vakuudeksi on annettu talletus? Se on maksettu sitten puolen vuoden, tasan puolen vuoden kuluttua pois, eli ja silloin on sitten, sitä on edeltänyt NTC:n maksama, Citylinkille maksama mk:n maksama suoritus veloista Citylinkille, joista mk ei ollut vielä erääntynyt siinä vaiheessa. Ja sittenhän tähän liittyi, ainakin tässä tarkastuskertomuksen liitteenä 40 oleva, itse asiassa Yrjö Reinikaisen tarkastuksen yhteydessä toimittama kuittijäljennös tän vakuuden, vakuutena olleen talletuksen nostamisesta eli se on nostettu silloin samana päivän, kuin tää luotto on maksettu pankille pois. Eli pankille takasin, tähän on korko tullut päälle, eli tää on ollut tää Reinikaisen nosto. Kemppainen: Joo, joo. Okei. Tuota, sitten toiseen asiaan, minkä haluan selvittää: todisteena 8 on Yrjö Reinikainen Ky:n yhtiömiesosuuden kauppahinta, se on tarkastuskertomuksen liite 22, niin sen todisteen alareunassa on tehty laskelma luovutusvoitosta. Onks tää teidän käsialaa? Kuortti: Ei ole, tää on tota verotoimiston, verovalmistajien. Kemppainen: Joo, selvä, sen halusin varmistaa. Tuota, kun te tarkastitte NTC Internationalin kirjanpitoa, niin minkälaisia havaintoja teillä sitten on, te äsken kerroitte Citylinkin toiminnon kannattavuudesta, niin onko teillä nyt sitten, minkälaisia havaintoja te teitte NTC:n toiminnon kannattavuudesta vastaavana ajankohtana? Kuortti: Miten sen myyntikate nousi merkittävästi tässä aikana kun tää liikesuhde oli Citylinkin ja Etroniaan, eli se oli, NTC:llä toi tilikausi hiukan vaihteli, eli -91 ensimmäinen tilikausi oli tammikuun alusta kesäkuun loppuun, jolloin myyntikate oli negatiivinen aavistuksen verran. On tarkatkin luvut, jos sitten ollaan, eiku anteeks! tilikausi , silloin oli negatiivinen myyntikate. Sitten tää myyntikate oli 15,7%. Kemppainen: Tuota, anteeksi keskeytän: ilmeneeks se jostain tarkastuskertomuksen aineistosta? Kuortti: Se ei nyt varsinaisesti ilmene suoraan. Se näkyy Citylinkin tuloslaskelmasta ja taseesta. Anteeks NTC:n tuloslaskelmasta ja taseesta. Kemppainen: No minä, tää täytyy nyt sitten kirjata ylös mutta jatkakaa vaan. Kuortti: Joo. Sitten tää ns. lyhyt tilikausi , silloin oli myyntikate 15,7%. Sit palattiin taas 12 kk:n tilikauteen eli myyntikate oli 18,3%. Ja sitä seuraavalla tilikaudella myyntikate oli 28,8%. Ja tän jälkeisellä tilikaudella myyntikate oli sitten pudonnut 11,8%:iin, eikun anteeksi 19,8%. Kemppainen: Joo. Täällä on tuota kirjallisena todisteena jätetty tuota, NTC.n tuloslaskelmaa ja siinä on ollut teemana se, että toiminta on ollut kannattamatonta. Minä näytän, tässä on todiste 84. Tää koskee tätä teidän tutkimaa ensimmäistä tilikautta. Te äskön sanoitte, että siinä myyntikate on ollut 15,7%, niin sen tilikauden tulos osoittaa kuitenkin tappiota, niin voisitteko kertoa niistä, että teittekö verotarkastuksessa havaintoja siitä, että mistä se tappiollisuus on sitten johtunut? Kuortti: Joo, sehän tulee pääosin täältä tuloslaskelman alaosasta, eli täällä on varausten muutos mk. Ja se tulee, siinä on varastovaraus ja sen jatkeena ollut siirtymävaraus, et

7 tehty tämmönen suuri varaus, eli NTC:llä on ollut nää Scandexalta ostetut, VHS-kasettien valmistuksessa käyttämät laitteet, ne on ollut vaihto-omaisuutena ja niiden osalta on kirjattu tää varasto/siirtymävaraus. Kemppainen: Tuota, jos sitten teette yhteenvedonomaisen johtopäätöksen siitä, että onko se NTC:n toiminta, liiketoiminta ollut kannattavaa vai ei riippumatta siitä, mitä se tilikauden tulos nyt sitten osoittaa. Itse se varsinainen liiketoiminta? Kuortti: Kyllähän tässä myyntikate on positiivinen, vielä käyttökatekin positiivinen. Tosin tää tilikausihan ei ollut tältä ajalta, kun äsken noita lukuja mainitsin, niin suinkaan se paras, taisi olla huonoimmasta päästä. Lukuun ottamatta sitä edeltävä tilikautta, joka päättyi , jolloin myyntikate oli negatiivinen. Kemppainen: Joo. No, tuota sitten, kysymys siitä että teidän verotarkastushavainto on bulvaanisuhde. Nyt on sitten esitetty, että kyseessä olisi hyväksikäyttösuhde. Niin selvitittekö te sitä, että mitä nyt on käyty läpi, että Reinikaisen tilillä on ollut tilillepanoja ja NTC:n myyntikate on kehittynyt. Citylinkin toiminta on ollut erittäin tappiollista, mutta onko Citylink tai Kuusisto saanut teidän mielestä jotain hyötyä tästä toiminnasta? Kuortti: Nyt, ilmeisesti Citylinkin käteiskassahan on, joka on tarkastuskertomuksessa sivulla 19 ja siitä on tehty sellanen laskelma, se on täällä toisessa kertomuksessa no, joka tapauksessa se käteiskassa on varsin suuri. Eli täähän päätyy arvoon ,65 mk ja kun tää Citylink, siis täähän on koko ajan vaihdellut välillä, pääsääntöisesti , , mk:n paikkeilla ja se nyt ei suinkaan ole normaalia tällanen, että yhtiöllä olis näin suuri käteiskassa ja varsinkaan, kun on osoittautunut, että Citylink oli jatkuvasti niin kun, sanoi että krooninen rahapula eli tältä osin on pidetty todennäköisenä, että tää käteiskassa on päätynyt Kuusistolle. Sittenhän hänellä on ollut työpaikka tässä ja sen jälkeenkin hän on sitten jatkanut, kun näiden yhtiöiden toiminta on loppunut, niin Balstar Oy:ssä, Orivedellä työntekijänä. Puheenjohtaja: Eli, että se kassa olis ollut laskennallinen ja että rahat on ollut Kuusistolla? Kuortti: Joo, tää on, pitänyt varsin todennäköisenä, tää aikasemmin kerrottu rahoitusjärjestelmä, että jos tää kassan saldo olis pitänyt paikkansa, niin ois nyt ollut aika luonnollista, että sieltä olis sitten maksettu näitä laskuja. Kemppainen: Tuota, miltä ajankohdalta tää sitten olikaan, kun se kirjanpito oli pidetty vain osittain, niin miltä ajalta tää käteiskassa oli tää ? Kuortti: Tää oli, siis itse asiassa tää perustuu tähän pääkirjanpitoon vuoden -91 loppuun asti. Eli silloin on saldo ollut ,40 mk ja sen jälkeen Matti Paananen on tehnyt sitten sellaisen käsilaskelman, se on kyllä tarkastuskertomuksenkin liitteenä, josta tää loppusumma sitten muodostuu. Hän on sitä seurannut. Niinimäki: Liittyen, miltä ajalta se käteiskassa muodostuu? Onko se Citylinkin koko toiminnan ajalta lopputulos? Kuortti: Kyllä se on tää viimenen saldo, sikäli kun sitä voidaan pitää luotettavana? Kemppainen: Sit siellä on havaintoja tästä Scandexalta ostetun vaihto-omaisuuden, ostetusta vaihto-omaisuudesta ja siihen liittyen liikevaihtoveron palautuksesta? Niin onks tää nyt sitten semmoinen rahaerä, joka on, kun tää on semmoinen rahaerä, joka on maksettu Citylinkille, niin ootteko te tästä tehneet johtopäätöksiä? Sitten miltään osin? Kuortti: Sitähän tuli silloin toukokuun lopussa -91 ja sitten se loppuosuus, kun noin mk tuli sitten joko lokakuussa tai marraskuussa -91 eli semmosia varmoja päätelmiä ei voi tehdä muuta kuin että kesäkuun alussa Citylink on lainannut Yrjö Reinikainen Ky:lle mk. elikkä sen Pontiac-auton maahantuonti. Vaikka yhtiön nimi oli nyt sitten Takaraja Vesa Kuusisto Ky. Kemppainen: Tuota, kun te verotarkastusta teitte, niin minkälaisia päätelmiä te teitte Kuusiston verotustiedoista ja Kuusiston varallisuudesta tuona aikana ? Kuortti: Kuusisto ei ollut antanut veroilmoituksia kyseisiltä vuosilta ja veroja oli siellä ja verovelkaa hänellä oli. Sitä en nyt muista, selvitettiinkö sitä perinnällistä tilaa, että onko Verohallinto niitä esimerkiksi yrittänyt periä. Niin käsitykseni mukaan Kuusistolla ei ollut mitään merkittävää varallisuutta ainakaan.

8 Kemppainen: Mulla ei ole tällä erää muuta kysyttävää. Puheenjohtaja: Kumpi, Harju vai Niinimäki haluaa aloittaa? Niinimäki: Joo, mä voin ihan muutaman kysymyksen tehdä: ihan aluksi kysyisin, että kun tässä on myöskin toinen verotarkastaja ollut töissä, niin voisitteko selostaa keskinäisen työnjakonne, millä tavalla työnjako on teidän osaltanne jaettu? Tarkoitan tuota todistaja Huovista. Huovista ja teidän välillä? Kuortti: No, pääsääntöisestihän meidän työnjako menee yleensä näin, että kun on kaksi tarkastajaa, että me otetaan tilikausittain eli toinen tarkastaja aloittaa vanhemmasta tilikaudesta ja toinen jatkaa siitä ja sitten saattaa olla joidenkin asioiden kanssa on mielekästä keskittää jotkin asiat kuten tässä asiassa on tehty. Nää kasettilaskelmat ne on Huovinen tehnyt ja mä olen ne tarkastanut. Niinimäki: Tätä juuri tarkoitan, etten tee teille sellasia kysymyksiä, joista sitten tarkastaja Huovinen on tarkastustoiminnasta vastannut. Ymmärränkö oikein, että kun täällä liitteen todisteena 1 Käräjäoikeuden numeroinnin mukaan taulukoita.xll:ää ja.xls:ää 4 kappaletta, niin onko ne niin kuin Huovisen fyysisesti tekemiä taulukoita? Kuortti: Kyllä ne on hänen fyysisesti tekemiä ja perusteiltaan olen ne hyväksynyt ja hyväksyn edelleenkin olen ne tarkastanut, mutta tää on ihan normaali työnjako Niinimäki: Ymmärrän. Kuortti: Että kumpikin tekee taulukon. Niinimäki: Ymmärrän aivan hyvin sen ja näinhän se pitää ollakin, mutta mieluummin kysyn siltä henkilöltä, joka on sitten aidosti nää pohjatyöt tehnyt. Nyt ihan konkretisoin, kun viimeksi tuo verottajan asiamies kysyi teiltä Vesa Kuusiston saamasta hyödystä, niin kerroitte tästä käteiskassasta. Kertoisitteko vielä, että onko se kassa laskettu tuonne elokuun -92 loppuun? Vai miksi on katsottu Citylinkin toiminnan päättymispäivä? Kuortti: Niin, se on nyt todella se Paanasen laskelma, mikä ulottuu sinne Niinimäki: Joo. Kuortti: Ja sen jälkeiseltä ajalta nyt ei ole sitä, mutta kuten nyt sanottu, nää kuukausivaihtelut, on mahdoton sanoa, mikä niistä pitää paikkansa. Niinimäki: Aivan. Onko tätä kassaa koskaan verotuspäätöksellä verotettu Kuusiston tulona? Kuortti: Ei ole. Niinimäki: Muistatteko mikä oli Vesa Kuusiston yrityksestä nostama palkka? Citylinkistä nostama palkka? Kuortti: Se oli nähdäkseni vuonna mk. Puheenjohtaja: Onks se vuoden palkka? Kuortti: Joo. Niinimäki: Selvä. Jotta saatais hieman, vielä pohjustava kysymys kun verottaja on esittänyt näitä liikevaihtoveroihin liittyviä korvausvaatimuksia, niin oletteko te tehneet niitä koskevia aika paksujakin laskelmia vai onko sekin etupäässä Huovisen käsialaa? Kuortti: Vahingonkorvaukseen liittyvät laskelmat? Joo, minä en ole missään tapauksessa enkä missään tapauksessa epäile, etteikö Huovinen olisi tehnyt, mutta Niinimäki: Sanotaanko, että pohjalaskelmia siihen liittyen on täällä vino pino, että ilmeisesti ne ovat Huovisen tekemiä? Siinä esim. vastinekirjelmässä hovioikeudelle nämä läjät 1-6, mitä täällä on. Kemppainen: Siinä se päällimmäinen pino on, siihen olen pyytänyt tietoja verotarkastaja Kuortilta, joka koskee tätä toissijaista vahingonkorvausvaatimusta mutta ne muut laskelmat ne liittyy Huovisen kuulemiseen. Niinimäki: Näin oletinkin. Niinimäki: Mutta jos olette tehneet näitä liikevaihtoverolaskelmia Citylinkistä, niin voitteko kertoa, että mikäli Citylinkin kirjanpito otetaan pohjaksi ja katsottaisiin, että Citylink olisi toiminut itsenäisenä yrityksenä, paljonko se olisi jättänyt tilittämättä liikevaihtoveroja tuolta ensimmäiseltä tilikaudeltaan? Onko teillä jotain sellaista aineistoa, josta voisitte tämän todeta? Kuortti: Joo, se, että mahtaako mulla olla tuota laskelmaa, joo, mulla on kyllä se. Eli

9 kirjanpidon mukainen? Niinimäki: Kyllä Kuortti: Se on noin mk. Anteeks, te puhuitte koko tilikaudesta? Sitten sanoin väärin. Joo, tässä tarvis nyt käyttää kyllä laskinta, koska tilikausi päättyy tuolla huhtikuun lopussa Puheenjohtaja: Joo, te voitte kyllä laskea jos te haluatte laskea, että Niinimäki, onko tarpeen? Niinimäki: Mulla on sellanen näkemys itselläni, että se vältetyn liikevaihtoveron määrä, olisiko se sitten noin 8, anteeksi mk. Kuortti: Joo, mun laskelma, minkä tässä nyt tein, on mk, siis puhutaanko nyt siitä, että pitää huomioida nää maksetut verot myös? Oottekste tehnyt sellasen laskelman vai mitä tässä nyt haetaan? Vai mikä olis ollut sen oikean liikevaihtoveron määrä? Niinimäki: Ei, vaan oikea liikevaihto, tilitettävän veron määrä. Kuortti: Tilitettävän veron määrä? Niinimäki: Kyllä. Kuortti: Aha. Niinimäki: Ilman sitä ns. teidän lukemaanne hävikkiä eli niin sanotusti kirjanpidon mukaan. Kuortti: Se on kyllä tää laskelma, jota pystyin käyttämän pohjana, niin mä päädyin arvoon mk. Puheenjohtaja: Ja miltä ajalta se nyt sitten on? Kuortti: Se on eli se perustuu näihin kuukausi-ilmoituksiin alkaen toukokuusta 91 päättyen huhtikuuhun 92 kuukausi-ilmoituksiin plus tää välijakso, jolloin nyt ei annettu näitä kuukausi-ilmoituksia mut jossa on pystytty hyödyntämään Citylinkin kirjanpitoaineistoo eli näitä reskontralistoja ja siellä ei sitten tosiaan ole tätä ohimyyntiä näihin lukuihin. Niinimäki: Onko se teidän laskelmanne jossakin verotarkastuskertomuksessa vai onko se nyt erikseen tehty? Kuortti: Ei sitä ole tarkastuskertomuksessa. Niinimäki: Juuri. Puheenjohtaja: Toi oli siis tilittämättä jäänyt liikevaihtoveron määrä toi 157..? Kuortti: Niin, siis tää on se, mikä olis ollut se oikea vero. Sieltähän on nyt sitten saatu erilaisin suorituksin se ja mikä se tarkka määrä oli..? Niinimäki: Ymmärsinkö oikein, että :- oli nimenomaan yhtiön kirjanpitoon perustuva liikevaihtoveron määrä jos tarkastellaan pelkästään sitä absoluuttista verovelvollisuutta eikä oteta huomioon jo maksettuja määriä? Niinimäki: Onko siinä otettu silloin huomioon ne mahdolliset liikevaihtoverovähennykset niiltä kuukausilta, jolloin ostot ovat ylittäneet myynnin? Kuortti: Siis kyllä täällä on, tota kaksi kuukautta miinusmerkkinen. Eli täällä on palautusta. Niinimäki: Mitenkäs sitten tuo Citylinkin se loppuosa eli jos mennään sinne toiminnan päättymiseen, elokuuhun, niin paljonko sieltä olisi sitten kertynyt liikevaihtoverorästiä? Kuukausiilmoitusten mukaan? Kuortti: Joo. Nyt tässä tehdyn laskelmani mukaan olis kertynyt palautusta mk. Niinimäki: Just. Kuortti: Mä nyt korostan, että tätä ohimyyntiä siis ei näissä luvuissa ole. Niinimäki: Aivan. Jos sinne otetaan se ohimyynti, niin millä tavoin se vaikuttaa näihin kokonaismääriin? Kuortti: No, se vaikuttaa sen, että sen ohimyynnin liikevaihtoveroseuraamus olis mk koko tältä ajalta. Ei, se menee nyt molemmalle tilikaudelle, mut se on se :n myynnin liikevaihtoveroseuraamus. Niinimäki: Kerroitte tästä kun teiltä kysyttiin tämän bulvaanisuhteen sanoisinko nyt indisioista, että tässä NTC on hyötynyt tästä menettelystä kun se on voinut ostaa halvalla näitä kasetteja. Eikö näin liikevaihtoveron näkökulmasta ole pikemminkin toisin päin, että NTC:n olisi

10 tullut ostaa kalliilla kasetteja vaikkapa niin sanottua kuittikauppaa käyttäen jos olisi mietitty liikevaihtoveron kannalta sitä, että ryhdytään johonkin rikolliseen menettelyyn? Eikö ostojen kasvattaminen ole järkevämpää kuin ostojen alentaminen? Kuortti: No näin voidaan tietysti sanoa, että jos tehdään ihan kuittikauppa, jossa ei ole tota laskut ovat täysin tekaistuja niin näin asetettuun kysymykseen vastaan myöntävästi. Niinimäki: Oletteko te itse tehneet Etronia Oy:n ajalta jonkinlaisen laskelman siitä, mitkä olivat yhtiön liikevaihtoveroista ostot, myynnit ja mikä on arvioitu pidätetty liikevaihtoveron määrä tai maksamatta jätetyn liikevaihtoveron määrä? Jos Etroniaa pidettäisiin itsenäisenä yrityksenä? Kuortti: Joo, sitä ei ole tehty, koska sitä kirjanpitoaineistoo ei ole ollut käytettävissä. Että siitä on ainoostaan ollut se NTC:n reskontratieto. Niinimäki: Juuri. Muistatteko, onko se arvioitu johonkin määrään, mikä sieltä olisi sitten ollut tämän laskelman lopputulos? Vaikka sitä ei kirjanpidon perusteella ole voitukaan laskea. Kuortti: No, siitä ei ole tehty tällaista kokonaislaskelmaa. Niinimäki: No, jos tässä kuitenkin verottaja on päätynyt vahingonkorvausvaatimusta ja tämän pidätetyn veron määrää laskettaessa siihen, että tässä olisi käsitelty kolmea itsenäistä yritystä, yhtenä yrityksenä siis NTC:tä, Citylinkiä, Etroniaa ja laskettu sitten niin kuin tällaisen kuvitellun yhden yrityksen osalta tämä liikevaihtoverojen tilittämättä jätetty määrä, niin eikä se kuitenkin edellytä Etroniankin osalta jonkinlaista päättelyä siitä mikä sen yhtiön osalta on ollut tämän liikevaihtoverojen määrä? Kuortti: No, voidaan tietysti vastata myöntävästi, mutta se nyt sitten, herää kysymys, että mihin sen voi sitten perustaa kun ei sitä kirjanpitoo ole. Niinimäki: Kyllä, kyllä. Mutta itse ajankin vain takaa, että mihin verottaja on sen perustanut? Kuortti: Siitä mulla ei ole tietoo, että mihin se vaatimus on siltä osin perustettu. (Kuortti on laatinut veroehdotuksen? kommentti on vähintäänkin outo) Niinimäki: Joo. Selvä, kysytään siitä sitten Huoviselta. Ei ole muuta kysyttävää. Puheenjohtaja: Harju sitten, olkaa hyvä. Harju: Tätä riippuvaisuutta tai bulvaanisuhdetta miksi sitä halutaankin kutsua, niin kuvasti mm. että Scandexan ja Sukabun sopimus oli jotenkin poikkeuksellinen. Mitä siinä niin kuin sellaista teidän mielestä sitten oli? Kuortti: No mielestäni se on epätavanomainen nimenomaan kun tään edun suhteen, että kun Citylinkillehän sopimus esim. sopimuskohdassa 5: Citylink voi palauttaa nää Scandexalta ostamat tuotteet, jos mikäli, tuota ei ole niitä pystynyt edelleen myymään tuotteina näistä Scandexalta ostetuista raaka-aineista. Tai että jos Scandexa ajautuu selvitystilaan, niin Citylink on velvollinen maksamaan vain 30% tästä velan määrä. Toisaalta, että Scandexalla on velvollisuus ostaa kaikki ne tuotteen, jotka Citylink on valmistanut Scandexalta ostamillaan raaka-aineilla ja puolivalmisteilla sillä ukaasilla, että muussa tapauksessa Citylink maksasi vain 30% näitten ostojen kokonaismäärästä. Näitä sopimusehtoja pidän kyllä epätavanomaisina. Harju: Sitten te olette kummeksunut tässä NTC:n ja Citylinkin välisessä kaupankäynnissä tätä kuittauskäytäntöä. Niinkö? Kuortti: Niin, se on todella ollut erittäin runsasta. Harju: Joo, mutta kun tuossa oliks teidän mielestä lähtökohta sellanen et tavallaan Citylinkin ja NTC:n välillä sovellettiin tavallaan tätä Sukabun, eikun anteeksi Scandexan ja Citylinkin sopimuksen tyyppistä rakennelmaa? Kuortti: En ole asiaa ajatellut tuosta näkökulmasta. Harju: Siinähän, kun te olette sitä sopimusta katsonut niin siinähän lähdetään niin täysin kuittausmenettelystä aikalailla kautta linjan. Eikö niin? Te olette tutustunut siihen sopimukseen Kuortti: Joo, tässä on kyllä sellasia klausuuleja, puhutaan kuittauksista, kyllä. Harju: Yleensä maksut pääsääntöisesti tehdään kuittausmenetelmällä, niin mä ainakin itse luen tuota sopimusta. Harju: Tuota, tommonen kuittaaminen tämmösessä kauppasuhteessa, joka on molemmin

11 puolinen,jossa asiat syntyy reskontran avulla, selvitetään kai aina puolin ja toisin, että mikä se tilanne milloinkin on, niin eiks se ole aika helppo ja järkevä tapa semmonen kuittaaminen sitten? Kuortti: Joo, kyllähän se tietyssä mielessä on, siinä on silloin luottamus tai että siinä omankin saatavan turvaamisen kannalta on joskus jopa välttämätöntä tehdä näin. Tässä on tietysti monenlaisia tekijöitä ja ei kai se juridisilta perusteiltaan, jos on saatava ja sille vastasaatava jotka on samanlaatuisia ja erääntyneitä niin sehän on täysin mahdollista. Ei se sellaisenaan ole poikkeuksellinen menettely. Harju: No sitten se, kun sanoitte, että Paananen oli mennyt sinne kertomansa mukaan, teille kerrotun mukaan Reinikaisen kehotuksesta tekemään Citylinkiin tätä reskontraa, ymmärsinkö sen oikein? Harju: Eiks se ole aika luontevaa, että jos Paananen on tekemisissä NTC:n kirjanpidon kanssa ja meillä on nyt tämmönen vaihtosuhde siinä olemassa, että on sitten yksi yhtä mieltä oleva reskontra, et ne on sitten samalla tasolla, ettei siinä ole sitten siitä erimielisyyksiä? Kuortti: Niin, voihan sen asian, tuosta näkökulmasta se on noin, joo. Puheenjohtaja: Eiks se ole aika mekaanista hommaa toi reskontran pitäminen? Sinänsä, et tuleeks siinä tämmöstä tarvetta tai erilaisuutta puolin ja toisin? Harju: No valitettavasti niihin törmää aina joskus näihin eroaviin reskontriin varsinkin sitten jos ryhdytään käyttämään viivästyskorkoja ja muuta. Puheenjohtaja: No, joo. Kuortti: Mä olen kyllä ymmärtänyt, Kuusisto oli periaatteessa päivittänyt näitä reskontria mutta sitten se jäi syystä tai toisesta tai ns. henkilökohtaisten ongelmien vuoksi hoitamatta ja silloin on ilmeisesti tää Paanasen Harju: Paananen ollut tavallaan hänen omistamansa yhtiön palveluksessa? Kuortti: Ei, hän on sen vuoden 91 ollut, kyllä. Harju: Et ei kai siinäkään tavallaan kovin poikkeavaa ole? Kuortti: Niin, se on vaan, että kenen määräyksestä hän tekee sitä työtä. Harju: No, sitten tuota, ymmärsinkö sen oikein, että sanoitte että se mitä NTC tästä hyötyy, niin se hyötyy myyntikatteensa nousun myötä? Kuortti: No, ensisijaisesti jos näitä verotuksellisesti arvioidaan siinä tulee tää kasettimaksukuvio omansa, mutta tää alhainen ostohinta, niin sehän näkyy välittömästi. Harju: Ja te laskitte sen myyntikatteen näistä tuloslaskelmista? Harju: Joo, no ootteks te katsonut niitä tuloslaskelmia, niinku rahavirtoja eli että mistä se on muodostunut se tulo, ensinnäkin. Ootteks te tehnyt semmosta? Kuortti: Sitähän ei pysty tekemään ellei ole kirjanpitoaineistoa käytettävissä. Harju: NTC:n kirjanpitohan oli kai teillä käytettävissä? Kuortti: Oli mutta silloin en tehnyt tällaista rahavirta-analyysiä. Harju: No, tiedätteks te että siellä aika merkittävänä tulolähteenä oli vuokratulot näistä koneista, jotka oli Unkarissa, koko tuon kauden itse asiassa? Kuortti: Joo, kyllä tiedän että siinä oli jo alustavassa tarkastuskertomuksessa ollut siinä tuota teksti osio tältä osin, että oliko kyseessä kauppa vai vuokra ja se on sitten lopulta päätynyt vuokraan. Sitä en nyt muista, että mille vuodelle se on sitten tuloutettu se, katsomatta näitä papereita, onko mulla sitä..? Harju: Eiks se pitäis ainakin jaksottaa sille ajalle ainakin kun se vuokra on sovittu maksettavaksi? Kuortti: Niin, kyllä periaatteessa, jaksotus joo. Harju: No tuota mulla on tässä tällanen tosite, jonka mukaan se vuokra olis ollut Pörsti: Saako kysyä missä se on? Harju: No, mä en nyt itse asiassa tiedä, että missä tää on, tää on kyllä ollut verotarkastuksen alla mukana, mutta tässä on maksettu kaks kertaa ennakkoa tästä vuokrasta ja sen yhteissumma on ja tuota, vuokra-aika, jolta sitä on maksettu on laskun mukaan

12 Te varmaan ootte nähnyt tän jo? (laskutettu vuokrasaatava) Kuortti: Joo, siinä vaan on se kysymys, että mille vuodelle se on jaksotettu. *tositetta tutkitaan* Eikö se kirjanpidollisesti pitäisi jaksottaa sille koko vuokrakaudelle? Kuortti jatkaa: Joo, kyllä, koska tän ajan kulumisen perusteella olis alkanut Kyllä joo. Se on sitten, se on mennyt, missä kohtaa tuloslaskelmaa tää vuokratuotto on. On todennäköistä, että se ei vaikuta myyntikatteeseen, vaan siellä alempana. Harju: Tota, missäs se vois tulla sitten? Minne se voi tulla? Kuortti: Siellä voi olla kohta Muut tuotot, Vuokratuotot. Harju: Kun siinä tilinpäätöksessä ei näy semmosia. Niitähän te äsken katsoitte. Kuortti: Niin, mutta se olikin 91, tuohan on tullut vasta maaliskuussa 92 tosite. Kuortti: Ei se voi Harju: Joo, mutta tuota, siellä on ennakkosuoritus tapahtunut ja toinen Eli eiks ne ennakot..? Kuortti: Joo, mut mä uskosin, että tässä on nyt kysymys siitä, että siinä oli alun perin, sikäli kuin ymmärsin oikein, niin siinä olis kauppa ja ne olis ennakkosuorituksia siitä kaupasta. Se kauppa ei toteutunut ja ne muutettiin vuokraksi. Tietysi tää jaksotus menee sen takia pieleen, mutta 91 mitä äsken käsiteltiin, niin se ei missään tapauksessa voi siellä näkyä, koska toi tosite on maaliskulta 92. Näin ollen se ei ole 91 katteeseen vaikuttanut yhtään mitään, sehän ois tietysti ollut vielä parempi. Harju: Mutta tuota, jos on ennakko, on se nyt sitten kaupasta tai vuokrasta, niin eiks se kuitenkin tulouteta kun se kuitenkin on kuluneelta tilikaudelta? Eiks se pidä tulouttaa se osa, mikä? Kuortti: Niin, mutta se on tuloutettu siellä 92. Harju: Ootteks te varma, että niin on tapahtunut? Sitä ei ole tuloutettu? Kuortti: Käsittääkseni tää tosite on maaliskuulta 92. Harju: Joo, se pitää paikkansa kyllä. Kemppainen: Puheenjohtaja, tätä on kyllä aika vaikee muitten seurata. Harju: Niin, niin varmasti. Puheenjohtaja: Tulkaa, katsokaa tuota nyt. (tutkivat tositetta) Näitä päivämääriä ihan ymmärrettävästi..? Harju: Joo, siinä on kaksi ennakkosuoritusta, joista toinen on tapahtunut marraskuussa 90 ja toinen marraskuussa 91. Kuortti: Mä olen kyllä tänne tarkastuskertomukseen kirjannut sen, että ne on tuloutettu tositteen numero 2129/ perusteella. Sen mukaisesti se menis sinne seuraavalle tilikaudelle koko määrä. Harju: 92:lle? Kuortti: Niin. Joo, siis se, mikä on alkanut silloin 1.7. Reinikainen: Se on se tilikausi, jolloin on eniten tehty kauppaa Citylinkin kanssa. Harju: Joo, se ainakin selittää sitte, että -92 päättyneen tilikauden myyntikate, siinä tuo on mukana? Vai? Kuortti: Niin, nyt on se, että missä kohtaa tuloslaskelmaa se sijaitsee. Kemppainen: Jonkun toisen tositenumeron? Kuortti: joo, se on toinen tositenumero, mutta,,, Harju: Joo tää kysymyssarjahan liittyy nyt vaan tähän myyntikatekysymykseen. Kuortti: Tää pyörii täällä ennakkomaksujen oikasussa, täällä ei ole sitä tuloutustositetta. Puheenjohtaja: Jos se on vuokraa, niin vaikuttaaks se, onks se vaikuttanut myyntikatteeseen? Harju: Se on tuottoa ja se nyt voi olla eri sarakkeissa, joka tapauksessa jollain tavoin täytyy tuloksessa olla. Puheenjohtaja: Todistaja epäili, tai sanoi, että on mahdollista että se ei oo vaikuttanut myyntikatteeseen sillä tikaudella? Vai mitä sanoitte? Harju: Niin, jos se on on muissa tuotoissa, Kuortti: Mielestäni sen ei pitäisi vaikuttaa myyntikatteeseen, tän vuokratuoton.

13 Reinikainen: Niin herra puheenjohtaja. Otin tän taseen näkyviin, tämä on myynnissä, tässä on myyntilasku, tää on myyntilaskulla laskutettu, ei tämä ole mikään muu tuotto, tässä on lasku mukana. Puheenjohtaja: Joo, joo. Te sanotte siitä, mutta todistajaa tässä nyt kuullaan sitten kuitenkin. Harju: Joo. oliks tää muuten tämä verotuksellinen ratkaisu, jossa te ootte niin kuin sivuuttanut Citylinkin tavallaan yhtiönä eli samaistussäännöksen soveltamista tää kai tavallaan on ollut, vai kuinka? Kuortti: No, veronkiertonormillahan se menee, verotuksessa on mennyt. Harju: Eli onks tää sama asia kuin se samaistussäännös, joka, en muista kyllä milloin se on tullut, mutta se on kai tullut tän jälkeen. Kuortti: Ei, ei siis verotuksessa ei ole varsinaisesti samastus siellä veronkiertopykälä on. Se pykälän numerointi vaan on muuttunut verotuslaista verotusmenettelylakiin, mutta asiasisällöllisesti se ei ole muuttunut mutta ehkä siitä voidaan nyt käyttää kansanomaista nimitystä samaistaminen Harju: Joo, olen törmännyt siihen, että valitettavasti käytetään tätä samaistamista Kuortti: Joo, sitten on niin kun toisen asia tämmönen kuin, että käytetään enemmän henkilön kohdalla puhutaan samastamista. Mutta se on toki mahdollista ilmaista kai myös noin. Harju: Te sanoitte, että lainoille ei annettu vakuuksia. Että se oli epäilyksiä herättävä asia. Niin millä lailla tarkoitatte nyt tässä tilanteessa? Kuortti: No, esim. se 91 marraskuussa. Harju: Kumpaan suuntaan? Kuortti: Kun Reinikainen luotti Citylinkkiin. Harju: No, miten näette, että tarvitsiko Reinikainen jotain vakuutta siihen jos hän tiesi, että siellä on kuitenkin käytettävissä sitten nää vastakkaiset saatavat tämmöseen vähän niin kuin vakuudenomaiseenkin tarkoitukseen? Kuortti: Niin ne oli varmaan lähinnä yhtiöllä ne saatavat, ne ei varmaankaan ollut Reinikaisella henkilökohtaisesti, että Harju: Se pitää paikkansa. Mutta kuitenkin. Niin siis mä en tiedä minkälainen se sopimusneuvottelu on, on voitu vedota näihinkin asioihin, se on tietysti mahdollista. Harju: Joo, tuota ei mulla ole muuta Muilla ei ole kysyttävää, todistajan palkkio selvitetään.

29. Pos. 3. Sisä-Suomen lääninverovirasto asianvalvoja Erja Ristola valittaa päätöksestä Turun Hovioikeuteen

29. Pos. 3. Sisä-Suomen lääninverovirasto asianvalvoja Erja Ristola valittaa päätöksestä Turun Hovioikeuteen 29. Pos. 3. Sisä-Suomen lääninverovirasto asianvalvoja Erja Ristola valittaa päätöksestä Turun Hovioikeuteen Sisä-Suomen veroviraston asianvalvoja Erja Ristola valitti päätöksestä. Hän vaati syyttäjältä

Lisätiedot

27. Hovioikeuteen valmistumista 27.4. Kuullaan todistaja Heikki Metsäpuro

27. Hovioikeuteen valmistumista 27.4. Kuullaan todistaja Heikki Metsäpuro 27. Hovioikeuteen valmistumista 27.4. Kuullaan todistaja Heikki Metsäpuro Wav12 Puheenjohtaja: Heikki Metsäpuro Syyttäjä:...videokasettialalla? Minä ajankohtana? Metsäpuro: 90- luvun alussa. Puheenjohtaja:

Lisätiedot

19. NTC:n Uusi tarkastuskertomus, synteesi laajenee. Y.R:n henkilökohtaiset veroseuraamukset, vastineita.

19. NTC:n Uusi tarkastuskertomus, synteesi laajenee. Y.R:n henkilökohtaiset veroseuraamukset, vastineita. 19. NTC:n Uusi tarkastuskertomus, synteesi laajenee. Y.R:n henkilökohtaiset veroseuraamukset, vastineita. Tarkastuskirje HAL96/00515/1. Olimme, ilmeisesti kyseisen tarkastuskertomuksen, (ks. pos. 16.2.

Lisätiedot

Egentliga Finlands Lantbruk Finansiering AB ("EFF") on myöntänyt pääomalainan Super Rye Oy:lle tässä sopimuksessa esitetyin ehdoin.

Egentliga Finlands Lantbruk Finansiering AB (EFF) on myöntänyt pääomalainan Super Rye Oy:lle tässä sopimuksessa esitetyin ehdoin. PÄÄOMALAINASOPIMUS Velallinen Super Rye Oy Y-tunnus 1234567-0 Velan määrä 2.000.000,00 euroa Velan numero 1010700 Sopimuksen päivämäärä 1.8.2012 1 OSAPUOLET JA JOHDANTO Egentliga Finlands Lantbruk Finansiering

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla SAV Rahoitus Oyj 1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla Puolivuotiskatsaus lyhyesti: SAV-Rahoitus konsernin

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO Konsernilaskenta ja yritysjärjestelyt Henkilötunnus Opiskelijanumero KTM, KHT Tapio Raappana Koulutusohjelma

OULUN YLIOPISTO Konsernilaskenta ja yritysjärjestelyt Henkilötunnus Opiskelijanumero KTM, KHT Tapio Raappana Koulutusohjelma OULUN YLIOPISTO Nimi Konsernilaskenta ja yritysjärjestelyt Henkilötunnus 30.1.2014 Opiskelijanumero KTM, KHT Tapio Raappana Koulutusohjelma 1 a) Konserniaktiivan käsittely suomalaisessa kirjanpitokäytännössä

Lisätiedot

TYÖNANTAJAT VEROHALLINNON REKISTERISSÄ JA SOSIAALIVAKUUTTAMISESSA

TYÖNANTAJAT VEROHALLINNON REKISTERISSÄ JA SOSIAALIVAKUUTTAMISESSA TYÖNANTAJAT VEROHALLINNON REKISTERISSÄ JA SOSIAALIVAKUUTTAMISESSA HTSY Verohallinto 4.11.2014 2 (6) TYÖNANTAJAT VEROHALLINNON REKISTERISSÄ JA SOSIAALIVAKUUTTAMISESSA Harmaan talouden selvitysyksikkö on

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Luento 4a: Hankintameno

KIRJANPITO 22C Luento 4a: Hankintameno KIRJANPITO 22C00100 Luento 4a: Hankintameno Luento 4 Hankintameno: Välittömät ja välilliset menot (ennen: muuttuvat ja kiinteät) Hankintamenon määrittäminen Tilinpäätöksen esittäminen: Tilinpäätöksen sisältö:

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

Suomen verotus selkokielellä

Suomen verotus selkokielellä Suomen verotus selkokielellä Mitä sanat tarkoittavat? Vero: pakollinen maksu, jonka valtio kerää yhteiskunnan palveluita varten Veroprosentti: osuus, jonka työnantaja ottaa palkasta ja välittää Verohallinnolle

Lisätiedot

Suomen verotus selkeästi

Suomen verotus selkeästi Suomen verotus selkeästi Avainsanat Vero: pakollinen maksu, jonka valtio kerää yhteiskunnan palveluita varten Veroprosentti: osuus, jonka työnantaja ottaa palkasta ja välittää Verohallinnolle Verohallinto:

Lisätiedot

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO Oletus 1, 8, 6, 4, 2,, Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO 913 KUM TOT. 912 KUM TOT. Ero ed. vuoteen 1212 KUM TOT. Ennuste ed. vuoden

Lisätiedot

HE 45/2013 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi verontilityslakia verojen kertymisjaksoa.

HE 45/2013 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi verontilityslakia verojen kertymisjaksoa. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi verontilityslain 3 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi verontilityslakia siten, että kaikkien verontili- verojen

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot

OmaVero. Näin ilmoitat ja maksat arvonlisäveron

OmaVero. Näin ilmoitat ja maksat arvonlisäveron OmaVero Näin ilmoitat ja maksat arvonlisäveron Kirjaudu OmaVeropalveluun osoitteessa www.vero.fi/omavero. Klikkaa sinistä Kirjaudu sisään -painiketta. Kirjautumisen jälkeen näytölle avautuu OmaVero-palvelun

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1).

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1). Sampo Asuntoluottopankki Oyj 7.8.2007 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2008 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ TAMMI-KESÄKUUSSA 2008 Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1).

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

lisätä tilit 1603, 2406, 2407, 2416, 2417, 2471, 2526, 2527, 2528 ja 5111 seuraavasti:

lisätä tilit 1603, 2406, 2407, 2416, 2417, 2471, 2526, 2527, 2528 ja 5111 seuraavasti: VALTIOKONTTORI MÄÄRÄYS 23.4.2003 Dnro 102/03/v107/531/2003 Tilivirastot ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot KIRJANPIDON TILIT Valtion talousarviosta annetun asetuksen (11.12.1992 1243/1992)

Lisätiedot

LARRY Keikka vai? Mistä on kyse? En voi ottaa vastaan keikkaa, ellen tiedä mistä on kyse?

LARRY Keikka vai? Mistä on kyse? En voi ottaa vastaan keikkaa, ellen tiedä mistä on kyse? 1 LAKI JA KADONNEEN JUONEN ARVOITUS LAKI kertojaääni Nimeni on Larry Laki, ja sanani on laki. Laki on myös sukunimeni, ja lakia pitää noudattaa. Laki ei ole mikään Lucky Luke (=Lakki Laki), vaan se on

Lisätiedot

Puhelimen ostaminen Asiakas Myyjä Asiakas Myyjä Asiakas Myyjä Asiakas Myyjä Asiakas Myyjä Asiakas Myyjä

Puhelimen ostaminen Asiakas Myyjä Asiakas Myyjä Asiakas Myyjä Asiakas Myyjä Asiakas Myyjä Asiakas Myyjä Puhelimen ostaminen Moi! Mä tarvisin uuden kännykän. Jaahas. Mitähän hintaluokkaa se saisi olla? No ei mikään ihan kauhean kallis, mutta siinä saisi olla hyvä akku, riittävästi muistia ja sellainen toimiva

Lisätiedot

Tilinpäätösohjeeseen vuodelle 2001 liittyviä esimerkkejä

Tilinpäätösohjeeseen vuodelle 2001 liittyviä esimerkkejä Tilinpäätösohjeeseen vuodelle 2001 liittyviä esimerkkejä 1 Pitkäaikainen saaminen 2 2 Lyhytaikainen saaminen 3 3 Pitkäaikainen velka 4 4 Lyhytaikainen velka 5 5 Matkaennakko 6 6 Talousarviotalouden ulkopuolelta

Lisätiedot

IAA: Kertoisitteko aluksi niin kuin ihan lyhyesti koulutuksenne ja työkokemuksenne.

IAA: Kertoisitteko aluksi niin kuin ihan lyhyesti koulutuksenne ja työkokemuksenne. Karlssonin kuuleminen IAA: Kertoisitteko aluksi niin kuin ihan lyhyesti koulutuksenne ja työkokemuksenne. T: Joo, eli lakimies, oikeustieteen kandidaatti ja ollut Itellassa ja sen edeltäjässä Postissa

Lisätiedot

Yleinen velvoiteoikeus kesätentti

Yleinen velvoiteoikeus kesätentti Yleinen velvoiteoikeus kesätentti 14.8.2007 Vastaustilaa kysymyksissä nro 1-3 on yksi sivu, ellei kysymyksen kohdalla ole toisin sanottu. Kysymyksen nro. 4 vastaustila on rajoitettu kysymyspapereissa varattuun

Lisätiedot

Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei

Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei Tavallinen tyttö Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei minulla ei ollut edes mitään. - Noh katsotaanpa

Lisätiedot

Leijona Catering Oy Palkitsemistiedot vuodelta 2012 30.5.2013 1

Leijona Catering Oy Palkitsemistiedot vuodelta 2012 30.5.2013 1 Leijona Catering Oy Palkitsemistiedot vuodelta 2012 30.5.2013 1 Yleistä Vuosi 2012 oli Leijona Catering Oy:n perustamisvuosi. Puolustusvoimien kumppanina yrityksemme juuret ulottuvat kuitenkin syvälle

Lisätiedot

TILINTARKASTUS VAI TOIMINNANTARKASTUS. Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki

TILINTARKASTUS VAI TOIMINNANTARKASTUS. Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki TILINTARKASTUS VAI TOIMINNANTARKASTUS Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki Yhdistyslain muutos 1.9.2010 Yhdistyslain (678/2010) muutos tullut voimaan 1.9.2010 Keskeisimmät muutokset Toiminnantarkastus Tämän lain

Lisätiedot

Yritystoiminta Pia Niuta KIRJANPITO

Yritystoiminta Pia Niuta KIRJANPITO KIRJANPITO Kirjanpito On tietojärjestelmä, jossa ylläpidetään tietoa yrityksen tai yhteisön taloudellisesta toiminnasta. On sitä, että kerätään ja järjestetään tositteet, rekisteröidään niiden tiedot tietyn

Lisätiedot

Laki. verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta

Laki. verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta Laki verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 14 b ja 17 b :n 1 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 14 b laissa

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.214 KLO 16: KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 213 - Liikevaihto oli 662 (647) tuhatta euroa. - Liikevoitto 11 (58) tuhatta euroa -

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

(1999/C 372/04) TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN TARKASTUSKERTOMUS... 1 4 21

(1999/C 372/04) TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN TARKASTUSKERTOMUS... 1 4 21 C 372/20 FI Euroopan yhteisöjen virallinen lehti 22.12.1999 KERTOMUS Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen (Luxemburg) tilinpäätöksestä 31. joulukuuta 1998 päättyneeltä varainhoitovuodelta sekä keskuksen

Lisätiedot

Nimi ja opiskelijanro :

Nimi ja opiskelijanro : 1 (6) Lappeenrannan teknillinen yliopisto KATI / Pasi Syrjä A250A0250 Kirjanpidon peruskurssi Tentti 4.2.2016 Nimi ja opiskelijanro : Tentissä ei saa olla mukana kirjallista materiaalia. Laskimen käyttö

Lisätiedot

Ympärillämme olevat tilaisuudet ovat toiselta nimeltään ratkaisemattomia ongelmia

Ympärillämme olevat tilaisuudet ovat toiselta nimeltään ratkaisemattomia ongelmia VASTAVÄITTEET Tapio Joki Johdanto Ympärillämme olevat tilaisuudet ovat toiselta nimeltään ratkaisemattomia ongelmia K aupat syntyvät harvoin ilman vastaväitteitä. Myyjälle ratkaisevan tärkeää on ymmärtää,

Lisätiedot

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet Oy Yritys Ab 1.1.2009-31.12.2013 TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet 7000 7000 6000 6000 5000 5000 4000 4000 3000 3000 2000 2000 1000 1000 1209 KUM TOT. 1210 KUM TOT. 1211 KUM

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankki Oyj 11.8.2009 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2009 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ TAMMI-KESÄKUUSSA 2009 Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto nousi 10,1 miljoonaan euroon (4,7).

Lisätiedot

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen. Toivo Koski

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen.  Toivo Koski 1 Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen SISÄLLYS Mitä tuloslaskelma, tase ja kassavirtalaskelma kertovat Menojen kirjaaminen tuloslaskelmaan kuluksi ja menojen kirjaaminen

Lisätiedot

Milloin yrittäjä voi saada velkajärjestelyn?

Milloin yrittäjä voi saada velkajärjestelyn? Milloin yrittäjä voi saada velkajärjestelyn? Esite keskeisimmistä asioista, jotka vaikuttavat yrittäjän mahdollisuuteen saada velkajärjestely. Samat ehdot ja ohjeet koskevat sekä pää että sivutoimisia

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Luento 5a: Siirtosaamiset ja velat

KIRJANPITO 22C Luento 5a: Siirtosaamiset ja velat KIRJANPITO 22C00100 Luento 5a: Siirtosaamiset ja velat Luento 5 Maksuperusteen oikaiseminen suoriteperusteeksi: Siirtosaamiset ja velat Henkilöstömenot: Palkat Henkilösivukulut 2 MENON JA TULON SYNTYMINEN,

Lisätiedot

Visma Avendo E40. Visma Avendo ja vuodenvaihde Visma Avendo Oy, 2011

Visma Avendo E40. Visma Avendo ja vuodenvaihde Visma Avendo Oy, 2011 Visma Avendo E40 Visma Avendo ja vuodenvaihde 2012 5.12.2011 Asiakaspalvelu: HelpDesk: www.visma.fi/helpdesk Visma Avendon asiakaspalvelu: 0207 560 608 Visma Avendo Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET KONSERNITILINPÄÄTÖS Hartela-konsernin emoyhtiö on Hartela-yhtiöt Oy, jonka kotipaikka on Helsinki. tilinpäätöksen jäljennökset ovat

Lisätiedot

Aineopinnot ON, OTM

Aineopinnot ON, OTM Kysymyksiin 1, 2, 3 sekä 4 a ja 4 b on vastattava eri arkeille, joihin on merkittävä nimi, opiskelijanumero ja kysymyksen numero. Kysymyksiin 5 a-c on vastattava kysymyspaperissa annettuun vastaustilaan.

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Valmistusasteen mukainen tulouttaminen

KIRJANPITO 22C Valmistusasteen mukainen tulouttaminen KIRJANPITO 22C00100 Luento 8b: Valmistusasteen mukainen tulouttaminen TULOJEN KIRJAAMINEN Tulojen ja menojen kirjaamisperusteena sekä tilikauden tilinpäätöksen laatimisperiaatteena on lähtökohtaisesti

Lisätiedot

Tietoa hyödykeoptioista

Tietoa hyödykeoptioista Tietoa hyödykeoptioista Tämä esite sisältää tietoa Danske Bankin kautta tehtävistä hyödykeoptiosopimuksista. Hyödykkeet ovat jalostamattomia tuotteita tai puolijalosteita, joita tarvitaan lopputuotteiden

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2004 (9 KK) Konsernin liikevaihto kasvoi 16,0 % 99,90 (86,09) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,83 (7,65) milj.

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C00100. Luento 2b: Menojen jaksottaminen: Vaihtuvat vastaavat; varaston muutos ja varaston arvostaminen

KIRJANPITO 22C00100. Luento 2b: Menojen jaksottaminen: Vaihtuvat vastaavat; varaston muutos ja varaston arvostaminen KIRJANPITO 22C00100 Luento 2b: Menojen jaksottaminen: Vaihtuvat vastaavat; varaston muutos ja varaston arvostaminen MENOJEN JAKSOTTAMINEN Kuinka menot jaksotetaan kuluiksi eri tilikausille? Meno jaksotetaan

Lisätiedot

Prosenttiarvon laskeminen Esimerkki. Kuinka paljon pitsapala painaa, kun koko pitsa painaa 350 g?

Prosenttiarvon laskeminen Esimerkki. Kuinka paljon pitsapala painaa, kun koko pitsa painaa 350 g? PERUSPROSENTTILASKUT Prosenttiarvon laskeminen Esimerkki. Kuinka paljon pitsapala painaa, kun koko pitsa painaa 350 g? Kuinka paljon 12 % on 350 grammasta? 350 g 12 % % g 12 x 100 350 12 x 100 350 100

Lisätiedot

Vuokrasopimuskannan arvo 31.8.2015 oli 61,3 M (62,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto 3,9 v. (4,0 v.).

Vuokrasopimuskannan arvo 31.8.2015 oli 61,3 M (62,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto 3,9 v. (4,0 v.). JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 2.10.2015 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8.2015 Katsauskauden liikevaihto 10,1 M ylitti (+ 7,8 %) edellisvuoden liikevaihdon (9,4

Lisätiedot

Toiminnantarkastuksen perusteiden alkeet

Toiminnantarkastuksen perusteiden alkeet Toiminnantarkastuksen perusteiden alkeet HYYN PUHEENJOHTAJASEMINAARI JARI RINTA-AHO, SUOMEN FYSIIKANOPISKELIJAT RY MATIAS NURMI, HYYN JÄRJESTÖVALIOKUNTA Sisältö 1. Toiminnantarkastaja: tehtävät ja vaatimukset

Lisätiedot

HARJOITUS I YLEINEN SOPIMUS- JA VAHINGONKORVAUSOIKEUS, ATK-SOPIMUKSET

HARJOITUS I YLEINEN SOPIMUS- JA VAHINGONKORVAUSOIKEUS, ATK-SOPIMUKSET T-76.632 TIETOTEKNIIKKAOIKEUS, KEVÄT 2005 HARJOITUS I YLEINEN SOPIMUS- JA VAHINGONKORVAUSOIKEUS, ATK-SOPIMUKSET Olet töissä ohjelmistoyritys Softwhere Ky:ssä. Työtehtäviisi kuuluu kaikenlaisten pikku asioiden

Lisätiedot

Vuokrasopimuskannan arvo 30.4.2016 oli 69,9 M (63,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto oli 4,3 v. (3,9 v.).

Vuokrasopimuskannan arvo 30.4.2016 oli 69,9 M (63,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto oli 4,3 v. (3,9 v.). JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 15.6.2016 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4.2016 Katsauskauden liikevaihto 5,35 M oli 8,0 % suurempi kuin v. 2015 vastaavan ajanjakson

Lisätiedot

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA STOCK TRADERS TEAM FINLAND OY elo Esa Uusikartano Eurantie 198 23800 LAITILA Y-tunnus: 1860758-0 Kotipaikka: Laitila TASEKIRJA Tilikausi 01.01.2015-31.12.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 TASEKIRJA

Lisätiedot

Metalliteollisuuden yritykset Suomessa

Metalliteollisuuden yritykset Suomessa Metalliteollisuuden yritykset Suomessa HTSY Verohallinto 18.12.2012 Verohallinto 2 (6) METALLITEOLLISUUDEN YRITYKSET SUOMESSA Kirjoitus perustuu Harmaan talouden selvitysyksikön ilmiöselvitykseen Metalliteollisuuden

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Pohdintaa osallisuuden arvosta: Case turvallisuuskahvilat

Pohdintaa osallisuuden arvosta: Case turvallisuuskahvilat Pohdintaa osallisuuden arvosta: Case turvallisuuskahvilat Harri Raisio & Alisa Puustinen DDI T&K-päivä 9.11.2016, Vantaa TURVALLISUUSKAHVILA Ketterä tapa osallistaa laaja joukko ihmisiä yhteiseen keskusteluun

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

ASTERI JOHDON RAPORTOINTI - TULOSTEMALLEJA

ASTERI JOHDON RAPORTOINTI - TULOSTEMALLEJA ASTERI JOHDON RAPORTOINTI - TULOSTEMALLEJA Atsoft Oy Mäkinen www.atsoft.fi Puh (09) 350 7530 atsoft@atsoft.fi ASTERI JOHDON RAPORTOINTI ESIMERKKI- JA INSPIRAATIOVIHKONEN Tässä vihkosessa on esitelty erilaisia

Lisätiedot

Yleinen velvoiteoikeus 28.4.2008

Yleinen velvoiteoikeus 28.4.2008 Yleinen velvoiteoikeus 28.4.2008 Vastaustilaa kysymyksissä nro 1-3 on yksi sivu, ellei kysymyksen kohdalla ole toisin sanottu. Kysymyksen nro. 4 vastaustila on rajoitettu kysymyspapereissa varattuun tilaan.

Lisätiedot

Millainen on Osuuspankin asuntopalvelu?

Millainen on Osuuspankin asuntopalvelu? Millainen on Osuuspankin asuntopalvelu? 1 Mistä asuntopalvelumme koostuu? Olitpa sitten hankkimassa ensimmäistä omaa kotia tai vaihtamassa nykyistä, saat meiltä juuri sinulle sopivan asuntolainan. Hoidamme

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2008 - Liikevaihto oli 722 (690) tuhatta euroa. - Liikevoitto 283 (262) tuhatta euroa

Lisätiedot

ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS

ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS Dnro 1226/420/2012 JULKINEN 29.11.2012 ASIA Vahvistusilmoituksen lähettämisen laiminlyönti ja laskun lähettäminen ennen huomautusajan päättymistä ASIANOSAINEN 220 Energia

Lisätiedot

ANNISKELULUVANHALTIJAT SUOMESSA

ANNISKELULUVANHALTIJAT SUOMESSA ANNISKELULUVANHALTIJAT SUOMESSA HTSY 28.10.2014 2 (8) ANNISKELULUVANHALTIJAT SUOMESSA Harmaan talouden selvitysyksikkö on tutkinut Suomen anniskeluluvanhaltijoita vuosina 2011, 2012 ja 2013 ja selvittänyt

Lisätiedot

TYÖELÄMÄYHTEISTYÖ OPINNÄYTETÖISSÄ

TYÖELÄMÄYHTEISTYÖ OPINNÄYTETÖISSÄ TYÖELÄMÄYHTEISTYÖ OPINNÄYTETÖISSÄ Opinnäytetöiden kehittäminen - valtakunnallinen verkostohanke Seminaari 11.2.2005, Oulu Riitta Rissanen Savonia-ammattikorkeakoulu TYÖELÄMÄYHTEISTYÖ OPINNÄYTETÖISSÄ OPISKELIJA

Lisätiedot

Kouvolan hovioikeuden tuomio NREP Finland Log 2 Oy:n ja Lappeenrannan kaupungin sekä Lappeenranta Free Zone Oy Ltd:n välisessä riita-asiassa

Kouvolan hovioikeuden tuomio NREP Finland Log 2 Oy:n ja Lappeenrannan kaupungin sekä Lappeenranta Free Zone Oy Ltd:n välisessä riita-asiassa Kaupunginhallituksen konsernijaosto 28 09.08.2013 Kouvolan hovioikeuden tuomio NREP Finland Log 2 Oy:n ja Lappeenrannan kaupungin sekä Lappeenranta Free Zone Oy Ltd:n välisessä riita-asiassa 530/090/2012

Lisätiedot

Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä

Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä Asiakasohje tulli.fi 8.12.2016 Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä Sisällys 1 Käytettyjen

Lisätiedot

1.2 Lainatulle pääomalle maksetaan vuosittainen kiinteä korko kohdassa 9 esitetyn mukaisesti.

1.2 Lainatulle pääomalle maksetaan vuosittainen kiinteä korko kohdassa 9 esitetyn mukaisesti. Tiedot lainasta 1.1 Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Finnoonportti (Y-tunnus 2611697-6) (jäljempänä Projektikumppani ) tarjoaa Joukon Voima Oy:n (jäljempänä Lainanjärjestäjä ) palvelussa rahoittajille

Lisätiedot

SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1

SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2009 Tilikauden voitto oli 19,0 miljoonaa euroa. Tilikaudella yhtiö osti Sampo Pankilta 0,5 miljardin euron antolainakannan Tilikauden aikana

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET 4 TULOSLASKELMA 5 TASE 6 RAHOITUSLASKELMA 7 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 8 KÄYTÖSSÄ

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

Lupahakemuksen ja Turun hovioikeuden päätös Nro 3190, Dnro U/09/1250 valituksen kohde 22.12.2009

Lupahakemuksen ja Turun hovioikeuden päätös Nro 3190, Dnro U/09/1250 valituksen kohde 22.12.2009 1 Tapio Yli-Kovero Valituslupahakemus ja valitus Torikatu 27 13130 Hämeenlinna 050-61331 10.02.2010 KORKEIMMALLE OIKEUDELLE Lupahakemuksen ja Turun hovioikeuden päätös Nro 3190, Dnro U/09/1250 valituksen

Lisätiedot

Työharjoittelu Slovenian pääkaupungissa Ljubljanassa

Työharjoittelu Slovenian pääkaupungissa Ljubljanassa Työharjoittelu Slovenian pääkaupungissa Ljubljanassa Minä rupesin hakemaan toppipaikkaa muutama kuukautta ennen kun tulin Sloveniaan. Minulla on kavereita, jotka työskentelee mediassa ja niiden kautta

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

Tarjoudumme ostamaan tässä mainitut osakkeet tarjouksessa mainituilla ja muuten sovittavilla kauppaehdoilla. Kauppakirja allekirjoitetaan viimeistään.

Tarjoudumme ostamaan tässä mainitut osakkeet tarjouksessa mainituilla ja muuten sovittavilla kauppaehdoilla. Kauppakirja allekirjoitetaan viimeistään. TARJOUS, asunto-osake Tarjoudumme ostamaan tässä mainitut osakkeet tarjouksessa mainituilla ja muuten sovittavilla kauppaehdoilla. 1. Kaupantekopäivä Kauppakirja allekirjoitetaan viimeistään. 2. Kaupan

Lisätiedot

Täydennys Finanssivalvonnan hyväksymään Orava Asuntorahasto Oyj:n listalleottoesitteeseen. (FIVA 51/ /2015).

Täydennys Finanssivalvonnan hyväksymään Orava Asuntorahasto Oyj:n listalleottoesitteeseen. (FIVA 51/ /2015). Orava Asuntorahasto Oyj LISTALLEOTTOESITTEEN TÄYDENNYSASIAKIRJA 24.8.2015 Täydennys Finanssivalvonnan 30.6.2015 hyväksymään Orava Asuntorahasto Oyj:n listalleottoesitteeseen. (FIVA 51/02.05.04/2015). Listalleottoesitteessä

Lisätiedot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma

KIRJANPITO 22C Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma KIRJANPITO 22C00100 Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma TILIKAUDEN TILINPÄÄTÖS Tilinpäätös laaditaan suoriteperusteella: Yleiset tilinpäätös periaatteet (KPL 3:3 ): Tilikaudelle kuuluvat

Lisätiedot

VERBIN AIKAMUODOT. Aikamuotoja on neljä: Preesens Imperfekti Perfekti Pluskvamperfekti. Verbi ilmaisee tekijän. Kuka tekee? Ketkä tekevät?

VERBIN AIKAMUODOT. Aikamuotoja on neljä: Preesens Imperfekti Perfekti Pluskvamperfekti. Verbi ilmaisee tekijän. Kuka tekee? Ketkä tekevät? Harri Laitinen VERBIN AIKAMUODOT Verbi ilmaisee tekijän. Kuka tekee? Ketkä tekevät? Verbi ilmaisee myös aikaa. Milloin jokin tekeminen tapahtuu? Aikamuotoja on neljä: Preesens Imperfekti Perfekti Pluskvamperfekti

Lisätiedot

EI MIKÄÄN NÄISTÄ. KUVITETTU MINI-MENTAL STATE EXAMINATION Ohjeet viimeisellä sivulla. 1. Mikä vuosi nyt on? 2. Mikä vuodenaika nyt on?

EI MIKÄÄN NÄISTÄ. KUVITETTU MINI-MENTAL STATE EXAMINATION Ohjeet viimeisellä sivulla. 1. Mikä vuosi nyt on? 2. Mikä vuodenaika nyt on? POTILAS: SYNTYMÄAIKA: TUTKIJA: PÄIVÄMÄÄRÄ: 1. Mikä vuosi nyt on? 2000 2017 2020 1917 EI MIKÄÄN NÄISTÄ 2. Mikä vuodenaika nyt on? KEVÄT KESÄ SYKSY TALVI 3. Monesko päivä tänään on? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Lisätiedot

Mikroyrittäjän OV kartoitus. Erkki Petäjä

Mikroyrittäjän OV kartoitus. Erkki Petäjä Mikroyrittäjän OV kartoitus Erkki Petäjä Mikroyrittäjän OV kartoitus osana yritysneuvontapalveluita Yritysneuvontapalvelu myyjille Palvelu on ensimmäinen kartoituskeskustelu yrittäjän kanssa, jonka perustella

Lisätiedot

Taloushallinnon kevätseminaari

Taloushallinnon kevätseminaari Taloushallinnon kevätseminaari Minna Korpela Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus www.palkeet.fi Sisältö Tilinpäätöksen sujuvuus Ajankohtaista Palkeista Sisäinen valvonta Kirjanpidossa

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi.

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi. Juhan naapuri Juha tulee töistä kotiin puoli kahdelta. Pihalla on tumma mies pienen tytön kanssa. Tyttö leikkii hiekkalaatikolla. Mies istuu penkillä ja lukee sanomalehteä. Terve! Moi! Sä oot varmaan uusi

Lisätiedot

Oy Yritys Ab 1.1.2006-31.12.2010 (TALGRAF ESITTELY) Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet, 13.12.2011

Oy Yritys Ab 1.1.2006-31.12.2010 (TALGRAF ESITTELY) Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet, 13.12.2011 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet, 13.12.2011 7000 7000 6000 6000 5000 5000 4000 4000 3000 3000 2000 2000 1000 1000 1206 KUM TOT. 1207 KUM TOT. 1208 KUM TOT. 1209 KUM TOT. 1210 KUM

Lisätiedot

Sepa-muutokset Tilituki Pro -ohjelmassa

Sepa-muutokset Tilituki Pro -ohjelmassa Sepa-muutokset Tilituki Pro -ohjelmassa Tilituki Pro ohjelman varsinainen Sepa-päivitys tehtiin versiossa 2011.2. Siirtymäkauden pankkisiirrot ja joitakin muita Sepa-muutoksia on otettu käyttöön jo aiemmin.

Lisätiedot

Lausunto koskien Verohallinnon ohjetta Hallintoelimen jäsenen ja toimitusjohtajan palkkion verotus

Lausunto koskien Verohallinnon ohjetta Hallintoelimen jäsenen ja toimitusjohtajan palkkion verotus 1/5 Verohallinto Ylitarkastaja Janne Myllymäki PL 325 0052 VERO janne.myllymaki@vero.fi Lausunto koskien Verohallinnon ohjetta Hallintoelimen jäsenen ja toimitusjohtajan palkkion verotus Lausunnonantajasta

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 000 euroa 1.1. 31.12.2005 1.1. 31.12.2004 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä

Lisätiedot