Perheyritykset, työllisyys, kestävä kasvu ja hyvinvointi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Perheyritykset, työllisyys, kestävä kasvu ja hyvinvointi"

Transkriptio

1 1 Suomen elinvoiman eväät Perheyritykset, työllisyys, kestävä kasvu ja hyvinvointi

2 > S ISÄLLYSLUETTELO Mikä on perheyritys? 5 Nuorena ajattelin, että liike-elämä on kylmää rahan 2 kanssa pelaamista, jossa en halua olla mukana. Eihän 3 Kasvollisen ja vastuullisen omistajan ääni kuuluviin päätöksenteossa 6 se pidä paikkaansa. Siinä on tunnetta ja lämpöä, ja tulos syntyy ihmisten osaamisesta. Jatkuvuus luo kestävää kasvua 7 Helkama Emotor Oy:n toimitusjohtaja Satu Helkama Innovoinnilla kasvua ja työllisyyttä 9 Yrittäjyys ja omistajuus vahvemmin osaksi koulutusta ja tutkimusta 11 Kannustava verojärjestelmä yrittäjyyden ja työllisyyden moottorina 12 Hyvä työelämä pidentää työuria 14 Suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan perusta on monipuolinen osaaminen, työn tekeminen ja kannattava yritystoiminta luvulla kilpailu vastuullisista omistajista, kasvavista yrityksistä ja osaavista työntekijöistä kiihtyy. Jotta osaaminen ja työ edelleen säilyvät Suomessa, työnteolle, yrityksille ja omistajuudelle on luotava kilpailukykyiset olosuhteet. Suomalaisten omistajien, yritysten ja työntekijöiden menestyminen on siten kaikkien osapuolien yhteinen haaste. Kasvu hinnalla millä hyvänsä ei luo hyvinvointia. Kestävä kasvu edellyttää pitkäjänteistä toimintaa sekä sidosryhmien ja yhteiskunnan huomioimista. Hyvinvointiyhteiskunnan kannalta onkin tärkeää, että yrityksillä on omistajia, jotka sitoutuvat pitkäjänteisesti yrityksen kehittämiseen. Omistajavetoisissa perheyrityksissä pikavoittojen sijaan päämääränä on jatkuvuus sukupolvelta toiselle. Niihin on sisäänrakennettuna kestävän kehityksen malli. Vastuulliseen omistajuuteen liittyy paitsi pitkäjänteisyys, sitoutuneisuus ja kasvollisuus, myös paikallisuus. Perheyrityksillä on paikallisyhteisöissään erityinen asema, joka on samalla sekä henkilökohtainen että liiketoiminnallinen. Ne toimivat usein alueellisen talouskehityksen moottoreina, sillä ne suhtautuvat myönteisesti kasvuun. Perheyritykset edustavat työllistävää pääomaa. Ne työllistävät suhteessa liikevaihtoonsa selvästi enemmän kuin muulla tavoin omistetut yritykset. Koska perheyritykset painottavat uusien työpaikkojen luomisen merkitystä lisäten henkilöstöään 1, ne pitävät työllisyyden vakaana myös matalasuhdanteissa 2 ja tasapainottavat rakennemuutosta. Sijoitetun pääoman tuotolla vertaillen perheyritykset ovat silti kannattavampia ja yhtä kasvuhaluisia kuin muulla tavoin omistetut yritykset 3. Jatkuvuus edellyttää kestävää kasvua ja muuntautumiskykyä. Perheyrityksenä meillä on lupa tehdä päätöksiä seuraavankin sukupolven tulevaisuutta ajatellen, kukaan ei pakota katsomaan vain tämän vuoden tai edes ensi vuoden tulosta. Rukakeskus Oy:n toimitusjohtaja Miia Porkkala Hyvä omistajuus on myötävaikuttamista yrityksen määrätietoiseen kehitykseen. Yrityksen pitää kehittyä paremmaksi sijoituskohteeksi omistajilleen, paremmaksi työpaikaksi työntekijöilleen ja paremmaksi toimittajaksi asiakkailleen, eli paremmaksi toimijaksi taloudessa ja yhteiskunnassa ja myöskin ympäristön kannalta. Lemminkäinen Oyj:n hallituksen jäsen Kristina Pentti-von Walzel Olemme sitoutuneet jatkamaan yritystä ja työllistämään Lempäälässä ainakin vuoteen 2080 asti. Kiilto Familyn konsernijohtaja Erkki Solja Jatkuvuutta haetaan enemmän kuin toimialauskollisuutta. Nyt ollaan tekstiilialalla, jatkossa voidaan olla jollain toisella alalla. Vallila Interiorin toimitusjohtaja Anne Berner Etukannen kuva: Primulan leipomossa leivotaan Takakannen kuva: Primulan uusi tuotanto- ja logistiikkakeskus valmistuu syksyllä Ali-Yrkkö, Pajarinen, Rouvinen & Ylä-Anttila, 2007: Family Businesses and Globalization in Finland. ETLA 2 Astrachan & Allen, 2003: MassMutual/Raymond Institute American Family Business Survey; Lee, 2006: Family Firm Performance: Further Evidence. Family Business Review 19 (2), Tourunen, K Perheyritykset kansantaloudessa. Yritysten omistus, toiminnan laajuus ja kannattavuus Suomessa 2000-luvun alussa. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja 53/2009

3 > M ikä on perheyritys? En ottanut vastuuta kantaakseni Omistajuuden siirtymäjaksot sukupolvelta toiselle ovat mahdollisuus uuteen nousuun ja uudistumiseen. Seuraajapolvi omistettuja sukuyrityksiä ja listautuneita perheyri- kannatettava idea, jota on hyvä viedä Perheyrityksiä on erilaisia: pk-yrityksiä, laajasti Perheyritysten tilastoiminen on 4 5 ilman ehtoja. Tein selväksi, että asioiden pitää muuttua. tuo yritykseen oman visionsa perheyrityksen tulevaisuudesta. tyksiä. Moninaisuudesta huolimatta perheyritys on eteenpäin Euroopan unionin jäsen- Perheyrittäjä emeritus Jukka Helkama Meidän on täytynyt miettiä, miten menestyä yhtä hyvin kuin alalla 40 vuotta toiminut isämme, mutta uudella tavalla. Smit & Zoonin toimitusjohtaja Marc Smit Samalla seuraajapolvella on myös suuri vastuu viedä yritystä eteenpäin. Perheyritysten kansantaloudellinen painoarvo on merkittävä: Suomalaisista yrityksistä 80 % on perheyrityksiä. Yrityssektorin työllisistä yli 40 % työskentelee perheyrityksissä. Yritysten tuomasta arvonlisästä perheyritykset tuovat 35 %. Finanssikriisi loi uusia haasteita toimintaympäristöömme. Pankkisektorin vaikeuksien johdosta yritysten rahoituksen ja pääomahuollon turvaaminen on pidettävä EU:n ja kotimaan politiikassa keskeisellä sijalla. Yritysten vakavaraisuus on tästäkin näkökulmasta tärkeää. Perheyritykset ovat velattomampia ja toimivat tehokkaammin kuin muilla tavoilla omistetut yritykset. 4 Perheyrittäjyyttä vuosisatojen saatteessa kehittyneenä ilmiönä tuleekin vaalia niin, että tulevaisuudessa pystymme turvaamaan suomalaisen vastuullisen omistajuuden. Suomesta on kehitettävä paras mahdollinen paikka omistaa ja jatkaa yritystä. Yritystoiminnan tulee Suomessa olla houkuttelevampaa tai ainakin yhtä houkuttelevaa kuin sen myyminen, sillä menestyessään pitkäjänteisesti yritys luo ympärilleen työllisyyttä ja vaurautta. Perheyritykset haluavat valita aktiivisen tekemisen tien, sillä niillä on tahtoa ja kykyä rakentaa Suomen elinvoimaa myös seuraaville sukupolville. käsitteenä määritelty Suomen kauppa- ja teollisuusministeriössä vuonna Kyseinen määritelmä on huomioitu myös Euroopan unionin tasolla. Euroopan komission asiantuntijaryhmä on hyväksynyt kyseisen Suomessa työstetyn tiivistelmän, jonka mukaan: Perheyritys on yritys, jossa äänivallasta yli puolet on yhden perheen tai suvun hallinnassa. Äänivalta voi olla välillistä tai välitöntä. Lisäksi perheen tai suvun jäsenen pitää olla mukana yrityksen hallinnossa tai johdossa. Listattu yritys on perheyritys, jos sen äänivallasta 25 % on yhden perheen tai suvun hallinnassa. Perheyritysmääritelmä ei kuitenkaan ole saanut virallista asemaa, mikä on vaikeuttanut tilastotiedon keruuta perheyrityksistä. Päätöksentekijät tarvitsevat päätöksiensä tueksi ja vaikutusten arvioimiseksi tilastotietoja perheyrityksistä. Tilastoinnin myötä voidaan seurata perheyritysten vaikuttavuutta (esim. lukumäärä, työllistävyys, liikevaihto) ja arvioida poliittisten päätösten vaikutuksia. maiden omien tilastokeskusten kautta. Talouskomissaari Olli Rehn PK-PERHEYRITYKSET LISTAUTUNEET PERHEYRITYKSET SUKUYRITYKSET Perheyritykset ovat erilaisia 4 McConaugby, Matthews, Fialko, 2001: Founding Family Controlled Firms: Performance, Risk, and Value. Journal of Small Business Management 39 (1), Perheyritykset tilastoidaan perheyritysmääritelmän mukaisesti.

4 > Kasvollisen ja vastuullisen omistajan ääni kuuluviin päätöksenteossa > J atkuvuus luo kestävää kasvua Perheyritykseen liittyy parhaimmillaan Suomalaisella työllä ja pääomalla on edellytykset Perheyritys luo jatkuvuutta paikkakunnalle ja Suomelle. Omistaja luo jatkuvuutta yritykselle ja työ- alkaa harmittaa. Pitää olla sitoutunut En voi vaihtaa työpaikkaa, jos joku asia 6 7 voiman tunne, voimakas sitoutuminen, pysyä Suomessa ja sijoittua Suomeen, jos työllistävää pääomaa kohdellaan samanarvoisesti muiden paikoille. Yhteiskunnan on luotava jatkuvuuden ja valmis kantamaan vastuuta voimakas käsitys yrityksen yhteiskunnallisesta myös merkityksestä. Nokia Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Jorma Ollila Yrityksen omistaja-johtajana voin antaa lupauksia, jotka ulottuvat kauas tulevaisuuteen. Arvot korostuvat, mutta se ei tarkoita kannattavuudesta tinkimistä. Machineryn konsernijohtaja Janne Timonen pääomien kanssa. Omistajapoliittista keskustelua onkin paikallaan laajentaa valtion omistajapolitiikasta yleisemmin suomalaisen omistajuuden vahvistamiseen. Yhteiskunnalliseen päätöksentekoon on valtion, työnantajien ja työntekijöiden lisäksi otettava mukaan myös omistajanäkökulma. Tavoite säilyttää ja kasvattaa yritystoimintaa sekä huolehtia sidosryhmistä on sisäänrakennettu perheyritysten edustamaan vastuulliseen omistajuuteen. Perheyritykset ovat kasvollisten omistajiensa kautta kantamassa yhteiskuntavastuuta. Perheyrittäjyyden edistäminen on näin ollen yksi yhteiskunnan keino vahvistaa suomalaista omistajuutta, jossa on kyse päätösvallasta eli siitä, haluammeko tulevaisuudessa tehdä päätöksiä myös kansallisten rajojen sisällä. edellytykset omistajuudelle. On hyvinvointiyhteiskunnan edun mukaista, että yritystoiminta jatkuu ja henkilöstön työpaikat säilyvät sukupolvenvaihdoksissa. Perheyrityksen omistajille yrityksen omistaminen ja kehittäminen on elämäntehtävä. Pitkäjänteisen toiminnan tavoitteena on luovuttaa yritys seuraavalle sukupolvelle paremmassa kunnossa kuin he saivat sen edeltäjiltään. Omistajuuden siirtymäjaksot sukupolvelta toiselle ovat yleensä yrityksen kannalta murrosvaiheita, jotka sisältävät riskejä, mutta ovat samalla mahdollisuuksia uuteen nousuun. Omistajanvaihdosten onnistuminen on myös elinkeinopoliittisesti merkittävää: liiketoiminnan siirroissa säilyy keskimäärin 5 työpaikkaa, kun uudet yritykset työllistävät keskimäärin vain 2 henkilöä. 5 vaikeina aikoina ja erityisesti silloin. Tammer-Tukku Oy:n Zachary Mäenpää Omistajuuden vahvistaminen otetaan osaksi Suomen kasvustrategiaa ja pärjäämistä globalisaatiossa. Omistajia kuullaan asianomistajina lainsäädäntövalmistelussa suurissa yhteiskuntapoliittisissa kysymyksissä. Selvitetään keinoja kehittää systemaattista omistajavuoropuhelua kaikkien omistajien kesken, esimerkiksi järjestämällä omistajafoorumeita. Väestön ikääntymisen takia sukupolvenvaihdos on tulevina vuosina erityisen ajankohtainen. 27 % yrittäjistä on vuotiaita ja yrittäjien keski-ikä on noussut reilut neljä vuotta viimeisen 15 vuoden. Seuraavan viiden vuoden aikana tapahtuu yli sukupolven- tai omistajanvaihdosta. 6 Se miten tässä onnistutaan, ratkaisee Suomen hyvinvoinnin kehityksen. Sukupolvenvaihdoksissa onnistuminen ehkäisee Suomen ajautumista tytäryhtiötaloudeksi. Sukupolvenvaihdos on perheyrityksen jatkuvuuden kriittinen piste muihin yrityksiin verrattuna. Varmuus sukupolvenvaihdoksen onnistumisesta kannustaa yritystä kasvamaan ja kehittämään toimintaansa ilman epävarmuuden tuomaa katkosta. Omistajapolvenvaihdosten onnistumiseen tarvitaan osaavia jatkajia, joten jatkajapolven koulutukseen pitää panostaa. Erityisesti perheyritysten sukupolvenvaihdosprosessiin liittyvä koulutus sekä omistajuuden koulutus ovat Suomen kannalta keskeisiä tulevaisuuden elinvoiman eväitä. Sukupolvenvaihdos on pitkäaikainen henkinen prosessi, jossa omaisuuden lisäksi siirtyy hiljaista tietoa yrityksen toiminnasta ja kulttuurista. Se ei tule kohdalle vain kerran 25 vuodessa, vaan on pysyvä osa perheyrityksen arkea ja toimintatapaa. Seuraajapolven valmentaminen sukupolvenvaihdosta silmällä pitäen on tärkeää liiketoiminnan kehittämisen kannalta. Se on myös edellytys omistajuuteen liittyvän vastuun vastaanottamiselle. 5 Euroopan komissio, Pienten ja keskisuurten yritysten liiketoiminnan siirtoja käsittelevän asiantuntijatyöryhmän raportti 6 Suomen Yrittäjät ja Finnvera, 2009

5 > I nnovoinnilla kasvua ja työllisyyttä Meikäläisen elämässä yritys on aina Sukupolvenvaihdoksessa maksettavaksi tuleva perintö- ja Työllistäminen on kasvun seurausta: vain menestyvä Monessa maassa näyttää 8 9 ollut kuin yksi perheenjäsen. Äitini Eila lahjavero on usein rahoitettava yritystoiminnasta irrotettavin yritys voi työllistää. Kasvu syntyy yleensä innovaatioista ja toiminnan uudistamisesta. Julkisen talouden kasvuyrittäjyys ja olemassa unohtuneen, että innovaatiopolitiikka, sanoi aina, että hänellä on kolme lasta. varoin. Tämä hidastaa perheyritysten kasvua, liiketoiminnan oleva Kaksi poikaa ja yritys. Eilakaisla Oy:n toimitusjohtaja Tom Kaisla kehittämistä ja pienentää niiden työllistävää vaikutusta. Kun perintönä tai lahjana siirtyy epälikvidiä omaisuutta kuten alle 10 % listaamattoman yhtiön osakekannasta, jatkaja ei nykyisin saa huojennusta perintö- tai lahjaverosta. Useimmiten yrityksen vähemmistöosuutta ei ole mahdollista myydä ja osakkeille ei ole mahdollista saada yhdessä vuodessa niin paljon verojen jälkeistä netto-osinkoa, että jatkaja kykenisi maksamaan veron. Veronmaksuvelvollisuus ja veronmaksukyky eivät kohtaa. Perintö- ja lahjaverotusta on tarpeen kehittää niin, että se nykyistä paremmin turvaa epälikvidien varojen kuten perheyritysten osakkeiden siirtymisen sukupolvelta toiselle ilman, että yrityksen myynti osoittautuisi verotuksen vuoksi yritystoiminnan jatkamista suotuisammaksi vaihtoehdoksi. kestävyysvajeen pienentäminen vaatiikin uutta kasvu- ja innovaatiopolitiikkaa. Asemansa vakiinnuttaneella ja menestyneellä yrityksellä on hyvät eväät työllistää kun kannustimet kasvuun ovat kunnossa. Työllisyyden ja muiden talousvaikutuksien kannalta jo olemassa olevien yritysten liiketoiminnan kehittäminen onkin tehokkaampaa kuin uusien yritysten synnyttäminen. 7 Yritykset alkavat työllistää merkittävästi vasta kasvaessaan ulos pienimmästä luokasta. 8 Yhteiskunta tukee kasvuyrittäjyyttä Suomessa pitkälti aloittavien yritysten näkökulmasta ja tuet suunnataan usein vain pk-yrityksille 9, mikä estää tai hankaloittaa kasvua pkyrityksestä suureksi yritykseksi. Kun yritys työllistää hieman yli 250 henkilöä, ei voida useinkaan vielä puhua suuryrityksestä. Usein juuri tällaisella yrityksellä olisi mahdollisuudet kasvuun, mutta yhteiskunnalla ei ole välineitä tukea tätä kasvua. yrittäjyys elävät yhdessä vaikuttaen toisiinsa. Näitä kaikkia tarvitaan kokonaistaloudelliseen kasvuun. European Family Businesses-GEEFin puheenjohtaja Philip Aminoff Parannetaan ja tehostetaan eri toimijoiden (ELY-keskukset, rahoittajat, omistajat, asiantuntijat) valmiuksia ja yhteistyötä sukupolvenvaihdoskysymyksissä ja kehitetään toimintamalleja sukupolvenvaihdosten edistämiseksi. Pidemmällä aikavälillä perintö- ja lahjavero on poistettava, jotta sukupolvenvaihdoksen verotusta voidaan kehittää yritystoimintaa paremmin tukevaksi. Yrityksen tai sen osuuden arvonnousuun kohdistuva vero on määrättävä vasta, kun yritys tai osuus siitä myydään. Veron poistaminen on kohdistettava kaikkiin perinnön ja lahjan saajiin ja toteutettava vaiheittain alkaen rintaperillisistä. Perintö- ja lahjaveron sukupolvenvaihdoshuojennukseen liittyvä 5 vuoden maksuaika ulotetaan koskemaan myös niitä jatkajia, joille siirtyy perintönä tai lahjana alle 10 % yhtiön osakkeista. Omistajavalmennus rinnastetaan henkilöstön koulutukseen verokohtelun suhteen. Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan vuonna 2008 suomalaisista yrittäjistä 65 % oli yksinyrittäjiä. Työnantajina toimivia oli vain 35 %. Parin viime vuoden aikana yksinyrittäjien osuus on hieman noussut. Lukumääräisesti uusia yrityksiä syntyi yli 90 % alle 10 henkeä työllistävien yritysten luokkaan, mutta niiden osuus henkilöstön kasvusta oli alle 30 %. Yritysten ja henkilöstön lisäys yritysten kokoluokittain vuosina , prosenttia kokonaislisäyksestä (Lähde: Yritys- ja toimipaikkarekisteri, Tilastokeskus) prosenttia ,7 7,7 27,3 19 6,4 Osuus yritysten määrän kasvusta Osuus henkilöstön kasvusta Alle 2 henkeä 2 9 henkeä henkeä henkeä 250 henkeä 28,4 0,4 8,1 0,3 36,9 7 Pajarinen, M., Rouvinen. P. & P. Ylä-Anttila, Uusyrittäjien kasvuhakuisuus. KTM julkaisuja 29/ KTM 34/ EU:n komissio suosituksessaan määrittelee pk-yritykset seuraavasti: Pienet ja keskisuuret yritykset ovat yrityksiä, joiden palveluksessa on vähemmän kuin 250 työntekijää ja joiden joko vuosiliikevaihto on enintään 50 miljoonaa euroa tai taseen loppusumma on enintään 43 miljoonaa euroa ja jotka täyttävät perusteen riippumattomuudesta. Pk -yritys on riippumaton, jos mikään suuryritys tai niiden joukko (konserni) ei omista sen pääomasta tai äänivaltaisista osakkeista 25 % tai enemmän.

6 > Yrittäjyys ja omistajuus vahvemmin osaksi koulutusta ja tutkimusta Myös teknistä innovointia tukevaa innovaatiojärjestelmäämme Nuorten yrittäjyyshalukkuudella on keskeinen merkitys kansantaloudellemme, koska Suomi ikääntyy tulee muokata perusteellisesti. Nykyistä suurempi osuus järjestelmän panoksista tulisi kohdistaa toimiin, joilla luodaan maa- kiihtyvää vauhtia. Koulutuksessa yhtenä osaamista- hamme ilmapiiri, joka kannustaa yrittäjyyteen ja uudistumiseen. Yritysten luokittelu kasvuyrityksiin ja muihin yrityksiin ei anna kunnon kuvaa suomalaisen yrityskannan kasvupotentiaalista. Monessa jopa hyvin vanhassa yrityksessä voi olla nopeasti kasvavaa uutta liiketoimintaa, vaikka yrityksen kokonaisliikevaihto ei kasva. voitteena pitää olla yrittäjyys, joka tarkoittaa yrittäjäksi ryhtymisen lisäksi yrittäjämäistä toimintatapaa: aloitteellisuutta, innovatiivisuutta, aktiivisuutta, sitoutuneisuutta, vastuunkantoa ja mahdollisuuksien näkemistä. Yrittäjämäinen toimintatapa tuo sisäistä yrittäjyyttä yrityksiin. Tutkimukset näyttävät, että läheskään kaikki yritykset eivät kykene hyödyntämään julkisia tutkimus- ja kehitysvaroja. On tärkeää, että suorien tukien lisäksi kehitetään verokannuste niin, että erikokoiset ja -tyyppiset yritykset löytävät itselleen sopivan tavan T&K-toiminnan lisäämiseksi. Uuden liiketoiminnan innovatiivisella kehittämisellä on strategista merkitystä. Pienen maan on panostettava lisäarvoon ja laatuun, ei määrään. Tämä vaatii korkeatasoista koulutusta ja tutkimusta. Kansallinen ja kansainvälinen yhteistyö sekä verkostomainen toimintatapa eri toimijoiden (yksityinen, julkinen ja kolmas sektori) välillä on tässä ensiarvoisen tärkeää. Perheyrittäjyyttä ja omistajuutta pitää myös vahvistaa osana yrittäjyyskoulutusta. Tällainen koulutus auttaa myös muita sidosryhmiä ymmärtämään perheyritysten ja omistajuuden merkityksen hyvinvointiyhteiskunnassamme. Korkeakoulukoulutuksen pitää perustua tutkittuun tietoon, joten perheyrittäjyyden ja omistajuuden tutkimusta on vahvistettava. Kansainvälinen verkostoituminen on avainsana tutkimuksen edistämisessä. Merkittävien tulosten saavuttaminen vaatii sekä tutkimuksessa että yritystoiminnassa riskinottoa ja epäonnistumisten hyväksymistä. Vain riskiä ottamalla voi kasvaa ja riskinottamiseen pitää kannustaa. Innovaatiopolitiikan toteuttajilla on oltava riippumaton ja itsenäinen asema sekä vahva vuorovaikutus yritysten ja muiden sidosryhmien kanssa. Elinkeinopolitiikassa on huomioitava olemassa olevan yrityskannan uudistaminen samalla painolla kuin alkava yritystoiminta, esimerkiksi niin, että elinkeinotukien kriteereitä laajennetaan koskemaa pk-yritysten lisäksi suurempaa osaa olemassa olevaa yrityskantaa. Tiivistetään yritysten ja innovaatiopolitiikan toteuttajien yhteistyötä. Selvitetään keinot palkita yrittäjiä riskinottohalukkuudesta tutkimus, kehitys- ja innovaatiotyössä. Perheyrittäjyys ja omistajuus nostetaan esille yrittäjyyskoulutuksessa. Suomalainen akateeminen perheyrityskeskustelu liitetään vahvemmin osaksi kansainvälistä perheyritystutkimusta sekä tuodaan taloudelliseen keskusteluun. vireillä olevien perheyrittäjyyden professuurien loppuun viemistä edistetään.

7 > Kannustava verojärjestelmä yrittäjyyden ja työllisyyden moottorina Primulan toimitusjohtaja Juha Valkamo menestyvät tuottaen hyvinvointia jokapäiväisellä toiminnallaan. Menestyvä yritys työllistää ja investoi sekä maksaa veroja. Suomi tarvitsee nyt myös kasvua tukevaa ja kilpailukykyistä veropolitiikkaa. Yritysten avulla kerätään pääosa verotuloista, joten yritysten huomioon ottaminen verotuksessa on myös julkisen vallan kannalta olennaista. Erityisesti työn teettämiseen ja tekemiseen sekä omistamiseen ja yritystoimintaan kohdistuvien verojen korottaminen vähentää taloudellista toimeliaisuutta ja siten verotulokertymää. Verojärjestelmän tulee kannustaa yrittäjyyteen ja työllistämiseen sekä motivoida työn tekemiseen, palkita riskinottokykyä ja vahvistaa investoimista omaan liiketoimintaan. Verotuksen kokonaisuudistuksella onkin rohkeasti tavoiteltava kasvua, työllisyyttä ja kestävää kehitystä. Mahdollinen kokonaisveroasteen nosto on toteutettava niin, että se ei haittaa yritystoiminnan, työn ja kasvun edellytyksiä. Vaikka osaa muista veroista korotettaisiinkin, on verouudistuksen yritysten kan- On oltava kakku ennen kuin voidaan jakaa. Osa kannustavaa toimintaympäristöä on hyvä yritysverojärjestelmä. Hyvässä verojärjestelmässä yri- kasvuun, pitkäjänteiseen omistamiseen, riskinottoon ja uuden nalta parannettava suomalaista kilpailukykyä ja rohkaistava Lisäksi tarvitaan hiivaa. tykset eivät tarvitse laajaa tukijärjestelmää, vaan kehittämiseen. Verotuksen rakennetta on muutettava suuntaan, jossa verotus on selkeästi ennustettavissa ja riippuvainen verovelvollisen omista toimista ja valinnoista. Ilman tätä verouudistusta ei kannata tehdä, koska ainoastaan näin varmistetaan sekä Suomen nouseminen taloustaantumasta että maamme kestävä talouskasvu. Kasvu on myös paras keino korjata julkisen talouden tilaa, sillä se lisää työllisyyttä, valtion ja kuntien verotuloja sekä pienentää niiden menoja erilaisten tulonsiirtotarpeiden vähentyessä. Ainoastaan kasvu voi paikata loven, jonka taloustaantuma on tehnyt valtion ja kuntien verotuloihin. Suomalaisen omistajuuden verottaminen on usein moninkertaista ja eri omaisuuden sekä omaisuudesta saatavan tulon muotoja kohdellaan eriarvoisesti. Perheyritysten liitto tarjoaa verotukseen yhdenkertaisuuden, yhdenvertaisuuden sekä kannustavuuden arvoja. Jokainen tulo tulisi verottaa vain kertaluontoisesti, eri omistajia kohdella yhdenvertaisesti, vieraan ja oman pääoman olla mahdollisimman yhdenvertaisessa asemassa ja eri pääomatuloja verottaa yhdenvertaisesti. (Liite 1, PL:n veronäkemys) Yhteisöverokannaksi on asetettava enintään 22 %. Osingon pääomatulo-osuuden määrittävän nettovarallisuusprosentin on muodostuttava ns. riskittömästä normaalituotosta ja yritysriskin huomioivasta riskilisästä ja oltava siten yritystoiminnan harjoittamiseen kannustavalla vähintään 9 %:n tasolla. Pääomatulo-osingon kokonaisverorasituksen (yritys + omistaja) on oltava enimmillään sama kuin muiden pääomatulojen kokonaisverorasitus. Tämä saavutetaan esimerkiksi siten, että yhteisövero on 22 %, pääomatulovero 28 % ja osingosta on 30 % veronalaista pääomatuloa. Listattujen yhtiöiden jakama osinko on kokonaan pääomatuloa ja sen veronalainen osuus on yhdenvertainen listaamattomien yhtiöiden jakaman pääomatulo-osingon veronalaisen osuuden kanssa.

8 > Hyvä työelämä pidentää työuria Pitkäaikaiset työntekijät ovat hyvin sitoutuneita Väestön ikääntyessä ja työvoiman tarjonnan supistuessa tarvitaan rakenteellisia uudistuksia. Työuria ja ylpeitä työpaikastaan. He osaavat hengittää yrityksen tahdissa ja tämä on rikkaus. on pidennettävä ja tuottavuutta nostettava. Jotta Olvi Oyj:n panimomestari Pia Hortling tämä toteutuisi, työssä pitää voida hyvin. Hyvä ja toimiva työelämä sekä osaava henkilöstö ovat Suomen taloudellisen menestyksen ja kilpailukyvyn selkäranka. Tuottavuutta ja innovaatioita syntyy erityisesti niissä yrityksissä ja työorganisaatioissa, joissa työntekijät voivat fyysisesti ja psyykkisesti hyvin. Erityistä huomiota tarvitaan ikääntyvien työntekijöiden työssä jaksamiseen ja arvostukseen. Perheyrityksissä työntekijöitä arvostetaan. Perheyrityksissä on pitkiä työntekijäsuhteita, mikä kertoo työntekijöiden sitoutumisesta. Sitoutumista edistävät henkilöstön inhimillinen kohtelu, kehittymismahdollisuudet ja osallistuminen päätöksentekoon. 10 Perheyrityksissä on luottamusta omistajien ja henkilöstön välillä. Ikääntyvillä työntekijöillä ja omistajayrittäjillä on paljon kokemusta ja hiljaista tietoa. Tämän osaamisen siirtäminen seuraavalle polvelle on suuri taloudellinen mahdollisuus. Ikääntyvien työntekijöiden ja omistajayrittäjien hiljaisen tiedon siirtämisen varmistaminen edellyttää työurien pidentämistä, mikä on kaikkien yhteinen etu. Työntekijöillä on jokaisella omat elämäntilanteeseensa liittyvät haasteet. Nuorilla perheillä on vastuu lapsistaan ja monilla myös kasvava huoli omista vanhemmistaan, jotka kaipaavat apua omassa arjessaan. Työnantajille on laajennettava mahdollisuuksia tarjota yksilöllisiä ja elämäntilanteiden mukaan joustavia omaehtoisia ratkaisuja työntekijöidensä työkyvystä huolehtimiseen. Parannetaan työssäolon taloudellisia kannustimia. Laajennetaan omaehtoisia työkykyä edistäviä kannustimia. Tuetaan yritysten työhyvinvointiohjelmia. Perheyritysten liitto ry on suomalaisten perheyritysten yhteistyö-, valmennus- ja edunvalvontajärjestö. Sen elämäntehtävänä on edistää suomalaisten perheyritysten toimintaedellytyksiä sekä vastuullista, kasvollista omistajuutta erityisenä tavoitteena yritystoiminnan jatkuvuuden turvaaminen. Liittoon kuuluu yli 300 jäsenyritystä, joiden yhteenlaskettu liikevaihto on noin 36 miljardia euroa ja jotka työllistävät henkilöä. 10 Perheyritysten liitto: Omistajan ja henkilöstön vuoropuhelu sitoutumista ja palkitsemista, 2009

9 16

Kiitämme mahdollisuudesta antaa lausunto luonnoksesta Keskustan tavoiteohjelmaksi 2010-luvulle.

Kiitämme mahdollisuudesta antaa lausunto luonnoksesta Keskustan tavoiteohjelmaksi 2010-luvulle. Lausuntopyyntönne 26.2.2010 Perheyritysten liitto ry:n lausunto Suomen Keskusta r.p:lle Luonnoksesta Keskustan tavoiteohjelmaksi 2010-luvulle Kiitämme mahdollisuudesta antaa lausunto luonnoksesta Keskustan

Lisätiedot

Mihin tarvitaan omistajia?

Mihin tarvitaan omistajia? OHJELMA Mihin tarvitaan omistajia? Suomalaisen omistajuuden toimintaohjelman julkistus Avaussanat Toimitusjohtaja Jyri Häkämies, Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suomalaisen omistajuuden toimintaohjelma

Lisätiedot

Yrittäjyys. Työelämään ja koulutukseen valmistava koulutus

Yrittäjyys. Työelämään ja koulutukseen valmistava koulutus Yrittäjyys Yrittäjyys Laajasti määriteltynä yrittäjyys on ajattelu- ja toimintatapa sekä suhtautumistapa työntekoon. Yrittäjyyttä tarvitaan niin omassa yrityksessä työskenneltäessä kuin työntekijänä toisen

Lisätiedot

Paikallisyhdistykset Aluejärjestöt Toimialajärjestöt. Jäsenyrityksiä

Paikallisyhdistykset Aluejärjestöt Toimialajärjestöt. Jäsenyrityksiä Suomen suurin ja vaikuttavin elinkeinoelämän järjestö Yrittäjien oma järjestö Paikallisyhdistykset Aluejärjestöt Toimialajärjestöt 400 20 59 Jäsenyrityksiä 115 000 Luottamushenkilöt yli 4 000 Jäseniä kuntien

Lisätiedot

Suomen uudistaminen ei onnistu ilman yrityksiä Suomen uudistaminen ei onnistu ilman yrityksiä

Suomen uudistaminen ei onnistu ilman yrityksiä Suomen uudistaminen ei onnistu ilman yrityksiä Suomen uudistaminen ei onnistu ilman yrityksiä Suomen uudistaminen ei onnistu ilman yrityksiä 1 Korporaatioiden aika on ohi Suomessa on 90 000 työnantajayritystä: NORMAALISITOVA KENTTÄ Noin 20 000 yritystä

Lisätiedot

Suomen uudistaminen ei onnistu ilman yrityksiä

Suomen uudistaminen ei onnistu ilman yrityksiä Suomen uudistaminen ei onnistu ilman yrityksiä Korporaatioiden aika on ohi Suomessa on 90 000 työnantajayritystä: NORMAALISITOVA KENTTÄ Noin 20 000 yritystä Kuuluvat työnantajaliittoihin Voivat vaikuttaa

Lisätiedot

Perheyritysbarometri Elinkeinoelämän keskusliitto EK & Perheyritysten liitto Joulukuu 2012

Perheyritysbarometri Elinkeinoelämän keskusliitto EK & Perheyritysten liitto Joulukuu 2012 Perheyritysbarometri 2012 Elinkeinoelämän keskusliitto EK & Perheyritysten liitto Joulukuu 2012 Esityksen sisältö 1. Taustatiedot Aineisto Rahoitus- ja maksuvalmiustilanne Kilpailukykyyn vaikuttavat tekijät

Lisätiedot

INTOHIMOINEN OMISTAJUUS KANSALAISKYSELY

INTOHIMOINEN OMISTAJUUS KANSALAISKYSELY INTOHIMOINEN OMISTAJUUS KANSALAISKYSELY 22.6.2016 15.6.2016 15706 Intohimoinen omistajuus Johdanto Tämän tutkimuksen on toteuttanut Taloustutkimus Oy Suomalaisen työn liiton toimeksiannosta. Tutkimuksen

Lisätiedot

Juha Kansikas & Krista Elo-Pärssinen PERHEYRITYKSET LUOVAT UUDENTAVAA JA VASTUULLISTA OMISTAJUUTTA

Juha Kansikas & Krista Elo-Pärssinen PERHEYRITYKSET LUOVAT UUDENTAVAA JA VASTUULLISTA OMISTAJUUTTA Juha Kansikas & Krista Elo-Pärssinen PERHEYRITYKSET LUOVAT UUDENTAVAA JA VASTUULLISTA OMISTAJUUTTA Perheyritysten liitto ry:n Perheyritysbarometri 2008 Helsinki 2 SISÄLLYS JOHDANTO 5 TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Lisätiedot

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA 1 YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA Työmarkkinat ovat murroksessa. Suomea varjostanut taantuma on jatkunut ennätyksellisen pitkään. Pk-yritysten merkitystä ei tule aliarvioida taantumasta

Lisätiedot

Henkilöstön kehittämisen haasteet

Henkilöstön kehittämisen haasteet Henkilöstön kehittämisen haasteet Ratkaisuja pk-yrityksien osaamisen lisäämiseen Elinikäisen oppimisen neuvoston teemaseminaari 5.10.2010 Toimitusjohtaja Anssi Kujala 5.10.2010 1 Helsingin Yrittäjät Tarkoituksena

Lisätiedot

Suomen suurin ja vaikuttavin elinkeinoelämän järjestö

Suomen suurin ja vaikuttavin elinkeinoelämän järjestö Suomen suurin ja vaikuttavin elinkeinoelämän järjestö Yrittäjien oma järjestö Paikallisyhdistykset Aluejärjestöt Toimialajärjestöt 400 20 54 Jäsenyrityksiä 116 000 Luottamushenkilöt yli 4 000 Jäseniä kuntien

Lisätiedot

Perheyritysbarometri 2011. Selvitys omistajuuden ja sukupolvenvaihdosten merkityksestä. Elinkeinoelämän keskusliitto EK & Perheyritysten liitto

Perheyritysbarometri 2011. Selvitys omistajuuden ja sukupolvenvaihdosten merkityksestä. Elinkeinoelämän keskusliitto EK & Perheyritysten liitto Perheyritysbarometri 2011 Selvitys omistajuuden ja sukupolvenvaihdosten merkityksestä Elinkeinoelämän keskusliitto EK & Perheyritysten liitto SISÄLTÖ YHTEENVETO 3 1 RAHOITUS- JA TYÖLLISYYSKATSAUS 4 1.1

Lisätiedot

Suomalaisen omistajuuden toimintaohjelma. Johtava asiantuntija KTT Jari Huovinen

Suomalaisen omistajuuden toimintaohjelma. Johtava asiantuntija KTT Jari Huovinen Suomalaisen omistajuuden toimintaohjelma Johtava asiantuntija KTT Jari Huovinen 2 31.10.2017 Jari Huovinen Työnantajayritykset elinkaaren eri vaiheissa* 56 000 yritystä 16 000 yritystä Alkuvaihe Kasvu

Lisätiedot

Hallitusohjelma ja rakennerahastot. Strategian toteuttamisen linjauksia

Hallitusohjelma ja rakennerahastot. Strategian toteuttamisen linjauksia Hallitusohjelma ja rakennerahastot Strategian toteuttamisen linjauksia Vipuvoimaa EU:lta Rakennerahastokauden 2007 2013 käynnistystilaisuus Valtiosihteeri Anssi Paasivirta Kauppa- ja teollisuusministeriö

Lisätiedot

Omistajanvaihdosten ja suomalaisen omistajuuden merkitys EK:n varapuheenjohtaja, Yrittäjävaltuuskunnan puheenjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja

Omistajanvaihdosten ja suomalaisen omistajuuden merkitys EK:n varapuheenjohtaja, Yrittäjävaltuuskunnan puheenjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja Omistajanvaihdosten ja suomalaisen omistajuuden merkitys EK:n varapuheenjohtaja, Yrittäjävaltuuskunnan puheenjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja Kari Jussi Aho, Rukakeskus Oy / Pyhätunturi Oy Omakohtaiset

Lisätiedot

Suuntana uusi kasvu. Anders Blom 8.9.2010 Salo

Suuntana uusi kasvu. Anders Blom 8.9.2010 Salo Suuntana uusi kasvu Anders Blom 8.9.2010 Salo Eurofacts Oy www.eurofacts.fi www.fleishman.com Perustettu 1989 Suomessa edelläkävijä yhteiskunnallisena neuvonantajayrityksenä Omistus Blom Networks Oy 100

Lisätiedot

Haasteena omistajanvaihdokset

Haasteena omistajanvaihdokset Haasteena omistajanvaihdokset Suunnittelusti vapaalle-seminaari Satakunta 14.9.2012 Varatoimitusjohtaja Anssi Kujala 1 Yritysten henkilöstömäärän muutos 2001 2010 yritysten kokoluokittain, henkilöä 35000

Lisätiedot

INNOVAATIOPOLITIIKAN MUUTOSTRENDIT MIKSI JA MITEN? Johtaja Timo Kekkonen, Innovaatioympäristö ja osaaminen, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK

INNOVAATIOPOLITIIKAN MUUTOSTRENDIT MIKSI JA MITEN? Johtaja Timo Kekkonen, Innovaatioympäristö ja osaaminen, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK INNOVAATIOPOLITIIKAN MUUTOSTRENDIT MIKSI JA MITEN? Johtaja Timo Kekkonen, Innovaatioympäristö ja osaaminen, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK Mikä on innovaatio innovaatiostrategia innovaatiopolitiikka???

Lisätiedot

Sukupolvenvaihdos on vuosien prosessi

Sukupolvenvaihdos on vuosien prosessi Sukupolvenvaihdos on vuosien prosessi Sakari Oikarinen Confidentum Oy Transeo Association ASBL Confidentum 2005 Sakari Oikarinen Perheyritysten omistusjärjestelyt ja lakiasianpalvelut, taloudellinen ja

Lisätiedot

EK:n työelämälinjaukset: talouskasvua ja tuottavaa työtä

EK:n työelämälinjaukset: talouskasvua ja tuottavaa työtä EK:n työelämälinjaukset: talouskasvua ja tuottavaa työtä Hyvä työ Vasemmistoliiton työelämäseminaari Helsinki 24.2.2011 Työmarkkinajärjestöjen esitykset tulevalle eduskunnalle Johtaja Eeva-Liisa Inkeroinen,

Lisätiedot

Yritetään ja työllistetään. Kehittämispäällikkö Seija Mustonen

Yritetään ja työllistetään. Kehittämispäällikkö Seija Mustonen Yritetään ja työllistetään Kehittämispäällikkö Seija Mustonen Oulu / Syyskuu 2013 Työttömien lukumäärä 18 000 16 000 14 000 12 000 13 226 Kaikki työttömät Yli 50- vuotiaat 14,4% 27,0% Henkilöä 10 000 8

Lisätiedot

YRITTÄJYYDEN MERKITYS KANSANTALOUDESSA. 1. Yritysten määrä, henkilöstö 2. Pk-yritysten vienti 3. Yrittäjät 4. Alueellinen tarkastelu 5.

YRITTÄJYYDEN MERKITYS KANSANTALOUDESSA. 1. Yritysten määrä, henkilöstö 2. Pk-yritysten vienti 3. Yrittäjät 4. Alueellinen tarkastelu 5. YRITTÄJYYDEN MERKITYS KANSANTALOUDESSA 1. Yritysten määrä, henkilöstö 2. Pk-yritysten vienti 3. Yrittäjät 4. Alueellinen tarkastelu 5. Gasellit Yritysten määrä Suomessa Lähde: Yritys- ja toimipaikkarekisteri

Lisätiedot

Yritysvaikutukset elinvoiman lähteenä. Yrittäjänpäivä Naantali Jorma Saariketo Varsinais-Suomen Yrittäjät

Yritysvaikutukset elinvoiman lähteenä. Yrittäjänpäivä Naantali Jorma Saariketo Varsinais-Suomen Yrittäjät Yritysvaikutukset elinvoiman lähteenä Yrittäjänpäivä Naantali 5.9.2017 Jorma Saariketo Varsinais-Suomen Yrittäjät 1 Kunta syntyy uudelleen Sote-palvelu- ja maakuntauudistus muuttavat Suomea Kuntien rooli

Lisätiedot

Työpaikat syntyvät pk-yrityksiin erikokoisissa yrityksissä vuosina Yritykset kantavat Suomea ja lisäävät hyvinvointia

Työpaikat syntyvät pk-yrityksiin erikokoisissa yrityksissä vuosina Yritykset kantavat Suomea ja lisäävät hyvinvointia Yritykset kantavat Suomea ja lisäävät hyvinvointia Työpaikat syntyvät pk-yrityksiin erikokoisissa yrityksissä vuosina 2001 2016 24 047 22 640 33 775 23 444 Nettolisäys: 77 090 15 399 Työpaikat syntyvät

Lisätiedot

Talous ja työllisyys

Talous ja työllisyys Talous ja työllisyys 1. Suomen ja euroalueen talouspolitiikka 2. Designilla kilpailukykyä 3. Valmistavan vientiteollisuuden tuotteiden ja palveluiden pelillistäminen 4. Globaalit yritykset pienillä työssäkäyntialueilla:

Lisätiedot

Pirkanmaan ELY-keskus pk-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäjänä. Tiina Ropo kansainvälistymisasiantuntija Pirkanmaan ELY-keskus

Pirkanmaan ELY-keskus pk-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäjänä. Tiina Ropo kansainvälistymisasiantuntija Pirkanmaan ELY-keskus Pirkanmaan ELY-keskus pk-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäjänä Tiina Ropo kansainvälistymisasiantuntija Pirkanmaan ELY-keskus 21.11.2012 Paukkuja uuden kasvun aikaansaamiseksi uusien kasvuyritysten

Lisätiedot

Palveluntuottajien eettinen näkökulma

Palveluntuottajien eettinen näkökulma Palveluntuottajien eettinen näkökulma Pirkanmaan sote-uudistuksen eettiset ulottuvuudet, Tampere 15.3.2017 Hyvinvointialan liitto lyhyesti Hyvinvointialan liitto edistää yksityisten sosiaali- ja terveysalan

Lisätiedot

YrittäjÄ. Hyvä työnantaja

YrittäjÄ. Hyvä työnantaja YrittäjÄ Hyvä työnantaja Yrittäjä hyvä työnantaja Kun televisiossa näytetään uutiskuvaa työelämästä, kuvassa on usein suuren tehtaan portti, josta virtaa ihmisjoukkoja. Todellisuus on kuitenkin toisenlainen:

Lisätiedot

Hallituksen yrittäjyyshanke

Hallituksen yrittäjyyshanke Hallituksen yrittäjyyshanke Valtion ja kuntien rooli elinkeinopolitiikassa / Kuntamarkkinat 14.9.2016 Teollisuusneuvos Ulla Hiekkanen-Mäkelä Yritys- ja alueosasto Yritysrakenne Suomessa Suomessa on 283

Lisätiedot

Anne Niemi. Osaava ja pätevä ja mukava

Anne Niemi. Osaava ja pätevä ja mukava eduskuntaan 2015 Hyvä ystävä, tule kanssani yhteiselle matkallemme tekemään Suomesta parempi paikka yrittää, tehdä työtä ja pitää huoli kaikista. Muutos parempaan alkaa nyt. Seuraa Annea Ota yhteyttä minuun.

Lisätiedot

SUKUPOLVENVAIHDOS JA MUITA METSÄN OMISTUSJÄRJESTELYJÄ. 23.8.2007 Asianajaja Peter Salovaara

SUKUPOLVENVAIHDOS JA MUITA METSÄN OMISTUSJÄRJESTELYJÄ. 23.8.2007 Asianajaja Peter Salovaara SUKUPOLVENVAIHDOS JA MUITA METSÄN OMISTUSJÄRJESTELYJÄ 23.8.2007 Asianajaja Peter Salovaara Sukupolvenvaihdoksen suunnittelu Sukupolvenvaihdos kannattaa suunnitella ajoissa, jotta päästään haluttuun lopputulokseen

Lisätiedot

JOHDANTO... 2 1 KILPAILUKYVYN PERUSTA ON KUNNOSSA... 3 2 PAIKALLISEN SOPIMISEN PELISÄÄNNÖT ON SAATAVA KUNTOON... 4 3 YRITYSRAHOITUSTA SAA PANKEISTA

JOHDANTO... 2 1 KILPAILUKYVYN PERUSTA ON KUNNOSSA... 3 2 PAIKALLISEN SOPIMISEN PELISÄÄNNÖT ON SAATAVA KUNTOON... 4 3 YRITYSRAHOITUSTA SAA PANKEISTA JOHDANTO... 2 1 KILPAILUKYVYN PERUSTA ON KUNNOSSA... 3 2 PAIKALLISEN SOPIMISEN PELISÄÄNNÖT ON SAATAVA KUNTOON... 4 3 YRITYSRAHOITUSTA SAA PANKEISTA PÄÄSÄÄNTÖISESTI HYVIN... 6 4 SUOMEN NYKYINEN KASVURAHOITUSJÄRJESTELMÄ

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Helsingin Yrittäjien seminaari 1.3.2011 Kumppanuus Yritysmyönteistä yhteistyötä mikko.martikainen@tem.fi Mikko Martikainen

Lisätiedot

Tekes on innovaatiorahoittaja

Tekes on innovaatiorahoittaja DM 450969 01-2017 Tekes on innovaatiorahoittaja Yleisesittely 2017 Antti Salminen, Asiantuntija 30.3.2017 DM 450969 04-2014 Mitä Tekes tekee? Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen

Lisätiedot

SIILI SOLUTIONS OYJ ESPOO-KAUNIAISTEN OSAKESÄÄSTÄJÄT TOIMITUSJOHTAJA SEPPO KUULA 11.11.2013

SIILI SOLUTIONS OYJ ESPOO-KAUNIAISTEN OSAKESÄÄSTÄJÄT TOIMITUSJOHTAJA SEPPO KUULA 11.11.2013 SIILI SOLUTIONS OYJ ESPOO-KAUNIAISTEN OSAKESÄÄSTÄJÄT TOIMITUSJOHTAJA SEPPO KUULA 11.11.2013 VASTUUVAPAUSLAUSEKE Tässä materiaalissa esitetyt markkinoihin ja tulevaisuuteen liittyvät lausunnot ja arviot

Lisätiedot

18.1.2006. Riihimäeltä yli 110 miljoonaa tarkkuusvalua liki 60 vuotta Sukupolvenvaihdos pk-yrityksen kannalta 13.11.2013

18.1.2006. Riihimäeltä yli 110 miljoonaa tarkkuusvalua liki 60 vuotta Sukupolvenvaihdos pk-yrityksen kannalta 13.11.2013 18.1.2006 Riihimäeltä yli 110 miljoonaa tarkkuusvalua liki 60 vuotta Sukupolvenvaihdos pk-yrityksen kannalta 13.11.2013 Yrityksen historia 1919 SAKO, Suojeluskuntain Ase ja Konepaja Oy toiminta alkaa Helsingissä

Lisätiedot

Suunnitellusti vapaalle. Satakunnan ELY-keskus, asiakkuuspäällikkö Anne Jortikka

Suunnitellusti vapaalle. Satakunnan ELY-keskus, asiakkuuspäällikkö Anne Jortikka Suunnitellusti vapaalle Satakunnan ELY-keskus, asiakkuuspäällikkö Anne Jortikka 1 MISTÄ APUA OMISTAJANVAIHDOS TILANTEESEEN? Julkiset toimijat: ELY-keskus Finnvera Verotoimisto Sedulliset toimijat: Yrityspalvelu

Lisätiedot

Yrittäjän verotuksen uudistustarpeet. Niku Määttänen, ETLA VATT päivä, 8.10.2014

Yrittäjän verotuksen uudistustarpeet. Niku Määttänen, ETLA VATT päivä, 8.10.2014 Yrittäjän verotuksen uudistustarpeet Niku Määttänen, ETLA VATT päivä, 8.10.2014 Kirjallisuutta Mirrlees review: Tax by design Hetemäen verotyöryhmän raportti Tulolajin valinta: Harju ja Matikka 2012 Investointivaikutukset:

Lisätiedot

Yrittämisen edellytykset Suomessa. Varatoimitusjohtaja Antti Neimala Sähköurakoitsijapäivät 24.4.2014, Hyvinkää

Yrittämisen edellytykset Suomessa. Varatoimitusjohtaja Antti Neimala Sähköurakoitsijapäivät 24.4.2014, Hyvinkää Yrittämisen edellytykset Suomessa Varatoimitusjohtaja Antti Neimala Sähköurakoitsijapäivät 24.4.2014, Hyvinkää 1 Teema I Yrittäjyyden ja yritysympäristön kuva KYSYMYS NUMERO 1: Pidän Suomen tarjoamaa yleistä

Lisätiedot

PK yritysten toiminnan taloudellinen merkitys Pirkanmaalla

PK yritysten toiminnan taloudellinen merkitys Pirkanmaalla PK yritysten toiminnan taloudellinen merkitys Pirkanmaalla Kuvaus pk yritysten kerrannaisvaikutuksista Pirkanmaan kunnissa Vuoden 2007 verotietojen perusteella Kunnallisjohdon seminaari Tallinna 20.05.2009

Lisätiedot

Merkityksellisyys. työn uusi trendi. Jokke Eljala Suomalaisen Työn Liitto Tieke / Slush

Merkityksellisyys. työn uusi trendi. Jokke Eljala Suomalaisen Työn Liitto Tieke / Slush Merkityksellisyys työn uusi trendi Jokke Eljala Suomalaisen Työn Liitto 1.12.2016 Tieke / Slush Suomalaisen Työn Liiton tehtävänä on edistää työn arvostusta. Avainlippu vuodesta 1965 Design from Finland

Lisätiedot

Yrittäjän näköinen yrityskehittäjä. Jyrki Mäkynen puheenjohtaja Suomen Yrittäjät 23.1.2015

Yrittäjän näköinen yrityskehittäjä. Jyrki Mäkynen puheenjohtaja Suomen Yrittäjät 23.1.2015 Yrittäjän näköinen yrityskehittäjä Jyrki Mäkynen puheenjohtaja Suomen Yrittäjät 23.1.2015 Yritysrakenne Suomessa 0,2% Suuryritykset (250- hlöä) 588 0,9% Keskisuuret yritykset (50-249 hlöä) 2 592 5,5% Pienyritykset

Lisätiedot

Vauhtia vientiin, voimaa kotimarkkinoille

Vauhtia vientiin, voimaa kotimarkkinoille EK:n vaalitavoitteet hallituskaudelle 2015 2019 Vauhtia vientiin, voimaa kotimarkkinoille Toimitusjohtaja Jyri Häkämies Vauhtia vientiin Viennin arvo on yhä 20 % pienempi kuin vuonna 2008 Kilpailukyky

Lisätiedot

Perheyritysbarometri 2012. Selvitys sukupolvenvaihdoksista sekä omistajuudesta ja johtamisesta

Perheyritysbarometri 2012. Selvitys sukupolvenvaihdoksista sekä omistajuudesta ja johtamisesta Perheyritysbarometri 2012 Selvitys sukupolvenvaihdoksista sekä omistajuudesta ja johtamisesta Elinkeinoelämän keskusliitto EK & Perheyritysten liitto PERHEYRITYSTEN LIITTO SISÄLTÖ 2 JOHTOPÄÄTÖKSET 3 1

Lisätiedot

PERHEYRITTÄJYYDEN TIETOTALO

PERHEYRITTÄJYYDEN TIETOTALO PERHEYRITTÄJYYDEN TIETOTALO Sakari Oikarinen Työskentelen perheyritysten sukupolvenvaihdosten asiantuntijana sekä liiketoiminnan johtamisen kehittäjänä perheyrityksissä. Suomen Yrityskaupat, joka on Suomen

Lisätiedot

Virossa virtaa yrittäjyyteen?

Virossa virtaa yrittäjyyteen? Virossa virtaa yrittäjyyteen? Viro uhka vai mahdollisuus? Irma Pahlman Yliopettaja oikeustieteen tohtori, varatuomari, MBA www.laurea.fi Mikä Viro? Asukkaita 1,3 miljoonaa Euroopan unionin jäsen 2004 Sotilasliitto

Lisätiedot

Hallitus- ja johtoryhmätyöskentely perheyrityksessä. EK Yrittäjävaltuuskunnan kesäkokous 14.8.2009 Anne Berner

Hallitus- ja johtoryhmätyöskentely perheyrityksessä. EK Yrittäjävaltuuskunnan kesäkokous 14.8.2009 Anne Berner Hallitus- ja johtoryhmätyöskentely perheyrityksessä EK Yrittäjävaltuuskunnan kesäkokous 14.8.2009 Anne Berner 1 Perheyritysmääritelmä 1. Äänivaltaenemmistö on luonnollisella henkilöllä, hänen puolisollaan

Lisätiedot

Työpaja Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus

Työpaja Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus Työpaja 4 3.3 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle 15.4.2015 Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus 3.3 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen Tutkinnon

Lisätiedot

Tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta valtionhallintoon. Tieto talouden ja innovaatioiden moottorina 18.11.2011 valtiosihteeri Tuire Santamäki-Vuori

Tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta valtionhallintoon. Tieto talouden ja innovaatioiden moottorina 18.11.2011 valtiosihteeri Tuire Santamäki-Vuori Tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta valtionhallintoon Tieto talouden ja innovaatioiden moottorina 18.11.2011 valtiosihteeri Tuire Santamäki-Vuori Kansantalouden tuottavuuden kasvu - talouskasvun keskeinen

Lisätiedot

Yrittäjät. Konsultit 2HPO 17.4.2013 2HPO.FI

Yrittäjät. Konsultit 2HPO 17.4.2013 2HPO.FI Yrittäjät Konsultit 2HPO 1 Yrittäjien lukumäärä pl. maatalous 1990-270 250 230 210 190 170 150 130 110 90 tuhatta yrittäjää 261 000 169 000 92 000 70 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010

Lisätiedot

Kasvu- ja omistajayrittäjyyden edistäminen

Kasvu- ja omistajayrittäjyyden edistäminen Kasvu- ja omistajayrittäjyyden edistäminen EK:n yrittäjävaltuuskunnan kesäkokous 14.8.2009 Valtiosihteeri Riina Nevamäki Työ- ja elinkeinoministeriö Kasvu- ja omistajayrittäjyyden seurantatyöryhmä Asetettu

Lisätiedot

Strategia 2020 Strategiatyön keskeiset johtopäätökset

Strategia 2020 Strategiatyön keskeiset johtopäätökset Strategiatyön keskeiset johtopäätökset KPY:n nykyistä visiota, toiminta-ajatusta ja arvoja ei ole tarpeen olennaisesti muuttaa Strategisesti KPY profiloituu jatkossa yhä vahvemmin pitkän aikavälin teolliseksi

Lisätiedot

PK-yritysvaltuuskunta. 8.2.2006 Pekka Tsupari, PK-asiat Elinkeinoelämän keskusliitto EK

PK-yritysvaltuuskunta. 8.2.2006 Pekka Tsupari, PK-asiat Elinkeinoelämän keskusliitto EK PK-yritysvaltuuskunta 8.2.2006 Pekka Tsupari, PK-asiat Elinkeinoelämän keskusliitto EK Lähtökohtana vuodelle 2006: EK:n PK-ohjelman tavoitteet vuoteen 2010 Uusien yritysten perustaminen: 30 000 / vuosi

Lisätiedot

Suomen suurin ja vaikuttavin elinkeinoelämän järjestö

Suomen suurin ja vaikuttavin elinkeinoelämän järjestö Suomen suurin ja vaikuttavin elinkeinoelämän järjestö Yrittäjien oma järjestö Paikallisyhdistykset Aluejärjestöt Toimialajärjestöt 400 20 62 Jäsenyrityksiä 115 000 Luottamushenkilöt yli 4 000 Jäseniä kuntien

Lisätiedot

22.1.2016. Paikallisyhdistykset Aluejärjestöt Toimialajärjestöt. Jäsenyrityksiä 115 000

22.1.2016. Paikallisyhdistykset Aluejärjestöt Toimialajärjestöt. Jäsenyrityksiä 115 000 Suomen suurin ja vaikuttavin elinkeinoelämän järjestö Yrittäjien oma järjestö Paikallisyhdistykset Aluejärjestöt Toimialajärjestöt 400 20 62 Jäsenyrityksiä 115 000 Luottamushenkilöt yli 4 000 Jäseniä kuntien

Lisätiedot

Infra-alan kehityskohteita 2011

Infra-alan kehityskohteita 2011 Infraalan kehityskohteita 2011 Hinta vallitseva valintaperuste Yritysten heikko kannattavuus Panostukset tutkimukseen ja kehitykseen ovat vähäisiä, innovaatioita vähän Alan tapa, kulttuuri Toimijakenttä

Lisätiedot

HALLITUSPARTNERIT ESITTÄYTYY

HALLITUSPARTNERIT ESITTÄYTYY Seppo Mustonen HALLITUSPARTNERIT ESITTÄYTYY Pohjois-Suomen Hallituspartnerit ry Jäsenet 91 kpl PKyritykset Hallituspartnerien tarkoituksena on edistää ammattimaista ja eettisesti korkeatasoista Suomessa

Lisätiedot

Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kohtalonyhteys - kommenttipuheenvuoro

Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kohtalonyhteys - kommenttipuheenvuoro Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kohtalonyhteys - kommenttipuheenvuoro Tuottavuus ja työhyvinvointi Toimihenkilöiden työsuhdepäivät 0.2.20 M/S Silja Symphony Johtaja Jukka Ahtela EK 2 3 Suomi on palvelutalous

Lisätiedot

Uusi rakennerahastokausi Merja Niemi

Uusi rakennerahastokausi Merja Niemi Uusi rakennerahastokausi 2014-2020 Merja Niemi 16.3.2012 Uusi rakennerahastokausi 2014-2020 Vaikuttavuustekijät Tulevaisuuden trendit EU 2020 strategia (tavoitteet ja lippulaivat) EU-ohjelmat, hallitusohjelma,

Lisätiedot

Pohojalaasten Lupi Yrittäjyys kantaa Suomea. 10.2.2015 Varatoimitusjohtaja Anssi Kujala

Pohojalaasten Lupi Yrittäjyys kantaa Suomea. 10.2.2015 Varatoimitusjohtaja Anssi Kujala Pohojalaasten Lupi Yrittäjyys kantaa Suomea 10.2.2015 Varatoimitusjohtaja Anssi Kujala 1 Järjestön keskeiset luvut ja tekijät Paikallisyhdistykset Aluejärjestöt Toimialajärjestöt 400 20 58 Jäsenyrityksiä

Lisätiedot

Pk yritysten toimintaympäristö. Pk toimintaympäristökysely & EK:n yrittäjävaltuuskuntakysely

Pk yritysten toimintaympäristö. Pk toimintaympäristökysely & EK:n yrittäjävaltuuskuntakysely Pk yritysten toimintaympäristö Pk toimintaympäristökysely & EK:n yrittäjävaltuuskuntakysely Työllistäminen helpommaksi ja yrittäjyyspolitiikka johdonmukaiseksi Osaamista pidetään suurimpana vahvuutena

Lisätiedot

Yrittäjyyden avulla Suomi nousuun SKAL-seminaari 12.6.2014 Jussi Järventaus Suomen Yrittäjät

Yrittäjyyden avulla Suomi nousuun SKAL-seminaari 12.6.2014 Jussi Järventaus Suomen Yrittäjät 1 Yrittäjyyden avulla Suomi nousuun SKAL-seminaari 12.6.2014 Jussi Järventaus Suomen Yrittäjät 2 Miksi yrittäjyys? Talouden vaurastuminen lähtee yrityksistä Yritysten talous, liiketoiminta ja investoinnit

Lisätiedot

Eurooppa strategia. Merja Niemi Alueiden kehittämisen ja rakennerahastotehtävien tulosalue

Eurooppa strategia. Merja Niemi Alueiden kehittämisen ja rakennerahastotehtävien tulosalue Eurooppa 2020 -strategia Merja Niemi Alueiden kehittämisen ja rakennerahastotehtävien tulosalue Eurooppa 2020 Älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun strategia= visio 3 temaattista prioriteettia 5 EU-tason

Lisätiedot

Johtajuuden ja omistajuuden muutokset perheyrityksessä

Johtajuuden ja omistajuuden muutokset perheyrityksessä Johtajuuden ja omistajuuden muutokset perheyrityksessä Jan Sten Train Station Tampere, 27.9.2012 1 Johtajuuden muutokset Yleiskuva johtajuuden ja omistajuuden muutosprosesseista Muutosprosessien keskeisimmät

Lisätiedot

Talouden modernin rakenneanalyysin uudet tilastotarpeet

Talouden modernin rakenneanalyysin uudet tilastotarpeet Talouden modernin rakenneanalyysin uudet tilastotarpeet Kansallisten tilastojen rooli kansainvälistyvässä taloudessa seminaari Tilastokeskus 19.4.2007 Pekka Ylä-Anttila Teemat Miten globalisoituva maailmantalous

Lisätiedot

Hallituspartnerit esittäytyy

Hallituspartnerit esittäytyy Hallituspartnerit esittäytyy Pohjois-Suomen Hallituspartnerit ry Seppo Mustonen Pohjoissuomalainen hallitustyön kehittäjä Seppo Mustonen / Hallituspartnerit 2015 OHJELMA 13.00 Kahvit 13.15 Seppo Mustonen,

Lisätiedot

Finnvera yritysjärjestelyjen rahoittajana. Aluejohtaja Kari Hytönen Hallituspartnerit Rovaniemi 30.11.2015

Finnvera yritysjärjestelyjen rahoittajana. Aluejohtaja Kari Hytönen Hallituspartnerit Rovaniemi 30.11.2015 Finnvera yritysjärjestelyjen rahoittajana Aluejohtaja Kari Hytönen Hallituspartnerit Rovaniemi 30.11.2015 Finnvera yritysjärjestelyjen rahoittajana Finnveran rahoitusperiatteista lyhyesti Finnvera yritysjärjestelyjen

Lisätiedot

Kommenttipuheenvuoro PK-yrittäjä ja osinkoverotus. VATT PÄIVÄ 8.10.2014 Jouko Karttunen

Kommenttipuheenvuoro PK-yrittäjä ja osinkoverotus. VATT PÄIVÄ 8.10.2014 Jouko Karttunen Kommenttipuheenvuoro PK-yrittäjä ja osinkoverotus VATT PÄIVÄ 8.10.2014 Jouko Karttunen 1 PK yrittäjän näkökulma Suomen osinkoverotuksesta Vuosina 1969 1989 voimassa osinkovähennysjärjestelmä eri muodoissaan

Lisätiedot

Kemi 17.2.2010 Jan Sten, Train Station

Kemi 17.2.2010 Jan Sten, Train Station Kemi 17.2.2010 Jan Sten, Train Station 12.2.2010 Train Station 1 Esityksen sisältö Suunnittelun merkitys Vaihdoksen osapuolet Milloin jatkaja on valmis? Luopujayrittäjän tulevaisuuden suunnittelu Miksi

Lisätiedot

Lausunto: Lahja- ja perintöveron muuttaminen

Lausunto: Lahja- ja perintöveron muuttaminen 11.8.2014 Lausunto: Lahja- ja perintöveron muuttaminen Pellervon taloustutkimus PTT Pasi Holm, toimitusjohtaja Esitys: Rajaveroprosentteja nostetaan kautta linjan 1- prosenttiyksikköä ja väliaikaiseksi

Lisätiedot

Espoon kaupungin omistajapolitiikka

Espoon kaupungin omistajapolitiikka Espoon kaupungin omistajapolitiikka ESPOON KAUPUNGIN OMISTAJAPOLITIIKKA 2016 2 (5) Sisällysluettelo 1 Tausta... 3 2 Omistajapolitiikan päämäärä... 3 3 Omistajapolitiikan tavoitteet... 4 4 Ohjausperiaatteet...

Lisätiedot

Yrittäjyysohjelma 2014-15. Teknologiateollisuuden yrittäjävaliokunta

Yrittäjyysohjelma 2014-15. Teknologiateollisuuden yrittäjävaliokunta Yrittäjyysohjelma 2014-15 Teknologiateollisuuden yrittäjävaliokunta Teknologiateollisuuden yrittäjyysohjelma Ohjelma on Teknologiateollisuuden yrittäjävaliokunnan kannanotto teollisuuden toimintaedellytysten

Lisätiedot

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen EuroSkills2016-koulutuspäivä 9.6.2016 Eija Alhojärvi 1. Skills-toiminnan haasteet - strategiset painopistealueet 2. Kilpailu- ja valmennustoiminnan

Lisätiedot

Yrittäminen ja yrittäjyys tässä ajassa

Yrittäminen ja yrittäjyys tässä ajassa Yrittäminen ja yrittäjyys tässä ajassa Oma Yritys Wanha Satama 28.3.2012 Harri Jyrkiäinen, SuPi pj 1 Suomen Pienyrittäjät Suomen Pienyrittäjät on valtakunnallinen, poliittisesti sitoutumaton yrittäjyyden

Lisätiedot

Yhteistoimintalainsäädännön uudistaminen

Yhteistoimintalainsäädännön uudistaminen Yhteistoimintalainsäädännön uudistaminen 14.2.2017 Taustaa Nykyisen YT-lain tavoitteet: 1. Edistää työnantajan ja työntekijän välistä sekä henkilöstöryhmien keskinäistä vuorovaikutusta perustuen oikea-aikaisesti

Lisätiedot

Pk-yritykset Suomessa. Petteri Rautaporras 9.3.2015

Pk-yritykset Suomessa. Petteri Rautaporras 9.3.2015 Pk-yritykset Suomessa Petteri Rautaporras 9.3.2015 Pk-yritys Tilastokeskuksen tilinpäätöstilastoissa EU:n komission suositus (6.5.2003) pienten ja keskisuurten (PK) yritysten määritelmästä (2003/361/EY,

Lisätiedot

Hallitusohjelma 2015. Investointeja tukeva politiikka

Hallitusohjelma 2015. Investointeja tukeva politiikka Hallitusohjelma Investointeja tukeva politiikka Talouskriisin aikana Suomen teollisuuden kiinteiden investointien määrä on alentunut enemmän kuin EU-maissa keskimäärin ja huomattavasti enemmän kuin kilpailijamaissamme.

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan suurkaupunki hyötyä vai haittaa yrityksille? Arvioita, tekijöitä ja näkemyksiä. Varatoimitusjohtaja Anssi Kujala, Suomen Yrittäjät

Keski-Uudenmaan suurkaupunki hyötyä vai haittaa yrityksille? Arvioita, tekijöitä ja näkemyksiä. Varatoimitusjohtaja Anssi Kujala, Suomen Yrittäjät Keski-Uudenmaan suurkaupunki hyötyä vai haittaa yrityksille? Arvioita, tekijöitä ja näkemyksiä Varatoimitusjohtaja Anssi Kujala, Suomen Yrittäjät 1 55000 Elinkeinorakenne on muuttunut: Uudet työpaikat

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous 22.3.2012 Toimitusjohtajan katsaus Martin Forss. Oral Hammaslääkärit Oyj

Varsinainen yhtiökokous 22.3.2012 Toimitusjohtajan katsaus Martin Forss. Oral Hammaslääkärit Oyj Varsinainen yhtiökokous 22.3.2012 Toimitusjohtajan katsaus Martin Forss Oral Hammaslääkärit Oyj Oral Hammaslääkärit Oyj Suurin ketjukonseptilla toimiva hammasterveyspalveluyhtiö Suomessa 23 hammaslääkäriasemaa

Lisätiedot

Kokka kohti yrittäjyysyhteiskuntaa: Miten yritysten toimintaympäristö muuttuu. Jyrki Mäkynen, puheenjohtaja, Suomen Yrittäjät

Kokka kohti yrittäjyysyhteiskuntaa: Miten yritysten toimintaympäristö muuttuu. Jyrki Mäkynen, puheenjohtaja, Suomen Yrittäjät Kokka kohti yrittäjyysyhteiskuntaa: Miten yritysten toimintaympäristö muuttuu Jyrki Mäkynen, puheenjohtaja, Suomen Yrittäjät 1 Tältä yrittäjyys näyttää tänään 2 Yritysten henkilöstö eri kokoluokkien yrityksissä

Lisätiedot

Osatyökykyiset ja vammaiset työntekijät innovaatiopääomaa yrityksille

Osatyökykyiset ja vammaiset työntekijät innovaatiopääomaa yrityksille Osatyökykyiset ja vammaiset työntekijät innovaatiopääomaa yrityksille 25.8.2015 Petri Puroaho Taustani ja ketä edustan? Taustani: n. 15 vuoden tieto- ja kokemuspääomaa työllistymisasioihiin liittyen Suomesta

Lisätiedot

Työpaikan huoneentaulun rakentaminen pilottihanke

Työpaikan huoneentaulun rakentaminen pilottihanke Työpaikan huoneentaulun rakentaminen pilottihanke Työelämä 2020 hanke yhteistyössä Työpaikkojen työhyvinvointiverkoston kanssa www.tyoelama2020.fi Jaana Lerssi-Uskelin Työterveyslaitos Visio Työelämästrategia

Lisätiedot

Maakunnallinen työllisyysfoorumi 13.12.2011 Pekka Ojalehto, Kainuun Yrittäjät 15.12.2011 1

Maakunnallinen työllisyysfoorumi 13.12.2011 Pekka Ojalehto, Kainuun Yrittäjät 15.12.2011 1 Maakunnallinen työllisyysfoorumi 13.12.2011 Pekka Ojalehto, Kainuun Yrittäjät 15.12.2011 1 Yrittäjyyden edunvalvoja Tehtävämme on parantaa yritysten toimintaedellytyksiä ja huolehtia yrittäjien puolesta

Lisätiedot

SUKUPOLVENVAIHDOS HAASTAA PERHEYRITYSTEN OMISTAJUUDEN JA JOHTAMISEN

SUKUPOLVENVAIHDOS HAASTAA PERHEYRITYSTEN OMISTAJUUDEN JA JOHTAMISEN Juha Kansikas & Krista Elo-Pärssinen & Kerttu Jäntti & Tapani Lehto & Simo Orpana & Tytti Puukko SUKUPOLVENVAIHDOS HAASTAA PERHEYRITYSTEN OMISTAJUUDEN JA JOHTAMISEN Perheyritysten liitto ry:n Perheyritysbarometri

Lisätiedot

Yhteiskunnalliset yritykset alueiden kehittämisessä

Yhteiskunnalliset yritykset alueiden kehittämisessä Yhteiskunnalliset yritykset alueiden kehittämisessä Satu Rinkinen, Tuija Oikarinen & Helinä Melkas LUT Lahti School of Innovation 11.11.2014 Lahden tiedepäivä Alue- ja innovaatiopolitiikan haasteet - Europe

Lisätiedot

Finnvera. Rahoitusratkaisuja suomalaisyritysten kasvuun ja kansainvälistymiseen. Aura Jyrki Isotalo

Finnvera. Rahoitusratkaisuja suomalaisyritysten kasvuun ja kansainvälistymiseen. Aura Jyrki Isotalo Finnvera Rahoitusratkaisuja suomalaisyritysten kasvuun ja kansainvälistymiseen Aura 21.10.2016 Jyrki Isotalo 1 Finnvera täydentää rahoitusmarkkinoita ja auttaa suomalaisia luomaan uutta. 2 Finnvera pähkinänkuoressa

Lisätiedot

MIETINTÖLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2014/2210(INI) 18.3.2015. perheyrityksistä Euroopassa (2014/2210(INI))

MIETINTÖLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2014/2210(INI) 18.3.2015. perheyrityksistä Euroopassa (2014/2210(INI)) EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta 18.3.2015 2014/2210(INI) MIETINTÖLUONNOS perheyrityksistä Euroopassa (2014/2210(INI)) Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta

Lisätiedot

Ideasta suunnitelmaksi

Ideasta suunnitelmaksi Ideasta suunnitelmaksi Lainsäädäntö ja ohjelma-asiakirja Laki eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta 1652/2009 Valtioneuvoston asetus eräiden työ- ja

Lisätiedot

Työ muuttuu muuttuvatko pelisäännöt ja asenteet? Timo Lindholm / SITRA

Työ muuttuu muuttuvatko pelisäännöt ja asenteet? Timo Lindholm / SITRA Työ muuttuu muuttuvatko pelisäännöt ja asenteet? Timo Lindholm / SITRA 7.9.2016 Kansan, maan ja työn vuotuisen tuoton arvoa ei voida lisätä millään muulla keinolla kuin lisäämällä joko sen tuottavien työläisten

Lisätiedot

Kilpailukykyinen Jyväskylän kaupunkiseutu ja elinkeinotoiminnan kehittäminen ja tehostaminen KV 30.9.2013 Kaupunginjohtaja Markku Andersson

Kilpailukykyinen Jyväskylän kaupunkiseutu ja elinkeinotoiminnan kehittäminen ja tehostaminen KV 30.9.2013 Kaupunginjohtaja Markku Andersson Kilpailukykyinen Jyväskylän kaupunkiseutu ja elinkeinotoiminnan kehittäminen ja tehostaminen KV 30.9.2013 Kaupunginjohtaja Markku Andersson Markku Andersson Miten hyvät veronmaksajat saadaan pysymään

Lisätiedot

Yrityskaupan rahoitus. Asiakasvastuullinen johtaja Mikko Harju 01.11.2011

Yrityskaupan rahoitus. Asiakasvastuullinen johtaja Mikko Harju 01.11.2011 Yrityskaupan rahoitus Asiakasvastuullinen johtaja Mikko Harju 01.11.2011 Rahoituksen lähtökohdat Yrityksen rahoitusmuodot ovat oma pääoma, vieras pääoma ja tulorahoitus. Aloittavalla yrittäjällä on pääasiassa

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Pirkanmaa

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Pirkanmaa Pk-yritysbarometri, syksy 214 Alueraportti, 1 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 8 Rakentaminen Kauppa 1 16 16 17 Palvelut 8 9 Muut 1 1 2 3 4 6 7 2 2: Henkilökunnan määrän muutosodotukset

Lisätiedot

Arvio hallituksen talousarvioesityksessä ehdottaman osinkoveromallin vaikutuksista yrittäjien veroasteisiin

Arvio hallituksen talousarvioesityksessä ehdottaman osinkoveromallin vaikutuksista yrittäjien veroasteisiin Liitemuistio, 4.9.213 Arvio hallituksen talousarvioesityksessä ehdottaman osinkoveromallin vaikutuksista yrittäjien veroasteisiin Sami Grönberg, Seppo Kari ja Olli Ropponen, VATT 1 Verotukseen ehdotetut

Lisätiedot

Visio 2017 Ylitorniolla on monipuolinen ja vahva yritystoiminta, jota tehokas elinvoimapolitiikka tukee. Muuttoliike on plusmerkkinen ja

Visio 2017 Ylitorniolla on monipuolinen ja vahva yritystoiminta, jota tehokas elinvoimapolitiikka tukee. Muuttoliike on plusmerkkinen ja Visio 2017 Ylitorniolla on monipuolinen ja vahva yritystoiminta, jota tehokas elinvoimapolitiikka tukee. Muuttoliike on plusmerkkinen ja elinkeinoelämässä on vahva usko tulevaisuuteen. Johdanto Ylitornion

Lisätiedot

Osaamisen merkitys teollisuudelle Leena Mörttinen Perheyritysten liitto ry

Osaamisen merkitys teollisuudelle Leena Mörttinen Perheyritysten liitto ry Osaamisen merkitys teollisuudelle 30.3.2017 Leena Mörttinen Perheyritysten liitto ry Maailmantalous täynnä autoritäärisiä johtajia ja epävarmuutta johdolta ja omistajilta tarvitaan nyt yhteiskunnallista

Lisätiedot

Projektien rahoitus.

Projektien rahoitus. Projektien rahoitus Mika.Lautanala@tekes.fi Miten mukaan?? Aiheita Rakennuksen elinkaarenaikainen tiedonhallinta Organisaatioiden välinen tiedonhallinta -IFC Kansainvälisyys Yhteys ohjelmapäällikköön Arto

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Välitön tuloverotus. valtiolle (tuloveroasteikon mukaan + sv-maksu) kunnalle (veroäyrin perusteella) seurakunnille (kirkollisverot)

Välitön tuloverotus. valtiolle (tuloveroasteikon mukaan + sv-maksu) kunnalle (veroäyrin perusteella) seurakunnille (kirkollisverot) Välitön tuloverotus Verovelvolliselta suoraan perittäviä veroja nimitetään välittömiksi veroiksi Verot määräytyvät tulojen ja varallisuuden perusteella Tulon (=tuloverotus) perusteella maksetaan veroa

Lisätiedot

Valmistavan teollisuuden pienten ja keskisuurten yritysten osuuskunta Venäjä* liiketoimintoja varten. Osaavat Metallikourat 15.5.

Valmistavan teollisuuden pienten ja keskisuurten yritysten osuuskunta Venäjä* liiketoimintoja varten. Osaavat Metallikourat 15.5. 1 Valmistavan teollisuuden pienten ja keskisuurten yritysten osuuskunta Venäjä* liiketoimintoja varten Osaavat Metallikourat 15.5.2014 Alusta pitäen www.alu.fi Mäkelä Alu Oy Alumiiniprofiilien valmistus

Lisätiedot