Perkele! Toimitusjohtaja Pauli Aalto-Setälä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Perkele! Toimitusjohtaja Pauli Aalto-Setälä"

Transkriptio

1 ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE KOULUTUS & HENKILÖSTÖN KEHITTÄMINEN Helmikuu 2007 Perkele! Toimitusjohtaja Pauli Aalto-Setälä kannustaa esimiehiä kehittämään tunnetaitojaan. SIVU 8 Kolme vinkkiä parempaan johtamiskulttuuriin SIVU 7 TYÖVÄKI VÄHENEE ASIANTUNTIJA PANEELI KARISMAATTISIA PUHUJIA VERKOSTOITUMINEN TÄYDENNYS- JA JATKOKOULUTUS Pelkästään kunta-alalta jää vuoteen 2020 mennessä eläkkeelle 46% sen työntekijästä ja viranhaltijasta. Koulutuskeskus Dipolin Ilari Rantala ja Frankling Coveyn Nils Kämpe kertovat johtajuudesta ja johtajuuskoulutuksesta. Mistä on hyvät puhujat tehty ja miksi palkata ulkopuolinen puhuja, Patrik Ekman SpeakersForum Oy:stä kertoo. WSOYPron avainasiakaspäällikkö ja vanhempi konsultti Pasi Raatikainen kannustaa kaikkia asiantuntijatehtävissä toimivia verkostoitumaan. - Osaamisen täydentäminen organisaation kilpailukyvyn varmistamiseksi on keskeistä nyky-yhteiskunnassa, uskoo Annu Jokela-Ylipiha. SIVU 4 SIVU 6 SIVU 8 SIVU 10 SIVU 12

2 ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI Helmikuu 2007 ILMOITUSLIITE SIVU 8 Kolme vinkkiä parempaan johtamiskulttuuriin SIVU 7 TYÖVÄKI VÄHENEE ASIANTUNTIJA PANEELI KARISMAATTISIA PUHUJIA VERKOSTOITUMINEN TÄYDENNYS- JA JATKOKOULUTUS Pelkästään kunta-alalta jää vuoteen 2020 mennessä eläkkeelle 46% la ja Frankling Coveyn Nils Kämpe si palkata ulkopuolinen puhuja, Pat- vanhempi konsultti Pasi Raatikainen saation kilpailukyvyn varmistamisek- Koulutuskeskus Dipolin Ilari Ranta- Mistä on hyvät puhujat tehty ja mik- WSOYPron avainasiakaspäällikkö ja - Osaamisen täydentäminen organi- sen työntekijästä ja viranhaltijastakoulutuksesta. kertoo. vissä toimivia verkostoitumaan. uskoo Annu Jokela-Ylipiha. kertovat johtajuudesta ja johtajuusrik Ekman SpeakersForum Oy:stä kannustaa kaikkia asiantuntijatehtäsi on keskeistä nyky-yhteiskunnassa, SIVU 4 SIVU 6 SIVU 8 SIVU 10 SIVU 12 2 KOULUTUS JA HENKILÖSTÖN KEHITTÄMINEN ILMOITUSLIITE PÄÄKIRJOITUS KOULUTUS & HENKILÖSTÖN KEHITTÄMINEN Perkele! Toimitusjohtaja Pauli Aalto-Setälä kannustaa esimiehiä kehittämään tunnetaitojaan. LEHDESTÄ: KOULUTUS JA HENKILÖSTÖN KEHITTÄMINEN ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI JA ILMESTYY TALOUSSANOMIEN YHTEYDESSÄ TAVOITTAEN LUKIJAA. Kannessa: Pauli Aalto-Setälä Työelämässä olevien aikuisten osaamisen kehittäminen entistä tärkeämpää Tulevaisuudessa hyvinvointimme ja kilpailukykymme rakentuu yhä enemmän sen varaan, mitä osaamme, miten kykenemme uudistumaan ja miten onnistumme kannustamaan niin työelämää kuin kansalaisiakin elinikäisen oppimisen talkoisiin. Työvoiman osaamisen tason ja työllisyysasteen kohottamiseksi on työikäiselle aikuisväestölle tarjottava monipuoliset mahdollisuudet henkilöstö- ja täydennyskoulutukseen. Elinikäisen oppimisen merkitys kasvaa työntekijöiden liikkuvuuden lisääntyessä tulevaisuuden työmarkkinoilla. Aikuiskoulutus onkin nykypäivänä koulutuspolitiikan ytimessä. Laadukkaalla aikuiskoulutuksella turvataan työvoiman saatavuutta, sekä nostetaan työllisyysastetta ja eläkkeellesiirtymisikää. Aktiivinen osallistuminen aikuiskoulutukseen muodostaa työntekijöille ennakoivaa muutosturvaa työelämässä, mutta myös auttaa jaksamaan muutosten keskellä. Koulutuksen ja työelämän välillä onkin oltava tiivis yhteistyösuhde, jotta uusi osaaminen voi rakentua niin, että se palvelee sekä työnantajia, että työntekijöitä. Suomalainen aikuiskoulutusjärjestelmä on monipuolinen ja kattava, mutta silti tarjontaa ja työmuotoja on syytä edelleen kehittää niin, että ne palvelevat juuri työikäistä aikuista. Avain tässä kehittämisessä on työelämän ja koulutuksen tiivistyvä yhteistyö. Työmarkkinoiden odotukset aikuiskoulutusta ja sen tuloksellisuutta kohtaan kasvavat. Tarvitsemme entistä tiiviimpää yhteistyötä työnantajien, työntekijöiden ja valtion välillä aikuisten koulutusjärjestelmän uudistamiseksi. Erityisesti tarvitsemme uutta näkemystä koulutuksen rahoitukseen. Tieto eri koulutusmahdollisuuksista, neuvonta ja ohjaus muodostuvat entistä tärkeämmiksi. Vaikka aikuisopiskelu on runsasta, tällä hetkellä osa siitä on epätarkoituksenmukaista päällekkäiskoulutusta tai koulutuksellista hakuammuntaa. Siksi aikuisopiskelun tieto-palvelujen, neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen on tärkeää koulutuksen suunnitel-mallisuuden ja osuuvuuden parantamiseksi sekä resurssien käytön tehostamiseksi. Antti Kalliomäki Opetusministeri online SISÄLTÖ Pääkirjoitus Työväki vähenee Asiantuntijapaneeli - Johtajuus Johtajuuden perimmäinen tarkoitus Pauli Aalto Setälä kannustaa esimiehiä kehittämään tunnetaitojaan Karismaattisia puhujia Täsmäkoulutuksella ja räätälöidyllä työvoimalla tehokkuutta ja uutta osaamista Verkostoituminen vauhdittaa urakehitystä Yritysten ja oppilaitosten välinen yhteistyö Kansainvälinen maailma Täydennys- ja jatkokoulutus muuttuvilla työmarkkinoilla Yritysvalmennuskurssi apuna liiketoiminnan kehittämisessä Digitaalisen viestinnän ja valmennuksen liitto tuo voimaa Business transformations Langattomuus luo uutta työskentelykulttuuria Koulutusmuotojen nimiviidakossa PÄIVÄLEHDEN ULOTTUVUUS JA AMMATTILEHDEN KESKITTYNEISYYS HELSINKI, TUKHOLMA, LONTOO, ZÜRICH, MADRID, OSLO, KÖÖPENHAMINA, BERLIINI, AMSTERDAM, MILANO / PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ: Katja Minkkilä, TOIMITTAJAT: Paula Larjo, / Jon West, /Tarja Rannisto, / Janos Honkonen, / Maiju Riihola, / Janetta Santalo, TUOTANTO- PÄÄLIKKÖ: Nora Helanto, GRAAFINEN SUUNNITTELU JA TAITTO: Mikko Hänninen, KU- VAT: istockphoto.com, sxc.hu SIVUNVALMISTUS/REPRO:HEKU, JAETAAN TALOUSSANOMIEN VÄLISSÄ: LISÄ-TIETOJA SUOMI MEDIAPLANET OY:N TEEMALEHDISTÄ: Suomi Mediaplanet Oy, Pohjois-esplanadi 37 c, Helsinki

3 Suomen monialaisin osaamisen kehittäjä Yli 500:n asiantuntijamme kanssa olet edellä muita. Miten strategia viedään käytäntöön ihmiselle 1-35 eri maahan? Miten varmistetaan esimiesten osaaminen muutoksen läpiviejinä? Ratkaisuja: Seminaarit ja koulutusohjelmat Yrityskohtainen valmennus Digitaaliset koulutus- ja viestintäratkaisut Kirjat ja Online-palvelut Monikielinen viestintä WSOYpro valittiin parhaaksi koulutusyritykseksi tuotteiden ja palveluiden laadulla mitattuna, minkä asiakkaat kertoivat myös olevan tärkein kriteeri heidän valitessaan koulutuskumppaniaan. Liikkeenjohdon koulutus -tutkimus, Taloustutkimus 2006

4 4 KOULUTUS JA HENKILÖSTÖN KEHITTÄMINEN ILMOITUSLIITE Kunnat ovat merkittävä työnantaja Kunta-ala tulee tarvitsemaan runsaasti ammattitaitoista työvoimaa lähivuosina. Vuoteen 2020 mennessä puolet kunnallisesta henkilöstöstä on siirtynyt eläkkeelle. Kuntien työnantajapolitiikan keskeisin tehtävä on taata osaavan työvoiman rekrytointi työmarkkinoilta poistuvien tilalle. Henkilöstöä tarvitaan erityisesti terveydenhuollon, sosiaalitoimen ja koulutoimen ammattitehtäviin. Kunnallisten työpaikkojen määrä kasvaa lähivuosina voimakkaasti kasvukeskuksissa, joissa väestönkasvu lisää henkilöstötarvetta erityisesti päivähoidossa ja opetustoimessa. Väestön ikääntyminen lisää työvoimatarvetta myös vanhustenhuollossa. TEKSTI: MAIJU RIIHOLA Päivä elokuvamaailmassa Miltä sinun työpaikkasi näyttää ulkopuolisen silmin? Se selviää yhteisessä elokuvapäivässä, jossa yrityksenne muuntautuu mainokseksi. Viestinnän ammattilaisten avulla pääsette käsikirjoittamaan tarinan työpaikastanne tai uudesta tuotteestanne. Hiustaiteilijoiden, maskeeraajien ja puvustajien avulla osa henkilöstöstä muuttuu filmitähdiksi, toisten toimiessa kameramiehinä. Suuren maailman glamouria koetaan päivän päättävillä illallisilla: luvassa on hyvää ruokaa ja elävää musiikkia. Illan kohokohta on tietysti kuvaamanne mainoksen esittäminen ja palkintojen jako! TEKSTI: MAIJU RIIHOLA Työväki vähenee Suomi on monien eri tietojen mukaan heikoimpien joukossa työllisen väestön määrän suhteen. Pelkästään kuntaalalta jää vuoteen 2020 mennessä eläkkeelle 46 % sen työntekijästä ja viranhaltijasta. -Tämä määrä jo sinänsä luo kovat haasteet. Ikääntyminen ei ole pelkästään kuntasektorin ongelma, tämä on meidän kaikkien huoli, sanoo Kuntatyö hankkeen projektijohtaja Pirkko Leivo. Suurimmat vajeet ovat nyt ja tulevaisuudessakin hoito- ja hoivapalveluiden sektorilla. TEKSTI: JON WEST Mistä ja miten osaavaa väkeä? - Emme puhu mielellään työvoimapulasta, vaan kiristyvästä kilpailusta osaavasta työvoimasta, Leivo sanoo. Leivon mielestä kuntatyönantajan mainetta ja kunta-ammattien houkuttelevuutta tulee lisätä ja kohdentaa erityisesti nuoriin, joiden tiedostavuus kuntapalveluista ja ammateista ei ole tällä hetkellä riittävä. Leivo muistuttaa, että varsinaista työvoimapulaa kunnilla ei vielä ole, sillä suurimmat eläkkeellesiirtymisvuodet ovat vasta edessä. Tosin kunta-, alue- ja ammattiryhmäkohtaista vajetta työvoimasta on esiintynyt. Kunta-alalla tuleva suurin poistuma eli ihmistä, tulee tapahtumaan vuonna Ratkaisuna ei ole kuitenkaan pelkästään uuden väen palkkaaminen vanhan tilalle. Tärkeä kysymys tulevaisuudessa on se, miten luonnistuu eri ikäpolvien yhdessä työskentely työpaikoilla ja löytyykö kunnioitusta toisia osapuolia kohtaan. Myös suuremmat työnantajayksiköt, töiden järjestely ja toiminnan tehostaminen tuovat helpotusta tilanteeseen. Myös maahanmuuttajat ovat Leivon mukaan pidettävä voimavarana, eikä uhkana. He eivät tule korvaamaan paikallista työvoimaa, vaan täydentämään sitä. Ne kunnat ovat paremmassa asemassa, jotka ovat tietoisesti lähteneen kehittämää maahanmuuttajien rekrytointia sekä heidän saamistaan täysvaltaisiksi työyhteisöjen jäseniksi, Leivo sanoo. Koordinoitua työelämän kehittämistoimintaa Ikääntyminen ei ole pelkästään kuntasektorin ongelma, tämä on meidän kaikkien huoli. Leivo näkee monia hyviä seikkoja joita kunta tai kuntayhtymä voi esittää kilpailuvaltteinaan työmarkkinoilla. Kyseessä on usein alueen suurin kotimainen työnantaja, lisäksi kunta-alalla on tarjolla tuhansia kiinnostavia ammattivaihtoehtoja eri puolilla maata. Merkittävää on myös palvelusuhdeturva eli huonoinakaan aikoina ei ole ollut juuri ollenkaan irtisanomisia tai lomautuksia, Leivo korostaa. Kunnat ovat myös tehokkaasti satsanneet työhyvinvoinnin kehittämiseen ennen kaikkea johtamisen osalta sekä kehittämällä työelämää verkostomaisesti. Tulevaisuuden suuri haaste on kunta- ja palvelurakenneuudistusten läpivieminen mallikkaasti ja siten, että hyvinvointipalvelut sekä näiden palveluiden vaikuttavuus säilyvät. Yhteishankintakoulutuksella osaajia yritykseesi Yhteishankintakoulutus on yrityksen tarpeisiin räätälöityä työvoimakoulutusta, jonka yritys ja työhallinto suunnittelevat, rahoittavat ja toteuttavat yhdessä. Koulutus toteutetaan erikseen valitun kouluttajan kanssa yrityksen tilanteeseen sopivalla tavalla, ja se muodostuu lähiopetuksesta ja työssä oppimisesta. Yhteishankintakoulutus on erinomainen mahdollisuus yritykselle, jolla on vaikeuksia löytää ammattitaitoista työvoimaa. Tällöin yritys ja työhallinto suunnittelevat yrityksen osaamistarpeita palvelevan koulutusohjelman uusille rekrytoitaville henkilöille. Tavoitteena on, että opiskelijat työllistyvät koulutuksen jälkeen yrityksen palvelukseen. Yhteishankintakoulutusta voidaan käyttää myös henkilöstön osaamistason nostamiseen, ja siten työpaikkojen säilyttämiseen yritystoiminnan muutoksissa. Sillä voidaan niin ikään parantaa työntekijöiden mahdollisuuksia sijoittua uuteen työhön tai ammattiin irtisanomistilanteissa. Koulutus soveltuu hyvin kaikentyyppisille työnantajille. Koulutettavat voivat olla työttömiä, työttömyysuhan alaisia tai työssä olevia. Yritys osallistuu opiskelijoiden valintaan. Työhallinto maksaa koulutuksen hankintakustannuksista yleensä enintään puolet. Lisätietoa saat paikallisesta työvoimatoimistosta, TE-keskuksesta tai työhallinnon Internet-sivuilta osoitteesta fi > tyonantajapalvelut

5 Työterveys on kilpailutekijä Hyvinvoiva henkilöstö on sitoutuneempaa, tuottavampaa, innovatiivisempaa ja palveluhenkisempää kuin huonosti voiva henkilöstö. Työhyvinvoinnin avulla yritys voi lisätä tulojaan ja saada kustannussäästöjä. Lisäksi työvoimapulan uhatessa etulyöntiasemassa ovat ne työnantajat, jotka huolehtivat työntekijöistään. Työntekijöiden sairauspoissaolot ja työkyvyttömyyseläkkeet tulevat työnantajille kalliiksi. Yhden poissaolopäivän hinta on , ja yhden maksuluokan nousu työkyvyttömyyseläkkeissä maksaa työnantajalle satoja tuhansia euroja, toteaa ylilääkäri, palvelujohtaja Riitta Pöllänen Medivire Työterveyspalvelut Oy:stä, joka on Suomen johtava työterveyspalveluyritys. Työtapaturmissa ja ammattitaudeissa - inhimillisen kärsimyksen lisäksi - yrityksen kustannukset voivat nousta vielä paljon suuremmiksi. Lisäksi poissaoloilla on negatiivisia vaikutuksia tuottavuuteen, laatuun, asiakastyytyväisyyteen ja jopa yrityksen imagoon. Näiden kustannusten valossa satsaus henkilöstön työhyvinvointiin on erittäin kannattavaa. Työterveyshuolto yrityksen strategisena kumppanina on mukana työhyvinvoinnin edistämisessä ja työkykyriskien hallinnassa. Tehtävänämme on edistää asiakasorganisaatioidemme menestymistä huolehtimalla niiden henkilöstöstä sekä osallistumalla työn ja työympäristön sekä työyhteisöjen kehittämiseen turvallisiksi ja toimiviksi. Monipuolisen osaamisen takaamiseksi Medivireessä nimetään asiakasyritykselle aina asiakasvastaava moniammatillinen tiimi, johon kuuluu työterveyslääkärin ja -hoitajan lisäksi työfysioterapeutti ja työterveyspsykologi, Pöllänen kertoo. Medivire Tapa Toimia - laatujärjestelmämme avulla voimme tarjota asiakkaillemme yhdenmukaisen palvelun ympäri Suomen sijaitsevissa toimipisteissämme. Keskitetty tietojärjestelmämme taas mahdollistaa vertailukelpoisen raportoinnin johdon päätöksenteon tueksi. Sairaanhoito on hyvä lisä työnantajan järjestämään ja kustantamaan lakisääteiseen ja ennaltaehkäisevään työterveyshuoltoon. Työterveysaseman ammattilaiset tuntevat potilaan työn ja työympäristön. Kun ennakoivan työterveyshuollon ja sairaanhoidon toteuttaa sama tiimi, sairausloman tarve ja kesto osataan arvioida suhteessa työtehtäviin. sanoo Pöllänen. Työterveyspainotteinen sairaanhoito merkitsee nopean hoidon lisäksi pitkällä tähtäyksellä organisaatiolle lisäarvoa vähentyneinä poissaoloina ja estyneinä tai myöhentyneinä työkyvyttömyyseläkkeinä. Medivireessä palvelutoiminnan tavoite on, että asiakasorganisaatioiden työntekijät jäävät hyvinvoivina vanhuuseläkkeelle. Asiantuntijuuttamme kannattaa hyödyntää jo työn ja työympäristön suunnittelussa, jotta työstä johtuvat sairaudet ja tapaturmat voidaan ehkäistä. Työyhteisöjen kehittämisessä ja esimiestyön tukena työterveyspsykologimme ovat käytettävissä. TYÖVIRE-toimintamallimme avulla voimme yksilötasolla ennakoida työkykyriskejä ja vaikuttaa niihin, summaa ylilääkäri Pöllänen. Medivire Työterveyspalvelut Oy on Suomen johtava valtakunnallisesti työterveyspalveluja tuottava yritys ja osa Medivire-konsernia, johon kuuluu myös Medivire Hoiva Oy. Medivire Työterveyspalvelut Oy:llä on ympäri Suomen yli 50 työterveysasemaa, joissa hoidetaan yhteensä noin suomalaisen työterveyshuoltoa. Medivireen palveluksessa on yli 900 työterveyshuollon ammattilaista. Omaa palveluverkkoa täydentää lisäksi noin tuhannen ostopalvelukumppanin verkosto. Lisätietoja HALLITUSTI SUKUPOLVENVAIHDOKSEEN ViestinVaihto on TE-keskusten asiantuntijapalvelu. Se on työkalu, joka auttaa sukupolvenvaihdoksen edessä olevia pk-yrityksiä valmistautumaan huolellisesti edessä olevaan sukupolven- ja/tai omistajanvaihdosprosessiin sekä tekemään siihen liittyvät ratkaisut suunnitellusti ja hallitusti. ViestinVaihto-palvelun avulla varmistat yrityksesi siirtymisen osaaviin ja luotettaviin käsiin. Tietoa ViestinVaihdosta ja TE-keskusten muista palveluista saat lähimmästä TE-keskuksesta tai osoitteesta Työvoima- ja elinkeinokeskukset tarjoavat monipuolisia neuvonta- ja kehittämispalveluja yrityksille ja yrittäjiksi aikoville valtakunnallisesti viidentoista keskuksen kautta. Keskuksissa on yhdistetty kauppa- ja teollisuusministeriön, työministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön alueelliset palvelut. Työkalu hallittuun sukupolvenvaihdokseen

6 6 KOULUTUS JA HENKILÖSTÖN KEHITTÄMINEN ILMOITUSLIITE Asiantuntijapaneeli - johtajuus Nils Kämpe Toimitusjohtaja Franklin Covey Ilari Rantala Projektipäällikkö, YTM Teknillinen korkeakoulu 1. Viime aikoina on ollut keskustelua siitä, että Suomessa ei ole riittävästi johtajia. Mihin tämä väite mielestänne perustuu? 2. Miten johtajuuskoulutukset käytännössä toteutetaan? 3. Millä toimialoilla on eniten tarvetta/kysyntää johtajuuskoulutuksille? 4. Mikä käytännön hyöty johtajuus/esimiesvalmennuksista on a) yksilölle b) yritykselle? Tähän on kaksi keskeistä syytä. Ensinnäkin johtajuus vaatii vuosien kokemusta ja markkinoilta poistuu kovaa vauhtia kokeneita johtajia. Nuoret johtajat eivät ole ehtineet kerryttää vahvan johtajuuden vaatimaa elämänkokemusta. Toiseksi, olemme siirtymässä teollisuustyöläisen aikakaudesta tietotyöläisen aikakauteen. Aikaisemmin menestyksekäs patriarkaalinen johtamistyyli ei riitä globaalissa kilpailutilanteessa. Muodollinen koulutus antaa perustiedot ennen työhön siirtymistä. Johtaminen on kokonaisvaltaista ja edellyttää johtajalta oikeata asennetta, vankkaa osaamista, tehokkaita työkaluja ja kovien tilanteiden tuomaa kokemusta. Parhaimmillaan johtajavalmennus on vahvasti ankkuroitu kyseisen tehtävän haasteisiin. Valmennussessiot, tuettuina yksilövalmennuksella ja mentoroinnilla sekä oppien välittömällä työhön soveltamisella, takaa parhaimmat tulokset. Valitettavan usein uusi esimies ylennetään asemaansa ennen kuin hänet on siihen valmennettu. Korostuneesti tarve on niissä organisaatioissa, jotka ovat murrosvaiheessa; esimerkiksi tilanteissa, jossa globaali kilpailutilanne vaatii koko yrityksen toiminnan transformaatiota. Tämä tarkoittaa johtamistavan ja sitä kautta yrityskulttuurin muutosta. Hyvän, saati sitten loistavan, johtajuuden merkitys yksilön omaan tuottavuuteen ja hyvinvointiin on jokaisen helppo todeta. Onnistunut johtajakoulutus valmentaa henkilöä esimiehen tehtäviin, niin että hän huomioi ihmiset kokonaisuutena (keho, mieli, tunteet ja henki), luo luottamuksellisen toimintaympäristön, kristallisoi tavoitteet, varmistaa toimintaa tukevat rakenteet ja vapauttaa jokaisessa piilevät kyvyt. Organisaation kestävä huippumenestys riippuu kyvykkäistä ja hyvinvoivista yksilöistä, joiden kollektiivista suoritusta johdetaan kohti yrityksen elintärkeitä tavoitteita. Johtajia on lukumääräisesti ihan riittävästi, ellei liikaakin. Keskustelua on syntynyt sen vuoksi, että johtajuuden sisältö on muuttunut. Siirtyminen miten-keskeisyydestä mitä-keskeisyyteen on kesken ja siitä syntyy uudenlainen johtajatarve. Johtajuuskeskustelun tiimellyksessä on syytä muistaa, että hyvä työpaikka tarvitsee muutakin kuin hyvän johtajan tai hyvää johtajuutta. Työpaikka on yhteisö, jonka toimintaan jokainen vaikuttaa. Johtajuuskeskustelu tarvitsee sen vuoksi rinnalleen myös työyhteisökeskustelun. HyVa ICT-projektissa johtajuuskoulutukset toteutetaan kolmipäiväisenä esimiesvalmennuksena sekä henkilökohtaisena coachingina. Esimiesvalmennuksessa käydään läpi johtajuudella tänä päivänä asetettavat vaatimukset. Se antaa johtamisessa tarvittavat työvälineet. Coachingissa esimies saa henkilökohtaista ohjausta noiden välineiden käytössä ja omassa johtamistyössään. Suurin tarve on kunnallisella sektorilla. Uudenlainen toimintaympäristö ja koventuneet tulostavoitteet panevat siellä vanhat toimintamallit tiukoille. Yksityisellä sektorilla yksi suuri tarve on ict-alalla. Asiantuntijaorganisaatio asettaa johtajuudelle omat erityisvaatimuksensa. a) Yksilö oppii tunnistamaan oman toimintatapansa, sen heikkoudet ja vahvuudet. Sen jälkeen hänellä on edellytykset muokata toimintatapojaan niin, että hänen toimintansa palvelee parhaiten yritystä ja sen tavoitteita. b) Kun johtaminen paranee, yrityksen toiminta paranee. Osaamista ja oikeita tekijöitä TKK Aikuiskoulutuksen laatuyliopisto TKK Dipoli järjestää laadukasta ja ajankohtaista ICT-alan koulutusta yrityksille ja yksittäisille henkilöille työelämän eri vaiheisiin. Tarjoamme ratkaisuja mm. tilanteisiin, joissa tarvitaan koulutusta osaamisen päivittämiseksi, uuden uran aloittamiseksi tai uuden työpaikan löytämiseksi. Valmennuksia 2007: Työhyvinvointivalmennukset ICT-alalle (HyVa ICT) Räätälöidyt ICT-täsmäkoulutukset pk-yrityksille (ChangePro) Liiketoimintaosaamisen ja kansainvälistymisen valmennusohjelmat (Global ICT Professional) Muutosturvapalvelut (Väylä Uudelle Uralle!) Diplomityöntekijöitä yrityksille (DiplomPro) Rekrytoivat valmennusohjelmat Lisätiedot: TKK Dipoli / Tommi Mäkelä puh. (09) / gsm /

7 KOULUTUS JA HENKILÖSTÖN KEHITTÄMINEN 7 Johtajuuden perimmäinen tarkoitus Hyvä johtaja osaa ottaa huomioon sekä ihmiset että raa at numerotiedot. Nykyisessä johtamiskulttuurissa inhimilliset tekijät eivät liian usein mahdu yhtälöön. TEKSTI: JANOS HONKONEN Scotwork Finlandin Jouni Päivölä luonnehtii nykyistä suomalaista johtamiskulttuuria lyhytjänteiseksi ja liikaa tiedonhallintaa painottavaksi. Muutos tapahtui 80-luvulla, jolloin tietokoneet mahdollistivat aiempaa tehokkaamman tavoitteiden asettamisen ja seurannan. Henkilöjohtaminen unohtui ja ihmisestä tuli hyödynnettävä resurssi, jonka kapasiteettia ja henkistä hyvinvointia eivät numerotiedot paljasta. Samalla johtoportaan keski-ikä putosi ja käytännön kokemus henkilöjohtamisesta väheni. Tietojohtaminen johtaa lyhytnäköisyyteen. Ellei firman tulos ole odotusten mukainen, sopasta yritetään etsiä lisää sattumia hämmentämällä sitä jatkuvasti. Yrityksissä tehdään rajujakin organisaatiomuutoksia jopa 2 3 kertaa vuodessa. Jatkuva muutos sekä numeroihin perustuva tuloshakuisuus johtavat siihen, että ihmiset kuluttavat energiansa työnteon sijaan oman asemansa säilyttämiseen sekä nopeiden ratkaisuiden etsimiseen. Ahdistus ja loppuun palaminen lisääntyy sekä johtoportaassa että työntekijöiden keskuudessa. Kolme vinkkiä parempaan johtamiskulttuuriin Päivölä tarjoaa kolme askelta tilanteen parantamiseksi: Toistuvat organisaatiomuutokset tulisi rauhoittaa tasaiseksi evoluutioksi. Yrityksen normaaliin toimintaan kuuluu muutokseen sopeutuminen, mutta ei äkillisillä hyppäyksillä. Maltilliset rakennemuutokset jättävät työntekijöille aikaa ja energiaa tehdä työtä. Yrityksen sisäiset sekä ulkoiset neuvottelukäytännöt tulisi systematisoida. Palavereiden aihepiiri ja tavoitteet tulisi määritellä täsmällisesti, niiden tulokset tulisi kirjata ylös ja tehtyjen päätösten toteutumista seurata. Lisäksi sekä sisäisille ja ulkoisille neuvotteluille tulisi luoda yhteinen kieli ja käytännöt, sekä opetella neuvottelemaan tehokkaasti. Ihmis- ja organisaatiojohtaminen olisi syytä nostaa nykyistä suurempaan asemaan. Nyt ollaan palaamassa takaisin management by perkele -menetelmään, jossa johtaja runnoo tahtonsa läpi valta-asemansa voimin. Käskytysjohtaminen seuraa usein tietojohtamista, jossa johtoporras seuraa vain numerotietoja. Tällöin työntekijäpuolen asiantuntijoiden taidot jäävät hyödyntämättä ja kuilu työntekijöiden ja johtoportaan välillä kasvaa. KAUPPAKAMARI-INSTITUUTTI VALMENTAA Valmennus KLT-tutkintoon Toteutettu erinomaisin tuloksin jo vuodesta 1999 Veloitukseton johdantopäivä Monimuotokoulutuksena, pääpaino KLT-tentin tehtäviä simuloivissa harjoituksissa Kattava valmennusaineisto Kouluttaja KTM Kari Alhola Yhteensä 6 lähiopetuspäivää Hinta Koulutuspaikka Helsinki Business College Ilmoittautumiset mennessä ja lisätietoja puh. (09) % Fortune 100 -yrityksistä on valinnut FranklinCoveyn valmennusohjelmat. FranklinCovey on kansainvälinen konsultointi- ja yritysvalmennusyhtiö, joka toimii jo yli 100 maassa. Syksyllä 2006 käynnistimme toiminnan myös Suomessa. FranklinCoveyn periaatteet ovat ajattomia ja yleismaailmallisia. Valmennusohjelmat pohjaavat miljoonia ihmisiä ympäri maailman innoittaneeseen Stephen R. Coveyn The 7 Habits of Highly Effective People teokseen. Haluathan liittyä erinomaisten johtajien joukkoon! Valmennus- ja konsultaatiopalvelumme takaa tuloksia seuraavilla osa-alueilla: - Strategian elintärkeiden tavoitteiden toteuttaminen - 4 Disciplines of Execution - Erinomainen johtajuus - Leadership: Great Leaders, Great Teams, Great Results - Yksilön tuottavuus - 7 Hyvää toimintatapaa Brunssilla pe klo 8-10 Sinulla on tilaisuus kuulla lisää Fortune 100 -yritysten saavuttamista tuloksista. Varmista mukana olosi!

8 8 KOULUTUS JA HENKILÖSTÖN KEHITTÄMINEN ILMOITUSLIITE Toimitusjohtaja Pauli Aalto-Setälä kannustaa esimiehiä kehittämään tunnetaitojaan - Hyvä työilmapiiri on yritykselle tärkeä kilpailuvaltti, sanoo Kotimaa-yhtiöiden toimitusjohtaja Pauli Aalto-Setälä. Työpaikan ilmapiirin johtaminen onkin Pauli Aalto- Setälän mukaan yksi johtajien tärkeimmistä tehtävistä. Tätä tehtävää varten monet esimiehet tarvitsevat lisää tunneosaamista. yhteyksiin muun muassa uudessa kirjassaan Perkele! Tunneosaamisen oppikirja esimiehille. Aalto-Setälä on kirjoittanut kirjan yhteistyössä psykologian tohtori Mikael Saarisen kanssa. Kirjan keskeinen viesti on, että tunneälykkään esimiehen johtamalla työpaikalla viihdytään ja tehdään hyvää, jopa erinomaista tulosta. Pauli Aalto-Setälä myös rohkaisee yrityksiä kutsumaan koulutustilaisuuksiinsa ulkopuolisia luennoitsijoita. - Yrityksen ulkopuolelta tuleva luennoitsija voi saada kuulijoissa liikkeelle uusia prosesseja, joista seuraa parhaassa tapauksessa uusia innovaatioita ja oivalluksia, hän toteaa. TEKSTI: PAULA LARJO Pauli Aalto-Setälä astui esimiehen saappaisiin ensimmäisen kerran jo alle 30-vuotiaana. Siitä lähtien hän on työskennellyt johtotehtävissä televisiokanavilla ja sanomalehdissä. Tällä hetkellä Aalto-Setälä työskentelee yli satavuotiaan Kotimaayhtiöiden toimitusjohtajana. - Kotimaa-yhtiöt on erikoistunut kirkolliseen viestintään sekä erityisesti henkisen hyvinvoinnin sisältöihin, hän kertoo. Toimitusjohtajan pestin ohella Pauli Aalto-Setälä konsultoi yrityksiä esimiestaitojen ja työhyvinvoinnin kehittämisessä Perkeleestä apua johtajille Pauli Aalto-Setälä myöntää, että hän on joutunut opettelemaan monia johtajuustaitoja kantapään kautta. - Siirryin esimiestehtäviin nuorena ja kuvittelin, että alaisia voi johtaa käskemällä, Aalto-Setälä muistelee. Näin ei kuitenkaan ole. Käskeminen toimii vain poikkeustilanteissa, ei asiantuntijaorganisaation arjessa, jossa tarvitaan substanssiosaamisen lisäksi aimo annos kärsivällisyyttä ja ihmissuhdetaitoja. Aalto-Setälä on paneutunut johtamisen ja työpaikan hyvinvoinnin Konsulttien käyttö kannattaa Pauli Aalto-Setälä on johtajana työskennellessään käyttänyt päätöksentekotilanteissa apuna myös yrityksen ulkopuolisia konsultteja. - Ulkopuoliset asiantuntijat tuovat päätöksentekotilanteeseen uusia näkökulmia. Tilanteeseen saatetaan löytää konsultin avulla ratkaisu, jota kukaan yrityksessä ei ole tullut ajatelleeksi. Aalto-Setälä kuitenkin korostaa, etteivät konsultit voi eivätkä saa tehdä päätöksiä johtajien puolesta. Lopulliset päätökset yrityksen asioista tekee hänen mukaansa yrityksen johto. Pauli Aalto-Setälän ja Mikael Saarisen uutuusteos Perkele! Tunneosaamisen oppikirja esimiehille ilmestyy helmikuun puolivälissä. - Meidän suomalaisten voi olla vaikea ottaa vastaan positiivista palautetta. Työntekijöilleen voi antaa positiivista palautetta myös kiertoteitse, kehumalla heitä takanapäin, sanoo Pauli Aalto- Setälä. Karismaattisia puhujia Puhuminen on taitolaji Patrik Ekman SpeakersForum Oy:stä - Meidän vastuu on, että julkkisluennoitsijoissa on substanssia eikä vain nimeä. Julkkis käsitteenä meillä on hieman eri kuin keltaisen lehtien rakastamat salarakkaat, eli ko. henkilö on tehnyt oikeasti jotain merkittävää ja on sitä kautta julkkis, korostaa Patrik Ekman SpeakersForum Oy:stä. Ekman pitää oleellisena sitä että luennoitsija on yhtä tilaisuuden kanssa. Joillakin puhujilla voi olla niin kova ote ja tapa käsitellä asioita, ettei se sovellu kaikille, ja hyvä sanoma KUVAA JOHAN SJÖSTRAND/EVENTFORUM katoaa ilmoille. Emme väkisin tarjoa tiettyä puhujaa tilaisuuteen. Arvioimme aina tilanteen ja asiakkaan tarpeen tarkasti sekä kuka ihminen tyyppinä olisi sopiva tilaisuuteen, Ekman selvittää. Mistä on hyvät puhujat tehty? Ekman ei kauaa epäröi listatessaan hyvän ja osaavan puhujan ominaisuuksia. Puhujalla tulee olla omakohtainen kokemus ja kova osaaminen siitä mistä puhuu sekä riittävä Tapahtumamarkkinointi elää vahvaa kasvua Suomessa, ja näihin tilaisuuksiin tarvitaan vetonauloja jotka useimmiten ovat julkkiksia. TEKSTI: JON WEST viihdearvo, Ekman listaa. Puhujan ja sanoman pitää jättää muistikuva kuulijalle. Ekman arvostaa puhujia, jotka ovat itse olleet vastuussa tilanteista joista puhuvat eivätkä vain konsultoineet kirjaoppineina. Miksi palkata ulkopuolinen puhuja? Ekmanin mukaan epäilijöitä löytyy yhä harvemmin. Oleellista on tuntea asiakkaan bisnestä. Tämän päivän toimitusjohtajat Suomessa ymmärtävät, että kukaan ei voi olla paras kai- kessa. Ulkopuolinen puhuja saa paremmin uutta ideaa, potkua tai motivaatiota perille, eritoten jos puhujan omakohtainen kokemus vastaavasta tilanteesta on olemassa. Uutena nousevana trendinä on esiintymisvalmennuksen tilaaminen yritykseen. Jokapäiväisessä työssä hyvän puhujan merkitys on valtava. Moni ajattelee, että jos minäkin olen hyvä ja luonteva puhuja, panokseni yrityksen hyvinvointiin kasvaa, Ekman kertoo. Puhumista kannattaa opetella ja kehittää koko ajan. Verrattaessa esimerkiksi amerikkalaisia ja suomalaisia, erot ovat selkeät. Lahden toisella puolella sananvalmius ja puhetilanteessa oleminen on huippuluokkaa. Sisältö on ehkä joskus kateissa, mutta se korvataan rönsyilevällä sanavirralla. Suomessa moni on pitänyt ensimmäisen julkisen puheensa alaluokilla muiden hölmistyneiden katseiden alla ja tämän jälkeen ura puhujana on ollut laskeva. Se etu suomalaisilla on puolellaan, että puheet ovat useimmiten erittäin hyvin valmisteltuja ja tarkkoja tiedon osalta. Tieto lisää taitoa, taito kasvattaa tulosta! Lisätietoja koulutus- ja kehittämispalveluistamme

9 Mestariainesta. Kat Tekemällä oppii, mutta mestariksi tuleminen vaatii koulutusta. MJK-instituutti tarjoaa liike-elämän ammattilaisille monipuolista ja laadukasta koulutusta sekä näyttötutkintoja. Tartu tilaisuuteen - varmista menestymisesi Kirjanpito ja tilinpäätös Syvennä kirjanpidon perustaitojasi. Aloitus Taloushallinnon erikoisammattitutkinto Varmuutta ja osaamista vaativiin tehtäviin. Koulutus alkaa Asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöiden Taloushallinto kuntoon -koulutus Ajankohtaista tietoa taloudesta ja lainsäädännöstä Taloushallinnon ammattitutkinto Laajenna ja täydennä osaamistasi. Koulutus alkaa Englantia taloushallinnon ammattilaisille Perehdy tehokkaasti alan sanastoon. Aloitus 5.5. KLT-valmennusohjelma Päivitä tietosi alan lainsäädännöstä ja verotuksesta. Aloitus Kaikki MJK-instituutissa suoritetut tutkinnot ovat virallisia näyttötutkintoja. Lisätietoja tutkinnoista ja alkavista koulutuksista Iso Roobertinkatu 20-22, Helsinki, puhelin (09) , faksi (09) , Kohenna yrityksesi kilpailukykyä Laaja koulutus- ja tutkintovalikoima Edupoli tarjoaa yli 20 osaamisaluetta ja yli 60 työelämän tutkintoa liiketalouden ja hallinnon, tekniikan ja liikenteen, sosiaali- ja terveysalan sekä matkailu-, ravitsemis- ja talousalan koulutusaloilta. Joustavat kehittämisratkaisut Edupoli kokoaa yrityksesi henkilökunnalle eri koulutusalojen tarjonnasta sopivan kokonaisuuden. Henkilöstökoulutuksessa opetuksen sisältö perustuu organisaatiosi tavoitteisiin, ja koulutuksen kesto määräytyy yrityksesi tarpeiden mukaan. Monimuotoopiskelu ja verkko-oppimisympäristö tekevät opiskelusta joustavaa. Kokonaisvaltainen koulutusprosessin hallinta Edupoli huolehtii koulutusprosessista alusta loppuun yhdessä yrityksesi kanssa: 1. Henkilöstön osaamisen ja koulutustarpeiden kartoitus. 2. Osaamisen kehittämissuunnitelman laatiminen. 3. Tavoitteiden mukaisen koulutuksen toteuttaminen. 4. Lopputuloksen arviointi. Yrityksessäsi on potentiaalia kehitä sitä! Edupoli Lämmittäjänkatu 2 A, Helsinki Ammattitie 1, Porvoo Terveystie 2, Sipoo Virnatie 5 A, Vantaa Puh Päivitä tietosi tai opiskele täysin uutta! HAMK Täydennyskoulutus - Työelämän kehityskumppani Tarjoamme koulutus- ja kehittämispalveluja elinkeinoelämälle ja julkiselle sektorille. Kysytyimpiä koulutusteemojamme ovat: u Johtamisen erikoisammattitutkinto u Tekniikan erikoisammattitutkinto (työnjohdolle, esimiehille, asiantuntijoille) u Ulkomaankaupan erikoisammattitutkinto u Itsensä johtaminen ja ajankäyttö u Muutosjohtaminen u Tuotepäällikkövalmennus u Viesti tehokkaasti verkossa u Tietoteknisten valmiuksen kehittäminen u Onnistunut rekrytointi u Osto-osaaminen u Kehityskeskustelut u Työnohjaaja- ja mentorkoulutus u Näyttötutkintomestarikoulutus Ota yhteyttä! Rakennetaan yhdessä tarpeisiinne soveltuva koulutuskokonaisuus!

10 10 KOULUTUS JA HENKILÖSTÖN KEHITTÄMINEN ILMOITUSLIITE Täsmäkoulutuksella ja räätälöidyllä työvoimalla tehokkuutta ja uutta osaamista Mitä tapahtuu henkilöstölle kun yritys ilmoittaa organisaatiossa tapahtuvista työvoiman vähennyksistä? Tuleeko vankasta ammattitaidosta käyttökelvotonta pääomaa? Entä mistä saa ammattitaitoista työvoimaa erityisosaamista edellyttäviin tehtäviin? TEKSTI: TARJA RANNISTO Yhteishankintakoulutus avaimena erityisosaamiseen ja työllistymiseen Työministeriön yhteishankintakoulutuksessa räätälöidään työvoimaa yrityksen tarpeen mukaan mm. muutostilanteissa tai liiketoiminnan tehostamisek- si. Kun tarvittavaa osaamista ei löydy, yritys voi työhallinnon kanssa suunnitella koulutuksen kehittääkseen työntekijöiden osaamista, tai hankkiakseen uutta työvoimaa. Yritys osallistuu opiskelijoiden valintaan ja rahoittaa koulutusta n. 50%:lla kustannuksista. Täl- lainen rekrytointikoulutus voi olla yrityksen näkökulmaan keskittynyttä, tarkoituksena on sen tarpeiden mukaisen erityisosaamisen hankkiminen, sanoo työmarkkinaneuvos Tuija Leminen työministeriöstä. Irtisanomistilanteessa yhteishankintakoulutuksen tavoitteena on työsuhteen jatkuminen esimerkiksi toisissa tehtävissä, toisissa yrityksissä tai kouluttautuminen kokonaan uuteen ammattiin. Jos irtisanomisia voidaan välttää ohjaamalla henkilöstöä uusiin tehtäviin, on työhallinnolla perusteet rahoittaa koulutusta, Leminen vakuuttaa. Koulutusta järjestetään pk-yritysten, sekä julkisen sektorin kaikilla aloilla. Lemisen mukaan erityisesti teknologia- ja metallialalle koulutuksen kautta työllistytään helposti, mutta myös sosiaali- ja terveysala sekä esimerkiksi pääkaupunkiseudun kuljetus- ja liikenneala hyödyntävät rekrytointikoulutusta. Yhteishankintakoulutus onkin Lemisen mukaan tehokas tapa työllistyä, sillä jopa yli 80% koulutukseen osallistuneista on palkattu työsuhteeseen. Oman osaamisen päivittämistä avoimessa yliopistossa Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto tarjoaa joustavia mahdollisuuksia uudistaa osaamista ja hankkia muodollista pätevyyttä. Jo yksittäisen opintojakson suorittaminen on hyvä alku oman ammattitaidon kehittämiseen, mutta uudistettu tutkintorakenne mahdollistaa myös tutkinnon suorittamisen. Tutkinto voi olla tärkeä työsuhdeturva, mikäli sitä ei vielä ole, sanoo avoimen yliopiston johtaja Satu Helin ja jatkaa: Oman koulutustason nostaminen on hyvä asia koko työyhteisön kannalta. Täsmäkoulutus on tärkeää, mutta tarvitaan myös laajempaa perspektiiviä. Helin painottaa uusimman tutkimustiedon ja tiedonhankintataitojen tuomia hyötyjä työelämässä. Avoimen opettajat ja henkilökunta tukevat ja neuvovat opintojen aikana. Opiskelija voi myös itse räätälöidä opintokokonaisuuden. Työn ohessa opiskelua helpottaa etäopiskelumahdollisuuksien lisäksi se, että useimpia opintoja voi suorittaa oman aikataulun mukaan ja aloittaa voi milloin vain, sanoo Helin ja lähestyy myös yrityksiä: Opetustarjontamme on yrityselämällekin kannattava vaihtoehto henkilöstön kehittämiseksi. Suosittuja opintoja ovat mm. henkilöstöjohtaminen, yhteisöviestintä- sekä työ ja ihminen muutoksessa. Lisää koulutuksesta: Noviisista ekspertiksi Verkostoituminen vauhdittaa urakehitystä Ystävällinen erimielisyys, vakuuttavuuden rakentaminen sekä henkilökohtaisten ja organisaation tavoitteiden yhtenäistäminen ovat keskeisimmät lähtökohdat menestyksekkäälle verkostoitumiselle ja oman asiantuntijuuden esiintuomiselle. - Omien ajatusten ääneen lausuminen voi olla haasteellista. On oikein olla eri mieltä, mutta se kuinka ajatukset tuodaan vakuuttaen julki syntyy kokemuksesta, WSOYPron avainasiakaspäällikkö ja vanhempi konsultti Pasi Raatikainen sanoo. Raatikainen kannustaa kaikkia asiantuntijatehtävissä toimivia verkostoitumaan. - Verkostoitumista pohtivan kannattaa miettiä seuraavia kysymyksiä: Haluanko olla osa asiantuntijaverkostoa? Millaisessa verkostossa tällä hetkellä toimin? Millaisessa verkostossa minun kannattaa toimia? Miten saan rakennettua haluamani verkoston? Kuinka ylläpidän luotettavaa verkostoa, mitä annettavaa minulla on ja mitä itse saan? Raatikainen myöntää, että järjestelmällinen ja tavoitteellinen verkostoitumissuunnitelma saattaa kuulostaa kovalta. Hän kuitenkin muistuttaa, että toimiva verkostosuhde perustuu aina vastavuoroisuuteen ja luottamukseen. - Verkostossa toimiminen ei voi olla raadollista toisen hyödyntämistä. Toimiva verkosto antaa jokaiselle osapuolelle jotakin. Epätasa-arvoiset verkostosuhteet hiipuvat aikanaan, Raatikainen summaa. Aktiivinen ote palkitaan Johtajat ovat vastuussa organisaation menestyksestä, mutta ilman asiantuntevia työntekijöitä tavoitteet eivät toteudu. Omien ja organisaation tavoitteiden sisäistäminen ja yhtenäistäminen antavat hyvän pohjan menestykselle. - Passiivinen tiedonvastaanottaja ei saavuta päämääriään. Aktiivinen tiedonjano, tarttuminen havaittuihin epäkohtiin ja hakeutuminen sellaisten ihmisten seuraan, jotka voivat parhaiten hyödyntää asiantuntemustasi, vievät urallakin eteenpäin. Raatikainen kehottaa erityisesti nuoria asiantuntijoita solmimaan mentorointisuhde. - Vanhempi kollega toimii erinomaisena sosiaalisten suhteiden avaajana ja antaa konkreettisia vinkkejä työnteke- miseen. Henkilöstöosastot opastavat mielellään mentorin löytämisessä, Raatikainen vinkkaa. Atlas kouluttaa asiantuntijoita Raatikainen vetää Metso Paperin asiantuntijoille räätälöityä Atlas-koulutusta. Koulutuksen tavoitteena on muun muassa auttaa asiantuntijoita ymmärtämään oma rooli osana Metso Paperin liiketoimintaa, auttaa näkemään asiantuntijuus urana, antaa välineitä asiantuntijana kehittymiseen sekä vahvistaa asiantuntijaidentiteettiä. Pari ensimmäistä neljän päivän kurssia on jo järjestetty. Kurssilaiset ovat olleet innostuneita. - Muutaman päivän pysähdys pohtimaan omia uratavoitteita olisi hyödyllistä meille kaikille. Myös kollegojen kanssa ajatusten jakaminen auttaa näkemään oman työn uusin silmin, Raatikainen sanoo. HELSINGIN SEUDUN KAUPPAKAMARI PARAS LIIKKEENJOHDON KOULUTUKSEN YRITYSKUVA (TOY 2006) KAUPPAKAMARI KOULUTTAA / ENERGIAA ESIMIESTYÖHÖN - VALMENNUSKOKONAISUUS 1.3. Pekka Järvinen: Esimiestyön peruspilarit, Henkilökohtainen tehokkuus ja ajanhallinta Energiaa ja innovatiivisuutta esimiestyöhön, Nizza OSAKEYHTIÖVALMENNUS- KOKONAISUUS Osakeyhtiön hallitustyöskentely ja vastuukysymykset Osakeyhtiön vuosirutiinit Osakeyhtiöpäivä - uuden osakeyhtiölain vaikutukset taloushallintoon ja verotukseen Uusi osakeyhtiölaki käytännönläheisesti TYÖSUHDEVALMENNUS- KOKONAISUUS 6.3. Tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja yksityisyydensuoja työelämässä 6.3. Työsopimuksen laadinta Vuosilomalaki käytännönläheisesti Työaika ja siihen liittyvät korvaukset Markus Äimälä: Uusi YT-laki Petteri Uoti: Työsuhteen päättäminen VALITSE 5 - MAKSA 4! Joka 5. osallistuja / yritys veloituksetta! Lisätiedot ja ilmoittautumiset Valmennuskokonaisuudet alk euroa (+alv 22%) Yksittäisen koulutuspäivän hinta alk. 260 euroa (+alv 22 %)

11 Yritysten ja oppilaitosten välinen yhteistyö ILMOITUSLIITE KOULUTUS JA HENKILÖSTÖN KEHITTÄMINEN 11 Purjehduskisa sopii myös kokemattomille Puhuttaessa yritysten ja oppilaitosten yhteistyöstä monille tulee mieleen erilaiset työharjoittelut. Yhteistyömahdollisuudet ovat kuitenkin huomattavasti laajemmat. TEKSTI: JANOS HONKONEN Hankenin MBA-johtajan Patrick Furun mukaan tutkimus ja täydennyskoulutus ovat korkeakoulujen ja yritysten yhteistyön tärkeimpiä muotoja. Yritykset osallistuvat tutkimukseen rahoituksen lisäksi tarjoamalla käytännönläheisiä casetapauksia, eli opetuksessa käytettäviä esimerkkejä todellisesta liikeelämästä. Vastapainoksi yritykset saavat uskottavaa tutkimustietoa, joka on tuotettu luotettavilla menetelmillä. Tutkimusten tulokset ovat lähtökohtaisesti julkisia, etenkin jos niitä rahoitetaan myös julkisella rahalla, mutta niihin osallistuvia yrityksiä käsitellään toki anonyymisti. Myös Suomeen on rantautumassa Yhdysvalloista tuttu malli, jossa yritykset rahoittavat esimerkiksi tietyn korkeakoulun professorin viran. Näin yritykset voivat osallistua ja sitoutua paremmin heitä kiinnostavaan tutkimukseen. Furun mukaan tämä ei ole uhka akateemiselle vapaudelle, sillä professori ei tutki käskystä, vaan toimii virkansa reunaehtojen mukaisesti. Lisäksi yritysjohtajat osallistuvat opetukseen vierasluennoijina, jotka tuovat koulutukseen käytännön tietämystä yrityselämästä. Koulutusta käytännön liike-elämään Hankenin MBA-ohjelmassa tähdätään käytännönläheisyyteen. Furun mukaan ohjelman keskeinen ajatus on se, että tietoa jaetaan molemmin puolin. Kurssille osallistuvien henkilöiden käytännön kokemus jäsentyy ja syvenee akateemisen tiedon avulla. MBAohjelmissa on tavallista, että kunkin opintojakson jälkeen suoritetaan harjoitustehtävä, jossa opittuja asioita sovelletaan työelämässä. Kursseilla pyritään ratkaisemaan esimerkkitehtävien lisäksi myös aitoja, jonkin yrityksen toimintaan liittyviä haasteita. Hankenin MBA-ohjelmaan osallistunut TeliaSoneran Tuukka Heinonen oli kokonaisuuteen hyvin tyytyväinen. Heinosen, sekä hänen kurssitoveriensa kritiikki kohdistuu lähinnä yrityksiin, joissa koulutuksen hyödyntäminen jää pitkälti yksilön itsensä harteille. Koulutuksen koordinoidulla hyödyntämisellä ja paremmalla huomioinnilla siitä saisi huomattavasti nykyistä enemmän lisäarvoa. Leikkimielinen kisailu on hauska tapa piristää yhteishenkeä ja tutustua työkavereihin paremmin. Miksette siis ottaisi osaa purjehduskisaan. Aiempaa kokemusta veneilystä ei välttämättä vaadita sillä päivä alkaa lajiin tutustumisella ja harjoittelulla. Tarvittaessa veneeseen saa mukaan myös kokeneen kipparin. Itse kilpailu käynnistyy iltapäivällä. Kun voittaja on selvinnyt, on vuorossa saunomista, illallinen ja tietysti palkintojenjako. Kisatunnelman lisäksi luvassa on kauniita merellisiä maisemia. TEKSTI: MAIJU RIIHOLA The Hanken MBA experience Join us and live longer A strong social network increases life length. We excel at building community, and you benefi t from it both professionally and socially. Become the strategic change agent To act strategically, you need to think on different levels. We integrate topics in management, marketing, fi nance, and leadership by linking them together to enhance strategic thinking. Experience true customer service Service and Relationship marketing is one of Hanken s core competencies. Hanken MBA applies this knowledge in practice by delivering great customer service. Application Deadline - October 1, 2007 Contact Us - Tuula Aaltonen or Visiting address: Perhonkatu 6B, 3rd fl oor, Helsinki. Internet: /mba The Swedish School of Economics and Business Administration, Hanken, is a leading, accredited university in Finland with international appeal. The research operations of the school are of internationally high standard and the co-operation with business life is intensive.

12 12 KOULUTUS JA HENKILÖSTÖN KEHITTÄMINEN ILMOITUSLIITE Kansainvälinen maailma Suomalaisten liiketoimintaympäristö kansainvälistyy kovaa vauhtia, Venäjän näyttäytyessä lippulaivana uusille mahdollisuuksille. Uusi globaalimpi tulevaisuus asettaa lisävaateita yrityksille. - Yritysten pitää pystyä toimimaan entistä kansainvälisemmin, oli sitten kyse tuonnista, viennistä tai hankinnoista, sanoo Fintran toimitusjohtaja Heikki Tikkanen. kian kaltaisten yritysten olemassaolo piirtää vahvaa kuvaa suomalaisesta huippuosaamisesta ja tehokkuudesta, Tikkanen kertoo. Fintran toimitusjohtaja Heikki Tikkanen TEKSTI: JON WEST Tulevaisuuden bisneksessä kulttuurien välinen kanssakäyminen korostuu, ja pienemmillä yrityksillä on iso haaste lähteä kotimarkkinoilta toisiin maihin. Tärkeää on ymmärtää investoimisen moniulotteinen merkitys. - Investoinnissa ulkomaiden osalta tulee huomioida, että sen tulee myös pitää sisällään yrityksen osaamisen kehittämisen ja päivittämisen, Tikkanen muistuttaa. Täsmävalmennusta Tikkanen pitää kouluttajiensa merkittävänä vahvuutena ja uskotta- Kotona vieraassa kulttuurissa Kansainvälistyminen on suuri haaste yrityksille ja niiden kansainvälisiin tehtäviin lähteville työntekijöille. Vieraassa kulttuurissa työskentely edellyttää muutakin kuin vankan ammattitaidon. Tarvitaan vahvoja kulttuurisia valmiuksia, sopeutumiskykyä ja vuorovaikutustaitoja. Mukana seuraavan perheen, puolison ja lasten sopeutuminen vaikuttaa oleellisesti komennuksen onnistumiseen. Suomeen tulevat yritysten ulkomaalaiset työntekijät käyvät läpi oman sopeutumisprosessinsa ja yrityksen henkilökunnan tulee myös osata kohdata mahdolliset kulttuurierot, tällä kertaa kotoisella maaperällä. TEKSTI: JON WEST Tikkasen mukaan suomalaista rehellistä ja suoraviivaista kaupankäyntitapaa arvostetaan erittäin korkealle hyvinkin monissa kulttuureissa. - Kokemuksieni mukaan suomalaisten kanssa on helppo tehdä bisnestä sillä kaikki sujuu sovitun mukaisesti. Myös Novuustekijänä sitä, että suurin osa heistä toimii arkityössään kansainvälisen kaupan alalla. Näiden kouluttajien tieto on tuoretta ja päivitettyä, josta on korvaamaton hyöty eritoten uusilla markkinoilla. - Kaiken valmentamisen ja kouluttamisen lähtökohta on yrityksen omat liikennetoiminnan haasteet, suunnat ja kehitykset. Näistä yrityksen tavoitteista määräytyy tarpeet henkilöstön osaamiselle ja edelleen kehittymiselle, Tikkanen täsmentää. Kulttuuria kaupankäyntiin Tikkanen naurahtaa ajatukselle, että juroilla suomalaisilla olisi vaikeuksia sopeutua eri kulttuurien asettamille vaatimuksille kaupankäynnille. Suomalaiset pärjäävät hyvin kulttuurierojen parissa. Meillä on pieni kieli- ja kulttuurialue ja olemme herkempiä näkemään sen, että muu maailma ei pyöri meidän tavalla. Olemme valmiimpia sopeutumaan ja ymmärtämään, että muualla on erilainen ympäristö ja siellä pitää toimia hieman eri tavalla, Tikkanen vakuuttaa. Täydennys- ja jatkokoulutus muuttuvilla työmarkkinoilla Oppilaitokset vastaavat nyky-yhteiskunnan muuttuvien työmarkkinoiden haasteeseen järjestämällä täydennys- ja jatkokoulutusta jo ammatissa toimiville henkilöille. TEKSTI: TARJA RANNISTO Täydennyskoulutus on tarkoitettu nimenomaan täydentämään ja ajanmukaistamaan työelämässä tarvittavaa osaamista eikä johda tutkintoon. Jatkokoulutuksella puolestaan voidaan erikoistua ja suorittaa tutkintoja. Opetuksen tavoitteet, laajuus ja jopa laatu vaihtelevat, tarjonta kasvaa, kuten koulutuksen tarvekin. Voidaanko enää edes puhua organisaation kilpailukyvystä tai omasta ammattitaidosta vakuuttavasti, jos koulutuksille viitataan kintaalla? Koulutus organisaation kilpailuetuna Nykyisten työmarkkinoiden eläessä jatkuvaa muutosten aikaa on oman ammattitaidon päivittämisestä ja uuden tiedon hankkimisesta tullut lähes edellytys työpaikan säilymiselle. Totta kai täydennyskoulutus on oleellista työelämässä onnistumisen kannalta, vakuuttaa Annu Jokela-Ylipiha, joka toimii Itä-Uudenmaan oppisopimuskeskuksen johtajana. Myös työnantajan näkökulmasta oman henkilöstön ammattitaito on arvokasta pääomaa, ja siksi osaamisen ajan tasalla pysyttäminen on elinehto ja tärkeä etu liiketoiminnan kehittämiseksi. Osaamisen täydentäminen organisaation kilpailukyvyn varmistamiseksi on keskeistä nyky-yhteiskunnassa, uskoo Jokela-Ylipiha. Hänen mukaansa erityisesti sellaisilla aloilla, joilla liiketoiminta kehittyy rajuimmin, on erityisen tärkeää panostaa henkilöstön jatkuvaan koulutukseen. - Yleensä sekä työnantaja että työntekijä ymmärtävät oppimisen merkityksen, mutta ei kuitenkaan aina. Joillakin aloilla henkilöstöä on vaikea motivoida opiskelemaan ja joskus taas työnantaja ei koe sitä tärkeänä, Jokela-Ylipiha toteaa. Oppisopimuskoulutuksen pariin tulee hänen mukaansa jatkuvasti uusia yrityksiä, ja erityisesti isot organisaatiot käyttävät mahdollisuutta systemaattisesti. Pk-yrityksillä saattaa Jokela-Ylipihan mukaan olla syynä tiedonpuute tällaisesta koulutusmahdollisuudesta, jossa työnantaja toimii myös kouluttajana. Move on! Elinikäinen oppiminen on nostettu EU:n aikuiskoulutuksen keskeiseksi haasteeksi. Vastaako Sinun työyhteisösi EU:n linjauksiin? Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia on uuden organisaationsa (2006) myötä valmis vastaamaan tarpeisiinne entistä tehokkaammin. Kaikki 32:n koulutusohjelmamme asiantuntijat niin tekniikan, kulttuurin-, sosiaali- kuin terveysalaltamme ovat käytettävissä täydennyskoulutuksen, työelämän konsultaatiopalveluiden ja kehittämistyön tarpeissanne. Lisää tulosta Venäjän-kaupasta! Venäjän-kaupassa menestyt suunnitelmallisuudella, joustavuudella, verkostoitumalla ja tuntemalla olosuhteet. Sales Operations in Russia Valmennuksessa keskitytään myynnin strategiaan ja organisointiin Venäjällä sekä syvennetään myyntiosamista venäläisistä lähtökohdista. Doing Business in Russia Valmennus perehdyttää Venäjän-kauppaa aloittelevan yrityksen tai yksittäisen ihmisen Venäjän markkinan erityispiirteisiin. Lisätietoja verkkosivuiltamme Haluatko lisätietoa? Ota yhteyttä! Puh , sähköposti: Atomitie 2b, PL 300, Helsinki Kevään valmennukset

13 Yritysvalmennuskurssi apuna liiketoiminnan kehittämisessä ILMOITUSLIITE KOULUTUS JA HENKILÖSTÖN KEHITTÄMINEN 13 Yrityksen ulkopuolisten asiantuntijapalveluiden hankkiminen voi osoittautua elintärkeäksi liiketoiminnan kehittämisessä. Pienissä kysymyksissä saattaa auttaa jo muutama tapaaminen konsultin kanssa, mutta jos tavoitteena ovat suuremmat muutokset, voi pidempiaikainen valmennuskurssi osoittautua tehokkaaksi keinoksi. TEKSTI: TARJA RANNISTO Valmennusta yrityksen eri vaiheisiin Kauppa- ja teollisuusministeriö järjestää TE-keskusten yritysosastojen kanssa pkyritysten toimintaa edistäviä valmennuskursseja ja eri kehitysvaiheisiin suunnattuja asiantuntijapalveluita. Toimintaansa aloittavia yrityksiä opastetaan alkuvaiheessa ilmenevissä ongelmissa ja kauemmin toimineilla yrityksillä on usein tavoitteena liikkeenjohtotaitojen tai toiminnan kehittäminen, toteaa Anna-Liisa Levonen kauppa- ja teollisuusministeriöstä. Joskus apua tarvitaan jo yrityksen ongelman määrittämiseen, Levonen sanoo ja jatkaa: Usein pulma onkin aivan toinen, kuin itse oltiin luultu. Valmennuksissa korostetaan käytännönläheisyyttä, mikä auttaa kohtaamaan yrityksen tarpeet. Kurssien vetäjiltä ja konsulteilta edellytetäänkin vankkaa käytännön kokemusta sekä konsultoitavan yrityksen toimialan tuntemusta. Valmennusten yksilöllisyys näkyy myös siinä, että valmennusjaksojen välillä järjestetään yrityskohtaista konsultointia. Muutaman päivän mittaisilla asiantuntijapalveluilla voidaan taas pureutua nopeasti yrityksen ydinongelmiin ja käynnistää konsultin ohjuksessa kehittämisprojekteja. toteaa Levonen. - Tyytyväinen asiakas on erittäin tärkeä tavoite kaikessa valmennustoiminnassa, Jukka Heinonen valmennusyritys Eximiasta kertoo. Mistä sitten tietää, onko asiantuntijavalmennuksesta ollut toivottua apua? - Yksiselitteisesti sitä ei voi mitata, sanoo Levonen. Hänen mukaansa toimintaan vaikuttavat niin monet tekijät, että yksittäisen kurssin tai valmennuksen vaikutusta yrityksen kehittymiseen on vaikea osoittaa: Toisaalta yrittäjät pystyvät kyllä kysyttäessä ilmaisemaan, mitä hyötyä tai lisäarvoa yritys on valmennuksesta saanut. Usein odotetaan konsultin saavan aikaan nopeita tuloksia eikä ymmärretä, että se vaatii omaakin panosta. Valmennuksesta saadut hyödyt saattavat näkyä tuloksissa vasta 2-3 vuoden jälkeen kehittämisprosessien käynnistämisestä. Koska valmennuksia tarjoavien tahojen määrä kasvaa koko ajan ja laadun kirjo on suuri, voi olla vaikea tietää, kuinka sopiva valmennusyritys löytyy. Tilaavan tahon on hyvä testata tarjoajan osaamista pyytämällä luonnosta koulutussuunnitelmasta, vaikka oma näkemys koulutustarpeesta KUVA: AINO HUOVIO. olisikin vahva, neuvoo Jukka Heinonen valmennusyritys Eximiasta ja jatkaa: Lisäksi kannattaa etukäteen pyytää tiedot valmennuksen toteuttavista kouluttajista ja heidän taustoistaan. Heinonen pitää harvinaisena tilannetta, että valmennus ei vastaakaan odotuksia. Jos näin kuitenkin kävisi, uskoisin valmennuksen toteuttavan osapuolen olevan valmis miettimään toteutusta ja sisältöä uudelleen. Tyytyväinen asiakas on erittäin tärkeä tavoite kaikessa valmennustoiminnassa, hän vakuuttaa. Digitaalisen viestinnän ja valmennuksen liitto tuo voimaa Johdon ikuisuusongelma on strategian vieminen käytäntöön. Uusi ja innovatiivinen käytäntöön viemisen tapa on lähivalmennuksen ja digitaalisen viestinnän yhdistelmä. Ensin kirkastetaan strategia, vain olennainen jätetään. Tämä konkretisoidaan ja muokataan digitaaliseksi viestintämateriaaliksi käyttämällä rikasta ja liikkuvaa kuva- ja äänimaailmaa. Tämän jälkeen avainhenkilöt valmennetaan viestinviejiksi, jotka jalkautuvat ja kertovat omille joukoilleen digitaalista viestintätyökalua apunaan käyttäen uuden strategian tavalla, jolla jokainen sen sisäistää. Strategia voidaan viedä onnistuneesti käytäntöön, mikäli koulutus ja valmennus integroidaan viestintään. Monissa asiakasyrityksissämme tämä onkin oivallettu ja tuloksia syntyy. Katalysaattoreina tässä henkilöstön kehittämisen uudessa tavassa toimivat kiihtyvä muutosvauhti ja sitä kautta viestintätarpeiden lisääntyminen sekä digitalisoituminen. Perinteisen viestinnän haasteena on hitaus sekä rikkinäinen puhelin - efekti. Liian paljon lopputuloksesta on riippuvainen viestinviejän suullisista taidoista. Havainnollinen digitaalinen apuväline poistaa nämä ongelmat. Digitaalinen viestintä saavuttaa tavoiteltavat sidosryhmät samanaikaisesti, -sisältöisesti ja missä päin maailmaa tahansa. Johdon ikuisuusongelma ratkaistaan siis sisäisellä yhteistyöllä ja yhteisillä työkaluilla. Käynnissä on sama kuin myynnin ja markkinoinninkin parissa jo jonkin aikaa käydyssä keskustelussa: erilliset toiminnot lähenevät toisiaan. Kirjoittaja on Training Director Liisa Lempinen WSOYprosta. Laske, kuinka paljon organisaatiosi voi säästää aikaa ja rahaa, kun neuvottelunne tehostuvat 25 % ja teette parempia päätöksiä! Jo yli 30 vuoden ajan Scotwork on auttanut organisaatioiden johtoa ja esimiehiä parantamaan neuvottelutuloksiaan yrityskohtaisten ja avointen valmennusten avulla. Scotwork valmennusten avulla sisäiset ja ulkoiset neuvottelunne tehostuvat merkittävästi saavutatte tavoitteenne paremmin ja vahvistatte yhteistyösuhteita kumppaneihin saatte neuvottelunne päätökseen nopeammin, tavoitteistanne tinkimättä Seuraavat avoimet valmennukset 2007: Fiskars Forum Sannäsin Kartano Sannäsin Kartano Fiskars Forum Fiskars Forum OSALLISTUJIEN VALMENNUKSESTA SAAVUTTAMA HYÖTY ON KESKIMÄÄRIN 10 KERTAA VALMENNUSINVESTOINNIN SUURUINEN JO KOLMEN ENSIMMÄISEN KUUKAUDEN AIKANA!* *Katso julkaisu Onnistuneen valmennuksen mittaaminen Valmennuksen osallistujahinta on alv. Ilmoittaudu tai ilmoita avainhenkilösi valmennukseen: Lisätietoja Scotwork Finland Jarkko Oksa, ja Jouni Päivölä, Sähköposti:

14 14 KOULUTUS JA HENKILÖSTÖN KEHITTÄMINEN ILMOITUSLIITE BUSINESS TRANSFORMATION In my professional capacity as a change management practitioner I am often called upon to design, plan and implement business transformation initiatives. In most cases this work focuses upon the supreme challenge of managing cultural change. As a member of the visiting faculty at Henley Management College I can also draw upon substantial academic research to support the claim that culture presents a major potential barrier to strategy implementation. When we discuss culture we need to appreciate the multi-layered nature of this phenomenon. Business cultures are an aggregation of various behaviours, attitudes and values that may be found within a given group. Using appropriate tools of analysis, a cultural profile of an organisation or society can be produced. Such profiles are useful in identifying the likely behaviours that one could expect from such a group. When an organisation develops or changes its strategy it will often have to change all or some of these predictive behaviours. Not to do so may result in a serious misalignment between what the organisation aims to achieve and its supporting behaviours. For many years cultural analysts have been focusing their attention on quantifiable methods of calibrating cultural positions. I would like to propose that we complement this approach through some qualitative techniques. One such technique is storytelling. When I am trying to assess an organisation s culture at the start of a change management project, I like to gather stories and create my own using observed evidence. Looking at things and hearing tales from managers, customers and staff can build a strong picture of the real culture. We can distil these down to reflect important aspects of corporate culture such as leadership style, ethical principles and transparency. The writer David Rees is Director of Cultural Fluency Ltd, a UK-based training and consulting company specialising in cultural change and cross cultural management. He is also Visiting Executive Fellow at Henley Management College and Board Member of Learning Links, a UK charity. Whatever tools we use, a cultural analysis can help us in many crucial business decisions what company should we acquire or merge with, how should we re-structure ourselves, or which overseas market should we enter? At the international level we have a long list of case study examples demonstrating how organisations have failed because they misunderstood the national culture. Increasingly, we are now seeing a formalisation of cultural evaluation in corporate integration situations through the development of cultural due diligence that complements the usual financial, legal and technical due diligence processes. In summary we can confidently argue that culture is no longer a passing management fad organisations ignore the management of their cultures at their peril! Kaikille avoimia yliopisto-opintoja joustavin ja monimuotoisin opetusmenetelmin Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa voit opiskella joustavasti iltaisin ja viikonloppuisin. Useat opintomme voit aloittaa itsellesi sopivana ajankohtana milloin tahansa lukuvuoden aikana. Oppiainetarjonnassamme on lähes 60 oppiaineen opintoja kaikista Jyväskylän yliopiston seitsemästä tiedekunnasta sekä kielikeskuksesta. Teemajuhlat ammattilaisten opastuksella Hyvästi perinteiset pikkujoulut ja saunaillat, 2000-luvun yritysjuhlat ovat aktiivisia tapahtumia, joissa työntekijät pääsevät osallistumaan sekä juhlan suunnitteluun että toteutukseen. Kun juhlan teema on valittu, aloitetaan sen toteutus ammattilaisten opastuksella. Juhlijat oppivat eksoottisten drinkkien sekoittamisen salat ja ovat mukana niin ruokalajien valmistuksessa kuin viinien valinnassa sekä tietysti juhlapaikan koristelussa. Yhdessä toimimalla juhlista tulee juuri halutunlaiset, viimeistä yksityiskohtaa myöten. TEKSTI: MAIJU RIIHOLA Aikuiskoulutuksen laatuyliopisto Henkilöstöjohtamisen opinnot Opinnoissa perehdytään monialaisen henkilöstöjohtamisen haasteisiin, erityisesti henkilöstön osaamisen kehittämiseen ja työyhteisön hyvinvointiin. Monitieteinen opintokokonaisuus johdattaa johtamisen, aikuiskasvatuksen, psykologian, fi losofi an, viestinnän ja gerontologian uusimpaan tutkimustietoon. Työ ja ihminen muutoksessa -opinnot Työ ja ihminen muutoksessa -opinnot antavat uusia näkökulmia muuttuvaan työelämään ja hyvinvointiin. Opinnoissa tarkastellaan valtakunnallisesti ainutlaatuisella tavalla eri tieteiden näkökulmasta työn ja ihmisen välistä merkityssuhdetta sekä pureudutaan ajankohtaisiin kysymyksiin, jotka koskettavat jokaista. Opinnot tarjoavat työssä käyville uusia näkökulmia ja valmiuksia esimerkiksi työyhteisöjen kehittämishankkeisiin, sosiaali- ja terveydenhuollon ja työvoimahallinnon asiakastyöhön sekä oman työn jäsentämiseen. Lisätietoja em. opinnoista ja muusta opintotarjonnastamme saat www -sivuiltamme osoitteesta tai ottamalla yhteyttä, puh. (014) , Avoin yliopisto Asiantuntevat kouluttajat Vuokraamalla kouluttajat Eximian kautta olemme saaneet juuri oikeaa asiantuntemusta ilman ylimääräisiä kustannuksia. Eximia Yritysvalmennuksen kautta saat kouluttajat, valmentajat ja opettajat kaikkiin organisaatiosi koulutuksiin. Järjestämme asiantuntijat tilaisuuksiisi lyhyistä seminaareista pitkiin tutkintokokonaisuuksiin nopeasti, luotettavasti ja laatutakuulla. Kysy lisää! YHTEYSTIEDOT Eximia Yritysvalmennus, (09) ,

15 ILMOITUSLIITE KOULUTUS JA HENKILÖSTÖN KEHITTÄMINEN 15 Langattomuus luo uutta työskentelykulttuuria 2000-luvulla työtä tehdään lisääntyvästi toimiston ulkopuolella etätyönä. Langattoman verkon luomat mahdollisuudet vievät työelämää kohti monipuolistuvia ja vaihtelevia työaikoja, -tapoja ja -paikkoja. TEKSTI: JANETTA SANTALO Vapaus valita työaikansa ja -tapansa itse houkuttelee ihmisiä etätyöhön. Etätyöpäivät koetaan tehokkaiksi myös työrauhan ansiosta, jonka puutteesta avokonttoreissa usein kärsitään. Tutkimusten mukaan etätyömahdollisuus nostaa yleistä tyytyväisyyttä työhön tyytyväinen työntekijä on tehokkaampi kuin tyytymätön ja näin myös työvoiman vaihtuvuus vähenee. Etätyöllä voitetaan lisää työaikaa aikaisemmin työmatkaan käytetystä ajasta, ja työt voidaan ottaa mukaan uusiin ympäristöihin kuten lentokenttäterminaaliin tai hotellihuoneeseen. Etätyön on todettu lisäävän työntekijän tehoa jopa prosenttia. Etätyön yleistyminen riippuu ratkaisevasti johdon asenteista ja organisaation toimintatavoista. Etä- työ kysyykin työkulttuuria, jossa arvostetaan saavutettuja tuloksia sen sijaan, että kontrolloidaan, milloin ja miten työ tehdään. Etätyön riskeinä nähdään puolestaan työn hallitsevuus elämässä: etätyö on pois perheeltä ja vapaaajasta. Akavan työmarkkinatutkimuksen mukaan etätyönä hoidetaan varsin usein ylitöitä. Työpaikka voidaan lisäksi kokea tärkeänä sosiaalisena ympäristönä, jolloin etätyöhön siirtyminen merkitsee luopumista tästä sosiaalisesta tukiverkostosta. Suomi on kansainvälisessä vertailussa etätyön edelläkävijöitä. Pitkien etäisyyksien ja alueellisten kehityserojen maassa etätyön edistämiselle on ollut myös työllisyys- ja aluepoliittista tilausta. Etätyö nähdään keinona uudistaa työn organisointia joustavampaan suuntaan niin työnantajien kuin työntekijöidenkin eduksi. Pohjimmiltaan etätyössä on kyse uudesta tavasta organisoida samaa työtä. Tekniset valmiudet etätyölle olemassa Myönteisen yhteiskunnallisen ilmapiirin rinnalla tietä etätyön tekemiselle avaavat olemassa olevat erinomaiset viestintätekniset edellytykset. Kokonaisratkaisuja langattomalle toimistolle myyvä Juha Kalliola IT-Adminasta tietää tämän hyvin. - Etätyönä pystytään käytännössä tekemään samoja näyttöpäätetöitä kuin toimistossa. On olemassa ratkaisuja, jotka mahdollistavat toimistossa sijaitsevan oman työaseman käytön muualta. - Jatkuvasti yleistyvillä älypuhelimilla pystytään esimerkiksi lukemaan sähköpostia ja kalenteria, sopimaan kokouksista sekä käyttämään excel- ja word-dokumentteja sujuvasti - missä ja milloin vaan, Kalliola jatkaa. Etätyö on tehokasta Koulutusmuotojen Lisätietoa puh. (09) nimiviidakossa Koulutustarjonta on nykyään monipuolista ja uusia koulutusmuotoja tulee koko ajan lisää. Joskus tuntuu vaikealta erottaa, mitä milläkin nimikkeellä tarkoitetaan. Tässä hiukan opastusta nimiviidakossa kulkemiseen: Monimuotokoulutus tapahtuu lähiopetuksen ja itsenäisen opiskelun kautta. Voi sisältää myös työharjoittelujaksoja. Muuntokoulutus liittyy usein tiettyjen ammattien tai muun osaamisen lisääntyneeseen tarpeeseen. Aikaisempien opintojen pohjalta voidaan kouluttautua muihin tehtäviin, kuten sairaanhoitajasta lääkäriksi. Täydennyskoulutusta tarvitaan työn muuttuessa niin, että aikaisemmat taidot eivät riitä. Omia taitoja nimenmukaisesti täydennetään. Jatkokoulutus on tutkinnon jälkeen suoritettavaa koulutusta, joka usein tähtää erikoistumiseen. Yhteishankintakoulutus on työhallinnon ja yrityksen yhteistyössä räätälöimää kolutusta. Tavoitteena on saada ammattitaitoista työvoimaa yrityksen tarpeisiin. Työvoimakoulutuksella tarkoitetaan työikäisten koulutusta. Tarkoituksena on parantaa mahdollisuuksia pysyä työmarkkinoilla tai päästä sinne takaisin. TEKSTI: TARJA RANNISTO Kiitoksella on suuri merkitys! Keskuskauppakamarin ansiomerkki on konkreettinen, lakiin perustuva huomionosoitus työntekijälle. Ansiomerkkejä myönnetään työvuosien perusteella, elämäntyöstä ja rautaisesta ammattitaidosta.

16

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa 70-20-10 malli Johdon ja henkilöstöjohtamisen kehittämispäivä AMKE 28.10.2015 Jarmo Kröger, kehittämispäällikkö Koulutuskeskus Salpaus Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen EuroSkills2016-koulutuspäivä 9.6.2016 Eija Alhojärvi 1. Skills-toiminnan haasteet - strategiset painopistealueet 2. Kilpailu- ja valmennustoiminnan

Lisätiedot

Kuntaliiton työllisyyspoliittinen. ohjelma

Kuntaliiton työllisyyspoliittinen. ohjelma Kuntaliiton työllisyyspoliittinen ohjelma Sisällysluettelo Kuntaliiton työllisyyspoliittinen ohjelma 3 Kuntaliiton työllisyyspoliittiset linjaukset 4 1) Työnjaon selkeyttäminen 4 2) Aktivointitoiminnan

Lisätiedot

AALTO PK-JOKO 79. Uuden sukupolven johtamisvalmennus

AALTO PK-JOKO 79. Uuden sukupolven johtamisvalmennus AALTO PK-JOKO 79 Uuden sukupolven johtamisvalmennus Kenelle PK-JOKO soveltuu? Pienten ja keskisuurten yritysten toimitusjohtajille nykyisille ja tuleville avainhenkilöille tulosyksiköiden johdolle Joilla

Lisätiedot

Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita

Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita Erkki Auvinen, STTK 7. 4. 2 0 1 6 Työpaikan kehittämistä ei saa unohtaa vaikeinakaan aikoina Työpaikan kehittämistä ei saa haudata mukamas tärkeämpien

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työterveyslaitos www.ttl.fi Ihmisten innostava johtaminen Jalmari Heikkonen, johtava asiantuntija 3.6.2014 Jalmari Heikkonen Työterveyslaitos www.ttl.fi Oikeudenmukaisuus Jaon oikeudenmukaisuus

Lisätiedot

Viestinnän ja johtamisen yhteispeli. TAMK, Teiskontie 33, Tampere klo Tuottavuus ja viestintä

Viestinnän ja johtamisen yhteispeli. TAMK, Teiskontie 33, Tampere klo Tuottavuus ja viestintä Viestinnän ja johtamisen yhteispeli TAMK, Teiskontie 33, Tampere 31.05.3007 klo 12.00 Tuottavuus ja viestintä Teknologiayhteiskunnan haaste Tehokkuuden tavoittelu on aina ohjannut kehitystämme. Ihmisen

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

UEF EXECUTIVE MBA. aducate.fi JOHDON JA ASIANTUNTIJOIDEN facebook.com/weaducate

UEF EXECUTIVE MBA. aducate.fi JOHDON JA ASIANTUNTIJOIDEN facebook.com/weaducate UEF EXECUTIVE MBA JOHDON JA ASIANTUNTIJOIDEN KOULUTUSOHJELMA aducate.fi @weaducate facebook.com/weaducate UEF EMBA-opinnot SMART AT WORK Kenelle: Itä-Suomen yliopiston UEF EMBA -koulutusohjelma on tarkoitettu

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos tukihenkilöstö. Vastaajia 21

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos tukihenkilöstö. Vastaajia 21 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos tukihenkilöstö Vastaajia Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: 0 8 6 8% 6% % 8% Nainen Mies Biologian laitos, Muu henkilökunta,

Lisätiedot

Sporttimerkonomi - koulutus -

Sporttimerkonomi - koulutus - Tuntuuko sinusta, että tarvitset lisää osaamista tulevaisuuden haasteisiin infotilaisuus 20.5.2013 klo 17-19 Sporttimerkonomi - koulutus - Koulutusohjelma tähtää liiketalouden perustutkinnon, merkonomi,

Lisätiedot

Työn mielekkyyden johtaminen

Työn mielekkyyden johtaminen Kati Järvinen Työn mielekkyyden johtaminen Käytännön opas Talentum Helsinki 2014 Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Kati Järvinen Kustantaja: Talentum Media Oy Kansi: Ea Söderberg Taitto: Maria Mitrunen

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely Biologian laitos. Vastaajia 47

Yliopistojen työhyvinvointikysely Biologian laitos. Vastaajia 47 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos Vastaajia 7 Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: LuTK 06, Biologian laitos 9 00% 80% 60% % 6% 0% 0% % 0% 0% Nainen Mies

Lisätiedot

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen Työkaluja esimiestyön tehostamiseen 7.5.2009 Anna-Maija Sorvoja, HR Management Consultant Aditro Ohjelma 1. Esimiestyön haasteita 2. Työkaluja haasteiden kohtaamiseen, 3. Yhteenveto case-esimerkkejä 2

Lisätiedot

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Ylilääkärii Työterveyshuolto tekee työtä työsuhteessa olevien terveyden edistämiseksi, työtapaturmien

Lisätiedot

ICT- Go Global. Pk-yritysten kansainvälistymisen valmennusohjelma / SKa

ICT- Go Global. Pk-yritysten kansainvälistymisen valmennusohjelma / SKa ICT- Go Global Pk-yritysten kansainvälistymisen valmennusohjelma 2011 24.2.2011 / SKa Finpro oikea partneri kansainväliseen menestykseen Finpro on kansallinen konsulttiorganisaatio, joka nopeuttaa suomalaisten

Lisätiedot

Hallitusohjelma ja rakennerahastot. Strategian toteuttamisen linjauksia

Hallitusohjelma ja rakennerahastot. Strategian toteuttamisen linjauksia Hallitusohjelma ja rakennerahastot Strategian toteuttamisen linjauksia Vipuvoimaa EU:lta Rakennerahastokauden 2007 2013 käynnistystilaisuus Valtiosihteeri Anssi Paasivirta Kauppa- ja teollisuusministeriö

Lisätiedot

YHTEENVETO - Kansainvälistymisen tulevaisuusklinikat

YHTEENVETO - Kansainvälistymisen tulevaisuusklinikat YHTEENVETO - Kansainvälistymisen tulevaisuusklinikat OSAKSI YHTEISÖÄ: Eri kulttuureista tulevien integroiminen yhteisöömme ja osaksi arkeamme on onnistumisen avain. Tulevaisuus haastaa tähän entistä vahvemmin.

Lisätiedot

Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä

Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä 14.3.2016-13.3.2019 Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus Erityistavoite: 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen

Lisätiedot

Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät Tampereella. Johtaja Hannu Sirén

Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät Tampereella. Johtaja Hannu Sirén Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät Tampereella Johtaja Hannu Sirén 12.10.2011 Hallitusohjelma Elinikäisen oppimisen tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut ovat tarjolla kaikille yhden luukun periaatteen

Lisätiedot

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Oheinen lomake on Hyvän johtamisen kriteereihin perustuva Arvioinnin tueksi työkalu. Voit arvioida sen avulla johtamista omassa organisaatiossasi/työpaikassasi.

Lisätiedot

ESR haku mennessä. Rakennerahastoasiantuntijat Jaana Niemi, Tuula Isosuo ja Leena Tuunanen

ESR haku mennessä. Rakennerahastoasiantuntijat Jaana Niemi, Tuula Isosuo ja Leena Tuunanen ESR haku 16.2.2015 mennessä Rakennerahastoasiantuntijat Jaana Niemi, Tuula Isosuo ja Leena Tuunanen 14.1.2015 Ison kuvan hahmottaminen - Mikä on meidän roolimme kokonaisuudessa? Lähde: Maija-Riitta Ollila,

Lisätiedot

InvEstoI MEnEstYksEEn

InvEstoI MEnEstYksEEn Executive MBA -ohjelma, laajuus 100 opintopistettä. InvEstoI MEnEstYksEEn Osaamisen kehittäminen on investointi oman tulevaisuuden rakentamiseen. Kansainvälisesti akkreditoitu Avance Executive MBA on Jyväskylän

Lisätiedot

Työpaikalla tapahtuva koulutus Oppisopimuksella ammattilaiseksi. Jyväskylän oppisopimuskeskus

Työpaikalla tapahtuva koulutus Oppisopimuksella ammattilaiseksi. Jyväskylän oppisopimuskeskus Työpaikalla tapahtuva koulutus Oppisopimuksella ammattilaiseksi 1 Jyväskylän oppisopimuskeskus HENKILÖKOHTAINEN OPISKELUOHJELMA SUUNNITTELU OPPISOPIMUSKOULUTUS PÄHKINÄNKUORESSA TYÖSSÄ OPPIMINEN JA OHJAAMINEN

Lisätiedot

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA 1 YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA Työmarkkinat ovat murroksessa. Suomea varjostanut taantuma on jatkunut ennätyksellisen pitkään. Pk-yritysten merkitystä ei tule aliarvioida taantumasta

Lisätiedot

Yhteishankintakoulutukset

Yhteishankintakoulutukset z Yhteishankintakoulutukset RekryKoulutus, TäsmäKoulutus ja MuutosKoulutus Mari Tuomikoski Palvelujohtaja Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto Yhteishankintakouluksella lisää ammatillista osaamista Työvoimakoulutuksena

Lisätiedot

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 Kuntoutuksen mahdollisuudet ja rooli syrjäytymisen ehkäisyssä 17.2.2011 Pirjo Kannisto Opetusministeriön linjauksia tulevaisuuden oppisopimuskoulutukseen

Lisätiedot

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op 0 Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op TAMK EDU Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutus 1 Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto tutkintoon johtavan

Lisätiedot

VALMENTAVA JOHTAMINEN

VALMENTAVA JOHTAMINEN KUTSU ESAVI/10961/2016 Etelä-Suomi 8.12.2016 Opetus ja kulttuuritoimi -vastuualue Jakelussa mainituille Tervetuloa Etelä-Suomen aluehallintoviraston järjestämään valmennukseen torstaina 9.3.2017 klo 8.45

Lisätiedot

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana Helka Pirinen Esimies muutoksen johtajana Talentum Helsinki 2014 Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Helka Pirinen Kansi: Ea Söderberg, Hapate Design Sisuksen ulkoasu: Sami Piskonen, Suunnittelutoimisto

Lisätiedot

Aloitusseminaari Monikulttuurinen johtaminen käytäntöön. Kaarina Salonen

Aloitusseminaari Monikulttuurinen johtaminen käytäntöön. Kaarina Salonen Aloitusseminaari 10.5.2011 Monikulttuurinen johtaminen käytäntöön Kaarina Salonen Periaatteet toimintasuunnitelma ja perustehtävä ovat kaikilla lähtökohtana jokin sellainen asia, joka tulisi kehittää toiminnassa

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos opetus- ja tutkimushenkilöstö. Vastaajia 27

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos opetus- ja tutkimushenkilöstö. Vastaajia 27 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos opetus- ja tutkimushenkilöstö Vastaajia 7 Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: 66 0 8 6 6% 9% % 9% Nainen Mies Biologian

Lisätiedot

JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTI- TUTKINTO Panostus oman johtamisen kehittämiseen

JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTI- TUTKINTO Panostus oman johtamisen kehittämiseen JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTI- TUTKINTO Panostus oman johtamisen kehittämiseen JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO, JET20 KENELLE Kokeneille, tulosvastuullisille ja/tai kehittämisvastuussa oleville päälliköille

Lisätiedot

Kuntien ICT-muutostukiohjelma. Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen

Kuntien ICT-muutostukiohjelma. Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen Kuntien ICT-muutostukiohjelma Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen Ossi Korhonen 11.12.2014 ICT-muutostukiprojekteissa nyt mukana yhteensä 135 kuntaa ICT-muutostuki

Lisätiedot

Hoitotyön huippujohtaminen - mitä se on ja miten se mahdollistetaan? Pirjo Haukkapää-Haara, johtava konsultti Satu Pulkkinen, erityisasiantuntija

Hoitotyön huippujohtaminen - mitä se on ja miten se mahdollistetaan? Pirjo Haukkapää-Haara, johtava konsultti Satu Pulkkinen, erityisasiantuntija Hoitotyön huippujohtaminen - mitä se on ja miten se mahdollistetaan? Pirjo Haukkapää-Haara, johtava konsultti Satu Pulkkinen, erityisasiantuntija 14.9.2016 Page 1 Miksi ollaan asian äärellä? Sote-uudistuksen

Lisätiedot

HOITOTYÖN TOIMINTAOHJELMA. 2014 2018 Etelä-Pohjanmaalla

HOITOTYÖN TOIMINTAOHJELMA. 2014 2018 Etelä-Pohjanmaalla HOITOTYÖN TOIMINTAOHJELMA 2014 2018 Etelä-Pohjanmaalla 2 Johdanto Tämän hoitotyön toimintaohjelman tavoitteena on toimia suunnannäyttäjänä alueelliselle kehittämiselle ja yhteistyölle ennakoiden tulevia

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2011 aikana AMKtutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2011 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

Aikuisten TNO -toiminnan ennakointi. Päivi Holopainen Ennakointikoordinaattori, Lapin liitto

Aikuisten TNO -toiminnan ennakointi. Päivi Holopainen Ennakointikoordinaattori, Lapin liitto Aikuisten TNO -toiminnan ennakointi Päivi Holopainen Ennakointikoordinaattori, Lapin liitto 28.3.2014 Mitä on ennakointi? SUUNNITTELU ENNAKOINTI VERKOSTOI- TUMINEN TULEVAI- SUUDEN- TUTKIMUS Lähde: Euroopan

Lisätiedot

Työelämä kaikille - yhteiskuntatakuu näkyväksi -seminaari Uudenlaista kasvuyrittäjyyttä ja ajattelua Katja Noponen, Katja Noponen Oy Espoo

Työelämä kaikille - yhteiskuntatakuu näkyväksi -seminaari Uudenlaista kasvuyrittäjyyttä ja ajattelua Katja Noponen, Katja Noponen Oy Espoo Työelämä kaikille - yhteiskuntatakuu näkyväksi -seminaari 31.8.2012 Uudenlaista kasvuyrittäjyyttä ja ajattelua Katja Noponen, Katja Noponen Oy Espoo 31.8.2012 KATJA NOPONEN OY 2011 Tulevaisuuspolku-palveluiden

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformi tuumasta toimeen. Ylijohtaja Mika Tammilehto

Ammatillisen koulutuksen reformi tuumasta toimeen. Ylijohtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen reformi tuumasta toimeen Ylijohtaja Mika Tammilehto 1.11.2016 Reformin toimeenpanon lähtökohdat toimintaympäristö ja sen osaamisvaatimukset muuttuvat asiakaskunnan (yksilöt ja

Lisätiedot

MATKAILUALAN KOULUTUS

MATKAILUALAN KOULUTUS Master s Degree Programme in Tourism MATKAILUALAN KOULUTUS 90 op OPINTOSUUNNITELMA 2014 2016 Opintojen lähtökohdat Työelämän toimintaympäristön nopeat muutokset, toimintojen kansainvälistyminen sekä taloutemme

Lisätiedot

Perheystävällinen työpaikka. Anna Kokko, Erityisasiantuntija Väestöliitto 18.9.2015

Perheystävällinen työpaikka. Anna Kokko, Erityisasiantuntija Väestöliitto 18.9.2015 Perheystävällinen työpaikka Anna Kokko, Erityisasiantuntija Väestöliitto 18.9.2015 Miksi perheystävällisyys kannattaa? Top 3 1.Perheystävällinen työpaikka houkuttelee parhaita osaajia ja sitouttaa heidät

Lisätiedot

Yhdessä eteenpäin! - Elinikäisen ohjauksen TNO-palveluja kehittämässä

Yhdessä eteenpäin! - Elinikäisen ohjauksen TNO-palveluja kehittämässä Yhdessä eteenpäin! - Elinikäisen ohjauksen TNO-palveluja kehittämässä Opin ovi klinikka 8.4.2014, Helsinki, Lintsi Ulla-Jill Karlsson, OKM neuvotteleva virkamies Ari-Pekka Leminen, TEM neuvotteleva virkamies

Lisätiedot

PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö

PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA 5.2.2016 Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö 2 10.2.2016 Keskeinen lähtökohta työhyvinvoinnille yksilö yhteisöllisyyden rakentajana ja yhteisöllisyys yksilön tukena arvostava

Lisätiedot

T Henkilöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04

T Henkilöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04 T-110.460 Henkilöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04 Ilkka Kouri Henkilöstöturvallisuus 25.2.2004: Osaaminen ja avainhenkilöt Rekrytoinnin tarkistuslista... lähde:www.pk-rh.com Onko uuden työntekijän

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

Vantaan korvaavan työn toimintatapa. Tuunattu työ

Vantaan korvaavan työn toimintatapa. Tuunattu työ Vantaan korvaavan työn toimintatapa Tuunattu työ Tuunattu työ mitä se on? Sairauden tai tapaturman vuoksi työntekijä voi olla tilapäisesti kykenemätön tekemään vakituista työtään, mutta pystyy terveyttään

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2012 aikana AMKtutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2012 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

Arvot ja eettinen johtaminen

Arvot ja eettinen johtaminen Arvot ja eettinen johtaminen Erika Heiskanen +358 40 7466798 erika.heiskanen@juuriharja.fi Juuriharja Consulting Group Oy Eettinen strategia Eettinen johtaminen Eettinen kulttuuri Valmennamme kestävään

Lisätiedot

TYÖN OPINNOLLISTAMINEN AMMATTIKORKEAKOULUSSA

TYÖN OPINNOLLISTAMINEN AMMATTIKORKEAKOULUSSA TYÖN OPINNOLLISTAMINEN AMMATTIKORKEAKOULUSSA OPO-päivä 10.11.2016 Eeva-Leena Forma opetuksen kehittämispäällikkö Opiskelijalähtöinen Korkeakoululähtöinen työn opinnollistaminen Työpaikkalähtöinen OPISKELIJALÄHTÖINEN

Lisätiedot

Koulutus- ja tiedonvälityshankkeet

Koulutus- ja tiedonvälityshankkeet Koulutus- ja tiedonvälityshankkeet Frami to 9.4.2015 (tietoja päivitetty asetusmuutoksen johdosta 1.5.2015) Kehittämishankkeet - tuensaaja Kehittämishankkeet tuen saaja - julkisoikeudelliset yhteisöt -

Lisätiedot

AMKEn luovat verkostot -seminaari 15.5.2012, Aulanko. Ennakointitiedon lähteitä henkilöstösuunnitteluun. Lena Siikaniemi henkilöstöjohtaja

AMKEn luovat verkostot -seminaari 15.5.2012, Aulanko. Ennakointitiedon lähteitä henkilöstösuunnitteluun. Lena Siikaniemi henkilöstöjohtaja AMKEn luovat verkostot -seminaari 15.5.2012, Aulanko Ennakointitiedon lähteitä henkilöstösuunnitteluun Lena Siikaniemi henkilöstöjohtaja PHKKn visio 2017 Olemme oppimisen ja kestävän uudistamisen kansainvälinen

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutuksen esittely

Oppisopimuskoulutuksen esittely Oppisopimuskoulutuksen esittely Jyväskylän oppisopimuskeskus Oppisopimuskoulutus on työpaikalla käytännön työssä toteutettavaa ammatillista koulutusta, jota täydennetään oppilaitoksessa järjestettävillä

Lisätiedot

Suorita Turussa merkonomin tutkinto + pätevyys esimiehenä työssä oppien.

Suorita Turussa merkonomin tutkinto + pätevyys esimiehenä työssä oppien. Mahdollista menestys koulutuksella! Kehitä itseäsi Kehitä yritystäsi Hanki kaupallinen tutkinto Pätevöidy esimiehenä Verkostoidu Menesty Suorita Turussa merkonomin tutkinto + pätevyys esimiehenä työssä

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Kuormituksen hallinta ja toimintakyvyn ylläpito työpaikoilla , Tampere Esittäjän nimi / 8.2.

Hyvinvointia työstä. Kuormituksen hallinta ja toimintakyvyn ylläpito työpaikoilla , Tampere Esittäjän nimi / 8.2. Hyvinvointia työstä 1 Kuormituksen hallinta ja toimintakyvyn ylläpito työpaikoilla 20.4.2015, Tampere Rauno Hanhela, johtava asiantuntija, aluevastaava 2 Esittäjän nimi / 8.2.2011 1 Ihmisen mittainen työ

Lisätiedot

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki 6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku 15.2.-12.4.17 Infotilaisuus 13.2, Helsinki Ohjelma 6Aika-strategian esittely ja kuutoskaupunkien odotukset ESRpilottihankkeille Asko Räsänen, Vantaan kaupunki

Lisätiedot

Metsäalan Johtamisakatemia järjestetään Majvikin kongressikeskuksessa Kirkkonummella. KATSO MYÖS:

Metsäalan Johtamisakatemia järjestetään Majvikin kongressikeskuksessa Kirkkonummella. KATSO MYÖS: Metsäalan Johtamisakatemia järjestetään Majvikin kongressikeskuksessa Kirkkonummella. KATSO MYÖS: www.metsahyvinvointi.fi/johtamisakatemia/ 1 Ihmisten motivaatio ja osaaminen ratkaisevat sen, kuinka hyvin

Lisätiedot

Manner-Suomen ESR ohjelma

Manner-Suomen ESR ohjelma Manner-Suomen ESR ohjelma Toimintalinja 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen Kehittää pk-yritysten valmiuksia ennakoida ja hallita maailmantalouden,

Lisätiedot

Turvallisuuskulttuurikysely

Turvallisuuskulttuurikysely Turvallisuuskulttuurikysely Kuntayhtymähallitus 21.1.2014 Maijaterttu Tiainen Ylihoitaja, potilasturvallisuuskoordinaattori Turvallisuuskulttuuri On organisaation kykyä ja tahtoa ymmärtää: Millaista turvallinen

Lisätiedot

Y-SUKUPOLVI: MINUN URANI

Y-SUKUPOLVI: MINUN URANI Y-SUKUPOLVI: MINUN URANI Y-sukupolvi on keskittynyt omaan uraansa, kulkemaan omia polkujaan ja kehittämään taitojaan varmistaakseen kilpailukykynsä työmarkkinoilla. Muiden johtaminen ei ole prioriteettilistan

Lisätiedot

Välityömarkkinat työnantajan näkökulmasta

Välityömarkkinat työnantajan näkökulmasta Välityömarkkinat työnantajan näkökulmasta Kaikkien työpanosta tarvitaan yhteistyötä ja vastuullisuutta rakennetyöttömyyden nujertamiseksi, Rovaniemi 27.3.2012 Kaija Pulkkinen Elinkeinoelämän keskusliitto

Lisätiedot

Eksperttityön hyödyntäminen ammattiopistossa

Eksperttityön hyödyntäminen ammattiopistossa Eksperttityön hyödyntäminen ammattiopistossa 9.6.2016 Leena Mäkelä 4/5/13 Stadin ammattiopisto Suomen suurin ammattiopisto Ammattiopistossa toimivat Helsingin kaupungin järjestämä nuorten ja aikuisten

Lisätiedot

Futurex. Helmikuu 2011 Tuire Palonen

Futurex. Helmikuu 2011 Tuire Palonen Futurex Helmikuu 2011 Tuire Palonen Missio! Korkea-asteen täydennyskoulutuksen tehtävänä on yhdessä työympäristöjen oman toiminnan kanssa pitää huolta siitä että koulutus, tutkimus ja työelämässä hankittu

Lisätiedot

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista 1 (4) HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMA 2015-2016 Väestön ikääntyminen, palvelu- ja kuntarakenteen muutos, palveluiden uudistamistarve, väestön tarpeisiin vastaavuus, kilpailu osaavasta työvoimasta ja

Lisätiedot

KOULUTUKSEN ARVIOINTI ALUEEN NÄKÖKULMASTA

KOULUTUKSEN ARVIOINTI ALUEEN NÄKÖKULMASTA KOULUTUKSEN ARVIOINTI ALUEEN NÄKÖKULMASTA Helena Rasku-Puttonen Karvin kuulemiskierros KARVIn laatutunnus myönnetty Jyväskylän yliopistolle Mistä kertoo? Jyväskylän yliopistossa on vahva jatkuvan kehittämisen

Lisätiedot

Henna Nurminen Hankkeen esittely

Henna Nurminen Hankkeen esittely Henna Nurminen 1.4.2016 Hankkeen esittely Perustiedot Lapin, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun ELY-keskusten yhdessä toteuttama ESR-hanke Tiimi (paikkakunta): Projektipäällikkö Henna Nurminen (Rovaniemi) Projektikoordinaattori

Lisätiedot

Esimiehen opas kehityskeskusteluihin. Irma Meretniemi

Esimiehen opas kehityskeskusteluihin. Irma Meretniemi Esimiehen opas kehityskeskusteluihin Irma Meretniemi Talentum Helsinki 2012 Copyright 2012 Talentum Media Oy ja Irma Meretniemi Kustantaja: Talentum Media Oy Kansi: Lapine Oy Taitto: Anni Palotie ISBN

Lisätiedot

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto Suomi nousuun Aineeton tuotanto Maailman talous on muutoksessa. Digitalisoituminen vie suomalaiset yritykset globaalin kilpailun piiriin. Suomen on pärjättävä tässä kilpailussa, jotta hyvinvointimme on

Lisätiedot

Kesko. Kauppa luo menestystä

Kesko. Kauppa luo menestystä Kesko Kauppa luo menestystä Kaupan ala tarjoaa työtä ja yrittäjyyttä Kauppa on elinkeinoelämän suurin toimiala, joka työllistää runsaat 320 000 henkeä. Ala tarjoaa myös paljon mahdollisuuksia toimia yrittäjänä.

Lisätiedot

Ohje työpaikkaohjaajalle

Ohje työpaikkaohjaajalle Ohje työpaikkaohjaajalle oppisopimusopiskelijan ammattitaidon arvioinnista Vain oppilaista voi tulla mestareita. (intialainen sananlasku) AJATUKSIA OPPISOPIMUSOPISKELIJAN AMMATTITAIDON KEHITTYMISEN ARVIOINNISTA

Lisätiedot

Päivi Karttunen, TtT vararehtori Tampereen ammattikorkeakoulu 4/19/201 6

Päivi Karttunen, TtT vararehtori Tampereen ammattikorkeakoulu 4/19/201 6 Päivi Karttunen, TtT vararehtori Tampereen ammattikorkeakoulu 1 4/19/201 6 Mihin meitä korkeakoulusektorilla ja koulutuksessa yleisesti haastetaan? Hallituksen yksi strateginen painopiste: Osaaminen ja

Lisätiedot

Mittarit kertovat ja eurot puhuvat

Mittarit kertovat ja eurot puhuvat Mittarit kertovat ja eurot puhuvat Uuden työelämän trendit -huippuseminaari Tornio 7.9.2016 Tauno Hepola, Mcompetence Oy Toimitusjohtaja, yritysvalmentaja TYÖELÄMÄN LAADULLA ON MAHDOLLISTA RAKENTAA KILPAILUETUA,

Lisätiedot

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon suorittaneella on yrityksen johtajalta edellytettävä yrityksen strategisen johtamisen

Lisätiedot

Suomalainen kunta. Menestystarina yhä vuonna 2017

Suomalainen kunta. Menestystarina yhä vuonna 2017 Suomalainen kunta Menestystarina yhä vuonna 2017 Suomalainen kunta menestystarina yhä vuonna 2017 Suomalainen kunnallishallinto on kansainvälinen menestystarina. Kunnat järjestävät kansalaisten hyvinvointipalvelut

Lisätiedot

Opinnäytteen edellytyksistä ammattikorkeakoulussa

Opinnäytteen edellytyksistä ammattikorkeakoulussa Opinnäytteen edellytyksistä ammattikorkeakoulussa Tuulikki Viitala Oulun seudun ammattikorkeakoulu AMMATILLINEN OPETTAJAKORKEAKOULU Opinnäytetyöt ja työelämä Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ja osoittaa

Lisätiedot

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration 1 of 5 8.6.2010 12:39 Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

Elinikäisen ohjauksen strategiset linjaukset

Elinikäisen ohjauksen strategiset linjaukset Elinikäisen ohjauksen strategiset linjaukset Elinikäiseen oppimiseen liittyvällä ohjauksella tarkoitetaan erilaisia toimia, joiden avulla kaikenikäiset kansalaiset voivat määritellä valmiutensa, taitonsa

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt ja työssäoppiminen

Ammattiosaamisen näytöt ja työssäoppiminen Ammattiosaamisen näytöt ja työssäoppiminen Sisältö 3 Yleistä ammattiosaamisen näytöistä ja työssäoppimisesta 4 Opettajan näyttö- ja työssäoppimistyön korvaaminen 5 Oppilaitoksessa vai työpaikassa? 6 Matkakorvaukset

Lisätiedot

Veli-Matti Taskila asiantuntija Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto SAMOK ry. etunimi.sukunimi@samok.fi

Veli-Matti Taskila asiantuntija Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto SAMOK ry. etunimi.sukunimi@samok.fi 1 Veli-Matti Taskila asiantuntija Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto SAMOK ry. etunimi.sukunimi@samok.fi AMMATTIKORKEAKOULUOPINTOJEN HARJOITTELU OPISKELIJAN SILMIN "Harjoittelun tavoitteena

Lisätiedot

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja

Lisätiedot

KASVAVIA MAHDOLLISUUKSIA

KASVAVIA MAHDOLLISUUKSIA KASVAVIA MAHDOLLISUUKSIA Growing Options Feedforward coaches 2013 Kehittävää kumppanuutta Vaikuttavaa valmennusta johtoryhmille, esimiehille, HR-vaikuttajille ja henkilöstölle Edelläkävijät saavat kilpailuetua:

Lisätiedot

Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina valmistuneille

Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina valmistuneille Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina 2005-2007 valmistuneille TAUSTATIEDOT 1) Sukupuoli nmlkj mies nmlkj nainen 2) Opintojen aloitusvuosi 3) Valmistumisvuosi 4) Millä perusteella valitsit opiskelupaikkasi?

Lisätiedot

Merikusterin erikoisosaajien työelämälähtöiset koulutusmallit Meri-Erko

Merikusterin erikoisosaajien työelämälähtöiset koulutusmallit Meri-Erko Merikusterin erikoisosaajien työelämälähtöiset koulutusmallit Meri-Erko NaviGate Tiedekahvila 18.05.2016 Meriklusterin erikoisosaajien työelämälähtöiset koulutusmallit (Meri-Erko) 1.3.2016-30.09.2018 Hankkeessa

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN RAKENNEMUUTOKSEEN

ETELÄ-KARJALAN RAKENNEMUUTOKSEEN ETELÄ-KARJALAN VARAUTUMISSUUNNITELMA RAKENNEMUUTOKSEEN MYR 22.2.2016 Kauppakatu 40 D, 53100 Lappeenranta Tel +358 (5) 6163 100 etunimi.sukunimi@ekarjala.fi kirjaamo@ekarjala.fi www.ekarjala.fi 22.2.2016

Lisätiedot

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia Hallitus hyväksynyt

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia Hallitus hyväksynyt Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia 2016 2020 Hallitus hyväksynyt 1.2.2016 Tutkimus-kehittämistoiminnan strategia kertoo 1) Toiminta-ajatuksemme (Miksi olemme olemassa?) 2) Arvomme (Mikä meille

Lisätiedot

Reflektoiva oppiminen harjoittelussa Insinööritieteiden korkeakoulu

Reflektoiva oppiminen harjoittelussa Insinööritieteiden korkeakoulu Reflektoiva oppiminen harjoittelussa 17.9.2015 Insinööritieteiden korkeakoulu Psykologi, uraohjaaja Seija Leppänen Reflektointiprosessi aloittaa oppimisen 1. Orientoituminen ja suunnittelu: millainen tehtävä

Lisätiedot

Tutkimus tutuksi! Eläkkeelle siirtyminen asiantuntijatyössä: (ELSA) Kati Ovaska: Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma. Ravintola Pääposti 13.4.

Tutkimus tutuksi! Eläkkeelle siirtyminen asiantuntijatyössä: (ELSA) Kati Ovaska: Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma. Ravintola Pääposti 13.4. Tutkimus tutuksi! Eläkkeelle siirtyminen asiantuntijatyössä: kokemuksen ja osaamisen säilyttämisen käytännöt (ELSA) Eerikki Mäki & Tanja Kuronen Mattila: Aalto yliopisto Kati Ovaska: Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö

Lisätiedot

RAKSAKYMPPI käytännöksi

RAKSAKYMPPI käytännöksi RAKSAKYMPPI käytännöksi Perusteet Käyttö Hyödyt Kokemuksia Tarja Mäkelä VTT RATUKE-seminaari 20.9.2007 RAKSAKYMPPI -uutta ajattelua työturvallisuuteen Lisätietoja: Tarja Mäkelä VTT Puh. 020 722 3308, tarja.makela@vtt.fi

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutusta koskevien selvitysten tuloksia Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund

Oppisopimuskoulutusta koskevien selvitysten tuloksia Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund Oppisopimuskoulutusta koskevien selvitysten tuloksia 3.6.2015 Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund Käsiteltävät selvitykset: Selvitys nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen toimenpideohjelman tuloksellisuudesta

Lisätiedot

1. Sosiaali- ja terveysalan toimijat kunnioittavat asiakkaidensa ja potilaidensa ihmisarvoa ja perusoikeuksia

1. Sosiaali- ja terveysalan toimijat kunnioittavat asiakkaidensa ja potilaidensa ihmisarvoa ja perusoikeuksia 1. Sosiaali- ja terveysalan toimijat kunnioittavat asiakkaidensa ja potilaidensa ihmisarvoa ja perusoikeuksia Ihmisarvon kunnioittaminen ja siihen liittyen yhdenvertaisuus, syrjimättömyys ja yksityisyyden

Lisätiedot

Henkilöstöjohtamisen haasteita eilen, tänään, huomenna

Henkilöstöjohtamisen haasteita eilen, tänään, huomenna Henkilöstöjohtamisen haasteita eilen, tänään, huomenna Henkilöstöjohdon seminaari 27.3.2012 Varatoimitusjohtaja Eija Lehto-Kannisto Henkilöstöjohtamisen haasteita eilen Perspektiivinä viimeiset noin 10

Lisätiedot

Työelämäosaamisen tila ja kehittämistarpeet Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksissä

Työelämäosaamisen tila ja kehittämistarpeet Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksissä Työelämäosaamisen tila ja kehittämistarpeet Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksissä Laura Bordi, FM, tutkija, suunnittelija Marja-Liisa Manka, FT, professori, tutkimusjohtaja Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu

Lisätiedot

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle STRATEGIA 2016-2018 Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle 19.11.2015 1 STRATEGISET TAVOITTEET 2016-2018 VISIO 2020 MISSIO ARVOT RIL on arvostetuin rakennetun ympäristön ammattilaisten verkosto.

Lisätiedot

Fashion & Design. Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013

Fashion & Design. Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013 Fashion & Design Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013 Fashion & Design - Lähialueyhteistyöhanke Rahoitus TEMin lähialueyhteistyövaroista Finatex ry:n koordinoima Suomalais-venäläisen

Lisätiedot

Lean Leadership -valmennusohjelma

Lean Leadership -valmennusohjelma Lean Leadership -valmennusohjelma Näkökulmia johtajuuteen Tule kehittämään ja kehittymään! Valmennuksen tavoitteet Arjen kehittäminen: yksinkertaisilla kehitystoimenpiteillä merkittäviä parannuksia Henkilöstö

Lisätiedot

Opas tasapainoiseen johtamiseen

Opas tasapainoiseen johtamiseen Opas tasapainoiseen johtamiseen Miten johdat, kun haluat onnistua muutoksissa? Sisältö Mitä opas antaa s. 3 Tätä kaikkea johtaminen on s. 4 Johtajan vaa assa kolme kuppia s. 5 Tasapainottamisen pelikenttä

Lisätiedot