Vauhtitien alikulkusillan ja sen lähiympäristön suunnittelukilpailu KILPAILUOHJELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vauhtitien alikulkusillan ja sen lähiympäristön suunnittelukilpailu 19.11.2012 8.3.2013 KILPAILUOHJELMA 19.11.2012"

Transkriptio

1 2012 Vauhtitien alikulkusillan ja sen lähiympäristön suunnittelukilpailu KILPAILUOHJELMA

2

3 Vauhtitien alikulkusillan ja sen lähiympäristön suunnittelukilpailu Kilpailuohjelma Liikennevirasto Helsinki 2012

4 Ilmakuvat ja kartat Helsingin kaupunkimittausosasto, ilmakuvat Skyfoto, valokuvat Vladimir Pohtokari ja Jukka Tarkkala Liikennevirasto PL HELSINKI Puhelin

5 3 Sisällysluettelo 1 KILPAILUN YLEISTIEDOT Kilpailun toimeenpanija, luonne ja tarkoitus Kilpailumuoto ja osanotto-oikeus Kilpailusäännöt ja kilpailukieli Tuomaristo Kilpailuaika Kilpailijoille maksettavat palkkiot Kilpailuehdotusten määrä Kilpailuehdotusten vakuuttaminen Kilpailun ratkaisu ja tulosten julkistaminen Kilpailuehdotusten näytteillepano ja käyttöoikeus Jatkosuunnittelu kilpailun jälkeen KILPAILUN OHJELMA-ASIAKIRJAT Kilpailun ohjelma-asiakirjat ja niiden toimitus Kilpailu aloitusseminaari Kilpailua koskevat kysymykset KILPAILUTEHTÄVÄ Kilpailun taustaa Kilpailukohteen sijainti ja kuvaus Kilpailualue Kulttuurihistorialliset, maisemalliset ja kaupunkikuvalliset arvot Kaavatilanne Kilpailun tavoite ja suunnitteluohjeet Kilpailuehdotusten arvosteluperusteet KILPAILUEHDOTUSTEN LAADINTAOHJEET Vaadittavat asiakirjat ja esitystapa Kilpailusalaisuus Kilpailuehdotusten toimitus... 17

6 4 1 Kilpailun yleistiedot 1.1 Kilpailun toimeenpanija, luonne ja tarkoitus Liikennevirasto järjestää kilpailun Vauhtitien alikulkusillan ja sen lähiympäristön suunnittelusta. Kilpailu järjestetään yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa. Kilpailun tarkoituksena on löytää kaupunkikuvallisesti ja käytettävyydeltään korkeatasoinen, toimiva ja toteuttamiskelpoinen kokonaisratkaisu Vauhtitien alikulkusillan ja sen ympäristön suunnittelun lähtökohdaksi. Kilpailu toimii myös suunnittelijan valintamenettelynä. 1.2 Kilpailumuoto ja osanotto-oikeus Kilpailu järjestetään ilmoittautumiskutsukilpailuna, johon kutsuttavien työryhmien tuli sisältää asiantuntemusta seuraavilta aloilta: Siltasuunnittelu Arkkitehtuuri Ympäristösuunnittelu Katusuunnittelu Geotekninen suunnittelu Ratasiltaosaaminen Vähimmäisvaatimukset ja valintakriteerit on ilmoitettu tarkemmin osoitteessa Sivustolla on linkki kilpailun järjestämistä koskevaan ilmoitukseen, joka on julkaistu Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosan verkkoversiossa (TED). Alueen suunnitteluun liittyen on konsulttitoimeksiantoina teetetty selvitys- ja esisuunnittelutöitä. Kilpailun alkaessa järjestäjä toimittaa kutsutuille kilpailijoille samat, kilpailutehtävän kannalta olennaiseksi katsomansa tiedot. Alueen suunnitteluun osallistuneet yritykset eivät näin ollen ole saaneet olennaista kilpailuetua tehtävistään eikä kilpailijoiden välinen yhdenvertainen tiedonsaantimahdollisuus vaarannu. Täten nämä yritykset eivät ole esteellisiä osallistumaan kilpailuun. Kilpailun osallistujiksi valittiin työryhmät, joita edustavat seuraavat yritykset: WSP Finland Oy Pöyry Finland Oy Sito Oy Ramboll Finland Oy

7 5 1.3 Kilpailusäännöt ja kilpailukieli Kilpailussa noudatetaan 1. tätä kilpailuohjelmaa ja 2. soveltaen Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry:n kilpailusääntöjä. Kilpailun ohjelma-asiakirjat ovat suomenkielisiä. Kilpailuehdotukset on laadittava suomen kielellä. 1.4 Tuomaristo Kilpailun tuomaristoon kuuluvat kilpailun järjestäjän nimeäminä: DI Harri Yli-Villamo / Johtaja, Liikennevirasto, tuomariston puheenjohtaja Ins. AMK Jussi Lindberg / Pisararadan projektipäällikkö, Liikennevirasto DI Antti Rytkönen / Kehittämispäällikkö, Liikennevirasto DI Matti Piispanen / Silta-asiantuntija, Liikennevirasto Helsingin kaupungin nimeäminä: DI Ville Alajoki / Projektinjohtaja, Helsingin kaupungin rakennusvirasto Maisema-arkkitehti Maria Jaakkola / Toimistopäällikkö, Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto Arkkitehti Janne Prokkola / Arkkitehti, Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto Suomen Rakennusinsinöörien liiton RIL ry:n nimeämänä: Prof. (ma) Lauri Salokangas, Aalto-yliopisto Kilpailijoiden nimeämänä: Arkkitehti Risto Huttunen, H-L-P Arkkitehtitoimisto Oy Tuomaristossa kullakin jäsenellä on yksi ääni. Tuomaristo on päätösvaltainen täysilukuisena. Tuomariston sihteerinä toimii professori, arkkitehti, TkT Harry Edelman. Sihteeri ei osallistu päätöksentekoon. Tuomaristo nimeää jäsenistään valmistelevan työryhmän. Tuomaristo kuulee myös ulkopuolisia asiantuntijoita (ainakin katusuunnittelijaa, geoteknistä suunnittelijaa, liikenneinsinööriä ja kustannusasiantuntijaa). Nämä eivät osallistu päätöksentekoon.

8 6 1.5 Kilpailuaika Kilpailuaika on Kilpailijoille maksettavat palkkiot Kullekin kilpailuohjelman mukaisen ja tuomariston hyväksymän kilpailuehdotuksen laatineelle kilpailuun kutsutulle työryhmälle maksetaan palkkiona (ALV 0). Palkkion suuruus pysyy samana, vaikka työryhmä laatisi useamman kuin yhden ehdotuksen. 1.7 Kilpailuehdotusten määrä Kukin työryhmä voi tehdä yhden tai useamman kilpailuehdotuksen. 1.8 Kilpailuehdotusten vakuuttaminen Kilpailun järjestäjä ei vakuuta kilpailuehdotuksia. Kilpailun järjestäjä ei korvaa vahingoittuneita tai kadonneita asiakirjoja. 1.9 Kilpailun ratkaisu ja tulosten julkistaminen Tuomaristo pyrkii ratkaisemaan kilpailun kahden kuukauden kuluessa kilpailuajan päättymisestä. Tieto kilpailun ratkaisusta (voittaneen ehdotuksen nimimerkki) ilmoitetaan välittömästi kilpailuun kutsutuille. Kilpailun tulos julkistetaan tulosten julkistamistilaisuudessa, johon myös kilpailijat kutsutaan Kilpailuehdotusten näytteillepano ja käyttöoikeus Kilpailuehdotukset asetetaan julkisesti näytteille ja yleisön kommentoitavaksi kilpailun www-sivuille sekä fyysisesti niiden saavuttua. Yleisökommenteista laaditaan kooste, joka toimitetaan tuomaristolle tiedoksi. Tulosten julkistamisen jälkeen kilpailun järjestäjä asettaa kilpailuehdotukset ja arvostelupöytäkirjan julkisesti nähtäville erikseen ilmoitettavalla tavalla. Kilpailun järjestäjällä on hyväksyttyihin kilpailuehdotuksiin omistus- ja käyttöoikeus. Kilpailijat säilyttävät ehdotustensa tekijänoikeuden. Liikennevirasto voi halutessaan käyttää myös muiden kuin voittaneen kilpailuehdotuksen ideoita Suomen tekijänoikeuslain mukaisesti.

9 Jatkosuunnittelu kilpailun jälkeen Tuomaristo tekee suosituksen jatkotoimenpiteiksi kilpailun tuloksen perusteella. Tarkoitus on, että kilpailukohteen jatkosuunnittelutoimeksianto annetaan voittaneen ehdotuksen tekijöille edellyttäen, että hankkeen etenemisestä on olemassa tarvittavat päätökset. Päätöksen hankkeen jatkosuunnittelusta ja työn tarkemmasta sisällöstä tekee Liikennevirasto. Sopimus jatkosuunnittelusta tehdään Liikenneviraston ja vastuullisen yrityksen (pääsuunnittelijan työnantaja) välille erityisalojen hankintalain 29 9 momentin (suorahankinta) mukaan. Jatkosuunnittelutoimeksiannon palkkio tulee olemaan Liikenneviraston yleisen palkkiotason mukainen viitekohteiden mukaan määriteltynä. Jatkosuunnittelu on tarkoitus käynnistää heti kilpailun jälkeen, valitusajan päätyttyä. Projektikielenä on suomi.

10 8 2 Kilpailun ohjelma-asiakirjat 2.1 Kilpailun ohjelma-asiakirjat ja niiden toimitus 1) Tämä kilpailuohjelma 2) Suomen Rakennusinsinöörien liiton RIL:n kilpailusäännöt 3) Pisararadan yleissuunnitelma ) Suunnitelmakartta, johon on merkitty kilpailualue (ote Pisararadan yleissuunnitelmasta) 5) Kantakartta (pohja laadittavalle ympäristösuunnitelmalle) 6) Maanpinnan korkeusmalli kilpailualueelta 7) Hulevesiviemärin suunnitelma Vauhtitien alueella 8) Pohjatutkimuksia kilpailualueelta (julkaistaan mennessä) 9) Rakentamisen aikaiset reunaehdot (julkaistaan mennessä) 10) Orto-, viisto- ja maantasovalokuvia kilpailualueelta 11) Määrä- ja kustannuslaskennan ohje (julkaistaan mennessä) Kilpailun järjestäjä voi toimittaa kilpailijoiden käyttöön myös muuta materiaalia. Kilpailuohjelma on ladattavissa www-sivujen kautta Kilpailuun valittujen ryhmien edustajille luovutetaan aloitusseminaarissa muistitikku, jossa on liiteaineisto. Asiakirjoja täydennetään yllä mainittujen asiakirjojen osalta myöhemmin. Aineisto toimitetaan samanaikaisesti ryhmien edustajille. Kilpailuohjelma on Liikenneviraston, tuomariston ja Suomen Rakennusinsinöörien Liiton RIL:n tarkastama ja hyväksymä. 2.2 Kilpailu aloitusseminaari Kilpailijoille järjestetään aloitusseminaari klo , paikkana Liikennevirasto, Auditorio, Opastinsilta 12 A, Helsinki. Seminaarissa esitellään kilpailutehtävää ja kilpailijat voivat esittää kilpailutehtävää koskevia kysymyksiä. 2.3 Kilpailua koskevat kysymykset Kilpailijat voivat esittää kilpailutehtävää koskevia kysymyksiä ja pyytää lisätietoja kilpailun aloitusseminaarissa sekä sen jälkeen kirjallisesti asti. Kirjalliset kysymykset tulee lähettää sähköpostitse vaitiolovelvolliselle yhteyshenkilölle osoitteeseen: Viestin otsikoksi on merkittävä Vauhtitien alikulkusilta -kilpailukysymykset. Kysymykset käsitellään nimettöminä. Kysymykset ja tuomariston hyväksymät vastaukset julkaistaan kilpailun www-sivuilla yhdessä tai useammassa erässä mennessä.

11 9 3 Kilpailutehtävä 3.1 Kilpailun taustaa Pisararata on suunnitteilla oleva Helsingin kantakaupungin alittava rautatie, joka yhdistää pääradan ja rantaradan kaupunkiraiteet. Rataosuus on kaksiraiteinen. Pisararadalle siirtyy Espoon, Keravan ja Kehäradan kaupunkirataliikenne, mikä vapauttaa suurimman osan kaupunkirataliikenteen käytössä olevista kahdeksasta laituriraiteesta muun liikenteen tarpeisiin. Helsingin päärautatieasema jää kauko- ja taajamaliikenteen käyttöön. Liikennevirasto ja Helsingin kaupunki ovat teettäneet Pisararadan yleissuunnitelman ja ympäristövaikutusten arvioinnin. Yleissuunnittelussa suunniteltiin hankevaihtoehtojen toiminnalliset ratkaisut, kuten asemien ja ratatunneleiden sijainti sekä kulkuyhteydet ja arvioitiin rakentamiskustannukset. Liikennevirasto hyväksyi Pisararadan yleissuunnitelman helmikuussa Yleissuunnitelmassa olleista kolmesta hankevaihtoehdosta jatkosuunnittelun pohjaksi valittiin vaihtoehto 1, jossa tunneliosuus alkaa Pasilan aseman eteläpuolelta Eläintarhan ja Alppipuiston kohdalta. Tunneliasemia on kolme: Töölö, keskusta ja Hakaniemi. Tunneleiden suuaukot sijaitsevat pääradan länsipuolella Eläintarhan kentän eteläpuolella ja pääradan itäpuolella Alppipuiston kohdalla. Valitussa vaihtoehdossa on kaksi lisäraidetta radan itäpuolella Pasilan ja Tivolitien välillä (Kuva 11). Kuva 1. Pisararata

12 10 Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma (HLJ 2011) on strateginen seudullista liikennepolitiikkaa linjaava pitkän tähtäimen suunnitelma. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän hallitus hyväksyi suunnitelman ja teki liikennejärjestelmäpäätöksen Pisararata on liikenteen infrastruktuurin kehittämishanke, joka tulisi aloittaa vuoteen 2020 mennessä. Hankkeen rakentamisesta ei ole tehty päätöksiä. Syksyllä 2011 päätettiin suunnittelun jatkamisesta ja myönnettiin suunnittelun rahoitus. Keväällä 2012 hallitus ja kesällä Eduskunta tekivät periaatepäätöksen radan rakentamisesta. Ratasuunnitelmaan ja asemakaavaan tähtäävä jatkosuunnittelu käynnistettiin keväällä Rakentamisesta voidaan tehdä päätös tämän suunnitteluvaiheen jälkeen vuonna Kilpailukohteen sijainti ja kuvaus Kilpailualue Kilpailun kohde on Pisararataan sisältyvä Vauhtitien ylittävä alikulkusilta ja sillan pään läheisyydessä sijaitsevan ratatunnelin suuaukko. Lisäksi kilpailutehtävä käsittää Vauhtitien katualueen, pysäköintialueen, urheilukentän liikenneyhteyksien, ulkoiluteiden ja viherympäristön järjestelyt. Kilpailualue sijoittuu Nordenskiöldinkadun ja Tivolitien väliin. Eläintarhan kenttä ei kuulu kilpailualueeseen. Perustelluista syistä kilpailijat saavat vähäisessä määrin ylittää kilpailualueen. Kilpailualue on esitetty liiteasiakirjassa 4 (ks. kohta 2.1). Kuva 2. Suunnitelmakartta muutosaluemerkinnöin, ote Pisararadan yleissuunnitelmasta

13 Kulttuurihistorialliset, maisemalliset ja kaupunkikuvalliset arvot Kilpailualue ympäristöineen sijoittuu arkkitehtuuri- ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen Eläintarhan ympäristökokonaisuuteen. Olympiastadion ympäristöineen ja uimastadion sisältyvät valtakunnallisesti merkittävään rakennettuun kulttuuriympäristöön ja kansalliseen modernismin arkkitehtuurin merkkikohteiden luetteloon. Uimastadionin eteläpuolella sijaitsee Helsingin Kaupunginpuutarha luvun loppupuolella Eläintarha kehittyi laajaksi, erityisesti työväelle suunnatuksi puistoalueeksi esikuvanaan Tukholman Djurgården. Puisto suunniteltiin ja rakennettiin yhtenäiseksi alueeksi sisältäen nykyisen Eläintarhan ja Alppipuiston, mutta pian tämän jälkeen rautatie rakennettiin alueen lävitse. Eläintarhahanke ei koskaan toteutunut, mutta nimi alueelle jäi. Kaisaniemen kentän, jolla Helsingin varhainen urheilutoiminta tapahtui, jäädessä ahtaaksi kaupunki kiinnostui Eläintarhan alueesta ja alkoi kehittää siitä urheilullista kansanpuistoa 1900-luvun alussa. Nykyisin Eläintarhan alueella on Suomessa huomattava urheilupuistokokonaisuus. Eläintarhassa järjestettiin Suomen Suurajot, tuttavallisemmin Eläintarhan ajot, vuosien välisenä aikana. Kilpailukeskus ja varikko sijaitsivat Eläintarhan kentällä. Tulevan Vauhtitien alikulkusillan kohdalla on ollut ajojen lähtö- ja maalipaikka. Ratapenger ja mäen rinne toimivat katsomona. Reunimmaisella raiteella käytettiin myös katsomovaunuja. Siltapaikan pohjoispuolella sijaitsevan Eläintarhan kentän kohdalla oli 1800-luvun lopussa pyöräilyvelodromi, mutta se muutettiin yleisurheilukentäksi. Tämä Helsingin ensimmäinen oikea urheilukenttä rakennettiin vuosina ja on edelleen yksi Suomen aktiivisimmin käytetyistä yleisurheilukentistä. Kulkuyhteydet kentälle ovat Vauhtitieltä. Nykyajan liikuntatarpeita varten kentän läheisyyteen rakennettiin skeittipuisto. Pisararadan tunnelin suuaukko louhitaan kallioon, jonka laella sijaitsee uimastadion. Kalliomäet ovat visuaalisesti tärkeä osa allasalueen maisemallista kokonaisuutta. Uimastadion on osa Eläintarhan olympiarakennusten kokonaisuutta ja Suomen ensimmäinen maauimala. Sen rakentaminen aloitettiin vuoden 1940 olympialaisia varten. Rakennustyöt keskeytyivät sodan vuoksi, mutta työt saatettiin myöhemmin loppuun ja Uimastadion toimi vuoden 1952 olympialaisten kilpailupaikkana. Uimala on edelleen aktiivisessa käytössä. Eläintarhan alueella on myös merkittävä kaupunkikuvallinen arvo. Rakennusten lisäksi voimakkaat maastonmuodot ja kasvillisuus muodostavat kauas näkyviä maisematilaa rajaavia elementtejä. Tällainen on myös Vauhtitietä reunustava kalliomäki. Ratapenkereen yli avautuva poikittainen näkymä radan länsi- ja itäpuolisten mäkien välillä on orientoitumisen kannalta oleellinen ja se sitoo radan eri puolilla olevat puiston osat yhteen.

14 12 Kuva 3. Yleisnäkymä alueelle pohjoisesta päin katsoen, viistoilmakuva vuodelta Radan oikealla puolella Nordenskiöldinkadun takana on Eläintarhan kenttä, taaempana Uimastadion. Kuva 4. Siltapaikan nykytilanne pohjoisesta päin katsoen.

15 13 Kuva 5. Siltapaikan nykytilanne etelästä katsoen Kaavatilanne Alueella on voimassa vahvistunut asemakaava no Kaavakartta kattaa Helsingin kantakaupungin luoteisen laajennuksen Etu- ja Taka-Töölössä. Asemakaava on vanhentunut ja se onkin korvattu muissa osissa uusilla asemakaavoilla, mutta ei vielä Eläintarhan urheilukentän, Uimastadionin ja kaupunginpuutarhan mäen ja Vauhtitien alueella. Asemakaavan muutos tehdään vuosina sellaisessa laajuudessa, että Pisararadan rakentaminen on mahdollista. 3.3 Kilpailun tavoite ja suunnitteluohjeet Kilpailun tavoitteena on löytää kaupunkikuvallisesti vaativalle alueelle soveltuva alikulkusillan, tunnelin suuaukon ja lähiympäristön kokonaisratkaisu. Kilpailuehdotuksissa on otettava huomioon alueen kaupunkikuvalliset ja maisemalliset arvot sekä rakenteiden tekniset vaatimukset ja ominaisuudet. Vauhtitien katualueen, pysäköintialueen, urheilukentän liikenneyhteyksien, ulkoiluteiden sekä viherympäristön järjestelyt ovat oleellinen osa kokonaissuunnitelmaa. Silta saa olla tunnistettava, mutta ratkaisun on muodostettava ympäristöönsä luontevasti sopiva kokonaisuus. Seuraavat tekniset vaatimukset ovat kilpailijoita sitovia: Silta on kiinteä rautatiesilta. Silta, tunnelin suuaukkorakenteet, tukimuurit, katualue, pysäköintialue, urheilukentän liikenneyhteydet ja ulkoilutiet mitoitetaan voimassa olevien suunnitteluohjeiden mukaan. Tärkeimmät mitat on esitetty alempana. Sillan alikulkukorkeuden tulee olla 5,0 metriä ajokaistojen kohdalla. Jalankulku- ja pyörätien sekä pysäköintialueen kohdalla alikulkukorkeuden tulee olla vähintään 3,5 metriä. Yleissuunnitelmassa (liiteasiakirja 3) esitetty ratageometria on kilpailijoita sitova. Yleissuunnitelmassa esitetyt elementit (kuten esimerkiksi poistumistiet, pysäköintipaikat jne.) tulee esittää kilpailuehdotuksissa, mutta niiden toteutustavan tai sijainnin ei tarvitse olla yleissuunnitelman mukainen. Silta tulee olla varustettavissa rataliikenteen edellyttämillä varusteilla ja niiden tarvitsemilla teknisillä tiloilla. Silta valaistaan ulkonäkösyistä.

16 14 Suunnitelman korkeusjärjestelmänä käytetään N60 ja se merkitään tarvittaviin piirustuksiin. Rata-alue aidataan sillan eteläpuolella. Suunnitelmassa esitetään poistumistiet tunneleista katu- tai pysäköintialueelle. Tunnelin suuaukon läheisyyteen tulee olla huoltoajoyhteys. Tunneliin ei tarvita pysyvää huoltoyhteyttä. Vauhtitie on 1+1-kaistainen pääkatu, jonka liikennemäärä on noin ajon/vrk. Nopeusrajoitus on 50 km/h. Kadun länsireunalla kulkee eroteltu jalankulku- ja pyörätie. Vauhtitien ajokaistojen leveys on 3,5 metriä ja jalankulku- ja pyörätien leveys vähintään 4,0 metriä. Ajoradan pituuskaltevuus on vähintään 0,7 % ja enintään 5 %, katuliittymässä enintään 4 %. Vauhtitieltä tulee olla ajoneuvoliikenteen yhteys Eläintarhan kentälle. Vauhtitien kevyen liikenteen väylien esteettömyyden tulee olla perustasoa. Kilpailualueeseen kuuluvat pysäköintialueet ja Vauhtitien kadunvarsipysäköintipaikat palvelevat läheisten liikuntapaikkojen käyttäjiä. Pysäköinti muutetaan maksulliseksi. Pysäköintialueen suunnittelussa lähtökohtana on nykyisen pysäköintipaikkojen määrän säilyttäminen. Alikulkusillan alle voidaan sijoittaa pysäköintiä. Nykyiset kadunvarsipysäköintipaikat tulee pyrkiä säilyttämään. Tunnelin suuaukon alueella tulee säilyttää ulkoilutie likimain nykyisen ulkoilutien kohdalla. Suuaukon ja pysäköintialueen välissä olevia nykyisiä hiekkapintaisia ulkoiluteitä ei tarvitse korvata. Alueen ulkoilureitit tulee esittää kilpailuehdotuksessa. Alueelle rakennetaan Sv 1600 B hulevesiviemäri Keski-Pasilasta Töölönlahdelle (ks. liiteasiakirja 7). Kokoa on tarkistettu Pisararadan yleissuunnittelun jälkeen vuoden 2011 aikana Veturitietä suunniteltaessa. Viemärin vesijuoksun korkeusasema on Nordenskiöldinkadun pohjoisreunassa NN+8,08 ja pituuskaltevuus vähintään 2. Kilpailijoiden tulee esittää hulevesiviemäri piirustuksissa. Muut alueella sijaitsevat johdot ja kaapelit eivät ole suunnittelun sitovia lähtökohtia eikä niiden uudelleenjärjestelyjen kustannusvaikutuksia tarvitse arvioida. Alueelle varaudutaan sijoittamaan hulevesipumppaamo, jonka likimääräinen sijainti esitetään kilpailuehdotuksessa. Alueella ei sallita pohjaveden alentamista painumaherkkien maarakenteiden takia. Huomioon otettavat rakentamiseen liittyvät reunaehdot ovat liitteessä 9. Määrä- ja kustannuslaskentatapa on esitetty liitteessä 11.

17 Kilpailuehdotusten arvosteluperusteet Kilpailuohjelmassa asetettujen tavoitteiden mukaan kilpailuehdotusten arvioinnissa kiinnitetään erityisesti huomiota seuraaviin ominaisuuksiin: Esteettisyys Kokonaisratkaisun kaupunkikuvallinen laatutaso ja soveltuvuus ympäristöönsä Alikulkusillan sopusuhtaisuus ja siltaestetiikka Tunnelin suuaukon käsittely Vauhtitien katualueen, pysäköintialueen, urheilukentän liikenneyhteyksien, ulkoiluteiden ja viherympäristön järjestelyjen kaupunkikuvallinen laatutaso Käytettävyys Alikulkusillan toiminnalliset ominaisuudet ja tekninen vaatimustenmukaisuus Alituskokemuksen viihtyisyys, miellyttävyys ja turvallisuus Vauhtitien katualueen, pysäköintialueen, urheilukentän liikenneyhteyksien, ulkoiluteiden ja viherympäristön järjestelyjen toimivuus, sujuvuus ja miellyttävyys Tekninen ja taloudellinen toteuttamiskelpoisuus Rakenteellisten ratkaisujen laatu Elinkaariominaisuudet (tekninen toimivuus, kestävyys, huollettavuus, ylläpidettävyys) Investointi- ja elinkaarikustannukset Kokonaisratkaisun ansioita ja ehdotuksen kehityskelpoisuutta pidetään tärkeämpänä kuin yksityiskohtien virheettömyyttä.

18 16 4 Kilpailuehdotusten laadintaohjeet 4.1 Vaadittavat asiakirjat ja esitystapa Ehdotusten tulee sisältää seuraavat asiakirjat: 1) Alustava alikulkusillan pääpiirustus, jossa on esitetty o sivukuva 1:200 o tasokuva 1:200 o poikkileikkaukset 1:50 2) Alustava tunnelin suuaukon pääpiirustus, jossa on esitetty o sivukuva 1:200 o tasokuva 1:200 o poikkileikkaukset 1:50 3) Vauhtitien katualueen, pysäköintialueen ja ulkoiluteiden alustava o pituusleikkaus 1:200 o tasokuva 1:200 o poikkileikkaukset 1:50 Piirustuksissa tulee esittää kilpailukohteen liittyminen olemassa oleviin rakenteisiin. 4) Alustavia piirustuksia täydentäviä detaljipiirustuksia. 5) Neljä valokuvasovitusta annettuihin kuviin (liite 10, Maantasokuvat: valokuvasovitusten pohjakuvat). Tarpeelliseksi katsoessaan kilpailijat voivat esittää yhden kuvista päiväkuvan lisäksi yökuvana, josta ilmenee valaistuksen pääperiaate. Kuvia saa käsitellä mm. värisävyjen, valaistusolosuhteiden, henkilöiden ja ajoneuvojen osalta, mutta maastonmuotoja, kasvillisuutta tai rakenteita (olemassa olevia tai suunniteltuja) ei saa manipuloida. 6) Ympäristösuunnitelma 1:500 (laaditaan liitteenä 5 olevalle kantakartalle) ja tarvittaessa sitä havainnollistavat detaljikuvat esim. 1:50. 7) Suunnitelmaselostus, jossa esitetään ratkaisujen perustelut sekä selvitys ehdotetuista rakenteista ja tarpeellisessa määrin rakennustavoista, käyttöikäarvio ja sen edellyttämät ylläpitotoimenpiteet ja -kustannukset sekä toimenpiteet, jotka tarvitaan ratkaisujen ympäristöönsä sovittamiseksi. Teksti tulee sovittaa enintään viidelle A4 sivulle. 8) Kustannukset on esitettävä kilpailualueelta ratkaisujen vaatimassa laajuudessa annetulle pohjalle (liite 11). 9) Alustavat riittävin perusteluin varustetut rakennelaskelmat siinä laajuudessa, että niiden perusteella voidaan arvioida alikulkusillan toteuttamiskelpoisuus ja ainemenekit. 10) Halutessaan kilpailijat voivat esittää myös muuta kilpailuehdotusta havainnollistavaa materiaalia.

19 17 Kilpailuehdotuksen aineisto tulee toimittaa tulostettuna seuraavasti: Ehdotusten piirustus- ja kuva-aineisto kiinnitettynä A1-kokoisille jäykille alustoille, joita ei saa päällystää muovilla. Ympäristösuunnitelma esitetään pystysuuntaisella ja muut asiakirjat vaakasuuntaisilla alustoilla. Tätä leveämmät piirustukset tulee jakaa kahdelle vierekkäin sijoitettavalle alustalle. 13 sarjaa kaikista suunnitelma-asiakirjoista pienennettyinä vihkomuotoon sidottuina A3-kokoon tilaajan osoittamassa kopiolaitoksessa tilaajan kustannuksella. Lisäksi ehdotus on toimitettava sähköisessä muodossa muistitikulla, CD- tai DVDlevyllä seuraavasti: Koko suunnitelma-aineisto: piirustukset, tekstit sekä taulukot pdf-muodossa ja valokuvasovitukset pdf- ja jpg-formaatissa, resoluutio 300 dpi, sekä originaalikoossa (piirustukset mittakaavassa) että A3-koossa. Pienennetyissä piirustuksissa on oltava mittajana. Kilpailuehdotusten verkkosivuilla tapahtuvaa esittelyä varten: o Asiakirjat 1-6 sekä 10 (jpg) muodossa, kuvien koon tulee olla leveydeltään 1600 pikseliä ja korkeudeltaan 1200 pikseliä (300dpi). Kuvat nimetään seuraavasti: ehdotuksen nimi_1, ehdotuksen nimi_2, jne. o Selostus, jonka pituus välilyönteineen on enintään 600 merkkiä (txt). 4.2 Kilpailusalaisuus Kilpailuehdotukset arvostellaan nimettöminä. Kilpailijoiden on varustettava ehdotuksen jokainen asiakirja nimimerkillä. Kilpailuasiakirjoissa tai sähköisissä tiedostoissa ei saa olla tietoja, joista tekijät voidaan tunnistaa. Kilpailijoiden on osaltaan huolehdittava kilpailusalaisuuden säilymisestä kilpailun ratkaisuun asti. Kilpailijoiden tulee liittää kilpailuehdotukseen suljettu, läpinäkymätön kirjekuori, jonka päällä on ehdotuksen nimimerkki sekä merkintä nimikuori. Kuoren tulee sisältää pääsuunnittelijan ja muiden ehdotuksen laadintaan osallistuneiden nimet sekä tekijänoikeuksien haltija siinä muodossa kuin nämä halutaan arvostelupöytäkirjassa julkaistavan. 4.3 Kilpailuehdotusten toimitus Kilpailuaika päättyy klo 16.15, johon mennessä kilpailuehdotukset on toimitettava osoitteeseen: Liikennevirasto Kirjaamo Opastinsilta 12 A Helsinki Lähetyksen päälle on merkittävä: Vauhtitien alikulkusilta. Suunnittelukilpailuehdotus.

20

21

22

Asemat ja reitti. Pisararata Pisararadan alkutilanne (sis 10. laituriraiteen Pasilassa) PISARARATA MAARAKENNUSPÄIVÄ

Asemat ja reitti. Pisararata Pisararadan alkutilanne (sis 10. laituriraiteen Pasilassa) PISARARATA MAARAKENNUSPÄIVÄ Asemat ja reitti PISARARATA MAARAKENNUSPÄIVÄ 26.9.2013 Jussi Lindberg, Jukka Tarkkala Töölö, Keskusta ja Laituripituus 230 metriä Nopeus 80 km/h Tunneleiden suuaukot Eläintarhan kentän eteläpuolella ja

Lisätiedot

PISARARATA. Sisältö. Yhteystiedot Mikä on Pisararata Asemat ja tunnelireitti Erityispiirteitä Hankkeen vaiheet 22.10.2014

PISARARATA. Sisältö. Yhteystiedot Mikä on Pisararata Asemat ja tunnelireitti Erityispiirteitä Hankkeen vaiheet 22.10.2014 PISARARATA 22.10.2014 Jussi Lindberg projektipäällikkö Sisältö Yhteystiedot Mikä on Pisararata Asemat ja tunnelireitti Erityispiirteitä Hankkeen vaiheet 22.10.2014 2 2 Yhteystiedot Liikennevirasto Projektipäällikkö

Lisätiedot

ORNAMON JÄSENTEN TOIMIALAAN KUULUVIA SUOMESSA JÄRJESTETTÄVIÄ KILPAILUJA VARTEN

ORNAMON JÄSENTEN TOIMIALAAN KUULUVIA SUOMESSA JÄRJESTETTÄVIÄ KILPAILUJA VARTEN Teollisuustaiteen Liitto Ornamo ry Annanakatu 16 b 35-36 00120 Helsinki puh (09) 68 777 40 office@ornamo.fi www.ornamo.fi ORNAMON KILPAILUSÄÄNNÖT KILPAILUSÄÄNNÖT YLEISEN KILPAILUN JA KUTSUKILPAILUN OHJELMAKAAVIO

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/ (5) Yleisten töiden lautakunta Ko/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/ (5) Yleisten töiden lautakunta Ko/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/2016 1 (5) 224 Länsimäentie välillä Niittipolku-Nastapolku, Sinkilätie, Sinkiläpolku, Naulakalliontie välillä Mellunmäentie-Huhtakivenkuja, Untamalantie välillä Viitankruununtie-Länsimäentie,

Lisätiedot

VALAISTUKSEN IDEASUUNNITTELUKILPAILU. Harjun alue. Kilpailuohjelma

VALAISTUKSEN IDEASUUNNITTELUKILPAILU. Harjun alue. Kilpailuohjelma VALAISTUKSEN IDEASUUNNITTELUKILPAILU Kilpailuohjelma Harjun alue 3.2.2010 TAUSTAA Jyväskylän kaupunki järjestää Harjun alueen Valaistussuunnittelun ideakilpailun. Tulos julkistetaan Valon kaupunki tapahtuman

Lisätiedot

KILPAILUKUTSU TUUSULAN RYKMENTINPUISTON LEIKKI- JA AKTIVITEETTIPUISTON SUUNNITTELUKILPAILU

KILPAILUKUTSU TUUSULAN RYKMENTINPUISTON LEIKKI- JA AKTIVITEETTIPUISTON SUUNNITTELUKILPAILU KILPAILUKUTSU TUUSULAN RYKMENTINPUISTON LEIKKI- JA AKTIVITEETTIPUISTON SUUNNITTELUKILPAILU Sisällysluettelo 1. Kilpailun järjestäjä... 3 2. Kilpailukohde... 3 3. Kilpailun tavoitteet... 4 4. Ilmoittautuminen

Lisätiedot

Kevyen kutsukilpailun mallit

Kevyen kutsukilpailun mallit Kevyen kutsukilpailun mallit Suomen Taiteilijaseuran mallikokoelmassa on kevyen kutsukilpailun osalta julkaistu seuraavat kolme mallia. Niistä ensimmäistä, kilpailuohjelman mallia kevytkilpailun järjestäjän

Lisätiedot

KALASATAMAN TAIDEKILPAILU K i l p a i l u o h j e l m a

KALASATAMAN TAIDEKILPAILU K i l p a i l u o h j e l m a 1 KALASATAMAN TAIDEKILPAILU K i l p a i l u o h j e l m a Helsingin kaupunki (kaupunginkanslia, kaupunkisuunnitteluvirasto, taidemuseo ja rakennusvirasto, myöhemmin järjestäjät) järjestää yleisen kaksivaiheisen

Lisätiedot

Fredikanterassin taidekilpailu

Fredikanterassin taidekilpailu K i l p a i l u o h j e l m a Fredikanterassin taidekilpailu Helsingin kaupunki (Kaupunginkanslia ja Taidemuseo HAM yhteistyössä Kaupunkisuunnitteluviraston, Rakennusviraston ja Rakennusvalvontaviraston

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 22.10.2014 Sivu 1 / 1 4310/10.00.00/2014 107 Tiedonanto Turuntien aluevaraus- ja maankäyttösuunnitelmasta Valmistelijat / lisätiedot: Pauliina Kuronen, puh. 046 877 3006 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Itsenäinen Suomi 100 vuotta -juhlarahan suunnittelukilpailu

Itsenäinen Suomi 100 vuotta -juhlarahan suunnittelukilpailu 1/6 Itsenäinen Suomi 100 vuotta -juhlarahan suunnittelukilpailu Suomen valtiovarainministeriön asettama Suomen itsenäisyyden 100- vuotisjuhlavuoden juhlarahalautakunta järjestää valtiovarainministeriön

Lisätiedot

SUUPANKUJAN KATUSUUNNITTELU

SUUPANKUJAN KATUSUUNNITTELU SUUNNITELMASELOSTUS 15.2.2017 SUUNNITELMASELOSTUS 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. HANKKEEN PERUSTIEDOT 3 1.1. Yleistä 3 1.2. Aikaisemmat suunnitelmat ja päätökset ja työt 3 1.3. Tavoitteet ja lähtökohdat 3 2. SUUNNITELMAN

Lisätiedot

Kilpailuun on kutsuttu osallistumaan seuraavat viisi suunnittelijaryhmää:

Kilpailuun on kutsuttu osallistumaan seuraavat viisi suunnittelijaryhmää: 1 HANASAAREN ASEMAKAAVALLINEN IDEAKILPAILU KILPAILUOHJELMA 1 KILPAILUKUTSU Kilpailun järjestäjä, luonne ja tarkoitus Kilpailuun kutsutut Osanottajapalkkio Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto järjestää

Lisätiedot

luvut. Töölön Puistoyhtiö aikoi perustaa kaupunkilaisille avoimen puiston

luvut. Töölön Puistoyhtiö aikoi perustaa kaupunkilaisille avoimen puiston 1850-1890-luvut Töölön Puistoyhtiö aikoi perustaa kaupunkilaisille avoimen puiston Kaupungin lähellä ei metsiä, Kaisaniemi ja Kaivopuisto kalliita Lähteitä, suunnitelmaan kuului vesiparannuslaitos Esikuvana

Lisätiedot

JUHLARAHALAUTAKUNTA 1/5 KONSTA JYLHÄ JA KANSANMUSIIKKI

JUHLARAHALAUTAKUNTA 1/5 KONSTA JYLHÄ JA KANSANMUSIIKKI JUHLARAHALAUTAKUNTA 1/5 KILPAILUOHJELMA Juhlarahalautakunta järjestää valtiovarainministeriön valtuuttamana kilpailun Konsta Jylhä ja kansanmusiikki -juhlarahan taiteellisen suunnittelun toteuttamiseksi.

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI Oas 1033-01/16 1 (6) KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO Hankenro 0815_1 HEL 2011-004816 26.4.2016

HELSINGIN KAUPUNKI Oas 1033-01/16 1 (6) KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO Hankenro 0815_1 HEL 2011-004816 26.4.2016 HELSINGIN KAUPUNKI Oas 1033-01/16 1 (6) KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO Hankenro 0815_1 HEL 2011-004816 26.4.2016 LINNANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tämä osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS POHJOISVÄYLÄN (MT 749) JA YKSPIHLAJAN RADAN ERITASORISTEYS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS POHJOISVÄYLÄN (MT 749) JA YKSPIHLAJAN RADAN ERITASORISTEYS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS POHJOISVÄYLÄN (MT 749) JA YKSPIHLAJAN RADAN ERITASORISTEYS Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue

Lisätiedot

LUMINORD

LUMINORD LUMINORD 2016 19.4.2016 Seminaarin ohjelma Klo 13:00 Tervetuloa Luminord Valaisinkilpailun seminaariin 13:05 Luminord 2016 kilpailu, Risto Hiltunen Sähkösuunnittelijat NSS ry 13:30 Yleistä sekä sisä- että

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 41. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 41. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 02.03.2016 Sivu 1 / 1 5171/2015 10.02.03 41 Itä-Suviniitty, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 613302, 40. kaupunginosa, Espoon keskus Valmistelijat / lisätiedot: Minna

Lisätiedot

VALTATIEN 2 FRIITALAN ERITASOLIITTYMÄN PARANTAMINEN, ULVILA ESISELVITYS

VALTATIEN 2 FRIITALAN ERITASOLIITTYMÄN PARANTAMINEN, ULVILA ESISELVITYS VALTATIEN 2 FRIITALAN ERITASOLIITTYMÄN PARANTAMINEN, ULVILA ESISELVITYS 2016 4 1. LÄHTÖKOHDAT JA NYKYTILA 1.1 Suunnittelukohde Suunnittelukohteena on valtatien 2 ja maantien 2444 (Siltatie) eritasoliittymä

Lisätiedot

AMIRAALINTIE 4 TONTINLUOVUTUSKILPAILU

AMIRAALINTIE 4 TONTINLUOVUTUSKILPAILU AMIRAALINTIE 4 TONTINLUOVUTUSKILPAILU KILPAILUKUTSU Sipoon kunta järjestää Söderkullan taajaman asuinkerrostalotontin/tonttien tontinluovutuskilpailun, korttelissa 39 ja siihen liittyvillä katu- ja viheralueilla.

Lisätiedot

YHDYSKUNTA- JA YMPÄRISTÖPALVELUT

YHDYSKUNTA- JA YMPÄRISTÖPALVELUT 107 Maanpinnan likimääräinen korkeusasema. Korkeusjärjestelmä NN. 113-13 Rakennusala, jolle saa sijoittaa mainostornin. 134 Istutettava alueen osa. 140-1 Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu.

Lisätiedot

Liikenneyhteyden kehittämisen yleissuunnittelu ja YVA

Liikenneyhteyden kehittämisen yleissuunnittelu ja YVA Liikenneyhteyden kehittämisen yleissuunnittelu ja YVA Oulun tiepiiri teettää työn, joka sisältää : vaihtoehtoisten liikenneyhteyksien määrittelyn ja ratkaisujen ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA), parhaan

Lisätiedot

YHTEYSVÄLIN TURKU PORI ESISUUNNITTELUKILPAILU 2014 ALUSTAVAT KILPAILUN SÄÄNNÖT JA KILPAILUOHJELMA

YHTEYSVÄLIN TURKU PORI ESISUUNNITTELUKILPAILU 2014 ALUSTAVAT KILPAILUN SÄÄNNÖT JA KILPAILUOHJELMA YHTEYSVÄLIN TURKU PORI ESISUUNNITTELUKILPAILU 2014 ALUSTAVAT KILPAILUN SÄÄNNÖT JA KILPAILUOHJELMA LUONNOS 25.8.2014 1 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 2 1 Johdanto 4 2 Taustaa 4 2.1 Yhteysvälin suunnittelu

Lisätiedot

RATAPIHAKORTTELIT. Keski-Pasila Ratapihakorttelit. OAS- vaihe toukokuu 2012 Asukastilaisuus Pasilan kirjastossa

RATAPIHAKORTTELIT. Keski-Pasila Ratapihakorttelit. OAS- vaihe toukokuu 2012 Asukastilaisuus Pasilan kirjastossa Keski-Pasila Ratapihakorttelit RATAPIHAKORTTELIT OAS- vaihe toukokuu 2012 Asukastilaisuus Pasilan kirjastossa 30.5.2012 Asukastilaisuus Laiturilla 3.9.2013 Suunnitteluperiaatteet Kslk lokakuu 2013 Keski-Pasilan

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ KOSKIEN RAUTATIESILLAN YLEISSUUNNITTELUA JA KATUSUUNNITELMAA

TARJOUSPYYNTÖ KOSKIEN RAUTATIESILLAN YLEISSUUNNITTELUA JA KATUSUUNNITELMAA TARJOUSPYYNTÖ KOSKIEN RAUTATIESILLAN YLEISSUUNNITTELUA JA KATUSUUNNITELMAA Suunnittelukohde: Kyseessä on uusi rautatien alikulkusilta, jossa katu menee radan ali. Siltapaikka on Pietarsaaren kaupungin

Lisätiedot

Kilpailuohjeet. 1.1 Kilpailun järjestäjät ja kilpailun kohde

Kilpailuohjeet. 1.1 Kilpailun järjestäjät ja kilpailun kohde Kilpailuohjeet 1.1 Kilpailun järjestäjät ja kilpailun kohde Itsenäisyyden juhlavuoden kunniaksi Puumalan kunta ja C2 SmartLight Oy yhteistyössä järjestävät ideakilpailun, jonka tavoitteena on esitellä

Lisätiedot

SIJOITTAMISSOPIMUKSEN LUPAOHJEET JA EHDOT KATU JA MUILLE YLEISILLE ALUEILLE SIJOITETTAVILLE PYSYVÄISLUONTEISILLE RAKENTEILLE

SIJOITTAMISSOPIMUKSEN LUPAOHJEET JA EHDOT KATU JA MUILLE YLEISILLE ALUEILLE SIJOITETTAVILLE PYSYVÄISLUONTEISILLE RAKENTEILLE SIJOITTAMISSOPIMUKSEN LUPAOHJEET JA EHDOT KATU JA MUILLE YLEISILLE ALUEILLE SIJOITETTAVILLE PYSYVÄISLUONTEISILLE RAKENTEILLE ( Rovaniemen kaupunki/ Suomen Ilmakuva Oy) SIJOITTAMISSOPIMUS Rovaniemen kaupungin

Lisätiedot

Lisätietoja: projektipäällikkö, arkkitehti Antti Varkemaa, p

Lisätietoja: projektipäällikkö, arkkitehti Antti Varkemaa, p Keskustelun pohjaksi on laadittu neljä alustavaa vaihtoehtoa. Vaihtoehdot A "Hila" ja B "Vetoketju" ovat tiiviimpiä ja korkeampia versioita Länsi- Herttoniemelle ominaisesta avoimesta korttelirakenteesta.

Lisätiedot

Suunnittelukilpailua koskeva hankintailmoitus on julkaistu Hilma-palvelussa osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi.

Suunnittelukilpailua koskeva hankintailmoitus on julkaistu Hilma-palvelussa osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi. KALASATAMAN SILTOJEN ALLA JULKISTEN ULKOTILOJEN SUUNNITTELUKILPAILU 5.2.2013 26.4.2013 KILPAILUOHJELMA EI JULKISUUTEEN ENNEN HANKINTAILMOITUKSEN JULKAISEMISTA 1 KILPAILUKUTSU 1.1 Kilpailun järjestäjä,

Lisätiedot

YHTEISTYÖKUMPPANIN HAKU VÄLIVAINION KOULUN ALUEEN KEHITTÄMISEKSI

YHTEISTYÖKUMPPANIN HAKU VÄLIVAINION KOULUN ALUEEN KEHITTÄMISEKSI YHTEISTYÖKUMPPANIN HAKU VÄLIVAINION KOULUN ALUEEN KEHITTÄMISEKSI TONTINLUOVUTUSKILPAILUN TARKOITUS Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut järjestää Välivainion koulun alueelle (Välivainion kaupunginosan korttelin

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKITILAOHJEEN LAATIMINEN / MINIKILPAILUTUS. A. Tuote ja / tai palvelumuotoilu sekä konseptisuunnittelu

HELSINGIN KAUPUNKITILAOHJEEN LAATIMINEN / MINIKILPAILUTUS. A. Tuote ja / tai palvelumuotoilu sekä konseptisuunnittelu Tarjouspyyntö 1 (6) 4.10.2013 Hallinto-osasto HELSINGIN KAUPUNKITILAOHJEEN LAATIMINEN / MINIKILPAILUTUS Diaarinumero: HEL 2013-005356 Hanke 1. Helsingin kaupungin rakennusvirasto pyytää Helsingin kaupunkitilaohjetta

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 30/ (6) Kaupunkisuunnittelulautakunta Akp/

Helsingin kaupunki Esityslista 30/ (6) Kaupunkisuunnittelulautakunta Akp/ Helsingin kaupunki Esityslista 30/2016 1 (6) 3 Garden Helsinki arkkitehtuurikutsukilpailun kaupunkikuvalliset ja toiminnalliset lähtökohdat ja tavoitteet (a-asia) Pöydälle 27.09.2016 HEL 2016-010259 T

Lisätiedot

Helsinki-Turku, nopean ratayhteyden jatkosuunnittelu Tilannekatsaus / projektipäällikkö Jussi Lindberg, Liikennevirasto

Helsinki-Turku, nopean ratayhteyden jatkosuunnittelu Tilannekatsaus / projektipäällikkö Jussi Lindberg, Liikennevirasto Helsinki-Turku, nopean ratayhteyden jatkosuunnittelu 9.12.2016 Tilannekatsaus / projektipäällikkö Jussi Lindberg, Liikennevirasto Nopean ratayhteyden kokonaisuus Uusi nopea Helsinki Turkurata rakentuu

Lisätiedot

Alustava yleissuunnittelu valtatie 3:n parantamiseksi välillä Ylöjärvi Hämeenkyrö alkaa; samalla käynnistyy hankkeen ympäristövaikutusten arviointi

Alustava yleissuunnittelu valtatie 3:n parantamiseksi välillä Ylöjärvi Hämeenkyrö alkaa; samalla käynnistyy hankkeen ympäristövaikutusten arviointi TIEDOTE 1 () Valtatie :n parantaminen Ylöjärven ja Hämeenkyrön välillä Alustava yleissuunnittelu valtatie :n parantamiseksi välillä Ylöjärvi Hämeenkyrö alkaa; samalla käynnistyy hankkeen ympäristövaikutusten

Lisätiedot

SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue käsittää osan asemakaavoitetusta pääradan varresta Kaustarissa. Ote opaskartasta, alueen likimääräinen sijainti

SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue käsittää osan asemakaavoitetusta pääradan varresta Kaustarissa. Ote opaskartasta, alueen likimääräinen sijainti OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄÄRADAN KAKSOISRAITEET KAUSTARI Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue Kaavoituspalvelut PL 43, 67101 Kokkola Puh.

Lisätiedot

SIPOON MASSBYN RATSASTUSKESKUKSEN JA OMAKOTIALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS, LIIKENNE

SIPOON MASSBYN RATSASTUSKESKUKSEN JA OMAKOTIALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS, LIIKENNE 4.8.2015 SIPOON MASSBYN RATSASTUSKESKUKSEN JA OMAKOTIALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS, LIIKENNE LIIKENNE Tarkastus 01 Päivämäärä 4/8/2015 Laatija Mari Kinttua Tarkastaja Jukka Räsänen Hyväksyjä Tuomas Lehteinen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 26

Espoon kaupunki Pöytäkirja 26 07.03.2016 Sivu 1 / 1 292/2016 02.07.00 26 Alueen varaaminen Tapiolasta Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiölle opiskelijaasuntohankkeen suunnittelua varten (Maarinsolmu) Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Kilpailu on valtakunnallinen ja kattaa seuraavat viisi maantieteellistä aluetta: (Etelä Suomi, Länsi Suomi, Keski Suomi, Itä Suomi, Pohjois Suomi).

Kilpailu on valtakunnallinen ja kattaa seuraavat viisi maantieteellistä aluetta: (Etelä Suomi, Länsi Suomi, Keski Suomi, Itä Suomi, Pohjois Suomi). 1 OLOSUHDETALKOOT 2011 SUUNNITTELUKILPAILU KILPAILUN SÄÄNNÖT 1. Kilpailun järjestäjä Schneider Electric Buildings Finland Oy Kellokukantie 2 PL 250 01300 Vantaa 2. Kilpailu ja sen tausta Schneider Electric

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 94 08.06.2016. 94 Asianro 4183/10.03.01.01/2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 94 08.06.2016. 94 Asianro 4183/10.03.01.01/2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2016 1 (1) 94 Asianro 4183/10.03.01.01/2016 Savilahti - Keskusta (Niiralankatu - Tulliportinkatu) yleissuunnitelmaperiaatteiden hyväksyminen nähtävillä oloa varten Va. suunnittelujohtaja

Lisätiedot

KAUHAJOEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ. Aronkylän päiväkodin rakentaminen KVR urakkana

KAUHAJOEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ. Aronkylän päiväkodin rakentaminen KVR urakkana KAUHAJOEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Aronkylän päiväkodin rakentaminen KVR urakkana Kauhajoen kaupunki Tarjouspyyntö 2/5 Pyydämme KVR urakkatarjoustanne päiväkoti kohteestamme ohessa olevien määritysten ja

Lisätiedot

Kaupunkikehitysryhmä Keskustahanke

Kaupunkikehitysryhmä Keskustahanke TAMPEREEN ASEMANSEUDUN HANKEKOKONAISUUS Tampereen ja keskustan kehittämisohjelma Tullin alueen visiotyö Tampereen kaupunkiseudun MAL-aiesopimus ja Asemakeskushanke Tampereen Asemakeskuksen suunnittelukilpailu

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI Oas /16 1 (5) KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO Hankenro 5315_1 HEL

HELSINGIN KAUPUNKI Oas /16 1 (5) KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO Hankenro 5315_1 HEL HELSINGIN KAUPUNKI Oas 1256-00/16 1 (5) KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO Hankenro 5315_1 HEL 2016-006570 14.6.2016 KELLOSAARENRANTA, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnittelun tavoitteet

Lisätiedot

1. SUUNNITTELUALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

1. SUUNNITTELUALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 3.11.2015 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI VT 4:N JA KOTAKENNÄÄNTIEN RISTEYSALUEEN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Kuva 1 Suunnittelualueen likimääräinen sijainti osoitettu

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Ko/2 1 YLEISTEN TÖIDEN LAUTAKUNTA 15.3.2011

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Ko/2 1 YLEISTEN TÖIDEN LAUTAKUNTA 15.3.2011 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Ko/2 1 2 LEHTISAARENTIE, NRO 29745/1, PAPINPÖYDÄNKUJA JA LP- ALUEET, NRO 29746/1, LEHDESNIITYNTIE, NRO 29747/1 JA KUUSISAARENTIE, NRO 29817/1, KATUSUUNNITELMIEN HYVÄKSYMINEN,

Lisätiedot

MYLLYPURO, YLÄKIVENTIE 2, 4, 5 JA 8 ASEMAKAAVAN MUUTOS

MYLLYPURO, YLÄKIVENTIE 2, 4, 5 JA 8 ASEMAKAAVAN MUUTOS Havainnekuva Sijainti Palvelut Joukkoliikenne Topografia Rakennettu ympäristö ja luontotiedot Virkistysalueverkko Yleiskaava Asemakaava Maanomistus ja rakennusoikeus Asemakaavamuutoksen tärkeimmät tavoitteet

Lisätiedot

Keilaniemi Asemakaavan muutos 10. kaupunginosa, Otaniemi Virkistysalue

Keilaniemi Asemakaavan muutos 10. kaupunginosa, Otaniemi Virkistysalue 1 (6) Asianumero 3941/10.02.03/2014 Aluenumero 220827 Keilaniemi Asemakaavan muutos 10. kaupunginosa, Otaniemi Virkistysalue Asemakaavan muutoksen selostus Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 18.

Lisätiedot

1(3) A-2482 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 1 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 2 ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE.

1(3) A-2482 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 1 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 2 ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE. A-2482 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 1(3) 1 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 2 ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE. 3 KULTTUURI JA OPETUSTOIMINTAA PALVELEVIEN RAKENNUSTEN KORTTELIALUE, JOLLA YMPÄRISTÖKUVA

Lisätiedot

PIENTALOILTA. Kaupunkikuva pientalohankkeiden lupakäsittelyssä

PIENTALOILTA. Kaupunkikuva pientalohankkeiden lupakäsittelyssä PIENTALOILTA Kaupunkikuva pientalohankkeiden lupakäsittelyssä 23.2.2017 1 Sisältö 1. Kaupunkikuvalliset vaatimukset: ohjausvelvollisuus laista ja rakennusjärjestyksestä 2. Kolme esimerkkialuetta ja suunnittelua

Lisätiedot

alue, jolle kaavahankkeella saattaa olla vaikutuksia

alue, jolle kaavahankkeella saattaa olla vaikutuksia OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Raksilan kaupunginosan korttelia 2 tonttia nro 2 koskeva asemakaavan muutos (Teuvo Pakkalan katu) AM2025 asemakaavan muutosalue alue, jolle kaavahankkeella

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 19

Espoon kaupunki Pöytäkirja 19 01.02.2016 Sivu 1 / 1 5339/2015 10.03.01 146 14.12.2015 19 Tapiolan urheilupuiston kehittämisen tavoitteet jalkapalloilun osalta Valmistelijat / lisätiedot: Olli Isotalo, puh. 050 593 3359 Antti Mäkinen,

Lisätiedot

1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS

1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS 1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS PROJ.NRO 174 Asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Kaavamuutosalueen rajaus on merkitty oheiseen karttaan ALOITE TAI

Lisätiedot

KY 2014 H3 ASEMAKAAVASELOSTUS

KY 2014 H3 ASEMAKAAVASELOSTUS KY 2014 H3 ASEMAKAAVASELOSTUS Ramsinkeskuksen asemakaava Olli Ojatalo 1. Perus ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Ramsinniemi, Vuosaari Helsinki Ramsinkeskuksen asemakaava Olli Ojatalo, maisema-arkkitehtuurin

Lisätiedot

MATKUSNIEMEN KAHVILA-RAVINTOLA

MATKUSNIEMEN KAHVILA-RAVINTOLA Kuopion kaupunki Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut Asemakaavoitus MATKUSNIEMEN KAHVILA-RAVINTOLA RAKENTAMISTAPAOHJEET SISÄLTÖ: 1 Yleistä 2 Asemakaava 3 Rakentamistapaohjeet 4 Sijainti ja aluevaraukset

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO

SISÄLLYSLUETTELO OSA A TIESUUNNITELMAN SELOSTUSOSA Tiesuunnitelman sisällysluettelo 29.5.2015 Tiesuunnitelmien yleisesite Hankekortit 29.5.2015 1.2T Tiesuunnitelmaselostus 29.5.2015 1.3T Ehdotus tiesuunnitelman hyväksymiseksi

Lisätiedot

Maantien 3051 (Hattulantie) parantaminen rakentamalla kevyen liikenteen väylä välille Männistöntie - Parolannummentie

Maantien 3051 (Hattulantie) parantaminen rakentamalla kevyen liikenteen väylä välille Männistöntie - Parolannummentie 1 Maantien 3051 (Hattulantie) parantaminen rakentamalla kevyen liikenteen väylä välille Männistöntie - Parolannummentie Tiesuunnitelman esittelytilaisuus 11.2.2013 2013 klo 15.00 16.00. 2 Maantien 3051

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 33/ (6) Kaupunkisuunnittelulautakunta Vp/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 33/ (6) Kaupunkisuunnittelulautakunta Vp/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 33/2012 1 (6) 423 Kruunuvuorenrannan valot -kilpailun jatkotyön tilaaminen HEL 2011-006141 T 02 08 02 00 Hankenumero 0784_1 Päätös päätti oikeuttaa asemakaavaosaston tilaamaan

Lisätiedot

Maankäyttöyksikkö Markanvändningsenheten KAAVOITUSKATSAUS

Maankäyttöyksikkö Markanvändningsenheten KAAVOITUSKATSAUS Maankäyttöyksikkö Markanvändningsenheten 20.10.2014 KAAVOITUSKATSAUS 2014 2015 KAAVOITUSKATSAUS 2014 2015 Kaavoituskatsaus laaditaan kerran vuodessa ja se sisältää selostuksen Kauniaisten kaupungissa sekä

Lisätiedot

OULUNKYLÄ TÄYDENTYY, RAIDE-JOKERIKAAVAT

OULUNKYLÄ TÄYDENTYY, RAIDE-JOKERIKAAVAT OULUNKYLÄ TÄYDENTYY, RAIDE-JOKERIKAAVAT Maaherrantien ympäristö oas-vaihe, viedään eteenpäin kahtena kaavana, lautakuntakäsittely 2017 Käskynhaltijantien itäpää, ei aikataulua. Käskynhaltijantien ympäristö,

Lisätiedot

Tietoja MYYTÄVÄ KOHDE: MARIANKATU 20, SALO

Tietoja MYYTÄVÄ KOHDE: MARIANKATU 20, SALO 1 MYYTÄVÄ KOHDE: MARIANKATU 20, SALO Sijainti kartalla ja kiinteistön karttaote Tietoja Kiinteistötunnus 734-3-17-2 Kiinteistön pinta-ala 15.227 m2 Tehokkuus e=1,5 Rakennuksen kerrosala noin 5.700 m2 Kiinteistövero

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Monnin koulu lähiympäristöineen 2.4.2013, päivitetty 27.9.2013

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Monnin koulu lähiympäristöineen 2.4.2013, päivitetty 27.9.2013 Liite 1 OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Monnin koulu lähiympäristöineen 2.4.2013, päivitetty 27.9.2013 Suunnittelualueen sijainti ja likimääräinen rajaus. 1. Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee

Lisätiedot

LAATUTARJOUSKILPAILU KIINTEISTÖ OY ALA-NUMMELAN MYYMISEKSI NUMMELAN PISTEENKAAREN KORTTELISSA 40 RAKENNUSPAIKALLA 4

LAATUTARJOUSKILPAILU KIINTEISTÖ OY ALA-NUMMELAN MYYMISEKSI NUMMELAN PISTEENKAAREN KORTTELISSA 40 RAKENNUSPAIKALLA 4 KILPAILUOHJE LAATUTARJOUSKILPAILU KIINTEISTÖ OY ALA-NUMMELAN MYYMISEKSI NUMMELAN PISTEENKAAREN KORTTELISSA 40 RAKENNUSPAIKALLA 4 VIHDIN KUNTA PL 13, 03101 Nummela Puhelin: (09) 4258 3000 www.vihti.fi Asemantie

Lisätiedot

JUHLARAHALAUTAKUNTA 1 (4)

JUHLARAHALAUTAKUNTA 1 (4) JUHLARAHALAUTAKUNTA 1 (4) KILPAILUOHJELMA SUOMEN PANKKI 200 VUOTTA Juhlarahalautakunta järjestää valtiovarainministeriön valtuuttamana kilpailun Suomen Pankki 200 vuotta -juhlarahan taiteellisen suunnittelun

Lisätiedot

KAUKAJÄRVI, ASEMAKAAVA NO 7830 RAKENTAMISTAPAOHJEET RO , 2, 3, 4 JA 5

KAUKAJÄRVI, ASEMAKAAVA NO 7830 RAKENTAMISTAPAOHJEET RO , 2, 3, 4 JA 5 KAUKAJÄRVI, ASEMAKAAVA NO 7830 RAKENTAMISTAPAOHJEET RO-7830-1, 2, 3, 4 JA 5 Ohjeen laatija: Tampereen kaupungin suunnittelupalvelut, asemakaavoitus, arkkitehti Ilkka Kotilainen Ohjeiden tarkoitus: Rakentamistapaohjeiden

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA EPAALA - PÄLKÄNEVEDENTIE, MELUSELVITYS

PÄLKÄNEEN KUNTA EPAALA - PÄLKÄNEVEDENTIE, MELUSELVITYS Kaavaselostus, liite 2: Epaala-Pälkänevedentie, meluselvitys Vastaanottaja Pälkäneen kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 5.8.2011 PÄLKÄNEEN KUNTA EPAALA - PÄLKÄNEVEDENTIE, MELUSELVITYS PÄLKÄNEEN

Lisätiedot

KUNKUN PARKIN TOTEUTUKSEN JA OPEROINNIN KILPAILUTUKSEN PERIAATTEET/TAVOITTEET JA LAAJUUS

KUNKUN PARKIN TOTEUTUKSEN JA OPEROINNIN KILPAILUTUKSEN PERIAATTEET/TAVOITTEET JA LAAJUUS KUNKUN PARKIN TOTEUTUKSEN JA OPEROINNIN KILPAILUTUKSEN PERIAATTEET/TAVOITTEET JA LAAJUUS Kunkun parkki keskustan kehittämisohjelmassa Kunkun parkin pysäköinti- ja huoltolaitoksen rakentaminen toteuttaa

Lisätiedot

KARHUNMÄKI, JOENSUU KARHUNMÄEN IV KAAVA-ALUE KUNNALLISTEKNIIKAN YLEIS- SUUNNITELMA

KARHUNMÄKI, JOENSUU KARHUNMÄEN IV KAAVA-ALUE KUNNALLISTEKNIIKAN YLEIS- SUUNNITELMA Vastaanottaja Joensuun kaupunki Asiakirjatyyppi Suunnitelmaselostus Päivämäärä 30.11.2015 KARHUNMÄKI, JOENSUU KARHUNMÄEN IV KAAVA-ALUE KUNNALLISTEKNIIKAN YLEIS- SUUNNITELMA KUNNALLISTEKNIIKAN YLEISSUUNNITELMA

Lisätiedot

Kruununsillat: Laajasalon raitiotien yleissuunnitelma

Kruununsillat: Laajasalon raitiotien yleissuunnitelma dnro 112/07/71/710/2015 Liite 1 Kruununsillat: Laajasalon raitiotien yleissuunnitelma Kysyntäennusteen laadinnan työohjelma HSL Helsingin seudun liikenne 1 1 Taustaa Osana Kruununsillat-hanketta laaditaan

Lisätiedot

SÄÄNNÖT SUJUVA! RAKENNETTU YMPÄRISTÖ 2025 INFOGRAFIIKKAKILPAILU 1 KILPAILUN TARKOITUS KILPAILUTEHTÄVÄ INFOTYÖPAJAT...

SÄÄNNÖT SUJUVA! RAKENNETTU YMPÄRISTÖ 2025 INFOGRAFIIKKAKILPAILU 1 KILPAILUN TARKOITUS KILPAILUTEHTÄVÄ INFOTYÖPAJAT... SÄÄNNÖT Sujuva! Säännöt Sivu 2 (6) SUJUVA! RAKENNETTU YMPÄRISTÖ 2025 INFOGRAFIIKKAKILPAILU SÄÄNNÖT 1 KILPAILUN TARKOITUS... 3 2 KILPAILUTEHTÄVÄ... 3 3 INFOTYÖPAJAT... 4 4 SARJAT JA OSALLISTUJAT... 4 5

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Akp/5 1 b KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA 18.3.2010

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Akp/5 1 b KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA 18.3.2010 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Akp/5 1 b 5 EHDOTUS KAUPUNGINHALLITUKSELLE KAHDEN UUDEN SIIRTOLAPUUTARHA-ALUEEN PERUSTAMISESTA Kslk 2008-1354 EHDOTUS Kaupunkisuunnittelulautakunta päättänee ehdottaa kaupunginhallitukselle,

Lisätiedot

Vt5 parantaminen parantaminen välillä Hietanen Pitkäjärvi, yleissuunnitelma

Vt5 parantaminen parantaminen välillä Hietanen Pitkäjärvi, yleissuunnitelma Vt5 parantaminen parantaminen välillä Hietanen Pitkäjärvi, yleissuunnitelma Yleisötilaisuus 31.10.2013 Ympäristösi parhaat tekijät 2 Yleisötilaisuuden ohjelma 18:00 Tilaisuuden avaus ja hankkeen esittely

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTEKNISET TUTKIMUKSET VETURITALLIT, PORI. Porin kaupunki, TPK/OM/rt. Veturitallinkatu / Muistokatu, Pori

YMPÄRISTÖTEKNISET TUTKIMUKSET VETURITALLIT, PORI. Porin kaupunki, TPK/OM/rt. Veturitallinkatu / Muistokatu, Pori 303037 YMPÄRISTÖTEKNISET TUTKIMUKSET VETURITALLIT, PORI Porin kaupunki, TPK/OM/rt Veturitallinkatu / Muistokatu, Pori 21.2.2011 303037 YMPÄRISTÖTEKNISET TUTKIMUKSET VETURITALLIT, PORI Porin kaupunki, TPK/OM/rt

Lisätiedot

Kirkonkylä Kirkonranta

Kirkonkylä Kirkonranta Kirkonkylä Kirkonranta AK, Liminka Asemakaavaan liittyvä liikenteen ja katujen yleissuunnitelma Ins.tsto Solutra Oy Limingan kunta SISÄLLYSLUETTELO 1.Suunnittelukohde... 4 2.Liikennetuotos... 5 3.Jokivarrentien

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA Maankäyttöpalvelut

MÄNTSÄLÄN KUNTA Maankäyttöpalvelut sivu 1(5) ASPELUNDIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 257 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE Suunnittelualue Suunnittelun

Lisätiedot

Eestinmalmi, Eestinmalmi I, Hannuksenpelto I, Hannuksenpelto

Eestinmalmi, Eestinmalmi I, Hannuksenpelto I, Hannuksenpelto 1 Tekninen keskus Katu- ja viherpalvelut / RAK, WSP Finland Oy / Juha Väänänen KATUSUUNNITELMAN SELOSTUS KAAVA-ALUEET: Eestinmalmi, Eestinmalmi I, Hannuksenpelto I, Hannuksenpelto II KADUN NIMI: Martinsillantie,

Lisätiedot

HARSUN TYÖPAIKKA-ALUEEN ALIKULKUSELVITYS

HARSUN TYÖPAIKKA-ALUEEN ALIKULKUSELVITYS HARSUN TYÖPAIKKA-ALUEEN ALIKULKUSELVITYS 2.9.2015 2 TOIMEKSIANTO JA SELVITYSALUEEN SIJAINTI Toimeksiannosta olemme laatineet alikulkuselvityksen Harsun työpaikkaalueen kaavaluonnoksen perusteella. Toimeksiantajana

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Asemakaavan muutos koskien Alavuden kaupungin Salmi 10. kaupunginosan korttelia 10046 ja siihen / Ympäristöpalvelut 20.10.2014 2 / 8 1 Osallistumis- ja

Lisätiedot

Alustava pohjaveden hallintaselvitys

Alustava pohjaveden hallintaselvitys Alustava pohjaveden hallintaselvitys Ramboll Finland Oy Säterinkatu 6, PL 25 02601 Espoo Finland Puhelin: 020 755 611 Ohivalinta: 020 755 6333 Fax: 020 755 6206 jarno.oinonen@ramboll.fi www.ramboll.fi

Lisätiedot

RUSKON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1 (6) RUSKO, HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS.

RUSKON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1 (6) RUSKO, HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS. sivu 1 (6) RUSKON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 27.09.2013 RUSKO, HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS Aloite Aloitteen asemakaavan muuttamisesta on tehnyt Ruskon kunta. Suunnittelualue

Lisätiedot

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (6) 14/

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (6) 14/ Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (6) 22 Kaupunginvaltuuston päätös 29.8.2012, Helsingin hallinto-oikeuden päätös 12.4.2013 ja korkeimman hallinto-oikeuden päätös 5.2.2014 asemakaava-asiassa (piirustus

Lisätiedot

PSOAS:n opiskelija-asuntokilpailu Huomisen opiskelijakoti

PSOAS:n opiskelija-asuntokilpailu Huomisen opiskelijakoti PSOAS:n opiskelija-asuntokilpailu Huomisen opiskelijakoti 2.4. 10.8.2007 KILPAILUOHJELMA 1. Kilpailukutsu 1.1 Kilpailutehtävä ja kilpailun järjestäjä Tehtävänä on vuonna 1969 rakennetun ja vuonna 1993

Lisätiedot

Lehmon alue, kunnallistekniikan yleissuunnitelma

Lehmon alue, kunnallistekniikan yleissuunnitelma SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA KONTIOLAHDEN KUNTA Lehmon alue, kunnallistekniikan yleissuunnitelma Suunnitelmaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 433-P26804 Suunnitelmaselostus Mönkkönen Eino Sisällysluettelo

Lisätiedot

KORTTELIT 304 JA 306 / LINJA-AUTOASEMA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

KORTTELIT 304 JA 306 / LINJA-AUTOASEMA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1(5) KORTTELIT 304 JA 306 / LINJA-AUTOASEMA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2.11.2011 PROJ.NRO 211 Asemakaavan muutos korttelit 304 ja 306, sekä niihin liittyvät puistoliikenne-,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 6645/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 6645/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/2016 1 (1) 201 Asianro 6645/10.03.01.00/2016 Kaunismäenkatu, Kaunismäenrinne, Nuolimäenrinne, Kalliokaarre ja Kalliokielo sekä teräsritilärappuset välillä Kalliokielo - Kaunismäenkatu,

Lisätiedot

Pori Tampere raideliikenteen jatkokehittäminen

Pori Tampere raideliikenteen jatkokehittäminen Pori Tampere raideliikenteen jatkokehittäminen Esittely Tenho Aarnikko tenho.aarnikko@sito.fi 28.11.2012 SATAKUNTAVALTUUSKUNTA 2 TYÖRYHMÄ Jäsenet: Porin kaupunki: apulaiskaupunginjohtaja Kari Hannus, työryhmän

Lisätiedot

Aromikujan alue sijaitsee Vuosaaren keskustassa.

Aromikujan alue sijaitsee Vuosaaren keskustassa. Aromikujan alue sijaitsee Vuosaaren keskustassa. Sijainti Yleiskaava 2002:ssa alue on merkitty keskustatoimintojen alueeksi. Aluetta reunustaa pohjoisessa Vuotie ja metroraide. Yleiskaava 2002 Valmisteilla

Lisätiedot

Kilpailun valmistelu käynnistettiin kaupungin aloitteesta.

Kilpailun valmistelu käynnistettiin kaupungin aloitteesta. Helsingin kaupunki Esityslista 19/2012 1 (5) 3 Kirjava Satama - yleisen kansainvälisen ideakilpailun tulos (a-asia) HEL 2011-005957 T 10 03 09 Hankenumero 0852_2 Päätösehdotus Esittelijä Aiemmat päätökset

Lisätiedot

1 HANKEKUVAUS JA SUUNNITTELUTILANNE

1 HANKEKUVAUS JA SUUNNITTELUTILANNE FCG Suunnittelu ja tekniikka Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (5) KONNEVEDEN KUNTA KIVISALMEN LAITURIALUEEN RANTA-ASEMAKAAVA 1 HANKEKUVAUS JA SUUNNITTELUTILANNE Konneveden kunnalla on tarkoitus

Lisätiedot

Hankintamenettelyjä koskevat uudistukset ja hankintojen sähköistäminen

Hankintamenettelyjä koskevat uudistukset ja hankintojen sähköistäminen Hankintamenettelyjä koskevat uudistukset ja hankintojen sähköistäminen Uusiutuva hankintalaki seminaari 18.5.2015 Hankinta-asiantuntija Marko Rossi Sähköiset viestintävälineet Sähköisestä viestinnästä

Lisätiedot

Keran osayleiskaava-alueen suunnittelutilanne. Tiedotus- ja keskustelutilaisuus

Keran osayleiskaava-alueen suunnittelutilanne. Tiedotus- ja keskustelutilaisuus Keran osayleiskaava-alueen suunnittelutilanne Tiedotus- ja keskustelutilaisuus 11.6.2013 Perustiedot osayleiskaavasta Kuulutettu vireille 24.4.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma päivätty 24.4.2013

Lisätiedot

LINNAINMAAN KORTTELIKILPAILU KILPAILUOHJELMA 25.6.2015 ASEMAKAAVAN NRO 8559 KORTTELI 5727. TAMPEREEN KAUPUNKI Kiinteistötoimi

LINNAINMAAN KORTTELIKILPAILU KILPAILUOHJELMA 25.6.2015 ASEMAKAAVAN NRO 8559 KORTTELI 5727. TAMPEREEN KAUPUNKI Kiinteistötoimi TAMPEREEN KAUPUNKI Kiinteistötoimi LINNAINMAAN KORTTELIKILPAILU ASEMAKAAVAN NRO 8559 KORTTELI 5727 KILPAILUOHJELMA 25.6.2015 SISÄLTÖ 1. KILPAILUKUTSU 3 1.1 Kilpailun järjestäjät, luonne ja tarkoitus 3

Lisätiedot

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie)

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) SELOSTUS YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kaavaselostus koskee 10.6.2014 päivättyä

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 270. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 270. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 05.09.2016 Sivu 1 / 1 4941/2015 10.02.03 270 Lausunnon antaminen Helsingin hallinto-oikeudelle Puustellinmäki, asemakaavan muutos 110517, hyväksymistä koskevasta valituksesta Valmistelijat

Lisätiedot

VALTIMON KESKUSTA LIIKENTEEN YLEISSUUNNITELMA

VALTIMON KESKUSTA LIIKENTEEN YLEISSUUNNITELMA Vastaanottaja Valtimon kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 11.10.2011 VALTIMON KESKUSTA LIIKENTEEN YLEISSUUNNITELMA LIIKENTEEN YLEISSUUNNITELMA Päivämäärä 11/10/2011 Laatija Jouni Mikkonen Tarkastaja

Lisätiedot

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 2.1.2017 KUNTA Konnevesi 275 KYLÄ Kärkkäiskylä 404 KORTTELI Kortteli 33 tontti 4 KIINTEISTÖ 275-404-23-217

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 17.02.2010 OPPILASASUNNOT ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ.

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 17.02.2010 OPPILASASUNNOT ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. 1(7) OPPILASASUNNOT ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 212 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA Maankäyttölautakunnan päätös asemakaavan

Lisätiedot

Pyydämme tarjoustanne Joutsan kunnan katujen asfaltoinneista kaudelle 2015 oheisen tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Pyydämme tarjoustanne Joutsan kunnan katujen asfaltoinneista kaudelle 2015 oheisen tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. 1/5 JOUTSAN KUNNAN KATUJEN ASFALTOINTI 2015 Pyydämme tarjoustanne Joutsan kunnan katujen asfaltoinneista kaudelle 2015 oheisen tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. 1. Hankintamenettely ja hankinnasta

Lisätiedot

Varilan kuntoradan putkisilta

Varilan kuntoradan putkisilta 4.11.2016 2 (7) SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä...3 2 Muu päällysrakenne (pääkannattaja putki)...3 3 Päällyste...3 4 Kaiteet...3 5 Muut varusteet ja laitteet...3 6 Siltapaikan rakenteet...4 7 Sillan rakenneosien

Lisätiedot

LEPOLAN LIIKUNTAHALLI JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI TONTINKÄYTTÖSUUNNITELMA 2010 ARKKITEHTITOIMISTO JUKKA TURTIAINEN OY

LEPOLAN LIIKUNTAHALLI JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI TONTINKÄYTTÖSUUNNITELMA 2010 ARKKITEHTITOIMISTO JUKKA TURTIAINEN OY LEPOLAN LIIKUNTAHALLI JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI TONTINKÄYTTÖSUUNNITELMA 2010 ARKKITEHTITOIMISTO JUKKA TURTIAINEN OY 47 50 47 ATU 5 43.9 44.2 6 9 44.0 43.9 43.8 43.9 44.0 44.1 kt 44.1 44.0 44.1 44.0 44.0 44.1

Lisätiedot

Yhdystien 6304 kevyen liikenteen järjestelyt Lanneveden kohdalla, Saarijärvi ALUEVARAUSSUUNNITELMA

Yhdystien 6304 kevyen liikenteen järjestelyt Lanneveden kohdalla, Saarijärvi ALUEVARAUSSUUNNITELMA Yhdystien 6304 kevyen liikenteen järjestelyt Lanneveden kohdalla, Saarijärvi ALUEVARAUSSUUNNITELMA ESIPUHE Työn tavoitteena oli laatia aluevaraussuunnitelma kevyen liikenteen väylän ja siihen liittyvien

Lisätiedot