Vauhtitien alikulkusillan ja sen lähiympäristön suunnittelukilpailu KILPAILUOHJELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vauhtitien alikulkusillan ja sen lähiympäristön suunnittelukilpailu 19.11.2012 8.3.2013 KILPAILUOHJELMA 19.11.2012"

Transkriptio

1 2012 Vauhtitien alikulkusillan ja sen lähiympäristön suunnittelukilpailu KILPAILUOHJELMA

2

3 Vauhtitien alikulkusillan ja sen lähiympäristön suunnittelukilpailu Kilpailuohjelma Liikennevirasto Helsinki 2012

4 Ilmakuvat ja kartat Helsingin kaupunkimittausosasto, ilmakuvat Skyfoto, valokuvat Vladimir Pohtokari ja Jukka Tarkkala Liikennevirasto PL HELSINKI Puhelin

5 3 Sisällysluettelo 1 KILPAILUN YLEISTIEDOT Kilpailun toimeenpanija, luonne ja tarkoitus Kilpailumuoto ja osanotto-oikeus Kilpailusäännöt ja kilpailukieli Tuomaristo Kilpailuaika Kilpailijoille maksettavat palkkiot Kilpailuehdotusten määrä Kilpailuehdotusten vakuuttaminen Kilpailun ratkaisu ja tulosten julkistaminen Kilpailuehdotusten näytteillepano ja käyttöoikeus Jatkosuunnittelu kilpailun jälkeen KILPAILUN OHJELMA-ASIAKIRJAT Kilpailun ohjelma-asiakirjat ja niiden toimitus Kilpailu aloitusseminaari Kilpailua koskevat kysymykset KILPAILUTEHTÄVÄ Kilpailun taustaa Kilpailukohteen sijainti ja kuvaus Kilpailualue Kulttuurihistorialliset, maisemalliset ja kaupunkikuvalliset arvot Kaavatilanne Kilpailun tavoite ja suunnitteluohjeet Kilpailuehdotusten arvosteluperusteet KILPAILUEHDOTUSTEN LAADINTAOHJEET Vaadittavat asiakirjat ja esitystapa Kilpailusalaisuus Kilpailuehdotusten toimitus... 17

6 4 1 Kilpailun yleistiedot 1.1 Kilpailun toimeenpanija, luonne ja tarkoitus Liikennevirasto järjestää kilpailun Vauhtitien alikulkusillan ja sen lähiympäristön suunnittelusta. Kilpailu järjestetään yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa. Kilpailun tarkoituksena on löytää kaupunkikuvallisesti ja käytettävyydeltään korkeatasoinen, toimiva ja toteuttamiskelpoinen kokonaisratkaisu Vauhtitien alikulkusillan ja sen ympäristön suunnittelun lähtökohdaksi. Kilpailu toimii myös suunnittelijan valintamenettelynä. 1.2 Kilpailumuoto ja osanotto-oikeus Kilpailu järjestetään ilmoittautumiskutsukilpailuna, johon kutsuttavien työryhmien tuli sisältää asiantuntemusta seuraavilta aloilta: Siltasuunnittelu Arkkitehtuuri Ympäristösuunnittelu Katusuunnittelu Geotekninen suunnittelu Ratasiltaosaaminen Vähimmäisvaatimukset ja valintakriteerit on ilmoitettu tarkemmin osoitteessa Sivustolla on linkki kilpailun järjestämistä koskevaan ilmoitukseen, joka on julkaistu Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosan verkkoversiossa (TED). Alueen suunnitteluun liittyen on konsulttitoimeksiantoina teetetty selvitys- ja esisuunnittelutöitä. Kilpailun alkaessa järjestäjä toimittaa kutsutuille kilpailijoille samat, kilpailutehtävän kannalta olennaiseksi katsomansa tiedot. Alueen suunnitteluun osallistuneet yritykset eivät näin ollen ole saaneet olennaista kilpailuetua tehtävistään eikä kilpailijoiden välinen yhdenvertainen tiedonsaantimahdollisuus vaarannu. Täten nämä yritykset eivät ole esteellisiä osallistumaan kilpailuun. Kilpailun osallistujiksi valittiin työryhmät, joita edustavat seuraavat yritykset: WSP Finland Oy Pöyry Finland Oy Sito Oy Ramboll Finland Oy

7 5 1.3 Kilpailusäännöt ja kilpailukieli Kilpailussa noudatetaan 1. tätä kilpailuohjelmaa ja 2. soveltaen Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry:n kilpailusääntöjä. Kilpailun ohjelma-asiakirjat ovat suomenkielisiä. Kilpailuehdotukset on laadittava suomen kielellä. 1.4 Tuomaristo Kilpailun tuomaristoon kuuluvat kilpailun järjestäjän nimeäminä: DI Harri Yli-Villamo / Johtaja, Liikennevirasto, tuomariston puheenjohtaja Ins. AMK Jussi Lindberg / Pisararadan projektipäällikkö, Liikennevirasto DI Antti Rytkönen / Kehittämispäällikkö, Liikennevirasto DI Matti Piispanen / Silta-asiantuntija, Liikennevirasto Helsingin kaupungin nimeäminä: DI Ville Alajoki / Projektinjohtaja, Helsingin kaupungin rakennusvirasto Maisema-arkkitehti Maria Jaakkola / Toimistopäällikkö, Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto Arkkitehti Janne Prokkola / Arkkitehti, Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto Suomen Rakennusinsinöörien liiton RIL ry:n nimeämänä: Prof. (ma) Lauri Salokangas, Aalto-yliopisto Kilpailijoiden nimeämänä: Arkkitehti Risto Huttunen, H-L-P Arkkitehtitoimisto Oy Tuomaristossa kullakin jäsenellä on yksi ääni. Tuomaristo on päätösvaltainen täysilukuisena. Tuomariston sihteerinä toimii professori, arkkitehti, TkT Harry Edelman. Sihteeri ei osallistu päätöksentekoon. Tuomaristo nimeää jäsenistään valmistelevan työryhmän. Tuomaristo kuulee myös ulkopuolisia asiantuntijoita (ainakin katusuunnittelijaa, geoteknistä suunnittelijaa, liikenneinsinööriä ja kustannusasiantuntijaa). Nämä eivät osallistu päätöksentekoon.

8 6 1.5 Kilpailuaika Kilpailuaika on Kilpailijoille maksettavat palkkiot Kullekin kilpailuohjelman mukaisen ja tuomariston hyväksymän kilpailuehdotuksen laatineelle kilpailuun kutsutulle työryhmälle maksetaan palkkiona (ALV 0). Palkkion suuruus pysyy samana, vaikka työryhmä laatisi useamman kuin yhden ehdotuksen. 1.7 Kilpailuehdotusten määrä Kukin työryhmä voi tehdä yhden tai useamman kilpailuehdotuksen. 1.8 Kilpailuehdotusten vakuuttaminen Kilpailun järjestäjä ei vakuuta kilpailuehdotuksia. Kilpailun järjestäjä ei korvaa vahingoittuneita tai kadonneita asiakirjoja. 1.9 Kilpailun ratkaisu ja tulosten julkistaminen Tuomaristo pyrkii ratkaisemaan kilpailun kahden kuukauden kuluessa kilpailuajan päättymisestä. Tieto kilpailun ratkaisusta (voittaneen ehdotuksen nimimerkki) ilmoitetaan välittömästi kilpailuun kutsutuille. Kilpailun tulos julkistetaan tulosten julkistamistilaisuudessa, johon myös kilpailijat kutsutaan Kilpailuehdotusten näytteillepano ja käyttöoikeus Kilpailuehdotukset asetetaan julkisesti näytteille ja yleisön kommentoitavaksi kilpailun www-sivuille sekä fyysisesti niiden saavuttua. Yleisökommenteista laaditaan kooste, joka toimitetaan tuomaristolle tiedoksi. Tulosten julkistamisen jälkeen kilpailun järjestäjä asettaa kilpailuehdotukset ja arvostelupöytäkirjan julkisesti nähtäville erikseen ilmoitettavalla tavalla. Kilpailun järjestäjällä on hyväksyttyihin kilpailuehdotuksiin omistus- ja käyttöoikeus. Kilpailijat säilyttävät ehdotustensa tekijänoikeuden. Liikennevirasto voi halutessaan käyttää myös muiden kuin voittaneen kilpailuehdotuksen ideoita Suomen tekijänoikeuslain mukaisesti.

9 Jatkosuunnittelu kilpailun jälkeen Tuomaristo tekee suosituksen jatkotoimenpiteiksi kilpailun tuloksen perusteella. Tarkoitus on, että kilpailukohteen jatkosuunnittelutoimeksianto annetaan voittaneen ehdotuksen tekijöille edellyttäen, että hankkeen etenemisestä on olemassa tarvittavat päätökset. Päätöksen hankkeen jatkosuunnittelusta ja työn tarkemmasta sisällöstä tekee Liikennevirasto. Sopimus jatkosuunnittelusta tehdään Liikenneviraston ja vastuullisen yrityksen (pääsuunnittelijan työnantaja) välille erityisalojen hankintalain 29 9 momentin (suorahankinta) mukaan. Jatkosuunnittelutoimeksiannon palkkio tulee olemaan Liikenneviraston yleisen palkkiotason mukainen viitekohteiden mukaan määriteltynä. Jatkosuunnittelu on tarkoitus käynnistää heti kilpailun jälkeen, valitusajan päätyttyä. Projektikielenä on suomi.

10 8 2 Kilpailun ohjelma-asiakirjat 2.1 Kilpailun ohjelma-asiakirjat ja niiden toimitus 1) Tämä kilpailuohjelma 2) Suomen Rakennusinsinöörien liiton RIL:n kilpailusäännöt 3) Pisararadan yleissuunnitelma ) Suunnitelmakartta, johon on merkitty kilpailualue (ote Pisararadan yleissuunnitelmasta) 5) Kantakartta (pohja laadittavalle ympäristösuunnitelmalle) 6) Maanpinnan korkeusmalli kilpailualueelta 7) Hulevesiviemärin suunnitelma Vauhtitien alueella 8) Pohjatutkimuksia kilpailualueelta (julkaistaan mennessä) 9) Rakentamisen aikaiset reunaehdot (julkaistaan mennessä) 10) Orto-, viisto- ja maantasovalokuvia kilpailualueelta 11) Määrä- ja kustannuslaskennan ohje (julkaistaan mennessä) Kilpailun järjestäjä voi toimittaa kilpailijoiden käyttöön myös muuta materiaalia. Kilpailuohjelma on ladattavissa www-sivujen kautta Kilpailuun valittujen ryhmien edustajille luovutetaan aloitusseminaarissa muistitikku, jossa on liiteaineisto. Asiakirjoja täydennetään yllä mainittujen asiakirjojen osalta myöhemmin. Aineisto toimitetaan samanaikaisesti ryhmien edustajille. Kilpailuohjelma on Liikenneviraston, tuomariston ja Suomen Rakennusinsinöörien Liiton RIL:n tarkastama ja hyväksymä. 2.2 Kilpailu aloitusseminaari Kilpailijoille järjestetään aloitusseminaari klo , paikkana Liikennevirasto, Auditorio, Opastinsilta 12 A, Helsinki. Seminaarissa esitellään kilpailutehtävää ja kilpailijat voivat esittää kilpailutehtävää koskevia kysymyksiä. 2.3 Kilpailua koskevat kysymykset Kilpailijat voivat esittää kilpailutehtävää koskevia kysymyksiä ja pyytää lisätietoja kilpailun aloitusseminaarissa sekä sen jälkeen kirjallisesti asti. Kirjalliset kysymykset tulee lähettää sähköpostitse vaitiolovelvolliselle yhteyshenkilölle osoitteeseen: Viestin otsikoksi on merkittävä Vauhtitien alikulkusilta -kilpailukysymykset. Kysymykset käsitellään nimettöminä. Kysymykset ja tuomariston hyväksymät vastaukset julkaistaan kilpailun www-sivuilla yhdessä tai useammassa erässä mennessä.

11 9 3 Kilpailutehtävä 3.1 Kilpailun taustaa Pisararata on suunnitteilla oleva Helsingin kantakaupungin alittava rautatie, joka yhdistää pääradan ja rantaradan kaupunkiraiteet. Rataosuus on kaksiraiteinen. Pisararadalle siirtyy Espoon, Keravan ja Kehäradan kaupunkirataliikenne, mikä vapauttaa suurimman osan kaupunkirataliikenteen käytössä olevista kahdeksasta laituriraiteesta muun liikenteen tarpeisiin. Helsingin päärautatieasema jää kauko- ja taajamaliikenteen käyttöön. Liikennevirasto ja Helsingin kaupunki ovat teettäneet Pisararadan yleissuunnitelman ja ympäristövaikutusten arvioinnin. Yleissuunnittelussa suunniteltiin hankevaihtoehtojen toiminnalliset ratkaisut, kuten asemien ja ratatunneleiden sijainti sekä kulkuyhteydet ja arvioitiin rakentamiskustannukset. Liikennevirasto hyväksyi Pisararadan yleissuunnitelman helmikuussa Yleissuunnitelmassa olleista kolmesta hankevaihtoehdosta jatkosuunnittelun pohjaksi valittiin vaihtoehto 1, jossa tunneliosuus alkaa Pasilan aseman eteläpuolelta Eläintarhan ja Alppipuiston kohdalta. Tunneliasemia on kolme: Töölö, keskusta ja Hakaniemi. Tunneleiden suuaukot sijaitsevat pääradan länsipuolella Eläintarhan kentän eteläpuolella ja pääradan itäpuolella Alppipuiston kohdalla. Valitussa vaihtoehdossa on kaksi lisäraidetta radan itäpuolella Pasilan ja Tivolitien välillä (Kuva 11). Kuva 1. Pisararata

12 10 Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma (HLJ 2011) on strateginen seudullista liikennepolitiikkaa linjaava pitkän tähtäimen suunnitelma. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän hallitus hyväksyi suunnitelman ja teki liikennejärjestelmäpäätöksen Pisararata on liikenteen infrastruktuurin kehittämishanke, joka tulisi aloittaa vuoteen 2020 mennessä. Hankkeen rakentamisesta ei ole tehty päätöksiä. Syksyllä 2011 päätettiin suunnittelun jatkamisesta ja myönnettiin suunnittelun rahoitus. Keväällä 2012 hallitus ja kesällä Eduskunta tekivät periaatepäätöksen radan rakentamisesta. Ratasuunnitelmaan ja asemakaavaan tähtäävä jatkosuunnittelu käynnistettiin keväällä Rakentamisesta voidaan tehdä päätös tämän suunnitteluvaiheen jälkeen vuonna Kilpailukohteen sijainti ja kuvaus Kilpailualue Kilpailun kohde on Pisararataan sisältyvä Vauhtitien ylittävä alikulkusilta ja sillan pään läheisyydessä sijaitsevan ratatunnelin suuaukko. Lisäksi kilpailutehtävä käsittää Vauhtitien katualueen, pysäköintialueen, urheilukentän liikenneyhteyksien, ulkoiluteiden ja viherympäristön järjestelyt. Kilpailualue sijoittuu Nordenskiöldinkadun ja Tivolitien väliin. Eläintarhan kenttä ei kuulu kilpailualueeseen. Perustelluista syistä kilpailijat saavat vähäisessä määrin ylittää kilpailualueen. Kilpailualue on esitetty liiteasiakirjassa 4 (ks. kohta 2.1). Kuva 2. Suunnitelmakartta muutosaluemerkinnöin, ote Pisararadan yleissuunnitelmasta

13 Kulttuurihistorialliset, maisemalliset ja kaupunkikuvalliset arvot Kilpailualue ympäristöineen sijoittuu arkkitehtuuri- ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen Eläintarhan ympäristökokonaisuuteen. Olympiastadion ympäristöineen ja uimastadion sisältyvät valtakunnallisesti merkittävään rakennettuun kulttuuriympäristöön ja kansalliseen modernismin arkkitehtuurin merkkikohteiden luetteloon. Uimastadionin eteläpuolella sijaitsee Helsingin Kaupunginpuutarha luvun loppupuolella Eläintarha kehittyi laajaksi, erityisesti työväelle suunnatuksi puistoalueeksi esikuvanaan Tukholman Djurgården. Puisto suunniteltiin ja rakennettiin yhtenäiseksi alueeksi sisältäen nykyisen Eläintarhan ja Alppipuiston, mutta pian tämän jälkeen rautatie rakennettiin alueen lävitse. Eläintarhahanke ei koskaan toteutunut, mutta nimi alueelle jäi. Kaisaniemen kentän, jolla Helsingin varhainen urheilutoiminta tapahtui, jäädessä ahtaaksi kaupunki kiinnostui Eläintarhan alueesta ja alkoi kehittää siitä urheilullista kansanpuistoa 1900-luvun alussa. Nykyisin Eläintarhan alueella on Suomessa huomattava urheilupuistokokonaisuus. Eläintarhassa järjestettiin Suomen Suurajot, tuttavallisemmin Eläintarhan ajot, vuosien välisenä aikana. Kilpailukeskus ja varikko sijaitsivat Eläintarhan kentällä. Tulevan Vauhtitien alikulkusillan kohdalla on ollut ajojen lähtö- ja maalipaikka. Ratapenger ja mäen rinne toimivat katsomona. Reunimmaisella raiteella käytettiin myös katsomovaunuja. Siltapaikan pohjoispuolella sijaitsevan Eläintarhan kentän kohdalla oli 1800-luvun lopussa pyöräilyvelodromi, mutta se muutettiin yleisurheilukentäksi. Tämä Helsingin ensimmäinen oikea urheilukenttä rakennettiin vuosina ja on edelleen yksi Suomen aktiivisimmin käytetyistä yleisurheilukentistä. Kulkuyhteydet kentälle ovat Vauhtitieltä. Nykyajan liikuntatarpeita varten kentän läheisyyteen rakennettiin skeittipuisto. Pisararadan tunnelin suuaukko louhitaan kallioon, jonka laella sijaitsee uimastadion. Kalliomäet ovat visuaalisesti tärkeä osa allasalueen maisemallista kokonaisuutta. Uimastadion on osa Eläintarhan olympiarakennusten kokonaisuutta ja Suomen ensimmäinen maauimala. Sen rakentaminen aloitettiin vuoden 1940 olympialaisia varten. Rakennustyöt keskeytyivät sodan vuoksi, mutta työt saatettiin myöhemmin loppuun ja Uimastadion toimi vuoden 1952 olympialaisten kilpailupaikkana. Uimala on edelleen aktiivisessa käytössä. Eläintarhan alueella on myös merkittävä kaupunkikuvallinen arvo. Rakennusten lisäksi voimakkaat maastonmuodot ja kasvillisuus muodostavat kauas näkyviä maisematilaa rajaavia elementtejä. Tällainen on myös Vauhtitietä reunustava kalliomäki. Ratapenkereen yli avautuva poikittainen näkymä radan länsi- ja itäpuolisten mäkien välillä on orientoitumisen kannalta oleellinen ja se sitoo radan eri puolilla olevat puiston osat yhteen.

14 12 Kuva 3. Yleisnäkymä alueelle pohjoisesta päin katsoen, viistoilmakuva vuodelta Radan oikealla puolella Nordenskiöldinkadun takana on Eläintarhan kenttä, taaempana Uimastadion. Kuva 4. Siltapaikan nykytilanne pohjoisesta päin katsoen.

15 13 Kuva 5. Siltapaikan nykytilanne etelästä katsoen Kaavatilanne Alueella on voimassa vahvistunut asemakaava no Kaavakartta kattaa Helsingin kantakaupungin luoteisen laajennuksen Etu- ja Taka-Töölössä. Asemakaava on vanhentunut ja se onkin korvattu muissa osissa uusilla asemakaavoilla, mutta ei vielä Eläintarhan urheilukentän, Uimastadionin ja kaupunginpuutarhan mäen ja Vauhtitien alueella. Asemakaavan muutos tehdään vuosina sellaisessa laajuudessa, että Pisararadan rakentaminen on mahdollista. 3.3 Kilpailun tavoite ja suunnitteluohjeet Kilpailun tavoitteena on löytää kaupunkikuvallisesti vaativalle alueelle soveltuva alikulkusillan, tunnelin suuaukon ja lähiympäristön kokonaisratkaisu. Kilpailuehdotuksissa on otettava huomioon alueen kaupunkikuvalliset ja maisemalliset arvot sekä rakenteiden tekniset vaatimukset ja ominaisuudet. Vauhtitien katualueen, pysäköintialueen, urheilukentän liikenneyhteyksien, ulkoiluteiden sekä viherympäristön järjestelyt ovat oleellinen osa kokonaissuunnitelmaa. Silta saa olla tunnistettava, mutta ratkaisun on muodostettava ympäristöönsä luontevasti sopiva kokonaisuus. Seuraavat tekniset vaatimukset ovat kilpailijoita sitovia: Silta on kiinteä rautatiesilta. Silta, tunnelin suuaukkorakenteet, tukimuurit, katualue, pysäköintialue, urheilukentän liikenneyhteydet ja ulkoilutiet mitoitetaan voimassa olevien suunnitteluohjeiden mukaan. Tärkeimmät mitat on esitetty alempana. Sillan alikulkukorkeuden tulee olla 5,0 metriä ajokaistojen kohdalla. Jalankulku- ja pyörätien sekä pysäköintialueen kohdalla alikulkukorkeuden tulee olla vähintään 3,5 metriä. Yleissuunnitelmassa (liiteasiakirja 3) esitetty ratageometria on kilpailijoita sitova. Yleissuunnitelmassa esitetyt elementit (kuten esimerkiksi poistumistiet, pysäköintipaikat jne.) tulee esittää kilpailuehdotuksissa, mutta niiden toteutustavan tai sijainnin ei tarvitse olla yleissuunnitelman mukainen. Silta tulee olla varustettavissa rataliikenteen edellyttämillä varusteilla ja niiden tarvitsemilla teknisillä tiloilla. Silta valaistaan ulkonäkösyistä.

16 14 Suunnitelman korkeusjärjestelmänä käytetään N60 ja se merkitään tarvittaviin piirustuksiin. Rata-alue aidataan sillan eteläpuolella. Suunnitelmassa esitetään poistumistiet tunneleista katu- tai pysäköintialueelle. Tunnelin suuaukon läheisyyteen tulee olla huoltoajoyhteys. Tunneliin ei tarvita pysyvää huoltoyhteyttä. Vauhtitie on 1+1-kaistainen pääkatu, jonka liikennemäärä on noin ajon/vrk. Nopeusrajoitus on 50 km/h. Kadun länsireunalla kulkee eroteltu jalankulku- ja pyörätie. Vauhtitien ajokaistojen leveys on 3,5 metriä ja jalankulku- ja pyörätien leveys vähintään 4,0 metriä. Ajoradan pituuskaltevuus on vähintään 0,7 % ja enintään 5 %, katuliittymässä enintään 4 %. Vauhtitieltä tulee olla ajoneuvoliikenteen yhteys Eläintarhan kentälle. Vauhtitien kevyen liikenteen väylien esteettömyyden tulee olla perustasoa. Kilpailualueeseen kuuluvat pysäköintialueet ja Vauhtitien kadunvarsipysäköintipaikat palvelevat läheisten liikuntapaikkojen käyttäjiä. Pysäköinti muutetaan maksulliseksi. Pysäköintialueen suunnittelussa lähtökohtana on nykyisen pysäköintipaikkojen määrän säilyttäminen. Alikulkusillan alle voidaan sijoittaa pysäköintiä. Nykyiset kadunvarsipysäköintipaikat tulee pyrkiä säilyttämään. Tunnelin suuaukon alueella tulee säilyttää ulkoilutie likimain nykyisen ulkoilutien kohdalla. Suuaukon ja pysäköintialueen välissä olevia nykyisiä hiekkapintaisia ulkoiluteitä ei tarvitse korvata. Alueen ulkoilureitit tulee esittää kilpailuehdotuksessa. Alueelle rakennetaan Sv 1600 B hulevesiviemäri Keski-Pasilasta Töölönlahdelle (ks. liiteasiakirja 7). Kokoa on tarkistettu Pisararadan yleissuunnittelun jälkeen vuoden 2011 aikana Veturitietä suunniteltaessa. Viemärin vesijuoksun korkeusasema on Nordenskiöldinkadun pohjoisreunassa NN+8,08 ja pituuskaltevuus vähintään 2. Kilpailijoiden tulee esittää hulevesiviemäri piirustuksissa. Muut alueella sijaitsevat johdot ja kaapelit eivät ole suunnittelun sitovia lähtökohtia eikä niiden uudelleenjärjestelyjen kustannusvaikutuksia tarvitse arvioida. Alueelle varaudutaan sijoittamaan hulevesipumppaamo, jonka likimääräinen sijainti esitetään kilpailuehdotuksessa. Alueella ei sallita pohjaveden alentamista painumaherkkien maarakenteiden takia. Huomioon otettavat rakentamiseen liittyvät reunaehdot ovat liitteessä 9. Määrä- ja kustannuslaskentatapa on esitetty liitteessä 11.

17 Kilpailuehdotusten arvosteluperusteet Kilpailuohjelmassa asetettujen tavoitteiden mukaan kilpailuehdotusten arvioinnissa kiinnitetään erityisesti huomiota seuraaviin ominaisuuksiin: Esteettisyys Kokonaisratkaisun kaupunkikuvallinen laatutaso ja soveltuvuus ympäristöönsä Alikulkusillan sopusuhtaisuus ja siltaestetiikka Tunnelin suuaukon käsittely Vauhtitien katualueen, pysäköintialueen, urheilukentän liikenneyhteyksien, ulkoiluteiden ja viherympäristön järjestelyjen kaupunkikuvallinen laatutaso Käytettävyys Alikulkusillan toiminnalliset ominaisuudet ja tekninen vaatimustenmukaisuus Alituskokemuksen viihtyisyys, miellyttävyys ja turvallisuus Vauhtitien katualueen, pysäköintialueen, urheilukentän liikenneyhteyksien, ulkoiluteiden ja viherympäristön järjestelyjen toimivuus, sujuvuus ja miellyttävyys Tekninen ja taloudellinen toteuttamiskelpoisuus Rakenteellisten ratkaisujen laatu Elinkaariominaisuudet (tekninen toimivuus, kestävyys, huollettavuus, ylläpidettävyys) Investointi- ja elinkaarikustannukset Kokonaisratkaisun ansioita ja ehdotuksen kehityskelpoisuutta pidetään tärkeämpänä kuin yksityiskohtien virheettömyyttä.

18 16 4 Kilpailuehdotusten laadintaohjeet 4.1 Vaadittavat asiakirjat ja esitystapa Ehdotusten tulee sisältää seuraavat asiakirjat: 1) Alustava alikulkusillan pääpiirustus, jossa on esitetty o sivukuva 1:200 o tasokuva 1:200 o poikkileikkaukset 1:50 2) Alustava tunnelin suuaukon pääpiirustus, jossa on esitetty o sivukuva 1:200 o tasokuva 1:200 o poikkileikkaukset 1:50 3) Vauhtitien katualueen, pysäköintialueen ja ulkoiluteiden alustava o pituusleikkaus 1:200 o tasokuva 1:200 o poikkileikkaukset 1:50 Piirustuksissa tulee esittää kilpailukohteen liittyminen olemassa oleviin rakenteisiin. 4) Alustavia piirustuksia täydentäviä detaljipiirustuksia. 5) Neljä valokuvasovitusta annettuihin kuviin (liite 10, Maantasokuvat: valokuvasovitusten pohjakuvat). Tarpeelliseksi katsoessaan kilpailijat voivat esittää yhden kuvista päiväkuvan lisäksi yökuvana, josta ilmenee valaistuksen pääperiaate. Kuvia saa käsitellä mm. värisävyjen, valaistusolosuhteiden, henkilöiden ja ajoneuvojen osalta, mutta maastonmuotoja, kasvillisuutta tai rakenteita (olemassa olevia tai suunniteltuja) ei saa manipuloida. 6) Ympäristösuunnitelma 1:500 (laaditaan liitteenä 5 olevalle kantakartalle) ja tarvittaessa sitä havainnollistavat detaljikuvat esim. 1:50. 7) Suunnitelmaselostus, jossa esitetään ratkaisujen perustelut sekä selvitys ehdotetuista rakenteista ja tarpeellisessa määrin rakennustavoista, käyttöikäarvio ja sen edellyttämät ylläpitotoimenpiteet ja -kustannukset sekä toimenpiteet, jotka tarvitaan ratkaisujen ympäristöönsä sovittamiseksi. Teksti tulee sovittaa enintään viidelle A4 sivulle. 8) Kustannukset on esitettävä kilpailualueelta ratkaisujen vaatimassa laajuudessa annetulle pohjalle (liite 11). 9) Alustavat riittävin perusteluin varustetut rakennelaskelmat siinä laajuudessa, että niiden perusteella voidaan arvioida alikulkusillan toteuttamiskelpoisuus ja ainemenekit. 10) Halutessaan kilpailijat voivat esittää myös muuta kilpailuehdotusta havainnollistavaa materiaalia.

19 17 Kilpailuehdotuksen aineisto tulee toimittaa tulostettuna seuraavasti: Ehdotusten piirustus- ja kuva-aineisto kiinnitettynä A1-kokoisille jäykille alustoille, joita ei saa päällystää muovilla. Ympäristösuunnitelma esitetään pystysuuntaisella ja muut asiakirjat vaakasuuntaisilla alustoilla. Tätä leveämmät piirustukset tulee jakaa kahdelle vierekkäin sijoitettavalle alustalle. 13 sarjaa kaikista suunnitelma-asiakirjoista pienennettyinä vihkomuotoon sidottuina A3-kokoon tilaajan osoittamassa kopiolaitoksessa tilaajan kustannuksella. Lisäksi ehdotus on toimitettava sähköisessä muodossa muistitikulla, CD- tai DVDlevyllä seuraavasti: Koko suunnitelma-aineisto: piirustukset, tekstit sekä taulukot pdf-muodossa ja valokuvasovitukset pdf- ja jpg-formaatissa, resoluutio 300 dpi, sekä originaalikoossa (piirustukset mittakaavassa) että A3-koossa. Pienennetyissä piirustuksissa on oltava mittajana. Kilpailuehdotusten verkkosivuilla tapahtuvaa esittelyä varten: o Asiakirjat 1-6 sekä 10 (jpg) muodossa, kuvien koon tulee olla leveydeltään 1600 pikseliä ja korkeudeltaan 1200 pikseliä (300dpi). Kuvat nimetään seuraavasti: ehdotuksen nimi_1, ehdotuksen nimi_2, jne. o Selostus, jonka pituus välilyönteineen on enintään 600 merkkiä (txt). 4.2 Kilpailusalaisuus Kilpailuehdotukset arvostellaan nimettöminä. Kilpailijoiden on varustettava ehdotuksen jokainen asiakirja nimimerkillä. Kilpailuasiakirjoissa tai sähköisissä tiedostoissa ei saa olla tietoja, joista tekijät voidaan tunnistaa. Kilpailijoiden on osaltaan huolehdittava kilpailusalaisuuden säilymisestä kilpailun ratkaisuun asti. Kilpailijoiden tulee liittää kilpailuehdotukseen suljettu, läpinäkymätön kirjekuori, jonka päällä on ehdotuksen nimimerkki sekä merkintä nimikuori. Kuoren tulee sisältää pääsuunnittelijan ja muiden ehdotuksen laadintaan osallistuneiden nimet sekä tekijänoikeuksien haltija siinä muodossa kuin nämä halutaan arvostelupöytäkirjassa julkaistavan. 4.3 Kilpailuehdotusten toimitus Kilpailuaika päättyy klo 16.15, johon mennessä kilpailuehdotukset on toimitettava osoitteeseen: Liikennevirasto Kirjaamo Opastinsilta 12 A Helsinki Lähetyksen päälle on merkittävä: Vauhtitien alikulkusilta. Suunnittelukilpailuehdotus.

20

21

22

Kilpailuohjelma LOVIISAN KAUPUNKI / VESILIIKELAITOS

Kilpailuohjelma LOVIISAN KAUPUNKI / VESILIIKELAITOS idea- ja suunnittelukilpailu Uuden ylävesisäiliön Kilpailuohjelma LOVIISAN KAUPUNKI / VESILIIKELAITOS idea- ja suunnittelukilpail Sisältö Yleistiedot 3 Kilpailun 1. vaihe 4 Kilpailun 2. vaihe 5 2.1 kilpailutekniset

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KESKUSTAN ETELÄRANNAN YLEINEN KAUPUNKIRAKENTEELLINEN IDEAKILPAILU 15.11.2006 28.2.2007 KILPAILUOHJELMA SUOMEN ARKKITEHTILIITTO

HÄMEENLINNAN KESKUSTAN ETELÄRANNAN YLEINEN KAUPUNKIRAKENTEELLINEN IDEAKILPAILU 15.11.2006 28.2.2007 KILPAILUOHJELMA SUOMEN ARKKITEHTILIITTO HÄMEENLINNAN KESKUSTAN ETELÄRANNAN YLEINEN KAUPUNKIRAKENTEELLINEN IDEAKILPAILU 15.11.2006 28.2.2007 KILPAILUOHJELMA SUOMEN ARKKITEHTILIITTO 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 KILPAILUKUTSU... 4 1.1 Kilpailun järjestäjä,

Lisätiedot

Metropolin sykkivä sydän

Metropolin sykkivä sydän Metropolin sykkivä sydän 1 ARKKITEHTUURIKILPAILU KESKUSTAKIRJASTO Metropolin sykkivä s y d ä n Helsingin keskustakirjaston arkkitehtuurikilpailu 2012-2013 kilpailuohjelma Sendain mediateekki, Japani TÄSMENNYSTEKSTI

Lisätiedot

Keimolan valvontatornin kutsukilpailu 15.2. 18.5.2011

Keimolan valvontatornin kutsukilpailu 15.2. 18.5.2011 Keimolan valvontatornin kutsukilpailu 15.2. 18.5.2011 Vantaan kaupunki, Marja-Vantaa-projekti 1 Keimolan valvontatornin kutsukilpailu 1. KILPAILUKUTSU 1.1 Kilpailun järjestäjä, luonne ja tarkoitus 1.2

Lisätiedot

Pisara-rata Ympäristövaikutusten arviointiselostus Yleissuunnittelu ja ympäristövaikutusten arviointi 15.3.2011

Pisara-rata Ympäristövaikutusten arviointiselostus Yleissuunnittelu ja ympäristövaikutusten arviointi 15.3.2011 Pisara-rata Ympäristövaikutusten arviointiselostus Yleissuunnittelu ja ympäristövaikutusten arviointi 15.3.2011 Liikennevirasto Helsingin kaupunki Pisara-rata Ympäristövaikutusten arviointiselostus Yleissuunnittelu

Lisätiedot

MYYRMÄEN KESKUSTAN SUUNNITTELU JA TONTINLUOVUTUSKILPAILU 26.11.2014 31.3.2015

MYYRMÄEN KESKUSTAN SUUNNITTELU JA TONTINLUOVUTUSKILPAILU 26.11.2014 31.3.2015 MYYRMÄEN KESKUSTAN SUUNNITTELU JA TONTINLUOVUTUSKILPAILU 26.11.2014 31.3.2015 SISÄLTÖ 1. KILPAILUKUTSU... 3 2. KILPAILUKOHDE... 4 3. KILPAILUTEHTÄVÄ... 5 3.1 Yleiset tavoitteet Myyrmäen keskustan suunnittelusta

Lisätiedot

KESKI-PASILAN TORNIALUEEN TOTEUTUSSOPIMUKSEN KESKEISET KOHDAT

KESKI-PASILAN TORNIALUEEN TOTEUTUSSOPIMUKSEN KESKEISET KOHDAT 1 (29) KESKI-PASILAN TORNIALUEEN TOTEUTUSSOPIMUKSEN KESKEISET KOHDAT Tämä muistio on osa Helsinki High-rise arkkitehtuuri- ja toteutuskilpailun valmisteluun liittyviä asiakirjoja. Kilpailuun osallistumista

Lisätiedot

Pisara-rata Yleissuunnitelman tiivistelmä

Pisara-rata Yleissuunnitelman tiivistelmä 20 Pasila alppila töölö hakaniemi keskusta Pisara-rata Yleissuunnitelman tiivistelmä Yleissuunnittelu ja ympäristövaikutusten arviointi Liikennevirasto Helsingin kaupunki Pisara-rata Yleissuunnitelman

Lisätiedot

KORSON KESKUSTAN SUUNNITTELU- JA TONTINLUOVUTUSKILPAILU

KORSON KESKUSTAN SUUNNITTELU- JA TONTINLUOVUTUSKILPAILU KORSON KESKUSTAN SUUNNITTELU- JA TONTINLUOVUTUSKILPAILU 3.2.2014 9.5.2014 Korson keskustaa Merikotkantien ja Korsonpolun (entinen Korsontie) risteyksessä. Etualalla rakennustyömaa, jossa seisoo eläkkeellä

Lisätiedot

Irrallisen valaisimen tai valaisinparin suunnittelu rakennushistoriallisesti arvokkaisiin kohteisiin Presidentinlinnaan tai Eduskuntataloon.

Irrallisen valaisimen tai valaisinparin suunnittelu rakennushistoriallisesti arvokkaisiin kohteisiin Presidentinlinnaan tai Eduskuntataloon. 1 KILPAILUSÄÄNNÖT 1.1 Kilpailun järjestäjät ja tarkoitus 1.2 Kilpailutehtävä Sähkösuunnittelijat NSS ry, Suomen Valoteknillinen Seura ry, Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry ja Sähköteknisen Kaupan

Lisätiedot

VERKKOSAAREN ETELÄISEN RANTA- ALUEEN SUUNNITTELU SUUNNITTELUOHJELMA

VERKKOSAAREN ETELÄISEN RANTA- ALUEEN SUUNNITTELU SUUNNITTELUOHJELMA VERKKOSAAREN ETELÄISEN RANTA- ALUEEN SUUNNITTELU SUUNNITTELUOHJELMA 8.4.2014 SISÄLLYS 1 YLEISTÄ... 1 2 SUUNNITTELUN KOHDE... 2 2.1 Suunnittelualue... 2 2.2 Suunniteltavat kadut, katuaukiot ja torit...

Lisätiedot

Saarijärven kaupunki URHEILUKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS luonnos 11.3.2015

Saarijärven kaupunki URHEILUKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS luonnos 11.3.2015 Saarijärven kaupunki URHEILUKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVAN SELOSTUS luonnos 11.3.2015 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot KAUPUNKI: KAUPUNGINOSA: Saarijärven kaupunki 1. kaupunginosa

Lisätiedot

Valtatien 5 osuuden Leppävirta Kuopio kehittäminen välillä Palokangas Humalajoki, Leppävirta. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Valtatien 5 osuuden Leppävirta Kuopio kehittäminen välillä Palokangas Humalajoki, Leppävirta. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Valtatien 5 osuuden Leppävirta Kuopio kehittäminen välillä Palokangas Humalajoki, Leppävirta Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Hankkeesta vastaa Tiehallinto, Savo-Karjalan tiepiiri PL 1117 (Kirkkokatu

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE

LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE Asemakaavan muutos koskee kortteleita 136,143, 1006, osaa korttelista

Lisätiedot

22. kaupunginosa, Osa korttelia 434 ja katualueet. Asemakaavan muutos. Asemakaava 472 ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORVOO LÄNSIRANNAN OPISKELIJA-ASUNNOT

22. kaupunginosa, Osa korttelia 434 ja katualueet. Asemakaavan muutos. Asemakaava 472 ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORVOO LÄNSIRANNAN OPISKELIJA-ASUNNOT Asemakaava 472 ASEMAKAAVAN SELOSTUS Havainnekuva: näkymä Tolkkistentieltä Aleksanterinkaarelle. Kaari Arkkitehdit / kaupunkisuunnittelu 11.12.2012 / 5.2.2013. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot

Lisätiedot

SIUNTION KUNTAKESKUS Asemakaava

SIUNTION KUNTAKESKUS Asemakaava Siuntion kunta ASEMAKAAVAN SELOSTUS Kunta Siuntio Kaavan nimi SIUNTION KUNTAKESKUS Asemakaava Asemakaavalla muutettavat asemakaavat: ks. 3.2.1 Asemakaavassa muodostuvat korttelit 25, 27, 28, 29, 30, 127,

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE

LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE Asemakaavan muutos koskee kortteleita 143 ja 1006 osakorttelia 136 sekä

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS 21.3.2013

ASEMAKAAVAN SELOSTUS 21.3.2013 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 21.3.2013 Lepola III, Maatalousnormaalikoulun alue Asemakaava ja asemakaavan muutos Diaarinumero: 1546/2009 Kaavatunnus: 220009 Vireilletulosta ilmoittaminen 14.12.2011 Osallistumis-

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, joka koskee 2. päivänä toukokuuta 2013 päivättyä asemakaavakarttaa 1053

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, joka koskee 2. päivänä toukokuuta 2013 päivättyä asemakaavakarttaa 1053 1 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, joka koskee 2. päivänä toukokuuta 2013 päivättyä asemakaavakarttaa 1053 Alueen määrittely Alueen sijainti IMATRA Kaupunginosa 12, Imatrankoski Asemakaavan muutos: Korttelin

Lisätiedot

Tiesuunnitelmavaiheen asiakirjat - Sisältö ja esitystapa

Tiesuunnitelmavaiheen asiakirjat - Sisältö ja esitystapa Tiesuunnitelmavaiheen asiakirjat - Sisältö ja esitystapa Tiesuunnitelmavaiheen asiakirjat - Sisältö ja esitystapa Suunnitteluvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki 2009 Vt7 Haminan kohdalla, tiesuunnitelma

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT RAKENNUTTAMISPALVELUT

TARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT RAKENNUTTAMISPALVELUT Länsimetro Rakennuttamispalvelut TARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT RAKENNUTTAMISPALVELUT Länsimetro Oy 9.5.2008 1 Länsimetro TARJOUSPYYNTÖ 2 (10) Rakennuttamispalvelut 9.5.2008 SISÄLLYSLUETTELO: TEHTÄVÄ 3 1. TARJOUKSEN

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Yleissuunnittelu Toimintaohjeet Tiensuunnittelun toimintajärjestelmä

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Yleissuunnittelu Toimintaohjeet Tiensuunnittelun toimintajärjestelmä 19 2010 LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Yleissuunnittelu Toimintaohjeet Tiensuunnittelun toimintajärjestelmä Yleissuunnittelu Toimintaohjeet Tiensuunnittelun toimintajärjestelmä Liikenneviraston ohjeita 19/2010

Lisätiedot

Kirkkonummi TINANPUISTO

Kirkkonummi TINANPUISTO ASEMAKAAVAEHDOTUKSEN SELOSTUS Kunta Kaavan nimi Kirkkonummi TINANPUISTO Masalan keskustan asemakaavojen muutokset koskevat osaa korttelista 2027 sekä katu-, liikenne- ja virkistysalueita. Hommaksen asemakaavan

Lisätiedot

Vt 19 Seinäjoen itäinen ohikulkutie välillä Rengonkylä Nurmo. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Vt 19 Seinäjoen itäinen ohikulkutie välillä Rengonkylä Nurmo. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Vt 19 Seinäjoen itäinen ohikulkutie välillä Rengonkylä Nurmo Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Valtatie 19 Seinäjoen itäinen ohikulkutie välillä Rengonkylä Nurmo Ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Lisätiedot

Koko kaava-alueen pinta-ala on n. 27,7 ha, jolla on rakennusoikeutta yhteensä 119 500 k-m 2. Aluetehokkuus on e= 0,43.

Koko kaava-alueen pinta-ala on n. 27,7 ha, jolla on rakennusoikeutta yhteensä 119 500 k-m 2. Aluetehokkuus on e= 0,43. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaava koskee 4. (Mahittulan) kaupunginosan katualuetta (Vesilaitoksentie) sekä 6. (Kuloisten) kaupunginosan katu- ja liikennealueita. Asemakaavan muutos koskee 6. (Kuloisten)

Lisätiedot

Suomen vesiyhdistys ry Vesihuoltojaosto

Suomen vesiyhdistys ry Vesihuoltojaosto Suomen vesiyhdistys ry Vesihuoltojaosto VESIHUOLTOVERKKOJEN SUUNNITTELUTEHTÄVIEN MÄÄRITTELY JA HANKINTAOHJE 2012 SISÄLTÖ Sivu 1. JOHDANTO 3 2. ASIAKIRJOJEN KÄYTTÖ 4 2.1 Yleistä 4 2.2 Asiakirjojen käyttöohjeet

Lisätiedot

HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA

HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA ORIMATTILAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 2.2.2015 PÄIVÄTTYÄ LUONNOSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 2.2.2015 PÄIVÄTTYÄ LUONNOSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS SELOSTUS KOSKEE 2.2.2015 PÄIVÄTTYÄ LUONNOSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA Videodrone Finland Oy ORIMATTILAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄ Kirkkopuisto

JYVÄSKYLÄ Kirkkopuisto JYVÄSKYLÄ Kirkkopuisto ASEMAKAAVAN SELOSTUS, kaavatunnus 01:160 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kaavan otsikko: Asemakaavan muutos 1. kaupunginosan katu- ja puistoalueille (Kirkkopuisto)

Lisätiedot

HELSINKI HIGH-RISE KILPAILUN LYHYT KUVAUS. Arkkitehtuuri- ja toteutuskilpailu. (Beta) www.helsinkihighrise.fi

HELSINKI HIGH-RISE KILPAILUN LYHYT KUVAUS. Arkkitehtuuri- ja toteutuskilpailu. (Beta) www.helsinkihighrise.fi 1 HELSINKI HIGH-RISE Arkkitehtuuri- ja toteutuskilpailu www.helsinkihighrise.fi (Beta) KILPAILUN LYHYT KUVAUS 2 KILPAILUN LYHYT KUVAUS Luonnos 1.12.2014 Helsinki High-rise Kansainvälinen arkkitehtuuri-

Lisätiedot