Vauhtitien alikulkusillan ja sen lähiympäristön suunnittelukilpailu KILPAILUOHJELMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vauhtitien alikulkusillan ja sen lähiympäristön suunnittelukilpailu 19.11.2012 8.3.2013 KILPAILUOHJELMA 19.11.2012"

Transkriptio

1 2012 Vauhtitien alikulkusillan ja sen lähiympäristön suunnittelukilpailu KILPAILUOHJELMA

2

3 Vauhtitien alikulkusillan ja sen lähiympäristön suunnittelukilpailu Kilpailuohjelma Liikennevirasto Helsinki 2012

4 Ilmakuvat ja kartat Helsingin kaupunkimittausosasto, ilmakuvat Skyfoto, valokuvat Vladimir Pohtokari ja Jukka Tarkkala Liikennevirasto PL HELSINKI Puhelin

5 3 Sisällysluettelo 1 KILPAILUN YLEISTIEDOT Kilpailun toimeenpanija, luonne ja tarkoitus Kilpailumuoto ja osanotto-oikeus Kilpailusäännöt ja kilpailukieli Tuomaristo Kilpailuaika Kilpailijoille maksettavat palkkiot Kilpailuehdotusten määrä Kilpailuehdotusten vakuuttaminen Kilpailun ratkaisu ja tulosten julkistaminen Kilpailuehdotusten näytteillepano ja käyttöoikeus Jatkosuunnittelu kilpailun jälkeen KILPAILUN OHJELMA-ASIAKIRJAT Kilpailun ohjelma-asiakirjat ja niiden toimitus Kilpailu aloitusseminaari Kilpailua koskevat kysymykset KILPAILUTEHTÄVÄ Kilpailun taustaa Kilpailukohteen sijainti ja kuvaus Kilpailualue Kulttuurihistorialliset, maisemalliset ja kaupunkikuvalliset arvot Kaavatilanne Kilpailun tavoite ja suunnitteluohjeet Kilpailuehdotusten arvosteluperusteet KILPAILUEHDOTUSTEN LAADINTAOHJEET Vaadittavat asiakirjat ja esitystapa Kilpailusalaisuus Kilpailuehdotusten toimitus... 17

6 4 1 Kilpailun yleistiedot 1.1 Kilpailun toimeenpanija, luonne ja tarkoitus Liikennevirasto järjestää kilpailun Vauhtitien alikulkusillan ja sen lähiympäristön suunnittelusta. Kilpailu järjestetään yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa. Kilpailun tarkoituksena on löytää kaupunkikuvallisesti ja käytettävyydeltään korkeatasoinen, toimiva ja toteuttamiskelpoinen kokonaisratkaisu Vauhtitien alikulkusillan ja sen ympäristön suunnittelun lähtökohdaksi. Kilpailu toimii myös suunnittelijan valintamenettelynä. 1.2 Kilpailumuoto ja osanotto-oikeus Kilpailu järjestetään ilmoittautumiskutsukilpailuna, johon kutsuttavien työryhmien tuli sisältää asiantuntemusta seuraavilta aloilta: Siltasuunnittelu Arkkitehtuuri Ympäristösuunnittelu Katusuunnittelu Geotekninen suunnittelu Ratasiltaosaaminen Vähimmäisvaatimukset ja valintakriteerit on ilmoitettu tarkemmin osoitteessa Sivustolla on linkki kilpailun järjestämistä koskevaan ilmoitukseen, joka on julkaistu Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosan verkkoversiossa (TED). Alueen suunnitteluun liittyen on konsulttitoimeksiantoina teetetty selvitys- ja esisuunnittelutöitä. Kilpailun alkaessa järjestäjä toimittaa kutsutuille kilpailijoille samat, kilpailutehtävän kannalta olennaiseksi katsomansa tiedot. Alueen suunnitteluun osallistuneet yritykset eivät näin ollen ole saaneet olennaista kilpailuetua tehtävistään eikä kilpailijoiden välinen yhdenvertainen tiedonsaantimahdollisuus vaarannu. Täten nämä yritykset eivät ole esteellisiä osallistumaan kilpailuun. Kilpailun osallistujiksi valittiin työryhmät, joita edustavat seuraavat yritykset: WSP Finland Oy Pöyry Finland Oy Sito Oy Ramboll Finland Oy

7 5 1.3 Kilpailusäännöt ja kilpailukieli Kilpailussa noudatetaan 1. tätä kilpailuohjelmaa ja 2. soveltaen Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry:n kilpailusääntöjä. Kilpailun ohjelma-asiakirjat ovat suomenkielisiä. Kilpailuehdotukset on laadittava suomen kielellä. 1.4 Tuomaristo Kilpailun tuomaristoon kuuluvat kilpailun järjestäjän nimeäminä: DI Harri Yli-Villamo / Johtaja, Liikennevirasto, tuomariston puheenjohtaja Ins. AMK Jussi Lindberg / Pisararadan projektipäällikkö, Liikennevirasto DI Antti Rytkönen / Kehittämispäällikkö, Liikennevirasto DI Matti Piispanen / Silta-asiantuntija, Liikennevirasto Helsingin kaupungin nimeäminä: DI Ville Alajoki / Projektinjohtaja, Helsingin kaupungin rakennusvirasto Maisema-arkkitehti Maria Jaakkola / Toimistopäällikkö, Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto Arkkitehti Janne Prokkola / Arkkitehti, Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto Suomen Rakennusinsinöörien liiton RIL ry:n nimeämänä: Prof. (ma) Lauri Salokangas, Aalto-yliopisto Kilpailijoiden nimeämänä: Arkkitehti Risto Huttunen, H-L-P Arkkitehtitoimisto Oy Tuomaristossa kullakin jäsenellä on yksi ääni. Tuomaristo on päätösvaltainen täysilukuisena. Tuomariston sihteerinä toimii professori, arkkitehti, TkT Harry Edelman. Sihteeri ei osallistu päätöksentekoon. Tuomaristo nimeää jäsenistään valmistelevan työryhmän. Tuomaristo kuulee myös ulkopuolisia asiantuntijoita (ainakin katusuunnittelijaa, geoteknistä suunnittelijaa, liikenneinsinööriä ja kustannusasiantuntijaa). Nämä eivät osallistu päätöksentekoon.

8 6 1.5 Kilpailuaika Kilpailuaika on Kilpailijoille maksettavat palkkiot Kullekin kilpailuohjelman mukaisen ja tuomariston hyväksymän kilpailuehdotuksen laatineelle kilpailuun kutsutulle työryhmälle maksetaan palkkiona (ALV 0). Palkkion suuruus pysyy samana, vaikka työryhmä laatisi useamman kuin yhden ehdotuksen. 1.7 Kilpailuehdotusten määrä Kukin työryhmä voi tehdä yhden tai useamman kilpailuehdotuksen. 1.8 Kilpailuehdotusten vakuuttaminen Kilpailun järjestäjä ei vakuuta kilpailuehdotuksia. Kilpailun järjestäjä ei korvaa vahingoittuneita tai kadonneita asiakirjoja. 1.9 Kilpailun ratkaisu ja tulosten julkistaminen Tuomaristo pyrkii ratkaisemaan kilpailun kahden kuukauden kuluessa kilpailuajan päättymisestä. Tieto kilpailun ratkaisusta (voittaneen ehdotuksen nimimerkki) ilmoitetaan välittömästi kilpailuun kutsutuille. Kilpailun tulos julkistetaan tulosten julkistamistilaisuudessa, johon myös kilpailijat kutsutaan Kilpailuehdotusten näytteillepano ja käyttöoikeus Kilpailuehdotukset asetetaan julkisesti näytteille ja yleisön kommentoitavaksi kilpailun www-sivuille sekä fyysisesti niiden saavuttua. Yleisökommenteista laaditaan kooste, joka toimitetaan tuomaristolle tiedoksi. Tulosten julkistamisen jälkeen kilpailun järjestäjä asettaa kilpailuehdotukset ja arvostelupöytäkirjan julkisesti nähtäville erikseen ilmoitettavalla tavalla. Kilpailun järjestäjällä on hyväksyttyihin kilpailuehdotuksiin omistus- ja käyttöoikeus. Kilpailijat säilyttävät ehdotustensa tekijänoikeuden. Liikennevirasto voi halutessaan käyttää myös muiden kuin voittaneen kilpailuehdotuksen ideoita Suomen tekijänoikeuslain mukaisesti.

9 Jatkosuunnittelu kilpailun jälkeen Tuomaristo tekee suosituksen jatkotoimenpiteiksi kilpailun tuloksen perusteella. Tarkoitus on, että kilpailukohteen jatkosuunnittelutoimeksianto annetaan voittaneen ehdotuksen tekijöille edellyttäen, että hankkeen etenemisestä on olemassa tarvittavat päätökset. Päätöksen hankkeen jatkosuunnittelusta ja työn tarkemmasta sisällöstä tekee Liikennevirasto. Sopimus jatkosuunnittelusta tehdään Liikenneviraston ja vastuullisen yrityksen (pääsuunnittelijan työnantaja) välille erityisalojen hankintalain 29 9 momentin (suorahankinta) mukaan. Jatkosuunnittelutoimeksiannon palkkio tulee olemaan Liikenneviraston yleisen palkkiotason mukainen viitekohteiden mukaan määriteltynä. Jatkosuunnittelu on tarkoitus käynnistää heti kilpailun jälkeen, valitusajan päätyttyä. Projektikielenä on suomi.

10 8 2 Kilpailun ohjelma-asiakirjat 2.1 Kilpailun ohjelma-asiakirjat ja niiden toimitus 1) Tämä kilpailuohjelma 2) Suomen Rakennusinsinöörien liiton RIL:n kilpailusäännöt 3) Pisararadan yleissuunnitelma ) Suunnitelmakartta, johon on merkitty kilpailualue (ote Pisararadan yleissuunnitelmasta) 5) Kantakartta (pohja laadittavalle ympäristösuunnitelmalle) 6) Maanpinnan korkeusmalli kilpailualueelta 7) Hulevesiviemärin suunnitelma Vauhtitien alueella 8) Pohjatutkimuksia kilpailualueelta (julkaistaan mennessä) 9) Rakentamisen aikaiset reunaehdot (julkaistaan mennessä) 10) Orto-, viisto- ja maantasovalokuvia kilpailualueelta 11) Määrä- ja kustannuslaskennan ohje (julkaistaan mennessä) Kilpailun järjestäjä voi toimittaa kilpailijoiden käyttöön myös muuta materiaalia. Kilpailuohjelma on ladattavissa www-sivujen kautta Kilpailuun valittujen ryhmien edustajille luovutetaan aloitusseminaarissa muistitikku, jossa on liiteaineisto. Asiakirjoja täydennetään yllä mainittujen asiakirjojen osalta myöhemmin. Aineisto toimitetaan samanaikaisesti ryhmien edustajille. Kilpailuohjelma on Liikenneviraston, tuomariston ja Suomen Rakennusinsinöörien Liiton RIL:n tarkastama ja hyväksymä. 2.2 Kilpailu aloitusseminaari Kilpailijoille järjestetään aloitusseminaari klo , paikkana Liikennevirasto, Auditorio, Opastinsilta 12 A, Helsinki. Seminaarissa esitellään kilpailutehtävää ja kilpailijat voivat esittää kilpailutehtävää koskevia kysymyksiä. 2.3 Kilpailua koskevat kysymykset Kilpailijat voivat esittää kilpailutehtävää koskevia kysymyksiä ja pyytää lisätietoja kilpailun aloitusseminaarissa sekä sen jälkeen kirjallisesti asti. Kirjalliset kysymykset tulee lähettää sähköpostitse vaitiolovelvolliselle yhteyshenkilölle osoitteeseen: Viestin otsikoksi on merkittävä Vauhtitien alikulkusilta -kilpailukysymykset. Kysymykset käsitellään nimettöminä. Kysymykset ja tuomariston hyväksymät vastaukset julkaistaan kilpailun www-sivuilla yhdessä tai useammassa erässä mennessä.

11 9 3 Kilpailutehtävä 3.1 Kilpailun taustaa Pisararata on suunnitteilla oleva Helsingin kantakaupungin alittava rautatie, joka yhdistää pääradan ja rantaradan kaupunkiraiteet. Rataosuus on kaksiraiteinen. Pisararadalle siirtyy Espoon, Keravan ja Kehäradan kaupunkirataliikenne, mikä vapauttaa suurimman osan kaupunkirataliikenteen käytössä olevista kahdeksasta laituriraiteesta muun liikenteen tarpeisiin. Helsingin päärautatieasema jää kauko- ja taajamaliikenteen käyttöön. Liikennevirasto ja Helsingin kaupunki ovat teettäneet Pisararadan yleissuunnitelman ja ympäristövaikutusten arvioinnin. Yleissuunnittelussa suunniteltiin hankevaihtoehtojen toiminnalliset ratkaisut, kuten asemien ja ratatunneleiden sijainti sekä kulkuyhteydet ja arvioitiin rakentamiskustannukset. Liikennevirasto hyväksyi Pisararadan yleissuunnitelman helmikuussa Yleissuunnitelmassa olleista kolmesta hankevaihtoehdosta jatkosuunnittelun pohjaksi valittiin vaihtoehto 1, jossa tunneliosuus alkaa Pasilan aseman eteläpuolelta Eläintarhan ja Alppipuiston kohdalta. Tunneliasemia on kolme: Töölö, keskusta ja Hakaniemi. Tunneleiden suuaukot sijaitsevat pääradan länsipuolella Eläintarhan kentän eteläpuolella ja pääradan itäpuolella Alppipuiston kohdalla. Valitussa vaihtoehdossa on kaksi lisäraidetta radan itäpuolella Pasilan ja Tivolitien välillä (Kuva 11). Kuva 1. Pisararata

12 10 Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma (HLJ 2011) on strateginen seudullista liikennepolitiikkaa linjaava pitkän tähtäimen suunnitelma. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän hallitus hyväksyi suunnitelman ja teki liikennejärjestelmäpäätöksen Pisararata on liikenteen infrastruktuurin kehittämishanke, joka tulisi aloittaa vuoteen 2020 mennessä. Hankkeen rakentamisesta ei ole tehty päätöksiä. Syksyllä 2011 päätettiin suunnittelun jatkamisesta ja myönnettiin suunnittelun rahoitus. Keväällä 2012 hallitus ja kesällä Eduskunta tekivät periaatepäätöksen radan rakentamisesta. Ratasuunnitelmaan ja asemakaavaan tähtäävä jatkosuunnittelu käynnistettiin keväällä Rakentamisesta voidaan tehdä päätös tämän suunnitteluvaiheen jälkeen vuonna Kilpailukohteen sijainti ja kuvaus Kilpailualue Kilpailun kohde on Pisararataan sisältyvä Vauhtitien ylittävä alikulkusilta ja sillan pään läheisyydessä sijaitsevan ratatunnelin suuaukko. Lisäksi kilpailutehtävä käsittää Vauhtitien katualueen, pysäköintialueen, urheilukentän liikenneyhteyksien, ulkoiluteiden ja viherympäristön järjestelyt. Kilpailualue sijoittuu Nordenskiöldinkadun ja Tivolitien väliin. Eläintarhan kenttä ei kuulu kilpailualueeseen. Perustelluista syistä kilpailijat saavat vähäisessä määrin ylittää kilpailualueen. Kilpailualue on esitetty liiteasiakirjassa 4 (ks. kohta 2.1). Kuva 2. Suunnitelmakartta muutosaluemerkinnöin, ote Pisararadan yleissuunnitelmasta

13 Kulttuurihistorialliset, maisemalliset ja kaupunkikuvalliset arvot Kilpailualue ympäristöineen sijoittuu arkkitehtuuri- ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen Eläintarhan ympäristökokonaisuuteen. Olympiastadion ympäristöineen ja uimastadion sisältyvät valtakunnallisesti merkittävään rakennettuun kulttuuriympäristöön ja kansalliseen modernismin arkkitehtuurin merkkikohteiden luetteloon. Uimastadionin eteläpuolella sijaitsee Helsingin Kaupunginpuutarha luvun loppupuolella Eläintarha kehittyi laajaksi, erityisesti työväelle suunnatuksi puistoalueeksi esikuvanaan Tukholman Djurgården. Puisto suunniteltiin ja rakennettiin yhtenäiseksi alueeksi sisältäen nykyisen Eläintarhan ja Alppipuiston, mutta pian tämän jälkeen rautatie rakennettiin alueen lävitse. Eläintarhahanke ei koskaan toteutunut, mutta nimi alueelle jäi. Kaisaniemen kentän, jolla Helsingin varhainen urheilutoiminta tapahtui, jäädessä ahtaaksi kaupunki kiinnostui Eläintarhan alueesta ja alkoi kehittää siitä urheilullista kansanpuistoa 1900-luvun alussa. Nykyisin Eläintarhan alueella on Suomessa huomattava urheilupuistokokonaisuus. Eläintarhassa järjestettiin Suomen Suurajot, tuttavallisemmin Eläintarhan ajot, vuosien välisenä aikana. Kilpailukeskus ja varikko sijaitsivat Eläintarhan kentällä. Tulevan Vauhtitien alikulkusillan kohdalla on ollut ajojen lähtö- ja maalipaikka. Ratapenger ja mäen rinne toimivat katsomona. Reunimmaisella raiteella käytettiin myös katsomovaunuja. Siltapaikan pohjoispuolella sijaitsevan Eläintarhan kentän kohdalla oli 1800-luvun lopussa pyöräilyvelodromi, mutta se muutettiin yleisurheilukentäksi. Tämä Helsingin ensimmäinen oikea urheilukenttä rakennettiin vuosina ja on edelleen yksi Suomen aktiivisimmin käytetyistä yleisurheilukentistä. Kulkuyhteydet kentälle ovat Vauhtitieltä. Nykyajan liikuntatarpeita varten kentän läheisyyteen rakennettiin skeittipuisto. Pisararadan tunnelin suuaukko louhitaan kallioon, jonka laella sijaitsee uimastadion. Kalliomäet ovat visuaalisesti tärkeä osa allasalueen maisemallista kokonaisuutta. Uimastadion on osa Eläintarhan olympiarakennusten kokonaisuutta ja Suomen ensimmäinen maauimala. Sen rakentaminen aloitettiin vuoden 1940 olympialaisia varten. Rakennustyöt keskeytyivät sodan vuoksi, mutta työt saatettiin myöhemmin loppuun ja Uimastadion toimi vuoden 1952 olympialaisten kilpailupaikkana. Uimala on edelleen aktiivisessa käytössä. Eläintarhan alueella on myös merkittävä kaupunkikuvallinen arvo. Rakennusten lisäksi voimakkaat maastonmuodot ja kasvillisuus muodostavat kauas näkyviä maisematilaa rajaavia elementtejä. Tällainen on myös Vauhtitietä reunustava kalliomäki. Ratapenkereen yli avautuva poikittainen näkymä radan länsi- ja itäpuolisten mäkien välillä on orientoitumisen kannalta oleellinen ja se sitoo radan eri puolilla olevat puiston osat yhteen.

14 12 Kuva 3. Yleisnäkymä alueelle pohjoisesta päin katsoen, viistoilmakuva vuodelta Radan oikealla puolella Nordenskiöldinkadun takana on Eläintarhan kenttä, taaempana Uimastadion. Kuva 4. Siltapaikan nykytilanne pohjoisesta päin katsoen.

15 13 Kuva 5. Siltapaikan nykytilanne etelästä katsoen Kaavatilanne Alueella on voimassa vahvistunut asemakaava no Kaavakartta kattaa Helsingin kantakaupungin luoteisen laajennuksen Etu- ja Taka-Töölössä. Asemakaava on vanhentunut ja se onkin korvattu muissa osissa uusilla asemakaavoilla, mutta ei vielä Eläintarhan urheilukentän, Uimastadionin ja kaupunginpuutarhan mäen ja Vauhtitien alueella. Asemakaavan muutos tehdään vuosina sellaisessa laajuudessa, että Pisararadan rakentaminen on mahdollista. 3.3 Kilpailun tavoite ja suunnitteluohjeet Kilpailun tavoitteena on löytää kaupunkikuvallisesti vaativalle alueelle soveltuva alikulkusillan, tunnelin suuaukon ja lähiympäristön kokonaisratkaisu. Kilpailuehdotuksissa on otettava huomioon alueen kaupunkikuvalliset ja maisemalliset arvot sekä rakenteiden tekniset vaatimukset ja ominaisuudet. Vauhtitien katualueen, pysäköintialueen, urheilukentän liikenneyhteyksien, ulkoiluteiden sekä viherympäristön järjestelyt ovat oleellinen osa kokonaissuunnitelmaa. Silta saa olla tunnistettava, mutta ratkaisun on muodostettava ympäristöönsä luontevasti sopiva kokonaisuus. Seuraavat tekniset vaatimukset ovat kilpailijoita sitovia: Silta on kiinteä rautatiesilta. Silta, tunnelin suuaukkorakenteet, tukimuurit, katualue, pysäköintialue, urheilukentän liikenneyhteydet ja ulkoilutiet mitoitetaan voimassa olevien suunnitteluohjeiden mukaan. Tärkeimmät mitat on esitetty alempana. Sillan alikulkukorkeuden tulee olla 5,0 metriä ajokaistojen kohdalla. Jalankulku- ja pyörätien sekä pysäköintialueen kohdalla alikulkukorkeuden tulee olla vähintään 3,5 metriä. Yleissuunnitelmassa (liiteasiakirja 3) esitetty ratageometria on kilpailijoita sitova. Yleissuunnitelmassa esitetyt elementit (kuten esimerkiksi poistumistiet, pysäköintipaikat jne.) tulee esittää kilpailuehdotuksissa, mutta niiden toteutustavan tai sijainnin ei tarvitse olla yleissuunnitelman mukainen. Silta tulee olla varustettavissa rataliikenteen edellyttämillä varusteilla ja niiden tarvitsemilla teknisillä tiloilla. Silta valaistaan ulkonäkösyistä.

16 14 Suunnitelman korkeusjärjestelmänä käytetään N60 ja se merkitään tarvittaviin piirustuksiin. Rata-alue aidataan sillan eteläpuolella. Suunnitelmassa esitetään poistumistiet tunneleista katu- tai pysäköintialueelle. Tunnelin suuaukon läheisyyteen tulee olla huoltoajoyhteys. Tunneliin ei tarvita pysyvää huoltoyhteyttä. Vauhtitie on 1+1-kaistainen pääkatu, jonka liikennemäärä on noin ajon/vrk. Nopeusrajoitus on 50 km/h. Kadun länsireunalla kulkee eroteltu jalankulku- ja pyörätie. Vauhtitien ajokaistojen leveys on 3,5 metriä ja jalankulku- ja pyörätien leveys vähintään 4,0 metriä. Ajoradan pituuskaltevuus on vähintään 0,7 % ja enintään 5 %, katuliittymässä enintään 4 %. Vauhtitieltä tulee olla ajoneuvoliikenteen yhteys Eläintarhan kentälle. Vauhtitien kevyen liikenteen väylien esteettömyyden tulee olla perustasoa. Kilpailualueeseen kuuluvat pysäköintialueet ja Vauhtitien kadunvarsipysäköintipaikat palvelevat läheisten liikuntapaikkojen käyttäjiä. Pysäköinti muutetaan maksulliseksi. Pysäköintialueen suunnittelussa lähtökohtana on nykyisen pysäköintipaikkojen määrän säilyttäminen. Alikulkusillan alle voidaan sijoittaa pysäköintiä. Nykyiset kadunvarsipysäköintipaikat tulee pyrkiä säilyttämään. Tunnelin suuaukon alueella tulee säilyttää ulkoilutie likimain nykyisen ulkoilutien kohdalla. Suuaukon ja pysäköintialueen välissä olevia nykyisiä hiekkapintaisia ulkoiluteitä ei tarvitse korvata. Alueen ulkoilureitit tulee esittää kilpailuehdotuksessa. Alueelle rakennetaan Sv 1600 B hulevesiviemäri Keski-Pasilasta Töölönlahdelle (ks. liiteasiakirja 7). Kokoa on tarkistettu Pisararadan yleissuunnittelun jälkeen vuoden 2011 aikana Veturitietä suunniteltaessa. Viemärin vesijuoksun korkeusasema on Nordenskiöldinkadun pohjoisreunassa NN+8,08 ja pituuskaltevuus vähintään 2. Kilpailijoiden tulee esittää hulevesiviemäri piirustuksissa. Muut alueella sijaitsevat johdot ja kaapelit eivät ole suunnittelun sitovia lähtökohtia eikä niiden uudelleenjärjestelyjen kustannusvaikutuksia tarvitse arvioida. Alueelle varaudutaan sijoittamaan hulevesipumppaamo, jonka likimääräinen sijainti esitetään kilpailuehdotuksessa. Alueella ei sallita pohjaveden alentamista painumaherkkien maarakenteiden takia. Huomioon otettavat rakentamiseen liittyvät reunaehdot ovat liitteessä 9. Määrä- ja kustannuslaskentatapa on esitetty liitteessä 11.

17 Kilpailuehdotusten arvosteluperusteet Kilpailuohjelmassa asetettujen tavoitteiden mukaan kilpailuehdotusten arvioinnissa kiinnitetään erityisesti huomiota seuraaviin ominaisuuksiin: Esteettisyys Kokonaisratkaisun kaupunkikuvallinen laatutaso ja soveltuvuus ympäristöönsä Alikulkusillan sopusuhtaisuus ja siltaestetiikka Tunnelin suuaukon käsittely Vauhtitien katualueen, pysäköintialueen, urheilukentän liikenneyhteyksien, ulkoiluteiden ja viherympäristön järjestelyjen kaupunkikuvallinen laatutaso Käytettävyys Alikulkusillan toiminnalliset ominaisuudet ja tekninen vaatimustenmukaisuus Alituskokemuksen viihtyisyys, miellyttävyys ja turvallisuus Vauhtitien katualueen, pysäköintialueen, urheilukentän liikenneyhteyksien, ulkoiluteiden ja viherympäristön järjestelyjen toimivuus, sujuvuus ja miellyttävyys Tekninen ja taloudellinen toteuttamiskelpoisuus Rakenteellisten ratkaisujen laatu Elinkaariominaisuudet (tekninen toimivuus, kestävyys, huollettavuus, ylläpidettävyys) Investointi- ja elinkaarikustannukset Kokonaisratkaisun ansioita ja ehdotuksen kehityskelpoisuutta pidetään tärkeämpänä kuin yksityiskohtien virheettömyyttä.

18 16 4 Kilpailuehdotusten laadintaohjeet 4.1 Vaadittavat asiakirjat ja esitystapa Ehdotusten tulee sisältää seuraavat asiakirjat: 1) Alustava alikulkusillan pääpiirustus, jossa on esitetty o sivukuva 1:200 o tasokuva 1:200 o poikkileikkaukset 1:50 2) Alustava tunnelin suuaukon pääpiirustus, jossa on esitetty o sivukuva 1:200 o tasokuva 1:200 o poikkileikkaukset 1:50 3) Vauhtitien katualueen, pysäköintialueen ja ulkoiluteiden alustava o pituusleikkaus 1:200 o tasokuva 1:200 o poikkileikkaukset 1:50 Piirustuksissa tulee esittää kilpailukohteen liittyminen olemassa oleviin rakenteisiin. 4) Alustavia piirustuksia täydentäviä detaljipiirustuksia. 5) Neljä valokuvasovitusta annettuihin kuviin (liite 10, Maantasokuvat: valokuvasovitusten pohjakuvat). Tarpeelliseksi katsoessaan kilpailijat voivat esittää yhden kuvista päiväkuvan lisäksi yökuvana, josta ilmenee valaistuksen pääperiaate. Kuvia saa käsitellä mm. värisävyjen, valaistusolosuhteiden, henkilöiden ja ajoneuvojen osalta, mutta maastonmuotoja, kasvillisuutta tai rakenteita (olemassa olevia tai suunniteltuja) ei saa manipuloida. 6) Ympäristösuunnitelma 1:500 (laaditaan liitteenä 5 olevalle kantakartalle) ja tarvittaessa sitä havainnollistavat detaljikuvat esim. 1:50. 7) Suunnitelmaselostus, jossa esitetään ratkaisujen perustelut sekä selvitys ehdotetuista rakenteista ja tarpeellisessa määrin rakennustavoista, käyttöikäarvio ja sen edellyttämät ylläpitotoimenpiteet ja -kustannukset sekä toimenpiteet, jotka tarvitaan ratkaisujen ympäristöönsä sovittamiseksi. Teksti tulee sovittaa enintään viidelle A4 sivulle. 8) Kustannukset on esitettävä kilpailualueelta ratkaisujen vaatimassa laajuudessa annetulle pohjalle (liite 11). 9) Alustavat riittävin perusteluin varustetut rakennelaskelmat siinä laajuudessa, että niiden perusteella voidaan arvioida alikulkusillan toteuttamiskelpoisuus ja ainemenekit. 10) Halutessaan kilpailijat voivat esittää myös muuta kilpailuehdotusta havainnollistavaa materiaalia.

19 17 Kilpailuehdotuksen aineisto tulee toimittaa tulostettuna seuraavasti: Ehdotusten piirustus- ja kuva-aineisto kiinnitettynä A1-kokoisille jäykille alustoille, joita ei saa päällystää muovilla. Ympäristösuunnitelma esitetään pystysuuntaisella ja muut asiakirjat vaakasuuntaisilla alustoilla. Tätä leveämmät piirustukset tulee jakaa kahdelle vierekkäin sijoitettavalle alustalle. 13 sarjaa kaikista suunnitelma-asiakirjoista pienennettyinä vihkomuotoon sidottuina A3-kokoon tilaajan osoittamassa kopiolaitoksessa tilaajan kustannuksella. Lisäksi ehdotus on toimitettava sähköisessä muodossa muistitikulla, CD- tai DVDlevyllä seuraavasti: Koko suunnitelma-aineisto: piirustukset, tekstit sekä taulukot pdf-muodossa ja valokuvasovitukset pdf- ja jpg-formaatissa, resoluutio 300 dpi, sekä originaalikoossa (piirustukset mittakaavassa) että A3-koossa. Pienennetyissä piirustuksissa on oltava mittajana. Kilpailuehdotusten verkkosivuilla tapahtuvaa esittelyä varten: o Asiakirjat 1-6 sekä 10 (jpg) muodossa, kuvien koon tulee olla leveydeltään 1600 pikseliä ja korkeudeltaan 1200 pikseliä (300dpi). Kuvat nimetään seuraavasti: ehdotuksen nimi_1, ehdotuksen nimi_2, jne. o Selostus, jonka pituus välilyönteineen on enintään 600 merkkiä (txt). 4.2 Kilpailusalaisuus Kilpailuehdotukset arvostellaan nimettöminä. Kilpailijoiden on varustettava ehdotuksen jokainen asiakirja nimimerkillä. Kilpailuasiakirjoissa tai sähköisissä tiedostoissa ei saa olla tietoja, joista tekijät voidaan tunnistaa. Kilpailijoiden on osaltaan huolehdittava kilpailusalaisuuden säilymisestä kilpailun ratkaisuun asti. Kilpailijoiden tulee liittää kilpailuehdotukseen suljettu, läpinäkymätön kirjekuori, jonka päällä on ehdotuksen nimimerkki sekä merkintä nimikuori. Kuoren tulee sisältää pääsuunnittelijan ja muiden ehdotuksen laadintaan osallistuneiden nimet sekä tekijänoikeuksien haltija siinä muodossa kuin nämä halutaan arvostelupöytäkirjassa julkaistavan. 4.3 Kilpailuehdotusten toimitus Kilpailuaika päättyy klo 16.15, johon mennessä kilpailuehdotukset on toimitettava osoitteeseen: Liikennevirasto Kirjaamo Opastinsilta 12 A Helsinki Lähetyksen päälle on merkittävä: Vauhtitien alikulkusilta. Suunnittelukilpailuehdotus.

20

21

22

Asemat ja reitti. Pisararata Pisararadan alkutilanne (sis 10. laituriraiteen Pasilassa) PISARARATA MAARAKENNUSPÄIVÄ

Asemat ja reitti. Pisararata Pisararadan alkutilanne (sis 10. laituriraiteen Pasilassa) PISARARATA MAARAKENNUSPÄIVÄ Asemat ja reitti PISARARATA MAARAKENNUSPÄIVÄ 26.9.2013 Jussi Lindberg, Jukka Tarkkala Töölö, Keskusta ja Laituripituus 230 metriä Nopeus 80 km/h Tunneleiden suuaukot Eläintarhan kentän eteläpuolella ja

Lisätiedot

KILPAILUKUTSU. Kouvolan Keskuspuiston leikkialueen suunnittelukilpailu. 1. Kilpailun järjestäjä. Kouvolan kaupunki. 2. Osallistumisoikeus

KILPAILUKUTSU. Kouvolan Keskuspuiston leikkialueen suunnittelukilpailu. 1. Kilpailun järjestäjä. Kouvolan kaupunki. 2. Osallistumisoikeus KILPAILUKUTSU Kouvolan Keskuspuiston leikkialueen suunnittelukilpailu 1. Kilpailun järjestäjä Kouvolan kaupunki 2. Osallistumisoikeus Aalto yliopisto, Maisema-arkkitehtuuri, Otaniemi Hämeen ammattikorkeakoulu,

Lisätiedot

PISARARATA. Sisältö. Yhteystiedot Mikä on Pisararata Asemat ja tunnelireitti Erityispiirteitä Hankkeen vaiheet 22.10.2014

PISARARATA. Sisältö. Yhteystiedot Mikä on Pisararata Asemat ja tunnelireitti Erityispiirteitä Hankkeen vaiheet 22.10.2014 PISARARATA 22.10.2014 Jussi Lindberg projektipäällikkö Sisältö Yhteystiedot Mikä on Pisararata Asemat ja tunnelireitti Erityispiirteitä Hankkeen vaiheet 22.10.2014 2 2 Yhteystiedot Liikennevirasto Projektipäällikkö

Lisätiedot

äijälänranta-aidan ideakilpailu

äijälänranta-aidan ideakilpailu 22.8.-28.9.2012 2 havainnekuvia äijälänrannan alueesta Järjestäjä Jyväskylän kaupunki Osuuskunta Suomen Asuntomessut Internetsivut www.asuntomessut.fi/jyvaskyla www.jyvaskyla.fi/asuntomessut/aita Taitto

Lisätiedot

ORNAMON JÄSENTEN TOIMIALAAN KUULUVIA SUOMESSA JÄRJESTETTÄVIÄ KILPAILUJA VARTEN

ORNAMON JÄSENTEN TOIMIALAAN KUULUVIA SUOMESSA JÄRJESTETTÄVIÄ KILPAILUJA VARTEN Teollisuustaiteen Liitto Ornamo ry Annanakatu 16 b 35-36 00120 Helsinki puh (09) 68 777 40 office@ornamo.fi www.ornamo.fi ORNAMON KILPAILUSÄÄNNÖT KILPAILUSÄÄNNÖT YLEISEN KILPAILUN JA KUTSUKILPAILUN OHJELMAKAAVIO

Lisätiedot

Keskiaikaisten markkinoiden infomökki SUPPEA SUUNNITTELUKILPAILU KILPAILUOHJELMA

Keskiaikaisten markkinoiden infomökki SUPPEA SUUNNITTELUKILPAILU KILPAILUOHJELMA Keskiaikaisten markkinoiden infomökki SUPPEA SUUNNITTELUKILPAILU 22.5. 22.8.2017 KILPAILUOHJELMA 1 KILPAILUKUTSU 1.1 Kilpailun järjestäjä, luonne ja tarkoitus Turun Suurtorin keskiaika ry järjestää Keskiaikaisten

Lisätiedot

Komiakorttelin piha-alueiden ja julkisten ulkotilojen ideakilpailu

Komiakorttelin piha-alueiden ja julkisten ulkotilojen ideakilpailu KILPAILUKUTSU Komiakorttelin piha-alueiden ja julkisten ulkotilojen ideakilpailu 1. Kilpailun järjestäjä YIT Rakennus Oy yhteistyössä Seinäjoen kaupungin kanssa 2. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Lisätiedot

I d e a k i l p a i l u a r k k i t e h t i - j a i n s i n ö ö r i o p i s k e l i j o i l l e. Kilpailuohjelma

I d e a k i l p a i l u a r k k i t e h t i - j a i n s i n ö ö r i o p i s k e l i j o i l l e. Kilpailuohjelma Seinäjoen sillat I d e a k i l p a i l u a r k k i t e h t i - j a i n s i n ö ö r i o p i s k e l i j o i l l e Kilpailuohjelma KILPAILUOHJELMA Sisällysluettelo 1 Kilpailukutsu... 2 2 Kilpailutekniset

Lisätiedot

KILPAILUKUTSU TUUSULAN RYKMENTINPUISTON LEIKKI- JA AKTIVITEETTIPUISTON SUUNNITTELUKILPAILU

KILPAILUKUTSU TUUSULAN RYKMENTINPUISTON LEIKKI- JA AKTIVITEETTIPUISTON SUUNNITTELUKILPAILU KILPAILUKUTSU TUUSULAN RYKMENTINPUISTON LEIKKI- JA AKTIVITEETTIPUISTON SUUNNITTELUKILPAILU Sisällysluettelo 1. Kilpailun järjestäjä... 3 2. Kilpailukohde... 3 3. Kilpailun tavoitteet... 4 4. Ilmoittautuminen

Lisätiedot

VALAISTUKSEN IDEASUUNNITTELUKILPAILU. Harjun alue. Kilpailuohjelma

VALAISTUKSEN IDEASUUNNITTELUKILPAILU. Harjun alue. Kilpailuohjelma VALAISTUKSEN IDEASUUNNITTELUKILPAILU Kilpailuohjelma Harjun alue 3.2.2010 TAUSTAA Jyväskylän kaupunki järjestää Harjun alueen Valaistussuunnittelun ideakilpailun. Tulos julkistetaan Valon kaupunki tapahtuman

Lisätiedot

Kilpailuasiamiehen ohjeita taidekilpailuihin. Kilpailuehdotuksen laatiminen taidekilpailuun Helsinki

Kilpailuasiamiehen ohjeita taidekilpailuihin. Kilpailuehdotuksen laatiminen taidekilpailuun Helsinki Kilpailuasiamiehen ohjeita taidekilpailuihin Kilpailuehdotuksen laatiminen taidekilpailuun Helsinki 31.10.2016 subst. [kuvataidekilpailu] kilpailu, jossa kahdelta tai useammalta taiteilijalta pyydetään

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 30/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 30/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 30/2015 1 (5) 396 Atlantinkaaren alueen liikennesuunnitelma HEL 2014-014704 T 08 00 00 Hankenro2361_2 Esitys esitti kaupunginhallitukselle Atlantinkaaren alueen liikennesuunnitelman

Lisätiedot

HIRSIRAKENTEINEN KAUPUNKIASUNTO IDEAKILPAILU

HIRSIRAKENTEINEN KAUPUNKIASUNTO IDEAKILPAILU HIRSIRAKENTEINEN KAUPUNKIASUNTO IDEAKILPAILU I D E A K I L P A I L U O P I S K E L I J O I L L E 12.4.-29.09.2017 ALUSTAVA OHJELMA 6.4.2017 1 Kilpailukutsu 1.1 Kilpailun järjestäjä, tarkoitus ja luonne

Lisätiedot

Kevyen kutsukilpailun mallit

Kevyen kutsukilpailun mallit Kevyen kutsukilpailun mallit Suomen Taiteilijaseuran mallikokoelmassa on kevyen kutsukilpailun osalta julkaistu seuraavat kolme mallia. Niistä ensimmäistä, kilpailuohjelman mallia kevytkilpailun järjestäjän

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/ (5) Yleisten töiden lautakunta Ko/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/ (5) Yleisten töiden lautakunta Ko/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/2016 1 (5) 224 Länsimäentie välillä Niittipolku-Nastapolku, Sinkilätie, Sinkiläpolku, Naulakalliontie välillä Mellunmäentie-Huhtakivenkuja, Untamalantie välillä Viitankruununtie-Länsimäentie,

Lisätiedot

Kouvolan keskustan ydinalueen ideakilpailu

Kouvolan keskustan ydinalueen ideakilpailu Kilpailuohjelman tiivistelmä 29.3.2012 Kouvolan keskustan ydinalueen ideakilpailu Kouvolan kaupunki tekee parhaillaan keskustavisiota, jolla luodaan keskustan kehittämisen suuntaviivat seuraaville vuosikymmenille.

Lisätiedot

Rakennusalan suunnittelukilpailun periaatteet

Rakennusalan suunnittelukilpailun periaatteet Rakennusalan suunnittelukilpailun periaatteet 1 Johdanto Tässä asiakirjassa esitettyjä periaatteita suositellaan käytettäväksi Suomessa järjestettävissä rakennusalan suunnittelukilpailuissa. Suunnittelukilpailun

Lisätiedot

VALTION TAIDETEOSTOIMIKUNNAN KILPAILUSÄÄNNÖT

VALTION TAIDETEOSTOIMIKUNNAN KILPAILUSÄÄNNÖT 4.11.2014 VALTION TAIDETEOSTOIMIKUNNAN KILPAILUSÄÄNNÖT 1 Kilpailun tarkoituksena on kullekin kilpailulle laaditun ohjelman mukaan aikaansaada luonnoksia, joiden pohjalta kilpailun päämääränä oleva teos

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Kaupunkiympäristön toimiala Maankäyttö ja kaupunkirakenne - palvelukokonaisuus

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Kaupunkiympäristön toimiala Maankäyttö ja kaupunkirakenne - palvelukokonaisuus Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 47 Hakaniemenrannan ideakilpailu HEL 2017-009670 T 10 03 09 Päätös Päätöksen perustelut päätti oikeuttaa Asemakaavoitus-palvelun Eteläisen alueyksikön järjestämään Hakaniemenrannan

Lisätiedot

ALVAR AALTO -MUSEON JA KESKI-SUOMEN MUSEON NIVELOSAN YLEINEN SUUNNITTELUKILPAILU 29.6. 30.10.2015

ALVAR AALTO -MUSEON JA KESKI-SUOMEN MUSEON NIVELOSAN YLEINEN SUUNNITTELUKILPAILU 29.6. 30.10.2015 ALVAR AALTO -MUSEON JA KESKI-SUOMEN MUSEON NIVELOSAN YLEINEN SUUNNITTELUKILPAILU 1 SUUNNITTELUKILPAILUN TAVOITE Jyväskylän Ruusupuiston museot, Alvar Aalto -museo ja Keski-Suomen museo, ovat akateemikko

Lisätiedot

Fredikanterassin taidekilpailu

Fredikanterassin taidekilpailu K i l p a i l u o h j e l m a Fredikanterassin taidekilpailu Helsingin kaupunki (Kaupunginkanslia ja Taidemuseo HAM yhteistyössä Kaupunkisuunnitteluviraston, Rakennusviraston ja Rakennusvalvontaviraston

Lisätiedot

KALASATAMAN TAIDEKILPAILU K i l p a i l u o h j e l m a

KALASATAMAN TAIDEKILPAILU K i l p a i l u o h j e l m a 1 KALASATAMAN TAIDEKILPAILU K i l p a i l u o h j e l m a Helsingin kaupunki (kaupunginkanslia, kaupunkisuunnitteluvirasto, taidemuseo ja rakennusvirasto, myöhemmin järjestäjät) järjestää yleisen kaksivaiheisen

Lisätiedot

Tullikamarinaukion ja Attilan kiinteistön suunnittelukilpailu

Tullikamarinaukion ja Attilan kiinteistön suunnittelukilpailu 20.3.2017 1 (5) Tampereen kaupunki Senaatti-kiinteistöt viite: tehtävänmäärittelykokous 15.2.2017 ja ohjausryhmän kokous 10.3.2017 Tullikamarinaukion ja Attilan kiinteistön suunnittelukilpailu Tehtävä

Lisätiedot

Suomen Maisema-arkkitehtiliiton kilpailusäännöt Suomessa järjestettäviä kansallisia maisema-arkkitehtuurikilpailuja varten

Suomen Maisema-arkkitehtiliiton kilpailusäännöt Suomessa järjestettäviä kansallisia maisema-arkkitehtuurikilpailuja varten KILPAILUSÄÄNNÖT (Landscape architectural competition conditions) - hyväksytty MARK:n jäsenkokouksessa 7.6.2001 - korvaa 31.3.1998 päivätyt säännöt Suomen Maisema-arkkitehtiliiton kilpailusäännöt Suomessa

Lisätiedot

Suomi-Espoo: Arkkitehtipalvelut 2017/S Suunnittelukilpailua koskeva ilmoitus

Suomi-Espoo: Arkkitehtipalvelut 2017/S Suunnittelukilpailua koskeva ilmoitus 1 / 5 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:135249-2017:text:fi:html -Espoo: Arkkitehtipalvelut 2017/S 071-135249 Suunnittelukilpailua koskeva ilmoitus Direktiivi

Lisätiedot

ELÄINTARHAN ALUE MAISEMALLISET KEHITTÄMISTAVOITTEET

ELÄINTARHAN ALUE MAISEMALLISET KEHITTÄMISTAVOITTEET ELÄINTARHAN ALUE MAISEMALLISET KEHITTÄMISTAVOITTEET 17.3.2014 Kaupunkisuunnitteluvirasto, ympäristötoimisto Anu Lamminpää, maisema-arkkitehti Maija Lounamaa, maisema-arkkitehti Esityksen historialliset

Lisätiedot

Kilpailuun on kutsuttu osallistumaan seuraavat viisi suunnittelijaryhmää:

Kilpailuun on kutsuttu osallistumaan seuraavat viisi suunnittelijaryhmää: 1 HANASAAREN ASEMAKAAVALLINEN IDEAKILPAILU KILPAILUOHJELMA 1 KILPAILUKUTSU Kilpailun järjestäjä, luonne ja tarkoitus Kilpailuun kutsutut Osanottajapalkkio Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto järjestää

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA HEINOJAN KUNNALLISTEK- NIIKAN YLEISSUUNNITTELU

NURMIJÄRVEN KUNTA HEINOJAN KUNNALLISTEK- NIIKAN YLEISSUUNNITTELU Vastaanottaja Nurmijärven kunta Asiakirjatyyppi Yleissuunnitelma Päivämäärä xx.xx.2015 Luonnos Viite 1510019205 NURMIJÄRVEN KUNTA HEINOJAN KUNNALLISTEK- NIIKAN YLEISSUUNNITTELU NURMIJÄRVEN KUNTA HEINOJAN

Lisätiedot

Irrallisen valaisimen tai valaisinparin suunnittelu rakennushistoriallisesti arvokkaisiin kohteisiin Presidentinlinnaan tai Eduskuntataloon.

Irrallisen valaisimen tai valaisinparin suunnittelu rakennushistoriallisesti arvokkaisiin kohteisiin Presidentinlinnaan tai Eduskuntataloon. 1 KILPAILUSÄÄNNÖT 1.1 Kilpailun järjestäjät ja tarkoitus 1.2 Kilpailutehtävä Sähkösuunnittelijat NSS ry, Suomen Valoteknillinen Seura ry, Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry ja Sähköteknisen Kaupan

Lisätiedot

SAAMELAISKULTTUURIKESKUS ARKKITEHTUURIKILPAILUN OH JELMA

SAAMELAISKULTTUURIKESKUS ARKKITEHTUURIKILPAILUN OH JELMA 3.4.2008 SAAMELAISKULTTUURIKESKUS ARKKITEHTUURIKILPAILUN OH JELMA sisällysluettelo 1. KILPAILUKUTSU 2. KILPAILUTEKNISET TIEDOT 3. KILPAILUTEHTÄVÄ 4. EHDOTUSTEN LAADINTAOHJEET 1 2 1. KILPAILUKUTSU 1.1 KILPAILUN

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA HATTISENRANNAN KAAVA-ALUEEN ESISELVITYS

NASTOLAN KUNTA HATTISENRANNAN KAAVA-ALUEEN ESISELVITYS Vastaanottaja Nastolan kunta Asiakirjatyyppi Yleissuunnitelma Päivämäärä 30.6.2014 Viite 1510007986 NASTOLAN KUNTA HATTISENRANNAN KAAVA-ALUEEN ESISELVITYS NASTOLAN KUNTA ESISELVITYS Päivämäärä 30.6.20014

Lisätiedot

Itsenäinen Suomi 100 vuotta -juhlarahan suunnittelukilpailu

Itsenäinen Suomi 100 vuotta -juhlarahan suunnittelukilpailu 1/6 Itsenäinen Suomi 100 vuotta -juhlarahan suunnittelukilpailu Suomen valtiovarainministeriön asettama Suomen itsenäisyyden 100- vuotisjuhlavuoden juhlarahalautakunta järjestää valtiovarainministeriön

Lisätiedot

Tekninen keskus Katu- ja viherpalvelut / RAK, Ramboll Finland Oy / Leevi Laksola Jyrki Oinaanoja

Tekninen keskus Katu- ja viherpalvelut / RAK, Ramboll Finland Oy / Leevi Laksola Jyrki Oinaanoja 1 (5) 03/06/2016 Tekninen keskus Katu- ja viherpalvelut / RAK, Ramboll Finland Oy / Leevi Laksola Jyrki Oinaanoja KATUSUUNNITELMIEN SELOSTUS KAAVA-ALUEET: KATUJEN NIMET: Niittykummun keskus Niittykatu,

Lisätiedot

Suomen Arkkitehtiliitto - Finlands Arkitektförbund ry SAFA

Suomen Arkkitehtiliitto - Finlands Arkitektförbund ry SAFA Suomen Arkkitehtiliitto - Finlands Arkitektförbund ry SAFA Kilpailusäännöt Suomen Arkkitehtiliiton liittovaltuusto on vahvistanut nämä kilpailusäännöt kokouksessaan 23.5.2008. 1 Johdanto Tässä asiakirjassa

Lisätiedot

TÖÖLÖNLAHTI FINLANDIAPUISTO RIL:n kevätkokous 19.4.2013

TÖÖLÖNLAHTI FINLANDIAPUISTO RIL:n kevätkokous 19.4.2013 TÖÖLÖNLAHTI FINLANDIAPUISTO RIL:n kevätkokous 19.4.2013 Projektinjohtaja, talous- ja suunnittelukeskus 2 Yleiskaava 2002 3 Kesä 2012 pohjoisesta Kartta v.1869, rautatie avattiin 1862 Kartta 1909 5 Kuva

Lisätiedot

Yhteisöllisen asumisen kehittäminen Tampereella

Yhteisöllisen asumisen kehittäminen Tampereella Yhteisöllisen asumisen kehittäminen Tampereella Arja Ojala 19..10..2017 Käräjätörmän monisukupolvinen yhteisökylä 2 19.10.2017 Oma Tesoman sateenvarjon alla yhteisöllisen asumisen palvelukortteleita 3

Lisätiedot

PARANTAVAT YMPÄRISTÖT HEALING ENVIRONMENT EURO MODO 2011 MUOTOILUKILPAILU

PARANTAVAT YMPÄRISTÖT HEALING ENVIRONMENT EURO MODO 2011 MUOTOILUKILPAILU PARANTAVAT YMPÄRISTÖT HEALING ENVIRONMENT EURO MODO 2011 MUOTOILUKILPAILU Kymenlaakson ammattikorkeakoulun kansainvälisen liiketoiminnan ja kulttuurin toimiala järjestää kansainvälisen muotoilukilpailun

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI Oas 1033-01/16 1 (6) KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO Hankenro 0815_1 HEL 2011-004816 26.4.2016

HELSINGIN KAUPUNKI Oas 1033-01/16 1 (6) KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO Hankenro 0815_1 HEL 2011-004816 26.4.2016 HELSINGIN KAUPUNKI Oas 1033-01/16 1 (6) KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO Hankenro 0815_1 HEL 2011-004816 26.4.2016 LINNANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tämä osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

luvut. Töölön Puistoyhtiö aikoi perustaa kaupunkilaisille avoimen puiston

luvut. Töölön Puistoyhtiö aikoi perustaa kaupunkilaisille avoimen puiston 1850-1890-luvut Töölön Puistoyhtiö aikoi perustaa kaupunkilaisille avoimen puiston Kaupungin lähellä ei metsiä, Kaisaniemi ja Kaivopuisto kalliita Lähteitä, suunnitelmaan kuului vesiparannuslaitos Esikuvana

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 22.10.2014 Sivu 1 / 1 4310/10.00.00/2014 107 Tiedonanto Turuntien aluevaraus- ja maankäyttösuunnitelmasta Valmistelijat / lisätiedot: Pauliina Kuronen, puh. 046 877 3006 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Vp/5 1 a KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Vp/5 1 a KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Vp/5 1 a 5 KOIVUSAAREN IDEAKILPAILU Kslk 2008-986 Alueen sijainti Kilpailualue Koivusaaren ideakilpailun ohjelman tiivistelmä Kilpailualue sijaitsee Lauttasaaren länsipuolella

Lisätiedot

JUHLARAHALAUTAKUNTA 1/5 KONSTA JYLHÄ JA KANSANMUSIIKKI

JUHLARAHALAUTAKUNTA 1/5 KONSTA JYLHÄ JA KANSANMUSIIKKI JUHLARAHALAUTAKUNTA 1/5 KILPAILUOHJELMA Juhlarahalautakunta järjestää valtiovarainministeriön valtuuttamana kilpailun Konsta Jylhä ja kansanmusiikki -juhlarahan taiteellisen suunnittelun toteuttamiseksi.

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Vp/4 1 a KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA 19.5.2011

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Vp/4 1 a KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA 19.5.2011 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Vp/4 1 a 4 OP-POHJOLAN VALLILA-KORTTELIN LAAJENNUKSEN SUUNNITTELUKILPAILUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET Kslk 2011-175 Hankenumero 2981_1, karttaruutu H4 Teollisuuskatu 1a-1b,

Lisätiedot

Hervannan pohjoisakselin kortteleiden ideakilpailu Kilpailuohjelma

Hervannan pohjoisakselin kortteleiden ideakilpailu Kilpailuohjelma Hervannan pohjoisakselin kortteleiden ideakilpailu Kilpailuohjelma 2.1. 12.5.2017 Kilpailuinfo 13.1.2017 Galleria Nottbeck Maankäyttöpäällikkö Heli Toukoniemi Tampereen kaupunki, Kiinteistötoimi Tiedottaminen

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS

SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS VAMMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA 1/7 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS ALUEEN SIJAINTI Asemakaavamuutos koskee Sastamalan kaupunginosan korttelia

Lisätiedot

SUUPANKUJAN KATUSUUNNITTELU

SUUPANKUJAN KATUSUUNNITTELU SUUNNITELMASELOSTUS 15.2.2017 SUUNNITELMASELOSTUS 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. HANKKEEN PERUSTIEDOT 3 1.1. Yleistä 3 1.2. Aikaisemmat suunnitelmat ja päätökset ja työt 3 1.3. Tavoitteet ja lähtökohdat 3 2. SUUNNITELMAN

Lisätiedot

AMIRAALINTIE 4 TONTINLUOVUTUSKILPAILU

AMIRAALINTIE 4 TONTINLUOVUTUSKILPAILU AMIRAALINTIE 4 TONTINLUOVUTUSKILPAILU KILPAILUKUTSU Sipoon kunta järjestää Söderkullan taajaman asuinkerrostalotontin/tonttien tontinluovutuskilpailun, korttelissa 39 ja siihen liittyvillä katu- ja viheralueilla.

Lisätiedot

LUMINORD

LUMINORD LUMINORD 2016 19.4.2016 Seminaarin ohjelma Klo 13:00 Tervetuloa Luminord Valaisinkilpailun seminaariin 13:05 Luminord 2016 kilpailu, Risto Hiltunen Sähkösuunnittelijat NSS ry 13:30 Yleistä sekä sisä- että

Lisätiedot

Akaan Toijalan keskustan arkkitehtuurikilpailu

Akaan Toijalan keskustan arkkitehtuurikilpailu Akaan Toijalan keskustan arkkitehtuurikilpailu 9.6.2014-1.10.2014 1 2 Sisältö 0. Johdanto 4 1. Kilpailukutsu 4 1.1. Kilpailun järjestäjät, luonne ja tarkoitus 4 1.2. Osallistumisoikeus 4 1.3. Palkinnot

Lisätiedot

12.011 3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. 12.03 Korttelin, korttelinosan ja alueen raja. 12.05 Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.

12.011 3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. 12.03 Korttelin, korttelinosan ja alueen raja. 12.05 Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja. Sivu 1/6 Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 2.031 2.06 Opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue yliopiston rakennuksia varten. Alueelle voidaan sijoittaa

Lisätiedot

E2 Ekologia + Ekonomia

E2 Ekologia + Ekonomia 20.08.2010 Puurakentamiskilpailun ilmoittautumispyyntö E2 Ekologia + Ekonomia Monialainen suunnittelu- ja toteutuskilpailu ilmastoystävällisestä puurakentamisesta Kilpailukutsu Kouvolan kaupunki yhteistyössä

Lisätiedot

Keski-Pasilan keskus Tripla

Keski-Pasilan keskus Tripla Keski-Pasilan keskus Tripla Rakennustyön aikaiset liikenteenjärjestelyt v. 2014 2016 TIEDOTUSTILAISUUS 22.5.2014 ALUSTAVA VERSIO 15.5.2014 1 Keski-Pasilan keskus Tripla Rakennustyön aikaiset liikenteenjärjestelyt

Lisätiedot

YHTEYSVÄLIN TURKU PORI ESISUUNNITTELUKILPAILU 2014 ALUSTAVAT KILPAILUN SÄÄNNÖT JA KILPAILUOHJELMA

YHTEYSVÄLIN TURKU PORI ESISUUNNITTELUKILPAILU 2014 ALUSTAVAT KILPAILUN SÄÄNNÖT JA KILPAILUOHJELMA YHTEYSVÄLIN TURKU PORI ESISUUNNITTELUKILPAILU 2014 ALUSTAVAT KILPAILUN SÄÄNNÖT JA KILPAILUOHJELMA LUONNOS 25.8.2014 1 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 2 1 Johdanto 4 2 Taustaa 4 2.1 Yhteysvälin suunnittelu

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS POHJOISVÄYLÄN (MT 749) JA YKSPIHLAJAN RADAN ERITASORISTEYS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS POHJOISVÄYLÄN (MT 749) JA YKSPIHLAJAN RADAN ERITASORISTEYS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS POHJOISVÄYLÄN (MT 749) JA YKSPIHLAJAN RADAN ERITASORISTEYS Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue

Lisätiedot

Itä-Immanen Vaihe 2 LIITE 5 ASEMAKAAVOITUKSEEN LIITTYVÄN KUNNALLISTEKNIIKAN YLEISSUUNNITELMA JA MELUSELVITYS SUUNNITELMASELOSTUS

Itä-Immanen Vaihe 2 LIITE 5 ASEMAKAAVOITUKSEEN LIITTYVÄN KUNNALLISTEKNIIKAN YLEISSUUNNITELMA JA MELUSELVITYS SUUNNITELMASELOSTUS LIITE 5 Naantalin kaupunki Ympäristövirasto Yhdyskuntatekniikka 82120192/1 Itä-Immanen Vaihe 2 ASEMAKAAVOITUKSEEN LIITTYVÄN KUNNALLISTEKNIIKAN YLEISSUUNNITELMA JA MELUSELVITYS SUUNNITELMASELOSTUS 03.10.2008

Lisätiedot

X = Y = X = Y =

X = Y = X = Y = X = 6674100 X = 6674100 Y = 25488750 Y = 25488650 X = 6674050 Y = 25488650 Y = 25488700 X = 6674000 NS Y = 25488800 X = 6674000 1 Kaupunkitekniikan keskus Ramboll Finland Oy / Markku Lindroos 12.9.2016

Lisätiedot

YLEISÖTILAISUUS

YLEISÖTILAISUUS MAANTIEN 16685 PALOKANORREN PARANTAMINEN VÄLILLÄ SAARIJÄRVENTIE - RITOPOHJANTIE, JYVÄSKYLÄ. TIESUUNNITELMA. SUUNNITTELUKOHTEEN SIJAINTI SUUNNITTELU KOHDE SIJAITSEE NOIN 7KM PÄÄSSÄ JYVÄSKYLÄN KESKUSTASTA

Lisätiedot

LUOSTARINKYLÄN ERITASOLIITTYMÄ, RAUMA. TIESUUNNITELMA. YLEISÖTILAISUUS 24.2.2014 24.2.2014 YLEISÖTILAISUUS, LUOSTARINKYLÄ

LUOSTARINKYLÄN ERITASOLIITTYMÄ, RAUMA. TIESUUNNITELMA. YLEISÖTILAISUUS 24.2.2014 24.2.2014 YLEISÖTILAISUUS, LUOSTARINKYLÄ LUOSTARINKYLÄN ERITASOLIITTYMÄ, RAUMA. TIESUUNNITELMA. YLEISÖTILAISUUS TIESUUNNITELMAN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET Tiesuunnitelma liittyy osana Lakarin teollisuus- ja logistiikkaalueen kehittämiseen. Uusi

Lisätiedot

SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA

SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA SASTAMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA 1/6 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA ALUEEN SIJAINTI Uusi asemakaava koskee Sastamalan kaupungin Suodenniemen

Lisätiedot

H-4933 TEOLLISUUSASEMAN RUMMUN JA H-4903 TEOLLISUUSASEMAN RAITTISILLAN UUSIMINEN TERÄSPUTKISILLALLA

H-4933 TEOLLISUUSASEMAN RUMMUN JA H-4903 TEOLLISUUSASEMAN RAITTISILLAN UUSIMINEN TERÄSPUTKISILLALLA H-4933 TEOLLISUUSASEMAN RUMMUN JA H-4903 TEOLLISUUSASEMAN RAITTISILLAN UUSIMINEN TERÄSPUTKISILLALLA Nokian kaupunki on laatinut muistion silla suunnitteluun liittyvistä tehtävistä ja huomioitavista asioista.

Lisätiedot

Helsinki-Turku nopea junayhteys

Helsinki-Turku nopea junayhteys Helsinki-Turku nopea junayhteys 28.9.2017 Hankkeen tavoitteet 28.9.2017 Heidi Mäenpää 2 Kasvua kansainväliseen kilpailukykyyn Junayhteys vahvistaa Suomen kansainvälistä houkuttelevuutta sijoittajille ja

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI LAUSUNTO 125 1 KAUPUNGINMUSEO KESKI-UUDENMAAN MAAKUNTAMUSEO Anne Mäkinen 12.10.2009

HELSINGIN KAUPUNKI LAUSUNTO 125 1 KAUPUNGINMUSEO KESKI-UUDENMAAN MAAKUNTAMUSEO Anne Mäkinen 12.10.2009 HELSINGIN KAUPUNKI LAUSUNTO 125 1 Pro-Olympiamaneesi ry:n aloite 15.4.2009 RUSKEASUON RATSASTUSHALLIN PALAUTTAMINEN ALKUPERÄI- SEEN ASUUNSA JA KÄYTTÖÖNSÄ Kaupunginmuseo on tutustunut Pro-Olympiamaneesi

Lisätiedot

Suunnittelukilpailua koskeva hankintailmoitus on julkaistu Hilma-palvelussa osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi.

Suunnittelukilpailua koskeva hankintailmoitus on julkaistu Hilma-palvelussa osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi. KALASATAMAN SILTOJEN ALLA JULKISTEN ULKOTILOJEN SUUNNITTELUKILPAILU 5.2.2013 26.4.2013 KILPAILUOHJELMA EI JULKISUUTEEN ENNEN HANKINTAILMOITUKSEN JULKAISEMISTA 1 KILPAILUKUTSU 1.1 Kilpailun järjestäjä,

Lisätiedot

Hervannan raitiotiekatujen suunnittelu Yleisötilaisuus Liikenneinsinööri Timo Seimelä yleisten alueiden suunnittelu, Tampereen kaupunki

Hervannan raitiotiekatujen suunnittelu Yleisötilaisuus Liikenneinsinööri Timo Seimelä yleisten alueiden suunnittelu, Tampereen kaupunki Hervannan raitiotiekatujen suunnittelu Yleisötilaisuus 26.11.2015 Liikenneinsinööri Timo Seimelä yleisten alueiden suunnittelu, Tampereen kaupunki Raitiotiekatujen suunnittelutilanne Raitiotiekatujen yleissuunnitelma

Lisätiedot

Kilpailuohjeet. 1.1 Kilpailun järjestäjät ja kilpailun kohde

Kilpailuohjeet. 1.1 Kilpailun järjestäjät ja kilpailun kohde Kilpailuohjeet 1.1 Kilpailun järjestäjät ja kilpailun kohde Itsenäisyyden juhlavuoden kunniaksi Puumalan kunta ja C2 SmartLight Oy yhteistyössä järjestävät ideakilpailun, jonka tavoitteena on esitellä

Lisätiedot

MINNA CANTHIN KATU 28 KONTTISEN LIIKETALO KIINTEISTÖN MYYNNIN TARJOUSKILPAILU KILPAILUOHJELMA LUONNOS

MINNA CANTHIN KATU 28 KONTTISEN LIIKETALO KIINTEISTÖN MYYNNIN TARJOUSKILPAILU KILPAILUOHJELMA LUONNOS MINNA CANTHIN KATU 28 KONTTISEN LIIKETALO KIINTEISTÖN MYYNNIN TARJOUSKILPAILU KILPAILUOHJELMA LUONNOS 22.9.2017 KUOPION KAUPUNKI 1. Yleistä Kuopion kaupunki järjestää tarjouskilpailun Kuopion kaupungin

Lisätiedot

Kaavin koulukeskuksen liikennesuunnitelma OLLI MÄKELÄ PILVI LESCH

Kaavin koulukeskuksen liikennesuunnitelma OLLI MÄKELÄ PILVI LESCH Kaavin koulukeskuksen liikennesuunnitelma OLLI MÄKELÄ PILVI LESCH 10.10.2013 Sisältö 1 Lähtökohdat... 7 2 Nykytila... 9 3 Suunnitelman sisältö... 14 3.1 Toimenpiteet... 14 3.2 Liikennejärjestelyt: nykyiset

Lisätiedot

Kaupunkikehitysryhmä. Keskustahanke

Kaupunkikehitysryhmä. Keskustahanke MAL-VERKOSTON TAPAAMINEN 14.5.2014 Tampereen ja keskustan kehittämisohjelma Tampereen kaupunkiseudun MAL-aiesopimus ja Asemakeskushanke Tampereen Asemakeskuksen suunnittelukilpailu Tullin alueen visiotyö

Lisätiedot

VALTATIEN 2 FRIITALAN ERITASOLIITTYMÄN PARANTAMINEN, ULVILA ESISELVITYS

VALTATIEN 2 FRIITALAN ERITASOLIITTYMÄN PARANTAMINEN, ULVILA ESISELVITYS VALTATIEN 2 FRIITALAN ERITASOLIITTYMÄN PARANTAMINEN, ULVILA ESISELVITYS 2016 4 1. LÄHTÖKOHDAT JA NYKYTILA 1.1 Suunnittelukohde Suunnittelukohteena on valtatien 2 ja maantien 2444 (Siltatie) eritasoliittymä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 5/ (5) Kiinteistölautakunta Tila/

Helsingin kaupunki Esityslista 5/ (5) Kiinteistölautakunta Tila/ Helsingin kaupunki Esityslista 5/2016 1 (5) 1 Jätkäsaaren peruskoulun ja Busholmens grundskolan arkkitehtuurikilpailun päättäminen HEL 2016-001604 T 02 08 03 01 Päätösehdotus Tiivistelmä A B Esittelijän

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI 1 (5) KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO

HELSINGIN KAUPUNKI 1 (5) KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO HELSINGIN KAUPUNKI 1 (5) LINNANMÄEN ASUKASTILAISUUDEN MUISTIO Kaavaluonnos Paikka: Aika: KLO 17-19.30 Läsnä kaupunkisuunnitteluvirastosta: Perttu Pulkka, arkkitehti Anu Lamminpää, maisema-arkkitehti Inga

Lisätiedot

Otteet Otteen liitteet

Otteet Otteen liitteet Helsingin kaupunki Pöytäkirja 22/2012 1 (5) 304 Viilarintie välillä Viikintie - Holkkitie, nro 29955/1-3 ja Viikintie Viilarintien kiertoliittymän kohdalla, nro 29956/1, katusuunnitelmien hyväksyminen,

Lisätiedot

Pöytäkirja 12 /2015 :t 53-64 5.11.2015. Kaupunkikuvaneuvottelukunta. Aika 5.11.2015 klo 8.30 11.32 Rakennusvalvonta, Kielotie 20 C, 01300 Vantaa

Pöytäkirja 12 /2015 :t 53-64 5.11.2015. Kaupunkikuvaneuvottelukunta. Aika 5.11.2015 klo 8.30 11.32 Rakennusvalvonta, Kielotie 20 C, 01300 Vantaa Aika klo 8.30 11.32 Paikka Rakennusvalvonta, Kielotie 20 C, 01300 Vantaa Jäsenet Asiantuntija-jäsenet Muut osallistujat Ilkka Rekonen, lupapäällikkö, puheenjohtaja vs. Sirkka Kähärä, kaupunkisuunnittelulautakunnan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 41. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 41. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 02.03.2016 Sivu 1 / 1 5171/2015 10.02.03 41 Itä-Suviniitty, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 613302, 40. kaupunginosa, Espoon keskus Valmistelijat / lisätiedot: Minna

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Lsp/1 1 a KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Lsp/1 1 a KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Lsp/1 1 a 1 19.3.2009 pöydälle pantu asia PIETARI KALMIN KADUN JOUKKOLIIKENNEKADUN LIIKENNESUUNNITELMA Kslk 2009-332 Karttaruutu H4/P4, hankenro 0949 EHDOTUS Kaupunkisuunnittelulautakunta

Lisätiedot

1.1 KILPAILUN JÄRJESTÄJÄ, LUONNE JA TARKOITUS 2.3 KILPAILUN RATKAISEMINEN, TULOKSEN JULKISTAMINEN JA NÄYTTEILLEPANO

1.1 KILPAILUN JÄRJESTÄJÄ, LUONNE JA TARKOITUS 2.3 KILPAILUN RATKAISEMINEN, TULOKSEN JULKISTAMINEN JA NÄYTTEILLEPANO Modulaarisen ravintolarakentamisen suunnittelukilpailu Kilpailuohjelma 9.1.2018 Sisällysluettelo 1 KILPAILUKUTSU 1.1 KILPAILUN JÄRJESTÄJÄ, LUONNE JA TARKOITUS 1.2 OSANOTTO-OIKEUS 1.3 PALKINNOT JA LUNASTUKSET

Lisätiedot

Kiikelin tontinluovutuskilpailu Kilpailuohjelma 2017

Kiikelin tontinluovutuskilpailu Kilpailuohjelma 2017 Kiikelin tontinluovutuskilpailu Kilpailuohjelma 2017 Sisällysluettelo 1. Kilpailun tarkoitus ja tavoitteet 1 2. Kilpailualue 2 3. Menettelyt 3 4. Lähtötiedot 4 5. Ilmoittautuminen 5 6. Tontinluovutuskilpailu

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 32/2012 1 (7) Yleisten töiden lautakunta Ko/1 02.10.2012

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 32/2012 1 (7) Yleisten töiden lautakunta Ko/1 02.10.2012 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 32/2012 1 (7) 441 Gunillankallion alueen kadut, katusuunnitelmien hyväksyminen, Laajasalo HEL 2012-009067 T 10 05 02 Päätös päätti hyväksyä Gunillantien katusuunnitelman välillä

Lisätiedot

Kilpailuohjelma LOVIISAN KAUPUNKI / VESILIIKELAITOS

Kilpailuohjelma LOVIISAN KAUPUNKI / VESILIIKELAITOS idea- ja suunnittelukilpailu Uuden ylävesisäiliön Kilpailuohjelma LOVIISAN KAUPUNKI / VESILIIKELAITOS idea- ja suunnittelukilpail Sisältö Yleistiedot 3 Kilpailun 1. vaihe 4 Kilpailun 2. vaihe 5 2.1 kilpailutekniset

Lisätiedot

AHLMANIN KOULUN SÄÄTIÖN PIENTEOLLISUUSALUEEN JA PUISTOALUEIDEN OSIEN MUUTTAMINEN PIENTALOALUEEKSI ASEMAKAAVA 8153

AHLMANIN KOULUN SÄÄTIÖN PIENTEOLLISUUSALUEEN JA PUISTOALUEIDEN OSIEN MUUTTAMINEN PIENTALOALUEEKSI ASEMAKAAVA 8153 AHLMANIN KOULUN SÄÄTIÖN PIENTEOLLISUUSALUEEN JA PUISTOALUEIDEN OSIEN MUUTTAMINEN PIENTALOALUEEKSI ASEMAKAAVA 8153 LIIKENTEELLISET VAIKUTUKSET EHDOTUSVAIHEEN TARKASTELU (päivitetty 23.3.2007) 1. NYKYINEN

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ KOSKIEN RAUTATIESILLAN YLEISSUUNNITTELUA JA KATUSUUNNITELMAA

TARJOUSPYYNTÖ KOSKIEN RAUTATIESILLAN YLEISSUUNNITTELUA JA KATUSUUNNITELMAA TARJOUSPYYNTÖ KOSKIEN RAUTATIESILLAN YLEISSUUNNITTELUA JA KATUSUUNNITELMAA Suunnittelukohde: Kyseessä on uusi rautatien alikulkusilta, jossa katu menee radan ali. Siltapaikka on Pietarsaaren kaupungin

Lisätiedot

KUTSU MODO-MUOTOILUKILPAILUUN

KUTSU MODO-MUOTOILUKILPAILUUN KUTSU MODO-MUOTOILUKILPAILUUN Kymenlaakson ammattikorkeakoulun muotoilun toimipiste järjestää muotoilukilpailun muotoilualan ja arkkitehtuurin opiskelijoille 26.9.2006 19.9.2007. Kilpailu on jatkoa vuonna

Lisätiedot

HOLLOLAN KUNTA RAIKKOSEN KATUYHTEYS

HOLLOLAN KUNTA RAIKKOSEN KATUYHTEYS Vastaanottaja Hollolan kunta Asiakirjatyyppi Tilanvaraussuunnitelma Päivämäärä 7.12.2016 Viite 1510030125 HOLLOLAN KUNTA RAIKKOSEN KATUYHTEYS HOLLOLAN KUNTA RAIKKOSEN KATUYHTEYS Päivämäärä 7.12.2016 Laatija

Lisätiedot

TARJOUS OJALA 1 ALUEEN TONTTIKATUJEN JA MOSSINKAAREN 1.VAIHEEN KATUSUUNNITTELU. 1. Yleistä

TARJOUS OJALA 1 ALUEEN TONTTIKATUJEN JA MOSSINKAAREN 1.VAIHEEN KATUSUUNNITTELU. 1. Yleistä Tampereen kaupunki Kaupunkiympäristön kehittäminen Puutarhakatu 2 B PL 487 33101 TAMPERE Petri Keivaara Ramboll PL 718, Pakkahuoneenaukio 2 33101 Tampere Finland Puhelin: 020 755 611 www.ramboll.fi TARJOUS

Lisätiedot

Pasila junaliikenteen solmukohtana Useita parannuksia suunnitteilla

Pasila junaliikenteen solmukohtana Useita parannuksia suunnitteilla Pasila junaliikenteen solmukohtana Useita parannuksia suunnitteilla Jarmo Nirhamo ja Heidi Mäenpää Liikennevirasto 12.5.2014 Sisältö Nykytilanne Ratahankkeet Pasilan alueella Läntinen lisäraide 2 Nykytilanne

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 30/ (6) Kaupunkisuunnittelulautakunta Akp/

Helsingin kaupunki Esityslista 30/ (6) Kaupunkisuunnittelulautakunta Akp/ Helsingin kaupunki Esityslista 30/2016 1 (6) 3 Garden Helsinki arkkitehtuurikutsukilpailun kaupunkikuvalliset ja toiminnalliset lähtökohdat ja tavoitteet (a-asia) Pöydälle 27.09.2016 HEL 2016-010259 T

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2011 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 3.5.2011

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2011 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 3.5.2011 HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2011 1 128 12.4.2011 pöydälle pantu asia LAUSUNTO PISARA-RADAN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSESTA Terke 2010-1105 Esityslistan asia TJA/9 TJA Terveyslautakunta

Lisätiedot

PSOAS:n opiskelija-asuntokilpailu Huomisen opiskelijakoti

PSOAS:n opiskelija-asuntokilpailu Huomisen opiskelijakoti PSOAS:n opiskelija-asuntokilpailu Huomisen opiskelijakoti 2.4. 10.8.2007 KILPAILUOHJELMA 1. Kilpailukutsu 1.1 Kilpailutehtävä ja kilpailun järjestäjä Tehtävänä on vuonna 1969 rakennetun ja vuonna 1993

Lisätiedot

ARVOKAS VASTUULLISUUS LIIKETOIMINNASSA

ARVOKAS VASTUULLISUUS LIIKETOIMINNASSA ARVOKAS VASTUULLISUUS LIIKETOIMINNASSA SÄÄNNÖT 6.3.2012 Kilpailusäännöt ARVOKAS Sivu 2 (6) ARVOKAS VASTUULLISUUS LIIKETOIMINNASSA -KILPAILU SÄÄNNÖT 1 KILPAILUN TARKOITUS... 3 2 KILPAILUTEHTÄVÄ... 3 3 OSALLISTUJAT...

Lisätiedot

Kaupunkikehitysryhmä Keskustahanke

Kaupunkikehitysryhmä Keskustahanke TAMPEREEN ASEMANSEUDUN HANKEKOKONAISUUS Tampereen ja keskustan kehittämisohjelma Tullin alueen visiotyö Tampereen kaupunkiseudun MAL-aiesopimus ja Asemakeskushanke Tampereen Asemakeskuksen suunnittelukilpailu

Lisätiedot

RATAPIHAKORTTELIT. Keski-Pasila Ratapihakorttelit. OAS- vaihe toukokuu 2012 Asukastilaisuus Pasilan kirjastossa

RATAPIHAKORTTELIT. Keski-Pasila Ratapihakorttelit. OAS- vaihe toukokuu 2012 Asukastilaisuus Pasilan kirjastossa Keski-Pasila Ratapihakorttelit RATAPIHAKORTTELIT OAS- vaihe toukokuu 2012 Asukastilaisuus Pasilan kirjastossa 30.5.2012 Asukastilaisuus Laiturilla 3.9.2013 Suunnitteluperiaatteet Kslk lokakuu 2013 Keski-Pasilan

Lisätiedot

HELSINKI HIGH-RISE SUUNNITTELUOHJELMA. Arkkitehtuuri- ja toteutuskilpailu. (Beta) www.helsinkihighrise.fi

HELSINKI HIGH-RISE SUUNNITTELUOHJELMA. Arkkitehtuuri- ja toteutuskilpailu. (Beta) www.helsinkihighrise.fi 1 HELSINKI HIGH-RISE Arkkitehtuuri- ja toteutuskilpailu www.helsinkihighrise.fi (Beta) SUUNNITTELUOHJELMA 2 SUUNNITTELUOHJELMA Luonnos 1.12.2014 Suunnitteluvaatimukset ja -ohjeet Suunnitelmalle on alla

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY MERTEN TALO SELVITYS LIIKENNEJÄRJESTE- LYISTÄ SUUNNITELMASELOSTUS

KIINTEISTÖ OY MERTEN TALO SELVITYS LIIKENNEJÄRJESTE- LYISTÄ SUUNNITELMASELOSTUS KIINTEISTÖ OY MERTEN TALO SELVITYS LIIKENNEJÄRJESTE- LYISTÄ SUUNNITELMASELOSTUS Tarkastus Päivämäärä 19.8.2010 Laatija Tarkastaja Hyväksyjä Kuvaus Timo Ojanperä Marko Olli Työnumero 82129780 Ramboll Ruukintie

Lisätiedot

Yötarhantie, vähäinen katusuunnitelman muutos

Yötarhantie, vähäinen katusuunnitelman muutos Kuopion kaupunki Päätöspöytäkirja 1 (5) Yötarhantie, vähäinen katusuunnitelman muutos Suunnitelmat 18 / 2017 Selostus ja perustelu Yötarhantie on noin 700 metriä pitkä kokoojakatu Jynkän kaupunginosassa

Lisätiedot

SOPIMUS YHTEISTYÖSTÄ KANSAINVÄLISEN IDEAKILPAILUN JÄRJESTÄMISESSÄ

SOPIMUS YHTEISTYÖSTÄ KANSAINVÄLISEN IDEAKILPAILUN JÄRJESTÄMISESSÄ 1 (6) 9.11.2006 SOPIMUS YHTEISTYÖSTÄ KANSAINVÄLISEN IDEAKILPAILUN JÄRJESTÄMISESSÄ 1 Sopijapuolet 2 Sopimuksen tarkoitus ja tavoite Sopimuksen sopijapuolina ovat: Helsingin kaupunki Espoon kaupunki Vantaan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 47. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 47. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 23.04.2014 Sivu 1 / 1 3045/10.02.03/2013 47 Nihtisilta, asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyminen nähtäville (MRA 27 ), alue 130137, 54. kaupunginosa Kilo Valmistelijat /

Lisätiedot

Kilpailun valmistelu käynnistettiin kaupungin aloitteesta.

Kilpailun valmistelu käynnistettiin kaupungin aloitteesta. Helsingin kaupunki Esityslista 19/2012 1 (5) 3 Kirjava Satama - yleisen kansainvälisen ideakilpailun tulos (a-asia) HEL 2011-005957 T 10 03 09 Hankenumero 0852_2 Päätösehdotus Esittelijä Aiemmat päätökset

Lisätiedot

Kilpailu on valtakunnallinen ja kattaa seuraavat viisi maantieteellistä aluetta: (Etelä Suomi, Länsi Suomi, Keski Suomi, Itä Suomi, Pohjois Suomi).

Kilpailu on valtakunnallinen ja kattaa seuraavat viisi maantieteellistä aluetta: (Etelä Suomi, Länsi Suomi, Keski Suomi, Itä Suomi, Pohjois Suomi). 1 OLOSUHDETALKOOT 2011 SUUNNITTELUKILPAILU KILPAILUN SÄÄNNÖT 1. Kilpailun järjestäjä Schneider Electric Buildings Finland Oy Kellokukantie 2 PL 250 01300 Vantaa 2. Kilpailu ja sen tausta Schneider Electric

Lisätiedot

OSSINLAMMEN SILTA SUUNNITELMASELOSTUS EHDOTUS: FORMULA

OSSINLAMMEN SILTA SUUNNITELMASELOSTUS EHDOTUS: FORMULA OSSINLAMMEN SILTA SUUNNITELMASELOSTUS EHDOTUS: FORMULA SISÄLLYSLUETTELO 1 TAUSTATIETOJA... 3 1.1 HISTORIAA... 3 1.2 OTANIEMEN ALUEEN ARKKITEHTUURISTA... 3 1.3 SILTAPAIKAN SIJAINTI... 3 1.4 ALUEESEEN LIITTYVÄT

Lisätiedot

YHTEISTYÖKUMPPANIN HAKU VÄLIVAINION KOULUN ALUEEN KEHITTÄMISEKSI

YHTEISTYÖKUMPPANIN HAKU VÄLIVAINION KOULUN ALUEEN KEHITTÄMISEKSI YHTEISTYÖKUMPPANIN HAKU VÄLIVAINION KOULUN ALUEEN KEHITTÄMISEKSI TONTINLUOVUTUSKILPAILUN TARKOITUS Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut järjestää Välivainion koulun alueelle (Välivainion kaupunginosan korttelin

Lisätiedot