Irrallisen valaisimen tai valaisinparin suunnittelu rakennushistoriallisesti arvokkaisiin kohteisiin Presidentinlinnaan tai Eduskuntataloon.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Irrallisen valaisimen tai valaisinparin suunnittelu rakennushistoriallisesti arvokkaisiin kohteisiin Presidentinlinnaan tai Eduskuntataloon."

Transkriptio

1 1 KILPAILUSÄÄNNÖT 1.1 Kilpailun järjestäjät ja tarkoitus 1.2 Kilpailutehtävä Sähkösuunnittelijat NSS ry, Suomen Valoteknillinen Seura ry, Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry ja Sähköteknisen Kaupan Liitto ry yhteistyössä Teollisuustaiteen Liitto Ornamo ry:n kanssa järjestävät valaisinsuunnittelukilpailun LUMINORD Kilpailun tarkoitus on löytää uusia ja korkeatasoisia valaisinratkaisuja ja näin kehittää alan teollisuudelle uusia valaisininnovaatioita ja -tuotteita. Irrallisen valaisimen tai valaisinparin suunnittelu rakennushistoriallisesti arvokkaisiin kohteisiin Presidentinlinnaan tai Eduskuntataloon. Kilpailussa haetaan joko Eduskuntataloon tai Presidentinlinnaan soveltuvaa jalkavalaisinta tai edellä mainittuihin kohteisiin soveltuvaa jalkavalaisimen ja pöytävalaisimen muodostamaa muotoilultaan yhteensopivaa valaisinparia. Kilpailuehdotus voi näin ollen olla - jalkavalaisin Presidentinlinnaan tai Eduskuntataloon - jalkavalaisin ja pöytävalaisin Presidentinlinnaan tai Eduskuntataloon Tavoitteena on löytää Suomessa toteutettavissa olevat laadukkaat valaisinmallit. Tarkemmat kohdekohtaiset tehtävämäärittelyt ovat liitteissä 1 (Presidentinlinna) ja 2 (Eduskuntatalo). 1.3 Osanotto-oikeus Kilpailu on avoin kaikille. Kilpailuun voivat osallistua myös suunnittelijaryhmät ja alan opiskelijat. Kilpailukieli on suomi. Tuomaristo toivoo, että kilpailun myötä löytyisi muotoilun ja teknisen osaamisen yhdistäviä työpareja tai -ryhmiä. Kilpailuun eivät voi osallistua palkintolautakunnan jäsenet, asiantuntijat tai kilpailuasiamies. Esteellinen on myös henkilö, joka on osallistunut kilpailuohjelman laadintaan tai muulla tavoin kilpailun järjestelyihin sellaisella tavalla, että hänellä on siitä muihin nähden selvää etua. Eduskuntatalon tai Presidentinlinnan peruskorjausprojekteihin osallistuvat henkilöt eivät voi osallistua kilpailuun. 1.4 Kilpailuaika Kilpailun ajankohta on

2 1.5 Palkinnot 1.6 Palkintolautakunta Kilpailun pääpalkinto on Suomen Messusäätiön lahjoittama LUMINORD palkinto, arvoltaan euroa. Lisäksi jaetaan seuraavat erikoispalkinnot: - Sähköturvallisuuden edistämiskeskus ry:n lahjoittama STEK-nimikkopalkinto, arvoltaan euroa. Palkinnon myöntämisen edellytyksenä on valaisimen käytön ja huollon turvallisuus. - Eduskunnan kanslian jakama palkinto, arvoltaan euroa. - Tasavallan Presidentin kanslian jakama palkinto, arvoltaan euroa. Palkintolautakunta voi yksimielisesti jakaa palkinnot toisin. Palkintolautakunnan esityksestä voidaan jakaa kunniamainintoja. Kilpailussa Suomen Messusäätiön lahjoittaman palkinnon voittaneella työllä on oikeus käyttää Luminord-kilpailun nimeä ja tunnusta tuotteen markkinoinnissa. Palkintolautakuntaan kuuluvat: - Sähköinsinööri Antti Danska, Sähkösuunnittelijat NSS ry - Muotoilija Mikko Kärkkäinen, Teolliset muotoilijat TKO ry, Ornamo ry - Asiantuntija Veli-Pekka Vitikka, Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry - Tekniikan tohtori Henri Juslén, Suomen Valoteknillinen Seura ry - Sisustusarkkitehti Mika Karkulahti, Sisustusarkkitehdit SIO ry, Ornamo ry - Markkinointipäällikkö Timo Heiskanen, Sähköteknisen Kaupan Liitto ry Tasavallan Presidentin kanslian nimeäminä - Linnanvouti Anne Puonti - Arkkitehti Ola Laiho - Valaistussuunnittelija Sanna Forsman Eduskunnan kanslian nimeäminä - Intendentti Liisa Lindgren - Arkkitehti Pekka Helin - Sähköinsinööri Keijo Mäkinen Kilpailuasiamiehenä ja palkintolautakunnan sihteerinä toimii FM Virpi Kumpulainen Sähkösuunnittelijat NSS ry:stä. Hän toimii myös palkintolautakunnan ja kilpailijoiden välisenä yhdyshenkilönä. Palkintolautakunta on oikeutettu kuulemaan myös tarpeelliseksi katsomiaan asiantuntijoita esimerkiksi tuotteiden käyttöön ja valmistukseen liittyvissä asioissa. 1.7 Kilpailuohjelma-asiakirjat Tämä kilpailuohjelma liitteineen on nähtävissä kilpailun kotisivuilla 2 KILPAILUTEKNISET TIEDOT 2.1 Kilpailuohjelma Kilpailuohjelma on kilpailijoita sitova. 2.2 Kilpailua koskevat kysymykset

3 Kilpailijoilla on oikeus tehdä ohjelmaa koskevia kysymyksiä kilpailuasiamiehelle kirjallisesti sähköpostilla Kaikki kysymykset ja vastaukset julkaistaan kilpailun kotisivuilla Mahdolliset kysymykset on toimitettava viimeistään Kilpailun ratkaiseminen ja tulosten julkistaminen Kilpailun tulokset julkistetaan Valo 12 -tapahtuman avajaispäivän yhteydessä Helsingin Messukeskuksessa. Julkistamisen jälkeen palkitut ja kunniamaininnan saaneet työt ovat näytteillä Valo 12 -tapahtumassa sekä Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston näyttelytila Laiturissa Kilpailun tuloksesta ei voi valittaa. 2.4 Kilpailutöiden käyttöoikeus ja mallisuojaus Järjestäjät eivät käytä kilpailun tuloksia kaupallisissa tarkoituksissa, mutta osallistuja myöntää järjestäjille oikeuden käyttää kilpailuaineistoa kilpailutöiden esittelyyn ja tulosten julkistamiseen. Kilpailijalla on tekijänoikeus työhönsä. Tasavallan Presidentin kanslialla ja Eduskunnan kanslialla on palkintoja tai kunniamainintoja vastaan etuoikeus neuvotella valaisimen toteuttamisesta kilpailuehdotuksen suunnittelijan kanssa. Sekä valaisimien toteuttamisesta ja ehdotuksen jatkokehittämisestä että tuotekehityksestä maksettavasta korvauksesta sekä mahdollisista käyttö- ja markkinointirajoituksista on käytävä neuvottelut ja sovittava asianosaisen suunnittelijan kanssa. Asianosaiset laativat em. kohdat huomioonottavan jatkosuunnittelusopimuksen. Neuvottelut on käytävä 12 kk kuluessa kilpailun tulosten julkistamisesta. Mikäli valaisimen toteuttamisesta päästään sopimukseen, on Tasavallan Presidentin kanslialla ja Eduskunnan kanslialla oikeus valmistuttaa valaisimet valitsemallaan valaisimen tekijällä. Mikäli kilpailija haluaa suojata työnsä mallisuojalla, hänen on tehtävä se omalla kustannuksellaan. 2.5 Kilpailutöiden palautus Kilpailuun jätettyä aineistoa ei palauteta. Palkitsemattomat työt ovat kuitenkin noudettavissa Sähkösuunnittelijat NSS ry:n toimistosta (Alppikatu 13 B 15, Helsinki, p ) viimeistään perjantaina Määräpäivään mennessä noutamatta jääneet luonnokset hävitetään. 2.6 Kilpailutöiden vakuuttaminen Kilpailijan tulee halutessaan itse vakuuttaa työnsä kuljetus- ja käsittelyvahinkojen osalta myös siltä ajalta, kun ne ovat kilpailun järjestäjän hallussa. 3 KILPAILUTEHTÄVÄ 3.1 Tehtävä Irrallisen valaisimen tai valaisinparin suunnittelu rakennushistoriallisesti arvokkaisiin kohteisiin Presidentinlinnaan tai Eduskuntataloon. Tarkemmat tehtävämäärittelyt ovat liitteissä 1 (Presidentinlinna) ja 2 (Eduskuntatalo). Kilpailuun voivat osallistua työt, - jotka ovat suunnittelultaan viimeisteltyjä ja esitystavaltaan niin selkeitä, että

4 pääarvosteluperusteiden täyttyminen voidaan todeta, - joita ei ole ennen kilpailuajan päättymistä julkaistu ja - jotka eivät ole vielä markkinoilla. 3.2 Arvosteluperusteet Kilpailutöitä arvosteltaessa otetaan erityisesti huomioon: - muotoilu, - valotekniikka, - yleiset toteuttavuuteen liittyvät asiat, - käytettävyys, - kokonaistaloudellisuus, - käytön ja huollon turvallisuus, - elinkaari- ja ekologiset tekijät, joista varsinkin energian kulutus, - muunneltavuus, - sekä kilpailusääntöjen liitteissä mainitut kohdekohtaiset vaatimukset. 4 VAADITTAVAT ASIAKIRJAT 4.1 Asiakirjat Kilpailutyön kuvat, piirustukset ja tekstiselostukset on kiinnitettävä A1-kokoiselle (594 x 840) jäykälle alustalle, enintään 2 kpl/työ. Lisäksi ehdotuksesta on tehtävä tekstiselostus, josta käy ilmi valaisimen esitetty käyttökohde. Kirjalliseen osaan tulee sisällyttää alla olevan listan mukaiset selvitykset materiaaleista ja valaisimen tekniikasta sekä kuvaus suunnitellusta tuotekehitys- ja valmistusprosessista. Esitysten on oltava julkaisukelpoisia piirustuksia. Mallia ei tarvita. Kilpailuaineiston tulee sisältää ainakin seuraavat asiat: - Havainnekuvia tuotteesta sijoitettuna muutamaan erilaiseen tilaan. - Projektiopiirustukset sekä mittapiirustukset sekä selventävät detaljipiirustukset muodosta ja rakenteesta. - Valmistettavuuden selvittäminen kuvallisesti ja sanallisesti eritellen. - Selvitys materiaaleista ja pintakäsittelyistä. - Selvitys kuvallisesti ja sanallisesti valotekniikasta, elektroniikasta, valaisimen ohjauksesta, sisäisestä johdotuksesta ja näiden sijoittumisesta valaisimen rakenteeseen. - Kuvaus tuotekehitys- ja valmistusprosessista 4.2 Kilpailusalaisuus Hyväksyttävä kilpailutyö ei sisällä viitteitä tekijästä. Kilpailutyön jokainen asiakirja on varustettava nimimerkillä. Kilpailutyön taakse on kiinnitettävä suljettu, nimimerkillä varustettu läpinäkymätön kirjekuori, jonka sisällä on ehdotuksen nimimerkki ja tekijän/tekijöiden nimi, osoite ja puhelinnumero. Lisäksi on ilmoitettava, kenellä on kilpailutyön tekijänoikeus ja ketkä ovat avustajia. 4.3 Kilpailutöiden sisäänjättö Kilpailuaika päättyy Kilpailutyöt on jätettävä klo mennessä osoitteeseen: Sähkösuunnittelijat NSS ry, Alppikatu 13 B 15, Helsinki, p Kilpailutyö katsotaan oikeaan aikaan toimitetuksi, kun se on todistettavasti saapunut perille (esimerkiksi vastaanottokuittaus tai kirjattu lähetys).

5 5 LUMINORD 2012 KILPAILUSEMINAARI Luminord kilpailua pohjustava seminaari järjestetään maanantaina klo Paikka on Eduskunnan Pikkuparlamentin auditorio. Ilmoittaudu ystävällisesti seminaariin osoitteella mennessä. Mikäli ilmoittautuneet eivät mahdu kerralla, järjestetään toinen seminaaritilaisuus. Ensimmäisen seminaarin osallistujat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Seminaarissa käsiteltäviä aiheita ovat Eduskuntatalon ja Presidentinlinnan erityspiirteet sekä suunniteltavien valaisimien tekniset vaatimukset. Seminaari on maksuton.

Kilpailuohjelma LOVIISAN KAUPUNKI / VESILIIKELAITOS

Kilpailuohjelma LOVIISAN KAUPUNKI / VESILIIKELAITOS idea- ja suunnittelukilpailu Uuden ylävesisäiliön Kilpailuohjelma LOVIISAN KAUPUNKI / VESILIIKELAITOS idea- ja suunnittelukilpail Sisältö Yleistiedot 3 Kilpailun 1. vaihe 4 Kilpailun 2. vaihe 5 2.1 kilpailutekniset

Lisätiedot

Karjarannan taidesuunnittelun ideakilpailu

Karjarannan taidesuunnittelun ideakilpailu Porin kaupunki Karjarannan taidesuunnittelun ideakilpailu KILPAILUOHJELMA Porin kaupunki kutsuu Satakuntalaisia kuvataiteilijoita ideakilpailuun. Osallistumisoikeus on kuvataiteilijoilla, joilla on taidealan

Lisätiedot

JUHLARAHALAUTAKUNTA 1/5 VALTIONEUVOSTO 200 VUOTTA -JUHLARAHA

JUHLARAHALAUTAKUNTA 1/5 VALTIONEUVOSTO 200 VUOTTA -JUHLARAHA JUHLARAHALAUTAKUNTA 1/5 KILPAILUOHJELMA Juhlarahalautakunta järjestää valtiovarainministeriön valtuuttamana kilpailun Valtioneuvosto 200 vuotta -juhlarahan taiteellisen suunnittelun toteuttamiseksi. Palkintolautakuntaan

Lisätiedot

Jokainen kilpailun toiseen vaiheeseen valittu luonnosidea palkitaan 2 000 eurolla ideakilpailun tultua ratkaistuksi.

Jokainen kilpailun toiseen vaiheeseen valittu luonnosidea palkitaan 2 000 eurolla ideakilpailun tultua ratkaistuksi. Helsingin Musiikkitalon taidekilpailu KILPAILUOHJELMA Valtion taideteostoimikunta kutsuu taiteilijoita yleiseen taidekilpailuun, jonka tarkoituksena on löytää ehdotuksia Helsingin Musiikkitaloon ja sen

Lisätiedot

Keimolan valvontatornin kutsukilpailu 15.2. 18.5.2011

Keimolan valvontatornin kutsukilpailu 15.2. 18.5.2011 Keimolan valvontatornin kutsukilpailu 15.2. 18.5.2011 Vantaan kaupunki, Marja-Vantaa-projekti 1 Keimolan valvontatornin kutsukilpailu 1. KILPAILUKUTSU 1.1 Kilpailun järjestäjä, luonne ja tarkoitus 1.2

Lisätiedot

Lämmitysjärjestelmäremontilla innovatiivisia ratkaisuja pientalojen energiatehokkuuden parantamiseksi. Kuva: OregonDOT.

Lämmitysjärjestelmäremontilla innovatiivisia ratkaisuja pientalojen energiatehokkuuden parantamiseksi. Kuva: OregonDOT. Lämmitysjärjestelmäremontilla innovatiivisia ratkaisuja pientalojen energiatehokkuuden parantamiseksi. Kuva: OregonDOT Kilpailuohjelma EEmontti Lämmityskulut puoleen KILPAILUOHJELMA 1. Kilpailukutsu 1.1.

Lisätiedot

HELSINKI HIGH-RISE KILPAILUN LYHYT KUVAUS. Arkkitehtuuri- ja toteutuskilpailu. (Beta) www.helsinkihighrise.fi

HELSINKI HIGH-RISE KILPAILUN LYHYT KUVAUS. Arkkitehtuuri- ja toteutuskilpailu. (Beta) www.helsinkihighrise.fi 1 HELSINKI HIGH-RISE Arkkitehtuuri- ja toteutuskilpailu www.helsinkihighrise.fi (Beta) KILPAILUN LYHYT KUVAUS 2 KILPAILUN LYHYT KUVAUS Luonnos 1.12.2014 Helsinki High-rise Kansainvälinen arkkitehtuuri-

Lisätiedot

1 JÄRJESTÄJÄ Toivo Kuula -laulukilpailun 2016 järjestää Alavuden kaupunki. Tapahtuman järjestelyjä varten on perustettu kilpailutoimikunta.

1 JÄRJESTÄJÄ Toivo Kuula -laulukilpailun 2016 järjestää Alavuden kaupunki. Tapahtuman järjestelyjä varten on perustettu kilpailutoimikunta. 1 Toivo Kuula -laulukilpailun 2016 säännöt 1 JÄRJESTÄJÄ Toivo Kuula -laulukilpailun 2016 järjestää Alavuden kaupunki. Tapahtuman järjestelyjä varten on perustettu kilpailutoimikunta. 2 KILPAILUPAIKKA Toivo

Lisätiedot

KILPAILU KAIKILLE VÄRISUUNNITTELIJOILLE

KILPAILU KAIKILLE VÄRISUUNNITTELIJOILLE KILPAILU KAIKILLE VÄRISUUNNITTELIJOILLE Arvoisa Suunnittelija, Tervetuloa tutustumaan ja osallistumaan VÄRI13-kilpailuun. Kilpailun järjestävät Pintaurakoitsijat ry ja Helsingin Maalarimestariyhdistys

Lisätiedot

INNOKONE PALVELUN SÄÄNNÖT

INNOKONE PALVELUN SÄÄNNÖT SÄÄNNÖT You have to learn the rules of the game. And then you have to play better than anyone else. Albert Einstein INNOKONE PALVELUN SÄÄNNÖT 1. Palvelun tarkoitus ja kesto Innokampus palvelun tarkoituksena

Lisätiedot

T y ö s u o j e l u r a h a s t o n y l e i s e t s o p i m u s e h d o t. Työsuojelurahaston YLEISET SOPIMUSEHDOT

T y ö s u o j e l u r a h a s t o n y l e i s e t s o p i m u s e h d o t. Työsuojelurahaston YLEISET SOPIMUSEHDOT Työsuojelurahaston YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 1 MÄÄRÄRAHAN KÄYTTÖ Määräraha on tarkoitettu sellaiseen hankkeeseen, joka liittyy työsuojelurahastolain tarkoittamaan työolojen, työterveyden, työturvallisuuden,

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 11/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (11)

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 11/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (11) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (11) Aika: Keskiviikko 9.10.2013 kello 16.30-17.34 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Hannu Marttila puheenjohtaja Kaisa Rönkä varapuheenjohtaja Seppo Eerola

Lisätiedot

URAKKAMAAILMA.FI PALVELU- JA SOPIMUSEHDOT

URAKKAMAAILMA.FI PALVELU- JA SOPIMUSEHDOT URAKKAMAAILMA OY Voimassa 15.1.2015 lukien 1 (10) URAKKAMAAILMA.FI PALVELU- JA SOPIMUSEHDOT 1. SOVELTAMINEN JA KOHDE 1.1 Näitä Sopimusehtoja sovelletaan Urakkamaailma Oy:n (Urakkamaailma on Remonttibulevardi

Lisätiedot

Julkiset hankinnat -opas yrityksille. 2. painos

Julkiset hankinnat -opas yrityksille. 2. painos Julkiset hankinnat -opas yrityksille 2. painos Sisältö 1. Mikä on julkinen hankinta?... 2 2. Miten yritys voi valmistautua tuleviin kilpailutuksiin?... 2 3. Suunnitelmasta hankintaan hankintaprosessin

Lisätiedot

ny oma YritYsYrittäjän opas

ny oma YritYsYrittäjän opas A M O Y N S Y Y RIT Yrittäjän opas NY Yrittäjyyskasvatuksen polku Kustantaja: Nuori Yrittäjyys ry, Helsinki 2011 Toimitus: Turo Numminen ja Virpi Utriainen Ulkoasu ja taitto: Anne Jokisaari Oikoluku: Tom

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KESKUSTAN ETELÄRANNAN YLEINEN KAUPUNKIRAKENTEELLINEN IDEAKILPAILU 15.11.2006 28.2.2007 KILPAILUOHJELMA SUOMEN ARKKITEHTILIITTO

HÄMEENLINNAN KESKUSTAN ETELÄRANNAN YLEINEN KAUPUNKIRAKENTEELLINEN IDEAKILPAILU 15.11.2006 28.2.2007 KILPAILUOHJELMA SUOMEN ARKKITEHTILIITTO HÄMEENLINNAN KESKUSTAN ETELÄRANNAN YLEINEN KAUPUNKIRAKENTEELLINEN IDEAKILPAILU 15.11.2006 28.2.2007 KILPAILUOHJELMA SUOMEN ARKKITEHTILIITTO 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 KILPAILUKUTSU... 4 1.1 Kilpailun järjestäjä,

Lisätiedot

Toimialoja ja niiden käytössä olevien tilojen siivouspalveluun vaikuttavia tekijöitä on kuvattu erillisillä liiteluettelon mukaisilla liitteillä.

Toimialoja ja niiden käytössä olevien tilojen siivouspalveluun vaikuttavia tekijöitä on kuvattu erillisillä liiteluettelon mukaisilla liitteillä. Turun kaupunki Kiinteistöliikelaitos Tilapalvelut TARJOUSPYYNTÖ SIIVOUSPALVELUT HANKINTA Kiinteistöliikelaitoksen Tilapalvelut (jäljempänä Tilaaja ) pyytää tarjousta Turun kaupunkialueella sijaitsevien

Lisätiedot

Kilpailun säännöt. Aihe. Palkinnot. Ehdot ja lomakkeet. Mainoksen teemana on ajankäyttö (esim. ennen ja jälkeen Tuntinetin käyttöönoton).

Kilpailun säännöt. Aihe. Palkinnot. Ehdot ja lomakkeet. Mainoksen teemana on ajankäyttö (esim. ennen ja jälkeen Tuntinetin käyttöönoton). Mainoselok uvak ilpailu 2009 Kilpailun säännöt Aihe Mainoksen teemana on ajankäyttö (esim. ennen ja jälkeen Tuntinetin käyttöönoton). Monissa yrityksissä pidetään heikosti kirjaa työtunneista. Tehdyt tunnit

Lisätiedot

ny oma YritYsYrittäjän opas

ny oma YritYsYrittäjän opas A M O Y N S Y Y RIT Yrittäjän opas NY Yrittäjyyskasvatuksen polku Kustantaja: Nuori Yrittäjyys ry, Helsinki 2012 Toimitus: Turo Numminen ja Virpi Utriainen Ulkoasu ja taitto: Anne Jokisaari Oikoluku: Tom

Lisätiedot

Äänilevytuottajayhtiöiden palveluksessa olevia muusikkoja, laulajia ja kapellimestareita koskeva TYÖEHTOSOPIMUS

Äänilevytuottajayhtiöiden palveluksessa olevia muusikkoja, laulajia ja kapellimestareita koskeva TYÖEHTOSOPIMUS Äänilevytuottajayhtiöiden palveluksessa olevia muusikkoja, laulajia ja kapellimestareita koskeva TYÖEHTOSOPIMUS 1.5.2014 31.1.2017 Painopaikka: Jumo Oy, Helsinki 2014 Sisällysluettelo 1 Sopimuksen soveltamisala...

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Maisterivalinta 2014 kuvataiteen maisteri 30

Sisällysluettelo. Maisterivalinta 2014 kuvataiteen maisteri 30 Sisällysluettelo Hakuajat 3 Hakijalle 4 Kuvataideakatemia 5 Tutkinnot 7 Kuvataiteen kandidaatti 7 Kuvataiteen maisteri 8 Kuvataiteen tohtori 9 Opettajat 10 Koulutusohjelmat 11 Kuvanveisto 12 Maalaustaide

Lisätiedot

03.02.2015. Tehtävät voivat sisältää seuraavia suunnittelutehtäviä (pääpainotus lihavoitu):

03.02.2015. Tehtävät voivat sisältää seuraavia suunnittelutehtäviä (pääpainotus lihavoitu): TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) TALONRAKENNUKSEN HANKESUUNNITTELUN, TARVESELVITYSTEN JA VASTAAVI- EN ERIKSEEN MÄÄRITTELEMÄTTÖMIEN SUUNNITELMIEN JA SELVITYSTEN PUITE- SOPIMUS VUODELLE 2015. Kirkkonummen kunnan yhdyskuntatekniikan

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TUO. JOHTO- JA HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty edustajiston kokouksessa 9.12.2014

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TUO. JOHTO- JA HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty edustajiston kokouksessa 9.12.2014 Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TUO JOHTO- JA HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty edustajiston kokouksessa 9.12.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. EDUSTAJISTO... 2 1.1. Opiskelijakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja...

Lisätiedot

Kiasman taidekilpailu / 27.3.2015 mennessä tulleet kysymykset vastauksineen

Kiasman taidekilpailu / 27.3.2015 mennessä tulleet kysymykset vastauksineen Kiasman taidekilpailu / 27.3.2015 mennessä tulleet kysymykset vastauksineen 1. Mikä on voittaneen ehdotuksen palkintosumma? Jokainen kilpailun toiseen vaiheeseen valittu luonnosidea palkitaan 7000 eurolla

Lisätiedot

SAIMAAN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNNAN VAALIOHJESÄÄNTÖ 1 (6)

SAIMAAN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNNAN VAALIOHJESÄÄNTÖ 1 (6) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 1 (6) 1 Ohjesääntö 2 Äänioikeus 3 Vaalikelpoisuus 4 Vaalilautakunta Tämä

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJE VIESTIKÄÄMME AKTIIVISESTI, AVOIMESTI NOPEASTI VIISAASTI JA YMMÄRRETTÄVÄSTI

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJE VIESTIKÄÄMME AKTIIVISESTI, AVOIMESTI NOPEASTI VIISAASTI JA YMMÄRRETTÄVÄSTI UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJE VIESTIKÄÄMME AKTIIVISESTI, AVOIMESTI NOPEASTI VIISAASTI JA YMMÄRRETTÄVÄSTI Tiedotus- ja matkailusihteeri Heli Kruuna-Rauvola Johtoryhmä 19.10.2004 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

MENETTELYOHJEET HELSINGIN KAUPUNGIN VUOKRALAISDEMOKRATIASÄÄNNÖN SOVELTAMISESSA Kaupunginhallituksen hyväksymät 7.11.2005

MENETTELYOHJEET HELSINGIN KAUPUNGIN VUOKRALAISDEMOKRATIASÄÄNNÖN SOVELTAMISESSA Kaupunginhallituksen hyväksymät 7.11.2005 1 MENETTELYOHJEET HELSINGIN KAUPUNGIN VUOKRALAISDEMOKRATIASÄÄNNÖN SOVELTAMISESSA Kaupunginhallituksen hyväksymät 7.11.2005 2 MENETTELYOHJEET HELSINGIN KAUPUNGIN VUOKRALAISDEMOKRATIASÄÄNNÖN SOVELTAMISESSA

Lisätiedot

Club Show/ Open show säännöt

Club Show/ Open show säännöt Club Show/ Open show säännöt 1. YLEISTÄ Näitä sääntöjä noudatetaan Punaiset ja Punavalkoiset Irlanninsetterit ry:n (jäljempänä yhdistys) epävirallisissa näyttelyissä. Ilmoittaessaan koiran näyttelyyn näytteilleasettaja

Lisätiedot

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE Maaseutuverkoston julkaisuja 1/2008 1. JOHDANTO HANKETOIMINTAAN... 4 1.1. Hankekäsikirjan tehtävä

Lisätiedot

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. 1992L0050 FI 18.11.2001 004.001 1 Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. B NEUVOSTON DIREKTIIVI 92/50/ETY, annettu 18 päivänä kesäkuuta 1992, julkisia

Lisätiedot