E2 Ekologia + Ekonomia

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "E2 Ekologia + Ekonomia"

Transkriptio

1 Puurakentamiskilpailun ilmoittautumispyyntö E2 Ekologia + Ekonomia Monialainen suunnittelu- ja toteutuskilpailu ilmastoystävällisestä puurakentamisesta

2 Kilpailukutsu Kouvolan kaupunki yhteistyössä KSS Energian, Kymenlaakson liiton, Sitran, Suomen Metsäsäätiön ja Tekesin kanssa kutsuu monialaisia ryhmiä ilmoittautumaan puurakentamiskilpailun osallistujien valintaan. Kilpailun järjestämisessä yhteistyökumppaneina toimivat Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ja Suomen Arkkitehtiliitto SAFA. Kilpailu on luonteelta konseptikilpailu, jossa suunnittelu- ja toteutuskilpailun kohteena on Kouvolassa sijaitseva esimerkkikohde. Konseptikilpailulla tarkoitetaan kilpailua toistettavissa olevista ratkaisuista ja menettelyistä, joilla teollisesti toteuttavien laadukkaiden, energia- ja kustannustehokkaiden paikallisesti sovellettavien puukerrostalojen tuotanto mahdollistuu. Kilpailu järjestetään avoimena kansainvälisenä ilmoittautumiskutsukilpailuna. Kilpailuun kutsutaan enintään neljä, vaatimukset täyttävää ryhmää. Kilpailun voittaneen ryhmän tai ryhmien kanssa neuvotellaan esimerkkikohteen toteutuksesta. Kilpailun tarkoituksena on kehittää ja soveltaa puurunkoisten kerrostalojen teollisen rakentamisen menetelmä järjestelmäratkaisuineen käyttäen esimerkkinä Kouvolassa toteutettavaa asuinkerrostaloaluetta. Kilpailun tavoitteena on käynnistää puurakentamiseen liittyvää koulutus-, tutkimus-, ja kehitystoimintaa sekä edistää uuttaa yrittäjyyttä Kouvolan seudulla. Kilpailun avulla halutaan edistää puukerrostalorakentamisen teollisten sovellusten käyttöönottoa kaikkialla Suomessa. Kilpailu on samalla yhteinen tuotekehitys- ja sovellusmahdollisuus rakennusprosessiin liittyvien eri toimijoiden kanssa. Valituilla ryhmillä odotetaan olevan strateginen tavoite panostaa puukerrostalojen suunnitteluun, rakennusosatuotantoon, asennukseen tai muuhun prosessissa tarvittavaan tuotteeseen tai palveluun, joihin kaikkiin ei välttämättä tarvitse liittyä puuta materiaalina vaan ne voivat palvella puunkäyttöä kerrostalorakentamisessa. Osallistuvien yritysten strategisen valinnan perusteena on uusien kilpailukykyä luovien tuotteiden ja mallien luominen oman liiketoiminnan kehittämiseksi. Tilattavat palvelut, keskeiset tavoitteet ja palkkiot Ryhmillä on kolme toisiinsa liittyvää tehtävää, jotka on kuvattu yksityiskohtaisesti kilpailuohjelmassa. Ryhmien tehtävänä on: 1. Esittää teollisesti toteutettavien energiatehokkaiden (lähes passiivienergiatasoinen) puukerrostalojen suunnitteluperiaate, valmistus- ja asennusmenetelmä sekä muita ratkaisuun liittyviä keskeisiä tuotteita, menetelmiä tai palveluja. 2. Osoittaa ehdotuksen toimivuus Kouvolan esimerkkikohteessa kilpailun tavoitteet huomioon ottaen. 3. Visioida ehdotuksen pohjalta syntyvää tai sitä tukevaa uutta yritystoimintaa. Hyväksyttävän kilpailuehdotuksen jättäneille ryhmille maksetaan palkkiona euroa (alv. 0%) ja arvonlisävero.

3 Kilpailuun liittyvässä prosessissa noudatetaan Suomen lainsäädäntöä ja kilpailun englanninkielisiä sääntöjä, jotka ovat saatavilla kilpailun verkkosivuilta Kilpailukieli on ensisijaisesti englanti, jota käytetään ehdotusten laatimisessa. Halutessaan kilpailijat voivat jättää myös suomenkielisen ehdotuksen varustettuna englanninkielisin käännöksin keskeiseksi katsomastaan tekstiaineistosta. Vaadittava osaaminen ja kokemus Ryhmien kokoonpanolta edellytetään seuraavia valmiuksia: 1) Suunnitteluosaaminen: edustettuina vähintään arkkitehtuuri- ja rakennesuunnittelu, talotekninen suunnittelu ja energia-asiantuntijuus, palotekninen suunnittelu sekä kustannusosaaminen. 2) Puurakentamisen teollinen kumppani: rakenneosa- ja/tai materiaalivalmistaja ja toteuttaja, joilla on tavoite tuotteiden ja asennusmenetelmien soveltamisesta kerrostalotuotantoon. Ryhmän on vähintään esitettävä alustava suunnitelma kohteen toteutusperiaatteesta, mikäli toteuttavaa kumppania ei ole tässä vaiheessa nimetty. Lisäksi ryhmään voi kuulua muuta ryhmän tärkeäksi katsomaa osaamista ehdotukseen liittyvistä ratkaisuista riippuen. Ilmoittautuminen Ryhmien on valittava keskuudestaan johto-organisaatio ja yhteyshenkilö (ryhmän johtaja). Rakennussuunnittelun tuloksena syntyvät ratkaisut ovat kilpailussa keskeisessä asemassa eri alojen osaamista yhdistävänä rajapintana. Ryhmien arkkitehtiosapuolien ryhmää koordinoiva rooli on luonteva, mutta esitettävien ratkaisujen sisällön kannalta muut osa-alueet ovat yhtälailla keskeisiä. Kilpailunjärjestäjä kannustaa eri tavoin koottujen ja johdettujen ryhmiä ilmoittautumaan. Ilmoittautumispyyntöön liittyviä kysymyksiä voi esittää mennessä osoitteeseen Kilpailun järjestäjä julkaisee saapuneet kysymykset ja vastaa niihin viipymättä kilpailun verkkosivuilla osoitteessa Ilmoittautumiset on lähetettävä sähköpostitse viimeistään osoitteeseen pdfmuodossa. Ryhmien nimeämälle johtajalle lähetetään ilmoittautumisesta vahvistus sähköpostitse. Tarjouksen sisältö Kilpailun järjestäjä pyytää kiinnostuneita, vaatimukset täyttäviä ryhmiä ilmoittautumaan. Ryhmien odotetaan hakemuksessaan osoittavan: - lähtökohdat ja motivaatio kilpailuun osallistumiseen liittyen ryhmään kuuluvien yritysten tai organisaatioiden strategisiin tavoitteisiin - suunnittelu- ja/tai toteutuskokemus kestävän kehityksen tavoitteita edistävistä hankkeista - esimerkkejä viimeaikaisista suunnitelluista tai toteutetuista kohteista

4 - esimerkkejä kohteista tai projekteista, jotka ovat edellyttäneet monialaista osaamista ja ongelmanratkaisukykyä energiatehokkuuden, kestävän kehityksen, puurakentamisen tai liiketoimintamallien kehittämisen alalta. Vaadittavat asiakirjat (A4 tai A3 muodossa): 1. Saatekirje (1-2 sivua) - ryhmään kuuluvien organisaatioiden lyhyt esittely - lyhyt kuvaus ryhmän tavoitteista kilpailuun liittyen ja niiden liittymistä organisaatioiden strategioihin. - Ryhmän johtajan nimi ja yhteystiedot 2. Ryhmään kuuluvien organisaatioiden aikaisemman toiminnan sisällön esittely ja referenssit (korkeintaan 20 sivua 2-puoleisena). - ryhmän lähestymistavan yksityiskohtaisempi kuvaus ja yhteistyöjärjestelyt - keskeisten viimeaikaisten hankkeiden esittely sisältäen riittävän aineiston hankkeiden teknisen, taloudellisen ja arkkitehtonisen laadun arvioimiseksi osana kestävää kehitystä. - ryhmien avainjäsenten CV:t Tarjousten arviointi ja kilpailun käynnistyminen Osallistumishakemuksia arvioidaan pisteyttämällä. Pisteitä jaetaan yhteensä korkeintaan 100 / ryhmä seuraavissa luokissa: 1. Ryhmien kokoonpano, 0-30 pistettä. - esitetty lähestymistapa kilpailutehtävään - kytkentä organisaatioiden strategisiin tavoitteisiin - monialaisuus ja esitys ryhmän yhteistoiminnan järjestämisestä 2. Ryhmien avainjäsenet, 0 40 pistettä. - kokemus puurakentamisesta tai suunnittelusta. - käytännössä hankittu näkemys kestävän kehityksen toteuttamisesta rakennetun ympäristön tuotannossa. - työkokemus - koulutus 3. Referenssikohteiden tai hankkeiden laatu, 0 30 pistettä. - arkkitehtoninen ja tekninen laatu - puun innovatiivinen hyödyntäminen osana kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja Kaikille ilmoittautumishakemuksen jättäneille tiedotetaan valinnoista Osallistumishakemuksen jättävien ryhmien on varauduttava avainhenkilöiden osallistumiseen työpajatilaisuuteen Kouvolassa Osallistumishakemuksessa on mainittava osallistuvat henkilöt, mikäli ryhmä valitaan kilpailuun mukaan. Ryhmille korvataan matkakustannuksia korkeintaan

5 6000 euroa / ryhmä tositteiden mukaan koko kilpailuprosessin aikana. Ryhmien odotetaan osallistuvan työpaja- ja palkintojenjakotilaisuuteen. Oleskelukustannukset Suomessa korvataan erikseen (hotelli-, ruokailukulut sekä paikalliset liikennekulut). Kilpailu käynnistyy tarjousten arvioinnin jälkeen lähettämällä lopullinen kilpailuohjelma valituille ryhmille. Kilpailuun liittyvä aineisto on saatavilla kilpailun verkkosivuilla kilpailun käynnistyttyä. Aikataulu Osallistumishakemuspyyntö on julkisesti saatavilla alkaen kilpailun verkkosivuilla ja julkisten hankintojen järjestelmässä Hilmassa. Kilpailuun valittavien ryhmien ilmoittautumisaika alkaa ja päättyy Osallistumishakemuspyyntö julkaistaan Ilmoittautumisaika alkaa Osallistumishakemuksiin liittyvien kysymysten viimeinen jättöpäivä Kysymysten vastausten julkistaminen (viimeistään) kilpailun verkkosivuilla Ilmoittautumisaika päättyy Osallistumisvalinnoista tiedottaminen ja kilpailun käynnistäminen Työpajatilaisuus Kouvolassa valituille kilpailuryhmien edustajille. Kilpailu päättyy ja ratkeaa maaliskuussa Yhteystiedot Aimo Ahti, elinkeinotoimen kaupunginjohtaja Kouvolan kaupunki PL 85, Torikatu 10, Kouvola puh Hannu Luotonen, arkkitehti SAFA kaavoituspäällikkö Kouvolan kaupunki PL 85, Torikatu 10, Kouvola puh Harry Edelman, TkT arkkitehti Kouvolan kaupungin neuvonantaja Edelman Group Oy Fredrikinkatu 34E Helsinki puh

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1 Maa- ja metsätalousministeriö PL 30 00023 Valtioneuvosto TARJOUSPYYNTÖ 25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1. Hankkeen kohde ja tavoitteet

Lisätiedot

Korkeakoulujen laatujärjestelmien auditointikäsikirja vuosiksi 2011 2017. Korkeakoulujen arviointineuvoston

Korkeakoulujen laatujärjestelmien auditointikäsikirja vuosiksi 2011 2017. Korkeakoulujen arviointineuvoston Korkeakoulujen laatujärjestelmien auditointikäsikirja vuosiksi 2011 2017 Korkeakoulujen arviointineuvoston julkaisuja 14:2012 Korkeakoulujen arviointineuvosto finheec@minedu.fi, +358 2953 30072 PL 133

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

Lämmitysjärjestelmäremontilla innovatiivisia ratkaisuja pientalojen energiatehokkuuden parantamiseksi. Kuva: OregonDOT.

Lämmitysjärjestelmäremontilla innovatiivisia ratkaisuja pientalojen energiatehokkuuden parantamiseksi. Kuva: OregonDOT. Lämmitysjärjestelmäremontilla innovatiivisia ratkaisuja pientalojen energiatehokkuuden parantamiseksi. Kuva: OregonDOT Kilpailuohjelma EEmontti Lämmityskulut puoleen KILPAILUOHJELMA 1. Kilpailukutsu 1.1.

Lisätiedot

INKA - Innovatiiviset kaupungit ohjelma 2014-2020

INKA - Innovatiiviset kaupungit ohjelma 2014-2020 TEM 040:00/2012 TEM/897/00.04.03/2012 INKA - Innovatiiviset kaupungit ohjelma 2014-2020 HAKUOHJEET Ohjelman tavoite INKA-ohjelma on keskeinen osa politiikkatoimia, joilla jatkossa vahvistetaan alueellisia

Lisätiedot

Joensuun kaupunkikonsernin hankintaohjelma

Joensuun kaupunkikonsernin hankintaohjelma Joensuun kaupunkikonsernin hankintaohjelma 2014 Sivu 2/23 Sivu 3/23 Sisältö 1 Tiivistelmä... 4 2 3 4 Johdanto... 5 Hankintaohjelman lähtökohdat... 5 Strategiset linjaukset hankinnoissa... 6 4.1 Yrittäjäystävällisyys

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

- Ylempi ammattikorkeakoulututkinto

- Ylempi ammattikorkeakoulututkinto OPETUSSUUNNITELMA Ympäristöteknologian koulutus - Ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tekniikan ja liikenteen koulutusala (60 op) Päivitetty kesäkuussa 2015 Marianna Luoma Taru Potinkara 1 Sisältö 1 YLEISTÄ

Lisätiedot

KORKEAKOULUJEN LAATUJÄRJESTELMIEN AUDITOINTIKÄSIKIRJA VUOSIKSI 2015 2018

KORKEAKOULUJEN LAATUJÄRJESTELMIEN AUDITOINTIKÄSIKIRJA VUOSIKSI 2015 2018 KORKEAKOULUJEN LAATUJÄRJESTELMIEN AUDITOINTIKÄSIKIRJA VUOSIKSI 2015 2018 Julkaisut 2015:1 KORKEAKOULUJEN LAATUJÄRJESTELMIEN AUDITOINTIKÄSIKIRJA VUOSIKSI 2015 2018 kansallinen koulutuksen arviointikeskus

Lisätiedot

Julkiset hankinnat -opas yrityksille. 2. painos

Julkiset hankinnat -opas yrityksille. 2. painos Julkiset hankinnat -opas yrityksille 2. painos Sisältö 1. Mikä on julkinen hankinta?... 2 2. Miten yritys voi valmistautua tuleviin kilpailutuksiin?... 2 3. Suunnitelmasta hankintaan hankintaprosessin

Lisätiedot

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne Onnistunut projekti Uudistettu painos 2012 VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA K e h i t t y v ä t v a n h u s p a l v e l u t j u l k a i s

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon paikallisen ja alueellisen tietojärjestelmäinfrastruktuurin tehostamiseksi myönnettävät valtionavustukset

Sosiaali- ja terveydenhuollon paikallisen ja alueellisen tietojärjestelmäinfrastruktuurin tehostamiseksi myönnettävät valtionavustukset Sosiaali- ja terveydenhuollon paikallisen ja alueellisen tietojärjestelmäinfrastruktuurin myönnettävät valtionavustukset Valtionavustusohje Vuoden 2015 hakuaika päättyy - keväällä 30.4.2015 ja - syksyllä

Lisätiedot

ESPOO 2006 VTT TIEDOTTEITA 2353. Kasvukompassi. 50+ -yritysten menestyksellisen kasvun ja kehittämisen mallit

ESPOO 2006 VTT TIEDOTTEITA 2353. Kasvukompassi. 50+ -yritysten menestyksellisen kasvun ja kehittämisen mallit ESPOO 2006 VTT TIEDOTTEITA 2353 Kasvukompassi 50+ -yritysten menestyksellisen kasvun ja kehittämisen mallit VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2353 Kasvukompassi 50+ -yritysten menestyksellisen kasvun ja

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 14.10.2014. Päijät-Hämeen toimintaympäristökuvaus. Pyydämme tarjoustanne alla kuvatusta tehtävästä.

TARJOUSPYYNTÖ 14.10.2014. Päijät-Hämeen toimintaympäristökuvaus. Pyydämme tarjoustanne alla kuvatusta tehtävästä. 14.10.2014 TARJOUSPYYNTÖ Päijät-Hämeen toimintaympäristökuvaus Pyydämme tarjoustanne alla kuvatusta tehtävästä. Hankintayksikkö Päijät-Hämeen liitto PL 50 15111 Lahti puh. 03 871 940, faksi 03 8719 411

Lisätiedot

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Sivu 1/9 MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA RAHOITUSHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJE Tällä hakemuksella voidaan hakea kansallista maakunnan kehittämisrahaa, sekä kansallisia erityisohjelmia. Maakunnan kehittämisrahoituksen

Lisätiedot

SUOMALAINEN PUUKERROSTALOHANKEKANTA. Suunnitteilla ja rakenteilla olevat suomalaiset puukerrostalohankkeet, 02/2015

SUOMALAINEN PUUKERROSTALOHANKEKANTA. Suunnitteilla ja rakenteilla olevat suomalaiset puukerrostalohankkeet, 02/2015 SUOMALAINEN PUUKERROSTALOHANKEKANTA Suunnitteilla ja rakenteilla olevat suomalaiset puukerrostalohankkeet, 02/2015 SUOMALAINEN PUUKERROSTALOHANKEKANTA 02/2015 KERÄNNYT JA KOOSTANUT ARKKITEHTI JANNE TOLPPANEN

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ KUNNAN VERKKOSIVUISTA www.korsholm.fi/www.mustasaari.fi

TARJOUSPYYNTÖ KUNNAN VERKKOSIVUISTA www.korsholm.fi/www.mustasaari.fi Tarjouspyyntö 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ KUNNAN VERKKOSIVUISTA www.korsholm.fi/www.mustasaari.fi Mustasaaren kunta uudistaa kunnan verkkosivut sekä henkilökunnalle tarkoitetun intranetin ja luottamushenkilöille

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI Dnro: 174/02.08.00/2015 Päiväys: 22.6.2015 TARJOUSPYYNTÖ KALAJOEN KAUPUNGIN VERKKOSIVUJEN TOTEUTTAMISESTA

KALAJOEN KAUPUNKI Dnro: 174/02.08.00/2015 Päiväys: 22.6.2015 TARJOUSPYYNTÖ KALAJOEN KAUPUNGIN VERKKOSIVUJEN TOTEUTTAMISESTA 1 KALAJOEN KAUPUNKI Dnro: 174/02.08.00/2015 Päiväys: 22.6.2015 TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ KALAJOEN KAUPUNGIN VERKKOSIVUJEN TOTEUTTAMISESTA Kalajoen kaupunki uudistaa kunnan verkkosivut. Kunta pyytää nyt

Lisätiedot

Ideasta käytäntöön. Turun ammattikorkeakoulun projektitoiminnan opas

Ideasta käytäntöön. Turun ammattikorkeakoulun projektitoiminnan opas Ideasta käytäntöön Turun ammattikorkeakoulun projektitoiminnan opas TURUN AMMATTIKORKEAKOULU TUTKIMUS- JA KEHITYSKESKUS Perustuu oppaan alkuperäiseen versioon Ideasta käytäntöön Selviytymisopas Turun AMK:n

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2011 Nro 4 1 YLEISTÄ... 3

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2011 Nro 4 1 YLEISTÄ... 3 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2011 Nro 4 YLEISET HANKINTAOHJEET (Hyväksytty kaupunginhallituksessa 26.9.2011) SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Hankintaohjeiden soveltaminen... 3 1.2 Yleiset hankintaperiaatteet...

Lisätiedot

Rucola Plus - rahoitusselvitys

Rucola Plus - rahoitusselvitys Rucola Plus - rahoitusselvitys Tämän selvityksen tavoitteena on löytää rahoituskanavia matkailuyrityksille tai matkailuorganisaatioille, jotka hakevat aktiivisesti kasvua Venäjän markkinoilla. Rahoitusta

Lisätiedot

A. Ohjelman johtaminen, koordinointi ja viestintä

A. Ohjelman johtaminen, koordinointi ja viestintä LIITE 1: ALUEKESKUSOHJELMAN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009 Ohjelma-alue: Vaasan seutu Hakijaorganisaatio: Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK 1. Mitkä ovat aluekeskusohjelman painopisteitä toteuttavat toimenpidekokonaisuudet

Lisätiedot

SEINÄJOEN KAUPUNKI, NURMON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS

SEINÄJOEN KAUPUNKI, NURMON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS SEINÄJOEN KAUPUNKI, NURMON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS 01.11.2014 Tilaaja Seinäjoen kaupunki Kaupunkisuunnittelu ja kaavoitus PL 215 (Kirkkokatu 6) 60101 Seinäjoki Tehtävä, lähtökohdat ja tavoitteet

Lisätiedot

Karttatuotantojärjestelmä

Karttatuotantojärjestelmä Karttatuotantojärjestelmä Tarjouspyyntö 1.11.2010 Kirkkonummen kunta Tarjouspyyntö 2 Sisältö 1 Tarjouspyyntö... 3 2 Hankinnan kohde... 4 3 Tarjousten käsittely... 6 4 Tarjoajan soveltuvuudelle asetettavat

Lisätiedot

NÄYTTÖTUTKINTOMESTARI, KOULUTUSOHJELMA (25 op.)

NÄYTTÖTUTKINTOMESTARI, KOULUTUSOHJELMA (25 op.) Määräykset ja ohjeet 2012:43 NÄYTTÖTUTKINTOMESTARI, KOULUTUSOHJELMA (25 op.) Määräykset ja ohjeet 2012:43 Opetushallitus ja tekijät Määräykset ja ohjeet 2012:43 ISBN 978-952-13-5283-6 (nid.) ISBN 978-952-13-5284-3

Lisätiedot

INFRARAKENTAMISEN UUSI MATERIAALITEKNOLOGIA

INFRARAKENTAMISEN UUSI MATERIAALITEKNOLOGIA INFRARAKENTAMISEN UUSI MATERIAALITEKNOLOGIA UUMA2 DEMONSTRAATIO-OHJELMA 2013-2017 TUOTEKEHITYS - SUUNNITTELU - RAKENNUTTAMINEN 9.9.2013 UUMA2 UUSIOMATERIAALIT MAARAKENTAMISESSA OHJELMA 2013-2015 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

ny oma YritYsYrittäjän opas

ny oma YritYsYrittäjän opas A M O Y N S Y Y RIT Yrittäjän opas NY Yrittäjyyskasvatuksen polku Kustantaja: Nuori Yrittäjyys ry, Helsinki 2012 Toimitus: Turo Numminen ja Virpi Utriainen Ulkoasu ja taitto: Anne Jokisaari Oikoluku: Tom

Lisätiedot

Kunta viestintäostoksilla

Kunta viestintäostoksilla MERJA OLARI-SINTONEN JARI SEPPÄLÄ, SIRPA PALO, TEIJA JÄRVELÄ, PÄIVI RAINIO Kunta viestintäostoksilla Opas viestintä- ja markkinointipalvelujen hankintaan Kirjoittajat: Merja Olari-Sintonen, FM, Suomen

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS KESTÄVIEN YMPÄRISTÖ- JA ENERGIARATKAISUJEN (CLEANTECH-RATKAISUT) EDISTÄMISESTÄ JULKISISSA HANKINNOISSA

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS KESTÄVIEN YMPÄRISTÖ- JA ENERGIARATKAISUJEN (CLEANTECH-RATKAISUT) EDISTÄMISESTÄ JULKISISSA HANKINNOISSA VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS KESTÄVIEN YMPÄRISTÖ- JA ENERGIARATKAISUJEN (CLEANTECH-RATKAISUT) EDISTÄMISESTÄ JULKISISSA HANKINNOISSA 1. Valtioneuvoston periaatepäätöksen tavoite Valtioneuvoston periaatepäätöksessä

Lisätiedot

Tällä tarjouspyynnöllä haetaan sosiaalisen median asiantuntijoita toteuttamaan sosiaalisen median koulutukset kymenlaaksolaisille pk yrityksille.

Tällä tarjouspyynnöllä haetaan sosiaalisen median asiantuntijoita toteuttamaan sosiaalisen median koulutukset kymenlaaksolaisille pk yrityksille. TARJOUSPYYNTÖ SOSIAALISEN MEDIAN KOULUTUSPALVELUISTA Kouvola Innovation Oy pyytää tarjouksia sosiaalisen median koulutuspalveluista. Kouvola Innovation Oy hallinnoi Sosiaalinen media yrityksen voimavarana

Lisätiedot