YHTEYSVÄLIN TURKU PORI ESISUUNNITTELUKILPAILU 2014 ALUSTAVAT KILPAILUN SÄÄNNÖT JA KILPAILUOHJELMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YHTEYSVÄLIN TURKU PORI ESISUUNNITTELUKILPAILU 2014 ALUSTAVAT KILPAILUN SÄÄNNÖT JA KILPAILUOHJELMA"

Transkriptio

1 YHTEYSVÄLIN TURKU PORI ESISUUNNITTELUKILPAILU 2014 ALUSTAVAT KILPAILUN SÄÄNNÖT JA KILPAILUOHJELMA LUONNOS

2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 2 1 Johdanto 4 2 Taustaa Yhteysvälin suunnittelu ja päätöksenteko Palvelutasolähtöisyys 5 3 Kilpailun luonne 5 4 Kilpailun kulku 6 5 Kilpailijoiden valinta Osallistumishakemus Osallistumisoikeus ja -velvollisuus Osallistumishakemuksen sisältö Kilpailijoiden valinta 7 6 Kilpailuohjelma Kilpailualue Kilpailun tavoitteet Palvelutasotavoitteet Keskeiset suunnitteluohjeet Kilpailutyön raportointi Kilpailutöiden arvosteluperusteet 10 2

3 6.7 Tuomaristo Kilpailusalaisuus Kilpailun palkinnot Kilpailuehdotusten näytteillä pito ja tulosten julkaiseminen 12 7 Käyttöoikeudet ja tekijänoikeudet 12 8 Erimielisyyksien ratkaiseminen 12 9 Arkistointi 12 3

4 1 Johdanto Liikennevirasto ja Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus järjestävät suunnittelukilpailun Turku Poriyhteysvälin kehittämisen toisen vaiheen esisuunnittelusta. Kilpailumuoto on hankintalain mukainen suunnittelukilpailu, jossa osallistujien määrää rajoitetaan. Kilpailijoiden tehtävänä on ideoida ja suunnitella toimenpiteitä yhteysvälille kohdistuviin liikenteellisiin, ympäristöllisiin ja taloudellisiin tarpeisiin. Kilpailun lähtökohdaksi annetaan palvelutasotavoitteet, joita yhteysvälin kehittämisellä halutaan toteuttaa. Kilpailulla on kaksi päämäärää: 1. löytää annettuihin tavoitteisiin monipuolista keinovalikoimaa hyödyntäviä hyviä ratkaisuja, joita voidaan hyödyntää yhteysvälin suunnittelussa 2. testata palvelutasolähtöistä suunnittelun hankintaa ja tuottaa tietoa hankinta- ja suunnittelumenetelmien kehittämiseen valtakunnallisesti. Kilpailussa on rahapalkintoja, ja kilpailun voittajan kanssa neuvotellaan jatkosuunnittelusta. Kilpailutöissä arvostetaan idearikkautta ja käytännöllisyyttä. Töitä arvostellaan kokonaisuuksina, mutta yksittäisiä hyviä ideoita voidaan palkita myös erikseen. 2 Taustaa 2.1 Yhteysvälin suunnittelu ja päätöksenteko Yhteysvälin Turku Pori pääväylä on valtatie 8. Se on Lounais- Suomen ja Satakunnan merkittävä tavaraliikenneväylä, jonka merkitystä korostavat ratayhteyden puuttuminen ja tien varrella sijaitsevat viisi vientisatamaa. Tieosuudet Turku Mynämäki ja Pori Rauma ja Pori Söörmarkku ovat työssäkäyntialueidensa runkoyhteyksiä. Yhteysvälin nykyisten kehittämissuunnitelmien pääperiaatteet on määritelty 2000-luvun alkupuolen kehittämisselvityksessä ja julkaistu osana Pääteiden kehittämissuunnitelmaa 2007 (Tielaitos). Tuolloin laajassa vuorovaikutuksessa ja valtakunnallisessa prosessissa suunniteltu ja määritellyn tavoitetilan kustannusarvio on nykyhetkessä noin 500 M. Viime vuosina yhteysvälin kehittämisen suunnittelu on keskittynyt valtatien 8 turvallisuus-, sujuvuus- ja ympäristöongelmien poistamiseen, johon on arvioitu tarvittavan 210 M :n investoinnit. Eduskunnan liikennepoliittisen selonteon 2012 kehyspäätös sisälsi 100 M :n rahoituksen valtatien 8 kehittämiseen kuluvalla hallituskaudella. Hankkeesta tehtiin uudelleen arviointi vuonna 2012 tutkien muun muassa vaihtoehtoisia ja kevennettyjä ratkaisuja valtatien ongelmien poistamiseksi. Tarkastelun perusteella havaittiin muun muassa se, ettei valtatien 8 liikenteellisiä ongelmia voida ratkaista pelkästään joukkoliikenteen tai liikenteenhallinnan keinoin. Tämän hallituskauden hankkeessa toteutetaan 4

5 nelikaistaistus välille Raisio Masku sekä pienempiä toimenpiteitä Nousiaisten ja Porin välillä. Tarkka sisältö selviää kesällä Muilta osin yhteysvälille suunnitellut toimenpiteet ovat mukana väylähankkeiden suunnittelu- ja uudelleenarviointityössä, jonka tavoitteena on valmistella seuraavaa (2016) liikennepoliittista selontekoa. Yhteysvälin suunnittelua ajatellen kilpailusta haetaan esisuunnittelutason ratkaisuja, joiden perusteella voidaan arvioida uudelleen hankkeen eri vaiheiden ja myös tavoitetilan sisältöä. Turku Pori-yhteysvälin tarkasteluihin ja suunnittelukilpailuun otetaan mukaan myös Porin kohta Pori Vaasa-yhteysvälistä eli osuus valtateiden 8 ja 2 liittymästä Söörmarkkuun valtateiden 8 ja 23 liittymään. 2.2 Palvelutasolähtöisyys Liikennepoliittisen selonteon linjauksen mukaan Suomen liikennepolitiikkaa kehitetään vahvasti palvelutasoajattelun suuntaan. Palvelutasolähtöisyydellä tavoitellaan tilannetta, jossa poliittinen harkinta ja päätökset tehdään tavoitteiden ja resurssien tasolla. Kysymys on siitä, että mietitään ensin tarve sekä tavoitteet ja sitten suunnitellaan tavoitteiden mukaisia toimia ottaen huomioon erityyppisiä keinoja sekä eri toimijat. Pyritään siihen, että käyttäjätarpeista johdetut tavoitteet ohjaavat vahvemmin suunnittelun sisältöä. Julkisella sektorilla on yleinen vastuu siitä, että muun muassa liikennejärjestelmä toimii tarpeita vastaavalla tavalla, mutta sen ei tarvitse itse tuottaa kaikkia palveluja. 3 Kilpailun luonne Liikennevirasto on julkisista hankinnoista annetun lain tarkoittama hankintayksikkö. Kilpailussa noudatetaan hankintalain säännöksiä. Kilpailu on EU-kynnysarvon ylittävä suunnittelukilpailu, johon osallistuvien määrää rajoitetaan valitsemalla kolme tai neljä valintakriteerit täyttävää kilpailijaa osallistumishakemuksen jättäneiden joukosta. Suunnittelukilpailun tarkoituksena on erilaisten ratkaisumahdollisuuksien kartoittaminen yhteysvälin yleissuunnittelun sekä yhteysvälin kehittämisestä tehtävien päätösten aineistoksi. Suunnittelukilpailu on samalla myös suunnittelun ja hankinnan toimintatapojen kehittämistä palveleva kokeilu, jossa testataan palvelutasolähtöistä suunnittelun hankintaa. Kilpailutöiden palkinnoksi on kaavailtu euroa (alv 0 %), joka jaetaan osallistumisen, kilpailusijoituksen ja esitettyjen ideoiden perusteella tuomariston harkinnan mukaan kilpailuohjelmassa kuvatulla tavalla. Kilpailun voittajan kanssa neuvotellaan Turku Pori-yhteysvälin jatkosuunnittelusta, johon on varattu euroa (alv 0 %). 5

6 4 Kilpailun kulku Kilpailun kulku ja tavoitteellinen aikataulu on seuraava: - Ensimmäinen ennakkoilmoitus hankinnasta Toinen ennakkoilmoitus hankinnasta kesäkuussa Hankintailmoitus elokuussa Kilpailun esittely- ja keskustelutilaisuus Liikennevirastossa - Osallistumishakemusta käsittelevien kysymysten jättämisaika päättyy, syyskuu Vastaukset kysymyksiin julkaistaan, syyskuu Osallistumishakemuksen sisäänjättö, syyskuu Kilpailijoiden valinta, kilpailukutsut ja varsinainen kilpailuohjelma arviointiperusteineen, lokakuu Kilpailuohjelmaa ja arviointiperusteita käsittelevien kysymysten jättämisaika päättyy, lokakuu Vastaukset kysymyksiin julkaistaan, lokakuu Kilpailusopimusten allekirjoitus, lokakuu Kilpailuehdotuksen sisäänjättö päättyy, tammikuu Tuomaristotyöskentely, tammi-maaliskuu Kilpailun tuloksen julkistaminen, maaliskuu Kilpailutyöt ja arvostelu esillä, maalis-huhtikuu Kilpailijoiden valinta 5.1 Osallistumishakemus Osallistumishakemuksen tarkoituksena on osoittaa, että kilpailijalla on riittävät tekniset ja taloudelliset edellytykset, vaadittava ammatillinen pätevyys sekä kyky innovoida. Osallistumishakemus laaditaan suomen kielellä, yrityksen ja osallistujien omilla nimillä kilpailuvaiheen työnimeä paljastamatta. 5.2 Osallistumisoikeus ja -velvollisuus Tuomariston toimintaan sekä kilpailun valmisteluun ja päätöksentekoon osallistunut henkilö tai yritys, jossa hän työskentelee, ei voi osallistua kilpailuun. Sihteerikonsultti Strafica Oy ei voi osallistua kilpailuun. Kilpailijalla tulee olla hankkeen laajuuteen nähden riittävät tekniset ja taloudelliset edellytykset sekä ammatillinen pätevyys ja kokemus. Osallistumishakemuksen jättämällä suunnitteluryhmä sitoutuu luovuttamaan kilpailuohjelman mukaisen kilpailutyön määräajassa. Kukin osallistuja saa jättää vain yhden kilpailuehdotuksen. Aikataulu täsmentyy vielä. Esittelytilaisuuden päivämäärä on kuitenkin jo vahvistettu. 6

7 5.3 Osallistumishakemuksen sisältö Osallistumishakemuksen eli tarjouksen sisältövaatimukset kuvataan yksityiskohtaisesti hankintailmoituksessa liitteineen. 5.4 Kilpailijoiden valinta Kilpailun järjestäjän nimittämä, Varsinais-Suomen ELYkeskuksen ja Liikenneviraston asiantuntijoista koostuva arviointiryhmä valitsee osallistumishakemuksen jättäneiden joukosta vähintään kolme (3) ja enintään neljä (4) kilpailijaa. Kilpailijoiden valinnasta päättävät eri henkilöt kuin kilpailutöiden arvioinnista ja palkitsemisesta. Suunnitteluryhmän jäseniä arvioidaan henkilöinä osallistumishakemuksessa ilmoitettujen ansioiden perusteella. Toisaalta arvioidaan suunnitteluryhmän asiantuntemusta, monipuolisuutta ja toimivuutta kokonaisuutena. Kilpailija voidaan sulkea pois kilpailusta, jos sen taloudellinen tilanne tai tekninen suorituskyky arvioidaan riittämättömäksi. 7

8 6 Kilpailuohjelma Seuraavana esitettävä kilpailuohjelma on alustava, ja se annetaan kilpailutyön selventämiseksi. Lopullinen kilpailuohjelma toimitetaan valituille kilpailijoille varsinaisen kilpailukutsun yhteydessä. Valituille kilpailijoille toimitetaan seuraavat ohjeet ja lähtötiedot: - kilpailukutsu, kilpailuohjelma ja arviointiperusteet, - ohjeet kilpailusalaisuudesta, - kohteesta tehtyjä suunnitelmia ja selvityksiä jaoteltuna niiden merkityksellisyyden mukaisesti - kohteen nykytilan, tarpeiden ja tavoitteiden kuvauksen - vaatimukset kilpailutyön sisällölle, aikataululle ja kilpailun aikana tapahtuvalle vuorovaikutukselle. 6.1 Kilpailualue Suunnittelukilpailun alueena on valtatie 8 Turusta Poriin ja Porista Söörmarkkuun. Turun ja Porin välillä tehtävä painottuu Nousiaisten (liittymä vt 8/ yt 1914) ja Porin (liittymä vt 8/vt 2) väliseen osuuteen. Pori Vaasa-yhteysväliltä tarkastellaan Porin (vt 8 / vt 2) ja Söörmarkun (vt 8 / vt 23) välistä osuutta. Lisäksi tulee ottaa huomioon myös ympäröivää tieverkkoa ja maankäyttöä siinä laajuudessa, kun yhteysvälin palvelutasotavoitteet ja yhteysvälille suunniteltujen toimenpiteiden vaikutukset edellyttävät. 8

9 6.2 Kilpailun tavoitteet Kilpailun sisällöllisenä tavoitteena on löytää annettuihin palvelutasotavoitteisiin monipuolista keinovalikoimaa hyödyntäviä hyviä ratkaisuja, joita voidaan käyttää yhteysvälin tarkemmassa suunnittelussa. Kilpailun oppimistavoitteena on kehittää ja testata nykyisen liikennepolitiikan mukaista palvelutasolähtöistä suunnittelun hankintaa. Sisällöllisiin teemoihin kuuluvat myös esisuunnittelun neliporrasmalli sekä maankäytön, asumisen, palvelujen ja elinkeinoelämän tarkastelua yhdessä liikenteen kanssa (MALPE). 6.3 Palvelutasotavoitteet Kilpailuehdotuksen tulee vastata seuraaviin yhteentoista palvelutasotavoitteseen: Liikenneturvallisuus (paino 30 %) 1. Henkilövahinkoon johtavien onnettomuuksien määrä yhteysvälillä vähenee nykyisestä siten, että kuolemien määrä vähenee 50 % vuoteen 2020 mennessä. Kuljetukset (paino 25 %) 2. Tiekuljetukset sujuvat valtatiellä nykyistä tasaisemmalla nopeudella. 3. Kaikkien häiriöiden määrä ja niiden aiheuttama haitta yhteysvälillä vähenevät nykyisestä. Ympäristö ja maankäyttö (paino 15 %) 9 4. Yhteysvälin ratkaisut luovat edellytyksiä maankäytön kehittämiselle siten, että ne tukevat elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä, kaavoituksen tavoitteita sekä yhteysvälin palvelutasotavoitteita. 5. Kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen olosuhteet ja houkuttelevuus paranevat nykyisestä siellä, missä on tarve ja kysyntää. 6. Liikenteen melusta kärsivien määrä yhteysvälillä vähenee nykyisestä valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaisesti 20 % vuoteen 2020 mennessä (vuoden 2003 tasosta). 7. Pohja- ja pintavesien pilaantumisriski vähenee nykyisestä. Ilman henkilöautoa tehtävät matkat (paino 15 %) 8. Alle tunnin työmatka- ja asiointivyöhykkeillä (Turku Laitila, Laitila Rauma, Rauma Pori Söörmarkku) on mahdollisuus tarjota nykyistä nopeampia joukkoliikenneyhteyksiä. 9. Turun ja Porin välillä on mahdollisuus tarjota nykyistä kilpailukykyisempiä joukkoliikennepalveluja. Henkilöautolla tehtävät matkat (paino 15 %) 10. Henkilöautoliikenteen matka-ajat alle tunnin työmatka- ja asiointivyöhykkeillä (Turku Laitila, Laitila Rauma, Rauma Pori Söörmarkku) eivät heikkene nykytasosta. 11. Liikennevirran sujuvuus taajamien ulkopuolella on jatkuvasti vähintään palvelutasoluokkaa C (taajamien ulkopuolella) tai D (kaupunkialueilla Turku, Rauma, Pori). Sitä huonompi sujuvuus sallitaan 1 2 kertaa viikossa (<100 tuntia vuodessa). Palvelutasotavoitteiden lähtökohdat ja kytkentä nykytilaan esitetään tarkemmin varsinaisen kilpailuohjelman liitteenä.

10 6.4 Keskeiset suunnitteluohjeet Kilpailutyön lähtökohdaksi annetaan liikenteen, turvallisuuden, ympäristön ja maankäytön nykytila- ja ennustetarkasteluja. Kilpailijat voivat edelleen täydentää niitä omilla menetelmillään. Suunnittelukilpailun kannalta hyödyllisiä lähtöaineistoja ovat muun muassa seuraavat: - Yhteysvälin aiemmat suunnitelmat ja selvitykset - Liikenneviraston löytöretkityöpajat Pitkien matkojen ja kuljetusten palvelutaso (Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä 33/2014) - Palvelutasolähtöisyys liikennejärjestelmätasoisessa esisuunnittelussa (Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä 31/2014) - Turku-Tampere -yhteysväliselvityksen kokemukset ja aineistot - Suomen satamien takamaaselvitys (Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä 24/2014). Kilpailutyössä otetaan huomioon yksityinen, kaupallinen ja julkinen henkilöliikenne sekä tiekuljetukset. Tarkasteltavia ratayhteyksiä ei ole. Varsinaisessa kilpailuohjelmassa esitetään suunnittelua ohjaavia ja rajaavia lähtökohtia, jotka voivat käsitellä esimerkiksi tiettyjä teknisiä ratkaisuja ja niiden mitoitusta sekä turvallisuuden, nopeustason ja ympäristöhaittojen torjunnan vähimmäisvaatimuksia. Kilpailuohjelmassa otetaan kantaa myös nykyisten suunnitteluohjeiden määräävyyteen. Kilpailijat voivat olla yhteydessä viranomaisiin ja muihin sidosryhmiin kilpailun aikana, mutta erillisten sidosryhmätilaisuuksien, kyselyiden ja haastatteluiden järjestäminen on kiellettyä. 6.5 Kilpailutyön raportointi Kilpailutyö raportoidaan suomen kielellä kilpailuohjelmassa esitettyjen vaatimusten mukaisesti. Kilpailusalaisuuden takia raportoinnissa käytetään yhtenäisiä fontteja ja fonttikokoja, värejä, mittakaavoja ja tulostuskokoja. Kilpailutyöt toimitetaan nimimerkillä varustettuina tulosteina sihteerikonsultille. Kilpailun ratkaisun jälkeen kilpailijat luovuttavat kilpailutöiden aineistot tiedostoina (kuten paikkatiedot) Varsinais-Suomen Elykeskukselle. 6.6 Kilpailutöiden arvosteluperusteet Kilpailuehdotusten arvosteluperusteet esitetään varsinaisessa kilpailuohjelmassa. Arvioinnissa arvostetaan innovatiivisuutta uusien ajattelumallien soveltamisessa ja laajan keinovalikoiman hyödyntämisessä. Toisaalta arvioinnissa painotetaan ehdotusten toteutuskelpoisuutta tulevan hallituskauden investointiohjelman aikaikkunassa. Arvioinnissa otetaan huomioon myös suunnitelman laadintaprosessi ja -menetelmät niihin liittyvine oivalluksineen ja innovaatioineen. Kaikkiaan tuomaristo pitää ehdotusten kokonaisratkaisun (ml. prosessi ja menetelmät) ansioita tärkeämpinä kuin osaratkaisujen tai yksityiskohtien virheettömyyttä. 10

11 6.7 Tuomaristo Kilpailun tuomaristoon kuuluvat kilpailun järjestäjän nimeämät henkilöt Liikennevirastosta, Varsinais-Suomen Ely-keskuksesta, Varsinais-Suomen liitosta ja Satakuntaliitosta. Sihteerikonsultti ja yksi Varsinais-Suomen Ely-keskuksen edustaja toimivat tuomariston äänettöminä sihteereinä. Tuomaristo on päätöksissään ja lausunnoissaan riippumaton. Kilpailutöitä arvioidaan nimettömästi ja yksinomaan ennalta, kilpailun säännöissä ja kilpailuohjelmassa esitetyillä perusteilla. Tuomaristo laatii kilpailutöiden arvioinnista kaikkien jäsenten allekirjoittaman pöytäkirjan. Siihen sisältyvät suunnitelmien paremmuusjärjestys ja ansiot, tuomariston huomautukset sekä mahdolliset selventämistä vaativat seikat. Tuomaristo vastaa kilpailun aikana kilpailijoiden mahdollisiin kysymyksiin. Kirjeenvaihto käydään tuomariston sihteerien välityksellä. Mikäli mainitusta kirjeenvaihdosta syntyy tarvittavaa lisätietoa, se toimitetaan kaikille kilpailijoille. Tuomaristo on päätösvaltainen, jos vähintään 80 % jäsenistä on paikalla. Mikäli jäsen tulee estyneeksi osallistumaan työskentelyyn, valitsee kilpailun järjestäjä uuden jäsenen tai päättää muuttaa tuomariston jäsenten lukumäärää. Tuomaristo voi tarvittaessa käyttää apunaan sihteerikonsultin lisäksi ulkopuolisia erikoisasiantuntijoita, jotka antavat kilpailuehdotuksista toimialaansa liittyviä lausuntoja, mutta eivät ota osaa ehdotusten arvosteluun. Mahdollisesti käytettävillä asiantuntijoilla ei saa olla kytköksiä kilpailuun osallistuviin tahoihin. 6.8 Kilpailusalaisuus Kilpailuvaiheessa nimettömyyden suojaa noudatetaan siihen asti, kun tuomaristo on tehnyt päätöksensä. Tarkemmat ohjeet kilpailusalaisuudesta annetaan kilpailukutsun ja varsinaisen kilpailuohjelman yhteydessä. 6.9 Kilpailun palkinnot Kilpailun valmistelussa on alustavasti kaavailtu, että kullekin kilpailijalle maksettaisiin euron palkkio. Kilpailun voittajalle maksettaisiin tämän lisäksi euron palkkio. Kilpailijoiden määrästä riippuen euroa jaettaisiin tuomariston harkinnan mukaan esimerkiksi ideapalkintoina tai kilpailusijoituksen mukaisesti. Palkkiosummat eivät sisällä arvonlisäveroa. Mikäli palkkiot katsotaan saajan arvonlisäverolliseksi myynniksi Suomessa, lisätään palkkiosummaan arvonlisävero. Palkkiot maksetaan laskua vastaan. Laskutusohjeet annetaan kilpailun päätyttyä. Kilpailun voittaja saa tehtäväkseen Turku Pori-yhteysvälin jatkotyön, johon on varattu euroa (alv 0 %). Toimeksiannon laajuudeksi oletetaan tunnin henkilötyömäärä, ja siihen sisältyy sidosryhmätason vuorovaikutusta. Kilpailuun osallistuvan työryhmän tulee sitoutua myös jatkotyön suunnitteluun. Jos voittaja kieltäytyy kokonaan jatkosuunnittelusta, neuvotellaan asiasta toisten kilpailuun osallistuneiden kanssa sijoituksen mukaisessa järjestyksessä. 11

12 Yksimielinen tuomaristo voi myös hylätä kilpailuehdotuksen ja alentaa osallistumispalkkiota tai jättää sen kokonaan maksamatta, jos kilpailuehdotus ei ole kilpailuohjeen vaatimusten mukainen Kilpailuehdotusten näytteillä pito ja tulosten julkaiseminen Kilpailutyöt ja arvostelupöytäkirja asetetaan näytteille kilpailutuloksen julkistamisen jälkeen kilpailujärjestäjän tiloissa. Selostuksia ja kuvia kilpailutöistä esitellään kilpailun tulosten julkistustilaisuudessa sekä sen jälkeen Varsinais-Suomen ELY-keskuksen ja sekä Liikenneviraston internet-sivuilla. 7 Käyttöoikeudet ja tekijänoikeudet Kilpailun järjestäjällä on omistusoikeus kilpailutöihin ja oikeus käyttää kilpailutöiden aiheita ja ajatuksia hyväkseen sekä oikeus muunnella ja yhdistellä niitä. Kilpailun järjestäjällä on oikeus julkaista kuvia kilpailutöistä. Kilpailijat säilyttävät tekijänoikeuden ehdotuksiinsa edellä mainituin rajauksin. Kilpailijalla on oikeus käyttää kilpailua referenssinään. 8 Erimielisyyksien ratkaiseminen Mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan keskinäisin neuvotteluin. Jos neuvotteluissa ei päästä yhteisymmärrykseen, ratkaistaan erimielisyydet Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa. 9 Arkistointi Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus arkistoi kilpailuasiakirjat ja työt. 12

TUR8PO: YHTEYSVÄLIN TURKU PORI

TUR8PO: YHTEYSVÄLIN TURKU PORI TUR8PO: YHTEYSVÄLIN TURKU PORI PALVELUTASOLÄHTÖINEN ESISUUNNITTELU JA SUUNNITTELUKILPAILU HANKINTAMALLINA 1 Varsinais-Suomen ELY-keskus Liikennevirasto Varsinais-Suomen liitto Satakuntaliitto TUR8PO :

Lisätiedot

ORNAMON JÄSENTEN TOIMIALAAN KUULUVIA SUOMESSA JÄRJESTETTÄVIÄ KILPAILUJA VARTEN

ORNAMON JÄSENTEN TOIMIALAAN KUULUVIA SUOMESSA JÄRJESTETTÄVIÄ KILPAILUJA VARTEN Teollisuustaiteen Liitto Ornamo ry Annanakatu 16 b 35-36 00120 Helsinki puh (09) 68 777 40 office@ornamo.fi www.ornamo.fi ORNAMON KILPAILUSÄÄNNÖT KILPAILUSÄÄNNÖT YLEISEN KILPAILUN JA KUTSUKILPAILUN OHJELMAKAAVIO

Lisätiedot

Lausunto Varsinais-Suomen liikennestrategian tavoitteista ja linjapäätöksistä. Kehittämisjohtaja Matti Tunkkari, puh. 02 761 1101

Lausunto Varsinais-Suomen liikennestrategian tavoitteista ja linjapäätöksistä. Kehittämisjohtaja Matti Tunkkari, puh. 02 761 1101 Kaupunginhallitus 360 07.10.2013 Kaupunginhallitus 202 09.06.2014 Lausunto Varsinais-Suomen liikennestrategian tavoitteista ja linjapäätöksistä 526/08.00.00/2014 Kh 07.10.2013 360 Kehittämisjohtaja Matti

Lisätiedot

AMIRAALINTIE 4 TONTINLUOVUTUSKILPAILU

AMIRAALINTIE 4 TONTINLUOVUTUSKILPAILU AMIRAALINTIE 4 TONTINLUOVUTUSKILPAILU KILPAILUKUTSU Sipoon kunta järjestää Söderkullan taajaman asuinkerrostalotontin/tonttien tontinluovutuskilpailun, korttelissa 39 ja siihen liittyvillä katu- ja viheralueilla.

Lisätiedot

Rakennusalan suunnittelukilpailun periaatteet

Rakennusalan suunnittelukilpailun periaatteet Rakennusalan suunnittelukilpailun periaatteet 1 Johdanto Tässä asiakirjassa esitettyjä periaatteita suositellaan käytettäväksi Suomessa järjestettävissä rakennusalan suunnittelukilpailuissa. Suunnittelukilpailun

Lisätiedot

VALTION TAIDETEOSTOIMIKUNNAN KILPAILUSÄÄNNÖT

VALTION TAIDETEOSTOIMIKUNNAN KILPAILUSÄÄNNÖT 4.11.2014 VALTION TAIDETEOSTOIMIKUNNAN KILPAILUSÄÄNNÖT 1 Kilpailun tarkoituksena on kullekin kilpailulle laaditun ohjelman mukaan aikaansaada luonnoksia, joiden pohjalta kilpailun päämääränä oleva teos

Lisätiedot

Tartu ideaan 2015. Tartu ideaan -kilpailun säännöt ja arviointi. Maunu M. Korpela LL. Lic. (IPR), OTM (FIN, FR & EU)

Tartu ideaan 2015. Tartu ideaan -kilpailun säännöt ja arviointi. Maunu M. Korpela LL. Lic. (IPR), OTM (FIN, FR & EU) Tartu ideaan 2015 Tartu ideaan -kilpailun säännöt ja arviointi Maunu M. Korpela LL. Lic. (IPR), OTM (FIN, FR & EU) 1 Tartu ideaan -kilpailun säännöt 1. Kilpailun tarkoitus ja kesto Tartu ideaan -kilpailun

Lisätiedot

28.11.2012 Matti Vehviläinen

28.11.2012 Matti Vehviläinen Satakunnan ajankohtaiset liikennehankkeet Perustienpidon tilannekatsaus (Satakunta) Yhteysvälihankkeen Turku Pori eteneminen Muita Satakunnan tieverkon kehittämiskohteita 28.11.2012 Matti Vehviläinen Perustienpito

Lisätiedot

Suomen Arkkitehtiliitto - Finlands Arkitektförbund ry SAFA

Suomen Arkkitehtiliitto - Finlands Arkitektförbund ry SAFA Suomen Arkkitehtiliitto - Finlands Arkitektförbund ry SAFA Kilpailusäännöt Suomen Arkkitehtiliiton liittovaltuusto on vahvistanut nämä kilpailusäännöt kokouksessaan 23.5.2008. 1 Johdanto Tässä asiakirjassa

Lisätiedot

Suomen Maisema-arkkitehtiliiton kilpailusäännöt Suomessa järjestettäviä kansallisia maisema-arkkitehtuurikilpailuja varten

Suomen Maisema-arkkitehtiliiton kilpailusäännöt Suomessa järjestettäviä kansallisia maisema-arkkitehtuurikilpailuja varten KILPAILUSÄÄNNÖT (Landscape architectural competition conditions) - hyväksytty MARK:n jäsenkokouksessa 7.6.2001 - korvaa 31.3.1998 päivätyt säännöt Suomen Maisema-arkkitehtiliiton kilpailusäännöt Suomessa

Lisätiedot

Liikennepoliittisen selonteon hankkeiden toteuttaminen. Liikenneministeri Merja Kyllösen selvitys eduskunnalle 20.11.2012

Liikennepoliittisen selonteon hankkeiden toteuttaminen. Liikenneministeri Merja Kyllösen selvitys eduskunnalle 20.11.2012 Liikennepoliittisen selonteon hankkeiden toteuttaminen Liikenneministeri Merja Kyllösen selvitys eduskunnalle 20.11.2012 1. Liikennepoliittinen selonteko: hallituksen ja eduskunnan mandaatti uudelle liikennepolitiikalle

Lisätiedot

Hervannan pohjoisakselin kortteleiden ideakilpailu Kilpailuohjelma

Hervannan pohjoisakselin kortteleiden ideakilpailu Kilpailuohjelma Hervannan pohjoisakselin kortteleiden ideakilpailu Kilpailuohjelma 2.1. 12.5.2017 Kilpailuinfo 13.1.2017 Galleria Nottbeck Maankäyttöpäällikkö Heli Toukoniemi Tampereen kaupunki, Kiinteistötoimi Tiedottaminen

Lisätiedot

Uusi liikennepolitiikka

Uusi liikennepolitiikka Uusi liikennepolitiikka Ylijohtaja Anne Herneoja 28.11.2012 Liikenteen VISIO 2030+ Kilpailukykyä ja hyvinvointia vastuullisella liikenteellä Valtioneuvoston liikennepoliittinen selonteko eduskunnalle n

Lisätiedot

Kilpailu on valtakunnallinen ja kattaa seuraavat viisi maantieteellistä aluetta: (Etelä Suomi, Länsi Suomi, Keski Suomi, Itä Suomi, Pohjois Suomi).

Kilpailu on valtakunnallinen ja kattaa seuraavat viisi maantieteellistä aluetta: (Etelä Suomi, Länsi Suomi, Keski Suomi, Itä Suomi, Pohjois Suomi). 1 OLOSUHDETALKOOT 2011 SUUNNITTELUKILPAILU KILPAILUN SÄÄNNÖT 1. Kilpailun järjestäjä Schneider Electric Buildings Finland Oy Kellokukantie 2 PL 250 01300 Vantaa 2. Kilpailu ja sen tausta Schneider Electric

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Vp/5 1 a KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Vp/5 1 a KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Vp/5 1 a 5 KOIVUSAAREN IDEAKILPAILU Kslk 2008-986 Alueen sijainti Kilpailualue Koivusaaren ideakilpailun ohjelman tiivistelmä Kilpailualue sijaitsee Lauttasaaren länsipuolella

Lisätiedot

Itä-Suomen liikennestrategia. Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä

Itä-Suomen liikennestrategia. Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä Itä-Suomen liikennestrategia Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä Ihmisten liikkuminen -näkökulma 1 Strategia on kaikkien toimijoiden yhteinen

Lisätiedot

Vt5 parantaminen parantaminen välillä Hietanen Pitkäjärvi, yleissuunnitelma

Vt5 parantaminen parantaminen välillä Hietanen Pitkäjärvi, yleissuunnitelma Vt5 parantaminen parantaminen välillä Hietanen Pitkäjärvi, yleissuunnitelma Yleisötilaisuus 31.10.2013 Ympäristösi parhaat tekijät 2 Yleisötilaisuuden ohjelma 18:00 Tilaisuuden avaus ja hankkeen esittely

Lisätiedot

Kilpailuasiamiehen ohjeita taidekilpailuihin. Kilpailuehdotuksen laatiminen taidekilpailuun Helsinki

Kilpailuasiamiehen ohjeita taidekilpailuihin. Kilpailuehdotuksen laatiminen taidekilpailuun Helsinki Kilpailuasiamiehen ohjeita taidekilpailuihin Kilpailuehdotuksen laatiminen taidekilpailuun Helsinki 31.10.2016 subst. [kuvataidekilpailu] kilpailu, jossa kahdelta tai useammalta taiteilijalta pyydetään

Lisätiedot

HIRSIRAKENTEINEN KAUPUNKIASUNTO IDEAKILPAILU

HIRSIRAKENTEINEN KAUPUNKIASUNTO IDEAKILPAILU HIRSIRAKENTEINEN KAUPUNKIASUNTO IDEAKILPAILU I D E A K I L P A I L U O P I S K E L I J O I L L E 12.4.-29.09.2017 ALUSTAVA OHJELMA 6.4.2017 1 Kilpailukutsu 1.1 Kilpailun järjestäjä, tarkoitus ja luonne

Lisätiedot

VT 19 Hankearviointi. Alustavat tulokset. Sito Parhaan ympäristön tekijät

VT 19 Hankearviointi. Alustavat tulokset. Sito Parhaan ympäristön tekijät Alustavat tulokset Sito Parhaan ympäristön tekijät Lähtökohdat ja tarkastellut vaihtoehdot Tässä hankearvioinnissa on tarkasteltu valtatien 19 parantamista välillä Seinäjoki- Lapua ja siihen liittyviä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Kaupunkiympäristön toimiala Maankäyttö ja kaupunkirakenne - palvelukokonaisuus

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Kaupunkiympäristön toimiala Maankäyttö ja kaupunkirakenne - palvelukokonaisuus Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 47 Hakaniemenrannan ideakilpailu HEL 2017-009670 T 10 03 09 Päätös Päätöksen perustelut päätti oikeuttaa Asemakaavoitus-palvelun Eteläisen alueyksikön järjestämään Hakaniemenrannan

Lisätiedot

Kilpailullinen neuvottelumenettely JHS-seminaari 30.10.2007

Kilpailullinen neuvottelumenettely JHS-seminaari 30.10.2007 Kilpailullinen neuvottelumenettely JHS-seminaari 30.10.2007 HAUS kehittämiskeskus Oy Varatuomari Liisa Lehtomäki Luennon tavoitteet Käydä lyhyesti läpi kilpailullisen neuvottelumenettelyn kulku hankintalain

Lisätiedot

Pääteiden kehittämisen periaatteet / Aulis Nironen

Pääteiden kehittämisen periaatteet / Aulis Nironen 1 15.12.2003 Aulis Nironen 2 PÄÄTEIDEN KÄSITTEITÄ Pääteillä tarkoitetaan valta- ja kantateitä Valtatiet palvelevat tärkeiden asutus- ja liikennekeskusten välistä kaukoliikennettä ja muodostavat maantieverkon

Lisätiedot

Ajankohtaista VARELY:n. 5.9.2013 / Antti Kärki

Ajankohtaista VARELY:n. 5.9.2013 / Antti Kärki Ajankohtaista VARELY:n liikennevastuualueelta 5.9.2013 / Antti Kärki Toimialueenamme ovat Satakunta ja Varsinais-Suomi yhtenä toimialueena. Vastuullamme on noin 8 000 km yleisiä teitä ja 1800 siltaa. Tehtävänämme

Lisätiedot

PÄÄMINISTERIN PARHAAT KÄYTÄNNÖT KILPAILU

PÄÄMINISTERIN PARHAAT KÄYTÄNNÖT KILPAILU KILPAILUOHJE 10.1.2006 PÄÄMINISTERIN PARHAAT KÄYTÄNNÖT KILPAILU Koko kansan tietoyhteiskunta ja pääministerin parhaat käytännöt - palkinto Hallituksen tietoyhteiskuntaohjelman tavoitteena on koko kansan

Lisätiedot

Hyvinvointia digitaalisilla ratkaisuilla!

Hyvinvointia digitaalisilla ratkaisuilla! 1 Tampereen kaupunki Aleksis Kiven katu 14-16 C PL 487 33101 Tampere KILPAILUOHJELMA Hyvinvointia digitaalisilla ratkaisuilla! Avoin ideakilpailu organisaatioille ja kaupunkilaisille 22.10.2015-15.1.2016

Lisätiedot

Viitostien tilannekatsausta

Viitostien tilannekatsausta Viitostien tilannekatsausta Petri Keränen 21.5.2014 27.5.2014 Kajaani Kuopio Mikkeli Kajaani Kajaanin risteykset 5milj. 2023-2027 Mainuanjärven kohta 1 milj. 2023-2027 Iisalmi-Kajaani 2 milj. 2023-2027

Lisätiedot

TARJOUSYHTEENVETO LIITE 6.1 SISÄLTÖ KASELY/268/2016, 23.2.2016

TARJOUSYHTEENVETO LIITE 6.1 SISÄLTÖ KASELY/268/2016, 23.2.2016 KASELY/268/2016, 23.2.2016 TARJOUSYHTEENVETO LIITE 6.1 SISÄLTÖ IMATRA-LAPPEENRANTA LIIKENTEEN LIIKENNÖINTISOPIMUS 6.6.2016 ALKAEN 1 1. Tarjoajan tiedot 1 1.1 Päävastuullinen toimittaja 1 1.2 Mahdolliset

Lisätiedot

arkkitehtuuri -kilpailut

arkkitehtuuri -kilpailut 2013 arkkitehtuuri -kilpailut Miksi? Mikä on arkkitehtuurikilpailu? Arkkitehtuurikilpailu on hyvä työväline, kun haetaan tuoreita suunnittelun näkökulmia ja halutaan varmistaa rakentamisen laatu. Kilpailun

Lisätiedot

Hallitusohjelma 22.6.2011. Liikenneratkaisut talouden, yritystoiminnan ja ilmaston yhteinen nimittäjä

Hallitusohjelma 22.6.2011. Liikenneratkaisut talouden, yritystoiminnan ja ilmaston yhteinen nimittäjä Liikenneratkaisut talouden, yritystoiminnan ja ilmaston yhteinen nimittäjä Kuntien 6. ilmastokonferenssi, Tampere 3.5.2012 Yksikön päällikkö Silja Ruokola Hallitusohjelma 22.6.2011 Liikennepolitiikalla

Lisätiedot

Kevyen kutsukilpailun mallit

Kevyen kutsukilpailun mallit Kevyen kutsukilpailun mallit Suomen Taiteilijaseuran mallikokoelmassa on kevyen kutsukilpailun osalta julkaistu seuraavat kolme mallia. Niistä ensimmäistä, kilpailuohjelman mallia kevytkilpailun järjestäjän

Lisätiedot

Länsi-Uudenmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma. 3.10.2013 Riitta Murto-Laitinen Erkki Vähätörmä

Länsi-Uudenmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma. 3.10.2013 Riitta Murto-Laitinen Erkki Vähätörmä Länsi-Uudenmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma 3.10.2013 Riitta Murto-Laitinen Erkki Vähätörmä Mikä on liikennejärjestelmäsuunnitelma ja miksi sitä tehdään? Liikennejärjestelmä sisältää liikenteen kokonaisuuden,

Lisätiedot

KUVATAIDEKILPAILUJEN SÄÄNNÖT

KUVATAIDEKILPAILUJEN SÄÄNNÖT Hyväksytty Suomen Taiteilijaseuran edustajistossa 4.12.2015 KUVATAIDEKILPAILUJEN SÄÄNNÖT Näillä säännöillä turvataan kilpailuun osallistuvien kuvataiteilijoiden ja kilpailutöiden yhdenmukaista sekä tasavertaista

Lisätiedot

Salpausselän palveluvyöhyke, valtatie 12 ja E14

Salpausselän palveluvyöhyke, valtatie 12 ja E14 Salpausselän palveluvyöhyke, valtatie 12 ja E14 29.1.2015 Päijät-Hämeen liitto Salpausselän palveluvyöhyke Salpausselän palveluvyöhyke on Länsi-Suomesta ja Tampereelta Lahden ja Kouvolan kautta Lappeenrantaan

Lisätiedot

Lausunto Varsinais-Suomen liitolle Turun rakennemallialueen liikennejärjestelmäsuunnitelmaluonnoksesta

Lausunto Varsinais-Suomen liitolle Turun rakennemallialueen liikennejärjestelmäsuunnitelmaluonnoksesta Tekninen lautakunta 48 21.05.2014 Kaupunginhallitus 252 02.06.2014 Lausunto Varsinais-Suomen liitolle Turun rakennemallialueen liikennejärjestelmäsuunnitelmaluonnoksesta 236/10.05.01/2014 TEKLA 48 Tekninen

Lisätiedot

E18 Turun kehätien kehittäminen

E18 Turun kehätien kehittäminen E18 Turun kehätien kehittäminen 11.3.2014 Kehittämisselvityksen lähtökohdat Turun kehätie E18- ja TEN -ydinverkkoa. Kehätiellä VARELY:n suurimmat liikennemäärät ja erittäin epätasainen palvelutaso. Tien

Lisätiedot

Pirkanmaan tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2014 2017

Pirkanmaan tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2014 2017 2.4.2014 Pirkanmaan tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2014 2017 Toimintaympäristö Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (tekstissä jatkossa ELYkeskus) Tienpidon ja liikenteen suunnitelmassa

Lisätiedot

VALAISTUKSEN IDEASUUNNITTELUKILPAILU. Harjun alue. Kilpailuohjelma

VALAISTUKSEN IDEASUUNNITTELUKILPAILU. Harjun alue. Kilpailuohjelma VALAISTUKSEN IDEASUUNNITTELUKILPAILU Kilpailuohjelma Harjun alue 3.2.2010 TAUSTAA Jyväskylän kaupunki järjestää Harjun alueen Valaistussuunnittelun ideakilpailun. Tulos julkistetaan Valon kaupunki tapahtuman

Lisätiedot

Itsenäinen Suomi 100 vuotta -juhlarahan suunnittelukilpailu

Itsenäinen Suomi 100 vuotta -juhlarahan suunnittelukilpailu 1/6 Itsenäinen Suomi 100 vuotta -juhlarahan suunnittelukilpailu Suomen valtiovarainministeriön asettama Suomen itsenäisyyden 100- vuotisjuhlavuoden juhlarahalautakunta järjestää valtiovarainministeriön

Lisätiedot

Janakkalan kunta Turenki 25.4.2014

Janakkalan kunta Turenki 25.4.2014 Janakkalan kunta Turenki 25.4.2014 1 Taimistotie Asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee Turengin keskustassa, Turengintien pohjoispuolella, rautatien molemmin

Lisätiedot

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, liikenne ja infrastruktuuri

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, liikenne ja infrastruktuuri Etelä-Suomi Päätös Nro 1/2011/4 Dnro ESAVI/494/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 17.1.2011 ASIA HAKIJA Länsi-Suomen ympäristölupaviraston 13.12.2006 antamassa päätöksessä nro 173/2006/3 rakentamistöiden

Lisätiedot

Kaupunkikehitysryhmä Keskustahanke

Kaupunkikehitysryhmä Keskustahanke TAMPEREEN ASEMANSEUDUN HANKEKOKONAISUUS Tampereen ja keskustan kehittämisohjelma Tullin alueen visiotyö Tampereen kaupunkiseudun MAL-aiesopimus ja Asemakeskushanke Tampereen Asemakeskuksen suunnittelukilpailu

Lisätiedot

RUSKON KUNNAN TURUN KOULUSOPIMUSTEN MUKAISET KOULUKULJETUKSET LUKUVUOSINA 2016-2018

RUSKON KUNNAN TURUN KOULUSOPIMUSTEN MUKAISET KOULUKULJETUKSET LUKUVUOSINA 2016-2018 RUSKON KUNTA TARJOUSPYYNTÖ Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 25.1.2016 RUSKON KUNNAN TURUN KOULUSOPIMUSTEN MUKAISET KOULUKULJETUKSET LUKUVUOSINA 2016-2018 Ostaja Kohde Ruskon kunta / Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta

Lisätiedot

SATAKUNNAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA LÄHTÖKOHTIA: LIIKENNE, LIIKKUMINEN JA KULJETUKSET, LIIKENNEVERKOT SEUTUKUNTAKIERROS

SATAKUNNAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA LÄHTÖKOHTIA: LIIKENNE, LIIKKUMINEN JA KULJETUKSET, LIIKENNEVERKOT SEUTUKUNTAKIERROS SATAKUNNAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA LÄHTÖKOHTIA: LIIKENNE, LIIKKUMINEN JA KULJETUKSET, LIIKENNEVERKOT SEUTUKUNTAKIERROS Satakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelma LIIKENTEEN KYSYNTÄ LIIKKUMINEN Kulkutavat

Lisätiedot

Kanta-Hämeen jatkuva liikennejärjestelmätyö ja liikennejärjestelmätyöryhmän toiminta 2015-2016

Kanta-Hämeen jatkuva liikennejärjestelmätyö ja liikennejärjestelmätyöryhmän toiminta 2015-2016 Kanta-Hämeen jatkuva liikennejärjestelmätyö ja liikennejärjestelmätyöryhmän toiminta 2015-2016 o Kanta-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelma, 4/2014 o Aiesopimus vuosille 2014-2019, 9/2014 o Liikennejärjestelmätyöryhmän

Lisätiedot

ASEMAKAAVA 691/AKM MARJATIE Pyhättömän (13) kaupunginosan korttelin 31 tontit 3 ja 10 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.9.

ASEMAKAAVA 691/AKM MARJATIE Pyhättömän (13) kaupunginosan korttelin 31 tontit 3 ja 10 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.9. 691/AK LIITE 1 ASEMAKAAVA 691/AKM MARJATIE Pyhättömän (13) kaupunginosan korttelin 31 tontit 3 ja 10 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.9.2015 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Heinolan

Lisätiedot

Liikkumisen palveluiden valtakunnallinen palvelutaso

Liikkumisen palveluiden valtakunnallinen palvelutaso Liikkumisen palveluiden valtakunnallinen palvelutaso Marja Rosenberg 14.12.2015 Asiakkaan matkan kokonaisuus Tyytyväisyys ja palvelutason seuranta Liikkumis tarve Asiakkaan tarvitsemat tiedot matkustusmuodon

Lisätiedot

Kouvolan keskustan ydinalueen ideakilpailu

Kouvolan keskustan ydinalueen ideakilpailu Kilpailuohjelman tiivistelmä 29.3.2012 Kouvolan keskustan ydinalueen ideakilpailu Kouvolan kaupunki tekee parhaillaan keskustavisiota, jolla luodaan keskustan kehittämisen suuntaviivat seuraaville vuosikymmenille.

Lisätiedot

TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ

TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ TILITOIMISTON PALVELUIDEN KILPAILUTUS MUISTILIITTO ry (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytää tarjousta Hilmailmoituskanavassa julkaistun hankintailmoituksen

Lisätiedot

E18 TURUN KEHÄTIE NAANTALIN JA RAISION VÄLILLÄ

E18 TURUN KEHÄTIE NAANTALIN JA RAISION VÄLILLÄ E18 TURUN KEHÄTIE NAANTALIN JA RAISION VÄLILLÄ YVA JA YLEISSUUNNITELMA TAVOITETYÖPAJA 1.12.2015 TYÖPAJAN OHJELMA 16.30 Kahvi 17.00 E18 kehittämistarpeet, Vesa Virtanen Käyttäjätarpeiden tunnistaminen kehittämispolun

Lisätiedot

E18 Turun kehätien kehittämisselvitys

E18 Turun kehätien kehittämisselvitys Tekninen lautakunta 104 29.10.2014 Kaupunginhallitus 439 10.11.2014 Kaupunginhallitus 457 24.11.2014 E18 Turun kehätien kehittämisselvitys 737/10.05.01/2014 TEKLA 104 Yhdyskuntatekniikan päällikkö Mika

Lisätiedot

KILPAILUKUTSU TUUSULAN RYKMENTINPUISTON LEIKKI- JA AKTIVITEETTIPUISTON SUUNNITTELUKILPAILU

KILPAILUKUTSU TUUSULAN RYKMENTINPUISTON LEIKKI- JA AKTIVITEETTIPUISTON SUUNNITTELUKILPAILU KILPAILUKUTSU TUUSULAN RYKMENTINPUISTON LEIKKI- JA AKTIVITEETTIPUISTON SUUNNITTELUKILPAILU Sisällysluettelo 1. Kilpailun järjestäjä... 3 2. Kilpailukohde... 3 3. Kilpailun tavoitteet... 4 4. Ilmoittautuminen

Lisätiedot

Lusi-Iisalmi yhteysväliselvityksen palvelutasoajattelu. Itä-Suomen liikennejärjestelmäpäivät 28. 29.10.2014

Lusi-Iisalmi yhteysväliselvityksen palvelutasoajattelu. Itä-Suomen liikennejärjestelmäpäivät 28. 29.10.2014 Lusi-Iisalmi yhteysväliselvityksen palvelutasoajattelu Itä-Suomen liikennejärjestelmäpäivät 28. 29.10.2014 POS ELY / Airi Muhonen 28.10.2014 1 POS ELY / Airi Muhonen 28.10.2014 2 Pitkien matkojen ja kuljetusten

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: 26725. Tampere 20.1.2014

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: 26725. Tampere 20.1.2014 NOUSIAISTEN KUNTA Kaitaraisten yritysalueen asemakaavan liikenneselvitys Työ: 26725 Tampere 20.1.2014 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 Y-tunnus: 0564810-5

Lisätiedot

PAIMION KAUPUNKI VALTATIE 1:N ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

PAIMION KAUPUNKI VALTATIE 1:N ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 249-AK1501 PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus PAIMION KAUPUNKI VALTATIE 1:N ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 9.3.2015 12.5.2016 Nosto Consulting Oy Osallistumis-

Lisätiedot

LIITTEET. 50 Valtatien 6 parantaminen välillä Taavetti - Lappeenranta, yleissuunnitelma

LIITTEET. 50 Valtatien 6 parantaminen välillä Taavetti - Lappeenranta, yleissuunnitelma 50 Valtatien 6 parantaminen välillä Taavetti - Lappeenranta, yleissuunnitelma LIITTEET LIITTEET LIITE 1: Yhteysviranomaisen lausunto YVA-selostuksesta (23.6.2008) LIITE 2: Hankekortti LIITE 3 MELUTARKASTELU:

Lisätiedot

Kaupunkikehitysryhmä. Keskustahanke

Kaupunkikehitysryhmä. Keskustahanke MAL-VERKOSTON TAPAAMINEN 14.5.2014 Tampereen ja keskustan kehittämisohjelma Tampereen kaupunkiseudun MAL-aiesopimus ja Asemakeskushanke Tampereen Asemakeskuksen suunnittelukilpailu Tullin alueen visiotyö

Lisätiedot

Keskiaikaisten markkinoiden infomökki SUPPEA SUUNNITTELUKILPAILU KILPAILUOHJELMA

Keskiaikaisten markkinoiden infomökki SUPPEA SUUNNITTELUKILPAILU KILPAILUOHJELMA Keskiaikaisten markkinoiden infomökki SUPPEA SUUNNITTELUKILPAILU 22.5. 22.8.2017 KILPAILUOHJELMA 1 KILPAILUKUTSU 1.1 Kilpailun järjestäjä, luonne ja tarkoitus Turun Suurtorin keskiaika ry järjestää Keskiaikaisten

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA IITTI Päiväys 6.6.2016. ETELÄINEN OSA-ALUE/KAIVOMÄEN, KANSANMÄEN JA PENTINMÄEN ALUEET ASEMAKAAVAN MUUTOS JA OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN LOGISTIIKKA-ALUEIDEN MP HANKE-IDEAN ESITTELY

PÄÄKAUPUNKISEUDUN LOGISTIIKKA-ALUEIDEN MP HANKE-IDEAN ESITTELY PÄÄKAUPUNKISEUDUN LOGISTIIKKA-ALUEIDEN MP HANKE-IDEAN ESITTELY TAVOITE - LOGISTIIKAN TEHOKKUUDEN JA KILPAILUKYVYN KEHITTÄMINEN Tarvitaan vahvempia ja tehokkaampia keskittymiä logistiikan kansainvälisen

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN OPPILASKULJE- TUSTEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ

HÄMEENKYRÖN OPPILASKULJE- TUSTEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ HÄMEENKYRÖN OPPILASKULJE- TUSTEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ 2 TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 1 TARJOUSPYYNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1 OSTAJA... 3 2 HANKINTAMENETTELY... 3 3 TARJOUSPYYNNÖN KOHDE... 3 4 TARJOAJAN KELPOISUUS...

Lisätiedot

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS Sysmä, Suurikylä SISÄLLYS 1. SUUNNITTELUALUE 2. SUUNNITTELUN TAVOITTEET 3. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 3.0 Kaavoituspäätös 3.1 Maanomistus 3.2 Kaavatilanne 3.3 Rakennusjärjestys 3.4 Luonnon ja kulttuurihistorian

Lisätiedot

Tullikamarinaukion ja Attilan kiinteistön suunnittelukilpailu

Tullikamarinaukion ja Attilan kiinteistön suunnittelukilpailu 20.3.2017 1 (5) Tampereen kaupunki Senaatti-kiinteistöt viite: tehtävänmäärittelykokous 15.2.2017 ja ohjausryhmän kokous 10.3.2017 Tullikamarinaukion ja Attilan kiinteistön suunnittelukilpailu Tehtävä

Lisätiedot

Kilpailun valmistelu käynnistettiin kaupungin aloitteesta.

Kilpailun valmistelu käynnistettiin kaupungin aloitteesta. Helsingin kaupunki Esityslista 19/2012 1 (5) 3 Kirjava Satama - yleisen kansainvälisen ideakilpailun tulos (a-asia) HEL 2011-005957 T 10 03 09 Hankenumero 0852_2 Päätösehdotus Esittelijä Aiemmat päätökset

Lisätiedot

YVA-menettely hankkeissa

YVA-menettely hankkeissa YVA-menettely hankkeissa E 18 Turun kehätie välillä Naantali - Raisio Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, liikenne ja infrastruktuuri Vesa Virtanen

Lisätiedot

Valtakunnallinen kuurojen emäntien tietoja taitokilpailu

Valtakunnallinen kuurojen emäntien tietoja taitokilpailu -juliste -kutsu kilpailuun -ohjelma -kokouskutsu Valtakunnallinen kuurojen emäntien tietoja taitokilpailu -ilmoittautuminen -kilpailusäännöt 17.10.2015 Peltolan koulu, Lummetie 27 b Tikkurila, Vantaa emantakisat@gmail.com

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Asemakaavan muutos koskien Alavuden kaupungin Salmi 10. kaupunginosan korttelia 10046 ja siihen / Ympäristöpalvelut 20.10.2014 2 / 8 1 Osallistumis- ja

Lisätiedot

Hulevedet hallintaan Lahdessa

Hulevedet hallintaan Lahdessa Hulevedet hallintaan Lahdessa Hulevedet hallintaan Lahdessa KILPAILUN TAVOITTEET Löytää uusia hulevesien hallinnan ja käsittelyn ratkaisuja, jotka sopivat Lahden kaupungin ja rakennusyritysten käyttöön.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASKOLA/MONNINKYLÄ Monninkylän kauppapaikka Päiväys7.9.2011 ASEMAKAAVAN MUUTOS SEKÄ ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN MÄNTSÄLÄNTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Asemakaavan muuttamista

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

Ehdokkaan sähköpostiosoite, johon tiedoksiannot ja päätökset voidaan toimittaa:

Ehdokkaan sähköpostiosoite, johon tiedoksiannot ja päätökset voidaan toimittaa: Hankintailmoitus / liite 1.1 1(8) EHDOKKAAN TIEDOT: Ehdokkaan nimi: Ehdokkaan osoite: Y-tunnus: Allekirjoitus ja nimenselvennys: Allekirjoittajalla on laillinen nimenkirjoitusoikeus tai valtakirja: Kyllä

Lisätiedot

Joukkoliikenteen järjestäminen. Kehto- foorumi Pori 21.3.2013 Silja Siltala liikenneinsinööri

Joukkoliikenteen järjestäminen. Kehto- foorumi Pori 21.3.2013 Silja Siltala liikenneinsinööri Joukkoliikenteen järjestäminen Kehto- foorumi Pori 21.3.2013 Silja Siltala liikenneinsinööri Linja-autoliikenteen järjestäminen ja rooli tulevaisuudessa Liikenne- ja viestintävaliokunta kuuleminen 8.3.2013/

Lisätiedot

äijälänranta-aidan ideakilpailu

äijälänranta-aidan ideakilpailu 22.8.-28.9.2012 2 havainnekuvia äijälänrannan alueesta Järjestäjä Jyväskylän kaupunki Osuuskunta Suomen Asuntomessut Internetsivut www.asuntomessut.fi/jyvaskyla www.jyvaskyla.fi/asuntomessut/aita Taitto

Lisätiedot

Kantatien 54 kehittämisen ja tieluokan muutoksen vaikutusten arviointi Selvitysmuistio 12.8.2015, Anneli Tanttu ja Reijo Lehtinen, Kohateam Oy

Kantatien 54 kehittämisen ja tieluokan muutoksen vaikutusten arviointi Selvitysmuistio 12.8.2015, Anneli Tanttu ja Reijo Lehtinen, Kohateam Oy Johdanto Tässä selvityksessä on arvioitu valtatien10/12 ja kantatien 54 rooleja maankäytön ja liikennejärjestelmän kannalta Kanta-Hämeen alueella. Lähtökohtina tarkastelulle ovat maankäyttöön liittyvät

Lisätiedot

PAIMION KAUPUNKI VALTATIE 1:N ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

PAIMION KAUPUNKI VALTATIE 1:N ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 167-AK1501 PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus PAIMION KAUPUNKI VALTATIE 1:N ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 9.3.2015 Nosto Consulting Oy Osallistumis- ja

Lisätiedot

MUISTIO. Kyllösen asemakaava Limingassa liikenneselvitys

MUISTIO. Kyllösen asemakaava Limingassa liikenneselvitys MUISTIO Projekti Asiakas Limingan maankäytön kehittäminen vaikutukset valtatien Sweco Ympäristö Päivämäärä 30.9.2014 Laatija Tuomo Vesajoki, Jouko Hintsala, Vesa-Pekka Saunakangas Kyllösen asemakaava Limingassa

Lisätiedot

EURAKOSKEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

EURAKOSKEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS EURAKOSKEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 8.10.2015 KUNTA Euran kunta 050 KYLÄ Eurakoski 428 KIINTEISTÖT 6:40, 6:84 Kaavan laatija REJLERS OY Aloite tai hakija

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 164-RAK1503 2 (9) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuvaa ranta-asemakaavan tavoitteet sekä sen, miten laatimis- ja suunnittelumenettely etenee. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sisältää myös

Lisätiedot

Kilpailuohjeet. 1.1 Kilpailun järjestäjät ja kilpailun kohde

Kilpailuohjeet. 1.1 Kilpailun järjestäjät ja kilpailun kohde Kilpailuohjeet 1.1 Kilpailun järjestäjät ja kilpailun kohde Itsenäisyyden juhlavuoden kunniaksi Puumalan kunta ja C2 SmartLight Oy yhteistyössä järjestävät ideakilpailun, jonka tavoitteena on esitellä

Lisätiedot

Valtatien 8 lähitulevaisuuden parantamistoimenpiteet

Valtatien 8 lähitulevaisuuden parantamistoimenpiteet Toteutuvatko "kasitien" kehittämistoimet lähitulevaisuudessa? Tällä hetkellä Monilla vilkkailla pääteillä 100 km/h on jo vaarallisen korkea - tilanne on tyydyttävä vain paperilla! 60 % liikennekuolemista

Lisätiedot

Jyväskylän seudulla olevien suurten tie- ja liikennehankkeiden priorisointi kaupungin näkökulmasta

Jyväskylän seudulla olevien suurten tie- ja liikennehankkeiden priorisointi kaupungin näkökulmasta 13.10.2011 (Timo Vuoriainen, Tapio Koikkalainen) 27.11.2013 päivitetty Jyväskylän seudulla olevien suurten tie- ja liikennehankkeiden priorisointi kaupungin näkökulmasta Jyväskylän seudulla on useita tärkeitä

Lisätiedot

KOTOISA. tuotesuunnittelukilpailu. Liikelahja, joka kertoo tarinan

KOTOISA. tuotesuunnittelukilpailu. Liikelahja, joka kertoo tarinan KOTOISA tuotesuunnittelukilpailu Liikelahja, joka kertoo tarinan KILPAILUOHJELMA Mikkelin kaupunki ja etsivät yhteisen suunnittelukilpailun avulla uusia kotiin ja vapaaajan asumiseen liittyviä tuotteita,

Lisätiedot

KOSKEN Tl KUNTA. Keskustaajaman ja Koivukylän osayleiskaavojen liikenneselvitys LUONNOS. Työ: 26478. Tampere 7.11.2013

KOSKEN Tl KUNTA. Keskustaajaman ja Koivukylän osayleiskaavojen liikenneselvitys LUONNOS. Työ: 26478. Tampere 7.11.2013 KOSKEN Tl KUNTA Keskustaajaman ja Koivukylän osayleiskaavojen liikenneselvitys LUONNOS Työ: 26478 Tampere 7.11.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 Y-tunnus

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Tarjouspyyntö 5.2.2016 LIIKENNETRAKTORIN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. HANKINNAN

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177 EURAJOEN KUNTA Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 25177 Turussa 19.3.2012, tark. 5.6.2012, tark. 4.9.2012, tark. 9.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

Toiminta rahoitetaan osallistujien jäsenmaksuilla, hankerahoituksella ja erikseen kerättävällä rahoituksella.

Toiminta rahoitetaan osallistujien jäsenmaksuilla, hankerahoituksella ja erikseen kerättävällä rahoituksella. LOHJAN SEUDUN YMPÄRISTÖKLUSTERI Klusteri on yhteistyöverkosto, joka edistää yritysten ja yhteisöjen ympäristöasioiden hallintaa, auttaa ennakoimaan ja sopeutumaan muutoksiin ja riskeihin sekä edesauttaa

Lisätiedot

Yhteisöllisen asumisen kehittäminen Tampereella

Yhteisöllisen asumisen kehittäminen Tampereella Yhteisöllisen asumisen kehittäminen Tampereella Arja Ojala 19..10..2017 Käräjätörmän monisukupolvinen yhteisökylä 2 19.10.2017 Oma Tesoman sateenvarjon alla yhteisöllisen asumisen palvelukortteleita 3

Lisätiedot

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE Liite 17 / Ymp.ltk 18.2.2014 / 25 KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.2.2014 tark. 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus-

Lisätiedot

ALVAR AALTO -MUSEON JA KESKI-SUOMEN MUSEON NIVELOSAN YLEINEN SUUNNITTELUKILPAILU 29.6. 30.10.2015

ALVAR AALTO -MUSEON JA KESKI-SUOMEN MUSEON NIVELOSAN YLEINEN SUUNNITTELUKILPAILU 29.6. 30.10.2015 ALVAR AALTO -MUSEON JA KESKI-SUOMEN MUSEON NIVELOSAN YLEINEN SUUNNITTELUKILPAILU 1 SUUNNITTELUKILPAILUN TAVOITE Jyväskylän Ruusupuiston museot, Alvar Aalto -museo ja Keski-Suomen museo, ovat akateemikko

Lisätiedot

SOPIMUS YHTEISTYÖSTÄ KANSAINVÄLISEN IDEAKILPAILUN JÄRJESTÄMISESSÄ

SOPIMUS YHTEISTYÖSTÄ KANSAINVÄLISEN IDEAKILPAILUN JÄRJESTÄMISESSÄ 1 (6) 9.11.2006 SOPIMUS YHTEISTYÖSTÄ KANSAINVÄLISEN IDEAKILPAILUN JÄRJESTÄMISESSÄ 1 Sopijapuolet 2 Sopimuksen tarkoitus ja tavoite Sopimuksen sopijapuolina ovat: Helsingin kaupunki Espoon kaupunki Vantaan

Lisätiedot

Uudenmaan ELY-keskuksen merkittävän tieverkon palvelutasoselvitys TIIVISTELMÄ 2016

Uudenmaan ELY-keskuksen merkittävän tieverkon palvelutasoselvitys TIIVISTELMÄ 2016 Uudenmaan ELY-keskuksen merkittävän tieverkon palvelutasoselvitys TIIVISTELMÄ 2016 Taustat ja tavoitteet Tavoitteena kehittää menetelmä ja määrittää maantieverkon henkilöliikenteelle ja kuljetuksille tarjoama

Lisätiedot

Fredikanterassin taidekilpailu

Fredikanterassin taidekilpailu K i l p a i l u o h j e l m a Fredikanterassin taidekilpailu Helsingin kaupunki (Kaupunginkanslia ja Taidemuseo HAM yhteistyössä Kaupunkisuunnitteluviraston, Rakennusviraston ja Rakennusvalvontaviraston

Lisätiedot

Saimaanharjun asemakaavan muutos

Saimaanharjun asemakaavan muutos S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A TAIPALSAAREN KUNTA Saimaanharjun asemakaavan muutos FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P233-P23333 1 (7) Sisällysluettelo 1 n tarkoitus... 1 2 Suunnittelualueen sijainti...

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 132-AK1302c NAKKILAN KUNTA SÄKKIMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 11.6.2013 28.8.2013 Nosto Consulting Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (7) Suunnittelualue Suunnittelualue

Lisätiedot

Esityslista. Klo 17 varainhoidosta puhumassa Arto Virtanen ja Lea Rajamäki Nordeasta

Esityslista. Klo 17 varainhoidosta puhumassa Arto Virtanen ja Lea Rajamäki Nordeasta KIRKKONEUVOSTO 3/2016 1 (7) Aika Keskiviikko 4.5.2016 n. klo 17:20 - Kahvitarjoilu klo 16:45- Klo 17 varainhoidosta puhumassa Arto Virtanen ja Lea Rajamäki Nordeasta Paikka Seurakuntakeskus, Arkki KÄSITELTÄVÄT

Lisätiedot

SÄÄNNÖT SUJUVA! RAKENNETTU YMPÄRISTÖ 2025 INFOGRAFIIKKAKILPAILU 1 KILPAILUN TARKOITUS KILPAILUTEHTÄVÄ INFOTYÖPAJAT...

SÄÄNNÖT SUJUVA! RAKENNETTU YMPÄRISTÖ 2025 INFOGRAFIIKKAKILPAILU 1 KILPAILUN TARKOITUS KILPAILUTEHTÄVÄ INFOTYÖPAJAT... SÄÄNNÖT Sujuva! Säännöt Sivu 2 (6) SUJUVA! RAKENNETTU YMPÄRISTÖ 2025 INFOGRAFIIKKAKILPAILU SÄÄNNÖT 1 KILPAILUN TARKOITUS... 3 2 KILPAILUTEHTÄVÄ... 3 3 INFOTYÖPAJAT... 4 4 SARJAT JA OSALLISTUJAT... 4 5

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024 EURAJOEN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 26024 Turku, 21.12.2012, tark. 28.3.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010

Lisätiedot

Varsinais-Suomen liikennestrategia 2035+

Varsinais-Suomen liikennestrategia 2035+ Varsinais-Suomen liikennestrategia 2035+ Seurantaraportti 2016, Keskeiset tulokset Turun seudun kannalta Mari Sinn Varsinais-Suomen liitto Liikennestrategian seuranta Liikennestrategia valmistui vuonna

Lisätiedot

Lappi, liikenneviraston pitkän aikavälin suunnitelmassa Timo Välke Johtava asiantuntija, rautateiden tavaraliikenne

Lappi, liikenneviraston pitkän aikavälin suunnitelmassa Timo Välke Johtava asiantuntija, rautateiden tavaraliikenne Lappi, liikenneviraston pitkän aikavälin suunnitelmassa 24.11.2010 Timo Välke Johtava asiantuntija, rautateiden tavaraliikenne Liikenneviraston organisaatio 1.1.2011 alkaen Pääjohtaja Viestintä Esikunta

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KIISKINMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KIISKINMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KIISKINMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS 12.10.2015, tarkistettu 13.1.2016 KUNTA Euran kunta 050 Kylä Kauttua 406 Korttelit 902-926, 930-940, 950-969, 971-974 Kaavan

Lisätiedot