Suomen Maisema-arkkitehtiliiton kilpailusäännöt Suomessa järjestettäviä kansallisia maisema-arkkitehtuurikilpailuja varten

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen Maisema-arkkitehtiliiton kilpailusäännöt Suomessa järjestettäviä kansallisia maisema-arkkitehtuurikilpailuja varten"

Transkriptio

1 KILPAILUSÄÄNNÖT (Landscape architectural competition conditions) - hyväksytty MARK:n jäsenkokouksessa korvaa päivätyt säännöt Suomen Maisema-arkkitehtiliiton kilpailusäännöt Suomessa järjestettäviä kansallisia maisema-arkkitehtuurikilpailuja varten 1 Maisema-arkkitehtuurikilpailu Näissä säännöissä tarkoitettu maisema-arkkitehtuurikilpailu on menettely, jossa kahdelta tai useammalta suunnittelijalta pyydetään samanaikaisesti ehdotus maisema-arkkitehdin toimialaan kuuluvasta suunnittelukohteesta. Maisema-arkkitehtikilpailuja voivat järjestää yhteisöt sekä juridiset ja luonnolliset henkilöt. Maisemaarkkitehtuurikilpailu järjestetään yhteistyössä Suomen maisema-arkkitehtiliitto - Finlands landskapsarkitektförbund ry:n (MARK) kanssa, jonka puolesta kilpailuihin liittyviä asioita käsittelee yhdistyksen johtokunta apunaan MARK:n kilpailusihteeri ja kilpailutyöryhmä. Maisema-arkkitehtuurikilpailuissa noudatetaan Suomen maisema-arkkitehtiliiton kilpailusääntöjä, mikä on myös edellytys sille, että MARK:n jäsen voi ottaa osaa kilpailuun tai toimia sen palkintolautakunnan jäsenenä. Maisema-arkkitehtikilpailuissa sovelletaan julkisten hankintojen kilpailuttamista koskevaa lainsäädäntöä. 2 Kilpailun luonne Maisema-arkkitehtuurikilpailu voi olla luonteeltaan joko suunnittelukilpailu tai aatekilpailu. Suunnittelukilpailun tarkoituksena on löytää ratkaisu hankkeen jatkosuunnittelun pohjaksi sekä hankkeen suunnittelija. Suunnittelukilpailu soveltuu käytettäväksi silloin, kun tarkoituksena on hankkeen toteuttaminen kilpailuohjelman pohjalta. Aatekilpailun tarkoituksena on erilaisten ratkaisumahdollisuuksien kartoittaminen ja periaateratkaisun löytäminen jatkosuunnittelun ja hankkeeseen liittyvän päätöksenteon pohjaksi. 3 Kilpailumuoto Maisema-arkkitehtuurikilpailu voi olla kilpailutehtävän luonteesta ja kilpailun järjestäjän tavoitteista riippuen joko yleinen kilpailu tai kutsukilpailu. Maisema-arkkitehtuurikilpailu voi olla kaksivaiheinen, jolloin ensimmäinen vaihe on yleinen kilpailu tai kutsukilpailu ja toinen vaihe jatkokilpailu joko kaikkien tai ensimmäisessä vaiheessa parhaiksi arvosteltujen ehdotusten kesken. 4 Kilpailun osanottajat Osanotto-oikeus Yleiseen kilpailuun ovat oikeutettuja osallistumaan Suomen kansalaiset sekä muiden maiden maisema-arkkitehdit, jotka ovat merkittyjä väestöluetteloon Suomessa tai ovat Suomen maisema-arkkitehtiliiton jäseniä. Kutsukilpailuun ovat oikeutettuja osallistumaan ainoastaan erikseen kutsutut. Osanottoon esteelliset Maisema-arkkitehtuurikilpailuun eivät voi osallistua palkintolautakunnan jäsenet eivätkä palkintolautakunnan jäsenen yhtiökumppanit tai lähiomaiset. Esteellinen on myös henkilö, joka on osallistunut kilpailuhankkeen valmisteluun siinä määrin, että hänellä on siitä huomattavaa lähtökohtaetuutta muihin kilpailijoihin verrattuna. Tulkintaa vaativissa tapauksissa yhdistyksen johtokunta päättää esteellisyydestä.

2 5 Palkintolautakunta Maisema-arkkitehtuurikilpailulle on nimettävä palkintolautakunta, jonka tehtävänä on kilpailun läpivieminen. Palkintolautakunnan jäsenistä tulee järjestäjän nimeämiä olla enemmistö. Palkintolautakunta on päätösvaltainen täysilukuisena. Mikäli palkintolautakunnan jäsen tulee estyneeksi osallistumaan palkintolautakunnan työskentelyyn, valitsee hänen nimeäjänsä tilalle uuden jäsenen. Palkintolautakunnan kokoonpanossa tapahtuneesta muutoksesta on ilmoitettava kilpailijoille. Palkintolautakunnan puheenjohtaja Järjestäjä nimeää palkintolautakunnan puheenjohtajan. Palkintolautakunnan sihteeri Järjestäjä nimeää palkintolautakunnalle sihteerin. Maisema-arkkitehtipalkintotuomarit Yleisen kilpailun palkintolautakuntaan Suomen maisema-arkkitehtiliitto ry:n johtokunta apunaan kilpailutyöryhmä nimeää jäseniksi kaksi maisema-arkkitehtipalkintotuomaria. Kutsukilpailun palkintolautakuntaan kilpailijat nimeävät yksimielisesti jäseneksi yhden maisema-arkkitehtipalkintotuomarin. Tarvittaessa MARK:n johtokunta suorittaa nimeämisen. Ammattihenkilöt Yleisen kilpailun palkintolautakunnassa ammattihenkilöitä ovat maisema-arkkitehdit ja heidän lisäkseen kilpailutehtävän mukaan myös järjestäjän esittämä, MARK:n johtokunnan hyväksymä muun koulutuksen saanut henkilö. Kutsukilpailun palkintolautakunnassa ammattihenkilöitä ovat maisema-arkkitehdit ja heidän lisäkseen kilpailutehtävän mukaan myös järjestäjän esittämä, MARK:n kilpailusihteerin hyväksymä muun koulutuksen saanut henkilö. Yleisen kilpailun palkintolautakunnassa ääntenenemmistön on oltava ammattihenkilöillä. Kutsukilpailun palkintolautakuntaan järjestäjä nimeää vähintään yhden ammattihenkilön. Asiantuntijat Palkintolautakunta voi käyttää apunaan ulkopuolisia asiantuntijoita, jotka eivät saa osallistua kilpailuehdotuksen laadintaan. Asiantuntijat antavat kilpailuehdotuksista toimialaansa liittyviä lausuntoja, mutta eivät ota osaa kilpailuehdotusten arvosteluun. Yhteydet kilpailijoihin Kilpailua varten järjestäjä voi nimetä yhdyshenkilön, joka vaitiolovelvollisena hoitaa yhteydet kilpailijoihin. 6 Kilpailukulut Kilpailun järjestäjä maksaa kaikki kilpailun järjestämisestä aiheutuvat kulut. Yleisen kilpailun palkintosumma Kilpailun järjestäjä ja MARK:n johtokunta apunaan kilpailusihteeri ja kilpailutyöryhmä määrittelevät yhdessä yleisen kilpailun palkintosumman. Palkintosumma on pääsääntöisesti noin 1/3 vastaavan tehtävän suunnittelupalkkiosta. Palkintosumma voidaan määritellä myös hankkeen koon ja/tai asiakirjojen vaatimustason perusteella. Yleisessä kilpailussa jaetaan yleensä kolme palkintoa ja lunastetaan kaksi ehdotusta, kumpikin yhtä suurella summalla. Ensimmäinen, toinen ja kolmas palkinto sekä lunastus suhtautuvat yleensä toisiinsa kuten luvut 4, 3, 2 ja 1. Kaksivaiheisessa yleisessä kilpailussa saavat toiseen vaiheeseen valitut kilpailuohjelman mukaiset yhtä suuret palkkiot ensimmäisen vaiheen arvostelun päätyttyä. Loput palkintosummasta jaetaan toisen vaiheen arvostelun päätyttyä. Mikäli yleisen kilpailun kilpailuehdotusten lukumäärä on huomattavasti normaalia pienempi ja/tai laatu heikompi, palkintolautakunta voi Suomen maisema-arkkitehtiliitto ry:n johtokunnan suostumuksella jättää osan palkintosummasta jakamatta. Yksimielinen palkintolautakunta voi perustelluista syistä muuttaa palkintojen ja lunastusten määrää sekä palkintojen ja lunastusten keskinäisiä suhteita palkintosumman puitteissa. Kilpailuohjelmassa ilmoitettuja ensimmäistä palkintoa ja lunastusta ei kuitenkaan voida pienentää. Palkinnot ja lunastukset ovat palkintoja kilpailusta eikä niitä lasketa osaksi suunnittelupalkkiota. Kutsukilpailun osanottajapalkkiot Kutsukilpailussa kullekin kutsutulle maksetaan yhtä suuri palkkio. Kilpailun järjestäjä MARK:n kilpailusihteeri ja kilpailijat määrittelevät palkkion suuruuden. Palkkiosumma määritellään aina hankekohtaisesti sen koon, vaativuusasteen ja kilpailijoilta pyydetyn materiaalin perusteella. Yksimielinen palkintolautakunta voi harkintansa mukaan joko vähentää kypsymättömäksi tai puutteelliseksi havaitun ehdotuksen palkkiota tai jättää palkkion kokonaan maksamatta. Kutsukilpailun palkkio on osakorvaus luonnosten laatimisesta, ja se voidaan vähentää suunnittelutehtävän suorittaakseen saavan kilpailijan suunnittelupalkkiosta.

3 Maisema-arkkitehtipalkintotuomareiden palkkiot Yleisessä kilpailussa kilpailun järjestäjä maksaa kummallekin MARK:n nimeämälle arkkitehtipalkintotuomarille palkkion, joka on yleensä enintään lunastuksen suuruinen. Kilpailun ratkaisun jälkeen Suomen maisema-arkkitehtiliitto ry.n johtokunta kilpailusihteerin ja kilpailutyöryhmän esityksestä tarvittaessa määrittelee nimeämiensä maisemaarkkitehtipalkintotuomareiden palkkion suuruuden heidän laatimansa selvityksen perusteella. Järjestäjä maksaa lisäksi lakisääteiset sosiaaliturvamaksut. Kilpailun järjestäjä maksaa MARK:n nimeämille maisemaarkkitehtipalkintotuomareille palkkion lisäksi matkoihin liittyvät päivärahat sekä tositteiden mukaiset matka- ja majoituskulut. Kutsukilpailussa MARK maksaa kilpailijoiden nimeämän maisema-arkkitehtipalkintotuomarin palkkion osanottajapalkkioista pidättämästään korvauksesta. Kilpailun järjestäjä maksaa kilpailijoiden nimeämälle maisemaarkkitehtipalkintotuomarille matkoihin liittyvät päivärahat sekä tositteiden mukaiset matka- ja majoituskulut. MARK:lle maksettavat korvaukset MARK perii kilpailuista korvauksia jäljempänä eritellyllä tavalla. MARK kattaa perimillään korvauksilla kulut, jotka aiheutuvat muun muassa kilpailun ohjauksesta ja valvonnasta, järjestäjän avustamisesta, kilpailuohjelman tarkistuksesta ja hyväksymisestä kilpailun tulosten julkaisemisesta ja arkistoinnista sekä kilpailutoiminnan kehittämisestä. Yleisessä kilpailussa MARK perii kilpailun järjestäjältä kilpailukorvauksen, jonka suuruus on 12% palkintosummasta. MARK perii lisäksi palkinnoista ja lunastuksista sekä nimeämiensä arkkitehtipalkintotuomareiden palkkioista 7%. Kutsukilpailussa MARK perii jokaiselta kutsutulta 10% osanottajapalkkiosta. Maksutapa Yleisen kilpailun järjestäjä maksaa palkinnot, lunastukset, korvaukset sekä MARK:n johtokunnan nimeämien maisemaarkkitehtipalkintotuomareiden palkkiot MARK:n esittämää laskua vastaan ellei erikseen toisin sovita. Kutsukilpailun järjestäjä maksaa palkkiot MARK:n esittämää laskua vastaan ellei erikseen toisin sovita. Vakuutus Yleisessä kilpailussa järjestäjän tulee vakuuttaa kilpailuehdotukset. Vakuutussumman on oltava oikeassa suhteessa tehtyyn työmäärään. Ellei vakuutussummaa ole mainittu ohjelmassa, korvataan kilpailun järjestäjän haltuun tullut mutta sittemmin kadonnut tai tuhoutunut arvostelematon ehdotus puolesta lunastussummasta. 7 Kilpailusopimus Yleisen kilpailun järjestämisestä laaditaan sopimus kilpailun järjestäjän ja MARK:n välillä tätä varten laaditulla lomakkeella. Kutsukilpailun järjestämisestä laaditaan sopimus tarvittaessa. 8 Kilpailuohjelma Maisema-arkkitehtuurikilpailua varten laaditaan kilpailuohjelma Suomen Maisema-arkkitehtiliitosta saatavien kilpailutyyppikohtaisten sovellutusohjeiden mukaisesti. 9 Kilpailusalaisuus Kilpailuehdotusten laatijoiden henkilöllisyys on säilytettävä salaisena koko kilpailun ajan. 10 Kilpailun arvostelu Ainoastaan palkintolautakunnan jäsenet, sihteeri ja asiantuntijat saavat olla läsnä arvostelun aikana. He ovat arvostelutyötä koskevissa asioissa vaitiolovelvollisia. Palkintolautakunta päättää mitkä ehdotukset arvostellaan ja mitkä suljetaan arvostelun ulkopuolelle. Kilpailun ulkopuolelle on suljettava ehdotus - joka ei ole salainen - jota ei ole jätetty kilpailuohjelman määräämässä järjestyksessä - jonka palkintolautakunta yksimielisesti katsoo kypsymättömäksi - josta puuttuu ohjelmassa vaadittu asiakirja, mikäli palkintolautakunta ei pidä puutetta toisarvoisena ehdotuksen arvostelemiselle. Mikäli jostakin ehdotuksesta puuttuu nimikuori, eikä kuorta määräajan kuluessa toimiteta palkintolautakunnalle, voidaan ehdotus sulkea kilpailun ulkopuolelle.

4 11 Kilpailun ratkaiseminen Palkinto- ja lunastussijat Palkinto- ja lunastussijoille on valittava ne ehdotukset, joissa tehtävä on parhaiten ratkaistu. Kilpailuohjelman keskeisistä suunnitteluohjeista oleellisesti poikkeavaa työtä ei voida yleisessä kilpailussa palkita mutta se voidaan lunastaa. Varasijat Palkintojen ja lunastusten osalta palkintolautakunnan on varauduttava mahdollisiin esteellisyystapauksiin nimeämällä ehdotukset, jotka sijoitetaan ensimmäiselle ja toiselle varasijalle. Kunniamaininta Perustelluista syistä palkintolautakunta voi antaa palkitsematta tai lunastamatta jääneelle ansiokkaalle ehdotukselle kunniamaininnan. Suositus kilpailun jatkotoimenpiteiksi Palkintolautakunnan on annettava suositus jatkotoimenpiteiksi kilpailun tuloksen perusteella. Mikäli palkintolautakunta katsoo erityisten syiden vaativan, se voi suositella jatkokilpailun järjestämistä. 12 Palkintolautakunnan arvostelupöytäkirja Palkintolautakunnan on laadittava arvostelupöytäkirja, joka sisältää - kilpailutehtävän kuvauksen - kilpailun yleisarvostelun, - ehdotuskohtaisen arvostelun kaikista kilpailuehdotuksista - päätöksen palkintojen jakamisesta perusteluineen - suosituksen järjestäjille kilpailun jatkotoimenpiteiksi - mahdolliset eriävät mielipiteet - mahdolliset asiantuntijalausunnot - kutsukilpailussa arvosteltujen ehdotusten oleellisen aineiston. 13 Kilpailun ratkaisemisen jälkeiset toimenpiteet Nimikuorten avaaminen Kun palkintolautakunnan pöytäkirja on tarkastettu ja allekirjoitettu, avataan palkittujen, lunastettujen ja kunniamaininnan saaneiden ehdotusten nimikuoret. Kilpailuehdotusten näytteillepano Yleisen kilpailun ratkaisemisen jälkeen järjestäjän on asetettava julkisesti näytteille palkintolautakunnan pöytäkirja ja kaikki kilpailuehdotukset sellaisina kuin ne ovat olleet arvostelua suoritettaessa. Järjestäjällä ja MARK:lla on oikeus asettaa ehdotukset näytteille myös muualla. Kutsukilpailun kaikki ehdotukset sellaisina kuin ne ovat olleet arvostelua suoritettaessa ja palkintolautakunnan pöytäkirja on asetettava kilpailijoiden nähtäviksi. Tulosten julkaiseminen Yleisen kilpailun ja kutsukilpailun tuloksen MARK julkaisee Suomen Maisema-arkkitehtiliitto ry:n tiedotteessa. Kilpailuaineiston arkistointi Ellei kilpailuohjelmassa ole muuten sovittu, vastaa MARK kilpailuaineiston arkistoinnista. Yhdyshenkilönä toimii MARK:n kilpailusihteeri. Kilpailuehdotusten käyttöoikeus Kilpailun järjestäjällä on palkittuihin, lunastettuihin ja palkkion saaneisiin kilpailuehdotuksiin omistusoikeus. Kilpailijat säilyttävät tekijänoikeuden ehdotuksiinsa. Toimeksiannon saaneella on oikeus käyttää hyväkseen muiden palkittujen tai palkkion saaneiden ehdotusten aiheita ja ajatuksia tekijänoikeuslain mukaisesti Mikäli kilpailu koskee useampana kuin yhtenä kappaleena valmistettavaksi aiottua tuotetta, on palkitun ehdotuksen tekijällä oikeus tarjota ehdotustaan toiselle valmistajalle, ellei kilpailun järjestäjä ohjelmassa ilmoitetun ajan kuluessa ole tehnyt sopimusta ehdotuksen tekijän kanssa.

5 14 Erimielisyydet Mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan ensi sijassa yhteistoiminnassa MARK:n johtokunnan ja kilpailutyöryhmän kanssa. 15 Yhteistyökilpailut Kun kilpailu järjestetään yhteistyössä toisen ammatillisen järjestön kanssa, on kilpailusihteerillä ja kilpailutyöryhmällä tarvittaessa oikeus vähäisissä määrin poiketa näistä kilpailusäännöistä, mikäli poikkeaminen ei loukkaa kilpailijoiden tai kilpailun järjestäjän etua.

MENETTELYOHJEET HELSINGIN KAUPUNGIN VUOKRALAISDEMOKRATIASÄÄNNÖN SOVELTAMISESSA Kaupunginhallituksen hyväksymät 7.11.2005

MENETTELYOHJEET HELSINGIN KAUPUNGIN VUOKRALAISDEMOKRATIASÄÄNNÖN SOVELTAMISESSA Kaupunginhallituksen hyväksymät 7.11.2005 1 MENETTELYOHJEET HELSINGIN KAUPUNGIN VUOKRALAISDEMOKRATIASÄÄNNÖN SOVELTAMISESSA Kaupunginhallituksen hyväksymät 7.11.2005 2 MENETTELYOHJEET HELSINGIN KAUPUNGIN VUOKRALAISDEMOKRATIASÄÄNNÖN SOVELTAMISESSA

Lisätiedot

Mediaholvi Osk säännöt

Mediaholvi Osk säännöt Mediaholvi Osk säännöt 1 TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA Osuuskunnan toiminimi on Mediaholvi Osk ja osuuskunnan kotipaikka Ylivieska. Jäljempänä näissä säännöissä mainitaan nimellä osuuskunta. 2 TOIMIALA Osuuskunnan

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA Sisällys: I OSA Yleiset määräykset 1. luku Yleisiä määräyksiä 1 Soveltamisala 2 Määritelmiä 2. luku Luottamushenkilöistä 3 Vaalikelpoisuus ylioppilaskunnan luottamustoimiin 4 Vaalikelpoisuuden menettämisen

Lisätiedot

Imetyksen tuki ry:n ylin päättävä elin on jäsenkokous. Jäsenkokouksen valitsema hallitus panee toimeen jäsenkokouksen tekemät päätökset.

Imetyksen tuki ry:n ylin päättävä elin on jäsenkokous. Jäsenkokouksen valitsema hallitus panee toimeen jäsenkokouksen tekemät päätökset. 7.3..2011 Esitys kevätkokoukselle 2011 Imetyksen tuki ry:n JOHTO- JA TALOUSSÄÄNTÖ Osa I HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS I luku: Yleistä 1 Yhdistyksen perustehtävä Yhdistyksen tarkoitus on edistää, tukea ja suojella

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TUO. JOHTO- JA HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty edustajiston kokouksessa 9.12.2014

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TUO. JOHTO- JA HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty edustajiston kokouksessa 9.12.2014 Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TUO JOHTO- JA HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty edustajiston kokouksessa 9.12.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. EDUSTAJISTO... 2 1.1. Opiskelijakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja...

Lisätiedot

Asetus työsuojelun valvonnasta 21.12.1973/954

Asetus työsuojelun valvonnasta 21.12.1973/954 Asetus työsuojelun valvonnasta 21.12.1973/954 Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä säädetään työsuojelun valvonnasta 16 päivänä helmikuuta 1973 annetun lain (131/73) 29 :n nojalla: 1 LUKU Yleisiä

Lisätiedot

FORSSAN SEUDUN NUORKAUPPAKAMARI RY.

FORSSAN SEUDUN NUORKAUPPAKAMARI RY. FORSSAN SEUDUN NUORKAUPPAKAMARI RY. TOIMINTAOHJE 1. Yhdistyksen nimi Yhdistyksen virallinen nimi on suomenkielinen (Forssan Seudun Nuorkauppakamari ry.). Tarvittaessa voidaan käyttää ruotsinkielistä nimeä

Lisätiedot

Lehtoniemen Jalokivet - KILPAILUOHJELMA

Lehtoniemen Jalokivet - KILPAILUOHJELMA KAIVANNONLAHDEN TONTINLUOVUTUSKILPAILU Lehtoniemen Jalokivet - KILPAILUOHJELMA luonnos 24.11.2014 2 lmakuva kilpailualueelta Järjestäjät Internetsivut Taitto Valokuvat Viistokuvat Kuopion Kaupunki http://www.kuopio.fi/web/kaavoitus/hankkeet-ja-kilpailut

Lisätiedot

Kilpailuohjelma LOVIISAN KAUPUNKI / VESILIIKELAITOS

Kilpailuohjelma LOVIISAN KAUPUNKI / VESILIIKELAITOS idea- ja suunnittelukilpailu Uuden ylävesisäiliön Kilpailuohjelma LOVIISAN KAUPUNKI / VESILIIKELAITOS idea- ja suunnittelukilpail Sisältö Yleistiedot 3 Kilpailun 1. vaihe 4 Kilpailun 2. vaihe 5 2.1 kilpailutekniset

Lisätiedot

Jäseniksi voivat lisäksi liittyä myös Hämeen ammattikorkeakoulussa tutkintotavoitteiseen koulutukseen osallistuvat vaihto-opiskelijat.

Jäseniksi voivat lisäksi liittyä myös Hämeen ammattikorkeakoulussa tutkintotavoitteiseen koulutukseen osallistuvat vaihto-opiskelijat. HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNTA SÄÄNNÖT 1 Opiskelijakunta Opiskelijakunta on lakisääteinen, julkisoikeudellinen yhteisö ja sillä on itsehallinto. Opiskelijakunnan toimintaa ja hallintoa hoitavat

Lisätiedot

14 artikla oikeus asettua ehdolle puheenjohtaja- ja varapuheenjohtajavaaleissa

14 artikla oikeus asettua ehdolle puheenjohtaja- ja varapuheenjohtajavaaleissa Kunta- ja aluehallintokongressin ja sen kamarien uusi työjärjestys Kunta- ja aluehallintokongressin ja sen kamarien työjärjestys SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO MÄÄRITELMIÄ I LUKU KONGRESSI JA SEN KAMARIT Kongressi

Lisätiedot

Edustajisto hyväksynyt 23.4.2014. Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan hallinto-ohjesääntö

Edustajisto hyväksynyt 23.4.2014. Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan hallinto-ohjesääntö Edustajisto hyväksynyt 23.4.2014 Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan hallinto-ohjesääntö 1 Sisällys I OSA Hallinto-ohjesäännön soveltamisala ja muut yleiset määräykset... 7 1 Luku Soveltamisalaa koskevat

Lisätiedot

Partiotaitokilpailu j e n

Partiotaitokilpailu j e n Partiotaitokilpailu j e n SÄ ÄNNÖT JA järjeste lyohjeet Tekijät Maria Himanka Jukka Koskinen Sakari Kouti Petteri Leinonen Jarkko Olkinuora Tapio Ranta Taina Roine (Tuloslaskennan osalta) Kristiina Runstén

Lisätiedot

Osuuden nimellisarvo (osuusmaksu) on 90,00 euroa.

Osuuden nimellisarvo (osuusmaksu) on 90,00 euroa. 1(9) VESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka 2 Toimiala 3 Jäseneksi ottaminen Osuuskunnan toiminimi on LAUTTOLAHDEN SEUDUN VESIOSUUSKUNTA ja kotipaikka on KAJAANIN KAUPUNKI. Osuuskunnan toimialana

Lisätiedot

Karjarannan taidesuunnittelun ideakilpailu

Karjarannan taidesuunnittelun ideakilpailu Porin kaupunki Karjarannan taidesuunnittelun ideakilpailu KILPAILUOHJELMA Porin kaupunki kutsuu Satakuntalaisia kuvataiteilijoita ideakilpailuun. Osallistumisoikeus on kuvataiteilijoilla, joilla on taidealan

Lisätiedot

Osuuskunnan toiminimi on Sukselan jätevesiosuuskunta ja kotipaikka Paimio.

Osuuskunnan toiminimi on Sukselan jätevesiosuuskunta ja kotipaikka Paimio. SUKSELAN JÄTEVESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Sukselan jätevesiosuuskunta ja kotipaikka Paimio. 2 Toimiala Osuuskunnan toimialana on suunnitella, rakentaa, ylläpitää

Lisätiedot

Liiton säännöt 1 JHL:N SÄÄNNÖT. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Liiton säännöt 1 JHL:N SÄÄNNÖT. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL JHL:n säännöt Liiton säännöt 1 JHL:N SÄÄNNÖT Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Hyväksytty 10.11.2010 2 JHL - Julkisten ja hyvinvointialojen liitto Sisältö Liiton säännöt. 4 1 Liiton nimi ja kotipaikka..................................

Lisätiedot

ENNAKKOTARKASTETUT SÄÄNNÖT

ENNAKKOTARKASTETUT SÄÄNNÖT ENNAKKOTARKASTETUT SÄÄNNÖT (Sääntötyöryhmä 7.9.2010 Hallitus 24.9.2010 ja 21.10.2010 Edustajisto 10.11.2010) Liiton säännöt... 4 1 Liiton nimi ja kotipaikka...4 2 Liiton tarkoitus...4 3 Jäsenyhdistyksen

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2001 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2001 N:o 1488 1499. Osuuskuntalaki. N:o 1488

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2001 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2001 N:o 1488 1499. Osuuskuntalaki. N:o 1488 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2001 N:o 1488 1499 SISÄLLYS N:o Sivu 1488 Osuuskuntalaki... 4101 1489 Laki osuuskuntalain voimaanpanosta... 4168 1490 Laki kaupparekisterilain

Lisätiedot

AROLAN-JOKELANSEUDUN-HALKIAN VESIOSUUSKUNTA SUONEN SÄÄNNÖT

AROLAN-JOKELANSEUDUN-HALKIAN VESIOSUUSKUNTA SUONEN SÄÄNNÖT AROLAN-JOKELANSEUDUN-HALKIAN VESIOSUUSKUNTA SUONEN SÄÄNNÖT 1 TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA Osuuskunnan toiminimi on Arolan-Jokelanseudun-Halkian Vesiosuuskunta Suoni ja sen kotipaikka on Mäntsälän kunta. 2 TOIMIALA

Lisätiedot

Irrallisen valaisimen tai valaisinparin suunnittelu rakennushistoriallisesti arvokkaisiin kohteisiin Presidentinlinnaan tai Eduskuntataloon.

Irrallisen valaisimen tai valaisinparin suunnittelu rakennushistoriallisesti arvokkaisiin kohteisiin Presidentinlinnaan tai Eduskuntataloon. 1 KILPAILUSÄÄNNÖT 1.1 Kilpailun järjestäjät ja tarkoitus 1.2 Kilpailutehtävä Sähkösuunnittelijat NSS ry, Suomen Valoteknillinen Seura ry, Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry ja Sähköteknisen Kaupan

Lisätiedot

Pohjois-Kangasalan vesihuolto-osuuskunta 23.1.2006 1(9)

Pohjois-Kangasalan vesihuolto-osuuskunta 23.1.2006 1(9) Pohjois-Kangasalan vesihuolto-osuuskunta 23.1.2006 1(9) VESIHUOLTO-OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Pohjois-Kangasalan Vesihuolto-osuuskunta ja kotipaikka on Kangasala.

Lisätiedot

PIRKANMAAN LIITON SÄÄNTÖKOKOELMA

PIRKANMAAN LIITON SÄÄNTÖKOKOELMA PIRKANMAAN LIITON SÄÄNTÖKOKOELMA voimassa alkaen sivu 1. Perussopimus...1.1.2009 2 2. Hallintosääntö...17.5.2011 10 3. Maakuntavaltuuston työjärjestys...9.7.2002 21 4. Luottamushenkilöiden palkkiosääntö...1.7.2009

Lisätiedot

1 Osuuskunnan toiminimi on Pohjois- Hartolan Vesiosuuskunta ja kotipaikka Hartola.

1 Osuuskunnan toiminimi on Pohjois- Hartolan Vesiosuuskunta ja kotipaikka Hartola. POHJOIS- HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT Toiminimi ja kotipaikka 1 Osuuskunnan toiminimi on Pohjois- Hartolan Vesiosuuskunta ja kotipaikka Hartola. Toimiala 2 Osuuskunnan toimialana on rakentaa, ylläpitää

Lisätiedot

Osuuskunnan toiminimi on Länsi-Someron jätevesiosuuskunta ja kotipaikka on Somero

Osuuskunnan toiminimi on Länsi-Someron jätevesiosuuskunta ja kotipaikka on Somero LÄNSI-SOMERON JÄTEVESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja toimipaikka 2 Toimiala 3 Jäseneksi ottaminen Osuuskunnan toiminimi on Länsi-Someron jätevesiosuuskunta ja kotipaikka on Somero Osuuskunnan toimialana

Lisätiedot

LUONNOS HALLINTOSÄÄNTÖ. Käsittely:

LUONNOS HALLINTOSÄÄNTÖ. Käsittely: Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä 1(47) LUONNOS Käsittely: Yhtymävaltuusto 20.5.2010 Yhtymähallitus 11.12.2012 Yhtymävaltuusto 18.12.2012 Yhtymähallitus 10.12.2013 Yhtymävaltuusto 17.12.2013 Kommentti [NJ1]:

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON KAUPPAKAMARI SÄÄNNÖT ja JOHTOSÄÄNNÖT

ETELÄ-SAVON KAUPPAKAMARI SÄÄNNÖT ja JOHTOSÄÄNNÖT ETELÄ-SAVON KAUPPAKAMARI-SÖDRA SAVOLAX HANDELSKAMMARE- SOUHT SAVO CHAMBER OF COMMERCE SÄÄNNÖT (1.1.2003 alkaen) 1 Kauppakamarin nimi ja kotipaikka Etelä-Savon kauppakamari Södra Savolax handelskammare

Lisätiedot

Säännöt Pernajan Saariston Vesiosuuskunta

Säännöt Pernajan Saariston Vesiosuuskunta Säännöt Pernajan Saariston Vesiosuuskunta 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Pernå Skärgårds Vattenandelslag, suomeksi Pernajan Saariston Vesiosuuskunta ja sen kotipaikka on Loviisa. 2

Lisätiedot

RT 13-11143 LVI 03-10544 KH X4-00540 SIT 16-610097 Infra 054-710129 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013

RT 13-11143 LVI 03-10544 KH X4-00540 SIT 16-610097 Infra 054-710129 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013 Nämä konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot soveltuvat käytettäviksi tilaajan ja konsultin välisissä toimeksiannoissa mm. muotoilun, tuotekehitystyön,

Lisätiedot

Osuuden nimellisarvo (osuusmaksu) on 100 euroa.

Osuuden nimellisarvo (osuusmaksu) on 100 euroa. NUKARIN JÄTEVESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka 2 Toimiala 3 Jäseneksi ottaminen Osuuskunnan toiminimi on Nukarin jätevesiosuuskunta ja kotipaikka on Nurmijärvi. Osuuskunnan toimialana on

Lisätiedot