Kilpailun tausta Teknisen lautakunnan päätökset , 58 ja , 28.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kilpailun tausta Teknisen lautakunnan päätökset , 58 ja , 28."

Transkriptio

1 KILPAILUKUTSU 1 VIISKULMAN KIERTOLIITTYMÄN TAIDETEOS Kilpailun järjestäjä Äänekosken kaupunki Kilpailulaji Yleinen ja kaikille avoin taidekilpailu Palkinto (ALV 0%). Palkintosumma sisältää teoksen tekijälle korvattavan taiteilijapalkkion, materiaalikustannukset, työn osuuden ja työn sijoittamisesta perustuksille aiheutuvat kustannukset, jotka eivät saa ylittää palkinnon arvoa. Kilpailun tausta Teknisen lautakunnan päätökset , 58 ja , 28. Kilpailun tarkoitus ja tavoite Kilpailun tarkoitus on löytää Äänekosken kaupungin Viiskulman kiertoliittymään julkinen taideteos. Viiskulman kiertoliittymä on Äänekosken kaupungin keskusta-alueen tärkein sisääntuloväylä ja siksi kyseisen kiertoliittymän sisäosaan halutaan lisää näyttävyyttä. Viiskulman kiertoliittymän graafinen ilme on tärkeä kehittyvälle kaupungille ja sen elinvoimalle. Kilpailun aikataulu Kilpailu järjestetään klo 12:00 välisenä aikana. Alustava tarkempi aikataulu on seuraava: Kilpailukutsu julkaistaan. Kilpailuehdotusten viimeinen jättöpäivä on klo 12:00. Tekninen lautakunta valitsee kolme (3) jatkoon päässyttä ehdotusta lautakunnan kokouksessa syys-lokakuussa Vapaa-ajan lautakunnan valitsema valintaryhmä valitsee kilpailun voittajan lokakuussa Teos toteutetaan ja asennetaan Viiskulman kiertoliittymään keväällä-kesällä 2020, mikäli ELY-keskus hyväksyy teoksen. Mikäli ELY-keskus ei hyväksy teosta kiertoliittymään, teos sijoitetaan toisaalle. Kilpailutehtävä Teos sijoitetaan Äänekosken kaupungin Viiskulman kiertoliittymään (liite 1). Kilpailun osallistujien tulee käydä itsenäisesti tutustumassa sijoituspaikkaan.

2 KILPAILUKUTSU 2 Kilpailuehdotusten laatiminen Kilpailutehtävän aiheena ovat Äänekosken kaupungin vaakunassa olevat kurjet. Teos voi olla esittävä tai abstrakti. Teoksen tulee liittyä oleellisesti Häränvirran siltaan lisättäviin kurkiaiheisiin (liite 2) ja tukea Äänekosken kaupungin virallisessa vaakunassa olevaa heraldiikkaa (liite 3). Teoksen pääaineen tulee olla metallia. Teos voi sisältää myös eri aineiden yhdistelmiä. Teos ei saa haitata kiertoliittymän liikenneturvallisuutta. Teoksen toteutustavan tulee olla turvallinen, julkiselle paikalle suunniteltu ja kestää koko teoksen elinkaaren ajan. Teoksen rakenteellinen kestävyys tulee esittää kilpailuehdotuksessa. Teokselle tarvittavat perustukset kiertoliittymään toteuttaa Äänekosken kaupunki kustannuksellaan voittaneen ehdotuksen mukaisesti. Kilpailuehdotuksessa tulee olla luonnos tarvittavasta perustuksesta. Kilpailuehdotuksessa tulee olla mukana kustannusarvio teokseen tarvittavista materiaaleista ja työn osuudesta. Kilpailuehdotuksen tulee sisältää erillinen suljettu kirjekuori, joka sisältää teoksen laatijan (tai laatijaryhmän jäsenten) nimitiedot, postiosoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero. Kirjekuori tulee otsikoida OSALLISTUJATIEDOT. Kilpailuehdotuksen tulee sisältää nimettömänä seuraavat seikat: teoksen nimi kuvallinen informaatio teoksesta (luonnos, kaavakuva, tms.) teoksen havainnollistamiseksi sanallinen informaatio teoksesta ja siitä, miten se toteuttaisi kilpailun tarpeen ja tavoitteet käytetyt materiaalit teoksen elinkaari teoksen mittakaavat teoksen turvallisuus ja rakenteellinen kestävyys luonnos teokselle tarvittavista perustuksista kokotietoineen kustannusarvio teoksen materiaaleista ja työn osuudesta halutessaan kilpailija voi tehdä myös pienoismallin ja toimittaa sen osana kilpailuehdotusmateriaalia. Mikään muu kilpailuehdotukseen kuuluva materiaali kuin erillisessä kirjekuoressa toimitettavat osallistujatiedot ei saa sisältää sellaisia nimitai tunnistetietoja, joiden perusteella teoksen laatija voitaisiin tunnistaa, sillä ehdotukset arvioidaan nimettöminä valinnan riippumattomuuden ja puolueettomuuden varmistamiseksi. Kilpailuehdotus tulee laatia suomen kielellä. Kaikki kilpailuehdotuksen dokumentit on liitettävä ehdotukseen, viittauksia esim. internetsivustoon tai muuhun sähköiseen sisältöön ei voida hyväksyä.

3 KILPAILUKUTSU 3 Kilpailuehdotusten toimittaminen Kilpailuehdotukset tulee toimittaa postitse tai paikan päälle seuraavaan osoitteeseen klo 12:00 mennessä: Äänekosken kaupunki Hankinta-asiantuntija Kati Miettinen Hallintokatu Äänekoski Mikäli kilpailuehdotus ja mahdollinen pienoismalli aiotaan toimittaa paikan päälle, tulee toimitus tehdä arkipäivänä klo 9-15 välillä. Lisäksi tulee ottaa huomioon Äänekosken kaupungin kesäsulkuaika ( ). Tällöin kaupungintalon ovet ovat suljettuna ja kilpailijoiden tulee etukäteen varmistaa, että kaupungintalolla on em. kellonaikoina henkilö vastaanottamassa kilpailuehdotuksen soittamalla seuraaviin puhelinnumeroihin: Hankinta-asiantuntija: (lomalla ) Vahtimestarit: tai Kilpailija vastaa omalla kustannuksellaan ehdotuksen toimittamisesta sekä siitä, että ehdotus on toimitettu perille määräaikaan mennessä. Myöhässä saapuneita ehdotuksia ei oteta mukaan kilpailuun. Kilpailija vastaa omalla kustannuksellaan myös siitä, että kilpailuehdotukset ja niihin kuuluva mahdollinen pienoismalli palautuvat kilpailun voittajan julistamisen jälkeen takaisin kilpailijalle. Äänekosken kaupungilla on oikeus ottaa kilpailuaineiston arkistointia varten kopiot kolmesta jatkoon päässeestä kilpailuehdotuksesta. Mikäli ehdotus sisältää pienoismallin, siitä otetaan valokuvia. Kilpailumenettely Kilpailussa noudatetaan seuraavaa menettelyä: 1. Kilpailuehdotukset toimitetaan Äänekosken kaupungin hankintaasiantuntijalle avaamattomina määräaikaan mennessä. Määräajan päättymisen jälkeen toimitetut kilpailuehdotukset poistetaan kilpailusta. 2. Hankinta-asiantuntija numeroi ehdotukset avaamattomina niiden saapumisjärjestyksessä ja peittää niiden toimituspaketeista mahdollisesti ilmenevät yhteystiedot. 3. Kilpailuehdotukset säilytetään avaamattomina Äänekosken kaupungintalolla lukitussa tilassa. 4. Kilpailuajan päätyttyä, ennen teknisen lautakunnan kokousta, jossa valitaan kolme jatkoon päässyttä ehdotusta, hankinta-asiantuntija avaa kilpailuehdotukset ja numeroi niihin kuuluvan sisällön samalla numerolla, joka on ollut ehdotuksen saapumisnumero. Kustakin kilpailuehdotuksesta poistetaan tämän jälkeen kirjekuori, joka

4 KILPAILUKUTSU 4 sisältää osallistujatiedot. Em. kirjekuoret säilytetään hankintaasiantuntijan lukitussa kaapissa. 5. Tekninen lautakunta tutustuu kilpailuehdotuksiin ja valitsee niistä kolme (3) ehdotusta jatkoon. Valinta perustellaan kirjallisesti teknisen lautakunnan pöytäkirjaan. 6. Vapaa-ajanlautakunnan valitsema valintaryhmä tutustuu kilpailuehdotuksiin ja valitsee kilpailun voittajan sekä mahdollisten esteellisyyksien esiin nousemiseen varautumiseksi ensimmäiselle ja toiselle varasijalle sijoittautuvat kilpailuehdotukset, jotka saavat kunniamaininnat. Valinnat perustellaan kirjallisesti kilpailupöytäkirjaan. 7. Hankinta-asiantuntija avaa voittaneen kilpailuehdotuksen saapumisnumeron sisältävän osallistujatiedot-kuoren ja toimittaa kilpailun voittajan tiedot vapaa-ajan lautakunnalle. 8. Kilpailun voittaja ja kunniamaininnan saaneet henkilöt ja heidän kilpailuehdotuksensa julkaistaan mediassa. 9. Kolme parasta kilpailuehdotusta pidetään nähtävillä Äänekosken kaupungintalolla kuukauden ajan voittajan valinnan jälkeen. 10. Kilpailijat vastaavat itse siitä, että noutavat ehdotuksensa pois Äänekosken kaupungilta kilpailun päättymisen jälkeen. 11. Voittaneen kilpailuehdotuksen mukainen taideteos hankitaan Äänekosken kaupungille suorahankintana. Suorahankinnasta laaditaan viranhaltijapäätös. 12. Viranhaltijapäätöksen saatua lainvoiman laaditaan sopimus Äänekosken kaupungin ja kilpailun voittajan kesken. Sopimuksessa sovitaan tarkemmin toteutukseen ja siihen liittyvään aikatauluun sekä Äänekosken kaupungin teknisen toimen kanssa tehtävään yhteistyöhön liittyvät seikat. 13. Palkkio maksetaan sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen. 14. Kilpailun voittotyö hyväksytetään ELY-keskuksella. Mikäli ELYkeskus ei hyväksy teosta kiertoliittymään, teos sijoitetaan toisaalle. Arvostelukriteerit Sekä tekninen lautakunta että vapaa-ajanlautakunnan valitsema valintaryhmä kiinnittää kilpailuehdotusten arvioinnissa huomiota seuraaviin seikkoihin: Kilpailuehdotus on laadittu tässä kilpailukutsussa mainittujen ehtojen mukaisesti ja sisältää kaikki kilpailuehdotukselta edellytetyt asiakirjat tai tiedot. Kilpailuehdotuksen kokonaisuus huomioiden Äänekosken kaupungin vaakunan heraldiikka ja Häränvirran sillan kurki-aiheet. Kilpailuehdotuksen ajanmukaisuus ja taiteellisuus. Kilpailuehdotuksen toteutuskelpoisuus huomioiden materiaalivalinnat, rakenteellinen kestävyys ja liikenneturvallisuus sekä kustannusarvioin realistisuus.

5 KILPAILUKUTSU 5 Muut ehdot Käyttö- ja julkaisuoikeus kilpailuun luovutettuun materiaaliin tai siitä otettuihin kuviin on Äänekosken kaupungilla ja kilpailuehdotusten tekijöillä. Kilpailuehdotusta tai siihen liittyvää materiaalia ei saa julkaista missään mediassa sen laatimisen tai toteutuksen vaiheessa ennen kuin kilpailun lopputulos on julkistettu. Mikäli kilpailuehdotus on tavalla tai toisella julkistettu tätä ennen, ehdotus poistetaan kilpailusta. Mikäli valintaryhmä toteaa, että mikään kilpailuehdotuksista ei täytä Äänekosken kaupungin tavoitteita, kaupunki pidättää oikeuden olla valitsematta kilpailulle voittajaa. LIITTEET liite 1, asemakaava liite 2, Häränvirran sillan kurkiaiheet liite 3, Äänekosken kaupungin vaakuna

6 1:250 KAUPPAKATU Äänekosken Kaupunki Äänekosken kaupunki TAKENNÄÄNTIE Tasot: Kantakartta 1:1000, Korkeuskäyrät Mittakaava: 1:500 Pvm: :12 Käyttäjä: juka 20 m

7

8