PUNKALAITUMEN KIRKKO. VESIKATON MAALAUSTÖIDEN T Y Ö S E L I T Y S Päivitetty / Jouni Kotilahti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PUNKALAITUMEN KIRKKO. VESIKATON MAALAUSTÖIDEN T Y Ö S E L I T Y S 16.1.2009 Päivitetty 10.3.2014 / Jouni Kotilahti"

Transkriptio

1 PUNKALAITUMEN KIRKKO VESIKATON MAALAUSTÖIDEN T Y Ö S E L I T Y S Päivitetty / Jouni Kotilahti Asiantuntijamestarit Oy Alppikatu 13 B 18, Helsinki, p , f

2 2 YLEISTÄ TYÖKOHTEESTA JA TYÖN SUORITUKSESTA ESITIEDOT TYÖKOHTEESTA Työkohde ja sen sijainti Työkohde: Punkalaitumen kirkko Osoite: Lauttakyläntie 20, Punkalaidun. Rakennuttaja Punkalaitumen seurakunta Taloustoimisto Talouspäällikkö Manu Löytty Kostilantie Punkalaidun puh (02) Suunnittelu Asiantuntijamestarit Oy Jarmo Sartanen Alppikatu 13 B Helsinki Puh. (90) , GSM Valvonta J Kotilahti Oy Jouni Kotilahti Itsenäisyydentie Sastamala Puh Työn laajuus Työ käsittää Punkalaitumen kirkon vesikaton, ovikatosten sekä vesikourujen maalaustyöt ja korjaukset sekä syöksyjen uusimisen. Kellotapulin vesikatto ja kerrosvesipellit ovat kuparia eivätkä kuulu maalausurakkaan.

3 3 Mikäli työn edetessä havaitaan muita korjaustarpeita, niistä on viipymättä ilmoitettava tilaajalle. Tällaiset työt tehdään lisätyönä sovitun yksikköhinnan mukaisesti. Kirkon katto on vanhaa galvanoitua peltiä yksinkertaisin saumoin. Kate on tehty n. 180 cm pituisista peltilevyistä. Pintakäsittelynä on vanha bitumipohjainen massa jossa on halkeamia ja se on monin paikoin irronnut alustastaan. Vesikatto hiekka- tai kuonapuhalletaan täysin puhtaaksi peltipinnalle, läpiruostuneet pellit uusitaan, katto ja kattovarusteet maalataan maalaustyöselityksen mukaan, tarvittavilta osin katetta uusitaan. Katon pinta-alan arvio on n. 750 m², pinta-ala tulee tarjoajan tarkastaa ennen tarjouksen antamista. Syöksytorvet uusitaan nykyisiä vastaaviksi. Kirkon RST teräksestä tehtyä ristiä ei maalata. Työ tehdään kokonaishintaurakkana. TYÖSSÄ NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT Asiakirjojen pätevyysjärjestys Asiakirjojen pätevyysjärjestys on RT mukainen. Työselitys pätee kuitenkin ennen tarjousta. Velvoittavat säädökset Urakoitsijaa velvoittavat kaikki voimassa olevat lait ja asetukset, rakennusjärjestysohjeet sekä viranomaisten määräykset ja ohjeet. Todistukset Urakoitsijan on liitettävä urakkatarjoukseensa verojäämätodistus sekä ilmoitus eläkevakuutusmaksuvelvoitteiden täyttämisestä. Selvitykset eivät saa olla kahta kuukautta vanhempia. Urakoitsijan tulee vaatia aliurakoitsijoilta ja näiden alihankkijoilta vastaava selvitys verojäämistä ja edellä mainittujen työnantaja maksujen suorittamisesta kuin siltä itseltä vaaditaan. Kaikki aliurakoitsijat tulee etukäteen hyväksyttää tilaajalla.

4 4 Rakennuttajalla ja urakoitsijalla tilaajana on oikeus kieltäytyä hyväksymästä sellainen urakoitsija, aliurakoitsija tai alihankkija, joka ei ole toimittanut vaadittua selvitystä. Rakennuskohtaiset asiakirjat - urakkasopimus - rakennusurakan yleiset sopimusehdot - tämä työselitys - työturvallisuusliite - piirustukset ja valokuvat RAKENNUSALUE Yleistä rakennusalueesta Urakoitsija on ennen tarjouksen antamista velvollinen tutustumaan työkohteeseen ja tässä työselityksessä mainitut määräarviot on tarjoajan tarkemitattava ennen tarjouksen tekemistä. Urakoitsijan tulee lisäksi ottaa huomioon, että kirkkorakennusta ja kellotapulia ja piha -alueita käytetään koko työn ajan. Työkohde ja ympäristö on pidettävä siistinä ja hyvässä järjestyksessä koko työn ajan. Kulkutiet Kulkuteistä on sovittava rakennuttajan kanssa. SUORITUSMÄÄRÄYKSET Yleistä suoritusmääräyksistä Urakkaan kuuluvat kaikki sopimusasiakirjoissa mainitut tarvikkeet, työt ja velvoitteet. Aina ennen seuraavan työvaiheen aloittamista on varmistuttava siitä, että kaikki työn suoritukseen vaikuttavat tekijät ja olosuhteet ovat sellaiset, että työ voidaan tehdä asiakirjojen ja annettujen ohjeiden mukaan.

5 5 Urakoitsija vastaa kaikista työn aikana aiheutuneista vaurioista, jotka ovat kohdanneet kunnostettavia tai valmiita pintoja, ympäröiviä rakenteita, laitteita piha- ja katualueita tms. Rakennus ja maalaustarvikkeet Kaikkien maalaus ja rakennustarvikkeiden ja aineiden on oltava asiakirjojen määräysten mukaisia tai vastaavia sekä luonnollisesti virheettömiä. Tarvikkeet tulee toimittaa työmaalle valmistajan alkuperäispakkauksessa. Kauppanimellä mainitut aineet ovat tarjouksen pohjana. Kauppanimellä mainitut tarvikkeet voidaan korvata käyttökohteen kannalta sekä ominaisuuksiltaan vastaavilla tarvikkeilla. Urakoitsijan on saatava vaihdolle rakennuttajan kirjallinen suostumus, viimeistään urakkaneuvottelussa. Vastaavuuden todistamisvelvollisuus ja vastuu vaihdoista jäävät kuitenkin urakoitsijalle. Maalaus ja rakennusvälineet Urakoitsija hankkii ja kustantaa kaikki työssä tarvittavat työvälineet, koneet ja apulaitteet. Käytettävien rakennusvälineiden on oltava asianmukaisia sekä työturvallisuusmääräysten mukaisia. Luvat Urakoitsija vastaa kaikista viranomaisten vaatimista luvista. Työvoima Urakoitsija on velvollinen käyttämään ammattitaitoisia työntekijöitä, samoin ammattitaitoista työnjohtoa. Vastuunalainen työnjohtaja tulee esittää vaadittaessa viranomaisten ja rakennuttajan hyväksyttäväksi.

6 6 Mikäli urakoitsija käyttää työn suorituksessa aliurakoitsijoita, on ne esitettävä rakennuttajan hyväksyttäviksi hyvissä ajoin ennen työn aloittamista. Henkilötunnisteet Kaikilla työntekijöillä on oltava näkyvillä viranomaisvaatimusten mukainen kuvallinen henkilötunniste. Mallit ja näytteet Urakoitsija on velvollinen tekemään puhdistus-, paikkaus- ja pintakäsittelymalleja sekä esittämään ne rakennuttajan hyväksyttäviksi. Mallit tekee urakoitsija kustannuksellaan. Mallit tehdään rakennuttajan ohjeiden mukaisesti. Nykyinen värisävy on musta, tuleva sävy on sama kuin nykyinen. Työturvallisuus Työhön nimetään vastaava työnjohtaja. Lisäksi nimetään vastuuhenkilö joka yksin vastaa työturvallisuudesta ja kaikesta työturvallisuuteen liittyvistä seikoista kuten telineiden ja käytettävien koneiden ja laitteiden turvallisuuksista. Erityistä huomiota on kiinnitettävä kirkkoa ja kirkkomaata käyttävien työn ulkopuolisten henkilöiden turvallisuuteen. Kohteeseen laaditaan yhteisesti erillinen Työturvallisuusliite. ASIOIDEN KIRJAAMINEN Työmaakokoukset Työmaalla pidetään erikseen urakkasopimuksessa sovittavat työmaakokoukset. Suunnitelmien muuttaminen Suunnitelmien muuttamiselle, lisä- ja muutostöille sekä tarveainevaihdoksille on saatava rakennuttajan kirjallinen suostumus.

7 7 Työn ohjelmointi Urakoitsijan tulee laatia ehdotus työaikatauluksi, jossa esitetään pääpiirteissään kaikki työvaiheet ja kohteet, sekä on esitettävä se rakennuttajan hyväksyttäväksi ennen urakkasopimuksen allekirjoitusta. Lähtökohtaisesti työpäiviä ovat arkipäivät ma-pe ja työaika klo Perjantai ei ole työpäivä vaan silloin kirkko ja kirkkomaa ovat tilaajan käytössä. VÄLIAIKAISET RAKENNELMAT JA SUOJAUSTOIMENPITEET Suojien ja rakennelmien asennus Väliaikaisista rakennelmista ja suojatelineiden asennuksista on sovittava yhdessä rakennuttajan kanssa. Työnaikaiset johdot ja laitteet Urakoitsija hankkii ja kustantaa kaikki työssä tarvittavat väliaikaiset johdot ja laitteet. Suojaus Urakoitsija huolehtii kaikista tarvittavista suojauksista, myös keskeneräisten ja valmiiden työsuoritusten osalta. Erityistä huomiota on kiinnitettävä ympäristön suojaamiseen hiekkapuhalluksen yhteydessä. Väliaikaisten rakennelmien ja suojien purku Urakoitsija purkaa ja poistaa kaikki väliaikaiset laitteet ja suojat sitä mukaan kuin ne käyvät tarpeettomiksi. Nostokaluston käyttö rakennuttajan tarpeisiin Rakennuttaja neuvottelee urakoitsijan nostokaluston käytöstä ukkosenjohdattimen korjausten ym. vastaavien toimen ajaksi. TYÖMAAN HUOLTO Sosiaali- ja varastotilat Rakennuttaja luovuttaa veloituksetta urakoitsijan käyttöön välttävät sosiaali- ja varastotilat kiinteistön tiloista. Urakoitsija vastaa tilojen työnaikaisesta puhtaanapidosta ja hygieniasta.

8 8 Vesi ja sähkö Rakennuttaja luovuttaa työssä tarvittavan sähkön ja veden korvauksetta kiinteistön sähkö- ja vesipisteistä. Puhtaanapito ja siivous Työalue on pidettävä siistinä ja hyvässä järjestyksessä koko työn ajan. Urakoitsija hoitaa piha-alueen työnaikaisen siivouksen aiheuttamiensa jätteiden osalta. Ennen työn vastaanottoa tulee työalueella suorittaa täydellinen loppupuhdistus ja siivous. Urakoitsijan on myös puhdistettava käyttämänsä tilat sekä saatettava ne siistiin kuntoon. Urakoitsija poistaa kaikki aiheuttamansa jätteet ja tarvikkeet työmaalta. VAKUUTUKSET Urakoitsija ottaa kohteeseen urakkasummaa vastaavan Rakennustyö vakuutuksen tilaajan nimiin. Urakoitsija vastaa kaikista muista vakuutuksista, myös kolmannelle osapuolelle aiheuttamiensa vahinkojen osalta. TAKUUAJAN TYÖT Takuukorjaukset Takuukatselmuksessa todetut urakoitsijan vastuuseen kuuluvat viat ja vauriot tulee sovittuna aikana korjata asiakirjoissa mainittuun kuntoon. Takuuaikana ilmenevät, välitöntä korjausta vaativat viat urakoitsija on velvollinen korjaamaan välittömästi.

9 9 KUNNOSTUS- JA MAALAUSTYÖT Vesikatteen paikkaus Vesikatteen paikkaukset tehdään uusimalla peltiä tarvittavalta osuudelta, kuitenkin siten, että korjattu alue vastaa ulkonäöltään ympäröiviä peltijakoja ym. Teräsosat, ukkosenjohdattimen kannakkeet Teräsosat, ukkosenjohdattimen kannakkeet maalataan maalaustyöselityksen mukaan. Vaurioituneet osat uusitaan. Maalaustyön suoritus Työjärjestys ja työn suoritus tulee suunnitella siten, ettei viereisille eikä ympäröiville rakennusosille tai pinnoille aiheuteta vaurioita. Työmenetelmien tulee olla maalaustarvikkeisiin sopivia. Työ tulee suorittaa siten, että valmis pinta täyttää asiakirjoissa asetetut, kestävyyttä ja ulkonäköä koskevat vaatimukset. Peittyvät työvaiheet tulee esittää rakennuttajan hyväksyttäviksi. Käsiteltävät pinnat Maalattavat pinnat tarkastetaan yhteisessä katselmuksessa ennen työhön ryhtymistä. Jos pinnoissa on virheellisyyksiä tai keskeneräisyyksiä, tulee urakoitsijan suorittaa korjaukset suunnitelmien edellyttämään tasoon. Suojaus Ennen puhdistus- ja maalaustyön aloittamista tulee kaikkien maalauksen aikana mahdollisesti vahingoittuvien tai maalaamattomiksi jätettävien pintojen olla suojatut. Erityisesti on huomioitava ympäristön suojaus hiekkapuhalluksen ja maalaustyön aikana. Rajaukset Rajaukset toista värisävyä, toista tarviketta, maalaamatonta pintaa tms. vasten tulee tehdä huolellisesti ja täsmällisesti. Paikkamaalaus Vahingoittumien paikkamaalaus kuuluu urakkaan, mikäli vahingoittuminen on tapahtunut ennen kuin työ on luovutettu rakennuttajalle.

10 10 Virheiden korjaus Viimeistely on tehtävä niin, ettei pinnoissa esiinny himmeitä tai kiiltäviä läiskiä eikä pintojen muutakaan kirjavuutta. Jos käsitellyissä pinnoissa on virheellisyyksiä, on nämä korjattava uusimalla koko pinnan käsittely, ellei paikkauskäsittelyllä saada aikaan virheetöntä pintaa. PINTAKÄSITTELYT Esikäsittelyt Peltipinnat hiekkapuhalletaan ja pestään Peltipesuaineella. Ruosteiset kohdat tarkastetaan yhdessä ja uusitaan tarvittavilta osin erikseen tarvittava määrä peltiä. Pestään Panssaripesuaineella yli; 1 osa pesuainetta 4 osaa vettä, hierotaan pesuaine puhdistettavalle pinnalle kunnolla, huuhdotaan vedellä ja annetaan pinnan kuivua (myös saumojen). Pohjustus Ennen pohjustustyön aloittamista on pinnat hyväksytettävä rakennuttajalla. Erityistä huomiota on kiinnitettävä pohjustuskäsittelyjen pysyvään kiinnittymiseen käsiteltävään pintaan sekä siihen, että pohjustus toimii päälle tulevien pintakäsittelyjen kiinnityspohjana. Maalataan pohjamaalilla (Rostex tai vastaava) kertaalleen huolellisesti yli. Paljastuneet peltipinnat pohjamaalataan valmistajan ohjeen mukaan. Valmiiksi maalaus Valmiiksi maalaus tulee tehdä niin, että saadaan täysin peittävä ja annetun värimallin mukainen sekä määrätyn käsittelytavan puitteissa tasainen ja sileä pinta. Valmiiksi maalatuissa pinnoissa ei saa esiintyä rakkuloita eikä muitakaan virheellisyyksiä.

11 11 Maalataan Panssarimaalilla, väri musta, 2 kertaan, ohennus tarvittaessa lakkabensiinillä, maalin levitys siveltimellä, telalla tai ruiskulla. Mikäli levitykseen käytetään telaa, tulee maalipinta tasoittaa siveltimellä. Tyhjiä, käytettyjä maaliastioita ei saa poistaa työmaalta ennen valvojan lupaa. Maalaustyöt suoritetaan siveltimellä. Maalausolosuhteet Maalaustyön ja maalin kuivumisen aikana on ilman suhteellisen kosteuden oltava alle 80 % ja ilman lämpötilan yli + 10 C. MAALAUS JA PINNOITUSTÖIDEN KOHDELUETTELO Koodi Peltipinnat, vesikatot, piiput, tikkaat 01 MAALAUS JA PINNOITUSTÖIDEN KÄSITTELY- YHDISTELMÄT koodi 01 - Peltipintojen hiekka- tai kuonapuhallus - Ruosteesta puhdistetun pinnan pohjustuskäsittely pohjamaalilla Rostex tai vastaava valmistajan ohjeiden mukaisesti - Maalataan Panssarimaalilla, väri musta, 2 kertaan, ohennus tarvittaessa lakkabensiinillä, maalin levitys siveltimellä, telalla tai ruiskulla. Jos käytetään levitykseen telaa tulee maalipinta tasoittaa siveltimellä.

PAPPILANNIEMEN PÄÄRAKENNUKSEN VESIKATON HUOLTOMAALAUSTYÖSELITYS

PAPPILANNIEMEN PÄÄRAKENNUKSEN VESIKATON HUOLTOMAALAUSTYÖSELITYS PAPPILANNIEMEN PÄÄRAKENNUKSEN VESIKATON HUOLTOMAALAUSTYÖSELITYS 01 YLEISET VAATIMUKSET JA OHJEET 01.0 YLEISTÄ Yleiset suoritusmääräykset määräytyvät yleisten sopimusehtojen sekä urakkaohjelman mukaan.

Lisätiedot

MYLLYLÄN PÄIVÄKODIN PERUSKORJAUS JA LAAJENNUS

MYLLYLÄN PÄIVÄKODIN PERUSKORJAUS JA LAAJENNUS MYLLYLÄN PÄIVÄKODIN PERUSKORJAUS JA LAAJENNUS MAALAUSSELITYS Päiväys 14.5.2013 URAKKALASKENTAAN MAALAUSSELITYS KUNNAN VIRASTO / TERVEYSASEMA, MYRSKYLÄ 2 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1 KOHDE...

Lisätiedot

JULKISIVUKORJAUS 2015

JULKISIVUKORJAUS 2015 KIINTEISTÖ OY AURORANLINNA TÖÖLÖNKATU 49 00250 HELSINKI JULKISIVUKORJAUS 2015 URAKKAOHJELMA 1 + 19 SIVUA 10.02.2015 Insinööritoimisto Konstru Oy Ahventie 4 B 02170 ESPOO DI Mika Laitala Urakkaohjelma 10.02.2015

Lisätiedot

AS OY MÄKÄRÄ HAKAMAANKUJA 1 02120 ESPOO

AS OY MÄKÄRÄ HAKAMAANKUJA 1 02120 ESPOO AS OY MÄKÄRÄ HAKAMAANKUJA 1 02120 ESPOO URAKKARAJALIITE LINJASANEERAUS 18.5.2009 URAKKALASKENTAA VARTEN Laatija: Lasse Maaranen Muutokset A Sivujen ylätunniste korjattu 01.06.2009 1 0 YLEISTÄ RAKENNUSKOHTEESTA

Lisätiedot

SAKKY, SAVONIA Sammakkolammentie 2 Kuopio 30.7.2013 Ravintola- ja aulatilojen muutos / Vaihe 3

SAKKY, SAVONIA Sammakkolammentie 2 Kuopio 30.7.2013 Ravintola- ja aulatilojen muutos / Vaihe 3 RAKENNUSSUUNNITTELUTOIMISTO TURUNEN & RÄISÄNEN KY SAKKY, SAVONIA Sammakkolammentie 2 Kuopio 30.7.2013 Ravintola- ja aulatilojen muutos / Vaihe 3 KOKONAISURAKKALASKENTA-ASIAKIRJAT A. KAUPALLISET ASIAKIRJAT

Lisätiedot

Pyydämme urakkatarjousta alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan.

Pyydämme urakkatarjousta alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan. URAKKATARJOUSPYYNTÖ UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI UUSIKAUPUNKI KAUPUNGINLAHDEN RANTARAKENTEEN KORJAUS Pyydämme urakkatarjousta alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan. Rakennuttaja: Uudenkaupungin

Lisätiedot

AS OY VANHA RATEKO PERUSKORJAUS SAUNAOSASTO, TOIMITILAT JA PESULA RAKENNUSTAPASELOSTUS

AS OY VANHA RATEKO PERUSKORJAUS SAUNAOSASTO, TOIMITILAT JA PESULA RAKENNUSTAPASELOSTUS AS OY VANHA RATEKO PERUSKORJAUS SAUNAOSASTO, TOIMITILAT JA PESULA RAKENNUSTAPASELOSTUS VIRTUAALIMAAILMA 11.5.2011 001. RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT... 4 02. TYÖJÄRJESTELYT JA SUOJAUKSET... 4 02.1 Työjärjestys...

Lisätiedot

Tarjouspyyntökirje 21.2.2014. Urakkatarjouslomake 21.2.2014. Urakkaohjelma 21.2.2014. Työturvallisuusliite 11.2.2014

Tarjouspyyntökirje 21.2.2014. Urakkatarjouslomake 21.2.2014. Urakkaohjelma 21.2.2014. Työturvallisuusliite 11.2.2014 Asiakirjaluettelo PYHÄJOEN KUNTA Yppärin koulu Uudisrakennus KVR- URAKKATARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT Päiväys Tarjouspyyntökirje 21.2.2014 Urakkatarjouslomake 21.2.2014 Urakkaohjelma 21.2.2014 Työturvallisuusliite

Lisätiedot

KOY AURORANLINNA URAKKATIE 2 JA 6 00680 HELSINKI

KOY AURORANLINNA URAKKATIE 2 JA 6 00680 HELSINKI KOY AURORANLINNA URAKKATIE 2 JA 6 00680 HELSINKI VESIKATON KORJAUSTYÖSELOSTUS 1+15 sivua + 2 liitettä 22.03.2013 Insinööritoimisto Konstru Oy Ahventie 4 B 02170 ESPOO Konstru URAKKATIE 2 JA 6 1(15) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Vastaanottaja: Siuntion kunta, Tekninen toimisto. 02570 Siuntio. Puhelin: 040 713 0662

Vastaanottaja: Siuntion kunta, Tekninen toimisto. 02570 Siuntio. Puhelin: 040 713 0662 1/6 Vastaanottaja:..2015 URAKKATARJOUSPYYNTÖ SIUNTION KUNTA KARLSÅKERIN ASEMAKAAVA-ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKKA Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan.

Lisätiedot

EHNROOSIN KOULU PERUSKORJAUS

EHNROOSIN KOULU PERUSKORJAUS 1/44 P & R EHNROOSIN KOULU PERUSKORJAUS 19.04.2010 URAKKARAJALIITE 2/44 SISÄLLYSLUETTELO 0 YLEISTÄ... 4 0.1 RAKENNUSKOHDE JA SIJAINTI... 4 1 HALLINTOJÄRJESTELYT... 4 1.1 YLEISTÄ... 4 1.2 INFORMAATIOVELVOLLISUUDET...

Lisätiedot

Kokemäen kaupunki. Sonnilantien valaistussaneeraus 2015 U R A K K A O H J E L M A

Kokemäen kaupunki. Sonnilantien valaistussaneeraus 2015 U R A K K A O H J E L M A Kokemäen kaupunki Sonnilantien valaistussaneeraus 2015 U R A K K A O H J E L M A 1 Soinnilantien valaistussaneeraus URAKKAOHJELMA SÄHKÖURAKKA 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA Tämän urakkaohjelman perustana

Lisätiedot

URAKKARAJALIITE (YSE 1998)

URAKKARAJALIITE (YSE 1998) Rakennuskohde Terveyskeskus, Oulainen, korjaus- ja muutossuunnittelu - URAKKARAJALIITE (YSE 1998) Päiväys 24.4.2014 Tämä urakkarajaliite koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RU) LVI-URAKKA A- URAKKA SÄ-

Lisätiedot

YLIVIESKAN LUKIO YLIVIESKA PERUSKORJAUS

YLIVIESKAN LUKIO YLIVIESKA PERUSKORJAUS YLIVIESKAN LUKIO YLIVIESKA PERUSKORJAUS U R A K K A R A J A L I I T E 8.8.2014 Tämä urakkarajaliite koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA (RU) = PÄÄURAKKA PUTKIURAKKA (PU) ILMANVAIHTOURAKKA (IU) SÄHKÖURAKKA

Lisätiedot

URAKKARAJALIITE (YSE 1998)

URAKKARAJALIITE (YSE 1998) Rakennuskohde: KOY Paranvaha Paranvahe 1 ja 3 URAKKARAJALIITE (YSE 1998) 28.3.2014 Tämä asiakirja koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA (PÄÄURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA SÄHKÖURAKKA Laatija

Lisätiedot

URAKKARAJALIITE 12.9.2012 URAKKARAJALIITE

URAKKARAJALIITE 12.9.2012 URAKKARAJALIITE ÄHTÄRIN SEURAKUNTAKESKUS KESKUSKUJA 3 63700 ÄHTÄRI URAKKARAJALIITE Tämä urakkarajaliite koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (rakennusurakka) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA RAKENNUSAUTOMAATIOURAKKA SÄHKÖURAKKA

Lisätiedot

Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry on vahvistanut nämä rakennusurakan. jotka on valmisteltu yhteistyössä Rakennusteollisuuden

Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry on vahvistanut nämä rakennusurakan. jotka on valmisteltu yhteistyössä Rakennusteollisuuden RT 16-10660 LVI 03-10277 Ratu 417-T KH 20-00241 ohjetiedosto maaliskuu 1998 1 (19) RAKENNUSURAKAN YLEISET SOPIMUSEHDOT Allmänna avtalsvillkor för byggnadsentreprenader General conditions for building contracts

Lisätiedot

YLIVIESKAN LUKIO PERUSKORJAUS RAKENNUSSELOSTUS 10.7.2014

YLIVIESKAN LUKIO PERUSKORJAUS RAKENNUSSELOSTUS 10.7.2014 YLIVIESKAN LUKIO PERUSKORJAUS RAKENNUSSELOSTUS 10.7.2014 2 Sisällysluettelo: B RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT B1 Rakennushanke B2 Kohde B3 Rakennuttaja B4 Käyttäjän edustajat B5 Suunnittelijat, asiantuntijat

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Tunnistetiedot Rakennuskohde KINNULAN PÄIVÄKOTI URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys 30.4.2014 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RAKENNUSURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA SÄHKÖURAKKA...

Lisätiedot

AS OY RAISIONTIE 11 LINJASANEERAUS POHJAKERROKSEN MUUTOS RAKENNUSSELITYS 3.5.2011

AS OY RAISIONTIE 11 LINJASANEERAUS POHJAKERROKSEN MUUTOS RAKENNUSSELITYS 3.5.2011 1 AS OY RAISIONTIE 11 LINJASANEERAUS POHJAKERROKSEN MUUTOS RAKENNUSSELITYS 3.5.2011 2 Sisällysluettelo B HANKKEEN YLEISTIEDOT 3 B 2 RAKENNUTTAJA 3 B 3 RAKENNUTTAJAKONSULTTI 3 B 4 SUUNNITTELIJAT 3 B 5 TYÖN

Lisätiedot

Tilaaja: Myrskylän kunta Virastotie 5 07600 Myrskylä. Hanke: TERVEYSASEMAN PERUSKORJAUS JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

Tilaaja: Myrskylän kunta Virastotie 5 07600 Myrskylä. Hanke: TERVEYSASEMAN PERUSKORJAUS JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Tilaaja: Myrskylän kunta Virastotie 5 07600 Myrskylä Hanke: TERVEYSASEMAN PERUSKORJAUS JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 2 SISÄLLYSLUETTELO: 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3

Lisätiedot

HATTULAN YHTEISKOULU/LUKION VESIKATTEEN UUSIMINEN

HATTULAN YHTEISKOULU/LUKION VESIKATTEEN UUSIMINEN HATTULAN YHTEISKOULU/LUKION VESIKATTEEN UUSIMINEN TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA TYÖTURVALLISUUS JA YMPÄRISTÖASIAT 3.1 Yleistä Työturvallisuuteen liittyvät asiat ja työsuojeluorganisaatio on esitettävä työmaan

Lisätiedot

RAKENNUSSELITYS AS OY MÄKÄRÄ, HAKAMAANKUJA 1, 02120 ESPOO AS OY MÄKÄRÄ HAKAMAANKUJA 1 02120 ESPOO RAKENNUSSELITYS LINJASANEERAUS

RAKENNUSSELITYS AS OY MÄKÄRÄ, HAKAMAANKUJA 1, 02120 ESPOO AS OY MÄKÄRÄ HAKAMAANKUJA 1 02120 ESPOO RAKENNUSSELITYS LINJASANEERAUS AS OY MÄKÄRÄ HAKAMAANKUJA 1 02120 ESPOO RAKENNUSSELITYS LINJASANEERAUS 18.5.2009 URAKKALASKENTAA VARTEN Laatija: Lasse Maaranen 1(16) 0 YLEISET VAATIMUKSET JA OHJEET 01 RAKENNUSHANKE 01.1 Rakennuskohde

Lisätiedot

KOKONAISURAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

KOKONAISURAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 30.6.2015 Sivu 1/8 Tilaaja: Hämeen ammattikorkeakoulu Oy PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Evo, Asuntola Kivelän saneeraus KOKONAISURAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Hämeen ammattikorkeakoulu Oy PL 230, 13101

Lisätiedot

Asunto-osakeyhtiö rakennuttajana

Asunto-osakeyhtiö rakennuttajana Asunto-osakeyhtiö rakennuttajana 23.9.2010 Juha Ryynänen asianajaja, varatuomari, kauppatieteiden lisensiaatti www.juharyynanen.fi Rakennusurakka sopimusprosessina 1. Tarjouspyyntö 2. Tarjoukset 3. Urakkaneuvottelu

Lisätiedot

Ulkoalueiden viherhoitourakka URAKKAOHJELMA

Ulkoalueiden viherhoitourakka URAKKAOHJELMA Ulkoalueiden viherhoitourakka Kiinteistö Oy Auroranlinnan piha-alueiden hoitourakka Sivu 2/14 SISÄLLYSLUETTELO 1. Tietoja hankkeesta... 4 1.1 Tilaaja... 4 1.2 Tilaajan edustaja ja tiedustelut... 4 1.3

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSLIITE

TYÖTURVALLISUUSLIITE Työturvallisuusliite 24.2.2015 1(9) LIITE TYÖTURVALLISUUSLIITE SÄHKÖ-LOGISTIIKKA OSASTOT VESIKATTOJEN SANEERAUS Timo Alapere Insinööritoimisto Timo Alapere Oy Näsintie 27 06100 Porvoo Työturvallisuusliite

Lisätiedot

RAKENNUTTAJAN TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA

RAKENNUTTAJAN TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1 ASUIN- JA PIHARAKENNUKSEN PURKU-URAKKA, VILLENTIE 5, NAKKILA RAKENNUTTAJAN TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 15.1.2015 2 0. YLEISTÄ 0.1 Työturvallisuusasiakirjan tarkoitus Tämä turvallisuusliite on rakennustyön

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Liite 3. Urakkaohjelma Rakennuskohde MÄNTYHARJUN PÄIVÄKOTI URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys 20.06.2012 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RAKENNUSURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA

Lisätiedot

LVI-TYÖSELITYS LVI 291-001. SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ, SAVONIA RAVINTOLA- JA AULATILOJEN MUUTOS, VAIHE 3 Sammakkolammentie 2 70200 KUOPIO

LVI-TYÖSELITYS LVI 291-001. SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ, SAVONIA RAVINTOLA- JA AULATILOJEN MUUTOS, VAIHE 3 Sammakkolammentie 2 70200 KUOPIO LVI-TYÖSELITYS LVI 291-001 SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ, SAVONIA RAVINTOLA- JA AULATILOJEN MUUTOS, VAIHE 3 Sammakkolammentie 2 70200 KUOPIO 30.7.2013 2 SISÄLLYSLUETTELO 0 RAKENNUSKOHDE, RAKENNUTTAJA JA SUUNNITTELIJAT

Lisätiedot