Korjausrakentaminen palveluja ja teollista toimintaa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Korjausrakentaminen palveluja ja teollista toimintaa"

Transkriptio

1 RAPORTTI 4/2014 Korjausrakentaminen palveluja ja teollista toimintaa Rakennettu ympäristö

2

3 Sampsa Nissinen, Eero Lukin, Tekes Suvi Nenonen, Robert Eriksson, Juha-Matti Junnonen, Jan-Erik Gussander, BES Built Environment Services Oy Jani Saarinen, Vison Alliance Partners Oy Korjausrakentaminen palveluja ja teollista toimintaa Rakennettu ympäristö Projektien tuloksia Tekesin ohjelmaraportti 4/2014 Helsinki 2014

4 Sisältö Esipuhe...5 Korjausrakentaminen - palvelua ja teollista toimintaa Korjausrakentamisen uusia palveluja ja toimintamalleja Uusi palvelumalli linjasaneeraushankkeisiin Franzeniaa peruskorjataan päiväkodiksi Asukaslähtöinen kokonaisurakointi tyydyttää kaikkia osapuolia Lean construction muuttaa rakennusalan rakenteita ja kulttuuria Palvelutuote projektinjohtohankkeiden riskienhallintaan Asumis- ja palvelumoduuli tarjoaa väliaikaisen asunnon putkikorjauksen ajaksi Tietomallinnusta hankejohtamisen tueksi Veronumero.fi sähköinen palvelu työmaa- ja työntekijätietojen hallintaan Teollisen korjausrakentamisen ratkaisuilla tuottavuutta ja vähemmän haittoja asukkaille Nopeaa ja edullista putkistojen korjausta rakenteita rikkomatta Teollisesti valmistettavalla asennusseinällä helppoa perusparannusta Tiililaattaverhouksella kansainvälisille markkinoille Teollisesti valmistettu parveke paikalleen päivässä Kattojen huoltopalvelulla vältytään kalliilta korjauksilta Hybridipilarijärjestelmällä painuneet rakenteet korjataan häiriöttömästi Palonkestävälle kaapelikourulle kysyntää Laaja tutkimusprojekti loi menettelyjä saneeraushankkeiden epäpuhtauksien hallintaan Uusia työkaluja viemärisaneerauksiin Laastikamu puhtaammin, terveellisemmin, tehokkaammin Suojaoviyksikkö vähentää korjauspölyn kulkeutumista Kestävän kehityksen korjauksilla kannetaan vastuuta Kerrostalojen kestävää uudistamista pohjoismaisella yhteistyöllä Energiaisännöinnillä pk-yritykset yhteen Asukasystävällisesti poistoilman lämmöntalteenottoon CO 2 -energiatekniikan konseptin kehittäminen jäähdytykseen ja lämmitykseen Konseptiratkaisuja kerrostalojen energiakorjauksiin Ratkaisuja aluekehittämiseen ja lähiöiden uudistamiseen Asunto-osakeyhtiöiden yhteistyöllä tehoja lähiösaneeraukseen Käyttäjä- ja liiketoimintalähtöinen korjauskonsepti lähiöille Lähes nollaenergia-alueiden rakentaminen vaatii laajaa näkökulmaa Puolijulkiset yhteistilat moniaistisen asuinympäristökokemuksen keskiössä Kampusalueita uudistetaan vetovoimaisiksi ympäristöiksi Toimitus ja taitto: Teonsana Oy Paino: Markprint Oy ISBN ISSN

5 Esipuhe Korjausrakentaminen ei ole paras termi kuvaamaan tämän päivän saneeraushankkeita. Kyse on ennemminkin kiinteistöjen uudistamisesta siten, että ne vastaavat paremmin käyttäjien muuttuneisiin tarpeisiin. Korjausrakentamisen palvelut ja markkinat ovat monipuolistuneet ja teknistyneet muun muassa talotekniikan kehittymisen ansiosta. Alalle kaivataan enemmän yhteistoimintaan kannustavia toteutusmalleja, teollista toimintaa, valmiita tuoteosatoimituksia, konsepteja, kokonaisratkaisuja ja palveluita. ICT:n mahdollisuuksia olisi hyödynnettävä tehokkaammin myös korjausrakentamisessa. Kaikki tämä on edellyttänyt korjausrakentamisen menetelmien ja toteutustapojen kehittämistä. Viime vuosikymmenen aikana kehitystyötä on tehty jonkin verran, mutta pääosin uudisrakentamisen näkökulmasta. Tekesin vuosina käynnissä olleessa Rakennettu ympäristö -ohjelmassa on rahoitettu kiinteistö- ja rakennusalan kehitysprojekteja. Ohjelma on edistänyt alan toimintatapojen kokonaisvaltaista kehittämistä siten, että ne tukevat innovaatioita ja tuottavat arvoa käyttäjille. Rakennettu ympäristö -ohjelman tärkeimpiä teemoja ovat olleet infra-, korjaus- ja hyvinvointirakentaminen. Korjausrakentamisen alueella tärkeimmät painopisteet ovat olleet tuottavuuden parantaminen, teolliset kokonaisratkaisut sekä hankintojen kehittäminen. Tässä julkaisussa esitellään valikoitu otos ohjelman korjausrakentamisen teemaan liittyviä kehitysprojekteja, jotka osaltaan vievät korjausrakentamista ja siinä käytettäviä menetelmiä eteenpäin. Projektikuvaukset on jaettu neljään aihealueeseen: Korjausrakentamisen palvelut, uudet toimintamallit ja käyttäjälähtöisyys Teollinen korjausrakentaminen Kestävä kehitys ja korjaaminen Aluekehittäminen ja lähiöiden uudistaminen Julkaisun tavoitteena on jakaa tietoa uusista korjausrakentamisen menetelmistä, palveluista ja toimintatavoista sekä kannustaa alan toimijoita aktiiviseen liiketoiminnan kehitystyöhön. Rakennettu ympäristö ei ole koskaan valmis. Tämä julkaisu on syntynyt Rakennettu ympäristö -ohjelman projekteissa toimineiden ihmisten vuoropuhelusta ja heidän kokemuksistaan. Projekteissa mukana olleet asiantuntijat ovat korjausrakentamisen kehittämisessä yhtä tärkeitä kuin aikaansaadut tulokset. Kiitos kaikille! Sampsa Nissinen Ohjelmapäällikkö Rakennettu ympäristö Tekes 5

6 Korjausrakentaminen - palveluja ja teollista toimintaa Korjaamisen markkinat muuttuvat teknisestä korjaamisesta rakennusten ja alueiden uudistamiseen Saneeraamisen ja korjaamisen ei pitäisi tuoda mieleen pelkästään pölyä, melua ja haittoja sekä suuria kustannuksia. Teknisten korjausten lisäksi korjausrakentamisessa on kyse kiinteistöjen ja alueiden uudistamisesta siten, että ne vastaavat omistajien, käyttäjien ja asukkaiden muuttuvia tarpeita. Olisi mielekkäämpää puhua alueiden ja kiinteistöjen uudistamisesta. Korjausrakentaminen ja rakennusten uudistaminen on merkittävää liiketoimintaa. Korjausrakentamisen volyymi kasvoi uudistuotantoa suuremmaksi vuonna Lähiöiden kasvava korjaustarve kasvattaa kysyntää entisestään. Kiinteistö- ja rakennusalan toimijat pitävät alan kehitykseen vaikuttavina tärkeimpinä trendeinä kaupungistumista, kysynnän ja käyttötarkoitusten muutoksia sekä kasvavia elinkaari- ja ympäristövaatimuksia. Korjausrakentamisen palvelut ja markkinat monipuolistuvat muun muassa lisääntyvien määräysten ja teknologian kehittymisen takia. Erityisesti talotekniikan osaaminen ja merkitys kasvavat. Talotekniikan osuus hankkeiden kustannuksista saattaa olla jopa puolet. Tarpeista huolimatta alan toimintatavat muuttuvat kuitenkin hitaasti. Korjausrakentamiseen ja kiinteistöjen uudistamiseen tarvitaankin siihen erikoistuneita yrityksiä ja liiketoimintamalleja. Haasteita Uudisrakentamiseen verrattuna korjaushankkeiden läpiviemisessä lisähaasteena on olemassa olevien rakenteiden ja rakennusten käyttäjien huomioon ottaminen. Heikko asiakaslähtöisyys ja tuottavuus luovat painetta korjausrakentamisen kehittämiseen. Korjauskohteen lopputuloksen lisäksi yhtä tärkeätä on toimiva tuotanto- ja palveluprosessi. Prosessiin kuuluu teknisten töiden ohella tiivis yhteistyö asiakkaiden ja rakennuksen käyttäjien kanssa. Korjausrakentamista tulisi kehittää teolliseksi toiminnaksi ja aidoksi palveluksi. Julkiset hankintamenettelyt ja asunto-osakeyhtiöiden peruskorjaamisen prosessit aiheuttavat myös omat haasteensa korjausrakentamisen kehittämiseen. Julkisten tilaajien paine hankkia toteutus halvimmalla ei yleensä johda rakennusten elinkaaren kannalta parhaaseen lopputulokseen. Tämä lisää usein lisä- ja muutostöitä. Korjaushankkeiden toteutuksen suurimmat haasteet liittyvät puolestaan kertatilaajien ja isännöitsijöiden osaamiseen. 6

7 Kestävä kehitys ja alueratkaisut Olemassa olevan rakennuskannan energiatehokkuudella on suuri merkitys ilmastonmuutoksen hillitsemisessä. Rakennusten energiakulutuksen pienentämiseen on olemassa useita rakennusteknisiä ja talotekniikan ratkaisuja. Haasteeksi nousevat hankintamallit, päätöksenteko ja yleensä ottaen puutteellinen tieto energia- ja ekotehokkuutta parantavista malleista ja ratkaisuista sekä niiden kustannusvaikutuksista. Alalle kaivataan myös lisää kokonaisvaltaisia ratkaisuja energia- ja ekotehokkuuden parantamiseen. Keinoja uusiutumattomien luonnonvarojen säästämiseen ovat myös muun muassa olemassa olevan rakennuskannan käyttö uusien tilatarpeiden tyydyttämiseen, purkujätteiden hyödyntäminen, arvoa lisäävä kierrätys sekä uusiutuvien rakennusmateriaalein käyttäminen. Kestävän rakentamisen määritelmä pitää sisällään myös sosiaalisen ulottuvuuden, johon liittyy toimivuutta sekä kulttuurista näkökulmaa, kuten rakennuksien kulttuuri- ja arkkitehtuuriperinnön säilyttämistä. Rakennetun ympäristön terveellisyyttä, turvallisuutta, yksityisyyttä, yhteisöllisyyttä ja yhteyttä luontoon on tarkasteltava osana hankkeen suunnittelua. Korjaamista ja uudistamista ei voida tarkastella vain kiinteistötasolla, sillä aluetason ratkaisuilla ja toimintamalleilla on mahdollista saada aikaan suurimmat hyödyt niin asukkaille kuin ympäristölle. Onnistuneet alue- ja rakennusratkaisut tukevat ihmisten hyvinvointia ja yhteiskunnan toimintaa. Ratkaisuissa on kuitenkin otettava huomioon sekä alueelliset että rakennuskohtaiset erityispiirteet. Korjausrakentaminen on keino muuttaa olemassa olevaa rakennettua ympäristöä kestävämmäksi. Kasvavilla kaupunkiseuduilla kasvu tulisi ohjata olemassa olevan rakennetun ympäristön sisälle täydennysrakentamisena sekä alueiden uudistamisena ja uudelleen rakentamisena. Yhdyskuntarakenteen eheyttäminen on keino turvata sekä yksityiset että julkiset palvelut ja säästää laajempia luonnontilassa olevia alueita. Tekesin Rakennettu ympäristö -ohjelma tähtäsi alan uudistumiseen Tekesin Rakennettu ympäristö ( ) -ohjelman lähtökohtana olivat käyttäjien tarpeet ja niiden asettamat vaatimukset rakennetun ympäristön toimivuudelle ja laadulle. Ohjelmaan haettiin mukaan rohkeita toimijoita, jotka ovat olleet valmiita uudistamaan alan toimintatapoja ja prosesseja. Ohjelman alkuvaiheessa ohjelman pääteemoiksi valittiin infra-, korjaus- ja hyvinvointirakentaminen sekä tuottavuuden parantaminen. Viimeisinä vuosina ohjelmassa keskityttiin erityisesti korjausrakentamisen markkinan kehittämiseen. Ohjelman pidemmän aikavälin visiona on ollut: Suomessa on maailman parhaisiin lukeutuva, investointeja houkutteleva toimintaympäristö, joka tuo kilpailuetua ja hyvinvointia ja mahdollistaa siten yhteiskunnan kehittymisen sekä kansainvälisen liiketoimintapotentiaalin hyödyntämisen. Rakennettua ympäristöä kehitetään ja ylläpidetään käyttäjien ja yhteiskunnan tarpeista lähtien. Viidessä vuodessa tähän ei aivan ole päästy, mutta monta askelta on otettu oikeaan suuntaan ja visio on tavoittelemisen arvoinen myös jatkossa. Korjausrakentamisen alueella tavoitteeksi asetettiin laajan asiakaslähtöisen palveluliiketoiminnan synnyttäminen. Ohjelman alkuvaiheessa laaditussa korjausrakentamisen roadmap -työssä painottuivat erityisesti liiketoiminnan kehittäminen, käyttäjälähtöisyys ja kestävä kehitys. Liiketoiminnan potentiaali on toisaalta teollisessa korjausrakentamisessa ja toisaalta palveluliiketoiminnassa. Nämä teemat korostuivat hyvin useimmissa ohjelman aihealueen kehitys- ja tutkimusprojekteissa. Korjausrakentamisen markkinassa on tapahtunut pieniä muutoksia ohjelman aikana. Palveluita ja teollisesti tuotettujen kokonaisratkaisuja on tullut enemmän markkinoille, vaikka niiden osuus korjaamisen kokonaismäärästä ei vielä olekaan suuri. Asukas- ja asiakaslähtöisyys on ollut tärkeässä osassa useissa alan toimijoiden kehityshankkeissa, mikä näkyy myös näiden yritysten korjaushankkeiden toteutuksessa. Asukkaiden vaatimusten kasvaessa ja kilpailun kiristyessä korjausrakentamisen markkina kehittyy varmasti myös lähitulevaisuudessa. 7

8 Vaikka ohjelma päättyy 2014 lopussa, rahoittaa Tekes myös jatkossa korjausrakentamiseen liittyviä yritysten haastavia kehitysprojekteja. Rahoitusta on tarjolla erityisesti kansanvälistä kasvua hakevien pk-yritysten kehityshankkeisiin. Korjausrakentamisen uudistaminen Aktiiviset tilaajat avainasemassa korjausrakentamisen markkinan kehittymisessä Korjausrakentaminen saatava palveluksi Teollisilla ratkaisuilla lisää tuottavuutta Lähiöiden fiksu korjaaminen ja uudistaminen edellyttävät yhteistyötä ja yhteisiä toimintamalleja Uusia palveluita ja toimintamalleja taloyhtiöille hankkeiden toteuttamiseen Energia- ja ekotehokkaita kokonaisratkaisuja tuotteistettava Asukkaille ja käyttäjille tuotettava aitoa lisäarvoa (parannuksia ja haittojen minimointia). Korjausrakentamisen kehityskohteita ohjelman aikana ja tulevaisuudessa Toiminta- ja hankintamallit sekä palvelut Korjausrakentamisen menetelmiin ja toteutustapoihin kaivataan nykyistä enemmän avoimia ja yhteistoimintaan kannustavia toteutusmalleja, joista yhteistoimintaurakat ovat hyvä esimerkki. Ohjelman hankkeissa on kehitetty uudenlaisia palveluja, liiketoimintakonsepteja, projektinhallinnan työkaluja sekä yhteistoiminta- ja hankintamalleja. Jotta ala saadaan muuttumaan, tarvitaan myös vaativia tilaajia kehittämään ja pilotoimaan uusia hankintamalleja ja rakennuttamisen toimintatapoja. Tätä kautta urakoitsijoilla ja muilla yrityksillä on mahdollisuus ja kannusteet tuottaa kokonaistaloudellista lopputulosta. Edelläkävijätilaajat ovat tärkeitä myös uudistumista hakevien alan yritysten kehittymisen kannalta. Tuotantoa ja työmaatoimintoja voi ja kannattaa johtaa leanperiaatteiden mukaan siten, että tavoitteena on tuottaa arvoa rahalle ja vähentää toimintaan liittyvää hukkaa. Useissa ohjelman projekteissa on panostettu tähän, vaikkakin yritysten toimintatavat ovat muuttuneet vasta vähän. Teollinen korjaaminen Alalle kaivataan pilkottujen urakoiden sijaan teollista toimintaa, valmiita tuoteosatoimituksia ja kokonaisratkaisuja. Korjaus- rakentamisen haasteena on kehittää rakentamisen menetelmiä ja palveluita, jotka vähentävät korjauksesta aiheutuvia asumishaittoja ja mahdollistavat esimerkiksi asukkaiden asumisen kotonaan koko korjaustyön ajan. Erityisesti uudisrakentamisen näkökulmasta kehitettyä tietomallintamista olisi hyödynnettävä huomattavasti laajemmin myös korjausrakentamisessa. Korjausrakentaminen tulee ulottaa selkeämmin kiinteistöjen käyttöönottoon sekä ylläpidon ja operoinnin prosesseihin. Rakennettu ympäristö -ohjelman useissa projekteissa kehitettiin ja tuotteistettiin muun muassa kokonaisratkaisuja putkisaneeraukseen sekä julkisivu-, parveke- ja kattokorjauksiin. Projekteissa tutkittiin ja kehitettiin myös työmaaolosuhteita parantavia menetelmiä, tuotteita ja palveluita. Tuotteistetuilla kokonaisratkaisuilla on tuotu konkreettista lisäarvoa asiakkaalle, nopeutettu korjaamisen läpimenoaikoja, parannettu työmaaolosuhteita sekä minimoitu eri keinoin haittoja rakennuksen käyttäjille. Kestävä kehitys Rakennusten korjausten yhteydessä on syytä selvittää mahdollisuudet parantaa energiataloutta teknisesti ja taloudellisesti järkevillä toimenpiteillä, kuten esimerkiksi lisälämmöneristyksellä, energiatehokkailla ikkunoilla, lämmöntalteenotolla, LEDvalaistuksella ja energiaa säästävillä järjestelmillä ja laitteilla. Energiajärjestelmiä uusittaessa kannattaa selvittää uusiutuvien energialähteiden käytön mahdollisuudet. Oleellista on suunnitella ja toteuttaa kokonaisratkaisu, mikä edellyttää tiivistä yhteistyötä ja yhteisiä liiketoimintamalleja eri osaratkaisujen toimittajilta. Digitaalisuus tukee tavoitteiden saavuttamista sekä prosessissa että käytön aikana ohjaamalla kuluttajia tekemään oikeita valintoja tai ohjaamalla rakennuksen järjestelmiä toimimaan optimaalisesti. Tällä alueella kehitys jatkuu varmasti ja markkinoille tulee entistä parempia sovelluksia, joiden kautta kiinteistöjen energiankulutusta voidaan optimoida. Ohjelman projekteissa kehitettiin muun muassa kestävän kehityksen suunnitteluun, investointiedellytyksiin sekä käyttöön ja ylläpitoon liittyviä palveluita ja tuotteita. Tutkimusprojekteissa selvitettiin alueellisten energia- ja energiatehokkuusratkaisujen toteutusta. Tärkeässä osassa ovat myös olleet energiakorjausten asukasystävällisyys ja käyttäjien vaikutusmahdollisuudet energian säästöön. 8

9 Kansainvälistyminen Korjausrakentaminen on tyypillisesti paikallista toimintaa. Tarpeet ovat kuitenkin saman tyyppisiä maasta toiseen. Kilpailukykyisille ratkaisuille on aina kansainvälistä kysyntää. Useammassa ohjelman projekteissa tuotteita ja palveluita kehitettiin kansainvälisiä markkinoita silmällä pitäen ja niihin liittyi kansainvälistymisen suunnittelua. Muutamat ohjelman tutkimus- ja yritysprojektit olivat eurooppalaisia tai pohjoismaisia yhteishankkeita osana Eracobuild Era- Net, Nordic Built ja Wood Wisdom Era-Net -ohjelmia. Hankkeissa mukana olleet yritykset saivat ymmärrystä ja osaamista kansainvälisistä parhaista toimintatavoista ja ne pystyivät kehittämään yhteisiä liiketoimintakonsepteja. Eri osapuolten odotukset toisille ja viranomaisille Rakennettu ympäristö -ohjelma selvitti loppuvaiheessaan yhdessä Rakennusteollisuus RT:n, Raklin, Suomen Isännöintiliiton, Suomen Kiinteistöliiton, Suomen konsulttitoimistojen liitto SKOL:n ja Sähkö- ja teleurakoitsijoiden Liitto STUL:in kanssa korjausrakentamisen eri osapuolten näkemyksiä korjausrakentamisen tilanteesta ja toiveista muille. Rakennettu ympäristö -ohjelma Rahoitus Yritysprojektien rahoitus Tutkimusprojektien rahoitus 156 kpl avustus ja laina 41 miljoonaa euroa 33 hankekokonaisuutta 28,5 miljoonaa euroa 12,5 miljoonaa euroa Yhteinen näkemys oli, että tilaajien ja palveluntuottajien odotukset pitäisi saada paremmin vastaamaan toisiaan. Tilaajat ja rakennuttajat odottavat sekä suunnittelijoilta että rakentajilta parempaa yhteistyötä ja vastuunottoa, mikä voisi näkyä esimerkiksi takuuaikojen ja elinkaarivastuun pidentymisenä. Palveluntuottajien olisi verkotuttava paremmin keskenään ja pystyttävä hoitamaan koko arvoketjua. Myös alihankintoihin halutaan muutosta. Palveluntuottajat odottavat hintakilpailun sijaan parempaa hankintaprosessien hallintaa, vaativampien valintakriteerien käyttöä, kokonaisratkaisujen hankintaa sekä uskallusta kokeiluihin ja innovaatioihin. Viranomaisilta ala odottaa ennakoitavampaa ja johdonmukaisempaa politiikkaa. Erityinen paine kohdistuu hankintalain sekä sen tulkinnan ja soveltamisen uudistamiseen sekä maankäyttö- ja rakennuslain tarkistamiseen ja rakennusvalvonnan toimintamallien yhtenäistämiseen. Ala odottaa edelleen Tekesin rahoitusta, mutta samalla toivotaan myös yksinkertaisempia malleja kehittämisprojektien läpivientiin. Järjestöiltä alan yritykset odottavat tiiviimpää yhteistyötä ja vastuunottoa myös korjausrakentamisen kehittämisestä. Teemat Korjausrakentaminen Infrarakentaminen ja liikenne Hyvinvointirakentaminen Tuottavuus ja tuotteistaminen Muut Yritysprojekteja Tutkimusprojekteja Ohjelman kaikkien projektien julkiset kuvaukset: tekes.fi/rakennettuymparisto 9

10 10

11 1 Korjausrakentamiseen uusia palveluja ja toimintamalleja Korjausrakentamiseen liittyvät teknologiat, tuotantotavat sekä palvelut ovat kehittyneet hitaasti. Myös rakennusalan tutkimus- ja kehitystoiminta on painottunut pitkälti uudisrakentamiseen. Korjausrakentamisen haaste on kehittää korjausrakentamiseen liittyviä toimintamalleja ja palveluita, jotka ottavat paremmin huomioon rakennusten käyttäjät ja niiden muuttuvat tarpeet sekä muut korjausrakentamisen erityispiirteet. Korjausrakentaminen eroaa luonteeltaan uudisrakentamisesta esimerkiksi olemassa olevan rakennuksen asettamien reunaehtojen, korjausprosessin sekä käyttäjien mukanaolon näkökulmasta. Mahdollisiin toimintamalleihin vaikuttavat muun muassa omistajien ja vuokralaisten taloudellinen tilanne ja tavoitteet sekä vanhan rakennuksen kunto. Monesti samaan tilanteeseen soveltuu käytettäväksi useita toimintamalleja ja suunnitteluratkaisuita. Tällöin omistajan on voitava vertailla ratkaisuvaihtoehtoja mahdollisimman laajasti, jotta tarpeeseen soveltuvin toteutustapa löytyy. Korjaushankkeissa suunnitelmilta vaaditaan joustoa, sillä rakenteiden todellisesta tilasta saadaan harvoin huolellisillakaan kuntotutkimuksilla täydellistä tietoa. Rakennuksen käyttö korjausten aikana tuo mukanaan tarpeen korjausprosessin nopeudelle, siitä aiheutuvien asumishaittojen vähentämiselle sekä oikeaan aikaan tapahtuvalle viestinnälle. Avoin, suunnitelmallinen ja jatkuva tiedottaminen on keino, jolla päätöksenteon vaikeutta voidaan vähentää ja asukastyytyväisyyttä lisätä. Uusien korjauskonseptien kehittämisessä on otettava huomioon suunnittelun, uusien tuoteratkaisujen ja korjausprosessin näkökulmat. Perinteiset urakkamuodot pitävät nämä näkökulmat toisistaan erillään. Asiakkaiden kannalta korjaushankkeiden läpivientiä on nopeutettava merkittävästi. Korjausmenetelmät on myös saatava vähemmän häiriöitä tuottaviksi. Suunnittelun on oltava sekä asiakas- että tuotantolähtöistä, sillä asiakaslähtöisyys mahdollistaa todellisiin palvelutarpeisiin vastaamisen ja tuotantolähtöisyydellä laatua voidaan hallita kustannustehokkaasti. Rakennettu ympäristö -ohjelman projekteissa on kehitetty uudenlaisia palveluja, liiketoimintakonsepteja, projektin- ja riskien hallinnan työkaluja sekä yhteistoiminta- ja hankintamalleja. Myös vaativilla tilaajilla on ollut merkittävä rooli uusien yhteistoimintaan kannustavien toimintamallien kehittämisessä. Tärkeässä osassa on ollut tuotannon johtamisen kehittäminen muun muassa lean-periaatteiden mukaan. Asukasystävällisiä ratkaisuja on kehitetty korjausrakentamisen aikaisille järjestelyille. Lisäksi on kehitetty ja tuotteistettu tietotekniikkaa hyödyntäviä älykkäitä ratkaisuja. 11

12 Uusi palvelumalli linjasaneeraushankkeisiin Integroiva toimintatapa, aito asiakaslähtöisyys ja opit teollisesta tuotannosta mahdollistavat palveluvallankumouksen putkiremonttihankkeissa. Näin saadaan asiakastyytyväisyys erinomaiseksi ja hanke toteutettua kustannustehokkaasti. Sami Kokkonen, toimitusjohtaja, Fira Palvelut Oy 12

13 TULOSKULMA Hankesuunnitteluun kaikki osapuolet mukaan Projektin perusteella hankesuunnittelu, jossa eri korjausvaihtoehtoja tutkitaan riittävästi, on parhaimmillaan silloin, kun kaikki hankkeen keskeiset osapuolet (asiakkaan edustajat, suunnittelijat ja toteuttaja) kytketään heti alkuvaiheessa mukaan. Silloin lähtökohtana on sekä putkistojen ja rakenteiden kunto että asukkaiden tarpeet. Asiakaslähtöisyyttä kuluttajaliiketoiminnan opein Asunto-osakeyhtiön putkisaneeraushankkeessa asiakaslähtöisyys voidaan saavuttaa soveltamalla kuluttajaliiketoiminnan oppeja. Tähän kuuluu muun muassa se, että kylpyhuoneista tuotetaan 3D-kuvat asukkaan valitsemin materiaalein. Tällöin asukas pystyy varmistumaan siitä, että kylpyhuone on toivotunlainen ja se vastaa tehtyjä valintoja ja tarpeita. Teollisen tuotannon käytäntöjä putkisaneeraukseen Monivaiheiseen putkisaneeraukseen on mahdollista tuoda uusia käytäntöjä teollisesta tuotannosta. Hankkeita yhdistämällä ja tehokkaalla tuotannonohjauksella hankkeiden läpimenoaikaa, oppimista ja tuottavuutta voidaan parantaa huomattavasti. Tällöin on mahdollista myös saavuttaa kustannushyötyjä: kustannukset voivat jopa puolittua. Putkistojen korjaustarve kasvaa merkittävästi, kun suuret rakennusmassat tulevat korjausikään seuraavan vuosikymmenen aikana. Tarve kolminkertaistui vuodesta 2000 vuoteen 2010 ja tulee arviolta vielä kaksinkertaistumaan vuodesta 2010 vuoteen Linjasaneerausten määrän kasvu tiedostetaan yleisesti ja korjaukseen soveltuvia uusia käytäntöjä kehitetään. Fira Palvelut Oy:ssä kehitettiin uutta palvelumallia taloyhtiöille. Taloyhtiöt tarvitsevat tukea päätöksentekoonsa, sillä korjaushankkeita ei haluta tehdä liian aikaisin. Toisaalta rikkoontuneista tai muuten epäkuntoon menneistä putkista aiheutuvia lisäkorjauksia ei haluta. Taloyhtiöt ovat lisäksi kertarakennuttajia, jolloin niille ei kerry kokemuksen kautta saatavaa osaamista. Palveluntuottajan on tarjottava laajempaa osaamista ja tuettava hankkeen toteuttamisessa. Kehitysprojektin päätavoite oli uuden arvoa tuottavan palvelumallin kehittäminen vaativan käyttäjäympäristön hankkeisiin. Avainasemassa hankkeessa oli palveluliiketoiminnan näkökulma, joka pohjautuu value co-creation (yhteinen arvonluonti) -ajatteluun. Projektissa selvitettiin ja kehitettiin arvonlisäystä koko linjasaneerauksen hankeketjussa vuorovaikutteisesti olennaisten sidosryhmien kanssa. Projektissa selvitettiin parhaat kansainväliset käytännöt, olemassa oleva teknologiatieto ja uudet toteutusteknologiat sekä sidosryhmien palvelukokemuksen muodostuminen. Tätä kautta Fira Palveluille luodaan uusi palvelumalli linjasaneeraushankkeisiin, mikä tuottaa aidosti lisäarvoa hankkeessa mukana oleville sidosryhmille. Fira Palveluiden kumppaneina projektissa olivat Boost Brothers Oy ja Ubiverse Oy. Lisätietoja firapalvelut.fi 13

14 Franzeniaa peruskorjataan päiväkodiksi Kiinteistö- ja rakennusalan perinteiset toteutusmuodot johtavat helposti osaoptimointiin sekä lisä- ja muutostöihin kun hankkeiden vaatimukset muuttuvat. Ne eivät myöskään kannusta suunnittelun ja rakentamisen integrointiin eivätkä käyttäjien osallistamiseen. Korjausrakentamisen kehittäminen -ryhmähankkeessa käynnistetyn Helsingin yliopiston projektin tavoitteena on vaativiin peruskorjaushankkeisiin soveltuvan Project Partnering -mallin kehittäminen. Mallissa projektin alkuvaiheessa valitut suunnittelu- ja urakoitsijaryhmät kehittävät hanketta yhdessä ja varmistavat sen tavoitteiden ja reunaehtojen toteutumisen. Helsingin yliopisto hyödyntää projektissa pitkää kokemusta projektinjohtourakoista sekä Suomen ensimmäistä loppuun saatettua projektiallianssia (Vuolukiventie 1, peruskorjaus ja lisärakentaminen). Projektin pilottikohteeksi valittiin vuonna 1930 valmistunut ja nyttemmin suojeltu Franzenia, joka peruskorjataan Helsingin kaupungille vuokrattavaksi päiväkodiksi. Hankkeen alustava 5 miljoonan euron kustannusarvio on sittemmin tarkentunut sen kehitysvaiheessa noin 6 miljoonan euron tavoitekustannukseksi. TULOSKULMA Kevyt neuvottelumenettely käyttöön Julkinen hankinta voidaan toteuttaa yhteistoimintahankkeissa kevyellä neuvottelumenettelyllä käyttämällä valintaperusteina tarjoajien kyvykkyyttä ja palkkioprosenttia. Kevyellä hankesuunnitelmalla käyntiin Yhteistoimintamallilla toteutettava hanke voidaan käynnistää kevyellä hankesuunnitelmalla toteuttamalla luonnos- ja toteutussuunnittelu sopimusosapuolten yhteistyönä. Hankkeen tavoitteiden toteuttaminen ja hankkeen parhaaksi toimiminen voidaan varmistaa yhteisellä sopimuksella ja kannustinmallilla myös perinteissä toteutusmuodoissa. Franzenian peruskorjauksessa on testattu julkisten hankintojen neuvottelumenettelyn keventämistä sekä suunnittelun ja rakentamisen integrointia ja käyttäjien osallistamista. Itse kohteeseen liittyviksi tavoitteiksi Helsingin yliopisto on asettanut sisäolosuhteiden seurannan ja hallinnan, käytönaikaisen energiankulutuksen hallinnan sekä ylläpidon suunnittelun ja johtamisen. Lisäksi toteutusmallissa voidaan hyödyntää pidennettyä takuuaikaa. Projekti kilpailutettiin alkukesästä 2013 julkisella neuvottelumenettelyllä. Toteuttajiksi valittiin Arkkitehti- ja muotoilutoimisto Talli Oy:n vetämä suunnitteluryhmä sekä projektinjohtourakoitsijaksi Consti Yhtiöt Oy. Yhteistoimintamallilla toteutettavassa hankkeessa yhteinen etu on kaikkien etu. Teppo Salmikivi, kiinteistöjohtaja, Tila- ja kiinteistökeskus, Helsingin yliopisto Hankkeen luonnossuunnitelmien laatiminen ja suunnitelmien kehittäminen tehtiin tilaajan, suunnitteluryhmän ja urakoitsijan sekä käyttäjää edustaneen Helsingin varhaiskasvatusviraston yhteistyönä. Projektissa kehitettiin perinteisten tilaajan ja pääsuunnittelijan sekä tilaajan ja projektinjohtourakoitsijan toimeksiantosopimusten (KSE ja YSE) päälle rakennettu yhteistoimintasopimus. Siinä on sovittu hankkeen tavoitteista ja kannustinmallista sekä yhteisen johtamisen ja toiminnan periaatteista. Projektin toteutusvaihe on käynnistynyt vuoden 2014 alussa ja kohde on tarkoitus ottaa päiväkotikäyttöön vuoden 2015 alussa. Lisätietoja hel.fi/hki/vaka/fi/uutta+tiloista/franzenia 14

15 Asukaslähtöinen kokonaisurakointi tyydyttää kaikkia osapuolia Asunto-osakeyhtiöiden korjaushankkeissa eräänä ongelmana on hankkeiden pitkät kokonaistoteutusaikataulut. Nykyinen vallitseva toimintamalli suosii hankkeeseen kytkeytyvien palveluntuottajien ja toimijoiden kilpailuttamista erikseen. Tämä johtaa siihen, ettei kokonaisuus ole kenenkään vastuulla ja suunnitelmien ristiriitaisuudet ja päällekkäisyydet aiheuttavat hankkeen suunnittelu- ja valmisteluvaiheiden pitkittymistä ja usein myös vaikeutumista. Tämä heijastuu kustannusten nousemisena, mitkä viimekädessä maksaa taloyhtiön asukas. TULOSKULMA Nopeutta korjaushankkeen läpivientiin Projektissa toteutettiin uusi toteutusmuoto taloyhtiön korjaushankkeen läpivientiin. Menettelyssä hanke voidaan aloittaa ja myös viedä läpi nopeammin kuin perinteisissä toteutusmuodoissa. Tämä mahdollistaa myös uusien teollisten korjausrakentamismenetelmien hyödyntämisen sekä asukaskohtaisten toiveiden huomioon ottamisen. Sähköinen hankesuunnittelulomake vaihtoehtojen puntarointiin Projektissa toteutettiin sähköinen hankesuunnittelulomake, jonka avulla tilaaja voi vertailla vaihtoehtoisia ratkaisuja ja saa selkeän hintakäsityksen jo ennen korjaushankkeen aloittamista. Näin tilaaja voi nopeuttaa hankkeen aloittamista ja saa samalla näkemyksen itselleen soveltuvista vaihtoehdoista. Tunnettuutta ja osaamista yritykseen EMC Emator on lisännyt omaa tunnettuuttaan asuntoosakeyhtiöiden piirissä. Projektin myötä myös EMC Ematorin henkilöstön osaaminen on kehittynyt ja asiakaslähtöisyyden merkitys tiedostetaan entistäkin paremmin. Korjaushankkeesta kannattaa luoda yhteinen projekti, jolle määritellään perusraamit. Näin saadaan aikaan joustava ja hankkeen aikana yksilölliset toiveet huomioonottava kokonaisuus. Juha Silovaara, toimialajohtaja, EMC Emator Oy EMC Emator Oy:n kehitysprojektissa kehitettiin putkistojen korjaushankkeisiin uudentyyppinen toteutusmalli. Siinä EMC Emator ottaa kokonaisvastuun urakasta ja tuo korjaushankkeeseen tarvittavat asiantuntijat ja suunnittelijat. Näin hankkeen aloitus ja toteutus on nopeampaa kuin perinteisessä jaetun vastuun mallissa. Myös muutossuunnittelun tarve vähenee ja asukkaiden toiveet voidaan ottaa paremmin huomioon jo hankkeen alussa. Samalla voidaan sitouttaa asunto-osakeyhtiön osakkaat korjaushankkeeseen mahdollisimman aikaisin ja tarjota mahdollisuutta työn osakaskohtaiseen suunnitteluun. Lisätietoja emctalotekniikka.fi 15

16 Lean Construction muuttaa rakennusalan rakenteita ja kulttuuria Kiinteistö- ja rakennusalalla on valtava potentiaali asiakastyytyväisyyden ja tuottavuuden parantamisessa. Suomessa tehtävistä investoinneista noin kaksikolmasosaa on rakennusinvestointeja. Joidenkin selvitysten mukaan jopa kolmannes rakentamisesta on maksullista joutoaikaa. Tätä hukkaa vähennetään kymmenen alan yrityksen yhteisessä LCIFIN-hankkeessa. Lean construction -työkalujen ja toimintatapojen hyödyntämistä rakennusteollisuudessa tutkivat ja kehittävät yhdessä Consti Yhtiöt Oy, Fira Palvelut Oy, Granlund Oy, Lemminkäinen Infra Oy, Liikennevirasto, Morenia Oy, Skanska Talonrakennus Oy, Talokeskus Yhtiöt, Sweco PM Oy, Vianova Finland Oy ja WSP Finland Oy. Hankekokonaisuuden tutkimusosuudesta vastaa Oulun yliopiston tuotantotalouden laitos ja hankkeen koordinoinnista vastaa Vison Alliance Partners Oy. Lean construction määritellään tavaksi suunnitella ja toteuttaa projektit siten, että ne tuottavat mahdollisimman paljon arvoa asiakkaalle ja mahdollisimman vähän materiaaleihin, aikaan ja resurssien käyttöön liittyvää hukkaa tai muuta arvoa tuottamatonta toimintaa. TULOSKULMA Valmistavan teollisuuden lean-toimintatavat soveltuvat myös projektituotantoon. Lean-toimintatapojen käyttöönotto vaatii johtamista sekä kulttuurin ja asenteiden muuttamista. Monimutkaisten projektien onnistunut toteuttaminen vaatii sopimusosapuolten aikaista integrointia sekä tiedon, prosessien ja työntekijöiden integrointia. Lean-työkaluja ja toimintamalleja ovat muun muassa Big Room, Last Planner System, Target Value Design, Lean Project Delivery System, visuaalinen ohjaus, 5 kertaa miksi -työkalut, gemba walk sekä standardoidut työmenetelmät ja työkalut. Rakentamisessa näitä työkaluja ja toimintamalleja sovelletaan jo esimerkiksi integrointiin ja innovointiin tähtäävässä Big Room -työskentelyssä, tietomallintamisessa ja virtuaalisessa suunnittelussa sekä tuotannon suunnittelussa ja ohjauksessa. Vuosina toteutettavan LCIFIN2-hankkeen keskeinen tavoite on projektitoteutusten ja palvelutoimitusten integrointi. Hankkeesta saatujen kokemusten perusteella projektien onnistunut toteuttaminen vaatii projektin alkuvaiheessa keskeisten osapuolten integrointia sekä myös niiden hallinnan, prosessien ja näitä toteuttavien tiimien integroimisen. Integrointi puolestaan tarjoaa parhaan mahdollisen alustan lean-periaatteiden soveltamiseen. LCIFIN-hankkeessa mukana oleva Consti Yhtiöt Oy kehittää ja soveltaa muun muassa Last planneria, tahtiaikaa ja visuaalista ohjausta tuotannonohjaukseen, korjausrakentamisen eri osa-alueisiin sekä muun muassa asuntokohtaisten muutostöiden hallintaan. Consti on kehittänyt hankkeessaan teollisia asennusmenetelmiä (Consti Ideal ja asennusseinä) sekä nopeasti toteutettavien toimitila- ja ravintolahankkeiden muutostöiden läpivientiä. Lean-työkaluja on sovellettu toistaiseksi laajimmin Tampereen Rantatunnelin rakentamisessa, jossa hankkeen kehitysvaiheessa pystyttiin löytämään keinot tavoitekustannuksen pudottamiseksi 220 miljoonasta eurosta 180 miljoonaan euroon. Lisätietoja Kirsi Hautala ohjausryhmän puheenjohtaja, toimitusjohtaja WSP Finland Oy Lauri Merikallio projektikoordinaattori Vison Alliance Partners Oy 16

17 Lean-filosofiaan perehtyminen on johtanut Constissa uusien työkalujen käyttöönottoon. Samalla olemme päässeet mukaan muuttamaan koko alan yhteisiä käytäntöjä ja toimintakulttuuria parempaan suuntaan. Juha Salminen, kehitysjohtaja, Consti Yhtiöt Oy 17

18 Palvelutuote projektinjohtohankkeiden riskienhallintaan Korjausrakentamisessa myöhäiset käyttäjäpäätökset, limitetty suunnittelu ja rakentaminen, vanhojen rakenteiden yllätykset sekä kireä aikataulu johtavat tilanteisiin, joissa toteutusmuodoissa ja osapuolten tehtävissä edellytetään joustoa. Näihin haasteisiin voidaan vastata jakamalla hanke pieniin osakokonaisuuksiin. Tällöin muutokset voidaan toteuttaa mahdollisimman pienin haittavaikutuksin. Menetelmiä on kehitetty pääosin uudisrakentamisen näkökulmasta, mutta niitä voidaan soveltaa myös korjausrakentamisessa. Aalto-yliopiston koordinoimassa tutkimusprojektissa kehitettiin yhteistutkimuksen avulla projektinjohtototeutusta harjoittaville yrityksille riskienhallinnan palvelutuotteet. Omistajille ja rakennushankkeen tilaajille sekä rakennuttajille laadittiin vaatimukset riskienhallintapalveluille. Vaatimukset soveltuvat käytettäväksi tarjouspyynnöissä, tarjousten vertailussa ja toteuttajan valinnassa sekä sopimuksissa. Rautkylä Konsultointi Oy:llä, Sweco PM Oy:llä, ISS Proko Oy:llä ja A-insinöörit Turun Juva Oy:llä oli puolestaan rinnakkaishankkeita, joissa tutkimustulokset otettiin omassa toiminnassa käyttöön välittömästi. TULOSKULMA Riskienhallinta paranee Monimutkaisten projektinjohtohankkeiden riskienhallinta paranee kun hyödynnetään tarjoajille kehitettyjä palvelutuotteita ja tilaajille laadittuja arvosteluperusteita. Tilaaja voi esittää tarjouspyynnössä projektinjohdosta vastaavalle yritykselle vaatimukset hankkeen riskienhallinnasta sekä tiedot niistä tavoitteista, joiden saavuttamista riskienhallinta tukee. Riskitarkastelu helpottuu Korjausrakentamisen riskitarkastelu helpottuu hankkeessa luotujen riskiprofiilin, riskilähteisiin perustuvan kysymysmenettelyn sekä budjetin epävarmuuden simulointimallin avulla. Projektitiimin osaamistaso tarkentuu Projektitiimin osaamistason määrittely tarkentuu projektissa kehitetyn ryhmäkyvykkyyksien arviointimenettelyn avulla. Usein toteuttajalta saatavan palvelun laatua ei voida hallita vaatimalla sopimusasiakirjoissa yksityiskohtaisesti esitettyä ja määriteltyä suorituksen sisältöä ja laatutasoa. Sen sijaan projektissa kehitetyssä valintamenettelyssä luodaan tilanne, jossa toteuttaja tekee työn kaikissa vaiheissa edullisesti ja ilman yksityiskohtaisia ohjeita ja valvontaa. Monimutkaisissa rakennushankkeissa, joita projektinjohtototeutuksella tehtävät hankkeet usein ovat, on hyödyllistä käyttää riskienhallintaa systemaattisena prosessina. Liisa Lehtiranta, hankkeesta väitöskirjan tehnyt, Aalto-yliopisto Lisätietoja Arto Saari, Aalto-yliopisto 18

19 Asumis- ja palvelumoduuli tarjoaa väliaikaisen asunnon putkikorjauksen ajaksi Asumismoduulien käyttö on erittäin perusteltua ryhmäkorjaushankkeissa. Niissä useamman taloyhtiön korjausaika ja käyttöaste kattaa moduulien pystytys- ja purkukustannukset. Lars Lindeman, kehitysjohtaja, NCC Rakennus Oy TULOSKULMA Putkikorjaukset haittaavat aina asumista. NCC Rakennus Oy:n projektissa on kehitetty konseptia, joka mahdollistaa asumisen korjaustöiden aikana taloyhtiön tontille pystytettävissä väliaikaisasunnoissa. Ideana on, että väliaikaisasunnot olisivat tiloiltaan ja palveluiltaan moduloituja ja tuotteistettuja. Tällöin toimivien ja asukkaiden tarpeita vastaavien tilojen pystyttäminen olisi yksinkertaista ja kustannukset ennakoitavissa. Ikäihmisiä varten voidaan räätälöidään myös oheispalveluja, jotka helpottavat heidän asumistaan ja muuttoja. Tarkoituksena on toteuttaa myös vanhuksille suunnattu yhteisöllisen asumisen kokeilu. Putkikorjaukset nopeutuvat Putkikorjausten aikainen asuminen hoituu mahdollisimman tehokkaasti ja asukasystävällisesti projektissa kehitetyn mallin avulla. Kun asunnot saadaan tyhjiksi, putkikorjausten toteutus nopeutuu ja tehostuu. Asukkaiden ei tarvitse selviytyä asumiskelvottomissa ja epäterveellisissä olosuhteissa. Väliaikaisasunnot ovat tiloiltaan ja palveluiltaan moduloituja. Palveluja väliaikaisen asumisen tukemiseen Asukkaiden muuttoa ja asumista väliaikaisissa asumismoduuleissa helpotetaan erilaisten palvelujen avulla. Palvelut on suunnattu erityisesti ikääntyneiden asumisen tukemiseen. Rahoitus korjaushankkeen säästöistä Asumismoduulit rahoitetaan säästöillä, jotka saavutetaan korjaushankkeen toteutuksen yksinkertaistamisella ja nopeuttamisella. Vastaavaa väistöasumismuotoa on kokeiltu onnistuneesti Suomessa vakuutusyhtiön omistamassa vuokratalossa sekä Ruotsissa. Asunto-osakeyhtiöille tarkoitettu kehitteillä oleva väliaikaisasumiskonsepti on Suomessa palveluineen ainutlaatuinen. NCC Rakennuksen lisäksi projektiin osallistuivat RealCase Oy ja Ex Veteris Nova -yhdistys. Lisätietoja ncc.fi/fi/tietoa-nccsta/ncc-suomessa/ NCC-Rakennus-Oy 19

20 Tietomallinnusta hankejohtamisen tueksi Tietomallintaminen ei ole muutos yksistään suunnitteluteknologiassa, myös hankkeen johtamiseen tarvitaan uusia työvälineitä. Modelspace on kehitetty juuri tähän tarpeeseen hankejohtamisen tueksi. Tomi Henttinen, kehitysjohtaja, Gravicon Oy Rakennusalan suunnittelumetodit ja -käytännöt kehittyvät tällä hetkellä enemmän kuin koskaan aikaisemmin ja tietomallilla on tässä muutoksessa suuri rooli. Niin uudis- kuin korjausrakentamisessa suunnittelussa ja toteutuksessa tarvittavat tiedot ovat hajallaan. Gravicon Oy:n yritysprojektissa kehitettiin erityisesti rakennushankkeen johdolle ja tilaajan käyttöön tarkoitettu ohjelmisto, jonka avulla hankeprosessi saadaan hallintaan. Erityistä huomiota on kiinnitetty tietomallinnuksen läpiviemiseen rakennusprojekteissa. Modelspace-ohjelmisto koostuu kolmesta moduulista, jotka soveltuvat hankejohtamiseen, tilahallintaan ja ylläpitoon. Tietomallinnuksen tuloksia voidaan näin hyödyntää tehokkaammin rakennuksen koko elinkaaren aikana. Tämä on erityisen merkit- 20

Korjausrakentamisen palveluja ja teollista toimintaa

Korjausrakentamisen palveluja ja teollista toimintaa Miten julkiset hankinnat voivat tukea rakentamisen cleantechratkaisuja? Motiva / Tekes seminaari 10.2.2015 Korjausrakentamisen palveluja ja teollista toimintaa Tekesin Rakennettu ympäristö ja Huippuostajat

Lisätiedot

RYHMÄHANKKEEN TULOSTYÖPAJA 9.12.2014

RYHMÄHANKKEEN TULOSTYÖPAJA 9.12.2014 Tekes, Korjausrakentamisen kehittäminen RYHMÄHANKKEEN TULOSTYÖPAJA 9.12.2014 Teeman aktivaattorit Jani Saarinen ja Antti Piirainen, Vison Alliance Partners Oy 9.12.2014 Tekes korjausrakentamisen kehittäminen

Lisätiedot

IPT-hanke: Kehitysvaihe -työpaja Työpaja 5: Kokoushotelli Gustavelund 26.-27.5.2015

IPT-hanke: Kehitysvaihe -työpaja Työpaja 5: Kokoushotelli Gustavelund 26.-27.5.2015 Integroitujen projektitoimitusten kehittäminen johtavien tilaajien ryhmähankkeena (IPT-hanke) IPT-hanke: Kehitysvaihe -työpaja Työpaja 5: Kokoushotelli Gustavelund 26.-27.5.2015 IPT-hanke; kehitysvaihe-työpaja

Lisätiedot

Tekes Innovaatiorahoituskeskus

Tekes Innovaatiorahoituskeskus Kerrostalojen korjaaminen hankintaklinikan aloitustilaisuus ja 1. työpaja 27.5. Uusia ratkaisuja ja toimintamalleja alueiden uudistamiseen Tekes Innovaatiorahoituskeskus Huippuostajat ohjelmapäällikkö

Lisätiedot

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita 19.1.2010 Johanna Kosonen-Karvo Tekes Miltä näyttää asuminen tulevaisuudessa? Käyttäjälähtöisyys ohjaa kaikkea tekemistä

Lisätiedot

Ryhmäkorjaushankkeen ja asuntokohtaisten muutosten hallinta taloyhtiön ja isännöitsijän näkökulmasta

Ryhmäkorjaushankkeen ja asuntokohtaisten muutosten hallinta taloyhtiön ja isännöitsijän näkökulmasta Ryhmäkorjaushankkeen ja asuntokohtaisten muutosten hallinta taloyhtiön ja isännöitsijän näkökulmasta Korjausrakentamisen työpaja 3. Messukeskus 20.11.2013 Lars Lindeman NCC Rakennus Oy lars.lindeman@ncc.fi

Lisätiedot

KOMMENTTIPUHEENVUORO. Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2- hankkeen työpaja 11.6.2014

KOMMENTTIPUHEENVUORO. Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2- hankkeen työpaja 11.6.2014 KOMMENTTIPUHEENVUORO Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2- hankkeen työpaja 11.6.2014 KARVES YHTIÖT LYHYESTI LVIS-Insinööritoimisto Seppo Karves & Co. Suomen ensimmäinen LVIS-ins.tsto v. 1968. Vuodesta

Lisätiedot

PERUSKORJAUSHANKKEEN KÄYTTÖÖNOTTO JA TAKUU

PERUSKORJAUSHANKKEEN KÄYTTÖÖNOTTO JA TAKUU Tekes, Korjausrakentamisen teematyöpaja 9.12.2014 PERUSKORJAUSHANKKEEN KÄYTTÖÖNOTTO JA TAKUU Teeman aktivaattori Jani Saarinen, Vison Alliance Partners Oy 9.12.2014 Tekes korjausrakentamisen kehittäminen

Lisätiedot

PALVELUMALLIT ASUKASLÄHTÖISEEN PERUSPARANTAMISEEN

PALVELUMALLIT ASUKASLÄHTÖISEEN PERUSPARANTAMISEEN PALVELUMALLIT ASUKASLÄHTÖISEEN PERUSPARANTAMISEEN ATTE STAMBEJ JARMO HALONEN OSAKKAIDEN OMAT MUUTOSTYÖT LUONNOS SUUNNIT- TELU LUONNOS SUUNNIT- TELU SUUNNIT TELU KILPAILUT TAMINEN URAKKA- SOPIMUS KORJAUS-

Lisätiedot

Kerrostalojen korjaaminen klinikan tavoitteet ja toteutus

Kerrostalojen korjaaminen klinikan tavoitteet ja toteutus Kerrostalojen korjaaminen klinikan tavoitteet ja toteutus Turun läntisten alueiden kehittäminen 27.05.2014 Ilpo Peltonen, RAKLI ry Asuinalueiden ja kerrostalojen uudistaminen ja korjaaminen Ikääntyvien

Lisätiedot

AS OY KORJAUSTEN INTEGROIVAT TOIMINTAMALLIT - KOMMENTTI

AS OY KORJAUSTEN INTEGROIVAT TOIMINTAMALLIT - KOMMENTTI AS OY KORJAUSTEN INTEGROIVAT TOIMINTAMALLIT - KOMMENTTI Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2 hankkeen työpaja Juha Salminen TkT, Kehitysjohtaja, Consti Yhtiöt Kumppanisi korjausrakentamisessa www.consti.fi

Lisätiedot

Lean Construction ja integroivat toteutusmallit tilaajan näkökulmasta

Lean Construction ja integroivat toteutusmallit tilaajan näkökulmasta LCIFIN-päivä 21.11.2013 Lean Construction ja integroivat toteutusmallit tilaajan näkökulmasta Kiinteistöjohtaja Teppo Salmikivi Helsingin yliopisto, tila- ja kiinteistökeskus 21.11.2013 Tila- ja kiinteistökeskus

Lisätiedot

LEAN CONSTRUCTION MUUTTAA RAKENNUSALAN RAKENTEITA JA KULTTUURIA - Constin LCIFIN2 kehityshanke

LEAN CONSTRUCTION MUUTTAA RAKENNUSALAN RAKENTEITA JA KULTTUURIA - Constin LCIFIN2 kehityshanke LEAN CONSTRUCTION MUUTTAA RAKENNUSALAN RAKENTEITA JA KULTTUURIA - Constin LCIFIN2 kehityshanke Rakennettu ympäristö tulosseminaari 3.10.2014 Juha Salminen TkT, Kehitysjohtaja, Consti Yhtiöt Kumppanisi

Lisätiedot

Ryhmäkorjaus taloyhtiöissä Taloyhtiö 2015 15.04.2015

Ryhmäkorjaus taloyhtiöissä Taloyhtiö 2015 15.04.2015 Ryhmäkorjaus taloyhtiöissä Taloyhtiö 2015 15.04.2015 Lars Lindeman NCC Rakennus Oy lars.lindeman@ncc.fi 040 861 9948 15.04.2015 Lars Lindeman NCC-yhtiöt 1 Esitykseni sisällöstä Mitä lähiöissä tapahtuu?

Lisätiedot

Tekesin uudet ohjelmat Huippuostajat 2013-2016 Fiksu kaupunki 2013-2017. Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen www.tekes.

Tekesin uudet ohjelmat Huippuostajat 2013-2016 Fiksu kaupunki 2013-2017. Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen www.tekes. RESCA-hankkeen työpaja 23.9.2013 Pääposti Tekesin uudet ohjelmat Huippuostajat 2013-2016 Fiksu kaupunki 2013-2017 Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen www.tekes.fi/huippuostajat Kasvua ja hyvinvointia

Lisätiedot

Korjausrakentamisen linjaukset

Korjausrakentamisen linjaukset Korjausrakentamisen linjaukset Tarmo Pipatti Rakennusten ja alueiden uudistaminen ja korjaaminen 19.1. 2010, VTT Korjausrakentamisen painoarvo kasvaa 15000 12000 Korjaus- ja uudisrakentamisen arvon kehitys

Lisätiedot

LOPPUSEMINAARI 27.1.2015

LOPPUSEMINAARI 27.1.2015 Korjausrakentamisen kehittäminen Rakennettu ympäristö ohjelma 2010-14 LOPPUSEMINAARI 27.1.2015 Jani Saarinen ja Antti Piirainen, Vison Alliance Partners Oy korjausrakentamisen kehittäminen teeman aktivaattorit

Lisätiedot

SANEERAUS PROJEKTIALLIANSSINA RATKAISUNA AIKAINEN INTEGROINTI

SANEERAUS PROJEKTIALLIANSSINA RATKAISUNA AIKAINEN INTEGROINTI TEKES KORJAUSRAKENTAMISEN KEHITTÄMISEN RYHMÄHANKE LOPPUSEMINAARI SANEERAUS PROJEKTIALLIANSSINA RATKAISUNA AIKAINEN INTEGROINTI 27.1.2015 Finlandia-talo Helsinki Marjatta Roth, KOy Jyrkkälänpolku Jyrkkälä

Lisätiedot

Fiksumpia hankintoja Julkisten hankintojen kehittämisen rahoitus esimerkkejä kuntakentältä

Fiksumpia hankintoja Julkisten hankintojen kehittämisen rahoitus esimerkkejä kuntakentältä Fiksumpia hankintoja Julkisten hankintojen kehittämisen rahoitus esimerkkejä kuntakentältä Ilona Lundström 27.10.2010 Julkinen hankinta Hankinnan määritelmä hankinta = hankintasopimus ja sitä edeltävä

Lisätiedot

LEAN & KORJAUSRAKENTAMINEN; KOKEMUKSIA LEAN -TYÖKALUJEN JA TOIMINTAMALLIEN SOVELTAMISESTA KORJAUSRAKENTAMISEEN

LEAN & KORJAUSRAKENTAMINEN; KOKEMUKSIA LEAN -TYÖKALUJEN JA TOIMINTAMALLIEN SOVELTAMISESTA KORJAUSRAKENTAMISEEN LEAN & KORJAUSRAKENTAMINEN; KOKEMUKSIA LEAN -TYÖKALUJEN JA TOIMINTAMALLIEN SOVELTAMISESTA KORJAUSRAKENTAMISEEN Korjausrakennushankkeen osapuolten aikainen osallistaminen; Case Joensuun Kirkkokatu Professori

Lisätiedot

Allianssimalli. Kehto-foorumi 1.11.2012. 1.11.2012 Milko Tietäväinen

Allianssimalli. Kehto-foorumi 1.11.2012. 1.11.2012 Milko Tietäväinen Allianssimalli Kehto-foorumi 1.11.2012 Allianssimalli Allianssi on valtioliitto (Gummerus sssk 2001) Allianssi on valtioliitto ja myös aatteellinen, kaupallinen tai muu sellainen yhteenliittymä (wikipedia

Lisätiedot

HANKESUUNNITTELUN KEHITTÄMINEN PERUSKORJAUSPROJEKTEISSA

HANKESUUNNITTELUN KEHITTÄMINEN PERUSKORJAUSPROJEKTEISSA Korjausrakentamisen kehittäminen-ryhmähanke HANKESUUNNITTELUN KEHITTÄMINEN PERUSKORJAUSPROJEKTEISSA Jouko Kuusela Loppuseminaari 26.1.2015 11.9.2013 Hankkeen tavoitteet ja sisältö (alkuperäinen 1/2013)

Lisätiedot

Julkisivukorjaamisen tarve jatkuu - mistä työkalut vastata haasteeseen?

Julkisivukorjaamisen tarve jatkuu - mistä työkalut vastata haasteeseen? Toimitusjohtaja, tekniikan tohtori Suomen Betoniyhdistys ry JULKISIVU 2011 Messukeskus 12.11.2011 Julkisivukorjaamisen tarve jatkuu - mistä työkalut vastata haasteeseen? 1(17) Esityksen teemat Asiantuntijoiden

Lisätiedot

Kerrostalojen korjaaminen klinikka Turussa Mitä uutta osaamista tarvitaan?

Kerrostalojen korjaaminen klinikka Turussa Mitä uutta osaamista tarvitaan? Kerrostalojen korjaaminen klinikka Turussa Mitä uutta osaamista tarvitaan? Ennakointifoorumi korjausrakentamisesta asiakkaan näkökulmasta 8.10.2014 Marika Latvala, RAKLI ry Kerrostalojen korjaaminen -

Lisätiedot

Tekesin mahdollisuudet tukea kehittämistä. 17.4.2012 Nuppu Rouhiainen

Tekesin mahdollisuudet tukea kehittämistä. 17.4.2012 Nuppu Rouhiainen Tekesin mahdollisuudet tukea kehittämistä 17.4.2012 Nuppu Rouhiainen Rahoitusperiaatteet yritysten projekteissa Rahoitus voi kohdistua tuotteiden, prosessien, palvelu- tai liiketoimintakonseptien ja työorganisaatioiden

Lisätiedot

IPT-hanke: Kehitysvaihe -työpaja Työpaja 5: Kokoushotelli Gustavelund 26.-27.5.2015

IPT-hanke: Kehitysvaihe -työpaja Työpaja 5: Kokoushotelli Gustavelund 26.-27.5.2015 Integroitujen projektitoimitusten kehittäminen johtavien tilaajien ryhmähankkeena (IPT-hanke) IPT-hanke: Kehitysvaihe -työpaja Työpaja 5: Kokoushotelli Gustavelund 26.-27.5.2015 Tavoitteet Tunnistaa integroitujen

Lisätiedot

Suuria säästöjä elpo-elementeillä

Suuria säästöjä elpo-elementeillä Suuria säästöjä elpo-elementeillä Säästöä rakentamisajassa Säästöä asuinneliöissä Säästöä materiaalikuluissa Säästää myös ympäristöä Elpotek Oy talotekniikan innovaatioita Elpotek Oy on talotekniikkaelementtien

Lisätiedot

TALOYHTIÖIDEN YHTEISTYÖLLÄ KAIKKI VOITTAVAT

TALOYHTIÖIDEN YHTEISTYÖLLÄ KAIKKI VOITTAVAT TALOYHTIÖIDEN YHTEISTYÖLLÄ KAIKKI VOITTAVAT Viisas taloyhtiö tekee yhteistyötä naapuriyhtiöidensä kanssa. Yhteistyöllä voidaan parantaa asuinalueen ja sen asukkaiden turvallisuutta, viihtyisyyttä ja yhteisöllisyyttä

Lisätiedot

LEAN-AJATTELUN SOVELTAMINEN SAIRAALATEKNIIKAN PALVELUTUOTANNOSSA SAIRAALATEKNIIKAN PÄIVÄT 2013 PORI

LEAN-AJATTELUN SOVELTAMINEN SAIRAALATEKNIIKAN PALVELUTUOTANNOSSA SAIRAALATEKNIIKAN PÄIVÄT 2013 PORI LEAN-AJATTELUN SOVELTAMINEN SAIRAALATEKNIIKAN PALVELUTUOTANNOSSA SAIRAALATEKNIIKAN PÄIVÄT 2013 PORI Lauri Merikallio MITÄ ON LEAN-AJATTELU? Maksimoi arvoa asiakkaalle, käyttäjälle Minimoi hukkaa eli kaikkea

Lisätiedot

Lähiökorjaamisen teemaseminaari 10.04.2014

Lähiökorjaamisen teemaseminaari 10.04.2014 Tavoitteena kohtuuhintainen elinkaarikorjaaminen Kerrostalojen kohtuuhintainen korjaaminen -klinikka Lähiökorjaamisen teemaseminaari 10.04.2014 Ilpo Peltonen, RAKLI ry Asuinalueiden ja kerrostalojen uudistaminen

Lisätiedot

TIEDONHALLINTA Avain koordinointiin ja tiedon laadun ytimeen

TIEDONHALLINTA Avain koordinointiin ja tiedon laadun ytimeen TIEDONHALLINTA Avain koordinointiin ja tiedon laadun ytimeen Rakennuttamisen ja suunnittelun laadunhallinnan kehitysseminaari, Varkaus 18.3.2015 Toni Teittinen ja Jenni Kaukonen, Capisso Oy MENU Rakentamisen

Lisätiedot

nzeb Hankeosaaminen - Tausta ja tavoitteet

nzeb Hankeosaaminen - Tausta ja tavoitteet nzeb Hankeosaaminen - Tausta ja tavoitteet Taustaa Tällä hetkellä pientalot suunnitellaan ja rakennetaan hyvin hajanaisesti organisoituna ja eri järjestelmäratkaisut suunnitellaan ja toteutetaan toisistaan

Lisätiedot

IPT-HANKE: 3. TYÖPAJA

IPT-HANKE: 3. TYÖPAJA Integroitujen projektitoimitusten kehittäminen johtavien tilaajien ryhmähankkeena (IPT-hanke) IPT-HANKE: 3. TYÖPAJA 7-8.10.2014 Kokoushotelli Gustavelund, Tuusula IPT-hanke: 3. työpaja 7-8.10.2014 AVAUS

Lisätiedot

Uudistava korjausrakentaminen asuntoosakeyhtiöissä. ApRemodel - Apartment House Remodelling

Uudistava korjausrakentaminen asuntoosakeyhtiöissä. ApRemodel - Apartment House Remodelling Rakennettu ympäristö ohjelma - Tekes Uudistava korjausrakentaminen asuntoosakeyhtiöissä ja vuokrataloissa ApRemodel - Apartment House Remodelling Pertti Lahdenperä, Pekka Lahti VTT, Veijo Nykänen VTT,Olli

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman toteutussuunnitelma vuosille 2016 2017

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman toteutussuunnitelma vuosille 2016 2017 Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman toteutussuunnitelma vuosille 2016 2017 A. Ennakointi ja varautuminen 1. Otetaan ikääntyneiden asumisen parantaminen huomioon valtion asuntopolitiikan toteutuksessa

Lisätiedot

Tekes innovaatiorahoittajana. Johtaja Reijo Kangas Tekes 7.4.2014

Tekes innovaatiorahoittajana. Johtaja Reijo Kangas Tekes 7.4.2014 Tekes innovaatiorahoittajana Johtaja Reijo Kangas Tekes 7.4.2014 Rahoitamme sellaisten innovaatioiden kehittämistä, jotka tähtäävät kasvun ja uuden liiketoiminnan luomiseen Yritysten kehitysprojektit Tutkimusorganisaatioiden

Lisätiedot

KIMU - Kerrostalon ilmastonmuutos energiatalous ja sisäilmasto kuntoon. Keijupuisto 27.1.2010 Markku Rantama Suomen Kiinteistöliitto ry

KIMU - Kerrostalon ilmastonmuutos energiatalous ja sisäilmasto kuntoon. Keijupuisto 27.1.2010 Markku Rantama Suomen Kiinteistöliitto ry energiatalous ja sisäilmasto kuntoon Keijupuisto 27.1.2010 Markku Rantama Suomen Kiinteistöliitto ry KIMU - Kerrostalon ilmastonmuutos energiatalous ja sisäilmasto kuntoon Tavoitteet nykyiselle rakennuskannalle

Lisätiedot

Raitiotiehankkeen toteutusmalliesiselvitys

Raitiotiehankkeen toteutusmalliesiselvitys Raitiotiehankkeen toteutusmalliesiselvitys Tampereen kaupunki Kaupunginvaltuuston iltakoulu raitiotiehankkeeseen liittyen 24.4.2014 Toteutusmallin valinta Toteutusmallitarkastelu käynnistettiin kesällä

Lisätiedot

KERROSTALOJEN KORJAAMISEN NYKYTILA JA TULEVAISUUDEN MAHDOLLISUUDET

KERROSTALOJEN KORJAAMISEN NYKYTILA JA TULEVAISUUDEN MAHDOLLISUUDET KERROSTALOJEN KORJAAMISEN NYKYTILA JA TULEVAISUUDEN MAHDOLLISUUDET Lähiökorjaamisen teemaseminaari Ympäristöministeriö10.4.2014 Juha Salminen TkT, Kehitysjohtaja, Consti Yhtiöt Kumppanisi korjausrakentamisessa

Lisätiedot

Fiksu kaupunki 2013-2017. Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet

Fiksu kaupunki 2013-2017. Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet Fiksu kaupunki 2013-2017 Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet Energiatehokas ja kestävä Uusien ratkaisujen testaus Käyttäjät mukaan Rakentuu paikallisille vahvuuksille Elinvoimainen elinkeinoelämä

Lisätiedot

Kustannustehokasta korjausrakentamista

Kustannustehokasta korjausrakentamista Kustannustehokasta korjausrakentamista Sähköisen talotekniikan rakennuttajaseminaari 21.08.2014 Ilpo Peltonen, RAKLI ry Tuottavuus meillä ja muualla? Mitä eroja toimintatavoissa: Tuotanto- ja suunnitteluprosessi

Lisätiedot

Suunnitelmallinen kiinteistönpito asunto-osakeyhtiössä. Taloyhtiö 2014 1.4.2014 Helsingin Messukeskus Rakennusneuvos Erkki Laitinen

Suunnitelmallinen kiinteistönpito asunto-osakeyhtiössä. Taloyhtiö 2014 1.4.2014 Helsingin Messukeskus Rakennusneuvos Erkki Laitinen Suunnitelmallinen kiinteistönpito asunto-osakeyhtiössä Taloyhtiö 2014 1.4.2014 Helsingin Messukeskus Rakennusneuvos Erkki Laitinen Taloyhtiöillä ja muilla rakennusten omistajilla edessä suuria haasteita.

Lisätiedot

Rakennettu ympäristö -tutkimusohjelman. Roadmap. Opetushallitus / VOSE Seminaari 16.6.2011 Erikoistutkija Terttu Vainio.

Rakennettu ympäristö -tutkimusohjelman. Roadmap. Opetushallitus / VOSE Seminaari 16.6.2011 Erikoistutkija Terttu Vainio. Rakennettu ympäristö -tutkimusohjelman Roadmap Opetushallitus / VOSE Seminaari 16.6.2011 Erikoistutkija Terttu Vainio tausta tavoitteita kiinteistö- ja rakennusalalle tutkimusaiheita korostuvia osaamisia

Lisätiedot

Huippuostajia ympäristöpalveluihin

Huippuostajia ympäristöpalveluihin Huippuostajia ympäristöpalveluihin Fiksu kysyntä luo markkinoita yritysten uusille ratkaisuille Tekes Piia Moilanen 28.8.2013 www.tekes.fi/huippuostajat Agenda o ELY:jen ympäristöpalveluhankinnat Ylijohtaja

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Julkiset hankinnat uudistamisen välineeksi Haluamme edistää uutta toimintakulttuuria, jossa palveluhankinnoissa

Lisätiedot

JULKISIVUYHDISTYKSEN ROADSHOW feat CONSTI

JULKISIVUYHDISTYKSEN ROADSHOW feat CONSTI JULKISIVUYHDISTYKSEN ROADSHOW feat CONSTI Radisson Blue Hotel 8.10.2015 Kumppanisi korjausrakentamisessa www.consti.fi ESITYKSEN SISÄLTÖ 1 Consti yrityksenä / Jan Viitala 2 Julkisivukorjaus constikkaasti

Lisätiedot

Tekesin innovaatiorahoitus tutkimusorganisaatioille 2013. visioita, osaamista ja mahdollisuuksia tutkimuksen keinoin

Tekesin innovaatiorahoitus tutkimusorganisaatioille 2013. visioita, osaamista ja mahdollisuuksia tutkimuksen keinoin Tekesin innovaatiorahoitus tutkimusorganisaatioille 2013 visioita, osaamista ja mahdollisuuksia tutkimuksen keinoin Kaupallisesti tai yhteiskunnallisesti uudella tavalla hyödynnettävä tieto ja osaaminen

Lisätiedot

ASIAKASLÄHTÖINEN KORJAUSRAKENTAMINEN ALLIANSSIMALLILLA

ASIAKASLÄHTÖINEN KORJAUSRAKENTAMINEN ALLIANSSIMALLILLA ASIAKASLÄHTÖINEN KORJAUSRAKENTAMINEN ALLIANSSIMALLILLA ENNAKOINTIFOORUMI KORJAUSRAKENTAMISESTA ASIAKKAAN NÄKÖKULMASTA - MITÄ KOULUTUKSESSA TULEE HUOMIOIDA? 8.10.14 klo 13 17 Turun AMK, Sepänkatu 1 Tku,

Lisätiedot

Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry

Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry Hyvä suunnittelu kannattaa aina. Siitä syntyy rakennuksesi käytettävyys, turvallisuus ja arvo, olipa kohde minkä kokoinen

Lisätiedot

Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon

Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon Talokeskus Yhtiöt Oy Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6.2014 Stefan Fransman Kehityspäällikkö Suomen Talokeskus

Lisätiedot

Ei aina se halvin julkisen hankinnan tarjouskilpailun monet vaihtoehdot 11.12.2012. Ilpo Peltonen Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry

Ei aina se halvin julkisen hankinnan tarjouskilpailun monet vaihtoehdot 11.12.2012. Ilpo Peltonen Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry Ei aina se halvin julkisen hankinnan tarjouskilpailun monet vaihtoehdot 11.12.2012 Ilpo Peltonen Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry Infrarakennuttamisen haasteita Infraomaisuuden arvon

Lisätiedot

1 KORJAUSRAKENTAMISEN KEHITTÄMISEN SUOSITUKSET

1 KORJAUSRAKENTAMISEN KEHITTÄMISEN SUOSITUKSET 1 (5) Tiivistelmä 27.1.2015 Rakennettu ympäristö ohjelma 2009 2014; Korjausrakentamisen kehittäminen -teema 1 KORJAUSRAKENTAMISEN KEHITTÄMISEN SUOSITUKSET Korjausrakentamisessa on valtava kehityspotentiaali.

Lisätiedot

Antti Myyryläinen antti.myyrylainen@timbal.fi Timbal Palvelut Oy www.timbal.fi

Antti Myyryläinen antti.myyrylainen@timbal.fi Timbal Palvelut Oy www.timbal.fi Strategia Energiatehokkuus Huoltokirja Seuranta Elinkaari Suunnitelmat Korjaushanke Antti Myyryläinen antti.myyrylainen@timbal.fi Timbal Palvelut Oy www.timbal.fi Timbal Palvelut Oy Timbal palvelu rakennusten

Lisätiedot

Energiatehokas ja toimintavarma korjauskonsepti

Energiatehokas ja toimintavarma korjauskonsepti Energiatehokas ja toimintavarma korjauskonsepti Tutkimushanke TEKES:in Rakennettu Ympäristö ohjelman puitteissa Aalto-yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto, VTT 2 Tausta Ilmastomuutoksen mukanaan

Lisätiedot

Innovatiiviset julkiset hankinnat yritysten mahdollisuudet uuteen liiketoimintaan. Tuomas Lehtinen HSY Älykäs Vesi 12.5.2015

Innovatiiviset julkiset hankinnat yritysten mahdollisuudet uuteen liiketoimintaan. Tuomas Lehtinen HSY Älykäs Vesi 12.5.2015 Innovatiiviset julkiset hankinnat yritysten mahdollisuudet uuteen liiketoimintaan Tuomas Lehtinen HSY Älykäs Vesi 12.5.2015 Haasteet vesialalla Monet yritykset pieniä kansainvälisen kasvun kynnyksellä

Lisätiedot

KIMU - Kerrostalon ilmastonmuutos energiatalous ja sisäilmasto kuntoon. Julkisivukorjaukset-työpaja VTT 25.5.2010

KIMU - Kerrostalon ilmastonmuutos energiatalous ja sisäilmasto kuntoon. Julkisivukorjaukset-työpaja VTT 25.5.2010 KIMU - Kerrostalon ilmastonmuutos energiatalous ja sisäilmasto kuntoon Julkisivukorjaukset-työpaja VTT 25.5.2010 Markku Rantama Suomen Kiinteistöliitto ry Tavoitteet nykyiselle rakennuskannalle 30...50%

Lisätiedot

Tietomallin hyödyntäminen asiakkaan investoinnin suunnittelussa

Tietomallin hyödyntäminen asiakkaan investoinnin suunnittelussa Tietomallin hyödyntäminen asiakkaan investoinnin suunnittelussa buildingsmart Finland ja Rakennustieto Tuotetiedon hallinta rakennusprojektin vaatimusten hallinnasta suunnitteluun 13.11.2014 Lauri Kaunisvirta

Lisätiedot

UUDISTUVA JYRKKÄLÄ VASTAA ASUMISEN HAASTEISIIN

UUDISTUVA JYRKKÄLÄ VASTAA ASUMISEN HAASTEISIIN UUDISTUVA JYRKKÄLÄ VASTAA ASUMISEN HAASTEISIIN KOY JYRKKÄLÄNPOLKU HANKKEEN TULEVAT VAIHEET JA KEHITYSKUVIOT Raklin klinikan tulosseminaari 19.9.2014 Forum Marinum, Turku Juuso Hämäläinen, Rakennuttajatoimisto

Lisätiedot

HUS-Kiinteistöt Oy:n tietomallipohjainen investointiprosessi

HUS-Kiinteistöt Oy:n tietomallipohjainen investointiprosessi HUS-Kiinteistöt Oy:n tietomallipohjainen investointiprosessi Esitelmä 17.9.-14 HUS-Kiinteistöt Oy:n toimintaympäristö Onnistunut rakennusinvestointi Tietomallipohjainen investointiprosessi Tietomallintamisen

Lisätiedot

Kuluttajien energianeuvonta Kainuussa - Enemmän energiasta. Kainuun kuntakierros 12.9. - 17.10.2013 Kainuun Energiatoimisto

Kuluttajien energianeuvonta Kainuussa - Enemmän energiasta. Kainuun kuntakierros 12.9. - 17.10.2013 Kainuun Energiatoimisto Kuluttajien energianeuvonta Kainuussa - Enemmän energiasta Kainuun kuntakierros 12.9. - 17.10.2013 Kainuun Energiatoimisto TAUSTAA Kuluttajien maksuton energianeuvonta, on Motivan organisoima valtakunnallinen

Lisätiedot

UHKAAKO KORJAUSRAKENTAMINEN TERVEYTTÄSI? - Urakoitsijan näkökulma

UHKAAKO KORJAUSRAKENTAMINEN TERVEYTTÄSI? - Urakoitsijan näkökulma UHKAAKO KORJAUSRAKENTAMINEN TERVEYTTÄSI? - Urakoitsijan näkökulma 9.4.2013, Rakennusfoorumi Tapio Virta Aluejohtaja, Asuntokorjaaminen, Consti Yhtiöt Kumppanisi korjausrakentamisessa www.consti.fi ESITYKSEN

Lisätiedot

Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina. Kestävä yhdyskunta

Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina. Kestävä yhdyskunta Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina Kestävä yhdyskunta Tekesin ohjelma 2007 2012 Kestävä yhdyskunta Rakennus- ja kiinteistöalan kansantaloudellinen merkitys on suuri. Toimialalla on myös

Lisätiedot

Lähipalvelut seminaari 6.9.2013

Lähipalvelut seminaari 6.9.2013 Lähipalvelut seminaari 6.9.2013 mikko.martikainen@tem.fi laura.janis@tem.fi Mikko Martikainen 1 Mihin TEM ajatus perustuu? Yksityisen ja julkisen sektorin kumppanuus Toimittajayhteistyö missä toimittajilla/palveluiden

Lisätiedot

ITP-hanke 2014-2016 Integroitu Teollinen Puutalotoimitus puurakentamisen uusi allianssimalli

ITP-hanke 2014-2016 Integroitu Teollinen Puutalotoimitus puurakentamisen uusi allianssimalli 28.11.2013 Wanha Satama Metsäalan strateginen ohjelma 2011-2015 Terävöitetään ja tehostetaan tutkimus- ja hanketoimintaa yhteistyötä ja viestintää parantamalla. ITP-hanke 2014-2016 Integroitu Teollinen

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Helsingin Yrittäjien seminaari 1.3.2011 Kumppanuus Yritysmyönteistä yhteistyötä mikko.martikainen@tem.fi Mikko Martikainen

Lisätiedot

JULKISIVUKORJAUKSEN SUUNNITTELU TURHAA VAI TURVAA?

JULKISIVUKORJAUKSEN SUUNNITTELU TURHAA VAI TURVAA? JulkisivuROADSHOW Oulu: JULKISIVUKORJAUKSEN SUUNNITTELU TURHAA VAI TURVAA? Radisson Blu Hotel, 8.10.2015 Mikko Tarri, yksikönjohtaja / korjaussuunnittelu A-Insinöörit Suunnittelu Oy Esityksen sisältö Julkisivusaneeraus

Lisätiedot

BUILT ENVIRONMENT INNOVATIONS RAKENNETTU YMPÄRISTÖ. Strategisen huippuosaamisen keskittymä (SHOK) www.rym.fi

BUILT ENVIRONMENT INNOVATIONS RAKENNETTU YMPÄRISTÖ. Strategisen huippuosaamisen keskittymä (SHOK) www.rym.fi BUILT ENVIRONMENT INNOVATIONS RAKENNETTU YMPÄRISTÖ Strategisen huippuosaamisen keskittymä (SHOK) www.rym.fi RAKENNETTU YMPÄRISTÖ LUO HYVINVOINTIA JA KILPAILUKYKYÄ Kuva: Vastavalo Rakennetulla ympäristöllä

Lisätiedot

LUOTETTAVA JA TASAPAINOTETTU TUOTANTO RAKENNUSALALLA - Tahtiaikatuotannosta uutta ajattelua ohjaukseen

LUOTETTAVA JA TASAPAINOTETTU TUOTANTO RAKENNUSALALLA - Tahtiaikatuotannosta uutta ajattelua ohjaukseen LUOTETTAVA JA TASAPAINOTETTU TUOTANTO RAKENNUSALALLA - Tahtiaikatuotannosta uutta ajattelua ohjaukseen LCIFIN2 Workshop 21.11.2013 Juha Salminen TkT, Kehitysjohtaja, Consti Yhtiöt Kumppanisi korjausrakentamisessa

Lisätiedot

Fiksumpia hankintoja Tekes kehittämisen rahoittajana

Fiksumpia hankintoja Tekes kehittämisen rahoittajana Fiksumpia hankintoja Tekes kehittämisen rahoittajana Tom Warras, Tekes Kuntainfran kehittäminen Kansallissali 26.9.2011 Fiksumpia hankintoja Rohkeutta ja riskinottoa julkisiin hankintoihin Tom Warras,

Lisätiedot

Osaaminen ja innovaatiot

Osaaminen ja innovaatiot Osaaminen ja innovaatiot "Yhtenä ohjelman tärkeimmistä tavoitteista on tukea ja edistää uuden teknologian käyttöönottoa. Kullekin kehityshankkeelle pyritään löytämään kumppaniksi hanke, jossa uutta tietämystä

Lisätiedot

Lähienergiasta liiketoimintaa - tulevaisuuden palveluosaamisen haasteet. Harri Kemppi One1

Lähienergiasta liiketoimintaa - tulevaisuuden palveluosaamisen haasteet. Harri Kemppi One1 Lähienergiasta liiketoimintaa - tulevaisuuden palveluosaamisen haasteet Harri Kemppi One1 Sisältö Energia-alan murros yrityksen perustana One1 Oy Case Lappeenranta Energiaratkaisut yhteistyössä kunta-asiakkaan

Lisätiedot

Kokeile Uudistu Kansainvälisty Kasva

Kokeile Uudistu Kansainvälisty Kasva Tekesin rahoitus Kokeile Uudistu Kansainvälisty Kasva Tekesin rahoitus Tekesin rahoitus Rahoitamme yritysten kehitysprojekteja, jotka tähtäävät kasvuun ja liiketoiminnan uudistamiseen tai työelämän kehittämiseen.

Lisätiedot

Rakennetun ympäristön haasteet vai ovatko ne mahdollisuuksia?

Rakennetun ympäristön haasteet vai ovatko ne mahdollisuuksia? Rakennetun ympäristön haasteet vai ovatko ne mahdollisuuksia? Arto Saari Rakennustuotannon ohjauksen professori Tekniikan tohtori Uusien professorien juhlaluento 8.2.2016 Tampereen teknillinen yliopisto

Lisätiedot

Kaukajärviosuuskunta. Emoyhtiö Isännöintikohteita n.185 kpl Henkilökuntaa n. 120 Liikevaihto n. 7 M

Kaukajärviosuuskunta. Emoyhtiö Isännöintikohteita n.185 kpl Henkilökuntaa n. 120 Liikevaihto n. 7 M Kaukajärviosuuskunta Emoyhtiö Isännöintikohteita n.185 kpl Henkilökuntaa n. 120 Liikevaihto n. 7 M HM Isännöinti ja Tili Oy (tytäryhtiö) Isännöintikohteita n. 80 kpl Henkilökuntaa 6 Liikevaihto n. 0,5

Lisätiedot

Allianssiurakoinnin mekanismien Ymmärtäminen vie aikaa

Allianssiurakoinnin mekanismien Ymmärtäminen vie aikaa Allianssiurakoinnin mekanismien Ymmärtäminen vie aikaa KOKEMUKSIA ALLIANSSIHANKKEEN TOTEUTUKSISTA MEILLÄ JA MAAILMALLA Sakari Pesonen Fira Oy 4.2.2015 Allianssiurakka Ei vakioitua Mallia! Olemassa olevia

Lisätiedot

Kehittämisen tiekartta. Ryhmätyöt 16.1.2014 iltapäivä

Kehittämisen tiekartta. Ryhmätyöt 16.1.2014 iltapäivä Kehittämisen tiekartta Ryhmätyöt 16.1.2014 iltapäivä Prosessikommentit Ohjausryhmä Prosessi IPT-kehittäminen Prosessiin lisäys: Tarkistuspiste > Analysointi > Palaute (hyöty, haitta) > Korjaustoimenpide

Lisätiedot

Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014

Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014 Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014 2 / 9 Green ICT pilotin raportti SISÄLLYSLUETTELO 1. Tiivistelmä koekäytöstä... 3 2. Toteutus... 4 2.1.Tavoite... 4 2.2.Mobiilisovellus... 4 2.3.Käyttöönotto...

Lisätiedot

Kilpailu ja teknologia tuottavuuden kulmakivet infrarakentamisessa? Eero Karjaluoto Pääjohtaja Tiehallinto

Kilpailu ja teknologia tuottavuuden kulmakivet infrarakentamisessa? Eero Karjaluoto Pääjohtaja Tiehallinto Kilpailu ja teknologia tuottavuuden kulmakivet infrarakentamisessa? Eero Karjaluoto Pääjohtaja Tiehallinto Infra Rakentaminen ja palvelut 2001-2005 Loppuseminaari 2.3.2006 Infra-ohjelma on tukenut alan

Lisätiedot

Vierumäki Esit itys 14.01.2009 www.vierumaki.fi

Vierumäki Esit itys 14.01.2009 www.vierumaki.fi Vierumäki Esitys 14.01.2009 VIERUMÄKI COUNTRY CLUB OY Suomen Urheiluopisto Vierumäellä on vuodesta 1937 lähtien ollut suomalaisen urheilun ja liikunnan koulutuksen osaamisen lippulaiva. Vierumäki Country

Lisätiedot

Energiatehokkaat kiinteistöt Alueellinen energiatietopalvelu. Eeva Pihlajaniemi / Wirma Lappeenranta Oy

Energiatehokkaat kiinteistöt Alueellinen energiatietopalvelu. Eeva Pihlajaniemi / Wirma Lappeenranta Oy Energiatehokkaat kiinteistöt Alueellinen energiatietopalvelu Eeva Pihlajaniemi / Wirma Lappeenranta Oy Energiatietopalvelu Mitä? tavoitellaan uudenlaista ja automatisoitua kiinteistökohtaista energianeuvontaa

Lisätiedot

Korjausrakentamisen uudet määräykset - rakennuttajakonsultin näkökulma

Korjausrakentamisen uudet määräykset - rakennuttajakonsultin näkökulma Korjausrakentamisen uudet määräykset - rakennuttajakonsultin näkökulma Oulu 14.11.2013 Ari-Matti Jänkälä Projektipalvelu Prodeco Oy www.prodeco.fi www.prodeco.fi Yritys Projektipalvelu Prodeco Oy on Pohjois-

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen yhteistyö maankäytössä. Rakennuttajan kokemuksia

Julkisen ja yksityisen yhteistyö maankäytössä. Rakennuttajan kokemuksia Julkisen ja yksityisen yhteistyö maankäytössä Rakennuttajan kokemuksia ASUNTOSÄÄTIÖ - Perustettiin vuonna 1951 rakennuttamaan Tapiola Perustajajärjestöt Väestöliitto Mannerheimin Lastensuojeluliitto SAK

Lisätiedot

PUU LISÄ- JA TÄYDENNYSRAKENTAMISESSA

PUU LISÄ- JA TÄYDENNYSRAKENTAMISESSA PUU LISÄ- JA TÄYDENNYSRAKENTAMISESSA Puupäivä 26.11.2015 Consti Yhtiöt Mari Mäkelä Hankekehityspäällikkö 0400 932 312 Kaikki korjausrakentamisen Constit www.consti.fi CONSTI YHTIÖT Suomen johtava korjausrakentamiseen

Lisätiedot

Tutkimuksella tuottavuutta ja uutta kilpailukykyä kiinteistö- ja rakennusalalle

Tutkimuksella tuottavuutta ja uutta kilpailukykyä kiinteistö- ja rakennusalalle Tutkimuksella tuottavuutta ja uutta kilpailukykyä kiinteistö- ja rakennusalalle Arto Saari Rakennustuotannon ohjauksen professori, TkT RAKENNUSTEKNIIKAN LAITOKSEN VUOSIPÄIVÄ, RAKSA 3.0 - Rakennusalan uudistuva

Lisätiedot

Energiatehokas korjausrakentaminen taloyhtiöissä

Energiatehokas korjausrakentaminen taloyhtiöissä Tervetuloa! Energiatehokas korjausrakentaminen taloyhtiöissä Kuinka energiatehokkuutta voidaan parantaa? Jari Virta, kehityspäällikkö, Suomen Kiinteistöliitto Kuinka valtio kannustaa energiatehokkuuteen?

Lisätiedot

Korjausrakentamisen energiatehokkuusvaatimukset

Korjausrakentamisen energiatehokkuusvaatimukset Korjausrakentamisen energiatehokkuusvaatimukset PIDÄ HUOLTA messuseminaari OMA KOTI messut 12.4.2013 Helsinki Suomen Omakotiliitto Rakennusneuvos Erkki Laitinen Hallitusohjelman ilmasto- ja energia-asioita

Lisätiedot

Peruskorjaushankkeen käyttöönotto ja takuu Talotekniikan käyttöönoton haasteet. 9.12.2014 Jyrki Vilmunen

Peruskorjaushankkeen käyttöönotto ja takuu Talotekniikan käyttöönoton haasteet. 9.12.2014 Jyrki Vilmunen Peruskorjaushankkeen käyttöönotto ja takuu Talotekniikan käyttöönoton haasteet 9.12.2014 Jyrki Vilmunen Korjausrakentamisen haasteita talotekniikalle Työmaan toteutusaikataulut ei realistisia Korjausrakentamisessa

Lisätiedot

BIM Suunnittelun ja rakentamisen uusiutuvat toimintatavat Teppo Rauhala

BIM Suunnittelun ja rakentamisen uusiutuvat toimintatavat Teppo Rauhala BIM Suunnittelun ja rakentamisen uusiutuvat toimintatavat Teppo Rauhala Proxion 19.10.2015 Proxion BIM historiikkia Kehitystyö lähtenyt rakentamisen tarpeista Työkoneautomaatio alkoi yleistymään 2000 luvulla

Lisätiedot

LCI-PÄIVÄT 2015 RANTASIPI AIRPORT MITEN LEAN CONSTRUCTION LUO UUTTA POTENTIAALIA RAKENNUSALAN KEHITTÄMISEEN

LCI-PÄIVÄT 2015 RANTASIPI AIRPORT MITEN LEAN CONSTRUCTION LUO UUTTA POTENTIAALIA RAKENNUSALAN KEHITTÄMISEEN LCI-PÄIVÄT 2015 RANTASIPI AIRPORT MITEN LEAN CONSTRUCTION LUO UUTTA POTENTIAALIA RAKENNUSALAN KEHITTÄMISEEN KIINTEISTÖJOHTAJA TEPPO SALMIKIVI HELSINGIN YLIOPISTO, TILA- JA KIINTEISTÖKESKUS HELSINGIN YLIOPISTO

Lisätiedot

Tulevaisuuden sairaala 2030. Kari-Pekka Tampio Ohjelmajohtaja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Ecosystem meeting 19.2.2014

Tulevaisuuden sairaala 2030. Kari-Pekka Tampio Ohjelmajohtaja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Ecosystem meeting 19.2.2014 Tulevaisuuden sairaala 2030 Kari-Pekka Tampio Ohjelmajohtaja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Ecosystem meeting 19.2.2014 Esityksen sisältö Taustaa Tavoitteet Osahankkeiden toteuttaminen ja aikataulu

Lisätiedot

Peter Ström Asiakkuusjohtaja 0400 508 057 peter.strom@talokeskus.fi

Peter Ström Asiakkuusjohtaja 0400 508 057 peter.strom@talokeskus.fi Peter Ström Asiakkuusjohtaja 0400 508 057 peter.strom@talokeskus.fi Hallitusti korjaushankkeeseen Asiakkuusjohtaja Peter Ström www.talokeskus.fi SUOMEN TALOKESKUS -KONSERNI Emoyhtiö Suomen Talokeskus Oy

Lisätiedot

Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista Sapuska. Mitä ohjelman jälkeen?

Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista Sapuska. Mitä ohjelman jälkeen? Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista Sapuska Mitä ohjelman jälkeen? Tekesin ohjelma 2009 2012 Sapuska loppuu, elämä jatkuu! Tekesin Sapuska-ohjelmasta on muodostunut koko elintarvikealan tuntema

Lisätiedot

LAHDEN SEUDUN RAKENNUSVALVONTA

LAHDEN SEUDUN RAKENNUSVALVONTA LAHDEN SEUDUN RAKENNUSVALVONTA LAHDEN SEUDUN RAKENNUSVALVONTA KÄRKÖLÄ, LAHTI, NASTOLA Yhteneväinen ennakoitava lupakäsittely ja katselmusmenettely Yhteinen, kattava ohjeistus kotisivuilla ja paperimuodossa

Lisätiedot

Lemminkäinen Ratkaisuja korjausrakentamiseen

Lemminkäinen Ratkaisuja korjausrakentamiseen Hissillä mukavuutta ja arvoa asukkaille - seminaari Jälkiasennushissi, lisärakentaminen ja energiatehokkuus Lemminkäinen Ratkaisuja korjausrakentamiseen Lemminkäinen Talonrakentaminen-toimiala 2012 liikevaihto

Lisätiedot

RAKENTAMISEN HIILIJALANJÄLKI Kunnat portinvartijoina

RAKENTAMISEN HIILIJALANJÄLKI Kunnat portinvartijoina CO 2? RAKENTAMISEN HIILIJALANJÄLKI Kunnat portinvartijoina CO 2? CO 2? CO 2? CO 2? Puurakentamisen ja energiatehokkaan rakentamisen RoadShow 2011 Simon le Roux Rakentaminen tuottaa päästöjä EU:n tavoite:

Lisätiedot

Innovatiiviset julkiset hankinnat

Innovatiiviset julkiset hankinnat Innovatiiviset julkiset hankinnat Kasvusopimusseminaari 6.11.2014 Kuntatalo Oulun kaupunki TP 2013 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 175 M Palvelujen ostot 454 M erikoissairaanhoidon ostot 192 M muut palvelut

Lisätiedot

Talotekniikan elinkaarimallit ja konseptit

Talotekniikan elinkaarimallit ja konseptit Talotekniikan elinkaarimallit ja konseptit Teknillinen Korkeakoulu LVI-laboratorio CUBENet Talotekniikan tulevaisuuden elinkaaripalvelut TKK LVI-laboratorio TKK Rakentamistalous VTT Tuotteet ja tuotanto

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseutu Älykäs kaupunki ja uudistuva teollisuus

Tampereen kaupunkiseutu Älykäs kaupunki ja uudistuva teollisuus Tampereen kaupunkiseutu Älykäs kaupunki ja uudistuva teollisuus Sisältö INKA yleisesti Älykäs kaupunki ja uudistuva teollisuus Kaupungin rooli Rahoitus Esimerkkiprojekteja Mikä INKA on? Tausta Tavoitteena

Lisätiedot

Lähiöstrategioiden laadinta Tiekartta hyviin lähiöihin -työpajaosuus

Lähiöstrategioiden laadinta Tiekartta hyviin lähiöihin -työpajaosuus Lähiöstrategioiden laadinta Tiekartta hyviin lähiöihin -työpajaosuus Sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävä kehitys Elinkaarijohtaminen ja resurssiviisaus Osaamisen kokoaminen ja synergioiden

Lisätiedot

TOIMIALAN MUUTOS JA LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET PUURAKENTAMISESSA

TOIMIALAN MUUTOS JA LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET PUURAKENTAMISESSA TOIMIALAN MUUTOS JA LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET PUURAKENTAMISESSA 21.03.2012 Jukka Lempiäinen POHJOIS-KARJALA ENERGIATEHOKKAAN PUURAKENTAMISEN EDELLÄKÄVIJÄ -HANKE ESITYKSEN SISÄLTÖ 1. Markkinoiden tarkastelu

Lisätiedot