KYMMENEN TAPAA EROTTAUTUA KILPAILIJOISTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KYMMENEN TAPAA EROTTAUTUA KILPAILIJOISTA"

Transkriptio

1 Vuosiseminaari 2011 MITEN EROTTUA KILPAILIJOISTA? , Helsingin Messukeskus KYMMENEN TAPAA EROTTAUTUA KILPAILIJOISTA Toimitusjohtaja Mika Kamensky Kamensky Consulting Oy

2 10 tapaa erottautua kilpailijoista Vain ne yritykset menestyvät pitemmällä aikavälillä, joilla strategia on kunnossa. Strategia on kunnossa on pystyttävä luomaan, toteuttamaan ja uudistamaan menestysstrategia.

3 Strategia-näkökulman valinta on riskivalinta kolmestakin syystä 1. Kansan syvät rivit suorastaan inhoavat strategiakäsitettä. 2. Myös liikeyrityksissä on edelleen paljon ihmisiä, jotka vieroksuvat strategia-käsitettä. Valitettavasti myös pk-yrittäjissä on vielä monia, jotka pitävät strategiaa teoriana tai ainakin vain suuria yrityksiä koskevana asiana. 3. Strategiakeskusteluja vaikeuttaa suunnattomasti se tosiasia, ettei strategiaa ole tähän päivään mennessä pystytty määrittämään yksiselitteisesti.

4 Strategiakäsitteen määrittelyn vaikeudet Lähestymisnäkökulma strategiaan Strategian tarkastelutaso Organisaatiokonteksti Peruserot syntyvät jo siitä, kuinka paljon strategiaa lähestytään panostekijänä vai tuotostekijänä tai millaisena niiden yhdistelmänä.

5 Lähestymisnäkökulma strategiaan Ympäristölähtöisyys Asemointilähtöisyys Suunnittelulähtöisyys Kilpailulähtöisyys Osaamislähtöisyys Päätöksenteko/toimintamallilähtöisyys Hyperkilpailulähtöisyys

6 Strategian tarkastelutaso OMISTAJASTRATEGIA KONSERNISTRATEGIA TOIMIALASTRATEGIA LIIKETOIMINTASTRATEGIA FUNKTIOSTRATEGIA YKSILÖSTRATEGIA

7 Organisaatiokonteksti Liikeyritys / muu organisaatio Voittoa tavoitteleva / ei-tavoitteleva organisaatio Kilpailunalainen / ei-kilpailunalainen

8 Kilpailu on ollut strategiateorioiden tärkein lähestymiskulma vuodesta 1980 lähtien Michael E. Porter (1980, 1985, 1990, 1996, 2006) Hamel - Prahalad (1994, 2000) Jim Collins (2001) Yves Doz (2001) George Stalk (2004) Kim-Mauborgne (2005) Mika Kamensky (1983, 1989, 2000, 2008, 2010) Punaisena lankana kulkee, miten erottautua kilpailijoista.

9 7 tapaa erottua kilpailijoista 1. Elämäntehtävä: Toiminta-ajatus, arvot ja visio 2. Kilpailulajin valinta 3. Analyyttinen etevämmyys 4. Strategiset tavoitteet 5. Kilpailustrategioiden valinta 6. Strategiset toimenpiteet 7. Ammattimainen strategiatyöskentely

10 ELÄMÄNTEHTÄVÄN PÄÄELEMENTIT Visio Arvot Elämän tehtävä Arvot Toiminta-ajatus Toiminta-ajatus ilmaisee yrityksen perustarkoituksen. Se vastaa kysymykseen, miksi yritys on olemassa. Visio on yrityksen tulevaisuuden tahtotila. Arvot ovat niitä periaatteita, joiden mukaan organisaatio toimii.

11 Esimerkkejä toiminta-ajatuksesta Kone Kone kehittää ja toimittaa ratkaisuja, jotka mahdollistavat ihmisten liikkumisen paikata toiseen sujuvasti, turvallisesti, mukavasti ja viivytyksettä. Konecranes Emme nosta vain taakkoja, vaan kokonaisia liiketoimintoja. Wärtsilä Toimitamme ratkaisuja, jotka tukevat asiakkaiden liiketoimintaa tuotteen koko elinkaaren ajan. Samalla kehitämme yhä parempia teknologioita, joista hyötyvät sekä asiakkaat että ympäristö. Metso Engineering customer success.

12 Esimerkkejä visiosta Kone Koneen visio on tarjota paras käyttäjäkokemus. Kone delivers the best people flow experience. Wärtsilä Olemme kaikkien asiakkaittemme arvostetuin kumppani. Konecranes Haluamme olla nostolaitealan kiistämätön johtaja sekä menestyvän liiketoiminnan ja asiakaspalvelun esimerkkiyritys. Metso We want to become the industry benchmark.

13 Yrityskulttuuri ja arvot Kysymys on perimmältään yrityskulttuurista, jonka yksi ilmenemismuoto on arvot. Näkyvä käyttäytyminen (artefaktit) Näkyvät, mutta vaikeasti tulkittavat käytännöt, kuten pukeutuminen, viestintä, kieli, kokoukset, päätöstavat, sosiaaliset tapahtumat, työajat jne. Ilmaistut arvot Ilmaistut perusteet toiminnalle, kuten visio, perusarvot, strategiat, toimintaperiaatteet jne. Taustalla olevat perusoletukset Vaikeasti havaittavia, tiedostamattomia, itsestään selviä uskomuksia, käsityksiä, ajatuksia ja tunteita. Ovat kaikkien asioiden ja toiminnan perimmäinen lähde. Edgar Schein

14 Esimerkkejä arvoista Monet menestyneet perheyrityksemme ovat perustuneet vahvaan yrityskulttuuriin, esim. Ahlström, Aroyhtiöt, Berner, Componenta, Ensto, Fazer, Halton, Isku, John Nurminen, Lindström, Machinery, Martela, Onninen, Paulig, Primula, Veho Kansainvälisiä esimerkkejä Sodexho: tiimihenki, palvelualttius, jatkuva kehittyminen Wal-Mart: Yksilön kunnioitus, asiakkaidemme palvelu, erinomaisuuteen pyrkiminen (Sam Waltonin alkuperäiset perususkomukset) Henkilökohtaisesti vaikuttavin kulttuurikokemus ( ) Schaumannin levyteollisuus: Samanaikaisesti kova työnteko ja vahva sitoutuminen sekä paljon hauskanpitoa ja huumoria.

15 Kilpailulajin valinta Peruskysymys kilpailijoista erottautumiselle on Missä bisneksissä me olemme ja missä bisneksissä meidän tulisi olla ja miten meidän tulisi hahmottaa toimialaa ja kilpailulajia? Millainen toimialan logiikka on ja miten sitä ja kilpailulajin pelisääntöjä voidaan muuttaa?

16 SUURI Cirque du Soleil'n strategiaprofiili Ringling Brosin ja Barnum & Baileyn arvokäyrä Cirque du Soleil'n arvokäyrä Pienemmät alueelliset sirkukset PIENI Hinta Eläinnumerot Tähtiesiintyjät Virvokemyynti katsomossa Monen areenan yhtäaikainen Hauskuus ja käyttö huumori Jännitys ja vaarallisuus Ainutlaatuinen ympäristö Teema Tyylikäs katsomo Useita tuotantoja Taiteellista musiikkia ja tanssia (Kim-Mauborgne: Sinisen Meren Strategia, Talentum 2005)

17 Parhaissa tapauksissa on muutettu sekä kilpailulajia että kilpailustrategiaa Cirque du Soleil ABC liikennemyymälät

18 Kilpailulajin muuttaminen voidaan tehdä Yhdistelemällä vanhoja toimialoja uudella tavalla. Fokusoitumalla vain osaan ko. kilpailulajista. Muuttamalla toimialan pelisääntöjä. Verkostoitumalla.

19 Analyyttinen etevämmyys Tunne ympäristösi ja itsesi ja menesty

20 Esimerkit A. Suomivalimo, JOT-yhtiöt (Nyk. Componenta) Kaivonkannet Pohjoismainen henkilöautoteollisuus Pohjoismainen raskasajoneuvoteollisuus B. Kulutustavarayritys X

21 Strategiset tavoitteet Oikeat tavoitteet Kunnianhimoiset tavoitteet Tavoitteiden yhdensuuntaisuus

22 Esimerkki joukkueiden tavoitteiden yhdensuuntaisuudesta I-joukkue II-joukkue III-joukkue

23 Kilpailustrategian valinta Liiketoiminnan kolmiodraama Liiketoimintastrategian avulla yritys pystyy ratkaisemaan liiketoiminnan kolmiodraaman. ASIAKKAIDEN TARPEET YRITYKSEN OSAAMINEN/ RESURSSIT kilpailuetu KILPAILU

24 Liiketoimintastrategian happotesti Pystymmekö tuottamaan asiakkaille lisäarvoa? Onko meillä sellaiset resurssit ja sellainen osaaminen, että pystymme aikaansaamaan lisäarvon kilpailukykyisin kustannuksin? Tunnistammeko todellisen kilpailutilanteen ja sen dynamiikan? Pystymmekö yhdistämään asiakkaiden tarpeet ja omat resurssit ja osaamisen sekä kilpailutilanteen sellaiseksi vuorovaikutukseksi, että saavutamme, ylläpidämme tai vahvistamme kilpailuetua? Onko meillä sellainen pitkäjänteinen strategiatyöskentely, että pystymme jatkuvasti uudistumaan kasvavien vaatimusten myötä?

25 Tarvelähtöinen liiketoimintastrategia PÄÄDRAIVERI KESKEISET STRATEGIAT STRATEGISET TOIMENPITEET Tarvelähtöisyys Vuorovaikutus asiakkaiden kanssa läpi arvoketjun Uudet asiakkaat, markkinat ja tuotteet Ainutlaatuinen palveluosaaminen Kilpailijoita parempi arvo/kustannussuhde Ympäristön herkkä ja tarkka seuranta Innovatiivinen organisaatiokulttuuri Markkinatutkimus uusista tarvealueista Asiakaskokemusten ja elämysten pankki Kanta-asiakaspäivät kahdesti vuodessa Myymäläkohtaiset asiakastilaisuudet Uuden segmentin hankinta Uusmyynti: x euroa ja y uutta asiakasta Uudet markkina-alueet: Baltia ja Venäjä Uudet kotimaan myyntipisteet Uusien tuotteiden valikoima Vanhojen tuotteiden karsinta Yhtenäinen palvelukonsepti kaikkiin myyntipisteisiin Reklamaatioiden hoitokonsepti Strategian jalkauttaminen Palvelutasomittaukset Asiakaspalvelukoulutus Kanta-asiakasjärjestelmän jatkokehitys Asiakashyötymittariston kehittäminen Täydentävät tuotteet ja palvelut Aika on rahaa projekti (prosessit, läpimenoajat, nopeus) Toimintolaskennan kehittäminen Ympäristöanalyysit, skenaariot, heikot signaalit Kilpailuanalyysien systemointi Välimaastojen ja uusien toimialojen skannaus Luova johtamistapa Ideoista palkitseminen Luovuuskoulutus Intensiivinen strategiatyöskentely

26 Strategisen toimenpideohjelman suunnittelusystematiikka TAVOITE (TULOSTAVOITE) TOIMENPIDE MITTARI (SUORITUS- TAVOITE) VASTUU Minkä hyväksi työskennellään? Ilmaisee tuloksen, hyödyn, olotilan, johon aiotaan päästä Mitä tehdään? Ilmaisee konkreettiset tehtävät, toimenpiteet, toiminnot, joilla tulostavoitteeseen pyritään Kuinka hyvin tehdään? Mittaa toimenpiteiden suorittamisen hyvyyttä Kuka on vastuussa? Ilmaisee, kuka on ensisijassa vastuussa suoritustavoitteiden saavuttamisesta RS TY LM RS KV

27 Keskeinen strategia: Ainutlaatuinen palveluosaaminen TULOSTAVOITE TOIMENPITEET SUORITUS- TAVOITE VAS- TUU LV 20 M v LV 24 M v LV 29 M v Tulos 5 % v Tulos 6 % v Tulos 7 % v Palvelutasoindeksi 60 v v v Yhtenäinen palvelukonsepti kaikkiin myyntipisteisiin Reklamaatioiden hoitokonseptin luominen ja käyttöönotto Strategian jalkauttaminen Palvelutasomittaukset - yllätysmittaukset - asiakastyytyväisyys - asiakkaiden antamat referenssit - kokonaisindeksin mittaus Valmis Käytössä Valmis Vastuuhenkilöt Koulutus 2/09 Viestintä 6/09 Koulutus 9/09 Toimintasuunnitelmat 12/09 4 krt/a 1 krt/a v krt/a 1 krt/a; tammikuu LS LS LS LS LS PK PK PK LS LS LS LS LS Asiakaspalvelukoulutus - Unique Service ohjelman toteutus - myymäläkohtaiset palaverit 3 krt/a 60 henkilöä/a 1krt/vko Hke Hke LS Kanta-asiakasjärjestelmän jatkokehitys - uusi luokitus - uusi pistejärjestelmä - uusi järjestelmä käyttöön Valmis 5/10 Valmis 9/ AK AK AK

28 Ammattimaisen strategiatyöskentelyn kriittiset osa-alueet Strategisen johtamisjärjestelmän kokonaishallinta Strateginen arkkitehtuuri Strategiaprosessit Strategiatyöskentelyn pitkäjänteisyys: Aikaa ja järkeä Menestyksen timantti

29 Liiketoiminnan johtamisessa ja kehittämisessä tarvitaan vain kahta asiaa, aikaa ja järkeä, ja minusta on kohtuutonta, että enemmistö ihmisistä valittaa vain ajan puutetta etenkin, kun aikaa on annettu tasapuolisesti kaikille. Tauno Matomäki

30 Strategiset kilpailijat Strategia- osaamisen viisi tasoa Strategiset yritykset Strategisuutta tavoittelevat Strategisesti hajanaiset Strategisesti heikot

31 I Strategisesti heikot Strategiatyötä ei ole tai se on olematonta II Strategisesti hajanaiset Satunnaista tai paikallista Ei tue erottautumista kilpailijoista IV Strategiset yritykset Strategiatyöskentely on liiketoiminnan johtamisen ydin Strategiatyöskentely vaikuttaa koko organisaation toimintaan Strategiatyöskentely auttaa erottautumiseen ja uudistumiseen Strategia on tulosten ja yrityksen arvon merkittävä tekijä III Strategisuutta tavoittelevat Tekee strategiatyötä tietyllä systematiikalla säännöllisesti Pyrkii erottautumiseen, mutta ei erottaudu kilpailijoista Ei ole käytännössä liiketoiminnan johtamisen ydin V Strategiset kilpailijat Strategiatyöskentelyn avulla saadaan aikaan suuria tuloksia ja merkittävää kilpailuetua Kilpailukyky perustuu strategiatyöskentelyyn Jatkuva huomio tulevaisuudessa: Miten säilytämme etumatkan? Strategia on tulosten ja yrityksen arvon merkittävin tekijä

32 KYSYMYS Mika Kamensky (1/1) Valitse strategiatyöskentelyn viidestä kehitystasosta se, mikä mielestäsi kuvaa parhaiten oman yrityksesi tilannetta A Strategisesti heikot B Strategisesti hajanaiset C Strategisuutta tavoittelevat D Strategiset yritykset E Strategiset kilpailijat

33 Vastaus

34 Strategia ratkaisee liiketoiminnan menestyksen Tämä iskulause ei itse asiassa ole puolitotuus. Vaan se on neljännestotuus.

35 Liiketoiminnan menestyksen timantti STRATEGIA VUORO- VAIKUTUS JOHTA- MINEN OSAAMINEN

36 Johtaminen Asian ydin, mistä onkaan kysymys 1. Johtaminen on kyky aikaansaada tuloksia organisaation kanssa. 2. Johtamistaidon ydin on päätöksentekotaito: Kyky valmistella päätöksiä, kyky tehdä päätöksiä ja kyky toteuttaa päätöksiä. 3. Johtamisessa on kolme keskeistä ulottuvuutta: Teknologia, talous ja ihmiset

37 Osaaminen Asian ydin, mistä onkaan kysymys Yksilö- ja joukkueosaaminen Vuorovaikutusosaaminen Ydinosaaminen Tiedot, taidot, näkemys, halu ja rohkeus Teknistaloudellissosiaalinen osaaminen Osaamisen taso ja kehitys Muutososaaminen

38 Vuorovaikutus Yritys Ympäristö Yksilö Verkostot ja suhteet ovat panoksia. Vuorovaikutus on lopullinen tuotos ja hyöty.

39 Pyri ylittämään asiakkaan odotukset. Olisiko vielä yhdestoista tapa erottautua kilpailijoista?

40 Hio menestyksen timanttia lakkaamatta niin, että se loistaa kirkkaammin, kestävämmin ja pitemmälle kuin kilpailijoiden timantit! STRATEGIA VUORO- VAIKUTUS JOHTA- MINEN OSAAMINEN

Strateginen johtaminen Suomessa eilen, tänään, huomenna (1970 2010) 1

Strateginen johtaminen Suomessa eilen, tänään, huomenna (1970 2010) 1 DISCUSSION MIKA KAMENSKY Strateginen johtaminen Suomessa eilen, tänään, huomenna (1970 2010) 1 KANTAVA RISTIRIITA Menestyvä yritys pystyy 1) luomaan menestysstrategiat 2) toteuttamaan ne hyvin 3) uusimaan

Lisätiedot

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola, Markus Orava, Virpi Varjonen Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola Markus Orava Virpi Varjonen

Lisätiedot

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy HELSINKI 2007 raportteja 57 Suorituskyky nousuun! Hyödynnä henkilöstösi osaaminen Juhani Ukko Jussi Karhu Sanna Pekkola Hannu Rantanen Jarkko Tenhunen Juhani Ukko, Jussi Karhu, Sanna Pekkola, Hannu Rantanen,

Lisätiedot

J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O. PALVELUN LAATUUN JA SEN JOHTAMISEEN LIITTYVÄT ONGELMAT: Esimerkkinä kylpylät

J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O. PALVELUN LAATUUN JA SEN JOHTAMISEEN LIITTYVÄT ONGELMAT: Esimerkkinä kylpylät J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O Taloustieteiden tiedekunta PALVELUN LAATUUN JA SEN JOHTAMISEEN LIITTYVÄT ONGELMAT: Esimerkkinä kylpylät Yrittäjyyden pro gradu tutkielma Syksy 2003 Laatija: Tarja

Lisätiedot

Suomi Teollisen Internetin Piilaakso

Suomi Teollisen Internetin Piilaakso Heikki Ailisto (toim.) Martti Mäntylä (toim.) Timo Seppälä (toim.) Jari Collin Marco Halén Jari Juhanko Marko Jurvansuu Raija Koivisto Helena Kortelainen Magnus Simons Anu Tuominen Teuvo Uusitalo Suomi

Lisätiedot

Asiakas on tärkein. Erilaisia asiakkaita. Nykyiset asiakkaat. Uudet/potentiaaliset asiakkaat

Asiakas on tärkein. Erilaisia asiakkaita. Nykyiset asiakkaat. Uudet/potentiaaliset asiakkaat 1(5) Asiakas on tärkein Henkilöstöomisteisissa yrityksissä toiminnan lähtökohtana ovat usein jäsenet. Riippuen heidän tavoitteistaan ja yhteenliittymisen perusteistaan, yritys lähtee liikkeelle joko jäsentensä

Lisätiedot

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat - TYÖKIRJA PK-YRITYKSEN HILJAISEN TIEDON JAKAMISEKSI Katri Helin Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Hyvinvointia Nääs-hanke Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Kun tiedostaminen

Lisätiedot

Strateginen vastuullisuus 20 esimerkkiä keskisuurista yrityksistä

Strateginen vastuullisuus 20 esimerkkiä keskisuurista yrityksistä Strateginen vastuullisuus 20 esimerkkiä keskisuurista yrityksistä Strateginen vastuullisuus 20 esimerkkiä keskisuurista yrityksistä Sitra 2013 Sitra ja tekijät 2013 Vastuullinen toteuttaja Demos Helsinki

Lisätiedot

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti Valmennuksen ydin on

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti Valmennuksen ydin on ILMOITUSLIITE tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ILMOITUSLIITE Huhtikuu 2008 TALENT MANAGEMENT Miksi kaikki ei voi sujua kuin tanssi? - Tommy Tabermann SIVU 11 Rekrytointi osana talent

Lisätiedot

Suomalaisen teollisuuden tulevaisuus. Kilpailukyky vaatii rohkeita innovaatioita

Suomalaisen teollisuuden tulevaisuus. Kilpailukyky vaatii rohkeita innovaatioita Suomalaisen teollisuuden tulevaisuus Kilpailukyky vaatii rohkeita innovaatioita Sisältö 3 Johdanto 4 Teollinen murros ja tulevaisuus 9 10 types of innovation tutkimuksen viitekehys 11 Mistä kilpailukyky

Lisätiedot

KASVUN MEKANISMEJA OSA 1

KASVUN MEKANISMEJA OSA 1 KASVUN MEKANISMEJA OSA 1 4 ENSTO Timo Luukkainen 6 3 STEP IT Jarkko Veijalainen 8 AVANT Risto Käkelä 10 BASWARE Hannu Vaajoensuu 14 KEMPPI Anssi Rantasalo 18 NORMET Aaro Cantell 22 ORAS GROUP Jari Paasikivi

Lisätiedot

Ideasta kasvuyritykseksi

Ideasta kasvuyritykseksi McKinsey & Company Ideasta kasvuyritykseksi Käsikirja liiketoimintasuunnitelman laatimiseen Werner Söderström Osakeyhtiö Helsinki Copyright 1999 McKinsey & Company Englanninkielisestä alkuteoksesta Starting

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

Kumppanuuskäsikirja näkökulmia monitoimijaisen yhteistyön kehittämiseen. Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisuja A.

Kumppanuuskäsikirja näkökulmia monitoimijaisen yhteistyön kehittämiseen. Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisuja A. Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisuja A. 8:2014 Kumppanuuskäsikirja näkökulmia monitoimijaisen yhteistyön kehittämiseen Heini Maijanen ja Pirkko Haikara Euroopan maaseudun kehittämisen

Lisätiedot

Hinnoittelun ABC Opas tietotuotteiden ja palveluiden hinnoitteluun

Hinnoittelun ABC Opas tietotuotteiden ja palveluiden hinnoitteluun Hinnoittelun ABC Opas tietotuotteiden ja palveluiden hinnoitteluun Julkaistu vuonna 2005 osana HIMA Hinnoittelumallit asiakassuhteessa projektia Sisältö Lukijalle...3 Oppaan keskeisiä käsitteitä... 5 Miksi

Lisätiedot

Älykkäästi uudistuva, asiakkaiden omistama op

Älykkäästi uudistuva, asiakkaiden omistama op OP VUOSI 20 Älykkäästi uudistuva, asiakkaiden omistama op VUOSI 20 Keskeiset tapahtumat vuonna 20 n perustekijät Johtaminen n keskus - 4 9 Hyvä lukija op on uudistanut vuosikertomuskokonaisuuden raportointitapaansa.

Lisätiedot

MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA?

MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA? MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA? [ TYÖNANTAJUUDELLE ] VÄITEKIRJA-SARJA mitä tapahtuu huomenna? [ TYÖNANTAJUUDELLE ] KIRJOITTAJAT Maria Vesanen & Emma Varis KUVITUS JA TAITTO Lea-Maija Laitinen KUSTANTAJA Strateginen

Lisätiedot

Kaikki liiketoiminta on digitaalista mutta mitä sen suhteen pitäisi tehdä? Accenturen tutkimus suomalaisista yrityksistä ja organisaatioista

Kaikki liiketoiminta on digitaalista mutta mitä sen suhteen pitäisi tehdä? Accenturen tutkimus suomalaisista yrityksistä ja organisaatioista Accenture Management Consulting Kaikki liiketoiminta on digitaalista mutta mitä sen suhteen pitäisi tehdä? Accenturen tutkimus suomalaisista yrityksistä ja organisaatioista Digitaalisuus ei ole enää vaihtoehto

Lisätiedot

Kestävä innovointi. Innovaatiopolitiikka uusien haasteiden edessä. Antti Hautamäki. Sitran raportteja

Kestävä innovointi. Innovaatiopolitiikka uusien haasteiden edessä. Antti Hautamäki. Sitran raportteja Kestävä innovointi Innovaatiopolitiikka uusien haasteiden edessä Antti Hautamäki Sitran raportteja 76 Sitran raportteja 76 Kestävä innovointi Innovaatiopolitiikka uusien haasteiden edessä Antti Hautamäki

Lisätiedot

Sisältö Johdanto... 3 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 Esimerkki palvelutuotteistamisesta... 8 Mallipohjia tuotteistamiseen...

Sisältö Johdanto... 3 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 Esimerkki palvelutuotteistamisesta... 8 Mallipohjia tuotteistamiseen... Sisältö 1 Johdanto... 3 1.1 Työkirjan sisällöstä... 3 1.2 Yleistä tuotteistamisesta... 3 2 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 2.1 Valmennuspalvelun perusrunko... 5 2.2 Palvelun vaiheiden perustietolomake...

Lisätiedot

Hyvä muotoilu. myötäilee käyttäjää. Tila virittää. Visuaaliset muodot. Design. näkyvät verkossa. ihmiset. läpäisee koko tuotantoketjun s. 20.

Hyvä muotoilu. myötäilee käyttäjää. Tila virittää. Visuaaliset muodot. Design. näkyvät verkossa. ihmiset. läpäisee koko tuotantoketjun s. 20. Ajankohtaista asiaa Tekesistä yrityksille 4 2011 Visuaaliset muodot näkyvät verkossa s. 15 Tila virittää ihmiset s. 16 Design läpäisee koko tuotantoketjun s. 20 teema Hyvä muotoilu myötäilee käyttäjää

Lisätiedot

EI PAHAlla. laatua. parempaa. palveluiden

EI PAHAlla. laatua. parempaa. palveluiden EI PAHAlla parempaa palveluiden laatua EI PAHAlla parempaa palveluiden laatua Toimitus: Hanna Tuuri Julkaisutoimikunta: Aura Loikkanen, Satu Kylmälä ja Hanna Tuuri Kuvat: Hanna Tuuri ja Marjatta Ojala

Lisätiedot

raportteja 76 HYVINVOINTIA TYÖSTÄxxx Kuinka työelämää voi kehittääxxx kestävällä tavalla?xxx Tuomo Alasoini

raportteja 76 HYVINVOINTIA TYÖSTÄxxx Kuinka työelämää voi kehittääxxx kestävällä tavalla?xxx Tuomo Alasoini raportteja 76 H E L S I N K I 2 0 1 1 HYVINVOINTIA TYÖSTÄxxx Kuinka työelämää voi kehittääxxx kestävällä tavalla?xxx Tuomo Alasoini Tuomo Alasoini Hyvinvointia työstä Kuinka työelämää voi kehittää kestävällä

Lisätiedot

Palvelut ja tuottavuus

Palvelut ja tuottavuus Palvelut ja tuottavuus Saara A. Brax Teknologiakatsaus 204/2007 Palvelut ja tuottavuus Saara A. Brax Teknologiakatsaus 204/2007 Helsinki 2007 Tekes rahoitusta ja asiantuntemusta Tekes on tutkimus- ja kehitystyön

Lisätiedot

15 x Agenda Hyvää työpäivää! Ole läpinäkyvä, jaa tietosi, jaa aikeesi. Katsaus Työntekijöiden hyvinvointi näkyy tuloksessa

15 x Agenda Hyvää työpäivää! Ole läpinäkyvä, jaa tietosi, jaa aikeesi. Katsaus Työntekijöiden hyvinvointi näkyy tuloksessa HYVINVOINNIN TALOUSLEHTI 1/2014 15 x Agenda Hyvää työpäivää! Ole läpinäkyvä, jaa tietosi, jaa aikeesi Katsaus Työntekijöiden hyvinvointi näkyy tuloksessa Asiantuntija Susanna Raulio: Lounaan merkitys olisi

Lisätiedot

Käsikirja innovaatioprojektiopintoihin

Käsikirja innovaatioprojektiopintoihin Ulla Vehkaperä, Kaarina Pirilä & Marianne Roivas (toim.) Innostu ja innovoi Käsikirja innovaatioprojektiopintoihin Metropolia Ammattikorkeakoulun julkaisusarja Ulla Vehkaperä, Kaarina Pirilä & Marianne

Lisätiedot

ESPOO 2006 VTT PUBLICATIONS 622. Pekka Pesonen. Innovaatiojohtaminen ja sen vaikutuksia metsäteollisuudessa

ESPOO 2006 VTT PUBLICATIONS 622. Pekka Pesonen. Innovaatiojohtaminen ja sen vaikutuksia metsäteollisuudessa ESPOO 2006 VTT PUBLICATIONS 622 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789

Lisätiedot

KULTTUURIYRITTÄJYYS TEORIASSA JA KÄYTÄNNÖSSÄ - Neljä opetusta

KULTTUURIYRITTÄJYYS TEORIASSA JA KÄYTÄNNÖSSÄ - Neljä opetusta KULTTUURIYRITTÄJYYS TEORIASSA JA KÄYTÄNNÖSSÄ - Neljä opetusta Maria Österåker 2009 Juthasvägen 34 A 3 FI - 66900 Nykarleby info@juthbacka.fi www.juthbacka.fi Kulttuuriyrittäjyys teoriassa ja käytännössä

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO FILOSOFINEN TIEDEKUNTA

VAASAN YLIOPISTO FILOSOFINEN TIEDEKUNTA VAASAN YLIOPISTO FILOSOFINEN TIEDEKUNTA Antti Mäenpää ÄLYKKÄÄN ERIKOISTUMISEN MITTAAMINEN Esimerkkinä Pohjanmaan triple helix -tutkimus Aluetieteen pro gradu -tutkielma VAASA 2014 1 SISÄLLYSLUETTELO TAULUKKO-

Lisätiedot

BIOTULI BIOALAN YRITYSTOIMINNAN TUKEMINEN LOPPURAPORTTI, 23.9.2013

BIOTULI BIOALAN YRITYSTOIMINNAN TUKEMINEN LOPPURAPORTTI, 23.9.2013 BIOTULI BIOALAN YRITYSTOIMINNAN TUKEMINEN LOPPURAPORTTI, 23.9.2013 SELVITYSTYÖN TAVOITE JA TOTEUTUS SELVITYSTYÖN TAUSTA JA TOTEUTUS Tavoitteet määrittää bioalan yrittäjien profiileja ja yritysten tarpeita

Lisätiedot