Työnhakuprosessi hakijan, rekrytoijan ja työnantajan näkökulmasta Työelämäte tapäivä opiskelijoille Päivi Visuri, CeresCon Oy

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työnhakuprosessi hakijan, rekrytoijan ja työnantajan näkökulmasta Työelämäteemailtapäivä opiskelijoille 4.4.2011 Päivi Visuri, CeresCon Oy"

Transkriptio

1 Työnhakuprosessi hakijan, rekrytoijan ja työnantajan näkökulmasta Työelämäte tapäivä opiskelijoille Päivi Visuri, CeresCon Oy 1

2 Rekrytoinnin päätavoite: oikea ihminen Yritys kokonaisuutena: Yrityksen strategia, tavoitteet, arvot, yrityskulttuuri, uskomukset ja ihmiskuva oikealle paikalle Yritys Tehtävä ja uramahdollisuudet: Yrityksessä avoinna oleva tehtävä, kehittymismahdollisuudet, työilmapiiri, työskentelytavat Asiat, joiden tekemisessä haluaa olla mukana Oman työn ja kokeminen mielekkäänä Yksilö persoonana: Yksilön elämänstrategia, tavoitteet, elämänhistoria, arvot, uskomukset ja ihmiskuva Yksilö Henkilön osaaminen ja kyvykkyydet: Henkilön vahvuudet, osaaminen, kiinnostuksen kohteet ja persoonalliset ominaisuudet, työskentelytavat 2

3 Työnantajan näkökulma: Miten arvioida oikea ihminen oikealle paikalle? 3

4 Millainen henkilö suoriutuu tehtävästään erinomaisesti? Se ei riipu kokemuksesta eikä koulutuksesta eikä muista yleisesti hyväksytyistä tekijöistä se riippuu työtehtävän sopivuudesta. : 16% Herbert M. Greenberg and Jeanne Greenberg, Job Matching for Better Sales Performance, Harvard Business Review, Vol. 58, No. 4 5.

5 Miten arvioida, onko oikea henkilö oikeassa tehtävässä? Profiles tutkimuksen mukaan: 27 %:lla ei ole mitään tapaa arvioida onko oikea henkilö oikeassa tehtävässä. 54 % sanoo vertaavansa henkilöä toimenkuvaan. Vain 19 % ilmoittaa käyttävänsä systemaattista mittausta. Lähde: Profiles Intenational. Profiles toimii 117 maassa,noin asiakasta 5

6 Roolinäkökulma oikean ihmisen valintaan Tehtävän vaatimukset määräytyvät roolista käsin Mikä on organisaation perustehtävä ja tulevaisuuden tahtotila Miten hakija soveltuu organisaatioon? Tapa toimia Arvot Motiivit Organisaatio Mikä henkilön perustehtävä roolissaan? Mitä kyseisessä työroolissa olevalta odotetaan (asiakkaat, yhteistyökumppanit, työkaverit jne.) * aikaansaannokset * osaaminen * kyky ja halu yhteistoimintaan Ihminen Rooli Rooli Rooli Miten henkilön osaaminen, kokemus, persoonallisuuden piirteet, yhteistyö ja palveluasenteet ovat yhteensopivia työtehtävien haasteiden kanssa 6

7 Yhteistyökumppaneiden käyttö rekrytoinnissa Organisaatioiden rekrytointikäytännöt, Työterveyslaitoksen ja Henry ry:n tutkimus 2010 N = 199: kotimaisia organisaatioita 63 %, globaaleja 23 %. Suuria organisaatioita 8yli henkeä) 6 kpl, alle 30 hengen organisaatioita 10%. Aina Harvoin Ei koskaan Kommentit Suorahaku eli head hunting 3 % 14 % 60 % 39% Yleisintä ICT alalla, harvinaisinta pankki /vakuutus ja rahoitusalalla 2% 15% 44 % 39 % Yleisintä ICT alalla ja vähiten julkisella sektorilla 3 % 14 % 60 % 23 % Yleisintä ICT alalla ja vähiten julkisella sektorilla Säännöllisesti Henkilöstövuokraus Kokonaisrekrytointi Soveltuvuusarviointi 16 % 45 % 28 % 11 % Yleisintä teollisuuden ja energian toimialoilla ja vähiten kaupan ja yksityisten palvelujen kentällä 7

8 Miten rekrytointi yrityksessä hoidetaan? (Lähde: Profiles International) Kysymys 1 Otos: 228 yritystä Mitä menetelmää käytätte uusien työntekijöiden rekrytoinnissa? Strukturoitu haastettelu Testi + haastattelu Henk.koht. keskustelu 40% 23% 37% Kysymys 2 Otos: 223 yritystä Me itse Rekrytointiyritys Edellisten yhdistelmä Kuka hoitaa teillä rekrytoinnit? 46% 1% 53% Kysymys 3 Otos: 228 yritystä Testien avulla Käytämme toimenkuvia Meillä ei ole analyysejä Miten analysoidan henkilöiden ne persoonallisuustekijät jotka vaikttavat työssä menestymiseen? 19% 54% 27% 8

9 Miten arvioitte, onko oikea henkilö valittu oikeaan tehtävään? (Lähde: Profiles International) Kysymys 5 Otos: 227 yritystä Miten arvioitte, oletteko löytäneet oikeat henkilöt työtehtäviin? Metodinen evaluointi Perstuntuma 52% 48% 48% sanoo tyytyvänsä perstuntumaan kun pitää arvioida onko löydetty oikea henkilö oikaan työtehtävään! 9

10 Rekrytoinnin epäonnistumisen syyt Organisaatioiden rekrytointikäytännöt, Työterveyslaitoksen ja Henry ry:n tutkimus 2010 Työntekijällä väärät odotukset, virheellinen kuva tehtävästä (32%) Työntekijän ammattitaito ei riitä tehtävän suorittamiseen, osaaminen ei vastaa tehtävän vaatimuksia, haastateltava luonut haastattelussa väärän kuvan (29%) Puutteet rekrytointiprosessissa, ei ole suunniteltu kunnolla. Ei määritelty kriteerejä, ei käytetty arviointia, otettu tietoisia riskejä (21%) Työntekijän persoona ei sovellu työyhteisöön, työntekijän sopeutumisvaikeudet organisaation menettelytapoihin, henkilökemiat eivät kohtaa (21%) Rekrytoijan virhearvio, rekrytoijan ammattitaidossa puutteita (13%) Ei riittävästi hyviä hakijoita, pakko ottaa heikompi hakija (11%) Puutteet perehdytyksessä (5%) Työ soittautuu liian kuormittavaksi, työntekijän väsyminen (4%) 10

11 Valintamenetelmät rekrytoinnissa Hakemusten perusteella tehtävä arviointi Hakemus on ensimmäinen kosketus työnhakijaan; ensimmäisen mielikuvan luoja. Se karsii suurimman osan hakijoista. Valintakriteereiden mukaan (3 5 kpl keskeistä kriteeriä) valitaan parhaat hakijat jatkoon Mahdollinen puhelinhaastattelu Alustava karsinta, jolla tarkennetaan hakemuksessa esitettyjä asioita Varsinaiset haastattelut Esitellään haettava paikka ja siihen liittyvät tehtävät (tehtäväkuvaus) Arvioidaan tarkemmin hakija koulutus, työkokemus ja elämäntilanne (hakemuksen ja CV:n pohjalta tarkentaen) Perusluonteen, persoonallisuuden ja motivaation soveltuvuus kyseiseen tehtävään 11

12 Valintamenetelmät rekrytoinnissa (jatkuu) Miten henkilöä arvioidaan: Nuorempi hakija: arvioitavat kohteet kyky nopeasti omaksua asioita (koulutodistukset) miten on onnistunut aikaisemmissa työtehtävissään (kesätyöt, harjoittelut), hyväksytään, ettei välttämättä ole vielä selkeää näkemystä omista toiveista ja työn asettamista vaatimuksista Vanhempi hakija: arvioitavat kohteet mitä tehtäviä on aiemmin hoitanut (työtodistukset), miten on onnistunut aikaisemmissa työtehtävissään (työarviot, suosittelijat) odotetaan näkemystä toiveiden ja odotusten suhteen Psykologiset soveltuvuustestit mitataan ensisijaisesti persoonallisuutta, kykyjä ja motivaatiota henkilöä verrataan saman koulutustason keskiarvoon myös testattu saa suullisen tai kirjallisen palautteen testin tuloksesta 12

13 Työnhakijoilta odotettavat kompetenssit Organisaatioiden rekrytointikäytännöt, Työterveyslaitoksen ja Henry ry:n tutkimus 2010 Nyt (N=180) Tulevaisuudessa (N=166) 1. Ammattiosaaminen (43%) 1. Yhteistyö ja vuorovaikutustaidot (36%) 2. Vuorovaikutus ja yhteistyötaidot (37%) 2. Ammattiosaaminen (30%) 3. Oman osaamisen kehittäminen (22 %) 3. Joustavuus (22%) 4. Asiakaspalvelutaidot (22%) 4. Muutosvalmius (18%) 5. Joustavuus (18%) 5. Oman osaamisen kehittäminen (17%) 6. Moniosaaminen (15%) 6. Moniosaminen (17%) 7. Muutosvalmius (13%) 7. Kansainväliset taidot (17%) 8. Myyntitaidot (12%) 8. Asiakaspalvelutaidot (14%) 9. Kielitaito (12%) 9. Johtamistaidot (13%) 10. Johtamistaidot (11%) 11. Kansainväliset taidot (11%) 12. ICT taidot (9%) 13. Projektinhallintataidot (9%) 14. Oma aloitteisuus (9%) 15. Vastuullisuus (8%) 10. Myyntitaidot (9%) 11. Kielitaito (9%) 12. ICT Taidot (9%) 13. Innovatiivisuus (7%) 14. Oma aloitteisuus (7%) 15. Vastuullisuus (7%) Copyright CeresCon Oy. Kopioiminen 16. Projektinhallintataidot ilman (7%) 13

14 Työnhakijoiden odotukset Organisaatioiden rekrytointikäytännöt, Työterveyslaitoksen ja Henry ry:n tutkimus 2010 Joustavat työajat ja tavat (47%) Entistä enemmän työn ja vapaa ajan yhteensopivuus korostuu haastattelussa Työn sisältö (43%) Mahdollisuus tehdä työtä, jolla on merkitystä. Työn sisällön mielenkiintoisuus ja monipuolisuus. Kehittymismahdollisuudet (30%) Mahdollisuus kouluttautua Palkka ja muut edut (20%) Kilpailukykyinen palkka Työtoverit ja ilmaiiri (26%) Hyvät kollegat, reilu työyhteisö Työsuhteen turvallisuus (20%) Vakavarainen yritys Uramahdollisuudet (18%) Esimiestyö (15%) Laadukas esimiestyö Työantajan vastuullisuus (12%) 14

15 Työnhakijan näkökulma: Miten hakea itselleni oikeaa työpaikkaa ja tehtävää? 15

16 Haastateltavana ihminen Haastattelija Ihmisyys Persoonallisuus Tiedot ja taidot Käyttäytyminen Sekä haastattelija että haastateltava ovat subjektiivisesti tilannetta havainnoivia ihmisiä, jotka näkevät itsestä ja toisesta vain osan kokonaisuudesta Koskematon, pyhä Temperamentti, pitkälti kokemusten tulos Kokemusten ja oman uurastuksen tulos Kokemusten ja itsetutkiskelun tulos Haastateltava Ihmisyys Persoonallisuus Tiedot ja taidot Käyttäytyminen 16

17 Haastateltavana ihminen Haastattelija Arvioidaan niitä tietoja ja taitoja, joita voi hankkia ja niitä persoonallisuudenpiirteitä, joita tarvittaisiin kyseisessä tehtävässä Haastateltava Koskematon, pyhä Ihmisyys Ihmisyys Miten persoona vastaa tehtävän vaatimuksia Persoonallisuus Persoonallisuus Miten työkokemus ja kulutus vastaavat tehtävän vaatimuksia Tiedot ja taidot Tiedot ja taidot Miten henkilön käyttäytyminen vastaa tehtävän vaatimuksia Käyttäytyminen Käyttäytyminen 17

18 Työpaikkahaastattelu ei arvioi sinua ihmisenä Haastattelussa arvioidaan haastateltavien sopivuutta ja paremmuutta tehtävään Minuus Tunteet Kokemukset Osaaminen/ oppiminen Toiminta/Käyttäytyminen 18

19 Mitä haastattelussa havainnoidaan? a) Sisääntulo ja ensivaikutelma Miten tervehdit Miten esittäydyt Miten otat kontaktia Miten istut paikallesi, liikut tms. b) Sanaton viestintä, kehonkieli Jopa sanallista viestintää tärkeämpiä voivat olla ilmeesi, eleesi, asentosi, katsekontaktisi ja yleinen olemuksesi. c) Keskustelu Kuinka aloitat puhumisen Puhetyylisi (selkeys, vakuuttavuus, luontevuus, positiivisuus, tilanteen huomioon ottaminen) Kuunteletko ja keskitytkö, vastaatko esitettyyn kysymykseen vai vastaatko vain sinne päin? Säilytätkö katsekontaktin puhuessasi? d) Tavoitteellisuus ja motivoituneisuus Teetkö itsekin kysymyksiä? Mitä kysyt ja miten? Miten jäsentyneeltä ja johdonmukaiselta vastauksesi tuntuvat? Vaikutatko tehtävästä kiinnostuneelta ja miten ilmaiset sen? Miten kerrot aikaisemmista työkokemuksista, esimiehistä, tavoitteista? 19

20 Huomioitavaksi haastattelutilanteessa a) Saat jännittää. Jos olet huolehtinut valmistautumisesta haastatteluun, se vähentää liiallista jännitystä. Sopiva määrä jännitystä vain parantaa suorituskykyäsi. Se, että jännityksesi näkyy, ei ole paha asia, vaan kertoo kiinnostuksestasi kyseiseen tehtävään. b) Kuuntele aktiivisesti. Muista, että toisen ihmisen kuunteleminen on tärkeä osa vuorovaikutusta. c) Vastaa kaikkiin kysymyksiin avoimesti, aidosti ja rehellisesti. Jos et jostain syystä osaa tai katso voivasi vastata johonkin kysymykseen, kerro se. Kaikkea ei tarvitse kertoa d) Ilmaise mielenkiintosi. Osoita aktiivisuutesi eleillä, ilmeillä ja lisäkysymyksillä. Varo kuitenkin haastattelemasta haastattelijaa. Muistathan myös, että haastattelun lopussa sinulla on yleensä tilaisuus esittää valmistelemasi kysymykset, jos jotakin tiedusteltavaa tai epäselvää jäi. e) Kysy lopuksi hakuprosessin aikataulusta ja kiitä haastattelusta. 20

21 Entä jos etenisimme urallamme mahdollisimman nopeasti? Aivot ja työ tutkimuskeskuksen johtaja, neurologi Kati Muller kertoo tavanneensa potilastyössään henkilöitä, jotka ovat menettäneet työkykynsä alle 40 vuotiaina. Näiden henkilöiden elämää on usein leimannut poikkeuksellisen nopea urakehitys, johon aiemmissa tehtävissään menestyneen nuoren mieli ei ole ehtinyt mukaan. Aidot muutokset vievät aina oman aikansa 21

22 Tässä kaikki! Kiitos 22

Organisaatioiden rekrytointikäytännöt

Organisaatioiden rekrytointikäytännöt Organisaatioiden rekrytointikäytännöt Kyselytulokset syksyltä 2009, yhteenveto Työterveyslaitos ja HENRY ry Kirsi Junnila ja Laura Honkaniemi 1.3.2010 Työterveyslaitos Helsinki Työterveyslaitos Topeliuksenkatu

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTON REKRYTOINTIPALVELUT TYÖNHAUN OPAS MITEN MARKKINOIN OSAAMISTANI?

HELSINGIN YLIOPISTON REKRYTOINTIPALVELUT TYÖNHAUN OPAS MITEN MARKKINOIN OSAAMISTANI? HELSINGIN YLIOPISTON REKRYTOINTIPALVELUT TYÖNHAUN OPAS MITEN MARKKINOIN OSAAMISTANI? TYÖNHAUN OPAS MITEN MARKKINOIN OSAAMISTANI? Sisällysluettelo: 1. Työmarkkinoiden murros 2 2. Tunne itsesi, valitse työsi

Lisätiedot

Työnhakuopas. Turun yliopiston työelämäpalvelut

Työnhakuopas. Turun yliopiston työelämäpalvelut Työnhakuopas Turun yliopiston työelämäpalvelut TÖITÄ ETSIMÄSSÄ? Sanotaan, että työnhaku käy työstä. Totta, usein se vaatii aikaa ja vaivaakin. Toisaalta tuloksena voi olla kiva duunipaikka, joten turhaa

Lisätiedot

Vuokratyöntekijän haastatteluprosessin kuvaus ja tarkastelu henkilöstöpalveluyrityksessä. - Tapaustutkimus: Go On Yhtiöt.

Vuokratyöntekijän haastatteluprosessin kuvaus ja tarkastelu henkilöstöpalveluyrityksessä. - Tapaustutkimus: Go On Yhtiöt. Vuokratyöntekijän haastatteluprosessin kuvaus ja tarkastelu henkilöstöpalveluyrityksessä - Tapaustutkimus: Go On Yhtiöt Simo Terho Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2008 Tiivistelmä 10.12.2008

Lisätiedot

Rekrytoinnin ulkoistaminen konsultille: ilmoitushakuprosessin vaiheet ja konsultin rooli

Rekrytoinnin ulkoistaminen konsultille: ilmoitushakuprosessin vaiheet ja konsultin rooli Lappeenrannan Teknillinen Yliopisto Kauppatieteiden osasto Johtaminen ja organisaatiot Rekrytoinnin ulkoistaminen konsultille: ilmoitushakuprosessin vaiheet ja konsultin rooli Kandidaatin tutkielman ohjaajat

Lisätiedot

Miten markkinoin osaamistani? Työnhaun opas

Miten markkinoin osaamistani? Työnhaun opas Miten markkinoin osaamistani? Työnhaun opas Ura- ja rekrytointipalvelut Helsingin yliopisto Ura- ja rekrytointipalvelut teksti Marina Misukka 2. uudistettu painos Yliopistopaino 2004 TYÖNHAUN OPAS MITEN

Lisätiedot

Lotta Löfberg REKRYTOIJAN INTUITIO REKRYTOINTIPROSESSISSA: FENOMENOLOGINEN TUTKIMUS

Lotta Löfberg REKRYTOIJAN INTUITIO REKRYTOINTIPROSESSISSA: FENOMENOLOGINEN TUTKIMUS Lotta Löfberg REKRYTOIJAN INTUITIO REKRYTOINTIPROSESSISSA: FENOMENOLOGINEN TUTKIMUS Pro Gradu tutkielma Hallintotiede/Johtamisen psykologia Lapin yliopisto Syksy 2014 Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

Kuntatyö 2010. Päivi Rainio. Rekrytointiopas kunta-alalle ISBN 951-755-802-3. Suomen Kuntaliitto. Kunnallinen työmarkkinalaitos Kuntien eläkevakuutus

Kuntatyö 2010. Päivi Rainio. Rekrytointiopas kunta-alalle ISBN 951-755-802-3. Suomen Kuntaliitto. Kunnallinen työmarkkinalaitos Kuntien eläkevakuutus Päivi Rainio Kuntatyö 2010 Rekrytointiopas kunta-alalle ISBN 951-755-802-3 Suomen Kuntaliitto Kunnallinen työmarkkinalaitos Kuntien eläkevakuutus Suomen Kuntaliitto 2003 Sisältö Rekrytointi sijoitus tulevaisuuteen...

Lisätiedot

Executive Briefing. Yritysjohdon Henkilöarviointiopas

Executive Briefing. Yritysjohdon Henkilöarviointiopas Executive Briefing Yritysjohdon Henkilöarviointiopas Monessa organisaatiossa henkilöstökulut ovat suurimpiä eriä budjeteissa ja siten asioita jotka aiheuttavat päänvaivaa ylimmälle johdolle. Organisaatiot

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

Työhyvinvointia johtamaan! Henkilöstöjohtamisen hyvät käytännöt

Työhyvinvointia johtamaan! Henkilöstöjohtamisen hyvät käytännöt Työhyvinvointia johtamaan! Henkilöstöjohtamisen hyvät käytännöt Työhyvinvointia johtamaan! Kunta-alan strategisen hyvinvoinnin kehittämisohjelma KT Kuntatyönantajat HELSINKI 2011 KT Kuntatyönantajat 2011

Lisätiedot

Arja Vimpari ALHAALTA YLÖSPÄIN ETENEVÄ TYÖYHTEISÖVIESTINTÄ JA ALAISTAIDOT TYÖHYVINVOINNISSA Pro Gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2013

Arja Vimpari ALHAALTA YLÖSPÄIN ETENEVÄ TYÖYHTEISÖVIESTINTÄ JA ALAISTAIDOT TYÖHYVINVOINNISSA Pro Gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2013 Arja Vimpari ALHAALTA YLÖSPÄIN ETENEVÄ TYÖYHTEISÖVIESTINTÄ JA ALAISTAIDOT TYÖHYVINVOINNISSA Pro Gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2013 Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta Työn nimi: Alhaalta

Lisätiedot

Joustavia henkilöstöratkaisuja

Joustavia henkilöstöratkaisuja Joustavia henkilöstöratkaisuja Adecco Suomessa Adecco konserni Adecco Finland Oy on toiminut Suomessa vuodesta 1997 ja on Henkilöstöpalveluyritysten liiton auktorisoima yritys. Kauttamme työllistyy satoja

Lisätiedot

Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita

Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita Leenamaija Otala CICERO Learning Network, 2011 Tiivistelmä CICERO Learning Network ja Henry ry. (Henkilöstönjohdonryhmä

Lisätiedot

Teema 1 Koulutus ja työnhaku

Teema 1 Koulutus ja työnhaku Teema 1 Koulutus ja työnhaku Tässä teemassa on tarkoituksena, että selvität tämän hetkisen tilanteesi kouluttautumis- ja työllistymissuunnitelmien pohjaksi. Tehtävät ohjaavat sinua erittelemään tavoitteitasi,

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

Otamme yhteyttä. Mitä sinun pitäisi tietää, jos haet työtä toisessa ETA-maassa. Euroopan komissio

Otamme yhteyttä. Mitä sinun pitäisi tietää, jos haet työtä toisessa ETA-maassa. Euroopan komissio Otamme yhteyttä sinuun Mitä sinun pitäisi tietää, jos haet työtä toisessa ETA-maassa Euroopan komissio Otamme yhteyttä sinuun... Mitä sinun pitäisi tietää, jos haet työtä toisessa ETA-maassa Euroopan

Lisätiedot

Työvoimakoulutukseen hakeutumisen opas. Esimerkkinä lähihoitajakoulutus

Työvoimakoulutukseen hakeutumisen opas. Esimerkkinä lähihoitajakoulutus Työvoimakoulutukseen hakeutumisen opas Esimerkkinä lähihoitajakoulutus Teksti: Marjo Nieminen, Anne Kumpula, Marja Nurmi-Vuorinen Taitto: Tuomas Korolainen Nasta Design Paino: Kirjapaino Öhrling Tampere

Lisätiedot

Työpaikkailmoituksen lukeminen. Avoin työhakemus = markkinointikirje. Työhakemus

Työpaikkailmoituksen lukeminen. Avoin työhakemus = markkinointikirje. Työhakemus TYÖNHAKUOPAS Sisällys Työpaikkailmoituksen lukeminen... 4 Avoin työhakemus = markkinointikirje... 4 Työhakemus... 4 Ansioluettelo eli CV (Curriculum vitae)... 5 Työhaastattelu... 7 Työhakemus: malli 1...

Lisätiedot

SUORAHAKU JOHDON REKRYTOINNIN VÄLINEENÄ

SUORAHAKU JOHDON REKRYTOINNIN VÄLINEENÄ SUORAHAKU JOHDON REKRYTOINNIN VÄLINEENÄ Liiketaloustiede, johtamisen ja organisoinnin kandidaatintutkielma Laatija: Elina Mannonen Ohjaaja: KTT Essi Saru 6.5.2011 Turku Turun kauppakorkeakoulu Turku School

Lisätiedot

minusta minusta Pieni kirja Mitä tapahtuisi siskoni jos alkaisit puhella itsellesi kuin ystävälle Irja Askola (1992)

minusta minusta Pieni kirja Mitä tapahtuisi siskoni jos alkaisit puhella itsellesi kuin ystävälle Irja Askola (1992) minusta Pieni kirja minusta Mitä tapahtuisi siskoni jos alkaisit puhella itsellesi kuin ystävälle Irja Askola (1992) Julkaisija Valtiokonttori, Kaiku-palvelut Kuvat Kuvapörssi Oy/Masterfile (kansi), Gorilla

Lisätiedot

REKRYTOINTIMARKKINOINTI Y-SUKUPOLVELLE, MITEN TAVOITAMME PARHAAT OSAAJAT? Case IBM Finland OY

REKRYTOINTIMARKKINOINTI Y-SUKUPOLVELLE, MITEN TAVOITAMME PARHAAT OSAAJAT? Case IBM Finland OY Lappeenrannan teknillinen yliopisto Kauppatieteet ja tuotantotalous Johanna Noreila REKRYTOINTIMARKKINOINTI Y-SUKUPOLVELLE, MITEN TAVOITAMME PARHAAT OSAAJAT? Case IBM Finland OY Työn ohjaaja / tarkastaja:

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. 74 + liitteet. Kotimaiset suorahakumarkkinat Toimialan rakenne ja toimivuus Suomessa. KTT Arto Suominen

TIIVISTELMÄ. 74 + liitteet. Kotimaiset suorahakumarkkinat Toimialan rakenne ja toimivuus Suomessa. KTT Arto Suominen x TIIVISTELMÄ Pro gradu -tutkielma Lisensiaatintutkielma Väitöskirja Oppiaine Johtaminen ja organisointi Päivämäärä 25.3.2010 Matrikkelinumero 12835 Tekijä(t) Kaisu Huuhtanen Sivumäärä 74 + liitteet Otsikko

Lisätiedot

Teemu Malinen. teemu malinen - työtä on! www.tyonhakuopas.com

Teemu Malinen. teemu malinen - työtä on! www.tyonhakuopas.com 1 Teemu Malinen Oletko tuotteistanut itsesi ja osaamisesi? Miten annat itsestäsi positiivisen kuvan rekrytoijalle? Tiedätkö mitä sinulta saa kysyä työhaastattelussa? Mitä on A/B testaus? Miten se hyödyttää

Lisätiedot

Koulutuksesta työhön. Selkoistetut tehtävät. Nimi: Ryhmä:

Koulutuksesta työhön. Selkoistetut tehtävät. Nimi: Ryhmä: Koulutuksesta työhön Selkoistetut tehtävät Nimi: Ryhmä: Tämä harjoitusvihko on selkoistettu, erityisopiskelijoille suunnattu versio Työterveyslaitoksen Koulutuksesta työhön -työkirjasta. Menetelmän ohjaamisen

Lisätiedot

KILPAILUKYKYÄ ERI-IKÄISTEN JOHTAMISELLA. Opas ikästrategian laatimisen tueksi

KILPAILUKYKYÄ ERI-IKÄISTEN JOHTAMISELLA. Opas ikästrategian laatimisen tueksi KILPAILUKYKYÄ ERI-IKÄISTEN JOHTAMISELLA Opas ikästrategian laatimisen tueksi SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. ELÄMÄN JA TYÖELÄMÄN KULKU 5 Ihmisen monet iät 5 3. ERI-IKÄISTEN JOHTAMISEN HAASTEET 7 3.1

Lisätiedot

Kunnasta houkutteleva työpaikka?

Kunnasta houkutteleva työpaikka? Kunnasta houkutteleva työpaikka? Anu Hakonen Kiisa Hulkko-Nyman Kunnasta houkutteleva työpaikka? K A K S K U N N A L L I S A L A N K E H I T T Ä M I S S Ä Ä T I Ö KUNNASTA HOUKUTTELEVA TYÖPAIKKA? Kunnallisalan

Lisätiedot

Uutta nostetta urallesi! Tarjolla hyviä tyyppejä. Onnistumisen takana oma aktiivisuus ja oikea asenne

Uutta nostetta urallesi! Tarjolla hyviä tyyppejä. Onnistumisen takana oma aktiivisuus ja oikea asenne Uutta nostetta urallesi! Tarjolla hyviä tyyppejä Onnistumisen takana oma aktiivisuus ja oikea asenne Pääkirjoitus CV selkeäksi ja verkostot hyödyksi Korkeakoulutettujen nopea työllistyminen koulutustaan

Lisätiedot

Karl-Magnus Spiik Ky 1 (5)

Karl-Magnus Spiik Ky 1 (5) Karl-Magnus Spiik Ky 1 (5) OY:N ILMAPIIRIMITTARIN TULOKSET YLEISTÄ Tämä kirjallinen arvio perustuu ilmapiirimittarin tuloksiin. Todellisuus on paljon muutakin ja asiat ovat moniulotteisempia. Yhteenvedosta

Lisätiedot

J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O. PALVELUN LAATUUN JA SEN JOHTAMISEEN LIITTYVÄT ONGELMAT: Esimerkkinä kylpylät

J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O. PALVELUN LAATUUN JA SEN JOHTAMISEEN LIITTYVÄT ONGELMAT: Esimerkkinä kylpylät J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O Taloustieteiden tiedekunta PALVELUN LAATUUN JA SEN JOHTAMISEEN LIITTYVÄT ONGELMAT: Esimerkkinä kylpylät Yrittäjyyden pro gradu tutkielma Syksy 2003 Laatija: Tarja

Lisätiedot