UUDELLE%URALLE% %ASKELMERKIT%ALANVAIHTOON!%

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "UUDELLE%URALLE% %ASKELMERKIT%ALANVAIHTOON!%"

Transkriptio

1 UUDELLE%URALLE% %ASKELMERKIT%ALANVAIHTOON!% Riikka%Pajunen,%KM % % %% Montevista2Oy VALMENTAJANNE%TÄNÄÄN% Riikka2Pajunen,2alun2perin2kasvatusGeteen2 maisteri2ja2luokanopehaja,2sihemmin2myös2 Ratkaisukeskeinen2valmentaja2 Vuodesta220022rekrytoinnin,2 henkilöstönkehihämisen2ja2valmentamisen2 tehtävissä2(accenture,2mckinsey&company,2 Mercuri2Urval,2HRM2Partners)2 Vuodesta220102oman2uraunelman2 toteuhaminen,2valmennusyritys:2montevista%oy22 (urasuunnihelu,2työnhaku,2 kehityskeskustelut,2kiireenhallinta,2työssä2 jaksaminen,2kouluhajakoulutus)2 22

2 TAVOITTEET% Antaa2konkreeWsia2työkaluja2urasuunniHeluun2 ja2alanvaihdon2toteuhamiseen2 Työkaluja2oman2osaamisen2tunnistamiseen2 Keinoja2löytää2piilotyöpaikkoja2 Antaa2rekrytoijien2käytännön2vinkkejä2 alanvaihtajana2erohumiseen2 Antaa2lisää2energiaa2ja2itseluoHamusta!2 32 NÄKÖKULMIA%ALANVAIHTOON% UUSI2TEHTÄVÄ,2SAMA2TOIMIALA2 SAMA2TEHTÄVÄ,2UUSI2TOIMIALA2 UUSI2TOIMIALA,2UUDET2TEHTÄVÄT2 42

3 UUDENLAINEN%URAKEHITYS% Valinnanvapaus2ja2rajaHomat2 mahdollisuudet2 RohkeuHa2ja2uskoa2itseensä2tarvitaan!22 Jatkuva2oppiminen2ja2kehiHyminen2 Oman2työmarkkinabarvon2kasvaHaminen2 Erilaisia2työuria2elämän2aikana,2 uranvaihdot2ja2radikaalit2urapäätökset2 yleisiä2 Urakehitys2laajemmin:2onnellisuus,2 harmonia,2tasapaino,2elämä2 kokonaisuutena2 52 SUURIN%OSA%AVOIMISTA%PAIKOISTA% ON%PIILOSSA%ODOTTAMASSA% SINUA.% 62

4 MUUTOS%(JA%KRIISI)%ON%MAHDOLLISUUS% IrGsanomisb Glanne2 Uusi2unelma2kiehtoo2 TyytymäHömyys/ uupumus2 nykyiseen2työhön2 Paremmat2 työllistymisb mahdollisuudet2 Ei2ole2työtä2tällä2 hetkellä2 TerveydenGla2vaaGi2 muutoksen2 ElämänGlanteen2 muutos2 72 MITEN%UUSIIN%TEHTÄVIIN?% Uudelleenb kouluhautuminen2 Työnantajan2 mahdollistama2 täydennyskoulutus2 Työnkierto2ison2 organisaagon2 sisällä2/2maan2 vaihto2 Oma2yritys/ toiminimi2 RohkeasN% työnhaun%kauoa% Verkostoitumalla% Työvoimatoimiston2 harjoihelujen2 kauha2 Piilotyöpaikkojen% etsinnällä% Harrastuksen2 kauha2 82

5 MINUSTAKO%ALANVAIHTAJA?% 1.2 Mistä%olen% kiinnostunut?% Intohimot2 2.2 Mitä%osaan?% Vahvuudet2 3.2 Mikä%minulle% on%tärkeää?% Arvot2 4.2 Miten% suhtaudun% itseeni%ja% elämään?% Suhde2itseen2 5.2 Mitä%minun% täytyy% huomioida?% RealiteeGt22!2Toimialat2!2Tehtävät2 92 5%ASKELTA%JA%10%TYÖKALUA%% URAN%JA%ALANVAIHDON% SUUNNITTELUUN% SELKEILLÄ2ASKELILLA2ETEENPÄIN!2 102

6 URASUUNNITTELUN%JA%TYÖNHAUN%% 5%ASKELTA%JA%10%TYÖKALUA% %1.%ITSETUNTEMUS:22 Tiedosta2moGvaaGosi,2arvosi,2vahvuutesi2 2.%VAIHTOEHDOT:22 Listaa2tehtävät2ja2organisaaGot2ja2kerää2Getoa2 3.%FOKUS:2 Valitse2parhaat2vaihtoehdot2millä2aloiHaa2 4.%VALMISTELUT:2 Laita2CV2ja2hakemus,2verkostot2ja2hissipuhe2kuntoon2 Kiinnostukseniblistaus2 Vahvuusb2ja2osaamiskarHa2 TyömoGvaaGotekijäni2 Unelmieni2työ2bkriteerit2 TiedonkeruuhaastaHelut2 TOP102uravaihtoehdot2 PriorisoinGtaulukko2 Hissipuhe2 VerkostokarHa2 5.%TYÖNHAKUKAMPANJA,2acGon!2 Excelbseuranta %MITÄ%MINÄ%HALUAN?% KUTSUMUKSESI2ON2SIELLÄ,22 MISSÄ2INTOHIMOSI2KOHTAA2MAAILMAN2TARPEET 2 122

7 TYÖKALU:%OMA%TOP10%MIELUISIMMAT%TYÖNANTAJAT% POHDI%PERUSTELUT%MIKSI[KYSYMYKSIIN!% Miksi haluat tehdä työtä, josta haaveilet? Miksi juuri tässä organisaatiossa? Miksi meidän kannattaisi valita juuri Sinut? 142

8 AITO%MOTIVAATIO%NÄKYY%REKRYTOIJALLE!% HALUAN% X2 X2 X2 X2 X2 X2 X2 Nopein2tapa2 työllistyä2on2 hakea2 tehtäviä,2 joita2todella2 haluat,2ja2 joihin2sinulla2 on2 osaamista.2 X2 X2 X2 X2 X2 X2 OSAAN% 152 Mitkä%kolme%asiaa%vaikuOavat%eniten% työpaikan%saamiseen?2 162

9 172 NÄYTÄ%MOTIVAATIOSI!% Hakupapereissa:%sanavalinnat,2yleisvire2teksGssä,2käytä2 rohkeasg2myönteisiä2ilmaisuja!2cv:ssä2heg2alussa2omat2 vahvuutesi2haehavaan2tehtävään2pähkinänkuoressa2ja2kerro2 miksi2haluat2paikan!2 SoiOaessasi2kiinnostaville2työnantajille:2innostunut2 äänensävy,2hymyily2puhelimessa2ja2kerro2suoraan,2miksi2olet2 työstä2innostunut,2mitä2annehavaa2sinulla2on!2 HaastaOelussa:2ole2joustava,2ole2innostunut,2oma2aito2oma2 itsesi,2älä2ole2liian2asiallinen2ja2neutraali!2muista2kiihää,2 vaikket2tule2valituksi!2 182

10 Find2out2what2you2like2doing2best2and2get2 someone2to2pay2you2for2doing2it. 2!Katherine!Whitehorn2!!!2 192 SijainG2ja2paikkakunta2 Työn2sisältö2 Työajat2 Työkaverit2 OMA%UNELMATYÖNI% Esimies2 Palkka2 Työympäristö2 Mitä2osaamista2hyödynnän?2 Arvomaailma2 202

11 Millaista2työtä2haluaisit2tehdä?2 Millaisessa2yrityksessä/toimialalla?2 Mitä2osaamistasi2ja2Getojasi2haluaisit2 käyhää2unelmatyössäsi?2 Mitä2taitojasi2haluaisit2käyHää2 unelmatyössäsi?2 Millaisia2edellytyksiä2sinulla2on2nyt2 unelmatyöhösi?2 Mikä2auHaa2sinua2saamaan2 unelmatyösi?2 Millaista2kehiHymistä2se2edellyHää2 sinulta?2 Mikä2on2sinulle2tärkeintä2 unelmatyössäsi?2 Millaisia2työpäiviä2haluaisit2tehdä?2 Millaista2työtä2haluaisit2tehdä2 Millaisissa2työskentelyolosuhteissa2 haluaisit2toimia?2 Millaista2palkkaa2ja2muita2etuja2 haluaisit2nauwa?2 Mikä2sinua2innostaa?2 Mikä2sinua2moGvoi?2 Mikä2tekee2sinut2onnelliseksi?2 Milloin2olet2parhaimmillasi2työssäsi?2 Mitä2haluaisit2oHaa2mukaasi2nykyisestä2 työstäsi?2 Mitä2et2tule2kaipaamaan2nykyisestä2 työstäsi?2 212 TYÖKALU:% TYÖMOTIVAATIOTEKIJÖIDEN%TUNNISTAMINEN% Työtehtäväni/Työnantajani Nykyinen/viimeisin työtehtäväni: Plussat Mistä pidit tässä työssä ja työpaikassa? Miinukset Mistä et pitänyt? Sitä edellinen työtehtäväni: Sitä edellinen työtehtäväni: Sitä edellinen työtehtäväni: Sitä edellinen työtehtäväni: 222

12 MILLAISENA%SINUT%TUNNETAAN?% Se!Pekka!on!sellainen.! Minkä2kuvan2Linked2Inbprofiilistasi2saa?2 Miten2otsikoit2ja2mikä2kokemus2on2 näkyvissä?2esim.2 Kokenut2johtaja2etsii2 uusia2haasteita2markkinoingbalalta 2 Minkä2kuvan2CV:stäsi2saa?2Esimies2vai2 asiantungja?2minkä2toimialan2kokemus2 korostuu?2mitä2alun2givistelmässä2 korostetaan?2mistä2puhut2hissipuheessasi?2 Mitä2googlaamalla2löytyy?2Sosiaalisen2 median2näkyvyys2ja2akgivisuus?2 232 OMAN%OSAAMISEN%JA% VAHVUUKSIEN%TUNNISTAMINEN% TÄMÄ2ON2ASENTEESI2OHELLA2KAIKISTA2TÄRKEIN2ASIA!2 312

13 MITÄ%VAHVUUKSIA%NYKYAJAN%TYÖNANTAJAT% ARVOSTAVAT?% Into2ja2intohimo2omaan2tekemiseen2 Vahva2itsetunto2ja2myönteinen2minäkäsitys2 Kyky2hallita2stressiä,2ajankäyHöä2ja2työmäärää2=2 paineensietokyky2 Vuorovaikutustaidot2:2verkostoituminen,2neuvoHelub2ja2 myyngtaidot2 Asiakaspalvelutaidot:2sisäiset2ja2ulkoiset2asiakkaat2 Luovuus,2kyky2mieWä2asioita2uusista2näkökulmista2 Ongelmanratkaisutaidot,2omabaloiHeisuus2 Kyky2sopeutua2jatkuviin2muutoksiin2 ProjekGnhallinnan2taidot2 252 Pohdi nämä jokaisen työtehtävän kannalta erikseen: Työtehtäväni/ Työnantajani Työtehtäväni/ Työnantajani Työtehtäväni/ Työnantajani Vastuut Mistä kaikesta olit vastuussa? Mihin kului suurin osa työajastasi? Osaaminen (mitä piti osata, jotta pystyit hoitamaan työsi. Kirjaa ylös itsellesi itsestäänselväkin osaaminen) Vahvuudet Mitä vahvuuksiasi käytit tässä työtehtävässä? Onnistumiset, aikaansaannokset, kohokohdat, näytöt, palkinnot Käytännön esimerkkejä! Opit Mitä juuri tämä työtehtävä sinulle opetti? Tärkeimmät opit tästä työkokemuksesta. Kehittyminen Miten ammattitaitosi kehittyi tämän työkokemuksen aikana? 262

14 ProjekGnhallinta2 Kansainvälinen2kokemus,2kielitaidot,22 kulhuurien2tuntemus2 Onnistumiset2ja2 aikaansaannokset2 Tekniset2taidot,2IT2 Sosiaalisen2median2taidot2 Julkisen2sektorin2tuntemus2 Liikebelämän2tuntemus2 Jonkin2toimialan2tuntemus2 OMA%OSAAMIS[%JA% VAHVUUSKARTTA% Erikoisosaaminen2 Luontaiset2lahjakkuuteni2 AmmaGllinen2ydinosaaminen2 Metataidot,2esim.2itsensä2 johtamisen2taidot,2ajahelun2 taidot,2oppimaan2 oppiminen,2tavoiheiden2 asehaminen,2ajanhallinta,2 Gedon2hankkimistaidot,2 päätöksentekotaidot2 Missä2olin2jo2lapsena2hyvä?2 Persoonan2vahvuudet2 Käytännön2taidot2 Kädentaidot2 Koneiden2käyHötaidot2 MyynGtaidot2 Verkostoitumistaidot2 Sosiaaliset2taidot2 Johtamistaidot2/2 esimieskokemus2 272 KOTITEHTÄVÄ:%VALJASTA%TUTTUSI%HOMMIIN!% Kysy2viideltä2sinut2hyvin2tuntevalta2 lähipiirisi2henkilöltä:22 Mitä%osaamista%ja%vahvuuksia%minulla% mielestäsi%on? % Kerää2vastaukset2yhteen2ja2katso,2oletko2 samaa2mieltä!2 282

15 TYÖKALU:%VAHVUUDET%!%TOIVEET%(ESIMERKKI)% Vahvuudet,%mitä%halusin%hyödyntää:% Vahva2halu2antaa2huippupalvelua2 asiakkaille2 Valmentaminen,2parantaa2ihmisten22 työhyvinvoinga2suomessa2 RekrytoinGb2ja2 konsulwkokemustaustan2 hyödyntäminen22 Tilaisuuksien2ja2tapahtumien2 järjestäminen22 Koulutusten2suunniHelu2 InnovaGivisuus2ja2oman2intohimon2 markkinoing2asiakkaille2 Osallistavien2menetelmien2käyHö2 Verkostoituminen2ja2uusien2ihmisten2 tapaaminen2 Toiveet%tulevalle%työlle:% Saa2valmentaa2ja2tavata2paljon2ihmisiä2 Saa2keskiHyä2vain2omiin2intohimoihin2 työssään:2hyvinvoing,2urasuunnihelu,2 itsensä2kehihäminen2 Saa2suunnitella2ja2käydä2itse2 valmennuksia2omien2toiveiden2mukaan2 Saa2valita2asiakkaskohderyhmät2ja2 työkaverit2 Työ2sisältää2mahdollisimman2vähän2 hallinnollisia2tehtäviä2 Saa2valita2itse2työajat2ja2lomien2 pituudet2 292 POHDINTA% 1. Mikä2oli2sinulle2tärkeintä/mielenkiintoisinta,2mitä2juuri2 kuulit?2 2. Miten2aiot2toimia2tämän2pohjalta?22 302

16 2.%LISTAA%JA%TUTKI%VAIHTOEHTOSI% OMAT2KIINNOSTUKSESI2=2TYÖPAIKAT2(MINKÄ2ALAN,2MITKÄ2ORGANISAATIOT)2 OMAT2VAHVUUTESI2=2TEHTÄVÄT2 312 ERILAISET%URANVAIHDOT%% *RADIKAALI%MUUTOS*% 322

17 LISTAA%OMAT%KONKREETTISET%VAIHTOEHTOSI%% *RADIKAALI%MUUTOS*% 332 KYSELE%IHMISILTÄ%HEIDÄN%TYÖSTÄÄN% Hanki2Getoa2uudelta2alalta2ihmisiltä,2jotka2ovat2jo2siellä!2 Tuo2omassa2työnhaussasi2esiin,2eHä2olet2todella2perehtynyt2 uuteen2alaasi!2 Älä2kysy2verkostoltasi2töitä,2kysy2heidän2työstään!2 Kysy2häneltä2esim.2 Millainen2Glanne2teidän2työpaikalla2on?2 Mitä2teidän2alalla2tapahtuu?2 Millaista2teillä2on2olla2töissä?2 Millaisia2tehtäviä2työhösi2kuuluu?2(Millainen2on2tyypillinen2 työpäiväsi2tai2 viikkosi?)2 Millaista2osaamista2työsi2edellyHää?2 Mitä2minun2kannaHaisi2huomioida,2jos2haluan2näihin2tehtäviin?2 Voisitko2antaa2minulle222tai232ihmisen2nimet,2jotka2myös2 tekevät.22niin2kuin2sinä?2voinko2mennä2heitä2tapaamaan?2 Voinko2kertoa,2eHä2olemme2puhuneet?22 342

18 3.%PRIORISOI!% FOKUSOI2JA2VALITSE21b22TÄRKEINTÄ2JA2KAIKKEIN2KIINNOSTAVINTA2 URAVAIHTOEHTOA2MILLÄ2ALOITTAA %VALMISTAUDU%TYÖNHAKUUN% VERKOSTOT,2HISSIPUHE,2CV2JA2HAKEMUS2KUNTOON!22 362

19 MITEN%HYÖDYNNÄT%SOSIAALISTA%MEDIAA?% Hyvät mahdollisuudet saada näkyvyyttä ja erottua työnhakijana Bloggaa LinkedIn:ssä! Tee hyvä LinkedIn-profiili, Tee erillinen Facebook-sivu työnhakua varten, Tee profiilisi Google+ -palveluun Liity alasi ryhmiin ja tykkää kohdeyrityksistäsi Facebookissa/LinkedIn:ssä! Tee Pinterest-CV Oma nettisivu työnhakua varten, esimerkkejä: Lue aiheesta lisää: Tom Laine / Työnhakuopas 372 VINKKEJÄ%VERKOSTOITUMISEEN%% Kerää2verkostosi2yhteen2paikkaan2(esim.2Linked2In,2excel,2 käyngkorwkansio)2 Huolehdi,2eHä2LinkedIn:ssä2on2kaikki2tuntemasi2ihmiset2 Ystävät,2sukulaiset,2exbkollegat,2esimiehet,2asiakkaat,2rekrytoijat,2kouluHajat22 Kun2tapaat2ihmisiä2koulutuksissa,2messuilla2jne,2kutsu2aina2heidät2heG2 Linked2Inbverkostoosi2ja2vaihda2käynGkorGt,2kiitä2jälkeenpäin2 Auta2ja2anna2ensin2 2sinuakin2autetaan2siHen!2 Luo2kontakteja2haastaHelemalla2kiinnostavia2ihmisiä!2 Pidä2aina2käynGkorWsi2mukanasi,2myös2työnhakijana.2 Kerro2kaikille,2mitä2olet2etsimässä!2Kysy2vihjeitä,2älä2työpaikkoja.2 382

20 TYÖKALU:%OMA%VERKOSTOKARTTANI% Oma%verkostoni%2 392 HISSIPUHEESI%JÄTTÄÄ%SINUSTA%MIELIKUVAN% Tarvitset hissipuhetta CV:ssä, puheluissa, haastattelussa, kaikkialla Oma lyhyt positiivinen myyntipuheesi minkä asian haluat itsestäsi muistettavan? Herättää kiinnostuksen tutustua sinuun lisää Harjoittelu ja omat muistiinpanot auttavat Kerrot tärkeimmät asiat ensin etkä mitään turhaa Räätälöity tilanteeseen sopivaksi (esim. älä kerro tiettyä paikkaa hakiessa mitä kaikkea muutakin voisit tehdä ) 402

21 MILLAINEN%ON%HYVÄ%90%SEKUNNIN%HISSIPUHE?% 1 Miksi haet tehtävää? Näytä heti kiinnostuksesi! 2 Tärkeimmät vahvuutesi siihen? 3 Osaamistaustasi tiiviinä: X vuoden kokemus X toimialalta/x tehtävistä 4 Koulutus, jos se on relevantti/tuore/ valttisi 5 Millainen ihminen/työkaveri/työntekijä olet? 412 OMA%AKTIIVISUUS%+%HYVÄ%CV%ON%AVAIMESI% HAASTATTELUUN!% CV% Hakemus2 HaastaOeluun!% Hyödynnä%liiOosi%tarjoama%uravalmennus!!% 422

22 HYVÄ%CV%EROTTUU%HETI%ALUSSA!% Sisältö%ratkaisee.2Pituus2max222sivua.2Selkeys2auHaa2lukijaa.22 Ensimmäinen%yhteenvetokappale:22 Esim.2 Vahvuuteni2HRbassistenGn2tehtävään 2kiteyHää2kaiken2 tärkeimmän!2 MoGvaaGosi2 RelevanGn2osaamisesi2faktoina,2numeroina,2kiteyteHynä2 Esim.2 Yli2102vuoden2kokemus2esimiehenä,2josta262vuoHa2kirjastoalalla2ja242vuoHa2 koulutusalalla.2tiimieni2koot23b122henkilöä. 2 Erikoisuutesi2muihin2verraHuna2 Persoonasi2parhaat2puolet2 Jos%voit%läheOää%CV:si%moneen%paikkaan,%se%ei%ole%hyvä% yhteenkään%paikkaan! % 432 HYVÄ%CV%EROTTUU%SISÄLLÖLTÄÄN.%% SAMAA%CV:TÄ%EI%VOI%LÄHETTÄÄ%KAHTEEN%PAIKKAAN % Työkokemus[osiossa%rekrytoijaa2kiinnostaa:2 Mitä2opit2kyseisessä2työtehtävässä?2(esim.2rekrytoidessani2yhteensä2 2502ihmistä2kehityin2taitavaksi2haastaHelijaksi2ja2opin2kirjoiHamaan2iskeviä2 hakuilmoituksia)2 Mitä2vahvuuksiasi2käyGt?2 Mitä2konkreeWsta2sait2aikaan,2missä2onnistuit?2 Pieniä2ja2isoja2onnistumisiasi2 Jotain,2mitä2teit,2sääsG2yritykselle2X2EUR/vuosi2 SaavuGt2tai2yliGt2tavoiHeesi2 Mistä2sait2hyvää2palauteHa2muilta?2 442

23 TYÖKOKEMUS[OSIO:%KÄYTÄ%AKTIIVISIA%VERBEJÄ%% Johdin!rekrytoin77imin!muu:oprojek7a! Järjes7n!55!koulutus7laisuu:a! Kilpailu7n!koulutusyritykset! Vein!läpi!muutosvalmiuskyselyn!koko!organisaa7olle! Raportoin!viiko:ain!englanniksi!esimiehelleni!Sveitsissä! 452 MIKSI%JUURI%SINUT%TULISI%VALITA? % ISKEVÄ%HAKEMUS%=%3[4%LYHYTTÄ%KAPPALETTA% 1. Kiinnostus% 2Miksi2haluat2juuri2tämän2paikan2juuri2tästä2yrityksestä2ja2 mikä2on2tuomasi2lisäarvo?2motivaatio2ja2innostus2 saavat2näkyä!22 2. Osaaminen%ja%näytöt% 2Mitä2HYÖTYÄ2ja2lisäarvoa2osaamisestasi2olisi2juuri2tälle2 työnantajalle?22 2Kerro2vahvuutesi2tehtävään,2älä2kerro2muuta!2 462

24 5.%TYÖNHAKU% %ACTION!%% TAVOITTEELLINEN,2SYSTEMAATTINEN,2AKTIIVINEN2TYÖNHAKUKAMPANJA2 472 MITEN%PIILOTYÖPAIKKOJA%LÖYTYY?% % MITÄ%ENEMMÄN%AIKAA%KÄYTÄT%PIILOTYÖPAIKKOJEN% METSÄSTYKSEEN,%SITÄ%NOPEAMMIN%TYÖLLISTYT % 482

25 MIKÄ%ON%PIILOTYÖPAIKKA?% Työnantaja2ei2itsekään2vielä2Gedosta2tarvitsevansa2sinun2osaamista.2(Esim.2 kasvava2yritys2oma2hrbihminen,2täysipäiväinen2myyjä..)2 Tarve2on,2muHei2vielä2julkisteHu,2nopeat2syövät2hitaat2 TarveHa2ei2haluta2edes2julkistaa2(esim.2hygieniasyistä,2joku2ei2Gedä2tulevansa2 pian2irgsanotuksi )2 492 MITEN%LÖYDÄT%PIILOTYÖPAIKKOJA?% Parhaat keinot: 1 Verkostoidu2ja2kerro2kaikille,2mitä2olet2etsimässä.2Kontaktoi2 ja2värvää2suosihelijasi.2kysy2vihjeitä2työnantajien2tarpeista.2 2 Käy2paljon2messuilla,2rekrytoinGtapahtumissa,2 koulutuksissa,2ole2 silmät2ja2korvat2auki,2cv2aina2mukana.2 3 Tee2lista2sinua2kiinnostavista2työnantajista2ja2soita2suoraan2 esimiehille,2rekrytoijille,2toimitusjohtajille2(riippuen2 yrityksen2koosta,2voit2soihaa22b32henkilölle2samassa2 yrityksessä)2 4 Kasvavat2alat.2Soita2esimiehille2kasvavien2alojen2yrityksissä.2 Seuraa2mediaa2ja2jututa2ihmisiä,2jotka2Getävät2mitkä2alat2 ovat2kasvavia.2 5 Vähän2tunnetut2ja2vähän2arvostetut2yritykset,2joissa2kenGes2 suuri2vaihtuvuus.2 502

26 MUITA%KEINOJA%LÖYTÄÄ%TYÖPAIKKA% Sosiaalinen2media,2siellä2esim.2 LinkedIn2bryhmät2 Yritysten2omat2neWsivut.2Paikka2on2 vain2siellä,2ei2missään2muualla2auki.22 Headhunterit.2Soita2ja2ehdota2 rohkeasg2tapaamista.2katso:2 Vuokratyöfirmat,2muut2 rekrytoingyritykset2 Avoimet2työpaikat2neGssä2(Duunitori,2 Monster,2OikoGe,2jne)2 512 SUORAT%PUHELINKONTAKTIT%TYÖNANTAJILLE% 1 Tee2ensin2oma2TOP10bsinun2 kiinnostavimmat2työnantajat2 2 Valmistaudu2hyvin2 Hyvä2fiilis2ja2hymy2 Oma2hissipuheesi2 Kysymyksesi2rekrytoijalle2 TavoiHeesi2puhelinsoitolle2 Mitä2teet,2jos2tulee2EI2b>2vihjeitä2 eteenpäin,2cv:n2lähehäminen2 kuitenkin..2 3 Soita2rohkeasG2 4 Tee2muisGinpanoja2 5 Arvioi2lopuksi,2mikä2meni2hyvin,2mitä2 opit?2 522

27 YHTEENVETO:%7%ASKELTA%PIILOTYÖPAIKKAAN% 1.%Tee%lista%sinua2eniten2kiinnostavista2työnantajista.2 Jannen!TOP!30!!kiinnostavimmat! työnantajat.!listaa2myös2kiinnostavimmat2työtehtävät.2 2.%Valmistele%hissipuheesi:%oma2moGvaaGosi,2taustasi,2osaamisesi2ja2persoonasi2kiteyteHynä.2 2Mitä2konkreeWsta2hyötyä2sinusta2olisi2kyseiselle2työnantajalle?2 3.%Soita%suoraan2TOPblistasi2yrityksiin:2rekrytoijille,2yksikköjen2esimiehille,2pienissä2yrityksissä2 2suoraan2toimitusjohtajille.2 4.%Verkostoidu%ja%kerro%kaikille2tutuillesi,2mitä2olet2etsimässä.2Kontaktoi2ja2värvää2suosiHelijasi2 2kaikista2kesäb2ja2harjoiHelupaikoistakin.2Kysy2vihjeitä2työnantajien2tarpeista.2 5.%Käy%paljon%messuilla,2rekrytoinGtapahtumissa2ja2koulutuksissa.2Ole2silmät2ja2korvat2auki,2CV2 2aina2mukana.2 6.%Bongaa%kasvavien%alojen%yritykset.2Niissä2tarvitaan2hyviä2tekijöitä.2Seuraa2mediaa2ja2jututa2 2ihmisiä,2jotka2Getävät,2mitkä2alat2ovat2kasvavia.2 7.%Seuraa%lehNä,%televisiota,%radiota,%verkkoa.2Työnhakusivut,2alan2julkaisut,2yritysten2omat2 2neWsivut2jne.2Tartu2heG2uuGsen2kuultuasi2luuriin2ja2pääset2massan2edelle!2 532 LISÄÄ%KÄYTÄNNÖN%VINKKEJÄ% REKRYTOIJIEN2JA2HEADHUNTEREIDEN2NEUVOJA2ALANVAIHTAJALLE2 542

28 HEADHUNTEREIDEN%8%VINKKIÄ%ALANVAIHTAJALLE% 1 Verkostoidu!2Rakenna2verkostoja2jo2työssä2ollessasi.2Kerro2 kaikille,2mitä2olet2etsimässä.2älä2häpeile2työhömyyhäsi!2 2 Keskity%siirreOävään%osaamiseesi.2Hae2uusia2töitä,2jotka2 jotenkin2liihyvät2aiempaan2kokemukseesi2tai2osaamiseesi.2 Kiteytä2vahvuutesi.2 3 Hae%pienempiinkin%ja%ei[tunneOuihin%yrityksiin,2sinne2 helpompi2päästä,2palkka2parempi2ja2vastuut2usein2 laajempia.2 4 Ole%valmis%alentamaan%palkkaasi%ja2GHeliäsi,2kun2aloitat2 uudella2alalla2uudessa2työssä2(jos2osaamista2ei2ole).2näytä2 ensin2kyntesi,2sihen2neuvohele2edut HEADHUNTEREIDEN%8%VINKKIÄ%ALANVAIHTAJALLE% 5. Ole%kaikin%tavoin%akNivinen.2Soita2kiinnostaviin2yrityksiin2ja2 suorahakukonsulteille,2ehdota2suoraan2tapaamisia.2 Valmistaudu2aina2hyvin.2 6. Pidä%Linked%In[profiilisi%kunnossa%ja2myyvänä.2 7. Pidä%itsesi%hyvässä%kunnossa%ja2vireessä,2hyvällä2fiiliksellä2 työhömyyden2pitkihyessäkin!22 8. Usko%itseesi.2Pitkä2työHömyysjakso2ei2haiHaa,2muHa2 negagivinen2asenne2haihaa!2 562

29 MILLAINEN%HAKIJA%EROTTUU:% MITEN%ASENTEESI%NÄKYY%REKRYTOIJALLE?%% AkNivisuutena2 2Soitatko2suoraan2kiinnostaviin2yrityksiin?2 Soitatko2kiinnostavasta2avoimesta2työpaikasta2aina2 lisägetoja?2soitatko,2jos2yrityksestä2ei2ala2kuulua2mitään?2 Soitatko2kunnes2saat2rekrytoijan2kiinni2vai2jätätkö2 vastaajaan2soihopyynnön?2 Uskona%itseesi% 2oletko2vakuuHunut2omista2vahvuuksistasi2 kyseiseen2tehtävään?2miten2puhut2itsellesi2ja2itsestäsi?2 Innostuneisuutena2 2oletko2aidosG2moGvoitunut2juuri2 näistä2tehtävistä?2uskallatko2sanoa2ja2näyhää2sen?2 Hakupapereista2 2onko2CV:ssä2vahvuutesi/myynGvalWsi2 juuri2kyseiseen2tehtävään2heg2alussa?2selkeä,2ygmekäs,2 vain2relevanwa2kokemusta2korostava MILLAINEN%HAKIJA%EROTTUU:% MITEN%ASENTEESI%NÄKYY%REKRYTOIJALLE?%% Käytännön%esimerkit%ja%tarinat% 2kerrotko2 esimerkkien2avulla2vahvuuksistasi?2oletko2miewnyt2 jokaiseen2väihämääsi2vahvuuteen2käytännön2tarinan,2 miten2kyseinen2vahvuus2näkyy2työssä?2 Joustavuutena2 2jaksatko2täyHää2neWlomakkeen,2 sopiiko2ehdotetut2haastaheluajat?2 HaastaOeluissa2 2onko2valmistauduHu2hyvin,2onko2 perehdyhy2yritykseen2ja2tehtävänkuvaan?2kysytkö2 omia2kysymyksiä?2osaatko2kiteyhää2vahvuutesi?2 Kun%et%tule%valituksi% 2kiitätkö2aina2jälkikäteen?2 Pyydätkö2palauteHa,2ellet2tule2valituksi,2oletko2 ystävällinen2loppuun2saakka?2 582

30 VÄLTÄ%ALANVAIHTAJAN%SUURIMMAT%VIRHEET!% 1. Hakeudut2uuteen2työhön2tekemäHä2perusteellista2 itsetutkiskelua.2 2. Hakeudut2uuteen2työhön2GetämäHä2millaista2se2oikeasG2on.2 3. Et2kerro2monille2suunnitelmistasi.2 4. Aloitat2täydennyskoulutuksen2kokeilemaHa2sopiiko2uusi2työ2 sinulle2käytännössä Annat2rahan2ohjailla2liikaa2päätöksiäsi.2Et2ole2valmis2alentamaan2 palkkaasi.2 6. Yrität2jollekin2alalle2siksi,2eHä2ystäväsi2menestyy2siellä.2 7. Et2uskalla2ajatella2tarpeeksi2 isosg,2tyydyt2tavanomaiseen.2 8. Odotat2jonkun2muun2(uravalmentajan?)2kertovan2sinulle,2mihin2 sinun2kannahaisi2hakea.2 9. Odotat2nopeita2muutoksia2ja2pikavoiHoja MITÄ%OIVALSIT?% KERTAUS2JA2KÄYTÄNNÖN2OIVALLUKSET2 602

31 MITÄ%OIVALLUKSIA%SAIN?% 2Listaa2omat2oivalluksesi2ja2ideasi! ALANVAIHTOASI%TUKEVAA%KIRJALLISUUTTA% Miten onnistut työnhaussa?: Kaisa Välivehmas, 4/2014 Työnhakuopas: Mitä, miten, missä?: Tom Laine ja Teija Hoppe (2014) Mielekäs työ uuden ajan uraopas: Kati Järvinen, Maria Carlsson (2013) Upeaa työtä! Näin teet itsellesi unelmiesi työpaikan: Lauri Järvilehto Oma ura paras ura Airo, Rantanen, Salmela 2008 Elämänmuutos! Hyppy uudelle uralle Salla Korpela 2009 What Color Is Your Parachute? Richard N. Bolles What should I do with my Life? Po Bronson The Career Within You How to find the perfect job for your personality: Wagele and Stabb Työhaastattelu: henkilöarviointi työhönotossa ja työuralla Niitamo Uraputkesta itsensä johtamiseen Kurten 2004 Joustava urakehitys Salminen 2005 Unelmatyöskentely, Ote omanlaiseen elämään - Toukonen

32 MUISTA%ANTAA%ITSELLESI%% POSITIIVISTA%PALAUTETTA!% 632 KÄY%TYKKÄÄMÄSSÄ%MONTEVISTASTA%FACEBOOKISSA!% SAAT%VINKKEJÄ%URASUUNNITTELUUN%JA%OMAAN%KEHITTYMISEEN!% 642

33 LÄMMIN%KIITOS!% ONNEA2MATKAAN!2 Riikka2Pajunen2 Montevista2Oy2 040b

TYÖNHAKU LYHYT OPPIMÄÄRÄ

TYÖNHAKU LYHYT OPPIMÄÄRÄ TYÖNHAKU LYHYT OPPIMÄÄRÄ TYÖNHAUN ALOITTAMINEN Moni lähtee heti hakemaan töitä huomattuaan kiinnostavan työpaikkailmoituksen. Tavallaan se onkin juuri oikea tapa: usein hakijoita aletaan haastatella heti

Lisätiedot

TYÖHAASTATTELU- OPAS

TYÖHAASTATTELU- OPAS TYÖHAASTATTELU- OPAS Työhaastattelu Työhaastattelu on työnhakijan ja rekrytoivan tahon vuorovaikutteinen kohtaaminen. Haastattelussa käydään yleensä läpi sekä työnhakijan persoonaan että ammattitaitoon

Lisätiedot

TYÖNHAKU Työnhaun lyhyt oppimäärä

TYÖNHAKU Työnhaun lyhyt oppimäärä TYÖNHAKU Työnhaun lyhyt oppimäärä Työnhaun aloittaminen Moni lähtee heti hakemaan töitä huomattuaan kiinnostavan työpaikkailmoituksen. Tavallaan se onkin juuri oikea tapa: usein hakijoita aletaan haastatella

Lisätiedot

KUINKA ONNISTUN TYÖHAASTATTELUSSA? URAVALMENTAJA RIKU RIMMI TEKNIIKAN AKATEEMISET TEK

KUINKA ONNISTUN TYÖHAASTATTELUSSA? URAVALMENTAJA RIKU RIMMI TEKNIIKAN AKATEEMISET TEK KUINKA ONNISTUN TYÖHAASTATTELUSSA? URAVALMENTAJA RIKU RIMMI TEKNIIKAN AKATEEMISET TEK Riku Rimmi @TEK_akateemiset 2 99,0%, jos hakijoita on 100 99,5%, jos hakijoita on 200 99,7%, jos hakijoita on 300 1.

Lisätiedot

Kohti duunia: työnhaun opas nuorille

Kohti duunia: työnhaun opas nuorille Kohti duunia: työnhaun opas nuorille Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimisto 1 2013 Uudenmaan TE-toimisto/ Marina Misukka Perusohjeita työnhakuun - Kaiken perusta on oma aktiivisuutesi. Kyse on Sinun työnhaustasi,

Lisätiedot

KUINKA ONNISTUN TYÖHAASTATTELUSSA? URAVALMENTAJA RIKU RIMMI TEKNIIKAN AKATEEMISET TEK

KUINKA ONNISTUN TYÖHAASTATTELUSSA? URAVALMENTAJA RIKU RIMMI TEKNIIKAN AKATEEMISET TEK KUINKA ONNISTUN TYÖHAASTATTELUSSA? URAVALMENTAJA RIKU RIMMI TEKNIIKAN AKATEEMISET TEK Riku Rimmi @TEK_akateemiset 2 99,0%, jos hakijoita on 100 99,5%, jos hakijoita on 200 99,7%, jos hakijoita on 300 1.

Lisätiedot

Tietoa kesätyönhausta

Tietoa kesätyönhausta Tietoa kesätyönhausta Urapalveluiden kesätyöinfot tammikuu 2012 suunnittelija Eric Carver / Leena Itkonen Urapalvelut/ Eric Carver www.helsinki.fi/yliopisto 27.1.2012 1 Aiheet: 1.Kesätyönhaun sykli 2.Urataidot

Lisätiedot

LinkedIn. Ammatillista profiilia rakentamassa

LinkedIn. Ammatillista profiilia rakentamassa LinkedIn Ammatillista profiilia rakentamassa Henri Annila & Leena Itkonen Ympäristöasiantuntijoiden keskusliitto ja Helsingin yliopiston urapalvelut yhteistyössä www.linkedin.com/in/annila sekä www.linkedin.com/in/leenaitkonen

Lisätiedot

Millainen on hyvä työhakemus?

Millainen on hyvä työhakemus? TYÖHAKEMUS- OPAS Millainen on hyvä työhakemus? Hyvä hakemus erottuu joukosta ja vastaa kysymykseen, miksi sinä olisit hyvä valinta tehtävään. Hakemuksessa voit tuoda omaa persoonaasi esiin, jopa ehkä enemmän

Lisätiedot

CV-OPAS. Ansioluettelon lyhyt oppimäärä

CV-OPAS. Ansioluettelon lyhyt oppimäärä CV-OPAS Ansioluettelon lyhyt oppimäärä Millainen on hyvä CV? Ansioluettelo, Curriculum Vitae eli CV, on työnhaun tärkein ja käytetyin asiakirja ja se kannattaa tehdä ajatuksella. Hyvä CV on looginen ja

Lisätiedot

Työnhaun haasteet uusia tapoja hakea työtä

Työnhaun haasteet uusia tapoja hakea työtä Työnhaun haasteet uusia tapoja hakea työtä Työelämän muutostuulet Työelämä muuttuu, oletko valmis? - Millainen tulevaisuus sinun kohdallasi on? Otatko vastaan sen mitä tulee vai voisitko mahdollisesti

Lisätiedot

Työhaastattelu näin onnistut haastattelussa Tervetuloa! Työnhakuveturi Nina Juhava ja Taija Keskinen

Työhaastattelu näin onnistut haastattelussa Tervetuloa! Työnhakuveturi Nina Juhava ja Taija Keskinen Työhaastattelu näin onnistut haastattelussa Tervetuloa! Työnhakuveturi 15.12.2015 Nina Juhava ja Taija Keskinen TYÖNHAKUVETURI 18 asiantuntijaluentoa vuosittain N. 1 000 osallistujaa Teemoina mm. työnhaun

Lisätiedot

TYÖMARKKINOIDEN MURROS HPL-SEMINAARI TURKU

TYÖMARKKINOIDEN MURROS HPL-SEMINAARI TURKU TYÖMARKKINOIDEN MURROS HPL-SEMINAARI 10.11.2016 TURKU TULEVAISUUDEN TYÖMARKKINAJÄRJESTELMÄ Sopiminen muutoksessa keskusjärjestöt, liitot, paikallisuus, henkilökohtaisuus Palkanmuodostus - Suomen malli

Lisätiedot

Työnhaun lähtökohtia. mitä osaat. mitä haluat. millä ehdoilla

Työnhaun lähtökohtia. mitä osaat. mitä haluat. millä ehdoilla Työnhaun lähtökohtia mitä osaat mitä haluat millä ehdoilla Työpaikat haussa.. Avoimet paikat julkinen haku Kaikki näkee, kaikki hakee Kilpailutilanne Hakemuksia paljon Avoimet paikat ei julkinen Tieto

Lisätiedot

Minulle paras työelämä

Minulle paras työelämä Minulle paras työelämä Taija.Keskinen@ekonomit.fi Pyydä kontaktiksi LinkedInissä Twitter: @TaijaKn Liity Suomen Ekonomit Facebook ja LinkedIn -ryhmään Itsellesi mielekäs työura? Omat ja muiden kokemukset

Lisätiedot

Reflektoiva oppiminen harjoittelussa Insinööritieteiden korkeakoulu

Reflektoiva oppiminen harjoittelussa Insinööritieteiden korkeakoulu Reflektoiva oppiminen harjoittelussa 15.9.2016 Insinööritieteiden korkeakoulu Minna Nevala, psykologi Materiaalit: psykologi, uraohjaaja Seija Leppänen Mitä hyötyä on itsetuntemuksesta? Reflektointiprosessi

Lisätiedot

Reflektoiva oppiminen harjoittelussa Insinööritieteiden korkeakoulu

Reflektoiva oppiminen harjoittelussa Insinööritieteiden korkeakoulu Reflektoiva oppiminen harjoittelussa 17.9.2015 Insinööritieteiden korkeakoulu Psykologi, uraohjaaja Seija Leppänen Reflektointiprosessi aloittaa oppimisen 1. Orientoituminen ja suunnittelu: millainen tehtävä

Lisätiedot

SOSIAALINEN MEDIA TYÖNHAUSSA

SOSIAALINEN MEDIA TYÖNHAUSSA SOSIAALINEN MEDIA TYÖNHAUSSA MMA-risteily 3.10.2015 Martti Kuusanmäki COO & FOUNDER martti@duunitori.fi 050 413 7667 kuusanmaki MARTTI KUUSANMÄKI COO & FOUNDER +358 50 413 7667 martti@duunitori.fi @kuusanmaki

Lisätiedot

Työhaastattelu - näin onnistut haastattelussa Webinaari

Työhaastattelu - näin onnistut haastattelussa Webinaari Työhaastattelu - näin onnistut haastattelussa Webinaari Nina Juhava ja Satu Myller Uravalmentajanne Nina Juhava Suomen Ekonomit Satu Myller Tekniikan akateemiset TEK 1 Webinaarin teemat Miten pääsen työhaastatteluun?

Lisätiedot

Y-SUKUPOLVI: MINUN URANI

Y-SUKUPOLVI: MINUN URANI Y-SUKUPOLVI: MINUN URANI Y-sukupolvi on keskittynyt omaan uraansa, kulkemaan omia polkujaan ja kehittämään taitojaan varmistaakseen kilpailukykynsä työmarkkinoilla. Muiden johtaminen ei ole prioriteettilistan

Lisätiedot

IMUA JA HYVINVOINTIA OMAAN TYÖHÖN. Anki Mannström

IMUA JA HYVINVOINTIA OMAAN TYÖHÖN. Anki Mannström IMUA JA HYVINVOINTIA OMAAN TYÖHÖN Anki Mannström Holistinen - Kokonaisvaltainen yksilö Kaikki vaikuttaa kaikkeen. Kaikki vaikuttaa hyvinvointiimme! TASAPAINO? TERVEYS IHMISSUHTEET TYÖ TALOUS Tasapainoa

Lisätiedot

Työelämä toiveet ja todellisuus samaan maailmaan, mutta miten? Maria Vesanen, tutkija, T-Media Oy

Työelämä toiveet ja todellisuus samaan maailmaan, mutta miten? Maria Vesanen, tutkija, T-Media Oy Työelämä toiveet ja todellisuus samaan maailmaan, mutta miten? Maria Vesanen, tutkija, T-Media Oy T-Media Oy T-Media tarjoaa parhaat palvelut maineen ja sidosryhmäsuhteiden johtamiseen. Palvelemme asiakkaitamme

Lisätiedot

Jaksamiskysely S-ryhmä 10/2016 Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt

Jaksamiskysely S-ryhmä 10/2016 Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Jaksamiskysely S-ryhmä 10/2016 Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Vastaus%: 54 Havaintoja A (omat esimiehet ja johto): 5/9 hakee tukea omasta esimiehestään, kun tarve siihen on. Reilu

Lisätiedot

Jaksamiskysely 10/2016 (netti) Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt

Jaksamiskysely 10/2016 (netti) Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Jaksamiskysely 10/2016 (netti) Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Vastaus%: 60 Havaintoja A (omat esimiehet ja johto): Reilu 3/7 hakee tukea omasta esimiehestään, kun tarve siihen on.

Lisätiedot

HARJOITTELUINFO 2016 5.2.2016 klo 12 Paavo Arvola, harjoitteluasioista vastaava

HARJOITTELUINFO 2016 5.2.2016 klo 12 Paavo Arvola, harjoitteluasioista vastaava HARJOITTELUINFO 2016 5.2.2016 klo 12 Paavo Arvola, harjoitteluasioista vastaava Työssäoppiminen (ITIA02) 10 op Harjoittelu (~8op) 3 kk kokoaikaista työskentelyä harjoittelupaikalla Palkallinen harjoittelutuki

Lisätiedot

AJANHALLINNASTA LISÄÄ VOIMAVAROJA

AJANHALLINNASTA LISÄÄ VOIMAVAROJA AJANHALLINNASTA LISÄÄ VOIMAVAROJA Iina Lempinen Voimavaravalmentaja, kirjailija, kouluttaja Valmiina Coaching 24.11.2015 Tehy Terveydenhoitajien opintopäivät 1 VALMENNUKSEN TAVOITTEET Tulet tietoisemmaksi

Lisätiedot

REKRYTOINNIN TRENDIT & TILA

REKRYTOINNIN TRENDIT & TILA REKRYTOINNIN TRENDIT & TILA Kansallinen Rekrytointitutkimus 2015 MMA-risteily 3.10.2015 Martti Kuusanmäki COO & FOUNDER martti@duunitori.fi 050 413 7667 kuusanmaki MARTTI KUUSANMÄKI COO & FOUNDER +358

Lisätiedot

Työnhaun askeleet. työnhakuopas huonokuuloisille nuorille

Työnhaun askeleet. työnhakuopas huonokuuloisille nuorille Työnhaun askeleet työnhakuopas huonokuuloisille nuorille JOHDANTO Ammatinvalinta voi tuntua jännittävältä ja vaikealta. Millaista työtä haluan tehdä? Millaisessa työssä olisin hyvä? Kysymyksiin voi olla

Lisätiedot

Palkka ja palkitseminen: Miten neuvottelen palkkani

Palkka ja palkitseminen: Miten neuvottelen palkkani 31.5.2016 Taija Keskinen Palkka ja palkitseminen: Miten neuvottelen palkkani Asiantuntijan ja esimiehen työelämätaidot Suomalainen sopimusjärjestelmä - palkkaus Työlainsäädäntö Työstä maksettava tavanomainen

Lisätiedot

Henkilöstötuottavuusmiten se rakennetaan? Webinaari

Henkilöstötuottavuusmiten se rakennetaan? Webinaari Henkilöstötuottavuusmiten se rakennetaan? Webinaari 21.6.2016 Äänessä tänään Kati Järvinen Johtava konsultti - Hyvinvointi ja tuottavuus Kokenut henkilöstön ja johtamisen kehittäjä Työtään rakastava ammattivalmentaja

Lisätiedot

REKRYTOIJA, VÄLTÄ NÄMÄ 5 YLEISTÄ VIRHETTÄ

REKRYTOIJA, VÄLTÄ NÄMÄ 5 YLEISTÄ VIRHETTÄ REKRYTOIJA, VÄLTÄ NÄMÄ 5 YLEISTÄ VIRHETTÄ OPAS Pro-Sourcen asiantuntijat Markku Kaijala ja Lasse Pehto kertovat, miten vältät viisi kardinaalivirhettä rekrytoinnissa. VIRHE 1: ET OIKEASTI TIEDÄ, MITÄ ETSIT

Lisätiedot

Osaamisen viestintä työnhaussa

Osaamisen viestintä työnhaussa Osaamisen viestintä työnhaussa - kun harjoittelu, osa-aikatyön haku tai valmistuminen häämöttää 26.11.2013 klo 16.15-18 Pinni B1100 Tampereen yliopisto, opintopalvelut, ura- ja rekrytointipalvelut Reeta

Lisätiedot

Työelämätaidot takkuavat?

Työelämätaidot takkuavat? Työelämätaidot takkuavat? (lähde: https://tyoelama.duunitori.fi/tyoelamataidot takkuavat/) Iltalehden vuonna 2012 järjestämässä kyselyssä 10 000 vastaajasta peräti 88 prosenttia oli sitä mieltä, että nuorilla

Lisätiedot

AJAN ILMIÖIDEN KIETOMINEN S-RYHMÄ- KONTEKSTIIN MONIKANAVAISUUS & SEN HYÖDYNTÄMINEN JOHDATKO TIEDOLLA VAI TUNTEELLA? T U L O S S A S Y K S Y L L Ä!

AJAN ILMIÖIDEN KIETOMINEN S-RYHMÄ- KONTEKSTIIN MONIKANAVAISUUS & SEN HYÖDYNTÄMINEN JOHDATKO TIEDOLLA VAI TUNTEELLA? T U L O S S A S Y K S Y L L Ä! S-TALENT V A L M E N N U S K O K O N A I S U U S, J O K A P U R E U T U U S - R Y H M Ä N S T R A T E G I A N T O I M E E N P A N O A T U K E V I I N T E E M O I H I N K U N K I N A I H E A L U E E N P

Lisätiedot

TYÖNTEKIJÄN KÄYTTÖOHJEET - SOKU

TYÖNTEKIJÄN KÄYTTÖOHJEET - SOKU TYÖNTEKIJÄN KÄYTTÖOHJEET - SOKU ETUSIVU Kun tulet SOKU-järjestelmän (SOKU) etusivulle, näet listan avoimista työpaikoista. Yläpalkissa mustalla ympyröitynä on Kirjaudu-nappi Kun klikkaat sitä, pääset kirjautumissivulle.

Lisätiedot

HARJOITTELUN ENNAKKOTEHTÄVÄ

HARJOITTELUN ENNAKKOTEHTÄVÄ HARJOITTELUN ENNAKKOTEHTÄVÄ --Raporttisi perehtymisestä harjoittelupaikkaasi-- Voit myös kerätä muuta tietoa harjoittelupaikastasi! ENNAKKOTETEHTÄVÄ: 1. Perehtyminen harjoittelupaikkaan 2. Organisaatio,

Lisätiedot

KUINKA TEHDÄ ONNISTUNEITA REKRYTOINTEJA? LÖYDÄ OIKEA ASENNE OSAAMISEN TAKANA

KUINKA TEHDÄ ONNISTUNEITA REKRYTOINTEJA? LÖYDÄ OIKEA ASENNE OSAAMISEN TAKANA KUINKA TEHDÄ ONNISTUNEITA REKRYTOINTEJA? LÖYDÄ OIKEA ASENNE OSAAMISEN TAKANA ASIAOSAAMISEEN KESKITTYMINEN ON VÄÄRÄ FOKUS. ETSI ASENNETTA. Uuden työntekijän sopeutuminen uusiin tehtäviin voi viedä jopa

Lisätiedot

Tulevaisuuden työelämä opiskelijan näkökulmasta. Lauri Lehtoruusu 8.5.2015

Tulevaisuuden työelämä opiskelijan näkökulmasta. Lauri Lehtoruusu 8.5.2015 Tulevaisuuden työelämä opiskelijan näkökulmasta Lauri Lehtoruusu 8.5.2015 Mitä vastavalmistuneiden palaute kertoo tekniikan yliopisto-opetuksen laadusta? Vastaako tutkinto valmistuneiden odotuksia ja työelämän

Lisätiedot

Mies ja seksuaalisuus

Mies ja seksuaalisuus Mies ja seksuaalisuus Kun syntyy poikana on Kela-kortissa miehen henkilötunnus. Onko hän mies? Millaista on olla mies? Miehen keho eli vartalo Kehon kehittyminen miehen kehoksi alkaa, kun pojan vartalo

Lisätiedot

Osaamisesi esille portfolion kautta

Osaamisesi esille portfolion kautta Kuvio. Portfoliotyöskentely osana tutkintoa Osaamisesi esille portfolion kautta Portfoliotyöskentelyn kokonaistavoitteena on kuvata kerryttämääsi osaamista amkopintojen aikana. Portfoliolla voit osoittaa

Lisätiedot

Toimialakohtaiset työnantajakäynnit. työmarkkinavalmiuksiaan parantavien työnhakijoiden tueksi

Toimialakohtaiset työnantajakäynnit. työmarkkinavalmiuksiaan parantavien työnhakijoiden tueksi Toimialakohtaiset työnantajakäynnit työmarkkinavalmiuksiaan parantavien työnhakijoiden tueksi Toimialakohtaisten työnantajakäyntien opas julkaistu 6/2011 1 Sisältö Toimialakohtaisten työnantajakäyntien

Lisätiedot

Aloitusseminaari Monikulttuurinen johtaminen käytäntöön. Kaarina Salonen

Aloitusseminaari Monikulttuurinen johtaminen käytäntöön. Kaarina Salonen Aloitusseminaari 10.5.2011 Monikulttuurinen johtaminen käytäntöön Kaarina Salonen Periaatteet toimintasuunnitelma ja perustehtävä ovat kaikilla lähtökohtana jokin sellainen asia, joka tulisi kehittää toiminnassa

Lisätiedot

Uran rakennuspuita ja toimintasuunnitelma hyvinvointiin

Uran rakennuspuita ja toimintasuunnitelma hyvinvointiin Uran rakennuspuita ja toimintasuunnitelma hyvinvointiin 4.11.2016 klo 15-16 Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu Seija Leppänen psykologi, uraohjaaja Aalto-yliopiston oppimispalvelut,

Lisätiedot

Työnhakuvalmennus Löydä paikkasi auringossa

Työnhakuvalmennus Löydä paikkasi auringossa Työnhakuvalmennus Löydä paikkasi auringossa CV = ansioluettelo = resume Millainen on hyvä CV? 1. Mene heti asiaan - Panosta helppolukuisuuteen - Lukijan on löydettävä CV:stasi kymmenessä sekunnissa oleellisimmat

Lisätiedot

Mikä on CV? Mitkä ovat tärkeimmät asiakirjat työpaikkaa hakiessa? Vastaus: CV on ansioluettelo. Vastaus: ansioluettelo työhakemus

Mikä on CV? Mitkä ovat tärkeimmät asiakirjat työpaikkaa hakiessa? Vastaus: CV on ansioluettelo. Vastaus: ansioluettelo työhakemus Mikä on CV? CV on ansioluettelo. Se on tiivistelmä eli luettelo, jossa on tiedot aikaisemmista työpaikoistasi, koulutuksestasi ja omasta osaamisestasi Mitkä ovat tärkeimmät asiakirjat työpaikkaa hakiessa?

Lisätiedot

JOB SHOPPING. Toisen lähestymiskulman työelämään siirtymiselle tarjoaa job shopping käsite. Töiden shoppailu on teoria työmarkkinoilla liikkumisesta.

JOB SHOPPING. Toisen lähestymiskulman työelämään siirtymiselle tarjoaa job shopping käsite. Töiden shoppailu on teoria työmarkkinoilla liikkumisesta. JOB SHOPPING Toisen lähestymiskulman työelämään siirtymiselle tarjoaa job shopping käsite. Töiden shoppailu on teoria työmarkkinoilla liikkumisesta. Kyse on sopivan työpaikan etsimisestä, kun työntekijä

Lisätiedot

TU-A Itsensä tunteminen ja johtaminen VAHVUUDET

TU-A Itsensä tunteminen ja johtaminen VAHVUUDET TU-A1140 - Itsensä tunteminen ja johtaminen VAHVUUDET 19.1. 2017 Eerikki Mäki eerikki.maki@aalto.fi Agenda 19.1.2017 Läsnäololista Keskustelua kurssin tehtävistä Vahvuudet itsensä tuntemisessa ja johtamisessa

Lisätiedot

Tea Widgrén Kouluttaja

Tea Widgrén Kouluttaja Itsensä brändäys työnhaussa Tea Widgrén Kouluttaja Spring House Oy Temppu ja miten se tehdään? Millä tavalla sinä erottaudut? Omat vahvuuteni -> mistä ja mitä? Mitä merkitystä on harrastuksilla? Sosiaaliset

Lisätiedot

KESÄTYÖ. Avoimet kesätyöpaikat

KESÄTYÖ. Avoimet kesätyöpaikat KESÄTYÖ 22.02.2016 Kesko on todettu kansainvälisessä Global 100 -listauksessa maailman vastuullisimmaksi kaupan alan yritykseksi. Pistä hakemus vetämään niin käsissäsi voi olla kesätyöpaikka, josta jää

Lisätiedot

Opiskelukyky, stressinhallinta ja ajanhallinta

Opiskelukyky, stressinhallinta ja ajanhallinta Opiskelukyky, stressinhallinta ja ajanhallinta 7.9. ja 7.10. 2015 Timo Tapola Opintopsykologi Aalto-yliopisto LES Student services Yhteystieto: timo.tapola@aalto.fi Opiskelukyky http://www.opiskelukyky.fi/video-opiskelukyvysta/

Lisätiedot

Elämäsi. mahdollisuus!

Elämäsi. mahdollisuus! Elämäsi mahdollisuus! MIKSI partylite PartyLite auttaa sinua aloittamaan sinun elämäntyylisi sopivan liiketoiminnan, jolla voit saavuttaa unelmasi. Miksi PartyLite? Kodin tuoksut ovat kasvava liiketoiminnan

Lisätiedot

Portfoliotyöpaja Portfolio workshop

Portfoliotyöpaja Portfolio workshop Portfoliotyöpaja Portfolio workshop STARA-sosiaalinen media työnhaun ja rekrytoinnin apuna hanke STARA - Social Media and it s Equipments as a Way to Working Life project 31.3. ja 7.2.2017 Network to Get

Lisätiedot

Kuvasanakirja. näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta

Kuvasanakirja. näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta Kuvasanakirja näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta Suomen koulutusjärjestelmä Yliopisto- ja korkeakoulututkinnot Ammattikorkeakoulututkinnot Työelämä Erikoisammattitutkinnot Lukio/ Ylioppilastutkinto

Lisätiedot

NOLO 2016 Me erilaiset työntekijät ja työssä jaksaminen miten olemme yhdessä enemmän Helsinki Congress Paasitorni

NOLO 2016 Me erilaiset työntekijät ja työssä jaksaminen miten olemme yhdessä enemmän Helsinki Congress Paasitorni NOLO 2016 Me erilaiset työntekijät ja työssä jaksaminen miten olemme yhdessä enemmän Helsinki Congress Paasitorni 29.4. 2016 Helka Pirinen People & Leadership Consulting PLC Oy, p. 040 51 21 470, www.peopleleadership.fi

Lisätiedot

Uusi Polku. Microsoft Tampere. Microsoft mobile, Pirkanmaan ELY ja TEtoimisto,

Uusi Polku. Microsoft Tampere. Microsoft mobile, Pirkanmaan ELY ja TEtoimisto, Uusi Polku Microsoft Tampere Microsoft mobile, Pirkanmaan ELY ja TEtoimisto, Saranen Consulting Oy 1 Aloitustapaaminen Henkilökohtaisen rekrytoitumissuunnitelman laatiminen Yksilöllisesti räätälöity kokonaisuus

Lisätiedot

Mitä lukion jälkeen? Sujuva-hankkeen ryhmänohjaustoiminta lukioissa 1. tapaaminen

Mitä lukion jälkeen? Sujuva-hankkeen ryhmänohjaustoiminta lukioissa 1. tapaaminen Mitä lukion jälkeen? Sujuva-hankkeen ryhmänohjaustoiminta lukioissa 1. tapaaminen Mirja Väänänen, Teija Mikkilä & Leena Viitanen, Oulun yliopisto, 2016 Esittelyt SUJUVA-hanke Tavoitteena sujuvoittaa siirtymisiä

Lisätiedot

Työssäoppimisen kyselyt, ISKUT oppilaitokset

Työssäoppimisen kyselyt, ISKUT oppilaitokset Työssäoppimisen valmistelu ja suunnittelu Työssäoppimisen kyselyt, ISKUT oppilaitokset ver 21.11.2013 Taustamuuttujina opiskelijatiedoissa ovat mm. tutkinnon nimi, työssäoppimispaikan nimi, suoritetaanko

Lisätiedot

Nainen ja seksuaalisuus

Nainen ja seksuaalisuus Nainen ja seksuaalisuus Kun syntyy tyttönä on Kela-kortissa naisen henkilötunnus. Onko hän nainen? Millaista on olla nainen? Naisen keho Kun tytöstä tulee nainen, naiseus näkyy monella tavalla. Ulospäin

Lisätiedot

HAKEMUSLOMAKE AVOTYÖN ARVIOINTI- JA VALMENNUSJAKSOLLE VASKOOLIIN JA KOIVUTARHAAN

HAKEMUSLOMAKE AVOTYÖN ARVIOINTI- JA VALMENNUSJAKSOLLE VASKOOLIIN JA KOIVUTARHAAN HAKEMUSLOMAKE AVOTYÖN ARVIOINTI- JA VALMENNUSJAKSOLLE VASKOOLIIN JA KOIVUTARHAAN Vastaanottaja täyttää: Hakija: Hakemus nro: / Saapunut: Keski-Pohjanmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry 1 Hakeutumisohje:

Lisätiedot

Sporttimerkonomi - koulutus -

Sporttimerkonomi - koulutus - Tuntuuko sinusta, että tarvitset lisää osaamista tulevaisuuden haasteisiin infotilaisuus 20.5.2013 klo 17-19 Sporttimerkonomi - koulutus - Koulutusohjelma tähtää liiketalouden perustutkinnon, merkonomi,

Lisätiedot

Tutkimuksen tausta. Uuden työn valmiudet ja reitit työelämään -tutkimus, 2016

Tutkimuksen tausta. Uuden työn valmiudet ja reitit työelämään -tutkimus, 2016 Uuden työn valmiudet ja reitit työelämään Kyselytutkimuksen tuloksia 2016 Tutkimuksen tausta Sitra tutki, miten suomalaiset ovat saaneet viimeisen työpaikkansa, ovatko he aikeissa hakea uutta työtä, miten

Lisätiedot

T Henkilöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04

T Henkilöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04 T-110.460 Henkilöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04 Ilkka Kouri Henkilöstöturvallisuus 25.2.2004: Osaaminen ja avainhenkilöt Rekrytoinnin tarkistuslista... lähde:www.pk-rh.com Onko uuden työntekijän

Lisätiedot

Ergonomia työterveyden edistäjänä

Ergonomia työterveyden edistäjänä Ergonomia työterveyden edistäjänä Työterveyslaitoksen koulutus 2016 Mika Nyberg, TtM, tft, erityisasiantuntija mika.nyberg@ttl.fi, Työterveyslaitos, Tampere Työterveyshuolto - Ergonomia Ergonomia on ihmisen

Lisätiedot

Onnistu opiskelussa. Ajankäyttö sujumaan! Opintopsykologi Minna Nevala. Materiaalit: opintopsykologit Minna Nevala ja Merita Petäjä

Onnistu opiskelussa. Ajankäyttö sujumaan! Opintopsykologi Minna Nevala. Materiaalit: opintopsykologit Minna Nevala ja Merita Petäjä Onnistu opiskelussa Ajankäyttö sujumaan! 22.9.2016 Opintopsykologi Minna Nevala Materiaalit: opintopsykologit Minna Nevala ja Merita Petäjä Miten opiskelu Aallossa eroaa aiemmista opinnoistasi? Mitä taitoja

Lisätiedot

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Oheinen lomake on Hyvän johtamisen kriteereihin perustuva Arvioinnin tueksi työkalu. Voit arvioida sen avulla johtamista omassa organisaatiossasi/työpaikassasi.

Lisätiedot

Työelämänäkökulma opinnoissa

Työelämänäkökulma opinnoissa Työelämänäkökulma opinnoissa 12.11.2013 www.uta.fi/opiskelu/tyoelama Tulossa myös: Osaamisen viestintä työnhaussa hakemuksella ja ansioluettelolla haastatteluun! ti 26.11. 2013 klo 16.15 18 Pinni B1100

Lisätiedot

comprehensive warranty The most for your graphics 3M Commercial Graphics Haluaisitko 3M MCS koulutetuksi asentajaksi? Tervetuloa! MCS koulutuspaketti

comprehensive warranty The most for your graphics 3M Commercial Graphics Haluaisitko 3M MCS koulutetuksi asentajaksi? Tervetuloa! MCS koulutuspaketti 3M Commercial Graphics MCS koulutuspaketti The most comprehensive warranty for your graphics Haluaisitko 3M MCS koulutetuksi asentajaksi? Taperoll järjestää yhteistyössä 3M:n kanssa MCS -merkintätuotekoulutuksia.

Lisätiedot

Osaamisen tunnistamisen kautta nopeasti työelämään

Osaamisen tunnistamisen kautta nopeasti työelämään Osaamisen tunnistamisen kautta nopeasti työelämään Osama testin hyödyntäminen ammatillisen osaamisen tunnistamisessa Hiljaisen tiedon tunnistaminen ohjaustyössä Ammattilainen arvioi ammattitaidon Osaamistodistus

Lisätiedot

TU-A Itsensä tunteminen ja johtaminen Tunteista ja empatiasta.

TU-A Itsensä tunteminen ja johtaminen Tunteista ja empatiasta. TU-A1140 - Itsensä tunteminen ja johtaminen Tunteista ja empatiasta. 3.3. 2016 Eerikki Mäki eerikki.maki@aalto.fi Tunteisiin liittyvä harjoitustyö Osa 1 Vaihtoehto 1: tunnista ja rekisteröi omia tunteitasi

Lisätiedot

Töihin Verohallintoon

Töihin Verohallintoon Töihin Verohallintoon Yllättävän hyvä Meillä voit joustavasti yhdistää työn ja vapaa-ajan. Meillä on tehtävien vaativuuden ja oman työsuorituksen huomioiva palkkausjärjestelmä joustava työaika mahdollisuus

Lisätiedot

Harjoittelukurssi lukuvuonna Leena Mattila

Harjoittelukurssi lukuvuonna Leena Mattila Harjoittelukurssi lukuvuonna 2013-2014 Leena Mattila Harjoittelu ennen Opiskelija hankki harjoittelupaikan itsekseen Työn jälkeen kirjoitti raportin ja liitti siihen työtodistuksen Raportti luettiin laitoksella

Lisätiedot

RANUAN KUNNAN HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTIKYSELYN TULOKSET. Yhteenveto vuosilta 2011, 2014 ja 2015 toteutetuista kyselyistä

RANUAN KUNNAN HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTIKYSELYN TULOKSET. Yhteenveto vuosilta 2011, 2014 ja 2015 toteutetuista kyselyistä RANUAN KUNNAN HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTIKYSELYN TULOKSET Yhteenveto vuosilta, ja toteutetuista kyselyistä Yleistä kyselystä Ranuan työhyvinvointikyselyssä kartoitettiin kunnan palveluksessa olevien työntekijöiden

Lisätiedot

TÖISSÄ JA ELÄKKEELLÄ - TUTKIMUS. Tutkimusjohtaja Mikko Kesä

TÖISSÄ JA ELÄKKEELLÄ - TUTKIMUS. Tutkimusjohtaja Mikko Kesä Raportti Tutkimusraportti 3.2.2010 23.3.2010 TÖISSÄ JA ELÄKKEELLÄ - TUTKIMUS Tutkimusjohtaja Mikko Kesä Tutkimusjohtaja Tutkija Suvi Kovero Mikko Kesä Innolink Research Oy Oy. 2009-2010 2010 Perustiedot

Lisätiedot

Valtiokonttori. Henkilökierto. Työnantajan ja esimiehen näkökulmasta

Valtiokonttori. Henkilökierto. Työnantajan ja esimiehen näkökulmasta Henkilökierto Työnantajan ja esimiehen näkökulmasta VM:n saatesanoja henkilökierto-oppaassa Valtiotyönantaja haluaa liikkuvuuteen kannustaessaan kehittää henkilöstön osaamista ja urasuunnittelua Henkilökierto

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

18.02.2015 Tina Sundqvist. 1 Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto/EURES-palvelut/TS

18.02.2015 Tina Sundqvist. 1 Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto/EURES-palvelut/TS 18.02.2015 Tina Sundqvist 1 European Employment Services EUROOPPALAINEN TYÖNVÄLITYSPALVELU neuvoo työnhakijoita, jotka haluavat työskennellä ulkomailla ja työnantajia, jotka haluavat rekrytoida ulkomaisen

Lisätiedot

Työelämä kaikille - yhteiskuntatakuu näkyväksi -seminaari Uudenlaista kasvuyrittäjyyttä ja ajattelua Katja Noponen, Katja Noponen Oy Espoo

Työelämä kaikille - yhteiskuntatakuu näkyväksi -seminaari Uudenlaista kasvuyrittäjyyttä ja ajattelua Katja Noponen, Katja Noponen Oy Espoo Työelämä kaikille - yhteiskuntatakuu näkyväksi -seminaari 31.8.2012 Uudenlaista kasvuyrittäjyyttä ja ajattelua Katja Noponen, Katja Noponen Oy Espoo 31.8.2012 KATJA NOPONEN OY 2011 Tulevaisuuspolku-palveluiden

Lisätiedot

Lapsen kohtaaminen - vieraalla kielellä pienten kanssa

Lapsen kohtaaminen - vieraalla kielellä pienten kanssa Lapsen kohtaaminen - vieraalla kielellä pienten kanssa Tuija Niemi Turun normaalikoulu Lapsi tarvitsee turvallisen aikuisen. läsnäolo fyysinen läsnäolo ei riitä, silmät ja korvat on oltava selässäkin reagointi

Lisätiedot

RYHMÄMENTOROINTI. Jyväversitas-projektin esittely

RYHMÄMENTOROINTI. Jyväversitas-projektin esittely RYHMÄMENTOROINTI Jyväversitas-projektin esittely 19.12. PROJEKTISSA MUKANA: Minna Lapakko Marianne Peltola Anna Mäkelä Yhteistyössä: Student Life, Kielten laitos ja Työelämäpalvelut Haaveiletko työurasta,

Lisätiedot

Europassi on monipuolinen työkalu osaamisen osoittamiseen

Europassi on monipuolinen työkalu osaamisen osoittamiseen Europassi on monipuolinen työkalu osaamisen osoittamiseen Susanna Kärki Suomen Europass-keskus, Opetushallitus europassi@oph.fi This project has been funded with support from the European Commission. This

Lisätiedot

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA Annamari Mäki-Ullakko, Ilmarinen, 5.11.2015 ESITYKSEN SISÄLTÖ 1. Oma jaksaminen on perusta 2. Työyhteisössä jokainen vaikuttaa ja on vastuussa 3. Ammattitaidon

Lisätiedot

Yhteishankintakoulutukset/ monialat rekrytoinnin muotona

Yhteishankintakoulutukset/ monialat rekrytoinnin muotona Yhteishankintakoulutukset/ monialat rekrytoinnin muotona Työllistämisen tuet yrittäjälle 14.1.2016 Sirpa Kursula 1 Yhteishankintakoulutuksen muodot RekryKoulutus Tuki 70 % TäsmäKoulutus Tuki 50-70 % MuutosKoulutus

Lisätiedot

Sitoutumisella monta määritelmää: Sitoutuminen on yksilön tahto tehdä kyseistä työtä ja olla osallistuva, kehittävä osa työyhteisöä.

Sitoutumisella monta määritelmää: Sitoutuminen on yksilön tahto tehdä kyseistä työtä ja olla osallistuva, kehittävä osa työyhteisöä. Tervetuloa Careaan Sitoutuminen Sitoutumisella monta määritelmää: Sitoutuminen on yksilön tahto tehdä kyseistä työtä ja olla osallistuva, kehittävä osa työyhteisöä. Sitoutuminen on hoitajan halua pysyä

Lisätiedot

Mistä nuorille töitä? Palvelujohtaja Pirjo Juntunen

Mistä nuorille töitä? Palvelujohtaja Pirjo Juntunen Mistä nuorille töitä? Palvelujohtaja Pirjo Juntunen 1 10.3.2015 www.te-palvelut.fi (entinen mol.fi) www.te-palvelut.fi -verkkopalvelu on käytetyin, tunnetuin julkinen maksuton valtakunnallinen alueellinen

Lisätiedot

OMAN TYÖNSÄ SANKARI. Katso kuinka Seppo loi yrityksessään unelmiensa työn.

OMAN TYÖNSÄ SANKARI. Katso kuinka Seppo loi yrityksessään unelmiensa työn. OMAN TYÖNSÄ SANKARI Katso kuinka Seppo loi yrityksessään unelmiensa työn. DO WHAT YOU LOVE AND YOU LL NEVER HAVE TO WORK A DAY IN YOUR LIFE. - VANHA KIINALAINEN SANONTA TÄSSÄ OPPAASSA KERROMME SEPON TARINAN.

Lisätiedot

Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 2: Taitava kilpailija. Harjoite 12: Kilpailuanalyysi. Harjoitteiden tavoitteet.

Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 2: Taitava kilpailija. Harjoite 12: Kilpailuanalyysi. Harjoitteiden tavoitteet. Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 2: Taitava kilpailija Harjoite 12: Kilpailuanalyysi Harjoite 12 A: Kilpailun tavoiteanalyysi Harjoite 12 B: Kilpailussa koettujen tunteiden tarkastelu Harjoite

Lisätiedot

Teologit Katri Korolainen-Virkajärvi Työelämäyhteyshenkilö HY/ Humanistinen tiedekunta. Opiskelijapalvelut/ ura- ja rekrytointipalvelut

Teologit Katri Korolainen-Virkajärvi Työelämäyhteyshenkilö HY/ Humanistinen tiedekunta. Opiskelijapalvelut/ ura- ja rekrytointipalvelut Teologit 18.3.2008 Katri Korolainen-Virkajärvi Työelämäyhteyshenkilö HY/ Humanistinen tiedekunta Opiskelijapalvelut/ ura- ja rekrytointipalvelut Opintojen kulku ja kriittiset pisteet Töitä? Gradu Elämä

Lisätiedot

Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke

Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke Työkaarikeskustelu ja Pomotsekki työhyvinvoinnin tukena Työkaarikeskustelu Työhyvinvointi rakennetaan yhdessä Eri-ikäisten työkykyä ja työssä onnistumista

Lisätiedot

Harjoittelupaikan hakuun uusimuotoista valmennusta

Harjoittelupaikan hakuun uusimuotoista valmennusta Työelämäyhteydet uudistuvassa korkeakoulutuksessa seminaari 10.10.2016 Helsinki Harjoittelupaikan hakuun uusimuotoista valmennusta Helena Tompuri, Lapin yliopisto Oulun yliopisto Turun yliopisto Lapin

Lisätiedot

Palkansaajien osaaminen ja kouluttautuminen. Vastausjakaumia TNS Gallup 2016 kyselystä

Palkansaajien osaaminen ja kouluttautuminen. Vastausjakaumia TNS Gallup 2016 kyselystä Palkansaajien osaaminen ja kouluttautuminen Vastausjakaumia TNS Gallup 016 kyselystä Vastaajien lukumääriä Painottamaton Painotettu Akavalaiset 769 816 Muut 58 577 Akavalaiset: Mies 60 7 Nainen 09 5 Alle

Lisätiedot

Osahankkeen nimi Työssäoppimisen laajentaminen kokeilumallilla Hankkeen tavoitteet Kohderyhmät ja hyödynsaajat...

Osahankkeen nimi Työssäoppimisen laajentaminen kokeilumallilla Hankkeen tavoitteet Kohderyhmät ja hyödynsaajat... 1 (5) Päivämäärä: Suunnitelman laatija(t): Salme Lehtinen Osahankkeen nimi Työssäoppimisen laajentaminen kokeilumallilla 2 + 1 Valtionavustus 346/422/2008 13.10.2008 Hankkeen hallinnointi, kustannuspaikka,

Lisätiedot

Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus. Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto

Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus. Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto Tuotteita käyttävistä ihmisistä on tullut parempia mainoksia, kuin perinteisistä medioista Miksi näin on? 3

Lisätiedot

Etelä- Suomen aluehallintovirasto Ulla Rasimus. Ulla Rasimus. PRO koulutus ja konsultointi

Etelä- Suomen aluehallintovirasto Ulla Rasimus. Ulla Rasimus. PRO koulutus ja konsultointi Etelä- Suomen aluehallintovirasto 15.- 16.9. 2015 Ulla Rasimus Ulla Rasimus PRO koulutus ja konsultointi 20.9.2015 Osallisuuden muodot 1) Sosiaalinen osallisuus Kouluyhteisö muodostaa suhdeverkoston, johon

Lisätiedot

Työpaikalta terveyttä elämään itseään ja organisaatiota johtamalla

Työpaikalta terveyttä elämään itseään ja organisaatiota johtamalla Työpaikalta terveyttä elämään itseään ja organisaatiota johtamalla KKI Päivät 2016 Oulu 16.-17.3.2016 Oili Ojala, työhyvinvointipäällikkö Tuottaa Pohjois-Suomen asukkaille korkeatasoiset erikoissairaanhoidon

Lisätiedot

SEURAKUNTAOPISTO AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI

SEURAKUNTAOPISTO AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI 1 SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO/ Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa Erityistä tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuudet

Lisätiedot

Työnhakijan TE-palvelut verkossa

Työnhakijan TE-palvelut verkossa 1.2017 Työnhakijan TE-palvelut verkossa Juuri silloin, kun sinulle parhaiten sopii OMA ASIOINTI te-palvelut.fi Oma asiointi -palvelu Asioi TE-toimiston kanssa verkossa henkilöasiakkaan Oma asiointi -palvelussa.

Lisätiedot

Päättötyö. PÄÄTTÖTYÖ sisältää teoksen tai teossarjan, sekä portfolion, joka kuvaa työskentelyä ja sen eri vaiheita.

Päättötyö. PÄÄTTÖTYÖ sisältää teoksen tai teossarjan, sekä portfolion, joka kuvaa työskentelyä ja sen eri vaiheita. Päättötyö PÄÄTTÖTYÖ sisältää teoksen tai teossarjan, sekä portfolion, joka kuvaa työskentelyä ja sen eri vaiheita. Päättötyö tehdään itsenäisesti oman idean pohjalta. Työtä tehdään sekä työpajassa että

Lisätiedot

Työn ja oppimisen integrointi. Maarit Latvala Verkkovirta-hanke, ohjausryhmän pj.

Työn ja oppimisen integrointi. Maarit Latvala Verkkovirta-hanke, ohjausryhmän pj. Työn ja oppimisen integrointi Maarit Latvala Verkkovirta-hanke, ohjausryhmän pj. Visio Korkeakouluissa on toimivat työkalut ja toimintaympäristöt työn opinnollistamiselle. Tämä antaa opiskelijoille entistä

Lisätiedot

Näin kohtaat onnistuneesti median

Näin kohtaat onnistuneesti median Näin kohtaat onnistuneesti median 29.9.2016 Luennon aiheet: Antaa eväitä tilanteisiin, joissa toimittaja lähestyy tutkijaa tai joissa tutkija haluaa lähestyä toimittajaa ja itse tarjota juttuideaa Käydään

Lisätiedot

Työelämälähtöisen koulutuksen toteu1aminen ja työhönvalmennus

Työelämälähtöisen koulutuksen toteu1aminen ja työhönvalmennus Työelämälähtöisen koulutuksen toteu1aminen ja työhönvalmennus Taitoja työhön ja elämään Miiko Taka Amma)llinen erityisope4aja, Bovallius- amma;opisto Pauliina Jääskeläinen Työhönvalmentaja, Bovallius-

Lisätiedot