UUDELLE%URALLE% %ASKELMERKIT%ALANVAIHTOON!%

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "UUDELLE%URALLE% %ASKELMERKIT%ALANVAIHTOON!%"

Transkriptio

1 UUDELLE%URALLE% %ASKELMERKIT%ALANVAIHTOON!% Riikka%Pajunen,%KM % % %% Montevista2Oy VALMENTAJANNE%TÄNÄÄN% Riikka2Pajunen,2alun2perin2kasvatusGeteen2 maisteri2ja2luokanopehaja,2sihemmin2myös2 Ratkaisukeskeinen2valmentaja2 Vuodesta220022rekrytoinnin,2 henkilöstönkehihämisen2ja2valmentamisen2 tehtävissä2(accenture,2mckinsey&company,2 Mercuri2Urval,2HRM2Partners)2 Vuodesta220102oman2uraunelman2 toteuhaminen,2valmennusyritys:2montevista%oy22 (urasuunnihelu,2työnhaku,2 kehityskeskustelut,2kiireenhallinta,2työssä2 jaksaminen,2kouluhajakoulutus)2 22

2 TAVOITTEET% Antaa2konkreeWsia2työkaluja2urasuunniHeluun2 ja2alanvaihdon2toteuhamiseen2 Työkaluja2oman2osaamisen2tunnistamiseen2 Keinoja2löytää2piilotyöpaikkoja2 Antaa2rekrytoijien2käytännön2vinkkejä2 alanvaihtajana2erohumiseen2 Antaa2lisää2energiaa2ja2itseluoHamusta!2 32 NÄKÖKULMIA%ALANVAIHTOON% UUSI2TEHTÄVÄ,2SAMA2TOIMIALA2 SAMA2TEHTÄVÄ,2UUSI2TOIMIALA2 UUSI2TOIMIALA,2UUDET2TEHTÄVÄT2 42

3 UUDENLAINEN%URAKEHITYS% Valinnanvapaus2ja2rajaHomat2 mahdollisuudet2 RohkeuHa2ja2uskoa2itseensä2tarvitaan!22 Jatkuva2oppiminen2ja2kehiHyminen2 Oman2työmarkkinabarvon2kasvaHaminen2 Erilaisia2työuria2elämän2aikana,2 uranvaihdot2ja2radikaalit2urapäätökset2 yleisiä2 Urakehitys2laajemmin:2onnellisuus,2 harmonia,2tasapaino,2elämä2 kokonaisuutena2 52 SUURIN%OSA%AVOIMISTA%PAIKOISTA% ON%PIILOSSA%ODOTTAMASSA% SINUA.% 62

4 MUUTOS%(JA%KRIISI)%ON%MAHDOLLISUUS% IrGsanomisb Glanne2 Uusi2unelma2kiehtoo2 TyytymäHömyys/ uupumus2 nykyiseen2työhön2 Paremmat2 työllistymisb mahdollisuudet2 Ei2ole2työtä2tällä2 hetkellä2 TerveydenGla2vaaGi2 muutoksen2 ElämänGlanteen2 muutos2 72 MITEN%UUSIIN%TEHTÄVIIN?% Uudelleenb kouluhautuminen2 Työnantajan2 mahdollistama2 täydennyskoulutus2 Työnkierto2ison2 organisaagon2 sisällä2/2maan2 vaihto2 Oma2yritys/ toiminimi2 RohkeasN% työnhaun%kauoa% Verkostoitumalla% Työvoimatoimiston2 harjoihelujen2 kauha2 Piilotyöpaikkojen% etsinnällä% Harrastuksen2 kauha2 82

5 MINUSTAKO%ALANVAIHTAJA?% 1.2 Mistä%olen% kiinnostunut?% Intohimot2 2.2 Mitä%osaan?% Vahvuudet2 3.2 Mikä%minulle% on%tärkeää?% Arvot2 4.2 Miten% suhtaudun% itseeni%ja% elämään?% Suhde2itseen2 5.2 Mitä%minun% täytyy% huomioida?% RealiteeGt22!2Toimialat2!2Tehtävät2 92 5%ASKELTA%JA%10%TYÖKALUA%% URAN%JA%ALANVAIHDON% SUUNNITTELUUN% SELKEILLÄ2ASKELILLA2ETEENPÄIN!2 102

6 URASUUNNITTELUN%JA%TYÖNHAUN%% 5%ASKELTA%JA%10%TYÖKALUA% %1.%ITSETUNTEMUS:22 Tiedosta2moGvaaGosi,2arvosi,2vahvuutesi2 2.%VAIHTOEHDOT:22 Listaa2tehtävät2ja2organisaaGot2ja2kerää2Getoa2 3.%FOKUS:2 Valitse2parhaat2vaihtoehdot2millä2aloiHaa2 4.%VALMISTELUT:2 Laita2CV2ja2hakemus,2verkostot2ja2hissipuhe2kuntoon2 Kiinnostukseniblistaus2 Vahvuusb2ja2osaamiskarHa2 TyömoGvaaGotekijäni2 Unelmieni2työ2bkriteerit2 TiedonkeruuhaastaHelut2 TOP102uravaihtoehdot2 PriorisoinGtaulukko2 Hissipuhe2 VerkostokarHa2 5.%TYÖNHAKUKAMPANJA,2acGon!2 Excelbseuranta %MITÄ%MINÄ%HALUAN?% KUTSUMUKSESI2ON2SIELLÄ,22 MISSÄ2INTOHIMOSI2KOHTAA2MAAILMAN2TARPEET 2 122

7 TYÖKALU:%OMA%TOP10%MIELUISIMMAT%TYÖNANTAJAT% POHDI%PERUSTELUT%MIKSI[KYSYMYKSIIN!% Miksi haluat tehdä työtä, josta haaveilet? Miksi juuri tässä organisaatiossa? Miksi meidän kannattaisi valita juuri Sinut? 142

8 AITO%MOTIVAATIO%NÄKYY%REKRYTOIJALLE!% HALUAN% X2 X2 X2 X2 X2 X2 X2 Nopein2tapa2 työllistyä2on2 hakea2 tehtäviä,2 joita2todella2 haluat,2ja2 joihin2sinulla2 on2 osaamista.2 X2 X2 X2 X2 X2 X2 OSAAN% 152 Mitkä%kolme%asiaa%vaikuOavat%eniten% työpaikan%saamiseen?2 162

9 172 NÄYTÄ%MOTIVAATIOSI!% Hakupapereissa:%sanavalinnat,2yleisvire2teksGssä,2käytä2 rohkeasg2myönteisiä2ilmaisuja!2cv:ssä2heg2alussa2omat2 vahvuutesi2haehavaan2tehtävään2pähkinänkuoressa2ja2kerro2 miksi2haluat2paikan!2 SoiOaessasi2kiinnostaville2työnantajille:2innostunut2 äänensävy,2hymyily2puhelimessa2ja2kerro2suoraan,2miksi2olet2 työstä2innostunut,2mitä2annehavaa2sinulla2on!2 HaastaOelussa:2ole2joustava,2ole2innostunut,2oma2aito2oma2 itsesi,2älä2ole2liian2asiallinen2ja2neutraali!2muista2kiihää,2 vaikket2tule2valituksi!2 182

10 Find2out2what2you2like2doing2best2and2get2 someone2to2pay2you2for2doing2it. 2!Katherine!Whitehorn2!!!2 192 SijainG2ja2paikkakunta2 Työn2sisältö2 Työajat2 Työkaverit2 OMA%UNELMATYÖNI% Esimies2 Palkka2 Työympäristö2 Mitä2osaamista2hyödynnän?2 Arvomaailma2 202

11 Millaista2työtä2haluaisit2tehdä?2 Millaisessa2yrityksessä/toimialalla?2 Mitä2osaamistasi2ja2Getojasi2haluaisit2 käyhää2unelmatyössäsi?2 Mitä2taitojasi2haluaisit2käyHää2 unelmatyössäsi?2 Millaisia2edellytyksiä2sinulla2on2nyt2 unelmatyöhösi?2 Mikä2auHaa2sinua2saamaan2 unelmatyösi?2 Millaista2kehiHymistä2se2edellyHää2 sinulta?2 Mikä2on2sinulle2tärkeintä2 unelmatyössäsi?2 Millaisia2työpäiviä2haluaisit2tehdä?2 Millaista2työtä2haluaisit2tehdä2 Millaisissa2työskentelyolosuhteissa2 haluaisit2toimia?2 Millaista2palkkaa2ja2muita2etuja2 haluaisit2nauwa?2 Mikä2sinua2innostaa?2 Mikä2sinua2moGvoi?2 Mikä2tekee2sinut2onnelliseksi?2 Milloin2olet2parhaimmillasi2työssäsi?2 Mitä2haluaisit2oHaa2mukaasi2nykyisestä2 työstäsi?2 Mitä2et2tule2kaipaamaan2nykyisestä2 työstäsi?2 212 TYÖKALU:% TYÖMOTIVAATIOTEKIJÖIDEN%TUNNISTAMINEN% Työtehtäväni/Työnantajani Nykyinen/viimeisin työtehtäväni: Plussat Mistä pidit tässä työssä ja työpaikassa? Miinukset Mistä et pitänyt? Sitä edellinen työtehtäväni: Sitä edellinen työtehtäväni: Sitä edellinen työtehtäväni: Sitä edellinen työtehtäväni: 222

12 MILLAISENA%SINUT%TUNNETAAN?% Se!Pekka!on!sellainen.! Minkä2kuvan2Linked2Inbprofiilistasi2saa?2 Miten2otsikoit2ja2mikä2kokemus2on2 näkyvissä?2esim.2 Kokenut2johtaja2etsii2 uusia2haasteita2markkinoingbalalta 2 Minkä2kuvan2CV:stäsi2saa?2Esimies2vai2 asiantungja?2minkä2toimialan2kokemus2 korostuu?2mitä2alun2givistelmässä2 korostetaan?2mistä2puhut2hissipuheessasi?2 Mitä2googlaamalla2löytyy?2Sosiaalisen2 median2näkyvyys2ja2akgivisuus?2 232 OMAN%OSAAMISEN%JA% VAHVUUKSIEN%TUNNISTAMINEN% TÄMÄ2ON2ASENTEESI2OHELLA2KAIKISTA2TÄRKEIN2ASIA!2 312

13 MITÄ%VAHVUUKSIA%NYKYAJAN%TYÖNANTAJAT% ARVOSTAVAT?% Into2ja2intohimo2omaan2tekemiseen2 Vahva2itsetunto2ja2myönteinen2minäkäsitys2 Kyky2hallita2stressiä,2ajankäyHöä2ja2työmäärää2=2 paineensietokyky2 Vuorovaikutustaidot2:2verkostoituminen,2neuvoHelub2ja2 myyngtaidot2 Asiakaspalvelutaidot:2sisäiset2ja2ulkoiset2asiakkaat2 Luovuus,2kyky2mieWä2asioita2uusista2näkökulmista2 Ongelmanratkaisutaidot,2omabaloiHeisuus2 Kyky2sopeutua2jatkuviin2muutoksiin2 ProjekGnhallinnan2taidot2 252 Pohdi nämä jokaisen työtehtävän kannalta erikseen: Työtehtäväni/ Työnantajani Työtehtäväni/ Työnantajani Työtehtäväni/ Työnantajani Vastuut Mistä kaikesta olit vastuussa? Mihin kului suurin osa työajastasi? Osaaminen (mitä piti osata, jotta pystyit hoitamaan työsi. Kirjaa ylös itsellesi itsestäänselväkin osaaminen) Vahvuudet Mitä vahvuuksiasi käytit tässä työtehtävässä? Onnistumiset, aikaansaannokset, kohokohdat, näytöt, palkinnot Käytännön esimerkkejä! Opit Mitä juuri tämä työtehtävä sinulle opetti? Tärkeimmät opit tästä työkokemuksesta. Kehittyminen Miten ammattitaitosi kehittyi tämän työkokemuksen aikana? 262

14 ProjekGnhallinta2 Kansainvälinen2kokemus,2kielitaidot,22 kulhuurien2tuntemus2 Onnistumiset2ja2 aikaansaannokset2 Tekniset2taidot,2IT2 Sosiaalisen2median2taidot2 Julkisen2sektorin2tuntemus2 Liikebelämän2tuntemus2 Jonkin2toimialan2tuntemus2 OMA%OSAAMIS[%JA% VAHVUUSKARTTA% Erikoisosaaminen2 Luontaiset2lahjakkuuteni2 AmmaGllinen2ydinosaaminen2 Metataidot,2esim.2itsensä2 johtamisen2taidot,2ajahelun2 taidot,2oppimaan2 oppiminen,2tavoiheiden2 asehaminen,2ajanhallinta,2 Gedon2hankkimistaidot,2 päätöksentekotaidot2 Missä2olin2jo2lapsena2hyvä?2 Persoonan2vahvuudet2 Käytännön2taidot2 Kädentaidot2 Koneiden2käyHötaidot2 MyynGtaidot2 Verkostoitumistaidot2 Sosiaaliset2taidot2 Johtamistaidot2/2 esimieskokemus2 272 KOTITEHTÄVÄ:%VALJASTA%TUTTUSI%HOMMIIN!% Kysy2viideltä2sinut2hyvin2tuntevalta2 lähipiirisi2henkilöltä:22 Mitä%osaamista%ja%vahvuuksia%minulla% mielestäsi%on? % Kerää2vastaukset2yhteen2ja2katso,2oletko2 samaa2mieltä!2 282

15 TYÖKALU:%VAHVUUDET%!%TOIVEET%(ESIMERKKI)% Vahvuudet,%mitä%halusin%hyödyntää:% Vahva2halu2antaa2huippupalvelua2 asiakkaille2 Valmentaminen,2parantaa2ihmisten22 työhyvinvoinga2suomessa2 RekrytoinGb2ja2 konsulwkokemustaustan2 hyödyntäminen22 Tilaisuuksien2ja2tapahtumien2 järjestäminen22 Koulutusten2suunniHelu2 InnovaGivisuus2ja2oman2intohimon2 markkinoing2asiakkaille2 Osallistavien2menetelmien2käyHö2 Verkostoituminen2ja2uusien2ihmisten2 tapaaminen2 Toiveet%tulevalle%työlle:% Saa2valmentaa2ja2tavata2paljon2ihmisiä2 Saa2keskiHyä2vain2omiin2intohimoihin2 työssään:2hyvinvoing,2urasuunnihelu,2 itsensä2kehihäminen2 Saa2suunnitella2ja2käydä2itse2 valmennuksia2omien2toiveiden2mukaan2 Saa2valita2asiakkaskohderyhmät2ja2 työkaverit2 Työ2sisältää2mahdollisimman2vähän2 hallinnollisia2tehtäviä2 Saa2valita2itse2työajat2ja2lomien2 pituudet2 292 POHDINTA% 1. Mikä2oli2sinulle2tärkeintä/mielenkiintoisinta,2mitä2juuri2 kuulit?2 2. Miten2aiot2toimia2tämän2pohjalta?22 302

16 2.%LISTAA%JA%TUTKI%VAIHTOEHTOSI% OMAT2KIINNOSTUKSESI2=2TYÖPAIKAT2(MINKÄ2ALAN,2MITKÄ2ORGANISAATIOT)2 OMAT2VAHVUUTESI2=2TEHTÄVÄT2 312 ERILAISET%URANVAIHDOT%% *RADIKAALI%MUUTOS*% 322

17 LISTAA%OMAT%KONKREETTISET%VAIHTOEHTOSI%% *RADIKAALI%MUUTOS*% 332 KYSELE%IHMISILTÄ%HEIDÄN%TYÖSTÄÄN% Hanki2Getoa2uudelta2alalta2ihmisiltä,2jotka2ovat2jo2siellä!2 Tuo2omassa2työnhaussasi2esiin,2eHä2olet2todella2perehtynyt2 uuteen2alaasi!2 Älä2kysy2verkostoltasi2töitä,2kysy2heidän2työstään!2 Kysy2häneltä2esim.2 Millainen2Glanne2teidän2työpaikalla2on?2 Mitä2teidän2alalla2tapahtuu?2 Millaista2teillä2on2olla2töissä?2 Millaisia2tehtäviä2työhösi2kuuluu?2(Millainen2on2tyypillinen2 työpäiväsi2tai2 viikkosi?)2 Millaista2osaamista2työsi2edellyHää?2 Mitä2minun2kannaHaisi2huomioida,2jos2haluan2näihin2tehtäviin?2 Voisitko2antaa2minulle222tai232ihmisen2nimet,2jotka2myös2 tekevät.22niin2kuin2sinä?2voinko2mennä2heitä2tapaamaan?2 Voinko2kertoa,2eHä2olemme2puhuneet?22 342

18 3.%PRIORISOI!% FOKUSOI2JA2VALITSE21b22TÄRKEINTÄ2JA2KAIKKEIN2KIINNOSTAVINTA2 URAVAIHTOEHTOA2MILLÄ2ALOITTAA %VALMISTAUDU%TYÖNHAKUUN% VERKOSTOT,2HISSIPUHE,2CV2JA2HAKEMUS2KUNTOON!22 362

19 MITEN%HYÖDYNNÄT%SOSIAALISTA%MEDIAA?% Hyvät mahdollisuudet saada näkyvyyttä ja erottua työnhakijana Bloggaa LinkedIn:ssä! Tee hyvä LinkedIn-profiili, Tee erillinen Facebook-sivu työnhakua varten, Tee profiilisi Google+ -palveluun Liity alasi ryhmiin ja tykkää kohdeyrityksistäsi Facebookissa/LinkedIn:ssä! Tee Pinterest-CV Oma nettisivu työnhakua varten, esimerkkejä: Lue aiheesta lisää: Tom Laine / Työnhakuopas 372 VINKKEJÄ%VERKOSTOITUMISEEN%% Kerää2verkostosi2yhteen2paikkaan2(esim.2Linked2In,2excel,2 käyngkorwkansio)2 Huolehdi,2eHä2LinkedIn:ssä2on2kaikki2tuntemasi2ihmiset2 Ystävät,2sukulaiset,2exbkollegat,2esimiehet,2asiakkaat,2rekrytoijat,2kouluHajat22 Kun2tapaat2ihmisiä2koulutuksissa,2messuilla2jne,2kutsu2aina2heidät2heG2 Linked2Inbverkostoosi2ja2vaihda2käynGkorGt,2kiitä2jälkeenpäin2 Auta2ja2anna2ensin2 2sinuakin2autetaan2siHen!2 Luo2kontakteja2haastaHelemalla2kiinnostavia2ihmisiä!2 Pidä2aina2käynGkorWsi2mukanasi,2myös2työnhakijana.2 Kerro2kaikille,2mitä2olet2etsimässä!2Kysy2vihjeitä,2älä2työpaikkoja.2 382

20 TYÖKALU:%OMA%VERKOSTOKARTTANI% Oma%verkostoni%2 392 HISSIPUHEESI%JÄTTÄÄ%SINUSTA%MIELIKUVAN% Tarvitset hissipuhetta CV:ssä, puheluissa, haastattelussa, kaikkialla Oma lyhyt positiivinen myyntipuheesi minkä asian haluat itsestäsi muistettavan? Herättää kiinnostuksen tutustua sinuun lisää Harjoittelu ja omat muistiinpanot auttavat Kerrot tärkeimmät asiat ensin etkä mitään turhaa Räätälöity tilanteeseen sopivaksi (esim. älä kerro tiettyä paikkaa hakiessa mitä kaikkea muutakin voisit tehdä ) 402

21 MILLAINEN%ON%HYVÄ%90%SEKUNNIN%HISSIPUHE?% 1 Miksi haet tehtävää? Näytä heti kiinnostuksesi! 2 Tärkeimmät vahvuutesi siihen? 3 Osaamistaustasi tiiviinä: X vuoden kokemus X toimialalta/x tehtävistä 4 Koulutus, jos se on relevantti/tuore/ valttisi 5 Millainen ihminen/työkaveri/työntekijä olet? 412 OMA%AKTIIVISUUS%+%HYVÄ%CV%ON%AVAIMESI% HAASTATTELUUN!% CV% Hakemus2 HaastaOeluun!% Hyödynnä%liiOosi%tarjoama%uravalmennus!!% 422

22 HYVÄ%CV%EROTTUU%HETI%ALUSSA!% Sisältö%ratkaisee.2Pituus2max222sivua.2Selkeys2auHaa2lukijaa.22 Ensimmäinen%yhteenvetokappale:22 Esim.2 Vahvuuteni2HRbassistenGn2tehtävään 2kiteyHää2kaiken2 tärkeimmän!2 MoGvaaGosi2 RelevanGn2osaamisesi2faktoina,2numeroina,2kiteyteHynä2 Esim.2 Yli2102vuoden2kokemus2esimiehenä,2josta262vuoHa2kirjastoalalla2ja242vuoHa2 koulutusalalla.2tiimieni2koot23b122henkilöä. 2 Erikoisuutesi2muihin2verraHuna2 Persoonasi2parhaat2puolet2 Jos%voit%läheOää%CV:si%moneen%paikkaan,%se%ei%ole%hyvä% yhteenkään%paikkaan! % 432 HYVÄ%CV%EROTTUU%SISÄLLÖLTÄÄN.%% SAMAA%CV:TÄ%EI%VOI%LÄHETTÄÄ%KAHTEEN%PAIKKAAN % Työkokemus[osiossa%rekrytoijaa2kiinnostaa:2 Mitä2opit2kyseisessä2työtehtävässä?2(esim.2rekrytoidessani2yhteensä2 2502ihmistä2kehityin2taitavaksi2haastaHelijaksi2ja2opin2kirjoiHamaan2iskeviä2 hakuilmoituksia)2 Mitä2vahvuuksiasi2käyGt?2 Mitä2konkreeWsta2sait2aikaan,2missä2onnistuit?2 Pieniä2ja2isoja2onnistumisiasi2 Jotain,2mitä2teit,2sääsG2yritykselle2X2EUR/vuosi2 SaavuGt2tai2yliGt2tavoiHeesi2 Mistä2sait2hyvää2palauteHa2muilta?2 442

23 TYÖKOKEMUS[OSIO:%KÄYTÄ%AKTIIVISIA%VERBEJÄ%% Johdin!rekrytoin77imin!muu:oprojek7a! Järjes7n!55!koulutus7laisuu:a! Kilpailu7n!koulutusyritykset! Vein!läpi!muutosvalmiuskyselyn!koko!organisaa7olle! Raportoin!viiko:ain!englanniksi!esimiehelleni!Sveitsissä! 452 MIKSI%JUURI%SINUT%TULISI%VALITA? % ISKEVÄ%HAKEMUS%=%3[4%LYHYTTÄ%KAPPALETTA% 1. Kiinnostus% 2Miksi2haluat2juuri2tämän2paikan2juuri2tästä2yrityksestä2ja2 mikä2on2tuomasi2lisäarvo?2motivaatio2ja2innostus2 saavat2näkyä!22 2. Osaaminen%ja%näytöt% 2Mitä2HYÖTYÄ2ja2lisäarvoa2osaamisestasi2olisi2juuri2tälle2 työnantajalle?22 2Kerro2vahvuutesi2tehtävään,2älä2kerro2muuta!2 462

24 5.%TYÖNHAKU% %ACTION!%% TAVOITTEELLINEN,2SYSTEMAATTINEN,2AKTIIVINEN2TYÖNHAKUKAMPANJA2 472 MITEN%PIILOTYÖPAIKKOJA%LÖYTYY?% % MITÄ%ENEMMÄN%AIKAA%KÄYTÄT%PIILOTYÖPAIKKOJEN% METSÄSTYKSEEN,%SITÄ%NOPEAMMIN%TYÖLLISTYT % 482

25 MIKÄ%ON%PIILOTYÖPAIKKA?% Työnantaja2ei2itsekään2vielä2Gedosta2tarvitsevansa2sinun2osaamista.2(Esim.2 kasvava2yritys2oma2hrbihminen,2täysipäiväinen2myyjä..)2 Tarve2on,2muHei2vielä2julkisteHu,2nopeat2syövät2hitaat2 TarveHa2ei2haluta2edes2julkistaa2(esim.2hygieniasyistä,2joku2ei2Gedä2tulevansa2 pian2irgsanotuksi )2 492 MITEN%LÖYDÄT%PIILOTYÖPAIKKOJA?% Parhaat keinot: 1 Verkostoidu2ja2kerro2kaikille,2mitä2olet2etsimässä.2Kontaktoi2 ja2värvää2suosihelijasi.2kysy2vihjeitä2työnantajien2tarpeista.2 2 Käy2paljon2messuilla,2rekrytoinGtapahtumissa,2 koulutuksissa,2ole2 silmät2ja2korvat2auki,2cv2aina2mukana.2 3 Tee2lista2sinua2kiinnostavista2työnantajista2ja2soita2suoraan2 esimiehille,2rekrytoijille,2toimitusjohtajille2(riippuen2 yrityksen2koosta,2voit2soihaa22b32henkilölle2samassa2 yrityksessä)2 4 Kasvavat2alat.2Soita2esimiehille2kasvavien2alojen2yrityksissä.2 Seuraa2mediaa2ja2jututa2ihmisiä,2jotka2Getävät2mitkä2alat2 ovat2kasvavia.2 5 Vähän2tunnetut2ja2vähän2arvostetut2yritykset,2joissa2kenGes2 suuri2vaihtuvuus.2 502

26 MUITA%KEINOJA%LÖYTÄÄ%TYÖPAIKKA% Sosiaalinen2media,2siellä2esim.2 LinkedIn2bryhmät2 Yritysten2omat2neWsivut.2Paikka2on2 vain2siellä,2ei2missään2muualla2auki.22 Headhunterit.2Soita2ja2ehdota2 rohkeasg2tapaamista.2katso:2 Vuokratyöfirmat,2muut2 rekrytoingyritykset2 Avoimet2työpaikat2neGssä2(Duunitori,2 Monster,2OikoGe,2jne)2 512 SUORAT%PUHELINKONTAKTIT%TYÖNANTAJILLE% 1 Tee2ensin2oma2TOP10bsinun2 kiinnostavimmat2työnantajat2 2 Valmistaudu2hyvin2 Hyvä2fiilis2ja2hymy2 Oma2hissipuheesi2 Kysymyksesi2rekrytoijalle2 TavoiHeesi2puhelinsoitolle2 Mitä2teet,2jos2tulee2EI2b>2vihjeitä2 eteenpäin,2cv:n2lähehäminen2 kuitenkin..2 3 Soita2rohkeasG2 4 Tee2muisGinpanoja2 5 Arvioi2lopuksi,2mikä2meni2hyvin,2mitä2 opit?2 522

27 YHTEENVETO:%7%ASKELTA%PIILOTYÖPAIKKAAN% 1.%Tee%lista%sinua2eniten2kiinnostavista2työnantajista.2 Jannen!TOP!30!!kiinnostavimmat! työnantajat.!listaa2myös2kiinnostavimmat2työtehtävät.2 2.%Valmistele%hissipuheesi:%oma2moGvaaGosi,2taustasi,2osaamisesi2ja2persoonasi2kiteyteHynä.2 2Mitä2konkreeWsta2hyötyä2sinusta2olisi2kyseiselle2työnantajalle?2 3.%Soita%suoraan2TOPblistasi2yrityksiin:2rekrytoijille,2yksikköjen2esimiehille,2pienissä2yrityksissä2 2suoraan2toimitusjohtajille.2 4.%Verkostoidu%ja%kerro%kaikille2tutuillesi,2mitä2olet2etsimässä.2Kontaktoi2ja2värvää2suosiHelijasi2 2kaikista2kesäb2ja2harjoiHelupaikoistakin.2Kysy2vihjeitä2työnantajien2tarpeista.2 5.%Käy%paljon%messuilla,2rekrytoinGtapahtumissa2ja2koulutuksissa.2Ole2silmät2ja2korvat2auki,2CV2 2aina2mukana.2 6.%Bongaa%kasvavien%alojen%yritykset.2Niissä2tarvitaan2hyviä2tekijöitä.2Seuraa2mediaa2ja2jututa2 2ihmisiä,2jotka2Getävät,2mitkä2alat2ovat2kasvavia.2 7.%Seuraa%lehNä,%televisiota,%radiota,%verkkoa.2Työnhakusivut,2alan2julkaisut,2yritysten2omat2 2neWsivut2jne.2Tartu2heG2uuGsen2kuultuasi2luuriin2ja2pääset2massan2edelle!2 532 LISÄÄ%KÄYTÄNNÖN%VINKKEJÄ% REKRYTOIJIEN2JA2HEADHUNTEREIDEN2NEUVOJA2ALANVAIHTAJALLE2 542

28 HEADHUNTEREIDEN%8%VINKKIÄ%ALANVAIHTAJALLE% 1 Verkostoidu!2Rakenna2verkostoja2jo2työssä2ollessasi.2Kerro2 kaikille,2mitä2olet2etsimässä.2älä2häpeile2työhömyyhäsi!2 2 Keskity%siirreOävään%osaamiseesi.2Hae2uusia2töitä,2jotka2 jotenkin2liihyvät2aiempaan2kokemukseesi2tai2osaamiseesi.2 Kiteytä2vahvuutesi.2 3 Hae%pienempiinkin%ja%ei[tunneOuihin%yrityksiin,2sinne2 helpompi2päästä,2palkka2parempi2ja2vastuut2usein2 laajempia.2 4 Ole%valmis%alentamaan%palkkaasi%ja2GHeliäsi,2kun2aloitat2 uudella2alalla2uudessa2työssä2(jos2osaamista2ei2ole).2näytä2 ensin2kyntesi,2sihen2neuvohele2edut HEADHUNTEREIDEN%8%VINKKIÄ%ALANVAIHTAJALLE% 5. Ole%kaikin%tavoin%akNivinen.2Soita2kiinnostaviin2yrityksiin2ja2 suorahakukonsulteille,2ehdota2suoraan2tapaamisia.2 Valmistaudu2aina2hyvin.2 6. Pidä%Linked%In[profiilisi%kunnossa%ja2myyvänä.2 7. Pidä%itsesi%hyvässä%kunnossa%ja2vireessä,2hyvällä2fiiliksellä2 työhömyyden2pitkihyessäkin!22 8. Usko%itseesi.2Pitkä2työHömyysjakso2ei2haiHaa,2muHa2 negagivinen2asenne2haihaa!2 562

29 MILLAINEN%HAKIJA%EROTTUU:% MITEN%ASENTEESI%NÄKYY%REKRYTOIJALLE?%% AkNivisuutena2 2Soitatko2suoraan2kiinnostaviin2yrityksiin?2 Soitatko2kiinnostavasta2avoimesta2työpaikasta2aina2 lisägetoja?2soitatko,2jos2yrityksestä2ei2ala2kuulua2mitään?2 Soitatko2kunnes2saat2rekrytoijan2kiinni2vai2jätätkö2 vastaajaan2soihopyynnön?2 Uskona%itseesi% 2oletko2vakuuHunut2omista2vahvuuksistasi2 kyseiseen2tehtävään?2miten2puhut2itsellesi2ja2itsestäsi?2 Innostuneisuutena2 2oletko2aidosG2moGvoitunut2juuri2 näistä2tehtävistä?2uskallatko2sanoa2ja2näyhää2sen?2 Hakupapereista2 2onko2CV:ssä2vahvuutesi/myynGvalWsi2 juuri2kyseiseen2tehtävään2heg2alussa?2selkeä,2ygmekäs,2 vain2relevanwa2kokemusta2korostava MILLAINEN%HAKIJA%EROTTUU:% MITEN%ASENTEESI%NÄKYY%REKRYTOIJALLE?%% Käytännön%esimerkit%ja%tarinat% 2kerrotko2 esimerkkien2avulla2vahvuuksistasi?2oletko2miewnyt2 jokaiseen2väihämääsi2vahvuuteen2käytännön2tarinan,2 miten2kyseinen2vahvuus2näkyy2työssä?2 Joustavuutena2 2jaksatko2täyHää2neWlomakkeen,2 sopiiko2ehdotetut2haastaheluajat?2 HaastaOeluissa2 2onko2valmistauduHu2hyvin,2onko2 perehdyhy2yritykseen2ja2tehtävänkuvaan?2kysytkö2 omia2kysymyksiä?2osaatko2kiteyhää2vahvuutesi?2 Kun%et%tule%valituksi% 2kiitätkö2aina2jälkikäteen?2 Pyydätkö2palauteHa,2ellet2tule2valituksi,2oletko2 ystävällinen2loppuun2saakka?2 582

30 VÄLTÄ%ALANVAIHTAJAN%SUURIMMAT%VIRHEET!% 1. Hakeudut2uuteen2työhön2tekemäHä2perusteellista2 itsetutkiskelua.2 2. Hakeudut2uuteen2työhön2GetämäHä2millaista2se2oikeasG2on.2 3. Et2kerro2monille2suunnitelmistasi.2 4. Aloitat2täydennyskoulutuksen2kokeilemaHa2sopiiko2uusi2työ2 sinulle2käytännössä Annat2rahan2ohjailla2liikaa2päätöksiäsi.2Et2ole2valmis2alentamaan2 palkkaasi.2 6. Yrität2jollekin2alalle2siksi,2eHä2ystäväsi2menestyy2siellä.2 7. Et2uskalla2ajatella2tarpeeksi2 isosg,2tyydyt2tavanomaiseen.2 8. Odotat2jonkun2muun2(uravalmentajan?)2kertovan2sinulle,2mihin2 sinun2kannahaisi2hakea.2 9. Odotat2nopeita2muutoksia2ja2pikavoiHoja MITÄ%OIVALSIT?% KERTAUS2JA2KÄYTÄNNÖN2OIVALLUKSET2 602

31 MITÄ%OIVALLUKSIA%SAIN?% 2Listaa2omat2oivalluksesi2ja2ideasi! ALANVAIHTOASI%TUKEVAA%KIRJALLISUUTTA% Miten onnistut työnhaussa?: Kaisa Välivehmas, 4/2014 Työnhakuopas: Mitä, miten, missä?: Tom Laine ja Teija Hoppe (2014) Mielekäs työ uuden ajan uraopas: Kati Järvinen, Maria Carlsson (2013) Upeaa työtä! Näin teet itsellesi unelmiesi työpaikan: Lauri Järvilehto Oma ura paras ura Airo, Rantanen, Salmela 2008 Elämänmuutos! Hyppy uudelle uralle Salla Korpela 2009 What Color Is Your Parachute? Richard N. Bolles What should I do with my Life? Po Bronson The Career Within You How to find the perfect job for your personality: Wagele and Stabb Työhaastattelu: henkilöarviointi työhönotossa ja työuralla Niitamo Uraputkesta itsensä johtamiseen Kurten 2004 Joustava urakehitys Salminen 2005 Unelmatyöskentely, Ote omanlaiseen elämään - Toukonen

32 MUISTA%ANTAA%ITSELLESI%% POSITIIVISTA%PALAUTETTA!% 632 KÄY%TYKKÄÄMÄSSÄ%MONTEVISTASTA%FACEBOOKISSA!% SAAT%VINKKEJÄ%URASUUNNITTELUUN%JA%OMAAN%KEHITTYMISEEN!% 642

33 LÄMMIN%KIITOS!% ONNEA2MATKAAN!2 Riikka2Pajunen2 Montevista2Oy2 040b

TYÖNHAKUOPAS Maahanmuuttajat yritysten resurssina -projekti

TYÖNHAKUOPAS Maahanmuuttajat yritysten resurssina -projekti Työnhakuopas maahanmuuttajille TYÖNHAKUOPAS Maahanmuuttajat yritysten resurssina -projekti Sisältö Lukijalle Lukijalle... 3 Työpaikat, työnantajat... 5 Ole valmis työnhakuun... 7 Työnhaku... 9 Oman osaamisen

Lisätiedot

KOULUTUSTARJONTA 2014-2015

KOULUTUSTARJONTA 2014-2015 Tukea työnhakuun. Uskallusta urasuunnitteluun. KOULUTUSTEEMAT Koulutusta kehittymiseen. Työkaluja työhyvinvointiin. Energiaa elämään! KOULUTUSTARJONTA Hei! Tässä koulutusesitteessä on esimerkkejä Montevistan

Lisätiedot

OTTY valmennus. Työnhaun perusteet. Helsinki 28.1.2014. Nina Juhava ja Heini Hult-Miekkavaara TERVETULOA!

OTTY valmennus. Työnhaun perusteet. Helsinki 28.1.2014. Nina Juhava ja Heini Hult-Miekkavaara TERVETULOA! OTTY valmennus Työnhaun perusteet Helsinki 28.1.2014 Nina Juhava ja Heini Hult-Miekkavaara TERVETULOA! Ohjelma 28.1.2014 Miten asennoitua työn hakuun? Itseanalyysi ja tavoitteen asettaminen työn haussa

Lisätiedot

MAST. selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä. Työhön! selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä

MAST. selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä. Työhön! selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä MAST selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä Työhön! selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä Työhön! Selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä Kirjoittajat: Piia Virtanen ja Hanna Stenroos

Lisätiedot

VINKKEJÄ TYÖNHAKUUN. OHJAUS- JA TYÖELÄMÄPALVELUT www.oulu.fi/careerservices

VINKKEJÄ TYÖNHAKUUN. OHJAUS- JA TYÖELÄMÄPALVELUT www.oulu.fi/careerservices VINKKEJÄ TYÖNHAKUUN OHJAUS- JA TYÖELÄMÄPALVELUT www.oulu.fi/careerservices 1 SISÄLLYS LINKKILISTA... 2 TYÖNHAUN VAIHEET... 3 OSAAMISEN JÄSENTÄMINEN... 3 TAVOITE... 3 TIEDONHAKU... 4 TYÖNHAUN ASIAKIRJAT...

Lisätiedot

WWW.VARMADUUNI.FI TYÖNHAKUOPAS

WWW.VARMADUUNI.FI TYÖNHAKUOPAS WWW.VARMADUUNI.FI TYÖNHAKUOPAS Sisältö Alkusanat: Työnhaku on taito, jonka voit oppia 1 1. Työnhaun lähtökohdat a. Tavoitteeni tällä hetkellä 2 b. Omien vahvuuksien tunnistaminen 3 c. Työnhaun kanavat

Lisätiedot

Työvoimatoimistossa ja lehdissä ilmoitettavat työpaikat ovat vain jäävuoren huippu, suurinta osaa avoimista työpaikoista ei ilmoiteta

Työvoimatoimistossa ja lehdissä ilmoitettavat työpaikat ovat vain jäävuoren huippu, suurinta osaa avoimista työpaikoista ei ilmoiteta HAKEMUS (vastaaminen työpaikkailmoitukseen) Työhakemus muokataan haettavan työtehtävän vaatimusten mukaan. Vastaa hakemuksellasi työnantajan esille tuomiin tarpeisiin ja perustele sopivuutesi tehtävään.

Lisätiedot

Teema 1 Koulutus ja työnhaku

Teema 1 Koulutus ja työnhaku Teema 1 Koulutus ja työnhaku Tässä teemassa on tarkoituksena, että selvität tämän hetkisen tilanteesi kouluttautumis- ja työllistymissuunnitelmien pohjaksi. Tehtävät ohjaavat sinua erittelemään tavoitteitasi,

Lisätiedot

TYÖNHAKUINFO. Materiaali on tarkoitettu kaikille työuransa alussa oleville työnhakijoille.

TYÖNHAKUINFO. Materiaali on tarkoitettu kaikille työuransa alussa oleville työnhakijoille. TYÖNHAKUINFO Materiaali on tarkoitettu kaikille työuransa alussa oleville työnhakijoille. SISÄLTÖ: Työnhausta Työnantajan odotuksia työnhakijaa kohtaan Työnhakuprosessi Työhakemus Ansioluettelo (CV) Työhaastattelu

Lisätiedot

URANOSTE TYÖNHAKUOPAS

URANOSTE TYÖNHAKUOPAS URANOSTE TYÖNHAKUOPAS VAKUUTTAVAN CV:N RAKENNUSPALASET VALMIINA HAASTATTELUUN REKRYTOINNIN AMMATTILAISTEN VINKIT CV- JA HAASTATTELUVINKEILLÄ UUTEEN TYÖHÖN Oletko hakemassa ensimmäistä oman alasi työpaikkaa

Lisätiedot

Työelämäpassi Opiskelijan materiaali

Työelämäpassi Opiskelijan materiaali Työelämäpassi Opiskelijan materiaali 1 SISÄLLYSLUETTELO TE-KORTISTA LYHYESTI... 2 Kortin sisältö... 2 MODUULI 2: TYÖNHAUN ASIAKIRJAT... 3 Työhakemus... 3 Ansioluettelo... 5 Eri alojen toiveita ansioluettelon

Lisätiedot

TYÖNHAUN TEHTÄVÄKIRJA

TYÖNHAUN TEHTÄVÄKIRJA TYÖNHAUN TEHTÄVÄKIRJA OPAS TYÖLLISTYMISEN TUEKSI Tähän Työnhaun tehtäväkirjaan on kerätty Maamark - projektin (Maahanmuuttajat markkinoille ESR 2003-2007) työnhakuklubeissa käytettyä materiaalia. Kaikkea

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTON REKRYTOINTIPALVELUT TYÖNHAUN OPAS MITEN MARKKINOIN OSAAMISTANI?

HELSINGIN YLIOPISTON REKRYTOINTIPALVELUT TYÖNHAUN OPAS MITEN MARKKINOIN OSAAMISTANI? HELSINGIN YLIOPISTON REKRYTOINTIPALVELUT TYÖNHAUN OPAS MITEN MARKKINOIN OSAAMISTANI? TYÖNHAUN OPAS MITEN MARKKINOIN OSAAMISTANI? Sisällysluettelo: 1. Työmarkkinoiden murros 2 2. Tunne itsesi, valitse työsi

Lisätiedot

Miten markkinoin osaamistani? Työnhaun opas

Miten markkinoin osaamistani? Työnhaun opas Miten markkinoin osaamistani? Työnhaun opas Ura- ja rekrytointipalvelut Helsingin yliopisto Ura- ja rekrytointipalvelut teksti Marina Misukka 2. uudistettu painos Yliopistopaino 2004 TYÖNHAUN OPAS MITEN

Lisätiedot

ELAMA JALKEEN VALMISTUMISEN KÄYTTÄJÄN OPAS

ELAMA JALKEEN VALMISTUMISEN KÄYTTÄJÄN OPAS ELAMA VALMISTUMISEN JALKEEN KÄYTTÄJÄN OPAS ONNITTELUT! Opintosi alkavat olla lopuillaan ja varmasti mietit jo erilaisia vaihtoehtoja, miten jatkaa eteenpäin. Halusitpa jatkaa opintoja tai siirtyä jo työelämään,

Lisätiedot

Hukkuuko hakijan persoona rekrytointiprosessissa? Asiakastilaisuus 11.11.2011. a Sanoma company

Hukkuuko hakijan persoona rekrytointiprosessissa? Asiakastilaisuus 11.11.2011. a Sanoma company Hukkuuko hakijan persoona rekrytointiprosessissa? Asiakastilaisuus 11.11.2011 Tutkimuksen taustaa Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Oikotie.fi Työpaikat -sivuston kävijöiden mielipiteitä ja ajatuksia

Lisätiedot

MENETELMÄOPAS AMMATTIKORKEAKOULU- OPISKELIJAN URAOHJAUKSEEN

MENETELMÄOPAS AMMATTIKORKEAKOULU- OPISKELIJAN URAOHJAUKSEEN MENETELMÄOPAS AMMATTIKORKEAKOULU- OPISKELIJAN URAOHJAUKSEEN LUKIJALLE Käsissäsi on menetelmäopas ammattikorkeakouluopiskelijoiden uraohjaukseen. Opas on koottu opinnäytetyönä, jonka toimeksiantajana toimi

Lisätiedot

Kehity KESKUSTELEMALLA. Onnistuneen kehityskeskustelun kivijalka on työntekijän ja esimiehen välinen luottamus.

Kehity KESKUSTELEMALLA. Onnistuneen kehityskeskustelun kivijalka on työntekijän ja esimiehen välinen luottamus. 8 tradenomi 1/14 Kehity KESKUSTELEMALLA Onnistuneen kehityskeskustelun kivijalka on työntekijän ja esimiehen välinen luottamus. teksti kirsi ristaniemi kuvat shutterstock tradenomi 1/14 9 idätkö kehityskeskusteluja

Lisätiedot

Tuunaa työnhakusi - hae harjoitteluun

Tuunaa työnhakusi - hae harjoitteluun Tuunaa työnhakusi - hae harjoitteluun Anne Jurvakainen Jaana O. Liimatainen Satu Lampila 2013 YLIOPISTO-OPINTOJEN TYÖELÄMÄINTEGRAATIO Sisältö I Harjoittelu ja sen merkitys II Oma osaaminen (osaamisen esittäminen,

Lisätiedot

Ajokortti työelämään

Ajokortti työelämään TÖITÄ Ajokortti työelämään Teksti ja toimitus: Tuula Alanko, Riitta Huhtala, Satu Mellanen Kannen kuva: Rodeo Taitto: Tiina Rinne Paino: Lönnberg Painot Oy Suomen 4H-liitto 2014, www.4h.fi SISÄLTÖ 1 Työnhaku

Lisätiedot

Töihin! pieni opas työnhakuun. Postinumero ja -toimipaikka Päivämäärä. Puhelinnumero Sähköpostiosoite

Töihin! pieni opas työnhakuun. Postinumero ja -toimipaikka Päivämäärä. Puhelinnumero Sähköpostiosoite Etunimi ja sukunimi CV Lähiosoite Puhelinnumero Sähköpostiosoite Nimenselvennys Töihin! pieni opas työnhakuun Postinumero ja -toimipaikka Päivämäärä HENKILÖTIEDOT Kerro ikäsi ja kuvaile itseäsi ihmisenä

Lisätiedot

Hyvää työtä. Työelämäopas nuorille

Hyvää työtä. Työelämäopas nuorille Hyvää työtä Työelämäopas nuorille 1 Sisällys Hyvää työtä työelämäopas nuorille 3 1. Sinä ja valinnat 4 2. Työnhaku 10 3. Ensimmäinen työpaikka 18 4. Ohjeita ongelmatilanteisiin 28 ISBN 978-952-5628-69-2

Lisätiedot

Koulutuksesta työhön. Selkoistetut tehtävät. Nimi: Ryhmä:

Koulutuksesta työhön. Selkoistetut tehtävät. Nimi: Ryhmä: Koulutuksesta työhön Selkoistetut tehtävät Nimi: Ryhmä: Tämä harjoitusvihko on selkoistettu, erityisopiskelijoille suunnattu versio Työterveyslaitoksen Koulutuksesta työhön -työkirjasta. Menetelmän ohjaamisen

Lisätiedot

SISÄLLYS OPPAAN KIRJOITTAJAT:

SISÄLLYS OPPAAN KIRJOITTAJAT: HYVÄN KESÄTYÖN OPAS SISÄLLYS Hyvän kesätyön opas 3 Suomalainen kesätyö on ainutlaatuinen 4 Nostetaan kesätyö yhdessä seuraavalle tasolle 4 Miksi kesätyön kehittäminen kannattaa? 5 Hyvän kesätyön periaatteet

Lisätiedot

OTTY ry:n Työhaastattelun sparraus

OTTY ry:n Työhaastattelun sparraus OTTY ry:n Työhaastattelun sparraus Jouni Röksä FM, VPD, JET Koulutus- ja tutkimuspäällikkö Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset SMKJ ry Sisältö Työmarkkinat muuttuivat pysyvästi Oman osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

Uutta nostetta urallesi! Tarjolla hyviä tyyppejä. Onnistumisen takana oma aktiivisuus ja oikea asenne

Uutta nostetta urallesi! Tarjolla hyviä tyyppejä. Onnistumisen takana oma aktiivisuus ja oikea asenne Uutta nostetta urallesi! Tarjolla hyviä tyyppejä Onnistumisen takana oma aktiivisuus ja oikea asenne Pääkirjoitus CV selkeäksi ja verkostot hyödyksi Korkeakoulutettujen nopea työllistyminen koulutustaan

Lisätiedot

Mitä mahdollisuuksia ja vaihtoehtoja minulla on? OPAS. irtisanotuille ja irtisanomisuhan alla oleville

Mitä mahdollisuuksia ja vaihtoehtoja minulla on? OPAS. irtisanotuille ja irtisanomisuhan alla oleville Mitä mahdollisuuksia ja vaihtoehtoja minulla on? OPAS irtisanotuille ja irtisanomisuhan alla oleville SISÄLTÖ Esipuhe... 1 Muutos on mahdollisuus, Marja-Liisa Manka... 2 Mitä vaihtoehtoja minulla on...

Lisätiedot

Sisällys. 1 Johdanto... 1 2 Millainen on hyvä työhakemus?... 5 3 Millainen on hyvä CV?... 9 4 Kuinka onnistut työhaastattelussa?...

Sisällys. 1 Johdanto... 1 2 Millainen on hyvä työhakemus?... 5 3 Millainen on hyvä CV?... 9 4 Kuinka onnistut työhaastattelussa?... Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Millainen on hyvä työhakemus?... 5 3 Millainen on hyvä CV?... 9 4 Kuinka onnistut työhaastattelussa?... 11 1 Johdanto Vuoden alku sekä kevät ovat monelle opiskelijalle jokavuotinen

Lisätiedot

SUOMEKSI TYÖPAIKALLA. Suomen kielen harjoituksia työpaikalle ja työelämässä toimimiseen

SUOMEKSI TYÖPAIKALLA. Suomen kielen harjoituksia työpaikalle ja työelämässä toimimiseen SUOMEKSI TYÖPAIKALLA Suomen kielen harjoituksia työpaikalle ja työelämässä toimimiseen Sisältö Minä... 1 Työharjoittelupaikkani... 4 Kurssit... 5 Ensimmäinen päivä työpaikalla... 6 Työaika... 8 Työmatka...

Lisätiedot