UUDELLE%URALLE% %ASKELMERKIT%ALANVAIHTOON!%

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "UUDELLE%URALLE% %ASKELMERKIT%ALANVAIHTOON!%"

Transkriptio

1 UUDELLE%URALLE% %ASKELMERKIT%ALANVAIHTOON!% Riikka%Pajunen,%KM % % %% Montevista2Oy VALMENTAJANNE%TÄNÄÄN% Riikka2Pajunen,2alun2perin2kasvatusGeteen2 maisteri2ja2luokanopehaja,2sihemmin2myös2 Ratkaisukeskeinen2valmentaja2 Vuodesta220022rekrytoinnin,2 henkilöstönkehihämisen2ja2valmentamisen2 tehtävissä2(accenture,2mckinsey&company,2 Mercuri2Urval,2HRM2Partners)2 Vuodesta220102oman2uraunelman2 toteuhaminen,2valmennusyritys:2montevista%oy22 (urasuunnihelu,2työnhaku,2 kehityskeskustelut,2kiireenhallinta,2työssä2 jaksaminen,2kouluhajakoulutus)2 22

2 TAVOITTEET% Antaa2konkreeWsia2työkaluja2urasuunniHeluun2 ja2alanvaihdon2toteuhamiseen2 Työkaluja2oman2osaamisen2tunnistamiseen2 Keinoja2löytää2piilotyöpaikkoja2 Antaa2rekrytoijien2käytännön2vinkkejä2 alanvaihtajana2erohumiseen2 Antaa2lisää2energiaa2ja2itseluoHamusta!2 32 NÄKÖKULMIA%ALANVAIHTOON% UUSI2TEHTÄVÄ,2SAMA2TOIMIALA2 SAMA2TEHTÄVÄ,2UUSI2TOIMIALA2 UUSI2TOIMIALA,2UUDET2TEHTÄVÄT2 42

3 UUDENLAINEN%URAKEHITYS% Valinnanvapaus2ja2rajaHomat2 mahdollisuudet2 RohkeuHa2ja2uskoa2itseensä2tarvitaan!22 Jatkuva2oppiminen2ja2kehiHyminen2 Oman2työmarkkinabarvon2kasvaHaminen2 Erilaisia2työuria2elämän2aikana,2 uranvaihdot2ja2radikaalit2urapäätökset2 yleisiä2 Urakehitys2laajemmin:2onnellisuus,2 harmonia,2tasapaino,2elämä2 kokonaisuutena2 52 SUURIN%OSA%AVOIMISTA%PAIKOISTA% ON%PIILOSSA%ODOTTAMASSA% SINUA.% 62

4 MUUTOS%(JA%KRIISI)%ON%MAHDOLLISUUS% IrGsanomisb Glanne2 Uusi2unelma2kiehtoo2 TyytymäHömyys/ uupumus2 nykyiseen2työhön2 Paremmat2 työllistymisb mahdollisuudet2 Ei2ole2työtä2tällä2 hetkellä2 TerveydenGla2vaaGi2 muutoksen2 ElämänGlanteen2 muutos2 72 MITEN%UUSIIN%TEHTÄVIIN?% Uudelleenb kouluhautuminen2 Työnantajan2 mahdollistama2 täydennyskoulutus2 Työnkierto2ison2 organisaagon2 sisällä2/2maan2 vaihto2 Oma2yritys/ toiminimi2 RohkeasN% työnhaun%kauoa% Verkostoitumalla% Työvoimatoimiston2 harjoihelujen2 kauha2 Piilotyöpaikkojen% etsinnällä% Harrastuksen2 kauha2 82

5 MINUSTAKO%ALANVAIHTAJA?% 1.2 Mistä%olen% kiinnostunut?% Intohimot2 2.2 Mitä%osaan?% Vahvuudet2 3.2 Mikä%minulle% on%tärkeää?% Arvot2 4.2 Miten% suhtaudun% itseeni%ja% elämään?% Suhde2itseen2 5.2 Mitä%minun% täytyy% huomioida?% RealiteeGt22!2Toimialat2!2Tehtävät2 92 5%ASKELTA%JA%10%TYÖKALUA%% URAN%JA%ALANVAIHDON% SUUNNITTELUUN% SELKEILLÄ2ASKELILLA2ETEENPÄIN!2 102

6 URASUUNNITTELUN%JA%TYÖNHAUN%% 5%ASKELTA%JA%10%TYÖKALUA% %1.%ITSETUNTEMUS:22 Tiedosta2moGvaaGosi,2arvosi,2vahvuutesi2 2.%VAIHTOEHDOT:22 Listaa2tehtävät2ja2organisaaGot2ja2kerää2Getoa2 3.%FOKUS:2 Valitse2parhaat2vaihtoehdot2millä2aloiHaa2 4.%VALMISTELUT:2 Laita2CV2ja2hakemus,2verkostot2ja2hissipuhe2kuntoon2 Kiinnostukseniblistaus2 Vahvuusb2ja2osaamiskarHa2 TyömoGvaaGotekijäni2 Unelmieni2työ2bkriteerit2 TiedonkeruuhaastaHelut2 TOP102uravaihtoehdot2 PriorisoinGtaulukko2 Hissipuhe2 VerkostokarHa2 5.%TYÖNHAKUKAMPANJA,2acGon!2 Excelbseuranta %MITÄ%MINÄ%HALUAN?% KUTSUMUKSESI2ON2SIELLÄ,22 MISSÄ2INTOHIMOSI2KOHTAA2MAAILMAN2TARPEET 2 122

7 TYÖKALU:%OMA%TOP10%MIELUISIMMAT%TYÖNANTAJAT% POHDI%PERUSTELUT%MIKSI[KYSYMYKSIIN!% Miksi haluat tehdä työtä, josta haaveilet? Miksi juuri tässä organisaatiossa? Miksi meidän kannattaisi valita juuri Sinut? 142

8 AITO%MOTIVAATIO%NÄKYY%REKRYTOIJALLE!% HALUAN% X2 X2 X2 X2 X2 X2 X2 Nopein2tapa2 työllistyä2on2 hakea2 tehtäviä,2 joita2todella2 haluat,2ja2 joihin2sinulla2 on2 osaamista.2 X2 X2 X2 X2 X2 X2 OSAAN% 152 Mitkä%kolme%asiaa%vaikuOavat%eniten% työpaikan%saamiseen?2 162

9 172 NÄYTÄ%MOTIVAATIOSI!% Hakupapereissa:%sanavalinnat,2yleisvire2teksGssä,2käytä2 rohkeasg2myönteisiä2ilmaisuja!2cv:ssä2heg2alussa2omat2 vahvuutesi2haehavaan2tehtävään2pähkinänkuoressa2ja2kerro2 miksi2haluat2paikan!2 SoiOaessasi2kiinnostaville2työnantajille:2innostunut2 äänensävy,2hymyily2puhelimessa2ja2kerro2suoraan,2miksi2olet2 työstä2innostunut,2mitä2annehavaa2sinulla2on!2 HaastaOelussa:2ole2joustava,2ole2innostunut,2oma2aito2oma2 itsesi,2älä2ole2liian2asiallinen2ja2neutraali!2muista2kiihää,2 vaikket2tule2valituksi!2 182

10 Find2out2what2you2like2doing2best2and2get2 someone2to2pay2you2for2doing2it. 2!Katherine!Whitehorn2!!!2 192 SijainG2ja2paikkakunta2 Työn2sisältö2 Työajat2 Työkaverit2 OMA%UNELMATYÖNI% Esimies2 Palkka2 Työympäristö2 Mitä2osaamista2hyödynnän?2 Arvomaailma2 202

11 Millaista2työtä2haluaisit2tehdä?2 Millaisessa2yrityksessä/toimialalla?2 Mitä2osaamistasi2ja2Getojasi2haluaisit2 käyhää2unelmatyössäsi?2 Mitä2taitojasi2haluaisit2käyHää2 unelmatyössäsi?2 Millaisia2edellytyksiä2sinulla2on2nyt2 unelmatyöhösi?2 Mikä2auHaa2sinua2saamaan2 unelmatyösi?2 Millaista2kehiHymistä2se2edellyHää2 sinulta?2 Mikä2on2sinulle2tärkeintä2 unelmatyössäsi?2 Millaisia2työpäiviä2haluaisit2tehdä?2 Millaista2työtä2haluaisit2tehdä2 Millaisissa2työskentelyolosuhteissa2 haluaisit2toimia?2 Millaista2palkkaa2ja2muita2etuja2 haluaisit2nauwa?2 Mikä2sinua2innostaa?2 Mikä2sinua2moGvoi?2 Mikä2tekee2sinut2onnelliseksi?2 Milloin2olet2parhaimmillasi2työssäsi?2 Mitä2haluaisit2oHaa2mukaasi2nykyisestä2 työstäsi?2 Mitä2et2tule2kaipaamaan2nykyisestä2 työstäsi?2 212 TYÖKALU:% TYÖMOTIVAATIOTEKIJÖIDEN%TUNNISTAMINEN% Työtehtäväni/Työnantajani Nykyinen/viimeisin työtehtäväni: Plussat Mistä pidit tässä työssä ja työpaikassa? Miinukset Mistä et pitänyt? Sitä edellinen työtehtäväni: Sitä edellinen työtehtäväni: Sitä edellinen työtehtäväni: Sitä edellinen työtehtäväni: 222

12 MILLAISENA%SINUT%TUNNETAAN?% Se!Pekka!on!sellainen.! Minkä2kuvan2Linked2Inbprofiilistasi2saa?2 Miten2otsikoit2ja2mikä2kokemus2on2 näkyvissä?2esim.2 Kokenut2johtaja2etsii2 uusia2haasteita2markkinoingbalalta 2 Minkä2kuvan2CV:stäsi2saa?2Esimies2vai2 asiantungja?2minkä2toimialan2kokemus2 korostuu?2mitä2alun2givistelmässä2 korostetaan?2mistä2puhut2hissipuheessasi?2 Mitä2googlaamalla2löytyy?2Sosiaalisen2 median2näkyvyys2ja2akgivisuus?2 232 OMAN%OSAAMISEN%JA% VAHVUUKSIEN%TUNNISTAMINEN% TÄMÄ2ON2ASENTEESI2OHELLA2KAIKISTA2TÄRKEIN2ASIA!2 312

13 MITÄ%VAHVUUKSIA%NYKYAJAN%TYÖNANTAJAT% ARVOSTAVAT?% Into2ja2intohimo2omaan2tekemiseen2 Vahva2itsetunto2ja2myönteinen2minäkäsitys2 Kyky2hallita2stressiä,2ajankäyHöä2ja2työmäärää2=2 paineensietokyky2 Vuorovaikutustaidot2:2verkostoituminen,2neuvoHelub2ja2 myyngtaidot2 Asiakaspalvelutaidot:2sisäiset2ja2ulkoiset2asiakkaat2 Luovuus,2kyky2mieWä2asioita2uusista2näkökulmista2 Ongelmanratkaisutaidot,2omabaloiHeisuus2 Kyky2sopeutua2jatkuviin2muutoksiin2 ProjekGnhallinnan2taidot2 252 Pohdi nämä jokaisen työtehtävän kannalta erikseen: Työtehtäväni/ Työnantajani Työtehtäväni/ Työnantajani Työtehtäväni/ Työnantajani Vastuut Mistä kaikesta olit vastuussa? Mihin kului suurin osa työajastasi? Osaaminen (mitä piti osata, jotta pystyit hoitamaan työsi. Kirjaa ylös itsellesi itsestäänselväkin osaaminen) Vahvuudet Mitä vahvuuksiasi käytit tässä työtehtävässä? Onnistumiset, aikaansaannokset, kohokohdat, näytöt, palkinnot Käytännön esimerkkejä! Opit Mitä juuri tämä työtehtävä sinulle opetti? Tärkeimmät opit tästä työkokemuksesta. Kehittyminen Miten ammattitaitosi kehittyi tämän työkokemuksen aikana? 262

14 ProjekGnhallinta2 Kansainvälinen2kokemus,2kielitaidot,22 kulhuurien2tuntemus2 Onnistumiset2ja2 aikaansaannokset2 Tekniset2taidot,2IT2 Sosiaalisen2median2taidot2 Julkisen2sektorin2tuntemus2 Liikebelämän2tuntemus2 Jonkin2toimialan2tuntemus2 OMA%OSAAMIS[%JA% VAHVUUSKARTTA% Erikoisosaaminen2 Luontaiset2lahjakkuuteni2 AmmaGllinen2ydinosaaminen2 Metataidot,2esim.2itsensä2 johtamisen2taidot,2ajahelun2 taidot,2oppimaan2 oppiminen,2tavoiheiden2 asehaminen,2ajanhallinta,2 Gedon2hankkimistaidot,2 päätöksentekotaidot2 Missä2olin2jo2lapsena2hyvä?2 Persoonan2vahvuudet2 Käytännön2taidot2 Kädentaidot2 Koneiden2käyHötaidot2 MyynGtaidot2 Verkostoitumistaidot2 Sosiaaliset2taidot2 Johtamistaidot2/2 esimieskokemus2 272 KOTITEHTÄVÄ:%VALJASTA%TUTTUSI%HOMMIIN!% Kysy2viideltä2sinut2hyvin2tuntevalta2 lähipiirisi2henkilöltä:22 Mitä%osaamista%ja%vahvuuksia%minulla% mielestäsi%on? % Kerää2vastaukset2yhteen2ja2katso,2oletko2 samaa2mieltä!2 282

15 TYÖKALU:%VAHVUUDET%!%TOIVEET%(ESIMERKKI)% Vahvuudet,%mitä%halusin%hyödyntää:% Vahva2halu2antaa2huippupalvelua2 asiakkaille2 Valmentaminen,2parantaa2ihmisten22 työhyvinvoinga2suomessa2 RekrytoinGb2ja2 konsulwkokemustaustan2 hyödyntäminen22 Tilaisuuksien2ja2tapahtumien2 järjestäminen22 Koulutusten2suunniHelu2 InnovaGivisuus2ja2oman2intohimon2 markkinoing2asiakkaille2 Osallistavien2menetelmien2käyHö2 Verkostoituminen2ja2uusien2ihmisten2 tapaaminen2 Toiveet%tulevalle%työlle:% Saa2valmentaa2ja2tavata2paljon2ihmisiä2 Saa2keskiHyä2vain2omiin2intohimoihin2 työssään:2hyvinvoing,2urasuunnihelu,2 itsensä2kehihäminen2 Saa2suunnitella2ja2käydä2itse2 valmennuksia2omien2toiveiden2mukaan2 Saa2valita2asiakkaskohderyhmät2ja2 työkaverit2 Työ2sisältää2mahdollisimman2vähän2 hallinnollisia2tehtäviä2 Saa2valita2itse2työajat2ja2lomien2 pituudet2 292 POHDINTA% 1. Mikä2oli2sinulle2tärkeintä/mielenkiintoisinta,2mitä2juuri2 kuulit?2 2. Miten2aiot2toimia2tämän2pohjalta?22 302

16 2.%LISTAA%JA%TUTKI%VAIHTOEHTOSI% OMAT2KIINNOSTUKSESI2=2TYÖPAIKAT2(MINKÄ2ALAN,2MITKÄ2ORGANISAATIOT)2 OMAT2VAHVUUTESI2=2TEHTÄVÄT2 312 ERILAISET%URANVAIHDOT%% *RADIKAALI%MUUTOS*% 322

17 LISTAA%OMAT%KONKREETTISET%VAIHTOEHTOSI%% *RADIKAALI%MUUTOS*% 332 KYSELE%IHMISILTÄ%HEIDÄN%TYÖSTÄÄN% Hanki2Getoa2uudelta2alalta2ihmisiltä,2jotka2ovat2jo2siellä!2 Tuo2omassa2työnhaussasi2esiin,2eHä2olet2todella2perehtynyt2 uuteen2alaasi!2 Älä2kysy2verkostoltasi2töitä,2kysy2heidän2työstään!2 Kysy2häneltä2esim.2 Millainen2Glanne2teidän2työpaikalla2on?2 Mitä2teidän2alalla2tapahtuu?2 Millaista2teillä2on2olla2töissä?2 Millaisia2tehtäviä2työhösi2kuuluu?2(Millainen2on2tyypillinen2 työpäiväsi2tai2 viikkosi?)2 Millaista2osaamista2työsi2edellyHää?2 Mitä2minun2kannaHaisi2huomioida,2jos2haluan2näihin2tehtäviin?2 Voisitko2antaa2minulle222tai232ihmisen2nimet,2jotka2myös2 tekevät.22niin2kuin2sinä?2voinko2mennä2heitä2tapaamaan?2 Voinko2kertoa,2eHä2olemme2puhuneet?22 342

18 3.%PRIORISOI!% FOKUSOI2JA2VALITSE21b22TÄRKEINTÄ2JA2KAIKKEIN2KIINNOSTAVINTA2 URAVAIHTOEHTOA2MILLÄ2ALOITTAA %VALMISTAUDU%TYÖNHAKUUN% VERKOSTOT,2HISSIPUHE,2CV2JA2HAKEMUS2KUNTOON!22 362

19 MITEN%HYÖDYNNÄT%SOSIAALISTA%MEDIAA?% Hyvät mahdollisuudet saada näkyvyyttä ja erottua työnhakijana Bloggaa LinkedIn:ssä! Tee hyvä LinkedIn-profiili, Tee erillinen Facebook-sivu työnhakua varten, Tee profiilisi Google+ -palveluun Liity alasi ryhmiin ja tykkää kohdeyrityksistäsi Facebookissa/LinkedIn:ssä! Tee Pinterest-CV Oma nettisivu työnhakua varten, esimerkkejä: Lue aiheesta lisää: Tom Laine / Työnhakuopas 372 VINKKEJÄ%VERKOSTOITUMISEEN%% Kerää2verkostosi2yhteen2paikkaan2(esim.2Linked2In,2excel,2 käyngkorwkansio)2 Huolehdi,2eHä2LinkedIn:ssä2on2kaikki2tuntemasi2ihmiset2 Ystävät,2sukulaiset,2exbkollegat,2esimiehet,2asiakkaat,2rekrytoijat,2kouluHajat22 Kun2tapaat2ihmisiä2koulutuksissa,2messuilla2jne,2kutsu2aina2heidät2heG2 Linked2Inbverkostoosi2ja2vaihda2käynGkorGt,2kiitä2jälkeenpäin2 Auta2ja2anna2ensin2 2sinuakin2autetaan2siHen!2 Luo2kontakteja2haastaHelemalla2kiinnostavia2ihmisiä!2 Pidä2aina2käynGkorWsi2mukanasi,2myös2työnhakijana.2 Kerro2kaikille,2mitä2olet2etsimässä!2Kysy2vihjeitä,2älä2työpaikkoja.2 382

20 TYÖKALU:%OMA%VERKOSTOKARTTANI% Oma%verkostoni%2 392 HISSIPUHEESI%JÄTTÄÄ%SINUSTA%MIELIKUVAN% Tarvitset hissipuhetta CV:ssä, puheluissa, haastattelussa, kaikkialla Oma lyhyt positiivinen myyntipuheesi minkä asian haluat itsestäsi muistettavan? Herättää kiinnostuksen tutustua sinuun lisää Harjoittelu ja omat muistiinpanot auttavat Kerrot tärkeimmät asiat ensin etkä mitään turhaa Räätälöity tilanteeseen sopivaksi (esim. älä kerro tiettyä paikkaa hakiessa mitä kaikkea muutakin voisit tehdä ) 402

21 MILLAINEN%ON%HYVÄ%90%SEKUNNIN%HISSIPUHE?% 1 Miksi haet tehtävää? Näytä heti kiinnostuksesi! 2 Tärkeimmät vahvuutesi siihen? 3 Osaamistaustasi tiiviinä: X vuoden kokemus X toimialalta/x tehtävistä 4 Koulutus, jos se on relevantti/tuore/ valttisi 5 Millainen ihminen/työkaveri/työntekijä olet? 412 OMA%AKTIIVISUUS%+%HYVÄ%CV%ON%AVAIMESI% HAASTATTELUUN!% CV% Hakemus2 HaastaOeluun!% Hyödynnä%liiOosi%tarjoama%uravalmennus!!% 422

22 HYVÄ%CV%EROTTUU%HETI%ALUSSA!% Sisältö%ratkaisee.2Pituus2max222sivua.2Selkeys2auHaa2lukijaa.22 Ensimmäinen%yhteenvetokappale:22 Esim.2 Vahvuuteni2HRbassistenGn2tehtävään 2kiteyHää2kaiken2 tärkeimmän!2 MoGvaaGosi2 RelevanGn2osaamisesi2faktoina,2numeroina,2kiteyteHynä2 Esim.2 Yli2102vuoden2kokemus2esimiehenä,2josta262vuoHa2kirjastoalalla2ja242vuoHa2 koulutusalalla.2tiimieni2koot23b122henkilöä. 2 Erikoisuutesi2muihin2verraHuna2 Persoonasi2parhaat2puolet2 Jos%voit%läheOää%CV:si%moneen%paikkaan,%se%ei%ole%hyvä% yhteenkään%paikkaan! % 432 HYVÄ%CV%EROTTUU%SISÄLLÖLTÄÄN.%% SAMAA%CV:TÄ%EI%VOI%LÄHETTÄÄ%KAHTEEN%PAIKKAAN % Työkokemus[osiossa%rekrytoijaa2kiinnostaa:2 Mitä2opit2kyseisessä2työtehtävässä?2(esim.2rekrytoidessani2yhteensä2 2502ihmistä2kehityin2taitavaksi2haastaHelijaksi2ja2opin2kirjoiHamaan2iskeviä2 hakuilmoituksia)2 Mitä2vahvuuksiasi2käyGt?2 Mitä2konkreeWsta2sait2aikaan,2missä2onnistuit?2 Pieniä2ja2isoja2onnistumisiasi2 Jotain,2mitä2teit,2sääsG2yritykselle2X2EUR/vuosi2 SaavuGt2tai2yliGt2tavoiHeesi2 Mistä2sait2hyvää2palauteHa2muilta?2 442

23 TYÖKOKEMUS[OSIO:%KÄYTÄ%AKTIIVISIA%VERBEJÄ%% Johdin!rekrytoin77imin!muu:oprojek7a! Järjes7n!55!koulutus7laisuu:a! Kilpailu7n!koulutusyritykset! Vein!läpi!muutosvalmiuskyselyn!koko!organisaa7olle! Raportoin!viiko:ain!englanniksi!esimiehelleni!Sveitsissä! 452 MIKSI%JUURI%SINUT%TULISI%VALITA? % ISKEVÄ%HAKEMUS%=%3[4%LYHYTTÄ%KAPPALETTA% 1. Kiinnostus% 2Miksi2haluat2juuri2tämän2paikan2juuri2tästä2yrityksestä2ja2 mikä2on2tuomasi2lisäarvo?2motivaatio2ja2innostus2 saavat2näkyä!22 2. Osaaminen%ja%näytöt% 2Mitä2HYÖTYÄ2ja2lisäarvoa2osaamisestasi2olisi2juuri2tälle2 työnantajalle?22 2Kerro2vahvuutesi2tehtävään,2älä2kerro2muuta!2 462

24 5.%TYÖNHAKU% %ACTION!%% TAVOITTEELLINEN,2SYSTEMAATTINEN,2AKTIIVINEN2TYÖNHAKUKAMPANJA2 472 MITEN%PIILOTYÖPAIKKOJA%LÖYTYY?% % MITÄ%ENEMMÄN%AIKAA%KÄYTÄT%PIILOTYÖPAIKKOJEN% METSÄSTYKSEEN,%SITÄ%NOPEAMMIN%TYÖLLISTYT % 482

25 MIKÄ%ON%PIILOTYÖPAIKKA?% Työnantaja2ei2itsekään2vielä2Gedosta2tarvitsevansa2sinun2osaamista.2(Esim.2 kasvava2yritys2oma2hrbihminen,2täysipäiväinen2myyjä..)2 Tarve2on,2muHei2vielä2julkisteHu,2nopeat2syövät2hitaat2 TarveHa2ei2haluta2edes2julkistaa2(esim.2hygieniasyistä,2joku2ei2Gedä2tulevansa2 pian2irgsanotuksi )2 492 MITEN%LÖYDÄT%PIILOTYÖPAIKKOJA?% Parhaat keinot: 1 Verkostoidu2ja2kerro2kaikille,2mitä2olet2etsimässä.2Kontaktoi2 ja2värvää2suosihelijasi.2kysy2vihjeitä2työnantajien2tarpeista.2 2 Käy2paljon2messuilla,2rekrytoinGtapahtumissa,2 koulutuksissa,2ole2 silmät2ja2korvat2auki,2cv2aina2mukana.2 3 Tee2lista2sinua2kiinnostavista2työnantajista2ja2soita2suoraan2 esimiehille,2rekrytoijille,2toimitusjohtajille2(riippuen2 yrityksen2koosta,2voit2soihaa22b32henkilölle2samassa2 yrityksessä)2 4 Kasvavat2alat.2Soita2esimiehille2kasvavien2alojen2yrityksissä.2 Seuraa2mediaa2ja2jututa2ihmisiä,2jotka2Getävät2mitkä2alat2 ovat2kasvavia.2 5 Vähän2tunnetut2ja2vähän2arvostetut2yritykset,2joissa2kenGes2 suuri2vaihtuvuus.2 502

26 MUITA%KEINOJA%LÖYTÄÄ%TYÖPAIKKA% Sosiaalinen2media,2siellä2esim.2 LinkedIn2bryhmät2 Yritysten2omat2neWsivut.2Paikka2on2 vain2siellä,2ei2missään2muualla2auki.22 Headhunterit.2Soita2ja2ehdota2 rohkeasg2tapaamista.2katso:2 Vuokratyöfirmat,2muut2 rekrytoingyritykset2 Avoimet2työpaikat2neGssä2(Duunitori,2 Monster,2OikoGe,2jne)2 512 SUORAT%PUHELINKONTAKTIT%TYÖNANTAJILLE% 1 Tee2ensin2oma2TOP10bsinun2 kiinnostavimmat2työnantajat2 2 Valmistaudu2hyvin2 Hyvä2fiilis2ja2hymy2 Oma2hissipuheesi2 Kysymyksesi2rekrytoijalle2 TavoiHeesi2puhelinsoitolle2 Mitä2teet,2jos2tulee2EI2b>2vihjeitä2 eteenpäin,2cv:n2lähehäminen2 kuitenkin..2 3 Soita2rohkeasG2 4 Tee2muisGinpanoja2 5 Arvioi2lopuksi,2mikä2meni2hyvin,2mitä2 opit?2 522

27 YHTEENVETO:%7%ASKELTA%PIILOTYÖPAIKKAAN% 1.%Tee%lista%sinua2eniten2kiinnostavista2työnantajista.2 Jannen!TOP!30!!kiinnostavimmat! työnantajat.!listaa2myös2kiinnostavimmat2työtehtävät.2 2.%Valmistele%hissipuheesi:%oma2moGvaaGosi,2taustasi,2osaamisesi2ja2persoonasi2kiteyteHynä.2 2Mitä2konkreeWsta2hyötyä2sinusta2olisi2kyseiselle2työnantajalle?2 3.%Soita%suoraan2TOPblistasi2yrityksiin:2rekrytoijille,2yksikköjen2esimiehille,2pienissä2yrityksissä2 2suoraan2toimitusjohtajille.2 4.%Verkostoidu%ja%kerro%kaikille2tutuillesi,2mitä2olet2etsimässä.2Kontaktoi2ja2värvää2suosiHelijasi2 2kaikista2kesäb2ja2harjoiHelupaikoistakin.2Kysy2vihjeitä2työnantajien2tarpeista.2 5.%Käy%paljon%messuilla,2rekrytoinGtapahtumissa2ja2koulutuksissa.2Ole2silmät2ja2korvat2auki,2CV2 2aina2mukana.2 6.%Bongaa%kasvavien%alojen%yritykset.2Niissä2tarvitaan2hyviä2tekijöitä.2Seuraa2mediaa2ja2jututa2 2ihmisiä,2jotka2Getävät,2mitkä2alat2ovat2kasvavia.2 7.%Seuraa%lehNä,%televisiota,%radiota,%verkkoa.2Työnhakusivut,2alan2julkaisut,2yritysten2omat2 2neWsivut2jne.2Tartu2heG2uuGsen2kuultuasi2luuriin2ja2pääset2massan2edelle!2 532 LISÄÄ%KÄYTÄNNÖN%VINKKEJÄ% REKRYTOIJIEN2JA2HEADHUNTEREIDEN2NEUVOJA2ALANVAIHTAJALLE2 542

28 HEADHUNTEREIDEN%8%VINKKIÄ%ALANVAIHTAJALLE% 1 Verkostoidu!2Rakenna2verkostoja2jo2työssä2ollessasi.2Kerro2 kaikille,2mitä2olet2etsimässä.2älä2häpeile2työhömyyhäsi!2 2 Keskity%siirreOävään%osaamiseesi.2Hae2uusia2töitä,2jotka2 jotenkin2liihyvät2aiempaan2kokemukseesi2tai2osaamiseesi.2 Kiteytä2vahvuutesi.2 3 Hae%pienempiinkin%ja%ei[tunneOuihin%yrityksiin,2sinne2 helpompi2päästä,2palkka2parempi2ja2vastuut2usein2 laajempia.2 4 Ole%valmis%alentamaan%palkkaasi%ja2GHeliäsi,2kun2aloitat2 uudella2alalla2uudessa2työssä2(jos2osaamista2ei2ole).2näytä2 ensin2kyntesi,2sihen2neuvohele2edut HEADHUNTEREIDEN%8%VINKKIÄ%ALANVAIHTAJALLE% 5. Ole%kaikin%tavoin%akNivinen.2Soita2kiinnostaviin2yrityksiin2ja2 suorahakukonsulteille,2ehdota2suoraan2tapaamisia.2 Valmistaudu2aina2hyvin.2 6. Pidä%Linked%In[profiilisi%kunnossa%ja2myyvänä.2 7. Pidä%itsesi%hyvässä%kunnossa%ja2vireessä,2hyvällä2fiiliksellä2 työhömyyden2pitkihyessäkin!22 8. Usko%itseesi.2Pitkä2työHömyysjakso2ei2haiHaa,2muHa2 negagivinen2asenne2haihaa!2 562

29 MILLAINEN%HAKIJA%EROTTUU:% MITEN%ASENTEESI%NÄKYY%REKRYTOIJALLE?%% AkNivisuutena2 2Soitatko2suoraan2kiinnostaviin2yrityksiin?2 Soitatko2kiinnostavasta2avoimesta2työpaikasta2aina2 lisägetoja?2soitatko,2jos2yrityksestä2ei2ala2kuulua2mitään?2 Soitatko2kunnes2saat2rekrytoijan2kiinni2vai2jätätkö2 vastaajaan2soihopyynnön?2 Uskona%itseesi% 2oletko2vakuuHunut2omista2vahvuuksistasi2 kyseiseen2tehtävään?2miten2puhut2itsellesi2ja2itsestäsi?2 Innostuneisuutena2 2oletko2aidosG2moGvoitunut2juuri2 näistä2tehtävistä?2uskallatko2sanoa2ja2näyhää2sen?2 Hakupapereista2 2onko2CV:ssä2vahvuutesi/myynGvalWsi2 juuri2kyseiseen2tehtävään2heg2alussa?2selkeä,2ygmekäs,2 vain2relevanwa2kokemusta2korostava MILLAINEN%HAKIJA%EROTTUU:% MITEN%ASENTEESI%NÄKYY%REKRYTOIJALLE?%% Käytännön%esimerkit%ja%tarinat% 2kerrotko2 esimerkkien2avulla2vahvuuksistasi?2oletko2miewnyt2 jokaiseen2väihämääsi2vahvuuteen2käytännön2tarinan,2 miten2kyseinen2vahvuus2näkyy2työssä?2 Joustavuutena2 2jaksatko2täyHää2neWlomakkeen,2 sopiiko2ehdotetut2haastaheluajat?2 HaastaOeluissa2 2onko2valmistauduHu2hyvin,2onko2 perehdyhy2yritykseen2ja2tehtävänkuvaan?2kysytkö2 omia2kysymyksiä?2osaatko2kiteyhää2vahvuutesi?2 Kun%et%tule%valituksi% 2kiitätkö2aina2jälkikäteen?2 Pyydätkö2palauteHa,2ellet2tule2valituksi,2oletko2 ystävällinen2loppuun2saakka?2 582

30 VÄLTÄ%ALANVAIHTAJAN%SUURIMMAT%VIRHEET!% 1. Hakeudut2uuteen2työhön2tekemäHä2perusteellista2 itsetutkiskelua.2 2. Hakeudut2uuteen2työhön2GetämäHä2millaista2se2oikeasG2on.2 3. Et2kerro2monille2suunnitelmistasi.2 4. Aloitat2täydennyskoulutuksen2kokeilemaHa2sopiiko2uusi2työ2 sinulle2käytännössä Annat2rahan2ohjailla2liikaa2päätöksiäsi.2Et2ole2valmis2alentamaan2 palkkaasi.2 6. Yrität2jollekin2alalle2siksi,2eHä2ystäväsi2menestyy2siellä.2 7. Et2uskalla2ajatella2tarpeeksi2 isosg,2tyydyt2tavanomaiseen.2 8. Odotat2jonkun2muun2(uravalmentajan?)2kertovan2sinulle,2mihin2 sinun2kannahaisi2hakea.2 9. Odotat2nopeita2muutoksia2ja2pikavoiHoja MITÄ%OIVALSIT?% KERTAUS2JA2KÄYTÄNNÖN2OIVALLUKSET2 602

31 MITÄ%OIVALLUKSIA%SAIN?% 2Listaa2omat2oivalluksesi2ja2ideasi! ALANVAIHTOASI%TUKEVAA%KIRJALLISUUTTA% Miten onnistut työnhaussa?: Kaisa Välivehmas, 4/2014 Työnhakuopas: Mitä, miten, missä?: Tom Laine ja Teija Hoppe (2014) Mielekäs työ uuden ajan uraopas: Kati Järvinen, Maria Carlsson (2013) Upeaa työtä! Näin teet itsellesi unelmiesi työpaikan: Lauri Järvilehto Oma ura paras ura Airo, Rantanen, Salmela 2008 Elämänmuutos! Hyppy uudelle uralle Salla Korpela 2009 What Color Is Your Parachute? Richard N. Bolles What should I do with my Life? Po Bronson The Career Within You How to find the perfect job for your personality: Wagele and Stabb Työhaastattelu: henkilöarviointi työhönotossa ja työuralla Niitamo Uraputkesta itsensä johtamiseen Kurten 2004 Joustava urakehitys Salminen 2005 Unelmatyöskentely, Ote omanlaiseen elämään - Toukonen

32 MUISTA%ANTAA%ITSELLESI%% POSITIIVISTA%PALAUTETTA!% 632 KÄY%TYKKÄÄMÄSSÄ%MONTEVISTASTA%FACEBOOKISSA!% SAAT%VINKKEJÄ%URASUUNNITTELUUN%JA%OMAAN%KEHITTYMISEEN!% 642

33 LÄMMIN%KIITOS!% ONNEA2MATKAAN!2 Riikka2Pajunen2 Montevista2Oy2 040b

Omien vahvuuksien tunnistaminen ja hyödyntäminen työnhaussa LAL ry

Omien vahvuuksien tunnistaminen ja hyödyntäminen työnhaussa LAL ry Omien vahvuuksien tunnistaminen ja hyödyntäminen työnhaussa LAL ry 11.5.2016 12.5.2016 Copyright - InCoaching Oy - www.incoaching.fi 3 Illan agenda Miksi omien vahvuuksien tunnistaminen on niin tärkeää

Lisätiedot

Hallat ry 25.11.2015 Saara Paavola, Kehittämisasiantuntija

Hallat ry 25.11.2015 Saara Paavola, Kehittämisasiantuntija Hallat ry 25.11.2015 Saara Paavola, Kehittämisasiantuntija Miten päästä työhaastatteluun? Aseina hakemus, CV ja puhelin Näytä motivaatiosi! - Hakupapereissa: sanavalinnat, yleisvire tekstissä, käytä myönteisiä

Lisätiedot

UUDELLE URALLE PIILOTYÖPAIKKOJEN ABC

UUDELLE URALLE PIILOTYÖPAIKKOJEN ABC UUDELLE URALLE PIILOTYÖPAIKKOJEN ABC Specia ry 7.11.2015 Montevistan verkostovalmentaja Pilvi Nybom, VTM Montevista Oy 2014 VALMENTAJANNE TÄNÄÄN 2 TAVOITTEET Käydä läpi viiden askeleen strategia tulokselliseen

Lisätiedot

Uutta virtaa ja työkaluja työnhakuun käännä ennakkoluulot voitoksi Työnhakuveturi 16.3.2016

Uutta virtaa ja työkaluja työnhakuun käännä ennakkoluulot voitoksi Työnhakuveturi 16.3.2016 Uutta virtaa ja työkaluja työnhakuun käännä ennakkoluulot voitoksi Työnhakuveturi 16.3.2016 17.3.2016 Copyright - InCoaching Oy - www.incoaching.fi 3 Aamupäivän agenda Miten eteenpäin omassa työnhaussa?

Lisätiedot

Työhakemuksen tekeminen

Työhakemuksen tekeminen Työhakemuksen tekeminen Annamari Rovamo Työelämäpalvelut kevätlukukausi 2015 annamari.rovamo@jyu.fi CV-työpaja 20.2. Lähetä CV osoitteeseen annamari.rovamo@jyu.fi Deadline ke 18.2. Työskentely pienryhmissä

Lisätiedot

Työhakemus ja CV: - CV kertoo historiasta

Työhakemus ja CV: - CV kertoo historiasta Tampere 12.2.2014 Työhakemus ja CV: - Työhakemuksen tarkoitus on myydä à Myydä osaamistasi ja taitojasi - Kyse on mielikuvien luomisesta à Mitkä ovat tärkeimmät myyntivalttini, joilla vakuutan työnantajan

Lisätiedot

Työhakemus ja CV. Koulutussuunnittelija Niina Pitkänen Työelämäpalvelut HTKY002 Osaaminen ja työelämätietous 21.11.2014

Työhakemus ja CV. Koulutussuunnittelija Niina Pitkänen Työelämäpalvelut HTKY002 Osaaminen ja työelämätietous 21.11.2014 Työhakemus ja CV Koulutussuunnittelija Niina Pitkänen Työelämäpalvelut HTKY002 Osaaminen ja työelämätietous 21.11.2014 Työhakemus Osaaminen Luettavuus Lisäarvo Työkokemus Koulutus Erottuminen Motivaatio

Lisätiedot

TYÖNHAKUINFO. Materiaali on tarkoitettu kaikille työuransa alussa oleville työnhakijoille.

TYÖNHAKUINFO. Materiaali on tarkoitettu kaikille työuransa alussa oleville työnhakijoille. TYÖNHAKUINFO Materiaali on tarkoitettu kaikille työuransa alussa oleville työnhakijoille. SISÄLTÖ: Työnhausta Työnantajan odotuksia työnhakijaa kohtaan Työnhakuprosessi Työhakemus Ansioluettelo (CV) Työhaastattelu

Lisätiedot

Näy netissä! Hio LinkedIn profiilisi kuntoon ja paranna näkyvyyttäsi

Näy netissä! Hio LinkedIn profiilisi kuntoon ja paranna näkyvyyttäsi Näy netissä! Hio LinkedIn profiilisi kuntoon ja paranna näkyvyyttäsi 19.10.2015 1 Agenda Lyhyesti atalentista Miksi LinkedIn Profiilin hionti Kansikuva Otsikko Yhteystiedot Summary Skills Kiinnostuksenkohteet

Lisätiedot

Työnhaku nyt ja huomenna Helsingin yliopisto 26.11.2015. Mirva Puranen @puranmir @Monster_Finland #monsterklubi

Työnhaku nyt ja huomenna Helsingin yliopisto 26.11.2015. Mirva Puranen @puranmir @Monster_Finland #monsterklubi Työnhaku nyt ja huomenna Helsingin yliopisto 26.11.2015 Iltapäivän teemoja Tänään keskustelussa Työnhaun monet kanavat Työnhakijan kasvava työkaluvalikoima Oman osaamisen visualisointi Sosiaalinen työnhaku

Lisätiedot

SUKUPUOLI % Nainen 50 Mies 50

SUKUPUOLI % Nainen 50 Mies 50 SUKUPUOLI % Nainen 50 Mies 50 IKÄ % 18 24 9 25-34 35-44 26 45-54 30 55-60 13 Yli 60 7 ASEMA % Työntekijä 23 Alempi toimihenkilö 13 Ylempi toimihenkilö 31 Johtava asema 6 Opiskelija 9 Perhe-/opinto-/vuorotteluvapaalla

Lisätiedot

TYÖNHAKU LYHYT OPPIMÄÄRÄ

TYÖNHAKU LYHYT OPPIMÄÄRÄ TYÖNHAKU LYHYT OPPIMÄÄRÄ TYÖNHAUN ALOITTAMINEN Moni lähtee heti hakemaan töitä huomattuaan kiinnostavan työpaikkailmoituksen. Tavallaan se onkin juuri oikea tapa: usein hakijoita aletaan haastatella heti

Lisätiedot

TYÖHAASTATTELU- OPAS

TYÖHAASTATTELU- OPAS TYÖHAASTATTELU- OPAS Työhaastattelu Työhaastattelu on työnhakijan ja rekrytoivan tahon vuorovaikutteinen kohtaaminen. Haastattelussa käydään yleensä läpi sekä työnhakijan persoonaan että ammattitaitoon

Lisätiedot

TUNNE ITSESI TYÖNHAKIJANA

TUNNE ITSESI TYÖNHAKIJANA TUNNE ITSESI TYÖNHAKIJANA Sisällysluettelo: 1. Johdanto 2. Omien taitojen tunnistaminen 3. Omista taidoista kertominen 4. Työnhaun viidakko 5. Miten ylläpitää motivaatiota? 6. Työntekijöiden terveisiä

Lisätiedot

Tommi Talasto Citrus Talent Management Oy

Tommi Talasto Citrus Talent Management Oy Ratkaisut ICT-ammattilaisia työsuhteeseen nopeasti ja hyvin ehdoin välittäjä yritys ICT-alan työmarkkinat Talent Statistics TALENT STATISTICS TALENT POOL Tilastotieto ja analyysi ICT-alan työmarkkinoista

Lisätiedot

TYÖNHAUN DOKUMENTIT OTTY RY:N SPARRAUSAAMU 23.11.2010 INSINÖÖRIT JA EKONOMIT TALO, SEMINAARILUOKKA

TYÖNHAUN DOKUMENTIT OTTY RY:N SPARRAUSAAMU 23.11.2010 INSINÖÖRIT JA EKONOMIT TALO, SEMINAARILUOKKA TYÖNHAUN DOKUMENTIT OTTY RY:N SPARRAUSAAMU INSINÖÖRIT JA EKONOMIT TALO, SEMINAARILUOKKA TYÖNHAUSSA TEHOKKAAT CV JA TYÖHAKEMUS Opit tunnistamaan osaamistasi ja kohdentamaan työnhakuasi Ura- ja rekryasiamiehet

Lisätiedot

TYÖNHAKU Työnhaun lyhyt oppimäärä

TYÖNHAKU Työnhaun lyhyt oppimäärä TYÖNHAKU Työnhaun lyhyt oppimäärä Työnhaun aloittaminen Moni lähtee heti hakemaan töitä huomattuaan kiinnostavan työpaikkailmoituksen. Tavallaan se onkin juuri oikea tapa: usein hakijoita aletaan haastatella

Lisätiedot

TYÖPAIKKAHAASTATTELUUN VALMISTAUTUMINEN, HAKEMUS JA CV

TYÖPAIKKAHAASTATTELUUN VALMISTAUTUMINEN, HAKEMUS JA CV TYÖPAIKKAHAASTATTELUUN VALMISTAUTUMINEN, HAKEMUS JA CV TAVOITTEET Annetaan tietoa ja valmiuksia työnhakuun liittyvistä taidoista ja menetelmistä, mukaan lukien simuloitu työhaastattelu. Työnhakuun liittyvien

Lisätiedot

KUINKA ONNISTUN TYÖHAASTATTELUSSA? URAVALMENTAJA RIKU RIMMI TEKNIIKAN AKATEEMISET TEK

KUINKA ONNISTUN TYÖHAASTATTELUSSA? URAVALMENTAJA RIKU RIMMI TEKNIIKAN AKATEEMISET TEK KUINKA ONNISTUN TYÖHAASTATTELUSSA? URAVALMENTAJA RIKU RIMMI TEKNIIKAN AKATEEMISET TEK Riku Rimmi @TEK_akateemiset 2 99,0%, jos hakijoita on 100 99,5%, jos hakijoita on 200 99,7%, jos hakijoita on 300 1.

Lisätiedot

Kohti duunia: työnhaun opas nuorille

Kohti duunia: työnhaun opas nuorille Kohti duunia: työnhaun opas nuorille Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimisto 1 2013 Uudenmaan TE-toimisto/ Marina Misukka Perusohjeita työnhakuun - Kaiken perusta on oma aktiivisuutesi. Kyse on Sinun työnhaustasi,

Lisätiedot

Vuorovaikutustaidot työnhaussa. Juha Koikkalainen

Vuorovaikutustaidot työnhaussa. Juha Koikkalainen Vuorovaikutustaidot työnhaussa Päivän tavoite Tiedostamme vaikuttamisen merkityksen ja keinot työnhakuprosessissa sekä osaamme täsmentää omaa osaamistamme tulevia työnhakutilanteita varten Päivän sisältö

Lisätiedot

1. Ammatillisen Profiloitumisen väline: profiili, osaaminen. 2. Verkostoitumisalusta: tuttavat, kollegat, ryhmät

1. Ammatillisen Profiloitumisen väline: profiili, osaaminen. 2. Verkostoitumisalusta: tuttavat, kollegat, ryhmät Niin paljon enemmän kuin sähköinen CV 1. Ammatillisen Profiloitumisen väline: profiili, osaaminen 2. Verkostoitumisalusta: tuttavat, kollegat, ryhmät 3. Tiedonhakukanava: muut käyttäjät, artikkelit, ajatusjohtajat,

Lisätiedot

Työhaastattelu näin onnistut haastattelussa Tervetuloa! Työnhakuveturi 11.3.2015 Satu Myller ja Nina Juhava

Työhaastattelu näin onnistut haastattelussa Tervetuloa! Työnhakuveturi 11.3.2015 Satu Myller ja Nina Juhava Työhaastattelu näin onnistut haastattelussa Tervetuloa! Työnhakuveturi 11.3.2015 Satu Myller ja Nina Juhava 10-12 asiantuntijaluentoa vuosittain 1 000 osallistujaa Teemoina mm. työnhaun uudet tuulet, työnantajien

Lisätiedot

HENRY Foorumi 2010 Taitoprofiilit Oy/Saana Rantsi

HENRY Foorumi 2010 Taitoprofiilit Oy/Saana Rantsi Aiemmin hankitun n osaamisen tunnistaminen HENRY Foorumi 2010 Taitoprofiilit Oy/Saana Rantsi Osaamisen tunnistamisesta Osaamisen hallinta muuttuvassa toimintaympäristössä i i ä Tilanteen ja tavoitteiden

Lisätiedot

Tietoa kesätyönhausta

Tietoa kesätyönhausta Tietoa kesätyönhausta 8.2.2011 Urapalvelut, suunnittelija Eric Carver Urapalvelut/ Eric Carver www.helsinki.fi/yliopisto 8.2.2011 1 Tänään 1.Kesätyönhaun sykli 2.Urataidot työnhaun perustana 3.Erilaiset

Lisätiedot

KUINKA ONNISTUN TYÖHAASTATTELUSSA? URAVALMENTAJA RIKU RIMMI TEKNIIKAN AKATEEMISET TEK

KUINKA ONNISTUN TYÖHAASTATTELUSSA? URAVALMENTAJA RIKU RIMMI TEKNIIKAN AKATEEMISET TEK KUINKA ONNISTUN TYÖHAASTATTELUSSA? URAVALMENTAJA RIKU RIMMI TEKNIIKAN AKATEEMISET TEK Riku Rimmi @TEK_akateemiset 2 99,0%, jos hakijoita on 100 99,5%, jos hakijoita on 200 99,7%, jos hakijoita on 300 1.

Lisätiedot

TYÖNHAKUOPAS Maahanmuuttajat yritysten resurssina -projekti

TYÖNHAKUOPAS Maahanmuuttajat yritysten resurssina -projekti Työnhakuopas maahanmuuttajille TYÖNHAKUOPAS Maahanmuuttajat yritysten resurssina -projekti Sisältö Lukijalle Lukijalle... 3 Työpaikat, työnantajat... 5 Ole valmis työnhakuun... 7 Työnhaku... 9 Oman osaamisen

Lisätiedot

Tietoa kesätyönhausta

Tietoa kesätyönhausta Tietoa kesätyönhausta Urapalveluiden kesätyöinfot tammikuu 2012 suunnittelija Eric Carver / Leena Itkonen Urapalvelut/ Eric Carver www.helsinki.fi/yliopisto 27.1.2012 1 Aiheet: 1.Kesätyönhaun sykli 2.Urataidot

Lisätiedot

TYÖNHAUN LÄHTÖKOHTIA. mitä haluat. mitä osaat. millä ehdoilla

TYÖNHAUN LÄHTÖKOHTIA. mitä haluat. mitä osaat. millä ehdoilla TYÖNHAUN LÄHTÖKOHTIA - Oulun yliopiston Ohjaus- ja työelämäpalvelujen koulutusmateriaalia - mitä haluat mitä osaat millä ehdoilla TYÖNHAUN SUUNNITELMA Tavoite saavutettu? Haastattelu Aloita tästä: Mitä

Lisätiedot

Vuorovaikutustaidot työnhaussa. Gailla Oy

Vuorovaikutustaidot työnhaussa. Gailla Oy Vuorovaikutustaidot työnhaussa Paritehtävä Esittele itsesi ja ammatillinen osaamisesi vasemmalla puolella istuvalle vierustoverillesi Aikaa 2 min Paritehtävä Esittele (uusi tuttavuus) äskeinen toverisi

Lisätiedot

Uuden sukupolven rekrytointiportaali nuorille, koulutetuille ammattilaisille

Uuden sukupolven rekrytointiportaali nuorille, koulutetuille ammattilaisille Uuden sukupolven rekrytointiportaali nuorille, koulutetuille ammattilaisille Anna työnantajille mahdollisuus löytää juuri sinut! www.heebo.fi Mikä ihmeen Heebo? Nuorten, koulutettujen ammattilaisten rekrytointiportaali

Lisätiedot

TOIMINTA PEVA PASSI. nimi:

TOIMINTA PEVA PASSI. nimi: PEVA TOIMINTA nimi: PASSI Näitä taitoja, joita harjoittelet tässä passissa, sinä tarvitset: A Työharjoittelussa B Vapaa-aikana C Koulussa Nämä taidot kehittyvät, kun teet tehtävät huolellisesti: 1. Opiskelutaidot

Lisätiedot

CV-OPAS. Ansioluettelon lyhyt oppimäärä

CV-OPAS. Ansioluettelon lyhyt oppimäärä CV-OPAS Ansioluettelon lyhyt oppimäärä Millainen on hyvä CV? Ansioluettelo, Curriculum Vitae eli CV, on työnhaun tärkein ja käytetyin asiakirja ja se kannattaa tehdä ajatuksella. Hyvä CV on looginen ja

Lisätiedot

SPARRAUSAAMU Työnhaun dokumentit 26.1.2010 klo 9.00-11.00. Sirja Kulmala, KTM SEFE

SPARRAUSAAMU Työnhaun dokumentit 26.1.2010 klo 9.00-11.00. Sirja Kulmala, KTM SEFE SPARRAUSAAMU Työnhaun dokumentit 26.1.2010 klo 9.00-11.00 Sirja Kulmala, KTM SEFE Workshop 4-5 henkilön ryhmissä Ryhmä jakaa keskenään hyviä käytäntöjä ja onnistuneita ratkaisuja - omat vahvuudet - osaamisesta

Lisätiedot

Työnhaun prosessit ja piilotyöpaikat

Työnhaun prosessit ja piilotyöpaikat Työnhaun prosessit ja piilotyöpaikat Arffman Consulting Oy Yritys on perustettu 1993 Toimintaa eri puolilla Suomea Työnhakuprosessin kolme vaihetta Ennen hakemista CV ja hakemus kuntoon Haastattelu ja

Lisätiedot

Näyttötutkinnon suorittaminen, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. Näyttötutkinnon suorittaminen 2008

Näyttötutkinnon suorittaminen, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. Näyttötutkinnon suorittaminen 2008 , sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 1 1 Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot Sinä voit osoittaa eli näyttää ammattitaitosi, kun teet näyttötutkinnon. Näyttötutkinnon jälkeen voit saada tutkintotodistuksen,

Lisätiedot

LinkedIn. Ammatillista profiilia rakentamassa

LinkedIn. Ammatillista profiilia rakentamassa LinkedIn Ammatillista profiilia rakentamassa Henri Annila & Leena Itkonen Ympäristöasiantuntijoiden keskusliitto ja Helsingin yliopiston urapalvelut yhteistyössä www.linkedin.com/in/annila sekä www.linkedin.com/in/leenaitkonen

Lisätiedot

Työnhaun haasteet uusia tapoja hakea työtä

Työnhaun haasteet uusia tapoja hakea työtä Työnhaun haasteet uusia tapoja hakea työtä Työelämän muutostuulet Työelämä muuttuu, oletko valmis? - Millainen tulevaisuus sinun kohdallasi on? Otatko vastaan sen mitä tulee vai voisitko mahdollisesti

Lisätiedot

Työhaastattelu näin onnistut haastattelussa Tervetuloa! Työnhakuveturi Nina Juhava ja Taija Keskinen

Työhaastattelu näin onnistut haastattelussa Tervetuloa! Työnhakuveturi Nina Juhava ja Taija Keskinen Työhaastattelu näin onnistut haastattelussa Tervetuloa! Työnhakuveturi 15.12.2015 Nina Juhava ja Taija Keskinen TYÖNHAKUVETURI 18 asiantuntijaluentoa vuosittain N. 1 000 osallistujaa Teemoina mm. työnhaun

Lisätiedot

Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätiedon paketti laajennetulle työssäoppijoille

Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätiedon paketti laajennetulle työssäoppijoille Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätiedon paketti laajennetulle työssäoppijoille 1. Tässä opintojaksossa painotetaan työelämätaitoja ja yrittäjyyttä. Lisäksi käsitellään lyhyesti oman talouden suunnittelua.

Lisätiedot

ESIINTYMINEN. Laura Elo Cambiare p. 040 748 7884 laura@johtajuustaito.fi

ESIINTYMINEN. Laura Elo Cambiare p. 040 748 7884 laura@johtajuustaito.fi ESIINTYMINEN Laura Elo Cambiare p. 040 748 7884 laura@johtajuustaito.fi Jännitys hyvä renki huono isäntä Kumpi kuvaa sinua? Jännitys auttaa minua. Jännitys lamaannuttaa ja vaikeuttaa esillä oloani. Jännitys

Lisätiedot

Millainen on hyvä työhakemus?

Millainen on hyvä työhakemus? TYÖHAKEMUS- OPAS Millainen on hyvä työhakemus? Hyvä hakemus erottuu joukosta ja vastaa kysymykseen, miksi sinä olisit hyvä valinta tehtävään. Hakemuksessa voit tuoda omaa persoonaasi esiin, jopa ehkä enemmän

Lisätiedot

Kehitys- ja urakeskustelu urakehitysmahdollisuuksien ja uudelleensijoittumisen edistäjänä

Kehitys- ja urakeskustelu urakehitysmahdollisuuksien ja uudelleensijoittumisen edistäjänä 1 Kehitys- ja urakeskustelu urakehitysmahdollisuuksien ja uudelleensijoittumisen edistäjänä Miten tuloksellisia keskusteluja työurasta käydään? Mistä hyvä työurakeskustelu koostuu? Miksi urakehitysmahdollisuuksista

Lisätiedot

EVÄSPAKETTI OPISKELIJAN TYÖSSÄOPPIMISEEN

EVÄSPAKETTI OPISKELIJAN TYÖSSÄOPPIMISEEN EVÄSPAKETTI OPISKELIJAN TYÖSSÄOPPIMISEEN TYÖSSÄOPPIMINEN 1. Neuvottele ensin opettajan kanssa Kerro opettajalle minne työpaikkaan aiot soittaa. Työpaikka: Puhelinnumero: Varaa itsellesi - rauhallinen

Lisätiedot

Työnhaun lähtökohtia. mitä osaat. mitä haluat. millä ehdoilla

Työnhaun lähtökohtia. mitä osaat. mitä haluat. millä ehdoilla Työnhaun lähtökohtia mitä osaat mitä haluat millä ehdoilla Työpaikat haussa.. Avoimet paikat julkinen haku Kaikki näkee, kaikki hakee Kilpailutilanne Hakemuksia paljon Avoimet paikat ei julkinen Tieto

Lisätiedot

Minulle paras työelämä

Minulle paras työelämä Minulle paras työelämä Taija.Keskinen@ekonomit.fi Pyydä kontaktiksi LinkedInissä Twitter: @TaijaKn Liity Suomen Ekonomit Facebook ja LinkedIn -ryhmään Itsellesi mielekäs työura? Omat ja muiden kokemukset

Lisätiedot

TYÖNHAUN VIESTINTÄ Suunnittelija Sakari Jussi-Pekka Avainohjaaja Jaana O. Liimatainen Ohjaus- ja työelämäpalvelut

TYÖNHAUN VIESTINTÄ Suunnittelija Sakari Jussi-Pekka Avainohjaaja Jaana O. Liimatainen Ohjaus- ja työelämäpalvelut asiakaspäällikkö assistentti error manager field application engineer hw project manager järjestelmäasiantuntija konsultti / tj lehtori manager engineering ohjelmistosuunnittelija opettaja/hankepäällikkö

Lisätiedot

Urapalvelut. CHEM Susanna Saarinen, Asiantuntija into.aalto.fi/careerweb

Urapalvelut. CHEM Susanna Saarinen, Asiantuntija into.aalto.fi/careerweb Urapalvelut CHEM Susanna Saarinen, Asiantuntija susanna.saarinen@aalto.fi into.aalto.fi/careerweb Apua työnhakuun - Aalto CareerWeb Työpaikkaportaali CareerWeb Job Channel Työnhaun opas CV- ja hakukirjemalleja

Lisätiedot

Urapalvelut. CHEM & ENG Susanna Saarinen, koordinaattori career-tech@aalto.fi. into.aalto.fi/careerweb

Urapalvelut. CHEM & ENG Susanna Saarinen, koordinaattori career-tech@aalto.fi. into.aalto.fi/careerweb Urapalvelut CHEM & ENG Susanna Saarinen, koordinaattori career-tech@aalto.fi into.aalto.fi/careerweb Apua työnhakuun - Aalto CareerWeb Työpaikkaportaali CareerWeb Job Channel Työnhaun opas Linkkejä työpaikkasivustoille

Lisätiedot

Reflektoiva oppiminen harjoittelussa Insinööritieteiden korkeakoulu

Reflektoiva oppiminen harjoittelussa Insinööritieteiden korkeakoulu Reflektoiva oppiminen harjoittelussa 15.9.2016 Insinööritieteiden korkeakoulu Minna Nevala, psykologi Materiaalit: psykologi, uraohjaaja Seija Leppänen Mitä hyötyä on itsetuntemuksesta? Reflektointiprosessi

Lisätiedot

Työnhaku netissä - erotu verkossa OTTY ry 19.03.2013

Työnhaku netissä - erotu verkossa OTTY ry 19.03.2013 Työnhaku netissä - erotu verkossa OTTY ry 19.03.2013 Luennon aiheet! Mikä Monster?! Nettityönhaun erityispiirteitä! Erotu verkossa! Miten Monster voi auttaa työnhaussa? Mikä Monster? Yli 60 maassa ympäri

Lisätiedot

Sosiaalinen media - oman osaamisen näyteikkuna. Helsingin yliopisto 17.4.2015 Anne Hyttinen

Sosiaalinen media - oman osaamisen näyteikkuna. Helsingin yliopisto 17.4.2015 Anne Hyttinen Sosiaalinen media - oman osaamisen näyteikkuna Helsingin yliopisto 17.4.2015 Anne Hyttinen Universumin visio ja missio on auttaa työnantajia, yliopistoja ja korkeakouluja sekä opiskelijoita paremman työelämän

Lisätiedot

TYÖMARKKINOIDEN MURROS HPL-SEMINAARI TURKU

TYÖMARKKINOIDEN MURROS HPL-SEMINAARI TURKU TYÖMARKKINOIDEN MURROS HPL-SEMINAARI 10.11.2016 TURKU TULEVAISUUDEN TYÖMARKKINAJÄRJESTELMÄ Sopiminen muutoksessa keskusjärjestöt, liitot, paikallisuus, henkilökohtaisuus Palkanmuodostus - Suomen malli

Lisätiedot

Pikatreffit. Pikatreffien kuvaus

Pikatreffit. Pikatreffien kuvaus 1 (9) Pikatreffit Materiaalipaketti sisältää: - mainoskirjepohjat opiskelijoille ja työnantajille - ohjeet opiskelijoille ja työnantajille - matchmaking-viestipohjat treffien jälkeen lähetettäväksi - treffikorttipohjat

Lisätiedot

Reflektoiva oppiminen harjoittelussa Insinööritieteiden korkeakoulu

Reflektoiva oppiminen harjoittelussa Insinööritieteiden korkeakoulu Reflektoiva oppiminen harjoittelussa 17.9.2015 Insinööritieteiden korkeakoulu Psykologi, uraohjaaja Seija Leppänen Reflektointiprosessi aloittaa oppimisen 1. Orientoituminen ja suunnittelu: millainen tehtävä

Lisätiedot

SUOKI TOIMINTA PASSI

SUOKI TOIMINTA PASSI I K O SU M I TO A T IN A P I SS nimi: Näitä taitoja, joita harjoittelet tässä passissa, sinä tarvitset: A Työharjoittelussa B Vapaa-aikana C Koulussa Nämä taidot kehittyvät, kun teet tehtävät huolellisesti:

Lisätiedot

Oulun yliopiston mentorointiohjelma

Oulun yliopiston mentorointiohjelma n mentorointiohjelma Info 19.9.2017 Karoliina Kekki / Viestintä, markkinointi ja yhteiskuntasuhteet Koordinaatio: Alumnisuhteet, Tellus-tiimi, kauppakorkeakoulu, tutkijakoulu (UniOGS) 1997 - Maisteritaso:

Lisätiedot

Paras työpaikka tulevaisuuden osaajalle

Paras työpaikka tulevaisuuden osaajalle Paras työpaikka tulevaisuuden osaajalle HENRY Foorumi 4.11.2008 Päivi Lind 1 Suomen parhaat työpaikat 2003 Tapiola-ryhmä 9.sija suurten organisaatioiden sarjassa. Euroopan sadan parhaan työpaikan joukossa.

Lisätiedot

Tarvitaan kokonaisvaltainen näkökulma työllistyvyyteen!

Tarvitaan kokonaisvaltainen näkökulma työllistyvyyteen! Tarvitaan kokonaisvaltainen näkökulma työllistyvyyteen! Työelämästä korkeakoulutukseen ja takaisin elinikäistä oppimista käytännössä (15.6.2011) HY:n urapalvelut, suunnittelija Eric Carver Urapalvelut/

Lisätiedot

PARANNA HAKUKOKEMUSTASI JA LOPPUTULOSTA

PARANNA HAKUKOKEMUSTASI JA LOPPUTULOSTA PARANNA HAKUKOKEMUSTASI JA LOPPUTULOSTA TÄMÄN OPPAAN TARKOITUKSENA ON KERTOA SINULLE MUUTAMA PERUSTAVANLAATUINEN SISÄPIIRITIETO SIITÄ, MITÄ REKRYTOIJAN MIELESSÄ LIIKKUU HÄNEN TEHDESSÄÄN HAKUPROSESSISSA

Lisätiedot

Rukkaset naulasta Avoimille! - työhönvalmennuspalvelu. Työllisyysfoorumi 5.6.2015 Pia Vallenius

Rukkaset naulasta Avoimille! - työhönvalmennuspalvelu. Työllisyysfoorumi 5.6.2015 Pia Vallenius Rukkaset naulasta Avoimille! - työhönvalmennuspalvelu Työllisyysfoorumi 5.6.2015 Pia Vallenius Mikä on ollut palvelussa keskeistä? Auttaa asiakasta auttamaan itseään Mottona: Me teemme työllistymisesi

Lisätiedot

SOSIAALINEN MEDIA TYÖNHAUSSA

SOSIAALINEN MEDIA TYÖNHAUSSA SOSIAALINEN MEDIA TYÖNHAUSSA MMA-risteily 3.10.2015 Martti Kuusanmäki COO & FOUNDER martti@duunitori.fi 050 413 7667 kuusanmaki MARTTI KUUSANMÄKI COO & FOUNDER +358 50 413 7667 martti@duunitori.fi @kuusanmaki

Lisätiedot

Ohjeet hakupapereiden laatimiseen ulkomaan työssäoppimisjaksoa varten

Ohjeet hakupapereiden laatimiseen ulkomaan työssäoppimisjaksoa varten Ohjeet hakupapereiden laatimiseen ulkomaan työssäoppimisjaksoa varten Johdanto Työssäoppimispaikkaa haetaan ulkomailta samoin kuin muutakin työtä. Hakupapereista: - CV kertoo, kuka olet - Hakukirje kertoo,

Lisätiedot

Työhaastattelu - näin onnistut haastattelussa Webinaari

Työhaastattelu - näin onnistut haastattelussa Webinaari Työhaastattelu - näin onnistut haastattelussa Webinaari Nina Juhava ja Satu Myller Uravalmentajanne Nina Juhava Suomen Ekonomit Satu Myller Tekniikan akateemiset TEK 1 Webinaarin teemat Miten pääsen työhaastatteluun?

Lisätiedot

Osaaminen ja työhyvinvointi järjestötyössä

Osaaminen ja työhyvinvointi järjestötyössä Osaaminen ja työhyvinvointi järjestötyössä Heidi Ristolainen 2016 Opintokeskus Sivis 2016 Esittely Kerro lyhyesti, kuka olet ja mistä tulet. Millaisia ajatuksia sana työhyvinvointi sinussa herättää? Orientaatio

Lisätiedot

ERI-IKÄISTEN JOHTAMINEN JA TYÖKAARITYÖKALU MITÄ UUTTA? Jarna Savolainen, TTK jarna.savolainen@ttk.fi P. 040 561 2022

ERI-IKÄISTEN JOHTAMINEN JA TYÖKAARITYÖKALU MITÄ UUTTA? Jarna Savolainen, TTK jarna.savolainen@ttk.fi P. 040 561 2022 ERI-IKÄISTEN JOHTAMINEN JA TYÖKAARITYÖKALU MITÄ UUTTA? Jarna Savolainen, TTK jarna.savolainen@ttk.fi P. 040 561 2022 Työpaja: Eri-ikäisten johtaminen ja työkaarityökalu mitä uutta? Työpajan tavoitteet:

Lisätiedot

Elämän kartat -3. koulutustapaaminen-

Elämän kartat -3. koulutustapaaminen- Elämän kartat -3. koulutustapaaminen- Käydään läpi kotitehtävä Mieti lomakkeen avulla asioita jotka toimivat hyvin elämässäsi joihin toivoisit muutosta. Asioita, joita haluaisit muuttaa elämässäsi voidaan

Lisätiedot

HARJOITTELUINFO 2016 5.2.2016 klo 12 Paavo Arvola, harjoitteluasioista vastaava

HARJOITTELUINFO 2016 5.2.2016 klo 12 Paavo Arvola, harjoitteluasioista vastaava HARJOITTELUINFO 2016 5.2.2016 klo 12 Paavo Arvola, harjoitteluasioista vastaava Työssäoppiminen (ITIA02) 10 op Harjoittelu (~8op) 3 kk kokoaikaista työskentelyä harjoittelupaikalla Palkallinen harjoittelutuki

Lisätiedot

Miten tulkita työpaikkailmoituksia Työhakemuksen tekeminen

Miten tulkita työpaikkailmoituksia Työhakemuksen tekeminen Miten tulkita työpaikkailmoituksia Työhakemuksen tekeminen kevätlukukausi 2013 työelämäasiantuntija Annamari Rovamo Jyväskylän yliopiston työelämäpalvelut annamari.rovamo@jyu.fi, p. 050 376 1198 Mitä työnantaja

Lisätiedot

Y-SUKUPOLVI: MINUN URANI

Y-SUKUPOLVI: MINUN URANI Y-SUKUPOLVI: MINUN URANI Y-sukupolvi on keskittynyt omaan uraansa, kulkemaan omia polkujaan ja kehittämään taitojaan varmistaakseen kilpailukykynsä työmarkkinoilla. Muiden johtaminen ei ole prioriteettilistan

Lisätiedot

Urapalvelut. CHEM & ENG Susanna Saarinen, koordinaattori career-tech@aalto.fi. into.aalto.fi/careerweb

Urapalvelut. CHEM & ENG Susanna Saarinen, koordinaattori career-tech@aalto.fi. into.aalto.fi/careerweb Urapalvelut CHEM & ENG Susanna Saarinen, koordinaattori career-tech@aalto.fi into.aalto.fi/careerweb Mistä löydän vinkkejä työnhakuun? Kandiopiskelijan CV ja hakukirje Urapalvelut Apua työnhakuun - Aalto

Lisätiedot

URAVALMENTAJA RIKU RIMMI TEKNIIKAN AKATEEMISET TEK

URAVALMENTAJA RIKU RIMMI TEKNIIKAN AKATEEMISET TEK 4.5.2017 Riku Rimmi URAVALMENTAJA RIKU RIMMI TEKNIIKAN AKATEEMISET TEK 2 99,0%, jos hakijoita on 100 99,5%, jos hakijoita on 200 99,7%, jos hakijoita on 300 1. Kannattaako tällaiseen kisaan edes lähteä?

Lisätiedot

Yhteisöllisen toimintatavan jalkauttaminen!

Yhteisöllisen toimintatavan jalkauttaminen! Yhteisöllisen toimintatavan jalkauttaminen! Käyttöönoton vaiheet Yrityksen liiketoimintatavoitteet Yhteisöllisen toimintatavan käyttöalueet Työkalut Hyödyt yritykselle Hyödyt ryhmälle Hyödyt itselle Miten

Lisätiedot

Työnhaun kohdentaminen 9.11.2010

Työnhaun kohdentaminen 9.11.2010 Työnhaun kohdentaminen 9.11.2010 Jaana Pollari Go On Yhtiöt 1 Päivän teemoja Työmarkkinoista Työnhaun fokus ja verkostojen merkitys työnhaussa Työnhaun dokumentit ohjeistusta hyvän CV:n, hakemuksen ja

Lisätiedot

Unelmien työ (90 min)

Unelmien työ (90 min) Unelmien työ (90 ) Oppitunti on mahdollista toteuttaa myös 45 uutissa. Tällöin toteutetaan kohdat 1, 2 ja 3 (lyhennettyinä) sekä Unelmien työpaikan yksilötyöskentelyosuus (15 ). Voit soveltaa tehtävän

Lisätiedot

Lapsen oikeus pysyvyyteen ja jatkuvuuteen perheen oikeus tukeen

Lapsen oikeus pysyvyyteen ja jatkuvuuteen perheen oikeus tukeen Kotitehtävä 2 / Sivu 1 Nimi: PRIDE-kotitehtävä TOINEN TAPAAMINEN Lapsen oikeus pysyvyyteen ja jatkuvuuteen perheen oikeus tukeen Perhehoidossa tarvitaan yhteistyötä monien eri tahojen kanssa. Kukaan ei

Lisätiedot

MAHDOLLISTA! - Pieni työkirja työnhakijalle. Mahdollista! Materiaalia kehitysvammaisten ihmisten työllisyyden tukemiseksi

MAHDOLLISTA! - Pieni työkirja työnhakijalle. Mahdollista! Materiaalia kehitysvammaisten ihmisten työllisyyden tukemiseksi MAHDOLLISTA! - Pieni työkirja työnhakijalle Mahdollista! Materiaalia kehitysvammaisten ihmisten työllisyyden tukemiseksi Kiitos yhteistyöstä työnhakukurssilaisillemme, työvalmentajaverkostoille, ja kaikille

Lisätiedot

MINUN HYVÄ OLONI OSA II: OMAN HYVINVOINNIN POHTIMINEN

MINUN HYVÄ OLONI OSA II: OMAN HYVINVOINNIN POHTIMINEN MINUN HYVÄ OLONI OSA II: OMAN HYVINVOINNIN POHTIMINEN Tähän vihkoon on koottu kysymyksiä, jotka auttavat sinua miettimään omaa vointiasi. Vihkon kysymykset auttavat sinua myös miettimään, millaista apua

Lisätiedot

Työnhaku suomessa Insinööriliitto

Työnhaku suomessa Insinööriliitto Työnhaku suomessa 1 28.9.2017 Insinööriliitto Työllisyystilanne Työttömyys laskee kaikilla insinöörialoilla Paras tilanne rakennusalalla Työpaikkaa vaihtaneita insinööreistä n. 13% 2 28.9.2017 Insinööriliitto

Lisätiedot

HARJOITTELUINFO JKK Opintopalvelut, ura- ja rekrytointipalvelut Eira Helminen työelämäasiantuntija

HARJOITTELUINFO JKK Opintopalvelut, ura- ja rekrytointipalvelut Eira Helminen työelämäasiantuntija HARJOITTELUINFO JKK 10.1.2013 Opintopalvelut, ura- ja rekrytointipalvelut Eira Helminen työelämäasiantuntija www.uta.fi/rekry Opiskelija ja harjoittelu Suunnitelmallisuus ja oman osaamisen pohdinta palkitsee!

Lisätiedot

ZZPP0500 Osaajan kehittyminen (5 op) opintojaksokuvauksessa Portfolion näkyvyys 1. vuoden sisältö: 2. Vuoden sisältö:

ZZPP0500 Osaajan kehittyminen (5 op) opintojaksokuvauksessa Portfolion näkyvyys 1. vuoden sisältö: 2. Vuoden sisältö: ZZPP0500 Osaajan kehittyminen (5 op) opintojaksokuvauksessa Portfolion näkyvyys 1. vuoden sisältö: Opiskelija tunnistaa aikaisemmin hankkimaansa osaamistaan opintojensa lähtökohtana, tekee kokoaman siitä

Lisätiedot

Kokemuksia osa-aikaisesta työskentelystä ansiosidonnaisella. Jari Majaniemi JustDoICT.fi 30.10.2014

Kokemuksia osa-aikaisesta työskentelystä ansiosidonnaisella. Jari Majaniemi JustDoICT.fi 30.10.2014 Kokemuksia osa-aikaisesta työskentelystä ansiosidonnaisella Jari Majaniemi JustDoICT.fi 30.10.2014 Sisältö 1. Miksi osa-aikainenkin työnteko on kannattavaa? 2. Miten järjestelmä toimii? 3. Mihin asioihin

Lisätiedot

Minun työhyvinvointini

Minun työhyvinvointini Minun työhyvinvointini Päivi Rauramo, asiantuntija TtM Työturvallisuuskeskus TTK paivi.rauramo@ttk.fi Työhyvinvoinnin tinkimätön rakentaja Kestävän työuran edistäjä Tuottavuuden mahdollistaja Hyvinvointi

Lisätiedot

HARJOITTELUINFO 2015. 10.2.2014 klo 12 SIMSPACE

HARJOITTELUINFO 2015. 10.2.2014 klo 12 SIMSPACE HARJOITTELUINFO 2015 10.2.2014 klo 12 SIMSPACE Rooleissa Paavo Arvola (vastuuopettaja) Harjoittelun sisältöasiat, harjoittelutuki Kati Koivu (koordinaattori) Muut asiat Harjoitteluinfon sisältö Harjoittelutuki

Lisätiedot

Työnhaun askeleet. työnhakuopas huonokuuloisille nuorille

Työnhaun askeleet. työnhakuopas huonokuuloisille nuorille Työnhaun askeleet työnhakuopas huonokuuloisille nuorille JOHDANTO Ammatinvalinta voi tuntua jännittävältä ja vaikealta. Millaista työtä haluan tehdä? Millaisessa työssä olisin hyvä? Kysymyksiin voi olla

Lisätiedot

Unelmoitu Suomessa. 17. tammikuuta 14

Unelmoitu Suomessa. 17. tammikuuta 14 Unelmoitu Suomessa Sisällys ä ä ä ö ö ö ö ö ö ä ö ö ä 2 1 Perustiedot ö ä ä ä ä ö ä ä ä ä ä ä ä ö ä ää ö ä ä ä ä ö ä öö ö ä ä ä ö ä ä ö ä ää ä ä ä ö ä ä ä ä ä ä ö ä ä ää ö ä ä ä ää ö ä ä ö ä ä ö ä ä ä

Lisätiedot

Asenne, motivaatio ja kompetenssi työnhaussa. Työnhakuveturi Seija Utriainen

Asenne, motivaatio ja kompetenssi työnhaussa. Työnhakuveturi Seija Utriainen Asenne, motivaatio ja kompetenssi työnhaussa Työnhakuveturi 22.3.2017 Seija Utriainen Tänään kanssanne Seija Utriainen Urahallinta-asiantuntija Insinööriliitto IL ry Kyky on se, mitä pystyt tekemään. Motivaatio

Lisätiedot

Just duunit. Kevät 2015

Just duunit. Kevät 2015 Just duunit Kevät 2015 Just duunit Mitä tehdään? Perustetaan yritys. Miten tehdään? Keksitään yritysidea. Perustetaan yritys. Laaditaan kirjallinen yrityssuunnitelma. Toteutetaan! Just duunit: Tavoite

Lisätiedot

BACK to BUSINESS tiedotustilaisuus. Tervetuloa

BACK to BUSINESS tiedotustilaisuus. Tervetuloa BACK to BUSINESS tiedotustilaisuus Tervetuloa BACK to BUSINESS tiedotustilaisuus Welcome Coaching service is also available in English. After the info you have the opportunity to discuss about coaching

Lisätiedot

SISÄLLYS. Malmi-Pukinmäki -alueen Ansa nuorten ryhmän tekemän kesätyöoppaan päivitetty versio 2014.

SISÄLLYS. Malmi-Pukinmäki -alueen Ansa nuorten ryhmän tekemän kesätyöoppaan päivitetty versio 2014. Kesätyöopas 2014 SISÄLLYS Top 10 -vinkit... 4 Työhakemuksen malli... 6 Ansioluettelo eli CV... 8 Ansioluettelon malli... 9 Nuorten oikeudet ja velvollisuudet... 10 Helsingin kaupungin kesätyöt ja Ansio-kurssi...

Lisätiedot

Menestyksen porkkanoita

Menestyksen porkkanoita Menestyksen porkkanoita Usko Uskallus Innostuminen Oma Yritys-messut Wanha Satama, Helsinki 20.3.2013 Miksi jotkut yritykset menestyvät?...ja toiset eivät? Olemassaolon oikeutus ; Mikä on/ olisi minun

Lisätiedot

Navigoi urallasi Uraohjaus Deloittella

Navigoi urallasi Uraohjaus Deloittella Navigoi urallasi Uraohjaus Deloittella Sisältö Deloitte keitä me olemme? Oma ura Case Deloitte: career well-being Uraohjaus käytännössä Q&A 2 2013 Deloitte & Touche Oy, Group of Companies Deloitte Keitä

Lisätiedot

Haastateltavan nimi: Ajankohta: Tehtävä: Valmistaudu haastatteluun ja varmista, että sinulla on selkeä näkemys/vastaus seuraaviin kysymyksiin?

Haastateltavan nimi: Ajankohta: Tehtävä: Valmistaudu haastatteluun ja varmista, että sinulla on selkeä näkemys/vastaus seuraaviin kysymyksiin? TYÖPAIKKAHAASTATTELU Voit käyttää tätä työpaikkahaastattelun käsikirjoitusta apuna haastattelutilanteessa. Tulosta käsikirjoitus ja tee omia merkintöjä ennen haastattelua, sen kuluessa ja haastattelun

Lisätiedot

MITEN MENESTYN TYÖPAIKKAHAASTATTELUSSA? Toni Koskinen

MITEN MENESTYN TYÖPAIKKAHAASTATTELUSSA? Toni Koskinen MITEN MENESTYN TYÖPAIKKAHAASTATTELUSSA? Toni Koskinen KOLME TAPAA LÖYTÄÄ UUSI TYÖ Avoimet työpaikat Työpaikat, joista on ilmoitettu esim. päivälehdissä, aikakauslehdissä, internetissä tai yrityksen kotisivuilla.

Lisätiedot

OPISKELIJAKESKUKSEN opiskelu- ja uraohjauspalvelut. Ohjausta ja neuvontaa. Ota yhteyttä

OPISKELIJAKESKUKSEN opiskelu- ja uraohjauspalvelut. Ohjausta ja neuvontaa. Ota yhteyttä OPISKELIJAKESKUKSEN opiskelu- ja uraohjauspalvelut Ohjausta ja neuvontaa O Opintojen suunnittelussa ja aikatauluttamisessa O Jumiutuneiden opintojen eteenpäin saattamisessa O Työnhaku- ja urasuunnittelussa

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

IMUA JA HYVINVOINTIA OMAAN TYÖHÖN. Anki Mannström

IMUA JA HYVINVOINTIA OMAAN TYÖHÖN. Anki Mannström IMUA JA HYVINVOINTIA OMAAN TYÖHÖN Anki Mannström Holistinen - Kokonaisvaltainen yksilö Kaikki vaikuttaa kaikkeen. Kaikki vaikuttaa hyvinvointiimme! TASAPAINO? TERVEYS IHMISSUHTEET TYÖ TALOUS Tasapainoa

Lisätiedot

Miten toimit, kun löydät sopivan työpaikkailmoituksen? Lue ilmoitus huolellisesti läpi.

Miten toimit, kun löydät sopivan työpaikkailmoituksen? Lue ilmoitus huolellisesti läpi. Miten toimit, kun löydät sopivan työpaikkailmoituksen? Lue ilmoitus huolellisesti läpi. Selvitä ilmoituksesta pyydetäänkö sinua ottamaan yhteyttä: soittamalla, lähettämällä hakemus tai täyttämällä lomake.

Lisätiedot

SIKATILOJEN TYÖNANTAJAOSAAMINEN

SIKATILOJEN TYÖNANTAJAOSAAMINEN SIKATILOJEN TYÖNANTAJAOSAAMINEN 2.10.2012 14.2.2013 Rekrytointi REKRYTOINTI Työnantajakuva? Työn sisällöt? Osaava työvoima? Työn kannustearvo (palkkaus/palkitseminen)? Työvoiman liikkuvuus/pysyvyys? Mitä

Lisätiedot