SIBELIUS-AKATEMIAN TERVEISIÄ TAIDEYLIOPISTOSTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SIBELIUS-AKATEMIAN TERVEISIÄ TAIDEYLIOPISTOSTA"

Transkriptio

1 1 SIBELIUS-AKATEMIAN TERVEISIÄ TAIDEYLIOPISTOSTA Dekaani Tuomas Auvinen PhD, EMBA

2 Taideyliopisto lähtien Sibelius-Akatemia + Kuvataideakatemia + Teatterikorkeakoulu = TAIDEYLIOPISTO Taideyliopiston tehtävänä on vaalia ja uudistaa taidetta sekä antaa taiteen ylintä koulutusta ja harjoittaa tutkimusta sekä taiteellista toimintaa. Moniarvoisuus Tasa-arvoisuus Yhteisöllisyys Taideyliopiston arvot Suvaitsevaisuus Taito Rohkeus

3 Taideyliopiston strategiset tavoitteet INNOSTAVA OPPIMISEN, TUTKIMUKSEN JA TAITEELLISEN TOIMINNAN YMPÄRISTÖ YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAMINEN KANSAINVÄLISYYS LIIKKUVUUS JA YHTEISTYÖ

4 4 Taideyliopiston tavoitetila 2017 Taideyliopisto on Suomen kiinnostavin yliopisto. Taideyliopisto on kansainvälisesti vetovoimainen oppimisen, taiteen ja tutkimuksen kohtauspaikka. Taideyliopistolla on merkittävä rooli yhteiskunnassa.

5 5 Taideyliopiston organisaatio

6 6 Taideyliopiston Sibelius-Akatemia Kouluttaa itsenäiseen taiteelliseen työhön kykeneviä taiteilijoita, pedagogeja ja musiikin asiantuntijoita. Tavoitteena suomalaisen musiikkikulttuuria kehittäminen ja kulttuuriperinteen vaaliminen. Koostuu kahdesta osastosta, jotka vastaavat akatemian opetuksesta. Kouluttaa parhaillaan noin 1400:aa opiskelijaa. Vuosittain otetaan sisään noin perusopiskelijaa. Koulutukseen on hakenut viime vuosina reilut 1000 perusopiskelijaa vuosittain. Tarjoaa myös mahdollisuuden suorittaa musiikin lisensiaatin tai tohtorin tutkinnon.

7 7 Tarjoaa nuoriso- ja aikuiskoulutusta * NuKo:n tavoitteena on saada musiikillisesti lahjakkaimmat lapsia ja nuoria korkeatasoisen musiikinopetuksen piiriin. * Musiikin ja kulttuurialueen aikuiskoulutuksesta huolehtii Sibelius-Akatemian täydennyskoulutus. Taiteellinen toiminta on yksi Sibelius-Akatemian perustehtävistä ja julkiset konsertit sen näkyvä näyteikkuna. * Yliopiston luonteesta johtuen konsertteja on runsaasti, vuosittain useita satoja * Ne muodostavat merkittävän osan pääkaupunkiseudun konserttitarjonnasta.

8 Organisaatiokaavio Yliopistokollegio Taideyliopiston hallitus Taideyliopiston rehtori Sibelius-Akatemian dekaani Akateeminen neuvosto Johtokunta Varadekaanit Johdon assistentti Johdon tukipalvelut Talouspalvelut Kirjasto TaiY yhteisiin palveluihin kuuluvat henkilöt Osastodekaani Klassisen musiikin osasto Ainejohtajat Osastoneuvosto Opintopalvelut SEINÄJOKI Osastodekaani Erikoissuunnittelija Musiikkikasvatuksen, jazzin ja kansanmus. osasto Ainejohtajat Osastoneuvosto Opintopalvelut Erikoissuunnittelija Henkilöstöpäällikkö Talouspäällikkö Henkilöstöpalvelut Täydennyskoulutus Kehittämiskeskus Tuotantopäällikkö Viestintä- ja markkinointipäällikkö Johtoryhmään kuuluvat henkilöt Keskitetyt opintopalvelut Kansainvälisten asioiden päällikkö Kilpailu- ja tapahtumapäällikkö

9 Osastojen organisaatiokaavio Osastodekaani Kaarlo Hildén Osastodekaani Elina Laakso Erikoissuunnittelija Aino Saastamoinen Erikoissuunnittelija Tuula Kivistö Kimu/Helsinki Jorma Hannikainen Ainejohtajat Pimu Jarmo Eerikäinen Ainejohtajat Jazzmusiikki Jussi Kannaste Seinäjoki Koulutuspäällikkö Mika Virkkala Kimu/Kuopio Seppo Kirkinen Säte Riitta Valkeila Musiikin johtaminen Matti Perttula Puhaltimet, lyömäsoittimet & harppu Petri Alanko Jouset Päivi Arjas Vanha musiikki Jari S. Puhakka Lamu Petteri Salomaa Tohtorikoulu/Doc Mus Tuire Kuusi Kansanmusiikki Anna-Liisa Liedes- Långbacka Musiikkikasvatus Max Tabell Musiikkiteknologia Marianne Decoster- Taivalkoski Taidehallinto Tanja Johansson (toimivapaa) Patrick Furu ja Kaisa Holopainen Petri Välimäki Heidi Välkkilä Miia Palomäki Juha Koivisto Taloussihteeri Eeva-Liisa Vaivila Tohtorikoulu MuTri Vesa Kurkela Opintopalvelut* Opintopalvelut*

10 10 Toimipisteet Sibelius-Akatemia toimii Helsingissä kolmessa eri toimipisteessä, Helsingin Musiikkitalossa, N-talossa (Nervanderinkatu 13:ssa) sekä T-talossa (Töölönkatu 28:ssä). Sibelius-Akatemian Pohjoisen Rautatienkadun toimipistettä vuokraa vuoteen 2018 asti eduskunta. Tämän jälkeen rakennus remontoidaan takaisin akatemian käyttöön ja Sibelius-Akatemia luopuu Töölönkadun toimipisteestä. Pääkaupunkiseudun ulkopuolella Sibelius-Akatemia toimii myös Kuopiossa (toimipiste Kuopion Musiikkikeskuksessa) sekä Seinäjoella (toimipiste Seinäjoen yliopistokeskuksessa) Henkilön Nimi Esityksen nimi

11 11 Helsingin Musiikkitalo Pääkäyttäjiä ovat Helsingin kaupunginorkesteri, Radion sinfoniaorkesteri ja Sibelius- Akatemia. Viinitarhan muotoisessa konserttisalissa on 1704 istumapaikkaa. Talossa on myös viisi pienempää salia n kuulijalle. Lisäksi talossa on opetus- ja harjoitustiloja sekä toimistotiloja Tuomas Auvinen

12 12 Sibelius-Akatemia Uusien professuurien perustaminen strategisesti keskeisille aloille Vuoden aikana aloitettu kolmen uuden professorin rekrytointi: vaskimusiikki, musiikkikasvatus ja musiikkiteknologia. Tehtävien hoito järjestetty, varsinainen rekrytointiprosessi käynnissä ja etenee ajallaan lukuvuoden aikana. Henkilökohtaisen opetuksen määrän turvaaminen Muokattu tavoitetta henkilökohtaisesta opetuksesta laajemmin opetuksen määrän ja laadun kehittämiseen määrän turvaaminen tärkeä, mutta laatu vähintään yhtä tärkeä! Aineryhmittäin määritelty kohteet, joihin lisäresurssia kohdennettu sisällöllisten priorisointien perusteella. Suunnittelu vienyt paljon aikaa, toteutus asteittain lukuvuoden aikana.

13 13 Vierailuprofessuurien käyttöönotto Tänä vuonna toteutuneet vierailuprofessuurit: Hannu Lintu (orkesteri- ja kapellimestarikoulutus), Lars Anders Tomter (alttoviulu) sekä Robert Cowles (Fulbright rahoitus, kuoronjohto). Innostavan oppimisympäristön kehittäminen mm. opetussuunnitelmatyötä kehittämällä ja opetussisältöjä järkeistämällä Tavoitteena luoda oppimisympäristö, jossa toimintaympäristö ja ilmapiiri mahdollistavat Sibelius- Akatemian uudenlaisen, opetussuunnitelman kehittämisen yhdessä, organisaationa. Projekti käynnistynyt keväällä 2014, yhteisöä osallistettu laajasti. Työ nähdään kokonaisvaltaisena oppimisympäristön kehittämisenä ja laajempana kuin pelkkä opetussuunnitelman työstäminen. Opetussuunnitelma koostetaan tutkintojen, opintokokonaisuuksien ja opintojaksojen osaamistavoitteista. Tällä tavoin myös palaute voidaan kohdistaa juuri oikeisiin kehittämiskohteisiin ja sitä kautta mahdollistaa toivotut ja tarpeelliset muutokset, jatkuva kehitys sekä tavoitteellinen, rikastuttava vuorovaikutus kaikkien toimijoiden sekä Taideyliopiston akatemioiden välillä. Osaamistavoitteiden avulla kehitetään innostavaa oppimisympäristöä pedagogiikkaa ja oppimisen toimintaympäristöä. Projekti tähtää siihen, että tulevaisuudessa opetussuunnitelmasta keskusteleminen on tapa ja luonteva osa arjen työntekoa. Tuntiopettajien osaamisen hyödyntäminen ja osallistaminen työyhteisöön Klassisen musiikin osastolla kaikissa aineryhmissä käynnissä projekteja, joissa tuntiopettajien asiantuntemusta hyödynnetty aiempaa laajemmin. Alustavat tulokset ovat lupaavia parhaimmillaan voidaan saada sekä merkittävää tukea aineryhmien kehittämistyölle että kehittää tuntiopettajien työehtoja, motivaatiota ja sitoutumista yhteisöön. MJK: pyritty aikaisempaa enemmän tarjoamaan tuntiopettajille mahdollisuutta korvausta vastaan työskennellä kunkin oppiaineen kehittämistyössä.

14 Strateginen kehittäminen pitkän tähtäimen tavoitteet

15 15 Vision, eetoksen ja identiteetin kirkastaminen Vuosien aikana on tarkoitus saada SibA:n vahvuudet ja kehitysalueet verbalisoiduksi, käydä niistä TaiY strategian, sidosryhmäkeskusteluiden, kansainvälisen arviointiryhmän raportin sekä muiden kartoitusten perusteella laaja yhteisöllinen keskustelu, jonka pohjalta syntyy yhteinen, täsmentynyt, ulospäin viestittävä, innostava ja toimintaa ohjaava tulevaisuuden kuva. Projektin keskeisenä tuloksena Taideyliopiston strategia ja toimenpiteet sen toteuttamiseksi tulevat Sibelius-Akatemiassa laajasti keskustelluiksi ja niiden taakse saadaan rakennettua vahva yhteinen tahtotila, joka edesauttaa myös Taideyliopistoon sitoutumista määrittämällä Sibelius-Akatemian paikkaa Taideyliopistossa. Taideyliopiston strategian sekä kansainväliseltä arviointiryhmältä saadun palautteen ja sisäisen arviointityön perusteella on laadittu muutamia konkreettisia hankkeita ja toimenpidesuunnitelmia, joilla strategian painopistealueita toteutetaan lähivuosina Sibelius- Akatemiassa.

16 16 Innostava oppimisympäristö/koulutuksen kehittäminen Tavoitteenamme on luoda oppimisympäristö, jossa toimintaympäristö ja ilmapiiri mahdollistavat Sibelius-Akatemian uudenlaisen, kansainvälisesti kiinnostavan opetussuunnitelman kehittämisen. Kehittämistyö tehdään yhteisesti koko organisaatiota osallistaen. Opetussuunnitelma koostetaan tutkintojen, opintokokonaisuuksien ja opintojaksojen osaamistavoitteista. Tällä tavoin myös palaute voidaan kohdistaa juuri oikeisiin kehittämiskohteisiin ja sitä kautta mahdollistaa toivotut ja tarpeelliset muutokset, jatkuva kehitys sekä tavoitteellinen, rikastuttava vuorovaikutus kaikkien toimijoiden sekä Taideyliopiston akatemioiden välillä. Mahdollisuus Taideyliopiston sisäiseen liikkuvuuteen helpottuu entisestään, kun opetussuunnitelmat laaditaan Taideyliopiston tarjonta huomioiden. Osaamistavoitteiden avulla kehitetään innostavaa oppimisympäristöä pedagogiikkaa ja oppimisen toimintaympäristöä. Projekti tähtää siihen, että tulevaisuudessa opetussuunnitelmasta keskusteleminen on tapa ja luonteva osa arjen työntekoa. Projekti on alkanut tänä vuonna.

17 17 Jatkokoulutuksen ja tutkimuksen kehittäminen Projektin aikana analysoidaan ja tarkennetaan kokonaisvaltaisesti Sibelius- Akatemian tohtorikoulutuksen tavoitteet ja kehitetään tohtorikoulutuksen opintopolkuja (taiteellinen, tieteellinen, kehittäjäkoulutus). Vuonna 2014 käynnistetyn projektin tavoitteena on kriittisesti tarkastella ja vahvistaa tietoisuutta tohtorikoulutuksen tavoitteista, löytää parhaat keinot tavoitteiden saavuttamiseksi ja varmistaa tohtorikoulutuksen oppimisympäristön kestävä kehittäminen tavalla, joka tukee asetettujen tavoitteiden saavuttamista. Erityisesti kiinnitetään huomiota tohtorikoulutuksen erilaisten profiilien kansainväliseen viestittävyyteen ja näkyvyyteen.

18 18 Henkilöstöstrategia Jotta osaamme rekrytoida parhaat mahdolliset opettajat, meidän tulee tunnistaa organisaation vahvuudet ja osaamistarpeet sekä kohdistaa rekrytoinnit sellaisiin osaamisalueisiin, joissa haluamme kehittyä. Tämä edellyttää toisaalta myös sellaisten roolien ja positioiden luomista, joissa uudet rekrytoidut pääsevät toteuttamaan parhaalla mahdollisella tavalla sitä tehtävää, mihin heidät on rekrytoitu. Projekti tähtää pitkän tähtäimen henkilöstösuunnitelman laatimiseen em. seikat, Taideyliopiston henkilöstöpolitiikan sekä uramallikeskustelun huomioiden.

19 19 Distance Learning Distance Learning toimintaympäristön kehittäminen, kansainvälisen opetuksen määrän, laadun ja vaikuttavuuden kasvattaminen sekä toiminnan vakiinnuttaminen johtavana eurooppalaisena toimijana on Sibelius-Akatemialle tärkeä kehityskohde ja menestystekijä kansainvälistymiselle. Tavoitteena on vähintään kaksinkertaistaa erityisesti kansainvälisen toiminnan määrä sekä kehittää eri tavoin opetuksen laatua ja vaikuttavuutta. Projekti hyödyntää suomalaista osaamista kulttuuria, koulutusta ja teknologiaa yhdistämällä sekä vahvistaa maantieteellisen sijaintimme kautta asemaamme linkkinä idän ja lännen välissä.

20 20 Kansainvälisyysstrategia Kansainvälisyys on Sibelius-Akatemialle keskeinen strateginen tavoite, sillä pysymme kansainvälisellä huipputasolla vain rekrytoimalla akatemiaan parhaat opiskelijat ja parhaat opettajat. Tähän pääsemme vain, jos näymme, kuulumme ja rekrytoimme kansainvälisesti tietoisia ja harkittuja valintoja tehden. Tämän projektin tavoitteena on suuntaviivat antava kansainvälinen strategia, joka auttaa rajaamaan Sibelius-Akatemian kv-toimintaa, löytämään omat vahvuusalueemme ja konkretisoimaan kehittämistavoitteitamme. Se edistää myös Taideyliopiston kansainvälistä tunnettuutta niin rekrytoinnin kuin markkinoinninkin näkökulmasta sekä luo kanavia kansainvälistymiselle strategisten kumppanuuksien kautta.

21 21 Kansainvälinen opiskelijarekrytointi Tavoitteena on Sibelius-Akatemian kansainvälisen houkuttelevuuden lisääminen ja tämän tavoitteen konkreettinen toteutuminen kansainvälisten opiskelijoiden sisäänoton kasvamisena sekä hakijamäärien ja hakijoiden laadun nousuna. Tämän lisäksi pyrimme löytämään toimivat, tarkoituksenmukaiset ja tehokkaat markkinointi- ja viestintäkeinot sekä toimintamallit kvopiskelijarekrytoinnin tueksi sekä oikeiden kohderyhmien tunnistamiseksi.

22 22 Kysymyksiä?

STRA S TE TRA GIA TE GIA 2013-2016

STRA S TE TRA GIA TE GIA 2013-2016 STRATEGIA STRATEGIA 2013-2016 Sisällys 1. Vapaan kansan lahja vapaalle tieteelle... 3 2. Tutkimusyliopisto rakentuu monialaisille vahvuuksille... 5 3. Tutkimusperustainen opetus ja vastuullinen opiskelukulttuuri

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2006-2009

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2006-2009 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2006-2009 Kuva Teatterikorkeakoulun esityksestä Position 5.30, käsikirjoitus ja ohjaus Anna Viitala, ensi-ilta 3.11.2004. Kuva: Hannu Keski-Hakuni, ulkoasu: Jaana Forsström

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2007-2010

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2007-2010 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2007-2010 Kuva Teatterikorkeakoulun esityksestä Rara Avis, koreografia: Heidi Masalin, ensi-ilta 3.2.2005, kuva: Juuso Westerlund Teatterikorkeakoulu Toiminta- ja taloussuunnitelma

Lisätiedot

Yliopistojen elinikäisen oppimisen strategiat Suomessa. Paula Lindroos Fortbildningscentralen vid Åbo Akademin

Yliopistojen elinikäisen oppimisen strategiat Suomessa. Paula Lindroos Fortbildningscentralen vid Åbo Akademin Yliopistojen elinikäisen oppimisen strategiat Suomessa Paula Lindroos Fortbildningscentralen vid Åbo Akademin Siru Korkala Helsingin yliopisto, Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Yliopistojen elinikäisen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2006 2009

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2006 2009 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2006 2009 Hyväksytty Jyväskylän yliopiston hallituksessa 2.2.2005 SISÄLLYS 1 Johdanto...5 2 Arvoperusta ja tehtävä...5 3 Strategiatyö...6 4 Koulutusalat...7

Lisätiedot

Satakunnan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Satakunnan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Heikki Malinen Jarmo Hallikainen Päivi Karttunen Mikko Majander Marja Pudas Kirsi Mustonen Satakunnan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON JULKAISUJA

Lisätiedot

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 99 TUTKIMUKSIA Marjut Putkinen, Kirsi Angerpuro, Johanna Alitalo, Ville Hyyppä, Ismo Kantola, Markku Karhunen, Eija Koivisto & Anu Lehtinen YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

Lisätiedot

Hyväksytty AMK-hallituksessa 26.9.2008

Hyväksytty AMK-hallituksessa 26.9.2008 Hyväksytty AMK-hallituksessa 26.9.2008 Mikkelin ammattikorkeakoulun pedagoginen strategia 2008-2012 - SISÄLTÖ - JOHDANTO 4 PEDAGOGISEN STRATEGIAN LÄHTÖKOHDAT 5 OPPIMISNÄKEMYS 6 PEDAGOGISET KEHITTÄMISKOHTEET,

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015. Hyväksytty vuoden 2014 syyskokouksessa

TOIMINTASUUNNITELMA 2015. Hyväksytty vuoden 2014 syyskokouksessa TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Hyväksytty vuoden 2014 syyskokouksessa 1 Suomen lasten ja nuorten säätiö Yrjönkatu 29 A 00100 Helsinki saatio@nuori.fi www.nuori.fi 2 SISÄLTÖ ALKUSANAT... 4 1. SÄÄTIÖN TARKOITUS

Lisätiedot

KANSAINVÄLINEN SAIRAANHOITAJUUS SUOMESSA PILOTTIPROJEKTI. Mabuhay Laurea. Jouni Koski, Taina Viiala, Päivi Putkonen & Marja Tanskanen

KANSAINVÄLINEN SAIRAANHOITAJUUS SUOMESSA PILOTTIPROJEKTI. Mabuhay Laurea. Jouni Koski, Taina Viiala, Päivi Putkonen & Marja Tanskanen Laurea Julkaisut I Laurea Publications Jouni Koski, Taina Viiala, Päivi Putkonen & Marja Tanskanen PILOTTIPROJEKTI KANSAINVÄLINEN SAIRAANHOITAJUUS SUOMESSA Mabuhay Laurea Laurea Julkaisut I Laurea Publications

Lisätiedot

LUONNOS 18.11.2011 JEDU - JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA

LUONNOS 18.11.2011 JEDU - JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA 1 LUONNOS 18.11.2011 JEDU - JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA 2012-2014 SLOGAN esitys: Enemmän Yhdessä JEDU STRATEGIA STRATEGIA 2012 2014 TALOUSARVIO 2012 2 A. KUNTAYHTYMÄN YHTEINEN OSA Sisältö

Lisätiedot

Kauppatieteellisen alan koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellinen kehittäminen ja profilointi. Loppuraportti (tarkistettu 27/3/2015)

Kauppatieteellisen alan koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellinen kehittäminen ja profilointi. Loppuraportti (tarkistettu 27/3/2015) Kauppatieteellisen alan koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellinen kehittäminen ja profilointi Loppuraportti (tarkistettu 27/3/2015) Sisällysluettelo Toimeksianto... 2 Tiivistelmä... 4 Kauppatieteellistä

Lisätiedot

Turun kauppakorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Turun kauppakorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Vesa Harmaakorpi Patrick Furu Minna Takala Marja-Liisa Tenhunen Carla Westersund Karl Holm Turun kauppakorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON JULKAISUJA :

Lisätiedot

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Selvitystyön loppuraportti 15.3.2006 1. Johdanto Pirkanmaan maakuntakorkeakoulutoiminnan lähtökohtana on tasapainoinen alueellinen kehittäminen. Tavoitteena

Lisätiedot

Teatterikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Teatterikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Turo Virtanen Helena Ahonen Henna Ahonen Pirkko Koski Jyrki Lähteenmäki Kirsi Mustonen Teatterikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON JULKAISUJA : ISBN 978-952-206-142-3

Lisätiedot

Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun ohje opetusohjelmien laatimiseen lukuvuodelle 2013 2014. Hyväksytty Opetusneuvossa 27.11.2012

Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun ohje opetusohjelmien laatimiseen lukuvuodelle 2013 2014. Hyväksytty Opetusneuvossa 27.11.2012 Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun ohje opetusohjelmien laatimiseen lukuvuodelle 2013 2014 Hyväksytty Opetusneuvossa 27.11.2012 Sisällysluettelo 1. Opetussuunnitelmatyö 2 1.1 TUTKINTOVAATIMUKSET, OPETUSOHJELMA

Lisätiedot

LEARNING BY DEVELOPING TOIMINTAMALLI JA ARVIOINNIN HAASTEET

LEARNING BY DEVELOPING TOIMINTAMALLI JA ARVIOINNIN HAASTEET LAuREA-AMMATTIkORkEAkOuLuN JuLkAISuSARJA B 32 Elina Ora-Hyytiäinen (toim.) LEARNING BY DEVELOPING TOIMINTAMALLI JA ARVIOINNIN HAASTEET Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja B 32 Learning by Developing

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Itä-Suomen yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Timo Aarrevaara Mailis Aaltonen Liisa Ansala Jussi Huttunen Lea Ryynänen-Karjalainen Marja-Liisa Saarilammi Krister Talvinen Itä-Suomen yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN

Lisätiedot

SISÄLLYS Arviointiprosessi...4 Yliopistokeskuksen synty, kehittyminen ja nykytilanne. 4 ITSEARVIOINTIVASTAUKSET...6

SISÄLLYS Arviointiprosessi...4 Yliopistokeskuksen synty, kehittyminen ja nykytilanne. 4 ITSEARVIOINTIVASTAUKSET...6 1 SISÄLLYS Arviointiprosessi...4 Yliopistokeskuksen synty, kehittyminen ja nykytilanne. 4 ITSEARVIOINTIVASTAUKSET...6 1. Yliopistokeskuksen toimintaympäristö..6 1.1. Arvioikaa yliopistokeskuksenne toimintaa

Lisätiedot

HAKEMUS AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN. Diakonia ammattikorkeakoulu Oy

HAKEMUS AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN. Diakonia ammattikorkeakoulu Oy Diakonia ammattikorkeakoulu Oy HAKEMUS AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN Käsitelty: Diakonia ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus (1.3., 3.5. ja 6.6.), Toimilupahakemuksen koordinaatioryhmä (16.5., 5.6.

Lisätiedot

Lisää yhteistyötä alueiden parhaaksi

Lisää yhteistyötä alueiden parhaaksi Elisabeth Helander Johanna Ahola Jussi Huttunen Markku Lahtinen Paavo Okko Heikki Suomalainen Ilkka Virtanen Karl Holm Kirsi Mustonen Lisää yhteistyötä alueiden parhaaksi Yliopistokeskusten arviointi KORKEAKOULUJEN

Lisätiedot

Kasvaminen maailmanlaajuiseen vastuuseen

Kasvaminen maailmanlaajuiseen vastuuseen Opetusministeriö Undervisningsministeriet Kasvaminen maailmanlaajuiseen vastuuseen Globaalivastuuprojektin ohjausryhmän loppuraportti Opetusministeriön julkaisuja 2010:9 Kasvaminen maailmanlaajuiseen vastuuseen

Lisätiedot

a) Tutkintotavoitteinen koulutus

a) Tutkintotavoitteinen koulutus 2 KORKEAKOULUN PERUSTOIMINTOj EN LAADUNvARMISTUKSEN KATTAv UUS ja vaikuttav UUS a) Tutkintotavoitteinen koulutus 2A Tutkintotavoitteinen koulutus SISÄLLYS 2A Opetus ja oppiminen -ydinprosessi 2A:1 Osaamisperustaisten

Lisätiedot

JOHDANTO... 2 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA... 3 ESEDUN NYKYTILA

JOHDANTO... 2 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA... 3 ESEDUN NYKYTILA Hallitus 12.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 2 2 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA... 3 3 ESEDUN NYKYTILA 2010 2013... 4 3.1. Esedun strategia... 4 3.2. Koulutuksen tunnuslukuja... 7 3.3. Koulutuksen

Lisätiedot

YRITTÄJYYDEN JÄLJILLÄ, TYÖELÄMÄN POLUILLA

YRITTÄJYYDEN JÄLJILLÄ, TYÖELÄMÄN POLUILLA OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 139 TUTKIMUKSIA Harri Lappalainen, Anttoni Lehto & Taru Penttilä (toim.) YRITTÄJYYDEN JÄLJILLÄ, TYÖELÄMÄN POLUILLA Innovaatiopedagogiikka ja yrittäjyys Turun ammattikorkeakoulussa

Lisätiedot

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

HELSINGIN KULTTUURISTRATEGIA STRATEGIAN LIITEOSA 2012 2017 VERSIO 3.0

HELSINGIN KULTTUURISTRATEGIA STRATEGIAN LIITEOSA 2012 2017 VERSIO 3.0 HELSINGIN KULTTUURISTRATEGIA STRATEGIAN LIITEOSA 2012 2017 VERSIO 3.0 17.5.2011 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHTIA... 4 1.1 KULTTUURIPOLITIIKAN TAVOITTEET... 4 1.2 HELSINGIN KULTTUURIPOLIITTISET PERIAATTEET...

Lisätiedot

Tutkimukseen perustuva opetus ja oppiminen maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa

Tutkimukseen perustuva opetus ja oppiminen maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa 2010 2012 Opetuksen ja opintojen kehittämisen toimeenpanosuunnitelma 1 Tutkimukseen perustuva opetus ja oppiminen maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan opetus

Lisätiedot

Kirjasto Laatukäsikirja Versio 1.3 29.1.2010. Känsälä/Muhonen/Rissanen

Kirjasto Laatukäsikirja Versio 1.3 29.1.2010. Känsälä/Muhonen/Rissanen 1 Kirjasto Laatukäsikirja Versio 1.3 29.1.2010 Känsälä/Muhonen/Rissanen 2 1. Johdanto Kirjaston laatukäsikirjassa kuvataan kirjaston nykyinen toiminta, toiminnan tavoitteet sekä keskeisimmät kehittämiskohteet.

Lisätiedot

STRATEGISET OHJELMAT

STRATEGISET OHJELMAT STRATEGISET OHJELMAT 1 Johdanto... 3 1.1 Toimintaympäristö... 3 1.2 Strategiahierarkia... 3 1.3 Strategia kaupungin johtamisen työvälineenä... 4 1.4 Strategian toimeenpanon keskeiset osa-alueet... 6 1.5

Lisätiedot