VAHTI järjestää syksyn aikana kolme tietoturvaseminaaria Helsingin Hakaniemessä, Helsinki Congress Paasitornissa, Paasivuorenkatu 5 A:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VAHTI järjestää syksyn aikana kolme tietoturvaseminaaria Helsingin Hakaniemessä, Helsinki Congress Paasitornissa, Paasivuorenkatu 5 A:"

Transkriptio

1 VALTION IT-UUTISKIRJE 3/2006 Tämä on valtion IT-toiminnan johtamisyksikön uutiskirje, joka kertoo valtion tietohallinnon viimeaikaisista tapahtumista. Toivomme, että te valtion tietohallinnon vastuuhenkilöt levitätte tätä omassa organisaatiossanne tietohallinnosta kiinnostuneille kollegoille. Uutiskirje on myös luettavissa verkossa osoitteessa kohdassa Ajankohtaista. TULEVIA TAPAHTUMIA Valtion IT-toiminnan johtamisyksikkö järjestää syksyn aikana seuraavat tilaisuudet: Valtion IT-toiminnan kehittämisohjelmien etenemisestä kertova tiedotus- ja keskustelutilaisuus pidetään jälleen klo Paikka on Helsingin Yliopiston pieni juhlasali, Fabianinkatu 33, Helsinki, 4. krs. Tilaisuus lähetetään myös verkkolähetyksenä, jonka osoite ilmoitetaan myöhemmin. IT-toimittajafoorumi - tiedotus- ja keskustelutilaisuus valtion tietohallinnon ajankohtaisista asioista IT-alan yrityksille - pidetään klo Paikka on Helsingin yliopiston pieni juhlasali, Fabianinkatu 33, Helsinki, 4. krs. VAHTI järjestää syksyn aikana kolme tietoturvaseminaaria Helsingin Hakaniemessä, Helsinki Congress Paasitornissa, Paasivuorenkatu 5 A: Asianhallinta, henkilöstö- ja tietoaineistoturvallisuus klo , Siltasaari-sali Käyttäjien tietoturvallisuuden parantaminen klo , Siltasaari-sali Valtion tietoturvallisuuden teemapäivä , Kari Lindahl -tila. Seminaareihin osallistuminen edellyttää ilmoittautumista: Lisäksi Hansel järjestää yhdessä sopimustoimittajiensa kanssa Valtionhallinnon ICT-päivän torstaina Messukeskuksen kongressisiivessä (Holiday Inn) klo Lisätietoa ja ilmoittautumislomake ovat Hanselin verkkosivuilla <http://www.hansel.fi/hyperlink "http://www.hansel.fi/ict2006"http://www.hansel.fi>/ict2006 UUTISIA Tietoa suurista IT-hankkeista kerätään Parhaillaan ministeriöt ja virastot keräävät TTS-prosessin yhteydessä tietoja suurimmista tietojärjestelmähankkeista (ml. perustietotekniikan ja tietoteknisen infrastruktuurin hankkeet) valtion IT-toiminnan koordinointia varten. Tiedonkeruu koskee suunnittelukaudella kokonaiskustannuksiltaan yhden miljoonan euron ylittäviä hankkeita. Lisätietoja asiasta saa neuvotteleva virkamies Juhani Korhoselta (p , s-posti: Asiakaslähtöiset sähköiset palvelut kehittämisohjelma etenee Valtion IT-toiminnan johtamisyksikön vetämässä Asiakaslähtöiset sähköiset palvelut kehittämisohjelmassa on kaksi kärkihanketta: Kansalaisten ja yritysten tunnistaminen ja Sähköisten palvelujen alusta. Kansalaisten tunnistamista varten kunnat ja valtionhallinto ovat VETUMA-hankkeessa kehittäneet Kansalaisen

2 tunnistus- ja maksamispalvelun. Palveluun voi tutustua mm. Turun kaupungin tapahtumakalenterin Ilmoita oma tapahtumasi -palvelussa https://www.turku.fi/tapahtumat/default.aspx?app=20. Tunnistus- ja maksamispalvelun uusi, entistä informatiivisempi ja helppokäyttöisempi käyttöliittymä julkaistaan loppusyksyllä. Kansalaisen tunnistus- ja maksamispalvelun avulla kansalainen voi tunnistautua ja maksaa viranomaisten maksuja verkossa. Palvelussa voi tunnistautua pankkitunnusten, varmennekortin tai käyttäjätunnus-salasanan avulla. Ensi vuoden alussa on myös mahdollista käyttää matkapuhelinta tunnistautumiseen. Lisäksi maksuja voi suorittaa pankkitunnusten avulla ja ensi vuoden alussa myös käyttämällä luottokorttia. Kunnat ja valtion organisaatiot voivat liittää tunnistus- ja maksamispalvelun omaan asiointipalveluunsa tai verkkoportaaliinsa. Valtiovarainministeriö maksaa palvelun peruskustannukset tänä ja ensi vuonna. Liittyminen on tehty mahdollisimman helpoksi. Verkossa on valmiit sopimuspohjat, jotka täyttämällä voi liittyä esim. pankkien kanssa neuvoteltuihin puitesopimuksiin (http://www.tietoyhteiskuntaohjelma.fi). Lisätietoja asiasta saa valtiovarainministeriöstä projektipäällikkö Tapani Puistolta (p , s-posti: Verohallitus ja Kansaneläkelaitos ovat puolestaan kehittäneet yritysten tunnistamiseen KATSOorganisaatiotunnistuspalvelun. KATSO on otettu käyttöön pientyönantajille tarkoitetussa Palkka.fi-palvelussa ja yritysten ja viranomaisten välisessä TYVI-järjestelmässä. Tavoitteena on kehittää KATSO:sta yleinen yritysten tunnistuspalvelu. Lisätietoa asiasta saa Kalevi Heiliöltä verohallituksesta, Sähköisen asioinnin alustan esitutkimushanke on myös käynnistynyt valtion IT-toimintojen johtamisyksikössä. Hankkeen projektipäällikkönä toimii Mira Nivala. Hankkeelle on asetettu johtoryhmä, projektiryhmä ja seurantaryhmä. Hankkeen toimikausi on Asettamispäätös on luettavissa verkossa Hankkeen tavoitteena on määritellä ja toteuttaa yksi tai useampia tapoja nopeuttaa, yhdenmukaistaa ja automatisoida sähköisten asiointipalvelujen kehittämistä ja samanaikaisesti vähentää palvelujen kehittämisen, käytön ja ylläpidon kustannuksia. Palvelujen kehittäminen voi perustua joko yhteisiin sovelluksiin, palveluihin tai tuotteisiin tai näiden yhdistelmään. Hankkeen tuloksena on esitutkimusraportti, jonka perusteella tehdään päätös hankkeen jatkamisesta/toteuttamisesta. Esitutkimusraportti vastaa kysymyksiin mikä on sähköisen asioinnin alusta/alustat mitä eri toteutustapoja sähköisen asioinnin alustalla on (ratkaisuvaihtoehdot) mitä hyötyä sähköisen asioinnin alustasta saadaan ja ketkä hyötyvät alustan toteuttamisesta mikä on sähköisen asioinnin tavoitearkkitehtuuri miten sähköisen asioinnin alusta kehitetään ja mitä se maksaa miten sähköisen asioinnin alusta hallinnoidaan ja ylläpidetään. Hankkeessa on seuraavia tehtäväkokonaisuuksia: hahmotellaan sähköisen asioinnin prosessit ja jaotellaan ne tarpeen mukaan yleistettäviin (geneeriset) ja erityisiin (tapauskohtaiset). selvitetään olemassa olevia sähköisen asioinnin alustan toteutusmalleja selvitetään nykyisen Lomake-palvelun (Suomi.fi-palvelun yhteydessä) suhde sähköisen asioinnin arkkitehtuuriin täsmennetään sähköisen asioinnin strategiassa kuvattua sähköisen asioinnin arkkitehtuuria. Varmistetaan sähköisen asioinnin palvelujen integroituvuus Suomi.fi -portaaliin määritellään erilaisia sähköisen asioinnin alustan ratkaisuvaihtoehtoja ja kuvataan niitä suhteessa hankkeelle asetettuihin tavoitteisiin vertaillaan vaihtoehtoja kustannusten ja hyötyjen suhteen. Lisätietoja asiasta saa projektipäällikkö Mira Nivalalta (p , s-posti: Koko kehittämisohjelmasta antaa tietoja sen vetäjä neuvotteleva virkamies Seppo Kurkinen (p , s- posti:

3 Suosiotaan kasvattava Lomake.fi-palvelu sulautuu uuteen Suomi.fi-versioon Viranomaisten lomakkeita tarjoavassa Suomi-portaaliin liittyvässä Lomake.fi-palvelussa on jo 900 lomaketta 30 eri organisaatiolta. Verkkolomakkeita on jo 50 ja linkkejä muihin sähköisiin asiointipalveluihin 30. Käytetyimpiä lomakkeita ovat poliisin rikosilmoituslomake, Helsingin kaupungin vuokra-asuntohakemus ja työministeriön lomake työnhakijaksi ilmoittautuville. Lomakkeiden käyttö on tänä vuonna lisääntynyt edellisestä vuodesta huomattavasti, kuukausittain käyntejä (visits) palvelussa on jo nyt n Myös palvelussa olevia verkkolomakkeita lähetetään jatkuvasti enemmän, jopa lähes kappaletta kuukaudessa. Lisätietoa asiasta Lomake.fi-seminaarin esitysaineistosta osoitteesta Lomake.fi-palvelu integroidaan yhdessä Asiointiopas.fi- ja Laatuaverkkoon.fi-palvelujen kanssa kokonaan uuteen marraskuun lopussa avautuvaan Suomi.fi-portaalin versioon. Valtionhallinnon kokonaisarkkitehtuuri työn alle Yhteentoimivuuden kehittämisohjelmassa kehitetään valtionhallinnon kokonaisarkkitehtuuria sekä arkkitehtuurityöhön ja kehittämishankkeiden hallintaan liittyviä menetelmiä. Kehittämisohjelman asettamispäätös ja ohjelman suunnitelma löytyvät verkosta osoitteesta Kehittämisohjelman ensimmäisessä vaiheessa (v ) suunnitellaan valtionhallinnon kokonaisarkkitehtuuri arkkitehtuurin ylläpitämisen ja hyödyntämisen toimintamallit sekä toimintamallien levittäminen valtionhallinnon organisaatioihin. Kokonaisarkkitehtuurilla tarkoitetaan toiminnan, tietoarkkitehtuurin sekä tietojärjestelmä- ja teknologiaarkkitehtuurien yhtenäisillä kuvaustavoilla ja menetelmillä toteutettua kuvausta. Arkkitehtuurikehikon avulla kuvataan nykytila, tavoitetila ja siirtymäpolku nykytilasta tavoitetilaan. Keskeistä on kokonaisuuden kuvaaminen koko valtionhallinnon tasolla ja arkkitehtuurin osa-alueiden tunnistaminen. Osa-alueet voivat olla esimerkiksi poikkihallinnollisia prosesseja. Lisäksi yksittäisen viraston tai laitoksen arkkitehtuuri on kuvattava. Näille kullekin tuotetaan omat tarkemmat arkkitehtuurikuvauksensa joko kokonaisarkkitehtuurityön yhteydessä tai jatkohankkeissa. Kokonaisarkkitehtuurissa kuvataan nykytilaa ja tavoitetilaa muun muassa tietoturvallisuuden, hallittavuuden ja palvelevuuden näkökulmista. Valtionhallinnon organisaatioissa on jo tehty ansiokasta arkkitehtuurityötä ja monissa organisaatioissa on tieto nykytilanteen tietojärjestelmistä. Koko valtionhallinnon tasolla ei kuitenkaan ole riittävän hyvää kuvaa kokonaisuudesta. Tämän vuoksi on välttämätöntä kerätä yhteen ja yhdenmukaistaa tiedot valtionhallinnon tietojärjestelmistä, teknologiaratkaisuista sekä olemassa olevista toiminnan ja tietoarkkitehtuurien kuvauksista, myös erilaisista sanastoista ja tietomalleista. Tietojen keräämisen painopisteenä ovat valtioneuvoston periaatepäätöksen ilmaisemat painopistealueet: yhteiset järjestelmät, yhteinen perustietotekniikka, yhteiset palvelut ja poikkihallinnolliset prosessit. Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelussa pyritään laajaan yhteistyöhön eri hallinnonalojen ja virastojen ja laitosten kesken. Myös sisäasiainministeriön KuntaIT-yksikkö seuraa hankkeen etenemistä aktiivisesti ja suunnittelee vastaavan kuntia koskevan hankkeen käynnistämistä. Tietoyhteiskuntaohjelman käytössä oleva työryhmäohjelmisto otetaan käyttöön ValtIT- ja KuntaIT-hankkeissa hankkeiden työn tukemiseksi. Yhteentoimivuuden kehittämisohjelman ohjausryhmä on jo aloittanut työnsä. Kehittämisohjelman ohjausryhmän puheenjohtajana toimii hallintojohtaja Auni-Marja Vilavaara valtioneuvoston kansliasta. Ohjausryhmän muut jäsenet selviävät verkossa olevasta ryhmän asettamiskirjeestä Ohjausryhmän toimikausi on ensimmäisessä vaiheessa vuoden 2007 loppuun. Kilpailutus, jossa hankitaan konsultointia valtionhallinnon arkkitehtuurin nykytilan, tavoitetilan sekä integraatioarkkitehtuurin ja perustietovarantojen hyödyntämisen osaalueelta, on loppusuoralla ja valinnat tehdään lähiviikkoina. Kehittämisohjelman vetäjänä ja ohjausryhmän sihteerinä toimii neuvotteleva virkamies Aki Siponen, jolta saa lisätietoja asiasta (p , s-posti:

4 Yhteiset tietojärjestelmät -kehittämisohjelma liikkeelle Dokumentinhallinta ja arkistointi hankkeen esitutkimus käynnistetään marraskuussa. Konsultointipalvelut hankitaan Hanselin puitejärjestelyllä. Toimittajien haastattelut ovat kesken. Hankkeen päätavoitteena on yhtenäistää dokumentinhallintaa ja edistää asiankäsittelyprosesseja valtionhallinnossa. Tavoitteena on yhtenäisen arkkitehtuurin ja yhtenäistettyjen tietojärjestelmien avulla saada kustannussäästöjä asian- ja dokumenttienkäsittelyssä, laitteisto- ja ohjelmistolisenssihankinnoissa sekä järjestelmien ylläpidossa. Tällä tuetaan sähköisen asioinnin palvelujen käyttöä ja laajentamista. Hankkeen organisointi aloitetaan lähipäivinä. Hankkeen tulokset tulevat koskemaan kaikkia hallinnonaloja. Esitutkimus valmistuu mennessä. Sen tulokset käsitellään valtion IT-johtoryhmässä ja valtion IT-koordinaatioryhmässä. Lisätietoja antaa projektipäällikkö Toini Salmenkivi valtiovarainministeriöstä, p , Valtion tietoturvallisuuden kehitysohjelma etenee Kehitysohjelman kaikki hankealueet ovat edenneet ja jokainen hallinnonala on mukana kehitystyössä. Kehityskohteista 10 on valmista ja 2 lähes valmista. Merkittävää tekemistä on vielä 14 kohteessa ja kolmeen kohteeseen ei aiota panostaa. Hankkeet ovat tuottaneet julkaisuja, jotka ovat saatavilla verkossa osoitteessa Julkaisut liittyvät mm. valtion ympärivuorokautiseen tietoturvatyöhön, jaettujen resurssien käyttöön, roskapostien vastaiseen toimintaan sekä mobiliteetin ja tietoliikenteen turvallisuuteen. Osa hankkeista on tuottanut myös uusia tietoturvaohjeita osaksi VAHTI-ohjeistoa. Kesän aikana VM on antanut seuraavat uudet VAHTI-ohjeet: VAHTI 5/2006 Asianhallinnan tietoturvallisuutta koskeva ohje VAHTI 6/2006 Tietoturvatavoitteiden asettaminen ja mittaaminen VAHTI 7/2006 Muutos ja tietoturvallisuus - alueellistamisesta ulkoistamiseen - hallittu prosessi VAHTI 8/2006 Tietoturvallisuuden arviointi valtionhallinnossa. Käyttövaltuushallinnan ja sähköisen asioinnin tunnistamisen VAHTI-ohjeet ovat parhaillaan viimeisteltävinä. Tietoaineistojen käsittelyn uutta ohjeistoa sekä henkilöstöturvallisuusohjetta valmistellaan. Lokien käsittelyä sekä varmenteiden tietoturvallista käyttöä sähköpostissa koskevien ohjeiden valmistelu on tarkoitus käynnistää. Salauskäytäntöjen suosituksen päivitys aiotaan käynnistää. Kahden viimeksi mainitun osalta ryhmien organisointi on vielä kesken. Lisätietoja asiasta saa Mikael Kiviniemeltä tai Juhani Sillanpäältä valtiovarainministeriöstä, p , , s-posti: Valtioneuvoston periaatepäätöksen linjaamiin kärkihankkeisiin kuuluva tietoturvatasojen esitutkimus on tarkoitus käynnistää lokakuussa ja se kestää noin puoli vuotta. Hankkeen vetäjänä valtiovarainministeriössä on projektipäällikkö Minna Romppanen, joka toimii myös VAHTI:n sihteeristössä, p , s-posti: Valtion IT-palvelut - toiminnan suunnittelu on alkanut Valtiovarainministeriö on asettanut hankkeen valtion yhteisten IT-palveluiden toiminnan suunnittelemiseksi. Hankkeen toimikausi on Tarkoituksena on, että valtionhallinnon IT-strategiassa suunniteltu valtion IT-palvelut -yksikkö vastaa valtionhallinnon yhteisistä IT-palveluista: palveluiden kehittämishankkeisiin osallistumisesta palveluiden toteuttamisesta, ylläpidosta ja jatkokehityksestä palvelutuotannosta ja sen laadusta

5 asiakasyhteistyöstä ja palvelujen laskutuksesta käyttäjätuesta. Vastuu koskee sekä itse tuotettuja että ostettuja palveluita. Tavoitteena on, että valtionhallinnon yhteisiä ITpalveluja käyttäisivät kaikki ministeriöt, virastot ja laitokset. Hankkeen tehtävänä on suunnitella valtion IT-palvelut yksikön tavoitetila ja siihen liittyvä toimeenpanosuunnitelma. Tavoitetila: määritellä valtion IT-palvelut -yksikön tehtävät suunnitella yksikön organisatorinen asema sekä johtamis- ja ohjausperiaatteet määritellä sen asiakkaat ja yhteistoimintamenettelyt asiakkaiden kanssa suunnitella yksikön tarjoamat palvelut, niiden laatumittarit ja alustavasti kartoittaa niihin liittyvät prosessit määrittää alustavasti oman ja ostettavan työn alueet suunnitella sopimuskäytännöt ja palvelusopimukset suunnitella palvelutoiminnan rahoituksen, talousohjauksen ja laskutuksen periaatteet suunnitella miten valtionhallinnon yhteiset IT-palvelut tuotetaan ja miten valtioneuvoston tietohallintoyksikkö (VNTHY) ja mahdollisesti muut valtionhallinnon keskeisimmät IT-palveluja tuottavat yksiköt integroidaan joko kokonaan tai osittain tuotantokokonaisuuteen suunnitella alustavasti yksikön sisäinen organisaatio ja henkilöstötarve selvittää muut tavoitetilaan liittyvät keskeiset asiat. Toimeenpanosuunnitelma: määritellä kehittämisvaiheet yhteisten IT-palvelujen tuottamiseen laatia alustavat liiketoiminta-, henkilöstö-, investointi- ja käyttökustannussuunnitelmat toiminnan aloittamiseksi suunnitella mahdollinen henkilöstön ja palvelutuotannon siirto uuteen yksikköön olemassa olevista palveluyksiköistä selvittää muut keskeiset toiminnan aloittamiseen liittyvät asiat. Lisätietoa hankkeesta (mm. asettamiskirje) saa verkosta osoitteesta tai valtiovarainministeriöstä neuvotteleva virkamies Arja Terholta, p , Tietoja valtion tietohallinnosta vuodelta 2005 verkossa Tietoja valtion tietohallinnosta v selvitys on nähtävillä verkossa osoitteessa

6 Kieku-ohjelman talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmäkokonaisuuden hankinta etenee Valtiokonttorin Kieku-ohjelmassa talous- ja henkilöstöhallinnon tietojärjestelmäkokonaisuuden hankinnan sisältö on tarkentunut. Tarkoituksena on hankkia järjestelmäkokonaisuus palvelemaan valtionhallinnon uusia yhtenäisiä ja yksinkertaistettuja talous- ja henkilöstöhallinnon prosesseja sekä palvelukeskusmallia. Järjestelmähankinnan sisältö on kuvattu vaatimusmäärittelyssä, joka sisältää seuraavat osa-alueet: kirjanpito, käyttöomaisuuskirjanpito, sisäinen laskenta, tulojen käsitteleminen, menojen maksaminen, yhteisrekisterit (esim. toimittaja- ja asiakasrekisterit), osaamisen hallinta, työaikojen hallinta, palkkaus- ja palkitseminen sekä palvelussuhteen hallitseminen. Lisäksi hankinnassa korostuvat henkilöstöhallinnon itsepalveluominaisuudet. Kokonaisuutta voit tarkastella erillisestä esityksestä: tietojärjestelmähankinnan sisältö &http://www.kiekuohjelma.fi/public/download.aspx?id=68215&guid={7f1b1acf-8bfa-45e1-863f- 5D6A3D061818}. Talous- ja henkilöstöhallinnon toiminnallisuuksien lisäksi liittymien hallinta on keskeisessä roolissa tulevassa järjestelmähankinnassa. Talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmäkokonaisuuden ulkoisten ja sisäisten liittymien rakentamiseen ja ylläpitoon tarvitaan integraatioratkaisu, jossa sovelletaan yhtä tai useampaa teknistä ratkaisua. Liittymien hallinnan tarvekuvaus löytyy verkosta osoitteesta &http://www.kiekuohjelma.fi/public/download.aspx?id=68212&guid={ec5aa86a-b e2c FD0E1}. Tietojärjestelmähankinnan alustavan aikataulun mukaan järjestelmähankinnan hankintailmoitus tehdään vuoden 2006 lopussa ja tarjouspyyntö valmistuu 2007 alkupuolella. Käyttöönotot palvelukeskuksissa ja virastoissa alkaisivat vuosien aikana. Tietoturva, tunnistaminen ja käyttövaltuushallinnan järjestäminen ovat merkittävässä asemassa järjestelmäkokonaisuutta määriteltäessä ja valittaessa. Hankittavat järjestelmät tulevat olemaan valmisohjelmistoja. Teknisiä ratkaisuja voi olla useita, kuten myös toimittajia. Lisätietoja asiasta saa verkosta osoitteesta ja erikoistutkija Juha Penttiseltä, s-posti: Hanselilla uusia puitesopimuksia Hansel on tehnyt seuraavia uusia hankintojen puitejärjestelyjä: Valtionhallinnon tietotekniikkakoulutus kolmelle eri käyttäjäryhmälle - peruskäyttäjät, tietohallinnon asiantuntijat sekä päättäjät - on kilpailutettu. Lähiverkon aktiivilaitteista - sekä kiinteän verkon (LAN) aktiivilaitteista että langattoman lähiverkon (WLAN) aktiivilaitteista - on tehty puitejärjestely. Valtionhallinnon IT-laitteiden ja -palveluiden (työasemat, kannettavat ja näytöt, erikoisnäytöt, ruggeroidut kannettavat ja tulostimet) uusi kattava puitejärjestely tarjoaa edullisia laitehankintoja ja sisältää laajan valikoiman laitteisiin liittyviä palveluja. Lisätietoa asioista Hankintojen keskitetyllä kilpailuttamisella haetaan tuntuvia säästöjä valtionhallinnolle Valtioneuvosto antoi asetuksen valtionhallinnon yhteishankinnoista. Tarkoituksena on tehostaa valtion hankintatointa tavanomaisten tavaroiden ja palveluiden yhteisellä kilpailuttamisella. Asetus liittyy syyskuun alussa voimaan tulleeseen talousarviolain muutokseen, joka mahdollistaa yhteishankintojen laajemman ja koordinoidumman toteuttamisen valtionhallinnossa. Yhteisen kilpailuttamisen kohteena olevien tavanomaisten tavaroiden ja palveluiden sekä tietoteknisten laitteiden osuus valtion vuotuisista hankinnoista on noin 600 miljoonaa euroa. Lisäksi erilaisten laajakäyttöisten ohjelmistojen ja yhteisten tietojärjestelmien hankintaan käytetään vuosittain arviolta satoja miljoonia euroja. Asetuksessa määritellään tuoteryhmittäin tavarat ja palvelut, joita valtionhallinnossa voidaan jatkossa hankkia yhteishankintoina. Lisäksi säädetään yhteishankintojen valmistelusta ja toteuttamisesta. Virastoja ja laitoksia velvoittava yhteishankinta voidaan käynnistää valtiovarainministeriön päätöksellä, jolla määrätään, mitkä asetuksessa mainituista tuotteista ja palveluista hankitaan keskitetysti kilpailutettua sopimusta käyttämällä. Päätöksellä nimetään myös yhteishankintaa koskevan kilpailuttamisen toteuttaja. Virasto tai laitos ei

7 voi ilman erityistä syytä ryhtyä kilpailuttamaan päätöksellä määrättyä yhteishankittavaa tuotetta tai palvelua yhteishankinnan valmistelun tai toteutuksen ollessa vireillä taikka yhteishankintasopimuksen ollessa voimassa. Kärkihankkeiden osalta näitä päätöksiä voitaisiin tehdä esitutkimusten ja kilpailutusten jälkeen. Asetuksen kanssa samaan aikaan tulee voimaan valtiovarainministeriön päätös valtionhallinnon yhteishankinnoista. Sillä määrätään asetuksen mukaisesti valtionhallinnossa yhteishankittaviksi eräitä keskeisiä tavanomaisia tavaroita ja palveluja (esim. tietokoneet ja tietotekniset laitteet, niiden osat ja tarvikkeet). Näiden yhteishankkijaksi nimetään valtion yhteishankintayksikkö Hansel Oy. Valtiovarainministeriön päätös valtionhallinnon yhteishankinnoista löytyy verkosta osoitteesta KuntaIT-yksikkö aloittaa toimintansa Sisäasiainministeriön alueiden ja hallinnonkehittämisosastolla aloittaa toimintansa KuntaIT -yksikkö. KuntaIT ohjaa kuntien verkostomaista tietohallintoyhteistyötä ja yhteen sovittaa sen yhteistyötä valtionhallinnon ja muiden sidosryhmien kanssa sekä tukee osaltaan kunta- ja palvelurakenteen ja julkisten palvelujen uudistamista. Valtioneuvosto nimitti KuntaIT -yksikön päälliköksi sosionomi Antti Holmroosin. Lisätietoa asiasta Sähköiset asiointipalvelut ja mobiilipalvelut kehittyvät kunnissa Joka kymmenes suomalaiskunta on ottanut käyttöön mobiilipalveluita ja viisi prosenttia suunnittelee niiden käyttöönottoa lähitulevaisuudessa. Edelläkävijöiksi ovat nousseet kirjasto- ja liikennepalvelut sekä suurimmat kaupungit. Kirjastot tarjoavat mahdollisuutta selata lainattavien aineistojen tietokantoja sekä tehdä tai uusia lainoja. Liikennepalveluista kännykällä voi käyttää pysäköinti-, joukkoliikennemaksu- ja aikataulupalveluita. Sähköisiä asiointipalveluita on toteuttanut kunnista jo kolmasosa, minkä lisäksi niiden käyttöönottoa suunnittelee vajaa viidennes. Sähköisistä palveluista yleisimpiä ovat erilaiset lomakkeet, kirjastopalvelut sekä mahdollisuus hakea palveluita ja etuuksia sähköisesti. Muita tarjottavia palveluita ovat mm. asiakaspalautejärjestelmät, asioiden vireillepano, rekrytointi, tonttivälitys, sähkö- ja vesisopimukset sekä terveysneuvonta. Sisäasiainministeriön julkishallinnon verkkopalvelututkimuksen mukaan oman asuinkunnan internetpalvelut ovat julkishallinnon suosituin verkkopalvelu. Puolet suomalaisista oli vieraillut oman asuinkunnan nettisivuilla viimeisen kolmen kuukauden aikana syksyllä Enemmän tietoa kuntien verkkopalveluista Ystävällisin terveisin valtion IT-toiminnan johtamisyksikön puolesta Marjukka Ala-Harja ja valtion IT-johtaja Leena Honka Marjukka Ala-Harja, neuvotteleva virkamies, valtion IT-johtamisyksikkö, hallinnon kehittämisosasto,valtiovarainministeriö, PL 28, Valtioneuvosto,puh.: (09) , , s-posti:

Sähköisen asioinnin kehittäminen julkisessa hallinnossa SADe- ohjelma. Valtio Expo 2009 Helsinki Ylijohtaja Silja Hiironniemi

Sähköisen asioinnin kehittäminen julkisessa hallinnossa SADe- ohjelma. Valtio Expo 2009 Helsinki Ylijohtaja Silja Hiironniemi Sähköisen asioinnin kehittäminen julkisessa hallinnossa SADe- ohjelma Valtio Expo 2009 Helsinki 7.5.2009 Ylijohtaja Silja Hiironniemi Taustaa Hallitusohjelman mukaisesti julkisen hallinnon toimintaa, palvelurakenteita,

Lisätiedot

TIETOHALLINTOLAKI (LUONNOS) Korkeakoulujen IT-päivät Erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen

TIETOHALLINTOLAKI (LUONNOS) Korkeakoulujen IT-päivät Erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen TIETOHALLINTOLAKI (LUONNOS) 13.10.2010 Korkeakoulujen IT-päivät Erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen Keskeisenä tavoitteena Toteuttaa eduskunnan 7.12.2009 tekemä päätös, että hallituksen tulisi valmistella

Lisätiedot

SADe-ohjelma tilanne ja eteneminen

SADe-ohjelma tilanne ja eteneminen SADe-ohjelma tilanne ja eteneminen 20 suurimman kunnan tuottavuusohjelmakeskustelutilaisuus 3.9.2009 Ylijohtaja Silja Hiironniemi Taustaa Hallitusohjelman mukaisesti julkisen hallinnon toimintaa, palvelurakenteita,

Lisätiedot

Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuurin tavoitetila

Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuurin tavoitetila Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuurin tavoitetila Valtion taloushallintopäivä 18.11.2015 Olli Ahonen Valtiokonttori Sisällys Johdanto Visio ja tavoitteet 1. Toiminta-arkkitehtuuri - Palvelut -

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011. 634/2011 Laki. julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011. 634/2011 Laki. julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011 634/2011 Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta Annettu Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

MITÄ TIETOHALLINTOLAKI TUO TULLESSAAN? Mikael Kiviniemi Julkisen hallinnon ICT-toiminto

MITÄ TIETOHALLINTOLAKI TUO TULLESSAAN? Mikael Kiviniemi Julkisen hallinnon ICT-toiminto MITÄ TIETOHALLINTOLAKI TUO TULLESSAAN? Mikael Kiviniemi Julkisen hallinnon ICT-toiminto 3.5.2011 Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta Lain tavoitteena on luoda toimivalta ja ohjausmalli,

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa 2016

Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa 2016 Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa 2016 14.12.2016 Jari Kallela JUHTA JulkICT Sisältö Yhteentoimivuuden haaste Kokonaisarkkitehtuurikyvykkyyden edistyminen Uudistuva sisältö Tietohallintolaki

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa. ICT muutostukiseminaari neuvotteleva virkamies Jari Kallela

Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa. ICT muutostukiseminaari neuvotteleva virkamies Jari Kallela Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa ICT muutostukiseminaari 8.10.2014 neuvotteleva virkamies Jari Kallela Sisältö Miksi kokonaisarkkitehtuuria tarvitaan julkisessa hallinnossa? Mitä tuloksia kokonaisarkkitehtuurista

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus VALTIOVARAINMINISTERIÖ Luonnos 10.12.2013 TORI-hankkeen lainsäädäntötyöryhmä Lainsäädäntöneuvos Sami Kivivasara Valtioneuvoston asetus valtion yhteisten tieto- viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä

Lisätiedot

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 4. Soveltamisohje perustason kuvauksien tuottamiseen

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 4. Soveltamisohje perustason kuvauksien tuottamiseen JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 4. Soveltamisohje perustason kuvauksien tuottamiseen Versio: Luonnos palautekierrosta varten Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys

Lisätiedot

Voiko valtionhallinnon tietojärjestelmien nykytilaa kuvata? Aki Siponen Valtiovarainministeriö

Voiko valtionhallinnon tietojärjestelmien nykytilaa kuvata? Aki Siponen Valtiovarainministeriö Voiko valtionhallinnon tietojärjestelmien nykytilaa kuvata? 5.12.2006 Aki Siponen Valtiovarainministeriö Voiko valtionhallinnon tietojärjestelmien nykytilaa kuvata? Tavoitteena yhtenäinen toiminnan ja

Lisätiedot

Tietoturvapolitiikka

Tietoturvapolitiikka Valtiokonttori Ohje 1 (6) Tietoturvapolitiikka Valtion IT -palvelukeskus Valtiokonttori Ohje 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Tietoturvallisuuden kattavuus ja rajaus Valtion IT-palvelukeskuksessa...

Lisätiedot

KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli Heikki Lunnas

KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli Heikki Lunnas KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli 29.5.2006 Heikki Lunnas KuntaTIMEn keihäänkärjet 1. Julkisen hallinnon tietohallinnon ohjausmekanismien kehittäminen 2.

Lisätiedot

JHS-jaoston toiminta ja tavoitteet. JUHTA:n syysseminaari Kuntatalolla

JHS-jaoston toiminta ja tavoitteet. JUHTA:n syysseminaari Kuntatalolla JHS-jaoston toiminta ja tavoitteet JUHTA:n syysseminaari Kuntatalolla 19.9.2013 Toiminnan tavoitteiden ja painopisteiden määrittely Keinot JHS Tavoite Mitä ja minkälaisia suosituksia tavoitteiden toteutumisen

Lisätiedot

JHS-järjestelmä. Tommi Karttaavi

JHS-järjestelmä. Tommi Karttaavi JHS-järjestelmä Tommi Karttaavi 25.4.2007 JHS-järjestelmä JHS-suosituksia (julkisen hallinnon suositus) on laadittu vuodesta 1992 lähtien, jolloin JHS-järjestelmä korvasi VHS-järjestelmän Voimassa olevia

Lisätiedot

Arkkitehtuurinäkökulma

Arkkitehtuurinäkökulma Sähköisen arkistoinnin haasteet Arkkitehtuurinäkökulma JHS-seminaari 14.11.2006, Satakuntatalo Aki Siponen Valtiovarainministeriö Valtion IT-toiminnan johtamisyksikkö Sähköisen arkistoinnin haasteet Arkkitehtuurinäkökulma

Lisätiedot

TAPAS - puheenvuoro - TAPAS-päätösseminaari Tommi Oikarinen, VM / JulkICT

TAPAS - puheenvuoro - TAPAS-päätösseminaari Tommi Oikarinen, VM / JulkICT TAPAS - puheenvuoro - TAPAS-päätösseminaari 28.10.2011 Tommi Oikarinen, VM / JulkICT Projektin ensisijaisena tavoitteena on yhteisesti suunnitella ja arvioida alueellisen ja paikallisen tason tietojärjestelmäarkkitehtuurin

Lisätiedot

JHS129 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen. JHS-jaosto

JHS129 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen. JHS-jaosto JHS129 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen JHS-jaosto 23.05.2014 Sisältö Käsitteet ja tavoitteet Työskentelyprosessi Suositusluonnoksen esittely 2 Käsitteet ja tavoitteet 3 Verkkopalvelu

Lisätiedot

JULKISEN HALLINNON TIETOHALLINNON NEUVOTTELUKUNNAN ASIANTUNTIJAJAOSTON ASETTAMINEN

JULKISEN HALLINNON TIETOHALLINNON NEUVOTTELUKUNNAN ASIANTUNTIJAJAOSTON ASETTAMINEN Asettamispäätös 1 (5) VM130:01/2015 12.5.2016 JulkICT-osasto JULKISEN HALLINNON TIETOHALLINNON NEUVOTTELUKUNNAN ASIANTUNTIJAJAOSTON ASETTAMINEN Tausta Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunnasta

Lisätiedot

Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuuri

Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuuri Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuuri Tilannekatsaus Kurttu 18.4.2013 Miksi kokonaisarkkitehtuuri? Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurilla tavoitellaan» Yhteentoimivuutta, tietojärjestelmissä, niiden

Lisätiedot

1 (2) VM078:00/2012. Nimeämispyyntö. Julkisen hallinnon ICT-osasto Jakelussa mainituille

1 (2) VM078:00/2012. Nimeämispyyntö. Julkisen hallinnon ICT-osasto Jakelussa mainituille Nimeämispyyntö VM078:00/2012 1 (2) Julkisen hallinnon ICT-osasto 31.3.2016 Jakelussa mainituille NIMEÄMISPYYNTÖ KUNTIEN TALOUSTIETOJEN, TILASTOINNIN JA TIETOHUOLLON KEHITTÄMISOHJELMAN PROJEKTIRYHMÄÄN Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

Arkkitehtuuri käytäntöön

Arkkitehtuuri käytäntöön Arkkitehtuuri käytäntöön Terveydenhuollon ATK-päivät 24.5.2011 Mikko Huovila Erikoissuunnittelija Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Väliraportti Tikesos-toimeenpanosta (4/2011) Kuvaa julkisen hallinnon

Lisätiedot

Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen - Mitä tulisi tehdä ja mitä teemme yhdessä, mikä on TIETOKEKOn ja

Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen - Mitä tulisi tehdä ja mitä teemme yhdessä, mikä on TIETOKEKOn ja Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen - Mitä tulisi tehdä ja mitä teemme yhdessä, mikä on TIETOKEKOn ja JUHTAn roolit? Seminaari 09.06.2015 Sirpa Alitalo & Markku

Lisätiedot

Asetus valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä

Asetus valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä Asetus valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä JUHTA 12.12.2013 Lainsäädäntöneuvos Sami Kivivasara LAIN KÄSITTELYN TILANNE (HE 150/2013 vp) Hallintovaliokunta antoi mietintönsä

Lisätiedot

Työpaja 3: Kohdealueyhteistyö ja toimialarajat ylittävät kehittämiskohteet

Työpaja 3: Kohdealueyhteistyö ja toimialarajat ylittävät kehittämiskohteet Työpaja 3: Kohdealueyhteistyö ja toimialarajat ylittävät kehittämiskohteet Lähtötilanne Kuntien rooli kohde-alueille liittyvien palveluiden järjestäjinä ja tuottajina vaihtelee huomattavasti Kaikkia kohde-alueeseen

Lisätiedot

ICT-palvelujen kehittäminen - suositussarja Suvi Pietikäinen Netum Oy

ICT-palvelujen kehittäminen - suositussarja Suvi Pietikäinen Netum Oy ICT-palvelujen kehittäminen - suositussarja 24.11.2009 Suvi Pietikäinen Netum Oy JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden

Lisätiedot

JHS-järjestelmä ja avoimet teknologiat. Tommi Karttaavi

JHS-järjestelmä ja avoimet teknologiat. Tommi Karttaavi JHS-järjestelmä ja avoimet teknologiat Tommi Karttaavi 13.5.2008 JHS-järjestelmä (historiaa) Valtioneuvoston päätös valtionhallinnon sisäisistä standardeista 7.9.1977 Valtiovarainministeriö vahvisti valtionhallinnon

Lisätiedot

Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista. Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö

Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista. Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Kieku numeroina Yhteinen Kieku-tietojärjestelmä korvaa vanhat (yli 100 kpl) talousja henkilöstöhallinnon

Lisätiedot

Sähköisen tunnistamisen järjestäminen julkisessa hallinnossa. @kimmomakinen 29.9.2015

Sähköisen tunnistamisen järjestäminen julkisessa hallinnossa. @kimmomakinen 29.9.2015 Sähköisen tunnistamisen järjestäminen julkisessa hallinnossa @kimmomakinen 29.9.2015 Uusi toimintamalli Asiointipalvelu - Asiointipalvelu pyytää kansalaisesta ajantasaisia henkilötietoja Kunta X asiointipalvelu

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston työsuunnitelma 2013

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston työsuunnitelma 2013 Suunnitelma Valtiovarainministeriö/Julkisen hallinnon ICT - toiminto/vaatimukset ja suositukset JHKA-sihteeristö 22.5.2013 Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston työsuunnitelma 2013 Tämä työsuunnitelma

Lisätiedot

Tietohallinnon ohjausta koskevan lain toimeenpano Arja Terho

Tietohallinnon ohjausta koskevan lain toimeenpano Arja Terho Tietohallinnon ohjausta koskevan lain toimeenpano 25.5.2011 Arja Terho Käsittely Valtioneuvostolta eduskunnalle 11/2010 Eduskunta: Perustuslakivaliokunta antoi lausunnon 12/2010 Hallintovaliokunnan lausunto

Lisätiedot

Uudistuva lainsäädäntö mitä laki tiedonhallinnasta ja tietojen käsittelystä julkishallinnossa tuo mukanaan

Uudistuva lainsäädäntö mitä laki tiedonhallinnasta ja tietojen käsittelystä julkishallinnossa tuo mukanaan Uudistuva lainsäädäntö mitä laki tiedonhallinnasta ja tietojen käsittelystä julkishallinnossa tuo mukanaan 10.12.2015 Hannele Kerola Lainsäädäntöneuvos Pääministeri Juha Sipilän hallituksen strateginen

Lisätiedot

Kuntien ICT-muutostukiohjelma. Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen

Kuntien ICT-muutostukiohjelma. Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen Kuntien ICT-muutostukiohjelma Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen Ossi Korhonen 11.12.2014 ICT-muutostukiprojekteissa nyt mukana yhteensä 135 kuntaa ICT-muutostuki

Lisätiedot

Opetusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushanke OPM-PAKE

Opetusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushanke OPM-PAKE Opetusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushanke OPM-PAKE Yliopistojen palvelukeskusprojektin tietojärjestelmäperiaatteet Johdon IT-Strategiaseminaari 30.10.2007 Projektipäällikkö

Lisätiedot

Etu Sukunimi. xx.yyx.2010

Etu Sukunimi. xx.yyx.2010 Palvelut tuotetaan koko julkisen hallinnon käyttöön valtiovarainministeriön toimeksiannosta. Kansalaisneuvonta antaa tukea kaikkien näiden palvelujen käytössä ja ohjaa asiakkaan oikean viranomaisen ja

Lisätiedot

Tietojärjestelmät muutoksessa: Alueiden ja kuntien sote - kokonaisarkkitehtuurityö

Tietojärjestelmät muutoksessa: Alueiden ja kuntien sote - kokonaisarkkitehtuurityö Tietojärjestelmät muutoksessa: Alueiden ja kuntien sote - kokonaisarkkitehtuurityö Kuntamarkkinat 11.9.2014 Juha Rannanheimo Ratkaisupäällikkö, sosiaali- ja terveydenhuollon ratkaisut + Kuntaliiton toimeksiannosta

Lisätiedot

2.'-\ ~ VALTIOVARAI N M IN ISTERI Ö Asettamispäätös VMI40:04/2013

2.'-\ ~ VALTIOVARAI N M IN ISTERI Ö Asettamispäätös VMI40:04/2013 ~ VALTIOVARAI N M IN ISTERI Ö Asettamispäätös VMI40:04/2013 2.'-\.9.2014 Kansallisen palveluarkkitehtuurin toteuttamisohjelman palvelunäkymien toteuttamishankkeen, sen ohjausryhmän ja tuotetukiryhmän asettaminen

Lisätiedot

JULKISEN HALLINNON SÄHKÖISEN ASIOINNIN VIITEARKKITEHTUURI. Kuntaliitto Hannu Ojala Neuvotteleva virkamies/julkict

JULKISEN HALLINNON SÄHKÖISEN ASIOINNIN VIITEARKKITEHTUURI. Kuntaliitto Hannu Ojala Neuvotteleva virkamies/julkict JULKISEN HALLINNON SÄHKÖISEN ASIOINNIN VIITEARKKITEHTUURI Kuntaliitto 02.10.2012 Hannu Ojala Neuvotteleva virkamies/julkict Lähtökohdat Laaditaan kokonaisarkkitehtuuri tietylle sektorille, joka menee läpi

Lisätiedot

Tuloksellisuutta tekemässä Tietopolitiikka, ICT ja TORI

Tuloksellisuutta tekemässä Tietopolitiikka, ICT ja TORI Tuloksellisuutta tekemässä Tietopolitiikka, ICT ja TORI JulkICT-toiminto, strateginen ohjaus Neuvotteleva virkamies, yksikön päällikkö Riku Jylhänkangas VATU 29.5.2013 Tuloksellisuutta tekemässä Tehokkaat

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuurilla tavoitteisiin. Valtio Expo Fennia I, 14:15 14:45 Neuvotteleva virkamies Jari Kallela

Kokonaisarkkitehtuurilla tavoitteisiin. Valtio Expo Fennia I, 14:15 14:45 Neuvotteleva virkamies Jari Kallela Kokonaisarkkitehtuurilla tavoitteisiin Valtio Expo 20.5.2014 Fennia I, 14:15 14:45 Neuvotteleva virkamies Jari Kallela Sisältö Mitä on kokonaisarkkitehtuuri? Mitä sillä tekee? Missä nyt mennään? Mitä seuraavaksi?

Lisätiedot

Kokeiluilla yli esteiden Autetaan asiakkaita digitaalisten palveluiden käyttäjiksi

Kokeiluilla yli esteiden Autetaan asiakkaita digitaalisten palveluiden käyttäjiksi Kokeiluilla yli esteiden Autetaan asiakkaita digitaalisten palveluiden käyttäjiksi AUTA-hankkeen seminaari 8.2.2017 Sami Kivivasara, projektiryhmän PJ AUTA-hanke - Mitä sillä tavoitellaan? - Mihin se liittyy?

Lisätiedot

Valtiotason arkkitehtuurit -hankkeen loppuraportti. 1 Hankkeen tausta. Raportti VM125:05/2007

Valtiotason arkkitehtuurit -hankkeen loppuraportti. 1 Hankkeen tausta. Raportti VM125:05/2007 Raportti 21.12.2010 VM125:05/2007 Valtiotason arkkitehtuurit -hankkeen loppuraportti 1 Hankkeen tausta Tämä on Valtiotason arkkitehtuurit (VALTASA) -hankkeen loppuraportti. Raportissa kuvataan hankkeen

Lisätiedot

Digitoinnin laadun ja taloudellisuuden puolesta!

Digitoinnin laadun ja taloudellisuuden puolesta! Digitoinnin laadun ja taloudellisuuden puolesta! Digiwiki seminaari 13.12.2011 21.11.2011 Elina Anttila museo 2015 Museo 2015 Museoiden yhteishanke, vetäjänä Museovirasto yhteistyössä Valtion taidemuseon

Lisätiedot

Kieku tuki ja ylläpito

Kieku tuki ja ylläpito Kieku tuki ja ylläpito Kiekun tuen ja ylläpidon toimintamalli Kieku-infotilaisuus Mitä tuki ja ylläpito on? Käyttäjätukea Sovellusylläpitoa Järjestelmän toimivuuden valvontaa ja reagointia ongelmatilanteisiin

Lisätiedot

JHKA-jaosto. 1. Työsuunnitelma: 2015 toimikauden loppu - Esitys: JUHTA hyväksyisi työsuunnitelman 2. Taustamateriaali tilanteesta

JHKA-jaosto. 1. Työsuunnitelma: 2015 toimikauden loppu - Esitys: JUHTA hyväksyisi työsuunnitelman 2. Taustamateriaali tilanteesta JHKA-jaosto 1. Työsuunnitelma: 2015 toimikauden loppu - Esitys: JUHTA hyväksyisi työsuunnitelman 2. Taustamateriaali tilanteesta JHKA-jaosto ja -sihteeristö, VM / JulkICT 3.12.2014 1.1 JHKA-jaoston tavoitteet

Lisätiedot

Valtorin asiakasneuvottelukunnan kokous 1/2015

Valtorin asiakasneuvottelukunnan kokous 1/2015 Muistio 1 (5) n asiakasneuvottelukunnan kokous 1/2015 Aika ti 3.2.2015 klo 14.05 16.00 Paikka Osallistujat nh Merikotka, Ympyrätalo (9. krs), Siltasaarenkatu 18 20 A, Helsinki Jäsenet: tietohallintojohtaja

Lisätiedot

Avoimuus ja julkisen hallinnon tietohallinto. Yhteentoimivuutta avoimesti -seminaari Tommi Oikarinen, VM / JulkICT

Avoimuus ja julkisen hallinnon tietohallinto. Yhteentoimivuutta avoimesti -seminaari Tommi Oikarinen, VM / JulkICT Avoimuus ja julkisen hallinnon tietohallinto Yhteentoimivuutta avoimesti -seminaari 2.12.2011 Tommi Oikarinen, VM / JulkICT Yhteentoimivuus ja avoimuus Seminaarin aihe pakottaa määrittämään termit yhteentoimivuus

Lisätiedot

Toimialariippumattomien tieto- ja viestintäteknisten tehtävien kokoamishankkeen asettaminen

Toimialariippumattomien tieto- ja viestintäteknisten tehtävien kokoamishankkeen asettaminen Asettamispäätös VM035:00/2012 16.5.2012 Toimialariippumattomien tieto- ja viestintäteknisten tehtävien kokoamishankkeen asettaminen 1 Asettaminen 2 Toimikausi 3 Tausta Valtiovarainministeriö on tänään

Lisätiedot

Kansallisen palveluväylän viitearkkitehtuuri

Kansallisen palveluväylän viitearkkitehtuuri viitearkkitehtuuri Yhteenveto 6.7.2015 Versio: 0.9 viitearkkitehtuurin yhteenveto 24.4.2015 2 (9) 1. Kansallisen palveluväylän tavoitteet Kansallisen palveluväylän käyttöönotto perustuu Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

Korkeakoululaitoksen tietohallinnon kehittäminen & julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri

Korkeakoululaitoksen tietohallinnon kehittäminen & julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri Korkeakoululaitoksen tietohallinnon kehittäminen & julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri 30.10.2012 Ilmari Hyvönen Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto Aiheita Tietohallintolaki ja julkisen hallinnon

Lisätiedot

Kieku-hanke päättyy. Mitä saimme aikaan?

Kieku-hanke päättyy. Mitä saimme aikaan? Kieku-hanke päättyy. Mitä saimme aikaan? Tavoitteet Kieku-hankkeen tavoitteena: Kieku-ratkaisun tavoitteena: toteuttaa Kieku-ratkaisu (prosessit ja järjestelmä) parantaa valtion talous- ja henkilöstöhallinnon

Lisätiedot

JUHTA asetus ja asettaminen. JUHTA Sami Kivivasara, VM JulkICT

JUHTA asetus ja asettaminen. JUHTA Sami Kivivasara, VM JulkICT JUHTA asetus ja asettaminen JUHTA 28.2.2013 Sami Kivivasara, VM JulkICT Asetuksen uudistamisen taustaa Edellinen asetus oli annettu 2006 ja sitä on osittain uudistettu useaan kertaan. Tietohallintolaki

Lisätiedot

laeiksi julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta

laeiksi julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta EDUSKUNNAN VASTAUS 331/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta sekä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 18 ja 36 :n muuttamisesta Asia Hallitus on

Lisätiedot

Hankkeet ja yhteentoimivuus. OKM:n kirjastopäivät Minna Karvonen

Hankkeet ja yhteentoimivuus. OKM:n kirjastopäivät Minna Karvonen Hankkeet ja yhteentoimivuus OKM:n kirjastopäivät 2012 Minna Karvonen 12.12.2012 Hallitusohjelman kirjaukset Yhteentoimivuus: kansallista perustaa Kirjastoja kehitetään vastaamaan tietoyhteiskunnan haasteisiin.

Lisätiedot

HE 48/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi valtiokonttorista. sähköisten tukipalvelujen keskitetyn tuottamisen.

HE 48/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi valtiokonttorista. sähköisten tukipalvelujen keskitetyn tuottamisen. HE 48/2009 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtiokonttorista annetun lain 2 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi valtiokonttorista

Lisätiedot

VAKAVA Valtakunnallinen kokonaisarkkitehtuurin suunnittelun ja kuvaamisen tukiprojekti

VAKAVA Valtakunnallinen kokonaisarkkitehtuurin suunnittelun ja kuvaamisen tukiprojekti VAKAVA Valtakunnallinen kokonaisarkkitehtuurin suunnittelun ja kuvaamisen tukiprojekti Karri Vainio, erityisasiantuntija, Kuntaliitto JUHTA 11.6.2014 sosiaali- ja terveydenhuollossa toiminnalliset tarpeet

Lisätiedot

Tietohallintolain vaikutus opetuksen ja tieteennäkökulmasta

Tietohallintolain vaikutus opetuksen ja tieteennäkökulmasta Tietohallintolain vaikutus opetuksen ja tieteennäkökulmasta 25.5.2011 Opetus- ja kulttuuriministeriö Johtaja Anita Lehikoinen 1 Tietohallintolaki OKM:n toimialalla Opetus- ja kulttuuriministeriön tehtävät

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN TOIMIALAN TIETOHALLINNON YHTEISTYÖKOKOUS

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN TOIMIALAN TIETOHALLINNON YHTEISTYÖKOKOUS OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN TOIMIALAN TIETOHALLINNON YHTEISTYÖKOKOUS 25.5.2011 Opetus- ja kulttuuriministeriö Avauspuheenvuoro Kansliapäällikkö Harri Skog 1 UUSI HALLITUS JA HALLITUSOHJELMA TALOUDEN

Lisätiedot

Kansallinen Palvelutietovaranto (PTV)

Kansallinen Palvelutietovaranto (PTV) Kansallinen Palvelutietovaranto (PTV) Miksi, miten ja mihin sitä käytetään KaPA-päivä 26.11.2015 Annette Hotari ja Nina Wiiala, Väestörekisterikeskus Mikä Suomi.fi-palvelutietovaranto (PTV) on? Kansallinen

Lisätiedot

Kuntien Kansalliseen palveluarkkitehtuuriin liittyminen. Kunta-KaPA

Kuntien Kansalliseen palveluarkkitehtuuriin liittyminen. Kunta-KaPA Kuntien Kansalliseen palveluarkkitehtuuriin liittyminen Kunta-KaPA JUHTA 14.10.2015 Kunta-KaPA Kuntaliittoon on perustettu projektitoimisto, jonka tehtävänä on tukea ja edesauttaa Kansallisen Palveluarkkitehtuurin

Lisätiedot

Vastausten ja tulosten luotettavuus. 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen

Vastausten ja tulosten luotettavuus. 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen Vastausten ja tulosten luotettavuus Vastaukset 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen Kansainväliset IT:n hallinnan hyvät käytännöt. Luotettavuusnäkökohdat Kokemukset ja soveltamisesimerkit

Lisätiedot

Suomi.fipalvelutietovaranto. Palvelulupaus 5.4.2016

Suomi.fipalvelutietovaranto. Palvelulupaus 5.4.2016 Suomi.fipalvelutietovaranto Palvelulupaus 5.4.2016 Sisältö Mitä Suomi.fi-palvelutietovaranto tarjoaa? Mitä Suomi.fi-palvelutietovaranto ei tarjoa? Nykytilanne Suomi.fi-palvelutietovarannon kehittämisen

Lisätiedot

Eduskunnan hallintovaliokunnan kannanotto tietohallintolain vaikutuksiin. JUHTA Sami Kivivasara

Eduskunnan hallintovaliokunnan kannanotto tietohallintolain vaikutuksiin. JUHTA Sami Kivivasara Eduskunnan hallintovaliokunnan kannanotto tietohallintolain vaikutuksiin JUHTA 14.4.2015 Sami Kivivasara VM:n Selvitys tietohallintolain toimeenpanosta Hyväksyessään tietohallintolain eduskunta edellytti

Lisätiedot

Toimeenpano vuonna 2011 Loppuraportointi

Toimeenpano vuonna 2011 Loppuraportointi Kansallinen paikkatietostrategia 2010-2015 Toimeenpano vuonna 2011 Loppuraportointi Pekka Sarkola Poscon Oy 16.11.2011 Ehdotukset ministeriöille toimeenpanosta Kullekin ministeriölle on tehty räätälöity

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri -jaoston (JHKA) viestintäsuunnitelma vuodelle 2014

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri -jaoston (JHKA) viestintäsuunnitelma vuodelle 2014 Viestintäsuunnitelma JulkICT Jari Kallela 18.2.2014 Julkinen Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri -jaoston (JHKA) viestintäsuunnitelma vuodelle 2014 Taustaa Viestinnän tavoitteet Viestinnän vastuut

Lisätiedot

Museoiden kokoelmahallinnan kokonaisarkkitehtuuri. Museo aloitusseminaari Kansallismuseon auditorio, Helsinki

Museoiden kokoelmahallinnan kokonaisarkkitehtuuri. Museo aloitusseminaari Kansallismuseon auditorio, Helsinki Museoiden kokoelmahallinnan kokonaisarkkitehtuuri Museo 2015 -aloitusseminaari 23.11.2011 Kansallismuseon auditorio, Helsinki 23.11.2011 Riitta Autere museo 2015 Esityksen sisältö Kokonaisarkkitehtuuri

Lisätiedot

Valtion tietojärjestelmähankkeiden arviointitoiminnan kehittäminen. Arja Terho

Valtion tietojärjestelmähankkeiden arviointitoiminnan kehittäminen. Arja Terho Valtion tietojärjestelmähankkeiden arviointitoiminnan kehittäminen Arja Terho Tarve arviointitoiminnalle tuottavuuden kehittämishankkeissa tietojärjestelmillä merkittävä rooli varmistettava hankkeiden

Lisätiedot

Valtakunnallista kehitystyötä missä mennään SADe-ohjelma?

Valtakunnallista kehitystyötä missä mennään SADe-ohjelma? Valtakunnallista kehitystyötä missä mennään SADe-ohjelma? Sähköiset palvelut tulevaisuuden haltuunotto, Rovaniemi 5.6.2013 Ohjelmakoordinaattori Ira Alanko Näkökulmia SADe-ohjelmaan Kuinka toimii valtakunnallinen

Lisätiedot

Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuuri

Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuuri Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuuri Tilannekatsaus Kurttu 2.10.2012 Miksi kokonaisarkkitehtuuri? Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurilla tavoitellaan» Yhteentoimivuutta, tietojärjestelmissä, niiden

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston työsuunnitelma 2014

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston työsuunnitelma 2014 Suunnitelma Valtiovarainministeriö/Julkisen hallinnon ICT - toiminto/vaatimukset ja suositukset JHKA-sihteeristö 22.1.2014 Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston työsuunnitelma 2014 Julkisen hallinnon

Lisätiedot

Kansallinen palveluarkkitehtuuri - missä mennään? JUHTAn syysseminaari

Kansallinen palveluarkkitehtuuri - missä mennään? JUHTAn syysseminaari Kansallinen palveluarkkitehtuuri - missä mennään? JUHTAn syysseminaari 14.11.2014 Kansallisen palveluarkkitehtuurin toteuttamisohjelma Perustuu ICT2015 työryhmän raporttiin 21 polkua kitkattomaan Suomeen

Lisätiedot

Suomi.fi-palvelut. Kokonaisuuden ja palveluiden esittely lyhyesti Versio 1.0

Suomi.fi-palvelut. Kokonaisuuden ja palveluiden esittely lyhyesti Versio 1.0 Suomi.fi-palvelut Kokonaisuuden ja palveluiden esittely lyhyesti 15.12.2015 Versio 1.0 Suomi.fi Suomi.fi-palvelukokonaisuus Kansalaiselle / yritykselle: -Yksi identiteetti, monta roolia - (Vahva) tunnistautuminen

Lisätiedot

Valtion ja kuntien yhteiset tietojärjestelmähankkeet, seurantakohteet JulkICT-toiminto

Valtion ja kuntien yhteiset tietojärjestelmähankkeet, seurantakohteet JulkICT-toiminto Valtion ja kuntien yhteiset tietojärjestelmähankkeet, seurantakohteet 2012 11.06.2013 Valtion ja kuntien yhteisten tietojärjestelmähankkeet KuntaIT-yksikön kehittäjäverkostotoiminnasta 2007-2008 ja kuntien

Lisätiedot

Kansallinen palveluarkkitehtuuri Tilanne ja lainsäädäntö

Kansallinen palveluarkkitehtuuri Tilanne ja lainsäädäntö Kansallinen palveluarkkitehtuuri Tilanne ja lainsäädäntö 13.9.2016 Ohjelmapäällikkö Maria Nikkilä @VM_MariaNikkila Kansallinen palveluarkkitehtuuri (KaPA) Kansallisen palveluarkkitehtuurin toteuttamisohjelma

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston työsuunnitelma /2016

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston työsuunnitelma /2016 Suunnitelma Valtiovarainministeriö/Julkisen hallinnon ICT - toiminto/vaatimukset ja suositukset- yksikkö 3.12.2014 JHKA-jaosto ja -sihteeristö Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston työsuunnitelma

Lisätiedot

Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuuri

Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuuri Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuuri Tilannekatsaus JHKA-jaosto 13.11.2013 Kuntasektorin KA-työn tavoitteet KA-osaamisen kehittäminen kuntasektorilla Kuntasektorin yhteisien linjauksien tuottaminen Kuntasektorin

Lisätiedot

Korkeakoulujen tietohallinto mitä RAKETTI-hankkeen jälkeen

Korkeakoulujen tietohallinto mitä RAKETTI-hankkeen jälkeen Korkeakoulujen tietohallinto mitä RAKETTI-hankkeen jälkeen Korkeakoulujen KOTA-seminaari 20.8.2013 Juha Haataja ICT-asiat korkeakoulujen strategioissa Korkeakoulujen tietohallintotoimintojen strategisen

Lisätiedot

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Kuntamarkkinat 14.9.2016 Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Hallinnon toimintatapojen digitalisointi

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 191/2013 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 191/2013 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 191/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä, julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta annetun lain

Lisätiedot

Kansallinen palveluarkkitehtuuri Tilannekatsaus JUHTA O-P Rissanen

Kansallinen palveluarkkitehtuuri Tilannekatsaus JUHTA O-P Rissanen Kansallinen palveluarkkitehtuuri Tilannekatsaus JUHTA 5.2.2013 O-P Rissanen 5.2.2014 Mistä palveluarkkitehtuuri koostuu? Talpol päätöksestä 19.11.2013 kansallinen palveluväylä (tiedonvälityskerros) kansallinen

Lisätiedot

Tieto ja järjestelmät integroituvat asiakaslähtöisiksi palveluiksi. JHS-seminaari Jukka Ahtikari

Tieto ja järjestelmät integroituvat asiakaslähtöisiksi palveluiksi. JHS-seminaari Jukka Ahtikari Tieto ja järjestelmät integroituvat asiakaslähtöisiksi palveluiksi JHS-seminaari 5.4.2005 Jukka Ahtikari Yhteentoimivuus muodostuu eri osa-alueista Yhteentoimivat palvelut Organisatorinen käyttäjät, prosessit,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous 12.6.2015 Pasi Oksanen 1 Tavoite ja lähtökohdat Tavoitteena aikaansaada Varsinais-Suomen

Lisätiedot

AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto

AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus 1.11.11 Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto TIETEELLINEN TIETO tieteellinen tieto on julkista tieteen itseäänkorjaavuus ja edistyvyys tieto syntyy tutkimuksen

Lisätiedot

Suomi.fi julkishallinto ja julkiset palvelut yhdessä osoitteessa Suomi.fi / VM

Suomi.fi julkishallinto ja julkiset palvelut yhdessä osoitteessa Suomi.fi / VM Suomi.fi julkishallinto ja julkiset palvelut yhdessä osoitteessa Kansalaisen käsikirjasta Suomi.fi:hin Kansalaisen käsikirja kirjana v. 1992 Kansalaisen käsikirja verkkopalveluna v. 1997 Julkishallinnon

Lisätiedot

MUISTIO Valtioneuvoston tietohallintoyksikön palvelut ovat:

MUISTIO Valtioneuvoston tietohallintoyksikön palvelut ovat: MUISTIO 005:00/2004 20.04.2004 TIETOHALLINNON MENETTELYTAVAT -TYÖRYHMÄ Aika 13.4.2004 klo 14.00 16.00 Paikka Mariankatu 9, nh YK1 Läsnä Juhani Turunen Katrina Harjuhahto-Madetoja Kari Kujanen OM Sauli

Lisätiedot

JUHTA:n kokonaisarkkitehtuurijaoston asettaminen

JUHTA:n kokonaisarkkitehtuurijaoston asettaminen JUHTA:n kokonaisarkkitehtuurijaoston asettaminen JUHTA 28.2.2013 neuvotteleva virkamies Jukka Uusitalo Organisaation kokonaissuunnitelma = kokonaisarkkitehtuuri Organisaatio X Visio, strategia, toiminnan

Lisätiedot

UNA-hankkeen esittely. Jaakko Penttinen /

UNA-hankkeen esittely. Jaakko Penttinen / UNA-hankkeen esittely Jaakko Penttinen / 27.9.2016 Sisällysluettelo 1. UNA-hankkeen määrittelyvaihe 2. HANKO-projekti 3. UNA-hankkeen kilpailutusvaihe 1. UNA-hankkeen määrittelyvaihe UNA-hanke määrittelyvaihe

Lisätiedot

JUHTA Kansallinen palveluarkkitehtuuri. JulkICT-toiminto Yksikön päällikkö Riku Jylhänkangas

JUHTA Kansallinen palveluarkkitehtuuri. JulkICT-toiminto Yksikön päällikkö Riku Jylhänkangas JUHTA Kansallinen palveluarkkitehtuuri JulkICT-toiminto Yksikön päällikkö Riku Jylhänkangas 19.9.2013 Kansallinen tilanne Taloudellinen tilanne synkkä Nokia-klusterin vaikeudet Uutta kasvua saatava PK-sektorilta,

Lisätiedot

Tietoturva-asetus ja sen vaikutukset rekisterien ylläpitoon ja tietoluovutuksiin A-P Ollila 1

Tietoturva-asetus ja sen vaikutukset rekisterien ylläpitoon ja tietoluovutuksiin A-P Ollila 1 Tietoturva-asetus ja sen vaikutukset rekisterien ylläpitoon ja tietoluovutuksiin 12.12.2011 A-P Ollila 1 Taustaa Tiedon merkitys yhteiskunnassa ja viranomaisten toiminnassa korostuu kaiken aikaa. Viranomaisten

Lisätiedot

Asianhallinnan viitearkkitehtuuri käytännössä

Asianhallinnan viitearkkitehtuuri käytännössä Asianhallinnan viitearkkitehtuuri käytännössä Kokemuksia kunnista 9.3.2016 Jari Hintsala Kuntien Tiera Oy 1 Asianhallinnan viitearkkitehtuuri ja sen käyttö Asianhallinnan viitearkkitehtuuri =Asianhallinnan*

Lisätiedot

Kansallisen palveluväylän viitearkkitehtuuri

Kansallisen palveluväylän viitearkkitehtuuri viitearkkitehtuuri Yhteenveto 10.11.2015 Versio: 1.99 viitearkkitehtuurin yhteenveto 10.11.2015 2 (9) 1. Kansallisen palveluväylän tavoitteet Kansallisen palveluväylän käyttöönotto perustuu Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

IT Service Desk palvelun käyttöönotto palvelukeskuksissa

IT Service Desk palvelun käyttöönotto palvelukeskuksissa IT Service Desk palvelun käyttöönotto palvelukeskuksissa ValtioExpo 7.5.2009 Antti Karjalainen, Johtaja Hankkeen taustaa Tavoitteena yhden talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen perustaminen vuonna

Lisätiedot

Paikkatiedon kehittämisohjelma

Paikkatiedon kehittämisohjelma Paikkatiedon kehittämisohjelma 2011-2014 Toimeenpanon toteutumisen tilannekatsaus, siht. Outi Hermans Tiivistelmä Strategiset päämäärät Missio: Kaupungin tehtävänä on palvella kuntalaisiaan ja alueellaan

Lisätiedot

Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille , tietojärjestelmät

Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille , tietojärjestelmät 1 (5) Lausunto VM/ 816/00.00.05/2016 Julkisen hallinnon ICT-osasto 3.5.2016 Viite: Eduskunnan hallintovaliokunnan kokous 4.5.2016 Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2017

Lisätiedot

Opetusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushanke OPM-PAKE

Opetusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushanke OPM-PAKE Opetusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushanke OPM-PAKE Road Show tiedotustilaisuus Joensuussa 14.5.2007 Hallintojohtaja Petri Lintunen, Joensuun yliopisto 1 Taustaa

Lisätiedot

JHS 136 Menettelytavat JHS-työssä -päivitys

JHS 136 Menettelytavat JHS-työssä -päivitys JHS 136 Menettelytavat JHS-työssä -päivitys Hankesuunnitelma v.0.1 06.08.2012 1(9) Sisällysluettelo 1. Hankkeen lähtökohdat... 3 1.1 Hankkeen perustamisen tausta... 3 1.2 Hankkeen tavoitteet... 3 1.3 Hankkeen

Lisätiedot

VAKAVA Valtakunnallinen kokonaisarkkitehtuurin suunnittelun ja kuvaamisen tukiprojekti

VAKAVA Valtakunnallinen kokonaisarkkitehtuurin suunnittelun ja kuvaamisen tukiprojekti VAKAVA Valtakunnallinen kokonaisarkkitehtuurin suunnittelun ja kuvaamisen tukiprojekti Karri Vainio, erityisasiantuntija, Kuntaliitto Kansallisen projektin projektipäällikkö 18.4.2013 sosiaali- ja terveydenhuollossa

Lisätiedot

Sähköinen asiointi ja palvelut Miten tästä eteenpäin?

Sähköinen asiointi ja palvelut Miten tästä eteenpäin? Sähköinen asiointi ja palvelut Miten tästä eteenpäin? Kauko Hartikainen, Kuntaliitto Terveyskeskusten johdon neuvottelupäivät 10.2.2012 Tavoiteltavat toteutukset Realistisia ja konkreettisia Hyötyjä jo

Lisätiedot