VAHTI järjestää syksyn aikana kolme tietoturvaseminaaria Helsingin Hakaniemessä, Helsinki Congress Paasitornissa, Paasivuorenkatu 5 A:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VAHTI järjestää syksyn aikana kolme tietoturvaseminaaria Helsingin Hakaniemessä, Helsinki Congress Paasitornissa, Paasivuorenkatu 5 A:"

Transkriptio

1 VALTION IT-UUTISKIRJE 3/2006 Tämä on valtion IT-toiminnan johtamisyksikön uutiskirje, joka kertoo valtion tietohallinnon viimeaikaisista tapahtumista. Toivomme, että te valtion tietohallinnon vastuuhenkilöt levitätte tätä omassa organisaatiossanne tietohallinnosta kiinnostuneille kollegoille. Uutiskirje on myös luettavissa verkossa osoitteessa kohdassa Ajankohtaista. TULEVIA TAPAHTUMIA Valtion IT-toiminnan johtamisyksikkö järjestää syksyn aikana seuraavat tilaisuudet: Valtion IT-toiminnan kehittämisohjelmien etenemisestä kertova tiedotus- ja keskustelutilaisuus pidetään jälleen klo Paikka on Helsingin Yliopiston pieni juhlasali, Fabianinkatu 33, Helsinki, 4. krs. Tilaisuus lähetetään myös verkkolähetyksenä, jonka osoite ilmoitetaan myöhemmin. IT-toimittajafoorumi - tiedotus- ja keskustelutilaisuus valtion tietohallinnon ajankohtaisista asioista IT-alan yrityksille - pidetään klo Paikka on Helsingin yliopiston pieni juhlasali, Fabianinkatu 33, Helsinki, 4. krs. VAHTI järjestää syksyn aikana kolme tietoturvaseminaaria Helsingin Hakaniemessä, Helsinki Congress Paasitornissa, Paasivuorenkatu 5 A: Asianhallinta, henkilöstö- ja tietoaineistoturvallisuus klo , Siltasaari-sali Käyttäjien tietoturvallisuuden parantaminen klo , Siltasaari-sali Valtion tietoturvallisuuden teemapäivä , Kari Lindahl -tila. Seminaareihin osallistuminen edellyttää ilmoittautumista: Lisäksi Hansel järjestää yhdessä sopimustoimittajiensa kanssa Valtionhallinnon ICT-päivän torstaina Messukeskuksen kongressisiivessä (Holiday Inn) klo Lisätietoa ja ilmoittautumislomake ovat Hanselin verkkosivuilla <http://www.hansel.fi/hyperlink "http://www.hansel.fi/ict2006"http://www.hansel.fi>/ict2006 UUTISIA Tietoa suurista IT-hankkeista kerätään Parhaillaan ministeriöt ja virastot keräävät TTS-prosessin yhteydessä tietoja suurimmista tietojärjestelmähankkeista (ml. perustietotekniikan ja tietoteknisen infrastruktuurin hankkeet) valtion IT-toiminnan koordinointia varten. Tiedonkeruu koskee suunnittelukaudella kokonaiskustannuksiltaan yhden miljoonan euron ylittäviä hankkeita. Lisätietoja asiasta saa neuvotteleva virkamies Juhani Korhoselta (p , s-posti: Asiakaslähtöiset sähköiset palvelut kehittämisohjelma etenee Valtion IT-toiminnan johtamisyksikön vetämässä Asiakaslähtöiset sähköiset palvelut kehittämisohjelmassa on kaksi kärkihanketta: Kansalaisten ja yritysten tunnistaminen ja Sähköisten palvelujen alusta. Kansalaisten tunnistamista varten kunnat ja valtionhallinto ovat VETUMA-hankkeessa kehittäneet Kansalaisen

2 tunnistus- ja maksamispalvelun. Palveluun voi tutustua mm. Turun kaupungin tapahtumakalenterin Ilmoita oma tapahtumasi -palvelussa https://www.turku.fi/tapahtumat/default.aspx?app=20. Tunnistus- ja maksamispalvelun uusi, entistä informatiivisempi ja helppokäyttöisempi käyttöliittymä julkaistaan loppusyksyllä. Kansalaisen tunnistus- ja maksamispalvelun avulla kansalainen voi tunnistautua ja maksaa viranomaisten maksuja verkossa. Palvelussa voi tunnistautua pankkitunnusten, varmennekortin tai käyttäjätunnus-salasanan avulla. Ensi vuoden alussa on myös mahdollista käyttää matkapuhelinta tunnistautumiseen. Lisäksi maksuja voi suorittaa pankkitunnusten avulla ja ensi vuoden alussa myös käyttämällä luottokorttia. Kunnat ja valtion organisaatiot voivat liittää tunnistus- ja maksamispalvelun omaan asiointipalveluunsa tai verkkoportaaliinsa. Valtiovarainministeriö maksaa palvelun peruskustannukset tänä ja ensi vuonna. Liittyminen on tehty mahdollisimman helpoksi. Verkossa on valmiit sopimuspohjat, jotka täyttämällä voi liittyä esim. pankkien kanssa neuvoteltuihin puitesopimuksiin (http://www.tietoyhteiskuntaohjelma.fi). Lisätietoja asiasta saa valtiovarainministeriöstä projektipäällikkö Tapani Puistolta (p , s-posti: Verohallitus ja Kansaneläkelaitos ovat puolestaan kehittäneet yritysten tunnistamiseen KATSOorganisaatiotunnistuspalvelun. KATSO on otettu käyttöön pientyönantajille tarkoitetussa Palkka.fi-palvelussa ja yritysten ja viranomaisten välisessä TYVI-järjestelmässä. Tavoitteena on kehittää KATSO:sta yleinen yritysten tunnistuspalvelu. Lisätietoa asiasta saa Kalevi Heiliöltä verohallituksesta, Sähköisen asioinnin alustan esitutkimushanke on myös käynnistynyt valtion IT-toimintojen johtamisyksikössä. Hankkeen projektipäällikkönä toimii Mira Nivala. Hankkeelle on asetettu johtoryhmä, projektiryhmä ja seurantaryhmä. Hankkeen toimikausi on Asettamispäätös on luettavissa verkossa Hankkeen tavoitteena on määritellä ja toteuttaa yksi tai useampia tapoja nopeuttaa, yhdenmukaistaa ja automatisoida sähköisten asiointipalvelujen kehittämistä ja samanaikaisesti vähentää palvelujen kehittämisen, käytön ja ylläpidon kustannuksia. Palvelujen kehittäminen voi perustua joko yhteisiin sovelluksiin, palveluihin tai tuotteisiin tai näiden yhdistelmään. Hankkeen tuloksena on esitutkimusraportti, jonka perusteella tehdään päätös hankkeen jatkamisesta/toteuttamisesta. Esitutkimusraportti vastaa kysymyksiin mikä on sähköisen asioinnin alusta/alustat mitä eri toteutustapoja sähköisen asioinnin alustalla on (ratkaisuvaihtoehdot) mitä hyötyä sähköisen asioinnin alustasta saadaan ja ketkä hyötyvät alustan toteuttamisesta mikä on sähköisen asioinnin tavoitearkkitehtuuri miten sähköisen asioinnin alusta kehitetään ja mitä se maksaa miten sähköisen asioinnin alusta hallinnoidaan ja ylläpidetään. Hankkeessa on seuraavia tehtäväkokonaisuuksia: hahmotellaan sähköisen asioinnin prosessit ja jaotellaan ne tarpeen mukaan yleistettäviin (geneeriset) ja erityisiin (tapauskohtaiset). selvitetään olemassa olevia sähköisen asioinnin alustan toteutusmalleja selvitetään nykyisen Lomake-palvelun (Suomi.fi-palvelun yhteydessä) suhde sähköisen asioinnin arkkitehtuuriin täsmennetään sähköisen asioinnin strategiassa kuvattua sähköisen asioinnin arkkitehtuuria. Varmistetaan sähköisen asioinnin palvelujen integroituvuus Suomi.fi -portaaliin määritellään erilaisia sähköisen asioinnin alustan ratkaisuvaihtoehtoja ja kuvataan niitä suhteessa hankkeelle asetettuihin tavoitteisiin vertaillaan vaihtoehtoja kustannusten ja hyötyjen suhteen. Lisätietoja asiasta saa projektipäällikkö Mira Nivalalta (p , s-posti: Koko kehittämisohjelmasta antaa tietoja sen vetäjä neuvotteleva virkamies Seppo Kurkinen (p , s- posti:

3 Suosiotaan kasvattava Lomake.fi-palvelu sulautuu uuteen Suomi.fi-versioon Viranomaisten lomakkeita tarjoavassa Suomi-portaaliin liittyvässä Lomake.fi-palvelussa on jo 900 lomaketta 30 eri organisaatiolta. Verkkolomakkeita on jo 50 ja linkkejä muihin sähköisiin asiointipalveluihin 30. Käytetyimpiä lomakkeita ovat poliisin rikosilmoituslomake, Helsingin kaupungin vuokra-asuntohakemus ja työministeriön lomake työnhakijaksi ilmoittautuville. Lomakkeiden käyttö on tänä vuonna lisääntynyt edellisestä vuodesta huomattavasti, kuukausittain käyntejä (visits) palvelussa on jo nyt n Myös palvelussa olevia verkkolomakkeita lähetetään jatkuvasti enemmän, jopa lähes kappaletta kuukaudessa. Lisätietoa asiasta Lomake.fi-seminaarin esitysaineistosta osoitteesta Lomake.fi-palvelu integroidaan yhdessä Asiointiopas.fi- ja Laatuaverkkoon.fi-palvelujen kanssa kokonaan uuteen marraskuun lopussa avautuvaan Suomi.fi-portaalin versioon. Valtionhallinnon kokonaisarkkitehtuuri työn alle Yhteentoimivuuden kehittämisohjelmassa kehitetään valtionhallinnon kokonaisarkkitehtuuria sekä arkkitehtuurityöhön ja kehittämishankkeiden hallintaan liittyviä menetelmiä. Kehittämisohjelman asettamispäätös ja ohjelman suunnitelma löytyvät verkosta osoitteesta Kehittämisohjelman ensimmäisessä vaiheessa (v ) suunnitellaan valtionhallinnon kokonaisarkkitehtuuri arkkitehtuurin ylläpitämisen ja hyödyntämisen toimintamallit sekä toimintamallien levittäminen valtionhallinnon organisaatioihin. Kokonaisarkkitehtuurilla tarkoitetaan toiminnan, tietoarkkitehtuurin sekä tietojärjestelmä- ja teknologiaarkkitehtuurien yhtenäisillä kuvaustavoilla ja menetelmillä toteutettua kuvausta. Arkkitehtuurikehikon avulla kuvataan nykytila, tavoitetila ja siirtymäpolku nykytilasta tavoitetilaan. Keskeistä on kokonaisuuden kuvaaminen koko valtionhallinnon tasolla ja arkkitehtuurin osa-alueiden tunnistaminen. Osa-alueet voivat olla esimerkiksi poikkihallinnollisia prosesseja. Lisäksi yksittäisen viraston tai laitoksen arkkitehtuuri on kuvattava. Näille kullekin tuotetaan omat tarkemmat arkkitehtuurikuvauksensa joko kokonaisarkkitehtuurityön yhteydessä tai jatkohankkeissa. Kokonaisarkkitehtuurissa kuvataan nykytilaa ja tavoitetilaa muun muassa tietoturvallisuuden, hallittavuuden ja palvelevuuden näkökulmista. Valtionhallinnon organisaatioissa on jo tehty ansiokasta arkkitehtuurityötä ja monissa organisaatioissa on tieto nykytilanteen tietojärjestelmistä. Koko valtionhallinnon tasolla ei kuitenkaan ole riittävän hyvää kuvaa kokonaisuudesta. Tämän vuoksi on välttämätöntä kerätä yhteen ja yhdenmukaistaa tiedot valtionhallinnon tietojärjestelmistä, teknologiaratkaisuista sekä olemassa olevista toiminnan ja tietoarkkitehtuurien kuvauksista, myös erilaisista sanastoista ja tietomalleista. Tietojen keräämisen painopisteenä ovat valtioneuvoston periaatepäätöksen ilmaisemat painopistealueet: yhteiset järjestelmät, yhteinen perustietotekniikka, yhteiset palvelut ja poikkihallinnolliset prosessit. Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelussa pyritään laajaan yhteistyöhön eri hallinnonalojen ja virastojen ja laitosten kesken. Myös sisäasiainministeriön KuntaIT-yksikkö seuraa hankkeen etenemistä aktiivisesti ja suunnittelee vastaavan kuntia koskevan hankkeen käynnistämistä. Tietoyhteiskuntaohjelman käytössä oleva työryhmäohjelmisto otetaan käyttöön ValtIT- ja KuntaIT-hankkeissa hankkeiden työn tukemiseksi. Yhteentoimivuuden kehittämisohjelman ohjausryhmä on jo aloittanut työnsä. Kehittämisohjelman ohjausryhmän puheenjohtajana toimii hallintojohtaja Auni-Marja Vilavaara valtioneuvoston kansliasta. Ohjausryhmän muut jäsenet selviävät verkossa olevasta ryhmän asettamiskirjeestä Ohjausryhmän toimikausi on ensimmäisessä vaiheessa vuoden 2007 loppuun. Kilpailutus, jossa hankitaan konsultointia valtionhallinnon arkkitehtuurin nykytilan, tavoitetilan sekä integraatioarkkitehtuurin ja perustietovarantojen hyödyntämisen osaalueelta, on loppusuoralla ja valinnat tehdään lähiviikkoina. Kehittämisohjelman vetäjänä ja ohjausryhmän sihteerinä toimii neuvotteleva virkamies Aki Siponen, jolta saa lisätietoja asiasta (p , s-posti:

4 Yhteiset tietojärjestelmät -kehittämisohjelma liikkeelle Dokumentinhallinta ja arkistointi hankkeen esitutkimus käynnistetään marraskuussa. Konsultointipalvelut hankitaan Hanselin puitejärjestelyllä. Toimittajien haastattelut ovat kesken. Hankkeen päätavoitteena on yhtenäistää dokumentinhallintaa ja edistää asiankäsittelyprosesseja valtionhallinnossa. Tavoitteena on yhtenäisen arkkitehtuurin ja yhtenäistettyjen tietojärjestelmien avulla saada kustannussäästöjä asian- ja dokumenttienkäsittelyssä, laitteisto- ja ohjelmistolisenssihankinnoissa sekä järjestelmien ylläpidossa. Tällä tuetaan sähköisen asioinnin palvelujen käyttöä ja laajentamista. Hankkeen organisointi aloitetaan lähipäivinä. Hankkeen tulokset tulevat koskemaan kaikkia hallinnonaloja. Esitutkimus valmistuu mennessä. Sen tulokset käsitellään valtion IT-johtoryhmässä ja valtion IT-koordinaatioryhmässä. Lisätietoja antaa projektipäällikkö Toini Salmenkivi valtiovarainministeriöstä, p , Valtion tietoturvallisuuden kehitysohjelma etenee Kehitysohjelman kaikki hankealueet ovat edenneet ja jokainen hallinnonala on mukana kehitystyössä. Kehityskohteista 10 on valmista ja 2 lähes valmista. Merkittävää tekemistä on vielä 14 kohteessa ja kolmeen kohteeseen ei aiota panostaa. Hankkeet ovat tuottaneet julkaisuja, jotka ovat saatavilla verkossa osoitteessa Julkaisut liittyvät mm. valtion ympärivuorokautiseen tietoturvatyöhön, jaettujen resurssien käyttöön, roskapostien vastaiseen toimintaan sekä mobiliteetin ja tietoliikenteen turvallisuuteen. Osa hankkeista on tuottanut myös uusia tietoturvaohjeita osaksi VAHTI-ohjeistoa. Kesän aikana VM on antanut seuraavat uudet VAHTI-ohjeet: VAHTI 5/2006 Asianhallinnan tietoturvallisuutta koskeva ohje VAHTI 6/2006 Tietoturvatavoitteiden asettaminen ja mittaaminen VAHTI 7/2006 Muutos ja tietoturvallisuus - alueellistamisesta ulkoistamiseen - hallittu prosessi VAHTI 8/2006 Tietoturvallisuuden arviointi valtionhallinnossa. Käyttövaltuushallinnan ja sähköisen asioinnin tunnistamisen VAHTI-ohjeet ovat parhaillaan viimeisteltävinä. Tietoaineistojen käsittelyn uutta ohjeistoa sekä henkilöstöturvallisuusohjetta valmistellaan. Lokien käsittelyä sekä varmenteiden tietoturvallista käyttöä sähköpostissa koskevien ohjeiden valmistelu on tarkoitus käynnistää. Salauskäytäntöjen suosituksen päivitys aiotaan käynnistää. Kahden viimeksi mainitun osalta ryhmien organisointi on vielä kesken. Lisätietoja asiasta saa Mikael Kiviniemeltä tai Juhani Sillanpäältä valtiovarainministeriöstä, p , , s-posti: Valtioneuvoston periaatepäätöksen linjaamiin kärkihankkeisiin kuuluva tietoturvatasojen esitutkimus on tarkoitus käynnistää lokakuussa ja se kestää noin puoli vuotta. Hankkeen vetäjänä valtiovarainministeriössä on projektipäällikkö Minna Romppanen, joka toimii myös VAHTI:n sihteeristössä, p , s-posti: Valtion IT-palvelut - toiminnan suunnittelu on alkanut Valtiovarainministeriö on asettanut hankkeen valtion yhteisten IT-palveluiden toiminnan suunnittelemiseksi. Hankkeen toimikausi on Tarkoituksena on, että valtionhallinnon IT-strategiassa suunniteltu valtion IT-palvelut -yksikkö vastaa valtionhallinnon yhteisistä IT-palveluista: palveluiden kehittämishankkeisiin osallistumisesta palveluiden toteuttamisesta, ylläpidosta ja jatkokehityksestä palvelutuotannosta ja sen laadusta

5 asiakasyhteistyöstä ja palvelujen laskutuksesta käyttäjätuesta. Vastuu koskee sekä itse tuotettuja että ostettuja palveluita. Tavoitteena on, että valtionhallinnon yhteisiä ITpalveluja käyttäisivät kaikki ministeriöt, virastot ja laitokset. Hankkeen tehtävänä on suunnitella valtion IT-palvelut yksikön tavoitetila ja siihen liittyvä toimeenpanosuunnitelma. Tavoitetila: määritellä valtion IT-palvelut -yksikön tehtävät suunnitella yksikön organisatorinen asema sekä johtamis- ja ohjausperiaatteet määritellä sen asiakkaat ja yhteistoimintamenettelyt asiakkaiden kanssa suunnitella yksikön tarjoamat palvelut, niiden laatumittarit ja alustavasti kartoittaa niihin liittyvät prosessit määrittää alustavasti oman ja ostettavan työn alueet suunnitella sopimuskäytännöt ja palvelusopimukset suunnitella palvelutoiminnan rahoituksen, talousohjauksen ja laskutuksen periaatteet suunnitella miten valtionhallinnon yhteiset IT-palvelut tuotetaan ja miten valtioneuvoston tietohallintoyksikkö (VNTHY) ja mahdollisesti muut valtionhallinnon keskeisimmät IT-palveluja tuottavat yksiköt integroidaan joko kokonaan tai osittain tuotantokokonaisuuteen suunnitella alustavasti yksikön sisäinen organisaatio ja henkilöstötarve selvittää muut tavoitetilaan liittyvät keskeiset asiat. Toimeenpanosuunnitelma: määritellä kehittämisvaiheet yhteisten IT-palvelujen tuottamiseen laatia alustavat liiketoiminta-, henkilöstö-, investointi- ja käyttökustannussuunnitelmat toiminnan aloittamiseksi suunnitella mahdollinen henkilöstön ja palvelutuotannon siirto uuteen yksikköön olemassa olevista palveluyksiköistä selvittää muut keskeiset toiminnan aloittamiseen liittyvät asiat. Lisätietoa hankkeesta (mm. asettamiskirje) saa verkosta osoitteesta tai valtiovarainministeriöstä neuvotteleva virkamies Arja Terholta, p , Tietoja valtion tietohallinnosta vuodelta 2005 verkossa Tietoja valtion tietohallinnosta v selvitys on nähtävillä verkossa osoitteessa

6 Kieku-ohjelman talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmäkokonaisuuden hankinta etenee Valtiokonttorin Kieku-ohjelmassa talous- ja henkilöstöhallinnon tietojärjestelmäkokonaisuuden hankinnan sisältö on tarkentunut. Tarkoituksena on hankkia järjestelmäkokonaisuus palvelemaan valtionhallinnon uusia yhtenäisiä ja yksinkertaistettuja talous- ja henkilöstöhallinnon prosesseja sekä palvelukeskusmallia. Järjestelmähankinnan sisältö on kuvattu vaatimusmäärittelyssä, joka sisältää seuraavat osa-alueet: kirjanpito, käyttöomaisuuskirjanpito, sisäinen laskenta, tulojen käsitteleminen, menojen maksaminen, yhteisrekisterit (esim. toimittaja- ja asiakasrekisterit), osaamisen hallinta, työaikojen hallinta, palkkaus- ja palkitseminen sekä palvelussuhteen hallitseminen. Lisäksi hankinnassa korostuvat henkilöstöhallinnon itsepalveluominaisuudet. Kokonaisuutta voit tarkastella erillisestä esityksestä: tietojärjestelmähankinnan sisältö &http://www.kiekuohjelma.fi/public/download.aspx?id=68215&guid={7f1b1acf-8bfa-45e1-863f- 5D6A3D061818}. Talous- ja henkilöstöhallinnon toiminnallisuuksien lisäksi liittymien hallinta on keskeisessä roolissa tulevassa järjestelmähankinnassa. Talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmäkokonaisuuden ulkoisten ja sisäisten liittymien rakentamiseen ja ylläpitoon tarvitaan integraatioratkaisu, jossa sovelletaan yhtä tai useampaa teknistä ratkaisua. Liittymien hallinnan tarvekuvaus löytyy verkosta osoitteesta &http://www.kiekuohjelma.fi/public/download.aspx?id=68212&guid={ec5aa86a-b e2c FD0E1}. Tietojärjestelmähankinnan alustavan aikataulun mukaan järjestelmähankinnan hankintailmoitus tehdään vuoden 2006 lopussa ja tarjouspyyntö valmistuu 2007 alkupuolella. Käyttöönotot palvelukeskuksissa ja virastoissa alkaisivat vuosien aikana. Tietoturva, tunnistaminen ja käyttövaltuushallinnan järjestäminen ovat merkittävässä asemassa järjestelmäkokonaisuutta määriteltäessä ja valittaessa. Hankittavat järjestelmät tulevat olemaan valmisohjelmistoja. Teknisiä ratkaisuja voi olla useita, kuten myös toimittajia. Lisätietoja asiasta saa verkosta osoitteesta ja erikoistutkija Juha Penttiseltä, s-posti: Hanselilla uusia puitesopimuksia Hansel on tehnyt seuraavia uusia hankintojen puitejärjestelyjä: Valtionhallinnon tietotekniikkakoulutus kolmelle eri käyttäjäryhmälle - peruskäyttäjät, tietohallinnon asiantuntijat sekä päättäjät - on kilpailutettu. Lähiverkon aktiivilaitteista - sekä kiinteän verkon (LAN) aktiivilaitteista että langattoman lähiverkon (WLAN) aktiivilaitteista - on tehty puitejärjestely. Valtionhallinnon IT-laitteiden ja -palveluiden (työasemat, kannettavat ja näytöt, erikoisnäytöt, ruggeroidut kannettavat ja tulostimet) uusi kattava puitejärjestely tarjoaa edullisia laitehankintoja ja sisältää laajan valikoiman laitteisiin liittyviä palveluja. Lisätietoa asioista Hankintojen keskitetyllä kilpailuttamisella haetaan tuntuvia säästöjä valtionhallinnolle Valtioneuvosto antoi asetuksen valtionhallinnon yhteishankinnoista. Tarkoituksena on tehostaa valtion hankintatointa tavanomaisten tavaroiden ja palveluiden yhteisellä kilpailuttamisella. Asetus liittyy syyskuun alussa voimaan tulleeseen talousarviolain muutokseen, joka mahdollistaa yhteishankintojen laajemman ja koordinoidumman toteuttamisen valtionhallinnossa. Yhteisen kilpailuttamisen kohteena olevien tavanomaisten tavaroiden ja palveluiden sekä tietoteknisten laitteiden osuus valtion vuotuisista hankinnoista on noin 600 miljoonaa euroa. Lisäksi erilaisten laajakäyttöisten ohjelmistojen ja yhteisten tietojärjestelmien hankintaan käytetään vuosittain arviolta satoja miljoonia euroja. Asetuksessa määritellään tuoteryhmittäin tavarat ja palvelut, joita valtionhallinnossa voidaan jatkossa hankkia yhteishankintoina. Lisäksi säädetään yhteishankintojen valmistelusta ja toteuttamisesta. Virastoja ja laitoksia velvoittava yhteishankinta voidaan käynnistää valtiovarainministeriön päätöksellä, jolla määrätään, mitkä asetuksessa mainituista tuotteista ja palveluista hankitaan keskitetysti kilpailutettua sopimusta käyttämällä. Päätöksellä nimetään myös yhteishankintaa koskevan kilpailuttamisen toteuttaja. Virasto tai laitos ei

7 voi ilman erityistä syytä ryhtyä kilpailuttamaan päätöksellä määrättyä yhteishankittavaa tuotetta tai palvelua yhteishankinnan valmistelun tai toteutuksen ollessa vireillä taikka yhteishankintasopimuksen ollessa voimassa. Kärkihankkeiden osalta näitä päätöksiä voitaisiin tehdä esitutkimusten ja kilpailutusten jälkeen. Asetuksen kanssa samaan aikaan tulee voimaan valtiovarainministeriön päätös valtionhallinnon yhteishankinnoista. Sillä määrätään asetuksen mukaisesti valtionhallinnossa yhteishankittaviksi eräitä keskeisiä tavanomaisia tavaroita ja palveluja (esim. tietokoneet ja tietotekniset laitteet, niiden osat ja tarvikkeet). Näiden yhteishankkijaksi nimetään valtion yhteishankintayksikkö Hansel Oy. Valtiovarainministeriön päätös valtionhallinnon yhteishankinnoista löytyy verkosta osoitteesta KuntaIT-yksikkö aloittaa toimintansa Sisäasiainministeriön alueiden ja hallinnonkehittämisosastolla aloittaa toimintansa KuntaIT -yksikkö. KuntaIT ohjaa kuntien verkostomaista tietohallintoyhteistyötä ja yhteen sovittaa sen yhteistyötä valtionhallinnon ja muiden sidosryhmien kanssa sekä tukee osaltaan kunta- ja palvelurakenteen ja julkisten palvelujen uudistamista. Valtioneuvosto nimitti KuntaIT -yksikön päälliköksi sosionomi Antti Holmroosin. Lisätietoa asiasta Sähköiset asiointipalvelut ja mobiilipalvelut kehittyvät kunnissa Joka kymmenes suomalaiskunta on ottanut käyttöön mobiilipalveluita ja viisi prosenttia suunnittelee niiden käyttöönottoa lähitulevaisuudessa. Edelläkävijöiksi ovat nousseet kirjasto- ja liikennepalvelut sekä suurimmat kaupungit. Kirjastot tarjoavat mahdollisuutta selata lainattavien aineistojen tietokantoja sekä tehdä tai uusia lainoja. Liikennepalveluista kännykällä voi käyttää pysäköinti-, joukkoliikennemaksu- ja aikataulupalveluita. Sähköisiä asiointipalveluita on toteuttanut kunnista jo kolmasosa, minkä lisäksi niiden käyttöönottoa suunnittelee vajaa viidennes. Sähköisistä palveluista yleisimpiä ovat erilaiset lomakkeet, kirjastopalvelut sekä mahdollisuus hakea palveluita ja etuuksia sähköisesti. Muita tarjottavia palveluita ovat mm. asiakaspalautejärjestelmät, asioiden vireillepano, rekrytointi, tonttivälitys, sähkö- ja vesisopimukset sekä terveysneuvonta. Sisäasiainministeriön julkishallinnon verkkopalvelututkimuksen mukaan oman asuinkunnan internetpalvelut ovat julkishallinnon suosituin verkkopalvelu. Puolet suomalaisista oli vieraillut oman asuinkunnan nettisivuilla viimeisen kolmen kuukauden aikana syksyllä Enemmän tietoa kuntien verkkopalveluista Ystävällisin terveisin valtion IT-toiminnan johtamisyksikön puolesta Marjukka Ala-Harja ja valtion IT-johtaja Leena Honka Marjukka Ala-Harja, neuvotteleva virkamies, valtion IT-johtamisyksikkö, hallinnon kehittämisosasto,valtiovarainministeriö, PL 28, Valtioneuvosto,puh.: (09) , , s-posti:

ValtIT tiedotus ja keskustelutilaisuus 16.11.2006. Leena Honka valtion IT johtaja Valtiovarainministeriö Valtion IT toiminnan johtamisyksikkö

ValtIT tiedotus ja keskustelutilaisuus 16.11.2006. Leena Honka valtion IT johtaja Valtiovarainministeriö Valtion IT toiminnan johtamisyksikkö Valtion IT palvelut ValtIT tiedotus ja keskustelutilaisuus 16.11.2006 Leena Honka valtion IT johtaja Valtiovarainministeriö Valtion IT toiminnan johtamisyksikkö 16.11.2006 1 Valtion IT toiminnan johtamis

Lisätiedot

Valtiokonttorin hankkeiden esittely - erityisesti KIEKU-ohjelma. ValtIT:n tilaisuus 22.5.2007

Valtiokonttorin hankkeiden esittely - erityisesti KIEKU-ohjelma. ValtIT:n tilaisuus 22.5.2007 Valtiokonttorin hankkeiden esittely - erityisesti KIEKU-ohjelma ValtIT:n tilaisuus 22.5.2007 Valtiokonttori ja Hallinnon ohjaus toimiala valtiotasoisten hankkeiden toteuttajana Valtiokonttori on palveluvirasto,

Lisätiedot

Valtion IT-palvelukeskuksen perustaminen: 69 päivää. Yliopistojen IT 2008- päivät 23.10.2008 / Lasse Skog

Valtion IT-palvelukeskuksen perustaminen: 69 päivää. Yliopistojen IT 2008- päivät 23.10.2008 / Lasse Skog Valtion IT-palvelukeskuksen perustaminen: 69 päivää Yliopistojen IT 2008- päivät 23.10.2008 / Lasse Skog Valtion IT- toiminnan volyymejä Valtion IT-toiminnan johtamisyksikkö 11/11/08 11/11/08 2 Tietohallintotyön

Lisätiedot

Sähköisen asioinnin alustan ja tunnistamispalvelujen kehittäminen

Sähköisen asioinnin alustan ja tunnistamispalvelujen kehittäminen Sähköisen asioinnin alustan ja tunnistamispalvelujen kehittäminen IT Toimittajafoorumi 29.11.2006 Seppo Kurkinen Neuvotteleva virkamies Valtion IT toiminnan johtamisyksikkö Valtiovarainministeriö seppo.kurkinen@vm.fi

Lisätiedot

Sähköisen asioinnin alusta kehitettävät yhteiset alustat, palvelut ja ratkaisut

Sähköisen asioinnin alusta kehitettävät yhteiset alustat, palvelut ja ratkaisut ValtIT - Asiakaslähtöiset sähköiset palvelut kehittämisohjelma Sähköisen asioinnin alusta kehitettävät yhteiset alustat, palvelut ja ratkaisut VM kehittämisosasto, Valtion IT-toiminnan johtamisyksikkö

Lisätiedot

Valtion ICT 2010-2013

Valtion ICT 2010-2013 Valtion ICT 2010-2013 Valtion IT-johtaja Yrjö Benson www.valtit.fi Sisällysluettelo Tietoja valtion tietohallinnosta 2008 Valtion IT-toiminnan johtamisyksikkö Sähköisen asioinnin ja tietoyhteiskuntakehityksen

Lisätiedot

Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuuri

Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuuri Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuuri Kohti tavoitetilaa Valtio Expo 2015 Olli Ahonen Valtiokonttori Agenda Johdanto Kohti tavoitetilaa: 1. Valtion taloushallinnon ohjaus 2. Valtion talous- ja

Lisätiedot

KATe-hanke. (KokonaisArkkitehtuurin Teknologiataso) Ammattikorkeakoulujen yhteiset IT-palvelut

KATe-hanke. (KokonaisArkkitehtuurin Teknologiataso) Ammattikorkeakoulujen yhteiset IT-palvelut KATe-hanke (KokonaisArkkitehtuurin Teknologiataso) Ammattikorkeakoulujen yhteiset IT-palvelut KATe-hankkeen taustaa Tällä hetkellä pääsääntöisesti kukin ammattikorkeakoulu suunnittelee, hankkii, toteuttaa

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011. 634/2011 Laki. julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011. 634/2011 Laki. julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011 634/2011 Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta Annettu Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuurin tavoitetila

Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuurin tavoitetila Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuurin tavoitetila Valtion taloushallintopäivä 18.11.2015 Olli Ahonen Valtiokonttori Sisällys Johdanto Visio ja tavoitteet 1. Toiminta-arkkitehtuuri - Palvelut -

Lisätiedot

VALDA-tietojärjestelmän j versio 1

VALDA-tietojärjestelmän j versio 1 VALDA-tietojärjestelmän j versio 1 Mitä palveluita tarjotaan VALDA-tietojärjestelmän ensimmäisestä versiosta? Mitä hyötyä saat tästä organisaatiollesi? IBM, Helsinki 14.5.2009 Hankepäällikkö Toini Salmenkivi

Lisätiedot

SADe OHJELMA JA YHTEENTOIMIVUUS. O-P Rissanen Hallinnon kehittämisosasto

SADe OHJELMA JA YHTEENTOIMIVUUS. O-P Rissanen Hallinnon kehittämisosasto SADe OHJELMA JA YHTEENTOIMIVUUS O-P Rissanen Hallinnon kehittämisosasto Asiakaspalvelun palvelukanavat vuoteen 2015 Asiakkaat henkilöasiakkaat yritykset yhteisöt Palvelukanavat Asiointipalvelut Viranomaisten

Lisätiedot

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 4. Soveltamisohje perustason kuvauksien tuottamiseen

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 4. Soveltamisohje perustason kuvauksien tuottamiseen JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 4. Soveltamisohje perustason kuvauksien tuottamiseen Versio: Luonnos palautekierrosta varten Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys

Lisätiedot

Yhteentoimivuuden kehittämisohjelma. Valtionhallinnon kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu hanke

Yhteentoimivuuden kehittämisohjelma. Valtionhallinnon kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu hanke Yhteentoimivuuden kehittämisohjelma Valtionhallinnon kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu hanke Helsingin yliopisto, pieni juhlasali 16.11.2006 Yhteentoimivuuden kehittämisohjelma Kehittämisohjelman tavoite

Lisätiedot

VETUMA kansalaisen verkkotunnistus- ja maksamispalvelu. Valtion IT-toiminnan johtamisyksikkö

VETUMA kansalaisen verkkotunnistus- ja maksamispalvelu. Valtion IT-toiminnan johtamisyksikkö VETUMA kansalaisen verkkotunnistus- ja maksamispalvelu Valtion IT-toiminnan johtamisyksikkö VETUMA v. 2.0 palvelun yleiskuva kansalaiset WWW-yhteys VETUMA Asiointi palvelut / kunta Asiointi palvelut /

Lisätiedot

Kansalaisten asiointitili

Kansalaisten asiointitili Kansalaisten asiointitili Kansalaiskuuleminen Otakantaa.fi -keskustelussa Esittelymateriaali Asiointitili@valtiokonttori.fi Tästä esityksestä Tämä esitys on laadittu taustatiedoksi kansalaisten asiointitilistä.

Lisätiedot

Valtion IT-palvelukeskuksen (VIP) palvelut. JulkIT 27.5.2009 Anna-Maija Karjalainen

Valtion IT-palvelukeskuksen (VIP) palvelut. JulkIT 27.5.2009 Anna-Maija Karjalainen Valtion IT-palvelukeskuksen (VIP) palvelut JulkIT 27.5.2009 Anna-Maija Karjalainen Sisältö > VIP:n toimintamalli > Tilanne tänään > Odotukset toimittajille Valtion IT-palvelukeskuksen toimintamalli VIP

Lisätiedot

Julkisen hallinnon ICT. Hallinnon kehittämisosasto 1.11.2010

Julkisen hallinnon ICT. Hallinnon kehittämisosasto 1.11.2010 Julkisen hallinnon ICT Hallinnon kehittämisosasto 1.11.2010 Sisällysluettelo Julkishallinnon ICT:n tunnuslukuja Valtion IT hallintotapa Valtion tietohallinto IT-strategia 2006-2011 Julkisen hallinnon ICT-menestystarinoita

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri JHKA

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri JHKA Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri JHKA Tilanne 2.10.2012 neuvotteleva virkamies Jukka Uusitalo Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri on rakenne, jonka

Lisätiedot

Tiedonkäsittelyn ohjaus ja sääntely valtionhallinnossa

Tiedonkäsittelyn ohjaus ja sääntely valtionhallinnossa Tiedonkäsittelyn ohjaus ja sääntely valtionhallinnossa neuvotteleva virkamies Mikael Kiviniemi VAHTIn pj, DI Hallinnon kehittämisosasto Valtiovarainministeriön tehtäviä Hallinnon rakenteiden ja ohjausjärjestelmien

Lisätiedot

Ajankohtaista Virtu-palvelussa

Ajankohtaista Virtu-palvelussa Ajankohtaista Virtu-palvelussa Haka- ja Virtu -seminaari 9.2.2011 Tapani Puisto, Valtion IT-palvelukeskus Keitä olemme? Mikä on Valtion IT-palvelukeskus? Mitä palveluja tarjoamme? - Valtion IT-palvelukeskus

Lisätiedot

Sähköisen asioinnin tilanne Suomessa, esimerkkejä onnistuneista ratkaisuista

Sähköisen asioinnin tilanne Suomessa, esimerkkejä onnistuneista ratkaisuista Sähköisen asioinnin tilanne Suomessa, esimerkkejä onnistuneista ratkaisuista Terveydenhuollon atk-päivät 29.5.2007 Turun messukeskus Seppo Kurkinen Neuvotteleva virkamies Valtion IT-toiminnan johtamisyksikkö

Lisätiedot

ICT muutos kunta- ja palvelurakennemuutoksessa. Selvitysvaiheen tehtävät

ICT muutos kunta- ja palvelurakennemuutoksessa. Selvitysvaiheen tehtävät ICT muutos kunta- ja palvelurakennemuutoksessa Selvitysvaiheen tehtävät Kunta- ja palvelurakennemuutos Selvitysvaiheen tehtävät 1.0. Selvitysvaiheen projektointi Suunnittelu 1.1. Nykytilan kuvaaminen 1.2.

Lisätiedot

OKM:n ja korkeakoulujen tietohallintoyhteistyön tilanne. Ylitarkastaja Ilmari Hyvönen 17.9.2014

OKM:n ja korkeakoulujen tietohallintoyhteistyön tilanne. Ylitarkastaja Ilmari Hyvönen 17.9.2014 OKM:n ja korkeakoulujen tietohallintoyhteistyön tilanne Ylitarkastaja Ilmari Hyvönen 17.9.2014 Aiheita RAKETTI hanke päättyi, työ jatkuu OKM:n CSC:ltä korkeakouluille ostamat palvelut Korkeakoulujen tietohallinnon

Lisätiedot

Sähköisen tunnistamisen järjestäminen julkisessa hallinnossa. @kimmomakinen 29.9.2015

Sähköisen tunnistamisen järjestäminen julkisessa hallinnossa. @kimmomakinen 29.9.2015 Sähköisen tunnistamisen järjestäminen julkisessa hallinnossa @kimmomakinen 29.9.2015 Uusi toimintamalli Asiointipalvelu - Asiointipalvelu pyytää kansalaisesta ajantasaisia henkilötietoja Kunta X asiointipalvelu

Lisätiedot

Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen - Mitä tulisi tehdä ja mitä teemme yhdessä, mikä on TIETOKEKOn ja

Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen - Mitä tulisi tehdä ja mitä teemme yhdessä, mikä on TIETOKEKOn ja Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen - Mitä tulisi tehdä ja mitä teemme yhdessä, mikä on TIETOKEKOn ja JUHTAn roolit? Seminaari 09.06.2015 Sirpa Alitalo & Markku

Lisätiedot

Onnistunut julkinen hankinta? ICT- Hankintafoorumi. Timo Valli Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen toiminto

Onnistunut julkinen hankinta? ICT- Hankintafoorumi. Timo Valli Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen toiminto Onnistunut julkinen hankinta? ICT- Hankintafoorumi Timo Valli Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen toiminto JulkICT-toiminto ICT-johtaja Timo Valli Osastopäällikön sihteeri Maija Haltia Strateginen

Lisätiedot

Espoon arkkitehtuurin kehittäminen - Tiedonhallinta ja arkkitehtuuri kaupungin näkökulmasta

Espoon arkkitehtuurin kehittäminen - Tiedonhallinta ja arkkitehtuuri kaupungin näkökulmasta Espoon arkkitehtuurin kehittäminen - Tiedonhallinta ja arkkitehtuuri kaupungin näkökulmasta Arkistosektorin KDK- yhteistyöverkosto 10.11.2014 Marko Kukkonen, Konserniesikunta - Tietohallinto Kokonaisarkkitehtuuri

Lisätiedot

VETUMA kansalaisen verkkotunnistus- ja maksamispalvelun tilannekatsaus. Tapani Puisto Valtion IT-toiminnan johtamisyksikkö (ValtIT)

VETUMA kansalaisen verkkotunnistus- ja maksamispalvelun tilannekatsaus. Tapani Puisto Valtion IT-toiminnan johtamisyksikkö (ValtIT) VETUMA kansalaisen verkkotunnistus- ja maksamispalvelun tilannekatsaus Tapani Puisto Valtion IT-toiminnan johtamisyksikkö (ValtIT) VETUMA-palvelu WWW-yhteys Asiointi palvelut / kunta kansalaiset VETUMA

Lisätiedot

Kansalaisen asiointitili. Palvelun yleinen esittely, 07.05.2014

Kansalaisen asiointitili. Palvelun yleinen esittely, 07.05.2014 Kansalaisen asiointitili Palvelun yleinen esittely, 07.05.2014 Sisältö Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Mikä on Kansalaisen asiointitili? Miten Asiointitili näkyy kansalaiselle? Asiointitiliä

Lisätiedot

Tietohallinnon nykytilan analyysi. Analyysimenetelmä (sovitettu Tietohallintomallista) 9.10.2013

Tietohallinnon nykytilan analyysi. Analyysimenetelmä (sovitettu Tietohallintomallista) 9.10.2013 Tietohallinnon nykytilan analyysi Analyysimenetelmä (sovitettu Tietomallista) 9.10.2013 Haastattelurunko Kerättävät perustiedot Budjetti (edellisvuoden) Henkilöstökustannukset IT-ostot Muut Liite - Kypsyysanalyysin

Lisätiedot

PALVELUKUVAUS järjestelmän nimi versio x.x

PALVELUKUVAUS järjestelmän nimi versio x.x JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen Liite 4 Palvelukuvaus -pohja Versio: 1.0 Julkaistu: 11.9.2009 Voimassaoloaika: Toistaiseksi PALVELUKUVAUS järjestelmän nimi versio

Lisätiedot

Yhteentoimivuutta kokonaisarkkitehtuurilla

Yhteentoimivuutta kokonaisarkkitehtuurilla Yhteentoimivuutta kokonaisarkkitehtuurilla Terveydenhuollon atk-päivät 20.5.2014 Juha Rannanheimo Ratkaisupäällikkö, sosiaali- ja terveydenhuollon ratkaisut Esityksen sisältö Kehittämisvaatimukset sosiaali-

Lisätiedot

Arkkitehtuuriverkosto toimija, kokonaisarkkitehtuurin edistämisessä

Arkkitehtuuriverkosto toimija, kokonaisarkkitehtuurin edistämisessä Arkkitehtuuriverkosto toimija, kokonaisarkkitehtuurin edistämisessä Kasvatus, esi- ja perusopetus, toinen asete (lukio- ja ammatillinen) sekä aikuiskoulutus Kurttu seminaari 30.9.2013 Leena Kononen 1 Yhteistyön

Lisätiedot

Etu Sukunimi. xx.yyx.2010

Etu Sukunimi. xx.yyx.2010 Palvelut tuotetaan koko julkisen hallinnon käyttöön valtiovarainministeriön toimeksiannosta. Kansalaisneuvonta antaa tukea kaikkien näiden palvelujen käytössä ja ohjaa asiakkaan oikean viranomaisen ja

Lisätiedot

Valtion IT-palvelukeskus (VIP) Anna-Maija Karjalainen

Valtion IT-palvelukeskus (VIP) Anna-Maija Karjalainen Valtion IT-palvelukeskus (VIP) Anna-Maija Karjalainen Sisältö > VIP:n toimintamalli > VIP:n palvelut Valtioneuvoston IT palvelut Suomi.fi ValtIT kärkihankkeet Valtiokonttorin sisältä siirtyvät yhteiset

Lisätiedot

Digitaalinen hallinto - mitä puuttuu vai puuttuuko mitään?

Digitaalinen hallinto - mitä puuttuu vai puuttuuko mitään? Digitaalinen hallinto - mitä puuttuu vai puuttuuko mitään? Informaatio- ja tietoteknologiaoikeuden professori Tomi Voutilainen 1 Sähköinen hallinto Sähköiset palvelut ja tietojärjestelmät Palveluiden käyttäjät

Lisätiedot

Opetusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushanke OPM-PAKE

Opetusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushanke OPM-PAKE Opetusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushanke OPM-PAKE Yliopistojen palvelukeskusprojektin tietojärjestelmäperiaatteet Johdon IT-Strategiaseminaari 30.10.2007 Projektipäällikkö

Lisätiedot

Asiakaslähtöiset ja yhteentoimivat Oppijan palvelut

Asiakaslähtöiset ja yhteentoimivat Oppijan palvelut Asiakaslähtöiset ja yhteentoimivat Oppijan palvelut Oppijan verkkopalvelut seminaari Helsinki, Finlandia-talo Ohjelmapäällikkö Marjukka Saarijärvi 9.12.2013 Sisältö Oppijan palvelut osana SADe-ohjelmaa

Lisätiedot

Julkisen hallinnon sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittaminen. Tilannekatsaus 10.3.2009 Ylijohtaja Silja Hiironniemi

Julkisen hallinnon sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittaminen. Tilannekatsaus 10.3.2009 Ylijohtaja Silja Hiironniemi Julkisen hallinnon sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittaminen Tilannekatsaus 10.3.2009 Ylijohtaja Silja Hiironniemi Taustaa Hallitusohjelman mukaisesti julkisen hallinnon toimintaa, palvelurakenteita,

Lisätiedot

Tietohuollon kehittäminen ja kansallinen ohjaus. Kuntien paikkatietoseminaari 8.2.2012 Tommi Oikarinen, VM / JulkICT

Tietohuollon kehittäminen ja kansallinen ohjaus. Kuntien paikkatietoseminaari 8.2.2012 Tommi Oikarinen, VM / JulkICT Tietohuollon kehittäminen ja kansallinen ohjaus Kuntien paikkatietoseminaari 8.2.2012 Tommi Oikarinen, VM / JulkICT Tietohuolto / Määritys Tietohuolto: Organisoitu toiminta, jolla yhteisö huolehtii tarvitsemansa

Lisätiedot

Kilpailutusjärjestelmä

Kilpailutusjärjestelmä Kilpailutusjärjestelmä j Tahokkaat julkiset hankinnat Kuntamarkkinat 12. 13.9.2012 Mikael Vakkari, neuvotteleva virkamies i Valtiovarainministeriö, JulkICT / YRO Julkiset hankinnat EU: Älykkään, kestävän

Lisätiedot

11.10.2013 Tekijän nimi

11.10.2013 Tekijän nimi 11.10.2013 Tekijän nimi Arkkitehtuuri kehittämisen välineenä Kokonaisarkkitehtuuri hallitun muutoksen avaimena Etelä-Savon maakuntaliitto 10.10.2013 Markku Nenonen Tutkijayliopettaja Mikkelin ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

VETUMAan LIITTYMINEN. Valtiovarainministeriö Tapani Puisto VALTIOVARAINMINISTERIÖ

VETUMAan LIITTYMINEN. Valtiovarainministeriö Tapani Puisto VALTIOVARAINMINISTERIÖ VETUMAan LIITTYMINEN Valtiovarainministeriö Tapani Puisto 1 VETUMA liittymisohjeet VETUMAN PALVELUKUVAUS SEKÄ LIITTYMISEN JA KÄYTTÖÖNOTON PÄÄKOHDAT liittymisohjeet löytyvät Tietoyhteiskuntaohjelma.fi sivustolta

Lisätiedot

Työpaja 3: ICT-tuen jatkovaihe tavoitetila ja kehittämiskohteet

Työpaja 3: ICT-tuen jatkovaihe tavoitetila ja kehittämiskohteet Työpaja 3: ICT-tuen jatkovaihe tavoitetila ja kehittämiskohteet Työpaja 3 : ICT tuen jatkovaihe tavoitetila ja kehittämiskohteet Ohjelma klo 13.30 15.15 Porin seudun ICT-ympäristön nykytilan tulosten esittely

Lisätiedot

Strategian laadinta ja toimijoiden yhteistyö. Tehoa palvelurakenteisiin 25.10.2011 ICT-johtaja Timo Valli

Strategian laadinta ja toimijoiden yhteistyö. Tehoa palvelurakenteisiin 25.10.2011 ICT-johtaja Timo Valli Strategian laadinta ja toimijoiden yhteistyö Tehoa palvelurakenteisiin 25.10.2011 ICT-johtaja Timo Valli Information and Communication Technology Teknologia Kommunikaatio Infrastruktuuri Informaatio Integraatio

Lisätiedot

Julkishallinnon tunnistuksen ohjauspalvelun kehityshanke mitä PoC-vaihe on opettanut? 16.12.2014 Manne Miettinen, Henri Mikkonen ja Arto Tuomi

Julkishallinnon tunnistuksen ohjauspalvelun kehityshanke mitä PoC-vaihe on opettanut? 16.12.2014 Manne Miettinen, Henri Mikkonen ja Arto Tuomi Julkishallinnon tunnistuksen ohjauspalvelun kehityshanke mitä PoC-vaihe on opettanut? 16.12.2014 Manne Miettinen, Henri Mikkonen ja Arto Tuomi PoC arkkitehtuuri Asiointipalvelu Elisa MSSP VTJ Mobile Login

Lisätiedot

Yleisneuvontapalvelu osana SADeohjelmaa

Yleisneuvontapalvelu osana SADeohjelmaa Yleisneuvontapalvelu osana SADeohjelmaa Kansalaisen yleisneuvontapalvelu hankkeen aloitusseminaari 16.10.2012, Helsinki Ohjelmapäällikkö Marjukka Saarijärvi MIKÄ ON SADE-OHJELMA? 2 1 Julkishallinnon ensimmäinen

Lisätiedot

Opetusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushanke OPM-PAKE Yliopistojen palvelukeskusprojekti

Opetusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushanke OPM-PAKE Yliopistojen palvelukeskusprojekti Opetusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushanke OPM-PAKE Yliopistojen palvelukeskusprojekti Palvelutuotannon tietojärjestelmäratkaisut Uudenmuotoiset yliopistot ja tietohallinto

Lisätiedot

Hyvää palvelua, tehokasta hallintoa. Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelma

Hyvää palvelua, tehokasta hallintoa. Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelma SADe-ohjelma Hyvää palvelua, tehokasta hallintoa Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelma Hyvää palvelua, tehokasta hallintoa Laadukkaita julkisen sektorin palveluita kustannustehokkaasti

Lisätiedot

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurimenetelmä

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurimenetelmä JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurimenetelmä Liite 5 Arkkitehtuuriperiaatteiden kuvaus Versio: 1.1 Julkaistu: 8.2.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Arkkitehtuuriperiaatteet...

Lisätiedot

Ulkoistamisen hallittu prosessi. Veli-Pekka Kuparinen valmiuspäällikkö

Ulkoistamisen hallittu prosessi. Veli-Pekka Kuparinen valmiuspäällikkö Ulkoistamisen hallittu prosessi Veli-Pekka Kuparinen valmiuspäällikkö Muutos ja tietoturvallisuus -ohje Korvaa Vahti-ohjeen 2/1999 ja laajentaa sen tarkastelunäkökulmaa Työryhmänä jaosto, konsulttina WM-data

Lisätiedot

Valtorin asiakasneuvottelukunnan kokous 1/2015

Valtorin asiakasneuvottelukunnan kokous 1/2015 Muistio 1 (5) n asiakasneuvottelukunnan kokous 1/2015 Aika ti 3.2.2015 klo 14.05 16.00 Paikka Osallistujat nh Merikotka, Ympyrätalo (9. krs), Siltasaarenkatu 18 20 A, Helsinki Jäsenet: tietohallintojohtaja

Lisätiedot

Kansallinen digitaalinen kirjasto -tilannekatsaus. Digiajasta ikuisuuteen -seminaari 13.12.2011 Minna Karvonen

Kansallinen digitaalinen kirjasto -tilannekatsaus. Digiajasta ikuisuuteen -seminaari 13.12.2011 Minna Karvonen Kansallinen digitaalinen kirjasto -tilannekatsaus Digiajasta ikuisuuteen -seminaari 13.12.2011 Minna Karvonen Kansallinen digitaalinen kirjasto: taustaa Hallitusohjelma: Kirjastoja kehitetään vastaamaan

Lisätiedot

Valtion raportoinnin ajankohtaiskatsaus

Valtion raportoinnin ajankohtaiskatsaus Valtion raportoinnin ajankohtaiskatsaus ValtioExpo 19.05.2015 Kimmo Järvinen Valtiokonttori Tilaisuus, Esittäjä Valtion raportoinnin ajankohtaiskatsaus Taloushallinnon kokonaisarkkitehtuuri - Suuntaviivat

Lisätiedot

Digipäivä, Hallintoryhmä. 25.8.2015 Sipoo

Digipäivä, Hallintoryhmä. 25.8.2015 Sipoo Digipäivä, Hallintoryhmä 25.8.2015 Sipoo NURMIJÄRVEN SÄHKÖINEN ASIOINTI 2 Tero Kulha Taustaa Sähköisestä arkistoinnista on puhuttu Nurmijärvellä kauan ja se ollut budjetissakin useampana vuonna. Nyt teema

Lisätiedot

OTM-HANKE. Opintohallinnon tietojärjestelmän modernisointi - tilannekatsaus

OTM-HANKE. Opintohallinnon tietojärjestelmän modernisointi - tilannekatsaus OTM-HANKE Opintohallinnon tietojärjestelmän modernisointi - tilannekatsaus Taustaa Aalto-yliopisto, Helsingin yliopiston ja Tampereen yliopiston yhteishanke opintohallinnon tietojärjestelmien modernisoinniksi

Lisätiedot

Vastausten ja tulosten luotettavuus. 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen

Vastausten ja tulosten luotettavuus. 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen Vastausten ja tulosten luotettavuus Vastaukset 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen Kansainväliset IT:n hallinnan hyvät käytännöt. Luotettavuusnäkökohdat Kokemukset ja soveltamisesimerkit

Lisätiedot

Toimialariippumattomien tieto- ja viestintäteknisten tehtävien kokoamishankkeen asettaminen

Toimialariippumattomien tieto- ja viestintäteknisten tehtävien kokoamishankkeen asettaminen Asettamispäätös VM035:00/2012 16.5.2012 Toimialariippumattomien tieto- ja viestintäteknisten tehtävien kokoamishankkeen asettaminen 1 Asettaminen 2 Toimikausi 3 Tausta Valtiovarainministeriö on tänään

Lisätiedot

QPR kuvausvälineen käyttö ja tavoitteet OKM&OPH, Oppijan palvelut - koulutuksen ja opetuksen osakohdealue. Leena Kononen 6.3.2013

QPR kuvausvälineen käyttö ja tavoitteet OKM&OPH, Oppijan palvelut - koulutuksen ja opetuksen osakohdealue. Leena Kononen 6.3.2013 QPR kuvausvälineen käyttö ja tavoitteet OKM&OPH, Oppijan palvelut - koulutuksen ja opetuksen osakohdealue Leena Kononen 6.3.2013 JulkICT-KA-ympäristön päivitys, kevät 2013 OKM/OPH arkkitehtuurikuvaukset

Lisätiedot

Hyvää palvelua, tehokasta hallintoa

Hyvää palvelua, tehokasta hallintoa Hyvää palvelua, tehokasta hallintoa Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelma (SADe-ohjelma) Hyvää palvelua, tehokasta hallintoa Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelma (SADe-ohjelma)

Lisätiedot

Suomi.fipalvelutietovaranto. Palvelulupaus 5.4.2016

Suomi.fipalvelutietovaranto. Palvelulupaus 5.4.2016 Suomi.fipalvelutietovaranto Palvelulupaus 5.4.2016 Sisältö Mitä Suomi.fi-palvelutietovaranto tarjoaa? Mitä Suomi.fi-palvelutietovaranto ei tarjoa? Nykytilanne Suomi.fi-palvelutietovarannon kehittämisen

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri VITKO 11.2.2011 neuvotteleva virkamies Tommi Oikarinen / KuntaIT neuvotteleva virkamies Jukka Uusitalo / ValtIT Kokonaisarkkitehtuuri (KA) Enterprise Architecture

Lisätiedot

Järjestelmäsalkun hallinta TTY:llä

Järjestelmäsalkun hallinta TTY:llä 1 Järjestelmäsalkun hallinta TTY:llä Osa kokonaisarkkitehtuurin ja toiminnan kehittämistä! 2 TTY:n tunnuslukuja Työntekijöitä 2.300 Opiskelijoita 12.500 Keskitettyjä järjestelmiä 79 kpl Opiskelu/opetus

Lisätiedot

A B C. Avoimen hallinnon ja LOGO

A B C. Avoimen hallinnon ja LOGO Kokei le!?! A B C Avoimen hallinnon ja vuoropuhelun edistäjä LOGO Otakantaa.fi on oikeusministeriön kehittämä avoimen valmistelun vuorovaikutuskanava. Ota käyttöön päätöksenteon valmistelun ja johtamisen

Lisätiedot

Valtion IT-palvelukeskuksen toiminnan kuvaus

Valtion IT-palvelukeskuksen toiminnan kuvaus VIP-yleiskuvaus 1 (9) 29.10.2008 Valtion IT-palvelukeskuksen toiminnan kuvaus Yleistä Valtion IT-palvelukeskus vastaa valtion yhteisten tai yhtenäistettyjen IT-palveluiden kehittämisestä ja palvelutuotannosta.

Lisätiedot

Vihdin kunnan tietoturvapolitiikka

Vihdin kunnan tietoturvapolitiikka Vihdin kunnan tietoturvapolitiikka Kunnanhallitus 2.3.2015 50, liite 2 Kunnan johtoryhmä 18.11.2014 Tietohallinnon ohjausryhmä (Thor) 24.9.2014 Sisällys 1 Johdanto... 2 2 Mitä tietoturvallisuus on?...

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston työsuunnitelma 2014

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston työsuunnitelma 2014 Suunnitelma Valtiovarainministeriö/Julkisen hallinnon ICT - toiminto/vaatimukset ja suositukset JHKA-sihteeristö 22.1.2014 Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston työsuunnitelma 2014 Julkisen hallinnon

Lisätiedot

IT-ERP Tietohallinnon toiminnanohjausratkaisuna. ja ITIL palveluiden kehittämisessä

IT-ERP Tietohallinnon toiminnanohjausratkaisuna. ja ITIL palveluiden kehittämisessä IT-ERP Tietohallinnon toiminnanohjausratkaisuna ja ITIL palveluiden kehittämisessä Case PRH Timo Junnonen Esityksen sisältö: 1. Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) 2. PRH tietohallinto (PIT projekti)

Lisätiedot

Kansallinen palveluarkkitehtuuri ja maksaminen. Julkisen hallinnon ICT-toiminto Yksikön päällikkö Riku Jylhänkangas 19.5.2014. Miksi?

Kansallinen palveluarkkitehtuuri ja maksaminen. Julkisen hallinnon ICT-toiminto Yksikön päällikkö Riku Jylhänkangas 19.5.2014. Miksi? Kansallinen palveluarkkitehtuuri ja maksaminen ICT-toiminto Yksikön päällikkö Riku Jylhänkangas 19.5.2014 Miksi? Taloudellinen tilanne synkkä Osaaminen on Suomen vahvuus, sitä on hyödynnettävä kaikin tavoin

Lisätiedot

Valtakunnallista kehitystyötä missä mennään SADe-ohjelma?

Valtakunnallista kehitystyötä missä mennään SADe-ohjelma? Valtakunnallista kehitystyötä missä mennään SADe-ohjelma? Sähköiset palvelut tulevaisuuden haltuunotto, Rovaniemi 5.6.2013 Ohjelmakoordinaattori Ira Alanko Näkökulmia SADe-ohjelmaan Kuinka toimii valtakunnallinen

Lisätiedot

Kuntasektorin yhteinen KA Talous- ja henkilöstöhallinnon viitearkkitehtuuri

Kuntasektorin yhteinen KA Talous- ja henkilöstöhallinnon viitearkkitehtuuri Kuntasektorin yhteinen KA Talous- ja henkilöstöhallinnon Kurttu-seminaari 30.10.2013 Helsinki Jaana Siitari Kuntasektorin yhteiset t Henkilöstö- ja taloushallinto 2 Projektin tavoitteet, tuotokset ja hyödyt

Lisätiedot

SÄHKÖISEN TUNNISTAMISEN PALVELU KANSALLISESSA PALVELUARKKITEHTUURISSA

SÄHKÖISEN TUNNISTAMISEN PALVELU KANSALLISESSA PALVELUARKKITEHTUURISSA SÄHKÖISEN TUNNISTAMISEN PALVELU KANSALLISESSA PALVELUARKKITEHTUURISSA KUNTAMARKKINAT 09.09.2015 JARKKO LESKINEN @VRK.FI Aikataulu 2015 2016 2017 2018 -> Hanke 2015 2016 2017 Palvelunäkymät Beta.suomi.fi

Lisätiedot

Alueellisen kokonaisarkkitehtuurin suunnittelun ja kuvaamisen alueellinen tukiprojekti

Alueellisen kokonaisarkkitehtuurin suunnittelun ja kuvaamisen alueellinen tukiprojekti Alueellisen kokonaisarkkitehtuurin suunnittelun ja kuvaamisen alueellinen tukiprojekti Terveydenhuollon ATK-päivät 2013 Juha Salmi / Medbit Oy TAUSTAA Kaste2-ohjelma Kunta- ja palvelurakennemuutosten ICT

Lisätiedot

Dialogisuutta sähköisillä palveluilla. Leena Latva-Rasku

Dialogisuutta sähköisillä palveluilla. Leena Latva-Rasku Dialogisuutta sähköisillä palveluilla Kuka minä olen? Sähköisen asioinnin projektisuunnittelija Espoon kaupungilla 06/2009- Aikuisten sosiaalipalvelut 2 Työpajan ohjelma Espoo-tarina Sähköisen asioinnin

Lisätiedot

YLIOPISTOJEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINNON PALVELUKESKUS JA UPJ

YLIOPISTOJEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINNON PALVELUKESKUS JA UPJ YLIOPISTOJEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINNON PALVELUKESKUS JA UPJ Tampere 1.3.2007 Opetusneuvos Juhani Dammert Opetusministeriö 1 Taustaa palvelukeskushankkeelle Palvelukeskushanke on osa tuottavuusohjelmaa

Lisätiedot

Master data tietojen ja kriteeristön sekä hallintamallin määrittely ja suunnittelu TRE:933/02.07.01/2011

Master data tietojen ja kriteeristön sekä hallintamallin määrittely ja suunnittelu TRE:933/02.07.01/2011 Lisätieto 15.2.2011 Master data tietojen ja kriteeristön sekä hallintamallin määrittely ja suunnittelu TRE:933/02.07.01/2011 Vastaukset täydentävät vaatimusmäärittelyämme lisätietona ja ne tulee ottaa

Lisätiedot

Hansel Oy valtion yhteishankintayksikkö. Kirjojen ja lehtien puitejärjestelyt

Hansel Oy valtion yhteishankintayksikkö. Kirjojen ja lehtien puitejärjestelyt Hansel Oy valtion yhteishankintayksikkö Kirjojen ja lehtien puitejärjestelyt Erikoiskirjastopäivä Hansel Oy- valtion yhteishankintayksikkö Hansel Oy lyhyesti Hansel on valtion ainoa yhteishankintayksikkö

Lisätiedot

Valtiotason arkkitehtuurit Suomessa

Valtiotason arkkitehtuurit Suomessa Valtiotason arkkitehtuurit Suomessa Yhdistetty avoin tieto Suomessa -- Linked Open Data in Finland 26.3.2010 neuvotteleva virkamies Jukka Uusitalo / ValtIT Kokonaisarkkitehtuuri (KA) Enterprise Architecture

Lisätiedot

Ajankohtaista asiaa tietohallinnon puitejärjestelyistä

Ajankohtaista asiaa tietohallinnon puitejärjestelyistä Yhteistä työtä kehittyviä käytäntöjä Ajankohtaista asiaa tietohallinnon puitejärjestelyistä, toimialapäällikkö, Tietohallinnon hankinnat 1 Esityksen sisältö Hansel - hankintasektorit Tietohallinnon hankinnat

Lisätiedot

Sähköiset palvelut - Isäntä ja renki

Sähköiset palvelut - Isäntä ja renki Sähköiset palvelut - Isäntä ja renki Projektikoordinaattori Minna Vänskä, Helsingin yliopisto Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät To 1.10.2009 6.10.2009 1 Sähköisiä palveluja asiakkaille Opintojen haku

Lisätiedot

V ltionhallinnon siirtyminen ee--laskutukseen laskutukseen Suomen Suomen Pankki 29.5.2008 27.5.2008

V ltionhallinnon siirtyminen ee--laskutukseen laskutukseen Suomen Suomen Pankki 29.5.2008 27.5.2008 Valtionhallinnon siirtyminen e-laskutukseen Suomen Pankki 29.5.2008 27.5.2008 1 Edellytykset toimivalle e- laskutukselle 1. Toimivat järjestelmät Sähköinen laskujen kierrätysjärjestelmä (Rondo) Käyttöönotot

Lisätiedot

KuntaIT esittely. 20.12.2006 IT-johtaja Antti Holmroos

KuntaIT esittely. 20.12.2006 IT-johtaja Antti Holmroos KuntaIT esittely 20.12.2006 IT-johtaja Antti Holmroos KuntaIT Toiminta-ajatus: KuntaIT:n tarkoituksena on tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntämällä saada aikaan kansallisesti yhteentoimivia, asiakaslähtöisiä

Lisätiedot

TALPOL linjaukset 26.11.2012. TORI-toimenpiteet 19.12.2012

TALPOL linjaukset 26.11.2012. TORI-toimenpiteet 19.12.2012 TALPOL linjaukset 26.11.2012 TORI-toimenpiteet 19.12.2012 ICT-laitetilojen (konesalien) määrää vähennetään tavoitteena energiatehokkuuden ja ympäristöystävällisyyden parantaminen. Otetaan osaksi TORI-suunnittelua

Lisätiedot

Tietoturva Kehityksen este vai varmistaja?

Tietoturva Kehityksen este vai varmistaja? Tietoturva Kehityksen este vai varmistaja? Valtion IT-johtaja Yrjö Benson 11.2.2010 Tietoturvan rakenne VAHTI Ulkokerros Hallinnollinen tietoturva Henkilöstöturvallisuus Fyysinen turvallisuus Tietoliikenneturvallisuus

Lisätiedot

Sähköinen asianhallinta Onko tietojen hallinta mukana

Sähköinen asianhallinta Onko tietojen hallinta mukana Sähköinen asianhallinta Onko tietojen hallinta mukana Asiakirjahallinnasta tietojen hallintaan, seminaari 4.10.2012/ Katariina Ryhänen, Kuntien Tiera Oy Sisältö: 1. Kuntien Tiera Oy:n yleisesittely 2.

Lisätiedot

Sähköinen asiointi ja ICT:n hyödyntäminen

Sähköinen asiointi ja ICT:n hyödyntäminen Sähköinen asiointi ja ICT:n hyödyntäminen - Kohti uutta ICT-strategiaa Oppijan verkkopalvelut -seminaari 13.12.2011 Yksikön päällikkö Ville-Veikko Ahonen Sähköinen asiointi (eservices): Sähköisellä asioinnilla

Lisätiedot

Sähköisen kilpailutusjärjestelmän toteuttaminen: Millaista järjestelmää ollaan kilpailuttamassa ja missä vaiheessa kilpailutus on?

Sähköisen kilpailutusjärjestelmän toteuttaminen: Millaista järjestelmää ollaan kilpailuttamassa ja missä vaiheessa kilpailutus on? Sähköisen kilpailutusjärjestelmän toteuttaminen: Millaista järjestelmää ollaan kilpailuttamassa ja missä vaiheessa kilpailutus on? Julkisten hankintojen ajankohtaisfoorumi 17.11.2011 KL-Kuntahankinnat

Lisätiedot

Tiedolla johtaminen. Kieku-käyttäjäfoorumi, toukokuu 2015. Olli Ahonen Valtiokonttori

Tiedolla johtaminen. Kieku-käyttäjäfoorumi, toukokuu 2015. Olli Ahonen Valtiokonttori Tiedolla johtaminen Kieku-käyttäjäfoorumi, toukokuu 2015 Olli Ahonen Valtiokonttori Valtion taloushallinnon strategia 2020 ja tiedolla johtaminen Taloushallinnon järjestelmät tukevat tiedolla johtamista,

Lisätiedot

Kansallinen digitaalinen kirjasto: katsaus kokonaisuuteen

Kansallinen digitaalinen kirjasto: katsaus kokonaisuuteen Kansallinen digitaalinen kirjasto: katsaus kokonaisuuteen Minna Karvonen Kirjastojen tietojärjestelmät -koulutuspäivät 20.9.2012 Kansallinen digitaalinen kirjasto: taustaa Hallitusohjelman kirjaukset:

Lisätiedot

Yhteentoimivuus.fi KA-koulutusmateriaalit

Yhteentoimivuus.fi KA-koulutusmateriaalit Yhteentoimivuus.fi KA-koulutusmateriaalit Valikoima kalvoja RAKETTI-OPI:n Synergiaryhmälle Paula Merikko, CSC Lähdemateriaali yhteentoimivuus.fi https://www.yhteentoimivuus.fi/view/snav/koulutus_ja_ tuki/ka_oppimateriaalit.xhtml

Lisätiedot

Tietotekniikkaosaston lähituen kampuspalvelukeskusten käynnistäminen

Tietotekniikkaosaston lähituen kampuspalvelukeskusten käynnistäminen Tietotekniikkaosaston lähituen kampuspalvelukeskusten käynnistäminen Matti Lattu tietotekniikkapäällikkö Tietotekniikkaosasto Tietotekniikkapalveluiden työnjako Helsingin yliopistossa ennen vuotta 2007

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuuri. Kankaanpään kaupunki

Kokonaisarkkitehtuuri. Kankaanpään kaupunki Kokonaisarkkitehtuuri Kankaanpään kaupunki Kokonaisarkkitehtuuri johtamisvälineenä Kankaanpään strategia 2015 Avoimmuus Edistävä johtajuus Luovuus Jatkuva kehittyminen Tehokkuus Vetovoimaisuus Kilpailukyky

Lisätiedot

Tietoyhteiskuntapolitiikan painopisteet STM:n hallinnonalalla 2007-2011

Tietoyhteiskuntapolitiikan painopisteet STM:n hallinnonalalla 2007-2011 1 Tietoyhteiskuntapolitiikan painopisteet STM:n hallinnonalalla 2007-2011 Arjen tietoyhteiskunnan neuvottelukunta 6.9.2007 Peruspalveluministeri Paula Risikko 2 PERUSLÄHTÖKOHDAT SEKTORIMINISTERIÖILLÄ PERUSVASTUU

Lisätiedot

Taipuuko Kansalaisten asiointitili terveydenhuoltoon

Taipuuko Kansalaisten asiointitili terveydenhuoltoon Taipuuko Kansalaisten asiointitili terveydenhuoltoon Valtiovarainministeriö Neuvotteleva virkamies Riku Jylhänkangas Sisällysluettelo Kansalaisten asiointitilin toteuttaminen Asiointitilin toiminta Asiointitili

Lisätiedot

Case: Helsinki Region Infoshare - pääkaupunkiseudun tiedot avoimiksi

Case: Helsinki Region Infoshare - pääkaupunkiseudun tiedot avoimiksi Case: Helsinki Region Infoshare - pääkaupunkiseudun tiedot avoimiksi Projektipäällikkö Ville Meloni Forum Virium Helsinki 5.4.2011 Hankkeen yhteenveto Avataan Helsingin seutua koskevaa tietoa kaikkien

Lisätiedot

05.02.2004 TIETOYHTEISKUNTANEUVOSTON JULKISHALLINNON SÄHKÖINEN ASIOINTI JAOSTON JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS

05.02.2004 TIETOYHTEISKUNTANEUVOSTON JULKISHALLINNON SÄHKÖINEN ASIOINTI JAOSTON JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS PÖYTÄKIRJA VNK010:01 /2003 05.02.2004 TIETOYHTEISKUNTANEUVOSTON JULKISHALLINNON SÄHKÖINEN ASIOINTI JAOSTON JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS Aika 30.01.2004, klo. 14.00-15.50 Paikka Valtioneuvoston linna, kokoushuone

Lisätiedot

Valtion IT-palvelukeskuksen (VIP) hyödyt valtiokonsernille. Valtio Expo 7.5.2009 Anna-Maija Karjalainen

Valtion IT-palvelukeskuksen (VIP) hyödyt valtiokonsernille. Valtio Expo 7.5.2009 Anna-Maija Karjalainen Valtion IT-palvelukeskuksen (VIP) hyödyt valtiokonsernille Valtio Expo 7.5.2009 Anna-Maija Karjalainen Sisältö > VIP:n toimintamalli > Hyödyt > Tilanne tänään Anna-Maija Karjalainen 1992-1996 Tietohallintopäällikkö

Lisätiedot

SADe-ohjelman terveiset

SADe-ohjelman terveiset SADe-ohjelman terveiset SADe-ohjelman sosiaali- ja terveysalan palvelukokonaisuuden kevätseminaari, Helsinki 23.4.2013 Ohjelmapäällikkö Marjukka Saarijärvi Raportointi ohjelman etenemisestä: hallituksen

Lisätiedot