VAHTI järjestää syksyn aikana kolme tietoturvaseminaaria Helsingin Hakaniemessä, Helsinki Congress Paasitornissa, Paasivuorenkatu 5 A:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VAHTI järjestää syksyn aikana kolme tietoturvaseminaaria Helsingin Hakaniemessä, Helsinki Congress Paasitornissa, Paasivuorenkatu 5 A:"

Transkriptio

1 VALTION IT-UUTISKIRJE 3/2006 Tämä on valtion IT-toiminnan johtamisyksikön uutiskirje, joka kertoo valtion tietohallinnon viimeaikaisista tapahtumista. Toivomme, että te valtion tietohallinnon vastuuhenkilöt levitätte tätä omassa organisaatiossanne tietohallinnosta kiinnostuneille kollegoille. Uutiskirje on myös luettavissa verkossa osoitteessa kohdassa Ajankohtaista. TULEVIA TAPAHTUMIA Valtion IT-toiminnan johtamisyksikkö järjestää syksyn aikana seuraavat tilaisuudet: Valtion IT-toiminnan kehittämisohjelmien etenemisestä kertova tiedotus- ja keskustelutilaisuus pidetään jälleen klo Paikka on Helsingin Yliopiston pieni juhlasali, Fabianinkatu 33, Helsinki, 4. krs. Tilaisuus lähetetään myös verkkolähetyksenä, jonka osoite ilmoitetaan myöhemmin. IT-toimittajafoorumi - tiedotus- ja keskustelutilaisuus valtion tietohallinnon ajankohtaisista asioista IT-alan yrityksille - pidetään klo Paikka on Helsingin yliopiston pieni juhlasali, Fabianinkatu 33, Helsinki, 4. krs. VAHTI järjestää syksyn aikana kolme tietoturvaseminaaria Helsingin Hakaniemessä, Helsinki Congress Paasitornissa, Paasivuorenkatu 5 A: Asianhallinta, henkilöstö- ja tietoaineistoturvallisuus klo , Siltasaari-sali Käyttäjien tietoturvallisuuden parantaminen klo , Siltasaari-sali Valtion tietoturvallisuuden teemapäivä , Kari Lindahl -tila. Seminaareihin osallistuminen edellyttää ilmoittautumista: Lisäksi Hansel järjestää yhdessä sopimustoimittajiensa kanssa Valtionhallinnon ICT-päivän torstaina Messukeskuksen kongressisiivessä (Holiday Inn) klo Lisätietoa ja ilmoittautumislomake ovat Hanselin verkkosivuilla <http://www.hansel.fi/hyperlink "http://www.hansel.fi/ict2006"http://www.hansel.fi>/ict2006 UUTISIA Tietoa suurista IT-hankkeista kerätään Parhaillaan ministeriöt ja virastot keräävät TTS-prosessin yhteydessä tietoja suurimmista tietojärjestelmähankkeista (ml. perustietotekniikan ja tietoteknisen infrastruktuurin hankkeet) valtion IT-toiminnan koordinointia varten. Tiedonkeruu koskee suunnittelukaudella kokonaiskustannuksiltaan yhden miljoonan euron ylittäviä hankkeita. Lisätietoja asiasta saa neuvotteleva virkamies Juhani Korhoselta (p , s-posti: Asiakaslähtöiset sähköiset palvelut kehittämisohjelma etenee Valtion IT-toiminnan johtamisyksikön vetämässä Asiakaslähtöiset sähköiset palvelut kehittämisohjelmassa on kaksi kärkihanketta: Kansalaisten ja yritysten tunnistaminen ja Sähköisten palvelujen alusta. Kansalaisten tunnistamista varten kunnat ja valtionhallinto ovat VETUMA-hankkeessa kehittäneet Kansalaisen

2 tunnistus- ja maksamispalvelun. Palveluun voi tutustua mm. Turun kaupungin tapahtumakalenterin Ilmoita oma tapahtumasi -palvelussa https://www.turku.fi/tapahtumat/default.aspx?app=20. Tunnistus- ja maksamispalvelun uusi, entistä informatiivisempi ja helppokäyttöisempi käyttöliittymä julkaistaan loppusyksyllä. Kansalaisen tunnistus- ja maksamispalvelun avulla kansalainen voi tunnistautua ja maksaa viranomaisten maksuja verkossa. Palvelussa voi tunnistautua pankkitunnusten, varmennekortin tai käyttäjätunnus-salasanan avulla. Ensi vuoden alussa on myös mahdollista käyttää matkapuhelinta tunnistautumiseen. Lisäksi maksuja voi suorittaa pankkitunnusten avulla ja ensi vuoden alussa myös käyttämällä luottokorttia. Kunnat ja valtion organisaatiot voivat liittää tunnistus- ja maksamispalvelun omaan asiointipalveluunsa tai verkkoportaaliinsa. Valtiovarainministeriö maksaa palvelun peruskustannukset tänä ja ensi vuonna. Liittyminen on tehty mahdollisimman helpoksi. Verkossa on valmiit sopimuspohjat, jotka täyttämällä voi liittyä esim. pankkien kanssa neuvoteltuihin puitesopimuksiin (http://www.tietoyhteiskuntaohjelma.fi). Lisätietoja asiasta saa valtiovarainministeriöstä projektipäällikkö Tapani Puistolta (p , s-posti: Verohallitus ja Kansaneläkelaitos ovat puolestaan kehittäneet yritysten tunnistamiseen KATSOorganisaatiotunnistuspalvelun. KATSO on otettu käyttöön pientyönantajille tarkoitetussa Palkka.fi-palvelussa ja yritysten ja viranomaisten välisessä TYVI-järjestelmässä. Tavoitteena on kehittää KATSO:sta yleinen yritysten tunnistuspalvelu. Lisätietoa asiasta saa Kalevi Heiliöltä verohallituksesta, Sähköisen asioinnin alustan esitutkimushanke on myös käynnistynyt valtion IT-toimintojen johtamisyksikössä. Hankkeen projektipäällikkönä toimii Mira Nivala. Hankkeelle on asetettu johtoryhmä, projektiryhmä ja seurantaryhmä. Hankkeen toimikausi on Asettamispäätös on luettavissa verkossa Hankkeen tavoitteena on määritellä ja toteuttaa yksi tai useampia tapoja nopeuttaa, yhdenmukaistaa ja automatisoida sähköisten asiointipalvelujen kehittämistä ja samanaikaisesti vähentää palvelujen kehittämisen, käytön ja ylläpidon kustannuksia. Palvelujen kehittäminen voi perustua joko yhteisiin sovelluksiin, palveluihin tai tuotteisiin tai näiden yhdistelmään. Hankkeen tuloksena on esitutkimusraportti, jonka perusteella tehdään päätös hankkeen jatkamisesta/toteuttamisesta. Esitutkimusraportti vastaa kysymyksiin mikä on sähköisen asioinnin alusta/alustat mitä eri toteutustapoja sähköisen asioinnin alustalla on (ratkaisuvaihtoehdot) mitä hyötyä sähköisen asioinnin alustasta saadaan ja ketkä hyötyvät alustan toteuttamisesta mikä on sähköisen asioinnin tavoitearkkitehtuuri miten sähköisen asioinnin alusta kehitetään ja mitä se maksaa miten sähköisen asioinnin alusta hallinnoidaan ja ylläpidetään. Hankkeessa on seuraavia tehtäväkokonaisuuksia: hahmotellaan sähköisen asioinnin prosessit ja jaotellaan ne tarpeen mukaan yleistettäviin (geneeriset) ja erityisiin (tapauskohtaiset). selvitetään olemassa olevia sähköisen asioinnin alustan toteutusmalleja selvitetään nykyisen Lomake-palvelun (Suomi.fi-palvelun yhteydessä) suhde sähköisen asioinnin arkkitehtuuriin täsmennetään sähköisen asioinnin strategiassa kuvattua sähköisen asioinnin arkkitehtuuria. Varmistetaan sähköisen asioinnin palvelujen integroituvuus Suomi.fi -portaaliin määritellään erilaisia sähköisen asioinnin alustan ratkaisuvaihtoehtoja ja kuvataan niitä suhteessa hankkeelle asetettuihin tavoitteisiin vertaillaan vaihtoehtoja kustannusten ja hyötyjen suhteen. Lisätietoja asiasta saa projektipäällikkö Mira Nivalalta (p , s-posti: Koko kehittämisohjelmasta antaa tietoja sen vetäjä neuvotteleva virkamies Seppo Kurkinen (p , s- posti:

3 Suosiotaan kasvattava Lomake.fi-palvelu sulautuu uuteen Suomi.fi-versioon Viranomaisten lomakkeita tarjoavassa Suomi-portaaliin liittyvässä Lomake.fi-palvelussa on jo 900 lomaketta 30 eri organisaatiolta. Verkkolomakkeita on jo 50 ja linkkejä muihin sähköisiin asiointipalveluihin 30. Käytetyimpiä lomakkeita ovat poliisin rikosilmoituslomake, Helsingin kaupungin vuokra-asuntohakemus ja työministeriön lomake työnhakijaksi ilmoittautuville. Lomakkeiden käyttö on tänä vuonna lisääntynyt edellisestä vuodesta huomattavasti, kuukausittain käyntejä (visits) palvelussa on jo nyt n Myös palvelussa olevia verkkolomakkeita lähetetään jatkuvasti enemmän, jopa lähes kappaletta kuukaudessa. Lisätietoa asiasta Lomake.fi-seminaarin esitysaineistosta osoitteesta Lomake.fi-palvelu integroidaan yhdessä Asiointiopas.fi- ja Laatuaverkkoon.fi-palvelujen kanssa kokonaan uuteen marraskuun lopussa avautuvaan Suomi.fi-portaalin versioon. Valtionhallinnon kokonaisarkkitehtuuri työn alle Yhteentoimivuuden kehittämisohjelmassa kehitetään valtionhallinnon kokonaisarkkitehtuuria sekä arkkitehtuurityöhön ja kehittämishankkeiden hallintaan liittyviä menetelmiä. Kehittämisohjelman asettamispäätös ja ohjelman suunnitelma löytyvät verkosta osoitteesta Kehittämisohjelman ensimmäisessä vaiheessa (v ) suunnitellaan valtionhallinnon kokonaisarkkitehtuuri arkkitehtuurin ylläpitämisen ja hyödyntämisen toimintamallit sekä toimintamallien levittäminen valtionhallinnon organisaatioihin. Kokonaisarkkitehtuurilla tarkoitetaan toiminnan, tietoarkkitehtuurin sekä tietojärjestelmä- ja teknologiaarkkitehtuurien yhtenäisillä kuvaustavoilla ja menetelmillä toteutettua kuvausta. Arkkitehtuurikehikon avulla kuvataan nykytila, tavoitetila ja siirtymäpolku nykytilasta tavoitetilaan. Keskeistä on kokonaisuuden kuvaaminen koko valtionhallinnon tasolla ja arkkitehtuurin osa-alueiden tunnistaminen. Osa-alueet voivat olla esimerkiksi poikkihallinnollisia prosesseja. Lisäksi yksittäisen viraston tai laitoksen arkkitehtuuri on kuvattava. Näille kullekin tuotetaan omat tarkemmat arkkitehtuurikuvauksensa joko kokonaisarkkitehtuurityön yhteydessä tai jatkohankkeissa. Kokonaisarkkitehtuurissa kuvataan nykytilaa ja tavoitetilaa muun muassa tietoturvallisuuden, hallittavuuden ja palvelevuuden näkökulmista. Valtionhallinnon organisaatioissa on jo tehty ansiokasta arkkitehtuurityötä ja monissa organisaatioissa on tieto nykytilanteen tietojärjestelmistä. Koko valtionhallinnon tasolla ei kuitenkaan ole riittävän hyvää kuvaa kokonaisuudesta. Tämän vuoksi on välttämätöntä kerätä yhteen ja yhdenmukaistaa tiedot valtionhallinnon tietojärjestelmistä, teknologiaratkaisuista sekä olemassa olevista toiminnan ja tietoarkkitehtuurien kuvauksista, myös erilaisista sanastoista ja tietomalleista. Tietojen keräämisen painopisteenä ovat valtioneuvoston periaatepäätöksen ilmaisemat painopistealueet: yhteiset järjestelmät, yhteinen perustietotekniikka, yhteiset palvelut ja poikkihallinnolliset prosessit. Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelussa pyritään laajaan yhteistyöhön eri hallinnonalojen ja virastojen ja laitosten kesken. Myös sisäasiainministeriön KuntaIT-yksikkö seuraa hankkeen etenemistä aktiivisesti ja suunnittelee vastaavan kuntia koskevan hankkeen käynnistämistä. Tietoyhteiskuntaohjelman käytössä oleva työryhmäohjelmisto otetaan käyttöön ValtIT- ja KuntaIT-hankkeissa hankkeiden työn tukemiseksi. Yhteentoimivuuden kehittämisohjelman ohjausryhmä on jo aloittanut työnsä. Kehittämisohjelman ohjausryhmän puheenjohtajana toimii hallintojohtaja Auni-Marja Vilavaara valtioneuvoston kansliasta. Ohjausryhmän muut jäsenet selviävät verkossa olevasta ryhmän asettamiskirjeestä Ohjausryhmän toimikausi on ensimmäisessä vaiheessa vuoden 2007 loppuun. Kilpailutus, jossa hankitaan konsultointia valtionhallinnon arkkitehtuurin nykytilan, tavoitetilan sekä integraatioarkkitehtuurin ja perustietovarantojen hyödyntämisen osaalueelta, on loppusuoralla ja valinnat tehdään lähiviikkoina. Kehittämisohjelman vetäjänä ja ohjausryhmän sihteerinä toimii neuvotteleva virkamies Aki Siponen, jolta saa lisätietoja asiasta (p , s-posti:

4 Yhteiset tietojärjestelmät -kehittämisohjelma liikkeelle Dokumentinhallinta ja arkistointi hankkeen esitutkimus käynnistetään marraskuussa. Konsultointipalvelut hankitaan Hanselin puitejärjestelyllä. Toimittajien haastattelut ovat kesken. Hankkeen päätavoitteena on yhtenäistää dokumentinhallintaa ja edistää asiankäsittelyprosesseja valtionhallinnossa. Tavoitteena on yhtenäisen arkkitehtuurin ja yhtenäistettyjen tietojärjestelmien avulla saada kustannussäästöjä asian- ja dokumenttienkäsittelyssä, laitteisto- ja ohjelmistolisenssihankinnoissa sekä järjestelmien ylläpidossa. Tällä tuetaan sähköisen asioinnin palvelujen käyttöä ja laajentamista. Hankkeen organisointi aloitetaan lähipäivinä. Hankkeen tulokset tulevat koskemaan kaikkia hallinnonaloja. Esitutkimus valmistuu mennessä. Sen tulokset käsitellään valtion IT-johtoryhmässä ja valtion IT-koordinaatioryhmässä. Lisätietoja antaa projektipäällikkö Toini Salmenkivi valtiovarainministeriöstä, p , Valtion tietoturvallisuuden kehitysohjelma etenee Kehitysohjelman kaikki hankealueet ovat edenneet ja jokainen hallinnonala on mukana kehitystyössä. Kehityskohteista 10 on valmista ja 2 lähes valmista. Merkittävää tekemistä on vielä 14 kohteessa ja kolmeen kohteeseen ei aiota panostaa. Hankkeet ovat tuottaneet julkaisuja, jotka ovat saatavilla verkossa osoitteessa Julkaisut liittyvät mm. valtion ympärivuorokautiseen tietoturvatyöhön, jaettujen resurssien käyttöön, roskapostien vastaiseen toimintaan sekä mobiliteetin ja tietoliikenteen turvallisuuteen. Osa hankkeista on tuottanut myös uusia tietoturvaohjeita osaksi VAHTI-ohjeistoa. Kesän aikana VM on antanut seuraavat uudet VAHTI-ohjeet: VAHTI 5/2006 Asianhallinnan tietoturvallisuutta koskeva ohje VAHTI 6/2006 Tietoturvatavoitteiden asettaminen ja mittaaminen VAHTI 7/2006 Muutos ja tietoturvallisuus - alueellistamisesta ulkoistamiseen - hallittu prosessi VAHTI 8/2006 Tietoturvallisuuden arviointi valtionhallinnossa. Käyttövaltuushallinnan ja sähköisen asioinnin tunnistamisen VAHTI-ohjeet ovat parhaillaan viimeisteltävinä. Tietoaineistojen käsittelyn uutta ohjeistoa sekä henkilöstöturvallisuusohjetta valmistellaan. Lokien käsittelyä sekä varmenteiden tietoturvallista käyttöä sähköpostissa koskevien ohjeiden valmistelu on tarkoitus käynnistää. Salauskäytäntöjen suosituksen päivitys aiotaan käynnistää. Kahden viimeksi mainitun osalta ryhmien organisointi on vielä kesken. Lisätietoja asiasta saa Mikael Kiviniemeltä tai Juhani Sillanpäältä valtiovarainministeriöstä, p , , s-posti: Valtioneuvoston periaatepäätöksen linjaamiin kärkihankkeisiin kuuluva tietoturvatasojen esitutkimus on tarkoitus käynnistää lokakuussa ja se kestää noin puoli vuotta. Hankkeen vetäjänä valtiovarainministeriössä on projektipäällikkö Minna Romppanen, joka toimii myös VAHTI:n sihteeristössä, p , s-posti: Valtion IT-palvelut - toiminnan suunnittelu on alkanut Valtiovarainministeriö on asettanut hankkeen valtion yhteisten IT-palveluiden toiminnan suunnittelemiseksi. Hankkeen toimikausi on Tarkoituksena on, että valtionhallinnon IT-strategiassa suunniteltu valtion IT-palvelut -yksikkö vastaa valtionhallinnon yhteisistä IT-palveluista: palveluiden kehittämishankkeisiin osallistumisesta palveluiden toteuttamisesta, ylläpidosta ja jatkokehityksestä palvelutuotannosta ja sen laadusta

5 asiakasyhteistyöstä ja palvelujen laskutuksesta käyttäjätuesta. Vastuu koskee sekä itse tuotettuja että ostettuja palveluita. Tavoitteena on, että valtionhallinnon yhteisiä ITpalveluja käyttäisivät kaikki ministeriöt, virastot ja laitokset. Hankkeen tehtävänä on suunnitella valtion IT-palvelut yksikön tavoitetila ja siihen liittyvä toimeenpanosuunnitelma. Tavoitetila: määritellä valtion IT-palvelut -yksikön tehtävät suunnitella yksikön organisatorinen asema sekä johtamis- ja ohjausperiaatteet määritellä sen asiakkaat ja yhteistoimintamenettelyt asiakkaiden kanssa suunnitella yksikön tarjoamat palvelut, niiden laatumittarit ja alustavasti kartoittaa niihin liittyvät prosessit määrittää alustavasti oman ja ostettavan työn alueet suunnitella sopimuskäytännöt ja palvelusopimukset suunnitella palvelutoiminnan rahoituksen, talousohjauksen ja laskutuksen periaatteet suunnitella miten valtionhallinnon yhteiset IT-palvelut tuotetaan ja miten valtioneuvoston tietohallintoyksikkö (VNTHY) ja mahdollisesti muut valtionhallinnon keskeisimmät IT-palveluja tuottavat yksiköt integroidaan joko kokonaan tai osittain tuotantokokonaisuuteen suunnitella alustavasti yksikön sisäinen organisaatio ja henkilöstötarve selvittää muut tavoitetilaan liittyvät keskeiset asiat. Toimeenpanosuunnitelma: määritellä kehittämisvaiheet yhteisten IT-palvelujen tuottamiseen laatia alustavat liiketoiminta-, henkilöstö-, investointi- ja käyttökustannussuunnitelmat toiminnan aloittamiseksi suunnitella mahdollinen henkilöstön ja palvelutuotannon siirto uuteen yksikköön olemassa olevista palveluyksiköistä selvittää muut keskeiset toiminnan aloittamiseen liittyvät asiat. Lisätietoa hankkeesta (mm. asettamiskirje) saa verkosta osoitteesta tai valtiovarainministeriöstä neuvotteleva virkamies Arja Terholta, p , Tietoja valtion tietohallinnosta vuodelta 2005 verkossa Tietoja valtion tietohallinnosta v selvitys on nähtävillä verkossa osoitteessa

6 Kieku-ohjelman talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmäkokonaisuuden hankinta etenee Valtiokonttorin Kieku-ohjelmassa talous- ja henkilöstöhallinnon tietojärjestelmäkokonaisuuden hankinnan sisältö on tarkentunut. Tarkoituksena on hankkia järjestelmäkokonaisuus palvelemaan valtionhallinnon uusia yhtenäisiä ja yksinkertaistettuja talous- ja henkilöstöhallinnon prosesseja sekä palvelukeskusmallia. Järjestelmähankinnan sisältö on kuvattu vaatimusmäärittelyssä, joka sisältää seuraavat osa-alueet: kirjanpito, käyttöomaisuuskirjanpito, sisäinen laskenta, tulojen käsitteleminen, menojen maksaminen, yhteisrekisterit (esim. toimittaja- ja asiakasrekisterit), osaamisen hallinta, työaikojen hallinta, palkkaus- ja palkitseminen sekä palvelussuhteen hallitseminen. Lisäksi hankinnassa korostuvat henkilöstöhallinnon itsepalveluominaisuudet. Kokonaisuutta voit tarkastella erillisestä esityksestä: tietojärjestelmähankinnan sisältö &http://www.kiekuohjelma.fi/public/download.aspx?id=68215&guid={7f1b1acf-8bfa-45e1-863f- 5D6A3D061818}. Talous- ja henkilöstöhallinnon toiminnallisuuksien lisäksi liittymien hallinta on keskeisessä roolissa tulevassa järjestelmähankinnassa. Talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmäkokonaisuuden ulkoisten ja sisäisten liittymien rakentamiseen ja ylläpitoon tarvitaan integraatioratkaisu, jossa sovelletaan yhtä tai useampaa teknistä ratkaisua. Liittymien hallinnan tarvekuvaus löytyy verkosta osoitteesta &http://www.kiekuohjelma.fi/public/download.aspx?id=68212&guid={ec5aa86a-b e2c FD0E1}. Tietojärjestelmähankinnan alustavan aikataulun mukaan järjestelmähankinnan hankintailmoitus tehdään vuoden 2006 lopussa ja tarjouspyyntö valmistuu 2007 alkupuolella. Käyttöönotot palvelukeskuksissa ja virastoissa alkaisivat vuosien aikana. Tietoturva, tunnistaminen ja käyttövaltuushallinnan järjestäminen ovat merkittävässä asemassa järjestelmäkokonaisuutta määriteltäessä ja valittaessa. Hankittavat järjestelmät tulevat olemaan valmisohjelmistoja. Teknisiä ratkaisuja voi olla useita, kuten myös toimittajia. Lisätietoja asiasta saa verkosta osoitteesta ja erikoistutkija Juha Penttiseltä, s-posti: Hanselilla uusia puitesopimuksia Hansel on tehnyt seuraavia uusia hankintojen puitejärjestelyjä: Valtionhallinnon tietotekniikkakoulutus kolmelle eri käyttäjäryhmälle - peruskäyttäjät, tietohallinnon asiantuntijat sekä päättäjät - on kilpailutettu. Lähiverkon aktiivilaitteista - sekä kiinteän verkon (LAN) aktiivilaitteista että langattoman lähiverkon (WLAN) aktiivilaitteista - on tehty puitejärjestely. Valtionhallinnon IT-laitteiden ja -palveluiden (työasemat, kannettavat ja näytöt, erikoisnäytöt, ruggeroidut kannettavat ja tulostimet) uusi kattava puitejärjestely tarjoaa edullisia laitehankintoja ja sisältää laajan valikoiman laitteisiin liittyviä palveluja. Lisätietoa asioista Hankintojen keskitetyllä kilpailuttamisella haetaan tuntuvia säästöjä valtionhallinnolle Valtioneuvosto antoi asetuksen valtionhallinnon yhteishankinnoista. Tarkoituksena on tehostaa valtion hankintatointa tavanomaisten tavaroiden ja palveluiden yhteisellä kilpailuttamisella. Asetus liittyy syyskuun alussa voimaan tulleeseen talousarviolain muutokseen, joka mahdollistaa yhteishankintojen laajemman ja koordinoidumman toteuttamisen valtionhallinnossa. Yhteisen kilpailuttamisen kohteena olevien tavanomaisten tavaroiden ja palveluiden sekä tietoteknisten laitteiden osuus valtion vuotuisista hankinnoista on noin 600 miljoonaa euroa. Lisäksi erilaisten laajakäyttöisten ohjelmistojen ja yhteisten tietojärjestelmien hankintaan käytetään vuosittain arviolta satoja miljoonia euroja. Asetuksessa määritellään tuoteryhmittäin tavarat ja palvelut, joita valtionhallinnossa voidaan jatkossa hankkia yhteishankintoina. Lisäksi säädetään yhteishankintojen valmistelusta ja toteuttamisesta. Virastoja ja laitoksia velvoittava yhteishankinta voidaan käynnistää valtiovarainministeriön päätöksellä, jolla määrätään, mitkä asetuksessa mainituista tuotteista ja palveluista hankitaan keskitetysti kilpailutettua sopimusta käyttämällä. Päätöksellä nimetään myös yhteishankintaa koskevan kilpailuttamisen toteuttaja. Virasto tai laitos ei

7 voi ilman erityistä syytä ryhtyä kilpailuttamaan päätöksellä määrättyä yhteishankittavaa tuotetta tai palvelua yhteishankinnan valmistelun tai toteutuksen ollessa vireillä taikka yhteishankintasopimuksen ollessa voimassa. Kärkihankkeiden osalta näitä päätöksiä voitaisiin tehdä esitutkimusten ja kilpailutusten jälkeen. Asetuksen kanssa samaan aikaan tulee voimaan valtiovarainministeriön päätös valtionhallinnon yhteishankinnoista. Sillä määrätään asetuksen mukaisesti valtionhallinnossa yhteishankittaviksi eräitä keskeisiä tavanomaisia tavaroita ja palveluja (esim. tietokoneet ja tietotekniset laitteet, niiden osat ja tarvikkeet). Näiden yhteishankkijaksi nimetään valtion yhteishankintayksikkö Hansel Oy. Valtiovarainministeriön päätös valtionhallinnon yhteishankinnoista löytyy verkosta osoitteesta KuntaIT-yksikkö aloittaa toimintansa Sisäasiainministeriön alueiden ja hallinnonkehittämisosastolla aloittaa toimintansa KuntaIT -yksikkö. KuntaIT ohjaa kuntien verkostomaista tietohallintoyhteistyötä ja yhteen sovittaa sen yhteistyötä valtionhallinnon ja muiden sidosryhmien kanssa sekä tukee osaltaan kunta- ja palvelurakenteen ja julkisten palvelujen uudistamista. Valtioneuvosto nimitti KuntaIT -yksikön päälliköksi sosionomi Antti Holmroosin. Lisätietoa asiasta Sähköiset asiointipalvelut ja mobiilipalvelut kehittyvät kunnissa Joka kymmenes suomalaiskunta on ottanut käyttöön mobiilipalveluita ja viisi prosenttia suunnittelee niiden käyttöönottoa lähitulevaisuudessa. Edelläkävijöiksi ovat nousseet kirjasto- ja liikennepalvelut sekä suurimmat kaupungit. Kirjastot tarjoavat mahdollisuutta selata lainattavien aineistojen tietokantoja sekä tehdä tai uusia lainoja. Liikennepalveluista kännykällä voi käyttää pysäköinti-, joukkoliikennemaksu- ja aikataulupalveluita. Sähköisiä asiointipalveluita on toteuttanut kunnista jo kolmasosa, minkä lisäksi niiden käyttöönottoa suunnittelee vajaa viidennes. Sähköisistä palveluista yleisimpiä ovat erilaiset lomakkeet, kirjastopalvelut sekä mahdollisuus hakea palveluita ja etuuksia sähköisesti. Muita tarjottavia palveluita ovat mm. asiakaspalautejärjestelmät, asioiden vireillepano, rekrytointi, tonttivälitys, sähkö- ja vesisopimukset sekä terveysneuvonta. Sisäasiainministeriön julkishallinnon verkkopalvelututkimuksen mukaan oman asuinkunnan internetpalvelut ovat julkishallinnon suosituin verkkopalvelu. Puolet suomalaisista oli vieraillut oman asuinkunnan nettisivuilla viimeisen kolmen kuukauden aikana syksyllä Enemmän tietoa kuntien verkkopalveluista Ystävällisin terveisin valtion IT-toiminnan johtamisyksikön puolesta Marjukka Ala-Harja ja valtion IT-johtaja Leena Honka Marjukka Ala-Harja, neuvotteleva virkamies, valtion IT-johtamisyksikkö, hallinnon kehittämisosasto,valtiovarainministeriö, PL 28, Valtioneuvosto,puh.: (09) , , s-posti:

ValtIT tiedotus ja keskustelutilaisuus 16.11.2006. Leena Honka valtion IT johtaja Valtiovarainministeriö Valtion IT toiminnan johtamisyksikkö

ValtIT tiedotus ja keskustelutilaisuus 16.11.2006. Leena Honka valtion IT johtaja Valtiovarainministeriö Valtion IT toiminnan johtamisyksikkö Valtion IT palvelut ValtIT tiedotus ja keskustelutilaisuus 16.11.2006 Leena Honka valtion IT johtaja Valtiovarainministeriö Valtion IT toiminnan johtamisyksikkö 16.11.2006 1 Valtion IT toiminnan johtamis

Lisätiedot

Valtiokonttorin hankkeiden esittely - erityisesti KIEKU-ohjelma. ValtIT:n tilaisuus 22.5.2007

Valtiokonttorin hankkeiden esittely - erityisesti KIEKU-ohjelma. ValtIT:n tilaisuus 22.5.2007 Valtiokonttorin hankkeiden esittely - erityisesti KIEKU-ohjelma ValtIT:n tilaisuus 22.5.2007 Valtiokonttori ja Hallinnon ohjaus toimiala valtiotasoisten hankkeiden toteuttajana Valtiokonttori on palveluvirasto,

Lisätiedot

Sähköisen asioinnin kehittäminen julkisessa hallinnossa SADe- ohjelma. Valtio Expo 2009 Helsinki Ylijohtaja Silja Hiironniemi

Sähköisen asioinnin kehittäminen julkisessa hallinnossa SADe- ohjelma. Valtio Expo 2009 Helsinki Ylijohtaja Silja Hiironniemi Sähköisen asioinnin kehittäminen julkisessa hallinnossa SADe- ohjelma Valtio Expo 2009 Helsinki 7.5.2009 Ylijohtaja Silja Hiironniemi Taustaa Hallitusohjelman mukaisesti julkisen hallinnon toimintaa, palvelurakenteita,

Lisätiedot

Sähköisen asioinnin kehittäminen julkisessa hallinnossa SADe- ohjelma. neuvotteleva virkamies Marjukka Ala-Harja VM/ValtIT

Sähköisen asioinnin kehittäminen julkisessa hallinnossa SADe- ohjelma. neuvotteleva virkamies Marjukka Ala-Harja VM/ValtIT Sähköisen asioinnin kehittäminen julkisessa hallinnossa SADe- ohjelma neuvotteleva virkamies Marjukka Ala-Harja VM/ValtIT Taustaa Hallitusohjelman mukaisesti julkisen hallinnon toimintaa, palvelurakenteita,

Lisätiedot

SUUNNITELMA Valtion IT toiminnan johtamisyksikkö Aki Siponen

SUUNNITELMA Valtion IT toiminnan johtamisyksikkö Aki Siponen VALTIOVARAINMINISTERIÖ LIITE 4 VM 45/18/2006 Hallinnon kehittämisosasto SUUNNITELMA Valtion IT toiminnan johtamisyksikkö Aki Siponen 21.6.2006 YHTEENTOIMIVUUDEN KEHITTÄMISOHJELMA Valtioneuvoston periaatepäätös

Lisätiedot

Valtion IT-palvelukeskuksen perustaminen: 69 päivää. Yliopistojen IT 2008- päivät 23.10.2008 / Lasse Skog

Valtion IT-palvelukeskuksen perustaminen: 69 päivää. Yliopistojen IT 2008- päivät 23.10.2008 / Lasse Skog Valtion IT-palvelukeskuksen perustaminen: 69 päivää Yliopistojen IT 2008- päivät 23.10.2008 / Lasse Skog Valtion IT- toiminnan volyymejä Valtion IT-toiminnan johtamisyksikkö 11/11/08 11/11/08 2 Tietohallintotyön

Lisätiedot

TIETOHALLINTOLAKI (LUONNOS) Korkeakoulujen IT-päivät Erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen

TIETOHALLINTOLAKI (LUONNOS) Korkeakoulujen IT-päivät Erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen TIETOHALLINTOLAKI (LUONNOS) 13.10.2010 Korkeakoulujen IT-päivät Erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen Keskeisenä tavoitteena Toteuttaa eduskunnan 7.12.2009 tekemä päätös, että hallituksen tulisi valmistella

Lisätiedot

Valtionhallinnon arkkitehtuurin kehittäminen

Valtionhallinnon arkkitehtuurin kehittäminen arkkitehtuurin kehittäminen Kehittämisohjelman esittely RASKE2-seminaari 16.5.2006 neuvotteleva virkamies Aki Siponen Valtion IT-toiminnan johtamisyksikkö arkkitehtuurin kehittäminen Arkkitehtuurista ja

Lisätiedot

Sähköisen asioinnin alustan ja tunnistamispalvelujen kehittäminen

Sähköisen asioinnin alustan ja tunnistamispalvelujen kehittäminen Sähköisen asioinnin alustan ja tunnistamispalvelujen kehittäminen IT Toimittajafoorumi 29.11.2006 Seppo Kurkinen Neuvotteleva virkamies Valtion IT toiminnan johtamisyksikkö Valtiovarainministeriö seppo.kurkinen@vm.fi

Lisätiedot

Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuuri

Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuuri Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuuri Kohti tavoitetilaa Valtio Expo 2015 Olli Ahonen Valtiokonttori Agenda Johdanto Kohti tavoitetilaa: 1. Valtion taloushallinnon ohjaus 2. Valtion talous- ja

Lisätiedot

SADe-ohjelma tilanne ja eteneminen

SADe-ohjelma tilanne ja eteneminen SADe-ohjelma tilanne ja eteneminen 20 suurimman kunnan tuottavuusohjelmakeskustelutilaisuus 3.9.2009 Ylijohtaja Silja Hiironniemi Taustaa Hallitusohjelman mukaisesti julkisen hallinnon toimintaa, palvelurakenteita,

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ ASETTAMISPÄÄTÖS. Valtionhallinnon yhteisen turvallisen tietoliikenneratkaisun esitutkimus

VALTIOVARAINMINISTERIÖ ASETTAMISPÄÄTÖS. Valtionhallinnon yhteisen turvallisen tietoliikenneratkaisun esitutkimus VALTIOVARAINMINISTERIÖ ASETTAMISPÄÄTÖS VM114:01/2006 21.1.2008 Valtionhallinnon yhteisen turvallisen tietoliikenneratkaisun esitutkimus Asettaminen Toimikausi Tausta Valtiovarainministeriö on tänään asettanut

Lisätiedot

Valtion ICT 2010-2013

Valtion ICT 2010-2013 Valtion ICT 2010-2013 Valtion IT-johtaja Yrjö Benson www.valtit.fi Sisällysluettelo Tietoja valtion tietohallinnosta 2008 Valtion IT-toiminnan johtamisyksikkö Sähköisen asioinnin ja tietoyhteiskuntakehityksen

Lisätiedot

MITÄ TIETOHALLINTOLAKI TUO TULLESSAAN? Mikael Kiviniemi Julkisen hallinnon ICT-toiminto

MITÄ TIETOHALLINTOLAKI TUO TULLESSAAN? Mikael Kiviniemi Julkisen hallinnon ICT-toiminto MITÄ TIETOHALLINTOLAKI TUO TULLESSAAN? Mikael Kiviniemi Julkisen hallinnon ICT-toiminto 3.5.2011 Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta Lain tavoitteena on luoda toimivalta ja ohjausmalli,

Lisätiedot

Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuurin tavoitetila

Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuurin tavoitetila Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuurin tavoitetila Valtion taloushallintopäivä 18.11.2015 Olli Ahonen Valtiokonttori Sisällys Johdanto Visio ja tavoitteet 1. Toiminta-arkkitehtuuri - Palvelut -

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011. 634/2011 Laki. julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011. 634/2011 Laki. julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011 634/2011 Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta Annettu Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa 2016

Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa 2016 Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa 2016 14.12.2016 Jari Kallela JUHTA JulkICT Sisältö Yhteentoimivuuden haaste Kokonaisarkkitehtuurikyvykkyyden edistyminen Uudistuva sisältö Tietohallintolaki

Lisätiedot

Sähköisen asioinnin alusta kehitettävät yhteiset alustat, palvelut ja ratkaisut

Sähköisen asioinnin alusta kehitettävät yhteiset alustat, palvelut ja ratkaisut ValtIT - Asiakaslähtöiset sähköiset palvelut kehittämisohjelma Sähköisen asioinnin alusta kehitettävät yhteiset alustat, palvelut ja ratkaisut VM kehittämisosasto, Valtion IT-toiminnan johtamisyksikkö

Lisätiedot

KATe-hanke. (KokonaisArkkitehtuurin Teknologiataso) Ammattikorkeakoulujen yhteiset IT-palvelut

KATe-hanke. (KokonaisArkkitehtuurin Teknologiataso) Ammattikorkeakoulujen yhteiset IT-palvelut KATe-hanke (KokonaisArkkitehtuurin Teknologiataso) Ammattikorkeakoulujen yhteiset IT-palvelut KATe-hankkeen taustaa Tällä hetkellä pääsääntöisesti kukin ammattikorkeakoulu suunnittelee, hankkii, toteuttaa

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa. ICT muutostukiseminaari neuvotteleva virkamies Jari Kallela

Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa. ICT muutostukiseminaari neuvotteleva virkamies Jari Kallela Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa ICT muutostukiseminaari 8.10.2014 neuvotteleva virkamies Jari Kallela Sisältö Miksi kokonaisarkkitehtuuria tarvitaan julkisessa hallinnossa? Mitä tuloksia kokonaisarkkitehtuurista

Lisätiedot

VALDA-tietojärjestelmän j versio 1

VALDA-tietojärjestelmän j versio 1 VALDA-tietojärjestelmän j versio 1 Mitä palveluita tarjotaan VALDA-tietojärjestelmän ensimmäisestä versiosta? Mitä hyötyä saat tästä organisaatiollesi? IBM, Helsinki 14.5.2009 Hankepäällikkö Toini Salmenkivi

Lisätiedot

SADe OHJELMA JA YHTEENTOIMIVUUS. O-P Rissanen Hallinnon kehittämisosasto

SADe OHJELMA JA YHTEENTOIMIVUUS. O-P Rissanen Hallinnon kehittämisosasto SADe OHJELMA JA YHTEENTOIMIVUUS O-P Rissanen Hallinnon kehittämisosasto Asiakaspalvelun palvelukanavat vuoteen 2015 Asiakkaat henkilöasiakkaat yritykset yhteisöt Palvelukanavat Asiointipalvelut Viranomaisten

Lisätiedot

Voiko valtionhallinnon tietojärjestelmien nykytilaa kuvata? Aki Siponen Valtiovarainministeriö

Voiko valtionhallinnon tietojärjestelmien nykytilaa kuvata? Aki Siponen Valtiovarainministeriö Voiko valtionhallinnon tietojärjestelmien nykytilaa kuvata? 5.12.2006 Aki Siponen Valtiovarainministeriö Voiko valtionhallinnon tietojärjestelmien nykytilaa kuvata? Tavoitteena yhtenäinen toiminnan ja

Lisätiedot

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 4. Soveltamisohje perustason kuvauksien tuottamiseen

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 4. Soveltamisohje perustason kuvauksien tuottamiseen JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 4. Soveltamisohje perustason kuvauksien tuottamiseen Versio: Luonnos palautekierrosta varten Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys

Lisätiedot

Tietoturvapolitiikka

Tietoturvapolitiikka Valtiokonttori Ohje 1 (6) Tietoturvapolitiikka Valtion IT -palvelukeskus Valtiokonttori Ohje 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Tietoturvallisuuden kattavuus ja rajaus Valtion IT-palvelukeskuksessa...

Lisätiedot

Yhteentoimivuuden kehittämisohjelma. Valtionhallinnon kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu hanke

Yhteentoimivuuden kehittämisohjelma. Valtionhallinnon kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu hanke Yhteentoimivuuden kehittämisohjelma Valtionhallinnon kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu hanke Helsingin yliopisto, pieni juhlasali 16.11.2006 Yhteentoimivuuden kehittämisohjelma Kehittämisohjelman tavoite

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus VALTIOVARAINMINISTERIÖ Luonnos 10.12.2013 TORI-hankkeen lainsäädäntötyöryhmä Lainsäädäntöneuvos Sami Kivivasara Valtioneuvoston asetus valtion yhteisten tieto- viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä

Lisätiedot

Arkkitehtuurinäkökulma

Arkkitehtuurinäkökulma Sähköisen arkistoinnin haasteet Arkkitehtuurinäkökulma JHS-seminaari 14.11.2006, Satakuntatalo Aki Siponen Valtiovarainministeriö Valtion IT-toiminnan johtamisyksikkö Sähköisen arkistoinnin haasteet Arkkitehtuurinäkökulma

Lisätiedot

Yhteentoimivuuden kehittämisohjelman ohjausryhmän loppuyhteenveto

Yhteentoimivuuden kehittämisohjelman ohjausryhmän loppuyhteenveto Raportti VM125:00/2007 07.10.2010 Yhteentoimivuuden kehittämisohjelman ohjausryhmän loppuyhteenveto Taustaa Ohjausryhmän työskentelyn päättäminen Valtioneuvosto teki yleisistunnossaan 15.6.2006 periaatepäätöksen

Lisätiedot

Julkisen hallinnon ICT. Hallinnon kehittämisosasto 1.11.2010

Julkisen hallinnon ICT. Hallinnon kehittämisosasto 1.11.2010 Julkisen hallinnon ICT Hallinnon kehittämisosasto 1.11.2010 Sisällysluettelo Julkishallinnon ICT:n tunnuslukuja Valtion IT hallintotapa Valtion tietohallinto IT-strategia 2006-2011 Julkisen hallinnon ICT-menestystarinoita

Lisätiedot

Kansalaisten asiointitili

Kansalaisten asiointitili Kansalaisten asiointitili Kansalaiskuuleminen Otakantaa.fi -keskustelussa Esittelymateriaali Asiointitili@valtiokonttori.fi Tästä esityksestä Tämä esitys on laadittu taustatiedoksi kansalaisten asiointitilistä.

Lisätiedot

Pyyntö OKM Nimeämispyyntö Kieku-tietojärjestelmähankkeen organisointi OKM:n hallinnonalalla

Pyyntö OKM Nimeämispyyntö Kieku-tietojärjestelmähankkeen organisointi OKM:n hallinnonalalla Pyyntö OKM/35/040/2011 31.03.2014 Jakelussa mainituille Viite Asia OKM058:00/2011 OKM Nimeämispyyntö Kieku-tietojärjestelmähankkeen organisointi OKM:n hallinnonalalla Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala

Lisätiedot

VETUMA kansalaisen verkkotunnistus- ja maksamispalvelu. Valtion IT-toiminnan johtamisyksikkö

VETUMA kansalaisen verkkotunnistus- ja maksamispalvelu. Valtion IT-toiminnan johtamisyksikkö VETUMA kansalaisen verkkotunnistus- ja maksamispalvelu Valtion IT-toiminnan johtamisyksikkö VETUMA v. 2.0 palvelun yleiskuva kansalaiset WWW-yhteys VETUMA Asiointi palvelut / kunta Asiointi palvelut /

Lisätiedot

KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli Heikki Lunnas

KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli Heikki Lunnas KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli 29.5.2006 Heikki Lunnas KuntaTIMEn keihäänkärjet 1. Julkisen hallinnon tietohallinnon ohjausmekanismien kehittäminen 2.

Lisätiedot

JULKISEN HALLINNON TIETOHALLINNON NEUVOTTELUKUNNAN ASIANTUNTIJAJAOSTON ASETTAMINEN

JULKISEN HALLINNON TIETOHALLINNON NEUVOTTELUKUNNAN ASIANTUNTIJAJAOSTON ASETTAMINEN Asettamispäätös 1 (5) VM130:01/2015 12.5.2016 JulkICT-osasto JULKISEN HALLINNON TIETOHALLINNON NEUVOTTELUKUNNAN ASIANTUNTIJAJAOSTON ASETTAMINEN Tausta Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunnasta

Lisätiedot

1. Johtaminen ja riskienhallinta 2. Toiminnan jatkuvuuden hallinta 3. Turvallisuus kehittämisessä 4. Turvallisuuden ylläpito 5. Seuranta ja arviointi

1. Johtaminen ja riskienhallinta 2. Toiminnan jatkuvuuden hallinta 3. Turvallisuus kehittämisessä 4. Turvallisuuden ylläpito 5. Seuranta ja arviointi Nimeämispyyntö 1 (2) VM/2155/00.01.00.01/2016 Liite 1 Liite 2 25.01.2017 Julkinen JulkICT Kimmo Rousku Nimeämispyyntö Julkisen hallinnon digitaalisen turvallisuuden johtoryhmän sihteeristöön (VAHTIsihteeristö)

Lisätiedot

Valtion IT-palvelukeskuksen (VIP) palvelut. JulkIT 27.5.2009 Anna-Maija Karjalainen

Valtion IT-palvelukeskuksen (VIP) palvelut. JulkIT 27.5.2009 Anna-Maija Karjalainen Valtion IT-palvelukeskuksen (VIP) palvelut JulkIT 27.5.2009 Anna-Maija Karjalainen Sisältö > VIP:n toimintamalli > Tilanne tänään > Odotukset toimittajille Valtion IT-palvelukeskuksen toimintamalli VIP

Lisätiedot

JHS-jaoston toiminta ja tavoitteet. JUHTA:n syysseminaari Kuntatalolla

JHS-jaoston toiminta ja tavoitteet. JUHTA:n syysseminaari Kuntatalolla JHS-jaoston toiminta ja tavoitteet JUHTA:n syysseminaari Kuntatalolla 19.9.2013 Toiminnan tavoitteiden ja painopisteiden määrittely Keinot JHS Tavoite Mitä ja minkälaisia suosituksia tavoitteiden toteutumisen

Lisätiedot

Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuuri

Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuuri Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuuri Tilannekatsaus Kurttu 18.4.2013 Miksi kokonaisarkkitehtuuri? Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurilla tavoitellaan» Yhteentoimivuutta, tietojärjestelmissä, niiden

Lisätiedot

JHS-järjestelmä. Tommi Karttaavi

JHS-järjestelmä. Tommi Karttaavi JHS-järjestelmä Tommi Karttaavi 25.4.2007 JHS-järjestelmä JHS-suosituksia (julkisen hallinnon suositus) on laadittu vuodesta 1992 lähtien, jolloin JHS-järjestelmä korvasi VHS-järjestelmän Voimassa olevia

Lisätiedot

TAPAS - puheenvuoro - TAPAS-päätösseminaari Tommi Oikarinen, VM / JulkICT

TAPAS - puheenvuoro - TAPAS-päätösseminaari Tommi Oikarinen, VM / JulkICT TAPAS - puheenvuoro - TAPAS-päätösseminaari 28.10.2011 Tommi Oikarinen, VM / JulkICT Projektin ensisijaisena tavoitteena on yhteisesti suunnitella ja arvioida alueellisen ja paikallisen tason tietojärjestelmäarkkitehtuurin

Lisätiedot

Tiedonkäsittelyn ohjaus ja sääntely valtionhallinnossa

Tiedonkäsittelyn ohjaus ja sääntely valtionhallinnossa Tiedonkäsittelyn ohjaus ja sääntely valtionhallinnossa neuvotteleva virkamies Mikael Kiviniemi VAHTIn pj, DI Hallinnon kehittämisosasto Valtiovarainministeriön tehtäviä Hallinnon rakenteiden ja ohjausjärjestelmien

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus VALTIOVARAINMINISTERIÖ Luonnos 28.1.2014 TORI-hankkeen lainsäädäntötyöryhmä Lainsäädäntöneuvos Sami Kivivasara Asiantunti, lainsäädäntöasiat Antti Ristimäki Valtioneuvoston asetus valtion yhteisten tieto-

Lisätiedot

1. Kokouksen avaus. 2. Jäsenten esittäytyminen. Pöytäkirja. Valtion IT toiminnan koordinaatioryhmän kokous 2/2005

1. Kokouksen avaus. 2. Jäsenten esittäytyminen. Pöytäkirja. Valtion IT toiminnan koordinaatioryhmän kokous 2/2005 Pöytäkirja Valtion IT toiminnan koordinaatioryhmän kokous 2/2005 Aika: 24.08.2005 klo 14.00 16.05 Paikka: Valtiovarainministeriö, Mariankatu 9, Helsinki Läsnä: Leena Honka, valtiovarainministeriö, puheenjohtaja

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston työsuunnitelma 2013

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston työsuunnitelma 2013 Suunnitelma Valtiovarainministeriö/Julkisen hallinnon ICT - toiminto/vaatimukset ja suositukset JHKA-sihteeristö 22.5.2013 Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston työsuunnitelma 2013 Tämä työsuunnitelma

Lisätiedot

VIRKAMIEHEN TUNNISTAMINEN JA KÄYTTÖOIKEUKSIEN HALLINTA HANKE

VIRKAMIEHEN TUNNISTAMINEN JA KÄYTTÖOIKEUKSIEN HALLINTA HANKE VALTIOVARAINMINISTERIÖ HANKESUUNNITELMA Hallinnon kehittämisosasto Olli-Pekka Rissanen 25.8.2006 VIRKAMIEHEN TUNNISTAMINEN JA KÄYTTÖOIKEUKSIEN HALLINTA HANKE 1 Yhteenveto Virkamiehen tunnistamista ja käyttöoikeuksien

Lisätiedot

Sähköisen asioinnin tilanne Suomessa, esimerkkejä onnistuneista ratkaisuista

Sähköisen asioinnin tilanne Suomessa, esimerkkejä onnistuneista ratkaisuista Sähköisen asioinnin tilanne Suomessa, esimerkkejä onnistuneista ratkaisuista Terveydenhuollon atk-päivät 29.5.2007 Turun messukeskus Seppo Kurkinen Neuvotteleva virkamies Valtion IT-toiminnan johtamisyksikkö

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri JHKA

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri JHKA Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri JHKA Tilanne 2.10.2012 neuvotteleva virkamies Jukka Uusitalo Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri on rakenne, jonka

Lisätiedot

Kansallinen paikkatietostrategia Toimeenpanon tilanne. Pekka Sarkola Poscon Oy

Kansallinen paikkatietostrategia Toimeenpanon tilanne. Pekka Sarkola Poscon Oy Kansallinen paikkatietostrategia 2010-2015 Toimeenpanon tilanne Pekka Sarkola Poscon Oy 26.8.2011 Ministeriöiden haastattelut Haastatellaan paikkatietojen tuottamisen ja hyödyntämisen kannalta oleelliset

Lisätiedot

Arkkitehtuuri käytäntöön

Arkkitehtuuri käytäntöön Arkkitehtuuri käytäntöön Terveydenhuollon ATK-päivät 24.5.2011 Mikko Huovila Erikoissuunnittelija Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Väliraportti Tikesos-toimeenpanosta (4/2011) Kuvaa julkisen hallinnon

Lisätiedot

OKM:n ja korkeakoulujen tietohallintoyhteistyön tilanne. Ylitarkastaja Ilmari Hyvönen 17.9.2014

OKM:n ja korkeakoulujen tietohallintoyhteistyön tilanne. Ylitarkastaja Ilmari Hyvönen 17.9.2014 OKM:n ja korkeakoulujen tietohallintoyhteistyön tilanne Ylitarkastaja Ilmari Hyvönen 17.9.2014 Aiheita RAKETTI hanke päättyi, työ jatkuu OKM:n CSC:ltä korkeakouluille ostamat palvelut Korkeakoulujen tietohallinnon

Lisätiedot

Onnistunut julkinen hankinta? ICT- Hankintafoorumi. Timo Valli Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen toiminto

Onnistunut julkinen hankinta? ICT- Hankintafoorumi. Timo Valli Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen toiminto Onnistunut julkinen hankinta? ICT- Hankintafoorumi Timo Valli Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen toiminto JulkICT-toiminto ICT-johtaja Timo Valli Osastopäällikön sihteeri Maija Haltia Strateginen

Lisätiedot

VALTASA-hanke Valtionhallinnon yhteinen ICTarkkitehtuuri. VITKO neuvotteleva virkamies Jukka Uusitalo / ValtIT

VALTASA-hanke Valtionhallinnon yhteinen ICTarkkitehtuuri. VITKO neuvotteleva virkamies Jukka Uusitalo / ValtIT VALTASA-hanke Valtionhallinnon yhteinen ICTarkkitehtuuri (työversio 31.12.2009) VITKO 11.2.2010 neuvotteleva virkamies Jukka Uusitalo / ValtIT Valtionhallinnon kokonaisarkkitehtuuri Kuvaustasot VALTASA-hankkeen

Lisätiedot

JHS129 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen. JHS-jaosto

JHS129 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen. JHS-jaosto JHS129 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen JHS-jaosto 23.05.2014 Sisältö Käsitteet ja tavoitteet Työskentelyprosessi Suositusluonnoksen esittely 2 Käsitteet ja tavoitteet 3 Verkkopalvelu

Lisätiedot

Ajankohtaista Virtu-palvelussa

Ajankohtaista Virtu-palvelussa Ajankohtaista Virtu-palvelussa Haka- ja Virtu -seminaari 9.2.2011 Tapani Puisto, Valtion IT-palvelukeskus Keitä olemme? Mikä on Valtion IT-palvelukeskus? Mitä palveluja tarjoamme? - Valtion IT-palvelukeskus

Lisätiedot

ICT-palvelujen kehittäminen - suositussarja Suvi Pietikäinen Netum Oy

ICT-palvelujen kehittäminen - suositussarja Suvi Pietikäinen Netum Oy ICT-palvelujen kehittäminen - suositussarja 24.11.2009 Suvi Pietikäinen Netum Oy JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden

Lisätiedot

Yhteentoimivuutta kokonaisarkkitehtuurilla

Yhteentoimivuutta kokonaisarkkitehtuurilla Yhteentoimivuutta kokonaisarkkitehtuurilla Terveydenhuollon atk-päivät 20.5.2014 Juha Rannanheimo Ratkaisupäällikkö, sosiaali- ja terveydenhuollon ratkaisut Esityksen sisältö Kehittämisvaatimukset sosiaali-

Lisätiedot

Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen - Mitä tulisi tehdä ja mitä teemme yhdessä, mikä on TIETOKEKOn ja

Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen - Mitä tulisi tehdä ja mitä teemme yhdessä, mikä on TIETOKEKOn ja Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen - Mitä tulisi tehdä ja mitä teemme yhdessä, mikä on TIETOKEKOn ja JUHTAn roolit? Seminaari 09.06.2015 Sirpa Alitalo & Markku

Lisätiedot

ICT muutos kunta- ja palvelurakennemuutoksessa. Selvitysvaiheen tehtävät

ICT muutos kunta- ja palvelurakennemuutoksessa. Selvitysvaiheen tehtävät ICT muutos kunta- ja palvelurakennemuutoksessa Selvitysvaiheen tehtävät Kunta- ja palvelurakennemuutos Selvitysvaiheen tehtävät 1.0. Selvitysvaiheen projektointi Suunnittelu 1.1. Nykytilan kuvaaminen 1.2.

Lisätiedot

Sähköisen tunnistamisen järjestäminen julkisessa hallinnossa. @kimmomakinen 29.9.2015

Sähköisen tunnistamisen järjestäminen julkisessa hallinnossa. @kimmomakinen 29.9.2015 Sähköisen tunnistamisen järjestäminen julkisessa hallinnossa @kimmomakinen 29.9.2015 Uusi toimintamalli Asiointipalvelu - Asiointipalvelu pyytää kansalaisesta ajantasaisia henkilötietoja Kunta X asiointipalvelu

Lisätiedot

1 (2) VM078:00/2012. Nimeämispyyntö. Julkisen hallinnon ICT-osasto Jakelussa mainituille

1 (2) VM078:00/2012. Nimeämispyyntö. Julkisen hallinnon ICT-osasto Jakelussa mainituille Nimeämispyyntö VM078:00/2012 1 (2) Julkisen hallinnon ICT-osasto 31.3.2016 Jakelussa mainituille NIMEÄMISPYYNTÖ KUNTIEN TALOUSTIETOJEN, TILASTOINNIN JA TIETOHUOLLON KEHITTÄMISOHJELMAN PROJEKTIRYHMÄÄN Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA

PÖYTÄKIRJA VALTIOVARAINMINISTERIÖ Valtion IT toiminnan johtamisyksikkö Arja Terho PÖYTÄKIRJA 16.12.2005 VALTION IT JOHTORYHMÄ Osallistujat Turunen, Juhani alivaltiosihteeri valtiovarainministeriö Puheenjohtaja Volanen,

Lisätiedot

Työpaja 3: Kohdealueyhteistyö ja toimialarajat ylittävät kehittämiskohteet

Työpaja 3: Kohdealueyhteistyö ja toimialarajat ylittävät kehittämiskohteet Työpaja 3: Kohdealueyhteistyö ja toimialarajat ylittävät kehittämiskohteet Lähtötilanne Kuntien rooli kohde-alueille liittyvien palveluiden järjestäjinä ja tuottajina vaihtelee huomattavasti Kaikkia kohde-alueeseen

Lisätiedot

Etu Sukunimi. xx.yyx.2010

Etu Sukunimi. xx.yyx.2010 Palvelut tuotetaan koko julkisen hallinnon käyttöön valtiovarainministeriön toimeksiannosta. Kansalaisneuvonta antaa tukea kaikkien näiden palvelujen käytössä ja ohjaa asiakkaan oikean viranomaisen ja

Lisätiedot

Asetus valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä

Asetus valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä Asetus valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä JUHTA 12.12.2013 Lainsäädäntöneuvos Sami Kivivasara LAIN KÄSITTELYN TILANNE (HE 150/2013 vp) Hallintovaliokunta antoi mietintönsä

Lisätiedot

Aika Tiistaina klo 12 Paikka Valtioneuvoston linna, neuvotteluhuone Euro

Aika Tiistaina klo 12 Paikka Valtioneuvoston linna, neuvotteluhuone Euro Valtion IT toiminnan johtamisyksikkö Arja Terho PÖYTÄKIRJA 23.1.2007 VM101:00/2005 VALTION IT JOHTORYHMÄ Osallistujat Turunen, Juhani alivaltiosihteeri valtiovarainministeriö Puheenjohtaja Aaltonen Heikki

Lisätiedot

Uudistuva lainsäädäntö mitä laki tiedonhallinnasta ja tietojen käsittelystä julkishallinnossa tuo mukanaan

Uudistuva lainsäädäntö mitä laki tiedonhallinnasta ja tietojen käsittelystä julkishallinnossa tuo mukanaan Uudistuva lainsäädäntö mitä laki tiedonhallinnasta ja tietojen käsittelystä julkishallinnossa tuo mukanaan 10.12.2015 Hannele Kerola Lainsäädäntöneuvos Pääministeri Juha Sipilän hallituksen strateginen

Lisätiedot

Tietohuollon kehittäminen ja kansallinen ohjaus. Kuntien paikkatietoseminaari 8.2.2012 Tommi Oikarinen, VM / JulkICT

Tietohuollon kehittäminen ja kansallinen ohjaus. Kuntien paikkatietoseminaari 8.2.2012 Tommi Oikarinen, VM / JulkICT Tietohuollon kehittäminen ja kansallinen ohjaus Kuntien paikkatietoseminaari 8.2.2012 Tommi Oikarinen, VM / JulkICT Tietohuolto / Määritys Tietohuolto: Organisoitu toiminta, jolla yhteisö huolehtii tarvitsemansa

Lisätiedot

PALVELUKUVAUS järjestelmän nimi versio x.x

PALVELUKUVAUS järjestelmän nimi versio x.x JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen Liite 4 Palvelukuvaus -pohja Versio: 1.0 Julkaistu: 11.9.2009 Voimassaoloaika: Toistaiseksi PALVELUKUVAUS järjestelmän nimi versio

Lisätiedot

JULKISEN HALLINNON JA JULKISTEN PALVELUJEN SÄHKÖISEN ASIOINNIN KEHITTÄMISLINJAUSTEN JA KÄYTTÖÖNOTTOSUUNNITELMAN VALMISTELU- HANKE

JULKISEN HALLINNON JA JULKISTEN PALVELUJEN SÄHKÖISEN ASIOINNIN KEHITTÄMISLINJAUSTEN JA KÄYTTÖÖNOTTOSUUNNITELMAN VALMISTELU- HANKE ASETTAMISPÄÄTÖS VM113:00/2008 17.9.2008 JULKISEN HALLINNON JA JULKISTEN PALVELUJEN SÄHKÖISEN ASIOINNIN KEHITTÄMISLINJAUSTEN JA KÄYTTÖÖNOTTOSUUNNITELMAN 2009 2012 VALMISTELU- HANKE Asettaminen Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

Palvelukeskusten toimintaperiaatteet ja talousvaikutukset. Vimana Oy. Hallituksen puheenjohtaja Mirjami Laitinen

Palvelukeskusten toimintaperiaatteet ja talousvaikutukset. Vimana Oy. Hallituksen puheenjohtaja Mirjami Laitinen Palvelukeskusten toimintaperiaatteet ja talousvaikutukset Vimana Oy Hallituksen puheenjohtaja Mirjami Laitinen 7.9.2017 1 31.1.2017 Ministerivaliokunnan linjaukset ICTpalvelukeskuksista Toimijoiden vastuut

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuurilla tavoitteisiin. Valtio Expo Fennia I, 14:15 14:45 Neuvotteleva virkamies Jari Kallela

Kokonaisarkkitehtuurilla tavoitteisiin. Valtio Expo Fennia I, 14:15 14:45 Neuvotteleva virkamies Jari Kallela Kokonaisarkkitehtuurilla tavoitteisiin Valtio Expo 20.5.2014 Fennia I, 14:15 14:45 Neuvotteleva virkamies Jari Kallela Sisältö Mitä on kokonaisarkkitehtuuri? Mitä sillä tekee? Missä nyt mennään? Mitä seuraavaksi?

Lisätiedot

Kansalaisen asiointitili. Palvelun yleinen esittely, 07.05.2014

Kansalaisen asiointitili. Palvelun yleinen esittely, 07.05.2014 Kansalaisen asiointitili Palvelun yleinen esittely, 07.05.2014 Sisältö Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Mikä on Kansalaisen asiointitili? Miten Asiointitili näkyy kansalaiselle? Asiointitiliä

Lisätiedot

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurimenetelmä

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurimenetelmä JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurimenetelmä Liite 5 Arkkitehtuuriperiaatteiden kuvaus Versio: 1.1 Julkaistu: 8.2.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Arkkitehtuuriperiaatteet...

Lisätiedot

2.'-\ ~ VALTIOVARAI N M IN ISTERI Ö Asettamispäätös VMI40:04/2013

2.'-\ ~ VALTIOVARAI N M IN ISTERI Ö Asettamispäätös VMI40:04/2013 ~ VALTIOVARAI N M IN ISTERI Ö Asettamispäätös VMI40:04/2013 2.'-\.9.2014 Kansallisen palveluarkkitehtuurin toteuttamisohjelman palvelunäkymien toteuttamishankkeen, sen ohjausryhmän ja tuotetukiryhmän asettaminen

Lisätiedot

Arkkitehtuuriverkosto toimija, kokonaisarkkitehtuurin edistämisessä

Arkkitehtuuriverkosto toimija, kokonaisarkkitehtuurin edistämisessä Arkkitehtuuriverkosto toimija, kokonaisarkkitehtuurin edistämisessä Kasvatus, esi- ja perusopetus, toinen asete (lukio- ja ammatillinen) sekä aikuiskoulutus Kurttu seminaari 30.9.2013 Leena Kononen 1 Yhteistyön

Lisätiedot

Valtion IT-palvelukeskus (VIP) Anna-Maija Karjalainen

Valtion IT-palvelukeskus (VIP) Anna-Maija Karjalainen Valtion IT-palvelukeskus (VIP) Anna-Maija Karjalainen Sisältö > VIP:n toimintamalli > VIP:n palvelut Valtioneuvoston IT palvelut Suomi.fi ValtIT kärkihankkeet Valtiokonttorin sisältä siirtyvät yhteiset

Lisätiedot

VETUMA kansalaisen verkkotunnistus- ja maksamispalvelun tilannekatsaus. Tapani Puisto Valtion IT-toiminnan johtamisyksikkö (ValtIT)

VETUMA kansalaisen verkkotunnistus- ja maksamispalvelun tilannekatsaus. Tapani Puisto Valtion IT-toiminnan johtamisyksikkö (ValtIT) VETUMA kansalaisen verkkotunnistus- ja maksamispalvelun tilannekatsaus Tapani Puisto Valtion IT-toiminnan johtamisyksikkö (ValtIT) VETUMA-palvelu WWW-yhteys Asiointi palvelut / kunta kansalaiset VETUMA

Lisätiedot

Opetusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushanke OPM-PAKE

Opetusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushanke OPM-PAKE Opetusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushanke OPM-PAKE Yliopistojen palvelukeskusprojektin tietojärjestelmäperiaatteet Johdon IT-Strategiaseminaari 30.10.2007 Projektipäällikkö

Lisätiedot

Tietohallinnon ohjausta koskevan lain toimeenpano Arja Terho

Tietohallinnon ohjausta koskevan lain toimeenpano Arja Terho Tietohallinnon ohjausta koskevan lain toimeenpano 25.5.2011 Arja Terho Käsittely Valtioneuvostolta eduskunnalle 11/2010 Eduskunta: Perustuslakivaliokunta antoi lausunnon 12/2010 Hallintovaliokunnan lausunto

Lisätiedot

Valtiotason arkkitehtuurit -hankkeen loppuraportti. 1 Hankkeen tausta. Raportti VM125:05/2007

Valtiotason arkkitehtuurit -hankkeen loppuraportti. 1 Hankkeen tausta. Raportti VM125:05/2007 Raportti 21.12.2010 VM125:05/2007 Valtiotason arkkitehtuurit -hankkeen loppuraportti 1 Hankkeen tausta Tämä on Valtiotason arkkitehtuurit (VALTASA) -hankkeen loppuraportti. Raportissa kuvataan hankkeen

Lisätiedot

Tietohallinnon nykytilan analyysi. Analyysimenetelmä (sovitettu Tietohallintomallista) 9.10.2013

Tietohallinnon nykytilan analyysi. Analyysimenetelmä (sovitettu Tietohallintomallista) 9.10.2013 Tietohallinnon nykytilan analyysi Analyysimenetelmä (sovitettu Tietomallista) 9.10.2013 Haastattelurunko Kerättävät perustiedot Budjetti (edellisvuoden) Henkilöstökustannukset IT-ostot Muut Liite - Kypsyysanalyysin

Lisätiedot

Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista. Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö

Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista. Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Kieku numeroina Yhteinen Kieku-tietojärjestelmä korvaa vanhat (yli 100 kpl) talousja henkilöstöhallinnon

Lisätiedot

Suomi.fi-palvelutietovaranto

Suomi.fi-palvelutietovaranto Suomi.fi-palvelutietovaranto Kaikki oleellinen julkishallinnon palveluista yhdessä paikassa PTV:n perusteet ja hyödyt -tiivistetty tietopaketti 29.11.2017 Esimerkkejä Suomi.fi-palvelutietovaranto on yksi

Lisätiedot

Espoon arkkitehtuurin kehittäminen - Tiedonhallinta ja arkkitehtuuri kaupungin näkökulmasta

Espoon arkkitehtuurin kehittäminen - Tiedonhallinta ja arkkitehtuuri kaupungin näkökulmasta Espoon arkkitehtuurin kehittäminen - Tiedonhallinta ja arkkitehtuuri kaupungin näkökulmasta Arkistosektorin KDK- yhteistyöverkosto 10.11.2014 Marko Kukkonen, Konserniesikunta - Tietohallinto Kokonaisarkkitehtuuri

Lisätiedot

Digitaalinen hallinto - mitä puuttuu vai puuttuuko mitään?

Digitaalinen hallinto - mitä puuttuu vai puuttuuko mitään? Digitaalinen hallinto - mitä puuttuu vai puuttuuko mitään? Informaatio- ja tietoteknologiaoikeuden professori Tomi Voutilainen 1 Sähköinen hallinto Sähköiset palvelut ja tietojärjestelmät Palveluiden käyttäjät

Lisätiedot

Tietojärjestelmät muutoksessa: Alueiden ja kuntien sote - kokonaisarkkitehtuurityö

Tietojärjestelmät muutoksessa: Alueiden ja kuntien sote - kokonaisarkkitehtuurityö Tietojärjestelmät muutoksessa: Alueiden ja kuntien sote - kokonaisarkkitehtuurityö Kuntamarkkinat 11.9.2014 Juha Rannanheimo Ratkaisupäällikkö, sosiaali- ja terveydenhuollon ratkaisut + Kuntaliiton toimeksiannosta

Lisätiedot

Kansallinen digitaalinen kirjasto -tilannekatsaus. Digiajasta ikuisuuteen -seminaari 13.12.2011 Minna Karvonen

Kansallinen digitaalinen kirjasto -tilannekatsaus. Digiajasta ikuisuuteen -seminaari 13.12.2011 Minna Karvonen Kansallinen digitaalinen kirjasto -tilannekatsaus Digiajasta ikuisuuteen -seminaari 13.12.2011 Minna Karvonen Kansallinen digitaalinen kirjasto: taustaa Hallitusohjelma: Kirjastoja kehitetään vastaamaan

Lisätiedot

JHS-järjestelmä ja avoimet teknologiat. Tommi Karttaavi

JHS-järjestelmä ja avoimet teknologiat. Tommi Karttaavi JHS-järjestelmä ja avoimet teknologiat Tommi Karttaavi 13.5.2008 JHS-järjestelmä (historiaa) Valtioneuvoston päätös valtionhallinnon sisäisistä standardeista 7.9.1977 Valtiovarainministeriö vahvisti valtionhallinnon

Lisätiedot

HE 48/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi valtiokonttorista. sähköisten tukipalvelujen keskitetyn tuottamisen.

HE 48/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi valtiokonttorista. sähköisten tukipalvelujen keskitetyn tuottamisen. HE 48/2009 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtiokonttorista annetun lain 2 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi valtiokonttorista

Lisätiedot

JULKISEN HALLINNON SÄHKÖISEN ASIOINNIN VIITEARKKITEHTUURI. Kuntaliitto Hannu Ojala Neuvotteleva virkamies/julkict

JULKISEN HALLINNON SÄHKÖISEN ASIOINNIN VIITEARKKITEHTUURI. Kuntaliitto Hannu Ojala Neuvotteleva virkamies/julkict JULKISEN HALLINNON SÄHKÖISEN ASIOINNIN VIITEARKKITEHTUURI Kuntaliitto 02.10.2012 Hannu Ojala Neuvotteleva virkamies/julkict Lähtökohdat Laaditaan kokonaisarkkitehtuuri tietylle sektorille, joka menee läpi

Lisätiedot

laeiksi julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta

laeiksi julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta EDUSKUNNAN VASTAUS 331/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta sekä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 18 ja 36 :n muuttamisesta Asia Hallitus on

Lisätiedot

JHKA-jaosto. 1. Työsuunnitelma: 2015 toimikauden loppu - Esitys: JUHTA hyväksyisi työsuunnitelman 2. Taustamateriaali tilanteesta

JHKA-jaosto. 1. Työsuunnitelma: 2015 toimikauden loppu - Esitys: JUHTA hyväksyisi työsuunnitelman 2. Taustamateriaali tilanteesta JHKA-jaosto 1. Työsuunnitelma: 2015 toimikauden loppu - Esitys: JUHTA hyväksyisi työsuunnitelman 2. Taustamateriaali tilanteesta JHKA-jaosto ja -sihteeristö, VM / JulkICT 3.12.2014 1.1 JHKA-jaoston tavoitteet

Lisätiedot

Tuloksellisuutta tekemässä Tietopolitiikka, ICT ja TORI

Tuloksellisuutta tekemässä Tietopolitiikka, ICT ja TORI Tuloksellisuutta tekemässä Tietopolitiikka, ICT ja TORI JulkICT-toiminto, strateginen ohjaus Neuvotteleva virkamies, yksikön päällikkö Riku Jylhänkangas VATU 29.5.2013 Tuloksellisuutta tekemässä Tehokkaat

Lisätiedot

JUHTA:n syysseminaari

JUHTA:n syysseminaari JUHTA:n syysseminaari 19.9.2013 Klo 10.00 Kahvi OHJELMA Klo 10.10 JUHTA:n ja jaostojen toiminnan tavoitteet toimikaudella - ICT-johtaja, ylijohtaja Timo Valli, VM - tietoyhteiskunta-asiain päällikkö Heikki

Lisätiedot

Yhteentoimivuus - kattaa strategisen, lainsäädännnöllisen, organisaatioiden välisen, semanttisen ja teknisen yhteentoimivuuden

Yhteentoimivuus - kattaa strategisen, lainsäädännnöllisen, organisaatioiden välisen, semanttisen ja teknisen yhteentoimivuuden Yhteentoimivuus - kattaa strategisen, lainsäädännnöllisen, organisaatioiden välisen, semanttisen ja teknisen yhteentoimivuuden Leena Kononen 25.10.2013 1 Yhteentoimivuustyö EU:ssa ja Suomessa Tavoitteena

Lisätiedot

11.10.2013 Tekijän nimi

11.10.2013 Tekijän nimi 11.10.2013 Tekijän nimi Arkkitehtuuri kehittämisen välineenä Kokonaisarkkitehtuuri hallitun muutoksen avaimena Etelä-Savon maakuntaliitto 10.10.2013 Markku Nenonen Tutkijayliopettaja Mikkelin ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Strategian laadinta ja toimijoiden yhteistyö. Tehoa palvelurakenteisiin 25.10.2011 ICT-johtaja Timo Valli

Strategian laadinta ja toimijoiden yhteistyö. Tehoa palvelurakenteisiin 25.10.2011 ICT-johtaja Timo Valli Strategian laadinta ja toimijoiden yhteistyö Tehoa palvelurakenteisiin 25.10.2011 ICT-johtaja Timo Valli Information and Communication Technology Teknologia Kommunikaatio Infrastruktuuri Informaatio Integraatio

Lisätiedot

Toimeenpano vuonna 2011 Loppuraportointi

Toimeenpano vuonna 2011 Loppuraportointi Kansallinen paikkatietostrategia 2010-2015 Toimeenpano vuonna 2011 Loppuraportointi Pekka Sarkola Poscon Oy 9.2.2012 Visio 2015 Paikkatietoinfrastruktuuri on parantanut palvelun ja päätöksenteon laatua

Lisätiedot

Valtorin asiakasneuvottelukunnan kokous 1/2015

Valtorin asiakasneuvottelukunnan kokous 1/2015 Muistio 1 (5) n asiakasneuvottelukunnan kokous 1/2015 Aika ti 3.2.2015 klo 14.05 16.00 Paikka Osallistujat nh Merikotka, Ympyrätalo (9. krs), Siltasaarenkatu 18 20 A, Helsinki Jäsenet: tietohallintojohtaja

Lisätiedot