PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS VUOSIKERTOMUS 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS VUOSIKERTOMUS 2009"

Transkriptio

1 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS VUOSIKERTOMUS

2 Sisällys Pääjohtajan katsaus 3 PRH:n arvot 4 Toiminta-ajatus 6 Visio 6 Toimintakaavio 7 Johtokunta, johtoryhmä ja yhteistyötoimikunta 8 Tapahtumia Aluepalvelut 12 PatRek-asiakaspalvelu 13 Patenttikirjasto ja neuvontapalvelut 14 Henkilöstö 16 Yritys- ja yhteisölinja 18 Patentti- ja innovaatiolinja 20 Tavaramerkki- ja mallilinja 22 Yhdistysasiat-yksikkö 24 Markkinointi- ja liiketoimintayksikkö 26 Valituslautakunta 28 Viestintä ja yhteiskunta-asiat 30 Innosuomi Kansainvälinen yhteistyö 34 Tilinpäätöslukujen tarkastelua 36 Tuloksellisuuskatsaus 38 Toimitus: PRH Ulkoasu: Mainostoimisto Kari Eklund - DM Oy Paino: Painorauma Oy Kuvat: Kuvatoimistot, Auvo Mäkinen ja PRH:n oma arkisto 2

3 Pääjohtajan katsaus Suomen samoin kuin Euroopan talous on viime vuoden aikana kärsinyt maailmanlaajuisesta taantumasta. Tämä on pakottanut yritykset karsimaan toimintojaan ja vähentämään henkilöstöään. Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) on elinkeinoelämää ja kansalaisjärjestöjä palveleva nettobudjetoitu virasto, joka saa tulonsa hakemuksista, ilmoituksista, vuosimaksuista ja tietopalveluista. Kansantalouden vaikeudet heijastuivat väistämättä myös PRH:n toimintaan, palveluiden kysyntä ja vuosimaksutulot vähenivät huomattavasti ennakoidusta. Patenttihakemusten määrä Suomessa kasvoi tuntuvasti. Euroopassa tapahtunut hakemusten määrän lasku vaikutti kuitenkin negatiivisesti virastomme talouteen, koska Suomeen kohdistuneet patenttien validoinnit Euroopassa vähenivät. Myös yritys- ja yhteisölinjalla oli tavanomaista hiljaisempaa. Sen sijaan tavaramerkki- ja yhdistysasioiden hakemusmäärät olivat lähellä edellisen vuoden tasoa. Virastomme toimialaa säätelevät monet kansalliset lait ja kansainväliset säännökset. Niihin liittyy monenlaisia haasteita. Patentti- ja rekisterihallituksessa jatkettiin kireästä taloustilanteesta huolimatta kehitystoimintaa niin it-teknologian kuin asiakaspalvelunkin kehittämiseksi. Kertomusvuonna aloitettiin viraston evaluointi työ- ja elinkeinoministeriön tilauksesta. Tehtyjen alustavien selvitysten mukaan viraston toiminnot yleisesti ottaen ovat hyvässä kunnossa. Evaluoinnin perustana oli myös uusi kansallinen IPR-strategia. Aluehallinnossa tapahtuneet muutokset otetaan luonnollisesti huomioon PRH:n käytännön toiminnassa. PRH:n kustannukset pidettiin kurissa ja koko viraston tuottavuus nousi jonkin verran, joskaan taloudellisesta taantumasta johtuen tavoitteeseen ei täysin päästy. Talouden elpymisestä on kuitenkin jo merkkejä, samalla kun henkisen omaisuuden merkitys jatkuvasti kasvaa. Voimme siis keskipitkällä aikavälillä katsoa luottavaisesti tulevaisuuteen. Meidän on syytä myös jatkaa työskentelyämme innovaatiopolitiikan kehittämiseksi. INNOSUOMI-kilpailu, samoin kuin INNOKOULU ja INNOINT tuottivat tänäkin vuonna erinomaista tulosta. PRH on lisäksi ollut mukana Innovaatioparlamentin, Yritys-Suomen ja monien muiden myönteistä kehitystä edistävien hankkeiden toteuttamisessa. Kiitän henkilökuntaamme tavallista vaikeammissa oloissa suoritetusta hyvästä työstä. Martti Enäjärvi Pääjohtaja 3

4 PRH:n arvot Patentti- ja rekisterihallituksen arvot tiivistyvät käsitteiksi: palvelu, tuloksellisuus, vaikuttavuus ja hyvinvointi, yhteistyö, vastuullisuus ja kehittyminen. Palvelu Palvelumme on asiakaslähtöistä ja tuottaa sidosryhmillemme lisäarvoa sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Palvelumme on luotettavaa, monipuolista ja helposti saatavilla. Tuloksellisuus Tuloksellisuutemme perustuu sovittuihin tulostavoitteisiin siten, että tuotamme korkealaatuiset palvelut tehokkaasti ja edullisesti henkilöstön sitoutuessa toiminnan päämääriin. Vaikuttavuus ja hyvinvointi Vaikuttavuudella ja hyvinvoinnilla edistämme innovatiivisuutta, yrittäjyyttä ja yhteisötoimintaa. Panostamme yhdessä työssä jaksamiseen ja työhyvinvointiin. Yhteistyö Yhteistyössä toimimme avoimessa ja aktiivisessa vuorovaikutuksessa asiakkaiden ja muiden sidosryhmien kanssa. Toimintamme perustuu henkilöstön avoimeen yhteistyöhön tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja toistemme työtä kunnioittaen. Vastuullisuus Vastuullisuus tarkoittaa, että asiakkaamme voivat luottaa toimintamme tasapuolisuuteen ja oikeusvarmuuteen, palvelujemme puoleettomuuteen ja riippumattomuuteen. Olemme lahjomattomia ja oikeudenmukaisia. Kehittyminen Kehittyminen merkitsee meille osaamisen arvostamista, jota tuemme jatkuvalla koulutuksella ja ammattitaidon kehittämisellä. Kehitämme toimintaamme ja palvelujamme asiantuntijoina kansallisessa ja kansainvälisessä toimintaympäristössä. 4

5 5

6 Toiminta-ajatus Visio Teollisoikeuksien ja yritys- ja yhteisötoiminnan asiantuntijaorganisaationa Patentti- ja rekisterihallitus edistää ja kehittää yrittäjyyttä, innovatiivisuutta ja yhteisöllistä toimintaa Suomessa ja kansainvälisesti. Patentti- ja rekisterihallitus vaalii henkistä pääomaa ja tukee teknistä ja taloudellista kehitystä varmistamalla, että yritykset, yhdistykset ja säätiöt voivat toimia oikeudellisesti maassamme keksijät, tutkijat, tuotekehittäjät, valmistajat ja markkinoijat voivat saada patentin, tavaramerkin, mallioikeuden tai muun teollisoikeudellisen suojan suomalaisten edut turvataan kansainvälisesti PRH-tieto ja neuvonta ovat luotettavia ja nopeasti saatavissa. Luovuus, osaaminen, yrittäjyys ja yhteistoiminta ovat asiakkaittemme menestystekijöitä ja maamme teknisen, taloudellisen ja henkisen kehityksen ja hyvinvoinnin perusta. Asiakkaamme luottavat palvelumme oikeusvarmuuteen, yhdenvertaisuuteen ja kansainvälisesti kilpailukykyiseen laatuun ja pystyvät toimimaan PRH:n kautta täysipainoisesti myös kansainvälisessä innovaatiojärjestelmässä ja yritystoiminnassa. Palvelumme on nopeaa, joustavaa ja helposti käytettävissä PRH:n Innotalossa, alueellisissa palvelupisteissä ja tietoverkoissa. Olemme Suomen osaavin ja ystävällisin henkilökunta. Kunnioitamme toisiamme, olemme avoimia ja uudistumme jatkuvasti. 6

7 Johtokunta Pääjohtaja Martti Enäjärvi Johtoryhmä Pääjohtajan sihteeristö Pääjohtajan sihteeri Tuula Hirvonen Hallinto Ylijohtaja Eero Mantere Suunnittelujohtaja Kari Summanen Talousjohtaja Raija Järviö Henkilöstöjohtaja Esko Inkinen Viestintäjohtaja Juha Klemola Markkinointijohtaja Mika Waris Apulaisjohtaja Christer Brännkärr Tietohallintopäällikkö Iikka Kanniainen Yritys- ja yhteisölinja Linjanjohtaja Olli Koikkalainen Kaupparekisteri Yrityskiinnitykset Säätiöt Patentti- ja innovaatiolinja Linjanjohtaja Pekka Launis Patentit Hyödyllisyysmallit Integroidut piirit Patenttikirjasto ja neuvontapalvelut Yksikön johtaja Kristiina Grönlund Tavaramerkki- ja mallilinja Linjanjohtaja Eija Nuorlahti-Solarmo Tavaramerkit Mallioikeudet Sisäinen tarkastus Sisäisen tarkastuksen päällikkö Anneli Koljonen Yhteistyötoimikunta Valituslautakunta Yhdistysasiat-yksikkö Yhdistysrekisterijohtaja Kari-Pekka Helminen PatRek-asiakaspalvelu Asiakaspalvelupäällikkö Marja Sinkkonen Aluepalvelut TE-keskukset (15) Kaikki PRH-palvelut, keksintöasiamiehet Uusyrityskeskukset (31) Neuvonta 7 Maistraatit (24) Yritys- ja yhteisöasiat Kauppakamarit (20) Neuvonta

8 Johtokunta, johtoryhmä ja yhteistyötoimikunta Patentti- ja rekisterihallitus perustettiin 1942 siirtämällä kauppa- ja teollisuusministeriön patenttiasiain- ja kaupparekisteriosastot uuteen keskusvirastoon. PRH:n aiempia edeltäjiä vuodesta 1835 alkaen olivat mm. Suomen senaatin manufaktuurijohtokunta ja teollisuushallitus. Nykyisin PRH kuuluu työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalaan nettobudjetoituna, palvelumaksuin rahoitettuna keskusvirastona, jonka tuloista merkittävä osa tulee ulkomaisilta asiakkailta. Johtokunta Johtokunnan tehtävänä on asettaa käytännön tavoitteet PRH:n toiminnalle ja päättää toimintalinjoista. Se myös ohjaa ja valvoo virastolle asetettujen tavoitteiden toteutumista. Johtokunta päättää talousarvioehdotuksesta ja toiminta- ja taloussuunnitelmasta sekä edistää PRH:n ja sen palvelujen käyttäjien välistä yhteistyötä. Johtokunnan asettaa valtioneuvosto kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Nykyisen johtokunnan toimikausi päättyy Jäsenet Jussi Järventaus, toimitusjohtaja, Suomen Yrittäjät ry, puheenjohtaja Risto Paaermaa, johtaja, TEM, varapuheenjohtaja Martti Enäjärvi, pääjohtaja, PRH Jukka Ahtela, johtaja, Elinkeinoelämän Keskusliitto Kalevi Olin, professori Leila Risteli, johtaja, Oulun yliopisto Seija Saaristo, tavaramerkkiasiamies, Suomen Patenttiasiamiesyhdistys ry Riitta Larja, koordinaattori, PRH:n henkilöstön edustaja Eero Mantere, ylijohtaja, PRH, johtokunnan nimeämä sihteeri Johtoryhmä Johtoryhmä toimii pääjohtajan apuna viraston toimintoja kehitettäessä ja arvioitaessa. Johtoryhmän asettaa pääjohtaja. Johtoryhmässä käsitellään muun muassa viraston toiminta- ja taloussuunnitelmaa, talousarvioehdotusta, tulostavoitteiden toteutumista ja keskeisiä kehittämishankkeita sekä kansalliseen ja kansainväliseen toimintaympäristöön liittyviä asioita. Jäsenet Martti Enäjärvi, pääjohtaja, puheenjohtaja Eero Mantere, ylijohtaja, varapuheenjohtaja Olli Koikkalainen, linjanjohtaja Pekka Launis, linjanjohtaja Eija Nuorlahti-Solarmo, linjanjohtaja Kari-Pekka Helminen, yhdistysrekisterijohtaja Esko Inkinen, henkilöstöjohtaja Raija Järviö, talousjohtaja Juha Klemola, viestintäjohtaja Kari Summanen, suunnittelujohtaja Mika Waris, markkinointijohtaja Eija Lanne, henkilöstön edustaja, ylitarkastaja Christer Brännkärr, apulaisjohtaja, johtoryhmän sihteeri 8

9 Yhteistyötoimikunta Yhteistyötoimikunta on lakisääteinen yhteistoimintaelin, jonka tarkoituksena on antaa henkilöstölle mahdollisuus vaikuttaa työhönsä ja työoloihinsa liittyvään, viraston toimintaa koskevaan päätöksentekoon ja samalla edistää siten valtionhallinnon toiminnan tuloksellisuutta ja taloudellisuutta. Jäsenet Työnantajan edustajat Martti Enäjärvi, pääjohtaja, puheenjohtaja Eero Mantere, ylijohtaja, varapuheenjohtaja Olli Koikkalainen, linjanjohtaja Pekka Launis, linjanjohtaja Eija Nuorlahti-Solarmo, linjanjohtaja Esko Inkinen, henkilöstöjohtaja, yhteistyötoimikunnan sihteeri Henkilöstön edustajat, luottamusmiehet Eija Lanne, ylitarkastaja, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry Riitta Leikas, apulaistarkastaja, Palkansaajajärjestö Pardia ry:n PRH:n henkilökuntayhdistys PRHHY ry Matti Santero, vanhempi tutkijainsinööri, Palkansaajajärjestö Pardia ry:n Patenttihallinnon diplomi-insinöörit ry Eija Peltonen, apulaistarkastaja, työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) hallinnonalan ammattiosasto JHL ry 9

10 Tapahtumia 2009 Yhdistysrekisterin 90-vuotista taivalta juhlistettiin valtiollisen näyttävästi Helsingissä Säätytalolla. Ensimmäinen yhdistys, Kristillinen Taideseura ry, merkittiin yhdistysrekisteriin Oma Yritys -messut Helsingin Wanhassa Satamassa käynnisti vuosittaiset messutapahtumat maaliskuussa. PRH:lla oli messuilla oma osasto sekä oheistapahtumana luentosarja. Messut olivat menestys, kävijöitä oli lähes kolmannes edellisvuotta enemmän. Japanin patenttiviraston pääjohtajan Takashi Suzukin vieraillessa virastossa maaliskuussa allekirjoitettiin ensimmäinen kahdenvälinen Patent Prosecution Highway (PPH) sopimus. Vuoden aikana myös Unkarin, Ranskan ja Portugalin patenttivirastojen pääjohtajat vierailivat PRH:ssa, Viron patenttiviraston pääjohtaja useaankin kertaan. Maailman henkisen omaisuuden päivää vietettiin Helsingin kauppakorkeakoululla huhtikuun lopulla. Esiintyjinä olivat mm. pääjohtaja Martti Enäjärvi, valtiosihteeri Mikko Alkio, uuden Aalto-yliopiston rehtori Tuula Teeri sekä tekijänoikeuksia valottanut kansanedustaja Mikko Alatalo. Tilaisuudessa palkittiin jo perinteeksi muodostuneella tavalla ansioituneita keksijöitä Suomalaisten Keksijöiden Tukiyhdistyksen Konsta-palkinnoilla. Samalla viikolla vietettiin Maailman tekijänoikeuspäivää ja Innovaatioparlamentti kokoontui Turussa. PRH:n vuosipäivää, Manufaktuuripäivää, vietettiin perinteisesti toukokuussa. Laaja joukko yhteistyötahojen edustajia kokoontui Innotaloon vastaanotolle ja kuulemaan professori Kalle Määtän luentoa Euroopan innovaatiopolitiikasta. 10

11 Suomen kansallinen tavaramerkkirekisteri täytti 120 vuotta. Tämän kunniaksi järjestettiin vastaanotto ja pidettiin luentoja. Innogalleriaan avattiin Tavaramerkkien suojaa Suomessa 120 vuotta -näyttely. Tavaramerkkirekisteri aloitti toimintansa Vapun päivänä Tuolloisen Teollisuushallituksen tavaraleimarekisteriin merkittiin numerolla 1 Billnäsin ruukin leima naula- ja kankirautaa varten. Alihankintamessuista Tampereella on tullut syksyn merkittävin messutapahtuma Patentti- ja rekisterihallitukselle. PRH osallistui messuille yhteisosastolla Pirkanmaan TE-keskuksen kanssa. Kävijöitä oli lähes Määrä on ollut jatkuvassa nousussa. Tasavallan presidentin INNOSUOMI-palkintojen jako oli jälleen vuoden huipputapahtuma. Niiden lisäksi jaettiin INNOINT- ja INNOKOULU-palkinnot. Presidentti Tarja Halonen ja puolustusvoimain uusi komentaja kenraali Ari Puheloinen viihtyivät pitkään palkittujen seurassa. 11

12 Aluepalvelut PRH:n aluepalvelut kattavat koko maan. Asiakkaat saavat neuvontaa ja palvelua Patentti- ja rekisterihallituksen toimialaan kuuluvissa asioissa kaikkialla Suomessa. Palvelua antavat: kauppakamarit maistraatit työvoima- ja elinkeinokeskukset, TE-keskukset ( alkaen palvelua ovat jatkaneet elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset, ELY-keskukset) uusyrityskeskukset verotoimistot yliopistoissa ja korkeakouluissa toimivat innovaatioasiamiehet Alueelliset kaupparekisteripalvelut TE-keskukset toimivat kaupparekisterin paikallisviranomaisena. TE-keskusten yrityspalvelupisteessä asiakkaat voivat hoitaa yritysten rekisteröintiin liittyviä asioita ja saada rekisteritietoja. Maistraatit käsittelevät ja rekisteröivät asunto-osakeyhtiöiden ilmoitukset. Maistraatit toimivat muissakin kaupparekisteriasioissa paikallisviranomaisena. Verohallinnon toimipisteissä on saatavilla ja otetaan vastaan verohallinnon ja Patentti- ja rekisterihallituksen yhteisiä ilmoituslomakkeita. Uusyrityskeskuksissa on tarjolla monipuolista neuvontaa, ohjeita ja lomakkeita yrittäjiksi aikoville. Alueelliset keksintö- ja patentointipalvelut TE-keskukset tarjoavat PRH:n patenttiasioihin liittyvät peruspalvelut. Lisäksi PRH:lla on yhteistyössä Keksintösäätiön ja TE-keskusten kanssa 15 alueellista, TE-keskuksissa toimivaa keksintöasiamiestä. Heidän tehtävänään on edistää innovatiivisuutta ja keksintöjen hyödyntämistä. Yliopistoissa ja korkeakouluissa on 16 innovaatioasiamiestä, jotka toimivat yhteistyössä Keksintösäätiön ja oppilaitosten kanssa. Myös heidän tehtävänään on edistää innovatiivisuutta ja keksintöjen hyödyntämistä. Tärkeitä työaiheita ovat yliopisto- ja korkeakoulumaailmasta tulevat keksintöhankkeet. Keksintöasiamiehet myös opastavat keksijöitä patentointiin ja muihin teollisoikeuksiin liittyvissä asioissa sekä rahoituksen hakemisessa ja tuotteen kehittämisessä. Työvoima- ja elinkeinokeskus Maistraatti Uusyrityskeskus Uusyrityskeskuksen toimipiste Kauppakamari Yliopistojen innovaatioasiamiehet 12

13 PatRek-asiakaspalvelu Asiakkaille annettiin entistä enemmän opastusta ja neuvontaa. PatRek-asiakaspalvelupisteessä asioi kertomusvuonna henkilökohtaisesti asiakasta. Henkilökohtaisesti asioivien määrä laski 11 prosenttia edellisestä vuodesta. Maksullisia rekisteriotteita, todistuksia ja asiakirjajäljennöksiä annettiin kappaletta. Noudettavien, maksullisten tietopalvelutuotteiden määrä laski 7 prosenttia edellisestä vuodesta. Asiakastiloissa kävi omatoimisesti tutkimassa julkisia asiakirjoja ja rekistereitä keskimäärin 40 henkilöä päivässä. Arkistoista pyydettiin nähtäväksi yli asiakirjaa, näistä yli oli kaupparekisterin asiakirjoja. Kiinnostus säätiörekisterin ja yhdistysrekisterin asiakirjoja kohtaan lisääntyi. Vaikka henkilökohtaisesti asioivien määrä vähentyi, neuvonnan tarve lisääntyi ja monipuolistui kertomusvuonna. Asiakkaat tarvitsivat entistä enemmän opastusta ja neuvontaa. Asiakasneuvojien haasteena oli havaita asiakkaiden tarpeet ja odotukset sekä reagoida muuttuvan toimintaympäristön vaatimuksiin. Henkilöstön osaamista kehitettiin ja ylläpidettiin osallistumalla erilaisiin koulutustilaisuuksiin. Kertomusvuoden aikana hallinnollista kirjaamista kehitettiin ja sopimukset tulivat mukaan osaksi sähköistä asiakirjahallintaa. Kesäkuussa 2009 otettiin käyttöön sopimustenhallintaosio, joka helpottaa sopimusten valmistelua, hallintaa ja seurantaa. Asiakirjahallinnon kokonaisvaltainen kehittäminen on parantanut myös asiakirjajulkisuutta. PatRek-asiakaspalvelu huolehtii virastoon tulevista asiakkaista, ottaa vastaan tuodut ja lähetetyt asiakirjat ja maksut sekä neuvoo asioiden vireille saamisessa. PatRekissa asiakkaat voivat käyttää maksutta sähköistä tietopalvelua ja rekistereitä. 13

14 Patenttikirjasto ja neuvontapalvelut Kirjakokoelma oli opiskelijoiden suosiossa. PRH:n erikoiskirjaston kausijulkaisukokoelma on teollisoikeudelliselta tarjonnaltaan maan kattavin. Erikoiskirjastossamme ovat alan tärkeimmät julkaisut 1900-luvun alusta lähtien. Kausijulkaisuja tilattiin edelleen myös painettuna, vaikka suuntaus sähköiseen maailmaan on jatkunut voimakkaana. E-lehtien määrä lähentelee seitsemää tuhatta ja sähköisten kirjojen tuloa odotetaan kiinnostuksella. PRH:n erikoiskirjaston teollisoikeudellinen kirjakokoelma oli seurantavuonna erityisesti opiskelijoiden suosiossa. Kirjalainoja oli vuonna 2009 peräti kappaletta. Erikoiskirjastojen yhteistyössä mukana Kirjaston kirjatietokanta KitiNet on mukana erikoiskirjastojen Erik-tietokannassa ja tieteellisten kirjastojen yhteistietokannassa. KitiNet-tietokantaan tehtiin vuoden 2009 aikana hakua. Yhteistyö maan erikoiskirjastoverkon kanssa jatkui tiiviinä. Vuosi päättyi komeasti, kun viisikymmentä erikoiskirjastojen edustajaa kokoontui PRH:n auditorioon pitämään Erikoiskirjastojen neuvoston syyskokousta. Pääsimme kertomaan, mikä patentti on ja mitä tietoa tietopalveluihin erikoistuneet erikoiskirjastolaiset voivat saada patenttitietokannoista. Patenttitietokantojen uudistustyö helpottaa tiedonhakijaa Patentti- ja hyödyllisyysmallirekisteri ja Suomessa voimaan saatettujen eurooppapatenttien rekisteri ovat olleet asiakkaiden käytössä Internetissä maksutta jo useita vuosia. Kertomusvuonna niiden käyttöliittymiä, selailtavuutta ja hakutulosten esitystapaa parannettiin käyttäjiltä tulleiden toiveiden mukaisesti. Lisäksi tietokantoihin lisättiin linkki ja julkaisupalvelimelle. Patenttilehti ja Hyödyllisyysmallilehti selainpohjaisiksi Patenttilehti ja Hyödyllisyysmallilehti muuttuivat pdf-muotoisista näköislehdistä selainpohjaisiksi verkkolehdiksi. Lehdet myös linkitettiin patentti- ja hyödyllisyysmallirekisteriin ja julkaisupalvelimelle. Myönnetyt patentit ja rekisteröidyt hyödyllisyysmallit löytyvät Internetistä heti lehtien ilmestymispäivästä lähtien. Keksijöiden toivomuksesta niin lehdistä kuin patenteista ja hyödyllisyysmalleistakin poistettiin keksijän lähiosoite. Lehtien ilmestymistä voi seurata RSS-syötteellä. Patenttikirjasto palvelee niin sisäisiä kuin ulkoisiakin asiakkaita. Se myös huolehtii patenttijulkaisukokoelman ylläpidosta. Patenttikirjastossa on kaikki keskeinen kansallinen ja kansainvälinen patentti-informaatio helposti käytettävissä sekä myös muuta IPR-kirjallisuutta ja edustavasti alan lehtiä. Kaikilla toimintalinjoilla on asiantuntijaneuvojia, joiden maksuttomat palvelut ovat asiakkaiden tavoitettavissa. Kaikki oleellinen tieto PRH:n toiminnasta on myös ajantasaisesti nähtävillä viraston Internet-sivuilla. 14

15 15

16 Henkilöstö Henkilöstöstrategia laadittiin yhteistyössä henkilöstön kanssa. Patentti- ja rekisterihallituksessa työskenteli vuoden 2009 lopulla 497 henkilöä, mikä on 20 henkeä vähemmän kuin vuosi sitten. Henkilötyövuosia kertyi 473. Henkilöstön keski-ikä nousi vuodella, 46,6 vuoteen. Henkilöstöstrategia (HESTRA) saatiin yli vuoden järjestelmällisen työn tuloksena valmiiksi. Lähtökohtana oli, että PRH:n tulee täyttää tuloksellisuuden, laadun ja hyvän asiakaspalvelun vaatimukset. Tuottavuusohjelman mukaisesta henkilöstön vähentämisestä huolimatta meidän tulee pitää yllä hyvinvointiamme, osaamistamme, ammattitaitoamme ja sitoutumistamme työhön. Kaikkien näiden tavoitteiden saavuttaminen ja sovittaminen yhteen on erittäin vaativaa. Henkilöstöstrategia vastaa näihin haasteisiin ja pyrkii osaltaan antamaan tarkoituksenmukaiset keinot hyvään suunnitteluun, johtamiseen ja henkilöstöpolitiikkaan. Henkilöstöstrategiassa olemme määritelleet viisi menestystekijää sekä sopineet tarvittavista toimenpiteistä ja mittareista seurantaa varten. Keskeistä tässä työssä on ollut PRH:n kannalta tärkeiden asioiden löytäminen. Kun ne ohjaavat toimintaamme, selviämme paremmin toimintaympäristön ja tuottavuuden haasteista emmekä joudu tinkimään henkilöstön hyvinvoinnista. Kehittämiseen ja työhyvinvointiin huomiota Henkilöstön kehittämissuunnitelma vuodelle 2009 toteutui haastavasta taloustilanteesta huolimatta hyvin. Viraston yhteisissä koulutuksissa otettiin huomioon erityisesti viestintä ja turvallisuusasiat. Uusittu turvallisuus- ja pelastussuunnitelma otettiin käyttöön, turvallisuusorganisaatiota perehdytettiin ja koko henkilöstölle annettiin turvallisuuskoulutusta. Esimieskoulutusta jatkettiin systemaattisesti. Linjat ja yksiköt hoitivat itse pääosan kehittämisestä. Tilastoitua koulutusta järjestettiin keskimäärin 4,1 päivää henkilötyövuotta kohden. TYKY-toiminnan teemana vuonna 2009 oli Työtoveri toista sukupolvea. Teema näkyi mm. luentojen aiheissa ja henkilöstölehden jokaisessa numerossa. Teemasta järjestettiin myös gallup ja paneelikeskustelu. Muusta monipuolisesta ja onnistuneesta toiminnasta mainittakoon perinteiset tapahtumat, Naisten Kymppi ja TYKY-iltapäivä, sekä uutena lajina yritysten ja virastojen välinen leikkimielinen Dragon-melontakilpailu Kaisaniemenrannassa. Työtyytyväisyyskyselyn taso säilyi Kyselyn keskiarvo pysyi 3,5:ssä asteikolla 1 5. Yksittäisten kysymysten vastauksissa oli nousuja ja laskuja, mutta kokonaisuutena muutokset olivat kuitenkin hyvin pieniä. Vahvuuksiksi nousivat työolot, työn sisältö ja haasteellisuus sekä työilmapiiri ja yhteistyö. Erityisesti seuraavat kohdat saivat hyvät arvot: mahdollisuudet yhdistää työ- ja yksityiselämä (4,1), oikeudenmukainen ja inhimillinen kohtelu työyhteisössä (4,0), sukupuolten tasa-arvon toteutuminen työyhteisössä (4,0) sekä työn itsenäisyys ja mahdollisuus vaikuttaa työn sisältöön (4,0). Edellisvuosien tapaan palkkaukseen ja tiedonkulkuun liittyvissä asioissa on vielä kehitettävää, sillä arvot näissä vaihtelevat kolmosen molemmin puolin. Sukupuolten kesken ei kokonaiskeskiarvoissa ollut oleellista eroa. Henkilöstöryhmien tulokset säilyivät samantyyppisinä kuin aiempina vuosina, tosin tällä kertaa asiantuntijat olivat hivenen tyytyväisempiä kuin toteuttajat. Suhde oli edellisvuonna päinvastoin. Palvelukeskus ja it-järjestelmät mukaan henkilöstöasioiden hoitoon Henkilöstö- ja taloushallinnon palveluita siirrettiin Valtiokonttorin yhteiseen palvelukeskukseen Mikkeliin. Ensimmäiset palkat maksettiin sitä kautta lokakuussa. Henkilöstön itseasiointijärjestelmän ESSin ja rekrytoinnissa käytettävän Henkilöstöhallinto huolehtii viraston henkilöstön kehittämisestä, turvallisuudesta ja muista henkilöstöasioista sekä valmistelee viraston työehto- ja virkaehtosopimuksia sekä rekrytointeja. 16

17 Heli-järjestelmän käyttö vakiintui toimintavuoden aikana. Työnantajan henkilöstötietojärjestelmä Tahti tarjosi yhä enemmän raportointimahdollisuuksia ja antoi hyödyllistä tilastotietoa moneen tarpeeseen. Henkilöstö ikääntyi, mutta sairauspoissaolot vähenivät Ennaltaehkäisevään työterveyshuoltoon suunnattiin resursseja edellisten vuosien tapaan. Sairauspoissaoloja oli henkilötyövuotta kohden 8,3 päivää. Tämä on lähes kaksi päivää edellisvuotta vähemmän. Toimintavuoden aikana oli asiantuntijatehtävissä oleville ASLAK-kurssi. Samankaltaista kurssia valmisteltiin toimistohenkilöstölle. ASLAK tarkoittaa ammatillisesti syvennettyä lääketieteellistä kuntoutusta. Syyskaudella varauduttiin A(H1N1)v-viruksen aiheuttamaan pandemiauhkaan. Yhteistyö Mehiläisen järjestämän työterveyshuollon ja PRH:n kesken toimi jälleen tehokkaasti ja joustavasti. Kokoaikaiset ja osa-aikaiset sukupuolen mukaan Henkilöstön määrä henkilötyövuosina 2009 Henkilöstö koulutusasteen mukaan Henkilöstön ikärakenne Kokoaikainen nainen 278 Kokoaikainen mies 170 Osa-aikainen nainen 39 Osa-aikainen mies 10 Hallinto (sis. valitusltk., viestintä, PatRek, PIT) 79 Markkinointi- ja liiketoimintayksikkö 4 Patentti- ja innovaatiolinja 181 Tavaramerkki- ja mallilinja 41 Yritys- ja yhteisölinja 141 Yhdistysasiat-yksikkö 27 Ylempi korkeakoulututkinto, tutkijakoulutus 216 Ammattikorkea/alempi korkeakoulututkinto 92 Toisen asteen koulutus (yo, opistoaste, ammatillinen koulutus tai vastaava) 133 Peruskoulutus 56 alle 24-vuotiaita yli 55-vuotiaita

18 Yritys- ja yhteisölinja Uudet sähköiset rekisteripalvelut olivat suosittuja. Uusien yritysten määrä väheni. Konkurssien ja selvitystilojen rekisteröinti kasvoi. Kaupparekisteriin rekisteröitiin kertomusvuonna lähes uutta yritystä. Yritykset ilmoittivat myös aktiivisesti muutoksia tietoihinsa ja muutos- ja lopettamisilmoituksia tehtiin 3 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Yleinen taloudellinen tilanne vaikutti yritysten ilmoitusaktiivisuuteen siten, että ilmoitettujen uusien yritysten määrä väheni ja konkurssien ja selvitystilojen rekisteröinti kasvoi. Yritysten rekisteritietoja varmistettiin aiempaa enemmän. Maksuttoman YTJ-tietopalvelun kautta tehtiin hakuja yritysten tietoihin 17,3 miljoonaa kertaa. Maksullisista tuotteista eniten kasvoi tilinpäätöstietojen kysyntä. Linjan tilinpäätöskuva-arkistosta haettiin yli tilinpäätöstä. Lisäksi tilinpäätöksiä myytiin massasiirtoina tietoja jalostaville yrityksille. Kokonaisuudessaan linjan tietopalvelutulot olivat 2,9 miljoonaa euroa. Yhteinen YTJ-asiointipalvelu käyttöön Patentti- ja rekisterihallituksen ja Verohallinnon yhteinen YTJ-asiointipalvelu avattiin lokakuussa Palvelun kautta yritykset ja yhteisöt voivat ilmoittaa osoite- ja yhteystietomuutoksensa sähköisesti molemmille viranomaisille. Asiakkaat tunnistetaan käyttäen verkkopankkitunnuksia tai sirullista henkilökorttia (HST-kortti). Palvelu otettiin erinomaisesti vastaan, osoite- ja yhteystietojen muutoksista jo 45 prosenttia rekisteröitiin sähköisesti ensimmäisinä käyttökuukausina. Vuonna 2009 päättyneiden tilikausien osalta menettely helpottui edelleen, koska yritys voi lähettää sähköisesti kaikki rekisteröitävään tilinpäätökseen kuuluvat asiakirjat yhdellä kertaa sekä verottajalle että kaupparekisteriin. Säätiörekisterillä aktiivinen vuosi Säätiörekisterin ilmoitus- ja hakemusmäärät kasvoivat edellisestä vuodesta 7 prosenttia. Säätiöiden valvonnassa vuoden loppu oli kiireinen, kun selvitettiin säätiöiden osallisuutta puolueiden vaalirahoitukseen. Linjan valvontayksikkö tarkasti yli 30 säätiön säännöt ja näistä 12 säätiölle lähetettiin selvityspyyntö. Selvitysten jälkeen näille säätiöille annettiin huomautuksia ja kehittämisehdotuksia sekä yhden osalta tehtiin tutkintapyyntö poliisiviranomaiselle lisäselvitystä varten. Yhteinen tilinpäätösilmoitusmenettely Verohallinnon kanssa käynnistyi syksyllä Verolomaketta 6 B käyttävien yritysten tilinpäätöstiedot siirretään automaattisesti Verohallinnosta kaupparekisteriin. Uuden menettelyn myötä rekisteröityjen tilinpäätösasiakirjojen määrä kasvoi huomattavasti. Vuonna 2008 rekisteröitiin noin yrityksen tilinpäätösasiakirjat, vuonna 2009 yli yrityksen. Yritys- ja yhteisölinja huolehtii siitä, että yhteiskunnan käytettävissä on ajantasaiset ja kattavat tiedot Suomessa toimivista yrityksistä ja säätiöistä. Linja rekisteröi uudet yritykset ja muutokset olemassa olevien yritysten tietoihin kaupparekisteriin sekä yhteisötietojärjestelmään (YTJ). Linja myös vahvistaa yrityskiinnitykset, rekisteröi säätiöasiat ja valvoo säätiöiden hallintoa. 18

19 Linjan tietojärjestelmien uudistus eteni Monivuotinen NOVUS-hanke eteni vuoden aikana suunnitellusti. Toteutusvaiheessa oli hankkeen kaksi isoa osajärjestelmää: tiedontarjontajärjestelmä ja ensimmäinen operatiivinen järjestelmä. Sähköinen arkistointipalvelu saatiin valmiiksi syyskuussa. Tiedontarjontajärjestelmä ja siihen liittyvä nykyjärjestelmän tietojen konvertointi etenivät loppuvaiheisiinsa siten, että uusi tietopalvelu pyritään saamaan käyttöön vuoden 2010 alkupuolella. Yritysasiain neuvottelukunta PRH:n yritysasiain neuvottelukunnan tehtävänä on tuoda elinkeinoelämän näkemyksiä ja asiakasnäkökulmaa yritys- ja yhteisölinjan rekistereiden kehittämiseen. Vuonna 2009 neuvottelukunta kokoontui keskustelemaan mm. auktorisoitujen tilitoimistojen toiminnasta, YTJ:n sähköisistä palveluista sekä osuuskuntatoiminnasta. Neuvottelukunnan jäsenet vuonna 2009 Neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii pääjohtaja Martti Enäjärvi ja jäseninä elinkeinoelämästä olivat vuonna 2009: Markus Aaltonen (Veterator Oy), Juha Ahvenniemi (Suomen Taloushallintoliitto), Anders Blom (Perheyritysten Liitto ry), Erkki Kontkanen (Finanssialan Keskusliitto), Kari Lehto (Pellervo-Seura ry), Leena Linnainmaa (Keskuskauppakamari), Antti Maijala ja Janne Makkula (Suomen Yrittäjät), Hannu Ylänen (Elinkeinoelämän Keskusliitto EK), Martti Virtanen (Suomen Kaupan Liitto), Iikko B. Voipio (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT). Patentti- ja rekisterihallitusta neuvottelukunnassa edustivat lisäksi Eero Mantere, Olli Koikkalainen varapuheenjohtajana, Eija Nuorlahti-Solarmo, Juha Klemola, Ulla-Maija Sarkkinen ja Sakari Kauppinen sihteerinä. Saapuneet kaupparekisteriasiat Perustamisilmoitukset (uudet yritykset) Tilinpäätösilmoitukset Muutos- ja lopettamisilmoitukset Hakemukset yms

20 Patentti- ja innovaatiolinja Hakijat luottavat PRH:n tutkimusosaamiseen. PRH:n tutkittavaksi tulleiden kansainvälisten PCT-hakemusten määrä kasvoi peräti 30 prosenttia edellisvuodesta. Kansainväliseen patentointiin kouliintuneet vientiyritykset aloittavat patentoinnin yhä useammin suoraan kansainvälisellä hakemuksella ilman kansallista etuoikeushakemusta. Ilahduttavaa on, että suomalaiset hakijat entistä useammin luottavat PCT-hakemuksiensa tutkimuksessa PRH:n osaamiseen. Nousua odotellessa yritykset haluavat parantaa kansainvälistä kilpailuasemaansa. Lama ei näy kotimaisten hakemusten määrissä Talouden lamalla ei näytä olevan ainakaan negatiivista vaikutusta patentti- tai hyödyllisyysmallihakemusten määriin. Kotimaisten patenttihakemusten määrä pysyi ennallaan, hyödyllisyysmallihakemusten määrä nousi runsaalla kymmenellä prosentilla ja palasi näin aikaisempien vuosien tasolle. Sen sijaan linjan taloutta painoi se, että eurooppapatentteja saatettiin voimaan merkittävästi edellisvuosia vähemmän. Suurimpien yrityshakijoiden listaa johtaa Metso jo viidettä vuotta peräkkäin. Valtion teknillinen tutkimuskeskus, VTT, tuplasi hakemusmääränsä edellisvuodesta. Sähköinen asiointi arkipäivää PCT-hakemuksista tehtiin sähköisesti loppuvuodesta yli 95 prosenttia, kotimaisistakin yli 75 prosenttia. Eurooppapatenttien käännöksistä lähes kaikki annetaan sähköisesti PRH:lle. Myös vireillepanon jälkeisiä asiakirjoja on jo jonkin aikaa ollut mahdollista antaa PRH:een sähköisesti. Lisäksi PCT-asiakirjojen sähköinen lähettäminen PRH:sta asiakkaalle on pilotointivaiheessa. Menettelytapa voitaneen jo vuoden 2010 aikana monistaa koko hakemusprosessiin. Kertomusvuoden aikana saatiin käyttöön toimivat etätyökalut ja viitisentoista tutkijainsinööriä aloitti etätyön. Voidaan todeta, että linjalla ollaan vain muutaman askeleen päässä patenttihakemusten täysimittaisesta sähköisestä käsittelyprosessista. Hyödyllisyysmallia hakevat yhä enemmän myös isot yritykset Hyödyllisyysmalli on perinteisesti koettu kotimaisten yksityiskeksijöiden suojamuodoksi. Kertomusvuoden tilastojen valossa näyttää siltä, että myös kotimaiset yritykset ja jopa joidenkin kotimaisten yritysten ulkomaiset kilpailijat ovat löytäneet hyödyllisyysmallille käyttöä. Suomalaisten hakemuksille oma nopea käsittelykaista Patent Prosecution Highway -sopimukset (PPH) neljän patenttiviraston kanssa antavat suomalaisten hakijoiden patenttihakemuksille oman kaistan, jolla ne etenevät tavanomaista nopeammin. Viime vuosina patentointi on kasvattanut suosiotaan, mutta samalla ruuhkauttanut joidenkin virastojen hakemuskäsittelyä. Kun hakijalla on kiire saada hakemus käsitellyksi, on PPH oiva tapa ohittaa jono. PPH-sopimukset vähentävät päällekkäistä tutkimustyötä ja ovat merkki virastojen keskinäisen luottamuksen kasvusta. Virastot hyväksyvät toistensa tutkimustyön oman prosessinsa lähtökohdaksi. Yhteisöpatentti liikahti eteenpäin Kertomusvuoden lopulla EU:n ministerineuvostossa syntyi poliittinen yksimielisyys yhteisöpatentista ja uudesta patenttituomioistuimesta. Nyt linjattiin tosin vasta pääperiaatteita, mm. kielikysymys jäi edelleen vaille ratkaisua, samoin joitakin maksukysymyksiin liittyviä kiistoja. Järjestelmän voimaantulo vie todennäköisesti silti vielä vuosia. Lontoon sopimukseen liittymisestä periaatepäätös Euroopan patenttisopimukseen liittyy Lontoon sopimuksen nimellä tunnettu lisäpöytäkirja, joka säätelee eurooppapatentin voimaansaattamisessa tarvittavia käännöksiä. TEMin asettama työryhmä otti raportissaan 2009 myönteisen kannan Suomen liittymiseen. Liittymisessä luovutaan käännösvaatimuksesta osittain: vain Patentti- ja innovaatiolinjan päätehtävä on tutkia patentoitaviksi haettavien keksintöjen uutuus ja patentoitavuus sekä rekisteröidä hyödyllisyysmallit. Patenttiyhteistyösopimuksen (PCT) mukaiset kansainväliset uutuustutkimukset kuuluvat niin ikään linjan tehtäviin. Eurooppapatenttihakemukset on mahdollista panna vireille PRH:n kautta, joka myös rekisteröi ja julkaisee yksinomaan Suomessa voimaansaatetut eurooppapatentit. 20

Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2008.

Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2008. Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2008. 1. Yleistä Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) toimii 1.1.2008 lähtien perustettavan työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2006

Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2006 Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2006 1. Yleistä Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) toimii kauppa- ja teollisuusministeriön (KTM) hallinnonalalla

Lisätiedot

Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2005

Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2005 Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2005 1. Yleistä Toiminta-ajatus Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) toimii kauppa- ja teollisuusministeriön

Lisätiedot

Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen tulossopimus vuodelle 2003

Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen tulossopimus vuodelle 2003 Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen tulossopimus vuodelle 2003 Yleistä Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) toimii kauppa- ja teollisuusministeriön (KTM) hallinnonalalla

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2009.

Työ- ja elinkeinoministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2009. Työ- ja elinkeinoministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2009. 1. Yleistä Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) toimii työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) hallinnonalalla

Lisätiedot

Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2004

Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2004 Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2004 Yleistä Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) toimii kauppa- ja teollisuusministeriön (KTM) hallinnonalalla

Lisätiedot

PAT E N T T I - J A R E K I S T E R I H A L L I T U S

PAT E N T T I - J A R E K I S T E R I H A L L I T U S PAT E N T T I - J A R E K I S T E R I H A L L I T U S V U O S I K E RTO M U S 2 0 0 8 2 Sisällys Sisällys 2 Pääjohtajan katsaus 3 PRH:n arvot 4 Toiminta-ajatus 6 Visio 6 Toimintakaavio 7 Johtokunta, johtoryhmä

Lisätiedot

EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE Dnro 78/20/06

EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE Dnro 78/20/06 EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2007 Dnro 78/20/06 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TAE 2007 30. Yrityspolitiikka 21. Patentti- ja rekisterihallituksen

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS

VUOSIKERTOMUS PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS 2010 VUOSIKERTOMUS 101001011 1010010101010 01010000100101110101 010011101010001 1000100011101001010001 000101010100101010101010101 10100100011101010100010101010010101010 110101010101010010101000101010000100101110101

Lisätiedot

2006 Patentti- ja rekisterihallitus

2006 Patentti- ja rekisterihallitus 2006 Patentti- ja rekisterihallitus 1 PRH:n arvot Patentti- ja rekisterihallituksessa käydään jatkuvaa arvokeskustelua. Vuonna 2004 käydyn keskustelun ja valmistelun jälkeen keskeisimmät eettiset arvomme

Lisätiedot

EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2006

EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2006 EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2006 Dnro 25/20/2005 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TAE 2006 30. Yrityspolitiikka 21. Patentti- ja rekisterihallituksen

Lisätiedot

Toiminta-ajatus ja tehtävät. Sisältö. Strategiset tavoitteet 2011 2020. Johtokunta

Toiminta-ajatus ja tehtävät. Sisältö. Strategiset tavoitteet 2011 2020. Johtokunta 2011 V U O S I K E R T O M U S Sisältö PRH:n toiminta-ajatus...2 Strategiset tavoitteet...2 Johtokunta...2 Pääjohtajan katsaus...3 Yritys- ja yhteisölinja Asiakkaat käyttivät sähköisiä palveluja vilkkaasti...4-5

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS VUOSIKERTOMUS 2007

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS VUOSIKERTOMUS 2007 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS VUOSIKERTOMUS 2007 1 PRH:n arvot Patentti- ja rekisterihallituksessa käydään jatkuvaa arvokeskustelua. Vuonna 2004 käydyn keskustelun ja valmistelun jälkeen keskeisimmät

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS 2005

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS 2005 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS 2005 PRH:N ARVOT Patentti- ja rekisterihallituksessa käydään jatkuvaa arvokeskustelua. Vuonna 2004 käydyn keskustelun ja valmistelun jälkeen keskeisimmät eettiset arvomme

Lisätiedot

Patenttitietokannoista ja patentista

Patenttitietokannoista ja patentista Patenttitietokannoista ja patentista Erikoiskirjastojen neuvoston syyskokous 21.10.2009 Kristiina Grönlund Patenttikirjasto ja neuvontapalvelut Patentti- ja rekisterihallitus Maksuttomia patenttitietokantoja

Lisätiedot

KOKO SUOMEN PRH PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN VUOSIKERTOMUS 2003 1

KOKO SUOMEN PRH PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN VUOSIKERTOMUS 2003 1 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN 1 VUOSIKERTOMUS 2003 KOKO SUOMEN PRH SISÄLLYS Toiminta-ajatus 4 PRH:n visio 4 Pääjohtajan katsaus 5 Patentti- ja rekisterihallitus 6 Organisaatio 8 Henkilöstö 9 PatRek-asiakaspalvelu

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2012

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2012 JULKINEN VASTA BUDJETIN JULKAISEMISEN JÄLKEEN PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS Vuoden tiedot tulossopimuksen mukaiset PRH Dnro: 147/20/11 03. Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2010

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2010 JULKINEN VASTA BUDJETIN JULKAI- SEMISEN JÄLKEEN PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS PRH Dnro: 55/20/09 03. Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v) Momentille

Lisätiedot

Tahti yhtenäistä ja vertailukelpoista tilastotietoa johtamisen tueksi

Tahti yhtenäistä ja vertailukelpoista tilastotietoa johtamisen tueksi Tahti yhtenäistä ja vertailukelpoista tilastotietoa johtamisen tueksi Käyttökokemuksia Patentti- ja rekisterihallituksessa Valtio Expo 2009 Marina Congress Center Helsinki 7.5.2009 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN JA PATENTTI- JA REKISTERIHAL- LITUKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUODELLE 2010

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN JA PATENTTI- JA REKISTERIHAL- LITUKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUODELLE 2010 15.12. TEM/2769/02.01.02/ TULOSSOPIMUS TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN JA PATENTTI- JA REKISTERIHAL- LITUKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUODELLE 1 YLEISTÄ Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) toimii työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

Teollisoikeudet (patentit, tavaramerkit ja mallisuoja) liiketoiminnassa Olli Ilmarinen

Teollisoikeudet (patentit, tavaramerkit ja mallisuoja) liiketoiminnassa Olli Ilmarinen Teollisoikeudet (patentit, tavaramerkit ja mallisuoja) liiketoiminnassa Olli Ilmarinen Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) Mitä IPR liittyy liiketoimintaan? TAVARAMERKKI PATENTTI MALLI- SUOJA TEKIJÄNOIKEUS

Lisätiedot

patentti- ja rekisterihallitus PRH

patentti- ja rekisterihallitus PRH 2004 patentti- ja rekisterihallitus :n arvot Patentti- ja rekisterihallituksessa käydään jatkuvaa arvokeskustelua. Vuonna 2004 käydyn keskustelun ja valmistelun jälkeen keskeisimmät eettiset arvomme tiivistyivät

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2011

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2011 JULKINEN VASTA BUDJETIN JULKAISEMISEN JÄLKEEN PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS PRH Dnro: 42/20/10 03. Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v) Momentille myönnetään

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TILINPÄÄTÖS

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TILINPÄÄTÖS PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TILINPÄÄTÖS 31.12.2003 1 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN TILINPÄÄTÖS 2003 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKATSAUS 2 2. TULOKSELLISUUDEN KUVAUS 10 2.1. VAIKUTTAVUUS, TUOTTAVUUS

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS VUOSIKERTOMUS

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS VUOSIKERTOMUS PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS VUOSIKERTOMUS 1 2 Valokuvat: PRH:n kuva-arkisto, Suomen Keksijäin Keskusliitto KEKE ry, WIPOn kuva-arkisto Graafi nen suunnittelu: Kedm Oy Paino: Painorauma Oy SISÄLLYS Toiminta-ajatus

Lisätiedot

PRH matkalla vuoteen 2015 miten

PRH matkalla vuoteen 2015 miten PRH matkalla vuoteen 2015 miten yhdessä eteenpäin? Sidosryhmätilaisuus 20.10.2011 2011 Rauni Hagman 1 PRH:n toiminta-ajatus ja tehtävät PRH edistää yrittäjyyttä, innovatiivisuutta ja yhteisöllistä toimintaa

Lisätiedot

Asiamiestutkinto Patenttioikeus TEOLLISOIKEUSASIAMIES- LAUTAKUNTA. Osio 4. Monivalintakysymykset (enintään 50 pistettä)

Asiamiestutkinto Patenttioikeus TEOLLISOIKEUSASIAMIES- LAUTAKUNTA. Osio 4. Monivalintakysymykset (enintään 50 pistettä) 1 (4) Osio 4. Monivalintakysymykset (enintään 50 pistettä) Alla on kuvattu 10 itsenäistä tilannetta. Kuhunkin tilanteeseen liittyy neljä toisistaan riippumatonta väittämää. Rastita kustakin väittämästä

Lisätiedot

Teollisoikeudet liiketoiminnassa Patentit, hyödyllisyysmallit, mallioikeudet ja tavaramerkit. Olli Ilmarinen, PRH Oulu,

Teollisoikeudet liiketoiminnassa Patentit, hyödyllisyysmallit, mallioikeudet ja tavaramerkit. Olli Ilmarinen, PRH Oulu, Teollisoikeudet liiketoiminnassa Patentit, hyödyllisyysmallit, mallioikeudet ja tavaramerkit Olli Ilmarinen, PRH Oulu, 11.11.2016 Yksi tuote - monta suojaa Patentit ja hyödyllisyysmallit Tietojenkäsittelymenetelmät

Lisätiedot

viestintäsuunnitelma 2012 YRITYS-SUOMI Seinäjoen seutu Viestintäsuunnitelma 2012

viestintäsuunnitelma 2012 YRITYS-SUOMI Seinäjoen seutu Viestintäsuunnitelma 2012 YRITYS-SUOMI Seinäjoen seutu Viestintäsuunnitelma 2012 1 Taustaa Työ- ja elinkeinoministeriö kehittää ja koordinoi Yritys-Suomi-palvelukokonaisuutta Suomalainen yrityspalvelujärjestelmä on tehtyjen tutkimusten

Lisätiedot

Viite: Kauppa- ja teollisuusministeriön kirje 24.6.2004, 6/030/2004. Alueellistamisselvitys kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonalalla

Viite: Kauppa- ja teollisuusministeriön kirje 24.6.2004, 6/030/2004. Alueellistamisselvitys kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonalalla 31.8.2004 DN:o 250/04/04 Kauppa- ja teollisuusministeriö Viite: Kauppa- ja teollisuusministeriön kirje 24.6.2004, 6/030/2004 Asia: Alueellistamisselvitys kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonalalla

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN JA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUODELLE 2013

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN JA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUODELLE 2013 Tulossopimus 11.12.2012 TEM/2168/00.03.01.02/2012 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN JA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUODELLE 2013 1 YLEISTÄ Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) toimii

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 68. Tasavallan presidentin asetus

SISÄLLYS. N:o 68. Tasavallan presidentin asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2008 Julkaistu Helsingissä 6 päivänä helmikuuta 2008 N:o 68 72 SISÄLLYS N:o Sivu 68 Tasavallan presidentin asetus kansainvälisistä pääliikenneväylistä tehdyn eurooppalaisen sopimuksen

Lisätiedot

Patentti- ja Rekisterihallitus. Seitsemän tulevaisuuden tavoitetta

Patentti- ja Rekisterihallitus. Seitsemän tulevaisuuden tavoitetta Patentti- ja Rekisterihallitus Seitsemän tulevaisuuden tavoitetta Tule ja tutustu tulevaisuuden tavoitteisiimme. PRH:n vuosien 2012 2015 strategiset tavoitteet on luotu yhdessä alan parhaiden asiantuntijoiden

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN ASETUS PRH:N MAKSULLISISTA SUORITTEISTA

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN ASETUS PRH:N MAKSULLISISTA SUORITTEISTA TEM/TMO/SYL 24.8.2016 Mika Kotala TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN ASETUS PRH:N MAKSULLISISTA SUORITTEISTA 1. Nykytila Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) perimisistä maksuista säädetään Patentti- ja rekisterihallituksen

Lisätiedot

Keksijöiden kansa oivalsi varhain, miten tärkeää on suojata tuotteet ja keksinnöt.

Keksijöiden kansa oivalsi varhain, miten tärkeää on suojata tuotteet ja keksinnöt. 1 On juhlavuosi! Ensimmäinen satavuotistaival 1842-1942 Keksijöiden kansa oivalsi varhain, miten tärkeää on suojata tuotteet ja keksinnöt. Ensimmäinen suomalainen patentti Ensimmäisen numeroidun suomalaisen

Lisätiedot

AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA

AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA 1 Tämä huoltokirja on tarkoitettu yrityksesi aineettoman omaisuuden tunnistamiseen, oman osaamisen ja työn tulosten suojaamiseen sekä niiden hallintaan ja hyödyntämiseen.

Lisätiedot

Matkailuvuosi 2016 Matkailun suuralueet sekä maakunnat. 08/06/2017 First name Last name 2

Matkailuvuosi 2016 Matkailun suuralueet sekä maakunnat. 08/06/2017 First name Last name 2 Matkailuvuosi 2016 Matkailun suuralueet sekä maakunnat 08/06/2017 First name 7.6.2017 Last name 2 Ulkomaisten yöpymisten määrä ja osuus kaikista alueen yöpymisistä sekä muutos edellisvuoteen matkailun

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTI VERKOSTO 30.3.2012. TEM ja työelämän laatu. Antti Närhinen

TYÖHYVINVOINTI VERKOSTO 30.3.2012. TEM ja työelämän laatu. Antti Närhinen TYÖHYVINVOINTI VERKOSTO 30.3.2012 TEM ja työelämän laatu Antti Närhinen Antti Närhinen 30.3.2012 1 Esitykseni TEM ja työelämän laatu eli TYLA kavereiden kesken Mitä tarkoittamme? Miten palvelemme? Hallitusohjelma

Lisätiedot

Yritykset ja yrittäjyys

Yritykset ja yrittäjyys Yritykset ja yrittäjyys Suomen Yrittäjät 5.10.2006 1 250 000 Yritysten määrän kehitys 240 000 230 000 220 000 210 000 200 000 218140 215799 211474 203358 213230 219273219515 222817224847226593 232305 228422

Lisätiedot

Opintovierailut. Euroopan unionin. poikittaisohjelma. opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille

Opintovierailut. Euroopan unionin. poikittaisohjelma. opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille Opintovierailut Euroopan unionin poikittaisohjelma opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille Opintovierailut-ohjelma Opintovierailut on osa Elinikäisen oppimisen ohjelman poikittaisohjelmaa. Ohjelman

Lisätiedot

PROTOMO JYVÄSKYLÄ 22.3.2010 TEOLLISOIKEUSASIAA

PROTOMO JYVÄSKYLÄ 22.3.2010 TEOLLISOIKEUSASIAA PROTOMO JYVÄSKYLÄ 22.3.2010 TEOLLISOIKEUSASIAA KEKSINNÖLLISYYDEN ARVIOINNISTA 1. CASE: MATTOKAUPPAA NORJASSA - SUOJAUKSEN MERKITYS 2. TÄRKEIMMÄT PELIVÄLINEET LIIKETOIMINNAN TUKEMISEEN 3. IPR -STRATEGIASTA

Lisätiedot

Tilinpäätös vuodelta 2015

Tilinpäätös vuodelta 2015 Tilinpäätös vuodelta PRH/1451/20/2016 Patentti- ja rekisterihallitus Sisällysluettelo Tilinpäätös vuodelta... 3 1. Toimintakertomus... 3 1.1. Johdon katsaus... 3 1.2. Vaikuttavuus... 4 1.3. Toiminnallinen

Lisätiedot

Rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät viisi prosenttia. Kasvua työmatkalaisten yöpymisissä. Majoitusmyynti 25 miljoonaa euroa

Rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät viisi prosenttia. Kasvua työmatkalaisten yöpymisissä. Majoitusmyynti 25 miljoonaa euroa HELSINGIN MATKAILUTILASTOT SYYSKUU 2016 Rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät viisi prosenttia Syyskuussa 2016 Helsingissä kirjattiin lähes 308 000 yöpymistä, joista suomalaisille 133 000 ja ulkomaalaisille

Lisätiedot

Brändituotteella uusille markkinoille 26.9.2011 1

Brändituotteella uusille markkinoille 26.9.2011 1 Brändituotteella uusille markkinoille 26.9.2011 1 Abloy Oy Abloy Oy on johtavia lukko- ja rakennushelavalmistajia ja sähköisen lukitusteknologian edelläkävijä. Abloy Oy kuuluu maailman johtavaan ASSA ABLOY

Lisätiedot

Patentti- ja rekisterihallitus kouluttaa. Kurssit Syksy 2010. Patentti- ja rekisterihallituksen kurssit. Yrityksille

Patentti- ja rekisterihallitus kouluttaa. Kurssit Syksy 2010. Patentti- ja rekisterihallituksen kurssit. Yrityksille Patentti- ja rekisterihallitus kouluttaa Kurssit Syksy 2010 Patentti- ja rekisterihallituksen kurssit Yrityksille Yrityspalvelutehtävissä toimiville Asiantuntijoille ja asiamiehille ILMOITTAUDU kursseillemme

Lisätiedot

Laki hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain muuttamisesta

Laki hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 1995 Laki hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan hyödyllisyysmallioikeudesta 10 päivänä toukokuuta 1991

Lisätiedot

Elinkeinoelämän keskusliitto Finlands Näringsliv Confederation of Finnish Industries

Elinkeinoelämän keskusliitto Finlands Näringsliv Confederation of Finnish Industries Elinkeinoelämän keskusliitto Finlands Näringsliv Confederation of Finnish Industries 1 Menestyvien yritysten Suomi 2 Ketä EK edustaa? EK edustaa kattavasti kaikkia yksityisiä toimialoja ja kaikenkokoisia

Lisätiedot

2 Sopimuksen soveltamisala Tätä virkaehtosopimusta sovelletaan Patentti- ja rekisterihallituksen virkamiesten palvelussuhteen ehtoihin.

2 Sopimuksen soveltamisala Tätä virkaehtosopimusta sovelletaan Patentti- ja rekisterihallituksen virkamiesten palvelussuhteen ehtoihin. 1 Sopimuksen perusteet Hallinnonalakohtainen tarkentava virkaehtosopimus, joka tehtiin 26 päivänä helmikuuta 2009 Patentti- ja rekisterihallituksen sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO

Lisätiedot

TYÖOLOJEN KEHITYS. Näin työmarkkinat toimivat 9.11.2015 EVA. Hanna Sutela Erikoistutkija, YTT hanna.sutela@tilastokeskus.fi

TYÖOLOJEN KEHITYS. Näin työmarkkinat toimivat 9.11.2015 EVA. Hanna Sutela Erikoistutkija, YTT hanna.sutela@tilastokeskus.fi TYÖOLOJEN KEHITYS Näin työmarkkinat toimivat 9.11.2015 EVA Hanna Sutela Erikoistutkija, YTT hanna.sutela@tilastokeskus.fi % Palkansaajien koulutusrakenne Työolotutkimukset 1977-2013 100 90 10 13 14 20

Lisätiedot

Patentti- ja rekisterihallitus kouluttaa. Kurssit Syksy 2009. Patentti- ja rekisterihallituksen kurssit: Yrityksille. Yrityspalvelutehtävissä

Patentti- ja rekisterihallitus kouluttaa. Kurssit Syksy 2009. Patentti- ja rekisterihallituksen kurssit: Yrityksille. Yrityspalvelutehtävissä Patentti- ja rekisterihallituksen kurssit: Yrityksille Yrityspalvelutehtävissä toimiville Asiantuntijoille ja asiamiehille kouluttaa Kurssit Syksy 2009 KAUPPAREKISTERIASIAT TAVARAMERKKI JA MALLISUOJA PATENTTI

Lisätiedot

EI JULKINEN PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS

EI JULKINEN PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS EI JULKINEN PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2005 1 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TAE 2005 30. Yrityspolitiikka 21. Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot (siirtomääräraha

Lisätiedot

muuttuviin elinkeinoelämän ii Toimitusjohtaja Jorma Turunen PRH:n sidosryhmätilaisuus 20.10.2011

muuttuviin elinkeinoelämän ii Toimitusjohtaja Jorma Turunen PRH:n sidosryhmätilaisuus 20.10.2011 Miten PRH vastaa muuttuviin elinkeinoelämän ja käyttäjien tarpeisiin? ii Toimitusjohtaja Jorma Turunen PRH:n sidosryhmätilaisuus 20.10.2011 Sisältöä Teknologiateollisuuden ja Suomen taloudellisesta tilanteesta

Lisätiedot

Suoraveloituksesta verkkolaskuun, e-laskuun tai suoramaksuun 2011-2012

Suoraveloituksesta verkkolaskuun, e-laskuun tai suoramaksuun 2011-2012 Suoraveloituksesta verkkolaskuun, e-laskuun tai suoramaksuun 2011-2012 Viestintäsuunnitelma/luonnos SEPA-ydinryhmän kokous 25.10.2011/ Kristiina Siikala Kyselytutkimukset verkkolaskun ja e-laskun käytöstä

Lisätiedot

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA 1 YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA Työmarkkinat ovat murroksessa. Suomea varjostanut taantuma on jatkunut ennätyksellisen pitkään. Pk-yritysten merkitystä ei tule aliarvioida taantumasta

Lisätiedot

Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta

Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta 1 : Yksityiset toimijat yrittäjien tärkein voimavara Kysely toteutettiin yhteistyössä Suomen Yrittäjien

Lisätiedot

SISÄLLYS. koskevasta kirjanpidosta sekä markkinoille saatettujen kasvinsuojeluaineiden määrien ilmoittamisesta N:o 253.

SISÄLLYS. koskevasta kirjanpidosta sekä markkinoille saatettujen kasvinsuojeluaineiden määrien ilmoittamisesta N:o 253. SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 15 päivänä maaliskuuta 2007 N:o 253 259 SISÄLLYS N:o Sivu 253 Laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

Perusilmoitus yhdistysrekisteriin

Perusilmoitus yhdistysrekisteriin Yhdistys- ja säätiöasiat Käyntiosoite: Arkadiankatu 6 A, HELSINKI Postiosoite: PL 1190, 00101 HELSINKI Puhelin: 029 509 5959 Faksi: 029 509 5328 Pohjola FI53 5000 0121 5011 82 OKOYFIHH Päätöksen postitusosoite

Lisätiedot

Kolster Oy Ab. IPR asiantuntija vuodesta 1874

Kolster Oy Ab. IPR asiantuntija vuodesta 1874 Kolster Oy Ab IPR asiantuntija vuodesta 1874 Palvelumme Patentit Hyödyllisyysmallit Tutkimukset ja valvonnat Tavaramerkit ja verkkotunnukset Mallioikeudet Riita-asiat IPR Management Kolster on Suomen johtava

Lisätiedot

JURIDIIKKA YRITYKSEN BRÄNDIN SUOJAAMISEN APUNA

JURIDIIKKA YRITYKSEN BRÄNDIN SUOJAAMISEN APUNA JURIDIIKKA YRITYKSEN BRÄNDIN SUOJAAMISEN APUNA Juhani Ekuri asianajaja, varatuomari ASIANAJOTOIMISTO Esityksen rakenne mikä on brändi? miten brändi suojataan? miten brändin loukkauksilta puolustaudutaan?

Lisätiedot

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisut 2010

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisut 2010 Oikeus 2011 Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisut 2010 Korkeimmassa hallinto-oikeudessa ratkaistiin 4 200 asiaa vuonna 2010 Korkein hallinto-oikeus ratkaisi Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2010 kaikkiaan

Lisätiedot

Katsaus Lisää tähän kansainvälistymispalvelujen kokonaistarjontaan. KiVi 2009 Kajaani 10.11.2009. Aluepäällikkö Keijo Putkonen.

Katsaus Lisää tähän kansainvälistymispalvelujen kokonaistarjontaan. KiVi 2009 Kajaani 10.11.2009. Aluepäällikkö Keijo Putkonen. Katsaus Lisää tähän kansainvälistymispalvelujen otsikko kokonaistarjontaan KiVi 2009 Kajaani 10.11.2009 Aluepäällikkö Keijo Putkonen EK Oulu KTM (5/2004): Suomalaiset yrityspalvelujärjestelmät asiakasnäkökulmasta

Lisätiedot

Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta. Esittely

Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta. Esittely Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta Esittely Neuvottelukunnan jäsenistö Puheenjohtaja: Pääsihteeri Jukka Pekkala, Suomen liikunta ja urheilu ry Varapuheenjohtaja: Toiminnanjohtaja Riitta Särkelä,

Lisätiedot

Vuosikertomus. Patentti- ja rekisterihallitus. Luovuus asuu Suomessa. Olemme yrittäjyyden ja tiedon kansaa.

Vuosikertomus. Patentti- ja rekisterihallitus. Luovuus asuu Suomessa. Olemme yrittäjyyden ja tiedon kansaa. 2 0 0 0 Vuosikertomus Patentti- ja rekisterihallitus Luovuus asuu Suomessa. Olemme yrittäjyyden ja tiedon kansaa. Sisältö Sisällysluettelo...2 Toiminta-ajatus ja visio...3 Tapahtumakalenteri...4 Pääjohtajan

Lisätiedot

Taustaksi. Lausunto 1 (5) 12.5.2014. Työ- ja elinkeinoministeriö kirjaamo@tem.fi TEM/253/03.01.01/2013

Taustaksi. Lausunto 1 (5) 12.5.2014. Työ- ja elinkeinoministeriö kirjaamo@tem.fi TEM/253/03.01.01/2013 Lausunto 1 (5) Työ- ja elinkeinoministeriö kirjaamo@tem.fi TEM/253/03.01.01/2013 LAUSUNTO: KAUPPA- JA YHDISTYSREKISTERIN PAIKALLISVIRANOMAISVERKOSTON UUDISTAMINEN Suomen Kiinteistöliitosta (Kiinteistöliitto/Suomen

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja

VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja Valtiovarainministeriö vastaa valtioneuvoston osana» vakaan ja kestävän kasvun edellytyksiä vahvistavasta talouspolitiikasta,»

Lisätiedot

Teollisoikeudet liiketoiminnassa

Teollisoikeudet liiketoiminnassa Teollisoikeudet liiketoiminnassa Patentit, hyödyllisyysmallit, mallioikeudet ja tavaramerkit Vaasa 14.9.2016 Juha Vuorela Esiintyjän esittely Juha Vuorela, vanhempi tutkijainsinööri DI, TKK 2004 PRH:lla

Lisätiedot

Matkailun kehitys 2016

Matkailun kehitys 2016 Matkailun kehitys 2016 3.5.2017 Lähde: Tilastokeskus. Luvut perustuvat ennakkotietoihin. Kiina jatkoi vahvaan kasvuaan myös piristyi loppuvuotta kohden Suomessa kirjattiin 5 768 000 ulkomaista yöpymistä

Lisätiedot

ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA

ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA 2017-2021 Työeläke on keskeinen osa hyvinvointia ja siihen luotetaan. Se on rahoituksellisesti kestävä, edistää talouden vakautta ja on tehokkaasti järjestetty. on lakisääteinen

Lisätiedot

LAUSUNTO KOSKIEN HALLITUKSEN ESITYSTÄ YHDISTETYSTÄ PATENTTITUOMIOISTUIMESTA TEHDYN SOPIMUKSEN KANSALLISTA VOIMAANSAATTAMISTA (HE 45/2015 vp)

LAUSUNTO KOSKIEN HALLITUKSEN ESITYSTÄ YHDISTETYSTÄ PATENTTITUOMIOISTUIMESTA TEHDYN SOPIMUKSEN KANSALLISTA VOIMAANSAATTAMISTA (HE 45/2015 vp) Minna Aalto-Setälä Lausunto 9.10.2015 Lakivaliokunta 00102 EDUSKUNTA lav@eduskunta.fi LAUSUNTO KOSKIEN HALLITUKSEN ESITYSTÄ YHDISTETYSTÄ PATENTTITUOMIOISTUIMESTA TEHDYN SOPIMUKSEN KANSALLISTA VOIMAANSAATTAMISTA

Lisätiedot

HE 219/2004 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tavaramerkkilakia.

HE 219/2004 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tavaramerkkilakia. HE 219/2004 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tavaramerkkilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tavaramerkkilakia. Ehdotetut muutokset perustuvat

Lisätiedot

Työhön ulkomaille - lähetetyt työntekijät. Marika Peltoniemi 25.8.2011

Työhön ulkomaille - lähetetyt työntekijät. Marika Peltoniemi 25.8.2011 Työhön ulkomaille - lähetetyt työntekijät Marika Peltoniemi 25.8.2011 Ulkomaantyöskentely lainvalintaa koskevat säännöt EI SOPIMUSTA EU/ETA -MAA SOPIMUSMAA Suomen kansallinen lainsäädäntö ja toisen maan

Lisätiedot

Yöpymiset vähenivät 4 prosenttia. Vähenemistä sekä työmatkalaisissa että vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 24 miljoonaa euroa

Yöpymiset vähenivät 4 prosenttia. Vähenemistä sekä työmatkalaisissa että vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 24 miljoonaa euroa HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HEINÄKUU 2016 Yöpymiset vähenivät 4 prosenttia Heinäkuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 422 000 yöpymistä, joista suomalaisille 185 000 ja ulkomaalaisille 237 000 yötä. Sekä suomalaisten

Lisätiedot

Matkailun kehitys

Matkailun kehitys Matkailun kehitys 2015 3.3.2015 Lähde: Tilastokeskus. Luvut perustuvat ennakkotietoihin. Venäjä romahti Kiinasta kasvua yli 40 prosenttia Suomessa kirjattiin 5 504 000 ulkomaista yöpymistä vuonna 2015.

Lisätiedot

Yhdistystoimijan ABC. Rekisteröity yhdistys. Rekisteröimätön yhdistys. Yhdistysrekisteri

Yhdistystoimijan ABC. Rekisteröity yhdistys. Rekisteröimätön yhdistys. Yhdistysrekisteri Yhdistystoimijan ABC Rekisteröity yhdistys on oikeushenkilö (juridinen henkilö) voi tehdä sitoumuksia jäsenet eivät ole henkilökohtaisesti vastuussa on merkitty yhdistysrekisteriin paras ratkaisu pitkäaikaiseksi

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1996 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä elokuuta 1996 N:o 597 602

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1996 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä elokuuta 1996 N:o 597 602 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1996 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä elokuuta 1996 N:o 597 602 SISÄLLYS N:o Sivu 597 Laki Kreikan kanssa lahjana saadun kiinteän omaisuuden vapauttamisesta lahjaverosta eräissä tapauksissa

Lisätiedot

Patentti- ja rekisterihallituksen arviointi. Loppuraportti

Patentti- ja rekisterihallituksen arviointi. Loppuraportti Patentti- ja rekisterihallituksen arviointi Loppuraportti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Konserni 15/2010 Patentti- ja rekisterihallituksen arviointi Loppuraportti Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

Kotimaisia ja eurooppapatentteja yrityksille edellisvuotta vähemmän vuonna 2009

Kotimaisia ja eurooppapatentteja yrityksille edellisvuotta vähemmän vuonna 2009 Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta 00 Patentointi 00 Kotimaisia ja eurooppapatentteja yrityksille edellisvuotta vähemmän vuonna 00 Suomalaisten yritysten ja yhteisöjen Suomeen tekemien patenttihakemusten

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki kansainväliset yhteydet. Yhteysjohtaja Marketta Mäkinen

Jyväskylän kaupunki kansainväliset yhteydet. Yhteysjohtaja Marketta Mäkinen Jyväskylän kaupunki kansainväliset yhteydet Yhteysjohtaja Marketta Mäkinen 7.3.2013 Jyväskylän kaupungin kansainvälisten yhteyksien linjaukset Jyväskylän kaupunkistrategia Jyväskylä kilpailukykyinen kaupunki,

Lisätiedot

Suuntana ulkomaat aineettomien oikeuksien kansainvälisiä kysymyksiä

Suuntana ulkomaat aineettomien oikeuksien kansainvälisiä kysymyksiä Suuntana ulkomaat aineettomien oikeuksien kansainvälisiä kysymyksiä Sanna Aspola, Berggren Oy Ab 26.3.2013 Kansalliset oikeudet kansainvälisellä kentällä Kansainväliset viranomaiset, järjestöt ja sopimukset

Lisätiedot

Yrittäjyys. Konsultit 2HPO 17.4.2013 2HPO.FI

Yrittäjyys. Konsultit 2HPO 17.4.2013 2HPO.FI Yrittäjyys Konsultit 2HPO 1 Jos saisi valita yrittäjä- ja palkansaajauran välillä Liettua Kiina USA Kreikka Latvia Bulgaria Italia Ranska Irlanti EU-27 Viro Espanja Iso-Britannia Alankomaat Belgia Saksa

Lisätiedot

Hyria. Strategia määrittelee, mitkä tavoitteet ovat Hyriassa tärkeitä ja mikä on se tapa, jolla niitä halutaan toteuttaa.

Hyria. Strategia määrittelee, mitkä tavoitteet ovat Hyriassa tärkeitä ja mikä on se tapa, jolla niitä halutaan toteuttaa. Hyria 2018 Strategia määrittelee, mitkä tavoitteet ovat Hyriassa tärkeitä ja mikä on se tapa, jolla niitä halutaan toteuttaa. Strategian avulla toteutamme visiomme. Hyria 2018 Strategia ei anna suoraa

Lisätiedot

Matkailutilasto Lokakuu 2016

Matkailutilasto Lokakuu 2016 Matkailutilasto Lokakuu 2016 1 YHTEENVETO Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat 4,0 prosenttia Oulussa Lokakuussa 2016 Oulussa yövyttiin 49 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 43 000 yötä ja ulkomaalaiset

Lisätiedot

Työpaikan huoneentaulun rakentaminen pilottihanke

Työpaikan huoneentaulun rakentaminen pilottihanke Työpaikan huoneentaulun rakentaminen pilottihanke Työelämä 2020 hanke yhteistyössä Työpaikkojen työhyvinvointiverkoston kanssa www.tyoelama2020.fi Jaana Lerssi-Uskelin Työterveyslaitos Visio Työelämästrategia

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2007 Julkaistu Helsingissä 16 päivänä huhtikuuta 2007 N:o 39 40 SISÄLLYS N:o Sivu 39 Laki Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden

Lisätiedot

Suomalaisten näkemyksistä Suomen valtionhallinnon virkamiesetiikan ja - moraalin tilasta

Suomalaisten näkemyksistä Suomen valtionhallinnon virkamiesetiikan ja - moraalin tilasta Suomalaisten näkemyksistä Suomen valtionhallinnon virkamiesetiikan ja - moraalin tilasta TNS 0 Tutkimuksen toteuttaminen ja sisältö Kysely toteutettiin TNS Gallup Foruminternetpaneelissa. Yhteensä tehtiin

Lisätiedot

TUTKIMUSPALVELUHENKILÖSTÖN AMMATILLINEN KEHITTÄMINEN JA KEHITTYMINEN

TUTKIMUSPALVELUHENKILÖSTÖN AMMATILLINEN KEHITTÄMINEN JA KEHITTYMINEN 21.8.2013 TUTKIMUSPALVELUHENKILÖSTÖN AMMATILLINEN KEHITTÄMINEN JA KEHITTYMINEN Jaana Backman, tutkimuspalvelujohtaja Tutkimuspalveluhenkilöstön ammatillinen kehittäminen ja kehittyminen Esimerkki urapolusta

Lisätiedot

Asetus hyödyllisyysmallioikeudesta annetun asetuksen muuttamisesta

Asetus hyödyllisyysmallioikeudesta annetun asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1995 Asetus hyödyllisyysmallioikeudesta annetun asetuksen muuttamisesta Kauppa- ja teollisuusministerin esittelystä muutetaan hyödyllisyysmallioikeudesta 5 päivänä

Lisätiedot

Matkailutilasto Syyskuu 2016

Matkailutilasto Syyskuu 2016 Matkailutilasto Syyskuu 2016 1 YHTEENVETO Rekisteröidyt yöpymiset nousivat 6,6 prosenttia Oulussa Syyskuussa 2016 Oulussa yövyttiin 50 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 41 000 yötä ja ulkomaalaiset

Lisätiedot

Teollisoikeuksilla kilpailuetua

Teollisoikeuksilla kilpailuetua Teollisoikeuksilla kilpailuetua milloin asiamiehen kokemusta kannattaa hyödyntää? TYP 2014 23.10.2014 Håkan Niemi Kolster Oy Ab Pohjalainen 13.10.2014 Pohjalainen 13.10.2014 Pohjalainen 20.10.2014 2 3

Lisätiedot

Kielitaidon merkitys globaalissa taloudessa. Minkälaisia ovat työelämän kielitaitotarpeet nyt ja tulevaisuudessa?

Kielitaidon merkitys globaalissa taloudessa. Minkälaisia ovat työelämän kielitaitotarpeet nyt ja tulevaisuudessa? Kielitaidon merkitys globaalissa taloudessa Markku Koponen Koulutusjohtaja emeritus Elinkeinoelämän keskusliitto EK Kari Sajavaara-muistoluento Jyväskylä Esityksen sisältö Kansainvälistyvä toimintaympäristö

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HELSINGIN MATKAILUTILASTOT ELOKUU 2016 Yöpymiset vähenivät vajaan prosentin Elokuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 404 000 yöpymistä, joista suomalaisille 157 000 ja ulkomaalaisille 247 000 yötä. Suomalaisten

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2007 Julkaistu Helsingissä 26 päivänä maaliskuuta 2007 N:o 22 25 SISÄLLYS N:o Sivu 22 Laki Euroopan poliisiviraston perustamisesta

Lisätiedot

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002 KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002 1. Toimintakatsaus 1.1. Perustehtävät ja toiminnan kuvaus, toiminta-ajatus Kuluttajavalituslautakunta antaa kirjallisia ratkaisusuosituksia kuluttajien

Lisätiedot

Elektroniikkateollisuudelle eniten kansainvälisiä patentteja vuonna 2012

Elektroniikkateollisuudelle eniten kansainvälisiä patentteja vuonna 2012 Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta 0 Patentointi 0 Elektroniikkateollisuudelle eniten kansainvälisiä patentteja vuonna 0 Tilastokeskuksen mukaan Yhdysvaltain (USPTO) ja Euroopan (EPO) patenttivirastot

Lisätiedot

Rekisteröidyt yöpymiset vähenivät hieman. Kasvua vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 22 miljoonaa euroa. Tax free myynti kasvoi 12 prosenttia

Rekisteröidyt yöpymiset vähenivät hieman. Kasvua vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 22 miljoonaa euroa. Tax free myynti kasvoi 12 prosenttia HELSINGIN MATKAILUTILASTOT LOKAKUU 2016 Rekisteröidyt yöpymiset vähenivät hieman Lokakuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 298 000 yöpymistä, joista suomalaisille 159 000 ja ulkomaalaisille 138 000 yötä.

Lisätiedot

LUOVUUDESTA KASVUA JA UUDISTUMISTA

LUOVUUDESTA KASVUA JA UUDISTUMISTA LUOVUUDESTA KASVUA JA UUDISTUMISTA - Luovaa taloutta edistävät julkiset toimet ja kehittämislinjaukset Rysä goes Luova Suomi, Mikkeli, 16.-17.10.2012 Tn Sakari Immonen TEM/Elinkeino- ja innovaatio-osasto

Lisätiedot

17.3.2014 RAPORTTI LIIKUNNAN VAPAAEHTOISTOIMIJOIDEN ITE-ARVIOINNISTA 2013

17.3.2014 RAPORTTI LIIKUNNAN VAPAAEHTOISTOIMIJOIDEN ITE-ARVIOINNISTA 2013 Suomen Parkinson-liitto ry Liikuntatoiminta Taina Piittisjärvi Raportti 17.3.2014 1(4) RAPORTTI LIIKUNNAN VAPAAEHTOISTOIMIJOIDEN ITE-ARVIOINNISTA 2013 TULOKSIA Tämä on raportti Suomen Parkinson-liiton

Lisätiedot

IPR 2.0 Netti, Brändi ja Nettibrändi

IPR 2.0 Netti, Brändi ja Nettibrändi IPR 2.0 Netti, Brändi ja Nettibrändi VT Ari-Pekka Launne Kolster OY AB Helsinki 31.5.2012 IPR ja Internet mistä on kysymys? Internet on muuttunut muutamien toimijoiden yhteydenpitovälineestä globaaliksi

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Suomen lasten ja nuorten säätiö

SÄÄNNÖT. Suomen lasten ja nuorten säätiö SÄÄNNÖT Suomen lasten ja nuorten säätiö 1 SUOMEN LASTEN JA NUORTEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Säätiön nimi on Suomen lasten ja nuorten säätiö Barn och ungdomsstiftelsen i Finland. Säätiön kotipaikkakunta

Lisätiedot

Tampereen seurakuntien henkilöstösuunnitelman laadinta / Eija Mukari

Tampereen seurakuntien henkilöstösuunnitelman laadinta / Eija Mukari Tampereen seurakuntien henkilöstösuunnitelman laadinta / Eija Mukari Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi Henkilöstösuunnitelmamme toukokuussa 2014. Aiempi Henkilöstösuunnitelmaa

Lisätiedot