PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS VUOSIKERTOMUS 2009

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS VUOSIKERTOMUS 2009"

Transkriptio

1 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS VUOSIKERTOMUS

2 Sisällys Pääjohtajan katsaus 3 PRH:n arvot 4 Toiminta-ajatus 6 Visio 6 Toimintakaavio 7 Johtokunta, johtoryhmä ja yhteistyötoimikunta 8 Tapahtumia Aluepalvelut 12 PatRek-asiakaspalvelu 13 Patenttikirjasto ja neuvontapalvelut 14 Henkilöstö 16 Yritys- ja yhteisölinja 18 Patentti- ja innovaatiolinja 20 Tavaramerkki- ja mallilinja 22 Yhdistysasiat-yksikkö 24 Markkinointi- ja liiketoimintayksikkö 26 Valituslautakunta 28 Viestintä ja yhteiskunta-asiat 30 Innosuomi Kansainvälinen yhteistyö 34 Tilinpäätöslukujen tarkastelua 36 Tuloksellisuuskatsaus 38 Toimitus: PRH Ulkoasu: Mainostoimisto Kari Eklund - DM Oy Paino: Painorauma Oy Kuvat: Kuvatoimistot, Auvo Mäkinen ja PRH:n oma arkisto 2

3 Pääjohtajan katsaus Suomen samoin kuin Euroopan talous on viime vuoden aikana kärsinyt maailmanlaajuisesta taantumasta. Tämä on pakottanut yritykset karsimaan toimintojaan ja vähentämään henkilöstöään. Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) on elinkeinoelämää ja kansalaisjärjestöjä palveleva nettobudjetoitu virasto, joka saa tulonsa hakemuksista, ilmoituksista, vuosimaksuista ja tietopalveluista. Kansantalouden vaikeudet heijastuivat väistämättä myös PRH:n toimintaan, palveluiden kysyntä ja vuosimaksutulot vähenivät huomattavasti ennakoidusta. Patenttihakemusten määrä Suomessa kasvoi tuntuvasti. Euroopassa tapahtunut hakemusten määrän lasku vaikutti kuitenkin negatiivisesti virastomme talouteen, koska Suomeen kohdistuneet patenttien validoinnit Euroopassa vähenivät. Myös yritys- ja yhteisölinjalla oli tavanomaista hiljaisempaa. Sen sijaan tavaramerkki- ja yhdistysasioiden hakemusmäärät olivat lähellä edellisen vuoden tasoa. Virastomme toimialaa säätelevät monet kansalliset lait ja kansainväliset säännökset. Niihin liittyy monenlaisia haasteita. Patentti- ja rekisterihallituksessa jatkettiin kireästä taloustilanteesta huolimatta kehitystoimintaa niin it-teknologian kuin asiakaspalvelunkin kehittämiseksi. Kertomusvuonna aloitettiin viraston evaluointi työ- ja elinkeinoministeriön tilauksesta. Tehtyjen alustavien selvitysten mukaan viraston toiminnot yleisesti ottaen ovat hyvässä kunnossa. Evaluoinnin perustana oli myös uusi kansallinen IPR-strategia. Aluehallinnossa tapahtuneet muutokset otetaan luonnollisesti huomioon PRH:n käytännön toiminnassa. PRH:n kustannukset pidettiin kurissa ja koko viraston tuottavuus nousi jonkin verran, joskaan taloudellisesta taantumasta johtuen tavoitteeseen ei täysin päästy. Talouden elpymisestä on kuitenkin jo merkkejä, samalla kun henkisen omaisuuden merkitys jatkuvasti kasvaa. Voimme siis keskipitkällä aikavälillä katsoa luottavaisesti tulevaisuuteen. Meidän on syytä myös jatkaa työskentelyämme innovaatiopolitiikan kehittämiseksi. INNOSUOMI-kilpailu, samoin kuin INNOKOULU ja INNOINT tuottivat tänäkin vuonna erinomaista tulosta. PRH on lisäksi ollut mukana Innovaatioparlamentin, Yritys-Suomen ja monien muiden myönteistä kehitystä edistävien hankkeiden toteuttamisessa. Kiitän henkilökuntaamme tavallista vaikeammissa oloissa suoritetusta hyvästä työstä. Martti Enäjärvi Pääjohtaja 3

4 PRH:n arvot Patentti- ja rekisterihallituksen arvot tiivistyvät käsitteiksi: palvelu, tuloksellisuus, vaikuttavuus ja hyvinvointi, yhteistyö, vastuullisuus ja kehittyminen. Palvelu Palvelumme on asiakaslähtöistä ja tuottaa sidosryhmillemme lisäarvoa sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Palvelumme on luotettavaa, monipuolista ja helposti saatavilla. Tuloksellisuus Tuloksellisuutemme perustuu sovittuihin tulostavoitteisiin siten, että tuotamme korkealaatuiset palvelut tehokkaasti ja edullisesti henkilöstön sitoutuessa toiminnan päämääriin. Vaikuttavuus ja hyvinvointi Vaikuttavuudella ja hyvinvoinnilla edistämme innovatiivisuutta, yrittäjyyttä ja yhteisötoimintaa. Panostamme yhdessä työssä jaksamiseen ja työhyvinvointiin. Yhteistyö Yhteistyössä toimimme avoimessa ja aktiivisessa vuorovaikutuksessa asiakkaiden ja muiden sidosryhmien kanssa. Toimintamme perustuu henkilöstön avoimeen yhteistyöhön tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja toistemme työtä kunnioittaen. Vastuullisuus Vastuullisuus tarkoittaa, että asiakkaamme voivat luottaa toimintamme tasapuolisuuteen ja oikeusvarmuuteen, palvelujemme puoleettomuuteen ja riippumattomuuteen. Olemme lahjomattomia ja oikeudenmukaisia. Kehittyminen Kehittyminen merkitsee meille osaamisen arvostamista, jota tuemme jatkuvalla koulutuksella ja ammattitaidon kehittämisellä. Kehitämme toimintaamme ja palvelujamme asiantuntijoina kansallisessa ja kansainvälisessä toimintaympäristössä. 4

5 5

6 Toiminta-ajatus Visio Teollisoikeuksien ja yritys- ja yhteisötoiminnan asiantuntijaorganisaationa Patentti- ja rekisterihallitus edistää ja kehittää yrittäjyyttä, innovatiivisuutta ja yhteisöllistä toimintaa Suomessa ja kansainvälisesti. Patentti- ja rekisterihallitus vaalii henkistä pääomaa ja tukee teknistä ja taloudellista kehitystä varmistamalla, että yritykset, yhdistykset ja säätiöt voivat toimia oikeudellisesti maassamme keksijät, tutkijat, tuotekehittäjät, valmistajat ja markkinoijat voivat saada patentin, tavaramerkin, mallioikeuden tai muun teollisoikeudellisen suojan suomalaisten edut turvataan kansainvälisesti PRH-tieto ja neuvonta ovat luotettavia ja nopeasti saatavissa. Luovuus, osaaminen, yrittäjyys ja yhteistoiminta ovat asiakkaittemme menestystekijöitä ja maamme teknisen, taloudellisen ja henkisen kehityksen ja hyvinvoinnin perusta. Asiakkaamme luottavat palvelumme oikeusvarmuuteen, yhdenvertaisuuteen ja kansainvälisesti kilpailukykyiseen laatuun ja pystyvät toimimaan PRH:n kautta täysipainoisesti myös kansainvälisessä innovaatiojärjestelmässä ja yritystoiminnassa. Palvelumme on nopeaa, joustavaa ja helposti käytettävissä PRH:n Innotalossa, alueellisissa palvelupisteissä ja tietoverkoissa. Olemme Suomen osaavin ja ystävällisin henkilökunta. Kunnioitamme toisiamme, olemme avoimia ja uudistumme jatkuvasti. 6

7 Johtokunta Pääjohtaja Martti Enäjärvi Johtoryhmä Pääjohtajan sihteeristö Pääjohtajan sihteeri Tuula Hirvonen Hallinto Ylijohtaja Eero Mantere Suunnittelujohtaja Kari Summanen Talousjohtaja Raija Järviö Henkilöstöjohtaja Esko Inkinen Viestintäjohtaja Juha Klemola Markkinointijohtaja Mika Waris Apulaisjohtaja Christer Brännkärr Tietohallintopäällikkö Iikka Kanniainen Yritys- ja yhteisölinja Linjanjohtaja Olli Koikkalainen Kaupparekisteri Yrityskiinnitykset Säätiöt Patentti- ja innovaatiolinja Linjanjohtaja Pekka Launis Patentit Hyödyllisyysmallit Integroidut piirit Patenttikirjasto ja neuvontapalvelut Yksikön johtaja Kristiina Grönlund Tavaramerkki- ja mallilinja Linjanjohtaja Eija Nuorlahti-Solarmo Tavaramerkit Mallioikeudet Sisäinen tarkastus Sisäisen tarkastuksen päällikkö Anneli Koljonen Yhteistyötoimikunta Valituslautakunta Yhdistysasiat-yksikkö Yhdistysrekisterijohtaja Kari-Pekka Helminen PatRek-asiakaspalvelu Asiakaspalvelupäällikkö Marja Sinkkonen Aluepalvelut TE-keskukset (15) Kaikki PRH-palvelut, keksintöasiamiehet Uusyrityskeskukset (31) Neuvonta 7 Maistraatit (24) Yritys- ja yhteisöasiat Kauppakamarit (20) Neuvonta

8 Johtokunta, johtoryhmä ja yhteistyötoimikunta Patentti- ja rekisterihallitus perustettiin 1942 siirtämällä kauppa- ja teollisuusministeriön patenttiasiain- ja kaupparekisteriosastot uuteen keskusvirastoon. PRH:n aiempia edeltäjiä vuodesta 1835 alkaen olivat mm. Suomen senaatin manufaktuurijohtokunta ja teollisuushallitus. Nykyisin PRH kuuluu työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalaan nettobudjetoituna, palvelumaksuin rahoitettuna keskusvirastona, jonka tuloista merkittävä osa tulee ulkomaisilta asiakkailta. Johtokunta Johtokunnan tehtävänä on asettaa käytännön tavoitteet PRH:n toiminnalle ja päättää toimintalinjoista. Se myös ohjaa ja valvoo virastolle asetettujen tavoitteiden toteutumista. Johtokunta päättää talousarvioehdotuksesta ja toiminta- ja taloussuunnitelmasta sekä edistää PRH:n ja sen palvelujen käyttäjien välistä yhteistyötä. Johtokunnan asettaa valtioneuvosto kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Nykyisen johtokunnan toimikausi päättyy Jäsenet Jussi Järventaus, toimitusjohtaja, Suomen Yrittäjät ry, puheenjohtaja Risto Paaermaa, johtaja, TEM, varapuheenjohtaja Martti Enäjärvi, pääjohtaja, PRH Jukka Ahtela, johtaja, Elinkeinoelämän Keskusliitto Kalevi Olin, professori Leila Risteli, johtaja, Oulun yliopisto Seija Saaristo, tavaramerkkiasiamies, Suomen Patenttiasiamiesyhdistys ry Riitta Larja, koordinaattori, PRH:n henkilöstön edustaja Eero Mantere, ylijohtaja, PRH, johtokunnan nimeämä sihteeri Johtoryhmä Johtoryhmä toimii pääjohtajan apuna viraston toimintoja kehitettäessä ja arvioitaessa. Johtoryhmän asettaa pääjohtaja. Johtoryhmässä käsitellään muun muassa viraston toiminta- ja taloussuunnitelmaa, talousarvioehdotusta, tulostavoitteiden toteutumista ja keskeisiä kehittämishankkeita sekä kansalliseen ja kansainväliseen toimintaympäristöön liittyviä asioita. Jäsenet Martti Enäjärvi, pääjohtaja, puheenjohtaja Eero Mantere, ylijohtaja, varapuheenjohtaja Olli Koikkalainen, linjanjohtaja Pekka Launis, linjanjohtaja Eija Nuorlahti-Solarmo, linjanjohtaja Kari-Pekka Helminen, yhdistysrekisterijohtaja Esko Inkinen, henkilöstöjohtaja Raija Järviö, talousjohtaja Juha Klemola, viestintäjohtaja Kari Summanen, suunnittelujohtaja Mika Waris, markkinointijohtaja Eija Lanne, henkilöstön edustaja, ylitarkastaja Christer Brännkärr, apulaisjohtaja, johtoryhmän sihteeri 8

9 Yhteistyötoimikunta Yhteistyötoimikunta on lakisääteinen yhteistoimintaelin, jonka tarkoituksena on antaa henkilöstölle mahdollisuus vaikuttaa työhönsä ja työoloihinsa liittyvään, viraston toimintaa koskevaan päätöksentekoon ja samalla edistää siten valtionhallinnon toiminnan tuloksellisuutta ja taloudellisuutta. Jäsenet Työnantajan edustajat Martti Enäjärvi, pääjohtaja, puheenjohtaja Eero Mantere, ylijohtaja, varapuheenjohtaja Olli Koikkalainen, linjanjohtaja Pekka Launis, linjanjohtaja Eija Nuorlahti-Solarmo, linjanjohtaja Esko Inkinen, henkilöstöjohtaja, yhteistyötoimikunnan sihteeri Henkilöstön edustajat, luottamusmiehet Eija Lanne, ylitarkastaja, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry Riitta Leikas, apulaistarkastaja, Palkansaajajärjestö Pardia ry:n PRH:n henkilökuntayhdistys PRHHY ry Matti Santero, vanhempi tutkijainsinööri, Palkansaajajärjestö Pardia ry:n Patenttihallinnon diplomi-insinöörit ry Eija Peltonen, apulaistarkastaja, työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) hallinnonalan ammattiosasto JHL ry 9

10 Tapahtumia 2009 Yhdistysrekisterin 90-vuotista taivalta juhlistettiin valtiollisen näyttävästi Helsingissä Säätytalolla. Ensimmäinen yhdistys, Kristillinen Taideseura ry, merkittiin yhdistysrekisteriin Oma Yritys -messut Helsingin Wanhassa Satamassa käynnisti vuosittaiset messutapahtumat maaliskuussa. PRH:lla oli messuilla oma osasto sekä oheistapahtumana luentosarja. Messut olivat menestys, kävijöitä oli lähes kolmannes edellisvuotta enemmän. Japanin patenttiviraston pääjohtajan Takashi Suzukin vieraillessa virastossa maaliskuussa allekirjoitettiin ensimmäinen kahdenvälinen Patent Prosecution Highway (PPH) sopimus. Vuoden aikana myös Unkarin, Ranskan ja Portugalin patenttivirastojen pääjohtajat vierailivat PRH:ssa, Viron patenttiviraston pääjohtaja useaankin kertaan. Maailman henkisen omaisuuden päivää vietettiin Helsingin kauppakorkeakoululla huhtikuun lopulla. Esiintyjinä olivat mm. pääjohtaja Martti Enäjärvi, valtiosihteeri Mikko Alkio, uuden Aalto-yliopiston rehtori Tuula Teeri sekä tekijänoikeuksia valottanut kansanedustaja Mikko Alatalo. Tilaisuudessa palkittiin jo perinteeksi muodostuneella tavalla ansioituneita keksijöitä Suomalaisten Keksijöiden Tukiyhdistyksen Konsta-palkinnoilla. Samalla viikolla vietettiin Maailman tekijänoikeuspäivää ja Innovaatioparlamentti kokoontui Turussa. PRH:n vuosipäivää, Manufaktuuripäivää, vietettiin perinteisesti toukokuussa. Laaja joukko yhteistyötahojen edustajia kokoontui Innotaloon vastaanotolle ja kuulemaan professori Kalle Määtän luentoa Euroopan innovaatiopolitiikasta. 10

11 Suomen kansallinen tavaramerkkirekisteri täytti 120 vuotta. Tämän kunniaksi järjestettiin vastaanotto ja pidettiin luentoja. Innogalleriaan avattiin Tavaramerkkien suojaa Suomessa 120 vuotta -näyttely. Tavaramerkkirekisteri aloitti toimintansa Vapun päivänä Tuolloisen Teollisuushallituksen tavaraleimarekisteriin merkittiin numerolla 1 Billnäsin ruukin leima naula- ja kankirautaa varten. Alihankintamessuista Tampereella on tullut syksyn merkittävin messutapahtuma Patentti- ja rekisterihallitukselle. PRH osallistui messuille yhteisosastolla Pirkanmaan TE-keskuksen kanssa. Kävijöitä oli lähes Määrä on ollut jatkuvassa nousussa. Tasavallan presidentin INNOSUOMI-palkintojen jako oli jälleen vuoden huipputapahtuma. Niiden lisäksi jaettiin INNOINT- ja INNOKOULU-palkinnot. Presidentti Tarja Halonen ja puolustusvoimain uusi komentaja kenraali Ari Puheloinen viihtyivät pitkään palkittujen seurassa. 11

12 Aluepalvelut PRH:n aluepalvelut kattavat koko maan. Asiakkaat saavat neuvontaa ja palvelua Patentti- ja rekisterihallituksen toimialaan kuuluvissa asioissa kaikkialla Suomessa. Palvelua antavat: kauppakamarit maistraatit työvoima- ja elinkeinokeskukset, TE-keskukset ( alkaen palvelua ovat jatkaneet elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset, ELY-keskukset) uusyrityskeskukset verotoimistot yliopistoissa ja korkeakouluissa toimivat innovaatioasiamiehet Alueelliset kaupparekisteripalvelut TE-keskukset toimivat kaupparekisterin paikallisviranomaisena. TE-keskusten yrityspalvelupisteessä asiakkaat voivat hoitaa yritysten rekisteröintiin liittyviä asioita ja saada rekisteritietoja. Maistraatit käsittelevät ja rekisteröivät asunto-osakeyhtiöiden ilmoitukset. Maistraatit toimivat muissakin kaupparekisteriasioissa paikallisviranomaisena. Verohallinnon toimipisteissä on saatavilla ja otetaan vastaan verohallinnon ja Patentti- ja rekisterihallituksen yhteisiä ilmoituslomakkeita. Uusyrityskeskuksissa on tarjolla monipuolista neuvontaa, ohjeita ja lomakkeita yrittäjiksi aikoville. Alueelliset keksintö- ja patentointipalvelut TE-keskukset tarjoavat PRH:n patenttiasioihin liittyvät peruspalvelut. Lisäksi PRH:lla on yhteistyössä Keksintösäätiön ja TE-keskusten kanssa 15 alueellista, TE-keskuksissa toimivaa keksintöasiamiestä. Heidän tehtävänään on edistää innovatiivisuutta ja keksintöjen hyödyntämistä. Yliopistoissa ja korkeakouluissa on 16 innovaatioasiamiestä, jotka toimivat yhteistyössä Keksintösäätiön ja oppilaitosten kanssa. Myös heidän tehtävänään on edistää innovatiivisuutta ja keksintöjen hyödyntämistä. Tärkeitä työaiheita ovat yliopisto- ja korkeakoulumaailmasta tulevat keksintöhankkeet. Keksintöasiamiehet myös opastavat keksijöitä patentointiin ja muihin teollisoikeuksiin liittyvissä asioissa sekä rahoituksen hakemisessa ja tuotteen kehittämisessä. Työvoima- ja elinkeinokeskus Maistraatti Uusyrityskeskus Uusyrityskeskuksen toimipiste Kauppakamari Yliopistojen innovaatioasiamiehet 12

13 PatRek-asiakaspalvelu Asiakkaille annettiin entistä enemmän opastusta ja neuvontaa. PatRek-asiakaspalvelupisteessä asioi kertomusvuonna henkilökohtaisesti asiakasta. Henkilökohtaisesti asioivien määrä laski 11 prosenttia edellisestä vuodesta. Maksullisia rekisteriotteita, todistuksia ja asiakirjajäljennöksiä annettiin kappaletta. Noudettavien, maksullisten tietopalvelutuotteiden määrä laski 7 prosenttia edellisestä vuodesta. Asiakastiloissa kävi omatoimisesti tutkimassa julkisia asiakirjoja ja rekistereitä keskimäärin 40 henkilöä päivässä. Arkistoista pyydettiin nähtäväksi yli asiakirjaa, näistä yli oli kaupparekisterin asiakirjoja. Kiinnostus säätiörekisterin ja yhdistysrekisterin asiakirjoja kohtaan lisääntyi. Vaikka henkilökohtaisesti asioivien määrä vähentyi, neuvonnan tarve lisääntyi ja monipuolistui kertomusvuonna. Asiakkaat tarvitsivat entistä enemmän opastusta ja neuvontaa. Asiakasneuvojien haasteena oli havaita asiakkaiden tarpeet ja odotukset sekä reagoida muuttuvan toimintaympäristön vaatimuksiin. Henkilöstön osaamista kehitettiin ja ylläpidettiin osallistumalla erilaisiin koulutustilaisuuksiin. Kertomusvuoden aikana hallinnollista kirjaamista kehitettiin ja sopimukset tulivat mukaan osaksi sähköistä asiakirjahallintaa. Kesäkuussa 2009 otettiin käyttöön sopimustenhallintaosio, joka helpottaa sopimusten valmistelua, hallintaa ja seurantaa. Asiakirjahallinnon kokonaisvaltainen kehittäminen on parantanut myös asiakirjajulkisuutta. PatRek-asiakaspalvelu huolehtii virastoon tulevista asiakkaista, ottaa vastaan tuodut ja lähetetyt asiakirjat ja maksut sekä neuvoo asioiden vireille saamisessa. PatRekissa asiakkaat voivat käyttää maksutta sähköistä tietopalvelua ja rekistereitä. 13

14 Patenttikirjasto ja neuvontapalvelut Kirjakokoelma oli opiskelijoiden suosiossa. PRH:n erikoiskirjaston kausijulkaisukokoelma on teollisoikeudelliselta tarjonnaltaan maan kattavin. Erikoiskirjastossamme ovat alan tärkeimmät julkaisut 1900-luvun alusta lähtien. Kausijulkaisuja tilattiin edelleen myös painettuna, vaikka suuntaus sähköiseen maailmaan on jatkunut voimakkaana. E-lehtien määrä lähentelee seitsemää tuhatta ja sähköisten kirjojen tuloa odotetaan kiinnostuksella. PRH:n erikoiskirjaston teollisoikeudellinen kirjakokoelma oli seurantavuonna erityisesti opiskelijoiden suosiossa. Kirjalainoja oli vuonna 2009 peräti kappaletta. Erikoiskirjastojen yhteistyössä mukana Kirjaston kirjatietokanta KitiNet on mukana erikoiskirjastojen Erik-tietokannassa ja tieteellisten kirjastojen yhteistietokannassa. KitiNet-tietokantaan tehtiin vuoden 2009 aikana hakua. Yhteistyö maan erikoiskirjastoverkon kanssa jatkui tiiviinä. Vuosi päättyi komeasti, kun viisikymmentä erikoiskirjastojen edustajaa kokoontui PRH:n auditorioon pitämään Erikoiskirjastojen neuvoston syyskokousta. Pääsimme kertomaan, mikä patentti on ja mitä tietoa tietopalveluihin erikoistuneet erikoiskirjastolaiset voivat saada patenttitietokannoista. Patenttitietokantojen uudistustyö helpottaa tiedonhakijaa Patentti- ja hyödyllisyysmallirekisteri ja Suomessa voimaan saatettujen eurooppapatenttien rekisteri ovat olleet asiakkaiden käytössä Internetissä maksutta jo useita vuosia. Kertomusvuonna niiden käyttöliittymiä, selailtavuutta ja hakutulosten esitystapaa parannettiin käyttäjiltä tulleiden toiveiden mukaisesti. Lisäksi tietokantoihin lisättiin linkki ja julkaisupalvelimelle. Patenttilehti ja Hyödyllisyysmallilehti selainpohjaisiksi Patenttilehti ja Hyödyllisyysmallilehti muuttuivat pdf-muotoisista näköislehdistä selainpohjaisiksi verkkolehdiksi. Lehdet myös linkitettiin patentti- ja hyödyllisyysmallirekisteriin ja julkaisupalvelimelle. Myönnetyt patentit ja rekisteröidyt hyödyllisyysmallit löytyvät Internetistä heti lehtien ilmestymispäivästä lähtien. Keksijöiden toivomuksesta niin lehdistä kuin patenteista ja hyödyllisyysmalleistakin poistettiin keksijän lähiosoite. Lehtien ilmestymistä voi seurata RSS-syötteellä. Patenttikirjasto palvelee niin sisäisiä kuin ulkoisiakin asiakkaita. Se myös huolehtii patenttijulkaisukokoelman ylläpidosta. Patenttikirjastossa on kaikki keskeinen kansallinen ja kansainvälinen patentti-informaatio helposti käytettävissä sekä myös muuta IPR-kirjallisuutta ja edustavasti alan lehtiä. Kaikilla toimintalinjoilla on asiantuntijaneuvojia, joiden maksuttomat palvelut ovat asiakkaiden tavoitettavissa. Kaikki oleellinen tieto PRH:n toiminnasta on myös ajantasaisesti nähtävillä viraston Internet-sivuilla. 14

15 15

16 Henkilöstö Henkilöstöstrategia laadittiin yhteistyössä henkilöstön kanssa. Patentti- ja rekisterihallituksessa työskenteli vuoden 2009 lopulla 497 henkilöä, mikä on 20 henkeä vähemmän kuin vuosi sitten. Henkilötyövuosia kertyi 473. Henkilöstön keski-ikä nousi vuodella, 46,6 vuoteen. Henkilöstöstrategia (HESTRA) saatiin yli vuoden järjestelmällisen työn tuloksena valmiiksi. Lähtökohtana oli, että PRH:n tulee täyttää tuloksellisuuden, laadun ja hyvän asiakaspalvelun vaatimukset. Tuottavuusohjelman mukaisesta henkilöstön vähentämisestä huolimatta meidän tulee pitää yllä hyvinvointiamme, osaamistamme, ammattitaitoamme ja sitoutumistamme työhön. Kaikkien näiden tavoitteiden saavuttaminen ja sovittaminen yhteen on erittäin vaativaa. Henkilöstöstrategia vastaa näihin haasteisiin ja pyrkii osaltaan antamaan tarkoituksenmukaiset keinot hyvään suunnitteluun, johtamiseen ja henkilöstöpolitiikkaan. Henkilöstöstrategiassa olemme määritelleet viisi menestystekijää sekä sopineet tarvittavista toimenpiteistä ja mittareista seurantaa varten. Keskeistä tässä työssä on ollut PRH:n kannalta tärkeiden asioiden löytäminen. Kun ne ohjaavat toimintaamme, selviämme paremmin toimintaympäristön ja tuottavuuden haasteista emmekä joudu tinkimään henkilöstön hyvinvoinnista. Kehittämiseen ja työhyvinvointiin huomiota Henkilöstön kehittämissuunnitelma vuodelle 2009 toteutui haastavasta taloustilanteesta huolimatta hyvin. Viraston yhteisissä koulutuksissa otettiin huomioon erityisesti viestintä ja turvallisuusasiat. Uusittu turvallisuus- ja pelastussuunnitelma otettiin käyttöön, turvallisuusorganisaatiota perehdytettiin ja koko henkilöstölle annettiin turvallisuuskoulutusta. Esimieskoulutusta jatkettiin systemaattisesti. Linjat ja yksiköt hoitivat itse pääosan kehittämisestä. Tilastoitua koulutusta järjestettiin keskimäärin 4,1 päivää henkilötyövuotta kohden. TYKY-toiminnan teemana vuonna 2009 oli Työtoveri toista sukupolvea. Teema näkyi mm. luentojen aiheissa ja henkilöstölehden jokaisessa numerossa. Teemasta järjestettiin myös gallup ja paneelikeskustelu. Muusta monipuolisesta ja onnistuneesta toiminnasta mainittakoon perinteiset tapahtumat, Naisten Kymppi ja TYKY-iltapäivä, sekä uutena lajina yritysten ja virastojen välinen leikkimielinen Dragon-melontakilpailu Kaisaniemenrannassa. Työtyytyväisyyskyselyn taso säilyi Kyselyn keskiarvo pysyi 3,5:ssä asteikolla 1 5. Yksittäisten kysymysten vastauksissa oli nousuja ja laskuja, mutta kokonaisuutena muutokset olivat kuitenkin hyvin pieniä. Vahvuuksiksi nousivat työolot, työn sisältö ja haasteellisuus sekä työilmapiiri ja yhteistyö. Erityisesti seuraavat kohdat saivat hyvät arvot: mahdollisuudet yhdistää työ- ja yksityiselämä (4,1), oikeudenmukainen ja inhimillinen kohtelu työyhteisössä (4,0), sukupuolten tasa-arvon toteutuminen työyhteisössä (4,0) sekä työn itsenäisyys ja mahdollisuus vaikuttaa työn sisältöön (4,0). Edellisvuosien tapaan palkkaukseen ja tiedonkulkuun liittyvissä asioissa on vielä kehitettävää, sillä arvot näissä vaihtelevat kolmosen molemmin puolin. Sukupuolten kesken ei kokonaiskeskiarvoissa ollut oleellista eroa. Henkilöstöryhmien tulokset säilyivät samantyyppisinä kuin aiempina vuosina, tosin tällä kertaa asiantuntijat olivat hivenen tyytyväisempiä kuin toteuttajat. Suhde oli edellisvuonna päinvastoin. Palvelukeskus ja it-järjestelmät mukaan henkilöstöasioiden hoitoon Henkilöstö- ja taloushallinnon palveluita siirrettiin Valtiokonttorin yhteiseen palvelukeskukseen Mikkeliin. Ensimmäiset palkat maksettiin sitä kautta lokakuussa. Henkilöstön itseasiointijärjestelmän ESSin ja rekrytoinnissa käytettävän Henkilöstöhallinto huolehtii viraston henkilöstön kehittämisestä, turvallisuudesta ja muista henkilöstöasioista sekä valmistelee viraston työehto- ja virkaehtosopimuksia sekä rekrytointeja. 16

17 Heli-järjestelmän käyttö vakiintui toimintavuoden aikana. Työnantajan henkilöstötietojärjestelmä Tahti tarjosi yhä enemmän raportointimahdollisuuksia ja antoi hyödyllistä tilastotietoa moneen tarpeeseen. Henkilöstö ikääntyi, mutta sairauspoissaolot vähenivät Ennaltaehkäisevään työterveyshuoltoon suunnattiin resursseja edellisten vuosien tapaan. Sairauspoissaoloja oli henkilötyövuotta kohden 8,3 päivää. Tämä on lähes kaksi päivää edellisvuotta vähemmän. Toimintavuoden aikana oli asiantuntijatehtävissä oleville ASLAK-kurssi. Samankaltaista kurssia valmisteltiin toimistohenkilöstölle. ASLAK tarkoittaa ammatillisesti syvennettyä lääketieteellistä kuntoutusta. Syyskaudella varauduttiin A(H1N1)v-viruksen aiheuttamaan pandemiauhkaan. Yhteistyö Mehiläisen järjestämän työterveyshuollon ja PRH:n kesken toimi jälleen tehokkaasti ja joustavasti. Kokoaikaiset ja osa-aikaiset sukupuolen mukaan Henkilöstön määrä henkilötyövuosina 2009 Henkilöstö koulutusasteen mukaan Henkilöstön ikärakenne Kokoaikainen nainen 278 Kokoaikainen mies 170 Osa-aikainen nainen 39 Osa-aikainen mies 10 Hallinto (sis. valitusltk., viestintä, PatRek, PIT) 79 Markkinointi- ja liiketoimintayksikkö 4 Patentti- ja innovaatiolinja 181 Tavaramerkki- ja mallilinja 41 Yritys- ja yhteisölinja 141 Yhdistysasiat-yksikkö 27 Ylempi korkeakoulututkinto, tutkijakoulutus 216 Ammattikorkea/alempi korkeakoulututkinto 92 Toisen asteen koulutus (yo, opistoaste, ammatillinen koulutus tai vastaava) 133 Peruskoulutus 56 alle 24-vuotiaita yli 55-vuotiaita

18 Yritys- ja yhteisölinja Uudet sähköiset rekisteripalvelut olivat suosittuja. Uusien yritysten määrä väheni. Konkurssien ja selvitystilojen rekisteröinti kasvoi. Kaupparekisteriin rekisteröitiin kertomusvuonna lähes uutta yritystä. Yritykset ilmoittivat myös aktiivisesti muutoksia tietoihinsa ja muutos- ja lopettamisilmoituksia tehtiin 3 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Yleinen taloudellinen tilanne vaikutti yritysten ilmoitusaktiivisuuteen siten, että ilmoitettujen uusien yritysten määrä väheni ja konkurssien ja selvitystilojen rekisteröinti kasvoi. Yritysten rekisteritietoja varmistettiin aiempaa enemmän. Maksuttoman YTJ-tietopalvelun kautta tehtiin hakuja yritysten tietoihin 17,3 miljoonaa kertaa. Maksullisista tuotteista eniten kasvoi tilinpäätöstietojen kysyntä. Linjan tilinpäätöskuva-arkistosta haettiin yli tilinpäätöstä. Lisäksi tilinpäätöksiä myytiin massasiirtoina tietoja jalostaville yrityksille. Kokonaisuudessaan linjan tietopalvelutulot olivat 2,9 miljoonaa euroa. Yhteinen YTJ-asiointipalvelu käyttöön Patentti- ja rekisterihallituksen ja Verohallinnon yhteinen YTJ-asiointipalvelu avattiin lokakuussa Palvelun kautta yritykset ja yhteisöt voivat ilmoittaa osoite- ja yhteystietomuutoksensa sähköisesti molemmille viranomaisille. Asiakkaat tunnistetaan käyttäen verkkopankkitunnuksia tai sirullista henkilökorttia (HST-kortti). Palvelu otettiin erinomaisesti vastaan, osoite- ja yhteystietojen muutoksista jo 45 prosenttia rekisteröitiin sähköisesti ensimmäisinä käyttökuukausina. Vuonna 2009 päättyneiden tilikausien osalta menettely helpottui edelleen, koska yritys voi lähettää sähköisesti kaikki rekisteröitävään tilinpäätökseen kuuluvat asiakirjat yhdellä kertaa sekä verottajalle että kaupparekisteriin. Säätiörekisterillä aktiivinen vuosi Säätiörekisterin ilmoitus- ja hakemusmäärät kasvoivat edellisestä vuodesta 7 prosenttia. Säätiöiden valvonnassa vuoden loppu oli kiireinen, kun selvitettiin säätiöiden osallisuutta puolueiden vaalirahoitukseen. Linjan valvontayksikkö tarkasti yli 30 säätiön säännöt ja näistä 12 säätiölle lähetettiin selvityspyyntö. Selvitysten jälkeen näille säätiöille annettiin huomautuksia ja kehittämisehdotuksia sekä yhden osalta tehtiin tutkintapyyntö poliisiviranomaiselle lisäselvitystä varten. Yhteinen tilinpäätösilmoitusmenettely Verohallinnon kanssa käynnistyi syksyllä Verolomaketta 6 B käyttävien yritysten tilinpäätöstiedot siirretään automaattisesti Verohallinnosta kaupparekisteriin. Uuden menettelyn myötä rekisteröityjen tilinpäätösasiakirjojen määrä kasvoi huomattavasti. Vuonna 2008 rekisteröitiin noin yrityksen tilinpäätösasiakirjat, vuonna 2009 yli yrityksen. Yritys- ja yhteisölinja huolehtii siitä, että yhteiskunnan käytettävissä on ajantasaiset ja kattavat tiedot Suomessa toimivista yrityksistä ja säätiöistä. Linja rekisteröi uudet yritykset ja muutokset olemassa olevien yritysten tietoihin kaupparekisteriin sekä yhteisötietojärjestelmään (YTJ). Linja myös vahvistaa yrityskiinnitykset, rekisteröi säätiöasiat ja valvoo säätiöiden hallintoa. 18

19 Linjan tietojärjestelmien uudistus eteni Monivuotinen NOVUS-hanke eteni vuoden aikana suunnitellusti. Toteutusvaiheessa oli hankkeen kaksi isoa osajärjestelmää: tiedontarjontajärjestelmä ja ensimmäinen operatiivinen järjestelmä. Sähköinen arkistointipalvelu saatiin valmiiksi syyskuussa. Tiedontarjontajärjestelmä ja siihen liittyvä nykyjärjestelmän tietojen konvertointi etenivät loppuvaiheisiinsa siten, että uusi tietopalvelu pyritään saamaan käyttöön vuoden 2010 alkupuolella. Yritysasiain neuvottelukunta PRH:n yritysasiain neuvottelukunnan tehtävänä on tuoda elinkeinoelämän näkemyksiä ja asiakasnäkökulmaa yritys- ja yhteisölinjan rekistereiden kehittämiseen. Vuonna 2009 neuvottelukunta kokoontui keskustelemaan mm. auktorisoitujen tilitoimistojen toiminnasta, YTJ:n sähköisistä palveluista sekä osuuskuntatoiminnasta. Neuvottelukunnan jäsenet vuonna 2009 Neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii pääjohtaja Martti Enäjärvi ja jäseninä elinkeinoelämästä olivat vuonna 2009: Markus Aaltonen (Veterator Oy), Juha Ahvenniemi (Suomen Taloushallintoliitto), Anders Blom (Perheyritysten Liitto ry), Erkki Kontkanen (Finanssialan Keskusliitto), Kari Lehto (Pellervo-Seura ry), Leena Linnainmaa (Keskuskauppakamari), Antti Maijala ja Janne Makkula (Suomen Yrittäjät), Hannu Ylänen (Elinkeinoelämän Keskusliitto EK), Martti Virtanen (Suomen Kaupan Liitto), Iikko B. Voipio (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT). Patentti- ja rekisterihallitusta neuvottelukunnassa edustivat lisäksi Eero Mantere, Olli Koikkalainen varapuheenjohtajana, Eija Nuorlahti-Solarmo, Juha Klemola, Ulla-Maija Sarkkinen ja Sakari Kauppinen sihteerinä. Saapuneet kaupparekisteriasiat Perustamisilmoitukset (uudet yritykset) Tilinpäätösilmoitukset Muutos- ja lopettamisilmoitukset Hakemukset yms

20 Patentti- ja innovaatiolinja Hakijat luottavat PRH:n tutkimusosaamiseen. PRH:n tutkittavaksi tulleiden kansainvälisten PCT-hakemusten määrä kasvoi peräti 30 prosenttia edellisvuodesta. Kansainväliseen patentointiin kouliintuneet vientiyritykset aloittavat patentoinnin yhä useammin suoraan kansainvälisellä hakemuksella ilman kansallista etuoikeushakemusta. Ilahduttavaa on, että suomalaiset hakijat entistä useammin luottavat PCT-hakemuksiensa tutkimuksessa PRH:n osaamiseen. Nousua odotellessa yritykset haluavat parantaa kansainvälistä kilpailuasemaansa. Lama ei näy kotimaisten hakemusten määrissä Talouden lamalla ei näytä olevan ainakaan negatiivista vaikutusta patentti- tai hyödyllisyysmallihakemusten määriin. Kotimaisten patenttihakemusten määrä pysyi ennallaan, hyödyllisyysmallihakemusten määrä nousi runsaalla kymmenellä prosentilla ja palasi näin aikaisempien vuosien tasolle. Sen sijaan linjan taloutta painoi se, että eurooppapatentteja saatettiin voimaan merkittävästi edellisvuosia vähemmän. Suurimpien yrityshakijoiden listaa johtaa Metso jo viidettä vuotta peräkkäin. Valtion teknillinen tutkimuskeskus, VTT, tuplasi hakemusmääränsä edellisvuodesta. Sähköinen asiointi arkipäivää PCT-hakemuksista tehtiin sähköisesti loppuvuodesta yli 95 prosenttia, kotimaisistakin yli 75 prosenttia. Eurooppapatenttien käännöksistä lähes kaikki annetaan sähköisesti PRH:lle. Myös vireillepanon jälkeisiä asiakirjoja on jo jonkin aikaa ollut mahdollista antaa PRH:een sähköisesti. Lisäksi PCT-asiakirjojen sähköinen lähettäminen PRH:sta asiakkaalle on pilotointivaiheessa. Menettelytapa voitaneen jo vuoden 2010 aikana monistaa koko hakemusprosessiin. Kertomusvuoden aikana saatiin käyttöön toimivat etätyökalut ja viitisentoista tutkijainsinööriä aloitti etätyön. Voidaan todeta, että linjalla ollaan vain muutaman askeleen päässä patenttihakemusten täysimittaisesta sähköisestä käsittelyprosessista. Hyödyllisyysmallia hakevat yhä enemmän myös isot yritykset Hyödyllisyysmalli on perinteisesti koettu kotimaisten yksityiskeksijöiden suojamuodoksi. Kertomusvuoden tilastojen valossa näyttää siltä, että myös kotimaiset yritykset ja jopa joidenkin kotimaisten yritysten ulkomaiset kilpailijat ovat löytäneet hyödyllisyysmallille käyttöä. Suomalaisten hakemuksille oma nopea käsittelykaista Patent Prosecution Highway -sopimukset (PPH) neljän patenttiviraston kanssa antavat suomalaisten hakijoiden patenttihakemuksille oman kaistan, jolla ne etenevät tavanomaista nopeammin. Viime vuosina patentointi on kasvattanut suosiotaan, mutta samalla ruuhkauttanut joidenkin virastojen hakemuskäsittelyä. Kun hakijalla on kiire saada hakemus käsitellyksi, on PPH oiva tapa ohittaa jono. PPH-sopimukset vähentävät päällekkäistä tutkimustyötä ja ovat merkki virastojen keskinäisen luottamuksen kasvusta. Virastot hyväksyvät toistensa tutkimustyön oman prosessinsa lähtökohdaksi. Yhteisöpatentti liikahti eteenpäin Kertomusvuoden lopulla EU:n ministerineuvostossa syntyi poliittinen yksimielisyys yhteisöpatentista ja uudesta patenttituomioistuimesta. Nyt linjattiin tosin vasta pääperiaatteita, mm. kielikysymys jäi edelleen vaille ratkaisua, samoin joitakin maksukysymyksiin liittyviä kiistoja. Järjestelmän voimaantulo vie todennäköisesti silti vielä vuosia. Lontoon sopimukseen liittymisestä periaatepäätös Euroopan patenttisopimukseen liittyy Lontoon sopimuksen nimellä tunnettu lisäpöytäkirja, joka säätelee eurooppapatentin voimaansaattamisessa tarvittavia käännöksiä. TEMin asettama työryhmä otti raportissaan 2009 myönteisen kannan Suomen liittymiseen. Liittymisessä luovutaan käännösvaatimuksesta osittain: vain Patentti- ja innovaatiolinjan päätehtävä on tutkia patentoitaviksi haettavien keksintöjen uutuus ja patentoitavuus sekä rekisteröidä hyödyllisyysmallit. Patenttiyhteistyösopimuksen (PCT) mukaiset kansainväliset uutuustutkimukset kuuluvat niin ikään linjan tehtäviin. Eurooppapatenttihakemukset on mahdollista panna vireille PRH:n kautta, joka myös rekisteröi ja julkaisee yksinomaan Suomessa voimaansaatetut eurooppapatentit. 20

Työ- ja elinkeinoministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2009.

Työ- ja elinkeinoministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2009. Työ- ja elinkeinoministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2009. 1. Yleistä Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) toimii työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) hallinnonalalla

Lisätiedot

Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen tulossopimus vuodelle 2003

Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen tulossopimus vuodelle 2003 Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen tulossopimus vuodelle 2003 Yleistä Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) toimii kauppa- ja teollisuusministeriön (KTM) hallinnonalalla

Lisätiedot

EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE Dnro 78/20/06

EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE Dnro 78/20/06 EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2007 Dnro 78/20/06 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TAE 2007 30. Yrityspolitiikka 21. Patentti- ja rekisterihallituksen

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2012

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2012 JULKINEN VASTA BUDJETIN JULKAISEMISEN JÄLKEEN PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS Vuoden tiedot tulossopimuksen mukaiset PRH Dnro: 147/20/11 03. Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2010

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2010 JULKINEN VASTA BUDJETIN JULKAI- SEMISEN JÄLKEEN PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS PRH Dnro: 55/20/09 03. Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v) Momentille

Lisätiedot

Tahti yhtenäistä ja vertailukelpoista tilastotietoa johtamisen tueksi

Tahti yhtenäistä ja vertailukelpoista tilastotietoa johtamisen tueksi Tahti yhtenäistä ja vertailukelpoista tilastotietoa johtamisen tueksi Käyttökokemuksia Patentti- ja rekisterihallituksessa Valtio Expo 2009 Marina Congress Center Helsinki 7.5.2009 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS

Lisätiedot

Asiamiestutkinto Patenttioikeus TEOLLISOIKEUSASIAMIES- LAUTAKUNTA. Osio 4. Monivalintakysymykset (enintään 50 pistettä)

Asiamiestutkinto Patenttioikeus TEOLLISOIKEUSASIAMIES- LAUTAKUNTA. Osio 4. Monivalintakysymykset (enintään 50 pistettä) 1 (4) Osio 4. Monivalintakysymykset (enintään 50 pistettä) Alla on kuvattu 10 itsenäistä tilannetta. Kuhunkin tilanteeseen liittyy neljä toisistaan riippumatonta väittämää. Rastita kustakin väittämästä

Lisätiedot

Rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät viisi prosenttia. Kasvua työmatkalaisten yöpymisissä. Majoitusmyynti 25 miljoonaa euroa

Rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät viisi prosenttia. Kasvua työmatkalaisten yöpymisissä. Majoitusmyynti 25 miljoonaa euroa HELSINGIN MATKAILUTILASTOT SYYSKUU 2016 Rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät viisi prosenttia Syyskuussa 2016 Helsingissä kirjattiin lähes 308 000 yöpymistä, joista suomalaisille 133 000 ja ulkomaalaisille

Lisätiedot

TYÖOLOJEN KEHITYS. Näin työmarkkinat toimivat 9.11.2015 EVA. Hanna Sutela Erikoistutkija, YTT hanna.sutela@tilastokeskus.fi

TYÖOLOJEN KEHITYS. Näin työmarkkinat toimivat 9.11.2015 EVA. Hanna Sutela Erikoistutkija, YTT hanna.sutela@tilastokeskus.fi TYÖOLOJEN KEHITYS Näin työmarkkinat toimivat 9.11.2015 EVA Hanna Sutela Erikoistutkija, YTT hanna.sutela@tilastokeskus.fi % Palkansaajien koulutusrakenne Työolotutkimukset 1977-2013 100 90 10 13 14 20

Lisätiedot

AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA

AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA 1 Tämä huoltokirja on tarkoitettu yrityksesi aineettoman omaisuuden tunnistamiseen, oman osaamisen ja työn tulosten suojaamiseen sekä niiden hallintaan ja hyödyntämiseen.

Lisätiedot

Patentti- ja Rekisterihallitus. Seitsemän tulevaisuuden tavoitetta

Patentti- ja Rekisterihallitus. Seitsemän tulevaisuuden tavoitetta Patentti- ja Rekisterihallitus Seitsemän tulevaisuuden tavoitetta Tule ja tutustu tulevaisuuden tavoitteisiimme. PRH:n vuosien 2012 2015 strategiset tavoitteet on luotu yhdessä alan parhaiden asiantuntijoiden

Lisätiedot

Teollisoikeudet liiketoiminnassa Patentit, hyödyllisyysmallit, mallioikeudet ja tavaramerkit. Olli Ilmarinen, PRH Oulu,

Teollisoikeudet liiketoiminnassa Patentit, hyödyllisyysmallit, mallioikeudet ja tavaramerkit. Olli Ilmarinen, PRH Oulu, Teollisoikeudet liiketoiminnassa Patentit, hyödyllisyysmallit, mallioikeudet ja tavaramerkit Olli Ilmarinen, PRH Oulu, 11.11.2016 Yksi tuote - monta suojaa Patentit ja hyödyllisyysmallit Tietojenkäsittelymenetelmät

Lisätiedot

ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA

ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA 2017-2021 Työeläke on keskeinen osa hyvinvointia ja siihen luotetaan. Se on rahoituksellisesti kestävä, edistää talouden vakautta ja on tehokkaasti järjestetty. on lakisääteinen

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja

VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja Valtiovarainministeriö vastaa valtioneuvoston osana» vakaan ja kestävän kasvun edellytyksiä vahvistavasta talouspolitiikasta,»

Lisätiedot

Suomalaisten näkemyksistä Suomen valtionhallinnon virkamiesetiikan ja - moraalin tilasta

Suomalaisten näkemyksistä Suomen valtionhallinnon virkamiesetiikan ja - moraalin tilasta Suomalaisten näkemyksistä Suomen valtionhallinnon virkamiesetiikan ja - moraalin tilasta TNS 0 Tutkimuksen toteuttaminen ja sisältö Kysely toteutettiin TNS Gallup Foruminternetpaneelissa. Yhteensä tehtiin

Lisätiedot

SISÄLLYS. koskevasta kirjanpidosta sekä markkinoille saatettujen kasvinsuojeluaineiden määrien ilmoittamisesta N:o 253.

SISÄLLYS. koskevasta kirjanpidosta sekä markkinoille saatettujen kasvinsuojeluaineiden määrien ilmoittamisesta N:o 253. SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 15 päivänä maaliskuuta 2007 N:o 253 259 SISÄLLYS N:o Sivu 253 Laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA 1 YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA Työmarkkinat ovat murroksessa. Suomea varjostanut taantuma on jatkunut ennätyksellisen pitkään. Pk-yritysten merkitystä ei tule aliarvioida taantumasta

Lisätiedot

Matkailun kehitys

Matkailun kehitys Matkailun kehitys 2015 3.3.2015 Lähde: Tilastokeskus. Luvut perustuvat ennakkotietoihin. Venäjä romahti Kiinasta kasvua yli 40 prosenttia Suomessa kirjattiin 5 504 000 ulkomaista yöpymistä vuonna 2015.

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2007 Julkaistu Helsingissä 26 päivänä maaliskuuta 2007 N:o 22 25 SISÄLLYS N:o Sivu 22 Laki Euroopan poliisiviraston perustamisesta

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN JA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUODELLE 2013

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN JA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUODELLE 2013 Tulossopimus 11.12.2012 TEM/2168/00.03.01.02/2012 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN JA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUODELLE 2013 1 YLEISTÄ Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) toimii

Lisätiedot

Yöpymiset vähenivät 4 prosenttia. Vähenemistä sekä työmatkalaisissa että vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 24 miljoonaa euroa

Yöpymiset vähenivät 4 prosenttia. Vähenemistä sekä työmatkalaisissa että vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 24 miljoonaa euroa HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HEINÄKUU 2016 Yöpymiset vähenivät 4 prosenttia Heinäkuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 422 000 yöpymistä, joista suomalaisille 185 000 ja ulkomaalaisille 237 000 yötä. Sekä suomalaisten

Lisätiedot

Matkailutilasto Lokakuu 2016

Matkailutilasto Lokakuu 2016 Matkailutilasto Lokakuu 2016 1 YHTEENVETO Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat 4,0 prosenttia Oulussa Lokakuussa 2016 Oulussa yövyttiin 49 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 43 000 yötä ja ulkomaalaiset

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 859. Tasavallan Presidentin avoin kirje. valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta. Annettu Helsingissä 28 päivänä syyskuuta 2007

SISÄLLYS. N:o 859. Tasavallan Presidentin avoin kirje. valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta. Annettu Helsingissä 28 päivänä syyskuuta 2007 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 2 päivänä lokakuuta 2007 N:o 859 864 SISÄLLYS N:o Sivu 859 Tasavallan Presidentin avoin kirje valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta... 3867 860

Lisätiedot

Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta. Esittely

Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta. Esittely Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta Esittely Neuvottelukunnan jäsenistö Puheenjohtaja: Pääsihteeri Jukka Pekkala, Suomen liikunta ja urheilu ry Varapuheenjohtaja: Toiminnanjohtaja Riitta Särkelä,

Lisätiedot

Matkailutilasto Syyskuu 2016

Matkailutilasto Syyskuu 2016 Matkailutilasto Syyskuu 2016 1 YHTEENVETO Rekisteröidyt yöpymiset nousivat 6,6 prosenttia Oulussa Syyskuussa 2016 Oulussa yövyttiin 50 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 41 000 yötä ja ulkomaalaiset

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2007 Julkaistu Helsingissä 16 päivänä huhtikuuta 2007 N:o 39 40 SISÄLLYS N:o Sivu 39 Laki Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden

Lisätiedot

HE 104/2015 vp. Järjestöstä ehdotetaan erottavaksi lähinnä taloudellisista syistä.

HE 104/2015 vp. Järjestöstä ehdotetaan erottavaksi lähinnä taloudellisista syistä. Hallituksen esitys eduskunnalle Kansainvälisen viinijärjestön perustamisesta tehdyn sopimuksen irtisanomisesta ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun

Lisätiedot

Rekisteröidyt yöpymiset vähenivät hieman. Kasvua vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 22 miljoonaa euroa. Tax free myynti kasvoi 12 prosenttia

Rekisteröidyt yöpymiset vähenivät hieman. Kasvua vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 22 miljoonaa euroa. Tax free myynti kasvoi 12 prosenttia HELSINGIN MATKAILUTILASTOT LOKAKUU 2016 Rekisteröidyt yöpymiset vähenivät hieman Lokakuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 298 000 yöpymistä, joista suomalaisille 159 000 ja ulkomaalaisille 138 000 yötä.

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 682. Laki. Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä

SISÄLLYS. N:o 682. Laki. Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä elokuuta 2001 N:o 682 687 SISÄLLYS N:o Sivu 682 Laki Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten

Lisätiedot

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002 KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002 1. Toimintakatsaus 1.1. Perustehtävät ja toiminnan kuvaus, toiminta-ajatus Kuluttajavalituslautakunta antaa kirjallisia ratkaisusuosituksia kuluttajien

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, De Högre Tjänstemännen YTN rf, josta myöhemmin näissä säännöissä käytetään lyhennettä YTN.

1 Yhdistyksen nimi on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, De Högre Tjänstemännen YTN rf, josta myöhemmin näissä säännöissä käytetään lyhennettä YTN. YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY SÄÄNNÖT 1 Rek.n:ro 138.504 (27.5.2014) Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, De Högre Tjänstemännen YTN rf, josta myöhemmin näissä säännöissä

Lisätiedot

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2008

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2008 Ympäristöministeriön raportteja 12 2008 Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2008 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 12 2008 Ympäristöministeriön

Lisätiedot

Yrittämisen edellytykset Suomessa. Varatoimitusjohtaja Antti Neimala Sähköurakoitsijapäivät 24.4.2014, Hyvinkää

Yrittämisen edellytykset Suomessa. Varatoimitusjohtaja Antti Neimala Sähköurakoitsijapäivät 24.4.2014, Hyvinkää Yrittämisen edellytykset Suomessa Varatoimitusjohtaja Antti Neimala Sähköurakoitsijapäivät 24.4.2014, Hyvinkää 1 Teema I Yrittäjyyden ja yritysympäristön kuva KYSYMYS NUMERO 1: Pidän Suomen tarjoamaa yleistä

Lisätiedot

MAAHANMUUTTOVIRASTON. Strateg a

MAAHANMUUTTOVIRASTON. Strateg a MAAHANMUUTTOVIRASTON Strateg a 2013 2017 VISIO 2017 Maahanmuutosta kansalaisuuteen johtava asiantuntija, yhteistyökumppani ja palveluosaaja. Maahanmuuttovirasto on johtava toimija oleskeluluvan käsittelystä

Lisätiedot

ja työmatkalaisten tekemiä. Yöpymisen keskihinta toukokuussa 2016 oli 64,4 euroa

ja työmatkalaisten tekemiä. Yöpymisen keskihinta toukokuussa 2016 oli 64,4 euroa 1 Yöpymiset laskivat 20,9 prosenttia n seudulla Toukokuussa 2016 n seudulla yövyttiin 14 tuhatta yötä, joista suomalaiset yöpyivät 12 tuhatta yötä ja ulkomaalaiset 2 000 yötä (venäläiset 709 yötä). Yhteensä

Lisätiedot

Yksityisyyden suoja työsuhteessa

Yksityisyyden suoja työsuhteessa Yksityisyyden suoja työsuhteessa Yksityisyyden suoja työsuhteessa Talentum Media Oy Helsinki 7., uudistettu painos Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Toimitus: Heidi Antinkari Taitto: Marja-Leena Saari

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1/2016. Maakuntajohtajan katsaus 1 (6) MHS 4/2016 asia nro 63. Tuleva aluehallintouudistus

Osavuosikatsaus 1/2016. Maakuntajohtajan katsaus 1 (6) MHS 4/2016 asia nro 63. Tuleva aluehallintouudistus 1 (6) Osavuosikatsaus 1/2016 MHS 4/2016 asia nro 63 Maakuntajohtajan katsaus Tuleva aluehallintouudistus Pääministeri Sipilän hallitus on päättänyt toteuttaa vuoden 2019 alusta alkaen laajan SOTE- ja aluehallinnon

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 298. Laki. rikoslain 37 luvun 12 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 17 päivänä maaliskuuta 2000

SISÄLLYS. N:o 298. Laki. rikoslain 37 luvun 12 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 17 päivänä maaliskuuta 2000 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2000 Julkaistu Helsingissä 23 päivänä maaliskuuta 2000 N:o 298 308 SISÄLLYS N:o Sivu 298 Laki rikoslain 37 luvun 12 :n muuttamisesta... 795 299 Laki kunnan kiinteistöinsinööristä

Lisätiedot

Matkailutilasto Helmikuu 2016

Matkailutilasto Helmikuu 2016 Matkailutilasto Helmikuu 2016 SISÄLLYSLUETTELO Yhteenveto... 1 Tiivistelmä... 2 Matkailun avainluvut Oulussa... 3 Yöpymiset kansallisuuksittain... 5 Yöpymiset vertailuseuduilla... 6 Tietoa tilastoista...

Lisätiedot

Lapin matkailu. lokakuu 2016

Lapin matkailu. lokakuu 2016 Lapin matkailu lokakuu 2016 Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat 7,0 prosenttia Lokakuussa 2016 Lapissa yövyttiin 87 tuhatta yötä, joista suomalaiset yöpyivät 65 tuhatta yötä ja ulkomaalaiset 23 tuhatta yötä.

Lisätiedot

Tampereen seurakuntien henkilöstösuunnitelman laadinta / Eija Mukari

Tampereen seurakuntien henkilöstösuunnitelman laadinta / Eija Mukari Tampereen seurakuntien henkilöstösuunnitelman laadinta / Eija Mukari Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi Henkilöstösuunnitelmamme toukokuussa 2014. Aiempi Henkilöstösuunnitelmaa

Lisätiedot

Huomisen tiennäyttäjä

Huomisen tiennäyttäjä Huomisen tiennäyttäjä 75 huomisen tiennäyttäjä HUOMISEN TIENNÄYTTÄJÄ SKAL on jäsentensä näköinen ja arvostat niitä. Järjestömme valvoo kokoinen, maanteiden tavaraliikenteessä toimivien yritysten ja kuljetusyrittäminen

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT MAALISKUU 2016

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT MAALISKUU 2016 HELSINGIN MATKAILUTILASTOT MAALISKUU 2016 Yöpymiset lisääntyivät 4 prosenttia Maaliskuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 240 000 yöpymistä, joista suomalaisille 118 000 ja ulkomaalaisille 122 000 yötä (venäläiset

Lisätiedot

Hallinto-oikeuksien ratkaisut 2010

Hallinto-oikeuksien ratkaisut 2010 Oikeus 2011 Hallinto-oikeuksien ratkaisut 2010 Hallinto-oikeudet ratkaisivat 22 900 asiaa vuonna 2010 Tilastokeskuksen mukaan hallinto-oikeudet käsittelivät vuonna 2010 eri viranomaisten päätöksistä tehtyjä

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HUHTIKUU 2016

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HUHTIKUU 2016 HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HUHTIKUU 2016 Yöpymiset lisääntyivät 14 prosenttia Huhtikuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 247 000 yöpymistä, joista suomalaisille 128 000 ja ulkomaalaisille 119 000 yötä (venäläiset

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN ASETUS PRH:N MAKSULLISISTA SUORITTEISTA

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN ASETUS PRH:N MAKSULLISISTA SUORITTEISTA TEM/TMO/SYL 24.8.2016 Mika Kotala TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN ASETUS PRH:N MAKSULLISISTA SUORITTEISTA 1. Nykytila Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) perimisistä maksuista säädetään Patentti- ja rekisterihallituksen

Lisätiedot

HE 219/2004 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tavaramerkkilakia.

HE 219/2004 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tavaramerkkilakia. HE 219/2004 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tavaramerkkilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tavaramerkkilakia. Ehdotetut muutokset perustuvat

Lisätiedot

SÄÄNNÖT Merkitty yhdistysrekisteriin 17.11.2006 Muutokset merkitty rekisteriin 02.07.2010 Rekisterinumero 195.200 1 Nimi, kotipaikka ja tarkoitus

SÄÄNNÖT Merkitty yhdistysrekisteriin 17.11.2006 Muutokset merkitty rekisteriin 02.07.2010 Rekisterinumero 195.200 1 Nimi, kotipaikka ja tarkoitus Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry 1(6) SÄÄNNÖT Merkitty yhdistysrekisteriin 17.11.2006 Muutokset merkitty rekisteriin 02.07.2010 Rekisterinumero 195.200 1 Nimi, kotipaikka ja tarkoitus Yhdistyksen

Lisätiedot

HE 230/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 2 ja 3 :n muuttamisesta

HE 230/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 2 ja 3 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 2 ja 3 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työeläkeasioiden

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 743. Laki. rikoslain 1 ja 20 luvun muuttamisesta. Annettu Helsingissä 25 päivänä elokuuta 2006

SISÄLLYS. N:o 743. Laki. rikoslain 1 ja 20 luvun muuttamisesta. Annettu Helsingissä 25 päivänä elokuuta 2006 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2006 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä elokuuta 2006 N:o 743 748 SISÄLLYS N:o Sivu 743 Laki rikoslain 1 ja 20 luvun muuttamisesta... 2249 744 Laki järjestyslain 7 :n muuttamisesta...

Lisätiedot

SAKU-strategia

SAKU-strategia 1 (6) SAKU-strategia 2012 2016 Sisältö: 1. TOIMINTA-AJATUS 2. TOIMINTAPERIAATTEET 3. VISIO 3.1 Visio 2016 3.2 Vision mukaiset päämäärät 3.3 Tavoitteet ja menestystekijät 1. TOIMINTA-AJATUS SAKU ry edistää

Lisätiedot

Taxfree myynti kasvoi, kasvua odotettavissa myös vuodenvaihteen venäläismatkailuun

Taxfree myynti kasvoi, kasvua odotettavissa myös vuodenvaihteen venäläismatkailuun 1 Rekisteröidyt yöpymiset vähenivät 19,9 prosenttia n seudulla Lokakuussa 2016 n seudulla yövyttiin 10 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 7 800 yötä ja ulkomaalaiset 2 200 yötä (venäläiset 922 yötä).

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ INFOTILAISUUS

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 aikataulua 23.1 Suomen rakennerahasto-ohjelma hyväksytty valtioneuvostossa ja toimitettu loppukeväästä komission käsittelyyn,

Lisätiedot

Melan vuosikatsaus 2009

Melan vuosikatsaus 2009 Melan vuosikatsaus 2009 Turvaa ja hyvinvointia Melasta Vuonna 2009 käynnistyi vilkas keskustelu suomalaisten työurien pidentämisestä. Mela on ottanut työurien pidentämishaasteen vastaan oman asiakaskuntansa

Lisätiedot

HE 89/2006 vp. 2. Toiminnan tavoite Teknologian kehittämiskeskuksesta

HE 89/2006 vp. 2. Toiminnan tavoite Teknologian kehittämiskeskuksesta HE 89/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi teknologian kehittämiskeskuksesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi teknologian kehittämiskeskuksesta

Lisätiedot

Näin eläketurvakeskuslaiset saatiin houkuteltua mukaan strategian muokkaamiseen. Kati Kalliomäki Fountain Parkin aamutilaisuus 1.9.

Näin eläketurvakeskuslaiset saatiin houkuteltua mukaan strategian muokkaamiseen. Kati Kalliomäki Fountain Parkin aamutilaisuus 1.9. Näin eläketurvakeskuslaiset saatiin houkuteltua mukaan strategian muokkaamiseen Kati Kalliomäki Fountain Parkin aamutilaisuus 1.9.2016 Esityksen sisältö Pari sanaa Eläketurvakeskuksesta Strategiatyö vaihe

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT TAMMIKUU 2016

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT TAMMIKUU 2016 HELSINGIN MATKAILUTILASTOT TAMMIKUU 2016 Yöpymiset lisääntyivät 8,1 prosenttia Tammikuussa 2016 Helsingissä yövyttiin 244 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 116 000 yötä ja ulkomaalaiset 128 000 yötä

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT JOULUKUU 2016

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT JOULUKUU 2016 HELSINGIN MATKAILUTILASTOT JOULUKUU 2016 Rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät kaksi prosenttia Joulukuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 264 000 yöpymistä, joista suomalaisille 122 500 ja ulkomaalaisille

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0061 (NLE) 8112/16 JUSTCIV 69 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta tiiviimpään

Lisätiedot

Teollisoikeudet liiketoiminnassa

Teollisoikeudet liiketoiminnassa Teollisoikeudet liiketoiminnassa Patentit, hyödyllisyysmallit, mallioikeudet ja tavaramerkit Vaasa 14.9.2016 Juha Vuorela Esiintyjän esittely Juha Vuorela, vanhempi tutkijainsinööri DI, TKK 2004 PRH:lla

Lisätiedot

Tilinpäätös vuodelta 2015

Tilinpäätös vuodelta 2015 Tilinpäätös vuodelta PRH/1451/20/2016 Patentti- ja rekisterihallitus Sisällysluettelo Tilinpäätös vuodelta... 3 1. Toimintakertomus... 3 1.1. Johdon katsaus... 3 1.2. Vaikuttavuus... 4 1.3. Toiminnallinen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.6.2014 COM(2014) 227 final 2014/0129 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN TAUSTA Euroopan unionin

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HELMIKUU 2016

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HELMIKUU 2016 HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HELMIKUU 2016 Yöpymiset lisääntyivät 5 prosenttia Helmikuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 218 000 yöpymistä, joista suomalaisille 113 000 ja ulkomaalaisille 104 000 yötä (venäläiset

Lisätiedot

Läsnä pj. Jouko Skinnari /sd vpj. Jari Leppä /kesk (3 13 ) jäs. Arto Bryggare /sd (3 13 ) Sari Essayah /kd (9 10 )

Läsnä pj. Jouko Skinnari /sd vpj. Jari Leppä /kesk (3 13 ) jäs. Arto Bryggare /sd (3 13 ) Sari Essayah /kd (9 10 ) TALOUSVALIOKUNTA PÖYTÄKIRJA 65/2005 vp Tiistai 13.9.2005 kello 12.00-13.05 Läsnä pj. Jouko Skinnari /sd vpj. Jari Leppä /kesk (3 13 ) jäs. Arto Bryggare /sd (3 13 ) Sari Essayah /kd (9 10 ) Klaus Hellberg

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään liikuntalain (390/2015) nojalla: Valtioneuvoston asetus liikunnan edistämisestä 1 luku Valtion liikuntaneuvosto 1 Valtion liikuntaneuvoston ja sen jaostojen

Lisätiedot

Education at a Glance 2013: Sukupuolten väliset erot tasoittumassa

Education at a Glance 2013: Sukupuolten väliset erot tasoittumassa Education at a Glance 2013: Sukupuolten väliset erot tasoittumassa Education at a Glance: OECD Indicators (EaG) on OECD:n koulutukseen keskittyvän työn lippulaivajulkaisu, joka kertoo vuosittain koulutuksen

Lisätiedot

HE 33/2010 vp. siirrettäisiin asetuksesta lakiin. Esityksen tarkoituksena on saattaa keskusta koskevat säännökset vastaamaan perustuslain vaatimuksia

HE 33/2010 vp. siirrettäisiin asetuksesta lakiin. Esityksen tarkoituksena on saattaa keskusta koskevat säännökset vastaamaan perustuslain vaatimuksia HE 33/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi mittatekniikan keskuksesta annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi mittatekniikan keskuksesta annettua lakia. Ehdotettavat muutokset

Lisätiedot

Vastausten määrä: 68 Tulostettu :23:50

Vastausten määrä: 68 Tulostettu :23:50 Vastausten määrä: 68 Tulostettu 7.5.2010 14:23:50 Poiminta 1.1 Minkä erikoiskirjaston / tutkimuslaitoksen palveluja arvioit (valitse yksi vaihtoehto) = 12 (Museoviraston kirjasto) 1.1 Minkä erikoiskirjaston

Lisätiedot

17.2.2015 Matti Paavonen 1

17.2.2015 Matti Paavonen 1 1 Uusi vuosi vanhat kujeet 17.2.2015, Palvelujen suhdannekatsaus Matti Paavonen, ekonomisti 2 Pohjalla voi liikkua myös horisontaalisesti BKT:n volyymin kausitasoitettu kuukausi-indeksi 116 2005 = 100

Lisätiedot

Opetusministeriö asettaa tarvittaessa työryhmän ohjelman valmistelua ja seurantaa varten.

Opetusministeriö asettaa tarvittaessa työryhmän ohjelman valmistelua ja seurantaa varten. Annettu Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 2006 Valtioneuvoston asetus nuorisotyöstä ja -politiikasta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä, säädetään 27 päivänä

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

Työelämäosaamisen tila ja kehittämistarpeet Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksissä

Työelämäosaamisen tila ja kehittämistarpeet Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksissä Työelämäosaamisen tila ja kehittämistarpeet Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksissä Laura Bordi, FM, tutkija, suunnittelija Marja-Liisa Manka, FT, professori, tutkimusjohtaja Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu

Lisätiedot

1 Matkailutilasto huhtikuu 2016 Kaakko 135

1 Matkailutilasto huhtikuu 2016 Kaakko 135 1 Yöpymiset vähenivät 24,4 prosenttia Kotka-Haminan seudulla Huhtikuussa 2016 Kotka-Haminan seudulla yövyttiin 8 600 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 7 200 yötä ja ulkomaalaiset 1 400 yötä (venäläiset

Lisätiedot

Mikä ihmeen brändi? Mitä brändäämisellä tarkoitetaan? Miten erottautua? Entä kannattaako brändäys yksin?

Mikä ihmeen brändi? Mitä brändäämisellä tarkoitetaan? Miten erottautua? Entä kannattaako brändäys yksin? KTT, dosentti Saila Saraniemi, Oulun yliopisto, markkinoinnin laitos Rokua 24.8.2013 Mikä ihmeen brändi Mitä brändäämisellä tarkoitetaan Miten erottautua Entä kannattaako brändäys yksin 1 2 Jokainen tuo

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o Laki. Kansainvälisen viinijärjestön perustamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

SISÄLLYS. N:o Laki. Kansainvälisen viinijärjestön perustamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2001 N:o 1563 1568 SISÄLLYS N:o Sivu 1563 Laki Kansainvälisen viinijärjestön perustamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan

Lisätiedot

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA 2012 2016 Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Lähtökohdat ennen: liikunnan kilpailutoimintaa ja kulttuurikisat

Lisätiedot

Projektien rahoitus.

Projektien rahoitus. Projektien rahoitus Mika.Lautanala@tekes.fi Miten mukaan?? Aiheita Rakennuksen elinkaarenaikainen tiedonhallinta Organisaatioiden välinen tiedonhallinta -IFC Kansainvälisyys Yhteys ohjelmapäällikköön Arto

Lisätiedot

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 SM Waismaa Marjo 3.12.2004 EDUSKUNTA Suuri valiokunta Viite Asia E-kirjelmä aloitteesta neuvoston päätökseksi euron suojelemisesta väärentämiseltä nimeämällä

Lisätiedot

Uudistamme rohkeasti. Toimimme vastuullisesti. Vaikutamme verkostoissa

Uudistamme rohkeasti. Toimimme vastuullisesti. Vaikutamme verkostoissa Uudistamme rohkeasti Uudistaminen on sitä, että reagoimme muuttuvaan toimintaympäristöön aiempaa herkemmin. Kehitämme ammattitaitoamme, kokeilemme rohkeasti uusia toimintatapoja ja opimme yhdessä luottaen

Lisätiedot

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Turun kauppakamarin strategia 18.11.2016, Minna Arve Varsinais-Suomi 2030 Paras paikka menestyä. Paras paikka onnistua. Paikka olla onnellinen. MENESTYS ONNISTUMINEN

Lisätiedot

sosiaalialan menestystekijä

sosiaalialan menestystekijä sosiaalialan menestystekijä Osaaminen, vuorovaikutus, tahto. {Osaaminen on tietoa, taitoa ja oikeaa asennetta.} Ammattijärjestö Talentia edistää jäsentensä urakehitystä vaikuttamalla sosiaalialan lainsäädäntöön,

Lisätiedot

ADOPTIOKOULUTUS

ADOPTIOKOULUTUS ADOPTIOKOULUTUS 26.1.2017 Merja Vuori Adoptiolautakunnan puheenjohtaja 26.1.2017 Merja Vuori, puh 0504301560, merja.vuori@valvira.fi 1 Hyvät koulutustilaisuuden osanottajat, - 7/2012 uusi adoptiolaki voimaan,

Lisätiedot

Toimialariippumattomien tieto- ja viestintäteknisten tehtävien kokoamishankkeen asettaminen

Toimialariippumattomien tieto- ja viestintäteknisten tehtävien kokoamishankkeen asettaminen Asettamispäätös VM035:00/2012 16.5.2012 Toimialariippumattomien tieto- ja viestintäteknisten tehtävien kokoamishankkeen asettaminen 1 Asettaminen 2 Toimikausi 3 Tausta Valtiovarainministeriö on tänään

Lisätiedot

JOHTAMINEN ULKOASIAINHALLINNOSSA

JOHTAMINEN ULKOASIAINHALLINNOSSA JOHTAMINEN ULKOASIAINHALLINNOSSA Apulaisosastopäällikkö Klaus Korhonen ulkoasiainministeriö, itäosasto Helsingin yliopisto 2.10.2008 2 Mun kolme pointtia - eli miksi ja miten teemme tätä työtä Suomen etu

Lisätiedot

Yhdistystoiminnan kehittämisen tsekkauslista Missä meillä menee hyvin ja missä voisimme tulla yhdessä paremmiksi?

Yhdistystoiminnan kehittämisen tsekkauslista Missä meillä menee hyvin ja missä voisimme tulla yhdessä paremmiksi? Yhdistystoiminnan kehittämisen tsekkauslista Missä meillä menee hyvin ja missä voisimme tulla yhdessä paremmiksi? Yhdistyksen toiminta-ajatus Onko meillä yhteinen näkemys siitä, miksi yhdistys on olemassa?

Lisätiedot

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto Suomi nousuun Aineeton tuotanto Maailman talous on muutoksessa. Digitalisoituminen vie suomalaiset yritykset globaalin kilpailun piiriin. Suomen on pärjättävä tässä kilpailussa, jotta hyvinvointimme on

Lisätiedot

Matkailutilasto Marraskuu 2016

Matkailutilasto Marraskuu 2016 Matkailutilasto kuu 2016 1 YHTEENVETO Rekisteröidyt yöpymiset vähenivät Oulussa 4,4 prosenttia kuussa 2016 Oulussa yövyttiin 42 000 yötä, joista suomalaiset 36 000 ja ulkomaalaiset 6 200 yötä. Yhteensä

Lisätiedot

Matkailun kehitys

Matkailun kehitys Matkailun kehitys 2014 7.4.2015 Lähde: Tilastokeskus. Luvut perustuvat ennakkotietoihin. Venäläismatkailijoiden katokäänsi ulkomaiset yöpymiset laskuun Suomessa kirjattiin 5 697 300 ulkomaista yöpymistä

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 781. Laki. valtion eläkerahastosta annetun lain 6 :n 2 momentin kumoamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä lokakuuta 1998

SISÄLLYS. N:o 781. Laki. valtion eläkerahastosta annetun lain 6 :n 2 momentin kumoamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä lokakuuta 1998 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1998 Julkaistu Helsingissä 4 päivänä marraskuuta 1998 N:o 781 788 SISÄLLYS N:o Sivu 781 Laki valtion eläkerahastosta annetun lain 6 :n 2 momentin kumoamisesta... 2159 782 Laki Kansaneläkelaitoksen

Lisätiedot

Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa Tomi Halonen

Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa Tomi Halonen Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa 7.3.2012 Tomi Halonen Ohjauksen kokonaisuus ja välineet Politiikkaohjaus Hallitusohjelma Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma Säädösohjaus

Lisätiedot

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU Sopimuksen tausta Päijät-Hämeen seudullisen kehittämisyhtiörakenteen muuttuminen 1.1.2013 aiheuttaa muutoksia myös Seudullisten yrityspalvelujen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 94. Kaupunginhallitus 31.03.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 94. Kaupunginhallitus 31.03.2014 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 31.03.2014 Sivu 1 / 1 1405/01.00.02/2014 94 Henkilöstökertomus vuodelta 2013 Valmistelijat / lisätiedot: Jere Kunnas, puh. 046 877 3285 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunginjohtaja

Lisätiedot

KONEen osavuosikatsaus tammi kesäkuulta heinäkuuta 2010 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta

KONEen osavuosikatsaus tammi kesäkuulta heinäkuuta 2010 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta KONEen osavuosikatsaus tammi kesäkuulta 2010 20. heinäkuuta 2010 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta Q2 2010: Kokonaisuudessaan vahvaa kehitystä Q2/2010 Q2/2009 Historiallinen muutos 2009 Saadut tilaukset Me

Lisätiedot

Kuntien kirjastotoimenjohtajat, lääninhallitusten kirjastoista vastaavat sivistystoimentarkastajat ja yhteispalvelualuevastaavat

Kuntien kirjastotoimenjohtajat, lääninhallitusten kirjastoista vastaavat sivistystoimentarkastajat ja yhteispalvelualuevastaavat 14.6.2005 VNK008:00/2003 Kuntien kirjastotoimenjohtajat, lääninhallitusten kirjastoista vastaavat sivistystoimentarkastajat ja yhteispalvelualuevastaavat YHTEISTYÖKUTSU: SUOMI VERKOSSA KAMPANJA KIRJASTOISSA

Lisätiedot

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2006

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2006 YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 5 2006 Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2006 Helsinki 2006 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA

Lisätiedot

Tilinpäätöskannanotto OKM/37/210/ Opetus- ja kulttuuriministeriön tilinpäätöskannanotto Varastokirjaston vuoden 2011 toiminnasta

Tilinpäätöskannanotto OKM/37/210/ Opetus- ja kulttuuriministeriön tilinpäätöskannanotto Varastokirjaston vuoden 2011 toiminnasta Tilinpäätöskannanotto OKM/37/210/2012 15.06.2012 Varastokirjasto PL 1710 70421 KUOPIO Viite Asia Opetus- ja kulttuuriministeriön tilinpäätöskannanotto Varastokirjaston vuoden 2011 toiminnasta Opetus- ja

Lisätiedot

Valtorin hallituksen tehtävät. Valtorin asiakaspäivä Timo Valli, hallituksen puheenjohtaja

Valtorin hallituksen tehtävät. Valtorin asiakaspäivä Timo Valli, hallituksen puheenjohtaja Valtorin hallituksen tehtävät Valtorin asiakaspäivä 30.10.2014 Timo Valli, hallituksen puheenjohtaja Valtorin virstanpylväät Jyrki Kataisen hallitusohjelma 6/2011 TORI- ja myös TUVE-hankkeet Laki valtion

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/2016 1 n kokous Kokousaika kello 14:00 16.15 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Asialista: Sivu 1 Kokouksen avaus

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto Työllisyyspoliittinen avustus 1 Työllisyyspoliittisen avustuksen tarkoitus Työttömien työnhakijoiden työllistymisen edistäminen * parannetaan yleisiä työmarkkinavalmiuksia ja ammatillista osaamista Erityisesti

Lisätiedot

Uusi lainsäädäntö vahvistamassa kirjaston asemaa asukkaiden arjessa

Uusi lainsäädäntö vahvistamassa kirjaston asemaa asukkaiden arjessa Uusi lainsäädäntö vahvistamassa kirjaston asemaa asukkaiden arjessa Osaava kirjasto ovi tulevaisuuteen Itä-Suomen kirjastopäivät 7.-8.6.2016, Mikkeli Leena Aaltonen Kirjastolain uudistaminen ei ole helppoa!

Lisätiedot