KOKO SUOMEN PRH PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN VUOSIKERTOMUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOKO SUOMEN PRH PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN VUOSIKERTOMUS 2003 1"

Transkriptio

1 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN 1 VUOSIKERTOMUS 2003 KOKO SUOMEN PRH

2 SISÄLLYS Toiminta-ajatus 4 PRH:n visio 4 Pääjohtajan katsaus 5 Patentti- ja rekisterihallitus 6 Organisaatio 8 Henkilöstö 9 PatRek-asiakaspalvelu 10 Kirjasto- ja informaatiopalvelut 11 Yritys- ja yhteisölinja 12 Patentti- ja innovaatiolinja 14 Tavaramerkki- ja mallilinja 16 Yhdistysasiat-yksikkö 18 Markkinointi- ja liiketoimintayksikkö 20 Valituslautakunta 21 Koko Suomen PRH 22 Viestintä ja yhteiskunta-asiat 24 INNOSUOMI Kansainvälinen yhteistyö 28 Tuotto- ja kululaskelma 32 Tase 33 Tilinpäätöslukujen tarkastelua 34 Tuloksellisuuskatsaus 35 Valokuvat: PRH:n kuva-arkisto, Tiina Riuttanen/Keski-Suomen TE-keskuksen arkisto, Timo Ripatin arkisto, SRV Viitosten arkisto, WIPOn kuva-arkisto Graafi nen suunnittelu: Mainostoimisto Kari Eklund-DM Oy Paino: Painorauma Oy 2 3

3 TOIMINTA-AJATUS Teollisoikeuksien ja yritys- ja yhteisötoiminnan asiantuntijaorganisaationa Patentti- ja rekisterihallitus edistää ja kehittää yrittäjyyttä, innovatiivisuutta ja yhteisöllistä toimintaa Suomessa ja kansainvälisesti. Patentti- ja rekisterihallitus vaalii henkistä pääomaa ja tukee teknistä ja taloudellista kehitystä varmistamalla, että yritykset, yhdistykset ja säätiöt voivat toimia oikeudellisesti maassamme, keksijät, tutkijat, tuotekehittäjät, valmistajat ja markkinoijat voivat saada patentin, tavaramerkin, mallioikeuden tai muun teollisoikeudellisen suojan, suomalaisten edut turvataan kansainvälisesti, PRHtieto ja neuvonta on luotettavaa ja nopeasti saatavissa. PRH:N VISIO 2007 Luovuus, osaaminen, yrittäjyys ja yhteistoiminta ovat asiakkaittemme menestystekijöitä ja maamme teknisen, taloudellisen ja henkisen kehityksen ja hyvinvoinnin perusta. Asiakkaamme luottavat palvelum me oikeusvarmuuteen, yh den ver tai suu teen ja kansain vä lisesti kilpailukykyiseen laatuun ja pystyvät toimimaan PRH:n kautta täysipainoisesti myös kansainvälisessä innovaatiojärjestelmässä ja yritystoiminnassa. Palvelumme on nopeaa, joustavaa ja helposti käytettävissä PRH-Innotalossa, alueellisissa palvelupisteissä ja tietoverkoissa. Olemme Suomen osaavin ja ystä vällisin henkilökunta. Kunnioitamme toisiamme, olemme avoimia ja uudistumme jatkuvasti. PÄÄJOHTAJAN KATSAUS Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) työn tuottavuus nousi kuluvana vuonna 3,1 prosenttia, mikä ylitti selvästi asetetut tulostavoitteet. Kertomusvuoden merkittävä tapahtuma oli PRH:n nimittäminen kansainväliseksi tutkivaksi PCT-viranomaiseksi. Suomi oli 11. maa, joka sai nämä oikeudet. Myöntäjänä toimii YK:n erityisjärjestö Maailman henkisen omaisuuden liitto WIPO, tarkemmin sen PCT-unioni. PCT-järjestelmää on selostettu muualla tässä vuosikertomuksessa. Erityisen tyytyväisiä olemme siitä merkittävästä ja asiallisesta tuesta, jonka WIPOn pääjohtaja Kamil Idris ja WIPOn sihteeristö antoivat tässä asiassa Suomelle. Kansainvälinen yhteistyömme on kehittynyt myönteisesti. Olemme vastaanottaneet runsaasti eri maista tulevia delegaatioita, jotka ovat käyneet tutustumassa PRH:n eri järjestelmiin, erityisesti hyvin toimivaan sähköiseen asiointijärjestelmäämme. PRH on myös solminut uusia yhteistyösopimuksia eri maiden kanssa ja neuvottelemme niiden solmimisesta tai tarkistamisesta edelleen. Tarkoituksemme on jatkossakin kehittää yhteistyötä myönteisesti niin WIPOn, EU:n, EPOn, OHIMin kuin muidenkin alan kansainvälisten järjestöjen ja virastojen kanssa. Alueellistamispolitiikka on noussut ajankohtaiseksi Suomessa. Patentti- ja rekisterihallitus on aivan ilmeisesti oman alansa verkottuneimpia virastoja Euroopassa. Ainakin tässä suhteessa alueellistamispolitiikka on Suomessa hoidettu erittäin hyvin. Kaikki TE-keskukset antavat PRHpalveluita yhden luukun periaatteella. Maistraatit toimivat alueviranomaisinamme yritys- ja yhteisöasioissa. Noin asunto-osakeyhtiön asioiden käsittely on siirretty maistraatteihin. Kauppakamarien kanssa on solmittu yhteistyösopimus, jonka mukaan ne antavat kaikissa toimipisteissään alueneuvontaa PRH:n toimialaan kuuluvissa asioissa. Samankaltainen sopimus on Suomen Uusyrityskeskusten kanssa kautta maan. Verohallituksen kanssa toteutetun YTJ:n kautta voidaan useissa PRH-asioissa asioida myös verotoimistoissa. Tämän YTJ-järjestelmän palveluita käyttää kuukausittain yli yritystä tai henkilöä. Yhteistyössä kauppa- ja teollisuusministeriön ja Keksintösäätiön kanssa on yliopistoissa innovaatioasiamiehet ja TE-keskuksissa keksintöasiamiehet kautta maan. Lisäksi internet-sivustomme palvelee tehokkaasti asiakkaita kaikkialla. Tasavallan presidentin INNOSUOMIpalkinnot jaettiin PRH:ssa nyt kymmenennen kerran. Tämä laajapohjainen hanke on vuodesta toiseen saanut erityisen hyvän vastaanoton eri puolilla Suomea. Kilpailijoita oli tänä vuonna 329. Myös INNOSUOMEEN liittyvät Opetushallituksen kanssa yhteistyössä toteutettu INNOKOULU ja puolustusvoimain kanssa toteutettu INNOINT ovat saaneet osakseen laajaa huomiota. Esitän kiitokset henkilökunnalle erinomaisesti suoritetusta työstä, samoin kaikille kotimaisille ja kansainvälisille yhteistyökumppaneille hyvästä yhteistyöstä. Haluamme myös erityisesti kiittää kauppaja teollisuusministeriötä yhteistyöstä niin kotimaisten kuin kansainvälisten palvelujen kehittämisessä. 4 5

4 PRH:n johtokunta 2003: Eija Peltonen Risto Paaermaa, varapuh. joht. Paavo Uronen, johtokunnan pj. Tytti Peltonen Martti Enäjärvi Antti Maijala Kuvasta puuttuu: Eva Grew PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Nykyinen Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) perustettiin vuonna Sitä ennen sen tehtäviä hoitivat mm. Suomen Senaatti (talousosasto), manufaktuurijohtokunta, teollisuushallitus ja kauppa- ja teollisuusministeriö. Nyt se kuuluu kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonalaan ja on tulosohjattu ja tulosbudjetoitu virasto. Patentti- ja rekisterihallitus kerää toimintansa kustannuksia vastaavat tulot asiakkaitten palvelumaksuina. Johtokunta v Valtioneuvosto on asettanut Patentti- ja rekisterihallitukselle uuden johtokunnan ajaksi Professori Paavo Uronen, puheenjohtaja Apulaisosastopäällikkö Risto Paaermaa, varapuheenjohtaja, kauppa- ja teollisuusministeriö Pääjohtaja Martti Enäjärvi, PRH Osastopäällikkö Antti Maijala, Teollisuuden ja Työnantajain keskusliitto TT Lainopillinen asiamies Tytti Peltonen, Suomen Yrittäjät ry Patenttiasiamies Eva Grew, Suomen Patenttiasiamiesyhdistys ry Kassanhoitaja Eija Peltonen, PRH (henkilöstön edustaja) Johtoryhmä v Patentti- ja rekisterihallituksen tuloksesta vastaa pääjohtaja apunaan johtoryhmä: Pääjohtaja Martti Enäjärvi, puheenjohtaja Ylijohtaja Olli Koikkalainen Linjanjohtaja Sirkka-Liisa Lahtinen Linjanjohtaja Pekka Launis Yhdistysrekisterijohtaja Kalevi Sadeluoto Viestintäjohtaja Leo Lehdistö Suunnittelujohtaja Kari Summanen, jotka muodostavat johdon työvaliokunnan, sekä Talousjohtaja Raija Järviö Johtaja (kansainväliset ja lakiasiat) Eija Nuorlahti-Solarmo Apulaisjohtaja Christer Brännkärr Markkinointipäällikkö Mika Waris Henkilöstöpäällikkö Esko Inkinen Lakimies Timo Immonen henkilöstön edustajana Yhteistyötoimikunta v Työnantajan edustajat: Pääjohtaja Martti Enäjärvi, puheenjohtaja Ylijohtaja Olli Koikkalainen, varapuheenjohtaja Linjanjohtaja Pekka Launis Linjanjohtaja Sirkka-Liisa Lahtinen Henkilöstöpäällikkö Esko Inkinen, siht. Henkilöstön edustajat, luottamusmiehet: Lakimies Timo Immonen, Akava-JS ry Vanhempi tutkijainsinööri Matti Santero, Palkansaajajärjestö Pardia ry:n Patenttihallinnon diplomiinsinöörit ry Apulaistarkastaja Sari Laajaranta, Palkansaajajärjestö Pardia ry:n PRH:n henkilökuntayhdistys Apulaistarkastaja Marjut Helminen KTM:n ammattiosasto VAL ry 6 7

5 ORGANISAATIO Johtokunta Pääjohtaja Martti Enäjärvi Johtoryhmä Viestintä ja yhteiskunta-asiat Viestintäjohtaja Leo Lehdistö Pääjohtajan sihteeristö Pääjohtajan sihteeri Tuula Hirvonen Sisäinen tarkastus Hallinto Suunnittelujohtaja Kari Summanen Talousjohtaja Raija Järviö Kansainväliset ja lakiasiat, johtaja Eija Nuorlahti-Solarmo Apulaisjohtaja Christer Brännkärr Henkilöstöpäällikkö Esko Inkinen Yritys- ja yhteisölinja Ylijohtaja Olli Koikkalainen Kaupparekisteri Taseet ja tilinpäätökset Yrityskiinnitykset Säätiöt Patentti- ja innovaatiolinja Linjanjohtaja Pekka Launis Patentit Hyödyllisyysmallit Integroidut piirit Tavaramerkki- ja mallilinja Linjanjohtaja Sirkka-Liisa Lahtinen Tavaramerkit Mallioikeudet Yhdistysasiainyksikkö Yhdistysrekisterijohtaja Kalevi Sadeluoto Kirjasto- ja informaatiopalvelut HENKILÖSTÖ Patentti- ja rekisterihallituksessa työskenteli vuoden 2003 lopulla 474 henkilöä, mikä oli 3,3 % vähemmän kuin edellisenä vuonna. Henkilöstöstä oli naisia runsas kaksi kolmasosaa ja vastaavasti miehiä hieman vajaa kolmannes. Keski-ikä oli 45,7 vuotta, missä oli nousua 1,0 vuotta edelliseen vuoteen verrattuna. Ilman taustavirkaa olevan määräaikaisen henkilöstön määrä pienentyi noin 10 prosenttiin henkilöstöstä (vuonna ,6 %). Keskeisimpiä henkilöstöön liittyviä tunnuslukuja on esitetty oheisissa kuvioissa. Toimintavuonna jatkui kehitystyö PRH:n henkilöstöpolitiikassa ja henkilöstövoimavarojen johtamisessa. Käynnistettiin uudelleen arvokeskustelut henkilöstön kanssa sekä käsiteltiin erityisesti koulutusja kehittymisasioita, työyhteisön hyvinvointia, myönteistä työnantajakuvaa sekä palkkausjärjestelmän uusimistyötä. Säännöllisesti kokoontuneet PRH:n YT-toimikunta sekä johtoryhmä tukivat henkilöstöasioiden hoitoa ja kehittämistä toimien siten välittömänä yhteyslinkkinä viraston johdon ja henkilöstön kesken. Henkilöstötilinpäätöstä (HTP) hyödynnettiin toimintavuonna laajamittaisesti virastossa ja erityisesti tarkasteltaessa EFQM - itsearviointi- ja -laatutyöprojektissa laatupalkintomallin mukaisesti henkilöstön ja henkilöstötulosten arviointialueita. HTP:n tunnusluvuista ja niiden vertailuista aiempiin vuosiin viraston sisällä ja vertailussa muuhun valtionhallintoon saatiin analysoitua perustietoa toteumasta ja kehittämistarpeista. Henkilöstön työhyvinvointia on pyritty edistämään monin tavoin. Vuoden 2003 aikana järjestettiin luentotilaisuuksia seuraavista aiheista: Uni ja sen tarve, Työergonomia sekä Työpaikan ihmissuhteet ja vuorovaikutus. Säännöllisiä liikuntaryhmiä olivat Miesten kuntouttava liikunta, Naisten fysiokimppajumppa, Fysiolationo, Itämainen tanssi, Jooga sekä vesivoimistelu. Syvävenytyksestä ja taukoliikunnan ohjauksesta järjestettiin kurssit. Tyky-päivää vietettiin Rastilassa. PRH:n palkkausjärjestelmän kehittämistä jatkettiin suunnitellusti. Lausuntokierrosten pohjalta viimeisteltiin tehtävien vaativuuden arvioinnin käsikirjaa ja henkilökohtaisen suoriutumisen arvioinnin käsikirjaa. Kehityskeskustelujen ja henkilökohtaisen suoriutumisen arvioinnin tueksi laadittiin lomakkeita. Tehtävien vaativuuden arviointia jatkettiin koko toimintavuoden. Valtaosa tehtävistä saatiin arvioitua vuoden loppuun mennessä. Pake-työryhmä järjesti henkilöstölle koulutusta tehtävänkuvan laatimisessa ja henkilökohtaisen suoriutumisen arvioinnissa. Esimiehet harjoittelivat uuden käsikirjan mukaista henkilökohtaisen suoriutumisen arviointia muutaman alaisensa kanssa. Saaduista kokemuksista pidettiin palaute- ja keskustelutilaisuus yhdessä viraston johdon ja luottamusmiesten kanssa. Osa työryhmän jäsenistä osallistui HAUS:n ja Valtion työmarkkinalaitoksen (VTML) järjestämiin koulutustilaisuuksiin. Kirjasto- ja informaatiopalvelupäällikkö Ritva Sundquist YT-toimikunta Markkinointi ja liiketoiminnot Markkinointipäällikkö Mika Waris Kokoaikaiset ja osa-aikaiset sukupuolen mukaan Henkilöstön määrä henkilötyövuosina 2003 Henkilöstö koulutusasteen mukaan Henkilöstön ikärakenne Valituslautakunta PatRek-asiakaspalvelu Asiakaspalvelupäällikkö Marja Sinkkonen TE-keskukset Aluepalvelut Maistraatit Kaikki PRH-palvelut Keksintöasiamiehet yritys- ja yhteisöasiat Katso sivu 22. Uusyrityskeskukset neuvonta Kauppakamarit neuvonta Kokoaikaiset nainen 278 Kokoaikaiset mies 146 Osa-aikaiset nainen 42 Osa-aikaiset mies 8 Yhteensä 474 Hallinto (sis. PatRek, valitusltk., viestintä) Markkinointi- ja liiketoimintayksikkö Patentti- ja innovaatiolinja Kirjasto- ja informaatiopalvelu Tavaramerkki- ja mallilinja Yritys- ja yhteisölinja Yhdistysrekisteri Ylempi korkeakoulututkinto, tutkijakoulutus 182 Ammattikorkea/alempi korkeakoulututkinto 86 Toisen asteen koulutus 120 Peruskoulutus 86 Yhteensä 474 alle 24-vuotiaita yli 55-vuotiaita 8 9

6 PatRek-asiakaspalvelu: Sähköposti: Innotalo, Arkadiankatu 6A, Helsinki PATREK-ASIAKASPALVELU PatRek-asiakaspalvelu huolehtii viraston asiakkaiden peruspalveluista. PatRek ottaa vastaan viraston käsiteltäviksi hakemukset, ilmoitukset, asiakirjat ja maksut sekä hoitaa viraston kirjaamon. Patrek tarjoaa myös neuvontaa ja tietopalveluja paikalle tuleville asiakkaille. PRH:n sähköiset internet-tietokannat, rekisterit ja julkiset asiakirjat ovat asiakkaiden nähtävänä itsepalvelupisteessä. Kiinnostus julkisia asiakirjoja kohtaan on edelleen pysynyt korkeana. Tutkijat, viranomaiset, yritykset ja yksityiset kansalaiset pyytävät asiakirjoja runsaasti. PatRek palveli kertomusvuonna yli asiakasta. Maksullisia rekisteriotteita, todistuksia ja asiakirjajäljennöksiä annettiin kappaletta. PatRek on myös osallistunut messuille yhteistyössä PRH:n muiden yksiköiden kanssa ja esitellyt palveluja ja tietokantoja useille virastossa vieraileville ryhmille. Kertomusvuonna PatRekissa käynnistettiin yhden luukun periaatteeseen perustuva asiakaspalvelun kehittämishanke. Hankkeessa kuvattiin PatRekin palveluprosessi ja sen rajapinnat sekä määriteltiin keskeiset kehittämisalueet. Kaikkien asiakaspalvelussa olevien osaamisen vaatimukset yhtenäistettiin EPOn varapuheenjohtaja Manuel Desantes PRH:ssa 10 PRH/TE-keskusjohtajat/KTM Seminaarimatka Viroon KIRJASTO- JA INFORMAATIOPALVELUT Patentti- ja rekisterihallituksen kirjasto- ja informaatiopalveluyksikkö on laaja teollisoikeudellinen ja tekninen kirjasto, joka ylläpitää Suomessa ainutlaatuista kotimaisten ja ulkomaisten patenttijulkaisujen kokoelmaa sekä tieteellistä kirjastoa. Kirjasto palvelee virastoa ja sen asiakkaita hankkimalla ja välittämällä tietoa ja kirjallisuutta teollisoikeuksista ja yhtiöoikeudesta. Kirjaston kokoelmat ja käytössä olevat tietokannat ovat merkittävä tiedonlähde teollisuudelle, tuotekehitykselle ja tutkimukselle sekä muulle elinkeinoelämälle. Kirjaston paperimuotoinen kokoelma käsitti vuoden 2003 lopussa yli 30 miljoonaa patenttijulkaisua yli 40 maasta ja 45 miljoonaa patenttijulkaisua sähköisissä verkoissa. Vuoden 2003 aikana kirjaston kokoelmiin saatiin yli 1,1 miljoona patenttijulkaisua lisää pääasiassa digitaalisessa muodossa CD/ DVD ROM -levyillä. Levyjä vuoden 2003 lopussa oli yhteensä yli Vuoden 2003 aikana GID (Global Patent Index) patenttijulkaisun hakujärjestelmän toimivuutta parannettiin ja kertomusvuoden lopussa tietokanta sisälsi yli 11 miljoonaa julkaisua. Tämä palvelu on toistaiseksi vain viraston henkilökunnan ja kirjaston lukusaliasiakkaiden käytössä. Tietopalvelun maksullisten toimeksiantojen painopiste oli kotimaisen ja kansainvälisen patentoinnin seurannassa ja valvonnoissa sekä vaativissa analyyseissä ja tilastoissa. Valtaosa kirjastosta tilatuista patenttijulkaisukopioista välitettiin sähköisesti. Kirjaston kotisivuilla oli tilastointivuonna yli käyntiä. Uusien kotisivujen myötä myös erikoiskirjaston kävijämäärä nousi ja kirjojen lainaus etenkin tutkijoille lisääntyi merkittävästi. Patenttikirjastojen lukusali Internetissä Patenttivirastot ovat jo vuosia muuttaneet patenttijulkaisujaan sähköisiksi ja internetin tultua merkittäväksi tiedonjakeluvälineeksi vietiin julkaisut sinne asiakkaidemme käyttöön. On syntynyt erilaisia patenttitietokantoja, mm. maksuton Samalla kun patenttihakemusten ja niistä painettavien patenttijulkaisujen määrä on viime vuosina kasvanut lähes räjähdysmäisesti, on selvää, että paperijulkaisukokoelmien ylläpito ei tulevaisuudessa ole mahdollista eikä tarkoituksenmukaista. PRH onkin kertomusvuoden aikana skannannut suomalaiset patenttijulkaisut numerosta 1 ja vuodesta 1842 alkaen sähköisiksi ja vuoden 2004 alkupuolella ne liitetään osaksi Internetin patenttitietokannat ovat suosittuja ja saavat asiakkailtamme pääosin kiitosta. Tietokantoja kehitetään edelleen vasteaikojen ja hakuominaisuuksien parantamiseksi ja sisällön laajentamiseksi. Kertomusvuonna lähdettiin keskustelemaan PatInfo-rekisteritietokannan uusimisesta samalle tekniselle alustalle, jolle Euroopan patenttivirasto aikoo siirtää oman rekisteritietokantansa. Uusimisen yhteydessä huomioidaan käyttäjiltä tulleet toiveet. Erikoiskirjasto: Patenttijulkaisukopiot: Tietopalvelutilaukset: Kampin raksabileet Kiinalaisdelegaation vierailu 2003 TAPAHTUMAT

7 PRH Suunnittelun maailma-messuilla YRITYS- JA YHTEISÖLINJA Yritys- ja yhteisölinjan tehtävänä on kauppa-, säätiö- ja yrityskiinnitysrekisterin pitäminen ja tilinpäätösasioiden julkistaminen. Ilmoitusten ja hakemusten käsittelyn ja rekisteröinnin lisäksi keskeisenä tehtävänä on tietopalvelu rekisteritiedoista, erilaisista yhteisösäännöistä ja muista rekisteriasiakirjoista. Linja valvoo myös säätiöiden hallintoa ja huolehtii rekisterien ajantasaisuudesta mm. tilinpäätösten karhumenettelyn ja kaupparekisterin poistomenettelyn avulla. Rekisteröinnin, tietopalvelun ja valvonnan avulla linja pyrkii lisäämään oikeusvarmuutta elinkeinoelämässä ja säätiöasioissa. Kaupparekisterissä on yritystä, säätiörekisterissä säätiötä ja yrityskiinnitysrekisterissä voimassa olevaa kiinnitystä. Rekisteröinnit Vuonna 2003 kaupparekisterissä käsiteltiin uuden yrityksen perustamisilmoitusta ja muutosilmoitusta sekä muita muutoksia lähinnä postiosoitteita Kaupparekisterilain 24 :n mukaan rekisteristä poistettiin toimimatonta yritystä. Tilinpäätösilmoituksia rekisteröitiin ja tilinpäätöksiä karhuttiin vuoden aikana Yrityskiinnityshakemuksia käsiteltiin kappaletta. Säätiöiden perustamislupia myönnettiin 48, muutosilmoituksia rekisteröintiin 849 ja vuosiselvityksiä tarkastettiin Pääjohtaja Martti Enäjärvi Ylijohtaja Olli Koikkalainen Linjanjohtaja Sirkka-Liisa Lahtinen Apulaisjohtaja Ulla-Maija Sarkkinen Käsitellyt kaupparekisteri-ilmoitukset Apulaisjohtaja ja keskimääräinen käsittelyaika kpl kk Henkilökunta Linjan henkilökunnan määrä on 137, josta 29 % prosenttia on lakimiehiä. Kaupparekisterin erilaisia ilmoituksia käsittelee seitsemän tiimiä, joissa on yhteensä 19 lakimiestä ja 42 tehtävään koulutettua toimistovirkailijaa. He hyväksyvät yhtiöiden perustamiseen ja muutoksiin liittyviä päätöksiä sekä käsittelevät toiminimiasiat. Tilinpäätöksissä 1 lakimies ja 11 toimistovirkailijaa vastaanottavat ja rekisteröivät yhtiöiden tilinpäätöstiedot. Kaupparekisteriasioiden neuvonnasta, tietopalvelusta sekä asiakirjojen arkistoinnista vastaavat kolme ryhmää, joissa on yhteensä 4 lakimiestä ja 15 toimistovirkailijaa. Yrityskiinnitysrekisteriä ylläpitää 3 lakimiestä ja 3 toimistovirkailijaa sekä säätiörekisteriä 2 lakimiestä ja 1 toimistovirkailija. Kehitystyöstä ja tietojärjestelmien ylläpidosta vastaa 13 hengen tiimi. Tiimillä oli keskeinen rooli yritystunnusjärjestelmän toteutuksessa. Kehittäminen Linjalla on valmisteltu organisaation muuttamista prosessipohjaiseksi. Tällä pyritään selkiyttämään tehtävä- ja vastuunjakoa linjalla. Sillä myös tehostetaan tiimityöskentelyä. Tavoitteena on olla vuoden 2004 aikana prosessiorganisaatiossa Tiimeihin ovat siirtyneet linjan yksiköistä tietojärjestelmien ylläpito- ja kehittämisyksikkö ja kaupparekisteriyksikkö. Uudistuksen tavoitteena on asiakaslähtöisesti parantaa työmenetelmiä ja käsittelyn nopeutta sekä mahdollistaa henkilöstölle olla mukana kehittämässä omia työtehtäviään. Muiden yksiköiden tiimiyttämistä ollaan käynnistämässä. Linjan tietojärjestelmien sovellusarkkitehtuuri ja sovellusten uudistamisselvitykset valmistuivat vuoden 2003 aikana. Pääperiaatteita ovat olleet seuraavat. Linjan tietojärjestelmät (kaupparekisterisovellus, säätiörekisterisovellus, yrityskiinnityssovellus ja tilinpäätösten arkistointisovellus) on pystyttävä muuttamaan nopeasti ja joustavasti vastaamaan käyttäjien ja toiminnan kehittämisen edellyttämiin haasteisiin. Tietojärjestelmien tulee olla yksinkertaisia ja helposti ylläpidettäviä, helppokäyttöisiä sekä taloudellisia. Yhteistyöhankkeet Verohallitus ja Patentti- ja rekisterihallitus ottivat käyttöön keväällä 2001 uuden yritystietojärjestelmän (YTJ). YTJ-tietopalveluun tehtiin vuoden 2003 aikana yhteensä kyselyä yrityksen tiedoista ja YTJ-sivujen kävijämäärä oli Toimivana yksitunnusjärjestelmänä yrityksille YTJ on harvinaisuus edelleen myös EU-tasolla. Yritys- ja yhteisölinja yhdessä koko Patentti- ja rekisterihallituksen kanssa on ollut toteuttamassa yhteistyötä TE-keskusten kanssa. Tavoitteena on joustava asiakaspalvelu siten, että yrittäjille ja yhteisöille on TE-keskuksissa tarjolla viraston peruspalvelut ns. yhden luukun periaatteella. Vuoden 2003 aikana TE-keskukset ja maistraatit ryhtyivät myös YTJ-kirjaajiksi. Toiminta on lähtenyt hyvin käyntiin. Tietopalvelu Kertomusvuonna suorakäyttöisen kaupparekisterin KATKA-tietopalvelun käyttäjämäärä kasvoi edelleen ja oli loppuvuonna yli CD-KATKAa myytiin 243 kappaletta. Kaupparekisteritiedoista tehtiin kyselyjä yhteensä yli , josta KATKA -tietopalvelun kautta Internetpalvelujen kautta tehtyjen kyselyjen määrä kasvoi yli :een. Tilinpäätösten internetpalvelu kasvatti tilinpäätösten tietopalvelua ja eri kanavien kautta myytiin kuvia yritysten tilinpäätöksistä yhteensä n kappaletta. Verohallinnon kanssa yhteisen maksuttoman YTJ-tietopalvelun kautta tehtiin 19,7 milj. kyselyä yrityksen tiedoista. European Business Register (EBR) palvelun eli eurooppalaisten maiden kaupparekisterien yhteisen tietopalvelun kautta tehtiin kyselyjä Suomen kaupparekisteriin kappaletta ja suomalaiset asiakkaat tekivät muiden Euroopan maiden kaupparekisteritiedoista kyselyä. Yritysasiain neuvottelukunnan jäsenet vuonna 2003 Sakari Kauppinen Viestintäjohtaja Leo Lehdistö Asianajaja Pekka Sirviö, Suomen Asianajajaliitto Johtaja Rauno Vanhanen, Suomen Yrittäjät Hallituksen pj. Markus Aaltonen, Etelä-Pohjanmaan Uusyrityskeskus Osastopäällikkö Leena Linnainmaa, Keskus- 0 kauppakamari Osastopäällikkö Antti Maijala, Teollisuuden ja Työnantajien keskusliitto Johtaja Ursula Ranin, Nokia Yhtymä Varatuomari Olavi Leppänen, Pellervo-Seura ry. Varatoimitusjohtaja Stig Henriksson, Kaupan Keskusliitto Toimitusjohtaja Ulla Partanen, Operaria Ulla Oy Varatoimitusjohtaja Erkki Kontkanen, Suomen pankkiyhdistys VTT Juhana Vartiainen, Palkansaajien tutkimuslaitos Käsitellyt kaupparekisteri-ilmoitukset (kpl) Keskimääräinen käsittelyaika (kk) Innosuomi 2003: Innovaatiolla kestävään kehitykseen -seminaari Innosuomi-raatien neuvottelutilaisuus Oma yritys -messut: Pääjohtaja Enäjärvi käynnisti vuoden 2003 Innosuomi-tapahtumat

8 Patenttihakemuksia PATENTTI- JA INNOVAATIOLINJA Patenttihakemuksia kotimaisia ulkomaisia Myönnettyjä patentteja Suomessa voimaansaatettuja eurooppapatentteja Patentteja voimassa vuoden lopussa PRH:n myöntämiä Euroopan patenttiviraston myöntämiä Hyödyllisyysmallihakemuksia Hyödyllisyysmalleja kotimaisia ulkomaisia Rekisteröityjä hyödyllisyysmalleja Rekisterissä olevia hyödyllisyysmalleja Vuonna 2003 eniten patenttihakemuksia tehneet kotimaiset yritykset Nokia Corporation 177 Metso Corporation 172 VTT 54 Outokumpu Oyj 52 Kone Corporation 49 ABB Oy 33 Kemira Group 23 Sandvik Tamrock 21 Sonera Oyj ja TeliaSonera Finland Oyj 20 Filtonic LK Oy 17 Wärtsilä Finland Oy 17 Perlos Oyj 15 Stora Enso Oyj 12 Radiolinja Origo Oy 11 Patentti- ja innovaatiolinjan päätehtävä on patenttihakemuksien kohteina olevien keksintöjen uutuuden ja patentoitavuuden tutkiminen ja hyödyllisyysmallien ja integroitujen piirien piirimallien rekisteröiminen. Vastaanottavana viranomaisena se tarkastaa, että kansainväliset patenttihakemukset on muodollisesti laadittu oikein. Myös eurooppapatenttihakemukset on mahdollista panna vireille PRH:n kautta. Linja vastaa myös Suomessa voimaan saatettavien eurooppapatenttien rekisteröinnistä ja julkaisemisesta. Suomessa on myönnetty kertomusvuoden loppuun mennessä patenttia. Hyödyllisyysmalleja on rekisteröity Patentti voidaan myöntää, kun ensin on tutkittu, että keksintö on teollisesti käyttökelpoinen, uusi ja keksinnöllinen. Tutkimuksen alussa selvitetään maailmanlaajuisesti, mikä on vallitseva tekniikan taso keksinnön kohteena olevalla alalla. Sen jälkeen arvioidaan, onko keksintö uusi tekniikan tason ratkaisuihin nähden ja eroaako se niistä olennaisesti. Jos näin on, patentti voidaan myöntää. Patenttihakemuksia käsittelee PRH:ssa yli 80 tutkijainsinööriä. Ensimmäisen hakemuksensa Suomessa tehneet hakijat saavat tutkimustuloksen 6-8 kk:n kuluessa hakemispäivästä. Tulos helpottaa hakijan päätöstä jatkaa hakua ulkomailla etuoikeusvuoden aikana. Hyödyllisyysmallihakemuksissa tutkitaan, että hakemus on tehty muodollisesti oikein. PRH:n ei edellytetä selvittävän keksinnön uutuutta tai keksinnöllisyyttä rekisteröinnin yhteydessä. Hakemusmäärien lasku taittumassa Kotimaisia patenttihakemuksia tehtiin vuonna 2003 edelleenkin hieman edellisvuotta vähemmän. Viimeisen vuosikolmanneksen aikana hakemuksia tehtiin kuitenkin jo edellisvuotta enemmän, mikä enteilee laskun pysähtyneen. Hakemusmäärät laskivat muilla tekniikan aloilla, mutta kemian ja fysiikan alalla ne kasvoivat. Hakemusmäärien kokonaislasku johtunee edelleen taloudellisesta taantumasta, mutta myös suomalaisyritysten globalisoitumisesta. Näiden yritysten tutkimusta ja tuotekehitystä tehdään jo myös muualla kuin Suomessa, jolloin myös patentinhaku aloitetaan muualla, eivätkä nämä hakemukset näy PRH:n tilastoissa. Hyödyllisyysmallihakemuksia tehtiin kutakuinkin sama määrä kuin vuonna Eniten hyödyllisyysmallia haetaan keksintöihin, jotka liittyvät huonekaluihin, erilaisiin kodin tarve-esineisiin, eläinten- ja puutarhanhoitoon, metsätalouteen yms. Hyödyllisyysmalli onkin pääasiassa kotimarkkinoiden suojaamisväline niin meillä kuin muualla. PRH:sta kansainvälinen PCT-virasto Kertomusvuoden aikana PCT-järjestelmää hallinnoiva, YK:n alainen Maailman henkisen omaisuuden järjestö WIPO nimitti PRH kansainväliseksi tutkivaksi viranomaiseksi eli PCT-viranomaiseksi. Kun toiminta käynnistyy vuoden 2004 loppupuolella, suomalaiset hakijat voivat valita kansainväliseksi tutkivaksi viranomaiseksi joko PRH:n tai Euroopan patenttiviraston. Mahdollisesti myös yhteistyötä Ruotsin patenttiviraston PRV:n kanssa jatketaan. Suomalaiset patentinhakijat ovat perinteisesti suosineet kansainvälistä patentinhakujärjestelmää (PCT-järjestelmää). Valtaosa suomalaisista hakijoista jatkaa kotimaisen ensihakemuksen jälkeen PCT-reittiä, tai vaihtoehtoisesti aloittaa patentinhaun suoraan PCT-hakemuksella. PRH on Suomen PCT-järjestelmään liittymisen jälkeen toiminut vastaanottavana viranomaisena. Kertomusvuonna näitä hakemuksia tehtiin PRH:n kautta 997 kpl. Valmistauduttaessa tutkivaan PCTviranomaisuuteen on asiakkaiden kanssa käyty keskusteluja heidän tähän työhön kohdistavista toiveista ja odotuksista. Saamamme viesti oli odotettu, keskeistä on korkealaatuisen tutkimusraportin saaminen ajoissa ja edullisesti. Tutkijainsinöörien pätevöitymisohjelman suunnittelussa ja toteutuksessa on uusi tilanne otettu huomioon. Vaikka kansainvälisten hakemusten tutkiminen ei käytännössä eroa kovin paljon kotimaisten hakemusten tutkimisesta, tuo PCT-viranomaisuus kuitenkin mukanaan monia muodollisuuksia ja tiukkoja aikarajoja. Patenttilakia ja kansainvälisiä sopimuksia uudistetaan Kertomusvuosi oli vilkas lainsäädännön uudistamisvuosi. Jo vuonna 2000 syntyi WIPOn puitteissa sopimus patenttilakien muodollisesta harmonisoinnista, ns. Patent Law Treaty. Samana vuonna uudistettiin Euroopan patenttisopimusta. Vuonna 2001 tehtiin PCT-sopimukseen merkittävä muutos. Ennen kuin Suomi voi liittyä solmittuihin sopimuksiin tai ottaa PCT-muutoksen käyttöön, on patenttilakia muutettava. Muutostyö alkoi kertomusvuonna. Pohjoismaisessa patenttilakityöryhmässä pyrittiin harmonisoimaan patenttilakien muutokset mahdollisimman pitkälle samanlaisiksi. Läpimurto sähköisessä asioinnissa Patentinhaun sähköiset järjestelmät valmistuvat pala palalta ja järjestelmien käyttö kasvaa sitä mukaa, kuin uusia osia otetaan käyttöön. Vuonna 2003 jo noin 12 prosenttia kotimaisista patenttihakemuksista tehtiin sähköisesti ja annettiin iso osa Suomessa voimaan saatettavien eurooppapatenttien käännöksistä. Vuoden 2004 alusta on mahdollista tehdä kansainvälinen patenttihakemus ja eurooppapatenttihakemus sähköisesti PRH:een ja myöhemmin myös hyödyllisyysmallihakemukset. Näyttää siltä, että alkava vuosi tuo läpimurron sähköisten järjestelmien käytössä varsinkin, kun suuret asiakkaamme näyttävät suhtautuvan siihen innostuneesti PRH Bio Tech -messuilla Kirgisian patenttiviraston johtaja O.Omorov PRH:ssa Korujen laulu -näyttely Innogalleriassa Suomalaisten hakijoiden tekemät hakemukset 2003 tekniikan aloittain Hyödyllisyysmallihakemusten jakauma 2003 Ihmisen perushyödykkeet Työmenetelmät ja kuljetus Kemia ja metallurgia Tekstiili ja paperi Rakennustekniikka Koneenrakennus, valaistus, lämmitys, aseet, räjäyttäminen Fysiikka Sähkö Patenttihakemusten jakauma 2003 Ihmisen perushyödykkeet Työmenetelmät ja kuljetus Kemia ja metallurgia Tekstiili ja paperi Rakennustekniikka Koneenrakennus, valaistus, lämmitys, aseet, räjäyttäminen Fysiikka Sähkö Hakemukset IPC-luokittain 2003 IPC A IPC B IPC C IPC D IPC E IPC F IPC G IPC H PRH Yritys-messuilla

9 Mallioikeusasiat Mallin rekisteröintihakemuksia, joissa malleja Loppuunkäsiteltyjä malleja loppuunkäsiteltyjen hakemusten sisältämät mallit, joista rekisteröityjä malleja Uudistus- ja muutoshakemukset Malleja vireillä vuoden lopussa Ennakkotutkimuksia Käsittelyaika 9,5 kk 10,2 kk Maailman henkisen omaisuuden päivä Korun (rek.numero ) haltija on Jyrki Ihatsu musvuonna on osoittautunut toimivaksi ja TAVARAMERKKI- JA MALLILINJA hyvin suosituksi. Tietokannasta tehtyjen kyselyjen määrä lisääntynyt huomattavasti edellisvuodesta! Tavaramerkki Tavaramerkkiyksikkö käsittelee kansalliset tavaramerkkien rekisteröintihakemukset ja rekisteröi tavaramerkkejä sekä ratkaisee, tulevatko tavaramerkkien kansainvälistä rekisteröintiä koskevan vuonna 1996 allekirjoitetun Madridin pöytäkirjan mukaiset Suomeen kohdistetut kansainväliset rekisteröinnit voimaan Suomessa. Lisäksi yksikkö tekee sekoitettavuustutkimukset oman rekisterinsä osalta yhteisön tavaramerkkihakemuksille. Yksikössä käsitellään myös tavaramerkkien voimassaolon uudistamiset ja muut tavaramerkkirekisterin pitoon liittyvät asiat. Yksikkö antaa tietoja tavaramerkkirekisteristä ja huolehtii neuvontapalveluista. Kansallisessa tavaramerkkirekisterissä on , joista voimassaolevia kpl. Rekisteröinti on uudistettava kymmenvuotiskausittain, suoja-aika on rajoittamaton. Tavaramerkki voidaan rekisteröidä Suomea varten kolmella tavalla: 1. Kansallinen rekisteröintihakemus tehdään Patentti- ja rekisterihallitukselle, joka pitää tavaramerkkirekisteriä. 2. Madridin pöytäkirjaan perustuva kansainvälinen rekisteröintihakemus jätetään hakijan oman maan viranomaiselle, joka toimittaa sen Geneveen WIPO:n kansainväliselle toimistolle rekisteröitäväksi. Sieltä Suomea koskeva rekisteröinti toimitetaan edelleen Patentti- ja rekisterihallitukseen käsiteltäväksi 3. Tavaramerkki rekisteröidään yhteisön tavaramerkkinä EU:n yhdenmukaistamisvirastossa. (OHIM) Espanjan Alicantessa. Tavaramerkkihakemukset vähenivät Tavaramerkkihakemusten määrä kääntyi laskuun vuonna 2001 ja lasku on jatkunut siitä lähtien. Vähennystä ollut edelleen kansainvälisissä rekisteröinneissä, joita tehtiin 4875 kpl (5152 vuonna 2002) eli 5,4 % edellisvuotta vähemmän. Kansallisten hakemusten määrä väheni 15,6 %. Niitä tehtiin 3186 kpl (3777 vuonna 2002). Euroopan yhteisön tavaramerkkihakemukset lisääntyivät vuoden 2003 lopulla. Kasvu ei ehtinyt vaikuttaa tutkimuspyyntöjen määrään vuonna 2003 ja näkyy alkuvuonna 2004 lisääntyvinä tutkimuspyyntöinä. Tutkimustuloksia lähetettiin kpl (42979 kpl vuonna 2002). Tavaramerkin uudistushakemuksia tehtiin 4898 kpl (5555 kpl vuonna 2002) mikä oli 11,8 % vähemmän kuin vuonna Yksikkö kykeni edelleen lyhentämään huomattavasti käsittelyaikoja. Käsittelyaikojen lyhentämistä auttoivat, sekä käsittelyn tehostuminen että hakemusmäärien väheneminen. Vuoden lopulla kansallisten hakemusten käsittelyaika oli enää 9 kuukautta ( 2002: 20 kk) ja kansainvälisten 7,2 kuukautta (2002: 10,5 kk). Uudistusten käsittelyaika on lyhentynyt ja on nyt noin 4 kuukautta. Tietopalvelut Mallioikeusasiat Mallirekisterissä oli vuoden 2003 lopussa rekisteröintiä, joista voimassaolevia oli Kertomusvuoden alusta alkaen oli mahdollista jättää mallisuojaa tarkoittavia yhteisömallihakemuksia Euroopan yhteisön sisämarkkinoilla toimivaan yhdenmukaistamisvirastoon (tavaramerkit ja mallit), OHIMiin vaikka kyseisen viraston varsinainen rekisteröintitoiminta alkoi vasta Yhteisömallin merkitys ilmenikin välittömästi perinteisten, kansallisten mallioikeushakemusten jyrkkänä vähenemisenä 287 (736). Kotimaisten hakemusten prosentuaalinen osuus uusista mallin rekisteröintihakemuksista kasvoi odotetusti ollen 71 %. Hakemuksiin sisältyvien mallien määrä 721 (973)kuitenkin laski selvästi vähemmän kuin hakemusmäärä. Uudistushakemusten määrä kasvoi HN TN HA FA Internet Kyselyiden määrä tavaramerkkiyksikön internetissä olevasta tietokannasta kertomerkittävästi 631 (541). Tähän kasvuun vaikutti eniten mahdollisuus uudistaa mallin rekisteröinti jopa 25 vuodeksi. Mallin rekisteröintihakemusten käsittelyaika piteni 10 kuukauteen. Tämä johtuu siitä, että yhdessä hakemuksessa voi nyt olla ja usein myös on aikaisempaa huomattavasti enemmän malleja, niin hakemuksen muodollinen käsittely mutkistuu ja vie enemmän aikaa. Mallinetti ja yksikön kotisivut ahkerassa käytössä Toista vuotta asiakkaidemme käytössä ollut verkkopalvelu, Mallinetti oli kuluneen vuoden aikana ahkerassa käytössä. Verkkopalvelusta on löydettävissä varsin monipuolisesti rekisteröityjä, vireillä olevia ja loppuunkäsiteltyjä malleja koskevat perustiedot. Mallioikeusyksikön uudistuneilla kotisivuilla annetaan kolmella kielellä monipuolista tietoa mallisuojasta kiinnostuneille. Sivuillamme ja sähköisillä palveluillamme on tilastoitu olevan kymmeniä tuhansia käyntikertoja. TN VN FA FA R R MN Innosuomi-avaus Lappeenrannassa Manufaktuuripäivä Kansalliset tavaramerkit Tavaramerkkihakemukset kotimaiset ulkomaiset Loppuunkäsitellyt Hakemuksia vireillä vuoden lopussa Ennakkotutkimukset Käsittelyaika 10 kk 9 kk Suomea koskevat tavaramerkkihakemukset maittain 2003 (20 suurinta) Kansall. Kansainväl. EU Yht. Yhdysvallat Saksa Iso-Britannia Espanja Italia Ranska Suomi Alankomaat Sveitsi Japani Ruotsi Belgia Tanska Itävalta Kanada Portugali Taiwan Irlanti Australia Hongkong KTM:n hallinnonalan asiakirjahallinnon verkostotapaaminen Kuvaaja: ES-aineisto/Martti Hytti Kansallisten hakemusten jakauma tavara- ja palveluluokittain Koulutus, urheilu- ja kulttuuripalvelut 42 Tieteelliset, teknologiset ja oikeudelliset palvelut 35 Mainonta, liikkeenjohto, yrityshallinto 9 Tieteelliset ja sähköiset laitteet, tietokoneohjelmat 16 Paperitavarat, painotuotteet, toimistotarvikkeet 38 Kaukoviestintä 5 Farmaseuttiset valmisteet 30 Kasviperäiset tarvikkeet 25 Vaatteet, jalkineet, päähineet Muut luokat

10 PRH:n EFQMitsearviointiseminaari YHDISTYSASIAT-YKSIKKÖ Vuoden 2003 loppuun mennessä yhdistysrekisteriin oli merkitty yhdistystä. Yhdistysrekisteriin saapui yhdistyksen perus-, sääntömuutos-, nimenkirjoittajainvaihdos- ja purkautumisilmoituksia yhteensä ilmoitusta. Ennakkotarkastushakemuksia saapui 157 kappaletta. Päätöksiä tehtiin Uusia yhdistyksiä rekisteröitiin Yhdistyksen perusilmoitukset käsiteltiin keskimäärin kahdessa kuukaudessa. Muiden ilmoitusten keskimääräinen käsittelyaika oli 4,5 kuukautta ja nimenkirjoittajainvaihdoksia koskevat ilmoitukset ratkaistiin lähes reaaliajassa. Yhdistysrekisterin sisältöä parannetaan jatkuvasti toimialaluokitusta laajentamalla ja lisäämällä rekisteritietoihin yhdistysten perustamispäivät. Uskonnolliset yhdyskunnat Uusi uskonnonvapauslaki tuli voimaan Laki helpotti uskonnollisten yhdyskuntien toiminnan virallistamista. Uuden lain mukaan uskonnollisten yhdyskuntien rekisteröinnistä päättää ja rekisteriä pitää Patentti- ja rekisterihallitus. Ennen asiointi tapahtui opetusministeriössä ja rekisteriä piti Väestörekisterikeskus. Uutta uskonnollista yhdyskuntaa perustettaessa sen toiminnan tarkoituksesta ja lainmukaisuudesta antaa lausunnon opetusministeriön asettama asiantuntijalautakunta. Suomessa toimii tällä hetkellä 50 uskonnollista yhdyskuntaa mm. Katolinen Kirkko Suomessa, Jehovan todistajat, Helsingin Juutalainen seurakunta, Suomen Islamseurakunta ja Suomen Vapaakirkko. Yhdistysrekisterin uudet tehtävät: Keskuskauppakamari ja kauppakamarit voimaan tulleen uuden kauppakamarilain myötä Patentti- ja rekisterihallitus sai uusia tehtäviä, kun Keskuskauppakamarin ja kauppakamarien rekisteröintiasiat hoidetaan yhdistysrekisterissä. Suomessa toimii 21 kauppakamaria ja niiden yhteiselimenä Keskuskauppakamari. Yhdessä ne muodostavat kauppakamarijärjestön, jossa on lähes yritys- ja yhteisöjäsentä. Poikkeuslupa-asiat yhdistysrekisterille Yhdistyksen hallituksen puheenjohtajan asuinpaikkaa koskevan poikkeusluvan myöntää kauppa- ja teollisuusministeriön sijasta PRH:n yhdistysrekisteri. Sähköiset palvelut Yhdistysrekisterin sähköisiä palveluja ovat KATKA-YREKA, CD-YREKA, Yhdistysnetti, NettiYREKA, WAP-YREKA ja yhdistysosoitteet-palvelu. Yhdistysnetin ja NettiYREKAN hakuominaisuuksia on entisestään laajennettu ZONE-näyttely Innogalleriassa Kauppakamariorganisaatiosta ja uskonnollisista yhdyskunnista annetaan samat tietopalvelut kuin yhdistyksistä. Yhdistysnetin suosio kasvaa edelleen Yhdistysnetin suosio kasvoi vuoden hausta hakuun. Yhdistysnetti on erittäin käyttökelpoinen väline niin yhdistysten omille jäsenille, sopimuskumppaneille kuin liitoille ja keskusjärjestöille tietojen hankkimisessa yhdistyksistä. Yhdistysasiainneuvottelukunta Yhdyssiteenä yhdistysasiat-yksikön ja sen sidosryhmien välillä toimii yhdistysasiainneuvottelukunta. Se kokoontuu säännöllisesti keskustelemaan ja käsittelemään yhteisöjen ajankohtaisia lainsäädännöllisiä ja muita yhteisöille merkityksellisiä asioita. Neuvottelukunnassa ovat edustettuina maan kuusi suurinta puoluetta, kaikki keskusjärjestöt sekä kaupan, maatalouden ja urheilun edustajat. Yhdistysasianneuvottelukunnan jäsenet vuonna 2003 Yhteysjohtaja Kerstin Ekman, SLU ry Ay-sihteeri Esko Grekelä, Vasemmisto liitto r.p. Puoluesihteeri Berth Sundström, RKP r.p. Neuvottelupäällikkö Rauno Lindahl, Palvelutyönantajat ry Unkarilaisia vieraita Innotalossa Puoluesihteeri Eero Lankia, Suomen Keskusta r.p. Puheenjohtaja Mikko Mäenpää, STTK ry varamiehenään Johtaja Matti Hynynen Puheenjohtaja Risto Piekka, AKAVA ry varamiehenään Järjestöpäällikkö Jarmo Nurmio Katariina Poskiparta, Vihreä Liitto r.p. Lainopillinen asiamies Hannu Rautiainen, TT ry Järjestöpäällikkö Pertti T. Hyvnen, SAK ry Järjestöpäällikkö Matti Kankare, Kansallinen Kokoomus r.p. Järjestöpäällikkö Jyrki Wallin, MTK ry Johtaja Rauno Vanhanen, Suomen Yrittäjät ry Poliittisen osaston päällikkö Vesa Mauriala, SDP r.p. Toimitusjohtaja Guy Wires, Kaupan Keskusliitto ry Neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii pääjohtaja Martti Enäjärvi, varapuheenjohtajana yhdistysrekisterijohtaja Kalevi Sadeluoto ja sihteerinä apulaisjohtaja Kari-Pekka Helminen sekä muina jäseninä ylijohtaja Olli Koikkalainen ja viestintäjohtaja Leo Lehdistö. Neuvottelukunnan kokoukset vuonna Lainsäädäntöjohtaja Matti Niemivuo Hallintomenettely uuden hallintolain mukaan Eduskunnan pääsihteeri Seppo Tiitinen: Valtiovalta ja kansalaisaktiivisuus Oikeuskansleri Paavo Nikula. Yhdistystoiminta ja kansalaisaktiivisuus Johtaja Seppo Riski ja hallintopäällikkö Markku Järvenpää Isojen liittojen yhdistäminen Yhdistykset Puoluepoliittiset Ammattiin tai elinkeinoon liittyvät Sosiaaliala Kulttuuriala Liikunta-, nuoriso-, ja harrastustoiminta Uskonnolliset ja muut elämänkatsomukselliset Maanpuolustukseen ja rauhantyöhön liittyvät Kansainväliset järjestöt ja ystävyysseurat Muut Perinteinen golf-tapahtuma

11 MARKKINOINTI- JA LIIKETOIMINTAYKSIKKÖ VALITUSLAUTAKUNTA Markkinointi- ja liiketoimintayksikön keskeisin tehtävä on markkinoida ja kehittää Patentti- ja rekisterihallituksen liiketaloudellisin perustein toteutettuja yrityspalveluja. Palvelujen kehittäminen tapahtuu läheisessä yhteistyössä viraston asiakaspalvelu-, neuvonta- ja linjayksiköiden kanssa. Markkinointi- ja liiketoimintayksikön toiminnan painopisteenä vuonna 2003 oli Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämän ja hallinnoiman yritys- ja yhteisötiedon sekä teollisoikeudellisen tiedon tarjoaminen eri kanavien kautta asiakkaiden ja sidosryhmien käyttöön ja siten hyödynnettäväksi tutkimuksessa ja tuotekehityksessä sekä muussa päätöksenteossa. PRH:n erityisenä vastuuna on teollisoikeudellisen tiedon mahdollisimman täysipainoinen ja tehokas hyödyntäminen, sen tarjoaminen eri muodoissaan ja eri kanavien kautta asiakkaidensa ja sidosryhmiensä hyödyksi, kansallisen kilpailukyvyn säilyttämiseksi ja parantamiseksi muuttuvissa olosuhteissa. Tutkimus- ja tietopalvelut Tutkimus- ja tietopalveluiden osalta keskeistä on niiden haluttavuus, saatavuus ja käytettävyys. Näiden asioiden osalta teimme asiakaskuntaamme kohdistuvan kyselyn tutkimuspalvelujen käyttökelpoisuudesta ja palvelevuudesta. Tuloksista saimme vahvistusta palvelukehityksellemme. Kyselyyn vastanneista, tutkimuspalvelujamme käyttäneistä asiakkaista 96 % piti patentti-informaatiota hyödyllisenä tai erittäin hyödyllisenä tuotekehityksen tietolähteenä. Samalla saimme arvokasta tietoa siitä, miten palvelujemme käytettävyyttä pitäisi kehittää. Myös tavaramerkkiasiakkaillemme suunnattiin palvelukehitykseen liittyvä kysely, jonka pohjalta tavaramerkkeihin liittyvät palvelut ja niihin liittyvä kehitystarve voitiin arvioida. Vuoden 2003 aikana lanseerattiin sekä yksityisille että yrityksille tarkoitettu valtakunnallinen palvelukonsepti, TuoteStart, joka on kehitetty yhteistyössä TE-keskusten ja yksityisten konsulttien kanssa. Konseptin myötä asiakkailla on nyt käytettävissä koko valtakunnan alueella tuotekehitystä tukeva palvelu, jonka yhteydessä on saatavilla myös hankkeen tekninen arviointi ja uutuuden arviointi, sekä suojaukseen liittyvä opastus. Palvelua saa TE-keskuksista, tuotevastaavina toimivat keksintöasiamiehet, ja palvelua toteuttavat tuotekehitykseen erikoistuneet konsultit, joita on tähän mennessä auktorisoitu jo 25. Vuoden 2003 aikana käynnistettiin yli 100 TuoteStart-konsultointia. Koulutustoiminta Kaikille avoimet yhtiö- ja teollisoikeudelliset kurssit ovat jatkuvasti hyvin suosittuja. Toimintavuoden aikana kurssivalikoimaa kehitettiin edelleen. Uusina kursseina toteutettiin Johdanto teollisoikeuksiin sekä Kansainvälinen patentointi, joka tehtiin yhteistyössä patenttiasiamiesten kanssa. Edelleen toteutettiin yhteistyössä WIPOn (World Intellectual Property Organization) kanssa PCT-hakemusten käsittelyyn liittyvä erityiskurssi ammattilaisille, sekä tavaramerkkien kansainväliseen rekisteröintiin liittyvä kurssi. OHIMin (Euroopan harmonisointivirasto) kanssa yhteistyössä toteutettiin yhteisötavaramerkin rekisteröintiin liittyvä erityiskurssi. Tapahtumat Vuoden aikana PRH osallistui kahdeksaan messutapahtumaan, joissa esiteltiin markkinointi- ja liiketoimintayksikön tuotteita. Loppuvuodesta osallistuimme myös Business Intelligence Forum Finlandiin, joka on yksi keskeisiä business-tiedon tuottajien ja käyttäjien tapaamistapahtumia. Patentti- ja rekisterihallituksen yhteydessä toimiva valituslautakunta ratkaisee Patentti- ja rekisterihallituksen valitusasioiden käsittelystä annetun lain mukaan valitukset Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksistä, jotka koskevat patentin myöntämistä, mallin, integroidun piirin piirimallin, hyödyllisyysmallin tai tavaramerkin rekisteröintiä tai edellä mainittuja suojamuotoja koskevaa muuta lopullista päätöstä. Valituslautakunta ratkaisee myös valitukset Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksistä, jotka koskevat kaupparekisteriin tai yhdistysrekisteriin tehdyn ilmoituksen rekisteröinnin epäämistä. Vuoden 2003 alusta lähtien valituslautakunnan käsiteltäviin asioihin ovat kuuluneet myös Patentti- ja rekisterihallituksen päätökset, joilla on evätty säätiön perustamislupaa tai sääntöjen vahvistamista koskeva hakemus tai säätiörekisteriin tehdyn ilmoituksen rekisteröiminen. Valituslautakunnan tekemistä päätöksistä voidaan valittaa edelleen korkeimpaan hallintooikeuteen. Valituslautakuntaan kuuluu puheenjohtaja ja kaksi muuta jäsentä. Puheenjohtaja kutsuu jäsenet istuntoon kulloinkin käsiteltävänä olevan valitusasian laadun perusteella. Jäsenet siten vaihtuvat asiaryhmittäin, jotta valituslautakunnan kokoonpanossa voidaan taata riittävä perehtyneisyys ja erityisasiantuntemus käsiteltävään asiaan. Teollisoikeuksien suojaussääntelyn kansainvälistymisestä johtuen teollisoikeuksien sisällön ja kehityksen tuntemuksen merkitys on korostunut valituslautakuntatyöskentelyssä. Valituslautakunnan istunnoissa esiteltäviä valitusasioita valmistelevat valituslautakunnan vakinaiseen henkilökuntaan kuuluvat kaksi yli-insinööriä, toimistopäällik- Valituslautakunnan tilastoa vuosilta 2002 ja 2003 (vuoden 2002 luvut suluissa) Patentti Tavara- Malli- Kauppa- Hyödylli- Yhdistys- Säätiö Yhteensä merkki oikeus rekisteri syysmalli rekisteri Valituslautakunnalle tulleita valitusasioita 37 (39) 172 (110) 5 (2) 2 (2) 4 (4) 1 (-) 1 222(157) Valituslautakunnan ratkaisemia valitusasioita 38 (37) 144 (132) 5 (34) 2 (2) 4 (8) - (2) (215) Muutoksia PRH:n päätöksiin 12 (15) 34 (49) - (2) - (1) 2 (5) - (-) - 48 (72) kö sekä esittelijä. Heidän apunaan ja valituslautakunnan käytännön tehtävissä toimii osastosihteeri. Lausuntoja KHO:lle 21 (19) 21 (16) 1 (7) 1 (-) 1 (7) - (2) - 45 (51) Välipäätöksiä - (-) 2 (-) - (-) - (-) - (1) - (-) - 1 (1) Ratkaisemattomia asioita vuoden lopussa 29 (30) 273 (245) 8 (8) 2 (2) 3 (3) 1 (-) (288) Kampin raksabileet PRH Alihankinta-messuilla WIPO hyväksyi Genevessä Suomen kansainväliseksi 20 PCT-viranomaiseksi PRH HiTech-messuilla Kauppa- ja teollisuusministeri Mauri Pekkarinen PRH:ssa Kuvaaja: Aki Paavola

12 KOKO SUOMEN PRH Patentti-ja rekisterihallituksesta annetun lain mukaan (2 ) PRH:n tehtävänä on teknisen ja taloudellisen kehityksen edistäminen. Tässä työssä on korostetusti otettu huomioon tasapainoisen aluerakenteen ja koko maan elinvoimaisuuden edistäminen. Asiakaslähtöisen toimintamme perustana on se, että palvelumme on nopeaa, joustavaa ja helposti käytettävissä PRH:n Innotalossa, alueellisissa palvelupisteissä ja tietoverkoissa. Tästä lähtökohdasta johtuen, Patentti- ja rekisterihallitusta on viimeisten viidentoista vuoden aikana voimakkaasti alueellistettu. PRH:n alueyksiköitä ovat tällä hetkellä kaikki TE-keskukset yhden luukun periaatteella, maistraatit, kauppakamarit, uusyrityskeskukset sekä verotoimistot YTJ:n kautta. Lisäksi PRH:lla on yhteistyösopimus jokaisessa TE-keskuksessa toimivien keksintöasiamiesten kanssa ja kahdentoista yliopistoissa ja korkeakouluissa toimivan innovaatioasiamiehen kanssa. Vaikka asiakaskuntamme enemmistö toimii pääkaupunkiseudulla, voimakkaassa alueellistamisessa konkretisoituu tämän hetken pääasiamme, asiakaspalvelun parantaminen ja monipuolistaminen. TE-keskukset Vuosi vuodelta kehittynyt TE-keskusyhteistyö on ollut merkittävä Patentti-ja rekisterihallituksen toimintakenttään kuuluvien palvelujen laajennus koko Suomeen. Saavathan kansalaiset, yrittäjät, yritykset ja yhteisöt nyt kaikki PRH-palvelut aluepalveluna TE-keskuksista yhden luukun periaatteella lähempänä koti- tai toimipaikkakuntaansa sen sijaan, että joutuisivat matkustamaan Helsingin Innotaloon. Vuoden 1993 uutena palveluna kokeiltiin erityisen PRH-tietoiskupäivän järjestämistä asiakkaille yhden TE-keskuksen alueella. Päivä järjestettiin Jyväskylässä yhdessä Keski-Suomen TE-keskuksen kanssa PRH:n tietoiskupäivä Keski-Suomen TE-keskuksessa Kokemukset olivat myönteisiä ja toiminta vakiinnutetaan vuonna Keksintöasiamiehet PRH:n ja Keksintösäätiön yhteistoimintasopimuksen mukaisesti keksintöasiamiehet sijoittuvat TE-keskuksiin vuonna Keksintöasiamiehiä on 15 kappaletta eli yksi jokaisessa TE-keskuksessa. Keksintöasiamiehillä on merkittävä rooli välitettäessä patentti-informaatiota ja työssä, jossa tehdään alueellisesti tunnetuksi, yhäkin heikosti tunnettua patenttiinformaatiojärjestelmää. Keksintöasiamiesten tehtävänkuva on ollut jatkuvasti kehittyvä, viimeksi toiminta uudistui käsittämään TuoteStart-palvelun, jolla tuetaan tuotekehityshankkeen aloittamista ja innovaatioiden kaupallistamista. muksen parantaakseen asiakas- ja tietopalvelua erityisesti alueellisella tasolla. Sopimuksella tuetaan uusien yritysten syntymistä ja vahvistetaan niiden taloudellista kehitystä. Alueelliset kauppakamarit PRH ja Keskuskauppakamari sopivat vuonna 1992 kaupparekisterin toimintaan liittyvien palvelujen tarjontaa koskevasta yhteistyöstä, jonka tarkoituksena on ollut parantaa palvelujen alueellista saatavuutta sekä kehittää ja syventää tähän liittyvää muuta yhteistyötä. Innovaatioasiamiehet Innosuomi PRH:lla on sopimus kahdentoista (12) Innovaatioasiamiehen toimimisesta asemapaikallaan kyseisen korkeakoulun, Patentti-ja rekisterihallituksen sekä keksintösäätiön yhteisenä innovaatioasiantuntijana. Maistraatit Kaupparekisterin tehtävistä siirrettiin 1990-luvun aikana kahdessa erässä asuntoosakeyhtiöiden tekemien kaupparekisteriilmoitusten käsittely paikallisviranomaisina toimiville maistraateille. Vuonna 2003 maistraatit käsittelivät ilmoitusta. Maistraateissa, joita on eri puolilla maata 35 kappaletta, annetaan myös PRH:n yritys- ja yhteisölinjan asioita koskevaa neuvontapalvelua. INNOSUOMI-projekti on vakiinnuttanut asemansa paitsi Tasavallan presidentin vuotuisena Inno-palkintona ja koko Suomen kattavana alueellisena innovaatioiden haravana sekä luovuuden ja osaamisen tärkeyttä välittävänä projektina. Vuodesta 2001 alkaen Innosuomen alueelliset raadit toimivat TE-keskusjohtoisesti ja työn alla on edelleen suunnittelu siitä, kuinka TE-keskusten roolia ja alueellisuutta yleensä Innosuomessa yhä kehitetään. Verohallinnon kansa yhteinen YTJjärjestelmä on tuonut PRH:n aluepalvelupisteiden piiriin myös kaikki verohallinnoin toimipisteet, joita vuoden 2002 lopussa oli 124 kpl. Uusyrityskeskukset PRH on tehnyt kaikkien (32 kpl) Suomen Uusyrityskeskusten kanssa yhteistyösopi

13 Innopäivä Tasavallan presidentti Tarja Halonen jakoi Innosuomi-palkinnot VIESTINTÄ JA YHTEISKUNTA-ASIAT Henkilökuntalehti Ikiliikkujasta tehtiin lukijatutkimus, jolla selvitettiin lukijoiden mielipiteitä Ikiliikkujan sisällöstä ja ulkoasusta. Kyselyllä etsittiin myös näkemyksiä, millä tavalla henkilökuntalehteä tulisi kehittää. Vastaajat antoivat lehdelle yleisarvosanana hyvä. Asteikolla 1-6 kokonaiskeskiarvoksi saatiin 3,9, siis hyvä. Sisällön keskiarvo oli 4,0 ja ulkoasun 4,2. Yhdeksän kymmenestä vastaajasta lukee Ikiliikkujan työpaikalla, yllättävän harva siis työmatkalla tai kotona. Sisällöstä suosituimmiksi nousivat ajankohtaiset asiat, henkilöstöuutiset ja henkilöesittelyt. Lähes kaikki vastaajat halusivat, että Ikiliikkujan julkaisemista jatketaan, koska se nähtiin tärkeimmäksi sisäisen viestinnän kanavaksi. Graafisen lehden mahdollinen siirtäminen sähköiseen tietoverkkoon ei saanut lukijoiden kannatusta. Valtaosa vastaajista piti nykyistä ilmestymistiheyttä, joka toinen viikko hyvänä. Vuoden 2002 aikana ilmestyi 20 Ikiliikkujan numeroa. PRH:n asiakaslehti PRHtieto koki viidennen vuosikertansa. Lehden ulkoasua ja grafiikkaa uudistettiin ja ajanmukaistettiin yhteistyössä Edita-Priman kanssa. Asiantuntijana työstä vastasi professori Tapani Aartomaa. Lukijapalautteen mukaan PRHtieto-lehti koetaan tarpeelliseksi ja myös suosituksi. Lehti toimitetaan kokonaan PRH:n henkilökunnan omin voimin, mikä takaa artikkeleiden asiantuntemuksen, korkean tietotason ja luotettavuuden. Juttujen kirjoittaminen oto on kuitenkin voimia kysyvää ja tässä on myös yksi syy siihen, että PRHtieto edelleen ilmestyi vain kahdesti vuodessa. Vuoden 2003 PRHtietolehden artikkeleista mainittakoon mm: Tavaramerkki on enemmän kuin sana tai logo Näköalapaikalla WIPOssaa Genevessä Poliittinen sopimus yhteisöpatentista Innovaatiot ja kestävä kehitys PRH:sta kansainvälinen PCT-viranomainen Patentinhaku siirtyy paperilta sähköiseksi Säätiöt tukevat suomalaisen yhteiskunnan toimintaa Näköalapaikalla OHIMIssa Alincantessa INNOSUOMI palkittujen laaja kirjo Innogalleria valmisti vuoden 2003 aikana kolme menestyksekästä näyttelyä: Korujen laulu, Kärt Summatavet Taideteolliseen korkeakoulun tohtorinväitöksen taideproduktion näyttely, joka esitteli viron Taideakatemian dosentin Kärt Tri Hans Blix piti juhlapuheen Innosuomen pääjuhlassa Summatavetin korutaidetta, joka johtaa ensimmäiseen virolaiseen taiteen tohtorin tutkintoon. Koruissaan Summatavet tutkii virolaisten naisten kansanperinnettä. Niiden materiaali on yleensä hopea, mutta tärkein elementti emalointi, jonka taitajana Summatavet on aikansa ykkönen. Taiteilija onkin suojaamassa emalointimenetelmäänsä, joka mahdollistaa tarkan piirron metallin pintaan ja emaloinnin molemmin puolin korua. ZONE Aineeton pääoma pelissä - New Perspectives on Intellectual Property. Kesän ja syksyn esillä ollut näyttely perustui PRH:n ja Taideteollisen korkeakoulun yhteiseen opintoprojektiin ZONE, joka perehdytti sovelletun taiteen opiskelijoita aineettoman omaisuuden suojaan. Kansainväliset opiskelijat valitsivat kohteikseen tunnettuja suomalaisia tuotteita, joita muokkasivat edelleen, ajatuksena katsoa kuinka pitkälle kopioinnissa voi mennä loukkaamatta alkuperäistä tuotetta. Näin syntyneestä materiaalista koostui ZONEnäyttely, joka sai suuren huomion Suomessa, jopa niin, että nyt ZONE-ajattelusta povataan kansainvälistä konseptia. Savonius sieppaa tuulen Näkökulma luovaan Suomeen Näyttely esittelee yhden kuuluisimmista suomalaisista keksijöistä Sigurd Savoniuksen ( ) sekä tämän päivän inno Savonius sieppaa tuulen -näyttely ja INNOSUOMI palkitut Innogalleriassa vaattoreita - INNOSUOMI 2003 palkitut. Innosuomi-palkituista suurimman mielenkiinnon kohteina ovat olleet Melocoton Oy:n kehittämä villan viimeistelymenetelmä joka poistaa villan aikaisemmat ongelmat kutistumisen ja karheuden, sekä FogScreen oy:n sumuvalo-kangas. Vesisuihkuun perustava valkokangas piipahti Innogalleriassa matkalla Saksasta Ranskan Lilleen. Kansainvälisyys sopii näyttelyn teemaan, silla Savoniuksen keksinnön tunnetuin sovellus on levinnyt ympäri maailman, katoilla seisovat roottorituulettimet, joissa Savonius-roottori pyörittää ilmastointisiivistöä. PRH messuilla PRH osallistui vuonna 2003 kuuteen valtakunnalliseen messutapahtumaan; Suunnittelun maailma, Oma Yritys, Bio Tech, Yritys 2003 ja HiTech Tarjouskilpailun tuloksena syntynyt uusi, Studio Ripatin suunnittelema messuosasto sai runsaasti huomiota poikkeavuudellaan ja vahvalla ilmeellään. Messuedustajinamme toimivat asiantuntijat ovat aina saaneet kävijöiden kiitokset tietämyksestään ja ammattitaidostaan, vuonna 2003 heille kaikille annettiin myös esiintymiskoulutusta. Yleisöpalaute PRH:n messuosallistumisista on ollut myönteistä. Messuilla toimineet prhlaiset ovat pitäneet osallistumisia perusteltuina ja hyvinä tilaisuuksina tärkeän PRH-tiedon välityksessä Keksintöasiamiespäivät PRH:ssa

14 INNOSUOMI 2003 INNOSUOMI-kilpailuun tuli ennätysmäärä ehdotuksia, kaikkiaan 329 ehdotusta 19 maakunnasta! Tasavallan presidentin Innosuomi-palkinnot jaettiin Innopäivänä INNOSUOMEN päämääränä on pyrkiä käytännöllisesti ja jatkuvasti uudistuen edistämään luovuutta, osaamista, yrittäjyyttä ja yhteistyötä Suomessa siten, että mahdollisuudet hyvinvoinnin kasvuun koko maassa paranevat. Tässä tarkoituksessa jaetaan vuotuiset Tasavallan presidentin INNOSUOMI-palkinnot sekä alueelliset Innosuomi-palkinnot, vietetään valtakunnallinen Innopäivä ja järjestetään alueellisia tapahtumia. Varusmiesten keksintökilpailu INNOINT oli osa projektia nyt viidennen kerran. Koululaisten INNOKOULU-ideointitapahtuma, järjestettiin yhteistyössä Opetushallituksen kanssa kolmannen kerran. INNOSUOMI-kilpailun teemana oli Innovaatioilla kestävään kehitykseen. Tasavallan presidentti Tarja Halonen jakoi nimikkopalkintonsa nyt neljännen kerran. Kilpailuraatien pohjustustyön tuloksena presidentti jakoi viisi keskenään saman arvoista INNOSUOMI-palkintoa ja kaksi kunniamainintaa. Fogscreen inc., Seinäjoki, Walk-Thru Wall, läpikuljettava valkokangas Green Rock Oy, Ii, luonnonmukainen asumisjätevesien pienpuhdistamo Melocoton Oy, Mikkeli, Villatekstiilien biotekninen viimeistelyprosessi POM Technology Oy, Helsinki, paperikoneen kompakti märkäosa Wetend Technologies Oy, Savonlinna, kemikaalien sekoitus paperimassaan TrumJetTM-tekniikalla Kunniamaininnat Puuteknologiakeskus Puugia, Joensuu, Termoplastisen luonnonkuitukomposiitin jatkokehittäminen ja tuotteistaminen sekä työskentelyyn liittyvä verkottuminen Tervatulli Oy, Oulu, Tervatullikonsepti, kestävän kehityksen edistämi nen, sosiaalinen yrittäjyys Vuoden 2003 INNOINT-varusmiesten keksintökilpailussa päätettiin myös jakaa, paremmuusjärjestykseen laittamatta, saman suuruisia palkintoja. Puolustusvoimain komentaja amiraali Juhani Kaskela ja pääjohtaja Martti Enäjärvi jakoivat neljä palkintoa seuraaville: Res. viestimies Jukka Dahlblom, automatisoitu ilmavalvontaseloste Res. korpraali Artturi Salmela, Sovellussimulaattoritaistelun tulosten käsittelyyn Upseerioppilas Petri Valkama 7,62 RK 62:n kaasumännän rei ityksen muuttaminen Res. kersantti Jaakko Välikylä, internet-pohjainen loma-anomusjärjestelmä Koululaisten INNOKOULU ideointitapahtumaan osallistuivat Oulun seudun peruskoulujen ensimmäiset ja toiset luokat sekä ammattikoulut, jotka olivat mukana nyt ensimmäistä kertaa. Innokoulu toteutettiin teemalla kestävä kehitys ja hyvän elämän edellytysten turvaaminen. Viisi keskenään samanarvoista palkintoa jakoivat opetushallituksen pääjohtaja Kirsi Lindroos ja tohtori Pentti Arajärvi: Ala-astesarja (7-9 vuotiaat) Aino Erkinaro, Oulunsuun koulu, 2A; Y-kirjain hammasharja, joka harjaa hampaita yhtä aikaa molemmilta puolilta Oskari Ervasti ja Antti Räsänen, Rajakylän koulu; 0,5 litran ja 1,5 litran limsapullon täyttöautomaatti Ammattikoulusarja (15-17 vuotiaat) Jussi Honkanen, Oulun kulttuurin ja tekniikan oppilaitos; Aurinkotuuletin autoon, jossa auton katossa olevat paneelit antavat virran tuulettimille parkkiin jätetyssä autossa. Juha Nyman, Oulun kulttuurin ja tekniikan oppilaitos; Tuulivoimalla toimiva matkapuhelimen laturi Jari Ryönänkoski, Oulun kulttuurin ja tekniikan oppilaitos; Varashälytin, jossa esim. käsilaukkuun sijoitettu hälytin käynnistyy kaukosäätimellä. Kunniamaininnan sai Oulun kulttuurin ja tekniikan oppilaitos aktiivisesta osallistumisesta Inno-kuouluun TE-keskusjohtoiset alueraadit jakoivat 39 maakunnallista INNOSUOMI-palkintoa ja 24 kunniamainintaa! Maakunnallisia tilaisuuksia järjestettiin 31 kappaletta. Tarkemmat tiedot maakunnallisista ja muista INNOSUOMI-voittajista, Innosuomi palkittuja 2003 Wetend Technologies Oy Fogscreen inc. POM Technology Oy Green Rock Oy Melocoton Oy Joensuun Tiedepuisto Tervatulli Oy 26 27

15 KANSAINVÄLINEN YHTEISTYÖ Globalisaatio etenee ja myös Patentti- ja rekisterihallituksen kansainväliset yhteydet laajenevat ja tiivistyvät. Yhteistyökumppaneitamme kansainvälisessä kentässä ovat erityisesti Maailman henkisen omaisuuden järjestö (WIPO), Euroopan patenttijärjestö (EPO) ja sisämarkkinoilla toimiva EU:n yhdenmukaistamisvirasto, tavaramerkit ja mallit (OHIM). Yhteistyö pohjoismaisten ja Viron teollisoikeusvirastojen kanssa on jatkunut perinteisen vilkkaana. Viimeaikoina ovat yhteydet myös muihin Baltian maihin tiivistyneet. WIPO WIPOn, eli Maailman henkisen omaisuuden järjestön tehtävänä on edistää henkisen omaisuuden suojaamista maailmanlaajuisesti. Se on yksi kuudestatoista YK:n alaisista erityisjärjestöistä ja sen tehtävänä on myös henkisen omaisuuden eri puolia koskevien kansainvälisten sopimusten hallinnointi. WIPOn jäsenvaltioiden lukumäärä on 179. Patentti- ja rekisterihallituksen edustajat osallistuivat kertomusvuonna useisiin WIPOn eri teollisoikeuden alojen asiantuntijakokouksiin. Toukokuussa 2003 pidetty ylimääräinen yleiskokous valitsi yksimielisesti pääjohtaja Kamil Idriksen WIPOn johtoon toiseksi kuusivuotiskaudeksi. Samassa kokouksessa hän esitteli uuden merkittävän ohjelmansa seuraaviksi vuosiksi. Pääjohtaja Idris on myös kuluneen vuoden aikana erityisesti edistänyt Suomen ja WIPOn hyviä suhteita. WIPOn eri unionien yleiskokoukset pidettiin syyskuussa Genevessä. Suomen delegaatiota johti pääjohtaja Martti Enäjärvi. PCT unionin yleiskokous nimitti Patentti- ja rekisterihallituksen kansainväliseksi tutkivaksi viranomaiseksi eli PCTviranomaiseksi. Päätös merkitsi PRH:n nousua kansainväliseksi toimijaksi 10 muun vastaavan statuksen omaavan kansallisen patenttiviraston rinnalle. PCT-järjestelmän perusajatuksena on, että hakija voi aloittaa patentinhaun yhdellä hakemuksella kaikissa yli 120:ssa sopimukseen liittyneessä valtiossa. Hakemusten tutkiminen on rajattu edellä mainituille virastoille. Päätöksellä on suuri merkitys Suomen vientiteollisuuden ja muun elinkeinoelämän kannalta ja se tulee olemaan olennainen osa innovaatiojärjestelmäämme. Päätös merkitsee samalla isoa mutta myönteistä haastetta PRH:lle. Se tarjoaa mahdollisuuden antaa suomalaisille hakijoille entistä parempaa palvelua. Erityisesti suomalaisen pk-sektorin hakijan kannalta suuri etu on, että PRH:ssa hän voi asioida äidinkielellään myös kansainvälisessä hakemusvaiheessa. Lisäksi kansainvälisen mikro-organismien tallettamista hallinnoivan Budapestin unionin yleiskokouksessa valittiin pääjohtaja Enäjärvi uudelleen unionin puheenjohtajaksi. PRH:n edustajat ovat olleet myös aktiivisesti mukana luennoimassa WIPOn järjestämissä seminaareissa ja koulutustilaisuuksissa, esimerkiksi seminaarissa WIPO Forum on Intellectual Property and Small and Medium Sized Enterprises for OECD Countries, joka järjestettiin toukokuussa 2003 Genevessä. Englanninkielisille Afrikan maille tarkoitettu alueellinen koulutusseminaari pidettiin Addis Abebassa, Etiopiassa marraskuun päivinä Subregional Workshop on Strategy for Acquisition, Effective Management and Dissemination of Intellectual Property Information -seminaarin pääjärjestäjänä toimivat WIPO ja Etiopian hallitus yhdessä. Tilaisuuteen osallistui 34 aktiivista teollisoikeustiedon kanssa työskentelevää asiantuntijaa ja yliopiston informaatikkoa useasta eri Afrikan maasta perehtyen IP-tiedon ja erityisesti patenttitiedon perusteisiin sekä sen hallinnointiin, hankkimiseen ja jakamiseen. EPO Euroopan patenttijärjestö (EPO) on parin viime vuoden aikana laajentunut voimakkaasti. Jäsenvaltioita on tällä hetkellä 27, viimeisimpinä tulokkaina Unkari ja Romania. Puola liittyy jäseneksi alkuvuodesta Suomi on ollut EPOn jäsen vuodesta 1996 lähtien. Euroopan patenttiviraston tehtävänä on keskitetysti myöntää eurooppapatentteja. Myöntämisen jälkeen hakijan on vielä saatettava patentti voimaan halutuissa jäsenvaltioissa. Suomi on osallistunut aktiivisesti EPOn toimintaan, mm. sen toimintaa johtavan hallintoneuvoston kokouksiin ovat osallistuneet pääjohtaja Enäjärvi ja linjanjohtaja Launis. Viraston asiantuntijat ovat lisäksi osallistuneet useiden hallintoneuvoston asettamien työryhmien toimintaan. OHIM, Alicante EPO, München WIPO, Geneve 28 Kertomusvuoden aikana Working Party on Litigation on täyttänyt sille Pariisin (1999) ja Lontoon (2000) hallitusten välisissä konferensseissa asetetun mandaatin. Työryhmä on valmistellut esityksen eurooppapatentteja koskevaksi tuomioistuinjärjestelmäksi, joka muodostuu hajautetusta ensimmäisen asteen tuomioistuimesta ja keskitetystä valitustuomioistuimesta. Lisäksi esitykseen sisältyvät säännökset neuvoa-antavasta elimestä (Facultative Advisory Council). Vaikka esityksen pohjalta voitaisiin jo pitää hallitusten välinen konferenssi tuomioistuinjärjestelmän perustamiseksi EPO:lle, niin työryhmä päätti kuitenkin pitää vuoden mittaisen tauon, sillä samanaikaisesti EU:ssa valmistellaan yhteisöpatenttiin liittyvää omaa tuomioistuinjärjestelmää. EU Yhteisöpatentti Kertomusvuoden aikana yhteisöpatenttijärjestelmä sai uutta vauhtia, kun EU:n kilpailukykyneuvostossa päästiin maaliskuussa ratkaisuun monista merkittävistä erimielisyyden aiheista. Asian käsittelyssä päästiin lähelle lopullista ratkaisua, mutta viime metreillä jäi vielä joitakin asioita ratkaisematta. Yksi näistä on aikaraja, johon mennessä yhteisöpatentin vaatimukset on käännettävä kaikille yhteisön kielille. Myöskään tuomioistuinjärjestelmän lopullinen muoto ei ole vielä selvillä. Irlannin johdolla keskustelua jatketaan keväällä 2004, mutta vielä ei ole varmaa, saadaanko päätös tämän parlamentin aikana. Suomi ilmoitti hallitusten välisen konferenssin 29

16 istunnossa joulukuussa, että se kannattaa nopeaa ratkaisua yhteisöpatentista. Sen sijaan toinen EU:n ehdotus, direktiivi tietokoneella toteutettujen keksintöjen patentoitavuudesta, ei tullut hyväksytyksi. EU-parlamentti teki siihen huomattavan määrän muutosehdotuksia, jotka poikkesivat merkittävästi neuvoston yhteisestä lähestymistavasta. Vuonna 2002 tehdyssä direktiiviehdotuksessa ei ehdotettu patentin myöntämistä tietokoneohjelmaan sellaisenaan, vaan sillä haluttiin harmonisoida eri EU-maiden käytäntö patenttilakien tulkinnassa silloin, kun keksinnön toteuttamiseen liittyy tietokoneohjelma. Ehdotus jakoi mielipiteet jyrkästi ja mm. Suomen vientiteollisuus on ilmaissut huolensa direktiivin parlamentissa saamasta muodosta. Näkökantojen moninaisuudesta ja asian vaikeaselkoisuudesta johtuen direktiiviehdotuksen käsittely jatkunee uuden EU-parlamentin aikana. Yhteisötavaramerkki Espanjan Alicantessa sijaitseva sisämarkkinoilla toimiva EU:n yhdenmukaistamisvirasto (tavaramerkit ja mallit), OHIM, on rekisteröinyt yhteisön tavaramerkkejä jo vuodesta Patentti- ja rekisterihallitus osallistui myös kertomusvuonna aktiivisesti OHIMin toimintaan. Pääjohtaja Martti Enäjärvi ja linjanjohtaja Sirkka-Liisa Lahtinen osallistuivat hallintoneuvoston ja budjettikomitean työskentelyyn. Lisäksi viraston edustajat ovat osallistuneet OHIMin ja kansallisten virastojen asiantuntijoiden välisiin kokouksiin. Yhteisömallien rekisteröintitoiminta alkoi Euroopan yhteisön sisämarkkinoilla toimivan yhdenmukaistamisviraston (tavaramerkit ja mallit) tehtäväkenttä laajeni, kun se aloitti yhteisömallien rekisteröintitoiminnan Yhteisömalleja koskevien rekisteröintihakemusten vastaanottaminen aloitettiin kuitenkin jo Yhteisömalliasetus mahdollistaa sen, että yhdellä hakemuksella saadaan mallisuoja koko Euroopan yhteisön alueella. Yhteisömalli on luonteeltaan jakamaton, mikä merkitsee sitä, että suoja sekä syntyy että lakkaa samalla kertaa koko yhteisön alueella. Keskeisten käsitteiden ja säännösten kuten suoja-aikaa ja suojan edellytyksiä koskevien säännösten osalta yhteisömalliasetus vastaa kansallista mallioikeuslainsäädäntöämme. Yhteisömallien osalta ensimmäisenä toimintavuotenaan OHIM vastaanotti yhteensä yhteisömallihakemusta, jotka käsittivät yhteensä mallia. Näistä hakemuksista suomalaisia oli 101 ja niissä oli yhteensä 257 mallia. Patenttija rekisterihallituksen kautta yhteisömallin rekisteröintihakemuksia välitettiin OHIMiin kertomusvuonna 59 kpl. Pohjoismaiden ja Baltian maiden välinen yhteistyö Pohjoismaisten patenttivirastojen pääjohtajat kokoontuivat kertomusvuoden aikana kaksi kertaa. Samoin kokoontuivat kahdesti pääjohtajien asettamat pysyvät patentti-, tavaramerkki- ja mallioikeusasioita käsittelevät pohjoismaiset työryhmät. Suomen aloitteesta alkanut Pohjoismaiden ja Baltian maiden patenttivirastojen pääjohtajien kokous järjestettiin jo neljännen kerran. Tällä kertaa kokouksen isäntämaana toimi Latvia. Yhteiset kokoukset on katsottu tärkeiksi keskustelufoorumeiksi laajenevassa eurooppalaisessa patenttiyhteistyössä. Viro on jo liittynyt Euroopan patenttisopimukseen ja Latvian ja Liettuan odotetaan liittyvän piakkoin. Myös Islanti ja Norja suunnittelevat liittymistä. Norjan, Ruotsin, Tanskan ja Suomen kaupparekisterien päälliköt pitivät v vuosittaisen kokouksen Kööpenhaminassa. Kokouksen keskeisiä aiheita olivat tietojärjestelmiin ja niiden uusimiseen liittyvät asiat sekä ajankohtaiset lainsäädäntökysymykset. Kansainvälisiä vieraita virastossa vuonna 2003 Patentti- ja rekisterihallituksen toimintaan tutustui kertomusvuoden aikana useita kansainvälisiä delegaatioita. Virastossa vieraili mm. Unkarin patenttiviraston pääjohtaja Miklós Bendzel. Vierailun aikana uudistettiin virastojen välinen pitkäaikainen yhteistyösopimus. Kirgisian presidentin vieraillessa Suomessa, tutustui hänen seurueeseensa kuulunut Kirgisian patenttiviraston pääjohtaja Roman O. Omorov patentti- ja rekisterihallitukseen ja vierailun tuloksena päätettiin solmia virastojen välinen yhteistyösopimus teollisoikeuksien alalla WIPOn pääjohtaja Kamil Idris ja pääjohtaja Martti Enäjärvi allekirjoittivat Suomen PCT-sopimuksen Genevessä

17 TASE (tuhatta euroa) VASTAAVAA TUOTTO- JA KULULASKELMA (tuhatta euroa) TOIMINNAN TUOTOT Maksullisen toiminnan tuotot Vuokrat ja käyttökorvaukset Muut toiminnan tuotot TOIMINNAN KULUT Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Henkilöstökulut Vuokrat Palvelujen ostot Muut kulut Valmistus omaan käyttöön (-) Poistot Sisäiset kulut JÄÄMÄ I ,7 13,4 414, ,3 635, , , ,3 480,0-59, ,3 0, , , ,2 21,1 349, ,9 675, , , ,0 492,1-79, ,0 1, , ,4 KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET Aineettomat hyödykkeet Tutkimus- ja kehittämismenot 4.059, ,6 Aineettomat oikeudet 334,0 406,0 Muut pitkävaikutteiset menot 140,5 331,0 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 353, , , ,9 Aineelliset hyödykkeet Koneet ja laitteet 1.529, ,3 Muut aineelliset hyödykkeet 137, ,0 137, ,1 Käyttöomaisuusarvopaperit ja muut pitkäaikaiset sijoitukset VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS Myyntisaamiset 545,5 349,9 Ennakkomaksut 0, ,2 1,1 590,2 Kassatilit 4,9 4,9 4,0 4,0 Lyhytaikaiset saamiset Siirtosaamiset 320,8 107,2 Muut lyhytaikaiset saamiset 276,9 132,0 Rahat, pankkisaamiset ja muut rahoitusvarat VASTAAVAA YHTEENSÄ 8.064, ,3 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Rahoitustuotot Rahoituskulut SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT Satunnaiset kulut JÄÄMÄ II TUOTOT JA KULUT VEROISTA JA PAKOLLISISTA MAKSUISTA Perityt arvonlisäverot Suoritetut arvonlisäverot TILIKAUDEN KULUJÄÄMÄ 0,1-0,2-0,1-7,8-7, ,3 311, , , ,1 0,1 0,1 0,0-19,1-19, ,5 266, , , ,5 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Valtion pääoma Valtion pääoma , ,2 Edellisten tilikausien pääoman muutos 258, ,5 Pääoman siirrot 1.920, ,8 Tilikauden kulujäämä , , , ,0 VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen Saadut ennakot 267,4 102,6 Tilivirastojen väliset tilitykset 398,4 473,8 Edelleen tilitettävät erät 1.363, ,0 Muut lyhytaikaiset velat 1, ,8 0, ,3 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 8.064, ,

18 TILINPÄÄTÖSLASKELMIEN TARKASTELUA Tuotto- ja kululaskelma Tase Tuotto- ja kululaskelmalla ilmenevät tuotot olivat yhteensä 32,8 miljoonaa euroa. Tuotot koostuivat varsinaisen toiminnan tuotoista 32,3 miljoonaa euroa, vähäisistä vuokrista ja käyttökorvauksista sekä muista toiminnan tuotoista 0,4 miljoonaa euroa. Tuotot nousivat edellisestä vuodesta 0,5 miljoonaa euroa eli 1,4 prosenttia. Toiminnan kokonaiskulut tuotto- ja kululaskelmalla kasvoivat kolme prosenttia ja olivat toimintavuoden aikana yhteensä 34,7 miljoonaa euroa. Henkilöstökulut olivat suurin kuluerä 18,6 miljoonaa euroa ja ne olivat 53,6 prosenttia kaikista kuluista. Omaan käyttöön tulevien ITkehityshankkeiden osalta aktivoitiin henkilöstömenoja 0,1 miljoonaa euroa, joka näkyy tuotto- ja kululaskelmalla omana eränään. Ulkopuolisten palvelujen ostoihin käytettiin 7,7 miljoonaa euroa ja vuokriin 3,9 miljoonaa euroa. Aktivoiduista käyttöomaisuusinvestoinneista kirjattiin vuoden aikana poistoja yhteensä 3,4 miljoonaa euroa. Kokonaiskulut kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna 1,1 miljoonaa euroa. Suurinta kasvu oli ulkopuolisten palveluiden osalta 0,8 miljoonaa euroa ja henkilöstökulujen osalta 0,3 miljoonaa euroa. Maksetut vuokrat kasvoivat edelliseen vuoteen nähden 0,1 miljoonaa euroa. Muut kulut ja poistot pienenivät edellisestä vuodesta hieman samoin kuin aineet, tarvikkeet ja tavarat. Jäämä I oli negatiivinen 1,9 miljoonaa euroa. Tuotot ja kulut veroista ja pakollisista maksuista koostuivat perityistä ja suoritetuista arvonlisäveroista. Ne olivat nettona yhteensä 2,0 miljoonaa euroa. Tilikauden kulujäämä oli negatiivinen 3,9 miljoonaa euroa. Taseen loppusumma oli 8,1 miljoonaa euroa. Tase muodostuu lähinnä Patentti- ja rekisterihallituksen rekistereiden aktivoiduista kehittämiseristä ja rekistereihin liittyvistä IT-laitteista. Taseen vastaavaa puolella käyttöomaisuuden ja muiden pitkäaikaisten sijoitusten jäännösarvo tilinpäätöksessä oli yhteensä 6,9 miljoonaa euroa. Käyttöomaisuus koostuu suurelta osin aineettomista hyödykkeistä 4,9 miljoonaa euroa, joihin on Patentti- ja rekisterihallituksessa aktivoitu omien IT-järjestelmien kehittämiseen käytettyä ulkopuolista asiantuntijapalvelua ja oman henkilöstön työpanosta yhteensä 4,1 miljoonaa euroa. Muita aineettoman käyttöomaisuuden eriä olivat keskeneräiset kehittämishankkeet yhteensä 0,4 miljoonaa euroa, muut pitkävaikutteiset menot (remontit yms.) 0,1 miljoonaa euroa ja aineettomat oikeudet (IT-ohjelmat) 0,3 miljoonaa euroa. Aineellisiin hyödykkeisiin kuuluvat koneet ja laitteet 1,5 miljoonaa euroa, kalusteet 0,4 miljoonaa euroa sekä muut aineelliset hyödykkeet 0,1 miljoonaa euroa. Käyttöomaisuusinvestointeja tehtiin vuoden aikana yhteensä 1,0 miljoonaa euroa. Vaihto- ja rahoitusomaisuuteen kuuluvat lyhytaikaiset saamiset sekä kassavarat yhteensä 1,1 miljoonaa euroa. Taseen vastattavaa puolelle kuuluu valtion oma pääoma, yhteensä Patentti- ja rekisterihallituksen osalta 1,7 miljoonaa euroa ja lyhytaikaiset velat, yhteensä 6,4 miljoonaa euroa. Patentti- ja rekisterihallitus kuuluu niihin harvoihin virastoihin, joiden oma pääoma on taseessa positiivinen. TULOKSELLISUUSKATSAUS 2003 Kertomusvuonna erilaisten hakemusten ja ilmoitusten yhteismäärä kasvoi kappaleeseen, missä on kasvua 5,7 % edellisvuodesta. Tuottavuus Patentti- ja rekisterihallituksen tulosyksiköiden työn tuottavuus kasvoi vuoden 2003 aikana keskimäärin 3,1 %. Tämä ylitti valtion vuoden 2003 talousarviossa asetetun 1,5 % suuruisen kasvutavoitteen. Viraston tuottavuuden kehitys on pidemmällä aikavälillä selvästi tavoitekäyrän yläpuolella. Vuodesta 1988 PRH:n tuottavuus on noussut 93 %. Keskeisimmät syyt hyvään tuottavuuskehitykseen ovat olleet tulosohjaus, tulosmittaus, prosessien parantaminen sekä atk-järjestelmien ja henkilöstön jatkuva kehittäminen. Taloudellisuus PRH:n yksikkökustannukset nousivat 0,48 prosenttia. Vuodelle 2003 asetettu taloudellisuustavoite saavutettiin, sillä talousarviossa oli rajaksi asetettu, että yksikkökustannukset saisivat nousta enintään 0,5 %. Reaalisesti yksikkökustannukset laskivat 3,8 prosenttia. Käsittelyajat Kaupparekisteri-ilmoitusten keskimääräinen käsittelyaika on lyhentynyt alle kahteen viikkoon. Tavaramerkkiasioissa sekä kansallisten että kansainvälisten hakemusten, joissa kohdemaa on Suomi, käsittelyajat lyhenivät edelleen. Muiden tulosyksiköiden käsittelyaikataso pysyi ennallaan PRH:n tuottavuuden kehitys ja asetetut tavoitteet (1988=100) Toteutuma Tavoite Käsittelyaikojen kehitys vuodesta index (1988=100) Kotimaiset patenttihakemukset Yhdistysrekisteri-ilmoitukset Tavaramerkkihakemukset Kaupparekisteri-ilmoitukset 0

19 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Innotalo: Arkadiankatu 6 A, Helsinki Postiosoite: Keskushallinto PL Helsinki Yritys- ja yhteisölinja PL Helsinki Patentti- ja innovaatiolinja PL Helsinki Tavaramerkki- ja mallilinja PL Helsinki Markkinointi PL Helsinki Valituslautakunta PL Helsinki Puhelin: (09) Faksi: (09) Sähköposti:

Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen tulossopimus vuodelle 2003

Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen tulossopimus vuodelle 2003 Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen tulossopimus vuodelle 2003 Yleistä Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) toimii kauppa- ja teollisuusministeriön (KTM) hallinnonalalla

Lisätiedot

Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2004

Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2004 Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2004 Yleistä Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) toimii kauppa- ja teollisuusministeriön (KTM) hallinnonalalla

Lisätiedot

Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2005

Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2005 Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2005 1. Yleistä Toiminta-ajatus Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) toimii kauppa- ja teollisuusministeriön

Lisätiedot

Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2006

Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2006 Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2006 1. Yleistä Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) toimii kauppa- ja teollisuusministeriön (KTM) hallinnonalalla

Lisätiedot

Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2008.

Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2008. Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2008. 1. Yleistä Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) toimii 1.1.2008 lähtien perustettavan työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2009.

Työ- ja elinkeinoministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2009. Työ- ja elinkeinoministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2009. 1. Yleistä Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) toimii työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) hallinnonalalla

Lisätiedot

EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE Dnro 78/20/06

EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE Dnro 78/20/06 EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2007 Dnro 78/20/06 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TAE 2007 30. Yrityspolitiikka 21. Patentti- ja rekisterihallituksen

Lisätiedot

Viite: Kauppa- ja teollisuusministeriön kirje 24.6.2004, 6/030/2004. Alueellistamisselvitys kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonalalla

Viite: Kauppa- ja teollisuusministeriön kirje 24.6.2004, 6/030/2004. Alueellistamisselvitys kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonalalla 31.8.2004 DN:o 250/04/04 Kauppa- ja teollisuusministeriö Viite: Kauppa- ja teollisuusministeriön kirje 24.6.2004, 6/030/2004 Asia: Alueellistamisselvitys kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonalalla

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS VUOSIKERTOMUS

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS VUOSIKERTOMUS PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS VUOSIKERTOMUS 1 2 Valokuvat: PRH:n kuva-arkisto, Suomen Keksijäin Keskusliitto KEKE ry, WIPOn kuva-arkisto Graafi nen suunnittelu: Kedm Oy Paino: Painorauma Oy SISÄLLYS Toiminta-ajatus

Lisätiedot

EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2006

EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2006 EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2006 Dnro 25/20/2005 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TAE 2006 30. Yrityspolitiikka 21. Patentti- ja rekisterihallituksen

Lisätiedot

Keksijöiden kansa oivalsi varhain, miten tärkeää on suojata tuotteet ja keksinnöt.

Keksijöiden kansa oivalsi varhain, miten tärkeää on suojata tuotteet ja keksinnöt. 1 On juhlavuosi! Ensimmäinen satavuotistaival 1842-1942 Keksijöiden kansa oivalsi varhain, miten tärkeää on suojata tuotteet ja keksinnöt. Ensimmäinen suomalainen patentti Ensimmäisen numeroidun suomalaisen

Lisätiedot

patentti- ja rekisterihallitus PRH

patentti- ja rekisterihallitus PRH 2004 patentti- ja rekisterihallitus :n arvot Patentti- ja rekisterihallituksessa käydään jatkuvaa arvokeskustelua. Vuonna 2004 käydyn keskustelun ja valmistelun jälkeen keskeisimmät eettiset arvomme tiivistyivät

Lisätiedot

Teollisoikeudet (patentit, tavaramerkit ja mallisuoja) liiketoiminnassa Olli Ilmarinen

Teollisoikeudet (patentit, tavaramerkit ja mallisuoja) liiketoiminnassa Olli Ilmarinen Teollisoikeudet (patentit, tavaramerkit ja mallisuoja) liiketoiminnassa Olli Ilmarinen Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) Mitä IPR liittyy liiketoimintaan? TAVARAMERKKI PATENTTI MALLI- SUOJA TEKIJÄNOIKEUS

Lisätiedot

2006 Patentti- ja rekisterihallitus

2006 Patentti- ja rekisterihallitus 2006 Patentti- ja rekisterihallitus 1 PRH:n arvot Patentti- ja rekisterihallituksessa käydään jatkuvaa arvokeskustelua. Vuonna 2004 käydyn keskustelun ja valmistelun jälkeen keskeisimmät eettiset arvomme

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS VUOSIKERTOMUS 2009

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS VUOSIKERTOMUS 2009 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS VUOSIKERTOMUS 2009 1 Sisällys Pääjohtajan katsaus 3 PRH:n arvot 4 Toiminta-ajatus 6 Visio 6 Toimintakaavio 7 Johtokunta, johtoryhmä ja yhteistyötoimikunta 8 Tapahtumia 2009

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2012

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2012 JULKINEN VASTA BUDJETIN JULKAISEMISEN JÄLKEEN PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS Vuoden tiedot tulossopimuksen mukaiset PRH Dnro: 147/20/11 03. Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot

Lisätiedot

Vuosikertomus. Patentti- ja rekisterihallitus. Luovuus asuu Suomessa. Olemme yrittäjyyden ja tiedon kansaa.

Vuosikertomus. Patentti- ja rekisterihallitus. Luovuus asuu Suomessa. Olemme yrittäjyyden ja tiedon kansaa. 2 0 0 0 Vuosikertomus Patentti- ja rekisterihallitus Luovuus asuu Suomessa. Olemme yrittäjyyden ja tiedon kansaa. Sisältö Sisällysluettelo...2 Toiminta-ajatus ja visio...3 Tapahtumakalenteri...4 Pääjohtajan

Lisätiedot

Patenttitietokannoista ja patentista

Patenttitietokannoista ja patentista Patenttitietokannoista ja patentista Erikoiskirjastojen neuvoston syyskokous 21.10.2009 Kristiina Grönlund Patenttikirjasto ja neuvontapalvelut Patentti- ja rekisterihallitus Maksuttomia patenttitietokantoja

Lisätiedot

Tahti yhtenäistä ja vertailukelpoista tilastotietoa johtamisen tueksi

Tahti yhtenäistä ja vertailukelpoista tilastotietoa johtamisen tueksi Tahti yhtenäistä ja vertailukelpoista tilastotietoa johtamisen tueksi Käyttökokemuksia Patentti- ja rekisterihallituksessa Valtio Expo 2009 Marina Congress Center Helsinki 7.5.2009 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TILINPÄÄTÖS

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TILINPÄÄTÖS PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TILINPÄÄTÖS 31.12.2003 1 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN TILINPÄÄTÖS 2003 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKATSAUS 2 2. TULOKSELLISUUDEN KUVAUS 10 2.1. VAIKUTTAVUUS, TUOTTAVUUS

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS 2005

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS 2005 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS 2005 PRH:N ARVOT Patentti- ja rekisterihallituksessa käydään jatkuvaa arvokeskustelua. Vuonna 2004 käydyn keskustelun ja valmistelun jälkeen keskeisimmät eettiset arvomme

Lisätiedot

Teollisoikeudet liiketoiminnassa Patentit, hyödyllisyysmallit, mallioikeudet ja tavaramerkit. Olli Ilmarinen, PRH Oulu,

Teollisoikeudet liiketoiminnassa Patentit, hyödyllisyysmallit, mallioikeudet ja tavaramerkit. Olli Ilmarinen, PRH Oulu, Teollisoikeudet liiketoiminnassa Patentit, hyödyllisyysmallit, mallioikeudet ja tavaramerkit Olli Ilmarinen, PRH Oulu, 11.11.2016 Yksi tuote - monta suojaa Patentit ja hyödyllisyysmallit Tietojenkäsittelymenetelmät

Lisätiedot

Kotimaisia ja eurooppapatentteja yrityksille edellisvuotta vähemmän vuonna 2009

Kotimaisia ja eurooppapatentteja yrityksille edellisvuotta vähemmän vuonna 2009 Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta 00 Patentointi 00 Kotimaisia ja eurooppapatentteja yrityksille edellisvuotta vähemmän vuonna 00 Suomalaisten yritysten ja yhteisöjen Suomeen tekemien patenttihakemusten

Lisätiedot

PAT E N T T I - J A R E K I S T E R I H A L L I T U S

PAT E N T T I - J A R E K I S T E R I H A L L I T U S PAT E N T T I - J A R E K I S T E R I H A L L I T U S V U O S I K E RTO M U S 2 0 0 8 2 Sisällys Sisällys 2 Pääjohtajan katsaus 3 PRH:n arvot 4 Toiminta-ajatus 6 Visio 6 Toimintakaavio 7 Johtokunta, johtoryhmä

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS VUOSIKERTOMUS 2007

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS VUOSIKERTOMUS 2007 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS VUOSIKERTOMUS 2007 1 PRH:n arvot Patentti- ja rekisterihallituksessa käydään jatkuvaa arvokeskustelua. Vuonna 2004 käydyn keskustelun ja valmistelun jälkeen keskeisimmät

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS

VUOSIKERTOMUS PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS 2010 VUOSIKERTOMUS 101001011 1010010101010 01010000100101110101 010011101010001 1000100011101001010001 000101010100101010101010101 10100100011101010100010101010010101010 110101010101010010101000101010000100101110101

Lisätiedot

Toiminta-ajatus ja tehtävät. Sisältö. Strategiset tavoitteet 2011 2020. Johtokunta

Toiminta-ajatus ja tehtävät. Sisältö. Strategiset tavoitteet 2011 2020. Johtokunta 2011 V U O S I K E R T O M U S Sisältö PRH:n toiminta-ajatus...2 Strategiset tavoitteet...2 Johtokunta...2 Pääjohtajan katsaus...3 Yritys- ja yhteisölinja Asiakkaat käyttivät sähköisiä palveluja vilkkaasti...4-5

Lisätiedot

Elektroniikkateollisuudelle eniten kansainvälisiä patentteja vuonna 2012

Elektroniikkateollisuudelle eniten kansainvälisiä patentteja vuonna 2012 Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta 0 Patentointi 0 Elektroniikkateollisuudelle eniten kansainvälisiä patentteja vuonna 0 Tilastokeskuksen mukaan Yhdysvaltain (USPTO) ja Euroopan (EPO) patenttivirastot

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2010

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2010 JULKINEN VASTA BUDJETIN JULKAI- SEMISEN JÄLKEEN PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS PRH Dnro: 55/20/09 03. Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v) Momentille

Lisätiedot

Patentti- ja Rekisterihallitus. Seitsemän tulevaisuuden tavoitetta

Patentti- ja Rekisterihallitus. Seitsemän tulevaisuuden tavoitetta Patentti- ja Rekisterihallitus Seitsemän tulevaisuuden tavoitetta Tule ja tutustu tulevaisuuden tavoitteisiimme. PRH:n vuosien 2012 2015 strategiset tavoitteet on luotu yhdessä alan parhaiden asiantuntijoiden

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2011

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2011 JULKINEN VASTA BUDJETIN JULKAISEMISEN JÄLKEEN PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS PRH Dnro: 42/20/10 03. Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v) Momentille myönnetään

Lisätiedot

Patentointi Yritysten kotimainen patentointi laskussa

Patentointi Yritysten kotimainen patentointi laskussa Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta 00 Patentointi 00 Yritysten kotimainen patentointi laskussa Yritysten ja yhteisöjen kotimainen patentointi on laskenut tasaisesti vuodesta 000 lähtien. Vuonna 000

Lisätiedot

KOKO SUOMEN PRH PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN VUOSIKERTOMUS

KOKO SUOMEN PRH PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN VUOSIKERTOMUS PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN 1 VUOSIKERTOMUS 2003 KOKO SUOMEN PRH SISÄLLYS Toiminta-ajatus PRH:n visio Pääjohtajan katsaus Patentti- ja rekisterihallitus Organisaatio Henkilöstö PatRek-asiakaspalvelu

Lisätiedot

Laki hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain muuttamisesta

Laki hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 1995 Laki hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan hyödyllisyysmallioikeudesta 10 päivänä toukokuuta 1991

Lisätiedot

Suomalaisille yrityksille myönnettiin edellisvuosia vähemmän patentteja kotimaassa vuonna 2013

Suomalaisille yrityksille myönnettiin edellisvuosia vähemmän patentteja kotimaassa vuonna 2013 Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta 0 Patentointi 0 Suomalaisille yrityksille myönnettiin edellisvuosia vähemmän patentteja kotimaassa vuonna 0 Tilastokeskuksen mukaan suomalaisten yritysten ja yhteisöjen

Lisätiedot

Kolster Oy Ab. IPR asiantuntija vuodesta 1874

Kolster Oy Ab. IPR asiantuntija vuodesta 1874 Kolster Oy Ab IPR asiantuntija vuodesta 1874 Palvelumme Patentit Hyödyllisyysmallit Tutkimukset ja valvonnat Tavaramerkit ja verkkotunnukset Mallioikeudet Riita-asiat IPR Management Kolster on Suomen johtava

Lisätiedot

AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA

AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA 1 Tämä huoltokirja on tarkoitettu yrityksesi aineettoman omaisuuden tunnistamiseen, oman osaamisen ja työn tulosten suojaamiseen sekä niiden hallintaan ja hyödyntämiseen.

Lisätiedot

Asiamiestutkinto Patenttioikeus TEOLLISOIKEUSASIAMIES- LAUTAKUNTA. Osio 4. Monivalintakysymykset (enintään 50 pistettä)

Asiamiestutkinto Patenttioikeus TEOLLISOIKEUSASIAMIES- LAUTAKUNTA. Osio 4. Monivalintakysymykset (enintään 50 pistettä) 1 (4) Osio 4. Monivalintakysymykset (enintään 50 pistettä) Alla on kuvattu 10 itsenäistä tilannetta. Kuhunkin tilanteeseen liittyy neljä toisistaan riippumatonta väittämää. Rastita kustakin väittämästä

Lisätiedot

JURIDIIKKA YRITYKSEN BRÄNDIN SUOJAAMISEN APUNA

JURIDIIKKA YRITYKSEN BRÄNDIN SUOJAAMISEN APUNA JURIDIIKKA YRITYKSEN BRÄNDIN SUOJAAMISEN APUNA Juhani Ekuri asianajaja, varatuomari ASIANAJOTOIMISTO Esityksen rakenne mikä on brändi? miten brändi suojataan? miten brändin loukkauksilta puolustaudutaan?

Lisätiedot

ARVOPAPERISIJOITUKSET SUOMESTA ULKOMAILLE 31.12.2003

ARVOPAPERISIJOITUKSET SUOMESTA ULKOMAILLE 31.12.2003 TIEDOTE 27.5.24 ARVOPAPERISIJOITUKSET SUOMESTA ULKOMAILLE 31.12.23 Suomen Pankki kerää tietoa suomalaisten arvopaperisijoituksista 1 ulkomaille maksutasetilastointia varten. Suomalaisten sijoitukset ulkomaisiin

Lisätiedot

Teollisoikeudet liiketoiminnassa

Teollisoikeudet liiketoiminnassa Teollisoikeudet liiketoiminnassa Patentit, hyödyllisyysmallit, mallioikeudet ja tavaramerkit Vaasa 14.9.2016 Juha Vuorela Esiintyjän esittely Juha Vuorela, vanhempi tutkijainsinööri DI, TKK 2004 PRH:lla

Lisätiedot

Patentti- ja rekisterihallitus kouluttaa. Kurssit Syksy 2010. Patentti- ja rekisterihallituksen kurssit. Yrityksille

Patentti- ja rekisterihallitus kouluttaa. Kurssit Syksy 2010. Patentti- ja rekisterihallituksen kurssit. Yrityksille Patentti- ja rekisterihallitus kouluttaa Kurssit Syksy 2010 Patentti- ja rekisterihallituksen kurssit Yrityksille Yrityspalvelutehtävissä toimiville Asiantuntijoille ja asiamiehille ILMOITTAUDU kursseillemme

Lisätiedot

HE 219/2004 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tavaramerkkilakia.

HE 219/2004 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tavaramerkkilakia. HE 219/2004 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tavaramerkkilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tavaramerkkilakia. Ehdotetut muutokset perustuvat

Lisätiedot

Asetus hyödyllisyysmallioikeudesta annetun asetuksen muuttamisesta

Asetus hyödyllisyysmallioikeudesta annetun asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1995 Asetus hyödyllisyysmallioikeudesta annetun asetuksen muuttamisesta Kauppa- ja teollisuusministerin esittelystä muutetaan hyödyllisyysmallioikeudesta 5 päivänä

Lisätiedot

Konkreettisia etuja aineettomista oikeuksista

Konkreettisia etuja aineettomista oikeuksista Konkreettisia etuja aineettomista oikeuksista www.kolster.fi Kolster on IPR-asiantuntija Kolster Oy Ab on teollisoikeuksiin tai laajemmin immateriaalioikeuksiin (IPR, Intellectual Property Rights) erikoistunut

Lisätiedot

PRH matkalla vuoteen 2015 miten

PRH matkalla vuoteen 2015 miten PRH matkalla vuoteen 2015 miten yhdessä eteenpäin? Sidosryhmätilaisuus 20.10.2011 2011 Rauni Hagman 1 PRH:n toiminta-ajatus ja tehtävät PRH edistää yrittäjyyttä, innovatiivisuutta ja yhteisöllistä toimintaa

Lisätiedot

HE 227/2006 vp. aiheutuneet kokonaiskustannukset. Suoriteryhmämääritelmä. Esityksessä ehdotetaan Patentti- ja rekisterihallituksen

HE 227/2006 vp. aiheutuneet kokonaiskustannukset. Suoriteryhmämääritelmä. Esityksessä ehdotetaan Patentti- ja rekisterihallituksen Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Patentti- ja rekisterihallituksen suoritteista perittävistä maksuista annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan Patentti- ja rekisterihallituksen maksuista

Lisätiedot

Patentti- ja rekisterihallitus kouluttaa. Kurssit Syksy 2009. Patentti- ja rekisterihallituksen kurssit: Yrityksille. Yrityspalvelutehtävissä

Patentti- ja rekisterihallitus kouluttaa. Kurssit Syksy 2009. Patentti- ja rekisterihallituksen kurssit: Yrityksille. Yrityspalvelutehtävissä Patentti- ja rekisterihallituksen kurssit: Yrityksille Yrityspalvelutehtävissä toimiville Asiantuntijoille ja asiamiehille kouluttaa Kurssit Syksy 2009 KAUPPAREKISTERIASIAT TAVARAMERKKI JA MALLISUOJA PATENTTI

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN JA PATENTTI- JA REKISTERIHAL- LITUKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUODELLE 2010

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN JA PATENTTI- JA REKISTERIHAL- LITUKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUODELLE 2010 15.12. TEM/2769/02.01.02/ TULOSSOPIMUS TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN JA PATENTTI- JA REKISTERIHAL- LITUKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUODELLE 1 YLEISTÄ Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) toimii työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

EI JULKINEN PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS

EI JULKINEN PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS EI JULKINEN PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2005 1 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TAE 2005 30. Yrityspolitiikka 21. Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot (siirtomääräraha

Lisätiedot

Ulkomailla hankitun sosiaaliohjaajakelpoisuuden tunnustaminen Suomessa

Ulkomailla hankitun sosiaaliohjaajakelpoisuuden tunnustaminen Suomessa Ulkomailla hankitun sosiaaliohjaajakelpoisuuden tunnustaminen Suomessa 18.1.2012 Yleistä tutkintojen tunnustamisesta Koulutus, tutkinnot ja ammattien sääntely vahvasti kansallisia Tunnustaminen jaetaan

Lisätiedot

Majoitusmyynti alueella kasvoi 14 prosenttia ja oli 27 miljoonaa euroa. Yöpymisen keskihinta kesäkuussa 2016 oli 77,39 euroa (+ 8 %).

Majoitusmyynti alueella kasvoi 14 prosenttia ja oli 27 miljoonaa euroa. Yöpymisen keskihinta kesäkuussa 2016 oli 77,39 euroa (+ 8 %). HELSINGIN MATKAILUTILASTOT KESÄKUU 2016 Yöpymiset lisääntyivät 5 prosenttia Kesäkuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 353 000 yöpymistä, joista suomalaisille 138 000 ja ulkomaalaisille 215 000 yötä. Eniten

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN ASETUS PRH:N MAKSULLISISTA SUORITTEISTA

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN ASETUS PRH:N MAKSULLISISTA SUORITTEISTA TEM/TMO/SYL 24.8.2016 Mika Kotala TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN ASETUS PRH:N MAKSULLISISTA SUORITTEISTA 1. Nykytila Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) perimisistä maksuista säädetään Patentti- ja rekisterihallituksen

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2014 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2014 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2014 1 Kokoustiedot Aika Torstai 22.5.2014 klo 10.07 10.10 Perjantai 23.5.2014 klo 9.02 10.06 ja 13.31 14.39 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen

Lisätiedot

Miten suojaat aineettoman omaisuuden yritystoiminnassa?

Miten suojaat aineettoman omaisuuden yritystoiminnassa? Miten suojaat aineettoman omaisuuden yritystoiminnassa? 8:30 Ilmoittautuminen ja aamukahvit 9:00 9:20 Tervetuloa - seminaarin avaus Aineeton oikeus käytännössä ja julkinen rahoitus Tapani Saarenpää, asiantuntija,

Lisätiedot

Fi-verkkotunnus luotettava ja suomalainen

Fi-verkkotunnus luotettava ja suomalainen Fi-verkkotunnus luotettava ja suomalainen Oma yritys 2012 Juhani Juselius Internetin osoitteistopuu. gtld.com.net.mobi....pφ مصر..uk cctld.de.se.fi -suomalainen -luotettava.co.uk.gv.uk yritys.fi yritys.co.uk

Lisätiedot

IPR asioiden keskittäminen Markkinaoikeuteen. Kolster-info Jyrki Nikula Head of IP Legal & Trademarks

IPR asioiden keskittäminen Markkinaoikeuteen. Kolster-info Jyrki Nikula Head of IP Legal & Trademarks IPR asioiden keskittäminen Markkinaoikeuteen Kolster-info Jyrki Nikula Head of IP Legal & Trademarks 1. TAUSTAA Tavoitteena teollisoikeuksien myöntämisen ja käyttämisen tehostaminen Lisää teollis- ja tekijänoikeuksien

Lisätiedot

TAVARAMERKIT. Tuulimarja Myllymäki, PRH

TAVARAMERKIT. Tuulimarja Myllymäki, PRH TAVARAMERKIT Tuulimarja Myllymäki, PRH Mikä tavaramerkki on? Tavaran tai palvelun kaupallinen tunnus tuotteen/palvelun erottamiseksi muiden vastaavista = Keino erottua Yksinoikeus / kielto-oikeus Yksinoikeus

Lisätiedot

Rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät viisi prosenttia. Kasvua työmatkalaisten yöpymisissä. Majoitusmyynti 25 miljoonaa euroa

Rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät viisi prosenttia. Kasvua työmatkalaisten yöpymisissä. Majoitusmyynti 25 miljoonaa euroa HELSINGIN MATKAILUTILASTOT SYYSKUU 2016 Rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät viisi prosenttia Syyskuussa 2016 Helsingissä kirjattiin lähes 308 000 yöpymistä, joista suomalaisille 133 000 ja ulkomaalaisille

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HELSINGIN MATKAILUTILASTOT ELOKUU 2016 Yöpymiset vähenivät vajaan prosentin Elokuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 404 000 yöpymistä, joista suomalaisille 157 000 ja ulkomaalaisille 247 000 yötä. Suomalaisten

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT JOULUKUU 2016

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT JOULUKUU 2016 HELSINGIN MATKAILUTILASTOT JOULUKUU 2016 Rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät kaksi prosenttia Joulukuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 264 000 yöpymistä, joista suomalaisille 122 500 ja ulkomaalaisille

Lisätiedot

Tilinpäätös vuodelta 2015

Tilinpäätös vuodelta 2015 Tilinpäätös vuodelta PRH/1451/20/2016 Patentti- ja rekisterihallitus Sisällysluettelo Tilinpäätös vuodelta... 3 1. Toimintakertomus... 3 1.1. Johdon katsaus... 3 1.2. Vaikuttavuus... 4 1.3. Toiminnallinen

Lisätiedot

Opintovierailut. Euroopan unionin. poikittaisohjelma. opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille

Opintovierailut. Euroopan unionin. poikittaisohjelma. opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille Opintovierailut Euroopan unionin poikittaisohjelma opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille Opintovierailut-ohjelma Opintovierailut on osa Elinikäisen oppimisen ohjelman poikittaisohjelmaa. Ohjelman

Lisätiedot

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisut 2010

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisut 2010 Oikeus 2011 Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisut 2010 Korkeimmassa hallinto-oikeudessa ratkaistiin 4 200 asiaa vuonna 2010 Korkein hallinto-oikeus ratkaisi Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2010 kaikkiaan

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Kokoustiedot Aika: 10.4.2014 klo 10.00 13.23 Paikka: Kuntatalo Kommunernas hus Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Tiedolla varmuutta - suojauksella kilpailuetua

Tiedolla varmuutta - suojauksella kilpailuetua Tiedolla varmuutta - suojauksella kilpailuetua - aineeton pääp ääoma liiketoiminnan tukijalkana Vesi-ohjelman vuosiseminaari 22.11.2011 Sisält ltöä: 1) Immateriaalijärjestelm rjestelmä ja innovaatioprosessi

Lisätiedot

Matkailun kehitys 2016

Matkailun kehitys 2016 Matkailun kehitys 2016 3.5.2017 Lähde: Tilastokeskus. Luvut perustuvat ennakkotietoihin. Kiina jatkoi vahvaan kasvuaan myös piristyi loppuvuotta kohden Suomessa kirjattiin 5 768 000 ulkomaista yöpymistä

Lisätiedot

LAUSUNTO KOSKIEN HALLITUKSEN ESITYSTÄ YHDISTETYSTÄ PATENTTITUOMIOISTUIMESTA TEHDYN SOPIMUKSEN KANSALLISTA VOIMAANSAATTAMISTA (HE 45/2015 vp)

LAUSUNTO KOSKIEN HALLITUKSEN ESITYSTÄ YHDISTETYSTÄ PATENTTITUOMIOISTUIMESTA TEHDYN SOPIMUKSEN KANSALLISTA VOIMAANSAATTAMISTA (HE 45/2015 vp) Minna Aalto-Setälä Lausunto 9.10.2015 Lakivaliokunta 00102 EDUSKUNTA lav@eduskunta.fi LAUSUNTO KOSKIEN HALLITUKSEN ESITYSTÄ YHDISTETYSTÄ PATENTTITUOMIOISTUIMESTA TEHDYN SOPIMUKSEN KANSALLISTA VOIMAANSAATTAMISTA

Lisätiedot

Läsnä pj. Jouko Skinnari /sd vpj. Jari Leppä /kesk jäs. Sari Essayah /kd (1 ja 2 )

Läsnä pj. Jouko Skinnari /sd vpj. Jari Leppä /kesk jäs. Sari Essayah /kd (1 ja 2 ) TALOUSVALIOKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2005 vp Torstai 3.2.2005 kello 12.00-13.45 Läsnä pj. Jouko Skinnari /sd vpj. Jari Leppä /kesk jäs. Sari Essayah /kd (1 ja 2 ) Klaus Hellberg /sd Reijo Kallio /sd Esko Kiviranta

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 13 / 2009 223 Kokousaika 27.04.2009 klo 17.00 17.55 Kokouspaikka Metsäpeuramaan Opastuskeskus, Yli-Lesti Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN JA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUODELLE 2013

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN JA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUODELLE 2013 Tulossopimus 11.12.2012 TEM/2168/00.03.01.02/2012 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN JA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUODELLE 2013 1 YLEISTÄ Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) toimii

Lisätiedot

Taustaksi. Lausunto 1 (5) 12.5.2014. Työ- ja elinkeinoministeriö kirjaamo@tem.fi TEM/253/03.01.01/2013

Taustaksi. Lausunto 1 (5) 12.5.2014. Työ- ja elinkeinoministeriö kirjaamo@tem.fi TEM/253/03.01.01/2013 Lausunto 1 (5) Työ- ja elinkeinoministeriö kirjaamo@tem.fi TEM/253/03.01.01/2013 LAUSUNTO: KAUPPA- JA YHDISTYSREKISTERIN PAIKALLISVIRANOMAISVERKOSTON UUDISTAMINEN Suomen Kiinteistöliitosta (Kiinteistöliitto/Suomen

Lisätiedot

Matkailutilasto Kesäkuu 2016

Matkailutilasto Kesäkuu 2016 Matkailutilasto Kesäkuu 2016 1 YHTEENVETO Yöpymiset vähenivät 7,5 prosenttia Oulussa Kesäkuussa 2016 Oulussa yövyttiin 49 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 37 000 yötä ja ulkomaalaiset 12 000 yötä

Lisätiedot

PROTOMO JYVÄSKYLÄ 22.3.2010 TEOLLISOIKEUSASIAA

PROTOMO JYVÄSKYLÄ 22.3.2010 TEOLLISOIKEUSASIAA PROTOMO JYVÄSKYLÄ 22.3.2010 TEOLLISOIKEUSASIAA KEKSINNÖLLISYYDEN ARVIOINNISTA 1. CASE: MATTOKAUPPAA NORJASSA - SUOJAUKSEN MERKITYS 2. TÄRKEIMMÄT PELIVÄLINEET LIIKETOIMINNAN TUKEMISEEN 3. IPR -STRATEGIASTA

Lisätiedot

Suomessa kolmanneksi eniten haettuja eurooppapatentteja suhteessa väkilukuun

Suomessa kolmanneksi eniten haettuja eurooppapatentteja suhteessa väkilukuun Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta 2007 Patentointi 2006 Suomessa kolmanneksi eniten haettuja eurooppapatentteja suhteessa väkilukuun Väkilukuun suhteutettuna Suomessa tehtiin kolmanneksi eniten eurooppalaisia

Lisätiedot

Matkailutilasto Elokuu 2016

Matkailutilasto Elokuu 2016 Matkailutilasto Elokuu 2016 1 YHTEENVETO Yöpymiset laskivat 4,7 prosenttia Oulussa Elokuussa 2016 Oulussa yövyttiin 57 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 44 000 yötä ja ulkomaalaiset 13 000 yötä (venäläiset

Lisätiedot

2 Sopimuksen soveltamisala Tätä virkaehtosopimusta sovelletaan Patentti- ja rekisterihallituksen virkamiesten palvelussuhteen ehtoihin.

2 Sopimuksen soveltamisala Tätä virkaehtosopimusta sovelletaan Patentti- ja rekisterihallituksen virkamiesten palvelussuhteen ehtoihin. 1 Sopimuksen perusteet Hallinnonalakohtainen tarkentava virkaehtosopimus, joka tehtiin 26 päivänä helmikuuta 2009 Patentti- ja rekisterihallituksen sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO

Lisätiedot

Patentti-informaation hyödyntäminen tuotekehityksessä. Joensuu Heikki Rantanen, Tekes / ELY Pirkanmaa

Patentti-informaation hyödyntäminen tuotekehityksessä. Joensuu Heikki Rantanen, Tekes / ELY Pirkanmaa Patentti-informaation hyödyntäminen tuotekehityksessä Joensuu 29.09.2016 Heikki Rantanen, Tekes / ELY Pirkanmaa Sisältö 1. Mitä ovat immateriaalioikeudet? 2. Mitä on patentti-informaatio, mihin sitä voi

Lisätiedot

Matkailutilasto Lokakuu 2016

Matkailutilasto Lokakuu 2016 Matkailutilasto Lokakuu 2016 1 YHTEENVETO Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat 4,0 prosenttia Oulussa Lokakuussa 2016 Oulussa yövyttiin 49 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 43 000 yötä ja ulkomaalaiset

Lisätiedot

Matkailutilasto Syyskuu 2016

Matkailutilasto Syyskuu 2016 Matkailutilasto Syyskuu 2016 1 YHTEENVETO Rekisteröidyt yöpymiset nousivat 6,6 prosenttia Oulussa Syyskuussa 2016 Oulussa yövyttiin 50 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 41 000 yötä ja ulkomaalaiset

Lisätiedot

TAVARAMERKIT. Tuulimarja Myllymäki, PRH

TAVARAMERKIT. Tuulimarja Myllymäki, PRH TAVARAMERKIT Tuulimarja Myllymäki, PRH Mikä tavaramerkki on? Tavaran tai palvelun kaupallinen tunnus tuotteen/palvelun erottamiseksi muiden vastaavista = Erottamisväline Yksinoikeus / kielto-oikeus Yksinoikeus

Lisätiedot

Harvinaisten kielten osaamistarpeet Lapin alueella Ammattikielten ja viestinnän yhdistyksen kevätpäivät 18.5.2011 Kokkolassa

Harvinaisten kielten osaamistarpeet Lapin alueella Ammattikielten ja viestinnän yhdistyksen kevätpäivät 18.5.2011 Kokkolassa Harvinaisten kielten osaamistarpeet Lapin alueella Ammattikielten ja viestinnän yhdistyksen kevätpäivät 18.5.2011 Kokkolassa Ritva Ala-Louko Lapin korkeakoulukonsernin kielikeskus Rovaniemen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Patenttilinjan uudet palvelututkimusmuodot ja katsaus polttomoottoritekniikan patentointitilanteeseen 2014

Patenttilinjan uudet palvelututkimusmuodot ja katsaus polttomoottoritekniikan patentointitilanteeseen 2014 Patenttilinjan uudet palvelututkimusmuodot ja katsaus polttomoottoritekniikan patentointitilanteeseen 2014 Tutkija Tero Lähde, Patentti- ja rekisterihallitus Sisältöä 2014 julkisiksi tulleista Patenttijulkaisuista

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT MAALISKUU 2016

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT MAALISKUU 2016 HELSINGIN MATKAILUTILASTOT MAALISKUU 2016 Yöpymiset lisääntyivät 4 prosenttia Maaliskuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 240 000 yöpymistä, joista suomalaisille 118 000 ja ulkomaalaisille 122 000 yötä (venäläiset

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2014

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2014 14 2014 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2014 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä 71,8 prosenttia. Naisilla työllisyysaste oli 72,2 prosenttia

Lisätiedot

Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta

Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta 1 : Yksityiset toimijat yrittäjien tärkein voimavara Kysely toteutettiin yhteistyössä Suomen Yrittäjien

Lisätiedot

Taxfree myynti kasvoi, kasvua odotettavissa myös vuodenvaihteen venäläismatkailuun

Taxfree myynti kasvoi, kasvua odotettavissa myös vuodenvaihteen venäläismatkailuun 1 Rekisteröidyt yöpymiset vähenivät 19,9 prosenttia n seudulla Lokakuussa 2016 n seudulla yövyttiin 10 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 7 800 yötä ja ulkomaalaiset 2 200 yötä (venäläiset 922 yötä).

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HUHTIKUU 2016

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HUHTIKUU 2016 HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HUHTIKUU 2016 Yöpymiset lisääntyivät 14 prosenttia Huhtikuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 247 000 yöpymistä, joista suomalaisille 128 000 ja ulkomaalaisille 119 000 yötä (venäläiset

Lisätiedot

Mitä start-up -yritys odottaa PRH:n palveluilta? OTK Maria Rehbinder, Legal Counsel (IPR),Aalto-yliopisto http://copyright.aalto.

Mitä start-up -yritys odottaa PRH:n palveluilta? OTK Maria Rehbinder, Legal Counsel (IPR),Aalto-yliopisto http://copyright.aalto. Mitä start-up -yritys odottaa PRH:n palveluilta? OTK Maria Rehbinder, Legal Counsel (IPR),Aalto-yliopisto http://copyright.aalto.fi Start-up -yritys toimijoita http://ace.aalto.fi/en/ The aim of Aalto

Lisätiedot

Matkailuvuosi 2016 Matkailun suuralueet sekä maakunnat. 08/06/2017 First name Last name 2

Matkailuvuosi 2016 Matkailun suuralueet sekä maakunnat. 08/06/2017 First name Last name 2 Matkailuvuosi 2016 Matkailun suuralueet sekä maakunnat 08/06/2017 First name 7.6.2017 Last name 2 Ulkomaisten yöpymisten määrä ja osuus kaikista alueen yöpymisistä sekä muutos edellisvuoteen matkailun

Lisätiedot

Teollisoikeudet. Olli Pitkänen

Teollisoikeudet. Olli Pitkänen Teollisoikeudet Olli Pitkänen Patentti Patentti tekijänoikeus Tekijänoikeus suojaa luovuutta itsenäinen, omaperäinen, tekijän persoonallisuus ei muotovaatimuksia ilmiasu, implementointi Patentti suojaa

Lisätiedot

Keskuskauppakamarin 3. naisjohtajaselvitys, Varatoimitusjohtaja Leena Linnainmaa Lakimies Antti Turunen

Keskuskauppakamarin 3. naisjohtajaselvitys, Varatoimitusjohtaja Leena Linnainmaa Lakimies Antti Turunen Keskuskauppakamarin 3. naisjohtajaselvitys, 2013 Varatoimitusjohtaja Leena Linnainmaa Lakimies Antti Turunen Selvityksen kohde Kaikki pörssiyhtiöt päälistauspaikka Helsinki 118 yhtiötä Kaikki valtio-omisteiset

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011 14 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011 Työllisten määrä kääntyi Helsingissä nousuun yli vuoden kestäneen laskukauden jälkeen. Työllisiä oli vuoden 2011 ensimmäisellä neljänneksellä

Lisätiedot

muuttuviin elinkeinoelämän ii Toimitusjohtaja Jorma Turunen PRH:n sidosryhmätilaisuus 20.10.2011

muuttuviin elinkeinoelämän ii Toimitusjohtaja Jorma Turunen PRH:n sidosryhmätilaisuus 20.10.2011 Miten PRH vastaa muuttuviin elinkeinoelämän ja käyttäjien tarpeisiin? ii Toimitusjohtaja Jorma Turunen PRH:n sidosryhmätilaisuus 20.10.2011 Sisältöä Teknologiateollisuuden ja Suomen taloudellisesta tilanteesta

Lisätiedot

20.02.2015 2014/76024 7. Patentti- ja rekisterihallitus PL 1140 00101 Helsinki. Economy PP Finlande 127125 ltella Posti Oy

20.02.2015 2014/76024 7. Patentti- ja rekisterihallitus PL 1140 00101 Helsinki. Economy PP Finlande 127125 ltella Posti Oy PL 1140 00101 Helsinki 20.02.2015 2014/76024 7 Economy PP Finlande 127125 ltella Posti Oy Jari Niiranen Peltoniementie 6 a 30 40520 Jyväskylä Aliot-Cioud Oy, 2658934-3 Kaupparekisteri-ilmoituksenne on

Lisätiedot

Rekisteröidyt yöpymiset vähenivät hieman. Kasvua vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 22 miljoonaa euroa. Tax free myynti kasvoi 12 prosenttia

Rekisteröidyt yöpymiset vähenivät hieman. Kasvua vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 22 miljoonaa euroa. Tax free myynti kasvoi 12 prosenttia HELSINGIN MATKAILUTILASTOT LOKAKUU 2016 Rekisteröidyt yöpymiset vähenivät hieman Lokakuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 298 000 yöpymistä, joista suomalaisille 159 000 ja ulkomaalaisille 138 000 yötä.

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT TOUKOKUU 2016

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT TOUKOKUU 2016 HELSINGIN MATKAILUTILASTOT TOUKOKUU 2016 Yöpymiset lisääntyivät 5 prosenttia Toukokuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 299 000 yöpymistä, joista suomalaisille 135 000 ja ulkomaalaisille 164 000 yötä (venäläiset

Lisätiedot

Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta. Esittely

Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta. Esittely Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta Esittely Neuvottelukunnan jäsenistö Puheenjohtaja: Pääsihteeri Jukka Pekkala, Suomen liikunta ja urheilu ry Varapuheenjohtaja: Toiminnanjohtaja Riitta Särkelä,

Lisätiedot

Laki tavaramerkkilain muuttamisesta

Laki tavaramerkkilain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1995 Laki tavaramerkkilain muuttamisesta muutetaan 10 päivänä tammikuuta 1964 annetun tavaramerkkilain (7/64) 14 :n 1 momentin

Lisätiedot

Ohjeita Liittokaistan käyttöön. Rotaryklubin rekisteröiminen. Aloitustunnus 86049071

Ohjeita Liittokaistan käyttöön. Rotaryklubin rekisteröiminen. Aloitustunnus 86049071 Rotaryklubin rekisteröiminen Aloitustunnus 86049071 1. Jäsenyhdistyksen etusivu on osoitteessa https://yhdistysilmoitus.prh.fi/etusivu2.htx 2. Kun yhdistys rekisteröidään Suomen yhdistysrekisteriin, niin

Lisätiedot