Toiminta-ajatus ja tehtävät. Sisältö. Strategiset tavoitteet Johtokunta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toiminta-ajatus ja tehtävät. Sisältö. Strategiset tavoitteet 2011 2020. Johtokunta"

Transkriptio

1 2011 V U O S I K E R T O M U S

2 Sisältö PRH:n toiminta-ajatus...2 Strategiset tavoitteet...2 Johtokunta...2 Pääjohtajan katsaus...3 Yritys- ja yhteisölinja Asiakkaat käyttivät sähköisiä palveluja vilkkaasti Patentti- ja innovaatiolinja Suomi liittyi Lontoon sopimukseen Tavaramerkki- ja mallilinja Sähköisiä palveluja kehitettiin yhteistyössä OHIMin kanssa Toiminta-ajatus ja tehtävät Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) edistää yrittäjyyttä, innovatiivisuutta ja yhteisöllistä toimintaa Suomessa ja kansainvälisesti. PRH luo yritysten, yhdistysten ja säätiöiden oikeudellisen perustan myöntää toiminimien, tavaramerkkien ja keksintöjen sekä muiden teollisoikeuksien suojan ylläpitää ja julkistaa kattavat yritys- ja yhteisötiedot yhteiskunnan käyttöön tarjoaa asiakaslähtöisiä asiointi-, tieto- ja asiantuntija palveluja valvoo säätiöitä sekä yritysten ja yhteisöjen rekisteröintivelvoitteen noudattamista. Yhdistysasiat-yksikkö Uusi järjestelmä nopeutti käsittelyaikoja Valituslautakunta Valitusten määrä kohosi hieman Viestintä, markkinointi ja asiakaspalvelu Organisaatiomuutoksella jäntevöitettiin toimintaa Sähköiset palvelut Sähköisten hakemusten, ilmoitusten ja tiedonhakujen määrät kasvoivat Henkilöstö Työtyytyväisyys parani Talous ja tuloksellisuus Taloudellinen tilanne kohentui Strategiset tavoitteet Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) konsernistrategian mukaisesti osana kilpailukykyistä elinkeinoelämän toimintaympäristöä Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) edistää uutta ja kasvavaa yritystoimintaa. PRH on kansainvälisesti ja kansallisesti arvostettu yritysten tunnusmerkkien sekä keksintöjen yksinoikeuksien myöntäjä. PRH on julkishallinnon sähköisen asioinnin edelläkävijä, jonka palvelut ovat asiakaslähtöisesti, keskitetysti ja yhteentoimivasti yritysten ja yhteisöjen käytettävissä. PRH:n ylläpitämät yritys- ja yhteisötiedot ovat koko yhteiskunnan tehokkaassa käytössä. Johtokunta Puheenjohtaja toimitusjohtaja Jorma Turunen, Teknologiateollisuus ry Varapuheenjohtaja johtaja Risto Paaermaa, työ- ja elinkeinoministeriö Jäsenet pääsihteeri Teemu Japisson, Suomen Liikunta ja Urheilu ry toimitusjohtaja Riitta Varpe, Palvelualojen työnantajat PALTA ry Tuija Soanjärvi, KTM professori Matti Pursula tekijänoikeusneuvos Viveca Still, opetus- ja kulttuuri ministeriö Henkilöstön edustaja apulaistarkastaja Riitta Leikas, PRH Sihteeri apulaistoimistopäällikkö Marjo Aalto-Setälä, PRH 2 P R H V u o s i k e r t o m u s

3 Pääjohtajan katsaus Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) tuloksellisuus oli vuonna 2011 selkeästi positiivinen ja tuottavuuden kehitys oli suorastaan erinomainen. Työn tuottavuus parani edellisvuodesta peräti 15,5 prosenttia ollen korkein 20 vuoden mittausjakson aikana. Tuottavuutta kohensivat erityisesti sähköisten käsittelyjärjestelmien käyttöönotto, töiden ja resurssien uudelleen organisointi sekä työn vaatiman osaamisen kehittyminen. PRH uudisti vuonna 2011 strategiansa ja määritteli pääministeri Kataisen hallitusohjelman sekä TEMin konsernistrategian pohjalta viraston uudet strategiset painopistealueet. TEM-konsernistrategian mukaisesti PRH edistää uutta ja kasvavaa yritystoimintaa. Viraston päämääränä on olla kansainvälisesti ja kansallisesti arvostettu yritysten tunnusmerkkien sekä keksintöjen yksinoikeuksien myöntäjä. PRH:n pyrkii myös olemaan julkishallinnon sähköisen asioinnin edelläkävijä, jonka palvelut ovat asiakaslähtöisesti, keskitetysti ja yhteen toimivasti yritysten ja yhteisöjen käytettävissä. Niin ikään viraston ylläpitämien yritys- ja yhteisötietojen tulisi olla koko yhteiskunnan tehokkaassa käytössä. Yhteisenä tavoitteenamme on asiakkaan ja henkilöstön eduksi yksi yhtenäinen PRH. PRH:n sähköiset palvelut ovat entistä suositumpia: kertomusvuonna patenttihakemuksista tehtiin 94 prosenttia sähköisesti, ja tavaramerkki-ilmoituksista sekä kauppa- ja yhdistysrekistereihin tehdyistä ilmoituksista noin puolet oli sähköisiä. Myös tietokantoja ja -palveluita käytetään vilkkaasti, muun muassa kaupparekisterin Virre-tietopalvelussa oli 1,7 miljoonaa hakua, PatInfo-tietopalvelussa yli 1,3 miljoonaa ja Yhdistysnettipalvelussa puoli miljoonaa hakua. Uusia yrityksiä perustettiin ja rekisteröitiin hieman aiempaa enemmän. Uusien yhdistysten ja säätiöiden sekä teollisoikeushakemusten määrät pysyivät pääosin aikaisempien vuosien tasolla. Kansainvälisten tavaramerkkihakemusten määrä jatkoi hienoista laskuaan. Vuoden 2011 aikana Suomi päätti liittyä 25 EU:n jäsenmaan yhteishankkeeseen nk. yhtenäispatentin käyttöönottamiseksi jäsenvaltioiden alueella. Yhtenäispatentin voimaantulo vaatii jäsenvaltioiden yhteisymmärrystä myös tuomioistuinjärjestelmän muutoksista. Vuonna 2011 Patentti- ja rekisterihallituksessa toteutettiin tulossopimuksen ja vuotta aiemmin tehdyn evaluoinnin edellyttämät toimenpiteet viraston tukipalveluiden uudelleen organisoimiseksi tuottavuutta edistäen. Viraston aiemmasta seitsemästä toimintayksiköstä muodostettiin kolme uutta tulosaluetta. Henkilövähennysten määrä oli 20. Vähennykset syntyivät henkilöiden eläkkeelle siirtymisen sekä irtisanomisten kautta. Virastomme asiakkaiden tyytyväisyys pysyi viimevuotiseen tapaan korkealla tasolla ollen 4 asteikolla 1-5. Sähköisten palveluiden käytettävyyttä ja kattavuutta toivottiin edelleen kehitettävän ja arvosana 3,6 jäi hieman tavoitearvosta 3,8. Henkilöstön työtyytyväisyys parani viime vuoteen verrattuna, kokonaisindeksi oli tavoitteen mukainen 3,54 (vuonna ,38). Parhaimmat arvosanat saivat työilmapiiri ja yhteistyö, työn sisältö ja haasteellisuus sekä työolot. Rauni Hagman pääjohtaja P R H V u o s i k e r t o m u s

4 Yritys- ja yhteisölinja Asiakkaat käyttivät sähköisiä palveluja vilkkaasti Yritys- ja yhteisölinjalla ylläpidetään kaupparekisteriä ja yritys kiinnitysrekisteriä sekä julkistetaan tilinpäätökset. Linjalla myös tutkitaan päätösten laillisuus ja rekisteröidään päätökset, kun yritys perustetaan tai sen tietoihin tehdään muutoksia. Yritykset saavat rekisteröimällä suojan nimelleen. Kauppa rekisteriin merkityt yritysten toiminimet, rinnakkaistoiminimet ja aputoiminimet muodostavatkin osan yrityksen IPR-oikeuksista. Vuoden 2011 loppuun asti linjalla ylläpidettiin myös säätiörekisteriä ja valvottiin säätiöiden hallintoa. Virre-tietopalvelu saavutti vankan suosion Vuoden 2010 lopussa käyttöön otetussa Virre-tietopalvelussa tehtiin ensimmäisen toimintavuoden aikana 1,7 miljoonaa sähköistä tiedonhakua. Palvelun kautta saa säätiö-, yrityskiinnitys- ja kaupparekisteritietoja. Patentti- ja rekisterihallituksen ja Verohallinnon yhteisessä YTJ-tietopalvelussa tehtiin yli 17 miljoonaa hakua. Yritys- ja yhteisölinjan sähköisistä palveluista suurin osa on asiakkaille maksuttomia. Maksuttomia hakuja tehtiin reilut 18 miljoonaa kertaa. Maksullisia palveluja sekä yritysten ja säätiöiden syvempiä tietoja vastuuhenkilötietoineen haettiin 1,3 miljoonaa kertaa. Kaksi suosituinta yritysmuotoa ja rekisteröidyt uudet yritykset Yksityinen elinkeinonharjoittaja Osakeyhtiö 4 P R H V u o s i k e r t o m u s

5 Yritys- ja yhteisölinja Uusia yrityksiä rekisteröitiin enemmän kuin vuotta aiemmin Uusia yrityksiä rekisteröitiin kaupparekisteriin kappaletta. Määrä kasvoi kaksi prosenttia edellisestä vuodesta. Uusien yritysten suosituimmat yritysmuodot ovat yksityinen elinkeinonharjoittaja ( kappaletta) ja osakeyhtiö ( kappaletta). Kaikkiaan kaupparekisterissä oli vuoden 2011 lopussa yritystä ja asunto-osakeyhtiötä. Yritykset tekivät muutos- ja lopettamisilmoituksia kuusi prosenttia enemmän kuin edellisenä vuotena. Yritysten tilinpäätöksistä 84 prosenttia saatiin sähköisesti verohallinnon kautta. Yhteensä yritystä toimitti tilinpäätöksensä rekisteröitäväksi. Yritysten, yhteisöjen ja säätiöiden osoite- ja muista yhteystietoilmoituksista tehdään sähköisesti YTJasiointipalvelun avulla jo yli puolet. Yhteystietojen muutosilmoituksia saapui vuonna 2011 sähköisesti reilut kappaletta, joka on yhdeksän prosentin verran enemmän kuin edellisenä vuonna. Kaupparekisterin tietojärjestelmien uudistaminen eteni loppusuoralle Monivuotisessa tietojärjestelmien uudistamishankkeessa, Novuksessa, keskityttiin kaupparekisterin käsittelyprosessia tukevan järjestelmäkokonaisuuden rakentamiseen. Tavoitteena on, että uusi käsittelyä automatisoiva järjestelmä otetaan käyttöön vuoden 2013 aikana. Säätiöasiat siirrettiin uuteen yksikköön Vuoden 2011 aikana selvitettiin mahdollisuutta yhdistää säätiö- ja yhdistysasioiden käsittely samaan yksikköön vuoden 2012 alusta lähtien. Samassa yhteydessä sovittiin yhdistysasioiden tietopalvelu- ja neuvontatehtävien siirtämisestä yritys- ja yhteisölinjan asiakas- ja tietopalveluprosessiin. Säätiöjärjestelmään tallennettiin vuotta 2010 koskevat säätiöiden vuosiselvitykset ja niiden hyödyntämiseksi tehty kyselyohjelma, jonka avulla annetaan ajantasaista tilastotietoa säätiöistä. Yritysasiainneuvottelukunta muuttui kaupparekisteri- ja tavaramerkkineuvottelukunnaksi Kaupparekisteri- ja tavaramerkkineuvottelukunta on PRH:n ja sen asiakas- ja sidosryhmien välinen vuorovaikutusfoorumi. Neuvottelukunta käsittelee kaupparekisteri-, yrityskiinnitys-, tilinpäätös-, tavaramerkki- ja mallioikeusasioissa ilmeneviä käytännön kysymyksiä. Neuvottelukunta jatkaa aiemmin toimineen yritysasiainneuvottelukunnan toimintaa. Muita suosittuja yritys- ja yhtiömuotoja ja rekisteröidyt uudet yritykset ja asunto-osakeyhtiöt Saapuneet muutos- ja lopettamisilmoitukset Asunto-osakeyhtiö Kommandiittiyhtiö Avoin yhtiö Osuuskunta Sivuliike P R H V u o s i k e r t o m u s

6 Patentti- ja innovaatiolinja Suomi liittyi Lontoon sopimukseen Patentti- ja innovaatiolinjalla tutkitaan patentoitavaksi haettavien keksintöjen uutuus ja patentoitavuus sekä rekisteröidään hyödyllisyysmallit. Patenttilakia muutettiin marraskuussa Lakimuutoksen myötä Suomi liittyi Euroopan patenttisopimuksen lisäpöytäkirjaan, ns. Lontoon sopimukseen. Liittyminen vähensi käännösvelvoitteita ja alensi patentointikustannuksia. Jos eurooppapatenttihakemus on käsitelty Euroopan patenttivirastossa englannin kielellä, nyt riittää, että Patentti- ja rekisterihallitukseen (PRH) toimitetaan suomeksi vain patenttivaatimusten käännös. Vain jos käsittelykieli on ollut saksa tai ranska eikä selitysosaa ole englannin kielellä, selitys on käännettävä myös suomeksi. Englanti kotimaisten rinnalle patenttikieleksi Lakimuutoksen myötä englanti nousi kotimaisten kielten rinnalle PRH:een tehtyjen kansallisten patenttihakemusten tutkimuksessa. Niin kotimainen kuin ulkomainen hakija voi vapaasti valita patenttihakemuksensa käsittelykieleksi suomen, ruotsin tai englannin. Patentointi voidaan aloittaa jo kotimaassa englannin kielellä ja saada kaikki päätökset englanniksi. Hakemista voidaan nykyistä sujuvammin jatkaa ulkomailla, eikä kotimaassakaan synny käännöksistä aiheutuvia lisäkustannuksia. Muutos helpotti niiden suomalaisten yritysten patentointia, joiden yrityskieli on englanti, ja alensi samalla kaikkien hakijoiden patentointikustannuksia. Hakemustilastot osoittavat, että muutokselle on ollut selkeä tarve. Uusia askelia kohti kokonaan sähköistä asiointia Patenttihakemusten sähköinen vireillepano on ollut mahdollista jo kymmenen vuotta. Kaikki suuret asiakkaamme ovat siirtyneet asioimaan sähköisesti. Kertomusvuonna online-asiointi laajennettiin 6 P R H V u o s i k e r t o m u s

7 Patentti- ja innovaatiolinja hyödyllisyysmalli hakemuksiin ja PRH:een vireillepanon jälkeen lähetettäviin asiakirjoihin. Valmisteilla on järjestelmä, jolla PRH:n päätökset liitteineen voidaan lähettää sähköisesti kaikille hakijoille. Patenttikirjat on nyt noudettavissa PRH:n verkkosivuilta. Hakija saa ne toki edelleen halutessaan paperilla. Helpottaakseen pk-sektorin ja yksittäisten keksijöiden siirtymistä myös sähköiseen asiointiin PRH ryhtyi kertomusvuonna kehittämään selainpohjaista ohjelmaa hakemusten vireillepanoon. Yhteisöpatentista yhtenäispatentiksi Yhteisöpatenttihanke etenee nyt nimellä yhtenäispatentti. Voimaan tullessaan se perustuisi Euroopan patentti sopimukseen (EPC). Euroopan patenttivirasto myöntäisi patentin, jonka hakija voisi sitten saattaa voimaan yhtenäis patenttina 25 EU-maassa ja eurooppapatenttina muissa EPC-maissa. Vielä ovat sopimatta muiden muassa vuosimaksujen jakoperusteet ja jäsenvaltioiden yhteisen valitustuomioistuimen sijainti. Toteutuessaan yhtenäispatentin on arvioitu aiheuttavan merkittävän haasteen PRH:n talouden tasapainolle ja johtavan todennäköisesti PRH:n tulokertymien pienenemiseen. Suomalaisyritykset kansainvälistyneet, patentointistrategiat muuttuneet PRH:een tehtyjen ja tutkittavaksi tulleiden PCT-hakemusten määrät jatkoivat kasvuaan, kun taas kotimaisten suorien hakemusten määrä laski jonkin verran. Luvut kertovat suomalaisten yritysten uudella vuosituhannella omaksumista uusista patenttistrategioista. Patentin haku aloitetaan usein suoraan kansainvälisellä patenttihakemuksella (PCT) kotimaisen sijasta. Eri maiden keskinäisessä vertailussa PCT-hakemusten tai ns. trilateraalihakemusten (EP, US, JP) määrän katsotaankin antavan täsmällisemmän kuvan maiden elinkeinoelämän innovatiivisuudesta ja kilpailukyvystä kuin suorien kotimaisten hakemusten määrän. Näissä tilastoissa Suomi sijoittuu erinomaisesti. Patenttihakemuksia (kpl) Patenttihakemuksia kotimaisia ulkomaisia Myönnettyjä patentteja PCT-hakemuksia otettu vastaan (RO) PRH uutuustutkimusvirasto (PRH=ISA) PRH patentoitavuuden esitutkimusvirasto (PRH=IPEA) Suomessa voimaansaatettuja eurooppapatentteja Patentteja voimassa vuoden lopussa PRH:n myöntämiä Euroopan patenttiviraston myöntämiä Hyödyllisyysmallihakemuksia (kpl) Hyödyllisyysmallihakemuksia kotimaisia ulkomaisia Rekisteröityjä hyödyllisyysmalleja Rekisterissä vuoden lopussa P R H V u o s i k e r t o m u s

8 Tavaramerkki- ja mallilinja Sähköisiä palveluja kehitettiin yhteistyössä OHIMin kanssa Tavaramerkki- ja mallilinjalla käsitellään tavaramerkkihakemuksia ja mallioikeushakemuksia sekä ylläpidetään tavaramerkki- ja mallirekistereitä. Linja tarjoaa asiakkaille ja sidosryhmille monipuolisia tietopalveluita ja neuvontaa. Tavaramerkkirekisterissä oli vuoden 2011 lopussa voimassaolevaa tavaramerkkiä ja mallirekisterissä voimassaolevaa rekisteröintiä. Sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (OHIM) yhteis toimintarahaston avulla käynnistettiin vuonna 2011 useita IT-ohjelmistoprojekteja. Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) osallistui tavaramerkin e-filing-projektiin. Työ- ja elinkeinoministeriö asetti toimintakertomusvuonna työryhmän valmistelemaan tavaramerkkilainsäädännön uudistamista. PRH:lla on edustaja työryhmässä. Mallien kansainvälistä rekisteröintiä koskeva Haagin sopimus tuli voimaan toukokuussa 2011, ja sen jälkeen ensimmäiset Suomea koskevat kansainväliset mallirekisteröinnit saatiin PRH:n käsiteltäviksi. Ennakkotutkimusten kysyntä kasvussa Kansallisten tavaramerkkihakemusten kysyntä pysyi edelleen pienessä nousussa ja ennakkotutkimusten kysyntä linjalla kasvoi selvästi vuonna Sen sijaan hakemusten, ilmoitusten tai pyyntöjen kokonaiskysyntä väheni jonkin verran viimevuotisesta hakemuksesta hakemukseen. Uusia tavaramerkkihakemuksia tehtiin 3 830, joka on 1,8 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Suomeen kohdennettiin kansainvälistä tavaramerkkirekisteröintiä, joka on 6,5 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna. Tavaramerkkien uudistusmäärät kasvoivat 2,9 prosenttia. Mallioikeushakemuksia jätettiin 161 kappaletta. Vähennystä edelliseen vuoteen oli 14 prosenttia. Mallirekisteröintien uudistamisten määrä oli 10 prosenttia edellisvuotista pienempi. Sähköisten tavaramerkkihakemusten osuus oli edelleen kasvussa. Vuonna 2011 jo 46 prosenttia kansallisista tavaramerkkihakemuksista tehtiin sähköisesti. 8 P R H V u o s i k e r t o m u s

9 Tavaramerkki- ja mallilinja Kansalliset tavaramerkit Tavaramerkkihakemukset kotimaiset ulkomaiset Loppuunkäsitellyt Hakemuksia vireillä vuoden lopussa Ennakkotutkimukset Käsittelyaika 4,9 kk 4,8 kk Kansalliset mallioikeusasiat Mallin rekisteröintihakemuksia, joissa malleja Loppuun käsiteltyjen hakemusten sisältämät mallit, joista rekisteröityjä malleja Uudistus- ja muutoshakemukset Malleja vireillä vuoden lopussa Ennakkotutkimuksia 8 15 Käsittelyaika 7,6 kk 6,5 kk Tavaramerkkiasioiden kokonaiskysyntä Kansalliset tavaramerkkihakemukset Kansainväliset, kohdemaa Suomi Kansainväliset, alkuperämaa Suomi Kv-rekisteröintien uudistamiset ja muutokset Kansalliset uudistus- ja muutoshakemukset Muu kysyntä* yhteensä Malliasioiden kokonaiskysyntä Haetut mallit Muu kysyntä* Uudistus- ja muutoshakemukset Kansainväliset mallit, kohdemaa Suomi 17 yhteensä Linjan kokonaiskysyntä *muu kysyntä sisältää väitteet, ennakkotutkimukset, laajalti tunnettuja merkkejä koskevat hakemukset, sekä OHIM:lle välitettävät hakemukset P R H V u o s i k e r t o m u s

10 Yhdistysasiat-yksikkö Uusi järjestelmä nopeutti käsittelyaikoja Yhdistysasiat-yksikkö on rekisterinpitäjä, joka toteuttaa Suomen perustuslaissa turvattuja oikeuksia: yhdistymisvapautta ja uskonnonvapautta. Yksikössä ylläpidetään yhdistysrekisteriä, uskonnollisten yhdyskuntien rekisteriä ja rekisteritietoja kauppakamareista. Uskonnollisten yhdyskuntien rekisterissä on tiedot myös näiden yhdyskuntien rekisteröidyistä seurakunnista. Yhdistysrekisterin uusi käsittelyjärjestelmä saatiin kuluneena vuonna käyttöön täysipainoisesti, ja järjestelmän hyöty alkoi näkyä ilmoitusten käsittelyajoissa. Yksikkö käsitteli yhdistysten perusilmoitukset kuukaudessa, ja sääntömuutokset noin seitsemässä ja purkautumiset noin kahdessa kuukaudessa. Nimenkirjoittajien muutosilmoitukset käsiteltiin vuoden lopussa jo reaaliajassa. Erityisesti sähköisesti tehtyjen ilmoitusten käsittely on nopeutunut. Järjestelmään tehtiin liittojen jäsenosastojen sääntömuutosten käsittelyn mahdollis tava osio: liittokaista. Se mahdollistaa muutosilmoitusten tekemisen vähällä vaivalla sähköisesti ja oikein. Käsittely 10 P R H V u o s i k e r t o m u s

11 Yhdistysasiat-yksikkö nopeutuu, koska ilmoitukseen ei jää virhemahdollisuuksia ja viranomaisen tarkastustoiminta kevenee. Liittokaista- ilmoitukset luvataan käsitellä noin kahdessa viikossa. Vuoden 2011 aikana selvitettiin mahdollisuutta yhdistää säätiö- ja yhdistysasioiden käsittely samaan yksikköön. Yhdistäminen toteutettiin vuoden 2012 alussa. Samassa yhteydessä sovittiin yhdistysasioiden tietopalvelu- ja neuvontatehtävien siirtämisestä yritysja yhteisölinjan asiakas- ja tietopalveluprosessiin. Aktiivinen kansalaistoiminta näkyy yhdistysrekisterissä Vuoden 2011 lopussa yhdistysrekisterissä oli yhdistystä. Rekisteriin merkittiin uutta yhdistystä, vajaa 250 yhdistystä enemmän kuin edellisenä vuonna. Vuodesta 2001 alkaen kerättyjen toimialaluokitustietojen piirissä oli rekisterissä olevaa yhdistystä. Uskonnollisten yhdyskuntien rekisterissä oli 367 yhdyskuntaa ja rekisteröityä seurakuntaa. Yhdistysrekisteriin saapui ilmoitusta yhdistysten perustamisesta, sääntömuutoksista, nimenkirjoittajain vaihdoksista ja purkautumisista. Vuoden aikana yksikkö sai 164 ennakkotarkastushakemusta, 30 poikkeuslupahakemusta ja 124 uskonnollisia yhdyskuntia koskevaa ilmoitusta. Päätöksiä tehtiin yhteensä , mikä on lähes kolmetuhatta päätöstä enemmän kuin edellisenä vuonna. Sähköisen ilmoittamisen suosio kasvoi Vuonna 2011 sähköisiä ilmoituksia saapui kappaletta, joka on 46 prosenttia kaikista saapuneista ilmoituksista. Sähköistä perustamispakettia käyttäen voi tehdä yhdistyksen perustamisilmoituksen, josta PRH:ssa tarkastetaan vain nimi. Vuonna 2011 perustamispakettia käyttäen tehtiin 439 perusilmoitusta. Sähköisten ilmoitusten määrä suhteessa kaikkiin ilmoituksiin Yhdistysasiainneuvottelukunnan toiminta päättyi Vuodesta 1995 toimineen vanhan yhdistysasiainneuvottelukunnan toiminta päättyi uuden tulosalueen muodostamisen myötä toimintakertomusvuoden lopussa. Neuvottelukunta toimi yhdistysasiat yksikön ja sen sidosryhmien väli senä linkkinä Saapuneet yhteensä Joista sähköisesti P R H V u o s i k e r t o m u s

12 Valituslautakunta Valitusten määrä kohosi hieman Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) yhteydessä toimii valituslautakunta, joka käsittelee ja ratkaisee PRH:n päätöksistä tehdyt valitukset. Suurin osa valituslautakuntaan saapuneista ja sen ratkaisemista asioista koski tavaramerkki- ja patenttipäätöksistä tehtyjä valituksia. Saapuneiden valitusten määrä kohosi hieman edelliseen vuoteen verrattuna. Noin neljäs osa ratkaistuista patentti- ja tavaramerkkivalituksista johti valitukseen korkeimmalle hallintooikeudelle vuonna Vuonna 2010 valmistunut ehdotus aineettomia oikeuksia koskevien asioiden tuomioistuinkäsittelyn keskittämisestä markkinaoikeuteen on oikeusministeriön valmisteltavana. Ehdotuksen mukaan muutoksenhaku PRH:n päätöksiin siirretään pääosin markkinaoikeuteen ja osin Helsingin hallinto-oikeuteen. Valituslautakunnan tilastoa vuosilta 2011 ja 2010 (vuoden 2010 luvut suluissa) Patentti Tavara- Malli- Kauppa- Hyödylli- Yhdistys- Säätiö Yhteensä merkki oikeus rekisteri syysmalli rekisteri Valituslautakunnalle tulleita valitusasioita 13 (18) 90 (74) 1 (1) 1 (4) 5 (2) 1 (1) 0 (0) 111 (100) Valituslautakunnan ratkaisemia valitusasioita 16 (23) 122 (133) 0 (16) 3 (2) 10 (4) 0 (0) 0 (0) 151 (178) Muutoksia PRH:n päätöksiin 5 (5) 13 (24) 0 (0) 1 (0) 4 (2) 0 (0) 0 (0) 23 (31) Lausuntoja KHO:lle 4 (11) 27 (32) 0 (1) 0 (0) 1 (1) 0 (0) 0 (0) 32 (45) Ratkaisemattomia asioita vuoden lopussa 18 (21) 209 (241) 2 (1) 3 (5) 2 (7) 3 (2) 0 (0) 237 (277) 12 P R H V u o s i k e r t o m u s

13 Viestintä, markkinointi ja asiakaspalvelu Organisaatiomuutoksella jäntevöitettiin toimintaa Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) hallinnossa ja tukipalveluissa tehtiin organisaatiomuutos kesän 2011 alussa. Uudistuksessa muodostettiin kolme uutta tulosaluetta: hallinto, tietohallinto sekä viestintä ja asiakaspalvelu. Viestinnän ja asiakaspalvelun vastuulla on viestintä, markkinointi, PRH:n asiakaspalvelu, käännöspalvelut sekä puhelinvaihde, kirjaamo- ja postituspalvelut. Uudelleenorganisoitumisen jälkeen toimintavuoden viestinnälliset panostukset olivat työyhteisöviestinnässä, mediaviestinnässä ja asiakasviestinnässä. Työyhteisöviestinnässä aloitettiin laajan kehittämishankkeen suunnittelu, ja mediaviestinnän toimintatapoja uudistettiin. Lisäksi luotiin linjaukset sosiaalisen median hyödyntämiseen. Prh.fi-verkkosivuston parempaa kohdentamista asiakkaille jatkettiin aikaisempien vuosien tapaan. PRH:n asiakaspalvelupisteen asiakastyytyväisyys pysyi erinomaisena PRH:n asiakaspalvelupisteessä otetaan vastaan hakemukset ja neuvotaan viraston toimialan asioissa. Organisaatiomuutoksen yhteydessä palvelupisteen työprosesseja ja toimintatapoja kehitettiin. Asiakaspalvelupisteen toiminta sai asiakastyytyväisyyskyselyssä erinomaiset arviot: 4,6 asteikolla 1-5. Asiakaspalvelussa kävi vuoden 2011 aikana asiakasta. Määrä on vähentynyt edellisen vuoden asiakkaasta noin 13 prosenttia. Sähköisten palvelujen tarjonnan lisääntyminen on merkittävä syy asiakaspalvelussa käyvien asiakkaiden määrän vähenemiseen. PRH:n kirjaston ensimmäinen kokonainen toimintavuosi asiakaspalvelun yhteydessä sai kiitosta. Kävijöitä oli 3 900, yli yritystä teki asiakirjalainoja ja kirjatietokantaan tehtiin 103 hakua. Kirjastosta on P R H V u o s i k e r t o m u s

14 Viestintä, markkinointi ja asiakaspalvelu pääsy kansainvälisiin ja kotimaisiin patentti- ja tavaramerkkitietokantoihin sekä kaupparekisterin Virre tietokantaan. Kirjastoon voi myös tilata nähtäväksi ja kopioitavaksi PRH:n arkistossa ja Kansallisarkistossa säilytettäviä patenttiasiakirjoja ja kauppa- ja yhdistysrekisterin asiakirjoja. Koulutusta ja messutapahtumia Vuoden 2011 aikana PRH järjesti maksullisia kursseja yrityksille ja yrityspalvelutehtävissä toimiville sekä asiantuntijoille, asiamiehille ja yritysneuvojille. PRH myös osallistui Oma Yritys -messutapahtumaan yhteistyössä Yritys-Suomi palveluntarjoajien kanssa ja Alihankinta -messuille Pirkanmaan ELY-keskuksen kanssa. Yhdistysasioissa PRH osallistui myös Pro Bono tapahtumaan. INNOSUOMEN viimeinen toimintavuosi INNOSUOMI, suomalaisen innovatiivisuuden edistämishanke, on toiminut vuodesta 1994 lähtien PRH:n vetämänä. Vuosi 2011 oli 18. toimintavuosi ja vuoden teemana oli Älykkäät järjestelmät ja palvelut toimivampi maailma. Teemalla kannustettiin yrityksiä ja yhteisöjä hyödyntämään tuotteissa ja palveluissa käyttäjälähtöisesti älykkäitä ratkaisumahdollisuuksia uuden teknologian ja toimintatapojen avulla. Kilpailuun osallistui kaikkiaan 200 kilpailuehdotusta. Tasavallan presidentin INNOSUOMI 2011 palkinnon saivat Cieltum Oy, Ulvila: Käytön aikaisen elinkaaritiedon hallinnan ohjelmistopalvelu. Creanex Oy, Tampere: Ohjausjärjestelmien testausratkaisu Eazybreak Oy, Helsinki: Älykäs järjestelmä luontoisetujen hallintaan MeVEA Oy, Lappeenranta: Uuden sukupolven tuotekehityssimulaattori Wegera Oy, Oulunsalo: Kolibri, pienikokoinen 5-akse linen CNC-moduli Kunniamaininnan saivat Liqum Oy, Jyväskylä: Mittaus- ja monitorointipalvelu puhtaan veden ja nesteiden laadunvarmistamiseen Rockway Oy, Kauniainen: Musiikinopetusta Internetissä Osana INNOSUOMEA palkittiin myös varusmiehiä ja koululaisia Innoint- ja Innokoulu-kilpailuissa. Lisää tietoa kilpailuista ja palkituista saa verkkosivustolta INNOSUOMI-hanke päättyi nykymuodossaan loppuvuodesta 2011, eikä PRH vastaisuudessa toimi enää kilpailun vastuuorganisaationa. Korvaavalle, suomalaista innovatiivisuutta edistävälle yrityskilpailulle haetaan nyt uutta toimintamuotoa. 14 P R H V u o s i k e r t o m u s

15 Sähköiset palvelut Sähköisten hakemusten, ilmoitusten ja tiedonhakujen määrät kasvoivat Patenttihakemusten sähköinen vireillepano on ollut mahdollista jo kymmenen vuotta. Vuonna 2011 sähköisiä patenttihakemuksia oli 94 prosenttia kaikista hakemuksista. Määrä kasvoi lähes 4 prosenttiyksikköä edellisvuodesta. PatInfo-tietopalvelussa, jossa on perustiedot suomalaisista patentti- ja hyödyllisyysmallihakemuksista, tehtiin reilut 1,3 miljoonaan hakua. Sähköisiä tavaramerkki-ilmoituksia tehtiin vuonna 2011 reilut 46 prosenttia kaikista ilmoituksista. Määrä kasvoi 6 prosenttiyksikköä edellisestä vuodesta. Tavara merkkitietokannassa tehtiin yli hakua. Tietokanta sisältää perustiedot Suomessa vireillä olevista tavaramerkkihakemuksista ja voimassa olevista rekisteröinneistä. Sähköisiä yhdistysrekisteri-ilmoituksia oli 46,4 prosenttia kaikista saapuneista ilmoituksista vuonna Määrä kasvoi edellisen vuoden 41,3 prosentista. Yhdistysnetti-palvelussa tehtiin yli puoli miljoonaa hakua. Palvelu sisältää perustiedot kaikista noin suomalaisesta yhdistyksestä. Kaupparekisteri-ilmoituksia ja tilinpäätöksiä jätettiin sähköisesti yhteensä hieman yli puolet kaikista ilmoituksista. Virre-tietopalvelu saavutti ensimmäisen toimintavuoden aikana vankan suosion: palvelussa oli 1,7 miljoonaa sähköistä tiedonhakua. Palvelun kautta saa säätiö-, yrityskiinnitys- ja kaupparekisteritietoja. PRH:n ja Verohallinnon yhteisessä yritys- ja yhteisötieto palvelussa (YTJ) tehtiin yli 17 miljoonaa hakua. Määrä on kasvanut yli puolitoista prosenttia edellisvuodesta. Tietopalvelua käytetään PRH:n ja verottajan ylläpitämissä rekistereissä olevien yritysten, yhteisöjen ja säätiöiden perustietojen tarkastamiseen. YTJ-asiointipalvelun avulla tehdään yritysten, yhteisöjen ja säätiöiden osoite- ja muista yhteystietoilmoituksista jo yli puolet. Yhteystietojen muutosilmoituksia saapui vuonna 2011 sähköisesti reilut kappaletta, joka on yhdeksän prosentin verran enemmän edelliseen vuoteen verrattuna. Prh.fi-verkkosivustolla oli hieman alta miljoona kävijää ja päivässä keskimäärin kävijää. Käyntejä sivustolla oli 1,8 miljoonaa. Käynneistä neljä prosenttia oli ruotsinkielisillä sivuilla ja kuusi prosenttia englanninkielisillä sivuilla. Määrät olivat samat kuin edellisenä vuotena. Asiakastyytyväisyyskyselyssä mitattiin sähköisten palvelujen laatua. Kysymyksessä Sähköiset palvelut ovat helppokäyttöisiä kaikkien vastausten keskiarvo oli 3,7 asteikolla 1-5. Niin ikään kysyttiin kuinka sähköiset palvelut vastaavat asiakkaan tarpeita. Kaikkien vastausten keski arvo oli 3,6 asteikolla 1-5. Prh.fi-verkkosivuston laatua mitattiin kysymällä Kuinka hyvin löydät tiedon Prh.fi-verkkosivustolta? Kaikkien vastausten keskiarvo oli 3,7 asteikolla 1-5. PRH:n kaikki sähköiset palvelut löytyvät osoitteesta -> Asiointi verkossa. P R H V u o s i k e r t o m u s

16 Henkilöstö Työtyytyväisyys parani Patentti- ja rekisterihallituksessa (PRH) työskenteli vuoden 2011 lopulla 448 henkilöä, mikä on 22 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Henkilötyövuosia (htv) kertyi 433. Henkilöstön keski-ikä nousi edellisten vuosien tapaan 0,7 vuodella 47,9 vuoteen. Alkuvuodesta tehtiin PRH:n hallinnon ja tukipalveluiden organisaatiouudistus sekä käynnistettiin yhteistoimintamenettely. Menettely koski noin 70 virkamiestä kaikista henkilöstöryhmistä. Menettelyn seurauksena lähes 30 henkilöä sijoitettiin uuteen tehtävään tulevassa organisaatiossa tai muualle PRH:ssa tai sen ulkopuolella. Seitsemän henkilöä siirtyi eläkkeelle, ja kahdeksan henkilöä irtisanottiin tuotannollis-taloudellisista syistä. Muutoksista huolimatta työtyytyväisyyskysely (VM- Baro) vahvisti viime vuosien hyvää kuvaa joustavasta ja tasa-arvoisesta työyhteisöstä. Työtyytyväisyyden kokonaisarvio (3,54 asteikolla 1-5) kohosi 0,16:lla edellisestä vuodesta. Kyselyn vahvuudet ja kehittämis- Henkilöstön määrä henkilötyövuosina 2011 Tukipalvelut...78 Patentti- ja innovaatiolinja Tavaramerkki- ja mallilinja...38 Yritys- ja yhteisölinja Yhdistysrekisteri P R H V u o s i k e r t o m u s

PAT E N T T I - J A R E K I S T E R I H A L L I T U S

PAT E N T T I - J A R E K I S T E R I H A L L I T U S PAT E N T T I - J A R E K I S T E R I H A L L I T U S V U O S I K E RTO M U S 2 0 0 8 2 Sisällys Sisällys 2 Pääjohtajan katsaus 3 PRH:n arvot 4 Toiminta-ajatus 6 Visio 6 Toimintakaavio 7 Johtokunta, johtoryhmä

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS 2005

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS 2005 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS 2005 PRH:N ARVOT Patentti- ja rekisterihallituksessa käydään jatkuvaa arvokeskustelua. Vuonna 2004 käydyn keskustelun ja valmistelun jälkeen keskeisimmät eettiset arvomme

Lisätiedot

2006 Patentti- ja rekisterihallitus

2006 Patentti- ja rekisterihallitus 2006 Patentti- ja rekisterihallitus 1 PRH:n arvot Patentti- ja rekisterihallituksessa käydään jatkuvaa arvokeskustelua. Vuonna 2004 käydyn keskustelun ja valmistelun jälkeen keskeisimmät eettiset arvomme

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 31.12.2004 Dnro 87/20/2005 1 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN TILINPÄÄTÖS 2004 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKATSAUS...2 2. TULOKSELLISUUDEN

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS (HTP)

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS (HTP) 2012 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS (HTP) Henkilöstöhallinto Patentti- ja rekisterihallitus 31.12.2012 RAPORTTI 2(59) Sisällysluettelo KUVALUETTELO... 3 TERMIT JA LYHENTEET...

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2014-2017

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2014-2017 Patentti- ja rekisterihallitus Toiminta- ja talousitelma vuosille 2014-2017 Dnro PRH/1157/20/2012 19.9.2012 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Toimintaympäristön muutokset 3 3 Toimintalinjaukset 5 3.1 Vaikuttavuus

Lisätiedot

Tilastokeskuksen tilinpäätös vuodelta 2013

Tilastokeskuksen tilinpäätös vuodelta 2013 14.3.2014 1(40) TK-21-736-12 Tilastokeskuksen tilinpäätös vuodelta 2(40) Sisältö 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Johdon katsaus... 3 1.2 Vaikuttavuus... 5 1.2.1 Toiminnan vaikuttavuus... 5 1.2.2 Siirto- ja

Lisätiedot

emaistraatti Palvelut helposti sähköisen kanavan kautta

emaistraatti Palvelut helposti sähköisen kanavan kautta emaistraatti Palvelut helposti sähköisen kanavan kautta Maistraattien sähköisen asioinnin strategia 2012 2015 MAISTRAATTIEN OHJAUS- JA KEHITTÄMIS- YKSIKKÖ 3/2012 Itä-Suomen aluehallintoviraston julkaisuja

Lisätiedot

Patentti- ja rekisterihallituksen henkilöstökertomus (HeKe)

Patentti- ja rekisterihallituksen henkilöstökertomus (HeKe) 2013 Patentti- ja rekisterihallituksen henkilöstökertomus (HeKe) Henkilöstöhallinto Patentti- ja rekisterihallitus 31.12.2013 RAPORTTI 2(19) Sisällysluettelo Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) henkilöstökertomus

Lisätiedot

Hallituksen tietoyhteiskuntaohjelman vaikuttavuusarviointi

Hallituksen tietoyhteiskuntaohjelman vaikuttavuusarviointi Hallituksen tietoyhteiskuntaohjelman vaikuttavuusarviointi 2005 12.4.2006 2 HALLITUKSEN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMAN VAIKUTTAVUUSARVIOINTI 2005 1 Tietoyhteiskuntaohjelman tavoitteet Tietoyhteiskuntaohjelma

Lisätiedot

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Finnish Medicines Agency TOIMINTAKERTOMUS

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Finnish Medicines Agency TOIMINTAKERTOMUS Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Finnish Medicines Agency TOIMINTAKERTOMUS Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea (Finnish

Lisätiedot

EDUSKUNNAN KANSLIAN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2013

EDUSKUNNAN KANSLIAN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2013 EDUSKUNNAN KANSLIAN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2013 Kansliatoimikunta 20.3.2014 Dnro: 3/21/2014 2 Eduskunnan kanslian vuoden 2013 toimintakertomuksen sisällysluettelo: 1. Pääsihteerin katsaus

Lisätiedot

ARKISTOLAITOKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014

ARKISTOLAITOKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 ARKISTOLAITOS 13.3.2015 AL/17279/00.01.00/2014 ARKISTOLAITOKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 KANSALLISARKISTO Sisällysluettelo Sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS....1 1.1 JOHDON KATSAUS... 1 1.2 VAIKUTTAVUUS... 3 1.3

Lisätiedot

15.3.2007 TK-20-396-07

15.3.2007 TK-20-396-07 15.3.2007 TK-20-396-07 Tilastokeskuksen tilinpäätös vuodelta Sisällysluettelo 1 TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Johdon katsaus... 3 1.2 Vaikuttavuus... 4 1.3 Toiminnallinen tehokkuus... 9 1.4 Tuotokset ja laadunhallinta...

Lisätiedot

Hallintotuomioistuinten toimintakertomus

Hallintotuomioistuinten toimintakertomus Hallintotuomioistuinten toimintakertomus 2011 HELSINGIN HALLINTO-OIKEUS HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUS KOUVOLAN HALLINTO-OIKEUS KUOPION HALLINTO-OIKEUS OULUN HALLINTO-OIKEUS ROVANIEMEN HALLINTO-OIKEUS TURUN

Lisätiedot

Sivu SISÄLTÖ 1. JOHDON KATSAUS TOIMINTAAN 3

Sivu SISÄLTÖ 1. JOHDON KATSAUS TOIMINTAAN 3 KULUTTAJAVIRASTON TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2005 2 SISÄLTÖ Sivu 1. JOHDON KATSAUS TOIMINTAAN 3 2. TULOKSELLISUUDEN KUVAUS 4 2.1 Tavaroiden ja palveluiden turvallisuuden edistäminen 4 2.2

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2013

Henkilöstökertomus 2013 Henkilöstökertomus 2013 Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Eviran henkilöstökertomus 2013 Sisällys 1 Pääjohtajan katsaus... 3 2 Henkilöstön määrä ja rakenne... 4 2.1 Henkilöstömäärä ja henkilötyövuodet...

Lisätiedot

Toimintakertomus. Korkein hallinto-oikeus Hallinto-oikeudet. Vakuutusoikeus Markkinaoikeus Ahvenanmaan hallintotuomioistuin

Toimintakertomus. Korkein hallinto-oikeus Hallinto-oikeudet. Vakuutusoikeus Markkinaoikeus Ahvenanmaan hallintotuomioistuin Toimintakertomus Korkein hallinto-oikeus Hallinto-oikeudet Helsingin hallinto-oikeus Hämeenlinnan hallinto-oikeus Itä-Suomen hallinto-oikeus Pohjois-Suomen hallinto-oikeus Turun hallinto-oikeus Vaasan

Lisätiedot

MML 5280/02 00 02/2014. Maanmittauslaitoksen tilinpäätös vuodelta 2014

MML 5280/02 00 02/2014. Maanmittauslaitoksen tilinpäätös vuodelta 2014 MML 5280/02 00 02/ Maanmittauslaitoksen tilinpäätös vuodelta MAANMITTAUSLAITOS 2015 Sisällys 1. TOIMINTAKERTOMUS... 1 1.1. JOHDON KATSAUS... 1 1.2. VAIKUTTAVUUS... 5 1.2.1. Toiminnan vaikuttavuus... 5

Lisätiedot

15.3.2006 Tilastokeskuksen toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat 1.1.2005-31.12.2005

15.3.2006 Tilastokeskuksen toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat 1.1.2005-31.12.2005 15.3.2006 Tilastokeskuksen toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat 1.1. - 31.12. Sisällysluettelo 1 Johdon katsaus toimintaan...1 2 Tuloksellisuuden kuvaus...2 2.1 Toiminnan vaikuttavuus...2 2.2 Toiminnallinen

Lisätiedot

EDUSKUNNAN KANSLIAN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2014

EDUSKUNNAN KANSLIAN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2014 EDUSKUNNAN KANSLIAN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2014 Kansliatoimikunta 12.3.2015 Dnro: 4/21/2015 2 Eduskunnan kanslian vuoden 2014 toimintakertomuksen sisällysluettelo: 1. Pääsihteerin katsaus

Lisätiedot

Työsuojeluhallinnon vuosikertomus

Työsuojeluhallinnon vuosikertomus 2013 Työsuojeluhallinnon vuosikertomus Esipuhe Tervettä työtä Työsuojeluhallinto Tampere 2014 Pidempiä työuria työsuojelulla Reilut pelisäännöt työelämään Asiantuntijuutta lainmukaisten työolojen turvaamiseksi

Lisätiedot

ULOSOTTOLAITOS 2010 SISÄLLYSLUETTELO. sivu 1 ESIPUHE 1 2 JOHDON KATSAUS 2. 3 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 3 3.1 Yleistä 3 3.2 Vaikuttavuus 3

ULOSOTTOLAITOS 2010 SISÄLLYSLUETTELO. sivu 1 ESIPUHE 1 2 JOHDON KATSAUS 2. 3 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 3 3.1 Yleistä 3 3.2 Vaikuttavuus 3 Ulosottolaitoksen toimintakertomus vuodelta 2010 SISÄLLYSLUETTELO ULOSOTTOLAITOS 2010 sivu 1 ESIPUHE 1 2 JOHDON KATSAUS 2 3 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 3 3.1 Yleistä 3 3.2 Vaikuttavuus 3 4 VALTAKUNNANVOUDINVIRASTO

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2013. Talouden kehitys. Työeläkejärjestelmän kehitys. Hallituksen toimintakertomus 2013

Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2013. Talouden kehitys. Työeläkejärjestelmän kehitys. Hallituksen toimintakertomus 2013 Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2013 Talouden kehitys Vuosi 2013 voidaan jakaa kahteen osaan. Toukokuuhun asti pitkät korot jatkoivat pitkään jatkunutta laskuaan, mutta USA:n keskuspankin signaalit

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2012-2016 HESTRA

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2012-2016 HESTRA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2012-2016 HESTRA Viimeksi päivitetty 5.4.2012 2 (16) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA KÄYTETYT TERMIT JA LYHENTEET 3 JOHDANTO

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 2003 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 1.1.2003 31.12.2003 179. toimintavuosi SISÄLTÖ PÄÄJOHTAJAN

Lisätiedot

Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tilinpäätös 2013

Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tilinpäätös 2013 Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tilinpäätös 2013 7.3.2014 Käsittely Tekesin johtokunnassa 7.3.2014 Tekesin johtoryhmässä ja YT-elimessä 24.2.2014 4ILINPÄÄTÖS TILINPÄÄTÖS 2013 1 (66)

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston tilinpäätös vuodelta 1 SISÄLLYSLUETTELO TAULUKOT JA KAAVIOT... 3 TOIMINTAKERTOMUS... 4 1. JOHDON KATSAUS... 4 2. TOIMINNAN VAIKUTTAVUUS... 5 2.1 Tulossopimuksen

Lisätiedot

kansi_painoon OK EI STANSSIA 21.2.2002 19:17 Page 4 O S U U S PA N K K I RY H M Ä V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 1

kansi_painoon OK EI STANSSIA 21.2.2002 19:17 Page 4 O S U U S PA N K K I RY H M Ä V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 1 kansi_painoon OK EI STANSSIA 21.2.2002 19:17 Page 4 O S U U S PA N K K I RY H M Ä VUOSIKERTOMUS 2001 OSUUSPANKKIRYHMÄ 100 VUOTTA TULEVAISUUDESSA 1902 Osuuskassojen Keskuslainarahasto-Osakeyhtiö perustettiin

Lisätiedot

EK:n toimintakertomus 2011

EK:n toimintakertomus 2011 Toimintakertomus 2011 EK:n toimintakertomus 2011 Sisältö 3 Vuoden 2011 aikana tapahtunutta 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Elinkeinoelämän keskusliitto EK 7 Henkilöstökertomus 9 Viestintä 10 Talouspolitiikka

Lisätiedot