Toiminta-ajatus ja tehtävät. Sisältö. Strategiset tavoitteet Johtokunta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toiminta-ajatus ja tehtävät. Sisältö. Strategiset tavoitteet 2011 2020. Johtokunta"

Transkriptio

1 2011 V U O S I K E R T O M U S

2 Sisältö PRH:n toiminta-ajatus...2 Strategiset tavoitteet...2 Johtokunta...2 Pääjohtajan katsaus...3 Yritys- ja yhteisölinja Asiakkaat käyttivät sähköisiä palveluja vilkkaasti Patentti- ja innovaatiolinja Suomi liittyi Lontoon sopimukseen Tavaramerkki- ja mallilinja Sähköisiä palveluja kehitettiin yhteistyössä OHIMin kanssa Toiminta-ajatus ja tehtävät Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) edistää yrittäjyyttä, innovatiivisuutta ja yhteisöllistä toimintaa Suomessa ja kansainvälisesti. PRH luo yritysten, yhdistysten ja säätiöiden oikeudellisen perustan myöntää toiminimien, tavaramerkkien ja keksintöjen sekä muiden teollisoikeuksien suojan ylläpitää ja julkistaa kattavat yritys- ja yhteisötiedot yhteiskunnan käyttöön tarjoaa asiakaslähtöisiä asiointi-, tieto- ja asiantuntija palveluja valvoo säätiöitä sekä yritysten ja yhteisöjen rekisteröintivelvoitteen noudattamista. Yhdistysasiat-yksikkö Uusi järjestelmä nopeutti käsittelyaikoja Valituslautakunta Valitusten määrä kohosi hieman Viestintä, markkinointi ja asiakaspalvelu Organisaatiomuutoksella jäntevöitettiin toimintaa Sähköiset palvelut Sähköisten hakemusten, ilmoitusten ja tiedonhakujen määrät kasvoivat Henkilöstö Työtyytyväisyys parani Talous ja tuloksellisuus Taloudellinen tilanne kohentui Strategiset tavoitteet Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) konsernistrategian mukaisesti osana kilpailukykyistä elinkeinoelämän toimintaympäristöä Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) edistää uutta ja kasvavaa yritystoimintaa. PRH on kansainvälisesti ja kansallisesti arvostettu yritysten tunnusmerkkien sekä keksintöjen yksinoikeuksien myöntäjä. PRH on julkishallinnon sähköisen asioinnin edelläkävijä, jonka palvelut ovat asiakaslähtöisesti, keskitetysti ja yhteentoimivasti yritysten ja yhteisöjen käytettävissä. PRH:n ylläpitämät yritys- ja yhteisötiedot ovat koko yhteiskunnan tehokkaassa käytössä. Johtokunta Puheenjohtaja toimitusjohtaja Jorma Turunen, Teknologiateollisuus ry Varapuheenjohtaja johtaja Risto Paaermaa, työ- ja elinkeinoministeriö Jäsenet pääsihteeri Teemu Japisson, Suomen Liikunta ja Urheilu ry toimitusjohtaja Riitta Varpe, Palvelualojen työnantajat PALTA ry Tuija Soanjärvi, KTM professori Matti Pursula tekijänoikeusneuvos Viveca Still, opetus- ja kulttuuri ministeriö Henkilöstön edustaja apulaistarkastaja Riitta Leikas, PRH Sihteeri apulaistoimistopäällikkö Marjo Aalto-Setälä, PRH 2 P R H V u o s i k e r t o m u s

3 Pääjohtajan katsaus Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) tuloksellisuus oli vuonna 2011 selkeästi positiivinen ja tuottavuuden kehitys oli suorastaan erinomainen. Työn tuottavuus parani edellisvuodesta peräti 15,5 prosenttia ollen korkein 20 vuoden mittausjakson aikana. Tuottavuutta kohensivat erityisesti sähköisten käsittelyjärjestelmien käyttöönotto, töiden ja resurssien uudelleen organisointi sekä työn vaatiman osaamisen kehittyminen. PRH uudisti vuonna 2011 strategiansa ja määritteli pääministeri Kataisen hallitusohjelman sekä TEMin konsernistrategian pohjalta viraston uudet strategiset painopistealueet. TEM-konsernistrategian mukaisesti PRH edistää uutta ja kasvavaa yritystoimintaa. Viraston päämääränä on olla kansainvälisesti ja kansallisesti arvostettu yritysten tunnusmerkkien sekä keksintöjen yksinoikeuksien myöntäjä. PRH:n pyrkii myös olemaan julkishallinnon sähköisen asioinnin edelläkävijä, jonka palvelut ovat asiakaslähtöisesti, keskitetysti ja yhteen toimivasti yritysten ja yhteisöjen käytettävissä. Niin ikään viraston ylläpitämien yritys- ja yhteisötietojen tulisi olla koko yhteiskunnan tehokkaassa käytössä. Yhteisenä tavoitteenamme on asiakkaan ja henkilöstön eduksi yksi yhtenäinen PRH. PRH:n sähköiset palvelut ovat entistä suositumpia: kertomusvuonna patenttihakemuksista tehtiin 94 prosenttia sähköisesti, ja tavaramerkki-ilmoituksista sekä kauppa- ja yhdistysrekistereihin tehdyistä ilmoituksista noin puolet oli sähköisiä. Myös tietokantoja ja -palveluita käytetään vilkkaasti, muun muassa kaupparekisterin Virre-tietopalvelussa oli 1,7 miljoonaa hakua, PatInfo-tietopalvelussa yli 1,3 miljoonaa ja Yhdistysnettipalvelussa puoli miljoonaa hakua. Uusia yrityksiä perustettiin ja rekisteröitiin hieman aiempaa enemmän. Uusien yhdistysten ja säätiöiden sekä teollisoikeushakemusten määrät pysyivät pääosin aikaisempien vuosien tasolla. Kansainvälisten tavaramerkkihakemusten määrä jatkoi hienoista laskuaan. Vuoden 2011 aikana Suomi päätti liittyä 25 EU:n jäsenmaan yhteishankkeeseen nk. yhtenäispatentin käyttöönottamiseksi jäsenvaltioiden alueella. Yhtenäispatentin voimaantulo vaatii jäsenvaltioiden yhteisymmärrystä myös tuomioistuinjärjestelmän muutoksista. Vuonna 2011 Patentti- ja rekisterihallituksessa toteutettiin tulossopimuksen ja vuotta aiemmin tehdyn evaluoinnin edellyttämät toimenpiteet viraston tukipalveluiden uudelleen organisoimiseksi tuottavuutta edistäen. Viraston aiemmasta seitsemästä toimintayksiköstä muodostettiin kolme uutta tulosaluetta. Henkilövähennysten määrä oli 20. Vähennykset syntyivät henkilöiden eläkkeelle siirtymisen sekä irtisanomisten kautta. Virastomme asiakkaiden tyytyväisyys pysyi viimevuotiseen tapaan korkealla tasolla ollen 4 asteikolla 1-5. Sähköisten palveluiden käytettävyyttä ja kattavuutta toivottiin edelleen kehitettävän ja arvosana 3,6 jäi hieman tavoitearvosta 3,8. Henkilöstön työtyytyväisyys parani viime vuoteen verrattuna, kokonaisindeksi oli tavoitteen mukainen 3,54 (vuonna ,38). Parhaimmat arvosanat saivat työilmapiiri ja yhteistyö, työn sisältö ja haasteellisuus sekä työolot. Rauni Hagman pääjohtaja P R H V u o s i k e r t o m u s

4 Yritys- ja yhteisölinja Asiakkaat käyttivät sähköisiä palveluja vilkkaasti Yritys- ja yhteisölinjalla ylläpidetään kaupparekisteriä ja yritys kiinnitysrekisteriä sekä julkistetaan tilinpäätökset. Linjalla myös tutkitaan päätösten laillisuus ja rekisteröidään päätökset, kun yritys perustetaan tai sen tietoihin tehdään muutoksia. Yritykset saavat rekisteröimällä suojan nimelleen. Kauppa rekisteriin merkityt yritysten toiminimet, rinnakkaistoiminimet ja aputoiminimet muodostavatkin osan yrityksen IPR-oikeuksista. Vuoden 2011 loppuun asti linjalla ylläpidettiin myös säätiörekisteriä ja valvottiin säätiöiden hallintoa. Virre-tietopalvelu saavutti vankan suosion Vuoden 2010 lopussa käyttöön otetussa Virre-tietopalvelussa tehtiin ensimmäisen toimintavuoden aikana 1,7 miljoonaa sähköistä tiedonhakua. Palvelun kautta saa säätiö-, yrityskiinnitys- ja kaupparekisteritietoja. Patentti- ja rekisterihallituksen ja Verohallinnon yhteisessä YTJ-tietopalvelussa tehtiin yli 17 miljoonaa hakua. Yritys- ja yhteisölinjan sähköisistä palveluista suurin osa on asiakkaille maksuttomia. Maksuttomia hakuja tehtiin reilut 18 miljoonaa kertaa. Maksullisia palveluja sekä yritysten ja säätiöiden syvempiä tietoja vastuuhenkilötietoineen haettiin 1,3 miljoonaa kertaa. Kaksi suosituinta yritysmuotoa ja rekisteröidyt uudet yritykset Yksityinen elinkeinonharjoittaja Osakeyhtiö 4 P R H V u o s i k e r t o m u s

5 Yritys- ja yhteisölinja Uusia yrityksiä rekisteröitiin enemmän kuin vuotta aiemmin Uusia yrityksiä rekisteröitiin kaupparekisteriin kappaletta. Määrä kasvoi kaksi prosenttia edellisestä vuodesta. Uusien yritysten suosituimmat yritysmuodot ovat yksityinen elinkeinonharjoittaja ( kappaletta) ja osakeyhtiö ( kappaletta). Kaikkiaan kaupparekisterissä oli vuoden 2011 lopussa yritystä ja asunto-osakeyhtiötä. Yritykset tekivät muutos- ja lopettamisilmoituksia kuusi prosenttia enemmän kuin edellisenä vuotena. Yritysten tilinpäätöksistä 84 prosenttia saatiin sähköisesti verohallinnon kautta. Yhteensä yritystä toimitti tilinpäätöksensä rekisteröitäväksi. Yritysten, yhteisöjen ja säätiöiden osoite- ja muista yhteystietoilmoituksista tehdään sähköisesti YTJasiointipalvelun avulla jo yli puolet. Yhteystietojen muutosilmoituksia saapui vuonna 2011 sähköisesti reilut kappaletta, joka on yhdeksän prosentin verran enemmän kuin edellisenä vuonna. Kaupparekisterin tietojärjestelmien uudistaminen eteni loppusuoralle Monivuotisessa tietojärjestelmien uudistamishankkeessa, Novuksessa, keskityttiin kaupparekisterin käsittelyprosessia tukevan järjestelmäkokonaisuuden rakentamiseen. Tavoitteena on, että uusi käsittelyä automatisoiva järjestelmä otetaan käyttöön vuoden 2013 aikana. Säätiöasiat siirrettiin uuteen yksikköön Vuoden 2011 aikana selvitettiin mahdollisuutta yhdistää säätiö- ja yhdistysasioiden käsittely samaan yksikköön vuoden 2012 alusta lähtien. Samassa yhteydessä sovittiin yhdistysasioiden tietopalvelu- ja neuvontatehtävien siirtämisestä yritys- ja yhteisölinjan asiakas- ja tietopalveluprosessiin. Säätiöjärjestelmään tallennettiin vuotta 2010 koskevat säätiöiden vuosiselvitykset ja niiden hyödyntämiseksi tehty kyselyohjelma, jonka avulla annetaan ajantasaista tilastotietoa säätiöistä. Yritysasiainneuvottelukunta muuttui kaupparekisteri- ja tavaramerkkineuvottelukunnaksi Kaupparekisteri- ja tavaramerkkineuvottelukunta on PRH:n ja sen asiakas- ja sidosryhmien välinen vuorovaikutusfoorumi. Neuvottelukunta käsittelee kaupparekisteri-, yrityskiinnitys-, tilinpäätös-, tavaramerkki- ja mallioikeusasioissa ilmeneviä käytännön kysymyksiä. Neuvottelukunta jatkaa aiemmin toimineen yritysasiainneuvottelukunnan toimintaa. Muita suosittuja yritys- ja yhtiömuotoja ja rekisteröidyt uudet yritykset ja asunto-osakeyhtiöt Saapuneet muutos- ja lopettamisilmoitukset Asunto-osakeyhtiö Kommandiittiyhtiö Avoin yhtiö Osuuskunta Sivuliike P R H V u o s i k e r t o m u s

6 Patentti- ja innovaatiolinja Suomi liittyi Lontoon sopimukseen Patentti- ja innovaatiolinjalla tutkitaan patentoitavaksi haettavien keksintöjen uutuus ja patentoitavuus sekä rekisteröidään hyödyllisyysmallit. Patenttilakia muutettiin marraskuussa Lakimuutoksen myötä Suomi liittyi Euroopan patenttisopimuksen lisäpöytäkirjaan, ns. Lontoon sopimukseen. Liittyminen vähensi käännösvelvoitteita ja alensi patentointikustannuksia. Jos eurooppapatenttihakemus on käsitelty Euroopan patenttivirastossa englannin kielellä, nyt riittää, että Patentti- ja rekisterihallitukseen (PRH) toimitetaan suomeksi vain patenttivaatimusten käännös. Vain jos käsittelykieli on ollut saksa tai ranska eikä selitysosaa ole englannin kielellä, selitys on käännettävä myös suomeksi. Englanti kotimaisten rinnalle patenttikieleksi Lakimuutoksen myötä englanti nousi kotimaisten kielten rinnalle PRH:een tehtyjen kansallisten patenttihakemusten tutkimuksessa. Niin kotimainen kuin ulkomainen hakija voi vapaasti valita patenttihakemuksensa käsittelykieleksi suomen, ruotsin tai englannin. Patentointi voidaan aloittaa jo kotimaassa englannin kielellä ja saada kaikki päätökset englanniksi. Hakemista voidaan nykyistä sujuvammin jatkaa ulkomailla, eikä kotimaassakaan synny käännöksistä aiheutuvia lisäkustannuksia. Muutos helpotti niiden suomalaisten yritysten patentointia, joiden yrityskieli on englanti, ja alensi samalla kaikkien hakijoiden patentointikustannuksia. Hakemustilastot osoittavat, että muutokselle on ollut selkeä tarve. Uusia askelia kohti kokonaan sähköistä asiointia Patenttihakemusten sähköinen vireillepano on ollut mahdollista jo kymmenen vuotta. Kaikki suuret asiakkaamme ovat siirtyneet asioimaan sähköisesti. Kertomusvuonna online-asiointi laajennettiin 6 P R H V u o s i k e r t o m u s

7 Patentti- ja innovaatiolinja hyödyllisyysmalli hakemuksiin ja PRH:een vireillepanon jälkeen lähetettäviin asiakirjoihin. Valmisteilla on järjestelmä, jolla PRH:n päätökset liitteineen voidaan lähettää sähköisesti kaikille hakijoille. Patenttikirjat on nyt noudettavissa PRH:n verkkosivuilta. Hakija saa ne toki edelleen halutessaan paperilla. Helpottaakseen pk-sektorin ja yksittäisten keksijöiden siirtymistä myös sähköiseen asiointiin PRH ryhtyi kertomusvuonna kehittämään selainpohjaista ohjelmaa hakemusten vireillepanoon. Yhteisöpatentista yhtenäispatentiksi Yhteisöpatenttihanke etenee nyt nimellä yhtenäispatentti. Voimaan tullessaan se perustuisi Euroopan patentti sopimukseen (EPC). Euroopan patenttivirasto myöntäisi patentin, jonka hakija voisi sitten saattaa voimaan yhtenäis patenttina 25 EU-maassa ja eurooppapatenttina muissa EPC-maissa. Vielä ovat sopimatta muiden muassa vuosimaksujen jakoperusteet ja jäsenvaltioiden yhteisen valitustuomioistuimen sijainti. Toteutuessaan yhtenäispatentin on arvioitu aiheuttavan merkittävän haasteen PRH:n talouden tasapainolle ja johtavan todennäköisesti PRH:n tulokertymien pienenemiseen. Suomalaisyritykset kansainvälistyneet, patentointistrategiat muuttuneet PRH:een tehtyjen ja tutkittavaksi tulleiden PCT-hakemusten määrät jatkoivat kasvuaan, kun taas kotimaisten suorien hakemusten määrä laski jonkin verran. Luvut kertovat suomalaisten yritysten uudella vuosituhannella omaksumista uusista patenttistrategioista. Patentin haku aloitetaan usein suoraan kansainvälisellä patenttihakemuksella (PCT) kotimaisen sijasta. Eri maiden keskinäisessä vertailussa PCT-hakemusten tai ns. trilateraalihakemusten (EP, US, JP) määrän katsotaankin antavan täsmällisemmän kuvan maiden elinkeinoelämän innovatiivisuudesta ja kilpailukyvystä kuin suorien kotimaisten hakemusten määrän. Näissä tilastoissa Suomi sijoittuu erinomaisesti. Patenttihakemuksia (kpl) Patenttihakemuksia kotimaisia ulkomaisia Myönnettyjä patentteja PCT-hakemuksia otettu vastaan (RO) PRH uutuustutkimusvirasto (PRH=ISA) PRH patentoitavuuden esitutkimusvirasto (PRH=IPEA) Suomessa voimaansaatettuja eurooppapatentteja Patentteja voimassa vuoden lopussa PRH:n myöntämiä Euroopan patenttiviraston myöntämiä Hyödyllisyysmallihakemuksia (kpl) Hyödyllisyysmallihakemuksia kotimaisia ulkomaisia Rekisteröityjä hyödyllisyysmalleja Rekisterissä vuoden lopussa P R H V u o s i k e r t o m u s

8 Tavaramerkki- ja mallilinja Sähköisiä palveluja kehitettiin yhteistyössä OHIMin kanssa Tavaramerkki- ja mallilinjalla käsitellään tavaramerkkihakemuksia ja mallioikeushakemuksia sekä ylläpidetään tavaramerkki- ja mallirekistereitä. Linja tarjoaa asiakkaille ja sidosryhmille monipuolisia tietopalveluita ja neuvontaa. Tavaramerkkirekisterissä oli vuoden 2011 lopussa voimassaolevaa tavaramerkkiä ja mallirekisterissä voimassaolevaa rekisteröintiä. Sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (OHIM) yhteis toimintarahaston avulla käynnistettiin vuonna 2011 useita IT-ohjelmistoprojekteja. Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) osallistui tavaramerkin e-filing-projektiin. Työ- ja elinkeinoministeriö asetti toimintakertomusvuonna työryhmän valmistelemaan tavaramerkkilainsäädännön uudistamista. PRH:lla on edustaja työryhmässä. Mallien kansainvälistä rekisteröintiä koskeva Haagin sopimus tuli voimaan toukokuussa 2011, ja sen jälkeen ensimmäiset Suomea koskevat kansainväliset mallirekisteröinnit saatiin PRH:n käsiteltäviksi. Ennakkotutkimusten kysyntä kasvussa Kansallisten tavaramerkkihakemusten kysyntä pysyi edelleen pienessä nousussa ja ennakkotutkimusten kysyntä linjalla kasvoi selvästi vuonna Sen sijaan hakemusten, ilmoitusten tai pyyntöjen kokonaiskysyntä väheni jonkin verran viimevuotisesta hakemuksesta hakemukseen. Uusia tavaramerkkihakemuksia tehtiin 3 830, joka on 1,8 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Suomeen kohdennettiin kansainvälistä tavaramerkkirekisteröintiä, joka on 6,5 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna. Tavaramerkkien uudistusmäärät kasvoivat 2,9 prosenttia. Mallioikeushakemuksia jätettiin 161 kappaletta. Vähennystä edelliseen vuoteen oli 14 prosenttia. Mallirekisteröintien uudistamisten määrä oli 10 prosenttia edellisvuotista pienempi. Sähköisten tavaramerkkihakemusten osuus oli edelleen kasvussa. Vuonna 2011 jo 46 prosenttia kansallisista tavaramerkkihakemuksista tehtiin sähköisesti. 8 P R H V u o s i k e r t o m u s

9 Tavaramerkki- ja mallilinja Kansalliset tavaramerkit Tavaramerkkihakemukset kotimaiset ulkomaiset Loppuunkäsitellyt Hakemuksia vireillä vuoden lopussa Ennakkotutkimukset Käsittelyaika 4,9 kk 4,8 kk Kansalliset mallioikeusasiat Mallin rekisteröintihakemuksia, joissa malleja Loppuun käsiteltyjen hakemusten sisältämät mallit, joista rekisteröityjä malleja Uudistus- ja muutoshakemukset Malleja vireillä vuoden lopussa Ennakkotutkimuksia 8 15 Käsittelyaika 7,6 kk 6,5 kk Tavaramerkkiasioiden kokonaiskysyntä Kansalliset tavaramerkkihakemukset Kansainväliset, kohdemaa Suomi Kansainväliset, alkuperämaa Suomi Kv-rekisteröintien uudistamiset ja muutokset Kansalliset uudistus- ja muutoshakemukset Muu kysyntä* yhteensä Malliasioiden kokonaiskysyntä Haetut mallit Muu kysyntä* Uudistus- ja muutoshakemukset Kansainväliset mallit, kohdemaa Suomi 17 yhteensä Linjan kokonaiskysyntä *muu kysyntä sisältää väitteet, ennakkotutkimukset, laajalti tunnettuja merkkejä koskevat hakemukset, sekä OHIM:lle välitettävät hakemukset P R H V u o s i k e r t o m u s

10 Yhdistysasiat-yksikkö Uusi järjestelmä nopeutti käsittelyaikoja Yhdistysasiat-yksikkö on rekisterinpitäjä, joka toteuttaa Suomen perustuslaissa turvattuja oikeuksia: yhdistymisvapautta ja uskonnonvapautta. Yksikössä ylläpidetään yhdistysrekisteriä, uskonnollisten yhdyskuntien rekisteriä ja rekisteritietoja kauppakamareista. Uskonnollisten yhdyskuntien rekisterissä on tiedot myös näiden yhdyskuntien rekisteröidyistä seurakunnista. Yhdistysrekisterin uusi käsittelyjärjestelmä saatiin kuluneena vuonna käyttöön täysipainoisesti, ja järjestelmän hyöty alkoi näkyä ilmoitusten käsittelyajoissa. Yksikkö käsitteli yhdistysten perusilmoitukset kuukaudessa, ja sääntömuutokset noin seitsemässä ja purkautumiset noin kahdessa kuukaudessa. Nimenkirjoittajien muutosilmoitukset käsiteltiin vuoden lopussa jo reaaliajassa. Erityisesti sähköisesti tehtyjen ilmoitusten käsittely on nopeutunut. Järjestelmään tehtiin liittojen jäsenosastojen sääntömuutosten käsittelyn mahdollis tava osio: liittokaista. Se mahdollistaa muutosilmoitusten tekemisen vähällä vaivalla sähköisesti ja oikein. Käsittely 10 P R H V u o s i k e r t o m u s

11 Yhdistysasiat-yksikkö nopeutuu, koska ilmoitukseen ei jää virhemahdollisuuksia ja viranomaisen tarkastustoiminta kevenee. Liittokaista- ilmoitukset luvataan käsitellä noin kahdessa viikossa. Vuoden 2011 aikana selvitettiin mahdollisuutta yhdistää säätiö- ja yhdistysasioiden käsittely samaan yksikköön. Yhdistäminen toteutettiin vuoden 2012 alussa. Samassa yhteydessä sovittiin yhdistysasioiden tietopalvelu- ja neuvontatehtävien siirtämisestä yritysja yhteisölinjan asiakas- ja tietopalveluprosessiin. Aktiivinen kansalaistoiminta näkyy yhdistysrekisterissä Vuoden 2011 lopussa yhdistysrekisterissä oli yhdistystä. Rekisteriin merkittiin uutta yhdistystä, vajaa 250 yhdistystä enemmän kuin edellisenä vuonna. Vuodesta 2001 alkaen kerättyjen toimialaluokitustietojen piirissä oli rekisterissä olevaa yhdistystä. Uskonnollisten yhdyskuntien rekisterissä oli 367 yhdyskuntaa ja rekisteröityä seurakuntaa. Yhdistysrekisteriin saapui ilmoitusta yhdistysten perustamisesta, sääntömuutoksista, nimenkirjoittajain vaihdoksista ja purkautumisista. Vuoden aikana yksikkö sai 164 ennakkotarkastushakemusta, 30 poikkeuslupahakemusta ja 124 uskonnollisia yhdyskuntia koskevaa ilmoitusta. Päätöksiä tehtiin yhteensä , mikä on lähes kolmetuhatta päätöstä enemmän kuin edellisenä vuonna. Sähköisen ilmoittamisen suosio kasvoi Vuonna 2011 sähköisiä ilmoituksia saapui kappaletta, joka on 46 prosenttia kaikista saapuneista ilmoituksista. Sähköistä perustamispakettia käyttäen voi tehdä yhdistyksen perustamisilmoituksen, josta PRH:ssa tarkastetaan vain nimi. Vuonna 2011 perustamispakettia käyttäen tehtiin 439 perusilmoitusta. Sähköisten ilmoitusten määrä suhteessa kaikkiin ilmoituksiin Yhdistysasiainneuvottelukunnan toiminta päättyi Vuodesta 1995 toimineen vanhan yhdistysasiainneuvottelukunnan toiminta päättyi uuden tulosalueen muodostamisen myötä toimintakertomusvuoden lopussa. Neuvottelukunta toimi yhdistysasiat yksikön ja sen sidosryhmien väli senä linkkinä Saapuneet yhteensä Joista sähköisesti P R H V u o s i k e r t o m u s

12 Valituslautakunta Valitusten määrä kohosi hieman Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) yhteydessä toimii valituslautakunta, joka käsittelee ja ratkaisee PRH:n päätöksistä tehdyt valitukset. Suurin osa valituslautakuntaan saapuneista ja sen ratkaisemista asioista koski tavaramerkki- ja patenttipäätöksistä tehtyjä valituksia. Saapuneiden valitusten määrä kohosi hieman edelliseen vuoteen verrattuna. Noin neljäs osa ratkaistuista patentti- ja tavaramerkkivalituksista johti valitukseen korkeimmalle hallintooikeudelle vuonna Vuonna 2010 valmistunut ehdotus aineettomia oikeuksia koskevien asioiden tuomioistuinkäsittelyn keskittämisestä markkinaoikeuteen on oikeusministeriön valmisteltavana. Ehdotuksen mukaan muutoksenhaku PRH:n päätöksiin siirretään pääosin markkinaoikeuteen ja osin Helsingin hallinto-oikeuteen. Valituslautakunnan tilastoa vuosilta 2011 ja 2010 (vuoden 2010 luvut suluissa) Patentti Tavara- Malli- Kauppa- Hyödylli- Yhdistys- Säätiö Yhteensä merkki oikeus rekisteri syysmalli rekisteri Valituslautakunnalle tulleita valitusasioita 13 (18) 90 (74) 1 (1) 1 (4) 5 (2) 1 (1) 0 (0) 111 (100) Valituslautakunnan ratkaisemia valitusasioita 16 (23) 122 (133) 0 (16) 3 (2) 10 (4) 0 (0) 0 (0) 151 (178) Muutoksia PRH:n päätöksiin 5 (5) 13 (24) 0 (0) 1 (0) 4 (2) 0 (0) 0 (0) 23 (31) Lausuntoja KHO:lle 4 (11) 27 (32) 0 (1) 0 (0) 1 (1) 0 (0) 0 (0) 32 (45) Ratkaisemattomia asioita vuoden lopussa 18 (21) 209 (241) 2 (1) 3 (5) 2 (7) 3 (2) 0 (0) 237 (277) 12 P R H V u o s i k e r t o m u s

13 Viestintä, markkinointi ja asiakaspalvelu Organisaatiomuutoksella jäntevöitettiin toimintaa Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) hallinnossa ja tukipalveluissa tehtiin organisaatiomuutos kesän 2011 alussa. Uudistuksessa muodostettiin kolme uutta tulosaluetta: hallinto, tietohallinto sekä viestintä ja asiakaspalvelu. Viestinnän ja asiakaspalvelun vastuulla on viestintä, markkinointi, PRH:n asiakaspalvelu, käännöspalvelut sekä puhelinvaihde, kirjaamo- ja postituspalvelut. Uudelleenorganisoitumisen jälkeen toimintavuoden viestinnälliset panostukset olivat työyhteisöviestinnässä, mediaviestinnässä ja asiakasviestinnässä. Työyhteisöviestinnässä aloitettiin laajan kehittämishankkeen suunnittelu, ja mediaviestinnän toimintatapoja uudistettiin. Lisäksi luotiin linjaukset sosiaalisen median hyödyntämiseen. Prh.fi-verkkosivuston parempaa kohdentamista asiakkaille jatkettiin aikaisempien vuosien tapaan. PRH:n asiakaspalvelupisteen asiakastyytyväisyys pysyi erinomaisena PRH:n asiakaspalvelupisteessä otetaan vastaan hakemukset ja neuvotaan viraston toimialan asioissa. Organisaatiomuutoksen yhteydessä palvelupisteen työprosesseja ja toimintatapoja kehitettiin. Asiakaspalvelupisteen toiminta sai asiakastyytyväisyyskyselyssä erinomaiset arviot: 4,6 asteikolla 1-5. Asiakaspalvelussa kävi vuoden 2011 aikana asiakasta. Määrä on vähentynyt edellisen vuoden asiakkaasta noin 13 prosenttia. Sähköisten palvelujen tarjonnan lisääntyminen on merkittävä syy asiakaspalvelussa käyvien asiakkaiden määrän vähenemiseen. PRH:n kirjaston ensimmäinen kokonainen toimintavuosi asiakaspalvelun yhteydessä sai kiitosta. Kävijöitä oli 3 900, yli yritystä teki asiakirjalainoja ja kirjatietokantaan tehtiin 103 hakua. Kirjastosta on P R H V u o s i k e r t o m u s

14 Viestintä, markkinointi ja asiakaspalvelu pääsy kansainvälisiin ja kotimaisiin patentti- ja tavaramerkkitietokantoihin sekä kaupparekisterin Virre tietokantaan. Kirjastoon voi myös tilata nähtäväksi ja kopioitavaksi PRH:n arkistossa ja Kansallisarkistossa säilytettäviä patenttiasiakirjoja ja kauppa- ja yhdistysrekisterin asiakirjoja. Koulutusta ja messutapahtumia Vuoden 2011 aikana PRH järjesti maksullisia kursseja yrityksille ja yrityspalvelutehtävissä toimiville sekä asiantuntijoille, asiamiehille ja yritysneuvojille. PRH myös osallistui Oma Yritys -messutapahtumaan yhteistyössä Yritys-Suomi palveluntarjoajien kanssa ja Alihankinta -messuille Pirkanmaan ELY-keskuksen kanssa. Yhdistysasioissa PRH osallistui myös Pro Bono tapahtumaan. INNOSUOMEN viimeinen toimintavuosi INNOSUOMI, suomalaisen innovatiivisuuden edistämishanke, on toiminut vuodesta 1994 lähtien PRH:n vetämänä. Vuosi 2011 oli 18. toimintavuosi ja vuoden teemana oli Älykkäät järjestelmät ja palvelut toimivampi maailma. Teemalla kannustettiin yrityksiä ja yhteisöjä hyödyntämään tuotteissa ja palveluissa käyttäjälähtöisesti älykkäitä ratkaisumahdollisuuksia uuden teknologian ja toimintatapojen avulla. Kilpailuun osallistui kaikkiaan 200 kilpailuehdotusta. Tasavallan presidentin INNOSUOMI 2011 palkinnon saivat Cieltum Oy, Ulvila: Käytön aikaisen elinkaaritiedon hallinnan ohjelmistopalvelu. Creanex Oy, Tampere: Ohjausjärjestelmien testausratkaisu Eazybreak Oy, Helsinki: Älykäs järjestelmä luontoisetujen hallintaan MeVEA Oy, Lappeenranta: Uuden sukupolven tuotekehityssimulaattori Wegera Oy, Oulunsalo: Kolibri, pienikokoinen 5-akse linen CNC-moduli Kunniamaininnan saivat Liqum Oy, Jyväskylä: Mittaus- ja monitorointipalvelu puhtaan veden ja nesteiden laadunvarmistamiseen Rockway Oy, Kauniainen: Musiikinopetusta Internetissä Osana INNOSUOMEA palkittiin myös varusmiehiä ja koululaisia Innoint- ja Innokoulu-kilpailuissa. Lisää tietoa kilpailuista ja palkituista saa verkkosivustolta INNOSUOMI-hanke päättyi nykymuodossaan loppuvuodesta 2011, eikä PRH vastaisuudessa toimi enää kilpailun vastuuorganisaationa. Korvaavalle, suomalaista innovatiivisuutta edistävälle yrityskilpailulle haetaan nyt uutta toimintamuotoa. 14 P R H V u o s i k e r t o m u s

15 Sähköiset palvelut Sähköisten hakemusten, ilmoitusten ja tiedonhakujen määrät kasvoivat Patenttihakemusten sähköinen vireillepano on ollut mahdollista jo kymmenen vuotta. Vuonna 2011 sähköisiä patenttihakemuksia oli 94 prosenttia kaikista hakemuksista. Määrä kasvoi lähes 4 prosenttiyksikköä edellisvuodesta. PatInfo-tietopalvelussa, jossa on perustiedot suomalaisista patentti- ja hyödyllisyysmallihakemuksista, tehtiin reilut 1,3 miljoonaan hakua. Sähköisiä tavaramerkki-ilmoituksia tehtiin vuonna 2011 reilut 46 prosenttia kaikista ilmoituksista. Määrä kasvoi 6 prosenttiyksikköä edellisestä vuodesta. Tavara merkkitietokannassa tehtiin yli hakua. Tietokanta sisältää perustiedot Suomessa vireillä olevista tavaramerkkihakemuksista ja voimassa olevista rekisteröinneistä. Sähköisiä yhdistysrekisteri-ilmoituksia oli 46,4 prosenttia kaikista saapuneista ilmoituksista vuonna Määrä kasvoi edellisen vuoden 41,3 prosentista. Yhdistysnetti-palvelussa tehtiin yli puoli miljoonaa hakua. Palvelu sisältää perustiedot kaikista noin suomalaisesta yhdistyksestä. Kaupparekisteri-ilmoituksia ja tilinpäätöksiä jätettiin sähköisesti yhteensä hieman yli puolet kaikista ilmoituksista. Virre-tietopalvelu saavutti ensimmäisen toimintavuoden aikana vankan suosion: palvelussa oli 1,7 miljoonaa sähköistä tiedonhakua. Palvelun kautta saa säätiö-, yrityskiinnitys- ja kaupparekisteritietoja. PRH:n ja Verohallinnon yhteisessä yritys- ja yhteisötieto palvelussa (YTJ) tehtiin yli 17 miljoonaa hakua. Määrä on kasvanut yli puolitoista prosenttia edellisvuodesta. Tietopalvelua käytetään PRH:n ja verottajan ylläpitämissä rekistereissä olevien yritysten, yhteisöjen ja säätiöiden perustietojen tarkastamiseen. YTJ-asiointipalvelun avulla tehdään yritysten, yhteisöjen ja säätiöiden osoite- ja muista yhteystietoilmoituksista jo yli puolet. Yhteystietojen muutosilmoituksia saapui vuonna 2011 sähköisesti reilut kappaletta, joka on yhdeksän prosentin verran enemmän edelliseen vuoteen verrattuna. Prh.fi-verkkosivustolla oli hieman alta miljoona kävijää ja päivässä keskimäärin kävijää. Käyntejä sivustolla oli 1,8 miljoonaa. Käynneistä neljä prosenttia oli ruotsinkielisillä sivuilla ja kuusi prosenttia englanninkielisillä sivuilla. Määrät olivat samat kuin edellisenä vuotena. Asiakastyytyväisyyskyselyssä mitattiin sähköisten palvelujen laatua. Kysymyksessä Sähköiset palvelut ovat helppokäyttöisiä kaikkien vastausten keskiarvo oli 3,7 asteikolla 1-5. Niin ikään kysyttiin kuinka sähköiset palvelut vastaavat asiakkaan tarpeita. Kaikkien vastausten keski arvo oli 3,6 asteikolla 1-5. Prh.fi-verkkosivuston laatua mitattiin kysymällä Kuinka hyvin löydät tiedon Prh.fi-verkkosivustolta? Kaikkien vastausten keskiarvo oli 3,7 asteikolla 1-5. PRH:n kaikki sähköiset palvelut löytyvät osoitteesta -> Asiointi verkossa. P R H V u o s i k e r t o m u s

16 Henkilöstö Työtyytyväisyys parani Patentti- ja rekisterihallituksessa (PRH) työskenteli vuoden 2011 lopulla 448 henkilöä, mikä on 22 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Henkilötyövuosia (htv) kertyi 433. Henkilöstön keski-ikä nousi edellisten vuosien tapaan 0,7 vuodella 47,9 vuoteen. Alkuvuodesta tehtiin PRH:n hallinnon ja tukipalveluiden organisaatiouudistus sekä käynnistettiin yhteistoimintamenettely. Menettely koski noin 70 virkamiestä kaikista henkilöstöryhmistä. Menettelyn seurauksena lähes 30 henkilöä sijoitettiin uuteen tehtävään tulevassa organisaatiossa tai muualle PRH:ssa tai sen ulkopuolella. Seitsemän henkilöä siirtyi eläkkeelle, ja kahdeksan henkilöä irtisanottiin tuotannollis-taloudellisista syistä. Muutoksista huolimatta työtyytyväisyyskysely (VM- Baro) vahvisti viime vuosien hyvää kuvaa joustavasta ja tasa-arvoisesta työyhteisöstä. Työtyytyväisyyden kokonaisarvio (3,54 asteikolla 1-5) kohosi 0,16:lla edellisestä vuodesta. Kyselyn vahvuudet ja kehittämis- Henkilöstön määrä henkilötyövuosina 2011 Tukipalvelut...78 Patentti- ja innovaatiolinja Tavaramerkki- ja mallilinja...38 Yritys- ja yhteisölinja Yhdistysrekisteri P R H V u o s i k e r t o m u s

17 Henkilöstö kohteet pysyivät lähes ennallaan: henkilöstö antoi hyvät arviot työ- ja yksityiselämän yhdistämismahdollisuuksille, oikeudenmukaiselle ja inhimilliselle kohtelulle työtovereiden taholta, työn itsenäisyydelle ja mahdollisuudelle vaikuttaa työn sisältöön sekä tulos- ja muiden työtavoitteiden selkeydelle. Esimiestoiminta ja sukupuolten tasa-arvon toteutuminen työyhteisössä saivat myös erinomaisen arvion. Edellisvuosien tapaan palkkaukseen liittyvissä asioissa on vielä kehitettävää, mutta arvio tiedon kulusta kohentui merkittävästi. Muutos vie eteenpäin oli TYKY-toiminnan teemana vuonna Teemaa käsiteltiin luennoilla ja henkilöstö lehdessä. Yhteisistä tapahtumista etenkin Naisten Kymppi ja TYKY- iltapäivät sekä pikkujoulujuhlat ovat muodostuneet jokavuotiseksi perinteeksi. Liikunta ryhmät toimivat aktiivisesti edellisvuoden tapaan. Keskimääräiset sairauspoissaolot (10,3 pv/htv) nousivat noin yhdellä prosenttiyksiköllä edellisvuodesta pysyen kuitenkin koko valtionhallinnon keskiarvon (9,7 pv/htv) tuntumassa. Vuonna 2011 PRH:n talous oli vakaampi ja ennustettavampi kuin edellisenä vuonna, mikä osaltaan vaikutti henkilöstön työtyytyväisyyteen. Hyvä taloustilanne mahdollisti henkilöstön kehittämissuunnitelman toteuttamisen lähes sellaisenaan. PRH:n henkilöstötilinpäätös vuodelta 2011 löytyy osoitteesta -> Tietoa PRH:sta -> Toiminnan suunnittelu ja seuranta Henkilöstö koulutusasteen mukaan Henkilöstön ikärakenne Ylempi korkeakoulututkinto, tutkijakoulutus Ammattikorkea/alempi korkeakoulututkinto...83 Toisen asteen koulutus Alle 24-vuotiaita Yli 55-vuotiaita (yo, opistoaste, ammatillinen koulutus tai vastaava) Peruskoulutus...50 P R H V u o s i k e r t o m u s

18 talous ja tuloksellisuus Taloudellinen tilanne kohentui Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) saavutti pääsääntöisesti työ- ja elinkeinoministeriön kanssa vuodelle 2011 solmitussa tulossopimuksessa olleet toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Taloudellinen tilanne parani edelliseen vuoteen verrattuna ja kysyntä elpyi. Toiminnan tulot olivat yhteensä 46,8 miljoonaa euroa. Puolet tuloista tuli yritys- ja yhteisölinjan asiakkailta ja lähes 40 prosenttia patentti- ja innovaatiolinjan asiakkailta palvelumaksuina. Tulot kasvoivat edellisestä vuodesta 1,5 miljoonaa euroa eli lähes 3,3 prosenttia. Toiminnan kokonaismenot olivat 48,7 miljoonaa euroa. Henkilöstömenot olivat suurin menoerä, 24,2 miljoonaa euroa. Ulkopuolisten palveluiden ostoihin käytettiin 12,4 miljoonaa euroa ja vuokriin 4,9 miljoonaa euroa. Investoinnit olivat toimintavuoden aikana 4,4 miljoonaa euroa. Vuonna 2011 PRH:n tulot kattoivat 96 prosenttia viraston menoista. Loppu katettiin budjettimäärärahoilla. 18 P R H V u o s i k e r t o m u s

19 talous ja tuloksellisuus Työn tuottavuus kasvoi PRH:lle saapuneiden ilmoitusten, hakemusten sekä PRH:n käsittelyä vaativien asioiden yhteismäärä lisääntyi edellisvuodesta. Työn tuottavuus kasvoi 15,5 prosenttia. Tärkeimpiä syitä tuottavuuden nousulle olivat sähköisten käsittelyjärjestelmien käyttöönotot, töiden ja resurssien uudelleen organisointi sekä työn vaatiman osaamisen kehittyminen. Viimeisen kymmenen vuoden aikana työn tuottavuus on noussut yhteensä yli 50 prosenttia. Tulossopimuksessa asetetut tavoitteet hakemusten ja ilmoitusten käsittelyajoille saavutettiin pääosin. Asiakkaat arvioivat PRH:n palvelevan hyvin PRH toteutti asiakastyytyväisyyskyselyn joulukuussa Tyytyväisyys PRH:n toimintaan ja palveluihin pysyi samalla hyvällä tasolla kuin edellisenä vuonna. Palvelujen laatutasoon kokonaisuutena oltiin varsin tyytyväisiä. Keskiarvo oli 4,0 asteikolla 1-5. PRH:n toiminnan vaikuttavuuteen oltiin myös tyytyväisiä, Kyselytulosten keskiarvo oli 3,5 asteikolla 1-5. Vastaajat olivat erityisen tyytyväisiä PRH:n henkilöstön palvelualttiuteen ja asiantuntevuuteen. Kehittämiskohteina nousivat esiin muiden muassa käsittelyajat ja sähköiset palvelut. TULOJEN JAKAUTUMINEN LINJOITTAIN 2011 MENORAKENNE 2011 Patentti- ja innovaatiolinja... 17,8 milj. euroa Yritys- ja yhteisölinja... 23,4 milj. euroa Tavaramerkki- ja mallilinja...3,9 milj. euroa Yhdistys- ja säätiöasiat...1,4 milj. euroa Tukipalvelut...0,1 milj. euroa Aineet, tarvikkeet ja tavarat...0,7 milj. euroa Henkilöstökulut (sis. valmistus omaan käyttöön)... 24,2 milj. euroa Vuokrat...4,9 milj. euroa Palvelujen ostot... 12,4 milj. euroa Investoinnit...4,4 milj. euroa Sisäiset kulut...1,1 milj. euroa Muut kulut...0,4 milj. euroa P R H V u o s i k e r t o m u s

20 Patentti- ja Rekisterihallitus Arkadiankatu 6 A, Helsinki PL 1140, Helsinki Puhelin: Faksi: Sähköposti:

VUOSIKERTOMUS PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS

VUOSIKERTOMUS PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS 2010 VUOSIKERTOMUS 101001011 1010010101010 01010000100101110101 010011101010001 1000100011101001010001 000101010100101010101010101 10100100011101010100010101010010101010 110101010101010010101000101010000100101110101

Lisätiedot

PRH matkalla vuoteen 2015 miten

PRH matkalla vuoteen 2015 miten PRH matkalla vuoteen 2015 miten yhdessä eteenpäin? Sidosryhmätilaisuus 20.10.2011 2011 Rauni Hagman 1 PRH:n toiminta-ajatus ja tehtävät PRH edistää yrittäjyyttä, innovatiivisuutta ja yhteisöllistä toimintaa

Lisätiedot

Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2006

Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2006 Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2006 1. Yleistä Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) toimii kauppa- ja teollisuusministeriön (KTM) hallinnonalalla

Lisätiedot

Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2004

Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2004 Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2004 Yleistä Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) toimii kauppa- ja teollisuusministeriön (KTM) hallinnonalalla

Lisätiedot

Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2005

Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2005 Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2005 1. Yleistä Toiminta-ajatus Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) toimii kauppa- ja teollisuusministeriön

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN JA PATENTTI- JA REKISTERIHAL- LITUKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUODELLE 2012

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN JA PATENTTI- JA REKISTERIHAL- LITUKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUODELLE 2012 TEM/3018/00.03.01.02/ TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN JA PATENTTI- JA REKISTERIHAL- LITUKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUODELLE 1 YLEISTÄ Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) toimii työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN JA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUODELLE 2013

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN JA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUODELLE 2013 Tulossopimus 11.12.2012 TEM/2168/00.03.01.02/2012 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN JA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUODELLE 2013 1 YLEISTÄ Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) toimii

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2010

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2010 JULKINEN VASTA BUDJETIN JULKAI- SEMISEN JÄLKEEN PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS PRH Dnro: 55/20/09 03. Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v) Momentille

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2011

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2011 JULKINEN VASTA BUDJETIN JULKAISEMISEN JÄLKEEN PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS PRH Dnro: 42/20/10 03. Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v) Momentille myönnetään

Lisätiedot

Tilinpäätös vuodelta 2015

Tilinpäätös vuodelta 2015 Tilinpäätös vuodelta PRH/1451/20/2016 Patentti- ja rekisterihallitus Sisällysluettelo Tilinpäätös vuodelta... 3 1. Toimintakertomus... 3 1.1. Johdon katsaus... 3 1.2. Vaikuttavuus... 4 1.3. Toiminnallinen

Lisätiedot

Teollisoikeudet (patentit, tavaramerkit ja mallisuoja) liiketoiminnassa Olli Ilmarinen

Teollisoikeudet (patentit, tavaramerkit ja mallisuoja) liiketoiminnassa Olli Ilmarinen Teollisoikeudet (patentit, tavaramerkit ja mallisuoja) liiketoiminnassa Olli Ilmarinen Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) Mitä IPR liittyy liiketoimintaan? TAVARAMERKKI PATENTTI MALLI- SUOJA TEKIJÄNOIKEUS

Lisätiedot

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Viranomaisen merkintöjä / MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Lomakkeella voit ilmoittaa muutoksen tai lopettamisen kaupparekisteriin, säätiörekisteriin,

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLI- TUKSEN TILINPÄÄTÖS 2014

PATENTTI- JA REKISTERIHALLI- TUKSEN TILINPÄÄTÖS 2014 PATENTTI- JA REKISTERIHALLI- TUKSEN TILINPÄÄTÖS PRH/533/20/2015 Patentti- ja rekisterihallitus TILINPÄÄTÖS PRH/533/20/2015 2(34) SISÄLLYSLUETTELO Tilinpäätös vuodelta... 3 1. Toimintakertomus... 3 1.1

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN JA PATENTTI- JA REKISTERIHAL- LITUKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUODELLE 2010

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN JA PATENTTI- JA REKISTERIHAL- LITUKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUODELLE 2010 15.12. TEM/2769/02.01.02/ TULOSSOPIMUS TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN JA PATENTTI- JA REKISTERIHAL- LITUKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUODELLE 1 YLEISTÄ Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) toimii työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

Taustaksi. Lausunto 1 (5) 12.5.2014. Työ- ja elinkeinoministeriö kirjaamo@tem.fi TEM/253/03.01.01/2013

Taustaksi. Lausunto 1 (5) 12.5.2014. Työ- ja elinkeinoministeriö kirjaamo@tem.fi TEM/253/03.01.01/2013 Lausunto 1 (5) Työ- ja elinkeinoministeriö kirjaamo@tem.fi TEM/253/03.01.01/2013 LAUSUNTO: KAUPPA- JA YHDISTYSREKISTERIN PAIKALLISVIRANOMAISVERKOSTON UUDISTAMINEN Suomen Kiinteistöliitosta (Kiinteistöliitto/Suomen

Lisätiedot

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Viranomaisen merkintöjä / Y4 MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Lomakkeella voit ilmoittaa muutoksen tai lopettamisen kaupparekisteriin,

Lisätiedot

JURIDIIKKA YRITYKSEN BRÄNDIN SUOJAAMISEN APUNA

JURIDIIKKA YRITYKSEN BRÄNDIN SUOJAAMISEN APUNA JURIDIIKKA YRITYKSEN BRÄNDIN SUOJAAMISEN APUNA Juhani Ekuri asianajaja, varatuomari ASIANAJOTOIMISTO Esityksen rakenne mikä on brändi? miten brändi suojataan? miten brändin loukkauksilta puolustaudutaan?

Lisätiedot

Fi-verkkotunnus luotettava ja suomalainen

Fi-verkkotunnus luotettava ja suomalainen Fi-verkkotunnus luotettava ja suomalainen Oma yritys 2012 Juhani Juselius Internetin osoitteistopuu. gtld.com.net.mobi....pφ مصر..uk cctld.de.se.fi -suomalainen -luotettava.co.uk.gv.uk yritys.fi yritys.co.uk

Lisätiedot

Kaupparekisteristä päivää yritysnimellä on väliä. Oma Yritys 2014 PRH-seminaari 18.3.2014 asiakaspalveluesimies Louna Kiuru

Kaupparekisteristä päivää yritysnimellä on väliä. Oma Yritys 2014 PRH-seminaari 18.3.2014 asiakaspalveluesimies Louna Kiuru Kaupparekisteristä päivää yritysnimellä on väliä Oma Yritys 2014 PRH-seminaari 18.3.2014 asiakaspalveluesimies Louna Kiuru Toiminimi nimi, jota elinkeinonharjoittaja käyttää toiminnassaan yritystä yksilöivä

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TILINPÄÄTÖS

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TILINPÄÄTÖS PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TILINPÄÄTÖS 31.12.2003 1 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN TILINPÄÄTÖS 2003 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKATSAUS 2 2. TULOKSELLISUUDEN KUVAUS 10 2.1. VAIKUTTAVUUS, TUOTTAVUUS

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHAL- LITUKSEN TILINPÄÄTÖS 2012

PATENTTI- JA REKISTERIHAL- LITUKSEN TILINPÄÄTÖS 2012 2012 PATENTTI- JA REKISTERIHAL- LITUKSEN TILINPÄÄTÖS 2012 PRH/439/20/2013 Patentti- ja rekisterihallitus TILINPÄÄTÖS 2012 2(35) SISÄLLYSLUETTELO Patentti- ja rekisterihallitus... 3 Tilinpäätös vuodelta

Lisätiedot

PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö

PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Viranomaisen merkintöjä / Y1 PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Lomakkeella voi ilmoittautua tai hakeutua kaupparekisteriin, säätiörekisteriin, arvonlisäverovelvollisten

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHAL- LITUKSEN TILINPÄÄTÖS 2013

PATENTTI- JA REKISTERIHAL- LITUKSEN TILINPÄÄTÖS 2013 PATENTTI- JA REKISTERIHAL- LITUKSEN TILINPÄÄTÖS PRH/367/20/2014 Patentti- ja rekisterihallitus TILINPÄÄTÖS PRH/367/20/2014 2(34) SISÄLLYSLUETTELO Tilinpäätös vuodelta... 3 1. Toimintakertomus... 3 1.1

Lisätiedot

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisut 2010

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisut 2010 Oikeus 2011 Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisut 2010 Korkeimmassa hallinto-oikeudessa ratkaistiin 4 200 asiaa vuonna 2010 Korkein hallinto-oikeus ratkaisi Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2010 kaikkiaan

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2013-2016

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2013-2016 Patentti- ja rekisterihallitus Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2013-2016 Dnro PRH/1544/20/2011 23.9.2011 Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Toimintaympäristön muutokset 4 2.1 Taloudellinen kehitys

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2014-2017

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2014-2017 Patentti- ja rekisterihallitus Toiminta- ja talousitelma vuosille 2014-2017 Dnro PRH/1157/20/2012 19.9.2012 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Toimintaympäristön muutokset 3 3 Toimintalinjaukset 5 3.1 Vaikuttavuus

Lisätiedot

PERUSTAMISILMOITUS Avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja verotusyhtymä

PERUSTAMISILMOITUS Avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja verotusyhtymä Viranomaisen merkintöjä / PERUSTAMISILMOITUS Avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja verotusyhtymä Lomakkeella voi ilmoittautua tai hakeutua kaupparekisteriin, arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, ennakkoperintärekisteriin,

Lisätiedot

PAT E N T T I - J A R E K I S T E R I H A L L I T U S

PAT E N T T I - J A R E K I S T E R I H A L L I T U S PAT E N T T I - J A R E K I S T E R I H A L L I T U S V U O S I K E RTO M U S 2 0 0 8 2 Sisällys Sisällys 2 Pääjohtajan katsaus 3 PRH:n arvot 4 Toiminta-ajatus 6 Visio 6 Toimintakaavio 7 Johtokunta, johtoryhmä

Lisätiedot

Patentti- ja rekisterihallitus kouluttaa. Kurssit Syksy 2010. Patentti- ja rekisterihallituksen kurssit. Yrityksille

Patentti- ja rekisterihallitus kouluttaa. Kurssit Syksy 2010. Patentti- ja rekisterihallituksen kurssit. Yrityksille Patentti- ja rekisterihallitus kouluttaa Kurssit Syksy 2010 Patentti- ja rekisterihallituksen kurssit Yrityksille Yrityspalvelutehtävissä toimiville Asiantuntijoille ja asiamiehille ILMOITTAUDU kursseillemme

Lisätiedot

Perusilmoitus yhdistysrekisteriin

Perusilmoitus yhdistysrekisteriin Yhdistys- ja säätiöasiat Käyntiosoite: Arkadiankatu 6 A, HELSINKI Postiosoite: PL 1190, 00101 HELSINKI Puhelin: 029 509 5959 Faksi: 029 509 5328 Pohjola FI53 5000 0121 5011 82 OKOYFIHH Päätöksen postitusosoite

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS VUOSIKERTOMUS 2009

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS VUOSIKERTOMUS 2009 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS VUOSIKERTOMUS 2009 1 Sisällys Pääjohtajan katsaus 3 PRH:n arvot 4 Toiminta-ajatus 6 Visio 6 Toimintakaavio 7 Johtokunta, johtoryhmä ja yhteistyötoimikunta 8 Tapahtumia 2009

Lisätiedot

Patenttitietokannoista ja patentista

Patenttitietokannoista ja patentista Patenttitietokannoista ja patentista Erikoiskirjastojen neuvoston syyskokous 21.10.2009 Kristiina Grönlund Patenttikirjasto ja neuvontapalvelut Patentti- ja rekisterihallitus Maksuttomia patenttitietokantoja

Lisätiedot

muuttuviin elinkeinoelämän ii Toimitusjohtaja Jorma Turunen PRH:n sidosryhmätilaisuus 20.10.2011

muuttuviin elinkeinoelämän ii Toimitusjohtaja Jorma Turunen PRH:n sidosryhmätilaisuus 20.10.2011 Miten PRH vastaa muuttuviin elinkeinoelämän ja käyttäjien tarpeisiin? ii Toimitusjohtaja Jorma Turunen PRH:n sidosryhmätilaisuus 20.10.2011 Sisältöä Teknologiateollisuuden ja Suomen taloudellisesta tilanteesta

Lisätiedot

Kolster Oy Ab. IPR asiantuntija vuodesta 1874

Kolster Oy Ab. IPR asiantuntija vuodesta 1874 Kolster Oy Ab IPR asiantuntija vuodesta 1874 Palvelumme Patentit Hyödyllisyysmallit Tutkimukset ja valvonnat Tavaramerkit ja verkkotunnukset Mallioikeudet Riita-asiat IPR Management Kolster on Suomen johtava

Lisätiedot

IPR asioiden keskittäminen Markkinaoikeuteen. Kolster-info Jyrki Nikula Head of IP Legal & Trademarks

IPR asioiden keskittäminen Markkinaoikeuteen. Kolster-info Jyrki Nikula Head of IP Legal & Trademarks IPR asioiden keskittäminen Markkinaoikeuteen Kolster-info Jyrki Nikula Head of IP Legal & Trademarks 1. TAUSTAA Tavoitteena teollisoikeuksien myöntämisen ja käyttämisen tehostaminen Lisää teollis- ja tekijänoikeuksien

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TILINPÄÄTÖS 31.12.2011

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TILINPÄÄTÖS 31.12.2011 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TILINPÄÄTÖS 31.12.2011 Dnro: PRH229/20/2012 1 Sisällys 1. TOIMINTAKERTOMUS... 2 1.1 JOHDON KATSAUS... 2 1.2 VAIKUTTAVUUS... 3 1.2.1 Toiminnan vaikuttavuus... 4 1.3 TOIMINNALLINEN

Lisätiedot

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Yksityinen elinkeinonharjoittaja

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Yksityinen elinkeinonharjoittaja Viranomaisen merkintöjä / MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Yksityinen elinkeinonharjoittaja Y6 Lomakkeella voit ilmoittaa muutoksen tai lopettamisen kaupparekisteriin, arvonlisäverovelvollisten rekisteriin,

Lisätiedot

PRH Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2015 2018

PRH Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2015 2018 PRH Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2015 2018 Patentti- ja rekisterihallitus 1 (16) SISÄLLYSLUETTELO Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2015 2018... 2 1. Johdanto... 2 2. Toimintaympäristön

Lisätiedot

Täyttäkää vaiheittain (I vaihe tai III vaihe) sen mukaan mikä vaihe sulautumisesta nyt ilmoitetaan

Täyttäkää vaiheittain (I vaihe tai III vaihe) sen mukaan mikä vaihe sulautumisesta nyt ilmoitetaan TOIMINIMI (täyttäkää aina) Sulautumisen vastaanottava säätiö / Kombinaatiosulautumisessa syntyvä säätiö n nimi Y-tunnus Sulautuvat säätiöt / osakeyhtiöt / asunto-osakeyhtiöt / osuuskunnat / asunto-osuuskunnat

Lisätiedot

Perustamisilmoitus Liite lomakkeeseen Y1 Ulkomaisen elinkeinonharjoittajan sivuliike

Perustamisilmoitus Liite lomakkeeseen Y1 Ulkomaisen elinkeinonharjoittajan sivuliike Perustamisilmoitus Liite lomakkeeseen Y1 Ulkomaisen elinkeinonharjoittajan sivuliike 3 TOIMINIMI ELINKEINONHARJOITTAJA Toiminimi Oikeudellinen muoto elinkeinonharjoittajan kotimaan kielellä Valtio, jonka

Lisätiedot

Laki tavaramerkkilain muuttamisesta

Laki tavaramerkkilain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1995 Laki tavaramerkkilain muuttamisesta muutetaan 10 päivänä tammikuuta 1964 annetun tavaramerkkilain (7/64) 14 :n 1 momentin

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS 2005

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS 2005 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS 2005 PRH:N ARVOT Patentti- ja rekisterihallituksessa käydään jatkuvaa arvokeskustelua. Vuonna 2004 käydyn keskustelun ja valmistelun jälkeen keskeisimmät eettiset arvomme

Lisätiedot

Sisältö. Henkilöstö ja talous. PRH:n vuosi 2015. Tehtävät ja tavoitteet. Tilastot 2015. Case: Asuntoosakeyhtiöt Sidosryhmät. Case: Tavaramerkit

Sisältö. Henkilöstö ja talous. PRH:n vuosi 2015. Tehtävät ja tavoitteet. Tilastot 2015. Case: Asuntoosakeyhtiöt Sidosryhmät. Case: Tavaramerkit Vuosikertomus vuosi Sisältö 3 Toiminta-ajatus ja tehtävät 3 Strategiset 2020 4 Pääjohtajan katsaus 5 Johtoryhmä 6 Asiakkaat edelleen tyytyväisiä palveluihin 7 Uusia tehtäviä 8 Kaupparekisterin sähköistä

Lisätiedot

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja verotusyhtymä

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja verotusyhtymä Viranomaisen merkintöjä / MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja verotusyhtymä Lomakkeella voi ilmoittaa muutoksen tai lopettamisen kaupparekisteriin, arvonlisäverovelvollisten

Lisätiedot

2006 Patentti- ja rekisterihallitus

2006 Patentti- ja rekisterihallitus 2006 Patentti- ja rekisterihallitus 1 PRH:n arvot Patentti- ja rekisterihallituksessa käydään jatkuvaa arvokeskustelua. Vuonna 2004 käydyn keskustelun ja valmistelun jälkeen keskeisimmät eettiset arvomme

Lisätiedot

Patentti- ja rekisterihallitus kouluttaa. Kurssit Syksy 2009. Patentti- ja rekisterihallituksen kurssit: Yrityksille. Yrityspalvelutehtävissä

Patentti- ja rekisterihallitus kouluttaa. Kurssit Syksy 2009. Patentti- ja rekisterihallituksen kurssit: Yrityksille. Yrityspalvelutehtävissä Patentti- ja rekisterihallituksen kurssit: Yrityksille Yrityspalvelutehtävissä toimiville Asiantuntijoille ja asiamiehille kouluttaa Kurssit Syksy 2009 KAUPPAREKISTERIASIAT TAVARAMERKKI JA MALLISUOJA PATENTTI

Lisätiedot

LAUSUNTO KOSKIEN HALLITUKSEN ESITYSTÄ YHDISTETYSTÄ PATENTTITUOMIOISTUIMESTA TEHDYN SOPIMUKSEN KANSALLISTA VOIMAANSAATTAMISTA (HE 45/2015 vp)

LAUSUNTO KOSKIEN HALLITUKSEN ESITYSTÄ YHDISTETYSTÄ PATENTTITUOMIOISTUIMESTA TEHDYN SOPIMUKSEN KANSALLISTA VOIMAANSAATTAMISTA (HE 45/2015 vp) Minna Aalto-Setälä Lausunto 9.10.2015 Lakivaliokunta 00102 EDUSKUNTA lav@eduskunta.fi LAUSUNTO KOSKIEN HALLITUKSEN ESITYSTÄ YHDISTETYSTÄ PATENTTITUOMIOISTUIMESTA TEHDYN SOPIMUKSEN KANSALLISTA VOIMAANSAATTAMISTA

Lisätiedot

Yhteenveto ministeriöille ja virastoille suunnatusta tukipalvelukyselystä

Yhteenveto ministeriöille ja virastoille suunnatusta tukipalvelukyselystä Webropol-kyselyn VM 114/00/2008 tulokset Puisto, Sneck 12.12.2008 (liite 3) Hallinnon tukitehtävien alueellistaminen Selvitettävät tukitoiminnot Yhteenveto ministeriöille ja virastoille suunnatusta tukipalvelukyselystä

Lisätiedot

IT-ERP Tietohallinnon toiminnanohjausratkaisuna. ja ITIL palveluiden kehittämisessä

IT-ERP Tietohallinnon toiminnanohjausratkaisuna. ja ITIL palveluiden kehittämisessä IT-ERP Tietohallinnon toiminnanohjausratkaisuna ja ITIL palveluiden kehittämisessä Case PRH Timo Junnonen Esityksen sisältö: 1. Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) 2. PRH tietohallinto (PIT projekti)

Lisätiedot

PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö

PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Viranomaisen merkintöjä / Y1 PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Lomakkeella voi ilmoittautua tai hakeutua kaupparekisteriin, säätiörekisteriin, arvonlisäverovelvollisten

Lisätiedot

4 Johtoryhmä. 10 Edelläkävijällä riittää kopioijia. 12 Avoin data helpottaa tiedon hyötykäyttöä

4 Johtoryhmä. 10 Edelläkävijällä riittää kopioijia. 12 Avoin data helpottaa tiedon hyötykäyttöä Vuosikertomus 3 Toiminta-ajatus ja tehtävät 3 Strategiset tavoitteet 2011-2020 4 Johtoryhmä 5 Pääjohtajan katsaus 6 Asiakas tyytyväisyyskyselyt auttavat meitä kehittymään 6 Selkeytynyt asiakaspalvelu palvelee

Lisätiedot

PerustA - Perustietovarantojen viitearkkitehtuuri Liite 2: Loogiset tietovarannot

PerustA - Perustietovarantojen viitearkkitehtuuri Liite 2: Loogiset tietovarannot 1 (6) PerustA - Perustietovarantojen viitearkkitehtuuri Liite 2: Loogiset tietovarannot 2 (6) Sisältö 1 TIETOVARANTOJEN JÄSENNYS 3 2 PERUSTIETOVARANTOJEN VIITEARKKITEHTUURIN SUHDE LOOGISIIN TIETOVARANTOIHIN

Lisätiedot

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Viranomaisen merkintöjä / Y4 MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Lomakkeella voit ilmoittaa muutoksen tai lopettamisen kaupparekisteriin,

Lisätiedot

PERUSTAMISILMOITUS Yksityinen elinkeinonharjoittaja

PERUSTAMISILMOITUS Yksityinen elinkeinonharjoittaja Viranomaisen merkintöjä / PERUSTAMISILMOITUS Yksityinen elinkeinonharjoittaja Lomakkeella voit ilmoittautua tai hakeutua kaupparekisteriin, arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, ennakkoperintärekisteriin,

Lisätiedot

Kotimaisia ja eurooppapatentteja yrityksille edellisvuotta vähemmän vuonna 2009

Kotimaisia ja eurooppapatentteja yrityksille edellisvuotta vähemmän vuonna 2009 Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta 00 Patentointi 00 Kotimaisia ja eurooppapatentteja yrityksille edellisvuotta vähemmän vuonna 00 Suomalaisten yritysten ja yhteisöjen Suomeen tekemien patenttihakemusten

Lisätiedot

PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö

PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Viranomaisen merkintöjä / Y1 PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Lomakkeella voi ilmoittautua tai hakeutua kaupparekisteriin, säätiörekisteriin, arvonlisäverovelvollisten

Lisätiedot

Patentti-Insinöörit r.y. Patentingenjörerna r.f. Finnish Association for Corporate Patent Agents

Patentti-Insinöörit r.y. Patentingenjörerna r.f. Finnish Association for Corporate Patent Agents Patentti-Insinöörit r.y. Patentingenjörerna r.f. Finnish Association for Corporate Patent Agents Kontaktitoimikunnan kokoukset V & VI, 2006 Patentti- ja rekisterihallitus, 31.10.2006 & 19.12.2006 Tiedote

Lisätiedot

Yritysmuodot. T:mi OY AY OSK. Anna Airaksinen

Yritysmuodot. T:mi OY AY OSK. Anna Airaksinen Yritysmuodot T:mi OY KY AY OSK Yritysmuoto, eli yhtiömuoto on oikeudellinen muoto, jolla harjoitetaan yritystoimintaa. Suomessa yhtiön pitää rekisteröityä Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 94. Kaupunginhallitus 31.03.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 94. Kaupunginhallitus 31.03.2014 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 31.03.2014 Sivu 1 / 1 1405/01.00.02/2014 94 Henkilöstökertomus vuodelta 2013 Valmistelijat / lisätiedot: Jere Kunnas, puh. 046 877 3285 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunginjohtaja

Lisätiedot

Lausunto 1 (5) 13.8.2014. Työ- ja elinkeinoministeriö Kirjaamo PL 32 00023 Valtioneuvosto kirjaamo@tem.fi TEM/940/00.04.01/2013

Lausunto 1 (5) 13.8.2014. Työ- ja elinkeinoministeriö Kirjaamo PL 32 00023 Valtioneuvosto kirjaamo@tem.fi TEM/940/00.04.01/2013 Lausunto 1 (5) Työ- ja elinkeinoministeriö Kirjaamo PL 32 00023 Valtioneuvosto kirjaamo@tem.fi TEM/940/00.04.01/2013 LAUSUNTO: HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE LAEIKSI KAUPPAREKISTERILAIN, YHDISTYSREKISTERILAIN

Lisätiedot

Suomalaisille yrityksille myönnettiin edellisvuosia vähemmän patentteja kotimaassa vuonna 2013

Suomalaisille yrityksille myönnettiin edellisvuosia vähemmän patentteja kotimaassa vuonna 2013 Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta 0 Patentointi 0 Suomalaisille yrityksille myönnettiin edellisvuosia vähemmän patentteja kotimaassa vuonna 0 Tilastokeskuksen mukaan suomalaisten yritysten ja yhteisöjen

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTI VERKOSTO 30.3.2012. TEM ja työelämän laatu. Antti Närhinen

TYÖHYVINVOINTI VERKOSTO 30.3.2012. TEM ja työelämän laatu. Antti Närhinen TYÖHYVINVOINTI VERKOSTO 30.3.2012 TEM ja työelämän laatu Antti Närhinen Antti Närhinen 30.3.2012 1 Esitykseni TEM ja työelämän laatu eli TYLA kavereiden kesken Mitä tarkoittamme? Miten palvelemme? Hallitusohjelma

Lisätiedot

Uusi yritys Perustamisilmoitus ja rekisteröityminen

Uusi yritys Perustamisilmoitus ja rekisteröityminen Uusi yritys ja rekisteröityminen Sanna Koivisto Pirkanmaan verotoimisto Mikä on YTJ? Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä Verohallituksen ja Patentti- ja rekisterihallituksen yhdessä ylläpitämä tietojärjestelmä

Lisätiedot

PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö

PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Viranomaisen merkintöjä / Y1 PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Lomakkeella voi ilmoittautua tai hakeutua kaupparekisteriin, säätiörekisteriin, arvonlisäverovelvollisten

Lisätiedot

Laki hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain muuttamisesta

Laki hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 1995 Laki hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan hyödyllisyysmallioikeudesta 10 päivänä toukokuuta 1991

Lisätiedot

YRITYSTEN VERKKOLASKUTUKSEN JA SUORAVELOITUKSEN KÄYTTÖ. Haastattelututkimusten tuloksia toukokuu 2012

YRITYSTEN VERKKOLASKUTUKSEN JA SUORAVELOITUKSEN KÄYTTÖ. Haastattelututkimusten tuloksia toukokuu 2012 YRITYSTEN VERKKOLASKUTUKSEN JA SUORAVELOITUKSEN KÄYTTÖ Haastattelututkimusten tuloksia toukokuu 2012 1 VERKKOLASKUTUKSEN JA SUORAVELOITUKSEN KÄYTTÖ Elinkeinoelämän Keskusliiton ja Finanssialan Keskusliiton

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 31.12.2005 Dnro 93/20/2006 1 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN TILINPÄÄTÖS 2005 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS...2 1. TOIMINTAKATSAUS...2

Lisätiedot

AVOIMEN YHTIÖN PERUSTAMISPAKETTI

AVOIMEN YHTIÖN PERUSTAMISPAKETTI Kaupparekisteri AVOIMEN YHTIÖN PERUSTAMISPAKETTI Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) perustamispaketti avoimelle yhtiölle sisältää kaikki perustamisessa ja rekisteriin ilmoittamisessa tarvittavat asiakirjat:

Lisätiedot

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Yksityinen elinkeinonharjoittaja

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Yksityinen elinkeinonharjoittaja Viranomaisen merkintöjä / MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Yksityinen elinkeinonharjoittaja Lomakkeella voit ilmoittaa muutoksen tai lopettamisen kaupparekisteriin, arvonlisäverovelvollisten rekisteriin,

Lisätiedot

PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö

PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Viranomaisen merkintöjä / Y1 PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Lomakkeella voi ilmoittautua tai hakeutua kaupparekisteriin, säätiörekisteriin, arvonlisäverovelvollisten

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 3/2014

Määräykset ja ohjeet 3/2014 Määräykset ja ohjeet 3/2014 Toimiluvat, rekisteröinnit ja ilmoitukset Dnro FIVA 2/01.00/2013 Antopäivä 6.3.2014 Voimaantulopäivä 15.4.2014 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Tavaramerkkien erottamiskyky. Kolster Info -aamiaisseminaari 25.3.2014 Rake-Sali Joose Kilpimaa

Tavaramerkkien erottamiskyky. Kolster Info -aamiaisseminaari 25.3.2014 Rake-Sali Joose Kilpimaa Tavaramerkkien erottamiskyky Kolster Info -aamiaisseminaari 25.3.2014 Rake-Sali Joose Kilpimaa Rekisteröinnin yleiset edellytykset Sekoitettavuus Erottamiskyky Tavaramerkkilaki 2 luku 13 : Rekisteröitävän

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2014 1 (6) Kaupunginvaltuusto Kj/9 15.01.2014

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2014 1 (6) Kaupunginvaltuusto Kj/9 15.01.2014 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2014 1 (6) 9 Taloushallintopalvelu -liikelaitoksen toimitusjohtajan virkaan ottaminen HEL 2013-011522 T 01 01 01 01 Päätös päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS VUOSIKERTOMUS 2007

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS VUOSIKERTOMUS 2007 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS VUOSIKERTOMUS 2007 1 PRH:n arvot Patentti- ja rekisterihallituksessa käydään jatkuvaa arvokeskustelua. Vuonna 2004 käydyn keskustelun ja valmistelun jälkeen keskeisimmät

Lisätiedot

HE 227/2006 vp. aiheutuneet kokonaiskustannukset. Suoriteryhmämääritelmä. Esityksessä ehdotetaan Patentti- ja rekisterihallituksen

HE 227/2006 vp. aiheutuneet kokonaiskustannukset. Suoriteryhmämääritelmä. Esityksessä ehdotetaan Patentti- ja rekisterihallituksen Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Patentti- ja rekisterihallituksen suoritteista perittävistä maksuista annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan Patentti- ja rekisterihallituksen maksuista

Lisätiedot

Liikenteen turvallisuusvirasto TraFi 1.1.2010

Liikenteen turvallisuusvirasto TraFi 1.1.2010 Liikenteen turvallisuusvirasto TraFi 1.1.2010 Liikenne- ja viestintäministeriön virastouudistus ja sen tavoitteet Kokonaisvaltaista otetta ja tehokkuutta liikennepolitiikan valmisteluun ja toteutukseen

Lisätiedot

20.02.2015 2014/76024 7. Patentti- ja rekisterihallitus PL 1140 00101 Helsinki. Economy PP Finlande 127125 ltella Posti Oy

20.02.2015 2014/76024 7. Patentti- ja rekisterihallitus PL 1140 00101 Helsinki. Economy PP Finlande 127125 ltella Posti Oy PL 1140 00101 Helsinki 20.02.2015 2014/76024 7 Economy PP Finlande 127125 ltella Posti Oy Jari Niiranen Peltoniementie 6 a 30 40520 Jyväskylä Aliot-Cioud Oy, 2658934-3 Kaupparekisteri-ilmoituksenne on

Lisätiedot

Teollisoikeuksilla kilpailuetua

Teollisoikeuksilla kilpailuetua Teollisoikeuksilla kilpailuetua milloin asiamiehen kokemusta kannattaa hyödyntää? TYP 2014 23.10.2014 Håkan Niemi Kolster Oy Ab Pohjalainen 13.10.2014 Pohjalainen 13.10.2014 Pohjalainen 20.10.2014 2 3

Lisätiedot

MAKSUTAULUKKO. Kiinteämaksuiset julkisoikeudelliset suoritteet

MAKSUTAULUKKO. Kiinteämaksuiset julkisoikeudelliset suoritteet Liite MAKSUTAULUKKO Kiinteämaksuiset julkisoikeudelliset suoritteet Kansalliset patenttiasiat Hakemusmaksu..450 Hakemusmaksu sähköisesti patenttimääräysten liitteen 2 mukaisesti tehdystä hakemuksesta 350

Lisätiedot

PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö

PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Viranomaisen merkintöjä / Y1 PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Lomakkeella voi ilmoittautua tai hakeutua kaupparekisteriin, säätiörekisteriin, arvonlisäverovelvollisten

Lisätiedot

Elektroniikkateollisuudelle eniten kansainvälisiä patentteja vuonna 2012

Elektroniikkateollisuudelle eniten kansainvälisiä patentteja vuonna 2012 Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta 0 Patentointi 0 Elektroniikkateollisuudelle eniten kansainvälisiä patentteja vuonna 0 Tilastokeskuksen mukaan Yhdysvaltain (USPTO) ja Euroopan (EPO) patenttivirastot

Lisätiedot

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNNAN TULOSTAVOITEASIAKIRJA. Aika 16.3.2006 klo 13.00 Oikeusministeriö, Kasarmikatu 42, 4b krs/neuvotteluhuone Laguuni

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNNAN TULOSTAVOITEASIAKIRJA. Aika 16.3.2006 klo 13.00 Oikeusministeriö, Kasarmikatu 42, 4b krs/neuvotteluhuone Laguuni KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNNAN TULOSTAVOITEASIAKIRJA 7. Aika 16.3.2006 klo 13.00 Paikka Oikeusministeriö, Kasarmikatu 42, 4b krs/neuvotteluhuone Laguuni Osallistujat Merja Muilu Oikeusministeriö Kirta Heine

Lisätiedot

Digitaalinen hallinto - mitä puuttuu vai puuttuuko mitään?

Digitaalinen hallinto - mitä puuttuu vai puuttuuko mitään? Digitaalinen hallinto - mitä puuttuu vai puuttuuko mitään? Informaatio- ja tietoteknologiaoikeuden professori Tomi Voutilainen 1 Sähköinen hallinto Sähköiset palvelut ja tietojärjestelmät Palveluiden käyttäjät

Lisätiedot

Voit hakea asiakasta nimellä sivun alapalkissa Tarkennettu haku -valinnalla tai sivun yläpalkissa olevalla valinnalla Haut.

Voit hakea asiakasta nimellä sivun alapalkissa Tarkennettu haku -valinnalla tai sivun yläpalkissa olevalla valinnalla Haut. 1 2 Syötetään haettavan tai lisättävän yrityksen Y-tunnus (tai asiakasnumero). Asiakasnumero on A+8 merkkiä tai 8 merkkiä ja kohta Asiakasnumero rastitettuna. Järjestelmä antaa jokaiselle henkilölle ja

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö 1. Johdanto Porin kaupunginkirjaston asiakastyytyväisyyttä mittaava kysely toteutettiin vuonna 2006 ensimmäisen kerran Internetin kautta. Kyselylomake oli kirjaston verkkosivuilla kahden viikon ajan 4.12.-18.12.

Lisätiedot

Tavaramerkkien suojaaminen Kiinassa mitä erityistä on otettava huomioon

Tavaramerkkien suojaaminen Kiinassa mitä erityistä on otettava huomioon Tavaramerkkien suojaaminen Kiinassa mitä erityistä on otettava huomioon IPR-lakimies, OTK, MBA Jani Kaulo 2.12.2014 Tavaramerkkisuoja Kiinassa Pääsääntö: Vain rekisteröidyt tavaramerkit saavat suojaa Ensiksi

Lisätiedot

KOKO SUOMEN PRH PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN VUOSIKERTOMUS 2003 1

KOKO SUOMEN PRH PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN VUOSIKERTOMUS 2003 1 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN 1 VUOSIKERTOMUS 2003 KOKO SUOMEN PRH SISÄLLYS Toiminta-ajatus 4 PRH:n visio 4 Pääjohtajan katsaus 5 Patentti- ja rekisterihallitus 6 Organisaatio 8 Henkilöstö 9 PatRek-asiakaspalvelu

Lisätiedot

Yhtenäispatenttipaketin tilannekatsaus. Mikko Alatossava 26.9.2014

Yhtenäispatenttipaketin tilannekatsaus. Mikko Alatossava 26.9.2014 Yhtenäispatenttipaketin tilannekatsaus Mikko Alatossava 26.9.2014 Patentinhaku Euroopassa Nyt Erilliset kansalliset hakemukset eri maihin TAI Patentti haetaan yhdellä hakemuksella, joka lähetetään EPOon

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 31.12.2004 Dnro 87/20/2005 1 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN TILINPÄÄTÖS 2004 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKATSAUS...2 2. TULOKSELLISUUDEN

Lisätiedot

YRITYSRAPORTTI YHTEENVETO. KMK-yhtiöt Oy. Y-tunnus 1777223-4. Voimassa alkaen 16.3.2011. Voimassa saakka 15.6.2011. Tunniste 20110525153338

YRITYSRAPORTTI YHTEENVETO. KMK-yhtiöt Oy. Y-tunnus 1777223-4. Voimassa alkaen 16.3.2011. Voimassa saakka 15.6.2011. Tunniste 20110525153338 YRITYSRAPORTTI KMK-yhtiöt Oy Y-tunnus 1777223-4 Voimassa alkaen 16.3.2011 Voimassa saakka 15.6.2011 Tunniste 20110525153338 Osoite Liiketoimintakiellot Lokitie 19 C 00980 Helsinki Ei liiketoimintakieltoja

Lisätiedot

05.05.2011 suunnittelukeskus/elinkeinopalvelu Elinkeinojohtaja 088102 TYÖAVAIN 34-3-11 1

05.05.2011 suunnittelukeskus/elinkeinopalvelu Elinkeinojohtaja 088102 TYÖAVAIN 34-3-11 1 HELSINGIN KAUPUNKI YHTEENVETO HAKIJOISTA Nro Talous- ja 05.05.2011 suunnittelukeskus/elinkeinopalvelu Elinkeinojohtaja 088102 TYÖAVAIN 34-3-11 1 Hakijat Hakemuksen jättöpäivä 22.03.2011 07.04.2011 13.04.2011

Lisätiedot

Patentti- ja rekisterihallituksen arviointi. Loppuraportti

Patentti- ja rekisterihallituksen arviointi. Loppuraportti Patentti- ja rekisterihallituksen arviointi Loppuraportti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Konserni 15/2010 Patentti- ja rekisterihallituksen arviointi Loppuraportti Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

Sähköistä asiointia graafisen alan yritysverkostossa - projektin yhteenveto - Ismo Heikkilä, VTT

Sähköistä asiointia graafisen alan yritysverkostossa - projektin yhteenveto - Ismo Heikkilä, VTT Sähköistä asiointia graafisen alan yritysverkostossa - projektin yhteenveto - Ismo Heikkilä, VTT 2 Projektin alkutilanne Suomalaiset tilaavat painotuotteita yhä enemmän ulkomaisista verkkokaupoista kaikkien

Lisätiedot

Viite: Kauppa- ja teollisuusministeriön kirje 24.6.2004, 6/030/2004. Alueellistamisselvitys kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonalalla

Viite: Kauppa- ja teollisuusministeriön kirje 24.6.2004, 6/030/2004. Alueellistamisselvitys kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonalalla 31.8.2004 DN:o 250/04/04 Kauppa- ja teollisuusministeriö Viite: Kauppa- ja teollisuusministeriön kirje 24.6.2004, 6/030/2004 Asia: Alueellistamisselvitys kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonalalla

Lisätiedot

AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2013 yhteenveto KTAMKn tuloksista

AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2013 yhteenveto KTAMKn tuloksista AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2013 yhteenveto KTAMKn tuloksista Viides valtakunnallinen amk-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely järjestettiin keväällä 2013. KTAMKn vastauksia kertyi 282 kappaletta.

Lisätiedot

Asetus hyödyllisyysmallioikeudesta annetun asetuksen muuttamisesta

Asetus hyödyllisyysmallioikeudesta annetun asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1995 Asetus hyödyllisyysmallioikeudesta annetun asetuksen muuttamisesta Kauppa- ja teollisuusministerin esittelystä muutetaan hyödyllisyysmallioikeudesta 5 päivänä

Lisätiedot

Ohjeita Liittokaistan käyttöön. Rotaryklubin rekisteröiminen. Aloitustunnus 86049071

Ohjeita Liittokaistan käyttöön. Rotaryklubin rekisteröiminen. Aloitustunnus 86049071 Rotaryklubin rekisteröiminen Aloitustunnus 86049071 1. Jäsenyhdistyksen etusivu on osoitteessa https://yhdistysilmoitus.prh.fi/etusivu2.htx 2. Kun yhdistys rekisteröidään Suomen yhdistysrekisteriin, niin

Lisätiedot

Miten suojaat aineettoman omaisuuden yritystoiminnassa?

Miten suojaat aineettoman omaisuuden yritystoiminnassa? Miten suojaat aineettoman omaisuuden yritystoiminnassa? 8:30 Ilmoittautuminen ja aamukahvit 9:00 9:20 Tervetuloa - seminaarin avaus Aineeton oikeus käytännössä ja julkinen rahoitus Tapani Saarenpää, asiantuntija,

Lisätiedot

Hollolan kunta. Viestintäpolitiikka 2025

Hollolan kunta. Viestintäpolitiikka 2025 n kunta Viestintäpolitiikka 2025 Kunnanhallitus 25.6.2012 Viestinnän tavoitteet Viestinnän tavoitteena on omalta osaltaan tukea kuntastrategiassa 2025 määritellyn tahtotilamme saavuttamista ja arvojemme

Lisätiedot