PAT E N T T I - J A R E K I S T E R I H A L L I T U S

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PAT E N T T I - J A R E K I S T E R I H A L L I T U S"

Transkriptio

1 PAT E N T T I - J A R E K I S T E R I H A L L I T U S V U O S I K E RTO M U S

2 Sisällys Sisällys 2 Pääjohtajan katsaus 3 PRH:n arvot 4 Toiminta-ajatus 6 Visio 6 Toimintakaavio 7 Johtokunta, johtoryhmä ja yhteistyötoimikunta 8 Tapahtumia Aluepalvelut 12 PatRek-asiakaspalvelu 13 Patenttikirjasto ja neuvontapalvelut 14 Henkilöstö 16 Yritys- ja yhteisölinja 18 Patentti- ja innovaatiolinja 20 Tavaramerkki- ja mallilinja 22 Yhdistysasiat-yksikkö 24 Markkinointi- ja liiketoimintayksikkö 26 Valituslautakunta 28 Viestintä ja yhteiskunta-asiat 30 Innosuomi Kansainvälinen yhteistyö 34 Tilinpäätöslukujen tarkastelua 36 Tuloksellisuuskatsaus 38 Toimitus: PRH ja Mainostoimisto Kari Eklund - DM Oy Ulkoasu: Mainostoimisto Kari Eklund - DM Oy Paino: Painorauma Oy Kuvat: Kuvatoimistot, PRH:n oma arkisto ja ABC-Studiot Oy 2

3 Pääjohtajan katsaus INNOSUOMI perustettiin presidentti Martti Ahtisaaren aloitteesta vuonna 1994 silloisen maanlaajuisen laman jälkimainingeissa. Päämääränä oli lisätä tuottavuutta ja työllisyyttä luovuuden, yrittäjyyden ja yhteistyön keinoin. INNOSUOMI-kilpailu toteutettiin maassamme kertomusvuonna 15. kerran. Ajankohtaisena aiheena oli Ilmasto ja energia. Palkinnot jakoi hankkeen suojelija tasavallan presidentti Tarja Halonen. Samassa tilaisuudessa jaettiin INNOKOULU-kilpailun sekä INNOINT-kilpailun palkinnot, edellinen yhteistyössä Opetushallituksen ja jälkimmäinen puolustusvoimien kanssa. Pk-yrityksille tarkoitettua Idealuotsi-toimintaa jatkettiin yhteistyössä Maailman henkisen omaisuuden järjestön WIPOn kanssa. Nykyisessä taloudellisessa tilanteessa tarvitaan kipeästi uusia ajatuksia, uusia keinoja ja uusia innovaatioita taantuman kukistamiseksi. Patentti- ja rekisterihallituksessa työn tuottavuus nousi kertomusvuonna kolme prosenttia, mitä on pidettävä varsin hyvänä. Erityisesti kunnostautuivat yritys- ja yhteisölinja sekä patentti- ja innovaatiolinjan hyödyllisyysmallit. Yhdistysasiatyksikkö vastaanotti vuoden 2008 laatuinnovaatiopalkinnon toteuttamastaan sähköisestä Sääntönikkari -palvelusta. Tuoreen tutkimuksen mukaan PRH:n asiakastyytyväisyys sai arvosanan 8,5 (asteikolla 4-10) ja asiakaspalvelukeskus PatRek peräti 9,4. Kertomusvuoden alussa aloitti toimintansa uusi työ- ja elinkeinoministeriö. Se valmisteli hallitusohjelman mukaisesti uuden innovaatiostrategian 2008 ja jatkoi erillisen IPR-strategian valmistelua. Yritys-Suomi -hankkeen ensimmäinen vaihe saatiin menestyksellisesti päätökseen ja jatkotoimenpiteet alkuun. WIPOn uudeksi pääjohtajaksi valittiin järjestön johtotehtävissä pitkään toiminut australialainen Francis Gurry. Hänen WIPOn yleiskokouksissa viime syksynä esittämänsä suunnitelmat järjestön toiminnan kehittämiseksi saivat jäsenmaiden taholta myönteisen vastaanoton. Suomi on aktiivisesti osallistunut WIPOn toimintaan ja tukenut sitä. Kun henkisen omaisuuden merkitys maailmantaloudessa ja hyvinvoinnin perustana kasvaa jatkuvasti, ansaitsee WIPOn monipuolinen toiminta jatkossakin täyden tuen. Euroopan unionin sisämarkkinoiden harmonisointivirastossa OHIMissa (tavaramerkit ja mallit) saatiin päätökseen pitkäaikainen strategiakeskustelu. Tuloksena oli yhteistyön edelleen kehittäminen uudelta pohjalta unionin sisällä niin jäsenmaiden kuin asiakkaidenkin kesken. Patenttiasioissa on tapahtumassa uudelleen muotoutumista niin Euroopassa kuin sen ulkopuolellakin. Suurena ongelmana ovat patenttihakemusten maailmanlaajuisesti kasvava määrä ja puute tutkijoista sekä tästä johtuvat pitenevät käsittelyajat. Maailmanlaajuisesti ja myös Euroopan sisällä tulisi päällekkäistä työtä välttää ja yhteistyötä kehittää. Se säästäisi sekä hakijoiden että hallinnon aikaa ja kustannuksia. Kiitän viraston koko henkilökuntaa erinomaisesta työstä. Samoin kiitän kaikkia asiakkaita sekä kotimaisia ja kansainvälisiä sidosryhmiämme siitä myönteisestä yhteistyöstä, jota kertomusvuonna on toteutettu uhkakuvista huolimatta. Martti Enäjärvi 3

4 PRH:n arvot Patentti- ja rekisterihallituksen arvot tiivistyvät käsitteiksi: palvelu, tuloksellisuus, vaikuttavuus ja hyvinvointi, yhteistyö, vastuullisuus ja kehittyminen. Palvelu Palvelumme on asiakaslähtöistä ja tuottaa sidosryhmillemme lisäarvoa sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Palvelumme on luotettavaa, monipuolista ja helposti saatavilla. Tuloksellisuus Tuloksellisuutemme perustuu sovittuihin tulostavoitteisiin siten, että tuotamme korkealaatuiset palvelut tehokkaasti ja edullisesti henkilöstön sitoutuessa toiminnan päämääriin. Vaikuttavuus ja hyvinvointi Vaikuttavuudella ja hyvinvoinnilla edistämme innovatiivisuutta, yrittäjyyttä ja yhteisötoimintaa. Panostamme yhdessä työssä jaksamiseen ja työhyvinvointiin. Yhteistyö Yhteistyössä toimimme avoimessa ja aktiivisessa vuorovaikutuksessa asiakkaiden ja muiden sidosryhmien kanssa. Toimintamme perustuu henkilöstön avoimeen yhteistyöhön tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja toistemme työtä kunnioittaen. Vastuullisuus Vastuullisuus tarkoittaa, että asiakkaamme voivat luottaa toimintamme tasapuolisuuteen ja oikeusvarmuuteen, palvelujemme puoleettomuuteen ja riippumattomuuteen. Olemme lahjomattomia ja oikeudenmukaisia. Kehittyminen Kehittyminen merkitsee meille osaamisen arvostamista, jota tuemme jatkuvalla koulutuksella ja ammattitaidon kehittämisellä. Kehitämme toimintaamme ja palvelujamme asiantuntijoina kansallisessa ja kansainvälisessä toimintaympäristössä. 4

5 5

6 Toiminta-ajatus Visio Teollisoikeuksien ja yritys- ja yhteisötoiminnan asiantuntijaorganisaationa Patentti- ja rekisterihallitus edistää ja kehittää yrittäjyyttä, innovatiivisuutta ja yhteisöllistä toimintaa Suomessa ja kansainvälisesti. Patentti- ja rekisterihallitus vaalii henkistä pääomaa ja tukee teknistä ja taloudellista kehitystä varmistamalla, että yritykset, yhdistykset ja säätiöt voivat toimia oikeudellisesti maassamme keksijät, tutkijat, tuotekehittäjät, valmistajat ja markkinoijat voivat saada patentin, tavaramerkin, mallioikeuden tai muun teollisoikeudellisen suojan suomalaisten edut turvataan kansainvälisesti PRHtieto ja neuvonta on luotettavaa ja nopeasti saatavissa Luovuus, osaaminen, yrittäjyys ja yhteistoiminta ovat asiakkaittemme menestystekijöitä ja maamme teknisen, taloudellisen ja henkisen kehityksen ja hyvinvoinnin perusta. Asiakkaamme luottavat palvelumme oikeusvarmuuteen, yhdenvertaisuuteen ja kansainvälisesti kilpailukykyiseen laatuun ja pystyvät toimimaan PRH:n kautta täysipainoisesti myös kansainvälisessä innovaatiojärjestelmässä ja yritystoiminnassa. Palvelumme on nopeaa, joustavaa ja helposti käytettävissä PRH-Innotalossa, alueellisissa palvelupisteissä ja tietoverkoissa. Olemme Suomen osaavin ja ystävällisin henkilökunta. Kunnioitamme toisiamme, olemme avoimia ja uudistumme jatkuvasti. 6

7 Johtokunta Pääjohtaja Martti Enäjärvi Johtoryhmä Pääjohtajan sihteeristö Pääjohtajan sihteeri Tuula Hirvonen Hallinto Ylijohtaja Eero Mantere Suunnittelujohtaja Kari Summanen Talousjohtaja Raija Järviö Henkilöstöjohtaja Esko Inkinen Viestintäjohtaja Juha Klemola Markkinointijohtaja Mika Waris Apulaisjohtaja Christer Brännkärr Tietohallintopäällikkö Iikka Kanniainen Yritys- ja yhteisölinja Linjanjohtaja Olli Koikkalainen Kaupparekisteri Taseet ja tilinpäätökset Yrityskiinnitykset Säätiöt Patentti- ja innovaatiolinja Linjanjohtaja Pekka Launis Patentit Hyödyllisyysmallit Integroidut piirit Patenttikirjasto ja neuvontapalvelut Yksikön johtaja Kristiina Grönlund Tavaramerkki- ja mallilinja Linjanjohtaja Eija Nuorlahti-Solarmo Tavaramerkit Mallioikeudet Sisäinen tarkastus Sisäisen tarkastuksen päällikkö Anneli Koljonen Yhteistyötoimikunta Valituslautakunta Johtaja Oscar Wilder, ( saakka) Yhdistysasiat-yksikkö Yhdistysrekisterijohtaja Kari-Pekka Helminen PatRek-asiakaspalvelu Asiakaspalvelupäällikkö Marja Sinkkonen TE-keskukset (15) Kaikki PRH-palvelut, keksintöasiamiehet Uusyrityskeskukset (30) Neuvonta Maistraatit (26) Yritys- ja yhteisöasiat Kauppakamarit (19) Neuvonta 7

8 Johtokunta, johtoryhmä ja yhteistyötoimikunta Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) perustettiin 1942 siirtämällä kauppa- ja teollisuusministeriön patenttiasiain- ja kaupparekisteriosastot uuteen keskusvirastoon. PRH:n aiempia edeltäjiä vuodesta 1835 alkaen olivat mm. Suomen Senaatin manufaktuurijohtokunta ja teollisuushallitus. Nykyisin PRH kuuluu työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalaan nettobudjetoituna, palvelumaksuin rahoitettuna keskusvirastona, jonka tuloista merkittävä osa tulee ulkomaisilta asiakkailta. Johtokunta Johtokunnan tehtävänä on asettaa käytännön tavoitteet PRH:n toiminnalle ja päättää toimintalinjoista. Se myös ohjaa ja valvoo virastolle asetettujen tavoitteiden toteutumista. Johtokunta päättää talousarvioehdotuksesta ja toiminta- ja taloussuunnitelmasta sekä edistää PRH:n ja sen palvelujen käyttäjien välistä yhteistyötä. Johtokunnan asettaa valtioneuvosto kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Nykyisen johtokunnan kausi toimipäättyy Jäsenet Jussi Järventaus, toimitusjohtaja, Suomen Yrittäjät ry, puheenjohtaja Risto Paaermaa, johtaja, TEM, varapuheenjohtaja Martti Enäjärvi, pääjohtaja, PRH Jukka Ahtela, johtaja, Elinkeinoelämän Keskusliitto Kalevi Olin, professori Leila Risteli, johtaja, Oulun yliopisto Seija Saaristo, tavaramerkkiasiamies, Suomen Patenttiasiamiesyhdistys ry Riitta Larja, koordinaattori, PRH:n henkilöstön edustaja Eero Mantere, ylijohtaja, PRH, johtokunnan nimeämä sihteeri Johtoryhmä Johtoryhmä toimii pääjohtajan apuna viraston toimintoja kehitettäessä ja arvioitaessa. Johtoryhmän asettaa pääjohtaja. Johtoryhmässä käsitellään muun muassa viraston toiminta- ja taloussuunnitelmaa, talousarvioehdotusta, tulostavoitteiden toteutumista ja keskeisiä kehittämishankkeita sekä kansalliseen ja kansainväliseen toimintaympäristöön liittyviä asioita. Jäsenet Martti Enäjärvi, pääjohtaja, puheenjohtaja Eero Mantere, ylijohtaja, varapuheenjohtaja Olli Koikkalainen, linjanjohtaja Pekka Launis, linjanjohtaja Eija Nuorlahti-Solarmo, linjanjohtaja Kari-Pekka Helminen, yhdistysrekisterijohtaja Esko Inkinen, henkilöstöjohtaja Raija Järviö, talousjohtaja Juha Klemola, viestintäjohtaja Kari Summanen, suunnittelujohtaja Mika Waris, markkinointijohtaja Riitta Leikas, henkilöstön edustaja, apulaistarkastaja Christer Brännkärr, apulaisjohtaja, johtoryhmän sihteeri 8

9 Yhteistyötoimikunta Yhteistyötoimikunta on lakisääteinen yhteistoimintaelin, jonka tarkoituksena on antaa henkilöstölle mahdollisuus vaikuttaa työhönsä ja työoloihinsa liittyvään, viraston toimintaa koskevaan päätöksentekoon edistäen siten valtionhallinnon toiminnan tuloksellisuutta ja taloudellisuutta. Jäsenet Työnantajan edustajat Martti Enäjärvi, pääjohtaja, puheenjohtaja Eero Mantere, ylijohtaja, varapuheenjohtaja Olli Koikkalainen, linjanjohtaja Pekka Launis, linjanjohtaja Eija Nuorlahti-Solarmo, linjanjohtaja Esko Inkinen, henkilöstöjohtaja, yhteistyötoimikunnan sihteeri Henkilöstön edustajat, luottamusmiehet Eija Lanne, ylitarkastaja, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry Riitta Leikas, apulaistarkastaja, Palkansaajajärjestö Pardia ry:n PRH:n henkilökuntayhdistys ry Eija Peltonen, apulaistarkastaja,työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) hallinnonalan ammattiosasto JHL ry Matti Santero, vanhempi tutkijainsinööri, Palkansaajajärjestö Pardia ry:n Patentti hallinnon diplomi-insinöörit ry 9

10 Tapahtumia 2008 Oma Yritys-messsut maaliskuussa Helsingin Wanhassa Satamassa saavuttivat entistäkin suuremman osallistujamäärän, ja PRH:n seminaariosuus oli menestys. Julkisten rekisterinpitäjien yhteinen Rekisterit auki! tapahtuma Vanhalla Ylioppilastalolla Helsingin keskustassa keräsi hyvän yleisön. Miljoonas yritys merkittiin kaupparekisteriin huhtikuun alussa. PRH kävi onnittelemassa Museoviraston lounaskahvilan pidon aloittanutta yrittäjää Anna Hagelbergiä. Maailman henkisen omaisuuden päivää vietettiin Vantaalla. Tilaisuudessa ministeri Mauri Pekkarinen palkitsi suomalaisia keksijöitä Suomalaisten Keksijöiden Tukiyhdistyksen Konsta-palkinnoilla. Toukokuussa vietettiin perinteistä PRH:n vuosipäivää, Manufaktuuripäivää, keväisissä merkeissä taiteilija Erja Uiton ja Jani Uhleniuksen esittämien tunteikkaiden chansonien hengessä. Innogallerian teemanäyttely LUONNOKSIA Automuotoilijat Innogalleriassa avattiin kesäkuussa. Esillä oli eri puolilla maailmaa työskentelevien suomalaisten automuotoilijoiden töitä. Henkilökunnan TYKY- ja virkistystoiminnan innostavia tapahtumia olivat jälleen Naisten Kymppi ja marraskuun avoimien ovien TYKY-päivän monipuolinen ohjelma. Loistavia ja rohkaisevia opastuksia kuultiin emeritus arkkipiispa John Wickströmin, taiteilija kirjailija Tuija Piepposen ja valmentaja Juhani Tammisen esiintymisitä PRH-laisille. 10

11 PRH:n toiminta oli edelleen kansainvälisen mielenkiinnon kohteena ja kansainväilisiä vierailijoita kävi eri puolilta maailmaa.. Yhdistysrekisterin sähköinen palvelu Sääntönikkari voitti Suomen Laatuinnovaatiokilpailussa ensimmäisen palkinnon julkisten organisaatioiden sarjassa.. Tasavallan presidentin innovaatiopalkintojen jako oli jälleen vuoden huipputapahtuma. Presidentti Halonen ja puolisonsa tohtori Arajärvi viihtyivät pitkään sekä INNOSUOMI-palkittujen että INNOINT- ja INNOKOULU-palkintoja ja kunniamainintoja voittaneiden parissa. Lokakuun 21. päivänä tuli kuluneeksi 175 vuotta Alfred Nobelin syntymästä, minkä kunniaksi avattiin hänen elämäntyöstään kertova näyttely. Samalla juhlistettiin presidentti Martti Ahtisaaren saamaa Nobelin rauhanpalkintoa. Tampereen Alihankintamessuista on tullut syksyn vuosittainen merkittävin messutapahtuma PRH:lle. PRH:n kumppaneita messuilla ovat mm. Keksintösäätiö, Tekes ja T&E-keskukset. Marraskuussa PRH:ssa pidetty Suomalaisten Keksijöiden Tukiyhdistyksen tapahtuma sai poikkeuksellisen suurta mielenkiintoa kun Suomessa ennätykselliset yli 100 patenttia hallitseva toimitusjohtaja Göran Sundholm kertoi menestyksensä taustoista. 11

12 Aluepalvelut PRH:n aluepalvelut kattavat koko maan. Asiakkaat saavat neuvontaa ja palvelua Patentti- ja rekisterihallituksen toimialaan kuuluvissa asioissa kaikkialla Suomessa. Palvelua antavat: kauppakamarit maistraatit työvoima- ja elinkeinokeskukset (TE-keskukset) uusyrityskeskukset verotoimistot yliopistoissa ja korkeakouluissa toimivat innovaatioasiamiehet Alueelliset kaupparekisteripalvelut TE-keskukset toimivat kaupparekisterin paikallisviranomaisena. TE-keskusten yrityspalvelupisteessä asiakkaat voivat hoitaa yritysten rekisteröintiin liittyviä asioita ja saada rekisteritietoja. Maistraatit käsittelevät ja rekisteröivät asunto-osakeyhtiöiden ilmoitukset. Maistraatit toimivat muissakin kaupparekisteriasioissa paikallisviranomaisena. Verohallinnon toimipisteissä on saatavilla ja otetaan vastaan verohallinnon ja Patentti- ja rekisterihallituksen yhteisiä ilmoituslomakkeita. Uusyrityskeskuksissa on tarjolla monipuolista neuvontaa, ohjeita ja lomakkeita yrittäjiksi aikoville. Alueelliset keksintö- ja patentointipalvelut TE-keskukset tarjoavat PRH:n patenttiasioihin liittyvät peruspalvelut. Lisäksi PRH:lla on yhteistyössä Keksintösäätiön ja TE-keskusten kanssa 15 alueellista, TE-keskuksissa toimivaa keksintöasiamiestä. Heidän tehtävänään on edistää innovatiivisuutta ja keksintöjen hyödyntämistä. PRH:lla on myös yliopistoissa ja korkeakouluissa 12 innovaatioasiamiestä, jotka toimivat yhteistyössä Keksintösäätiön ja oppilaitosten kanssa. Myös heidän tehtävänään on edistää innovatiivisuutta ja keksintöjen hyödyntämistä. Tärkeitä työaiheita ovat yliopisto- ja korkeakoulumaailmasta tulevat keksintöhankkeet. Keksintöasiamiehet myös opastavat keksijöitä patentointiin ja muihin teollisoikeuksiin liittyvissä asioissa sekä rahoituksen hakemisessa ja tuotteen kehittämisessä. Työvoima- ja elinkeinokeskus Maistraatti Uusyrityskeskus Uusyrityskeskuksen toimipiste Kauppakamari Yliopistojen innovaatioasiamiehet 12

13 PatRek-asiakaspalvelu Asiakkaat ovat entistä tyytyväisempiä PRH:n asiakaspalvelupisteeseen. Sähköinen asiointi yleistyy. PatRek-asiakaspalvelupisteessä asioi kertomusvuonna henkilökohtaisesti asiakasta. Maksullisia rekisteriotteita, todistuksia ja asiakirjajäljennöksiä annettiin kpl. Henkilökohtaisesti noudettavien maksullisten tietopalvelutuotteiden määrä laski 14 prosenttia edellisestä vuodesta. Asiakastyytyväisyys parani Asiakaspalvelun kehittämistä jatkettiin yhden luukun palveluperiaatteen mukaisesti niin, että asiakkaat saavat nyt saman palvelun jokaisesta palvelupisteestä. Palvelu on entistä nopeampaa ja joustavampaa. Asiakkaille suunnatun kyselyn tulokset osoittivat, että PatRek onnistui kiitettävästi asiakaslähtöisen palvelun toteuttamisessa. PatRek sai kyselyssä arvosanan 4,6 asteikolla 1-5. Henkilöstön kouluttautuminen on jatkuvaa. Koulutusta annettiin keskimäärin 4,5 päivää henkeä kohti. PatRek-asiakaspalvelun yhteydessä toimiva kirjaamo vastaanottaa päivittäin yhä enemmän sähköisesti tulleita tiedusteluja, ilmoituksia, hakemuksia sekä eri viranomaisten lausuntopyyntöjä ja muita asiakirjoja. Asiakirjojen yksilöllinen jatkokäsittely vaatii henkilöstöltä hyvää perehtyneisyyttä mm. tietotekniikkaan. Tietojen haku helpottunut Säätiörekisterijärjestelmä saatiin kertomusvuonna itsepalvelutiloihin asiakkaiden käyttöön. Asiakkaat voivat nyt omatoimisesti tutkia rekisteritietoja. Palvelu on otettu myönteisesti vastaan. Myös välitystuomiot saatiin loppuvuodesta sähköiseen muotoon. Tämän uudistuksen myötä asiakaspalvelu on parantunut ja nopeutunut. Sähköiseen asiointiin Hallinnon sähköistyminen on muuttanut toimintaympäristöä, mikä on edellyttänyt uusien toimintatapojen hakemista ja omaksumista. Sähköpostista on tullut yhä tärkeämpi väline yhteydenpidossa sekä viraston asiakkaiden kanssa että viranomaisten kesken. PatRek asiakaspalvelu huolehtii virastoon tulevista asiakkaista, ottaa vastaan tuodut ja lähetetyt asiakirjat ja maksut sekä neuvovat asioiden vireille saamisessa. PatRekissa asiakkaat voivat käyttää maksutta sähköistä tietopalvelua ja rekistereitä. Patenttikirjasto palvelee niin sisäisiä kuin ulkoisiakin asiakkaita. Se myös huolehtii patenttijulkaisukokoelman ylläpidosta. Patenttikirjastossa on kaikki keskeinen kansallinen ja kansainvälinen patentti-informaatio helposti käytettävissä sekä myös muuta IPR-kirjallisuutta ja edustavasti alan lehtiä. Kaikilla toimintalinjoilla on asiantuntijaneuvojia, joiden maksuttomat palvelut ovat asiakkaiden tavoitettavissa. Kaikki oleellinen tieto PRH:n toiminnasta on myös ajan-tasaisesti nähtävillä viraston internet-sivuilla. 13

14 Patenttikirjasto ja neuvontapalvelut Patenttijulkaisujen digitointi valmistui. Sähköisiä asiakastietokantoja kehitettiin. Yksi patenttikirjasto ja neuvontapalvelut -yksikön päätehtävistä on tehdä patenttiinformaatiota tunnetuksi etenkin pk-yrityksissä ja korkeakouluissa. Henkilökohtaista neuvontaa annetaan vuosittain runsaalle asiakkaalle. Erilaisia luentoja pidetään kymmeniä, ja niillä on satoja kuulijoita. Internetsivuilla käydään yli kertaa. Yksikkö tarjoaa myös tutkimuspalveluja, jotka ovat löytäneet vakiintuneen asiakaskunnan. Kertomusvuoden aikana digitoitiin viimeisiä sähköisestä patenttijulkaisukokoelmasta puuttuvia suomalaisia patenttijulkaisuja. Julkaisukokoelma alkaa patenttien osalta olla sähköisessä muodossa. Vuoden aikana saatiin valmiiksi ohjelmisto, jonka avulla uudet patentti- ja hyödyllisyysmallijulkaisut voidaan julkaista internetissä. Keväällä 2008 koottu työryhmä keskittyi ensi töikseen sähköisten asiakastietokantojen kehittämiseen ja varsinkin PatInfon käyttöliittymän parantamiseen asiakkailta tulleiden toiveiden mukaisesti. Uudistukset otettiin käyttöön vuoden 2009 alkupuolella. PatInfoon tehdyt uudistukset voidaan myöhemmin ottaa käyttöön myös eurooppapatenttikäännösten FI-EP-rekisterissä. Teollisoikeuksiin perehdyttävä koulutus on lisääntynyt eri oppilaitoksissa. Opiskelijat haluavat tutustua teollisoikeuksiin, kun heidän tavoitteenaan on esimerkiksi hakea patentti tutkimuksen tuloksena syntyviin keksintöihin. Opiskelijaryhmät ovat erittäin tervetulleita kirjastoon ja myös kokoelmapolitiikassa on otettu huomioon opiskelijoiden toivomuksia. Etenkin patenttikurssilaisia käy säännöllisesti lainaamassa kirjoja lopputöitään ja tutkielmiaan varten. Kirjaston kokoelmatietokantaan tehtiin vuonna 2008 yli hakua. Kirjakokoelma karttui 630 nimekkeellä. Elektronisten lehtien kokoelmaan hankittiin lisää nimikkeitä. E-lehtien kokonaismäärä on nyt yli Kirjaston asiakaspalvelussa keskityttiin entistä enemmän tietokantojen käytön neuvontaan. Patenttitietokantojen ja patenttijulkaisujen tulkinta vaatii erityisosaamista ja kertomusvuonna on panostettu myös henkilökunnan tietojen päivittämiseen patenttiasioissa. Patenttikirjasto ja neuvontapalvelut -yksikön vastuulla on patenttitiedon levitys Suomessa. Tehtävään käytetään useita kanavia kuten koulutusta, internetsivuja, henkilökohtaista neuvontaa, tutkimuspalveluja, oppaita ja messutoimintaa. Kirjasto palvelee sekä ulkoisia että sisäisiä asiakkaita. Kirjaston kokoelma on PRH:n asiakkaiden käytössä; tietoa löytyy internetsivuilta Kirjasto myös hankkii henkilökunnan työssään tarvitseman kirjallisuuden, tilaa kaukolainoina tutkija-insinöörien tarvitsemat artikkelit, huolehtii patenttijulkaisukokoelman ylläpidosta, paperilla tehtävien hakemusten ja julkaisukokoelman digitoinnista, PRH:n ja EPOn ja WIPOn välisestä patenttitietojen ja patenttijulkaisujen vaihdosta sekä patenttijulkaisujen vaihdosta eri virastojen kesken. 14

15 15

16 Henkilöstö Henkilöstöstrategian luominen käynnistyi. Henkilöstö on mukana kehitystyössä. Patentti- ja rekisterihallituksessa työskenteli vuoden 2008 lopulla 517 henkilöä; henkilötyövuosia kertyi 485. Henkilöstön keski-ikä oli 45,6 vuotta. Oheiset graafit kuvaavat henkilöstön ikärakennetta, koulutusastetta, henkilötyövuosien jakautumista linjoittain ja yksiköittäin sekä koko- ja osa-aikaisten määriä. PRH on panostanut viime vuosien aikana paljon organisaatioiden kehittämiseen. Määrätietoiseen strategiatyöhön on kuulunut myös henkilöstörakenteen ja osaamisen kehittäminen sekä työhyvinvoinnin ylläpitäminen ja parantaminen. Henkilöstöstrategian (HESTRA) laatiminen voitiinkin kevätkaudella käynnistää hyvistä lähtökohdista. Perustana oli myös PRH:n henkisten voimavarojen hallinnasta ja kehittämisestä laadittu arviointi. Strategian laatimissuunnitelmaa ja noin vuoden kestävän työn eri vaiheita on käsitelty ja käsitellään kaikilla tasoilla: johtokunnassa, johtoryhmässä, YT-toimikunnassa sekä linjoittain ja yksiköittäin aina pienryhmiin saakka. Strategiatyössä tehdään keskeisiä henkilöstöjohtamista koskevia valintoja ja periaatepäätöksiä, joiden mukaisesti viraston strategiaa toteutetaan. Kehittämiseen ja työhyvinvointiin panostettiin Toimintavuodelle vahvistettu kehittämissuunnitelma toteutui hyvin. Tässä ja tykytoiminnan tehostumisessa entisestään näkyi voimakkaana uuden henkilöstön kehittämispäällikön rooli. Yhteiskoulutuksessa panostettiin erityisesti kielikoulutukseen, mitä edelsi perusteellinen kilpailuttamiskierros. Esimieskoulutusta jatkettiin systemaattisesti unohtamatta koko työyhteisöä koskevaa valmennusta esimerkiksi työyhteisötaidoissa ja turvallisuusasioissa. Linjat ja yksiköt hoitivat itse pääosan kehittämisestä mallikkaasti, resurssiensa puitteissa. Vuoden aikana järjestettiin keskimäärin 7,4 koulutuspäivää henkilötyövuotta kohden. Monipuolinen tyky-toiminta sai jälleen paljon hyvää palautetta ja kehittämisideoita syntyi. Työtyytyväisyys ennallaan tasa-arvotilanne parantui Henkilöstön suhtautuminen työympäristöön on pääasiallisesti hyvin myönteistä. Kysely kertoi, että vuoden 2008 baro-työtyytyväisyys oli indeksikeskiarvona jälleen 3,5 asteikolla 1-5. Myönteisimmiksi PRH:ssa koettiin mahdollisuudet yhdistää työ- ja yksityiselämä (4,1) sekä oikeudenmukainen ja inhimillinen kohtelu työtovereiden taholta (4,0). Myös sukupuolten tasa-arvon toteutuminen työyhteisössä (3,9), työn itsenäisyys ja mahdollisuus vaikuttaa työn sisältöön (3,9), työtilat ja työvälineet (3,9) sekä työn haastavuus (3,8) arvostettiin korkealle. Toisaalta suhtautumisessa palkkaukseen liittyviin asioihin on vielä kehitettävää (3,0). Tiedon kulussa (3,1) oli kuitenkin tapahtunut hieman positiivista kehitystä. Erillinen tasa-arvokysely suoritettiin toimintavuonna samansisältöisenä kuin kaksi kertaa aiemmin (2002 ja 2005). Tämä kysely osoitti jälleen selvää nousevaa trendiä lähes kaikilla osa-alueilla. Erityisesti sukupuolten välisen palkkatasa-arvon koettiin toteutuneen PRH:ssa hyvin. Vuoden 2008 alusta päättyi valtion palkkausjärjestelmän siirtymävaihe, joten myös henkilökohtaisen suoriutumisen palkanosa on voitu maksaa täysimääräisenä siitä alkaen. Lisää it-järjestelmiä henkilöstöasioiden hoitoon Valmisteluja henkilöstö- ja taloushallinnon rutiinitoimintojen siirtämiseksi yhteiseen palvelukeskukseen jatkettiin. Tätä edesauttaa osin jo tuotantokäyttöön otettu ESS-järjestelmä, eli henkilöstön itseasiointi. Rekrytoinneissa siirryttiin yhteisen <http://www.valtiolle.fi> portaalin kautta ylläpidettävään sähköiseen Heli-järjestelmään. Toimintavuonna käynnistyneisiin VES-neuvotteluihin saadaan kattavaa tilastoaineistoa työnantajan henkilöstötietojärjestelmästä TAHTIsta, joka palvelee myös muita palkkatilastoinnin tarpeita sekä antaa henkilöstötilinpäätöstietoja vertailuineen. Henkilöstöhallinto huolehtii viraston henkilöstön kehittämisestä, turvallisuudesta ja muista henkilöstöasioista sekä valmistelee viraston työehto- ja virkaehtosopimuksia ja rekrytointeja. 16

17 Henkilöstö ikääntyy, työpaikkauskollisuudesta palkitaan Ennaltaehkäisevään työterveyshuoltoon suunnattiin resursseja edellisten vuosien tapaan. Sairauspoissaoloja oli henkilötyövuotta kohden 10,1 päivää. Toimintavuoden aikana toteutettiin esimiehille ASLAK -kuntoutusta eli ammatillisesti syvennettyä lääketieteellistä kuntoutusta. Uusi kurssi valmisteltiin asiantuntijoille. Vaikka hallitulla henkilöstön vaihtuvuudella on etunsa työyhteisön kehittymisessä, senioriosaajat muodostavat perustan, jolle uutta osaamista on hyvä rakentaa. Tämän arvostuksen osoittamiseksi PRH ryhtyi palkitsemaan 30 ja 40 vuotta virastoa palvelleita ylimääräisillä palkkiolomilla. Kokoaikaiset ja osa-aikaiset sukupuolen mukaan Henkilöstön määrä henkilötyövuosina 2008 Henkilöstö koulutusasteen mukaan Henkilöstön ikärakenne Kokoaikainen nainen 289 Kokoaikainen mies 171 Osa-aikainen nainen 41 Osa-aikainen mies 16 Hallinto (sis. valitusltk., viestintä, PatRek, PIT) 79 Markkinointi- ja liiketoimintayksikkö 4 Patentti- ja innovaatiolinja 187 Tavaramerkki- ja mallilinja 43 Yritys- ja yhteisölinja 146 Yhdistysrekisteri 27 Ylempi korkeakoulututkinto, tutkijakoulutus 206 Ammattikorkea/alempi korkeakoulututkinto 88 Toisen asteen koulutus (yo, opistoaste, ammatillinen koulutus tai vastaava) 159 Peruskoulutus 64 alle 24-vuotiaita yli 55-vuotiaita 17

18 Yritys- ja yhteisölinja Yritys- ja yhteisölinja saavutti tulostavoitteensa. Linjan tuottavuus kasvoi reilusti. Toiminnan kehitystyö eteni vauhdikkaasti. Kaupparekisteriin ilmoitettujen uusien yritysten määrä pysyi edellisen vuoden tasolla. Muutos- ja lopettamisilmoituksia tehtiin runsaasti; muutoksia yritysten tietoihin rekisteröitiinkin lähes 10 prosenttia edellisvuotta enemmän. Loppuvuodesta yleinen taloudellisen tilanteen heikentyminen vaikutti myös kaupparekisteriilmoittamiseen. Sekä konkursseja että selvitystiloja ilmoitettiin selvästi aikaisempaa enemmän. Linja saavutti tulostavoitteensa. Tuottavuus kasvoi 14 prosenttia. Käsittelyajat pysyivät hyvinä ja tavoitetasossa koko vuoden. Tietopalvelutulot kasvoivat 10 prosenttia. Kaupparekisterissä oli vuoden lopussa runsaat yritystä ja asunto-osakeyhtiötä. Suosituin yritysmuoto on osakeyhtiö. Kaupparekisteritietoja kyseltiin sähköisten palvelujen kautta 2,1 miljoonaa kertaa ja verohallinnon kanssa yhteisessä YTJ-tietopalvelussa 16,5 miljoonaa kertaa. Yhteinen tilinpäätösmenettely verohallinnon kanssa Verohallinnolta saapuvien yritysten tilinpäätösaineistojen automaattinen rekisteröinti käynnistyi PRH:ssa lokakuussa. Yrityksen veroilmoituslomakkeittensa liitteenä antamat tilinpäätösasiakirjat - kuten tuloslaskelma ja tase - lähetetään sähköisesti verohallinnosta PRH:lle. Uusi tilinpäätösten ilmoitusmenettely koskee mm. osakeyhtiöiden ja osuuskuntien vuonna 2008 päättyviä tilikausia. Tavoitteena on edetä vaiheittain menettelyyn, jossa yritys voi halutessaan antaa samalla kertaa sekä verotuksen että kaupparekisterin tarvitsemat tilinpäätösasiakirjat. Vuoden aikana rekisteröitiin lähes tilinpäätöstä. Toimintoja ja palveluja kehitetään Yritys- ja yhteisölinjan tietojärjestelmiä koskeva uudistus, Novus-hanke, eteni vuoden aikana vauhdikkaasti. Vuoden 2007 lopussa käyttöön otetun uuden säätiörekisterijärjestelmän ansiosta toimintojen tuottavuus kasvoi yli 20 prosenttia. Uutta tietopalvelujärjestelmää toteutettiin yhdessä palvelutoimittajan kanssa tiiviisti koko vuoden ajan. Tavoitteena on ottaa uusi järjestelmä käyttöön vuoden 2009 aikana. Linjan rekisteröintijärjestelmien uudistaminen jatkui toimintojen määrittelyllä. Tavoitteena on saada aikaan tehokas, osin automatisoitu ja paperiton ilmoituskäsittely. Uusien käsittelyjärjestelmien toteutusprojekteista käynnistyvät ensimmäiset osiot vuonna 2009, ja järjestelmien uusiminen jatkuu arviolta vuoteen 2012 saakka. Myös verohallinnon kanssa yhteisen sähköisen ilmoitusmenettelyn kehittäminen jatkuu. Kokonaisuudessaan linja on suurien muutosten edessä. Muutoksen johtamiseen valmistauduttiin valmentamalla linjan esimiehiä useissa työpajoissa ja luomalla linjan esimiehille käsikirja. Tulevina vuosina muutosvalmiutta rakennetaan esimerkiksi muutossuunnitelmien, koulutuksen ja tiedotuksen avulla. Yritys- ja yhteisölinja huolehtii siitä, että yhteiskunnan käytettävissä on ajantasaiset ja kattavat tiedot Suomessa toimivista yrityksistä ja säätiöistä. Linja rekisteröi uudet yritykset ja muutokset olemassa olevien yritysten tietoihin kaupparekisteriin sekä yhteisötietojärjestelmään (YTJ). Linja myös vahvistaa yrityskiinnitykset, rekisteröi säätiöasiat ja valvoo säätiöiden hallintoa. 18

19 Yritysasiain neuvottelukunta PRH:n yritysasian neuvottelukunnan tehtävänä on tuoda elinkeinoelämän näkemyksiä ja asiakasnäkökulmaa yritys- ja yhteisölinjan rekistereiden kehittämiseen. Neuvottelukunta kokoontuu säännöllisesti keskustelemaan ajankohtaisista asioista. Käsitellyt kaupparekisteriasiat (kpl) YTJ-tietopalvelun haut kuukausittain (kpl) Tilinpäätökset Muutokset yritysten tietoihin Uudet yritykset Lakanneet yritykset Osoite- ja yhteystietojen muutokset Poistetut yritykset Neuvottelukunnan jäsenet vuonna 2008: Martti Enäjärvi, pääjohtaja, PRH, puheenjohtaja Olli Koikkalainen, linjanjohtaja, PRH, varapuheenjohtaja Markus Aaltonen, toimitusjohtaja, Veterator Oy Juha Ahvenniemi, toimitusjohtaja, Suomen Taloushallintoliitto Anders Blom, toimitusjohtaja, Perheyritysten Liitto ry Erkki Kontkanen, johtaja, Finanssialan Keskusliitto Kari Lehto, varatuomari, Pellervo-Seura ry Leena Linnainmaa, johtaja, Keskuskauppakamari Antti Maijala, asianajaja, Asianajotoimisto Heikkilä & Co Janne Makkula, lainopillinen asiamies, Suomen Yrittäjät Ulla Partanen, toimitusjohtaja, Operaria Ulla Oy ( saakka) Tytti Peltonen, johtava asiantuntija, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK Martti Virtanen, päälakimies, Suomen Kaupan Liitto Iikko B. Voipio, kehitysjohtaja, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT Eero Mantere, ylijohtaja PRH Eija Nuorlahti-Solarmo, linjanjohtaja, PRH Juha Klemola, viestintäjohtaja, PRH Ulla-Maija Sarkkinen, apulaisjohtaja, PRH Sakari Kauppinen, apulaisjohtaja, PRH, sihteeri 19

20 Patentti- ja innovaatiolinja Laadunhallintajärjestelmä paransi päätösten laatua. Tietojärjestelmää uusittiin. Etätyön välineitä kehitettiin. Linjan toimintajärjestelmässä on laadunhallinnan sertifiointi ulotettu PCT-hakemusten käsittelyn lisäksi kattamaan myös kansallisten hakemusten käsittelyprosessin. Kertomusvuonna on linjan organisaatiota kehitetty nimeämällä teknisille toimistoille johtavat tutkijainsinöörit, joiden tehtävä on toimia laadunhallintajärjestelmän kulmakivinä. Heidän vastuullaan on myös kehittää tutkimustyötä pienryhmissä ja jakaa työkuormaa tasaisesti tiiminsä jäsenille. Laatutyö on tuottanut tulosta, asiakkaat ovat antaneet erittäin myönteisen palautteen tapahtuneesta kehityksestä. Niin uusille kuin varttuneillekin tutkijoille on käynnissä systemaattinen koulutusohjelma, joka kohdentuu tutkimustyön painopistealueiden jatkuvaan kehittämiseen. Kertomusvuonna koulutuspakettiin lisättiin uusia tutkijoita ohjaaville tutoreille oma koulutusohjelma, joka sekin on osa tutkimustyön laadun nostamisprosessia. Täysimittaiset etätyön välineet tutkijainsinööreille kehitteillä Linjalla on tehty tähän asti etätyötä kokeiluluonteisesti. Kertomusvuoden aikana alettiin kehittää teknisiä puitteita etätyön laajentamiseen siten, että tutkijainsinöörit saavat myös etätyössä käyttöönsä kaikki samat sähköiset työkalut, jotka ovat käytössä työpaikalla. Tarkoin suojattu, mutta silti esteetön yhteys niin linjan omiin tietojärjestelmiin kuin myös käytössämme oleviin ulkopuolisiin tietokantoihin mahdollistaa tutkimustyön kaikkien osa-alueiden tekemisen myös kotoa käsin. Etätyön määrän odotetaan lisääntyvän tulevaisuudessa, koska monet asiantuntijamme asuvat ympäristökunnissa. Linjan hakemuskäsittelyssä ja rekistereissään käyttämää tietojärjestelmää on uusittu. Vuoden alkupuolella uudistus otettiin käyttöön PCT-hakemusten käsittelyssä. Kansallisten patentti- ja hyödyllisyysmallihakemusten käsittelyyn järjestelmä saadaan vuoden 2009 alussa. Uuden järjestelmän kehittäminen on ollut suuri ponnistus ja nyt valmistuttuaan vapauttaa resursseja muuhun kehittämistyöhön. Uusia yrityksiä eniten patentoivien listalle Kansallisten ja kansainvälisten patenttihakemusten määrä oli pääosin edellisten vuosien tasolla, mutta syksyn mittaan oli lieviä ennusmerkkejä taloudellisen taantuman tulosta ja yritysten lisääntyvästä varovaisuudesta. Patentointi on kuitenkin pitkäjänteistä toimintaa eikä se ole ensimmäisiä säästökohteita yritysten saneeraustoimenpiteissä. Sen ovat edelliset taloustaantumat osoittaneet. Pitkällä aikavälillä tuotekehitystoiminnan uudelleenorientointi tulee kuitenkin vaikuttamaan kysynnän kehittymiseen. Eniten hakemuksia tehneiden yritysten listaa johtaa entiseen tapaan Metso Corporation, mutta listalle tuli myös uusia nimiä, kuten Atacama Labs Oy, MariCap Oy ja Patria Weapon Systems Oy. Valtaosa patenttihakemuksista tehdään sähköisesti, kotimaisista noin 65 % ja PCThakemuksista yli 85 %. Kertomusvuonna online-hakemusten tekemiseen käytettävää ohjelmaa kehitettiin, joten nyt on mahdollista antaa sähköisesti myös vastineita välipäätöksiin ja lopulliset julkaisuasiakirjat. Samoin asiakkaat saattavat pääosin sähköisesti voimaan Suomea koskevat Eurooppapatentit. Hyödyllisyys- Patentti- ja innovaatiolinjan päätehtävä on tutkia patentoitaviksi haettavien keksintöjen uutuus ja patentoitavuus sekä rekisteröidä hyödyllisyysmallit. Patenttiyhteistyösopimuksen (PCT) mukaiset kansainväliset uutuustutkimukset kuuluvat niinikään linjan tehtäviin. Eurooppapatenttihakemukset on mahdollista panna vireille PRH:n kautta, joka myös rekisteröi ja julkaisee yksinomaan Suomessa voimaansaatetut eurooppapatentit. 20

Työ- ja elinkeinoministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2009.

Työ- ja elinkeinoministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2009. Työ- ja elinkeinoministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2009. 1. Yleistä Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) toimii työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) hallinnonalalla

Lisätiedot

Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen tulossopimus vuodelle 2003

Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen tulossopimus vuodelle 2003 Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen tulossopimus vuodelle 2003 Yleistä Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) toimii kauppa- ja teollisuusministeriön (KTM) hallinnonalalla

Lisätiedot

EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE Dnro 78/20/06

EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE Dnro 78/20/06 EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2007 Dnro 78/20/06 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TAE 2007 30. Yrityspolitiikka 21. Patentti- ja rekisterihallituksen

Lisätiedot

Tahti yhtenäistä ja vertailukelpoista tilastotietoa johtamisen tueksi

Tahti yhtenäistä ja vertailukelpoista tilastotietoa johtamisen tueksi Tahti yhtenäistä ja vertailukelpoista tilastotietoa johtamisen tueksi Käyttökokemuksia Patentti- ja rekisterihallituksessa Valtio Expo 2009 Marina Congress Center Helsinki 7.5.2009 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2012

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2012 JULKINEN VASTA BUDJETIN JULKAISEMISEN JÄLKEEN PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS Vuoden tiedot tulossopimuksen mukaiset PRH Dnro: 147/20/11 03. Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2010

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2010 JULKINEN VASTA BUDJETIN JULKAI- SEMISEN JÄLKEEN PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS PRH Dnro: 55/20/09 03. Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v) Momentille

Lisätiedot

Teollisoikeudet liiketoiminnassa Patentit, hyödyllisyysmallit, mallioikeudet ja tavaramerkit. Olli Ilmarinen, PRH Oulu,

Teollisoikeudet liiketoiminnassa Patentit, hyödyllisyysmallit, mallioikeudet ja tavaramerkit. Olli Ilmarinen, PRH Oulu, Teollisoikeudet liiketoiminnassa Patentit, hyödyllisyysmallit, mallioikeudet ja tavaramerkit Olli Ilmarinen, PRH Oulu, 11.11.2016 Yksi tuote - monta suojaa Patentit ja hyödyllisyysmallit Tietojenkäsittelymenetelmät

Lisätiedot

Patentti- ja Rekisterihallitus. Seitsemän tulevaisuuden tavoitetta

Patentti- ja Rekisterihallitus. Seitsemän tulevaisuuden tavoitetta Patentti- ja Rekisterihallitus Seitsemän tulevaisuuden tavoitetta Tule ja tutustu tulevaisuuden tavoitteisiimme. PRH:n vuosien 2012 2015 strategiset tavoitteet on luotu yhdessä alan parhaiden asiantuntijoiden

Lisätiedot

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA 1 YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA Työmarkkinat ovat murroksessa. Suomea varjostanut taantuma on jatkunut ennätyksellisen pitkään. Pk-yritysten merkitystä ei tule aliarvioida taantumasta

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja

VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja Valtiovarainministeriö vastaa valtioneuvoston osana» vakaan ja kestävän kasvun edellytyksiä vahvistavasta talouspolitiikasta,»

Lisätiedot

MAAHANMUUTTOVIRASTON. Strateg a

MAAHANMUUTTOVIRASTON. Strateg a MAAHANMUUTTOVIRASTON Strateg a 2013 2017 VISIO 2017 Maahanmuutosta kansalaisuuteen johtava asiantuntija, yhteistyökumppani ja palveluosaaja. Maahanmuuttovirasto on johtava toimija oleskeluluvan käsittelystä

Lisätiedot

AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA

AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA 1 Tämä huoltokirja on tarkoitettu yrityksesi aineettoman omaisuuden tunnistamiseen, oman osaamisen ja työn tulosten suojaamiseen sekä niiden hallintaan ja hyödyntämiseen.

Lisätiedot

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2. Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.2017 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta

Lisätiedot

Teollisoikeudet liiketoiminnassa

Teollisoikeudet liiketoiminnassa Teollisoikeudet liiketoiminnassa Patentit, hyödyllisyysmallit, mallioikeudet ja tavaramerkit Vaasa 14.9.2016 Juha Vuorela Esiintyjän esittely Juha Vuorela, vanhempi tutkijainsinööri DI, TKK 2004 PRH:lla

Lisätiedot

TY ÖELÄMÄN LA ATU. Laadukkaasti tulosta. Miten hyvä työelämän laatu liittyy työyhteisön menestykseen ja hyvään taloudelliseen tulokseen?

TY ÖELÄMÄN LA ATU. Laadukkaasti tulosta. Miten hyvä työelämän laatu liittyy työyhteisön menestykseen ja hyvään taloudelliseen tulokseen? TY ÖELÄMÄN LA ATU Laadukkaasti tulosta Miten hyvä työelämän laatu liittyy työyhteisön menestykseen ja hyvään taloudelliseen tulokseen? Puhutaan huomisesta ja vähän ylihuomisestakin Työelämän laatu ja työyhteisön

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN JA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUODELLE 2013

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN JA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUODELLE 2013 Tulossopimus 11.12.2012 TEM/2168/00.03.01.02/2012 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN JA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUODELLE 2013 1 YLEISTÄ Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) toimii

Lisätiedot

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2006

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2006 YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 5 2006 Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2006 Helsinki 2006 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO TEHTÄVÄ VALTIONTALOUDEN VISIO TARKASTUSVIRASTO ARVOT 2 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO TEHTÄVÄ VISIO ARVOT 3 VALTIONTALOUDEN 4 Valtiontalouden tarkastusvirasto on riippumaton ja puolueeton taloudenhoidon

Lisätiedot

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry www.supy.sporttisaitti.com TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 1 SUOMEN URHEILUPSYKOLOGINEN YHDISTYS, SUPY RY Suomen urheilupsykologinen yhdistys pyrkii toiminnallaan

Lisätiedot

Hallitusohjelma ja rakennerahastot. Strategian toteuttamisen linjauksia

Hallitusohjelma ja rakennerahastot. Strategian toteuttamisen linjauksia Hallitusohjelma ja rakennerahastot Strategian toteuttamisen linjauksia Vipuvoimaa EU:lta Rakennerahastokauden 2007 2013 käynnistystilaisuus Valtiosihteeri Anssi Paasivirta Kauppa- ja teollisuusministeriö

Lisätiedot

Suomalaisten näkemyksistä Suomen valtionhallinnon virkamiesetiikan ja - moraalin tilasta

Suomalaisten näkemyksistä Suomen valtionhallinnon virkamiesetiikan ja - moraalin tilasta Suomalaisten näkemyksistä Suomen valtionhallinnon virkamiesetiikan ja - moraalin tilasta TNS 0 Tutkimuksen toteuttaminen ja sisältö Kysely toteutettiin TNS Gallup Foruminternetpaneelissa. Yhteensä tehtiin

Lisätiedot

HE 89/2006 vp. 2. Toiminnan tavoite Teknologian kehittämiskeskuksesta

HE 89/2006 vp. 2. Toiminnan tavoite Teknologian kehittämiskeskuksesta HE 89/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi teknologian kehittämiskeskuksesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi teknologian kehittämiskeskuksesta

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

Kuntoutussäätiö. Tutkimus ja kehittäminen. Arviointi ja koulutus. Viestintä ja tietopalvelut. Kuntoutussäätiö

Kuntoutussäätiö. Tutkimus ja kehittäminen. Arviointi ja koulutus. Viestintä ja tietopalvelut. Kuntoutussäätiö Tutkimus ja kehittäminen Arviointi ja koulutus Viestintä ja tietopalvelut 1 on on monipuolinen ja kokenut kuntoutuksen tutkija, kehittäjä, arvioija, kouluttaja ja tiedottaja. Erityisiä osaamisalueita ovat

Lisätiedot

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen EuroSkills2016-koulutuspäivä 9.6.2016 Eija Alhojärvi 1. Skills-toiminnan haasteet - strategiset painopistealueet 2. Kilpailu- ja valmennustoiminnan

Lisätiedot

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2008

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2008 Ympäristöministeriön raportteja 12 2008 Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2008 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 12 2008 Ympäristöministeriön

Lisätiedot

Läsnä pj. Jouko Skinnari /sd vpj. Jari Leppä /kesk (3 13 ) jäs. Arto Bryggare /sd (3 13 ) Sari Essayah /kd (9 10 )

Läsnä pj. Jouko Skinnari /sd vpj. Jari Leppä /kesk (3 13 ) jäs. Arto Bryggare /sd (3 13 ) Sari Essayah /kd (9 10 ) TALOUSVALIOKUNTA PÖYTÄKIRJA 65/2005 vp Tiistai 13.9.2005 kello 12.00-13.05 Läsnä pj. Jouko Skinnari /sd vpj. Jari Leppä /kesk (3 13 ) jäs. Arto Bryggare /sd (3 13 ) Sari Essayah /kd (9 10 ) Klaus Hellberg

Lisätiedot

KESTÄVÄ KEHITYKSEN YHTEISKUNTASITOUMUS

KESTÄVÄ KEHITYKSEN YHTEISKUNTASITOUMUS KESTÄVÄ KEHITYKSEN YHTEISKUNTASITOUMUS Keskustelutilaisuus kestävän kehityksen edistämisestä korkeakouluissa 4.11.2013 Ilkka Turunen Neuvotteleva virkamies Kestävä kehitys valtioneuvoston strategioissa

Lisätiedot

Projektien rahoitus.

Projektien rahoitus. Projektien rahoitus Mika.Lautanala@tekes.fi Miten mukaan?? Aiheita Rakennuksen elinkaarenaikainen tiedonhallinta Organisaatioiden välinen tiedonhallinta -IFC Kansainvälisyys Yhteys ohjelmapäällikköön Arto

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN ASETUS PRH:N MAKSULLISISTA SUORITTEISTA

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN ASETUS PRH:N MAKSULLISISTA SUORITTEISTA TEM/TMO/SYL 24.8.2016 Mika Kotala TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN ASETUS PRH:N MAKSULLISISTA SUORITTEISTA 1. Nykytila Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) perimisistä maksuista säädetään Patentti- ja rekisterihallituksen

Lisätiedot

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Myötätuulessa-laivaseminaari, 20.3.2012 Mika Saarinen, yksikön päällikkö, Ammatillinen koulutus, CIMO Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyys uudessa KESUssa

Lisätiedot

Henkilöstöpalvelut. Henkilöstövuokrauspalveluiden liikevaihdon. arvo oli 1 019,76 miljoonaa euroa. Kasvua vuoteen 2014 nähden oli 13,9 prosenttia.

Henkilöstöpalvelut. Henkilöstövuokrauspalveluiden liikevaihdon. arvo oli 1 019,76 miljoonaa euroa. Kasvua vuoteen 2014 nähden oli 13,9 prosenttia. Liikevaihtotiedustelu Henkilöstöpalvelut zhenkilöstöpalvelualan kokonaisliikevaihto oli joulukuussa 95,62 vuoden 214 joulukuuhun verrattuna 28,5 prosenttia. Tiedustelun tiedot on tarkoitettu jäsenliiton

Lisätiedot

Miten suojaat aineettoman omaisuuden yritystoiminnassa?

Miten suojaat aineettoman omaisuuden yritystoiminnassa? Miten suojaat aineettoman omaisuuden yritystoiminnassa? 8:30 Ilmoittautuminen ja aamukahvit 9:00 9:20 Tervetuloa - seminaarin avaus Aineeton oikeus käytännössä ja julkinen rahoitus Tapani Saarenpää, asiantuntija,

Lisätiedot

Rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät viisi prosenttia. Kasvua työmatkalaisten yöpymisissä. Majoitusmyynti 25 miljoonaa euroa

Rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät viisi prosenttia. Kasvua työmatkalaisten yöpymisissä. Majoitusmyynti 25 miljoonaa euroa HELSINGIN MATKAILUTILASTOT SYYSKUU 2016 Rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät viisi prosenttia Syyskuussa 2016 Helsingissä kirjattiin lähes 308 000 yöpymistä, joista suomalaisille 133 000 ja ulkomaalaisille

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

Yöpymiset vähenivät 4 prosenttia. Vähenemistä sekä työmatkalaisissa että vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 24 miljoonaa euroa

Yöpymiset vähenivät 4 prosenttia. Vähenemistä sekä työmatkalaisissa että vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 24 miljoonaa euroa HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HEINÄKUU 2016 Yöpymiset vähenivät 4 prosenttia Heinäkuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 422 000 yöpymistä, joista suomalaisille 185 000 ja ulkomaalaisille 237 000 yötä. Sekä suomalaisten

Lisätiedot

SOPIMUS HYVINVOINTIALAN LIITTO RY:N PERUSTAMISESTA

SOPIMUS HYVINVOINTIALAN LIITTO RY:N PERUSTAMISESTA SOPIMUS HYVINVOINTIALAN LIITTO RY:N PERUSTAMISESTA Sosiaalialan Työnantajat ry (myöhemmin Sosta) ja Terveyspalvelualan liitto ry (myöhemmin TPL) ovat selvittäneet liittojen toimintojen yhdistämistä ja

Lisätiedot

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma 2012 2018 Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka Tähtää korkealle Rahoitamme yrityksiä, joilla on halu ja kyky kasvaa. Intoa ja osaamista Loistava

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti

Lisätiedot

Kirjastot digitalisoituvassa maailmassa: haasteita, linjauksia ja olennaisuuksia

Kirjastot digitalisoituvassa maailmassa: haasteita, linjauksia ja olennaisuuksia Kirjastot digitalisoituvassa maailmassa: haasteita, linjauksia ja olennaisuuksia Kirjastoverkkopäivät 2012 Minna Karvonen 23.10.2012 Mistä tässä on oikein kysymys? Tieto- ja viestintätekniikkaan kiinnittyvän

Lisätiedot

Rekisteröidyt yöpymiset vähenivät hieman. Kasvua vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 22 miljoonaa euroa. Tax free myynti kasvoi 12 prosenttia

Rekisteröidyt yöpymiset vähenivät hieman. Kasvua vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 22 miljoonaa euroa. Tax free myynti kasvoi 12 prosenttia HELSINGIN MATKAILUTILASTOT LOKAKUU 2016 Rekisteröidyt yöpymiset vähenivät hieman Lokakuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 298 000 yöpymistä, joista suomalaisille 159 000 ja ulkomaalaisille 138 000 yötä.

Lisätiedot

Vastausten määrä: 68 Tulostettu :23:50

Vastausten määrä: 68 Tulostettu :23:50 Vastausten määrä: 68 Tulostettu 7.5.2010 14:23:50 Poiminta 1.1 Minkä erikoiskirjaston / tutkimuslaitoksen palveluja arvioit (valitse yksi vaihtoehto) = 12 (Museoviraston kirjasto) 1.1 Minkä erikoiskirjaston

Lisätiedot

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002 KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002 1. Toimintakatsaus 1.1. Perustehtävät ja toiminnan kuvaus, toiminta-ajatus Kuluttajavalituslautakunta antaa kirjallisia ratkaisusuosituksia kuluttajien

Lisätiedot

VALINTAKRITEERIT. Suomen Terveydenhoitajaliitto ylläpitää erityispätevyys-rekisteriä, johon hakijalle myönnetty erityispätevyys kirjataan.

VALINTAKRITEERIT. Suomen Terveydenhoitajaliitto ylläpitää erityispätevyys-rekisteriä, johon hakijalle myönnetty erityispätevyys kirjataan. VALINTAKRITEERIT Terveydenhoitajan erityispätevyyttä hakevan henkilön tulee olla Suomen Terveydenhoitajaliiton jäsen. Hakijalla tulee olla suoritettuna terveydenhoitajan tutkinto (opistoaste tai amk) ja

Lisätiedot

Uudistamme rohkeasti. Toimimme vastuullisesti. Vaikutamme verkostoissa

Uudistamme rohkeasti. Toimimme vastuullisesti. Vaikutamme verkostoissa Uudistamme rohkeasti Uudistaminen on sitä, että reagoimme muuttuvaan toimintaympäristöön aiempaa herkemmin. Kehitämme ammattitaitoamme, kokeilemme rohkeasti uusia toimintatapoja ja opimme yhdessä luottaen

Lisätiedot

Infra-alan kehityskohteita 2011

Infra-alan kehityskohteita 2011 Infraalan kehityskohteita 2011 Hinta vallitseva valintaperuste Yritysten heikko kannattavuus Panostukset tutkimukseen ja kehitykseen ovat vähäisiä, innovaatioita vähän Alan tapa, kulttuuri Toimijakenttä

Lisätiedot

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 JOHTOSÄÄNTÖ sivu 1(6) KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 I JOHTOSÄÄNNÖN SOVELTAMISALA 1 Johtosäännössä määrätään siitä luottamusjohdon toiminnasta, joka ei sisälly sääntöihin,

Lisätiedot

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto Suomi nousuun Aineeton tuotanto Maailman talous on muutoksessa. Digitalisoituminen vie suomalaiset yritykset globaalin kilpailun piiriin. Suomen on pärjättävä tässä kilpailussa, jotta hyvinvointimme on

Lisätiedot

Harmaan talouden torjunta

Harmaan talouden torjunta Harmaan talouden torjunta - hallituksen tavoitteet ja keinot Julkishallinto harmaan talouden torjujana Seminaari 23.5.2012 Lauri Ihalainen Harmaan talouden tilanne Harmaa talous on selvitysten mukaan viime

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN JA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUODELLE 2014

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN JA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUODELLE 2014 Tulossopimus 20.12.2013 TEM/2067/00.03.01.02/2013 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN JA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUODELLE 2014 1 YLEISTÄ Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) toimii

Lisätiedot

Yhdessä eteenpäin! - Elinikäisen ohjauksen TNO-palveluja kehittämässä

Yhdessä eteenpäin! - Elinikäisen ohjauksen TNO-palveluja kehittämässä Yhdessä eteenpäin! - Elinikäisen ohjauksen TNO-palveluja kehittämässä Opin ovi klinikka 8.4.2014, Helsinki, Lintsi Ulla-Jill Karlsson, OKM neuvotteleva virkamies Ari-Pekka Leminen, TEM neuvotteleva virkamies

Lisätiedot

Valtorin hallituksen tehtävät. Valtorin asiakaspäivä Timo Valli, hallituksen puheenjohtaja

Valtorin hallituksen tehtävät. Valtorin asiakaspäivä Timo Valli, hallituksen puheenjohtaja Valtorin hallituksen tehtävät Valtorin asiakaspäivä 30.10.2014 Timo Valli, hallituksen puheenjohtaja Valtorin virstanpylväät Jyrki Kataisen hallitusohjelma 6/2011 TORI- ja myös TUVE-hankkeet Laki valtion

Lisätiedot

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa 70-20-10 malli Johdon ja henkilöstöjohtamisen kehittämispäivä AMKE 28.10.2015 Jarmo Kröger, kehittämispäällikkö Koulutuskeskus Salpaus Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Innovaatiot Poikimaan Rahaa IPR:t Tekesin rahoituksessa. Maija Lönnqvist 23.9./4.10./

Innovaatiot Poikimaan Rahaa IPR:t Tekesin rahoituksessa. Maija Lönnqvist 23.9./4.10./ Innovaatiot Poikimaan Rahaa IPR:t Tekesin rahoituksessa Maija Lönnqvist 23.9./4.10./6.10.2016 Tähtää korkealle Rahoitamme yrityksiä, joilla on halu ja kyky kasvaa. DM 1506263 4-2016 Tekesin rahoituspäätökset

Lisätiedot

Espoo JHL tiedotustilaisuus yhdistysten yhdistymissuunnitelmasta. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Espoo JHL tiedotustilaisuus yhdistysten yhdistymissuunnitelmasta. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Espoo JHL tiedotustilaisuus yhdistysten yhdistymissuunnitelmasta TIEDOTE ESPOON JHL-YHDISTYSTEN YHDISTYMISHANKKEESTA Maan hallituksen päätökset ja Sote-hanke toteutuessaan, vaikuttavat myös meidän JHL

Lisätiedot

Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa

Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa 1. Mitkä ovat kasvun tyylilajit yleensä? 2. Globalisaatio haastaa rikkaat maat; olemme siis hyvässä seurassa 3. Kasvu tulee tuottavuudesta; mistä tuottavuus

Lisätiedot

TRAFI sidosryhmätapaaminen

TRAFI sidosryhmätapaaminen TRAFI sidosryhmätapaaminen ELY-keskuksen ja TE-toimiston strategiset tavoitteet Lapissa vuosille 2016-2019 Rovaniemi 16.12.2015 Lappilainen tulokulma Toimintaympäristöanalyysi ja tavoitteet laadittu tiiviissä

Lisätiedot

Uusi palkkausjärjestelmä toteutetaan työsopimussuhteisen henkilöstön osalta työsopimuksilla.

Uusi palkkausjärjestelmä toteutetaan työsopimussuhteisen henkilöstön osalta työsopimuksilla. 260151/01/101-109 Sisäasiainministeriön palkkausjärjestelmän uudistamista koskevan tarkentavan virkaehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirja, joka tehtiin 11 päivänä toukokuuta 2006 sisäasiainministeriön,

Lisätiedot

Työelämäosaamisen tila ja kehittämistarpeet Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksissä

Työelämäosaamisen tila ja kehittämistarpeet Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksissä Työelämäosaamisen tila ja kehittämistarpeet Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksissä Laura Bordi, FM, tutkija, suunnittelija Marja-Liisa Manka, FT, professori, tutkimusjohtaja Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu

Lisätiedot

Matkailutilasto Lokakuu 2016

Matkailutilasto Lokakuu 2016 Matkailutilasto Lokakuu 2016 1 YHTEENVETO Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat 4,0 prosenttia Oulussa Lokakuussa 2016 Oulussa yövyttiin 49 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 43 000 yötä ja ulkomaalaiset

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, De Högre Tjänstemännen YTN rf, josta myöhemmin näissä säännöissä käytetään lyhennettä YTN.

1 Yhdistyksen nimi on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, De Högre Tjänstemännen YTN rf, josta myöhemmin näissä säännöissä käytetään lyhennettä YTN. YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY SÄÄNNÖT 1 Rek.n:ro 138.504 (27.5.2014) Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, De Högre Tjänstemännen YTN rf, josta myöhemmin näissä säännöissä

Lisätiedot

HE 227/2006 vp. aiheutuneet kokonaiskustannukset. Suoriteryhmämääritelmä. Esityksessä ehdotetaan Patentti- ja rekisterihallituksen

HE 227/2006 vp. aiheutuneet kokonaiskustannukset. Suoriteryhmämääritelmä. Esityksessä ehdotetaan Patentti- ja rekisterihallituksen Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Patentti- ja rekisterihallituksen suoritteista perittävistä maksuista annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan Patentti- ja rekisterihallituksen maksuista

Lisätiedot

Tasa-arvosuunnitelma 2007

Tasa-arvosuunnitelma 2007 Tasa-arvosuunnitelma 2007 Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) on noin 500 hengen nettobudjetoitu keskusvirasto, joka toimii kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonalalla. PRH on kaupungin ydinkeskustassa,

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö 1. Johdanto Porin kaupunginkirjaston asiakastyytyväisyyttä mittaava kysely toteutettiin vuonna 2006 ensimmäisen kerran Internetin kautta. Kyselylomake oli kirjaston verkkosivuilla kahden viikon ajan 4.12.-18.12.

Lisätiedot

Patentti-informaation hyödyntäminen tuotekehityksessä. Joensuu Heikki Rantanen, Tekes / ELY Pirkanmaa

Patentti-informaation hyödyntäminen tuotekehityksessä. Joensuu Heikki Rantanen, Tekes / ELY Pirkanmaa Patentti-informaation hyödyntäminen tuotekehityksessä Joensuu 29.09.2016 Heikki Rantanen, Tekes / ELY Pirkanmaa Sisältö 1. Mitä ovat immateriaalioikeudet? 2. Mitä on patentti-informaatio, mihin sitä voi

Lisätiedot

Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta. Esittely

Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta. Esittely Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta Esittely Neuvottelukunnan jäsenistö Puheenjohtaja: Pääsihteeri Jukka Pekkala, Suomen liikunta ja urheilu ry Varapuheenjohtaja: Toiminnanjohtaja Riitta Särkelä,

Lisätiedot

Valtion henkilöstön työtyytyväisyys vuosina (ei sisällä yliopistoja)

Valtion henkilöstön työtyytyväisyys vuosina (ei sisällä yliopistoja) Valtion henkilöstön työtyytyväisyys vuosina 2006-2015 (ei sisällä yliopistoja) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Muutos 2006-2015 2014-2015 1 Johtaminen 3,27 3,30 3,36 3,39 3,35 3,40 3,47

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom TOIMINTASUUNNITELMA 2008 2 1 YLEISTÄ Socomin toimintaa säätelee laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta (1230/2001). Sen mukaan osaamiskeskusten tehtävänä

Lisätiedot

Mitä jos Suomen hyvinvoinnista puuttuisi puolet? Tiedotustilaisuus 11.2.2011

Mitä jos Suomen hyvinvoinnista puuttuisi puolet? Tiedotustilaisuus 11.2.2011 Mitä jos Suomen hyvinvoinnista puuttuisi puolet? Tiedotustilaisuus 2 Jorma Turunen toimitusjohtaja 3 Globaali rakennemuutos siirtää työtä ja pääomia Aasiaan Teollisuustuotannon jakauma maailmassa 1950-2009

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden ympäristölinjaus

Teknologiateollisuuden ympäristölinjaus Teknologiateollisuuden ympäristölinjaus Ympäristölinjaus: Tavoitteet 1. Osoitetaan yrityksille ympäristöosaamisen ja -teknologioiden keinot vahvistaa kilpailukykyä ja varmistaa toimintaedellytykset tulevaisuudessa.

Lisätiedot

Tilinpäätös vuodelta 2015

Tilinpäätös vuodelta 2015 Tilinpäätös vuodelta PRH/1451/20/2016 Patentti- ja rekisterihallitus Sisällysluettelo Tilinpäätös vuodelta... 3 1. Toimintakertomus... 3 1.1. Johdon katsaus... 3 1.2. Vaikuttavuus... 4 1.3. Toiminnallinen

Lisätiedot

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes palveluksessasi Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes on innovaatiotoiminnan asiantuntija, jonka tavoitteena on edistää yritysten

Lisätiedot

Yrittämisen edellytykset Suomessa. Varatoimitusjohtaja Antti Neimala Sähköurakoitsijapäivät 24.4.2014, Hyvinkää

Yrittämisen edellytykset Suomessa. Varatoimitusjohtaja Antti Neimala Sähköurakoitsijapäivät 24.4.2014, Hyvinkää Yrittämisen edellytykset Suomessa Varatoimitusjohtaja Antti Neimala Sähköurakoitsijapäivät 24.4.2014, Hyvinkää 1 Teema I Yrittäjyyden ja yritysympäristön kuva KYSYMYS NUMERO 1: Pidän Suomen tarjoamaa yleistä

Lisätiedot

Tutkimushaku Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelma. Pekka Kahri, Toimialajohtaja Palvelut ja hyvinvointi, Tekes.

Tutkimushaku Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelma. Pekka Kahri, Toimialajohtaja Palvelut ja hyvinvointi, Tekes. Tutkimushaku 2013 Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelma Pekka Kahri, Toimialajohtaja Palvelut ja hyvinvointi, Tekes DM 1098753 Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tutkimushaku 2013

Lisätiedot

Kansainvälisten asiain sihteeristö EU-koordinaattori Johanna Koponen

Kansainvälisten asiain sihteeristö EU-koordinaattori Johanna Koponen OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ ASIANTUNTIJALAUSUNTO Kansainvälisten asiain sihteeristö EU-koordinaattori Johanna Koponen 24.11.2015 Eduskunnan sivistysvaliokunnalle E 65/2015 vp Komission tiedonanto "Kaikkien

Lisätiedot

Jäsenet. Arvot. Toiminta- ajatus

Jäsenet. Arvot. Toiminta- ajatus Jäsenet Arvot Toiminta- ajatus Visio Tavoitteet 3.2.2016 Nimi Sukunimi @TK_akateemiset 2 3.2.2016 Nimi Sukunimi @TK_akateemiset 3 Suurin osa jäsenistä on tekniikan tai luonnontieteiden yliopistollisen

Lisätiedot

Hallinto-oikeuksien ratkaisut 2010

Hallinto-oikeuksien ratkaisut 2010 Oikeus 2011 Hallinto-oikeuksien ratkaisut 2010 Hallinto-oikeudet ratkaisivat 22 900 asiaa vuonna 2010 Tilastokeskuksen mukaan hallinto-oikeudet käsittelivät vuonna 2010 eri viranomaisten päätöksistä tehtyjä

Lisätiedot

Työpaja Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus

Työpaja Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus Työpaja 4 3.3 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle 15.4.2015 Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus 3.3 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen Tutkinnon

Lisätiedot

Kansainvälistymistavoitteissa kaikki hyvin? Opetusneuvos Tarja Riihimäki

Kansainvälistymistavoitteissa kaikki hyvin? Opetusneuvos Tarja Riihimäki Kansainvälistymistavoitteissa kaikki hyvin? Opetusneuvos Tarja Riihimäki Missä asetetaan/kuka asettaa ammatillisen koulutuksen kehittämisen/kansainvälistymisen tavoitteet? EU EU2020 strategia, ET2020,

Lisätiedot

Digitaalinen tieto innovatiiviset palvelut hyvät yhteydet

Digitaalinen tieto innovatiiviset palvelut hyvät yhteydet Digitaalinen tieto innovatiiviset palvelut hyvät yhteydet Liikenne- ja Hyvinvointia ja viestintäministeriö kilpailukykyä edistää väestön hyvillä yhteyksillä hyvinvointia ja elinkeinoelämän Toimivat liikenne-

Lisätiedot

Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014

Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014 Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014 Esittäjän nimi 24.11.2014 1 Sisältö: Keskeisiä tuloksia Aineiston kuvailu Taustatiedot (Sp, ikä, yliopisto, tutkinnot, vuosikurssi, opintopisteet)

Lisätiedot

Lapin ELY-keskuksen. monikanavaisesti

Lapin ELY-keskuksen. monikanavaisesti Lapin ELY-keskuksen päätösluonnos TEpalveluiden tuottamisesta monikanavaisesti Taustat, tavoitteet ja muutokset Lapin liiton hallituksen kokous 22.6.2015 Strategiapäällikkö Tuija Ohtonen ja johtaja Marja

Lisätiedot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot 2015 Botniastrategia Kansainvälinen Nuorekas Vahva pedagoginen osaaminen Korkea teknologia Toiminnallinen yhteistyö Mikro- ja pk-yrittäjyys Vaikuttavuus Arvostettu aikuiskoulutus Tutkimus ja innovaatiot

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ INFOTILAISUUS

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 aikataulua 23.1 Suomen rakennerahasto-ohjelma hyväksytty valtioneuvostossa ja toimitettu loppukeväästä komission käsittelyyn,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 94. Kaupunginhallitus 31.03.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 94. Kaupunginhallitus 31.03.2014 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 31.03.2014 Sivu 1 / 1 1405/01.00.02/2014 94 Henkilöstökertomus vuodelta 2013 Valmistelijat / lisätiedot: Jere Kunnas, puh. 046 877 3285 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunginjohtaja

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 0 1 Sisältö 1. Johdanto 2 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 3 3. Johtaminen 4 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito 5 5. Työhyvinvoinnin edistäminen 5 6. Henkilöstökustannukset

Lisätiedot

Matkailun kehitys

Matkailun kehitys Matkailun kehitys 2015 3.3.2015 Lähde: Tilastokeskus. Luvut perustuvat ennakkotietoihin. Venäjä romahti Kiinasta kasvua yli 40 prosenttia Suomessa kirjattiin 5 504 000 ulkomaista yöpymistä vuonna 2015.

Lisätiedot

Meripolitiikan rahoitus Euroopan meri- ja kalatalousrahastossa. EU-erityisasiantuntija Jussi Soramäki Valtioneuvoston kanslia

Meripolitiikan rahoitus Euroopan meri- ja kalatalousrahastossa. EU-erityisasiantuntija Jussi Soramäki Valtioneuvoston kanslia Meripolitiikan rahoitus Euroopan meri- ja kalatalousrahastossa EU-erityisasiantuntija Jussi Soramäki Valtioneuvoston kanslia EMKR varojen jakauma Komissio: - 650 milj. euroa, josta meripolitiikka noin

Lisätiedot

Virkamiesvaihto Kansainvälistymismahdollisuuksia. valtiolla työskenteleville

Virkamiesvaihto Kansainvälistymismahdollisuuksia. valtiolla työskenteleville Virkamiesvaihto Kansainvälistymismahdollisuuksia valtiolla työskenteleville Virkamiesvaihdossa syvennetään maailmalla oman alan osaamista, kielitaitoa ja kansainvälisiä verkostoja. Vaihdossa hankitut tiedot,

Lisätiedot

Asiamiestutkinto Patenttioikeus TEOLLISOIKEUSASIAMIES- LAUTAKUNTA. Osio 4. Monivalintakysymykset (enintään 50 pistettä)

Asiamiestutkinto Patenttioikeus TEOLLISOIKEUSASIAMIES- LAUTAKUNTA. Osio 4. Monivalintakysymykset (enintään 50 pistettä) 1 (4) Osio 4. Monivalintakysymykset (enintään 50 pistettä) Alla on kuvattu 10 itsenäistä tilannetta. Kuhunkin tilanteeseen liittyy neljä toisistaan riippumatonta väittämää. Rastita kustakin väittämästä

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

Keskustelu ja kuulemistilaisuus:

Keskustelu ja kuulemistilaisuus: Keskustelu ja kuulemistilaisuus: Ammatillisen koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien kriteerit Johtaja Mika Tammilehto Lähtökohtia Ammatillisen koulutuksen tasalaatuisuuden varmistaminen

Lisätiedot

Oppisopimuksen käyttö ja kehittämistarpeet

Oppisopimuksen käyttö ja kehittämistarpeet Oppisopimuksen käyttö ja kehittämistarpeet Oppisopimuksen tulevaisuuden näkymiä -tilaisuus 15.6.2016 Satu Ågren Ketä EK edustaa? EK edustaa kattavasti kaikkia yksityisiä toimialoja ja kaikenkokoisia yrityksiä.

Lisätiedot

Securitas Oy:n henkilöstöraportti 2004

Securitas Oy:n henkilöstöraportti 2004 Securitas Oy:n henkilöstöraportti 24 Securitas Oy:n henkilöstöraportin lukijalle Sertifioitu laatujärjestelmämme on ollut käytössä reilun vuoden ja se on auttanut meitä parantamaan palveluprosessiemme

Lisätiedot

Valtion henkilöstön työtyytyväisyys vuonna 2016 (VMBaro) Sisältö

Valtion henkilöstön työtyytyväisyys vuonna 2016 (VMBaro) Sisältö Sisältö Raporttikokonaisuus sisältää v. 2016 työtyytyväisyystiedot: - n henkilöstölle yhteensä - Valtion henkilöstölle luokiteltuna sukupuolen, iän, vakinaisuuden, hallinnonalan, virastotyypin, henkilöstöryhmän

Lisätiedot

ICT- Go Global. Pk-yritysten kansainvälistymisen valmennusohjelma / SKa

ICT- Go Global. Pk-yritysten kansainvälistymisen valmennusohjelma / SKa ICT- Go Global Pk-yritysten kansainvälistymisen valmennusohjelma 2011 24.2.2011 / SKa Finpro oikea partneri kansainväliseen menestykseen Finpro on kansallinen konsulttiorganisaatio, joka nopeuttaa suomalaisten

Lisätiedot

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma?

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? 18.5.2016 Sijoitusten jakaminen eri kohteisiin Korot? Osakkeet? Tämä on tärkein päätös! Tilanne nyt Perustilanne Perustilanne Tilanne nyt KOROT neutraalipaino OSAKKEET

Lisätiedot