PAT E N T T I - J A R E K I S T E R I H A L L I T U S

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PAT E N T T I - J A R E K I S T E R I H A L L I T U S"

Transkriptio

1 PAT E N T T I - J A R E K I S T E R I H A L L I T U S V U O S I K E RTO M U S

2 Sisällys Sisällys 2 Pääjohtajan katsaus 3 PRH:n arvot 4 Toiminta-ajatus 6 Visio 6 Toimintakaavio 7 Johtokunta, johtoryhmä ja yhteistyötoimikunta 8 Tapahtumia Aluepalvelut 12 PatRek-asiakaspalvelu 13 Patenttikirjasto ja neuvontapalvelut 14 Henkilöstö 16 Yritys- ja yhteisölinja 18 Patentti- ja innovaatiolinja 20 Tavaramerkki- ja mallilinja 22 Yhdistysasiat-yksikkö 24 Markkinointi- ja liiketoimintayksikkö 26 Valituslautakunta 28 Viestintä ja yhteiskunta-asiat 30 Innosuomi Kansainvälinen yhteistyö 34 Tilinpäätöslukujen tarkastelua 36 Tuloksellisuuskatsaus 38 Toimitus: PRH ja Mainostoimisto Kari Eklund - DM Oy Ulkoasu: Mainostoimisto Kari Eklund - DM Oy Paino: Painorauma Oy Kuvat: Kuvatoimistot, PRH:n oma arkisto ja ABC-Studiot Oy 2

3 Pääjohtajan katsaus INNOSUOMI perustettiin presidentti Martti Ahtisaaren aloitteesta vuonna 1994 silloisen maanlaajuisen laman jälkimainingeissa. Päämääränä oli lisätä tuottavuutta ja työllisyyttä luovuuden, yrittäjyyden ja yhteistyön keinoin. INNOSUOMI-kilpailu toteutettiin maassamme kertomusvuonna 15. kerran. Ajankohtaisena aiheena oli Ilmasto ja energia. Palkinnot jakoi hankkeen suojelija tasavallan presidentti Tarja Halonen. Samassa tilaisuudessa jaettiin INNOKOULU-kilpailun sekä INNOINT-kilpailun palkinnot, edellinen yhteistyössä Opetushallituksen ja jälkimmäinen puolustusvoimien kanssa. Pk-yrityksille tarkoitettua Idealuotsi-toimintaa jatkettiin yhteistyössä Maailman henkisen omaisuuden järjestön WIPOn kanssa. Nykyisessä taloudellisessa tilanteessa tarvitaan kipeästi uusia ajatuksia, uusia keinoja ja uusia innovaatioita taantuman kukistamiseksi. Patentti- ja rekisterihallituksessa työn tuottavuus nousi kertomusvuonna kolme prosenttia, mitä on pidettävä varsin hyvänä. Erityisesti kunnostautuivat yritys- ja yhteisölinja sekä patentti- ja innovaatiolinjan hyödyllisyysmallit. Yhdistysasiatyksikkö vastaanotti vuoden 2008 laatuinnovaatiopalkinnon toteuttamastaan sähköisestä Sääntönikkari -palvelusta. Tuoreen tutkimuksen mukaan PRH:n asiakastyytyväisyys sai arvosanan 8,5 (asteikolla 4-10) ja asiakaspalvelukeskus PatRek peräti 9,4. Kertomusvuoden alussa aloitti toimintansa uusi työ- ja elinkeinoministeriö. Se valmisteli hallitusohjelman mukaisesti uuden innovaatiostrategian 2008 ja jatkoi erillisen IPR-strategian valmistelua. Yritys-Suomi -hankkeen ensimmäinen vaihe saatiin menestyksellisesti päätökseen ja jatkotoimenpiteet alkuun. WIPOn uudeksi pääjohtajaksi valittiin järjestön johtotehtävissä pitkään toiminut australialainen Francis Gurry. Hänen WIPOn yleiskokouksissa viime syksynä esittämänsä suunnitelmat järjestön toiminnan kehittämiseksi saivat jäsenmaiden taholta myönteisen vastaanoton. Suomi on aktiivisesti osallistunut WIPOn toimintaan ja tukenut sitä. Kun henkisen omaisuuden merkitys maailmantaloudessa ja hyvinvoinnin perustana kasvaa jatkuvasti, ansaitsee WIPOn monipuolinen toiminta jatkossakin täyden tuen. Euroopan unionin sisämarkkinoiden harmonisointivirastossa OHIMissa (tavaramerkit ja mallit) saatiin päätökseen pitkäaikainen strategiakeskustelu. Tuloksena oli yhteistyön edelleen kehittäminen uudelta pohjalta unionin sisällä niin jäsenmaiden kuin asiakkaidenkin kesken. Patenttiasioissa on tapahtumassa uudelleen muotoutumista niin Euroopassa kuin sen ulkopuolellakin. Suurena ongelmana ovat patenttihakemusten maailmanlaajuisesti kasvava määrä ja puute tutkijoista sekä tästä johtuvat pitenevät käsittelyajat. Maailmanlaajuisesti ja myös Euroopan sisällä tulisi päällekkäistä työtä välttää ja yhteistyötä kehittää. Se säästäisi sekä hakijoiden että hallinnon aikaa ja kustannuksia. Kiitän viraston koko henkilökuntaa erinomaisesta työstä. Samoin kiitän kaikkia asiakkaita sekä kotimaisia ja kansainvälisiä sidosryhmiämme siitä myönteisestä yhteistyöstä, jota kertomusvuonna on toteutettu uhkakuvista huolimatta. Martti Enäjärvi 3

4 PRH:n arvot Patentti- ja rekisterihallituksen arvot tiivistyvät käsitteiksi: palvelu, tuloksellisuus, vaikuttavuus ja hyvinvointi, yhteistyö, vastuullisuus ja kehittyminen. Palvelu Palvelumme on asiakaslähtöistä ja tuottaa sidosryhmillemme lisäarvoa sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Palvelumme on luotettavaa, monipuolista ja helposti saatavilla. Tuloksellisuus Tuloksellisuutemme perustuu sovittuihin tulostavoitteisiin siten, että tuotamme korkealaatuiset palvelut tehokkaasti ja edullisesti henkilöstön sitoutuessa toiminnan päämääriin. Vaikuttavuus ja hyvinvointi Vaikuttavuudella ja hyvinvoinnilla edistämme innovatiivisuutta, yrittäjyyttä ja yhteisötoimintaa. Panostamme yhdessä työssä jaksamiseen ja työhyvinvointiin. Yhteistyö Yhteistyössä toimimme avoimessa ja aktiivisessa vuorovaikutuksessa asiakkaiden ja muiden sidosryhmien kanssa. Toimintamme perustuu henkilöstön avoimeen yhteistyöhön tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja toistemme työtä kunnioittaen. Vastuullisuus Vastuullisuus tarkoittaa, että asiakkaamme voivat luottaa toimintamme tasapuolisuuteen ja oikeusvarmuuteen, palvelujemme puoleettomuuteen ja riippumattomuuteen. Olemme lahjomattomia ja oikeudenmukaisia. Kehittyminen Kehittyminen merkitsee meille osaamisen arvostamista, jota tuemme jatkuvalla koulutuksella ja ammattitaidon kehittämisellä. Kehitämme toimintaamme ja palvelujamme asiantuntijoina kansallisessa ja kansainvälisessä toimintaympäristössä. 4

5 5

6 Toiminta-ajatus Visio Teollisoikeuksien ja yritys- ja yhteisötoiminnan asiantuntijaorganisaationa Patentti- ja rekisterihallitus edistää ja kehittää yrittäjyyttä, innovatiivisuutta ja yhteisöllistä toimintaa Suomessa ja kansainvälisesti. Patentti- ja rekisterihallitus vaalii henkistä pääomaa ja tukee teknistä ja taloudellista kehitystä varmistamalla, että yritykset, yhdistykset ja säätiöt voivat toimia oikeudellisesti maassamme keksijät, tutkijat, tuotekehittäjät, valmistajat ja markkinoijat voivat saada patentin, tavaramerkin, mallioikeuden tai muun teollisoikeudellisen suojan suomalaisten edut turvataan kansainvälisesti PRHtieto ja neuvonta on luotettavaa ja nopeasti saatavissa Luovuus, osaaminen, yrittäjyys ja yhteistoiminta ovat asiakkaittemme menestystekijöitä ja maamme teknisen, taloudellisen ja henkisen kehityksen ja hyvinvoinnin perusta. Asiakkaamme luottavat palvelumme oikeusvarmuuteen, yhdenvertaisuuteen ja kansainvälisesti kilpailukykyiseen laatuun ja pystyvät toimimaan PRH:n kautta täysipainoisesti myös kansainvälisessä innovaatiojärjestelmässä ja yritystoiminnassa. Palvelumme on nopeaa, joustavaa ja helposti käytettävissä PRH-Innotalossa, alueellisissa palvelupisteissä ja tietoverkoissa. Olemme Suomen osaavin ja ystävällisin henkilökunta. Kunnioitamme toisiamme, olemme avoimia ja uudistumme jatkuvasti. 6

7 Johtokunta Pääjohtaja Martti Enäjärvi Johtoryhmä Pääjohtajan sihteeristö Pääjohtajan sihteeri Tuula Hirvonen Hallinto Ylijohtaja Eero Mantere Suunnittelujohtaja Kari Summanen Talousjohtaja Raija Järviö Henkilöstöjohtaja Esko Inkinen Viestintäjohtaja Juha Klemola Markkinointijohtaja Mika Waris Apulaisjohtaja Christer Brännkärr Tietohallintopäällikkö Iikka Kanniainen Yritys- ja yhteisölinja Linjanjohtaja Olli Koikkalainen Kaupparekisteri Taseet ja tilinpäätökset Yrityskiinnitykset Säätiöt Patentti- ja innovaatiolinja Linjanjohtaja Pekka Launis Patentit Hyödyllisyysmallit Integroidut piirit Patenttikirjasto ja neuvontapalvelut Yksikön johtaja Kristiina Grönlund Tavaramerkki- ja mallilinja Linjanjohtaja Eija Nuorlahti-Solarmo Tavaramerkit Mallioikeudet Sisäinen tarkastus Sisäisen tarkastuksen päällikkö Anneli Koljonen Yhteistyötoimikunta Valituslautakunta Johtaja Oscar Wilder, ( saakka) Yhdistysasiat-yksikkö Yhdistysrekisterijohtaja Kari-Pekka Helminen PatRek-asiakaspalvelu Asiakaspalvelupäällikkö Marja Sinkkonen TE-keskukset (15) Kaikki PRH-palvelut, keksintöasiamiehet Uusyrityskeskukset (30) Neuvonta Maistraatit (26) Yritys- ja yhteisöasiat Kauppakamarit (19) Neuvonta 7

8 Johtokunta, johtoryhmä ja yhteistyötoimikunta Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) perustettiin 1942 siirtämällä kauppa- ja teollisuusministeriön patenttiasiain- ja kaupparekisteriosastot uuteen keskusvirastoon. PRH:n aiempia edeltäjiä vuodesta 1835 alkaen olivat mm. Suomen Senaatin manufaktuurijohtokunta ja teollisuushallitus. Nykyisin PRH kuuluu työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalaan nettobudjetoituna, palvelumaksuin rahoitettuna keskusvirastona, jonka tuloista merkittävä osa tulee ulkomaisilta asiakkailta. Johtokunta Johtokunnan tehtävänä on asettaa käytännön tavoitteet PRH:n toiminnalle ja päättää toimintalinjoista. Se myös ohjaa ja valvoo virastolle asetettujen tavoitteiden toteutumista. Johtokunta päättää talousarvioehdotuksesta ja toiminta- ja taloussuunnitelmasta sekä edistää PRH:n ja sen palvelujen käyttäjien välistä yhteistyötä. Johtokunnan asettaa valtioneuvosto kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Nykyisen johtokunnan kausi toimipäättyy Jäsenet Jussi Järventaus, toimitusjohtaja, Suomen Yrittäjät ry, puheenjohtaja Risto Paaermaa, johtaja, TEM, varapuheenjohtaja Martti Enäjärvi, pääjohtaja, PRH Jukka Ahtela, johtaja, Elinkeinoelämän Keskusliitto Kalevi Olin, professori Leila Risteli, johtaja, Oulun yliopisto Seija Saaristo, tavaramerkkiasiamies, Suomen Patenttiasiamiesyhdistys ry Riitta Larja, koordinaattori, PRH:n henkilöstön edustaja Eero Mantere, ylijohtaja, PRH, johtokunnan nimeämä sihteeri Johtoryhmä Johtoryhmä toimii pääjohtajan apuna viraston toimintoja kehitettäessä ja arvioitaessa. Johtoryhmän asettaa pääjohtaja. Johtoryhmässä käsitellään muun muassa viraston toiminta- ja taloussuunnitelmaa, talousarvioehdotusta, tulostavoitteiden toteutumista ja keskeisiä kehittämishankkeita sekä kansalliseen ja kansainväliseen toimintaympäristöön liittyviä asioita. Jäsenet Martti Enäjärvi, pääjohtaja, puheenjohtaja Eero Mantere, ylijohtaja, varapuheenjohtaja Olli Koikkalainen, linjanjohtaja Pekka Launis, linjanjohtaja Eija Nuorlahti-Solarmo, linjanjohtaja Kari-Pekka Helminen, yhdistysrekisterijohtaja Esko Inkinen, henkilöstöjohtaja Raija Järviö, talousjohtaja Juha Klemola, viestintäjohtaja Kari Summanen, suunnittelujohtaja Mika Waris, markkinointijohtaja Riitta Leikas, henkilöstön edustaja, apulaistarkastaja Christer Brännkärr, apulaisjohtaja, johtoryhmän sihteeri 8

9 Yhteistyötoimikunta Yhteistyötoimikunta on lakisääteinen yhteistoimintaelin, jonka tarkoituksena on antaa henkilöstölle mahdollisuus vaikuttaa työhönsä ja työoloihinsa liittyvään, viraston toimintaa koskevaan päätöksentekoon edistäen siten valtionhallinnon toiminnan tuloksellisuutta ja taloudellisuutta. Jäsenet Työnantajan edustajat Martti Enäjärvi, pääjohtaja, puheenjohtaja Eero Mantere, ylijohtaja, varapuheenjohtaja Olli Koikkalainen, linjanjohtaja Pekka Launis, linjanjohtaja Eija Nuorlahti-Solarmo, linjanjohtaja Esko Inkinen, henkilöstöjohtaja, yhteistyötoimikunnan sihteeri Henkilöstön edustajat, luottamusmiehet Eija Lanne, ylitarkastaja, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry Riitta Leikas, apulaistarkastaja, Palkansaajajärjestö Pardia ry:n PRH:n henkilökuntayhdistys ry Eija Peltonen, apulaistarkastaja,työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) hallinnonalan ammattiosasto JHL ry Matti Santero, vanhempi tutkijainsinööri, Palkansaajajärjestö Pardia ry:n Patentti hallinnon diplomi-insinöörit ry 9

10 Tapahtumia 2008 Oma Yritys-messsut maaliskuussa Helsingin Wanhassa Satamassa saavuttivat entistäkin suuremman osallistujamäärän, ja PRH:n seminaariosuus oli menestys. Julkisten rekisterinpitäjien yhteinen Rekisterit auki! tapahtuma Vanhalla Ylioppilastalolla Helsingin keskustassa keräsi hyvän yleisön. Miljoonas yritys merkittiin kaupparekisteriin huhtikuun alussa. PRH kävi onnittelemassa Museoviraston lounaskahvilan pidon aloittanutta yrittäjää Anna Hagelbergiä. Maailman henkisen omaisuuden päivää vietettiin Vantaalla. Tilaisuudessa ministeri Mauri Pekkarinen palkitsi suomalaisia keksijöitä Suomalaisten Keksijöiden Tukiyhdistyksen Konsta-palkinnoilla. Toukokuussa vietettiin perinteistä PRH:n vuosipäivää, Manufaktuuripäivää, keväisissä merkeissä taiteilija Erja Uiton ja Jani Uhleniuksen esittämien tunteikkaiden chansonien hengessä. Innogallerian teemanäyttely LUONNOKSIA Automuotoilijat Innogalleriassa avattiin kesäkuussa. Esillä oli eri puolilla maailmaa työskentelevien suomalaisten automuotoilijoiden töitä. Henkilökunnan TYKY- ja virkistystoiminnan innostavia tapahtumia olivat jälleen Naisten Kymppi ja marraskuun avoimien ovien TYKY-päivän monipuolinen ohjelma. Loistavia ja rohkaisevia opastuksia kuultiin emeritus arkkipiispa John Wickströmin, taiteilija kirjailija Tuija Piepposen ja valmentaja Juhani Tammisen esiintymisitä PRH-laisille. 10

11 PRH:n toiminta oli edelleen kansainvälisen mielenkiinnon kohteena ja kansainväilisiä vierailijoita kävi eri puolilta maailmaa.. Yhdistysrekisterin sähköinen palvelu Sääntönikkari voitti Suomen Laatuinnovaatiokilpailussa ensimmäisen palkinnon julkisten organisaatioiden sarjassa.. Tasavallan presidentin innovaatiopalkintojen jako oli jälleen vuoden huipputapahtuma. Presidentti Halonen ja puolisonsa tohtori Arajärvi viihtyivät pitkään sekä INNOSUOMI-palkittujen että INNOINT- ja INNOKOULU-palkintoja ja kunniamainintoja voittaneiden parissa. Lokakuun 21. päivänä tuli kuluneeksi 175 vuotta Alfred Nobelin syntymästä, minkä kunniaksi avattiin hänen elämäntyöstään kertova näyttely. Samalla juhlistettiin presidentti Martti Ahtisaaren saamaa Nobelin rauhanpalkintoa. Tampereen Alihankintamessuista on tullut syksyn vuosittainen merkittävin messutapahtuma PRH:lle. PRH:n kumppaneita messuilla ovat mm. Keksintösäätiö, Tekes ja T&E-keskukset. Marraskuussa PRH:ssa pidetty Suomalaisten Keksijöiden Tukiyhdistyksen tapahtuma sai poikkeuksellisen suurta mielenkiintoa kun Suomessa ennätykselliset yli 100 patenttia hallitseva toimitusjohtaja Göran Sundholm kertoi menestyksensä taustoista. 11

12 Aluepalvelut PRH:n aluepalvelut kattavat koko maan. Asiakkaat saavat neuvontaa ja palvelua Patentti- ja rekisterihallituksen toimialaan kuuluvissa asioissa kaikkialla Suomessa. Palvelua antavat: kauppakamarit maistraatit työvoima- ja elinkeinokeskukset (TE-keskukset) uusyrityskeskukset verotoimistot yliopistoissa ja korkeakouluissa toimivat innovaatioasiamiehet Alueelliset kaupparekisteripalvelut TE-keskukset toimivat kaupparekisterin paikallisviranomaisena. TE-keskusten yrityspalvelupisteessä asiakkaat voivat hoitaa yritysten rekisteröintiin liittyviä asioita ja saada rekisteritietoja. Maistraatit käsittelevät ja rekisteröivät asunto-osakeyhtiöiden ilmoitukset. Maistraatit toimivat muissakin kaupparekisteriasioissa paikallisviranomaisena. Verohallinnon toimipisteissä on saatavilla ja otetaan vastaan verohallinnon ja Patentti- ja rekisterihallituksen yhteisiä ilmoituslomakkeita. Uusyrityskeskuksissa on tarjolla monipuolista neuvontaa, ohjeita ja lomakkeita yrittäjiksi aikoville. Alueelliset keksintö- ja patentointipalvelut TE-keskukset tarjoavat PRH:n patenttiasioihin liittyvät peruspalvelut. Lisäksi PRH:lla on yhteistyössä Keksintösäätiön ja TE-keskusten kanssa 15 alueellista, TE-keskuksissa toimivaa keksintöasiamiestä. Heidän tehtävänään on edistää innovatiivisuutta ja keksintöjen hyödyntämistä. PRH:lla on myös yliopistoissa ja korkeakouluissa 12 innovaatioasiamiestä, jotka toimivat yhteistyössä Keksintösäätiön ja oppilaitosten kanssa. Myös heidän tehtävänään on edistää innovatiivisuutta ja keksintöjen hyödyntämistä. Tärkeitä työaiheita ovat yliopisto- ja korkeakoulumaailmasta tulevat keksintöhankkeet. Keksintöasiamiehet myös opastavat keksijöitä patentointiin ja muihin teollisoikeuksiin liittyvissä asioissa sekä rahoituksen hakemisessa ja tuotteen kehittämisessä. Työvoima- ja elinkeinokeskus Maistraatti Uusyrityskeskus Uusyrityskeskuksen toimipiste Kauppakamari Yliopistojen innovaatioasiamiehet 12

13 PatRek-asiakaspalvelu Asiakkaat ovat entistä tyytyväisempiä PRH:n asiakaspalvelupisteeseen. Sähköinen asiointi yleistyy. PatRek-asiakaspalvelupisteessä asioi kertomusvuonna henkilökohtaisesti asiakasta. Maksullisia rekisteriotteita, todistuksia ja asiakirjajäljennöksiä annettiin kpl. Henkilökohtaisesti noudettavien maksullisten tietopalvelutuotteiden määrä laski 14 prosenttia edellisestä vuodesta. Asiakastyytyväisyys parani Asiakaspalvelun kehittämistä jatkettiin yhden luukun palveluperiaatteen mukaisesti niin, että asiakkaat saavat nyt saman palvelun jokaisesta palvelupisteestä. Palvelu on entistä nopeampaa ja joustavampaa. Asiakkaille suunnatun kyselyn tulokset osoittivat, että PatRek onnistui kiitettävästi asiakaslähtöisen palvelun toteuttamisessa. PatRek sai kyselyssä arvosanan 4,6 asteikolla 1-5. Henkilöstön kouluttautuminen on jatkuvaa. Koulutusta annettiin keskimäärin 4,5 päivää henkeä kohti. PatRek-asiakaspalvelun yhteydessä toimiva kirjaamo vastaanottaa päivittäin yhä enemmän sähköisesti tulleita tiedusteluja, ilmoituksia, hakemuksia sekä eri viranomaisten lausuntopyyntöjä ja muita asiakirjoja. Asiakirjojen yksilöllinen jatkokäsittely vaatii henkilöstöltä hyvää perehtyneisyyttä mm. tietotekniikkaan. Tietojen haku helpottunut Säätiörekisterijärjestelmä saatiin kertomusvuonna itsepalvelutiloihin asiakkaiden käyttöön. Asiakkaat voivat nyt omatoimisesti tutkia rekisteritietoja. Palvelu on otettu myönteisesti vastaan. Myös välitystuomiot saatiin loppuvuodesta sähköiseen muotoon. Tämän uudistuksen myötä asiakaspalvelu on parantunut ja nopeutunut. Sähköiseen asiointiin Hallinnon sähköistyminen on muuttanut toimintaympäristöä, mikä on edellyttänyt uusien toimintatapojen hakemista ja omaksumista. Sähköpostista on tullut yhä tärkeämpi väline yhteydenpidossa sekä viraston asiakkaiden kanssa että viranomaisten kesken. PatRek asiakaspalvelu huolehtii virastoon tulevista asiakkaista, ottaa vastaan tuodut ja lähetetyt asiakirjat ja maksut sekä neuvovat asioiden vireille saamisessa. PatRekissa asiakkaat voivat käyttää maksutta sähköistä tietopalvelua ja rekistereitä. Patenttikirjasto palvelee niin sisäisiä kuin ulkoisiakin asiakkaita. Se myös huolehtii patenttijulkaisukokoelman ylläpidosta. Patenttikirjastossa on kaikki keskeinen kansallinen ja kansainvälinen patentti-informaatio helposti käytettävissä sekä myös muuta IPR-kirjallisuutta ja edustavasti alan lehtiä. Kaikilla toimintalinjoilla on asiantuntijaneuvojia, joiden maksuttomat palvelut ovat asiakkaiden tavoitettavissa. Kaikki oleellinen tieto PRH:n toiminnasta on myös ajan-tasaisesti nähtävillä viraston internet-sivuilla. 13

14 Patenttikirjasto ja neuvontapalvelut Patenttijulkaisujen digitointi valmistui. Sähköisiä asiakastietokantoja kehitettiin. Yksi patenttikirjasto ja neuvontapalvelut -yksikön päätehtävistä on tehdä patenttiinformaatiota tunnetuksi etenkin pk-yrityksissä ja korkeakouluissa. Henkilökohtaista neuvontaa annetaan vuosittain runsaalle asiakkaalle. Erilaisia luentoja pidetään kymmeniä, ja niillä on satoja kuulijoita. Internetsivuilla käydään yli kertaa. Yksikkö tarjoaa myös tutkimuspalveluja, jotka ovat löytäneet vakiintuneen asiakaskunnan. Kertomusvuoden aikana digitoitiin viimeisiä sähköisestä patenttijulkaisukokoelmasta puuttuvia suomalaisia patenttijulkaisuja. Julkaisukokoelma alkaa patenttien osalta olla sähköisessä muodossa. Vuoden aikana saatiin valmiiksi ohjelmisto, jonka avulla uudet patentti- ja hyödyllisyysmallijulkaisut voidaan julkaista internetissä. Keväällä 2008 koottu työryhmä keskittyi ensi töikseen sähköisten asiakastietokantojen kehittämiseen ja varsinkin PatInfon käyttöliittymän parantamiseen asiakkailta tulleiden toiveiden mukaisesti. Uudistukset otettiin käyttöön vuoden 2009 alkupuolella. PatInfoon tehdyt uudistukset voidaan myöhemmin ottaa käyttöön myös eurooppapatenttikäännösten FI-EP-rekisterissä. Teollisoikeuksiin perehdyttävä koulutus on lisääntynyt eri oppilaitoksissa. Opiskelijat haluavat tutustua teollisoikeuksiin, kun heidän tavoitteenaan on esimerkiksi hakea patentti tutkimuksen tuloksena syntyviin keksintöihin. Opiskelijaryhmät ovat erittäin tervetulleita kirjastoon ja myös kokoelmapolitiikassa on otettu huomioon opiskelijoiden toivomuksia. Etenkin patenttikurssilaisia käy säännöllisesti lainaamassa kirjoja lopputöitään ja tutkielmiaan varten. Kirjaston kokoelmatietokantaan tehtiin vuonna 2008 yli hakua. Kirjakokoelma karttui 630 nimekkeellä. Elektronisten lehtien kokoelmaan hankittiin lisää nimikkeitä. E-lehtien kokonaismäärä on nyt yli Kirjaston asiakaspalvelussa keskityttiin entistä enemmän tietokantojen käytön neuvontaan. Patenttitietokantojen ja patenttijulkaisujen tulkinta vaatii erityisosaamista ja kertomusvuonna on panostettu myös henkilökunnan tietojen päivittämiseen patenttiasioissa. Patenttikirjasto ja neuvontapalvelut -yksikön vastuulla on patenttitiedon levitys Suomessa. Tehtävään käytetään useita kanavia kuten koulutusta, internetsivuja, henkilökohtaista neuvontaa, tutkimuspalveluja, oppaita ja messutoimintaa. Kirjasto palvelee sekä ulkoisia että sisäisiä asiakkaita. Kirjaston kokoelma on PRH:n asiakkaiden käytössä; tietoa löytyy internetsivuilta Kirjasto myös hankkii henkilökunnan työssään tarvitseman kirjallisuuden, tilaa kaukolainoina tutkija-insinöörien tarvitsemat artikkelit, huolehtii patenttijulkaisukokoelman ylläpidosta, paperilla tehtävien hakemusten ja julkaisukokoelman digitoinnista, PRH:n ja EPOn ja WIPOn välisestä patenttitietojen ja patenttijulkaisujen vaihdosta sekä patenttijulkaisujen vaihdosta eri virastojen kesken. 14

15 15

16 Henkilöstö Henkilöstöstrategian luominen käynnistyi. Henkilöstö on mukana kehitystyössä. Patentti- ja rekisterihallituksessa työskenteli vuoden 2008 lopulla 517 henkilöä; henkilötyövuosia kertyi 485. Henkilöstön keski-ikä oli 45,6 vuotta. Oheiset graafit kuvaavat henkilöstön ikärakennetta, koulutusastetta, henkilötyövuosien jakautumista linjoittain ja yksiköittäin sekä koko- ja osa-aikaisten määriä. PRH on panostanut viime vuosien aikana paljon organisaatioiden kehittämiseen. Määrätietoiseen strategiatyöhön on kuulunut myös henkilöstörakenteen ja osaamisen kehittäminen sekä työhyvinvoinnin ylläpitäminen ja parantaminen. Henkilöstöstrategian (HESTRA) laatiminen voitiinkin kevätkaudella käynnistää hyvistä lähtökohdista. Perustana oli myös PRH:n henkisten voimavarojen hallinnasta ja kehittämisestä laadittu arviointi. Strategian laatimissuunnitelmaa ja noin vuoden kestävän työn eri vaiheita on käsitelty ja käsitellään kaikilla tasoilla: johtokunnassa, johtoryhmässä, YT-toimikunnassa sekä linjoittain ja yksiköittäin aina pienryhmiin saakka. Strategiatyössä tehdään keskeisiä henkilöstöjohtamista koskevia valintoja ja periaatepäätöksiä, joiden mukaisesti viraston strategiaa toteutetaan. Kehittämiseen ja työhyvinvointiin panostettiin Toimintavuodelle vahvistettu kehittämissuunnitelma toteutui hyvin. Tässä ja tykytoiminnan tehostumisessa entisestään näkyi voimakkaana uuden henkilöstön kehittämispäällikön rooli. Yhteiskoulutuksessa panostettiin erityisesti kielikoulutukseen, mitä edelsi perusteellinen kilpailuttamiskierros. Esimieskoulutusta jatkettiin systemaattisesti unohtamatta koko työyhteisöä koskevaa valmennusta esimerkiksi työyhteisötaidoissa ja turvallisuusasioissa. Linjat ja yksiköt hoitivat itse pääosan kehittämisestä mallikkaasti, resurssiensa puitteissa. Vuoden aikana järjestettiin keskimäärin 7,4 koulutuspäivää henkilötyövuotta kohden. Monipuolinen tyky-toiminta sai jälleen paljon hyvää palautetta ja kehittämisideoita syntyi. Työtyytyväisyys ennallaan tasa-arvotilanne parantui Henkilöstön suhtautuminen työympäristöön on pääasiallisesti hyvin myönteistä. Kysely kertoi, että vuoden 2008 baro-työtyytyväisyys oli indeksikeskiarvona jälleen 3,5 asteikolla 1-5. Myönteisimmiksi PRH:ssa koettiin mahdollisuudet yhdistää työ- ja yksityiselämä (4,1) sekä oikeudenmukainen ja inhimillinen kohtelu työtovereiden taholta (4,0). Myös sukupuolten tasa-arvon toteutuminen työyhteisössä (3,9), työn itsenäisyys ja mahdollisuus vaikuttaa työn sisältöön (3,9), työtilat ja työvälineet (3,9) sekä työn haastavuus (3,8) arvostettiin korkealle. Toisaalta suhtautumisessa palkkaukseen liittyviin asioihin on vielä kehitettävää (3,0). Tiedon kulussa (3,1) oli kuitenkin tapahtunut hieman positiivista kehitystä. Erillinen tasa-arvokysely suoritettiin toimintavuonna samansisältöisenä kuin kaksi kertaa aiemmin (2002 ja 2005). Tämä kysely osoitti jälleen selvää nousevaa trendiä lähes kaikilla osa-alueilla. Erityisesti sukupuolten välisen palkkatasa-arvon koettiin toteutuneen PRH:ssa hyvin. Vuoden 2008 alusta päättyi valtion palkkausjärjestelmän siirtymävaihe, joten myös henkilökohtaisen suoriutumisen palkanosa on voitu maksaa täysimääräisenä siitä alkaen. Lisää it-järjestelmiä henkilöstöasioiden hoitoon Valmisteluja henkilöstö- ja taloushallinnon rutiinitoimintojen siirtämiseksi yhteiseen palvelukeskukseen jatkettiin. Tätä edesauttaa osin jo tuotantokäyttöön otettu ESS-järjestelmä, eli henkilöstön itseasiointi. Rekrytoinneissa siirryttiin yhteisen <http://www.valtiolle.fi> portaalin kautta ylläpidettävään sähköiseen Heli-järjestelmään. Toimintavuonna käynnistyneisiin VES-neuvotteluihin saadaan kattavaa tilastoaineistoa työnantajan henkilöstötietojärjestelmästä TAHTIsta, joka palvelee myös muita palkkatilastoinnin tarpeita sekä antaa henkilöstötilinpäätöstietoja vertailuineen. Henkilöstöhallinto huolehtii viraston henkilöstön kehittämisestä, turvallisuudesta ja muista henkilöstöasioista sekä valmistelee viraston työehto- ja virkaehtosopimuksia ja rekrytointeja. 16

17 Henkilöstö ikääntyy, työpaikkauskollisuudesta palkitaan Ennaltaehkäisevään työterveyshuoltoon suunnattiin resursseja edellisten vuosien tapaan. Sairauspoissaoloja oli henkilötyövuotta kohden 10,1 päivää. Toimintavuoden aikana toteutettiin esimiehille ASLAK -kuntoutusta eli ammatillisesti syvennettyä lääketieteellistä kuntoutusta. Uusi kurssi valmisteltiin asiantuntijoille. Vaikka hallitulla henkilöstön vaihtuvuudella on etunsa työyhteisön kehittymisessä, senioriosaajat muodostavat perustan, jolle uutta osaamista on hyvä rakentaa. Tämän arvostuksen osoittamiseksi PRH ryhtyi palkitsemaan 30 ja 40 vuotta virastoa palvelleita ylimääräisillä palkkiolomilla. Kokoaikaiset ja osa-aikaiset sukupuolen mukaan Henkilöstön määrä henkilötyövuosina 2008 Henkilöstö koulutusasteen mukaan Henkilöstön ikärakenne Kokoaikainen nainen 289 Kokoaikainen mies 171 Osa-aikainen nainen 41 Osa-aikainen mies 16 Hallinto (sis. valitusltk., viestintä, PatRek, PIT) 79 Markkinointi- ja liiketoimintayksikkö 4 Patentti- ja innovaatiolinja 187 Tavaramerkki- ja mallilinja 43 Yritys- ja yhteisölinja 146 Yhdistysrekisteri 27 Ylempi korkeakoulututkinto, tutkijakoulutus 206 Ammattikorkea/alempi korkeakoulututkinto 88 Toisen asteen koulutus (yo, opistoaste, ammatillinen koulutus tai vastaava) 159 Peruskoulutus 64 alle 24-vuotiaita yli 55-vuotiaita 17

18 Yritys- ja yhteisölinja Yritys- ja yhteisölinja saavutti tulostavoitteensa. Linjan tuottavuus kasvoi reilusti. Toiminnan kehitystyö eteni vauhdikkaasti. Kaupparekisteriin ilmoitettujen uusien yritysten määrä pysyi edellisen vuoden tasolla. Muutos- ja lopettamisilmoituksia tehtiin runsaasti; muutoksia yritysten tietoihin rekisteröitiinkin lähes 10 prosenttia edellisvuotta enemmän. Loppuvuodesta yleinen taloudellisen tilanteen heikentyminen vaikutti myös kaupparekisteriilmoittamiseen. Sekä konkursseja että selvitystiloja ilmoitettiin selvästi aikaisempaa enemmän. Linja saavutti tulostavoitteensa. Tuottavuus kasvoi 14 prosenttia. Käsittelyajat pysyivät hyvinä ja tavoitetasossa koko vuoden. Tietopalvelutulot kasvoivat 10 prosenttia. Kaupparekisterissä oli vuoden lopussa runsaat yritystä ja asunto-osakeyhtiötä. Suosituin yritysmuoto on osakeyhtiö. Kaupparekisteritietoja kyseltiin sähköisten palvelujen kautta 2,1 miljoonaa kertaa ja verohallinnon kanssa yhteisessä YTJ-tietopalvelussa 16,5 miljoonaa kertaa. Yhteinen tilinpäätösmenettely verohallinnon kanssa Verohallinnolta saapuvien yritysten tilinpäätösaineistojen automaattinen rekisteröinti käynnistyi PRH:ssa lokakuussa. Yrityksen veroilmoituslomakkeittensa liitteenä antamat tilinpäätösasiakirjat - kuten tuloslaskelma ja tase - lähetetään sähköisesti verohallinnosta PRH:lle. Uusi tilinpäätösten ilmoitusmenettely koskee mm. osakeyhtiöiden ja osuuskuntien vuonna 2008 päättyviä tilikausia. Tavoitteena on edetä vaiheittain menettelyyn, jossa yritys voi halutessaan antaa samalla kertaa sekä verotuksen että kaupparekisterin tarvitsemat tilinpäätösasiakirjat. Vuoden aikana rekisteröitiin lähes tilinpäätöstä. Toimintoja ja palveluja kehitetään Yritys- ja yhteisölinjan tietojärjestelmiä koskeva uudistus, Novus-hanke, eteni vuoden aikana vauhdikkaasti. Vuoden 2007 lopussa käyttöön otetun uuden säätiörekisterijärjestelmän ansiosta toimintojen tuottavuus kasvoi yli 20 prosenttia. Uutta tietopalvelujärjestelmää toteutettiin yhdessä palvelutoimittajan kanssa tiiviisti koko vuoden ajan. Tavoitteena on ottaa uusi järjestelmä käyttöön vuoden 2009 aikana. Linjan rekisteröintijärjestelmien uudistaminen jatkui toimintojen määrittelyllä. Tavoitteena on saada aikaan tehokas, osin automatisoitu ja paperiton ilmoituskäsittely. Uusien käsittelyjärjestelmien toteutusprojekteista käynnistyvät ensimmäiset osiot vuonna 2009, ja järjestelmien uusiminen jatkuu arviolta vuoteen 2012 saakka. Myös verohallinnon kanssa yhteisen sähköisen ilmoitusmenettelyn kehittäminen jatkuu. Kokonaisuudessaan linja on suurien muutosten edessä. Muutoksen johtamiseen valmistauduttiin valmentamalla linjan esimiehiä useissa työpajoissa ja luomalla linjan esimiehille käsikirja. Tulevina vuosina muutosvalmiutta rakennetaan esimerkiksi muutossuunnitelmien, koulutuksen ja tiedotuksen avulla. Yritys- ja yhteisölinja huolehtii siitä, että yhteiskunnan käytettävissä on ajantasaiset ja kattavat tiedot Suomessa toimivista yrityksistä ja säätiöistä. Linja rekisteröi uudet yritykset ja muutokset olemassa olevien yritysten tietoihin kaupparekisteriin sekä yhteisötietojärjestelmään (YTJ). Linja myös vahvistaa yrityskiinnitykset, rekisteröi säätiöasiat ja valvoo säätiöiden hallintoa. 18

19 Yritysasiain neuvottelukunta PRH:n yritysasian neuvottelukunnan tehtävänä on tuoda elinkeinoelämän näkemyksiä ja asiakasnäkökulmaa yritys- ja yhteisölinjan rekistereiden kehittämiseen. Neuvottelukunta kokoontuu säännöllisesti keskustelemaan ajankohtaisista asioista. Käsitellyt kaupparekisteriasiat (kpl) YTJ-tietopalvelun haut kuukausittain (kpl) Tilinpäätökset Muutokset yritysten tietoihin Uudet yritykset Lakanneet yritykset Osoite- ja yhteystietojen muutokset Poistetut yritykset Neuvottelukunnan jäsenet vuonna 2008: Martti Enäjärvi, pääjohtaja, PRH, puheenjohtaja Olli Koikkalainen, linjanjohtaja, PRH, varapuheenjohtaja Markus Aaltonen, toimitusjohtaja, Veterator Oy Juha Ahvenniemi, toimitusjohtaja, Suomen Taloushallintoliitto Anders Blom, toimitusjohtaja, Perheyritysten Liitto ry Erkki Kontkanen, johtaja, Finanssialan Keskusliitto Kari Lehto, varatuomari, Pellervo-Seura ry Leena Linnainmaa, johtaja, Keskuskauppakamari Antti Maijala, asianajaja, Asianajotoimisto Heikkilä & Co Janne Makkula, lainopillinen asiamies, Suomen Yrittäjät Ulla Partanen, toimitusjohtaja, Operaria Ulla Oy ( saakka) Tytti Peltonen, johtava asiantuntija, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK Martti Virtanen, päälakimies, Suomen Kaupan Liitto Iikko B. Voipio, kehitysjohtaja, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT Eero Mantere, ylijohtaja PRH Eija Nuorlahti-Solarmo, linjanjohtaja, PRH Juha Klemola, viestintäjohtaja, PRH Ulla-Maija Sarkkinen, apulaisjohtaja, PRH Sakari Kauppinen, apulaisjohtaja, PRH, sihteeri 19

20 Patentti- ja innovaatiolinja Laadunhallintajärjestelmä paransi päätösten laatua. Tietojärjestelmää uusittiin. Etätyön välineitä kehitettiin. Linjan toimintajärjestelmässä on laadunhallinnan sertifiointi ulotettu PCT-hakemusten käsittelyn lisäksi kattamaan myös kansallisten hakemusten käsittelyprosessin. Kertomusvuonna on linjan organisaatiota kehitetty nimeämällä teknisille toimistoille johtavat tutkijainsinöörit, joiden tehtävä on toimia laadunhallintajärjestelmän kulmakivinä. Heidän vastuullaan on myös kehittää tutkimustyötä pienryhmissä ja jakaa työkuormaa tasaisesti tiiminsä jäsenille. Laatutyö on tuottanut tulosta, asiakkaat ovat antaneet erittäin myönteisen palautteen tapahtuneesta kehityksestä. Niin uusille kuin varttuneillekin tutkijoille on käynnissä systemaattinen koulutusohjelma, joka kohdentuu tutkimustyön painopistealueiden jatkuvaan kehittämiseen. Kertomusvuonna koulutuspakettiin lisättiin uusia tutkijoita ohjaaville tutoreille oma koulutusohjelma, joka sekin on osa tutkimustyön laadun nostamisprosessia. Täysimittaiset etätyön välineet tutkijainsinööreille kehitteillä Linjalla on tehty tähän asti etätyötä kokeiluluonteisesti. Kertomusvuoden aikana alettiin kehittää teknisiä puitteita etätyön laajentamiseen siten, että tutkijainsinöörit saavat myös etätyössä käyttöönsä kaikki samat sähköiset työkalut, jotka ovat käytössä työpaikalla. Tarkoin suojattu, mutta silti esteetön yhteys niin linjan omiin tietojärjestelmiin kuin myös käytössämme oleviin ulkopuolisiin tietokantoihin mahdollistaa tutkimustyön kaikkien osa-alueiden tekemisen myös kotoa käsin. Etätyön määrän odotetaan lisääntyvän tulevaisuudessa, koska monet asiantuntijamme asuvat ympäristökunnissa. Linjan hakemuskäsittelyssä ja rekistereissään käyttämää tietojärjestelmää on uusittu. Vuoden alkupuolella uudistus otettiin käyttöön PCT-hakemusten käsittelyssä. Kansallisten patentti- ja hyödyllisyysmallihakemusten käsittelyyn järjestelmä saadaan vuoden 2009 alussa. Uuden järjestelmän kehittäminen on ollut suuri ponnistus ja nyt valmistuttuaan vapauttaa resursseja muuhun kehittämistyöhön. Uusia yrityksiä eniten patentoivien listalle Kansallisten ja kansainvälisten patenttihakemusten määrä oli pääosin edellisten vuosien tasolla, mutta syksyn mittaan oli lieviä ennusmerkkejä taloudellisen taantuman tulosta ja yritysten lisääntyvästä varovaisuudesta. Patentointi on kuitenkin pitkäjänteistä toimintaa eikä se ole ensimmäisiä säästökohteita yritysten saneeraustoimenpiteissä. Sen ovat edelliset taloustaantumat osoittaneet. Pitkällä aikavälillä tuotekehitystoiminnan uudelleenorientointi tulee kuitenkin vaikuttamaan kysynnän kehittymiseen. Eniten hakemuksia tehneiden yritysten listaa johtaa entiseen tapaan Metso Corporation, mutta listalle tuli myös uusia nimiä, kuten Atacama Labs Oy, MariCap Oy ja Patria Weapon Systems Oy. Valtaosa patenttihakemuksista tehdään sähköisesti, kotimaisista noin 65 % ja PCThakemuksista yli 85 %. Kertomusvuonna online-hakemusten tekemiseen käytettävää ohjelmaa kehitettiin, joten nyt on mahdollista antaa sähköisesti myös vastineita välipäätöksiin ja lopulliset julkaisuasiakirjat. Samoin asiakkaat saattavat pääosin sähköisesti voimaan Suomea koskevat Eurooppapatentit. Hyödyllisyys- Patentti- ja innovaatiolinjan päätehtävä on tutkia patentoitaviksi haettavien keksintöjen uutuus ja patentoitavuus sekä rekisteröidä hyödyllisyysmallit. Patenttiyhteistyösopimuksen (PCT) mukaiset kansainväliset uutuustutkimukset kuuluvat niinikään linjan tehtäviin. Eurooppapatenttihakemukset on mahdollista panna vireille PRH:n kautta, joka myös rekisteröi ja julkaisee yksinomaan Suomessa voimaansaatetut eurooppapatentit. 20

2006 Patentti- ja rekisterihallitus

2006 Patentti- ja rekisterihallitus 2006 Patentti- ja rekisterihallitus 1 PRH:n arvot Patentti- ja rekisterihallituksessa käydään jatkuvaa arvokeskustelua. Vuonna 2004 käydyn keskustelun ja valmistelun jälkeen keskeisimmät eettiset arvomme

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS 2005

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS 2005 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS 2005 PRH:N ARVOT Patentti- ja rekisterihallituksessa käydään jatkuvaa arvokeskustelua. Vuonna 2004 käydyn keskustelun ja valmistelun jälkeen keskeisimmät eettiset arvomme

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 31.12.2004 Dnro 87/20/2005 1 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN TILINPÄÄTÖS 2004 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKATSAUS...2 2. TULOKSELLISUUDEN

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS (HTP)

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS (HTP) 2012 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS (HTP) Henkilöstöhallinto Patentti- ja rekisterihallitus 31.12.2012 RAPORTTI 2(59) Sisällysluettelo KUVALUETTELO... 3 TERMIT JA LYHENTEET...

Lisätiedot

Toimintakertomus 2009

Toimintakertomus 2009 Toimintakertomus 2009 EK:n toimintakertomus 2009 Sisältö 3 Vuoden 2009 aikana tapahtunutta 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Elinkeinoelämän keskusliitto EK 7 Henkilöstökertomus 9 Viestintä ja strateginen suunnittelu

Lisätiedot

Teollis- ja. tekijänoikeudet

Teollis- ja. tekijänoikeudet ilmoitusliite tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ilmoitusliite Verkkotunnus Olennanen osa tavaramerkkiä Mauri Pekkarinen Panosta suojaamisen osaamiseen Teollis- ja N:o 2. Toukokuu 2009

Lisätiedot

Suomalainen työelämä Euroopan parhaaksi. Katsaus tuottavuuden ja työelämän laadun kehittymiseen Suomessa

Suomalainen työelämä Euroopan parhaaksi. Katsaus tuottavuuden ja työelämän laadun kehittymiseen Suomessa Suomalainen työelämä Euroopan parhaaksi Katsaus tuottavuuden ja työelämän laadun kehittymiseen Suomessa Tuottavuuden pyöreä pöytä Sihteeristön katsaus 26.3.2012 Tuottavuuden pyöreän pöydän sihteeristö

Lisätiedot

Suomalaiset yrityspalvelujärjestelmät asiakasnäkökulmasta tarkasteltuna

Suomalaiset yrityspalvelujärjestelmät asiakasnäkökulmasta tarkasteltuna Suomalaiset yrityspalvelujärjestelmät asiakasnäkökulmasta tarkasteltuna KTM Julkaisuja 5/2004 Elinkeino-osasto Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite Postiosoite KTM Julkaisuja Aleksanterinkatu 4

Lisätiedot

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA Dnro 5/211/2005 15.6.2005 Jakelussa mainituille KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA Tuloksellisuus ja tulostavoitteiden

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2014-2017

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2014-2017 Patentti- ja rekisterihallitus Toiminta- ja talousitelma vuosille 2014-2017 Dnro PRH/1157/20/2012 19.9.2012 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Toimintaympäristön muutokset 3 3 Toimintalinjaukset 5 3.1 Vaikuttavuus

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2012-2016 HESTRA

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2012-2016 HESTRA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2012-2016 HESTRA Viimeksi päivitetty 5.4.2012 2 (16) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA KÄYTETYT TERMIT JA LYHENTEET 3 JOHDANTO

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2006 YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI

VUOSIKERTOMUS 2006 YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI VUOSIKERTOMUS 2006 YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI LUKIJALLE Veikkauksen toiminta ja olemassaolo perustuu vastuullisuuteen. Tässä raportissa kerromme vuoden 2006 tapahtumien ja tilinpäätöksen lisäksi ennen

Lisätiedot

Hallituksen tietoyhteiskuntaohjelman vaikuttavuusarviointi

Hallituksen tietoyhteiskuntaohjelman vaikuttavuusarviointi Hallituksen tietoyhteiskuntaohjelman vaikuttavuusarviointi 2005 12.4.2006 2 HALLITUKSEN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMAN VAIKUTTAVUUSARVIOINTI 2005 1 Tietoyhteiskuntaohjelman tavoitteet Tietoyhteiskuntaohjelma

Lisätiedot

EK:n toimintakertomus 2008

EK:n toimintakertomus 2008 EK:n toimintakertomus 2008 Elinkeinoelämän keskusliitto EK Toimintakertomus 2008 1 Sisältö Vuoden 2008 aikana tapahtunutta 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Elinkeinoelämän keskusliitto EK 6 Henkilöstökertomus

Lisätiedot

PATENTIT & TAVARAMERKIT Maaliskuu 2007

PATENTIT & TAVARAMERKIT Maaliskuu 2007 ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE PATENTIT & TAVARAMERKIT Maaliskuu 2007 SUOMEN TUNNETUIMMAT VÄRIT ON PATENTOITU SIVU 14 ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN

Lisätiedot

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA 6/211/2004 Jakelussa mainituille KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA Kauppa- ja teollisuusministeriö antaa

Lisätiedot

emaistraatti Palvelut helposti sähköisen kanavan kautta

emaistraatti Palvelut helposti sähköisen kanavan kautta emaistraatti Palvelut helposti sähköisen kanavan kautta Maistraattien sähköisen asioinnin strategia 2012 2015 MAISTRAATTIEN OHJAUS- JA KEHITTÄMIS- YKSIKKÖ 3/2012 Itä-Suomen aluehallintoviraston julkaisuja

Lisätiedot

RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYS 2004 YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI

RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYS 2004 YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI RAY:n pelitoimintaa ohjaa pelaamisen sosiaalisten haittojen rajoittaminen. Pelitoiminnan tuotolla vahvistetaan kansalaisyhteiskuntaa sekä edistetään terveyttä ja hyvinvointia. RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYS 2004

Lisätiedot

Vuosikertomus. *connectedthinking

Vuosikertomus. *connectedthinking Vuosikertomus 07* *connectedthinking PwC:n historia 1954 1979 19 Olle V. Salmi ja Henrik Virkkunen perustavat toimiston, johon Antti Helenius tulee ensimmäiseksi apulaiseksi. Syntyy Salmi, Virkkunen &

Lisätiedot

PwC:n palvelut. Tilintarkastuspalvelut. Neuvontapalvelut. Julkinen sektori Arvioinnit Kunta Valtio

PwC:n palvelut. Tilintarkastuspalvelut. Neuvontapalvelut. Julkinen sektori Arvioinnit Kunta Valtio Vuosikertomus PwC:n palvelut Tilintarkastuspalvelut Julkisen sektorin tilintarkastus Kansainväliset laskentaperiaatteet ja tilinpäätöskäytännöt, kuten IFRS ja US GAAP Prosessi- ja järjestelmätarkastus

Lisätiedot

OLETKO TEHNYT KEKSINNÖN? Katso sivu 10 UUSIA TUOTEIDEOITA KEKSINTÖPÖRSSISTÄ! www.keksintoporssi.com

OLETKO TEHNYT KEKSINNÖN? Katso sivu 10 UUSIA TUOTEIDEOITA KEKSINTÖPÖRSSISTÄ! www.keksintoporssi.com Keksintösäätiön asiakaslehti www.keksintosaatio.fi www.keksintosaatio.fi www.keksintosaatio.fi www.keksintosaatio.fi www.keksintosaatio.fi www.keksintosaatio.fi www.keksintosaatio.fi JOUKKOKIRJE Voiko

Lisätiedot

3. Tietosuojavaltuutetun toimiston resurssit, toiminta-ajatus ja arvot sekä yhteystiedot

3. Tietosuojavaltuutetun toimiston resurssit, toiminta-ajatus ja arvot sekä yhteystiedot Katsaus toimintaan vuodelta 2008 2 Sisältö 1. Tietosuojavaltuutetun katsaus 2008 2. Tietosuojan vuosi 2008 2.1. Sidosryhmäyhteistyötä tehostamalla lisää yhteiskunnallista vaikuttavuutta 2.2 Aktiivista

Lisätiedot

KPMG. Vuosikertomus 2009 2010

KPMG. Vuosikertomus 2009 2010 KPMG Vuosikertomus 2009 2010 441 763 Painotuote Tämä painotuote on painettu ympäristöystävällisesti tuotetulle FSC-sertifioidulle paperille. Sisällys Toimitusjohtajan katsaus 4 KPMG yrityksenä 6 Vastuullisuus

Lisätiedot

Mittatekniikan keskuksen tiedotuslehti 1 l 2014. MIKESin toiminta 2013 Uusi VTT Oy aloittaa 1.1.2015 CLEEN ja MIKES vaikuttavat Kiinassa

Mittatekniikan keskuksen tiedotuslehti 1 l 2014. MIKESin toiminta 2013 Uusi VTT Oy aloittaa 1.1.2015 CLEEN ja MIKES vaikuttavat Kiinassa Mittatekniikan keskuksen tiedotuslehti 1 l 2014 MIKESin toiminta 2013 Uusi VTT Oy aloittaa 1.1.2015 CLEEN ja MIKES vaikuttavat Kiinassa 1 MITTATEKNIIKAN KESKUKSEN TIEDOTUSLEHTI 1 l 2014 SISÄLTÖ 1/2014

Lisätiedot

Toimintakertomus 2010

Toimintakertomus 2010 Toimintakertomus 2010 EK:n toimintakertomus 2010 Sisältö 3 Vuoden 2010 aikana tapahtunutta 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Elinkeinoelämän keskusliitto EK 7 Henkilöstökertomus 9 Viestintä ja strateginen suunnittelu

Lisätiedot

Tekesin ohjelmaraportti 8/2012. Loppuraportti

Tekesin ohjelmaraportti 8/2012. Loppuraportti Tekesin ohjelmaraportti 8/2012 Loppuraportti Tuli-ohjelman loppuraportti 2008 2012 10 Jorma Helin (toim.) Tuli-ohjelman loppuraportti 2008 2012 w Loppuraportti Tekesin ohjelmaraportti 8/2012 Helsinki 2012

Lisätiedot

EDUSKUNNAN KANSLIAN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2013

EDUSKUNNAN KANSLIAN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2013 EDUSKUNNAN KANSLIAN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2013 Kansliatoimikunta 20.3.2014 Dnro: 3/21/2014 2 Eduskunnan kanslian vuoden 2013 toimintakertomuksen sisällysluettelo: 1. Pääsihteerin katsaus

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2013

Henkilöstökertomus 2013 Henkilöstökertomus 2013 Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Eviran henkilöstökertomus 2013 Sisällys 1 Pääjohtajan katsaus... 3 2 Henkilöstön määrä ja rakenne... 4 2.1 Henkilöstömäärä ja henkilötyövuodet...

Lisätiedot

Osaamisen johtaminen. Amiedun kielenopetukselle tunnustusta. Täsmäkoulutusta kauppakeskusten yrittäjille. Amiedun asiakaslehti 1 2010 TEEMA:

Osaamisen johtaminen. Amiedun kielenopetukselle tunnustusta. Täsmäkoulutusta kauppakeskusten yrittäjille. Amiedun asiakaslehti 1 2010 TEEMA: amicase Amiedun asiakaslehti 1 2010 TEEMA: Osaamisen johtaminen Asiantuntijana Leenamaija Otala Amiedun kielenopetukselle tunnustusta Täsmäkoulutusta kauppakeskusten yrittäjille amicase pääkirjoitus amicase

Lisätiedot

8 Uudistamme 12 Vaikutamme 16 Verkotamme

8 Uudistamme 12 Vaikutamme 16 Verkotamme Vuosikertomus 2006 Rakennamme huomisen menestyvää Suomea Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra on itsenäinen julkisoikeudellinen rahasto, joka edistää yhteiskuntamme hyvinvointia eduskunnan valvonnassa.

Lisätiedot