PAT E N T T I - J A R E K I S T E R I H A L L I T U S

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PAT E N T T I - J A R E K I S T E R I H A L L I T U S"

Transkriptio

1 PAT E N T T I - J A R E K I S T E R I H A L L I T U S V U O S I K E RTO M U S

2 Sisällys Sisällys 2 Pääjohtajan katsaus 3 PRH:n arvot 4 Toiminta-ajatus 6 Visio 6 Toimintakaavio 7 Johtokunta, johtoryhmä ja yhteistyötoimikunta 8 Tapahtumia Aluepalvelut 12 PatRek-asiakaspalvelu 13 Patenttikirjasto ja neuvontapalvelut 14 Henkilöstö 16 Yritys- ja yhteisölinja 18 Patentti- ja innovaatiolinja 20 Tavaramerkki- ja mallilinja 22 Yhdistysasiat-yksikkö 24 Markkinointi- ja liiketoimintayksikkö 26 Valituslautakunta 28 Viestintä ja yhteiskunta-asiat 30 Innosuomi Kansainvälinen yhteistyö 34 Tilinpäätöslukujen tarkastelua 36 Tuloksellisuuskatsaus 38 Toimitus: PRH ja Mainostoimisto Kari Eklund - DM Oy Ulkoasu: Mainostoimisto Kari Eklund - DM Oy Paino: Painorauma Oy Kuvat: Kuvatoimistot, PRH:n oma arkisto ja ABC-Studiot Oy 2

3 Pääjohtajan katsaus INNOSUOMI perustettiin presidentti Martti Ahtisaaren aloitteesta vuonna 1994 silloisen maanlaajuisen laman jälkimainingeissa. Päämääränä oli lisätä tuottavuutta ja työllisyyttä luovuuden, yrittäjyyden ja yhteistyön keinoin. INNOSUOMI-kilpailu toteutettiin maassamme kertomusvuonna 15. kerran. Ajankohtaisena aiheena oli Ilmasto ja energia. Palkinnot jakoi hankkeen suojelija tasavallan presidentti Tarja Halonen. Samassa tilaisuudessa jaettiin INNOKOULU-kilpailun sekä INNOINT-kilpailun palkinnot, edellinen yhteistyössä Opetushallituksen ja jälkimmäinen puolustusvoimien kanssa. Pk-yrityksille tarkoitettua Idealuotsi-toimintaa jatkettiin yhteistyössä Maailman henkisen omaisuuden järjestön WIPOn kanssa. Nykyisessä taloudellisessa tilanteessa tarvitaan kipeästi uusia ajatuksia, uusia keinoja ja uusia innovaatioita taantuman kukistamiseksi. Patentti- ja rekisterihallituksessa työn tuottavuus nousi kertomusvuonna kolme prosenttia, mitä on pidettävä varsin hyvänä. Erityisesti kunnostautuivat yritys- ja yhteisölinja sekä patentti- ja innovaatiolinjan hyödyllisyysmallit. Yhdistysasiatyksikkö vastaanotti vuoden 2008 laatuinnovaatiopalkinnon toteuttamastaan sähköisestä Sääntönikkari -palvelusta. Tuoreen tutkimuksen mukaan PRH:n asiakastyytyväisyys sai arvosanan 8,5 (asteikolla 4-10) ja asiakaspalvelukeskus PatRek peräti 9,4. Kertomusvuoden alussa aloitti toimintansa uusi työ- ja elinkeinoministeriö. Se valmisteli hallitusohjelman mukaisesti uuden innovaatiostrategian 2008 ja jatkoi erillisen IPR-strategian valmistelua. Yritys-Suomi -hankkeen ensimmäinen vaihe saatiin menestyksellisesti päätökseen ja jatkotoimenpiteet alkuun. WIPOn uudeksi pääjohtajaksi valittiin järjestön johtotehtävissä pitkään toiminut australialainen Francis Gurry. Hänen WIPOn yleiskokouksissa viime syksynä esittämänsä suunnitelmat järjestön toiminnan kehittämiseksi saivat jäsenmaiden taholta myönteisen vastaanoton. Suomi on aktiivisesti osallistunut WIPOn toimintaan ja tukenut sitä. Kun henkisen omaisuuden merkitys maailmantaloudessa ja hyvinvoinnin perustana kasvaa jatkuvasti, ansaitsee WIPOn monipuolinen toiminta jatkossakin täyden tuen. Euroopan unionin sisämarkkinoiden harmonisointivirastossa OHIMissa (tavaramerkit ja mallit) saatiin päätökseen pitkäaikainen strategiakeskustelu. Tuloksena oli yhteistyön edelleen kehittäminen uudelta pohjalta unionin sisällä niin jäsenmaiden kuin asiakkaidenkin kesken. Patenttiasioissa on tapahtumassa uudelleen muotoutumista niin Euroopassa kuin sen ulkopuolellakin. Suurena ongelmana ovat patenttihakemusten maailmanlaajuisesti kasvava määrä ja puute tutkijoista sekä tästä johtuvat pitenevät käsittelyajat. Maailmanlaajuisesti ja myös Euroopan sisällä tulisi päällekkäistä työtä välttää ja yhteistyötä kehittää. Se säästäisi sekä hakijoiden että hallinnon aikaa ja kustannuksia. Kiitän viraston koko henkilökuntaa erinomaisesta työstä. Samoin kiitän kaikkia asiakkaita sekä kotimaisia ja kansainvälisiä sidosryhmiämme siitä myönteisestä yhteistyöstä, jota kertomusvuonna on toteutettu uhkakuvista huolimatta. Martti Enäjärvi 3

4 PRH:n arvot Patentti- ja rekisterihallituksen arvot tiivistyvät käsitteiksi: palvelu, tuloksellisuus, vaikuttavuus ja hyvinvointi, yhteistyö, vastuullisuus ja kehittyminen. Palvelu Palvelumme on asiakaslähtöistä ja tuottaa sidosryhmillemme lisäarvoa sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Palvelumme on luotettavaa, monipuolista ja helposti saatavilla. Tuloksellisuus Tuloksellisuutemme perustuu sovittuihin tulostavoitteisiin siten, että tuotamme korkealaatuiset palvelut tehokkaasti ja edullisesti henkilöstön sitoutuessa toiminnan päämääriin. Vaikuttavuus ja hyvinvointi Vaikuttavuudella ja hyvinvoinnilla edistämme innovatiivisuutta, yrittäjyyttä ja yhteisötoimintaa. Panostamme yhdessä työssä jaksamiseen ja työhyvinvointiin. Yhteistyö Yhteistyössä toimimme avoimessa ja aktiivisessa vuorovaikutuksessa asiakkaiden ja muiden sidosryhmien kanssa. Toimintamme perustuu henkilöstön avoimeen yhteistyöhön tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja toistemme työtä kunnioittaen. Vastuullisuus Vastuullisuus tarkoittaa, että asiakkaamme voivat luottaa toimintamme tasapuolisuuteen ja oikeusvarmuuteen, palvelujemme puoleettomuuteen ja riippumattomuuteen. Olemme lahjomattomia ja oikeudenmukaisia. Kehittyminen Kehittyminen merkitsee meille osaamisen arvostamista, jota tuemme jatkuvalla koulutuksella ja ammattitaidon kehittämisellä. Kehitämme toimintaamme ja palvelujamme asiantuntijoina kansallisessa ja kansainvälisessä toimintaympäristössä. 4

5 5

6 Toiminta-ajatus Visio Teollisoikeuksien ja yritys- ja yhteisötoiminnan asiantuntijaorganisaationa Patentti- ja rekisterihallitus edistää ja kehittää yrittäjyyttä, innovatiivisuutta ja yhteisöllistä toimintaa Suomessa ja kansainvälisesti. Patentti- ja rekisterihallitus vaalii henkistä pääomaa ja tukee teknistä ja taloudellista kehitystä varmistamalla, että yritykset, yhdistykset ja säätiöt voivat toimia oikeudellisesti maassamme keksijät, tutkijat, tuotekehittäjät, valmistajat ja markkinoijat voivat saada patentin, tavaramerkin, mallioikeuden tai muun teollisoikeudellisen suojan suomalaisten edut turvataan kansainvälisesti PRHtieto ja neuvonta on luotettavaa ja nopeasti saatavissa Luovuus, osaaminen, yrittäjyys ja yhteistoiminta ovat asiakkaittemme menestystekijöitä ja maamme teknisen, taloudellisen ja henkisen kehityksen ja hyvinvoinnin perusta. Asiakkaamme luottavat palvelumme oikeusvarmuuteen, yhdenvertaisuuteen ja kansainvälisesti kilpailukykyiseen laatuun ja pystyvät toimimaan PRH:n kautta täysipainoisesti myös kansainvälisessä innovaatiojärjestelmässä ja yritystoiminnassa. Palvelumme on nopeaa, joustavaa ja helposti käytettävissä PRH-Innotalossa, alueellisissa palvelupisteissä ja tietoverkoissa. Olemme Suomen osaavin ja ystävällisin henkilökunta. Kunnioitamme toisiamme, olemme avoimia ja uudistumme jatkuvasti. 6

7 Johtokunta Pääjohtaja Martti Enäjärvi Johtoryhmä Pääjohtajan sihteeristö Pääjohtajan sihteeri Tuula Hirvonen Hallinto Ylijohtaja Eero Mantere Suunnittelujohtaja Kari Summanen Talousjohtaja Raija Järviö Henkilöstöjohtaja Esko Inkinen Viestintäjohtaja Juha Klemola Markkinointijohtaja Mika Waris Apulaisjohtaja Christer Brännkärr Tietohallintopäällikkö Iikka Kanniainen Yritys- ja yhteisölinja Linjanjohtaja Olli Koikkalainen Kaupparekisteri Taseet ja tilinpäätökset Yrityskiinnitykset Säätiöt Patentti- ja innovaatiolinja Linjanjohtaja Pekka Launis Patentit Hyödyllisyysmallit Integroidut piirit Patenttikirjasto ja neuvontapalvelut Yksikön johtaja Kristiina Grönlund Tavaramerkki- ja mallilinja Linjanjohtaja Eija Nuorlahti-Solarmo Tavaramerkit Mallioikeudet Sisäinen tarkastus Sisäisen tarkastuksen päällikkö Anneli Koljonen Yhteistyötoimikunta Valituslautakunta Johtaja Oscar Wilder, ( saakka) Yhdistysasiat-yksikkö Yhdistysrekisterijohtaja Kari-Pekka Helminen PatRek-asiakaspalvelu Asiakaspalvelupäällikkö Marja Sinkkonen TE-keskukset (15) Kaikki PRH-palvelut, keksintöasiamiehet Uusyrityskeskukset (30) Neuvonta Maistraatit (26) Yritys- ja yhteisöasiat Kauppakamarit (19) Neuvonta 7

8 Johtokunta, johtoryhmä ja yhteistyötoimikunta Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) perustettiin 1942 siirtämällä kauppa- ja teollisuusministeriön patenttiasiain- ja kaupparekisteriosastot uuteen keskusvirastoon. PRH:n aiempia edeltäjiä vuodesta 1835 alkaen olivat mm. Suomen Senaatin manufaktuurijohtokunta ja teollisuushallitus. Nykyisin PRH kuuluu työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalaan nettobudjetoituna, palvelumaksuin rahoitettuna keskusvirastona, jonka tuloista merkittävä osa tulee ulkomaisilta asiakkailta. Johtokunta Johtokunnan tehtävänä on asettaa käytännön tavoitteet PRH:n toiminnalle ja päättää toimintalinjoista. Se myös ohjaa ja valvoo virastolle asetettujen tavoitteiden toteutumista. Johtokunta päättää talousarvioehdotuksesta ja toiminta- ja taloussuunnitelmasta sekä edistää PRH:n ja sen palvelujen käyttäjien välistä yhteistyötä. Johtokunnan asettaa valtioneuvosto kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Nykyisen johtokunnan kausi toimipäättyy Jäsenet Jussi Järventaus, toimitusjohtaja, Suomen Yrittäjät ry, puheenjohtaja Risto Paaermaa, johtaja, TEM, varapuheenjohtaja Martti Enäjärvi, pääjohtaja, PRH Jukka Ahtela, johtaja, Elinkeinoelämän Keskusliitto Kalevi Olin, professori Leila Risteli, johtaja, Oulun yliopisto Seija Saaristo, tavaramerkkiasiamies, Suomen Patenttiasiamiesyhdistys ry Riitta Larja, koordinaattori, PRH:n henkilöstön edustaja Eero Mantere, ylijohtaja, PRH, johtokunnan nimeämä sihteeri Johtoryhmä Johtoryhmä toimii pääjohtajan apuna viraston toimintoja kehitettäessä ja arvioitaessa. Johtoryhmän asettaa pääjohtaja. Johtoryhmässä käsitellään muun muassa viraston toiminta- ja taloussuunnitelmaa, talousarvioehdotusta, tulostavoitteiden toteutumista ja keskeisiä kehittämishankkeita sekä kansalliseen ja kansainväliseen toimintaympäristöön liittyviä asioita. Jäsenet Martti Enäjärvi, pääjohtaja, puheenjohtaja Eero Mantere, ylijohtaja, varapuheenjohtaja Olli Koikkalainen, linjanjohtaja Pekka Launis, linjanjohtaja Eija Nuorlahti-Solarmo, linjanjohtaja Kari-Pekka Helminen, yhdistysrekisterijohtaja Esko Inkinen, henkilöstöjohtaja Raija Järviö, talousjohtaja Juha Klemola, viestintäjohtaja Kari Summanen, suunnittelujohtaja Mika Waris, markkinointijohtaja Riitta Leikas, henkilöstön edustaja, apulaistarkastaja Christer Brännkärr, apulaisjohtaja, johtoryhmän sihteeri 8

9 Yhteistyötoimikunta Yhteistyötoimikunta on lakisääteinen yhteistoimintaelin, jonka tarkoituksena on antaa henkilöstölle mahdollisuus vaikuttaa työhönsä ja työoloihinsa liittyvään, viraston toimintaa koskevaan päätöksentekoon edistäen siten valtionhallinnon toiminnan tuloksellisuutta ja taloudellisuutta. Jäsenet Työnantajan edustajat Martti Enäjärvi, pääjohtaja, puheenjohtaja Eero Mantere, ylijohtaja, varapuheenjohtaja Olli Koikkalainen, linjanjohtaja Pekka Launis, linjanjohtaja Eija Nuorlahti-Solarmo, linjanjohtaja Esko Inkinen, henkilöstöjohtaja, yhteistyötoimikunnan sihteeri Henkilöstön edustajat, luottamusmiehet Eija Lanne, ylitarkastaja, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry Riitta Leikas, apulaistarkastaja, Palkansaajajärjestö Pardia ry:n PRH:n henkilökuntayhdistys ry Eija Peltonen, apulaistarkastaja,työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) hallinnonalan ammattiosasto JHL ry Matti Santero, vanhempi tutkijainsinööri, Palkansaajajärjestö Pardia ry:n Patentti hallinnon diplomi-insinöörit ry 9

10 Tapahtumia 2008 Oma Yritys-messsut maaliskuussa Helsingin Wanhassa Satamassa saavuttivat entistäkin suuremman osallistujamäärän, ja PRH:n seminaariosuus oli menestys. Julkisten rekisterinpitäjien yhteinen Rekisterit auki! tapahtuma Vanhalla Ylioppilastalolla Helsingin keskustassa keräsi hyvän yleisön. Miljoonas yritys merkittiin kaupparekisteriin huhtikuun alussa. PRH kävi onnittelemassa Museoviraston lounaskahvilan pidon aloittanutta yrittäjää Anna Hagelbergiä. Maailman henkisen omaisuuden päivää vietettiin Vantaalla. Tilaisuudessa ministeri Mauri Pekkarinen palkitsi suomalaisia keksijöitä Suomalaisten Keksijöiden Tukiyhdistyksen Konsta-palkinnoilla. Toukokuussa vietettiin perinteistä PRH:n vuosipäivää, Manufaktuuripäivää, keväisissä merkeissä taiteilija Erja Uiton ja Jani Uhleniuksen esittämien tunteikkaiden chansonien hengessä. Innogallerian teemanäyttely LUONNOKSIA Automuotoilijat Innogalleriassa avattiin kesäkuussa. Esillä oli eri puolilla maailmaa työskentelevien suomalaisten automuotoilijoiden töitä. Henkilökunnan TYKY- ja virkistystoiminnan innostavia tapahtumia olivat jälleen Naisten Kymppi ja marraskuun avoimien ovien TYKY-päivän monipuolinen ohjelma. Loistavia ja rohkaisevia opastuksia kuultiin emeritus arkkipiispa John Wickströmin, taiteilija kirjailija Tuija Piepposen ja valmentaja Juhani Tammisen esiintymisitä PRH-laisille. 10

11 PRH:n toiminta oli edelleen kansainvälisen mielenkiinnon kohteena ja kansainväilisiä vierailijoita kävi eri puolilta maailmaa.. Yhdistysrekisterin sähköinen palvelu Sääntönikkari voitti Suomen Laatuinnovaatiokilpailussa ensimmäisen palkinnon julkisten organisaatioiden sarjassa.. Tasavallan presidentin innovaatiopalkintojen jako oli jälleen vuoden huipputapahtuma. Presidentti Halonen ja puolisonsa tohtori Arajärvi viihtyivät pitkään sekä INNOSUOMI-palkittujen että INNOINT- ja INNOKOULU-palkintoja ja kunniamainintoja voittaneiden parissa. Lokakuun 21. päivänä tuli kuluneeksi 175 vuotta Alfred Nobelin syntymästä, minkä kunniaksi avattiin hänen elämäntyöstään kertova näyttely. Samalla juhlistettiin presidentti Martti Ahtisaaren saamaa Nobelin rauhanpalkintoa. Tampereen Alihankintamessuista on tullut syksyn vuosittainen merkittävin messutapahtuma PRH:lle. PRH:n kumppaneita messuilla ovat mm. Keksintösäätiö, Tekes ja T&E-keskukset. Marraskuussa PRH:ssa pidetty Suomalaisten Keksijöiden Tukiyhdistyksen tapahtuma sai poikkeuksellisen suurta mielenkiintoa kun Suomessa ennätykselliset yli 100 patenttia hallitseva toimitusjohtaja Göran Sundholm kertoi menestyksensä taustoista. 11

12 Aluepalvelut PRH:n aluepalvelut kattavat koko maan. Asiakkaat saavat neuvontaa ja palvelua Patentti- ja rekisterihallituksen toimialaan kuuluvissa asioissa kaikkialla Suomessa. Palvelua antavat: kauppakamarit maistraatit työvoima- ja elinkeinokeskukset (TE-keskukset) uusyrityskeskukset verotoimistot yliopistoissa ja korkeakouluissa toimivat innovaatioasiamiehet Alueelliset kaupparekisteripalvelut TE-keskukset toimivat kaupparekisterin paikallisviranomaisena. TE-keskusten yrityspalvelupisteessä asiakkaat voivat hoitaa yritysten rekisteröintiin liittyviä asioita ja saada rekisteritietoja. Maistraatit käsittelevät ja rekisteröivät asunto-osakeyhtiöiden ilmoitukset. Maistraatit toimivat muissakin kaupparekisteriasioissa paikallisviranomaisena. Verohallinnon toimipisteissä on saatavilla ja otetaan vastaan verohallinnon ja Patentti- ja rekisterihallituksen yhteisiä ilmoituslomakkeita. Uusyrityskeskuksissa on tarjolla monipuolista neuvontaa, ohjeita ja lomakkeita yrittäjiksi aikoville. Alueelliset keksintö- ja patentointipalvelut TE-keskukset tarjoavat PRH:n patenttiasioihin liittyvät peruspalvelut. Lisäksi PRH:lla on yhteistyössä Keksintösäätiön ja TE-keskusten kanssa 15 alueellista, TE-keskuksissa toimivaa keksintöasiamiestä. Heidän tehtävänään on edistää innovatiivisuutta ja keksintöjen hyödyntämistä. PRH:lla on myös yliopistoissa ja korkeakouluissa 12 innovaatioasiamiestä, jotka toimivat yhteistyössä Keksintösäätiön ja oppilaitosten kanssa. Myös heidän tehtävänään on edistää innovatiivisuutta ja keksintöjen hyödyntämistä. Tärkeitä työaiheita ovat yliopisto- ja korkeakoulumaailmasta tulevat keksintöhankkeet. Keksintöasiamiehet myös opastavat keksijöitä patentointiin ja muihin teollisoikeuksiin liittyvissä asioissa sekä rahoituksen hakemisessa ja tuotteen kehittämisessä. Työvoima- ja elinkeinokeskus Maistraatti Uusyrityskeskus Uusyrityskeskuksen toimipiste Kauppakamari Yliopistojen innovaatioasiamiehet 12

13 PatRek-asiakaspalvelu Asiakkaat ovat entistä tyytyväisempiä PRH:n asiakaspalvelupisteeseen. Sähköinen asiointi yleistyy. PatRek-asiakaspalvelupisteessä asioi kertomusvuonna henkilökohtaisesti asiakasta. Maksullisia rekisteriotteita, todistuksia ja asiakirjajäljennöksiä annettiin kpl. Henkilökohtaisesti noudettavien maksullisten tietopalvelutuotteiden määrä laski 14 prosenttia edellisestä vuodesta. Asiakastyytyväisyys parani Asiakaspalvelun kehittämistä jatkettiin yhden luukun palveluperiaatteen mukaisesti niin, että asiakkaat saavat nyt saman palvelun jokaisesta palvelupisteestä. Palvelu on entistä nopeampaa ja joustavampaa. Asiakkaille suunnatun kyselyn tulokset osoittivat, että PatRek onnistui kiitettävästi asiakaslähtöisen palvelun toteuttamisessa. PatRek sai kyselyssä arvosanan 4,6 asteikolla 1-5. Henkilöstön kouluttautuminen on jatkuvaa. Koulutusta annettiin keskimäärin 4,5 päivää henkeä kohti. PatRek-asiakaspalvelun yhteydessä toimiva kirjaamo vastaanottaa päivittäin yhä enemmän sähköisesti tulleita tiedusteluja, ilmoituksia, hakemuksia sekä eri viranomaisten lausuntopyyntöjä ja muita asiakirjoja. Asiakirjojen yksilöllinen jatkokäsittely vaatii henkilöstöltä hyvää perehtyneisyyttä mm. tietotekniikkaan. Tietojen haku helpottunut Säätiörekisterijärjestelmä saatiin kertomusvuonna itsepalvelutiloihin asiakkaiden käyttöön. Asiakkaat voivat nyt omatoimisesti tutkia rekisteritietoja. Palvelu on otettu myönteisesti vastaan. Myös välitystuomiot saatiin loppuvuodesta sähköiseen muotoon. Tämän uudistuksen myötä asiakaspalvelu on parantunut ja nopeutunut. Sähköiseen asiointiin Hallinnon sähköistyminen on muuttanut toimintaympäristöä, mikä on edellyttänyt uusien toimintatapojen hakemista ja omaksumista. Sähköpostista on tullut yhä tärkeämpi väline yhteydenpidossa sekä viraston asiakkaiden kanssa että viranomaisten kesken. PatRek asiakaspalvelu huolehtii virastoon tulevista asiakkaista, ottaa vastaan tuodut ja lähetetyt asiakirjat ja maksut sekä neuvovat asioiden vireille saamisessa. PatRekissa asiakkaat voivat käyttää maksutta sähköistä tietopalvelua ja rekistereitä. Patenttikirjasto palvelee niin sisäisiä kuin ulkoisiakin asiakkaita. Se myös huolehtii patenttijulkaisukokoelman ylläpidosta. Patenttikirjastossa on kaikki keskeinen kansallinen ja kansainvälinen patentti-informaatio helposti käytettävissä sekä myös muuta IPR-kirjallisuutta ja edustavasti alan lehtiä. Kaikilla toimintalinjoilla on asiantuntijaneuvojia, joiden maksuttomat palvelut ovat asiakkaiden tavoitettavissa. Kaikki oleellinen tieto PRH:n toiminnasta on myös ajan-tasaisesti nähtävillä viraston internet-sivuilla. 13

14 Patenttikirjasto ja neuvontapalvelut Patenttijulkaisujen digitointi valmistui. Sähköisiä asiakastietokantoja kehitettiin. Yksi patenttikirjasto ja neuvontapalvelut -yksikön päätehtävistä on tehdä patenttiinformaatiota tunnetuksi etenkin pk-yrityksissä ja korkeakouluissa. Henkilökohtaista neuvontaa annetaan vuosittain runsaalle asiakkaalle. Erilaisia luentoja pidetään kymmeniä, ja niillä on satoja kuulijoita. Internetsivuilla käydään yli kertaa. Yksikkö tarjoaa myös tutkimuspalveluja, jotka ovat löytäneet vakiintuneen asiakaskunnan. Kertomusvuoden aikana digitoitiin viimeisiä sähköisestä patenttijulkaisukokoelmasta puuttuvia suomalaisia patenttijulkaisuja. Julkaisukokoelma alkaa patenttien osalta olla sähköisessä muodossa. Vuoden aikana saatiin valmiiksi ohjelmisto, jonka avulla uudet patentti- ja hyödyllisyysmallijulkaisut voidaan julkaista internetissä. Keväällä 2008 koottu työryhmä keskittyi ensi töikseen sähköisten asiakastietokantojen kehittämiseen ja varsinkin PatInfon käyttöliittymän parantamiseen asiakkailta tulleiden toiveiden mukaisesti. Uudistukset otettiin käyttöön vuoden 2009 alkupuolella. PatInfoon tehdyt uudistukset voidaan myöhemmin ottaa käyttöön myös eurooppapatenttikäännösten FI-EP-rekisterissä. Teollisoikeuksiin perehdyttävä koulutus on lisääntynyt eri oppilaitoksissa. Opiskelijat haluavat tutustua teollisoikeuksiin, kun heidän tavoitteenaan on esimerkiksi hakea patentti tutkimuksen tuloksena syntyviin keksintöihin. Opiskelijaryhmät ovat erittäin tervetulleita kirjastoon ja myös kokoelmapolitiikassa on otettu huomioon opiskelijoiden toivomuksia. Etenkin patenttikurssilaisia käy säännöllisesti lainaamassa kirjoja lopputöitään ja tutkielmiaan varten. Kirjaston kokoelmatietokantaan tehtiin vuonna 2008 yli hakua. Kirjakokoelma karttui 630 nimekkeellä. Elektronisten lehtien kokoelmaan hankittiin lisää nimikkeitä. E-lehtien kokonaismäärä on nyt yli Kirjaston asiakaspalvelussa keskityttiin entistä enemmän tietokantojen käytön neuvontaan. Patenttitietokantojen ja patenttijulkaisujen tulkinta vaatii erityisosaamista ja kertomusvuonna on panostettu myös henkilökunnan tietojen päivittämiseen patenttiasioissa. Patenttikirjasto ja neuvontapalvelut -yksikön vastuulla on patenttitiedon levitys Suomessa. Tehtävään käytetään useita kanavia kuten koulutusta, internetsivuja, henkilökohtaista neuvontaa, tutkimuspalveluja, oppaita ja messutoimintaa. Kirjasto palvelee sekä ulkoisia että sisäisiä asiakkaita. Kirjaston kokoelma on PRH:n asiakkaiden käytössä; tietoa löytyy internetsivuilta Kirjasto myös hankkii henkilökunnan työssään tarvitseman kirjallisuuden, tilaa kaukolainoina tutkija-insinöörien tarvitsemat artikkelit, huolehtii patenttijulkaisukokoelman ylläpidosta, paperilla tehtävien hakemusten ja julkaisukokoelman digitoinnista, PRH:n ja EPOn ja WIPOn välisestä patenttitietojen ja patenttijulkaisujen vaihdosta sekä patenttijulkaisujen vaihdosta eri virastojen kesken. 14

15 15

16 Henkilöstö Henkilöstöstrategian luominen käynnistyi. Henkilöstö on mukana kehitystyössä. Patentti- ja rekisterihallituksessa työskenteli vuoden 2008 lopulla 517 henkilöä; henkilötyövuosia kertyi 485. Henkilöstön keski-ikä oli 45,6 vuotta. Oheiset graafit kuvaavat henkilöstön ikärakennetta, koulutusastetta, henkilötyövuosien jakautumista linjoittain ja yksiköittäin sekä koko- ja osa-aikaisten määriä. PRH on panostanut viime vuosien aikana paljon organisaatioiden kehittämiseen. Määrätietoiseen strategiatyöhön on kuulunut myös henkilöstörakenteen ja osaamisen kehittäminen sekä työhyvinvoinnin ylläpitäminen ja parantaminen. Henkilöstöstrategian (HESTRA) laatiminen voitiinkin kevätkaudella käynnistää hyvistä lähtökohdista. Perustana oli myös PRH:n henkisten voimavarojen hallinnasta ja kehittämisestä laadittu arviointi. Strategian laatimissuunnitelmaa ja noin vuoden kestävän työn eri vaiheita on käsitelty ja käsitellään kaikilla tasoilla: johtokunnassa, johtoryhmässä, YT-toimikunnassa sekä linjoittain ja yksiköittäin aina pienryhmiin saakka. Strategiatyössä tehdään keskeisiä henkilöstöjohtamista koskevia valintoja ja periaatepäätöksiä, joiden mukaisesti viraston strategiaa toteutetaan. Kehittämiseen ja työhyvinvointiin panostettiin Toimintavuodelle vahvistettu kehittämissuunnitelma toteutui hyvin. Tässä ja tykytoiminnan tehostumisessa entisestään näkyi voimakkaana uuden henkilöstön kehittämispäällikön rooli. Yhteiskoulutuksessa panostettiin erityisesti kielikoulutukseen, mitä edelsi perusteellinen kilpailuttamiskierros. Esimieskoulutusta jatkettiin systemaattisesti unohtamatta koko työyhteisöä koskevaa valmennusta esimerkiksi työyhteisötaidoissa ja turvallisuusasioissa. Linjat ja yksiköt hoitivat itse pääosan kehittämisestä mallikkaasti, resurssiensa puitteissa. Vuoden aikana järjestettiin keskimäärin 7,4 koulutuspäivää henkilötyövuotta kohden. Monipuolinen tyky-toiminta sai jälleen paljon hyvää palautetta ja kehittämisideoita syntyi. Työtyytyväisyys ennallaan tasa-arvotilanne parantui Henkilöstön suhtautuminen työympäristöön on pääasiallisesti hyvin myönteistä. Kysely kertoi, että vuoden 2008 baro-työtyytyväisyys oli indeksikeskiarvona jälleen 3,5 asteikolla 1-5. Myönteisimmiksi PRH:ssa koettiin mahdollisuudet yhdistää työ- ja yksityiselämä (4,1) sekä oikeudenmukainen ja inhimillinen kohtelu työtovereiden taholta (4,0). Myös sukupuolten tasa-arvon toteutuminen työyhteisössä (3,9), työn itsenäisyys ja mahdollisuus vaikuttaa työn sisältöön (3,9), työtilat ja työvälineet (3,9) sekä työn haastavuus (3,8) arvostettiin korkealle. Toisaalta suhtautumisessa palkkaukseen liittyviin asioihin on vielä kehitettävää (3,0). Tiedon kulussa (3,1) oli kuitenkin tapahtunut hieman positiivista kehitystä. Erillinen tasa-arvokysely suoritettiin toimintavuonna samansisältöisenä kuin kaksi kertaa aiemmin (2002 ja 2005). Tämä kysely osoitti jälleen selvää nousevaa trendiä lähes kaikilla osa-alueilla. Erityisesti sukupuolten välisen palkkatasa-arvon koettiin toteutuneen PRH:ssa hyvin. Vuoden 2008 alusta päättyi valtion palkkausjärjestelmän siirtymävaihe, joten myös henkilökohtaisen suoriutumisen palkanosa on voitu maksaa täysimääräisenä siitä alkaen. Lisää it-järjestelmiä henkilöstöasioiden hoitoon Valmisteluja henkilöstö- ja taloushallinnon rutiinitoimintojen siirtämiseksi yhteiseen palvelukeskukseen jatkettiin. Tätä edesauttaa osin jo tuotantokäyttöön otettu ESS-järjestelmä, eli henkilöstön itseasiointi. Rekrytoinneissa siirryttiin yhteisen <http://www.valtiolle.fi> portaalin kautta ylläpidettävään sähköiseen Heli-järjestelmään. Toimintavuonna käynnistyneisiin VES-neuvotteluihin saadaan kattavaa tilastoaineistoa työnantajan henkilöstötietojärjestelmästä TAHTIsta, joka palvelee myös muita palkkatilastoinnin tarpeita sekä antaa henkilöstötilinpäätöstietoja vertailuineen. Henkilöstöhallinto huolehtii viraston henkilöstön kehittämisestä, turvallisuudesta ja muista henkilöstöasioista sekä valmistelee viraston työehto- ja virkaehtosopimuksia ja rekrytointeja. 16

17 Henkilöstö ikääntyy, työpaikkauskollisuudesta palkitaan Ennaltaehkäisevään työterveyshuoltoon suunnattiin resursseja edellisten vuosien tapaan. Sairauspoissaoloja oli henkilötyövuotta kohden 10,1 päivää. Toimintavuoden aikana toteutettiin esimiehille ASLAK -kuntoutusta eli ammatillisesti syvennettyä lääketieteellistä kuntoutusta. Uusi kurssi valmisteltiin asiantuntijoille. Vaikka hallitulla henkilöstön vaihtuvuudella on etunsa työyhteisön kehittymisessä, senioriosaajat muodostavat perustan, jolle uutta osaamista on hyvä rakentaa. Tämän arvostuksen osoittamiseksi PRH ryhtyi palkitsemaan 30 ja 40 vuotta virastoa palvelleita ylimääräisillä palkkiolomilla. Kokoaikaiset ja osa-aikaiset sukupuolen mukaan Henkilöstön määrä henkilötyövuosina 2008 Henkilöstö koulutusasteen mukaan Henkilöstön ikärakenne Kokoaikainen nainen 289 Kokoaikainen mies 171 Osa-aikainen nainen 41 Osa-aikainen mies 16 Hallinto (sis. valitusltk., viestintä, PatRek, PIT) 79 Markkinointi- ja liiketoimintayksikkö 4 Patentti- ja innovaatiolinja 187 Tavaramerkki- ja mallilinja 43 Yritys- ja yhteisölinja 146 Yhdistysrekisteri 27 Ylempi korkeakoulututkinto, tutkijakoulutus 206 Ammattikorkea/alempi korkeakoulututkinto 88 Toisen asteen koulutus (yo, opistoaste, ammatillinen koulutus tai vastaava) 159 Peruskoulutus 64 alle 24-vuotiaita yli 55-vuotiaita 17

18 Yritys- ja yhteisölinja Yritys- ja yhteisölinja saavutti tulostavoitteensa. Linjan tuottavuus kasvoi reilusti. Toiminnan kehitystyö eteni vauhdikkaasti. Kaupparekisteriin ilmoitettujen uusien yritysten määrä pysyi edellisen vuoden tasolla. Muutos- ja lopettamisilmoituksia tehtiin runsaasti; muutoksia yritysten tietoihin rekisteröitiinkin lähes 10 prosenttia edellisvuotta enemmän. Loppuvuodesta yleinen taloudellisen tilanteen heikentyminen vaikutti myös kaupparekisteriilmoittamiseen. Sekä konkursseja että selvitystiloja ilmoitettiin selvästi aikaisempaa enemmän. Linja saavutti tulostavoitteensa. Tuottavuus kasvoi 14 prosenttia. Käsittelyajat pysyivät hyvinä ja tavoitetasossa koko vuoden. Tietopalvelutulot kasvoivat 10 prosenttia. Kaupparekisterissä oli vuoden lopussa runsaat yritystä ja asunto-osakeyhtiötä. Suosituin yritysmuoto on osakeyhtiö. Kaupparekisteritietoja kyseltiin sähköisten palvelujen kautta 2,1 miljoonaa kertaa ja verohallinnon kanssa yhteisessä YTJ-tietopalvelussa 16,5 miljoonaa kertaa. Yhteinen tilinpäätösmenettely verohallinnon kanssa Verohallinnolta saapuvien yritysten tilinpäätösaineistojen automaattinen rekisteröinti käynnistyi PRH:ssa lokakuussa. Yrityksen veroilmoituslomakkeittensa liitteenä antamat tilinpäätösasiakirjat - kuten tuloslaskelma ja tase - lähetetään sähköisesti verohallinnosta PRH:lle. Uusi tilinpäätösten ilmoitusmenettely koskee mm. osakeyhtiöiden ja osuuskuntien vuonna 2008 päättyviä tilikausia. Tavoitteena on edetä vaiheittain menettelyyn, jossa yritys voi halutessaan antaa samalla kertaa sekä verotuksen että kaupparekisterin tarvitsemat tilinpäätösasiakirjat. Vuoden aikana rekisteröitiin lähes tilinpäätöstä. Toimintoja ja palveluja kehitetään Yritys- ja yhteisölinjan tietojärjestelmiä koskeva uudistus, Novus-hanke, eteni vuoden aikana vauhdikkaasti. Vuoden 2007 lopussa käyttöön otetun uuden säätiörekisterijärjestelmän ansiosta toimintojen tuottavuus kasvoi yli 20 prosenttia. Uutta tietopalvelujärjestelmää toteutettiin yhdessä palvelutoimittajan kanssa tiiviisti koko vuoden ajan. Tavoitteena on ottaa uusi järjestelmä käyttöön vuoden 2009 aikana. Linjan rekisteröintijärjestelmien uudistaminen jatkui toimintojen määrittelyllä. Tavoitteena on saada aikaan tehokas, osin automatisoitu ja paperiton ilmoituskäsittely. Uusien käsittelyjärjestelmien toteutusprojekteista käynnistyvät ensimmäiset osiot vuonna 2009, ja järjestelmien uusiminen jatkuu arviolta vuoteen 2012 saakka. Myös verohallinnon kanssa yhteisen sähköisen ilmoitusmenettelyn kehittäminen jatkuu. Kokonaisuudessaan linja on suurien muutosten edessä. Muutoksen johtamiseen valmistauduttiin valmentamalla linjan esimiehiä useissa työpajoissa ja luomalla linjan esimiehille käsikirja. Tulevina vuosina muutosvalmiutta rakennetaan esimerkiksi muutossuunnitelmien, koulutuksen ja tiedotuksen avulla. Yritys- ja yhteisölinja huolehtii siitä, että yhteiskunnan käytettävissä on ajantasaiset ja kattavat tiedot Suomessa toimivista yrityksistä ja säätiöistä. Linja rekisteröi uudet yritykset ja muutokset olemassa olevien yritysten tietoihin kaupparekisteriin sekä yhteisötietojärjestelmään (YTJ). Linja myös vahvistaa yrityskiinnitykset, rekisteröi säätiöasiat ja valvoo säätiöiden hallintoa. 18

19 Yritysasiain neuvottelukunta PRH:n yritysasian neuvottelukunnan tehtävänä on tuoda elinkeinoelämän näkemyksiä ja asiakasnäkökulmaa yritys- ja yhteisölinjan rekistereiden kehittämiseen. Neuvottelukunta kokoontuu säännöllisesti keskustelemaan ajankohtaisista asioista. Käsitellyt kaupparekisteriasiat (kpl) YTJ-tietopalvelun haut kuukausittain (kpl) Tilinpäätökset Muutokset yritysten tietoihin Uudet yritykset Lakanneet yritykset Osoite- ja yhteystietojen muutokset Poistetut yritykset Neuvottelukunnan jäsenet vuonna 2008: Martti Enäjärvi, pääjohtaja, PRH, puheenjohtaja Olli Koikkalainen, linjanjohtaja, PRH, varapuheenjohtaja Markus Aaltonen, toimitusjohtaja, Veterator Oy Juha Ahvenniemi, toimitusjohtaja, Suomen Taloushallintoliitto Anders Blom, toimitusjohtaja, Perheyritysten Liitto ry Erkki Kontkanen, johtaja, Finanssialan Keskusliitto Kari Lehto, varatuomari, Pellervo-Seura ry Leena Linnainmaa, johtaja, Keskuskauppakamari Antti Maijala, asianajaja, Asianajotoimisto Heikkilä & Co Janne Makkula, lainopillinen asiamies, Suomen Yrittäjät Ulla Partanen, toimitusjohtaja, Operaria Ulla Oy ( saakka) Tytti Peltonen, johtava asiantuntija, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK Martti Virtanen, päälakimies, Suomen Kaupan Liitto Iikko B. Voipio, kehitysjohtaja, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT Eero Mantere, ylijohtaja PRH Eija Nuorlahti-Solarmo, linjanjohtaja, PRH Juha Klemola, viestintäjohtaja, PRH Ulla-Maija Sarkkinen, apulaisjohtaja, PRH Sakari Kauppinen, apulaisjohtaja, PRH, sihteeri 19

20 Patentti- ja innovaatiolinja Laadunhallintajärjestelmä paransi päätösten laatua. Tietojärjestelmää uusittiin. Etätyön välineitä kehitettiin. Linjan toimintajärjestelmässä on laadunhallinnan sertifiointi ulotettu PCT-hakemusten käsittelyn lisäksi kattamaan myös kansallisten hakemusten käsittelyprosessin. Kertomusvuonna on linjan organisaatiota kehitetty nimeämällä teknisille toimistoille johtavat tutkijainsinöörit, joiden tehtävä on toimia laadunhallintajärjestelmän kulmakivinä. Heidän vastuullaan on myös kehittää tutkimustyötä pienryhmissä ja jakaa työkuormaa tasaisesti tiiminsä jäsenille. Laatutyö on tuottanut tulosta, asiakkaat ovat antaneet erittäin myönteisen palautteen tapahtuneesta kehityksestä. Niin uusille kuin varttuneillekin tutkijoille on käynnissä systemaattinen koulutusohjelma, joka kohdentuu tutkimustyön painopistealueiden jatkuvaan kehittämiseen. Kertomusvuonna koulutuspakettiin lisättiin uusia tutkijoita ohjaaville tutoreille oma koulutusohjelma, joka sekin on osa tutkimustyön laadun nostamisprosessia. Täysimittaiset etätyön välineet tutkijainsinööreille kehitteillä Linjalla on tehty tähän asti etätyötä kokeiluluonteisesti. Kertomusvuoden aikana alettiin kehittää teknisiä puitteita etätyön laajentamiseen siten, että tutkijainsinöörit saavat myös etätyössä käyttöönsä kaikki samat sähköiset työkalut, jotka ovat käytössä työpaikalla. Tarkoin suojattu, mutta silti esteetön yhteys niin linjan omiin tietojärjestelmiin kuin myös käytössämme oleviin ulkopuolisiin tietokantoihin mahdollistaa tutkimustyön kaikkien osa-alueiden tekemisen myös kotoa käsin. Etätyön määrän odotetaan lisääntyvän tulevaisuudessa, koska monet asiantuntijamme asuvat ympäristökunnissa. Linjan hakemuskäsittelyssä ja rekistereissään käyttämää tietojärjestelmää on uusittu. Vuoden alkupuolella uudistus otettiin käyttöön PCT-hakemusten käsittelyssä. Kansallisten patentti- ja hyödyllisyysmallihakemusten käsittelyyn järjestelmä saadaan vuoden 2009 alussa. Uuden järjestelmän kehittäminen on ollut suuri ponnistus ja nyt valmistuttuaan vapauttaa resursseja muuhun kehittämistyöhön. Uusia yrityksiä eniten patentoivien listalle Kansallisten ja kansainvälisten patenttihakemusten määrä oli pääosin edellisten vuosien tasolla, mutta syksyn mittaan oli lieviä ennusmerkkejä taloudellisen taantuman tulosta ja yritysten lisääntyvästä varovaisuudesta. Patentointi on kuitenkin pitkäjänteistä toimintaa eikä se ole ensimmäisiä säästökohteita yritysten saneeraustoimenpiteissä. Sen ovat edelliset taloustaantumat osoittaneet. Pitkällä aikavälillä tuotekehitystoiminnan uudelleenorientointi tulee kuitenkin vaikuttamaan kysynnän kehittymiseen. Eniten hakemuksia tehneiden yritysten listaa johtaa entiseen tapaan Metso Corporation, mutta listalle tuli myös uusia nimiä, kuten Atacama Labs Oy, MariCap Oy ja Patria Weapon Systems Oy. Valtaosa patenttihakemuksista tehdään sähköisesti, kotimaisista noin 65 % ja PCThakemuksista yli 85 %. Kertomusvuonna online-hakemusten tekemiseen käytettävää ohjelmaa kehitettiin, joten nyt on mahdollista antaa sähköisesti myös vastineita välipäätöksiin ja lopulliset julkaisuasiakirjat. Samoin asiakkaat saattavat pääosin sähköisesti voimaan Suomea koskevat Eurooppapatentit. Hyödyllisyys- Patentti- ja innovaatiolinjan päätehtävä on tutkia patentoitaviksi haettavien keksintöjen uutuus ja patentoitavuus sekä rekisteröidä hyödyllisyysmallit. Patenttiyhteistyösopimuksen (PCT) mukaiset kansainväliset uutuustutkimukset kuuluvat niinikään linjan tehtäviin. Eurooppapatenttihakemukset on mahdollista panna vireille PRH:n kautta, joka myös rekisteröi ja julkaisee yksinomaan Suomessa voimaansaatetut eurooppapatentit. 20

Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2005

Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2005 Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2005 1. Yleistä Toiminta-ajatus Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) toimii kauppa- ja teollisuusministeriön

Lisätiedot

Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2006

Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2006 Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2006 1. Yleistä Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) toimii kauppa- ja teollisuusministeriön (KTM) hallinnonalalla

Lisätiedot

Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2004

Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2004 Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2004 Yleistä Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) toimii kauppa- ja teollisuusministeriön (KTM) hallinnonalalla

Lisätiedot

Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen tulossopimus vuodelle 2003

Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen tulossopimus vuodelle 2003 Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen tulossopimus vuodelle 2003 Yleistä Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) toimii kauppa- ja teollisuusministeriön (KTM) hallinnonalalla

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS VUOSIKERTOMUS 2009

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS VUOSIKERTOMUS 2009 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS VUOSIKERTOMUS 2009 1 Sisällys Pääjohtajan katsaus 3 PRH:n arvot 4 Toiminta-ajatus 6 Visio 6 Toimintakaavio 7 Johtokunta, johtoryhmä ja yhteistyötoimikunta 8 Tapahtumia 2009

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS

VUOSIKERTOMUS PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS 2010 VUOSIKERTOMUS 101001011 1010010101010 01010000100101110101 010011101010001 1000100011101001010001 000101010100101010101010101 10100100011101010100010101010010101010 110101010101010010101000101010000100101110101

Lisätiedot

2006 Patentti- ja rekisterihallitus

2006 Patentti- ja rekisterihallitus 2006 Patentti- ja rekisterihallitus 1 PRH:n arvot Patentti- ja rekisterihallituksessa käydään jatkuvaa arvokeskustelua. Vuonna 2004 käydyn keskustelun ja valmistelun jälkeen keskeisimmät eettiset arvomme

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS 2005

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS 2005 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS 2005 PRH:N ARVOT Patentti- ja rekisterihallituksessa käydään jatkuvaa arvokeskustelua. Vuonna 2004 käydyn keskustelun ja valmistelun jälkeen keskeisimmät eettiset arvomme

Lisätiedot

Tahti yhtenäistä ja vertailukelpoista tilastotietoa johtamisen tueksi

Tahti yhtenäistä ja vertailukelpoista tilastotietoa johtamisen tueksi Tahti yhtenäistä ja vertailukelpoista tilastotietoa johtamisen tueksi Käyttökokemuksia Patentti- ja rekisterihallituksessa Valtio Expo 2009 Marina Congress Center Helsinki 7.5.2009 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS

Lisätiedot

Toiminta-ajatus ja tehtävät. Sisältö. Strategiset tavoitteet 2011 2020. Johtokunta

Toiminta-ajatus ja tehtävät. Sisältö. Strategiset tavoitteet 2011 2020. Johtokunta 2011 V U O S I K E R T O M U S Sisältö PRH:n toiminta-ajatus...2 Strategiset tavoitteet...2 Johtokunta...2 Pääjohtajan katsaus...3 Yritys- ja yhteisölinja Asiakkaat käyttivät sähköisiä palveluja vilkkaasti...4-5

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS VUOSIKERTOMUS 2007

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS VUOSIKERTOMUS 2007 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS VUOSIKERTOMUS 2007 1 PRH:n arvot Patentti- ja rekisterihallituksessa käydään jatkuvaa arvokeskustelua. Vuonna 2004 käydyn keskustelun ja valmistelun jälkeen keskeisimmät

Lisätiedot

Teollisoikeudet (patentit, tavaramerkit ja mallisuoja) liiketoiminnassa Olli Ilmarinen

Teollisoikeudet (patentit, tavaramerkit ja mallisuoja) liiketoiminnassa Olli Ilmarinen Teollisoikeudet (patentit, tavaramerkit ja mallisuoja) liiketoiminnassa Olli Ilmarinen Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) Mitä IPR liittyy liiketoimintaan? TAVARAMERKKI PATENTTI MALLI- SUOJA TEKIJÄNOIKEUS

Lisätiedot

KOKO SUOMEN PRH PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN VUOSIKERTOMUS 2003 1

KOKO SUOMEN PRH PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN VUOSIKERTOMUS 2003 1 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN 1 VUOSIKERTOMUS 2003 KOKO SUOMEN PRH SISÄLLYS Toiminta-ajatus 4 PRH:n visio 4 Pääjohtajan katsaus 5 Patentti- ja rekisterihallitus 6 Organisaatio 8 Henkilöstö 9 PatRek-asiakaspalvelu

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2010

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2010 JULKINEN VASTA BUDJETIN JULKAI- SEMISEN JÄLKEEN PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS PRH Dnro: 55/20/09 03. Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v) Momentille

Lisätiedot

patentti- ja rekisterihallitus PRH

patentti- ja rekisterihallitus PRH 2004 patentti- ja rekisterihallitus :n arvot Patentti- ja rekisterihallituksessa käydään jatkuvaa arvokeskustelua. Vuonna 2004 käydyn keskustelun ja valmistelun jälkeen keskeisimmät eettiset arvomme tiivistyivät

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN JA PATENTTI- JA REKISTERIHAL- LITUKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUODELLE 2010

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN JA PATENTTI- JA REKISTERIHAL- LITUKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUODELLE 2010 15.12. TEM/2769/02.01.02/ TULOSSOPIMUS TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN JA PATENTTI- JA REKISTERIHAL- LITUKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUODELLE 1 YLEISTÄ Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) toimii työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2011

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2011 JULKINEN VASTA BUDJETIN JULKAISEMISEN JÄLKEEN PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS PRH Dnro: 42/20/10 03. Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v) Momentille myönnetään

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TILINPÄÄTÖS

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TILINPÄÄTÖS PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TILINPÄÄTÖS 31.12.2003 1 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN TILINPÄÄTÖS 2003 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKATSAUS 2 2. TULOKSELLISUUDEN KUVAUS 10 2.1. VAIKUTTAVUUS, TUOTTAVUUS

Lisätiedot

Elinkeinoelämän keskusliitto Finlands Näringsliv Confederation of Finnish Industries

Elinkeinoelämän keskusliitto Finlands Näringsliv Confederation of Finnish Industries Elinkeinoelämän keskusliitto Finlands Näringsliv Confederation of Finnish Industries 1 Menestyvien yritysten Suomi 2 Ketä EK edustaa? EK edustaa kattavasti kaikkia yksityisiä toimialoja ja kaikenkokoisia

Lisätiedot

Teollisoikeudet liiketoiminnassa Patentit, hyödyllisyysmallit, mallioikeudet ja tavaramerkit. Olli Ilmarinen, PRH Oulu,

Teollisoikeudet liiketoiminnassa Patentit, hyödyllisyysmallit, mallioikeudet ja tavaramerkit. Olli Ilmarinen, PRH Oulu, Teollisoikeudet liiketoiminnassa Patentit, hyödyllisyysmallit, mallioikeudet ja tavaramerkit Olli Ilmarinen, PRH Oulu, 11.11.2016 Yksi tuote - monta suojaa Patentit ja hyödyllisyysmallit Tietojenkäsittelymenetelmät

Lisätiedot

PRH matkalla vuoteen 2015 miten

PRH matkalla vuoteen 2015 miten PRH matkalla vuoteen 2015 miten yhdessä eteenpäin? Sidosryhmätilaisuus 20.10.2011 2011 Rauni Hagman 1 PRH:n toiminta-ajatus ja tehtävät PRH edistää yrittäjyyttä, innovatiivisuutta ja yhteisöllistä toimintaa

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS VUOSIKERTOMUS

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS VUOSIKERTOMUS PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS VUOSIKERTOMUS 1 2 Valokuvat: PRH:n kuva-arkisto, Suomen Keksijäin Keskusliitto KEKE ry, WIPOn kuva-arkisto Graafi nen suunnittelu: Kedm Oy Paino: Painorauma Oy SISÄLLYS Toiminta-ajatus

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTI VERKOSTO 30.3.2012. TEM ja työelämän laatu. Antti Närhinen

TYÖHYVINVOINTI VERKOSTO 30.3.2012. TEM ja työelämän laatu. Antti Närhinen TYÖHYVINVOINTI VERKOSTO 30.3.2012 TEM ja työelämän laatu Antti Närhinen Antti Närhinen 30.3.2012 1 Esitykseni TEM ja työelämän laatu eli TYLA kavereiden kesken Mitä tarkoittamme? Miten palvelemme? Hallitusohjelma

Lisätiedot

Patentti- ja rekisterihallitus kouluttaa. Kurssit Syksy 2010. Patentti- ja rekisterihallituksen kurssit. Yrityksille

Patentti- ja rekisterihallitus kouluttaa. Kurssit Syksy 2010. Patentti- ja rekisterihallituksen kurssit. Yrityksille Patentti- ja rekisterihallitus kouluttaa Kurssit Syksy 2010 Patentti- ja rekisterihallituksen kurssit Yrityksille Yrityspalvelutehtävissä toimiville Asiantuntijoille ja asiamiehille ILMOITTAUDU kursseillemme

Lisätiedot

Patentti- ja rekisterihallitus kouluttaa. Kurssit Syksy 2009. Patentti- ja rekisterihallituksen kurssit: Yrityksille. Yrityspalvelutehtävissä

Patentti- ja rekisterihallitus kouluttaa. Kurssit Syksy 2009. Patentti- ja rekisterihallituksen kurssit: Yrityksille. Yrityspalvelutehtävissä Patentti- ja rekisterihallituksen kurssit: Yrityksille Yrityspalvelutehtävissä toimiville Asiantuntijoille ja asiamiehille kouluttaa Kurssit Syksy 2009 KAUPPAREKISTERIASIAT TAVARAMERKKI JA MALLISUOJA PATENTTI

Lisätiedot

Tiedolla varmuutta - suojauksella kilpailuetua

Tiedolla varmuutta - suojauksella kilpailuetua Tiedolla varmuutta - suojauksella kilpailuetua - aineeton pääp ääoma liiketoiminnan tukijalkana Vesi-ohjelman vuosiseminaari 22.11.2011 Sisält ltöä: 1) Immateriaalijärjestelm rjestelmä ja innovaatioprosessi

Lisätiedot

Yrittäjyys. Konsultit 2HPO 17.4.2013 2HPO.FI

Yrittäjyys. Konsultit 2HPO 17.4.2013 2HPO.FI Yrittäjyys Konsultit 2HPO 1 Jos saisi valita yrittäjä- ja palkansaajauran välillä Liettua Kiina USA Kreikka Latvia Bulgaria Italia Ranska Irlanti EU-27 Viro Espanja Iso-Britannia Alankomaat Belgia Saksa

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN JA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUODELLE 2013

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN JA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUODELLE 2013 Tulossopimus 11.12.2012 TEM/2168/00.03.01.02/2012 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN JA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUODELLE 2013 1 YLEISTÄ Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) toimii

Lisätiedot

Teollisoikeudet liiketoiminnassa

Teollisoikeudet liiketoiminnassa Teollisoikeudet liiketoiminnassa Patentit, hyödyllisyysmallit, mallioikeudet ja tavaramerkit Vaasa 14.9.2016 Juha Vuorela Esiintyjän esittely Juha Vuorela, vanhempi tutkijainsinööri DI, TKK 2004 PRH:lla

Lisätiedot

Uuden strategiamme ytimen voikin tiivistää muutamaan sanaan: ydintehtävät, keskittyminen, yhteistyö, vaikuttavuus ja luottamus.

Uuden strategiamme ytimen voikin tiivistää muutamaan sanaan: ydintehtävät, keskittyminen, yhteistyö, vaikuttavuus ja luottamus. Uuden strategiamme ytimen voikin tiivistää muutamaan sanaan: ydintehtävät, keskittyminen, yhteistyö, vaikuttavuus ja luottamus. Väestörekisterikeskuksen uusi strategia linjaa virastomme toimintaa uuden

Lisätiedot

Taustaksi. Lausunto 1 (5) 12.5.2014. Työ- ja elinkeinoministeriö kirjaamo@tem.fi TEM/253/03.01.01/2013

Taustaksi. Lausunto 1 (5) 12.5.2014. Työ- ja elinkeinoministeriö kirjaamo@tem.fi TEM/253/03.01.01/2013 Lausunto 1 (5) Työ- ja elinkeinoministeriö kirjaamo@tem.fi TEM/253/03.01.01/2013 LAUSUNTO: KAUPPA- JA YHDISTYSREKISTERIN PAIKALLISVIRANOMAISVERKOSTON UUDISTAMINEN Suomen Kiinteistöliitosta (Kiinteistöliitto/Suomen

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN ASETUS PRH:N MAKSULLISISTA SUORITTEISTA

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN ASETUS PRH:N MAKSULLISISTA SUORITTEISTA TEM/TMO/SYL 24.8.2016 Mika Kotala TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN ASETUS PRH:N MAKSULLISISTA SUORITTEISTA 1. Nykytila Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) perimisistä maksuista säädetään Patentti- ja rekisterihallituksen

Lisätiedot

Keksijöiden kansa oivalsi varhain, miten tärkeää on suojata tuotteet ja keksinnöt.

Keksijöiden kansa oivalsi varhain, miten tärkeää on suojata tuotteet ja keksinnöt. 1 On juhlavuosi! Ensimmäinen satavuotistaival 1842-1942 Keksijöiden kansa oivalsi varhain, miten tärkeää on suojata tuotteet ja keksinnöt. Ensimmäinen suomalainen patentti Ensimmäisen numeroidun suomalaisen

Lisätiedot

AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA

AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA 1 Tämä huoltokirja on tarkoitettu yrityksesi aineettoman omaisuuden tunnistamiseen, oman osaamisen ja työn tulosten suojaamiseen sekä niiden hallintaan ja hyödyntämiseen.

Lisätiedot

2 Sopimuksen soveltamisala Tätä virkaehtosopimusta sovelletaan Patentti- ja rekisterihallituksen virkamiesten palvelussuhteen ehtoihin.

2 Sopimuksen soveltamisala Tätä virkaehtosopimusta sovelletaan Patentti- ja rekisterihallituksen virkamiesten palvelussuhteen ehtoihin. 1 Sopimuksen perusteet Hallinnonalakohtainen tarkentava virkaehtosopimus, joka tehtiin 26 päivänä helmikuuta 2009 Patentti- ja rekisterihallituksen sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO

Lisätiedot

Menestyksen tukeminen vaatii jatkuvaa kehittymistä tulevaisuuden odotuksia!

Menestyksen tukeminen vaatii jatkuvaa kehittymistä tulevaisuuden odotuksia! Menestyksen tukeminen vaatii jatkuvaa kehittymistä tulevaisuuden odotuksia! Yritysten odotukset Yritys-Suomi-yhteistyö seudullisissa yrityspalveluissa 6.5.2010 Innovaatiojohtaja Hannele Pohjola Yrityspalvelujärjestelmä

Lisätiedot

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA 1 YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA Työmarkkinat ovat murroksessa. Suomea varjostanut taantuma on jatkunut ennätyksellisen pitkään. Pk-yritysten merkitystä ei tule aliarvioida taantumasta

Lisätiedot

1 28.8.2014 Lapin TE-toimisto/EURES/P Tikkala

1 28.8.2014 Lapin TE-toimisto/EURES/P Tikkala 1 European Employment Services EUROOPPALAINEN TYÖNVÄLITYSPALVELU 2 neuvoo työnhakijoita, jotka haluavat työskennellä ulkomailla ja työnantajia, jotka haluavat rekrytoida ulkomaisen työntekijän 3 EU/ETA-maat

Lisätiedot

Opintovierailut. Euroopan unionin. poikittaisohjelma. opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille

Opintovierailut. Euroopan unionin. poikittaisohjelma. opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille Opintovierailut Euroopan unionin poikittaisohjelma opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille Opintovierailut-ohjelma Opintovierailut on osa Elinikäisen oppimisen ohjelman poikittaisohjelmaa. Ohjelman

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN JA PATENTTI- JA REKISTERIHAL- LITUKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUODELLE 2012

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN JA PATENTTI- JA REKISTERIHAL- LITUKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUODELLE 2012 TEM/3018/00.03.01.02/ TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN JA PATENTTI- JA REKISTERIHAL- LITUKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUODELLE 1 YLEISTÄ Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) toimii työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Tietosuojavaltuutetun toimisto Tietosuojavaltuutetun toimisto TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTON TULOSTAVOITEASIAKIRJA Aika 27.9.2005 Paikka Osallistujat Oikeusministeriö OM:n edustajat: Hallintojohtaja Olli Muttilainen (pj) Ylitarkastaja

Lisätiedot

MAAHANMUUTTOVIRASTON. Strateg a

MAAHANMUUTTOVIRASTON. Strateg a MAAHANMUUTTOVIRASTON Strateg a 2013 2017 VISIO 2017 Maahanmuutosta kansalaisuuteen johtava asiantuntija, yhteistyökumppani ja palveluosaaja. Maahanmuuttovirasto on johtava toimija oleskeluluvan käsittelystä

Lisätiedot

Viite: Kauppa- ja teollisuusministeriön kirje 24.6.2004, 6/030/2004. Alueellistamisselvitys kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonalalla

Viite: Kauppa- ja teollisuusministeriön kirje 24.6.2004, 6/030/2004. Alueellistamisselvitys kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonalalla 31.8.2004 DN:o 250/04/04 Kauppa- ja teollisuusministeriö Viite: Kauppa- ja teollisuusministeriön kirje 24.6.2004, 6/030/2004 Asia: Alueellistamisselvitys kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonalalla

Lisätiedot

Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista. Sapuska

Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista. Sapuska Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista Sapuska Tekesin ohjelma 2009 2012 Miksi Sapuska? Tekesin Sapuska Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista -ohjelma on suunnattu Suomessa toimiville

Lisätiedot

Patenttitietokannoista ja patentista

Patenttitietokannoista ja patentista Patenttitietokannoista ja patentista Erikoiskirjastojen neuvoston syyskokous 21.10.2009 Kristiina Grönlund Patenttikirjasto ja neuvontapalvelut Patentti- ja rekisterihallitus Maksuttomia patenttitietokantoja

Lisätiedot

Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta

Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta 1 : Yksityiset toimijat yrittäjien tärkein voimavara Kysely toteutettiin yhteistyössä Suomen Yrittäjien

Lisätiedot

TEKNOLOGIAYRITTÄJYYSPÄIVÄT 2006-2009. Säännöllisesti Yrittäjiltä opiskelijoille Yrittäjiltä tutkijoille Yrittäjiltä yrittäjille Yhdistysten avulla

TEKNOLOGIAYRITTÄJYYSPÄIVÄT 2006-2009. Säännöllisesti Yrittäjiltä opiskelijoille Yrittäjiltä tutkijoille Yrittäjiltä yrittäjille Yhdistysten avulla TEKNOLOGIAYRITTÄJYYSPÄIVÄT 2006-2009 Säännöllisesti Yrittäjiltä opiskelijoille Yrittäjiltä tutkijoille Yrittäjiltä yrittäjille Yhdistysten avulla Lähtökohta (2005) Teknologiayritysten toimintaympäristö

Lisätiedot

muuttuviin elinkeinoelämän ii Toimitusjohtaja Jorma Turunen PRH:n sidosryhmätilaisuus 20.10.2011

muuttuviin elinkeinoelämän ii Toimitusjohtaja Jorma Turunen PRH:n sidosryhmätilaisuus 20.10.2011 Miten PRH vastaa muuttuviin elinkeinoelämän ja käyttäjien tarpeisiin? ii Toimitusjohtaja Jorma Turunen PRH:n sidosryhmätilaisuus 20.10.2011 Sisältöä Teknologiateollisuuden ja Suomen taloudellisesta tilanteesta

Lisätiedot

ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA

ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA 02 04 05 06 08 09 12 Visio, tehtävä ja toiminta-ajatus Palvelulupaukset Strategiset tavoitteet Karvin tuloskortti

Lisätiedot

Tilinpäätös vuodelta 2015

Tilinpäätös vuodelta 2015 Tilinpäätös vuodelta PRH/1451/20/2016 Patentti- ja rekisterihallitus Sisällysluettelo Tilinpäätös vuodelta... 3 1. Toimintakertomus... 3 1.1. Johdon katsaus... 3 1.2. Vaikuttavuus... 4 1.3. Toiminnallinen

Lisätiedot

Vuosikertomus. Patentti- ja rekisterihallitus. Luovuus asuu Suomessa. Olemme yrittäjyyden ja tiedon kansaa.

Vuosikertomus. Patentti- ja rekisterihallitus. Luovuus asuu Suomessa. Olemme yrittäjyyden ja tiedon kansaa. 2 0 0 0 Vuosikertomus Patentti- ja rekisterihallitus Luovuus asuu Suomessa. Olemme yrittäjyyden ja tiedon kansaa. Sisältö Sisällysluettelo...2 Toiminta-ajatus ja visio...3 Tapahtumakalenteri...4 Pääjohtajan

Lisätiedot

PROTOMO JYVÄSKYLÄ 22.3.2010 TEOLLISOIKEUSASIAA

PROTOMO JYVÄSKYLÄ 22.3.2010 TEOLLISOIKEUSASIAA PROTOMO JYVÄSKYLÄ 22.3.2010 TEOLLISOIKEUSASIAA KEKSINNÖLLISYYDEN ARVIOINNISTA 1. CASE: MATTOKAUPPAA NORJASSA - SUOJAUKSEN MERKITYS 2. TÄRKEIMMÄT PELIVÄLINEET LIIKETOIMINNAN TUKEMISEEN 3. IPR -STRATEGIASTA

Lisätiedot

Laki hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain muuttamisesta

Laki hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 1995 Laki hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan hyödyllisyysmallioikeudesta 10 päivänä toukokuuta 1991

Lisätiedot

JURIDIIKKA YRITYKSEN BRÄNDIN SUOJAAMISEN APUNA

JURIDIIKKA YRITYKSEN BRÄNDIN SUOJAAMISEN APUNA JURIDIIKKA YRITYKSEN BRÄNDIN SUOJAAMISEN APUNA Juhani Ekuri asianajaja, varatuomari ASIANAJOTOIMISTO Esityksen rakenne mikä on brändi? miten brändi suojataan? miten brändin loukkauksilta puolustaudutaan?

Lisätiedot

SAIKA Suomen aineeton pääoma kansallisen talouden ajurina Tulevaisuuden tutkimuskeskus Turun yliopisto

SAIKA Suomen aineeton pääoma kansallisen talouden ajurina Tulevaisuuden tutkimuskeskus Turun yliopisto SAIKA Suomen aineeton pääoma kansallisen talouden ajurina Tulevaisuuden tutkimuskeskus Turun yliopisto SAIKA-tutkimusprojekti 1.11.2009-31.12.2011) Professori Pirjo Ståhle Tulevaisuuden tutkimuskeskus,

Lisätiedot

Kolster Oy Ab. IPR asiantuntija vuodesta 1874

Kolster Oy Ab. IPR asiantuntija vuodesta 1874 Kolster Oy Ab IPR asiantuntija vuodesta 1874 Palvelumme Patentit Hyödyllisyysmallit Tutkimukset ja valvonnat Tavaramerkit ja verkkotunnukset Mallioikeudet Riita-asiat IPR Management Kolster on Suomen johtava

Lisätiedot

Suuntana ulkomaat aineettomien oikeuksien kansainvälisiä kysymyksiä

Suuntana ulkomaat aineettomien oikeuksien kansainvälisiä kysymyksiä Suuntana ulkomaat aineettomien oikeuksien kansainvälisiä kysymyksiä Sanna Aspola, Berggren Oy Ab 26.3.2013 Kansalliset oikeudet kansainvälisellä kentällä Kansainväliset viranomaiset, järjestöt ja sopimukset

Lisätiedot

Rauman kauppakamarin strategia. Strategia on johtava ajatus pitkäjänteisestä tavasta saavuttaa asetetut päämäärät.

Rauman kauppakamarin strategia. Strategia on johtava ajatus pitkäjänteisestä tavasta saavuttaa asetetut päämäärät. Rauman kauppakamarin strategia Strategia on johtava ajatus pitkäjänteisestä tavasta saavuttaa asetetut päämäärät. Rauman kauppakamarin visio, missio eli toiminta-ajatus ja arvot Kauppakamarin päämäärät

Lisätiedot

HE 227/2006 vp. aiheutuneet kokonaiskustannukset. Suoriteryhmämääritelmä. Esityksessä ehdotetaan Patentti- ja rekisterihallituksen

HE 227/2006 vp. aiheutuneet kokonaiskustannukset. Suoriteryhmämääritelmä. Esityksessä ehdotetaan Patentti- ja rekisterihallituksen Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Patentti- ja rekisterihallituksen suoritteista perittävistä maksuista annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan Patentti- ja rekisterihallituksen maksuista

Lisätiedot

PÄÄMINISTERIN PARHAAT KÄYTÄNNÖT KILPAILU

PÄÄMINISTERIN PARHAAT KÄYTÄNNÖT KILPAILU KILPAILUOHJE 10.1.2006 PÄÄMINISTERIN PARHAAT KÄYTÄNNÖT KILPAILU Koko kansan tietoyhteiskunta ja pääministerin parhaat käytännöt - palkinto Hallituksen tietoyhteiskuntaohjelman tavoitteena on koko kansan

Lisätiedot

Henkilöstöstrategia 2014-2018

Henkilöstöstrategia 2014-2018 Henkilöstöstrategia 2014-2018 Liite 2: Tausta-aineisto Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Sisältö 1. Perustehtävämme ja arvoperustamme 3 2. Henkilöstövisiomme 2018 ja strategiset tavoitteemme 4 3.

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Julkiset hankinnat uudistamisen välineeksi Haluamme edistää uutta toimintakulttuuria, jossa palveluhankinnoissa

Lisätiedot

TY ÖELÄMÄN LA ATU. Laadukkaasti tulosta. Miten hyvä työelämän laatu liittyy työyhteisön menestykseen ja hyvään taloudelliseen tulokseen?

TY ÖELÄMÄN LA ATU. Laadukkaasti tulosta. Miten hyvä työelämän laatu liittyy työyhteisön menestykseen ja hyvään taloudelliseen tulokseen? TY ÖELÄMÄN LA ATU Laadukkaasti tulosta Miten hyvä työelämän laatu liittyy työyhteisön menestykseen ja hyvään taloudelliseen tulokseen? Puhutaan huomisesta ja vähän ylihuomisestakin Työelämän laatu ja työyhteisön

Lisätiedot

Tasa-arvosuunnitelma 2007

Tasa-arvosuunnitelma 2007 Tasa-arvosuunnitelma 2007 Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) on noin 500 hengen nettobudjetoitu keskusvirasto, joka toimii kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonalalla. PRH on kaupungin ydinkeskustassa,

Lisätiedot

PORVOON KAUPUNKISTRATEGIA 2013-2017 LUONNOS

PORVOON KAUPUNKISTRATEGIA 2013-2017 LUONNOS PORVOON KAUPUNKISTRATEGIA 2013-2017 LUONNOS Strategia tarkoittaa valintojen tekemistä. Mitkä ovat kaikkein suurimmat haasteet porvoolaisten hyvinvoinnille vuosina 2013-2017? STRATEGIA RAKENNETTIIN YHDESSÄ

Lisätiedot

Teollisoikeuksilla kilpailuetua

Teollisoikeuksilla kilpailuetua Teollisoikeuksilla kilpailuetua milloin asiamiehen kokemusta kannattaa hyödyntää? TYP 2014 23.10.2014 Håkan Niemi Kolster Oy Ab Pohjalainen 13.10.2014 Pohjalainen 13.10.2014 Pohjalainen 20.10.2014 2 3

Lisätiedot

Läsnä pj. Jouko Skinnari /sd vpj. Jari Leppä /kesk (3 13 ) jäs. Arto Bryggare /sd (3 13 ) Sari Essayah /kd (9 10 )

Läsnä pj. Jouko Skinnari /sd vpj. Jari Leppä /kesk (3 13 ) jäs. Arto Bryggare /sd (3 13 ) Sari Essayah /kd (9 10 ) TALOUSVALIOKUNTA PÖYTÄKIRJA 65/2005 vp Tiistai 13.9.2005 kello 12.00-13.05 Läsnä pj. Jouko Skinnari /sd vpj. Jari Leppä /kesk (3 13 ) jäs. Arto Bryggare /sd (3 13 ) Sari Essayah /kd (9 10 ) Klaus Hellberg

Lisätiedot

Kunniamaininnat tuottavuusyhteistyöstä 2012

Kunniamaininnat tuottavuusyhteistyöstä 2012 Kunniamaininnat tuottavuusyhteistyöstä 2012 RTK-Palvelu Oy: Kohti hyvää, monikulttuurista työyhteisöä RTK-Palvelu Oy on aktiivisesti kehittänyt työyhteisöään. RTK-Palvelu Oy on valtakunnallinen kiinteistöpalvelualan

Lisätiedot

Patentti-informaation hyödyntäminen tuotekehityksessä. Joensuu Heikki Rantanen, Tekes / ELY Pirkanmaa

Patentti-informaation hyödyntäminen tuotekehityksessä. Joensuu Heikki Rantanen, Tekes / ELY Pirkanmaa Patentti-informaation hyödyntäminen tuotekehityksessä Joensuu 29.09.2016 Heikki Rantanen, Tekes / ELY Pirkanmaa Sisältö 1. Mitä ovat immateriaalioikeudet? 2. Mitä on patentti-informaatio, mihin sitä voi

Lisätiedot

Patentti- ja rekisterihallituksen arviointi. Loppuraportti

Patentti- ja rekisterihallituksen arviointi. Loppuraportti Patentti- ja rekisterihallituksen arviointi Loppuraportti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Konserni 15/2010 Patentti- ja rekisterihallituksen arviointi Loppuraportti Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry www.supy.sporttisaitti.com TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 1 SUOMEN URHEILUPSYKOLOGINEN YHDISTYS, SUPY RY Suomen urheilupsykologinen yhdistys pyrkii toiminnallaan

Lisätiedot

Metsästä energiaa yrittämällä

Metsästä energiaa yrittämällä Metsästä energiaa yrittämällä Energia-alan asiantuntijaseminaari Pohtossa 1.4.2009 Asiantuntija, TE-keskus Sivu 1 2.4.2009 Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinokeskus (TE-keskus) TE-keskukset ovat työ-

Lisätiedot

viestintäsuunnitelma 2012 YRITYS-SUOMI Seinäjoen seutu Viestintäsuunnitelma 2012

viestintäsuunnitelma 2012 YRITYS-SUOMI Seinäjoen seutu Viestintäsuunnitelma 2012 YRITYS-SUOMI Seinäjoen seutu Viestintäsuunnitelma 2012 1 Taustaa Työ- ja elinkeinoministeriö kehittää ja koordinoi Yritys-Suomi-palvelukokonaisuutta Suomalainen yrityspalvelujärjestelmä on tehtyjen tutkimusten

Lisätiedot

LÄÄKÄRISEURA COCCYX ry Sihteeri. Martti Hyvönen 6.11.2006 1 (3)

LÄÄKÄRISEURA COCCYX ry Sihteeri. Martti Hyvönen 6.11.2006 1 (3) Martti Hyvönen 6.11.2006 1 (3) Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Hallitus, c/o Riitta Soinola PL 713, 00101 Helsinki YHDISTYSJÄSENYYS Lääkäriseura Coccyx ry (Association médicale Coccyx) on Ranskassa opiskelleiden

Lisätiedot

TUTKIMUSPALVELUHENKILÖSTÖN AMMATILLINEN KEHITTÄMINEN JA KEHITTYMINEN

TUTKIMUSPALVELUHENKILÖSTÖN AMMATILLINEN KEHITTÄMINEN JA KEHITTYMINEN 21.8.2013 TUTKIMUSPALVELUHENKILÖSTÖN AMMATILLINEN KEHITTÄMINEN JA KEHITTYMINEN Jaana Backman, tutkimuspalvelujohtaja Tutkimuspalveluhenkilöstön ammatillinen kehittäminen ja kehittyminen Esimerkki urapolusta

Lisätiedot

Miten suojaat aineettoman omaisuuden yritystoiminnassa?

Miten suojaat aineettoman omaisuuden yritystoiminnassa? Miten suojaat aineettoman omaisuuden yritystoiminnassa? 8:30 Ilmoittautuminen ja aamukahvit 9:00 9:20 Tervetuloa - seminaarin avaus Aineeton oikeus käytännössä ja julkinen rahoitus Tapani Saarenpää, asiantuntija,

Lisätiedot

Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään

Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään 8.5.2014 MARJUKKA LAINE, TYÖTERVEYSLAITOS 0 Verkoston lähtökohta ja tehtävät Hallitusohjelma 2011: Perustetaan Työterveyslaitoksen

Lisätiedot

Yliopistojen kansainvälisen koulutuksen sähköinen rekrytointi- ja hakujärjestelmä -hanke OPM seminaari opiskelijavalinnoista 12.2.

Yliopistojen kansainvälisen koulutuksen sähköinen rekrytointi- ja hakujärjestelmä -hanke OPM seminaari opiskelijavalinnoista 12.2. Yliopistojen kansainvälisen koulutuksen sähköinen rekrytointi- ja hakujärjestelmä -hanke OPM seminaari opiskelijavalinnoista 12.2.2007 Helsingin yliopisto Kati Kettunen Opiskelijapalveluiden päällikkö

Lisätiedot

Kuntoutussäätiö. Tutkimus ja kehittäminen. Arviointi ja koulutus. Viestintä ja tietopalvelut. Kuntoutussäätiö

Kuntoutussäätiö. Tutkimus ja kehittäminen. Arviointi ja koulutus. Viestintä ja tietopalvelut. Kuntoutussäätiö Tutkimus ja kehittäminen Arviointi ja koulutus Viestintä ja tietopalvelut 1 on on monipuolinen ja kokenut kuntoutuksen tutkija, kehittäjä, arvioija, kouluttaja ja tiedottaja. Erityisiä osaamisalueita ovat

Lisätiedot

Työpaikan huoneentaulun rakentaminen pilottihanke

Työpaikan huoneentaulun rakentaminen pilottihanke Työpaikan huoneentaulun rakentaminen pilottihanke Työelämä 2020 hanke yhteistyössä Työpaikkojen työhyvinvointiverkoston kanssa www.tyoelama2020.fi Jaana Lerssi-Uskelin Työterveyslaitos Visio Työelämästrategia

Lisätiedot

Katsaus Lisää tähän kansainvälistymispalvelujen kokonaistarjontaan. KiVi 2009 Kajaani 10.11.2009. Aluepäällikkö Keijo Putkonen.

Katsaus Lisää tähän kansainvälistymispalvelujen kokonaistarjontaan. KiVi 2009 Kajaani 10.11.2009. Aluepäällikkö Keijo Putkonen. Katsaus Lisää tähän kansainvälistymispalvelujen otsikko kokonaistarjontaan KiVi 2009 Kajaani 10.11.2009 Aluepäällikkö Keijo Putkonen EK Oulu KTM (5/2004): Suomalaiset yrityspalvelujärjestelmät asiakasnäkökulmasta

Lisätiedot

Työelämän kehittämisstrategian valmistelu

Työelämän kehittämisstrategian valmistelu Työelämän kehittämisstrategian valmistelu Pirjo Harjunen Tuottavuusasiantuntijoiden kutsuseminaari 15.12.2011 Sokos Hotel Presidentti, Helsinki Pirjo Harjunen 14.12.2011 1 Pääministeri Jyrki Kataisen hallitusohjelman

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta

Ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta Ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta Ammattikorkeakoulu on kansainvälisesti arvostettu, autonominen ja vastuullinen: osaajien kouluttaja alueellisen kilpailukyvyn rakentaja

Lisätiedot

Projektien rahoitus.

Projektien rahoitus. Projektien rahoitus Mika.Lautanala@tekes.fi Miten mukaan?? Aiheita Rakennuksen elinkaarenaikainen tiedonhallinta Organisaatioiden välinen tiedonhallinta -IFC Kansainvälisyys Yhteys ohjelmapäällikköön Arto

Lisätiedot

Sosten arviointifoorumi 4.6.2015. Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY

Sosten arviointifoorumi 4.6.2015. Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY Sosten arviointifoorumi 4.6.2015 Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY 1 Mistä on kysymys? Arviointi = tiedon tuottamista toiminnasta, siihen liittyvistä kehittämistarpeista sekä toiminnan vaikuttavuudesta

Lisätiedot

LAUSUNTO KOSKIEN HALLITUKSEN ESITYSTÄ YHDISTETYSTÄ PATENTTITUOMIOISTUIMESTA TEHDYN SOPIMUKSEN KANSALLISTA VOIMAANSAATTAMISTA (HE 45/2015 vp)

LAUSUNTO KOSKIEN HALLITUKSEN ESITYSTÄ YHDISTETYSTÄ PATENTTITUOMIOISTUIMESTA TEHDYN SOPIMUKSEN KANSALLISTA VOIMAANSAATTAMISTA (HE 45/2015 vp) Minna Aalto-Setälä Lausunto 9.10.2015 Lakivaliokunta 00102 EDUSKUNTA lav@eduskunta.fi LAUSUNTO KOSKIEN HALLITUKSEN ESITYSTÄ YHDISTETYSTÄ PATENTTITUOMIOISTUIMESTA TEHDYN SOPIMUKSEN KANSALLISTA VOIMAANSAATTAMISTA

Lisätiedot

Digitaalinen hallinto - mitä puuttuu vai puuttuuko mitään?

Digitaalinen hallinto - mitä puuttuu vai puuttuuko mitään? Digitaalinen hallinto - mitä puuttuu vai puuttuuko mitään? Informaatio- ja tietoteknologiaoikeuden professori Tomi Voutilainen 1 Sähköinen hallinto Sähköiset palvelut ja tietojärjestelmät Palveluiden käyttäjät

Lisätiedot

Yhdistystoimijan ABC. Rekisteröity yhdistys. Rekisteröimätön yhdistys. Yhdistysrekisteri

Yhdistystoimijan ABC. Rekisteröity yhdistys. Rekisteröimätön yhdistys. Yhdistysrekisteri Yhdistystoimijan ABC Rekisteröity yhdistys on oikeushenkilö (juridinen henkilö) voi tehdä sitoumuksia jäsenet eivät ole henkilökohtaisesti vastuussa on merkitty yhdistysrekisteriin paras ratkaisu pitkäaikaiseksi

Lisätiedot

Kielitaidon merkitys globaalissa taloudessa. Minkälaisia ovat työelämän kielitaitotarpeet nyt ja tulevaisuudessa?

Kielitaidon merkitys globaalissa taloudessa. Minkälaisia ovat työelämän kielitaitotarpeet nyt ja tulevaisuudessa? Kielitaidon merkitys globaalissa taloudessa Markku Koponen Koulutusjohtaja emeritus Elinkeinoelämän keskusliitto EK Kari Sajavaara-muistoluento Jyväskylä Esityksen sisältö Kansainvälistyvä toimintaympäristö

Lisätiedot

Työturvallisuuskeskus TTK. Parempi työ Työ sujuu, voidaan hyvin

Työturvallisuuskeskus TTK. Parempi työ Työ sujuu, voidaan hyvin Työturvallisuuskeskus TTK Parempi työ Työ sujuu, voidaan hyvin Taustatietoja Perustettu 1.4.1970 Liikevaihto n. 5,9 miljoonaa euroa Päärahoitus 3,1 miljoonaa euroa tapaturmavakuutusmaksuista TSR:n kautta

Lisätiedot

KIVININET 30.10 Rajatonta kasvua Kaakossa

KIVININET 30.10 Rajatonta kasvua Kaakossa KIVININET 30.10 Rajatonta kasvua Kaakossa Mikko Härkönen, TEM mikko.harkonen@tem.fi MIKÄ TEAM FINLAND? Team Finland verkosto edistää Suomen taloudellisia ulkosuhteita, maakuvaa, yritysten kansainvälistymistä

Lisätiedot

Kotimaisia ja eurooppapatentteja yrityksille edellisvuotta vähemmän vuonna 2009

Kotimaisia ja eurooppapatentteja yrityksille edellisvuotta vähemmän vuonna 2009 Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta 00 Patentointi 00 Kotimaisia ja eurooppapatentteja yrityksille edellisvuotta vähemmän vuonna 00 Suomalaisten yritysten ja yhteisöjen Suomeen tekemien patenttihakemusten

Lisätiedot

Asiamiestutkinto Patenttioikeus TEOLLISOIKEUSASIAMIES- LAUTAKUNTA. Osio 4. Monivalintakysymykset (enintään 50 pistettä)

Asiamiestutkinto Patenttioikeus TEOLLISOIKEUSASIAMIES- LAUTAKUNTA. Osio 4. Monivalintakysymykset (enintään 50 pistettä) 1 (4) Osio 4. Monivalintakysymykset (enintään 50 pistettä) Alla on kuvattu 10 itsenäistä tilannetta. Kuhunkin tilanteeseen liittyy neljä toisistaan riippumatonta väittämää. Rastita kustakin väittämästä

Lisätiedot

Perusilmoitus yhdistysrekisteriin

Perusilmoitus yhdistysrekisteriin Yhdistys- ja säätiöasiat Käyntiosoite: Arkadiankatu 6 A, HELSINKI Postiosoite: PL 1190, 00101 HELSINKI Puhelin: 029 509 5959 Faksi: 029 509 5328 Pohjola FI53 5000 0121 5011 82 OKOYFIHH Päätöksen postitusosoite

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2014 1 (6) Kaupunginvaltuusto Kj/9 15.01.2014

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2014 1 (6) Kaupunginvaltuusto Kj/9 15.01.2014 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2014 1 (6) 9 Taloushallintopalvelu -liikelaitoksen toimitusjohtajan virkaan ottaminen HEL 2013-011522 T 01 01 01 01 Päätös päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti

Lisätiedot

Johtosääntö. Suomen Akvaarioliitto ry

Johtosääntö. Suomen Akvaarioliitto ry Johtosääntö Suomen Akvaarioliitto ry Päivitetty: 18.2.2008 Edellinen päivitys: 9.2.2008 Suomen Akvaarioliitto ry 2(6) Johdanto Suomen Akvaarioliitto ry:n (SAL) johtosääntö on suunniteltu helpottamaan liiton

Lisätiedot

Suomen työelämästä Euroopan paras vuoteen 2020. Margita Klemetti, TEM, 2013/08

Suomen työelämästä Euroopan paras vuoteen 2020. Margita Klemetti, TEM, 2013/08 Suomen työelämästä Euroopan paras vuoteen 2020 Margita Klemetti, TEM, 2013/08 Työelämän kehittämisstrategia Hallitusohjelman kirjaus kesäkuu 2011 Työ- ja elinkeinoministeriö asettaa työryhmän valmistelemaan

Lisätiedot

Elektroniikkateollisuudelle eniten kansainvälisiä patentteja vuonna 2012

Elektroniikkateollisuudelle eniten kansainvälisiä patentteja vuonna 2012 Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta 0 Patentointi 0 Elektroniikkateollisuudelle eniten kansainvälisiä patentteja vuonna 0 Tilastokeskuksen mukaan Yhdysvaltain (USPTO) ja Euroopan (EPO) patenttivirastot

Lisätiedot

Luova monimuotoinen oppiminen uudistuvassa Suomessa (LUMOUS-ohjelma)

Luova monimuotoinen oppiminen uudistuvassa Suomessa (LUMOUS-ohjelma) Tietoyhteiskuntaneuvosto Luova monimuotoinen oppiminen uudistuvassa Suomessa (LUMOUS-ohjelma) Eero Silvennoinen Koulutus, tutkimus ja tuotekehitys jaoston puheenjohtaja Teknologiajohtaja, Tekes Tavoitteena

Lisätiedot