PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS VUOSIKERTOMUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS VUOSIKERTOMUS"

Transkriptio

1 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS VUOSIKERTOMUS 1

2 2 Valokuvat: PRH:n kuva-arkisto, Suomen Keksijäin Keskusliitto KEKE ry, WIPOn kuva-arkisto Graafi nen suunnittelu: Kedm Oy Paino: Painorauma Oy

3 SISÄLLYS Toiminta-ajatus PRH:n visio Pääjohtajan katsaus Patentti- ja rekisterihallitus Tapahtumakalenteri 2002 Organisaatio Henkilöstö PatRek-asiakaspalvelu Kirjasto- ja informaatiopalvelut Yritys- ja yhteisölinja Patentti- ja innovaatiolinja Tavaramerkki- ja mallilinja Yhdistysasiain yksikkö Markkinointi- ja liiketoimintayksikkö Valituslautakunta Alueyhteistyö Viestintä ja yhteiskunta-asiat INNOSUOMI 2002 Kansainvälinen yhteistyö Tuotto- ja kululaskelma Tase Tilinpäätöslaskelmien tarkastelua Tuloksellisuuskatsaus 2002 Palvelutaso JUHLAVUOSI

4 TOIMINTA-AJATUS Teollisoikeuksien ja yritys- ja yhteisötoiminnan asiantuntijaorganisaationa Patentti- ja rekisterihallitus edistää ja kehittää yrittäjyyttä, innovatiivisuutta ja yhteisöllistä toimintaa Suomessa ja kansainvälisesti. Patentti- ja rekisterihallitus vaalii henkistä pääomaa ja tukee teknistä ja taloudellista kehitystä varmistamalla, että yritykset, yhdistykset ja säätiöt voivat toimia oikeudellisesti maassamme, keksijät, tutkijat, tuotekehittäjät, valmistajat ja markkinoijat voivat saada patentin, tavaramerkin, mallioikeuden tai muun teollisoikeudellisen suojan, suomalaisten edut turvataan kansainvälisesti, PRHtieto ja neuvonta on luotettavaa ja nopeasti saatavissa. PRH:N VISIO 2007 Luovuus, osaaminen, yrittäjyys ja yhteistoiminta ovat asiakkaittemme menestystekijöitä ja maamme teknisen, taloudellisen ja henkisen kehityksen ja hyvinvoinnin perusta. Asiakkaamme luottavat palvelum me oikeusvarmuuteen, yh den ver tai suu teen ja kansain vä lisesti kilpailukykyiseen laatuun ja pystyvät toimimaan PRH:n kautta täysipainoisesti myös kansainvälisessä innovaatiojärjestelmässä ja yritys toiminnassa. Palvelumme on nopeaa, joustavaa ja helposti käytettävissä PRH-Innotalossa, alueellisissa palvelupis teis sä ja tieto verkoissa. Olemme Suomen osaavin ja ystä vällisin henkilökunta. Kunnioitam me toisiamme, olemme avoimia ja uudistumme jatkuvasti. 4

5 PÄÄJOHTAJAN KATSAUS Vuosi 2002 oli Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) kannalta menestyksekäs. Työn tuottavuus virastossa kasvoi keskimäärin 4,4 prosenttia. Koska työn tuottavuus viimeisten kymmenen vuoden aikana on noussut noin 90 prosenttia, oli kertomusvuoden tavoitteeksi asetettu ainoastaan yhden prosentin kasvu. Se ylitettiin nyt nelinkertaisesti. Yksikkökustannukset olisivat saaneet budjetin mukaan nousta kolme prosenttia. Onnistuimme taloudellisessa mielessä hyvin siten, että yksikkökustannukset nousun sijaan laskivat reaalisesti laskettuna 4,4 %. Kertomusvuonna tehty asiakaspalvelututkimus antoi myönteisen kuvan virastomme palveluista. Tuloksekkaan vuoden perusteella henkilökunnalle maksettiin sopimuksen mukaisesti bonuspalkkiota. Aluepalveluita kehitettiin edelleen yhteistyössä TE-keskusten ja kauppa- ja teollisuusministeriön kanssa. Päämääränä on antaa yhden luukun periaatteella palveluita PRH-toiminnoista tehokkaasti 15:ssä TE-keskuksessa. Lisäksi päätettiin kehittää koulutusyhteistyötä maistraattien kanssa uusien haasteiden toteuttamiseksi asiakaspalvelussa. Myös internetin kautta annettavaa tietoa ja palveluita lisättiin tuntuvasti. Sähköisen asioinnin kehittämisessä PRH on ollut eurooppalaisten virastojen eturivissä. Tasavallan presidentti Tarja Halonen jakoi INNOSUOMI-palkinnot viidelle valtakunnallisen kilpailun voittajalle marraskuussa PRH:n tiloissa. Samassa yhteydessä jaettiin jälleen varusmiesten INNOINT-keksintökilpailun ja koululaisten INNOKOULU-ideointikilpailun palkinnot. Alkava vuosi on INNOSUO- MEN kymmenes toimintavuosi ja sen teemaksi on vahvistettu Innovaatioilla kestävään kehitykseen. Kertomusvuosi oli suomalaisen patentin 160-vuotisjuhlavuosi. Samoin juhlimme sitä, että Patentti- ja rekisterihallituksesta tehtiin itsenäinen keskusvirasto 60 vuotta sitten. Kansainvälinen yhteistyö WIPOn kanssa lujittui ja kehittyi edelleen myönteisesti. Myös eurooppalainen yhteistyö kasvaa ja hakee muotoaan jatkuvasti. Myönteisenä haasteena on edessämme Euroopan unionin jäsenmaiden lisäyksen aiheuttamat muutokset. Sama koskee Euroopan Patenttiorganisaation jäsenmäärää. Pyrimme omalta osaltamme parhaalla mahdollisella tavalla lisäämään yhteistyötä uusien jäsenvaltioiden kanssa. Samalla luonnollisesti toivotamme heidät lämpimästi tervetulleiksi niihin. Merkittävistä PRH:n kansainvälisistä hankkeista mainittakoon hakemuksemme kansainväliseksi tutkivaksi PCT-viranomaiseksi. Tähän Suomella on kansainvälisten sopimusten mukaan täysi mahdollisuus ja oikeus. WIPOn yleiskokouksen yhteydessä pidetyssä PCT unionin teknisen komitean kokouksessa todettiin tämä Suomen oikeus, samoin kuin, että PRH:lla on riittävästi kykyä ja kapasiteettia tähän tehtävään. Asiasta päättäminen jäi alkaneelle vuodelle. Haluan lämpimästi kiittää PRH:n henkilökuntaa erinomaisesti suoritetusta työstä, asiakaskuntaamme myönteisestä palautteesta sekä kotimaisia ja kansainvälisiä yhteistyökumppaneitamme hyvästä yhteistyöstä. Martti Enäjärvi 5

6 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Nykyinen Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) perustettiin vuonna Sitä ennen sen tehtäviä hoitivat mm. Suomen Senaatti (talousosasto), manufaktuurijohtokunta, teollisuushallitus ja kauppa- ja teollisuusministeriö. Nyt se kuuluu kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonalaan ja on tulosohjattu ja tulosbudjetoitu virasto. Patentti- ja rekisterihallitus kerää toimintansa kustannuksia vastaavat tulot asiakkaitten palvelumaksuina. Johtokunta v Valtioneuvosto on asettanut Patentti- ja rekisterihallitukselle uuden johtokunnan ajaksi Rehtori Paavo Uronen, puheenjohtaja, Teknillinen korkeakoulu Ylijohtaja Risto Paaermaa, vara puheenjohtaja, kauppa- ja teollisuusministeriö Pääjohtaja Martti Enäjärvi, PRH Osastopäällikkö Antti Maijala, Teollisuuden ja Työnantajain keskusliitto TT Lainopillinen asiamies Tytti Peltonen, Suomen Yrittäjät ry Patenttiasiamies Eva Grew, Suomen Patenttiasiamiesyhdistys ry Kassanhoitaja Eija Peltonen, PRH (henkilöstön edustaja) Johtoryhmä v Patentti- ja rekisterihallituksen tuloksesta vastaa pääjohtaja apunaan johtoryhmä: Pääjohtaja Martti Enäjärvi, puheenjohtaja Ylijohtaja Olli Koikkalainen Linjanjohtaja Sirkka-Liisa Lahtinen Linjanjohtaja Pekka Launis Yhdistysrekisterijohtaja Kalevi Sadeluoto Viestintäjohtaja Leo Lehdistö Suunnittelujohtaja Kari Summanen, jotka muodostavat johdon työvaliokunnan, sekä Talousjohtaja Raija Järviö Johtaja (kansainväliset ja lakiasiat) Eija Nuorlahti-Solarmo Markkinointipäällikkö Mika Waris Henkilöstöpäällikkö Esko Inkinen Suunnittelija Anna-Liisa Viinikka henkilöstön edustajana Yhteistyötoimikunta v Työnantajan edustajat: Pääjohtaja Martti Enäjärvi, puheenjohtaja Ylijohtaja Olli Koikkalainen, varapuheenjohtaja Linjanjohtaja Pekka Launis Linjanjohtaja Sirkka-Liisa Lahtinen Henkilöstöpäällikkö Esko Inkinen, siht. Henkilöstön edustajat, luottamusmiehet: Lakimies Timo Immonen, Akava-JS ry Vanhempi tutkijainsinööri Matti Santero, Palkansaajajärjestö Pardia ry:n Patenttihallinnon diplomiinsinöörit ry Apulaistarkastaja Sari Laajaranta, Palkansaajajärjestö Pardia ry:n PRH:n henkilökuntayhdistys Apulaistarkastaja Marjut Helminen KTM:n ammattiosasto VAL ry 6 Yläkuva: Patentti- ja rekisterihallituksen kollegion kokous 1952 Alakuva: Patentti- ja rekisterihallituksen johtokunta 2002

7 7

8 JUHLAVUODEN Euroopan harmonisointiviraston OHIMin uusi pääjohtaja Wubbo de Boer vieraili Innotalossa PRH oli mukana teknisen suunnittelun ja tuotekehityksen erikoistapahtumassa Suunnittelun Maailmassa Wanhassa Satamassa Helsingissä Valtioneuvos Harri Holkeri piti esitelmän yritystoiminnasta ja globalisaatiosta PRH:n juhlavuoden seminaarissa Eurooppalaisen kaupparekisteripalvelun, EBR:n hallitus kokoontui Innotalossa Maailman henkisen omaisuuden järjestön, WIPOn Maailmanlaajuisen henkisen omaisuuden päivää vietettiin jo toisen kerran PRH:n toimintaa esittelevä Hallittu juttu näyttely avattiin Innogalleriassa PRH:n vuosipäivää, Manufaktuuripäivää vietettiin sota-ajan tunnelmissa PRH:n patentti- ja innovaatiolinja järjesti sähköinen asioinnin seminaarin Innotalossa Suomalaisen patentin 160-juhlavuoden kunniaksi PRH palkitsi kolme ansioitunutta suomalaista keksijää. 8

9 TAPAHTUMAKALENTERI Ensimmäinen suomalainen patentti myönnettiin 160 vuotta sitten PRH:n uudistetut kotisivut avattiin Pohjoismaiset kaupparekisterijohtajat kokoontuivat Innotalossa Japan Institute of Invention and Innovation Japanista vieraili President Fumitake Yoshidan johdolla valtakunnallinen Innopäivä. Tasavallan presidentti Tarja Halonen jakoi INNOSUOMI-palkinnot. Puolustusvoiman komentaja amiraali Juhani Kaskeala jakoi yhdessä pääjohtaja Martti Enäjärven kanssa INNOINT-palkinnot Alvar Aallon patentteja esittelevä Innovatiivinen Aalto -näyttely avattiin Innogalleriassa Suomen Keksijäin Keskusliitto KEKE ry myönsi kunniamerkkejä PRH:laisille PRH esitteli rekistereitään Rekisterit auki! -tapahtumassa Lasipalatsissa Helsingissä Juhlavuosi huipentui henkilökuntajuhlaan. 9

10 ORGANISAATIO Johtokunta Hallinto Suunnittelujohtaja Kari Summanen Talousjohtaja Raija Järviö Kansainväliset ja lakiasiat, johtaja Eija Nuorlahti-Solarmo Henkilöstöpäällikkö Esko Inkinen Pääjohtaja Martti Enäjärvi Yritys- ja yhteisölinja Ylijohtaja Olli Koikkalainen Kaupparekisteri Yrityskiinnitykset Taseet ja tilinpäätökset Säätiöt Johtoryhmä Patentti- ja innovaatiolinja Linjanjohtaja Pekka Launis Patentit Integroidut piirit Hyödyllisyysmallit Viestintä ja yhteiskunta-asiat Viestintäjohtaja Leo Lehdistö Tavaramerkki- ja mallilinja Linjanjohtaja Sirkka-Liisa Lahtinen Tavaramerkit Mallioikeudet Pääjohtajan sihteeristö Pääjohtajan sihteeri Tuula Hirvonen Yhdistysasiainyksikkö Yhdistysrekisterijohtaja Kalevi Sadeluoto Sisäinen tarkastus Kirjasto- ja informaatiopalvelut Kirjasto- ja informaatiopalvelupäällikkö Ritva Sundquist YT-toimikunta Markkinointi ja liiketoiminnot Markkinointipäällikkö Mika Waris Valituslautakunta PatRek-asiakaspalvelu Asiakaspalvelupäällikkö Marja Sinkkonen TE-keskukset Kaikki PRH-palvelut Keksintöasiamiehet Uusyrityskeskukset neuvonta Aluepalvelut Maistraatit yritys- ja yhteisöasiat Kauppakamarit neuvonta 10

11 HENKILÖSTÖ Patentti- ja rekisterihallituksessa työskenteli vuoden 2002 lopulla 490 henkilöä. Henkilöstön määrä on kasvanut yli 2 prosenttia edellisestä vuodesta. Patentti- ja rekisterihallitus on vuonna 2002 panostanut henkilöstöpolitiikkaan ja henkilöstövoimavarojen johtamiseen. Erityisesti on painotettu henkilöstöpoliittista arvoperustaa. Lisäksi on painotettu koulutusta ja kehittämistä, työyhteisön hyvinvointia ja myönteistä työnantajakuvaa, joka on tärkeätä, kun kilpailu työvoimasta tulevaisuudessa kiristyy. Vuonna 2002 on myös panostettu tasa-arvotyöhön ja palkkausjärjestelmän uusimiseen. Patentti- ja rekisterihallituksen YT-toimikunta ja johtoryhmä, jotka ovat säännöllisesti kokoontuneet, tukevat henkilöstöasioiden hoitoa ja kehittämistä olemalla välittömiä yhteyslinkkejä johdon ja henkilöstön välillä. Vuonna 2002 otettiin Patentti- ja rekisterihallituksessa ensimmäistä kertaa laajamittaisesti käyttöön henkilöstötilinpäätös (HTP). Siinä on kerättyjen tunnuslukujen määränä noin 2/3 maksimimäärästä eli sadasta. Kun henkilöstötilinpäätöksen tunnuslukuja vertaillaan niin omassa virastossa saatuihin edellisten vuosien lukuihin kuin koko valtionhallinnossakin saatuihin lukuihin, saadaan joka vuosi perustietoa toteumasta ja tärkeimmistä kehityssuunnista. Näin saatua tietoa analysoidaan ja kohdennetaan viraston eri kehitystarpeisiin. Koulutuksen suunnittelun, seurannan ja raportoinnin, KOSURAn ATK-sovellusta on saatujen käyttökokemusten perusteella kehitetty siten, että jatkossa myös kunkin henkilökohtaiset koulutustiedot tallentuvat ja ovat tarvittaessa helposti käytettävissä. Koulutustilaisuuksien painopiste oli vuonna 2002 asiantuntijatasolla oman alan erikoisosaamisen syventämisessä sekä tietotekniikka- ja kielikoulutuksessa. TYKY-toiminnassa jatkettiin työyhteisön hyvinvoinnin kehittämistä, jota muun muassa virkistystoimikunta täydensi järjestämällä aktiivisesti erilaista toimintaa, kuten yhteisiä liikunta- ja virkistystapahtumia. Patentti- ja rekisterihallituksen palkkausjärjestelmän kehittämistä jatkettiin. Toimintavuoden alkupuolella palkkausprojektissa syntyi tarve sovitella työnantajapuolen edustajien kesken olleita erilaisia käsityksiä työn vaativuudesta. Samalla tarkennettiin projektin kokoonpanoa ja aikataulua. Tuloksena muutettiin vaativuusarvioinnin käsikirjaa ammattiosaamisen ja vuorovaikutuksen osalta. Syksyn aikana päästiin jatkamaan työtä myös henkilöstön edustajien kanssa. Tällöin testattiin uusittua vaativuusarvioinnin käsikirjaa ja saatiin päätökseen Patentti- ja rekisterihallituksen yleisimpien tehtävien, ns. paaluvirkojen vaativuuden arvioiminen. Juhlavuonna järjestettiin henkilökunnalle TYKY-toimintaan liittyen työhyvinvoinnin juhlaviikot Työhyvinvoinnin juhlaviikkojen luennot 1.3. Elämänkaaren ilot ja haasteet (Toimiva ihminen), johtava psykologi Aku Kopakkala, Mehiläinen Oyj Aivojumppa, Eila Packalén-Peussa / Kunnon Keho Luut lujiksi, röntgenhoitaja Leena Apell-Rantonen Liikkumalla hyvä olo, työfysioterapeutti Raili Vartiainen Mitä syöt - sitä olet, työterveyshoitaja Tarja Kostiainen Elämäni arvot - jaksamisen tukena, johtava psykologi Aku Kopakkala, Mehiläinen Oyj Kokoaikaiset ja osa-aikaiset sukupuolen mukaan Henkilöstön määrä henkilötyövuosina 2002 Henkilöstö koulutusasteen mukaan Henkilöstön ikärakenne Kokoaikaiset nainen 286 Kokoaikaiset mies 151 Osa-aikaiset nainen 44 Osa-aikaiset mies 9 Yhteensä 490 Johtamisen tuki Markkinointi- ja liiketoimintayksikkö Patentti- ja innovaatiolinja Kirjasto- ja informaatiopalvelu Tavaramerkki- ja mallilinja Yritys- ja yhteisölinja Yhdistysrekisteri Tutkijakoulutusaste 8 Ylempi ja alempi korkeakoulututkinto 256 Keskiaste 133 Perusaste 93 Yhteensä 490 alle 24-vuotiaita yli 55-vuotiaita 11

12 Tiedon tallentamisen ja tiedonkulun välineet ja tavat ovat muuttuneet PRH:n kuuden vuosikymmenen aikana. PATREK-ASIAKASPALVELU Patentti- ja rekisterihallituksen kirjaamo ja peruspalvelut toimivat PatRek-asiakaspalvelussa Innotalon katutasossa. PatRek palveli vuonna 2002 lähes asiakasta. Omatoimisesti julkisia asiakirjoja ja tietokantoja tutkivien asiakkaita oli myös paljon, sata henkilöä päivittäin. Erilaisia rekisteriotteita, todistuksia ja asiakirjajäljennöksiä annettiin lähes kappaletta. Vuonna 2002 mitattiin Patentti- ja rekisterihallituksen asiakastyytyväisyyttä. Tulokset osoittivat PatRekin onnistuneen palvelemaan hyvin asiakaslähtöisesti. Sähköisten palvelumuotojen monipuolistumisesta huolimatta tarve saada henkilökohtaista palvelua on säilynyt korkeana. Asiakkaat haluavat entistä nopeampaa, joustavampaa ja osaavampaa palvelua. KIRJASTO- JA INFORMAATIOPALVELUT PatRek-asiakaspalvelu: Erikoiskirjasto: Patenttijulkaisukopiot: Tietopalvelutilaukset: Patentti- ja rekisterihallituksen kirjasto- ja informaatiopalveluyksikkö on laaja teollisoikeudellinen ja tekninen erikoiskirjasto, joka ylläpitää Suomessa ainutlaatuista kotimaisten ja ulkomaisten patenttijulkaisujen kokoelmaa sekä tieteellistä kirjastoa. Kirjasto- ja informaatiopalveluyksikkö palvelee virastoa ja ulkopuolisia asiakkaita hankkimalla ja välittämällä teollisoikeuksiin ja yhtiöoikeuteen liittyvää tietoa ja kirjallisuutta. Kokoelmat ja tietokannat ovat keskeinen tiedonlähde teollisuudelle, tuotekehitykselle, tutkimukselle ja muulle elinkeinoelämälle. Kirjaston kokoelmissa oli vuoden 2002 lopussa yli 30 miljoonaa patenttijulkaisua yli 40 maasta. Kokoelmat karttuivat vuoden aikana yli miljoonalla uudella julkaisulla. Osa kokoelmasta on CD ROM - levyillä. Levyjä oli vuoden lopussa yli Ne sisälsivät lähes 12 miljoonaa julkaisua. Asiakkaiden yhteydenottoja kirjasto- ja informaatiopalveluyksikköön tuli vuoden aikana noin Vuonna 2001 aloitettu sähköinen julkaisujen välitys lisääntyi kertomusvuonna. Vuonna 2002 yli puolet kaikista patenttijulkaisujen jäljennepyynnöistä toimitettiin sähköisesti suoraan asiakkaan omalle työasemalle tai suuremmissa tilauksissa CD ROM-levyillä. Vuonna 2002 saatiin asiakkaitten käyttöön GID -patenttijulkaisutietokanta. Se sisältää noin 10 miljoonaa patenttijulkaisua, joita asiakkaat voivat tutkia ja selailla kirjaston lukusalissa. Maksullisten tietopalveluiden kehittämiseen panostettiin edelleen. Asiakkaille tehtyjen tiedonhakujen painopiste oli edelleen vaativissa tilastollisissa analyyseissa ja seurannoissa. Maksuttomien tiedonhakujen määrä oli lähes Koulutuksen lisäksi kirjasto- ja informaatiopalveluyksikkö teki toimintaansa tunnetuksi osallistumalla näyttelyihin ja messuihin yhteistyössä Patentti- ja rekisterihallituksen muiden yksiköiden kanssa. 12

13 13

14 YRITYS- JA YHTEISÖLINJA Eurooppalainen kaupparekisteripalvelu Yritys- ja yhteisölinjan keskeisiä tehtäviä ovat kaupparekisterin, säätiörekisterin ja yrityskiinnitysrekisterin pitäminen ja tilinpäätösasioiden julkistaminen ja näihin toimiin liittyvien ilmoitusten ratkaiseminen, joilla useilla on oikeutta luova vaikutus. Lisäksi linja valvoo säätiöiden hallintoa ja päätösten laillisuutta yritysten ja säätiöiden perustamisissa ja niissä tapahtuvissa muutoksissa. Myös tietopalvelu omista rekistereistä on merkittävää. Kaupparekisterissä on yritystä, säätiörekisterissä säätiötä ja yrityskiinnitysrekisterissä voimassa olevaa kiinnitystä. Vuonna 2002 kaupparekisterissä käsiteltiin uutta toiminimen rekisteröinti-ilmoitusta ja muutosilmoitusta sekä muita muutoksia lähinnä postiosoitteen muutoksia Tilinpäätösilmoituksia tarkastettiin Yrityskiinnityshakemuksia käsiteltiin kappaletta. Säätiöiden perustamislupia myönnettiin 53 ja muutostietoja rekisteröintiin 869 ja vuosiselvityksiä tarkastettiin Yritys- ja yhteisölinjalla työskentelee 144 henkilöä, joista 28 prosenttia on lakimiehiä. Tietojärjestelmien ylläpito- ja kehittämisyksikkö ja kaupparekisteriyksikkö ovat siirtyneet tiimiorganisaatioon. Uudistuksen tavoitteena on asiakaslähtöisesti parantaa työmenetelmiä ja nopeuttaa käsittelyä sekä antaa henkilöstölle mahdollisuus olla mukana kehittämässä omia työtehtäviään. Muiden yksiköiden tiimiyttämistä ollaan aloittamassa. YTJ laajenee Patentti- ja rekisterihallituksen ja Verohallituksen keväällä 2001 käyttöönottaman yritystietojärjestelmän, YTJ:n käyttö kasvoi kertomusvuonna räjähdysmäisesti: vuoden lopulla tietopalveluun tehtiin päivittäin lähes kyselyä. YTJ on Verohallituksen kanssa yhdessä ylläpidettävä tietojärjestelmä, joka mahdollistaa tietojen ilmoittamisen yhdellä ilmoituksella molemmille viranomaisille. YTJ:ssä elinkeinonharjoittajien ja säätiöiden tunnisteena käytetään yhtä ainoaa yritystunnusta, joka järjestelmä on harvinaisuus koko Euroopan Unionissa. Vuoden 2002 aikana on valmisteltu yhdessä Verohallinnon kanssa YTJ-palvelun laajentamista. TE-keskukset ja maistraatit tulevat vuoden 2003 alkupuoliskolla myös YTJ-kirjaajiksi. Palvelulla vahvistetaan ns. yhden luukun periaatetta, jonka mukaan Patentti- ja rekisterihallituksen peruspalvelut ovat myös saatavissa niin TE-keskuksissa kuin maistraateissakin. Tietopalveluilla kysyntää Kertomusvuonna KATKA-tietopalvelun käyttäjämäärä nousi yli Kyselyjä KATKAan tehtiin kappaletta. Suurkäyttäjiä ovat veroviranomaiset, poliisi, oikeushallinto ja vakuutuslaitokset. CD-KATKAa myytiin 266 kappaletta. Kaupparekisteritietoja on saatavissa myös Internetistä sovelluspalveluina, joiden kautta tehdyistä kyselyistä saatiin vuonna 2002 tuloa euroa. Myös yhtiöiden tilinpäätöstietoja kysyttiin maksullisen Internetpalvelun kautta. Kaupparekisteri on mukana European Business Registerissä (EBR), joka on 12 eurooppalaisen maan kaupparekisterin yhteinen tietopalvelu. EBR-palvelusta saa virallista ja luotettavaa rekisteritietoa kunkin maan yrityksistä. EBR-palvelu antaa kaikille mahdollisuuden saada virallisia yritystietoja ulkomailta kohtuullisin kustannuksin ja omalla kielellä. Palvelu on ollut käytössä vuodesta

15 Kaupparekisterin myllyhuoneen myllyt ovat vaihtuneet sähköisiksi. Yritysasiainneuvottelukunnan jäsenet vuonna 2002 Pääjohtaja Martti Enäjärvi Ylijohtaja Olli Koikkalainen Linjanjohtaja Sirkka-Liisa Lahtinen Apulaisjohtaja Ulla-Maija Sarkkinen Apulaisjohtaja Sakari Kauppinen Viestintäjohtaja Leo Lehdistö Asianajaja Pekka Sirviö, Suomen Asianajajaliitto Johtaja Rauno Vanhanen, Suomen Yrittäjät Hallintoneuvoston puheenjohtaja Markus Aaltonen, Veterator Oy Osastopäällikkö Leena Linnainmaa, Keskuskauppakamari Osastopäällikkö Antti Maijala, Teollisuuden ja Työnantajien Keskusliitto Johtaja Ursula Ranin, Nokia Yhtymä Varatuomari Olavi Leppänen, Pellervo-Seura Varatoimitusjohtaja Stig Henriksson, Kaupan Keskusliitto Toimitusjohtaja Ulla Partanen, Operaria Ulla Oy Varatoimitusjohtaja Erkki Kontkanen, Suomen Pankkiyhdistys VTT Juhana Vartiainen, Palkansaajien tutkimuslaitos kpl Käsitellyt kaupparekisteri-ilmoitukset ja keskimääräinen käsittelyaika kk Käsitellyt kaupparekisteri-ilmoitukset (kpl) Keskimääräinen käsittelyaika (kk) 15

16 PATENTTI- JA INNOVAATIOLINJA Patenttihakemuksia Patenttihakemuksia kotimaisia ulkomaisia Myönnettyjä patentteja Suomessa voimaansaatettuja eurooppapatentteja Patentteja voimassa vuoden lopussa Hyödyllisyysmallihakemuksia Hyödyllisyysmalleja kotimaisia ulkomaisia Rekisteröityjä hyödyllisyysmalleja Rekisterissä olevia hyödyllisyysmalleja Vuonna 2002 eniten patenttihakemuksia tehneet kotimaiset yritykset Nokia Corporation 183 Metso Corporation 176 VTT 40 Outokumpu Oyj 37 Kone Corporation 33 Sonera Oyj + Sonera Smarttrust 30 Kemira Group 18 Marioff Corporation 16 ABB Oy 14 Wärtsilä Technology Oy Ab 12 Andritz Oy 11 UPM-Kymmene Corporation 11 Filtronic LK Oy 10 Vaahto Oy 9 Sandvik Tamrock 8 Oy Langh Ship Ab 8 Patentti- ja innovaatiolinjan päätehtävä on patenttihakemuksien kohteina olevien keksintöjen uutuuden ja patentoitavuuden tutkiminen ja hyödyllisyysmallien ja integroitujen piirien piirimallien rekisteröiminen. Vastaanottavana viranomaisena Patentti- ja rekisterihallitus tarkastaa, että kansainväliset patenttihakemukset on muodollisesti laadittu oikein. Linja vastaa myös Suomessa voimaan saatettavien eurooppapatenttien rekisteröinnistä ja julkaisemisesta. Suomessa on myönnetty kertomusvuoden loppuun mennessä patenttia. Hyödyllisyysmalleja on rekisteröity Patentti voidaan myöntää, kun ensin on tutkittu, että keksintö on uusi ja keksinnöllinen ja hakemus ei loukkaa aiemmin patentoituja keksintöjä. Tutkimuksen alussa selvitetään maailmanlaajuisesti, mikä on vallitseva tekniikan taso keksinnön kohteena olevalla alalla. Sen jälkeen arvioidaan, onko keksintö uusi tekniikan tason ratkaisuihin nähden ja eroaako se niistä olennaisesti. Jos näin on, patentti voidaan myöntää. Patenttihakemuksia käsittelee Patenttija rekisterihallituksessa yli 80 tutkijainsinööriä. Ensimmäisen hakemuksensa Suomessa tehneet hakijat saavat tutkimustuloksen 6-10 kuukauden kuluessa hakemispäivästä. Tulos helpottaa hakijan päätöstä jatkaa hakua ulkomailla etuoikeusvuoden aikana. Hyödyllisyysmallihakemuksissa tutkitaan, että hakemus on tehty muodollisesti oikein. Patentti- ja rekisterihallituksen ei edellytetä selvittävän keksinnön uutuutta tai keksinnöllisyyttä rekisteröinnin yhteydessä. Talouden nousukauden viivästyminen näkyy patenttihakemuksissa Kotimaisia patenttihakemuksia tehtiin vuonna 2002 hieman edellisvuotta vähemmän. Pääosin väheneminen johtunee taloudellisesta taantumasta tai nousun alkamisen odottelusta. Yritykset ovat vähentäneet panostustaan tuotekehitykseen ja vastaavasti patentointikynnys on noussut hieman korkeammalle. Hakemusmäärien lasku näyttää olevan suurinta elektroniikan ja fysiikan alueella, mutta laskua on myös perinteisen tekniikan alueella kuten työmenetelmät, kuljetus ja koneenrakennus. Sen sijaan hieman edellisvuotista enemmän tehtiin hakemuksia rakennustekniikan ja paperiteollisuuden alueella. Suomalaiset patentinhakijat suosivat kansainvälistä patentinhakujärjestelmää, PCT-järjestelmää. Ilmeisesti suurin osa suomalaisten ulkomaisesta patentinhausta alkaa PCT-reittiä. Patentti- ja rekisterihallitus toimii järjestelmässä vastaanottavana viranomaisena. Kertomusvuonna näitä hakemuksia tehtiin Patentti- ja rekisterihallituksen kautta 1061 kpl. Luku on hieman alhaisempi kuin edellisvuonna ja heijastelee kotimaisten hakemusten määrän laskua. Patentti- ja innovaatiolinja syventää osaamistaan Kertomusvuoden aikana linja alkoi valmistautua PCT-viranomaisen tehtäviin. Tutkijainsinöörien ammatilliseen lisäpätevöitymiseen tarkoitettu ohjelma valmistui ja sitä lähdetään toteuttamaan alkaneen vuoden aikana. Osa laadunparannusohjelmaa on työnsä aloittanut laadunvarmistustyöryhmä, joka seuraa hakemusten käsittelyprosessia ja varmistaa omalta osaltaan hakemusten sujuvan ja laadukkaan käsittelyn. Patentti- ja rekisterihallituksen tekemässä asiakastyytyväisyyskyselyssä kävi ilmi, että linjan palvelutasoon ja tutkimuksen hinta- tai laatusuhteeseen ollaan pääosin tyytyväisiä. Monet asiakkaat totesivat, että entisistä ajoista on menty eteenpäin. Parantamisen varaa toki aina on. Tutkijoiden pätevöitymisohjelmassa otetaan huomioon asiakkaiden antama rakentava palaute. Linja on vahvistanut tutkijavoimiaan kertomusvuoden aikana. Rekrytointia jat- 16

17 Hyödyllisyysmallihakemusten jakauma 2002 ketaan, koska lähivuosina monet nykyisistä tutkijainsinööreistä jäävät eläkkeelle. Tutkijainsinöörin ammatin syvällinen oppiminen vie vuosia, joten koulutus on aloitettava ajoissa. Kiinnostus sähköiseen asiointiin kasvamassa Patentti- ja innovaatiolinjan sähköinen asiointi etenee. Patenttihakemusten sähköinen vireillepano lähti käyntiin suhteellisen verkkaisesti, mutta kertomusvuoden lopulla alkoi näkyä merkkejä kiinnostuksen kasvamisesta. Asiakkaat ovat olleet odottavalla kannalla, koska käytänteet eivät ole vielä maailmanlaajuisesti vakiintuneet samanlaisiksi. Vasta nyt, kun alkaa näyttää siltä, että hakemukset Suomessa ja suurissa patenttivirastoissa voidaan tehdä samalla ohjelmalla, on ajateltavissa, että asiakkaat saavat järjestelmästä tarvitsemansa hyödyn ja ryhtyvät käyttäjiksi. Kertomusvuoden aikana saatiin WIPOn sähköistä asiointia koskeva standardi valmiiksi, ja EPO aloitti kansainvälisten hakemusten vastaanottamisen sähköisesti. Alkaneen vuoden keväällä WIPO tulee mukaan. Muutkin suuret patenttivirastot ovat käynnistämässä sähköistä vastaanottoa. Kertomusvuoden aikana linjalla kehitettiin ja otettiin käyttöön maksusovellus, jolla asiakkaat voivat lähettää hakemuksiin ja patentteihin liittyvät maksutiedot sähköisesti internetin kautta ja jolla tiedot voidaan lukea suoraan patentti- ja hyödyllisyysmallirekisteriin. Sovellus tehostaa työtä huomattavasti, koska se poistaa monia käsin tehtäviä työvaiheita. Enemmistö patenteista jo eurooppapatentteja Vaikutukset Suomen liittymisestä Euroopan patenttisopimukseen alkavat nyt näkyä täysimääräisesti voimaan tulevien patenttien määrissä. Kertomusvuonna eurooppapatentteja saatettiin Suomessa voimaan kaksi kertaa niin paljon kuin Patentti- ja rekisterihallitus myönsi. Voimaansaatettavien eurooppapatenttien käsittelyn helpottamiseksi Patentti- ja rekisterihallitus alkoi kertomusvuoden aikana ottaa käännöksiä vastaan sähköisesti. Verkko-oppimateriaali patenttitiedon levitykseen Kertomusvuoden aikana uudistettiin jo aiemmin valmistunut opetusmateriaali paremmin internet-ympäristöön soveltuvaksi verkko-oppimateriaaliksi. Teollisoikeudet yrityksen voimavarana -niminen oppimateriaali on tarkoitettu ensisijaisesti korkeakoulujen tekniikan ja liiketalouden opiskelijoille. Syy oppimateriaalin tekemiseen on kautta Euroopassa huomattu piirre, että yliopistomaailma ei ole perehtynyt patenttiasioihin juuri lainkaan. Patentointi on turhaan koettu olevan vaihtoehto tutkimustulosten julkaisemiselle, eikä patenttijulkaisuja ole osattu käyttää tutkimuksen tiedonlähteenä. Tavoitteena on antaa opiskelijoille ja tutkijoille valmiuksia ymmärtää tätä teknologiayrityksissä merkittävää osa-aluetta ja innostaa tulevia päättäjiä hyödyntämään patentti-informaatiota, kun he astuvat yrityselämän palvelukseen. Hyödyllisyysmallit internetiin Hyödyllisyysmallihakemuksia tehtiin kertomusvuonna hieman edellisvuotta enemmän eli 512 kappaletta. Hakemusten käsittelyaikaa pystyttiin nopeuttamaan niin, että nyt se on keskimäärin noin kolme kuukautta. Kertomusvuonna ryhdyttiin rakentamaan internetiin maksutonta tietokantaa HymaNettiä. Valmistuttuaan se sisältää perustiedot, itsenäisen suojavaatimuksen ja kuvan kaikista rekisteröidyistä suomalaisista hyödyllisyysmalleista. Ihmisen perushyödykkeet Työmenetelmät ja kuljetus Kemia ja metallurgia Tekstiili ja paperi Rakennustekniikka Koneenrakennus, valaistus, lämmitys, aseet, räjäyttäminen Fysiikka Sähkö Patenttihakemusten jakauma 2002 Ihmisen perushyödykkeet Työmenetelmät ja kuljetus Kemia ja metallurgia Tekstiili ja paperi Rakennustekniikka Koneenrakennus, valaistus, lämmitys, aseet, räjäyttäminen Fysiikka Sähkö 17

18 Vuonna 2002 Coca-Cola täytti Suomessa 50 vuotta. Valio Oy rekisteröi vuonna 2002 uuden tavaramerkin. TAVARAMERKKI- JA MALLILINJA Kansallisten hakemusten jakauma tavara- ja palveluluokittain Koulutus, urheilu- ja kulttuuripalvelut 42 Tieteelliset, teknologiset ja oikeudelliset palvelut 35 Mainonta, liikkeenjohto, yrityshallinto 9 Tieteelliset ja sähköiset laitteet, tietokoneohjelmat 16 Paperitavarat, painotuotteet, toimistotarvikkeet 38 Kaukoviestintä 5 Farmaseuttiset valmisteet 30 Kasviperäiset elintarvikkeet 25 Vaatteet, jalkineet, päähineet Muut luokat Mallioikeusasiat Rekisteröintihakemukset kotimaiset ulkomaiset Loppuunkäsitellyt rekisteröintihakemukset, näistä rekisteröityjä malleja Uudistus- ja muutoshakemukset Hakemuksia vireillä vuoden lopussa Ennakkotutkimuksia Käsittelyaika 9,5 kk 9,5 kk Tavaramerkkiasiat Tavaramerkkiyksikkö käsittelee kansallisia tavaramerkin rekisteröintihakemuksia sekä ratkaisee, tulevatko tavaramerkkien kansainvälistä rekisteröintiä koskevan vuonna 1996 allekirjoitetun Madridin pöytäkirjan mukaiset Suomeen kohdistetut rekisteröinnit voimaan Suomessa. Lisäksi yksikkö on tehnyt sekoitettavuustutkimukset oman rekisterinsä osalta yhteisön tavaramerkkihakemuksille. Yksikössä käsitellään myös tavaramerkkien uudistamiset ja muut tavaramerkkirekisterin pitoon liittyvät asiat. Yksikkö antaa tietoja tavaramerkkirekisteristä ja huolehtii neuvontapalveluista. Kansallisessa tavaramerkkirekisterissä on merkkiä, joista voimassaolevia kpl. Rekisteröinti on uudistettava kymmenvuotiskausittain, suoja-aika on rajoittamaton. Tavaramerkki voidaan rekisteröidä Suomea varten kolmella tavalla: 1. Kansallinen rekisteröintihakemus tehdään Patentti- ja rekisterihallitukselle, joka pitää tavaramerkkirekisteriä. 2. Madridin pöytäkirjaan perustuva kansainvälinen rekisteröintihakemus jätetään hakijan oman maan viranomaiselle, joka toimittaa sen Geneveen WIPO:n kansainväliselle toimistolle rekisteröitäväksi. Sieltä Suomea koskeva rekisteröinti toimitetaan edelleen Patentti- ja rekisterihallitukseen käsiteltäväksi. 3. Tavaramerkki rekisteröidään yhteisön tavaramerkkinä EU:n yhdenmukaistamisvirastossa (OHIM) Espanjan Alicantessa. Tavaramerkkihakemukset vähenivät Useita vuosia jatkunut tavaramerkkihakemusten määrän nopea kasvu kääntyi laskuun vuonna 2001 ja hakemusten määrän 18 lasku jatkui myös vuonna Suurin pudotus tapahtui kansainvälisissä rekisteröinneissä, joita tehtiin 21 prosenttia edellisvuotta vähemmän. Kansallisten hakemusten määrä sen sijaan pysyi lähes edellisen vuoden tasolla, kun niitä tehtiin kappaletta (3 872 kappaletta vuonna 2001). Myös Euroopan yhteisön tavaramerkkihakemusten raju väheneminen jatkui ja niiden tutkiminen oman kansallisen rekisterin osalta väheni vastaavasti. Tutkimustuloksia lähetettiin kappaletta ( kappaletta vuonna 2001). Tavaramerkin rekisteröinnin uudistukset sitä vastoin jatkoivat kasvua. Kertomusvuonna tehtiin ennätykselliset uudistusta, mikä oli 10 prosenttia enemmän kuin vuonna 2001, joka oli edellinen ennätysvuosi. Yksikkö kykeni lyhentämään käsittelyaikoja, sillä eräiden tehostamistoimien ansiosta suoritteet lisääntyivät edellisestä vuodesta 8,9 prosenttia. Vuoden lopulla kansallisten hakemusten käsittelyaika oli vain 10 kuukautta ja kansainvälisten 10,5 kuukautta. Tietopalvelu on suosittu Tavaramerkkitietojen saaminen maksuttomasti verkosta on osoittautunut yleisön keskuudessa suosituksi. Kertomusvuonna lisättiin mahdollisuus tehdä hakuja myös merkinhaltijan perusteella, mikä ehkä osaltaan vaikutti siihen, että tehtyjen kyselyiden määrä ( ) oli yli kaksinkertainen edelliseen vuoteen verrattuna. Mallioikeusasiat Mallirekisterissä oli vuoden 2002 lopussa mallia, joista voimassaolevia Mallioikeuden voimassoloaika

19 piteni lainmuutoksen johdosta 25 vuoteen. Mallin rekisteröintihakemusten määrä laski ennätysmäisen alhaiselle tasolle eli hakemuksia tuli 736 kappaletta. Kotimaisten hakemusten osuus tehdyistä hakemuksista oli 44,7 prosenttia. Hakemusmäärän laskemisen syynä lienee yhtäältä yhteisömallin odottelu ja toisaalta elokuun alussa tapahtunut lainmuutos, joka lisäsi yhteisrekisteröintimahdollisuuksia ja asetti hakemusmaksun maksamisen hakemuksen vireille tulon edellytykseksi. Toisaalta kuitenkin hakemuksiin sisältyvien mallien lukumäärä, 973 kappaletta, oli hieman edellisvuotista suurempi (970). Näin ollen haettujen mallien lukumäärä ei vähentynyt vaikka rekisteröintihakemusten määrä vähenikin. Uudistushakemusten määrä, 541 kappaletta oli edellisvuotista suurempi, mikä kuitenkin kertoo kiinnostuksen säilymisestä suojamuotoa kohtaan. Mallin rekisteröintihakemusten käsittelyaika pysyi edelleen 9,5 kuukaudessa. Ennakkotutkimusten määrä oli 20 kappaletta. Mallioikeutta koskeva lainsäädäntö muuttui Mallioikeuslain käsitteitä, rekisteröinnin edellytyksiä, mallisuojan sisältöä ja laajuutta sekä rekisteröinnin voimassaoloaikaa koskeva mallioikeuslain muutos tuli voimaan Muutos perustui mallien oikeudellisesta suojasta annettuun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin. Euroopan yhteisön sisämarkkinoilla toimiva yhdenmukaistamisvirasto (tavaramerkit ja mallit), OHIM vahvisti marraskuussa, että yhteisömallijärjestelmä alkaa toimia Hakemuksia aletaan kuitenkin ottaa vastaan jo OHIMin päätöstä edelsi yhteisömalliasetuksen täytäntöönpanoasetuksen ja maksuasetuksen käsittely ja hyväksyminen. Mallinetti ja kotisivut ahkerassa käytössä Toista vuotta asiakkaidemme käytössä ollut verkkopalvelu, Mallinetti oli kuluneen vuoden aikana ahkerassa käytössä. Verkkopalvelusta on löydettävissä varsin monipuolisesti rekisteröityjä, vireillä olevia ja loppuun käsiteltyjä malleja koskevat perustiedot. Mallinetin sivuilla on tilastoitu noin käyntikertaa kuluneen vuoden aikana. Mallioikeuskentässä tapahtuneista muutoksista tiedotettiin useasti Patentti- ja rekisterihallituksen kotisivuilla. Lisäksi yksikön kotisivut uudistettiin syksyllä. Mallioikeusyksikön kotisivuilla oli tilastoituja käyntejä noin kappaletta. e-solutions Oy:n Internetkioski sai vuonna 2002 mallisuojan. 19 Kansalliset tavaramerkit Tavaramerkkihakemukset kotimaiset ulkomaiset Loppuunkäsitellyt Hakemuksia vireillä vuoden lopussa Ennakkotutkimukset Käsittelyaika 12 kk 10 kk Suomea koskevat tavaramerkkihakemukset maittain 2002 Kansall.Kansainväl. EU Yht. Yhdysvallat Saksa Iso-Britannia Ranska Italia Espanja Suomi Sveitsi Alankomaat Japani Ruotsi Itävalta Tanska Belgia Kanada Australia Irlanti Taiwan Portugali Hongkong

20 YHDISTYSASIAIN YKSIKKÖ Myös nuorison kansainvälinen jalkapalloturnaus on rekisteröity yhdistys. Vuonna 2002 yhdistysrekisterissä oli yhdistystä. Yhdistysrekisteriin saapui yhdistyksen perus-, sääntömuutos-, nimenkirjoittajainvaihdos- ja purkautumisilmoituksia yhteensä ilmoitusta. Ennakkotarkastushakemuksia saapui 141 kappaletta. Päätöksiä tehtiin Uusia yhdistyksiä rekisteröitiin Yhdistyksen perusilmoitukset käsiteltiin keskimäärin 2 kuukaudessa, joten yhdistysrekisteri saavutti eduskunnan sille asettaman käsittelyaikatavoitteen. Muiden ilmoitusten keskimääräinen käsittelyaika oli 4,2 kuukautta. Nimenkirjoittajainvaihdoksia koskevat ilmoitukset ratkaistiin reaaliajassa. Yhdistykset toimivat kaikilla yhteiskunnan eri sektoreilla esimerkiksi seuraavan toimialajaon mukaisesti: Puoluepoliittiset yhdistykset 20,1 % Ammattiin tai elinkeinoon liittyvät yhdistykset 29,5 % Sosiaalialan yhdistykset 16,3 % Kulttuurialan yhdistykset 7,5 % Liikunta-, nuoriso- ja harrastustoiminnan yhdistykset 24,7 % Uskonnolliset ja muut elämänkatsomukselliset yhdistykset 2,1 % Maanpuolustukseen ja rauhantyöhön liittyvät yhdistykset 1,9 % Kansainväliset järjestöt ja ystävyysseurat 1,5 % Muut yhdistykset 2,6 % Yhteistyössä Jyväskylän yliopiston kanssa kehitetty yhdistysten luokittelu otettiin käyttöön vuonna Toimintavuoden aikana on yhdistysten toimialaluokittelua edelleen jatkettu. Luokittelu on palvellut sekä tutkijoita että tietopalvelun tarpeita. Sähköiset palvelut täydentyivät Aiemmin käyttöön otettujen sähköisten palveluiden, KATKA-YREKAN, CD- YREKAN, Yhdistysnetin, NettiYREKAN ja WAP-YREKAN rinnalle otettiin vuonna 2002 käyttöön uusi palvelu nimeltään Yhdistysosoitteet. Palvelu on Patentti- ja rekisterihallituksen kotisivulla ja palvelua voivat käyttää KATKA/YREKA-käyttäjätunnusten haltijat. Sen avulla voi poimia yhdistysten osoitteita tiedostoksi omalle koneelleen. Palvelun rakentaminen syntyi asiakkaiden toiveesta saada nopeasti ja edullisesti yhdistysten osoitetiedot omaan käyttöönsä. Yhdistysosoitteet päivitetään vähintään kerran jokaisena työpäivänä. Yhdistysrekisterin tärkeimmät ja käytetyimmät sähköiset palvelut ovat Yhdistysnetti, NettiYREKA ja Yhdistysosoitteet. Ne ovat internet-palveluina asiakkaan käytössä ympäri vuorokauden, eikä niitä varten joudu hankkimaan kiinteitä yhteyksiä. Yhdistysnetin suosio kasvaa Yhdistysnetissä tehtiin yli hakua vuonna Yhdistysnetti on erittäin käyttökelpoinen väline niin yhdistysten omille jäsenille, sopimuskumppaneille kuin liitoille ja keskusjärjestöille tietojen hankkimisessa yhdistyksistä. 20

Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen tulossopimus vuodelle 2003

Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen tulossopimus vuodelle 2003 Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen tulossopimus vuodelle 2003 Yleistä Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) toimii kauppa- ja teollisuusministeriön (KTM) hallinnonalalla

Lisätiedot

Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2004

Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2004 Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2004 Yleistä Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) toimii kauppa- ja teollisuusministeriön (KTM) hallinnonalalla

Lisätiedot

Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2005

Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2005 Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2005 1. Yleistä Toiminta-ajatus Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) toimii kauppa- ja teollisuusministeriön

Lisätiedot

Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2006

Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2006 Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2006 1. Yleistä Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) toimii kauppa- ja teollisuusministeriön (KTM) hallinnonalalla

Lisätiedot

Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2008.

Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2008. Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2008. 1. Yleistä Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) toimii 1.1.2008 lähtien perustettavan työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

KOKO SUOMEN PRH PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN VUOSIKERTOMUS 2003 1

KOKO SUOMEN PRH PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN VUOSIKERTOMUS 2003 1 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN 1 VUOSIKERTOMUS 2003 KOKO SUOMEN PRH SISÄLLYS Toiminta-ajatus 4 PRH:n visio 4 Pääjohtajan katsaus 5 Patentti- ja rekisterihallitus 6 Organisaatio 8 Henkilöstö 9 PatRek-asiakaspalvelu

Lisätiedot

EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE Dnro 78/20/06

EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE Dnro 78/20/06 EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2007 Dnro 78/20/06 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TAE 2007 30. Yrityspolitiikka 21. Patentti- ja rekisterihallituksen

Lisätiedot

Keksijöiden kansa oivalsi varhain, miten tärkeää on suojata tuotteet ja keksinnöt.

Keksijöiden kansa oivalsi varhain, miten tärkeää on suojata tuotteet ja keksinnöt. 1 On juhlavuosi! Ensimmäinen satavuotistaival 1842-1942 Keksijöiden kansa oivalsi varhain, miten tärkeää on suojata tuotteet ja keksinnöt. Ensimmäinen suomalainen patentti Ensimmäisen numeroidun suomalaisen

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2009.

Työ- ja elinkeinoministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2009. Työ- ja elinkeinoministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2009. 1. Yleistä Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) toimii työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) hallinnonalalla

Lisätiedot

EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2006

EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2006 EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2006 Dnro 25/20/2005 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TAE 2006 30. Yrityspolitiikka 21. Patentti- ja rekisterihallituksen

Lisätiedot

Teollisoikeudet (patentit, tavaramerkit ja mallisuoja) liiketoiminnassa Olli Ilmarinen

Teollisoikeudet (patentit, tavaramerkit ja mallisuoja) liiketoiminnassa Olli Ilmarinen Teollisoikeudet (patentit, tavaramerkit ja mallisuoja) liiketoiminnassa Olli Ilmarinen Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) Mitä IPR liittyy liiketoimintaan? TAVARAMERKKI PATENTTI MALLI- SUOJA TEKIJÄNOIKEUS

Lisätiedot

patentti- ja rekisterihallitus PRH

patentti- ja rekisterihallitus PRH 2004 patentti- ja rekisterihallitus :n arvot Patentti- ja rekisterihallituksessa käydään jatkuvaa arvokeskustelua. Vuonna 2004 käydyn keskustelun ja valmistelun jälkeen keskeisimmät eettiset arvomme tiivistyivät

Lisätiedot

Teollisoikeudet liiketoiminnassa Patentit, hyödyllisyysmallit, mallioikeudet ja tavaramerkit. Olli Ilmarinen, PRH Oulu,

Teollisoikeudet liiketoiminnassa Patentit, hyödyllisyysmallit, mallioikeudet ja tavaramerkit. Olli Ilmarinen, PRH Oulu, Teollisoikeudet liiketoiminnassa Patentit, hyödyllisyysmallit, mallioikeudet ja tavaramerkit Olli Ilmarinen, PRH Oulu, 11.11.2016 Yksi tuote - monta suojaa Patentit ja hyödyllisyysmallit Tietojenkäsittelymenetelmät

Lisätiedot

AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA

AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA 1 Tämä huoltokirja on tarkoitettu yrityksesi aineettoman omaisuuden tunnistamiseen, oman osaamisen ja työn tulosten suojaamiseen sekä niiden hallintaan ja hyödyntämiseen.

Lisätiedot

Vuosikertomus. Patentti- ja rekisterihallitus. Luovuus asuu Suomessa. Olemme yrittäjyyden ja tiedon kansaa.

Vuosikertomus. Patentti- ja rekisterihallitus. Luovuus asuu Suomessa. Olemme yrittäjyyden ja tiedon kansaa. 2 0 0 0 Vuosikertomus Patentti- ja rekisterihallitus Luovuus asuu Suomessa. Olemme yrittäjyyden ja tiedon kansaa. Sisältö Sisällysluettelo...2 Toiminta-ajatus ja visio...3 Tapahtumakalenteri...4 Pääjohtajan

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TILINPÄÄTÖS

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TILINPÄÄTÖS PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TILINPÄÄTÖS 31.12.2003 1 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN TILINPÄÄTÖS 2003 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKATSAUS 2 2. TULOKSELLISUUDEN KUVAUS 10 2.1. VAIKUTTAVUUS, TUOTTAVUUS

Lisätiedot

Kotimaisia ja eurooppapatentteja yrityksille edellisvuotta vähemmän vuonna 2009

Kotimaisia ja eurooppapatentteja yrityksille edellisvuotta vähemmän vuonna 2009 Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta 00 Patentointi 00 Kotimaisia ja eurooppapatentteja yrityksille edellisvuotta vähemmän vuonna 00 Suomalaisten yritysten ja yhteisöjen Suomeen tekemien patenttihakemusten

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2012

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2012 JULKINEN VASTA BUDJETIN JULKAISEMISEN JÄLKEEN PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS Vuoden tiedot tulossopimuksen mukaiset PRH Dnro: 147/20/11 03. Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot

Lisätiedot

Patenttitietokannoista ja patentista

Patenttitietokannoista ja patentista Patenttitietokannoista ja patentista Erikoiskirjastojen neuvoston syyskokous 21.10.2009 Kristiina Grönlund Patenttikirjasto ja neuvontapalvelut Patentti- ja rekisterihallitus Maksuttomia patenttitietokantoja

Lisätiedot

2006 Patentti- ja rekisterihallitus

2006 Patentti- ja rekisterihallitus 2006 Patentti- ja rekisterihallitus 1 PRH:n arvot Patentti- ja rekisterihallituksessa käydään jatkuvaa arvokeskustelua. Vuonna 2004 käydyn keskustelun ja valmistelun jälkeen keskeisimmät eettiset arvomme

Lisätiedot

Patentti- ja Rekisterihallitus. Seitsemän tulevaisuuden tavoitetta

Patentti- ja Rekisterihallitus. Seitsemän tulevaisuuden tavoitetta Patentti- ja Rekisterihallitus Seitsemän tulevaisuuden tavoitetta Tule ja tutustu tulevaisuuden tavoitteisiimme. PRH:n vuosien 2012 2015 strategiset tavoitteet on luotu yhdessä alan parhaiden asiantuntijoiden

Lisätiedot

Kolster Oy Ab. IPR asiantuntija vuodesta 1874

Kolster Oy Ab. IPR asiantuntija vuodesta 1874 Kolster Oy Ab IPR asiantuntija vuodesta 1874 Palvelumme Patentit Hyödyllisyysmallit Tutkimukset ja valvonnat Tavaramerkit ja verkkotunnukset Mallioikeudet Riita-asiat IPR Management Kolster on Suomen johtava

Lisätiedot

Elektroniikkateollisuudelle eniten kansainvälisiä patentteja vuonna 2012

Elektroniikkateollisuudelle eniten kansainvälisiä patentteja vuonna 2012 Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta 0 Patentointi 0 Elektroniikkateollisuudelle eniten kansainvälisiä patentteja vuonna 0 Tilastokeskuksen mukaan Yhdysvaltain (USPTO) ja Euroopan (EPO) patenttivirastot

Lisätiedot

PAT E N T T I - J A R E K I S T E R I H A L L I T U S

PAT E N T T I - J A R E K I S T E R I H A L L I T U S PAT E N T T I - J A R E K I S T E R I H A L L I T U S V U O S I K E RTO M U S 2 0 0 8 2 Sisällys Sisällys 2 Pääjohtajan katsaus 3 PRH:n arvot 4 Toiminta-ajatus 6 Visio 6 Toimintakaavio 7 Johtokunta, johtoryhmä

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS 2005

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS 2005 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS 2005 PRH:N ARVOT Patentti- ja rekisterihallituksessa käydään jatkuvaa arvokeskustelua. Vuonna 2004 käydyn keskustelun ja valmistelun jälkeen keskeisimmät eettiset arvomme

Lisätiedot

Patentti- ja rekisterihallitus kouluttaa. Kurssit Syksy 2010. Patentti- ja rekisterihallituksen kurssit. Yrityksille

Patentti- ja rekisterihallitus kouluttaa. Kurssit Syksy 2010. Patentti- ja rekisterihallituksen kurssit. Yrityksille Patentti- ja rekisterihallitus kouluttaa Kurssit Syksy 2010 Patentti- ja rekisterihallituksen kurssit Yrityksille Yrityspalvelutehtävissä toimiville Asiantuntijoille ja asiamiehille ILMOITTAUDU kursseillemme

Lisätiedot

Teollisoikeudet liiketoiminnassa

Teollisoikeudet liiketoiminnassa Teollisoikeudet liiketoiminnassa Patentit, hyödyllisyysmallit, mallioikeudet ja tavaramerkit Vaasa 14.9.2016 Juha Vuorela Esiintyjän esittely Juha Vuorela, vanhempi tutkijainsinööri DI, TKK 2004 PRH:lla

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2010

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2010 JULKINEN VASTA BUDJETIN JULKAI- SEMISEN JÄLKEEN PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS PRH Dnro: 55/20/09 03. Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v) Momentille

Lisätiedot

Konkreettisia etuja aineettomista oikeuksista

Konkreettisia etuja aineettomista oikeuksista Konkreettisia etuja aineettomista oikeuksista www.kolster.fi Kolster on IPR-asiantuntija Kolster Oy Ab on teollisoikeuksiin tai laajemmin immateriaalioikeuksiin (IPR, Intellectual Property Rights) erikoistunut

Lisätiedot

Patentointi Yritysten kotimainen patentointi laskussa

Patentointi Yritysten kotimainen patentointi laskussa Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta 00 Patentointi 00 Yritysten kotimainen patentointi laskussa Yritysten ja yhteisöjen kotimainen patentointi on laskenut tasaisesti vuodesta 000 lähtien. Vuonna 000

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS VUOSIKERTOMUS 2009

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS VUOSIKERTOMUS 2009 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS VUOSIKERTOMUS 2009 1 Sisällys Pääjohtajan katsaus 3 PRH:n arvot 4 Toiminta-ajatus 6 Visio 6 Toimintakaavio 7 Johtokunta, johtoryhmä ja yhteistyötoimikunta 8 Tapahtumia 2009

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS VUOSIKERTOMUS 2007

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS VUOSIKERTOMUS 2007 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS VUOSIKERTOMUS 2007 1 PRH:n arvot Patentti- ja rekisterihallituksessa käydään jatkuvaa arvokeskustelua. Vuonna 2004 käydyn keskustelun ja valmistelun jälkeen keskeisimmät

Lisätiedot

Patentti- ja rekisterihallitus kouluttaa. Kurssit Syksy 2009. Patentti- ja rekisterihallituksen kurssit: Yrityksille. Yrityspalvelutehtävissä

Patentti- ja rekisterihallitus kouluttaa. Kurssit Syksy 2009. Patentti- ja rekisterihallituksen kurssit: Yrityksille. Yrityspalvelutehtävissä Patentti- ja rekisterihallituksen kurssit: Yrityksille Yrityspalvelutehtävissä toimiville Asiantuntijoille ja asiamiehille kouluttaa Kurssit Syksy 2009 KAUPPAREKISTERIASIAT TAVARAMERKKI JA MALLISUOJA PATENTTI

Lisätiedot

Laki hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain muuttamisesta

Laki hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 1995 Laki hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan hyödyllisyysmallioikeudesta 10 päivänä toukokuuta 1991

Lisätiedot

JURIDIIKKA YRITYKSEN BRÄNDIN SUOJAAMISEN APUNA

JURIDIIKKA YRITYKSEN BRÄNDIN SUOJAAMISEN APUNA JURIDIIKKA YRITYKSEN BRÄNDIN SUOJAAMISEN APUNA Juhani Ekuri asianajaja, varatuomari ASIANAJOTOIMISTO Esityksen rakenne mikä on brändi? miten brändi suojataan? miten brändin loukkauksilta puolustaudutaan?

Lisätiedot

Fi-verkkotunnus luotettava ja suomalainen

Fi-verkkotunnus luotettava ja suomalainen Fi-verkkotunnus luotettava ja suomalainen Oma yritys 2012 Juhani Juselius Internetin osoitteistopuu. gtld.com.net.mobi....pφ مصر..uk cctld.de.se.fi -suomalainen -luotettava.co.uk.gv.uk yritys.fi yritys.co.uk

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS

VUOSIKERTOMUS PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS 2010 VUOSIKERTOMUS 101001011 1010010101010 01010000100101110101 010011101010001 1000100011101001010001 000101010100101010101010101 10100100011101010100010101010010101010 110101010101010010101000101010000100101110101

Lisätiedot

Tahti yhtenäistä ja vertailukelpoista tilastotietoa johtamisen tueksi

Tahti yhtenäistä ja vertailukelpoista tilastotietoa johtamisen tueksi Tahti yhtenäistä ja vertailukelpoista tilastotietoa johtamisen tueksi Käyttökokemuksia Patentti- ja rekisterihallituksessa Valtio Expo 2009 Marina Congress Center Helsinki 7.5.2009 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS

Lisätiedot

Toiminta-ajatus ja tehtävät. Sisältö. Strategiset tavoitteet 2011 2020. Johtokunta

Toiminta-ajatus ja tehtävät. Sisältö. Strategiset tavoitteet 2011 2020. Johtokunta 2011 V U O S I K E R T O M U S Sisältö PRH:n toiminta-ajatus...2 Strategiset tavoitteet...2 Johtokunta...2 Pääjohtajan katsaus...3 Yritys- ja yhteisölinja Asiakkaat käyttivät sähköisiä palveluja vilkkaasti...4-5

Lisätiedot

Suomalaisille yrityksille myönnettiin edellisvuosia vähemmän patentteja kotimaassa vuonna 2013

Suomalaisille yrityksille myönnettiin edellisvuosia vähemmän patentteja kotimaassa vuonna 2013 Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta 0 Patentointi 0 Suomalaisille yrityksille myönnettiin edellisvuosia vähemmän patentteja kotimaassa vuonna 0 Tilastokeskuksen mukaan suomalaisten yritysten ja yhteisöjen

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2011

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2011 JULKINEN VASTA BUDJETIN JULKAISEMISEN JÄLKEEN PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS PRH Dnro: 42/20/10 03. Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v) Momentille myönnetään

Lisätiedot

TAVARAMERKIT. Tuulimarja Myllymäki, PRH

TAVARAMERKIT. Tuulimarja Myllymäki, PRH TAVARAMERKIT Tuulimarja Myllymäki, PRH Mikä tavaramerkki on? Tavaran tai palvelun kaupallinen tunnus tuotteen/palvelun erottamiseksi muiden vastaavista = Keino erottua Yksinoikeus / kielto-oikeus Yksinoikeus

Lisätiedot

Tiedolla varmuutta - suojauksella kilpailuetua

Tiedolla varmuutta - suojauksella kilpailuetua Tiedolla varmuutta - suojauksella kilpailuetua - aineeton pääp ääoma liiketoiminnan tukijalkana Vesi-ohjelman vuosiseminaari 22.11.2011 Sisält ltöä: 1) Immateriaalijärjestelm rjestelmä ja innovaatioprosessi

Lisätiedot

TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA 2006

TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA 2006 TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNTA KIERTOKIRJE 1/2007 Bulevardi 28 00120 Helsinki Puh. (09) 680 401 24.1.2007 Faksi (09) 604 714 Merja Salonen 1(1) TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA

Lisätiedot

Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta

Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta 1 : Yksityiset toimijat yrittäjien tärkein voimavara Kysely toteutettiin yhteistyössä Suomen Yrittäjien

Lisätiedot

Viite: Kauppa- ja teollisuusministeriön kirje 24.6.2004, 6/030/2004. Alueellistamisselvitys kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonalalla

Viite: Kauppa- ja teollisuusministeriön kirje 24.6.2004, 6/030/2004. Alueellistamisselvitys kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonalalla 31.8.2004 DN:o 250/04/04 Kauppa- ja teollisuusministeriö Viite: Kauppa- ja teollisuusministeriön kirje 24.6.2004, 6/030/2004 Asia: Alueellistamisselvitys kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonalalla

Lisätiedot

Miten suojaat aineettoman omaisuuden yritystoiminnassa?

Miten suojaat aineettoman omaisuuden yritystoiminnassa? Miten suojaat aineettoman omaisuuden yritystoiminnassa? 8:30 Ilmoittautuminen ja aamukahvit 9:00 9:20 Tervetuloa - seminaarin avaus Aineeton oikeus käytännössä ja julkinen rahoitus Tapani Saarenpää, asiantuntija,

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2006

TOIMINTAKERTOMUS 2006 TOIMINTAKERTOMUS 2006 YLEISTÄ Vuosi 2006 oli OuLVI:n 44. toimintavuosi. Vuoden aikana järjestetty toiminta oli edellisten vuosien mukaista.tapahtumissa keskityttiin laatuun ja panostettiin tapahtumaympäristöön

Lisätiedot

Opintovierailut. Euroopan unionin. poikittaisohjelma. opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille

Opintovierailut. Euroopan unionin. poikittaisohjelma. opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille Opintovierailut Euroopan unionin poikittaisohjelma opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille Opintovierailut-ohjelma Opintovierailut on osa Elinikäisen oppimisen ohjelman poikittaisohjelmaa. Ohjelman

Lisätiedot

TAVARAMERKIT. Tuulimarja Myllymäki, PRH

TAVARAMERKIT. Tuulimarja Myllymäki, PRH TAVARAMERKIT Tuulimarja Myllymäki, PRH Mikä tavaramerkki on? Tavaran tai palvelun kaupallinen tunnus tuotteen/palvelun erottamiseksi muiden vastaavista = Erottamisväline Yksinoikeus / kielto-oikeus Yksinoikeus

Lisätiedot

LÄÄKÄRISEURA COCCYX ry Sihteeri. Martti Hyvönen 6.11.2006 1 (3)

LÄÄKÄRISEURA COCCYX ry Sihteeri. Martti Hyvönen 6.11.2006 1 (3) Martti Hyvönen 6.11.2006 1 (3) Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Hallitus, c/o Riitta Soinola PL 713, 00101 Helsinki YHDISTYSJÄSENYYS Lääkäriseura Coccyx ry (Association médicale Coccyx) on Ranskassa opiskelleiden

Lisätiedot

HE 219/2004 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tavaramerkkilakia.

HE 219/2004 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tavaramerkkilakia. HE 219/2004 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tavaramerkkilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tavaramerkkilakia. Ehdotetut muutokset perustuvat

Lisätiedot

PRH matkalla vuoteen 2015 miten

PRH matkalla vuoteen 2015 miten PRH matkalla vuoteen 2015 miten yhdessä eteenpäin? Sidosryhmätilaisuus 20.10.2011 2011 Rauni Hagman 1 PRH:n toiminta-ajatus ja tehtävät PRH edistää yrittäjyyttä, innovatiivisuutta ja yhteisöllistä toimintaa

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN JA PATENTTI- JA REKISTERIHAL- LITUKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUODELLE 2010

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN JA PATENTTI- JA REKISTERIHAL- LITUKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUODELLE 2010 15.12. TEM/2769/02.01.02/ TULOSSOPIMUS TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN JA PATENTTI- JA REKISTERIHAL- LITUKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUODELLE 1 YLEISTÄ Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) toimii työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

Asiamiestutkinto Patenttioikeus TEOLLISOIKEUSASIAMIES- LAUTAKUNTA. Osio 4. Monivalintakysymykset (enintään 50 pistettä)

Asiamiestutkinto Patenttioikeus TEOLLISOIKEUSASIAMIES- LAUTAKUNTA. Osio 4. Monivalintakysymykset (enintään 50 pistettä) 1 (4) Osio 4. Monivalintakysymykset (enintään 50 pistettä) Alla on kuvattu 10 itsenäistä tilannetta. Kuhunkin tilanteeseen liittyy neljä toisistaan riippumatonta väittämää. Rastita kustakin väittämästä

Lisätiedot

Matkailutilasto Lokakuu 2016

Matkailutilasto Lokakuu 2016 Matkailutilasto Lokakuu 2016 1 YHTEENVETO Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat 4,0 prosenttia Oulussa Lokakuussa 2016 Oulussa yövyttiin 49 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 43 000 yötä ja ulkomaalaiset

Lisätiedot

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisut 2010

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisut 2010 Oikeus 2011 Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisut 2010 Korkeimmassa hallinto-oikeudessa ratkaistiin 4 200 asiaa vuonna 2010 Korkein hallinto-oikeus ratkaisi Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2010 kaikkiaan

Lisätiedot

Asetus hyödyllisyysmallioikeudesta annetun asetuksen muuttamisesta

Asetus hyödyllisyysmallioikeudesta annetun asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1995 Asetus hyödyllisyysmallioikeudesta annetun asetuksen muuttamisesta Kauppa- ja teollisuusministerin esittelystä muutetaan hyödyllisyysmallioikeudesta 5 päivänä

Lisätiedot

Elinkeinoelämän keskusliitto Finlands Näringsliv Confederation of Finnish Industries

Elinkeinoelämän keskusliitto Finlands Näringsliv Confederation of Finnish Industries Elinkeinoelämän keskusliitto Finlands Näringsliv Confederation of Finnish Industries 1 Menestyvien yritysten Suomi 2 Ketä EK edustaa? EK edustaa kattavasti kaikkia yksityisiä toimialoja ja kaikenkokoisia

Lisätiedot

Harvinaisten kielten osaamistarpeet Lapin alueella Ammattikielten ja viestinnän yhdistyksen kevätpäivät 18.5.2011 Kokkolassa

Harvinaisten kielten osaamistarpeet Lapin alueella Ammattikielten ja viestinnän yhdistyksen kevätpäivät 18.5.2011 Kokkolassa Harvinaisten kielten osaamistarpeet Lapin alueella Ammattikielten ja viestinnän yhdistyksen kevätpäivät 18.5.2011 Kokkolassa Ritva Ala-Louko Lapin korkeakoulukonsernin kielikeskus Rovaniemen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Yliopistojen kansainvälisen koulutuksen sähköinen rekrytointi- ja hakujärjestelmä -hanke OPM seminaari opiskelijavalinnoista 12.2.

Yliopistojen kansainvälisen koulutuksen sähköinen rekrytointi- ja hakujärjestelmä -hanke OPM seminaari opiskelijavalinnoista 12.2. Yliopistojen kansainvälisen koulutuksen sähköinen rekrytointi- ja hakujärjestelmä -hanke OPM seminaari opiskelijavalinnoista 12.2.2007 Helsingin yliopisto Kati Kettunen Opiskelijapalveluiden päällikkö

Lisätiedot

Asia Mallioikeuslakisopimus - Maailman henkisen omaisuuden järjestö (WIPO)

Asia Mallioikeuslakisopimus - Maailman henkisen omaisuuden järjestö (WIPO) Työ- ja elinkeinoministeriö PERUSMUISTIO TEM2016-00123 TMO Huhtala Liisa(TEM) 20.04.2016 Asia Mallioikeuslakisopimus - Maailman henkisen omaisuuden järjestö (WIPO) Kokous U/E/UTP-tunnus Käsittelyvaihe

Lisätiedot

Ulkomailla hankitun sosiaaliohjaajakelpoisuuden tunnustaminen Suomessa

Ulkomailla hankitun sosiaaliohjaajakelpoisuuden tunnustaminen Suomessa Ulkomailla hankitun sosiaaliohjaajakelpoisuuden tunnustaminen Suomessa 18.1.2012 Yleistä tutkintojen tunnustamisesta Koulutus, tutkinnot ja ammattien sääntely vahvasti kansallisia Tunnustaminen jaetaan

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki kansainväliset yhteydet. Yhteysjohtaja Marketta Mäkinen

Jyväskylän kaupunki kansainväliset yhteydet. Yhteysjohtaja Marketta Mäkinen Jyväskylän kaupunki kansainväliset yhteydet Yhteysjohtaja Marketta Mäkinen 7.3.2013 Jyväskylän kaupungin kansainvälisten yhteyksien linjaukset Jyväskylän kaupunkistrategia Jyväskylä kilpailukykyinen kaupunki,

Lisätiedot

Brändituotteella uusille markkinoille 26.9.2011 1

Brändituotteella uusille markkinoille 26.9.2011 1 Brändituotteella uusille markkinoille 26.9.2011 1 Abloy Oy Abloy Oy on johtavia lukko- ja rakennushelavalmistajia ja sähköisen lukitusteknologian edelläkävijä. Abloy Oy kuuluu maailman johtavaan ASSA ABLOY

Lisätiedot

Matkailutilasto Elokuu 2016

Matkailutilasto Elokuu 2016 Matkailutilasto Elokuu 2016 1 YHTEENVETO Yöpymiset laskivat 4,7 prosenttia Oulussa Elokuussa 2016 Oulussa yövyttiin 57 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 44 000 yötä ja ulkomaalaiset 13 000 yötä (venäläiset

Lisätiedot

Läsnä pj. Jouko Skinnari /sd vpj. Jari Leppä /kesk (3 13 ) jäs. Arto Bryggare /sd (3 13 ) Sari Essayah /kd (9 10 )

Läsnä pj. Jouko Skinnari /sd vpj. Jari Leppä /kesk (3 13 ) jäs. Arto Bryggare /sd (3 13 ) Sari Essayah /kd (9 10 ) TALOUSVALIOKUNTA PÖYTÄKIRJA 65/2005 vp Tiistai 13.9.2005 kello 12.00-13.05 Läsnä pj. Jouko Skinnari /sd vpj. Jari Leppä /kesk (3 13 ) jäs. Arto Bryggare /sd (3 13 ) Sari Essayah /kd (9 10 ) Klaus Hellberg

Lisätiedot

Teollisoikeuksilla kilpailuetua

Teollisoikeuksilla kilpailuetua Teollisoikeuksilla kilpailuetua milloin asiamiehen kokemusta kannattaa hyödyntää? TYP 2014 23.10.2014 Håkan Niemi Kolster Oy Ab Pohjalainen 13.10.2014 Pohjalainen 13.10.2014 Pohjalainen 20.10.2014 2 3

Lisätiedot

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002 KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002 1. Toimintakatsaus 1.1. Perustehtävät ja toiminnan kuvaus, toiminta-ajatus Kuluttajavalituslautakunta antaa kirjallisia ratkaisusuosituksia kuluttajien

Lisätiedot

Tekesin palvelut ja rahoituksen edellytykset. Riskienhallinnan PK-lähtö Varkaudessa Harri Kivelä

Tekesin palvelut ja rahoituksen edellytykset. Riskienhallinnan PK-lähtö Varkaudessa Harri Kivelä DM 450969 01-2017 Tekesin palvelut ja rahoituksen edellytykset Riskienhallinnan PK-lähtö Varkaudessa 8.6.2017 Harri Kivelä DM 450969 01-2017 Tekes verkostoja innovaatioille Palvelut rahoitusta ja asiantuntemusta

Lisätiedot

Matkailutilasto Syyskuu 2016

Matkailutilasto Syyskuu 2016 Matkailutilasto Syyskuu 2016 1 YHTEENVETO Rekisteröidyt yöpymiset nousivat 6,6 prosenttia Oulussa Syyskuussa 2016 Oulussa yövyttiin 50 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 41 000 yötä ja ulkomaalaiset

Lisätiedot

Uusi yritys Perustamisilmoitus ja rekisteröityminen

Uusi yritys Perustamisilmoitus ja rekisteröityminen Uusi yritys ja rekisteröityminen Sanna Koivisto Pirkanmaan verotoimisto Mikä on YTJ? Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä Verohallituksen ja Patentti- ja rekisterihallituksen yhdessä ylläpitämä tietojärjestelmä

Lisätiedot

HE 227/2006 vp. aiheutuneet kokonaiskustannukset. Suoriteryhmämääritelmä. Esityksessä ehdotetaan Patentti- ja rekisterihallituksen

HE 227/2006 vp. aiheutuneet kokonaiskustannukset. Suoriteryhmämääritelmä. Esityksessä ehdotetaan Patentti- ja rekisterihallituksen Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Patentti- ja rekisterihallituksen suoritteista perittävistä maksuista annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan Patentti- ja rekisterihallituksen maksuista

Lisätiedot

Arvoja, asenteita, tietoa ja taitoa kansainvälisen toiminnan kautta

Arvoja, asenteita, tietoa ja taitoa kansainvälisen toiminnan kautta Arvoja, asenteita, tietoa ja taitoa kansainvälisen toiminnan kautta Kumi-instituutin syysseminaari, Nastopoli Nastola 10.11.2006 Tiina Pärnänen Kansainvälisen henkilövaihdon keskus CIMO Kansainvälisen

Lisätiedot

keskus Euro TAMPEREEN YLIOPISTON KIRJASTO Yliopistonkatu 38 PL Tampere

keskus Euro TAMPEREEN YLIOPISTON KIRJASTO Yliopistonkatu 38 PL Tampere TAMPEREEN YLIOPISTON KIRJASTO Euro keskus Yliopistonkatu 38 PL 617 33101 Tampere www.uta.fi/laitokset/kirjasto/eu EU-informaatikko puh. (03) 215 7867 fax (03) 215 7493 e-mail: kileto@uta.fi 1 Tampereen

Lisätiedot

Sivistyksessä Suomen tulevaisuus. KOULUTUS 2030 Pitkän aikavälin kehittämistarpeet ja tavoitteet Opetusministeri Henna Virkkunen

Sivistyksessä Suomen tulevaisuus. KOULUTUS 2030 Pitkän aikavälin kehittämistarpeet ja tavoitteet Opetusministeri Henna Virkkunen Sivistyksessä Suomen tulevaisuus KOULUTUS 2030 Pitkän aikavälin kehittämistarpeet ja tavoitteet Opetusministeri Henna Virkkunen Millaisia tietoja ja taitoja tulevaisuudessa tarvitaan? Tulevaisuuden tietojen

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry S i v u 2 DIABETESHOITAJAT RY VUOSIKERTOMUS 2014 SISÄLTÖ 1.YHDISTYS... 2 3.HALLINTO... 3 5.2. Yhteistyö... 4 5.3. Tiedotus... 4 5.4. Toimikuntatyöskentely... 5 6.1.

Lisätiedot

1 Nimenhuuto Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 10 jäsentä. 2 Päätösvaltaisuus Todettiin, ettei kokous ollut päätösvaltainen.

1 Nimenhuuto Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 10 jäsentä. 2 Päätösvaltaisuus Todettiin, ettei kokous ollut päätösvaltainen. TALOUSVALIOKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 vp Perjantai 8.2.2013 kello 11.00-13.00 Läsnä pj. Mauri Pekkarinen /kesk vpj. Marjo Matikainen-Kallström /kok (1 10, 11 osittain, 12 jäs. Lars Erik Gästgivars /r (3 Teuvo

Lisätiedot

Pohjois-Savon liitto, maakuntasali, Sepänkatu 1, Kuopio

Pohjois-Savon liitto, maakuntasali, Sepänkatu 1, Kuopio Esityslista 2/2017 1 (5) Aika ma 20.3.2017 klo 9.00 Paikka Pohjois-Savon liitto, maakuntasali, Sepänkatu 1, Kuopio Kokouksen esityslista liitteineen on saatavana Pohjois-Savon liiton www-sivuilta: www.pohjois-savo.fi/myr

Lisätiedot

Virkamiesvaihto. Kansainvälistymismahdollisuuksia. valtiolla työskenteleville

Virkamiesvaihto. Kansainvälistymismahdollisuuksia. valtiolla työskenteleville Virkamiesvaihto Kansainvälistymismahdollisuuksia valtiolla työskenteleville Virkamiesvaihto-ohjelmat Virkamiesvaihto-ohjelmat tukevat valtionhallinnon työntekijöiden kansainvälistä liikkuvuutta ja henkilöstön

Lisätiedot

Laki tavaramerkkilain muuttamisesta

Laki tavaramerkkilain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1995 Laki tavaramerkkilain muuttamisesta muutetaan 10 päivänä tammikuuta 1964 annetun tavaramerkkilain (7/64) 14 :n 1 momentin

Lisätiedot

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen OIKARISTEN sukuseura ry:n Toimintakertomus vuodelta Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen 2011 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 30.11.2011 Oikaristen 11-vuotias sukuseura toimii

Lisätiedot

LAUSUNTO KOSKIEN HALLITUKSEN ESITYSTÄ YHDISTETYSTÄ PATENTTITUOMIOISTUIMESTA TEHDYN SOPIMUKSEN KANSALLISTA VOIMAANSAATTAMISTA (HE 45/2015 vp)

LAUSUNTO KOSKIEN HALLITUKSEN ESITYSTÄ YHDISTETYSTÄ PATENTTITUOMIOISTUIMESTA TEHDYN SOPIMUKSEN KANSALLISTA VOIMAANSAATTAMISTA (HE 45/2015 vp) Minna Aalto-Setälä Lausunto 9.10.2015 Lakivaliokunta 00102 EDUSKUNTA lav@eduskunta.fi LAUSUNTO KOSKIEN HALLITUKSEN ESITYSTÄ YHDISTETYSTÄ PATENTTITUOMIOISTUIMESTA TEHDYN SOPIMUKSEN KANSALLISTA VOIMAANSAATTAMISTA

Lisätiedot

Matkailutilasto Kesäkuu 2016

Matkailutilasto Kesäkuu 2016 Matkailutilasto Kesäkuu 2016 1 YHTEENVETO Yöpymiset vähenivät 7,5 prosenttia Oulussa Kesäkuussa 2016 Oulussa yövyttiin 49 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 37 000 yötä ja ulkomaalaiset 12 000 yötä

Lisätiedot

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Yleisesittely

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Yleisesittely Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Yleisesittely Pohjois-Savon ELY-keskus, viestintä 20.4.2010 1 Tausta Aloitti toimintansa 1.1.2010 osana valtion aluehallinnon uudistusta Tehtävät

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2013

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2013 KOKOUSKUTSU 1/2014 Kokousaika klo 9.00 Kokouspaikka Jyväskylä, KESLABin neuvottelutila Käsiteltävät asiat Asia Liite Sivu 1 3 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT 3 4 LIIKELAITOS

Lisätiedot

Yrittäjyys. Konsultit 2HPO 17.4.2013 2HPO.FI

Yrittäjyys. Konsultit 2HPO 17.4.2013 2HPO.FI Yrittäjyys Konsultit 2HPO 1 Jos saisi valita yrittäjä- ja palkansaajauran välillä Liettua Kiina USA Kreikka Latvia Bulgaria Italia Ranska Irlanti EU-27 Viro Espanja Iso-Britannia Alankomaat Belgia Saksa

Lisätiedot

Toimintaedellytysten turvaaja - uusi Valtion lupa- ja valvontavirasto

Toimintaedellytysten turvaaja - uusi Valtion lupa- ja valvontavirasto Toimintaedellytysten turvaaja uusi Valtion lupa ja valvontavirasto 1 Ydinviestit Valtion lupa, ohjaus ja valvontatehtäviä kootaan uudenlaiseen, monialaiseen virastoon. Viraston toimialat ovat varhaiskasvatus,

Lisätiedot

puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka SDP I varapuheenjohtaja Andersson Markku, Jyväskylä Kok. II varapuheenjohtaja Tölli Tapani, Tyrnävä Kesk.

puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka SDP I varapuheenjohtaja Andersson Markku, Jyväskylä Kok. II varapuheenjohtaja Tölli Tapani, Tyrnävä Kesk. Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 8/2016 Kokoustiedot Aika 23.11.2016 klo 10.04-13.20 Paikka Kuntatalo Toinen linja 14, Helsinki Päätöksentekoon osallistuneet puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Yrityksen perustamisen 10 vaihetta

Yrityksen perustamisen 10 vaihetta Yrityksen perustamisen 10 vaihetta Oma halu ja tahto Muista, että elinkeinotoiminnassa: on säilytettävä terve ja toimiva taloudellinen kilpailu ja on vältettävä määräävän markkina-aseman väärinkäyttöä.

Lisätiedot

PROTOMO JYVÄSKYLÄ 22.3.2010 TEOLLISOIKEUSASIAA

PROTOMO JYVÄSKYLÄ 22.3.2010 TEOLLISOIKEUSASIAA PROTOMO JYVÄSKYLÄ 22.3.2010 TEOLLISOIKEUSASIAA KEKSINNÖLLISYYDEN ARVIOINNISTA 1. CASE: MATTOKAUPPAA NORJASSA - SUOJAUKSEN MERKITYS 2. TÄRKEIMMÄT PELIVÄLINEET LIIKETOIMINNAN TUKEMISEEN 3. IPR -STRATEGIASTA

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Leena Roivas Puheenjohtaja 2011-2014 TOIMINTA-AJATUS Liitto on ammatillisesti ja yhteiskunnallisesti vastuunsa tuntevien naisten puolueisiin sitoutumaton järjestö, joka on aktiivisesti

Lisätiedot

1 28.8.2014 Lapin TE-toimisto/EURES/P Tikkala

1 28.8.2014 Lapin TE-toimisto/EURES/P Tikkala 1 European Employment Services EUROOPPALAINEN TYÖNVÄLITYSPALVELU 2 neuvoo työnhakijoita, jotka haluavat työskennellä ulkomailla ja työnantajia, jotka haluavat rekrytoida ulkomaisen työntekijän 3 EU/ETA-maat

Lisätiedot

Mitä start-up -yritys odottaa PRH:n palveluilta? OTK Maria Rehbinder, Legal Counsel (IPR),Aalto-yliopisto http://copyright.aalto.

Mitä start-up -yritys odottaa PRH:n palveluilta? OTK Maria Rehbinder, Legal Counsel (IPR),Aalto-yliopisto http://copyright.aalto. Mitä start-up -yritys odottaa PRH:n palveluilta? OTK Maria Rehbinder, Legal Counsel (IPR),Aalto-yliopisto http://copyright.aalto.fi Start-up -yritys toimijoita http://ace.aalto.fi/en/ The aim of Aalto

Lisätiedot

Fi-verkkotunnus yksilöllinen ja suomalainen

Fi-verkkotunnus yksilöllinen ja suomalainen Fi-verkkotunnus yksilöllinen ja suomalainen Fi-verkkotunnus yksilöllinen ja suomalainen 2 Fi-verkkotunnus on yhtä supisuomalainen asia kuin sauna ja joulupukki. Se on merkki turvallisuudesta ja luotettavuudesta.

Lisätiedot

PÄÄMINISTERIN PARHAAT KÄYTÄNNÖT KILPAILU

PÄÄMINISTERIN PARHAAT KÄYTÄNNÖT KILPAILU KILPAILUOHJE 10.1.2006 PÄÄMINISTERIN PARHAAT KÄYTÄNNÖT KILPAILU Koko kansan tietoyhteiskunta ja pääministerin parhaat käytännöt - palkinto Hallituksen tietoyhteiskuntaohjelman tavoitteena on koko kansan

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Suomen Maastohiihto ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

1 Yhdistyksen nimi on Suomen Maastohiihto ry ja sen kotipaikka on Helsinki. SUOMEN MAASTOHIIHTO R.Y.:N SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Maastohiihto ry ja sen kotipaikka on Helsinki. Tarkoitus ja toiminnan laatu 2 Yhdistyksen tarkoituksena on

Lisätiedot

Patenttilinjan uudet palvelututkimusmuodot ja katsaus polttomoottoritekniikan patentointitilanteeseen 2014

Patenttilinjan uudet palvelututkimusmuodot ja katsaus polttomoottoritekniikan patentointitilanteeseen 2014 Patenttilinjan uudet palvelututkimusmuodot ja katsaus polttomoottoritekniikan patentointitilanteeseen 2014 Tutkija Tero Lähde, Patentti- ja rekisterihallitus Sisältöä 2014 julkisiksi tulleista Patenttijulkaisuista

Lisätiedot

HYY seniorit ry, HUS seniorer rf. Rek. no 192.654 SÄÄNNÖT

HYY seniorit ry, HUS seniorer rf. Rek. no 192.654 SÄÄNNÖT HYY seniorit ry, HUS seniorer rf SÄÄNNÖT Yhdistysrekisteri vahvistanut 27.10.2005 HYY-seniorit, HUS-seniorer rf SÄÄNNÖT 2 (5) 1 Nimi, kotipaikka ja kielet Yhdistyksen nimi on HYY-seniorit ry, HUS-seniorer

Lisätiedot