PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS VUOSIKERTOMUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS VUOSIKERTOMUS"

Transkriptio

1 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS VUOSIKERTOMUS 1

2 2 Valokuvat: PRH:n kuva-arkisto, Suomen Keksijäin Keskusliitto KEKE ry, WIPOn kuva-arkisto Graafi nen suunnittelu: Kedm Oy Paino: Painorauma Oy

3 SISÄLLYS Toiminta-ajatus PRH:n visio Pääjohtajan katsaus Patentti- ja rekisterihallitus Tapahtumakalenteri 2002 Organisaatio Henkilöstö PatRek-asiakaspalvelu Kirjasto- ja informaatiopalvelut Yritys- ja yhteisölinja Patentti- ja innovaatiolinja Tavaramerkki- ja mallilinja Yhdistysasiain yksikkö Markkinointi- ja liiketoimintayksikkö Valituslautakunta Alueyhteistyö Viestintä ja yhteiskunta-asiat INNOSUOMI 2002 Kansainvälinen yhteistyö Tuotto- ja kululaskelma Tase Tilinpäätöslaskelmien tarkastelua Tuloksellisuuskatsaus 2002 Palvelutaso JUHLAVUOSI

4 TOIMINTA-AJATUS Teollisoikeuksien ja yritys- ja yhteisötoiminnan asiantuntijaorganisaationa Patentti- ja rekisterihallitus edistää ja kehittää yrittäjyyttä, innovatiivisuutta ja yhteisöllistä toimintaa Suomessa ja kansainvälisesti. Patentti- ja rekisterihallitus vaalii henkistä pääomaa ja tukee teknistä ja taloudellista kehitystä varmistamalla, että yritykset, yhdistykset ja säätiöt voivat toimia oikeudellisesti maassamme, keksijät, tutkijat, tuotekehittäjät, valmistajat ja markkinoijat voivat saada patentin, tavaramerkin, mallioikeuden tai muun teollisoikeudellisen suojan, suomalaisten edut turvataan kansainvälisesti, PRHtieto ja neuvonta on luotettavaa ja nopeasti saatavissa. PRH:N VISIO 2007 Luovuus, osaaminen, yrittäjyys ja yhteistoiminta ovat asiakkaittemme menestystekijöitä ja maamme teknisen, taloudellisen ja henkisen kehityksen ja hyvinvoinnin perusta. Asiakkaamme luottavat palvelum me oikeusvarmuuteen, yh den ver tai suu teen ja kansain vä lisesti kilpailukykyiseen laatuun ja pystyvät toimimaan PRH:n kautta täysipainoisesti myös kansainvälisessä innovaatiojärjestelmässä ja yritys toiminnassa. Palvelumme on nopeaa, joustavaa ja helposti käytettävissä PRH-Innotalossa, alueellisissa palvelupis teis sä ja tieto verkoissa. Olemme Suomen osaavin ja ystä vällisin henkilökunta. Kunnioitam me toisiamme, olemme avoimia ja uudistumme jatkuvasti. 4

5 PÄÄJOHTAJAN KATSAUS Vuosi 2002 oli Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) kannalta menestyksekäs. Työn tuottavuus virastossa kasvoi keskimäärin 4,4 prosenttia. Koska työn tuottavuus viimeisten kymmenen vuoden aikana on noussut noin 90 prosenttia, oli kertomusvuoden tavoitteeksi asetettu ainoastaan yhden prosentin kasvu. Se ylitettiin nyt nelinkertaisesti. Yksikkökustannukset olisivat saaneet budjetin mukaan nousta kolme prosenttia. Onnistuimme taloudellisessa mielessä hyvin siten, että yksikkökustannukset nousun sijaan laskivat reaalisesti laskettuna 4,4 %. Kertomusvuonna tehty asiakaspalvelututkimus antoi myönteisen kuvan virastomme palveluista. Tuloksekkaan vuoden perusteella henkilökunnalle maksettiin sopimuksen mukaisesti bonuspalkkiota. Aluepalveluita kehitettiin edelleen yhteistyössä TE-keskusten ja kauppa- ja teollisuusministeriön kanssa. Päämääränä on antaa yhden luukun periaatteella palveluita PRH-toiminnoista tehokkaasti 15:ssä TE-keskuksessa. Lisäksi päätettiin kehittää koulutusyhteistyötä maistraattien kanssa uusien haasteiden toteuttamiseksi asiakaspalvelussa. Myös internetin kautta annettavaa tietoa ja palveluita lisättiin tuntuvasti. Sähköisen asioinnin kehittämisessä PRH on ollut eurooppalaisten virastojen eturivissä. Tasavallan presidentti Tarja Halonen jakoi INNOSUOMI-palkinnot viidelle valtakunnallisen kilpailun voittajalle marraskuussa PRH:n tiloissa. Samassa yhteydessä jaettiin jälleen varusmiesten INNOINT-keksintökilpailun ja koululaisten INNOKOULU-ideointikilpailun palkinnot. Alkava vuosi on INNOSUO- MEN kymmenes toimintavuosi ja sen teemaksi on vahvistettu Innovaatioilla kestävään kehitykseen. Kertomusvuosi oli suomalaisen patentin 160-vuotisjuhlavuosi. Samoin juhlimme sitä, että Patentti- ja rekisterihallituksesta tehtiin itsenäinen keskusvirasto 60 vuotta sitten. Kansainvälinen yhteistyö WIPOn kanssa lujittui ja kehittyi edelleen myönteisesti. Myös eurooppalainen yhteistyö kasvaa ja hakee muotoaan jatkuvasti. Myönteisenä haasteena on edessämme Euroopan unionin jäsenmaiden lisäyksen aiheuttamat muutokset. Sama koskee Euroopan Patenttiorganisaation jäsenmäärää. Pyrimme omalta osaltamme parhaalla mahdollisella tavalla lisäämään yhteistyötä uusien jäsenvaltioiden kanssa. Samalla luonnollisesti toivotamme heidät lämpimästi tervetulleiksi niihin. Merkittävistä PRH:n kansainvälisistä hankkeista mainittakoon hakemuksemme kansainväliseksi tutkivaksi PCT-viranomaiseksi. Tähän Suomella on kansainvälisten sopimusten mukaan täysi mahdollisuus ja oikeus. WIPOn yleiskokouksen yhteydessä pidetyssä PCT unionin teknisen komitean kokouksessa todettiin tämä Suomen oikeus, samoin kuin, että PRH:lla on riittävästi kykyä ja kapasiteettia tähän tehtävään. Asiasta päättäminen jäi alkaneelle vuodelle. Haluan lämpimästi kiittää PRH:n henkilökuntaa erinomaisesti suoritetusta työstä, asiakaskuntaamme myönteisestä palautteesta sekä kotimaisia ja kansainvälisiä yhteistyökumppaneitamme hyvästä yhteistyöstä. Martti Enäjärvi 5

6 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Nykyinen Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) perustettiin vuonna Sitä ennen sen tehtäviä hoitivat mm. Suomen Senaatti (talousosasto), manufaktuurijohtokunta, teollisuushallitus ja kauppa- ja teollisuusministeriö. Nyt se kuuluu kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonalaan ja on tulosohjattu ja tulosbudjetoitu virasto. Patentti- ja rekisterihallitus kerää toimintansa kustannuksia vastaavat tulot asiakkaitten palvelumaksuina. Johtokunta v Valtioneuvosto on asettanut Patentti- ja rekisterihallitukselle uuden johtokunnan ajaksi Rehtori Paavo Uronen, puheenjohtaja, Teknillinen korkeakoulu Ylijohtaja Risto Paaermaa, vara puheenjohtaja, kauppa- ja teollisuusministeriö Pääjohtaja Martti Enäjärvi, PRH Osastopäällikkö Antti Maijala, Teollisuuden ja Työnantajain keskusliitto TT Lainopillinen asiamies Tytti Peltonen, Suomen Yrittäjät ry Patenttiasiamies Eva Grew, Suomen Patenttiasiamiesyhdistys ry Kassanhoitaja Eija Peltonen, PRH (henkilöstön edustaja) Johtoryhmä v Patentti- ja rekisterihallituksen tuloksesta vastaa pääjohtaja apunaan johtoryhmä: Pääjohtaja Martti Enäjärvi, puheenjohtaja Ylijohtaja Olli Koikkalainen Linjanjohtaja Sirkka-Liisa Lahtinen Linjanjohtaja Pekka Launis Yhdistysrekisterijohtaja Kalevi Sadeluoto Viestintäjohtaja Leo Lehdistö Suunnittelujohtaja Kari Summanen, jotka muodostavat johdon työvaliokunnan, sekä Talousjohtaja Raija Järviö Johtaja (kansainväliset ja lakiasiat) Eija Nuorlahti-Solarmo Markkinointipäällikkö Mika Waris Henkilöstöpäällikkö Esko Inkinen Suunnittelija Anna-Liisa Viinikka henkilöstön edustajana Yhteistyötoimikunta v Työnantajan edustajat: Pääjohtaja Martti Enäjärvi, puheenjohtaja Ylijohtaja Olli Koikkalainen, varapuheenjohtaja Linjanjohtaja Pekka Launis Linjanjohtaja Sirkka-Liisa Lahtinen Henkilöstöpäällikkö Esko Inkinen, siht. Henkilöstön edustajat, luottamusmiehet: Lakimies Timo Immonen, Akava-JS ry Vanhempi tutkijainsinööri Matti Santero, Palkansaajajärjestö Pardia ry:n Patenttihallinnon diplomiinsinöörit ry Apulaistarkastaja Sari Laajaranta, Palkansaajajärjestö Pardia ry:n PRH:n henkilökuntayhdistys Apulaistarkastaja Marjut Helminen KTM:n ammattiosasto VAL ry 6 Yläkuva: Patentti- ja rekisterihallituksen kollegion kokous 1952 Alakuva: Patentti- ja rekisterihallituksen johtokunta 2002

7 7

8 JUHLAVUODEN Euroopan harmonisointiviraston OHIMin uusi pääjohtaja Wubbo de Boer vieraili Innotalossa PRH oli mukana teknisen suunnittelun ja tuotekehityksen erikoistapahtumassa Suunnittelun Maailmassa Wanhassa Satamassa Helsingissä Valtioneuvos Harri Holkeri piti esitelmän yritystoiminnasta ja globalisaatiosta PRH:n juhlavuoden seminaarissa Eurooppalaisen kaupparekisteripalvelun, EBR:n hallitus kokoontui Innotalossa Maailman henkisen omaisuuden järjestön, WIPOn Maailmanlaajuisen henkisen omaisuuden päivää vietettiin jo toisen kerran PRH:n toimintaa esittelevä Hallittu juttu näyttely avattiin Innogalleriassa PRH:n vuosipäivää, Manufaktuuripäivää vietettiin sota-ajan tunnelmissa PRH:n patentti- ja innovaatiolinja järjesti sähköinen asioinnin seminaarin Innotalossa Suomalaisen patentin 160-juhlavuoden kunniaksi PRH palkitsi kolme ansioitunutta suomalaista keksijää. 8

9 TAPAHTUMAKALENTERI Ensimmäinen suomalainen patentti myönnettiin 160 vuotta sitten PRH:n uudistetut kotisivut avattiin Pohjoismaiset kaupparekisterijohtajat kokoontuivat Innotalossa Japan Institute of Invention and Innovation Japanista vieraili President Fumitake Yoshidan johdolla valtakunnallinen Innopäivä. Tasavallan presidentti Tarja Halonen jakoi INNOSUOMI-palkinnot. Puolustusvoiman komentaja amiraali Juhani Kaskeala jakoi yhdessä pääjohtaja Martti Enäjärven kanssa INNOINT-palkinnot Alvar Aallon patentteja esittelevä Innovatiivinen Aalto -näyttely avattiin Innogalleriassa Suomen Keksijäin Keskusliitto KEKE ry myönsi kunniamerkkejä PRH:laisille PRH esitteli rekistereitään Rekisterit auki! -tapahtumassa Lasipalatsissa Helsingissä Juhlavuosi huipentui henkilökuntajuhlaan. 9

10 ORGANISAATIO Johtokunta Hallinto Suunnittelujohtaja Kari Summanen Talousjohtaja Raija Järviö Kansainväliset ja lakiasiat, johtaja Eija Nuorlahti-Solarmo Henkilöstöpäällikkö Esko Inkinen Pääjohtaja Martti Enäjärvi Yritys- ja yhteisölinja Ylijohtaja Olli Koikkalainen Kaupparekisteri Yrityskiinnitykset Taseet ja tilinpäätökset Säätiöt Johtoryhmä Patentti- ja innovaatiolinja Linjanjohtaja Pekka Launis Patentit Integroidut piirit Hyödyllisyysmallit Viestintä ja yhteiskunta-asiat Viestintäjohtaja Leo Lehdistö Tavaramerkki- ja mallilinja Linjanjohtaja Sirkka-Liisa Lahtinen Tavaramerkit Mallioikeudet Pääjohtajan sihteeristö Pääjohtajan sihteeri Tuula Hirvonen Yhdistysasiainyksikkö Yhdistysrekisterijohtaja Kalevi Sadeluoto Sisäinen tarkastus Kirjasto- ja informaatiopalvelut Kirjasto- ja informaatiopalvelupäällikkö Ritva Sundquist YT-toimikunta Markkinointi ja liiketoiminnot Markkinointipäällikkö Mika Waris Valituslautakunta PatRek-asiakaspalvelu Asiakaspalvelupäällikkö Marja Sinkkonen TE-keskukset Kaikki PRH-palvelut Keksintöasiamiehet Uusyrityskeskukset neuvonta Aluepalvelut Maistraatit yritys- ja yhteisöasiat Kauppakamarit neuvonta 10

11 HENKILÖSTÖ Patentti- ja rekisterihallituksessa työskenteli vuoden 2002 lopulla 490 henkilöä. Henkilöstön määrä on kasvanut yli 2 prosenttia edellisestä vuodesta. Patentti- ja rekisterihallitus on vuonna 2002 panostanut henkilöstöpolitiikkaan ja henkilöstövoimavarojen johtamiseen. Erityisesti on painotettu henkilöstöpoliittista arvoperustaa. Lisäksi on painotettu koulutusta ja kehittämistä, työyhteisön hyvinvointia ja myönteistä työnantajakuvaa, joka on tärkeätä, kun kilpailu työvoimasta tulevaisuudessa kiristyy. Vuonna 2002 on myös panostettu tasa-arvotyöhön ja palkkausjärjestelmän uusimiseen. Patentti- ja rekisterihallituksen YT-toimikunta ja johtoryhmä, jotka ovat säännöllisesti kokoontuneet, tukevat henkilöstöasioiden hoitoa ja kehittämistä olemalla välittömiä yhteyslinkkejä johdon ja henkilöstön välillä. Vuonna 2002 otettiin Patentti- ja rekisterihallituksessa ensimmäistä kertaa laajamittaisesti käyttöön henkilöstötilinpäätös (HTP). Siinä on kerättyjen tunnuslukujen määränä noin 2/3 maksimimäärästä eli sadasta. Kun henkilöstötilinpäätöksen tunnuslukuja vertaillaan niin omassa virastossa saatuihin edellisten vuosien lukuihin kuin koko valtionhallinnossakin saatuihin lukuihin, saadaan joka vuosi perustietoa toteumasta ja tärkeimmistä kehityssuunnista. Näin saatua tietoa analysoidaan ja kohdennetaan viraston eri kehitystarpeisiin. Koulutuksen suunnittelun, seurannan ja raportoinnin, KOSURAn ATK-sovellusta on saatujen käyttökokemusten perusteella kehitetty siten, että jatkossa myös kunkin henkilökohtaiset koulutustiedot tallentuvat ja ovat tarvittaessa helposti käytettävissä. Koulutustilaisuuksien painopiste oli vuonna 2002 asiantuntijatasolla oman alan erikoisosaamisen syventämisessä sekä tietotekniikka- ja kielikoulutuksessa. TYKY-toiminnassa jatkettiin työyhteisön hyvinvoinnin kehittämistä, jota muun muassa virkistystoimikunta täydensi järjestämällä aktiivisesti erilaista toimintaa, kuten yhteisiä liikunta- ja virkistystapahtumia. Patentti- ja rekisterihallituksen palkkausjärjestelmän kehittämistä jatkettiin. Toimintavuoden alkupuolella palkkausprojektissa syntyi tarve sovitella työnantajapuolen edustajien kesken olleita erilaisia käsityksiä työn vaativuudesta. Samalla tarkennettiin projektin kokoonpanoa ja aikataulua. Tuloksena muutettiin vaativuusarvioinnin käsikirjaa ammattiosaamisen ja vuorovaikutuksen osalta. Syksyn aikana päästiin jatkamaan työtä myös henkilöstön edustajien kanssa. Tällöin testattiin uusittua vaativuusarvioinnin käsikirjaa ja saatiin päätökseen Patentti- ja rekisterihallituksen yleisimpien tehtävien, ns. paaluvirkojen vaativuuden arvioiminen. Juhlavuonna järjestettiin henkilökunnalle TYKY-toimintaan liittyen työhyvinvoinnin juhlaviikot Työhyvinvoinnin juhlaviikkojen luennot 1.3. Elämänkaaren ilot ja haasteet (Toimiva ihminen), johtava psykologi Aku Kopakkala, Mehiläinen Oyj Aivojumppa, Eila Packalén-Peussa / Kunnon Keho Luut lujiksi, röntgenhoitaja Leena Apell-Rantonen Liikkumalla hyvä olo, työfysioterapeutti Raili Vartiainen Mitä syöt - sitä olet, työterveyshoitaja Tarja Kostiainen Elämäni arvot - jaksamisen tukena, johtava psykologi Aku Kopakkala, Mehiläinen Oyj Kokoaikaiset ja osa-aikaiset sukupuolen mukaan Henkilöstön määrä henkilötyövuosina 2002 Henkilöstö koulutusasteen mukaan Henkilöstön ikärakenne Kokoaikaiset nainen 286 Kokoaikaiset mies 151 Osa-aikaiset nainen 44 Osa-aikaiset mies 9 Yhteensä 490 Johtamisen tuki Markkinointi- ja liiketoimintayksikkö Patentti- ja innovaatiolinja Kirjasto- ja informaatiopalvelu Tavaramerkki- ja mallilinja Yritys- ja yhteisölinja Yhdistysrekisteri Tutkijakoulutusaste 8 Ylempi ja alempi korkeakoulututkinto 256 Keskiaste 133 Perusaste 93 Yhteensä 490 alle 24-vuotiaita yli 55-vuotiaita 11

12 Tiedon tallentamisen ja tiedonkulun välineet ja tavat ovat muuttuneet PRH:n kuuden vuosikymmenen aikana. PATREK-ASIAKASPALVELU Patentti- ja rekisterihallituksen kirjaamo ja peruspalvelut toimivat PatRek-asiakaspalvelussa Innotalon katutasossa. PatRek palveli vuonna 2002 lähes asiakasta. Omatoimisesti julkisia asiakirjoja ja tietokantoja tutkivien asiakkaita oli myös paljon, sata henkilöä päivittäin. Erilaisia rekisteriotteita, todistuksia ja asiakirjajäljennöksiä annettiin lähes kappaletta. Vuonna 2002 mitattiin Patentti- ja rekisterihallituksen asiakastyytyväisyyttä. Tulokset osoittivat PatRekin onnistuneen palvelemaan hyvin asiakaslähtöisesti. Sähköisten palvelumuotojen monipuolistumisesta huolimatta tarve saada henkilökohtaista palvelua on säilynyt korkeana. Asiakkaat haluavat entistä nopeampaa, joustavampaa ja osaavampaa palvelua. KIRJASTO- JA INFORMAATIOPALVELUT PatRek-asiakaspalvelu: Erikoiskirjasto: Patenttijulkaisukopiot: Tietopalvelutilaukset: Patentti- ja rekisterihallituksen kirjasto- ja informaatiopalveluyksikkö on laaja teollisoikeudellinen ja tekninen erikoiskirjasto, joka ylläpitää Suomessa ainutlaatuista kotimaisten ja ulkomaisten patenttijulkaisujen kokoelmaa sekä tieteellistä kirjastoa. Kirjasto- ja informaatiopalveluyksikkö palvelee virastoa ja ulkopuolisia asiakkaita hankkimalla ja välittämällä teollisoikeuksiin ja yhtiöoikeuteen liittyvää tietoa ja kirjallisuutta. Kokoelmat ja tietokannat ovat keskeinen tiedonlähde teollisuudelle, tuotekehitykselle, tutkimukselle ja muulle elinkeinoelämälle. Kirjaston kokoelmissa oli vuoden 2002 lopussa yli 30 miljoonaa patenttijulkaisua yli 40 maasta. Kokoelmat karttuivat vuoden aikana yli miljoonalla uudella julkaisulla. Osa kokoelmasta on CD ROM - levyillä. Levyjä oli vuoden lopussa yli Ne sisälsivät lähes 12 miljoonaa julkaisua. Asiakkaiden yhteydenottoja kirjasto- ja informaatiopalveluyksikköön tuli vuoden aikana noin Vuonna 2001 aloitettu sähköinen julkaisujen välitys lisääntyi kertomusvuonna. Vuonna 2002 yli puolet kaikista patenttijulkaisujen jäljennepyynnöistä toimitettiin sähköisesti suoraan asiakkaan omalle työasemalle tai suuremmissa tilauksissa CD ROM-levyillä. Vuonna 2002 saatiin asiakkaitten käyttöön GID -patenttijulkaisutietokanta. Se sisältää noin 10 miljoonaa patenttijulkaisua, joita asiakkaat voivat tutkia ja selailla kirjaston lukusalissa. Maksullisten tietopalveluiden kehittämiseen panostettiin edelleen. Asiakkaille tehtyjen tiedonhakujen painopiste oli edelleen vaativissa tilastollisissa analyyseissa ja seurannoissa. Maksuttomien tiedonhakujen määrä oli lähes Koulutuksen lisäksi kirjasto- ja informaatiopalveluyksikkö teki toimintaansa tunnetuksi osallistumalla näyttelyihin ja messuihin yhteistyössä Patentti- ja rekisterihallituksen muiden yksiköiden kanssa. 12

13 13

14 YRITYS- JA YHTEISÖLINJA Eurooppalainen kaupparekisteripalvelu Yritys- ja yhteisölinjan keskeisiä tehtäviä ovat kaupparekisterin, säätiörekisterin ja yrityskiinnitysrekisterin pitäminen ja tilinpäätösasioiden julkistaminen ja näihin toimiin liittyvien ilmoitusten ratkaiseminen, joilla useilla on oikeutta luova vaikutus. Lisäksi linja valvoo säätiöiden hallintoa ja päätösten laillisuutta yritysten ja säätiöiden perustamisissa ja niissä tapahtuvissa muutoksissa. Myös tietopalvelu omista rekistereistä on merkittävää. Kaupparekisterissä on yritystä, säätiörekisterissä säätiötä ja yrityskiinnitysrekisterissä voimassa olevaa kiinnitystä. Vuonna 2002 kaupparekisterissä käsiteltiin uutta toiminimen rekisteröinti-ilmoitusta ja muutosilmoitusta sekä muita muutoksia lähinnä postiosoitteen muutoksia Tilinpäätösilmoituksia tarkastettiin Yrityskiinnityshakemuksia käsiteltiin kappaletta. Säätiöiden perustamislupia myönnettiin 53 ja muutostietoja rekisteröintiin 869 ja vuosiselvityksiä tarkastettiin Yritys- ja yhteisölinjalla työskentelee 144 henkilöä, joista 28 prosenttia on lakimiehiä. Tietojärjestelmien ylläpito- ja kehittämisyksikkö ja kaupparekisteriyksikkö ovat siirtyneet tiimiorganisaatioon. Uudistuksen tavoitteena on asiakaslähtöisesti parantaa työmenetelmiä ja nopeuttaa käsittelyä sekä antaa henkilöstölle mahdollisuus olla mukana kehittämässä omia työtehtäviään. Muiden yksiköiden tiimiyttämistä ollaan aloittamassa. YTJ laajenee Patentti- ja rekisterihallituksen ja Verohallituksen keväällä 2001 käyttöönottaman yritystietojärjestelmän, YTJ:n käyttö kasvoi kertomusvuonna räjähdysmäisesti: vuoden lopulla tietopalveluun tehtiin päivittäin lähes kyselyä. YTJ on Verohallituksen kanssa yhdessä ylläpidettävä tietojärjestelmä, joka mahdollistaa tietojen ilmoittamisen yhdellä ilmoituksella molemmille viranomaisille. YTJ:ssä elinkeinonharjoittajien ja säätiöiden tunnisteena käytetään yhtä ainoaa yritystunnusta, joka järjestelmä on harvinaisuus koko Euroopan Unionissa. Vuoden 2002 aikana on valmisteltu yhdessä Verohallinnon kanssa YTJ-palvelun laajentamista. TE-keskukset ja maistraatit tulevat vuoden 2003 alkupuoliskolla myös YTJ-kirjaajiksi. Palvelulla vahvistetaan ns. yhden luukun periaatetta, jonka mukaan Patentti- ja rekisterihallituksen peruspalvelut ovat myös saatavissa niin TE-keskuksissa kuin maistraateissakin. Tietopalveluilla kysyntää Kertomusvuonna KATKA-tietopalvelun käyttäjämäärä nousi yli Kyselyjä KATKAan tehtiin kappaletta. Suurkäyttäjiä ovat veroviranomaiset, poliisi, oikeushallinto ja vakuutuslaitokset. CD-KATKAa myytiin 266 kappaletta. Kaupparekisteritietoja on saatavissa myös Internetistä sovelluspalveluina, joiden kautta tehdyistä kyselyistä saatiin vuonna 2002 tuloa euroa. Myös yhtiöiden tilinpäätöstietoja kysyttiin maksullisen Internetpalvelun kautta. Kaupparekisteri on mukana European Business Registerissä (EBR), joka on 12 eurooppalaisen maan kaupparekisterin yhteinen tietopalvelu. EBR-palvelusta saa virallista ja luotettavaa rekisteritietoa kunkin maan yrityksistä. EBR-palvelu antaa kaikille mahdollisuuden saada virallisia yritystietoja ulkomailta kohtuullisin kustannuksin ja omalla kielellä. Palvelu on ollut käytössä vuodesta

15 Kaupparekisterin myllyhuoneen myllyt ovat vaihtuneet sähköisiksi. Yritysasiainneuvottelukunnan jäsenet vuonna 2002 Pääjohtaja Martti Enäjärvi Ylijohtaja Olli Koikkalainen Linjanjohtaja Sirkka-Liisa Lahtinen Apulaisjohtaja Ulla-Maija Sarkkinen Apulaisjohtaja Sakari Kauppinen Viestintäjohtaja Leo Lehdistö Asianajaja Pekka Sirviö, Suomen Asianajajaliitto Johtaja Rauno Vanhanen, Suomen Yrittäjät Hallintoneuvoston puheenjohtaja Markus Aaltonen, Veterator Oy Osastopäällikkö Leena Linnainmaa, Keskuskauppakamari Osastopäällikkö Antti Maijala, Teollisuuden ja Työnantajien Keskusliitto Johtaja Ursula Ranin, Nokia Yhtymä Varatuomari Olavi Leppänen, Pellervo-Seura Varatoimitusjohtaja Stig Henriksson, Kaupan Keskusliitto Toimitusjohtaja Ulla Partanen, Operaria Ulla Oy Varatoimitusjohtaja Erkki Kontkanen, Suomen Pankkiyhdistys VTT Juhana Vartiainen, Palkansaajien tutkimuslaitos kpl Käsitellyt kaupparekisteri-ilmoitukset ja keskimääräinen käsittelyaika kk Käsitellyt kaupparekisteri-ilmoitukset (kpl) Keskimääräinen käsittelyaika (kk) 15

16 PATENTTI- JA INNOVAATIOLINJA Patenttihakemuksia Patenttihakemuksia kotimaisia ulkomaisia Myönnettyjä patentteja Suomessa voimaansaatettuja eurooppapatentteja Patentteja voimassa vuoden lopussa Hyödyllisyysmallihakemuksia Hyödyllisyysmalleja kotimaisia ulkomaisia Rekisteröityjä hyödyllisyysmalleja Rekisterissä olevia hyödyllisyysmalleja Vuonna 2002 eniten patenttihakemuksia tehneet kotimaiset yritykset Nokia Corporation 183 Metso Corporation 176 VTT 40 Outokumpu Oyj 37 Kone Corporation 33 Sonera Oyj + Sonera Smarttrust 30 Kemira Group 18 Marioff Corporation 16 ABB Oy 14 Wärtsilä Technology Oy Ab 12 Andritz Oy 11 UPM-Kymmene Corporation 11 Filtronic LK Oy 10 Vaahto Oy 9 Sandvik Tamrock 8 Oy Langh Ship Ab 8 Patentti- ja innovaatiolinjan päätehtävä on patenttihakemuksien kohteina olevien keksintöjen uutuuden ja patentoitavuuden tutkiminen ja hyödyllisyysmallien ja integroitujen piirien piirimallien rekisteröiminen. Vastaanottavana viranomaisena Patentti- ja rekisterihallitus tarkastaa, että kansainväliset patenttihakemukset on muodollisesti laadittu oikein. Linja vastaa myös Suomessa voimaan saatettavien eurooppapatenttien rekisteröinnistä ja julkaisemisesta. Suomessa on myönnetty kertomusvuoden loppuun mennessä patenttia. Hyödyllisyysmalleja on rekisteröity Patentti voidaan myöntää, kun ensin on tutkittu, että keksintö on uusi ja keksinnöllinen ja hakemus ei loukkaa aiemmin patentoituja keksintöjä. Tutkimuksen alussa selvitetään maailmanlaajuisesti, mikä on vallitseva tekniikan taso keksinnön kohteena olevalla alalla. Sen jälkeen arvioidaan, onko keksintö uusi tekniikan tason ratkaisuihin nähden ja eroaako se niistä olennaisesti. Jos näin on, patentti voidaan myöntää. Patenttihakemuksia käsittelee Patenttija rekisterihallituksessa yli 80 tutkijainsinööriä. Ensimmäisen hakemuksensa Suomessa tehneet hakijat saavat tutkimustuloksen 6-10 kuukauden kuluessa hakemispäivästä. Tulos helpottaa hakijan päätöstä jatkaa hakua ulkomailla etuoikeusvuoden aikana. Hyödyllisyysmallihakemuksissa tutkitaan, että hakemus on tehty muodollisesti oikein. Patentti- ja rekisterihallituksen ei edellytetä selvittävän keksinnön uutuutta tai keksinnöllisyyttä rekisteröinnin yhteydessä. Talouden nousukauden viivästyminen näkyy patenttihakemuksissa Kotimaisia patenttihakemuksia tehtiin vuonna 2002 hieman edellisvuotta vähemmän. Pääosin väheneminen johtunee taloudellisesta taantumasta tai nousun alkamisen odottelusta. Yritykset ovat vähentäneet panostustaan tuotekehitykseen ja vastaavasti patentointikynnys on noussut hieman korkeammalle. Hakemusmäärien lasku näyttää olevan suurinta elektroniikan ja fysiikan alueella, mutta laskua on myös perinteisen tekniikan alueella kuten työmenetelmät, kuljetus ja koneenrakennus. Sen sijaan hieman edellisvuotista enemmän tehtiin hakemuksia rakennustekniikan ja paperiteollisuuden alueella. Suomalaiset patentinhakijat suosivat kansainvälistä patentinhakujärjestelmää, PCT-järjestelmää. Ilmeisesti suurin osa suomalaisten ulkomaisesta patentinhausta alkaa PCT-reittiä. Patentti- ja rekisterihallitus toimii järjestelmässä vastaanottavana viranomaisena. Kertomusvuonna näitä hakemuksia tehtiin Patentti- ja rekisterihallituksen kautta 1061 kpl. Luku on hieman alhaisempi kuin edellisvuonna ja heijastelee kotimaisten hakemusten määrän laskua. Patentti- ja innovaatiolinja syventää osaamistaan Kertomusvuoden aikana linja alkoi valmistautua PCT-viranomaisen tehtäviin. Tutkijainsinöörien ammatilliseen lisäpätevöitymiseen tarkoitettu ohjelma valmistui ja sitä lähdetään toteuttamaan alkaneen vuoden aikana. Osa laadunparannusohjelmaa on työnsä aloittanut laadunvarmistustyöryhmä, joka seuraa hakemusten käsittelyprosessia ja varmistaa omalta osaltaan hakemusten sujuvan ja laadukkaan käsittelyn. Patentti- ja rekisterihallituksen tekemässä asiakastyytyväisyyskyselyssä kävi ilmi, että linjan palvelutasoon ja tutkimuksen hinta- tai laatusuhteeseen ollaan pääosin tyytyväisiä. Monet asiakkaat totesivat, että entisistä ajoista on menty eteenpäin. Parantamisen varaa toki aina on. Tutkijoiden pätevöitymisohjelmassa otetaan huomioon asiakkaiden antama rakentava palaute. Linja on vahvistanut tutkijavoimiaan kertomusvuoden aikana. Rekrytointia jat- 16

17 Hyödyllisyysmallihakemusten jakauma 2002 ketaan, koska lähivuosina monet nykyisistä tutkijainsinööreistä jäävät eläkkeelle. Tutkijainsinöörin ammatin syvällinen oppiminen vie vuosia, joten koulutus on aloitettava ajoissa. Kiinnostus sähköiseen asiointiin kasvamassa Patentti- ja innovaatiolinjan sähköinen asiointi etenee. Patenttihakemusten sähköinen vireillepano lähti käyntiin suhteellisen verkkaisesti, mutta kertomusvuoden lopulla alkoi näkyä merkkejä kiinnostuksen kasvamisesta. Asiakkaat ovat olleet odottavalla kannalla, koska käytänteet eivät ole vielä maailmanlaajuisesti vakiintuneet samanlaisiksi. Vasta nyt, kun alkaa näyttää siltä, että hakemukset Suomessa ja suurissa patenttivirastoissa voidaan tehdä samalla ohjelmalla, on ajateltavissa, että asiakkaat saavat järjestelmästä tarvitsemansa hyödyn ja ryhtyvät käyttäjiksi. Kertomusvuoden aikana saatiin WIPOn sähköistä asiointia koskeva standardi valmiiksi, ja EPO aloitti kansainvälisten hakemusten vastaanottamisen sähköisesti. Alkaneen vuoden keväällä WIPO tulee mukaan. Muutkin suuret patenttivirastot ovat käynnistämässä sähköistä vastaanottoa. Kertomusvuoden aikana linjalla kehitettiin ja otettiin käyttöön maksusovellus, jolla asiakkaat voivat lähettää hakemuksiin ja patentteihin liittyvät maksutiedot sähköisesti internetin kautta ja jolla tiedot voidaan lukea suoraan patentti- ja hyödyllisyysmallirekisteriin. Sovellus tehostaa työtä huomattavasti, koska se poistaa monia käsin tehtäviä työvaiheita. Enemmistö patenteista jo eurooppapatentteja Vaikutukset Suomen liittymisestä Euroopan patenttisopimukseen alkavat nyt näkyä täysimääräisesti voimaan tulevien patenttien määrissä. Kertomusvuonna eurooppapatentteja saatettiin Suomessa voimaan kaksi kertaa niin paljon kuin Patentti- ja rekisterihallitus myönsi. Voimaansaatettavien eurooppapatenttien käsittelyn helpottamiseksi Patentti- ja rekisterihallitus alkoi kertomusvuoden aikana ottaa käännöksiä vastaan sähköisesti. Verkko-oppimateriaali patenttitiedon levitykseen Kertomusvuoden aikana uudistettiin jo aiemmin valmistunut opetusmateriaali paremmin internet-ympäristöön soveltuvaksi verkko-oppimateriaaliksi. Teollisoikeudet yrityksen voimavarana -niminen oppimateriaali on tarkoitettu ensisijaisesti korkeakoulujen tekniikan ja liiketalouden opiskelijoille. Syy oppimateriaalin tekemiseen on kautta Euroopassa huomattu piirre, että yliopistomaailma ei ole perehtynyt patenttiasioihin juuri lainkaan. Patentointi on turhaan koettu olevan vaihtoehto tutkimustulosten julkaisemiselle, eikä patenttijulkaisuja ole osattu käyttää tutkimuksen tiedonlähteenä. Tavoitteena on antaa opiskelijoille ja tutkijoille valmiuksia ymmärtää tätä teknologiayrityksissä merkittävää osa-aluetta ja innostaa tulevia päättäjiä hyödyntämään patentti-informaatiota, kun he astuvat yrityselämän palvelukseen. Hyödyllisyysmallit internetiin Hyödyllisyysmallihakemuksia tehtiin kertomusvuonna hieman edellisvuotta enemmän eli 512 kappaletta. Hakemusten käsittelyaikaa pystyttiin nopeuttamaan niin, että nyt se on keskimäärin noin kolme kuukautta. Kertomusvuonna ryhdyttiin rakentamaan internetiin maksutonta tietokantaa HymaNettiä. Valmistuttuaan se sisältää perustiedot, itsenäisen suojavaatimuksen ja kuvan kaikista rekisteröidyistä suomalaisista hyödyllisyysmalleista. Ihmisen perushyödykkeet Työmenetelmät ja kuljetus Kemia ja metallurgia Tekstiili ja paperi Rakennustekniikka Koneenrakennus, valaistus, lämmitys, aseet, räjäyttäminen Fysiikka Sähkö Patenttihakemusten jakauma 2002 Ihmisen perushyödykkeet Työmenetelmät ja kuljetus Kemia ja metallurgia Tekstiili ja paperi Rakennustekniikka Koneenrakennus, valaistus, lämmitys, aseet, räjäyttäminen Fysiikka Sähkö 17

18 Vuonna 2002 Coca-Cola täytti Suomessa 50 vuotta. Valio Oy rekisteröi vuonna 2002 uuden tavaramerkin. TAVARAMERKKI- JA MALLILINJA Kansallisten hakemusten jakauma tavara- ja palveluluokittain Koulutus, urheilu- ja kulttuuripalvelut 42 Tieteelliset, teknologiset ja oikeudelliset palvelut 35 Mainonta, liikkeenjohto, yrityshallinto 9 Tieteelliset ja sähköiset laitteet, tietokoneohjelmat 16 Paperitavarat, painotuotteet, toimistotarvikkeet 38 Kaukoviestintä 5 Farmaseuttiset valmisteet 30 Kasviperäiset elintarvikkeet 25 Vaatteet, jalkineet, päähineet Muut luokat Mallioikeusasiat Rekisteröintihakemukset kotimaiset ulkomaiset Loppuunkäsitellyt rekisteröintihakemukset, näistä rekisteröityjä malleja Uudistus- ja muutoshakemukset Hakemuksia vireillä vuoden lopussa Ennakkotutkimuksia Käsittelyaika 9,5 kk 9,5 kk Tavaramerkkiasiat Tavaramerkkiyksikkö käsittelee kansallisia tavaramerkin rekisteröintihakemuksia sekä ratkaisee, tulevatko tavaramerkkien kansainvälistä rekisteröintiä koskevan vuonna 1996 allekirjoitetun Madridin pöytäkirjan mukaiset Suomeen kohdistetut rekisteröinnit voimaan Suomessa. Lisäksi yksikkö on tehnyt sekoitettavuustutkimukset oman rekisterinsä osalta yhteisön tavaramerkkihakemuksille. Yksikössä käsitellään myös tavaramerkkien uudistamiset ja muut tavaramerkkirekisterin pitoon liittyvät asiat. Yksikkö antaa tietoja tavaramerkkirekisteristä ja huolehtii neuvontapalveluista. Kansallisessa tavaramerkkirekisterissä on merkkiä, joista voimassaolevia kpl. Rekisteröinti on uudistettava kymmenvuotiskausittain, suoja-aika on rajoittamaton. Tavaramerkki voidaan rekisteröidä Suomea varten kolmella tavalla: 1. Kansallinen rekisteröintihakemus tehdään Patentti- ja rekisterihallitukselle, joka pitää tavaramerkkirekisteriä. 2. Madridin pöytäkirjaan perustuva kansainvälinen rekisteröintihakemus jätetään hakijan oman maan viranomaiselle, joka toimittaa sen Geneveen WIPO:n kansainväliselle toimistolle rekisteröitäväksi. Sieltä Suomea koskeva rekisteröinti toimitetaan edelleen Patentti- ja rekisterihallitukseen käsiteltäväksi. 3. Tavaramerkki rekisteröidään yhteisön tavaramerkkinä EU:n yhdenmukaistamisvirastossa (OHIM) Espanjan Alicantessa. Tavaramerkkihakemukset vähenivät Useita vuosia jatkunut tavaramerkkihakemusten määrän nopea kasvu kääntyi laskuun vuonna 2001 ja hakemusten määrän 18 lasku jatkui myös vuonna Suurin pudotus tapahtui kansainvälisissä rekisteröinneissä, joita tehtiin 21 prosenttia edellisvuotta vähemmän. Kansallisten hakemusten määrä sen sijaan pysyi lähes edellisen vuoden tasolla, kun niitä tehtiin kappaletta (3 872 kappaletta vuonna 2001). Myös Euroopan yhteisön tavaramerkkihakemusten raju väheneminen jatkui ja niiden tutkiminen oman kansallisen rekisterin osalta väheni vastaavasti. Tutkimustuloksia lähetettiin kappaletta ( kappaletta vuonna 2001). Tavaramerkin rekisteröinnin uudistukset sitä vastoin jatkoivat kasvua. Kertomusvuonna tehtiin ennätykselliset uudistusta, mikä oli 10 prosenttia enemmän kuin vuonna 2001, joka oli edellinen ennätysvuosi. Yksikkö kykeni lyhentämään käsittelyaikoja, sillä eräiden tehostamistoimien ansiosta suoritteet lisääntyivät edellisestä vuodesta 8,9 prosenttia. Vuoden lopulla kansallisten hakemusten käsittelyaika oli vain 10 kuukautta ja kansainvälisten 10,5 kuukautta. Tietopalvelu on suosittu Tavaramerkkitietojen saaminen maksuttomasti verkosta on osoittautunut yleisön keskuudessa suosituksi. Kertomusvuonna lisättiin mahdollisuus tehdä hakuja myös merkinhaltijan perusteella, mikä ehkä osaltaan vaikutti siihen, että tehtyjen kyselyiden määrä ( ) oli yli kaksinkertainen edelliseen vuoteen verrattuna. Mallioikeusasiat Mallirekisterissä oli vuoden 2002 lopussa mallia, joista voimassaolevia Mallioikeuden voimassoloaika

19 piteni lainmuutoksen johdosta 25 vuoteen. Mallin rekisteröintihakemusten määrä laski ennätysmäisen alhaiselle tasolle eli hakemuksia tuli 736 kappaletta. Kotimaisten hakemusten osuus tehdyistä hakemuksista oli 44,7 prosenttia. Hakemusmäärän laskemisen syynä lienee yhtäältä yhteisömallin odottelu ja toisaalta elokuun alussa tapahtunut lainmuutos, joka lisäsi yhteisrekisteröintimahdollisuuksia ja asetti hakemusmaksun maksamisen hakemuksen vireille tulon edellytykseksi. Toisaalta kuitenkin hakemuksiin sisältyvien mallien lukumäärä, 973 kappaletta, oli hieman edellisvuotista suurempi (970). Näin ollen haettujen mallien lukumäärä ei vähentynyt vaikka rekisteröintihakemusten määrä vähenikin. Uudistushakemusten määrä, 541 kappaletta oli edellisvuotista suurempi, mikä kuitenkin kertoo kiinnostuksen säilymisestä suojamuotoa kohtaan. Mallin rekisteröintihakemusten käsittelyaika pysyi edelleen 9,5 kuukaudessa. Ennakkotutkimusten määrä oli 20 kappaletta. Mallioikeutta koskeva lainsäädäntö muuttui Mallioikeuslain käsitteitä, rekisteröinnin edellytyksiä, mallisuojan sisältöä ja laajuutta sekä rekisteröinnin voimassaoloaikaa koskeva mallioikeuslain muutos tuli voimaan Muutos perustui mallien oikeudellisesta suojasta annettuun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin. Euroopan yhteisön sisämarkkinoilla toimiva yhdenmukaistamisvirasto (tavaramerkit ja mallit), OHIM vahvisti marraskuussa, että yhteisömallijärjestelmä alkaa toimia Hakemuksia aletaan kuitenkin ottaa vastaan jo OHIMin päätöstä edelsi yhteisömalliasetuksen täytäntöönpanoasetuksen ja maksuasetuksen käsittely ja hyväksyminen. Mallinetti ja kotisivut ahkerassa käytössä Toista vuotta asiakkaidemme käytössä ollut verkkopalvelu, Mallinetti oli kuluneen vuoden aikana ahkerassa käytössä. Verkkopalvelusta on löydettävissä varsin monipuolisesti rekisteröityjä, vireillä olevia ja loppuun käsiteltyjä malleja koskevat perustiedot. Mallinetin sivuilla on tilastoitu noin käyntikertaa kuluneen vuoden aikana. Mallioikeuskentässä tapahtuneista muutoksista tiedotettiin useasti Patentti- ja rekisterihallituksen kotisivuilla. Lisäksi yksikön kotisivut uudistettiin syksyllä. Mallioikeusyksikön kotisivuilla oli tilastoituja käyntejä noin kappaletta. e-solutions Oy:n Internetkioski sai vuonna 2002 mallisuojan. 19 Kansalliset tavaramerkit Tavaramerkkihakemukset kotimaiset ulkomaiset Loppuunkäsitellyt Hakemuksia vireillä vuoden lopussa Ennakkotutkimukset Käsittelyaika 12 kk 10 kk Suomea koskevat tavaramerkkihakemukset maittain 2002 Kansall.Kansainväl. EU Yht. Yhdysvallat Saksa Iso-Britannia Ranska Italia Espanja Suomi Sveitsi Alankomaat Japani Ruotsi Itävalta Tanska Belgia Kanada Australia Irlanti Taiwan Portugali Hongkong

20 YHDISTYSASIAIN YKSIKKÖ Myös nuorison kansainvälinen jalkapalloturnaus on rekisteröity yhdistys. Vuonna 2002 yhdistysrekisterissä oli yhdistystä. Yhdistysrekisteriin saapui yhdistyksen perus-, sääntömuutos-, nimenkirjoittajainvaihdos- ja purkautumisilmoituksia yhteensä ilmoitusta. Ennakkotarkastushakemuksia saapui 141 kappaletta. Päätöksiä tehtiin Uusia yhdistyksiä rekisteröitiin Yhdistyksen perusilmoitukset käsiteltiin keskimäärin 2 kuukaudessa, joten yhdistysrekisteri saavutti eduskunnan sille asettaman käsittelyaikatavoitteen. Muiden ilmoitusten keskimääräinen käsittelyaika oli 4,2 kuukautta. Nimenkirjoittajainvaihdoksia koskevat ilmoitukset ratkaistiin reaaliajassa. Yhdistykset toimivat kaikilla yhteiskunnan eri sektoreilla esimerkiksi seuraavan toimialajaon mukaisesti: Puoluepoliittiset yhdistykset 20,1 % Ammattiin tai elinkeinoon liittyvät yhdistykset 29,5 % Sosiaalialan yhdistykset 16,3 % Kulttuurialan yhdistykset 7,5 % Liikunta-, nuoriso- ja harrastustoiminnan yhdistykset 24,7 % Uskonnolliset ja muut elämänkatsomukselliset yhdistykset 2,1 % Maanpuolustukseen ja rauhantyöhön liittyvät yhdistykset 1,9 % Kansainväliset järjestöt ja ystävyysseurat 1,5 % Muut yhdistykset 2,6 % Yhteistyössä Jyväskylän yliopiston kanssa kehitetty yhdistysten luokittelu otettiin käyttöön vuonna Toimintavuoden aikana on yhdistysten toimialaluokittelua edelleen jatkettu. Luokittelu on palvellut sekä tutkijoita että tietopalvelun tarpeita. Sähköiset palvelut täydentyivät Aiemmin käyttöön otettujen sähköisten palveluiden, KATKA-YREKAN, CD- YREKAN, Yhdistysnetin, NettiYREKAN ja WAP-YREKAN rinnalle otettiin vuonna 2002 käyttöön uusi palvelu nimeltään Yhdistysosoitteet. Palvelu on Patentti- ja rekisterihallituksen kotisivulla ja palvelua voivat käyttää KATKA/YREKA-käyttäjätunnusten haltijat. Sen avulla voi poimia yhdistysten osoitteita tiedostoksi omalle koneelleen. Palvelun rakentaminen syntyi asiakkaiden toiveesta saada nopeasti ja edullisesti yhdistysten osoitetiedot omaan käyttöönsä. Yhdistysosoitteet päivitetään vähintään kerran jokaisena työpäivänä. Yhdistysrekisterin tärkeimmät ja käytetyimmät sähköiset palvelut ovat Yhdistysnetti, NettiYREKA ja Yhdistysosoitteet. Ne ovat internet-palveluina asiakkaan käytössä ympäri vuorokauden, eikä niitä varten joudu hankkimaan kiinteitä yhteyksiä. Yhdistysnetin suosio kasvaa Yhdistysnetissä tehtiin yli hakua vuonna Yhdistysnetti on erittäin käyttökelpoinen väline niin yhdistysten omille jäsenille, sopimuskumppaneille kuin liitoille ja keskusjärjestöille tietojen hankkimisessa yhdistyksistä. 20

Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen tulossopimus vuodelle 2003

Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen tulossopimus vuodelle 2003 Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen tulossopimus vuodelle 2003 Yleistä Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) toimii kauppa- ja teollisuusministeriön (KTM) hallinnonalalla

Lisätiedot

EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE Dnro 78/20/06

EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE Dnro 78/20/06 EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2007 Dnro 78/20/06 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TAE 2007 30. Yrityspolitiikka 21. Patentti- ja rekisterihallituksen

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2009.

Työ- ja elinkeinoministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2009. Työ- ja elinkeinoministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2009. 1. Yleistä Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) toimii työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) hallinnonalalla

Lisätiedot

AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA

AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA 1 Tämä huoltokirja on tarkoitettu yrityksesi aineettoman omaisuuden tunnistamiseen, oman osaamisen ja työn tulosten suojaamiseen sekä niiden hallintaan ja hyödyntämiseen.

Lisätiedot

Teollisoikeudet liiketoiminnassa Patentit, hyödyllisyysmallit, mallioikeudet ja tavaramerkit. Olli Ilmarinen, PRH Oulu,

Teollisoikeudet liiketoiminnassa Patentit, hyödyllisyysmallit, mallioikeudet ja tavaramerkit. Olli Ilmarinen, PRH Oulu, Teollisoikeudet liiketoiminnassa Patentit, hyödyllisyysmallit, mallioikeudet ja tavaramerkit Olli Ilmarinen, PRH Oulu, 11.11.2016 Yksi tuote - monta suojaa Patentit ja hyödyllisyysmallit Tietojenkäsittelymenetelmät

Lisätiedot

Patentti- ja Rekisterihallitus. Seitsemän tulevaisuuden tavoitetta

Patentti- ja Rekisterihallitus. Seitsemän tulevaisuuden tavoitetta Patentti- ja Rekisterihallitus Seitsemän tulevaisuuden tavoitetta Tule ja tutustu tulevaisuuden tavoitteisiimme. PRH:n vuosien 2012 2015 strategiset tavoitteet on luotu yhdessä alan parhaiden asiantuntijoiden

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2012

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2012 JULKINEN VASTA BUDJETIN JULKAISEMISEN JÄLKEEN PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS Vuoden tiedot tulossopimuksen mukaiset PRH Dnro: 147/20/11 03. Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot

Lisätiedot

Tahti yhtenäistä ja vertailukelpoista tilastotietoa johtamisen tueksi

Tahti yhtenäistä ja vertailukelpoista tilastotietoa johtamisen tueksi Tahti yhtenäistä ja vertailukelpoista tilastotietoa johtamisen tueksi Käyttökokemuksia Patentti- ja rekisterihallituksessa Valtio Expo 2009 Marina Congress Center Helsinki 7.5.2009 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS

Lisätiedot

Teollisoikeudet liiketoiminnassa

Teollisoikeudet liiketoiminnassa Teollisoikeudet liiketoiminnassa Patentit, hyödyllisyysmallit, mallioikeudet ja tavaramerkit Vaasa 14.9.2016 Juha Vuorela Esiintyjän esittely Juha Vuorela, vanhempi tutkijainsinööri DI, TKK 2004 PRH:lla

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2010

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2010 JULKINEN VASTA BUDJETIN JULKAI- SEMISEN JÄLKEEN PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS PRH Dnro: 55/20/09 03. Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v) Momentille

Lisätiedot

Matkailutilasto Lokakuu 2016

Matkailutilasto Lokakuu 2016 Matkailutilasto Lokakuu 2016 1 YHTEENVETO Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat 4,0 prosenttia Oulussa Lokakuussa 2016 Oulussa yövyttiin 49 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 43 000 yötä ja ulkomaalaiset

Lisätiedot

Ulkomailla hankitun sosiaaliohjaajakelpoisuuden tunnustaminen Suomessa

Ulkomailla hankitun sosiaaliohjaajakelpoisuuden tunnustaminen Suomessa Ulkomailla hankitun sosiaaliohjaajakelpoisuuden tunnustaminen Suomessa 18.1.2012 Yleistä tutkintojen tunnustamisesta Koulutus, tutkinnot ja ammattien sääntely vahvasti kansallisia Tunnustaminen jaetaan

Lisätiedot

TAVARAMERKIT. Tuulimarja Myllymäki, PRH

TAVARAMERKIT. Tuulimarja Myllymäki, PRH TAVARAMERKIT Tuulimarja Myllymäki, PRH Mikä tavaramerkki on? Tavaran tai palvelun kaupallinen tunnus tuotteen/palvelun erottamiseksi muiden vastaavista = Erottamisväline Yksinoikeus / kielto-oikeus Yksinoikeus

Lisätiedot

Matkailutilasto Syyskuu 2016

Matkailutilasto Syyskuu 2016 Matkailutilasto Syyskuu 2016 1 YHTEENVETO Rekisteröidyt yöpymiset nousivat 6,6 prosenttia Oulussa Syyskuussa 2016 Oulussa yövyttiin 50 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 41 000 yötä ja ulkomaalaiset

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry S i v u 2 DIABETESHOITAJAT RY VUOSIKERTOMUS 2014 SISÄLTÖ 1.YHDISTYS... 2 3.HALLINTO... 3 5.2. Yhteistyö... 4 5.3. Tiedotus... 4 5.4. Toimikuntatyöskentely... 5 6.1.

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2013

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2013 KOKOUSKUTSU 1/2014 Kokousaika klo 9.00 Kokouspaikka Jyväskylä, KESLABin neuvottelutila Käsiteltävät asiat Asia Liite Sivu 1 3 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT 3 4 LIIKELAITOS

Lisätiedot

Miten suojaat aineettoman omaisuuden yritystoiminnassa?

Miten suojaat aineettoman omaisuuden yritystoiminnassa? Miten suojaat aineettoman omaisuuden yritystoiminnassa? 8:30 Ilmoittautuminen ja aamukahvit 9:00 9:20 Tervetuloa - seminaarin avaus Aineeton oikeus käytännössä ja julkinen rahoitus Tapani Saarenpää, asiantuntija,

Lisätiedot

puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka SDP I varapuheenjohtaja Andersson Markku, Jyväskylä Kok. II varapuheenjohtaja Tölli Tapani, Tyrnävä Kesk.

puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka SDP I varapuheenjohtaja Andersson Markku, Jyväskylä Kok. II varapuheenjohtaja Tölli Tapani, Tyrnävä Kesk. Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 8/2016 Kokoustiedot Aika 23.11.2016 klo 10.04-13.20 Paikka Kuntatalo Toinen linja 14, Helsinki Päätöksentekoon osallistuneet puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002 KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002 1. Toimintakatsaus 1.1. Perustehtävät ja toiminnan kuvaus, toiminta-ajatus Kuluttajavalituslautakunta antaa kirjallisia ratkaisusuosituksia kuluttajien

Lisätiedot

Sivistyksessä Suomen tulevaisuus. KOULUTUS 2030 Pitkän aikavälin kehittämistarpeet ja tavoitteet Opetusministeri Henna Virkkunen

Sivistyksessä Suomen tulevaisuus. KOULUTUS 2030 Pitkän aikavälin kehittämistarpeet ja tavoitteet Opetusministeri Henna Virkkunen Sivistyksessä Suomen tulevaisuus KOULUTUS 2030 Pitkän aikavälin kehittämistarpeet ja tavoitteet Opetusministeri Henna Virkkunen Millaisia tietoja ja taitoja tulevaisuudessa tarvitaan? Tulevaisuuden tietojen

Lisätiedot

keskus Euro TAMPEREEN YLIOPISTON KIRJASTO Yliopistonkatu 38 PL Tampere

keskus Euro TAMPEREEN YLIOPISTON KIRJASTO Yliopistonkatu 38 PL Tampere TAMPEREEN YLIOPISTON KIRJASTO Euro keskus Yliopistonkatu 38 PL 617 33101 Tampere www.uta.fi/laitokset/kirjasto/eu EU-informaatikko puh. (03) 215 7867 fax (03) 215 7493 e-mail: kileto@uta.fi 1 Tampereen

Lisätiedot

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Yleisesittely

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Yleisesittely Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Yleisesittely Pohjois-Savon ELY-keskus, viestintä 20.4.2010 1 Tausta Aloitti toimintansa 1.1.2010 osana valtion aluehallinnon uudistusta Tehtävät

Lisätiedot

HE 219/2004 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tavaramerkkilakia.

HE 219/2004 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tavaramerkkilakia. HE 219/2004 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tavaramerkkilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tavaramerkkilakia. Ehdotetut muutokset perustuvat

Lisätiedot

Asia Mallioikeuslakisopimus - Maailman henkisen omaisuuden järjestö (WIPO)

Asia Mallioikeuslakisopimus - Maailman henkisen omaisuuden järjestö (WIPO) Työ- ja elinkeinoministeriö PERUSMUISTIO TEM2016-00123 TMO Huhtala Liisa(TEM) 20.04.2016 Asia Mallioikeuslakisopimus - Maailman henkisen omaisuuden järjestö (WIPO) Kokous U/E/UTP-tunnus Käsittelyvaihe

Lisätiedot

Läsnä pj. Jouko Skinnari /sd vpj. Jari Leppä /kesk (3 13 ) jäs. Arto Bryggare /sd (3 13 ) Sari Essayah /kd (9 10 )

Läsnä pj. Jouko Skinnari /sd vpj. Jari Leppä /kesk (3 13 ) jäs. Arto Bryggare /sd (3 13 ) Sari Essayah /kd (9 10 ) TALOUSVALIOKUNTA PÖYTÄKIRJA 65/2005 vp Tiistai 13.9.2005 kello 12.00-13.05 Läsnä pj. Jouko Skinnari /sd vpj. Jari Leppä /kesk (3 13 ) jäs. Arto Bryggare /sd (3 13 ) Sari Essayah /kd (9 10 ) Klaus Hellberg

Lisätiedot

Valtuuston sääntömääräinen kevätkokous

Valtuuston sääntömääräinen kevätkokous Valtuusto 13.5.2016 Sivu 1 / 5 Valtuuston sääntömääräinen kevätkokous Aika: perjantai 13.5.2015 klo 16.00 Paikka: Jyväskylän yliopiston Ruusupuisto, Helena-sali, Alvar Aallon katu 9, Jyväskylä Osanottajat

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Suomen Maastohiihto ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

1 Yhdistyksen nimi on Suomen Maastohiihto ry ja sen kotipaikka on Helsinki. SUOMEN MAASTOHIIHTO R.Y.:N SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Maastohiihto ry ja sen kotipaikka on Helsinki. Tarkoitus ja toiminnan laatu 2 Yhdistyksen tarkoituksena on

Lisätiedot

Asiamiestutkinto Patenttioikeus TEOLLISOIKEUSASIAMIES- LAUTAKUNTA. Osio 4. Monivalintakysymykset (enintään 50 pistettä)

Asiamiestutkinto Patenttioikeus TEOLLISOIKEUSASIAMIES- LAUTAKUNTA. Osio 4. Monivalintakysymykset (enintään 50 pistettä) 1 (4) Osio 4. Monivalintakysymykset (enintään 50 pistettä) Alla on kuvattu 10 itsenäistä tilannetta. Kuhunkin tilanteeseen liittyy neljä toisistaan riippumatonta väittämää. Rastita kustakin väittämästä

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Leena Roivas Puheenjohtaja 2011-2014 TOIMINTA-AJATUS Liitto on ammatillisesti ja yhteiskunnallisesti vastuunsa tuntevien naisten puolueisiin sitoutumaton järjestö, joka on aktiivisesti

Lisätiedot

Matkailutilasto Marraskuu 2016

Matkailutilasto Marraskuu 2016 Matkailutilasto kuu 2016 1 YHTEENVETO Rekisteröidyt yöpymiset vähenivät Oulussa 4,4 prosenttia kuussa 2016 Oulussa yövyttiin 42 000 yötä, joista suomalaiset 36 000 ja ulkomaalaiset 6 200 yötä. Yhteensä

Lisätiedot

Hallinto-oikeuksien ratkaisut 2010

Hallinto-oikeuksien ratkaisut 2010 Oikeus 2011 Hallinto-oikeuksien ratkaisut 2010 Hallinto-oikeudet ratkaisivat 22 900 asiaa vuonna 2010 Tilastokeskuksen mukaan hallinto-oikeudet käsittelivät vuonna 2010 eri viranomaisten päätöksistä tehtyjä

Lisätiedot

Rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät viisi prosenttia. Kasvua työmatkalaisten yöpymisissä. Majoitusmyynti 25 miljoonaa euroa

Rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät viisi prosenttia. Kasvua työmatkalaisten yöpymisissä. Majoitusmyynti 25 miljoonaa euroa HELSINGIN MATKAILUTILASTOT SYYSKUU 2016 Rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät viisi prosenttia Syyskuussa 2016 Helsingissä kirjattiin lähes 308 000 yöpymistä, joista suomalaisille 133 000 ja ulkomaalaisille

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 743. Laki. rikoslain 1 ja 20 luvun muuttamisesta. Annettu Helsingissä 25 päivänä elokuuta 2006

SISÄLLYS. N:o 743. Laki. rikoslain 1 ja 20 luvun muuttamisesta. Annettu Helsingissä 25 päivänä elokuuta 2006 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2006 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä elokuuta 2006 N:o 743 748 SISÄLLYS N:o Sivu 743 Laki rikoslain 1 ja 20 luvun muuttamisesta... 2249 744 Laki järjestyslain 7 :n muuttamisesta...

Lisätiedot

Kuntien kirjastotoimenjohtajat, lääninhallitusten kirjastoista vastaavat sivistystoimentarkastajat ja yhteispalvelualuevastaavat

Kuntien kirjastotoimenjohtajat, lääninhallitusten kirjastoista vastaavat sivistystoimentarkastajat ja yhteispalvelualuevastaavat 14.6.2005 VNK008:00/2003 Kuntien kirjastotoimenjohtajat, lääninhallitusten kirjastoista vastaavat sivistystoimentarkastajat ja yhteispalvelualuevastaavat YHTEISTYÖKUTSU: SUOMI VERKOSSA KAMPANJA KIRJASTOISSA

Lisätiedot

TYÖOLOJEN KEHITYS. Näin työmarkkinat toimivat 9.11.2015 EVA. Hanna Sutela Erikoistutkija, YTT hanna.sutela@tilastokeskus.fi

TYÖOLOJEN KEHITYS. Näin työmarkkinat toimivat 9.11.2015 EVA. Hanna Sutela Erikoistutkija, YTT hanna.sutela@tilastokeskus.fi TYÖOLOJEN KEHITYS Näin työmarkkinat toimivat 9.11.2015 EVA Hanna Sutela Erikoistutkija, YTT hanna.sutela@tilastokeskus.fi % Palkansaajien koulutusrakenne Työolotutkimukset 1977-2013 100 90 10 13 14 20

Lisätiedot

1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys - Finlands Svetstekniska Förening ja kotipaikka on Helsingin kaupunki.

1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys - Finlands Svetstekniska Förening ja kotipaikka on Helsingin kaupunki. SUOMEN HITSAUSTEKNILLINEN YHDISTYS r.y. FINLANDS SVETSTEKNISKA FÖRENING r.f. SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys - Finlands Svetstekniska Förening ja kotipaikka

Lisätiedot

Yrittämisen edellytykset Suomessa. Varatoimitusjohtaja Antti Neimala Sähköurakoitsijapäivät 24.4.2014, Hyvinkää

Yrittämisen edellytykset Suomessa. Varatoimitusjohtaja Antti Neimala Sähköurakoitsijapäivät 24.4.2014, Hyvinkää Yrittämisen edellytykset Suomessa Varatoimitusjohtaja Antti Neimala Sähköurakoitsijapäivät 24.4.2014, Hyvinkää 1 Teema I Yrittäjyyden ja yritysympäristön kuva KYSYMYS NUMERO 1: Pidän Suomen tarjoamaa yleistä

Lisätiedot

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Rekisterinpitäjä Rekisterin nimi Henkilötietojen käsittelytarkoitus Rekisterin tietosisältö

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Rekisterinpitäjä Rekisterin nimi Henkilötietojen käsittelytarkoitus Rekisterin tietosisältö TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Rekisterinpitäjä Valtiokonttori Sörnäisten rantatie 13 000054 VALTIOKONTTORI Rekisterin nimi Valtiolle.fi - Valtion rekrytointijärjestelmä Henkilötietojen

Lisätiedot

Elinkeinojaosto. Kaupunginhallituksen asettaman elinkeinojaoston jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet (suluissa)

Elinkeinojaosto. Kaupunginhallituksen asettaman elinkeinojaoston jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet (suluissa) Elinkeinojaosto Kaupunginhallituksen asettaman elinkeinojaoston jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet (suluissa) Trög Sakari, pj (Viitala Susanna) Juuruspolvi Juhani, vpj (Airaksinen Maarit) Karvo Seija

Lisätiedot

Yrityksen perustamisen 10 vaihetta

Yrityksen perustamisen 10 vaihetta Yrityksen perustamisen 10 vaihetta Oma halu ja tahto Muista, että elinkeinotoiminnassa: on säilytettävä terve ja toimiva taloudellinen kilpailu ja on vältettävä määräävän markkina-aseman väärinkäyttöä.

Lisätiedot

RAUTE OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2016. Liitteenä 1 olevassa ääniluettelossa mainitut osakkeenomistajat ja näiden edustajat

RAUTE OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2016. Liitteenä 1 olevassa ääniluettelossa mainitut osakkeenomistajat ja näiden edustajat RAUTE OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2016 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS AIKA: PAIKKA: LÄSNÄ: 31.3.2016 klo 18.00 alkaen Sibeliustalo, Ankkurikatu 7, Lahti Liitteenä 1 olevassa ääniluettelossa mainitut osakkeenomistajat ja

Lisätiedot

Muuntamislomaketta koskevia huomautuksia

Muuntamislomaketta koskevia huomautuksia SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTO (SMHV) Tavaramerkit ja mallit Muuntamislomaketta koskevia huomautuksia Yleisiä huomioita Tämä muuntamislomake on sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (SMHV; Office

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

Matkailutilasto Helmikuu 2016

Matkailutilasto Helmikuu 2016 Matkailutilasto Helmikuu 2016 SISÄLLYSLUETTELO Yhteenveto... 1 Tiivistelmä... 2 Matkailun avainluvut Oulussa... 3 Yöpymiset kansallisuuksittain... 5 Yöpymiset vertailuseuduilla... 6 Tietoa tilastoista...

Lisätiedot

EXTRA JÄRJESTÖSEKTORIN. tulevaa vuotta 2011. Iloisin mielin kohti. Sisällys. 4 Henkilöstöedustajien yhteystiedoista. Joulukuu 2010

EXTRA JÄRJESTÖSEKTORIN. tulevaa vuotta 2011. Iloisin mielin kohti. Sisällys. 4 Henkilöstöedustajien yhteystiedoista. Joulukuu 2010 JÄRJESTÖSEKTORIN EXTRA Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Ratavartijankatu 2 00520 Helsinki www.ytn.fi > Järjestösektori Iloisin mielin kohti tulevaa vuotta 2011 Joulukuu 2010 Näin joulun alla on hyvä pysähtyä

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa

Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa 1. Mitkä ovat kasvun tyylilajit yleensä? 2. Globalisaatio haastaa rikkaat maat; olemme siis hyvässä seurassa 3. Kasvu tulee tuottavuudesta; mistä tuottavuus

Lisätiedot

Kesätyökysely työnantajille Suomen lasten ja nuorten säätiö & Taloudellinen tiedotustoimisto

Kesätyökysely työnantajille Suomen lasten ja nuorten säätiö & Taloudellinen tiedotustoimisto Kesätyökysely työnantajille 2012 Suomen lasten ja nuorten säätiö & Taloudellinen tiedotustoimisto Tutkimuksen toteutus Mitä tutkittiin? Tavoitteena selvittää työnantajien käytäntöjä kesätyöntekijöiden

Lisätiedot

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma Piirihallituksen hyväksymä _16._2_.2004 Taustaa Tässä viestintäsuunnitelmassa kuvataan SPL Keski-Suomen piirin tiedottamisen menettelyt. Yhdistyksen säännöissä

Lisätiedot

HE 227/2006 vp. aiheutuneet kokonaiskustannukset. Suoriteryhmämääritelmä. Esityksessä ehdotetaan Patentti- ja rekisterihallituksen

HE 227/2006 vp. aiheutuneet kokonaiskustannukset. Suoriteryhmämääritelmä. Esityksessä ehdotetaan Patentti- ja rekisterihallituksen Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Patentti- ja rekisterihallituksen suoritteista perittävistä maksuista annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan Patentti- ja rekisterihallituksen maksuista

Lisätiedot

Lapin matkailu. lokakuu 2016

Lapin matkailu. lokakuu 2016 Lapin matkailu lokakuu 2016 Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat 7,0 prosenttia Lokakuussa 2016 Lapissa yövyttiin 87 tuhatta yötä, joista suomalaiset yöpyivät 65 tuhatta yötä ja ulkomaalaiset 23 tuhatta yötä.

Lisätiedot

RAUTE OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2015. Liitteenä 1 olevassa ääniluettelossa mainitut osakkeenomistajat ja näiden edustajat

RAUTE OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2015. Liitteenä 1 olevassa ääniluettelossa mainitut osakkeenomistajat ja näiden edustajat RAUTE OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2015 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS AIKA: PAIKKA: LÄSNÄ: 24.3.2015 klo 18.00 alkaen Sibeliustalo, Ankkurikatu 7, Lahti Liitteenä 1 olevassa ääniluettelossa mainitut osakkeenomistajat ja

Lisätiedot

Ulkoasiainministeriö E-KIRJE UM ASA-30 Salmi Iivo VASTAANOTTAJA Eduskunta Suuri valiokunta Ulkoasiainvaliokunta

Ulkoasiainministeriö E-KIRJE UM ASA-30 Salmi Iivo VASTAANOTTAJA Eduskunta Suuri valiokunta Ulkoasiainvaliokunta Ulkoasiainministeriö E-KIRJE UM2011-02468 ASA-30 Salmi Iivo 08.12.2011 VASTAANOTTAJA Eduskunta Suuri valiokunta Ulkoasiainvaliokunta Viite Asia EU; E-kirje Euroopan Unionin ja Latinalaisen Amerikan ja

Lisätiedot

Kainuusta Eurooppaan EUROPE DIRECT KAINUU TIEDOTUSPISTE

Kainuusta Eurooppaan EUROPE DIRECT KAINUU TIEDOTUSPISTE Kainuusta Eurooppaan EUROPE DIRECT KAINUU TIEDOTUSPISTE Mitä se hyvejää? MIKSI EU? MITEN EU SYNTYI? KUINKA SAAN TIETOA OIKEUKSISTANI EU:SSA? MISTÄ EU MÄÄRÄÄ JA MISTÄ PÄÄTETÄÄN KANSALLISESTI? MITEN PÄÄSEN

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Suomen on aatteellinen yhdistys, jonka kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue koko Suomi. Vuosi 2016 on Yhdistyksen juhlavuosi, jolloin se täyttää 50 vuotta. Sitä juhlistetaan

Lisätiedot

Uudenmaan ELY:ssä nyt

Uudenmaan ELY:ssä nyt Uudenmaan ELY:ssä nyt Maakuntakirjastopalaveri, Hämeenlinna 25.3.2011 Kristiina Kontiainen Lisää viraston nimi, tekijän nimi ja osasto 31.3.2011 1 Uudenmaan ELY-keskus Muodostettiin yhdistämällä TE-keskuksen,

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT JOULUKUU 2016

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT JOULUKUU 2016 HELSINGIN MATKAILUTILASTOT JOULUKUU 2016 Rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät kaksi prosenttia Joulukuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 264 000 yöpymistä, joista suomalaisille 122 500 ja ulkomaalaisille

Lisätiedot

Helsinki, SDP:n Puoluetalon kokoushuone torstaina 15 päivänä lokakuuta 1981 kello 9.00

Helsinki, SDP:n Puoluetalon kokoushuone torstaina 15 päivänä lokakuuta 1981 kello 9.00 UOMEN SOSIALIDEMOKRAATTINEN PUOLUE r.p. UOLUETOIMI KUNTA KOKOUS 15.10.1981 Ы'* M CKOUSPAIKKA SIVA JA AIKA Helsinki, SDP:n Puoluetalon kokoushuone torstaina 15 päivänä lokakuuta 1981 kello 9.00 3K0UKSEN

Lisätiedot

SÄÄNNÖT Merkitty yhdistysrekisteriin 17.11.2006 Muutokset merkitty rekisteriin 02.07.2010 Rekisterinumero 195.200 1 Nimi, kotipaikka ja tarkoitus

SÄÄNNÖT Merkitty yhdistysrekisteriin 17.11.2006 Muutokset merkitty rekisteriin 02.07.2010 Rekisterinumero 195.200 1 Nimi, kotipaikka ja tarkoitus Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry 1(6) SÄÄNNÖT Merkitty yhdistysrekisteriin 17.11.2006 Muutokset merkitty rekisteriin 02.07.2010 Rekisterinumero 195.200 1 Nimi, kotipaikka ja tarkoitus Yhdistyksen

Lisätiedot

Kokouksen esityslista liitteineen on saatavana Pohjois-Savon liiton www-sivuilta: www.pohjois-savo.fi/myr

Kokouksen esityslista liitteineen on saatavana Pohjois-Savon liiton www-sivuilta: www.pohjois-savo.fi/myr Esityslista 1/2016 1 (5) KIRJALLINEN KOKOUSMENETTELY (n työjärjestys 19) Vastausaika tulee vireille, kun jäsenet saavat kokousaineiston sähköpostitse. Jäsenillä on viisi (5) työpäivää aikaa reagoida (11.

Lisätiedot

Keskuskauppakamarin 3. naisjohtajaselvitys, Varatoimitusjohtaja Leena Linnainmaa Lakimies Antti Turunen

Keskuskauppakamarin 3. naisjohtajaselvitys, Varatoimitusjohtaja Leena Linnainmaa Lakimies Antti Turunen Keskuskauppakamarin 3. naisjohtajaselvitys, 2013 Varatoimitusjohtaja Leena Linnainmaa Lakimies Antti Turunen Selvityksen kohde Kaikki pörssiyhtiöt päälistauspaikka Helsinki 118 yhtiötä Kaikki valtio-omisteiset

Lisätiedot

Läsnä pj. Jouko Skinnari /sd vpj. Jari Leppä /kesk jäs. Sari Essayah /kd (1 ja 2 )

Läsnä pj. Jouko Skinnari /sd vpj. Jari Leppä /kesk jäs. Sari Essayah /kd (1 ja 2 ) TALOUSVALIOKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2005 vp Torstai 3.2.2005 kello 12.00-13.45 Läsnä pj. Jouko Skinnari /sd vpj. Jari Leppä /kesk jäs. Sari Essayah /kd (1 ja 2 ) Klaus Hellberg /sd Reijo Kallio /sd Esko Kiviranta

Lisätiedot

JOHTOSÄÄNTÖ 1(5) FIMM SUOMEN MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN INSTITUUTIN JOHTOSÄÄNTÖ

JOHTOSÄÄNTÖ 1(5) FIMM SUOMEN MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN INSTITUUTIN JOHTOSÄÄNTÖ JOHTOSÄÄNTÖ 1(5) SUOMEN MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN INSTITUUTIN JOHTOSÄÄNTÖ Tämän johtosäännön on hyväksynyt Helsingin yliopisto 9.6.2010, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (HUS) 23.8.2010,

Lisätiedot

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma 2012 2018 Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka Tähtää korkealle Rahoitamme yrityksiä, joilla on halu ja kyky kasvaa. Intoa ja osaamista Loistava

Lisätiedot

Yhteistoiminta-asiamiehen toimiston toimintakertomus 2015

Yhteistoiminta-asiamiehen toimiston toimintakertomus 2015 Yhteistoiminta-asiamiehen toimiston toimintakertomus 2015 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja TEM raportteja 14/2016 Yhteistoiminta-asiamies Toimintakertomus vuodelta 2015 Yhteistoimintaa ja osallistumista

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja

VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja Valtiovarainministeriö vastaa valtioneuvoston osana» vakaan ja kestävän kasvun edellytyksiä vahvistavasta talouspolitiikasta,»

Lisätiedot

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 1. Tavoitteet Suomen Potilasliitto ry, Finlands Patientförbund rf, on vuonna 1970 potilaiden perustama valtakunnallinen potilaiden etujen ja oikeuksien ajaja.

Lisätiedot

Presidentinvaalitutkimus, kesä 2011 Taloustutkimus Oy Jari Pajunen & Tuomo Turja

Presidentinvaalitutkimus, kesä 2011 Taloustutkimus Oy Jari Pajunen & Tuomo Turja Presidentinvaalitutkimus, kesä 2011 Taloustutkimus Oy Jari Pajunen & Tuomo Turja 30.6.2011 1 30.6.2011 T2622-2626 Jari Pajunen Toteutus Tämä tutkimus on tehty YLE Uutisten toimeksiannosta. Tutkimus- ja

Lisätiedot

Sosiaali ja terveysministeriö, Finanssivalvonta ja tilintarkastajat valvovat säätiön toimintaa.

Sosiaali ja terveysministeriö, Finanssivalvonta ja tilintarkastajat valvovat säätiön toimintaa. 1 YLEISRADION ELÄKESÄÄTIÖN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 Taustaa eläkesäätiöstä Sääntömuutokset Yleisradion eläkesäätiö on yhteiseläkesäätiö, joka vastaa Yleisradio Oy:n ja Yleisradion eläkesäätiön lakisääteisestä

Lisätiedot

Pöytäkirja 3/2016 1 (11)

Pöytäkirja 3/2016 1 (11) Pöytäkirja 3/2016 1 (11) 16.02.2016 Aika 16.02.2016 klo 09:00-09:55 Paikka Mikkeli, H-rakennuksen neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen ja järjestäytyminen 3 2 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Melan vuosikatsaus 2009

Melan vuosikatsaus 2009 Melan vuosikatsaus 2009 Turvaa ja hyvinvointia Melasta Vuonna 2009 käynnistyi vilkas keskustelu suomalaisten työurien pidentämisestä. Mela on ottanut työurien pidentämishaasteen vastaan oman asiakaskuntansa

Lisätiedot

Työpaikat ja työlliset 2014

Työpaikat ja työlliset 2014 Irja Henriksson 14.10.2016 Työpaikat ja työlliset 2014 Vuoden 2014 lopussa Lahdessa oli 50 138 työpaikkaa ja työllisiä 46 238. Vuodessa työpaikkojen määrä laski 2,5 % ja työllisten 2,1 %. Luvut ovat vuoden

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 2/2016 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 2/2016 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 2/2016 1 Kokoustiedot Aika 10.3.2016 klo 10.00 11.07. Paikka Kuntatalo Toinen linja 14, Helsinki Päätöksentekoon osallistuneet puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Muut toimielimet ja toimijat, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat

Muut toimielimet ja toimijat, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat EDUSKUNTA RIKSDAGEN Muut toimielimet ja toimijat, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat 1991 2014 Valtiontilintarkastajat t ja varapuheenjohtajat valtiopäivittäin 1991 1991 Mattila, Kalevi /kesk 1992 Mattila,

Lisätiedot

Työpaikan lait ja työsuhdeopas

Työpaikan lait ja työsuhdeopas Työpaikan lait ja työsuhdeopas 2015 Ty ö p a i k a n l a i t ja työsuhdeopas 2015 Talentum Media Oy Helsinki 13., uudistettu painos Copyright 2014 Talentum Media Oy ja kirjoittaja Toimitus: Saara Palmberg

Lisätiedot

Pöytäkirja 10/ (14) Johtoryhmä Aika klo 09:03-12:07. Kotkan kampus, rehtorin työhuone B1014.

Pöytäkirja 10/ (14) Johtoryhmä Aika klo 09:03-12:07. Kotkan kampus, rehtorin työhuone B1014. Pöytäkirja 10/2016 1 (14) Johtoryhmä 19.10.2016 Aika 19.10.2016 klo 09:03-12:07 Paikka Kotkan kampus, rehtorin työhuone B1014 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 133 Kokouksen avaus ja esityslistan hyväksyminen

Lisätiedot

Suomen neuvottelu (taso 2) pöytäkirjamerkinnät

Suomen neuvottelu (taso 2) pöytäkirjamerkinnät Suomen neuvottelu (taso 2) pöytäkirjamerkinnät Pidetty maanantaina 17.9.2007 Helsingissä Osallistujat: JHL Julkisten ja hyvinvointialojen liitto Merja LAUNIS Urheilutyönantajat ry Esko RANTO Jalkapallon

Lisätiedot

Pöytäkirja 14/ (10)

Pöytäkirja 14/ (10) Pöytäkirja 14/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 07.11.2016 Aika 07.11.2016 klo 14:00-15:55 Paikka Kasarmiravintolan kabinetti, Kouvola Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Aikuiskoulutustutkimus 2006

Aikuiskoulutustutkimus 2006 Koulutus 2008 Aikuiskoulutustutkimus 2006 Kielitaito, tietotekniikan käyttö, ammattikirjallisuus ja koulutusmahdollisuudet Suomalaiset osaavat vieraita kieliä, käyttävät tietokonetta ja seuraavat ammattikirjallisuutta

Lisätiedot

Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt Rovaniemen Osakesäästäjät ry:n yhdistysrekisteriin 12.10.1999 rekisterinumerolla 177444.

Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt Rovaniemen Osakesäästäjät ry:n yhdistysrekisteriin 12.10.1999 rekisterinumerolla 177444. Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt Rovaniemen Osakesäästäjät ry:n yhdistysrekisteriin 12.10.1999 rekisterinumerolla 177444. 30.3.2009 muutettujen sääntöjen pykälät on hyväksytty yhdistysrekisterissä

Lisätiedot

Kansainvälisten asiain sihteeristö EU-koordinaattori Johanna Koponen

Kansainvälisten asiain sihteeristö EU-koordinaattori Johanna Koponen OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ ASIANTUNTIJALAUSUNTO Kansainvälisten asiain sihteeristö EU-koordinaattori Johanna Koponen 24.11.2015 Eduskunnan sivistysvaliokunnalle E 65/2015 vp Komission tiedonanto "Kaikkien

Lisätiedot

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962 1 Kokouksen avaus VUOSIKOKOUS 12.2.2007 ESITYSLISTA 2 Kokouksen laillisuuden toteaminen 3 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 4 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 5 Vuoden 2006

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 2. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 2. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011 23 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 2. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2011 toisella neljänneksellä 75,1 prosenttia, mikä oli puoli prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuosi

Lisätiedot

Matkailutilasto Joulukuu 2016

Matkailutilasto Joulukuu 2016 Matkailutilasto Joulukuu 2016 1 YHTEENVETO Rekisteröidyt yöpymiset 3,6 prosentin kasvussa Oulussa Joulukuussa 2016 Oulussa yövyttiin 43 000 yötä, joista suomalaiset 34 000 ja ulkomaalaiset 9 400 yötä.

Lisätiedot

Lapin digiohjelma 2020 Luonnos Ritva Kauhanen

Lapin digiohjelma 2020 Luonnos Ritva Kauhanen 1 Lapin digiohjelma 2020 Luonnos Ritva Kauhanen Ohjelman valmistelu Maakunnan kehittämisrahahanke Ramboll Management Consulting työn toteuttajana Ohjelmatyötä valmisteltu työpajasarjalla. Ensimmäisessä

Lisätiedot

Mitä jos Suomen hyvinvoinnista puuttuisi puolet? Tiedotustilaisuus 11.2.2011

Mitä jos Suomen hyvinvoinnista puuttuisi puolet? Tiedotustilaisuus 11.2.2011 Mitä jos Suomen hyvinvoinnista puuttuisi puolet? Tiedotustilaisuus 2 Jorma Turunen toimitusjohtaja 3 Globaali rakennemuutos siirtää työtä ja pääomia Aasiaan Teollisuustuotannon jakauma maailmassa 1950-2009

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT HE 89/1995 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sähkölain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sähkölain markkinavalvontaa koskevia säännöksiä. Esityksen

Lisätiedot

SOPIMUS HYVINVOINTIALAN LIITTO RY:N PERUSTAMISESTA

SOPIMUS HYVINVOINTIALAN LIITTO RY:N PERUSTAMISESTA SOPIMUS HYVINVOINTIALAN LIITTO RY:N PERUSTAMISESTA Sosiaalialan Työnantajat ry (myöhemmin Sosta) ja Terveyspalvelualan liitto ry (myöhemmin TPL) ovat selvittäneet liittojen toimintojen yhdistämistä ja

Lisätiedot

P Ä I V I A L A N N E - K U N N A R I 1 6. 0 5. 2 0 1 3 A L U E J O H T A J A, L A P I N A L U E T O I M I S T O

P Ä I V I A L A N N E - K U N N A R I 1 6. 0 5. 2 0 1 3 A L U E J O H T A J A, L A P I N A L U E T O I M I S T O P Ä I V I A L A N N E - K U N N A R I 1 6. 0 5. 2 0 1 3 A L U E J O H T A J A, L A P I N A L U E T O I M I S T O 17.5.2013 1 RIKUN PERUSTEHTÄVÄNÄ ON PARANTAA RIKOKSEN UHRIN, HÄNEN LÄHEISENSÄ JA RIKOSASIASSA

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/2009 1 Kokoustiedot Aika: 5.5.2009 klo 13.00 13.57 Paikka: Jyväskylän Paviljonki Messukatu 10, Jyväskylä Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/2009 2 Sisällysluettelo Sivu

Lisätiedot

Kestävän kehityksen asiantuntijapaneelin viestit

Kestävän kehityksen asiantuntijapaneelin viestit Kestävän kehityksen asiantuntijapaneelin viestit Ilmastonmuutokseen sopeutuminen sosiaalisena ja yhteiskuntaa läpäisevänä tehtävänä Jukka Noponen ja Juho Saari 22.4.2014 Asiantuntijapaneeli kokoontunut

Lisätiedot

Kepa ry ESITYSLISTA 1 (5) Elimäenkatu 25-27 8.1.2016 00510 Helsinki Hallituksen kokous 20.1.2016 puh. (09) 584 233

Kepa ry ESITYSLISTA 1 (5) Elimäenkatu 25-27 8.1.2016 00510 Helsinki Hallituksen kokous 20.1.2016 puh. (09) 584 233 Kepa ry ESITYSLISTA 1 (5) HALLITUKSEN KOKOUS 1/2016 Aika 20.1.2016 klo 15.00 Paikka Kokouksen osanottajat Kepa, kokoushuone Dialogi Elimäenkatu 25-27, 6. krs. 00510 Helsinki Puheenjohtaja Majanen Pertti

Lisätiedot

PÄÄTÖS 1 (1) 30.12.2010. Kymenlaakson virkistysalueyhdistys ry 204.685. Perusilmoitus yhdistysrekisteriin 30.12.2010 HALLITUS

PÄÄTÖS 1 (1) 30.12.2010. Kymenlaakson virkistysalueyhdistys ry 204.685. Perusilmoitus yhdistysrekisteriin 30.12.2010 HALLITUS ~~ Patentti- ja rekisterihallitus PÄÄTÖS 1 (1) Dnro 201 0/002694Y...,..-...-...~..._._...-...~..~...-..._-.-.~...,.,.,..."...-...-...-...,...-...-...-...-...-...-,...,.,...,...,...,... Hannonen Markku

Lisätiedot

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2008

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2008 Ympäristöministeriön raportteja 12 2008 Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2008 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 12 2008 Ympäristöministeriön

Lisätiedot

Rajahaastattelututkimus 1.1.-31.12.2011

Rajahaastattelututkimus 1.1.-31.12.2011 Alueelliset tulostukset: Ulkomaiset matkustajat pääkaupunkiseudulla Tulostuksen alueellinen rajaus: Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupungit Rajaustiedot ja niiden käyttäminen: Matkan pääkohde

Lisätiedot

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2. Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.2017 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta

Lisätiedot

Taxfree myynti kasvoi, kasvua odotettavissa myös vuodenvaihteen venäläismatkailuun

Taxfree myynti kasvoi, kasvua odotettavissa myös vuodenvaihteen venäläismatkailuun 1 Rekisteröidyt yöpymiset vähenivät 19,9 prosenttia n seudulla Lokakuussa 2016 n seudulla yövyttiin 10 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 7 800 yötä ja ulkomaalaiset 2 200 yötä (venäläiset 922 yötä).

Lisätiedot

Nro 354 voimassa 30.9.2016

Nro 354 voimassa 30.9.2016 Nro 354 voimassa 30.9.2016 Rakentamisen Laatu RALA ry:n arviointilautakunta on hakemuksesta myöntänyt tämän pätevyystodistuksen osoituksena siitä, että T Maijala Oy Y-tunnus 0648504-5 kotipaikka Haapajärvi

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 859. Tasavallan Presidentin avoin kirje. valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta. Annettu Helsingissä 28 päivänä syyskuuta 2007

SISÄLLYS. N:o 859. Tasavallan Presidentin avoin kirje. valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta. Annettu Helsingissä 28 päivänä syyskuuta 2007 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 2 päivänä lokakuuta 2007 N:o 859 864 SISÄLLYS N:o Sivu 859 Tasavallan Presidentin avoin kirje valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta... 3867 860

Lisätiedot

Rekisteröidyt yöpymiset vähenivät hieman. Kasvua vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 22 miljoonaa euroa. Tax free myynti kasvoi 12 prosenttia

Rekisteröidyt yöpymiset vähenivät hieman. Kasvua vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 22 miljoonaa euroa. Tax free myynti kasvoi 12 prosenttia HELSINGIN MATKAILUTILASTOT LOKAKUU 2016 Rekisteröidyt yöpymiset vähenivät hieman Lokakuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 298 000 yöpymistä, joista suomalaisille 159 000 ja ulkomaalaisille 138 000 yötä.

Lisätiedot